Page 1

1

2011 • jaargang 15 w w w. z e n r o n l i n e . n l

vaktijdschrift over zonwering, rolluiken, klimaatbeheersing en afsluitingen

Z&R product of the year & special attention award nabeschouwingen intirio en heimtextil thema knikarm-, uitval-, en terrasschermen

Zo vader, zo zoon nieuwe directeur schmitz textiles sunlighthouse geopend


Rainbow Collection

Rainbow Collection

Een sprankelend nieuw seizoen ...

Madeira

PART II

madeira速

Deze pergolazonwering is dit seizoen nieuw in ons Limited Edition programma. Naast de bekende antracietgrijze structuurlak nu ook verkrijgbaar in de verbluffend mooie structuurlak Stargrey. En de keuze uit 5 moderne, exclusief voor deze serie ontworpen doeken.

Een trendy uitbreiding van een succesvol concept! Neem contact t t mett ons op voor nadere informatie

|R RainbowSol i b S l BV V FFokkerstraat kk t t 6 4143 HJ LLeerdam | Tel. +31 (0)345 - 614 801 | Fax +31 (0)345 - 610 220 | E-mail info@rainbowsol.nl


SCREENDOEK MET DE = 100 % SUNPROTEX BLAUWE RITSTAND MET VERBETERDE RITSTECHNOLOGIE Ludwig Kestelyn de godfather van het screendoek staat garant voor: 100% kwaliteit, 100% snelheid, 100% service! Kwaliteit wordt gemeten. Een onschatbare knowhow en de investering in een diepgaand tracebility systeem garanderen de feilloze precisie van het handelsmerk. De volledige controle vanaf het draad- en weefproces tot het geconfectioneerd doek resulteeert in sublieme kwaliteit.

Snelheid dankzij organisatie. Met een voorraad van meer dan 50.000 m2 Screen- en Soltisdoek en een machinepark met de modernste productielijn, staat Sunprotex garant voor een snelle en onberispelijke levering.

Service is een evidentie. En niet alleen onze producten zijn perfect op maat: van informatie tot administratie - het Sunprotex team staat voor u klaar met een flexibele aanpak en een persoonlijke service.

NIEUW! CLIC-ON CLICK-OFF BEVESTIGING

www.sunpr otex.be

Alber t Dehemlaan 27 - B-8900 - Ieper - Belgium Te l + 3 2 ( 0 ) 5 7 2 2 1 2 2 1 - F a x + 3 2 ( 0 ) 5 7 2 2 1 2 2 2 e-mail: info@sunprotex.be

RAY-SCREEN

POLYSUNSCREEN


voorwoord Multi culti De regelmatige lezer weet het nog wel: ik kom uit Venlo. Net als Geert. Geert houdt niet van multi culti. En dat terwijl ons beider geboortestad toch behoorlijk multi culti is. Venlo is namelijk zo’n beetje de meest Duitse stad van Nederland. Dat was vroeger al zo. Toen de Hollandse dominee Craandijk aan het einde van de negentiende eeuw tijdens zijn Wandelingen door Limburg Venlo bezocht, waande hij zich in het buitenland. Hij had het over “…muren van donkere, ongevoegde baksteenen, waarin de vensters en deuren zonder kozijnen zijn gemetseld, die aan de Duitsche huizen vaak een zoo ongezellig uiterlijk geven…” En Venlo is nog steeds ‘Duits’. Toen Sophie Hilbrand laatst voor haar programma Nu we er toch zijn in Venlo was, sprak ze enkele mensen aan op straat: “Tut mir Leid. Ich bin aus Deutschland”, “…aus Deutschland”, “…Deutschland”, “…Deutschland”… Duits spreken kunnen echter alleen nog de oudere Venlonaren. Maar dat is niet alleen een Venloos probleem. Het is een Nederlands probleem. De Duitsers zijn onze buren en met afstand onze grootste handelspartner, maar als het nog even duurt, kunnen we niet meer met ze praten. Lees de oprechte waarschuwing van directeur Gerberding van de Duits-Nederlandse Handelskamer in het Journaal. Daarom pleit ik voor een multi culti Nederland, want dat hebben we nodig om onze exportpositie in stand te houden. Hoe? Door Nederland in alle grensgebieden tweetalig te maken. Niet in alles natuurlijk, maar bijvoorbeeld wel de toeristische en bezoekersinformatie, de gemeentelijke informatie, verkeersaanwijzingen, informatie in winkels en meer van dat soort zaken. In het westen kan worden gekozen voor Nederlands-Engels, langs de lange grens met Duitsland voor Nederlands-Duits en in Maastricht en omgeving voor Nederlands-Frans. Blijven alleen de Brabanders eentalig, want Franse teksten aan de grens met Nederlandstalig België lijken me niet zo zinvol. Hebben we er dadelijk een taalstrijd bij. En de Belgen? Als het om talen gaat, hebben zij goud in handen. Gratis en voor niets hebben ze Vlaams en Frans, plus een beetje Duits binnen hun grenzen. Maar in plaats dat ze hun talen koesteren, maken ze er ruzie over. Stuur de Vlaamse leeuw en de Waalse haan met pensioen en ontwikkel vervolgens de meertaligheid. Een economisch wapen van betekenis. Een Belg die zijn moerstalen spreekt, kan rechtstreeks communiceren met 65 miljoen Fransen, 16 miljoen ‘ollanders, 80 miljoen Duitsers en een zootje Zwitsers en Oostenrijkers. Overigens blijkt meertaligheid niet alleen een economisch wapen. Het is namelijk aangetoond dat kinderen die meertalig worden opgevoed sneller denken. Dus we worden er met zijn allen niet alleen rijker, maar ook nog slimmer van! Slechts twee nadelen: als wij ‘ollanders rijker worden, hebben we geen reden meer om zuinig te zijn. En straks zijn er enkel nog slimme Belgen. Waar moeten we met z’n allen dan moppen over maken? “ Das ist aber schade!”

