Page 1

3

2011 • jaargang 15 w w w. z e n r o n l i n e . n l

vaktijdschrift over zonwering, rolluiken, klimaatbeheersing en afsluitingen

genomineerden Z&R product of the year award bekend sunmaster presenteert vantage series zo vader, zo zoon

de poorter: vertrouwensband met de klant centraal thema’s markiezen en horecazonwering op (on)verwacht bezoek in zwolle


FLOris MArKiEZEN

Markiezen

Markiezen

Floris levert een totaalaanbod kwalitatief hoogwaardige markiezen: • Zowel voor horeca als de particuliere markt. • Sfeerverhogend.

• Gegarandeerd korte levertijden en constante kwaliteit. • Hoogwaardige kwaliteit, op maat gemaakt, op ambachtelijke wijze met de hand vervaardigd. • Standaard 5 slagen; voor een mooiere vorm en minder doekslijtage. • Vervaardigd uit eersteklas vurenhout, grenenhout of aluminium. De kap kan worden geproduceerd in red cedar of aluminium. • Met biesband, koordgeleiders en koorden in kleur passend bij de door klant gekozen doekkleur. • Sinds 2008 levert Floris de Fossato, bij uitstek geschikt voor grotere breedtes en uitvallen.

FLORIS OBDAM B.V. Head Office Poel 5 1713 GL Obdama The Netherlands

phone fax

+31(0)226 33 13 93 +31(0)226 45 12 72

info@floriszonwering.nl www.floriszonwering.nl


eXPERT in windowfashion & sunprotection des ign e d b y

A

RANT

IE

JA

A

S

....

....G

A new outdoor wellness R ...A N

www.copahome.com

Design is the difference between doing it and doing it right

Mario Mazzer Designer


voorwoord VOORUITKIJKEN Heeft u toevallig mijn vorig column gelezen. Ik heb Becker toen gefeliciteerd met hun 25-jarig jubileum in de Benelux. Op naar goud, heb ik toen gezegd, maar ook dat het moeilijk is om 25 jaar vooruit te kijken. Dat is recent maar weer gebleken. Kijk wat er in Japan is gebeurd. De aardbeving, de tsunami en daarna nog een keer de problemen met de kerncentrales van Fukushima. Ik ga hier geen pleidooi houden tegen kernenergie. Maar van mij hoeft het niet. Veel te risicovol. Niet alleen de centrales, maar ook het afval dat duizenden jaren gevaarlijk blijft. Plutonium-239 bijvoorbeeld, heeft een halfwaardetijd van 24.400 jaar. Dat zijn termijnen die met geen mogelijkheid zijn te overzien. Kijk even voor de aardigheid wat er zoal is gebeurd tussen de geboorte van Christus en nu. Dat is nogal wat. En die periode dan twaalf keer! Dan is de ellende overigens nog niet opgelost. Dan is ze gehalveerd‌ Maar uiteraard moet iedereen daarover denken wat hij zelf wil. Wat in ieder geval nooit kwaad kan, is een pleidooi voor energiebesparing. Het kan niet vaak genoeg worden benadrukt dat zonwering en rolluiken daar een belangrijke rol bij kunnen spelen. We lezen in deze Z&R dat ook een bedrijf als Dickson daar heel bewust mee bezig is. Mooi, maar nu moet het verder doorsijpelen naar beneden richting dealers en consumenten, en ook naar beleidsbepalers. Een ander belangrijk onderwerp in deze Z&R is natuurlijk de Product of the Year Award. De vijf genomineerden zijn bekend geworden. Zij gaan in een tweede ronde uitmaken wie de prestigieuze Award gaat winnen. Het blijft opvallend hoe gretig bedrijven zijn om de Award in de wacht te slepen. Dit jaar hebben maar liefst 24 bedrijven in totaal 37 producten ingezonden. Het vleit ons dat de animo om mee te doen zo groot is en we danken alle bedrijven om hun enthousiasme en hun inzendingen. Volgend jaar is er weer een R+T. Dan worden er traditioneel veel nieuwe producten op de markt gebracht. We zijn nu al benieuwd hoe het dan met de Award zal gaan‌ Verder in deze Z&R onder andere een reportage over de lancering van Vantage Series van Sunmaster, het Thema Markiezen en het Thema Horecazonweringen, vader en zoon Van der Gun, De Pen door Wouter Beck, de firma De Poorter uit Veurne enzovoorts. Allemaal leuke verhalen, al hoop ik eigenlijk dat ze niet gelezen worden, want ik gun het elke dealer dat hij het daar veel te druk voor heeft. Als ik deze woorden schrijf, zijn de voorwaarden daarvoor in ieder geval uitstekend: prachtig weer en een zon die mij toelacht. Maar geen lach zonder een traan: Alphen aan de Rijn, 9 april 2011. We hadden het zojuist over vooruitkijken. Voor de mensen die dat drama hebben moeten meemaken, wordt dat moeilijk, want de herinnering blijft. Ik wilde het toch even noemen. En er daarna maar het zwijgen toe doen.

Thijs Pubben


Vaktijdschrift over zonwering, rolluiken, klimaatbeheersing en afsluitingen

www.zenronline.nl Jaargang 15, nr. 3 2011 Sinds 1997 Verschijnt 8 x per jaar ISSN 1387-0181

12

uitgever

Schatbeurderlaan 6 Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 F +31 (0)495 521335 E info@louwersuitgevers.nl W www.louwersuitgevers.nl

redactiecoÖrdinatie Thijs Pubben E redactie@zenronline.nl

Redactieteam Nederland: Wim van Engelen, Jerry Helmers, Ingeborg Hoogsteen, Rimke de Groot, Thijs Pubben België : Erika Claessens, Dave Cuypers, Henri Gielen, Koen Mortelmans, Bram Souffreau, Michel Vandenheede, Bert Verbeke

BLADMANAGEment John Kösters E j.kosters@louwersuitgevers.nl

59

secretariaat Mariëlle van den Groenendaal

Advertenties

Online aanleveren: http://ftp2.louwersuitgevers.nl Username: zenr Wachtwoord: gast Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 E info@logobv.nl

digitale verkoop Maikel Wijman E m.wijman@louwersuitgevers.nl

Abonnementsprijs € 57 per jaar inclusief BTW ING 41 71 65 t.n.v. Louwers Uitgeversorganisatie BV o.v.v. Z&R Informatie over abonnementen: T +31 (0)495 450095 E info@louwersuitgevers.nl

