Page 1

NNA.

017

VOOR HET NOTARIAAT, OVER GOEDE DOELEN

NEDERLANDSE NOTARISAGENDA


2016081_NNA schutvel 1.indd 1

11-11-16 09:27


De aarde als erfgenaam? Wilt u bedreigde dieren en hun leefgebieden blijvend beschermen? Dat kan dat door naast uw dierbaren, het Wereld Natuur Fonds een plek te geven in uw testament. Over de verschillende mogelijkheden hiervan kunt u lezen in de gratis brochure ‘Onze aarde. Uw nalatenschap. Hun toekomst.’. U kunt deze opvragen via www.wnf.nl/testament of door te bellen naar 030-6937309.

2016081_NNA schutvel 1.indd 2

11-11-16 09:27


Samenwerken aan vrede is wat ons bindt. Al heel wat jaren klinkt PAX via Pax Christi en IKV mij vriendelijk in de oren. Via de bekende voettochten kwam ik begin zeventiger jaren met de vredesbeweging in contact. Parochiële en regionale vredesactiviteiten spoorden mij aan om Pax Christi en IKV trouw te volgen en mee op te bouwen. Heden ten dage is het nog hard nodig dat een christelijk geïnspireerde vredesorganisatie sporen uitzet om velen mee te laten lopen. Alhoewel ik het jammer vind dat de naam is veranderd in PAX blijf ik van mening dat het werk moet worden voortgezet. Financiële steun – ook en vooral via een testament – is dan ook van harte aan te bevelen. Denis Hendrickx o.praem. Abt van de Norbertijnen van Berne

Iedere dag opnieuw zijn gewone mensen slachtoffer van onrecht en geweld.

zijn wapens die onschuldige burgers doden. Alle massavernietigingswapens moeten de wereld uit. Dat vinden wij en daar staan we voor.

PAX werkt aan vrede

Vrouwen, vrede en veiligheid

Zonder begrip en respect voor elkaar, is er weinig kans op vrede en veiligheid. Daarom werkt PAX in conflictgebieden aan meer wederzijds begrip. Door de dialoog op gang te brengen, werken we aan een betere relatie tussen de strijdende partijen. Wij geloven dat de dialoog vrede mogelijk maakt en met elkaar hebben we de moed om door te gaan. Wij nodigen iedereen uit om samen met ons te werken aan vrede.

Wat wij doen

Samen werken aan ontwapening Samen met onze partners in conflictgebieden strijden we onvermoeid tegen onrecht en geweld en zetten wij ons in voor ontwapening van burgers en oud-strijders. Waar wij ons extra druk om maken

Algemene contactgegevens:

T: 030 - 233 33 46

Stichting Vredesbeweging PAX

E: info@paxvoorvrede.nl

Godebaldkwartier 74

IBAN: NL03TRIO0390515000

3511 DZ Utrecht

RSIN: 8168.61.456

Nederland

KvK: 30214009

2016081_NNA schutvel 1.indd 3

Vrede ontstaat vaak vanuit de kracht van vrouwen. Daarom werkt PAX samen met lokale partners en vrouwenorganisaties aan het versterken van vrouwelijk leiderschap, meer inspraak voor vrouwen, het verbeteren van de veiligheid en de belangrijke rol die vrouwen daarbij kunnen spelen.

Geven voor vrede, ook in de toekomst!

Heeft u nog vragen over PAX opnemen in uw testament of heeft u behoefte aan persoonlijk advies? Wij staan graag voor u klaar. Vraag de brochure aan of bel met nalatenschappenspecialist Sabita Ribai op 030-2333346. Heeft u PAX al opgenomen in uw testament? Laat het ons dan weten. Wij bedanken u graag.

www.paxvoorvrede.nl 11-11-16 09:27


Arthur en Olivia, gered uit de veehouderij

Met onthullende undercoverbeelden, goed onderzoekswerk, sterke argumenten, levensreddende acties en krachtige petities is Animal Rights een ware stem voor de allerzwaksten in de maatschappij. Met Animal Rights in uw testament blijft u een stem voor biggetjes zoals Arthur & Olivia. Bel gerust voor meer informatie naar onze directeur Robert Molenaar. Hij is te bereiken op 06 177 67 881. U kunt ook onze brochure opvragen via info@animalrights.nl.

2016081_NNA schutvel 1.indd 4

11-11-16 09:27


inhoudsopgave NEDERLANDSE NOTARISAGENDA 2017

Memorandum.................................................................................................................................................................................3 - Jaargang 30 -

Jaarkalender 2017.................................................................................................................................................................. 5 ISSN 0929-8800

Feest- en Gedenkdagen 2017.......................................................................................................................................6 Verjaardagen van het Koninklijk huis / Feestdagen in de toekomst / Schoolvakanties.............................................................................................. 7 Louwers Uitgeversorganisatie BV Schatbeurderlaan 6 Postbus 249,6000 AE Weert T +31 495 45 00 95 E info@louwersuitgevers.nl W www.louwersuitgevers.nl

Jaarkalender 2018................................................................................................................................................................ 11 Presentaties en Profielen................................................................................................................................................ 15 Lijst instellingen en stichtingen............................................................................................................................... 38 Calendarium................................................................................................................................................................................ 65

Secretariaat: Manuela Depenbrock Sandra Reijnders Stichtingen registratie: Manuela Depenbrock m.depenbrock@louwersuitgevers.nl Advertentietarieven: Op aanvraag bij de uitgever, contactpersoon Joanie Roost j.roost@louwersuitgevers.nl Vormgeving/ Art Direction E studio@louwersuitgevers.nl Deze agenda wordt gratis in controlled circulation aangeboden aan alle notarissen in geheel Nederland, op Aruba en de Nederlandse Antillen. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ­ van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 1

1

11-11-16 09:25


Kasteel Heeze

straalt mede dankzij het Cultuurfonds

Ook geven of nalaten aan cultuur, natuur of wetenschap? Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunde Kasteel Heeze, zodat dit prachtige monument weer straalt als vanouds. Het authentieke meubilair, de originele stoffering en de oorspronkelijke ezelkar konden worden gerestaureerd dankzij de giften van particulieren, stichtingen en bedrijven. Heeft u cliënten die ook iets teweeg willen brengen met een gift of nalatenschap aan cultuur, natuur of wetenschap? Wij betrekken hen graag bij ‘De kunst van het geven’. Meer informatie vindt u op cultuurfonds.nl/geven Foto: Erik Buis

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 2

11-11-16 09:25


Memorandum

EIGENAAR Naam

......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Straat

......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Postcode/Woonplaats Telefoon

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Mobiel

....................................................................................................................................................................................................

E-mail

.....................................................................................................................................................................................................

Zakenadres

........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Telefoon

................................................................................................................................................................................................

Mobiel

....................................................................................................................................................................................................

E-mail

.....................................................................................................................................................................................................

Website

.................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

BIJ ONGEVAL WAARSCHUWEN Naam

......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Straat

......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Postcode/Woonplaats

...............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Telefoon Mobiel

................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 3

3

11-11-16 09:25


Maak kanker kansloos Kanker raakt ons allemaal.

in het Erasmus MC Kanker

Eerst en vooral de patiënten zelf,

Instituut: het grootste kanker-

Samen maken we kanker kansloos.

maar ook de mensen om hen

centrum van Nederland!

Doneer op NL49INGB0000008353

Elke gift is van grote waarde

t.n.v. de Daniel den Hoed Stichting.

heen. Jaarlijks overlijden in ons land meer dan 43.000 mensen

Therapie op maat

aan kanker. Elk uur komen er meer

Ons doel is dat iedere patiënt een

dan 10 gevallen van kanker bij.

unieke behandeling op maat krijgt,

Daar moeten we wat aan doen!

aan de hand van de meest recente wetenschappelijke resultaten.

Wat doen wij?

Daarbij wordt een directe brug

De Daniel den Hoed Stichting helpt

geslagen tussen het onderzoek in

kanker te overwinnen door weten-

het laboratorium en de behande-

schappelijk onderzoek te steunen

ling van de patiënt.

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 4

11-11-16 09:25


jaarkalender 2017

FEBRUARI

JANUARI wk 52 1 2 m 3 d 4 w 5 d 6 v 7 z 8 z 1

2 9 10 11 12 13 14 15

3 16 17 18 19 20 21 22

4 5 23 30 24 31 25 26 27 28 29

wk m d w d v z z

5

1 2 3 4 5

6 6 7 8 9 10 11 12

15 10 11 12 13 14 15 16

16 17 18 19 20 21 22 23

17 24 25 26 27 28 29 30

wk m d w d v z z

18 1 2 3 4 5 6 7

28 10 11 12 13 14 15 16

29 17 18 19 20 21 22 23

30 31 24 31 25 26 27 28 29 30

wk m d w d v z z

31 1 2 3 4 5 6

OKTOBER wk 39 40 2 m 3 d 4 w 5 d 6 v 7 z 8 z 1

41 9 10 11 12 13 14 15

9 27 28

wk m d w d v z z

9

1 2 3 4 5

42 16 17 18 19 20 21 22

10 6 7 8 9 10 11 12

19 8 9 10 11 12 13 14

20 15 16 17 18 19 20 21

32 7 8 9 10 11 12 13

33 14 15 16 17 18 19 20

21 22 22 29 23 30 24 31 25 26 27 28

wk m d w d v z z

22

1 2 3 4

wk m d w d v z z

44

1

2 3 4 5

45 6 7 8 9 10 11 12

46 13 14 15 16 17 18 19

12 20 21 22 23 24 25 26

13 27 28 29 30 31

34 21 22 23 24 25 26 27

47 20 21 22 23 24 25 26

23 5 6 7 8 9 10 11

24 12 13 14 15 16 17 18

25 19 20 21 22 23 24 25

26 26 27 28 29 30

SEPTEMBER 35 28 29 30 31

wk m d w d v z z

35

1 2 3

NOVEMBER 43 44 23 30 24 31 25 26 27 28 29

11 13 14 15 16 17 18 19

JUNI

AUGUSTUS

JULI wk 26 27 3 m 4 d 5 w 6 d 7 v 8 z 1 9 z 2

8 20 21 22 23 24 25 26

MEI

APRIL wk 13 14 3 m 4 d 5 w 6 d 7 v 8 z 1 9 z 2

7 13 14 15 16 17 18 19

MAART

36 4 5 6 7 8 9 10

37 11 12 13 14 15 16 17

38 18 19 20 21 22 23 24

39 25 26 27 28 29 30

DECEMBER 48 27 28 29 30

wk m d w d v z z

48

1 2 3

49 4 5 6 7 8 9 10

50 11 12 13 14 15 16 17

51 18 19 20 21 22 23 24

52 25 26 27 28 29 30 31

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 5

5

11-11-16 09:25


Feest- en Gedenkdagen 1 6

januari januari

Nieuwjaar Driekoningen (r.-k.)

zondag vrijdag

14 26 28

februari februari februari

Valentijnsdag Begin carnaval Vastenavond (r.-k.)

dinsdag zondag dinsdag

1 8 12 25 27

maart maart maart maart maart

Aswoensdag (r.-k.) Biddag voor gewas en arbeid (pr.) Poerimfeest (isr.) Maria boodschap (r.-k.) Begin zomertijd

woensdag woensdag zondag zaterdag zondag

9 april april 13 14 april 16-17 april 20 april 11 april 27 april

Palmzondag (r.-k.) Witte donderdag Goede vrijdag Pasen Secretaressedag PĂŠsach (isr. Pasen) (7 dagen) Koningsdag

zondag donderdag vrijdag zon/maandag donderdag dinsdag donderdag

1 4 5 25 14 27 31

mei mei mei mei mei mei mei

Dag van de Arbeid Herdenking der gevallenen Bevrijdingsdag Hemelvaartsdag (r.-k.) Moederdag Begin Ramadan (islam.) Wekenfeest (isr.)

maandag donderdag vrijdag donderdag zondag zaterdag woensdag

4-5 18 24 25

juni juni juni juni

Pinksteren (r.-k.) Vaderdag Idul-fitr (einde Ramadan, Islam.) Suikerfeest (Islam.)

zon/maandag zondag zaterdag zondag

15

augustus

Maria Tenhemelopneming (r.-k.)

dinsdag

1 september 19 september september 22 21-22 september 30 september

Idul-Adha (slachtfeest, Islam.) Prinsjesdag Islamitisch Nieuwjaar IsraĂŤlisch Nieuwjaar Yom Kippur, Grote Verzoendag (isr.)

vrijdag dinsdag vrijdag donder/vrijdag zaterdag

4 5 12 29

oktober oktober oktober oktober

Werelddierendag Loofhuttenfeest (isr. -7 dagen) Slotfeest (isr.) Begin wintertijd

woensdag donderdag donderdag zondag

1 2 1 11

november november november november

Allerheiligen (r.-k.) Allerzielen (r.-k.) Dankdag voor gewas en arbeid (pr.) Sint Maarten (r.-k.)

woensdag donderdag woensdag zaterdag

1e zondag van de Advent (r.-k.) Pakjesavond Sint Nicolaas Kerstmis Oudjaar

zondag dinsdag woensdag maan/dinsdag zondag

3 december 5 december 6 december 25/26 december 31 december

6

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 6

11-11-16 09:25


Verjaardagen van het Koninklijk Huis donderdag dinsdag zaterdag zaterdag woensdag maandag maandag maandag dinsdag donderdag zondag woensdag donderdag maandag zaterdag vrijdag woensdag woensdag vrijdag dinsdag maandag

19 31 4 18 22 10 10 17 18 27 30 17 25 26 5 11 11 18 27 7 25

januari januari februari februari maart april april april april april april mei mei juni augustus augustus oktober oktober oktober december december

h.k.h. prinses Margriet h.m. prinses Beatrix h.h. prinses Marilène h.k.h. prinses Christina z.h. prins Pieter-Christiaan h.k.h. prinses Ariane z.h. prins Floris z.h. prins Maurits h.h. prinses Annette z.k.h. koning Willem-Alexander mr. Pieter van Vollenhoven h.k.h. prinses Máxima h.h. prinses Laurentien h.k.h. prinses Alexia-Juliana h.k.h. prinses Irene h.h. prinses Mabel z.k.h. prins Constantijn h.h. prinses Aimée h.h. prinses Anita h.k.h. prinses Catharina-Amalia z.h. prins Bernhard jr.

(1943) (1938) (1970) (1947) (1972) (2007) (1975) (1968) (1972) (1967) (1939) (1971) (1966) (2005) (1939) (1968) (1969) (1977) (1969) (2003) (1969)

Christelijke Feestdagen in de toekomst jaar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

nieuwjaar zondag maandag dinsdag woensdag vrijdag zaterdag zondag

pasen

16 april 1 april 21 april 12 april 4 april 17 april 9 april

hemelvaart 25 mei 10 mei 30 mei 21 mei 13 mei 26 mei 18 mei

pinksteren 4 juni 20 mei 9 juni 31 mei 23 mei 5 juni 28 juni

kerstmis maandag dinsdag woensdag vrijdag zaterdag zondag maandag

Schoolvakanties

regio noord: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland, Flevoland, -m.u.v. Zeewolde, Gelderland, -alleen Hattem, Utrecht, alleen Eemnes en Loosdrecht Midden. regio midden: Flevoland, -alleen Zeewolde, Gelderland, -alleen de plaatsen Aalten, Apeldoorn Barneveld, Bergh, Borculo, Brummen, Buren, Culemborg, Dinxperlo, Doetinchem, Echteld, Ede, Eibergen, Elburg, Epe, Ermelo, Geldermalsen, Gendringen, Gorssel, Groenlo, Harderwijk, Heerde, Hengelo, Hoevelaken, Hummelo en Keppel, Kesteren, Lichtenvoorde, Lienden, L ­ ingewaal, Lochem, Maurik, Neede, Neerijen, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Ruurlo, Scherpenzeel, Steenderen, Tiel, Voorst, Vorden, Wageningen, Warnsveld, Wehl, Wisch, Zelhem en Zutphen. Utrecht, -m.u.v. Eemnes en Loosdrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant, -alleen de plaatsen Werkendam en Woudrichem. regio zuid: Gelderland, -alleen de plaatsen Ammerzoden, Angerlo, Arnhem, Bemmel, Beuningen, Brakel, Dida, Dodewaard, Doesburg, Druten, Duiven, Elst, Gendt, Groesbeek, Hedel, Heerewaarden, Kerkwijk, Maasdriel, Millingen a/d Rijn, Nijmegen, Renkum, Rheden, Rossum, Rozendaal, Rijnwaarden, Ubbergen, Valburg, Westervoort, West Maas en Waal, Wijchen, Zaltbommel en Zevenaar. Zeeland, NoordBrabant, m.u.v. Werkendam en Woudrichem, Limburg.

voorjaarsvakantie meivakantie zomervakantie basisonderwijs voortgezet onderwijs herfstvakantie kerstvakantie

regio noord 18 feb. t/m 26 feb. 2017 22 april t/m 30 april 2017

regio midden 25 feb. t/m 05 maart 2017 22 april t/m 30 april 2017

regio zuid 25 feb. t/m 05 maart 2017 22 april t/m 30 april 2017

22 juli t/m 3 sep. 2017 22 juli t/m 3 sep. 2017 21 okt. t/m 29 okt. 2017 23 dec. t/m 7 jan. 2017-2018

8 juli t/m 20 aug. 2017 8 juli t/m 20 aug. 2017 14 okt. t/m 22 okt. 2017 23 dec. t/m 7 jan. 2017-2018

15 juli t/m 27 aug. 2017 15 juli t/m 27 aug. 2017 14 okt. t/m 22 okt. 2017 23 dec. t/m 7 jan. 2017-2018

Voor deze vakantie geeft het ministerie van OCW alleen adviesdata. Scholen mogen hier dus van afwijken.

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 7

Nederlandse Notarisagenda 2017

7

11-11-16 09:25


Het Mgr. Feronfonds Een nieuwe aanpak door het Missieburo Roermond:

“Niet doneren, maar investeren!”

De afgelopen eeuwwisseling heeft een nieuw tijdperk ingeluid, dat voor ons allemaal gevolgen heeft. Grenzen vervagen, afstanden vormen geen belemmeringen meer. Door de nieuwe ontwikkelingen op technologisch en wetenschappelijk gebied lijkt bijna alles mogelijk te worden. De ontwikkelingen dwingen ons tot een andere kijk op zaken. Voor ons gaat niet alleen een wereld van nieuw mogelijkheden open, er wordt tevens een veel grotere verantwoordelijkheid van ons gevraagd. Dit Millennium vraagt dus om een nieuwe aanpak op allerlei gebied. Mgr. F. Feron uit Geleen (1896-1958) was vicaris-generaal van het Bisdom Roermond. Geconfronteerd met de gevolgen van de nieuwe ontwikkelingen in zijn tijd, werd hij vernieuwer van het missionaire élan in Limburg. In het voetspoor van Mgr. Feron wil het Missieburo Roermond het missieen ontwikkelingswerk vernieuwen: het Mgr. Feronfonds!

Correspondentieadres: Het Mgr. Feronfonds - Missieburo Roermond Postbus 198, 6040 AD Roermond Bezoekadres: Neerstraat 49, 6041 KB Roermond T: 0475-386880 F: 0475-310797 E: info@missieburo.nl W: www.missieburo.nl

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 8

-

Er is maar één wereld, waarop wij allemaal samen leven. Gelijkwaardige partners in plaats van donor/ ontvanger verhoudingen Met elkaar afspraken maken, die bindend zijn. Investeren waar het kan, doneren waar het moet!

Hoe werkt het? Het betreft altijd projecten, die goedgekeurd zijn door een katholieke missiebisschop en die door externe deskundigen getoetst zijn op haalbaarheid en rentabiliteit. Wanneer het project wordt goedgekeurd, kan de uitvoerende instelling een lening krijgen vanuit het Mgr. Feronfonds. In goed overleg worden de voorwaarden (zoals looptijd, het aantal termijnen waarin het geleend bedrag moet worden terugbetaald en de hoogte van de rente) opgesteld en in een overeenkomst vastgelegd.

Het betreft dus een zakelijk voorstel met een missionaire dimensie! Wat betekent het Mgr. Feronfonds voor u? - Doneren aan het Mgr. Feronfonds is investeren in de toekomst van mensen. - U helpt plaatselijke kerken in de traditionele missielanden om zelfstandig te worden. - U helpt het gat tussen de arme en rijke landen te dichten. Meedoen? Wilt u meer informatie of heeft u besloten mee te doen? Neem dan contact op met één van de volgende personen: - Vicaris Ton Storcken sma, bisschoppelijke vicaris voor Missiezaken - Mw. Linda Klumpkens-Heijnders, hoofd projecten Missieburo Roermond - Drs. Frank Soeterik, directeur Missieburo Roermond

11-11-16 09:25


Dieren

Mensen

Middelen

De Dierenambulance Amsterdam biedt eerste hulp en vervoer aan zieke en gewonde dieren in Amsterdam en omgeving.

Zonder vrienden en vrijwilligers geen Dierenambulance Amsterdam! Draagt u dieren een warm hart toe? Help ons dan door vriend of vrijwilliger te worden.

Help ons onze middelen, zoals de ambulances en het EHBO-materiaal, in goede doen te houden, door ons financieel te ondersteunen of door een inzamelingsactie voor ons te organiseren. Meer informatie over Dierenambulance Amsterdam vindt u op de website.

Wij zijn 24/7 bereikbaar voor dieren in nood op 0900 - 210.00.00 (20 cent per minuut en tussen 23:00 en 08:00 uur alleen voor spoedgevallen!)

www.dierenambulance-amsterdam.nl

Stichting Centrale Dierenambulance Amsterdam Voorlandpad 2, 1098 TZ Amsterdam Telefoon: 0900 - 210 00 00 Email: info@dierenambulance-amsterdam.nl www.dierenambulance-amsterdam.nl

140122_dierenambulance.indd 1

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 9

14-10-14 12:37

11-11-16 09:25


“Goed doen, nu en later. Als dit u beweegt is schenken of nalaten aan WereldOuders misschien iets voor u.�

Joke van Bockel Sinds 2002 trotse sponsorouder van vier kinderen in het familiehuis van WereldOuders in Mexico.

Meer informatie op:

www.wereldouders.nl

Gelukkig zijn er de MAMAS Zuid-Afrikaanse vrouwen die in actie komen met dagelijkse zorg voor duizenden kinderen in armoede. Kinderfonds MAMAS steunt hen. U ook? www.kinderfondsmamas.nl

Notarisagenda_Advertentie.indd 1

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 10

19-10-16 11:17

11-11-16 09:25


jaarkalender 2018

FEBRUARI

JANUARI wk m d w d v z z

1 1 2 3 4 5 6 7

2 8 9 10 11 12 13 14

3 15 16 17 18 19 20 21

4 5 22 29 23 30 24 31 25 26 27 28

wk m d w d v z z

5

1 2 3 4

6 5 6 7 8 9 10 11

15 9 10 11 12 13 14 15

16 16 17 18 19 20 21 22

17 18 23 30 24 25 26 27 28 29

wk m d w d v z z

18 19 7 8 1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6

28 9 10 11 12 13 14 15

29 16 17 18 19 20 21 22

30 31 23 30 24 31 25 26 27 28 29

wk m d w d v z z

31

1 2 3 4 5

OKTOBER wk m d w d v z z

40 1 2 3 4 5 6 7

41 8 9 10 11 12 13 14

42 15 16 17 18 19 20 21

wk m d w d v z z

9 26 27 28

9

1 2 3 4

10 5 6 7 8 9 10 11

20 14 15 16 17 18 19 20

43 44 22 29 23 30 24 31 25 26 27 28

32 6 7 8 9 10 11 12

33 13 14 15 16 17 18 19

21 21 22 23 24 25 26 27

wk m d w d v z z

22 28 29 30 31

44

1

2 3 4

45 5 6 7 8 9 10 11

46 12 13 14 15 16 17 18

12 19 20 21 22 23 24 25

13 26 27 28 29 30 31

34 20 21 22 23 24 25 26

47 19 20 21 22 23 24 25

22

1 2 3

23 4 5 6 7 8 9 10

24 11 12 13 14 15 16 17

25 18 19 20 21 22 23 24

26 25 26 27 28 29 30

SEPTEMBER 35 27 28 29 30 31

NOVEMBER wk m d w d v z z

11 12 13 14 15 16 17 18

JUNI

AUGUSTUS

JULI wk 26 27 2 m 3 d 4 w 5 d 6 v 7 z 8 z 1

8 19 20 21 22 23 24 25

MEI

APRIL wk 13 14 2 m 3 d 4 w 5 d 6 v 7 z 8 z 1

7 12 13 14 15 16 17 18

MAART

wk 35 36 3 m 4 d 5 w 6 d v 7 z 1 8 z 2 9

37 10 11 12 13 14 15 16

38 17 18 19 20 21 22 23

39 24 25 26 27 28 29 30

DECEMBER 48 26 27 28 29 30

wk 48 49 3 m 4 d 5 w 6 d 7 v 8 z 1 9 z 2

50 10 11 12 13 14 15 16

51 17 18 19 20 21 22 23

52 53 24 31 25 26 27 28 29 30

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 11

11

11-11-16 09:25


Chimpansee Bingo leefde 30 jaar in eenzaamheid, voordat hij naar AAP kwam

AAP_adv_Notarisagenda_2015.indd 1 2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 12

11-11-16 09:25


Geef dieren in nood een toekomst

Neem dieren als Bingo op in uw testament AAP zet zich in voor een betere toekomst voor exotische zoogdieren, zoals apen, wasberen en grote katachtigen. Helaas bevinden veel dieren zich nog in benarde situaties. Ze worden illegaal verhandeld, als huisdier gehouden of misbruikt in toerisme en entertainment. De dieren die dringend hulp nodig hebben, vangen we op zodat ze op adem kunnen komen. Ons team helpt ze gezond te worden en weer ‘dier’ te zijn, waarna we een permanent onderkomen voor ze zoeken. De 44-jarige chimpansee Bingo is één van de vele dieren die een ellendig leven achter de rug heeft. Nadat hij in 1974 door een rondreizend circus werd achtergelaten, leefde hij zo’n 30 jaar in eenzaamheid in een Italiaanse stadsdierentuin. Bij AAP krijgen dieren als Bingo de rust en verzorging om te herstellen en leren ze weer met soortgenoten om te gaan. Daarna zoeken we een geschikt herplaatsadres voor ze, in de vorm van een gerenommeerde dierentuin of een reservaat. AAP wil duidelijk resultaat zien als het gaat om verbetering van dierenwelzijn. We geven voorlichting en pleiten voor betere wetgeving voor dieren in heel Europa. Dweilen met de kraan dicht, noemen we dat. Wij hopen dat u ons helpt om dieren als Bingo een rustige toekomst met goede zorg te kunnen bieden. Wilt u Stichting AAP opnemen in uw testament?

Belangrijkste aandachtsgebieden Dierenwelzijn staat nog altijd sterk onder druk. Veel exotische dieren leiden geen dierwaardig leven en menselijk handelen is daar vaak de oorzaak van. Bij AAP verbeteren wij op een duurzame manier het welzijn van deze uitheemse, nietgedomesticeerde dieren.

Berberaapjes aangeboden op de markt in Marokko

Toekomstplannen

Contactgegevens

AAP droomt van een betere toekomst waarin dierenwelzijn niet langer onder druk staat. Exotische zoogdieren in nood vangen we op in onze eigen voorzieningen in Almere en Spanje, of bij één van de opvangcentra van collega-organisaties. Net zolang tot dit niet meer nodig is. Zijn dit alleen maar dromen? Samen met uw hulp kunnen ze werkelijkheid worden.

Postadres Postbus 50313 1305 AH Almere Bezoekadres Kemphaanpad 1 1358 AC Almere Telefoon: 036-5238787 Fax: 036-5384240 E-mail: prive.nalatenschappen@aap.nl RSIN nummer: 4612243 Onze bankgegevens zijn: Rekeningnummer ING: 2777530 IBAN: NL64INGB0002777530 BIC: INGBNL2A

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 13

31-07-15 12:26 11-11-16 09:25


Geloven in delen Nalaten aan Kerk in Actie

Steun ons werk, en v lo e ‘G je k e o b t e vraag h g’ aan. in m m e t s e b n e e in Kerk in Actie, Postbus 456, 3500 AL Utrecht T: (030) 880 14 56 E: servicedesk@kerkinactie.nl I: www.kerkinactie.nl/geef-ook R: NL89ABNA 0457 457 457

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 14

11-11-16 09:25


NNA. VOOR HET NOTARIAAT, OVER GOEDE DOELEN

PRESENTATIES EN PROFIELEN 2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 15

11-11-16 09:25


ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

Zorg op maat voor mensen met een verstandelijke beperking 's Heeren Loo ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. We helpen met het maken van eigen keuzes. Dicht bij huis en samen met de mensen die belangrijk voor hen zijn. Dat doen wij al sinds 1891 in heel Nederland. Met hulp die varieert van begeleiding thuis, in vrije tijd, bij werk- en dagbesteding en behandeling tot intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties. We willen daarin van bijzondere professionele en persoonlijke waarde zijn. Daarom maken we ruimte voor echte ontmoetingen en luisteren goed naar wensen en verwachtingen. Ook werken we waar mogelijk samen en blijven we leren, zodat ons werk voortdurend verbetert. Samen, ontwikkeling, betrokken en passie zijn de waarden die ons werk richting geven.

Voor de dagelijkse zorg en behandeling ontvangt 's Heeren Loo geld van de overheid. Maar voor extra voorzieningen en activiteiten is steeds minder ruimte in de reguliere budgetten. Sport- en spelmateriaal, zwemles, bijzondere werkprojecten, samen fietsen in de natuur, ontspannen in een snoezelkamer, uitstapjes‌ Ze zijn heel belangrijk, want juist de extra's geven meer kleur aan het leven! Omdat elk mens uniek is en met zijn eigenheid onze samenleving verrijkt. Omdat elk mens behoefte heeft aan ontwikkeling, persoonlijke groei en aan nieuwe ervaringen.

â?ą kenmerken Naam organisatie:

's Heeren Loo

Kamer van koophandel:

62465805

Zetel van vestiging:

Amersfoort

Bestuur:

Drs. J. Fidder, Drs. K. Erends en Drs. P.J. Vergroesen

Voorzitter:

Drs. J. Fidder

Adres:

Berkenweg 11, 3818 LA Amersfoort

Telefoon:

0800 3555555

E-mail:

donateurs@sheerenloo.nl

Internet:

www.sheerenloo.nl/meedoen

Bank:

NL84 FVLB 0226417069

16

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 16 2016081_NNA_presentatie.indd 16

11-11-16 17:18 09:25 10-11-16

20160


Algemeen Nut Beogende Instelling

Vrede. Wie durft? PAX werkt samen met betrokken burgers en partners aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van rechtvaardige vrede.

kenmerken

6 17:18

ANBI

Naam organisatie:

Stichting vredesbeweging PAX Nederland Kamer van koophandel:

30214009

Zetel van vestiging:

Utrecht Bestuur:

Marieke de Wal, Carla Kuijpers-Groensmit, Marina van Notten, Peter van der Veer, Wieger E. Bakker, Sander Smits-Van Oyen Internationaal netwerk:

Pax Christi international Voorzitter:

Marieke de Wal Directeur:

Jan Gruiters Adres:

Godebaldkwartier 74, 3511 DZ Utrecht Telefoon:

030 2333346 E-mail:

info@paxvoorvrede.nl Internet:

www.paxvoorvrede.nl Bank:

NL03 TRIO 0390515000

PAX werkt aan vrede in conflictgebieden vanuit de kernwaarden menselijke waardigheid en solidariteit met vredesactivisten en slachtoffers van oorlogsgeweld. Bij het voorkomen en oplossen van gewapende conflicten staat voor ons het beschermen van burgers en hun veiligheid voorop. We ontwikkelen en ondersteunen lokale vredesinitiatieven in conflictgebieden, zodat duurzame vrede van de grond af wordt opgebouwd. We werken aan vrede via vijf routes, omdat we zien dat die de burgers in conflictgebieden het meeste resultaat geven: • We beschermen burgers in conflictgebieden • We proberen het gebruik van omstreden wapens en wapenhandel aan banden te leggen • We slaan bruggen tussen verschillende bevolkingsgroepen • We helpen mensen bij hun zoektocht naar gerechtigheid • We zien toe op de naleving van de richtlijnen voor de exploitatie van grondstoffen PAX is een samenwerkingsverband tussen IKV en Pax Christi. In 2006 zijn de twee organisaties samengegaan en vanaf 2014 is de naam van de organisatie veranderd in PAX.

PAX werkt onafhankelijk van politieke belangen en wordt gesteund door een achterban van betrokken individuen, maatschappelijke organisaties en kerken.

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_presentatie.indd 17 17 2016081_NNA_voorwoord_2017.indd

17

10-11-16 09:25 17:18 11-11-16


ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

Wereld Ouders Naar schatting zijn er wereldwijd miljoenen straatkinderen, waarvan het grootste gedeelte in Latijns-Amerika leeft. Wereldwijd leven er miljoenen kinderen op straat, waarvan het grootste gedeelte in Latijns-Amerika. Zonder huis, thuis én toekomst.

hebben zij een goede kans om zich te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen die een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de lokale samenleving.

WereldOuders biedt structurele hulp aan thuisloze kinderen in negen landen in Latijns-Amerika. De kinderen worden opgenomen in familiehuizen waar ze naast liefde, aandacht en verzorging, ook scholing en een (beroeps)opleiding krijgen. Zo

Naast familiehuizen zet WereldOuders ook educatieve en medische projecten op voor de hele gemeenschap.

❱ kenmerken Naam organisatie:

WereldOuders

Kamer van koophandel:

41120904

Ambassadeurs:

O.a. Frits Sissing, Tim Immers, Evelien de Bruijn

Bestuur:

Alexandra Hutter, Albert Meuter en Taco Ketelaar

Internationaal netwerk:

Partnerorganisatie Nuestros Pequeños Hermanos

Voorzitter:

Taco Ketelaar

Directeur:

Pauline Lemberger

Adres:

Oude Enghweg 2, 1217 JC Hilversum

Telefoon:

035 6264578

E-mail:

info@wereldouders.nl

Internet:

www.wereldouders.nl

Bank:

NL60 INGB 0000001171

18

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_presentatie.indd 18 2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 18

10-11-16 11-11-16 17:18 09:25

20160


Algemeen Nut Beogende Instelling

Help ons een einde te maken aan het stierenvechten CAS International (Comité Anti Stierenvechten) is de grootste organisatie ter wereld die zich exclusief richt op het bestrijden van het stierenvechten en feesten waarbij stieren en andere dieren worden misbruikt. Samen met onze zusterorganisaties strijden we om een einde maken aan deze dierenmishandeling. Per jaar worden wereldwijd meer dan 250.000 stieren en koeien en vele paarden gemarteld en gedood tijdens stierengevechten en aanverwante evenementen. Picador © Tomas Castelazo, www.tomascastelazo.com

kenmerken

6 17:18

ANBI

CAS International werkt intensief samen met zusterorganisaties in alle stieren-

vechtlanden (Spanje, Frankrijk, Portugal, Mexico, Venezuela, Colombia, Peru en Ecuador) en daarbuiten. We voeren onder andere gezamenlijk campagnes en lobbyen bij de Europese Unie en lokale/nationale overheden. Het Comité Anti Stierenvechten ontvangt geen overheidssubsidies en is volledig afhankelijk van haar donateurs. Uw steun is dus hard nodig! U kunt donateur worden of ons een gift geven, maar u kunt ook denken aan een periodieke schenking of regelen dat onze organisatie opgenomen wordt in uw testament.

Naam organisatie:

CAS International (Comité Anti Stierenvechten) Kamer van koophandel:

41186192

Zetel van vestiging:

Utrecht

Directeur:

Marius Kolff Voorzitter:

Tania Oudegeest Adres:

Postbus 1312, 3500 BH Utrecht Telefoon:

030 2300093 E-mail:

info@cas-international.org

Protest in Spanje tegen feesten met stieren © CAS International

Internet:

www.cas-international.org www.stieren.net Bank:

NL79 TRIO 0781435757

Geredde stieren © CAS International

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_presentatie.indd 19 19 2016081_NNA_voorwoord_2017.indd

19

10-11-16 09:25 17:18 11-11-16


ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie Op dit moment vindt de behandeling voor de meeste vormen van kanker nog verspreid plaats over meerdere ziekenhuizen. Ook de research vindt nog versnipperd plaats. In het nieuw te bouwen Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie komt alle expertise op het gebied van zorg én research samen op één locatie, om de allerbeste behandeling en meer genezing van kinderen met kanker mogelijk te maken. Dit betekent dat het Prinses Máxima Centrum vanaf 2018 alle kinderen met kanker behandeld. Nu al verlenen we kinderoncologische zorg aan kinderen met solide tumoren in de buik of borst én aan alle patiënten uit de regio Midden-Nederland. Dit doen we op eigen afdelingen binnen het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht. Het centrum is een initiatief van ouders van patiënten en vooraanstaande professionals.

Naast een internationaal top-research instituut biedt het Prinses Máxima Centrum uitstekende zorg én veel afleiding, steun en voorzieningen voor kind en naaste familie. Het nieuwe gebouw wordt hier speciaal op ontworpen en ingericht met unieke voorzieningen voor een ziekenhuis. Voor de financiering van deze extra voorzieningen, research, een onderwijscentrum en ICT is veel geld nodig. Daarom zetten wij ons in om aanvullende financiering bijeen te brengen. Kunnen we ook op uw support rekenen? Wij maken graag een afspraak met u om te bespreken hoe u betrokken kunt raken. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met onze relatiemanagers via stichtingsteun@prinsesmaximacentrum.nl.

Picador © Tomas Castelazo, www.tomascastelazo.com

❱ kenmerken Naam organisatie:

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Kamer van koophandel:

56702361

Zetel van vestiging:

Utrecht

Voorzitter:

Drs. Diana Monissen

Adres:

Postbus 113, 3720 AC Bilthoven

Telefoon:

088 9727272

E-mail:

info-pmc@prinsesmaximacentrum.nl

Internet:

www.prinsesmaximacentrum.nl

Bank:

NL63 RABO 0174941137

LIAG architecten & bouwadviseurs.

20

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_presentatie.indd 20 2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 20

10-11-16 11-11-16 17:18 09:25

20160


Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Vrienden van het UMC Utrecht Gezondheid is kostbaar en moet gekoesterd worden. Dat besef dringt des te meer door, als u of uw naasten iets overkomt. Pas dan wordt duidelijk wat een kostbaar bezit een goede gezondheid is. Dagelijks willen artsen, verpleegkundigen en onderzoekers de zorg verder verbeteren voor patiënten. Dat is niet mogelijk zonder extra steun.

kenmerken

6 17:18

ANBI

Naam organisatie:

Stichting Vrienden van het UMC Utrecht Kamer van koophandel:

56083777

Zetel van vestiging:

Utrecht

Ambassadeurs:

Barry Atsma (Vrienden WKZ) Directeur:

Mw. drs. C.M. Vonk-Dorenbos Adres:

Heidelberglaan 100

Stichting Vrienden van het UMC Utrecht is hét goede doel van het UMC Utrecht en Wilhelmina Kinderziekenhuis. De stichting zet zich in voor patiëntgericht en fundamenteel onderzoek, vernieuwende behandelingen en een hartverwarmend verblijf voor patiënten, familie, ouder en kind. Voor volwassenen via Vrienden UMC Utrecht en voor kinderen via Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis. Het is onze missie om continu te innoveren. Vernieuwen en verbeteren, zodat we in de toekomst onze patiënten nóg beter kunnen behandelen, ziektes nog beter doorgronden en de diagnosestel-

In 2016 is het Gastenverblijf Cancer Center geopend. Een overzicht van alle projecten:VriendenUMC.nl/projecten

ling, behandelmethodes en medicatie nog beter kunnen afstemmen op de behoeftes van onze patiënten. We hopen dat u, met ons, het belang van méér onderzoek en een betere gezondheidszorg onderschrijft en ons wilt helpen. Voor de generaties van nu en morgen. Dit kan met een eenmalige gift, door donateur te worden of via een nalatenschap. Samen kunnen wij het verschil maken naar betere zorg nu, en in de toekomst.

In 2016 is WKZ sportief geopend. Een overzicht van alle projecten: vriendenWKZ.nl/projecten

Telefoon:

088 7561010 E-mail:

vrienden@umcutrecht.nl vriendenwkz@umcutrecht.nl Internet:

www.vriendenumcutrecht.nl www.vriendenwkz.nl Bank:

NL51 RABO 0123642515 (Vrienden UMC) NL22 INGB 0000 0003 03 (Vrienden WKZ)

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_presentatie.indd 21 21 2016081_NNA_voorwoord_2017.indd

21

10-11-16 09:25 17:18 11-11-16


ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

Animal Rights

❱❱ kenmerken

Naam organisatie:

Stichting Animal Rights

Kamer van koophandel: Waarom Animal Rights? Wij vinden dat elk dier een individu is met recht op leven en welzijn. Helaas zijn de meeste dieren in onze maatschappij gereduceerd tot gebruiksvoorwerpen: een pelsdier voor zijn bont, een wild dier om op te schieten, een landbouwdier voor zijn vlees of een proefdier om op te testen. Wij willen dat deze dieren beschermd worden en rechten krijgen.

32145620

Zetel van vestiging:

Den Haag

Bestuur:

Nadine Lucas, Chris Breedveld, Dennis Oosterbaan

Voorzitter:

Nadine Lucas

Directeur:

Robert Molenaar

Adres:

Postbus 73937, 2507 AK Den Haag

Telefoon:

06 17767881

E-mail:

info@animalrights.nl

Internet:

www.animalrights.nl Bank: NL29 TRIO 0786939079

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

Nationaal MS Fonds Over de ziekte Multiple Sclerose is nog veel onbekend. Zo weten we nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe we het kunnen genezen. Het Nationaal MS Fonds maakt zich sterk tegen MS. We financieren praktisch wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelmethoden én naar de uiteindelijke genezing van MS en geven voorlichting op dit gebied. We willen een steunpunt en coach zijn voor mensen met MS en hun familie en vrienden.

Het Nationaal MS Fonds gelooft in de kracht van beweging. We stimuleren mensen met MS om zowel fysiek als mentaal in beweging te blijven.

❱ kenmerken ❱

Naam organisatie:

Nationaal MS Fonds

Kamer van koophandel:

41133967

Zetel van vestiging:

Rotterdam

Ambassadeurs:

Alex van der Zouwen (Kraantje Pappie), Tony Scott, René Eijer.

Bestuur:

Dhr. drs. P. van Weperen, dhr. dr. M. Bos, mevr. drs. M. Winter, dhr. drs. H. Blinck, dhr. J. de Ronde

Internationaal netwerk:

RIMS

Voorzitter:

Dhr. drs. P. van Weperen

Directeur:

Mevr. Anneke F.T. van der Zande

Adres:

Voorlichting op het gebied van MS tijdens de Nationale MS Dag.

22

Twee keer per jaar organiseert het Nationaal MS Fonds een weekend voor mensen met MS. Tijdens dit weekend worden zij, ondanks eventuele beperkingen, aangemoedigd om mee te doen aan alle watersportactiviteiten.

Mathenesserlaan 378 3023 HB Rotterdam

Telefoon:

010 5919839 E-mail: info@nationaalmsfonds.nl Internet: www.nationaalmsfonds.nl Bank: NL23 RABO 0336272839

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_presentatie.indd 22 2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 22

10-11-16 11-11-16 17:18 09:25

20160


Algemeen Nut Beogende Instelling

kenmerken

â?ą

Naam organisatie:

Stichting Nationaal Ouderenfonds Kamer van koophandel:

41150459

Zetel van vestiging:

Utrecht

Internationaal netwerk:

AGE Platform en EIP AHA (European Innovation Partnership on Active and Healhy Ageing)

Stichting Nationaal Ouderenfonds In Nederland leven 1 miljoen eenzame ouderen. Het Ouderenfonds strijdt tegen eenzaamheid onder ouderen. We willen de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid van ouderen bevorderen. We zorgen ervoor dat ouderen hun sociale kring vergroten of versterken. Bijvoorbeeld door dagelijkse dingen zoals boodschappen weer toegankelijk te maken. Met onze evenementen en uitjes geven we extra aandacht aan ouderen. We bellen wekelijks eenzame ouderen voor een luisterend oor of een goed gesprek. En we helpen ouderen en hun naasten bij vragen over wet- en regelgeving en wijzen hen op beschikbare regelingen en subsidies.

Voorzitter:

Focko Dorhout Mees Directeur:

Corina Gielbert Adres:

Regulierenring 2D, 3981 LB Bunnik Telefoon:

0900 60 80 100 (lokaal tarief) E-mail:

info@ouderenfonds.nl Internet: www.ouderenfonds.nl Bank: NL94 RABO 0311911757

De vrijwilligers van de Zilverlijn van het Ouderenfonds bellen wekelijks met eenzame ouderen voor een luisterend oor of een goed gesprek.

Met de BoodschappenPlusBus van het Ouderenfonds worden dagelijkse dingen, zoals een uitje maken of boodschappen doen, weer toegankelijk.

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

kenmerken

â?ą

6 17:18

ANBI

Naam organisatie:

Nederlandse Brandwonden Stichting Kamer van koophandel:

Opvallen is niet voor iedereen een keuze

41222331

Ambassadeurs:

Britt, Jeroen, Mariana, Marlon, Marjorie, Iris... allemaal mooie mensen met brandwonden. Voorzitter:

Dhr. E.A.J. van de Merwe (RvT) Directeur:

Rob Baardse Adres:

Zeestraat 29 Telefoon:

0251 275555

Ernstige brandwonden. Ze houden je weken, soms maanden vast in het ziekenhuis. Om je daarna voor het leven te tekenen. Ze bezorgen je talloze operaties, pijnlijke verbandwisselingen, een ander uiterlijk en opmerkingen op straat. De Brandwonden Stichting helpt mensen met brandwonden. Kort na het ongeval, maar ook later in hun

dagelijkse strijd tegen de littekens. We financieren wetenschappelijk onderzoek, ondersteunen artsen en verpleegkundigen, zetten campagnes in om brandwonden te voorkomen en helpen slachtoffers bij het oppakken van hun leven.

E-mail:

info@brandwondenstichting.nl Internet:

www.brandwondenstichting.nl Bank:

NL93 RABO 0388013222 brandwondenstichting

brandwondenNL

brandwondenstichting

De maatschappij is hard. Daarom helpen we mensen met brandwonden om hun dromen na te jagen, die ze zonder hun brandwonden ook zouden nastreven.

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_presentatie.indd 23 23 2016081_NNA_voorwoord_2017.indd

23

10-11-16 09:25 17:18 11-11-16


ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

Samen maken we kanker kansloos Kanker raakt ons allemaal. Eerst en vooral de patiënten zelf, maar ook de mensen om hen heen.

Jaarlijks overlijden in ons land meer dan 43.000 mensen aan kanker. Elk uur komen er meer dan 10 gevallen van kanker bij. Daar moeten we wat aan doen!

❱ kenmerken Naam organisatie:

Daniel den Hoed Stichting

Kamer van koophandel:

41128623

Zetel van vestiging:

Rotterdam

Ambassadeurs:

Sjoerd Pleijsier

Bestuur:

Daniel den Hoed Stichting De Daniel den Hoed Stichting helpt kanker te overwinnen door wetenschappelijk onderzoek te steunen in het Erasmus MC Kanker Instituut: het grootste kankercentrum van het Nederland! Dit doen wij onder het credo: “Samen maken we kanker kansloos”.

Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, Prof. dr. E. Kuipers, Mr. R.B. Gerretsen, Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg, de heer S. Verkooijen

Voorzitter:

Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije

Directeur:

Prof. dr. P. Sonneveld

Adres:

Groene Hilledijk 301

Telefoon:

Wat doen we met jouw schenking? Met jouw schenking steun je baanbrekend onderzoek en de aanschaf van geavanceerde apparatuur.

010 7032381 E-mail: info@danieldenhoedstichting.nl Internet: www.maakkankerkansloos.nl Bank: NL 49 INGB 0000008353

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

Wereld Natuur Fonds Het Wereld Natuur Fonds (WNF) is de grootste onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie ter wereld. WNF is al meer dan 50 jaar actief om de prachtige rijkdom aan dier- en plantensoorten op aarde te beschermen. Onze missie is even uitdagend als helder: werken aan een wereld waarin de mens leeft in harmonie van de natuur. Een vitale en veerkrachtige natuur, die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. WNF werkt altijd vanuit drie basis-

24

principes: constructief, oplossingsgericht en samen met anderen. Om onze missie te realiseren richten we ons op vier thema’s: soorten, oceanen, bossen en zoetwater.

❱ kenmerken Naam organisatie:

Wereld Natuur Fonds

Kamer van koophandel:

41177588

Zetel van vestiging:

Zeist

Ambassadeurs:

Andre Kuipers, Carice van Houten, Humberto Tan, Harm Edens, e.a.

Raad van Toezicht:

S. van Keulen, E.M.L. Moerel, T.C. Fogelberg, D. Koopmans, A. Noudari, A. Nuhn, R.W.P. Reibestein, M. Kropff, H. Olff, T. Gunning

Internationaal netwerk:

World Wide Fund for Nature

Voorzitter:

Lokke Moerel

Algemeen Directeur:

Kirsten Schuijt

Adres:

Driebergseweg 10, 3708 JB Zeist

Telefoon:

030 6937309 E-mail: info@wwf.nl Internet: www.wnf.nl Bank: NL31 RABO 0300000030

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_presentatie.indd 24 2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 24

10-11-16 11-11-16 17:18 09:25

20160


Algemeen Nut Beogende Instelling

kenmerken

Naam organisatie:

Kinderfonds MAMAS Kamer van koophandel:

34111231

Zetel van vestiging:

Laren (NH)

Ambassadeurs:

Nance Coolen, Leona Philippo, Jeroen en Dany van der Boom

Kinderfonds MAMAS Gewone, lokale vrouwen in Zuid-Afrika blijken Heldinnen van de Hoop. Zij staan op voor kinderen in ernstige armoede, en zorgen dagelijks voor voeding, onderwijs, medische zorg, sport en veiligheid. Ruim 1000 MAMAS ontfermen zich over meer dan 30.000 kinderen! Met liefde en lange adem, op de lastige weg naar volwassenheid. En dat wèrkt. Daarom is ons doel: die MAMAS steunen.

Bestuur:

Annelies van der Vorm, Ineke van der Ouderaa, Frits Brand, Martijn Bas, Ines van Dijk Internationaal netwerk:

32 NGO's in Zuid-Afrika Voorzitter:

Annelies van der Vorm Directeur:

Frits Strietman Adres:

Klaaskampen 20-A, 1251 KP Laren (NH) Telefoon: 035 5395980 E-mail: info@kinderfondsmamas.nl Internet: www.kinderfondsmamas.nl Bank: NL60 INGB 0000046664

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

kenmerken Naam organisatie:

Stichting Zwerfdier Kamer van koophandel:

41238833

Zetel van vestiging:

Amsterdam Bestuur:

M. Hueting, C.W. de Mol A. de Ruijter, D. Brink Voorzitter:

M. Hueting Adres:

Klompenmakerstraat 38, 1825 AG Alkmaar Telefoon:

072 5612482 E-mail:

info@stichtingzwerfdier.nl Internet:

www.stichtingzwerfdier.nl Bank:

NL49 INGB 0002616489

6 17:18

ANBI

Stichting Zwerfdier Stichting Zwerfdier is een algemeen maatschappelijke belangenorganisatie die zich bezighoudt met het opvangen en verzorgen van zwerfkatten binnen de regio Alkmaar. Wij proberen deze dieren geschikt te maken voor herplaatsing en een permanent onderdak voor ze te vinden bij welmenende liefhebbers. Naast de opvang van zwerfkatten worden er (als er opnameruimte beschikbaar is) ook afstandskatten opgenomen van eigenaren die bijvoorbeeld allergisch blijken te zijn of waarvan het baasje is overleden. Verder registreren wij vermiste en gevonden dieren met de bedoeling het dier en de eigenaar te herenigen.

overgaasde tuin. Hier kunnen maximaal 35 katten worden ondergebracht. Deze dieren, die om verschillende redenen niet worden geplaatst (bijvoorbeeld vanwege ouderdom, onzindelijkheid, ziekte of schuwheid) mogen levenslang bij Stichting Zwerfdier blijven wonen.

Stichting Zwerfdier beschikt eveneens over een adoptieverblijf met een grote

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_presentatie.indd 25 25 2016081_NNA_voorwoord_2017.indd

25

10-11-16 09:25 17:18 11-11-16


Profielen

STICHTING NATIONAAL OUDERENFONDS

In Nederland leven 1 miljoen ouderen die zich eenzaam voelen. 200.000 ouderen voelen zich zelfs extreem eenzaam. Zij krijgen hooguit eens per maand bezoek. Het Nationaal Ouderenfonds werkt aan een samenleving waarin voldoende aandacht is voor ouderen.

Stichting Nationaal Ouderenfonds Postadres: Postbus 11 3980 CA Bunnik Bezoekadres: Regulierenring 2D 3981 LB Bunnik T +31 30 6567774 E info@ouderenfonds.nl W www.ouderenfonds.nl

Het Nationaal Ouderenfonds

Het Nationaal Ouderenfonds

bestrijdt eenzaamheid

bevordert zelfredzaamheid

Onze ouderen horen zich niet eenzaam te voelen. Daarom zorgen

Onze ouderen moeten kunnen blijven deelnemen aan de

we dat zij hun sociale kring vergroten of versterken. Het hele jaar

maatschappij. Daarom richten we ons op het bevorderen van

door helpen onze vrijwilligers ouderen om weer leuke dingen te

zelfredzaamheid middels innovatieve projecten en zijn met de

ondernemen, zoals samen breien, voetballen of een uitje maken.

BoodschappenPlusBus gewone dingen zoals boodschappen

In de zomer en in december, wanneer veel ouderen zich nog

doen weer mogelijk. Onze OuderenOmbudsman helpt ouderen

eenzamer voelen, organiseren we stranduitjes en kerstdiners.

en hun naasten bij vragen over wet- en regelgeving.

HEALTH FOUNDATION LIMBURG Voor de generatie van nu en morgen

heid bezig. Deze onderzoekers en alle patiënten voor wie zij

Onderzoek is van levensbelang. Health Foundation Limburg

zich inzetten, verdienen onze ondersteuning.

maakt zich sterk voor medisch-wetenschappelijk onderzoek.

U kunt uw donatie direct koppelen aan een door u gekozen onderzoeksproject op het gebied

Onderzoek dat echt verschil kan maken

Health Foundation Limburg Turennestraat 33 6221 AR Maastricht T +31 43 4077363 E info@hfl.nl W www.hfl.nl NL09 INGB 0000 006260

voor iemand die ziek is. Omdat er weer

van kanker, hart- en vaatziekten,

een toekomst is, omdat herinneringen niet

alzheimer, kindergeneeskunde of

meer vervagen. Of omdat u weer onbelem-

geestelijke gezondheidszorg. Wij

merd kunt leven.

informeren u graag over onze

Gezondheid is zo kostbaar en moet gekoes-

onderzoeken (met een presentatie

terd worden. Dat besef dringt eens te meer

en rondleiding verzorgd door de

op, als u of uw naasten iets overkomt.

betrokken arts/onderzoeker).

Onderzoekers in het Maastricht Universitair Medische Centrum+ en partner ziekenhui-

Kijk voor informatie op onze

zen in de regio zijn dagelijks met gezond-

website: www.hfl.nl

NSGK (NEDERLANDSE STICHTING VOOR HET GEHANDICAPTE KIND)

Met uw schenking helpt u kinderen en jongeren met een handicap Een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend sámen leven - dat is de droom van NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. In Nederland zijn veel drempels NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) Wibautstraat 212-214 1091 GS Amsterdam T +31 20 6791200 E info@nsgk.nl W www.nsgk.nl NL76 RABO 0334433444

26

waardoor kinderen en jongeren met een handicap niet gewoon kunnen meedoen. Fotografie Susanne Reuling

Met onze projecten helpen wij kinderen en jongeren met een handicap om deze drempels uit de weg te ruimen,

in heel Nederland. Dankzij de steun van donateurs en

zodat zij gewoon kunnen spelen, leren, wonen en werken,

vrijwilligers draagt NSGK jaarlijks bij aan ruim 200

samen met leeftijdgenoten. Dat doen we al ruim 65 jaar,

projecten voor duizenden kinderen en jongeren. Helpt

voor kinderen en jongeren met alle soorten handicaps

u mee?

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_profielen.indd 26 2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 26

10-11-16 11-11-16 17:19 09:25

20160


KATHOLIEKE STICHTING VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN Op dit moment zijn er in Nederland ruim 350.000 blinde of ernstig slechtziende mensen. Dat neemt de komende jaren met 100.000 toe. Als je te maken krijgt met een visuele beperking weet je vaak niet hoe het verder moet met je leven. Gelukkig zijn er mogelijkheden om blinde en slechtziende

KSBS Postbus 50 5360 AB Grave T +31 486 471378 M +31 6 51636927 E info@ksbs.nl W www.ksbs.nl NL95 RABO 0117103632

mensen (opnieuw) te leren functioneren in het dagelijks leven. Daar is extra hulp bij nodig. Zeker nu de overheid steeds minder geld beschikbaar stelt voor kwetsbare groepen. De KSBS ondersteunt projecten in Nederland en ont-

ons? U kunt blinde en slechtziende mensen hun ogen niet

wikkelingslanden (zie www.ksbs.nl) die blinden en slecht-

teruggeven, maar wel een beter leven!

zienden betere kansen bieden op goed onderwijs, geschikt werk en passende vrijetijdsbesteding. Hiervoor is veel inzet,

Steun ons en geef blinde en slechtziende mensen meer

kennis en expertise nodig. En vooral ook veel geld. Helpt u

kansen!

DANIEL DEN HOED STICHTING Jaarlijks overlijden in ons land meer dan 43.000 mensen aan kanker. Elke stap die gezet kan worden in de opsporing en behandeling van kanker is daarom van het grootste belang. De Daniel den Hoed Stichting werft fondsen ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek naar kanker in

Daniel den Hoed Stichting Groene Hilledijk 299 3075 EA Rotterdam T +31 10 7032381 E s.plaisier@erasmusmc.nl W www.danieldenhoedstichting.nl W www.facebook.com/danieldenhoedstichting

6 17:19

Profielen

het Erasmus MC Kanker Instituut. Met de oproep “Maak kanker kansloos!” vragen wij aan een ieder om ons te

de juiste duur voor een maximaal resultaat. Daar is

steunen en daarmee de overwinning op deze zeer ingrij-

meer onderzoek voor nodig, in de kliniek én in het labo-

pende ziekte significant dichterbij te brengen.

ratorium. De stichting staat ervoor deze op de patiënt gerichte behandeling in hoog tempo te ontwikkelen. Dat

We willen ernaar toe dat elke patiënt het juiste medicijn

is mogelijk dankzij giften en acties van particulieren en

krijgt, in de juiste dosis, op het juiste moment en voor

bedrijven. Samen maken we kanker kansloos.

STICHTING INTERPLAST HOLLAND Stichting Interplast Holland is een ideële organisatie die zich richt op reconstructieve plastische chirurgie in ontwikkelingslanden van kinderen en (jong) volwassenen met lipen gehemeltespleten, brandwondverminkingen, tumoren en andere aangeboren of verworven afwijkingen.Hiertoe worden jaarlijks 6 - 8 medische teams uitgezonden die bestaan uit zeer ervaren plastisch reconstructief chirurgen, anes-

Stichting Interplast Holland Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden T +31 71 5210165 E info@interplastholland.nl W www.interplastholland.nl

thesiologen en operatie- en anesthesie verpleegkundigen.

De doelstelling van deze units is tweeledig:

De Nederlandse artsen en assistenten zetten zich hiervoor

a. preventie, behandeling en rehabilitatie van patiënten met

kosteloos tijdens hun vakanties in. Ook de operaties worden

brandwonden

kosteloos uitgevoerd.Tevens wordt lokaal medisch personeel

b. het opleiden van lokale artsen en verpleegkundigen

opgeleid. Naast teamuitzendingen en kennisoverdracht houdt

Interplast Holland is momenteel actief in Oeganda, Nigeria,

Stichting Interplast Holland zich bezig met het helpen opzet-

Zanzibar, Guinee-Bissau en Burundi en heeft sinds 1990 bijna

ten van Brandwonden Units binnen ziekenhuizen.

12.000 operaties verricht.

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_profielen.indd 27 2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 27

27

10-11-16 09:25 17:19 11-11-16


Profielen STICHTING MS RESEARCH

Stichting MS Research Postbus 200 2250 AE Voorschoten T +31 71 5600500 E info@msresearch.nl W www.msresearch.nl

Stichting MS Research

zoekers dat zich met MS bezighoudt

In Nederland is Stichting MS Research

in de afgelopen jaren flink gegroeid.

de grootste organisatie die wetenschap-

Daarnaast biedt MS Research pro-

pelijk onderzoek naar MS financiert. Sinds

grammasubsidies die vier jaar lang

de oprichting in 1980 is het structureel

een structurele ondersteuning vormen

financieren van onderzoek het hoofddoel

voor MS-centra verbonden aan uni-

van de Stichting, naast het geven van

versitair medische centra. MS-centra

voorlichting en het bevorderen van opti-

die in Nederland momenteel subsidie

male MS-zorg. Het kost €50.000 euro per

ontvangen zijn: het VUmc MS Centrum

jaar om één wetenschapper een jaar lang

in Amsterdam, ErasMS in Rotterdam

onderzoek naar MS te laten doen en in de

en MS Centrum Noord-Nederland in

afgelopen 35 jaar heeft Stichting MS Research in totaal

Groningen. Uiteindelijk hoopt MS Research zichzelf op te

meer dan 50 miljoen euro toegekend aan bijna 300 onder-

kunnen opheffen, als over pakweg 20 à 25 jaar de puzzel

zoeksprojecten. Dankzij deze steun is het aantal onder-

van MS daadwerkelijk is opgelost.

STICHTING NATIONAAL MUZIEKINSTRUMENTEN FONDS

Muziekinstrumenten kosten geld: veel geld. Vaak zoveel dat musici en muziekstudenten zich de aanschaf ervan niet kunnen veroorloven. En Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds Sint Annenstraat 12 1012 HE Amsterdam T +31 20 6221255 E info@muziekinstrumentenfonds.nl W www.muziekinstrumentenfonds.nl

dat terwijl een goed instrument geen luxe is, maar een absolute noodzaak voor iemand wiens vak het is te musiceren. Dit betekent dat velen een probleem hebben. Het NMF is opgericht om dat probleem op te lossen. Het fonds geeft muziekinstrumenten in bruikleen aan professionele musici en aan hen die dat willen worden.

STICHTING NATIONALE DIERENZORG

Stichting Nationale Dierenzorg, opgericht in 1926, is een onafhankelijke moderne dieren beschermende organisatie. Dierenwelzijn staat hoog in het vaandel. De Dierenzorg bestaat uit een seniorenclub, asiel, pension, crèche en een Dierenambulance voor de regio. Wij zijn gehuisvest in de Stichting Nationale Dierenzorg Dierenbejaardentehuis De Seniorenclub Zijdeweg 56 2245 BZ Wassenaar T +31 70 5179852 T +31 70 5113892 E info@ndz.nl W www.ndz.nl NL41 ABNA 047.23.35.502

28

monumentale boerderij “Welgelegen” uit 1792 te Wassenaar. De, in 1985 gestarte, seniorenclub voor bejaarde honden en katten is de eerste in Nederland. De dieren verblijven hier

blijven verzorgen. Voor bejaarde dieren zonder eigenaar, of

permanent en worden begeleid door professionele verzorgers

waar onvoldoende middelen voor aanwezig zijn, hebben we

en een enthousiaste groep van vrijwilligers. Zij doen er alles

een adoptiefonds. Met een erfstelling, legaat of schenking

aan om uw huisdier een plezierige oude dag te geven in het

aan ons adoptiefonds levert u een wezenlijke bijdrage

geval dat u dat onverhoopt niet zelf zou kunnen doen. Ook

aan onze werkzaamheden. Wij zijn een ANBI stichting en

als die opvang van tijdelijke aard is. Maar we leveren ook

ontvangen geen subsidie,waardoor wij afhankelijk zijn van

aangepaste zorg en ondersteuning om dieren thuis te kunnen

uw giften, nalatenschappen en legaten.

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_profielen.indd 28 2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 28

10-11-16 11-11-16 17:19 09:25

20160


STICHTING DIERENNOOD Steeds meer dierenvrienden die een schenking of legaat voor hulp aan dieren via een notaris regelen, willen hierbij meer inspraak hebben. Zij willen kunnen kiezen hoe hun geld concreet zal worden besteed. Met de nadruk vooral op dieren die echt in diepe ellende zitten. Stichting Dierennood helpt hen en biedt hiervoor een unieke combinatie van mogelijkheden: 1. Gegarandeerd 100% gaat naar betrouwbare hulpprojec-

Stichting Dierennood Kabelhof 60 3072WJ Rotterdam T +31 10 4202344 E info@dierennood.nl W www.dierennood.nl W www.dierentestament.nl

ten, waarbij dieren in ernstige nood geholpen worden. 2. Men kan via persoonlijk contact bespreken welke dieren waar en hoe mogen worden geholpen. 3. I.s.m. universiteiten zijn er ook mogelijkheden gericht op de toekomst met sterilisatie- en educatieprojecten. 4. Controle besteding door een notaris of door uw vertrouwenspersoon d.m.v. foto’s, video’s, facturen, e.d.

5. Deze stichting kent geen overheadkosten aan salarissen huisvesting of declaraties. Hierdoor slechts 2 tot 3% kosten. 6. Opvang mogelijk van huisdieren na overlijden in een gegarandeerd huiselijke situatie. 7. ANBI-erkend, dus volledige fiscale aftrekmogelijkheden. Kijk op: www.dierennood.nl en www.dierentestament.nl Bel voor een vrijblijvend gesprek met een van de bestuursleden van Stichting Dierennood: 010-420 23 44.

STICHTING VIER VOETERS VIER VOETERS is een internationale dierenwelzijnsorganisatie, die zich inzet voor weerloze dieren in nood. We geven deze dieren een veilige toekomst in onze eigen opvangcentra. Zo voelen afgedankte circusleeuwen in ons Zuid-Afrikaanse reservaat voor het eerst van hun leven gras onder hun poten en houden getraumatiseerde dansberen in onze berenparken eindelijk een winterslaap.

Stichting VIER VOETERS Oostenburgervoorstraat 162 1018 MR Amsterdam T +31 20 6252526 E office@vier-voeters.nl W www.vier-voeters.nl

6 17:19

Profielen

VIER VOETERS ontvangt geen subsidie en is geheel afhanke-

gedoneerde geld daadwerkelijk aan dierenprojecten besteed

lijk van giften en nalatenschappen. Dierenvrienden nemen

wordt. Overweegt u VIER VOETERS in uw testament op te

ons op in hun testament, omdat ze ook vinden dat dieren

nemen? Wij informeren u graag in een persoonlijk gesprek.

een veilig leven verdienen. Zij delen onze droom: een

Of u kunt onze uitgebreide brochure opvragen. Met uw

wereld waarin mensen dieren behandelen met respect. En

nalatenschap kunnen we structureel hulp blijven bieden

ze waarderen onze transparante werkwijze en zien hoe het

aan dieren in nood.

ZEEHONDENOPVANG ECOMARE Ecomare is vooral bekend als zeehondenopvang. Jaarlijks worden er enkele tientallen jonge zeehonden opgevangen en, na herstel, weer uitgezet. Ze zijn ziek, gewond of hun moeder kwijtgeraakt. De Texelse zeehondenopvang is de oudste van Nederland en heeft in de meer dan zestig jaar van haar bestaan een enorme expertise opgebouwd. Door de opvang houdt Ecomare ook goed zicht op de ontwikkelingen in de natuur.

Ecomare, centrum voor wadden en Noordzee Ruijslaan 92 1796 AZ De Koog T +31 222 317741 E info@ecomare.nl W www.ecomare.nl

Unesco heeft de Waddenzee tot Werelderfgoed benoemd.

is prachtig! In het zeeaquarium en het natuurmuseum

De zeehond is de bekendste bewoner ervan. In Ecomare

van Ecomare ontdekken per jaar zo’n 260.000 mensen

maken bezoekers niet alleen kennis met de leefwijze

hoe mooi en waardevol het waddengebied is. Zo zorgt

van zeehonden, maar ook met de omgeving waarin ze

Ecomare voor gezonde zeehonden in een gezond leefge-

leven. De natuur in en rond de Wadden- en Noordzee

bied. Een mooi doel om aan bij te dragen!

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_profielen.indd 29 2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 29

29

10-11-16 09:25 17:19 11-11-16


Profielen STICHTING VOOR DAADWERKELIJKE DIERENBESCHERMING.

Deze stichting, die in 1919 opgericht is, heeft als doel het financieel ondersteunen van min- en onvermogende eigenaars van huisdieren in Amsterdam. De aanvragen om financiële ondersteuning kwamen en komen vanuit de dierenartsen praktijken, en werden aanvankelijk per brief en telefoon afgehandeld. Vanaf 1997 is er een nauwe samenwerking ontstaan tussen de Stichting voor Daadwerkelijke Dierenbescherming en de Amsterdamse Stichting voor Daadwerkelijke Dierenbescherming p/a Van Ostadestraat 4-3 1072 SX Amsterdam E info@daadwerkelijkedierenbescherming.nl W www.daadwerkelijkedierenbescherming.nl

afdeling van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming

for Animals (paarden en ezels), het Moroccan Primate

van Dieren, waardoor de Stichting een loket kreeg. De

Conservation project (bescherming van de laatste berber

Amsterdamse Dierenbescherming zorgt op hun kantoor

apen) en Stichting De Toevlucht (vogel en zoogdieren

voor de afhandeling van de aanvragen. Op jaarbasis wor-

opvang in Amsterdam). Het bestuur bestaat uit vrijwil-

den honderden (ernstig) zieke dieren geholpen. Daarnaast

ligers, waardoor de inkomsten van de Stichting geheel ten

worden instellingen gesteund zoals Brooke Hospitals

goede komen aan dieren in nood.

DE POEZENBOOT

“De Poezenboot helpt katten waar zij kan maar kan dat niet doen zonder uw hulp” De Poezenboot is een non-profit organisatie die zich financieel gesteund ziet door donateurs. We krijgen geen subsidie van de gemeente Amsterdam, De Poezenboot Singel 38-G 1015 AB Amsterdam T +31 20 6258794 W www.depoezenboot.nl NL82 INGB 0005085515

katten die hulp behoeven die hulp ook te geven. Onze

dankzij een team van zeer betrokken vrijwilligers die

hulp wordt bijvoorbeeld ook ingeroepen door dieren-

ervoor zorgen dat gedumpte, achtergelaten en afgestane

artsen, schuldsanering en begeleiders. Ook houden we

katten ingeënt, gecastreerd, gechipt en gezond worden.

sterilisatie/castratie-acties voor minder vermogenden

En we zorgen dat ze de aandacht en liefde krijgen die ze

zodat er minder ongewenste nestje worden geboren.

nodig hebben om daarna een geschikt en liefdevol thuis

Mocht u meer over ons willen weten neem gerust contact

voor ze te vinden. Ons doel is simpel: zoveel mogelijk

met ons op of bezoek onze website.

DIERGAARDE BLIJDORP (STICHTING KONINKLIJKE ROTTERDAMSE DIERGAARDE

Diergaarde Blijdorp (Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde) Postbus 532 3000 AM ROTTERDAM T +31 10 4431563 E directie@diergaardeblijdorp.nl

30

stadsdeel of andere instantie. Wij kunnen ons werk doen

Het bieden van een Inspirerende vrijetijdsbesteding voor een breed publiek, waardoor bewustzijn ontstaat van de waarde en kwaliteitsbaarheid van de natuur. Door deelname aan een groot aantal internationale fokprogramma’s levert Blijdorp een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van met uitsterven bedreigde diersoorten.

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_profielen.indd 30 2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 30

10-11-16 11-11-16 17:19 09:25

20160


STICHTING DUCHENNE PARENT PROJECT Ouders van kinderen met Duchenne maken zich sterk. Samen werken ze aan het versnellen van de ontwikkelen van genezing of behandeling voor Duchenne en het verbeteren van de medische zorg en een beter toekomstperspectief. duchenne.nl

Bij kinderen met Duchenne spierdystrofie worden alle spieren langzaam afgebroken. Rond hun 12e jaar kun-

Duchenne Parent Project Landjuweel 16-8 3905 PG Veenendaal T +31 20 6275062 E dpp@euronet.nl NL15 INGB 0000 818818

nen ze niet meer lopen en worden ze afhankelijk van

voorkomt. Wereldwijd 1 op de 3500 jongens. In totaal

een rolstoel. Ook het gebruik van de armen wordt steeds

meer dan een kwart miljoen.

moeilijker. Als de ademhalingsspieren te zwak worden is beademing nodig (meestal rond 20 jaar). Door verzwak-

Er is de laatste jaren succesvol onderzoek gedaan naar

king van de hartspier wordt Duchenne op gemiddeld

mogelijkheden om het ziektebeeld te vertragen en de

25-30 jarige leeftijd fataal. Duchenne spierdystrofie is

levensverwachting is gestegen door betere behandeling

een erfelijke, ongeneeslijke ziekte die vooral bij jongens

en beademing, maar de tijd dringt! www.duchenne.nl

’S HEEREN LOO Wij zijn open, geïnteresseerd en staan in verbinding met elkaar en de maatschappij. Wij doen het samen, omdat wij erin geloven dat we samen betere resultaten bereiken. Onze toewijding en professionaliteit komen terug in alles wat we doen. Onze kernwaarden zijn dan ook: betrokken, samen, passie en ontwikkeling. Om vanuit dat vertrekpunt de best mogelijke zorg en welzijn voor onze cliënten te kunnen blijven bieden, werven we ook giften. Deze dragen

’s Heeren Loo Postbus 647 3800 AP Amersfoort T 0800 3555555 E donateurs@sheerenloo.nl W www.sheerenloo.nl/meedooen

6 17:19

Profielen

bij aan bijzondere projecten waarvoor geen reguliere Geven om mensen met een beperking

financiën beschikbaar zijn, maar die wel belangrijk zijn

‘s Heeren Loo ondersteunt mensen met een verstandelijke

voor cliënten. Denk aan snoezelruimtes, sport- en spelma-

beperking. Wij helpen met het maken van eigen keuzes.

teriaal en uitstapjes.

Dicht bij huis en samen met de mensen die belangrijk voor hen zijn.

Samen maken wij meer mogelijk!

STICHTING PARKINSON NEDERLAND Zo begint het: een bibbertje in je ene hand terwijl je

De Stichting Parkinson Nederland (SPN) vindt dat iedere

rustig koffie zit te drinken. Een beetje stijver in de benen,

patiënt met de ziekte van Parkinson toegang moet hebben

waardoor je moeilijker uit de auto stapt dan voorheen.

tot de zorg die noodzakelijk is om toch een zo optimaal

Aanvankelijk lijkt er niets aan de hand. Je denkt dat je

mogelijke kwaliteit van leven te realiseren.

gewoon vermoeid bent en wat trager wordt. Om dit mogelijk te maken ondersteunt de SPN projecten Maar het zouden de eerste symp-

Stichting Parkinson Nederland Postbus 75510 1070 AM Amsterdam E info@stichtingparkinson.nl W www.stichtingparkinson.nl

en probeert daarvoor de noodzakelijke

tomen kunnen zijn van de ziekte

fondsen bijeen te brengen. De SPN staat

van Parkinson. De ziekte van

garant voor voor een gedegen financiële

Parkinson treft zowel mannen als

en inhoudelijke controle op de goedge-

vrouwen, meestal rond hun 50e

keurde projecten, vanuit een onafhan-

tot 70e levensjaar, maar soms ook

kelijke positie. Het is onze missie om

veel eerder. Er is helaas nog geen

ervoor te zorgen dat elke euro die wordt

herstel mogelijk.

gegeven goed besteed wordt.

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_profielen.indd 31 2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 31

31

10-11-16 09:25 17:19 11-11-16


Profielen ’S HEEREN LOO

Samenwerken aan de zorg voor morgen ‘s Heeren Loo ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. We helpen met het maken van eigen keuzes. Dicht bij huis en samen met de mensen die belangrijk voor hen zijn. Wij doen dat sinds 1891 in heel Nederland. Met hulp die varieert van begeleiding thuis, in vrije tijd, bij werk- en ’s Heeren Loo Postbus 647 3800 AP Amersfoort T 0800 3555555 E donateurs@sheerenloo.nl W www.sheerenloo.nl/meedooen

dagbesteding en behandeling tot intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties. Wij willen daarin van bijzondere professio-

Voor extra voorzieningen en activiteiten is steeds minder

nele en persoonlijke waarde zijn. Daarom maken we ruimte

ruimte in de reguliere budgetten. Sport- en spelmateriaal,

voor echte ontmoetingen en luisteren goed naar wensen en

zwemles, bijzondere werkprojecten, samen fietsen in de

verwachtingen. Samen, ontwikkeling, betrokken en passie

natuur, uitstapjes… Ze zijn heel belangrijk, want juist de

zijn de waarden die ons werk richting geven.

extra’s geven meer kleur aan het leven!

STICHTING VPSG – ADVIES EN ONDERSTEUNING BIJ VRAGEN ROND SEKSUEEL GEWELD, GODSDIENST EN ZINGEVING

Voor wie is de hulp? Ieder die hulp kan gebruiken bij de verwerking van seksueel geweld is welkom bij de VPSG. Vragen rond godsdienst, spiritualiteit of zingeving die verbonden zijn met seksueel misbruik kunnen ter sprake komen.

Stichting VPSG advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en zingeving Nieuwe Groenmarkt 8 2011 TW Haarlem T +31 23 5328222 E info@vpsg.nl W www.vpsg.nl

Welke hulp biedt VPSG? De VPSG biedt begeleiding aan vrouwen en mannen die te maken hebben gehad met seksueel misbruik (in de jeugd).

De medewerksters zijn allen levensbeschouwelijk counselors

Ook aan hun naasten (partners, familieleden) biedt de VPSG

die deskundigheid en ervaring hebben op het gebied van

een luisterend oor.

godsdienst, zingeving en traumaverwerking. Bij pastorale

In het begeleidingstraject is er voornamelijk individueel

counseling wordt gezamenlijk gezocht naar de persoonlijke

contact: in de spreekkamer in Haarlem of via telefoon of

spiritualiteit als bron van kracht en bevrijding. Er zijn geen

e-mail. Bij voldoende belangstelling zijn er gespreksgroepen.

wachtlijsten.

DE KERKELIJKE STICHTING MISSIEBUREAU BISDOM ROERMOND

De Kerkelijke Stichting Missiebureau Bisdom Roermond (werknaam: Missieburo Roermond) ondersteunt de “geloofsverkondiging in missielanden waar ook ter wereld en wel in de ruimste zin van het woord.”

De Kerkelijke Stichting Missiebureau Bisdom Roermond (Missieburo Roermond) Postbus 198, 6040 AD Roermond Bezoekadres: Neerstraat 49, 6041 KB Roermond T +31 475 386880 E info@missieburo.nl W www.missieburo.nl NL27 INGB 0001045000

32

De stichting geeft concrete steun aan missionarissen en inlandse krachten op zowel geestelijk, materieel als financieel gebied. In samenwerking met het Missiesecretariaat van het Bisdom Roermond geeft het Missieburo

Roermond

gestalte aan de missionaire opdracht van de R.K. Kerk door middel van campagnes, fondsenwerving en educatie. Help ons helpen!

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_profielen.indd 32 2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 32

10-11-16 11-11-16 17:19 09:25

20160


STICHTING VOOR VLUCHTELING-STUDENTEN UAF Clenton (1985), gevlucht uit Rwanda: ‘Dankzij het UAF kijk ik optimistisch naar de toekomst’

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF Postadres: Postbus 14300 3508 SK Utrecht Bezoekadres (alleen op afspraak): Wilhelminapark 38, 3581 NJ Utrecht T +31 30 2520835 F +31 30 2521899 E info@uaf.nl W www.uaf.nl

Stichting voor VluchtelingStudenten UAF geeft vluchtelingen de kans om hun talenten te ontwikkelen. Het UAF begeleidt hen bij hun studie en het vinden van een baan

u met uw nalatenschap ook vluchtelingen een kans

die aansluit bij hun capaciteiten. Zo kunnen vluchte-

bieden op een nieuwe toekomst? Kijk dan op www.uaf.

lingen in Nederland een nieuw bestaan opbouwen en

nl/nalaten of neem contact op met Mariëtte Flipse

een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving. Wilt

m.flipse@uaf.nl T (030) 219 26 99.

STICHTING LET’S CARE Let’s Care is een stichting die zich inzet voor de rehabilitatie en preventie van mishandelde, misbruikte en verwaarloosde kinderen op de Filipijnen. Sinds 2011 hebben wij diverse projecten en programma’s operationeel. In het home for girls worden mishandelde, misbruikte en verwaarloosde meisjes in moeilijke omstandigheden opgevangen, begeleidt in het helen van hun trauma’s en het

Stichting Let’s Care Arnhemseweg 631 7361TR Beekbergen T +31 629035634 E info@letscare.net NL72 TRIO 0338409335 tnv Stichting Let’s Care

6 17:19

Profielen

vergroten van hun zelfvertrouwen en persoonlijke ontwikkeling. Tevens is er veel aandacht voor scholing, educatie en het aanleren van vaardigheden. Hiermee leggen de

Dit door middel van een Ecologische boerderij, een pro-

kinderen een noodzakelijk fundament voor een betere

ductie centrum en het work, study en travel programma.

toekomst. Daarnaast hebben wij een tweetal straatjon-

Tot het moment dat wij financieel zelfstandig zijn, zijn wij

gens programma’s. Middels onze inkomsten genererende

nog afhankelijk van giften. Helpt u ons mee?! Alleen zijn

projecten werken wij aan onze financiële zelfstandigheid.

we een druppel, maar samen een zee!

OORLOGSGRAVENSTICHTING De Oorlogsgravenstichting gedenkt ongeveer 180.000

hun verhalen te verzamelen en te delen en door het

Nederlandse oorlogsslachtoffers. Dit zijn soms militai-

onderhouden van de 50.000 Nederlandse oorlogsgraven

ren maar vaak burgers: mannen, vrouwen en kinderen

waar ook ter wereld.

die hun leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog of

Wij hebben uw steun nodig voor ons werk. Zodat zij niet

tijdens gewelddadige conflicten daarna – zoals in voor-

vergeten worden en hun offer niet voor niets is geweest.

malig Nederlands-Indië. Het zijn ook de Nederlandse

Ook hun verhaal is het waard om door te vertellen.

militairen die tijdens recente vredesmissies om het leven zijn gekomen. Oorlogsgravenstichting Postbus 85981 2508 CR Den Haag E info@ogs.nl W www.oorlogsgravenstichting.nl

Al deze mensen hebben een verhaal, soms indringend soms kort of eenvoudig. Wij geloven dat het vertellen van deze verhalen bijdraagt aan het besef dat vrede, vrijheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. Wij houden de herinnering aan deze mensen levend door

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_profielen.indd 33 2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 33

33

10-11-16 09:25 17:19 11-11-16


Profielen HERINNERINGSCENTRUM KAMP WESTERBORK Een historische plek met een bij-

dacht voor de naoorlogse periode; van

zondere geschiedenis. Het museum,

interneringskamp voor NSB’ers tot het

monumenten, maar ook Barak 56,

Molukse woonoord Schattenberg.

de commandantwoning uit 1939

Herinneringscentrum Kamp Westerbork Oosthalen 8 9414 TG Hooghalen T +31 593 592600 F +31 593 592546 E info@kampwesterbork.nl W www.kampwesterbork.nl

en twee historische wagons roe-

De tentoonstelling is toegankelijk voor

pen een bijzondere herinnering op

jong en oud. Voor kinderen vanaf 7

aan de meer dan honderdduizend

jaar is er een speurtocht beschikbaar.

slachtoffers van de Holocaust, die

Van april tot en met september zijn

werden gedeporteerd vanuit kamp

er dagelijks gratis rondleidingen over

Westerbork.

het kampterrein. Het verhaal van kamp Westerbork verteld op de plek zelf. Dat vormt de kern

In het museum van Kamp Westerbork wordt de lange geschie-

van de rondleiding, die voert langs sporen, reconstructies en

denis van het kamp verteld: over Centraal Vluchtelingenkamp

monumenten. De start van de rondleiding is bij de slagboom

en het ‘Judendurchgangslager’ (1939-1945). Ook is er aan-

op het kampterrein.

TEKKEHUIZINGAFONDS Het fonds ondersteunt onderzoek op het gebied van de

❱❱

transfusie geneeskunde in de regio Noord-oost Nederland. De doelgroepen zijn wetenschappelijk onderzoekers en afstuderenden in het noorden. Het onderzoeksgebied is het vakgebied hematologie, benigne, maligne aandoeningen en bloedstollingsstoornissen. Transfusiegeneeskundig onderzoek

Stichting Tekke Huizingafonds p/a UMCG, Postbus 30001 HPC DA 21 9700 RB Groningen T +31 50 3611761 E info@tekkehuizingafonds.nl W www.tekkehuizingafonds.nl

is gericht op rode bloedcellen/bloedplaatjes en op stamcellen

is beperkt. Subsidies voor onderzoek zijn bedoeld voor een

die geïsoleerd worden uit bloed of beenmerg en teruggegeven

eerste onderzoeksfase. De inschrijving voor het aanvragen

worden aan patiënten in het kader van een stamceltrans-

van subsidie sluit op 31 januari van het jaar daarop. Een

plantatie. Scholarships worden toegekend om afstuderenden

toetsingscommissie beoordeelt alle aanvragen, waarna het

een bijdrage te verschaffen voor onderzoek/stage in het werk-

bestuur een selectie maakt en evt. subsidie verleent.

H

gebied hematologie. Daarnaast is ondersteuning mogelijk voor congresbezoek. Elk jaar wordt in oktober een ‘Call for

Kijk voor meer informatie op onze website:

Proposals’ georganiseerd. De hoogte van subsidiebedragen

www.tekkehuizingafonds.nl

NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt al meer dan

❱❱

tweehonderd jaar de Bijbel dicht bij mensen, in binnenen buitenland. Samen met onze leden en donateurs geven we de Bijbel door: aan volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. In Nederland vertaalden we de Bijbel naar gewone, duidelijke taal (de Bijbel in Gewone Taal), zodat iedereen Nederlands Bijbelgenootschap Zijlweg 198 2015 CK Haarlem T +31 23 5146146 E info@bijbelgenootschap.nl W www.bijbelgenootschap.nl NL 74 SNSB 0266 3808 08

34

de Bijbel kan lezen in begrijpelijke taal. Voor kinderen maakten we de Samenleesbijbel, een bijbel vol met vragen, spelletjes en liedjes, die (groot)ouders samen met hun kinderen kunnen lezen. In het buitenland brengen we de Bijbel dichtbij door de Bijbel te vertalen

Het vertalen, verspreiden en toegankelijk maken van

en te verspreiden, want nog steeds kunnen veel mensen

de Bijbel is kostbaar en kunnen we alleen doen dankzij

de Bijbel niet lezen in hun eigen taal.

steun van gevers. Doet u mee?

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_profielen.indd 34 2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 34

10-11-16 11-11-16 17:20 09:25

CA (C Po Ne Te inf AN KV Tr IBA Co BIC

17011


6 17:20

Help de stieren en paarden Steun Comité Anti Stierenvechten

CAS International (Comité Anti Stierenvechten) is een zeer actieve organisatie. Met uw steun kunnen wij nog meer doen om voorgoed een einde te maken aan het stierenvechten en andere wrede evenementen met stieren en andere dieren.

www.cas-international.org

CAS International (Comité Anti Stierenvechten) Postbus 1312, 3500 BH Utrecht Nederland Tel: +31 30 230 00 93 info@cas-international.org ANBI: 803015082 KVK: 41186192 Triodos Bank IBAN: NL79 TRIO 0781 4357 57 Comite Anti Stierenvechten BIC: TRIONL2U

170117_cas.indd 1 2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 35

08-11-16 09:25 13:43 11-11-16


elp ons helpen! De Kerkelijke Stichting Missiebureau Bisdom Roermond (werknaam: Missieburo Roermond) ondersteunt de “geloofsverkondiging in missielanden waar ook ter wereld en wel in de ruimste zin van het woord.� De stichting geeft concrete steun aan missionarissen en inlandse krachten op zowel geestelijk, materieel als financieel gebied. In samenwerking met het Missiesecretariaat van het Bisdom Roermond geeft het Missieburo Roermond gestalte aan de missionaire opdracht van de R.K. Kerk door middel van campagnes, fondsenwerving en educatie. Correspondentieadres:

Missieburo Roermond Postbus 198, 6040 AD Roermond Bezoekadres:

Neerstraat 49, 6041 KB Roermond T: F: E: W:

0475-386880 0475-310797 info@missieburo.nl www.missieburo.nl

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 36

11-11-16 09:25


Wie een leven redt, redt de hele wereld

Magen David Adom verleent hulp aan alle inwoners van Israël OOK U KUNT LEVENS REDDEN WORD DONATEUR www.mda-nederland.nl/doneer

met uw steun kunnen we hulp blijven verlenen

Opgericht in 1899

b.

c.

Het verlenen van financiële steun aan: • personen werkzaam in- of in opleiding voor onder meer de blindenzorg; • instellingen werkzaam op het gebied van de voorkoming, bestrijding en/of genezing van gehele of • Personen en instellingen anderszins direct of indirect werkzaam ten behoeve van visueel gehandicapten; Het bevorderen van oogheelkunde en de blindenzorg.

Vliegenvangerlaan 16, 2566 RN Den Haag telefoon 0174 - 412007, E-mail info@blindenhulp.nl, internet www.blindenhulp.nl ABN-AMRO 47.29.81.498 Kamer van Koophandel Haaglanden 41149688

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 37

11-11-16 09:25


A Naam Adres

: :

Zetel Doelstelling

: :

ANBI-status

:

African Parks Network Statutaire naam: Stichting African Parks Foundation Postadres: Postbus 313, 3940 AH Doorn, Bezoekadres: Langbroekerdijk A97, 3947 BE Langbroek, Tel: (0343) 565019, E-mail: netherlands@african-parks.org, Internet: www.african-parks.org Utrecht, RSIN / fiscaal nummer: 814898671 Behoud en herstel van wildparken in Afrika. African Parks zet zich in voor het behoud en herstel van beschermde natuurgebieden in Afrika. Op basis van een mandaat van de overheid, nemen we voor langere tijd het management van de parken over. African Parks doet dit op een zakelijke manier, met aandacht voor zowel ecologische, economische als sociale aspecten. De lokale bevolking wordt nauw betrokken bij dit proces opdat hun situatie ook duurzaam verbeterd. Ja

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

AMIVEDI Stichting Keizersgracht 10c,1015 CN Amsterdam, E-mail: secretariaat@amivedi.com 41149609 Registratie van vermiste en gevonden huisdieren.

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting De Apenhof Schoutenstraat 12, 3771 CJ Barneveld, E-mail:de.apenhof@chello.nl Barneveld 41047454 Opvang van uitheemse dieren. Zo mogelijk terug sturen naar land van herkomst of goedgekeurde dierentuin.

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

B

38

Naam Adres

: :

Zetel Doelstelling

: :

Naam Adres

: :

Zetel Doelstelling

: :

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Bears in Mind Grebbeweg 111, 3911 AV Rhenen, Tel.: (0317) 65 02 20, E-mail: info@bearsinmind.org, Internet; www.BEARSinMIND.org, Rhenen KvK Utrecht 41186102 Bears in Mind beschermt de beer in het wild en helpt de beer in nood. Bears in Mind doet dit door steun op het gebied van natuurbescherming, wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en educatie, zoeken naar en ontwikkelingen van opvangmogelijkheden zoals Het Berenbos in Rhenen, voor beren in nood. TRIODOS: NL26TRIO0254692664. Rooms Katholiek Bisdom Rotterdam Koningin Emmaplein 3, 3016 AA ROTTERDAM, E-mail: bureau@bisdomrotterdam.nl Rotterdam Verkondiging van het Evangelie in woord en daad. Ondersteuning parochies en pci’en bij hun taken. Bisschoppelijke Brielse Commissie Postbus 268, 3230 AG Brielle, Internet; www.martelarenvangorcum.nl Brielle Het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van en de zorg voor (de instandhouding van) het heiligdom van de H.H. Martelaren van Gorcum te Brielle.

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 38

11-11-16 09:25


stichtingen Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden Postbus 50, 5360 AB Grave, Tel.: (0486) 47 13 48, E-mail: info@ksbs.nl, internet: www@ksbs.nl Grave Financiële steun aan projecten voor Blinden en Slechtzienden in Nederland en ontwikkelingslanden.

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Blindenhulp, gevestigd te ’s-Gravenhage. Opgericht in 1899. Vliegenvangerlaan 16, 2566 RN ‘s-Gravenhage, Tel.: (070) 368 39 66, e-mail: info@blindenhulp.nl, Internet: www.blindenhulp.nl ’s-Gravenhage (K.v.K. 41149688) a. het verlenen van financiële hulp aan visueel gehandicapten b. het verlenen van financiële steun aan: - personen werkzaam in- of in opleiding voor onder meer de blindenzorg, ongeacht gezindte of leeftijd; - instellingen werkzaam op het gebied van de voorkoming, bestrijding en/of genezing van gehele of gedeeltelijke blindheid dan wel op het gebied van de revalidatie van visueel gehandicapten; - personen en instellingen anderszins direct of indirect werkzaam ten behoeve van visueel gehandicapten; Zij tracht dit doel te bereiken door het verstrekken van eenmalige giften, periodieke uitkeringen of het verlenen van voorschotten. Nederlandse Christelijke Blinden- en slechtziendenbond (N.C.B.) Oud-Bodegraafseweg 18D, 2411 HS Bodegraven, Tel.: (0172) 615883, secretariaat@ncb-bond.nl Amsterdam (K.v.K. 40532845) Ondersteuning aan blinden en slechtzienden. Belangenbehartiging, advisering, ontmoetingen, financiële ondersteuning voor hulpmiddelen.

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid Postbus 207, 3940 AE Doorn Amsterdam V40530342 De vereniging stimuleert o.a. wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken van Slechtziendheid en Blindheid.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Diergaarde Blijdorp (Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde) Postbus 532, 3000 AM Rotterdam, Tel.: (010) 433 14 25, E-mail: directie@diergaardeblijdorp.nl Rotterdam Het bieden van een inspirerende vrijetijdsbesteding voor een breed publiek, waardoor bewustzijn ontstaat van de waarde en kwetsbaarheid van de natuur. Door deelname aan een groot aantal internationale fokprogramma’s levert Blijdorp een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van met uitsterven bedreigde diersoorten.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) IJsbaanpad 9-11, 1076 CV Amsterdam; Postbus 9236, 1006 AE Amsterdam Amsterdam, nr. 34154900 De BOOG is de Nederlandse onderzoekgroep, waarin een groot aantal specialisten hun expertise heeft gebundeld om (inter)nationale studies voor nieuwe behandelingsmogelijkheden van borstkanker op te zetten, uit te voeren en zodanig te stimuleren dat resultaten eerder voor de patiënt beschikbaar komen.

Algemeen Nut Beogende Instelling

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 39

39

11-11-16 09:25


Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting tot bevordering van gedragsonderzoek van dieren “Lucie Burgers” Antoon v. Hooffplein 1, 6816 SH Arnhem, Tel.: (026) 445 03 73 Arnhem De bevordering van het onderzoek van dieren, in de ruimste zin van het woord, zowel in gevangenschap als in de natuur, teneinde te komen tot verbetering van hun leefmilieu en -condities.

C Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Carré Fonds Amstel 115-125 1018 EM / Postbus 20202 1000 HE Amsterdam (KVK)41210154 Het Carré Fonds heeft tot doel “het bevorderen van de instandhouding van Koninklijk Theater Carré, teneinde Koninklijk Theater Carré als naar huidige maatstaven voldoende geëquipeerd theater te kunnen laten functioneren en het gebouw als cultureel erfgoed in stand te houden.”

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Christelijke Vereniging voor de Verpleging van Lijders aan Epilepsie Postbus 6322, 2001 HH Haarlem, Tel.: (023) 531 95 39, E-mail: p.peters@ipa-acon.nl Heemstede Het beschikbaar stellen van gelden voor epilepsiezorg, in het bijzonder voor wetenschappelijk onderzoek door de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Circus Elleboog | Laan van Spartaan 4, 1061 MA Amsterdam |www.elleboog.nl | K.V.K. | 41202488 | Jeugdcircus: De circuslessen van Circus Elleboog verbinden, verrijken en stimuleren kinderen en jongeren. Op diverse locaties in Amsterdam biedt Elleboog haar lessen aan. Zo is Elleboog van positieve invloed op de bevordering van het zelfvertrouwen, de creativiteit en de fysieke ontwikkeling van de Amsterdamse jeugd.

Naam : Adres :

Comité Anti Stierenvechten (CAS International) Postbus 1312, 3500 BH Utrecht, Tel.: (030) 230 00 93, E-mail: info@cas-international.org, Internet: www.cas-international.org Utrecht CAS wil een einde maken aan de gruwelijke stierengevechten. Zij doet dit vanuit een door haar gecoördineerd netwerk van 100-en organisaties wereldwijd. Gezamenlijk lobbyen de organisaties bij politici, organiseren conferenties, demonstraties, voorlichtingsavonden.

Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

40

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Congregatie van de Heilige Geest Spoorstraat 159, 6591 GT, Postbus 48, 6590 AA Gennep, Tel.: (0485) 33 65 55, Fax: (0485) 33 65 59, E-mail-adres: CSSP-NL@missie-geest.nl 41 055 166 De Congregatie heeft als kenmerkend doel de lastige bedieningen waarvoor de kerk moeilijk werkers kan vinden. De Congregatie legt zich toe o.m. missionering in Afrika en Zuid-Amerika. De Congregatie draagt verder zorg voor bejaarde en zieke missionarissen. Vereniging Nederlands Cultuurlandschap Rijksstraatweg 174, 6573 DG Beek-Ubbergen K.v.k. Centraal Gelderland 40145291 Behoud en herstel van het agrarische cultuurlandschap, een landschap van deze tijd, met respect voor het verleden, en voor de mensen die daar nu werken, wonen en recreëren.

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 40

11-11-16 09:25


stichtingen

D Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Nederlands Dachau ComitĂŠ Lepelaar 5, 1261 RN Blaricum KvK Den Haag nr. S151070 Bijeenbrengen van gelden t.b.v. nagedachtenis Oud-Dachauers.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Daniel den Hoed Stichting Groene Hilledijk 301, 3075 CA Rotterdam, Tel.: (010) 70 32 381 Rotterdam 41128623 De Daniel den Hoed Stichting haalt geld op voor meer wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut. Ons doel is dat iedere patiĂŤnt een unieke behandeling op maat krijgt, aan de hand van de meest recente wetenschappelijke resultaten.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting DierenLot Postbus 359, 3500 AJ Utrecht, Tel.: (030) 241 57 61, Internet: www.dier.nu K.v.K. Utrecht 180 765 48 Hulp aan dieren in nood in Nederland i.s.m. lokale en regionale dierenorganisaties.

Naam : Adres :

Stichting van de Afschaffing van Dierproeven (SAD) Postbus 93027, 2509 AA Den Haag, Tel.: (070) 383 36 99, Fax: (070) 381 92 55, E-mail: info@edev.nl Amsterdam 4120863 Totale afschaffing van alle dierproeven om ethische en medisch-wetenschappelijke redenen.

Zetel : Doelstelling : Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Stichts Asyl voor Dieren Koningsweg 141, 3585 LA Utrecht, Tel.: (030) 251 45 42, E-mail: info@dierenasielutrecht.nl, Internet: www.dierenasielutrecht.nl Utrecht, KvK 4117 7172 De opvang en de huisvesting van zwerfdieren en van kansarme dieren, met name honden en katten, met als doel om voor elk dier in onze opvang een nieuw baasje te vinden.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Centrum voor Dierenhulpverlening Industriestraat 1b, 2802 AC GOUDA Gouda Dierenhulpverlening en vogelopvang

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Vereniging Vrienden van Blijdorp Secretariaat: Polulierendreef 287, 2272 RG Voorburg Rotterdam Geld inzamelen voor het ontwikkelen van moderne dierenverblijven in Diergaarde Blijdorp. IBAN 39 INGB 0001 3578 03. Voorzitter: Drs. M. Kreuger, Tel.: (010) 411 49 34, E-mail: ariebos@vriendenvanblijdorp.nl. (N.B. de vereniging is vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht o.g.v. de artt. 32,1 sub 11 en 33,1 sub 13 Successiewet).

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Dierenopvang De Wissel Kalverdijkje 76, 8924 JJ Leeuwarden, E-mail: info@dierenopvangdewissel.nl Leeuwarden KvK 58132317 Het opvangen, tijdelijk huisvesten en herplaatsen van zwerf- en afstandsdieren. Bank: NL51 INGB 0000 8399 95 tnv Dierenopvang de Wissel. Tel.: (058) 266 43 00 Internet: dierenopvangdewissel.nl

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 41

41

11-11-16 09:25


Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting voor Daadwerkelijke Dierenbescherming Van Ostadestraat 4-3, Amsterdam, E-mail: info@daadwerkelijkedierenbescherming.nl 41201018 Financiële ondersteuning voor diergeneeskundige hulp aan minvermogende diereneigenaren.

Naam : Adres :

Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren (opgericht in 1867) Nieuwezijds Voorburgwal 153, 1012 RK Amsterdam, Tel: (020) 623 61 67 E-mail: info@sophia-vereeniging.nl, Internet: www.sophia-vereeniging.nl, Rekeningnummer: NL63 INGB 0000 3069 58 Amsterdam 40 53 15 76 De Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren komt op voor huisdieren in Nederland, al sinds 1867. Niet alleen als het kwaad is geschied, maar ook preventief. Zo voorkomt de Sophia-Vereeniging dierenleed door voorlichting te geven over het natuurlijke gedrag, de aanschaf en de verzorging van huisdieren. Via politieke lobby zet zij zich in voor beschermende wetgeving voor huisdieren en een strenge controle hierop. Het uiteindelijke doel is een samenleving waarin dieren naar hun eigen aard met mensen kunnen leven. Pas dan komt er een einde aan het vaak onzichtbare leed dat huisdieren wordt aangedaan.

Zetel : Doelstelling :

42

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Dierenopvangcentrum WATERLAND Westerweg 70, 1446 AG Purmerend, Tel.: (0299) 64 06 40 41234622 Opvang, verzorging en herplaatsing van thuisloze en noodlijdende dieren uit de regio Waterland.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Diergeneeskundig onderzoek Gezelschapsdieren (Stichting D.O.G.) Postbus 80.154, 3508 TD Utrecht, Internet: www.stichtingdog.nl Utrecht, ANBI 8042 06 363 Financiële steun aan onderzoek naar ziekten van gezelschapsdieren, uitgevoerd binnen de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren te Utrecht, mits proefdiervrij wordt gewerkt.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting EDEV - Een DIER Een VRIEND Postbus 93029, 2509 AA Den Haag, Tel.: (070) 38 33 699, Fax: (070) 38 19 255, E-mail: info@edev.nl Internet: www.edev.nl Haaglanden Het bevorderen van de rechten voor en van dieren om vrij van mishandeling te leven.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Verhuisdieren.nl E-mail: support@verhuisdieren.nl, Internet: www.verhuisdieren.nl 34346976 Asielplaatsing voorkomen door huisdieren direct te matchen met een geschikt nieuw baasje via onze datingsite.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Doopsgezind Wereldwerk Treilerstraat 73, 1503 JC Zaandam Amsterdam De stichting stelt zich ten doel om geïnspireerd door het christelijk geloof binnen en buiten de Doopsgezinde Broederschap in woord en daad vorm te geven aan de dienst in de wereld, gericht op vredesgetuigenis, het uitdragen van het evangelie en het opheffen van geestelijke en stoffelijke noden in binnen- en buitenland. Doopsgezind Wereldwerk komt voort uit de fusie tussen de Stichting voor Bijzondere Noden in de Doopsgezinde Broederschap en daarbuiten en de Doopsgezinde Vredesgroep.

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 42

11-11-16 09:25


stichtingen Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Fonds Instituut voor Doven Bestuur Fonds IvD, t.a.v. mevrouw H. Bastiaans, Postbus 7, 5270 BA Sint-Michielsgestel, tel: (073) 5588699, E-mail: h.bastiaans@kentalis.nl Sint-Michielsgestel Het Fonds IvD stimuleert activiteiten/projecten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en (wetenschappelijke) projecten die tot doel hebben mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking ondersteuning te bieden in hun maatschappelijke begeleiding en behandeling of geestelijke verzorging, dan wel gericht zijn op verbetering van onderwijs en opvoeding van deze doelgroepen. Het Fonds IvD treedt op als fondsbeheerder voor deze projecten en ziet toe op een goede uitvoering daarvan. Met auditieve en communicatieve beperkingen wordt gedoeld op de volgende doelgroepen: doof, doofblind, ernstig slechthorend en mensen met een taalontwikkelingsstoornis (al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking, ASS (autisme spectrum stoornis), culturele linguïstische diversiteit, psychiatrische problematiek, overige problematiek). Het Fonds IvD is gelieerd aan Koninklijke Kentalis.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Vrienden van Effatha, Postbus 5095, 2701 GB Zoetermeer, Tel.: (079) 360 27 72 Zoetermeer Het verlenen van steun aan projecten voor doven, slechthorenden en communicatief beperkten. Bankrekeningr. NL44FVLB0227329880

E Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Ecomare, centrum voor wadden en Noordzee Ruijslaan 92, 1796 AZ De Koog, Texel, Telefoon: (0222) 31 77 41, E-mail: info@ecomare.nl, Internet: www.ecomare.nl 41239214 (Kamer van Koophandel) Ecomare laat mensen de natuur van de wadden en Noordzee beleven. Het omvat een natuurmuseum, zeehonden- en vogelopvang en zeeaquarium.

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Koningin EMMA Fonds Parkweg 238, 2271 BG Voorburg Den Haag Het verlenen van maandelijkse, financiële steun aan bejaarden die tachtig jaar of ouder zijn, een inkomen hebben van uitsluitend A.O.W. en zelfstandig wonen in Den Haag.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Epilepsie Vereniging Nederland De Molen 35, 3994 DA Houten, Tel.:(030) 63 440 62, Internet: www.epilepsievereniging.nl Houten Het optimaliseren van de (maatschappelijke) positie van mensen met epilepsie en hun naasten, waarbij de vraag van de patiënt sturend is.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland Pres. Kennedylaan 311, 6883 AK Velp, Tel.: (026) 364 82 49, E-mail: info@bondveg.nl Dordrecht De Bond is een kerkgenootschap en vertegenwoordigt de aangesloten gemeenten.

Algemeen Nut Beogende Instelling

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 43

43

11-11-16 09:25


Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Evangelische Broedergemeente in Nederland Zusterplein 20, 3703 CB Zeist, E-mail: ebgninfo@ebg.nl Zeist De Evangelische Broedergemeente in Nederland is een erkend protestants kerkgenootschap. Ze weet zich geroepen tot de dienst aan de mensen door het evangelie in woord en daad.

F Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

CBG|Centrum voor familiegeschiedenis Prins Willem-Alexanderhof 22, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag, E-mail: expertise@cbg.nl 41149193 Betrouwbaar onderzoek naar gerechtigden in nalatenschappen, ook spoedgevallen. Tevens ANBI instelling.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

De Faunabescherming Amsteldijk-Noord 135, 1183 TJ Amstelveen, Tel.: (020) 641 07 98, E-mail: info@faunabescherming.nl Amstelveen Een ethisch en wetenschappelijk verantwoord beheer van de fauna en het toetsen en bevorderen van diervriendelijke wetgeving voor in het wild levende dieren.

Naam : Adres :

Stichting Alde Fryske Tsjerken Emmakade 59, Postbus 137 8900 AC Leeuwarden, Tel.: (058) 213 96 66, E-mail: info@aldefrysketsjerken.nl, Internet: www.aldefrysketsjerken.nl Leeuwarden De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de belangstelling voor historische kerkgebouwen in de provincie Friesland en de instandhouding ervan, in de ruimste zin. Bestuur: drs. J. Kersbergen, voorzitter; drs. J.-M. Postma, vice-voorzitter; ir. J.D. Niemeyer; secretaris; drs. H. Oosterhoff, penningmeester, mr. E.L. Veerman, bestuurslid Banknummer Rabobank: NL81 RABO 0172 4165 82.

Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

FSHD Stichting Kievietslaan 34, 2243 GD Wassenaar Kvk Den Haag, Nr. 41160397 Het stimuleren, faciliteren en financieren van het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van de spierziekte FSHD, teneinde genezingswijzen te ontdekken.

G Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

44

Vereniging: Ontspanning Lichamelijk Gehandicapten/OLG Schilligehamsterweg 13, 9951 CM Winsum, E-mail: landelijkbestuur@o-l-g.nl, Internet: www.o-l-g.nl K.v.k. en fabrieken Hilversum: 40516071 De bevordering van de integratie in de samenleving van lichamelijk gehandicapten van alle gezindten uit heel Nederland door middel van het bieden van ontspanning en recreatie en het verrichten van alle andere daartoe geĂŤigende middelen in de ruimste zin des woords, welke nuttig zijn of kunnen zijn voor de verwezenlijking van voornoemde doelstelling.

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 44

11-11-16 09:25


stichtingen Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Het Geldersch Landschap Postbus 7005, 6801 HA Arnhem, e-mail: info@glk.nl, Internet: www.glk.nl 41047543 Geldersch Landschap beheert natuur, huizen en landschappen om zo de karakteristieke rijkdom van Gelderland te behouden en beschermen.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen Postbus 7005, 6801 HA Arnhem, e-mail: info@glk.nl, Internet: www.glk.nl 41047558 Geldersche Kasteelen beheert kastelen, collecties en landgoederen om zo de karakteristieke rijkdom van Gelderland te behouden en beschermen.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Kind en Groei Westzeedijk 106, 3016 AH Rotterdam, Tel.:(010) 225 15 33 41200060 Utrecht Zet zich in voor kinderen met groeiproblemen, door o.a. landelijk onderzoek naar groeistoornissen. Anbi instelling.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Steunstichting H.D. Guyot Rijksstraatweg 63, 9752 AC Haren, E-mail: steunstichtingguyot@home.nl Haren Het bevorderen en steunen van onderwijs, zorg en dienstverlening aan doven, slechthorenden en communicatief beperkten, m.n. het verlenen van financiële steun aan de Koninklijke Kentalis (voorheen de Stichting Effatha Guyot Groep).

H Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Health Foundation Limburg Turennestraat 33, 6221 AR Maastricht, Tel.:(043) 407 73 63, E-mail: info@hfl.nl, Internet: www.hfl.nl 41077893 Health Foundation Limburg werft fondsen ten behoeve van wetenschappelijk medisch onderzoek naar hart- en vaatziekten, kanker, geestelijke gezondheidszorg en chronische ziekten. IBAN: NL09INGB 0000 0062 60

Naam : Adres :

Vereniging Hendrick de Keyser Herengracht 172, 1016 BP Amsterdam Tel.: (020) 521 06 30, E-mail: info@hendrickdekeyser.nl, Internet: www.hendrickdekeyser.nl Amsterdam Verwerving van historisch of architectonisch waardevolle huizen, met de bedoeling deze te restaureren en te behouden voor de toekomst.

Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling : Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Hulp voor Helden – Stichting KPPR (Koninklijke PIT Pro Rege) Prins Willem-Alexanderlaan 1429, 7312 GB Apeldoorn, Tel: (055) 355 4039, E-mail:info@hulpvoorhelden.nl, Internet: www.hulpvoorhelden.nl Apeldoorn – K.v.K. 40477601 ANBI 820349859 IBAN NL26INGB0000386000 Aandacht, erkenning, steun voor militairen & veteranen vanuit samenleving. Stichting HVO-Querido Eerste Ringdijkstraat 5, 1097 BC Amsterdam, Tel.: (020) 561 90 90, Internet: www.hvoquerido.nl Amsterdam Opvang, huisvesting, begeleiding, verzorging en dagbesteding van dak- en thuislozen, mensen met psychiatrische problemen, vrouwen, gezinnen en jeugdigen.

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 45

45

11-11-16 09:25


I Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting IMC Weekendschool Strawinskylaan 719, 1077 XX Amsterdam, www.imcweekendschool.nl, info@weekendschool.nl KvK: 41217599 IMC Weekendschool verzorgt aanvullend onderwijs voor jongeren van tien tot veertien jaar uit achterstandswijken, door gepassioneerde gastdocenten. Weekendschool onderwijs verbreedt perspectieven, versterkt zelfvertrouwen en vergroot maatschappelijke betrokkenheid.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Steunstichting Inca Educa Spainkhof 4, 7314BA Apeldoorn, info@inca-educa.org, www.inca-educa.org Apeldoorn Bekend maken van en fondsen verwerven voor Inca Educa, vakschool voor kansarme jongeren in Cusco Peru

Naam : Adres :

Stichting Interplast Holland Postbus 2189, 2301 CD Leiden, Bezoekadres: Poortgebouw/Rijnsburgerweg 10, 2333 AA Leiden, Tel.: (071) 521 01 65, E-mail: info@interplastholland.nl, Internet: www.interplastholland.nl, NL76 ABNA 0448800926, Voorzitter: Drs. R.J. Zeeman, Penningmeester: Dhr. H.J.A. Koster Leiden Het uitvoeren van reconstructieve chirurgie in ontwikkelingslanden bij kinderen en (jong) volwassenen met brandwondverminkingen, lip- en gehemeltespleten, tumoren en andere aangeboren of verworven afwijkingen. De operaties worden kosteloos uitgevoerd. Tevens wordt lokaal medisch personeel opgeleid.

Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Centrum Informatie en Documentatie over Israel (CIDI) Postbus 11646, 2502 AP Den Haag, Tel.: (070) 364 68 62, Fax: (070) 365 33 72, cidi@cidi.nl, www.cidi.nl, NL46ABNA0500240469 Den Haag CIDI komt op voor het recht van IsraĂŤl en het Joodse volk om in vrede en veiligheid te leven. De stichting zet zich op een betrouwbare wijze in voor vrede tussen IsraĂŤl en de Palestijnen en keert zich tegen alle vormen van racisme en antisemitisme. CIDI heeft een ANBI status.

J Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Johanniter Orde in Nederland Lange Voorhout 48, 2514 EG Den Haag, Tel.:(070) 364 99 20 Den Haag Hulp bieden aan zieken, bejaarden en anderszins hulpbehoevenden zonder onderscheid des persoons.

Naam : Adres :

Stichting Joods Nationaal Fonds Postbus 78030, 1070 LP Amsterdam, Tel.: (020) 646 64 77, Fax: (020) 646 64 54, E-mail: info@jnf.nl, Internet: www.jnf.nl Amsterdam Het ontwikkelen en leefbaar maken van Israel voor al haar bewoners.

Zetel : Doelstelling :

46

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 46

11-11-16 09:25


stichtingen Naam : Adres :

Zetel : Doelstelling :

ANBI

Stichting Vrienden van het Joods Historisch Museum Postbus 16737, 1001 RE Amsterdam, Tel.: (020) 531 03 15, Fax: (020) 531 03 11, Algemeen Nut Beogende Instelling E-mail: vrienden@jck.nl, Internet:www.jck.nl. Bankrekening: NL17 ABNA 0416 079 814. Amsterdam KvK nr: 41198780 Het verlenen van steun aan het Joods Historisch Museum te Amsterdam. De steun wordt verleend o.a. door de financiering van tentoonstellingen en projecten en aankopen voor de collectie van het museum. De Stichting beheert een aantal particulieren fondsen op naam. Door deze fondsen worden, binnen het kader van hun specifieke doelstelling, activiteiten van het museum gesteund of aankopen gedaan.

K Naam : Adres :

Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

ANBI

Stichting Kankeronderzoekfonds Limburg Turennestraat 33, 6221 AR Maastricht, Tel. : (043) 407 73 63, Algemeen Nut E-mail: info@kankeronderzoekfondslimburg.nl, Beogende Instelling Internet: www.kankeronderzoekfondslimburg.nl 52935302 1 op de 3 mensen krijgt kanker. Nog steeds stijgt wereldwijd het aantal mensen dat in aanraking komt met kanker, omdat ze zelf ziek worden of een vriend, familielid of partner. Gezondheid is een groot goed. In goede gezondheid oud worden, wil iedereen. Kankeronderzoekfonds Limburg werft fondsen voor zorg, onderzoek, opleiding en preventie van kanker. Kankeronderzoekfonds Limburg steunt hoogwaardig medisch-wetenschappelijk onderzoek dat wordt verricht in Limburg. IBAN: NL06INGB0005043912 Vereniging ‘Ouders, Kinderen en Kanker’ Schouwstede 2b, 3431 JB Nieuwegein, Tel: (030) 2422944, Internet: www.vokk.nl, www.kanjerketting.nl, E-mail: bureau@vokk.nl Zwolle, 40061941 Steunen en begeleiden van gezinnen met een kind met kanker in alle fasen en het bevorderen van optimale zorg en nazorg voor kind en gezin. ‘Samen voor beter’. IBAN NL72 SNSB 0938 4000 45

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Karel Doorman Fonds MPC 58 A, Postbus 90701, 2509 LS Den Haag, Tel.: (06) 3009 12 63, E-mail: secretariaat.kdf@mindef.nl Den Haag, K.v.K. 41149862 Steunfonds voor leden en gewezen leden van het militair personeel van de Koninklijke marine die als gevolg van het vervullen van hun taak in oorlogsomstandigheden, waaronder begrepen VN - operaties, bij een ramp of een ongeval slachtoffer van hun taakuitvoering zijn geworden, alsmede voor hen die van die (ex-) militairen direct financieel afhankelijk zijn.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Nederlandse Kastelenstichting Postbus 123, 3960 BC Wijk bij Duurstede, Tel.: (0343) 578 995, E-mail: info@kastelen.nl Wijk bij Duurstede 41149488 NKS Kenniscentrum Kasteel en Buitenplaats stelt zich ten doel om de Nederlandse kastelen en buitenplaatsen en hun historische omgeving voor nu en toekomstige generaties te behouden door het verwerven en delen van kennis, het organiseren van publieksevenementen en het ondersteunen van eigenaren en beheerders.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Kattenbos® Beldam 2, 9825 TJ Lucaswolde, Tel.: (0594) 54 90 28, E-mail: info@kattenbos.nl 41012815 Opvang voor aids-, leukemie-, gehandicapte en chronisch zieke katten.

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 47

47

11-11-16 09:25


Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Vrienden van Kempenhaeghe p/a Sterkselseweg 65, 5591 VE Heeze, Tel.: (040) 227 90 22 Gemeente Heeze-Leende Financiële ondersteuning van de epilepsiezorg, in het bijzonder in relatie tot het Epilepsie-centrum Kempenhaeghe, onder meer door bevordering van wetenschappelijk onderzoek. Bankrelatie: Rabobank Heeze, rekeningnr. IBAN: NL40RABO0120320851

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Vereniging Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk te Haarlem e-mail: penningmeester@bavovrienden.nl, Website: www.bavovrienden.nl Haarlem Instandhouden van het gebouw, onderhouden en completeren van de inventaris, bevorderen van kennis en wetenschap en uitdragen van de cultuurhistorische betekenis van de Grote of St.-Bavokerk. De vereniging zoekt financiële steun bij leden uit alle gezindten en is aangewezen als Culturele ANBI. Voor donateurs van Culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Bankrek.: NL70 INGB 000 3618800

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Steun Heilig Land E-mail: secretariaat@heilig-land.nl, Internet: www.heilig-land.nl Kvk Gooi-, Eem- en Flevoland 41193470. Door de Belastingdienst erkend als ANBI. Het ondersteunen van de werken van de christenen in het Heilig Land.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Oud-Katholieke Kerk van Nederland Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort, Tel.: (033) 462 08 75 Amersfoort K.v.K. 32164529 Kerkgenootschap.

Naam : Adres :

Kerk in Actie Postbus 456, 3500 AL Utrecht, Tel.: (030) 88 01 456, E-mail: servicedesk@kerkinactie.nl, Internet: www.kerkinactie.nl, Algemeen Nut IBAN: NL89ABNA 0457457457 Beogende Instelling Utrecht Samen zijn we de kerk in actie, een wereldwijde gemeenschap van mensen die met elkaar delen van wat we hebben ontvangen: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. Kerk in Actie steunt zowel in Nederland als wereldwijd het werk van honderden kerken en organisaties om mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Ongeacht hun geloof, politieke overtuiging, sekse of nationaliteit. Gelijkwaardigheid, wederkerigheid en partnerschap zijn belangrijke waarden voor ons.

Zetel : Doelstelling :

48

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (N.I.K.) Van der Boechorststraat 26, 1081 BT Amsterdam, Tel.: (020) 301 84 84, E-mail: info@nik.nl KvK dossiernummer 34371061 Het voorstaan van Joodse belangen. Art. 8 Reglement: Zonder voorafgaande goedkeuring van de Permanente Commissie (dagelijks bestuur van het NIK) kunnen Joodse Gemeenten hun onroerende zaken of hun roerende zaken van religieuze aard of historische betekenis noch geheel, noch ten dele vervreemden of bezwaren. Sekretaris: R.E. Vis.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Kind en Brandwond Postbus 1015, 1940 EA Beverwijk, Tel.: (0251) 275510 Beverwijk KvK nr.: 41225391 De stichting stelt zicht te doel de zorg voor kinderen met brandwonden in Nederland. Zij doet dit door het organiseren van vakantieweken, logeerprojecten en gezinsdagen. De aanschaf van speciaal speelgoed, het inrichten van ziekenhuiskamers, instaleren van les en spelcomputers. Het bijdragen in de exploitatie van de Kiwanishuizen (gezinsverblijven), het verzorgen van voorlichtingsmateriaal voor ouders en patiëntjes. Meer informatie vindt u op onze website: www.kindenbrandwond.nl. Ons rekeningnummer is BANK NL 92 ABNA 0444 3668 65

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 48

11-11-16 09:25


stichtingen Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres :

Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) Zinkwerf 5, 2544 EC Den Haag, Postbus 43515, 2504 AM Den Haag, Tel.: (070) 367 45 45, Fax: (070) 367 08 68, E-mail: info@skion.nl KvK Dossiernr.: 27250697 SKION is een landelijke samenwerking van de afdelingen kinderoncologie van de academische ziekenhuizen en streeft naar optimale diagnostiek en behandeling van kinderen en adolescenten met kanker. Hiertoe wordt (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek naar kanker bij jeugdigen bevorderd.

Zetel : Doelstelling :

Nationaal Fonds Kinderhulp Postbus 2130, 7420 AC Deventer, Tel.: (0570) 61 18 99, E-mail: info@kinderhulp.nl, Internet: www.kinderhulp.nl KvK 41080756, Deventer Nationaal Fonds Kinderhulp vindt dat alle kinderen recht hebben op geluk. Helaas groeien 421.000 kinderen in ons land op in armoede. Zij vallen buiten de boot en kunnen niet meedoen met leeftijdsgenoten. Kinderhulp helpt hen door bijvoorbeeld een tweedehands fiets, sporten of een weekje kamperen mogelijk te maken.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) Boulevard 12, 3707 BM Zeist, Tel.: (030) 231 47 97, E-mail: bureau@knnv.nl Internet: www.knnv.nl KvK 40530820, Midden Nederland Vereniging voor veldbiologie: het bestuderen, beleven en beschermen van flora en fauna.

Naam : Adres :

Stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) Haringkade 2, Postbus 434, 1970 AK IJmuiden, Tel.: 0255 548454, E-mail: info@knrm.nl, Internet: www.knrm.nl KvK 41199789 De KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij) redt en helpt mensen in nood op zee, het strand en de ruime binnenwateren. Dat doet de KNRM snel, professioneel en kosteloos. 24 uur per dag en onder alle weersomstandigheden. De 75 reddingboten op 45 reddingstations worden bemand door 1.300 gemotiveerde en professioneel opgeleide vrijwilligers. De KNRM werd opgericht in 1824 en ontvangt geen overheidssubsidie. De inkomsten bestaan uit donaties, schenkingen en nalatenschappen. Voor schenkingen en nalatenschappen kunnen specifieke doelen binnen de KNRM of reddingstations worden benoemd, desgewenst met naamgeving naar wens van de schenker. Hiervoor kunt u contact opnemen met Cees Prins of Cora Bartels, telefoon 0255-548454. De KNRM heeft ANBI-status en CBF-keur. Giften kunt u overmaken naar NL 27 RABO 0373 5461 81.

Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Kruisvaarders van Sint Jan Postbus 224, 2210 AE Noordwijkerhout, Tel.: (0252) 37 34 40, E-mail: van.mullekom@hccnet.nl Noordwijkerhout Ondersteuning projecten in Panama.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) Harmoniehof 65, 1071 TD Amsterdam, Tel.: (020) 673 94 79; (06) 206 167 43, E-mail: r.giebels@chello.nl Zetel: Amsterdam, K.v.K. 40531579 Evaluatie van alternatieve behandelwijzen en bestrijding van kwakzalverij in de ruimste zin van het woord. De VtdK geeft viermaal per jaar een blad uit, het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij, heeft een website, www.kwakzalverij.nl en organiseert jaarlijks een congres. Banknr: NL37INGB0000032237 ANBI fiscaalnr: 816.113.087 Bestuur: N.A. Terpstra (huisarts), voorzitter; Prof. Dr. F.S.A.M. van Dam, secretaris; Drs. R. Giebels, penningmeester.

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 49

49

11-11-16 09:25


M Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Maaszicht (Opvang Zwerfjongeren), Stichting Walenburgerweg 31, 3039 AC Rotterdam, Tel.: (010) 243 41 41, E-mail: vrienden@maaszicht.nl, Internet: www.maaszicht.nl Rotterdam 41133492 (Stichting Vrienden Maaszicht-ANBI) 24-uursopvang, begeleiding en (na)zorg zwerfjongeren met complexe problematiek (17-23 jaar) Rotterdam. IBAN: NL58RABO0154755915

Naam : Adres :

Maatschappij tot Redding van Drenkelingen Rokin 114 b, 1012 LB Amsterdam, Tel.: (020) 624 17 63, E-mail: mrd1767@gmail.com, info@drenkeling.nl Amsterdam Alles bevorderen dat kan strekken ter voorkoming van verdrinking en tot ontwikkeling van het reddingswezen.

Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

ME/CVS-Stichting Nederland Noordse Bosje 16, 1211 BG Hilversum, E-mail: info@me-cvs-stichting.nl 41206783 ME/CVS Stichting zet zich in om de sociaal maatschappelijke positie van patiĂŤnten te bevorderen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Ondermeer via voorlichting, belangenbehartiging, lotgenotencontact en stimuleren wetenschappelijk onderzoek.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Gezamenlijke Militaire Fondsen (GMF) Herengracht 482, 1017 CB Amsterdam, Postbus 51140, 1007 EC Amsterdam, Tel.: (020) 552 27 08 Amsterdam Geld inzamelen, om steun te verlenen aan behoeftige (oud)-militairen en/of nagelaten betrekkingen via de aangesloten militaire (steun-)Fondsen. Voorzitter: A.C. Oostendorp, Secr. Penningmeester: Jhr. F.C. Six.

Naam : Adres :

Missieburo Roermond/De Kerkelijke Stichting Missiebureau Bisdom Roermond Neerstraat 49, 6041 KB Roermond, Postbus 198, 6040 AD Roermond, Tel.: (0475) 38 68 80, Fax: (0475) 31 07 97, E-mail: info@missieburo.nl, Internet: www.missieburo.nl.

Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

50

Het Missieburo Roermond ondersteunt de geloofsverkondiging van de Katholieke Kerk in Missielanden waar ook ter wereld, en wel in de ruimste zin van het woord. Het Missieburo draagt bij aan de realisatie van diverse projekten in diezelfde Missielanden. ANBI: Beschikking Kerkelijke Stichting Missiebureau Bisdom Roermond (Missieburo Roermond) te Roermond (01-01-2008) RSIN: 002978350 Stichting Propaganda Missie-congregatie v.d. H. Geest Postweg 6, 6571 CS Berg en Dal Gennep A. het animeren van de missiegeest onder de katholieken van Nederland, o.a. door het verspreiden van literatuur over de missie; B. het verwerven van en het beheer over fondsen, welke zullen worden aangewend voor het missiewerk en priesteropleidingen in Afrika en BraziliĂŤ.

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 50

11-11-16 09:25


stichtingen Naam : Adres :

Zetel : Doelstelling :

MISSIO NEDERLAND, Pauselijke Missiewerken Laan van Nieuw-Oost-Indië 191, postbus 93140, 2509 AC Den Haag, Tel.: (070) 304 74 44, Fax: (070) 381 83 55, E-mail: missio@missio.nl, Internet: www.missio.nl. Bank: NL93 INGB 0000 008725, Missio Den Haag. Den Haag Steun verlenen aan het werk van de kerken in de derde wereld. Voorts specifiek aan kinderen via MISSIO KINDEREN en specifiek aan de vorming en opleiding van landeigen kerkelijk kader via MISSIO OPLEIDING NEDERLAND. CBF-keur en ANBI.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Zeeburgerdijk 139, 1095 AA Amsterdam, Tel.: (020) 623 87 03, E-mail: dhm@molens.nl Amsterdam De Hollandsche Molen is dé vereniging voor alle wind- en watermolens in Nederland. De organisatie staat voor de beleving, de bescherming en de belangenbehartiging van molens en hun omgeving.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Nationaal Dachau Monument Lepelaar 5, 1261 RN Blaricum KvK Den Haag nr. S158536 Het inzamelen van gelden ten behoeve van het Nationaal Dachau monument in Amsterdam.

Naam : Adres :

MUSEON Stadhouderslaan 37, 2517 HV Den Haag, Tel.:(070) 3381338, E-mail: info@museon.nl, Internet:www.museon.nl

Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Museum voor cultuur en wetenschap. Middels educatieve programma’s en tentoonstellingen wil het museum mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen. Het Museon realiseert deze programmering door wisselend objecten te selecteren uit de prachtige collectie van meer dan 270.000 voorwerpen. Vereniging Museum Waterland Kaasmarkt 16, 1441 BG Purmerend, Tel.: (0299) 422605, E-mail: info@museumwaterland.nl Purmerend Intermediair te zijn tussen hedendaagse beeldende kunst en vormgeving en de bevolking van Purmerend en de regio Waterland.

N

Stichting Gooisch Natuurreservaat Postbus 1001, 1200 BA Hilversum, Tel.: (035) 621 45 98, E-mail: gooisnatuurreservaat@gnr.nl, Website: www.gnr.nl Hilversum 41223080 Het Goois Natuurreservaat is in 1932 opgericht met als doel, de instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van de aldaar gelegen terreinen, ten einde deze ten eeuwigen dagen als natuurreservaat te behouden en aan het publiek, door vrije toegang tot die terreinen. Onder eventueel te stellen bepalingen, het genot van dat natuurschoon te verzekeren.

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 51

51

11-11-16 09:25


Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) Wibautstraat 212, 1091 GS Amsterdam, Tel.: (020) 679 12 00, info@nsgk.nl, www.nsgk.nl KvK Amsterdam, S 41199157 NSGK helpt kinderen en jongeren met een handicap om gewoon te kunnen spelen, leren, wonen en werken, samen met leeftijdsgenoten zonder handicap. Dat kan dankzij de steun van donateurs en vrijwilligers, want NSGK is onafhankelijk en ontvangt geen subsidie.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Vrienden van Neve Shalom/Wahat al-Salam Kruisweg 1103, 2131 CV Hoofddorp, Tel: 023 5615104; internet: www.nswas.nl KvK Midden Nederland, dossiernr.41059729 Het bijdragen aan de realisering van de doelstelling van het dorp Neve Shalom/Wahat al-Salam in IsraĂŤl, t.w. het vreedzaam samenwonen van Joden en Palestijnen met begrip voor elkaars eigen identiteit.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Nijbakker-Morra Stichting p/a Jachthavenweg 121, 1080 KM Amsterdam, Tel.: (020) 678 94 36, Internet: www.nijbakker-morra.nl Amsterdam Kankerbestrijding door ondersteuning wetenschappelijk onderzoek.

O Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

52

Oogfonds Catharijnesingel 40,3511 GC Utrecht, Tel.:(030)254 57 11, info@oogfonds.nl, www.oogfonds.nl Utrecht In Nederland zijn meer dan 350.000 mensen slechtziend of blind. De impact hiervan op hun leven is enorm. Daarom maakt het Oogfonds zich sterk voor een betere toekomst voor mensen met een visuele beperking. En wil het Oogfonds vermijdbare blindheid en slechtziendheid zo snel mogelijk tot nul reduceren. Dat kan! Door wetenschappelijk onderzoek en voorlichting.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Oorlogsgravenstichting Zeestraat 85, 2518 AA Den Haag, E-mail: info@ogs.nl, Internet: www.oorlogsgravenstichting.nl K.v.K. Den Haag 41149180 Door het delen van verhalen van Nederlandse oorlogsslachtoffers bijdragen aan het besef dat vrede, vrijheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Opkikker Kerkstraat 92, 1354 AC Almere, Tel.: (036) 538 66 60, E-mail: info@opkikker.nl, Flevoland S412 471 69 Het verzorgen van Opkikkerdagen voor gezinnen met een kind dat in verband met een ziekte een langdurige behandeling ondergaat in een ziekenhuis.

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 52

11-11-16 09:25


stichtingen

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres :

Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

P

Stichting Reservaten Przewalski Paard Boomdijk 43, 3286 LD Klaaswaal, Tel.: (0186) 57 44 93, Privé tel.: (0186) 57 24 57, E-mail: frph@antenna.nl Klaaswaal De reïntroductie van het laatste wilde paard, het Przewalski paard het behoud en de bescherming in het Nationaal Park Hustain Nuruu, Mongolië.

ANBI

Stichting Parkinson Nederland Postbus 75510 1070 AM Amsterdam, Algemeen Nut E-mail: info@stichtingparkinson.nl, Beogende Instelling Internet: www.stichtingparkinson.nl, Bank: NL07INGB0009475727 Amsterdam De stichting heeft als belangrijkste doel het bijeenbrengen, het beheer en het toewijzen van gelden om de zorg aan Parkinson patiënten verder te ontwikkelen en de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Stichting Parkinsonfonds Hoofdweg 667A, 2131 BB Hoofddorp, Tel.: (023) 5540754, E-mail: info@parkinsonfonds.nl, Internet: www.Parkinsonfonds.nl Hoofddorp KvK 34103067 Financieren van medisch onderzoek op het gebied van de ziekte van Parkinson en Parkinsonismen. Stichting Vrienden Parnassia Groep Monsterseweg 93, 2553 RJ Den Haag, info@vriendenparnassiagroep.nl, www.vriendenparnassiagroep.nl Haaglanden 27 18 43 15 Het bevorderen van de kwaliteit van leven van cliënten van de Parnassia Groep (GZZ), in het bijzonder van kinderen en jongvolwassenen. Aandachtsgebieden zijn: wonen, studeren, sporten en recreëren.

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI

Plan Nederland Postbus 75454, 1070 AL Amsterdam, E-mail: info@plannederland.nl KVK Amsterdam: 41198890 Algemeen Nut Beogende Instelling Plan werkt voor kinderen in ontwikkelingslanden, met het accent op meisjes Plan Nederland (onderdeel van Plan International) komt wereldwijd op voor de rechten van kinderen en een betere naleving van het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Plan werkt aan duurzame armoedebestrijding en blijvende verbeteringen in de levensomstandigheden van kinderen, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. Plan doet dit door het uitvoeren van projecten in 51 ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Plan geeft extra aandacht aan meisjes, omdat ze worden gediscrimineerd en zich vaak niet kunnen ontplooien. Plan richt zich op de meisjes zelf, op hun families (naast de moeders, ook de vaders en broers) en op de machthebbers in landen waar dit speelt. Plan brengt meisjes met elkaar in contact, maakt ze bewust van hun rechten en biedt hen zo een sociaal vangnet. Net zolang totdat meisjes gelijkwaardig zijn aan jongens. www.plannederland.nl

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 53

53

11-11-16 09:25


Naam Adres

: :

Zetel Doelstelling

: :

Naam Adres

: :

Zetel Doelstelling

: :

Stichting De Poezenboot Singel 38-G, 1015 AB Amsterdam, Tel. (020) 625 87 94, Internet: www.depoezenboot.nl Amsterdam 41206494 De Poezenboot helpt, zoveel mogelijk, poezen in nood. Zij geeft hen onderdak, (medische) verzorging, veel liefde en een toekomst. En dankzij uw steun kunnen wij dat blijven doen.

ANBI

Prins Bernhard Cultuurfonds Herengracht 476, 1017 CB AMSTERDAM, Tel.: (020) 520 61 30, E-mail: info@cultuurfonds.nl

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

Algemeen Nut Beogende Instelling

Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiĂŤle bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent. Als inspirator van hedendaags mecenaat geven wij particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.

R Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Stichting Nationaal Rampenfonds Leeghwaterplein 27, 2521 CV Den Haag, Tel.: (070) 445 56 66, Postrekening 9575 Den Haag De stichting heeft ten doel, door het bijeenbrengen van gelden en goederen, mede te werken tot leniging van de noden, ontstaan door rampen, welke de bevolking van enig deel van het Koninkrijk treffen en welke van zodanige aard en omvang zijn, dat zij, naar het oordeel van het bestuur, als nationale rampen moeten worden beschouwd, zulks met uitzondering van noden, ontstaan door oorlog, oorlogsomstandigheden of molest.

S

54

Naam Adres

: :

Zetel Doelstelling

: :

Naam Adres Zetel Doelstelling

: : : :

Singelzicht (Opvang Zwerfjongeren), Stichting Wittevrouwenkade 1, 3512 CR Utrecht, Tel.: (030) 23 03 777, E-mail: vrienden@singelzicht.nl, Internet: www.singelzicht.nl Utrecht 30202459 (ANBI) 24-uursopvang, begeleiding en (na)zorg zwerfjongeren met complexe problematiek (17-23 jaar) Utrecht. IBAN: NL87RABO 0365608076 Stichting Skepsis Postbus 2657, 3500 GR Utrecht Op wetenschap gebaseerd onderzoek naar en voorlichting over pseudowetenschap en paranormale verschijnselen. Blad: Skepter website: www.skepsis.nl <http://www.skepsis.nl/>, Skepsis organiseert elk jaar een congres. Voorzitter: prof. dr. F.P. Israel, secretaris: dr. J.W. Nienhuys (040) 2216791.

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 54

11-11-16 09:25


stichtingen Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Fonds Slachtofferhulp Postbus 93166, 2509 AD Den Haag, Tel.: (070) 392 52 00, E-mail: info@fondsslachtofferhulp.nl, Internet: www.fondsslachtofferhulp.nl KvK nr.: 41155922 Het Fonds Slachtofferhulp helpt slachtoffers in Nederland. Slachtofferschap kan grote gevolgen hebben voor jezelf en voor de maatschappij. De juiste hulp, op het moment dat jij die nodig hebt, helpt die gevolgen te bestrijden. Door een combinatie van je eigen veerkracht én de juiste hulp kun je weer Worden wie je was. Fonds Slachtofferhulp heeft het ANBI-certificaat en het CBF-keurmerk. Help mee! NL60INGB000006700, Den Haag. NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden) Postbus 129, 3990 DC Houten, Tel.: (030) 261 76 16, Fax: (030) 261 66 89, E-mail: info@stichtinghoormij.nl, Internet: www.stichtinghoormij.nl Houten, 40532151 De vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen van alle mensen in Nederland die problemen hebben met het gehoor, zulks in de meest uitgebreide zin. Tot de doelgroepen behoren in ieder geval: mensen met verschillende vormen van gehoorverlies, tinnitus, hyperacusis, Ménière, brughoektumor en cochleair implantaten.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting SOKA (Sociaal -Culturele en Kunst Activiteiten) Concertgebouwplein 17, 1071 LM Amsterdam, www.soka.nl KvK nr.: 41077071 Actuele thema’s en vraagstukken op basis van christelijke waarden. Activiteiten met een godsdienstige inhoud zijn toevertrouwd aan de prelatuur van het Opus Dei, een instelling van de R.K. Kerk.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP Goeman Borgesiuslaan 77, 3515 ET Utrecht, Tel.:(030) 656 50 41 Utrecht 411 87 238 STAP zet zich actief in voor: geen alcohol voor je 18e, de alcoholvrije school, geen alcohol bij zwangerschap en beperking alcoholreclame.

Naam : Adres :

Stichting Nederland-Batam Hugo de Vriespark 12, 6741 CM Lunteren, E-mail: neba@neba.nl, Website: www.neba.nl, Facebook: facebook.com/neba.nl, Tel.: +31 318 48 73 11 410.499.10 Stichting Nederland-Batam stelt zich als vrijwilligersorganisatie sinds haar oprichting in 1987 tot hoofddoel: ‘Effectief bij te dragen aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van arme en kansarme mensen in Indonesië.’ Doelstellingen: Sociale, medische en hiv doelstellingen. Voorzitter: de heer J.W.J. Dieben, secretaris: de heer H.M. Reeser, penningmeester: mevrouw M.A.W. van As-Klok. Bankrekeningnr.: NL39 INGB 0000050340 t.n.v. stichting Nederland-Batam

Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting MS Research Leidseweg 557-1, 2253 JJ Voorschoten, Postbus 200, 2250 AE Voorschoten Den Haag Het bijeen brengen van gelden voor wetenschappelijk onderzoek naar multiple sclerose, voor het optimaal doen inrichten van zorg aan mensen met MS en voor het geven van voorlichting over wetenschappelijke, medische en maatschappelijke aspecten van MS. De Stichting is in het bezit van het CBF-keurmerk.

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 55

55

11-11-16 09:25


Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Nationale Stichting Stijgbeugel Steenplaat 2, 1274 EK Huizen, Tel/fax: (035) 624 24 69, E-mail: stijgbeugel@kpnmail.nl. Utrecht Integratie van gehandicapten in de recreatieve sector d.m.v. bouwkundige aanpassingen.

Naam : Adres :

Studentenparochie Catharina van Alexandrië Koningin Emmaplein 3, 3016 AA Rotterdam, E-mail: a.d.jong@bisdomrotterdam.nl Rotterdam Voor studenten die op zoek zijn naar diepgang en verdieping van het geloof en het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van de instandhouding van de parochie.

Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling : Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Utrechtse Kastelen Kasteel Renswoude, Dorpsstraat 3, 3927 BA Renswoude – de heer A.P.P. Met, secretaris. Tel.: (0318) 57 16 46, Fax: 0032/3/3150529, E-mail: SUK@telenet.be Utrecht De doelstelling van de in 1969 opgerichte Stichting is de in de provincie Utrecht aanwezige kastelen en historische buitenplaatsen met de daarbij behorende omgeving, alles in de ruimste zin des woords, het “cultureel erfgoed”, te behoeden voor verval en ondergang en te bevorderen dat deze een passende bestemming behouden/verkrijgen.

T

ANBI

Stichting Toon Hermans Huis Maastricht Sint Servaasklooster 33, 6211 TE Maastricht, E-mail: info@toonhermanshuismaastricht.nl 14064865 Positief inloophuis voor mensen die te maken hebben met kanker.

Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI

Trombosestichting Nederland Postbus 100, 2250 AC Voorschoten, Algemeen Nut E-mail: tsn@trombosestichting.nl Beogende Instelling 41150933 Financiert wetenschappelijk onderzoek naar trombose en geeft voorlichting over trombose.

V Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

56

vFAS, vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators Postbus 65707, 2506 EA Den Haag, Tel.: (070) 362 62 15, Fax: (070) 427 32 63 Haaglanden 27255227 Het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door advocaten op het gebied van het personen- en familierecht, alsmede het bevorderen van de bekendheid bij het publiek met de mogelijkheid de gevolgen van scheiding door middel van mediation te regelen.

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 56

11-11-16 09:25


stichtingen Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

VluchtelingenWerk Nederland Postbus 2894, 1000 CW Amsterdam, Tel: (020) 346 72 00, E-mail: info@vluchtelingenwerk.nl K.v.K. Amsterdam 40532333 VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Kijk voor meer informatie op: www.vluchtelingenwerk.nl. STICHTING VRIENDEN VAN VERZAMELINGEN VAN DE ORDE VAN VRIJMETSELAREN-VVO Secretariaat Michelangelostraat 44 II, 1077 CD Amsterdam, Tel.: (020) 470 13 23 Fax: (020) 471 31 40, E-mail: J.Treffers@inter.NL.net K.v.K. â&#x20AC;&#x2122;s Den Haag 41157590 1. De stichting heeft ten doel de bevordering van de instandhouding en uitbreiding van maçonnieke verzamelingen, inzonderheid die van de Orde en al hetgeen daarmee verband houdt. Onder verzamelingen wordt verstaan archieven, bibliotheken en museale collecties.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Centrum voor priester- en diakenopleiding Vronesteyn Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg, E-mail: priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl Voorburg Opleiden van toekomstige priesters en diakens van het bisdom Rotterdam en het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van de instandhouding van het centrum.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting VPSG Nieuwe Groenmarkt 8, 2011 TW Haarlem, E-mail: info@vpsg.nl, Internet: www.vpsg.nl Gemeente Haarlem, nr. 41225329 Advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld/misbruik, godsdienst en zingeving.

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

W Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Vereniging Wereldkinderen Riouwstraat 191, 2585 HT Den Haag, E-mail: info@wereldkinderen.nl 4053144 Hulp aan kwetsbare kinderen die zonder een beschermende omgeving van een gezin of familie moeten opgroeien of dreigen hun thuis te verliezen.

Naam : Adres :

WIZO Nederland A.J. Ernststraat 735-a, 1082 LJ Amsterdam, Tel.: (020) 646 30 17, E-mail: info@wizo.nl, Internet: www.wizo.nl, NL29 INGB0000535617 Amsterdam, no. 405.30307 WIZO is een internationale organisatie van vrouwelijke vrijwilligers. WIZO zorgt voor kwetsbare groepen binnen de Israelische samenleving, ongeacht hun achtergrond of geloofsovertuiging in 800 WIZO projecten. WIZO Nederland werft hiervoor fondsen en organiseert activiteiten ter bevordering van de joodse identiteit van haar leden. WIZO Nederland is ANBI gecertificeerd.

Zetel : Doelstelling :

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 57

57

11-11-16 09:25


Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

World Animal Protection Louis Couperusplein 2 III, 2514 HP Den Haag, Tel.: (070) 314 28 00, E-mail: info@worldanimalprotection.nl, Website: www.worldanimalprotection.nl KvK 40531234. Stichting World Animal Protection afdeling Nederland, Den Haag Wereldwijd dieren beschermen.

Z Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Zending over Grenzen Postbus 1222, 1300 BE ALMERE, Tel.: (036) 536 36 15, e-mail: info@zendingovergrenzen.nl, Internet: www.zendingovergrenzen.nl 411 88 479 Gooi-, Eem- en Flevoland ANBI / RfB-keurmerk Met het christelijk geloof als uitgangspunt heeft Zending over Grenzen als doel: Samen met sponsors, donateurs en vrijwilligers kansarme gezinnen, kinderen en ouderen in Oost-Europa, ongeacht ras, geloof of politieke voorkeur op weg helpen naar een zelfstandig bestaan. Mensen in Nederland bewust maken van de schrijnende armoede waarin mensen in Oost-Europa leven, en hen betrekken bij de hulp. Zorg- en Kinderboerderij Wassenaar (Stichting) Rodenburglaan 80, 2241 WT Wassenaar, Tel.: (070) 5118933 Bieden van dagbesteding onder professionele begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Bieden van educatie voor basisscholen en mensen in contact brengen met dieren. Bankrek.nr.: NL 32 RABO 0368050556

Nederlandse Notarisagenda: ‘Hét dagelijkse naslagwerk over nalaten, schenken & goede doelen voor notarissen, bedrijven en privépersonen’

NNA. VOOR HET NOTARIAAT, OVER GOEDE DOELEN

Adv Online agenda 197x130 2016.indd 1

58

Nederlandse Notarisagenda 2017

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 58

05-11-15 09:29

11-11-16 09:25


Stichting HV O-Querido Amsterdam

Doel: HVO-Querido is een zorgorganisatie in Amsterdam, Haarlem, Diemen en Amstelveen die al sinds 1904 bestaat. We ondersteunen kwetsbare burgers zodat ze weer deel kunnen nemen aan de maatschappij. We gaan daarbij uit van wat iemand kan, in plaats van niet kan. Wij bieden opvang en begeleiding aan dak- en thuislozen, vrouwen en gezinnen, jongeren en slachtoffers mensenhandel. Het gaat om kwetsbare mensen die om allerlei redenen niet meer in een eigen huis kunnen wonen. Bijvoorbeeld vanwege een verslaving, financiĂŤle en psychiatrische problemen. De overheid subsidieert en toetst ons werk. Wij zijn volledig afhankelijk van subsidies, legaten en donaties. Bestuurder: C.M.L. Blaas MBA-H, contactpersoon: mr. C.W.M. Bruggeling. NL51ABNA0467774188 t.n.v. Stichting Vrienden van HVO-Querido.

2669 Opm Adv St VvEffth 175x120 12-05-2003 13:50 Pagina 1

Stichting Vrienden van Effatha

MAAK EEN GEBAAR NAAR DOVEN Doven hebben recht op een volwaardige plek in de samenleving. De Stichting Vrienden van Effatha helpt ze daarbij.

U kunt de Stichting Vrienden van Effatha steunen, door een gift, schenking of legaat of door donateur te worden. Bankrekeningnummer NL44FVLB0227329880 tnv Stichting Vrienden van Effatha, Zoetermeer

www.vriendeneffatha.nl Stichting Vrienden van Effatha, Postbus 5095, 2701 GB Zoetermeer, telefoon 079 - 360 27 72

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 59

11-11-16 09:25


2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 60

11-11-16 09:25

15060


FOTOgRAFIE: JAAp bAART

“Mijn overleden vrouw is bijna 50 jaar MS-patiënt geweest. Ik weet hoe er met sterk verlangen wordt uitgekeken naar het vinden van de oorzaak en de genezing van MS. Haar harte wens was het wetenschappelijk onderzoek te steunen. Een prachtig middel daartoe is het periodiek schenken, waarmee ik op een ideale wijze haar wens vervul.”

Meindert Krijnsen periodiek schenker

Nalatenschappen essentieel voor continuïteit MS onderzoek

“W

at gebeurt er met mijn bezittingen na mijn overlijden?” Een vraag die veel van uw cliënten zich zelf hebben gesteld voorafgaand aan het moment dat zij bij u aan tafel aanschuiven. Het blijkt dat steeds meer mensen het prettig vinden iets na te laten aan een goed doel, zodat zij ook na hun overlijden nog iets kunnen betekenen voor toekomstige generaties. Sommigen kiezen ervoor om een deel van hun bezittingen na te laten aan familie en een ander deel te reserveren voor een goed doel. Anderen laten hun hele erfenis na aan één of meerdere goede doelen. Zeker als er geen kinderen zijn of verdere familie is, is dit een goede optie (mits uiteraard vastgelegd in een testament). Multiple sclerose (MS), een ziekte van het centrale zenuwstelsel, kent geen leeftijd. In veel gevallen treft het mensen in de bloei van hun leven. Tot op dit moment is de oorzaak van MS nog niet gevonden, evenmin een medicijn om deze ziekte te genezen.

Wetenschappelijk onderzoek naar MS is daarom enorm belangrijk. Temeer omdat tegenwoordig op steeds jongere leeftijd de diagnose MS wordt vastgesteld. Na deze diagnose moet een nieuwe balans worden gevonden. Het leven van iemand met MS verandert drastisch. De dagelijkse dingen, die eerst heel normaal waren, moeten nu zorgvuldig worden afgewogen en gepland. MS is zeer ingrijpend zowel voor de persoon zelf als voor zijn of haar omgeving. Onderzoek naar de oorzaak en behandeling van MS moet doorgaan en is van onschatbare waarde voor iemand met MS. Intensief onderzoek moet uiteindelijk leiden tot het vinden van een medicijn dat MS geneest. Help samen met ons uw cliënt de juiste beslissing te laten nemen door Stichting MS Research op te nemen in zijn testament, dan doet hij hiermee iets van enorme betekenis.

www.msresearch.nl – Voorschoten 1506004-250-adv notaris_Krijnsen.indd 1 2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 61

30-06-15 13:11 11-11-16 09:25


Neem de zorg vaN eeN kiNd

voor uw rekening Maak nu het verschil!

Kinderen zijn kwetsbaar, waar ook ter wereld. Maar in landen die nog in ontwikkeling zijn groeien kinderen door armoede, beperkte onderwijsmogelijkheden, slechte gezondheidszorg en politieke onrust op in omstandigheden die je geen kind toewenst. Om deze kinderen te helpen biedt het Missieburo Roermond een adoptie-/sponsorprogramma aan. Voor â&#x201A;Ź 20 per maand kunt u een kind financieel adopteren. Uw bijdrage wordt volledig gebruikt voor opvoeding en onderwijs van dit kind. U ontvangt de persoonlijke gegevens van het kind en minimaal

eenmaal per jaar een bericht. Het sponsorprogramma loopt door tot het kind op eigen benen kan deelnemen aan de maatschappij of tot het moment waarop u tot beĂŤindiging beslist. In het adoptie-/sponsorprogramma kunt u ook corresponderen met de contactpersonen van het tehuis, waar de kinderen verblijven. Dit kan natuurlijk ook met het kind zelf. Er zijn natuurlijk ook voorwaarden waaronder dit kan plaatsvinden ondermeer om de contactpersonen niet overmatig te belasten, aangezien de verzorging van de kinderen hun eerste prioriteit is.

Correspondentieadres: Missieburo Roermond Afdeling Adoptie Postbus 198, 6040 AD Roermond Bezoekadres: Neerstraat 49, 6041 KB Roermond

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 62

Telefoon: 0475-386880 Fax: 0475-310797 E-mail: info@missieburo.nl Website: www.missieburo.nl

11-11-16 09:25


IK WILDE IETS BIJZONDERS DOEN, IN DE GEEST VAN MIJN MOEDER “Toen mijn moeder twee jaar geleden overleed, erfde ik een mooi bedrag. Mijn vader was al eerder overleden. Ik had nog nooit over een testament nagedacht, maar wilde op dat moment graag een mooie bestemming vastleggen voor haar erfenis en mijn eigen nalatenschap. Regel je niets, dan komt alles volgens de wet toe aan familieleden, maar die hebben het goed. Ik wilde graag iets bijzonders doen: een verschil maken voor mensen die het minder hebben, in de geest van mijn moeder.”

Wijnand Kranendonk

Samen zijn we de kerk in actie,

Deskundig advies

een wereldwijde gemeenschap

“De notaris gaf mij uitgebreid juridisch advies, maar liet de keuze over de bestemming van mijn nalatenschap uiteraard aan mij over. Ik heb toen contact opgenomen met Kerk in Actie. Ik ben donateur en weet dat het een deskundige en betrouwbare organisatie is. Een medewerker kwam vervolgens persoonlijk langs en heeft mij uitstekend geadviseerd. Zo wilde ik Thailand als bestemming kiezen, maar zij adviseerde mij het breder te formuleren. ‘Thailand is een groeiende economie en het kan zijn dat Kerk in Actie daar over een aantal jaren niet meer actief is’, verduidelijkte zij. Daarom heb ik via een Fonds op Naam mijn nalatenschap bestemd voor projecten in Azië. Kerk in Actie heeft precies aangegeven hoe ik dat correct en nauwkeurig in mijn testament kon opnemen.

van mensen die met elkaar delen van wat we hebben ontvangen: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. Zo bieden we elkaar hoop en kunnen mensen tot hun recht komen. Daartoe ondersteunen we honderden projecten van partnerorganisaties in Nederland en in meer dan vijftig andere landen.

De belangrijkste stap bij het regelen van een testament is de notaris bellen. Daarna is het eigenlijk een rijdende trein. Ik vond alle juridische aspecten wel interessant en vond het een mooi ceremonieel moment om uiteindelijk m’n handtekening te zetten.”

Uw nalatenschap maakt een groot verschil Kerk in Actie kan het werk van partnerorganisaties wereldwijd ondersteunen dankzij giften van kerken en donateurs. Steeds vaker mogen we bijdragen ontvangen uit nalatenschappen. Dankzij die bijzondere bijdragen kunnen we meer hulp bieden aan mensen in nood en het verschil maken tussen wanhoop en hoop. Ook u kunt hoop bieden. Overweegt u Kerk in Actie op te nemen in uw testament, vraag dan de brochure ‘geloven in een bestemming’ aan bij onze servicedesk via (030) 880 1456 of kijk op www.kerkinactie.nl/geef-ook

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 63

11-11-16 09:25


m voor ied van allerbeste et kanker Máxima behandelt. iënten atie van g, zetten nciering k met , als n een event graag toe nmisbare p via uurlijk is neren: ons

Zo

Wat doet Stichting Zwerfdier?

Stichting Zwerfdier is een belangenorganisatie die zich bezighoudt met het opvangen en verzorgen van zwerfkatten binnen de regio Alkmaar. Wij proberen deze dieren geschikt te maken voor herplaatsing en een permanent onderdak voor ze te vinden bij welmenende liefhebbers. Naast de opvang van zwerfkatten worden er (indien er voldoende opnameruimte beschikbaar is) ook afstandskatten opgenomen van eigenaren die bijvoorbeeld allergisch blijken te zijn of waarvan het baasje is overleden. Verder registreren wij vermiste en gevonden dieren met de bedoeling het dier en de eigenaar te herenigen. Stichting Zwerfdier beschikt daarnaast over een uiterst modern kattenpension, Kattenpension Felis. De winst van het kattenpension komt geheel ten goede aan de asieldieren. Wij krijgen geen structurele subsidie van de overheid dus wij moeten het doen met donaties en giften. Uw gift is daarom van harte welkom en goed besteed.

ek

on

so

p

Stichting Zwerfdier / Pension Felis Klompenmakerstraat 38, 1825 AG Alkmaar (072) 5612482 / info@stichtingzwerfdier.nl http://www.facebook.com/stichtingzwerfdier www.stichtingzwerfdier.nl NL49 INGB 0002 6164 89

170130_zwerfdier.indd 1

01-11-16 08:51

Vóór kinderen, tégen kanker In 2018 opent het nieuwe Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, een initiatief van ouders van patiënten en vooraanstaande professionals. Daarin komt alle expertise op het gebied van zorg én research samen op één locatie, om de allerbeste behandeling en meer genezing van kinderen met kanker mogelijk te maken. Voor de realisatie van het Prinses Máxima Centrum in volle omvang is aanvullende financiering noodzakelijk. Graag lichten wij onze wensen en projecten toe en bespreken wij met u hoe u betrokken kunt raken, als donateur of ambassadeur, of als organisator van een event of actie. Voor een afspraak neemt u contact op via stichtingsteun@prinsesmaximacentrum.nl. Natuurlijk is het ook mogelijk direct op onze rekening te doneren: ons IBAN-nummer is NL63RABO 0174941137 t.n.v Stichting Prinses Máxima Centrum.

www.prinsesmaximacentrum.nl

Vóór kinderen, tégen kanker

2016081_NNA_voorwoord_2017.indd 64

11-11-16 09:25


december week 49

8

donderdag

9

vrijdag

10

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te Aâ&#x20AC;&#x2122;dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

11

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

Maak kanker kansloos

www.danieldenhoedstichting.nl

170151_ronaldmcdonald cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 65

27-10-16 17:16 11-11-16 09:36


december week 50

12

maandag

13

dinsdag

14

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Geef uw testament een missie

070 - 31 36 731 mensenmeteenmissie.nl/testament

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 66

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:36


december week 50

15

donderdag

16

vrijdag

17

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

18

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

“En dan zal onze toekomst beter zijn dan ons verleden.” Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, 12 november 1881

www.vangoghmuseum.nl/schenken

advertentie staat op pagina 2

170142_prins Bernhard cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 67

08-11-16 12:30 11-11-16 09:36


december weekâ&#x20AC;&#x2C6;51

19

maandag

20

dinsdag

21

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Dieren helpen?

www.dierentestament.nl

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 68

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:36


december week 51

22

donderdag

23

vrijdag

24

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te Aâ&#x20AC;&#x2122;dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

25

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

1e Kerstdag z.h. prins Bernhard jr.

Maak kanker kansloos

www.danieldenhoedstichting.nl

170151_ronaldmcdonald cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 69

27-10-16 17:16 11-11-16 09:36


december week 52

26

maandag

27

dinsdag

28

woensdag

2e Kerstdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Geef uw testament een missie

070 - 31 36 731 mensenmeteenmissie.nl/testament

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 70

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:36


december/januari week 52

29

donderdag

30

vrijdag

31

zaterdag

Oudjaar

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

1

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag Nieuwjaar

“En dan zal onze toekomst beter zijn dan ons verleden.” Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, 12 november 1881

www.vangoghmuseum.nl/schenken

advertentie staat op pagina 2

170142_prins Bernhard cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 71

08-11-16 12:30 11-11-16 09:36


januari weekâ&#x20AC;&#x2C6;01

2

maandag

3

dinsdag

4

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Dieren helpen?

www.dierentestament.nl

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 72

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:36


januari week 01

5

donderdag

6

vrijdag

7

zaterdag

Driekoningen (r.-k.)

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te Aâ&#x20AC;&#x2122;dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

8

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

Maak kanker kansloos

www.danieldenhoedstichting.nl

170151_ronaldmcdonald cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 73

27-10-16 17:16 11-11-16 09:36


januari week 02

9

maandag

10

dinsdag

11

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Geef uw testament een missie

070 - 31 36 731 mensenmeteenmissie.nl/testament

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 74

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:36


januari week 02

12

donderdag

13

vrijdag

14

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

15

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

“En dan zal onze toekomst beter zijn dan ons verleden.” Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, 12 november 1881

www.vangoghmuseum.nl/schenken

advertentie staat op pagina 2

170142_prins Bernhard cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 75

08-11-16 12:30 11-11-16 09:36


januari weekâ&#x20AC;&#x2C6;03

16

maandag

17

dinsdag

18

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Dieren helpen?

www.dierentestament.nl

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 76

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:36


januari week 03

19

donderdag

20

vrijdag

21

zaterdag

h.k.h. prinses Margriet

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te Aâ&#x20AC;&#x2122;dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

22

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

Maak kanker kansloos

www.danieldenhoedstichting.nl

170151_ronaldmcdonald cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 77

27-10-16 17:16 11-11-16 09:36


januari week 04

23

maandag

24

dinsdag

25

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Geef uw testament een missie

070 - 31 36 731 mensenmeteenmissie.nl/testament

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 78

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:37


januari week 04

26

donderdag

27

vrijdag

28

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

29

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

“En dan zal onze toekomst beter zijn dan ons verleden.” Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, 12 november 1881

www.vangoghmuseum.nl/schenken

advertentie staat op pagina 2

170142_prins Bernhard cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 79

08-11-16 12:30 11-11-16 09:37


januari weekâ&#x20AC;&#x2C6;05

30

maandag

31

dinsdag

1

woensdag

h.k.h. prinses Beatrix

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Dieren helpen?

www.dierentestament.nl

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 80

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:37


februari week 05

2

donderdag

3

vrijdag

4

zaterdag h.h. prinses Marilène

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te Aâ&#x20AC;&#x2122;dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

5

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

Maak kanker kansloos

www.danieldenhoedstichting.nl

170151_ronaldmcdonald cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 81

27-10-16 17:16 11-11-16 09:37


februari week 06

6

maandag

7

dinsdag

8

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Geef uw testament een missie

070 - 31 36 731 mensenmeteenmissie.nl/testament

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 82

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:37


februari week 06

9

donderdag

10

vrijdag

11

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

12

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

“En dan zal onze toekomst beter zijn dan ons verleden.” Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, 12 november 1881

www.vangoghmuseum.nl/schenken

advertentie staat op pagina 2

170142_prins Bernhard cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 83

08-11-16 12:30 11-11-16 09:37


februari weekâ&#x20AC;&#x2C6;07

13

maandag

14

dinsdag

15

woensdag

Valentijnsdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Dieren helpen?

www.dierentestament.nl

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 84

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:37


februari week 07

16

donderdag

17

vrijdag

18

zaterdag

h.k.h. prinses Christina

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te Aâ&#x20AC;&#x2122;dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

19

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

Maak kanker kansloos

www.danieldenhoedstichting.nl

170151_ronaldmcdonald cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 85

27-10-16 17:16 11-11-16 09:37


februari week 08

20

maandag

21

dinsdag

22

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Geef uw testament een missie

070 - 31 36 731 mensenmeteenmissie.nl/testament

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 86

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:37


februari week 08

23

donderdag

24

vrijdag

25

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

26

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

Begin Carnaval

“En dan zal onze toekomst beter zijn dan ons verleden.” Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, 12 november 1881

www.vangoghmuseum.nl/schenken

advertentie staat op pagina 2

170142_prins Bernhard cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 87

08-11-16 12:30 11-11-16 09:37


februari/maart weekâ&#x20AC;&#x2C6;09

27

maandag

28

dinsdag

1

Vastenavond (r.-k.)

woensdag Aswoendag (r.-k.)

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Dieren helpen?

www.dierentestament.nl

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 88

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:37


maart week 09

2

donderdag

3

vrijdag

4

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te Aâ&#x20AC;&#x2122;dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

5

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

Maak kanker kansloos

www.danieldenhoedstichting.nl

170151_ronaldmcdonald cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 89

27-10-16 17:16 11-11-16 09:37


maart week 10

6

maandag

7

dinsdag

8

woensdag Biddag voor gewas en arbeid (pr.)

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Geef uw testament een missie

070 - 31 36 731 mensenmeteenmissie.nl/testament

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 90

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:37


maart week 10

9

donderdag

10

vrijdag

11

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

12

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

Poerimfeest (isr.)

“En dan zal onze toekomst beter zijn dan ons verleden.” Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, 12 november 1881

www.vangoghmuseum.nl/schenken

advertentie staat op pagina 2

170142_prins Bernhard cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 91

08-11-16 12:30 11-11-16 09:37


maart weekâ&#x20AC;&#x2C6;11

13

maandag

14

dinsdag

15

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Dieren helpen?

www.dierentestament.nl

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 92

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:37


maart week 11

16

donderdag

17

vrijdag

18

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te Aâ&#x20AC;&#x2122;dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

19

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

Maak kanker kansloos

www.danieldenhoedstichting.nl

170151_ronaldmcdonald cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 93

27-10-16 17:16 11-11-16 09:37


maart week 12

20

maandag

21

dinsdag

22

woensdag

z.h. prins Pieter-Christiaan

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Geef uw testament een missie

070 - 31 36 731 mensenmeteenmissie.nl/testament

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 94

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:37


maart week 12

23

donderdag

24

vrijdag

25

zaterdag

Maria boodschap (r.-k.)

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

26

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

Begin zomertijd

“En dan zal onze toekomst beter zijn dan ons verleden.” Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, 12 november 1881

www.vangoghmuseum.nl/schenken

advertentie staat op pagina 2

170142_prins Bernhard cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 95

08-11-16 12:30 11-11-16 09:37


maart weekâ&#x20AC;&#x2C6;13

27

maandag

28

dinsdag

29

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Dieren helpen?

www.dierentestament.nl

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 96

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:37


maart/april week 13

30

donderdag

31

vrijdag

1

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te Aâ&#x20AC;&#x2122;dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

2

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

Maak kanker kansloos

www.danieldenhoedstichting.nl

170151_ronaldmcdonald cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 97

27-10-16 17:16 11-11-16 09:37


april week 14

3

maandag

4

dinsdag

5

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Geef uw testament een missie

070 - 31 36 731 mensenmeteenmissie.nl/testament

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 98

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:37


april week 14

6

donderdag

7

vrijdag

8

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

9

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag Palmzondag (r.-k.)

“En dan zal onze toekomst beter zijn dan ons verleden.” Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, 12 november 1881

www.vangoghmuseum.nl/schenken

advertentie staat op pagina 2

170142_prins Bernhard cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 99

08-11-16 12:30 11-11-16 09:37


april weekâ&#x20AC;&#x2C6;15

10

maandag

11

dinsdag

12

woensdag

PĂŠsach (isr. pasen)

h.k.h. prins Ariane z.h. prins Floris

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Dieren helpen?

www.dierentestament.nl

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 100

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:37


april week 15

13

donderdag

14

Witte donderdag

vrijdag

15

zaterdag

Goede vrijdag

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te Aâ&#x20AC;&#x2122;dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

16

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

Pasen

Maak kanker kansloos

www.danieldenhoedstichting.nl

170151_ronaldmcdonald cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 101

27-10-16 17:16 11-11-16 09:37


april week 16

17

maandag

18

Pasen z.h. prins Mauritz

dinsdag

19

woensdag

h.h. prinses Annette

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Geef uw testament een missie

070 - 31 36 731 mensenmeteenmissie.nl/testament

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 102

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:37


april week 16

20

donderdag

21

vrijdag

22

zaterdag

Secretaressedag

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

23

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

“En dan zal onze toekomst beter zijn dan ons verleden.” Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, 12 november 1881

www.vangoghmuseum.nl/schenken

advertentie staat op pagina 2

170142_prins Bernhard cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 103

08-11-16 12:30 11-11-16 09:37


april weekâ&#x20AC;&#x2C6;17

24

maandag

25

dinsdag

26

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Dieren helpen?

www.dierentestament.nl

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 104

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:37


april week 17

27

donderdag

28

vrijdag

29

zaterdag

Koningsdag z.k.h. Willem-Alexander

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond

Het Louis Braille Fonds

Statutair gevestigd te Aâ&#x20AC;&#x2122;dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

30

zondag

mr. Pieter van Vollenhoven

Maak kanker kansloos

www.danieldenhoedstichting.nl

170151_ronaldmcdonald cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 105

27-10-16 17:16 11-11-16 09:37


mei week 18

1

maandag

2

dinsdag

3

woensdag

Dag van de arbeid

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Geef uw testament een missie

070 - 31 36 731 mensenmeteenmissie.nl/testament

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 106

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:37


mei week 18

4

donderdag

5

Herdenking der gevallenen

vrijdag

6

zaterdag

Bevrijdingsdag

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

7

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

“En dan zal onze toekomst beter zijn dan ons verleden.” Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, 12 november 1881

www.vangoghmuseum.nl/schenken

advertentie staat op pagina 2

170142_prins Bernhard cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 107

08-11-16 12:30 11-11-16 09:37


mei weekâ&#x20AC;&#x2C6;19

8

maandag

9

dinsdag

10

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Dieren helpen?

www.dierentestament.nl

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 108

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:37


mei week 19

11

donderdag

12

vrijdag

13

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te Aâ&#x20AC;&#x2122;dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

14

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

Moederdag

Maak kanker kansloos

www.danieldenhoedstichting.nl

170151_ronaldmcdonald cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 109

27-10-16 17:16 11-11-16 09:37


mei week 20

15

maandag

16

dinsdag

17

woensdag

h.k.h. prinses MĂĽxima

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Geef uw testament een missie

070 - 31 36 731 mensenmeteenmissie.nl/testament

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 110

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:37


mei week 20

18

donderdag

19

vrijdag

20

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

21

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

“En dan zal onze toekomst beter zijn dan ons verleden.” Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, 12 november 1881

www.vangoghmuseum.nl/schenken

advertentie staat op pagina 2

170142_prins Bernhard cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 111

08-11-16 12:30 11-11-16 09:37


mei weekâ&#x20AC;&#x2C6;21

22

maandag

23

dinsdag

24

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Dieren helpen?

www.dierentestament.nl

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 112

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:37


mei week 21

25

donderdag

26

vrijdag

27

Hemelvaartsdag h.h. prinses Laurentien

zaterdag

Begin Ramadan, (Islam.)

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te Aâ&#x20AC;&#x2122;dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

28

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

Maak kanker kansloos

www.danieldenhoedstichting.nl

170151_ronaldmcdonald cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 113

27-10-16 17:16 11-11-16 09:37


mei week 22

29

maandag

30

dinsdag

31

woensdag

Wekenfeest (isr.)

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Geef uw testament een missie

070 - 31 36 731 mensenmeteenmissie.nl/testament

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 114

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:37


juni week 22

1

donderdag

2

vrijdag

3

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

4

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag Pinksteren (r.-k.)

“En dan zal onze toekomst beter zijn dan ons verleden.” Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, 12 november 1881

www.vangoghmuseum.nl/schenken

advertentie staat op pagina 2

170142_prins Bernhard cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 115

08-11-16 12:30 11-11-16 09:37


juni weekâ&#x20AC;&#x2C6;23

5

maandag

6

dinsdag

7

woensdag

Pinksteren (r.-k.)

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Dieren helpen?

www.dierentestament.nl

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 116

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:37


juni week 23

8

donderdag

9

vrijdag

10

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te Aâ&#x20AC;&#x2122;dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

11

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

Maak kanker kansloos

www.danieldenhoedstichting.nl

170151_ronaldmcdonald cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 117

27-10-16 17:16 11-11-16 09:37


juni week 24

12

maandag

13

dinsdag

14

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Geef uw testament een missie

070 - 31 36 731 mensenmeteenmissie.nl/testament

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 118

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:37


juni week 24

15

donderdag

16

vrijdag

17

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

18

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

Vaderdag

“En dan zal onze toekomst beter zijn dan ons verleden.” Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, 12 november 1881

www.vangoghmuseum.nl/schenken

advertentie staat op pagina 2

170142_prins Bernhard cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 119

08-11-16 12:30 11-11-16 09:37


juni weekâ&#x20AC;&#x2C6;25

19

maandag

20

dinsdag

21

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Dieren helpen?

www.dierentestament.nl

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 120

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:37


juni week 25

22

donderdag

23

vrijdag

24

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te Aâ&#x20AC;&#x2122;dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

25

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

Suikerfeest (Islam.)

Maak kanker kansloos

www.danieldenhoedstichting.nl

170151_ronaldmcdonald cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 121

27-10-16 17:16 11-11-16 09:37


juni week 26

26

maandag

27

dinsdag

28

woensdag

h.k.h. prinses Alexia-Juliana

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Geef uw testament een missie

070 - 31 36 731 mensenmeteenmissie.nl/testament

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 122

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:38


juni/juli week 26

29

donderdag

30

vrijdag

1

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

2

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

“En dan zal onze toekomst beter zijn dan ons verleden.” Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, 12 november 1881

www.vangoghmuseum.nl/schenken

advertentie staat op pagina 2

170142_prins Bernhard cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 123

08-11-16 12:30 11-11-16 09:38


juli weekâ&#x20AC;&#x2C6;27

3

maandag

4

dinsdag

5

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Dieren helpen?

www.dierentestament.nl

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 124

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:38


juli week 27

6

donderdag

7

vrijdag

8

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te Aâ&#x20AC;&#x2122;dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

9

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

Maak kanker kansloos

www.danieldenhoedstichting.nl

170151_ronaldmcdonald cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 125

27-10-16 17:16 11-11-16 09:38


juli week 28

10

maandag

11

dinsdag

12

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Geef uw testament een missie

070 - 31 36 731 mensenmeteenmissie.nl/testament

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 126

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:38


juli week 28

13

donderdag

14

vrijdag

15

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

16

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

“En dan zal onze toekomst beter zijn dan ons verleden.” Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, 12 november 1881

www.vangoghmuseum.nl/schenken

advertentie staat op pagina 2

170142_prins Bernhard cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 127

08-11-16 12:30 11-11-16 09:38


juli weekâ&#x20AC;&#x2C6;29

17

maandag

18

dinsdag

19

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Dieren helpen?

www.dierentestament.nl

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 128

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:38


juli week 29

20

donderdag

21

vrijdag

22

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te Aâ&#x20AC;&#x2122;dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

23

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

Maak kanker kansloos

www.danieldenhoedstichting.nl

170151_ronaldmcdonald cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 129

27-10-16 17:16 11-11-16 09:38


juli week 30

24

maandag

25

dinsdag

26

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Geef uw testament een missie

070 - 31 36 731 mensenmeteenmissie.nl/testament

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 130

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:38


juli week 30

27

donderdag

28

vrijdag

29

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

30

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

“En dan zal onze toekomst beter zijn dan ons verleden.” Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, 12 november 1881

www.vangoghmuseum.nl/schenken

advertentie staat op pagina 2

170142_prins Bernhard cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 131

08-11-16 12:30 11-11-16 09:38


juli/augustus weekâ&#x20AC;&#x2C6;31

31

maandag

1

dinsdag

2

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Dieren helpen?

www.dierentestament.nl

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 132

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:38


augustus week 31

3

donderdag

4

vrijdag

5

zaterdag h.k.h. prinses Irene

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te Aâ&#x20AC;&#x2122;dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

6

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

Maak kanker kansloos

www.danieldenhoedstichting.nl

170151_ronaldmcdonald cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 133

27-10-16 17:16 11-11-16 09:38


augustus week 32

7

maandag

8

dinsdag

9

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Geef uw testament een missie

070 - 31 36 731 mensenmeteenmissie.nl/testament

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 134

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:38


augustus week 32

10

donderdag

11

vrijdag

12

zaterdag

h.h. prinses Mabel

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

13

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

“En dan zal onze toekomst beter zijn dan ons verleden.” Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, 12 november 1881

www.vangoghmuseum.nl/schenken

advertentie staat op pagina 2

170142_prins Bernhard cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 135

08-11-16 12:30 11-11-16 09:38


augustus weekâ&#x20AC;&#x2C6;33

14

maandag

15

dinsdag

16

woensdag

Maria Tenhemelopneming (r.-k.)

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Dieren helpen?

www.dierentestament.nl

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 136

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:38


augustus week 33

17

donderdag

18

vrijdag

19

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te Aâ&#x20AC;&#x2122;dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

20

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

Maak kanker kansloos

www.danieldenhoedstichting.nl

170151_ronaldmcdonald cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 137

27-10-16 17:16 11-11-16 09:38


augustus week 34

21

maandag

22

dinsdag

23

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Geef uw testament een missie

070 - 31 36 731 mensenmeteenmissie.nl/testament

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 138

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:38


augustus week 34

24

donderdag

25

vrijdag

26

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

27

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

“En dan zal onze toekomst beter zijn dan ons verleden.” Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, 12 november 1881

www.vangoghmuseum.nl/schenken

advertentie staat op pagina 2

170142_prins Bernhard cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 139

08-11-16 12:30 11-11-16 09:38


augustus weekâ&#x20AC;&#x2C6;35

28

maandag

29

dinsdag

30

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Dieren helpen?

www.dierentestament.nl

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 140

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:38


augustus/september week 35

31

donderdag

1

vrijdag

2

zaterdag

Idul-Adha (slachtfeest, Islam.)

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te Aâ&#x20AC;&#x2122;dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

3

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

Maak kanker kansloos

www.danieldenhoedstichting.nl

170151_ronaldmcdonald cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 141

27-10-16 17:16 11-11-16 09:38


september week 36

4

maandag

5

dinsdag

6

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Geef uw testament een missie

070 - 31 36 731 mensenmeteenmissie.nl/testament

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 142

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:38


september week 36

7

donderdag

8

vrijdag

9

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

10

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

“En dan zal onze toekomst beter zijn dan ons verleden.” Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, 12 november 1881

www.vangoghmuseum.nl/schenken

advertentie staat op pagina 2

170142_prins Bernhard cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 143

08-11-16 12:30 11-11-16 09:38


september weekâ&#x20AC;&#x2C6;36

11

maandag

12

dinsdag

13

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Dieren helpen?

www.dierentestament.nl

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 144

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:38


september week 36

14

donderdag

15

vrijdag

16

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te Aâ&#x20AC;&#x2122;dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

17

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

Maak kanker kansloos

www.danieldenhoedstichting.nl

170151_ronaldmcdonald cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 145

27-10-16 17:16 11-11-16 09:38


september week 38

18

maandag

19

dinsdag

20

woensdag

Prinsjesdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Geef uw testament een missie

070 - 31 36 731 mensenmeteenmissie.nl/testament

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 146

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:38


september week 38

21

donderdag

22

vrijdag

23

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

24

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

“En dan zal onze toekomst beter zijn dan ons verleden.” Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, 12 november 1881

www.vangoghmuseum.nl/schenken

advertentie staat op pagina 2

170142_prins Bernhard cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 147

08-11-16 12:30 11-11-16 09:38


september weekâ&#x20AC;&#x2C6;39

25

maandag

26

dinsdag

27

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Dieren helpen?

www.dierentestament.nl

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 148

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:38


september/oktober week 39

28

donderdag

29

vrijdag

30

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te Aâ&#x20AC;&#x2122;dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

1

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

Maak kanker kansloos

www.danieldenhoedstichting.nl

170151_ronaldmcdonald cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 149

27-10-16 17:16 11-11-16 09:38


oktober week 40

2

maandag

3

dinsdag

4

woensdag Dierendag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Geef uw testament een missie

070 - 31 36 731 mensenmeteenmissie.nl/testament

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 150

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:38


oktober week 40

5

donderdag

6

vrijdag

7

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

8

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

“En dan zal onze toekomst beter zijn dan ons verleden.” Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, 12 november 1881

www.vangoghmuseum.nl/schenken

advertentie staat op pagina 2

170142_prins Bernhard cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 151

08-11-16 12:30 11-11-16 09:38


oktober weekâ&#x20AC;&#x2C6;41

9

maandag

10

dinsdag

11

woensdag

z.k.h. prins Constantijn

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Dieren helpen?

www.dierentestament.nl

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 152

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:38


oktober week 41

12

donderdag

13

vrijdag

14

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te Aâ&#x20AC;&#x2122;dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

15

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

Maak kanker kansloos

www.danieldenhoedstichting.nl

170151_ronaldmcdonald cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 153

27-10-16 17:16 11-11-16 09:38


oktober week 42

16

maandag

17

dinsdag

18

woensdag

h.h. prinses AimĂŠe

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Geef uw testament een missie

070 - 31 36 731 mensenmeteenmissie.nl/testament

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 154

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:38


oktober week 42

19

donderdag

20

vrijdag

21

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

22

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

“En dan zal onze toekomst beter zijn dan ons verleden.” Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, 12 november 1881

www.vangoghmuseum.nl/schenken

advertentie staat op pagina 2

170142_prins Bernhard cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 155

08-11-16 12:30 11-11-16 09:38


oktober weekâ&#x20AC;&#x2C6;43

23

maandag

24

dinsdag

25

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Dieren helpen?

www.dierentestament.nl

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 156

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:38


oktober week 43

26

donderdag

27

vrijdag

28

zaterdag

h.h. prinses Anita

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te Aâ&#x20AC;&#x2122;dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

29

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

Begin wintertijd

Maak kanker kansloos

www.danieldenhoedstichting.nl

170151_ronaldmcdonald cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 157

27-10-16 17:16 11-11-16 09:38


oktober/november week 44

30

maandag

31

dinsdag

1

woensdag Allerheiligen (r.-k.)

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Geef uw testament een missie

070 - 31 36 731 mensenmeteenmissie.nl/testament

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 158

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:38


november week 44

2

donderdag

3

vrijdag

4

zaterdag

Allerzielen (r.-k.) Dankdag voor gewas en arbeid (pr.)

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

5

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

“En dan zal onze toekomst beter zijn dan ons verleden.” Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, 12 november 1881

www.vangoghmuseum.nl/schenken

advertentie staat op pagina 2

170142_prins Bernhard cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 159

08-11-16 12:30 11-11-16 09:38


november weekâ&#x20AC;&#x2C6;45

6

maandag

7

dinsdag

8

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Dieren helpen?

www.dierentestament.nl

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 160

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:38


november week 45

9

donderdag

10

vrijdag

11

zaterdag

Sint Maarten (r.-k.)

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te Aâ&#x20AC;&#x2122;dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

12

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

Maak kanker kansloos

www.danieldenhoedstichting.nl

170151_ronaldmcdonald cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 161

27-10-16 17:16 11-11-16 09:38


november week 46

13

maandag

14

dinsdag

15

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Geef uw testament een missie

070 - 31 36 731 mensenmeteenmissie.nl/testament

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 162

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:38


november week 46

16

donderdag

17

vrijdag

18

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

19

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

“En dan zal onze toekomst beter zijn dan ons verleden.” Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, 12 november 1881

www.vangoghmuseum.nl/schenken

advertentie staat op pagina 2

170142_prins Bernhard cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 163

08-11-16 12:30 11-11-16 09:38


november weekâ&#x20AC;&#x2C6;47

20

maandag

21

dinsdag

22

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Dieren helpen?

www.dierentestament.nl

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 164

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:38


november week 47

23

donderdag

24

vrijdag

25

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond

Het Louis Braille Fonds

Statutair gevestigd te Aâ&#x20AC;&#x2122;dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

26

zondag

1e zondag van de Advent (r.-k.)

Maak kanker kansloos

www.danieldenhoedstichting.nl

170151_ronaldmcdonald cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 165

27-10-16 17:16 11-11-16 09:38


november week 48

27

maandag

28

dinsdag

29

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Geef uw testament een missie

070 - 31 36 731 mensenmeteenmissie.nl/testament

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 166

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:38


november/december week 48

30

donderdag

1

vrijdag

2

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

3

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

“En dan zal onze toekomst beter zijn dan ons verleden.” Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, 12 november 1881

www.vangoghmuseum.nl/schenken

advertentie staat op pagina 2

170142_prins Bernhard cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 167

08-11-16 12:30 11-11-16 09:38


december weekâ&#x20AC;&#x2C6;49

4

maandag

5

dinsdag

6

Pakjesavond

woensdag Sint Nicolaas

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Dieren helpen?

www.dierentestament.nl

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 168

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:38


december week 49

7

donderdag

8

vrijdag

9

zaterdag

h.k.h. prinses Catharina-Amalia

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te Aâ&#x20AC;&#x2122;dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

10

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

Maak kanker kansloos

www.danieldenhoedstichting.nl

170151_ronaldmcdonald cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 169

27-10-16 17:16 11-11-16 09:38


december week 50

11

maandag

12

dinsdag

13

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Geef uw testament een missie

070 - 31 36 731 mensenmeteenmissie.nl/testament

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 170

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:38


december week 50

14

donderdag

15

vrijdag

16

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

17

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

“En dan zal onze toekomst beter zijn dan ons verleden.” Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, 12 november 1881

www.vangoghmuseum.nl/schenken

advertentie staat op pagina 2

170142_prins Bernhard cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 171

08-11-16 12:30 11-11-16 09:38


december weekâ&#x20AC;&#x2C6;51

18

maandag

19

dinsdag

20

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Dieren helpen?

www.dierentestament.nl

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 172

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:38


december week 51

21

donderdag

22

vrijdag

23

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te Aâ&#x20AC;&#x2122;dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

24

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

Maak kanker kansloos

www.danieldenhoedstichting.nl

170151_ronaldmcdonald cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 173

27-10-16 17:16 11-11-16 09:38


december week 52

25

maandag

26

1e Kerstdag z.h. prins Bernhard jr.

dinsdag

27

woensdag

2e Kerstdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Geef uw testament een missie

070 - 31 36 731 mensenmeteenmissie.nl/testament

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 174

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:39


december week 52

28

donderdag

29

vrijdag

30

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

31

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

“En dan zal onze toekomst beter zijn dan ons verleden.” Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, 12 november 1881

www.vangoghmuseum.nl/schenken

advertentie staat op pagina 2

170142_prins Bernhard cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 175

08-11-16 12:30 11-11-16 09:39


januari weekâ&#x20AC;&#x2C6;01

1

maandag

2

dinsdag

3

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Dieren helpen?

www.dierentestament.nl

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 176

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:39


januari week 01

4

donderdag

5

vrijdag

6

07:00

07:00

09:00

07:30

07:30

10:00

08:00

08:00

11:00

08:30

08:30

12:00

09:00

09:00

13:00

09:30

09:30

14:00

10:00

10:00

15:00

10:30

10:30

16:00

11:00

11:00

17:00

11:30

11:30

18:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

13:00

13:30

13:30

14:00

14:00

14:30

14:30

15:00

15:00

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

09:00

18:00

18:00

10:00

18:30

18:30

11:00

19:00

19:00

12:00

19:30

19:30

13:00

20:00

20:00

14:00

20:30

20:30

15:00

21:00

21:00

16:00

21:30

21:30

17:00

22:00

22:00

18:00

zaterdag

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te Aâ&#x20AC;&#x2122;dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883 IBAN: NL14 INGB 0002 8589 40

7

Het Louis Braille Fonds

Penningmeester: Dhr. J. van Andel, Oud bodegraafseweg 18d, 2411 HS Bodegraven Tel. 0172-615883, NL04 INGB 0000 8098 98

zondag

Maak kanker kansloos

www.danieldenhoedstichting.nl

170151_ronaldmcdonald cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 177

27-10-16 17:16 11-11-16 09:39


januari week 02

8

maandag

9

dinsdag

10

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

woensdag

Geef uw testament een missie

070 - 31 36 731 mensenmeteenmissie.nl/testament

170150_NSGK cal.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 178

profielpagina staat op pagina 26

08-11-16 12:27 11-11-16 09:39


aantekeningen

2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 179

11-11-16 09:39


notaris-online.nl Agenda & website voor het notariaat, over goede doelen NIEUWS 92.000 BEZOEKERS SOCIAL MEDIA GOOGLE ANALYTICS NIEUWSBRIEF

NOTARIS ONLINE IS HÉT PLATFORM VOOR ALLE GOEDE DOELEN ORGANISATIES Communiceer uw nieuws uitgebreid en snel naar stichtingen, goededoelen, donateurs in de goede doelen branche en blijf in de picture. Zo vergroot u de kans dat uw goede doel overal onder de aandacht komt.

Hoe wilt ú zich presenteren? Wij horen het graag! Maximaal bereik Notaris Online wordt het hele jaar door up-to-date gehouden. En daarvoor hebben we ook úw nieuws nodig. Houd ons én de stichtingen op de hoogte van uw goede doelen gerelateerd nieuws. Dan zorgen we ervoor dat uw nieuws de markt bereikt. U kunt rekenen op minimaal zo’n 92.000 websitebezoekers per jaar.

Optimale vindbaarheid Uw artikelen worden zoekmachine-geoptimaliseerd online gezet. Doordat de site is onderverdeeld in categorieën – waaronder bijvoorbeeld doneren, internationale hulp, inzamelingsacties, natuur en milieu en schenken & nalaten – garanderen we optimale aansluiting, exposure én vindbaarheid in uw

specifieke doelgroep. Dit kan al, in de vorm van een banner in onze goede doelen index. Als extra exposure kunt u bovendien kiezen uit verschillende homepagebanners op onze website. Wij lichten de mogelijkheden graag telefonisch toe. Veel mensen besluiten een stichting of instelling te begunstigen in de vorm van een gift, erfenis, legaat of notariële schenking. Het is dus voor u belangrijk om onder de aandacht te komen van de notarissen in Nederland. Goede relaties, alsmede de stichtingen en bedrijven die in de vorige edities adverteerden, stellen wij graag in de gelegenheid om in de Nederlandse Notarisagenda 2017 te adverteren en daarbij alvast een gunstige plaats te reserveren. Wellicht voor u dé gelegenheid om de belangrijke groep notarissen gericht te benaderen.

Schrijf u nu in voor onze onlie nieuwsbrief!

VOOR MEER INFORMATIE BEZOEK ONZE WEBSITE OF NEEM CONTACT OP VIA ONLINE@LOUWERSUITGEVERS.NL

nna online.indd 1 2016081_NNA_CAL_2017 v2.indd 180

10-11-1609:39 17:09 11-11-16


Nationaal MS Fonds

Advertorial

Over de ziekte Multiple Sclerose is nog veel onbekend. Zo weten we nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe we het kunnen genezen. Daarom investeert het Nationaal MS Fonds in innovatieve onderzoeken naar betere behandelmethoden én naar de uiteindelijke genezing van MS.

Investeer in een toekomst zonder MS Het Nationaal MS Fonds investeert in het baanbrekende onderzoek van Dr. Geert Poelmans en Prof. Gerard Martens van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het gaat om een onderzoek onder maar liefst 11.500 MSpatiënten en een controlegroep van 21.000 gezonde mensen. Aan de hand van genetische studies is er een overzichtskaart (MSmap) voor MS samengesteld waarin de biologische processen staan die betrokken zijn bij MS. Ook zijn er stoffen ontdekt die een belangrijke rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van baanbrekende medicijnen. De basis voor de MSmap is aanwezig. Nu is het zaak deze uit te breiden. Een volgende fase hierin is bloedonderzoek bij mensen met MS en de genetische gegevens daarvan ‘over’ de overzichtskaart leggen. Hieruit kan duidelijk worden welke specifieke processen bij een bepaalde patiënt zijn aangetast. Dit kan in de toekomst helpen bij het opstellen van een behandelplan op maat. Na deze fase moeten de doelwitten binnen de overzichtskaart gevonden gaan worden. Deze doelwitten staan centraal bij de biologische processen die bij MS zijn aangedaan. Stoffen die de doelwitten beïnvloeden, worden in contact gebracht met gekweekte MS-achtige cellen of stamcellen van MS-patiënten, dit laatste in nauwe samenwerking met een instituut in New York dat met stamcellen werkt. De reactie van de cellen wordt vervolgens geanalyseerd om te zien hoe ze reageren buiten het lichaam om. Dit kan op termijn veel nieuwe inzichten en hopelijk zelfs een doorbraak in onze kennis over MS opleveren en daarmee de genezing van MS een stapje dichterbij brengen.

Joyce: “Met Can Do de regie over mijn eigen leven weer terug pakken”

Can Do Behandelprogramma Het Nationaal MS Fonds heeft het Can Do Behandelprogramma ontwikkeld voor mensen met MS en hun partner. Tijdens dit programma gaan deze mensen samen met een multidisciplinair team aan de slag om uit de negatieve spiraal te komen die veroorzaakt is door de diagnose MS. Ze gaan de confrontatie aan met zichzelf en hoe zij in het leven staan met MS. Ze krijgen handvatten aangereikt waarmee ze een voor zichzelf gesteld doel kunnen realiseren. Hierdoor leren ze hoe je met MS toch een kwalitatief goed leven kunt hebben, grenzen te verleggen, meer over de ziekte MS en hoe ze MS zelf in de hand kunnen houden. “De impact die dit weekend op mijn leven en onze toekomst heeft gehad is enorm. Ik heb harde confrontaties gehad en bevrijdende inzichten. Ik ben erachter gekomen dat ik mijzelf aardig was verloren in de jaren na de diagnose MS. Ik heb mijn zelfstandigheid en daarmee ook mijn zelfvertrouwen beetje bij beetje weg gegeven. Ik heb nu geleerd dat ik de regie over mijn leven weer terug kan pakken en dat heeft ertoe geleid dat wij ervoor gekozen hebben ons gezin uit te breiden met een tweede kindje. Iets wat ik voor Can Do als onmogelijk achtte.” Joyce, deelneemster Can Do.

Geven aan het Nationaal MS Fonds betekent dat u investeert in kennis, een beter leven met Multiple Sclerose NU en een toekomst zonder MS. Samen sterk tegen MS! Contact

Nationaal MS Fonds Mathenesserlaan 378 3023 HB Rotterdam

T (010) 591 98 39 E info@nationaalmsfonds.nl I www.nationaalmsfonds.nl

NL92 INGB 0000 0050 57

2016081_NNA schutvel 2.indd 1

11-11-16 09:28


Hebt u een warm plekje voor ouderen in uw hart? Gunt u uw leeftijdsgenoten een plezierige laatste fase van hun leven? Ook na uw overlijden kunt u van betekenis zijn voor deze ouderen. U zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen het Nationaal Ouderenfonds op te nemen in uw testament. In ons land leven 200.000 extreem eenzame ouderen, die maar eens per maand iemand spreken. Het Ouderenfonds stimuleert de sociale contacten van ouderen door het aanbieden van onder meer (zomer)uitjes en kerstdiners. De Boodschappen­ PlusBus vergroot bovendien de actieradius van ouderen. Voor een gezellig praatje of een luisterend oor biedt de Zilverlijn uitkomst. Wilt u ons helpen om deze ouderen een beter toekomst­ perspectief te bieden? Via een schenking of een gift maakt u

… wilt u dan ook eens denken aan een warm plekje voor hen in uw testament?

het verschil.

Voor meer informatie: www.ouderenfonds.nl/nalaten of neem telefonisch contact op met Peter Nicolasen via 030 - 656 7774.

2016081_NNA schutvel 2.indd 2

11-11-16 09:28


2016081_NNA schutvel 2.indd 3

11-11-16 09:28


2016081_NNA schutvel 2.indd 4

11-11-16 09:28


Nederlandse Notarisagenda 2017  
Nederlandse Notarisagenda 2017  

Voor het notariaat, over goede doelen