Page 1

vaktijdschrift over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | glas | nr 5 2010 | www.profiel-online.nl

Security Essen Thema hang- en sluitwerk/bouwbeslag

Bouw relatiedagen Hardenberg Minisymposium TU Eindhoven


Functioneel, duurzaam en steeds volgens de laatste trends: dat zijn de unieke eigenschappen van het Startec assortiment van H채fele. Het merk Startec omvat deur- en raamkrukken, sloten, scharnieren, beslag voor houten- en glazen schuifdeuren en overig deurbeslag. Startec biedt u altijd het juiste bouwbeslag. Voor alle informatie staat ons verkoopteam voor u klaar!

www.hafele.com


DucoSlide is een permanent extern zonweringsysteem met schuifpanelen. Ze combineren optimale zonwering met behoud van daglicht en bieden zo een maximum aan privacy! DucoSlide schuifpanelen zijn beschikbaar met “LuxFrame” of “SlimFrame” kaderprofielen met vaste of verstelbare lamellen. Toepasbaar in een enkelvoudig, symmetrisch of telescopisch schuifsysteem.

We inspire at www.duco.eu info@duco.eu - Bedrijvenlaan 2 - 8630 Veurne - Belgium - tel +32 58 33 00 66 - fax +32 58 33 00 67

NATURAL COMFORT INSIDE

DucoSlide / Maximum aan privacy


De leverancier van kunststof raamsystemen voor het vervaardigen van kunststof kozijnen en gevelelementen!

Brugstraat 27 8720 OESELGEM BELGIUM Tel. : +32 (0)9 388 95 71 Fax : +32 (0)9 388 64 95 info@profialis.com

www.profialis.com

member of


Voorwoord

Hoera, er is een nieuw kabinet in Nederland aangetreden. Eindelijk worden we weer geregeerd na een flinke periode van onderhandelingen, discussies over gedogen en accepteren en over kwesties die maatregelen behoeven maar waarvan de verschillende politieke stakeholders eigen achterliggende gedachten hebben. Het is te hopen voor Nederland dat dit kabinet standhoudt. En daarmee spreken we niet specifiek onze eigen politieke voorkeur uit, maar zeggen we wel dat we behoefte hebben aan 4 jaar nieuwe stabiliteit. Zekerheid van regels, een duidelijke richting die we met z’n allen opgaan. Want, er mee eens of oneens: duidelijkheid is de essentiële factor voor welk te nemen besluit dan ook in het bedrijfsleven. We willen weten waar we aan toe zijn! Dat laat overigens onverlet dat er altijd gedebatteerd mag worden over allerhande kwesties, waarmee we elkaar kritisch kunnen blijven bestoken. Over ‘kritisch’ gesproken…. Bladert u eens door deze ‘Profiel’! Deze editie is een prachtige mix geworden van uitstekende bedrijfsverhalen en bezoeken die we aan verschillende beurzen hebben gebracht. Zelf was ik bijvoorbeeld in Essen, op de International Security. En wat viel mij daar vooral op? De positieve stemming! Natuurlijk prik ik als journalist meteen door de standaard-hoera-verhalen heen, maar er was echt een goede teneur merkbaar. Men is klaar met de economische time out. En; er was flink geïnvesteerd. Veel noviteiten. De standhouders hadden echt wat te vertellen. En daar zien we in deze Profiel een goed stuk van terug. Alsook in de verslagen van de andere bijeenkomsten waar we zijn geweest. Wat ons ook in positieve mate opviel, was de bekendheid van ons blad. Natuurlijk neem je enige bescheidenheid in acht als je in het buitenland bent en als je praat over vakblad ‘Profiel’, maar vooral in Duitsland werd duidelijk dat ‘Profiel’ bekend staat als een stevig magazine voor de Nederlandse markt. En dat daar steeds meer buitenlandse fabrikanten en leveranciers graag hun zegje in willen doen. Wat ziet u verder in deze editie? We hebben het vakkatern Dak & Gevel nu op dezelfde wijze ingericht als het katern Hang- en Sluitwerk. U vindt in deze editie ook een terugblik op de Bouw Relatie Dagen in Hardenberg en de beurs Hout 2010.. In uitgave 6 brengen wij u een voorbeschouwing op INTERSOLUTION te Gent, terwijl in de eerste uitgave van 2011 de internationale Bouwbeurs in Utrecht centraal zal staan. Hebt u iets in de voorbeschouwing hierover te melden, laat het ons meteen weten! Want net als bij deze editie, zullen we ook aan de volgende editie, weer met veel passie en betrokkenheid gaan werken.

Jerry Helmers eindredactie Profiel


Profiel is een onafhankelijk vaktijdschrift over ­­ raam- deur-, en kozijntechniek I hang- en sluitwerk I dak- en geveltechniek I glas www.profiel-online.nl Jaargang 4, nr. 5 2010 Sinds 2007 Verschijnt 6 x per jaar ISSN: 1876-0651

uitgever

Schatbeurderlaan 6 Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 F +31 (0)495 521335 E info@louwersuitgevers.nl W www.louwersuitgevers.nl

19

23

België Louwers Mediagroep BVBA Postbus 45, 3930 Hamont, België T +32 (0)11 605540 F +32 (0)11 605541 E info@louwersmediagroep.be W louwersmediagroep.be

EINDRedactie

Crown Media / Jerry Helmers

Redactie

Martijn van den Bouwhuijzen, Rob Buchholz, Bert Heijnen, Jerry Helmers, Koen Mortelmans, Marcel van Rijnbach, Jan-Kees Verschuure

redactieadres

Crown Media / Jerry Helmers Postbus 109 1170 AC Badhoevedorp T +31 (0)20 6597424 E redactie@profiel-online.nl

BLADMANAGEMENT

Sjoerd Vis E s.vis@louwersuitgevers.nl

Secretariaat

Prestigieuze Europese Aluminium Award Een geluidsscherm dat 20 procent van het geluid van de snelweg absorbeert en daarmee daadwerkelijk vermindert, is uniek. De verticaal geplaatste aluminium constructie langs de snelweg A2 bij Eindhoven behalen die uitzonderlijk hoge absorptie. De functionele kwaliteiten van de geluidsbeperkende constructie en het bijzondere ontwerp van VHP Stedenbouwkundige uit Rotterdam, leverde producent Van Campen Industries uit Lelystad de Europese Aluminium Award 2010 op in de categorie Consumer Products + Design.

