Page 1

Jaarboek

Jaarboek over zonwering, rolluiken, klimaatbeheersing en afsluitingen


Jaarboek


Voorwoord

Prakkezeere kump van erm luuj Toen u de kop van dit voorwoord zag, dacht u vast dat u de verkeerde taalversie van het Z&R Jaarboek 2010 in handen had gekregen. Geschreven in het… Tja, waar lijkt dat taaltje eigenlijk op? Welnu het is Limburgs. Wat er staat, is een volkswijsheid. Letterlijk vertaald staat er: nadenken komt van arme mensen. Of met andere woorden, als je niet veel te besteden hebt, moet je slim zijn om je problemen op te lossen. Vroeger waren veel mensen niet zo rijk. Bovendien bestonden er voor een heleboel problemen nog geen pasklare oplossingen. Bijvoorbeeld voor de lastige opwarming van boerderij of huis door de zon. Zonwering bestond nog niet en had ze wel bestaan, dan zouden veel mensen ze waarschijnlijk niet hebben kunnen betalen. Dus waren ze slim en bedachten een oplossing met een natuurlijke zonwering door leibomen. U leest erover in dit jaarboek. Tegenwoordig hebben we wel geld. Vergeleken met vroeger heel veel zelfs. Omdat we geld hebben en veel kunnen kopen, laten we de slimheid misschien wel eens een beetje varen. Niet slim natuurlijk. Het mooiste zou zijn als we het nadenken van de ‘erm luuj’ – improvisatievermogen, creativiteit, inventiviteit… – weten te combineren met de welvaart en de materiële mogelijkheden van deze tijd. Dat moet leiden tot een optimaal resultaat. Ook zakelijk gezien. Het is goed om niet alleen geld in te zetten als middel om nieuwe ontwikkelingen te starten. Het is ook heel verstandig om steeds scherp te blijven nadenken en improvisatievermogen, creativiteit en inventiviteit te gebruiken om het eigen bedrijf verder te helpen. Goed nadenken over oplossingen en geld inzetten om die oplossingen vervolgens mogelijk te maken in plaats van de oplossing simpelweg te kopen. Niet alleen het ene en niet alleen het andere, maar juist de kracht van de combinatie. Als ik deze woorden schrijf, heeft Nederland net de eerste wedstrijden van het WK achter de rug.* Goede spelers, maar (nog) geen goed teamspel. Nog geen geoliede machine die modern voetbal speelt. Stel dat Nederland dat met zijn goede spelers in de loop van het toernooi wel lukt: de kracht van de combinatie, en dat met goede spelers. Dan zou het team het zomaar ver kunnen schoppen. Als u deze woorden leest, is het toernooi al een heel eind gevorderd, misschien wel voorbij. Zal Nederland het gehaald hebben? Wereldkampioen door de kracht van de combinatie? Maar belangrijker is of de kracht van de combinatie voor u werkt. Z&R helpt daarbij en dit Jaarboek ook. In de magazines ligt de nadruk op productinformatie en actualiteit, het Z&R Jaarboek geeft achtergrond. Bedrijven vertellen over zichzelf en gunnen u een blik in de keuken. Als lezer kunt u zich daardoor laten inspireren. Al die verhalen zetten aan tot nadenken, tot ‘prakkezeere’. Het Z&R Jaarboek hoeft gelukkig niet in één keer uit. Het is een naslagwerk en bewaarboek dat u straks kunt meenemen op vakantie om het nuttige met het aangename te combineren: lekker relaxt in de schaduw – in eigen tuin of in een exotisch oord – lezen over bedrijven uit de branche. Om het ‘prakkezeere’ te stimulere(n)…

Thijs Pubben

5


Jaarboek over zonwering, rolluiken, klimaatbeheersing en afsluitingen

www.zenronline.nl

uitgever:

Schatbeurderlaan 6 Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 F +31 (0)495 521335 E info@louwersuitgevers.nl W www.louwersuitgevers.nl

HoofdRedactie: Thijs Pubben thijspubben@hetnet.nl Redactieteam Jac Buchholz, Rob Buchholz, Wim van Engelen, Rimke de Groot,

Jerry Helmers, Koen Mortelmans,

Luc de Smet, Bram Souffreau,

Bert Verbeke.

BLADMANAGEment: John Kösters E j.kosters@louwersuitgevers.nl Maikel Wijman E m.wijman@louwersuitgevers.nl secretariaat: Mariëlle van den Groenendaal Advertenties: Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 E info@logobv.nl DOELGROEP: ­Z&R JAARBOEK wordt verspreid onder alle bedrijven, die op enigerlei wijze bedrijfsmatig actief zijn in de zonweringbranche, waaronder fabrikanten, assembleurs, groothandelaren, importeurs, toeleveranciers en

zonweringdetaillisten.

Vormgeving/art direction: LOGO Reclame- Ontwerpbureau BV Schatbeurderlaan 6, Postbus 631 6000 AP Weert, Nederland Barry Hoogkamer T +31 (0)495 450095 E info@logobv.nl

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

redactie Romazo roept op om mee te doen

‘Sámen staan we niet alleen’ Zonweringman in ruste Wim Schaeffer

‘In al die jaren is er éigenlijk weinig veranderd’ ‘Er ontstaat als het ware een natuurlijk groen scherm’

Leibomen als zonwering

10 14 18

‘Zonwering als één van meerdere functies’

Rotterdam krijgt Europa’s grootste groene gevel 22 Duitse ingenieur Reinard Bäckmann praat ons bij

Zonnetechniek, textiel en architectuur Projectzonwering

24

Zonwering versterkt architectuur van gebouw 30


inhoud

Voor en door branche

Z&R gaat alweer z’n 15e jaargang in De historie van Louwers Uitgeversorganisatie BV

Wie zijn wij? Het Z&R Team

Teamwork

Z&R Product of the Year Award

Innovatie, techniek en ondernemen

150 152 155 156

Cover: Sattler doek: De meest natuurlijke airconditoning ter wereld

Jaarboek

Wie gelooft dat schaduw gelijk is aan schaduw en zodoende automatisch tegen de zon beschermt heeft het mis. Zelfs in de schaduw van doeken kan de UV straling aanzienlijke gezondheidschade toebrengen. In het kader van Sattlers’ HighTex-norm zijn al hun stoffen uitgerust met een sterke UV bescherming – gecertificeerd volgens de strenge richtlijnen van de ARGE Dermatologische Prävention e.V., de Zwitserse kankerliga in Bern. Door de UV801 certificering is bij elke stof duidelijk in welke mate de natuurlijke beschermingstijd van de huid bij directe zoninstraling wordt verhoogd. Zelfs een geringe gradering als „40“ filtert daarbij al meer dan 95% van de UV straling. Zo kunt u er zeker van zijn dat u onder de stoffen van Sattler niet enkel aangenaam en gezellig kunt zitten, maar ook goed beschermd en zonder angst van de zon kan genieten. Bij de te verwachten klimaatverandering is dat een uitermate goed gevoel. Jaarboek over zonwering, rolluiken, klimaatbeheersing en afsluitingen


rubrieken Aandrijvingen en besturingen Becker Benelux - Rolmatic BV

Horren en insectenwering 34

Elero aandrijvingen en besturingen 38, 151 Geiger antriebstechnik GmbH & Co KG Marantec Nederland BV

62,68

Unilux Nederland BV

64

32 153

Optisol

40

Somfy Nederland BV

44

Volto International BV

32

Garage- en industriepoorten Crawford Normstahl Benelux

Hamstra BV

Knikarm- en uitvalschermen Brustor NV

72

Estate速 Zonwering

75

Floris Obdam BV

70

Lumenguard

75

RainbowSol BV

76

MySun

80

52 Poedercoating en natlakken

Gordijnrailsystemen Goelst Nederland BV

Euro-Bis Poedercoating 58, 154

Euro-Bis Natlak

86, 88 90


inhoud

Terrasoverkappingen

Raamdecoratie Flex Colours Raamdecoratie

92

Verano Nederland

94

Zonnelux Raamdecoratie BV

96

Rovana NV

118, 120

Verano Nederland

122

Zonweringdoek

Rolluiken en screens Brustor NV

102

Calcutta NV

Heroal Johann Henkenjohann

113

Dickson Constant

I.S.P. Software

113

Ferrari S.A./Sunprotex BVBA

132

Hylas

126

MN Fabrics BV

138 142

Mado速 Nederland BV

106, 107

Renson Sunprotection Screens

108

Suncircle BV

100

Vera Venray BV

114

S.A. Recasens

Wilms NV

105

Sattler AG

16, 128 4, 130

16, 146


Romazo roept op om mee te doen

‘Sámen staan we niet alleen’

De crisis heeft voor welhaast iedereen op de een of andere manier, in mindere of meerdere mate vervelende gevolgen gehad. Zo ook voor Romazo, de branchevereniging voor zonweringbedrijven. De groei zat er lekker in, maar door de crisis hebben enkele bedrijven hun lidmaatschap opgezegd, omdat ze kopje onder zijn gegaan.

10


klein en weinig draagkrachtig en heeft daardoor

een paar afmeldingen, maar desondanks geen

minder (financiële) slagkracht. Dan is het extra

van Romazo. Dat helpt om via Romazo met alle

goede zaak”, weet Martin Straver, branchema-

belangrijk om sámen sterk te staan en sámen

sectoren van de zonweringbranche onze stem

nager van Romazo. “Want de zonweringbranche

een vuist te maken om een goede positie te

te laten horen.”

is gebaat bij een sterke branchevereniging.”

verwerven ten opzichte van de andere branches.

Romazo doet er daarom alles aan om de eigen

Anders wordt zonwering een sluitpost en wordt er

positie te versterken.

straks over onze hoofden geregeerd.”

Nederland telt zo’n 1.200 zonweringbedrijven.

Europese (zonwering) gemeenschap

in Nederland – en een aantal Belgische – lid

Branche-breed betekent Romazo Breed “Om de samenwerking van de verschillende bloed-

Driekwart daarvan combineert zonwering met

groepen binnen de zonweringbranche handen en voeten te geven, en om sámen met één stem

“Ook Europees wordt er hard gewerkt om zon-

naar buiten te treden, is per 6 november 2009

“De overige circa 300 bedrijven zijn de echte

wering een volwaardige positie te verschaffen

de stichting Romazo Breed opgericht. Het is het

vakhandelaren, de echte specialisten die het

ten opzichte van andere (installatie)branches.

officiële samenwerkingsverband van Romazo

grootste deel van de markt bedienen”, vertelt

Daaraan werkt de Europese organisatie voor

Consumenten, Romazo Fabrikanten, Romazo

Martin Straver.

zonwering ES-SO, uiteraard mede ondersteund

Projecten en Romazo Beveiligingsrolluiken, zij-

andere producten, bijvoorbeeld met kozijnen.

Op zoek naar meer participatie

door Romazo. ES-SO heeft diverse publicaties

nde de vier bloedgroepen van Romazo. Door

en studies het licht laten zien waarin het

de oprichting van de stichting is de samenwer-

belang van zonwering voor het energie-efficiënt

king gestructureerd. Er wordt regelmatig overleg

“Van die driehonderd specialisten is ruim de

gebruiken en exploiteren van gebouwen wordt

gepleegd en er worden gezamenlijk projecten

helft lid van Romazo Consumenten, de bran-

aangetoond. Mede daardoor is de organisatie

opgezet en uitgevoerd. Romazo Breed geeft de

chevereniging voor de vakhandel. Naar onze

erin geslaagd om zonwering een plaats te geven

branche één stem naar buiten, waardoor we

smaak eigenlijk te weinig. Het liefst zagen we

in de EPBD-richtlijn, de Energy Performance of

krachtiger kunnen optreden.”

dat iedere serieuze vakhandelaar die zich wil

Buildings Directive, ofwel de Europese richtlijn

verder ontwikkelen en specialiseren lid zou zijn

voor de energieprestatie van gebouwen.

van onze branchevereniging. Als we tussen de

Dat is natuurlijk een

250 en 300 leden hadden, zouden we meer

belangrijk

slagkracht hebben en nog meer kunnen doen

omdat

om de branche verder te helpen. Ik krijg vaak

daardoor Europees

de indruk dat veel zonweringbedrijven zich dat

op de kaart is komen

succes

te staan. Het zou

sec naar hun eigen bedrijf en niet naar het

zonde zijn als we

grote geheel, zich niet realiserend dat ze geen

daar nationaal niet

eilandje zijn en dat het belang van de hele

bij zouden kunnen

branche ook hun belang is.”

aansluiten.”

Het belang van omvang

Fabrikanten doen ook mee

de representativiteit van de brancheverenigingen. Ben je niet groot genoeg, dan word je niet meer

zonwering

onvoldoende realiseren. Ze kijken nog vooral

“De overheid en de SER beoordelen elke vier jaar

Martin Straver - Romazo

“Niets dramatisch, want het gaat maar om

“Steeds meer fabrikanten en producenten zien het

geaccepteerd als volwaardige gesprekspartner.

belang van ‘samen sterk’.

Dat betekent geen of minder lobbymogelijkhe-

Recent hebben onder ande-

den, geen subsidies, geen partij in de gesprek-

re Velux, B&C en AVZ-groep

ken om btw-verlaging enzovoorts. Je telt als

zich bij Romazo Fabrikanten

branchevereniging eigenlijk niet meer mee en

aangesloten. Daarmee zijn de

dat zou voor onze branche dramatisch zijn. De

meeste van de belangrijke pro-

zonweringbranche is in vergelijking met bijvoor-

ducenten van rolluiken en zon-

beeld de installatiebranche en de glasbranche

weringsystemen en toebehoren

11


Gegarandeerde Romazo-kwaliteit. Het Kwaliteitscertificaat is een sterk en onderscheidend verkoopargument. Gegarandeerde kwaliteit is het onderscheidend vermogen van alle Romazo-leden. Het bezit van het Romazo kwaliteitscertificaat biedt dat onderscheid. Het is bovendien een ijzersterk marketinginstrument en één van de basisvoorwaarden voor een succesvolle verkoop. Een Romazo-lid wordt daar als gecertificeerd vakspecialist mee geïdentificeerd en het is daarmee ook een niet te onderschatten verkoopargument. Het is duidelijk: het kwaliteitscertificaat geeft voorsprong Het Romazo kwaliteitscertificaat is voor uw klant het bewijs dat uw kwaliteit ook gewaarborgd is. Het onderscheidt u van andere bedrijven in de markt en zet u op voorsprong. Het is simpel: kwaliteit in dienstverlening zorgt voor meer klanten De goede kwaliteit van uw dienstverlening zorgt voor tevreden, terugkomende klanten. Die wellicht meer producten bij u zullen afnemen en gratis publiciteit genereren door hun tevredenheid te laten blijken aan anderen. Het is logisch: u voldoet aan alle wettelijke eisen De kwaliteitscriteria die worden gehanteerd bij de verkrijging van het Romazo kwaliteitscertificaat zorgen ervoor dat u aan alle wettelijk gestelde eisen voldoet. Opdrachtgevers eisen o.a. in toenemende mate het in bezit hebben van een VCA-certificaat, vooral als u wel eens als onderaannemer optreedt. Het is commercieel sterk: iedereen wordt er beter van Duidelijk, simpel, logisch en commerciëler. U doet uzelf, uw bedrijf, uw medewerkers en uw klanten er een groot plezier mee. Dus onderneem actie! En zorg dat men u kent als vakspecialist aangesloten bij ùw branche-organisatie: Romazo.

Romazo Postbus 2600 3430 GA Nieuwegein T 030 605 64 48 F 030 605 32 08 info@romazo.nl www.romazo.nl

Voordelen van het Romazo lidmaatschap - Gebruik van heldere en transparante leveringsvoorwaarden die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. Ze zorgen voor duidelijkheid voor zowel consument als ondernemer. Borging door deelname aan de Stichting Geschillencommissie. - Twee jaar Romazo garantie voor de consument. - Mogelijkheid voor snelle en doeltreffende mediation en/of second opinion ingeval van klachten. - Gebruik van pr-materialen om het kwaliteitsimago en productvoordelen van zonwering te benadrukken. - Certificering van alle aangesloten leden waarborgt kwaliteitsuitstraling en verzekert het voldoen aan gestelde wettelijke eisen. - Lobby bij de overheid voor subsidie op zonwering en btw-verlaging. - Cursus ‘Zonwering, Energie & Milieu’, exclusief voor Romazo leden. - ARBO-convenant. - Romazo is lid van de NEN-commissie, waardoor zonwering meetelt in de EPC-berekening. - Speciale inkoopcondities bij Würth. - CAO-onderhandelingen. - Korting op de cursussen van de Stichting Vakopleiding Zonwering. - Promotie zonwering door free publicity en het aanleveren van artikelen. - Publicaties, zoals de brochure ‘Vat op Zon’ en de folder ‘De comfortabele energiebesparing’. - Diverse onderzoeken naar de invloed van zonwering op energieverbruik en visueel comfort. - Introductie label ‘HR Zonwering’. - Validering rolluikenmatrix. - P-bladen zoals Montage en Doek. - Kenniscentrum.

Voor uw gegarandeerde zekerheid.

Meer informatie en Romazo vaklid worden? E-mail: info@romazo.nl


Weet waarover u spreekt

ook een eenvoudigere cursus op MBO-niveau te

“Thermisch en visueel comfort en de mogelijk-

ontwikkelen. Ook werken we aan het ontwikkelen

“Een probleem is dat zonwering een container-

heden om energie te besparen zijn belangrijke

van een rekentool om voor een bepaalde ruimte

begrip is. Om de zon te weren, kan ook een

aspecten van zonwering. Aspecten die steeds

de energiebesparing globaal uit te rekenen, reke-

krant of een laken worden gebruikt. Daarom is

belangrijker worden. Vakhandelaren moeten zich

ning houdend met diverse parameters.”

het nodig om zonwering specifiek te benoemen

in deze materie bekwamen. Willen ze met de

en de te behalen energiebesparing te normeren.

nieuwe ontwikkelingen commercieel hun voor-

Sámen staan we niet alleen

De overheid eist dat, bijvoorbeeld om zonwering

deel doen, dan moeten ze weten waarover ze

“Als Romazo hebben we weinig eigen middelen.

in EPN-berekeningen te kunnen meenemen.

praten. Als Romazo leveren wij de tools, de dea-

We kunnen zelf geen grote promotiecampagnes

Romazo is bezig om zonwering in genormeerde

ler moet ze zich eigen maken en leren gebruiken.

financieren, maar wel entameren en stimule-

klassen onder te brengen, waarbij besparin-

Daarvoor wil Romazo cursussen gaan aanbieden.

ren… Daarna moet de vakhandel en de ove-

gen kunnen worden gekwantificeerd. Daarbij

De cursus ‘Zonwering, energie en milieu’ wordt

rige bedrijven uit de branche het zelf oppakken.

wordt uiteraard uitgegaan van een automatisch

gegeven door prof. Jo Hermans en schurkt aan

Maar sámen staan we niet alleen en kunnen we

gestuurde zonwering. Bij die inspanningen kun-

tegen HBO-niveau. Als Romazo zijn we bezig om

de zonwering de plaats geven die zij verdient.” ■

Martin Straver - Romazo

De waarde van normen in de zonwering

nen we terugvallen op het werk van ES-SO die een en ander hebben vastgelegd in hun rapportage Keep Cool, terug te vinden via de site van ES-SO*. Romazo wil graag aan elk product een eigen HR-norm verbinden, zodat bij toepassing

Voordelen van het Romazo lidmaatschap

duidelijk is welke resultaten kunnen worden

- Gebruik van heldere en transparante leveringsvoorwaarden die tot stand zijn gekomen in overleg

geboekt. Als zo’n systeem er is, zal dat naar

met de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. Ze zorgen voor duidelijkheid voor zowel

verwachting ook marketingtechnisch een grote impact hebben.”

TNO doet ook een duit in het zakje “Ondertussen is TNO bezig met een door de overheid gesubsidieerd project om inzichtelijk

consument als ondernemer. Borging door deelname aan de Stichting Geschillencommissie. - Twee jaar Romazo garantie voor de consument. - Mogelijkheid voor snelle en doeltreffende mediation en/of second opinion ingeval van klachten. - Gebruik van pr-materialen om het kwaliteitsimago en productvoordelen van zonwering te benadrukken. - Certificering van alle aangesloten leden waarborgt kwaliteitsuitstraling en verzekert het voldoen aan gestelde wettelijke eisen.

te maken welke energiebesparing met automa-

- Lobby bij de overheid voor subsidie op zonwering en btw-verlaging.

tische zonwering kan worden behaald. Uit dit

- Cursus ‘Zonwering, Energie & Milieu’, exclusief voor Romazo leden.

onderzoek moet een brochure voortkomen met

- ARBO-convenant.

aansprekende voorbeelden van onder andere

- Romazo is lid van de NEN-commissie, waardoor zonwering meetelt in de EPC-berekening.

kantoren en scholen waar met behulp van zon-

- Speciale inkoopcondities bij Würth.

wering aanzienlijke besparingen op de kosten

- CAO-onderhandelingen.

voor met name koelen zijn gerealiseerd.”

- Korting op de cursussen van de Stichting Vakopleiding Zonwering.

Het oog wil ook wat “Buiten- of binnenzonwering heeft een belang-

- Promotie zonwering door free publicity en het aanleveren van artikelen. - Publicaties, zoals de brochure ‘Vat op Zon’ en de folder ‘De comfortabele energiebesparing’. - Diverse onderzoeken naar de invloed van zonwering op energieverbruik en visueel comfort.

rijke invloed op het aanzien van een gebouw of

- Introductie label ‘HR Zonwering’.

ruimte: het oog wil ook wat. Overigens wil het

- Validering rolluikenmatrix.

oog ook comfort. Zonwering kan bijdragen aan

- P-bladen zoals Montage en Doek.

een betere natuurlijke verlichting van ruimtes

- Kenniscentrum.

en voor visueel comfort omdat scherp zonlicht

- Sociaal en juridisch advies via de Metaalunie.

en hinderlijke reflecties worden voorkomen.

- Info over de ontwikkelingen in de branche.

Minder kunstlicht betekent overigens ook ener-

- Onderscheidend vermogen ten opzichte van niet Romazo leden.

giebesparing, ook op koelcapaciteit omdat

- Werving schoolverlaters.

kunstlicht voor extra opwarming zorgt.”

- Professionalisering van de branche.

13


Zonweringman in ruste Wim Schaeffer

‘In al die jaren is er éigenlijk weinig veranderd’ 14


Hij is zonweringman in ruste, of eigenlijk ook weer niet, want Wim Schaeffer (72) doet nog Wim Schaeffer

wel ‘iets’ in zijn oude vak. Hij heeft een adviesbureautje en als iemand hem belt, lost hij met alle plezier zonweringproblemen op. Gezien zijn professionele afkomst als elektrotechnicus, betreft dat vooral problemen met betrekking tot motorisering en besturing. Daarnaast is hij lid van de jury van de Z&R

Halenco

nig is veranderd. “En daar blijf ik bij. Natuurlijk

Product of the Year Award. Gewaardeerd van-

Bij Halenco, dat Wim Schaeffer al van eerdere

zijn er wel wat zaken bijgekomen, bijvoorbeeld

wege zijn ruime (technische) kennis, vanwege

projecten kende, kwam hij met 38 terecht, om

de zip-screen en de terrasoverkapping, maar

zijn ervaring in de branche, vanwege zijn nuch-

er tot zijn pensionering te blijven. “We hadden

echt vernieuwend is het allemaal niet. Het is

tere kijk op de dingen en vanwege zijn direct-

in het begin een paar ton omzet in aandrijvingen

meer voorborduren op…” Wim Schaeffer vertelt

heid. Nergens omheen draaien, gewoon zeggen

en besturingen, want er was nog heel weinig op

over een Willie Wortel waarmee hij nog ooit bij

waar het op staat. Dat Wim Schaeffer van huis

dat gebied, maar dat is in de loop van de tijd wel

Bingham heeft samengewerkt. “Die had wel iets

uit techneut is, komt hem ook goed van pas in

veranderd. Ik werd vaak benaderd om bestekken

nieuws verzonnen. Hij had een zonnescherm

het gloednieuwe appartementencomplex aan de

voor de motorisering en besturing van zonwering

gemaakt met de motor in de voorlijst. Door het

rand van het centrum van Breda waar hij met zijn

te schrijven. Halenco leverde daarvoor de hard-

gewicht hing het ding extra stevig. Met de doek-

vrouw woont. “Als er iets kapot is, kan ik het niet

ware, de uitvoering lag bij installatiebedrijven.

rol aan de lijst, rolde het zichzelf op. Het werkte

zelden zelf repareren. In ieder geval kan ik een diagnose stellen, waardoor een probleem in de regel makkelijker kan worden opgelost”, vertelt hij niet zonder trots. Rotterdammer Wim Schaeffer werkte in het Botlekgebied, tot het bedrijf waar hij zijn brood verdiende naar Delfzijl verkaste. Toen is hij

‘Ik had een grote pet op met allerhande taken. Die draaide op mijn hoofd steeds in het rond’

afgehaakt en terechtgekomen bij het bedrijf Bingham van Piet van Vollenhoven, de vader van… “Zo kwam ik in de zonwering terecht.”

Ik heb leuke projecten mogen doen, zoals het

perfect, maar het is nooit iets geworden.” Dat

Er was werk genoeg, maar nog relatief weinig

stadhuis van Den Haag en ABN Amro aan de

was nog in de tijd dat schermen uit staal werden

in de motorisering en besturing, al werd dat wel

Keizersgracht in Amsterdam.”

gemaakt. Op de markt in Breda hangen nog ergens terrasschermen met stalen armen met een

langzaam meer, terwijl ook de techniek zich verder ontwikkelde. “Toen ik bij Bingham Braat in

Schaeffer had bij Halenco een afwisselende

uitval van een meter of vijf. “Nog steeds prachtig

Elburg werkte, heb ik de eerste printjes getekend

baan. “Ik had een grote pet op met allerhande

om te zien”, meent Wim Schaeffer. “Maar staal

en laten maken voor de besturing van zonwe-

taken. Die draaide op mijn hoofd steeds in het

is te bewerkelijk en te zwaar. Dat komt niet meer

ringen bij een project in Zwolle.” Bij Bingham

rond: adviseur, bestekschrijver, productontwik-

terug”, klinkt enige spijt door in zijn stem. In zijn

heeft Schaeffer de zonweringbranche in zijn

kelaar, relatiebeheerder, controller enzovoorts. Ik

eigen vakgebied – motorisering en besturing – is

volle breedte leren kennen. “Aan motorisering

had bovendien heel veel vrijheid.”

in ieder geval de techniek sterk veranderd door de printplaat en de chip en door de introductie

en besturing had je toen nog geen dagtaak, dus ik deed ook heel veel andere dingen, tot en met

Weinig nieuws onder de zon

het lassen van screendoeken toe, waarvoor ik nog

De oorspronkelijke aanleiding voor het interview

een machine heb omgebouwd. Ik heb daardoor

met Wim Schaeffer was de opmerking die hij

De techniek is hij altijd blijven volgen. Door

veel ervaring in de zonweringbranche op kunnen

tijdens één van de vergaderingen voor de Z&R

zijn kennis van motoren en besturingen uit een

doen die me in mijn latere carrière goed van pas

Product of the Year Award maakte dat er in al de

grijs verleden is hij de geknipte persoon voor

is gekomen.”

tijd dat hij in de zonwering actief is eigenlijk wei-

renovaties.

van draadloze bedieningen en batterijvoedingen.

15


Living with the sun.

elements

Onze actuele zonweringkollektie „elements“ biedt u nieuwe en prachtige ideeen en innovaties, met een onvergelijkbaar veelvoud aan mogelijkheden voor elke gevraagde situatie. Vraagt u naar „elements“ - de meest uitgebreide zonweringkollektie op de markt. Zonweringstoffen Parasolstoffen Projectstoffen

Verdere informatie vindt u onder: www. sattler-ag.com

Ook kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met Nico van Hattum: 06-39751117


voor mijn plezier werk. En omdat ik het leuk

gepleegd, moesten we dus in het weekeinde

omdat ik het leuk vind.” Een voorbeeld is het

vind om op de hoogte te blijven van de ontwik-

werken, maar ik vond dat nooit erg, omdat ik

gebouw van de Postbank in Arnhem, waar hij

kelingen in het vakgebied, waarin ik zo lang

er plezier in had.”

enkele jaren geleden de zonweringinstallatie

actief ben geweest. Mijn vrouw zegt soms dat

in kaart heeft gebracht en een aantal motoren

het langzaam tijd wordt om ermee te stoppen,

Product of the Year

heeft gerepareerd. Of het gebouw van het

maar ik vind het nog veel te leuk. Bovendien

Zoals hij ook plezier beleeft aan het jurylid-

Libanon-tribunaal in Leidschendam, in het

is het geen belasting, want het komt ook voor

maatschap van de Z&R Product of the Year

voormalige gebouw van de AIVD waar onder

dat ik maanden niets doe.”

Award. “Daardoor blijf ik bij en houd ik bij wat er zoal aan nieuwe producten op de markt

andere de automaat moest worden vervangen. “Het liefst doe ik projecten waar eigenlijk nie-

Elektrotechniek lijkt voor Wim Schaeffer

verschijnt.” Sommige van de inzendende

mand meer wijs uit wordt. Oude installaties

een levensmissie. In zijn diensttijd was hij

bedrijven heeft hij zelf bezocht. “Een voor-

Wim Schaeffer

“Af en toe doe ik nog zo’n project, vooral

deel is dat je het product van dichtbij kunt zien, vast kunt houden. Bovendien vind ik

‘Mijn vrouw zegt soms dat het langzaam tijd wordt om ermee te stoppen, maar ik vind het nog veel te leuk’

het leuk om de mensen achter het concept te ontmoeten. Uiteindelijk nemen we met de jury een afgewogen beslissing, mede op basis van de verzamelde achtergrondinformatie.” Wim Schaeffer staat volledig achter het besluit om het Limited Edition concept van Rainbowsol dit jaar uit te roepen tot winnaar van de Award. “Ik was onder de indruk van wat ik

‘lezen’ en in kaart brengen. De uitvoering laat

vliegtuigelektrotechnicus bij de Koninklijke

bij Rainbowsol heb gezien. Het is een goed

ik vervolgens graag aan een installatiebedrijf

Luchtmacht en sleutelde hij aan de F-84

doordacht concept, met durf uitgevoerd, dat

over, want het gaat mij er uiteraard niet meer

Thunderstreak. Daarna werkte hij in Rotterdam

het goed doet op de markt en de vakhandel

om zoveel mogelijk omzet binnen te halen.”

voor een elektrotechnisch installatiebedrijf.

daardoor nieuwe kansen biedt.”

“Ik was vaak werkzaam bij de Meelfabriek in Op die basis heeft Wim Schaeffer de laatste

de haven van Rotterdam. De fabriek was 24

Wim Schaeffer zou nog uren over de zonwering-

jaren nog meegewerkt aan de gemeentehuizen

uur per dag in bedrijf. Alleen van zaterdag-

branche en vroeger kunnen vertellen. Er mag

in Alkmaar en Bergen op Zoom. “Maar het zal

avond tot maandagmorgen vroeg was ze buiten

dan in zijn ogen niet zoveel veranderd zijn, er

iedereen duidelijk zijn dat ik uitsluitend nog

bedrijf. “Als er groot onderhoud moest worden

is wel veel gebeurd…

17


Leibomen

als zonwering

18


Tijdloze zonwering

Toch wel verbazingwekkend aan zonwering is dat het een impulsproduct is. Een tijdje mooi weer met zon en hoge temperaturen is genoeg om mensen naar de zonweringspecialist te sturen voor een markies, terrasscherm of een andere vorm van zonwering. Vroeger was die mogelijkheid er natuurlijk niet. Enerzijds waren er nog geen zonweringproducten

worden gemaakt tussen ‘nut’ en ‘sier’. Meestal

waren ze functioneel omdat ze teveel licht en

en waren ze er wel geweest, dan had het meren-

draaide het deel van het erf vóór de boerderij

directe zonnestraling uit kamers en kelders van

deel van de mensen ze niet kunnen betalen. De

om ‘sier’, terwijl het achter de boerderij juist

de boerderij weerden.

oplossing waren natuurlijke schaduwbrengers,

om ‘nut’ ging. Leibomen verenigden niet zelden

bijvoorbeeld leibomen. Dat woord komt van het

beide functies. Ze maakten dan deel uit van een

Met name in delen van ons land waar de veehouderij overheerste en de melk op de boerderij tot boter of kaas werd verwerkt, waren schaduw

‘Er ontstaat als het ware een natuurlijk, groen scherm dat heel effectief de zon kan weren’

en koelte van groot belang. Waar boter werd gemaakt, werd de melk in een koele kelder bewaard om op te romen, waarna de room werd afgeschept om er boter van te karnen. Leibomen konden door beschaduwing helpen om de kelder koel te houden.

werkwoord ‘geleiden’, omdat de takken van dit

formele siertuin voor de boerderij, waarbinnen

In West-Friesland was veel veeteelt en op de

soort bomen in een gewenste richting worden

ze een decoratieve functie hadden. Tegelijkertijd

boerderijen werd kaas gemaakt.

geleid: in één vlak of schuin omhoog of horizontaal in elkaar grijpend. Daardoor ontstaat als het ware een natuurlijk, groen scherm dat heel effectief de zon kan weren. Leibomen zijn natuurlijk niet geschikt in een dichte, stedelijke bebouwing, maar wel voor buitenhuizen en boerderijen, waar ze vroeger op veel erven te vinden waren. Leibomen kwamen al zo’n vierhonderd jaar geleden voor als overdekking van wandelpaden, onder andere omdat de mensen van aanzien in die tijd niet bruin wilden worden in de zon. Alleen het gewone volk dat hard in de buitenlucht moest werken was bruin. De rijkere mens vertoefde liever in de schaduw met een boek of borduurwerkje. Behalve als schuduwbrenger dienden de leibomen ook als decoratief element. Karakteristieke oude boerderijen hebben ook nogal eens leibomen voor de gevel staan. Op het traditionele boerenerf kan vaak onderscheid

19


Daarom waren er van oudsher veel leilinden te vinden. De ‘kandelaarachtige’ manier om de takken te leiden is typisch voor die streek. Om het erf een statig en voornaam karakter te

Tips over leibomen Aanleg

geven, werden de linden soms aan drie kanten

Kies inheemse soorten.

om de stolpboerderij geplant. Deze plantvorm

Planttijd van 1 november tot 1 april.

gaf schaduw en zorgde er bovendien voor dat

Kant-en-klare horizontaal voorgeleide leibomen zijn makkelijk, maar allemaal hetzelfde

het rieten dak niet te veel van de wind te lijden

en precies symmetrisch. Plant liever gewone bomen. Die kunnen met draden langs

had. Een extra voordeel van de leibomen was

palen in een kandelaarvorm worden geleid. Dat zorgt voor meer variatie. Als de

dat gordijnen, tapijten, meubels en schilder-

takken na ongeveer vijf jaar stevig genoeg zijn, kunnen draad en steunmateriaal

werk in het interieur niet door de zon werden

worden verwijderd.

gebleekt. Bij leibomen ontwikkelt de kruin zich in een

Plant nieuwe leibomen minimaal 3 m uit de gevel.

