Page 1

KATTEPINE

Bøgerne er vildt gode og fortjener ros. Jeg er selv vild med at spille computer og på alder med Lucas, 11 år, og jeg tror, at andre drenge, der spiller (meget) computer, også vil kunne lide Game On. Tue Andersen Jacobsen (bogblogger.dk) Frederik Hansen og Andreas Riisberg Nederland skriver i et levende og humoristisk sprog og forsøger at give bøgernes læsere al den spænding, de kender fra computerspilsverdenen. Caroline Erritzøe (Børn i Byen)

KATTEPINE

Den er helt gal i spilverdenen! Platforme, racerbiler og grønne rør forsvinder. Selv bolden i Fifa er væk. Lucas må gøre noget ved sagen, før spillene bliver udslettet, men desværre er der ikke meget hjælp at hente. Vennerne fra Server City er på bar bund, og computergeniet Erling er utrøstelig, fordi hans kæledyr er forsvundet. Sikke en kattepine!

GAME ON

GAME ON

Læs også:

HÆVNEN ER SJØD

Sproget flyder ubesværet, og forfatterne har tydeligvis godt yr på både ældre spil og mere moderne tekniske gamerudtryk. DAMIÁN ARGUIMBAU (Weekendavisen)

s også:

1

Lucas opdager, at hans computer er en portal – og pludselig er alt på spil

HÆVNEN ER SJØD

moderne tekniske gamerudtryk. DAMIÁN ARGUIMBAU (Weekendavisen)

Læs også:

:

Lucas opdager, at hans computer er en portal – og pludselig er alt på spil

Læs også:

Læs også:

N ABOHJÆL P

1

HÆ V N E N E R S J Ø D

Bøgerne er vildt gode og fortjener ros. Jeg er selv vild med at spille computer og på alder med Lucas, 11 år, og jeg tror, at andre drenge, der spiller (meget) computer, også vil kunne lide Game On. Tue Andersen Jacobsen (bogblogger.dk)

2

2

GAME ON

Lucas opdager, at hans computer er en portal – og pludselig er alt på spil Lucas opdager, at hans computer er en portal – og pludselig er alt på spil

HÆVNEN ER SJØD

HÆVNEN ER SJØD

HÆVNEN Lucas har nok at slås med.ER DerSJØD står fire

lyslevende spilfigurer på hans Lucas har nok at slås med. værelse. Der står fire De har brug forspilfigurer hjælp, forpå Skyggemonsteret lyslevende hans værelse. skalDe stoppes, førfor det sprænger en bombe i har brug hjælp, for Skyggemonsteret denskal virkelige verden. Ogsprænger som om det er i stoppes, før det en ikke bombe nok,den harvirkelige Lucas enverden. endnuOg større sommodstander: om det ikke er sin mor. HunLucas har nemlig taget hansmodstander: computer nok, har en endnu større fra ham, og uden dennemlig er dertaget ingenhans portal sin mor. Hun har computer tilbage til spilverdenen. fra ham, og uden den er der ingen portal tilbage til spilverdenen. Læs også: Læs også: Lucas opdager, at hans computer er en portal – og pludselig er alt på spil NABOHJÆLP

GAME ON

Hvad gør man, når man bliver angrebet af en opdager, hans computer er kæmpe computerbi?Lucas Når ens mor tror,at man en nabo portal pludselig har stress? Og når ens er –enog bleg kidnap- er alt på spil per-type, der begraver knogler i baghaven? Lucas får brug for sine venner fra spilverdenen. NABOHJÆLP Han skal bare lige have bygget en portal, så Jump Kidd, Pixie, Mega Major HvadMonkey gør man,ognår man bliver angrebet af en kæmpe dimensionerne. computerbi? Når ens mor tror, man Powers kan rejse gennem harsåstress? Det kan da ikke være svært Og … når ens nabo er en bleg kidnapper-type, der begraver knogler i baghaven? Lucas får brug for sine venner fra spilverdenen. Han skal bare lige have bygget en portal, så Jump Kidd, Pixie, Mega Monkey og Major Powers kan rejse gennem dimensionerne. HÆ V N E N E R S J Ø D Det kan da ikke være så svært … Læs også:

2

Læs også:

NABOHJÆL P

ANDREAS NEDERLAND & FREDERIK HANSEN

(bogblogger.dk)

Læs også:

Læs også:

bind, for niveauet er højt og underholdningsværdien håndgribelig. Torben Rølmer Bille (Kulturkapellet)

2

HÆ V N E N E R S J Ø D

ANDREAS NEDERLAND & FREDERIK HANSEN

1

2

ANDREAS NEDERLAND & FREDERIK HANSEN

ANDREAS NEDERLAND & FREDERIK HANSEN

1

NAB OHJÆLP N A B OH JÆLP

H ÆV N E N ER S J Ø D

NA B OH JÆ L P

2

1

GAME ON

HÆVNEN ER SJØD

N A B O HJÆL P

ANDREAS NEDERLAND & FREDERIK HANSEN

NABOHJÆLP

per-type, der begraver knogler i baghaven? Lucas får brug forfortjener sine venner Bøgerne er vildt gode og Der erfra ikkespilverdenen. et eneste kedeligt ros. Jeg er selv vild med at spille eller overflødigt ord i Nabohjælp, Han skal bare lige have bygget en portal, så computer og på alder med Lucas, og det gør den både sjov at læse Jump Mega Monkey Major 11 år, og jeg Kidd, tror, at Pixie, andre drenge, op, lytteog til og selv at læse. derPowers spiller (meget) også Forhåbentlig genererer de to kan computer, rejse gennem dimensionerne. vil kunne lide Game On. bøger i serien tilpas meget succes, kan da ikke være så svært … fortsætter i mange nye TueDet Andersen Jacobsen til at serien

HÆ VNE N ER SJØ D

1

N AB O HJÆ LP N A B O H JÆ LP

NABOHJÆLP Hvad gør man, når man bliver angrebet af en kæmpe computerbi? Når ens mor tror, man har stress? Og når ens nabo er en bleg kidnapper-type, der begraver knogler i baghaven? Lucas får brug for sine venner fra spilverdenen. Han skal bare lige have bygget en portal, så Jump Kidd, Pixie, Mega Monkey og Major Powers kan rejse gennem dimensionerne. Det kan da ikke være så svært … Læs også:

Lucas opdager, at hans computer er en portal – og pludselig er alt på spil

Lucas har nok at slås med. Der står fire lyslevende spilfigurer på hans værelse. De har brug for hjælp, for Skyggemonsteret skal stoppes, før det sprænger en bombe i den virkelige verden. Og som om det ikke er nok, har Lucas en endnu større modstander: sin mor. Hun har nemlig taget hans computer fra ham, og uden den er der ingen portal tilbage til spilverdenen. Læs også: GAME ON

ANDREAS NEDERLAND & FREDERIK HANSEN

Sproget flyder ubesværet, og forfatterne har tydeligvis godt styr på både ældre spil og mere moderne tekniske gamerudtryk.. DAMIÁN ARGUIMBAU (Weekendavisen)

Læs også:

Lucas opdager, at hans computer er en portal – og pludselig er alt på spil

ANDREAS NEDERLAND & FREDERIK HANSEN

1

2

GAME ON Lucas opdager, at hans computer er en portal – og pludselig er alt på spil

Hvad gør man, når man bliver angrebet af en kæmpe computerbi? Når ens mor tror, man har stress? Og når ens nabo er en bleg kidnapper-type, der begraver knogler i Hvad gør man, bliver angrebet af en baghaven? Lucas får når brugman for sine venner fra spilverdenen. Han skal bare lige have bygget Jump Kidd, kæmpe computerbi? Når en ensportal, mor så tror, man Pixie, Monkey og Major Powers rejse kidnapgennem har Mega stress? Og når ens nabo er kan en bleg dimensionerne. Det kan da ikke være så svært …

H Æ V N EN E R S J Ø D

1

NAB OHJÆLP N A B OH JÆLP

NA B OH JÆ L P

GAME ON

NABOHJÆL P

HÆ VNE N ER SJØ D

2

H Æ V N EN E R S J Ø D

HÆVNEN ER SJØD

GAME ON

Læs også:

bind, for niveauet er højt og underholdningsværdien håndgribelig. Torben Rølmer Bille (Kulturkapellet)

ANDREAS NEDERLAND & FREDERIK HANSEN

Lucas opdager, at hans computer er en portal – og pludselig er alt på spil Lucas opdager, at hans computer er en portal – og pludselig er alt på spil HÆVNEN Lucas har nok at slås med.ER DerSJØD står fire

lyslevende spilfigurer på hans Lucas har nok at slås med. værelse. Der står fire De har brug forspilfigurer hjælp, forpå Skyggemonsteret lyslevende hans værelse. skalDe stoppes, førfor det sprænger en bombe i har brug hjælp, for Skyggemonsteret denskal virkelige verden. Ogsprænger som om det er i stoppes, før det en ikke bombe nok,den harvirkelige Lucas enverden. endnuOg større sommodstander: om det ikke er sin mor. HunLucas har nemlig taget hansmodstander: computer nok, har en endnu større fra ham, og uden dennemlig er dertaget ingenhans portal sin mor. Hun har computer tilbage til spilverdenen. fra ham, og uden den er der ingen portal tilbage til spilverdenen. Læs også: Læs også: Lucas opdager, at hans computer er en portal – og pludselig er alt på spil NABOHJÆLP

Hvad gør man, når man bliver angrebet af en opdager, hans computer er kæmpe computerbi?Lucas Når ens mor tror,at man en nabo portal pludselig har stress? Og når ens er –enog bleg kidnap- er alt på spil per-type, der begraver knogler i baghaven? Lucas får brug for sine venner fra spilverdenen. NABOHJÆLP Han skal bare lige have bygget en portal, så Jump Kidd, Pixie, Mega Major HvadMonkey gør man,ognår man bliver angrebet af en kæmpe dimensionerne. computerbi? Når ens mor tror, man Powers kan rejse gennem harsåstress? Det kan da ikke være svært Og … når ens nabo er en bleg kidnapper-type, der begraver knogler i baghaven? Lucas får brug for sine venner fra spilverdenen. Han skal bare lige have bygget en portal, så Jump Kidd, Pixie, Mega Monkey og Major Powers kan rejse gennem dimensionerne. HÆV NE N E R S J Ø D Det kan da ikke være så svært … Læs også:

1

GA ME ON

GAME ON

ANDREAS NEDERLAND & FREDERIK HANSEN

GA ME ON

2

HÆVNEN ER SJØD

Frederik Hansen og Andreas Riisberg Nederland skriver i et levende og humoristisk sprog og forsøger at give bøgernes læsere al den spænding, de kender fra computerspilsverdenen. Caroline Erritzøe (Børn i Byen)

Læs også:

1

GAME ON Lucas opdager, at hans computer er en portal – og pludselig er alt på spil

Lucas har nok at slås med. Der står fire lyslevende spilfigurer på hans værelse. De har brug for hjælp, for Skyggemonsteret skal stoppes, før det sprænger en bombe i den virkelige verden. Og som om det ikke er nok, har Lucas en endnu større modstander: sin mor. Hun har nemlig taget hans computer fra ham, og uden den er der ingen portal tilbage til spilverdenen.

NABO HJÆLP NA BOHJ ÆLP

H Æ V N E N E R SJ Ø D

(bogblogger.dk)

N ABOH JÆLP

NABOHJÆLP Hvad gør man, når man bliver angrebet af en kæmpe computerbi? Når ens mor tror, man har stress? Og når ens nabo er en bleg kidnapper-type, der begraver knogler i baghaven? Lucas får brug for sine venner fra spilverdenen. Han skal bare lige have bygget en portal, så Jump Kidd, Pixie, Mega Monkey og Major Powers kan rejse gennem dimensionerne. Det kan da ikke være så svært …

N A BO H JÆ L P

GA ME ON

Lucas opdager, at hans computer er en portal – og pludselig er alt på spil HÆVNEN ER SJØD Lucas har nok at slås med. Der står fire lyslevende spilfigurer på hans værelse. De har brug for hjælp, for Skyggemonsteret skal stoppes, før det sprænger en bombe i den virkelige verden. Og som om det ikke er nok, har Lucas en endnu større modstander: sin mor. Hun har nemlig taget hans computer fra ham, og uden den er der ingen portal tilbage til spilverdenen. Læs også: GAME ON