Manuela Depenbrock

Advertenties

Online aanleveren: http://ftp2.louwersuitgevers.nl Username: profiel Wachtwoord: gast Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 E info@louwersuitgevers.nl

Abonnementsprijs

€ 47,70 per jaar inclusief BTW ING 41 71 65 t.n.v. Louwers Uitgeversorganisatie BV o.v.v. vaktijdschrift profiel Informatie over abonnementen: T +31 (0)495 450095

‘Nederland moet wakker worden’ Of de studenten bouwkunde, die op 1 oktober in de zaal zaten tijdens het minisymposium ‘De gebouwschil van de toekomst’, écht de druk en verantwoordelijkheid voelen, zal zich nog moeten uitwijzen maar zeker is dat alle sprekers een duidelijke boodschap hadden. De discussie over de gebouwschil van de toekomst wordt complexer omdat de wereld definitief verandert.

AdreswijzigingEN

12

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnements­periode geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.

doelgroep

Profiel is een onafhankelijk vaktijdschrift. Profiel wordt verspreid onder architecten, aannemers, woningcoöperaties en alle bedrijven, die op enige wijze be­drijfs­matig actief zijn in ramen & deuren, dak- en geveltechniek, glas, hang- en sluitwerk, waaronder fabrikanten, assembleurs, groothandels, importeurs, toeleveranciers en detaillisten.

Vormgeving / ART DIRECTION

LOGO Reclame- Ontwerpbureau BV T +31 (0)495 450065 E info@logobv.nl Petra Kunnen Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

10

Innovatie geen geplande verplichting Noem het maar Groningse nuchterheid. Producent van kunststof gevelelementen, Polytech Kunststoffen uit Musselkanaal, streeft naar vernieuwing en duurzaamheid, maar denkt hierbij altijd aan een pragmatische, eenvoudige oplossing. Innovatie blijkt bij het bedrijf geen geplande verplichting te zijn, maar een visie die breed in de organisatie wordt gedragen.

16


36

40 80 Hang- en sluitwerk PreSets; faalkosten nul wordt mogelijk

30

BUVA rationele bouwproducten heeft, als ontwikkelaar en leverancier van hang- en sluitwerk producten, met succes een breed pakket aan hang- en sluitwerkproducten voor ramen en deuren op de markt gebracht. Ieder product onderscheidt zich door specifieke kenmerken op het gebied van techniek, verwerking, instelmogelijkheden, onderhoud en gebruiksgemak. Voor alle producten geldt de vertrouwde kwaliteit, het sterke logistieke proces en de klantgerichte BUVA organisatie.

Onbewust Bekwaam? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Persbijeenkomst Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Saamhorigheid na 90 jaar nog voelbaar . . . . . . . . . . . . . 43 Bouw Relastiedagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Specialist in beslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Goed beveiligd

33

En verder

Met de veiligheidsschroeven van SecuFast opereert Douwes International als importeur in zeer specialistische markten. In Nederland is er geen vergelijkbaar bedrijf te vinden die op grote schaal in dit specifieke product handelt. Het maakt Douwes tot een zeer deskundige en betrouwbare partner van handelaren in ijzerwaren die de veiligheidsschroeven afzetten voor toepassingen die een hoge diefstal –en vandalismebestendigheid eisen.

De aantrekkingskracht van een grote familie . . . . . . . . 51 Meer dan 42.000 bezoekers op toonaangevende beurs 52 Journaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 VMRG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 VKG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 FSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 NBVT nieuws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 FAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

vaktijdschrift over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | glas | nr 5 2010 | www.profiel-online.nl

Coverfoto: Häfele Nederland BV ‘Beslag’ profiel | nr 5 2010 | jaargang 5 | www.profiel-online.nl

5

Houtbeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Gerecyclede gevelbekleding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Security Essen Thema hangen sluitwerk/bouwbeslag

Voorbeschouwing interSOLUTION . . . . . . . . . . . . . . . 84

Bouw relatiedagen Hardenberg Minisymposium TU Eindhoven

2010035_profiel 05_def.indd 1

03-11-2010 12:56:57


Paradijs voor Hangen Sluitwerk

Amsterdam Z.O.

Amsterdam centrum

Utrecht

‘s-Hertogenbosch

Bussum

Weijntjes is een speciaalzaak in bijzonder Hang- en Sluitwerk en in artikelen voor restauratiebouw. Alles uit voorraad leverbaar. Een groot deel van het assortiment is in Nederland alleen bij Weijntjes verkrijgbaar.

Gevestigd in: Amsterdam Z.O. - Amsterdam Centrum - Utrecht - Den Bosch - Bussum www.weijntjes.nl - Centraal tel.: 020 - 3113646


INNOVATIE IN SCHARNIEREN

New!

Argenta® Invisible

• Onzichtbare scharnier • makkelijk 3D-regelbaar: in hoogte, breedte en diepte zonder afnemen van de deur (+1,5/-1,5 mm) • Universeel: zowel te gebruiken voor linkse als rechtse deur • Compacte afmetingen • Openingshoek van 180° • Eenvoudige plaatsing

Argenta® Close • Met ingebouwd veersysteem vervaardigd uit roestvrij veerstaal • Esthetisch/onzichtbaar • Energiebesparend • Comfort • Slechts 1 Argentaclose per deur ! • Eenvoudige installatie: 10 min. • Kracht regelbaar door middel van blokkeringssysteem met 6 posities • RF-30 attest (brandweerstand) voor 80/80A

nv Argent Alu sa | Bankstraat 2, 9770 K Kruishoutem - Belgium i h t B l i T +32 (0)9 333 99 99 | F +32 (0)9 333 99 90 | info@argentalu.com | www.argentalu.com


IIIIIIIIIIII 10 I profiel vaktijdschrift nr. 5 I 2010


Geluidsabsorptie van 20% zorgt voor unieke bescherming langs A2”

Prestigieuze Europese Aluminium Award Een geluidsscherm dat 20 procent van het geluid van de snelweg absorbeert en daarmee daadwerkelijk vermindert, is uniek. De verticaal geplaatste aluminium constructie langs de snelweg A2 bij Eindhoven behalen die uitzonderlijk hoge absorptie. De functionele kwaliteiten van de geluidsbeperkende constructie en het bijzondere ontwerp van VHP Stedenbouwkundige uit Rotterdam, leverde producent Van Campen Industries uit Lelystad de Europese Aluminium Award 2010 op in de categorie Consumer Products + Design.

Zevende van rechts Peter van Campen, rechts daarnaast Rob van Kemenade tussen de Europese Award-winnaars op het podium in Essen.

Het zogenaamde ‘pijporgel’ langs de A2 bij Eindhoven is het grootste hightech scherm in Europa. Het bijzondere aan de constructie is, dat dit geluidsscherm het verkeerslawaai van de snelweg niet alleen isoleert, maar tevens 20 DB(A) absorbeert. Testen bij TNO wezen uit, dat door de geperforeerde buizen 30 DB(A) aan geluid wordt gereduceerd en 20 DB(A) geabsorbeerd. Het aluminium scherm is tevens lichter in gewicht en door zijn prefabconstructie herbruikbaar. Tevens is het scherm esthetisch een absolute blikvanger.

