Page 1

Anne Egede

Jagtterriere, gravhunde, spaniels, settere og øvrige engelske fuglehunde, hønsehunde samt andre kontinentale jagthunde, alle retrieverracer, drivende jagthunde og schweisshunde. Anne Egede fortæller omfattende og underholdende om 32 forskellige jagthunderacer. Alle de beskrevne racer er hunde, som man møder på jagt i Danmark, eller – for et par racers vedkommende – hunde, der bruges til en helt speciel jagtform. • Hunderacernes egenskaber – både på jagt og som familiehunde • Den enkelte races oprindelse og historie – internationalt og i Danmark • Racefakta • Fantastiske fotos

JAGTHUNDE – familiemedlemmer og jagtkammerater

Familiemedlemmer og jagtkammerater

Anne Egede

JAGTHUNDE – familiemedlemmer og jagtkammerater

9 788711 409763 www.lindhardtogringhof.dk

113023_Jagthunde_Cover.indd 1

LINDHARDT OG RINGHOF

17/10/12 10.52


Af samme forfatter: Herlige Hundeliv Solskin på sporet - fra hvalp til schweisshund Tak til Frank Skovdal Rasmussen, uden hvis hjælp denne bog ikke var blevet til.  www.anne-egede.dk

JAGTHUNDE

– familiemedlemmer og jagtkammerater

ISBN: 978-87-11-40976-3

Udgivet af: Lindhardt og Ringhof Vognmagergade 11 1148 København K Telefon 36 15 66 00

Forfatter: Anne Egede

www.lindhardtogringhof.dk

Forlagsredaktør: Stig Nielsen Grafisk tilrettelæggelse: Nina Hagen Omslag: Nina Hagen

Lindhardt og Ringhof – et selskab i Egmont

© Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, 2012 1. udgave, 1. oplag

Bogen er sat med Klavika og Zapf Elliptical Omslagsfotos: Anne Egede og Knirke Egede Repro: Highlight Trykkeri: Livonia Print Printed in Latvia 2012

Kopiering fra denne bog må finde sted på institutioner og virksomheder, der har indgået aftale med COPY-DAN, men kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Institutioner og virksomheder, der ikke har indgået aftale med COPY-DAN, skal ved ønske om kopiering henvende sig til Lindhardt og Ringhof.

Fotografer Gitte Becher: 115, 118, 120 * Nikolaj Bondesen: 178 * Barbora og Jan Budkovi: 184, 269, 272, 275 * Karl Georg Christensen: 107 * Anne Egede: 7, 12, 15, 19, 21, 41, 44-45, 47, 51, 54, 57, 59, 60, 63, 65, 71, 88, 102, 122, 125, 128-129, 131, 133, 134, 137, 138, 141, 146, 149, 150, 154, 155, 157, 158, 161, 163, 167, 170, 172, 173, 181, 193, 196, 198, 199, 203, 207, 209, 230, 253, 256, 259, 261, 264, 267 * Tenna Schildknecht Grenaae: 32 * Kenneth Hansen: 97 * Susanne Hemmingsen: 200, 204 * Klaus Jensen: 81, 84-85, 87 * Tine Yding Jensen: 175 * Birgitte Jørgensen: 222, 225 * Lone Fabricius Jørgensen: 91, 95 * Hanne Louise Knudsen: 233 * Bernd Koch: 277, 280, 283 * Orsolya Kovencz: 110-111, 113, 190 * Janni Morsing: 235, 238, 240, 241 * Tine Norup: 23, 26, 29, 68, 73, 76, 79, 88, 99, 104, 105, 183, 187, 188 * Henrik Vittrup Poulsen: 121 * Frank Skovdal Rasmussen: 48, 164, 250 * Nana Strüwing: 144, 147 * Jens Christian Top: 227 * Hannie Warendorf: 31, 35, 38, 39, 211, 214, 217, 219, 243, 246, 248, 249

113023_Jagthunde_Body.indd 288

17/10/12 11.03


Anne Egede

JAGTHUNDE – familiemedlemmer og jagtkammerater

LINDHARDT OG RINGHOF

113023_Jagthunde_Body.indd 1

17/10/12 10.53


Jack Russell Terrier – den skarpe englænder Den lille, hvide Jack Russell er en klassisk engelsk jagtterrier. En lille, lavbenet hund, hvis grundfarve er skinnende hvid, så jægerne – også i kampens hede – kan skelne den fra vildtet.

