__MAIN_TEXT__

Page 1

PÅ E V ENT Y R

M ø d S a ga L o u i s e L a rs e n i s må o g s to r e ø j e bl i k ke . F e m h i s to ri e r o m at ta b e s i n fø rs te ta n d ,

Søskendesav n, kampgejst og en genstridig rokketand

fø d s e l s d a gs f e s te r, e n h j e m me l av et fo rh i n d ri n gs b a n e o g o m at bl i v e v æk i et s to rt v a r e h u s .

E n v a r m o g s j o v h ø jt l æ s n i n gs b o g .

carlsen.dk

YR T N E V E PÅ av n , S ø skend e s ka mp ge j s t

o g e n g e n s tr i dig r o k k et a nd

CARLS EN


saga på eventyr: søskendesavn, kampgejst og en genstridig rokketand oversat fra svensk efter „Saga-sagor: Syskonsjuka, kämpaglöd och en envis framtand“ af Lene Ewald Hesel Oprindelig udgivet af Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm 2017 Tekst © 2017 Josefine Sundström Illustrationer © 2017 Emma Göthner Grafisk tilrettelæggelse af dansk udgave: Christian Bach Bogen er sat med Bembo og Love Ya Like A Sister og trykt hos Livonia Print 1. udgave, 1. oplag Printed in Latvia 2018 ISBN: 9788711698563 Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen. Denne udgave er udgivet efter aftale med Nordin Agency AB, Sweden © 2018 Forlaget Carlsen – et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont www.carlsen.dk www.lindhardtogringhof.dk


YR PÅ E V ENT av n , S ø skend e s ka mp ge j s t

o g e n g e n s tr i dig r o k k et a nd

oversat af Lene Ewald Hesel


I N DHOLD

Ka pite l 1 o m h å r d e f r u g t e r , f in e s m å s k a t t e

o g e t l æ n g e v e n t e t h u l  .........  s i d e

11

Ka pite l 2 o m g u ld b u k s e r , s t r i b e d e pa k k e r

o g e n a nd e r l e d e s f ø d s e l s d a g  .........  s i d e

25

Ka pite l 3 om små borde, la nge ben

o g e n f r e m m e d m o r  .........  s i d e

41

Ka pite l 4 o m s t i k k e nd e n å l e , s p r æ l i b e n e n e

o g e n r i g t i g lill e do v e nl a b a n  .........  s i d e

59

Ka pite l 5 o m e n s o m h e d , s ø s k e nd e s av n

o g e n lodd e n o v e r r a s k e l s e  .........  s i d e

81


1 om h ĂĽrde f ru gt e r, f in e s m ĂĽ s k a t t e og et lĂŚnge v ent et hul


Saga Louise Larsen samler på ting. Ting, der er

fine, eller som kan være gode at have. Hun har sine yndlingsting i en glaskrukke med skruelåg: en blank kastanje, et guldsøm, morfars gamle lommeur, en glat sten, en glasperle, et par fuglefjer, to sneglehuse og en terning, hvis øjne er slidt næsten af. Derudover er der to små figurer, som Sagas far legede med, da han var lille. Lutter fine ting. Men det allerbedste ligger ikke i glaskrukken. Ikke endnu. Saga er nemlig nødt til at vente på, at den løse fortand falder ud, inden hun kan lægge den ned til samlingen. Lige nu sidder tanden, Sagas allerførste rokketand, fast i munden. 12


Førhen var den bare lidt løs. Nu er den meget løs. Men den sidder stadig fast i tandkødet. I spejlet ligner tanden en lille luge, der kan åbnes og lukkes, når man rokker med den. Saga rokker med den hele tiden. Med tungen. Og med fingrene. Det er næsten umuligt at lade være.

13


„Så er der mad, Saga.Vil du dække bord?“ råber far nede fra køkkenet. Hun kan høre, at han åbner køkkenskabene. Saga kan godt lide at dække bord. Hun ved lige, hvordan knivene og gaflerne skal ligge. Og hun har lært sig selv, hvordan man folder trekantede servietter af køkkenrulle, så de ser fine ud på tallerkenerne. Når far og mor gerne vil have hjælp til at dække bord, plejer hun at skynde sig ned i køkkenet. Men ikke i dag. Nu svarer hun ikke engang. Det er så spændende at se på rokketanden. „Hallo?“ råber far. „Maden står på bordet!“ Duften af varm ost bølger op ad trappen til badeværelset. Lasagne. Saga elsker lasagne. Hun er sulten, og hun burde skynde sig ned i køkkenet. Men det føles endnu vigtigere at rokke med tanden. Det prikker og kilder i tandkødet. Og det smager en lille smule af blod. „Hvor mange gange skal vi kalde?!“ småskænder mor. „Jaja, jeg kommer.“ Saga lægger spejlet fra sig og skynder sig ned i køkkenet. 14


Mor øser en stor portion op på Sagas tallerken og skænker et glas mælk. Den bløde lasagne er nem at spise, selv med en løs tand. „Hvornår taber jeg egentlig den tand?“ spørger Saga. „Det er svært at sige,“ svarer mor. „Men nu varer det nok ikke så længe.“ „Den skal falde ud nu!“ siger Saga. „Tag et stykke knækbrød,“ foreslår mor og


PÅ E V ENT Y R

M ø d S a ga L o u i s e L a rs e n i s må o g s to r e ø j e bl i k ke . F e m h i s to ri e r o m at ta b e s i n fø rs te ta n d ,

Søskendesav n, kampgejst og en genstridig rokketand

fø d s e l s d a gs f e s te r, e n h j e m me l av et fo rh i n d ri n gs b a n e o g o m at bl i v e v æk i et s to rt v a r e h u s .

E n v a r m o g s j o v h ø jt l æ s n i n gs b o g .

carlsen.dk

YR T N E V E PÅ av n , S ø skend e s ka mp ge j s t

o g e n g e n s tr i dig r o k k et a nd

CARLS EN

Profile for L&R / Carlsen

Saga på eventyr 2 – læseprøve  

Mød Saga Louise Larsen i små og store øjeblikke. Fem historier om at tabe sin første tand, fødselsdagsfester, en hjemmelavet forhindringsban...

Saga på eventyr 2 – læseprøve  

Mød Saga Louise Larsen i små og store øjeblikke. Fem historier om at tabe sin første tand, fødselsdagsfester, en hjemmelavet forhindringsban...