Positieve reacties Opdrachtgever Rijkswaterstaat Directie Noord Brabant, de bouwdienst van Rijkswaterstaat die de engineering verzorgde enVHP Stedenbouwkundige uit Rotterdam, die verantwoordelijk zijn voor de esthetische vormgeving, waren vanaf het begin zeer enthousiast over het ontwerp. Het geluidsscherm bestaat uit verticaal geplaatste geperforeerde buisprofielen met een dikte van 3 mm. De geëxtrudeerde aluminium buizen zijn voorzien van integrale verbindingsmogelijkheden, waardoor ze

aan elkaar gekoppeld zijn. De totale constructie is geplaatst in een aluminium funderingssloof die wordt verankerd op de funderingspalen. De kokerprofielen zijn gevuld met isolatiemateriaal en variëren in hoogte tussen de 3,10 meter en 6,60 meter. Door de verschillende lengtes ontstaat het beeld van een pijporgel. Het totale geluidsscherm is 20.000 m2 groot, met een gewicht van 1,4 miljoen kg aan aluminium. Joop van Campen, directeur van Van Campen Industries toont zich zeer verheugd met het behalen van deze Award: “We wisten dat we genomineerd waren, maar hielden er geen moment rekening mee dat we deze aansprekende Award konden winnen. Maar we zijn supertrots en zien absoluut grote mogelijkheden voor dit geluidsscherm. Hij vermindert het geluid daadwerkelijk, heeft een hoog esthetische waarde, maar het scherm heeft ook een zeer hoge restwaarde. Liefst 95% van het geluidsscherm is recyclebaar. In het scherm is 1,4 miljoen kg aluminium verwerkt, dan mag het duidelijk zijn dat de restwaarde zeer hoog is. Het getuigt van moed dat de Gemeente Eindhoven het destijds aandurfde om een dergelijk exceptioneel ontwerp toe te passen. Nu blijkt het een schot in de roos. Ook op kritische plaatsen langs de nieuwe HSL, waar men toch last heeft van aanzienlijke geluidsoverlast, zou dit scherm een eenvoudig effectieve, maar tevens fraaie oplossing zijn”, aldus Van Campen.

De European Aluminium Award De Europese Aluminium Award, is een initiatief van het Nederlandse Aluminium Centrum. Het is een prestigieuze Europese prijs, die getuigt van innovatief ondernemerschap, maar tevens een belangrijke impuls geeft aan de promotionele waarde van producent en ontwerper. De Award werd uitgereikt tijdens de Internationale Vakbeurs ‘ALUMINIUM 2010’, op de Messe in het Duitse Essen. n

2010 I profiel vaktijdschrift nr. 5 I 11 IIIIIIIIIIII


Minisymposium De Gebouwschil van de toekomst in Eindhoven maakte één aspect heel helder :

‘Nederland moet wakker worden’

IIIIIIIIIIII 12 I profiel vaktijdschrift nr. 5 I 2010

Of de studenten bouwkunde, die op 1 oktober in de zaal zaten tijdens het minisymposium ‘De gebouwschil van de toekomst’, écht de druk en verantwoordelijkheid voelen, zal zich nog moeten uitwijzen maar zeker is dat alle sprekers een duidelijke boodschap hadden. De discussie over de gebouwschil van de toekomst wordt complexer omdat de wereld definitief verandert. Daarbij maakte vooral de toespraak van Prof. Dr. Ir. Andy van den Dobbeslteen, hoogleraar climate design and sustainability aan de faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft, flink wat indruk. “Een fijne duurzame wereld hebben we,” zei hij met een behoorlijke dosis ironie in zijn stem. “Maar Nederland is blijkbaar nog niet wakker genoeg.”

Van den Dobbelsteen was meteen helder: hij liet de aanwezigen onomwonden weten dat het bijna te laat is. “Als we het hebben over duurzame ontwikkeling in de wereld, dan richten we ons op gelijkheid en evenwicht. Want, we gebruiken in de westerse wereld veel meer bronnen dan de arme regio’s in de wereld. En de conclusie is nu niets anders meer dan dat er simpelweg niet genoeg ruimte is om onze leefwijzen te blijven kopiëren in de toekomst. De vraag is dus of dit vol te houden is. We worden geconfronteerd met klimaatverandering, water- en hitte-effecten, het opraken van bepaalde grondstoffen en de uitputting van fossiele energiebronnen. En dat betekent dat we uiteindelijk moeten gaan bouwen binnen andere randvoorwaarden.” Van den Dobbelsteen onderscheidt drie soorten duurzaamheid, t.w. de sociale, de ecologische en de economische. Logischerwijze is voor Van den Dobbelsteen de ecologische de belangrijkste; energie vormt daar een onderdeel van. “De klimaatverandering zal namelijk zorgen voor een toenemende vraag naar koeling. En intussen weten we allemaal dat koeling gemiddeld drie tot tien keer meer kost dan verwarmen. Maar, over 75 jaar zijn we helemaal klaar met onze natuurlijke hulpbronnen. Sterker nog: in Nederland zullen we over 20 tot 25 jaar al geconfronteerd zijn met uitgeputte aardgasvelden. Het opraken van onze natuurlijke hulpbronnen zal desastreuze gevolgen hebben. Kortom, het is tijd voor een boodschap van urgentie.” “Op dit moment zijn we voor 96% afhankelijk van niet-duurzame energie,” vervolgde Van den Dobbelsteen. “Ik verwacht daarom een energiecrisis met grote gevolgen voor de maatschappij. De komende vijftien jaar zijn voor ons als wetenschappers – en vooral de generatie wetenschappers direct na ons, de studenten van nu! – beslissend hoe we met energietransitie omgaan.Als de uitdaging binnen 15 jaar niet wordt opgepakt, dan is het te laat. ➞


De andere sprekers tijdens het symposium: ‘Waardecreatie’ Prof. Dr. Ir. Jos Lichtenberg, hoogleraar bouwproductontwikkeling aan de faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven, had

het over de ‘waardecreatie van gevels en daken’. “Tegenwoordig lijkt het bouwen nog maar om één ding te gaan en dat is de prijs,” zegt hij.“Maar als je ‘in waarde’ leert denken, dan ontstaan er meer kansen in de maatschappij. We moeten meer leren klantdenken. We zullen slimmer moeten bouwen. Zo zullen de gevel en het dak veel meer als ‘collector’ moeten worden gezien terwijl een atrium voor daglicht kan zorgen. De crux is dat de meetwaarde in een kantoor niet alleen moet worden ingegeven door energiemaatstaven maar dat er ook bijvoorbeeld kan worden gekeken naar toename van de productiviteit van de mensen die er werken. De output gaat dus veel verder dan louter de bedrijfseconomische input. De gevel zal dus niet alleen maar een bouwkundig deel zijn. Deze zal waarde creëren aan andere processen.”

‘Gebouwschil als randvoorwaarde in stedenbouwfysica’ Dr. Ir. Bert Blocken, Unit Building Physics and Systems aan de faculteit Bouwkunde van

de Technische Universiteit Eindhoven vertelde dat de gebouwschil verantwoordelijk is voor de prestatie-eis dat mensen binnen gezond kunnen leven, werken en wonen. “Het gaat dus eigenlijk alleen over binnen – zo lijkt het – maar we dienen ook het buitenmilieu te beschouwen.” Zo sprak hij van het ‘Urban Heat Island Effect. “Het probleem is vaak dat de omgeving niet wordt meegerekend bij de natuurlijke ventilatie. Je moet dus rekening gaan houden met de omliggende gebouwen die zaken kunnen versturen. We dienen de invloed van wind-

vlagen of regendruppels te gaan berekenen. Dus, in vraagstukken over stedenbouwfysica zullen we meer rekening moeten gaan houden met de wijze waarop we de gebouwschil inkleden.”

‘Gebouwschil in Europees perspectief’ Prof. Dr. Ir. Olaf Adan, hoogleraar (bio)fysische processen in poreuze materialen, faculteit Technische Natuurkunde, Technische Universiteit Eindhoven en senior onderzoek aan de TNO bouw en Ondergrond in Delft, sloot met zijn verhaal goed aan op het betoog van Van den Dobbelsteen. Ook Adan stipte de naderende schaarste van

natuurlijke hulpbronnen aan. “40% van de totale EU-energie consumptie wordt bepaald door de bouwsector. Maar de bouwsector is ook verantwoordelijk voor éénderde van de Europese broeikasgassen. Zelfs ook de nieuwbouw is nog verre van energie-efficiënt, de jaarlijkse vervanging is gering. Er is veel demonstratie maar geen succesvolle opschaling. Kortom, ‘Business As Usual’ is geen optie meer.” Gelukkig kon Adan constateren dat er binnen Europa diverse initiatieven zijn ontwikkeld – zoals de E2BAssociation – die het ‘Industrieel Leiderschap’ op zich wil nemen. Grote partijen zijn er intussen bij aangesloten. Het doel is om private en publieke onderzoeksvragen en prioriteiten beter te integreren. “Maar ook willen we internationale en regionale initiatieven verbinden.” In juni 2010 telde E2B 150 leden uit de gehele innovatieketen. Het uiteindelijke doel? Het verbeteren van de energie-onafhankelijkheid vertalen in kansen. “We moeten samen op weg naar een energie-efficiënt Europa. De bouwsector moet hoog op de Europese agenda en de bouwsector moet mede agenda bepalend zijn. Bovendien pleiten we voor een vergroting van de Europese R&D fondsen.”

2010 I profiel vaktijdschrift nr. 5 I 13 IIIIIIIIIIII


De gebouwschil van de toekomst Het symposium vond plaats voorafgaand aan de intreerede van Prof. Dr. Ir. Chris Geurts, die na afloop van het symposium inging op de scheiding tussen binnen en buiten die wordt gevormd door gevels en daken. Veranderingen, zowel buiten als binnen, stellen nieuwe eisen aan de schil. De bestaande eisen worden steeds strenger. In zijn rede nam hij de bezoekers van het symposium mee langs de aanleiding voor deze veranderende eisen.

thermisch-isolerende eigenschappen hebben. De toepassing van zonnepanelen en zonneboilers draagt bij aan energie-neutrale en energieleverende gebouwen en wijken.” “De gebouwschil wordt daardoor veel kennisintensiever, krijgt meer economische en maatschappelijke waarde, maar wordt hierdoor

Een kort stukje uit zijn rede: “Gevels en daken worden, terecht, gezien als een potentiële drager van nieuwe technieken. Of van nieuwe toepassingen van technieken die invulling geven aan oplossingen voor de vragen van de toekomst. Zoals het efficiënt omgaan met grondstoffen, het leveren van duurzame energie en het reguleren van de warmte- en waterhuishouding. De gebouwschil verandert van rood, grijs en zwart naar groen, wit en blauw. De gebouwschil vervult in de toekomst functies die het belang van het gebouw zelf overstijgen. De schil kan in de toekomst meerdere eigenaren hebben. Witte, reflecterende gevels en danken verminderen de koelbehoefte in gebouwen en kunnen een rol spelen bij het verminderen van het zogenoemde hitte-eilandeffect in de stad. Groene daken en gevels bufferen pieken in regenval, zorgen voor afvang van CO2 en ze hebben een luchtzuiverende werking. Er wordt zelfs beweerd dat ze ook

De kinderen jonger dan 15 jaar komen dan te laat om nog een rol van betekenis te spelen en we kunnen helaas ook niet anders constateren dat de meeste babyboomers van nu, die op het pluche zitten, ook niets doen. Kortom, wie realiseert zich écht dat we hier te maken hebben met een confrontatie van de onomkeerbare nieuwe werkelijkheid?” Van den Dobbelsteen pleitte daarom voor grote energiebesparingen. “Verder zie ik kansen als we lokale potenties benutten, onder andere met vernieuwbare energie en restenergie. Als we het koppelen naar de bouw dan zullen we ontwerpbenadering moeten invoeren die plaatselijke karakteristieken intelligent inzet bij het duurzaam ontwerp van gebouwen en stedelijke plannen.’ Daarbij doelde Van den Dobbelsteen onder andere op klimaatkenmerken als klimaattype, seizoenswisselingen, weersvariatie en dagelijkse verschillen. “Verder dienen we de natuurlijke omstandigheden en de reeds gedane menselijke ingrepen goed te bestuderen om tot een werkelijk ‘smart en bioclimatic’ design van gebouwen te kunnen komen.” Van den Dobbelsteen pleitte in aansluiting daarop

ook kwetsbaarder. Gebruikers verwachten een zekere robuustheid van de gebruikte technologieën behorende bij een levensduur van dertig jaar of meer. Traditionele producten en systemen hebben zich vaak al meerdere decennia, zelfs eeuwen, bewezen. Nieuwe technologie kent die geschiedenis niet. De mogelijke kwetsbaarheid van deze oplossingen vraagt om een kritische beschouwing van de prestaties van het gebouw. In plaats van een eenzijdige focus op de situatie ten tijde van de oplevering of ten tijde van een onderhouds- of renovatiemoment, is de vervulling van deze prestaties tijdens de levensduur van belang. Veranderingen in klimaat, zoals extremen in neerslag, temperatuur en wind, verhogen deze kwetsbaarheid.” “Onderzoek aan en ontwikkeling van de volgende generatie gebouwschil is in mijn visie een continue wisselwerking tussen de prestaties of functies die vervuld moeten worden, de producten en systemen die we daarvoor tot onze beschikking hebben of moeten ontwikkelen en de wijze waarop de processen van organisatie en realisatie zijn ingericht.” Prof.dr.ir. Chris Geurts was per 1 september 2009 benoemd tot bijzonder hoogleraar Technology of the Building Envelope aan de faculteit Bouwkunde van de TU/e. Op 1 oktober 2010 sprak hij zijn intreerede uit met als titel ‘Tussen buiten en binnen’.

