Page 1

3

2013 • jaargang 17 w w w. z e n r o n l i n e . n l

vaktijdschrift over zonwering, rolluiken, klimaatbeheersing en afsluitingen

Z&R Product of the year award 2013 PBS gaat verder met jong managementteam Leiner Benelux: Tino den Bleijker

Succesvol ondernemen: concurrentie bestaat niet Specials horecazonwering en markiezen op (on)verwacht bezoek in nieuwegein


MODULO nu op het platvorm van .P en .XP

Modulair systeem Buitenjaloezieën monteren was nog nooit zo eenvoudig!!!

NIEUW

MODULO.P als weggewerkt systeem

MODULO.XP als zichtbaar systeem met geïntegreerde insectenhor.

De betrouwbaar en gemakkelijk te installeren buitenjaloezie MODULO verschijnt nu in een herzien uniform design. Twee diepte- en vier hoogtematen in combinatie met uniforme geleiders als bij de opbouwvarianten, maken plaatsing van dit systeem nog eenvoudiger. Door toepassing van MODULO kan tot 70% van de installatietijd worden gewonnen. De zichtbare kastsystemen worden vervaardigd van hoogwaardig geëxtrudeerd aluminium en onderscheiden zich door een discreet uiterlijk met onzichtbaar weggewerkte schroeven op het revisiedeksel. De XP-variant maakt de toepassing van een insectenhor mogelijk, af fabriek of later als uitbreiding. Dit systeem is voor uw klant, zowel als voor u als vakman, door zijn eenvoud van ongekende waarde.

Voor meer informatie Tel. 0168-405259 Fax. 0848-321889 info@romabenelux.nl w w w. r o m a . d e

Die Marke vor dem Fenster™


voorwoord Maar ze hebben ook smaak! Eigenlijk had Obelix het zo’n tweeduizend jaar geleden al heel goed gezien: “Rare jongens die Romeinen!” En dan lezen we voor het gemak maar even Italianen voor Romeinen. Aan het begin van onze jaartellingen beheersten ze met hun legioenen en hun uitstekende bestuurlijke en administratieve systeem bijna heel Europa en grote gebieden in Noord-Afrika. Die status hebben ze daarna nooit meer bereikt. Nu lijkt Italië soms wel een bananenrepubliek. Ze hebben de clowneske Silvio Berlusconi met zijn bunga bunga feestjes. Ze hebben corruptie. Ze hebben (nog steeds) de maffia. Ze hebben afvalbergen in Napels en bergen andere problemen. Maar ze hebben ook smaak! Heel veel zelfs. Italianen maken bijvoorbeeld prachtige kleren en prachtige auto’s. En de Squadra Azzurra speelt misschien niet altijd het aantrekkelijkste voetbal, ze staat er wel altijd het mooiste op! Vormgeving kun je aan Italianen wel overlaten. In deze Z&R zijn er ook weer enkele staaltjes van te zien. Kijk maar eens op pagina 44: de Piazza Bra in Verona. Het is maar een klein item in deze Z&R en ook nog eens een project van het Zwitserse Stobag. Maar met alle respect voor Stobag – want ze maken mooie spullen – gaat het niet om het merk op zich. Het gaat erom wat die Italianen ermee hebben gedaan. Geen simpele rechttoe rechtaan oplossing met overal dezelfde schermen tegen de historische gevels, maar een smaakvol ensemble van verschillende schermen, in verschillende afmetingen en verschillende kleurstellingen. De zonwering verhoogt de visuele kwaliteit en sfeer op de Piazza Bra aanzienlijk, wat zich voor de horeca zeker betaald zal maken. Een project als dit is een pleidooi voor kwaliteit. Het is een pleidooi om niet altijd blind voor de goedkoopste en meest voor de hand liggende oplossing te kiezen. Maar voor de optimale oplossing. Natuurlijk is de prijs belangrijk, maar de kwaliteit van een product, de vormgeving, of het past in zijn omgeving, of het duurzaam is in gebruik en vanuit milieuoogpunt zijn overwegingen die ook belangrijk zijn. Verder in deze Z&R natuurlijk de Z&R Product of the Year Award 2013. Veel waardering voor de bedrijven die weer heel mooie producten hebben ingezonden. Een goed niveau dit jaar, maar zonder echte uitschieters. De eerste schifting heeft inmiddels plaatsgevonden en er zijn zes producten genomineerd – waaronder ook een ander voorbeeld van Italiaans design – die in een tweede ronde gaan uitmaken wie de felbegeerde award in de wacht gaat slepen. Het blijft dus nog even spannend. Tussen vaste rubrieken als het Journaal, de Specials Markiezen en Horecazonwering, onze gastcolumn De Pen en Onverwacht Bezoek ook twee bedrijfsreportages, en wel van Leiner en PBS. Het Tilburgse PBS bleef de laatste jaren, ondanks het feit dat het een van de belangrijkste Nederlandse zonweringproducenten is, vaak toch een beetje op de achtergrond. Maar het bedrijf heeft nu een nieuw en jeugdig managementteam en is klaar om een nieuwe start te maken. Hopelijk is de hele branche dat, want de winter is nu definitief voorbij. Laat het zonweringseizoen maar komen! Maar denk eraan: ga voor de smaakvolle oplossingen.

Thijs Pubben


Vaktijdschrift over zonwering, rolluiken, klimaatbeheersing en afsluitingen

www.zenronline.nl Jaargang 17, nr. 3 2013 Sinds 1997 Verschijnt 8 x per jaar ISSN 1387-0181

6

uitgever

Schatbeurderlaan 6 Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 F +31 (0)495 521335 E info@louwersuitgevers.nl W www.louwersuitgevers.nl

redactiecoÖrdinatie Thijs Pubben

Redactieteam Nederland: Wim van Engelen, Jerry Helmers, Thijs Pubben, Jan-Kees Verschuure, Piet Willemsen België : Erika Claessens, Dave Cuypers, Henri Gielen, Koen Mortelmans, Bram Souffreau, Michel Vandenheede, Bert Verbeke

BLADMANAGEment John Kösters E j.kosters@louwersuitgevers.nl

58

secretariaat Manuela Depenbrock Sandra Reijnders

Advertenties

Online aanleveren: https://louwersuitgevers.wetransfer.com o.v.v. naam en project Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 E info@logobv.nl

digitale verkoop John Kösters E j.kosters@louwersuitgevers.nl

Abonnementsprijs € 81 per jaar exclusief BTW ING 41 71 65 t.n.v. Louwers Uitgeversorganisatie BV o.v.v. Z&R Informatie over abonnementen: T +31 (0)495 450095 E info@louwersuitgevers.nl

Adreswijzigingen Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert

Opzeggingen Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonementsperiode geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP Z&R is een onafhankelijk vaktijdschrift voor de ­zonweringsbranche. Z&R wordt verspreid onder alle bedrijven, die op enigerlei wijze be­drijfs­matig actief zijn in de zonweringsbranche, waaronder fabrikanten, assembleurs, groothandelsbedrijven, importeurs, toeleveranciers en zonweringdetaillisten.

Vormgeving/art direction LOGO Reclame- Ontwerpbureau BV T +31 (0)495 450065 E info@logobv.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

6 10 12

PBS gaat verder met jong managementteam Succesvol ondernemen: concurrentie bestaat niet Z&R Product of the Year Award 2013

Luxaflex Casa

15

Plisséfit van Unilux

17

Ilios van ShadeLAB

19

Tedsen Teletaster

20

Ulterio van Copaco

22

Elektrische buitenzonwering voor lichtkoepels van Velux 24

Z&R Journaal OutMore anticipeert op ontwikkelingen in overkappingen

26 56


GENOM

INEE Z&R PRO DUCT O RD F THE

YEAR AW ARD

35

12

60 special horecazonwering Special Markiezen

Coverfoto:

Collectie Stobag.

70 35 65

Tino den Bleijker van Leiner Benelux

58

Unieke symbiose tussen Concordia Textiles en Copaco

60

De Pen: Marc Vervisch, zaakvoerder van Copaco

63

Renson: het terras is het visitekaartje van een horecazaak

70

Op (on)verwacht bezoek in Nieuwegein

72

Wie doet wat

75


Tekst: en foto’s: Thijs Pubben

PBS GAAT VERDER MET JONG MANAGEMENTTEAM

De stille kracht laat weer van zich horen Bas, Jaap en Gijs van der Aa.

6

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2013


PBS is een van de belangrijkste zelfstandige zonweringproducenten van Nederland, maar toch heeft het bedrijf in de afgelopen jaren weinig van zich laten horen. Ook in de kolommen van Z&R was PBS maar zelden present. Met een nieuw, jeugdig managementteam aan het roer moet dat allemaal gaan veranderen. De stille kracht uit Tilburg laat weer van zich horen.

Het is natuurlijk niet de beste tijd voor de zonwe-

de aandelenoverdracht noodgedwongen uitgesteld.

uitgangssituatie met de verwevenheid van PBS

ringbranche, met een crisis op de woningmarkt,

In 2012 hebben we nagedacht hoe het nu verder

met Ambiance, dat zijn eigen verantwoordelijk-

dalend consumentenvertrouwen, een ijskoud

zou moeten. Het toekomstperspectief voor PBS

heid heeft richting de bij Ambiance aangeslo-

voorjaar en nog wat kleinere ‘kwalen’, maar toch

in de samenwerking met Ambiance is gunstig en

ten zonweringspeciaalzaken. PBS focust op het

kijken ze bij PBS optimistisch naar de toekomst.

