Page 1

3

2010 • jaargang 14 w w w. z e n r o n l i n e . n l

vaktijdschrift over zonwering, rolluiken, klimaatbeheersing en afsluitingen

Volto: uitgangspunten van de branche zijn anders geworden Thema’s parasols en markiezen marketingplan deel 2: duurzame verbetering

nominaties z&r product of the year award op (on)verwacht bezoek in tilburg en waalwijk bijzondere zonwering: sony-center berlijn


FLORIS OUTDOOR LIVING

Gennius A2

Gennius, de exclusieve, complete en professionele Terras- Overkappingsystemen van Floris Zonwering, bieden u de mogelijkheid om het hele jaar buiten te genieten met optimale bescherming tegen zon, regen en wind! Ontworpen conform een luxe en stijlvol Italiaans design, verkrijgbaar in Aluminium of Houten uitvoering. Ze bieden extra ruimte en een aangename oplossing voor de meest uiteenlopende buitenactiviteiten voor zowel de particuliere als zakelijke markt. Alle uitvoeringen kunnen worden voorzien van diverse accessoires, zoals ge誰ntegreerde verlichting, verwarming en muziek en geven u daardoor alle luxe en comfort die u zich kunt wensen!

FLORIS OBDAM B.V. Head Office Poel 5 1713 GL Obdam The Netherlands phone +31(0)226 33 13 93 fax +31(0)226 45 12 72 info@floriszonwering.nl www.floriszonwering.nl

Floris Gennius A2 is uitgevoerd in Aluminium en standaard elektrisch uitgerust met draadloze bediening van Somfy, beschermende kap, volledige hemelwaterafvoer en vloerbevestiging. Enkelvoudige uitvoering max. breedte 4.5 m en een uitval van 6.5 m. Zeer grote breedtes mogelijk, onbeperkt koppelbaar!

vooraanzicht

vloerbevestiging

hemelwaterafvoer

F L O R I S

O U T D O O R

L I V I N G


Slim elektrisch aandrijven ! RevoLine buismotoren voor rolluiken en zonwering

Quality

ny

Made in Germa

Alle soorten rolluiken en zonwering kunnen met RevoLine buismotoren uiterst eenvoudig, snel en betrouwbaar worden aangedreven.

De in Duitsland vervaardigde aandrijving wordt

onder strengste kwaliteitscontrole en met de meest

actuele stand der techniek gemaakt. Alles volgens alle gebruikelijke normen en constant uitgebreid met gebruikersvriendelijke functies.

Er staan verschillende aandrijvingen tot uw beschikking: l

RolTop en RolSmart-k met hindernisherkenning

voor rolluiken l

Met elero producten werkt het goed !

SunTop met doekbeschermende afslag voor zonwering

l

VariEco met mechanische eindschakelaars voor rolluiken en zonwering

Deze zijn beschikbaar in vele uitvoeringen en natuurlijk ook met ge誰ntegreerde ontvanger (868 Mhz).

Daarnaast bieden zij de hoogste prijs / kwaliteitsverhouding zoals u mag verwachten van een Duits product.

In combinatie met een ProLine bediening zorgt

www.elero.nl

RevoLine voor de perfecte automatisering.

Nog vragen? Dan vraagt u bij ons documentatie aan !

elero Westbaan 271 NL 2841 MC Moordrecht T: +31 (0) 182 619266 F: +31 (0) 182 611794 www.elero.nl info@elero.nl l