Thijs Pubben


Vaktijdschrift over zonwering, rolluiken, klimaatbeheersing en afsluitingen

www.zenronline.nl Jaargang 15, nr. 1 2010 Sinds 1997 Verschijnt 8 x per jaar ISSN 1387-0181

8

uitgever

Schatbeurderlaan 6 Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 F +31 (0)495 521335 E info@louwersuitgevers.nl W www.louwersuitgevers.nl

redactiecoÖrdinatie Thijs Pubben E redactie@zenronline.nl

Redactieteam Nederland: Wim van Engelen, Jerry Helmers, Ingeborg Hoogsteen, Rimke de Groot, Thijs Pubben België : Erika Claessens, Dave Cuypers, Henri Gielen, Koen Mortelmans, Bram Souffreau, Michel Vandenheede, Bert Verbeke

BLADMANAGEment John Kösters E j.kosters@louwersuitgevers.nl

73

secretariaat Mariëlle van den Groenendaal

Advertenties

Online aanleveren: http://ftp2.louwersuitgevers.nl Username: zenr Wachtwoord: gast Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 E info@logobv.nl

digitale verkoop Maikel Wijman E m.wijman@louwersuitgevers.nl Dennis Schiering E s.vanhout@louwersuitgevers.nl

Abonnementsprijs € 57 per jaar inclusief BTW ING 41 71 65 t.n.v. Louwers Uitgeversorganisatie BV o.v.v. Z&R Informatie over abonnementen: T +31 (0)495 450095 E info@louwersuitgevers.nl

Verano maakt zich breed

Adreswijzigingen

Zo vader zo zoon: Peter Haan van Bastasol Zonwering

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert

Opzeggingen Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonementsperiode geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP Z&R is een onafhankelijk vaktijdschrift voor de ­zonweringsbranche. Z&R wordt verspreid onder alle bedrijven, die op enigerlei wijze be­drijfs­matig actief zijn in de zonweringsbranche, waaronder fabrikanten, assembleurs, groothandelsbedrijven, importeurs, toeleveranciers en zonweringdetaillisten.

Vormgeving/art direction LOGO Reclame- Ontwerpbureau BV T +31 (0)495 450065 E info@logobv.nl Barry Hoogkamer Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

Home Motion House: het huis van beweging

Z&R Journaal Rainbowsol borduurt voort op het succes van 2010 De Pen: Bertus van den Brink Derde gebouw uit Model Home 2020 project Heimtextil: groen is de trend Intirio toont verbreding

8 10 14 16 34 36 38 62 66


36

62

76

66

Thema Knikarm-, Uitval-, en terrasschermen Het nieuwe zonweringseizoen staat weer voor de deur

40

Copahome lanceert exclusieve shadelab collectie

73

Nieuwe algemeen directeur Schmitz Textiles

76

Zonwering, transparantie en een mooie gevel

78

Z&R Product of the Year Award heeft er een broertje bij

80

Op (on)verwacht bezoek in Zeewolde

81

Wie doet wat?

85

Coverfoto: 1

2011 • jaargang 15 w w w. z e n r o n l i n e . n l

vaktijdschrift over zonwering, rolluiken, klimaatbeheersing en afsluitingen

Z&R pRoduct of the yeaR awaRd nabescouwing intiRio en heimtextil thema knikaRm-, uitval-, en teRRasscheRmen

Zo vadeR, Zo Zoon nieuwe diRecteuR schmitZ textiles sunlighthouse, eeRste klimaatneutRale woning

Uit de collectie van Verano


verano

Verano maakt zich breed

Tekst: Wim van Engelen Foto’s: Verano

Traditiegetrouw is Z&R kort na de jaarwisseling weer op bezoek geweest bij Verano voor een babbeltje met Henk Altena en Kees-Jan van Dongen. Een jaar geleden verrasten zij met de uitspraak dat crisisjaar 2009 voor Verano juist erg succesvol was. Nieuwe plannen waren er ook, want dealerondersteuning ‘Mijn Verano’ stond in de startblokken. Onze eerste vraag ligt voor de hand: hoe verliep 2010 en wat zijn de plannen voor 2011?

Het nog maar enkele jaren geopende pand

Productengamma biedt voor elk seizoen verkoopkansen

8

Z&R vaktijdschrift Nummer 1 2011

een voortzetting van de positieve beeldvorming

in Best blijft imponeren. Veel glas, veel licht,

rondom het merk Verano”, vult Henk Altena aan.

efficiënt en modern, geen overbodige luxe. Als

“Daar zijn meerdere oorzaken voor aan te wijzen.

we door de royale showroom naar een van de

Zo zijn wij de leverancier van zonwering voor het

spreekkamers lopen, zien we dat een instruc-

hoogste gebouw in Europa, dat in Londen wordt

tieruimte gevuld is met gasten. “Er komen hier

gebouwd: The London Bridge Tower, ook wel the

continu dealers met hun personeel over de

Shard of Glass genoemd. De hoogte wordt 310

vloer om productkennis op te doen of zich te

m en de oplevering staat gepland voor 2012.

oriënteren. We hebben inmiddels een erg breed

Behalve luxe appartementen en kantoren, zal

programma en deze royale showroom is geen

hier ook het grootste luxe hotel in Europa wor-

overbodige luxe”, legt Kees-Jan van Dongen uit.

