Page 1

2

2010 • jaargang 14 w w w. z e n r o n l i n e . n l

vaktijdschrift over zonwering, rolluiken, klimaatbeheersing en afsluitingen

Met ‘mijn verano kan de dealer zich optimaal presenteren Partnership MN fabrics en sunprotex thema screens

Er liggen nog veel kansen voor unilux bezweer het crisisvirus op (on)verwacht bezoek in het zuiden


fLOris rOLLuikeN

rolluiken

www.floriszonwering.nl Aluminium rolluiken zijn multifunctioneel en zorgen voor uw gemoedsrust: ze houden ongewenste bezoekers buiten, weren nieuwsgierige blikken van uw buren of voorbijgangers Ên dragen ook nog eens bij aan energiebesparing: in de zomer houdt u de zon namelijk buiten en ’s winters treedt een extra isolerende werking op! Deze isolatie wordt verkregen door de luchtlaag tussen raam of deur en het rolluik. floris Zonwering biedt ruime keuze uit neutrale kleuren, zodat uw rolluiken perfect aansluiten op uw muren en schilderwerk. De rolluiken zijn leverbaar met een strakke, afgeschuinde of sierlijke, ronde kast. Neemt u geen genoegen met het standaard rolluik, dan is het solide extrusierolluik voor u de juiste keuze. De kast en geleiders van beide varianten minirolluiken zijn in diverse rAL-kleurencombinaties (waaronder eigentijdse structuurlakken) uit te voeren. Ook de lamellen zijn in diverse kleuren leverbaar.

FLORIS OBDAM B.V. Head Office Poel 5 1713 GL Obdam The Netherlands phone +31(0)226 33 13 93 fax +31(0)226 45 12 72 info@floriszonwering.nl www.floriszonwering.nl

De veiligheidsbehoefte in private huishoudens groeit. Daarbij krijgt het rolluik, naast warmte- en geluidsisolatie, een steeds belangrijker taak toebedacht als beveiliging. Het moet ramen afschermen tegen ongewenste bezoekers. Als u om die reden een aluminium rolluik kiest, verwacht u een verhoogde inbraakbeveiliging. Ons nieuwe Premium rolluiksysteem de floris HL837 Clickstop safe Light houdt rekening met deze wens.

uiteraard biedt floris ook een compleet en onderscheidend assortiment screens, knikarmschermen, uitvalschermen, markiezen, terrasoverkappingen, serrezonwering en HerOAL garagedeuren. Door dit complete assortiment kunt u zich onderscheiden van andere (regionale) aanbieders, zowel in prijs als in kwaliteit!

HIGH QUALITY


passion for screen

Rijksweg 125 • 8531 Bavikhove • BELGIUM • T +32 |0|56 35 35 33 • F +32 |0|56 35 80 48 • info@copaco.be • www.copaco.be


voorwoord Evenwicht zoeken Als tekstschrijver werk ik wel eens voor de afdeling Economische Zaken van een middelgrote gemeente in ons land. Namen noemen we natuurlijk niet. Bij die gemeente telt de afdeling EZ minder personeelsleden dan de afdeling Voorlichting (Pers en Propaganda noem ik ze altijd). Het zou me overigens niet verbazen als het bij heel veel vergelijkbare gemeentes net zo is. Hoe dan ook, ik vind dat eigenlijk maar raar. Met je afdeling EZ moet je het geld verdienen: economisch beleid maken, je binnenstad profileren, bedrijventerreinen ontwikkelen en nieuwe bedrijven binnenhalen. De afdeling Pers en Propaganda wordt vaak vooral ingezet om de gemeente en haar prestaties te verkopen of – erger – om een gebrek aan prestaties te verbloemen. Vorm gaat dan boven inhoud, zou je kunnen zeggen. Bedrijven kunnen zich natuurlijk ook aan dergelijk gedrag schuldig maken. Door zich heel erg op het letterlijk en figuurlijk verkopen van hun product te focussen en zich minder te concentreren op de kwaliteit en het vernieuwende karakter ervan. Natuurlijk is het belangrijk om een product te verkopen. Het beste product dat niet goed in de markt wordt gezet, heeft geen waarde. Maar het omgekeerde is ook het geval. Zelfs de beste pers- en propaganda-acties kunnen van een slecht product geen topper maken. Wij merken dat bij Z&R ook wel eens. Dan wordt door bedrijven op elke komma zout gelegd om het product maar zo goed mogelijk te verkopen. Maar we mogen nooit vergeten dat het product ook zichzelf moet verkopen. Het moet dus gewoon goed zijn voor wat betreft techniek, vormgeving, gebruiks- en bedieningsgemak en functionaliteit. De afdeling Productontwikkeling en -design moet dus eenzelfde gewicht hebben als de afdeling Marketing. Die marketingjongens en -meisjes moeten immers ook iets te verkopen hebben. Gelukkig zien we nog regelmatig voorbeelden van nieuwe producten. Bijvoorbeeld tijdens de dealerdag van Mado® Nederland BV of bij Unilux, dat tijdens Polyclose in januari maar liefst veertien nieuwe producten en productjes liet zien. Over de Mado-dealerdag en de dadendrang van Unilux doen we in deze uitgave verslag. Net als over Verano dat zich met Mijn Verano juist op de marketingkant stort. Maar geen nood, dat gaat gepaard met de lancering van een aantal nieuwe producten, lezen we in deze Z&R. Evenwicht dus. Als we nu ook nog een zonnig voorjaar en een mooie zomer krijgen, dan komt het allemaal goed. Daar hopen we natuurlijk op, want we hebben opnieuw een lange en koude winter achter de rug. Je zou er bijna van uit het evenwicht raken…

Thijs Pubben


Vaktijdschrift over zonwering, rolluiken, klimaatbeheersing en afsluitingen

www.zenronline.nl Jaargang 14, nr. 2 2010 Sinds 1997 Verschijnt 8 x per jaar

12

ISSN 1387-0181

uitgever

Schatbeurderlaan 6 Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 F +31 (0)495 521335 E info@louwersuitgevers.nl W www.louwersuitgevers.nl

redactiecoÖrdinatie Thijs Pubben E redactie@zenronline.nl

Redactieteam Rob Buchholz, Dave Cuypers, Wim van Engelen, Rimke de Groot, Jerry Helmers, Koen Mortelmans, Luc de Smet, Bram Souffreau, Bert Verbeke, e.a.

BLADMANAGEment John Kösters E j.kosters@louwersuitgevers.nl

secretariaat

72

Mariëlle van den Groenendaal

Advertenties

Online aanleveren: http://ftp2.louwersuitgevers.nl Username: zenr Wachtwoord: gast Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 E info@logobv.nl

digitale verkoop Maikel Wijman E m.wijman@louwersuitgevers.nl Dennis Schiering E d.schiering@louwersuitgevers.nl

Abonnementsprijs € 57 per jaar inclusief BTW ING 41 71 65 t.n.v. Louwers Uitgeversorganisatie BV o.v.v. Z&R Informatie over abonnementen: T +31 (0)495 450095 E info@louwersuitgevers.nl

Adreswijzigingen Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert

Opzeggingen Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonementsperiode geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP Z&R is een onafhankelijk vaktijdschrift voor de ­zonweringsbranche. Z&R wordt verspreid onder alle bedrijven, die op enigerlei wijze be­drijfs­matig actief zijn in de zonweringsbranche, waaronder fabrikanten, assembleurs, groothandelsbedrijven, importeurs, toeleveranciers en zonweringdetaillisten.

Vormgeving/art direction LOGO Reclame- Ontwerpbureau BV T +31 (0)495 450065 E info@logobv.nl Barry Hoogkamer Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

Met ‘Mijn Verano” kan de dealer zich optimaal presenteren In Culemborg staat een huis! Z&R Journaal Geen spontane aanloop en tóch succesvol Bezweer het crisisvirus met een marketingplan Er liggen nog heel veel kansen voor Unilux

8 12 14 32 56 60


32

60

80

76 THEMA screens

34 37

Partnership tussen MN Fabrics en sunprotex Productnieuws: de markt gescreend

Coverfoto: 2

2010 • jaargang 14 w w w. z e n r o n l i n e . n l

vaktijdschrift over zonwering, rolluiken, klimaatbeheersing en afsluitingen

Met ‘Mijn verano kan de dealer zich optiMaal presenteren partnership Mn fabrics en sunprotex theMa screens

er liggen nog veel kansen voor unilux bezweer het crisisvirus op (on)verwacht bezoek in het zuiden

Verano: ‘2009 was een succesvol jaar’

64 ‘Madomorfose’ in Eindhoven 70 Alex Moeys werkt enkel met gerenommeerde merken 72 Samen sterk voor het Mondriaan College 76 Renson presenteert terrasoverkapping Lagune 80 Op (on)verwacht bezoek in het zuiden 84 Intirio: mooi, goed en gezellig

®

®


verano

Online toepassingen voor knowhow, publiciteit en eigen prijslijsten

Met ‘Mijn Verano’ kan de dealer zich optimaal presenteren 8

Z&R vaktijdschrift Nummer 2 2010


verano

“2009 was een succesvol jaar voor Verano”, zo begint Henk Altena het gesprek dat Z&R onlangs met hem en Kees-Jan van Dongen had. Dergelijke openingswoorden kom je niet overal in het bedrijfsleven tegen. Verano wist door investeringen, overnames en innovaties echter groei te realiseren waar de markt juist krimp te zien gaf. En Verano gaat door. Per 1 maart 2010 is de dealerondersteuning ‘Mijn Verano’ gestart, waarmee dealers online een indrukwekkende hoeveelheid tools krijgen aangereikt om zich als leverancier van Verano te presenteren.