Bas, Jaap en ik wilden door, maar de overname

samenstellen en up to date houden van een

Met Gijs, Bas en Jaap van der Aa staat een

moest worden geforceerd, anders zou ze nog lan-

breed assortiment zonwering- en buitenlevenpro-

nieuwe generatie aan het roer die het bedrijf een

ger worden uitgesteld.”

ducten. Dat gebeurt deels in eigen ontwikkeling, deels door samen te werken met gerenom-

nieuwe toekomst moet geven. De broers zijn al

meerde aanbieders in de markt, zoals Corradi,

sinds respectievelijke 2004, 2005 en 2010 bin-

“Zonder vooroverleg of iemand in te lichten, ben

nen PBS actief. Het bedrijf werd toen nog geleid

ik toen met mijn schoonvader gaan praten”, ver-

Wo&Wo, Itallum en Somfy. De terrasoverkappin-

door Herman van der Aa en was in handen van

volgt Gijs van der Aa. “Of hij ons misschien zou

gen van Corradi worden exclusief afgezet via de

Jos van der Aa en Theo Moonen, de overgebleve-

kunnen helpen. Dan spelen natuurlijk allerhande

Ambiance dealers, met Wo&Wo wordt intensief

nen van zeven initiatiefnemers die het bedrijf in

factoren een rol. Hoe zou mijn vrouw daar tegen-

gespard over producten, terwijl de schuifdaken

over staan, mijn vader, mijn broers? Maar we zijn

van Itallum het assortiment van PBS complete-

er uitgekomen en uiteindelijk hebben we een

ren, waardoor in elk marktsegment een passend

management buy out kunnen uitvoeren.”

product kan worden aangeboden.

pand gebouwd voor de productie van zonne-

Gijs en Bas van der Aa zijn per 27 december

Terwijl Gijs en Bas van der Aa bezig zijn met de

schermen en rolluiken en in jaren daarna is het

2012 als nieuw managementteam aan de slag

dagelijkse leiding van PBS, het ontwikkelen van

bedrijf voorspoedig doorgegroeid. In 1999 is

gegaan, als algemeen en commercieel directeur.

een strategie voor de toekomst en marketing en

Ambiance opgericht om samen met de dealers

Dat betekende dat afscheid moest worden geno-

communicatie, richt Jaap van der Aa zich als

een blok in de markt te vormen.

men van oudgedienden Herman van der Aa en

productiemanager actief op het organiseren en

1980 hadden opgericht. PBS heeft vanaf de oprichting een goede ontwikkeling doorgemaakt. In 1990 werd een eigen

Frank Veelenturf. Geen gemakkelijke beslissing,

stroomlijnen van de productie. “We zijn bezig

Familiebedrijf

niet in laatste plaats vanwege de goede (familie)

met een efficiencyslag, omdat binnen de produc-

Nadat Theo Moonen in 2006 uit het bedrijf is

relatie en de onvoorwaardelijke inzet die de

tie nog veel winst te behalen is, bijvoorbeeld door

gestapt, hebben Jos van der Aa en zijn zonen in

beide PBS’ers in hart en nieren altijd hebben

opdrachten voor de project- en de particuliere

nauw overleg besloten dat PBS in de familie moet

getoond. Maar uiteindelijk is het vertrek in goed

markt te integreren.”

worden en dat Gijs, Bas en Jaap de aandelen zou-

overleg geregeld.

Ambiance

den overnemen. “Dat besluit is genomen vóór de goede jaren 2007-2008”, vertelt Gijs van der Aa,

Bouwen aan de toekomst

PBS heeft een sterk concept door de samenwer-

“maar door de daaropvolgende economisch terug-

De broers zijn nu bezig om de toekomstvisie

king met Ambiance, dat zich in het midden- en

gang, is die horizon steeds verder opgeschoven en

voor PBS verder uit te werken. Er is een sterke

hogere segment van de markt beweegt.

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2013

7


“Het zijn vooral de grotere dealers met een breed

uitgestoken, heeft voor een stimulans voor het

“In 2013 ligt de focus op verdere verbetering

pakket die zich bij Ambiance aansluiten”, con-

hele bedrijf gezorgd. Ons managementteam is

van de leverbetrouwbaarheid en productverbete-

stateert Bas van der Aa. “De dealers zien dat

weliswaar jong, maar dat stimuleert vooral om

ring. Mogelijk dat we dan in 2014 gaan kijken

Ambiance meerwaarde biedt. Door de samenwer-

vooruit te kijken naar de toekomst”, constateert

of we ons productassortiment verder kunnen

king onder de vlag van Ambiance hoeven ze niet

Gijs van der Aa. “Ons assortiment is breed en

uitbreiden.” PBS laat hoe dan ook weer van

alles zelf bij te houden en kunnen ze zich focus-

we zijn bereid tot samenwerken”, vult Bas aan.

zich horen.

sen op hun core business: verkoop en montage.” Overigens levert PBS ook aan een groot aantal dealers dat niet bij Ambiance is aangesloten. “Vanzelfsprekend wordt de keuze altijd helemaal aan de dealer gelaten.” Overigens hebben Ambiance Zonwering en fabrikant PBS vanaf 1 januari nog meer dan voorheen hun eigen focus gekregen. PBS richt zich primair op zijn rol als totaalleverancier en handelshuis van buitenzonwering- en buitenlevenproducten, terwijl bij Ambiance Zonwering het verder versterken van de formule en het verdienmodel van de ondernemer nóg centraler zijn komen te staan.

België Behalve in Nederland is PBS ook in België actief. Met Wim Vanneste heeft PBS daar speciaal een accountmanager voor in dienst. “Belgische dealers zijn moeilijker te overtuigen, maar als ze eenmaal over de streep zijn, is hun loyaliteit groot”, weet Bas van der Aa inmiddels. PBS levert in België aan een aantal dealers die de particuliere

Zonnezeil Corradi.

markt bedienen, maar ook aan projectpartijen. Het zijn nu even moeilijke tijden, maar de zonweringbranche heeft zeker toekomst, constateren de broers Van der Aa. Gijs van der Aa: “Energiebesparing en duurzaamheid zijn steeds belangrijkere thema’s, waarbij zonwering een belangrijke rol kan spelen. De sector heeft daarmee goud in handen.” PBS speelt daarop in door zonwering te leveren die HR-ready is. Bovendien wordt het charmeoffensief van Romazo gesteund dat is bedoeld om meer dealers aan de branchevereniging te binden. Heel belangrijk, vinden ze bij PBS, omdat draagvlak onmisbaar is, niet alleen voor het duurzaamheidsverhaal, maar ook voor de belangen van de sector in tal van andere opzichten.

Boost De jonge generatie aan het roer heeft PBS een boost gegeven. “Ook het personeel is enthousiast. Dat wij als drie broers onze nek hebben

Eigen poedercoating.

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2013

9


succevol

ondernemen Tekst: Jerry Helmers

Concurrentie bestaat niet Hoe denkt u over uw concurrentie? Heeft u er last van? Houdt u uw concurrenten goed in de gaten? Laten ze u af en toe schrikken? Reageert u op ze? Als u deze vijf vragen met ‘ja’ heeft beantwoord, dan heeft u nog een aantal uitdagingen te gaan. Bewezen succesondernemers kijken namelijk helemaal niet naar de concurrentie. Ze laten die voor wat het is en trekken hun eigen plan. Sterker nog, voor succesondernemers geldt het devies: ‘concurrentie bestaat niet’.

Economische tegenwind of een flinke duw in de

De ondernemer die erkent dat concurrentie wèl

hetzelfde product leveren. De concurrent kan

bestaat, zegt daarmee ook iets over zichzelf.

– uitgaande van de fysieke eigenschappen van

rug, de ene ondernemer blijkt ongeacht de eco-

Hij geeft namelijk impliciet aan dat de eigen,

het product – uit meerdere zaken kiezen.

nomische conjunctuur gewoon succesvol, terwijl

unieke kenmerken van zijn bedrijf of product

Succesondernemers weten dat en ontwikkelen

het voor de andere maar niet wil lukken. Daarom

nog niet op orde zijn. Zó onderscheidend is

een eigen, uniek en onderscheidend vermogen

bespreekt Jerry Helmers – vaste redacteur van

de betreffende ondernemer blijkbaar niet! Hij

ten opzichte van hun collega-ondernemers die

Z&R en overtuigd ZZP’er – in elke aflevering van

is nog te veel vergelijkbaar met de bedrijven

hetzelfde product leveren.

Z&R in 2013 een verhaal over ondernemerschap om te inspireren, te motiveren, te triggeren, te

– concurrenten – die in dezelfde vijver naar opdrachten vissen.

Succesondernemers kiezen dus duidelijk een

teasen… De artikeltjes zijn bedoeld om (zon-

eigen lijn. Ze houden vast aan waar ze voor staan,

wering)ondernemers met een andere blik naar

Voor de ondernemer die zegt last te hebben van

maar bewegen tegelijkertijd flexibel mee met de

hun ondernemerschap te laten kijken en nieuwe

de concurrentie, kunnen er twee dingen aan de

markt. Door de sterke eigen lijn, kunnen ze met

ideeën te laten opdoen om een betere en succes-

hand zijn:

recht zeggen: ‘concurrentie bestaat niet!’

vollere ondernemer te worden.

1. Hij geeft vergelijkbare bedrijven de kans om hun eigen, unieke positie beter naar voren te brengen. Misschien leveren ze hetzelfde product maar bieden ze meer, andere of creatievere toegevoegde waarde, waardoor de klant logischerwijze voor de concurrent kiest. Toegevoegde waarde kan zitten in serviceniveau, klantvriendelijkheid, technische kennis betreffende het product, bereikbaarheid (openingstijden), maatschappelijk verantwoord ondernemen, betrokkenheid bij de gemeenschap (waardoor de gunfactor stijgt) enzovoorts, enzovoorts. 2. Hij weet niet waar zijn eigen kracht ligt. Daarnaast is het van groot belang om generieke en specifieke concurrentie van elkaar te onderscheiden. De consument kan op vele mogelijke manieren zijn geld besteden. Hij kan besluiten om een zonwering aan te schaffen, maar kan het beschikbare budget ook uitgeven aan een heerlijke vakantie op Mallorca. Vakantie is dus feitelijk ook een concurrerend product voor de zonweringspecialist. Succesondernemers zijn zich daarvan bewust en passen hun communicatie en marketing daarop aan. Specifieke concurrentie komt van bedrijven die praktisch

10

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2013

‘Ondernemerschap is kansen grijpen. En als die kansen er niet zijn, creëer je ze zelf!’


hallo Louise met

,

uw persoonlijke experte* in zonweringsdoek

*

U merkt het, sinds jaren test Louise persoonlijk elk nieuw product van Sunprotex.