Lucas opdager, at hans computer er en portal – og pludselig er alt på spil

2

per-type, der begraver knogler i baghaven? Lucas får brug forfortjener sine venner Bøgerne er vildt gode og Der erfra ikkespilverdenen. et eneste kedeligt ros. Jeg er selv vild med at spille eller overflødigt ord i Nabohjælp, Han skal bare lige have bygget en portal, så og det gør den både sjov at læse H Æ V NEcomputer N E R S JØ Dog på alder med Lucas, Jump Mega Monkey Major 11 år, og jeg Kidd, tror, at Pixie, andre drenge, op, lytteog til og selv at læse. derPowers spiller (meget) også Forhåbentlig genererer de to kan computer, rejse gennem dimensionerne. vil kunne lide Game On. bøger i serien tilpas meget succes, kan da ikke være så svært … fortsætter i mange nye TueDet Andersen Jacobsen til at serien

H Æ V NE N E R S J Ø D

Han skal bare lige have bygget Jump Kidd, kæmpe computerbi? Når en ensportal, mor så tror, man Pixie, Mega Monkey og Major Powers kan rejse gennem

stress? Og når ens nabo er en bleg kidnapLæs også:har dimensionerne. Det kan da ikke være så svært …

NABO HJÆLP NA BOHJ ÆLP

NABOHJÆLP N A B O H JÆ L P

bind, for niveauet er højt og underholdningsværdien håndgribelig. Torben Rølmer Bille (Kulturkapellet)

GAME ON

Hvad gør man, når man bliver angrebet af en kæmpe computerbi? Når ens mor tror, man Lucas opdager, computer har stress? Og når ens naboaterhans en bleg kidnap- er – og pludselig er alt på spil per-type, en derportal begraver knogler i baghaven? Lucas får brug for sine venner fra spilverdenen. Han skal bare lige haveNABOHJÆLP bygget en portal, så Hvad gør man, når Monkey man bliverog angrebet Jump Kidd, Pixie, Mega Majoraf en kæmpe computerbi? Når ens mor tror, man har stress? Og når ens Powers kan gennem dimensionerne. nabo rejse er en bleg kidnapper-type, der begraver knogler i Det kanbaghaven? da ikkegør være sånår svært …bliver Hvad man, man angrebet af en Lucas får brug for sine venner fra spilverdenen.

3

N AB O H JÆ L P

OHJÆLP

G A ME ON

at hans computer er udselig er alt på spil

bliver angrebet af en kæmpe ror, man har stress? Og når ens er-type, der begraver knogler i

man bliver angrebet af en for sine venner fra spilverdenen. Jump Kidd, ?ygget Når en ensportal, mor så tror, man ajornabo Powers rejse kidnapgennem ns er kan en bleg an da ikke være så svært … er knogler i baghaven? ne enervenner Der erfra ikkespilverdenen. et eneste kedeligt ille eller overflødigt ord i Nabohjælp, ave bygget en portal, så cas, og det gør den både sjov at læse ega Major ge, Monkey op, lytteog til og selv at læse. også Forhåbentlig genererer de to nnem dimensionerne. bøger i serien tilpas meget succes, e så svært … fortsætter i mange nye til at serien

GA ME ON

NABOHJÆLP

M E ON

KATTEPINE

KATTEPINE

Læs også:

G HÆ AME O N E R SJØ D VNEN Lucas opdager, at hans computer er en portal – og pludselig er alt på spil

Lucas har nok at slås med. Der står fire lyslevende spilfigurer på hans værelse. De har brug for hjælp, for Skyggemonsteret skal stoppes, før det sprænger en bombe i den virkelige verden. Og som om det ikke er nok, har Lucas en endnu større modstander: sin mor. Hun har nemlig taget hans computer fra ham, og uden den er der ingen portal tilbage til spilverdenen. Bøgerne er vildt gode og fortjener ros. Jeg er selv vild med at spille computer og på alder med Lucas, 11 år, og jeg tror, at andre drenge, der spiller (meget) computer, også vil kunne lide Game On. Tue Andersen Jacobsen (bogblogger.dk)

G A ME ON

HÆVNEN ER SJØD

sin mor. Hun har nemlig taget hans computer Sproget flyder ubesværet, og fra ham, og uden den er der ingen portal forfatterne har tydeligvis godt tilbage til spilverdenen. styr på både ældre spil og mere

GAME ON

Lucas opdager, hans er G A MatE Ocomputer N en portal – og pludselig er alt på spil

HÆVNEN ER SJØD Lucas har nok at slås med. Der står fire

Bøgerne er vildt gode og fortjener ros. Jeg er selv vild med at spille computer og på alder med Lucas, 11 år, og jeg tror, at andre drenge, der spiller (meget) computer, også vil kunne lide Game On. Tue Andersen Jacobsen (bogblogger.dk)

H Æ V NE N E R S J ØD

Frederik Hansen og Andreas Riisberg Nederland skriver i et levende og humoristisk sprog og forsøger at give bøgernes læsere al den spænding, de kender fra computerspilsverdenen. Caroline Erritzøe (Børn i Byen)

Læs også:

Læs også:

Lucas har nok at slås med. stårværelse. fire lyslevende lyslevende spilfigurer påDer hans spilfigurer på hans værelse. De har brug for hjælp, De brug for hjælp, for Skyggemonsteret for har Skyggemonsteret skal stoppes, før det sprænger en bombe i den virkelige verden. Og som om ikke er inok, skal stoppes, før det sprænger endet bombe har Lucas en endnu større modstander: mor. Huner har den virkelige verden. Og som omsindet ikke nemlig taget hans computer fra ham, og uden den er der nok, har ingen Lucas en tilbage endnutilstørre modstander: portal spilverdenen.