De onderlinge afstand tussen de bomen moet 5 tot 8 m zijn.

meestal horizontale richting geleid. Elk jaar

Wettelijk mogen leibomen op 50 cm van de erfgrens worden geplant, mits ze niet hoger zijn dan 3 m. Dit is dezelfde afstand die gehanteerd wordt voor aanplant van een haag.

plat vlak en worden de takken in een bepaalde, •

Door de extra windgevoeligheid van leibomen verdient het aanbeveling ze de eerste jaren aan een boompaal vast te zetten.

worden de bomen teruggesnoeid tot op de zogenaamde ‘gesteltakken’ of ‘liggers’. Vanwege hun dichte bladermassa werden vroeger vooral lin-

Beheer

debomen gebruikt om tot leibomen te vormen,

De keuze van een soort is onder andere afhan-

Wanneer bomen minder vitaal zijn, kan de snoei ook in februari plaatsvinden, zodat de boom extra voedingsstoffen kan opslaan.

kelijk van smaak of het doel dat ze moeten dienen, maar ook van natuurlijke omstandig-

Leilinden moeten regelmatig helemaal kaal worden gesnoeid. Als dat elk najaar of winter gebeurt, zijn de takken nog zo dun dat alleen een snoeischaar nodig is.

maar ook andere boomsoorten zijn mogelijk.

De uitlopers aan de voet van de lindebomen of iepen kunnen als haag worden gesnoeid.

heden, zoals grondwaterstand, grondsoort en overwegende windomstandigheden. Overigens zijn niet alle boomsoorten geschikt. Geschikte

hebben en makkelijk uitlopen, ook op ouder

wel vruchtbomen geleid, bij voorkeur langs

boomsoorten hebben met elkaar gemeen dat ze

hout. Geschikt zijn behalve de linde onder

zuidgevels. Perenbomen werden vroeger wel

goed snoeibaar zijn, geen zogenaamde waterlo-

andere de plataan, de witte en de zwarte moer-

geleid om perenloofgangen te maken, maar dat

ten maken (takken die bijna in een hoek van

bei, enkele soorten esdoorn, de amberboom en

werd maar heel incidenteel ook bij boerderijen

90 graden omhoog groeien), buigzame takken

de laurierkers. Soms werden – en worden – ook

gedaan. Dat gebeurde eerder bij buitens of in kloostertuinen.

Onderhoud Het onderhoud van leibomen mag niet worden onderschat. De bomen moeten één maar vaker twee keer per jaar worden gesnoeid. Afhankelijk van de soort kan dat tot kleinere of grotere problemen leiden. Zo geven platanen een stof af bij het snoeien, waar veel mensen allergisch op reageren en zijn lindes erg gevoelig voor bladluis. Dit zijn zaken die bij de keuze van een leibomensoort in de overwegingen meegenomen moeten worden.

Binden

20

Overigens werd de gevoeligheid van de linde voor bladluis vroeger ook wel functioneel gebruikt. ➔


Tijdloze zonwering Zowel in het stadsbeeld als op het platteland komt de leiboom steeds vaker terug.

De bomen fungeerden namelijk als vliegen-

van een zonwering met leibomen, nemen

woordig voor lief en beleeft de leiboom een

en muggenvanger omdat die insecten blijven

steeds meer mensen het onderhoud tegen-

heuse revival…

kleven aan de honingdauw die door bladluizen op de bladeren wordt afgezet. Om insecten te weren werden overigens ook wel – of zelfs vaker – notenbomen gebruikt die als vogelverschrikkers werken voor ongedierte.

Leibomen snoeien De snoeiperiode kan verschillen per soort. Bij de linde en de plataan is snoeien vanaf september mogelijk. Vroege snoei heeft als voordeel dat de snoeiwonden snel helen. Latere snoei (als het blad inmiddels is

Leibomen nu

gevallen en het niet vriest) heeft als voordeel dat de voedingsstoffen uit de bladeren door de boom zijn

Leibomen vereisen intensief onderhoud en zijn

opgeslagen. Er zijn twee gangbare snoeimethoden:

daarom geleidelijk van de erven van veel boerderijen verdwenen om plaats voor moderne

De Oudhollandse manier

zonneschermen. De leibomen die er nog zijn,

Hierbij worden alle scheuten op de gesteltakken verwijderd. Deze vormen als het ware het geraamte van de

zijn dan ook niet zelden behoorlijk oud. Toch

boom. Vervolgens worden de gesteltakken op gelijke lengte gesnoeid. Er kan worden gekozen voor matiger

geniet de oude manier van zonweren de laatste

snoei en de eerste jaren de geschikte “uitstaande” takken die dat toelaten horizontaal uit te buigen en

jaren weer meer belangstelling. Daardoor komt

vast te maken aan het rek met bindbuis. Het bindmateriaal moet tijdig verwijderd worden om ingroeien te

zowel in het stadsbeeld als op het platteland

voorkomen.

de leiboom steeds vaker terug. Snoeien als scherm Overigens doen daar ook de dieren hun voor-

Naast het zorgvuldige, meer tijdrovende terugsnoeien op de gestel-

deel mee. Voor vogels en insecten zijn de

takken met snoeischaar en takkenschaar kan er ook voor worden

leibomen ware lustoorden. Het dichte groen

gekozen om de boom machinaal of

biedt veel gelegenheid om te nestelen en

handmatig te snoeien als een haag op

insecten vinden er nectar in overvloed. In

hoogte. De oorspronkelijke vorm van de

ieder geval in lindes die bekend staan als grote

leiboom gaat hierbij wat verloren.

nectarleveranciers. Dankzij de vele voordelen

21


Zonwering als één van meerdere functies

Rotterdam krijgt Europa’s grootste groene gevel 22


Grootste groene gevel

Leibomen zijn een eeuwenoude vorm van functionele beplanting. In deze tijd zijn ook andere vormen mogelijk. Dat wordt bewezen bij de parkeergarage Westblaak in Rotterdam, die de grootste groene gevel van Europa krijgt. Langs de verschillende zijvlakken en op de bovenste parkeerlaag wordt in totaal 5000 m² groen aangelegd. De bouw is gestart in mei en zal naar verwachting eind augustus worden afgerond. De aanleg is mede mogelijk door een financiële bijdrage van de gemeente Rotterdam. De gemeente Rotterdam stimuleert met een

klimplanten (Hedera). Door de combinatie van

is ontworpen door het Rotterdamse architec-

subsidieregeling al de aanleg van groene

het groene takkenmotief van de constructie en

tenbureau Kühne & Co.

daken. Die spelen onder andere een belang-

de planten ontstaat een bijzonder architecto-

rijke rol als buffer voor overtollig regenwater

nisch effect met een frisse groene uitstraling.

Geëngageerde eigenaar

en voor de opname van fijnstof en CO2. Met

De planten worden volautomatisch gevoed met

De parkeergarage is onderdeel van het Westblaak Gebouw. Dit complex heeft al

‘Groene gevels zorgen voor reductie van fijnstof, stikstof en omgevingslawaai en dragen bij aan een groene en aantrekkelijke leefomgeving’

een aantal ‘groene’ voorzieningen, zoals een groen dak op het kantorengedeelte en led-verlichting in de openbare ruimte. Het Westblaak Gebouw is eigendom van de geëngageerde multinational Thornico. Thornico zet zich intensief in voor ‘groen’ vastgoed, niet alleen in Rotterdam, maar ook elders in de wereld. Thornico acht groen van groot belang voor de leefbaarheid van steden.

een financiële bijdrage voor de eerste groene

het regenwater dat is gefilterd en opgeslagen

Extra belangrijk omdat inmiddels al meer

gevel zet Rotterdam een nieuwe stap in het

in waterreservoirs onder de parkeergarage. De

dan de helft van de wereldbevolking in ste-

verder verduurzamen van de stad. Groene

groene gevel van de parkeergarage Westblaak

den woont.

gevels zorgen voor reductie van fijnstof, stikstof en omgevingslawaai en dragen bij aan een groene en aantrekkelijke leefomgeving. Bovendien vormen ze een natuurlijke zonwering die in de zomer verkoelend werkt door het binnendringen van stralingswarmte in een

Rotterdam Climate Initiative De groene gevel van de parkeergarage Westblaak past bij het Rotterdam Climate Initiative (RCI) dat

gebouw te verminderen. De groene gevel voor

zich richt op 50% CO2-reductie en 100% klimaatbestendigheid in 2025. Het RCI is een initiatief van

de parkeergarage Westblaak is de eerste pilot

de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam NV, DCMR Milieudienst

die in uitvoering gaat. In de toekomst volgen

Rijnmond en Deltalinqs, de koepelorganisatie van de Rotterdamse

er meer, zodat de effecten van groene gevels

industrie. Als daadkrachtige en innovatieve klimaatstad neemt

in beeld kunnen worden gebracht.

Rotterdam haar verantwoordelijkheid voor de toekomst. Door zowel oorzaken als gevolgen van de klimaatverandering aan

Rotterdams ontwerp

te pakken, werkt Rotterdam voortvarend aan het totale kli-

De parkeergarage Westblaak wordt voorzien

maatdossier en is daarmee een inspirerend voorbeeld voor

van een korfstructuur uit een lichtgewicht

andere gemeentes.

metalen gaasconstructie met wintergroene

23


Zonnetechniek, textiel en architectuur

Textiele constructies met gecoate doeken voor benutting van zonne-energie, lichtregulering en zonwering In Nederland zijn we nog niet zover als het gaat om het benutten van duurzame, groene energiebronnen. Bijvoorbeeld de Denen zijn ons voor als het gaat om windenergie. En de Duitsers zijn veel verder in zonne-energie. Zonnepanelen op daken zijn er al een heel normaal fenomeen. Inmiddels is er alweer een nieuwe stap gezet: zonnecellen op doek. Dickson profileerde zich er prominent mee op de R+T 2009 in Stuttgart, maar daarna is er niet meer veel over gehoord. Zon en doek: de Duitse ingenieur Reinhard B채ckmann praat de lezers van het Z&R Jaarboek 2010 bij in vijf bedrijven. Zet u schrap!

24


De vraag is in hoeverre textiel en textiele con-

Het gebruik van textiele materialen om de

structies een rol spelen bij de zonnearchitec-

energie van de zon te benutten is vanaf de

tuur.

jaren zeventig vooral gebaseerd op empirisch

Er zijn plannen om in de Sahara een zonnecen-

onderzoek. Resultaat daarvan zijn allerhande

trale te bouwen waarmee omstreeks 2050 15%

Uit de praktijk is bekend dat er wel zeker merk-

praktisch bruikbare producten, zoals textiele

van het Europese stroomverbruik gedekt moet

bare effecten van textiel uitgaan, bijvoorbeeld:

matten als zonnewarmtecollectoren (bijvoor-

worden. Kosten 400 miljard euro. Daarnaast

• het broeikaseffect dat optreedt in tenten,

beeld om zwemwater op te warmen) warm-

wordt er wereldwijd ook in andere verbanden

ballonhallen en ook in serres en andere met

tewerende stoffen, of gecoate stoffen die de

in zonne-energie geïnvesteerd. De vraag is of

doekzonwering uitgeruste glasconstructies

warmte juist opslaan. Geleidelijk is de aandacht

de textielsector met deze innovatiegolf kan meeliften. De energie van de zon kan op verschillende

• het feit dat donkere kleding in de winter

echter verlegd naar een op wetenschappelijk

sneller opwarmt, de zonne-energie langer

onderzoek gebaseerde voortgang. Tegenwoordig

opslaat en warmte geleidelijk aan het

richt de belangstelling zich meer op de ontwik-

lichaam afgeeft.

keling van:

manieren worden geëxploiteerd: • door de omzetting van zonne-energie in warmte bij lage temperaturen • door de omzetting van zonne-energie in warmte bij hoge temperaturen • door de fotovoltaïsche omzetting van zonne-energie in elektriciteit • door het gebruik van daglicht (niet te vergeten!) • door fotosynthese in planten

Zonnetechniek

1. De zon en textiel – stof voor innovatie

• nieuwe textielmembranen, gecoat en ongeHet zijn hele rudimentaire manieren waarop zonne-energie middels textiel en textiele constructies effect heeft. De natuurkundige pro-

coat, om zonnewarmte om te zetten, voor isolatie en voor warmteopslag en • fotovoltaïsche textielpolymeren en coatings

cessen die daaraan ten grondslag liggen zijn

voor directe elektriciteitsopwekking middels

eenvoudig: de zonnewarmte wordt door het

textiele zonneconstructies die oprolbaar of

textiel geabsorbeerd en geleidelijk weer aan

in flexibele, vrije vormen kunnen worden

de omgeving afgegeven. De kunst is om de afgegeven langgolvige warmtestraling effectief te benutten.

gebruikt, • waarbij nano- en biotechnologie sleuteltechnologieën zijn.

Reinhard Bäckmann

Met name gebouwen bieden mogelijkheden om zonne-energie te gebruiken om op milieuvriendelijke wijze warmte te benutten en elektriciteit op te wekken. Einddoel zijn gebouwen die volledig in hun eigen energiebehoefte kunnen voorzien. Daarbij moet de zonnetechniek overigens in een breed perspectief worden gezien, waarbij onder andere daglichttechniek, zonwering, isolatie en energieopwekking worden gecombineerd in een integraal concept van ‘zonnearchitectuur’.

Home for Life van Velux. Een ‘actief huis’ dat energie kan opwekken

25


2. Zonnetextiel en textiele zonneconstructies

Zonnetextiel wordt als functie- of structuurbe-

king van elektriciteit. Van indirecte benut-

palende materialen in textiele zonneconstruc-

ting is sprake als de zonne-energie in een in

ties ingezet, bijvoorbeeld voor ballonhallen.

natuurprocessen geregenereerde vorm wordt

‘Zonnetextiel’ definiëren we hier als textiele

Zonnetextielen en textiele zonneconstructies

gebruikt, bijvoorbeeld bij het gebruik van

stoffen die worden gebruikt voor de benutting

worden al relatief lang ontwikkeld, onder-

warmtepompen om in de lucht, bodem of

van zonne-energie, daglichttechniek en warmte-

zocht en veelvuldig toegepast. Toepassingen

water opgeslagen zonnewarmte te benutten,

en zonwering. Ze kunnen worden onderverdeeld

zijn echter vaak niet spectaculair en ver-

biomassa, wind enzovoorts.

in drie categorieën:

borgen in het totaalconcept. Innovatieve, energie-efficiënte producten die tevens de

Actief - passief gebruik

aandacht trekken – en nog belangrijker: die

Het gebruik van zonne-energie kan passief of

hebben als primaire functies het omzetten

omzet kunnen genereren – zouden daar ver-

actief zijn:

van energie, de opslag ervan of het dempen

andering in kunnen brengen.

• De functionele textielsoorten (primair)

van energie. Ze kenmerken zich door

• Actief gebruik van zonne-energie door de

eigenschappen als reflectie, absorptie, transmissie en secundaire emissie. • De structuurtextielsoorten (secundair) hebben de secundaire functie van

inzet van technische systemen voor de

3. Actieve en passieve zonnesystemen – natuurkundige principes

vormgeving, versterking cq. versteviging en mechanica. • De overige textielsoorten (tertiair) met ter-

opname, verdeling en opslag van zonneenergie. • Passief gebruik van zonne-energie door gerichte bouwkundige maatregelen voor

Bij de benutting van zonne-energie door

het verzamelen, opslaan en verdelen

middel van zonnetextiel kan onderscheid

van zonne-energie. Kernwoord daarbij is

tiaire functies worden gebruikt voor afdich-

worden gemaakt tussen directe en indi-

benutting van het ‘broeikaseffect’.

ting en isolatie, filtratie en opslag.

recte benutting. Van directe benutting wordt

• Hybride systemen als actief en passief

gesproken als de zonnestraling rechtstreeks

worden gecombineerd

Overigens zijn deze drie categorieën niet altijd

wordt gebruikt, bijvoorbeeld in de vorm van

strak af te bakenen omdat er veel combinaties

rechtstreekse toetreding van zonnestraling,

Passieve benutting van zonne-energie is ook

mogelijk zijn, met name van functionele- en

door zonnecollectoren voor het verwarmen

in de natuur te zien, Neem de ijsbeer met zijn

structuurtextielsoorten.

van water of door zonnecellen voor de opwek-

transparant-witte vacht die een donkere huid bedekt die warmte absorbeert. Datzelfde systeem kan door de mens worden gekopieerd, bijvoorbeeld in zonnecollectoren waarin warmte wordt geabsorbeerd om water te verwarmen. Allerhande textielsoorten kun-

zon

nen heel goed met coatings worden gecombineerd tot materialen die geschikt zijn om zonne-energie te benutten. Aan de zonzijde van gebouwen kan door architectuur en materiaalgebruik optimaal gebruik worden gemaakt van passieve energie, terwijl aan de schaduwzijde energie kan worden bespaard door goede isolatiemaatre-

nut

nadeel

gelen. In gebouwen uit glas kan de behoefte aan warmte-instraling in de winter strijdig zijn met de behoefte aan koelte in de zomer.

gebruik van zonne-energie

26

zonwering

Dan zijn zonwerende maatregelen noodzakelijk. Mogelijkheden zijn:


en lichtregulering een steeds grotere rol toegepolyuretaan, pfte en siliconen wijdverbreid, waardoor weerbestendigheid, lichtechtheid, brandwerendheid en biologische en milieubestendigheid verbeterd worden. De oudste textielsoorten die voor licht- en zonwering worden gebruikt, zijn de geweven stoffen.

Zonnetechniek

kend. Als coatings van die materialen zijn pvc,

Als acryl-, pp- of ptfe-doeken zijn ze het meest gebruikt voor buitenzonwering, zoals zonneschermen, zonnezeilen, glasdaken en lichtkoepels en voor veel binnentoepassingen. Een ongecoate stof is lichtdoorlatend maar niet doorzichtig, niet transparant, maar wel doorschijnend. Daaruit ontstaat voor de daglichttechniek het probleem dat een stof die goed zonwerend is, verblinding voorkomt en hinderlijk licht weert het nadeel heeft dat ze onvoldoende doorzicht biedt. • Textiele zonwering – Automatisch gestuurde

wijze en de daaropvolgende veredeling, kleuring,

Wel doorzicht biedt screendoek, oorspron-

textiele buiten- en binnenzonwering is in dit

coating of laminering. Door de vele mogelijkhe-

kelijk geweven uit pvc-gecoat glasvezel of

soort situaties meestal noodzakelijk.

den wordt aan textiele materialen in zonwering

polyesterdraad.

• Zonnecollectoren – Absorberen zonnewarmte en geven die af aan water of lucht. Te gebruiken voor warmwatervoorziening, zwembadver-

LICHTTEXTIEL

warming of aanvullende ruimteverwarming.

optische eigenschappen

4. Integratie van ‘lichttextiel’ en textiele zonwering ‘Lichttextiel’ is een nieuw begrip dat we hier – letterlijk vanuit het Duits vertaald – hanteren, waarbij het gaat om de lichttechnische eigen-

transparantie doorschijnendheid retroreflectie buigen van het licht leiden van het licht

diffusie verstrooiing filtering lichtbuiging

reflectie absorptie transmissie

schappen van textiel, zoals reflectie, absorptie, transmissie, diffusie en verstrooiing, filtering,

bepaald door

transparantie enzovoorts. Die eigenschappen worden bepaald door onder andere materiaal, structuur en textuur, kleur en dessin en coating van het textiel. In tegenstelling tot homogene materialen als glas of kunststof, zijn de optisch eigenschappen van

grondstof/ vezel

structuur textuur

kleur dessin

uitvoering coating

lichttextiel afhankelijk van onder andere weef-

27


Een grote scheurweerstand wordt bereikt door

Ook lichttextiel uit fluorpolymeren en -coa-

structureren. Retroreflectie wordt toegepast

het precontraint-procédé, waarbij het doek

tings is interessant, omdat het extreem hoge

om de eigenschappen van zonweringdoeken te

onder spanning wordt gecoat. De eigenschap-

lichttransmissies tot 95% in het zichtbare

verbeteren.

pen van screendoek worden bepaald door het

bereik laat zien, gecombineerd met een kleine

glasvezelweefsel, de pvc-coating en de open-

brekingsindex en een grote lichtverstrooiing

Buiging van het licht treedt meestal als een

heid van het doek. De weefwijze zorgt voor een

van 50-100%. Bovendien neemt het geen

storend neveneffect van textiele grondstoffen

zekere lichtinval en doorzicht, met name bij

water op en is het vuilwerend. Behalve de

op, maar wordt tegenwoordig ook gericht voor

een hoek van 30º tot loodrecht. Dat kan nadelig

reeds lang bekende pfte-coatings voor screens

zonwering gebruikt als holografisch-optisch ele-

zijn omdat een deel van de zonne-instraling niet

worden nu ook siliconencoatings gebruikt, van

ment.

wordt geweerd, maar biedt het voordeel van

licht tot sterk transparant, ook met aluminium

zicht naar buiten.

bedampt.

Bij zonweringdoeken domineert nog het klassieke weefsel uit acryl, voor 90% ongecoat en

Daglicht- en zonne-architectuur kunnen niet

pes/pvc voor 10% gecoat. Voor speciale toepas-

zonder zonweringtextiel en de optische en

singen zijn er variaties beschikbaar, zoals doek

thermische eigenschappen ervan die beslissend

voor zonneschermen dat zonwering én trans-

zijn voor een onberispelijk functioneren van de

parantie biedt. Het materiaal wordt inmiddels

zonne-techniek.

succesvol zowel voor buiten- als binnenzonwering ingezet. Het bezit een hoge transparantie, afhankelijk van weefwijze en design 30 tot 50%, is weerbestendig en bestand tegen zon, regen, wind en ook tegen schimmels. Verder is het materiaal water- en vuilafstotend geïmpregneerd. Wezenlijk voor projectgebruik is dat de doeken voldoen aan de brandveiligheidsnormen, wat bijna alle fabrikanten weten te realiseren. Een verdere ontwikkeling is zonweringtextiel uit polyolefinen en polypropyleen, die door diverse firma’s worden aangeboden. Voor beschaduwing van serres en kantoorvertrekken worden doeken aangeboden uit pvcgecoat raster. Deze nieuwe screendoeken zijn in

Speciaal afgewerkt doek met glaskorrels dat licht in de hoek van inval terugkaatst.

vergelijking met glasfiber/pvc bijzonder licht en vormvast door gebruik van de eerder genoemde precontraint-voorspantechniek. Ze bieden een

De gebruikte optisch-thermisch passieve mate-

hoge thermische bescherming met behoud van

rialen baseren op enkele natuurkundige effec-

doorzicht naar buiten. De voor textiele zonwe-

ten, zoals reflectie, absorptie en transmis-

ring beschikbare materialen zijn enorm divers,

sie. Daarbij komen speciale optische effecten,

variërend van gemetalliseerde plissédoeken

zoals buiging, interferentie en retroreflectie

voor vouwgordijnen tot doeken met thermo- en

die ook een rol spelen. Het interferentie-effect

fotochrome coatings.

wordt onder andere gebruikt bij coatings voor

Screens weren de zon, maar doorkijk naar buiten blijft mogelijk.

28

doeken voor rollo’s en andere zonweringen.

Zonweringtextiel is een optisch en thermisch

Retroreflectie is een speciale vorm van reflec-

relatief moeilijke grondstof, omdat het materi-

tie, waarbij het licht in de hoek van inval

aal zich enerzijds als spectrale filters en ander-

wordt teruggekaatst. Dat effect wordt bereikt

zijds als rasters met buiging en andere optische

door het reflecterende oppervlak speciaal te

eigenschappen gedraagt.


ling: als de zon schijnt, is het energie-aanbod

Ballonhallen met zonne-energietoepassing Bij veel ballonhallen wordt de binnendringende warmte gebruikt voor verwarming. Het materiaal waaruit ze zijn gemaakt is vaak half reflecterend, half transparant om onder alle weersomstandigheden effectief te zijn.

Zonnetechniek

groot, maar de energiebehoefte juist gering.

Thermiekcentrales Met thermiekcentrales kan zonne-energie worden gebruikt om elektriciteit op te wekken door het broeikaseffect onder een transparante folie te combineren met natuurlijke trek in een pijp. Tot op heden bestaat er alleen een proefopstelling in Spanje. Theoretisch zijn opbrengsten van 200 MW mogelijk. Doek met flexibele zonnecellen van Dickson.

Flexibele fotovoltaïsche installaties Aan nieuwe ontwikkelingen, zoals de imitatie

om gebruikt te worden. Bij hoge zonne-instra-

Fotovoltaïsche installaties zorgen middels zon-

van natuurlijke membranen, wordt gewerkt.

ling kunnen per dag opbrengsten tot 2,1 kWh/

necellen voor een directe omzetting van zonlicht

Vooruitgang is met name van de polymeertech-

m² worden bereikt.

in elektriciteit.

Klimatisering met behulp van de zon

Tot nu toe was silicium het basismateriaal voor

Gordijnen, rolgordijnen enzovoorts voor pas-

zonnecellen die in twee soorten beschikbaar

sieve zonwering kunnen ook voor het actief

zijn, waaronder de MIS-zonnecellen. Ze zijn heel

winnen van energie uit zonnewarmte worden

dun te fabriceren, waardoor ze op een textiel-

gebruikt. Daarvoor kunnen in textiele zonwering

constructie aangebracht kunnen worden. Er kan

absorptieslangen worden verwerkt. Een maxi-

onder gunstige omstandigheden 40 tot 60 W/m²

Om het gebruik van zonweringdoek effectief

male energieopbrengst is mogelijk bij een zo

elektrische energie mee worden opgewekt. Deze

te doen zijn, moet vanaf het begin van het

groot mogelijk slangoppervlak. Het doek met

manier om fotovoltaïsch materiaal en textiel te

ontwerpproces rekening worden gehouden met

slangennetwerk kan als alternatieve klimaat-

integreren is echter inmiddels achterhaald door

de specifieke eigenschappen van het materiaal.

beheersing dienen door een combinatie van

polymere zonnefolies en door organische zon-

Textiel is licht, relatief goedkoop en flexibel

beschaduwing, zonnecollector en laag tempera-

necoatings. Ze zijn oprolbaar en makkelijk aan

en kan aan vele vormen worden aangepast.

tuur verwarming. Het kan op de gebruikelijke

allerhande vormen aan te passen. Polymere zon-

Als gevolg daarvan bestaat een trend om

wijze gespannen, geplooid of gerold worden en

necellen zijn zeer veelzijdig omdat ze op diverse

geprefabriceerde textiele zonneconstructies toe

daardoor eenvoudig in een zonwering geïnte-

manieren kunnen worden opgebracht. Nieuwe

te passen. Die kunnen in hun geheel in een

greerd worden.

ontwikkelingen op dit gebied beloven de zonne-

niek en de biotechnologie te verwachten.

5. Einddoel: textiele zonneconstructies – textiele zonnearchitectuur

gebouw worden geïntegreerd of vrijstaand worden toegepast.

architectuur extra mogelijkheden te bieden. Buitenbaden – verwarming van zwemwater Absorptiesystemen van zonnewarmte kunnen

Dipl.Ing. Reinhard Bäckmann B.A. (Univ.)

Transparante warmte-isolatie

ook voor het verwarmen van zwembaden worden

Doeken voor transparante warmte-isolatie iso-

gebruikt. Daarvoor kunnen energetisch en con-

Dit artikel is een samenvatting van een lezing door

leren en laten tegelijkertijd licht door. De zon-

structief eenvoudige systemen worden gebruikt.

Dipl.Ing. Reinhard Bäckmann B.A. (Univ.) gehouden

nestraling die door het doek dringt, wordt in

Probleem is alleen dat de energiebehoefte

tijdens een vakbijeenkomst over de coating van tech-

warmte omgezet en kan dan worden afgevoerd

omgekeerd evenredig is met de zonne-instra-

nisch textiel op 5 november 2009 in Würzburg (D). ■

29


Zonwering versterkt architectuur van gebouw

Zonwering wordt steeds belangrijker. Niet alleen om de directe zonnestraling te weren en zo hinder en overlast te voorkomen, maar ook om energie te besparen. Maar het oog wil ook wat. Dat functioneel en fraai samen kunnen gaan, brengt de redactie van Z&R en het Z&R Jaarboek regelmatig onder de aandacht door aansprekende zonweringprojecten uit binnen- en buitenland te presenteren. In dit Jaarboek de Baader Wertpapierbank in Unterschleissheim in Duitsland. Om u als lezer alvast voor te bereiden op het vele ‘functioneel en fraai’ dat in de bedrijfspresentaties in dit Jaarboek wordt gepresenteerd.

30


gebouw omgeeft met een dynamische gevel

dig steeds strenger worden. Doel daarvan is

als een ademend membraan. Tijdens de

om mensen een optimale werkomgeving te

nauwe samenwerking tussen het architecten-

bieden. Daarbij speelt ook zonwering een

bureau en Colt werd een constructie met grote

belangrijke rol. Zonwering helpt hinderlijke

zonwerende lamellen ontwikkeld, bekleed

directe instraling van de zon en daarmee

met met teflon behandeld glasvezeltextiel.

gepaard gaande temperatuurstijging voorko-

Dit materiaal biedt keuzemogelijkheden wat

men, evenals verblindende schitteringen in

betreft licht- en energiedoorlaat.

Projectzonwering

Het is een gegeven dat arbo-eisen tegenwoor-

beeldschermen. Extra effect van zonwering – tegenwoordig ook heel actueel – is het ener-

Het Colt Shadotex systeem biedt de architect

giebesparende effect. Door een goede en slim-

volledig nieuwe mogelijkheden bij het ontwer-

me inzet van zonwering is ‘s zomers minder

pen van een gevel. De toegepaste ‘light tech-

‘Door een goede en slimme inzet van zonwering is ‘s zomers minder energie nodig voor koeling van het gebouw, terwijl ’s winters kan worden bespaard op kosten voor verwarming’ energie nodig voor koeling van het gebouw,

niek’ voor de lamellen zorgt voor een duidelij-

terwijl ’s winters kan worden bespaard op

ke reductie van het gewicht. Energie- en licht-

kosten voor verwarming.

transmissie van het systeem kunnen per project worden geoptimaliseerd.

De opdracht aan de architecten Pätzold & Schmid was om voor het vier verdiepingen tellende gebouw van de Baader Wertpapierbank

Project

Baader Wertpapierbank

in Unterschleissheim een zo transparant

Locatie

Unterschleissheim

mogelijke en vooral lichte tweede huidgevel

Zonweringsysteem

Colt Shadotex, groot formaat textiellamellen

te creëren die dienst kon doen als bestuur-

Architect

Pätzold & Schmid Architekten / Andrea Baader

baar zonweringsysteem en bescherming tegen

De opdracht Ontwerp een zo transparant en licht mogelijke tweede huidgevel die dienst kan

verblinding. Om dat te realiseren werd geko-

doen als bestuurbaar zonweringsysteem en bescherming tegen verblinding.

zen voor het Colt Shadotex systeem dat het

31


Geiger image_95x267_NL.qxd

20.07.2009

17:02 Uhr

Seite 1

UW PARTNER VOOR MOTORISATIE EN DOMOTICA

Geheel op de behoefte van de markt gericht, bieden wij u intelligente ontwerpen en oplossingen, die ook u zullen overtuigen. Van één enkele aandrijving, tot een compleet aandrijfsysteem, garanderen wij bij al onze producten hoogstaande kwaliteit, betrouwbaarheid en betaalbaarheid.

