Page 1

vaktijdschrift over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid | nr 3 2012 | www.profiel-online.nl

Thema Houtconstructies Thema PBM/ Veiligheid


Functioneel, veilig en steeds volgens de laatste trends: de unieke eigenschappen van het Dialock assortiment van Häfele. Het merk Dialock is het door Häfele ontwikkelde elektronisch herkenning- en sluitsysteem dat zonder aanraking werkt op basis van transpondertechniek. Het systeem biedt functionaliteit en veiligheid met slechts één unieke code. Voor alle informatie staat ons verkoopteam voor u klaar!

www.hafele.com


Een open deur is geen o en deur. In onze branche zijn we allemaal bezig met het veilig sluiten van deuren. Wij natuurlijk ook. Met één belangrijk verschil.

Graag denken wij met u mee. Wij zijn immers non-stop bezig met het ontwikkelen van nieuwe en simpelere manieren om deuren te openen voor onze klanten.

Wij vinden deuren pas interessant als ze opengaan op de manier zoals u dat wilt. Met of zonder sleutel. Elektronisch of mechanisch. Heeft u zelf ideeën? Laat het ons weten.

Bent u van plan om een nieuw toegangscontrolesysteem te installeren? Laat u verrassen door onze producten, kennis en ideeën. Dat is zeker geen open deur.

0pent deuren Ankerslot B.V. - Enschede - T +31 (0)53 428 4949 - E sales@ankerslot.nl - www.ankerslot.nl


W E N

De oplossing voor energiebesparing & duurzaamheid: ✔ Kunststof profielsysteem S3000NL ✔ Onbeperkte kleurmogelijkheden met Color-line®GREEN ✔ Triple glas ✔ Laagenergie: Uw = 0,9 W/m²K * ✔ Passief : Uw = 0,8 W/m²K * * in functie van de isolatiewaarde van het glas

K U N S T S T O F

R A A M -

E N

D E U R S Y S T E M E N

ontdek meer over de wereld van Profialis op www.profialis.com


windvast!

In iedere positie

Fixscreen® 150EVO • Connect & Go®: gemakkelijke en snelle (de)montage van doekrol en motor • Kast in 2 designs: Softline & Square • Onderlat verdwijnt in de kast • Afmeting: tot 22 m²

ec

tion

- S creen

s

• jaa

NSON® Sun

ot

7

pr

• Koppelbaar tot 7 m

RE

r g a ra nt i e 7

an

s d e g a ra nt

ie

Fixscreen® 100EVO MS 7 • Perfecte oplossing voor passief- en laagenergiewoningen • Montagesituatie 7: gemonteerd in de spouw (boven het raam in voorbouw) • Doekrol en motor zijn van buitenaf naar onder uitneembaar • Voorzien van Connect & Go® • Afmeting: tot 10,8 m²

Wenst u meer informatie ? www.renson.be


DucoTwin 120 ‘ZR’ (AK) Ventilatie én Zonwering in één

De DucoTwin 120 ‘ZR’ (AK) combineert het beste van twee werelden: ventilatie én zonwering in één product. Natuurlijke ventilatie is een thermisch comfort. Deze succesvolle combinatie is ook verkrijgbaar in een akoestische variant, zodat het ook probleemloos toegepast kan

AK

worden in geluidbelaste projecten.

We inspire at www.duco.eu info@duco.eu - Handelsstraat 19 - 8630 Veurne - Belgium - tel +32 58 33 00 33 - fax +32 58 33 00 44

HOME OF OXYGEN

garantie voor gezonde binnenlucht. De doekzonwering zorgt voor het


Voorwoord

Voor hout is nog terrein te winnen In deze editie van Profiel besteden we ruimschoots aandacht aan de verwerking van hout in de bouw. De redactie heeft altijd sympathie gehad voor dit materiaal. Het is een duurzame grondstof en bovendien, zo laten enkele voorbeelden uit de praktijk zien, kan hout ook uitstekend worden toegepast in constructies van gebouwen en weg- en waterwerken (vangrails en bruggen). Met het Eikenwijze-concept en de toepassing van duurzaam geproduceerd tropisch hardhout in bordessen en galerijen laat houthandel Wijma hier een sterk staaltje van zien in deze uitgave. Duurzaam hout staat sterk in de belangstelling. De overheid stimuleert het door te eisen dat in 2015 al het ingekochte hout voor 100 procent aantoonbaar duurzaam geproduceerd is. Prachtige doelstelling, maar is het haalbaar? We zien nu in de markt dat bepaalde opdrachtgevers duurzaam hout schrappen uit het bestek, omdat ze de extra investering er niet voor over hebben. De Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen constateert het met spijt in haar bijdrage in deze Profiel. Uiteindelijk bepaalt de markt en niet de overheid, zo blijkt maar weer. De enige garantie die je kunt afgeven is duurzaam geproduceerd hout te eisen in het Bouwbesluit, zodat de markt wel moét. Maar dan nog even wat anders, wat minstens zo interessant is. Wat is nu het aandeel gezaagd hout in de bouw? Want duurzaam is mooi, maar hout moet ook nog worden toegepast. Als je de crisisjaren niet meerekent, want dat zou het beeld vertroebelen, moeten we helaas constateren dat in de jaren 1988 – 2010 het verbruik van hout en houtproducten in miljoen m3 niet is gestegen (bron: Compendium voor de Leefomgeving). Nee in 2010 is het ten opzichte van 1988 zelfs afgenomen. Daar komt bij dat het merendeel wordt toegepast als papier en karton en zoals we weten kunnen we daar geen fatsoenlijke huizen van bouwen. Dus de houtbranche heeft nog heel wat terrein te winnen….

Redacteur Marcel van Rijnbach


Profiel is een onafhankelijk vaktijdschrift over ­­ raam- deur-, en kozijntechniek I hang- en sluitwerk I dak- en geveltechniek I veiligheid www.profiel-online.nl Jaargang 6, nr. 3 2012 Sinds 2007 Verschijnt 6 x per jaar ISSN: 1876-0651

uitgever

Schatbeurderlaan 6 Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 F +31 (0)495 521335 E info@louwersuitgevers.nl W www.louwersuitgevers.nl België Louwers Mediagroep BVBA Postbus 15, 3910 Neerpelt, België T +32 (0)11 605540 F +32 (0)11 605541 E info@louwersmediagroep.be W louwersmediagroep.be

14

18

EINDRedactie

Jerry Helmers, Crownmedia

Redactie

Hilda Bosma, Martijn van den Bouwhuizen, Johan Debaere, Jerry Helmers, Koen Mortelmans, Marcel van Rijnbach

redactieadres

Schatbeurderlaan 6 Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 F +31 (0)495 521335

BLADMANAGEMENT

Sjoerd Vis E s.vis@louwersuitgevers.nl

Responsive architecture Een gebouw dat steeds meer als een ‘organisme’ reageert en functioneert wordt steeds meer een verlengstuk van onszelf. Dit is een inspirerende ontwikkeling in duurzaam bouwen. Dit is een mooi voorbeeld van wat internationaal ‘responsive architecture’ wordt genoemd.

10

Secretariaat

Manuela Depenbrock

Advertenties

Online aanleveren: http://ftp2.louwersuitgevers.nl Username: profiel Wachtwoord: gast Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 E info@louwersuitgevers.nl

Passief huiswoningen in volledig houtskeletbouw

Abonnementsprijs

€ 63,00 per jaar inclusief BTW ING 41 71 65 t.n.v. Louwers Uitgeversorganisatie BV o.v.v. vaktijdschrift profiel Informatie over abonnementen: T +31 (0)495 450095

AdreswijzigingEN

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland

Opzeggingen

Exact 211 passiefhuis –en laag-energiewoningen in Enschede worden in volledige houtskeletbouw uitgevoerd. Dankzij goed doordachte aansluitdetails in de houtskeletbouw is een goede luchtdichtheid van het casco en een hoge Psi-waarde bereikt.Tachtig van de 211 woningen voldoen aan de passiefhuis-norm en het restant heeft slechts een epc van 0,4. Dit project betreft een van de grootste seriematige bouw van passiefhuiswoningen van Nederland.

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnements­periode geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.

doelgroep

Profiel is een onafhankelijk vaktijdschrift. Profiel wordt verspreid onder architecten, aannemers, woningcoöperaties en alle bedrijven, die op enige wijze be­drijfs­matig actief zijn in ramen & deuren, dak- en geveltechniek, PBM/veiligheid, hang- en sluitwerk, waaronder fabrikanten, assembleurs, groothandels, importeurs, toeleveranciers en detaillisten.

Vormgeving / ART DIRECTION

LOGO Reclame- Ontwerpbureau BV T +31 (0)495 450065 E info@logobv.nl Petra Kunnen Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

26

Nieuwe maatstaf voor bekleding gevel- en dakranden Het Medite Tricoya biedt ongekende mogelijkheid in het bekleden van gevels en dakranden. De houtverwerkende industrie mag gerust van een nieuwe maatstaf spreken. Door het milieuvriendelijke acetylatieproces wordt de houtvezel onverteerbaar, waardoor deze nauwelijks vocht opneemt en dus extreem duurzaam en stabiel blijft. De fabrikant geeft 50 jaar garantie tegen rotting en schimmelaantasting.

33


38

76 74 En verder PBM herkenbaar en goed in de markt zetten AVAG is de branchevereniging voor veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek. “De AVAG heeft als doelstelling op een verantwoorde wijze Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) in de markt zetten,” vertelt bestuurslid Wilfried Verstraeten. “Daarbij hoort ook het geven van deugdelijk en adequaat advies.”

70

Barometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Recyling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 In person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Oldenboom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Vindico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Houtprijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Exocarb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Preventief onderhoud bij gevelbekleding

82

Geprofileerd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Preventief onderhoud is helaas een ondergeschoven kindje bij de aanschaf van gevelbekleding. Architecten letten vooral op de vormgeving en kleur en de opdrachtgever houdt er in haar budget niet altijd rekening mee. Terwijl als beide partijen het preventieve onderhoudsaspect in de ontwerpfase veel aandacht zouden geven, dan kunnen ze op de exploitatie veel geld besparen.

Ami Ankerslot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Themans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 BUVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Van Buuren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 De pen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Assa Abloy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Argent Alu nv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Journaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 ISFAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Van Enckevort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Building Holland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

vaktijdschrift over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid | nr 3 2012 | www.profiel-online.nl

DUCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Coverfoto: Argent Alu NV Invisible - Mont Godin

Dumebo DWS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 VKG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

profiel | nr 3 2012 | jaargang 6 | www.profiel-online.nl

FSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 NBVT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Thema Houtconstructies Thema PBM/ Veiligheid

3

2012039_profiel_03_opmaak.indd 1

12-07-12 09:54

Wie doet wat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91


Tekst: Marcel van Rijnbach Beeld: JAZO

Responsive architecture

Een gebouw dat steeds meer als een ‘organisme’ reageert en functioneert wordt steeds meer een verlengstuk van onszelf. Dit is een inspirerende ontwikkeling in duurzaam bouwen. Dit is een mooi voorbeeld van wat internationaal ‘responsive architecture’ wordt genoemd.

IIIIIIIIIIII 10 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 2012


Nieuw gebouw In het nieuwe kantoorpand van JAZO Zevenaar zijn architecturale zonweringslamellen voor de ramen opgenomen. De verticale aluminium lamellen zorgen ervoor dat de binnenruimte optimaal beschaduwd wordt. Dankzij de verstelbaarheid van de lamellen blijft het uitzicht naar buiten mogelijk en wordt er tevens een maximum aan diffuus daglicht binnen gelaten.

selen zijn: temperatuur, vocht, licht, wind, enz. In een modern kantoor met beeldschermen is het nog kritischer, vooral het aspect licht. Hiervoor zijn regelbare verticale buiten lamellen bij de ramen toegepast, waardoor zij kunnen reageren op wisselende standen van de zon om binnen zo constant mogelijk de wenselijke licht conditie te scheppen. JAZO heeft zelf het concept uitgewerkt tot een goed werkbaar product.”

Verstelbare uitvoering

Kosten besparend

Doordat de zonwering in een vroeg stadium is opgenomen in het ontwerp van het nieuwe kantoorpand zijn de motoren en aandrijvingsassen van de elektrisch verstelbare lamellen zo geplaatst dat deze geheel uit het zicht blijven. De lamellen zijn aangesloten op een weerstation op het dak, die aan de hand van stralingsintensiteit de lamellen zodanig draaien dat er voldoende wordt beschaduwd. Het zelfsturend systeem zorgt ervoor dat bij het inschakelen van het alarm de lamellen in de nachtstand gaan zodat de frames geheel sluiten en een isolerende en inbraakwerende werking hebben.

Het is bekend dat zonwering van grote invloed is op het energiegebruik van gebouwen, vanwege de noodzakelijke verwarming en koeling. “De werking van de lamellen hebben in de eerste twee jaar onze verwachtingen zwaar overtroffen,” stelt Axel Jansen directeur JAZO Zevenaar BV. “Zo is de airconditioning in de afgelopen twee warme zomerjaren 30% minder gebruikt dan verwacht.

Door de ogen van de architect “Het uiteindelijke doel van het bouwen, dus ook bij dit kantoor, is het scheppen van een binnenklimaat, waarin het gezond en aangenaam verblijven is,” aldus John Olie de architect van het gebouw. “Als mensen vragen wij nogal constante condities, terwijl de condities buiten steeds aan het wis-

Tevens merkten we dat de lucht tussen raam en de lamellen ’s nachts zorgt voor een isolerende laag. Deze ‘isolatie’ zorgt ervoor dat de kou buiten blijft en dat er minder gestookt hoeft te worden om het gebouw op tempratuur te krijgen. Als derde financieel voordeel is de zonwering tot op heden geheel onderhoudsvrij gebleven. Zo kan gesteld worden dat de zonwering een duurzame investering is geweest dat nu al kosten besparend is maar tevens een positieve invloed heeft op het milieu.” n

Bovendetail

Project: Architect: Joint Origin Aannemer: Aannemersbedrijf MANS BV Gevelbouwer: JAZO Zevenaar bv

2012 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 11 IIIIIIIIIIII


Polycon glasvezelversterkt beton biedt u een onvoorstelbare ontwerpvrijheid. Het is leverbaar is meer dan 500 structuren, allerlei kleuren en vormen. Vlak, rond, 3D gevormd, hoekstukken, bijna alles is leverbaar. En omdat het zeer dun is (vanaf 13mm) kunt u het op elke montageondergrond toepassen. Het bijzonder gesloten oppervlak van het beton zorgt ervoor dat het ook over jaren nog steeds als nieuw is.

Naturel grijs, 18/43mm dik Polycon Project: Mutsaersstichting Architect: Clevis Kleinjans Venlo Aannemer: Heijmans Rosmalen Gevelbouw: ZND Nedicom Asten

Creative Cladding CHALLENGING

FACADES

Creative Cladding bv I De Kuiper 11 I NL 5591 MZ HEEZE I +31 (0)40 84 200 63 I info@creativcladding.nl I www.creativcladding.nl


c o

l

u m n

Het bouwproces en de gevraagde productoplossingen worden steeds complexer. Dat geldt uiteraard ook voor het hang– en sluitwerk. De hoofdaannemer heeft het al druk genoeg met de coördinatie op de bouwplaats en laat de verantwoordelijkheid voor de juiste toepassing over aan de hang– en sluitwerkleverancier. Het hang– en sluitwerk moet voldoen aan de kwalificaties en specificaties van de klant. De fabrikant heeft een belangrijke rol in het overdragen van de relevante kennis aan de handel en de aannemer. Fabrikanten hebben de verantwoordelijkheid voor zowel het maken van het product alsmede de groothandel met raad en daad bij te staan over de toepassing en montage van het product. Gelukkig neemt een aantal fabrikanten deze verantwoordelijkheid terdege op zich en gaat hier adequaat mee om. Uiteraard begint het bij het goed opleiden en instrueren van het eigen personeel bij de fabrikant. Om deze kennis over te dragen naar de groothandel zijn er diverse opties. Denk hierbij aan trainingen en rondleidingen bij de fabrikant, goed verzorgde documentatie zowel op internet als in drukwerkvorm. En niet te vergeten het bezoeken en adviseren van de groothandel zelf door het verkoopapparaat van de fabrikant. De verantwoordelijkheid ligt uiteraard ook bij de groothandel om hier voor open te staan en er gretig gebruik van te maken. De ene groothandel maakt hier echter meer gebruik van dan de andere groothandel. De groothandelaren die hier voor open staan zie je er dan ook de vruchten van plukken. Het blijft hoe dan ook een samenspel tussen de fabrikant en de groothandel. Kennis en de knowhow van de toepasbaarheid van producten worden in de toekomst belangrijker in ons steeds complexer wordende bouwproces. n Arthur de Ruiter, commercieel directeur AMI

2012 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 13 IIIIIIIIIIII


t h e m a

hout constructies

Tekst: Marcel van Rijnbach Beeld: Wijma

Tropisch hardhout in trappen en bordessen Geacelyteerd hout bestormt de markt. Accoya scoorde de laatste jaren forse omzetstijgingen en het productievolume steeg in het laatste kwartaal van 2011 met bijna 76 procent. Vooral in de gevelbetimmering en zelfs ook in constructies (de brug bij Sneek) werd veel van dit houtsoort ingezet. Recent maakte het plaatmateriaal ook kennis met het gemodificeerde hout: Tricoya. Welke invloed heeft dit op de toepassing van hardhout en hoe gaat deze branche op deze nieuwe ontwikkelingen reageren? Wijma levert al 115 jaar tropisch (rond)hout voor de houtverwerkende industrie en neemt zelf ook projecten in de weg– en waterbouw en woningbouw voor haar rekening. Wat de laatste markt betreft gaat het dan vooral om de bekleding en constructie van trappen, galerijen en bordessen. Algemeen directeur Ad Wesselink merkt niet dat chemisch of thermisch gemodificeerd hout marktaandeel afsnoept van tropisch hardhout als het deze specifieke toepassingen betreft. “Nee, want tropisch hardhout is qua buigsterkte, elasticiteit en slijtvastheid in het voordeel ten opzichte van

IIIIIIIIIIII 14 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 2012

gemodificeerd naaldhout en competitiever dan staal. Door de sterkte van tropisch hardhout kun je galerijen en bordessen lichter en goedkoper construeren. Azobe en bilinga zijn daar geschikt voor. Bovendien hebben deze houtsoorten geen brandwerende impregnering nodig, zoals gemodificeerd naaldhout.” “Zo, dat punt is gemaakt. En houtcomposiet dan? Het hybride materiaal met loofhout en HPDE kunststof is een gewild materiaal in de tuin- en woningbouw. “In de particuliere sector zie je

inderdaad steeds meer houtcomposiet verschijnen. Het is moeilijk te beoordelen of dat ten koste gaat van tropisch hardhout. Mode is wat dat betreft zeer bepalend. De uitstraling van hardhout wordt over het algemeen toch mooier gevonden dan houtcomposiet en is ook beslist goedkoper. Het is een echt eerlijk materiaal met een natuurlijke uitstraling.” Wijma is nog steeds betrokken bij renovatie en nieuwbouwprojecten van galerijen en trappen bij duplex woningen en flats die aan modernisering


hout constructies

t h e m a

toe zijn. De opdrachten zijn minder in aantal, maar dat komt volgens Wesselink door de financieel/ economische crisis en de malaise in de woningmarkt. De invoer van tropisch hardhout daalde in 2010 met 38 procent ten opzichte van 2009 en volgens Wesselink heeft die trend zich voortgezet. Het verbruik is afgenomen. “Dat klopt, maar dat heeft puur te maken met de afnemende vraag vanwege de recessie,” weet de directeur van Wijma. “We moeten onze voorraden afstemmen op de vraag. Je ziet dat steeds meer tropisch hardhout in het land van herkomst wordt bewerkt. We hebben onze zaagactiviteiten voor rondhout in Rotterdam en Kampen afgebouwd, omdat we uit Gabon geen rondhout meer konden krijgen. Daarom hebben we geïnvesteerd in onze productiefaciliteiten in Kameroen waar we sinds decemer 2005 FSC-gecertificeerde bossen exploiteren. We verwerken steeds meer verantwoord geproduceerd en aantoonbaar legaal tropisch hardhout. De vraag naar FSC-hout neemt nog steeds toe en met name in weg- en waterbouw en nu ook in de woningbouw. Dat gaat zich terugbetalen als het consumentenvertrouwen terugkeert en de mensen weer meer gaan investeren in de woning.” n

2012 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 15 IIIIIIIIIIII


Forest Stewardship Council

BENT U AL FSC-GECERTIFICEERD

Leverancier

Hoofdaannemer

Leverancier

Leverancier

Leverancier

Onderaannemer

Onderaannemer

Onderaannemer

Timmerfabriek

Timmerfabriek

Timmerfabriek

Leverancier

ole

contr

Hoofdaannemer

FACTUUR PAKBON

Opdrachtgever

Om er zeker van te zijn dat het toegepaste hout uit een FSC-gecertificeerd bos komt, moet het hout in de hele keten (Chain of Custody) gevolgd kunnen worden. Daarom moeten alle bedrijven FSC-gecertificeerd zijn. Als ĂŠĂŠn bedrijf in de keten niet FSC-gecertificeerd is, dan stopt de FSC-keten en kan er geen FSC-product worden geleverd. Wilt u dus FSC-producten aan uw opdrachtgevers kunnen leveren? Laat u dan snel certificeren! Volg het stappenplan voor FSC-certificering op www.fsc.nl/stappenplan

www.fsc.nl


b a r o m e t e r

Toepassen duurzaam geproduceerd hout moet vanzelfsprekend worden Helaas strepen opdrachtgevers te vaak uit kostenoverwegingen duurzaam geproduceerd hout uit bestekken. Niettemin is het wel degelijk zinvol om duurzaam geproduceerd hout in te kopen. Het streven van onze organisatie en van de NBvT is om in 2015 85% van al het hout dat door de leden van onze organisaties wordt geïmporteerd, ingekocht en verwerkt afkomstig te laten zijn uit duurzaam beheerde FSC en PEFC bossen. Met dit ‘Bewust met hout’ beleid én met de inspanningen van alle leden trachten we duurzaam geproduceerd hout tot de norm in Nederland te maken. Dat lukt niet als we niet allemaal voor duurzaam geproduceerd hout kiezen. Het ´Bewust met hout´ beleid is er juist op gericht om alle relevante partijen, waaronder ook opdrachtgevers, ervan te overtuigen dat het een goede zaak is om duurzaam geproduceerd hout voor te schrijven, te kopen en toe te passen. Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder met het uitrollen van het genoemde beleid. De sector is elf supportende brancheorganisaties rijker en er is getracht om met alle relevante brancheorganisaties een zogeheten ´Green deal´ te sluiten. Niet alleen de VVNH, de NBvT en de supporters, maar alle relevante branches zetten er dan gezamenlijk de schouders onder. Het moet een vanzelfsprekendheid worden om in Nederland duurzaam geproduceerd hout voor te schrijven, te kopen en toe te passen en het moet wellicht moreel ongepast zijn om het niet te doen. Kortom: Duurzaam geproduceerd (FSC en PEFC) hout wordt de norm in Nederland! n Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen Paul van den Heuvel, directeur.