Dickson heeft een nieuw verkoopkantoor in Breda

8

Sunmaster presenteert Vantage Series

12

Z&R Journaal

16

Z&R Product of the Year Award 2011

29

Zo vader, zo zoon: familie van der Gun

54

De Pen: Wouter Beck van Hunter Douglas Europe

56

Samenwerking Luxaflex en Mado

70

Adreswijzigingen Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert

Opzeggingen Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonementsperiode geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP Z&R is een onafhankelijk vaktijdschrift voor de ­zonweringsbranche. Z&R wordt verspreid onder alle bedrijven, die op enigerlei wijze be­drijfs­matig actief zijn in de zonweringsbranche, waaronder fabrikanten, assembleurs, groothandelsbedrijven, importeurs, toeleveranciers en zonweringdetaillisten.

Vormgeving/art direction LOGO Reclame- Ontwerpbureau BV T +31 (0)495 450065 E info@logobv.nl Barry Hoogkamer, Tessa van Gameren Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.


29

45

81

73 Thema Markiezen en Horecazonwering De Markies: de rolls-royce onder de zonweringen

45

Terrassentijd!

59

Coverfoto: 3

De Poorter: vertrouwensband met de klant centraal

73

FAAC maakt projecten wereldwijd

76

Projectzonwering: een goed begin is het halve werk

78

2011 • jaargang 15 w w w. z e n r o n l i n e . n l

vaktijdschrift over zonwering, rolluiken, klimaatbeheersing en afsluitingen

Op (on)verwacht bezoek in Zwolle genomineerden Z&r product of the year award bekend sunmaster presenteert vantage series Zo vader, Zo Zoon

de poorter: vertrouwensband met de klant centraal thema’s markieZen en horecaZonwering op (on)verwacht beZoek in Zwolle

Vantage Series van Sunmaster

Wie doet wat?

81 85


Z&R praat met Dickson in nieuw verkoopkantoor in Breda

Stof tot nadenken Producent van technisch textiel Dickson is wereldmarktleider in de markten die het bedrijf benadert, waaronder de zonweringmarkt. Ook in de Benelux is Dickson de belangrijkste doekleverancier. Maar zelfs voor de groten in de branche gaat het allemaal niet vanzelf. Voortdurend verder bouwen aan de toekomst is noodzakelijk om de eigen positie te handhaven en eventueel zelfs uit te bouwen. Z&R ging op bezoek in het nieuwe kantoor van Dickson in Breda voor een update.

Het nieuwe kantoor is gevestigd in een oud stadspand aan de rand van de Bredase binnenstad, grenzend aan de gebouwen van het KMA. De ruimte heeft een industriële uitstraling en is sober, maar smaakvol ingericht. Aan de bespreektafel uit steigerhout vertellen verkoopdirecteur Europa Peter Winters, sales manager Benelux Lars Huizenga en accountmanager Susan de Rooy wat Dickson zoal beweegt. Peter Winters draagt overigens een tweede pet omdat hij recent is benoemd tot president en directievoorzitter van de European SolarShading Organisation ES-SO. “Een belangrijke taak van ES-SO is om de zonweringwereld verder te professionaliseren en ervoor te zorgen dat zonwering in nieuwbouw- en renovatieprojecten geïntegreerd wordt en blijft. Belangrijk voor de samenleving, maar ook voor de zonweringbranche.” Zonwering is soms nog steeds onderbelicht, al constateert Lars Huizenga wel een omslag. “We zien steeds meer projecten waarbij wel degelijk goed over zonwering is nagedacht.” Het voorzitterschap van Winters bij ES-SO en de lidmaatschappen van Dickson Nederland van de Romazo en de NEN onderstrepen de betrokkenheid van Dickson bij de zonweringwereld. “Een belangrijk aspect daarvan is en blijft de belangrijke rol die zonwering kan spelen bij de verbetering van de energieprestatie van woningen en utiliteitsgebouwen”, aldus Lars Huizenga. Een goed initiatief is bijvoorbeeld het ‘maatregelenpakket energieprestatie’: aan de energieprestatie wordt voldaan als een aantal maatregelen is genomen, waarvan de installatie van zonwering Lars Huizenga (links) en Peter Winters zijn erg tevreden met het nieuwe oonderkomen van Dickson in Breda.

8

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2011

er één kan zijn. Een nuttig alternatief voor de ingewikkelde EPC-berekeningen.


Het is zaak dat het engagement dat Dickson

laat zijn frames in het Verre Oosten maken,

en andere zonweringfabrikanten tonen als het

maar de kappen in Europa, zodat veel alerter

om energiebesparing gaat ook doorsijpelt naar

kan worden ingespeeld op nieuwe trends en

beneden, naar dealerniveau. Maar daar ont-

kleuren. Het illustreert hoe Dickson graag wil

breekt nog vaak de kennis. Romazo probeert

werken.

dat op te pakken met voorlichting en cursussen via Stichting Vakopleidingen, maar de zonwe-

Sunbrella

ringdealers zullen het thema energie ook zelf

De genoemde Sunbrella collectie is inmiddels

moeten omarmen.

ook in de Benelux verkrijgbaar. Sunbrella staat voor traditioneel, chic en tijdloos, terwijl het

Bij Dickson is men ervan overtuigd dat op het

accent bij de Dickson collectie juist ligt op jong,

gebied van zonwering en energie nog belangrijke

vernieuwend, creatief en modern. De twee col-

stappen kunnen worden gemaakt, zeker in een

lecties maken het mogelijk om beide spectra van

geïntegreerde aanpak met lichttechnologie en

de markt te bedienen. Ze zijn zo goed mogelijk

ventilatie. “Uiteindelijk moeten we naar een

op elkaar afgesteld om optimale combinatiemo-

totaalconcept toe”, meent Peter Winters. In de

gelijkheden te houden.

samenwerking van technologieën – glas, ventilatie, licht en binnen- en buitenzonwering – ligt

De huidige trend neigt naar rustige, natuurlijke

de oplossing voor een maximaal rendement. Een

kleuren en de combinatie binnen-buiten, legt

belangrijk aspect daarbij is dat de binnen- en

Susan de Rooy uit. Die trend heeft Dickson ver-

buitenruimte – functioneel en visueel – steeds

taald in de collectie Orchestra zonweringdoeken.

