Page 1

EXPOSANT

VAKTIJDSCHRIFT over Beurzen, zakelijke evenementen & congressen | nummer 6 2010

ExpoJaarprijs de winnaars

Thema: Visie Duitse beursgebouwen over 2011 CLC Live

ondernemen met lef!


brand ambition

inventarisation

concept & design

realisation

www.tauschexpo.nl


Design furniture & carpet solutions

Stepvelden 14

Postbus 1534

Tel. +31 (0) 165 - 573939

4704 RM Roosendaal NL

4700 BM Roosendaal NL

Fax +31 (0) 165 - 573940

info@adexpo.nl

www.adexpo.nl


voorwoord December, ooit de 10e maand van het jaar, nu de afsluitende maand van de eerste 10 jaar van deze eeuw. Dat ‘time flies’ weten we allang, maar de echte vaststelling ervan doe je vooral achteraf. Het begin van wat een gouden eeuw leek te gaan worden begon met de ‘millenniumbug-angst’. Een angst die weinig bleek voor te stellen en die een aantal software-makers goede zaken liet doen. Het was een eerste teken dat in ook in deze 21e eeuw niet alles wat lijkt te ‘zijn’ ook daadwerkelijk ‘is’. De kredietcrisis die de mondiale economische crisis inluidde liet aan het einde van deze eerste 10 jaar opnieuw zien dat alles niet persé is zoals het lijkt te zijn... Met 10 op de teller gaan we met veel nieuw verworven wijsheid en ervaring beginnen aan het volgende decennium. LiveComm laat u graag zien hoe zaken ‘zijn’ door kennis en ervaring te delen. De input voor deze kennis en ervaring halen wij rechtstreeks uit de markt; ùw markt. LiveComm staat daarom ook open voor uw ervaring en kennis mits u die wilt delen met vakgenoten. Voor 2011 wensen wij, directie, bladmanagement en redactie, u daarom gezondheid en succes toe en een bereidheid om met een zo groot mogelijke openheid elkaar te informeren en inspireren: delen leidt zo tot vermenigvuldigen en laat zaken ‘zien’ zoals ze ‘zijn’. Met de uitslag van de ExpoJaarprijs als hoofdthema in deze 6e uitgave geven wij u een overzicht van de beste Live Communicatie concepten (en de uitvoering ervan) van het afgelopen jaar. Met complimenten voor inzenders en genomineerden stelde de vakjury de winnaars vast die op 1 december jl bekend werden gemaakt in de feestelijke ambiance van het nieuwe 1931 Congrescentrum Brabanthallen. LiveComm was daar graag bij en brengt u op de hoogte van visies, meningen en uitslagen.

Wim Koemans


Livecomm is hét onafhankelijk vaktijdschrift voor live communicatie. Exposerende bedrijven vinden in livecomm alle aspecten van beurzen, zakelijke evenementen en congressen. Livecomm is een onderdeel van Exposant. www.livecomm.nl Jaargang 16, nr. 6 2010 Sinds 1994 Verschijnt 6 x per jaar ISSN: 1879-7555 Uitgever

Schatbeurderlaan 6 Postbus 249 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 F +31 (0)495 521335 E info@louwersuitgevers.nl W www.louwersuitgevers.nl Redactieteam Wim Koemans, Edo Veenstra, Rob Buchholtz Bladmanagement Peter Lamerigts E p.lamerigts@louwersuitgevers.nl Secretariaat Manuela Depenbrock Advertenties Online aanleveren: http://ftp2.louwersuitgevers.nl username: livecomm wachtwoord: gast Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 E info@logobv.nl Fotografie Photos & More, Almere Abonnementsprijs € 47,70 per jaar inclusief BTW ING 41 71 65 t.n.v. Louwers Uitgeversorganisatie BV o.v.v. Livecomm Informatie over abonnementen: T +31 (0)495 450095 E info@louwersuitgevers.nl Adreswijzigingen Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland Opzeggingen Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Doelgroep Livecomm wordt verspreid als abonnement naar marketing- en salesmanagers van bedrijven die aan beurzen deelnemen, branche-organisaties, alsmede aanbieders in de b & t branche. Vormgeving / Art direction Logo Reclame- Ontwerpbureau BV Barry Hoogkamer Schatbeurderlaan 6, Postbus 631 6000 AP Weert, Nederland T +31 (0)495 450065 E info@logobv.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen ­enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

08

Perfecte match tussen Witdesign en Qi ict

12

Uitreiking van de ExpoJaarprijzen

18

CLC Live! 2010: ondernemen met Lef!

28

Duitse beurzen als impulsgever

41

Flexwerk: column door Flex Tijmer

42

De visie van Gerard van Os

46

De Pen: column door Noud van den Boer


54

Dehullu: transparante stand geeft verrassende kijk op autoveren

58

Hapeco: trendy en vernieuwend

66

Stand: Witdesign

Van der Veen in het nieuw

Fotografie: Photos and More, Almere Expo Gamma: de markt is weer in beweging

EXPOSANT

62

Cover: Qi ict

VAKTIJDSCHRIFT oVeR BeuRzen, zAKelIJKe eVenemenTen & CongReSSen | nummeR 6 2010

Beurskalender 2011

77

Wie doet wat?

I nummer 6 I 2010 I jaargang 16 I livecomm.nl

72

ExpoJaarprijs de winnaars

Thema: Visie Duitse beursgebouwen over 2011 CLC Live

ondernemen met lef!


wit design

Perfecte match tussen Witdesign en Qi ict

Hoe en waar vertel ik het mijn klanten? 8


wit design

Qi ict - system integrator – is al meer dan een kwart eeuw een gevestigde speler op de Nederlandse ict-markt. Een gezonde organisatie met een indrukwekkende lijst diensten en producten en een even indrukwekkende lijst opdrachtgevers. Begin oktober vond een management buy-out en buy-in plaats. Verder niets aan de hand, geen opvallende reorganisaties, geen overnames, geen ontslagen. Toch ging het in de branche rondzoemen dat er wel wat aan de hand zou zijn. Tijd voor actie dus om je relaties te informeren over de werkelijke stand van zaken. Alleen, hoe en waar? Onhandig standvloeroppervlak “Tja, geen betere locatie natuurlijk dan de grootste en bekendste beurs in je vakgebied, de InfoSecurity in de Jaarbeurs in Utrecht.” Aan het woord is Servie Janssen, marketing manager bij Qi ict. “Dat bracht echter meteen een paar praktische problemen met zich mee. Op 20 oktober werd de overname bekend gemaakt en de InfoSecurity was op 3 en 4 november. Dus meteen met Hans de Wit van Witdesign om de tafel, al jarenlang onze vaste partner voor het ontwikkelen en uitvoeren van beurspresentaties. Hans en z’n team hadden dus maar een dag of 10 om en met een goed ontwerp te komen en de stand ook nog eens te bouwen. Daar komt bij dat we door onze late aanmelding bij de beursorganisatie maar 40 m² konden krijgen, 10 x 4 meter, niet echt handige afmetingen. En het moest een stand worden die niet alleen opviel, maar ook heel duidelijk Qi ict’s identiteit moest uitstralen. Een stand die ondanks z’n beperkte afmetingen onze bedrijfsfilosofie Living Uptime (zie kadertje) in al z’n veelzijdigheid uitademde. Witdesign dus aan de slag en zoals we eigenlijk wel van hen gewend zijn, was het eerste voorstel op wat kleine details na meteen raak. Ze kwamen niet alleen met een echte eyecatcher, maar het concept was nog eens een uitermate gebruiksvriendelijk en klantgericht.”

ëerd (o.a. een bar) voor een wat langer onderhoud. Wat dat tweede aspect betreft, de Qi ict-identiteit stevig neerzetten, de kleur oranje maakt deel uit van de huisstijl van Qi ict, daarom kozen voor dat bijna felle oranje. Zeg maar oranje in het kwadraat. Dat was trouwens nog niet eens zo makkelijk, want alles moest in die dominante kleur worden uitgevoerd, van de plexiplaat tot het tapijt en van de krukken tot de perscentrifuges. Al met al leverde dat een stand op die én als ontvangstaccommodatie én als visueel object stond als een huis.” ➤

‘Hospitality-stand’ “Het stond voor ons meteen vast dat het een wat ik noem echte ‘hospitality-stand’ moest worden,” legt Hans de Wit uit. “Immers, de stand was niet gericht op het genereren van leads, maar puur om klanten en andere belangstellenden te informeren over de stand van zaken bij Qi ict. Er stonden ook maar twee pc’s. Mensen ontvangen en wel zodanig dat ze elkaar niet voor de voeten liepen, daar ging het om en natuurlijk de identiteit, de authenticiteit van Qi ict bevestigen. Wat het eerste aspect betrof, het hospitalitykarakter, we kozen voor een soort ‘corridor-concept’ waarbij de open hoeken aan beide korte zijden van de stand als entree fungeerden. Daar werden de bezoekers kort bijgepraat en bleek het gesprek langer uit te vallen dan kon dat in het middengedeelte. Daarom hadden we daar faciliteiten gecre-

9


wit design

Effectieve marketingtool “We bouwen trouwens nooit maar zo een stand voor onze opdrachtgevers”, gaat Hans de Wit verder. “Sterker nog, ik denk dat wij een van de eersten waren, zo niet de eerste, die er bij onze opdrachtgevers op aandrongen om na te denken over de functie van stand. Waarom neem je deel aan een beurs, wat moet de stand uitstralen, wie zijn daar je concurrenten, en steevast ‘Wat doe je verder aan marketingcommunicatie?’. Wij benadrukken namelijk altijd – en dat doen we al zo lang we bestaan, meer dan 25 jaar – dat een beurstand óók een effectieve marketingtool is en daarom moet passen bij en deel uitmaken van je totale marketingstrategie. En derhalve moet aansluiten bij je andere commerciële uitingen. Dat begint nu gemeengoed te worden, vooral bij grote merken, maar toen liepen we daarmee echt voorop. Advies en daadwerkelijk meedenken zijn bij ons dan ook zeker zo belangrijk als conceptontwikkeling en realisatie. Natuurlijk nemen we ook andere zaken mee in ons advies aan de klant. Dat bijvoorbeeld de website de sitebezoekers moet attenderen op de beursdeelname en stimuleren de beurs te bezoeken. Immers, beurzen zijn nog een van de weinige vormen van echte live communicatie. Ze zijn het podium waarop je de markt letterlijk in eigen persoon tegenkomt. Digitale communicatie is prachtig en uitermate handig, maar kan nooit persoonlijk contact vervangen. Daarom moet je stand in elk opzicht voldoen aan je beursdoelstellingen.”

Ook nog 80 leads “Dat was bij deze stand voor 100% het geval,” vult Servie Janssen aan. Onze transparantie, onze directe, zeg maar strakke aanpak, onze efficiëntie, onze slogan Living Uptime (zie kadertje), alles zat erin. En wat Hans zegt, we hebben ook vanaf het moment waarop we besloten om op de Infosecurity tekst en uitleg te geven dat meteen via allerlei kanalen wereldkundig gemaakt, zoals op onze website. En als ik zie hoe de stand opviel met die felle oranjekleur, geen passant kon er bij wijze van spreken omheen. We stonden tegenover een gitzwarte stand van een conculega, nou, dat contrast viel wel op. En de stand heeft heel goed gescoord, Alhoewel het uiteindelijke doel ‘imago en branding’ was, hebben we toch ook nog zo’n 80 leads kunnen verzamelen. Overigens, deze stand was dan wel een adhoc beslissing, geboren uit de noodzaak de markt goed te informeren, maar normaal zijn beursdeelnames ook bij ons een geïntegreerd onderdeel van onze marketing- en salesstrategie. We zien ze als een zeer effectief instrument en elke beursdeelname wordt vooraf zorgvuldig gewikt en gewogen. Waar Witdesign steevast vanaf het eerste moment bij betrokken wordt. Tijdens het hele beurstraject zijn zij onze rechterhand, van het eerste overleg tot hun perfecte support onsite.” ■

Living Uptime Servie Janssen: “Tja, voor niet-ict-ers vereist onze slogan wel een kleine uitleg. Uptime betekent in ict-vaktaal de tijd dat je ict-infrastructuur normaal functioneert. Dat is gemiddeld 99,9%. Maar dat betekent ook dat 0,1 % van de tijd het systeem downtime, dus plat ligt en dat is op jaarbasis toch een dag. Maar één dag is voor opdrachtgevers als T-Mobile en Vodafone een regelrechte ramp. Wij streven daarom naar 100% uptime, niet alleen door 7 X 24 uur alert te zijn, maar ook door het tot onze zakelijke lifestyle te maken. We zijn er letterlijk dag en nacht mee bezig. Het zit in onze genen, we leven ernaar, we leven ervoor. Vandaar Living Uptime.”

11


expo jaarprijs

Uitreiking van de ExpoJaarprijzen

En de prijs gaat naar… Op 1 december jongstleden was het weer zover: de jaarlijkse uitreiking van de ExpoJaarprijzen. Deze keer was het Congrescentrum de Brabanthallen in Den Bosch - schitterend gerenoveerd en recentelijk heropend - het passende podium voor dit gala-evenement. Meer dan 300 genodigden hadden aan de uitnodiging gevolg gegeven aanwezig te zijn bij de bekroning van de beste nominaties.

De Nationale ExpoJaarprijs* beloont de meest succesvolle uitingen van livecommunicatie. De genomineerde cases tonen aan dat uitgekiende beursconcepten, beursdeelnames, congressen en evenementen deel kunnen uitmaken van een goed doordachte marketingcommunicatiemix en daarmee bijdragen aan een substantiële rendements¬verbetering: nieuwe orders, een betere relatie met bestaande klanten, een grotere naamsbekendheid, een hogere omzet en meer aandacht in de

12

(vak)media. Dit artikel is van dat laatste een overtuigend bewijs. De prijs wordt uitgereikt aan het meest onderscheidende livecommunicatieproject in zes categorieën en is niet persoonsgebonden. Een dergelijk project is namelijk zelden of nooit op het conto van één persoon te schrijven en is derhalve een beloning voor zowel het betrokken team van de opdrachtgever als dat van de uitvoerende partij. Het organiseren van en het deelnemen aan events en beurzen is tenslotte een collectieve klus.

Een succesvol resultaat is alleen mogelijk bij 100% inzet alle betrokkenen.

Live met Lef Evenals de drie voorgaande keren vond vooraf in de lounge de inloopborrel plaats. Voor de genodigden het ideale moment om bekende gezichten te begroeten en nieuwe te leren kennen. Ook kon men daar meteen al het avondthema (Live met Lef) al in praktijk brengen. Zo werden smakelijke, gefrituurde insecten aangeboden en kon-


expo jaarprijs

De categ orie

ën A. Beste dee lname B2B beurs, evenement of congres B. Beste dee lname B2C beurs, evenement of congres C. Beste B2 B beurs, ev enement of congres D. Beste B2 C beurs, ev enement of congres E. Innovatie F. Special C ategory

den de echte lefhebbers met een levende witte cobra om de schouders op de foto. De minder grote durfals konden zich aan de voet van een lavaspuwende vulkaan of aan de rand van de Niagara-watervallen op de gevoelige plaat laten zetten. In de vorige editie van Livecomm (nr. 5 van 2010) kon u alles lezen over de verschillende categorieën, de genomineerden en de inzenders, evenals de samenstelling van de jury en het hoe en waarom van de

nominaties. Ook dat er dit jaar een extra categorie was toegevoegd, namelijk de prijs voor de meest in het oog springende innovatie of innovatie aanpak. Daarom alleen nog even kort de categorieën op rij met daarbij de kanttekening dat B en D werden samengevoegd, omdat in beide categorieën slechts één project was genomineerd. De avond werd gepresenteerd door Jeroen Latijnhouwers, bekend nieuwspresentator

(RTL Nieuws, Editie NL). Hij stelde de belangrijkste direct bij de uitreiking betrokkenen aan het publiek voor (voor zover nog niet bekend), onder wie Harm Tunteler van Custom Management, voorzitter van de jury en Jozef de Kruiff, voorzitter van de Stichting Promotie Live Communicatie, de stichting achter de ExpoJaarprijs. Verder praatte Latijnhouwers de verschillende uitreikingen aan elkaar, die keurig tussen de dinergangen door waren gepland. ➤

13


expo jaarprijs

Meneba In de categorie A (Beste deelname B2B beurs, evenement of congres) kwam Meneba (op de Bakkerijdagen 2010) als winnaar uit de bus en liet daarmee Themaplein Integraal Bouwen en Meyn Live achter zich. Meneba Meel, marktleider en leverancier in dit ambachtelijk vakgebied introduceerde op deze tweejaarlijkse vakbeurs binnen het meergranenlabel Ruw Bolster een nieuw merk: Rustiek. Doelstellingen waren onder meer relatieversterking, markleiderschap bewijzen en natuurlijk de nieuwe telg onder de aandacht brengen van (potentiële) afnemers.

diale campagne voor Ruwe Bolster (video, internet, stand, acties) is van idee tot uitvoering consequent doorgevoerd, met als

resultaat een sterke merkvoorkeur bij de afnemers. Een nieuwe, verrassende opzet voor een doorgaans traditionele doelgroep.

De jury vond het merk zeer sterk gepositioneerd, met name door de eenduidige thematiek. De beursdeelname was vanuit de kernwaarden stevig neergezet. De multime-

Miele en Lego World Zoals gezegd waren de categorieën B en D samengevoegd (resp. Beste deelname B2C en Beste B2C beurs, evenement of congres). De genomineerden waren resp. Miele Nederland op Woonbeurs 2009 en LEGO WORLD 2009. Harm Tunteler zette de zaal even op het verkeerde been. Door in het juryrapport te gewagen van ‘een creatieve vertaling vanuit de gedachte over merkbeleving en lifestyle, Duitse ‘Gründlichkeit’ en prikkeling der zintuigen’, dacht iedereen dat Miele als beste van de twee uit de bus zou komen. Dat klopte tot grote vreugde uiteraard van het Miele-team ook wel, maar na de uitreiking van de prijs, ging ook bij de LEGO-mensen een gejuich op, want hun nominatie bleek door de jury óók bekroond te zijn. Zaken als consistentie van het merk, de lange verblijfsduur van de bezoekers op de beurs, de hoge terugkeercijfers en het zelf bouwen en spelen als ultieme vorm van live communicatie, gaven bij de jury de doorslag.

14


expo jaarprijs

Europort 2009 In de categorie C, Beste B2B beurs, evenement of congres, streden drie genomineerden om de hoogste eer: AgroTechniek Holland 2010, Gevel 2010 en Europort 2009. Die laatste was de samenvoeging van twee maritieme vakbeurzen, een gericht op de nationale binnenvaart en een afgestemd op de zeevaart. Daarvoor moest de oude naam Europoort een nieuwe upgrading, branding ondergaan en zich profileren als dé complete maritieme beurs en hét platform voor geavanceerde technologie. Die doelstelling zo vond de jury is meer dan gerealiseerd. Goed luisteren naar de markt, een bestaand merk een hedendaagse lading geven en het inzicht om op het juiste moment te veranderen, de jury vond het zo van vernieuwingsdrang en durf getuigen dat de mensen achter Europort 2009 de vierkante glazen trofee mee naar huis konden nemen.

Intertraffic 2010 Evenals bij de andere categorieën had de jury het bij Innovatie (E) niet gemakkelijk gehad om tot een keuze te komen. Beide genomineerden - First Virtual Exhibition of Shows op Art Amsterdam en Intertraffic Amsterdam 2010 – hadden op eigen wijze het begrip innovatie op originele wijze ingevuld. Op Art Amsterdam bracht Trendbeheer, kunstenaarsinitiatief en internettijdschrift over kunst en beeldcultuur, 25 tentoonstellingen van kunstenaars in binnen- en buitenland via webcam-verbindingen op één plaats bijeen. De eerste virtuele kunsttentoonstelling kreeg zo via de kleinste stand op de kunstbeurs Art Amsterdam het grootste bereik. Een opmerkelijke prestatie. Toch ging de ExpoJaarprijs in deze categorie naar Intertraffic 2010, de grootste internationale vakbeurs op het gebied van verkeerstech-

nologie en mobiliteit in RAI Amsterdam. Probleem waarmee de beurs de laatste jaren worstelde was het zichtbaar maken van nieuwe hightech oplossingen. Bits en bites kun je niet tonen en de toepassingen van deze oplossingen zijn vooral buiten te vinden. De beursorganisatie vond echter een

inventieve oplossing: een demoroute, een in en rond Amsterdam uitgezet traject waarbij bezoekers verschillende mobiliteitsoplossingen live konden ervaren. De jury vond die oplossing van indoor & outdoor-aanpak van een scherp innovatiegerichte visie getuigen en daarom de ExpoJaarprijs waard. ➤

15


LEGO WORLD: Winnaar beste business-to-consumer event van Nederland 2010!

LEGO WORLD bedankt

alle sponsoren en partners die hun ‘steentje’ hebben bijgedragen aan het succes van het grootste meerdaagse kinderevent van Nederland en het grootste LEGO event ter wereld!

WILT U OOK GEBRUIKMAKEN VAN DE UNIEKE LIVE�COMMUNICATIE MOGELIJKHEDEN TIJDENS LEGO WORLD ����? INFORMEER VRIJBLIJVEND NAAR DE MOGELIJKHEDEN VIA �������� ���

LEGO WORLD is een productie van


expo jaarprijs

Stichting Kennisnet worden gevisualiseerd, maar óók worden beleefd. De stand moest Kennisnet, haar bedrijfsactiviteiten en haar toegevoegde waarde aan het onderijs in beeld brengen. Dat alles uitgelegd en toegelicht door MBOstudenten aan de conferentie¬bezoekers, ook grotendeels MBO-studenten. Dat laatste gaf bij de jury de doorslag. ‘Een erg sterk concept waarbij de doelgroep – MBO-studenten - optimaal betrokken is en waarbij bij de vertaling van idee naar stand-

Tot slot volgde de categorie Special (F). Daarin streden twee partijen – Het Nationaal Comité 4 en 5 mei en expertisecentrum Stichting Kennisnet - om de hoogste eer. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei had tijdens de vijf weken voorafgaand aan 5 mei onder het motto Stilstaan bij Vrijheid een ‘Vrijheidstrein’, een rijdende expositie dus, door Nederland laten rijden. In combinatie met o.a. internet- en abricampagnes werd een enorm bereik gerealiseerd. Met nipte voorsprong echter won Stichting Kennisnet en wel met de Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT 2010 in Veldhoven, Omdat het thema van de conferentie ‘de leefwereld van de leerling’ was, vroeg Kennisnet aan MBO-studenten van het CIBAP, de Vakschool voor Verbeelding in Zwolle, een stand te ontwerpen waarin het thema niet alleen optimaal moest

concept ook nog eens sprake was een grote mate van creativiteit.’ Deze vierde editie toonde nog eens aan hoe vitaal en vooral creatief de live communicariebranche is. En dat er bij zowel de opdrachtgevers als opdrachtnemers volop lef aanwezig is om vaste stramienen en geijkte paden te verlaten en nieuwe ideeën en concepten te ontwikkelen en uit te voeren. De winnaars van de ExpoJaarprijzen zijn daar het treffende bewijs van. ■

Vanaf 2012 één grote Award Tussen hoofdgerecht en dessert vroeg Riemer Rijpkema, directeur van CLC-Vecta, speciale aandacht voor een bericht dat weliswaar al eerder de wereld in was gebracht, maar lang nog niet bij iedere genodigde bekend was. Namelijk dat de Nationale ExpoJaarprijs en de Gouden Giraffe, tot één grote Live Communicatie Award worden samengevoegd. Dit initiatief van High Profile, Nationale ExpoJaarprijs en CLC-VECTA komt vooral voort uit het feit dat de beide vakgebieden, de evenementen- en de expobranche, naar elkaar toe groeien en aanpak, strategie en doelstellingen van projecten vaak gelijk aan elkaar zijn. Uitingen in beide vakgebieden worden straks tijdens een exclusieve gala-uitreiking met één nationale prijs beloond voor hun inzet, creativiteit en innovatie. Eén nationale hoofdprijs heeft volgens Rijpkema ook tal van voordelen op promotioneel gebied. Het zal onder andere meer aandacht in de media en daardoor meer aandacht bij (potentiële) opdrachtgevers opleveren. Vanaf januari gaan de partijen om de tafel voor de invulling van de nieuwe editie.

17

Livecomm 6  
Livecomm 6  

vaktijdschrift over beurzen, zakelijke evenementen en congressen