“In het afgelopen jaar hebben wij ons tegen de crisissfeer in juist erg goed geprofileerd”, vervolgt Altena, managing director bij Verano. “Dat begon natuurlijk al met de coverstory in jullie blad, precies een jaar geleden. Dat was toen naar aanleiding van ons nieuwe pand, waarmee we ook hoge ogen gooien. Maar minstens zo belangrijk en vooral effectief was onze aanwezigheid in Stuttgart, waar we als een van de weinige Nederlandse fabrikanten acte de présence gaven. Die beurs is, zoals iedereen wel weet, van enorm belang als je actief bent op de Europese markten. Voor Verano zijn dat, behalve uiteraard de Benelux, Frankrijk en Duitsland. Met name in Duitsland groeit ons dealernetwerk hard en daar zijn we blij mee. Die omvang brengt natuurlijk grote volumes met zich mee, waardoor wij in staat zijn om innovaties te doen die op kleinere schaal onhaalbaar zijn. Die

site speelt een hoofdrol want die wordt erg goed

grote hoeveelheid informatie over producten en

nieuwe producten dragen op hun beurt weer bij

bezocht, zo is gebleken. Daarom is al ruim een jaar

technische toepassingen en over alle knowhow.

aan de groei. Wat genoemde overnames betreft,

geleden gestart met het automatisch doorlinken

Kees-Jan: “De site is ook voor promotionele doel-

gaat het om Starlight Collectie in IJsselstein en

van aanvragen om documentatie door consumen-

einden ontwikkeld en daartoe is een indrukwek-

Lenco Zonwering in Rosmalen. Daarmee zijn we

ten. Commercieel manager Kees-Jan van Dongen

kend aanbod hulpmiddelen online beschikbaar.

méér in the picture gekomen en hebben we als

legt uit: “Het gaat maandelijks om 2.000 à 3.000

Folders, posters, advertenties, actiemateriaal en

het ware tegen de crisisstroom ingewerkt. Met

aanvragen. Via postcode ranking krijgen de dealers

een complete imagebank met hoge en lage reso-

goed gevolg dus!”

de leads in hun eigen regio direct binnen. Door

lutiebeelden, die naar behoefte kunnen worden

Verano wordt nog dezelfde dag de juiste documen-

gedownload. Dealers kunnen hiermee op snelle

Website

tatie naar de consument verstuurd met daarbij een

en doeltreffende wijze en met professionele mid-

Groot belang hecht Verano aan het contact tussen

brief waarin de dealers staan vermeld. Vervolgens

delen hun reclameactiviteiten vormgeven, waarbij

consument en dealer. Naamsbekendheid is hierbij

is het aan deze dealers om te zorgen voor een

tevens de Verano identiteit gewaarborgd is. De

een belangrijke factor en daar wordt dan ook veel

actieve follow-up. Het systeem werkt erg goed en

gratis site is geheel in lijn met ons streven naar

aan gedaan. Zo kunnen dealers tegen een geringe

loont ook zeker de moeite. Wij hebben door de

een optimale wisselwerking met de dealers.”

vergoeding de beschikking krijgen over een Fiat

Universiteit van Tilburg laten onderzoeken hoeveel

500 die is beletterd met het Verano logo plus de

aanvragen daadwerkelijk leiden tot een aankoop.

Prijslijst op maat

naam en adresgegevens van de dealer. Er rijden

Dat blijkt maar liefst 37 procent te zijn.”

Een ander, minstens even belangrijk en indruk-

praktische, efficiënte en betaalbare vorm van

Mijn Verano

zogenaamde ‘prijslijst op maat’. Was er voorheen

reclame voor zowel Verano als de dealers. Maar

Op 1 maart is Mijn Verano van start gegaan.

al de mogelijkheid voor dealers om online een

vooral de zeer goed verzorgde en complete web-

Dealers hebben hiermee online toegang tot een

order in te geven en te volgen,

wekkende toepassing binnen Mijn Verano is de

inmiddels al 24 van deze auto’s rond. Het is een

Z&R vaktijdschrift Nummer 2 2010

9


verano

nu biedt Verano haar dealers een link om prijs-

gramma. Het V599 Ritz screen is een volledig

toppers is het compacte cassettescherm V280

lijsten samen te stellen waarin de consumenten

windvast systeem, waarbij het doek over de hele

Ipanema. Met een slanke voorlijst en bovenkap

verkoopprijs wordt toegepast die de dealer zelf

hoogte gefixeerd is in de geleiders. Dit screen is

niet alleen fraai maar tevens geschikt voor pla-

bepaalt. Door het invoeren van de gewenste

zowel voor particulier als projectmatig gebruik

fondmontage. Zelfs bij geheel open scherm is

marge worden de prijzen automatisch aangepast.

geschikt. Bediening geschiedt op afstand of met

de oprolbuis niet zichtbaar. Naar wens leverbaar

“Er kan zowel een procentuele toeslag als een

een optionele wind- of zonnemeter. Het systeem

met verlichtingsprofiel met geïntegreerde spot-

vaste toeslag per productgroep worden gehan-

voorziet in extreem grote maatvoeringen. Kees-

jes.” Het is duidelijk dat Altena en Van Dongen

teerd. Nadat de prijsstelling is bepaald kan de

Jan van Dongen, tenslotte: “Er is natuurlijk ons

met het volste vertrouwen de lente tegemoet

dealer het eigen logo toevoegen en de gewenste

grote assortiment in zonneschermen. Eén van de

gaan, want Verano is er klaar voor!

oplage invoeren. Vervolgens zorgt Verano voor productie en verzending van het drukwerk naar de dealer. Uiteraard worden hier wel kosten voor berekend”, aldus Van Dongen, die spreekt van een unieke toepassing.

Nieuwe producten Uit de inleidende woorden van Henk Altena blijkt al dat Verano veel nieuws te melden heeft op het gebied van producten. Het gaat dan onder meer om drie nieuwe zonneschermen in het hogere segment. In 2009 werd bovendien gestart met terrasoverkappingen als een nieuwe productlijn. Henk Altena: “Daarmee neemt Verano meteen het voortouw, door te komen met een ongekend royale maatvoering: 6,5 x 3 m zonder ondersteuning en naar wens uitgevoerd met echt glas. Deze overkappingen kunnen nog worden uitgebreid met glaswanden voor meer comfort en uiteraard is voorzien in de mogelijkheid om zonwering aan te brengen, zowel aan de buitenzijde als onder het glas, binnen. Het spreekt voor zich dat deze nieuwe productlijn ook voor de dealers een aantrekkelijke uitbreiding van het assortiment kan betekenen.” Ook op het gebied van jaloezieën is een nieuwe ontwikkeling gaande. Kees-Jan van Dongen: “De huidige trend gaat naar steeds bredere lamellen tot wel 70 mm, zoals in het verre verleden gebruikelijk was bij deze vorm van zonwering. Verano levert uiteraard ook de gangbare maten van 16, 25, 35 en 50 mm met naar keuze handmatige of elektrische bediening en in 200 kleuren.” Een ander kwaliteitsproduct zijn de plisségordijnen: in 65 kleuren van hoogwaardig materiaal en op vele wijzen toepasbaar. De stofmogelijkheden gaan van transparant en semi-transparant tot niet-transparant en verduisterend. Ook hier handmatige of elektrische bediening naar wens. Natuurlijk ontbreken screens niet in het pro-

Z&R vaktijdschrift Nummer 2 2010

11


middelkoop

Bij de woonspecialisten van Middelkoop

In Culemborg staat een huis! In Culemborg staat een huis. Dat is op zich natuurlijk niets bijzonders, zij het dat het binnen staat. Het gaat om een modelwoning die prominent in de showroom van woonspecialist Middelkoop staat opgesteld. Alle specialismen van het bedrijf worden er in voorgesteld.