meer op elkaar zijn afgestemd. Dickson speelt

“Die is rustiger geworden, met veel uni-kleuren.”

daarop in door collecties voor bijvoorbeeld zon-

Omdat Dickson op veel markten actief is, kan het

wering en buitenmeubelen – rekening houdend

bedrijf heel goed de trends volgen. Belangrijk

met op de toepassing afgestemde technische

omdat de gebruikte acrylstoffen in de massa wor-

kwaliteiten – visueel nadrukkelijk op elkaar af te

den gekleurd en daarom in grote hoeveelheden

stemmen. Een resultaat van die opstelling is de

moeten worden geproduceerd. Door zijn omvang

zonweringcollectie Sunbrella Store die perfect

en de vier productgroepen, kan Dickson een veel

aansluit bij Sunbrella Outdoor voor buitenmeu-

breder kleurenpallet dan de concurrentie aanbie-

belen.

den. In de nieuwe vestiging in Breda kan de hele collectie beter dan voorheen in zijn volle omvang

Dickson is gedurende de crisis volop blijven

en samenhang worden getoond.

investeren in research & development om nieuwe, geschikte technische textielsoorten te ont-

Dickson dealerplan

wikkelen, bijvoorbeeld voor loungemeubels. Die

Dickson doet zijn best om zonweringdealers

worden gebruikt op de grens van binnen en

zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarvoor is

buiten. Ze moeten qua stijl en uitstraling pas-

een heel pakket aan stalen, advertentiemateri-

sen bij zowel ‘binnen’ als ‘buiten’ en daarnaast

aal enzovoorts ter beschikking, tot en met een

over de juiste technisch kwaliteiten beschikken,

kalender en een bedrijfsfilm toe. “We denken

zoals geen water opnemen of snel drogen en niet

ook mee over de invulling van de showroom,

verkleuren in de zon. De technisch eenvoudige

als dat gevraagd wordt”, vertelt Susan de Rooy.

doeken die vroeger werden gebruikt, voldoen

Vrijblijvend, want de dealer moet uiteindelijk

dan niet meer.

zelf beslissen.

Dickson begint dit soort ontwikkelingen ove-

Een nieuwe eyecatcher voor 2011 is de Ploffer,

rigens niet vanuit een ivoren toren. Steeds

ontworpen door Big Pillows en Sunbrella. Het is

wordt de samenwerking gezocht met dealers

een trendy zitzak, bekleed met Sunbrella® doek

en andere fabrikanten. “Om samen te groeien”,

met een jeanseffect die zowel binnen als buiten

benadrukt Peter Winters. Een mooi voorbeeld

kan worden gebruikt. De stof is uv-bestendig, kleur-

is samenwerking met een parasolfabrikant. Die

echt, schimmel- en vlekwerend en ademend, 

Onder toeziend oog van Susan de Rooy en Lars Huizenga probeert Peter Winters het zitcomfort van de Ploffer, waarmee Dickson dealers hun showroom kunnen aankleden

Door zijn omvang en de vier productgroepen kan Dickson een heel breed kleurenpallet aanbieden.

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2011

9


lifelongariloman.com - Ph: Giovanni De Sandre

Waar eens een buitenplek was, creĂŤren wij een ruimte om in te leven

PERGOTENDAÂŽ IRIDIUM, 5 jaar garantie Iridium is een op maat gemaakt uitschuifbaar systeem dat bescherming biedt tegen zon en regen. Dit systeem, dat aan een dragende muur wordt bevestigd, bestaat uit een structuur in aluminium en een accordeonsgewijs opplooibaar doek. Zowel de schuinliggende als de horizontale versie zijn gegarandeerd bestand tegen windsterktes tot 6 Beaufort. Eettafel, stoelen en kleine tafel NARCISO-serie/Leunstoel VINCA-serie.


waardoor hij gemakkelijk droogt. Een of meerder

energievraagstuk in te spelen. Dickson doet dat,

voor boten en campers. Voor het terugleveren van

ploffers zijn leuk voor een moderne uitstraling

onder andere door R&D-inspanningen te leveren.

energie aan het net is deze techniek nog minder

van de showroom. Aan de Ploffer heeft Dickson

Bijvoorbeeld met het zonweringdoek met zon-

geschikt, want de terugverdientijden zijn nog erg

een hele actie verbonden.

necellen dat Dickson op de R+T 2009 heeft

lang. In ieder geval bewijst Dickson met dit soort

geïntroduceerd. Vooralsnog is het vooral geschikt

ontwikkelingen dat voortdurend en nadrukkelijk

voor autonome energievoorziening, bijvoorbeeld

wordt nagedacht over de toekomst.

Dickson constateert dat dealers die willen inves-

teren de meeste kans hebben om succesvol te zijn. Zij kunnen bij hun inspanningen op de steun van Dickson rekenen. “Dat is de manier

Nieuw van Dickson in 2011:

om te zorgen voor een win-winsituatie”, consta-

• Sunbrella Store – nieuw in 2011 – is een collectie zonweringdoeken die uitstekend

teert Lars Huizenga. Meer mogelijkheden voor

combineert met Sunbrella Outdoor voor buitenmeubels. Van Sunbrella Store zijn 78

dealerondersteuning was een belangrijke reden

referenties leverbaar, met 27 effen stoffen, 33 streepdessins en 8 jacquards.

voor het nieuwe kantoor in Breda. Dealers kun-

• Het merk Sunbrella is uitgebreid met het gamma So Chic. De collectie bestaat uit ele-

nen er terecht voor demonstraties en trainingen

gante, trendy en commerciële kleuren en is opgebouwd uit twaalf unis, drie jacquards,

en alle Dickson collecties zijn er in hun relatie

vijf klassieke strepen en vijf fantasie strepen.

met elkaar te zien. “Omgekeerd kunnen wij nog

• Orchestra telt 178 effen en gestreepte stoffen voor buiten. Deze stoffen zijn leverbaar

beter voeling houden met de markt, wat er speelt

met UPF-index 12+, 30+ en 50+, waardoor respectievelijk 90, 95 of 100% van de uv-

er en wat de trends zijn.”

stralen worden tegengehouden. • De doeken uit de collectie Orchestra Max zijn zelfreinigend door de toepassing van

Zwitserland als voorbeeld Voor de zonweringwereld is er nog veel te winnen.

nanodeeltjes en waterafstotend. Een regenbui of een spoelbeurt spoelt al het vuil van het doek af.

Daarvoor kan Zwitserland als voorbeeld gelden.

• Rhytm & Harmony, een decoratieve collectie met 53 referenties. Door zijn dessins

Zonwering is er een volwaardig onderdeel van een

maakt deze collectie zonwering tot een integraal onderdeel van buitendecoratie. Er zijn

gebouw of woning en het belang van zonwering

interessante uitvoeringen met eigentijdse strepen en interessante, uitvergrote motieven

voor energiebesparing is er diep geworteld. De

uit de natuur.

zonweringbranche moet helpen bevorderen dat

• Alto FR is met name geschikt voor de publieke ruimte, bijvoorbeeld voor horecatoepas-

zo’n ontwikkeling ook in de Lage Landen plaats

singen. Het is een brandwerend doek volgens klasse M1 dat veiligheid en duurzaamheid

gaat vinden. “We hebben de tijd mee, want we

combineert met een fraaie uitstraling. UV-blokkers zorgen voor een grotere duurzaamheid.

leven in de eeuw van de energie”, constateert Peter Winters. Het is belangrijk om op het

In Breda heeft Dickson de mogelijkheid om alle doekcollecties in relatie met elkaar te laten zien.

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2011

11


Sunmaster presenteert nieuwe productlijn

Witte rook voor Vantage Series

Tegenwoordig moeten we een beetje voorzichtig zijn met meldingen over witte rook. Zeker na de ramp in Japan en de gevolgen daarvan in Fukushima, waar elk beetje rook ervoor zorgt dat er weer een siddering van ontzetting door de wereldbevolking gaat. Maar in het geval van Sunmaster was er gelukkig sprake van ‘goede’ rook, omdat Vantage Series er officieel mee werd gelanceerd. Om de parallel met Fukushima nog een moment

Chris Kollen in zijn openingswoord. De plannen

lijn wordt ondersteund met een unieke brochure

vol te houden: de presentatie was in het Duitse

voor Vantage Series waren in het laatste half jaar

in de vorm van een boekje, een winkeldisplay

Kalkar, in Wunderland Kalkar, een groot pretpark

uitgewerkt en Sunmaster had er hard aan getrok-

en de website vantageseries.nl. “Vantage Series

dat is opgezet door de Nederlandse ondernemer

ken om alles op tijd klaar te krijgen. Maar Kollen

moet een onderscheidend concept zijn”, zei Erik

Hennie van der Most om de snelle kweekreactor

had zoveel vertrouwen in zijn mensen dat hij zijn

Budding tijdens zijn voordracht en daarin lijkt

die daar jaren geleden is gebouwd, maar nooit in

geplande vakantie, net voordat Vantage Series

Sunmaster geslaagd.

gebruik is genomen.

werd gepresenteerd, gewoon had laten doorgaan.

Maandag 28 februari was de grote dag. Meer

Manifestatie van kwaliteit

het hogere segment. Tweeverdieners, 35+, met

dan honderd Sunmaster dealers hadden zich in

Sunmaster staat voor kwaliteit en probeert zich

een inkomen vanaf twee keer modaal schetste

Met Vantage Series begeeft Sunmaster zich in

Kalkar verzameld voor de officiële lancering van

steeds weer te verbeteren. Vantage Series is

Budding met grove penseelstreken een profiel

Vantage Series. En natuurlijk was Z&R er ook

daar een manifestatie van. De doelstelling van

van de doelgroep waar Sunmaster met Vantage

bij. “Buiten is het guur en grijs, binnen gaat

Sunmaster was om een compleet concept te

Series op mikt. Mensen die ambitieus zijn,

de zon schijnen”, sprak Sunmaster directeur

realiseren. Dat betekent concreet dat de nieuwe

consumptiegericht, met aandacht voor nieuwe

12

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2011


technologieën en vormgeving. De dealer wordt

het knikarmscherm Suneye, het uitvalscherm

past. Deze doeken zijn exclusief voor Vantage

dankzij Vantage Series dus in staat gesteld om

IQ80 en de Suneye GM zip-screen met ronde

Series en komen dan ook niet voor in de overige

een aparte categorie van klanten aan te boren.

bak. Alle drie hardlopers uit het assortiment

collecties. Uiteraard gaat het daarbij om hoog-

Bovendien met een hoogwaardig product dat

van Sunmaster. Gekozen is voor een speciale

waardige kleurechte, rot- en schimmelvrije en

hogere marges biedt.

afwerking met hoogwaardige structuurlak in drie

uv-bestendige zonwering- en screendoeken. Een

kleuren die – om nadrukkelijk in te spelen op

extra detail: voor het stiksel van deze hoogwaar-

Om de doelgroep te interesseren en te boeien

de beleving van de consument – de benamingen

dige doeken wordt uitsluitend gebruik gemaakt

heeft Sunmaster naar eigen zeggen een concept

Cold Lava, Fresh Coral en Sparkling Iron hebben

van het kleurloze en onbreekbare Tenara® garen van GoreTex.

willen ontwikkelen ‘met een luxe uitstraling, dat

gekregen. Het gaat daarbij om respectievelijk

èn nieuw èn onvergelijkbaar is en dat bovendien

antracietgrijs (RAL-7016), parelwit (RAL-1013)

een totaalbeleving biedt’. In die missie lijkt

en grijs aluminium (RAL-9007).

Vantage Series is standaard uitgerust met Somfy motoren, waarbij naar keuze van de klant een

Sunmaster geslaagd, want de uitstraling van de Vantage Series is afwijkend te noemen van

Een heel bijzonder element van Vantage Series

RTS- of een io-motor wordt gebruikt. Met name

wat gangbaar is in de showrooms in Nederland

zijn de eindkappen van geborsteld aluminium die

die laatste motor zorgt voor extra kwaliteitsbele-

en België. Sunmaster is lange tijd ‘te beschei-

als optie voor de zonneschermen kunnen worden

ving en waardevermeerdering van de betreffende

den’ geweest betoogde marketing manager Jan

besteld. In de zogenaamde Silver Side uitvoering

schermen, meent men bij Sunmaster. Het io

Mol. “We hebben ons te weinig gepresenteerd

krijgt de toch al luxe uitstraling van de schermen

concept van Somfy heeft volgens Sunmaster de

en onvoldoende uitgedragen wat we te bieden

uit de serie nog meer cachet. Over smaak valt

toekomst en Vantage Series is er klaar voor. Met de io motor kan de zonwering desgewenst auto-

hebben aan kwaliteit, innovatie en product-

natuurlijk niet te twisten, maar in onze ogen is

verbetering.” Daar moet Vantage Series dus

Vantage Series in de Silver Side utvoering pas

matisch worden bediend, gebruikmakend van de

verandering in brengen. Overigens benadrukte

echt ‘af’.

opties van de geautomatiseerde huisbesturing io homecontrol. Daardoor kan zowel binnen als

Mol dat Sunmaster met Vantage Series niet

op het terras een optimaal woon- en verblijfskli-

heeft gekeken naar conculegabedrijven in de

In principe kan voor de zonneschermen en

branche, maar juist op zoek is gegaan naar de

screens van Vantage Series elk zonweringdoek

maat worden gerealiseerd. Dat is iets wat ook de

consument. En dat is een heel andere insteek

van grote merken als Dickson, Swela en Sattler

doelgroep zal aanspreken die voor Vantage Series

en benadering.

worden gekozen. Om het speciale design van

gaat kiezen.

Hoogwaardige afwerking

echter een speciale doekcollectie samengesteld

Vantage Series omvat vooralsnog een knikarm-

die in kwaliteit en zeker ook door kleur- en des-

Sunmaster heeft Vantage Series gelanceerd als

en een uitvalscherm en een zip-screen. Het zijn

sinkeuze en uitstraling perfect bij de collectie

een integraal concept.

Vantage Series te ondersteunen, heeft Sunmaster

Chris Kollen

Erik Budding

Integraal concept 

Jan Mol

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2011

13


Raamrolhor Voorzethor Inklemhor Raamplissé

D e nieuw van Unil e catalogus ux is er w Heef t u h eer! em no g niet laa ontvang t ons dit e z . s . m . w verkoop e te n v i a n , @unilux bv.nl

Rolhordeur Plisséhordeur Vaste hordeur Schuifhordeur Dubbele rolhordeur Plisséhordeur XL Dubbele plisséhordeur

www.plisse.com info@uniluxbv.nl Tel 0411-677953

Made in Japan... Imported by Unilux Onze relatie met Japan werd de laatste weken flink op de proef gesteld; u weet Unilux is als geen ander afhankelijk van de Japanse kwaliteit als het gaat om de enige echte plissé hordeuren. We gaan ondertussen al weer het 12e jaar in met onze Japanse collega’s, dus we zijn erg begaan met hun lot en kunnen alleen hopen dat het bij de materialistische schade blijft. De omgeving van de fabriek is ongeschonden, de voorraden voor het seizoen staan zoals u van ons bent gewend al voor het grootste deel op voorraad, de laatste zendingen zijn onderweg. Nieuwe ontwikkelingen zijn ondertussen al weer in volle gang.


Vantage Series uitvalscherm in de kleur Fresh Coral

Dat wil zeggen dat dealers die deelnemen uit

Sunmaster niets aan het toeval overgelaten. Het

de voeten kunnen met alles wat er aan promo-

ontwerp en de uitvoering van de producten is

tiemateriaal aangeboden wordt. Om Vantage

fraai en exclusief en wijkt af van wat er verder nog

Series de presentatie te geven die het concept

op de markt is. Bijzonder is ook het deels cros-

verdient, heeft Sunmaster een productfolder in

mediale marketingconcept dat er achter steekt:

de vorm van een bewaarboekje gemaakt, een

brochure in de vorm van een bewaarboekje, web-

stijlvol winkeldisplay ontworpen en een website

site met video’s en integrale presentatie in de

gelanceerd. Vantage Series wordt daarmee een

showroom, waardoor de consument optimaal met

integraal concept dat standalone kan worden

Vantage Series kennis kan maken. De dealers

gebruikt en dat inspeelt op de beleving van de

zijn enthousiast, constateert men bij Sunmaster.

consument.

En daarmee is de eerste horde genomen.

Het boekje in zakformaat, gebonden en met een harde kaft in woodlook, “moet de meerwaarde van Vantage Series duidelijk maken”, zei Jan Mol tijdens de presentatie. “De beleving moet erin tot uitdrukking komen.” Behalve dat geeft

Vantage Series knikarmscherm Cold Lava in de Silver Side uitvoering met zijkappen uit geborsteld aluminium..

het een duidelijk overzicht van Vantage Series. De drie framekleuren Cold Lava, Fresh Coral en Sparkling Iron worden er prominent in gepresenteerd, evenals de acryl- en de glasvezeldoeken die Sunmaster speciaal voor respectievelijk de zonneschermen en de screens heeft geselecteerd. En er is ruime aandacht voor motorisering en besturing middels RTS of io homecontrol van Somfy. Om Vantage Series in de showroom van de dealer optimaal onder de aandacht van bezoekers te brengen en volledig tot zijn recht te laten komen, heeft Sunmaster een fraai vormgegeven,

Vantage Series knikarmschermen in de kleuren Cold Lava (links) en Sparkling Iron.

‘standalone’ winkeldisplay in wengéhout met rvsstijlelementen laten ontwerpen. De producten worden erin als handmodel getoond, elk voor zich zorgvuldig belicht door middel van leds. De display bevat verder een beeldscherm voor narrow casting, een uittrekbaar doekenrekje en diverse schappen voor de producten en brochures. Als derde verkooptool heeft Sunmaster voor Vantage Series een aparte website vantageseries.nl gelanceerd, waarop de schermen geheel in de stijl van het concept worden weergegeven. Een leuk detail is dat aan de site high defenition video’s zijn toegevoegd, zodat bezoekers kunnen zien hoe de betreffende zonweringen functioneren. Bovendien heeft ieder dealer die Vantage Series verkoopt per 1 april een eigen presentatiepagina op de website, geheel in stijl met het concept. Met

betrekking

tot

Vantage

Series

heeft Chris Kollen in gesprek met dealers bij het winkeldisplay in Wengéhout.

