Den nysgerrige hundehvalp læseprøve

Page 1Denne Ælle Bælle-bog tilhører:


DEN NYSGERRIGE HUNDEHVALP Ælle Bælle nr. 277 er oversat fra engelsk af Christian Bach efter “The Poky Little Puppy” © 1942, 1970 Random House, Inc. All rights reserved. Denne udgave © 2019 Forlaget Carlsen Published by arrangement with Random House Children’s Books, a division of Random House, Inc., New York Grafisk tilrettelægning: Christian Bach 3. udgave, 1. oplag ISBN: 9788711913796 Trykt hos Livonia Print, Letland Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

Forlaget Carlsen – en del af Lindhardt og Ringhof A/S, et selskab i Egmont www.carlsen.dk www.lindhardtogringhof.dk


DEN NYSGERRIGE

HUNDEHVALP

af

Janette Sebring Lowrey illustreret af

Gustaf Tenggren på dansk ved Christian Bach


En dag gravede fem små hundehvalpe et hul under stakittet og tog på opdagelse i den store, vide verden. De gik gennem engen, ned ad vejen, over broen, gennem det grønne græs og op ad bakken. På en lang række.


Men da de nåede toppen af bakken, opdagede de, at en af dem manglede. Nu var de kun fire. “Hvor i alverden er den nysgerrige hundehvalp?” tænkte de. For han var i hvert fald ikke oppe på toppen af bakken.


Han var heller ikke pĂĽ vej ned ad den anden side. Der kunne de kun se en lille, pjusket larve, der var pĂĽ vej ned.


Han var heller ikke pü vej op ad denne side. Der kunne de kun se et hurtigt grønt firben, der var pü vej op.


Men da de kiggede ned på en lille plet med grønt græs for foden af bakken, så de ham. Han løb rundt og rundt og rundt med snuden i jorden.“Hvad laver han?” spurgte de fire små hvalpe hinanden. Og så løb de alle fire ned ad bakken, indtil de nåede den grønne græsplet, hvor de stoppede brat op. “Hvad i alverden laver du?” spurgte de.


“Jeg kan lugte noget,” sagde den nysgerrige hundehvalp. De fire andre hvalpe begyndte også at snuse, og de kunne også lugte det. “Risengrød!” udbrød de. Og så fik de fire hvalpe travlt med at komme hjem. Over broen, op ad vejen, gennem engen og under stakittet. Og ganske rigtigt. Deres aftensmad ventede på dem. Med risengrød til dessert.


NR. 277 SERIE 28

Ælle Bælle-bøgerne er gode historier for de 3-6-årige til en god pris B Æ LE L

ikke må grave huller under stakittet – og derfor må Bingo og Rollys ejer, Bob, har lavet en rigtig fin balden gå i seng uden jordbærkage. lon til byens store optog, men han har alt for travlt til selv at tage ind til byen for at se optoget. Men så tager hvalpene affære ...

Janette Sebring Lowrey & Gustaf Tenggren

DEN NYSGERRIGE

HUNDEHVALP

DEN NYSGERRIGE HUNDEHVALP

Tag med Disneys populære hvalpevenner på eventyr Den nysgerrige hundehvalp kan ikke forstå, at den

LOWREY & TENGGREN

Æ LLE

ANDRE BØGER I SERIE 28:

Æ LLE

carlsen.dk

B Æ LE L


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.