Handig voor Middelkoop dat de bezoeker in één

kunnen worden getoond, maar de klant heeft

keer kan laten zien wat het bedrijf allemaal te

een eerste indruk en dat is de bedoeling.

waarin de zes (woon)specialismen harde vloeren, (span)plafonds, kastsystemen, haarden,

bieden heeft. Maar ook handig voor de bezoeker, omdat de woning een beeld geeft van wat

plaatsgemaakt voor een breed opgezet bedrijf,

Woonspecialist

binnen- en buitendeuren en zonwering onder

er zoal mogelijk is: voor welke vloer of welk

Woonspecialist Middelkoop – een familiebedrijf

één dak zijn verenigd, gekoppeld aan de reeds

plafond kan worden gekozen? Hoe ziet het er in

dat zo’n driekwart eeuw geleden werd opgericht

aanwezige specialismen sanitair en keukens.

de werkelijkheid uit en wat is het effect op de

als handel in sloophout – heeft zich vanaf de

Het resultaat is een prachtige, breed geoutil-

ruimte? Welke kastoplossingen zijn mogelijk?

jaren zestig van de vorige eeuw ontwikkeld

leerde zaak waar de bezoeker terechtkan om een

Hoe kan een keuken of badkamer optimaal wor-

tot sanitair- en keukenspecialist, met daar-

belangrijk deel van het interieur en het exteri-

den ingericht? Welke zonwering is in welke situ-

aan gekoppeld een bouwmarkt. Een paar jaar

eur van het eigen huis vorm te geven. Alleen

atie het meest geschikt. Natuurlijk zijn er veel

geleden heeft het bedrijf besloten het over een

woningstoffering en meubels heeft Middelkoop

meer mogelijkheden dan in de modelwoning

andere boeg te gooien. De bouwmarkt heeft toen

niet in het programma.

12

Z&R vaktijdschrift Nummer 2 2010


middelkoop

Zonwering onopvallend opvallend aanwezig

die volgens Jan-Arie Stehouwer betrouwbaar en

Te midden van het brede en gevarieerde pro-

probleemloos hun werk doen. De doeken die

gebruik gemaakt van de producten van Somfy

ductaanbod van Middelkoop valt de zonwering

Middelkoop voor de knikarm- en uitvalscher-

in de showroom op het eerste oog niet zo op,

men aanbiedt zijn van Swela.

terwijl ze tegelijkertijd prominent aanwezig is omdat de bezoeker bij binnenkomst meteen

Binnenzonwering

de markiezen ziet die de buitenkant van de

Voor binnenzonwering voert Middelkoop de mer-

modelwoning sieren. Middelkoop had in het

ken Luxaflex en Zonnelux. Om het pakket

tijdperk van de bouwmarkt ook al zonwering

compleet te maken, zijn ook shutters van Jasno

in het assortiment. “Dat was buitenzonwering

in het assortiment opgenomen. “Shutters zijn

van Degalux, vooral in het lagere segment”,

duidelijk aan een opmars bezig”, weet Jan-Arie

vertelt verkoopadviseur Jan-Arie Stehouwer.

Stehouwer. “Deze vorm van zonwering mag zich

Voor Middelkoop nieuwe stijl is een aanbieder

in een groeiende populariteit verheugen. Mensen

in een wat hoger segment gezocht. “Dat is

zoeken toch steeds weer iets nieuws. Het is een

Triple F geworden, waarvan we het complete

traditionele vorm van zonwering die door zijn

gamma voeren: knikarm- en uitvalschermen in

strakke uiterlijk en vormgeving echter ook per-

diverse uitvoeringen, de normale screens en

fect past in een modern interieur.”

zip-screens, rolluiken, markiezen en terrasoverkappingen, desgewenst ook weer met zonwe-

Over de samenwerking met Triple F is Jan-Arie

ring. Allemaal producten van een goede kwa-

Stehouwer goed te spreken. “Het is een heel

liteit. Zo hebben de luxere knikarmschermen

klantvriendelijke leverancier. Als we iets bestel-

een doekschaal om het doek nog beter tegen

len, hebben we het altijd binnen drie weken op

Verkoopadviseur Jan-Arie Stehouwer (rechts) en zijn collega Jacob Philibert

weersinvloeden en vervuiling te beschermen.”

maat in huis. Verder doen ze alles voor de klant,

Overigens betrekt Triple F sommige producten

dus dat werkt heel prettig.” Inmeten en monte-

Projecten

weer van andere fabrikanten, zoals de alumi-

ren en onderhoud en service doet Middelkoop

Middelkoop is met zonwering vooral op de particuliere markt actief. “Dat sluit in eerste

nium rolluiklamellen en de terrasoverkappingen

zelf, in eigen beheer “Daarvoor hebben we per-

die van het gerenommeerde Duitse merk heroal

manent een ploeg van twee ervaren monteurs op

instantie ook beter aan bij ons concept dat met

zijn. Voor besturing en motorisering wordt

de weg”, aldus Stehouwer.

name op de particulier is gericht”, meent JanArie Stehouwer. “Dat betekent overigens niet dat we geen zonweringprojecten kunnen of willen doen. Integendeel. Want de voordelen van onestop-shopping die wij kunnen bieden, gelden natuurlijk net zo goed voor projectmatige als voor particuliere opdrachten. Bovendien hebben we als bedrijf de ervaring in huis, omdat Middelkoop Projecten al bijna vijftig jaar keukens levert voor nieuwbouw- of renovatieprojecten.” Middelkoop Culemborg heeft in relatief korte tijd een flinke omslag gemaakt tot een woonspeciaalzaak met een showroomoppervlak van maar liefst 3.500 m². “We leveren graag kwaliteit, niet alleen in onze producten, maar zeer zeker ook in onze dienstverlening. We geven elke klant de aandacht die hij verdient en verlenen daarnaast uitgebreide service.” Met de in totaal acht woonspecialismen onder één dak heeft Middelkoop in Culemborg een heel uniek concept ontwikkeld dat bijzonder succesvol blijkt te zijn.

Z&R vaktijdschrift Nummer 2 2010

13


Z

&

R

j

o u

r

n a a

l

‘Val kabinet is goed voor de economie’

dingingsautoriteit. Marktanalisten schatten in dat door de overname het marktaandeel van Hunter Douglas in Europa op 50% komt.

Topeconomen zijn van mening dat de val van het kabinet een gunstige

Hamstra Horren

uitwerking zal hebben op de economie. “Den Haag was blijven aanmod-

Het overgenomen Hamstra Horren, met een jaaromzet van 11 miljoen

deren als het kabinet niet was gevallen”, meent Sweder van Wijnbergen,

euro, neemt in Nederland een vooraanstaande plaats in bij het ontwikkelen

hoogleraar macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam.

en fabriceren van horren. Het bedrijf is gevestigd in Almere en heeft 50 mensen in dienst. De overname zal de positie van Hunter Douglas op de

Het kabinet had volgens Van Wijnbergen geen daadkracht kunnen tonen

Nederlandse markt voor horren versterken. “Hamstra heeft sinds jaar en

wanneer er beslissingen genomen hadden moeten worden over de 35 mil-

dag een sterke reputatie vanwege een breed assortiment kwaliteitsproduc-

jard euro aan bezuinigingen, omdat er grote verdeeldheid was in de coalitie.

ten. Het bedrijf biedt Hunter Douglas een goede basis voor het uitbreiden

“Het was voor iedereen duidelijk: dit kabinet zou gaan vallen als begin mei

van deze activiteit door productontwikkeling en exportinspanningen te

de bezuinigings¬commissies met hun voorstellen zouden komen. Dat het

combineren en tegelijkertijd door in Nederland de marketing en distributie

eerder is gebeurd, is positief”, meent Van Wijnbergen.

te versterken”, aldus Aad Kuiper.

Hans Bovenberg, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, zegt dat haast geboden is bij de formatie van een nieuw kabinet. “Dossiers als de verhoging van de aow-leeftijd kunnen niet lang stil blijven liggen.” Hoogleraar financiële markten Arnoud Boot van de Universiteit van Amsterdam stelt dat een nieuw kabinet werk moet maken van de versobering van de hypotheekrenteaftrek.

Hunter Douglas op overnamepad Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding en binnenzonwering, is op het overnamepad. Begin februari heeft het bedrijf overeenstemming bereikt over de overname van Faber-Benthin. Daarnaast heeft Hunter Douglas het Nederlandse familiebedrijf Hamstra Horren overgenomen.

Het hoofdkantoor van Hamstra

Nieuwe elektronische schakelaar van VN Plu

Faber-Benthin Hunter Douglas neemt Faber-Benthin over van de Deense VKR Holding.