Wees veeleisend – Wij overtuigen u graag.

Mechanische, elektrische en radio frequent bediende aandrijfsystemen voor Screen, Jalousien, Knikarmschermen en rolluiken.

Raadpleeg Uw vakhandel of M. van Dam sales manager T. +49 (0) 175 / 43 03 361 F. +49 (0) 7142 / 938-230 E. m.vandam@geiger-antriebstechnik.de www.geiger-antriebstechnik.de

* VRAAG NAAR DE LEVERINGSVOORWAARDEN. AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. AFWIJKINGEN IN PRIJS, TEKST OF AFBEELDINGEN VOORBEHOUDEN.

Wij brengen de zonwering in beweging

BUISMOTOREN |=

PRIJS P/S VANAF

€ 33,80*

AFNAME PER 10 STUKS (6 JAAR GARANTIE)

Complete serie buismotoren van mechanische motor t/m motoren met RF 868. PRIJS VANAF

GARAGEDEUR AANDRIJVING |=

0* € 155,0 RAIL EN

INCLUSIEF 2 AFSTANDBEDIENINGEN

De compleetste, stilste en krachtigste tandriemaangedreven garagedeurmotor.

TERRASHEATERS |=

PRIJS VANAF

€ 112,50*

INCLUSIEF MUURBEUGEL

Verschillende modellen terrasheaters met een laag energieverbruik en een hoog rendement. AF SCHAKELMATERIAAL & DOMOTICA |= PRIJS P/S VAN

€ 3,50*

AFNAME PER 10 STUKS

Diverse schakelaars, externe ontvangers (RF 868) en timers van het merk Geba en Teleco. PRIJS VANAF

BUITENKEUKENS |=

0* € 140,0ELLE N DIVERSE MOD VERKRIJGBAAR

T : +(0)182 623933 E : info@volto.nl

WWW.VOLTO.NL


Aandrijvingen en besturingen


Becker

Specialist in aandrijvingen en besturingen

Becker onderscheidt zich door eigen aanpak V.l.n.r. Dany Hilven, Guy Scheerlinck en Ben Boogerd

Becker is een van de grote spelers op de markt van motorisering en besturing van zonweringen, rolluiken, poorten en garagedeuren. Het bedrijf onderscheidt zich van zijn concurrenten door een heel eigen aanpak. Een manifestatie daarvan is de eigenzinnige keuze voor de frequentie 868,3 MHz voor radiobesturingen.

34


Aandrijvingen en besturingen

De keuze voor de afwijkende radiofrequentie staat model voor de eigen

Gedegen fundament

weg die Becker kiest, enerzijds om de markt – dat wil zeggen de gebrui-

Rolmatic, de rechtsvoorganger van Becker Benelux, is in de jaren tachtig

kers van Becker producten – zo goed mogelijk te bedienen, anderzijds

opgericht en heeft destijds de exclusieve vertegenwoordiging van Becker

om het bedrijf daarin zo goed mogelijk te positioneren. Becker-Antriebe

voor de Benelux verworven. Aan de wieg van het bedrijf stonden enkele

GmbH is een Duits bedrijf, dat echter nadrukkelijk ‘Europees’ denkt.

collega's die al ervaring hadden opgedaan in de distributie van aandrij-

Dat heeft ertoe geleid dat Becker in veel Europese landen door doch-

vingen en besturingen. Becker Benelux rust daardoor op een gedegen

terondernemingen of agentschappen vertegenwoordigd is, onder andere

fundament.

in Spanje, Italië, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en dus ook in de Benelux door – voluit – Becker Benelux Rolmatic BV.

Nadat in Maastricht een nieuw pand met kantoor- en magazijnruimte was gebouwd, is Becker zich nadrukkelijker internationaal gaan profileren en is Rolmatic uiteindelijk volledig in de Becker groep opgenomen. Maastricht is nog steeds de uitvalsbasis van het bedrijf, want het is centraal gelegen ten opzichte van afnemers in Nederland, België en Luxemburg, en ook ten opzichte van het Duitse moederbedrijf in Sinn. Als Benelux-dochter van een grote Duitse firma ben je al snel het ‘ukkie’ van de familie. Maar dat geldt zeker niet voor Becker Benelux, want de Benelux-markt voor motoren en besturingen telt Europees wel degelijk mee. “We zijn internationaal naast grote landen als Duitsland en Frankrijk een zeer belangrijke markt in Europa”, weet Dany Hilven, die in 1995 de algemene leiding over Becker Benelux op zich heeft genomen. Eén van zijn taken destijds was om de vestiging Maastricht in te passen in de Becker cultuur, een missie die uitstekend is geslaagd.

Analytisch oog Een belangrijk aspect van de Becker cultuur is dat voortdurend met een analytisch oog naar de markt wordt gekeken, legt Dany Hilven uit. “We trachten elk jaar tijdig in te schatten hoe de markt zich zal ontwikkelen, om daar vervolgens zo goed mogelijk op te anticiperen. Vanuit Nederland doe ik dat samen met Ben Boogerd en Guy Scheerlinck, respectievelijk ➔

Garagepoortaandrijvingen en –besturingen

Becker steekbare kabel (C-Plug)

35


ite 1

g: Zonnecelvoedin Januar 2010 en geen bekabeling niet afhankelijk van 230 volt

Becker Benelux – Rolmatic B.V. Watermolen 17 – NL-6229 PM Maastricht nenschutz und Tore Tel.: +31 43 3613800 Tel.: 0 2772/507-0 · Fax: Fax: +31 0432772/507-110 3613792 triebe.de sales@becker-benelux.nl www.becker-benelux.nl

Snelle, uiterst efficiënte hindernisherkenning

verantwoordelijk voor de Nederlandse en de Belgische en Luxemburgse markt.” Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om rekening te houden met de verschuivingen die de markt in mindere en betere tijden laat zien. In een groeiende markt is er minder eigen assemblage en wordt er meer kanten-klaar ingekocht, terwijl in een krimpende markt door dealerbedrijven juist weer meer zelf wordt geassembleerd.

Productmanagement Becker kijkt ook nadrukkelijk naar de markt om het eigen productaanbod up-to-date te houden. Daarvoor legt het zeer actieve productmanage-

Draadloze Zon-Wind-Set Handzender en sensor Centronic SunWindSet SWS641 5-Kanal Handsender

Centronic EasyControl Zon- en windbescherming met sensor in modern design EC545-II

Sensor met solarvoeding Bis zu 5 verschiedene Empfänger Geïntegreerde draadloze oder Empfänger-Gruppen ontvanger Einzel-, Gruppen-, Zentralsteuerung Eenvoudig instellen van dremAnzeige per LED pelwaarden via handzender Rückseitiges Beschriftungsschild Störunempfindliche Sendefrequenz Zwei Farbvarianten Wechselcode im Sendeprotokoll

Becker-Antriebe biedtdas, exact wat Becker-Antriebe bietet was Ihre uw klanten wensen. Kunden suchen. Voor meer informatie bel Weitere Infos unter Telefon: 0 27 72/507-0 +31-(0)43 361 38 00

ment van Becker steeds opnieuw verbinding tussen maatschappelijke ontwikkelingen en trends enerzijds en productontwikkeling anderzijds. Voortdurend wordt gepeild waaraan de markt behoefte heeft, om daar met het productaanbod zo goed mogelijk op te anticiperen. Het resultaat van die aanpak is dat er gedurende de laatste vijftien jaar veel aan de ontwikkeling van nieuwe producten is gedaan. Becker Benelux denkt mee in dat proces, bijvoorbeeld door trends te zien en mede specificaties te bepalen.

Eigen koers Becker gaat in de productontwikkeling eigenzinnig te werk door niet zozeer naar de concurrentie te kijken, maar nadrukkelijk een eigen koers te varen. Een uitgesproken manifestatie van die aanpak is de al genoemde keuze voor de radiofrequentie 868,3 MHz voor alle draadloze radiobesturingen. “De meeste van onze concurrenten hebben voor 433 MHz gekozen, maar die frequentie is erg vol en geeft nogal eens problemen”, aldus Dany Hilven. “De door Becker gekozen frequentie van 868,3 MHz heeft een grote reikwijdte, een hoge reactiesnelheid en een geringe storinggevoeligheid, wat leidt tot een groot bedieningsgemak.” Andere sterke punten van de producten van Becker zijn het grote installatiegemak en de gebruiksvriendelijkheid. “Onze producten zijn heel eenvoudig in te stellen en zeer gebruiksvriendelijk”, weet Ben Boogerd.

Zo eenvoudig is dat.


Aandrijvingen en besturingen

“Als er al eens een vraag over installatie of bediening wordt gesteld,

Familiebedrijf

kan die meestal door de telefoniste worden beantwoord. Dat zegt denk

Complementair aan de focus op moderne techniek, koestert Becker de sfeer

ik wel genoeg.”

van het traditionele familiebedrijf. Manifestaties daarvan zijn onder andere een laag personeelsverloop en een grote betrokkenheid van het moederbe-

Becker kan door de bekwame en ervaren eigen ontwikkelafdeling boven-

drijf bij de (buitenlandse) dochterondernemingen. “Wij proberen diezelfde

dien heel flexibel zijn in productontwikkeling. Manifestaties daarvan zijn

sfeer van betrokkenheid en vertrouwen over te brengen in de relaties met

de speciale producten voor speciale toepassingen die worden geprodu-

onze klanten en afnemers”, meent Guy Scheerlinck. Dat die opstelling zich

ceerd. Bijvoorbeeld motoren voor gebruik in de kassenbouw of motoren

uitbetaalt bewijst een voorval van enkele jaren geleden. “We hadden toen

voor rook- en brandwerende deuren en luiken, alle twee producten die

een kwaliteitsprobleem met een bepaald type motor, waarin een onderdeel

aan heel speciale eisen moeten voldoen om ook onder extreme omstan-

was gebruikt dat tot problemen leidde. Uiteraard heeft Becker dat van zijn

digheden – in het ene geval onder andere vocht, in het andere rook en

kant correct afgehandeld. Van hun kant hebben al onze klanten zich toen

hitte – goed te functioneren. Een ander voorbeeld van een ‘taylor made’

loyaal opgesteld en zijn vertrouwen in Becker blijven houden. Dat kan alleen

en tevens opmerkelijk product zijn de motoren die Becker heeft geleverd

als er goede en hechte wederzijdse relaties bestaan.”

om de rolzeilen van onder andere bierwagens omhoog en omlaag te Vertrouwen is een belangrijk aspect in de relatie die Becker met zijn

bewegen.

klanten onderhoudt. Dat geldt uiteraard niet alleen voor de buitenOmdat design in deze tijd steeds belangrijker wordt, kijkt Becker ook

dienstmedewerkers, maar voor het hele bedrijf. Becker zoekt bewust

nadrukkelijk naar het ontwerp van zijn producten. Het resultaat van die

de dialoog en de samenwerking met de klant om bij voorkeur tot lang-

dadendrang is een prestigieuze Red Dot Design Award die het bedrijf in

durige samenwerkingsverbanden te komen en zo een win-winsituatie

2010 heeft behaald voor de handzender Centronic II.

te creëren. Zo eenvoudig is dat!

Modern gamma handzenders Centronic II

Becker Benelux - Rolmatic BV | Watermolen 17 | 6229 PM | Maastricht Telefoon +31 (0)43 3613800 Fax +31 (0)43 3613792 sales@becker-benelux.nl www.becker-benelux.nl

37


Elero

Elero dealers onderscheiden zich van de massa In de afgelopen 10 jaar heeft elero met ProLine, ProLine 2 en RevoLine een geheel nieuw besturingssysteem en een geheel nieuwe serie aandrijvingen in de markt gezet. Innovatieve eigenschappen, zoals soft-stop en bidirectionele bediening zijn daarmee voor de zonwering- en rolluikenmarkt tegen aantrekkelijke prijzen binnen handbereik gekomen.

Daarnaast heeft elero Benelux een efficiëntieslag gemaakt op het gebied van

te bereiken. Als de directe weg niet bruikbaar is, worden automatisch andere

orderverwerking en productinformatie. Via http://verkoop.elero.nl geeft elero

wegen gezocht. Het vinden van deze ‘hops van ontvanger naar ontvanger’

toegang tot allerhande informatie en kunnen dealers op een overzichtelijke

voltrekt zich in milliseconden.

manier offertes aanvragen en hun bestellingen doen. Elero weet dat haar klanten in markten opereren, waarin onderscheid ten opzichte van de massa

Directe terugmelding

essentieel is. Daardoor is elero voor hen een ideale partner.

ProLine 2 handzenders krijgen een bevestiging van de te bedienen ontvanger of motor als een commando goed is ontvangen. Bij het uitblijven van deze bevesti-

ProLine 2

ging herhaalt de zender het commando. Mocht het onverhoopt nog niet lukken,

Rolluiken en zonwering worden nog betrouwbaarder, productiever en inzichte-

dan wordt de gebruiker met een rood signaal op de zender gewaarschuwd.

lijker bediend met ProLine 2 afstandsbedieningen. Dat wordt mogelijk door de belangrijkste innovatieve eigenschap: bidirectionele communicatie!

Betrouwbare overdracht

• Gebruik van de licentievrije 868 MHz-band.

Eén van de voordelen van de bidirectionele bediening is de netwerkrouting van

• Geen interferentie met DECT-, WLAN- en PMR-systemen.

de signalen. Die kiezen namelijk een alternatieve weg als het signaal via de

• Geringe belasting van de ether door laag vermogen

directe verbinding gestoord is. Doordat een ProLine 2 zender naar meerdere ontvangers zendt, zijn er meer mogelijkheden om de te bedienen ontvanger

38

Nog een paar voordelen van de bidirectionele afstandsbediening:

(maximaal 10 mW) en zeer korte signalen. • Modern vormgegeven handzenders in wit, zilver en antraciet.


Aandrijvingen en besturingen

Slimme introductie “Hiervoor verdienen mijn Duitse collega’s een groot compliment”, zegt Erik

We zetten de andere voordelen nog even op een rij:

Jansen, directeur van elero Benelux. “ProLine 2 komt niet naast ons huidige

• Geruisloze ‘soft-rem’: stille motoren met een traploze vertraging bij

systeem, maar in de plaats daarvan. Doordat het wel samenwerkt met het

het bereiken van de eindposities. Dat zorgt voor meer comfort en

Het belangrijkste onderscheid van ProLine 2 is de wijze van introductie.

huidige systeem is er meteen een flink marktaandeel en daarmee volume en kannibaliseert het ene systeem het andere niet. Deze backwards-compatibility werkt drieledig: het werkt samen met het vorige systeem, het in gebruik nemen gaat hetzelfde en de prijzen zijn gelijk. Wij zijn er reuze enthousiast over en zo wordt het ook door de markt ontvangen.”

spaart het materiaal zichtbaar. • Hindernisherkenning voor rolluiken en zonwering voorkomt schade aan pantser of doek. • Correctie van rek en krimp van doek- en pantser maakt uw product onderhoudsvriendelijk. • Gemakkelijk en snel instellen van de eindposities biedt tijdwinst bij

Alles in en om de tuin maar ook in huis Zoals verwacht mag worden, kan ook ProLine 2 ingezet worden voor veel meer

montage en assemblage. • Onze motoren met geïntegreerde ontvanger zijn ook in groepen met

dan alleen zonwering of rolluiken. Dimmen van verlichting en terrasverwar-

individuele bediening gemakkelijk in gebruik te nemen, altijd zonder

ming is ook met ProLine 2 mogelijk. Hieronder vallen led- en halogeenverlich-

de aansluitingen te ontkoppelen of de motoren apart uit te schakelen.

ting en gloeilampen tot 250 Watt en terrasverwarmingen tot 2000 Watt. “De led-verlichting bij ons thuis wordt allemaal geregeld met deze ontvangers van

• Motorstekker, waardoor langere kabels en speciale stekkers gemakkelijk kunnen worden ingezet.

elero”, zegt Erik Jansen trots.

http://verkoop.elero.nl Sinds juli 2010 heeft elero Benelux een efficiëntieslag gemaakt op het gebied van orderverwerking en productinformatie. Via http://verkoop.elero.nl geeft elero toegang tot allerhande informatie en kunnen dealers op een overzichtelijke manier offertes aanvragen en hun bestellingen doen. Met een extra korting voor weborders is dit voor elero dealers zeer doelmatig. Met de actie ‘Verdien een Snip’ geeft elero daarbij ook nog een aantrekkelijke introductiekorting.

RevoLine S, M en L De introductie van de RevoLine series M en L is rond. In de kleinere vermogens biedt de RevoLine M extra voordeel omdat hij met een hogere snelheid draait (23 omw./min.), waardoor deze motor extra comfort biedt in screens, rolluiken en uitvalschermen. Daarnaast zijn alle RevoLine motoren geluidsarm en is de gevoeligheid optimaal, met een nog zekerdere hindernisherkenning voor rolluiken als resultaat.

elero aandrijvingen en besturingen | Westbaan 271 | 2841 MC | MOORDRECHT Telefoon +31 (0)182 619266 Fax +31 (0)182 611794 info@elero.nl www.elero.nl

39


Optisol

Intelligente motorisering en besturing van projectzonwering

Optisol Malden: de zon compleet in de hand 40


Aandrijvingen en Besturingen

Ze bestaan nog: de Willie Wortels die in Willie Wortel werkplaatsen aan unieke oplossingen voor unieke problemen werken. Bijvoorbeeld als het om zonwering gaat. Voor appartements- en utiliteitsgebouwen kunnen maatwerkoplossingen voor zonweringproblemen veel voordelen bieden. Jan van den Broek en Herman Moons, de Willie Wortels van Optisol in het Gelderse Malden bewijzen dat keer op keer. Hun producten en oplossingen voor projectzonwering zijn uniek in Nederland en getuigen van veel technische kennis, ervaring, praktisch inzicht en creativiteit.

Optisol stoelt op een langjarige ervaring, want het bedrijf is al sinds hal-

gebruik van een busbesturingssysteem, waardoor aan iedere motor een

verwege de jaren tachtig actief, toen voor Zonwering Nijmegen de eerste

eigen functionaliteit kan worden toegekend en de zonwering volledig per

projecten werden gedaan. “Het bedrijf werd opgericht vanuit het idee

motor kan worden aangestuurd”, vult Herman Moons aan. “Dat maakt het

dat motorisering en besturing van zonwering beter konden dan de markt

zelfs mogelijk om op een gevel middels zonweringen in diverse standen

op dat moment aanbood”, vertelt directeur-eigenaar Jan van den Broek.

een bedrijfslogo weer te geven.”

De eerste projecten in die tijd – onder andere het GAK-gebouw in Zwolle – waren nog geheel analoog. Microprocessors waren er al wel, maar nog veel te zwaar en veel te duur om in een gebruiksproduct als zonwering toe te passen. In die tijd werd veel gewerkt met producten van Halenco en ook wel Somfy, waar Halenco later in is opgegaan. Halverwege de jaren negentig is Optisol overgestapt op microcontrole van ST. De bediening van de zonwering werd nu veel directer en er was meer mogelijk, onder andere op het gebied van centrale aansturing. Deze inmiddels alweer verouderde technologie wordt nog wel gebruikt voor eenvoudigere toepassingen, bijvoorbeeld om zonwering per gevel te besturen.

Intelligente zonwering

‘Het volledig in eigen beheer ontwikkelde besturingssysteem van Optisol maakt een zeer verfijnd gebruik van zonwering mogelijk’

Herman Moons legt uit dat Optisol voor complexere toepassingen inmid-

Schaduwdiagram

dels een geheel nieuwe technologie beschikbaar heeft, met een andere

Het volledig in eigen beheer ontwikkelde besturingssysteem van Optisol

controller en andere software die in programmeertaal C wordt geprogram-

maakt een zeer verfijnd gebruik van zonwering mogelijk. Bijvoorbeeld als

meerd. “Deze technologie maakt een intelligente zonwering mogelijk die

een deel van een gevel in de schaduw ligt van een belendend gebouw of

per motor kan worden bestuurd. Een ander voordeel is dat heel eenvoudig

van bomen – terwijl de rest van de gevel volle zon heeft – kan de zon-

communicatie met andere controllers tot stand kan worden gebracht,

wering aan de hand van een zogenaamd schaduwdiagram exact zo aan-

waardoor integratie van zonwering met diverse andere functies van het

gestuurd worden dat ze op beschaduwde ramen omhoog blijft. Door de

gebouwbeheer, zoals verlichting en airconditioning, mogelijk wordt.

gebruikte bustechnologie – ofwel één besturingsdraad – kan een operator overal met zijn laptop aankoppelen om het systeem te programmeren.

Optisol heeft lange tijd vrijwel uitsluitend projecten voor Zonwering Nijmegen gedaan, maar sinds 2003 wordt ook in opdracht van andere

De besturing is zo geprogrammeerd dat wanneer het centrale besturings-

opdrachtgevers gewerkt. Volgens Jan van den Broek heeft zijn bedrijf al

systeem uitvalt, automatisch wordt overgeschakeld naar locale stand,

het geld dat werd verdiend geïnvesteerd in de ontwikkeling van een eigen

zodat elke motorcontroller autonoom wordt en individueel bestuurd

product dat gerust uniek genoemd mag worden. Het is nu helemaal klaar

kan worden. Indien nodig gaat de zonwering eerst terug naar een vei-

om in projectmatige zonweringinstallatie gebruikt te worden. “Het maakt

lige stand.

41


Optisol

Het nieuwe systeem is nu operationeel en inmiddels toegepast op twee

en groot – is die specifieke productkennis niet voorhanden. “Als Optisol

woontorens in Antwerpen. Jan van den Broek: “Een project dat we samen

hebben wij die kennis wèl in huis en we hebben al vaak gemerkt dat we

met Renson hebben gedaan. De gehele zonwering van elke toren kan

daardoor absoluut in het voordeel zijn”, weet Jan van den Broek.

centraal of manueel worden bediend. Om de status van de zonwering voor individuele gebruikers duidelijk te maken, is de bediening – heel praktisch – voorzien van een groen en een rood lampje. Als het groene lampje brandt, kan de zonwering door de gebruiker naar eigen inzicht bediend worden. Brandt het rode lampje, dan is manueel ingrijpen niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat het te hard waait of omdat de glazenwasser aan het werk is.” De verbeterde software vergemakkelijkt ook controle en onderhoud. Bij storing geeft de besturingskast een bepaalde code. Conciërge, huishoudelijke dienst of onderhoudsmonteur kan deze code aflezen en zelf interpreteren of indien nodig doorgeven aan Optisol. Vaak kan het probleem dan

‘Een sterk punt van Optisol is dat wij niet alleen de besturing ontwikkelen, maar ook het hele besturingssysteem kunnen leveren en installeren’

van afstand worden opgelost. Directe controle via een internetverbinding zou technisch mogelijk zijn. Dat gebeurt bijvoorbeeld regelmatig in de industrie om productielijnen of logistieke systemen van afstand te con-

Een ander voordeel is dat Jan van den Broek en Herman Moons uitstekend

troleren. “Maar bij zonwering gebeurt dat nog niet, want dat is relatief

op elkaar zijn ingespeeld. Eerst maakt Van den Broek een zonweringplan.

veel te duur omdat controle in de praktijk maar zelden nodig is”, aldus

Uitgangspunten daarvoor zijn een gebouw, de omgeving en omgevingsfac-

Herman Moons.

toren van dat gebouw en een inventarisatie van de wensen van architect en/ of gebruikers ten aanzien van het zonweringsysteem. Dat plan wordt vervol-

Kennis van zonwering

gens technisch vertaald door Herman Moons die het besturingsprogramma

De kracht van Optisol is dat in het bedrijf niet alleen enorm veel kennis over

schrijft. Samen maken zij een zonweringinstallatie die precies werkt zoals

motorisering en besturing van zonweringsystemen voorhanden is, maar ook

de klant het wil hebben. Het gaat dan om unieke, exact op de situatie

over zonwering en zonweringproducten. Bij veel installatiebedrijven – klein

en de wensen van de klant afgestemde systemen. “Grote aanbieders als Somfy of Simu kunnen of willen zulke unieke systemen niet maken omdat ze te klantspecifiek zijn en een te gedetailleerde besturing behoeven”, legt Herman Moons uit. “Optisol gaat in programmering en detaillering verder dan deze bedrijven en levert puur maatwerk. Wij kunnen dat doen omdat we minder groot en daardoor heel flexibel zijn.” Als het uitgedachte besturingssysteem klaar is, wordt het vervolgens uitgebreid getest om te kijken of het werkt zoals door de ontwerpers is voorzien. Dan worden ook eventuele kinderziektes eruit gehaald. Optisol heeft daarvoor een eigen digitale testomgeving ontwikkeld.

Installatie “Een sterk punt van Optisol is verder dat wij niet alleen de besturing ontwikkelen, maar ook het hele besturingssysteem kunnen leveren en installeren”, vertelt Jan van den Broek. “Dat heeft een aantal voordelen. Zo heeft de opdrachtgever maar één aanspreekpunt en omdat ontwerp en uitvoering in één hand zijn, ontstaan er geen communicatieproblemen. Bovendien heeft Optisol zoals gezegd alle expertise voor de bouw van zonweringsystemen in huis, wat reguliere installatiebedrijven natuurlijk niet hebben. Vanuit die expertise – en omdat het bedrijf ervaring heeft met zowel installatie als zonweringsystemen –, heeft Optisol een aantal producten zelf

42


Aandrijvingen en Besturingen

ontwikkeld of uit het bestaande aanbod geselecteerd om de aanleg van de installatie te vergemakkelijken. “We gebruiken bijvoorbeeld een stekersysteem om snel en eenvoudig kabels aan te kunnen sluiten. Daardoor kan Optisol zeer concurrerend werken”, aldus Herman Moons. Overigens ontwerpt en bouwt Optisol niet alleen geavanceerde zonweringinstallaties. Herman Moons: “We hebben ook eenvoudige printplaatjes die vanaf 100 à 150 stuks leverbaar zijn, zodat we ook eenvoudige besturingen tegen heel concurrerende prijzen kunnen aanbieden. Ook hiervoor geldt dat we door slimme, op maat gemaakte oplossingen te ontwikkelen en montagevriendelijke componenten te gebruiken veel kunnen besparen.”

Projecten Optisol heeft inmiddels aantal interessante projecten uitgevoerd, bijvoorbeeld voor Organon en Philips, als vaste partner van Renson in onder andere Antwerpen en Madrid, voor PGGM in Zeist, de Universiteit Twente en Océ in Den Bosch. “Voor Océ in Den Bosch hebben we de motorisering en besturing van de binnenzonwering met rolgordijnen geleverd”, vertelt Jan van den Broek. Dat project zou eerst niet doorgaan omdat de aanbiedingen van de bedrijven die oorspronkelijk voor het project waren uitgenodigd te hoog waren. “Wij hebben vervolgens een maatwerkoplossing ontwikkeld, waarbij we door op een heel slimme manier de installatie uit te voeren sterk op de kosten konden besparen, waardoor het project toch door kon gaan.” rendement uit zonwering te halen. En dat tegen lagere kosten. Jan van den Door besturing en motorisering op maat te ontwerpen en te ontwikkelen en

Broek: “Als wij bij een potentiële opdrachtgever mogen komen praten, wordt

door slimme installatietechnieken te gebruiken weet Optisol een maximaal

het 99% zeker een opdracht!”

Optisol | Vieracker 92 | 6581 JV | Malden Telefoon +31 (0)24 3573945 Fax +31 (0)24 3573191 info@optisol.nl www.optisol.nl

43


Somfy

Duurzame woningautomatisering Meer comfort, veiligheid en gebruiksgemak met io-homecontrol® Ware innovatie herken je in één oogopslag: de mobiele telefoon, het navigatiesysteem, de afwasmachine. Alleen die innovatieve producten die het dagelijkse leven werkelijk verrijken en vereenvoudigen worden in dit jaarboek opgenomen. Eén van die innovatieve producten is io-homecontrol®: het meest veelzijdige en voordelige systeem voor woningautomatisering.

44


Aandrijvingen en besturingen

Easy Sun io in houder

Een goede samenwerking tussen producenten van ramen, sloten, garage-

verlichting, vensters, verwarming, ventilatie, airconditioning, deursloten,

deuren, verlichting, verwarming, ventilatie- en alarmsystemen resulteert

toegangshekken en warmtepompen. Nieuw toegevoegde elektrisch bestuur-

nu in een volledig nieuwe standaard in wooncomfort. Het io-homecontrol®

bare woningonderdelen schikken zich naadloos in dit systeem. Voor de

communicatieprotocol koppelt alle woningfuncties aan elkaar en maakt ze

bestaande io-homecontrol® installatie ontstaan zo steeds weer nieuwe

eenvoudig toegankelijk via één centrale aansturing.

toepassingsmogelijkheden. Het resultaat is een hogere toegevoegde waarde en een maximum aan comfort, veiligheid en energiebesparing.

Van de elektrisch bedienbare garagedeur tot de zonwering, elke woningfunctie kan moeiteloos worden bediend met de io-homecontrol® afstands-

Wat kost het en wat levert het op?

bediening (en binnenkort ook via internet en smartphone). Dus waar u ook

De prijzen van Somfy io-homecontrol® motoren en besturingen zijn vrij-

bent, op kantoor, op vakantie of gewoon in uw eigen huiskamer, overal

wel gelijk aan die van bestaande Somfy RTS-motoren en -besturingen,

heeft u toegang tot al uw woningfuncties.

maar de winstmarges zijn nog interessanter. Vergeleken met RTS biedt dit modulaire systeem functionele en financiële voordelen, zowel voor de

®

Somfy io-homecontrol motoren zenden ook zelf informatie uit. Daarom

eindgebruikers als voor de verkopende partners.

heeft u met dit systeem altijd een actueel zicht op alle instellingen. Installatie en onderhoud is een fluitje van een cent, want bedrading aan-

Met io-homecontrol® brengen dealers uiteenlopende producten bij-

leggen is niet nodig en met de io-homecontrol® afstandsbediening wordt

een in een kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar systeem. Daardoor

elke motor snel en veilig afgesteld.

kunnen zij zich onderscheiden en duurzame relaties opbouwen met nieuwe en bestaande klanten. Elk nieuw verkocht gemotoriseerd

Het io-homecontrol® systeem maakt het leven in en rondom huis niet

onderdeel, of dat nu een rolluik, een zonwering of een garagedeur

alleen eenvoudiger, het resulteert ook in een voelbaar aangenamer bin-

is, maakt automatisch deel uit van het bestaande io-homecon-

nenklimaat, want alle woningfuncties worden optimaal op elkaar afge-

trol® systeem. Met io-homecontrol® levert u meer dan een losse

stemd en indien gewenst automatisch gecontroleerd. Daarmee voorkomt

verzameling woninggerelateerde producten, want io-homecontrol® is

io-homecontrol

®

onnodig energieverbruik. Het io-homecontrol

®

systeem

regelt de complete aansturing van zonweringen, rolluiken, garagedeuren,

niets minder dan een compleet en betaalbaar domotica-systeem in dienst van comfort, veiligheid en energiebesparing.

45


Somfy

De volgende stap in woningautomatisering Drie vragen over io-homecontrol® aan: Arie Barendregt, strategisch marketing manager Somfy Benelux: Waarom zou ik als consument kiezen voor io-homecontrol®? ®

bieden aan meer klanten. Bovendien kunnen zij een correcte werking garanderen omdat io-homecontrol® producten in de toekomst zelf aangeven

“Omdat het de toekomst is. De afkorting ‘io’ in io-homecontrol staat voor

wanneer een onderdeel aan vervanging toe is. Dat resulteert in een nieuwe

´interoperability’ en verwijst naar de nieuwe draadloze besturingstechniek

vorm van klantenbinding: hoe meer io-homecontrol® producten een consu-

die aan de basis staat van alle toekomstige automatisering in en rondom de

ment in huis haalt, hoe groter de systeemvoordelen.”

woning. Steeds meer toonaangevende fabrikanten (Honeywell, Velux, Lips, ook elektrische sloten, ventilatie- en airconditioningsystemen en alarmin-

Waarin onderscheidt het io-homecontrol® systeem van Somfy zich van andere systemen?

stallaties centraal kunnen worden aangestuurd. Met io-homecontrol® maakt

“Voor de installatie van Somfy io-homecontrol® motoren is geen extra

elke nieuwe garagedeur, warmtepomp of zonwering automatisch deel uit

bedrading nodig. Daardoor kan dit systeem ook in bestaande woningen

van een allesomvattend systeem dat een optimaal binnenklimaat reguleert,

worden gerealiseerd. Het grote verschil zit in de integrale aanpak, waar-

de veiligheid garandeert én het energieverbruik minimaliseert.

door dit systeem meer toegevoegde waarde en veelzijdigheid biedt. Met

Assa Abloy, Niko, Hörmann) spelen in op deze nieuwe standaard, waardoor

io-homecontrol® ontstaan nieuwe en soms onverwachte systeemvoordelen Anders dan de reeds bekende draadloze besturingen kunnen io-homecon®

omdat alle klimaat-, energie- en veiligheidsbepalende woningelementen in

trol motoren zelf ook informatie naar de gebruiker terugzenden. Die infor-

één systeem worden verenigd. Zo kan een huiseigenaar vanaf het werkadres

matie kan betrekking hebben op de instellingswaarden, de motorstanden

een zonwering neerlaten en op afstand de voordeur bedienen, bijvoorbeeld

en in de toekomst zelfs op het interne slijtageproces van de motoren. Door

wanneer een gezinslid thuis voor een gesloten deur staat.

deze terugkoppeling weet een gebruiker altijd zeker of een bepaald commando naar behoren is uitgevoerd. Deze informatie kan vanaf januari vol-

Zonder io-homecontrol® wordt de binnentemperatuur uitsluitend door

gend jaar ook via het internet en smart phones met internettoegang worden

een op zichzelf staande verwarming of airconditioning geregeld, waardoor

opgevraagd. Dan kun je alle woningfuncties snel en veilig vanaf het werk- of

onnodig veel gas en elektriciteit wordt verbruikt. Mét io-homecontrol® daar-

het vakantieadres bedienen en bijvoorbeeld controleren of een rolluik of een

entegen zal het systeem eerst berekenen of een deel van de nodige warmte

garagedeur werkelijk gesloten is.”

of koelte ook op passieve wijze kan worden gewonnen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van beschikbare zonnewarmte of natuurlijke ventilatie.

