Page 1

Alle bøger i serien:

KONGE

RÆKKEN

Valdemar den Store & Knud 6.

Anders Olling og Hans Erik Havsteen

Anders Olling og Hans Erik Havsteen

KONGE

KONGE

Lindhardt og Ringhof

Lindhardt og Ringhof

RÆKKEN

RÆKKEN

Det siges, at Danmark er Europas ældste monarki. Allige­vel er det de færreste danskere, der kender de farverige historier om de danske regenter. Kan du for eksempel svare på følgende spørgsmål? Hvilken konge slog sin egen far ihjel? Hvem var konge af England i kun 40 dage?

Valdemar Sejr

Valdemar Atterdag

Anders Olling og Hans Erik Havsteen

Anders Olling og Hans Erik Havsteen

KONGE

KONGE

Lindhardt og Ringhof

Lindhardt og Ringhof

RÆKKEN

Margrete 1. & Oluf 2.

Christian 4.

Anders Olling og Hans Erik Havsteen

Anders Olling og Hans Erik Havsteen

KONGE

KONGE

Lindhardt og Ringhof

RÆKKEN

RÆKKEN

Gorm Den Gamle, Harald Blåtand & Svend Tveskæg

Hvorfor ville Thyra ikke fuldbyrde ægteskabet med Gorm den Gamle på bryllupsnatten?

Anders Olling og Hans Erik Havsteen

Alt det og meget mere får du svar på i denne bog. KONGERÆKKEN er danmarkshistorie fortalt gennem de danske regenter. På under 100 sider får du grundig og ikke mindst morsom viden om de magtfulde og farve­rige kongers gøren og laden.

RÆKKEN

Lindhardt og Ringhof

Hvem af Danmarks konger døde under et toiletbesøg?

Gorm Den Gamle, Harald Blåtand & Svend Tveskæg

Gorm Den Gamle, Harald Blåtand & Svend Tveskæg

Læs KONGERÆKKEN – fordi det er cool at kunne sin Danmarkshistorie.

978-87-11-56805-7

KONGERÆKKEN er skrevet af journalist Anders Olling og historiker Hans Erik Havsteen. De er ophavsmændene til den succesfulde, selvstændige podcast-serie ’Kongerækken’.

KONGE

RÆKKEN

9 lindhardtogringhof.dk 788711 568057

Lindhardt og Ringhof


Gorm Den Gamle, Harald Blåtand & Svend Tveskæg Anders Olling og Hans Erik Havsteen

KONGE

RÆKKEN Lindhardt og Ringhof


Indhold

Den danske kongerække 6 Hvorfor kongerækken? 9 Gorm den Gamle 13 En kristenkritisk viking 15 Gorm og Thyra 20 Gorms drøm 23 Knuds død og Thyras list 27 Hvor ligger Gorm begravet? 28 Harald Blåtand 33 Haralds verden 36 Poppos jernbyrd 37 Fra hedninge til gode kristne 45 Harald laver penge 47 Danmarks første kirker 49 Vikingetidens store bygherre 51 Harald bygger sit rige 54 Pralhalsen Palnatoke 55

4


Harald dør på das 58 Den blå tand og Bluetooth 62 Svend Tveskæg 67 Svend og fadermordet 69 Det Tysk-romerske Rige 73 Svend røver England 76 Slaget ved Svold 81 Danegæld og Danemord 82 Stening af ærkebispen 84 Svends imperium 87 En epoke afsluttes og en ny begyndes 89 Kilder 93 Register 94

5


Hvorfor kongerækken?

Den danske kongerække er en historisk anakronisme, der gennem tiden har forpestet danske børns skoletid med mekanisk udenadslære og hyppige rap over fingrene. Men historien om de danske regenter er også storslået drama, politiske intriger og en fortælling om det danske samfunds udvikling fra vikinge­tiden til i dag. Selvom kongerækken til tider forbindes med navle­ beskuende nationalisme, er den også en lang historie om Danmarks komplicerede plads i Europa og i verden. Med skiftende stormagter som nabo, har Danmark gennem tiden måtte forholde sig til de evige europæiske konflikter, og kongernes beslutninger har derfor haft betydning for både Danmarks størrelse og nationale selvforståelse. Og uanset om man er royalist eller ej, så er Danmarkshistorien uløseligt forbundet med det danske monarki – kongerækken. Vi, forfatterne bag bogen du sidder med i hånden lige nu, oplevede i 2015-16 enorm interesse for vores podcast om den danske kongerække. Nu er projektet blevet til en bogserie. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse i selskab med de danske regenter!