Parasolfabrikant VN Plu uit Breda heeft recent een nieuwe elektronische

VKR heeft en ontwikkelt bedrijven in de bouwindustrie en is actief in meer

schakelaar op de markt gebracht. Het voordeel van deze schakelaar is dat

dan veertig landen. Faber-Benthin is fabrikant van raambekledingspro-

de tijdsduur van de erop aangesloten terrasverwarmers instelbaar is, bij-

ducten. Het bedrijf fabriceert zowel op maat gemaakte raambekledingen

voorbeeld op 30 minuten of permanent.

onder het merk Faber als onderdelen en machines voor de assemblage van raambekledingen onder het merk Benthin. Faber-Benthin heeft fabrieken in

Om de veiligheid te waarborgen, wordt de schakelaar geactiveerd middels

Bremerhaven (Duitsland), Ryslinge (Denemarken), Chludowo (nabij Poznan,

een programmeerbare magneetsleutel. Daarnaast waarschuwen de inge-

Polen), St. Soupplets (Frankrijk) en Northampton (Verenigd Koninkrijk).

bouwde led-controlelampjes als een elektrisch

Faber-Benthin heeft een omzet van ongeveer 60 miljoen euro en 500

toestel ingeschakeld is. De ingegoten relais

medewerkers.

zijn ruim bemeten en schakelen maximaal 5 x 14 ampère. Een bijkomend voordeel van dit

Hunter Douglas is van zins de bedrijfsvoering van de overgenomen acti-

type schakeling is dat de relais wegvallen als

viteiten zowel operationeel als op het vlak van distributie te verbeteren.

de stroom wordt onderbroken.

Daarbij blijft het lokale management van de bedrijven ongewijzigd. “De Faber-Benthin Group heeft op de Europese markt veel synergie met Hunter

De nieuwe schakelaar is elektronisch gekeurd,

Douglas. De overname biedt ons de mogelijkheid om ons productassor-

CE-gemarkeerd en IP 65, wat betekent dat hij

timent te versterken en de operationele efficiency verder te verbeteren”,

geheel aanrakingsveilig en spatwaterdicht is.

aldus Aad Kuiper, president van Hunter Douglas’ European Operations.

De schakelaar wordt opgenomen in een rvs-

De overname is onder voorbehoud van goedkeuring door de Duitse mede-

opbouwbehuizing en is daardoor geschikt ➤

14

Z&R vaktijdschrift Nummer 2 2010


HET SCREENDOEK = 100 % SUNPROTEX Ludwig Kestelyn de godfather van het screendoek staat garant voor: 100% kwaliteit, 100% snelheid, 100% service! Kwaliteit wordt gemeten. Een onschatbare knowhow en de investering in een diepgaand tracebility systeem garanderen de feilloze precisie van het handelsmerk. De volledige controle vanaf het draad- en weefproces tot het geconfectioneerd doek resulteeert in sublieme kwaliteit.

Snelheid dankzij organisatie. Met een voorraad van meer dan 50.000 m2 Screen- en Soltisdoek en een machinepark met de modernste productielijn, staat Sunprotex garant voor een snelle en onberispelijke levering.

Service is een evidentie. En niet alleen onze producten zijn perfect op maat: van informatie tot administratie - het Sunprotex team staat voor u klaar met een flexibele aanpak en een persoonlijke service.

Alber t Dehemlaan 27 - B-8900 - Ieper - Belgium Te l + 3 2 ( 0 ) 5 7 2 2 1 2 2 1 - F a x + 3 2 ( 0 ) 5 7 2 2 1 2 2 2 e-mail: info@sunprotex.be

www.sunpr otex.be

RAY-SCREEN

POLYSUNSCREEN


t

h

e m a

garagepoorten screens Z & R j en o sectionaaldeuren u r n a a l

voor nieuwe, maar ook voor bestaande terrasverwarmingssystemen. De

ontwikkelingen op de voet. Een trend voor 2010 zijn witte parasols in alle

schakelaar kan door middel van stekkers op verschillende voedingen wor-

denkbare uitvoeringen. Volgens de specialisten van Borek ondergaat elk ter-

den aangesloten.

ras met een stralend witte parasol een ware metamorfose en krijgt schaduw een nieuwe dimensie. Door hoogwaardige materialen te gebruiken, kan

Rademacher opent eerste RolloCoachCentre in Dresden

Borek ook onder een witte parasol voldoende bescherming tegen ongewenste zon waarborgen. Naast de vrijhangende parasols zijn aankomend seizoen de royale Flexy systemen een noviteit. Daarbij wordt door twee aluminium standaards een zonwerend doek gedragen dat schuif- en kantelbaar is.

Om de dienstverlening aan zijn afnemers verder uit te breiden en te verbeteren, heeft Rademacher in Dresden het eerste RolloCoach opleidingscentrum geopend. Er worden in de komende jaren scholingen en instructies over de nieuwste aandrijvingen en besturingen van het bedrijf gegeven. Het RolloCoach opleidingscentrum wordt geleid door de expert in huisautomatisering Jörg Ruthenberg, die sinds 2009 bij Rademacher verantwoordelijk is voor scholing en opleidingen. Het motto van het nieuwe is

centrum

‘learning

doing’,

by

waarvoor

twee ruimtes voor workshops en vier instructielokalen

Borek Sardegna: een moderne strandkorf

zijn.

Ook op het gebied van buitenmeubelen wil Borek trendsetter zijn. Voor

Daar kan theorie

2010 hebben de designers van het bedrijf een meubelklassieker vertaald

direct in praktijk

in een eigentijds ontwerp. Het gaat om de strandkorf, ooit een vertrouwde

beschikbaar

worden

gebracht,

zelfs als het gaat om de montage van aandrijvingen voor garagepoorten.

verschijning in de mondaine Europese badplaatsen, die in de vorm van de Borek Sardegna een nieuwe dimensie heeft gekregen. De Borek Sardegna is

Omdat instructies worden gegeven in kleine groepen van maximaal vijftien

heel geschikt voor hippe strandtenten, resorts en luxe hotelterrassen, maar

personen, wordt een optimale kennisoverdracht gerealiseerd.

past ook prachtig in de privétuin.

Wit en klassiek de nieuwe buitentrends De keuze in fraaie en duurzame parasols is de laatste jaren flink gegroeid. Vorm en toepassingsmogelijkheden spelen daarbij een belangrijke rol.

Geïnteresseerden kunnen bij Borek de nieuwe brochure voor 2010 plus dvd met beeldmateriaal opvragen.

Uitgaven voor barbecues en accessoires stijgen

Borek, leverancier van parasols en hoogwaardig buitenmeubilair, volgt alle In de eerste helft van 2009 stegen de consumentenuitgaven voor barbecues en accessoires met 10%. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker GfK in opdracht van de tuinbranche. Nederlanders waren al dol op barbecueën, maar nu wordt ook buiten koken buiten het zomerseizoen steeds populairder. In de eerste zes maanden van 2009 werd bij tuincentra 36 miljoen euro besteed aan bbq’s en accessoires. Als gevolg van de crisis zullen consumenten naar verwachting in 2010 meer geld besteden aan zaken in en om het huis. Daardoor zullen ook barbecue en (gas)buitenkeuken in trek blijven. De keerzijde van de crisis is dat modellen van boven de 1.500 euro moeilijk verkoopbaar zijn.

Een trend voor 2010 zijn witte parasols in alle denkbare uitvoeringen.

Z&R vaktijdschrift Nummer 2 2010

17


Z

&

R

j

o u

r

n a a

l

De meeste fabrikanten concen-

Nieuw type bithouder van Würth

treren zich daarom op modellen met een prijs lager dan 1.000

Würth Nederland BV brengt een nieuwe bithouder op de

euro. Overigens duiken ook in

markt, naar keuze leverbaar met een conventionele of een

steeds meer showrooms van

magnetische bitontgrendeling. De bithouder met magneti-

zonweringspecialisten bbq’s en

sche bitontgrendeling is bij uitstek geschikt voor toepassin-

buitenkeukens op. Met aller-

gen in de houtindustrie, de bouwsector en de automatisering.

hande vormen van zonwering,

De bithouders met conventionele ontgrendeling zijn speciaal

zoals terrasschermen en -over-

ontwikkeld voor de metaalsector. De nieuwe bithouders van

kappingen, kan het buitensei-

Würth kunnen worden gecombineerd met elk type schroef-

zoen worden verlengd. Vanuit

machine met een ¼” opname.

dat perspectief is de bbq of buitenkeuken een heel geschikte aanvulling van het aanbod van de zonweringspecialist.

Zonnescherm in Duitsland nog steeds populairste vorm van zonwering

Ambiance presenteert pergola op tv Ambiance heeft in januari meegewerkt aan het programma Eigen Huis & Tuin. Daarin werd een daktuin onder leiding van een tuinarchitect in een viertal afleveringen aan een complete metamorfose onderworpen. Onderdeel van het ontwerp was een exclusieve pergola van Ambiance, voorzien van een automatisch zonnedak uit doek. Het bedrijf verwacht

Bescherming tegen zonnestralen, schadelijke uv-stralen en binnendringen-

dat semipermanente zonweringsystemen dit sei-

de warmte wordt belangrijk gevonden, zowel in de woon- als in de werkom-

zoen een belangrijk product

geving. Een effectieve zonwering staat dan ook bovenaan het verlanglijstje

zullen

zijn.

van menig huishouden, zowel bij het vervangen als het nieuw installeren van zonwering. In een representatieve enquête onder onze oosterburen over welke vorm van zonwering de voorkeur verdient, geeft 30,2% van de ondervraagden aan voor zowel woonhuizen als appartementsgebouwen een zonnescherm te prefereren. Rolluiken bezetten plaats twee met 17,1% en buitenjaloezieën staan op drie met 10,9%. Luiken spelen met 0,5% slechts een bescheiden rol. Screens blijken nog niet erg populair te zijn in Duitsland.

