Page 1

na ja a r 2 018

u i t g e v e r i j B a s l u bb e r h u i z e n


Koos Breukel (fotografie) Joris van Casteren (tekst)

Zoon / Son Koos Breukel is één van

Koos Breukel fotografeert zijn oudste zoon Casper sinds diens

Nederlands bekendste portret-

geboorte in 2000. Het resultaat is een reeks intieme en soms

fotografen. Hij maakte onder meer de eerste staatsiefoto’s van koning

ontroerende portretten, die niet alleen Casper in verschillende

Willem-Alexander en koningin

fases van zijn leven laten zien maar ook de band tussen vader en

Máxima en publiceerde verschillende fotoboeken waaronder

zoon reflecteren.

ME WE, Hyde en Faire face.

Breukel is van mening dat zijn portretten altijd ook iets van de

Joris van Casteren is onder meer

fotograaf zelf reflecteren en in deze persoonlijke serie is dat

auteur van Lelystad en Het been in de IJssel. Bij Uitgeverij Bas

natuurlijk nog sterker. Consequent bleef hij de opgroeiende

Lubberhuizen publiceerde hij Het

jongen portretteren. Dit jaar wordt Casper achttien – voor

station en Is u bekend met het alfabet?

Intiem portret van geboorte tot nu

Breukel hét moment om dit unieke project aan het grote publiek te tonen.


  Tentoonstelling in Huis Marseille, Museum voor Fotografie in Amsterdam, van 8 september t/m 2 december 2018

  Tweetalig: Nederlands en Engels

  Media-aandacht van o.a. NRC en Harper’s Bazaar

208 pagina’s 15 X 20 cm

geheel in kleur ca. 80 foto’s gebonden, open rug, met banderol vormgeving Sabine Verschueren €  35,00 ISBN 9789059375338 NUR 653

september 2018


Kafka’s laatste proces De strijd om een literaire nalatenschap Het nagelaten werk van Franz Kafka is dankzij zijn vriend Max

Benjamin Balint woont in Jeruzalem, waar hij verbonden

Brod bewaard gebleven, maar na het overlijden van Brod in

is aan het Van Leer Institute. Hij schrijft o.a. voor de Wall

1968 begint een hevige en absurde strijd om het eigendoms-

Street Journal. Over de Joods-

recht. De originele, handgeschreven versies van meesterwerken

Amerikaanse schrijvers die

als Het proces en De gedaanteverwisseling komen achtereen-

publiceerden in het tijdschrift Commentary, schreef hij Running

volgens in handen van Brods secretaresse Esther Hoffe en haar

Commentary (2010).

dochter Eva. Er ontvouwt zich echter een juridisch getouwtrek als zowel Israël als Duitsland het werk claimen. Duitsland, waar drie zussen van Kafka stierven tijdens de Tweede Wereldoorlog, wil de schrijver recht doen, en Israël meent rechten te hebben als Joodse staat en Kafka’s gedroomde land. Kafka’s laatste proces leest als een waargebeurde thriller, maar maakt pijnlijk duidelijk hoe de Joodse schrijver Franz Kafka inzet wordt van zionistische claims. In de verbeten strijd die de twee landen uitvechten, lijken ze vooral de geschiedenis te willen herschrijven.

Onthutsend verslag van een verbeten strijd ‘In dit even spannende als diepgravende boek w op de grootste schrijver van de twintigste eeuw en het l en vooral ook op de bredere vraag van wie cultureel erfgoed is   Hij paart de opmerkingsgave van de rechtbankverslagge

  en biedt met zijn gedreven en scherpzinnig on  N i c o l e K r au s s ( auteur van o.a. De  geschiedenis van de liefde en Donk


 ‘Prachtig geschreven, grondig gedocumenteerd.’ (The New York Times over Balints Running Commentary)

  Artikelen en poëzievertalingen van Balint verschijnen in Die Zeit, Haaretz en The New Yorker.

 erpt Balint nieuw licht  ot van diens oeuvre,

304 pagina’s 15 X 23 cm

geïllustreerd, paperback vertaling Frank Lekens oorspronkelijke titel

en wie het moet beheren.

Kafka’s Last Trial. The Case of a Literary Legacy

  ver aan de diepgang van een literair denker

omslagtekening Jirí Slíva

 derzoek op iedere pagina nieuwe inzichten.’