Waarom zou ik als detaillist kiezen voor io-homecontrol®?

Dat resulteert per woning al snel in een energiebesparing van enkele honderden euro’s per jaar.

®

“De io-homecontrol producten leveren veel tijdsbesparing op. De instal-

46

latie verloopt efficiënter doordat io-homecontrol® motoren met de bijgele-

Dat het io-homecontrol® systeem van Somfy al deze systeemvoordelen kan

verde afstandsbediening snel en veilig ingeregeld kunnen worden. Treedt

bieden, is niet alleen het resultaat van slimme technologie, maar ook van

vervolgens toch nog een technisch probleem op, dan kan de klant op het

een goede samenwerking met toonaangevende leveranciers. Steeds meer

schermpje van de afstandsbediening storingscodes aflezen en telefonisch

vooraanstaande merken, installateurs en detaillisten kiezen voor deze

doorgeven. Dat bespaart detaillisten en andere garantieverstrekkers veel

nieuwe standaard in woningautomatisering omwille van de flexibiliteit,

kostbare tijd. De eindgebruiker ervaart het extra comfort van dit systeem

het gebruiksgemak, het comfort, de veiligheid en de duurzaamheid van

en profiteert van de energiebesparing en verkopers kunnen meer service

io-homecontrol®.”


Aandrijvingen en besturingen

Strategisch marketing manager Somfy Benelux, Arie Barendregt

Somfy Nederland BV | Diamantlaan 6 | 2132 WV | Hoofddorp Telefoon +31 (0)23 5544900 Fax +31 (0)23 5615823 verkoop@somfy.nl www.somfy.nl

47


Aandrijvingen en besturingen Becker Benelux - Rolmatic BV Watermolen 17 6229 PM MAASTRICHT T +31 (0)43 3613800 F +31 (0)43 3613792 E sales@becker-benelux.nl W www.nl.becker-antriebe.de

elero aandrijvingen en besturingen Westbaan 271 2841 MC MOORDRECHT T +31 (0)182 619266 F +31 (0)182 611794 E info@elero.nl W www.elero.nl

Geiger Antriebstechnik GmbH & Co KG Schleifm端hle 6 D-74321 BIETIGHEIM-BISSINGE DUITSLAND Voor de Benelux: De heer M. van Dam T +49 (0)175 4303361 F +49 (0)714 2938230 E m.vandam@geiger-antriebstechnik.de

Marantec Nederland BV Postbus 23751 1100 EG AMSTERDAM T +31 (0)294 418549 F +31 (0)294 431008 E info@marantec.nl W www.marantec.nl

Optisol Vieracker 92 6581 JV MALDEN T +31 (0)24 3573945 E info@optisol.nl W www.optisol.nl

48


Aandrijvingen en besturingen Rademacher Gerate-Elektronik GmbH & Co. KG Buschkamp 7 46414 RHEDE DUITSLAND T +49 (0)2872 933117 F +49 (0)2872 93327117 E info@rademacher.de W www.rademacher.de

RADEMACHER

Een wereld van innovatieve producten

Ribbers Door Automation BV Parallelweg 3B 5165 RE WASPIK T +31 (0)416 660044 F +31 (0)416 666133 E info@rda-bv.nl W www.rda-bv.nl

THE DRIVE FOR AUTOMOTION

SELVE Export area office Contact: Gino Burhenne E. Dorsstraat 30 5971 VG GRUBBENVORST T +31 (0)77 3270319 M +31 (0)6 53272881 E g.burhenne@selve.de W www.selve.de

Somfy Nederland BV Diamantlaan 6 2132 WV HOOFDDORP Postbus 163, 2130 AD HOOFDDORP T +31 (0)23 5544900 F +31 (0)23 5615823 E verkoop@somfy.nl W www.somfy.nl

Volto International BV Pasteurstraat 5 2811 DX REEUWIJK T +31 (0)182 623933 M +31 (0)651 533173 F +31 (0)182 304343 E h.moret@volto.nl W www.volto.nl

49


Vraag nu onze documentatie aan!

io-homecontrol速 by Somfy De nieuwste generatie draadloze automatisering voor zonwering en rolluiken die ook andere producten in uw woning bedient! Meer weten? Neem s.v.p. contact op met Somfy, bereikbaar op telefoonnummer: 023 55 44 900. Of stuur een E-mail naar: info@somfy.nl


Garage- en Industriepoorten


Crawford Normstahl

Duurzaamheid ĂŠn veiligheid geen hol begrip voor garagedeuren!

Bij de keuze van een garagedeur spelen vele factoren een rol. Zowel bij een nieuwbouw als bij een verbouwing of vervanging zal comfort, veiligheid, duurzaamheid, design, onderhoudsvriendelijkheid en prijs-kwaliteitverhouding een rol spelen.

52


Garage Industriepoorten

De garagedeur wordt almaar vaker geautomatiseerd en bijgevolg veel frequen-

folie) biedt daar en boven, via de eigenschappen van de folies, een extra

ter gebruikt. De functie van de garagedeur maakte dan ook een hele evolutie

bescherming tegen het inwerken van vreemde stoffen (bepaalde chemica-

door en werd gaandeweg de hoofdtoegang tot vele woningen. En de criteria

liën, zure regen...) Om tegemoet te komen aan een steeds groeiende vraag

waaraan de betere garagedeur dient te beantwoorden evolueerden eveneens.

naar folies besloot Crawford Normstahl het reeds zeer uitgebreide gamma

Opvallend hierbij is dat drie relatief nieuwe eisen worden gesteld.

standaard eindafwerkingskleuren voor Euro-sectionaaldeuren vanaf maart

Duurzaamheid tegen een almaar grilliger klimaat! Net als alle andere gevelelementen wordt de oppervlakte van een garagedeur aangetast door omgevingsfactoren. Door inwerking van zon, vochtigheid en bijvoorbeeld chemicaliën die zich in de atmosfeer bevinden, zal het deurvlak onvermijdelijk verouderen. Om optimaal weerstand te bieden tegen dit proces kan gebruik gemaakt worden van diverse productiemethoden. De twee meest in het oog springende die afhankelijk van de specificatie ook toegepast worden door Crawford Normstahl zijn: •

‘De functie van de garagedeur maakte dan ook een hele evolutie door en werd gaandeweg de hoofdtoegang tot vele woningen’

Het gebruik van staalplaten die vóór de aanmaak van het deurvlak voorzien zijn van een standaard eindafwerkingslaag in een specifieke Ral-kleur.

2010 uit te breiden met maar liefst tien nieuwe standaard hout- en steen-

Het gebruik van staalplaten waarop een kunststoffen coating of folie

imitaties. Hierdoor beschikt Crawford Normstahl waarschijnlijk over het ruim-

is aangebracht, al dan niet voorzien van een reliëfstuctuur. (bijvoor-

ste assortiment sectionaaldeuren voorzien van een eindafwerking door middel

beeld houtimitaties of structuurlakken met glinstereffecten)

van een hoog resistente foliebekleding.

Deze beide procédés hebben het grote voordeel dat zij een echte weer-

Wanneer alsnog geopteerd wordt voor een duurdere versie en dat de gara-

stand kunnen bieden tegen het al te snel verouderen van de kleur en/of

gedeur vooralsnog in een Ral-kleur naar keuze wordt gekozen, dan zal

de oppervlaktebehandeling op het deurblad van de deur. Kiezen voor een

de kleur voor een natlakprocedé worden aangemaakt. Om de veroudering

garagedeur met deze afwerkingsgraad betekent investeren in onvervalste

zoveel als mogelijk tegen te gaan, is het in dit geval aan te raden een

duurzaameid en de best mogelijke kleurechtheid tegen de laagst moge-

bijkomende optie te vragen die erin bestaat de kleur via een klaarlak te

lijke prijs. Nadeel is echter dat niet alle kleuren beschikbaar zijn en dat

beschermen. Een dure maar veelal lonende optie bij niet-standaard donkere

dan dient over gegaan tot een compromis. De tweede optie (bekleed met

kleuren of kleuren waar blauw of rood in is verwerkt.

53


Crawford Normstahl

Eigentijds én betaalbaar design!

basis van normen die in diverse Europese landen worden erkend? Vraag

Een eigentijds en betaalbaar design, een degelijke afwerking aan binnen-

daarom naar de Europese normen waaraan wordt voldaan alvorens genoe-

en buitenzijde, een grote veiligheid bij gebruik, het totale comfort dat

gen te nemen met één of andere al dan niet bestaande of aangeboden

zich vertaalt in makkelijke bediening, goede isolatie met een aangepaste ingebouwde ventilatiesleuf, alsook het optische totaalbeeld wordt steeds belangrijker. Daarom introduceert Crawford Normstahl: •

diverse ‘low budget’ designmotieven die ook afzonderlijk verkrijgbaar zijn om hetzelfde motief op een ander gevelelement te herhalen,

alsook een totaal nieuw paneelmotief, de EuroTwin Iso. Dit nieuwe paneel is traploos en volledig symetrisch opgebouwd, ongeacht de hoogte van de deur! Een perfecte imitatie van op maat gemaakte houten planchetten en bijgevolg ideaal in combinatie met de reeds

‘Steeds vaker wordt aanbevolen om na te gaan of de garagedeur wel degelijk voldoende weerstand biedt tegen inbraakpogingen’

bestaande of het net geïntroduceerde nieuwe uitgebreide assortiment houtimitatiefolies! norm voor inbraakwerendheid. Of nog door te vragen naar de weerstands-

Inbraakwerendheid die naam waardig en vergelijkbaar aan beveiligingsniveaus vereist voor andere gevelelementen!

54

klasse waaraan de garagedeur voldoet. Enkel wanneer de garagedeur voldoet aan een weerstandsklasse 2 (WK2) of gewaarborgd gelijkwaardig kan gesproken worden van een beveiliging die vergelijkbaar is aan de inbraakbe-

Steeds vaker wordt aanbevolen om na te gaan of de garagedeur wel

veiliging die gangbaar is bij andere gevelelementen zoals ramen en deuren.

degelijk voldoende weerstand biedt tegen inbraakpogingen. En of deze

In sommige landen kan hiervoor overigens een voordeel bekomen worden

inbraakwerendheid gecertifieerd is door een onafhankelijk organisme op

op fiscaal vlak of bij het bepalen van verzekeringspremies.


Garage Industriepoorten

Nu ook verkrijgbaar in het Crawford assortiment;

de Crawford g60 sectionaaldeuren voor dewelke nu ook secties met een folie-

Door het blijvend karakter van de door Crawford Normstahl uitgevoerde inves-

veiliging volgens weerstandsklasse 2 eveneens beschikbaar op aanvraag. Zoals

bekleding beschikbaar zijn. Voor de g60 is overigens als optie de inbraakbe-

teringen in research & ontwikkeling werden een aantal van de troeven van

blijkt uit dit artikel is de ene garagedeur de andere niet en loont het zeker de

Normstahl nu als optie beschikbaar voor andere soorten sectionaaldeuren uit

moeite om gedetailleerde inlichtingen te nemen alvorens te investeren in een

ons gamma. Wij denken hier aan de Normstahl zijdelingse sectionaaldeuren en

garagedeur waarlangs straks het hele gezin dagelijks voorbij zal komen.

â–

Crawford Normstahl Benelux | Industriepark 4a | B-9820 | Merelbeke | BELGIĂ‹ Telefoon +31 (0)3497 384626 Fax +31 (0)3497 385954 info@normstahl.nl www.normstahl.nl

55


co3.be

GARAGEPOORTEN

Onze Euro sectionaaldeuren** voldoen standaard aan de strenge weerstandsnormen WK2 volgens NEN 5096 en ENV 1672 die gelden voor ramen en deuren. Uw volledige woning kan dus uniform beveiligd worden volgens één en dezelfde strenge norm. De Euro serie is standaard gecertifieerd PKVW, en dit zonder meerprijs! Vaak getest, moeilijk te kraken! Voor wie een woning heeft in België: informeer naar de fiscale voordelen tot €690,00 bij uw dealer. Inbraakbestendigheid • Standaard 6 sluitpunten Normstahl • Dubbelwandig 0,6 mm dik staal • Standaard PKVW (Euro-serie) Design • Gelijke deursecties • 13 standaard eindafwerkingskleuren Normstahl • 13 verschillende decoroppervlakken Normstahl • 11 nieuwe metaal- en 10 nieuwe kunststofdesigns • Diverse bekledingen en motieven • Beglazing Veiligheid • Veerbreukbeveiliging • Vingerklembeveiliging • Hindernisherkenning Comfort • Geluidsarme werking • Dubbele isolatie • Geïntegreerde ventilatie Uitgebreide fabrieksgaranties: details op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.

GARAGEDEUREN www.normstahl.nl

Crawford Normstahl Benelux: Industriepark 4A, B-9820 Merelbeke www.normstahl.nl • info@normstahl.nl • Tel. Nederland: 0497-384626 • Fax Nederland: 0497-385954

STANDAARD GECERTIFICEERDE INBRAAKBEVEILIGING Bon voor meer informatie. Fax Nederland: 0497-385954. Of stuur naar: Crawford Normstahl Benelux • Industriepark 4A, B-9820 Merelbeke, België. Stuur mij meer info over: ❏ de inbraakbestendigheid ❏ de veiligheid ❏ het comfort ❏ de mogelijkheden qua design van onze garagedeuren.

Firma: ..........................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ......................................................................................................................................................................................................................................... Tel: .............................................................................................................................

Fax: ..................................................................................................

* Overeenkomstig NEN 5096 en ENV 1627 klasse 2 • ** Voor een Crawford zijn vergelijkbare beveiligingskits verkrijgbaar. • Gegevens onder voorbehoud van mogelijke technische wijzigingen.

Z&R 2010

Naam:..........................................................................................................................................................................................................................................


Gordijnrailsystemen


Goelst

58


Gordijnrailsystemen

Goelst, innovatieve Nederlandse gordijnrail producent Trendsetter op het gebied van gordijnrails. Het motoriseren van raamdecoratie sluit perfect aan bij de stijgende vraag naar domotica. In een hotelkamer begroet worden door openschuivende gordijnen. Eén van de recente ontwikkelingen van Goelst, al meer dan dertig jaar grensverleggend producent van G-Rail gordijnrailsystemen.

Succes Het geheim achter het succes is de hoge kwaliteit en het vermogen om snel maatwerk te leveren. Goelst speelt bij veel projecten een belangrijke rol en werkt samen met domoticaspecialisten. Domotica maakt ieder gordijn in huis intelligent. Gordijnen kunnen automatisch reageren op licht en donker. Zo is sluiten bij te veel lichtinval mogelijk, om de kamers aangenaam koel te houden en de inrichting tegen verkleuren te beschermen.

Projecten Zorginstellingen, kantoren, luxe jachten, cruise schepen, vijfsterrenhotels en villa’s worden voorzien van G-Rail systemen. Maar uiteraard behoort één losse rail voor in een woonkamer ook tot de mogelijkheden.

59


Goelst

60


Gordijnrailsystemen

Buigzaam

scala van afstandsbedieningen aan. De rails kunnen tevens bediend worden

Een belangrijk kenmerk is dat de rails buigbaar zijn. Architecten tekenen

met een afstandsbediening van onder andere Bang&Olufsen, Philips en

steeds vaker raampartijen met zeer abstracte vormen.

Logitech. Uiteraard zijn de rails te combineren met alle gangbare domotica systemen.

Het buigen in combinatie met motoriseren, eigen productie en de montageafdeling stellen Goelst in staat om de veeleisende vragen van de architect

Stil en krachtig

te beantwoorden.

Goelst optimaliseert de railsystemen continue. Op dit moment vindt de introductie van de derde generatie motoren plaats. Deze motoren zijn wederom

Bediening

stiller en krachtiger. Tevens is het energieverbruik met tachtig procent

De meest eenvoudige manier om een elektrorails te bedienen is met een

gereduceerd. De motoren worden in de eigen fabriek in Ede vervaardigd en

druk op een wandschakelaar. Uiteraard biedt Goelst daarnaast een breed

voorzien van zelf geschreven software.

â–

Goelst Nederland BV | Lorentzstraat 11 | 6711 AD | EDE Telefoon +31 (0)318 648100 Fax +31 (0)318 648109 info@goelst.nl www.goelst.nl

61


Hamstra: daar steekt iets achter…

Springlevend en sterker dan ooit staat Hamstra voor u klaar om van 2010 een fantastisch horrenseizoen te maken. Het uitgebreide programma Hamstra horsystemen kent u vast al. Profiteer nu ook van Hamstra’s unieke 100% kwaliteitscontrole, online bestelsysteem en succesvolle verkoopondersteuning.

Hamstra: Frisse lucht binnen, insecten en hooikoorts buiten

036-5463700 - marketing@hamstra.com

www.horren.nl


Horren en Insectenwering


Unilux

Unilux levert compleet kwaliteitsprogramma voor de Vakhandel

deren de bediening eenvoudig en vooral heel veilig is. In een rolhor met veer schuilt altijd het gevaar van beklemming tussen treklijst en kast door sluiten door de veerkracht. Samen met de plisséhordeur zorgen deze raamplissé’s voor een compleet assortiment. Ondanks de pretenties van anderen, is Unilux de enige leverancier van de, in Japan, geassembleerde producten in de wereld, voorzien van uitsluitend originele onderdelen, de meest hoogwaardige profielen en niet te vergeten de foutloze Japanse assemblagewijze: let op het label ‘made in Japan, imported by Unilux’. Unilux heeft de grootste voorraad plisséhordeuren ter wereld en kan daardoor alle plisséhordeuren in standaardkleuren gegarandeerd binnen één week leveren. Unilux kan in eigen fabriek poedercoaten, want er is niemand die graag lang wacht op zijn nieuwe hor, zeker niet in het muggenseizoen. Daarom kan Unilux voor horren in iedere gewenste RAL-kleur een levertijd van twee weken aanbieden. Zowel voor de Japanse plisséhordeur als de beide raamplissés UNIT is nu ook een handgreep leverbaar voor meer bedieningsgemak.

Plissés

Super+

Unilux is vooral bekend van de Japanse plisséhordeur en is inmiddels de

Unilux werkt voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe producten om zo

grootste fabrikant van Horren voor de vakhandel. Helemaal in stijl met de

het meest complete assortiment te kunnen blijven leveren aan de detaillist.

Plisséhordeur heeft Unilux tegenwoordig ook perfect bijpassende raamplissé

Bij het ontwerp van de nieuwe producten staan kwaliteit en montagegemak

horren: de Inklem UNIT en sinds kort de geheel vernieuwde Voorzet UNIT.

centraal omdat dit voor de dealer de belangrijkste eigenschappen van een

Beide worden compleet in elkaar gezet geleverd, met in verstek gezaagde hoe-

product zijn.

ken. Montage is snel en eenvoudig en de raamplisséhorren zijn probleemloos

64

in gebruik. Door de toepassing van koorden in combinatie met geplisseerd gaas

Vanwege een voortdurende vraag uit de markt naar een degelijke raamrolhor

is dit product zeer geschikt voor horizontale toepassingen onder bijvoorbeeld

met gaasopsluiting van het fabricaat Unilux is door Unilux in het voorjaar van

een dakraam of lichtkoepel. Het product is hierdoor ook zeer windvast. Het

2010 de Rolhor Super+ geïntroduceerd. De Super+ wordt voor de klant op

systeem werkt zonder veersysteem waardoor de bediening zeer soepel gaat

maat gemaakt en is leverbaar in vijf populaire standaardkleuren. De maatwerk-

zowel bij het openen als het sluiten. Bijkomend voordeel is dat ook voor kin-

producten worden met tien werkdagen door Unilux verstuurd.


Horren en Insectenwering

Daarnaast kan de Super+ tegen meerprijs in iedere gewenste RAL-kleur worden

Voor de Balcony wordt gebruik gemaakt van een hoge kwaliteit polypropileen-

gemoffeld. De constante betrouwbare levertijd van Maatwerk is onovertroffen

gaas. Dit gaas wordt ook gebruikt in de plisséhordeur en is het enige echte

op de Nederlandse markt. De Super+ is concurrerend geprijsd, wat de dealer

uv-bestendige gaas op de markt. De levensduur ervan is vele malen groter

volop mogelijkheden biedt om een gezonde marge te behalen. In combinatie

dan van conventioneel horrengaas. Bijkomend voordeel is dat het gaas in

met de snelle levertijd en de hoge kwaliteit is de Super+ voor de Unilux dealer

vlakke uitvoering nauwelijks zichtbaar is. Deze eigenschap maakt de Balcony

dus het ideale middel om behalve een mooie omzet ook nog eens een leuke

zeer geschikt voor openingen waar een maximum aan doorzicht en lichtinval

marge te verdienen.

gewenst is en waar geen regelmatige doorloop is. Bijvoorbeeld bij een Frans balkon, waaraan de deur zijn naam ontleent. De Balcony wordt uitsluitend gele-

Balcony

verd als maatwerk. Dat betekent bij Unilux een levertijd van tien werkdagen,

Tot slot introduceert Unilux in de zomer van 2010 een volledig nieuw type

ook als de deur in een speciale RAL-kleur geleverd moet worden.

hordeur met de naam ‘Balcony’. De Balcony is een nieuw product uit het land van de rijzende zon. Dat daar hoge kwaliteit vandaankomt, weten velen inmiddels uit eigen ervaring door de plisséhordeur van Unilux. Ook de afwerking van de nieuwe hordeur Balcony staat weer op eenzame hoogte. De Balcony kan het beste worden omschreven als een plisséhordeur met vlak gaas. Deze hordeur heeft de grote voordelen van de plisséhordeur, dus geen hinderlijke ondergeleider waar vuil en water zich kunnen ophopen, maar een mooie, platte geleidingsstrip die nagenoeg onzichtbaar op de onderdorpel wordt bevestigd en zeer eenvoudig gereinigd kan worden. Voor de bediening – zowel voor openen als sluiten – is weinig kracht nodig en de treklijst blijft staan zodra ze wordt losgelaten, waardoor er geen gevaar is voor inklemmen. Dat maakt dit type deur uitermate geschikt voor mindervaliden. Verder is de Balcony zeer eenvoudig in te meten en te monteren.

Unilux Rollerdoor Balcony

Techniek Super+ De Raamrolhor Super+ is een rolhor met gaasopsluiting door middel van een rvs-stift. De stift wordt niet direct door het gaas geleid maar Unilux maakt gebruik van een zoom van spinakerdoek dat sterker is dan horrengaas, beter geleidt en door de gladde structuur minder gevoelig is voor vervuiling. Het product onderscheidt zich voor de dealer door een grote mate van montagevriendelijkheid. Bij de montage wordt de cassette op de geleiders geschoven en geborgd, waarna het product eenvoudig in zijn geheel op de montageplaats wordt gepositioneerd en kan worden geborgd. Dat is voor de dealer een groot voordeel. Vooral wanneer verkoop, inmeten en montage niet door dezelfde persoon geschiedt, is de montagewijze zo eenvoudig te bepalen. De geleiders zijn voorzien van een profilering voor een verzonken schroefbevestiging. Na montage wordt hierin een pees geschoven die de schroeven netjes aan het zicht onttrekt. Voor montage in de dag is een speciale geleider met montagelip beschikbaar. De treklijst is aan de onderzijde afgewerkt met een borstel die in diverse hoogtes leverbaar is. Bij montage op de dag wordt de borstel aan de achterzijde gemonteerd, bij montage in de dag aan de onderzijde, zodat altijd een nette afsluiting plaatsvindt.

65


Raamrolhor Voorzethor Inklemhor Raamplissé Rolhordeur Plisséhordeur Vaste hordeur Schuifhordeur Dubbele rolhordeur Plisséhordeur XL Dubbele plisséhordeur

Unilux; grootste horleverancier voor de professionele markt Na 20 jaar is Unilux de marktleider op het gebied van maatwerk horren bij de vakhandel. We leveren uitsluitend kwaliteit op maat en zorgen voor een snelle levertijd. De door Unilux geïntroduceerde plisséhordeuren, die exclusief vanuit Japan worden geïmporteerd, zijn uit voorraad leverbaar. Onze andere producten, waaronder ook professionele maatwerk raamplissé’s, worden in onze eigen fabriek in Boxtel vervaardigd.

www.plisse.com info@uniluxbv.nl Tel 0411-677953

Afwijkende RAL kleuren worden in eigen huis gemoffeld. Hierdoor kan altijd een snelle levertijd worden gegarandeerd en kunt u het optimale resultaat uit uw verkoop behalen. Bent u op zoek naar dé betrouwbare partner in insectenwering, wacht dan niet af en meld u nu aan op www.plisse.com of bel 0411 677953 en word ook Unilux dealer.


Horren en Insectenwering

Topspin® Zonwering Unilux Specials is een onderdeel van Unilux Nederland en richt zich op het gespecialiseerde zonweringsysteem Topspin. Dit is hét systeem voor grote (glas-)oppervlakken. Horizontaal, verticaal, gebogen of diagonaal, alles is mogelijk, met een ongekende uitval. De basis van het systeem bestaat uit een aantal gelagerde doekbuizen die als het ware de geleidervorm volgen, zowel recht als gebogen. Door het toepassen van veermotoren in de buizen, rolt het doek zich vanzelf op. Het geheel is verend opgesteld, waardoor wind weinig grip kan krijgen op het doek en de Topspin is dus zeer geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Wanneer Topspin® aan de buitenzijde wordt gemonteerd, kan de zonwering optioneel worden voorzien van een zon- en windautomaat, en/of een afstandsbediening, waardoor het bedieningsgemak wordt vergroot. Uiteraard zijn verschillende doekkwaliteiten en -kleuren mogelijk. Afhankelijk van wens en de beoogde toepassing bestaat de mogelijkheid om brandvertragend, verduisterend ofwel een ander speciaal doek in het Topspin® systeem te verwerken. De profielen kunnen in elke gewenste RAL-kleur worden gemoffeld. Optioneel kunnen de doekrollen onder een kap worden weggewerkt zodat ze beter beschermd zijn of om ze aan het zicht te onttrekken. De bedieningsbuis kan op verschillende plaatsen aan het systeem worden gekoppeld. Zo bestaat in sommige gevallen zelfs de mogelijkheid tot volledige inbouw. Door toepassing van aluminium geëxtrudeerde profielen en hoogwaardige kunststof onderdelen wordt de levensduur van het systeem gewaarborgd, ongeacht of het binnen of buiten is gemonteerd. De Delrin® wielen zijn gelagerd op messing bussen om slijtage en resonantie tot een minimum te beperken.

Unilux Topspin gebogen

Unilux Nederland BV | Schouwrooij 18 | 5281 RE | Boxtel Telefoon +31 (0)411 677953 Fax +31 (0)411 684277 info@uniluxbv.nl www.uniluxbv.nl

67


Hamstra: gaat voor gaas...

Speciaal pollenwerend gaas wel te verstaan! Exclusief leverbaar in uw horsystemen van Hamstra. Niet alleen insecten, maar ook hooikoorts weert u effectief met Hamstra. ProďŹ teer nu van Hamstra’s unieke 100% kwaliteitscontrole, online bestelsysteem en succesvolle verkoopondersteuning.

Hamstra: Frisse lucht binnen, insecten en hooikoorts buiten

036-5463700 - marketing@hamstra.com

www.horren.nl


Horren en insectenwering Brasser Horsystemen Rietveldenweg 24 5222 AR ‘s-HERTOGENBOSCH T +31 (0)73 6242424 F +31 (0)73 6242399 E info@horsystemen.nl W www.horsystemen.nl

Hamstra BV Postbus 60099 1320 AB ALMERE T +31 (0)36 5463700 F +31 (0)36 5463800 E sales@hamstra.com W www.hamstra.com

KKS Insectenwering BV Octrooiweg 3 4387 PJ VLISSINGEN T +31 (0)118 490969 F +31 (0)118 490968 E kks.insectenwering@planet.nl W www.kksinsectenwering.nl

Schadébo Den Bosch Rietveldenweg 24 5222 AR ‘s-HERTOGENBOSCH T +31 (0)73 6242424 F +31 (0)73 6242399 E sales@schadebo.nl W www.schadebo.nl

Unilux Nederland BV Schouwrooij 18 5281 RE BOXTEL T +31 (0)411 677953 F +31 (0)411 684277 E info@uniluxbv.nl W www.uniluxbv.nl

69


K N IK A R M SCH ER M EN

Basel Plus

www.floriszonwering.nl

Het Floris Basel Plus scherm behoort, net als de overige Floris producten, tot de beste cassette-knikarmschermen. Marble

Verlichting

Een absoluut topproduct! Montage door middel van verstelbare zijsteunen. De dubbele staalkabels in de knikarmen zorgen voor een optimaal gebruik. Vanwege de dikte van het profiel is een maximale afmeting van FLORIS OBDAM B.V.

600 cm breed en 260 cm uitval of 560 breed en 310 cm uitval

Head Office Poel 5 1713 GL Obdam The Netherlands

mogelijk!

phone +31(0)226 33 13 93 fax +31(0)226 45 12 72 info@floriszonwering.nl www.floriszonwering.nl

Italiaans designscherm aan uw gevel.

Een ideaal scherm om te monteren en af te stellen, een mooi

Standaard leverbaar in RAL 1013 en technisch zilver, uitvoering in RVS look en kleur Marble ook mogelijk.

Arm met kabels


Knikarm- en Uitvalschermen


Brustor

Brustor knikarmschermen ideaal, ook bij laagstaande zon De BrustorB-38, ideaal bij laagstaande zon. De volant kan naar gelang de doekkeuze tot 2,25 m uitrollen.

In onze Lage Landen zijn knikarmen die hogere windsnelheden weerstaan geen overbodige luxe. Maar de laagstaande zon kan even vervelend zijn. Trendsetter Brustor introduceerde onlangs enkele knikarmschermen die efficiënt afrekenen met beide problemen en als gegoten passen op iedere gevel.

72

Alle Brustor knikarmschermen kunnen uitgerust worden met een deco-

een relatief korte levensduur kent. Bovendien is de bescherming tegen de

ratieve volant die bescherming biedt tegen de zomerse avondzon en

laagstaande zon dermate afhankelijk van het seizoen en het moment op

laagstaande winterzon. Voor de horeca kan deze volant bovendien een effi-

de dag dat voor elke zonwering volants met niet één maar twee of drie

ciënt communicatiemiddel zijn. Maar ervaring leert dat deze klassieke en

verschillende hoogtes nodig blijken. Kortom: er is behoefte aan een volant

manueel te bevestigen volant bij minder gunstige weersomstandigheden

met variabele lengte.


Knikarm- en Uitvalschermen

Het exclusieve knikarmscherm B-38 bezit daarom een volant die afhankelijk van de doekkeuze tot 2,25 m kan uitrollen. Deze variabele volant biedt niet alleen bescherming tegen de laagstaande zon maar zorgt dus ook voor extra privacy. Uniek aan de B-38 is het feit dat de volant volledig verdwijnt in de voorlijst waardoor niet alleen de levensduur aanzienlijk verhoogt, maar

B-25 collectie

Uitval

Breedte

Windklasse

B-25 Prestige

max 3,75 m

max 14 m

3

B-25 Elite

max 3,75 m

max 14 m

2

B-25

max 3,00 m

max 14 m

2

ook de cassette in gesloten stand een elegante look behoudt. Deze windvaste Prestige armen vinden we nu trouwens ook terug bij de Nieuw is de B-38 Prestige waarbij een tweede probleem wordt aangepakt:

populaire B-25 familie. Naast de standaard B-25 met uitval tot 3 m en

de windresistentie. De Brustor Prestige of windklasse 3 knikarmen beant-

breedte tot 14 m, kon de consument reeds kiezen voor een Elite versie

woorden namelijk aan de hoogste Europese CE norm inzake windvastheid

met verhoogde doekspanning, versterkte knikarmen en uitval tot 3,75 m.

en weerstaan dankzij hun versterkt viervoudig kabelsysteem probleemloos 6

Als derde model voegt zich daar nu de Prestige versie bij met uitval van

Beaufort. Deze B-38 Prestige staat garant voor een maximum aan comfort,

3,75 m, optioneel inbouwbare led-verlichting en de hoogste Europese

levensduur en gebruiksgemak. Zo bedient de afstandsbediening van dit top-

CE-norm inzake windresistentie. Kenmerkend voor Brustor zorgt ook hier

model niet alleen de motoren van scherm en volant, maar ook de optioneel

een volledig gesloten cassette voor een langere levensduur van doek en

inbouwbare led-verlichting.

mechaniek.