l

l

l

l

l


voorwoord Uitkijken naar de Award van 2011 Een paar weken geleden is de eerste vergadering voor de Product of the Year Award 2010 geweest. U leest daarover in deze Z&R. Een van de gewaardeerde juryleden is de ervaren zonweringman Wim Schaeffer. Terwijl de inzendingen voor de Award werden beoordeeld, sprak hij en passant uit dat er zolang hij in het zonweringvak zit – en dat is al enkele tientallen jaren – eigenlijk nauwelijks of geen compleet nieuwe producten op de zonweringmarkt zijn verschenen. Volgens Wim borduren zo’n beetje alle nieuwigheden in meerdere of mindere mate voort op bestaande producten: ze worden alleen mooier, degelijker, praktischer, gemotoriseerd, bestuurbaar enzovoorts. Zo zou je het kunnen zien, al ben ik persoonlijk minder uitgesproken. Ik denk dat Wim het iets te zwart ziet en dat er wel degelijk ook nieuwe producten bij zijn gekomen in de afgelopen periode. Maar in de opvatting van Wim zit wel een belangrijke waarschuwing. Als een ervaren man als hij dat zo ziet, zal in zijn waarneming een kern van waarheid zitten. Dat betekent dat fabrikanten wellicht niet genoeg doen aan ‘echt’ vernieuwende productontwikkeling. Het is in ieder geval een feit dat wij – Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven – relatief steeds minder uitgeven aan onderwijs, onderzoek, R&D en productontwikkeling. Dat is wat mij betreft uit den boze. Zowel op nationaal als op bedrijfsniveau. Het levert slechts winst op de korte termijn. De resultaten van het Rijk en/of van bedrijven zullen er even wat mooier uitzien, maar op de langere termijn wordt onvermijdelijk de rekening betaald. Mijn pleidooi: overheid bespaar niet op onderwijs en (wetenschappelijk) onderzoek en bedrijven bespaar niet op productontwikkeling en innovatie. Zonder goed onderwijs voor iedereen en zonder voldoende R&D-inspanningen ga je als land en als bedrijf op termijn kopje onder. In onze moderne, hoogtechnologische wereldeconomie haal je het dan niet meer. Bedrijven kunnen hun R&D-inspanningen wellicht wel slimmer vormgeven. Bijvoorbeeld door activiteiten uit te besteden of door op bepaalde gebieden samen te werken. In sommige bedrijfstakken gebeurt dat al, bijvoorbeeld in de autobranche. Zie Nedcar in ons eigen Born. Ik ben benieuwd of deze oproep iets zal opleveren en kijk nu al uit naar de Z&R Product of the Year Award 2011! Maar eerst maar eens de Award van 2010. Uit zeventien inzendingen zijn vijf producten genomineerd die in dit nummer worden gepresenteerd. Begin mei wordt daaruit de uiteindelijke Award winnaar 2010 gekozen. Het is dus niet alleen spannend voor 2011, maar ook voor 2010.

Thijs Pubben


Vaktijdschrift over zonwering, rolluiken, klimaatbeheersing en afsluitingen

www.zenronline.nl Jaargang 14, nr. 3 2010 Sinds 1997 Verschijnt 8 x per jaar

12

ISSN 1387-0181

uitgever

Schatbeurderlaan 6 Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 F +31 (0)495 521335 E info@louwersuitgevers.nl W www.louwersuitgevers.nl

redactiecoÖrdinatie Thijs Pubben E redactie@zenronline.nl

Redactieteam Rob Buchholz, Dave Cuypers, Wim van Engelen, Rimke de Groot, Jerry Helmers, Koen Mortelmans, Luc de Smet, Bram Souffreau e.a.

BLADMANAGEment John Kösters E j.kosters@louwersuitgevers.nl

secretariaat

48

Mariëlle van den Groenendaal

Advertenties

Online aanleveren: http://ftp2.louwersuitgevers.nl Username: zenr Wachtwoord: gast Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 E info@logobv.nl

digitale verkoop Maikel Wijman E m.wijman@louwersuitgevers.nl Dennis Schiering E d.schiering@louwersuitgevers.nl

Abonnementsprijs € 57 per jaar inclusief BTW ING 41 71 65 t.n.v. Louwers Uitgeversorganisatie BV o.v.v. Z&R Informatie over abonnementen: T +31 (0)495 450095 E info@louwersuitgevers.nl

Adreswijzigingen Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert

Opzeggingen Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonementsperiode geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP Z&R is een onafhankelijk vaktijdschrift voor de ­zonweringsbranche. Z&R wordt verspreid onder alle bedrijven, die op enigerlei wijze be­drijfs­matig actief zijn in de zonweringsbranche, waaronder fabrikanten, assembleurs, groothandelsbedrijven, importeurs, toeleveranciers en zonweringdetaillisten.

