Læs med Sebastian Klein – Verdens farligste katte – læseprøve

Page 1

carlsens læsestart

9

788711 566572

carlsens læsestart

Bogen er for dig, der har lært at læse, og som gerne vil vide noget om dyr!

V E R D E N S FA R L I G ST E K AT T E

Hvor meget sover en løve? Hvilket kattedyr er det hurtigste, og hvem har det stærkeste bid? Få svar på det og meget mere i Sebastians bog om verdens farligste katte.

Læsed m SEBASTIAN KLEIN

S E B AST I A N K L E I N

Læsed m SEBASTIAN KLEIN

carlsens læsestart

VERDENS FARLIGSTE

KATTE

GOD LÆSESTART

Læsepædagogisk bearbejdet


TIL FORÆLDRENE Carlsens Læsestart er en begynderlæsningsserie, der henvender sig til de nye læsere. Bøgerne er læsepædagogisk bearbejdet. Typografien er stor, åben og let læsbar, og bøgerne indeholder mange illustrationer, der fungerer som støtte for læsningen. FAGLIG LÆSNING – AT TILEGNE SIG NY VIDEN At læse fagtekster kræver, at barnet har tilegnet sig en vis form for læsefærdighed. Dvs. at barnet læseteknisk har en vis sikkerhed i at læse ord korrekt og flydende. I fagtekster er der nemlig fokus på indholdet af teksten og ikke det at læse selve ordene. At læse en fagtekst er at tilegne sig ny viden inden for et emne. Her læser barnet ikke blot en god historie – det tilegner sig ny viden. SVÆRHEDSGRAD I Carlsens Læsestart er bøgerne normalt inddelt i tre niveauer, og lix- og lettal er angivet. Det har vi valgt ikke at gøre i denne serie, da der er tale om en fagbogsserie. Fagbøger adskiller sig fra skønlitterære letlæsningsbøger ved at indeholde mere tekst samt ord, der kan være svære at læse og forstå. Svære ord er derfor forklaret i teksten eller markeret med kursiv og forklaret i ordlisten bagerst i bogen. Barnet lærer at identificere og afkode ordet, som ofte gentages i teksten, da faglig læsning er en proces, som fører til, at barnet tilegner sig ny viden. Både om det enkelte emne,


men også som læsefaglig proces – man skal bruge det, man læser undervejs. Læs med Sebastian kan læses fra 2. klasse, afhængigt af det enkelte barns læsefærdighed. GEVINSTEN VED FAGLIG LÆSNING En stor fordel ved faglig læsning er, at man kan finde et emne, der fanger det enkelte barns interesse. Det er især en fordel for de børn, der har svært ved at finde motivation til at læse. Derudover er tidlig faglig læsning med til at styrke barnets forståelse og interesse for fagtekster, hvilket er en stor hjælp i forhold til de forskellige fag i folkeskolen, barnet møder, samt barnets videre uddannelse.


VERDENS FARLIGSTE KATTE Copyright © 2017 Sebastian Klein, Rikke Klein og Forlaget Carlsen – et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Tekst © 2017 Sebastian Klein, Rikke Klein og Forlaget Carlsen Fotos © Thinkstock Illustrationer © 2017 Claus Rye Schierbeck og Forlaget Carlsen Alle rettigheder forbeholdt Grafisk tilrettelægning: Charlotte Flemmer Læsepædagogisk bearbejdning: Sanne Haugaard Fotos af Sebastian Klein i bogen © 2017 Christian Reinholtz og Forlaget Carlsen Foto af Sebastian Klein på forsiden © 2016 Line Klein – www.lineklein.com og Forlaget Carlsen ISBN: 9788711566572 1. udgave, 1. oplag Trykt i 2017 hos Livonia, Letland Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Forlaget Carlsen har gjort alt for at indhente og anføre korrekt tryktilladelse fra rettighedshaverne til foto side 37. Er ophavsretten alligevel blevet krænket, er dette sket utilsigtet. Retsmæssige krav i denne forbindelse vil blive honnoreret, som havde forlaget indhentet tilladelse i forvejen. www.carlsen.dk www.lindhardtogringhof.dk


VERDENS FARLIGSTE

KATTE

Læsed SEBASTIAN KLEIN m I samarbejde med Rikke Klein

CARLS ENIndhold Hvad er en kat?.............................................................8 Sådan ser de ud.............................................................10 Hvor lever de?...............................................................12 Når store katte får unger...............................................14 Tiger..............................................................................16 Tigeren fra Nepal..........................................................18 Løve..............................................................................20 Løvernes massedrab......................................................22 Leopard.........................................................................24 Leoparden fra Panar......................................................26 Gepard...........................................................................28 Kvinde dræbt i zoo........................................................30 Puma.............................................................................32 Puma angreb arbejdere..................................................34 Jaguar............................................................................36 Heldigt uheld i zoo........................................................38 Sneleopard.....................................................................40 Skiløbere mødte sneleopard..........................................42 Hvis du vil vide mere....................................................44 Ordliste..........................................................................46 Ord, der ser sådan ud, er forklaret i ordlisten på side 46.


Hvad er en kat? En kat er et pattedyr. Der findes 38 forskellige arter i verden. Alle katte har skarpe sanser. De ser godt – også om natten. De hører godt. De har en god lugtesans. Og de kan føle med deres knurhår. Dem bruger de, når de skal gennem smalle steder. Katte er rovdyr. Det betyder, at de æder andre dyr. Katte kan æde mange forskellige dyr. Både krybdyr, fisk, fugle og andre pattedyr. De største katte kan dræbe dyr, der er større end dem selv. Tam-katte findes de fleste steder på jorden. Det er dem, vi har som kæledyr. I Australien findes der ikke andre arter end tam-katte. Der findes andre arter i Afrika, Asien, Europa og i Nord- og Sydamerika.

8


I Danmark findes der kun tam-katte.


Sådan ser de ud De fleste arter ligner tam-katten. Katte har et rundt hoved med en kort snude. De har et stort gab med spidse tænder og en ru tunge. De har en blød pels. Den er ofte plettet eller stribet. Derfor er de gode til at skjule sig. Deres pels passer nemlig tit til de steder, hvor de lever. Plettede katte lever ofte i skove.

Pletterne ligner lyset fra solen, når lyset rammer blade fra træer. 10


En tigers striber ligner højt græs. Så kan den nemmere gemme sig, når den ligger på lur i græsset. Katte har skarpe kløer. Kløerne er skarpe, fordi de kan trækkes ind. Så bliver de ikke slidt. Katte har kun deres kløer fremme, når de skal holde fast på noget. Geparden er den eneste kat, som ikke har skarpe kløer. Den kan nemlig ikke trække sine kløer ind. 11


carlsens læsestart

9

788711 566572

carlsens læsestart

Bogen er for dig, der har lært at læse, og som gerne vil vide noget om dyr!

V E R D E N S FA R L I G ST E K AT T E

Hvor meget sover en løve? Hvilket kattedyr er det hurtigste, og hvem har det stærkeste bid? Få svar på det og meget mere i Sebastians bog om verdens farligste katte.

Læsed m SEBASTIAN KLEIN

S E B AST I A N K L E I N

Læsed m SEBASTIAN KLEIN

carlsens læsestart

VERDENS FARLIGSTE

KATTE

GOD LÆSESTART

Læsepædagogisk bearbejdet


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.