Page 1

Vaktijdschrift over lift- en roltraptechniek I jaargang 8 I nummer 1 2013

Isala kliniek Zwolle kiest voor hoogste kwaliteit Heb alarmnummer voor (nood)-liften altijd paraat!


DE VEELZIJDIGE LIFTFABRIKANT FLEXIBILITEIT IN ZOWEL MAATWERK ALS IN SERVICE EEN GOEDE SERVICE GEDEGEN KENNIS SNELLE AFHANDELING SNELLE OMBOUWTIJD BIJ MODERNISERING VAN OUDE LIFTEN ONDERHOUD VAN DIVERSE MERKEN GEEN VOORRIJDKOSTEN ZEVEN JAAR GARANTIE OP NIEUWBOUW Zorgdragen voor een uitstekende bedrijfszekerheid en tevreden klanten: daar maken wij ons sterk voor!

HOGE SERVICEGRAAD

Lohr Liften BV is een service verlenend bedrijf in Zevenaar, dat begin mei 2003 is opgericht. Wij leveren liften en liftonderdelen voor alle markten en in alle soorten en maten. Architecten, woningbouwcorporaties, de utiliteitsbouw maar ook particulieren mogen wij tot onze klantenkring rekenen. We zijn gespecialiseerd in het maken van maatwerk liftinstallaties, waarbij uw wensen centraal staan. Daarnaast leveren wij ook standaard liften. Wij betrekken u zoveel mogelijk in het hele traject van ontwerp tot bouw. Hierbij geven wij u graag persoonlijk advies en luisteren naar uw wensen op zowel technisch als esthetisch gebied. Lohr Liften werkt nauw samen met Windscheid en Wendel Liften in D端sseldorf. Dit is een bedrijf met al meer dan 100 jaar ervaring op het gebied van liften. Mede door de samenwerking met Windscheid en Wendel, is Lohr Liften sterk in kennis, ervaring en uitvoering.

Postbus 288 6900 AG Zevenaar | Bezoekadres: Edisonstraat 60 - 62 | 6902 PK Zevenaar telefoon (0316)344336 | fax (0316)343220 | Info@lohrliften.nl | www.lohrliften.nl

service en onderhoud reparatie en modernisering nieuwbouw


Zware tijden? Hopmann biedt de helpende hand!

Hopmann Liftservice helpt graag een handje in lastige tijden. Met onze overstapactie bieden wij u direct voordeel! Wij regelen het en u heeft er verder geen omkijken naar! Makkelijker kunnen we het voor u niet maken.

Bespaar gegarandeerd minimaal 10% op uw huidige liftonderhoud! Tot eind 2012 is het wel heel verstandig om uw huidige contract

Hopmann staat voor een heldere dienstverlening door toegewijde

onder dezelfde voorwaarden over te sluiten naar Hopmann. U krijgt

vakmensen. Zij opereren binnen een innovatieve, dynamische en

dan 10% korting op uw huidige jaarlijkse contractprijs. Hopmann

klantgerichte organisatie. Hopmann onderhoudt iedere lift en heeft

Liftservice werkt merkonafhankelijk, dus iedere lift komt in

het felbegeerde NEN-EN13015 certificaat. Hiermee bent u verzekerd

aanmerking, zolang deze nog niet bij ons in onderhoud is. Ga naar

van optimale service en een volledige ondersteuning van de landelijk

www.hopmann.nl voor de actievoorwaarden en profiteer snel!

werkende 24-uurs serviceorganisatie.

Ohmstraat 40 | 3335 LT Zwijndrecht | T. 078 750 14 00 Edisonweg 10 | 6101 XJ Echt | T. 0475 724 620 info@hopmann.nl | www.hopmann.nl


Interlift

techniek B.V.

liftcabinebekledingen liftcabines muurkoppen scheidingswanden liftschachten

NIEUW!!!! FERMATOR liftdeuren

Interlift techniek bv is al ruim 40 jaar de toeleverancier van de Nederlandse liftinstallateurs.

Interlift techniek bv levert vaak in nauw overleg met de architect of het adviesburo in samenwerking met de liftinstallateur de gewenste speciale bekleding of muurkop afwerking. In principe is voor de uitvoering bijna alles mogelijk.