Vormgeving/art direction LOGO Reclame- Ontwerpbureau BV T +31 (0)495 450065 E info@logobv.nl Barry Hoogkamer Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

‘Nooit snoeien in budgetten voor reclame en verkoop’ Sunpoint Next Generation: ‘Verkopen is vooral je klanten goed begrijpen’ Z&R Journaal Nominaties voor de Z&R Product of the Year Award Velux: intelligent wooncomfort in huis Klanttevredenheid eerste betrachting van Bostore Sunway introduceert nieuwe houtcollectie Open dag Metacon een succes Bijzondere projectzonwering: Sony-Center Berlijn

8 12 16 25 48 62 64 68 70


25

38

72

81

THEMA’s parasols en markiezen Solero: groei overkomt je Productnieuws: spannende en zakelijke parasols trendsetter schlappi blijft zich in de kijker spelen Productnieuws: markiezen

36 38 50 54

Coverfoto: 3

2010 • jaargang 14 w w w. z e n r o n l i n e . n l

vaktijdschrift over zonwering, rolluiken, klimaatbeheersing en afsluitingen

Tibeflex: productbeleving staat centraal Marketingplan deel 2: duurzame verbetering Coulisse breidt houtcollectie verder uit Volto: uitgangspunten van de branche zijn anders geworden

Volto: uitgangspunten Van de branche zijn anders geworden thema’s parasols en markiezen marketingplan deel 2: duurzame Verbetering

nominaties z&r product of the year award op (on)Verwacht bezoek in tilburg en waalwijk bijzondere zonwering: sony-center berlijn

Uit de collectie van Caravita®

Op (on)verwacht bezoek in Tilburg en Waalwijk

72 74 77 78 81


resec zonwering

ook niet in tijden van crisis

‘Nooit snoeien in budgetten voor reclame en verkoop’

Hij zat oorspronkelijk bij de marine, waarmee zijn jongensdroom uitkwam, maar uiteindelijk belandde hij in de… zonweringbranche. De nu 36-jarige Arthur Renting had dat ruim tien jaar geleden niet zo kunnen bedenken. Inmiddels is de firma Resec uit Terborg een vaste waarde in de regio geworden. “Uiteindelijk klopt het allemaal wel”, zegt Arthur. “Ik wilde immers altijd al graag ondernemen. Dat zit in onze familie. Toen we met de zaak startten was ik nog jong en onbevangen. Een beetje van: ‘we zien wel waar het schip strandt’. Ondertussen zijn we natuurlijk minder jong en minder onbevangen, maar vaart het schip nog steeds. En door alle ervaringen weet ik nu beter dan ooit welke richting we op willen en op welke wijze we onze strategie en missie invulling willen geven.”

8

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2010


resec zonwering

Arthur vertelt dat zijn vader jarenlang verte-

periode bezig met alles, van assemblage en

ik nu terugdenk aan die periode, komt er weer een

genwoordiger was in de zonweringbranche. “Ik

montage tot aan de verkoop.

glimlach op mijn gezicht. Ik zal nooit vergeten dat

kende het vak daardoor al. Als klein jongetje

de monteurs toen ’s ochtends vroeg bij ons een

ging ik altijd met hem mee naar klanten en

Maar in 2001 kroop het bloed toch waar het niet

kop koffie kwamen drinken en dat het stampvol

naar locaties waar gemonteerd werd, bijvoor-

gaan kon en begonnen we werkelijk voor onszelf.

en ongekend gezellig was in de keuken. De men-

beeld als ik vrij had van school. Spelenderwijs

Letterlijk in een garage. Hoofdmoot was de ver-

sen voelden dat er iets groeide. De pioniersgeest

leerde ik daardoor het klappen van de zweep

koop van beveiligingshekken. We konden meteen

zat er bij iedereen in en er was een bijzondere

en kende ik op een gegeven moment alle ins

een monteur in dienst nemen en hadden een

spirit om een fantastisch bedrijf neer te zetten.”

en outs van het zonweringvak. Dat ik uiteinde-

prima start. We hebben in die periode veel koude

lijk eerst nog in het leger diende, had met die

acquisitie gedaan, vooral richting aannemerij.

andere persoonlijke jongensdroom te maken.

Aan reclame deden we niet. Daar was ook geen

bureau in de hand genomen om de strategie

Vervolgens kon mijn vader in 1999 een zaak

geld voor. Ik wil niet zeggen dat we ‘zomaar wat

duidelijker vorm te geven. Arthur moet lachen:

In 2003 en 2004 werd dan toch een reclame-

in zonweringen overnemen. Hij wilde dat

deden’, maar wat overheerste was de pioniers-

“Dat was een harde confrontatie met onszelf.

graag, maar alleen op de voorwaarde als ik er

geest. Een logisch gevolg was dat we uiteindelijk

Opeens moesten we in eigen woorden vertellen

ook in zou stappen. Omdat de zaak toen werd

ook zonweringen en rolluiken in het assortiment

wie we zijn en waar we voor staan. Dat was niet

omgezet van een VOF naar een BV, moesten

gingen voeren. Alle business vond plaats vanaf de

makkelijk. Het reclamebureau heeft dat echt

we nog drie jaar wachten op het eigenaarschap.

keukentafel; een kantoor hadden we niet. Voor de

uit ons getrokken, maar daar zijn het specia-

Ik werd dus werknemer en hield me in die

boekhouding hadden we een dame ingehuurd. Als

listen voor.

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2010

9


AZ Februar-K1

18.12.2009

9:03 Uhr

Seite 1

www.DIVIICE.de

len: bel2010 Becker Januar is die ook in 10-kanaals verkrijgbaar?

Natuurlijk harmonisch

Living with the sun.

Landscape

NIEUW!

©

5-kanaals handzender Centronic EasyControl EC545-II

5-Kanal Handsender één zender voor 5 verschillende Centronic EasyControl ontvangers of groepen EC545-II aanduiding via LED

beschrijfbaar label op rugzijde Bis zu 5 verschiedene Empfänger individuele -, groeps - en oder Empfänger-Gruppen centrale besturingZentralsteuerung Einzel-, Gruppen-, storingsongevoelige Anzeige per LED Rückseitiges Beschriftungsschild zendfrequentie Störunempfindliche Sendefrequenz twee kleurvarianten Zwei Farbvarianten wisselcode in het zendprotocol

De verbinding van natuur- en kultuurlandschappen, de door de natuur en door mensenhanden geschapen creaties, staan bij Landscape specials in het middelpunt van de ontwikkelingen.

© SATTLER AG

Zonweringsstoffen

Wechselcode im Sendeprotokoll

Becker-Antriebe biedt exact wat Becker-Antriebe bietet das, was Ihre uw klanten wensen. Kunden suchen.

Sattler heeft de specifieke landelijke en regionale kleuren naar unieke dessins van zonweringsdoek vertaald. Ze weerspiegelen hierdoor niet alleen het kleurbeeld van Becker Benelux – Rolmatic B.V. een BECKER-Antriebe bepaalde regio, echter ze laten zich Watermolen 17 – NL-6229 PM GmbH Maastricht tevens harmonieus verbinden met prakAntriebe und Steuerungen für Rollläden, Sonnenschutz und Tore Tel.: +31 43 3613800 Friedrich-Ebert-Straße 2-4 · D-35764 Sinn · Tel.: 0 2772/507-0 · Fax: Fax: +31 0432772/507-110 3613792 tisch iedere omgeving. info@becker-antriebe.com · www.becker-antriebe.de

Parasolstoffen

Verdere informatie kunt u vinden onder:

Projektstoffen

www. sattler-ag.com

sales@becker-benelux.nl www.becker-benelux.nl

10240325_becker.indd 1

Voor meer bel Weitere Infosinformatie unter +31 (0)43 3613800 Telefon: 0 27 72/507-0

Zo eenvoudig is dat.