K AT T EP I N E

er vildt gode og fortjener er selv vild med at spille r og på alder med Lucas, eg tror, at andre drenge, er (meget) computer, også lide Game On. ersen Jacobsen gger.dk)

Han skal bare lige have bygget en portal, så

Der er ikke et eneste kedeligt eller overflødigt ord i Nabohjælp, Jump Kidd, Pixie, Mega Monkey ogogMajor og det gør den både sjov at læse op, lytte til selv at læse. Forhåbentlig genererer to bøger i serien tilpas meget succes, Powers kan rejsedegennem dimensionerne. til at serien fortsætter i mange nye bind, for niveauet er højt og Det kan da ikke være så svært … underholdningsværdien håndgribelig. Torben Rølmer Bille (Kulturkapellet)

GAME ON

KATTEPINE

G AM E O N

GAME ON

cas opdager, at hans computer er portal – og pludselig er alt på spil

Hvad gør man, når man bliver angrebet af en

kæmpe Når ens man Bøgerne ercomputerbi? vildt gode og fortjener ros. mor Jeg ertror, selv vild med at spille alder mednabo Lucas,er 11 år, jeg tror, at andre harcomputer stress?og Ogpånår ens enogbleg kidnapdrenge, der spiller (meget) computer, også vil kunne lide Game On. per-type, der Tue begraver knogler Andersen Jacobseni baghaven? (bogblogger.dk) Lucas får brug for sine venner fra spilverdenen.

ANDREAS NEDERLAND & FREDERIK HANSEN

3

N A BO OHJÆ H JÆL P NAB LP

Bøgerne er vildt gode og fortjener ros. Jeg er selv vild med pille computer og på alder med Lucas, 11 år, og jeg tror, at andre nge, der spiller (meget) computer, også vil kunne lide Game On. Tue Andersen Jacobsen (bogblogger.dk)

as har nok at slås med. Der står fire lyslevende figurer på hans værelse. De har brug for hjælp, yggemonsteret skal stoppes, før det sprænger en i den virkelige verden. Og som om det ikke er nok, cas en endnu større modstander: sin mor. Hun har taget hans computer fra ham, og uden den er der ingen portal tilbage til spilverdenen.

NABOHJÆLP

H Æ VN E N E R S JØ D

Lucas har nok at slås med. Der står fire lyslevende spilfigurer på hans værelse. De har brug for hjælp, for Skyggemonsteret skal stoppes, før det sprænger en ombe i den virkelige verden. Og som om det ikke er nok, ar Lucas en endnu større modstander: sin mor. Hun har emlig taget hans computer fra ham, og uden den er der ingen portal tilbage til spilverdenen.

GAME ON Hvad gør man, når man bliver angrebet af en kæmpe computerbi? Når ens mor tror, man har stress? Og når ens nabo er en bleg kidnapper-type, der begraver knogler i baghaven? Lucas får brug for sine venner fra spilverdenen. Han skal bare lige have bygget en portal, så Jump Kidd, Pixie, Mega Monkey og Major Powers kan rejse gennem dimensionerne. Det kan da ikke være så svært …

G A ME ON

G AM E O N

G AM E ON

2

3


GAME ON 3: KATTEPINE Andreas Nederland & Frederik Hansen Tekst © 2017 OK MONKEY (Andreas Nederland, Frederik Hansen) og Forlaget Carlsen Grafisk layout og tilrettelægning © 2017 Stine Trampe Illustrationer © Anders Breum og Forlaget Carlsen 2.udgave, 1. oplag 2017 Trykt af Livonia, Letland, 2017 ISBN 9788711541999

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. www.carlsen.dk www.lindhardtogringhof.dk Udgivet af Forlaget Carlsen – et forlag under Lindhardt og Ringhof A/S, et selskab i Egmont

53-4A-50-49-4C-20-4D-49-54-20-53-4A-50-49-4C


KATTEPINE


KAPITEL 1

NORD! /

7


S

ten-monsteret landede foran Lucas. Det store bæst hamrede næven i jorden, så den rystede under hans fødder. Nu skulle det lykkes. Han havde forsøgt at besejre kæmpen utallige gange, men hver eneste gang endte han som blodig mos mellem de store næver. Lucas løb mod monsteret. Han dukkede sig for det første slag og lavede et rullefald, da kolossens kæmpefod tonsede mod ham. Han samlede alle sine kræfter og ventede på, at hans ‘power-punch-o-meter’ ramte 100 %. I samme sekund måleren blinkede, sendte Lucas slaget af sted mod kolossen. “POW!” Hans næve hamrede ind i kæmpens knæ, og skærmen lyste op. Der skete ikke mere. Knæet fik ikke engang en lille revne. Lucas nåede ikke at flytte sig, før kæmpens granit-næve landede oven på ham og efterlod ham i en splattet blodpøl. “KOLOSSUS KRUSH!” stod der på skærmen. Lucas sukkede og trykkede på ‘continue’. 8


Det kunne være, han skulle ramme kæmpen højere oppe? Måske i dilleren? Lucas havde engang fået en læderbold i skridtet, og den helt særlige blanding af smerte og ydmygelse glemte han aldrig. Han satte af og spurtede mod den enorme boss. Bag ham lød en fjern stemme. “Er du allerede færdig?” Færdig? Nej, det var han da på ingen måde. Han løb videre mod sten-kæmpen, klar til at time sit spring.


“Lucas, har du løst opgave ni? Har du regnet sandsynligheden ud?” Han løftede blikket fra skærmen og stirrede ind i Liselottes firkantede briller. Hendes gustne kaffeånde blæste ind over hans ansigt og smøg sig om hver en sprække, så han fik et hosteanfald. “Har du løst opgaven, Lucas?” Hun flåede computeren fra ham og drejede den rundt. I det samme blev han knust mellem kolossens næver. “Du er jo i en helt anden verden!” sagde hun. “Nøøøørd!” råbte Mathias henne fra vinduet, så Oskar og Viggo grinede. “Lucas er ikke nogen nørd!” sagde Laurids og drejede rundt på sin stol oppe ved katederet. “Det er han slet ikke klog nok til!” Hele klassen flækkede af grin. “Skal jeg læse mit resultat op?” spurgte Laurids. “I de fleste spil sten, saks, papir vil der være en tendens til, at folk vælger sten. Men går man systematisk til værks, vil sandsynligheden for en sejr være en tredjedel for hver mulighed.” “Laurids, hold din bøtte!” råbte Liselotte og hamrede en knytnæve i bordet. “Og Lucas! Du går uden for døren resten af timen.” “Uuuh! Walk of shame!” råbte Mathias, så de andre grinede. 10