den gevestigd, het Shangri-La Hotel. De order

“Wat het afgelopen jaar betreft, is er sprake van

kwam tot stand via een partij die de gevelbouw


verano

realiseert. Ook voor diverse andere projecten in

lecties. Bovendien wordt Trend Colors jaarlijks

Terrasoverkappingen

London is Verano gekozen. Daar zijn wij natuur-

opgefrist en blijft daarmee actueel. Genoemde

Het is de grootste groeimarkt binnen de branche

basiscollecties worden pas na vier jaar gewij-

en Verano heeft er naar eigen zeggen het groot-

lijk erg blij mee.”

zigd.” Uit de vele modellen buitenzonwering

ste marktaandeel in: terrasoverkappingen. Het

Breed programma

blijkt de Ipanema V280 een succesnummer.

programma voorziet in zowel het lagere als het

Verano heeft een belangrijk deel van haar groei

Dat heeft te maken met zowel kwaliteit als mon-

topsegment, terwijl een uitvoering in het mid-

te danken aan het alsmaar groter wordende pro-

tagegemak. “Bij onze klanten is dit een geliefd

densegment binnenkort wordt toegevoegd. Ook

gramma. Henk Altena: “Ons assortiment is het

scherm, mede omdat het probleemloos functi-

hier is innovatie en eigen ontwikkeling troef met

breedste van Nederland. Voor de dealers is dat

oneert en voorzien is van een TÜV-certificering.

twee overkappingen uit eigen keuken. Vooral de

van groot belang, want het biedt hen de gele-

Bovendien is ook dit scherm leverbaar in zes

toebehoren spelen een belangrijke rol. Henk

genheid méér producten van het merk Verano te

kleuren.”

Altena licht toe: “We bieden steeds meer moge-

het reguliere seizoen verkocht kunnen worden.

70 mm breed

maken. Denk aan glazen schuif- en klapwanden.

Denk aan rolluiken, rolpoorten en garagedeuren.

Wat binnenzonwering betreft zijn het de jaloe-

Ook voor de driehoek aan de bovenzijde is nu een afdichting beschikbaar. We willen hierin

verkopen, waaronder ook producten die buiten

lijkheden om een overkapping aantrekkelijker te

Ook gaan we veel aandacht besteden aan de

zieën die aan populariteit winnen, zowel in

markt voor zonnepanelen, een nieuwe product-

aluminium als in hout. Verano haakt in op de

steeds meer extra’s gaan bieden, waarmee de

groep. De consument krijgt hierdoor steeds

vraag naar steeds bredere lamellen en levert

dealers kunnen doorgroeien in dit product.”

meer bekendheid met het merk. Dat ondersteu-

die al in de uitzonderlijke breedte van 70 mm.

nen wij met landelijke reclame-uitingen. Op die

Klanten hebben daarbij keuze uit 50 kleuren

Stabiele levertijden

manier willen wij Verano duidelijk positioneren

ladderband. Keuze is ook het motto bij de plis-

Zowel 2009 en 2010 leverden groeicijfers op

als betrouwbare partner voor onze dealers. Daar

sécollectie die in het najaar is vernieuwd met

voor Verano. De verwachting is dat in 2011

heeft natuurlijk het al genoemde ´Mijn Verano´

viermaal zoveel doeken. In maart 2011 volgt de

die lijn kan worden doorgetrokken. Het zorgen

ook flink aan bijgedragen. Dat blijkt namelijk prima te werken.” Inmiddels is sprake van maar liefst zes pro-

nieuwe collectie vouwgordijnen in 200 kleuren.

voor stabiele levertijden, ook in het hoogsei-

“Keuze en innovatie zijn belangrijke elementen

zoen, is daar mede debet aan. “Dealers kunnen

in ons programma”, aldus Henk Altena. “Zoals

daardoor betere verkopen realiseren, omdat ze

al gezegd: onze klanten willen het hele jaar

op ons kunnen rekenen. Gezien het brede pro-

ductgroepen. Op de eerste plaats natuurlijk

omzet houden, ongeacht het seizoen. Hoe bre-

gramma dat zij onder het merk Verano kunnen

buitenzonwering met 23 soorten schermen,

der het programma, hoe makkelijker dat wordt.

presenteren, wordt de dealer een soort ‘one-

leverbaar in zes kleuren. Kees-Jan van Dongen:

We ondersteunen dat met publiekacties via

stop-shop’ als het om zonwering in en aan het

“Het moet gek lopen, wil daar niet iets bij zitten

huis-aan-huisfolders, direct mail en internet.

huis gaat. De zonnepanelen, garagedeuren en

voor de consument. We hebben doekcollecties

Zo hadden we in september de actie met een

rolluiken horen daar dan vanzelf ook bij”, aldus

met ruim 300 dessins: Orchestra, Swela en

gratis Weber barbecue. Dat liep zo hard, dat

Kees-Jan van Dongen. Wat de projectmarkt

Urban Colors. Afgelopen jaar hebben we een

we tot driemaal toe moesten bijbestellen. Het

betreft is Verano nog niet zo’n gevestigde naam,

vierde collectie uitgebracht: Trend Colors. Die

merk Verano heeft hiermee flink aan naamsbe-

maar de trein is op gang gekomen. Henk Altena:

is met 40 dessins wat smaller, maar vormt een

kendheid gewonnen en is het meest bekend in

“We nemen al grote happen uit de markt en zul-

prima, eigentijdse aanvulling op de basiscol-

de branche.”

len daar zeker ook een groei nastreven.”

