Page 1

EXPOSANT

VAKTIJDSCHRIFT over Beurzen, zakelijke evenementen & congressen | nummer 3 2011

Thema's

Design en Audiovisueel Van podiumontwerp naar bouten en moeren


Design furniture & carpet solutions

Stepvelden 14

Postbus 1534

Tel. +31 (0) 165 - 573939

4704 RM Roosendaal NL

4700 BM Roosendaal NL

Fax +31 (0) 165 - 573940

info@adexpo.nl

www.adexpo.nl


exhibition ❘ design ❘ realisation >> cas

a dynamic company

venlo ❘ 077 475 26 00 ❘ www.cas.nl

ion Service Realisation DesignProject management Exhibition Se rvice Creative ideas DynamicConcepts State of the art design Pr


We leven in een snel veranderende wereld. Bij HapĂŠco zien en ervaren we de sterk veranderde markt. We reageren er doelgericht op. Met een nieuwe huisstijl, een sterk uitgebreid assortiment, de mooiste materialen ĂŠn met de allom bekende kwaliteit en service. we zijn graag uw vertrouwde, vernieuwende partner.

Onze nieuwe catalogus is uit!

Nieuwe stijl, nieuw assortiment, vertrouwde service! Voor nog meer inspiratie, kijk ook op www.hapeco.com


voorwoord We zijn eruit: binnen onze branche zijn we steeds weer toe aan een nieuw woord waarmee we onze werkzaamheden willen onderscheiden. Lang geleden was het woord ‘bezoekersaantal’ een vast gegeven bij het beschrijven van een beurssucces. Zolang er maar genoeg bezoekers kwamen was het een geslaagd event. Met het geleidelijk teruglopen van die bezoekersaantallen kwam er begin jaren negentig een nieuw begrip om het beurssucces te definiëren: de ‘bezoekerskwaliteit’ was voortaan het bewijs dat een beurs succesvol was. Zolang we konden spreken over een goede bezoekerskwaliteit was het concept dik in orde: er kwamen weliswaar minder mensen, maar het waren wel de juiste mensen die de beurs bezochten ! Begin 21e eeuw zien we een verschuiving van de aandacht: de bezoekersaantallen en –kwaliteit bleven belangrijk, maar de nadruk verschoof meer naar de beursformule; het concept. Het was vooral de gecreëerde ‘beleving’ die een beurs succesvol maakte. Iedere beursorganisator en toeleverancier hanteerde dit begrip op elk gewenst moment omdat het weglaten ervan mogelijk twijfels zou veroorzaken over de kwaliteit van de te verkopen producten of diensten. Hoe intenser de beleving, des te succesvoller de beurs. Sommige organisatoren lieten die beleving al beginnen op het parkeerterrein van de beurslocatie; anderen claimden de beleving al op de abri-posters……… De factor beleving werd kort daarop uitgebreid met het begrip uitdaging: hoe meer een bezoeker werd uitgedaagd tot actie en het meedoen aan activiteiten, hoe meer belevingswaarde hij ondervindt. Zo rond 2009 zien we de steeds meer het begrip transparantie voorkomen in het vakjargon. Omdat we wat prijsbewuster moesten gaan leven en handelen moesten we precies weten wat we kochten en vooral hoe de prijs was samengesteld. We kregen te maken met transparante overlegsituaties en transparante offertes en transparante productieprocessen. Zodra iets niet transparant was zagen we het niet zitten. De economische crisis die ook onze branche behoorlijk onder druk zette, bracht een nieuwe behoefte. Om deel te nemen aan een beurs is een potentiële deelnemer niet alleen meer geïnteresseerd in bezoekersaantallen en –kwaliteit of in beleving en transparantie. Veel meer dan voorheen moet hem uitgelegd kunnen worden wat het directe en indirecte resultaat kan zijn van deelname. De meetbaarheid van dit resultaat is een steeds grotere behoefte bij het nemen van beslissingen over deelname of sponsoring. Zodra meetbaar kan worden aangetoond dat de investering die gedaan wordt bij deelname zeker wordt terugverdiend (ROI) is een besluit tot deelname eenvoudiger en sneller genomen. Met de toevoeging van het begrip meetbaarheid in ons vakjargon gaan we als branche concreter worden dan ooit tevoren en kunnen we uitstekende perspectieven bieden voor producenten en afnemers van het product live communicatie.