KAPITEL 2

TEAM PREBLING

11


L

ucas trykkede rygsøjlen mod væggen. Han gled ned og satte sig på de kolde fliser. Gennem døren kunne han høre Laurids ævle om sten, saks, papir. Han gloede på det blanke armbåndsur, han havde fået af Pixie. Det var længe siden, hun havde skrevet til ham. Så trak han sin telefon op af bukselommen og søgte på sten-kæmpen i ‘Kolossus Krush’. Der måtte da være nogen, der havde besejret den umulige boss. En række søgeresultater dukkede op. Første forslag var et klip, fra dengang spillet blev præsenteret på E3. Lucas havde set optagelsen i en livestream sidste sommer. Det var bare en japaner i jakkesæt, der fortalte om, hvor suverænt spillet var. Han trykkede sig ind på profilen for at se, hvem der havde uploadet klippet. Måske havde personen lagt flere klip op. Han scrollede igennem de mange uploads, men det meste var bare optagelser fra forskellige spilmesser. Pludselig stoppede han. Lucas scrollede tilbage, til et billede af to personer dukkede op. Han trykkede på klippet. Billedet var utydeligt, 12


men den var god nok. Det var hans nabo, Erling. Uden rynker i panden og med mere hĂĽr. Ved siden af ham stod en tyk ung mand med hestehale.


“Vi er her for at tage titlen ...” sagde Erling, og personen ved siden af ham færdiggjorde sætningen i bedste Rip, Rap og Rup-stil: “... som årets bedste Bubble Bobble-spillere!” Billedet blev utydeligt, før flimmeret samlede sig i bunden. Erling lagde sin lange arm om den brede fyr. Hvad stod der på deres svedplettede T-shirts? Det var næsten umuligt at se. “Team Prebling 1987”? Han scrollede videre og fandt endelig et klip, han kunne bruge. Videoen viste, at sten-kæmpen havde et sårbart punkt. Man skulle springe op på næven, videre til skulderen og slå den et særligt sted bag øret. Det så ikke umuligt ud, men det krævede en del timing. I det samme ringede skoleklokken, og kammeraterne væltede ud på gangen. Liselotte talte, så højt hun kunne, uden at råbe: “Husk, at det er i aften, der er banko i håndboldhallen. Der er mange fine præmier og hjemmebagt chokoladekage.” Lucas gik mod strømmen, ind i klassen, for at pakke sin taske. “Jeg bliver nødt til at fortælle din mor om det her,” sagde Liselotte, da de var alene. “Vil du ikke godt lade være?” forsøgte Lucas. “Ikke den her gang. Jeg har advaret dig. Jeg skriver en besked til hende på Forældreintra i aften.” 14


Hun sukkede og forsvandt ud ad døren med en stabel bøger i hænderne og en kaffekop øverst. Lucas satte sig. Laptoppen stod stadig på bordet, og han trykkede på ‘enter’ for at loade sit spil. Få sekunder senere var han tilbage i arenaen. Han hoppede et par gange på klippeunderlaget, så små støvskyer stod op fra hans fødder. Han kiggede til siderne. Mærkeligt. Det plejede at ske nu. Lucas drejede sin figur en hel omgang og spejdede mod horisonten. Der var ingen sten-kæmpe at se. Han ventede, men der skete intet. Den store kolos kom ikke.

15


KATTEPINE

Bøgerne er vildt gode og fortjener ros. Jeg er selv vild med at spille computer og på alder med Lucas, 11 år, og jeg tror, at andre drenge, der spiller (meget) computer, også vil kunne lide Game On. Tue Andersen Jacobsen (bogblogger.dk) Frederik Hansen og Andreas Riisberg Nederland skriver i et levende og humoristisk sprog og forsøger at give bøgernes læsere al den spænding, de kender fra computerspilsverdenen. Caroline Erritzøe (Børn i Byen)

KATTEPINE

Den er helt gal i spilverdenen! Platforme, racerbiler og grønne rør forsvinder. Selv bolden i Fifa er væk. Lucas må gøre noget ved sagen, før spillene bliver udslettet, men desværre er der ikke meget hjælp at hente. Vennerne fra Server City er på bar bund, og computergeniet Erling er utrøstelig, fordi hans kæledyr er forsvundet. Sikke en kattepine!

GAME ON

GAME ON

Læs også:

HÆVNEN ER SJØD

Sproget flyder ubesværet, og forfatterne har tydeligvis godt yr på både ældre spil og mere moderne tekniske gamerudtryk. DAMIÁN ARGUIMBAU (Weekendavisen)

s også:

1

Lucas opdager, at hans computer er en portal – og pludselig er alt på spil

HÆVNEN ER SJØD

moderne tekniske gamerudtryk. DAMIÁN ARGUIMBAU (Weekendavisen)

Læs også:

:

Lucas opdager, at hans computer er en portal – og pludselig er alt på spil

Læs også:

Læs også:

N ABOHJÆL P

1

HÆ V N E N E R S J Ø D

Bøgerne er vildt gode og fortjener ros. Jeg er selv vild med at spille computer og på alder med Lucas, 11 år, og jeg tror, at andre drenge, der spiller (meget) computer, også vil kunne lide Game On. Tue Andersen Jacobsen (bogblogger.dk)

2

2

GAME ON

Lucas opdager, at hans computer er en portal – og pludselig er alt på spil Lucas opdager, at hans computer er en portal – og pludselig er alt på spil

HÆVNEN ER SJØD

HÆVNEN ER SJØD

HÆVNEN Lucas har nok at slås med.ER DerSJØD står fire

lyslevende spilfigurer på hans Lucas har nok at slås med. værelse. Der står fire De har brug forspilfigurer hjælp, forpå Skyggemonsteret lyslevende hans værelse. skalDe stoppes, førfor det sprænger en bombe i har brug hjælp, for Skyggemonsteret denskal virkelige verden. Ogsprænger som om det er i stoppes, før det en ikke bombe nok,den harvirkelige Lucas enverden. endnuOg større sommodstander: om det ikke er sin mor. HunLucas har nemlig taget hansmodstander: computer nok, har en endnu større fra ham, og uden dennemlig er dertaget ingenhans portal sin mor. Hun har computer tilbage til spilverdenen. fra ham, og uden den er der ingen portal tilbage til spilverdenen. Læs også: Læs også: Lucas opdager, at hans computer er en portal – og pludselig er alt på spil NABOHJÆLP

