Alfabet-atlet

Page 1

LOTTE SALLING • DINA GELLERT

LAER DIN KROP DIT ALFABET – OG BLIV ALFABET–ATLET! I ALFABET-ATLET lærer du alle alfabetets bogstaver at kende, både store og små. Du lærer dem faktisk at kende med hele kroppen! Hvert bogstav vises med en lille remse og ideer til, hvordan man kan forme bogstavet med sin krop. På den måde arbejder det sproglige og det kropslige sammen i et optimalt møde mellem alle sanser. I kan også være flere om at lave et bogstav eller et ord sammen, så det bliver en endnu sjovere og social aktivitet at lære alfabetet at kende.

ALFABET-ATLET

Store

F vil gi’ et klem,

rækker begge arme frem.

Lille

f kan ikke nå,

for hans arme er for små.

9

788711 900857

carlsen.dk

Alfabetatlet COVER.indd 1

LOTTE SALLING • DINA GELLERT

Al fa bet AT L E T

Laer alfabetet med hele din krop

24/09/2018 12.57


Alfabetatlet indhold.indd 2

24/09/2018 11.49


Alfabetatlet indhold.indd 3

24/09/2018 11.49


NYERE BØGER AF LOTTE SALLING: Krible krable rim for de små (2014) Lyt til løven – yogaremser for børn i samarbejde med Emmamaria Vincentz (2015) Musetrin og troldetramp – massageremser for børn (2017) Fra påskeæg til juleskæg – året rundt i rim (2017) Hokus pokus filiyoga – remser og små yogaforløb i samarbejde med Emmamaria Vincentz (2017) Ka’ selv ka’ du (2018) Lotte Salling er forfatter til over 40 billedbøger for børn samt fagbøger til voksne med fokus på sproglig og kropslig inddragelse i læsningen. Hun er uddannet bevægelses- og afspændingspædagog og har i 25 år arbejdet med undervisning og sprogprojekter, hvor hun de senere år bl.a. har specialiseret sig i metoden dialogisk læsning. Se mere på www.lottesalling.dk.

ALFABET-ATLET Tekst © 2018 Lotte Salling og Forlaget Carlsen Illustrationer © 2018 Dina Gellert og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelæggelse: Flemmer Grafisk Design Bogen er sat med: ITC Leawood 1. udgave, 1. oplag, 2018 Trykt af Livonia, Letland, 2018 ISBN: 9788711900857 Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. www.carlsen.dk www.lindhardtogringhof.dk Forlaget Carlsen – et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Alle rettigheder forbeholdt

Alfabetatlet indhold.indd 4

24/09/2018 11.49


LOTTE SALLING • DINA GELLERT

Al fa betAT L E T

Alfabetatlet indhold.indd 5

24/09/2018 11.49


Lær din krop dit alfabet – og bliv alfabet-atlet Det kan være spændende for børn, men ikke

grundsanser, balance og samarbejde: De

altid lige let at lære alfabetets bogstaver

små remser inspirerer til kropslig afprøvning.

at kende, især når man tager både små og

Den kropslige leg fremmer den sproglige

store bogstaver med, hvoraf flere ligner

opmærksomhed. Hjernen bliver mere vågen,

hinanden. Men kroppen kan på magisk vis

og børnene kigger på hinanden og spejler

hjælpe hjernen med at huske, så for mange

hinandens bevægelser, hvilket fordrer

børn kan det være en stor hjælp at knytte

den sociale glæde og opmærksomhed.

bevægelser til mødet med bogstaverne.

Den legende, fysiske og sociale tilgang

Derudover bliver det en langt sjovere og

sætter ovenikøbet gang i produktionen

mere social aktivitet at møde alfabetet.

af ”glædeshormoner” i hjernen (dopamin og endorfiner), som har stor betydning for

I denne bog knyttes bogstaverne sammen

børnenes motivation i processen.

med små remser, der gør det mere meningsfuldt at udføre de forskellige bogstavstillinger. Og på én og samme tid udfordres børnene i både skriftsprog, lydlig opmærksomhed, motorisk koordination,

Sådan bruges bogen Læs eventuelt remsen først, mens I peger på

to om bogstavet. Med de små børn vælges

og taler om de tegnede bogstaver. Prøv dem

de letteste kropsbogstaver, og med børn

derpå af sammen. Nogle er lette, og nogle er

i indskolingen kan de sværeste versioner

lidt sværere at lave, så justér sværhedsgraden

afprøves. Samarbejd også om at finde på

efter børnenes alder. De steder, hvor det

versioner, hvor man kan vise bogstaverne på

har været muligt, er der flere forslag til,

andre måder eller med flere børn end de viste

hvordan bogstaverne kan udformes, ligesom

eksempler.

der også nogle steder er forslag til at være

Alfabetatlet indhold.indd 6

24/09/2018 11.50


TIPS til videre leg med alfabetet Form endnu større bogstaver lavet af flere børn, der ligger på gulvet, og fotografer dem oppefra. Hæng fotos af bogstavbørnene op på væggen. Form hele ord af flere bogstavbørn, der står ved siden af hinanden. Tag billeder, og hæng dem op som ”ordplakater” eller ”bogstavkollager” på væggen, eller lav små ordhæfter eller ordkort med dem. Tegn bogstaver på hinandens rygge. Vælg fx tre bogstaver som ”tegneren” vælger imellem, hvorefter den, der tegnes på, skal gætte bogstavet. De lidt større børn kan ved hvert bogstav prøve at tælle, hvor mange af det aktuelle bogstav de kan finde rundtomkring i ordene på hver side, eller hvor mange ting på billedet de kan finde, der begynder med det pågældende bogstav. Gå også på bogstavjagt uden for bogens verden, og fotografer dem evt. med en iPad, og tal sammen om dem bagefter.

Rigtig god fornøjelse!

Alfabetatlet indhold.indd 7

24/09/2018 11.51


A

STORE , en glad atlet, starter dagens alfabet.

a

har sat sig ned, Lille han vil bare ha’ lidt fred.

Alfabetatlet indhold.indd 8

24/09/2018 11.51


B

STORE har briller på, buer blødt fra top til tå.

b

Lille har dårligt syn, braser ind i folk i byen.

Alfabetatlet indhold.indd 9

24/09/2018 11.51


C

STORE , en sur citron, napper altid efter nogen.

c

Lille må derfor tit cykle væk, før han bli’r bidt.

Alfabetatlet indhold.indd 10

24/09/2018 11.51LOTTE SALLING • DINA GELLERT

LAER DIN KROP DIT ALFABET – OG BLIV ALFABET–ATLET! I ALFABET-ATLET lærer du alle alfabetets bogstaver at kende, både store og små. Du lærer dem faktisk at kende med hele kroppen! Hvert bogstav vises med en lille remse og ideer til, hvordan man kan forme bogstavet med sin krop. På den måde arbejder det sproglige og det kropslige sammen i et optimalt møde mellem alle sanser. I kan også være flere om at lave et bogstav eller et ord sammen, så det bliver en endnu sjovere og social aktivitet at lære alfabetet at kende.

ALFABET-ATLET

Store

F vil gi’ et klem,

rækker begge arme frem.

Lille

f kan ikke nå,

for hans arme er for små.

9

788711 900857

carlsen.dk

Alfabetatlet COVER.indd 1

LOTTE SALLING • DINA GELLERT

Al fa bet AT L E T

Laer alfabetet med hele din krop

24/09/2018 12.57


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.