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2011

15


Z&R journaal

Marktverantwoordelijken Sattler AG in Nederland Na meerdere jaren verantwoordelijk te zijn geweest voor de activiteiten van Sattler in Nederland is de heer Lothar Fischer vanaf midden maart met pensioen gegaan. Zijn taken worden door een aantal personen overgenomen. Met betrekking tot het programma Suntex – alle weefsels voor zonwering,

V.l.n.r. Lothar Fischer, Nico van Hattum en Thomas Kraft

parasols en de nautische sector – is zoals reeds eerdere bekendgemaakt Nico van Hattum verantwoordelijk. Het programma Protex – pvc-gecoate weefsels voor vrachtwagenzeilen, grote tenten, biogas opslagsystemen

Sattler AG laat weten veel dank verschuldigd te zijn aan de heer Fischer

enzovoorts – wordt vertegenwoordigd door Thomas Kraft.

voor zijn grootse inzet voor het bedrijf. “Niet alleen vanwege zijn klantcontacten, maar ook door zijn knowhow is hij voor Sattler van grote

Contactgegevens:

waarde geweest”, aldus een woordvoerder. “We zijn ervan overtuigd dat

• Nico van Hattum, 06-39751117, Nico.vanhattum@sattler-ag.com

Nico van Hattum en Thomas Kraft de goed relatie met de klanten zullen

• Thomas Kraft, 0049/170 8377 269, Thomas.kraft@sattler-ag.com

weten voort te zetten.”

Luxaflex roept april uit tot maand van de zonwering Omdat april de maand van de zonwering is, biedt Luxaflex® Outdoor de collectie buitenzonwering – terras-, serre- en vensterzonwering, markiezen en de Vertikaal Beaufort® – daarom in tot half mei aan met cadeaus of een scherp voordeel tot wel 350 euro. Dealers die deelnemen aan de actiemaand zijn herkenbaar aan een plafondbord en posters of zijn te vinden op www.luxaflexwindowstyling.nl/maand-van-de-zonwering. Luxaflex® wil met de toevoeging van het concept Luxaflex® Outdoor binnen en buiten samenbrengen, zodat buiten dezelfde sfeer wordt ervaren als binnen. De tuin is tegenwoordig immers een volwaardig onderdeel van de woonomgeving. Daarvoor biedt Luxaflex® met Outdoor een uitgebreide collectie zonweringen aan om buiten eenzelfde sfeer te creëren als binnen.

Het hoofkantoor van Specht+CO

Specht+Co. GmbH bestaat 60 jaar en richt zijn pijlen nu ook op Nederland Het succesverhaal van Specht+Co. GmbH begint zestig jaar geleden, in 1951, als Carl Friedrich Specht een rolluikenbedrijf begint in het Duitse Bonn. Inmiddels is Specht met de dochterbedrijven Jolly Motor GmbH Deutschland en SWM-Evolution GmbH uitgegroeid tot een van de leidende producenten van innovatieve aandrijvingen en besturingen voor rolluiken en zonweringen. Het bedrijf heeft zich daarbij vooral op de toenemende vraag naar elektronische en radiogestuurde buismotoren voor zonwering gericht, waarvoor kwalitatief hoogwaardige motoren en besturingen worden ontwikkeld.

Luxaflex® Outdoor Vertikaal Beaufort®

16

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2011

In het kader van het zestigjarig jubileum, dat onder het motto ‘Kwaliteit en Partnerschap’ wordt gevierd, zal Specht in de loop van het jaar enkele


Z&R journaal

aantrekkelijke acties op touw zetten voor bestaande en mogelijke nieuwe afnemers. Als eerste highlight in het kader van het jubileum is in maart een nieuwe, volautomatische insteekmotor voor rolluikinstallaties gelanceerd. Deze intelligente motor vindt de eindpunten van het rolluik boven en onder volledig automatisch en op de millimeter nauwkeurig en slaat ze vervolgens op. De aanvullende mogelijkheid tot eindpuntcorrectie die deze motor heeft, zorgt er daarna voor dat zelfs als het pantser in het gebruik iets gaat uitzakken geen correctie van de bovenste eindpunten meer nodig is. De voordelen

Ramen Deuren

van deze motor zullen door de hele branche op waarde worden geschat, zo

Vliesgevels

verwacht men bij Specht. Bedrijfsgeschiedenis Specht+Co. GmbH

Rolluiken

1951 – Carl-Friedrich Specht († 03.04.1988) richt de Specht+Co. GmbH op in Bonn.

Roldeuren

1973 – Zoon Hermann Specht († 25.04.2006) treedt toe tot het bedrijf. De bedrijfsfilosofie wordt vanaf dan bepaald door internatio-

Oppervlakten

nale oriëntatie en een zesde zintuig voor het technisch haalbare. De productie van Arga veiligheidsbandopwinders zorgde vervolgens voor de grote doorbraak.

Markisoletten

1991 – Hermann Specht, inmiddels directeur, richt Jolly Motor GmbH Duitsland op voor de afzet van elektrische aandrijvingen en

Horren

zet daarmee de successtory voort. 2011 – De afzet van het hele productassortiment van Specht en Jolly

Photovoltaik

wordt anno nu door de holding Specht+Co. GmbH afgehandeld. Sinds het begin van 2011 timmert Specht ook in Nederland nadrukkelijk aan de weg. Verantwoordelijk daarvoor is sales manger Nederland Sander Vonk die Nederlandse klanten als adviseur en aanspreekpunt voor de producten en oplossingen van Specht terzijde staat.