€  24,99

  er woud )

omslag Bart van den Tooren

ISBN 9789059375284

eboek ISBN 9789059375291 NUR 321

januari 2019


Fred Feddes

De Dam Fred Feddes is schrijver, jour-

De navel van Nederland, het hart van Amsterdam: de Dam is

nalist en publicist. Hij schrijft

het nationale plein van Nederland. Hier staan het Koninklijk

o.a. voor Trouw en De Groene Amsterdammer. Hij is co-auteur

Paleis, het Nationaal Monument en de Nieuwe Kerk. Sinds

van De grachten van Amsterdam

mensenheugenis is dit plein de uitverkoren locatie voor officiële

en in 2012 verscheen zijn succes-

gebeurtenissen, feesten, protesten en herdenkingen. Tegelijk

volle boek 1000 jaar Amsterdam, waarvan ruim 20.000 exemplaren zijn verkocht.

is de Dam een heel ongewoon plein, zoals de historische ontstaansgeschiedenis aantoont. In feite zijn het twee pleinen, ofwel een mislukt plein. Het veranderde ook vele malen van uiterlijk, zoals de vele schilderijen en foto’s laten zien, enkele malen in 360°-graden perspectief. In het boek De Dam legt auteur Fred Feddes – aan de hand van heel veel beeldmateriaal – uit hoe het plein sinds de dertiende eeuw wordt gebruikt, hoe het zijn huidige uiterlijk heeft gekregen, en welke opmerkelijke gebeurtenissen zich hier (toen en nu) afspeelden.

Monumentaal boek


  Acht eeuwen geschiedenis samengebald

  Gebeurtenissen uit ons collectieve geheugen

  Prachtig cadeauboek   Uniek beeldverhaal: Van Berckheyde tot Ed van der Elsken

  Twee aparte taal-

Engels

Nederlands

edities: Nederlands en Engels

256 pagina’s 24 X 32 cm

ca. 200 afbeeldingen gebonden ontwerp Teun van der Heijden €  49,99 ISBN 97890593775215 (Nederlands) ISBN 97890593775321 (Engels) NUR 693

november 2018


groot formaat

Acht eeuwen Dam


J.P. van der LaanBoelens

Lieve Eberhard, in antwoord op je vragen Tijdens de uitzending van Zomergasten waarbij Eberhard van der Laan te gast was, vertelde hij over de moed van zijn ouders tijdens de oorlogsjaren en over dit boek van zijn moeder, dat in 1987 verscheen. Zij schreef in antwoord op vragen van haar zoon een zeer persoonlijk en nuchter verslag over wat zij, haar man en hun vrienden in het verzet meemaakten. Over de onderduikers, het artsenverzet, de arrestatie van vader Edzard en het verlies.

Aangrijpende terugblik   ‘Wat een dappere vrouw! Uniek document over moed, opoffering, levensgevaarlijk verzet en (gods)vertrouwen.’ VPRO Boeken

J.P. van der Laan-Boelens

160 pagina’s

(1914-1993) woonde vanaf

13,5 X 19 cm

1939 in Rijnsburg, waar haar

geïllustreerd

man veertig jaar huisarts was.

voorwoord Anneke Koksma-Van der Laan

Zij hield zich o.a. bezig met

paperback

toerustingswerk en publi-

omslag Sander Pinkse

ceerde over stervensbegeleiding. Ze was moeder van zes

€  16,99

kinderen.

ISBN 9789059375239

eboek ISBN 9789059375246 NUR 686

reeds verschenen


Midas Dekkers

Volledige vergunning In Volledige vergunning maakt Midas Dekkers een vrolijke kroegentocht, van Haarlem tot Groningen. Hij beschrijft zijn favoriete cafés in Nederland, hun eigenzinnige eigenaren of barkeepers, kroegtijgers, de mores aan de stamtafel, de geneugten en gevaren van drankgebruik, en veel meer. Een goed café is een oord van geborgenheid. ‘In het café overvalt je een behaaglijkheid die je snel vrede met de wereld doet sluiten.’

midprice

€   15,00 Ode aan het café

  Meer dan 13.500 exemplaren verkocht

  ‘Prachtig boek.’ NRC Handelsblad

  ‘Doorleefd en interessant (…) vol interessante feiten en liefdevolle waarnemingen.’ Nederlands Dagblad

‘Een goed café is alles.

240 pagina’s

En toch ook veel niet. Het

ca. 40 foto’s

is geen oord van verderf

15 X 23 cm

paperback foto omslag Merlijn Doomernik

en zeker ook geen plek

vormgeving Bart van den Tooren

van vertier. Niet voor de

€  15,00

lol moet je in het café zijn, maar voor het leven.’

ISBN 9789059375307 NUR 320

oktober 2018


Dolf Toussaint

Amsterdam voor het voorbij is Inleiding Guus Luijters / nawoord Leo Erken Dolf Toussaint (1924-2017) foto-

De sociaal bewogen fotograaf Dolf Toussaint probeerde met

grafeerde 40 jaar lang en heeft een

zijn werk ‘een voet tussen de deur van de tijd’ te krijgen. Dat is

archief met vele duizenden foto’s nagelaten.

hem gelukt. Zijn oeuvre toont ons straatbeelden en mensen op

Guus Luijters is columnist, dichter

een scharnierpunt, voordat hun verschijning en situatie definitief

en schrijver. Hij publiceerde o.a. In memoriam, Rapenburgerstraat 1940-1945 en Klein geluk.

veranderden. Toussaint legde een manier van leven vast, voordat die zou verdwijnen.

Leo Erken is filmer en fotograaf.