Den lille Jack Russell Terrier er gennem de seneste år blevet en meget populær hund over det meste af Europa. Også i Danmark er racen slået igennem, ikke mindst hos hestefolk, der ofte har et par Jacks i stalden. Denne race er sikkert også udmærket til at holde musene fra havren, det er jo en terrier, men det er faktisk slet ikke det, racen er skabt til. Jack Russell er i sin oprindelige form en rendyrket jagthund, og en jagthund med stor jagtpassion. Det med hestene er dog ikke så langt fra Jack Russell Terrieren alligevel, eftersom denne race er fra en tid, hvor den mest populære jagtform var at jage med terriere – efter ræve og til hest. Så det ligger i Jackens natur, at den kan lide heste og er god til at omgås dem.

Designet til rævejagt Terrier er afledt af det latinske “terra”, som betyder jord. Sandt er det da også, at rigtig mange af terrierracerne kan arbejde under jorden. Og de ter-

30

Jagtterriere og gravhunde: Jack russell terrier

113023_Jagthunde_Body.indd 30

17/10/12 10.53


113023_Jagthunde_Body.indd 31

Jagtterriere og gravhunde: Jack russell terrier

31

17/10/12 10.53


32

Jagtterriere og gravhunde: Jack russell terrier

113023_Jagthunde_Body.indd 32

17/10/12 10.53


riere, der måske ikke lige går i grav, er, for de flestes vedkommende, stadig små, relativt lavbenede hunde, der så til gengæld er tæt på jorden. For Jack Russell gælder, at det både er en lille, lav terrier og en passioneret rævejæger. Så der hvor ræven færdes, der skal Jacken kunne følge efter. Alt ved denne race er derfor målrettet rævejagt; Jackens farver, dens kropsform, dens karakter og dens intelligens. Og så har den mod, masser af mod, for det kræver det at begive sig ned under jorden i bælgravende mørke efter en ræv. Hvid skal være den absolut dominerende pelsfarve hos Jack Russell Terrieren. Det er så vigtigt, at det simpelthen står i racens standard, og det er selvfølgelig, så man under jagt ikke tager fejl af hunden og ræven.

Flere slags Jack Russell Man skal vide, at der faktisk er to varianter af Russell Terrieren. Den ene, som hedder Jack Russell Terrier, er den lille, lavbenede terrier – det er denne type, som man nok oftest forbinder med racen. Den anden Russell, kaldet Parson Russell Terrier, har længere ben og er kortere, mere kvadratisk i kroppen. De to forskellige Russells anses for at være to forskellige racer, og de har hver sin racestandard. De to typer – eller racer – har samme oprindelse og kan takke én mand, nemlig præsten John – kaldet Jack – Russell, for deres eksistens.

Præsten Jack Russell John Russell, med kælenavnet Jack, blev født i 1795 i Dartmouth, Devon, ud af en såkaldt god familie. Den unge Russell læste til præst i Oxford og omgikkes medlemmer af den engelske landadel. I hvert fald inviterede Jarlen af Fortescue den 19-årige Russell med på rævejagt – den klassiske engelske rævejagt med hunde og heste. Dermed var den unge mands skæbne beseglet. Jack blev lidenskabeligt optaget af sporten. Men ingen rævejagt uden hunde, og ret hurtigt var Jack Russell optaget af at forsøge at fremavle den optimale jagtterrier. Et projekt han skulle komme til at bruge resten af sit liv på. Russell blev snart en erfaren og ivrig rytter og jæger, og dermed blev han endnu mere engageret i arbejdet med at opdrætte terriere til jagt. Jack Russell blev præst og virkede som sådan det meste af sit liv i Swimbridge

113023_Jagthunde_Body.indd 33

Jagtterriere og gravhunde: Jack russell terrier

33

17/10/12 10.53


sogn i Devon, men han slap aldrig jagten og hundene. Da den engelske kennelklub, The Kennel Club, blev grundlagt i 1873, blev Russell et af de første medlemmer, et medlemskab han bevarede til sin død.