9


Gorm Den Gamle

Regeringstid cirka 936-958


Gorm den Gamle Fødselsår ukendt Død cirka 958

Gorm den Gamle regnes almindeligvis for at være den første konge i den danske kongerække, og at den officielle kongerække lige skulle starte med ham, skyldes hans aftryk på den sydøstjyske stationsby Jelling. I dag finder vi i Jelling en helt almindelig landsbykirke fra omkring år 1100, men i 900-tallet var stedet et af Danmarks absolutte magtcentre. I dag kan man stadig finde landets to største gravhøje, der står på hver sin side af Jelling Kirke. Højene er bygget oven på en 356 meter lang skibssætning, en skibsformet gravform fra oldtiden. Men vigtigst af alt: Lige uden for kirken finder vi de to Jellingsten. Jellingstenene har haft enorm betydning for den danske selvforståelse og historieskrivning. Den største kaldes populært Danmarks dåbsattest og pryder i dag danske pas, mens den lille Jellingsten har den ældst eksisterende brug af ordet Danmark, vi kender på dansk jord. Vi er i dag ret sikre på, at den lille sten er rejst af Gorm den Gamle før hans formodede dødsår 958, mens den store er rejst af hans søn Harald Blåtand senest i 985.

13


Runerne på Gorms Jellingsten lyder: »Gorm konge gjorde disse kumler efter Thyra, sin kone, Danmarks bod.« Meningen med det sidste ord på runestenen er ret omstridt, men den mest populære teori er i dag, at det skal betyde ‘pryd’. Altså har Gorm rejst stenen for sin afdøde dronning Thyra, som var en pryd for Danmark. Eller ‘tanmarkaR’, som runerne faktisk lyder i direkte oversættelse. Denne korte tekst er det første stensikre (fik I den?!) vidnesbyrd om en dansk konge, og derfor bryder Gorm den Gamle som den første danske konge frem af sagnenes mørke og indleder den almindeligt anerkendte udgave af kongerækken. Før Gorms tid havde det danske rige gennem århundreder tilsyneladende været samlet under én leder i nogle perioder, mens det i andre var opsplittet i lokale høvdingedømmer. Meget tyder på, at den stærke slægt Lodbrogsønnerne, der sandsynligvis var efterkommere af den navnkundige Ragner Lodbrog, dominerende riget i 800-tallet. Da denne slægt forsvandt, blev Danmark temmeligt ustabilt med små kongedømmer, der ofte var i konflikt med hinanden. En af de vigtigste kilder til oldtidens danmarkshistorie er krøniken om Nordtyskland og Nordens historie, som blev udarbejdet af den tyske kirkemand og forfatter Adam af Bremen omkring 1070. Han mente, at danerne i 891 led et katastrofalt nederlag til frankerne, og at det gav anledning til et magtskifte i Danmark, hvor en svensk kong Olav med magt underlagde sig dele af Danmark og siden lod sine sønner regere landet. Hvad der siden skal være sket, er ganske 14


forvirrende. Adam af Bremen skriver, at en Hardegon tog magten fra Olavs efterkommere. Den oplysning fik Adam fra den samtidige konge af Danmark Svend Estridsen, som døde i 1076. Men navnet Hardegon menes at være en fejl. Den omtalte danske konge er med ret stor sandsynlighed Hardeknud, et navn afledt af Knud. Adam af Bremen mente, at Hardegon/Hardeknud kom fra Nortmannia, hvilket kan dække over Normandiet, Norge eller engelske Northumbria. Og han var med en vis sandsynlighed far til Gorm den Gamle. Og forvirringen fortsætter, for flere kilder beretter, at den østfrankiske konge Henrik Fuglefænger i år 934 slog danerne i kamp og tvang dem til at betale skat til ham. Ifølge Widukinds Sakserkrønike, en munkeberetning fra omkring 970, skal danernes konge på det tidspunkt have heddet Chnuba. En anden kilde, Thietmar af Merseburg, kalder danerkongen Cnit, altså Knud. Og hos Adam af Bremen omtales den daværende konge som Hardeknuth Vurm eller Hardeknuths søn Vurm. Med Vurm menes Gorm, og han kan altså være søn af en Hardeknud, som skal være kommet til Danmark og have underlagt sig et kongerige. Som man ser af denne rodebutik, kan vi desværre ikke med sikkerhed placere Gorm i hans slægt, for der hersker blandt middelalderens historieskrivere ganske udbredt forvirring med hensyn til tingenes sammenhæng. Men sikkert er det dog, at Gorms navn og status som konge er ristet i sten i Jelling. En kristenkritisk viking

Gorm den Gamle var trods sin status som det danske riges første kendte konge ikke en særlig populær mand hos middelalderens gejstlige historieskrivere. Dette 15


FAKTA

Adam af Bremen var en af de mest betydningsfulde tyske historiefortællere og kroni­ kører i middelalderen. Han levede mellem ca. 1040 og 1085. Han bidrog med betydelig viden om de folk, der boede i norden, blandt andet gennem sine besøg ved Svend Estridsens hof. Det er gennem ham, at vi får den sparsomme viden, vi har om de første danske konger.


kølige forhold skyldtes angivelig Gorms aversion mod kristendommen. Adam af Bremen skrev for eksempel om ham: »Han var, det må jeg sige, en gruelig orm og ikke lidet fjendtlig mod de kristne folk. Han pønsede på fuldstændig at udrydde den kristendom, der fandtes i Danmark, fordrev de Guds præster fra sit land og dræbte endog såre mange af dem under pinsler.« Adam af Bremen beskriver på mere end 100 års afstand den tyske ærkebiskop Unnis rejse til Danmark omkring år 936 og er dermed ophavsmand til det ældste troværdige vidnesbyrd om Gorm. Ærkebiskop Unni arbejdede for at få udbredt kristendommen i det hedenske Skandinavien, og skal man tro beretningen om ham, var den danske kong Gorm bestemt ikke venligt stemt over for tyskerens mission. I hvert fald fik den tyske rejsende ikke omvendt »den grusomme« hedningekonge og sat skik på »hans indgroede ondskab«. Til Unnis held skal Gorms søn Harald Blåtand have været langt mere imødekommende over for den kristne prædiken, hvilket du kan læse mere om på side 39. Den store danske historieskriver fra middelalderen Saxo Grammaticus skrev også om Gorm den Gamle og baserede i høj grad sine beretninger på Adam af Bremen. Ligesom sin tyske kollega gik han vældig meget op i Gorms fjendtlige indstilling til kristendommen, og Saxo beskriver, at Gorm var fast besluttet på at få de kristne ned med nakken, og også at Gorm af samme grund rev kirken i Hedeby ned for at »indføre det gamle hedenskab i templerne«. 17


Alle bøger i serien:

KONGE

RÆKKEN

Valdemar den Store & Knud 6.

Anders Olling og Hans Erik Havsteen

Anders Olling og Hans Erik Havsteen

KONGE

KONGE

Lindhardt og Ringhof

Lindhardt og Ringhof

RÆKKEN

RÆKKEN

Det siges, at Danmark er Europas ældste monarki. Allige­vel er det de færreste danskere, der kender de farverige historier om de danske regenter. Kan du for eksempel svare på følgende spørgsmål? Hvilken konge slog sin egen far ihjel? Hvem var konge af England i kun 40 dage?

Valdemar Sejr

Valdemar Atterdag

Anders Olling og Hans Erik Havsteen

Anders Olling og Hans Erik Havsteen

KONGE

KONGE

Lindhardt og Ringhof

Lindhardt og Ringhof

RÆKKEN

Margrete 1. & Oluf 2.

Christian 4.

Anders Olling og Hans Erik Havsteen

Anders Olling og Hans Erik Havsteen

KONGE

KONGE

Lindhardt og Ringhof

RÆKKEN

RÆKKEN

Gorm Den Gamle, Harald Blåtand & Svend Tveskæg

Hvorfor ville Thyra ikke fuldbyrde ægteskabet med Gorm den Gamle på bryllupsnatten?

Anders Olling og Hans Erik Havsteen

Alt det og meget mere får du svar på i denne bog. KONGERÆKKEN er danmarkshistorie fortalt gennem de danske regenter. På under 100 sider får du grundig og ikke mindst morsom viden om de magtfulde og farve­rige kongers gøren og laden.

RÆKKEN

Lindhardt og Ringhof

Hvem af Danmarks konger døde under et toiletbesøg?

Gorm Den Gamle, Harald Blåtand & Svend Tveskæg

Gorm Den Gamle, Harald Blåtand & Svend Tveskæg

Læs KONGERÆKKEN – fordi det er cool at kunne sin Danmarkshistorie.

978-87-11-56805-7

KONGERÆKKEN er skrevet af journalist Anders Olling og historiker Hans Erik Havsteen. De er ophavsmændene til den succesfulde, selvstændige podcast-serie ’Kongerækken’.

KONGE

RÆKKEN

9 lindhardtogringhof.dk 788711 568057

Lindhardt og Ringhof

Gorm den gamle - læseprøve  

KONGERÆKKEN er danmarkshistorie fortalt gennem de danske regenter. På under 100 sider får du spændende og ikke mindst morsom viden om de dan...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you