âž”

De verdwijntruc van de volant. De oprolbare volant van de B-38 verdwijnt volledig in de beschermende voorlijst.

73


Brustor

Knikarmscherm B-29: ontworpen voor Nederland Het Nederlands Bouwbesluit specifieert in artikel 4.11 dat de toegangs-

vatieve spelers in onze branche te zijn. De B-29 zonwering slaat namelijk

deur tot een nieuwbouw woning ten minste 2,30 m hoog moet zijn. De

twee vliegen in één klap: niet alleen biedt deze knikarm voldoende

impact hiervan op zonwering is niet te onderschatten.

bescherming bij laagstaande zon, maar bovendien kan hij op beperkte hoogte boven deuren van 2,30 m worden geplaatst zonder het openen te

Hogere deuren eisen een hogere plaatsing van knikarmschermen als je

belemmeren.

deur en knikarmscherm tegelijkertijd wil openen. Een hoger bevestigd knikarmscherm creëert echter een meer mobiel schaduwoppervlak, vooral

Hiervoor introduceert Brustor de knikarm met dubbele helling. Bij deze

bij een laagstaande zon. Voor Brustor is de Nederlandse markt dermate

ingenieus ontworpen knikarm volgt het scherm meer dan de helft van de

belangrijk dat de ontwikkelingsafdeling een oplossing voor dit probleem

uitval een lichte helling – quasi horizontaal – waarna het doek naar bene-

heeft gezocht en gevonden.

den duikt en voor een extra hoek van 20° zorgt. Een extra steunprofiel op de plaats van de knik houdt bovendien het doek strak gespannen.

Knikarmscherm B-29 is de meest recente ontwikkeling van de Brustoringenieurs en andermaal bewijst deze producent één van de meest inno-

Brustor heeft zich voor de ontwikkeling van de B-29 gebaseerd op de uiterst populaire B-25 familie. Zo ziet de B-29 er gesloten even mooi uit dankzij de compacte en volledig sluitende cassette van 20 x 14 cm. LED-verlichting kan optioneel ingebouwd worden in de elleboog van de knikarmen. Het revolutionaire knikarmscherm B-29 is vanaf deze zomer beschikbaar met windwerk of motor en een uitval van 2,5 m of 3,0 m met breedte van 3 m tot 7 m.

B-29 met dubbele helling. Het speciaal voor Nederland ontwikkelde knikarmscherm houdt rekening met deuren van 2,3 m hoog en zorgt voor meer schaduw bij laagstaande zon.

Brustor nv | Lourdesstraat 84 | 8940 | Geluwe | België Telefoon +32 (0)5 6531853 Fax +32 (0)5 6531820 info@brustor.com www.brustor.com

74

B-29 met dubbele helling. Een extra doeksteunprofiel houdt het doek strak gespannen.


Spelen met licht

LX 750 Uitvalscherm

Het spel van licht en schaduw is een spel van elk seizoen. Een boeiend lichtspel, waarbij uw Lumenguard® de grens vormt tussen behaaglijke warmte en aangename koelte. Het is een grens die u zelf kunt verleggen. Lumenguard® geeft u het licht in de hand. Dat is in essentie de functionaliteit van onze zonwering; verrijkt met gebruiks­

gemak, gevangen in een hoogwaardig design met gesti­ leerde vormen. Hoogwaardige materialen verzekeren u daarbij van duurzaam gebruiksplezier. Ook in dat opzicht kiezen we voor exclusiviteit. Wie de hoogste eisen stelt, kiest daarom voor Lumenguard®.

www.lumenguard.nl


RainbowSol

Limited Edition Ibiza

Blij met Z&R Award 2010 en... meteen weer met beide benen terug op de grond

‘Uiteindelijk is de consument bepalend’ Directie en medewerkers van Rainbowsol in Leerdam raken er eigenlijk niet over uitgepraat. Hoe het jaar 2010 ook zal lopen, het is eigenlijk nu al een succes. De Z&R Award was namelijk voor de eerste keer in de geschiedenis van het bedrijf ‘een prooi’ voor Rainbowsol.

76


Knikarm- en Uitvalschermen

Commercieel directeur Marcel van de Gun en zijn vader Ad van der Gun,

Intussen is Robert Bosch aangeschoven. Bijna twee jaar is hij nu – samen

oprichter-eigenaar van het bedrijf, waren blij verrast met deze prijs. “Het is

met collega Niels Swaan – ‘on the road’ in het land het gezicht van

een erkenning voor de positie waarin we zitten en graag willen zitten”, zegt

Rainbowsol. Tevens zijn zij de oren en ogen van het bedrijf als het gaat

Marcel als hij terugblikt op de verrassende mededeling én de komst van

om het oppikken van signalen vanuit de markt. “Aan structureel markton-

een delegatie van Z&R naar Leerdam. “We hebben immers een lange weg

derzoek doen we eigenlijk niet”, legt Robert uit. “Het is beslist niet zo dat

afgelegd en als ondernemer weet je dat nooit iets vanzelf komt. De Award is

ik op maandagochtend denk: en nu ga ik eens een uurtje marktonderzoek

een motivatie om op de ingeslagen weg verder te gaan en onze marktpositie

doen. Integendeel. Het is van belang – als vertegenwoordiger of als onder-

te verstevigen. Limited Edition – waaraan de Award is toegekend – blijkt dus

nemer – om op elk moment algemene ontwikkelingen in de markt of in

trendsettend te zijn voor de productontwikkelingen in de markt.”

aanverwante branches goed in de gaten te houden en te signaleren. Gewoon luisteren en zien en proberen te begrijpen. Kijk maar eens naar al die tvprogramma’s die over inrichting en tuinen gaan. Dat betekent dat er meer

Limited Edition – waaraan de Award is toegekend – blijkt trendsettend te zijn voor de productontwikkelingen in de markt

behoefte is – of meer behoefte wordt gecreëerd – aan aandacht voor het eigen huis. Natuurlijk behoort een zonnescherm functioneel te zijn. Maar het maakt ook deel uit van de eigen woning. Het moet dus kloppen in het totale plaatje. Het moet er mooi uit zien.” Toch is er bij Rainbowsol in het aanlooptraject grondig nagedacht over de wijze waarop het Limited Edition concept in de markt moest worden gezet. “We weten allemaal dat elke consument een ‘yes-gevoel’ moet krijgen. Hij wil iets aparts, iets unieks dat niet iedereen heeft. Kortom, de consument wil onderscheidend zijn. In de term ‘Limited Edition’ zit iets opgesloten

En daar heeft Marcel meteen een punt, want hoe men het ook wendt of

van: ‘Je krijgt de kans iets speciaals te kunnen kopen’.

keert, Rainbowsol was beslist de eerste die met een concept als Limited Edition de markt veroverde. “Als ondernemer moet je altijd willen pionieren”, zegt Marcel. “Als ondernemer moet je tegelijkertijd de onvoorwaardelijke behoefte hebben om te willen ontwikkelen. Het maken van een uniek product is overigens niet zo moeilijk. De kunst is om ervoor te zorgen dat het aanslaat en het te verkopen. Met het Limited Edition concept hebben we aangetoond dat we hippe, moderne en trendy modellen bereikbaar kunnen maken voor die consument die voor de aanschaf van zonwering niet het maximale aan euro’s wil besteden.”

Robert Bosch

Limited Edition Argus

77


DE COMPLETE LIMITED EDITION COLLECTIE IS TOT WINNAAR UITGEROEPEN DOOR HET VAKBLAD

plissé hordeur®

screen-85® rolhor hor argus® populair® ® ZIP-screen ZI IP

2010 cassette corfu® cassette kreta®

Betaalbaar

DESIGN IN ZONWERING

* LED verlichting optioneel!

cassette ibiza plus® * LED verlichting optioneel!

Doe mee met dit winnend concept en neem contact met ons op! | RainbowSol BV Fokkerstraat 6 4143 HJ Leerdam | Tel. +31 (0)345 - 614 801 | Fax +31 (0)345 - 610 220 | E-mail info@rainbowsol.nl


Knikarm- en Uitvalschermen

Dat gevoel moet je kunnen opwekken als je iets lanceert en dat is bijzon-

biedt het winnen van de Award een nieuwe uitdaging. We zijn namelijk

der goed gelukt. De Limited Edition´s hadden beslist geen andere naam

vast van plan om onze voorsprong te behouden.”

moeten hebben.” Zeer gecharmeerd was Rainbowsol van de felicitaties uit de markt. “Zo Het jaar 2010 is wat Rainbowsol betreft dan ook het jaar om gerichte

heeft Somfy ons als eerste gelukgewenst”, vertelt Marcel. “We hebben

vervolgstappen voor het seizoen 2011 te zetten. “We hebben voor het sei-

heel veel positieve reacties ontvangen. Natuurlijk concurreer je met

zoen 2010 de knikarmschermen Ibiza en Corfu aangepast door optioneel

elkaar in het land. Maar gelukkig is er ook blijk van waardering. En dat is

verlichting in te bouwen. Bovendien is de Ibiza nu een volledige cassette.

een goede zaak, want je moet elkaar ook iets gunnen.”

Verder hebben we de zipscreens, de screens, de rolhor, de plisséhordeur en het rolluik ook toegevoegd aan het assortiment Limited Edition

Toch zal iedereen die in de branche werkzaam is, zich één belang-

producten. In 2011 zullen we het assortiment wederom uitbreiden. Dat

rijk aspect moeten realiseren: “Je kunt nog zo innovatief zijn of de

proces is nu al volop in ontwikkeling. We zien het ook als onze verant-

meest aansprekende creativiteit in huis hebben, uiteindelijk is de

woordelijkheid om hiermee bezig te blijven. Vanzelfsprekend kun je ook

consument bepalend. Die wil waar voor zijn geld. Niets meer en

niet te veel buiten de bestaande kaders treden. Een zonnescherm blijft

niets minder. Als je er in slaagt om dat te bieden, dan doe je het

immers een zonnescherm. Je kunt niet opeens het doek op een vierkante

goed. En laten we eerlijk zijn: dáár kan dan uiteindelijk geen enkele

rol laten oprollen. Dan ben je wel uniek, maar het zal niet verkopen. Toch

Award tegenop...”

Marcel en Ad van der Gun

RainbowSol BV | Fokkerstraat 6 | 4143 HJ | LEERDAM Telefoon +31 (0)345 614801 Fax +31 (0)345 610220 info@rainbowsol.nl www.rainbowsol.nl

79


MySun

MySun gegroeid van assembleur tot ontwikkelaar Dat de markt verandert en dat de eindgebruiker – de consument – andere vragen stelt en nieuwe behoeften heeft, is directie en medewerkers van MySun beslist niet ontgaan. Waar het Moordrechtse bedrijf voorheen vooral de focus had op de rol van assembleur, zo zijn er tegenwoordig ook nieuwe eigen productietechnische ontwikkelingen in gang gezet.

80


Knikarm- en Uitvalschermen

Volgens de twee directeur-eigenaren Carel van ’t Veer en Paul de Bruijn

heeft dat binnen het eigen bedrijf tot een omslag in denken geleid. “Als

en sales en marketingmanager Peter van de Ven was er bij MySun een

je eerst alleen assembleur bent en dan letterlijk zelf gaat ontwikkelen,

duidelijke behoefte ontstaan om een eigen identiteit te creëren. “We

dan moet je de eigen organisatorische processen dus anders inrichten.

willen minder van de standaard zijn”, zegt het drietal vol ondernemende

We hebben een business case geschreven en een bureau ingeschakeld

overtuiging. De drie heren zeggen dat er vooral werd gezocht naar een antwoord op de toenemende internetverkopen in de markt. “De consument zoekt terecht naar zo veel mogelijk informatie. Veel standaardschermen of -screens kan men op vele plekken tegelijk aanschaffen. Wij merkten dat we daar vanuit ons normale assortiment feitelijk niets

‘Winkeliers zijn hoe dan ook op zoek naar exclusiviteit’

nieuws aan konden toevoegen. Dat was de reden dat we onder een eigen label eigen modellen zijn gaan ontwikkelen met een grote toegevoegde

dat zich bezighoudt met de research en development van onze producten.

waarde voor de markt, die dus alleen bij ons te krijgen zijn.” Volgens Paul

Onze rol is nu definitief veranderd van assembleur naar producent.”

Mondego.pdf

01-06-2010

Avoca.pdf

01-06-2010

15:54:17

15:59:25

81


MySun

De productlijnen van MySun De seizoenstrekkers van 2010 worden bepaald door de Sonate serie, waarbinnen een knikarmscherm, een screen en een uitvalscherm is ontwikkeld. “Schermen moeten kracht uitstralen. Vandaar de aluminium afdekkappen, waardoor het geheel strakker oogt. Bovendien is er veel aandacht besteed aan de kleine details. Belangrijk en onderscheidend is dat het knikarmscherm een breedte heeft van 6 m. Bij het uitvalscherm is de kast een paar millimeter groter – wat nauwelijks te zien is – maar daardoor is er wel meer ruimte om meer doek te gebruiken.” In de serie knikarm terrasschermen zijn de Sonate, Mondego, Avoca en de Vomano de absolute trekkers. “De Mondego is een gesloten cassettescherm met een eigentijdse uitstraling en een perfecte sluiting dat bovendien aantrekkelijk is geprijsd. De bediening kan via een schakelaar, afstandsbediening of zelfs volautomatisch. Nastellen is door de zelfregulerende motor overbodig. De Avoca is volledig beschermd door een gesloten cassette en bij uitstrek geschikt voor muur- én plafondbevestiging. De helling van het scherm ten opzichte van de muur is volledig instelbaar. Ook dit scherm kan net als de Mondego op drie wijzen worden bediend en ook hier is nastellen door de zelfregulerende motor overbodig.” “Het meest opvallende aan de Vomano is de maximale breedte van 6,20 m en de maximale uitval van 3 m. De knikarmen zijn voorzien van smeedwerk schanieren voor extra stevigheid.”

82


Knikarm- en Uitvalschermen

Peter legt uit dat er vanzelfsprekend veel kritische input is gevraagd van de klanten. “Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat we een bevestiging zochten van de weg die we waren ingeslagen. Daar kwam uit dat men in het middensegment op zoek was naar een breder systeem. Ook ontdekten we dat er bij de detailhandel wel degelijk een grote bereidheid was om te investeren. Winkeliers zijn hoe dan ook op zoek naar exclusiviteit. Wij kijken of een klant een goede showroom heeft waar de presentatie kan worden neergezet. We zijn ook heel helder in het maken van afspraken: we bieden geografische bescherming als daar het genereren van omzet tegenover staat.” Volgens Carel moet vooral in de showroompresentatie een groot onderscheidend vermogen zitten. “De uitstraling eromheen is essentieel. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat met een goede presentatie rust wordt gecreëerd. Zo hebben we loungesets erbij. De presentatie is opgebouwd uit panelen en zeer laagdrempelig. Op een van onze locaties in Moordrecht hebben wij een voorbeeldshowroom ingericht, waar de dealers goede ideeën kunnen opdoen.”

‘Vorig jaar lag de focus nog op ontwikkelen, nu is er volop aandacht voor de marketing’ Wat het drietal betreft is 2010 het jaar geworden waarin werkelijk met de verkoop kan worden begonnen. “Vorig jaar lag de focus nog op ontwikkelen, nu is er volop aandacht voor de marketing. Bovendien hebben we er naartoe gewerkt, dat alle voorraden op tijd op orde zijn. Niet alleen je product moet op orde zijn, logistiek moet het ook kloppen.” Er is veel vertrouwen voor de komende jaren. “De lijnen die we nu hebben ontwikkeld, hebben een houdbaarheid van vier of vijf jaar”, besluiten de drie. “We hebben intussen ervaren dat dealers vertrouwen hebben gekregen in de nieuwe producten. Er is al meteen vanaf het begin goed besteld. Over de eerste orders zijn we dus dik tevreden. We gaan echter niet op onze lauweren rusten. Het is onze core business om met visie door te gaan met het ontwikkelen van nieuwe producten. We zijn er namelijk van overtuigd, dat de consument juist dáár op zit te wachten.”

Knikarm-terrasscherm

Mysun | Veenweg 3| 2841 DE | Moordrecht Telefoon +31 (0)182 370372 Fax +31 (0)182 370488 (cassette) info@mysun.nl www.mysun.nl

Sonate

83


Knikarm- en uitvalschermen A.Z.D. Zonwering BVBA Vaartlaan 6 bus 1 B-9800 DEINZE BELGIË T +32 (0)93 804253 F +32 (0)93 804254 E info@azd.be W www.azd.be

Brustor nv Lourdesstraat 84 B-8940 GELUWE BELGIË T +32 (0)56 531853 F +32 (0)56 531820 E info@brustor.com W www.brustor.com

Floris Obdam BV Poel 5 1713 GL OBDAM T +31 (0)226 331393 F +31 (0)226 451272 E info@florisobdam.nl W www.florisobdam.nl

Harol Nederland BV Paardeweide 12 4824 EH Breda T +31 (0)76 5427069 F +31 (0)76 5418458 E info@harol.be W www.harol.be

Lumenguard Nijverheidsweg 20-22 Barneveld Postbus 148, 3770 AC Barneveld T +31 (0)342 443125 F +31 (0)342 443031 E info@lumenguard.nl W www.lumenguard.nl

84


Knikarm- en uitvalschermen RainbowSol BV Fokkerstraat 6 4143 HJ LEERDAM T +31 (0)345 614801 F +31 (0)345 610220 E info@rainbowsol.nl W www.rainbowsol.nl

Renson Sunprotection-Screens Kalkhoevestraat 45, I.Z. 1 Flanders Field B-8908 Waregem België T +32 (0)5 6626500 F +32 (0)5 6626509 E info@rensonscreens.be W www.renson.eu

ShadeLAB SRL Via Lazio 42 I-31045 MOTTA DI LIVENZA (TV) ITALIË T +39 (0)422 1786080 F +39 (0)422 1788073 E info@shadelab.it W www.shadelab.it

Sunmaster Nederland BV Patroonstraat 9 Postbus 1091 3860 BB, Nijkerk T +31 (0)33 2463131 F +31 (0)33 2463563 E info@sunmaster.nl W www.sunmaster.nl

MySun Veenweg 3 2841 DE Moordrecht T +31 (0)182 370372 F +31 (0)182 370488 E info@mysun.nl W www.mysun.nl

85


ADRESBOEK

ADRESBOEK OVER GEVELS, RAMEN, DEUREN & ZONWERING

De gevel en alles wat daarbij hoort is één van de meest dynamische gebouwonderdelen. Gevels en zonwering worden steeds belangrijker in de bouw. Denk hierbij aan enorm toenemende renovatiemarkt en de vraag naar duurzame en energiebesparende producten. Waren gevels en zonwering vroeger een gewoon onderdeel op de begroting, tegenwoordig heeft het alle prioriteit in zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Waarschijnlijk heeft uw bedrijf een redelijke tot goede naamsbekendheid. Dit is natuurlijk belangrijk vooral voor de zakelijke markt. Om de beslissers en adviseurs voor de projectmarkt rechtstreeks te bereiken in een zeer gericht, praktisch en doelmatig boekwerk nodig; ‘Het Project Adresboek’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dennis Schiering Telefoon 0495 450095 of per email: d.schiering@louwersuitgevers.nl


Poedercoating en natlakken


Euro-Bis

Euro-Bis Poedercoating geeft kleur aan uw product Euro-Bis Poedercoating levert diensten in de oppervlaktebehandeling van metalen voorwerpen. Het bedrijf is gevestigd in het West-Brabantse koepelstadje Oudenbosch en richt zich op poedercoating. Poedercoaten is een proces waarbij een elektrostatisch geladen poederlaag met lucht op een product wordt aangebracht. Die opgespoten laag wordt verhit tot smelttemperatuur, vloeit uit en hecht zich op het materiaal. Zodra het materiaal uit de oven en afgekoeld is, is de coating uitgehard en het poedercoaten gereed. Euro-Bis Poedercoating is een sparring partner op het gebied van opper-

Soft-Touch Collection

vlaktebehandeling. Dat uit zich op verschillende manieren. Meedenken over

Euro-Bis Poedercoating heeft een noviteit op het gebied van laksoorten, de

kleurgebruik, toepassing en mogelijkheden bijvoorbeeld. Door middel van

zogenaamde soft touch lakken. Dit zijn lakken met een additief die na het

monitoren van producten is Euro-Bis Poedercoating in staat snel te reageren

uitharden een licht voelbare, matte structuur hebben. Het additief zorgt

op incomplete orders, precies aan te geven of een (deel)order gereed is.

voor een lagere wrijvingscoëfficiënt. Als voordeel geeft dat extra krasbestendigheid en een zelfreinigende werking. Water- en vuilaanslag hebben veel

Kortom

minder grip op deze laklaag. Tel daar de zeer stijlvolle uitstraling bij op en

• Geen maximale lengte

Voorbehandeling

u heeft een geweldige finish!

• Van stuk tot bulk, Van popnagel tot lengteprofiel • 250 kleuren op voorraad

De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Bij het poedercoatproces is dat

• Kwaliteit

niet anders. De ingangscontrole en voorbehandeling is het startpunt voor de

• Standaard levertijd van vijf werkdagen

uiteindelijke kwaliteit en de deugdelijkheid van de rest van het proces. Om de

• Spoed in overleg; alles is mogelijk

kwaliteit van de chemische voorbehandeling te waarborgen is er een reeks van

• Eigen transport

twaalf voorbehandelingsbaden met ieder een inhoud van meer dan 10.000

• Informatie of opdracht plaatsen op info@eurobis.nl

liter. Die baden bieden de mogelijkheid aluminium, staal en thermisch verzinkt staal voor te behandelen. Ieder basismateriaal heeft zijn eigen procesvolgorde. De samenstelling van de baden staat onder strenge controle. Het

Ook wij scoren in alle kleuren

proces is PLC-gestuurd. Hierdoor is die constante kwaliteit gewaarborgd.

Een grote kracht is de in eigen huis ontwikkelde zeer snelle kleurwissel-

88

techniek en het daardoor snel kunnen schakelen. Door de voorraad van

Poedercoatproces

ongeveer 250 verschillende RAL-kleuren heeft de klant ruime mogelijk-

Voor het eigenlijke proces wordt het materiaal aan een transportbaan gehan-

heden. Euro-Bis Poedercoating heeft en verwerkt ook poedercoatings met

gen. Deze baan leidt het materiaal via de spuitcabine door de doorloopovens

speciale pigmenten, (fijn)structuren, metallics en van andere kleursystemen

naar de afhaal- en verpakkingsafdeling. Op deze afdeling vindt ook de kwa-

als Sikkens, pantone (PMS) en NCS. Deze kleuren worden speciaal op wen-

liteitscontrole plaats. Door gebruik te maken van doorloopovens is er voor

sen van de klant gemaakt.

het poedercoaten bij Euro-Bis Poedercoating in principe geen maximale


Poedercoating en natlakken

productlengte. Zeker voor de zonweringsbranche, met langere aluminium

doorgevoerd. Dat heeft geen invloed op de kwaliteit van de poedercoating.

profielen, een groot voordeel. Op gezette tijden worden in eigen beheer de

Het heeft wĂŠl invloed op de kwaliteit van onze leefomgeving en het milieu.

ovens gemeten en gecontroleerd. Kwaliteitsbewaking is volgens ISO 9001.

Omdat Euro-Bis Poedercoating dit belangrijk vindt, heeft het bedrijf zich gecommitteerd aan meerjarenafspraken van de oppervlakte behandelende

Vervoer

industrie.

Nadat het materiaal is goedgekeurd en is ingepakt of gestapeld, net wat er is overeengekomen met de klant, kan het vervoerd worden. Euro-Bis

Natlakken, schooperen & staalstralen

heeft eigen transport beschikbaar en brengt, als dat is afgesproken, het

Het zusterbedrijf Euro-Bis Natlak in Roosendaal is gespecialiseerd in

materiaal naar de klant. Dagelijks worden er min of meer vaste routes door

staalstralen, schooperen (zinkspuiten) en natlakken. Materiaal dat door de

heel Nederland gereden.

hoogte van de oventemperatuur niet gepoedercoat kan worden, wordt in Roosendaal in de juiste kleur gespoten.

Milieu Het proces vraagt veel water, gas en elektriciteit. Dagelijks wordt het

Verder is (aan)stralen in sommige gevallen een goede voorbehandeling

energieverbruik geregistreerd. Daar waar mogelijk worden besparingen

voor de poedercoatapplicatie.

â–

Euro-bis Poedercoating | Industrieweg 7 | 4731 SB | OUDENBOSCH Telefoon +31 (0)165 318961 Fax +31 (0)165 320729 info@eurobis.nl www.eurobis.nl

89


Euro-Bis

Bij Euro-Bis Natlak is men heel flexibel

Euro-Bis Natlak is gevestigd in Roosendaal. Ongeveer drie jaar geleden werden een aantal bedrijfsactiviteiten overgenomen uit het faillissement van een metaalbewerkingsbedrijf. Sindsdien is Euro-Bis Natlak een nieuwe naam met activiteiten die in het verlengde van de activiteiten van Euro-Bis Poedercoating liggen. Euro-Bis Natlak is gespecialiseerd in staalstraal-, schoopeer- en natlakwerkzaamheden. Staalstralen

materialen of constructies kunnen niet tegen de hoge badtemperatuur.

Als straalmiddel gebruikt Euro-Bis Natlak staalgrit. Dit materiaal is ideaal

Alternatief is om deze te schooperen. Bij schooperen wordt een hete

om walshuid, roest of oude laklagen te verwijderen. Als materiaal eenmaal

spray van zink en aluminium op het gestraalde voorwerp gespoten. Dit

gestraald is, moet het zo snel mogelijk geconserveerd worden. Dat kan

vormt een roestwerende laag en een goede ondergrond voor een daarna

bijvoorbeeld door het te primeren, te schooperen en/of te poedercoaten

aan te brengen natlak- of poedercoatlaag.

(duplex systeem).

Schooperen

90

Natlakken Een moderne, te verwarmen, spuitcabine met royale binnenmaten staat

Een ander woord voor schooperen is zinkspuiten. Om een goede corro-

ter beschikking om materiaal in de primer te zetten of af te lakken. Het

siewering te krijgen, worden veel materialen na het stralen verzinkt. Dit

natlakken gebeurt uiteraard conform de specificaties van de klant. Die

gebeurt door ze te dompelen in een bad met vloeibaar zink. Bepaalde

geeft de gewenste laagdikte en het soort laksysteem aan. Dat is voor


Poedercoating en natlakken

Euro-Bis Natlak het belangrijkst: de klant bepaalt. Natuurlijk kan de

Kleuren

klant ook de te verwachten omstandigheden en omgevingsinvloeden

Bij Euro-Bis Natlak is men heel flexibel wat betreft kleuren, kleur-

aangeven waarvoor dan een lakadvies wordt uitgebracht. Door de cabine

systemen en glansgraden. Of het nu gaat om een min of meer standaard

te verwarmen kunnen er in kortere tijd meerdere lagen aangebracht

twee-komponenten primer tot en met luxe high solid vrachtwagenlakken.

worden.

Alles is leverbaar en verwerkbaar.

â–

Euro-bis Natlak | Rucphensebaan 54 | 4706 PJ | ROOSENDAAL Telefoon +31 (0)165 533441 Fax +31 (0)165 553374 eurobis@natlak.nl www.natlak.nl

91


Onderscheidend in raamdecoratie horizontale jaloezieën houten jaloezieën rolgordijnen plissé/duette vouwgordijnen verticale jaloezieën multishade romana De FlexColours collectie omvat een breed assortiment decoratieve en functionele raambekledingsproducten. De collecties zijn onderverdeeld in kleurgroepen en zijn overzichtelijk gerangschikt in diverse collectieboeken. Zij zullen voor u een inspiratiebron zijn bij het maken van uw keuze, omdat in deze collectie de meest actuele trends op interieurgebied terug te vinden zijn.

Flex Colours St. Hubertusstraat 4 6500 AH Nijmegen www.flexcolours.nl


Raamdecoratie


Verano

Raamdecoratie naar hoog niveau bij Verano速 94


Raamdecoratie

Productie binnenzonwering in Best verder uitgebreid na introductie nieuwe collecties en stijlvolle presentatie Sinds de oprichting in 1990 is Verano in snel tempo uitgegroeid tot een

Via Mijn Verano hebben dealers online toegang tot een grote hoeveelheid

begrip in zonweringland. Als merk staat Verano bekend om het brede

informatie over producten en technische toepassingen. Ook voor promoti-

assortiment zonweringproducten, die in eigen huis geproduceerd en op

onele doeleinden is de site ontwikkeld en daartoe is een indrukwekkend

stijlvolle wijze gepresenteerd worden. Het is de enige fabrikant in de

aanbod materialen beschikbaar. Dealers kunnen hiermee op snelle en doel-

Benelux, die naast buitenzonwering en garagedeuren, een breed scala

treffende wijze hun reclameactiviteiten gestalte geven met professionele

raamdecoratie vervaardigt. De afgelopen periode heeft Verano veel geïn-

middelen, waarbij tevens de Verano identiteit gewaarborgd is. De klant-

vesteerd in de verdere groei van deze productgroep.

specifieke Prijslijst op Maat die een dealer zelf kan genereren, is absoluut uniek in de branche.

In 2009 heeft Verano, volledig tegen de markt in, geïnvesteerd in de overname van Starlight Collectie uit IJsselstein. Deze overname heeft

Met de nieuwe collecties en smaakvolle presentatie groeit Verano de

de positie van Verano op het gebied van binnenzonwering versterkt. Na

komende jaren verder door op de markt voor raamdecoratie. Veel inspan-

integratie van de aanvullende collecties in het assortiment van Verano,

ningen staan hierbij in het teken van de dealer en de wijze waarop Verano

worden deze op een nieuwe stijlvolle wijze gepresenteerd.

de dealer ondersteunt met haar verkoop- en marketinginspanningen.

Eén van de speerpunten is de omvangrijke sortering horizontale jaloezieën. In eigen huis produceert Verano jaloezieën in de lamelbreedtes van 16 mm tot en met de modieuze 70 mm jaloezieën. De verscheidenheid is tevens zichtbaar in materialen die verwerkt kunnen worden, zoals aluminium, stof, hout en bamboe. Als één van de laatste fabrikanten met eigen productie in Nederland, kan Verano hiermee een korte levertijd en hoge servicegraad garanderen. Gecombineerd met een eigen logistieke dienst zorgt dit voor stipte en ongeschonden leveringen. Uitbreiding van de collectie en nieuwe presentatie van de producten is overduidelijk zichtbaar bij de plissé gordijnen. Het aantal stoffen in de collectie is bijna verviervoudigd, waaronder een ruime sortering duettes. De consument heeft hierdoor een ruime keuze, variërend van traditionele uni stoffen tot trendy dessins of zelfs frivole ontwerpen speciaal voor kinderen. Naast de nieuwe collecties raamdecoratie richt Verano zich meer en meer op een toenemende motorisering van binnenzonwering. Hierbij heeft Verano het voordeel dat zij al vele jaren elektrische aandrijvingen integreren in buitenzonweringproducten. Deze kennis biedt een direct voordeel aan de Verano dealers, die hier via hun persoonlijke contacten of Mijn Verano van kunnen profiteren.

Verano Nederland | Bedrijfsweg 8 | 5683 CP | BEST Telefoon +31 (0)499 330335 Fax +31 (0)499 392762 info@verano.nl www.verano.nl

gaat verder!

95


Zonnelux

Zonnelux raamdecoratie

‘Onze klanten moeten geld kunnen verdienen’

Achter het merk Zonnelux raamdecoratie staat een organisatie die in binnen- en buitenland actief is als leverancier van zonwerende en raamdecoratieve producten van hoogwaardige kwaliteit. Het familiebedrijf maakte de afgelopen tien jaar een flinke groei door, door overnames en autonome groei in de Benelux-markt. Zonnelux is één van de grotere aanbieders van op maat gemaakte raamdecoratieproducten in de Benelux.

96

Zonnelux, opgericht in 1974, is gevestigd in Veghel. In Nederland heeft het

daar in eigen beheer geassembleerd.” Door die assemblage in eigen beheer en

bedrijf 35 medewerkers, in Polen 130. “Het management, de verkoopafdeling,

door tevens alles op voorraad te houden, heeft Zonnelux een onderscheidend

de showroom, de trainingsafdeling, de orderverwerking, de reparatieafdeling,

productassortiment. “Met goede inkoopcondities voor onze resellers”, stelt

de expeditie en de productie van één productlijn zijn in Nederland gevestigd,

Van Bladel. “Onze klanten moeten geld kunnen verdienen. Dat is tevens ons

in Polen is negentig procent van de productie gevestigd”, legt Zonnelux-

bestaansrecht. We zijn een onafhankelijk familiebedrijf, waar de lijnen kort

directeur Maurice van Bladel uit. “Negen van de tien productgroepen worden

zijn. Daardoor kunnen we snel schakelen. We presenteren twee keer per jaar


Raamdecoratie

een nieuwe collectie aan onze trouwe dealers. Onze klanten waarderen de

producten en is voor onze dealers een mooie mogelijkheid om extra verkoop te

Zonnelux-producten vanwege de snelle levertijd, de goede service, de uitste-

genereren op hetzelfde verkoopmoment. Het Tassel concept is voor bijna alle

kende prijs-kwaliteitverhouding en het uitgebreide assortiment.”

productgroepen toepasbaar.”

Productassortiment

Prijsgunstiger

Dat veelzijdige en kwalitatief hoogwaardige productassortiment van Zonnelux

Een product dat nog niet zo bekend is bij de consument waaraan de dealers

omvat houten jaloezieën, shutters, aluminium jaloezieën, rolgordijnen, paneel-

van Zonnelux leveren, is de facetlight, de horizontale banen stof die achter

gordijnen, vouwgordijnen, facetlights, plisségordijnen, duette gordijnen, lamel-

elkaar doorlopen. “Wij hebben dit product als eerste in Nederland verder

gordijnen en een horrenprogramma. “Het grootste deel van onze omzet zit in de

doorontwikkeld, om dit te kunnen leveren met montageprofiel, waardoor het

jaloezieën, rolgordijnen, lamelgordijnen, facetlight gordijnen en de plissé- en

prijsgunstiger wordt en niet met een cassette geleverd hoeft te worden”, vertelt

duette gordijnen”, zegt Van Bladel. “Wij verwachten dit jaar een slag te kunnen

Van Bladel. “Verder leveren we vanaf begin dit jaar ook een grotere cassette om

slaan met de nieuw geïntroduceerde productgroepen, shutters en horren, en

juist breedtes van 260 centimeter te kunnen leveren.”

met de net vernieuwde collecties: houten jaloezieën en vouwgordijnen.” Ook de ultimate hordeur is een vrij nieuw product. Van Bladel: “Deze hordeur

Louvrevorm

met de rubsketting aan de onderzijde met een onderprofiel van drie millimeter

De collectie houten jaloezieën van Zonnelux omvat meer dan honderd kleuren,

heeft alle voordelen van een plisséhordeur, maar wordt geleverd met gewoon

die leverbaar zijn in 25, 35, 50, 70 en 75 millimeter uitvoering. “De 50 en

vlak horgaas. Hierdoor is het doorzicht veel rustiger en is de hordeur ook veel

70 millimeter houten jaloezie wordt tot 300 centimeter breed geleverd”, vertelt

gemakkelijker in het onderhoud.”

Van Bladel. “Andere bijzondere producten in ons assortiment zijn de Wing en Avantgarde shutter. De Wing lamel heeft de louvrevorm van een vleugel.

A-segment

Hierdoor loopt de lamel aan de achterzijde spitser toe en creëer je een beter

Zonnelux levert haar producten aan detailhandelzaken in Nederland, België en

sluitgedrag. De Avantgarde is de vlakke louvre met een uitsparing aan de voor-

Luxemburg. “De raamdecoratie wordt geleverd via woninginrichters, woningtex-

en achterzijde van de lamel. Hierdoor sluiten de lamellen in elkaar en heb je

tielzaken, projectinrichters, zonweringspeciaalzaken en verf- en behangzaken”,

een vlak, strak paneel in gesloten situatie. Deze shutters zijn ook leverbaar in

zegt Van Bladel. “We leveren niet aan bouwmarkten. We richten ons op het

pianolak.”

midden- en hogere segment. Wij hebben de uitstraling en diversiteit van het A-segment, met het prijsniveau van het B-segment.”

Must haves Ook bijzonder is het tassel concept

In de omgang met haar afnemers

van Zonnelux. “Het tassel concept

hecht Zonnelux veel waarde aan eer-

is een trendsettend product, dat op

lijkheid en respect. “Het opbouwen

alle reeds bestaande producten in

van een langdurige relatie met onze

de markt toepasbaar is. Het zijn luxe

klanten en wat je zegt ook doen en

ketting- en koordgewichten waar-

waarmaken, vinden wij belangrijk”,

mee ieder product onderscheidend

zegt Van Bladel, die ook vertelt dat

wordt. Wat hippe schoenen zijn in

Zonnelux van plan is haar vleugels

de mode, dat zijn tassels voor aan

de komende jaren nog verder uit

raamdecoratie”, vertelt Van Bladel

te slaan. “Er zijn plannen voor het

enthousiast. “1.001 mogelijkheden,

buitenland. We hebben een aan-

van plexiglas tot metaal en van leer

tal landen op het oog, maar het

tot hout. Echte must haves. Dit con-

liefst doen we dat door middel van

cept geeft een meerwaarde aan de

overnames.”

windowfashion

Zonnelux raamdecoratie BV | Corridor 4a | 5466 RC | VEGHEL Telefoon +31 (0)413 367881 Fax +31 (0)413 343470 info@zonnelux.nl www.zonnelux.nl

97


Onderscheidend in raamdecoratie horizontale jaloezieën houten jaloezieën rolgordijnen plissé/duette vouwgordijnen verticale jaloezieën multishade romana

Raamdecoratie Cedeko Raamdecoraties BV Esp 231 5633 AD EINDHOVEN T +31 (0)40 2646422 F +31 (0)40 2646421 E info@cedeko.nl W www.cedeko.nl

De FlexColours collectie omvat een breed assortiment decoratieve en functionele raambekledingsproducten. De collecties zijn onderverdeeld in kleurgroepen en zijn overzichtelijk gerangschikt in diverse collectieboeken. Zij zullen voor u een inspiratiebron zijn bij het maken van uw keuze, omdat in deze collectie de meest

Flex Colours Raamdecoratie

actuele trends op interieurgebied terug te vinden zijn.

St. Hubertusstraat 4 Postbus 312, 6500 AH Nijmegen T +31 (0)24 3565565 F +31 (0)24 3597776 E info@flexcolours.nl W www.flexcolours.nl

Lecluyse NV/SA Staatsbaan 32 B - 8610 KORTEMARK BELGIË T +32 (0)5 1566229 F +32 (0)5 1575696 E info@lecluyse.be W www.lecluyse.be

Multisol Raambekleding BV St. Hubertusstraat 4 Postbus 312, 6500 AH NIJMEGEN T +31 (0)24 3565565 F +31 (0)24 3556275 E info@multisol.nl W www.multisol.nl en www.flexcolours.nl

Schadébo Den Bosch Rietveldenweg 24 NL - 5222 AR ‘s-HERTOGENBOSCH T +31 (0)73 6242424 F +31 (0)73 6242399 E sales@schadebo.nl W www.schadebo.nl

98

Flex Colours St. Hubertusstraat 4 6500 AH Nijmegen www.flexcolours.nl


Raamdecoratie Silent Gliss Benelux Westzijde 168C 1506 EK ZAANDAM T +31 (0)75 6127800 F +31 (0)75 6127810 E info@silentgliss.nl W www.silentgliss.nl

Sunway Benelux BV Postbus 98 3430 AB NIEUWEGEIN T +31 (0)30 6083100 F +31 (0)30 6048425 E sunway@sunway.nl W www.sunway.nl

Verano Nederland Bedrijfsweg 8 5683 CP Best T +31 (0)499 330335 F +31 (0)499 392762 E info@verano.nl W www.verano.nl

gaat verde

Verosol Nederland BV Kiefte 17, 7151 HZ EIBERGEN Postbus 166, 7150 AD EIBERGEN T +31 (0)545 464545 F +31 (0)545 464599 E info@verosol.nl W www.verosol.nl

Zonnelux Raamdecoratie BV Corridor 4a, 5466 RC Veghel Postbus 220, 5460 AE Veghel T +31 (0)413 367881 F +31 (0)413 343470 E info@zonnelux.nl W www.zonnelux.nl

windowfashion

Verano速 stand op de Polyclose beurs 2010 99


• geleiders voorzien van borstels (minder lichtinval en minder ‘klappering’ van pantser) • beduidend dikker plaatmateriaal • torcx schroeven in kleur • unieke koppeling door uitneembaar tussenlager

• ritsscreen in kastmaten 75, 85 en 95 • smalle geleiders • standaard een aantal trendy kleuren • speciale klikopvulling

www.suncircle.nl • T 0342 443125

www.ZENRONLINE.NL Surf naar de meest complete startpagina over zonwering, rolluiken, klimaatbeheersing en afsluitingen! Staat u nog niet op zenronline.nl? Neem contact op met Maikel Wijman: m.wijman@louwersuitgevers.nl of bel +31 (0)495 450095


Rolluiken en screens


Brustor

Brustor screens

Design en functionaliteit Naast knikarmschermen en verandazonwering zijn verticale zonweringen, screens in de volksmond, een derde belangrijke productielijn van Brustor Sunprotection. De snelle uitbreiding van deze collectie wijst niet alleen op een groeiend aantal toepassingen, maar ook op het stijgend belang van design in dit type zonwering.

Keuze uit vijf kastprofielen

zonweringen die niet alleen windvast, maar ook insectenwerend zijn. Het

Met het oog op de strakke minimalistische vormen van de moderne architec-

bekende ritssyteem houdt het doek strak in de geleiders, waardoor de ZIP

tuur biedt Brustor nu meerdere screens in vierkante kastvormen met afmetin-

screens beantwoorden aan de Europese norm EN13561 inzake windbelasting

gen van 8,5 cm, 11 cm en 13,5 cm. Samen met de reeds bestaande model-

(windklasse 3). Deze topklasse zonweringen zijn beschikbaar met een breedte

len met rond voorprofiel van 8,5cm en 10,5 cm vormen ze een collectie

of uitval tot 6 m en worden standaard geleverd met motor, maar kunnen ook

waarin elke eindgebruiker of architect een perfect passende oplossing vindt

uitgerust worden met windwerk.

bij de stijl van elk pand. In combinatie met het type screentechniek (ZIP, windvast, standaard, met kabels, TOPSCREEN) levert dit een uitgebreide

Nieuwe standaard screens

selectie die voor elke toepassing een elegante oplossing biedt.

Standaard screens bieden niet de insectenwerende en windvaste functionaliteit van ZIP screens maar munten uit in compactheid en veelzijdigheid. Zo

102

Nieuwe ZIP screens

meet de kast van het Brustor B-1085 Standaard screen slechts 8,5 cm op

De ZIP screens B-1085, B-1100 en B-1350 zijn verkrijgbaar in alle vijf

8,5 cm maar kan deze een zonwerend doek bevatten met een uitval tot 3,5 m

kastprofielen en vormen de basis van een uitgebreide collectie verticale

of breedte tot 3,6 m. De iets grotere B-1100R meet 10,5 cm op 10,5 cm


Rolluiken en screens

en garandeert zelfs een uitval of breedte tot 4 m. Beide modellen zijn zowel beschikbaar in afgeronde als in de nieuwe vierkante kastvorm. Alle modellen

Installatiegemak

zijn ook koppelbaar tot 7,2 m breed.

Windvaste screens Naast de standaard en de ZIP screens biedt Brustor nog een aantal verticale zonweringen voor speciale toepassingen. Zo is de B-1100 WV een windvaste zonwering waarbij het doek op elke hoogte strak wordt gehouden door een ingenieus veersysteem. Zoals bij een ZIP screen heeft deze zonwering geen hinder van opwaaiende en lawaaierige onderlijsten. Bij toepassingen waar de insectenwerende functie overB-1085C

B-1085R

bodig is (bijvoorbeeld bij vaste,

Eenvoudige (de)montage van de rolas

niet openende ramen) vormt de

Bij de screens in vierkante kastvormen kan de rolas op een eenvoudige

B-1100 WV een economisch

en snelle manier frontaal in en uit de kast genomen worden zonder de

interessant alternatief voor ZIP

volledige screen uit elkaar te halen.

screens. Bovendien kunnen

B-1100C

B-1100R

windvaste screens onder hellin-

Geen zichtbare boorgaten

gen tot 45° geplaatst worden.

De compacte zijgeleiders van ZIP screens worden standaard geleverd met

Screens met kabelgeleiding

een uniek dichtklikkend profiel dat alle boorgaten, schroeven en ander bevesti-

B-1100 screens met staalkabel-

gingsmateriaal aan het oog onttrekt.

geleiding vormen een esthetisch

B-1350C

aantrekkelijke variante op stan-

Geen lijntekeningen meer

daard screens waarbij de roest-

De oneffenheid die ont-

vaste onderlijst langs twee ver-

staat waar het doek op

ticale staalkabels wordt geleid.

de rolas is bevestigd kan

Deze screens worden zowel bin-

een storende horizontale

nen als buiten geplaatst.

lijntekening veroorzaken in het doek. Het optionele

Nieuw: TOP screens

Brustor ‘anti-wrinkle’ profiel in zachte PVC vlakt de oneffenheid op de

De meest recente variante is

op- en afrolt.

rolas weg zodat geen kreukelzone kan ontstaan en het doek perfect

de TOPSCREEN zonwering voor

Keuze uit vijf kastprofielen.

horizontale of hellende glaspar-

Perfecte montage

tijen, lichtstraten of zelfs kleine

De compacte zij-

serre’s tot 2,5 m x 2,5 m.

geleiders kunnen

Een

combinatie

met een optioneel

van ZIP screen technologie en

uitdikprofiel per-

het Brustor veersysteem houdt

fect gemonteerd

dit doek strak gespannen bij

worden.

ingenieuze

elke uitval en hellingshoek.

Brustor nv | Lourdesstraat 84 | 8940 | Geluwe | België Telefoon +32 (0)5 6531853 Fax +32 (0)5 6531820 info@brustor.com www.brustor.com

103


Binnen genieten van gezonde buitenlucht

Rolvent® ZELF VENTILEREND WINDVAST SCREENSYSTEEM Verluchten en isoleren zijn momenteel sleutelwoorden bij zowel de bouw van een nieuwe woning als in renovatieprojecten! De Rolvent® doet beide! De geïsoleerde opbouwkast combineert een minimum warmteverlies met een maximale, gecontroleerde toevoer van verse, gezonde lucht. De Rolvent® is uniek op de markt, de enige opbouwkast met een gegarandeerde, constante luchtdoorvoer: de kast moet niet extra uitgevuld worden. Op deze manier verlaagt u eenvoudig en voordelig het energieprestatiepeil van uw woning en bekomt u een gunstiger E-certificaat! KENMERKEN • Isoleren en ventileren met één zelfde product • Permanente ventilatie ook bij gesloten scherm • De harmonie van de architectuur wordt niet verstoord • Toepasbaar op elk raamtype; PVC, aluminium of hout

PIRANACONCEPTS.COM

• Eenvoudige en stabiele montage boven op raam • Geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie • Tot 4.000 mm breed, tot 6.000 mm hoog • Met afdichtingsborstel om doek optimaal zuiver te houden • Enorme besparing op de energiefactuur • Natuurlijk ventileren, met gesloten ramen = extra veiligheid • Wind- en waterdicht PRESTATIES VOLGENS EPB-REGELGEVING EN VOLGENS DE STRENGE PROCEDURES VAN WWW.EPBD.BE • Debiet qN,2 Pa (standaard afmeting L = 800 mm): 40 m3/h • Debiet qN,2 Pa (standaard afmeting L = 1200 mm): 60 m3/h • Regelbaarheid: 5 verschillende standen • Zelfregelendheidsklasse: P3 • Vermenigvuldingsfactor m bij systeem A: 1.36 bij systeem C: juiste afregeling en debietsmeting: zonder/met: 1.4/1.22 • Lekdebiet in gesloten stand bij 50 Pa < 15 %: voldoet • Insectenwerendheid: voldoet • Regendichtheid in gesloten toestand 150 Pa: voldoet (600 Pa) • Regendichtheid in open toestand 20 Pa: voldoet

Rolvent® Molsebaan 20 B-2450 Meerhout

T +32 14 36 99 70 F +32 14 30 96 47

wilms@wilms.be www.wilms.be


Rolluiken en screens

De Mado® vertikaal Beaufort®

‘De ultieme ritsscreen’ Sinds de introductie van de Mado® vertikaal Beaufort® – ‘de ultieme ritsscreen’ – in oktober 2009 heeft een groeiend aantal zonweringprofessionals kennis gemaakt met dit bijzondere Mado® product. Dat het een succesvolle introductie is geweest, blijkt uit de vele enthousiaste reacties die Mado® Nederland BV van zijn klanten heeft ontvangen. Voor Bas Leenders is het logisch dat de mensen die de Mado® vertikaal Beaufort® verkopen en monteren tevreden zijn over het product. “Het is immers door de R&D-afdeling van Mado® Nederland BV voor en met Hunter Douglas ontwikkeld, met de dealers en de consument als belangrijkste uitgangspunten. Daarom waren een snelle en veilige montage, mooie en onopvallende integratie met de gevel, duurzaamheid, hoogste kwaliteit en optimale servicevriendelijkheid belangrijke eigenschappen die we aan de Mado® vertikaal Beaufort® wilden meegeven. Dat dit is gelukt, blijkt uit de positieve geluiden die wij uit de markt horen.

Eigenschappen die de Mado® vertikaal Beaufort® tot ‘de ultieme ritsscreen’ maken: geheel nieuw product ontstaat, maar waarbij bestaande eigenschappen •

unieke frontmontage

klikbare geleiders die makkelijk te openen zijn

belang van de dealer en/of de eindgebruiker. “Door te werken volgens het

gepatenteerde kastsluiting

EOS-principe kunnen we een product aanbieden dat geheel voldoet aan

flexibele motorkabeldoorvoer

de eisen van de tijd met de Mado® kwaliteit die van oudsher beroemd is”,

groot montage- en servicegemak

aldus Bas Leenders. “Een ander voorbeeld van de EOS-benadering door

naadloze kast en geleiders

Mado® Nederland BV is de Markies-IN. Het is een extra feature voor de

van een product op belangrijke details worden geoptimaliseerd in het

strakke plaatsing in de gevel

markies, een product waarvan iedereen dacht ermee klaar te zijn. Maar

aluminium kopschotten

ook voor de Mado® vertikaal Beaufort® is het EOS-principe al toegepast.

topkwaliteit glasvezeldoek

Hoewel het product nog maar kort geleden is gelanceerd, is er nu al een

hoogste afwerkingsniveau

extra toepassing voor. De Mado® vertikaal Beaufort® is nu namelijk ook geschikt voor verduistering. Mado® Nederland BV blijft op deze manier

De Mado® vertikaal Beaufort® is bij uitstek een voorbeeld van het EOS®

principe dat Mado

Nederland BV gebruikt. EOS staat voor Effectively

Optimized Systems, een ontwikkelingsproces waarbij niet meteen een

de nationale koploper in de ontwikkeling van nieuwe producten en ook op marketinggebied mag u veel van ons verwachten. Op beide fronten is en blijft Mado® Nederland BV uitzonderlijk actief!”

Mado® Nederland BV | Langendijk 10 | 5652 AX | Eindhoven Telefoon +31 (0)40 2513877 Fax +31 (0)40 2514366 d-verkoop@mado.com www.mado.com

107


Renson

Kiezen voor buitenzonwering van Renson® Natuurlijk licht is essentieel voor onze gezondheid en ons humeur. Bovendien is het dé ideale, gratis verlichtingsbron. Door veel vensters in onze woning te integreren, zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk natuurlijk licht kan binnentreden. Maar omdat de intensiteit van natuurlijk licht veranderlijk is onder invloed van bewolking, seizoen of tijdstip, terwijl we een constant comfortniveau in onze woning willen, dringt de behoefte aan een Topfix® Max

goede beheersing van het natuurlijk licht zich op.

Vooral omdat de zon met het licht ook warmte binnenbrengt. Dat vermindert

kan bereiken. Naast de invloed op het thermisch comfort in de woning, levert

tijdens de koude wintermaanden en de tussenseizoenen het energieverbruik,

een buitenzonwering tegelijk een belangrijke bijdrage aan het reduceren van

maar in de warme zomermaanden denken we vaak heel anders over de extra

het energieverbruik. De warmte die door de zonwering wordt geweerd, hoeft

warmtetoevoer. De zonnestralen kunnen ons dan immers veel leed bezorgen.

nadien immers niet afgekoeld te worden. Naast deze essentiële functionele

Door de verbeterde woningisolatie blijft de warmte in de woning hangen, met

waarde heeft de buitenzonwering ook een belangrijke esthetische impact.

oververhitting tot gevolg. Bovendien kunnen door die zon ook reflecties in

Een weloverwogen keuze zal er namelijk voor zorgen dat uw energiezuinige

tv- of computerscherm en verkleuring van onder andere vloer en meubilair

woning ook mooi oogt!

optreden. Met de zonweringsystemen van Renson® zorgt u dus steeds voor een aange-

108

Deze problemen kunnen echter eenvoudig worden vermeden. De beste oplos-

name temperatuur in huis. Bij Renson® kunt u terecht voor zowel structurele

sing daarvoor is warmtebeheersing door middel van een buitenzonwering,

aluminium zonweringsystemen alsook voor windvaste screens. Bovendien

dat wil zeggen screens of structurele aluminium zonwering. Daardoor wordt

biedt Renson® met zijn nieuwe stijlvolle terrasoverkapping Lagune® ook een

verhinderd dat de warmtestraling het venster en dus ook de binnenruimte

totaaloplossing voor meer sfeer, comfort en leefplezier op het terras.


Rolluiken en screens

Cirrus® luifels

en de hoogte van het raam spelen daarbij een belangrijke rol. Bij het bepa-

De permanente Cirrus® luifels zijn eenvoudige zonweringsystemen, die

len van de afmetingen van de Cirrus® luifels adviseert Renson® dat 75% van

bestaan in een brede waaier van toepassingen. Een typische toepassing

de totale invallende warmtestraling tijdens de zomer wordt geweerd.

®

is de luifel met Sunclips lamellen, die doorlopend onder een aluminium draagstructuur zijn gemonteerd. Deze lamellen zijn geëxtrudeerde alumi-

De Cirrus® luifels zijn een zeer efficiënte vorm van zonwering. Wanneer

nium profielen met een specifieke aerodynamische vorm, die het systeem

echter ook tijdens de winter rechtstreekse instraling door de zon moet

extra stabiliteit bezorgen bij blootstelling aan hevige wind.

worden vermeden, is het beter te opteren voor beweegbare schuifpanelen, zoals de Loggia®.

®

Aangezien deze Cirrus luifels boven de ramen hangen, verstoren ze het uitzicht naar buiten niet. De vensters verlenen dan ook een onverstoorde

Loggia® schuifpanelen

doorkijk. Bovendien bieden deze systemen bij hoge stand van de zon tij-

Met de verticale Loggia® schuifpanelen kan de lichtinval in de woning

dens de zomermaanden een goede beschaduwing. Tijdens de wintermaan-

worden beïnvloed. Bij een aangename lichtinval worden de panelen gewoon

den – als de zon laag staat – laten ze de aangename zonnewarmte in de

weggeschoven. Bij risico op oververhitting kunnen de ramen worden afge-

woning binnen schijnen en beperken zo dus mee het energieverbruik voor

schermd door de panelen helemaal of gedeeltelijk ervoor te schuiven. Deze

verwarming.

zonwerende schuifpanelen zijn opgebouwd uit kaders met geïntegreerde aluminium lamellen of zonwerende doeken. Er kan worden gekozen uit een

Om een optimaal resultaat te bekomen, is het belangrijk dat de uitkraging

kader (Loggia® LG.040) met buisvormige of enkelwandige lamellen of met

van de luifel correct is afgestemd op de situatie. De oriëntatie van de gevel

een uitgebreid gamma doektypes.

Cirrus® luifel

Loggia® schuifpanelen

109


Genieten van je terras het hele jaar door

Lagune ® - Terrasoverkapping • • • • • • • • • •

Innovatief waterdicht, zonwerend, lichtdoorlatend doek in dakstructuur Geïntegreerde zonwering en waterafvoer Windvaste zonwering door Fixscreen®-technologie Hoge kwaliteit van afwerking bij iedere bouwstijl perfect te combineren Duurzame materialen dus gemakkelijk te onderhouden Flexibele en verschillende montagemogelijkheden Gemakkelijk achteraf uit te breiden Somfy IO homecontrol Alle screens kunnen los van elkaar volledig of gedeeltelijk open en dicht

Wenst u meer informatie ? www.renson.eu

Unieke, innovatieve RENSONSCREEN ®

VENTILATION V SUNPROTECTION S


Rolluiken en screens

De panelen met doekvulling zijn beschikbaar in een uitvoering met 2-zijdige ®

®

(LoggiaScreen ) of 4-zijdige (LoggiaScreen 4fix) bevestiging van het doek.

Rensonscreen® of acryldoeken met een zeer hoge zonweringcoëfficiënt. De doeken en profielen zijn verkrijgbaar in een zeer ruim kleurengamma.

Door een goede keuze van het type kan een optimaal evenwicht worden gezocht tussen de graad van zonwering en de doorkijk.

De bovengenoemde zonweringsystemen vermijden oververhitting en verblinding in de woning. Maar ongeacht het weer – wind, regen, of zonneschijn

Naast deze standaard aluminium zonweringsystemen biedt Renson® nog

– willen we steeds meer tijd buiten doorbrengen. De tuin staat dus niet

een ruim gamma andere oplossingen op maat: Cirrus® luifels gebogen

meer los van de woning. Met zijn Lagune® wil Renson® voor meer sfeer,

®

voor montage op gebogen gevels, Cirrus

®

hoekoplossingen, Cirrus

met

lensvormige Icarus® lamellen, permanente verticale wanden met Sunclips®

comfort en optimaal leefplezier zorgen op het terras van de woning of de horecazaak.

en Icarus® lamellen, zonwering met kantelbare lensvormige Icarus® lamellen en Loggia® schuifpanelen met grote afmetingen (LG.065 en LG.130). Renson® biedt dan ook voor elke toepassing een passend antwoord. Wie liever niet gaat voor een aluminium zonweringsysteem kan ook kiezen uit een uitgebreid assortiment windvaste screens voor verticale toepassingen (Fixscreen®) of horizontale toepassingen (Topfix® Max).

Fixscreen® Met de Fixscreen® ontwikkelde Renson® de eerste verticale doekzonwering, die windvast is en insecten buiten houdt. Deze Fixscreen® is uitgerust met een ingenieus gepatenteerd geleidingssysteem met ritsprincipe. Daardoor zit het doek strak en windvast in elke positie. Bovendien zorgt een onderlat met afdichtingsrubber voor een perfecte aansluiting met de dorpel, waardoor de gebruiker intensief kan ventileren, zonder dat insecten kunnen binnendringen. De Fixscreen® biedt een oplossing voor alle glaspartijen tot 22 m².

Cirrus® luifel

Met zijn nieuwe Fixscreen® 100EVO optimaliseert Renson® de Fixscreen® op het vlak van montage en onderhoud. Door de integratie van de Connect&Go technologie, een nieuwe gepatenteerde elektrische aansluiting, garandeert Renson® een gemakkelijke montage en demontage van de doekrol voor onderhoud en een eenvoudige vervanging van het doek of de motor. Vanaf heden zijn er dus geen ongemakken meer met de elektrische kabel bij het borgen van de kast of bij het vervangen van een doek of een motor. Bovendien bevatten de zijgeleiders nu ook een kabelkanaal, waardoor de elektrische kabel volledig kan worden weggewerkt.

Topfix® Max De Topfix® Max is de eerste horizontale doekzonwering, voorzien van de Fixscreen® technologie, die extreem grote oppervlaktes tot 25 m² aankan. Een revolutionaire spantechniek zorgt voor een onovertroffen doekspanning, waardoor het doek in elke positie windvast en strak zit. De Topfix® Max is namelijk uitgerust met het ingenieuze gepatenteerde geleidingssysteem van de Fixscreen® technologie en combineert die met een geïntegreerd spansysteem voor een optimale doekspanning bij horizontale toepassingen. Deze elektrisch bediende Topfix® Max is leverbaar met een maximale breedte van 5 m en een uitval tot 5 m. Het systeem kan worden besteld met Soltis®,

Fixscreen®

111


Renson

Lagune®

hedendaagse, klassieke als moderne gebouwen kunnen met een passende

Deze terrasoverkapping bestaat uit een gepatenteerde aluminium con-

Renson® terrasoverkapping worden uitgerust. Het is dan ook de ideale

structie met een geïntegreerde windvaste, waterdichte, maar lichtdoorla-

windvaste oplossing voor toepassing bij woningen, horecazaken, winkel-

tende doekzonwering, die, afhankelijk van het weer, geopend of gesloten

panden en andere projecten.

kan worden. Deze oplossing combineert het ingenieuze gepatenteerde geleidingssysteem (Fixscreen® technologie) met een innovatief spansysteem voor een optimale doekspanning. Daardoor zit het doek windvast en strak in iedere positie en behoren klapperende en stukgescheurde doeken definitief tot het verleden. Bovendien zorgt deze Fixscreen® technologie, in combinatie met de optimale doekspanning, ervoor, dat het neerslagwater dat op het doek terechtkomt, via watergeleidingskanalen naar een regenpijp in de verticale pijlers van de structuur wordt afgevoerd. Die afvoermethode is mogelijk bij elke positie van de onderlat. Dit betekent dat zelfs wanneer het doek van de zonwering niet volledig is uitgerold, al het neerslagwater kan worden afgevoerd. De Lagune® kan zonder problemen worden voorzien van windvaste, afsluitbare zijkanten en/of voorzijde. Een geïntegreerde, gesloten driehoeksoplossing zorgt voor een perfecte afwerking van de gesloten zijkanten. Deze terrasoverkapping kan vandaag worden besteld met een maximale breedte van 6 m per element en een maximale horizontale uitval van 5 m. De doeken en profielen zijn verkrijgbaar in een zeer ruim kleurengamma, wat dan weer toelaat om het product in eender welke bouwstijl in te passen. Zowel

Team Nederland ®

Lagune®

Adviseur Architecten Postcodes 1000-2000, 3500-3900 en 6700-9900

Met zijn team Nederland wil Renson de partners, de bestaande en

Bas van der Heijden

potentiële klanten alsook de architecten in Nederland een snelle en

Tel. 0652 30 68 99

optimale service bieden. We stellen u graag aan de teamleden voor:

E-mail: bas.vanderheijden@renson.net Adviseur Architecten

Commercieel Directeur

Postcodes 2100-3400 en 4000-6600

Peter Vansteenkiste

Bas van Gestel

Tel. +32 56 62 65 00

Tel. 0621 55 07 38

E-mail: peter.vansteenkiste@renson.be

E-mail: bas.vangestel@renson.eu

V.l.n.r: Peter Vandersteenkiste, Bas van der Heijden en Bas van Gestel

112


Aluminium profielsystemen van heroal

Software die voor u werkt

ISP levert het meest complete “Zonwerings software pakket” voor de handel en fabrikage van o.a.: • • • • • • • • • •

Ramen

Deuren

Rolluiken Zware rolluiken Zonneschermen Markiezen Screens Verticale lamellen Horizontale jalouzieën Rolgordijnen Plissé jalouzieen Kozijnen en glas

Rolluiken

- Opties: - Voorraad/Inkoop beheer - Financiële administratie Vliesgevels

Tevens kunnen wij de benodigde hardware leveren. Roldeuren heroal zet ruim 40 jaar de maatstaf in de Oppervlakten

Voor meer informatie en/of een geheel vrijblijvende demonstratie:

ontwikkeling van aluminium profielsystemen.

Markisoletten

Horren

Photovoltaik

heroal-Johann Henkenjohann GmbH Co. KG

I.S.P. SOFTWARE Ambachtsweg 13 6562 AZ Groesbeek Fax 024 - 397 70 48 Sales@ispsoftware.nl www.ispsoftware.nl

Österwieher Str. 80 | D-33415 Verl Tel. + 49 (0) 52 46 - 5 07 - 0 Fax + 49 (0) 52 46 - 5 07 - 222 / 223 info@heroal.de | www.heroal.de

Tel. 0172 - 23 54 70


Vera Venray

Vera Venray BV staat bekend om zijn kwaliteit

In het Noord-Limburgse Venray is ons bedrijf Vera Venray gevestigd. In 1965 begon de heer Alders sr. een zonweringbedrijf met vooral binnenzonwering. Maar het bleef niet alleen bij zonwering en al snel werden ook rolluiken in het pakket opgenomen. Ze werden aanvankelijk vanuit Duitsland geïmporteerd, maar omdat

Vera rolluiken staan bekend om hun kwaliteit. Ze worden opgebouwd

er steeds meer rolluiken verkocht werden, zijn we zelf begonnen met

uit Heroal kasten, geleiders en lamellen, aangevuld met onderdelen van

de assemblage ervan. Eerst alleen voor de particuliere klanten maar

Selve en motoren van Somfy, waardoor de kwaliteit gewaarborgd blijft.