GAME ON

Hvad gør man, når man bliver angrebet af en opdager, hans computer er kæmpe computerbi?Lucas Når ens mor tror,at man en nabo portal pludselig har stress? Og når ens er –enog bleg kidnap- er alt på spil per-type, der begraver knogler i baghaven? Lucas får brug for sine venner fra spilverdenen. NABOHJÆLP Han skal bare lige have bygget en portal, så Jump Kidd, Pixie, Mega Major HvadMonkey gør man,ognår man bliver angrebet af en kæmpe dimensionerne. computerbi? Når ens mor tror, man Powers kan rejse gennem harsåstress? Det kan da ikke være svært Og … når ens nabo er en bleg kidnapper-type, der begraver knogler i baghaven? Lucas får brug for sine venner fra spilverdenen. Han skal bare lige have bygget en portal, så Jump Kidd, Pixie, Mega Monkey og Major Powers kan rejse gennem dimensionerne. HÆ V N E N E R S J Ø D Det kan da ikke være så svært … Læs også:

2

Læs også:

NABOHJÆL P

ANDREAS NEDERLAND & FREDERIK HANSEN

(bogblogger.dk)

Læs også:

Læs også:

bind, for niveauet er højt og underholdningsværdien håndgribelig. Torben Rølmer Bille (Kulturkapellet)

2

HÆ V N E N E R S J Ø D

ANDREAS NEDERLAND & FREDERIK HANSEN

1

2

ANDREAS NEDERLAND & FREDERIK HANSEN

ANDREAS NEDERLAND & FREDERIK HANSEN

1

NAB OHJÆLP N A B OH JÆLP

H ÆV N E N ER S J Ø D

NA B OH JÆ L P

2

1

GAME ON

HÆVNEN ER SJØD

N A B O HJÆL P

ANDREAS NEDERLAND & FREDERIK HANSEN

NABOHJÆLP

per-type, der begraver knogler i baghaven? Lucas får brug forfortjener sine venner Bøgerne er vildt gode og Der erfra ikkespilverdenen. et eneste kedeligt ros. Jeg er selv vild med at spille eller overflødigt ord i Nabohjælp, Han skal bare lige have bygget en portal, så computer og på alder med Lucas, og det gør den både sjov at læse Jump Mega Monkey Major 11 år, og jeg Kidd, tror, at Pixie, andre drenge, op, lytteog til og selv at læse. derPowers spiller (meget) også Forhåbentlig genererer de to kan computer, rejse gennem dimensionerne. vil kunne lide Game On. bøger i serien tilpas meget succes, kan da ikke være så svært … fortsætter i mange nye TueDet Andersen Jacobsen til at serien

HÆ VNE N ER SJØ D

1

N AB O HJÆ LP N A B O H JÆ LP

NABOHJÆLP Hvad gør man, når man bliver angrebet af en kæmpe computerbi? Når ens mor tror, man har stress? Og når ens nabo er en bleg kidnapper-type, der begraver knogler i baghaven? Lucas får brug for sine venner fra spilverdenen. Han skal bare lige have bygget en portal, så Jump Kidd, Pixie, Mega Monkey og Major Powers kan rejse gennem dimensionerne. Det kan da ikke være så svært … Læs også:

Lucas opdager, at hans computer er en portal – og pludselig er alt på spil

Lucas har nok at slås med. Der står fire lyslevende spilfigurer på hans værelse. De har brug for hjælp, for Skyggemonsteret skal stoppes, før det sprænger en bombe i den virkelige verden. Og som om det ikke er nok, har Lucas en endnu større modstander: sin mor. Hun har nemlig taget hans computer fra ham, og uden den er der ingen portal tilbage til spilverdenen. Læs også: GAME ON

ANDREAS NEDERLAND & FREDERIK HANSEN

Sproget flyder ubesværet, og forfatterne har tydeligvis godt styr på både ældre spil og mere moderne tekniske gamerudtryk.. DAMIÁN ARGUIMBAU (Weekendavisen)

Læs også:

Lucas opdager, at hans computer er en portal – og pludselig er alt på spil

ANDREAS NEDERLAND & FREDERIK HANSEN

1

2

GAME ON Lucas opdager, at hans computer er en portal – og pludselig er alt på spil

Hvad gør man, når man bliver angrebet af en kæmpe computerbi? Når ens mor tror, man har stress? Og når ens nabo er en bleg kidnapper-type, der begraver knogler i Hvad gør man, bliver angrebet af en baghaven? Lucas får når brugman for sine venner fra spilverdenen. Han skal bare lige have bygget Jump Kidd, kæmpe computerbi? Når en ensportal, mor så tror, man Pixie, Monkey og Major Powers rejse kidnapgennem har Mega stress? Og når ens nabo er kan en bleg dimensionerne. Det kan da ikke være så svært …

H Æ V N EN E R S J Ø D

1

NAB OHJÆLP N A B OH JÆLP

NA B OH JÆ L P

GAME ON

NABOHJÆL P

HÆ VNE N ER SJØ D

2

H Æ V N EN E R S J Ø D

HÆVNEN ER SJØD

GAME ON

Læs også:

bind, for niveauet er højt og underholdningsværdien håndgribelig. Torben Rølmer Bille (Kulturkapellet)

ANDREAS NEDERLAND & FREDERIK HANSEN

Lucas opdager, at hans computer er en portal – og pludselig er alt på spil Lucas opdager, at hans computer er en portal – og pludselig er alt på spil HÆVNEN Lucas har nok at slås med.ER DerSJØD står fire

lyslevende spilfigurer på hans Lucas har nok at slås med. værelse. Der står fire De har brug forspilfigurer hjælp, forpå Skyggemonsteret lyslevende hans værelse. skalDe stoppes, førfor det sprænger en bombe i har brug hjælp, for Skyggemonsteret denskal virkelige verden. Ogsprænger som om det er i stoppes, før det en ikke bombe nok,den harvirkelige Lucas enverden. endnuOg større sommodstander: om det ikke er sin mor. HunLucas har nemlig taget hansmodstander: computer nok, har en endnu større fra ham, og uden dennemlig er dertaget ingenhans portal sin mor. Hun har computer tilbage til spilverdenen. fra ham, og uden den er der ingen portal tilbage til spilverdenen. Læs også: Læs også: Lucas opdager, at hans computer er en portal – og pludselig er alt på spil NABOHJÆLP