Kleine buismotor met grote mogelijkheden elero ontwikkelt nieuwe aandrijving voor binnenzonwering Rolgordijnen en screens geven een ruimtelijk effect aan het interieur. Met verschillende materialen, stijlen en kleuren kan het zonlicht in een kamer van dominant naar gereserveerd worden veranderd. Om dit effect eenvoudiger te bereiken, wordt steeds vaker motorisering en automatisering gebruikt. Volgens elero, wereldwijd een van de grootste fabrikanten van elektrische aandrijvingen en besturingen voor rolluiken, zonweringen en roldeuren, moet de perfecte motor daarvoor aan drie criteria voldoen: een geringe afkortmaat, waardoor het doek een zo groot mogelijk deel van het raam afdekt, een hoge snelheid en een zo gering mogelijk motorgeluid. De RevoLine aandrijvingen van elero in de uitvoeringen M en L staan al langer bekend om hun snelheid en lage geluidsniveau. Nieuw is nu de aandrijving in de uitvoering S die met een diameter van 35 mm en een maximale snelheid van 70 omwentelingen per minuut de ideale motor is voor rolgordijnen en screens.

www.heroal.com heroal-Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG Österwieher Str. 80 | D-33415 Verl Tel. +49 (0)52 46 - 507 - 0 | Fax +49 (0)52 46 - 507 - 222 Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2011

17


Z&R journaal

Unilux rolhor SUPER+ standaard geleverd met speedreducer Vorig jaar heeft Unilux op de Polyclose in Gent de raamrolhor Super+ gelanceerd. Het is een elegante rolhor met gaasopsluiting met een rvs stift. Omdat Unilux naar een voortdurende verbetering en vernieuwing van zijn producten streeft, wordt deze Super+ voortaan standaard geleverd met een gyroscopische speedreducer (geen goedkope vloeistof geremde variant). Deze speedreducer zorgt ervoor dat de raamrolhor Super+ langzaam naar boven oprolt en voorkomt de irritante harde klap. De hor is ideaal voor De RevoLine S aandrijvingen van elero

Het ontwikkelingsteam van elero heeft de RevoLine S buismotoren met het

ramen met een hoge windbelasting of voor grote en/of schuin geplaatste (dak)ramen. De onzichtbare stift uit rvs in de geleiders zorgt ervoor dat het gaas altijd netjes in de geleiders gespannen blijft, waardoor het niet

beproefde Soft concept ontwikkeld. Daarbij wordt de motor bij het bereiken

kan uitwaaien. De Super+ is eenvoudig te bedienen en uitgevoerd met een

van de eindpunten vertraagd en wordt de kracht gereduceerd. Dit zorgt voor

schuifvergrendeling.

een zachte stop van het doek en een einde aan de vervelende ‘klik’ als een eindpositie wordt bereikt. Hierdoor worden niet alleen de motor en het doek, maar ook de oren van de gebruiker beschermd. Het toegepaste speciale vertragingsmechanisme is gebaseerd op magnetische kracht en de softrem werkt contactloos – zonder wrijving – en dus slijtage- en onderhoudsvrij. Exact instellen door speciale langzame modus Met conventionele aandrijving voor rolgordijnen en screens is de instelling van de eindposities vaak moeilijk, omdat de normale snelheid zo groot is dat de gewenste positie gemakkelijk wordt gepasseerd. De productontwikkelaars van elero hebben de RevoLine S motoren daarom uitgerust met een speciale stand voor lage snelheid. “Hiermee kan de gewenste positie precies worden ingesteld, waarna de motor er later met hoge snelheid naar toe kan draaien”, aldus technisch directeur Dieter Walddörfer van elero. Voor motoren met geïntegreerde ontvanger is het mogelijk om met twee tussenposities verschillende doeken op exact dezelfde hoogte in te stellen. Dat kan gewoon met de handzender. “Het instellen van eindposities is net zo gemakkelijk als bij alle RevoLine buismotoren: als de bovenste of de onderste positie worden bereikt, worden die direct opgeslagen. De inbedrijfstelling wordt verder versneld door klikbare koppelingen en kabels met motorstekker”, aldus Walddörfer. Een ander voordeel van de nieuwe buismotoren is dat de bovenste en de onderste eindposities met of zonder

Deze hor kan in of op het kozijn worden geplaatst. Montage in de dag

aanslag gekozen kunnen worden. Dat betekent maximale flexibiliteit bij

kan snel en eenvoudig met speciale geleiders worden gerealiseerd. De

ontwerp en installatie.

aluminium cassette is volledig gesloten. Het gaas zit middels een speciaal doek om een rvs-staf gesealed, waardoor het altijd in de geleiders blijft en

Voor elke toepassing de juiste buismotor

insecten geen mogelijkheden hebben om binnen te komen. Unilux levert

Binnen de Revoline-S serie biedt elero de RolTop-S met mechatronische

de Super+ in de standaard kleuren RAL-9010 (wit), RAL-9001 (crèmewit),

en de VariEco-S met mechanische eindschakelaar. Alle soorten zijn met

RAL-7016 (antraciet), RAL-9006 (zilvergrijs) en RAL-8019 (bruin). Andere

verschillende vermogens en snelheden, in 120 V of 230 V beschikbaar, ook

RAL-kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs. Levertijden zijn kort, ook voor

met bidirectionele geïntegreerde ontvanger op 868 of 915 MHz. “Dit resul-

speciale kleuren, omdat Unilux in eigen huis kan poedercoaten. De kunst-

teert in een assortiment waarmee elero voor elke installatie in het interieur

stof onderdelen van de Super+ zijn zwart, behalve bij de kleurstellingen wit

de beste oplossing kan bieden”, besluit Walddörfer.

en crèmewit die met crèmewitte onderdelen zijn afgewerkt.

18

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2011


Z&R journaal

Made in Japan, Imported by Unilux De relatie van Unilux met Japan is de laatste weken flink op de proef gesteld. Unilux is immers als geen ander afhankelijk van Japanse kwaliteit als het gaat om de enige echte plissé hordeuren. De sterke band tussen Unilux en Japanse collega’s gaat inmiddels het twaalfde jaar in en dus is men bij het Boxtelse bedrijf erg begaan met het lot van de mensen in Japan. “We kunnen alleen maar hopen dat het bij de materiële schade blijft”, aldus een woordvoerder van Unilux. De omgeving van de fabriek in Japan waar de plissédeuren worden gemaakt, is ongeschonden. De voorraden voor het seizoen zijn, zoals de dealers van Unilux gewend zijn, al voor het grootste deel aangevoerd en de laatste zendingen zijn onderweg.