Vernieuwende detaillisten presteren beter dan conservatieve Vernieuwende detaillisten presteren beter dan conservatieve collega`s die alles bij het oude laten. Ze beschikken over meer marktkennis en hebben een beter gevoel voor markttrends. Dat is de conclusie van het rapport ‘Innovatief ondernemerschap in de detailhandel’, gepubliceerd door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. Collectie Hella

18

Z&R vaktijdschrift Nummer 2 2010


Z

&

R

j

o u

r

n a a

l

In de detailhandel heerst een grote concurrentiedruk, waardoor het van

raamdecoratie past perfect in een licht en strak interieur. Zowel handbe-

belang is om in te spelen op veranderende wensen van consumenten. De

diende verduisterende rolgordijnen, jaloezieën, plissé gordijnen als dubbele

onderzoekers ondervroegen 500 kleine en middelgrote ondernemingen.

harmonica plissés kunnen in de Wit design lijn worden uitgevoerd. En met

Ruim de helft heeft de afgelopen twee jaar vernieuwingen doorgevoerd,

het Velux Pick&Click!® systeem is de Wit design raamdecoratie snel en

vooral in het assortiment, het internetgebruik en de kwaliteit van de dienst-

eenvoudig te installeren op ieder type Velux dakraam.

verlening. Van de vernieuwingen heeft 80% als doel om het klantbereik te vergroten, beter te communiceren en klanten beter te bedienen. De overige

Raamdecoratie bespaart energie

20% betreft backoffice activiteiten, zoals investeren in de productkennis

De verduisterende rolgordijnen en plissé gordijnen uit de Wit design lijn kun-

van het personeel. Circa 17% van de innovaties is nieuw voor de markt. De

nen overigens een aanzienlijke bijdrage leveren aan de isolatie van dakramen.

rest betreft verbeteringen van bestaande concepten en processen. Klanten

Door de raamdecoratie te sluiten, wordt een extra isolatielaag gecreëerd

moeten overigens niet worden gebombardeerd met vernieuwingen, want dat

die zorgt voor een tot wel 33% betere warmte-isolatie. Op www.velux.nl/

tast de herkenbaarheid van het bedrijf aan.

duurzaamwooncomfort wordt stapsgewijs uitgelegd hoe optimaal gebruik kan worden gemaakt van raamdecoratie en daglicht om energie te besparen.

Bron: Retailtrends, februari 2010

Velux introduceert nieuwe Wit design lijn: strakke witte raamdecoratie

Nieuwe verticale lamellen en paneelgordijnen van Création Baumann Met verticale lamellen kunnen licht en schaduw flexibel gereguleerd en

Voor het creëren van een ruim-

eventueel ook de kleurstelling subtiel beïnvloed worden. Met de nieuwe

te met een lichte en frisse

textiele verticale lamellen uit de collectie ‘Systems’ 2009 zorgt Création

uitstraling heeft Velux de col-

Baumann voor talrijke nieuwigheden in relatie tot de verticale lamellen,

lectie raamdecoratie uitgebreid

zoals grafische dessins, traditionele streeppatronen en driedimensionale

met een witte lijn. In de Wit

folieapplicaties, die voor een huislijke sfeer zorgen.

design collectie zijn de cassette en zijgeleidingen van de

Nieuw in het programma is de verticaallamel Airway die met een regelmatig

raamdecoratie van wit afgelakt

uitgevoerd streeppatroon voor interessante lichteffecten zorgt. Bijzonder

aluminium. Hierdoor passen ze

hoogtepunt van de collectie zijn echter de op lasertechniek gebaseerde

perfect bij een wit interieur en

dessins die het licht op geraffineerde wijze sturen. Bijvoorbeeld bij Laser

wit gelakte Velux dakramen.

Orfeo valt het licht door uitgesneden halve manen, Laser Carmen doet den-

De Wit design lijn is onderdeel

ken aan bamboestokken en Laser Aida gebruikt een ruitpatroon. Création

van de Slim design collectie en

Baumann verricht het lasersnijwerk op een nieuwe lasersnijmachine: “Een

heeft daardoor een slank pro-

volgende stap in de lasertechnologie, waarmee we al sinds negen jaar wer-

fiel en een smallere cassette

ken en ervaringen opdoen”, aldus productmanager René Hoffmann.

voor meer daglicht en uitzicht wanneer de raamdecoratie het

Ook bij de nieuwe serie decoratieve paneelgordijnen is de lasertechnolo-

daglicht niet hoeft te reguleren.

gie ingezet. Laser Stitch heeft een lijnenpatroon, Laser Varia heeft vrije

De Wit design raamdecoratie is

vormen die aan

verkrijgbaar met doeken in 87

een zwerm vogels

verschillende trendy kleuren en

doen

dessins.

enzovoorts. Bij de

Met Velux raamdecoratie kan

en Penta daar-

denken

producten Data de mate en de richting van

entegen,

het binnenvallende daglicht

de populaire ets-

werd

onder het schuine dak eenvou-

techniek gebruikt

dig worden gereguleerd en de

voor

sfeer in het interieur worden

met getallenrijen

bepaald. De nieuwe Wit design

en vijfhoeken. Irollo van Création Baumann

20

Z&R vaktijdschrift Nummer 2 2010

patronen


Z

&

R

Data van Création Baumann

j

o u

r

n a a

l

Aluminium profielsystemen van heroal

Laser Aida van Création Baumann

Alle verticale lamellen worden naar klantspecificatie op maat gemaakt en

Ramen

zijn in tal van kleuren beschikbaar. Ze zijn wasbaar en de randen zijn afgewerkt om rafelen te voorkomen.

Deuren

Nieuwe showroom voor Tibeflex Rolluiken

De toonzaal van Tibeflex en tiberghien Gebroeders in het Belgische Gent is volledig vernieuwd. De opening heeft plaatsgevonden op vrijdag 26 februari. In de volgende Z&R meer over dit aansprekende bedrijf waar productbeleving centraal staat.

Vliesgevels

Roldeuren heroal zet ruim 40 jaar de maatstaf in de Oppervlakten

ontwikkeling van aluminium profielsystemen.

Markisoletten

Kelly Hoppen shutters nu exclusief in Nederland

Horren

Shutters kunnen in alle vertrekken in de woningen worden toegepast, in de woon- en werk- en slaapkamer, maar ook in badkamer en keuken. De

Photovoltaik

lichtinval kan in ieder vertrek individueel worden beïnvloed en geregeld. Shutters Direct uit Roosendaal introduceert een uitgebreide collectie shutters die is ontworpen door de beroemde Engelse interieurontwerpster Kelly Hoppen. De shutters benadrukken de architecturale belijning van de woning, geven iedere ruimte extra cachet en zorgen ervoor dat een

heroal-Johann Henkenjohann

ruimte een serene rust uitstraalt. In deze bijzondere collectie shutters staan

GmbH Co. KG

natuurlijke kleuren en oppervlakken centraal. De collectie valt verder op

Österwieher Str. 80 | D-33415 Verl

door een aantal bijzondere eigenschappen:

Tel. + 49 (0) 52 46 - 5 07 - 0 Fax + 49 (0) 52 46 - 5 07 - 222 / 223 info@heroal.de | www.heroal.de

Z&R vaktijdschrift Nummer 2 2010

21


Z

&

R

j

o u

r

n a a

l

• De shutters zijn gemaakt van FSC-gecertificeerd, topkwaliteit hardhout, in dit geval populier en iep. Dit hout groeit en wordt geoogst in bossen die op duurzame en professionele wijze worden onderhouden. Dit en het kappen worden gecontroleerd door de Forest Stewardship Council. Zij zien erop toe dat er geen illegale kap of ontbossing plaatsvindt. • De collectie bevat subtiel en natuurlijke kleuren in mat en glans. Daarbij de hoogglans variant opvallend vernieuwend. Leverbare tinten zijn Pure White, Elephant Grey, Poplar Linen, Poplar Mink en Poplar Jet. • Indien de voorkeur uitgaat naar een meer gestructureerd houten oppervlak, is er de keuze uit zachte stonewash-achtige oppervlakken, zoals Picket Fence White, Nantucket Taupe, Silver Pepper en Driftwood. • Zonder extra kosten kan worden gekozen voor een gewone of een verborgen bedieningslat (Clearview). • De kleuren van de scharnieren zijn naar keuze. • Nieuw zijn de extreem brede shutterbladen van 64 mm die een extra rijke uitstraling hebben. De naam Kelly Hoppen staat synoniem voor goed design en is automatisch gekoppeld aan zwart, grijs en taupe, zoals toegepast in veel van haar interieurprojecten. De shutters worden thuis ingemeten, op maat gemaakt en later, zonder extra kosten, door een vakman gemonteerd.