Studerende og hundeopdrætter Jack Russells livslange passion for hundeopdræt tog sin start, allerede mens han læste i Oxford. Tilfældet ville, at Russells lokale mælkemand havde en lille terriertæve, der hver dag ledsagede sin ejer på den daglige rute. Det var en hvid, ruhåret tæve, men som noget helt unikt – dengang – havde den mørke tan-farvede pletter over øjnene, på ørerne og på halen. Russell købte hunden af mælkemanden og døbte den Trump, og beskrivelsen af den tyder på, at Trump faktisk var ret lig standarden på de Jack Russell Terriere, vi kender i dag. Trump skulle blive stamtæven i Russells opdræt. Tæven blev parret med en standard Foxterrier, i første omgang i et forsøg på at skabe et nyt og mere distinkt farvemønster hos jagtterrierne, samtidig med at hundene bibeholdt de ønskede træk, der allerede var til stede i racen. I 1830 var Russell godt i gang med sit eget avlsprogram, der havde til formål at skabe intet mindre end verdens bedste jagthund til de britiske jægere. Russells passion for jagthundene var kombineret med en ægte forståelse for disse hunde, og hans avlsarbejde var særdeles respekteret. Det lykkedes da også for Russell at udvikle en stamme af effektive Foxterriere, der både kunne følge hestene og samtidig gå i grav og smide ræve ud. Jack Russell foretog flere krydsninger mellem forskellige brugsterriere, både ensfarvede og flerfarvede. Hans overordnede mål var hele tiden at forbedre hundenes jagtegenskaber, mens det ikke interesserede ham specielt at avle efter en særlig type. Jack Russells avlsarbejde resulterede i to varianter med samme basis-egenskaber, kun med forskelle i hovedsageligt størrelse og proportioner, nemlig de to typer af terriere, Jack Russell Terrier og Parson Russell Terrier. Dengang, og i Jack Russells levetid, blev hans terriere dog blot kaldt for Foxterriere, altså ræveterriere. Først efter Jack Russells død, som 87-årig i 1883, blev de terriere, som præsten havde brugt det meste af sit liv på at fremavle, som en cadeau til den dygtige hundemand, opkaldt efter ham.

34

Jagtterriere og gravhunde: Jack russell terrier

113023_Jagthunde_Body.indd 34

17/10/12 10.53


113023_Jagthunde_Body.indd 35

Jagtterriere og gravhunde: Jack russell terrier

35

17/10/12 10.54


To populære terriere De to Russell Terriere, den lavbenede Jack Russell og den højbenede Parson Russell, er begge blevet meget populære racer. Faktisk har deres popularitet været nærmest konstant stigende i de sidste rigtig mange år. Og det er ikke kun hos ryttere og jægere, disse hunde har vundet indpas; også som familiehund har de to terriere – men nok især den lille Jack Russell – gjort sig bemærket. I Danmark er denne race meget klart opdelt i udstillingshunde og jagthunde, og der er stor forskel på disse to typer af Jack Russel. Skal man have en Jack Russell i huset, er det derfor vigtigt at få den type, som passer til ejerens behov. Ifølge Jack Russell Terrierens racestandard skal helhedsindtrykket af denne terrier være: ”En stærk, energisk og smidig brugsterrier med masser af karakter og en spændstig krop af middellængde. Dens kvikke bevægelse svarer til det intense udtryk.” Samme standard beskriver racens temperament på følgende måde: ”En livlig, vågen og energisk terrier med et intenst, intelligent udtryk. Modig og frygtløs, men også roligt tillidsfuld.” Jack Russell Terrieren er en intelligent og sjov lille hund. Den er fuld af liv og humør, og når den bevæger sig gennem terrænet, lades intet uundersøgt. Den er her, der og alle vegne, for det er en meget aktiv hund, og derfor også en hund der kræver aktive ejere. Jacken har, hvad man måske kunne kalde en stærk, men hengiven personlighed. Her har vi – igen – en af de racer, der virkelig holder af at jage, men som også er rigtig gode familiehunde. Igen er de dog bedst som familiehunde, når racens behov for, om ikke jagt, så i hvert fald aktivitet, tilgodeses. En Jack Russell Terrier er en brugshund, den er superaktiv og elsker alle udendørs aktiviteter. Det er helt klart en betingelse for, at en Jack Russell er til at leve sammen med, at hunden får stillet sit behov for at være aktiv.