TEST ONS, BEL LOUISE OF KOM DE SITE BINNEN EN ERVAAR ONZE PERSOONLIJKE SERVICE OP HET MEEST HOOGSTAANDE PROFESSIONELE NIVEAU.

+32(0)57 221 221

Ludwig Kestelyn : “Luisteren en innoveren weten ons klanten te waarderen” VRAAG NU NAAR DE NIEUWE SUNPROTEX-PRO COLLECTIE

Kwaliteit wordt gemeten: het meest verregaand tracebility systeem garandeert de feilloze precisie van Sunprotex. Snelheid dankzij organisatie: met een voorraad van meer dan 100 000 m² Screen- , Soltisdoek en Acryldoek. Service is een evidentie: het Sunprotex team staat voor u klaar met de meest flexibele aanpak en een persoonlijke service. Albert Dehemlaan 27 - B-8900 Ieper - louise@sunprotex.be

www.sunprotex.be


Z&R product of the year award

Tekst: Thijs Pubben Foto’s: Thijs Pubben, inzendende bedrijven

Z&R PRODUCT OF THE YEAR AWARD 2013

Relatieve rust in het jaar na de R+T 2012 GENOM

INEERD Z&R PRO DUCT O F THE

YEAR AW ARD

Het is natuurlijk niet exact te duiden of het aan het ‘post R+T jaar’ ligt, of dat het de crisis is, die bedrijven noopt op hun ontwikkelingsbudget te beknibbelen. Feit is dat het aantal inzendingen voor de Product of the Year Award in 2013 beduidend lager is dan in 2012: 22 tegen 35. Overigens toch een heel mooi aantal. De kwaliteit van de inzendingen is goed te noemen, al zitten er weinig echte uitschieters tussen. Geen producten dus waarvan al bij voorbaat min of meer vaststaat dat zij uiteindelijk hoge ogen zullen gaan gooien.

12

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2013


Z&R product of the year award

De 22 inzendingen van dit jaar zijn ingestuurd door zestien bedrijven (tegen

waarvoor het is ontworpen: insecten weren. De praktische en functionele

28 inzendende bedrijven het vorig jaar). Koploper is Stobag met drie inzen-

Plisséfit met veel nieuwe mogelijkheden is een manifestatie van de voort-

dingen, Elero, luxaflex, ShadeLAB en Velux hebben er twee, de overige

durende vernieuwingsdrang van Unilux. Een bedrijf dat die drang ook heeft,

bedrijven hebben één inzending ingestuurd.

is Velux dat voor deze editie van de Z&R Product of the Year Award een

Inzendingen

lichtkoepels heeft aangemeld.

basic rolluik voor dakramen en een buitenzonwering op zonne-energie voor Innovatieve ‘Willie-Wortel-uitvindingen’, zoals de Easy Click die het vorig jaar met de Award aan de haal ging, waren er dit jaar niet bij. Wel veel

Inzendingen die verder niet in een groepje of categorie passen, zijn het

nieuwe uitvoeringen van gangbare zonweringproducten, zoals de overkap-

Ulterio zonweringdoek uit geryclede petflessen van Copaco, de m49-c

ping met lamellendak van Biossun (via OutMore), de mooie Casa terras-

Multicomfort vouwwand van Weinor en de Deco Designer van Sunreflex om

overkapping en het Spectra® Nova zonnescherm van Luxaflex®, het strak

3D-visualisaties te maken. Die laatste is – net als de Plisséfit – op herhaling, na een eerdere poging in 2012. De m49-c is een vernuftig vouwwand-

‘Door het ontbreken van echte uitschieters en doordat de juryleden vanuit hun eigen, uiteenlopende perspectief naar producten kijken, waren de beoordelingen van de juryleden erg divers’

systeem voor serres, terrasoverkappingen, maar ook voor balkons. Ulterio is een ‘groen’ product dat nadrukkelijk inspeelt op de groeiende aandacht voor milieu en duurzaamheid.

Overzicht inschrijvingen: (in alfabetische volgorde)

vormgegeven Tiara knikarmscherm van Rainbowsol, de bijzondere, door

1. ASC Floating Cover – zeildak

de Italiaanse architect Mario Mazzer ontworpen screens en uitvalscher-

2. Biossun

men Ilios en Aire van ShadeLAB, de Zwitserse degelijkheid uitstralende

3. Copaco Ulterio – zonweringdoek uit geryclede petflessen

Pergolino pergolazonwering en Terrado terrasoverkapping van Stobag, het

4. Elero Centero – voor huisautomatisering met

overkapping met lamellendak

smartphone of tablet

fraai vormgegeven knikarmscherm Lumisol van Winsol en de parasol Bloom van het Belgische Sywawa. Die laatste is in feite een ‘gewone’ parasol, maar

5. Elero MultiTel 2 – bidirectionele handzender

dan wel met een bijzonder vorm en functionaliteit.

6. Luxaflex Casa – terrasoverkapping 7. Luxaflex

Spectra® Nova – terraszonwering

Ook zonweringen, maar toch heel anders dan het gangbare zijn ingezonden

8. Rainbowsol Tiara – knikarmscherm

door ASC (via OutMore) en Shadesign. Het zijn schermen – Floating Cover

9. ShadeLAB Aire – screen

en ShadeOne Twister nr.1 – die niet door knik- of uitvalarmen worden

10. ShadeLAB Ilios – screen en uitvalscherm

ondersteund, maar aan kabels hangen die aan de gevel en aan staanders

11. Shadesign

zijn bevestigd. Weer eens iets heel anders dan de geijkte schermen en

12. Stobag HomeWizard – domoticasysteem

overkappingen, al is het de vraag of het grote publiek ervoor warm zal lopen.

13. Stobag

ShadeOne Twister nr.1 – zonnezeil Pergolino – pergolazonwering

14. Stobag Terrado – terrasoverkapping Een populair thema tegenwoordig is huisautomatisering, eventueel van

15. Sunreflex Deco Designer – hoogwaardige 3D visualisatie- en designtool

afstand. Elero en Stobag hebben daarvoor de Centero en de HomeWizard ingestuurd. Daarbij sluit ook de tweede inzending van Elero aan, de

16. Sywawa

bidirectionele handzender Elero MultiTel 2 met vijftien kanalen en veel

17. Tedsen MO710AZ motorbesturing en niet te kopiëren handzender

inzetmogelijkheden. Ook uit de hoek van motorisering en besturing komt de inzending van Tedsen: de MO710AZ motorbesturing voor parkeergarages

Bloom – designparasol

18. Unilux Plisséfit – inkortbare en in of op de dag te plaatsen plisséhordeur

van bijvoorbeeld appartementsgebouwen met een – heel nuttig – niet te 19. Velux

basic rolluik voor dakramen

20. Velux

buitenzonwering op zonne-energie voor lichtkoepels

Unilux heeft opnieuw zijn Plisséfit ingestuurd. Vorig jaar nog een proto-

21. Winsol

Lumisol – knikarmscherm

type, nu een volwaardig product dat vanaf dit voorjaar klaar is om te doen

22. Weinor

m49-c Multicomfort – vouwwand

kopiëren handzender.

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2013

13


Z&R product of the year award

Genomineerden Uit al de inzendingen heeft de jury een keuze moeten maken. Door het ontbreken van echte uitschieters en doordat de juryleden vanuit hun eigen, uiteenlopende perspectief – techniek, functionaliteit, design, marktkansen… – naar producten kijken, waren de beoordelingen van de juryleden erg divers. Sommige producten boekten bij het ene jurylid een hoge score, terwijl ze door een ander jurylid een stuk lager werden gewaardeerd. Met als gevolg uiteindelijke een toch wel verrassend resultaat. Gezien de uitslag van de eerste beoordelingsronde heeft de jury besloten om zes genomineerden voor de Z&R Product of the Year Award 2013 aan te wijzen. Uit die zes zal in een tweede stemronde de winnaar worden gekozen. De jury gaat dan opnieuw kijken naar aspecten als het innovatieve karakter van de inzendingen, maar ook naar vormgeving, marketingaspecten en – ook belangrijk – kansen voor de dealer.

De zes genomineerden zijn – in willekeurige volgorde – Luxaflex met de Casa terrasoverkapping, Unilux met de Plisséfit, ShadeLAB met Ilios, Tedsen met de motorbesturing MO710AZ en de niet te kopiëren handzender, Copaco met het zonweringdoek Ulterio uit geryclede petflessen en Velux met de buitenzonwering op zonne-energie voor lichtkoepels. Deze zes bedrijven stellen de genomineerde producten hierna nog een keer voor.

Dank! Maar eerst een welgemeend woord van dank aan alle bedrijven die producten voor de Z&R Product of the Year Award 2013 hebben ingezonden. De enthousiaste inbreng van eenieder is zeer gewaardeerd.

14

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2013


GENOM

INEERD Z&R PRO DUCT O F THE

COMFORTABEL BUITEN LEVEN MET VASTE TERRASOVERKAPPINGEN VAN LUXAFLEX®

YEAR AW ARD

Luxaflex® Casa Door de introductie van Luxaflex® Casa heeft Luxaflex® nu vaste terrasoverkappingen in het assortiment. Deze opvallende toevoeging onderscheidt zich in kwaliteit, design en functionaliteit. Luxaflex® is er zeer trots op dat dit recent gelanceerde product nu al is genomineerd voor de Z&R Product of the Year Award 2013!

“Door de terrasoverkapping toe te voegen aan ons assortiment bieden we klanten een elegante oplossing om de woonruimte te vergroten en raamdecoratie, terrasoverkapping en buitenzonwering met elkaar te combineren”, zegt Lisette van Zelst van Luxaflex Nederland.

Elegante constructie De combinatie van glas en aluminium zorgt voor een sterke en elegante constructie. Door de strakke afwerking zijn er nagenoeg geen schroeven zichtbaar. De overkapping wordt volledig op maat gemaakt met een maximale breedte van 6 m en een maximale uitval van 4 m, met twee staanders op de uiteinden. Het design met de asymmetrische palen en de uitvoering in aluminium met gelaagd glas 5.5-2 geven de terraskamer een duurzame en mooi afgewerkte uitstraling. De combinatie van materiaalgebruik, techniek en design zorgt voor de ideale omstandigheden voor comfortabel wonen en buitenleven.