voor een ‘Smart & Bioclimatic Design Stappenplan’. “Elk gebouw moet zijn eigen CO-2-boekhouding gaan voeren. Elke vierkante meter moet tellen. Iedereen moet zich afvragen hoe je elk stukje oppervlakte ‘winstgevend’ kunt gaan gebruiken. We moeten dus slimmer gaan ontwerpen. We moeten ons er van bewust zijn dat de energieopbrengst van een vierkante meter zon, wind of biomassa straks het enige is wat we nog hebben. Ja, die is lager dan de opbrengst van fossiele brandstoffen maar als we die straks niet meer tot onze beschikking hebben, dan hebben we geen keuze meer. Ik meen daarom dat er straks nog maar drie daktypen geoorloofd zijn t.w. het energiedak, het Groene dak en het Kassendak. En diezelfde verdeling kunnen we voor de gevel maken; de Energiegevel, de Groene Gevel en de Kassengevel.” Volgens Van den Dobbelsteen kan de Energiegevel worden gezien als kracht- en warmteopwekker, als regenwatercollector en als zonnereflector en actieve koeler. De Groene Gevel is de regenwaterbuffer en microklimaatverbeteraar, de temperatuurmoderator, de passieve koeler en bevoch-

tiger alsook een groen balkon voor mensen. “De Kassengevel is vooral krachtopwekker en warmtecollector, regenwatercollector, passieve koeler, een CO-2-buffer, stedelijke landbouw en wintertuin. Er zullen dus verticale groene landschappen ontstaan, meervoudige oppervlaktebenutting zal aan de orde van de dag zijn maar ook zal de massaproductie van ander voedsel gaan ontstaan.” De opdracht aan de bouw is dus duidelijk. Een échte nieuwe en innoverende wijze van denken is noodzaak geworden willen we onze kinderen en kleinkinderen een fatsoenlijk en kwalitatief goed leven kunnen bieden. “Het is nu nog nét niet te laat,” besluit Van den Dobbelsteen zijn betoog. “Er liggen volop kansen de komende jaren om ontwikkelingen in gang te zetten maar wij – in samenwerking met de volgende groep wetenschappers – moeten het wel doen. Er liggen bij de Europese Unie bakken vol met geld voor onderzoeksubsidies. Kortom, laten we aan de slag gaan. Laten we bouwen aan onze toekomst. Laten we met man en macht proberen die confrontatie met die onomkeerbare nieuwe werkelijkheid niet te laten plaatsvinden.” n

2010 I profiel vaktijdschrift nr. 5 I 15 IIIIIIIIIIII


Innovatie geen geplande verplichting Kostenefficiënte productie

Noem het maar Groningse nuchterheid. Producent van kunststof gevelelementen, Polytech Kunststoffen uit Musselkanaal, streeft naar vernieuwing en duurzaamheid, maar denkt hierbij altijd aan een pragmatische, eenvoudige oplossing. Innovatie blijkt bij het bedrijf geen geplande verplichting te zijn, maar een visie die breed in de organisatie wordt gedragen. De huidige markt van Polytech Kunststoffen wil traditionele, praktische oplossingen voor gootsystemen, het product waar het bedrijf uit het hoge Noorden zich vooral op richt. No nonsens, justin-time geleverd, duurzaam en voordelig. Polytech Kunststoffen speelt op deze marktbehoeften in met haar efficiënte inhouse productieproces en haar nimmer aflatende aandacht voor duurzaamheid. De organisatie stelt dat de relatief eenvoudige montage van de gootsystemen zonder timmer– en soldeerwerk en het gebrek aan afval op de bouwplaats daar getuige van zijn. Tezamen met het feit dat kunststof als grondstof zeer duurzaam is in gebruik; geen enkel ander materiaal heeft zichzelf in dat opzicht zo sterk verbeterd en vernieuwd.

IIIIIIIIIIII 16 I profiel vaktijdschrift nr. 5 I 2010

De economische crisis heeft Polytech Kunststoffen nog sterker gemotiveerd tot innovatie van het bedrijfsproces, de productgroepen en het materiaal. Het bedrijf ontwikkelt vanuit drie pijlers: economische relevantie, ecologische toepasbaarheid en duurzaam in gebruik. Volgens de producent moet de markt om een bouwoplossing vragen, waarna Polytech Kunststoffen onderzoekt of het nieuwe of gemodificeerde product kostenefficiënt geproduceerd kan worden. Het uitgangspunt is dat een product prijstechnisch haalbaar moet zijn voor de afnemers. Polytech Kunststoffen probeert vervolgens met een uitgekiend productiesysteem altijd snel en op maat te leveren. Het productiesysteem is gebaseerd op spuitgieten waarbij geen afval getolereerd wordt. Handlingskosten zijn geen issue, daar rechtstreeks vanaf de fabriek geleverd wordt. Alle producten van Polytech Kunststoffen zijn bovendien ecologisch verantwoord. Zo blijft er bijvoorbeeld geen loog achter in het hemelwater dat in de kunststof dakgootsystemen terechtkomt en is het kunststofmateriaal 100% recyclebaar.

Combinatiegoot Polytech Kunststoffen laat al jaren zien dat de dakgoot geen saai product hoeft te zijn. Met haar lijn Patentgoten toont het Groningse bedrijf aan dat er wel degelijk designmogelijkheden zijn, zoals de authentieke ogende Beauty dubbelwandige kunststof goot en zijn ‘broertje’ met een rustiek karakter. Voor de strakke en robuuste vormgeving is de bakgoot gemaakt. Woningen met een flink dakoverstek kunnen een combinatie maken met de dakgoot. Via een hoeklas wordt hemelwater direct afgevoerd van het dakoverstek naar de goot, waardoor lekwater nergens blijft hangen. Onlangs werd de combi-

natiegoot geïntroduceerd; het resultaat van jarenlang monitoren van de particuliere markt. Een voorbeeld daarvan is de combi van de rustieke goot en de Beauty met bijvoorbeeld een smetplank waardoor de goot wordt benadrukt. Praktisch iedere combinatie is mogelijk. Combinatiegoten zijn geschikt voor zowel bouw-, verbouw- als renovatiewerkzaamheden. Wie alle gootsystemen nog eens rustig wil bekijken kan het magazine van Polytech Kunststoffen inzien. Daarin staan alle producten met specificaties, beschrijvingen, foto’s en tekeningen. Bovendien zijn op de website www. patentgoot.nl talloze constructietekeningen en doorsnedes van de verschillende gootystemen zichtbaar voor de aannemer en de architect. n


