Page 1

NEDERLANDSE NOTARISAGENDA Voor het notariaat, over goede doelen

SCAN WITH


NEDERLANDSE NOTARISAGENDA Voor het notariaat, over goede doelen

Al 27 jaar krijgen alle notarissen en kandidaat-notarissen aangesloten bij de ‘Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie’ een exemplaar van de NEDERLANDSE NOTARISAGENDA aangeboden. Na bijna drie decennia met jaarlijks een aantal verbeteringen is het nu tijd voor een grondige make-over. ‘NEDERLANDSE NOTARISAGENDA NU OOK VOOR BEDRIJVEN EN PRIVÉPERSONEN’ Allereerst is deze ‘bureauagenda over nalaten en schenken aan goede doelen’ voortaan niet meer alleen voor het notariaat beschikbaar maar ook voor bedrijven en privépersonen die kleine of grote schenkingen willen doen. ‘REDACTIONELE PRESENTATIES IN VIJF CATEGORIEËN’ Inhoudelijk wordt de agenda behoorlijk gewijzigd. Het eerste deel van deze NEDERLANDSE NOTARISAGENDA bevat voortaan een uitgebreid informatief en praktisch overzicht van de goede doelenorganisaties in vijf categorieën: ‘Gezondheid, Internationale hulp, Natuur & milieu, Welzijn & cultuur’ en Onderwijs & onderzoek. Door middel van een redactionele presentatie vertellen de organisaties over hun doelstellingen, achtergronden en actuele projecten.

‘LAYAR INTERACTIEVE PRINT SLAAT EEN BRUG TUSSEN PRINT EN DE DIGITALE WERELD’ Aan de presentaties en advertenties in de Nederlandse Notarisagenda kunt u als organisatie een unieke nieuwe tool toevoegen: Interactieve print met Layar. Publicaties worden niet alleen maar gelezen, maar uw bedrijf en product worden ‘beleefd’! Het enige dat de lezer nodig heeft, is een smartphone of tablet met de Layar app. ‘HET FRAAIE, HANDZAME EN VOORAL PRAKTISCHE CALENDARIUM’ Het tweede deel van de agenda bevat het fraaie, handzame en vooral praktische calendarium voor dagelijks gebruik dat geheel opgefrist is. Het gebruiksgemak van dit calendarium blijkt wel uit de enthousiaste reacties en vele extra bestellingen die we jaarlijks uit de trouwe gebruikersgroep ontvangen.


GOEDE DOELEN MOETEN NIET ALLEEN IN BEELD KOMEN MAAR OOK IN BEELD BLIJVEN Promotie is alles. Goede doelen moeten niet alleen in beeld komen maar ook in beeld blijven. Om dat te bereiken hebben we een dijk van een campagne samengesteld: De deelnemende organisaties met een calendariumbedrukking krijgen dagelijks ‘extra aandacht in hun collecteweek’. EEN GOEDE POSITIE EN 10% KORTING! Trouwe relaties die in de vorige edities adverteerden, willen we in de gelegenheid stellen om in deze geheel vernieuwde editie alvast een voorkeursplaats te reserveren. Niet alleen voor 2015 maar voor de komende drie uitgaven, zoals veel vaste adverteerders. U bent dan verzekerd van een goede positie en 10% korting! Uiteraard blijft het ook gewoon mogelijk om voor één jaar deel te nemen.

Nederlandse Notarisagenda: ‘Hét dagelijkse naslagwerk over nalaten, schenken & goede doelen voor notarissen, bedrijven en privépersonen’.

Joanie Roost, Projectmanager Nederlandse Notaris Agenda

Geloof in uitvoering

Actief voor blinden, slechtzienden en oogaandoeningen

Wetenschappelijk onderzoek Het voorkomen van oogaandoeningen is de enige manierom iets te doen aan de toename van slechtziendheid en blindheid. We financieren zeer concrete onderzoeken.

Voorllchting De behoefte aan een luisterend oor is groot, net als de behoefte aan een centrale vraagbaak. Het Oogfonds financiert dan ook de Ooglijn. Daarnaast maken we voorlichting mogelijk, ondermeer door samenwerking met ziekenhuizen. Het Oogfonds organiseert de jaarlijkse ZieZobeurs, die gratis toegankelijk is en geheel door de standhouders wordt betaald. Belangenbehartiging Samen met anderen zorgen ervoorwe dot wet- en regelgeving visueel beperkten met in de weg zit,

❱ kenmerken Statutaire naam Stichting Oogfonds Nederland

Kamer van Koophandel nr 40531501

Zetel van vestiging Utrecht

Opgericht 1948

VFI-lid ANBI-beschikking Beschermvrouwe Prinses Beatrix

Voorzitter jhr. mr. J.F. Th. van Valkenburg

Directeur drs. I.A.M. Kolkhuis Tanke-Prinsenberg

Adres Belangrijkste aandachtsgebied slechtziendheid, blindheid en oogaandoeningen:

Catharijnesingel 40, 3511 GC Utrecht

Telefoon

Wetenschappelijk onderzoek, preventie, belangenbehartiging en toegankelijkheid.

030 - 254 57 11

Actief in Nederland Belangrijkste resultaten afgelopen jaar zo vroeg mogelijk ontdekken van maculade gene-

Fax

ratie en gloucoom: nieuwR technologie beschikmaar maken voor visueel beperkten (zoals

030 - 251 82 80

Email

de intelligente geleidestok)

kiezen voor liefde, vrede en gerechtigheid. Dat geloof wil Kerk in Actie delen met anderen. Zowel verweg als dicht bij huis. Kerk in Actie kan haar werk alleen doen dankzij de lokale kerken en donateurs in Nederland. ZiJ maken het Kerk in Actie mogelijk om over de hele wereld christelijke kerken en lokale organisaties te steunen met gerichte en concrete projecten.

Statutaire naam Kerk in Actie

Kamer van Koophandel nr 30258482

Zetel van vestiging Utrecht

Opgericht 1994

VFI-lid ANBI-beschikking Internationaal netwerk Wereldraad van Kerken, ACT Alliance

Voorzitter H. Feenstra

Adres Postbus 456, 3500 AL Utrecht

Telefoon 030 - 880 14 56

Belangrijkste aandachtsgebied Kerk in Actie steunt 800 projecten gericht op armoedebestrijding noudhulp en zending; we werken samen met kerken aan devoortgang van het

Email

Evangelie en het bestrijden van onrecht door solidariteit

servicedesk@kerkinactie.nl

Actief in wereldwijd

Internet

Belangrijkste resultaten afgelopen jaar wederopbouwen noodhulp in door rampen getrof-

www.kerkinactie.nl

fen gebieden, zouls Haili en Pakiston; ondersteuning van vrouwen en kinderen in de knel;

Bank

info@oogfonds.nl

Internet

en buitenland, en geeft hen financiële steun: Wij willen werken aan het versterken van

www.oogfonds.nl

draagvlaken eigenaarschap; onze stem laten horen tegen onrechten directe diaconale en

ledereen verdient een morgen

tijdige opsporing intensiveren; samenwerkintusseNederlandse blinden- en slechtziendenBesteed aan doelstelling 2010 1.091.422,-

IBAN NL89ABNA0457 457 457

projecten op het gebied van armoedebestrijding en gezondheidszorg

Plannen concrete projecten voor het voorkomen van vermijclbare blind- en slechtziendheid in Nederland, onder meer met vision2020 (WHO); publieksvoorlichting over vroeg-

Bank

organisaties stimuleren.

IBAN: NL21 INGB 0000 0039 10

Draagvlak en grootte 60.000 donateurs,tientallen vrijwilligersen 11 vaste medewerkers; in 2012 zal onze slagkracht verdubbelen door de overname van een collegastichting.

2

kenmerken

Kerk in Actie helpt en deelt haar inspiratie. Kerk in Actie biedt directe hulp in noodsituaties, maardraagtookstructureel bij aan projecten voor volwassenen en kinderen in moeilijke omstandigheden. Hulp moet mensen helpen op eigen benentestaan. Niet voor even, maar voor altijd. Kerk in Actie gelooftdat God mensen in beweging zet, datde Bijbel mensen insplreert om te

Plannen Kerk in Actie onderhoudt relaties met kerken en lokale orgdnisaties in binnen-

missionnire hulp en steunverlening blijven bieden Besteed aandoelstelling 2010 37.727.000,-

kenmerken

Draagvlaken grootte 2,1 miljoen protestanten, 1800 kerken, 43.000 donateurs, 20.000 vriiwilligers en 44 fte vaste medewerkers

KWF Kankerbestrijding strijdt al zestig jaar voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. Dat doen we niet alleen, maar samen met patiënten, artsen, wetenschappers, donateurs, bedrijven, collectanten en heel veel andere vrijwilligers.

Nederlandse Notarisagenda 2015

Toegankelijkheid leder mens wil graag alles zelf kunnen doen. Ook visueel beperkten willen zelf bankzaken kunnen regelen, een boek lezen, boodschappen doen, internetten. Op het gebied van de toegankelijkheid hebben we al veel berelkt, maar moet er ook nog heel veel worden gedaan.

Meer dan 350.000 Nederlanders zijn blind of ernstig slechtziend. Dit aantal groeit snel. Oogfonds wil deze groei afremmen en de leefkwaliteitvan blinden, slechtzienden en mensen met een oogaandoenining verbeteren.Zij moeten net zo (vol)waardig kunnen meedoen in de samenleving als ieder ander.

leder mens heeft recht op een menswaardig bestaan. Daarwerkt Kerk in Actie aan. Omdat het onze roeping is om te werken aan een wereld die voor iedereen leefbaar is. Goed doen, recht doen en vrede brengen.

Statutaire naam Stichting Koningin Wilhelmina Fonds

Nederlandse Notarisagenda 2015 Kankerbestrijding 3 voor de Nederlandse

Kamer van Koophandel nr 41197125

Ruim een op de drie mensen in Nederland krijgt ooit kanker. Kanker raakt ons dus allemaal. Wetenschappelijk onderzoek is hoop. Daarom stimuleren wij onderzoek naar kanker en zorgen wij ervoor dat onderzoeksresultaten zo snel mogelijk ter beschikking worden gesteld aan zo veel mogelijk mensen. Wetenschappelijk kankeronderzoek Tachtig procent van ons budget investeren we in Wetenschappelijk kankeronderzoek. Zo kunnen honderden wetenschappers onderzoek blijven doen naar onder andere het ontstaan van kanker, betere opsporingsmogelijkheden, behandelingen met minder bijwerkingen en betere begeleiding van kankerpatienten.

Voorlichting over kanker Twintig procent van ons budget investeren we In preventie en patientenondersteuning. Via onze website, campagnes, brochures en de KWF Kanker Infolijn geven we voorlichthg over kanker. We moedigen een gezonde leefstijl aan, want gezond leven helpt het risicoop kanker te verkleinen. We vragen aandacht voor vroegeontdekking: want hoe eerder kanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op genezing. Begeleiding van kankerpatiënten KWF Kankerbestrijding maaktzich sterkvoor kankerpatienten. We werken samen met de Nederlandse Federatle van Kankerpatiënten-organisaties (NFK) en ondersteunen de 25 aangesloten patiënten-verenigingen. We blijven aandach

vragen voor kankerpatienten, kanker en kankerbestrijding.

Zetel van vestiging Amsterdam

Opgericht Onze strijd helpt Bij onze oprichting in 1949 was slechts 25 procent van de kankerpatiënten vijf jaar na de diagnose nog in leven. Dat is nu gestegen tot gemiddeld 59 procent, afhankelijk van het soort kanker en het stadium bij ontdekking. Kanker betekent dus lang niet meer altijd het einde. Toch is uw gift hard nodig. In 2007 kregen 87.000 mensen de diagnose kanker, in 2020 stijgt dit aantal naar 123.000. Wetenschappelijk onderzoek is de enige mogelijkheid om de vooruitzichten voor kankerpatienten structureel te verbeteren. En om kennis te verkrijgen die nodig is om het risico op kanker tebeperken.

in 1949 door Koningin Wilhelmina

VFI-lid ANBI-beschikking Beschermvrouwe Prinses Beatrix

Internationaal netwerk Acciociation of European Cancer Legues (ECL), European School of Oncology, European Organisation for Treatment of Cancer (EORTC), International Union Against Cancer (UICC)

Voorzitter

meer bent? In het erfenisdossier kunt u dat vastleggen. Noteer precies wie uw oldtimer, huisdieren, verzameling, sieraden

dr. Harm Bruin Slot

of andere bezittingen krijgt. Dat is duidelijk voor uw nabestaanden en een hele geruststelling

drs. M. Rudolphie

voor uzelf.

Postbus 75508, 1070 AM Amsterdam Hoe kunt u KWF Kankerbestrijding helpen? Al het kankeronderzoek dat via KWF Kankerbestrijding wordt gefinancierd, wordt mogelijk gemaakt door uw giften. Wij bundelen alle individuele wensen om lets te doen tegen kanker tot een machtige vuist. Een heel bijzondere manier om het kankeronderzoek in Nederland te steunen. Is KWF Kankerbestrijding op te nemen in uw testament.

Telefoon

Nalatenschappen zijn voor KWF Kankerbestrijding van onschatbare waarde. Soms lijkt een nalatenschap een druppel op een gloeiende plaat, maar als je bedenkt dat al die druppels ongeveer een derde van onze inkomsten vormen, dan leveren zij een enorme bijdrage aan de continuiteit van kankeronderzoek. Natuurlijk zijn er nog heel veel andere manieren om ons te steunen. Kijk daarvoorop onzewebsite www.kwfkankerbestrijding.nl

www.kwfkankerbestrijding.nl

Nederlandse Notarisagenda 2015

U bent natuurlijk zuinig op uw spullen. Maar wat gebeurt ermee als u er niet

Directeur Adres

4

Wie verzorgt uw grote liefde als u er niet meer bent? U bent natuurlijk zuinig op uw spullen. Maar wat gebeurt ermee als u er niet meer bent? In het erfenisdossier kunt u dit vastleggen. Noteer precies wie uw oldtimer, huisdieren, verzameling, sieraden of andere bezittingen krijgt. Dat is duidelijk voor uw nabestaanden en een hele geruststelling voor uzelf.

Wie verzorgt uw grote liefde als u er niet meer bent?

020 - 570 05 00

Fax 020 - 675 03 02

Email info@kwfkankerbestrijding.nl

Internet Bank IBAN NL23 RABO 0333 7779 99

Bestel nu vrijblijvend het gratis erfenisdossier. Bel 0800-23

53 500

Een service van

of vraag het erfenisdossier aan op

Belangrijkste aandachtsgebied wetenschappelijk www.kwf-erfenisdossier.nl

kankeronderzoek, onderwijs en oplei-

ding van kankerexperts, voorlichting, begeleiding van kankerpatiënten. Actief in Nederland Belangrijkste resultaten afgelopen jaar een stijgende lijn in overlevingskansen Plannen om de in de beleidsvisie 2011-2014 van KWF Kankerbestrijding vastgelegde

422.297-03 Adv Oldtimer 185x280.indd 1

10-05-11 09:40

doelen te kunnen halen, moeten jaarlijkse inkomsten stijgen tot bruto 148 miljoen in 2014 Besteed aan doelstelling 2010 106.619.000,Draagvlak en grootte ruim 750.000 donateurs, 120.000 vrijwilligers en 140 vaste medewerkers

Nederlandse Notarisagenda 2015

5

voorbeeld van een spreadpagina presentatie


NEDERLANDSE NOTARISAGENDA Voor het notariaat, over goede doelen PRIJZEN:

LAYAR:

Presentaties: 2/1 pagina full colour 1/1 pagina full colour 1/2 pagina full colour

€ 1.950,€ 1.450,€ 790,-

Aan de ‘NEDERLANDSE NOTARISAGENDA’ voegen we een unieke nieuwe tool toe: Interactieve print. Publicaties worden niet alleen maar gelezen, maar uw bedrijf en product worden beleefd! Het enige dat de lezer nodig heeft, is een smartphone of tablet met de Layar app. ‘U slaat de brug tussen print en de digitale wereld’

Advertenties: 1/1 pagina full colour 1/2 pagina full colour

€ 1.450,€ 790,-

Calendariumbedrukking 52 pagina’s Calendariumbedrukking 26 pagina’s

€ 3.250,€ 1.750,-

Balkbedrukking calendarium 52 x Balkbedrukking lijst van instellingen: Bladwijzer (incl. lint, ex. Druk)

€ 2.750,€ 2.250,€ 3.400,-

TECHNISCHE GEGEVENS: Bladspiegel 210 x 297 mm. Zetspiegel 185 x 270 mm. (1/1 pagina) 185 x 130 mm. (1/2 pagina)

Aanleveren digitaal materiaal InDesign, HR PDF, EPS, TIFF en JPEG, inclusief (kleuren)proef Foto’s aanleveren op 300 dpi (ware grootte) Digitaal aanleveren via https://louwersuitgevers@wetransfer.com, onder vermelding van naam en uitgave.

OMSCHRIJVING: Formaat 210 x 297 mm. Uitvoering Luxe, harde omslag. Verschijning November 2014. Inhoud * Redactionele presentaties in vijf categorieën * Calendarium * lijst van instellingen, stichtingen en verenigingen * Kamers van Koophandel en Fabrieken * Organisaties en diensten voor het notariaat

Layar is een gratis app voor de smartphone en tablet, die het papier van ‘NEDERLANDSE NOTARISAGENDA’’ tot leven brengt. Met behulp van Layar worden advertenties en redactionele content interactief gemaakt. U slaat de brug tussen print en de digitale wereld en kunt het bereik onder uw doelgroep vergroten, de mogelijkheden zijn eindeloos. De lezer scant met zijn smartphone een pagina, waarna de Layarapp de clickable elementen toevoegt op de de pagina. Elementen die Layar kan toevoegen zijn:. video’s, foto’s met tekst, buttons met e-mailadressen en telefoonnummers, social media sharebuttons, etc. Pakket A €795,00: - Bedrijfs- of productvideo - 250 woorden tekst en een fotocarrousel met max. 8 foto’s - Bedrijfslogo met directe link naar uw website - Button voor direct telefonisch contact - Button voor email verzending Prijzen zijn exclusief BTW Pakket B €595,00: - 250 woorden tekst en een fotocarrousel met max. 8 foto’s. - Bedrijfslogo met directe link naar uw website - Button voor direct telefonisch contact - Button voor email verzending Prijzen zijn exclusief BTW

Bijzonderheden: De Nederlandse Notarisagenda wordt in controlled circulation gratis aangeboden worden aan alle notarissen en notariskantoren in geheel Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius Sint Maarten en Saba. Of bestellen via www.notaris-online.nl.

UITGEVER

Schatbeurderlaan 6 Postbus 249, 6000 AE Weert telefoon +31 (0)495 450095 fax +31 (0)495 521335 info@louwersuitgevers.nl www.louwersuitgevers.nl


januari week 01

5

donderdag

6

vrijdag

7

zaterdag h.k.h prinses Ariane z.h. prins Floris

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

Postbus 999 3700 AZ Zeist Tel. (030) 693 50 50

www.steunbartimeus.nl

www.msresearch.nl – Voorschoten

www.missieburo.nl

8

Zondag Palmzondag


januari week 02

8

maandag

9

dinsdag

10

Vastenavond (r.-k.)

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Postbus 999 3700 AZ Zeist Tel. (030) 693 50 50

www.steunbartimeus.nl

www.msresearch.nl – Voorschoten

woensdag


januari week 02

11

donderdag

12

vrijdag

13

zaterdag

h.k.h prinses Ariane z.h. prins Floris

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

Postbus 999 3700 AZ Zeist Tel. (030) 693 50 50

www.steunbartimeus.nl

www.msresearch.nl – Voorschoten

www.missieburo.nl

14 Palmzondag

Zondag


januari week 03

15

maandag

16

dinsdag

17

Vastenavond (r.-k.)

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Postbus 999 3700 AZ Zeist Tel. (030) 693 50 50

www.steunbartimeus.nl

www.msresearch.nl – Voorschoten

woensdag


Geloof in uitvoering leder mens heeft recht op een menswaardig bestaan. Daarwerkt Kerk in Actie aan. Omdat het onze roeping is om te werken aan een wereld die voor iedereen leefbaar is. Goed doen, recht doen en vrede brengen.

â?ą

kenmerken

Kerk in Actie helpt en deelt haar inspiratie. Kerk in Actie biedt directe hulp in noodsituaties, maardraagtookstructureel bij aan projecten voor volwassenen en kinderen in moeilijke omstandigheden. Hulp moet mensen helpen op eigen benentestaan. Niet voor even, maar voor altijd. Kerk in Actie gelooftdat God mensen in beweging zet, datde Bijbel mensen insplreert om te

kiezen voor liefde, vrede en gerechtigheid. Dat geloof wil Kerk in Actie delen met anderen. Zowel verweg als dicht bij huis. Kerk in Actie kan haar werk alleen doen dankzij de lokale kerken en donateurs in Nederland. ZiJ maken het Kerk in Actie mogelijk om over de hele wereld christelijke kerken en lokale organisaties te steunen met gerichte en concrete projecten.

Statutaire naam Kerk in Actie

Kamer van Koophandel nr 30258482

Zetel van vestiging Utrecht

Opgericht 1994

VFI-lid ANBI-beschikking Internationaal netwerk Wereldraad van Kerken, ACT Alliance

Voorzitter H. Feenstra

Adres Postbus 456, 3500 AL Utrecht

Telefoon

Belangrijkste aandachtsgebied Kerk in Actie steunt 800 projecten gericht op armoede-

030 - 880 14 56

bestrijding noudhulp en zending; we werken samen met kerken aan devoortgang van het

Email

Evangelie en het bestrijden van onrecht door solidariteit

servicedesk@kerkinactie.nl

Actief in wereldwijd

Internet

Belangrijkste resultaten afgelopen jaar wederopbouwen noodhulp in door rampen getrof-

www.kerkinactie.nl

fen gebieden, zouls Haili en Pakiston; ondersteuning van vrouwen en kinderen in de knel;

Bank

projecten op het gebied van armoedebestrijding en gezondheidszorg

IBAN NL89ABNA0457 457 457

Plannen Kerk in Actie onderhoudt relaties met kerken en lokale orgdnisaties in binnenen buitenland, en geeft hen financiĂŤle steun: Wij willen werken aan het versterken van draagvlaken eigenaarschap; onze stem laten horen tegen onrechten directe diaconale en missionnire hulp en steunverlening blijven bieden Besteed aandoelstelling 2010 37.727.000,Draagvlaken grootte 2,1 miljoen protestanten, 1800 kerken, 43.000 donateurs, 20.000 vriiwilligers en 44 fte vaste medewerkers

Nederlandse Notarisagenda 2015

1


ledereen verdient een morgen KWF Kankerbestrijding strijdt al zestig jaar voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. Dat doen we niet alleen, maar samen met patiënten, artsen, wetenschappers, donateurs, bedrijven, collectanten en heel veel andere vrijwilligers. Ruim een op de drie mensen in Nederland krijgt ooit kanker. Kanker raakt ons dus allemaal. Wetenschappelijk onderzoek is hoop. Daarom stimuleren wij onderzoek naar kanker en zorgen wij ervoor dat onderzoeksresultaten zo snel mogelijk ter beschikking worden gesteld aan zo veel mogelijk mensen. Wetenschappelijk kankeronderzoek Tachtig procent van ons budget investeren we in Wetenschappelijk kankeronderzoek. Zo kunnen honderden wetenschappers onderzoek blijven doen naar onder andere het ontstaan van kanker, betere opsporingsmogelijkheden, behandelingen met minder bijwerkingen en betere begeleiding van kankerpatienten.

Voorlichting over kanker Twintig procent van ons budget investeren we In preventie en patientenondersteuning. Via onze website, campagnes, brochures en de KWF Kanker Infolijn geven we voorlichthg over kanker. We moedigen een gezonde leefstijl aan, want gezond leven helpt het risicoop kanker te verkleinen. We vragen aandacht voor vroegeontdekking: want hoe eerder kanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op genezing. Begeleiding van kankerpatiënten KWF Kankerbestrijding maaktzich sterkvoor kankerpatienten. We werken samen met de Nederlandse Federatle van Kankerpatiënten-organisaties (NFK) en ondersteunen de 25 aangesloten patiënten-verenigingen. We blijven aandach

Hoe kunt u KWF Kankerbestrijding helpen? Al het kankeronderzoek dat via KWF Kankerbestrijding wordt gefinancierd, wordt mogelijk gemaakt door uw giften. Wij bundelen alle individuele wensen om lets te doen tegen kanker tot een machtige vuist. Een heel bijzondere manier om het kankeronderzoek in Nederland te steunen. Is KWF Kankerbestrijding op te nemen in uw testament. Nalatenschappen zijn voor KWF Kankerbestrijding van onschatbare waarde. Soms lijkt een nalatenschap een druppel op een gloeiende plaat, maar als je bedenkt dat al die druppels ongeveer een derde van onze inkomsten vormen, dan leveren zij een enorme bijdrage aan de continuiteit van kankeronderzoek. Natuurlijk zijn er nog heel veel andere manieren om ons te steunen. Kijk daarvoorop onzewebsite www.kwfkankerbestrijding.nl

2

Nederlandse Notarisagenda 2015

vragen voor kankerpatienten, kanker en kankerbestrijding. Onze strijd helpt Bij onze oprichting in 1949 was slechts 25 procent van de kankerpatiënten vijf jaar na de diagnose nog in leven. Dat is nu gestegen tot gemiddeld 59 procent, afhankelijk van het soort kanker en het stadium bij ontdekking. Kanker betekent dus lang niet meer altijd het einde. Toch is uw gift hard nodig. In 2007 kregen 87.000 mensen de diagnose kanker, in 2020 stijgt dit aantal naar 123.000. Wetenschappelijk onderzoek is de enige mogelijkheid om de vooruitzichten voor kankerpatienten structureel te verbeteren. En om kennis te verkrijgen die nodig is om het risico op kanker tebeperken.


â?ą

kenmerken Statutaire naam

Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding

Kamer van Koophandel nr 41197125

Zetel van vestiging Amsterdam

Opgericht in 1949 door Koningin Wilhelmina

VFI-lid ANBI-beschikking Beschermvrouwe Prinses Beatrix

Internationaal netwerk Acciociation of European Cancer Legues (ECL), European School of Oncology, European Organisation for Treatment of Cancer (EORTC), International Union Against Cancer (UICC)

Voorzitter

Wie verzorgt uw grote liefde als u er niet meer bent? U bent natuurlijk zuinig op uw spullen. Maar wat gebeurt ermee als u er niet meer bent? In het erfenisdossier kunt u dit vastleggen. Noteer precies wie uw oldtimer, huisdieren, verzameling, sieraden of andere bezittingen krijgt. Dat is duidelijk voor uw nabestaanden en een hele geruststelling voor uzelf.

Wie verzorgt uw grote liefde als u er niet meer bent? U bent natuurlijk zuinig op uw spullen. Maar wat gebeurt ermee als u er niet meer bent? In het erfenisdossier kunt u dat vastleggen. Noteer precies wie uw oldtimer, huisdieren, verzameling, sieraden

dr. Harm Bruin Slot

of andere bezittingen krijgt. Dat is duidelijk

Directeur

voor uw nabestaanden en een hele geruststelling

drs. M. Rudolphie

voor uzelf.

Adres Postbus 75508, 1070 AM Amsterdam

Bestel nu vrijblijvend het gratis erfenisdossier.

Telefoon 020 - 570 05 00

Fax 020 - 675 03 02

Email info@kwfkankerbestrijding.nl

Internet www.kwfkankerbestrijding.nl

Bank IBAN NL23 RABO 0333 7779 99

Bel 0800-23

53 500

Een service van

of vraag het erfenisdossier aan op

Belangrijkste aandachtsgebied wetenschappelijk www.kwf-erfenisdossier.nl

kankeronderzoek, onderwijs en oplei-

ding van kankerexperts, voorlichting, begeleiding van kankerpatiĂŤnten. Actief in Nederland Belangrijkste resultaten afgelopen jaar een stijgende lijn in overlevingskansen Plannen om de in de beleidsvisie 2011-2014 van KWF Kankerbestrijding vastgelegde

422.297-03 Adv Oldtimer 185x280.indd 1

10-05-11 09:40

doelen te kunnen halen, moeten jaarlijkse inkomsten stijgen tot bruto 148 miljoen in 2014 Besteed aan doelstelling 2010 106.619.000,Draagvlak en grootte ruim 750.000 donateurs, 120.000 vrijwilligers en 140 vaste medewerkers

Nederlandse Notarisagenda 2015

3


Actief voor blinden, slechtzienden en oogaandoeningen Meer dan 350.000 Nederlanders zijn blind of ernstig slechtziend. Dit aantal groeit snel. Oogfonds wil deze groei afremmen en de leefkwaliteitvan blinden, slechtzienden en mensen met een oogaandoenining verbeteren.Zij moeten net zo (vol)waardig kunnen meedoen in de samenleving als ieder ander. Toegankelijkheid leder mens wil graag alles zelf kunnen doen. Ook visueel beperkten willen zelf bankzaken kunnen regelen, een boek lezen, boodschappen doen, internetten. Op het gebied van de toegankelijkheid hebben we al veel berelkt, maar moet er ook nog heel veel worden gedaan. Wetenschappelijk onderzoek Het voorkomen van oogaandoeningen is de enige manierom iets te doen aan de toename van slechtziendheid en blindheid. We financieren zeer concrete onderzoeken.

Voorllchting De behoefte aan een luisterend oor is groot, net als de behoefte aan een centrale vraagbaak. Het Oogfonds financiert dan ook de Ooglijn. Daarnaast maken we voorlichting mogelijk, ondermeer door samenwerking met ziekenhuizen. Het Oogfonds organiseert de jaarlijkse ZieZobeurs, die gratis toegankelijk is en geheel door de standhouders wordt betaald. Belangenbehartiging Samen met anderen zorgen ervoorwe dot wet- en regelgeving visueel beperkten met in de weg zit,

â?ą kenmerken Statutaire naam Stichting Oogfonds Nederland

Kamer van Koophandel nr 40531501

Zetel van vestiging Utrecht

Opgericht 1948

VFI-lid ANBI-beschikking Beschermvrouwe Prinses Beatrix

Voorzitter jhr. mr. J.F. Th. van Valkenburg

Directeur drs. I.A.M. Kolkhuis Tanke-Prinsenberg

Adres Belangrijkste aandachtsgebied slechtziendheid, blindheid en oogaandoeningen: Wetenschappelijk onderzoek, preventie, belangenbehartiging en toegankelijkheid. Actief in Nederland

Telefoon 030 - 254 57 11

Belangrijkste resultaten afgelopen jaar zo vroeg mogelijk ontdekken van maculade gene-

Fax

ratie en gloucoom: nieuwR technologie beschikmaar maken voor visueel beperkten (zoals

030 - 251 82 80

de intelligente geleidestok) Plannen concrete projecten voor het voorkomen van vermijclbare blind- en slechtziend-

Email info@oogfonds.nl

heid in Nederland, onder meer met vision2020 (WHO); publieksvoorlichting over vroeg-

Internet

tijdige opsporing intensiveren; samenwerkintusseNederlandse blinden- en slechtzienden-

www.oogfonds.nl

organisaties stimuleren. Besteed aan doelstelling 2010 1.091.422,Draagvlak en grootte 60.000 donateurs,tientallen vrijwilligersen 11 vaste medewerkers; in 2012 zal onze slagkracht verdubbelen door de overname van een collegastichting.

4

Catharijnesingel 40, 3511 GC Utrecht

Nederlandse Notarisagenda 2015

Bank IBAN: NL21 INGB 0000 0039 10

Nederlandse Notaris Agenda 2015  
Nederlandse Notaris Agenda 2015  

NEDERLANDSE NOTARISAGENDA Voor het notariaat, over goede doelen