10-03-2010 12:17:57


resec zonwering

We zijn daar uiteindelijk wel uitgekomen, onder

Femke Renting, de zus van Arthur, werkt intus-

moet zijn opgelost. Niemand gaat eerder naar

andere met een goede website en een consisten-

sen ook in de zaak en houdt zich bezig met

huis. Zo simpel is het. Want de volgende dag

te huisstijl. Maar ook met een beleid hoe met

marketing en PR. “We hebben in de regio een

moeten we weer en met een positieve uitstraling

leveranciers en klanten om te gaan. Niet in de

goede gedegen naam opgebouwd. Wij hechten

samen verder.”

vorm van dikke boeken met beleidsprocedures,

veel waarde aan een positieve en nette uitstra-

maar de benodigde structuur ontstond wel. Ook

ling. De showroom moet bijvoorbeeld altijd op

En toen kwam de crisis. “Dat was natuurlijk iets

wilden we een showroom om meer traffic naar

orde zijn. Maar ook onze monteurs dienen er

wat we nog nooit hadden meegemaakt. Ook wij

ons bedrijf te krijgen en we maakten de keuze

fatsoenlijk gekleed bij te lopen. We hebben ooit

hebben ons kritisch afgevraagd hoe daar mee

om ons te richten op het hogere segment. Het

eens een keer een klant binnengehad die ons

om te gaan. We hebben een terugval gezien. Aan

plaatje werd langzamerhand compleet.”

vertelde dat hij ons bedrijf al twee jaar volgde.

de andere kant doen we veel onderhoudswerk-

Blijkbaar hadden we op hem een goede indruk

zaamheden, waar we ook contracten voor heb-

In 2005 werd een nieuwe stap gemaakt. “We

gemaakt, want hij vertelde dat hij bewust bij ons

ben. Bovendien werken we regelmatig voor de

wilden meer flexibiliteit en ons niet uitsluitend

voor zonweringen kwam ‘omdat de monteurs, die

overheid. Dat is een betrouwbare opdrachtgever,

meer bezighouden met inkoop en verkoop. We

hij her en der zag, er altijd smetteloos uitzagen’.

hoewel over de snelheid van betalen nog wel wat

meenden dat we impulsen aan de verkoop kon-

Op zo’n moment realiseer je je dat je buiten-

te steggelen valt...

den geven door ook zelf te gaan assembleren. We

dienstmedewerkers je visitekaartjes zijn!”

wilden geen ‘nee’ aan de klanten verkopen. Zelf

Wat we tijdens deze crisis wel hebben ervaren, is

assembleren sloeg goed aan en ik denk dat we

Arthur moet lachen. “Ja, we zitten er wat dat

dat je nooit je reclamebudgetten moet inkrimpen.

vooral in die periode een nieuwe en stevige basis

betreft bovenop. Je weet soms niet half hoe

Je moet niet bang zijn om daarin te investeren,

hebben gelegd naar de markt. We hebben onder-

belangrijk uitstraling is en welke effecten dat

want elke dag moet je potentiële doelgroepen

scheidend vermogen gecreëerd omdat we specia-

kan hebben voor de lange termijn. We hebben

weten te triggeren. Precies om die redenen den-

list zijn geworden. En zo staan we nu bekend. We

nu twintig man in dienst en we hebben het

ken wij nu al dat we ook 2010 positief zullen

kunnen praktisch alle wensen honoreren, gewoon

er regelmatig over met onze medewerkers. En

afsluiten. Daarbij hebben we onze ambities niet

omdat we de producten zelf in elkaar zetten. We

eerlijk is eerlijk: ook daar is onderling wel eens

ingeperkt. We hopen het aantal vierkante meters

zijn daardoor minder afhankelijk geworden van de

een meningverschil. Mijn visie is echter dat

van onze showroom verder uit te breiden in de

beperkingen die leveranciers soms hebben.”