2010 I profiel vaktijdschrift nr. 5 I 17 IIIIIIIIIIII


algadvertentiebouwbeslagprofielPPage 1

11-10-2010

11:55:30

AMI LEADING IN ALUMINIUM. C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

bouw beslag

v i s i t w w w. a m i . n l A M I B V, S p i k w e i e n 7 0 , 5 9 4 3 A D L o m m ( N L ) , T ( 0 7 7 ) 4 7 3 7 4 7 5 , E v e r k o o p @ a m i . n l

algadvertentiedeurpanelenprofielPage 1

11-10-2010

11:56:42

AMI DEURPANELEN DESIGNED FOR YOU C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

deur panelen

visit www.amideurpanelen.nl AMI BV, Spikweien 70, 5943 AD Lomm (NL), T (077) 473 74 75, E verkoop@ami.nl


h a n g

s

l

u

i

t w e r k

Column uit de markt Allereerst mijn hartelijke dank aan Hans de Jong van Van Leeuwen International ,een zeer gerenommeerd collega-bedrijf in onze Hang- en Sluitwerkwereld, voor de overdracht van deze estafettecolumn naar mijn persoon. Compliment voor het idee van Profiel om in iedere nieuwe uitgave iemand uit de markt een column te laten schrijven met zijn of haar visie op de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. We schrijven 2010 een zeer hectisch en onvoorspelbaar jaar in Hang- en Sluitwerkland. Sterk teruglopende bouwactiviteiten, voorzichtige banken, geringe investeringen Nederland zonder regering en een dieptepunt in het consumentenvertrouwen. Een ieder zoekt mogelijkheden om nu het hoofd boven water te houden en om in de toekomst weer verder te groeien. De een maakt gebruik van de deeltijd WW terwijl de ander op aquisitiepad gaat om collega’s in te lijven. Het innoveren in nieuwe producten en nieuwe activiteiten staat bij AMI hoog op de lijst. In het traditionele bouwbeslag- programma heeft een uitbreiding plaatsgevonden in diverse productgroepen. Maar waar ik U graag van op de hoogte breng zijn onze nieuwe activiteiten. Sinds begin 2010 zijn we de trotse fabrikant van Aluminium Deurpanelen. AMI maakt aluminium deurpanelen die gebruikt worden in hoogwaardige buitendeuren van aluminium of kunststof geschikt voor ieder bouwproject. Met de ongekende mogelijkheden in design , kleur en afwerking is nagenoeg alles mogelijk. Bij de lakafwerking, door middel van poedercoating, is er een groot scala van opties. Daar AMI geïnvesteerd heeft in een poedercoatinstallatie zijn er nu ook mogelijkheden gecreëerd om diverse onderdelen uit aluminium of andere grondstoffen te voorzien van een poedercoatlaag in een diversiteit aan kleuren. Dit hoeven uiteraard niet alleen producten te zijn uit het assortiment van AMI. Al met al diverse uitdagingen om in deze tijd toch aan de bal te blijven bij onze bestaande en nieuwe afnemers. Zelfs de markt van hang- en sluitwerk zal weer langzaam gaan aantrekken. Vergeet niet dat achter de wolken de zon schijnt! Voor de overdracht van deze column naar een branchegenoot denk ik gelijk aan Carel Frumau van Gebroeders Bodegraven in Nieuwkoop. Dit prachtige Nederlandse bedrijf zit bovenaan in de bedrijfskolom van de nieuwbouw. Carel is bovendien een specialist in bouwverbindingen die met zijn expertise de lezers van Profiel goed op de hoogte kan brengen van de nieuwste ontwikkelingen.

Met “ AMI “ cale groet, AMI BV Arthur de Ruiter

2010 I profiel vaktijdschrift nr. 5 I 19 IIIIIIIIIIII


De Originele Nemef.

Een wereld vol

mogelijkheden.

In een wereld vol veranderingen gaan ontwikkelingen snel. En dat biedt volop mogelijkheden. Innovatief met de vertrouwde kwaliteit die Nemef kenmerkt. Ons R&D -

Competence Center is toonzettend in

Europa. Hier worden dĂŠ innovaties in sloten en toegangscontrolesystemen ontwikkeld. We kennen de markt en bieden een compleet assortiment producten en concepten voor woningbouw, utiliteitsbouw en andere, meer complexe projecten. Daarmee kunt u voldoen aan de wensen van uw klanten. Meer veiligheid. Meer gemak. Meer innovatieve herkenbaarheid. Nemef: een wereld vol mogelijkheden.

nemef.nl

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions


h a n g

s

l

u

i

t w e r k

Onbewust Onbekwaam? Hoe bestaat het? Eind oktober, Haarlem centrum, een grote brand in een parkeergarage, twintig auto’s in vlammen op gegaan, tientallen auto’s zwaar beschadigd. Gelukkig geen slachtoffers te betreuren. Maar… geen sprinklerinstallatie aanwezig…. Of: diverse recente branden in veestallen, honderdduizenden dieren die overlijden door het gebrek aan brandwerende maatregelen.Vreselijk! Er zijn dus talloze voorbeelden zijn te benoemen, waarbij vanuit brandwerend oogpunt (onbewust) onbekwaam is ontworpen en/of het werk onbekwaam is uitgevoerd? Of is het hier regelgeving die te kort schiet? De volgende vraag is logisch: hoe is het gesteld met de brandwerende bewustwording in Nederland? Zien we werkelijk de noodzaak om brandveilig te bouwen? Wordt er gesjoemeld tijdens de bouw? Of is men onbewust onbekwaam en praten we over een kennislacune, zoals mevrouw Klunder, manager bij SBR (kenniscentrum voor de bouw), beweerde in een recent interview gepubliceerd op www.brandveilig.com.In de dagelijkse praktijk kom ik als specialist op het gebied van brandwerende dubbele deuren ook schrikbarende situaties tegen. Om eens een paar voorbeelden te noemen; een ruimte van centimeters tussen brandwerende deuren, expanderende materialen die rondom in de brandwerende deuren behoren te zitten en volledig zijn weggeschaafd bij het inkorten van de deuren of… een volledig gebrek aan brandwerende deurnaalden tussen brandwerende deuren…. Waar gaat het toch allemaal mis?

Stap 2. Implementatie in het bouwplan

Brandproef Berkvensdeur

Waar brandwerende deuren aan moeten voldoen en hoe deze moeten worden beproefd, staat voor 100% vast in de Nederlandse norm NEN 6069:2005 en de Europese norm NEN-EN-1634-1. Fabrikanten van brandwerende deuren (en ook deurnaalden!) moeten hun producten bij een gecertificeerd laboratorium, zoals bijvoorbeeld Efectis (voormalig TNO), laten testen. Noem het maar een onderwerping aan de ‘kunstmatige praktijk’. Een brandproef dus. Ovenzijde van de deuren na proef. Pas na het behalen van de norm (30 of 60 minuten brandwerend) kan men praten over een brandwerende deur die voldoet aan de norm.

