Søren og mette læseprøve

Page 1

Søren og Mette samlebind.indb 1

10/04/2018 16.25


Søren og Mette samlebind.indb 2

10/04/2018 16.25


Min første læsebog med

Søren og Mette

af Knud Hermansen og Ejvind Jensen

Søren og Mette samlebind.indb 5

10/04/2018 16.25


Søren og Mette samlebind.indb 6

10/04/2018 16.25


Søren og Mette Tegninger af Svend Otto S.

Læsebog 0.-1. klasse – niveau 1

Søren og Mette samlebind.indb 7

10/04/2018 16.25


Søren

8

Søren og Mette samlebind.indb 8

10/04/2018 16.25


Mette

9

Søren og Mette samlebind.indb 9

10/04/2018 16.25


Den  første  skoledag

i skole

Søren og Mette i skole 10

Søren og Mette samlebind.indb 10

10/04/2018 16.25


To måneder senere

i skolegården

„Se, en kat, se en kat, Søren.“ 11

Søren og Mette samlebind.indb 11

10/04/2018 16.25


en fisk

to fisk

Søren og Mette er i skole. Mette ser en fisk. „Se  en  fisk,  Søren.“ Søren  ser  to  fisk. „Se, Mette, se to  fisk.“ 12

Søren og Mette samlebind.indb 12

10/04/2018 16.25


„Søren og Mette, I må få en bog. Du må få en bog, Mette, og du må få en bog, Søren.“ 13

Søren og Mette samlebind.indb 13

10/04/2018 16.25


Søren og Mette er i

De ser en a-be. De ser to a-ber. De  ser  1 –  2 –  3 –  4 – 5 – de ser 5 aber. 14

Søren og Mette samlebind.indb 14

10/04/2018 16.25


Og nu ser Mette og-så en lø-ve. „Se, Søren, se lø-ven.“ 15

Søren og Mette samlebind.indb 15

10/04/2018 16.25


7 år

Søren og Mette er 7 år nu. Mette er 7 år, og Søren er 7 år. Her er de. De er i skole. Kan du og-så se 7 lys? 16

Søren og Mette samlebind.indb 16

10/04/2018 16.25


„Søren og  Mette, nu kan I få ka-ka-o.“ Så får Mette ka-ka-o, og Søren får ka-ka-o. Og her er de så. De får ka-ka-o. Kan du og-så se de 7 lys? 17

Søren og Mette samlebind.indb 17

10/04/2018 16.25


Her ser du

Her ser du en hest, og her er en ko, her er en fisk, og her ser du to.

Her er et får, og her er en so, her ser du en kat, og her ser du to. 18

Søren og Mette samlebind.indb 18

10/04/2018 16.25


Der er –

Der er k i kat og ko, der er t i ti og t –

Der er l i lys og lam, der er k i ka-ka-o og k – –

Der er h i hest og hø, der er s i so og s –

19

Søren og Mette samlebind.indb 19

10/04/2018 16.25


Mor og far

Her er mor, og her er far. De får te. Søren og Mette er her og-så. De får ka-ka-o. Kan du og-så se mis? 20

Søren og Mette samlebind.indb 20

10/04/2018 16.25
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.