2012 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 17 IIIIIIIIIIII


Boven: Ook het interieur is bekleed met western red cedar. Onder: Het ‘mini-hotel’ biedt maximaal 6 plaatsen.

IIIIIIIIIIII 18 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 2012


hout constructies

t h e m a

Tekst: Marcel van Rijnbach Beeld: APEcolodge

WRC houdt ecolodge drijvend Het is mede te danken aan de toepassing van de betimmering van western red cedar delen dat de zogeheten ecolodge kan drijven. Het soortgelijk gewicht van het houtsoort is laag waardoor geen zware fundering nodig is. Bovendien heeft wrc een prachtige uitstraling die twee kanten op kan: onbehandeld en vergrijzend of geolied en met een diep oranje/bruine tint. Voor aannemer APEcolodge was het niet moeilijk om de houtsoort te bepalen voor dit unieke mini-hotel voor maximaal zes personen op het water in het natuurgebied de Biesbosch. Western red cedar wordt veel gebruikt als gevelbekleding onder moeilijke klimatologische omstandigheden. Het oppervlakte kan onbehandeld worden gelaten, waardoor het hout vergrijst en dus fraai camoufleert met de natuur. Bovendien, zo zegt directeur Ap Kremer van APEcolodge, is wrc makkelijk te bewerken. “Het hout heeft een rechte draad en is goed te zagen, schaven, frezen en verlijmen. Voor deze gevel en wandbekleding van de ecolodge hebben we gekozen voor een ronde kant. We willen voor de volgende serie ecolodges aan de slag met een speciaal voor de klant gemaakt profiel.” Het bouwwerk bestaat uit twee bolvormige volumes met daartussen een stalen bordes van twee verdiepingen en een kraaienest als piek. Het aluminium casco met koud gebogen profielen is bekleed met een stijl– en regelwerk van geïmpregneerd vuren dat met hoeklijnen op het framewerk is gemonteerd. Op het latwerk zijn de rabatdelen van wrc gemonteerd. “Het was van belang om rvs aluminium en rvs spijkers te gebruiken in verband met aantasting van het wrc. Dat zou grijsblauw verkleuren als er geen rvs materiaal wordt toegepast,” verklaart directeur Ap Kremer. Er zijn twee maten en soorten gevel– en dekbetimmering gebruikt, namelijk rabat van 12 x 130 mm en dekdelen van 28 x 145 mm. Via zaagmallen zijn de houten delen gemaakt, want geen enkel element is recht. “Alles is op locatie gemaakt. Dat was geen sinecure. Zo werden ook elementen in vals verstek gezaagd. Daarvoor moet je wel een timmermansoog

hebben,” glimlacht Kremer. In twee weken was de lodge betimmerd. Western red cedar valt in de duurzaamheidsklasse 2. Dat betekent dat het kernhout minimaal 15 en maximaal 25 jaar bestand is tegen ongunstige omstandigheden zoals vocht en de bodem. APEcolodges verstrekt dan ook een levensduurgarantie van 15 jaar op het toegepaste wrc. “Het hout is zodanig teruggedroogd dat het vochtpercentage slechts 20 tot 30 procent behelst. Daarmee zal het wrc geen gekke gedragsveranderingen ondergaan, zoals krimp of zwelling.”

Ap Kremer, Direceur avn APEcolodge.

APEcolodges heeft het wrc betrokken van Stolk Internatio uit Moerdijk, die de rabat– en dekdelen naar klantspecificatie heeft bewerkt. Deze importeur betrekt het wrc uit duurzaam beheerde bossen in Noord-Amerika. n

De ecolodge wordt te water gelaten in natuurpark De Biesbosch.

De Ecolodge is in opdracht van Nationaal Park de Biesbosch ontwikkeld. De opdrachtgever wilde een overnachtingsmogelijkheid creëren in het natuurgebied. Architect Marijn Beije Design bedacht een origineel concept: een drijvend bouwwerk met zoveel mogelijk natuurlijke materialen. Het casco is waterbestendig gemaakt door aaneengelaste aluminium plaatwerk. Een zonnepaneel wekt stroom op voor de led-verlichting en de telefoon c.q. laptop. Ballasttanks onder de vloer zorgen voor de stabiliteit van het mini-hotel voor maximaal zes personen Het casco is waterbestendig.

2012 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 19 IIIIIIIIIIII


t h e m a

hout constructies

Tekst: Martijn van den Bouwhuijsen Beeld: Alcoa Doornenbal

Recycling aluminium en hout steeds populairder De mogelijkheden van recycling van bouwmaterialen als hout en aluminium breiden zich uit. Economische en ecologische motieven spelen hierbij een belangrijke rol. We nemen een kijkje in de ‘recycling – keuken’ bij TimmerSelekt Doornenbal en Alcoa Architectuursystemen. TimmerSelekt Doornenbal BV bewerkt hout voor onder andere kozijnen, ramen, schuifpuien en trappen. Het meeste afvalhout dat na productie overblijft, verkoopt het bedrijf uit Veenendaal aan de houthandel. Doorgaans wordt dit hout gebruikt als brandstof. Over de mogelijkheden om hout te hergebruiken zegt directeur Carel Doornenbal: “Wij maken al stellatten en spouwlatten van afvalhout dat tijdens de productie vrijkomt. Kozijnen maken van sloophout behoort ook tot de mogelijkheden, tenminste als het hout nog sterk genoeg is. Amerikaans grenen, Douglas pine of oud grenen hout, dat nu veelvuldig vrijkomt van slooppanden, kan bijvoorbeeld goed hergebruikt worden. Met name hout dat onderdeel vormde van de draagconstructie komt voor hergebruik in aanmerking.” Na de bouwvakvakantie wil Carel Doornenbal als experiment een kozijn maken dat grotendeels gemaakt is van gebruikt hout, al dan niet in combinatie met bijvoorbeeld Accoya. “Het produceren van kozijnen met gebruikt hout is nu zeker niet goedkoper dan het produceren van kozijnen met nieuw hout,” zegt Doornenbal. “Het verwerken van sloophout vergt veel bewerkingen zoals verf verwijderen, schoonmaken en spijkers weghalen. Hiernaast heeft het sloophout in de regel niet de gewenste afmetingen, en dient dit verspaand, gevingerlast en/of gelamineerd te worden om de juiste afmetingen te krijgen. Toch zijn er opdrachtgevers die warm lopen voor recycling, dikwijls vanwege ecologische motieven.” Om het hergebruiken van hout verder te ontwikkelen, nam Carel Doornenbal contact op met een sloopbedrijf. Hierover zegt hij: “Het is belangrijk om het de juiste balken bij elkaar te sprokkelen die nog volledig intact zijn. Die komen goed van pas voor recycling.”

Design for recycling Recycling van aluminium vergt slechts 5% van

IIIIIIIIIIII 20 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 2012

de energie die benodigd is om nieuw aluminium te produceren. Het is oneindig recyclebaar zonder kwaliteitsverlies. Onderzoekers van de TU Delft concludeerden dat meer dan 95% van het in gebouwen aanwezige aluminium gescheiden wordt voor hergebruik of recycling. “Omdat aluminium goed recyclebaar is, heeft het een hoge intrinsieke waarde voor demontagebedrijven en metaalverwerkers,” zegt Jasper van Zon, communications manager bij Alcoa. “Wij praten bij aluminium dat vrijkomt bij productie of na ontmanteling van een gebouw nooit over afval, maar over waardevol restmateriaal. Het restmateriaal dat ontstaat bij de extrusie van de aluminium profielen van Alcoa Architectuursystemen wordt door onze leverancier het extrusiebedrijf intern omgesmolten of terug geleverd aan de aluminiumproducent. Die smelt het aluminium, dat vrij komt bij productie en na gebouwontmanteling, om en voegt primair aluminium en legeringselementen toe om de juiste legering te krijgen. Het extrusiebedrijf koopt vervolgens namens Alcoa Architectuursystemen weer aluminium in bij

een of meerdere aluminium producenten om profielen te produceren.” Gemiddeld genomen bevatten de profielen van Alcoa Architectuursystemen nu ongeveer 35% gerecycled aluminium. De voorraad aan gebruikt aluminium dat vrijkomt van gebouwen, voldoet niet aan de vraag. Hiernaast is het aluminium dat twintig jaar – of langer – geleden geïnstalleerd is in een gebouw, dikwijls lastig te scheiden van eraan bevestigde onderdelen. Om de recycling op te voeren, zijn er bij Alcoa ontwikkelingen gaande om ‘design for recycling’ in de producten door te voeren. Hierover zegt Van Zon: “Hoe gemakkelijker het is om het aluminium te scheiden van andere materialen aan het einde van de levensduur van een gebouw(deel), des te meer recycling er zal plaats vinden. Op de Nederlandse Alcoa Architectuursystemen- locatie in Harderwijk zijn de nieuwste schuifraamen (hef)schuifdeur systemen zodanig ontworpen en geconstrueerd dat ze na hun gebruiksduur weer eenvoudig te demonteren zijn en omgesmolten kunnen worden voor nieuwe toepassingen.” n

Kantoorgebouw Waterschap Rijn en IJssel met Alcoa Architectuursystemen, Maas Architecten.


hout constructies

t h e m a

Recycling van aluminium bij een extrusiebedrijf.

Een smeltoven van Alcoa in Hongarije waar aluminium restmateriaal en primair aluminium worden gemengd en omgesmolten voor hergebruik.

Kozijndeel gemaakt van sloophout door TimmerSelekt Doornenbal: jaren 30 constructiehout, Amerikaans grenen.

2012 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 21 IIIIIIIIIIII


Eigentijdse oplossingen in hout voor buiten GEVELBEKLEDING profiel

Free Willy ®

Architectenkantoor : nv Styfhals & Partners (Machelen) – Kantoren Vitra Belgium (Diegem)

Innovatieve ventilatie

Verborgen bevestigingen

Agent voor Nederland: World Timber Products BV · e-mail nederland@outdoorwoodconcepts.be Doorniksesteenweg 202 · B-8580 Avelgem · telefoon +32 (0)56 64 40 42 · fax +32 (0)56 64 58 82 e-mail info@outdoorwoodconcepts.be · www.outdoorconcepts.be


Duurzame concepten voor houtskeletbouw

Alle ruimte voor de beste oplossing Daken, gevels en bergingen Wij kiezen voor groene ofwel duurzame materialen en zorgen voor een optimale isolatie van de woning. De gevels en daken dragen bij aan een prettig en energiezuinig binnenklimaat. Onze prefab concepten bieden echter meer; een snelle bouwtijd, weinig opslagruimte en minder risico op de bouwplaats. De prefab houten bergingen, dak- en gevelelementen van De Groot Vroomshoop zijn opvallend mooi. Onze doordachte, duurzame concepten hebben veel ruimte voor architectuur en dat ziet u vooral aan de buitenkant van de woning. Zelfs binnen onze passiefhuis concepten.

T +31 (0)546 666 333

Houtbouw is onderdeel van De Groot Vroomshoop Groep

I www.degrootvroomshoop.nl


IIIIIIIIIIII 24 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 2012

Het personeel gaat leaner werken


i

n

p e r

s o n

Kersverse directeur wil leaner werken Na 32 jaar besloot Carel Doornenbal, de inspirerende leider van zijn eigen timmerfabriek TimmerSelekt Doornenbal, het wat rustiger aan te doen. Hij trad terug als directeur en zijn dochters namen de aandelen over, zodat de vakman zijn handen vrij heeft voor wat hij het liefst doet: technische, duurzame productontwikkeling. De innovatieve en duurzame kracht van het bedrijf zal de nieuwe directeur Arno Lelivelt zeker verder uitnutten, maar hij heeft ook nieuwe ambities met leaner werken en verdere verlaging van de kostprijs. “Ik ben iemand van de structuren, daar hebben ze hier wel aan moeten wennen.” Arno Lelivelt zit helemaal op zijn plek bij TimmerSelekt Doornenbal, zo zegt hij in zijn bescheiden directiekamer. Een familiebedrijf met veel ondernemingszin, waar snel knopen worden doorgehakt en waar een gemoedelijke sfeer heerst. Aan zijn aanstelling ging echter een veertien uur durend sollicitatiegesprek vooraf. Lelivelt glimlacht: “In eerste instantie was ik geïnteresseerd in een overname van de vingerlas- en lamineerfabrieken, waarvan er één in Hongarije gesitueerd is. De timmerfabriek van Timmerselekt Doornenbal zou de grootste afnemer worden. We zijn daar ver in gekomen, maar door de aandelen-overname van zijn dochters bleek er echter een behoefte te bestaan aan de rol van algemeen directeur van het gehele bedrijf. Carel voelde de druk steeds hoger worden in het aansturen van zijn management team in deze crisistijd en dat wilde hij graag anders. We hebben dus heel wat afgepraat op de heen- en terugreis van en naar Hongarije waar we de lamineerfabriek hebben bezocht.” Lelivelt is een nieuwkomer in de timmerindustrie. Afgestudeerd als chemisch technoloog begon hij zijn carrière op het lab bij een rubberfabriek en ontdekte daar zijn behoefte aan het managen. In de avonduren deed hij een opleiding bedrijfskunde en trok daar profijt van als hoofd van de extrusieafdeling van Vredestein en later als plant-manager van Flevo Extrusion die rubberdichtingen maakt voor ramen deuren en gevels. Vervolgens maakte hij de overstap naar de houtverwerkende industrie bij Van Drenth Buighout een toeleveringsbedrijf aan de meubelindustrie. “In mijn loopbaan ontdekte ik dat ik me graag bezighoud met het zo efficiënt mogelijk inrichten van de productie in combinatie met een stuk technische verkoop. Ik vind het interessant om voor klachten en problemen oplossingen te bedenken. Daarnaast mag ik graag structuren aanbrengen in personeelsafdelingen. Het gaat niet alleen om het ontwikkelen van producten, maar ook om een goede prijsstelling en invloed uitoefenen op het ontwerp waarin het product wordt toegepast.” Bij Doornenbal zit het met productontwikkeling en technische kennis wel snor, alleen ziet Lelivelt wel verbeterpunten in het logistieke proces en de kostprijsbepaling. “Die elementen gaan we zeker optimaliseren.We hebben het personeel al een cursus lean werken laten doen. We gaan ons daar meer op focussen. Handmatige handelingen die niet automatiseerbaar zijn kunnen we op de productievloer strakker clusteren, zodat de doorloopsnelheid van het product vergroot wordt.” Net als andere timmerfabrikanten zit TimmerSelekt Doornenbal in een crisistijd, maar de innovaties en vernieuwende producten, zoals het Rovu-kozijn, leiden het familiebedrijf door de moeilijke periode. “We hebben de verkoop- en calculatieafdeling versterkt. Dat duurt even, maar de eerste vruchten plukken we daar al van.” n Arno Lelilvelt houdt van strakke structuren binnen de organisatie.

2012 I profiel vaktijdschrift nr. 2 I 25 IIIIIIIIIIII


t h e m a

hout constructies

Dak- en wandelementen zijn buitengewoon geïsoleerd.

De afbouw van het casco loopt parallel met de montage van de prefab-elementen.

Tekst: Marcel van Rijnbach Beeld: De Groot Vroomshoop

Passief huiswoningen in volledig houtskeletbouw Exact 211 passiefhuis –en laag-energiewoningen in Enschede worden in volledige houtskeletbouw uitgevoerd. Dankzij goed doordachte aansluitdetails in de houtskeletbouw is een goede luchtdichtheid van het casco en een hoge Psi-waarde bereikt. Tachtig van de 211 woningen voldoen aan de passiefhuis-norm en het restant heeft slechts een epc van 0,4. Dit project betreft een van de grootste seriematige bouw van passiefhuiswoningen van Nederland. De Groot Vroomshoop maakt het casco tot montage en aannemer Te Pas doet de coördinatie op de bouwplaats. Elke woning bestaat uit Kerto vloeren en wanden die met i-liggers zijn opgebouwd. Kerto is een speciaal gelamineerd fineer timmerhout (meestal Scandinavisch grenen). De liggers zijn verlijmd aan de bovenplaat van de vloer waardoor een stijf geheel ontstaat en waarmee relatief grote overspanningen gerealiseerd kunnen worden. In deze woningen is een intstallatiewand toegepast die tevens benut wordt voor de afdracht van de vloer. Dat heeft als voordeel dat de wanden voor de vloer doorlopen waardoor de isolatie niet onderbroken wordt en de luchtheid beter kan worden gegarandeerd. Alle woningen hebben 360 mm dikke wanden en

IIIIIIIIIIII 26 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 2012

geïsoleerde dakdoos van 400 mm dik. Wanden en dak hebben een Rc-waarde van circa 10. Bij de passiefwoningen is een isolatielaag aangebracht in het kozijnhout. De kozijnen worden voorzien van driedubbel glas. Verder krijgen de daken pv-panelen voor het opwekken van zonneenergie en vindt ventilatie plaats met warmteterugwinning . Volgens de opgave stoten de bouwwijze en de materialisering 45 procent minder CO2 uit ten opzichte van een traditioneel proces en traditionele materialen, zoals beton. De gevels zijn afgewerkt met trespa panelen. De prefabricage van de wand, vloer– en dakelementen loopt parallel met de montage van de casco’s. Nagenoeg alle passiefhuis- en laag-

energiewoningen worden dit jaar gefaseerd opgeleverd in de Enschedese herstructureringswijk Velve-Lindenhof. Het grote voordeel van de houtskeletbouw en prefabricage is dat één casco in één dag kan worden gemonteerd. De Groot Vroomshoop maakt per week in de fabriek alle elementen voor vier woningen klaar. De woningcorporatie De Woonplaats selecteerde vier houtskeletbouwers om het project samen met een afzonderlijk aanbestede aannemer te realiseren. Op basis van de laagste prijs kregen De Groot Vroomshoop en Te Pas Bouw de opdracht. Projectleider Bert Thunnissen van De Groot Vroomshoop vindt het jammer dat dit soort projecten worden aanbesteed. “Graag


hout constructies

t h e m a

Links boven: De voorgevels zijn afgewerkt met Trespa panelen. Rechts boven: Kerto-element wordt op haar plek gehesen. Rechts onder: Kerto-vloer is stijf omdat liggers zijn verlijmd met bovenplaat van de vloer.

zouden wij als De Groot Vroomshoop in de voorlopig ontwerpfase onze technische kennis willen delen om een technisch goede detaillering in het ontwerp te realiseren om zonodig onnodige kosten (lees onder meer tijd) te besparen. Desondanks hebben we door een optimalisatie van de constructie en de engineering de faalkosten geminimaliseerd,” weet de projectleider. De eerste casco’s werden reeds in april gemonteerd. De bouw is al over de helft van het totale programma. De Groot Vroomshoop heeft de houtcasco’s zodanig gefabriceerd en voorbewerkt dat de monteurs en installateurs op de bouwplaats eenvoudig kunnen werken. De aannemer, installateur, De Groot Vroomshoop en toeleveranciers hebben nauw met elkaar samengewerkt in de engineers– en uitvoeringsfase. “We hebben elkaars kennis benut. Iedereen had een transparante houding naar elkaar toe en stelde de eindkwaliteit van de woning als topprioriteit.Voor elk probleem werd gezamenlijk naar een oplossing gezocht. Daardoor zijn er in de uitvoering nagenoeg geen vervelende dingen gebeurd,” aldus Thunnissen. n

2012 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 27 IIIIIIIIIIII


t h e m a

hout constructies

Tekst: Marcel van Rijnbach Beeld: Marcel van Rijnbach en Oldenboom

Revolutie in MDF: nu ook buiten breed toepasbaar Geacetyleerd hout beleeft momenteel grote doorbraken. Nadat het accoya al een hit blijkt onder de gevelelementen, is dit gemodificeerde hout nu ook in MDF verkrijgbaar. Dat betekent een revolutie voor dit board dat tot dusver voornamelijk alleen binnen kon worden toegepast. Maar door de acelyteringstechniek kan MDF nu ook buiten voor bijvoorbeeld geveltimmerwerk en buitendeuren gebruikt worden. MDF Tricoya heeft perspectief van hier tot Tokio….

Op de Hout & Kunststof vakbeurs besteedde Oldenboom aandacht aan haar dealerschap van Medite Tricoya.

De Oldenboom Groep is dealer geworden van het nieuwe materiaal. Regiomanager Harry Glorius voorspelt een gouden toekomst voor dit product. “MDF Tricoya gaat de facto 3 tot 5 keer langer mee en behoeft veel minder onderhoud dan een triplexplaat. Medite verstrekt 50 jaar garantie en hoeft slechts een keer in de tien jaar te worden geschilderd. Dat maakt dit materiaal in de exploi-

tatiefase veel goedkoper dan triplex. MDF Tricoya is wel substantieel kostbaarder dan het traditionele MDF en triplex. Logisch omdat de productie kostbaarder is vanwege het acetylatieproces. Daar staat tegenover dat de duurzaamheid vele malen groter is en breder toepasbaar in een buitenomgeving. Dit vernieuwde MDF krimpt en zwelt nauwelijks, waardoor faal– en exploitatiekosten grotendeels tot het verleden behoren.” Oldenboom heeft op het moment dat het interview in mei plaatsvond al circa 50 klanten geleverd. De houthandelaar heeft al diverse bestellingen Tricoya geplaatst. “Ik heb nog nooit meegemaakt dat de afnemers zo divers waren: van timmerindustrie, aannemers en onderhoudsbedrijven tot hoveniers en klimwandenbuwers. Men wil het uitproberen en is enthousiast over de toepassingsmogelijkheden. We hebben diverse diktes op voorraad en we kunnen snel leveren door deze continue voorraad, omdat producent Medite rekening houdt met grote bestellingen en snelle levertijden.” MDF bestaat uit gedroogde houtvezels die onder

Harry Glorius was van meet af aan enthousiast over Medite Tricoya.

IIIIIIIIIIII 28 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 2012

Aan de vezels is azijnzuuranhydride toegevoegd waardoor de cellen minder water opnemen.

hoge druk en met behulp van harsen tot een board worden geperst. De houtvezels van MDF Tricoya reageren met azijnzuuranhydride, waardoor de cellen van de vezels veel minder water absorberen. Hierdoor wordt het hout dimensiestabieler en door haar onverteerbaarheid duurzamer. Dat is tegelijkertijd het verschil met andere chemische impregneringen van hout (onder anderen ammoniak, olie en of metaalverbindingen) die niet de dimensiestabiliteit verbeteren. Het acelyteren heet ook wel chemisch modificeren. Dat betekent overigens niet dat het een milieu-onvriendelijk proces betreft. Het goedje is een organische verbinding en in feite een natuurproduct. Dankzij deze modificatie is het MDF veel duurzamer dan het traditionele materiaal en uiteraard multiplex en kan zich wat dat betreft meten met de hardhoutplaten.“Ik was van meet af aan enthousiast over Medite Tricoya,” weet Glorius. “Ik heb me er hard voor gemaakt om dealer van dit product te worden. Het biedt een milieuvriendelijk alternatief voor tropisch hardhout en een duurzaam alternatief voor multiplex dat je toch altijd goed moet beschermen tegen beschadigingen. Deze kunnen bij Medite Tricoya geen kwaad. Het product past uitstekend in onze strategie van het voeren van duurzame producten en materialen.” Zoals gezegd zal het optimaal bewerkbare product zeer goed doen in het geveltimmerwerk, zoals bekleding van topgevels, dakoverstekken, boeiboorden en de zijkanten van dakkapellen. Maar ook als gevelvullend element en deuren is het uitstekend toepasbaar. n


Progé binnen- en buitenafwerking

50 jaar garantie!

044044

Progelit: De nieuwe maatstaf in gevelbekleding Een houtproduct met 50 jaar garantie mogelijk? Progelit bewijst het! Als basismateriaal voor onze panelen gebruiken wij het product Medite® Tricoya® van de fabrikant Medite Europe Ltd. Door het milieuvriendelijke acetylatieproces wordt de houtvezel onverteerbaar, neemt nauwelijks vocht op waardoor het extreem duurzaam en dimensiestabiel blijft. De fabrikant geeft maar liefst 50 jaar garantie tegen rotting en schimmelaantasting! Het materiaal is getest door enkele vooraanstaande onderzoeksinstituten en heeft volgens de Europese norm EN350-2 duurzaamheidsklasse 1 toegekend gekregen.

Progelit Klimtoestellen zijn al uitgerust met het nieuwe plaatmateriaal meer informatie:

www.proge.nl Progé binnen- en buitenafwerking BV Redoute 1, 7141 JW Groenlo tel. (0544) 37 25 34 info@proge.nl


DaVinci Glas Isolerend monumentaal (enkel)glas


hout constructies

t h e m a

Tekst: Hilda Bosma Beeld: Vindico

Eén-componenten glascoating met hydrofiele beschermlaag Vindico, specialist in chemische toepassingen van glas, heeft de coating Vindico HP1 met een hydrofiele werking in één-componentversie op de markt gebracht. “Daardoor is de coating een stuk gebruiksvriendelijker geworden,” vertelt directeur Paul Bastianen. “Het product is direct klaar voor gebruik. De Vindico HP1 wordt in een eenvoudige sproeifles afgeleverd. Gebruikers hoeven niet meer drie uur te wachten om te coating te gebruiken, zoals bij de twee-componenten coating.” Door van twee naar een component te gaan is Vindico heel innovatief. “We zijn het eerste bedrijf dat een componentenversie van de hydrofiele coating gebaseerd op sol-gel hebben ontwikkeld. Sol-gel is een manier van chemie en laat een harde silicaatlaag achter op de oppervlakte. De duurzame eigenschappen zijn gebleven: klasse A van de Europese coatingsnorm EN 1096.”

De nieuwe Vindico Solar Kit bestaat uit een pH neutrale reiniger en bescherm coating goed om 50 m² te coaten (ca. 30 zonnepanelen). Zonnepanelen voorzien van een Vindico Solar Clean coating hoef je minder te reinigen en leveren een hoger rendement op. De hydrofiele Vindico HP1 coating, is van twee naar een één-componenten versie gegaan. De coating is in een gebruiksvriendelijke spuitfles verkrijgbaar.

Door de hydrofiele eigenschappen blijven er geen waterdruppels achter in tegenstelling tot bij hydrofobe coating. Bij hydrofobe coatings krijg je druppelvorming op het glas. De oppervlaktebescherming van een hydrofiele coating is beter, omdat het vervuiling tegengaat. “Door de vuilwerende eigenschappen is de coating ideaal te gebruiken op glazen douchedeuren, (glazen) daken maar ook op zonnepanelen. Door de waterafstotende beschermlaag, kan het glas na het douchen gewoon afgespoeld worden. Ook gestraald glas is veel gemakkelijker reinigbaar. Er zijn geen agressieve reinigers nodig. We zien dat er steeds meer vraag is naar hydrofiele coatings,” aldus Bastianen. De hydrofiele coating beschermt ook tegen het gevaar van osmose. “Osmose brengt heel veel schade toe aan het glas. Doordat de hydrofiele coating zich chemisch hecht, behoort dit gevaar tot het verleden. Een ander groot voordeel is dat de coating voor en na het harden kan worden aangebracht. Er is al heel veel vraag naar de duurzame Vincico HP1 coating, zowel vanuit de glasindustrie, de zonnepanelenmarkt als de sanitairbranche.” Voor de installateurs van zonnepanelen is er een speciale kit (Solar Clean kit) ontwikkeld, die het op een eenvoudige manier mogelijk maakt om ca. 50m2 van een beschermcoating te voorzien, waarbij het rendement van de panelen oplopen met 28%. Meer info www.vindico.info. n

2012 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 31 IIIIIIIIIIII


t h e m a

hout constructies

Tekst: Hilda Bosma

Uitslag op Nationale Houtdag

77 inzendingen voor Houtprijs 2012 Voor de Houtprijs 2012 zijn 77 houtprojecten ingezonden. Van 1 maart tot 1 mei 2012 konden architecten, ontwikkelaars en bouwkundige instellingen houtrijke bouwprojecten en innovaties insturen. Met de tweejaarlijkse prijsvraag die sinds 1996 bestaat, zet Centrum Hout nieuwe technieken, toepassingen én de vele mogelijkheden van de hernieuwbare grondstof in de schijnwerpers. De Houtprijs kent twee categorieën: de Houtarchitectuurprijs en de Houtinnovatieprijs. De Houtarchitectuurprijs staat open voor bouwprojecten die de unieke eigenschappen van hout goed in beeld brengen. Niet de grootte van het project is bepalend, maar de vormgeving, juiste toepassing én detaillering van hout. De Houtinnovatieprijs richt zich op innovatieve houttoepassingen in de bouw, zoals nieuwe technieken, productverbeteringen, bijzondere bouwmethoden of werkwijzen die een betere kwaliteit of grotere acceptatie van houttoepassingen teweegbrengen. “De inzendingen variëren van kantoren, bibliotheken, restaurants, een kerk, een sportcomplex, museum, een wijkgebouw en een afvalgebouw,”

Houten brug Krusrak in Sneek winnaar Houtinnovatieprijs 2010 (foto Johnlewismarshall.com)

aldus secretaris Eric de Munck.”Wat opvalt is dat dit jaar veel gebouwen met een zorgfunctie meedoen aan deze prijsvraag, zoals zorgboerderijen.” Voor de Houtarchitectuurprijs zijn 26 inzendingen voor de categorie utiliteitsbouw, 21 inzendingen voor woningbouw, 2 inzendingen voor renovatie/ restauratie en 18 inzendingen voor de categorie overige. Voor de Houtinnovatieprijs zijn 10 inzen-

Berging Boorsma Winnaar Houtarchitectuurprijs 2010 (Foto Bureau Boorsma)

IIIIIIIIIIII 32 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 2012

dingen ingestuurd, vooral gericht zijn op innovatieve houtbouwsystemen of -elementen. Na de zomer maakt de jury de genomineerde inzendingen bekend. “Wij nodigen dan het publiek uit te stemmen op een favoriete inzending voor de publieksprijs, aldus De Munck. “De prijswinnaars maken we bekend tijdens de Nationale Houtdag die op 28 november plaatsvindt.” n

Bijgebouw Blom winnaar Hout Publieksprijs 2010 (foto Van Rooijen Architecten)


hout constructies

t h e m a

Progé Tricoya kan uitstekend worden toegepast als bekleding van dakkapellen Tekst: Marcel van Rijnbach Beeld: Vindico

Nieuwe maatstaf

voor bekleding gevel- en dakranden Het Medite Tricoya biedt ongekende mogelijkheid in het bekleden van gevels en dakranden. De houtverwerkende industrie mag gerust van een nieuwe maatstaf spreken. Door het milieuvriendelijke acetylatieproces wordt de houtvezel onverteerbaar, waardoor deze nauwelijks vocht opneemt en dus extreem duurzaam en stabiel blijft. De fabrikant geeft 50 jaar garantie tegen rotting en schimmelaantasting. Ook Progé uit Groenlo heeft zich aan dit product gewaagd voor de gevel– en dakrandbekleding. Medite Tricoya wordt vanaf heden gebruikt als basismateriaal voor de panelen. Het materiaal is getest door enkele vooraanstaande onderzoeksinstituten uit Duitsland en Engels. De resultaten waren zodanig dat het BRE Medite Tricoya duurzaamheidsklasse 1 volgens de norm EN350-2 heeft toegekend. Progé past het toe om meerdere redenen. Het MDF is extreem duurzaam en

onderhoudsarm. Het is eenvoudig verwerkbaar. De zaagkanten kunnen zelfs onbehandeld blijven. Doordat de celstructuur van de houtvezels is gewijzigd krimpt en zet het hout nauwelijks, waardoor de kwaliteit jarenlang gewaarborgd blijft. In tegenstelling tot veel kunststof gevel– en dakrandbekleding voldoet Progelit Tricoya aan Euro brandklasse D, een vereiste in het Bouwbesluit. Door de toepassing van uv-bestendige buitenfolies is het paneel in meerdere kleuren verkrijgbaar.

Ook als gevelbetimmering voldoet Progé Tricoya

Volgens Progé kan het element makkelijk worden gemonteerd volgens de blinde geschroefde methode of via verlijming. Met rvs-schroeven kan het h.o.h. 60 centimeter op de achterconstructie worden gemonteerd. n

2012 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 33 IIIIIIIIIIII


logiKal 7.1 - aluminium en staal Ramen deuRen softwaRe ®

al uw leveranciers binnen één softwareprogramma met logiKal® 7.1 wat kunnen wij u bieden? • Van offerte tot facturatie, van bestelling tot fabricage • een snellere en accuratere afhandeling van uw project binnen uw bedrijfsproces • Calculatie o.b.v windlastberekeningen • geavanceerde en tijdsbesparende cnc machine-aansturing • nagenoeg alle aluminium en stalen raamprofielleveranciers catalogi up to date • nagenoeg alle beslagleveranciers catalogi up to date • u kunt logiKal® naadloos koppelen met uw administratiesysteem • Profesioneel advies en ondersteuning op maat Heeft u interesse in een vrijblijvend adviesgesprek? neem dan contact op met: Joost Bouten +31 627 887 100 joost.bouten@orgadata.com wij komen ook graag bij u langs.

www.orgadata.com


c o

l

u m n

Voortdurend hebben we de mond vol over ‘duurzaamheid’. De een werkt aan multifunctionele gevels met zonnecellen, warmte collectoren en dergelijke. En de ander legt de term uit als gebruik maken van zoveel mogelijk natuurlijke materialen die terugkomen in de natuurlijke kringloop. Iedereen heeft wel iets met duurzaamheid, steeds op zijn of haar eigen wijze. Stuk voor stuk interessante zaken en gericht op de toekomst; de langere termijntoekomst…… Zien we niet over het hoofd wat we nu al kunnen doen aan duurzaamheid, de korte termijn? Al het gebruik van futuristische oplossingen en materialen blijken minder waard te worden als de levensduur te theoretisch wordt benaderd. Bijvoorbeeld, als het materiaal nog te experimenteel is of wat vroeger wel voldeed, maar inmiddels weer achterhaald is. Of als onderhoud een lastige klus wordt, omdat men de toegankelijkheid van de gevel vergeten is bij het ontwerp mee te nemen. Kijken we niet te ver naar voren? Deze vraag dient zich aan, omdat elementaire zaken buiten schot blijven. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de oppervlaktebehandeling van metalen. Een verstandige keuze voor een duurzame coating, lees laksysteem dat lang meegaat, speelt bij het schrijven van het bestek vaak geen rol. Gevolg: een inferieure coating vergt extra onderhoud, heeft een esthetisch en zeker ook technisch kortere levensduur! Wat is dan belangrijker? Het feit dat het product helemaal te recyclen is (cradle-to-cradle) of het feit dat het gewoon langer meegaat zonder extra onderhoud. Bij verkeerde keuzes wordt recycling eerder belangrijk dan we denken, maar of dat duurzaam is? Uw exocarp n

2012 profiel vaktijdschrift vaktijdschrift nr. nr. 33 II 35 2012 II profiel 35 IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII


Voor elke stijl het juiste deurbeslag

Bekijk in onze showroom alle deurbeslag mogelijkheden.

Van Leeuwen International Utrechtsestraatweg 220 3911 TX Rhenen


Het nieuwe pand

Nieuw bedrijfspand GEZE maakt ruim baan voor educatie

GEZE Benelux is onlangs verhuisd naar een nieuw bedrijfspand. Opvallend is de grote educatieruimte waar gevelbouwers, installateurs en dealers van GEZE onderricht krijgen in de toepassing en verwerking van de producten. De GEZE Academy hoopt haar klanten te laten groeien door meer inzicht en kennis te verschaffen. “Door een goede installatie en instellingen van het systeem kan de aannemer veel geld besparen en nieuwe markten aan zich binden,� concludeert directeur Robert Soda-Cotic van GEZE Benelux.

IIIIIIIIIIII 38 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 2012


a d v e r

t o r

i

a

l

Het complete team van GEZE in Eindhoven

Het vorige onderkomen van de leverancier van deur-, glasfacade-, gebouwbeheer- en rook- en warmteafvoersystemen was te klein geworden en voldeed niet meer aan de functionele wensen. Het kantoor was niet efficënt ingedeeld en de assemblage-afdeling bleek te krap. Het nieuwe pand aan de Steenoven in Eindhoven is functioneler en praktischer ingericht met enkele nieuwe functies, zoals de GEZE Academy en de showroom die met een brede range van modellen op elk vakgebied wordt getoond èn gedemonstreerd. De bedoeling is om zoveel mogelijk deurtechnieken in één systeem te demonstreren aan de bezoekers. “Wij zullen zeker meer klanten gaan uitnodigen voor een bedrijfsbezoek,” weet Robert. De diverse afdelingen verkoop, service en werkvoorbereiding zitten gegroepeerd bij elkaar in gescheiden ruimten. Uiteraard zijn de scheidingswanden en deuren uitgevoerd met GEZE-techniek, zoals de entreedeur die voorzien is van de stijlvolle, elegante Slimline Drive WK2. Deze automatische deuraandrijving is slim en slank gedetailleerd en integreert naadloos met de schuifdeur die uiteraard inbraakwerend is gemaakt. Maar ook het volglas IGG facade is in het kantoor uitgevoerd

als scheidingswand. De aluminium profielen en het beslag zijn onzichtbaar achter de glaspanelen verwerkt, waardoor er een fraai, transparant beeld ontstaat. De educatieruimte is één van de pareltjes in de nieuwbouw waarbij de kantoorruimte met 50 procent is gegroeid ten opzichte van de oude locatie. GEZE Benelux heeft circa 50 sessies per jaar gepland voor de (bij)scholing van commercieel medewerkers en inkopers van GEZE-dealers en monteurs van gevelbouwers en installateurs. “Het is één van de instrumenten om dichter bij onze afnemers te komen in de Benelux. Aan het einde van zo’n scholingsessie zijn de deelnemers hoger gekwalificeerd en kunnen beter onze systemen doorgronden. Daarmee onderscheiden ze zich van de concurrentie door met meer kennis in hun bagage de markten nog beter te bewerken,” aldus Robert. De assemblage-ruimte is niet groter dan voorheen, maar wel functioneler ingericht. Voor standaarddeuren met standaardkleur EV1 is het zelfs mogelijk om binnen zes dagen een automatische deuraandrijving kant– en klaar aan te leveren,

waarna de aannemers vervolgens het volledige frame en de beglazing kunnen zetten. “Deze service vindt steeds meer aftrek, omdat we hiermee ons werk volledig afstemmen op het flexibele productieproces van de gevelbouwer. Hij kan relatief snel de deurautomaat inbouwen, waarna de electrische installatie later aangebracht kan worden,” aldus Robert. “Ik moet er wel bij zeggen dat deze dienst niet voor elke deurautomaat geldt, alleen voor de standaarduitvoeringen.” n

IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII I

Geze Benelux B.V Steenoven 36 5626 DK Eindhoven T +31 (0)40 2629080 F +31 (0)40 2629085 E info@gezebenelux.com W www.gezebenelux.com

2012 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 39 IIIIIIIIIIII


Tijd voor wat anders! Hoogstaande sluittechniek gecreeërd door HAUTAU

Zie nog veel meer! Nuremberg Hall 4, stand 113

U goed voelen is eenvoudig: met het nieuwe parallelschuif beslag van HAUTAU ATRIUM SP® komfort ventileert u uw ruimtes met een eenvoudige handbeweging. Laat u zich inspireren. U zult het merken wanneer het HAUTAU is.

Info: HAUTAU@hoberg.be ou

www.HAUTAU.de


5

ø

ø

4

20

26 63

13

5

Total Solutions For Windows & Doors Wind Water Smoke Fire Sound

Comfort Control Tocht, vocht, geluid en kou beïnvloeden -zelfs in kleine mate- direct het woon- en werkklimaat. Het is dan ook belangrijk deze elementen buiten te houden. Daarom richt DEVENTER Profielen zich met haar oplossingen op comfort control. Met profielen die zorgen voor wind- en waterdichte ramen en deuren. Naast energiebesparing als bijkomend, maar zeker niet onbelangrijk voordeel zijn de DEVENTER Profielen ook rookwerend en desgewenst brandvertragend leverbaar. DEVENTER Profielen levert met haar producten en kennis altijd een perfect passende oplossing voor elk raam en elke deur.

deventer-profielen.nl ADP120165 adv DP Concours Hippique.indd 1

27-01-2012 13:48:31


Ventilatieroosters

Uitsluitend voordelen.

NATUURLIJKE VENTILATIE VOOR EEN OPTIMAAL LEEFKLIMAAT

Uitgebreid assortiment, o.a.: - projectroosters - renovatieroosters - roosters toepasbaar in schuifpuien - kleine roosters - suskasten

S² T75 ZR

Type ZR uitgevoerd met een unieke zelfregelende klep! Voorzien van SKG en KOMO attest Just-in-Time productie Toepasbaar in woning- en utiliteitsbouw!

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met onze verkoop binnendienst!

Hunneperkade 62, 7418 BT Deventer

|

T: +31(0)570 662 580

|

E: info@themans.nl

|

I : w w w. t h e m a n s . n l

w w w. s 2 i n f o. n l

S² safe & secure is een merk van

-

F: +31(0)570 662 589

hang- & sluitwerk bv

Türband 4 boren – schroeven – klaar

De snelste Hahn scharnier aller tijden De snelst monteerbare deurscharnier van Dr Hahn. Enkel nog boren, de Türband 4 erop plaatsen, en met de nieuwe ankerschroef vast zetten. Deze twee- of driedelige scharnieren kunnen door één persoon eenvoudig versteld worden in zes richtingen, zonder hiervoor de deurvleugel te moeten uitnemen. Meer info kan u vinden op www.dr-hahn.eu

Telefon Fax E-Mail Internet

+ 49 (0) 2166 954-3 + 49 (0) 2166 954-444 sales@dr-hahn.com www.dr-hahn.eu


h a n g

s

l

u

i

t w e r k

Tekst: Marcel van Rijnbach Beeld: AMI

De inbreker steeds een stap voorblijven Steeds meer opdrachtgevende instanties schrijven cilinders en beslag voor met het Politie Keurmerk Veilig Wonen met een SKG-attest van twee of drie sterren. Desondanks ligt er voor de politie en de hang– en sluitwerkbranche nog een dankbare taak om dit thema nog verder gestalte te geven. Fabrikanten doen er van alles aan om de nieuwe inbraakmethoden het hoofd te bieden. AMI biedt sinds kort beslag met kerntrekbeveiliging en slotspecialist Ankerslot verbetert voortdurend de beveiliging van cilinders. Voor nieuwbouw heeft de PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen) vorig jaar een nieuw handboek opgesteld. Kerntrekbeveiliging van beslag is daarin onder meer als vereiste opgenomen. Tot voor kort was het slechts een aanbeveling. Commercieel directeur Arthur de Ruiter van AMI veronderstelt dat binnen twee jaar de richtlijn ook als eis gaat gelden voor bestaande gebouwen. Dus wie goed beveiligd wil zijn tegen het manipuleren van cilinders en beslag om de elementen er vervolgens uit te trekken, doet er verstandig aan om het sluitwerk te renoveren naar de laatste PKVW-eisen. AMI speelt reeds in op deze ontwikkelingen door met een aluminum buitenschild op de markt te komen met een dikte van 15 mm die een ingefreesde kamer herbergt ten behoeve van de kerntrekbeveiligingseenheid. Deze bestaat uit RVS met een hoge treksterkte en corrosiebestendigheid. De kerntrekbeveiliging kan worden gesteld met een nylon instelschroef. De cilinder steekt maximaal 10 tot 18 mm uit ten opzichte van het deurblad. Het systeem is met drie sterren SKG gecertificeerd, de hoogste beveiligingsgraad voor deurbeslag en sluitwerk. “Het uitboren van cilinders neemt een steeds hogere vlucht, dus moeten we daar maatregelen tegen nemen,” vindt De Ruiter. “Ons systeem is ontwikkeld en getest volgens de nieuwste aanvalsmethodes van inbrekers.” Ankerslot houdt zich al jarenlang bezig met het inbraakwerend maken van

cilinders. Het bedrijf uit Enschede biedt al tien jaar een gepatenteerde kerntrekbeveiliging. Daarmee gaat men niet op de lauweren rusten. Ankerslot is bezig met de ontwikkeling van een in het cilinderhuis ingebouwde stift die het eruit trekken van de cilinder onmogelijk maakt. Volgens directeur Marijn van der Wal zitten de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied wel aan haar plafond. “Als je nog een veiliger sluitsysteem wil zou ik adviseren over te schakelen naar electronische toegangscontrole. Mechanisch gezien kunnen we een magneetstift in de cilinderhuis verwerken, maar op een gegeven moment is er een grens bereikt.” De cilinders van Ankerslot zijn uitgerust met speciale stiften die aan een zware staalkwaliteit voldoen. “Dat is wel bepalend voor de weerstand tegen het kerntrekken.” Van der Wal zou er geen probleem mee hebben om net als in Duitsland inbraakwerende cilinders als eis op te nemen in bestekken. “Ik zou daar geen bezwaar tegen hebben, maar houd dan wel rekening met oplopende productiekosten. Zeker als je een drie sterren veiligheidsbeslag in combinatie met een drie sterren cilinder verlangt. Er moet altijd een balans zijn tussen acceptabele kosten en de klantbehoefte.” n

2012 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 43 IIIIIIIIIIII


IJzerwaren Gereedschappen Bouwbeslag Lastechniek

Specialist in hang- en sluitwerk, bevestigingsmaterialen, bouwbeslag en ventilatietechniek. Het leveringsprogramma bestaat tevens uit een breed assortiment machines en (elektrische) gereedschappen. Ook bestrijken wij het totale gebied van werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen.

0548 - 535353

Van Buuren...

van-buuren.com

meer dan een groothandel • Almelo

• Apeldoorn

• Barneveld

• Hengelo

• Rijssen

• Soesterberg

• Zwolle

advertentie profiel 01 2011.indd 1

26-01-11 09:04

DE BESTE EIGENSCHAPPEN IN ONZE KLASSERAMEN

PA S S I E F H U I S HOUTEN RAAM

ENERGYplus PA S S I E F H U I S A L U M I N I U M HOUTEN RAAM

voldoet aan de hoogste bouwvereisten (Passiefhuis)

ENERGYplus

bereikt scherpe isolatiewaarden tot

Uw

0,8

beste veiligheids- en comfortuitrustingen (SKB) intelligente aanwending van kurk voor een verhoogde isolatie en een schild in aluminium voor optimale bescherming tegen weersinvloeden

ENERGYplus

HET PREMIUMRAAM UIT HET GROTE RAMEN- EN DEURENPROGRAMMA:

Bewust leven met ramen & deuren ewitherm bvba, Industrieweg 2091, B-3520 Zonhoven, Tel. +32(0)11.440.700, Fax +32(0)11.440.709


de ĂŠchte professional springt eruit

e www.lecot.b rs.be e ld e h sc d www.rae .nl slagpartners ww.bouwbe

w

raam& deurbeslag

interieur& meubelbeslag

witgoed

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

elektronisch bouwbeslag

gereedschappen

bevestigingen & chemicaliĂŤn

persoonlijke bescherming

lastechnieken

tuingerief


h a n g

s

l

u

i

t w e r k

Tekst: Hilda Bosma Beeld: Themans

Concept voor de gehele bouwkolom Door de zelfstellende sluitkom blijven de haakschoten uitermate soepel functioneren

Leveranciers van hang- en sluitwerk nemen steeds meer de zorg van de aannemers uit handen door complete concepten aan te bieden, inclusief garantieverlening, service en onderhoud. Het conceptmatig werken biedt fabrikanten en dealers de mogelijkheid om volop te innoveren op product- en proceskwaliteit en een meerwaarde te bieden aan de eindgebruikers, zoals zorginstellingen, woningcorporaties en de particuliere woonconsument.

Themans hang- en sluitwerk uit Deventer werkt met het merk S2 safe & secure continu aan nieuwe innovaties en concepten, voor toepassing in de woningen utiliteitsmarkt. Deze concepten omvatten technische innovaties en complete hang- en sluitwerkoplossingen. Eén van de nieuwste ontwikkelingen is S2 Total Secure; een garantie-, service- en onderhoudsconcept voor de woningbouw. Met dit concept wil Themans de complete bouwkolom dienen. Kwalitatief hoogwaardige producten met een lange levensduur en een gegarandeerde werking is het uitgangspunt. Themans onderscheidt zich van haar collega’s door een integrale benadering van de bouwkolom: “Het garantieconcept richt zich niet alleen op het individuele product,

Het glijlagerscharnier voldoet nog uitstekend voor doorhangende deuren

IIIIIIIIIIII 46 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 2012

maar op het product als integraal onderdeel van het element deur, raam of kozijn. Hierbij is de functionaliteit heel belangrijk, het slot moet te allen tijde goed functioneren,” zegt directeur Cor van Brouwershaven. “De producten van S2 zijn getest als integraal onderdeel van het element (deur, raam of kozijn) en zijn onderling op elkaar afgestemd. Zo kunnen wij garanderen dat bijvoorbeeld de combinatie slot, scharnier, cilinder, beslag van het merk S2 altijd goed functioneert. Mocht er onverhoopt toch een mankement optreden, dan komen wij langs en zorgen dat het weer goed komt.” Themans denkt echter de gehele bouwkolom iets kunnen bieden. Zo kan een

projectontwikkelaar het concept als een extra verkoopargument meenemen in zijn brochure. Ook wil het bedrijf graag woningbouwcorporaties interesseren voor het concept. “Zij kunnen bijvoor-


Themans beschikt over een eigen showroom met demonstratiemodellen

beeld hun onderhoudsplan laten aansluiten op dit concept. Hebben ze zelf nog geen onderhoudsservice, dan regelen wij dit in samenspraak met hen,” aldus Van Brouwershaven. Het S2 Total Secure concept gaat uit van drie garantievormen, gekwalificeerd als ‘Goed’, ‘Beter/Best’ en ‘Beter/Best plus’. De Goed-variant gaat uit van een productgarantie van 2 jaar op het probleemloos functioneren van het S2 hang–en sluitwerk op basis van het concept 1 van NBvT. De Beter/Best-variant biedt 6 jaar functionaliteitsgarantie op het probleemloos functioneren van het S2 hang- en sluitwerk en het probleemloos en klachtenvrij functioneren van ramen en deuren. Met als voorwaarde dat men het hang- en sluitwerk uit de S2 Easy2Select Beter/Best bestekken toepast, waaronder de Flexikom (zelfstellende sluitkom) en het OptiMaxx glijlagerscharnier (sterk niet-bandstijf scharnier). Themans schrijft haar afnemers dit advies voor, omdat deze producten optimaal op elkaar zijn afgestemd. Wil de eindgebruiker geheel ontzorgd worden dan kan zij kiezen voor de Beter/Best plus-variant. Dit is een uitbreiding van de Beter/Best-variant met een service- en onderhoudscontract. Het hang- en sluitwerk krijgt dan jaarlijks een onderhoudsbeurt en tevens heeft men recht op inbraak-, sleutel-, cilinder- en levensloop- -en upgradeservice. “De keuzes worden bepaald door comfort, duurzame functionaliteit en ontzorgen gedurende de gehele levensloop, met als doel het terugdringen van herstel- en faalkosten door de hele keten,” besluit Van Brouwershaven. n Cor van Brouwershaven: “Wij dienen met ons concept de gehele bouwkolom”

2012 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 47 IIIIIIIIIIII


h a n g

s

l

u

i

t w e r k

Tekst: Martijn van den Bouwhuijsen Beeld: BUVA

Breed gamma en projectvoorbereiding

Toegangscontrolesystemen worden steeds belangrijker om de veiligheid en het toegangsbeheer voor de gebouwgebruiker te waarborgen. BUVA biedt in samenwerking met Dorma een breed scala aan systemen voor zowel de kleine als de grote gebruiker. Oplossingen voor één deur, maar ook voor grote toepassingen met een beheerd netwerk voor deuren, poorten, liften en parkeerplaatsen. In het brede gamma en de projectvoorbereiding schuilt de kracht van BUVA. Hoewel het kleinbedrijf en zzp’ers nog niet in groten getale toegangscontrolesystemen toepassen, verwacht BUVA ook in deze sector dat de interesse van deze groepen toeneemt. Wat dat betreft ziet het bedrijf het mkb en de éénmansbedrijven zeker niet over het hoofd en biedt hen maatwerk. “Wie niet zoveel bezoekers ontvangt, kan prima met een offlinesysteem uit de voeten waarbij de gebruiker simpelweg het beheer op de laptop uitvoert met ons sluitplansoftware MATRIX XS,” zegt productmanager domotica, Kees van Meel. MATRIX XS is doelbewust ontwikkeld voor toegangs-autorisatie van maximaal 350 personen, maar blijkt in de praktijk zeer geschikt voor een kleiner aantal bezoekers. Het systeem is toepasbaar in gebouwen waarin slechts één tot enkele deuren beveiligd moet worden; ideaal voor een kleine winkel, praktijken of kleinhandelszaken. Wil men meer functionaliteit, zoals tijdfuncties en toegangsprofielen voor groepen gebruikers, dan biedt MATRIX XS PLUS uitkomst. Toegangsrechten kunnen worden toegewezen op basis van specifieke tijdstippen en periodes. Door een combinatie met een deurautomaat opent de deur automatisch met de toegangscontrole. BUVA heeft voor elke situatie de gewenste oplossing. De gebouwbeheerder kan in het zogeheten Offlinesysteem tot maximaal 2000 gebruikers de toegangsrechten creëren en beheren. Hierbij draait het om relatief veel bezoekers, maar met weinig veranderingen in autorisatierechten. Deze worden beheerd door MATRIXsoftware waarbij de gegevensoverdracht plaatsvindt via een infra-roodverbinding met door batterij gevoede XS-componenten (slotcilinders,

IIIIIIIIIIII 48 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 2012

deurbeslag of lezer) op of rondom de deur. Dit systeem groepeert combinaties van deuren en gebruikers en registreert tijdschema’s en speciale machtigingen voor vrijgave van kantoorruimtes. Het Offlinesysteem is geschikt voor banken en kantoorgebouwen. Voor de gebouwbeheerder met een onbeperkt aantal gebruikers, zoals zieken– en verpleeghuizen, is Acces on Card dé offline-oplossing. Toegangsrechten worden niet in het slot of het deurbeslag opgeslagen, maar direct op de transponder. Dat verhoogt het bedieningscomfort en de flexibiliteit van de toegangscontrole, omdat in

dit soort gebouwen de toegangsrechten frequent gewijzigd moeten worden. Uiteraard biedt BUVA ook een oplossing voor onlinesystemen, draadloos danwel bekabeld. Eerstgenoemde optie heeft als voordeel dat er geen kabels getrokken hoeven te worden. “Dat is ideaal bij renovatie van gebouwen. We verwachten in die markt een grote toename van toegangscontrolesystemen,” zegt Van Meel. Wat bekabelde systemen betreft ontzorgt BUVA de opdrachtgever en de installateur door een uitgebreid kabelplan te maken en eisen aan de montage op schrift te stellen. “Wij kennen natuurlijk onze componenten en weten het beste hoe deze geconfigureerd en aangebracht moeten worden. De projectmatige aanpak nemen we zeer serieus, zodat we achteraf of tijdens het uitvoeringsproces niet voor verrassingen komen te staan. We houden rekening met de wensen èn het beschikbare budget van de opdrachtgever en zullen daarin optimaal adviseren.” n


h a n g

s

l

u

i

t w e r k

2012 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 49 IIIIIIIIIIII


VBH, de experts in raam- en deurBeslag. VBH Nederland levert alles wat u nodig heeft voor de fabricage en montage van ramen en deuren. Niet alleen producten van internationale topmerken aangevuld met ons eigen merk , maar ook hoge leverbetrouwbaarheid, deskundige ondersteuning en innovatieve serviceconcepten. Wij noemen dat ‘Eenvoudig alles. Alles eenvoudig.’ meer weten? Bezoek www.vbh-nl.com of bel 0162 – 483 400.


argenta

®

opening doors

argenta® invisible • onzichtbaar scharnier • 3D-regelbaar • universeel: voor linkse en rechtse deuren • eenvoudige plaatsing

argenta® invisidoor Onzichtbaar aluminium kader voor binnendeuren • essentie van puur esthetisch wonen • perfecte onzichtbare integratie van de deur in de woning • deur ligt in lijn met de wand • mogelijkheid om creatief om te gaan met ruimtelijke volumes en wanden • groot aanbod aan standaardmaten, maatwerk eveneens mogelijk • standaard voorzien van primerlaag (alle RAL-kleuren op aanvraag)

nv Argent Alu sa | Bankstraat 2, 9770 Kruishoutem - Belgium T +32 (0)9 333 99 99 | F +32 (0)9 333 99 90 | info@argentalu.com | www.argentalu.com


h a n g

s

l

u

i

t w e r k

Tekst: Marcel van Rijnbach Beeld: van Buuren

Vingerscanner op Sportcomplex De profvoetballers van Vitesse laten vanaf volgend jaar niet alleen voetafdrukken achter op de velden van het in aanbouw zijnde trainingscentrum van de club in de bossen van Papendal. Ook gaan ze vingerafdrukken afgeven in de vingerscansystemen die toegang verschaffen tot hun domein. De combinatie van vingerscanners en codetableaus is volgens vertegenwoordiger Piet van Tilborgh bij de technische groothandel van de Van Buuren Groep uit Rijssen, schaars in Nederland. Van Buuren begeleidt het project wat het hang- en sluitwerk betreft. Geesink Weusten Architecten, die het fraaie complex ontwerpt, maakte zich sterk voor de betrokkenheid van de vakhandel in ijzerwaren, beslag en gereedschappen, omdat ze al jarenlang als betrouwbare partners met elkaar samenwerken. Beide partijen zijn deur voor deur nagelopen om de juiste ontsluiting en eventueel toegangscontrole toe te passen. De ontwerper betrok Van Buuren in de bestekfase al bij het hang- en sluitwerkplan. “Vroeger was hang –en sluitwerk een stelpost in het bestek. Dat gaf vaak problemen in de uitvoering en relatief hoge faalkosten. Daarom zitten we bij voorkeur aan de voorkant van het proces aan tafel met de leverancier van het hang –en sluitwerk,” vindt projectmanager René Merison van Geesink Weusten Architecten.

IIIIIIIIIIII 52 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 2012

‘Je moet een sluitplan niet duurder maken dan noodzakelijk is’ De architect heeft in nauw overleg met de directie van Vitesse en facilitair management het gehele gebouw doorlopen waarvoor ruimten gebruikt worden, welke personen en hoeveel mensen er toegang mogen hebben. “Er zitten wel 250 verschillende ruimten in de accommodatie, dat varieert van spelershome, therapieruimten, kleedkamers, kantoren en een zwembad. Als die informatie bekend is, ga ik uitzoeken wat een deur moet presteren qua


h a n g

ontsluiting en eventueel toegangscontrole,” zegt opzichter Willem Grift namens het architectenbureau, die zich de afgelopen jaren heeft gespecialiseerd in met name hang-en sluitwerk. Grift vat deze prestaties samen op een deurenstaat. Met Van Tilborgh van Van Buuren zoekt hij het juiste soort en type hang –en sluitwerk erbij. “Als je ten behoeve van de bestekstukken al aangeeft hoe de detaillering eruit ziet, ontzorgt dat de aannemer en het geeft de architect rust dat alles wordt gemaakt zoals het ontworpen is”. De eerste elftal-spelers van Vitesse, die dagelijks op deze locatie gaan trainen, krijgen het gehele souterrain tot hun beschikking. Zij en de technische staf verschaffen zich toegang via een vingerscanner. “Wij hebben voor dit systeem gekozen, omdat je spelers Codetableau niet het veld opstuurt met een sleutel, elektronische ‘druppel’ of card. Die kunnen ze veel te makkelijk verliezen”, zegt Van Tilborgh. Hem is verzekerd door leverancier EasySecure dat vieze of

s

l

u

i

t w e r k

beschadigde of gehandschoende vingers geen belemmering vormen voor een goede werking van het systeem. De toegangsrechten worden geregistreerd in de onlinebeheersoftware van EasySecure. Omdat de autorisaties binnen een voetbalvereniging veel fluctueren is gekozen voor een on-line oplossing, zodat mutaties snel doorgevoerd kunnen worden. Enkele ruimtes waar ook toegangsrechten gelden zijn uitgerust met codetableaus van Nemef. “Het nadeel van cards, druppels of tags is dat bezoekers wel eens vergeten ze in te leveren bij de balie. Dat vinden wij geen veilig idee. Het personeel hoeft nu alleen de code te onthouden,” vinden Grift en Van Tilborgh. Het merendeel van de deuren is beveiligd en ontsluitbaar via mechanische sloten. “Lang niet overal zijn electronische sloten en toegangscontrole nodig. Je moet een sluitplan niet duurder maken dan noodzakelijk is.” Afgezien van de schuifdeur van Besam bij de entree zijn de meeste andere deuren uitgevoerd met mechanische sloten van Ivana en Nemef en mechanische deurdrangers van Dorma en Ivana. “Personeel dat niet constant in en uit een ruimte loopt, kan zich heel goed redden met een gewone sleutel,” vinden Grift en Van Tilborgh. n

2012 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 53 IIIIIIIIIIII


a d v e r

t o r

i

a

l

DUAL Toegankelijke vormen in plaats van strak ontworpen beslag.Tijdloos & Duurzaam, deze trend sluit naadloos aan bij het huidig Europees denken. Jonge gezinnen met 2 werkende ouders, kiezen voor kwaliteit en authenticiteit. Dit vinden ze terug in naoorlogse woningen. Liefst in een stijl, die consequent is doorgevoerd zodat het huis rust en elegantie biedt aan haar bewoners. Gebouwbeslag in stijl met de jaren 50 woning ontbreekt. Maar nu niet meer‌ Wallebroek heeft de Nederlandse interieurarchitect Thomas Nieuweboer gevraagd een lijn gebouwbeslag te ontwikkelen in het licht van de jaren 50. De Dual collectie is hiervan het resultaat: een Dutch Design deurkruk, die de passie voor vakmanschap, een eenvoudige strakke vormgeving en de rijkdom van mooie materialen verenigt. De strak en verfijnd vormgegeven deurkruk bestaat uit twee materialen. Alle producten in de Dual serie zijn vervaardigd van messing en ingelegd met ebbenhout. Voor binnen wordt gebruik gemaakt van glans- en matnikkel. Voor buiten zijn

IIIIIIIIIIII 54 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 2012

doorgevoerd, is kenmerkend voor het assortiment van Wallebroek. Geheel in lijn met de huidige er de finishes, chroom en matnikkel PVD. De Dual is de eerste complete lijn gebouwbeslag onder het nieuwe merk Mi Satori die Wallebroek deze zomer lanceert. Geheel in lijn met de huidige tijdsgeest, staan bij alle lijnen die Mi Satori gaat voeren, kwaliteit en duurzaamheid van zowel het materiaal als de uitstraling hoog in het vaandel. De Dual is daar een sprekend voorbeeld van en weet eenvoud en een luxueuze uitstraling te combineren. Kwalitatief goed gebouwbeslag dat in het hele huis kan worden

tijdsgeest, vraagt de consument meer en meer om duurzaamheid zonder daarbij in te willen leveren op uitstraling. Voor de jaren 50 woningen is er nu de perfecte oplossing. Met de Dutch Design collectie Dual is het mogelijk gebouwbeslag in het gehele huis, van voordeur tot zolderraam, door te voeren. Een tijdloze collectie die met verfijnd vakmanschap, bedrieglijk eenvoudige vormgeving en rijke materialen een huis tot thuis maakt. n


Innoveren is de essentie! In de vorige ‘de Pen’ van Henk van Herpen – Aprokon stond ‘veiligheid’ in de schijnwerpers. DEVENTER onderstreept de essentie van veiligheid en zeker ook brandveiligheid. Daarom heeft DEVENTER Profielen reeds jaren geleden een serie brandwerende profielen geïntroduceerd. Een uitgebreide range brandvertragende profielen voor ramen en deuren is inmiddels uitgebreid getest en geaccrediteerd door het IFT- Institut Fur Fenstertechnik in Rosenheim volgens de norm EN13501-1:2007. Alle DEVENTER brandvertragende profielen, inclusief de siliconen profielen (code DS), voldoen ruimschoots aan de bandbreedte van de Klasse E. Wij merken dat er in de markt meer en meer vraag is naar specialistische producten. Of het nu gaat over brandvertragende toepassingen, energiezuinig bouwen of akoestiek. Voor DEVENTER Profielen geldt dat innovatie eigenlijk altijd gedreven wordt door een ‘issue’ in de markt. Een goed voorbeeld daarvan is de kromgetrokken deur (doordat bladen van buitendeuren steeds hoger worden en door temperatuurverschil buiten en binnen trekken deze deurbladen krom). Het is een probleem dat in de markt speelt en waar niet eenvoudig een oplossing voor is. De eindgebruiker ervaart dit echter als zeer storend. In samenwerking met de diverse partners wordt er kennis verzameld en gedeeld. Dit heeft geresulteerd in een profiel dat een fluctuerende tolerantie kan opvangen. Hierdoor wordt de deur op een juiste manier esthetisch afgedicht en wordt de comfortverwachting van de eindgebruiker gewaarborgd. Waar je in de praktijk tegen aan loopt is dat niet iedereen openstaat om de oplossing naar zich toe te trekken. Wij vinden het als DEVENTER juist een uitdaging omdat het ons nieuwe inzichten geeft en daarmee groeit onze know-how. Een oplossingsvraagstuk kan via onze handelaren komen, maar ook via een timmerfabriek. Soms zie je probleemstellingen terugkomen in vakbladen of tijdens beurzen. Er zijn diverse kanalen waaruit deze informatie naar voren komt. Het kan zelfs zo zijn dat een medewerker van DEVENTER Profielen iets dergelijks ervaart waardoor gedachteprocessen op gang komen. Als je ervoor open staat, ligt de informatie voor innovatie als het ware op straat. Een veel gemaakte vergissing is het blijven denken in dezelfde concepten omdat deze in het verleden goed bleken te zijn. Out of the box denken is een veel gehoorde kreet tegenwoordig, maar heeft absoluut een kern van waarheid. Als er een noviteit is, proberen wij dit bij de dealers zo kenbaar te maken dat zij de informatie een op een kunnen meenemen naar de eindklanten. We proberen het te benaderen vanuit het oogpunt van de eindgebruiker. Daarmee ontzorg je de dealer en krijgen innovatieve/nieuwe producten vanzelf draagvlak. Onze vernieuwde website met daarin de diverse social media aspecten draagt daartoe zeker bij. Innoveren is KEY! n Daarom geen we de pen graag door aan Mike Piqeur van Roto Frank.

2012 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 55 IIIIIIIIIIII


Snel en compleet een bestek samenstellen

Nieuw: ASSA ABLOY’s digitale bestekservice voor al uw deuroplossingen Voortaan kunt u op deurfunctie snel en efficiënt bestekken samenstellen voor al uw (elektro) mechanisch hang- en sluitwerk! Via een eenvoudige keuzestructuur wordt de juiste deurfunctie geselecteerd. De concepten zijn uitvoerig getest en volledig gedocumenteerd op product-, deurfunctie-

en projectniveau. Alle producten zijn opgenomen in de BouwConnect Bibliotheek. Met ASSA ABLOY’s bestekservice kunt u een project aanmaken en met één klik een offerte aanvragen. Ervaar nu zelf hoe eenvoudig het is om een bestek samen te stellen en ga snel naar www.assaabloy.nl.

The global leader in door opening solutions


h a n g

s

l

u

i

t w e r k

Tekst: Martijn van den Bouwhuijsen Beeld: Assa

Efficiënt bouwproces met digitale bestekservice ASSA ABLOY maakt hang- en sluitwerk voor binnen – en buitendeuren. In navolging op de bestekboeken ontwikkelde het bedrijf een digitale dienst voor de utiliteitsbouw, voorzien van uitgebreide productinformatie, installatieschema’s en handleidingen. Architecten, aannemers en opdrachtgevers kunnen via een eenvoudig keuzemenu snel een deurbestek maken op basis van STABU of Rekap. Door in een vroeg stadium van het bouwproces een complete deurenstaat te maken, kan geld bespaard worden op latere stelposten. De kans op hinderlijke bouwvertragingen is bovendien kleiner. “Een goed utiliteitsbouwbestek maken met hangen sluitwerk kan behoorlijk complex zijn. Denk hierbij aan het grote aantal mogelijkheden in deurbeslag en de steeds geavanceerdere technieken”, zegt Marc Lamboo, salesmanager van ASSA ABLOY. “Onze innovatieve online bestekservice met allerlei voorbewerkte informatie maakt het voor voorschrijvende instanties makkelijk om snel een compleet nieuwbouw- of renovatiebestek te maken. Door in een vroeg stadium van het ontwerp- en bouwproces een uitgewerkte deurconfiguratie te maken – in plaats van te werken met kengetallen - kan behoorlijk bespaard worden op ongewenste additionele kosten. De kans op bouwkundige herstelkosten en vertraging is kleiner als van tevoren vast staat dat de verschillende deurcomponenten precies op elkaar aansluiten.”

Bestek op maat De digitale bestekservice van ASSA ABLOY, die online toegankelijk is, kent een eenvoudige en logische menustructuur. Gebruikers gaan stapsgewijs van project-, via functie- naar productniveau op basis van een groot aantal selectiecriteria zoals gebouwfunctie, kozijn- en deurspecificatie en brandwerendheid. In de bestekservice zijn ruim 400 deurfuncties verwerkt van verschillende gerenommeerde merken, zoals LIPS en IKON. “Voorschrijvende instanties kunnen met enkele muisklikken achterhalen welke sloten en deurkrukken er bijvoorbeeld passen bij een entree van een academisch ziekenhuis, de toegang van een theater of een gevangeniscel”, zegt Peter Wismeijer, marketing support manager bij ASSA ABLOY. “Na het invullen van het keuzemenu blijven de producten over die voldoen aan de selectiecriteria. Via een pop-up menu kunnen bestekschrijvers vervolgens uitgebreide productomschrijvingen en CAD tekeningen inzien. Alternatieven kunnen vervolgens worden vergeleken. Gebruikers kunnen

een heroverweging maken en het keuzeproces (gedeeltelijk) opnieuw doorlopen. Is er eenmaal een keuze gemaakt voor hang- en sluitwerk voor een specifieke deur, dan kan de bestekschrijver opmerkingen toevoegen en de gegevens opslaan. Ook kan de architect of opdrachtgever besluiten om in een later stadium het bestek verder compleet te maken. Is er eenmaal een compleet bestek gemaakt, dan kan met één druk op de knop een uitgewerkte offerte worden aangevraagd.”

Uitgebreid getest De ontwikkeling van de digitale bestekservice, die gebaseerd is op het nieuwe Bouwbesluit 2012 en overige geldende wet - en regelgeving, nam ongeveer tweeënhalf jaar in beslag. Op 19 maart 2012 ging de website in werking. “Alle deurproducten zijn uitvoerig inhoudelijk beoordeeld en de website heeft uitgebreid proefgedraaid. Tevens actualiseerden wij het assortiment”, zegt Wismeijer. “Wij werkten bij de ontwikkeling samen met architec-

tenbureau De Twee Snoeken / BouwConnect, dat veel ervaring heeft met digitaliseringsprojecten in de bouw. Door de gecombineerde expertise maakten we een computerprogramma, waarmee de juiste informatie op een simpele manier te achterhalen is: Een online dienstverlening die uitermate past bij het bouwen met informatie modellen (BIM), een bouwmethodiek die aan populariteit wint vanwege de hoge mate van efficiency.” n

2012 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 57 IIIIIIIIIIII


h a n g

s

l

u

IIIIIIIIIIII 58 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 2012

i

t w e r k


h a n g

s

l

u

i

t w e r k

Tekst: Johan Debaere Beeld: Argent Alu

Innovatie als sleutel van succes

Argent Alu, specialist in oplossingen voor het openen van binnendeuren, kent een gestage groei. “Wie wil blijven groeien, moet innoveren: nieuwe producten ontwikkelen, nieuwe marktsegmenten aanboren en nieuwe afzetmarkten zoeken,” zegt Directeur Erwin Lammens. Profiel nam een kijkje achter de muren van het bedrijf in Kruishoutem (België). Hoe zou u uw bedrijf in een paar woorden kenmerken? “Argent Alu, beter bekend onder de merknaam argenta, is meer dan 100 jaar actief in de ontwikkeling en productie van paumellen voor binnendeuren en beslag voor houten en glazen binnenschuifdeuren. Onze baseline ‘Opening doors’ slaat niet alleen op onze producten, maar ook op onze focus op continue productontwikkeling. Dankzij die jarenlange expertise en de sterke focus op innovatie kunnen wij dynamisch inspelen op de behoeften van de markt.”

Innovatie staat bij u dus centraal? “Inderdaad. Wij luisteren eerst naar de trends in en de behoeften van de markt. Die informatie wordt omgezet in innovatieve oplossingen. Een team van R&D medewerkers is continu bezig met de ontwikkeling van innovatieve oplossingen en de optimalisatie van bestaande producten. Zo hoorden wij bij de schrijnwerker vaak de opmerking, dat tijdens de installatie van deuren veel tijd verloren gaat door de zoektocht naar verloren slijtringen. Daarom worden onze inox paumellen uitgerust met een vastklemmende slijtring, die niet meer vanzelf van de as kan schuiven. Nog een voorbeeld: Dé trend van het moment is de onopvallende integratie van deurelementen in het interieur. Dankzij ons deursysteem met het onzichtbare aluminium kader argenta® invisidoor en het onzichtbare regelbare scharnier argenta® invisible of ons pivot-scharnier argenta® pivotica zonder

Directeur Erwin Lammens

deurkader spelen wij op deze trend in. Gesloten deuren vormen één geheel met de wanden: geen storende omlijstingen of scharnieren. Wij hebben niet alleen een uitgebreide ontwikkelingsafdeling, maar ook een eigen testlabo, waar onze innovaties aan uitvoerige CE-gekeurde testen onderworpen worden. Pas na positieve testen kan met de productie gestart worden. Het volledige productieproces - matrijzenbouw, productie, kunststofspuitgieten, anodisatie, lakken, montage en verpakking – kan in de eigen milieuvriendelijke productiehal gebeuren. Door deze doorgedreven verticale integratie kunnen wij onze klanten de beste service garanderen.”

Wat zijn uw belangrijkste afzetmarkten? “Argent Alu heeft eigen buitendienstmedewerkers en een uitgebreid netwerk van verdelers in België, Nederland en Frankrijk. Dit jaar willen wij dat netwerk ook in andere Europese landen uitbouwen, bijvoorbeeld in Duitsland en UK. Daarnaast stellen onze adviseurs de oplossingen ook voor bij andere doelgroepen, zoals deurfabrikanten, scheidingswandbouwers, interieurbouwers en binnenhuisarchitecten.”

Hoe ziet de toekomst van het bedrijf eruit? “De toekomst begint vandaag. Argent Alu heeft begin dit jaar een serieuze face-lift ondergaan met een nieuwe huisstijl en een nieuw logo. Dat logo is een moderne interpretatie van het oude logo, waardoor er geen complete stijlbreuk met het verleden komt. Verdelers en klanten kunnen bovendien terecht in een compleet nieuwe showroom. Daar worden de verschillende oplossingen naast elkaar gepresenteerd en is er ook ruimte voor commerciële en technische opleidingen. Innovatie blijft echter cruciaal. Door een snelle ontwikkeling van innovatieve producten kunnen wij ons immers differentiëren. Om ons marktaandeel te verstevigen zoeken wij niet alleen naar nieuwe segmenten, maar gaan wij ook investeren in de uitbouw van ons distributienetwerk in andere landen.” n

2012 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 59 IIIIIIIIIIII


C-MOL Benelux TECHNISCHE AUTOMATISERING

C-MOL ontwikkelt al meer dan 25 jaar software voor de metalen ramen-, deuren- en gevelbranche. De gehele technische automatisering is in één standaard programma ondergebracht. Door communicatie en het herhaaldelijk invoeren van gegevens, kunnen fouten ontstaan. In C-MOL worden de gegevens éénmalig ingevoerd. Vanuit deze gegevens worden de prijscalculatie, tekenwerk, bestellingen, productielijsten en CNC

NEAPEL en JASPER Design-beslag voor schuifdeuren van glas en hout.

programma’s gegenereerd. Kortom het proces vanaf de calculatie tot en met de productie, inclusief CNC gestuurde machines worden beheerst met C-MOL.

Met C-MOL software kunt u eenvoudig en snel; • calculeren • tekenen • werkvoorbereiden • machine-aansturen U bepaalt de profiel- en/of machineleverancier. C-MOL heeft onderkend dat naast goede software een up-to-date databank van profielleveranciers nog

Met de design-serie Neapel en Jasper biedt HELM de perfecte combinatie tussen hoogwaardig schuifdeur techniek en modern deurdesign in privé als ook in zakelijk gebruikte ruimten. Neapel en Jasper onderscheiden zich in het design van de ophanging en zijn verder optisch en technisch gelijk. Vanzelfsprekend zijn beide systemen gebaseerd op de beproefde HELM schuifdeurtechniek. De bijpassende deurgreep complementeert het geheel. Neapel en Jasper zijn voor de volgende toepassingen leverbaar: - 1- en 2 deurs schuifsystemen - deurgewichten tot 100 kg. - deuren van hout of glas - bevestiging aan glazen scheidingswanden en muren - glasdikten(ESG) van 8, 10 en 12 mm. Verkrijgbare garnituren bestaan uit: - 1 buis met buishouders, 2 hangrollen, 2 eindstoppen, 1 aanslagbuffer en 1 ondergeleider

veel belangrijker is. Met de range C-MOL softwarepakketten in combinatie met de databanken heeft u een platform, toegesneden op de specifieke branche, voor de technische automatisering waarbij uw onafhankelijkheid gegarandeerd blijft.

Neapel C-MOL Benelux BV Postbus 75 6670 AB ZETTEN Tel: 0488 – 42 18 48 Fax: 0488 – 42 17 39 info@c-mol.nl www.c-mol.nl

Helm is een merk van Woelm GmbH. Nederlandse vertegenwoordiging: René Kos tel.: +31 (0) 226 - 34 51 50 e-mail: rnkos@planet.nl

Jasper


j

AXA Smart Easyfix® Xtra Doorgezette Knoop (XDK) scharnier Speciaal voor uitzet-/klepramen heeft AXA het AXA Smart Easyfix® XDK scharnier ontwikkeld, met een Xtra Doorgezette Knoop. Deze extra doorgezette knoop wordt de afstand tussen knoop en scharnier- of waterhol vergroot, waardoor het vocht door de zwaartekracht naar beneden kan vallen en schimmelvorming of rotting voorkomen kan worden. Daarnaast is dit scharnier bij uitstek geschikt voor kozijnen met afwijkende (voor)sponningen. De doorgezette knoop staat toe dat in veel situaties een voorsponning frezen niet meer nodig is: optisch fraai, altijd een optimale aansluiting en snel.

Transparante aerogel ramen isoleren super

Een appartementencomplex in New York is voorzien van aerogel-ramen die meer daglicht verschaffen, beter isoleren en enegiekosten terugdringen. Architect TEN 23 heeft gebruik gemaakt van het zogeheten Lumira TM-aerogel systeem. Diverse fabrikanten maken deze hydrofobe aerogel die in nano-deeltjes worden geproduceerd. De leverancier bij dit project was Advanced Glazings. Het materiaal bestaat voor meer dan 90 procent uit lucht die minuscule poriën bevatten. Dat belemmert de warmte-overdracht en versterkt de isolatiewaarde. In het appartementencomplex zijn Solera glaselementen toegepast die een maximum aan daglicht toelaten. Het is het eerste grote woningproject ter wereld waar lumira-aerogel ramen van de woningcorporatie Cabot Corporation worden toegepast. www.advancedglazing.com

Derbilight, energiebesparende lichtkoepel Derbigum brengt Derbilight op de markt, een lichtkoepel speciaal ontworpen voor industriële toepassing op platte daken. Derbilight vangt het daglicht op en voert het in een afgesloten buis naar de werkplek, om deze op een efficiënte manier te verlichten. Zelfs bij een lage stand van de zon geeft het opgevangen daglicht een maximale opbrengst. Overdag, wanneer de energie het duurst is, zorgen sensoren bij voldoende zonlicht voor een automatische vermindering of uitschakeling van het kunstlicht, wat kan zorgen voor een energiebesparing tot 75%. Kleurschakeringen worden voorkomen en enkel puur wit licht bereikt de werkruimte. Derbilight heeft een diameter van slechts 56,5 cm, waardoor er meerdere lichtkoepels op een dak geplaatst kunnen worden en een homogene verspreiding van het daglicht binnenin het gebouw wordt gegenereerd, gedurende de hele dag. Daglicht is gezonder dan kunstlicht en kan daarom zorgen voor een hogere arbeidsproductiviteit en minder ziekteverzuim. De plaatsing van Derbilight op het dak is eenvoudig: de dagelijkse activiteiten in het gebouw hoeven niet onderbroken te worden. Bovendien weegt Derbilight amper 9.5 kg. De stevige daglichtbuis vraagt ook nauwelijks onderhoud. Meer info: www.derbigum.com

o u r n a a

l

Bouwmaat nummer 47 komt eraan! Bouwmaat zit niet stil. Inmiddels is de bouw gestart van een nieuwe vestiging in Eindhoven-Ekkersrijt. De bouw loopt volgens planning. De Bouwmaatvlag is inmiddels vol trots bevestigd aan het hoogste punt. Dit gebeurde in het bijzijn van medewerkers van Bouwmaat en Heembouw. Samen proostten zij op het bereiken van deze mijlpaal. De nieuwe Bouwmaat vestiging ligt pal naast de A50 op het terrein van Betonson. Deze goed bereikbare vestiging wordt, als alles zo blijft verlopen, aan het einde van dit jaar geopend. En dat is niet het enige nieuws! Ook werd afgelopen week de nieuwe Bouwmaat online omgeving gelanceerd met webshop waar de klant 24 uur per dag terecht kan. Bestellen en bezorgen waar de klant maar wil, binnen 48 uur gegarandeerd. Bouwmaat is hiermee de eerste partij in de markt met een webshop, naast de 46 vestigingen in het land. Klanten kunnen voortaan 24 uur per dag, 7 dagen in de week terecht bij Bouwmaat voor het totale assortiment van 12.000 artikelen voor de vakman in de bouw. Betalen kan via Ideal of met de persoonlijke kredietpas. Alles is in het werk gesteld om de klant zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Bouwmaat, dé groothandel voor bouwmaterialen. Bouwmaat is dé groothandel in bouwmaterialen voor de échte professional! Alles wat we doen staat in het teken van slimmer bouwen. Ons assortiment, de services, het inkoopbeleid, de speciale acties, tot en met de openingstijden van onze vestigingen. Alles moet ertoe bijdragen dat u zo efficiënt mogelijk uw werk kunt doen. Een maximaal resultaat tegen een minimum aan kosten. Dat maakt Bouwmaat tot de slimste keuze voor iedere professional in bouw, renovatie en onderhoud. Wij bieden u alles voor slimmer bouwen.

Antwerpen trekt gevelverfraaiingspremie op Antwerpen heeft zijn stedelijke gevelverfraaiingspremie voor niet-beschermd waardevol erfgoed werd in een nieuw kleedje gestoken. Deze premie moet de Antwerpenaren stimuleren om hun gevel op te knappen en het uitzicht van de stad en de woonkwaliteit een positieve impuls geven. Eigenaars van een niet-beschermd maar waardevol pand kunnen van de stad een premie krijgen om hun gevel op te knappen. Een likje verf, kleine aanpassings- of verbeteringswerken of een gevelreiniging kunnen al snel een groot verschil maken. Maar ook grotere werken om een gevel terug in zijn oude glorie te herstellen kunnen in aanmerking komen voor een financiële tussenkomst.De voorbije jaren reikte Antwerpen al ruim 750 gevelverfraaiingspremies uit. De resultaten van dit initiatief zijn stilaan zichtbaar in het stadsbeeld. De aanpassing van het reglement maat dat nu meer panden en werken in aanmerking komen voor de premie. Bovendien is het maximale premiebedrag opgetrokken van 3.100 naar 5.000 euro en het aandeel in de gefactureerde werken dat vergoed wordt, van 25 naar 35%. Meer info: www.antwerpen.be Antwerpen zette de premieverhoging op een ludieke manier in de kijker.

2012 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 61 IIIIIIIIIIII


j

o u r n a a

l

Deschacht ontvouwt toekomstplannen VGM

West-Vlaamse Houtproef krijgt navolging

Op een klantenavond in Rijkevorsel lichtte Deschacht (Oostakker), sinds einde 2011 het moederbedrijf van VGM, zijn toekomstplannen met VGM toe. “Die overname past in de groeistrategie van Deschacht, dat zijn aanwezigheid in de Noorderkempen wil versterken,” verklaarde gedelegeerd bestuurder Jo Verfaellie. Hij kondigde ook de verhuis van VGM aan, naar een ruimere locatie in dezelfde regio.De overname betekent dat isolatiespecialist VGM uit Rijkevorsel nu het hele gamma bouwspecialiteiten van Deschacht aanbiedt: isolatiematerialen, riolerings- en afvoermaterialen, gevel- en dakmaterialen, folies… Voorlopig heeft VGM niet alle materialen op voorraad, maar daar komt na de verhuis verandering in. Op dit ogenblik telt de groep Deschacht zeven vestigingen: Zedelgem en Tielt (West-Vlaanderen), Oostakker en Hamme (Oost-Vlaanderen), Aartselaar en Rijkevorsel (Antwerpen) en Herstal (Luik). Binnenkort opent een achtste filiaal in Geel. Meer info: www.deschachtplastics.be

In Ieper werden de West-Vlaamse laureaten van de Vlaamse Houtproef gehuldigd. Al elf jaar organiseert de West-Vlaamse Confederatie Bouw Schrijnwerk een provinciale houtproef. Het initiatief groeide uit tot een succesvolle proef voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs die de richting hout of schrijnwerkerij volgen. Techniek en vakkennis staan daarbij centraal. Vanaf dit jaar nemen de andere Vlaamse provincies het initiatief over.Elke leerling moet een werkstuk maken in massief hout. In totaal namen circa 600 leerlingen deel van een veertigtal scholen deel aan de Vlaamse Houtproef, 185 in West-Vlaanderen. Het is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de bouwsector en het onderwijs, met als doel het beroep van timmer- en schrijnwerker te promoten. De scholen kregen al het nodige hout gratis geleverd. Vandecasteele Houtimport stelde het dennenhout ter beschikking, Pollmeier zorgde voor het beukenhout en Bouttens leverde de mdf-platen voor het bovenblad. Dassy, De Sleutel Bouw, Deventer Profielen, Foma Service, Groep S, Lecot, Lerou Ijzerwaren, Makita, Metabo, Pro & Work, Rigolle, Roto Frank, Sofibo, Stanley, Synhaeve, Theuma, Van Hoecke-Blum, Vens & Thiers en WSB-Wagner gaven financiële steun en mooie prijzen (machines en gereedschapsets). Alle deelnemende leerlingen krijgen een lijmfles van Robaco en een klipbord van Van Den Bussche. De drie West-Vlaamse laureaten van de editie 2012 zijn Sammy Lambrecht uit Meulebeke (De Ster Tielt), Bjorn Rogiers uit Varsenare (VTI Brugge) en Emiel Vermaut uit Westouter (VTI Poperinge). Meer info: www.houtproef.be De West-Vlaamse deelnemers op het erepodium.

Calculator berekent makkelijker boomstam De zogeheten Lokaalhoutcalculator maakt het houteigenaren en houthandelaren een stuk eenvoudiger om de waarde van een boomstam te berekenen. Met de nieuw app van Lokaalhout zijn ingewikkelde rekenformules verleden tijd. De app reduceert het rekenwerk bij het berekenen van de houtopbrengst van een boom. Lokaalhout heeft de van oorsprong Duitse app en geschikt gemaakt voor de Nederlandse markt. www.lokaalhout.nl

Eerste drie timmerfabrikanten ontvangen concept IV Tijdens Building Holland werden officieel de eerste drie timmerfabrikanten vereerd met het Concept IV. Dat zijn Groothuis uit Almelo, De Mors uit Rijssen en Overbeek uit Haaksbergen. De NBvT en SKH reikten de certificaten uit. Concept IV houdt in dat de timmerfabrikant de gevelelementen kant-en-klaar (beglaasd, voorbewerkt en volledig afgelakt) op de bouwplaats aflevert en afmonteert met hang en sluitwerk. De timmerfabrikanten spelen in op de actuele vraag vanuit de markt naar hoogwaardige kwaliteit van gevelelementen, ontzorging van de opdrachtgever en aannemer en meer zekerheid op het gebied van exploitatiekosten. www.nbvt.nl

BUVA neemt Isostone over BUVA heeft per 1 mei Isostone uit Schijndel overgenomen. De producent van glasvezelversterkte kunststof onderdorpel leverde sinds 2008 gedeeltelijk al onder de naam van BUVA. Er is nu sprake van een volledige overname. Het product groeit snel. De volledige productie en assemblage van de overdorpels gebeurt nu bij BUVA Composites in Middelburg. www.buva.nl

IIIIIIIIIIII 62 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 2012

Online kleurensimulator voor deuren en ramen Zowel bij renovatie als bij nieuwbouw is het dikwijls moeilijk in te schatten hoe de gekozen kleuren met de woning en de leefomgeving zullen samengaan. Vandaar dat pvc-fabrikant Deceuninck een online kleurensimulator introduceert.Het gebruik ervan is eenvoudig: surf naar www.deceuninck.be (of .nl) of www. haalmeeruituwramen.be, laad een foto van je (toekomstig) huis op, selecteer één van de kleuren die Deceuninck aanbiedt en bekijk het resultaat. Meer info: www.deceuninck.be en www.deceuninck.nl, www.haalmeeruituwramen.be


Nu beschikbaar: Deurbeslagconfigurator LIPS 8000-serie

Handige deurbeslagconfigurator online en als app beschikbaar op www.assaabloy.nl Met de 8000-serie van LIPS kunnen zowel binnen- als buitendeuren worden voorzien van RVS deurbeslag en wordt design gecombineerd met kwaliteit, veiligheid en flexibiliteit. Om u zo optimaal te ondersteunen bij de keuze voor het juiste deurbeslag heeft LIPS een T: 088 639 46 00 | WWW.ASSAABLOY.NL

configurator ontwikkeld. De configurator helpt u, door het beantwoorden van een aantal vragen, bij het selecteren van het gewenste deurbeslag. Ga nu voor de webversie van de deurbeslagconfigurator naar www.assaabloy.nl of download onze handige app.

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions


j

o u r n a a

l

Winnaars Houtprijs 2012 bekend op 28 november

Extra dichtingen maken Schücoraamsysteem duurzamer

De prijswinnaars van Houtarchitectuurprijs en Houtinnovatieprijs worden op 28 november tijdens de Nationale Houtdag bekend gemaakt. De inschrijving is reeds gesloten. In de zomer maakt de jury de genomineerde inzendingen bekend. Het publiek wordt uitgenodigd te stemmen op een favoriete inzending. De Houtarchitectuurprijs kent vier categorieën: woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie/restauratie en overige. De jury beoordeelt op esthetische en functionele kwaliteit van het ontwerp, uitvoering, constructie en detaillering. Het project moet in Nederland tussen 1 maart 2010 en 1 maart 2012 zijn gerealiseerd. www.centrumhout.nl

De Uf-waarde van het standaard Schüco raamsysteem AWS 65 kan met 0,3 W/m2K worden verlaagd door extra dichtingen toe te passen. Door te variëren met type en diepte van de thermische isolator en dichtingsrubbers kan de isolatiewaarde worden verhoogd. Schüco levert de extra dichtingen tot en met 1 augustus tijdelijk gratis aan de gevelfabrikanten. www.schueco.com

Linktrusion levert betere thermische prestaties voor DeCeuninck-profielen DeCeuninck heeft een nieuwe extrusietechnologie ontwikkeld voor haar ZendowNeo kozijnprofielen voor ramen en deuren. De profielen zijn gevuld met gerecyled hardschuim, staaldraad en of glasvezels. Het geheel is 100 procent recyclebaar. Dankzij deze nieuwe technologie voldoen de profielen aan de vereiste EPC-grenswaarde van 0,6 met een Uf-waarde van 2,2 W/ m2K. Daarmee worden de thermische prestaties aanzienlijk verbeterd. Tot op heden worden de meeste pvc-ramen versterkt met gegalvaniseerd staal. Door het gebruik van dit materiaal gaat een groot deel van de isolatie verloren. De nieuwe Linktrusion-technologie vervangt deze traditonele versterking door hardschuim, staaldraad en glasvezels. www.zendowneo.be

DucoSlide BiFold: architecturale zonwering in vouwpanelen De DucoSlide van Duco is een nieuw architecturaal zonweringsysteem met schuifpanelen. Het BiFold schuifsysteem bestaat uit twee verticaal vouwende panelen met een vast kader, dat ofwel volledig voor het raam kan schuiven, ofwel DucoSlide SlimFrame BiFold. (foto Duco) volledig naar de zijkant schuift. Zo ontstaat er een verschillende design in open of gesloten stand en accentueert het de gevel van elk gebouw. De 100D-lamellen van de versie DucoSlide SlimFrame BiFold zitten vervat in de geraffineerde ‘SlimFrame’-zijprofielen. Daarenboven is de 100D-lamel, naast de standaard volle lamel, ook verkrijgbaar in een geperforeerde variant. Dat zorgt voor de verspreiding van het licht op een zachte manier. Met deze uitbreiding vergroot Duco zijn gamma om op een natuurlijke en energiezuinige manier de opwarming van een gebouw tegen te gaan. Er wordt een maximum aan zonlicht binnengehaald, terwijl de zonnehitte wordt buitengehouden. Verblindende effecten worden tegengehouden en de privacy is maximaal. Meer info: www.duco.eu

IIIIIIIIIIII 64 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 2012

ASSA ABLOY presenteert nieuwe vluchtwegmap ASSA ABLOY Nederland presenteert een nieuwe uitgave van de vluchtwegmap. In deze map wordt aandacht besteed aan advies, vluchtroutes, voorbeeldconcepten en schema’s die een keuze voor de juiste oplossing vergemakkelijken. In de afgelopen jaren zijn er echter veel veranderingen geweest met betrekking tot de normen. De vluchtwegnormen NEN-EN 179 en NEN-EN 1125 zijn aangepast aan de nieuwe situatie en het Bouwbesluit 2012 wordt toegelicht. Naar aanleiding van alle wijzigingen zijn er tevens nieuwe productbladen en deurconcepten toegevoegd. De huidige deurconcepten zijn geactualiseerd en voorzien van de nieuwste producten. Ook de CE-certificeringen en aanvullende NEN-normeringen staan in de nieuwe uitgave op veel productbladen vermeld.

DucoKlep 80 ZR met uitgebreide glasgoten De DucoKlep 80 ZR van Duco vergroot zijn polyvalentie dankzij de uitgebreidere glasgoten van 42 tot 54 mm. Dit zelfregelend ventilatierooster kan nu bij elke glasdikte (tot 48 mm) toegepast worden. De regelgeving op het vlak van isoleren wordt steeds strenger. Daarom wordt er in ramen steeds vaker een dikker glaspakket toegepast. Duco speelt in op deze tendens en breidde de glasgoten van de DucoKlep 80 ZR verder uit. Vroeger was dit rooster toepasbaar bij glasdiktes tot 32 mm, maar dankzij deze innovatie is dat nu 48 mm, zodat het probleemloos op driedubbele beglazing past.

Dankzij het vlakke binnenrooster kan de DucoKlep 80 ZR toegepast worden in het vaste deel van een schuifpui. Bovendien heeft het rooster een aanzienlijke ventilatiecapaciteit. Met een minimale glasaftrek van 80 mm integreert dit rooster zich onopvallend op elk raam. De bediening met hendel, koord of stang is traploos regelbaar. De zelfregelende klep zorgt voor een constant debiet. Als onderdeel van het Duco Comfort System kan het bovendien tot 16 E-peilpunten opleveren! Meer info: www.duco.eu


j

o u r n a a

l

Top Bewerkingsmachines Hout Verbinding Look HVL

Duco speelt in op dikkere glaspakketten Wat de zelfregelende ventilatieroosters betreft speelt Duco in op dikkere glaspakketten. Daarom heeft de leverancier het assortiment van glasgoten uitgebreid van 32 mm naar 48 mm. Daardoor passen de ventilatievoorziening DucoKlep 15 ZR nu ook op driedubbel glas. Dankzij het vlakke binnenrooster kan dit model ook toegepast worden in het vaste deel van de schuipui. Ook is het model perfect te combineren met de meeste rolluiken. www.duco.nl

iKEY2 App op smartphone opent meerdere deuren en toont bezoeker Mastermate heeft de nieuwste versie van haar iKEY2 App gelanceerd. Met deze app kunnen tot 10 verschillende deuren worden geopend worden. Met de ‘in-app camera view’ kan men vanaf elke locatie zien wie er voor de deur staat. iKEY2 maakt van een smartphone een slimme afstandbediening voor het openen van deuren, waardoor de traditionele sleutelbos tot het verleden gaat behoren. iKEY2 speelt in op het groeiende gebruik van smartphones in het dagelijks leven en de verbeterde kwaliteit van mobiele datanetwerken en toegangscontrolesystemen. IKEY2 werkt merkonafhankelijk en ook bestaande elektronische sloten kunnen meestal eenvoudig opgenomen worden in het systeem. Het systeem bestaat naast een App voor een smartphone uit een webbox en elektronisch bedienbare sloten, cilinders en sluitplaten. Sinds de introductie van iKEY2 in het najaar van 2011, heeft het systeem veel interesse gewekt bij bedrijven en particulieren in Nederland maar ook daarbuiten. iKEY2 is ontwikkeld door Mastermate Beverwijk. Het iKEY2systeem wordt online geleverd via www.ikey2.nl of via de Mastermate Building Control-adviseurs.

Stallen brandveiliger met nieuwe hardschuim plaat Kingspan Insulation brengt een nieuwe isolatieplaat op de markt die ongeacht de constructie voldoet aan de Europese brandklasse B. De leverancier wil de plaat vooral inzetten voor stallen die in veel gevallen nog brandonveilig zijn. Steeds meer verzekeraars eisen dat agrarische gebouwen voldoen aan brandklasse B. Stalbranden kunnen allerlei oorzaken hebben: van kortsluiting en oververhitting van machines tot broei en blikseminslag. De kans hierop mag dan klein zijn, de gevolgen zijn vaak zeer groot. LTO Nederland, de rijksoverheid, de Dierenbescherming, de brandweer en het Verbond van Verzekeraars zijn de initiatiefnemers van het Actieplan Stalbranden. Zij delen het standpunt dat de veehouder primair verantwoordelijk is voor het voorkomen van brand in zijn stallen. www.kingspaninsulation.nl

Kopsfreesmachine AKF-6/300 HVL

CNC Bewerkingscentrum 6024 HVL

Kruba richt al jaren HVLproductielijnen in voor HVL-kozijnen: kunststof kozijnen met een fraaie Hout-Verbinding-Look. De HVL-verbinding kan op Kruba standaardmachines worden bewerkt. Ook zijn er volledig automatische Bewerkingscentra leverbaar. Door een kleine aanpassing kan de HVLverbinding worden gelast op diverse Urban Lasmachines. Ook levert Kruba eenvoudige tot volledig geautomatiseerde Logistieke Systemen en automatische Beslagmontage, alsmede diverse Hoek- en T-Las Centra. Bel of mail ons, wij informeren u graag over alle HVL-oplossingen. Tolweg 9 3741 LM Baarn 035 - 54 33 555 www.kruba.nl

Wij leveren standaardmachines en complete productielijnen van:

2012 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 65 IIIIIIIIIIII


j

o u r n a a

l

Brick Award beloont baksteenarchitecten

Mastermate wisselt automatisch artikelbestanden uit

In het stadhuis van Wenen zijn de Wienerberger Brick Awards 2012 uitgereikt. Vijf internationale architecten werden beloond voor uitzonderlijke werk projecten waarin ze baksteen als bouwmateriaal gebruikten. De jury koos de ZuidAfrikaanse architect Peter Rich als hoofdwinnaar en winnaar in de categorie ‘speciale oplossing met baksteen’ voor het Mapungubwe Interpretatiecentrum in Zuid-Afrika. In de categorie ‘niet-residentieel gebouw’ won het Schotse bureau Nord, voor zijn elektrische onderstation voor de Olympische Spelen 2012 in Londen. De Vlaamse architect Bart Lens wist de jury te overtuigen in de categorie ‘eengezinswoning’ met zijn project Konijnenpijp. De Portugese architectenbroers Francisco en Manual Aires Mateus sleepten de Brick Award voor ‘residentieel gebouw’ in de wacht met hun ouderlingentehuis in Alcácer do Sal. In ‘verbouwing’ scoorde de Slowaak Pavol Paák met zijn eigen bakstenen architectuurstek. Aan de Awards hangt een prijzengeld van in totaal 27.000 euro vast. Internationale architectuurcritici en -journalisten dienden talloze nominaties in van uitzonderlijke gebouwen die met kleiproducten zijn opgetrokken. In totaal kwamen vijftig projecten uit 28 landen op de shortlist terecht. Het Mapungubwe Interpretatiecentrum in Zuid-Afrika moet de archeologische vondsten uit het gelijknamige cultureel landschap (Unesco Werelderfgoedsite sinds 2003) in hun oorspronkelijke omgeving huisvesten. Het geeft een nieuwe interpretatie aan oude gewelftechnieken. In samenwerking met de Universiteit van Cambridge en het Massachusetts Institute of Technology analyseerde de architect koepels in het Middellandse Zeegebied als basis voor het project. Het elektrisch onderstation voor de Olympische Spelen is een puur geometrische oplossing, uitgevoerd met een rijke baksteentextuur van gitzwarte bakstenen. Er is een contrast in het design van de bakstenen gevel tussen de solide massa van de plint en de ‘lossere’ bakstenen van het bovendeel.” De Konijnenpijp staat in Gaasbeek, nabij Brussel. Het is een renovatie van een half vervallen bakstenen hoeve tot een woning annex dierenartspraktijk. De voornaamste uitdaging bestond er voor Bart Lens in een oude hoeve aan te passen aan de hedendaagse wooneisen zonder haar landelijke karakter aan te tasten. De spouwmuur met warmte-isolatie van ouderlingentehuis Alcácer do Sal is aan de buitenkant bepleisterd en afgewerkt met een laag glanzende witte verf. Daardoor komt het sculpturale karakter van de vorm extra tot uiting. Pavol Paák vormde een voormalige baksteenoven aan de voet van de Karpaten om tot zijn eigen, persoonlijke architectuurstek in baksteen. De originele oven bepaalt de basisruimte van de studio. Meer info: www.wienerberger.com/brick-award

De artikelbestanden van Mastermate, technische groothandel voor de bouw, zijn tegenwoordig ook op de site van 2BA te vinden. 2BA, BestandsBeheer Artikelen, bevordert de getautomatiseerde, gestandaardiseerde uitwisseling van artikelen en producten in de installatiebranche. Mastermate maakt zich al jaren sterk voor het geautomatiseerd uitwisselen van artikelbestanden. “De voordelen zijn groot voor onze relaties, die gebruik maken van deze manier van berichten uitwisselen,” zegt Lodewieke van Stevendaal, verantwoordelijk voor de marketing van Mastermate. “In de praktijk loopt onze klant met deze manier van gegevens uitwisselen veel sneller door zijn dagelijks artikelinkoopproces. Handmatig invoeren van artikelgegevens, checken van prijzen en artikeldetails hoeft onze klant niet langer zelf bij te houden, dit is dus pure tijdwinst in de dagelijkse praktijk. Wij houden de Mastermate-artikelgegevens up-to-date en delen deze informatie met onze klanten. Dit is gewoon praktische efficiency.” Naast 2BA ondersteunt Mastermate het Z factuur initiatief en Sales in de Bouw, Mastermate voert het Sales in de Bouw-keurmerk. www.mastermate.nl en www.buildingcontrol.nl

Willy Van Riet (CFO van Wienerberger) overhandigt de Award aan Bart Lens.

IIIIIIIIIIII 66 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 2012

Vloeibaar rubber maakt vakantiewoning waterdicht Een vakantiewoning op Texel is waterdicht gemaakt met vloeibaar rubber. Alle overgangen en naden in het houtskeletbouwelementen zijn ingesmeerd met HPS Liquid Rubber dat zorgt voor een naadloze waterdichte laag. Het op de hsb-elementen gespoten rubber is verstevigd met geotextiel. De hsb-elementen zijn prefab gemaakt in de timmerfabriek van hoofdaannemer Bouwbedrijf Dekker de Vries in IJmuiden. Er zit een rubberlaagje van circa 2 mm op het dak. Aanvankelijk was gekozen voor epdm als bedekking, maar vloeibaar rubber was beter omdat veel naden en overgangen moesten worden ingepakt. Dat zou veel overlappen tot gevolg hebben dat het er niet mooier en functioneler op zou maken.

FEK Metaal en Sunflex beklinken samenwerking FEK Metaal in Waalwijk is een samenwerking aangegaan met het Duitse bedrijf Sunflex. Het betreft een licentieovereenkomst voor de engineering, de productie en montage van Sunflex balkonbeglazingssystemen. Doordat FEK Metaal het gehele proces in eigen huis heeft, kan er goed worden ingespeeld op de eisen en behoeftes van de Nederlandse markt. De schuifsystemen en schuif-draaisystemen worden volledig in Waalwijk geproduceerd. FEK Metaal zal zo nodig de balkonbeglazingssystemen van Sunflex aanpassen aan de eisen en wensen van de Nederlandse markt. FEK Metaal levert en monteert al jarenlang dit soort systemen. Sunflex bood het Waalwijkse bedrijf een concept dat volledig aansluit op behoeftes. Bovendien wilde FEK Metaal niet opnieuw het wiel uitvinden. www.fekmetaal.nl


Specialists

in protected access and ventilation of plant rooms

www.jazo.eu

MVO prestatieladder 3

Slimste bedrijf van Nederland 2010


j

o u r n a a

l

13de Isolatiedag De 13de Isolatiedag zal op 18 september 2012 in Antwerpen plaatsvinden bij ie-net, het nieuwe samenwerkingsverband tussen KVIV en VIK. Thema’s zijn de ‘Recast’ EPBD en het verbeteren van de energie- en isolatieprestatie van de ‘vergeten’ commerciële- en industriegebouwen. De Recast EPBD (2010) verplicht dat alle nieuwe publieke gebouwen vanaf 2019 ‘bijna-nul energiebouw’ te zijn. Twee jaar later moeten alle andere gebouwen gebouwd worden volgens Ben-ontwerpen (Ben = bijna energie-neutraal). Meer info: www.vlaamseingenieurskamer.be/site/files/academiegids2012v1.pdf

Optimale brandveiligheid medisch centrum Venlo Tijdens de verbouwing van het restaurant op de eerste verdieping van het Vie Curi Medisch Centrum in Venlo is veel aandacht besteed aan de brandveiligheid. Hoefnagels Branddeuren BV heeft het restaurant voorzien van vier Firescreen® brandwerende rolschermen en twee Firelock® automatische schuifdeuren. Firescreen® brandwerende rolschermen zorgen bij brand voor een directe compartimentering, waardoor de brand zich niet verder kan

Klantgerichte strategie werkt Leinfelden-Echterdingen – (rp) In het kader van consequente internationalisering breidt Roto Frank AG in de divisie raam- en deurtechnologie met een “gerichte acquisitie“ de activiteiten in Noord-Amerika uit . De recente overname van het Canadese bedrijf versterkt de aanwezigheid en betekenis van Roto op de Canadese markt, meldt de bouwleverancier. De acquisitie van de in Ontario gevestigde fabrikant, die o.a. raambeslag, draaigrendels en grepen voor schuifdeuren en -ramen produceert, onderstreept volgens bestuursvoorzitter dr. Eckhard Keill de groeistrategie en de ‘kerngezonde economische conditie’ van Roto. Financieel directeur Michael Stangier geeft aan dat er is afgesproken geen mededelingen over de aankoopprijs te doen. Tevens laat hij weten dat het nieuwe groepslid jaarlijks een verkoopresultaat van ongeveer 10 miljoen Can Dollar (CAD) laat noteren. Deze nieuwste investering is niet in de laatste plaats het resultaat van een “ongewone bedrijfsconjunctuur“. Terwijl de onroerendgoedcrisis in Noord-Amerika primair bij de nieuwbouw diepe sporen achterlaat en alleen al van 2008 tot 2011 tot een algehele marktterugval van ca. 30% heeft geleid, noteerde Roto in deze periode een omzetstijging van ongeveer 40%; dit leidde tot krachtige winst van marktaandelen. Ook in 2012 rekent men ondanks een blijvende ‘gespannen situatie’ op een verdere gematigde stijging van de verkoopresultaten met ongeveer 5 %. Deze succesvolle koers berust, aldus de leider van de regio Noord-Amerika, Chris Dimou, op een duurzame heroriëntatie van het bedrijf, dat tot dusver met een eigen fabriek en een verkoopmaatschappij in Chester in de Amerikaanse staat Connecticut in de regio aanwezig was. De “veelsoortige veranderingen“ betroffen bijvoorbeeld de efficiëntie van interne processen, de uitbereiding van de verkoopteams en daarmee een completere marktdekking, de op de vraag afgestemde productontwikkeling en een ‘strikte klantgerichtheid’ op elk niveau. Met name het laatste punt heeft zich als ‘doorslaggevende differentiatiefactor’ bewezen tegen opzichte van de relevante concurrentie. De strategische aankoop van Fasco levert een aanzienlijke bijdrage aan het continu verder uitbouwen van deze positie. Het assortiment van het bedrijf is overwegend gericht op de onderste, prijsgevoelige marktsegmenten. Hiermee is het zowel een ideale aanvulling op het eigen portfolio als een uitbreiding van het beschikbare verkooppotentieel. De extra productie- en magazijncapaciteiten zorgen ervoor dat er beter en sneller op de wensen van de klant kan worden gereageerd. In de toekomst wordt de raam- en deurtechniekspecialist in Noord-Amerika door de beide onafhankelijke, door Chris Dimou geleide bedrijven Roto Frank of America en Roto Fasco Canada met geconsolideerde resultaten vertegenwoordigd. Tot slot kondigt Keill een ‘snel integratieproces’ van de nieuwe dochtermaatschappij van de bouwleverancier aan, allereerst om de synergieën in detail te analyseren en vervolgens om een ‘geïntegreerde strategie’ uit te werken.

IIIIIIIIIIII 68 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 2012

uitbreiden. Firescreen® is een lichtgewicht brandwerend rolscherm van technisch textiel dat door zijn compactheid makkelijk is te installeren in onder anderen zorginstellingen, overheidsgebouwen, kantoren, industrie en musea. De Firelock® brandwerende schuifdeuren zijn tweezijdig 60 minuten brandwerend en aangesloten op de brandmeldinstallatie. Uit onderzoek van vier rijksinspecties is gebleken dat het met de brandveiligheid in veel zorginstellingen slecht is gesteld. www.hoefnagels.com

AGC brengt drie ‘brandende’ verbeteringen Glasleverancier AGC brengt drie ‘brandende’ verbeteringen op het markt met Pyropane. Deze geharde, gecoate beglazing biedt nu dezelfde transparantie als isolatieglas en is in grotere afmetingen verkrijgbaar. Daarmee is Pyropane op een breder terrein toepasbaar, zowel als doorzicht –als brandwerende beglazing. Pyropane krijgt een esthetische overeenkomst met het toegepaste isolatieglas, enkelglas, en de brandwerende beglazing. Het betreft de doorzichtbeglazingen Thermobel TOP N+,Thermobel Energy N, Stopray Vision 50 en Stopray Vision 60. De Pyropane beglazing is vanaf nu beschikbaar in een op de markt ongekende, grote afmeting namelijk 1884 x 3569 mm. www.agc-glass.eu

Nieuw glas van Pilkington met hoge thermische isolatie Door toedoen van een speciale coating heeft Pilkington een nieuw isolatieglas op de markt gebracht. Optitherm S1 is een warmte-isolerend glas dat een Ug-waarde van 1,0 W/m²K biedt. Door de verbeterde isolatiewaarde draagt het bij aan een beter wooncomfort en lagere stookkosten in de winter. De zonwerende prestaties verhogen juist het wooncomfort in de zomer. Het isolatieglas is onder meer geschikt voor residentiële en commerciële toepassingen, waarbij het hoogste niveau van thermische isolatie is vereist.www.pilkington.com


FIGHT FOR YOUR RIGHTS Hard werkende vakmensen zoals jezelf verdienen het beste. Neem dus nooit genoegen met minder dan de ultieme on-the-job functionaliteit, veiligheid en bescherming. Dat doen wij ook nooit. Al meer dan 30 jaar zijn wij baanbrekend in het ontwikkelen van geavanceerde werkkleding gebaseerd op de werkelijke behoeften van de vakmensen die moeten kunnen rekenen op hun uitrusting. Wij vechten elke dag om uw professionele leven makkelijker, veiliger en meer productief te maken. Ontdek onze nieuwe range en u zult het meteen zien. We weten wat nodig is om de klus te klaren.

VIND UW DEALER OP WWW.SNICKERS-WORKWEAR.NL

FIGHTING FOR BETTER WORKWEAR


t h e m a

PBM/Veiligheid

Tekst: Hilda Bosma Beeld: AVAG

Wilfried Verstraeten, bestuurslid AVAG

PBM herkenbaar en goed in de markt zetten AVAG is de branchevereniging voor veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek. “De AVAG heeft als doelstelling op een verantwoorde wijze Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) in de markt zetten,” vertelt bestuurslid Wilfried Verstraeten. “Daarbij hoort ook het geven van deugdelijk en adequaat advies.” Volgens Verstraeten moet iedereen die Persoonlijke Beschermingsmiddelen koopt, erop kunnen vertrouwen dat deze voldoen aan alle wettelijke richtlijnen. PBM variëren van ademhalingsbeschermende, gehoorbeschermende, oogbeschermende, gelaatsbeschermende, hoofdbeschermende, valbeveiligende en voetbeschermende bemiddelen. Leden van de AVAG zijn importeurs, distributeurs en fabrikanten die Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) in hun pakket hebben. Binnen deze organisatie zijn bedrijven vertegenwoordigd die een uitstekende naam hebben op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid. Verstraeten: “De afgelopen jaren kregen we door schaalvergroting minder leden. Een aantal bedrij-

IIIIIIIIIIII 70 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 2012

ven is samengegaan door fusies en overnames om een zo breed mogelijk pakket aan PBM leveren. Afnemers willen voor PBM terecht kunnen bij één leverancier. Het afgelopen jaar zien we weer veel spontane aanmeldingen van nieuwe leden.” Een belangrijk doel van de AVAG is het stimuleren van het juiste gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM´s) om verantwoorde en veilige wijze werkzaamheden uit te voeren die bedreigend zijn voor de gezondheid. Verstraeten: “Professionele en brede voorlichting door de branche over de eigenschappen en toepassingen van deze beschermingsmogelijkheden is onontbeerlijk. In samenwerking met de verscheidene branchegerichte onderwijsinstellingen organiseren we cursussen en opleidingen die de kwaliteit van het kennisniveau binnen de branche bevorderen.” De AVAG verzorgt als enige in Nederland en


PBM/Veiligheid

t h e m a

AVAG Innovatie Award 2012 Op woensdag 18 april is tijdens de beurs Safety & Fashion @ work de AVAG Innovatie Award uitgereikt. Inschrijvers van de beurs brachten een stem uit op twaalf genomineerde producten. Met een grote meerderheid (28%) van de stemmen heeft de firma SKALT, specialist in valbeveiliging, gewonnen. Met het product Protectum jas met geïntegreerde harnasgordel heeft SKALT het dragen van de veiligheidsharnas een stuk aangenamer gemaakt. Waar in het verleden de veiligheidsgordel bij slecht weer over een jas gedragen werd met alle knellende gevolgen van dien, heeft SKALT met de Protectum het veiligheidsharnas in een sofshell jack verwerkt waardoor de drager veel bewegingsvrijheid heeft en naast de bescherming bij een eventuele val ook beschermd is tegen koude en wind.

Europa de opleiding adviseur PBM. De cursus bestaat uit vier dagen. Verstraeten: “Voor de aanvang van de cursus krijgen cursisten een studieboek over PBM opgestuurd. ’s Ochtends wordt de theorie toegelicht en ’s middags komen praktijksituaties aan bod. Cursisten maken een werkstuk over een veiligheidssituatie en geven daarover een advies.Vervolgens gaan ze het advies mondeling verdedigen. In de toekomst willen we een gedeelte via e-learning aanbieden.” Het diploma adviseur PBM is drie jaar geldig. Na drie jaar gaat de cursist weer op herhaling om het kennisniveau op een hoog peil te houden. Verstraeten: “De opleiding adviseur PBM willen we breder beschikbaar maken buiten onze branchegroep. We willen graag dat ook verkopers, magazijnmedewerkers en anderen doelgroepen ook de opleiding volgen. Ons grootste belang is dat er deugdelijk adviezen over PBM worden gegeven. Zowel leden van de AVAG als gebruikers doen mee aan dezelfde cursus. Dat levert interessante discussies met gebruikers waar de leden veel van leren.” De AVAG heeft een autonome stichting met keurmerk opgericht, zodat iemand kan zien of de gegeven adviezen te vertrouwen zijn: het ‘Safety sign’ (zie www.safetysign.nl). Klanten kunnen op briefpapier en visitekaartjes zien of het ‘Safety Sign’ in orde is. Op de website van de het Safety Sign staat de lijst met leden die het ‘Safety Sign’ heeft behaald. Het ‘Safety Sign’ biedt gebruikers zekerheid van garantie over de geleverde diensten en producten. Bij de AVAG staat veilig en gezond werken voorop.” n

2012 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 71 IIIIIIIIIIII


PBM/veiligheid Trekproef op Muuranker.

t h e m a Trekproef op dynamische ankerpunt

Tekst: Hilda Bosma Beeld: ISFAS

Veilig werken

dankzij gedegen inspectie

ISFAS is een onafhankelijk inspectiebedrijf voor valbeveiliging en specialist in het keuren van valbeveiligingsinstallaties. Daken en industriële objecten die voorzien zijn van valbeveiliging moeten minimaal één keer per jaar gekeurd worden. Fred Einmahl, eigenaar van ISFAS: “De valbeveiligingsinstallaties worden gecheckt op gebreken. Ook testen we onderdelen op montagemethodiek. Zo kijken we of deze onderdelen nog aan de eisen van de fabrikant voldoen. ISFAS controleert volgens NEN-EN 795 om een goede werking te garanderen. “Het is een verantwoordelijkheid van de werkgever en of de gebouweigenaar om voor goede valbeveiliging te zorgen om bedrijfsongevallen te voorkomen,” aldus Einmahl. “Opdrachtgevers willen graag dat een onafhankelijk en objectief iemand kijkt naar valbeveiliging op het dak en op andere plekken waar gewerkt wordt. Ze willen niet dat de monteurs of de installateur die de installaties gemonteerd hebben, hun eigen werk beoordelen. Daarom nemen installateurs, gebruikers en gebouweigenaren/ beheerders contact op met ISFAS. ISFAS biedt de klant een gedegen en objectieve inspectie.” “ISFAS kan de keuring onafhankelijk verzorgen en hierover ook de benodigde registratie afgeven. Tijdens het keuren voeren wij benodigde trekproeven uit volgens de NENEN 795. Tevens kunnen wij de toebehoren zoals harnassen en verbindingslijnen nazien en inspecteren. Ons bedrijf zorgt ervoor dat werknemers veilig kunnen werken zonder valgevaar. Met de aanwezige valbeveiliging en werkplekinrichting ter voorkoming van vallen.” n

2012 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 73 IIIIIIIIIIII


t h e m a

PBM/veiligheid

De BlueCom Pro is een accessoire voor de Comfoor Pro gehoorbeschermer speciaal ontwikkeld voor mobiele telefoons die Bluetooth ondersteunen. Met deze communicatieset kunnen gebruikers altijd gemakkelijk handsfree bellen.

Tekst: Hilda Bosma Beeld: van Buuren

Totale ontzorging

op gebied van gehoorbescherming en wetgeving

Gehoorbeschadiging is beroepsziekte nummer één. Jaarlijks lopen 2000 mensen gehoorschade op hun werk op. Gehoorklachten, zoals suizende oren, een pieptoon of slechthorendheid komen heel veel voor. Door preventieve maatregelen, zoals gehoorbescherming, is gehoorschade te voorkomen. Dat is ook nodig, want gehoorschade is blijvend en kan niet worden hersteld. Wettelijk zijn werkgevers verplicht om voor gehoorbescherming te zorgen wanneer het geluid boven de 80 dB (A) komt. Daarom zijn ze verplicht een inventarisatie te maken van mogelijk schadelijk geluid in werksituaties. Bovendien moet het gehoor van werknemers regelmatig worden gecontroleerd. Zo staat in de Europese wetgeving dat werkgevers verplicht een periodieke gehoortest moeten afnemen. Comfoor, leverancier van gehoorbescherming en oorstukjes, zorgt voor een totaalconcept voor lawaaipreventie. “Wij nemen graag de zorg voor gehoorbescherming uit handen,” aldus directeur

IIIIIIIIIIII 74 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 2012

Jeroen Verdam. “We verzorgen jaarlijkse controles en reiniging van de gehoorbeschermers. Wij nemen het initiatief voor alle noodzakelijke werkzaamheden, zoals de voorlichting over slechthorendheid en wettelijk verplichte geluidsonderzoeken. Werkgevers houden we op de hoogte met ‘real team’ overzichten over de status van de gehoorbescherming van hun medewerkers in het Comfoor klantportaal. We verstrekken deze overzichten maandelijks via e-mail.”

Digitaal ontwerpen “Comfoor past een digitale productietechniek toe,

die uniek is in Europa,” aldus Verdam. “We maken een 3D-scan van de oorafdrukken. Vervolgens maken we digitale ontwerpen van de gehoorbeschermers. De productie gaat via de beste 3D-printers. De gehoorbeschermers worden vervaardigd van hoogwaardig acrylaat materiaal en afgewerkt met een antiallergene Nano-laklaag.” De voordelen van digitaal ontwerpen en produceren is dat de gehoorbeschermers veel preciezer passen. Daardoor kunnen we gehoorbeschermers met volledige afdichtingsgarantie afleveren.Verdam legt uit: “Als de gehoorbeschermer de gehoorgang niet meer voldoende afdicht vermindert de demping, waardoor iemand minder goed beschermd is. De oorzaak van onvoldoende afdichting is meestal een verandering van de gehoorgang, bijvoorbeeld door ouderdom, gewichtstoename of -afname. Als een gehoorbeschermer ‘lekt’, dan


PBM/veiligheid

t h e m a

De Comfoor Pro is een massieve gehoorbeschermer. Hij kan digitaal geproduceerd worden van hard hoogwaardig acrylaat, maar is ook van flexibel materiaal leverbaar in tien verschillende kleuren.

neemt de bescherming al gauw met meer dan 50% af. Comfoor onderscheidt zich ook van de concurrent, omdat we een ruim assortiment van gehoorbeschermers en accessoires hebben die heel specifiek zijn voor onze klanten. We onderscheiden ons door unieke producten als LifeShell Protect en BlueCom Pro.” Comfoor biedt de mogelijkheid het wettelijk verplichte geluidsonderzoek op bedrijfslocatie te verzorgen tijdens de jaarlijkse controle en reiniging van de gehoorbeschermers. “Via onze dealers is dat ook mogelijk. We hebben een landelijk netwerk van ruim 250 ISO en STAR-gecertificeerde dealers door heel Nederland. Medewerkers kunnen terecht bij onze dealers voor alle noodzakelijke handelingen, zoals oorafdrukken en de jaarlijks controle en reiniging,” aldus Verdam. “Werkgevers kunnen hun bedrijfsgeluidsonderzoek ook combineren met een wettelijk verplicht PMO

(Preventief Medisch Onderzoek). Ieder PMO is standaard opgebouwd uit een basisonderzoek. Afhankelijk van de gezondheidsrisico’s per werknemer, het budget en de andere wensen kan dit onderzoek uitgebreid worden met aanvullende modules. De inhoud van het basisonderzoek is gecontroleerd door de Inspectie van de Gezondheidszorg. Wij zorgen ervoor dat bedrijven voldoen aan de regelgeving (arbowet) en nemen hiertoe alle initiatieven. Comfoor biedt totale ontzorging op gebied van gehoorbescherming en wetgeving.” n

De Lifeshell Protect is een combinatie van een gehoorbeschermer en communicatiemiddel. Met het speciale communicatieoortje kunnen onder meer politiemensen en hulpverleners in contact blijven met het communicatie-systeem, maar heeft ook een speciale opening waarmee omgevingsgeluiden nog steeds goed te horen zijn. Deze gehoorbeschermer is heel geschikt voor op de bouwplaats.

2012 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 75 IIIIIIIIIIII


t h e m a

PBM/Veiligheid

IIIIIIIIIIII 76 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 2012


PBM/Veiligheid

t h e m a

Tekst: Hilda Bosma Beeld: Snickers Workwear

Snickers Workwear: nummer 1 voor vakmensen

Altijd voorlopen met geavanceerde bedrijfskleding Snickers Workwear is onderdeel van de Hultafors Group, een internationale onderneming. Snickers Workwear werd in 1975 opgericht in Zweden en heeft sindsdien een sterke groei doorgemaakt. Momenteel is Snickers Workwear één van de Europese marktleiders in werkkleding, en vertegenwoordigd in twintig landen. “Sinds 1983 is er ook een vestiging in Nederland. Het bedrijf begon in Arnhem maar is sinds de jaren negentig gevestigd in Apeldoorn.” Naast o.a. kniebescherming zijn vlamvertragende kleding en hoge zichtbaarheidskleding persoonlijke beschermingsmiddelen die Snickers Workwear verkoopt. Van Ingen: “Als partner leveren we onze bedrijfskleding aan distributeurs. Door heel Nederland zijn zo’n 500 verkooppunten. Verkooppunten zijn hoofdzakelijk technische groothandels en bedrijfskledingspecialisten. Onze missie is dat we de meest gewenste partner voor distributeurs en de nummer één keuze voor vakmensen in heel Europa te zijn.” Onder de persoonlijke beschermingsmiddelen vallen o.a. de vlamvertragende kleding en hoge zichtbaarheidskleding. Vlamwerende kleding voldoet aan de geldende veiligheidsnormen (EN11612) en vereisten van hardwerkende professionals. Dat geldt voor ondergoed tot overall. “Het materiaal

voor onze vlamwerende broeken en jacks is speciaal behandelde katoen, dat speciaal is ontworpen om te beschermen bij contact met vlammen, convectie- of uitgestraalde warmte. Ons ondergoed biedt hetzelfde beschermingsniveau en dankzij het gebruik van geavanceerd materiaal is het ook perfect ademend en zeer comfortabel. Onze nieuwe moderne Hi-Vis kleding brengt persoonlijke bescherming op een hoger niveau. De Hi-Vis jacks, t-shirts, poloshirts, en vesten hebben reflecterende strepen rondom, ook over en om de schouders, zodat je van alle richtingen goed zichtbaar bent. De kledingstukken zijn gemaakt van stoffen van hoge kwaliteit, zoals duurzaam polyester om te zorgen voor een langdurige bescherming. Vakmensen kunnen bij Snickers Workwear terecht voor werkkleding die modern, functioneel en van alle comfort is voorzien.” n

Matti Viio oprichter van Snickers Workwear Matti Viio is de oprichter van Snickers Workwear. Van 1959 tot 1972 werkte hij als elektricien. Die periode kende een enorme technologische vooruitgang, zowel op het vlak van nieuwe materialen en vernieuwend gereedschap, als op het gebied van nieuwe werkmethodes. Maar er was één ding dat nooit veranderde: de werkkleding. Die was nog steeds min of meer hetzelfde als halverwege de negentiende eeuw. Na meer dan een eeuw voldeed het totaal niet meer aan de behoeften van de vakmensen. Hij wilde werkkleding die aan de moderne eisen van functionaliteit, comfort en design voldeed. Als protestactie tegen de gevestigde fabrikanten van werkkleding begon Matti Viio zelf werkkleding te ontwerpen”, aldus directeur Rob Van Ingen van Snickers Workwear. “In die geest werd Snickers Workwear opgericht, en daar is in al die jaren nog niets aan veranderd. Nog steeds zoeken we en bieden we oplossingen voor professionele behoeften. Onze producten worden ontwikkeld met een combinatie van professionele knowhow en vooral heel veel trots en beroepseer.”

2012 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 77 IIIIIIIIIIII


t h e m a

PBM/Veiligheid

Tekst: Hilda Bosma Beeld: van Enckevort

Groothandel specialiseert zich verder in persoonlijke beschermingsmiddelen

Overname specialist PBM Bouwgroothandel Van Enckevort gaat zich met de overname van BETIVA verder specialiseren in de branche van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). “Door het samengaan met BETIVA, specialist in PBM, veiligheidsschoenen en bedrijfskleding vergroten we ons assortiment, kennis en verbreden we onze markten,” vertelt commercieel directeur Willem van Riet. “Belangrijke peilers zijn de bouw, zorg, industrie en de transportwereld.”

IIIIIIIIIIII 78 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 2012

De bouwsector gaat zwaar gebukt onder economische omstandigheden. Geen gunstige situatie voor een groothandel in de bouw en industrie. Toch groeit Van Enckevort nog steeds. Het bedrijf maakt haar uitbreidingsplannen met de overname van BETIVA wederom waar. Van Enckevort groeit de komende maanden in vestigingen, in de dienstverlening én in het assortiment. De groothandel in bouwverstand heeft al jaren ervaring met het leveren van beschermende

kleding, en ademhalings- en gelaatsbeschermende middelen voor de bouw. “Door het samengaan met BETIVA komt er nog meer fundament onder,” aldus Van Riet. “We willen ons verder professionaliseren in bedrijfskleding, bedrijfsschoenen en gelaatsbescherming. Het familiebedrijf BETIVA heeft een goede naam in de markt en Jeroen Beijes blijft bij ons werken als bedrijfsleider. Hier zijn we heel blij mee want zo blijft zijn uitgebreide kennis voor onze klanten behouden.” “Door de overname verbreden we onze markt. We richten ons hierdoor ook op de industriële tak, zoals staalverwerkers en bedrijven in de automotive industrie en de machinebouw. Daarnaast is de zorgsector, waaronder zorginstellingen en zorgverleners een belangrijke klant. Daar ligt een


PBM/Veiligheid

t h e m a

enorme groeimarkt voor ons. Zo hebben zorg en industrie naast persoonlijke beschermingsmiddelen ook behoefte aan ijzerwaren, hang- en sluitwerk en gereedschappen. Daarin vullen BETIVA en Van Enckevort elkaar perfect aan.” Bij Van Enckevort en bij BETIVA werken specialisten die goed op de hoogte zijn van de arbo-technische voorschriften. Verschillende medewerkers zijn opgeleid om risicoanalyses te maken en te adviseren over bijvoorbeeld veiligheidsschoenen en vlamvertragende kleding. Op de werkvloer wordt dit besproken met de werknemers van het bedrijf. Van Riet: “We kunnen onze klanten totaal ontzorgen. Dit sluit perfect aan bij ons ALOMconcept.”

Advies, levering, onderhoud en montage Speciaal voor het hang- en sluitwerk en de elektronische toegangssystemen heeft Van Enckevort het ALOM-concept ontwikkeld: Advies, Levering, Onderhoud en Montage. Van Riet: “Ook dit concept komt weer voort uit een behoefte vanuit de markt. Aannemers hebben vaak niet de kennis om elektrische systemen aan te leggen. Wij wel.” Bij alles wat Van Enckevort doet, is kwaliteit maatgevend: kwaliteit van de producten. Van Enckevort levert alleen A-merken-, kwaliteit van de dienstverlening en kwaliteit van het advies. “Wij zijn partner van professionals in de bouw en industrie. Dat vraagt veel van onze medewerkers. Daarom investeren we continu in opleidingen. Om de kennis én adviesvaardigheden te verbeteren.” Die inspanningen betalen zich uit, zo leert het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek. “We scoren ieder jaar rond een 7,5 of hoger op aspecten als klantvriendelijkheid, deskundigheid en het meedenken met de klant. Klanten zeggen ook dat we ons op die punten onderscheiden.” Voor meer info: www.enkevort.com n

2012 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 79 IIIIIIIIIIII


Vooral opdrachtgevers en gebouweigenaren kwamen kijkje nemen

Passiefhuis-concepten trekken de aandacht van woningcorporaties

Tekst en Beeld: Marcel van Rijnbach

Building Holland valt tegen

Voor de meeste toeleveranciers van gevel– en dakelementen liep Building Holland afgelopen april in de Amsterdam RAI uit op een fikse teleurstelling. Te weinig bezoekers die ook nog niet eens aan de juiste kwalificaties beantwoordden. Veel voorschrijvende instanties en projectontwikkelaars en relatief weinig verwerkers en aannemers, zo mopperden enkele exposanten. Over de inhoudelijke kwaliteit op de beurs en de professionaliteit van de bezoekers waren de meeste exposanten wel te spreken. Slechts 6000 bezoekers namen de moeite om de RAI te bezoeken. Dat waren er maar liefst 3000 minder dan in 2010 bij de eerste editie van Building Holland. Beursmanager Nynke Lipsius moest erkennen dat de financieel-economische crisis in de bouwsector ervoor zorgde dat het aantal bezoekers lager uitviel. Niettemin was de organisatie tevreden over de positieve signalen die bezoekers en exposanten gaven over de beurs die vooral de beslissers in het bouwproces naar de RAI lokte. De verwerker, de aannemer en onderaannemers lieten de beurs links liggen.

afnemers van deze partijen opdagen. “Het valt ons erg tegen. Wij mikken vooral op de aannemerij, maar die zie je hier niet. Via de NBvT zijn we uitgenodigd om hier te komen staan, maar we kunnen beter op ons eigen bedrijf een lezing of event organiseren waar tenminste gerichte deelnemers op afkomen,” zegt een teleurgestelde Theo van der Linden, technisch advsieur van Nijhuis Toelevering, producent van kozijnen, ramen en deuren en prefab-elementen voor de utiliteitsmarkt, die vooral haar co-makership met de aannemer onderstreepte.

Dat laatste merkten enkele ondervraagde exposanten van dak– en gevel(elementen) en toeleveranciers. Afgezien van het aantal bezoekers dat fors tegenviel, kwamen ook nauwelijks de

De stemming was niet veel beter bij Eric Vercauteren van IsoBouw, de isolatiefabrikant. Het dunne en lichte na-isolatie-element Slimfix en de C2C biofoampearls konden niet op veel

IIIIIIIIIIII 80 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 2012

belangstelling rekenen bij het gros van de bezoekers. “De bouwgroothandel en dakdekkers zien we hier niet. Die werken vandaag op het dak. Dat moet wel, er ligt veel druk op de markt. Elke dag werk is meegenomen. Nee, we komen hier niet terug.” De vertegenwoordigers van gemeenten, woningcorporaties, beleggers en projectontwikkelaars wentelden zich liever in de kennismeetings voor bouwopgaves van de toekomst, beleid, proces en financiering. Ook de Live Cases, demonstraties van duurzaam, flexibel en aanpasbaar bouwen kon op belangstelling rekenen. Zo vertolkten VBI, Saint Gobain Glass Solutions, Wedeflex, DeCeuninck, Wienerberger en Voortman Staalbouw een fraai staaltje ketenintegratie met


Accoya-hout is een trekpleister voor gevel en kozijnhout

Serieus, maar weinig publiek op Building Holland

een state of the art gebouw op dit gebied. “Op de inhoudelijk kwaliteit van de beurs valt weinig aan te merken,” zegt commercieel directeur Paul Jansen van DeCeuninck Nederland. “Architecten en corporaties zijn zeker geïnteresseerd in onze duurzame oplossingen, maar ik had er op deze beurs graag meer gezien. Ik hoop dat de forse kosten die we voor de Live Case hebben gemaakt, zich ook gaan terugverdienen.” Kosten besparen wil Van de Vin Ramen en Kozijnen graag ook door middel van lean werken. Jammer genoeg vond technisch commercieel medewerker Maurice Brouwers nog geen aanknopingspunten op Building Holland om hierover met opdrachtgevers van gedachte te wisselen. “Ik heb nog weinig nieuwe relaties ontmoet. Maar gelukkig hebben we onze bestaande relaties 800 nieuwsbrieven verstuurd. Via mond op mond reclame moet onze aanpak bekend worden.” Exposant Ed van den Eijkel van Greentech Energy is wel tevreden met zijn beursdeelname. Het bedrijf toonde een geïntegreerd systeem van zonne-energie met daken. “Building Holland 2012 was een kwalitatief goedbezochte beurs met de juiste partijen, zoals architecten, woningbouwcorporaties en ontwikkelaars. Investering in deelname was wat ons betreft meer dan rendabel.” n

State to art gebouw van flexibel aanpasbaar gebouw

2012 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 81 IIIIIIIIIIII


Anti graffity coating af fabriek (foto Creative Cladding)

IIIIIIIIIIII 82 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 2012


Tekst: Marcel van Rijnbach Beeld: Creative Cladding

Preventief onderhoud bij gevelbekleding Preventief onderhoud is helaas een ondergeschoven kindje bij de aanschaf van gevelbekleding. Architecten letten vooral op de vormgeving en kleur en de opdrachtgever houdt er in haar budget niet altijd rekening mee. Terwijl als beide partijen het preventieve onderhoudsaspect in de ontwerpfase veel aandacht zouden geven, dan kunnen ze op de exploitatie veel geld besparen. Creative Cladding, leverancier van diverse gevelbekledingssystemen zoals Etalbond (aluminiumcomposiet) en Polycon glasvezelversterkte betonpanelen en achterconstructies, bedient de architect en opdrachtgever van nuttige tips omtrent correct onderhoud en het besparen op onderhoudskosten. Een aantal risicofactoren schuilt in de detaillering, de kwaliteit van de coating, de configuratie van de gevel en de afwerking in combinatie met klimatologische en omgevings factoren. “Zorg voor voldoende afschot in de detaillering en voorkom staand water in de gevelplaten,” raadt directeur-eigenaar Hans Dekker aan. “Als je cassetteplaten niet goed ‘ontwerpt’, kan er water in de randen blijven staan. Door een goed ontwateringssyteem in de platen aan te brengen en gecontroleerde drainage via de spouw voorkom je dit probleem. De geventileerde spouw is een standaardoplossing en voorziet hier automatisch in.”

En daarnaast de configuratie van de gevelbekleding uitgekiend detailleren. “Het is toch zonde als de liggende delen zonder afschot zijn geplaatst, zodat het vuil en vocht zich opeenhoopt en de laklaag kapot gaat. Verder is het van belang om een kopprofiel bij de waterslagen en dorpels toe te passen om het water zo snel mogelijk van de gevel te leiden.” Een ander belangrijk aspect van onderhoud is de toegankelijkheid van de gevel.Vaak blijkt die niet optimaal te zijn, omdat er in het ontwerp onvoldoende rekening mee is gehouden. Gelukkig merkt Creative Cladding bij architecten een groeiende behoefte om meer advies in te winnen bij de leverancier over onderhoud en onderhoudsbesparende maatregelen. Dekker geeft enkele nuttige tips: “Hanteer kwaliteitsrichtlijnen van de brancheorganisaties Dumebo/ DWS en VRMG, bijvoorbeeld met betrekking tot

oppervlaktebehandeling van gevelbekleding en constructieve elementen en materiaalgebruik. Daarin staat duidelijk aangegeven waarmee u rekening moet houden. Verder dient een architect in zijn ontwerp al rekening te houden met de frequentie van het gevelonderhoud en daar de fysieke toegankelijkheid op afstemmen. En last but not least: opdrachtgever, houdt rekening met onderhoud in het budget en leg dat als eis duidelijk vast naar de aannemer toe. Daar ga je van profiteren. Door te zoeken naar slimme, budgetvriendelijke oplossingen voor de hele gevel, creeer je financiele ruimte voor een hoogwaardige oppervlaktebehandeling en de juiste details. Wat de Polycon glasvezelversterkte betonpanelen betreft raadt Dekker aan om een waterafstotende laag aan te brengen om minder vuilhechtig te bewerkstelligen. Een andere mogelijkheid om fors op onderhoud te besparen is het mengen van titaniumoxide door het cement. “Als je aan de voorkant meer investeert in preventief onderhoud, dan bespaar je dat geld gegarandeerd in de gebruiksfase terug,” weet Dekker. n Hydrofobiseren beton maakt vuilafstotend (foto Creative Cladding)

Het laksysteem is een andere kritische factor. In agressieve omgevingsmilieus, bijvoorbeeld de kustzone, is een gevelbekleding meer gebaat bij een drielaags systeem terwijl landinwaarts twee lagen volstaan. “Een geborstelde, transparante coating bijvoorbeeld zou ik nooit aanraden in de kuststreek, omdat die laag binnen de kortste keren kapot gaat door de agressieve stoffen in de omgeving. Dat tast uiteindelijk de gevelbekleding aan, zowel esthethisch als technisch.” Creative Cladding kijkt bij de aanvraag voor een bepaalde gevelbekleding kritisch naar omgevingsfactoren: zoals klimaat en agressieve stoffen, en stemt daar de preventieve maatregelen voor het ontwerp van de gevelbekleding op af. “Wij denken aan de exploitatie van het systeem op de lange termijn. Je kunt beter iets meer investeren in een hoogwaardiger laksysteem dan achteraf geconfronteerd te worden met afbladderende lak of blazen in de coating. Ik raad bestekschrijvers en architecten aan rekening te houden met omgevingsfactoren die de kwaliteit van de coating kunnen aantasten.

2012 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 83 IIIIIIIIIIII


DĂŠ vakbeurs voor de bouwbranche.

Gorinchem 4, 5 en 6 september 2012 TRANSP

RT

* KL E

N

O

I

Openingstijden: 14.00 - 22.00 uur

INCLUSIEF

*

P

Noteer ook in uw agenda

LEIN

Hardenberg 9, 10 en 11 oktober 2012

Bouwcompleet Venray 6, 7 en 8 november 2012

Evenementen

HAL

HARDENBERG GORINCHEM VENRAY

Evenementenhal Hardenberg Energieweg 2 7772 TV Hardenberg T 0523 - 28 98 98 F 0523 - 28 98 00 E hardenberg@evenementenhal.nl

Evenementenhal Gorinchem Franklinweg 2 4207 HZ Gorinchem T 0183 - 68 06 80 F 0183 - 68 06 00 E gorinchem@evenementenhal.nl I www.evenementenhal.nl

Evenementenhal Venray De Voorde 30 5807 EZ Venray T 0478 - 51 97 90 F 0478 - 51 97 80 E venray@evenementenhal.nl


Tekst en Beeld: Duco

De Nieuwe Munt in Tegelen Duco Ventilation & Sun Control maakte in het project De Nieuwe Munt in Tegelen deel uit van een heus woonzorgproject. Een gezond binnenklimaat is immers essentieel voor het comfort van de bewoners. De natuurlijke ventilatieroosters DucoTop 50 ‘ZR’ en DucoTwin 120 ‘ZR’ (ventilatie én zonwering) zijn daarvoor de ultieme garantie. De Nieuwe Munt in Tegelen bestaat in totaal uit zo’n 48 koop- en 189 huurappartementen. Een groot deel van die appartementen werd bestemd als woonzorgvoorziening. Het uitgangspunt van dit project was om een levendige omgeving te creëren, waar het aangenaam wonen is voor zowel jong als oud. Daarom is de wijk verkeersluw en kreeg het de aanzien van een park. De woningen werden bovendien zo gebouwd dat de bewoners niet hoeven te verhuizen, ook als ze ouder worden.

neerd. De buitenzonwering zorgt er niet enkel voor dat de warmte binnen het gebouw afneemt, maar ook voor een drastische vermindering van de koellast. Het complete DucoTwin-gamma werd bovendien onlangs verder uitgebreid met

een ‘Cap’-uitvoering, waarbij het zonweringdoek op een uitvalarm gemonteerd werd. Voor een uitgebreid productoverzicht, kunt u terecht op onze website www.duco.eu n

Duurzaam Het spreekt voor zich dat er bij het ontwerp van deze appartementen sterk rekening gehouden werd met duurzaamheid. Dat is een garantie voor een comfortabele leefomgeving. Duco reikte met haar natuurlijke ventilatie- en zonweringoplossingen de hand voor een gezond binnenklimaat. De principes van systeem C belichamen perfect de visie van Duco: gezonde, verse lucht komt via de natuurlijke toevoerroosters in de gevel de woning binnen. Geen complexe en moeilijk te onderhouden toevoerkanalen dus, die een potentiële broeihaard vormen voor schimmels en bacteriën.

Ventilatie én zonwering In dit project werden twee natuurlijke toevoerroosters toegepast. De DucoTop 50 ‘ZR’ werd speciaal ontwikkeld voor een discrete plaatsing op het kozijn of een ‘onzichtbare’ plaatsing achter het buitenspouwblad. Dat zorgt niet alleen voor een optimaal visueel comfort, maar zorgt rechtstreeks voor verse lucht. Met de DucoTwin 120 ‘ZR’ werden ventilatie en zonwering in één en hetzelfde product gecombi-

2012 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 85 IIIIIIIIIIII


Met inbraakwerende rolluiken houd je schade en indringers buiten

Inbraakpreventie begint bij de deur Het lijkt een trend te worden: Er duiken regelmatig nieuwe vindingen op die overvallers en inbrekers moeten afschrikken een pand te beroven. Of het nu gaat om high tech inpandige camera’s of DNA-spray: het is geen preventie! Het kwaad is dan al geschied. Daarmee wordt alleen de pakkans vergroot of de indringer verjaagd. Bouwkundige beveiliging moet daarom de eerste hindernis zijn. Inbraakpreventie begint bij de deur. De meest effectieve beveiligingsinstallatie is een bouwkundige beveiliging (rolluik of rolhek) al dan niet gecombineerd met een elektronische meldinstallatie en camera’s en eventuele andere afschrikmethoden. Beveiligingsrolluiken moeten voldoen aan de eisen uit de VRKI, het instrument van de verzekeraars, dat een voorgeschreven inbraakwerendheidsklasse voor het beveiligingsrolluik of -rolhek voorschrijft en afhankelijk is van de mogelijke schadepost. Romazo beveiligingsrolluiken voldoen hieraan met hun weerstandsklassen WK2 (rolhekken) en WK3 (rolluiken). Deze rolhekken en rolluiken zijn conform de inbraakwerendheidseisen van de NEN 5096 (in de toekomst de NEN 1627) en voldoen hiermee weer aan Europese regelgeving. Verzekeraars eisen beveiligingsrolluiken met dit logo. De erkende Romazo Rolluikbedrijven zijn dÊ specialisten op het gebied van bouwkundige beveiliging en zijn de belangrijkste fabrikanten en leveranciers van beveiligingsrolluiken. Zij leveren specialistische bouwkundige beveiligingen voor winkels, civiele en utiliteitsbouw.

De leden onderscheiden zich door: - professionaliteit, kennis van bouwkundige beveiligingstechnieken; - eigen productie, eigen ontwerp- en tekenafdeling; - eigen serviceapparaat en vakbekwame monteurs; - erkende Rolluikbedrijven werken o.b.v. de Rolluiken Regeling; - leveringen met het Romazo Rolluiken garantiecertificaat; - beveiligingsrolluiken afgestemd op de beveiligingsklassen van NEN 5096 en VRKI. Zij staan u als architect, constructeur of opdrachtgever graag terzijde met hun bouwkundig advies. Zie voor meer informatie: www.romazorolluiken.nl n

2012 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 87 IIIIIIIIIIII


Op weg naar de VKG Architectuurprijs 2012 In samenwerking met ‘de Architect’ zal op 4 december in de Hermitage Amsterdam voor de achtste maal de VKG Architectuurprijs worden uitgereikt. Het is dé vakprijs voor projecten waarbij kunststof gevelelementen op een bijzondere wijze deel uitmaken van het ontwerp. Voor meer informatie en inschrijven gaat u naar www.vkgkozijn.nl/ architectuurprijs VKG Architectuurprijs In 2011 was FRANTZEN et al architecten BV met het project De Keyzer in Amsterdam de winnaar. Het bureau won met een stoer stadsblok met geprefabri¬ceerde baksteenbetonelementen en speciaal ontwikkelde Grachtengroenen kunststof kozijnen. De grote vraag is natuurlijk nu; wie wordt de opvolger? Wie bemachtigt de trofee in 2012?

VKG Renovatieprijs Renovatiecomplex 40 van KAW architecten en adviseurs ontving vorig jaar de VKG Renovatieprijs. Maar liefst 400 Amsterdamse woningen uit de jaren vijftig zijn zorgvuldig verbeterd inclusief duurzame, esthetische kunststof kozijnen. Wie heeft in 2012 de meest opvallende renovatie gerealiseerd? Kortom: wie gaat hier naar huis met de trofee?

VKG Publieksprijs Ieder jaar dingen alle ingezonden projecten mee naar de VKG Publieksprijs. Het IJburg College van LIAG architecten en bouwadviseurs was de grote winnaar in 2011. Wie kiest het publiek in 2012 tot beste project met kunststof gevelelementen? n

Over VKG: Steeds meer mensen kiezen voor kunststof kozijnen. Na de eerste plaatsingen, ruim 40 jaar geleden heeft een kwart van alle woningen in Nederland kunststof kozijnen. Niet meer dan logisch, als men bedenkt dat de techniek en het uiterlijk van kunststof kozijnen elk jaar weer verbeteren. De Vereniging Kunststof Gevelementenindustrie (VKG) is er om professionele partners en de consument informatie te verstrekken en zekerheid te bieden. Op www.vkgkozijn.nl vindt men alles dat men moet weten over kunststof kozijnen. Mocht u toch nog vragen hebben dan horen we die graag. Kiezen voor kunststof is kiezen voor kwaliteit en gemak, kortom: kunststof houdt van de toekomst. De VKG richt zich zowel op de particuliere als op de zakelijke markt.

IIIIIIIIIIII 88 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 2012


Indonesisch FSC-hout in de lift Binnenkort komen er grote hoeveelheden FSC-gecertificeerd Indonesisch hardhout beschikbaar. De concessies waaruit dit hout komt, zijn deelnemers van The Borneo Initiative en hebben met behulp van dit programma het FSC-certificaat verkregen of zijn hiervoor in het traject. Dankzij The Borneo Initiative zal er de komende tijd 230.000 m3 extra FSCgecertificeerd Indonesisch hardhout beschikbaar komen, waaronder FSC-gecertificeerd Meranti en Bangkirai. Het stimuleren van nieuwe handelsrelaties is een vast onderdeel van The Borneo Initiative. Daarom is in juni de Jakarta FSC Business Encounter georganiseerd waar Indonesische producenten en inkopers van over de hele wereld elkaar hebben ontmoet. Daarnaast is onlangs een groep Nederlandse houtondernemers samen met The Borneo Initiative en FSC Nederland afgereisd naar de Indonesische provincie Papua.

1,5 miljoen hectare Indonesisch FSC-bos The Borneo Initiative is sinds 2008 actief met het stimuleren van FSC-certificering van bossen in Indonesië door subsidies te verstrekken die een deel van de specifieke FSC-eisen ten aanzien van FSC-certificering dekken. Tot nu toe hebben in totaal 26 bosbeheerders zich bij het programma aangesloten, goed voor 2,8 miljoen hectare bos. Drie bedrijven hebben inmiddels het FSCcertificaat ontvangen (430.000 hectare). In totaal is op dit moment ongeveer 1,5 miljoen hectare Indonesisch bos FSC-gecertificeerd.

Grootste reserves natuurlijk bos

Nederland). Hiervan ligt rond de 7 miljoen hectare op Kalimantan, en respectievelijk 5,5 miljoen in Papua en 4 miljoen in West-Papua,” vertelt Wim Ellenbroek, programmadirecteur The Borneo Initiative. Bert van Veldhuizen was namens FSC Nederland aanwezig. “Het was ongelofelijk mooi om te zien hoeveel ongerept bos er nog op het eiland is te vinden, maar tegelijkertijd ook triest om te horen dat er vergevorderde plannen liggen voor grootschalige plantage-landbouw. Desalniettemin liggen er ook enorme kansen door verscherpte regelgeving vanuit de Indonesische regering die steeds meer richting FSC-certificering schuift in haar wetgeving rond bosbeheer.”

op Papua. Deze zijn gericht op duurzaam landgebruik, maar ook op het stimuleren van een lokale verwerkings-industrie. Beiden landen stellen financiële steun ter beschikking voor verdere FSC-certificering van bosbeheer indien dit ook leidt tot hogere lokale werkgelegenheid in zowel bosbeheer als verwerking. Dit bezoek heeft tot duidelijke aanbevelingen geleid hoe The Borneo Initiative bij kan dragen aan verduurzaming van het bosbeheer, hoe de lokale bevolking hier meer bij betrokken kan worden en hoe de lokale industrie geholpen kan worden met het verbeteren van haar export-potentiëel ,” vertelt Ellenbroek. Meer informatie over The Borneo Initiative: www.theborneoinitiative.org n Liesbeth Gort (35) is per 3 juli j.l. aangesteld als directeur FSC Nederland Ben Romijn (54) is per 1 juli j.l. aangesteld als Manager FSC Netwerk

‘Papua Initiative’ “Ondanks de grote hoeveelheid productiebos is Papua min of meer onbekend terrein voor de Nederlandse handel. Dit komt doordat Papua weinig eigen industrie bezit en omdat het meeste hout uit Papua verhandeld wordt via de industrieën op Java (Surabaya met name). Om hier verandering in te brengen steunen zowel de Nederlandse als de Britse overheid ontwikkelingsprogramma’s

Dat de aanpak van The Borneo Initiative werkt mag, gezien het groeiende areaal FSC-bos en de toename in beschikbaarheid van Indonesisch FSChout, wel geconcludeerd worden. Er is echter nog een wereld te winnen. The Borneo Initiative blijft dan ook op zoek naar mogelijkheden om dit tegen te gaan door waarde voor het bos te creëren via

FSC-certificering. Onlangs heeft The Borneo Initiative samen met FSC Nederland en een groep Nederlandse houtondernemers enkele bosbouw- en houtverwerkende ondernemingen in de Indonesische provincie Papua bezocht. “De provincies Papua en West-Papua bevatten, samen met Kalimantan, de grootste reserves natuurlijk bos in Indonesië. De Indonesische overheid heeft in totaal 22,5 miljoen hectare natuurlijk bos in concessie uitgegeven (ruim 5,5 maal het oppervlak van

2012 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 89 IIIIIIIIIIII


Brandveiligheid van houten gevelelementen aangetoond! Onlangs heeft de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT) een oriënterend onderzoek gedaan naar de brandwerendheid van houten gevelelementen. De uitslagen van het onderzoek tonen aan dat geveltimmerwerk, gefabriceerd conform standaard KVT-detaillering, een prestatie brandwerendheid behaalt van meer dan 30 minuten! Geconcludeerd kan worden dat het houten product niet alleen van kwalitatief hoogstaand niveau is, maar dat het ook voldoet aan de gewenste veiligheidsprestaties. Tot nu toe was niet veel bekend over de prestaties in het kader van brandwerendheid van het geveltimmerwerk (kozijnen en ramen), met uitzondering van de buitendeurconstructies. De verantwoordelijke werkgroep binnen de NBvT besloot, voorafgaand aan het ontwerpen van een ‘brandwerend’ kozijn, eerst onderzoek te doen naar de brandwerendheid van beschikbare kozijnen met standaard KVT-detailleringen.

IIIIIIIIIIII 90 I profiel vaktijdschrift nr. 3 I 2012

Getest werden een naar buiten draaiend raam in combinatie met een vastglasvlak (buitenbeglazing) en een draaivalraam in combinatie met een vast glasvlak (binnenbeglazing). Uiteraard waren deze testelementen voorzien van 30 minuten brandwerend isolatieglas en brandvertragende kaders. De glaslatten van de elementen waren op verzoek van de glasleverancier geschroefd. De brandwerendheid werd van binnen naar buiten getest.

Diverse instanties, waaronder de brandweer, dwingen momenteel op basis van aannames af, dat aangepaste constructies moeten worden ontworpen om te kunnen voldoen aan de vereiste prestaties van het houten gevelelement in het kader van brandwerendheid. Bij het aanpassen van de constructie van het kozijn moet bijvoorbeeld worden gedacht aan het vergroten van de sponning van 17 naar 25 mm. Nu blijkt dus, dat met de huidige standaard KVT-detailleringen (met 17 mm sponningen) al kan worden voldaan aan de prestatie-eis 30 minuten brandwerendheid. De resultaten van het oriënterend onderzoek zijn door de werkgroep geëvalueerd om voldoende overwaarde in het resultaat te hebben voor de uitbreiding van de toepassing. Met Efectis Nederland BV, centrum voor brandveiligheid in Nederland, is inmiddels een afspraak gemaakt voor het inplannen van een officiële test. De NBvT verwacht, op basis van de onderzoeksresultaten, de officiële test ook positief af te sluiten. n

Over de NBvT De NBvT is een brancheorganisatie die de kwalitatieve top van Nederlandse timmerfabrikanten vertegenwoordigt. Door te kiezen voor een timmerfabriek die is aangesloten bij de NBvT kiest u vanzelf voor kwaliteit. De NBvT is meer dan alleen een brancheorganisatie voor aangesloten leden; het is ook een kenniscentrum voor marktpartijen. Architecten, een Vereniging Van Eigenaren, een opdrachtgever maar ook andere marktpartijen kunnen bij het kenniscentrum NBvT terecht voor gespecialiseerd advies over kozijnen, trappen, buitendeuren, binnendeuren en daken.


wdw voorblad


wdw


wdw


wdw


wdw


wdw


wdw


wdw


wdw


wdw


wdw


stabiele factor in roerige tijden

BUVA biedt een compleet productengamma, uitgekiende dienstverlening en adequate advisering. Innovatief en praktisch. Met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en comfort. Klaar voor de toekomst.

0180 - 697500 | buva.nl

Hang- en sluitwerk | Woonhuisventilatie | Hardglas ramen | Aluminium- en glasvezel versterkte profielen


GEZE Benelux B.V. | Steenoven 36 | 5626 DK Eindhoven | www.gezebenelux.com

MOOI OPEN

GEZE deursluiters Ontdek GEZE. GEZE staat voor innovatieve raam en deurtechniek. GEZE is sinds 1863 een internationale gerenommeerde specialist op het gebied van bouwbeslag en automatische deursystemen, zoals het unieke en brede assortiment deursluitsystemen. Deze bijzondere lijn kenmerkt zich door design, uniformiteit en hoge kwaliteit. In combinatie met de eenvoudige montage, duurzaamheid en hoge betrouwbaarheid voldoen deze systemen optimaal aan alle esthetische en functionele eisen binnen de bouwwereld. Onze ideeĂŤn zijn uw oplossingen. Sta open voor kwaliteit, denk GEZE!

Deursluiters & beslag | Automatische deursystemen | RWA raam-en ventilatietechniek Vluchtwegcontrole | Glas design

BEWEGUNG MIT SYSTEM


#probin_nl

Sterke landelijke groothandel voor bouw en industrie Specialist in hang- en sluitwerk en toegangscontrolesystemen Projectgewijs leveren is voor ons heel normaal Ruim 25.000 artikelen op voorraad Uitsluitend A-merken

NIEUW

probin Zutphen

NIEUW

probin Soest

NIEUW

probin Amersfoort

probin probin probin probin probin probin probin probin probin

Aalsmeer Alphen a/d Rijn Amersfoort Borne Dedemsvaart Telder Dronten Edese IJzerwaren Telder Emmeloord Goor

probin probin probin probin probin probin probin probin

Heemstede Kaatsheuvel Soest Telder Kampen Telder Lelystad Papendrecht Roelofarendsveen Zutphen

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN ALLE ADRESSEN OP WWW.PROBIN.COM LEVERING IN HEEL NEDERLAND.

probin nederland

Profiel 03 2012  

vaktijdschrift over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | glas

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you