Z&R vaktijdschrift Nummer 1 2011

9


home motion house

Tekst: Thijs Pubben Foto’s: Somfy

HOME MOTION HOUSE:

het huis van beweging In Woonmall Villa ArenA in Amsterdam is half december het Home Motion House geopend, een initiatief van Somfy. Het is geen winkel, want er geldt de stelregel: alleen kijken, niet kopen. Het Home Motion House is bedoeld als een grote showroom om het grote (woon)publiek kennis te laten maken met huisbesturing: kijken, aanraken en testen. Voor de aanschaf moet vervolgens de specialist worden opgezocht.

Home Motion is een techniek die het mogelijk

Nieuw platform

maakt om zonwering, rolluiken, binnenzonwe-

Een mooie techniek die echter bekendheid moet

het Home Motion House – bij het grote publiek

ring, gordijnen, verwarming, sloten, verlichting…

krijgen. Omdat er geen one-stop-shop voor Home

onder de aandacht te brengen.

liefst met één afstandsbediening draadloos te

Motion oplossingen op retailniveau bestaat, is

ëerd om het Home Motion systeem en – daarmee

Gericht op de eindgebruiker

bedienen. Indien nodig worden de functies

het concept tot op heden nog maar heel beperkt

gemotoriseerd, om het mogelijk te maken om ze

bekend bij het grote publiek. Daarom heeft

Het Home Motion House in Woonmall Villa

van afstand te besturen, ‘te bewegen’. Vandaar

Somfy met het Home Motion House en de Home

ArenA is het vooral gericht op de eindgebruiker.

Home Motion.

Motion House website een nieuw platform gecre-

Winkelend publiek kan er binnenlopen om zelf te

10

Z&R vaktijdschrift Nummer 1 2011


home motion house

ervaren wat er op het gebied van huisautomatisering zoal mogelijk is. Daarvoor zijn midden in het Home Motion House enkele woonsituaties nagebootst, bijvoorbeeld een woonkamer, een studeerkamer en een slaapkamer. Bezoekers kunnen er ‘real life’ met Home Motion kennismaken en ervaren wat er zoal mogelijk is. Rondom de woonsituaties zijn individuele producten opgesteld, zoals zonneschermen, rolluiken, raamdecoratie, een serre en een garagepoort. Het besturingssysteem TaHomA® laat alles bewegen volgens een vooraf bepaalde afloop.

Afstand Overigens heeft Somfy met de naam Home Motion House bewust enige afstand tot de merknaam Somfy gecreëerd. Daar is voor gekozen omdat Somfy alle bestaande en toekomstige io-homecontrol® partners – waar Somfy er een van is – de mogelijkheid wil bieden om in het Home Motion House te participeren. Ze kunnen dan meedoen, zonder dat het risico bestaat dat hun oplossingen aan het merk Somfy worden gekoppeld.

In ontwikkeling Op dit moment wordt het Home Motion House dagelijks al door twintig tot dertig geïnteresseerde bezoekers van Villa ArenA bezocht. En dat terwijl er nog geen reclame voor is gemaakt en het Home Motion House in de ogen van Somfy nog niet helemaal perfect is. Er moeten nog

Achtergrond

enkele woonsituaties worden toegevoegd en er

Uit diepgaand consumentenonderzoek is Somfy gebleken dat er grote groepen consumenten geïnteres-

moet meer beweging zijn. Beweging nodigt niet

seerd zijn in huisautomatisering. Dan gaat het vooral om mensen in de hogere inkomenscategorieën en/of

alleen meer mensen uit om binnen te komen,

senioren die zoeken naar meer woongemak, comfort en/of luxe. Een belemmering om tot aanschaf over te

maar zorgt er tevens voor dat ze langer blijven

gaan, is dat huisautomatisering nogal eens ‘decadent’ wordt gevonden en een vorm van overbodige luxe.

en intensiever kennis kunnen maken met de

Bovendien denken veel mensen – zonder daadwerkelijk prijzen te kennen – dat huisautomatisering duur

eigenschappen van Home Motion.

is. Een derde belemmering voor aankoop is soms dat mensen vrezen te zeer afhankelijk te worden van de techniek.

Voorlichting voor dealers Somfy maakt zelf al intensief gebruik van het

Om het tegenwicht aan te bieden en het imago van huisautomatisering is dus nodig dat de prijsperceptie

Home Motion House. In december en januari

wordt verlaagd en dat het nut van huisautomatisering duidelijk wordt gemaakt door de nadruk te vestigen

zijn 150 Home Motion dealers in Amsterdam op

op ‘comfort’, ‘veiligheid’ en ‘vrijheid’.

bezoek geweest. Ze zijn bijgepraat over het Home Motion House Partner Programma 2011 en over

Om de boodschap over te brengen aan het grote publiek is gekozen voor een driesporenbeleid:

de rechten en plichten die een Home Motion

1. Winkel – Het Home Motion House in Villa ArenA waar de hele productenrange van Home Motion

Partner heeft. De fabrikanten die producten in het

te zien is.

Home Motion House hebben hangen, hebben in

2. Website – www.homemotionhouse.nl, inclusief een dealer locator.

de maanden januari en februari de mogelijkheid

3. Dealers – Geselecteerde dealers kunnen participeren in het Home Motion Partner Programma, dat

om personeelsleden of relaties voor een excursie

onder andere trainingen, marketing- en verkoopondersteuning en point-of-sale materiaal omvat.

naar het Home Motion House uit te nodigen.

Z&R vaktijdschrift Nummer 1 2011

11


DE BESTE SCREENS KOMEN GEWOON UIT....