Interlift techniek bv is

sinds 1 januari dit jaar de officiĂŤle distributeur van FERMATOR liftdeuren voor Nederland

Kijk voor een beter idee op onze web-site: WWW.INTERLIFT–techniek.nl


Voorwoord

Beste lezer, Meteen bij het begin van dit voorwoord stel ik u een quizvraag…. Hoeveel liften in Nederland – denkt u – zijn er zonder certificaat in gebruik? Het antwoord is ongeveer 3.000. Opvallend hoog aantal, denkt u niet? U leest het op de pagina’s van Het Liftinstituut. Wat mij betreft zijn het er hoe dan ook 3.000 te veel, want hoe is het toch mogelijk dat we blijkbaar met z’n allen nog steeds een risico willen lopen. Aan veiligheid zouden we toch geen concessie willen doen? Blijkbaar wel. De 3.000 eigenaren of beheerders van die liften denken er blijkbaar te makkelijk over. Geen certificaat aldaar. Vanzelfsprekend betekent dit getal overigens niet dat er 3.000 onveilige liften zijn. Maar, waarom niet die regelmatige check? Ik ben er dan ook van overtuigd dat het Liftinstituut een goed initiatief heeft gelanceerd door het publiek uitvoerig te informeren over de lift en haar veiligheid. U hebt beslist al de informatiespotjes op de televisie gezien. Het is de komende maanden natuurlijk afwachten of zo een campagne werkt. Want het opwekken van bewustzijn is één; het ernaar handelen is twee. Het is immers niet gezegd dat de burger (de liftgebruiker) die ontdekt dat de benodigde stickers niet in de lift aanwezig zijn, meteen actie zal ondernemen om de instanties op de hoogte te brengen. Ik hoop echter van harte dat Het Liftinstituut de campagne langdurig zal voeren. En vooral creatief. Want, een bewustwordingsproces heeft wel tijd nodig. Of een ongeluk. Maar laten we niet meteen gaan doemdenken. Ook op Social Media kan er gecommuniceerd worden. Ik deed – voorafgaand aan de laatste check op de drukproeven van deze editie – een kleine test op Twitter. Ik vroeg op Social Media of mensen konden schatten hoeveel liften er in Nederland zónder certificaat op en neer zoeven. De schattingen in de respons waren laag. Ook vroegen mensen zich af of er überhaupt nog liften in Nederland zijn die zónder certificaat functioneren. We wonen toch in een fatsoenlijk land? Men vertrouwt blijkbaar op de industrie. Maar niets is vanzelfsprekend, zo blijkt maar weer. Zelfs niet in het moderne en overgeorganiseerde Nederland. Laten we hopen dat de campagne werkt en dat we niet hoeven te concluderen dat er in Nederland altijd eerst wat moet gebeuren voordat er actie wordt ondernomen. We zullen over een jaar hier nog eens op terugkomen. Dan kunnen we bezien of het antwoord op de quizvraag is veranderd. Ten goede. Dus, dat we in Nederland een stap vooruit hebben gemaakt. Met dank aan de campage.

Jerry Helmers Eindredactie

Liftbouw

5


Vaktijdschrift over lift- en roltraptechniek Jaargang 8 | Nummer 1 2013 Verschijnt 4 x per jaar ISSN 1872-650x

Uitgever

Schatbeurderlaan 6 Postbus 249, 6000 AE Weert T +31 (0)495 450095 F +31 (0)495 521335 E info@louwersuitgevers.nl W www.louwersuitgevers.nl

8

29

Redactie adres

Schatbeurderlaan 6 Postbus 249, 6000 AE Weert T +31 (0)495 450095 F +31 (0)495 521335 E j.verboom@louwersuitgevers.nl W www.louwersuitgevers.nl

INHOUD

Redactiemedewerkers Jerry Helmers Johan Godschalk Loet van Bergen Rob Buchholz Thijs Pubben

Bladmanagement

Jörgen Verboom E j.verboom@louwersuitgevers.nl

Secretariaat

Manuela Depenbrock Sandra Reijnders

Advertenties

Isala kliniek Zwolle kiest voor hoogste kwaliteit Aan het einde van de komende zomer opent Isala kliniek Zwolle officieel haar deuren. Dan komt er een einde aan een bouwplan dat tot de meest prestigieuze projecten in de Nederlandse zorg van de afgelopen jaren gerekend mag worden.

Online aanleveren: http://ftp2.louwersuitgevers.nl Username: liftbouw, Wachtwoord: gast Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 E info@louwersuitgevers.nl

Abonnementsprijs

€ 55,- per jaar excl. BTW ING 41 71 65 t.n.v. Louwers Uitgeversorganisatie BV o.v.v. Liftbouw magazine Informatie over abonnementen: T +31 (0)495 450095

Adreswijzigingen

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert

12

Bestaand en nieuw gecombineerd Een spectaculaire gevel is het visitekaartje van een gebouw. Maar hoe houd je zo’n gevel mooi? Regelmatig onderhoud is daarvoor noodzakelijk, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een gevel is immers vaak maar moeilijk bereikbaar. Behalve voor de specialisten van Ergolift.

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van op­­zegging is ontvangen, wordt het abonnement auto­matisch met een jaar verlengd.

19

Doelgroep

Verspreiding vindt plaats via abonnementen en via gerichte distributie aan architecten, aannemers, opdrachtgevers, projectontwikkelaars, zorginstellingen, woningbouwverenigingen en gebouweigenaren, functionarissen van (semi-)overheidsinstellingen en binnen de liftbranche waaronder brancheorganisaties, fabrikanten, adviseurs, certificering instanties, toeleveranciers en verwante organisaties.

Vormgeving / Art Direction Logo Reclame- Ontwerpbureau BV T +31 (0)495 450065 E info@logobv.nl

Niets uit deze uitgave mag worden over­genomen of ver­menig­ vuldigd zonder uitdruk­kelijke toestemming van de uitgever en zon­der bronvermelding. Hoewel dit blad op zorg­­vuldige wijze en naar beste weten is samen­gesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledig­heid van de informatie. Zij aan­vaar­den dan ook geen enkele aansprake­lijkheid voor schade, van wel­ke aard ook, die het gevolg is van hande­lingen en/of beslis­singen die gebaseerd zijn op deze informatie.

6

Liftbouw

Iedereen heeft recht op een veilige werkplek Veilig werken. Het lijkt zo logisch, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Zeker in deze branche van de liftbouw waar mensen regelmatig onder gevaarlijke omstandigheden werken.

26


Inhoud

51

54

EN VERDER Bekende lifttypes in een nieuw jasje

46

Automotive bedrijf Ames uit Zwijndrecht besloot verleden jaar om de liften in het oude pand te vervangen door nieuwe modellen. Omdat de service bij de aanwezige liften jarenlang goed verzorgd was, koos het bedrijf ervoor om met dezelfde partner in zee te gaan.

Vaktijdschrift over lift- en roltraptechniek I jaargang 8 I nummer 1 2013

Bewoners worden compleet ontzorgd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Een bijzondere lift voor een bijzonder gebouw . . . . . . . . . . . . 20

Nieuwe regelgeving omtrent liftkeuringen nog vaak onbekend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

TDK liftplan is verhuisd naar nieuwe locatie

56

Paleis van Justitie Amsterdam 'kroon' op IJDock . . . . . . . . . . . . 8

Het Beheer, TDK Liftplan advies bureau is midden november verhuisd van Bodegraven naar een nieuwe locatie in Rijswijk. Het is geen verrassende stap. TDK Liftplan beleeft namelijk al enkele jaren een gestage groei en lifteigenaren, woningcorporaties en (vastgoed)beheerders weten het bedrijf – geleid door de directeuren Gerrit Tierie en Joop Kuipers – steeds vaker te vinden voor antwoorden op de vragen met betrekking tot liftbeheer, projectbegeleidingen en aanbestedingen

Interlift 2013: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Een vooruitblik op de komende editie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Heb alarmnummer voor (nood)-liften altijd paraat! . . . . . . . . 32

Kennisland Nederland implodeert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Trotse levering aan het koningshuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

COVER

Reinigen van liften en roltrappen is technischspecialistisch vakwerk! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Cover foto: LRBenelux Technisch specialistisch vakwerk ! Professioneel reinigen van liften & roltrappen.

‘Samen bereiken we meer!’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Liftinstituut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Isala kliniek Zwolle kiest voor hoogste kwaliteit Heb alarmnummer voor (nood)-liften altijd paraat!

Wie doet wat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Liftbouw

7


Toepassing

LIFTEN EN ROLTRAPPEN VAN OTIS IN PALEIS VAN JUSTITIE AMSTERDAM:

Beauty and Brains Een stad als Amsterdam is voortdurend in beweging, In 2013 is er natuurlijk veel aandacht voor het geheel gerestaureerde Rijksmuseum dat dit jaar weer opengaat voor het publiek. Maar ook in andere delen van de stad wordt er volop gebouwd. Bijvoorbeeld rond het IJ, waar het schiereiland IJDock is ontwikkeld. Het beeldbepalend gebouw van IJDock is het nieuwe Paleis van Justitie. Een heel bijzonder gebouw, waarvoor specialist Otis heel bijzondere liften en roltrappen heeft geleverd. Het nieuwe Paleis van Justitie is bijna letterlijk een paleis. “Het interieur heeft een welhaast on-Nederlandse allure”, aldus directeur Nieuwbouw Marcel Schaap van Otis. “De vloeren en wanden van de centrale hal zijn uitgevoerd in glanzend wit marmer. Heel erg mooi. De roltrappen die wij er hebben geïnstalleerd om de pieken in het interne personenverkeer op te vangen sluiten daar op aan doordat ze in hoogglans wit zijn afgelakt. In totaal hebben Spiegelende deuren voor de liften in de centrale hal.

8

Liftbouw


wij voor het Paleis van Justitie zes roltrappen geleverd.” Ook aan het uiterlijk van de liftinstallatie is veel aandacht besteed. “Zo hebben de liftkooien in de centrale hal spiegelende deuren en marmer in de kooien om aan te sluiten bij het vele marmer in de hal. In totaal zijn er veertien liftinstallaties in het Paleis van Justitie geïnstalleerd. “Nogal veel voor een gebouw van deze omvang”, constateert Marcel Schaap, “maar dat heeft alles te maken met de specifieke eisen die aan het interne personenverkeer in een gerechtsgebouw worden gesteld.” Zo zijn er drie aparte gedetineerdenliften om gedetineerden vanuit de cellenblokken in de kelders van het gebouw naar bovenliggende verdiepingen te vervoeren. Ze zijn op maat gemaakt met een cel in de liftkooi en een aparte ruimte voor de gevangenbewaarders. Voor de veiligheid zijn ze voorzien van camera’s en intercom. De liften kunnen door de bewaarder, maar ook van afstand worden bediend.

Bandaandrijving Otis heeft uitgesproken veel aandacht voor duurzaamheid en innovatie. Dat wordt onderstreept door de GeN2 liften die voor het Paleis van Justitie zijn geleverd en die beschikken over energielabel A. “GeN2 liften zijn machinekamerloze liften, die niet door staalkabels maar door vlakke draagbanden worden aangedreven. Dat zorgt voor een smeringvrij systeem dat minder energie gebruikt en bovendien comfortabeler is. De banden lopen – net als vroeger de aandrijfriemen in een fabriek – over bolle riemschijven. Omdat de band het hoogste punt opzoekt – want daar wordt de hoogste trekkracht uitgeoefend – blijven ze automatisch op hun plek. De banden hoeven dus niet te worden ingeklemd, waardoor er veel minder slijtage optreedt en ze langer meegaan. Een opmerkelijk detail is dat Otis dit systeem heeft ontwikkeld in samenwerking met helikopterbouwer Sykorsky, net als Otis deel uitmakend van de bedrijvengroep United Technologies. De bandaandrijving wordt namelijk ook in helikopters gebruikt. De gepatenteerde bandaandrijving voor liften dateert uit het jaar 2000 en heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen.

ReGen drive Op de weg die Otis met de bandaandrijving heeft ingezet, is het bedrijf vervolgens verdergegaan. De roltrappen zijn glanzend wit gelakt, passend bij het witte marmer in de hal.

Liftbouw

9


Met als belangrijkste resultaat een systeem van energieterugwinning dat ‘regenerate drive’ of ‘ReGen drive’ wordt genoemd. “Wanneer het contragewicht van een liftinstallatie een lege liftkooi naar boven voert, moet het worden afgeremd”, legt Marcel Schaap uit. “Afremmen is ook nodig als een beladen liftkooi naar beneden gaat. De energie die daarbij vrijkomt, wordt omgezet in elektriciteit en teruggeleverd aan het gebouwnet om verlichting, computers en andere elektrische apparaten en installaties van elektriciteit te voorzien.” Alle GeN2 liften zijn standaard uitgerust met ReGen drive. Gecombineerd met de bandaandrijving en andere energiebesparende features, zoals led-verlichting en stand-by mode voor verlichting en besturing, levert dat de GeN2 liften een energielabel A op, zowel in bedrijf, alsook in stand-by modes. “Voor ons is dit wezenlijk”, stelt Marcel Schaap. “Wij zijn dan ook de enige fabrikant die al deze energiebe-

M

O

V

I

N

G

T

H

E

W

O

R

L

D

S

P

O

P

U

L

A

T

I

In 1853 vond Elisha Graves Otis de veilige lift uit. 160 jaar later ontwikkelt Otis nog steeds innovatieve liften, roltrappen en services die rekening houden met mens en milieu.

www.otis.com • 033-7502100

10

Liftbouw

O

N


Marcel Schaap: ‘De uitdagingen voor Otis bij de realisering van de lift- en roltrapinstallaties in het Paleis van Justitie in Amsterdam lagen vooral in de bijzonder afwerking van de installaties en de logistiek in en rond het gebouw.’ daar extra opportuun omdat er op de krap bemeten bouwplaats op IJDock absoluut geen ruimte was voor de opslag van liften en roltrappen. Ze zijn daarom direct nadat ze in delen vanuit onze productielocaties zijn aangevoerd het gebouw binnengebracht en geïnstalleerd.” “Het is natuurlijk niet alleen onze verdienste dat aanlevering en installatie bij dit project zo voorspoedig zijn verlopen”, realiseert Marcel Schaap zich terdege. “Een goede communicatie tussen Otis en de overige bouwpartners was daarvoor een must. We kunnen constateren dat die samenwerking uitstekend is verlopen en we zijn dan ook trots op het eindresultaat.” De speciale gedetineerdenliften zijn voorzien van een cel en een aparte ruimte voor de gevangen­ bewaarders.

sparende maatregelen niet als optie, maar standaard aanbiedt.”

Just-in-time Otis is wereldwijd de grootste leverancier van liften en roltrappen. Het bedrijf is in 200 landen actief en heeft op elk continent een engineering centrum en productielocaties. De productieplanning is hoogontwikkeld om lift- en roltrapinstallaties justin-time te kunnen af leveren. “Dat is ook bij het Paleis van Justitie in Amsterdam gebeurd”, vertelt Marcel Schaap. “Dat was

EliteTM service Natuurlijk houdt de bemoeienis van Otis niet op als roltrappen en liften zijn geïnstalleerd. Op de installaties in het Amsterdamse Paleis van Justitie levert Otis de zogenaamde ‘EliteTM service’. “Ook in het verlenen van service zijn wij heel ver”, constateert Marcel Schaap. “Wij kunnen steeds meer van afstand regelen, bijvoorbeeld gebruikerswensen aanpassen of beveiliging leveren. Maar ook storingen verhelpen en zelfs mensen uit liftkooien bevrijden.” Eén op drie storingen en één op vier opsluitingen wordt al van afstand verholpen. “Dat is allereerst natuurlijk een groot voordeel voor gebruikers, omdat een installatie sneller weer optimaal functioneert. Maar het zorgt tevens voor een aanzienlijk lagere CO2-footprint.” o

Liftbouw 11


Primeur

Isala kliniek Zwolle kiest voor hoogste kwaliteit Aan het einde van de komende zomer opent Isala kliniek Zwolle officieel haar deuren. Dan komt er een einde aan een bouwplan dat tot de meest prestigieuze projecten in de Nederlandse zorg van de afgelopen jaren gerekend mag worden. Vanzelfsprekend is de kwaliteitseis bij een dergelijk grootschalig project enorm hoog. Dit geldt zeker voor de keuze van de liften. In totaal zijn negentien stuks geplaatst door Mitsubishi Elevator Europe, waaronder veertien installaties met machinekamer en een capaciteit van 2750 kilogram. Verder nog drie Elenessa machinelooskamerloos plus een kleingoederenlift. “Deze liften worden zeer intensief gebruikt,” aldus projectleider Ronald Roord. “Gekoppeld aan een onderhoudscontract voor 20 jaar, ligt de lat voor de beste kwaliteit hier nog hoger dan gebruikelijk.”

Maatwerk De eerste contacten tussen Isala klinieken en Mitsubishi liften zijn al vele jaren geleden gelegd. Deze keer kwam de liftbouwer in beeld door onder meer de contacten met technisch adviesbureau Deerns en de installatiecombinatie Isala. Omdat Mitsubishi in staat was om liften op maat te produceren, viel de keuze in hun voordeel uit. “Mensen van de Isala klinieken zijn nog zelf bij ons op het bedrijf in Veenendaal komen kijken,” zo vertelt Ronald Koedam, Sales Manager bij Mitsubishi. “De liften moesten op wens van de adviseur en opdrachtgever absoluut voorzien zijn van een eigen machinekamer. Het zorgkarakter van deze opdrachtgever vraagt namelijk om een hoge capaciteit en kwaliteit. Je hebt namelijk met veel specifieke wensen op maat te maken, zodat extra zekerheid absoluut ingebouwd dient te worden.”