– omdat er ook van collega-zonweringbedrijven vraag ontstond – ook

Mede door deze leveranciers zijn wij in staat om de ontwikkelingen op de

voor derden. Als een van de eerste bedrijven in Nederland is Vera

markt te blijven volgen. Daarnaast beseffen wij als geen ander dat naast

Venray vervolgens begonnen met de productie van de zogenaamde

de kwaliteit van het product ook de randvoorwaarden goed moeten zijn.

mini-rolluiken. Inmiddels maken we ze al meer dan 45 jaar. Ondanks

114

de steeds groter wordende concurrentie, hebben we onze kernwaarden

Omdat wij in de regio zelf monteren zijn wij zeer praktijkgericht. Onze

kunnen behouden.

mensen weten wat u meemaakt als u aan het monteren bent en kunnen


Rolluiken en screens

u dus adviseren uit eigen ervaring. Daarnaast weten wij hoe vervelend

Dat houd in dat onze klanten bij ons ook terechtkunnen voor spoed-

het is als een product niet goed of niet compleet is. Omdat de rol-

klussen. Juist door snel te kunnen reageren en leveren, kunt u net dat extra bieden aan uw klant, waardoor u de scoringskans vergroot. Mocht

‘Ondanks de steeds groter wordende concurrentie hebben we onze kernwaarden kunnen blijven behouden. Vera rolluiken staan bekend om hun kwaliteit’

er een foutje gemaakt zijn bij het opmeten of bestellen, dan zorgen wij ervoor dat u zo snel mogelijk weer een nieuw rolluik heeft, zodat u de klus af kunt werken. Naast de mini-rolluiken hebben we ook de roldeuren type 75 en rolhekken in ons programma. Ook bij deze producten hebben we gekozen voor de kwaliteit van Heroal. Sinds enige jaren hebben we ook screens in ons productiepakket opgenomen. Daarvoor hanteren we dezelfde criteria en uitgangsprincipes als voor de rolluiken. Bij Vera Venray wordt Klant nog met een hoofdletter geschreven. Door

luikenmarkt zeer concurrerend is, wordt het dus steeds belangrijker

onze persoonlijke manier van werken hebben we met al onze klanten een

dat wanneer u een rolluik verkoopt, alles in één keer goed gaat. Het

relatie die verder gaat dan alleen het leveren van een product en het stu-

klantgericht werken komt verder tot uiting in onze flexibele opstelling.

ren van een factuur.

Vera Venray BV | De Hulst 19 | 5807 EW OOSTRUM (lb) Telefoon +31 (0)478 581486 Fax +31 (0)478 588979 info@vera.nl www.vera.nl

115


Rolluiken en screens Aluma Magazijnweg 3 5683 CV BEST T +31 (0)499 393538 F +31 (0)499 390026 E info@aluma.nl W www.aluma.nl

Alukon GmbH & Co KG. Verkoopkantoor BeNeLux, Tino den Bleijker Dianahof 8, 6215 RB MAASTRICHT T +31 (0)628 941166 F +31 (0)43 3258782 E tino.den.bleijker@alukon.com W www.alukon.com

Brustor nv Lourdesstraat 84 B-8940 GELUWE BelgiË T +32 (0)56 531853 F +32 (0)56 531820 E info@brustor.com W www.brustor.com

Building Plastics Herlegemstraat 14 B-9771 Nokere BelgiË T +32 (0)566 04811 F +32 (0)566 10657 E bplast@buildingplastics.be W www.buildingplastics.be

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co KG Österwieher Str. 80, D-33415 Verl DUITSLAND T +49 (0)52 46507-0 F +49 (0)52 46507222 E info@heroal.de W www.heroal.de

116


Rolluiken en screens Renson Sunprotection-Screens Kalkhoevestraat 45, I.Z. 1 Flanders Field B-8908 Waregem België T +32 (0)5 6626500 F +31 (0)5 6626509 E info@rensonscreens.be W www.renson.eu

Mado Nederland BV Langendijk 10 5652 AX Eindhoven T +31 (0)40 2513877 F +31 (0)40 2514366 E d-verkoop@mado.com W www.mado.com

SunCircle BV Postbus 148 3770 AC Barneveld T +31 (0)342 443125 F +31 (0)342 443031 E info@suncircle.nl W www.suncircle.nl

Vera Venray bv De Hulst 19 5807 EW Oostrum (lb) T +31 (0)478 581486 F +31 (0)478 588979 E info@vera.nl W www.vera.nl

Wilms NV Molsebaan 20 B-2450 MEERHOUT BELGIË T +32 (0)14 369970 F +32 (0)14 309647 E wilms@wilms.be W www.wilms.be

117


terrasoverkappingen


Rovana

Kwaliteit: de basis voor tevreden klanten Terrado

Sinds jaren is Rovana de confectioneur bij uitstek voor de verwerking van technische weefsels. De hoge kwaliteitsnormen die Rovana hanteert voor de verwerking van haar acryldoeken en glasvezeldoeken, worden doorgetrokken naar al haar andere activiteiten, met in de eerste plaats de fabricage en assemblage van buitenzonwering.

120


Terrasoverkappingen

Gennius

Pergolino

Buitenzonwering is geëvolueerd van een eenvoudig uitvalscherm naar een

overkapping van 100 m² bestemd voor de horeca of om een eenvoudig scherm

product, waaraan bijzonder hoge eisen worden gesteld. Het volstaat niet

van 4 m², aan beide producten wordt dezelfde aandacht besteed.

meer om als fabrikant een eenvoudig schermpje in drie uitvoeringen te kunnen aanbieden. De consument wil kwaliteit én de mogelijkheid om zich een

Terrado, Gennius en Pergolino

exclusief zonweringproduct aan te schaffen.

De stabiele en poedergecoate aluminium constructie van de terrasoverkapping Terrado met geïntegreerd veiligheidsglas biedt het ganse jaar bescherming.

‘Rovana heeft als familiebedrijf een imago te verdedigen. Reden waarom niets aan het toeval overgelaten wordt en het bedrijf voortdurend aan de toekomst timmert.’

Men kan kiezen uit drie modellen. De montage is uiterst snel en eenvoudig door het speciale muuraansluitprofiel, zelfs op muren met buitenisolatie. De Pergolino P3000 is de ideale zonwering voor horeca en privé. Met het geïntegreerd gasdrukveersysteem wordt in iedere uitgerolde positie een constante doekspanning bereikt. In combinatie met een waterdicht doek uit de Rovana collectie, biedt de Pergolino ook bij slechtere weeromstandigheden bescherming. De Gennius L1 bestaat uit een opvouwbaar dak met een structuur in gelamineerde grenen. Het is het zonweringsysteem bij uitstek, waarbij het doek in volledig open toestand strak gespannen is, maar waarbij het doek in gesloten

Deze verscheidenheid aan kwaliteitsproducten vindt Rovana onder andere terug

of half open toestand in lussen hangt. Dit systeem bestaat uit aluminium

bij Stobag. Rovana heeft hiervoor het exclusieve verdelerschap voor België en

geëxtrudeerde profielen, waarin het doek loopt. De houten delen zijn onder

Luxemburg. Ook bij andere leveranciers zoekt Rovana de betere producten.

druk behandeld met een beschermlaag op basis van koper zonder chroom en

Hierdoor kan de consument rekenen op een solide uitgebouwd dealernet dat

arseen. (impregneringscertificaat RAL 3). De hellingshoek varieert van 3,5°

een bewijs levert van professionalisme en service. Of het nu gaat om een terras-

tot 9°. De zijgeleiders worden extra afgewerkt met houten balken.

Rovana NV | Geraardsbergsesteenweg 129 | B-9320 | EREMBODEGEM | BELGIË Telefoon +32 (0)5 3832504 Fax +32 (0)5 3838675 info@rovana.be www.rovana.be

121


Verano

Verano anticipeert op groeimarkt terrasoverkappingen Zelf ontwikkelde verandadaken en aanvullende producten zorgen voor enorme groei de komende jaren

122

Aangezien terrasoverkappingen vandaag de dag een belangrijke bijdrage

met gelaagd glas. Daarnaast is de V905 Iseo zeer concurrerend in het

leveren aan de kwaliteit van het buitenleven is dit product niet meer

lage/midden segment. Doordat het ontwerp en de productie van de V905-

weg te denken uit het zonweringassortiment. Verano heeft twee unieke

Iseo volledig in eigen beheer blijven, kan Verano dit verandadak als ĂŠĂŠn

verandadaken voor zowel het lage/midden als het hoge marktsegment. De

van de laagst geprijsde op de markt zetten. Daarnaast zorgen inventieve

V905 Iseo en V920 Riva hebben hun succes reeds bewezen in de markt.

constructies (onder andere scharnierprofielen bij wandaansluiting en

De V920 Riva is een luxe terrasoverkapping voor het hogere segment.

goot) zorgen ervoor dat het dak eenvoudig en snel te monteren is.

Hiermee neemt Verano meteen het voortouw door te komen met een onge-

De eigen ontwikkeling en productie van de terrasoverkappingen garande-

kend royale maatvoering: 6,5 x 3 m zonder ondersteuning en uitgevoerd

ren specialistische kennis en een hoge servicegraad.


Terrasoverkappingen

Naast de montagevriendelijke constructie, zijn alle rubbers reeds aange-

is inmiddels duidelijk merkbaar in de toenemende vraag van consu-

bracht in de profielen en kan het glas direct op het montageadres worden

menten naar Verano producten. Het komende jaar gaat Verano verder

afgeleverd. Verano levert tevens diverse aanvullende producten voor de overkappingen, zoals diverse typen verandazonwering, flexibele glaswanden en de succesvolle Ritz screen. Uitgerust met zebra horgaas, vormt de Ritz screen een fraaie combinatie met de overkapping. Nieuw dit jaar is de V650-Tallinn. Dit is een eenvoudig systeem van baleinzonwering, dat onder een overkapping wordt gebruikt. Naast het zonwerende effect is dit tevens een sfeervolle uitbreiding van de terrasoverkapping. Steeds meer consumenten kiezen bewust voor terrasoverkappingen om het buitenseizoen te verlengen. Consumenten worden steeds kritischer en gaan gericht op zoek naar het juiste product bij een betrouwbare

Aangezien terrasoverkappingen vandaag de dag een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het buitenleven is dit product niet meer weg te denken uit het zonweringassortiment

partner. Verano speelt hierin een grote rol door consument en dealer bij elkaar te brengen middels een doordacht volautomatisch systeem.

met het investeren in ondersteuningsmogelijkheden voor dealers, die

Veel inspanningen zijn gericht op versterken van het merk Verano. Dit

uniek zijn in de zonweringbranche.

â&#x2013;

Verano Nederland | Bedrijfsweg 8 | 5683 CP | BEST Telefoon +31 (0)499 330335 Fax +31 (0)499 392762 info@verano.nl www.verano.nl

gaat verder!

123


Verano

124


Terrasoverkappingen A.Z.D. Zonwering BVBA Vaartlaan 6 bus 1 B-9800 DEINZE BELGIË T +32 (0)93 804253 F +32 (0)93 804254 E info@azd.be W www.azd.be

Broere Trading Haverstraat 8, 2153 GB NIEUW VENNEP T +31 (0)252 625450 T +31 (0)6 53817339 F +31 (0)252 625452 E info@broeretrading.nl W www.broeretrading.nl

Estate® Zonwering Parallelweg 16-18 3931 MT WOUDENBERG T +31 (0)33 2859275 F +31 (0)33 2859280 E info@estatezonwering.com W www.estatezonwering.com

Rovana NV Geraardsbergsesteenweg 129 B-9320 EREMBODEGEM BELGIË T +32 (0)5 3832504 F +32 (0)5 3838675 E info@rovana.be W www.rovana.be

Verano Nederland Bedrijfsweg 8 5683 CP Best T +31 (0)499 330335 T +31 (0)499 392762 E info@verano.nl W www.verano.nl

gaat ver 125


Zonweringdoek


Calcutta

Calcutta Wall &Window

Zonwering en textielmuurbekleding gebundeld in meer dan 160 jaar ervaring De firma Calcutta uit Sleidinge behoort tot de belangrijkste Europese producenten van zonwering en textielmuurbekleding. Innovatie, flexibiliteit en creativiteit vormen de kracht van de onderneming die vooral actief is op de internationale markten.

128


Zonweringdoek

Positionering op de markt

Ondertussen brengt Calcutta al enkele jaren met groot succes eigen boeken

De producten van Calcutta vormen een nichemarkt en zijn steeds meer

op de markt. Dit jaar worden daar FIGARO en LOUNGE aan toegevoegd.

bestemd voor het hogere segment. Calcutta zoekt dan ook geen bulkproductie

FIGARO toont stijlvolle, tijdloze dessins en is de perfecte opvolger van een

op, maar richt zich volledig op de ontwikkeling van hoogwaardiger producten,

succesvolle reeks klassieke collecties. LOUNGE daarentegen is een erg

waarbij creativiteit en constante innovatie een grote rol spelen. Ook op het vlak

hedendaagse collectie met een grote variëteit aan dessins in een subtiel

van flexibiliteit scoort het bedrijf hoog. Het evolueert steeds meer van orderge-

kleurenpalet.

richte productie naar voorraadproductie, waarbij de klanten individuele rollen in zonwering en afsnijdingen in muurbekleding kunnen bestellen.

Distributie De zonweringproducten worden als halffabrikaat verkocht via de groothandel of editeurs die het op hun beurt verder confectioneren en verdelen aan eindklanten. In de muurbekleding daarentegen wordt een afgewerkt product geleverd aan groothandels, winkels, hotels, installateurs enzovoorts Calcutta levert dus niet rechtstreeks aan particulieren. Dankzij de uitgebreide voorraad slaagt men er doorgaans in om te leveren binnen de 48 uur!

Luxury textile wallcovering Al sinds de jaren 80 is Calcutta vooral bekend voor de productie van textielmuurbekleding. Hierin is het nog steeds koploper. Maar de eenvoudige weefsels hebben nu plaats gemaakt voor stoffen met een steeds hogere

‘Onze producten vormen een nichemarkt, bestemd voor het hogere segment. Wij zoeken dan ook geen bulkproductie want wij moeten het juist hebben van creativiteit, flexibiliteit en innovatie’

complexiteit. Calcutta investeert niet enkel in design en ontwerp, maar ook in technische eigenschappen, zoals het vuilwerend en brandvertragend

Zonwering

karakter van de afwerking.

De grootste activiteit vandaag is echter nog steeds zonwering, zowel binnenals buitenzonwering. De binnenzonwering – lamellen, rol- en plooigordijnen – wordt geheel intern geproduceerd. In 2009 zette Calcutta een revolutionaire stap met de rolgordijncollectie Pure: luxueuze tekeningen in rijke kleuren vormen een nieuwe generatie hoog gedefinieerde jacquardweefsels. Het succes van Pure wordt nu uitgebreid naar een aansluitend gamma plooigordijnen. Binnenkort worden hieraan ook vouwgordijnen toegevoegd.

Ray-Screen Meer en meer raakt vooral de contractmarkt overtuigd van de hoge performantie van Ray-screen. Deze polyester/pvc-screens zijn dan ook aan een heuse opmars bezig. Sinds vorig jaar biedt Calcutta met succes extra brede doeken aan. Hieraan worden nu vernieuwende structuren en meer decoratieve doeken toegevoegd. Ondertussen blijkt vooral de Alu-screen een schot in de roos. De ganse collectie Ray-screen met technische eigenschappen wordt sinds dit voorjaar voorgesteld in een overzichtelijke map die verdeeld wordt aan klanten en architecten.

Calcutta NV | Schoolstraat 20 | B-9940 SLEIDINGE | BELGIË Telefoon +32 (0)9 3573795 Fax +32 (0)9 3576813 info@calcutta.be www.calcutta.be

129


Dickson

Orchestra Max

a collection for living

Eenvoudig in onderhoud Door de microscopische structuur aan het oppervlak van het lotusblad,

Self-Cleaning

bedekt met een groot aantal kleine hydrofobe bultjes van slechts enkele

Het Orchestra Max doek heeft

micron groot, worden deze bladeren nooit nat. De waterdruppels rollen over

het certificaat ‘Self-Cleaning,

het oppervlak van het blad en spoelen daarmee het vuil en insecten weg.

inspired by nature’ ontvangen, uitgegeven door het laboratorium

Op dezelfde manier bevat de zelfreinigende behandeling Permaclean

ITV van Denkendorf, in Duitsland. De testen uitgevoerd voor het

nanopartikels die wanneer ze op het doek worden aangebracht een extreem

verkrijgen van dit certificaat, steunen op Europese normen en cer-

dichte beschermingslaag vormen die het vuil aan het oppervlak van het

tifiëren voor 100% de prestatie en doeltreffendheid van de nieuwe

doek houden. Een regenbui of afspoelen met water volstaat om het doek

zelfreinigende ‘Permaclean’ behandeling.

te reinigen.

130


Zonweringdoek

Imperméable uv-bestendig en rotwerend is. Deze doeken laten u toe om heel het jaar

Nieuwe generatie zonweringdoek, zelfreinigend en waterdicht

door van uw terras te genieten, zonder het doek te moeten oprollen bij

De technologie gebruikt voor de ontwikke-

de eerste regen.

ling van de zelfreinigende behandeling

De Orchestra Max doeken zijn éénzijdig gecoat met een acryl coating die

‘Permaclean’ haalt zijn inspiratie uit het De Orchestra Max doeken zijn bijzonder geschikt voor permanente

observeren van de structuur van een

installaties die fel worden blootgesteld aan wisselende weersomstandig-

lotusblad. Hoewel de plant voorkomt

heden en vervuiling. Deze collectie richt zich hoofdzakelijk tot winkels

in rivieren en modderige meren blijven

en horeca. Ze biedt eveneens een uitstekende oplossing voor de veel-

haar bladeren altijd proper.

eisende klant.

Voordelen van de behandeling Zonder ‘Permaclean’ behandeling a. Waterdruppels die van het oppervlak glijden b. Vervuiling c. Doek Het vuil worden niet weggevoerd door water.

Met de ‘Permaclean’ behandeling a. Waterdruppels die van het oppervlak glijden b. Vervuiling c. Doek d. Nanopartikels Het vuil worden wel weggevoerd door water.

Dickson Constant | Z.L la Pilaterie 10, rue des Chateaux BP 109 | 59443 Wasquehal Cedex | Frankrijk Telefoon +33 (0)3 20455959 Fax +33 (0)3 20455900 contact@dickson-constant.com www.dickson-constant.com

131


Ferrari/Sunprotex

Ferrari by night

132


Zonweringdoek

Sunprotex en Ferrari kiezen resoluut voor recyclage van zonweringtextiel Sunprotex en Ferrari opteren resoluut voor een groene aanpak. De Belgische confectiespecialist gaat fungeren als verzamelpunt voor de Franse producent van zonweringtextiel, die na jaren van doorgedreven onderzoek en forse investeringen met Texyloop een gesloten recyclagecircuit voor doeken met pvc en polyester heeft ontwikkeld. Dat recyclage ook een hot item is in de zonweringmarkt, hoeft geen

produceren van grondstoffen de grootste invloed heeft op het milieu”,

betoog. Ferrari, bekend van onder meer de Soltis-collectie, heeft op dit

verduidelijkt Ilse Beterams, Export Area Manager van Ferrari. “Bij recy-

vlak al een heel parcours afgelegd, zo blijkt. Romain Ferrari, algemeen

clage van grondstoffen wordt de impact op het milieu met liefst 80%

directeur en broer van ceo Sébastien, ging samen met Solvay op zoek

verminderd.” Het herbruikbaar maken van pvc en polyester is dus een

naar een recyclageprocédé voor textiel met pvc. Hierdoor werd Texyloop

duurzame ontwikkeling van formaat.

ontwikkeld, een unieke en gepatenteerde technologie voor de recyclage

Kwaliteit blijft dezelfde

van pvc gecoat polyester textiel.

In 2002 had Ferrari zijn eerste laboratorium piloot voor recyclage van PVC kreeg in de loop der jaren een nogal negatief imago aangemeten.

textiel met polyester en pvc. Twee jaar later volgde de eerste industriële

Soms ten onrechte. Intussen bestaan er echter objectieve levenscyclus-

unit. Sinds 2008 draait het industriële recyclageproces op volle toeren.

analyses die de impact van een product op het milieu meten, vanaf het

“Het textiel wordt teruggenomen door Texyloop, waar het wordt fijnge-

ontginnen van de grondstoffen tot het levenseinde van het product. Bij

malen tot snippers van 4 à 6 cm. De snippers worden vermengd met

textiel wordt dit per vierkante meter berekend. “Hieruit blijkt dat het

solventen, die zorgen dat de pvc oplost in de vloeistof.

Vezels

Granulaten

Eindproduct

133


SCREENDOEK MET DE = 100 % SUNPROTEX BLAUWE RITSTAND MET VERBETERDE RITSTECHNOLOGIE Ludwig Kestelyn de godfather van het screendoek staat garant voor: 100% kwaliteit, 100% snelheid, 100% service! Kwaliteit wordt gemeten. Een onschatbare knowhow en de investering in een diepgaand tracebility systeem garanderen de feilloze precisie van het handelsmerk. De volledige controle vanaf het draad- en weefproces tot het geconfectioneerd doek resulteeert in sublieme kwaliteit.

Snelheid dankzij organisatie. Met een voorraad van meer dan 50.000 m2 Screen- en Soltisdoek en een machinepark met de modernste productielijn, staat Sunprotex garant voor een snelle en onberispelijke levering.

Service is een evidentie. En niet alleen onze producten zijn perfect op maat: van informatie tot administratie - het Sunprotex team staat voor u klaar met een flexibele aanpak en een persoonlijke service.

Alber t Dehemlaan 27 - B-8900 - Ieper - Belgium Te l + 3 2 ( 0 ) 5 7 2 2 1 2 2 1 - F a x + 3 2 ( 0 ) 5 7 2 2 1 2 2 2 e-mail: info@sunprotex.be

www.sunpr otex.be

RAY-SCREEN

POLYSUNSCREEN


Zonweringdoek

Door toevoeging van waterdamp wordt het polyester gescheiden van de

registration, evaluation, authorisation of chemical substances. Het is een

vloeistof waarin de pvc zich bevindt, waarna de pvc ook wordt gescheiden

soort draaiboek annex databank die bepaalt wat wel en niet toegelaten is

van de solventen. De solventen worden na reiniging opnieuw ingezet bij

in grondstoffen die gebruikt worden en circuleren op de Europese markt.

het begin van het procéde, zodat het dus om een gesloten cyclus gaat.

Het te recycleren textiel moet voldoen aan REACH om tot Texyloop te

De herwonnen grondstoffen zijn zo zuiver als nieuwe grondstoffen. De

worden toegelaten. Dit is belangrijk voor de zuiverheid van de grondstof-

kwaliteit is met andere woorden dezelfde”, stipt Ilse Beterams aan.

fen verkregen door recyclage.” Texyloop doet trouwens continu controles op textielstalen om te vermijden dat gevaarlijke stoffen in het recyclage-

Nu het recyclagesysteem volledig op punt staat, is het voor het Franse

circuit terecht komen.

bedrijf dan ook belangrijk dat er een goed werkend systeem van verzamelpunten bestaat. Sunprotex, dat al ruim twintig jaar samenwerkt

Ook commerciële meerwaarde

met Ferrari, verleent alvast zijn volle medewerking. “Wij fungeren als

Sunprotex verzamelt sinds de bouw van zijn nieuwe fabriek in Ieper twee

verzamelpunt voor elke zonweringfabrikant in de Benelux”, verduidelijkt

jaar geleden al zijn snijafval. “Er wordt hier meer dan 250.000 vier-

Ludwig Kestelyn, President van Sunprotex. “Een eerste voorwaarde is dat

kante meter op jaarbasis versneden. Het afval wordt in balen geperst en

het gaat om pvc gecoat polyester textiel. Bovendien moeten de compo-

getransporteerd naar Texyloop. Recyclen is een duurzaam alternatief voor

nenten van het doek voldoen aan de REACH-normen. REACH staat voor

het verbranden of storten van verbruikte materialen.

135


© Fausto Pluchinotta, Genève - Architect Devanthéry & Lamunière - Zwitserland

Voor mij is recyclage geen optie meer! Licht, efficient, duurzaam; Soltis® zonweringstextiel draagt op een efficiënte manier bij tot het comfort van mijn klanten en tot de verbetering van de energiebalans van gebouwen door het verminderen van de energetische impact van zonnestralen en de verlaging van de energieconsumptie. • Door het eco-concept van Soltis beantwoordt het textiel aan de objectieven voor duurzaamheid die gesteld worden voor de HQE/LEED gebouwen. • Meer nog, dankzij de Texyloop® recyclagetechnologie, draagt Ferrari® bij tot het behoud van natuurlijke grondstoffen door de produktie van nieuwe grondstoffen en de vermindering van de impact op het milieu. Zowel voor mijn klanten als voor mij, is dit geen optie meer, maar een echte inzet voor het milieu als verantwoordelijke professional.

Voor meer informatie, neem een kijkje op www.texyloop.com

FERRARI SA - La Tour du Pin - FRANKRJK - Tel: +33 (0)4 74 97 41 33

www.ferrari-architecture.com


Zonweringdoek

PANIX TEXYLOOP R+T 2009_GB:Mise en page 1

Recyclen heeft naast een marketing- ook zeer zeker een commerciële meerwaarde. Voor onze klanten is het interessant dat we een verzamelpunt zijn. Doordat we een bepaald volume aankunnen, is het mogelijk om de transportkosten vrij laag te houden”, vertelt Ludwig Kestelyn.

Sterk groeiende branche

27/01/09

11:04

Page 1

STUTTGART > FERRARA

692 km

LIFE CYCLE ASSESSMENT 1

2

3

Zonwering blijft overigens een sterk groeiende branche in de utiliteit- en residentiële bouw. “Waar zonwering vroeger een sluitpost was voor de architect, is het nu een interessant systeem geworden”, zegt Ludwig Kestelyn. “Dankzij de Belgische Beroepsvereniging voor Rolluiken en Zonweringproducten (Verozo) is er veel veranderd. Er is wetenschappelijk aangetoond dat zonwering relevant is voor gebouwen, meer bepaald om te voldoen aan de steeds strengere EPB-wetgeving (Energie Prestatie

‘Wij fungeren als verzamelpunt voor elke zonweringfabrikant in de Benelux’

Transport

Resource extraction

LCA: Life Cycle Assessment is a method for evaluating the environmental impact of products throughout their life cycle. It's standardized in ISO 14040-14044.

11

Raw material production

4

Recycling

Transport

10

Transport

9b

9a

5

Textile manufacturing

6

Binnenklimaat). Tijdens de zomer absorbeert het doek de warmte en reflecteert het licht. Het gevolg is dat er minder energieverslindende airco nodig is voor een optimaal leef- en werkklimaat. In de winterperiode

To the dump

Ferrari® collects used Soltis®

Transport

kan het zonweringsysteem dan weer opgedraaid worden, zodat er minder verwarming nodig is.”

9c

To the incinerator End-of-life collection

8

Product life

7

Textile making-up

Sunprotex, dat intussen 25 medewerkers telt, profileert zich als toeleverancier naar zonweringproducenten en -assembleurs. Het Ieperse bedrijf is een belangrijke partner geworden in de sector. “Wij staan met onze confectie in voor een deelaspect, met juiste afmetingen en de juiste afwerking. Just in time leveren is voor ons van cruciaal belang. Net als kwaliteit en service. Vroeger stonden de zonweringfabrikanten zelf

www.texyloop.com

in voor de confectie. Maar door de spectaculaire groei van het aanbod is confectie specialistenwerk geworden. Wij hebben alle collecties lig-

worden door de fabrikant zelf geconfectioneerd en de rest wordt uit-

gen. Fabrikanten verhogen hun rendement van hun eigen doekconfectie

besteed. Onze actieradius is zowat 800 kilometer. We bestrijken dus

door een samenwerking met Sunprotex. Sterk lopende doeknummers

heel West-Europa.”

Sunprotex Sunscreen Tissue Albert Dehemlaan 27 | B-8900 | Ieper | België Telefoon +32 (0)57 221221 Fax +32 (0)57 221222 info@sunprotex.be / www.sunprotex.be

Ferrari S.A. BP 54, ZI Saint Jean de Soudain | 38352 La Tour du Pin | Frankrijk Telefoon +33 (0)4 74974133 Fax +33 (0)4 74976720 Ilse.beterams@ferrari-texyloop.com www.ferrari-textiles.com / www.texyloop.com

137


MN Fabrics

â&#x20AC;&#x2DC;Het loopt hier op rolletjesâ&#x20AC;&#x2122;

MN Fabrics doet goede zaken met polyester screendoek

138


Zonweringdoek

Ruim een jaar geleden schreven we onder de kop ‘Bundeling van krachten…’ over ons bezoek aan Rucphen, waar de gebroeders Johan en Harry Nuyten samen met Ad van den Maagdenberg van start gingen met MN Fabrics. Het door hen ontwikkelde polyester screendoek lag op dat moment keurig opgeslagen in het magazijn, klaar voor de verkoop. Het ondernemerstrio had alle vertrouwen in het product, waar zij een jarenlange voorbereiding in hadden gestoken. Terecht, zoals bleek toen wij onlangs opnieuw naar West-Brabant reden. We memoreren het nog maar even: hoe door een toevallige ontmoeting

Sunprotex komt het doek van MN Fabrics over heel Europa terecht onder de

tussen de heren het idee ontstond om een hoogwaardig, polyester screen-

naam ‘PolySunScreen’. Maar behalve deze grote confectioneur vinden ook

doek te laten ontwikkelen. De Nuytens waren al twee generaties actief in

steeds meer kleinere afnemers de weg naar Rucphen, zowel confectioneurs

regenkleding en kennen de weg in China, Ad van den Maagdenberg kende

als assembleurs. Natuurlijk moet de conservatieve zonweringbranche

als ondernemer in zonwering de problemen van de bestaande screendoe-

wennen aan een nieuw product en is er sprake van een verdringings-

ken uit polyester en vooral glasvezel. Ze gingen voor een doorontwikkeling

markt, maar dat proces lijkt goed op gang te zijn. De voordelen spreken

zonder die problemen en namen daarvoor de tijd. Die grondige voorbe-

dan ook voor zich, want behalve de hoge kwaliteit is er de makkelijke verwerking. Zo is het sealen van een band overbodig: door ultrasoon snij-

Natuurlijk moet de branche wennen aan een nieuw product

den is het doek direct klaar en wordt belangrijke tijdwinst geboekt.

reiding heeft drie jaar geduurd, want behalve productontwikkeling werd tegelijkertijd ook gezorgd voor een stuk marketing. Dat leidde al vóór de start tot een samenwerking met PBS die het screendoek presenteert in de Ambiance bedrijven. De ervaringen daarmee zijn positief. Naar aanleiding van de eerste publicatie in Z&R kwam daar in de loop van 2009 ook de samenwerking met Sunprotex bij, waarvan wij verslag deden in een interview met Ludwig Kestelyn in Z&R nr. 2 van 2010. Deze grote confectioneur is een belangrijke internationaal opererende afnemer voor MN Fabrics. Zij hechten waarde aan de jarenlange ervaring die de gebroeders Nuyten hebben met Chinese producenten, waardoor MN Fabrics niet alleen de juiste kwaliteit garandeert, maar tevens een betrouwbare levering èn een aantrekkelijk prijsniveau. Opnieuw een bundeling van krachten, maar dan tussen leverancier en afnemer. Via

139


Zonweringdoek

Korte lijnen Bij MN Fabrics zijn ze nuchter onder het succes. Geen wonder: de mannen in Rucphen houden niet van franje of onnodig ingewikkelde procedures. De financiële basis is solide en niet afhankelijk van deze nieuwe tak van sport. In het magazijn liggen de screendoeken keurig verpakt in kokers opgeslagen. Ad, Harry en Johan zorgen zelf voor het lossen en laden van de rollen. Vinden ze leuk, beetje op de heftruck rijden en zorgen dat de bestellingen op tijd de deur uit zijn. Speerpunt in hun beleid is een uitstekende voorraadpositie. In het magazijn ligt 200.000 m² in tien kleuren en er wordt een minimum voorraad van 100.000 m² aangehouden, verdeeld over de tien kleuren. Daarmee garandeert MN Fabrics korte levertijden. Het doek is solide verpakt in stevige kokers van twee verschillende lengtes. Alle productiegegevens staan op het etiket vermeld, inclusief de exacte positie van eventuele weeffouten. Behalve de kwaliteitscontrole door de fabrikant doet Ad tussentijdse steekproeven. Onaangekondigd reist hij daarvoor af naar China en neemt willekeurig een aantal rollen onder de loep. Dat werkt prima, zo

‘Er kwam nog niet één rol terug met een klacht’ verzekert hij ons. De kwaliteit van MN Fabrics screens is ook onderzocht door Centexbel en op alle fronten blijkt het doek aan de hoogste eisen te voldoen: krimp, uitzetting, kleurechtheid en brandklasse. Er kwam nog niet één rol terug met een klacht, zo wordt ons verzekerd. De voorraad wordt niet alleen goed op peil gehouden, maar ook worden met afnemers prognoses gemaakt voor het nieuwe jaar, zodat men nooit voor verrassingen komt te staan. De kleurkeuze speelt daar ook een grote rol in, want het kwam al voor dat bepaalde kleuren waren uitverkocht. We maken een foto van Harry en Ad op de heftruck en kunnen slechts concluderen: bij MN Fabrics loopt alles op rolletjes!