Stobag Benelux bouwt in Weesp

Stobag Benelux slagvaardig van start Met de start van Stobag Benelux krijgt topmerk Stobag in Nederland een krachtige impuls. Het nieuwe dochterbedrijf van het Zwitserse concern wordt verantwoordelijk voor het importeurschap en de verkoopondersteuning van Stobag zonweringsystemen in Nederland. De organisatie wordt gevestigd in Weesp, waar naast een afdeling voor verkoop en marketing, ook een eigen productielijn wordt opgestart. Stobag Benelux bouwt in Weesp verder op een solide fundament. Aan de basis staat de overname van twee bedrijven uit de Pover Groep, namelijk Pover Products, dat al jaren Stobag importeur voor Nederland is, en Pover Weesp, producent en leverancier van profielsystemen en kozijnen. Gebruikmakend van de aanwezige vakkennis is binnen Stobag Benelux de divisie Systec opgericht. Systec gaat kozijnen en serres produceren die in heel Europa zullen worden uitgeleverd. De nieuwe marketingorganisatie heeft grote plannen om zowel de merkbekendheid als het marktaandeel van Stobag te vergroten. Daarbij zal wordt ingehaakt op de wijze waarop Stobag wereldwijd opereert.

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2011

19


Z&R journaal

Het internationale moederbedrijf gaat naast het brede productaanbod ook de

worden voorkomen. De hanteerbaarheid van de rolhor wordt daardoor aan-

nodige marktkennis leveren en tal van promotionele activiteiten initiëren.

zienlijk verbeterd.

In Nederland zullen de extra activiteiten en inspanningen door Stobag

De nieuwe rem van Widmer wordt in principe direct aan de veer van de rol-

Benelux naar verwachting positieve effecten hebben. “De gebundelde

hor gekoppeld, maar ze kan ook tegenover de veer, aan de andere kant van

kracht van de internationale Stobag organisatie is dan ook meer dan goed

de buis worden ingebouwd. De volledig mechanisch rem kan met behulp

nieuws voor dealers en vertegenwoordigers van Stobag zonwering”, aldus

van adapters aan verschillende buisprofielen en -diameters worden aange-

een woordvoerder.

past, waardoor ze steeds met de buis is verbonden. De rem is bruikbaar voor buizen met een doorsnede vanaf 16,5 mm.

Dat is Wouter Hof!

De rolhorrem heeft door een blokkeerinrichting in de afrolrichting een vrijloop (dat wil zeggen, geen remwerking bij het afrollen). Pas bij het oprollen,

Dat is Wouter Hof en niet Gerhard

wordt de remwerking actief. De remkracht kan direct aan de behuizing van

Schoonhagen, zullen veel insiders uit

de rem worden ingesteld en geregeld. Daardoor kan de veerrem bij veerme-

de zonweringbranche hebben opgemerkt

chanieken met verschillende trekkracht worden toegepast.

toen ze pagina 33 van Z&R 2 opsloegen. Een foutje van de redactie, waarvoor onze excuses. Nogmaals de foto, nu met de juiste naam.

Winnaar consumentenactie Smits In september 2010 is door Smits in samenwerking met haar dealers

Nieuwe rem van Widmer voor rolhorren

door heel Nederland een huis-aan-huisbrochure verspreid. Daarin

Rolhorren kunnen door hun geringe diameter probleemloos in rolluikkasten

Uit de vele reacties is de familie De Putter uit Terneuzen als winnaar

worden geïntegreerd. Daardoor kunnen gebruikers op praktische wijze de

uit de bus gekomen. De vergoeding van het aankoopbedrag is door

bescherming tegen zonlicht, inkijk en insecten combineren.

opgenomen was een unieke consumentenactie ‘win uw aankoopbedrag terug’.

Smits aangevuld met een bos bloemen en een etentje. De prijs is in maart overhandigd door Provoost Rolluiken en Zonwering en een

Hoe de rolhorren werken is bekend. Door het afrollen van de hor, wordt een

afvaardiging van Smits.

in de horbuis ingebouwde veer gespannen. De veerkracht is nodig om de hor na het afrollen en fixeren strak te trekken en ook om ze weer op te rollen.

Smits constateert dat de nazomeractie bij het publiek en de deelnemende dealers in de smaak is gevallen. De actie is daarom op herhaling in de huidige voorjaarsactie van Smits.

Een veel voorkomend probleem bij rolhorren is het tegenhouden van de hor als ze opgerold moet worden. Door de veerspanning kan de hor namelijk met grote snelheid naar boven schieten. Daardoor klapt de onderlijst tegen de kast of draait meermaals om de buis. Om dat probleem op te lossen, heeft Oskar Widmer GmbH, een erkend specialist voor veermechanieken, een rem voor rolhorren ontwikkeld. Door de rem wordt het oprollen van de hor vertraagd, waardoor genoemde problemen

20

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2011


Z&R journaal

Centrale bediening met Coulisse Domotica Box voor optimaal gebruiksgemak Begin dit jaar is de binnengevel van het nieuwe en markante kantoorpand van glasvezelleverancier Reggefiber in het Overijsselse Rijssen voorzien van geautomatiseerde rolgordijnen van Coulisse. De twaalf meter hoge binnengevel scheidt de centrale hal van de achterliggende werk- en bespreekruimtes. Door de grote hoeveelheid glas in de tegenoverliggende buitengevel kon in deze ruimtes teveel daglicht binnendringen, waardoor er geen optimaal werkklimaat was. Daarnaast zocht Reggefiber naar mogelijkheden om de privacy in de kantoorruimtes te vergroten en tegelijkertijd het uitzicht op de centrale hal te behouden. Uitstraling mocht daarbij niet ten koste gaan van functionaliteit. Alle ramen zijn daarop voorzien van geautomatiseerde rolgordijnen met metallic screendoek van Coulisse die zowel ieder afzonderlijk met een afstandsbediening alsook centraal middels de Coulisse Domotica Box bediend kunnen worden.

(advertentie)

Nog nooit was radiobesturing zo eenvoudig!

9l . B€T W Voordeel 5 exc Aanbieding

Radio Compleet Set Optioneel met windsensor verkrijgbaar! De beste oplossing om reeds ingebouwde motoren snel en kosten-efficient uit te rusten met radiobesturing. Münsterstraße 30b - 46397 Bocholt - Duitsland Tel.: 0049/2871/246506 - Fax: 0049/2871/2465070 - E-mail: info@kaiser-nienhaus.de - www.kaiser-nienhaus.de Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2011

21

Z en R 3 2011  

Vaktijdschrift over zonwering, rolluiken, klimaatbeheersing en afsluitingen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you