CUIJK


VAN NEDERLAND MAX 10 WERKDAGEN LEVERTIJD STANDAARD SOMFY LT OPTIONEEL SOMFY ALTUS RTS CRĂˆMEWIT 9001 + ANTRACIET 7016 ZONDER MEERPRIJS

Windtunneltest Op 6 juli 2010 heeft de SR-screen tijdens een windtunneltest de maximale snelheid van de windtunnel, 145 km/h, doorstaan. Na de test was geen onomkeerbare schade of blijvende vervorming waargenomen. De SR-screen en motor waren na de test nog operationeel. Gebruik de onderstaande QR-code om de windtunnelfilm op uw smartphone te bekijken, of ga naar www.smitsrolluiken.nl

NIEUW BEST BUY SMITS SR-SCREEN BBS


Tekst en foto’s: Jerry Helmers

Peter Haan van Bastasol Zonwering:

‘Succesvol ondernemerschap is meer dan alleen kennis van het vak’ Voor het succesvol runnen van een zaak in zonweringen en rolluiken is niet alleen kennis van het vak nodig. Het gaat ook om de wijze waarop de dealer met ondernemerschap omgaat. Ondernemen is immers niet voor iedereen weggelegd. De 41-jarige Peter Haan, directeureigenaar van Bastasol Zonwering BV en Bastasol Project Zonwering BV, letterlijk aan de rand van Rotterdam-Zuid, weet het als geen ander. Al in 1992 kwam hij fulltime in het bedrijf van zijn ouders, waarvan hij in 2003 eigenaar werd. “Ik wilde groeien en bloeien en keek op een andere manier tegen het nemen van risico’s aan. Ondernemen is wat mij betreft het continu in nieuwe situaties geplaatst worden en daarmee om kunnen gaan. En dat dwingt je elke dag tot het maken van soms ingewikkelde keuzes.”

14

Z&R vaktijdschrift Nummer 1 2011


zo vader

zo zoon

“Nee, het gaat zeker niet vanzelf”, vervolgt Peter.

monitor gaan. Dan kun je zien wat er gebeurt. Ik

levingsstrategie gaat worden. De consument lijkt

“Ik zag een verschil van aanpak met hoe mijn vader

wil meelezen.

bovendien grilliger dan ooit.”

het deed. Noem het maar de klassieke discussie tussen vader en zoon. Ik wilde vooruit en inves-

Maar als je groter groeit, dan moet je taken

Op dit moment behaalt Bastasol ongeveer zestig

teren in het ontdekken van nieuwe markten. Hij

uit handen geven. Dat heeft tot een omslag in

procent omzet uit de particuliere en veertig pro-

was echter behoudender dan ik. ‘Het gaat toch

denken geleid. En een kritische beschouwing

cent uit de zakelijke markt. Een omslag daarin wordt wel verwacht. “2011 wordt daarom een

goed’, was zijn begrijpelijke reactie. Bovendien

van mijzelf, want, verstand van het vakgebied

zag ik eind jaren negentig volop mogelijkheden in

heb ik, maar ik voelde dat mijn rol zou gaan ver-

belangrijk jaar. Over vijf jaar hopen we meer

de Vinex-locaties die ten zuiden van Rotterdam

anderen. Bovendien hadden we andere markten

monteurs te hebben en de organisatorische pro-

ontstonden. Ik vond het logisch dat we daar een

aangeboord. Ons bedrijf wilde zich – behalve op

cessen nog beter op orde te hebben. Daarnaast

ambitie voor uitspraken. Ik wilde groeien naar een

de particuliere markt – ook op de projectmarkt

wil ik meer evenwicht zien te vinden in de balans

grotere showroom, meer monteurs en meer bus-

richten. Om dat te bereiken hebben we een

tussen privé en zakelijk. Mijn gezin is belangrijk.

sen. Kortom, naar meer werk. En dus naar meer

strategie omschreven. Daarnaast hebben we een

Maar de keuzes die je soms moet maken – die

zekerheid voor de toekomst.”

gedegen focus gelegd op service en onderhoud.

dan in het voordeel van de zaak uitvallen – zijn

Wat mij betreft moet dit de basis worden, waar-

niet altijd even gemakkelijk.”

Peter vertelt dat in 2005 het nieuwe pand werd

mee we met ons team binnen tien jaar écht kun-

geopend, bijna letterlijk op de gemeentegrens

nen scoren. Een servicereputatie moet je willen

“Ik zou ook niet weten of mijn eigen kinderen

tussen Rotterdam en Rhoon. Een prachtige en

opbouwen. Ik denk dat we daarmee zekerheid

mij ooit zullen opvolgen”, vervolgt Peter zijn

overzichtelijke showroom is nu zes dagen per

creëren en de klantcontacten optimaler kunnen

betoog. “Natuurlijk moeten ze later vooral doen

week voor de klanten geopend. “Vandaaruit

onderhouden. In de slipstream daarvan kun je

wat ze zelf willen doen, maar ik zal ze altijd een

konden we onze groei-ambities goed vormgeven,

omzet genereren.”

spiegel voorhouden. Ondernemen is zwaarder

hoewel ik me wel bewust was van een groot

dan je denkt. Het vergt veel meer dan alleen de

gevaar: je moet niet te snel willen groeien. In

Peter erkent dat hij op een aantal vlakken het

kennis van het vakgebied. Je moet meer com-

mijn omgeving zag ik bedrijven die het niet red-

vakgebied dus enigszins aan het verlaten is

petenties in huis hebben. Het is 24/7 een zorg,

den, niet omdat ze geen omzet hadden, maar

omdat hij ook manager van processen is gewor-

een verantwoordelijkheid. Maar begrijp me niet

juist omdat ze te snel groeiden. Ik wilde een

den. “Zoiets is inherent aan het ondernemer-

verkeerd; het is ook echt fantastisch om ambities

groter bewustzijn over de organisatorische pro-

schap en de groei.” Toch roept de vraag zich

te kunnen waarmaken. Daar kun je ongekend

cessen. Ik kende mezelf bovendien goed: ik weet

op waarom Peter het zichzelf dan ‘zo moeilijk’

van genieten en nieuwe inspiratie door opdoen.