22

Z&R vaktijdschrift Nummer 2 2010


t

Rademacher toont de toekomst tijdens beurzen

h

e m a

garagepoorten screens Z & R j en o sectionaaldeuren u r n a a l

delijk. In het dagelijkse gebruik zorgen de automatische gelijkrichting van het pantser en de blokkeer- en hindernisherkenning voor zekerheid, comfort en geringe slijtage van het rolluikpantser. De nieuw ontwikkelde ConfigTool

Op de beurs Fensterbau / Frontale die van 24 tot en met 27 maart in

helpt bij de individuele aanpassing van de motorparameters. Nieuw is ook

Neurenberg wordt gehouden, presenteert Rademacher de nieuwe aandrij-

dat de hindernisherkenning in twee gevoeligheden kan worden ingesteld.

ving voor schuifpoorten en schuifpanelen RolloSystems T2. Deze aandrijving is zelflerend en voldoet aan de hoogste veiligheidseisen. De flexibel inzetba-

De doorontwikkelde I-LINE Funk, die in enkele stappen in het DuoFern

re RolloSystems T2 is ook heel geschikt voor renovatieprojecten en inbouw

systeem van Rademacher kan worden geïntegreerd, maakt intelligente

achteraf. De bediening kan zowel bedraad als onbedraad gebeuren.

radiobesturing mogelijk. De nieuwe I-LINE Funk biedt een groot aantal innovatieve functies. Zoals alle nieuwigheden uit de RolloTube serie, beschikt ook deze motor over blokkeer- en hindernisherkenning, inclusief terugloop, volautomatische instelling van de eindpunten en een innovatieve, uniforme aandrijfrol. Dankzij het radiosysteem is zijn divers opties voor bediening op afstand beschikbaar. OpenDo T1

RolloSystems T2

Ook nieuw van Rademacher is de innovatieve toepassingsstudie voor opendraaiende deuren OpenDo T1. De aandrijving is zelflerend en maakt een probleemloze montage en ingebruikneming mogelijk. Het systeem voldoet

Light + Building

aan de DIN-veilgheidsnormen en kan naar klantspecificatie bedraad of

Tijdens Light + Building, een toonaangevende beurs voor architectuur

draadloos worden uitgevoerd. Door een compacte, aansprekende vormge-

en techniek, toont Rademacher een aantal baanbrekende nieuwigheden.

ving past de OpenDo T1 elegant in de woonomgeving.

Daaronder de intelligente buismotor RolloTube I-LINE en de buismotor RolloTube X-LINE met gestandaardiseerde KNX-interface die makkelijk in bestaande KNX-automatiseringssystemen kan worden geïntegreerd. Extra voordelen zijn een gepatenteerde methode voor eindpunt- en hindernisherkenning – die installatie en dagelijks gebruik eenvoudiger maakt –, de

Seminarprogramma Duitsland van DNHK

gebruiksveiligheid en het feit dat minder bekabeling en geen aparte KNXMarktbetreding, bouwen, regelgevingen en cultuur staan centraal in het

actor nodig zijn.

nieuwe seminarprogramma 2010 van de Nederlands-Duitse handelskamer Voor het managen van alle aandrijvingen is een ‘remote-service’ geïnte-

(DNHK). Doel van de meer dan twintig seminars per jaar is om vooral

greerd. Dankzij de KNX-buismotortechnologie is het voor het eerst mogelijk

kleine en middelgrote ondernemingen voor te bereiden op de Duitse markt.

direct de actuele positie van het rolluik en eventuele storingen af te lezen,

“Nederlandse medewerkers, managers en ondernemers worden tijdens de

waardoor het monitoren van de installatie en service nog eenvoudiger

trainingen zo effectief mogelijk over Duitsland geïnformeerd en zo klaargestoomd voor succesvol onder-

worden.

nemen in het buurland”, RolloTube I-LINE en I-LINE Radio: intelligente rolluikautomatisering

zegt Marlies Komorowski

De nieuwe buismotoren RolloTube I-LINE und I-LINE Funk worden lever-

van de DNHK.

baar vanaf het derde kwartaal van 2010. Net als de X-LINE biedt de I-LINE met ConfigTool de nieuwe mogelijkheden voor onder andere positie- en

De prijs voor een dagsemi-

hindernisherkenning. De nieuwe motor is door zijn compacte vorm en

nar bedraagt 349 euro,

automatische bepaling van eindpunten en draairichting zeer montagevrien-

seminars van een halve dag

kosten

DNHK-leden

199

euro.

ontvangen

20% korting. Het

complete

DNHK-

seminarprogramma is te X-line

vinden op de website www.dnhk.org/seminars ➤ Marlies Komorowski van de DNHK

Z&R vaktijdschrift Nummer 2 2010

23


t

h

e m a

garagepoorten screens Z & R j en o sectionaaldeuren u r n a a l

Uitbreiding salesteam Copahome Om verdere groei op de Benelux-markt mogelijk te maken, heeft Copahome vier nieuwe accountmanagers aangesteld. Het verkoopteam van het bedrijf komt daarmee op tien. Door de uitbreiding wordt het voor de accountmanagers mogelijk om kleinere sectoren te bewerken en klanten sneller te informeren over productontwikkelingen en trends. De nieuwe medewerkers zijn: • René van Vessem (NL, 46) – René

Het Copahome team

René van Vessem

is al 19 jaar actief in de interieurdecoratiesector en daardoor

Rolluiken met daglichttoetreding van Valetta

vertrouwd met de producten van Copahome. Hij kent het verhaal en de behoeften van de particu-

Het Oostenrijkse zonweringmerk Valetta presenteert rolluiken met daglicht-

lier. René is verantwoordelijk voor Zuid-Holland, Zeeland en Zeeuws-

toetreding uit gerolvormde, dubbelwandige aluminiumprofielen, waarin

Vlaanderen.

licht- en ventilatieopeningen zijn aangebracht. Het pantser is aan beide

• Olivier Braet (Be, 38) – Olivier was

zijden over de hele hoogte gefixeerd, waardoor de profielen niet kunnen verschuiven.

vijftien jaar actief in de meubelbranche, decoratie en textiel en past qua achtergrond en ervaring

Olivier Braet

prima bij Copahome. Hij bewerkt de regio’s Oost-Vlaanderen en VlaamsBrabant. • Dominique Nickers (Be, 38) – Dominique was dertien jaar actief als verkoper in de telecommunicatie. Hij is na een intensieve opleiding verantwoordelijk voor de regio’s Henegouwen, Waals-Brabant en Brussel. • Yvo Lenaerts (Be, 46) – Yvo is al 23 jaar actief in de interieursector

Dominique Nickers

die hij zeer goed kent. Hij is verantwoordelijk voor de regio’s Antwerpen en Limburg. Copahome neemt aan het einde van Technische gegevens

dit jaar afscheid van Roger Junca die verantwoordelijk is geweest voor het

Maximale breedte in wit en grijs 1.800 mm, in zilver 2.200 mm. Maximaal

uitbouwen van het Copahome netwerk

oppervlak is 6 m². Zwengel- en motoraandrijving mogelijk, vanaf 4,5 m² uit-

in Franstalig België. Hij gaat in decem-

sluitend met motoraandrijving. Geëxtrudeerde aluminium zijgeleiders met

ber met vervroegd pensioen. Copahome

geluiddempende voering, blind gemonteerd met klikprofielen aan het raam,

bedankt hem nadrukkelijk en wenst

zonder zichtbare schroeven. Het pantser is leverbaar in wit RAL-9016, grijs

hem het allerbeste toe.

Yvo Lenaerts

RAL-7035 en zilver, RAL-9006.

Z&R vaktijdschrift Nummer 2 2010

25


Z

&

R

j

o u

r

n a a

l

Innovatie in de ambachtseconomie: jaarlijks 126.000 vernieuwingen

aanpassingen van bestaande producten en processen. Een op de zes innovaties was echter dermate ingrijpend dat zij kan worden aangemerkt als totaal nieuw voor de branche. Volgens de vernieuwende ondernemers droeg

Kleine en middelgrote ambachtelijke ondernemers voeren jaarlijks 126.000

70% van de innovaties direct bij aan de winstgevendheid van hun bedrijf.

vernieuwingen in hun bedrijf door. Bijna tweederde daarvan betreft productverbeteringen en de relatie met de klant. De rest betreft vooral wijzigingen

Marktkennis en houding doorslaggevend

in het productieproces, de apparatuur en het gebruik van materialen. Dit

Kennis en ervaring als ondernemer blijken minder van invloed te zijn

blijkt uit een onderzoek onder bijna vijfhonderd ambachtelijke ondernemers

op innovatief gedrag. Belangrijker is de bereidheid om te vernieuwen.

dat het EIM in opdracht van het Hoofdbedrijfschap Ambachten heeft ver-

Vernieuwende ondernemers laten zich vooral inspireren door klanten,

richt.

vakgenoten, vakliteratuur en brancheorganisaties. Bovendien hechten innovatieve ondernemers duidelijk meer waarde aan hun medewerkers als

Innovatie loont

bron van kennis en informatie dan niet-innovatieve ondernemers. Op de

Ruim 40% van de 220.000 ambachtelijke MKB-bedrijven heeft de laatste

HBA-website komen onder de kop ‘verbetering door vernieuwing’ speciale

twee jaar geïnnoveerd. De vernieuwende ondernemers hebben gemiddeld

checklisten beschikbaar die ondernemers kunnen helpen bij hun afweging

drie innovaties doorgevoerd. De meeste daarvan hadden betrekking op

om vernieuwingen door te voeren.