Stap 1: product voldoet aan de gestelde eis Er is een rapport van het laboratorium, SVO (samenvatting van onderzoek) of goedkeuring op aanvraag bij de fabrikant beschikbaar. Men moet immers kunnen aantonen dat het product daadwerkelijk voldoet. Ik hoef u niet te vertellen dat er helaas producten in omloop zijn die niet of niet volledig aan de norm voldoen. Een tip: bestudeer daadwerkelijk het aangeleverde rapport of SVO, mits dit wordt bijgeleverd. (zorg ervoor dat dit wordt bijgeleverd!)

De architect maakt het bouwplan en schrijft het bestek waarin staat beschreven aan welke eisen de deuren moeten voldoen. In sommige gevallen worden producten gespecificeerd en zijn ze met naam en toenaam in het bestek opgenomen. Is een specificatie niet aanwezig dan wordt door de aannemer, in samenwerking met de erkende ijzerwarenvakhandel (materiaal kennis), invulling gegeven, qua product en merk. Hier is het kennisniveau van de samensteller(s) grotendeels bepalend voor de kwaliteit van het totaal! Daar is niets mis mee, maar is deze kennis wel voldoende? Tot slot wordt de bouwplan ook voorgelegd aan de brandweercommandant; deze velt dan het finale oordeel. Echter, het blijkt uit praktijk dat de beoordelingsrichtlijnen nogal eens verschillen per regio. Hoe ontstaan toch deze verschillen? Is dat niet merkwaardig?

Stap 3. De praktijk Tenslotte wordt ook van de aannemer verwacht dat deze brandwerende deurenkennis in huis heeft. Daarbij gaat het om assembleren, uitfrezen, monteren, het afhangen met minimale hangnaden en eventueel aanbrengen van bij verhitting expanderende materialen rondom de deuren. Uit ervaring kan ik u vertellen dat dit een zeer nauwkeurig proces moet zijn om de deuren daadwerkelijk brandwerend te laten zijn tijdens brandomstandigheden. De norm praat over hangnaden van min/plus 1 mm! De timmerman werkt vaak met de duimstok. Een millimeter meer of minder is zó gemaakt. Begrijpt u mijn zorg? Er zijn zoveel schakels, zoveel goede bedoelingen maar er zijn ook zoveel foutkansen. En dan hebben we het nu nog maar alleen over brandwerende deuren, slechts één schakel in het totale brandveiligheidsplan van een gebouw. Door het aanbieden van kwaliteitsproducten, goedgekeurde brandwerende deurnaalden kunnen wij één sterke schakel aan de ketting toevoegen…. Bent u de volgende? Henk van Herpen is commercieel directeur van Alprokon Aluminium uit Barendrecht, en is specialist in ‘brandwerende deurnaalden’ (sluitsystemen tussen dubbele deuren), brandwerende deuren en bij verhitting expanderende materialen. Alprokon heeft een compleet goedgekeurd assortiment brandwerende deurnaalden, voor pendeldeuren, wisseldeuren, deuren met aanslag, deuren met paniekontsluiting, inbraakwerende deuren etc. Alprokon Uw oplossing in aluminium! Voor meer informatie www.alprokon.com n

2010 I profiel vaktijdschrift nr. 5 I 21 IIIIIIIIIIII


WIE DOET WAT

Automatische deuren

Sprangers N.V. John Lijsenstraat 49 B-2321 MEER-HOOGSTRATEN T . ........................................+32 (0)3 3157768 F . ....................................... +32 (0)3 3158886 E info@sprangers.be W www.sprangers.be

Aluminium ramen en kozijnen

Vanaf â‚Ź 66,- per uitgave weten uw klanten ook wat u doet! Bel +31 (0)495 450095 voor alle informatie over een vermelding of surf naar www.profiel-online.nl

Aliplast N.V. Waaslandlaan 15, B-9160 LOKEREN T . ........................................+32 (0)9 3405555 F . ........................................+32 (0)9 3485792 E info@aliplast.com W www.aliplast.com

Besam Zuidplein 4, 6717 LV EDE Postbus 8155, 6710 AD Ede T . ..................................... +31 (0)318 698969 F . ..................................... +31 (0)318 638346 E info@besam.nl W www.besam.nl

DORMA Nederland B.V. Dalwagen 45, 6669 CB DODEWAARD Postbus 15, 6669 ZG DODEWAARD T . ......................................+31 (0)488 418100 F . ......................................+31 (0)488 418190 E info@dorma.nl W www.dorma.nl

Depa Ramen NV Kunstdal 8, B-9900 EEKLO T . ........................................+32 (0)9 3769696 F . ........................................+32 (0)9 3769695 E info@deparamen.be W www.deparamen.be

Aluminiumspecialisten

Aluro Buigtechniek BVBA Industriepark 12, B-2220 HEIST OP DEN BERG T . ........................................+32 (0)15 246660 F . ........................................+32 (0)15 257286 E info@bestbend.be W www.bestbend.be

Record AutomatischE Deuren B.V. Cardanuslaan 30, 6865 HK DOORWERTH Postbus 67, 6865 ZH DOORWERTH T . ......................................+31 (0)26 3399777 F . ......................................+31 (0)26 3399770 E info@record-automatischedeuren.nl W www.record-automatischedeuren.nl

Beveiliging

Bouwbeslag

HafelE Nederland B.V. Nagelpoelweg 30, 7333 NZ APELDOORN Postbus 1085, 7301 BH APELDOORN T . ......................................+31 (0)55 5384600 F . ......................................+31 (0)55 5424950 E info@hafele.nl W www.hafele.com

Handelsonderneming J.P.M. Kok Oostergracht 36, 3763 LZ SOEST T . ......................................+31 (0)35 6012433 E info@jpmkok.nl W www.jpmkok.nl

Bouwbeslag Import Nederland Madoerastraat 41, 3818 CS AMERSFOORT T . ......................................+31 (0)33 4633300 F . ......................................+31 (0)33 4637776 E info@bouwbeslagimportnederland.nl W www.bouwbeslagimportnederland.nl

SCHREUDER & CO Bunsenstraat 23, 3316 GC DORDRECHT T . ......................................+31 (0)78 6100111 F . ..................................... +31 (0)78 6103193 E info@schreuderenco.nl W www.schreuderenco.nl

Automatisering

C-Mol Benelux B.V. Hoofdstraat 15b, 6670 AB ZETTEN T . ..................................... +31 (0)488 421848 F . ..................................... +31 (0)488 421739 E info@c-mol.nl W www.c-mol.nl

Matrix software Wijchenseweg 116, 6538 SX NIJMEGEN T . ......................................+31 (0)24 3434380 F . ..................................... +31 (0)24 3434389 E info@matrix-software.nl W www.matrix-software.nl