dat ik niet de beste ben in het delegeren van

maakt. Hij had toch immers ook voor het behoud

Mocht het ooit zover komen dat één van mijn

zaken. Ik ben een perfectionist die vindt dat een

van een kleine organisatie kunnen kiezen? Peter

kinderen daadwerkelijk de zaak overneemt, dan

ander het nooit goed genoeg doet. Bij een groep

moet lachen. “Dat is natuurlijk waar, maar stil-

zal beslist de klassieke discussie tussen vader

van vijf á zes medewerkers heb je nog redelijk

stand is achteruitgang. Groei móet omdat de

en kind opnieuw ontstaan. Mijn kind zal het

de ‘span of control’ in handen. Eigenlijk kan tot

markt verandert. Feitelijk bepaalt de consument

ook anders willen doen. En dat is logisch, want

dat moment nog alles via mijn toetsenbord en

– de markt – wat je groeistrategie en dus je over-

tijden veranderen.”

Z&R vaktijdschrift Nummer 1 2011

15


Z

&

R

j

o u

r

n a a

l

Best Buy Smits 2011

vermogen van 145 km/h van de windtunnel. De test is vastgelegd op film en te

Het Best Buy Smits programma van 2011 is geactualiseerd, rekening hou-

zien op www.smitsrolluiken.nl.

dend met de trends op de consumentenmarkt. Met dit totaalpakket is de dealer steeds verzekerd van de ‘beste koop’ en het juiste product voor de juiste

Hordeur Plissé BBS

prijs, laat Smits weten. Het assortiment is leverbaar vanaf maart/april.

De Plissé BBS is de ideale plisséhordeur voor toepassing bij keuken- en tuindeuren. De in

SR-screen BBS

de treklijst geïntegreerde borstel zorgt voor een geruisloze sluiting. Door het schakelmechanisme kan de treklijst in elke gewenste stand blijven staan en is een klik- of magneetsluiting overbodig. Tevens zorgt het schakelmechanisme ervoor dat de deur niet hinderlijk terugschiet, zoals bij sommige rolhordeuren kan gebeuren. De Plissé BBS is verkrijgbaar in crèmewit (RAL-9001), wit (RAL-9010) en in twee afmetingen in het populaire antraciet (RAL-7016).

SR-screen BBS De populaire SR-screen met ritsgeleiding van Smits wordt toegevoegd aan de BBS formule. De SR-screen is gewild voor toepassing bij woningen en kantoren. Daarnaast blijkt dit type screen ook uitstekend geschikt te zijn om een terrasoverkapping aan voor- en zijkant af te sluiten voor wind en zon. Rolluiken Het kenmerk van de SR-screen BBS is zijn grote windvastheid. Bij tests in de windtunnel werd de screen met succes onderworpen aan het maximum

Het rolluik Lite BBS is afgelopen seizoen zeer goed ontvangen op de Nederlandse markt, aldus Smits. De Lite BBS onderscheidt zich door een zeer compacte oproldiameter, waardoor er met 40% kleinere kasten kan worden gewerkt in vergelijking met gangbare rolluiken. Dat is niet

Nieuwe lijn leaflets Smits

alleen optisch fraai. Het rolluik is door de kleinere kastmaat ook in meer

Smits presenteert een nieuwe

een design onderlijst. Overigens blijft het succesvolle rolluik Heroal BBS

lijn productleaflets. De moder-

gewoon in het leveringsprogramma van Smits gehandhaafd.

verschillende situaties toe te passen. Het rolluik Lite BBS is voorzien van

ne, trendy vormgegeven leaflets bieden de zonweringspecialist

Terrasschermen

ondersteuning bij de verkoop.

Nieuw in het programma van Smits is het terrasscherm ’t Gooi in antraciet

De volledige lijn dekt het hele

structuurlak. De terrasschermen Picca BBS, Primo BBS, Furore Cassette

productassortiment van Smits

BBS en Oliva BBS complementeren het gamma terrasschermen in de

voor 2011 af. Alle exemplaren

Best Buy Smits collectie. Deze vier schermen zijn allemaal verkrijgbaar

zijn terug te vinden en te bekij-

in crèmewit (RAL-9001). De Furore Cassette BBS en Oliva BBS zijn net

ken op www.smitsrolluiken.nl

zoals in 2010 ook dit seizoen verkrijgbaar in een trendy antracietkleurige structuurlak (RAL-7016).

16

Z&R vaktijdschrift Nummer 1 2011


t

h

e m a

Knikarm-, ensectionaaldeuren terrasschermen garagepoorten Z & uitvalR j en o u r n a a l

Desinteresse voor Duits gevaar voor economie De Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) in Den Haag kijkt met zorg

zijn. “Duits is zo ongeveer het minst ‘coole’ vak dat er is. Je maakt geen

naar de uitslag van een recente enquête onder Nederlandse scholieren.

indruk op je vrienden als je daar hoge cijfers voor haalt”, zegt Toon

Volgens dit onderzoek, dat dagblad Trouw zaterdag 18 december 2010

van der Ven, voorzitter van de Vereniging van Leraren in Levende Talen

publiceerde, doen leerlingen in het voortgezet onderwijs in Nederland

(VLLT), in Trouw.