Elrie Bakker-Derks nieuwe voorzitter Hoofdbedrijfschap Ambachten Het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) heeft in de persoon van

Nieuwe regelbare ventilatie-unit VENTIL+ voor VELUX dakramen

mevrouw van Elrie Bakker-Derks een nieuwe, gedreven en ambitieuze voorzitter gevonden. Zij volgt per 1 juli 2010 de huidige voorzitter

Goede ventilatie is belangrijk voor een gezond leefklimaat. Maar ventileren

Piet Kalle op.

moet wel een continu proces zijn. Alle Velux producten hebben daarom ventilatiemogelijkheden. Zo beschikken alle Velux dakramen over een

“Een enorme uitdaging”, zo omschrijft Bakker-Derks haar nieuwe

vensterbrede ventilatieklep. De nieuwe regelbare ventilatie-unit voor Velux

functie. “Het HBA zit in een bijzonder interessante fase, waarin de

dakramen, de Ventil+, levert een grotere doorlaat van frisse lucht en bevor-

ambitie is uitgesproken om de positie van de ambachtseconomie en

dert daarmee de leefbaarheid in huis.

de bij het HBA aangesloten branches in het bijzonder, verder te gaan versterken. De basis die Piet Kalle met het bestuur heeft gelegd, zullen we met verve uitbouwen.” Scheidend voorzitter Piet Kalle: “De ambachtseconomie kenmerkt zich door veel kleine ondernemingen en branches die allemaal gebaat zijn bij een sterke partij die hen kan vertegenwoordigen. Ik heb veel vertrouwen in de toekomst en ben ervan overtuigd dat mevrouw Bakker-Derks daar haar spreekwoordelijke steentje aan gaat bijdragen.”

Onderzoek laat zien dat maar liefst 96 procent van de Nederlanders weet dat ventileren van het huis goed is voor de gezondheid. Kort luchten is echter niet voldoende om vocht en (chemische) stoffen uit een woning te laten verdwijnen. Allergieën en astma kunnen het gevolg zijn. Uit onderzoek van TNO blijkt dat het effect van ramen die drie tot vier uur hebben opengestaan na een half uur na het sluiten alweer weg is en dat de kwaliteit van de binnenlucht dan alweer op hetzelfde niveau is als daarvoor. Om voldoende en permanent te kunnen ventileren, presenteert Velux de Ventil+ ter vervanging van de standaard bovenkap van Velux dakramen. De Ventil+ zorgt voor bijna tweemaal zoveel doorlaat van frisse lucht dan de Elrie Bakker-Derks

standaard bovenkap. De ventilatie-unit is traploos regelbaar en toepasbaar op alle nieuwe en reeds ingebouwde Velux tuimel- en uitzettuimelvensters. ➤

26

Z&R vaktijdschrift Nummer 2 2010


Ge誰ntegreerde LED verlichting (in optie)

B-25 Prestige

22cm

- Windklasse 3 / Windkracht 6 Beaufort - Tot 3,75m uitval / 14 meter breed

m

14,7c

NIE UW

Zip Screens

- Windvast (windklasse 3) / Insectenwerend - Max breedte: 6m / Max hoogte: 6m - Max oppervlak: 18m2

B-127 Pergola

- Complete zonwering (2 palen inbegrepen) - Max breedte: 6m / Max uitval: 5m - Residentieel en professioneel gebruik

BRUSTOR nv - Lourdesstraat 84 - B-8940 Geluwe (B) - Tel. 00 32 56 53 18 53 - Fax. 0032 56 53 18 20 - info@brustor.com


Z

&

R

j

o u

r

n a a

l

Velux Daglicht Advies Centrum vernieuwd Velux heeft zijn Daglicht Advies Centrum geheel vernieuwd. Er kunnen

Orchestra Max van Dickson: altijd schoon

nu ook alle verschillende daglichtmogelijkheden onder het platte dak zelf worden ervaren. In twee uitbouwsituaties worden daglichtoplos-

De Orchestra Max zonweringdoeken van Dickson zijn zelfreinigend dankzij

singen, zoals lichtkoepels, lichtstraten en daglichtspots getoond, die

de toepassing van nanotechnologie. Dickson heeft daarvoor naar de natuur

niet alleen zorgen voor meer daglicht, maar door ventilatie ook voor

gekeken, naar het oppervlak van het lotusblad. Hoewel de plant voorkomt

een prettig binnenklimaat. Bovendien zorgen ze voor een waardever-

in rivieren en modderige meren, blijven haar bladeren altijd schoon. Dat

meerdering van de woning.

komt doordat ze bedekt zijn met een groot aantal hydrofobe bultjes van slechts enkele micron groot. Die zorgen ervoor dat waterdruppels over het

ESA vindt distributeurs voor design terrasverwarming Star Progetti

oppervlak van het blad rollen. Bladeren worden daardoor nooit nat en vuil en insecten worden weggespoeld. Op dezelfde manier bevat de zelfreinigende behandeling Permaclean van Dickson nanodeeltjes die op het doek aangebracht een extreem dichte

ESA heeft recent distributeurs voor Nederland en België aangesteld voor

beschermingslaag vormen. Daardoor blijft vuil als het ware op het doek liggen

de exclusieve terrasverwarmingen van het Italiaans Star Progetti. Voor

en volstaat een regenbui of afspoelen met water om het doek te reinigen.

Nederland is dat de bekende zonweringspecialist Suncircle BV en voor België het bedrijf Dea-Matic van directeur-eigenaar Nicky Germonprez. Zonder Permaclean behandeling. Het vuil

Dea-Matic is ook importeur van ACM buismotoren en van de Dea-Systems van het Italiaanse bedrijf DEA System S.p.A. (schuifpoorten, draaipoorten,

wordt niet weggevoerd door water.

kantel- en sectionaalpoorten en slagbomen). De design terrasverwarmingen

a. Waterdruppels die van het oppervlak glijden

van Star Progetti worden zowel in Nederland als in België onder de naam

b. Vervuiling

Heliosa verkocht.

c. Doek Met de Permaclean behandeling. Het vuil wordt wel weggevoerd door water. a. Waterdruppels die van het oppervlak glijden b. Vervuiling c. Doek d. Nanopartikels

Self-Cleaning Het Orchestra Max doek heeft het certificaat ‘Self-Cleaning, inspired by nature’ ontvangen, uitgegeven door het laboratorium ITV van Denkendorf, in Duitsland. De testen die zijn uitgevoerd voor het verkrijgen van dit certificaat steunen op Europese normen en certificeren de prestaties en doeltreffendheid van de zelfreinigende Permaclean behandeling.

Nieuwe serrezonwering van Sunmaster Dealers van Sunmaster kunnen dit seizoen een aantal nieuwe serrezonweringen aanbieden. Daarbij hanteert het bedrijf prijs-kwaliteitverhouding en maatvoering als belangrijke criteria. De serrezonweringen worden geleverd in een RAL-kleur naar keuze. Standaardlevering geschiedt met acryldoek, maar desgewenst kan de serrezonwering ook met waterdicht of met Soltis doek worden uitgevoerd worden. Het leveringsprogramma omvat de volgende modellen: Helios 993

28

Z&R vaktijdschrift Nummer 2 2010


Z

&

R

j

o u

r

n a a

l

• S5100 – Maximale breedte 650 cm, maximale uitval 650 cm. Maximale maat 650 cm x 600 cm of 600 cm x 650 cm. Vanaf 650 cm breedte kan er gekoppeld worden tot 10 meter breed. De S5100 is er in een rechte uitvoering, of met 1 of 2 bochten. • S5200 – De ‘light versie’ van de S5100. Deze serrezonwering overspant 500 cm x 600 cm in één stuk. • S5250 – Een onderliggende serrezonwering. In plaats van montage op het serredak, hangt dit exemplaar onder het glas. Maximale maten: 600 cm x 600 cm. • S6100 – Het paradepaardje, een vrijstaande serrezonwering. Deze wordt geleverd met tussenrollen en stabiliseringskokers. Maximale maten: 600 cm x 650 cm.