Hvad gør man, når man bliver angrebet af en opdager, hans computer er kæmpe computerbi?Lucas Når ens mor tror,at man en nabo portal pludselig har stress? Og når ens er –enog bleg kidnap- er alt på spil per-type, der begraver knogler i baghaven? Lucas får brug for sine venner fra spilverdenen. NABOHJÆLP Han skal bare lige have bygget en portal, så Jump Kidd, Pixie, Mega Major HvadMonkey gør man,ognår man bliver angrebet af en kæmpe dimensionerne. computerbi? Når ens mor tror, man Powers kan rejse gennem harsåstress? Det kan da ikke være svært Og … når ens nabo er en bleg kidnapper-type, der begraver knogler i baghaven? Lucas får brug for sine venner fra spilverdenen. Han skal bare lige have bygget en portal, så Jump Kidd, Pixie, Mega Monkey og Major Powers kan rejse gennem dimensionerne. HÆV NE N E R S J Ø D Det kan da ikke være så svært … Læs også:

1

GA ME ON

GAME ON

ANDREAS NEDERLAND & FREDERIK HANSEN

GA ME ON

2

HÆVNEN ER SJØD

Frederik Hansen og Andreas Riisberg Nederland skriver i et levende og humoristisk sprog og forsøger at give bøgernes læsere al den spænding, de kender fra computerspilsverdenen. Caroline Erritzøe (Børn i Byen)

Læs også:

1

GAME ON Lucas opdager, at hans computer er en portal – og pludselig er alt på spil

Lucas har nok at slås med. Der står fire lyslevende spilfigurer på hans værelse. De har brug for hjælp, for Skyggemonsteret skal stoppes, før det sprænger en bombe i den virkelige verden. Og som om det ikke er nok, har Lucas en endnu større modstander: sin mor. Hun har nemlig taget hans computer fra ham, og uden den er der ingen portal tilbage til spilverdenen.

NABO HJÆLP NA BOHJ ÆLP

H Æ V N E N E R SJ Ø D

(bogblogger.dk)

N ABOH JÆLP

NABOHJÆLP Hvad gør man, når man bliver angrebet af en kæmpe computerbi? Når ens mor tror, man har stress? Og når ens nabo er en bleg kidnapper-type, der begraver knogler i baghaven? Lucas får brug for sine venner fra spilverdenen. Han skal bare lige have bygget en portal, så Jump Kidd, Pixie, Mega Monkey og Major Powers kan rejse gennem dimensionerne. Det kan da ikke være så svært …

N A BO H JÆ L P

GA ME ON

Lucas opdager, at hans computer er en portal – og pludselig er alt på spil HÆVNEN ER SJØD Lucas har nok at slås med. Der står fire lyslevende spilfigurer på hans værelse. De har brug for hjælp, for Skyggemonsteret skal stoppes, før det sprænger en bombe i den virkelige verden. Og som om det ikke er nok, har Lucas en endnu større modstander: sin mor. Hun har nemlig taget hans computer fra ham, og uden den er der ingen portal tilbage til spilverdenen. Læs også: GAME ON

Lucas opdager, at hans computer er en portal – og pludselig er alt på spil

2

per-type, der begraver knogler i baghaven? Lucas får brug forfortjener sine venner Bøgerne er vildt gode og Der erfra ikkespilverdenen. et eneste kedeligt ros. Jeg er selv vild med at spille eller overflødigt ord i Nabohjælp, Han skal bare lige have bygget en portal, så og det gør den både sjov at læse H Æ V NEcomputer N E R S JØ Dog på alder med Lucas, Jump Mega Monkey Major 11 år, og jeg Kidd, tror, at Pixie, andre drenge, op, lytteog til og selv at læse. derPowers spiller (meget) også Forhåbentlig genererer de to kan computer, rejse gennem dimensionerne. vil kunne lide Game On. bøger i serien tilpas meget succes, kan da ikke være så svært … fortsætter i mange nye TueDet Andersen Jacobsen til at serien

H Æ V NE N E R S J Ø D

Han skal bare lige have bygget Jump Kidd, kæmpe computerbi? Når en ensportal, mor så tror, man Pixie, Mega Monkey og Major Powers kan rejse gennem

stress? Og når ens nabo er en bleg kidnapLæs også:har dimensionerne. Det kan da ikke være så svært …

NABO HJÆLP NA BOHJ ÆLP

NABOHJÆLP N A B O H JÆ L P

bind, for niveauet er højt og underholdningsværdien håndgribelig. Torben Rølmer Bille (Kulturkapellet)

GAME ON

Hvad gør man, når man bliver angrebet af en kæmpe computerbi? Når ens mor tror, man Lucas opdager, computer har stress? Og når ens naboaterhans en bleg kidnap- er – og pludselig er alt på spil per-type, en derportal begraver knogler i baghaven? Lucas får brug for sine venner fra spilverdenen. Han skal bare lige haveNABOHJÆLP bygget en portal, så Hvad gør man, når Monkey man bliverog angrebet Jump Kidd, Pixie, Mega Majoraf en kæmpe computerbi? Når ens mor tror, man har stress? Og når ens Powers kan gennem dimensionerne. nabo rejse er en bleg kidnapper-type, der begraver knogler i Det kanbaghaven? da ikkegør være sånår svært …bliver Hvad man, man angrebet af en Lucas får brug for sine venner fra spilverdenen.

3

N AB O H JÆ L P

OHJÆLP

G A ME ON

at hans computer er udselig er alt på spil

bliver angrebet af en kæmpe ror, man har stress? Og når ens er-type, der begraver knogler i

man bliver angrebet af en for sine venner fra spilverdenen. Jump Kidd, ?ygget Når en ensportal, mor så tror, man ajornabo Powers rejse kidnapgennem ns er kan en bleg an da ikke være så svært … er knogler i baghaven? ne enervenner Der erfra ikkespilverdenen. et eneste kedeligt ille eller overflødigt ord i Nabohjælp, ave bygget en portal, så cas, og det gør den både sjov at læse ega Major ge, Monkey op, lytteog til og selv at læse. også Forhåbentlig genererer de to nnem dimensionerne. bøger i serien tilpas meget succes, e så svært … fortsætter i mange nye til at serien

GA ME ON

NABOHJÆLP

M E ON

KATTEPINE

KATTEPINE

Læs også:

G HÆ AME O N E R SJØ D VNEN Lucas opdager, at hans computer er en portal – og pludselig er alt på spil

Lucas har nok at slås med. Der står fire lyslevende spilfigurer på hans værelse. De har brug for hjælp, for Skyggemonsteret skal stoppes, før det sprænger en bombe i den virkelige verden. Og som om det ikke er nok, har Lucas en endnu større modstander: sin mor. Hun har nemlig taget hans computer fra ham, og uden den er der ingen portal tilbage til spilverdenen. Bøgerne er vildt gode og fortjener ros. Jeg er selv vild med at spille computer og på alder med Lucas, 11 år, og jeg tror, at andre drenge, der spiller (meget) computer, også vil kunne lide Game On. Tue Andersen Jacobsen (bogblogger.dk)

G A ME ON

HÆVNEN ER SJØD

sin mor. Hun har nemlig taget hans computer Sproget flyder ubesværet, og fra ham, og uden den er der ingen portal forfatterne har tydeligvis godt tilbage til spilverdenen. styr på både ældre spil og mere

GAME ON

Lucas opdager, hans er G A MatE Ocomputer N en portal – og pludselig er alt på spil

HÆVNEN ER SJØD Lucas har nok at slås med. Der står fire

Bøgerne er vildt gode og fortjener ros. Jeg er selv vild med at spille computer og på alder med Lucas, 11 år, og jeg tror, at andre drenge, der spiller (meget) computer, også vil kunne lide Game On. Tue Andersen Jacobsen (bogblogger.dk)

H Æ V NE N E R S J ØD

Frederik Hansen og Andreas Riisberg Nederland skriver i et levende og humoristisk sprog og forsøger at give bøgernes læsere al den spænding, de kender fra computerspilsverdenen. Caroline Erritzøe (Børn i Byen)

Læs også:

Læs også:

Lucas har nok at slås med. stårværelse. fire lyslevende lyslevende spilfigurer påDer hans spilfigurer på hans værelse. De har brug for hjælp, De brug for hjælp, for Skyggemonsteret for har Skyggemonsteret skal stoppes, før det sprænger en bombe i den virkelige verden. Og som om ikke er inok, skal stoppes, før det sprænger endet bombe har Lucas en endnu større modstander: mor. Huner har den virkelige verden. Og som omsindet ikke nemlig taget hans computer fra ham, og uden den er der nok, har ingen Lucas en tilbage endnutilstørre modstander: portal spilverdenen.

K AT T EP I N E

er vildt gode og fortjener er selv vild med at spille r og på alder med Lucas, eg tror, at andre drenge, er (meget) computer, også lide Game On. ersen Jacobsen gger.dk)

Han skal bare lige have bygget en portal, så

Der er ikke et eneste kedeligt eller overflødigt ord i Nabohjælp, Jump Kidd, Pixie, Mega Monkey ogogMajor og det gør den både sjov at læse op, lytte til selv at læse. Forhåbentlig genererer to bøger i serien tilpas meget succes, Powers kan rejsedegennem dimensionerne. til at serien fortsætter i mange nye bind, for niveauet er højt og Det kan da ikke være så svært … underholdningsværdien håndgribelig. Torben Rølmer Bille (Kulturkapellet)

GAME ON

KATTEPINE

G AM E O N

GAME ON

cas opdager, at hans computer er portal – og pludselig er alt på spil

Hvad gør man, når man bliver angrebet af en

kæmpe Når ens man Bøgerne ercomputerbi? vildt gode og fortjener ros. mor Jeg ertror, selv vild med at spille alder mednabo Lucas,er 11 år, jeg tror, at andre harcomputer stress?og Ogpånår ens enogbleg kidnapdrenge, der spiller (meget) computer, også vil kunne lide Game On. per-type, der Tue begraver knogler Andersen Jacobseni baghaven? (bogblogger.dk) Lucas får brug for sine venner fra spilverdenen.

ANDREAS NEDERLAND & FREDERIK HANSEN

3

N A BO OHJÆ H JÆL P NAB LP

Bøgerne er vildt gode og fortjener ros. Jeg er selv vild med pille computer og på alder med Lucas, 11 år, og jeg tror, at andre nge, der spiller (meget) computer, også vil kunne lide Game On. Tue Andersen Jacobsen (bogblogger.dk)

as har nok at slås med. Der står fire lyslevende figurer på hans værelse. De har brug for hjælp, yggemonsteret skal stoppes, før det sprænger en i den virkelige verden. Og som om det ikke er nok, cas en endnu større modstander: sin mor. Hun har taget hans computer fra ham, og uden den er der ingen portal tilbage til spilverdenen.

NABOHJÆLP

H Æ VN E N E R S JØ D

Lucas har nok at slås med. Der står fire lyslevende spilfigurer på hans værelse. De har brug for hjælp, for Skyggemonsteret skal stoppes, før det sprænger en ombe i den virkelige verden. Og som om det ikke er nok, ar Lucas en endnu større modstander: sin mor. Hun har emlig taget hans computer fra ham, og uden den er der ingen portal tilbage til spilverdenen.

GAME ON Hvad gør man, når man bliver angrebet af en kæmpe computerbi? Når ens mor tror, man har stress? Og når ens nabo er en bleg kidnapper-type, der begraver knogler i baghaven? Lucas får brug for sine venner fra spilverdenen. Han skal bare lige have bygget en portal, så Jump Kidd, Pixie, Mega Monkey og Major Powers kan rejse gennem dimensionerne. Det kan da ikke være så svært …

G A ME ON

G AM E O N

G AM E ON

2

3

Game On 3 – Kattepine – læseprøve  

Tredje bog i den populære serie om gamer-drengen Lucas. Denne gang forsvinder ting fra computerspil, så Lucas må samle vennerne for at finde...

Game On 3 – Kattepine – læseprøve  

Tredje bog i den populære serie om gamer-drengen Lucas. Denne gang forsvinder ting fra computerspil, så Lucas må samle vennerne for at finde...