zelden hun best om hoge cijfers te halen en al helemaal niet voor het vak Duits. “Het gebrek aan interesse voor de Duitse taal zal op de lan-

De praktijk op de scholen staat in schril contrast met de situatie in

gere termijn schadelijk zijn voor de Nederlandse economie”, zegt Axel

het bedrijfsleven. Hier staat men juist te springen om arbeidskrach-

Gerberding, directeur van de DNHK.

ten die over een goede kennis van het Duits beschikken. “Het idee dat Engels de enige relevante taal is, is een grote misvatting”, aldus

Volgens Trouw heerst er een cultuur waarin leerlingen tot op een tiende

Gerberding. “Duitsland is van oudsher de belangrijkste handelspartner

achter de komma berekenen wat ze moeten halen om over te gaan.

van Nederland.” Zeker nu de Duitse economie als eerste in Europa uit de

Buitenschoolse activiteiten vindt de gemiddelde scholier veel belangrij-

crisis komt, is kennis van de Duitse taal en cultuur in het Nederlandse

ker dan het halen van hoge cijfers. Opvallend is dat het vak Duits hier

bedrijfsleven belangrijker dan ooit tevoren. Uit een enquête van de

volgens Trouw in het bijzonder onder te lijden heeft. Een derde van de

DNHK en exportorganisatie Fenedex bleek al in 2007 dat bijna 83% van

havo- en vwo-scholieren haalt op het centraal schriftelijk examen gemid-

de Nederlandse bedrijven Engels niet voldoende achten om in Duitsland

deld nog geen zes voor Duits. Reden hiervan zou het imago van het vak

succes te hebben.

Luxaflex nieuwe sponsor FNRS Luxaflex® FNRS Zitcompetitie is de nieuwe naam van de succesvolle natio-

zegt daarover dat de Nederlandse ruiters, die Nederland over twee of drie

nale manegecompetitie, waarin jaarlijks de best zittende manegeruiter van

Olympische Spelen zullen vertegenwoordigen, nu waarschijnlijk nog bezig

Nederland wordt geselecteerd. Op 10 december is het nieuwe sponsorcon-

zijn met het begin van hun carrière op een manege. Veruit de meeste ruiters

tract tussen Luxaflex® en de FNRS ondertekend. Luxaflex® had al een ver-

beginnen tegenwoordig met paardrijden op een manege, rijden daar hun

binding met de paardensport via moederbedrijf Hunter Douglas, sponsor van

eerste wedstrijden en stromen later door naar de ‘grote wedstrijdsport’. Ook

onder meer het CHIO Rotterdam en topamazone Imke Schellekens-Bartels.

wereldkampioen Edward Gal begon zijn carrière op die manier.

“We gaan Imke als ambassadrice inzetten om de zitcompetitie nóg populairder te maken”, aldus Luxaflex® directeur Kees Commijs. Door de sponsoring ®

‘Met Luxaflex® zit je goed’, dat is de slogan waarmee de specialist in raam-

van de Luxaflex FNRS Zitcompetitie met die van Imke te combineren wil

decoratie naar buiten gaat treden. Inmiddels is de FNRS een grootscheepse

Commijs de topsport met het paardrijden in de manege verbinden. Commijs:

campagne gestart om nieuwe deelnemers te werven voor de competitie die

“Imke vindt dat een goede zit op het paard voor haar heel belangrijk is om

in 2011 zal bestaan uit veertien regiofinales. De wedstrijden worden in drie

goed te kunnen presteren. Of je nu in je eerste lessen bezig bent of traint voor

categorieën gehouden: 11 tot en met 17 jaar tot niveau F8, 11 tot en met

de Olympische Spelen, je moet altijd aan je zit blijven werken”.

17 jaar vanaf niveau F8 en als laatste een categorie voor deelnemers van 18 jaar of ouder (alle niveaus). De beste ruiters en amazones uit de kwartfinale

®

De FNRS bedrijven dragen met de Luxaflex FNRS Zitcompetitie bij aan

rijden op 10 september 2011 op Horse Event in Deurne (NB) de halve finale

de kwaliteit van de toekomstige topruiters. FNRS directeur Wilfred Franken

en de finale.

Z&R vaktijdschrift Nummer 1 2011

17


Fascinerend, hoe high tech en design samen een

bedieningsgemak. Met één druk op de knop regelt

vorm, ronding en maat is mogelijk. Als specialist

superieur resultaat op kunnen leveren. De Italianen

u de lichtinval en sfeer in uw interieur of creëert

in motorisatie en domotica leveren we custom

bewijzen dat met hun exclusieve sportwagens,

u een verrassende onthulling. Behalve voor

made oplossingen die opvallen door kwaliteit.

Goelst met zijn hoogwaardige gordijnsystemen.

conventionele gordijnen, omvat onze range ook

Wanneer gunt u zichzelf Goelst?

Kijk maar naar de perfecte afwerking. Luister hoe

systemen voor paneelgordijnen, vouwgordijnen

Goelst Nederland, Lorentzstraat 11, 6716 AD Ede,

fluisterstil ze hun werk doen. En geniet van het

en lichtkoepels. Heeft u bijzondere wensen? Elke

telefoon 0318 64 81 00, www.goelst.nl.

www.1identity.nl

Dat moet Goelst zijn!


t

h

e m a

Knikarm-, ensectionaaldeuren terrasschermen garagepoorten Z & uitvalR j en o u r n a a l

Rademacher legt de nadruk op intelligente huisautomatisering Rademacher heeft zich in januari op de bouwbeurs Bau in München

is verder onder andere het gloednieuwe concept Summus, een oplossing

geprofileerd met het thema ‘intelligente huisautomatisering’. Innovatie

voor de snelle automatisering van terraszonwering. Voor de motorisering

systemen maken eenvoudig te realiseren, kabelloze oplossingen voor zon-

van garagepoorten presenteert Rademacher de nieuwe, snelle aandrijving

wering, rolluiken, deuren en poorten mogelijk. Rademacher heeft daarvoor

RolloPort SX5, voor de aandrijving van schuifpoorten de OpenDo T1 en

bijvoorbeeld de enige echte KNX buismotor RolloTube X-Line met KNX

voor draaideuren de aandrijvingen OpenDo T2 en T3. De klassieker voor

intelligentie in het assortiment. Nieuw van Rademacher voor dit seizoen

rolluikautomatisering RolloTron blijft ook in het assortiment.