Kwaliteiten in twee vormen De Luxaflex® Outdoor terrasoverkapping wordt geleverd in twee kwaliteiten, te weten de Luxaflex® Casa Modern en de Luxaflex® Casa Classic. De verschillende voorprofielen zorgen ervoor dat de terrasoverkappingen passen bij de wensen van de klant en de stijl van de woning. De Luxaflex® Casa heeft standaard een bladvanger. De toepassing van geëxtrudeerde aluminium kopschotten, waardoor er nagenoeg geen schroeven zichtbaar zijn, dragen bij aan de hoogwaardige afwerking. De constructie kan worden voorzien van extra ondersteuning door een extra middenstaander zodat breedtes van meer dan 6 m ook mogelijk zijn. Het is ook mogelijk om led-verlichting in de constructie aan te brengen, al dan niet in combinatie met een heater. De zijkanten kunnen geheel of gedeeltelijk worden afgesloten met een spie of glazen zijwand en voor de voorzijde zijn glazen paneeldeuren leverbaar. “Samen met bijvoorbeeld een Beaufort® screen ontstaat een combinatie om van te genieten”, aldus Lisette van Zelst. De terrasoverkapping is bestand tegen alle seizoenen. De maximaal toegestane sneeuwbelasting is 70 kg/m2. Wanneer de overkapping op het zuiden is georiënteerd en er sprake is van sterke zonne-instraling, kan boven de glasplaten een zonwering worden geplaatst, bijvoorbeeld de Luxaflex® Omega. Die vormt dan een warmte- en lichtreducerend schild boven en rondom de overkapping en het onderliggende terras.

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2013

15


Uw voordelen: Montage:

Zowel ‘in’- als ‘op de dag’ te monteren zonder hulpprofielen.

Prijs:

Goedkoper dan de oude plisséhordeur (tot wel 40%!)

Afmetingen:

Het pakket is smaller geworden (van 105mm naar 90mm en ‘op de dag’ 80mm) De afmetingen zijn in 3 cm oplopend en als Easy gereed voor installatie.

CATALOGUS 2013 Eind maart is de nieuwe catalogus weer verspreid onder haar dealers. Unilux is er weer helemaal klaar voor, u binnen 10 werkdagen de beste kwaliteit insectenwering te leveren. Heeft u de catalogus nog niet ontvangen, neem dan z.s.m. contact met ons op en zorg dat ook u klaar bent voor het nieuwe horrenseizoen!

Design:

Aangepast strak, eigentijds design.

Voorraad:

Inkortbaar en dus zonder risico op voorraad te leggen.

Kleuren:

Leverbaar in 5 standaard RAL kleuren (9001, 9006,9010, 7016 en 8019) zonder meerprijs.

T +31 (0)411 67 79 53 www.unilux.nl

Bekijk ook de animatie op www.plissefit.nl!


GENOM

INEERD Z&R PRO DUCT O F THE

YEAR AW ARD Tekst: Patrick van Loosbroek Foto’s: Unilux

DE ULTIEME INSECTENWERING:

Plisséfit van Unilux Suggesties van Unilux aan het adres van de Japanse fabrikant om de plisséhordeur toegankelijk te maken, zijn in het verleden meer dan eens vriendelijk genegeerd. Kleinere aanpassingen om het product geschikt te maken voor de Nederlandse markt zijn gelukkig wel regelmatig gehonoreerd, maar de laatste jaren helaas steeds slechter begrepen. Maatstaffels, kleuren HW/GW, XL deur, v-strip, ODD set, dubbele deur, sluitclip, handgreep, de commerciële uiting ‘made in Japan’, tot de verpakking aan toe werden door Unilux aangedragen. Allemaal nieuwe door Unilux bedachte oplossingen waar iedereen door navolging of ‘grijze import’ handig van meeprofiteerde. Eén wens bleef echter onvervuld: de mogelijkheid van montage op de dag. Ondertussen verkocht Unilux al in 30% van de gevallen ODD sets, voor gevallen waarin een kozijn niet diep genoeg bleek. Een noodoplossing, bovendien met een flinke meerprijs en een geïmproviseerde uitstraling. Onbegrepen door de Japanse leverancier heeft Unilux zelf het heft in handen genomen om een oplossing te ontwikkelen. De basisgedachte om het montagedeel omkeerbaar te maken, was er al. Dat moest nu technisch worden uitgevoerd, rekening houdend met verschillende patenten. Het bleek dat een aantal onderdelen helemaal niet zo essentieel waren als de octrooi-beschrijvingen wilden doen geloven. Door de keuze van twee, tegenover elkaar liggende bevestigingspunten van de ketting, werd het stabiliteitsprobleem opgelost en kon de hinderlijke middenschakel achterwege blijven. Samen met een nieuwe, stabielere en lagere ketting kon de cassette flink smaller worden en bleek een tussenstijl, die doorhangen op het horgaas moest voorkomen, overbodig. In februari 2012 is de Plissé2 – toen nog de naam – voor het eerst op de R+T in Stuttgart aan het grote publiek gepresenteerd. De Plisséfit® – zoals hij inmiddels heet – kan net zo gemakkelijk op als in het kozijn worden gemonteerd. Dat deze mogelijkheid nu standaard aanwezig is, vergt overigens wel enige gewenning bij het inmeten. Vaak past de deur ook mooier op het kozijn, al was het maar omdat de deuropening niet word beperkt. Met zijn een strakke uiterlijk zonder groeven, lagere bovenkap en nog plattere onderstrip valt de deur eigenlijk helemaal niet meer op, ware het niet dat de eigenzinnige vergrendelknop bediening bijna uitlokt. Met de Plisséfit® zijn geen plakborstels, ODD sets, hoekprofielen, plakgreepjes enzovoorts meer nodig om een nette hordeur te kunnen monteren. Dat bespaart de detaillist naast mogelijke problemen ook veel tijd. De Plissefit® heeft alles standaard in zich: ODD/IDD montage, leverbaar in vijf RAL kleuren, gunstigere breedtematen, vergrendelknop Twistlock en bovenkapjes die nu ook als eindkapje kunnen dienen. Bovendien bereidt

De Plissefit® is op alle punten een grote verbetering gebleken. De deur is

Unilux de deur al compleet voor om direct te worden gemonteerd, op of in

volledig exclusief voor klanten van Unilux beschikbaar. Inmiddels hebben

de dag, in de juiste breedte, links of rechts openend, indien gewenst met

al ongeveer duizend cursisten de speciale Plissefit® training achter de

V-strip en met een bovenbak uit één stuk. En dat alles ook nog een tegen

rug. Zij zijn klaar voor toekomst met dit nieuwe product, ‘made in Holland,

gunstigere prijzen dan voorheen.

patented by Unilux!’

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2013

17


OFFICIAL DISTRIBUTOR BENELUX

info@copahome.com - www.copahome.com

info@shadelab.it

|

www.shadelab.it


GENOM

INEERD Z&R PRO DUCT O F THE

YEAR AW ARD

Tekst en foto’s: ShadeLab

ITALIAANS DESIGN:

Ilios van ShadeLAB Ilios, bekroond met de Red Dot Design Award 2012, is het nieuwste verticale screen- en uitvalschermsysteem van ShadeLAB. Naast de conceptuele vormgeving biedt Ilios technologische innovatie en uitmuntende prestaties.

Copahome distribueert ShadeLab Copahome is de officiële distributeur van het complete Shadelab zonweringprogramma voor de Benelux. Copahome streeft ernaar om voor •

Ilios is verkrijgbaar in vier verschillende uitvoeringen: met of zonder zij-

zijn dealers een vooruitstrevende en betrouwbare partner te zijn op het

profielen, met een geleiding middels 4 mm dikke roestvrij stalen kabels

gebied zonweringproducten. Door dealers optimaal te ondersteunen, wil

of met uitvalarmen tot 160 cm.

Copahome bereiken dat dealers hun klanten zo goed mogelijk van dienst

Ilios kan tot 5 m breed en 4,5 m hoog.

zijn en zich optimaal onderscheiden in de markt met hoogstaande buitenzonwering en een goede service.

Ilios kan zowel op de muur als tegen het plafond worden gemonteerd.

Ilios kan handmatig of automatisch worden bediend.

Ilios is de enige zonwering op de markt waarbij de onderlat naadloos in de cassette is geïntegreerd, waardoor altijd een hermetische sluiting wordt

Italiaans design

gegarandeerd. Doek en mechanisme worden beschermd tegen regen en

Door het elegante design en de onzichtbaar weggewerkte schroeven past de

atmosferische invloeden, wat zorgt voor een langere levensduur.

Ilios zonweringen perfect bij zowel klassieke als moderne architectuurstijlen. Dankzij de uitgebreide keuze aan doeksoorten en kleuren kan er voor

Smart-Box systeem

elk gebouw altijd een perfecte oplossing worden gevonden.

Door het geringe aantal onderdelen kan Ilios snel en eenvoudig worden geïnstalleerd, waardoor de montagetijd wordt verkort. Dankzij het prakti-

Italiaanse engineering

sche SMART-BOX systeem kan het bovenprofiel snel en eenvoudig worden

Ilios is gecertificeerd door TÜV Rheinland volgens de norm EN 13561.

verwijderd. Zo kan het systeem worden onderhouden en het doek of de

Het ontwerp is gepatenteerd in alle EU-lidstaten. Net als alle andere types

motor worden gewisseld, zonder dat de zonwering van de muur of het pla-

zonwering van ShadeLAB worden voor ILIOS altijd een 80 mm rolbuis en

fond hoeft te worden gehaald.

gecertificeerde Italiaanse schroeven en pinnen gebruikt.

