Page 1

3 + 18 mm

153,5 mm

13 mm

153,5 mm

3 + 18 mm 3 + 18 mm

PÅ E V ENT Y R

i s må o g s to r e ø j e bl i k ke . 218 mm

F e m h i s to ri e r o m t r a mp o l i n s p ri n g , b a d e d r a gtkata s t ro f e r, go d n ats l i k o g o m at s o v e fo r l æ n ge .

E n v a r m o g s j o v h ø jt l æ s n i n gs b o g .

3 + 18 mm

carlsen.dk

3 + 18 mm

Trampoliner, s vømning og en fors v undet tigermis

M ø d S a ga L o u i s e L a rs e n

YR PÅ E V ENT Tr a m p o l i n e r, s vø mn i n g

o g e n fo rs v u n d et

ti ge rmi s

CARLS EN


saga på eventyr: trampoliner, svømning og en forsvundet tigermis oversat fra svensk efter „Saga-sagor: Studsmatta, simskola och en borttapad tigertass“ af Sara Ejersbo Frederiksen Oprindelig udgivet af Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm 2016 Tekst © 2016 Josefine Sundström Illustrationer © 2016 Emma Göthner Grafisk tilrettelæggelse af dansk udgave: Christian Bach Bogen er sat med Bembo og Love Ya Like A Sister og trykt hos Livonia Print 1. udgave, 1. oplag Printed in Latvia 2018 ISBN: 9788711694893 Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen. Denne udgave er udgivet efter aftale med Nordin Agency AB, Sweden © 2018 Forlaget Carlsen – et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont www.carlsen.dk www.lindhardtogringhof.dk


YR PÅ E V ENT Tr a m p o l i n e r, s vø mn i n g

o g e n fo rs v u n d et ti ge rmi s

oversat af Sara Ejersbo Frederiksen


I N DHOLD

Et l i l l e eve nty r .........  s i d e 8

Ka pite l 1 o m h y g g e h u s e , ø n s k e r o g k æ l e dy r m e d p e l s  .........  s i d e

11

Ka pite l 2 o m k ild r e n i m av e n , f a r s n a k o g o m a t f ly v e s o m e n f u g l  .........  s i d e

29

Ka pite l 3 o m e n h e m m e li g g e n v e j , b a r e n u m s e r o g h æ n g e nd e h å r  .........  s i d e

41

Ka pite l 4 o m s k o v e n s g u ld , g odn a t s li k

o g o m a t s o v e på e n s o f a  .........  s i d e

57

Ka pite l 5 o m e n l a n g s o m m o r g e n m a d , s n e- e n g l e o g f r o s n e v in t e r t æ e r  .........  s i d e

77


et lille ev ent y r

I lang tid ønskede Sagas mor og far sig et

barn. De ville så gerne have et lille menneske at synge godnatsange for, skifte ble på og gå på legepladsen med. Men Sagas mor og far måtte vente. I flere år. De ventede og ventede. Så en dag begyndte mors mave endelig at vokse. Til jul var maven så stor, at mor ikke kunne passe sine bukser. Og den voksede endnu mere, indtil den var lige så stor som en badebold. Og samme dag som forårssolen smeltede den sidste sne væk, blev Saga Louise Larsen født. Hendes hoved var loddent, og hendes lille bitte mund lignede en rosenknop. Hun var så lille, at hun kunne ligge i sin fars hånd.


Mor har fortalt, at hun og far græd af lykke, da de holdt Saga for første gang. Det var næsten uvirkeligt. Som et eventyr. Det er for resten derfra, at Saga fik sit navn. For Saga betyder eventyr på svensk. Men det er alt sammen længe siden nu, hverken Saga eller hendes forældre tænker særlig tit over, hvor svært det var at blive til. Der er så meget andet at tænke på.


1 om hyggehuse, ønsker o g k æ l e dy r m e d p e l s


Saga Louise Larsen bor i et hyggehus. Det er et

lille murstenshus med to etager, altan og garage. Alle huse i området står på rækker. De er ens, bortset fra at de er malet i forskellige farver. Et gult, et blåt, et lyserødt og et grønt. Sagas hus er det gule, som ligger tættest på skoven og har mange potteplanter i vindueskarmene. Foran husene løber Solsikkevej som en snoet slange. Der må man ikke lege, fordi nogle bilister kører som gale, det siger far. Omme bag ved husene er der meget roligere. Der skinner solen næsten hele dagen, og man slipper for at høre på støjen fra bilerne. Det bedste ved husene på Solsikkevej er græsplænerne. Nogle er klippet helt korte og flade. De

12


er gode at løbe på. Andre vokser vildt med buske og træer. Perfekt hvis man vil lege gemmeleg. Haverne har stakit, som man kan klatre eller hoppe over. I hvert fald når man er lige så stor som Saga – fem et halvt år og med en rokketand.


3 + 18 mm

153,5 mm

13 mm

153,5 mm

3 + 18 mm 3 + 18 mm

PÅ E V ENT Y R

i s må o g s to r e ø j e bl i k ke . 218 mm

F e m h i s to ri e r o m t r a mp o l i n s p ri n g , b a d e d r a gtkata s t ro f e r, go d n ats l i k o g o m at s o v e fo r l æ n ge .

E n v a r m o g s j o v h ø jt l æ s n i n gs b o g .

3 + 18 mm

carlsen.dk

3 + 18 mm

Trampoliner, s vømning og en fors v undet tigermis

M ø d S a ga L o u i s e L a rs e n

YR PÅ E V ENT Tr a m p o l i n e r, s vø mn i n g

o g e n fo rs v u n d et

ti ge rmi s

CARLS EN

Saga på eventyr 1 – læseprøve  

Mød Saga Louise Larsen i små og store øjeblikke. I bogen får du fem herlige historier om trampolinspring, en forsvundet kat, badedragtkatast...

Saga på eventyr 1 – læseprøve  

Mød Saga Louise Larsen i små og store øjeblikke. I bogen får du fem herlige historier om trampolinspring, en forsvundet kat, badedragtkatast...