Fabrics

MN Fabrics BV | Rucphensevaartkant 12 | 4715 AV | RUCPHEN Telefoon +31 (0)165 344400 Fax +31 (0)165 343136 info@mnfabrics.nl www.mnfabrics.nl

141


Recasens

‘We zijn uit een andere draad geweven’ 142


Zonweringdoek

Bij Recasens geloven we dat ‘we uit een andere draad zijn geweven’ als het gaat om onze reactie op opmerkingen, vragen en verzoeken van klanten. We kijken en luisteren namelijk voortdurend heel nadrukkelijk naar onze klanten om ons te laten leiden bij het uitbreiden en diversifiëren van onze collectie.

Gebaseerd op een toenemende vraag naar zonweringdoeken die uv-

den. Daarnaast verschaffen de antibacteriologische, loodvrije coating en

stralen weren en energie-efficiënt zijn, heeft Recasens de RecScreen®

de brandwerende eigenschappen van RecScreen® deze doeken een meer-

®

polyester / pvc screen productlijn ontwikkeld. RecScreen is de perfecte

waarde die door de milieubewuste consument zeker wordt gewaardeerd.

oplossing voor tal van toepassingen, zowel voor raamdecoratie binnen, alsook voor buitenzonwering.

Voor de productie van RecScreen® wordt een sterk pvc-gecoat, polyestergaren gebruikt dat een hoge breek- en rafelweerstand heeft, zowel tij-

Recasens heeft zijn reputatie als een internationaal gerespecteerd

dens de productie alsook tijdens het eindgebruik.

doekproducent opgebouwd gedurende een periode van meer dan 120 jaar en we doen thans wereldwijd zaken in meer dan 70 landen. Recasens produceert veel hoogwaardige doeken en stoffen, zoals het screendoek genoemde RecScreen®, ons best verkopende product Recacril®, een 100% solution dyed (door en door gekleurd) acryldoek voor zonweringen, parasols en marine toepassingen, Decorline®, een eveneens solution dyed acryldoek

voor

buitenmeubelen

en kussens en Technical Textiles ® ,

technische

textielsoorten uit pvcgecoat ht polyester dat wordt gebruikt voor

tentdoeken,

dekzeilen enzovoorts. RecScreen® is zeer geschikt voor de assembleur of fabrikant die zijn klanten een schaduwproduct wil leveren dat niet alleen een aansprekend design en een prachtige kleurkeuze biedt, maar dat ook milieuvoordelen laat zien. Omdat dit doek uv-stralen filtert en de luchtcirculatie verbetert, kan RecScreen® voor de eindgebruiker namelijk energiekosten besparen doordat vertrekken in de zomer koeler blijven en dus niet of minder kunstmatig gekoeld hoeven te wor-

143


Onze screendoeken zijn ware kunstwerken

3500

Panama 5%

4000

Panama 1%

5000

Panama 5,5%

6000

Serge 3%

gerealiseerd door

RecScreen® is verkrijgbaar in 60 verschillende kleuren, vier verschillende uitvoeringen en heeft een unieke breedte van 300 cm. Dit geeft minder snijafval en een efficiënte productie. S.A Recasens Polyester RecScreen® is uitermate geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Dit maakt het tot het ideale product voor rolgordijnen, zip-screens, vertikale zonwering, paneelgordijnen en zonneschermen.

- LOODVRIJ, KLASSE 1 GECERTIFICEERD, GEEN SCHADELIJKE GASSEN OF GEUR - VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE PRODUCTIE -GAREN COATING, WEVEN EN EINDAFWERKING - CYLINDRISCH H.T. POLYESTER GAREN, MINIMALISEERT VERSCHUIVINGEN, BARSTEN EN BESCHADIGINGEN TIJDENS HET OPROLLEN OF VOUWEN - RECSCREEN IS GESCHIKT VOOR ZOWEL DOEKLASSEN ALS DOEKNAAIEN - RANDEN AFPLAKKEN IS NIET NODIG

www.recasens.com


Zonweringdoek

RecScreen® is extreem duurzaam en zacht, makkelijk te verwerken en

aanvraag. Aanvullend op zijn uitzonderlijke kwaliteiten, weefstructuur en

beschikbaar in verschillende stijlen, in een groot aantal kleuren, weef-

kleurenselectie, maakt de beschikbare breedte van 300 cm RecScreen®

patronen en lichtindices:

nog unieker in de branche. Deze breedte zorgt ervoor dat RecScreen® heel efficiënt in de productie kan worden gebruikt, voor een groot aantal zonweringtoepassingen.

3500P – linnenbinding

5% openheid, beschikbaar in 20 kleuren

4000P – linnenbinding

1% openheid, beschikbaar in 11 kleuren

5000P – linnenbinding

5.5% openheid, beschikbaar in 15 kleuren

6000P – keper

3% openheid, beschikbaar in 15 kleuren

Recasens levert ook verticale lamellen van 89 mm / 127 mm breedte,

‘RecScreen® is extreem duurzaam en zacht, makkelijk te verwerken en beschikbaar in verschillende stijlen, in een groot aantal kleuren, weefpatronen en lichtindices’

gemaakt uit ons RecScreen® 4000P en 5000P. Andere breedtes op

S.A. Recasens | Travessera de Gracia, 18-20 | Entlo. 1tm 08021 | Barcelona | SpaNJE Telefoon +31 (0)93 2002700 Fax +31 (0)93 2021932 cial@recasens.nl www.recasens.nl

145


Sattler

Sattler zonweringstoffen

Met aandacht voor design en kwaliteit De Sattler groep behoort tot de top van Europese fabrikanten van technisch textiel en is wereldwijd de grootste leverancier van zonweringstoffen. Sinds jaren houden wij ons bezig met textielsoorten die niet alleen een schaduwfunctie hebben, maar die ook langdurige en hoogwaardige bescherming bieden. Zwaarwegende factoren met betrekking tot onze activiteiten zijn de ontwikkeling van nieuwe en het verbeteren van bestaande producten. Daarbij letten wij sterk op de producteigenschappen die de verwerker en de gebruiker functionaliteit en nut moeten bieden.

146


Zonweringdoek

‘Twilight Pearl’ is de optimale oplossing als het gaat om zicht- en scha-

finishing. Verder hebben wij een echte ‘sunblocker’ in het assortiment met

duwfunctie. In de eerste plaats is een aangenaam doorzicht gegarandeerd.

de naam Reflect. Dit doek is van een speciaal hiervoor ontwikkelde, hoog

Daarnaast biedt het product een uitstekende zonweringfunctie en draagt

reflecterende coating voorzien die tot acht maal beter tegen zonnestraling

daardoor dus bij aan het koel houden van vertrekken. Door een buiten

beschermt dan de gebruikelijke stoffen.

gemonteerde Sattler zonweringstof kan de hoeveelheid energie die nodig is voor [af]koelen van een achterliggende ruimte met tot wel 80% worden

Om de binding met de klanten te verzekeren, heeft Sattler een wereld-

gereduceerd. Overigens wordt met een Sattler zonweringstof niet alleen

wijd netwerk van eigen vestigingen, vertegenwoordigingen of importeurs

energie bespaard, maar wordt ook een aangename atmosfeer gecreëerd.

opgebouwd. Met deze locale aanwezigheid kunnen wij ons optimaal op de specifieke wensen per regio instellen. Daarnaast beschikken we met het

Wie gelooft dat schaduw gewoon schaduw is en dat iedere stof daarom

Customer Competence Center in Graz over een internationaal georiënteerde

voldoende bescherming biedt, vergist zich. Alleen bij gebruik van geschikte

afdeling die niet alleen een aanspreekpunt is voor de klant, maar waar men

materialen en een goede constructie kan een optimale bescherming worden

ook producttechnisch goed onderlegd is. Want, service, kwaliteit en design

gegarandeerd. Sattler zonweringstoffen zijn daarom al sinds enkele jaren

zijn synoniem met Sattler en zijn de sleutels tot ons succes. En daarmee

overeenkomstig UV Standard 801 gecertificeerd. Bij deze testmethode

ook tot het succes van onze klanten.

wordt vooral gelet op de invloed van weeromstandigheden op de gebruikskenmerken. Het textiele materiaal word gewassen en gedroogd en bij de meting nogmaals nat gemaakt en ‘op spanning’ gebracht. Andere tests meten de beschermingsfactor alleen bij nieuw materiaal in ongespannen, droge toestand. De UV Standard 801 maakt het mogelijk om een realistische beoordeling van de uv-bescherming te geven, die als uv-beschermingsfactor (UPF) op een speciaal label wordt vermeld. Sattler zonweringstoffen hebben al naar gelang dessin de uv-beschermingsfactor 40, 60 of 80 en garanderen daarmee een verantwoord genieten van de zon. Stoffen van Sattler beschermen echter niet alleen tegen zonnestralen. Ze kunnen ook dienen als onderscheidingselement. Daarvoor weerspiegelen ze design en lifestyle. We hebben daarvoor een dessin ontwikkeld, dat op de verschillende landschapsvormen ingaat. Onafhankelijk, heuvelachtig of vlak, groene bossen of diepblauwe wateren, stads of landelijk, ‘Landscape specials’ past zich optimaal aan de omgeving aan. Pure elegantie en tijdloosheid zijn de kenmerken van dit dessin dat de eenvoud van unie en het contrast van blokstrepen verenigt. De nieuwe kleurcreaties gaan van fijngevoelige lichte tonen naar uitgesproken kleuren als intensief rood en groen. Landscape Specials dessins voelen zich thuis bij elk type landschap en zorgen voor een harmonisch totaalbeeld. In de actuele collectie Elements biedt Sattler ook het product Firemaster® Plus aan dat speciaal is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de hoge eisen die door de projectmarkt en de horeca worden gesteld. Firemaster® Plus voldoet aan brandklassenorm ÖNorm A-3800-1, DIN Norm 4102-1 B1 en SN 198898. Daarnaast is de stof voorzien van een speciale waterdichte

Sattler AG | Sattlerstraße 45 | A-8041 Graz | Oostenrijk Telefoon +43 (0)3164104259 | Mobiel +31(0)6 39751117 Fax +43 (0)388442774 nico.vanhattum@sattler-ag.com www.sattler-ag.com

147


Zonweringdoek Calcutta NV Schoolstraat 20 9940 Sleidinge BELGIË T +32 (0)9 3573795 F +32 (0)9 3576813 E info@calcutta.be W www.calcutta.be

Copaco Rijksweg 125 8531 Bavikhove BELGIË T +32 (0)56 353533 F +32 (0)56 358048 E info@copaco.be W www.copaco.be

Dickson Constant Z.L la Pilaterie 10, rue des Chateaux BP 109 59443 Wasquehal Cedex Frankrijk T +33 (0)3 20455959 T +33 (0)3 20455900 E contact@dickson-constant.com W www.dickson-constant.com

S. Ferrari S.A. BP 54, ZI Saint Jean de Soudain 38352 La Tour du Pin Frankrijk T +33 (0)4 74974133 F +33 (0)4 74976720 E Ilse.beterams@ferrari-texyloop.com W www.ferrari-textiles.com / www.texyloop.com

Guillaume Janssen BV Braunstraat 1 8013 PR Zwolle T +33 (0)38 4670010 F +33 (0)38 4670011 E janssen@gjbv.nl W www.zonweringen.nl

148


Zonweringdoek Hylas Nijverheidsweg 3f 6662 NG Elst (Gld) T +31 (0)481 371948 F +31 (0)481 373775 E info@hylas.nl W www.hylas.nl

MN Fabrics BV Rucphensevaartkant 12, 4715 AV RUCPHEN Postbus 5, 4715 ZG RUCPHEN T +31 (0)165 344400 T +31 (0)165 343136 E info@mnfabrics.nl W www.mnfabrics.nl Composite

Fabrics

S.A. Recasens Travessera de Gracia, 18-20 Entlo. 1™ 08021, Barcelona SpaNJE T +34 (0)93 2002700 F +34 (0)93 2021932 E cial@recasens.com W www.recasens.com

Sattler A.G. Sattlerstraße 45 A-8041 GRAZ OOSTENRIJK T +43 (0)3164104259 F +43 (0)388442774 M +31 (0)6 39751117 E nico.vanhattum@sattler-ag.com W www.sattler-ag.com

SUNPROTEX BVBA Albert Dehemlaan 27 B - 8900 IEPER BELGIË T +32 (0)57 221221 F +32 (0)57 221222 E info@sunprotex.be W www.sunprotex.be

149


15e jaargang Z&R

Vaktijdschrift Z&R gaat alweer z’n 15e jaargang in Voor en door de branche

Het was halverwege de jaren negentig toen duidelijk bleek dat er behoefte bestond aan meer en betere informatie over en voor bedrijven actief in zonwering, rolluiken, afsluitingen en klimaatbeheersing. Louwers Uitgeversorganisatie speelde daarop in met de lancering van vakblad Z&R. Vanaf het begin werd het blad omarmd en

jaren geleden nog worden volstaan om uitslui-

en informatiever naslagwerk en bewaarboek

gesteund door gerenommeerde bedrijven in de

tend een vakblad op papier uit te geven, tegen-

geworden, waarin ook weer een groot aantal

markt, ongetwijfeld niet in de laatste plaats

woordig vragen de markt en de branche en met

bedrijfspresentaties is opgenomen. Een scala

omdat bewust werd gekozen voor een persoon-

name de adverteerder om een breder podium.

van bedrijven uit de branche, variërend van

lijke benadering. De filosofie was en is om

Daarom is Z&R uitgegroeid van een magazine tot

doekproducenten tot specialisten in besturing en

mensen aan het woord te laten over wat hun

een merk, met een jaarboek en een portaalsite.

aandrijvingen en van onderdelenleveranciers tot

drijft. De branche wordt er alleen maar persoon-

De portaalsite blijkt te voorzien in een groeiende

fabrikanten van complete zonweringsystemen,

lijker en transparanter door en daarvan profiteert

behoefte en wordt zowel door consumenten als

presenteren zich wederom op stijlvolle, gerichte

iedereen.

de vakhandel intensief bezocht en gebruikt.

wijze. Daarmee is het een eigentijds naslagwerk

Een andere belangrijke factor is om kritisch te

Een ander onderdeel van het merk is de ‘Z&R

durven zijn. Natuurlijk is het uitgangspunt vanaf

Product of the Year Award’, een aanmoedigings-

het begin geweest om de branche, de mensen

prijs voor nieuwe en vernieuwende producten

die erin werkzaam zijn en de producten die

die de vakhandel extra verkoopkansen biedt.

worden voortgebracht positief te belichten. Maar

Uiteraard is ook in onze branche stilstand gelijk

juist daarom is het af en toe noodzakelijk om

aan achteruitgang. Innovatieve nieuwe produc-

ook eens een harde noot te kraken. Uiteindelijk

ten zijn nodig om de markt te prikkelen en

is Z&R door die aanpak uitgegroeid tot het

steeds weer nieuwe afzetkanalen te ontwikkelen.

omvangrijkste, best gelezen en hoogst gewaarde

Z&R probeert met de Product of the Year Award

vakblad in de markt.

een klein steentje bij te dragen aan innovatie en

geworden dat toegang verschaft tot nog meer

vernieuwing. Uit de enthousiaste reacties naar

Concept

aanleiding van de Award 2010 is opnieuw geble-

Sinds het eerste nummer van Z&R in 1997 ver-

ken dat dit initiatief van Z&R door bedrijven zeer

scheen is de wereld natuurlijk sterk veranderd.

wordt gewaardeerd.

De consumenten en de markt zijn veranderd,

150

maar ook de techniek en de middelen die ter

Het Z&R Jaarboek dat in 2010 zijn derde edi-

beschikking staan zijn gewijzigd. Kon een aantal

tie beleeft is deze keer een nog dikker, beter

informatie en achtergronden.


ProLine 2 Afstandsbediening met het koppie ! Bidirectionele afstandsbediening voor:

Rolluiken en zonweringen worden met ProLine 2, de nieuwe bidirectionele afstandsbediening van elero, betrouwbaarder, productiever en inzichtelijker bediend. Echte netwerkrouting zorgt voor een zekere overdracht van signalen. Zodra de opdracht uitgevoerd is of een fout optreedt, wordt een terugmelding gegeven. Voor de bediening zijn vier handzenders in een compleet nieuw design ontwikkeld: MonoTel 2, LumeroTel 2, VarioTel 2 en TempoTel 2. Deze zijn volledig compatibel met eleroâ&#x20AC;&#x2122;s unidirectionele ProLine producten en kunnen daarmee probleemloos in bestaande systemen ingezet worden.

Goed op de hoogte! Knowing whatâ&#x20AC;&#x2DC;s up!

Dankzij ProLine 2 kan de gebruiker de status van het systeem zien en is daarmee goed op de hoogte!

www.elero.nl

Wilt u meer over ProLine 2 weten? Vraag dan direct informatiemateriaal bij ons aan !

elero Postbus 414 NL 2740 AK Waddinxveen T: +31 (0) 182 619266 F: +31 (0) 182 611794 www.elero.nl info@elero.nl l

l

l

l

l

l


Wie zijn wij?

Wie zijn wij? De historie van Louwers Uitgeversorganisatie BV gaat terug naar 1987. Bert Louwers begint op een zolderkamertje met het uitgeven van onder andere de Nederlandse Notarisagenda. Al snel daarna werd met de eerste medewerkers op bescheiden schaal gestart met het uitgeven van de eerste vakbladen. Na een succesvolle start met vakbladen voor onder andere cardiologen, diverse ministeries en bijvoorbeeld over winkelinrichting, groeide het bedrijf in korte tijd uit tot een middelgrote uitgeverij met een breed scala aan vak- en special-interestbladen, jaarboeken, agenda’s, websites en startpagina’s. Bouw, retail, gezondheid en veiligheid hebben hierin het grootste

exhibition ❘ design ❘ realisation

2010

weten wij dat wanneer budgetten kleiner worden, het belang van creativiteit toeneemt. En als wij daar dan prijzen mee winnen is

TE HUUR / TE KOOP

nooit ons doel. Want wij laten

VAKTIJDSCHRIFT OVER BEURZEN, ZAKELIJKE EVENEMENTEN & CONGRESSEN | NUMMER 2 2010

ons uitsluitend leiden door onderscheidend vermogen en rendement van het retailconcept.

nium kopschotten

>> cas

ste afwerkingniveau

2001025_BAZ_02 cover.indd 1

KAMERGEBONDEN SANITAIR IN HOF VAN BREUNISSEN

2010

THEMA KNIKARM- EN UITVALSCHERMEN OP (ON)VERWACHT BEZOEK IN BADHOEVEDORP EN LIJNDEN THIELEMANS & CO

‘NVTG’ BOUWAWARD 2010 VOOR VLIETLAND ZIEKENHUIS

WOONZORGCENTRUM DE VESTEN IN ZOUTLEEUW

nummer 2

NABESCHOUWING POLYCLOSE EN HEIMTEXTIL KROEZON ZONWERING ENERGIEKATERN

vaktijdschrift over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | glas | serrebouw | nr 2 2010 | www.profiel-online.nl

079 - 3300123 voor meer informatie.

ultieme ritsscreen!

Kijk op www.benschop.nl of bel

jaargang 16

a dynamic company

waliteit glasvezeldoek

I nummer 2 I 2010 I jaargang 16 I livecomm.nl

kke plaatsing in de gevel

Bouwliften

dat mooi meegenomen, maar

Sterker nog, uit eigen ervaring

jaargang 16

budget niets zegt over creativiteit.

nummer 2

iets geleerd hebben is dat

Tijdschrift over winkelinrichting & instoremarketing

loze kast en geleiders

met één of twee winkels. Als wij

2

28-01-2010 14:15:12

BENSCHOP

M A AK T

ON DER DEEL

UIT

VAN

DE

SHOPE X

G R O U P,

THE

INTERNATIONAL

RE TAIL

CONNEC TION

W W W. S H O P E X G R O U P.C O M

2010011_INS_COVER.indd 1

INTERVIEW

Berry Koldewijn

Bouwen aan

Vlaanderen

NUMMER 1 I 2010 JAARGANG 11 I FEB-MRT-APRIL WWW.BOUWENAANVLAANDEREN.BE VAKTIJDSCHRIFT VOOR DE BOUW

vak

VAKTIJDSCHRIFT VOOR DE BOUW • WWW.BOUWENAANVLAANDEREN.BE

t montage- en servicegemak

100 vestigingen en voor retailers

EXPOSANT

bele motorkabeldoorvoer

Benschop werkt voor ketens met

Bouwen aan Vlaanderen

tenteerde kastsluiting

2010

www.instore-online.nl

Voor zorginstellingen die een warme, gezellige en individuele sfeer willen creëren, heeft Lensen Projectinrichters een speciale collectie ontwikkeld. De collecties bestaan uit diverse modellen tafels en stoelen, in verschillende kleuren en vormen én met een riante keus in stoffen.

2

WWW.BOUWENAANDEZORG.EU

Tijdschrift over winkelinrichting & instoremarketing

are zijgeleiders

THUIS IN DE ZORG

2010 • JAARGANG 10 • 2 MAANDELIJKS

ke frontmontage

Lensen Projectinrichters BV

g

M I N D E R B U D G E T V E R E I S T M E E R C R E A T I V I T E I T NUMMER

VAKTIJDSCHRIFT OVER DE BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG

Postbus 67, 5324 ZH Ammerzoden Bernseweg 14, 5324 JW Ammerzoden T 073 599 05 99 F 073 599 71 28 E info@lensen.nl I www.lensen.nl

_ /

DE ZORG

ort van Mado® Nederland BV:

vaktijdschrift over zonwering, rolluiken, klimaatbeheersing en afsluitingen

bouwen aan

Instore

2010 • JAARGANG 14 W W W. Z E N R O N L I N E . N L

VAKTIJDSCHRIFT OVER DE BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG

eme ritsscreen is de vertikaal

Z &R ■ N UM M ER 1 2010 ■ J AA RGA NG 14 ■ W W W. ZE NR ONL INE .N L

kaal Beaufort™

BOUWEN AAN DE ZORG

1

k a te

1

rn

Shick

Beate Uhse/ Christine le Duc

Brandstore

WE Nijmegen

KLIMAATBEHEERSING

thema

26-04-2010 16:31:57

29-04-2010 15:22:30

venlo ❘ 077 475 26 00 ❘ www.cas.nl

Holland Heineken House van atleten hospitality naar Holland promotie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 'Duurzaamheid levert klanten op'

2010018_Livecomm 02 cover.indd 1

152

r ove tern enten kka n t va venem resse me e nu ties, cong f a a en loc Van

2 04-05-2010 16:55:56

GRATIS

Catalogus 2010 - 2011 op www.eurorent.be

visitekaartje voor eigen gevelproduct I eyecatcher spoolderwerk Bisschoppenhoflaan 633 ❙ en 2100 Deurne ❙ T 03 325 I43thema 00 ❙ www.eurorent.be I thema dakgevelbekleding FsC hout ❙ info@eurorent.be ER_BAV_05_02_2010.indd 1 1 2010038_BAVL_01_cover.indd 2010032_profiel 02.indd 1

te rsta Inte

ld

Bo

08-02-2010 09:28:21 26-04-2010 14:06:41

2010 • JAARGANG 11 • 3 MAANDELIJKS

profiel | nr 2 2010 | jaargang 4 | www.profiel-online.nl

ion Service Realisation DesignProject management Exhibition Se rvice Creative ideas DynamicConcepts State of the art design Pr

Nieuwe vormen in oud Brugge Overijse renoveert graanmolen Ecologische wasserij in Wetteren Groenstaete, stadspark als bonus Concentragebouw in de krant Energieprijs voor Bayerkantoor

1 23-03-2010 12:02:40


01.06.2010

15:37 Uhr

www.marantec.com/blueline

aandeel. Enkele jaren na de start volgt ook een vestiging in België waar met name titels in de bouw worden uitgegeven. Inmiddels is Louwers Uitgeversorganisatie BV alweer ruim 23 jaar een vertrouwd gezicht voor veel bedrijven in het ‘business to business segment’ in Nederland en België. Op dit moment zorgt een team van zo’n 35 vaste medewerkers en ongeveer evenzoveel freelancers voor de exploitatie van een grote variëteit aan titels voor professionals in het bedrijfsleven, de zorg

Blauw staat voor energie-efficiënte garagedeuraandrijvingen. Voor elke garagedeur de beste aandrijving.

en de overheid. De afgelopen jaren heeft het bedrijf een verandering ondergaan van een voornamelijk print georiënteerde onderneming naar een multimediale uitgeverij waarbij het accent steeds meer op ‘merken’ ligt. Met deze informatie op maat bieden wij het bedrijfsleven uitstekende

Voor grote, kleine, zware, lichte, nieuwe of al iets oudere garagedeuren. Voor garagedeuren met klassieke stroomaan-

mogelijkheden om met zijn doelgroep te communiceren zowel via

sluiting of zonder. Voor garagedeuren, die snel opengaan

gedrukte als digitale uitgaven. Deze Multimediale aanpak passen we

en weer sluiten of bijzonder energiebesparend dienen te zijn.

in veel branches toe. Interessant voor de deskundige lezer. Nuttig

Wij hebben voor elke garagedeur de beste aandrijving.

voor de professionele adverteerder.

En voor u de beste service.

Comfort 220.2, 250.2, 252.2 De klassiekers. Comfort 220.2 blueline De extra zuinige aandrijving (0,3 Watt). Comfort 250.2 speed De extra snelle aandrijving (+ 50 %). Comfort 257.2 De aandrijving voor parkeergarages.

I

N

N

A

T

U

R

E

Vaktijdschrift over winkelonroerend goed, locaties, winkelcentra en parkeren

AUSTRIA - Vienna

GERMANY - Erfurt

FRANCE - Paris

mainly in Europe but also in Asia, where it recently opened an office in Hong Kong and is taking the first steps towards building a real estate portfolio of retail investments and developments in this region. The REDEVCO portfolio, which also includes office buildings and logistics centres, currently comprises over 800 properties with a total value of approx. € 8 billion.

ROTTERDAM’S TROTS

OUD BELASTINGKANTOOR

BIJZONDERE WOONLOCATIE

Visit our website for more information.

REDEVCO B.V. • Wibautstraat 224, 1097 DN Amsterdam • P.O.Box 94277, 1090 GG Amsterdam The Netherlands • t: +31-20-599 62 62 • info@redevco.com • www.redevco.com

20080446 REDEVCO adv. Vastgoed 2010049_vastgoed01_cover.indd 1 in Retail - corporate.indd 1

07-10-2008 11:19:20

04-03-2010 11:13:41

UITGAVE 1 2010

1

STOFFERING

HERMITAGE AMSTERDAM

DE LAURENSTOREN

mansrestauratiewerken.nl

More than 150 years of retail real estate experience

Sind 20 jaar s zijn er voo wij r u. www.vastgoedinretail.nl I Vaktijdschrift over winkelonroerend goed, locaties, winkelcentra en parkeren Nummer 1 2010

IN HISTORISCH KADER AMSTELHOF NU CULTUURGEBOUW REDEVCO, a Cofra Holding company, manages and develops one of the largest retail real estate portfolios MET EUROPESE ALLURE in Europe, with properties in top locations throughout its major cities. REDEVCO is active in 21 countries,

1

2010

Marantec Nederland B.V. Postbus 23751 · 1100 EG Amsterdam Tel. +31 2 94 41 85 49 · Fax +31 2 94 43 10 08

PROVADA 2010 korte vooruitblik

ARCHITECTENBUREAU ELLERMAN LUCAS VAN VUGT

ONTWERPBURO HANS PILON

Nominaties voor de

NRW-JAARPRIJS 19-03-2010 11:31:39

kopfstand-web.de | Foto: Doreen Salcher – fotolia.com

2010

VASTGOED IN RETAIL

TIJDSCHRIFT OVER MONUMENTENZORG, RESTAURATIE, BEHEER EN BEHOUD VAN CULTUREEL ERFGOED

NUMMER 1

BOUWEN AAN MONUMENTEN TIJDSCHRIFT OVER MONUMENTENZORG, RESTAURATIE, BEHEER EN BEHOUD VAN CULTUREEL ERFGOED

s Restauratiewerken is Vakgroep Restauratie.

10_MARA_038_AZ Z+R_GTA_NL.qxd:AZ

Seite


Fascinerend, hoe high tech en design samen een

bedieningsgemak. Met één druk op de knop regelt

ronding en maat is mogelijk. Als specialist

superieur resultaat op kunnen leveren. De Italianen

u de lichtinval en sfeer in uw interieur of creëert

in motorisatie en domotica leveren we custom

bewijzen dat met hun exclusieve sportwagens,

u een verrassende onthulling. Behalve voor con-

made oplossingen die opvallen door kwaliteit.

Goelst met zijn hoogwaardige gordijnsystemen.

ventionele gordijnen, omvat onze range ook sy-

Wanneer gunt u zichzelf Goelst design?

Kijk maar naar de perfecte afwerking. Luister hoe

stemen voor paneelgordijnen, vouwgordijnen en

Goelst Nederland, Lorentzstraat 11, 6716 AD Ede,

geruisloos ze hun werk doen. En geniet van het

lichtkoepels. Heeft u bijzondere wensen? Elke vorm,

telefoon 0318 64 81 00, www.goelst.nl.

Dat moet Goelst zijn!


De meeste relaties van het Z&R vaktijdschrift hebben contact met John Kösters, Maikel

Het Z&R Team

Teamwork Wijman of redacteur Thijs Pubben. Het mag echter duidelijk zijn dat een omvangrijk project als Z&R gemaakt wordt door een heel team vaste en een aantal freelance medewerkers. Graag stellen we ons even aan u voor:

John Kösters

Thijs Pubben

Bladmanager

Eindredacteur

Maikel Wijman

Barry Hoogkamer

Accountmanager Z&R Jaarboek / Z&R online

Art direction/vormgeving

Dennis Schiering

Mariëlle van den Groenendaal

Accountmanager projectadresboek / Z&R online consument

Secretariaat

155


Z&R Product of the Year Award,

Innovatie, techniek en ondernemen Z&R ziet als een van haar taken om creatieve geesten te prikkelen en innovatie te stimuleren. Toen in 1998 steeds meer bedrijven internet als medium ontdekten, begon vakblad Z&R met het beoordelen van internetwebsites van zonweringbedrijven en fabrikanten. De Z&R internet Award is daaruit voortgekomen. Doel van de Internet Award was om het maken

ten die al op de markt zijn. Ze bekijkt de

Uit alle inzendingen kiest de vakjury ver-

van professionele sites te stimuleren door sites

technische constructie, de vormgeving, de

volgens een aantal genomineerden en uit-

van bedrijven uit de branche te beoordelen en

prijs-kwaliteitverhouding, de toepasbaarheid

eindelijk een winnaar. Beeldend kunstenaar

waarderingscijfers en tips te geven om de pagi-

en het gebruiksgemak. En – heel belangrijk –

Arno Rademakers ontwerpt ieder jaar speciaal

na’s te verbeteren. In 2003 was het gemiddelde

welke innovaties in het product zijn toegepast.

voor de nummer 1 een uniek kunstwerk.

niveau van websites in de branche inmiddels dermate gestegen dat wij van mening waren dat ieder bedrijf uitstekend in staat was om een goede internetsite te maken of te laten maken. In het voorjaar van 2004 lanceerden wij daarop als opvolger van de Internet Award het idee om elk jaar een Z&R Product of the Year Award uit te reiken. Ons idee viel niet alleen in goede aarde bij zonweringfabrikanten, ook anderen waren positief over deze verkiezing. Sindsdien doet vakblad Z&R elk jaar een oproep aan producenten en importeurs om nieuw gelanceerde producten in te sturen voor de Z&R Product of the Year Award. De vakjury van Vakblad Z&R beoordeelt alle inzendingen op de voordelen en op de kansen ten opzichte van vergelijkbare producDit jaar is de Z&R Project of the Year Award voor de Limited Edition collectie van Rainbowsol

156


Z&R Product of the Year Award

Winnaars van de Z&R Product of the Year Award zijn: 2004

Eurolook met het ramkraakbestendige

doorzichtige rolluik

2005

Suncircle met het unieke glijlagersysteem voor

zonneschermen

2006

Roma met het dak-raamrolluik Werso速

2008

Huits BV met het zonweringsyteem BOOM

2009

Coulisse met de afstelplug voor rolgordijnen

2010

Rainbowsol met het Limited Edition Concept

157


Z&R Jahrbuch Niererlanden  

Jahrbuch über Sonnenschutz, Rollläden, Türen und Porten