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2013

19


Z&R product of the year award

SPECIAAL TELETASTER® IRP:

het intelligente toegangscontrolesysteem van tedsen Een bekend fenomeen: in een parkeergarage staan veel meer auto’s dan bij de beheerder zijn geregistreerd. De reden is in veel gevallen heel eenvoudig. Op extra handzenders, bijvoorbeeld gekocht op internet, wordt de veiligheidscode van echtgenoot of andere bekende gekopieerd die wel toestemming (lees betaald) heeft voor toegang. Of de extra zender wordt gewoon besteld bij de huismeester onder het mom

voorzien van deze, tot dat moment virtuele handzendercoderingen. Bij het

van een verloren exemplaar, waardoor zelfs een volledig geautoriseerde

eerste gebruik van de zender ter plaatse herkent het geheugen van de ont-

zender worden verkregen. Hoe dan ook verkregen, leiden de extra zenders

vanger de al bij voorbaat geautoriseerde handzender(s) automatisch.

in alle gevallen tot grote ergernis voor de legale gebruikers van de parkeergarage die hun duurbetaalde parkeerplaats bezet vinden.

Het beheer van het systeem is eenvoudig en kan meerder projecten met duizend zenders verzorgen. De basis vormt een USB-programmeermodule

Dat is met het Tedsen Teletaster® IRP systeem voor zenders en ontvangers absoluut voorbij, want kopiëren en/of dupliceren is volledig uitgesloten. Teletaster® IRP staat voor het Intelligent Replacement Program, een even eenvoudig als geniaal systeem. Iedere zender heeft een in de fabriek

Eindelijk een handzender die absoluut niet te kopiëren is

verkregen, absoluut unieke codering, waarmee een Teletaster® IRP zender eenvoudig kan worden voorzien van een geheel vrij te kiezen, persoonlijke codering die in de verwisselbare geheugenmodule van de ontvanger wordt

met softwarepakket dat kan worden gecombineerd met een onder Windows

opgeslagen.

7, 8 of Vista draaiende pc of laptop.

Zender verloren? En nu?

Voor kleinere toepassingen, zoals afsluitingen van een winkel, komen bin-

Voor een verloren zender kan net als voorheen een vervangende worden

nenkort systemen voor maximaal 25 handzenders beschikbaar die dezelfde

geleverd, bijvoorbeeld door de beheerder van het systeem. De nieuwe

unieke eigenschappen hebben. Met het Tedsen Teletaster® IRP systeem is

zender krijgt een code mee die bij het eerste gebruik automatisch en

een revolutie teweeggebracht die bestaande rolling-code systemen duidelijk

onmiddellijk de verloren zender volledig vervangt en dus geheel uit het

in de schaduw plaatst.

geheugen van het systeem wist. Vanaf dat moment is de oude zender niet meer bruikbaar. De truc om een extra zender te verkrijgen door een zender als verloren op te geven, werkt bij de Teletaster® IRP zenders dan ook niet meer. Als dat nodig is, kan een zender natuurlijk uit het geheugen worden gewist, ook als die zender fysiek niet aanwezig is. Dat kan nuttig zijn als een gebruiker bijvoorbeeld niet betaald heeft of verhuisd is zonder zijn zender in te leveren.

Uitbreiding van het systeem Het toevoegen van zenders is, net als alle andere wijzigingen, een zaak van één druk op de knop van de computer waar de gegevens zijn opgeslagen. Zo kan een module worden geleverd met bijvoorbeeld duizend virtuele zendernummers. Deze nummers kunnen bij voorbaat al in de geheugenmodule(s) van de ontvanger(s) worden ingevoerd. Op het moment dat een uitbreiding van het systeem actueel wordt, kan het aantal gewenste zenders worden

20

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2013


GENOM

INEERD Z&R PRO DUCT O F THE

YEAR AW ARD De Tedsen motorbesturing MO715 met het Teletaster® IRP systeem voor toepassing in kleine installaties Dat het Teletaster® IRP afstandsbedieningsysteem uniek is bij toepassing in parkeergarages staat buiten kijf. De unieke eigenschappen zoals het feit dat de zenders niet te kopiëren zijn, heeft al in heel wat projecten zijn waarde bewezen. Met deze gedachte in het achterhoofd heeft Tedsen een motorbesturing ontwikkeld, speciaal voor de bediening van buismotoren, die bij afsluitingen van geringere afmetingen ingezet kunnen worden. instelmogelijkheden. Bij het openen van de behuizing valt als eerste het digitale display op, waarmee alle instellingen direct kunnen worden gerealiseerd en naar wens ook gewijzigd. Technici die vaker met de MO710 besturing hebben gewerkt, kennen de handige eigenschappen van de tot heden gebruikte handterminal ZS701, waarmee de MO710 eenvoudig kan worden ingesteld. In het digitale display van deze nieuwe MO710AZ zijn niet alleen alle mogelijkheden van de oude service-unit opgenomen, maar ook het inleren van de motorlooptijden en de handzenders kan met deze digitale unit eenvoudig worden verwezenlijkt. In feite kan de hele besturing worden geconfigureerd voor de specifieke Deze MO715 besturing kan worden uitgebreid met een ontvangermodule,

toepassing van dat moment, zonder dat de gebruiksaanwijzing nodig is voor

geschikt voor IRP handzenders met de unieke eigenschappen die de kern

het realiseren van instellingen en de bediening. De MO710AZ print met het

vormen van het Teletaster®IRP systeem. Uiteraard beschikt de MO715

display ZS7 vormen binnenkort de basis voor alle MO710 modellen. Met de

daarnaast over de gebruikelijke ingangen voor standaard bedieningsschake-

inplugbare ontvanger- en geheugenmodule wordt het weldra ook mogelijk

laars alsook aansluitingen voor de gangbare beveiligingen van een rolluik.

de MO710AZ te voorzien van de unieke eigenschappen van het Teletaster®

Achter de geringe afmetingen van 200 x 120 x 60 mm, met een mooi front

IRP systeem voor afstandsbediening. Daarnaast is in de MO710AZ plaats

waarin voor plaatselijke bediening folieschakelaars zijn aangebracht, gaat

ingeruimd voor een extra module, waarmee een draadloos systeem de

een volwaardige besturing schuil die geschikt is voor aansluiting van een

communicatie gaat verzorgen met de sluitkant- en boveninloopbeveiligin-

(buis)motor 230 V, maximaal 1500 VA.

gen. Ook dit systeem zal over bijzondere eigenschappen beschikken wat betreft betrouwbaarheid en eenvoud van instelling.

Voor de MO715 is binnenkort een module leverbaar voor combinatie met het Teletaster® IRP systeem. Voor de kleinere toepassingen bestaat, net als bij de grotere systemen, de mogelijkheid om het beheer van de zendercodes voor uw bedrijf door Tedsen te laten verzorgen.

De nieuwe MO710AZ motorbesturing De MO710 besturing wordt al vele jaren toegepast als basis voor de besturing en beveiliging van buis- en blokmotoren in diverse toepassingen, van winkelafsluitingen tot parkeergarages. De uitgebreide mogelijkheden van de besturing zorgen voor eenvoudige montage en instellingen om de besturing optimaal te kunnen benutten. Maar ook de MO710 was toe aan een upgrade. Daarmee zijn niet alleen de gebruiksmogelijkheden sterk verbeterd en uitgebreid, maar ook de montage en

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2013

21


EERD N I M O N E G E UCT OF TH Z&R PROD

D R A W A R YEA

Become aware of your true nature PVC free & ultra ecological sunscreens

Award voor Ulterio

®

geen revolutie maar evolutie! Er leeft nogal wat bij Copaco®! Ook dit jaar

Een prototype van Ulterio®, Copaco®’s ecologisch

waaronder zonweringsdoek. Door PET te recycleren

wordt Copaco genomineerd voor de Z&R Award

binnenzonweringsdoek op basis van gerecycleerd

wordt er bespaard op grondstoffen en doen we

2013. Ditmaal met het revolutionaire screendoek

materiaal, werd voor het eerst voorgesteld op R&T

aan duurzame ontwikkeling. Daarenboven zorgt

ULTERIO .

2012. Dankzij hun functie zijn zonweringsdoeken

het unieke productieproces ervoor dat Ulterio®

®

®

reeds ecologisch doordat ze de UV transmissie

aan de hoogste normen van de zonweringsmarkt

De markt staat vandaag voor een wereldwijd groeiende

verminderen,

beantwoordt.

vraag: Groen - Eco - Recyclage …. ?

energiebesparend gaan werken. Echter, Ulterio®,

Copaco® gaat zelfs nog een stap verder en

Als bekende speler op de screenmarkt anticipeert

ons eco concept voor binnengebruik, gaat

is momenteel bezig met de cradle to cradle

Copaco® op deze marktevolutie, meer bepaald door

nog verder en is speciaal ontwikkeld om een

certificatie voor Ulterio®, een wereldwijd erkend

onderzoek naar meer ecologische productieprocessen

groenere toekomst te creëren.

wordt

certificaat dat de eindgebruiker verzekert dat ze

en de recycleerbaarheid van producten die het einde

100 %

met

werkelijk duurzame producten gebruikt. Dit komt

®

van hun levenscyclus bereikt hebben. Copaco

behoud van de noodzakelijke specificaties voor de

tevens ook de credits voor ‘green buildings’ ten

ambieert een voortrekkersrol in het streven

zonweringsindustrie, dit in tegenstelling tot andere

goede. Green Buildings winnen aan belang en

naar vooruitgang en duurzaamheid. Wij vinden

producten op de markt, waarbij nog steeds een

worden gecatalogeerd aan de hand van LEED en

het belangrijk om als bedrijf waar mogelijk een extra

belangrijke hoeveelheid virgin materiaal gebruikt

BREAM certificatie.

bijdrage te leveren voor meer duurzaamheid van de

wordt. Hiermee draagt Copaco een steentje bij aan

samenleving en het milieu, bovenop

het milieu.

Wat is Cradle to Cradle?

minimum eisen die wat dit betreft al door de overheid

Het Ulterio® doek is beschikbaar in 250 cm en

Cradle to cradle is een nieuw businessmodel met als

gesteld worden.

320 cm breedte met een openingsfactor van

streefdoel: producten te ontwerpen zodat ze van begin

3 %. We hebben niet gekozen voor het standaard

tot eind veilig, gezond en duurzaam zijn. De Cradle

kleurengamma, maar samen met architecten en

to cradle product standaard evalueert producten en

ontwerpers en rekening houdend met de nieuwe

producenten op basis van 5 categorieën (Material

en toekomstige trends, hebben we 8 elegante

Health - Material Reutilisation - Renewable Energy

kleuren ontwikkeld en dit in combinatie met onze

& Carbon management - Waterstewardship - Social

unieke breedtes.

Fairness) met als doel producten te certificeren die

de wettelijke

uit

warmteverlies

PET

flessen

blokkeren

Ulterio

®

vervaardigd,

en

®

een effectieve en positieve impact hebben op mens PET

en samenleving. C2C creëert een positief en

PET is een kunststof. De afkorting staat voor

vooruitstrevend imago waarbij Copaco® zich kan

polyethyleen-tereftalaat. PET-flessen zijn voor 100 %

onderscheiden van concurrenten. Dit kan niet enkel

te recycleren. Van oude PET-flessen worden niet

in het voordeel spelen in relatie met klanten, maar

alleen opnieuw flessen gemaakt, maar ook textiel

ook met leveranciers.


Nominatie Z&R award 2013

Ontdek

ultra ecologische zonwering “Go green” en kies Ulterio®, het ultra ecologisch & pvcvrij binnen-zonweringsdoek van Copaco®®! Zonwering is sowieso al “groen” door de reductie van UV transmissie

innovatie

en het voorkomen van warmteverlies. Ulterio® gaat

zomer 2013

nog een stapje verder! Het doek is geproduceerd uit PET-flessen. Ulterio® is beschikbaar in 8 trendy & innovatieve kleuren en in 2 breedtes (250 & 320 cm). Ontdek Ulterio® en uw ware natuur…

Uitdagingen Om

de

milieu-impact

van

onze

zonwerings-

doeken zo klein als mogelijk te houden, zullen wij in de komende jaren het gebruik van herbruikbare grondstoffen proberen te maximaliseren. Om deze

www.d-ecocon

uitdaging te bereiken, werken wij voortdurend verder aan een “groener” productieproces, door

cept.com

milieuvriendelijk en energiebesparend te werken, het stimuleren van recyclage en het hergebruiken van materiaal als grondstof.

fully

We kregen reeds heel positieve weerklank bij onze klanten. Dit vormde dan ook de basis voor een vliegende start in een moeilijk economisch tijdperk. Een duurzame samenleving wordt immers steeds belangrijker. Het is daarom ook vanzelfsprekend om als consument niet alleen te staan. Copaco® draagt alvast zijn steentje bij, zodat kiezen voor een duurzame levensstijl makkelijker is en aangemoedigd wordt! De combinatie van breedtes van 250 cm en 320 cm zorgt voor optimalisatie naar snijverlies. Hierdoor kunnen onze klanten ook meewerken aan dit duurzame proces. Tevens komen we binnenkort met nieuwigheden die de energie-impact nog zullen verbeteren.

Meer info: www.d-ecoconcept.com | www.copaco.be Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2013

23

Copaco® • Rijksweg 125 • 8531 Bavikhove • Belgium • T +32 (0)56 35 35 33


Z&R product of the year award

Tekst en foto’s: Velux

WARMTEWERING EN ENERGIEBESPARING ONDER HET PLATTE DAK

De elektrische VELUX buitenzonwering op zonne-energie voor VELUX lichtkoepels Speciaal voor de Velux lichtkoepel introduceert de Velux Groep een elektrische buitenzonwering op zonne-energie. De buitenzonwering zorgt ervoor dat de warmte in ruimtes onder het platte dak aanzienlijk wordt verminderd. Velux lichtkoepels hebben direct onder de koepel een extra glaselement met HR++ veiligheidsbeglazing. De Velux buitenzonwering is speciaal ontworpen voor de Velux lichtkoepel en past daarom perfect tussen het glaselement en de koepel in. De zonnestralen komen dus wel via de koepel naar binnen, maar de zonnewarmte wordt door de buitenzonwering voor 88% tegengehouden. Door de combinatie van natuurlijke ventilatie door de lichtkoepel en warmtewering door de elektrische buitenzonwering kan energie worden bespaard en een uitgebalanceerd binnenklimaat worden gecreëerd. Door op een juiste manier gebruik te maken van daglicht, natuurlijke ventilatie en zonwering wordt energie bespaard en tegelijk een comfortabel binnenklimaat gecreëerd. De hoge isolatiewaarden van een Velux lichtkoepel in combinatie met meer daglichttoetreding zorgt onder het platte dak voor een optimaal binnenklimaat en een betere energie-efficiëntie. In de winter kan de passieve zonnewarmte optimaal worden gebruikt en is door de toetreding van meer daglicht ook minder energie voor kunstlicht nodig. In de zomer kan de temperatuur onder het platte dak echter flink oplopen. De Velux buitenzonwering op zonne-energie beschermt de ruimte

Door de combinatie van natuurlijke ventilatie en warmtewering kan energie worden bespaard en een uitgebalanceerd binnenklimaat worden gecreëerd onder het platte dak dan tegen de warmte van de zon. In combinatie met de ventilatiemogelijkheid van de elektrisch bediende lichtkoepel wordt een uitgebalanceerd binnenklimaat met natuurlijke koeling en ventilatie gecreëerd. De buitenzonwering verlaagt de g-waarde van de lichtkoepel tot ongeveer 0,12. Daarnaast zorgt ze in de onderliggende ruimte voor ‘zacht’ en sfeervol daglicht en privacy.

24

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2013


GENOM

INEERD Z&R PRO DUCT O F THE

YEAR AW ARD

Duurzaam design De stroomvoorziening van de buitenzonwering wordt geregeld door een geïntegreerde accu die wordt opgeladen door een zonnepaneel. De accu heeft een energiebuffer voor gebruik in perioden met minder daglicht. Wanneer de accu volledig is opgeladen, kan de buitenzonwering 360 keer een commando uitvoeren. Het Wit Design uiterlijk van de buitenzonwering is een discreet en geïntegreerd ontwerp, waardoor lichtkoepel en buitenzonwering één geheel vormen. Naast de wit gelakte aluminium lijsten is ook het screendoek wit van kleur. De buitenzonwering op zonne-energie is draadloos en kan daardoor eenvoudig van buitenaf op het glaselement worden gemonteerd.

Radiografisch bedienbaar en energiebesparend De buitenzonwering op zonne-energie is voorzien van io-homecontrol® technologie en kan met een afstandsbediening worden bediend vanaf iedere plek in het gebouw. De buitenzonwering kan worden gecombineerd met een elektrisch plisségordijn aan de binnenzijde van de lichtkoepel. Zowel de lichtkoepel, de buitenzonwering als het plisségordijn kan vervolgens met één io-homecontrol® afstandsbediening worden bediend. Wanneer de ventilerende lichtkoepel open staat, zorgt de regensensor ervoor dat hij zich bij de eerste regendruppels automatisch sluit. De Velux buitenzonweringen op zonne-energie worden geleverd met een CE markering en drie jaar fabrieksgarantie.

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2013

25


Z&R journaal

Henk Altena weg bij Verano Na dertien jaar in dienst te zijn geweest bij zonweringspecialist Verano in Best is Henk Altena in maart bij het bedrijf vertrokken. Volgens een officiële persmededeling van Verano is aan zijn vertrek intensief onderling overleg vooraf gegaan. De verantwoordelijkheden van Henk Altena, die de functie van managing director vervulde, zijn overgenomen door Patrick van Zutven en Frank Pulles. “Verano bedankt Henk voor zijn inzet en zijn bijdrage aan de ontwikkeling van Verano. We wensen hem zowel zakelijk als privé alle goeds voor de toekomst”, aldus het bedrijf in de persmededeling. Henk Altena heeft aangegeven zich te willen focussen op nieuwe uitdagingen die naar zijn eigen verwachting buiten de zonweringbranche zullen liggen.

Henk Altena namens Verano aan het woord tijdens een minisymposium van Romazo en BuckyLab in Nieuwegein, in november 2012.

Nieuw cassettescherm Opal Design II van Weinor Eigenschappen: • als innovatieve schaduwbrenger is de Opal Design II gecertificeerd tot een windkracht van 5 Beaufort, • de hoog belastbare en geluidsarme Weinor LongLife Arm zorgt ook bij hogere windbelastingen voor een adequate doekspanning en daarmee voor een strak doek, • de nieuwe, uiterst duurzame hightech band in de knikarmen draagt bij aan het comfort omdat hij zorgt voor een onderhoudsvrije en geluidloze werking, • het uit gesmeed aluminium gebouwde scharnier van de arm zorgt voor extra stabiliteit, • een ingebouwd, gepatenteerd veiligheidsmechanisme zorgt ervoor dat het doek bij gesloten cassette voor vocht en vuil is beschermd, • optionele, traploos instelbare Volant Plus met een maximale hoogte van 2,10 m.

Weinor heeft zijn huidige generatie zonneschermen – met name Zenara en Cassita II – uitgebreid met het cassettescherm Opal Design II. Het scherm voor het beschaduwen van grote oppervlakken onderscheidt zich door design, comfort en techniek. “Met de nieuwe generatie zonneschermen zet Weinor nieuwe maatstaven”, aldus directeur Thilo Weiermann. “Het cassettescherm Opal Design II verbindt tijdloos klassiek design met innovatieve techniek en past zich moeiteloos aan verschillende architectuurstijlen aan”, licht Thilo Weiermann toe. “Een van de karakteristieken is een maar 16 cm hoge, fraai vormgegeven cassette.” Door de grote afmetingen en koppelmogelijkheden is de Opal Design II ook heel geschikt voor grote terrassen tot 48 m2. Voor extra brede terrassen met gekoppelde schermen kunnen twee schermen met één motor worden verbonden.

26

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2013


Z&R journaal

Hörmann neemt Alukon over

Opal Design II LED voor 30.000 uur licht De voor patent voorgedragen Opal Design II LED heeft in de cassette geïntegreerde energiezuinige led-spots met een levensduur van 30.000 brand-

De in het Duitse Steinhagen gevestigde producent van (garage)poorten en

uren. De verlichting kan ook worden gebruikt als het scherm is gesloten.

deuren Hörmann Gruppe heeft het in rolluiken gespecialiseerde Alukon

Met de draadloze Weinor afstandsbediening kunnen scherm, volant en licht

GmbH & Co. KG in Konradsreuth overgenomen. Daarmee breidt Hörmann

worden bediend, de spots zelfs gedimd.

zijn productportfolio uit met rolluiken en buitenjaloezieën.

Voor de Opal Design II kan uit 47 framekleuren en negen structuurlakken worden gekozen. Voor het doek kan een keuze worden gemaakt uit de exclusieve Weinor doekcollectie.

Tim van der Heiden van AVZ rijdt in Tibelly® tenue Alpe d’HuZes In 2010 is AVZ/Tibelly® begonnen met de financiële en morele ondersteuning van KWF Kankerbestrijding in de strijd tegen huidkanker. Dankzij de zonweringspecialisten die Tibelly® doek gebruiken en promoten, heeft deze actie al ruim 63.000 euro opgeleverd. “Daarmee hebben we bijgedragen aan een groeiend besef dat zon-

Directeur-eigenaar Martin J. Hörmann van de Hörmann Gruppe, directeur Klaus Braun van Alukon en Michael Wahl van Halder Beteiligungsgesellschaft (v.l.n.r.) bij de contractondertekening.

wering nog iets anders doet dan alleen de zon weren”, zegt Simone Leenhouwers van Tibelly®. “Zonwering beschermt immers ook tegen schadelijke uv-straling.” Sinds Tibelly

AVZ/ ®

Elektro

de dub-

beltjesactie

is

begonnen, heeft het van

bedrijf

tal

verzoeken

Elektra onderdelen - kabelkokers en snoergoten Kabelkokers snoergoten in 14 en kleuren van Nederlands fabrikaat Nederlands fabricaat en écht plakken! Snoergoten die van recht zijn, niet scheuren Snoergoten die: * Recht zijn *Niet scheuren meer dan 100 verschillende maten. *En...echt plakken!

gekregen om ook andere van

acties

individuen

In Kabelgoot P25 en Z25 wit/creme en inVarta de kleur: steunen. “GezienIn 33 verschillende Allematen soorten batterijen en accu’s

of bedrijven te

wit / zwart / bruin / zilver / goud en creme.

de tijd en geldPlattebuissysteem P25 en Z25 - Attema.

Completeinaansluitsnoeren 2.0 meter / 3.0 meter / 5.0 meter. 2.0 mtr / 3.0 mtr /in5.0 mtr. die wij in onzeComplete aansluitsnoeren Ook hebben wij Ook 100 mtr rollen elektrasnoer hebben we 100 meter

rollen elektrasnoer. 3x0,75 / 4x0,75 / 4x0,75 in platte dozen (zwart/wit) wit ken, hebben wij ze tot nu toe altijd afgewezen”, legt SimoneStekkers zwart /Inbouwspots Buitenkabel in 3 / 4 / 5 aders. en trafo’s. Buitenkabel in 3 / 4 / 5 aders. Leenhouwers uit. “Maar we maken graag een uitzondering voor onzeKabeldozen metKabeldozen wartels /smal. tules en kabeldoos smal. wartels / tulesmet en kabeldoos eigen actie ste3x0.75 / 4x0.75 / 5x0.75 in platte dozen.

collega Tim van der Heiden van onze afdeling Reflex rolluiken en garagedeuren.” Tim van der Heiden gaat dit jaar de Alpe d’HuZes

Scherpe Levering prijzenfranco thuis € 230,-- netto excl. BTW NL/BE

rijden en heeft daar zijn eigen bijzondere redenen voor. Zijn verhaal Kantoor/showroom/magazijn:

10% korting De Trompet 19-iEerste orderTel. 0228extra - 521688 Bel of fax en vraag naar Enkhuizen, Holland Faxonze 0228prijslijst - 521689

staat te lezen op zijn blog http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/ 1601 MK acties/timheijden/tim-van-der-heijden/actie.aspx. “Wij wensen Tim

E-mail: hamco36@zonnet.nl

heel veel succes met al zijn acties en hopen dat hij er naast eenLevering franco huis € 230,00 netto excl. BTW Nederland/België Kantoor/showroom telefoon 0228 - 521688 1e order 10% extra korting 46b heel goed gevoel ook veel geld voor het goede doel aan overhoudt”, Industrieweg fax 0228 - 521689 aldus Simone Leenhouwers.

Bel of fax en vraag 1613 onze prijslijst KV Grootebroek

mobiel 06 - 54763666

Vele collega’s gingen u reeds jaren voor en werken er succesvol mee!

Magazijn Industrieweg 46a 1613 KVGrootebroek

25240640_HAMCO.indd 1

info@hamco.nl www.hamco.nl 30-09-2005 11:11:39

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2013

27


Z&R journaal

Onder het voorbehoud dat toestemming wordt verkregen van de kartelauto-

tweede vestiging toe. “Daarom kiezen wij voor geografische spreiding.

riteiten neemt Hörmann Gruppe de aandelen Alukon over van de investe-

Vanuit de huidige vestiging in Ieper bedienen we België, Nederland,

ringsmaatschappij Halder. Alukon behoort tot de leidende producenten van

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Vanuit Scheppach in Zuid-Duitsland

rolluiken, buitenjaloezieën en (garage)poorten. Naast kant-en-klare produc-

gaan we Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland beleveren.”

ten worden hoofdzakelijk onderdelen geleverd aan afnemers in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Oost-Europa en ook Nederland en België.

“De laatste jaren hebben wij een forse groei kunnen noteren door het feit dat meer en meer grote fabrikanten een beroep doen op een goede confectioneur”, vervolgt

“We zien de verwerving van Alukon als een investering voor de lange termijn”,

Kestelyn. “Zij besteden hun confectie gedeeltelijk of geheel uit om het rendement

zegt directeur-eigenaar Martin Hörmann van Hörmann Gruppe. “Alukon zal

van de onderneming te verbeteren en om flexibel te zijn in hun aanbod van zon-

vooral kunnen profiteren van het internationale netwerk van Hörmann.” Net

weringdoeken voor buitenzonwering.” De confectioneur moet natuurlijk wel aan

als eerdere door Hörmann Gruppe overgenomen bedrijven, moet Alukon

een aantal strenge criteria kunnen voldoen, zoals door de fabrikanten opgelegde

verder zelfstandig op de markt opereren en zijn strategische koers behou-

korte levertijden en hoge kwaliteitsnormen. Sunprotex – Sunconfex – heeft hier de

den. “We zijn erg blij dat het management van Alukon met directeur Klaus

laatste jaren fors in geïnvesteerd.

Braun bij het bedrijf actief blijft”, vult mede-directeur-eigenaar Christoph Hörmann aan. “Ook hier zetten we in op continuïteit.”

Sunprotex opent productie-eenheid in Duitsland

Copahome presenteert nieuwe design covers voor rolgordijnen Copahome, dat erom bekend staat veel aandacht te besteden aan

Naam in Duitsland wordt Sunconfex

het design van zijn producten, heeft nieuwe, tot in de kleinste details afgewerkte covers voor rolgordijnen uit 100% aluminium

Sunprotex opent een productie-eenheid in Duitsland. Dat gebeurt onder

in zijn leveringspakket opgenomen. Het oppervlak van de covers is

de naam Sunconfex omdat er al een bedrijf met de naam Sunprotex in

geborsteld. Ze zijn verkrijgbaar in de variaties Carré, Arc en Hook en

Duitsland bestaat. Sunconfex GmbH is een 100% dochter van Sunprotex

kunnen eenvoudig, magnetisch worden bevestigd. De nieuwe covers

bvba. De productie in Duitsland wordt dit jaar in juni opgestart.

zijn optioneel voor de rolgordijnen type S10 en S11. Voor de rolgordijnen S10 zijn ze ook als design upgrade leverbaar.

“Strategisch willen wij groeien binnen West-Europa, maar de afstanden mogen niet te groot worden”, licht Ludwig Kestelyn de opening van een

28

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2013


Z&R journaal

Veel belangstelling voor presentatiemeubels Tibelly De presentatiemeubels die Tibelly op de Bouwbeurs in Utrecht heeft getoond, mogen zich inmiddels in een grote belangstelling verheugen, constateert Simone Leenhouwers van Tibelly. “Vanwege de vele reacties van zonweringspecialisten, die graag zo’n wand in hun showroom willen opnemen, hebben wij detailtekeningen laten maken met de afmetingen. Ze kunnen dan zelf zien of de Tibelly® wand ook in hun showroom geplaatst kan worden.” Geïnteresseerde dealers kunnen de tekeningen bij AVZ/Tibelly opvragen. Overigens was de Tibelly wand op de Bouwbeurs voorzien van een gehuurd Hewlett Packard touchscreen. “Maar dat kan natuurlijk ook een gewoon computerscherm zijn, waaraan een computer wordt gekoppeld”, vult Simone Leenhouwers aan. “Met een internetverbinding kan de zonweringspecialist dan ook via http://www.tibelly.nl/zoek-uw-doek.html de doekconfigurator in zijn showroom gebruiken.”

Project: Selve levert 2.100 motoren voor een kantoortoren in Brisbane Voor een kantoortoren in het Australische Brisbane heeft Selve 2.100 motoren geleverd. Het gaat om de imposante toren One One One, met 54 etages en 196 m het hoogste gebouw in het zakencentrum van de stad. Met dagelijks tot acht uur zon op de gevels is zonwering in deze toren onmisbaar.

De zonwering in het gebouw is geleverd door de lokale zonweringspecialist

www.DIVIICE.de

Daarvoor zijn rolgordijnen aangebracht die centraal, maar ook lokaal kunnen worden bediend. Voor de aandrijving zorgen de 2.100 Selve motoren.

Meer beleven: www.letitb.de

Shade Factor die daarbij nauw heeft samengewerkt met aanbieders uit Duitsland. Zo zijn de toegepaste rolgordijnen en de besturing geleverd door Warema. De toegepaste besturing is een LONworks systeem. Daarmee worden de 4.200 rolgordijnen in de kantoortoren bestuurd.

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2013 Let_it_B_3-2013_267x95.indd 1

29 25.03.13 14:21


Z&R journaal

ShadeLab wint IF Design Award 2013 met screen Aire ShadeLab heeft de prestigieuze IF Design Award 2013 in de categorie Product Design gewonnen met de screen met staalkabelgeleiding Aire. De prijs is op 22 februari in M端nchen uitgereikt. De IF Design Award, in 1953 door International Forum Design (IF) in Hannover in het leven geroepen, is thans een van de invloedrijkste competities ter wereld op het gebied van product-, communicatie- en verpakkingsdesign. Voor ShadeLab is dit al de tweede prijs in korte tijd, omdat eerder al aan de screen Ilios de Red Dot Design Award 2012 is toegekend.

Dirk Theile van Selve met de speciale adapters die in de kantoortoren in Brisbane zijn gebruikt. (Foto Selve)

De rolgordijnen zijn per twee verbonden en worden aangedreven door de door Selve geleverde SP motoren met 30 omwentelingen per minuut. Ze zijn mede gekozen vanwege hun lage geluidsniveau van slechts 37 dB(A), nauwkeurige werking, montagevriendelijkheid en omdat ze al in andere projecten hun kwaliteit hebben bewezen .

Aire van ShadeLab is een screen met staalkabelgeleiding. Deze zonwering is ontworpen in nauwe samenwerking met de Italiaanse architect Mario Mazzer. De uitdaging bij het ontwerp was een combinatie realiseren van moderne techniek met een stijlvol uiterlijk om te kunnen aansluiten bij moderne architectuurstijlen. Behalve de vormgeving is een van de eigenschappen dat de onderlijst helemaal in de cassette verdwijnt.

De kantoortoren One One One (midden) aan de Eagle Street in hartje Brisbane. De zonwering in de toren wordt aangedreven door motoren van Selve. (Foto: Shade Factor)

30

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2013


Z&R journaal

‘Retailers onderwaarderen klantbeleving’

In de besturingstechniek zorgt SELVE

Ondanks het belang van klantbeleving tijdens de economische crisis, geven retailers hun klanten nog te weinig het gevoel dat de klant koning is. Dat blijkt uit het Nationaal Klantbelevingsonderzoek 2012

met nieuwe technische hoogtepun­ ten voor „uitroeptekens“. Zo wordt

van Altuïtion, Integron en Tele’Train. Minder dan een kwart van de

het radiografische systeem intronic

respondenten, 22%, heeft een positief beeld van bedrijven en orga-

nu iveo – in een nieuw vlak design

nisaties in de detailhandel na een contactmoment, 7% procent is negatief en 71% neutraal, waardoor er volgens het onderzoek ‘nog veel te winnen valt.

en met ergonomische bediening. Eleganter kunnen rolluiken en mar­ kiezen niet worden geregeld!

“Om de klanttevredenheid te verbeteren, denken bedrijven vaak dat ze hun uitvoering moeten verbeteren. Dus nog sneller, nog beter en nog foutlozer”, zegt onderzoeker Stephan van Gelder van Integron. “Maar het gaat erom dat je zorgt dat de beleving van klanten verbetert.” Vooral de emotionele beleving is volgens hem ‘de heilige graal om aan loyaliteit te komen’. Daarbij gaat het erom om klanten te verrassen met service die ze niet hadden verwacht.

iveo

Volgens het onderzoek richten bedrijven zich echter te veel op functionele beleving. “Je kunt zorgen dat de artikelen sneller geleverd worden of dat klanten beter aan informatie kunnen komen. Maar dat verwachten klanten al”, stelt Tele’Train-directeur Jeroen Voswinkel. “Het gaat erom wat je doet nádat het artikel is geleverd. Daarmee maak je het verschil.” Vooral op de klachtenafhandeling scoren bedrijven slecht. “In veel gevallen gaat het eigenlijk niet eens om een klacht, maar gewoon om iemand die zich gehoord wil voelen. Maar ze botsen eerst op een muur van verzet, waarbij het bedrijf gaat uitleggen dat het niet aan hen ligt”, zegt Van Gelder. Berry Veldhoen van Altuïtion hamert erop een nieuwe uitstraling of nieuw verhaal – vaak bedacht in een managementkamertje – in de hele organisatie te laten doordringen. “De enige manier om dit te bewerkstelligen, is om werknemers het te laten beleven. Dus niet te vertellen wat er zou moeten gebeuren, maar bijvoorbeeld filmpjes laten zien van hoe klanten reageren. Dat medewerkers denken: ik zou precies hetzelfde doen als ik in zijn of haar schoenen stond.” Bron: De Telegraaf

Engineering in motion

www.selve.de Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2013

31


Z&R journaal

Verano presenteert een nieuwe website Bij een ambitieus merk hoort een website die helemaal bij de tijd is, vindt men bij Verano. Daarom heeft de zonweringspecialist uit Best een geheel vernieuwde website gelanceerd. “De website www.verano.nl heeft niet alleen een nieuwe vormgeving en uitstraling gekregen”, aldus Renske Pepping van Verano. “De site is daarnaast ook overzichtelijker en gebruiksvriendelijker geworden en straalt meer beleving uit.”

Nieuw logo Varisol Na meer dan 30 jaar maakt het vertrouwde logo van Varisol plaats voor een nieuw eigentijds logo. Het zal vanaf deze maand onder andere op alle nieuwe documentatie van het bedrijf verschijnen.

‘Retailer moet inzetten op de 55-plusser’

Nieuwe doekcollectie

Retailers die de komende jaren succes willen boeken, moeten zich richten

Inmiddels zijn ook de nieuwe doekcollectieboeken en de prijslijst van

op de winkelvoorkeuren van de 55-plusser. Dat stelt retail onderzoeksbu-

Varisol gereed. De nieuwe doekcollectie bestaat uit een zorgvuldig afgewo-

reau Conlumino in een rapport. Deze doelgroep zal de komende tien jaar

gen selectie dessins van onder andere Sattler en Tempotest. Ook is er een

bijdragen aan tweederde van de groei op de retailmarkt, zo stellen de

collectie polyesterdoek van Tempotest beschikbaar. De bestaande Varisol

onderzoekers.

dealers zijn inmiddels van de nieuwe documentatie op de hoogte of werken er inmiddels al mee.

Belangrijk is dat retailers het shopgedrag van de 55-plusser goed in kaart brengen. Het winkelgedrag van de babyboomer zou namelijk flink verschillen van dat van de huidige gepensioneerde. “De 55-plusser is gevoeliger voor trends en veeleisender op het gebied van klantenservice”, zegt Neil Saunders van Conlumino. Winkeliers die deze doelgroep willen aantrekken zouden bijvoorbeeld goede parkeermogelijkheden en andere faciliteiten moeten bieden. “Een winkelgebied met restaurants en een bioscoop zal veel ouderen aantrekken. Zij bezoeken een dergelijk winkelcentrum om met hun vrienden en familie te

32

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2013


Z&R journaal

genieten”, stelt Saunders. “Retailers die dit goed begrijpen, zullen behoorlijk wat marktaandeel wegsnoepen van de ketens die nog altijd producten ontwikkelen voor de ‘Miss Marple-generatie’.” Bron: The Guardian

Weinor Benelux maakt in 2013 nieuwe start Voor Weinor Benelux betekent het jaar 2013 een nieuwe start, met veel noviteiten en veranderingen. Onderdeel daarvan is de onlangs gepresenteerde en vernieuwde, op de consument georiënteerde website www.weinor.nl. “De nieuwe website heeft een professionele, frisse en moderne uitstraling”, licht Gitta Starremans toe. “Sfeerbeelden prikkelen de consument om de Weinor producten in de showroom te komen bekijken. Daarnaast is het mogelijk voor consumenten om extra informatie aan te vragen via de site.”

Biedt uw klanten een praktische en bijzondere service!

Weinor biedt een uitgebreid scala aan nieuwe producten in 2013, vertelt Gitta Starremans. “De showroom in Barneveld wordt compleet vernieuwd om ze aan dealers en klanten te kunnen tonen. Vanaf eind april zijn alle nieuwe producten hier te bekijken.” Daaronder ook de multicomfort vouwwand w49-c, de nieuwe generatie knikarmschermen met Longlife armen en

Design selector

design consoles Opal Design II, Cassita II, de Zenara met elektrische Volant en de pergolazonwering Plaza Home Sunset. Weinor zet in op toonaangevende technologie, zoals de led-lichtlijst en de handzenders en ontvangers Weitronic. Daarbij komt de nieuwe Weinor doekcollectie Colours by Weinor. Samengesteld uit de True Colours acryldoeken en de Magic Colours polyesterdoeken die in de massa zijn gekleurd.

Eenvoudig en trefzeker naar mijn eerste klas schaduw.

Stap 1: Design-lijn en zonweringstof uitkiezen

Stap 2: Dessin met woningtype en woningkleur combineren

Stap 3: Keuze in selectielijst voegen en als PDF-bestand gebruiken

Integreert u eenvoudig en kosteloos de Design Selector in uw website! Behalve de nieuwe website en nieuwe producten presenteert Weinor het nieuwe team voor de Benelux. Op de foto op de voorgrond van rechts naar links: Martijn Westenbrink, per 1 januari 2013 gestart als verkoopleider Benelux als opvolger van de in december overleden Henk Schouten, Marianne Koelewijn, showroommedewerkster in Barneveld en marketingondersteuning. Marianne is van maandag t/m vrijdag in de showroom om klanten te adviseren. Naast Marianne Paul Prins, buitendienstmedewerker voor WestNederland en Gitta Starremans, marketingondersteuning. Op de achtergrond van rechts naar links Jochem Touw, buitendienstmedewerker voor Zuid-Nederland, Marcel Mol, buitendienstmedewerker voor België en Dennis Nijenhuis, in maart gestart als buitendienstmedewerker voor Noordoost-Nederland. Daarnaast blijft ook het Nederlandstalige team van Weinor in Keulen operationeel.

Precies mijn schaduw.

www.sattler-elements.com Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2013

33

Z&R 3 2013  

vaktijdschrift over zonwering, rolluiken, klimaatbeheersing en afsluitingen

Z&R 3 2013  

vaktijdschrift over zonwering, rolluiken, klimaatbeheersing en afsluitingen