IIIIIIIIIIII 90 I profiel vaktijdschrift nr. 5 I 2010

Blankestijn Beveiliging Pascalstraat 14a, 3771 RT BARNEVELD Postbus 158, 3770 AD BARNEVELD T . ......................................+31 (0)342 491767 F . ......................................+31 (0)342 420843 E info@blankestijn-beveiliging.nl W www.blankestijn-beveiliging.nl

Bevestigingsmaterialen

Rapid Bevestigingstechniek Benelux B.V. JosephinE.......... Bakerstraat 5, 1311 GB ALMERE T . ......................................+31 (0)36 5460000 F . ......................................+31 (0)36 5460010 E info@rapidbv.com W www.rapid.com

Van Leeuwen International Utrechtsestraatweg 220, 3911 TX RHENEN T . ......................................+31 (0)318 477777 F . ......................................+31 (0)318 477778 E sales@vanleeuwenint.nl W www.vanleeuwenint.nl W www.intersteel.nl

Bouwen

Mulder Obdam Handelskade 5, 1713 HS OBDAM Postbus 6, 1713 ZG OBDAM T . ..................................... +31 (0)226 456654 F . ..................................... +31 (0)226 456645 E info@mulderobdam.nl W www.mulderobdam.com


Mosa Facades BV Meerssenerweg 358, Postbus 1026, 6201 BA MAASTRICHT T . ......................................+31 (0)43 3688850 F . ......................................+31 (0)43 3688840 E info@mosafacades.nl W www.mosafacades.nl

Dichtingsprofielen

TINGA Postbus 1, 8830 AA WINSUM T . ......................................+31 (0)517 341203 F . ..................................... +31 (0)517 341775 E info@tingadeuren.nl W www.tingadeuren.nl

Deuren & kozijnen

Dakkapellen

DEVENTER Profielen Voorerf 75, 4824 GM BREDA T . ......................................+31 (0)76 5416900 F . ......................................+31 (0)76 5416910 E info@deventer-profielen.nl W www.deventer-profielen.nl

WIE DOET WAT

Dak- en geveltechniek

Draai- kiep raamsystemen

GOTEN-BOEILIJSTEN

Woodfree Vreelandseweg 37, 1394 BL NEDERHORST TEN BERG T . ......................................+31 (0)294 255439 F . ......................................+31 (0)294 257627 E info@woodfree.nl W www.woodfree.nlDeurbeslag

Deurbeslag

Bewust leven met ramen & deuren ROTO FRANK SA ewitherm BVBA de Bosquet 1, B-4100 NIVELLES Window and DoorRue Technology Industrieweg 2091 I.Z. “De Waerde” T . ........................................+32 (0)67 894146 B - 3520 ZONHOVEN S.A. Roto Frank N.V.F . ........................................+32 (0)67 841456 T . ........................................+32 (0)11 440700 Rue du Bosquet 1 E info@roto-frank.com F . ........................................+32 (0)11 440709 Zoning Industriel II W www.roto-frank.com E info@thermopane.net BE - 1400 Nivelles W www.thermopane.net

Deurpanelen

Phone: Fax: email: Internet:

kunststof profielen +32 (0) 67Fabrikanten 894140 +32 (0) 67 841456 info.west@roto-frank.com www.roto-frank.be GEALAN Fenster-SystemE GmbH

Formani Holland B.V. Amerikalaan 55, 6199 AE. MAASTRICHT-AIRPORT T . ......................................+31 (0)43 3089005 F . ......................................+31 (0)43 3648828 E info@formani.nl W www.formani.nl

Deuren

Buro Nederland Roof and Solar Technology

Bosscheweg 57, 5056 KA Berkel-Enschot

S.A. Roto Frank N.V.T . ......................................+31 (0)13 5335008 FRAGER FRALU Rue du Bosquet 1 F . ......................................+31 (0)13 5334887 Heirweg 95, B-1870 WIELSBEKEZoning Industriel II E info@gealan.nl T . ........................................+32 671020 BE(0)56 - 1400 Nivelles W www.gealan.nl F . ........................................+32 (0)56 674051 Phone: +32 (0) 67 894130 E info@frager-fralu.com Fax: +32 (0) 67 894172 W www.frager-fralu.com

email: info.west@roto-frank.com Internet: www.roto-frank.be

Deurtechniek REHAU N.V. Postbus 1052, 3860 BB NIJKERK T . ......................................+31 (0)33 2479911 F . ......................................+31 (0)33 2479958 E Nijkerk@rehau.com W www.rehau.com

KEGRO Postbus 94,6560 AB GROESBEEK T . ......................................+31 (0)24 2999555 F . .....................................+31 (0)24 3975354 E info@kegro.nl W www.kegro.nl

NORHTGO Postbus 3004, 2220 CA KATWIJK T . .....................................+31 (0)71 4029322 F . ......................................+31 (0)71 4030081 E info@norhtgo.nl W www.norhtgo-deuren.nl

MAWI BEVEILIGING EN TOEGANGSBEHEER BV Pastoor Vonckenstraat 69, 6166 CW GELEEN T . ......................................+31 (0)46 4230312 F . ..................................... +31 (0)46 4231194 E info@mawi-toegangsbeheer.nl W www.mawi-toegangsbeheer.nl

Schüco Nederland B.V. Rendementsweg 3a, 3641 SK Mijdrecht T . ......................................+31 (0)297 233670 F . ......................................+31 (0)297 250162 E info@schueco.nl W www.schueco.nl

Geïntegreerde tegelsystemen

VAN BRUCHEM Postbus 11, 5300 AA ZALTBOMMEL T . ......................................+31 (0)418 678040 F . .....................................+31 (0)418 678050 E info@bruchem.nl W www.bruchem.nl

RECORD/Van Nelfen Deurtechniek Houtduifstraat 6, 4901 BP OOSTERHOUT Postbus 565, 4900 AN OOSTERHOUT T . ......................................+31 (0)162 447720 F . ......................................+31 (0)162 447730 E info@record-automatischedeuren.nl W www.record-automatischedeuren.nl

MOSA SYSTEMS BV Meerssenerweg 358 Postbus 1026, 6201 BA MAASTRICHT T . ......................................+31 (0)43 3688860 F . ......................................+31 (0)43 3688830 E info@mosasystems.nl W www.mosasystems.nl

Vanaf € 66,- per uitgave weten uw klanten ook wat u doet! Bel +31 (0)495 450095 voor alle informatie over een vermelding of surf naar www.profiel-online.nl

DAKKAPELLEN

PREFABBOUW

P O L Y E S T E R

WOODFREE

2010 I profiel vaktijdschrift nr. 5 I 91 IIIIIIIIIIII

Profiel 5 2010  
Profiel 5 2010  

vaktijdschrift over raam-, deur-, kozijntechniek, hang- en sluitwerk, dak- en geveltechniek en glas.