N ieu w !

Nieuwe sales manager Coulisse voor Engelse markt Op 1 maart is Caroline Baird bij Coulisse in dienst getreden als sales manager voor de Engelse markt. Vanuit haar thuisbasis Engeland zal Caroline zich voornamelijk gaan toeleggen op de verdere groei van het door Coulisse ontwikkelde Absolute Control voor de automatisering van raamdecoratie. Met meer dan tien jaar ervaring op het gebied van automatisering van binnenzonwering is Caroline een echte expert. “Het systeem van Coulisse is een geweldige ontwikkeling.

micro 850 (Z) micro 1000 (Z)

De motoren zijn eenvoudig te installeren, te programmeren en te bedienen. Coulisse biedt oneindige mogelijkheden in zowel AC als DC motoren.” Caroline Baird

Omzet Hunter Douglas lager

Het screensysteem met of zonder ritsgeleiding

Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex®) en een

Optimale zon- en insectenwering in een fraai design

vooraanstaand producent van bouwproducten, heeft 11 maart de resultaten over 2009 bekendgemaakt. De omzet viel 19,2% lager uit en daalde naar USD 2,376 miljard, vergeleken met USD 2,942 miljard in 2008. De netto operationele winst (na eenmalige herstructureringskosten) bedroeg USD 87,2 miljoen (EUR 1,76 per aandeel), vergeleken met USD 124,3 miljoen in 2008 (EUR 2,24 per aandeel).

Twee kastmaten, 85 mm en 100 mm, en diverse bedieningen In onderdelen of compleet geassembleerd Neem contact met ons op! Lewens Sonnenschutz-Systeme GmbH & Co. KG p/a Ton Reijnders · Putbergstraat 24 · 6451 EB Schinveld T + 31/(0) 45/5 25 27 43 · F + 31/(0) 45/5 25 27 12 M + 31/(0) 6Z&R 53 vaktijdschrift 80 17 49 · E Nummer ton@reijnders.nl 2 2010 29

www. lewens-sonnenschutz . de


Z

&

R

j

o u

r

n a a

l

De omzetdaling van 19,2% weerspiegelt 14,6% volumeafname, 0,2% bijdrage door acquisities en 4,8% negatieve wisselkoerseffecten. Het volume

Prijswinnaars Becker op Polyclose

daalde in Europa, Noord-Amerika en Australië en was hoger in LatijnsAmerika en Azië. Hunter Douglas had aan het eind van 2009 ongeveer 17.000 werknemers, vergeleken met 19.000 aan het eind van 2008.

Tijdens de voorbije Polyclose in Gent heeft Becker Benelux onder bezoekende klanten een enquête gehouden, waaraan met grote belangstelling is bijgedragen. Als leuke attentie is door Becker bovendien een Bongo

Dat Hunter Douglas het lek nog niet boven heeft bewijst de omzet in het

Bon verloot, goed voor een overnachting voor twee met ontbijt tijdens een

vierde kwartaal van 2009. Die bedroeg USD 640,9 miljoen, 2,7% hoger dan

Charmeweekend in één van vijftig speciaal geselecteerde hotels in België,

USD 624,1 miljoen in dezelfde periode van 2008.

Duitsland, Frankrijk of Nederland. Winnaars waren de Becker dealers Janssens & Zoon uit Stabroek (B) en Tielemans uit Eindhoven (NL).

De stijging weerspiegelt echter een volumeafname van 6,1% tegen een positief wisselkoerseffect van 8,8%. De organische omzet in het vierde kwartaal was hoger in Azië, gelijk in Latijns-Amerika en lager in de overige geografische gebieden.

35-jarig jubileumfeest Rainbowsol Op 5 maart heeft zonweringfabrikant Rainbowsol uit Leerdam met het personeel en een groot aantal klanten en andere relaties het 35-jarig jubileumfeest gevierd. Plaats van handeling was een tot een schitterende feestzaal omgetoverde gloednieuwe productiehal. Ruim 300 gasten werden tussen 19.30 en 20.30 uur ontvangen door Ad en Gerda van der Gun en hun drie kinderen Lisette, Conny en Marcel. Ad en Gerda hebben 35 jaar geleden met de productie van rolgordijnen – en later verticale lamellen – onder de

Sandra Gabriels, D. Hilven, mevrouw Janssens, G. Scheerlinck en de heer N. Janssens

naam Gunsol de basis gelegd voor het huidige Rainbowsol. De avond werd opgeluisterd door twee diskjockeys die een fantastische show verzorgden en door het voltallige personeel met een lied voor Ad en Gerda. Voor de innerlijke mens was er een luxe hapjesbuffet. Uit de vele reacties achteraf bleek dat het feest door iedereen zeer was gewaardeerd. Ook de familie Van der Gun heeft zeer genoten en wil alle gasten graag nogmaals hartelijk danken voor hun aanwezigheid.

Ben Boogerd en de heer Jos van der Schoot van Tielemans

Woonbranche doet nog niet veel met mvo De woonbranche doet nog niet veel met maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Dat blijkt uit onderzoek van Van Es Marketing Services uit Almelo, waaraan 356 consumenten en 612 woonondernemers met in totaal 742 woonwinkels hebben meegedaan. Ad en Gerda van der Gun in het middelpunt van de belangstelling

30

Z&R vaktijdschrift Nummer 2 2010


09_MARA_044_AZ Z+R_C400_NL 090909.qxd:AZ

Z

&

R

j

o u

r

n a a

10.09.2009

11:48 Uh

l www.marantec.com

Het onderzoek toont aan dat 36% van de consumenten nog nooit van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft gehoord. 30% weet bovendien niet waar het begrip voor staat. Van de woondetaillisten weet 25% niet wat mvo is, terwijl nog eens 25% er wel van heeft gehoord maar niet weet wat ze er mee moeten. Toch meent bijna 75% van de woonondernemers dat mvo als model van de bedrijfsvoering blijvend is. Ook denkt 75% dat mvo verder zal worden doorgevoerd in de branche. Bijna 50% van de detaillisten meent dat de controle op mvo ondoenlijk is en 22% denkt dat het een tijdelijk verschijnsel is. 50% van de detaillisten gebruikt duurzaamheid als verkoopargument. Consumenten vinden maatschappelijk verantwoord ondernemen, ondanks hun onwetendheid erover, wel belangrijk. Tweederde vindt het belangrijk dat detaillisten duurzaam werken. Veel consumenten denken overigens dat detaillisten hun bedrijf duurzamer voordoen dan het in werkelijkheid is.

Zekerheid en geborgenheid. Met één druk op de knop. Aandrijfsystemen voor rolluiken en zonweringen.

Een meerderheid van de consumenten vindt dat de overheid in actie moet komen om mvo verder te bevorderen. Bron: Meubel, 22-1-2010

Vernieuwende detaillisten presteren beter dan conservatieve Vernieuwende detaillisten presteren beter dan conservatieve collega`s die alles bij het oude laten. Ze beschikken over meer marktkennis en hebben een beter gevoel voor markttrends. Dat is de conclusie van het rapport

Met Marantec kan het makkelijker. Naast de automatisering van garage-, buitenen industriedeuren zetten wij ook rolluiken en zonweringen geruisloos in beweging. Marantec biedt een eigen, omvangrijk aandrijvingsprogramma voor eenvoudige, betaalbare en comfortabele oplossingen. Als Duitse fabrikant voldoen wij aan alle Europese prestatie-, veiligheids- en bruikbaarheidseisen.

‘Innovatief ondernemerschap in de detailhandel’, gepubliceerd door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. In de detailhandel heerst een grote concurrentiedruk, waardoor het van belang is om in te spelen op veranderende wensen van consumenten. De de helft heeft de afgelopen twee jaar vernieuwingen doorgevoerd, vooral in het assortiment, het internetgebruik en de kwaliteit van de dienstverlening. Van de vernieuwingen heeft 80% als doel om het klantbereik te vergroten, beter te

kopfstand-web.de | Foto: Monkey Business – fotolia.com

onderzoekers ondervroegen 500 kleine en middelgrote ondernemingen. Ruim

Marantec Nederland B.V. Postbus 23751 · 1100 EG Amsterdam Tel. +31 2 94 41 85 49 · Fax +31 2 94 43 10 08

communiceren en klanten beter te bedienen. De overige 20% betreft backoffice activiteiten, zoals investeren in de productkennis van het personeel. Circa 17% van de innovaties is nieuw voor de markt. De rest betreft verbeteringen van bestaande concepten en processen. Klanten moeten overigens niet worden gebombardeerd met vernieuwingen, want dat tast de herkenbaarheid van het bedrijf aan. Bron: Retailtrends, februari 2010 ■

Z&R vaktijdschrift Nummer 2 2010

31

Z&R 02 2010  

Vaktijdschrift over zonwering, rolluiken, klimaatbeheersing en afsluitingen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you