Degalux verandert beleid onder de nieuwe naam Estate

SunCircle houdt dealerdag in Dolfinarium

Degalux verandert zijn beleid en zal zich verder op de zonweringmarkt

SunCircle was een van de slachtoffers van de barre weersomstandigheden

manifesteren onder de nieuwe naam Estate. Daarmee is de afzet

in december. Het bedrijf had zijn dealerdag vrijdag 17 december gepland,

onder de naam Degalux International naar grootwinkelbedrijven verle-

in het Dolfinarium in Harderwijk. Het management van SunCircle had nog

den tijd. Estate zal zich vanaf

even overwogen om de bijeenkomst af te blazen, maar uiteindelijk toch

nu vooral gaan richten op het

besloten om dat niet te doen.

lage segment van de professionele zonweringmarkt.

Ondanks het feit dat een aantal dealers door de weersomstandigheden verstek moest laten gaan, was de opkomst toch goed te noemen.

Z&R vaktijdschrift Nummer 1 2011

19


Z

&

R

j

o u

r

n a a

l

Na de ontvangst met koffie en ‘sweets’ hield Peter de Wilde een presentatie

Vervolgens kreeg het gezelschap een spetterende, dertig minuten durende

over SunCircle. Thema’s waren onder andere een terugblik op 2010, de

dolfijnenshow voorgeschoteld, met na afloop een dinerbuffet. Dat moest echter

Heliosa® heater en de nieuwe screenlijn van SunCircle. Over het zonwering-

iets worden uitgesteld, omdat de auto van het cateringbedrijf vertraging had opgelopen in het winterverkeer. “Ondanks de barre weersomstandigheden en de belemmeringen die daar het gevolg van waren, kijken we toch terug op een succesvolle dealerdag”, aldus Peter de Wilde.

De nieuwe Viper buismotor van Jolly Motor: voorbeeldige technologie De nieuwe buismotor Viper 5R 230V AC / 50 Hz van Jolly is het resultaat van jarenlange ervaring, voortdurend onderzoek en het streven naar vernieuwing. De motor is het eerste product van Jolly dat is uitgevoerd volgens de technische specificaties van de Came Group, waartoe Jolly Motor nu behoort.

seizoen 2010 kon Peter de Wilde onder andere meedelen dat SunCircle BV een groei had gerealiseerd. De resultaten van de individuele dealers waren onderling heel verschillend geweest.

De Viper 5R is uitgerust met elektronische eindschakelaars en een ingebouwde radio-ontvanger. Behalve geavanceerd en technisch vooruitstrevend is de motor stil en duurzaam. Motorkop en de bijbehorende bevestigingen zijn zo ontworpen dat de motor in welhaast elke situatie kan worden toegepast. De Viper 5R is voorzien van een encoder van de laatste generatie. Gebruikmakend van de functie ‘auto-memorisering’ zorgt die ervoor dat de afregeling van de eindelopen (boven, midden, onder) eenvoudiger en sneller verloopt. Bovendien wordt een nauwkeurige programmering van de eindelopen tot op de millimeter gegarandeerd en is de installatie eenvoudig en intuïtief.

Nieuwe screenlijn

• Geheel nieuwe, harde en gladde strip van een zelfsmerend kunststof

Bij het ontwerp van de nieuwe screenlijn heeft SunCircle voor het rits-

• Verbeterde kapinhaking, waardoor de voorkap blijft hangen als ze

voor de doekpositionering. systeem gekozen, en niet meer voor de tot nu toegepaste multilock. Algemene technische gegevens van de nieuwe screenlijn zijn:

wordt gedemonteerd. • Twee motorsnoergoten aan de bovenkant in de achterbak (ideaal bij

• kastmaten: 75, 85, 95 mm

bijvoorbeeld RTS-motoren, waarbij de motorkoppen niet bij elkaar

• kastvormen: afgeschuind, afgerond

geplaatst mogen worden, terwijl de motorsnoeren wel op één punt

• uitgevoerd met rits of standaard • leverbaar in RAL-9001, -9010, -7016 en black metallic structuurlak (nieuw); technisch zilver vervalt.

naar binnen moeten worden gevoerd. • Door een uitsparing in het kapschotpootje is het mogelijk het motorsnoer rechtstreeks in de geleider te laten uitkomen om het snoer op iedere gewenste positie uit te voeren.

De nieuwe screenlijn is op een aantal punten aangepast:

• Nieuwe geleiders (de huidige blijven wel gewoon leverbaar).

• Een verbeterd kapschot, waardoor het motorsnoer rechtstreeks in de

• Aluminium geleiderstops voorzien van verzonken schroefkamers die

kamer achter de geleider kan worden geplaatst.

20

Z&R vaktijdschrift Nummer 1 2011

niet loslaten of verkleuren.

Z&R 1 2011  

vaktijdschrift over zonwering, rolluiken, klimaatbeheersing en afsluitingen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you