Hotel Boris – læseprøve

Page 1

297 mm

8,5

9

8,5

297 mm

18 mm

18 mm

18 mm

RYAN T. HIGGINS

Bjørnen Boris bor alene. Eller det GJORDE han – indtil gæslingerne flyttede ind. Og nu er der ovenikøbet flyttet endnu flere ind i hans hus. Og de er ret irriterende!

18 mm

CARLSEN

CARLSEN

Ryan T. Higgins

R yan T. H iggins pĂĽ da nsk v ed

C a mill a S chier beck

CA R LSEN


Til Cecilia, det mest nuttede væsen i skoven

Hotel Boris er oversat efter “Hotel Bruce” af Camilla Schierbeck Tekst og illustrationer © Ryan T. Higgins, 2016 Dansk udgave © Forlaget Carlsen, 2017 Grafisk tilrettelægning af dansk udgave: Christian Bach Tak til Marianne Iben Hansen for gåselyden [skråårk!]

Originally published in the United States and Canada by Disney • Hyperion Books as “Hotel Bruce”. This translated edition published by arrangement with Disney • Hyperion Books. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Bogen er sat med Macarons og trykt hos Livonia Print 1. udgave, 1. oplag Printed in Latvia 2017 ISBN 9788711696118 www.carlsen.dk www.lindhardtogringhof.dk Forlaget Carlsen – et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont


B

jørnen Boris

boede sammen med fire gĂŚs . . .


. . . mod sin vilje.


Men han var på en måde deres mor,

så hver vinter måtte han trække sydpå med dem.


297 mm

8,5

9

8,5

297 mm

18 mm

18 mm

18 mm

RYAN T. HIGGINS

Bjørnen Boris bor alene. Eller det GJORDE han – indtil gæslingerne flyttede ind. Og nu er der ovenikøbet flyttet endnu flere ind i hans hus. Og de er ret irriterende!

18 mm

CARLSEN

CARLSEN

Ryan T. Higgins


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.