Sov godt, lille ræv læseprøve

Page 1


Sov godt, lille ræv_inside.indd 2

29.03.2021 13.56


S V G ODT,

Lille Ræv! Af søvncoach Hanna Bergenkull Illustreret af Maria Trolle Oversat til dansk af Lasse Bertelsen

Sov godt, lille ræv_inside.indd 3

29.03.2021 13.56


Sov godt, lille ræv_inside.indd 4

29.03.2021 13.56


Hej, forælder! Her er en guide til bedre søvn for dit barn og måske endda hele familien? Denne bog består af konkrete råd til, hvordan du kan forbedre dit barns søvn.

Historien om Lille Ræv kan bruges på fire forskellige måder:

• •

Som forberedelse forud for søvntræning. Som en påmindelse om, hvordan man falder i søvn, for børn, som tidligere har sovet fint og godt, men hvor søvnen er begyndt at drille. • Som en godnathistorie. • Som en instruktion til dig som forælder, hvor billederne og fortællingen om Lille Ræv viser dig, hvordan en puttesituation kan foregå.

En af grundstenene til at forbedre søvnen findes i selve indsovningen, altså hvordan barnet falder i søvn. Et vigtigt aspekt er, at barnet er vågent og bevidst om, at du forlader rummet. Indledningsvist er det meget vigtigt, at du hjælper barnet med at lægge sig ned og nærme sig søvnen. Når barnet er afslappet, men vågent, forlader du rummet. Børn, som har lært at falde i søvn uden en forælder i rummet, kan på sigt også falde i søvn af sig selv, når de vågner om natten. Når du arbejder med at forbedre søvnen, er din stemme et af de vigtigste hjælpemidler. Din stemme er guld værd! Den fortæller dit barn, hvor i hjemmet du befinder dig. Med den viden spirer trygheden frem. Din stemme er en bro mellem dig og dit barn, når I befinder jer i hvert jeres rum. I historien om Lille Ræv anvender Store Ræv sin stemme på vej ud af rummet for at gøre Lille Ræv opmærksom på, at den nu går ud. Store Ræv anvender også sin stemme uden for rummet for at huske Lille Ræv på, at den stadig er der.

Sov godt, lille ræv_inside.indd 5

pslag i På hvert o r du bogen finde til dig råd og tips er! som foræld

29.03.2021 13.56


Der var engang en ræv, som hed Lille Ræv. Lille Ræv elskede at lave sjov og ballade og undersøge alt muligt.

Vi er flokdyr! For at kunne slappe af og sove trygt, når vi har lavet en masse hele dagen, har vi behov for at føle kontrol over, hvor flokken befinder sig.

Sov godt, lille ræv_inside.indd 6

29.03.2021 13.56


Sov godt, lille ræv_inside.indd 7

29.03.2021 13.56


Lille Ræv boede sammen med Store Ræv og Bedstemor Ræv. Lille Ræv elskede, når de alle tre var sammen derhjemme. Det var rart, når familien var samlet.

Du er, sammen med den øvrige familie og venner, barnets flok! Din stemme er barnets forbindelse til flokken. Lad dit barn høre dig støje lidt rundtom i hjemmet og høre dig (sam)tale omkring sengetid. Det giver barnet en følelse af kontrol og skaber tryghed.

Sov godt, lille ræv_inside.indd 8

29.03.2021 13.56


RÆVENS BOG H AV D Y R M I N E F Ø R S TE S TE N

SKOVTUREN PÅ TUR

Sov godt, lille ræv_inside.indd 9

29.03.2021 13.56


“Så er det tid til at komme i seng,” siger Store Ræv.

Skab rutiner og faste tidspunkter for mad og søvn fra omkring 3-månedersalderen. Det hjælper med at etablere en døgnrytme.

Sov godt, lille ræv_inside.indd 10

29.03.2021 13.56


Sov godt, lille ræv_inside.indd 11

29.03.2021 13.57


Jenny, mor til Felix, 9 måneder

Søvn er afgørende for ethvert menneskes trivsel, store som små. Denne bog indeholder både en sød godnathistorie og en faktadel med information om, hvordan du løser søvnproblemer for de alleryngste, men også de lidt større børn.

I bogens faktadel får læseren grundlæggende kendskab til, hvordan søvnen fungerer, og en vejledning til søvntræningens forskellige stadier. Forskning blandes med forfatterens egne erfaringer som søvncoach for familier med små børn. Forfatter Hanna Bergenkull er uddannet pædagog. Hun er en populær rådgiver og foredragsholder inden for familierådgivning og har specialiseret sig i søvnmønstre. Hun coacher familier i at få en velfungerende hverdag.

SOV GODT, LILLE RÆV!

I historien møder vi Lille Ræv på vej i soveland via leg, aftenrutiner og en godnathistorie, indtil Lille Ræv falder i dyb søvn.

HANNA BERGENKULL • MARIA TROLLE

“Denne metode er det bedste, vi nogensinde har investeret i! Vi havde aldrig troet, at vi skulle føle os udhvilede igen og kunne slappe af, når vores søn sov.”

S V G O DT,

Lille Ræv!

En guide til dit barns søvn

“Allerede det første døgn sov vores datter af sig selv, og efter 10 dage med tydelige rutiner sover vores datter nu 12 timer i træk per nat, og hele familien har fået overskuddet og glæden tilbage.” Fredrik, far til Elle, 6 måneder

carlsen.dk

Sov godt, lille ræv_cov.indd 1

Skrevet af søvncoach Hanna Bergenkull · Illustreret af Maria Trolle

CARLSEN

18.03.2021 13.27


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.