Page 1

WEGEN

Vaktijdschrift over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken


WEGEN Vaktijdschrift over

infrastructuur, civiele- en openbare werken en ruimtelijke inrichting Sinds 1999 verschijnt het vakmagazine Bouwen aan Vlaanderen, hét communicatieplatform voor de bouw. Dit vakmagazine is het resultaat van de unieke samenwerking tussen de Vlaamse Confederatie Bouw, de Bond van Vlaamse Architecten, de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen, de Organisatie van Raadgevende Ingenieurs, Engineering- en Consultancybureaus en Louwers Mediagroep BVBA.

Bouwen aan Vlaanderen

Bouwen aan

Vlaanderen

1

NUMMER 1 I 2011 JAARGANG 11 I JAN-FEB-MRT WWW.BOUWENAANVLAANDEREN.BE VAKTIJDSCHRIFT VOOR DE BOUW

VAKTIJDSCHRIFT VOOR DE BOUW • WWW.BOUWENAANVLAANDEREN.BE

me

tv

ak

ka

ter

n

2011 • JAARGANG 11 • 3 MAANDELIJKS

Infrax in Dilbeek Transitcentrum Steenokkerzeel Uitbreiding Marine Harvest Grontmij renoveert duurzaam Cultuurcentrum Ieper

1 2011050 BAV 01.indd 1

06-06-2011 10:14:46

Voor info: www.bouwenaanvlaanderen.be

Naast Bouwen aan Vlaanderen verschijnt binnenkort het ‘Vaktijdschrift WegenBouw’


www.wegenbouw-online.be

Het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) heeft grote werken aangekondigd en wil de achterstand op onderhoud aan de autowegen tegen 2015 weggewerkt hebben. Verder worden de middelen voor structureel onderhoud van de Vlaamse wegen systematisch opgetrokken. Naast de werken in het kader van onderhoud en herstellingen wordt gewerkt aan een gerichte capaciteitsuitbreiding van het hoofdwegennet. In samenwerking met onder meer het Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse Confederatie Bouw wordt vanaf februari 2012 het ‘Vaktijdschrift WegenBouw’ uitgegeven. Met dit magazine willen wij de lezer 6 x per jaar op een overzichtelijke manier een verrassende en nieuwe kijk geven op ontwikkelingen en projecten in de wegenbouw van vandaag en morgen. Bovendien sluit het aan op het jaar-rapport rond grote werken van de Vlaamse Confederatie Bouw. Aan de hand van uitgebreide redactionele artikelen van zowel bedrijven als organisaties geeft het vaktijdschrift een helder en overzichtelijk beeld van de gerenommeerde partijen in de markt. Doelgroepen zoals projectontwikkelaars, aannemers, installateurs, gemeenten, overheidsinstellingen en opdrachtgevers uit alle Vlaamse provincies vinden hierin belangrijke informatie terug over actuele projecten, innovatieve ontwikkelingen, trends, beleid, techniek, wetgeving en overige zaken in de wegenbouw. Wellicht dat ook u, uw bedrijf of organisatie gericht en stijlvol wenst te presenteren. Dat kan u doen met een redactionele presentatie, een advertentie of met een combinatie van beide. Denkt u alvast eens na over de manier waarop u zich wilt presenteren. Binnenkort nemen wij contact met u op om een en ander door te nemen en eventueel toe te lichten.


WEGEN Mediagegevens Verspreiding

ADVERTENTIETARIEVEN

1 pagina full colour 1/2 pagina full colour 1/4 pagina full colour

Betrokken ministeries en rijksdiensten, provinciale, gemeentelijke en andere betrokken overheden, landelijke, regionale en lokale organisaties, stichtingen en instellingen m.b.t. wegenbouw, aannemers, studiebureaus en toeleveranciers actief in de wegenbouw, bestrating, grondwerk, riolering en civiele werken in Vlaanderen, leden van de VCB - Vlaamse Confederatie Bouw.

E 1.950 E 1.250 E 850

arTeVeldesTadion - genT

Bontinck Architecture and Engineering:

Techniek en emotie smelten samen tot één harmonieus geheel

ProjecTen VrijdagmarkT - genT dakar - genT

daskalides - genT

BLADMANAGEMENT

eagle Park – sinT denijs WesTrem

de ZaaT - Temse

36

Wim Fierens w.fierens@louwersmediagroep.be M +32 (0)476 676 555

37

38

www.cegelec.be

Your partner in building technologies

39

Cegelec:

Performante oplossingen vanuit geïntegreerde technische diensten

Contacts

Pascal Op de Beeck p.opdebeeck@louwersmediagroep.be T +32 (0)11 - 605540 M +32 (0)475 - 281464 Uitgever

Cegelec provides technological services and solutions in the following sectors: Energy, Electricity Automation, Instrumentation and Control Information and Communication Technologies HVAC, Mechanics Maintenance and Services

43

Wildlaan 7, Neerpelt Postbus 85, 3900 Neerpelt T +32 (0)11 - 605540 F +32 (0)11 - 605541 info@louwersmediagroep.be www.louwersmediagroep.be Postbus 85, B-3900 Overpelt

Omschrijving

Formaat: 230 x 297 mm. Uitvoering: Luxe gelamineerde omslag, binnenwerk van hoogwaardige houtvrije papierkwaliteit. Omslag: Garenloos gebrocheerd. Omvang: ca.100 pagina’s Oplage: 6.500 exemplaren

WEBSITE

MG_ENV EA5-6 220x110.indd 1

www.wegenbouw-online.be

21-09-2010 15:06:20

Wegenbouw Belgie  

Vaktijdschrift over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken