Page 1

vaktijdschrift over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | glas | nr 6 2011 | www.profiel-online.nl

Thema Deuren, Toegangscontrole


Functioneel, duurzaam en steeds volgens de laatste trends: de unieke eigenschappen van het Startec assortiment van H채fele. Het merk Startec omvat deur- en raamkrukken, sloten, scharnieren, belag voor houten- en glazen schuifdeuren en overig deurbeslag. Startec biedt u altijd het juiste bouwbeslag. Voor alle informatie staat ons verkoopteam voor u klaar!

www.hafele.com


Een open deur is geen o en deur. In onze branche zijn we allemaal bezig met het veilig sluiten van deuren. Wij natuurlijk ook. Met één belangrijk verschil.

Graag denken wij met u mee. Wij zijn immers non-stop bezig met het ontwikkelen van nieuwe en simpelere manieren om deuren te openen voor onze klanten.

Wij vinden deuren pas interessant als ze opengaan op de manier zoals u dat wilt. Met of zonder sleutel. Elektronisch of mechanisch. Heeft u zelf ideeën? Laat het ons weten.

Bent u van plan om een nieuw toegangscontrolesysteem te installeren? Laat u verrassen door onze producten, kennis en ideeën. Dat is zeker geen open deur.

0pent deuren Ankerslot B.V. - Enschede - T +31 (0)53 428 4949 - E sales@ankerslot.nl - www.ankerslot.nl


member of

www.profialis.com


Voorwoord samenwerken Als vaste lezer van Profiel merkt u dat we veel aandacht besteden aan ketensamenwerking. Waarom, hoor ik u denken? In deze periode van lage afzetprijzen, vraaguitval en geringe winstmarges zijn er nog voldoende (hoofd)aannemers die eerst hun eigen straatje schoonvegen. Maar dat is struisvogelpolitiek. Samenwerking tussen de ontwerpende en uitvoerende schakels in de bouwkolom draagt absoluut bij aan een positiever bedrijfsresultaat. Er is een revolutionaire trend gaande in de bouwsector. De ontwikkeling van het product wordt minder belangrijk; het proces hoe een product/dienst tot stand komt daarentegen juist belangrijker. Want ‘we’ hebben met z’n allen in de gaten dat er in het proces van opdracht tot oplevering nog veel misgaat en daardoor veel kosten veroorzaken die op het bedrijfsresultaat drukken. Was tot voor kort elke schakel in de bedrijfskolom van de bouw voor zichzelf bezig een optimaal rendement eruit te slepen, zo doet de bedrijfskolom dat nu steeds meer gezamenlijk. Hoewel ketensamenwerking in de ene branche sneller gaat dan de ander, zien we dat toeleveranciers sneller worden ingeschakeld bij het ontwerp van het product om zijn technische know-how beschikbaar te stellen aan architect en hoofdaannemer om een betere eindkwaliteit te bereiken. Leest u bijvoorbeeld de bijdragen in deze Profiel over de toegevoegde waarde van deurfabrikanten en de realisatie van toegangscontrolesystemen. Deuren worden steeds complexer qua (bouw)beslag en exclusiever qua maatvoering. De architect en de hoofdaannemer hebben ongetwijfeld input nodig van de deurfabrikanten om de overgang van ontwerp naar uitvoering en van uitvoering tot oplevering vlot en efficiënt te laten verlopen. Deurenfabrikanten moeten die full-service rol op zich nemen om de kwaliteit van product en proces voor de klant –de gebouwgebruiker- te waarborgen. Hetzelfde geldt min of meer voor elektronische toegangscontrolesystemen. Wanneer de fabrikant en de technische groothandel geen stem hebben in het ontwerp, dan kunnen installateurs en bouwkundig aannemers in de uitvoeringsfase voor lelijke verrassingen komen te staan. Gelukkig zien we steeds meer goede voorbeelden in de bouw terug; u leest het in deze Profiel!

Marcel van Rijnbach Redacteur


Profiel is een onafhankelijk vaktijdschrift over ­­ raam- deur-, en kozijntechniek I hang- en sluitwerk I dak- en geveltechniek I glas www.profiel-online.nl Jaargang 5, nr. 6 2011 Sinds 2007 Verschijnt 6 x per jaar ISSN: 1876-0651

uitgever

Schatbeurderlaan 6 Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 F +31 (0)495 521335 E info@louwersuitgevers.nl W www.louwersuitgevers.nl

14

24

België Louwers Mediagroep BVBA Postbus 15, 3910 Neerpelt, België T +32 (0)11 605540 F +32 (0)11 605541 E info@louwersmediagroep.be W louwersmediagroep.be

EINDRedactie

Jerry Helmers, Crownmedia

Redactie

Hilda Bosma, Martijn van den Bouwhuizen, Jerry Helmers, Koen Mortelmans, Marcel van Rijnbach,

redactieadres

Schatbeurderlaan 6 Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 F +31 (0)495 521335 E redactie@profiel-online.nl

BLADMANAGEMENT

Sjoerd Vis E s.vis@louwersuitgevers.nl

C2C houdt het milieu zuiver De bouwsector realiseert zich dat ze bijdraagt aan een te grote milieubelasting en dat ze daarom maatregelen moet nemen. Dat betekent niet alleen het gebruik van duurzame materialen en het reduceren van het CO2gebruik tijdens de productien. Een stap verder gaan is dat de oorspronkelijke leverancier het bouwmateriaal na de levensduur weer terugneemt en upcyclet naar een nieuw product. C2C in optima forma.

Secretariaat

Manuela Depenbrock

Advertenties

Online aanleveren: http://ftp2.louwersuitgevers.nl Username: profiel Wachtwoord: gast Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 E info@louwersuitgevers.nl

Abonnementsprijs

€ 54,00 per jaar inclusief BTW ING 41 71 65 t.n.v. Louwers Uitgeversorganisatie BV o.v.v. vaktijdschrift profiel Informatie over abonnementen: T +31 (0)495 450095

AdreswijzigingEN

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland

Opzeggingen

Toegevoegde waarde van moderne deurfabrikanten onontbeerlijk Vroeger leverde de deurfabrikant de deur aan de aannemer die de deur op maat maakte en afhing in de woning. Er is echter een procesmatige ‘revolutie’ in gang gezet. De modern ingestelde deurfabrikant eigent zich tegenwoordig veel meer taken toe zoals inkoop van de diverse deuronderdelen, engineering, productie, afhangen en montage. Met de komst van complexere deuren wordt de toegevoegde waarde van deze toeleverancier onontbeerlijk.

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnements­periode geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.

doelgroep

Profiel is een onafhankelijk vaktijdschrift. Profiel wordt verspreid onder architecten, aannemers, woningcoöperaties en alle bedrijven, die op enige wijze be­drijfs­matig actief zijn in ramen & deuren, dak- en geveltechniek, glas, hang- en sluitwerk, waaronder fabrikanten, assembleurs, groothandels, importeurs, toeleveranciers en detaillisten.

Vormgeving / ART DIRECTION

LOGO Reclame- Ontwerpbureau BV T +31 (0)495 450065 E info@logobv.nl Petra Kunnen Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

10 26

Afstemming in de keten met Toegangscontrolesystemen De realisatie van toegangscontrolesystemen in vastgoed is een ingewikkeld proces. Een goede afstemming tussen de betrokken partijen –opdrachtgever, architect, aannemer, groothandel en toeleverancier(s)- is essentieel. Hoe helder heeft de opdrachtgever haar wensen en eisen ten aanzien van toegangscontrole omschreven en begrijpt een aannemer wat er van hem verwacht wordt?

44


32

48 84 Polyclose viert vijftienjarig jubileum! De vijftiende editie van Polyclose vindt plaats van donderdag 12 tot en met zaterdag 14 januari 2012. Plaats van gebeuren blijft de Flanders Expo in Gent.

En verder People, Planet and Profit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Gevel 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Geprofileerd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

56

Column Exocarb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Prikkelen met innovaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Groeien tegenverdrukking in

82

Verrassend en toch ook weer niet. Op haar jaarlijkse internationale persbijeenkomst presenteerde Roto Frank mooie, zwarte cijfers. De mondiale marktleider in bouwbeslag en sluitwerk groeide in 2010 tegen de economische verdrukking in de branche in met circa 3 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Was het dan alleen maar een goed nieuws-show in het chique hotel Sofitel in het Poolse Warschau? Nee, er zijn toch zorgen over de economische onzekerheid in Europa voor 2012.

Barrièrevrij bouwen stelt hoge eisen aan deurtechniek . . 32 Column de Barometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Journaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Elektronische toegangscontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 De pen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Tevreden geluiden na eerste Bouw Compleet . . . . . . . . 84 VMRG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

vaktijdschrift over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | glas | nr 6 2011 | www.profiel-online.nl

VKG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

profiel | nr 6 2011 | jaargang 5 | www.profiel-online.nl

Cover: Deurmodel WK 1391 met roosternummer 4 van Weekmap. Komt uit de Retro serie, deze deur is voorzien van een klein draairaampje. Deze is afgewerkt met een ornament, die voorzien is van een duurzame zwarte afwerklaag.

6

Thema Deuren, Toegangscontrole 2011042_profiel_06_opmaak.indd 1

01-12-2011 13:40:57

NBVT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 FSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Wie doet wat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92


‘Veilig, duurzaam en mooi’

Projectbeslag (EN1906)

Brandvertragendbeslag (DIN18273)

Veiligheidsbeslag (SKG)

www.gecertificeerdbeslag.nl Utrechtsestraatweg 220 3911 TX Rhenen, Nederland

T: + 31 (0)318 - 47 77 77 F: + 31 (0)318 - 47 77 78

@: sales@vanleeuwenint.nl W: www.vanleeuwenint.nl


Innovaties in doekzonwering Fixscreen® 100 EVO • • • • •

Connect & Go-technologie voor eenvoudig onderhoud In iedere positie windvast In gesloten positie 100% insectenwerend Eenvoudig vervangen van het doek Patented technology

stand 1.410 & 1.510

Fixscreen® Mono AK • • • • • •

Connect & Go-technologie voor eenvoudig onderhoud Alle voordelen van Fixscreen® EVO Maximaal thermisch & akoestisch comfort Verschillende binnenafwerkingen mogelijk Verborgen plaatsing Patented technology

RENSON® Sunprotection-Screens NV IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem • Belgie Tel. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09 info@rensonscreens.be • www.renson.eu

VENTILATION SUNPROTECTION


C2C houdt het milieu zuiver De bouwsector realiseert zich dat ze bijdraagt aan een te grote milieubelasting en dat ze daarom maatregelen moet nemen. Dat betekent niet alleen het gebruik van duurzame materialen en het reduceren van het CO2-gebruik tijdens de productien. Een stap verder gaan is dat de oorspronkelijke leverancier het bouwmateriaal na de levensduur weer terugneemt en upcyclet naar een nieuw product. C2C in optima forma. Door het lichte eigengewicht zijn aluminium composietpanelen makkelijk op een glasgevel te verwerken (bron Creativ Cladding)

IIIIIIIIIIII 10 I profiel vaktijdschrift nr. 6 I 2011


Glasvezelbeton kan ultradun worden toegepast (bron Creativ Cladding)

Glasvezelversterkt beton dient ook de akoustiek in een theater (bron Creativ Cladding)

Importeur Creative Cladding van gevelbekleding is zich sterk bewust van de voetafdruk die de samenleving op deze aarde achterlaat. Zo heeft de onderneming van directeur Hans Dekker een overeenkomst met de leverancier van Etalbond, de aluminium composietpanelen. Daarin is geregeld dat het Etalbond aan het einde van de lange levensduur tegen klantvergoeding wordt teruggenomen door de fabrikant en hergebruikt wordt voor nieuwe producten. De fabrikant beschikt over een speciale installatie om de kunststof kern van het aluminium te scheiden. Aluminium gaat terug de smeltoven in en het kunststof wordt hergebruikt. “De materialen gaan dus niet de recycling-industrie in. Daarmee houd je het C2C proces zuiver,” aldus Dekker die ook op andere manieren rekening houdt met het milieu. Van de leverancier van de glasvezelversterkte betonplaten krijgt de directeur een CO2-berekening van de productie. Elke plaat is slechts 13 mm dik. Alles wordt op maat geleverd en er is dus geen afval. “Het heeft de uitstraling van een monoliet gestorte betongevel, maar is veel makkelijker te bewerken en herbergt geen metalen wapening. Daardoor kunnen de glasvezelversterkte platen na levensduur worden vermalen tot granulaat.” Dankzij de dunne platen, gaat er zo’n 500 m2 beton op een vrachtwagen. Minder materiaalverbruik illustreert zich ook in de wijze van montage. Creative Cladding werkt samen met een leverancier van universele achterconstructies waaraan tal van verschillende gevelbekledingen verankerd kunnen worden. “Bij een demontabele gevel kun je zowel de gevelbekleding als de isolatie opnieuw gebruiken,” stelt Dekker vast. n

2011 I profiel vaktijdschrift nr. 6 I 11 IIIIIIIIIIII


VERTROUWEN IS BOUWEN

INSCHUIFWONING SNELLE EN GOEDKOPE WONINGRENOVATIE DANKZIJ NIEUW CONCEPT Binnen een maand een volledig gerenoveerde woning !

MULDEROBDAM.NL

CU-COC-808843 Het keurmerk van verantwoorde bosbouw. © 1996 Forest Stewardship Council A.C.


logiKal 7.1 - aluminium en staal Ramen deuRen softwaRe ®

al uw leveranciers binnen één softwareprogramma met logiKal® 7.1 wat kunnen wij u bieden? • Van offerte tot facturatie, van bestelling tot fabricage • een snellere en accuratere afhandeling van uw project binnen uw bedrijfsproces • Calculatie o.b.v windlastberekeningen • geavanceerde en tijdsbesparende cnc machine-aansturing • nagenoeg alle aluminium en stalen raamprofielleveranciers catalogi up to date • nagenoeg alle beslagleveranciers catalogi up to date • u kunt logiKal® naadloos koppelen met uw administratiesysteem • Profesioneel advies en ondersteuning op maat Heeft u interesse in een vrijblijvend adviesgesprek? neem dan contact op met: Joost Bouten +31 627 887 100 joost.bouten@orgadata.com wij komen ook graag bij u langs.

www.orgadata.com


People, Planet and Profit People, Planet and Profit. De laatstgenoemde P bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen geldt niet altijd als financieel gewin, zeker niet op korte termijn. Is het voor bedrijven dan nog wel aantrekkelijk om te investeren in een mvo-strategie in deze periode van economische recessie? Toch wel, een bedrijf moet alleen leren denken op lange termijn, verder kijken dan de initiële kosten en bij mvo niet uitgaan van financiële winst. In het Olympisch dorp in Vancouver van Bill Gnech van the Apple Group zijn duurzame gevelpanelen toegepast (foto Alcoa)

IIIIIIIIIIII 14 I profiel vaktijdschrift nr. 6 I 2011

Investeringen in people en planet zijn zichtbaar en meetbaar in resultaten. Bij profit ligt dat wat lastiger, omdat er tal van externe factoren zijn die een rem zetten op de opbrengst. Neem de almaar stijgende grondstofkosten, hogere productiekosten door een groeiende vraag en wettelijke bijdragen voor energie. Die kosten zijn variabel, waardoor het moeilijk is in te schatten of er geldelijke winst uit mvo is gehaald. Daar komt bij dat de opbrengsten vaak op lange(re) termijn zichtbaar zijn. Neem bijvoorbeeld het Franse educatieproject dat aluminiumproducent en -verwerker Alcoa financieel ondersteunt waarbij drop-outs van school opgeleid worden als technisch operator. “We proberen uiteraard deze jongeren bij onze vestigingen in Alcoa aan het werk te krijgen. Het verdien-effect is dus pas op lange termijn zichtbaar. Als je naar de winst op productniveau kijkt, moet je opdrachtgevers aantonen dat het product lagere exploitatielasten oplevert. Bijvoorbeeld onze EcoClean bewerkte gevelelementen hebben tot gevolg dat je minder de gevel hoeft te wassen met minder chemicaliën. Dan is een opdrachtgever bereid de initiële meerkosten te betalen,” verklaart directeur Communicatie Europa Jasper van Zon van Alcoa. Voor de leverancier van duurzame bouwproducten en -systemen, Kingspan, betekent de mvostrategie een spin-off bij het binnenhalen van projecten. Haar inspanningen voor betere energieprestaties en een lagere CO2-footprint genereren meer omzet, maar leidt niet per saldo tot meer winst. “Winst maken op maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet ons hoofddoel,” zegt directeur Frank Donkers van Kingspan Benelux.” “We trachten in de verdienmodellen een breakeven point te bereiken. Wij tonen ons verantwoord gedrag door bijvoorbeeld de meerkosten


Aannemers worden in mvo getraind door Kingspan (foto Kingspan)

voor mvo-activiteiten niet door te berekenen aan onze afnemers.” Profijtelijk kan maatschappelijk verantwoord ondernemen worden naarmate dit fenomeen een pré of zelfs een voorwaarde wordt in aanbestedingen. Dat komt steeds vaker voor, hoewel de door economische crisis geteisterde bouwbranche soms financiën laat prevaleren boven maatschappelijke verantwoordelijkheid. “Met onze bijdrage in de nieuwbouw van het CO2-neutrale TNT-gebouw hebben we echt een doorbraak bereikt in de vastgoedsector,” zegt Donkers. “We informeren bedrijven hoe je door middel van een doordachte mvo-strategie in beeld kunt komen bij aanbestedingen. Op het Building Holland Event in 2012 gaan we kennis delen met de branche door best practices te tonen op het gebied van meervoudig ruimtegebruik, transformatie van leegstaande gebouwen en hoe je waardedaling van vastgoed kunt tegengaan door de asbestproblematiek verantwoord aan te pakken. Door kennisdeling ontstaan ketenverbanden die maatschappelijk verantwoord gaan ondernemen. Niet bij bosjes tegelijk, maar ze ontstaan.”

Recycling van afdekmateriaal voor een bepaald product (foto Kingspan).

Afvalpers die zorgt dat er geen restafval meer is (foto Kingspan)

Alcoa heeft de Profit-factor meer inhoud gegeven door haar mvo-activiteiten te richten op haar business-needs. “We weten dat als de economie weer aantrekt dat we hooggekwalificeerd personeel nodig hebben. Daarom leggen we nu meer nadruk op investeren in educatie en scholing dan op liefdadigheid,” legt Van Zon uit. “Ook richten we ons op projecten die met energiebesparing en –bewustwording te maken hebben alsmede recycling en duurzame vervoersoplossingen. Allemaal zaken die erg goed te linken zijn aan de uitdagingen en kansen waar we als aluminiumindustrie mee te maken hebben.” n Kijk voor meer achtergrondinformatie op: www.kingspanpanels.nl/Bedrijfsinfo/MVO www.alcoa.com/netherlands/nl/community/grants.asp Pallets worden hergebruikt (foto Kingspan)

2011 I profiel vaktijdschrift nr. 6 I 15 IIIIIIIIIIII


GEVEL 2012 geeft design nieuwe impulsen De belangrijkste gevelbeurs van Nederland vindt van 25 tot en met 27 januari plaats in Ahoy in Rotterdam. Voor leveranciers van gevelsystemen en gevelbekleding heel wezenlijk om hier je gezicht te laten zien, want 80 procent van de bezoekers is ook beslisser, zo wijst onderzoek van de organisatie uit over de editie van 2010. Veruit de meeste bezoekers zijn ge誰nteresseerd in gevelsystemen, kozijnen, ramen en deuren en gevelbekleding. Het thema is: schoonheid zit van buiten. Hoe spelen drie gerenommeerde leveranciers hier op in?

IIIIIIIIIIII 16 I profiel vaktijdschrift nr. 6 I 2011

Zonne-energie geIntegreerd in de gevel (foto Schuco)


Strak gevelbeeld is illustratief voor Mosa (foto Mosa) Diverse bevestigingstechnieken zijn mogelijk (foto Mosa).

De bezoeker van GEVEL 2012 zal zich wanen in Manhattan. De beursplattegrond is gebaseerd op het stratenplan van het beroemdste stadsdeel van New York met de Hudson River, Central Park en de skyscrapers als ingrediënten. Ze dienen als inspiratiebron voor exposanten om energie, lef en drive uit te stralen. Architecten, de belangrijkste bezoekersgroep, moeten zich weer verleid voelen door zinnenprikkelende, intelligente en esthetisch verantwoorde ontwerpen. De energieprestatie, de CO2 footprint en cradle-to-cradle concepten zijn daarbij niet heilig verklaard, hoewel energiebesparing een belangrijk thema blijft op GEVEL. Schüco bijvoorbeeld zet stevig in op haar Energy3 concept. Gevelsystemen die energie besparen, energie winnen en het energieverbruik beheert. “De accenten liggen niet zozeer op de systemen zelf, maar we benadrukken vooral onze energiemissie. Dat communiceren we vooral met architecten. Natuurlijk tonen we wel van aluminium, kunststof en solarsystemen: het zijn de laatste innovaties.” Bij de Duitse leverancier is schoonheid ondergeschikt aan energiezuinigheid. “Alles staat in het teken om gebouwen energiezuiniger te maken, de CO2-uitstoot te verlagen en het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken. Dit doel beïnvloedt wat ons betreft niet de vormgeving van onze gevelsystemen.” Bij Mosa Systems staat design hoog in het vaandel. Hoewel alle gevelsystemen samengesteld zijn uit met cradle-to-cradle gecertificeerde producten wordt daar op GEVEL niet zozeer de nadruk op gelegd. De presentatie meer op design en functionaliteit gericht zijn, waarbij de renovatiemarkt nadrukkelijk aan bod zal komen. Mosa zal onder anderen aan de hand van twee projecten haar

filosofie over uitstraling van keramische gevels tonen: de gevelbekleding op 16 appartementen Tienbunder in Sittard en de gebouwen op zwembad de Geusselt in Maastricht. Bij eerstgenoemd sociale woningbouwproject benadrukt Mosa het strokenformaat en het montagesysteem op profielen met behulp van klemmen. Bij het tweede project zijn duurzaamheid en design wezenlijk geweest: het speciaal voor dit project ontwikkelde cassettesysteem en de diverse formaten in één geveloppervlak zijn een bezienswaardigheid. Mosa realiseert door voortdurende investeringen op het gebied van duurzaamheid o.a. 19% CO2 reductie. De specialist in keramische gevels laat via kleine mock-ups diverse formaten, kleurstellingen en bedrukkingen op tegels zien. “We bouwen een soort museum waarbij de architect geprikkeld moet worden.” De kwaliteit van de bezoeker ligt op GEVEL heel hoog. Het zijn beslissers met een relatief hoog kennisniveau die verleid willen worden. “Wij zullen onze relaties, met name architecten en geveladviseurs, persoonlijk uitnodigen voor een bezoek aan onze stand,” zegt Bijvank van Schüco. Daarnaast zijn we ook op zoek naar nieuwe kennismakingen. We willen oplossingsgerichte producten en projectleads genereren. Vooral de renovatiemarkt wordt voor ons steeds belangrijker.” n

Klembevestiging van keramische tegels (foto Mosa)

Studenten uitgedaagd met gedurfde ontwerpen De jonge designgarde wordt met de Bold & Beautiful student Facade Design Competition 2012 tijdens vakbeurs GEVEL, uitgedaagd om een gedurfde geveloplossing te bedenken. De technische universiteiten van Delft, Eindhoven, Twente en Leuven en de Academie van Bouwkunst Amsterdam, leveren ieder drie kandidaten. De eerste twee in de ranking krijgen een geldbedrag. De jurering en prijsuitreiking vinden plaats op 25 januari tijdens GEVEL in Ahoy Rotterdam.

2011 I profiel vaktijdschrift nr. 6 I 17 IIIIIIIIIIII


c o

l

u m n

MVO is bron van succes voor gevelindustrie Een modern bedrijf moet in al zijn facetten passen in de samenleving. Voor de moderne gevelindustrie betekent het dat beide eco’s, ecologie en economie, hand in hand gaan. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet alleen een eis, maar kan voor onze industrie ook worden beschouwd als een uitdaging en een bron van succes. Bij de industrie gaat het vaak over productie, markt en/of verkoop, kortom: de economie. Een industrie wordt voornamelijk vanuit economische overwegingen bestuurd en gestuurd. Prima, want dit is een voorwaarde voor bestaan. In moeilijke economische tijden verdwijnen andere aspecten vaak naar de achtergrond. Maar dit kan niet altijd. Voorheen wentelde de industrie ongewenste effecten, zoals de gevolgen van onveilig werken en milieuschade, af op de samenleving. Gaandeweg de vorige eeuw is er een kentering opgetreden. Steeds meer zijn niet-economische aspecten zoals gezondheid, veiligheid, milieueffecten onderdeel geworden van de moderne bedrijfsvoering. Ook kennis en kennisontwikkeling , human resource, hebben zich een positie verworven in de besturing van bedrijven. Het oogmerk daarbij is continuïteit, de langere termijn. Van een bedrijf wordt verwacht dat ze meerwaarde schept. Voor de gevelindustrie betekent dit onder andere waarde op het gebied van comfort, gezondheid, energie-efficiëncy, veiligheid en innovatie, efficiënt produceren, modern engineeren, dienstenverlening etc. Dit gebouwonderdeel speelt een belangrijke rol voor het goed functioneren van gebouwen. Duidelijk is dan ook dat de gevelindustrie haar scope uitbreidt en meer vanuit een holistisch perspectief gaat opereren.

????????

Bert Lieverse Directeur VMRG

2011 I profiel vaktijdschrift nr. 6 I 19 IIIIIIIIIIII


pa n e l e n h o l l a n d

= M a a tsc h a p p e l i j k Ve ra n two o rd Ondernemen

Lees meer op onze website www.panelenholland.nl/bedrijf/mvo

U w pa r t n e r vo o r s a n d w i c h pa n e l e n e n p l a a twe r k


Specialists

in protected access and ventilation of plant rooms

www.jazo.eu

MVO prestatieladder 3

Slimste bedrijf van Nederland 2010


Kozijnafwerking voor nieuwbouw en renovatie?

PROGE DAGKANT De Progé Dagkant biedt een kant en klare oplossing voor de binnenafwerking van het kozijn. De Progé Dagkant is de onderhoudsvrije binnenafwerking voor kunststof, aluminium of houten kozijnen. Een dagkant-afwerking waarmee u snel en zonder schilderwerk kunt afwerken. Door toepassing van vochtwerend V313 MDF met een finish-folie in diverse kleuren, bespaart u op de bouw vele uren. Dankzij het uitgebreide modellenprogramma biedt de Progé Dagkant de oplossing voor elk detail.

DE VOORDELEN:

• • • • • • •

besparing op schilder- en/of stucadoorskosten snelle, schone en efficiënte montage eenvoudig te verwerken (zagen/schaven) modellen op maat mogelijk eigen productie, levering rechtstreeks blinde montage toepasbaar in vochtige ruimtes

De Progé vensterbank van superieure kwaliteit voorzien van dezelfde kleurstelling als de dagkantafwerking biedt een totaaloplossing voor uw binnenafwerking.

NIEUW

IN HET ASSORTIMENT VAN PROGÉ PROGELIT GEVEL & DAKRANDPANELEN

CJOOFO C V J UF O B GXF S L J O H Redoute 1 7141 JW Groenlo | tel. 0544 372534 | fax 0544 373746 | e-mail: info@proge.nl | www.proge.nl


c o

l

u m n

Gevelbouwen is een vak voor vakmensen Zaterdagmorgen, 11.00 uur. Na zijn eerste goede deal stapt autoverkoper Dick de Groot op een nieuwe klant af. John ziet een leuk modelletje en de verkoper denkt al aan een nieuwe deal. Tot stomme verbazing van De Groot maakt John een waslijst aan wensen kenbaar aan de verkoper. Vier lichtmetalen wielen met banden, twee voorstoelen, een achterbank en twee ruitenwissers. Doe er ook maar een motorblok bij, met versnellingsbak, accu, en schakelaars. Verder graag een kofferbakdeksel, een motorkap en ruiten. Verbaasd vraagt de verkoper John wat hij van plan is. Normaliter zetten specialisten een auto in elkaar. Maar John volhardt in zijn standpunt, hij wil alle losse onderdelen van een auto. De verkoper maakt een lijst van alle onderdelen en telt de boel bij elkaar op. “Zie je wel,” zegt John. “Op deze manier bespaar ik zo’n 40% op de kosten van een nieuwe auto.” De verbazing van de verkoper stijgt nog verder! “Hoezo, 40% kostenbesparing? Wie zet hem in elkaar, waar doet u dat, hebt u al het gereedschap? En denk u dan garantie te hebben?” John schrikt toch wel een beetje van de verbaasde, maar ook felle reactie van de verkoper. Hij realiseert zich dat al die zaken wel belangrijk zijn en ook geld kosten! Tot inkeer gekomen, bestelt John toch maar de complete auto.

Maandagmorgen, 9 uur. John, inkoper bij een aannemersbedrijf, ontvangt gevelbouwer Kees de Groot. John heeft precies uitgerekend hoeveel het plaatmateriaal kost, hoeveel schroeven Kees nodig heeft en welke profielen aan de beplating gemonteerd kunnen worden. John vraagt Kees het hemd van het lijf en vertelt hem precies hoeveel hij voor de gevelbeplating kan vragen. Kees, in het nauw gedreven door John’s tactiek, maakt kenbaar dart behalve materiaal ook de werkvoorbereiding, de afstemming van de materialen, de montage en de garantie geld kosten. Ineens komt John tot inkeer……… Heette de autoverkoper van zaterdag niet ook De Groot?? De moraal van dit verhaal: Aannemer hou je bij je duimstok. Gevelbouwen is een vak voor vakmensen. En die herken je aan het keurmerk. UW EXOCARB

2011 I profiel vaktijdschrift nr. 6 I 23 IIIIIIIIIIII

Profiel 06 201  
Profiel 06 201  

vaktijdschrift over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | glas