Amsterdam voor het voorbij is toont Toussaints Amsterdamfoto’s, geselecteerd uit het werk dat van 12 juli tot en met 5 november wordt tentoongesteld in het Stadsarchief Amsterdam. Uiteraard zijn daar veel foto’s bij uit het boek waarmee hij beroemd werd: De Jordaan (1965). Maar zijn onbekende werk is minstens zo mooi: het verkeer in de binnenstad, de Albert Cuyp- en de Ten Katemarkt, Nieuw-West, en de oude Houthaven.

Straatfotografie op zijn mooist


  Tentoonstelling Stadsarchief Amsterdam 12 juli t/m 5 november 2018

  Eindelijk opvolger van zijn boek De Jordaan

208 pagina’s 24,5 X 24,1 cm

ca. 200 zwart-witfoto’s gebonden vormgeving Bart van den Tooren €  29,99 ISBN 9789059375222 NUR 653/693

juli 2018


Heeft u deze nog op voorraad?

Een bonte liefdesverklaring vol humor en ontroering ISBN 9789059375093

€14,99 – 3e druk

‘Dat de stilistische bijzonderheden van het origineel in het Nederlands goed overkomen, is een knappe prestatie van de vertaalster, de Vlaamse Roth-specialiste Els Snick.’ Trouw ISBN 9789059375086

Nieuwe visie op de vroegste geschiedenis van de stad ISBN 9789059375147

€ 24,99

€ 19,99

Luchtfoto’s van de Hofstad, van het Binnenhof tot aan Kijkduin

Heerlijk bladerboek met verrassende foto’s

ISBN 9789059375048

ISBN 9789059375000 (Nederlands)

€ 29,99

ISBN 9789059375109 (Engels)

‘Verrukkelijke verboden vruchten op zeer sterk water; laat het Gisten en Borrelen’ Het Parool

€ 29,99 – 2e druk

ISBN 9789059373952

€ 15,99 – 8e druk


Verschijningskalender najaar 2018

juli

Amsterdam voor het voorbij is – Dolf Toussaint, Guus Luijters, Leo Erken ‘Vlot geschreven boek over de voorgeschiedenis van de roemruchte poptempel.’ – NRC ISBN 9789059375130

€ 22,99

september

Zoon / Son – Koos Breukel, Joris van Casteren

oktober

Volledige vergunning. Midprice – Midas Dekkers

‘Prachtige brieven.’ Guus Middag in NRC Prijs der Nederlandse Letteren

november

ISBN 9789059375055

De Dam

€ 22,99

– Fred Feddes

januari 2019

Kafka’s laatste proces – Benjamin Balint

‘Een mooi uitgevoerd kijkboek met voortreffelijke afbeeldingen van een schat aan verdwenen pareltjes. Voor liefhebbers een must.’ NBD Bilbion ISBN 9789059375031

€ 34,99


Uitgeverij Bas Lubberhuizen

PR

Accountmanager

Johannes Vermeerstraat 63

* Conny Verveda

* Ruth van Gessel

1071 DN Amsterdam

E cverveda@nieuwamsterdam.nl

E rvangessel@nieuwamsterdam.nl

Postbus 15511

T 020 570 61 47

T 06 50 83 93 93

E info@lubberhuizen.nl

Marketing

Accountmanager digitaal

T 020 570 61 00

* Catrien Noppers

* Tomas Blansjaar

www.lubberhuizen.nl

E cnoppers@nieuwamsterdam.nl

E tblansjaar@nieuwamsterdam.nl

T 020 570 61 44

T 020 570 61 54

* Wieneke ’t Hoen

Sales voor Nederland

Accountmanager special sales

E wieneke@lubberhuizen.nl

* Michel Schoonheim

* Nienke van der Werff

T 020 570 61 61

E mschoonheim@nieuwamsterdam.nl

E nvanderwerff@nieuwamsterdam.nl

T 06 51 42 53 22

T 020 570 61 41

1001 NA Amsterdam

Uitgever

Redactie * Monique den Ouden

Verkoop binnendienst

E monique@lubberhuizen.nl

* Annoesjka van Dijk

T 020 570 61 63

E avandijk@nieuwamsterdam.nl T 020 570 61 38 * Maroos Hendrickx E mhendrickx@nieuwamsterdam.nl T 020 570 61 30

Vertegenwoordiging BelgiĂŤ * Elkedag Boeken Jodenstraat 16, 2000 Antwerpen E info@elkedagboeken.be T +32 3 345 60 40 Verkoop en vertegenwoordiging * Pieter Boschmans E pieter@elkedagboeken.be * Suzy Mertens E suzy@elkedagboeken.be Promotie en publiciteit * Sophie Verbist E sophie@elkedagboeken.be T +32 496 16 35 79

Omslag: foto Koos Breukel Ontwerp catalogus Marjan Gerritse Prijzen en omvangen in deze catalogus onder voorbehoud

Profile for Uitgeverij Bas Lubberhuizen

Najaarsaanbieding Bas Lubberhuizen 2018  

Najaarsaanbieding Bas Lubberhuizen 2018  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded