Page 1

jaarboek over Beurzen, zakelijke evenementen & congressen


voorwoord Het LiveComm-jaarboek kan zich met iedere editie verheugen op een grote ‘leesdichtheid’ en een uitstekende houdbaarheid. Omdat de meeste items niet tijdgebonden zijn maar visies en concepten brengen doet het jaarboek het goed op de meeste leestafels in wacht- en spreekkamers: het kan immers zeker een jaar mee! Om de houdbaarheid te verlengen heeft het bladmanagement besloten om niet meer te wachten met de uitgave tot de laatste periode van een kalenderjaar. Door het blad eerder uit te geven kan zo’n jaaruitgave langer in het uitgiftejaar ‘mee’ en is daarmee vanzelf meer ‘recent’! Vanuit diverse kanten van zowel lezers als partners is de vraag al eerder aan de orde geweest: een uitgave net vóór het zomerreces verbeterd tevens de communicatiekracht omdat er simpelweg wat meer tijd is om een en ander te lezen. Aan de redactie dus de taak om jaarplanningen bij te stellen om in te gaan op deze zienswijze: lezers en partners hebben immers –vaak- gelijk en er is –gelukkig- ook op dit moment voldoende te melden over visies en concepten zoals die ontwikkeld en uitgevoerd worden bij specialisten in live-communicatie in Nederland, België en Luxemburg. In dit jaarboek daarom onder andere aandacht voor de fusie van Expobel en Febelux, een samenwerking die een enorme verbetering en versterking betekent voor de belangenbehartiging van betrokkenen bij live-communicatie in België en Luxemburg. Ook aandacht voor het concept ‘MeetingMoods’, waarmee Jaarbeurs Utrecht haar congres- en vergaderaccommodaties al een paar jaar ‘onderscheidend vermogen’ biedt. Door het woord te geven aan een organizer krijgen we een kijkje in de keuken van Eventex, met name bekend door het jaarlijkse Event in Jaarbeurs Utrecht . CLC-Vecta brengt haar verzekeringskennis onder de aandacht: evenementen verzeker je namelijk bij de kenners van de risico’s. Deze en andere interessante items vormen samen het LiveComm Jaarboek 2011. Ik wens u veel plezier toe bij het lezen van deze nieuwe editie, die lekker lang op de leestafel kan blijven liggen!

Wim Koemans


jaarboek over Beurzen, zakelijke evenementen & congressen

Het Livecomm Jaarboek is een jaarlijkse bijlage van het vaktijdschrift Livecomm.

www.livecomm.nl

Uitgever

Schatbeurderlaan 6 Postbus 249 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 F +31 (0)495 521335 info@louwersuitgevers.nl www.louwersuitgevers.nl Hoofdredactie Dhr. Wim Koemans Context Media Molensteeg 14 5151 AA DRUNEN T +31 (0)416 379773 T +31 (0)6 43888118 info@contextmedia.nl Redactieteam Wim Koemans, Jan-Kees Verschuure Bladmanagement Peter Lamerigts p.lamerigts@louwersuitgevers.nl Secretariaat Manuela Depenbrock Advertenties Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 info@logobv.nl

redactie

Fotografie Photos & More, Almere Adreswijzigingen Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland Doelgroep Livecomm Jaarboek wordt verspreid als abonnement en in controlled circulation onder marketing- en salesmanagers van bedrijven die aan beurzen deelnemen, branche-organisaties, alsmede aanbieders in de b & t branche. Vormgeving / Art direction Logo Reclame- Ontwerpbureau B.V. Schatbeurderlaan 6, Postbus 631 6000 AP Weert, Nederland T +31 (0)495 450065 info@logobv.nl Richard Kokx

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen 足enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

5 6 8 10

Voorwoord Colofon Index CLC Vecta


inhoud

Flex Tijmer Bij de buren Branche organisaties Event

LIVECOMM JAARBOEK

14 16 20 22 26

JAARBOEK OVER BEURZEN, ZAKELIJKE EVENEMENTEN & CONGRESSEN

Festivak

WWW.LIVECOMM.NL 2011 2011023 livecomm jb.indd 1

07-07-2011 16:22:51


presentaties 30 32 36 38 42 44 46 48 50 52 54 58

Amsterdam RAI Ahoy’ World Forum Jaarbeurs Utrecht Expobull Fairexx Prominext Bazelmans AVR van der Veen Event Engineering Mansveld Expotech Photos and More Laserforum

60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 82 84

Adexpo Coby/IFS Van Geelen Hapeco JMT Loungerent Tanja Verhuur Brederode Van Os Sonnevelt Easyfair Flex Cafe PBL


inhoud

86 90 92 94 96 98 102 104 106 108 110 114

Exposize Omnia P-Events Aluvision Artica Dehullu Exult Bylei Beaufair Feijen SP Hesta HenK Ontwerpers

116 118 120 122 124 128 131 132 134 137 138 140 142

Van den Oever Oil WHI Standcraft Tausch Stabilo Pro FM Prolyte Expo Display Service Easy Click FWI ADS/Modul Yes


CLC VECTA

Beurscijfers tonen licht herstel In opdracht van CLC-VECTA werd door onderzoeksbureau Respons een rapport opgesteld met conclusies over de ontwikkeling van de beurzensector in Nederland.
Door gebruik te maken van Beurzen Monitor Online (registratie en analyse van gegevens van vak- en consumentenbeurzen) kon Respons beurscijfers opstellen en daaraan belangrijke conclusies verbinden.

www.respons.nl Respons is preferred supplier van

Herstel
 De belangrijkste conclusie is dat er sprake is van een licht herstel: zowel de brutomediabestedingen als de verhuurde standruimte namen in 2010 toe ten opzichte van 2009. Toch is er nog geen reden om de vlag uit te steken: de markt is nog niet terug op het niveau van vóór de financiële crisis. Bovendien zagen we in 2010 ook een verdere afname van het aantal beurzen, beursdeelnemers en
 –bezoekers.

beurzen in 2010 zorgden voor deze stijging. 
Dankzij met name de goede resultaten van de beurzen van Evenementenhal.nl tonen de cijfers van regionale beurzen een sterk herstel richting het niveau van 2008.

Toename verhuur standruimte


Beurzen


De stijging in de mediumbestedingen ging gepaard met een toename in het aantal
verhuurde standruimten, dit vooral bij de internationale en regionale vakbeurzen en de nationale publieksbeurzen. Met name de niet-jaarlijkse internationale vak-

Het aantal beurzen liep opnieuw terug. Dit was met name te merken bij de regionale publieksbeurzen waar de terugval bijna 20 % noteerde. De vakbeurzen toonden een lichte stijging in ➔ aantal maar halen nog lang niet het niveau van 2007.

Beurscijfers 2010

2009

2010

% mutatie

Aantal beurzen

566

533

-6%

Brutomediumbestedingen (milj. €)

348,1

380,9

9%

Aantal bezoekers (milj.)

6,9

6,6

-5%

Aantal exposanten

97.259 91.194 -6%

Verhuurde meters (milj.)

3,1

3,2

4%

Bron: Respons

Top 10 beurzen in 2010 naar mediumbestedingen Beurs

Brutomediabestedingen

International Broadcasting Convention (IBC)

€ 13.870.000

Integrated Systems Europe

€ 7.982.000

PLMA's 'World of Private Label' International Trade Show

€ 7.840.000

TEFAF Maastricht (International Art and Antiques Fair)

€ 7.500.000

Het Careerevent/De Masterbeurs

€ 6.620.000

Intertraffic Amsterdam

€ 6.532.000

Marine Equipment Trade Show (METS)

€ 6.527.000

De Nationale Carrièrebeurs

€ 6.000.000

POWER- GEN Europe

€ 5.625.000

ISSA/Interclean Amsterdam

€ 5.274.000

Bron: Respons, netto verhuurde meters *brutoprijzen

11


FlexCafĂŠ

professionele espresso machine verhuur voor beurzen & evenementen

www.FlexCafe.com (070) 347 23 23 (24/7)


CLC VECTA

Top 5 publieksbeurzen

De top 10 grootste organisatoren van beurzen

Beurs

Aantal bezoeken 2010 Organisator

Op basis van gerealiseerde bezoekersaantallen

De Huishoudbeurs

243.993

RAI Exhibitions

Beursorganisator

Vakantiebeurs

117.335

VNU Exhibitions Europe

VNU Exhibitions Europe

754.404

50PlusBeurs

98.000

Plus Producties

Evenementenhal

667.535

Motorbeurs Utrecht

95.359

VNU Exhibitions Europe

RAI Exhibitions

507.846

LEGO® WORLD

90.000

Libéma Exhibitions B.V.

Sanoma Media Netherlands

234.500

De Centrale Boekhandel

183.000

WTC Expo Leeuwarden (WTC)

159.143

InterEvent Evenementen Marketing BV

127.500

Erdee Beursorganisatie

105.941

Ahoy Exhibition, Congress & Event Management

103.564

Go Evenementen en Communicatie

100.000

Bron: beursorganisatoren, Respons

Totaal aantal bezoeken 2010

Bron: beursorganisatoren

Top 5 vakbeurzen Beurs

Aantal bezoeken 2010 Organisator

VSK

57.123

VNU Exhibitions Europe

Horecava

50.493

RAI Exhibitions

Intern. Broadcasting Convention (IBC)

48.521

IBC

Techni-Show

44.410

VNU Exhibitions Europe

40.000

Evenementenhal

Bloem, Kleur, Huis & Interieur

Bron: beursorganisatoren, Respons

Beursbezoekers
 Alle beurzen tesamen telden ruim 6,6 miljoen bezoekers, een terugval van circa 5 % vergeleken met 2009. Deze terugval is met name vast te stellen bij de nationale vak- en publieksbeurzen en werd onder andere veroorzaakt doordat 2010 geen AutoRAI jaar was. Ook waren tegenvallende bezoekresultaten bij de Vakantiebeurs en de Motorbeurs hierbij belangrijke oorzaken. Daarnaast ontbraken in 2010 grote tweejaarlijkse nationale vakbeurzen zoals Internationale Bouwbeurs, Nationale Onderwijs Tentoonstelling en Landbouwwerktuigenbeurs. Opmerkelijk hierbij is dat de regionale publieksbeurzen in 2010 meer bezoekers hebben getrokken dan in 2009.

Hard werken Bij het CLC-VECTA, de opdrachtgever tot dit onderzoek, is met deze cijfers sprake van een behoudend optimisme. ´Het is goed om te zien dat de beurzensector over voldoende veerkracht beschikt om uit het dal van 2009 te klimmen. De cijfers maken ons echter ook duidelijk dat we er nog niet zijn. Het blijft ook in 2011 hard werken om het herstel te continueren´, aldus Riemer Rijpkema, directeur CLC-VECTA.

Cijfers
 Voor leden van CLC-VECTA is het volledige rapport met alle gegevens en cijfers kosteloos verkrijgbaar. Niet-leden kunnen het ■ rapport tegen een vergoeding van € 35,- verkrijgen.

13


Flex Tijmer

14


Flex Tijmer

Drama en tragedie Over het Griekse drama is al veel geschreven: prachtige recensies over eeuwenoude komedies en tragedies, waarbij met name de tragedies bijzonder werden belicht. Het trieste einde van de hoofdpersoon staat daarbij steeds centraal en juist dàt bracht binnen de moderne wereld een wijdverbreid misverstand: de al te grote aandacht voor het onderdeel tragedie leidde tot de misvatting dat ‘drama’ staat voor ‘tragedie’. Wie kent de uitdrukkingen niet: ‘een dramatische ervaring’ of ‘een dramatische vertoning’. Strikt genomen zou dit kunnen gaan over geweldige belevingen waarbij we hebben gelachen als nooit tevoren….

Nu was ik onlangs weer eens in Griekenland: vriendelijke, hardwerkende mensen; fantastische omgeving met een verpletterende bloemenpracht van Bougainville en rode rozen. Een omgeving waarin eeuwigheid bewaard blijft binnen een cocon van mystiek en waarbij de dikte van olijfbomen de ongereptheid van de regio aangeeft. Dat juist in dit Griekenland de fusie moet plaatsvinden tussen tragedie en komedie, met alle ‘dramatische’ consequenties als gevolg is een bijzonder pijnlijke ervaring: de belachelijke financiële injecties van de EU die bedoeld zijn om de economie aldaar te ondersteunen hebben geleid tot de tragische conclusie dat ’s-lands overheid niet bij machte blijkt om ‘teringen naar neringen’ te zetten: pensionering blijft eerder dan wij gewend zijn; werkweken blijven korter dan wij nodig vinden en belasting wordt er massaal ontdoken. ‘En wat heeft dit nu te maken met mijn vak’, hoor ik u terecht zeggen. Welnu: binnen een bezuinigingsklimaat waarbij op ondernemen binnen de live-communicatie-branche plotseling spelregels zodanig worden aangepast dat een stuk ‘markt’

onder druk komt te staan, of zelfs geheel dreigt te verdwijnen, is het Haagse toneelstuk dat door deze fiscale maatregelen Nederland weer gezond wordt gemaakt zowel een tragedie vanwege het lamleggen van diverse ondernemersinitiatievenalsook een komedie: initiatiefnemers van dit soort wetgeving zijn zich totaal onbewust van het spoor van vernieling dat zij –tijdens hun slechts tijdelijke aanstelling- achterlaten en maken hun functioneren daarbij publiekelijk belachelijk. De erfenis van dit falen blijft echter aan de ondernemer…. Organisatoren van bedrijfsfeesten, musicals en concerten ervaren de nieuwe belastingregels op dit soort activiteiten als dodelijk voor hun business en hebben er -terecht- totaal geen begrip voor dat diezelfde Nederlandse overheid voor een reddeloze situatie in Griekenland de geldkraan steeds opendraait. Met alle aandacht voor buitenlandse problemen kan een beetje extra aandacht en begrip voor eigen ondernemers in de live-communicatie branche beslist geen kwaad! Want Bougainville groeit door en olijfbomen worden dikker… ■

15


FEBELUX, Association for the Live Communication Industry

Krachtenbundeling in Belgisch-Luxemburgse live-communicatie branche Fusie De brancheverenigingen Febelux (opgericht in 1993) en Expobel (opgericht in 1988) slaan de handen in elkaar. Het doel van hun fusie is het nog effectiever nastreven van hun gemeenschappelijke doelstellingen: de promotie van (vak) beurzen en tentoonstellingen. Febelux vertegenwoordigt beursorganisatoren De nieuwe voorzitter: Pierre Hermant, algemeen directeur van het Autosalon

16

(bijvoorbeeld het Autosalon, Batibouw en Foire de Libramont) en exploitanten van beursgebouwen waaronder Brussels Expo, Flanders Expo, Kortrijk Expo en Namur Expo. Expobel vertegenwoordigt de dienstenleveranciers voor deze sector, waaronder leveranciers van meubels, audiovisueel materiaal, planten en standbouw. Febelux en Expobel constateerden dat, hoewel zij


FEBELUX, Association for the Live Communication Industry

Frédéric François, managing partner van Advanced Fair en uittredend voorzitter van Expobel.

verschillende beroepen vertegenwoordigden, zij toch éénzelfde doel nastreefden. Voortaan spreken de twee federaties daarom met één stem. Om dit te verwezenlijken werd een nieuwe federatie in het leven geroepen: FEBELUX, Association for the Live Communication Industry.

Voorzitterschap Een nieuwe federatie betekent ook een nieuwe voorzitter: Pierre Hermant, algemeen directeur van het Autosalon, zal deze rol met volle overtuiging op zich nemen. ‘ Belgen bezoeken graag (vak)beurzen. Zij doen dat met heel veel aandacht voor de aangeboden informatie. Elk jaar worden in België en Luxemburg meer dan 360 beurzen georganiseerd. Samen zijn die goed voor bijna 9 miljoen bezoekers in beurscentra zoals Antwerp Expo, Brussels Expo, Charleroi Expo, Kortrijk Expo, Luxexpo, enz.’, verduidelijkt Pierre Hermant, de nieuwe voorzitter van Febelux.

Doelstelling

De fusie moet leiden tot een vereenvoudigde administratie en meer efficiëntie bij de twee brancheverenigingen. ‘De fusie van Expobel en Febelux vloeit op natuurlijke wijze voort uit onze

nauwe samenwerking van de laatste jaren. Wij zijn actief in dezelfde sector en oefenen complementaire beroepen uit. De fusie maakt het mogelijk om onze administratieve lasten te verlichten. Zo kunnen we ons volledig concentreren op de doelstellingen van de federatie; onze gemeenschappelijke belangen vertegenwoordigen, een sterke sectoriële promotie voeren en binnen de federatie het netwerk van de leden verstevigen’, aldus Jean-Michel Collignon, uittredend voorzitter van Febelux. Febelux en Expobel verdedigen sinds hun oprichting de belangen van hun respectieve leden. ‘Met deze fusie leggen we duidelijk de nadruk op wat de twee verenigingen verbindt, met name ons gemeenschappelijk doel om de sector te promoten‘, verklaart Frédéric François, uittredend voorzitter van Expobel. ‘Beurzen en tentoonstellingen zijn buitengewone marketingtools. Men kan er een product of dienst echt voelen en zien en meteen ook vragen stellen aan een expert. Deze manier om een product of dienst te ontdekken noemt men live communicatie. Het is een uitermate efficiënte marketingtool. De leden van Febelux en Expobel zijn hier volledig van overtuigd en willen dit vanaf nu samen nog verder uitbouwen, ten voordele van zowel ➔ de exposant als de bezoeker’, vervolgt Frédéric François.

17


FEBELUX, Association for the Live Communication Industry

Jean Michel Collignon, directeur van Luxexpo, het beurzen- en evenementencentrum van Luxemburg en uittredend voorzitter van Febelux.

Leden FEBELUX is een vereniging zonder winstoogmerk die in België en Luxemburg beroepen en bedrijven verenigt die zich bezighouden of betrokken zijn bij live-communicatie. Dit zijn de organisatoren van (vak)beurzen, tentoonstellingen,congressen en evenementen, de exploitanten van beursvenues en de toeleveranciers. In totaal vertegenwoordigt Febelux daarmee 102 leden

Missie De missie van FEBELUX, Association for the Live Communication Industry, concentreert zich rond drie pijlers: promotie, opleiding en netwerken. FEBELUX vertegenwoordigt de posities en belangen van haar leden op commercieel, professioneel en sociaal-politiek niveau. Door middel van studies verzamelt de federatie op nauwkeurige en objectieve wijze informatie, die daarna onder haar leden wordt verspreid. Deze studies zetten het belang van de sector in de schijnwerpers. FEBELUX heeft eveneens als missie alle aspecten van haar sector te professionaliseren. Zij verzamelt op gestructureerde wijze kennis, die door haar leden als een toegevoegde waarde en als een aanvulling op hun eigen vakkennis wordt gezien. Ten slotte staat FEBELUX ook voor de aanname van een praktisch en professioneel normen- en waardenstelsel. In deze spoort de federatie haar leden aan hun veiligheidsmaatregelen te verhogen en duurzaamheid na te streven. FEBELUX is een professioneel platform, zowel fysiek als virtueel, dat kennis- en ervaringsoverdracht tussen alle leden van de sector mogelijk maakt. In dit kader worden over relevante actuele onderwerpen congressen en seminars georganiseerd. FEBELUX onderhoudt banden met andere beroepsorganisaties, instellingen, gespecialiseerde pers, en de overheid, op een niveau dat voor een onderneming op individuele basis zeer moeilijk haalbaar is. FEBELUX publiceert op haar website een kalender met alle beurzen en tentoonstellingen die in België en Luxemburg worden georganiseerd. Deze kalender wordt permanent geüpdatet. ■

19


branche-organisaties

Châteaux et Residences Gastronomiques

Centrum voor Live Communication

Congres- en vergaderclassificatie

Châteaux et Residences Gastronomiques is een vereniging waarbij slechts bijzondere accommodaties zijn aangesloten. Lidmaatschap van deze vereniging garandeert gasten gastvrijheid van het hoogste niveau.

CLC-VECTA Centrum voor Live Communication is dé brancheorganisatie voor iedereen die professioneel betrokken is bij het organiseren, accommoderen en faciliteren van beurzen, congressen & vergaderen, evenementen, entertainment en incentives.

Erkenningsregeling voor de Congres- en Vergaderbranche.

Postbus 166, 3930 ED Woudenberg T 033 286 7280 F 033 286 7166 E info@chateaux.nl W www.Chateaux.nl

De Corridor 10F, 3621 ZB Breukelen T 0346 352 444 F 0346 266 599 E info@clcvecta.nl W www.clcvecta.nl

Ginnekenweg 287, 4835 NC Breda T 076 564 9925 F 076 564 9928 E Info@vergaderhamer.nl W www.vergaderhamer.nl

Hospitality Sales & Marketing Associations International

IDEA – Independent Dutch Eventmarketing Association

Koninklijke Horeca Nederland

De Hospitality Sales & Marketing Association International is een internationale beroepsvereniging voor sales- en marketing professionals in de gastvrijheidindustrie.

IDEA is een actieve club die op de efficiënte wijze de belangen van evenementenbureaus behartigt.

De KHN is een koninklijk verbond van ondernemers in het horeca- en aanverwante bedrijf.

Postbus 458, 2260 MG Leidschendam T 070 370 5213 F 070 320 1654 E service@hsmai.nl W www.hsmai.nl

Postbus 1711, 2502 CC Den Haag T 070 356 2272 F 070 356 1447 E info@ideaonline.nl W www.ideaonline.nl

Postbus 566, 3440 AN Woerden T 0348 489 489 F 0348 489 400 E info@horeca.org W www.horeca.org

Meeting Professionals International

Quality Lodgings

Internationale vereniging van mensen die in hun dagelijks werk, betrokken zijn bij de organisatie van congressen, evenementen en andere zakelijke bijeenkomsten.

Quality Lodgings is een verzameling van kleinschalige onafhankelijke Nederlandse kwaliteitshotels. Deze hotels kenmerken zich door hun unieke ligging, hoogwaardige accommodaties.

Secretariaat MPI Nederland Rijnsburgerweg 159, 2334 BP Leiden T 071 519 1094 F 071 517 5835 E info@mpiweb.nl W www.mpiweb.nl

20

Oosterlaan 1a, 8011 GA ZWolle T 038 425 7641 F 038 425 7649 E info@qlhotels.com w www.qlhotels.com

Branchevereniging van Nederlandse Tentenverhuurbedrijven De TVD is dé branchvereniging voor tentenverhuurbedrijven in Nederland. In deze vereniging zijn de meeste vooraanstaande tentenverhuurbedrijven vertegenwoordigd. Postbus 47 5070 AA Udenhout T 013 511 2346 E tvd@tentenverhuur-tvd.nl W www.tentenverhuur-tvd.nl


branche-organisaties

Vereniging van buitensport ondernemingen Nederland

Vereniging Van EvenementenMakers

Branche-organisatie voor bedrijven die in binnen- en/of buitenland buitensportevenementen organiseren.

De VVEM vertegenwoordigt zo'n 100 bedrijven uit verschillende hoeken van de evenementenbranche. Organisatoren, locatieverstrekkers en leveranciers hebben hun krachten gebundeld om de branche naar een hoger niveau te tillen.

Postbus 83, 3850 AB Ermelo T 0341 559 000 F 0341 559 080 E info@vebon.nl W www.vebon.nl

Postbus 329, 3850 AH Ermelo T 0341 559 504 E info@vvem.nl W www.vvem.nl

De Green Key De GREEN KEY (voorheen Milieubarometer) is het internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche die serieus en controleerbaar bezig zijn met de milieuzorg op het bedrijf.

Hoofdstraat 82 3972 LB Driebergen T 0343 524 720 F 0343 524 780 E greenkey@kmvk.nl W www.green-key.nl

Amsterdam Toerisme Congres Bureau Postbus 3901 1001 AS Amsterdam

T 020 551 2570 F 020 551 2575

E info@atcb.nl W www.atcb.nl

Congresbureau Regio ‘s Hertogenbosch Postbus 1039 5200 BA ‘s Hertogenbosch

T 073 503 0314 F 070 612 8930

E info@congresregiohertogenbosch.nl W www. congresregiohertogenbosch.nl

Marketing – Convention Bureau Den Haag Nassaulaan 25 2514 JT ‘s Gravenshage

T 070 361 8802 F 070 361 5459

E conventionbureau@denhaag.com W www.denhaagcongres.nl

Groningen Congres Bureau Ubbo Emmiussingel 37 9711BC Groningen

T 050 316 8877 F 050 312 6047

E info@groningenncongresbureau.nl W www groningenncongresbureau.nl

Maastricht Congres Bureau Het Dinghuis, kleine Staat 1 6211 ED Maastricht

T 043 328 0838 F 043 321 3746

E info@maastrichtcongresbureau.nl W www.maastrichtcongresbureau.nl

Nederlandse Bureau voor toerisme en Congressen Postbus 458 2260 MG Leidschendam

T 070 370 5705 F 070 320 1654

E ntcb@holland.com W www.ntcb.com

T 010 205 1500 F 010 205 1599

E contact@rotterdam-marketing.nl W www.rotterdam.info

T 071 362 3887 F 071 361 5388

E Congressen@noordwijk.info W www.noordwijk.nl

Rotterdam Marketing Postbus 30235 3001 DE Rotterdam

Noordwijk Marketing Postbus 1508 2200 BE Noordwijk

Convention Bureau Regio Arnhem-NIjmegen Postbus 156 6660 AD Elst

T 0481 366 260 F 0481 366 251

E Info@conventionbureau.nl W www.conventionbureau.nl

Utrecht Meetings & Event Postbus 3232 3502 GE Utrecht

T 030 236 0038 F 030 236 0036

E ume@u-tr.nl W www.utrechtyourway.nl

Regio vvv Zuidoost-Brabant Meetings & Conventions Postbus 7 5600 AA Eindhoven

T 040 232 3167 F 040 232 3165

E meetings@zobrabant.nl W www.zobrabant.nl

21

Livecomm Jaarboek 2011  
Livecomm Jaarboek 2011  

jaarboek over Beurzen, zakelijke evenementen & congressen