Wim Koemans


Livecomm is hét onafhankelijk vaktijdschrift voor live communicatie. Exposerende bedrijven vinden in livecomm alle aspecten van beurzen, zakelijke evenementen en congressen. Livecomm is een onderdeel van Exposant. www.livecomm.nl Jaargang 17, nr. 3 2011 Sinds 1994 Verschijnt 6 x per jaar ISSN: 1879-7555 Uitgever

Schatbeurderlaan 6 Postbus 249 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 F +31 (0)495 521335 E info@louwersuitgevers.nl W www.louwersuitgevers.nl Redactieteam Wim Koemans, Edo Veenstra, Rob Buchholtz Bladmanagement Peter Lamerigts E p.lamerigts@louwersuitgevers.nl Secretariaat Manuela Depenbrock Advertenties Online aanleveren: http://ftp2.louwersuitgevers.nl username: livecomm wachtwoord: gast Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 E info@logobv.nl Fotografie Photos & More, Almere Abonnementsprijs € 47,70 per jaar inclusief BTW ING 41 71 65 t.n.v. Louwers Uitgeversorganisatie BV o.v.v. Livecomm Informatie over abonnementen: T +31 (0)495 450095 E info@louwersuitgevers.nl Adreswijzigingen Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland Opzeggingen Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Doelgroep Livecomm wordt verspreid als abonnement naar marketing- en salesmanagers van bedrijven die aan beurzen deelnemen, branche-organisaties, alsmede aanbieders in de b & t branche. Vormgeving / Art direction Logo Reclame- Ontwerpbureau BV Richard Kokx Schatbeurderlaan 6, Postbus 631 6000 AP Weert, Nederland T +31 (0)495 450065 E info@logobv.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen ­enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

08 14 20 30 34 37 42 46

Cosmas Design ontwierp de MINI-stand op de Autorai

Maqutos zorgt voor gewenste uitvoering van eigen concept

Kort nieuws

Werken met SCAD for Events van AniVizzion

De Pen: John van der Valk

Flex Tijmer: de politie is je beste kameraad

Parijse beurzen zijn een must voor exposanten en bezoekers

PaletteCAD: de ongekende mogelijkheden van 3D presentaties


Thema Design

54

Thema audiovisueel

58

WereldpremiĂŠre 3D lasershow prikkelt de fantasie

60

Congres 'een veilige start in de Metaal'

62

Waardedenken biedt meetbaarheid

65

Beurskalender

VAKTIJDSCHRIFT oVeR BeuRzen, zAKelIJKe eVenemenTen & CongReSSen | nummeR 3 2011

I nummer 3 I 2011 I jaargang 17 I livecomm.nl

68

Cover: Cosmas Design ontwierp de MINI-stand op de AutoRai EXPOSANT

48

Thema's

Design en Audiovisueel

Wie doet Wat?

Van podiumontwerp naar bouten en moeren


Een opvallende beursstand valt op, zo simpel is het. Passanten die zakelijk weinig of niets met de exposant en z’n merk(en) hebben houden even bewonderend de pas in. Zakelijk wel geïnteresseerden en vaste relaties complimenteren de mensen van het standteam met het uitzonderlijke standconcept. Een enkeling informeert nog naar de standbouwer, in de veronderstelling dat die ook het ontwerp heeft bedacht. Dat de geestelijke vader van het concept vaak een gespecialiseerd ontwerpbureau is, blijft doorgaans onbekend. ➤

8


Cosmas Design ontwierp de MINI-stand op de AutoRai

“Brainstormen, interactie, dynamiek, teamwork�

9


organiseren + accomoderen + faciliteren + fotograferen

www.photosandmore.nl t 036 - 5497290

Kunstzinnige fotograďŹ e als vorm van kunstuitleen? kijk op:

www.fotoVerhuur.nl


Opdracht via vier schijven “Ja, dat laatste slaat ook op ons. Wij ontwerpen visueel echt uitzonderlijke stands, maar inderdaad niet vaak voor de directe opdrachtgever, de standgebruiker. Grotere merken schakelen daarvoor doorgaans een standbouwer in die ook kan ontwerpen. De meeste standbouwers hebben die creativiteit echter niet of maar beperkt in huis en doen een beroep op een daarin gespecialiseerd designbureau, zoals het onze. Wij daarentegen bouwen geen stands, want dat kunnen wij weer niet. Je moet je grenzen kennen. Wij ontwerpen, dat doen we met passie en dat doen we vrijwel altijd tot grote tevredenheid van onze opdrachtgever. Dat we dan niet altijd met naam en toenaam genoemd worden, het zij zo, zolang onze opdrachtgevers ons weten te vinden, en daar hebben we niet over te klagen, vind ik het prima. Trouwens, we hebben sinds de start van ons bureau in 1999 een behoorlijke naamsbekendheid opgebouwd.” Aan het woord is Cosmas Bronsgeest, directeur en naamgever van ontwerpbureau Cosmas Design in het

Gelderse Garderen. “Zo ontwierpen we de stand van MINI voor de AutoRai van dit jaar ook niet rechtstreeks voor MINI, de opdracht kwam van Emilio Expo, een standbouwbedrijf in Alkmaar waar we veel ontwerpopdrachten voor doen. Zij waren weer door Adriaanse/van Kuyk Brand Events (AVK), een groot Amsterdams evenementenbureau, gevraagd de stand te ontwerpen en te bouwen. MINI is een belangrijke klant van AVK. In dit geval liep de opdracht dus zelfs over vier schijven.”

‘Only MINI can do it’ Leon van Schie is binnen de BMW Group Nederland brand manager voor MINI. “We hebben binnen onze unit echt zitten discussiëren of we dit jaar met MINI aan de AutoRai zouden meedoen. Het is altijd een forse investering en bij die van 2009, die bewust uiterst sober van opzet was, had je geen enkele creatieve speelruimte. Als dat nu ook zo was geweest hadden we denk ik van deelname afgezien. Maar goed, ondanks enkele bouwrestricties mochten de merken nu weer met een eigen stand

komen en ja dan kun je als sterk geprofileerd, zelfs wat eigenzinnig merk niet wegblijven. De AutoRai is in Nederland de enige beurs waar iedereen komt die iets met auto’s heeft: zakelijk geïnteresseerden, dealers met hun personeel en consu-

'Wij ontwerpen visueel echt uitzonderlijke stands, maar niet vaak voor de directeopdrachtgever, de standgebruiker' menten. Maar we wilden ons dan wel met een stand presenteren waarin branding van ons merk centraal zou staan, dus alle aspecten van het merk duidelijk werden neergezet. MINI is nu eenmaal geen doorsnee auto, iedereen heeft er een mening over, of die nu positief of negatief is. MINI is emotie, ‘a way of life’. MINI-rijders hebben een clubgevoel, ook dat alles moest de stand uitstralen. ➤

11


Dat betekende uiteraard veel exposure voor onze vijf modellen, de ‘family of cars’: de Clubman, de Hatchback, de Cabrio, de Countryman en de MINI Roadster een proto sportmodel. De Countryman is een robuust vierdeursmodel waarmee we vooral de mannelijke doelgroep willen bereiken. MINI heeft namelijk de naam een damesauto te zijn, maar is dat bepaald niet. Kortom, we wilden een stand die én op zou vallen én MINI ten voeten uit zou neerzetten, een stand die onze slogan ‘Only MINI can do it’ helemaal waar zou maken.”

Straatbeelden van Manhattan “Dat alles stond inderdaad in de briefing, beaamt Cosmas Bronsgeest, “maar ook dat de stand maximaal 400 m² bedroeg – niet echt ruim - en dat het geheel een urban uitstraling moest krijgen. De MINI wordt toch vooral in grootstedelijke gebieden gebruikt, in ieder geval daarmee geassocieerd. En er waren natuurlijk bouwkundige restricties, zoals de nooduitgang die het vloeroppervlak in tweeën hakte en vrij moest blijven en het feit dat we niet echt in de hoogte mochten. De achterkant mocht weliswaar zes meter hoog worden, maar de voorkant maar anderhalve meter. Op de foto’s zie je hoe het uiteindelijk geworden is: twee trapsgewijs oplopende ruimtes waarin de diverse MINI-modellen hun eigen kamer, zeg maar hun eigen showroom kregen, met op de wanden visuals van straatpanorama’s van Manhattan. Maar het gaat er natuurlijk om hoe wij – want ook mijn collega Gerdina Girardi heeft er haar aandeel in gehad – tot dit concept zijn gekomen. Die achterwandhoogte van zes meter wilden we echt benutten. In combinatie met een wereldstadgevoel kom je bijna vanzelf bij de skyline van Manhattan uit. Als je die stileert en de wolkenkrabbers vervangt door straatbeelden van Manhattan dan houd je toch de suggestie van moderne metropool vast. Om het MINI-gevoel nog te accentueren kregen de kamers witte kaders à la de huisstijl van MINI. De in elke showroom aangebrachte visuals typeerden

het specifieke karakter van het daar geëxposeerde model. Het probleem van de nooduitgang hebben we opgelost door daar MINI lifestyle accessoires te etaleren. Nu vertel ik dat wel zo in een paar zinnen, maar het concept heeft de nodige hoofdbrekens gekost en is al werkend diverse keren bijgesteld.”

Creatief en efficiënt “Dat bijstellen is bijna vast onderdeel van ons ontwerptraject”, gaat Bronsgeest verder, “als wij een voorstel bij een opdrachtgever presenteren is het ook niet van ‘Dit is het, tot kijk’. Ik wil altijd uitleggen waarom het geworden zoals het geworden is, hoe ik tot een concept ben gekomen, waar de bron lag en welke stappen we gezet hebben. Natuurlijk, de afgegeven briefing is de basis, maar die wil ik het liefst zo creatief mogelijk interpreteren. Ik heb bij een presentatie ook altijd papier en marker bij me om de zaken aan de hand van snelle ruwe schetsen toe te lichten, vragen te beantwoorden en varianten neer te zetten. Zo van ‘Dit zou ook kunnen, bedoel je dit soms, als we het nu eens zo doen.’ De bedoeling is natuurlijk dat je samen met je opdrachtgever tot een concept komt waar je je beiden optimaal in kunt vinden. Dit concept is ook op deze wijze aan Emilio Expo gepresenteerd, ze zijn trouwens niet anders gewend van ons. Brainstormen met de klant en daarbij alle mogelijkheden, hoe gek ook, de

revue laten passeren is een vast ingrediënt binnen onze ontwerpformule. Zo’n interactieve dynamiek, dat teamwork met de klant werkt creatief en efficiënt. Het liefst uiteraard bij de briefingsessie, want dan heb je daar nog direct invloed op. Natuurlijk krijgen wij ook wel eens een briefing die zo strak is geformuleerd dat je er creatief nauwelijks mee uit de voeten kunt. Daar houd ik me vanzelfsprekend aan, maar dan presenteer ik daarnaast altijd een vrij concept, volkomen verschillend van het eerste voorstel, soms echt extreem. En, echt waar, dat is vaak zo verrassend dat daar dan voor wordt gekozen.” Leon van Schie en z’n collega’s waren aangenaam verrast door het concept van Cosmas Design. “AVK had vijf bureaus uitgenodigd een concept te maken. Daar zaten heel goede bij, maar we kozen unaniem voor dit concept. Het was de optimale combinatie van functionaliteit en creativiteit. Het had alles, de grootstedelijke entourage, de perfecte exposure van de modellen, het clubgevoel, de open entree, de suggestie dat er voor iedereen een MINI is, (daarom was er ook geen VIProom in de stand) óók voor de zakenman. En ons gevoel bleek juist, want de stand was in elk opzicht een echte eyecatcher. Het online automagazine Autoinformatief. com noemde het zelfs de mooiste stand van de RAI.” ■

13


14


Ervaring en vakkennis vereist

Hulp van standbouwer zorgt voor gewenste uitvoering van eigen concept Een goede beursstand bedenken is één. Een perfecte uitvoering vergt vakwerk. Voor het bedenken en uitvoeren van de stand van Vorm voor de Provada beurs was een ervaren en gekwalificeerde partij absolute noodzaak om het speciale project op juiste wijze uit te voeren. Een partner die innovatief, oplossingsgericht en out-of-the-box kan denken. Het idee voor de stand van Vorm ontstond binnen de eigen organisatie. De realisatie was grotendeels in handen van het team van Maqutos. “De bijzondere piramidevorm en de aankleding met Legoblokjes is inderdaad volledig door de mensen van Vorm zelf bedacht”, zo verteld Cees Tetteroo, accountmanager bij de Haagse Standbouwer. Beide bedrijven werkten al eerder samen bij de editie 2008 van de Provadabeurs. “Het grappige is dat Vorm ons nu in eerste instantie inhuurde om hand- en spandiensten te verrichten. Uiteindelijk is ons aandeel veel groter geworden.”

Samenwerking Het hernieuwde contact ontstond op initiatief van Maqutos zelf. Tetteroo: “We wisten dat de Provada weer op de agenda stond. Een simpel telefoontje naar Vorm of ze weer zouden deelnemen bleek voldoende voor een hernieuwde samenwerking.” Het plan lag inmiddels al uitgewerkt op tafel. “Onze eerste bijdrage zou dan ook uiterst bescheiden zijn. Slechts het maken van de balie plus een aantal andere kleine werkzaamheden aan de stand waren genoeg om de mensen van Vorm bij te staan. Op het moment dat de plannen steeds concreter ten uitvoering kwamen, nam onze bijdrage steeds verder toe. De communicatielijnen zijn in beide bedrijven bijzonder kort. Dat werkt voor alle partijen bijzonder prettig. Er is direct contact en dat bevordert de voortgang van de bouw.” Niet alleen de vakkennis met betrekking tot standbouw die bij Maqutos aanwezig is, ook de snelheid waarmee deze specialist kan werken, bleek doorslaggevend voor een steeds ruimere bijdrage. Carolien van Dalen, PR- en communicatiemedewerker bij Vorm onderschrijft het toenemende belang van de standbouwer: “Zij hebben simpelweg de ervaring om snel en goed doordacht te bouwen. Die ervaring was door de eerdere samenwerking bevestigd. Dit project was daar een nieuw bewijs van.” ➤

15


BELEVING DOOR TECHNIEK ANT DE KLRAAL CENT

IN ONZE WERELD DRAAIT ALLES OM BELEVING. DE BOODSCHAP MOET WORDEN GEVOELD, GEPROEFD, ERVAREN. WIJ ZIJN ER OM DAT TECHNISCH MOGELIJK TE MAKEN.

vdVeen Advertentie A4 Expovisie.indd 1

Onze passie voor het vak, kennis van de techniek en zeer persoonlijke aandacht staan tot uw beschikking om een succes te maken van uw evenement of beursstand. U kunt bij ons terecht voor huur en installatie van licht, beeld, geluid en alle bijbehorende software, systemen en stroomvoorzieningen.

We zijn gecertificeerd rigger, erkend elektrotechnisch installateur en overdreven servicegericht. Beleven wat we voor u kunnen doen? Bel met ons op +31 (0)70 367 97 97 of bezoek www.vanderveen-ee.nl

28-01-2011 09:44:10


Thema Het thema van de piramidevormige stand was: ‘Samen bouwen’. Het is gerelateerd aan zowel de interne als de externe belangen van Vorm. Intern heeft dit thema betrekking op het bouwen aan een mooie toekomst van het bedrijf. Extern sloeg dit op de voortdurende samenwerking met klanten van het bedrijf. “Het concept zat gewoon heel goed in elkaar”, aldus Tetteroo. “De piramidevorm stond centraal. De extra verdieping aan de bovenzijde was ingenieus bedacht. Daaronder was ruimte om te netwerken. Daarboven konden bezoekers op een rustige manier zaken doen met de mensen van Vorm.”

Eyecatcher Een opvallend onderdeel van de stand was de balie die was opgebouwd uit Legoblokjes. Deze bleek een absolute eyecatcher van de stand. Deze balie is door het team van Vorm met veel enthousiasme gemaakt. De constructie en de omkleding waren in handen van Maqutos. Het maken van een verantwoorde en goede constructie vereist vakwerk en een gedegen kennis. Zaken die bij de standbouwer voldoende aanwezig zijn. “Een dergelijke piramidevormige stand moet inderdaad aan de meest moderne eisen voldoen. Deze zijn bijzonder streng. De veiligheid van medewerkers en bezoekers dient voor honderd procent gegarandeerd te zijn. Om de montage en opbouw precies volgens de wetgeving te plannen kan wel eens lastig zijn, maar het moet. De exacte opbouwtijd was namelijk kort. Gelukkig hielden de strikte regels ons alert om alles op juiste wijze uit te voeren. Niet alleen de bouwconstructie, maar ook zaken als verlichting en geluid horen bij het aspect veiligheid. Gelukkig was de totale coördinatie goed in elkaar gezet zodat van stress totaal geen sprake was.” Ook de zitjes en trappen die leiden naar de extra verdieping van de stand dienden precies volgens de regels gebouwd te worden. “Het oogt misschien allemaal heel eenvoudig, maar het vereist veel aandacht en geduld om het op juiste wijze uit te voeren.”

Social media Omdat Vorm zelf bijzonder actief is op het gebied van Social media was de bouw voorafgaand aan de beurs op diverse manieren te volgen. “Vanaf de eerste dag hing een camera boven de stand waardoor geïnteresseerden het project via de website van het bedrijf konden volgen. Verder kregen via Twitter de volgers voldoende informatie over de voortgang van het project. Ook tijdens de beurs was het team van Vorm bijzonder actief om bezoekers te triggeren de bijzondere stand te bekijken.” De samenwerking tussen beide bedrijven voor de realisatie en bouw van deze stand duurde drie maanden, maar bleek opnieuw een schot in de roos. ■

Officemanager bij Vorm, Carolien van Dalen, kijkt tevreden terug op de samenwerking met Maqutos. “Het idee voor de stand was inderdaad van onszelf. Het vakgerichte uitvoeren was bij hun in goede handen.” Belangrijk aspect was het creëren van een duurzame stand. Zowel bij het gebruik van materiaal als de bouw stond deze gedachtegang centraal. Dit zorgde ook voor verrassende reacties op de beurs. “Bezoekers waren inderdaad enthousiast. Alle materiaal is hergebruikt. Zo zijn de Legoblokjes van de balie handmatig afgebroken en verdeeld over scholen en ziekenhuizen. Duurzaam denken past bij ons bedrijf. Zeker op een beurs als de Provada is het dan belangrijk om dit ook op juiste wijze uit te dragen.”

17


Livecomm 3 2011  

VAKTIJDSCHRIFT over Beurzen, zakelijke evenementen & congressen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you