elk meningsverschil voor het einde van de dag

komende jaren. Daarnaast is het ons plan om een vaste verkoper in dienst te nemen die verantwoordelijk wordt voor de showroom. We zullen onszelf blijvend profileren met de combinatie van verkoop en assemblage. Die twee aspecten mogen beslist niet uit elkaar worden getrokken. Het is het recept voor de continuïteit van onze organisatie. En daar zijn we heel trots op.”

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2010

11


sunpoint

Doorstart een feit – sinds begin 2010 weer vol in bedrijf

‘Verkopen is vooral je klanten goed begrijpen’

Jaqueline Versteegt helpt mee opbouwen

Ze oogt ontspannen. En ze is het ook, zegt ze, hoewel ze ‘drukker is dan ooit’. De ontspannenheid was echter in de laatste maanden van vorig jaar ver te zoeken. Jacqueline Versteegt van Sunpoint – inmiddels Sunpoint Next Generation – in Biddinghuizen zegt dat ze misschien wel de ‘zwaarste periode van haar leven’ heeft meegemaakt. En dat kan ook haast niet anders: de ziekte van haar ouders, het faillissement en de doorstart – én de daarbij behorende organisatorische en financiële perikelen – van haar vaders bedrijf, hebben een grote impact gehad.

12

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2010


sunpoint

“We zijn in ieder geval met een nieuw positivisme

Biddinghuizen. We zijn in personeelsomvang

dat we meer moeten gaan sturen op cijfers.

aan het jaar 2010 begonnen”, zegt ze strijdvaar-

gekrompen. En ik kan je vertellen: dat is beslist

We hebben ook echt geleerd van de periode

dig. “De doorstart betekent voor mij hoe dan ook

niet makkelijk geweest. Ik heb daar ook wel

ervoor. Maar we hebben tegelijkertijd de lat

een nieuwe kans om het levenswerk van mijn

even wakker van geleden. Bij de medewerkers

hoger gelegd voor onszelf. We nemen niet met

vader weer terug op de kaart te zetten. Ik vind

die konden blijven, voelden we echter snel de

minder genoegen. Ja, misschien zijn we zakelij-

dat hij dat heeft verdiend. Mijn vader heeft zijn

spirit terugkomen.”

ker geworden. Vanaf begin januari zijn we dan

klanten in de 35 jaar van het bestaan van het

ook meteen begonnen om onszelf weer goed

bedrijf altijd met veel passie bediend en dat zul-

Volgens Jacqueline is er in die periode bewust

op de kaart te zetten. Zo hebben we ‘de krant

len wij de komende 35 jaar ook doen. Innovatie,

heel open gecommuniceerd met de markt. “We

van Sunpoint’ gemaakt en aan al onze klanten

zichtbaarheid en openheid zijn wat ons betreft

vonden dat we de klanten eerlijk op de hoogte

toegestuurd. Het is een mooie fullcolour pre-

de succesfactoren. Natuurlijk weten we als geen

moesten houden van de stand van zaken. Er

sentatie van onszelf geworden. En ook daar

ander dat ondernemen onzekerheid met zich

wordt immers al genoeg gepraat in de branche:

legden we nog eens uit hoe de situatie was.

meebrengt. Maar dat doet geen enkele afbreuk

we hebben ze in persoonlijke brieven verteld

Tegelijkertijd hebben we een toevoeging aan

aan onze motivatie om er met z’n allen weer wat

wat er aan de hand was. In die zin wilden we

onze bedrijfsnaam gedaan: ‘Next Generation’.