Parson Russell Terrier Det er nok ikke helt forkert at sige, at nutidens arbejdende – jagende – Russell Terrier efterhånden er blevet den lidt mere højbenede Parson Russell Terrier. Det er nemlig meget ofte denne Russell terrier man finder hos nutidens jægere. Helhedsindtrykket af Parsonen skal, ifølge racens standard, være ”en brugstype, energisk og adræt, bygget til fart og udholdenhed. Hel-

36

Jagtterriere og gravhunde: Jack russell terrier

113023_Jagthunde_Body.indd 36

17/10/12 10.54


heden er præget af harmoni og smidighed. Skrammer fra indsatsen under jagt accepteres.” Om denne races temperament siger standarden: ”I bund og grund en brugsterrier, hvis evner og kropsbygning gør den egnet til gravjagt og til at følge et kobbel Foxhounds. Dristig og venlig.” Parson Russell Terrier er en relativt ny race, eller rettere denne terrier har eksisteret i over 100 år, men er først blevet anerkendt officielt af den engelske kennelklub i 1990, og internationalt så sent som i 2001. Begge Russell Terriere er modige og aktive små hunde, der trods deres vægt på 5-7 kilo tror, de er kæmpestore hunde. Og det er racer, der den dag i dag løber med heste og sætter ræve på porten, begge dele med stor entusiasme og mod. Skulle der være en ræv, der ikke vil som terrieren, så skal den lille, hvide hund nok få Mikkel på andre tanker. Og det uanset om det er en Parson Russell eller en Jack Russell, for begge racer er, når det kommer til rævejagt, et par skarpe englændere.

113023_Jagthunde_Body.indd 37

Jagtterriere og gravhunde: Jack russell terrier

37

17/10/12 10.54


Jack Russell Terrier – racefakta Oprindelsesland: England. Størrelse: idealhøjde 25 til 30 cm; vægten beregnes med 1 kg pr. 5 cm af højden, således at en hund på 25 cm bør veje ca. 5 kg, og en hund på 30 cm bør veje ca. 6 kg. Farve: hvidt skal være dominerende, med sorte og/eller tan-farvede aftegninger. Tan-farven kan gå fra den lyseste til varm tan (kastanjebrun). Pels: kan være glathåret, broken eller ruhåret. Skal være vejrbeskyttende. Pelsen bør ikke ændres ved trimning el.lign. for at få den til at se glathåret eller broken ud. Jack Russell Terrier hører til i gruppen af terriere (FCI gruppe 3).

38

Jagtterriere og gravhunde: Jack russell terrier

113023_Jagthunde_Body.indd 38

17/10/12 10.54


Parson Russell Terrier – racefakta Oprindelsesland: England. Størrelse: højde hanner 36 cm; tæver 33 cm. Indtil 2 cm over eller under disse mål accepteres. Farve: udelukkende hvid eller overvejende hvid med aftegninger, der kan være tan, lemon eller sorte eller enhver kombination af disse farver. Aftegninger fortrækkes begrænset til hovedet og/eller haleroden. Pels: naturligt grov, fladt tilliggende og tæt, hvad enten den er ruhåret eller glathåret. Bug og underside beklædt med hår. Parson Russell Terrier hører til i gruppen af terriere (FCI gruppe 3).

113023_Jagthunde_Body.indd 39

Jagtterriere og gravhunde: Jack russell terrier

39

17/10/12 10.54


Anne Egede

Jagtterriere, gravhunde, spaniels, settere og øvrige engelske fuglehunde, hønsehunde samt andre kontinentale jagthunde, alle retrieverracer, drivende jagthunde og schweisshunde. Anne Egede fortæller omfattende og underholdende om 32 forskellige jagthunderacer. Alle de beskrevne racer er hunde, som man møder på jagt i Danmark, eller – for et par racers vedkommende – hunde, der bruges til en helt speciel jagtform. • Hunderacernes egenskaber – både på jagt og som familiehunde • Den enkelte races oprindelse og historie – internationalt og i Danmark • Racefakta • Fantastiske fotos

JAGTHUNDE – familiemedlemmer og jagtkammerater

Familiemedlemmer og jagtkammerater

Anne Egede

JAGTHUNDE – familiemedlemmer og jagtkammerater

9 788711 409763 www.lindhardtogringhof.dk

113023_Jagthunde_Cover.indd 1

LINDHARDT OG RINGHOF

17/10/12 10.52

Jagthunde - familiemedlemmer og jagtkammerater - læseprøve  

Grundig gennemgang af de hunderacer, der bruges til jagt i Danmark, Sverige og Norge