van te maken. De verwachtingen zijn goed.”

ook absoluut de regie houden over de commu-

Immers, mijn man en ik kunnen als de nieuwe

nicatie. Immers, slecht nieuws – vaak ook onge-

generatie binnen dit bedrijf worden beschouwd,

Nog één keer wil ze terugblikken op het turbu-

nuanceerd – wordt gemiddeld beter onthouden

als opvolgers van mijn vader.”

lente jaar 2009. “Natuurlijk zagen we wel dat

dan goed nieuws. En dus moet je zelf commu-

het niet meer zo optimaal liep. De vraag was of

niceren. Gelukkig kregen we hartverwarmende

Over het jaar 2010 heeft Jacqueline positieve

we het tij nog konden keren. Uiteraard hoopten

reacties. Klanten schreven of belden ons, dat

verwachtingen. “Die zijn vooral gebaseerd op

we vorig jaar op een goede zomer, maar de beno-

ze echt hoopten dat we verder konden. Die

het aantal dealers dat wij intussen hebben

digde omzet kwam niet. En dat gecombineerd

steun is belangrijk geweest voor onze motivatie.

gesproken en de orders die we al hebben mogen

met de recessie en de ziekte van mijn vader,

Het was de basis voor een goed vervolg.”

ontvangen. De grote hausse moet natuurlijk nog

kijk je op zo’n moment kritisch naar het func-

Jacqueline straalt plotseling als ze terugdenkt

lastig te peilen. Er is immers nog steeds sprake

tioneren van de eigen organisatie. Waar zaten

aan de nieuwe start op 8 januari. “We weten

van een economische crisis.

betekende het begin van het einde. Natuurlijk

wel komen. Eerlijk is eerlijk, dat vinden we wel ➤

eigenlijk de punten waaruit bleek dat we het niet zouden redden? Omzetdaling, hoge voorraden en een hoog productieniveau. Dat kwam met name ook omdat men visueel bezig was en de voorraden over meerdere panden verspreid lagen.” Jacqueline vertelt dat ze op dat moment nog niet zelf in het bedrijf zat. “Het is lastig om dan met een open vizier de strijd aan te gaan. Eind november nam de bank eigenlijk voor ons de touwtjes in handen. Die liet ons de beslissing nemen dat het zo niet verder kon. De stekker ging eruit. Toch hadden we ook in die periode het gevoel: ‘the show must go on’. Dit kan toch niet zomaar eindigen? We voelden echter goed aan dat er in al die gesprekken met de bank en de curator openingen waren. Natuurlijk moesten we reorganiseren. En natuurlijk moesten we het met z’n allen anders gaan aanpakken. Precies op oudejaarsdag werden de handtekeningen gezet: de kogel ging door de kerk. We hadden een overeenkomst met de curator en we konden door. Op 8 januari gingen de deuren weer open en verhuisden we van Woerden naar Aan het werk in de productie

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2010

13


sunpoint

We gaan vooral inzetten op kwaliteit. In dit

Balance en de Balance Rondo. Verder zijn we

slag”, besluit ze. “En dat doen we echt met

komende jaar zullen we het assortiment ook

nog met de ontwikkeling van een exclusief

een brede glimlach. We hebben er zin in. Het

inkrimpen. We gaan dus keuzes maken. Hoe

scherm bezig, maar daar komen we later mee

is voor mij absoluut weer een feestje om hier

ik Sunpoint profileer als men mij vraagt wat

naar buiten.”

Sunpoint Next Generation is? Het is heel

te kunnen werken en de markt te veroveren. Maar we blijven realistisch. We weten dat we

simpel: het is een familiebedrijf met een

Volop positieve energie dus in het pand van

eigen gezicht, korte lijnen, een onderscheidend

Sunpoint Next Generation, midden in de

bels moeten overwinnen. Maar precies daar

vermogen en met mooie producten. Kortom

Flevopolder. De stemming onder de mede-

zit ook de uitdaging en kunnen we ons ware

een bedrijf met een gezicht en een fabrikant

werkers is goed en iedereen zet zich zonder

ondernemerschap laten zien. Met louter posi-

die de consument begrijpt. Van uitval- tot

morren in op de plekken waar hij nodig is, zo

tiviteit. Over vijf jaar willen we weer op het

er nog lang niet zijn en dat we nog veel hob-

knikarmschermen, screens, veranda’s, serre-

heeft Jacqueline in de laatste weken gecon-

niveau zitten waar we waren. En ik weet zeker

zonweringen, markiezen en rolluiken. We zijn

stateerd. “Het is mouwen opstropen en aan de

dat dit gaat lukken.”

nog steeds een volledige leverancier. Tevens laten we ons continu zien bij de dealers. We communiceren veel, we profileren ons volop. In juni organiseren we een open huis om de binding met de markt opnieuw op te bouwen én te versterken. Verder gaan we nóg beter luisteren naar de dealers. Verkopen is vooral je klanten goed begrijpen.” Volgens Jacqueline wordt er in de komende jaren tevens volop ingezet op innovatie. “Dat is immers de motor van onze voortgang en van het verder verbeteren van het onderscheidend vermogen. Voorbeelden hebben we al: de Balance Privilege XL 2010, de Screen Next Generation Reuring in de hal

De nieuwe producten van Sunpoint Next Generation Balance Privilege XL 2010

Screen Next Generation

Balance Rondo

Dit knikarmscherm met zelfdragende en geslo-

Dit is een compleet nieuw concept voor de Zipp

Dit knikarmscherm is voorzien van een geslo-

ten cassette is totaal nieuw ontwikkeld. Met

Screen 85, 100 en 120. Het model is voorzien

ten cassette. Door de verdraaibare mon-

afmetingen van maar liefst 7 x 3 m en verkrijg-

van een nieuwe onderlat die stabieler is en beter

tagebeugel is de Balance Rondo zowel te

baar in een groot aantal RAL-kleuren, wordt de

in de cassette valt, zodat vieze onderranden defi-

monteren aan het plafond als aan de muur.

Balance privilege XL 2010 één van de toppers

nitief tot het verleden behoren. Door de blinde

De Rondo is direct leverbaar in diverse RAL-

in het nieuwe seizoen. Dit scherm is binnen-

montage van de kapsteunen worden alle schroe-

kleuren en afmetingen.

kort leverbaar.

ven uit het zicht genomen. De Next Generation Balance Screens worden leverbaar in zowel Zipp (met rits) als standaarduitvoering.

14

Z&R vaktijdschrift Nummer 3 2010


project adresboek

‘Dé groeimarkt voor regionale zonweringspecialisten’ Was zonwering vroeger een sluitpost op de begroting, tegenwoordig heeft het alle prioriteit in zowel nieuwbouw, als renovatie- en restauratieprojecten.

Daarnaast spelen de thema’s duurzaamheid, energie efficiëntie en esthetiek de laatste jaren natuurlijk een hoofdrol.

Denk aan de vele overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen, verzorgingscentra, bedrijven en monumenten die versneld gerenoveerd, gerestaureerd of gebouwd worden en waarvoor veel financiële middelen beschikbaar zijn en komen.

Om de belangrijkste beslissers en adviseurs voor de projectmarkt te bereiken heeft u het Z&R Project Adresboek nodig. Dit wordt verspreid bij de belangrijkste beslissers zoals architecten, ontwerpers, aannemers, scholen, onderwijsinstellingen, lokale en regionale overheden, instellingen en bedrijfsleven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dennis Schiering of Bert van de Port. Telefoon 0495 450095 of per email: d.schiering @louwersuitgevers.nl of b.port@louwersuitgevers.nl

Projectzonwering door

de regionale specialist

Z&R 03 2010  

vaktijdschrift over zonwering, rolluiken, klimaatbeheersing...