12

Liftbouw


Roord vult zijn collega aan: “Die eisen hebben onder andere te maken met spoedoproepen van het traumateam waarbij het helikopterdek gebruik wordt. Personeel maakt dan gebruik van een speciale sleutel of pasje. Het maken van een standaardproduct was hier dus niet aan de orde. Normaal zijn onze liften, die niet zwaarder dan 1600 kilogram zijn, afkomstig uit Japan. Wordt het specialer of afwijkend dan zijn wij in staat om deze liften binnen onze eigen productie in Veenendaal te realiseren. Ook hier in Zwolle was inderdaad maatwerk nodig. Onze eigen afdeling kooibouw heeft de liften van binnen bekleed. Zo zijn aan het plafond speciale sierlijsten met LED-verlichting bevestigd.”

Bouwgroep Nadat de opdracht aan Mitsubishi was gegeven, werd medio 2010 met de eerste bouwplannen begonnen. Roord: “Binnen het bouwteam D2B, welke uit 4 partijen bestaat, was veel overleg nodig om dit grootschalige project zo goed mogelijk te coördineren. In de bouwvergaderingen zijn wekelijks alle planningen goed doorgesproken met onder andere de aannemer en bouwgroep. Het was goed te

weten wanneer wij precies in beeld kwamen. Normaal gesproken gaan onze liftkooien, na het monteren van de geleiders, in één keer naar binnen. Wegens bouwkundige redenen was dat hier niet mogelijk. Zo zijn de helft van de kooien in Veenendaal opgebouwd, en de andere helft in het werk. Door de goede communicatie is alles eigenlijk perfect gelopen. Ja, dat verbaasde mij. Vooraf had ik daar namelijk een hard hoofd in omdat je met zoveel partijen te maken hebt. Deze keer verliep alles naar wens.”

Duurzaamheid Een opvallend aspect aan de liften is dat deze energiezuinig zijn. “De liften zijn voorzien van een speciale energie terugvoeding,” zo vervolgt Koedam het gesprek. “Dat is een aspect dat niet in het bestek was genoemd. De gebruiksintensiteit van de liften bij dit ziekenhuis is gewoon heel erg hoog. Door deze extra toevoeging betalen de meerkosten zich op termijn vanzelf terug omdat het energieverbruik beduidend lager is. Duurzaamheid staat bij Mitsubishi hoog op de agenda. Gelukkig konden wij bij dit grootschalige project op dat gebied flink uitpakken.” o

‘Duurzaamheid is door intensief gebruik hier zeker van belang’ Liftbouw 13


Advertorial

Behoud van bewegingsvrijheid is essentieel

Bewoners worden compleet ontzorgd Het kan voorkomen dat de lift of liften in een gebouw enkele dagen of langer buiten gebruik zijn, bijvoorbeeld voor onderhoud of reparatie. Als het dan om een gebouw gaat waarvan de bewoners slecht ter been zijn of gebruik moeten maken van een rolstoel ontstaan er problemen. Mensen kunnen dan niet meer van hun verdieping af en zijn gedwongen aan huis gebonden. In dat soort situaties kan LiftHulp een oplossing bieden. breide instructie en training voor de personen die ermee gaan werken. In het andere geval zorgt een medewerker van LiftHulp voor het veilig bedienen van de transporter. LiftHulp kan desgewenst zelfs hulp bieden bij het uitlaten van de hond, het doen van boodschappen of doktersbezoek. Deze service kan aanvullend op het bedienen van de transporter bij LiftHulp worden ingehuurd. Volgens verkoopmanager Marcel van Beers is LiftHulp nu al een groot succes. “We zijn met één transporter begonnen, hebben er daarna drie bijgekocht en hebben nu alweer een tweede serie in bestelling. Onze belangrijkste klanten zijn woningbouwverenigingen, ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen. De transporter blijkt een ideale oplossing om een tijdelijke uitval van liftcapaciteit op te vangen. Desgewenst komen we vrijblijvend bij geïnteresseerde lifteigenaren op bezoek om een demonstatie te geven van de transporter. Een mailtje naar info@lifthulp.nl is al voldoende.” Een tijdelijke lift zou ook kunnen, maar dat is een erg kostbare oplossing – zeker voor een korte periode – en niet in alle gevallen mogelijk. De oplossing die LiftHulp biedt, is praktischer en minder ingrijpend. Het gaat om een zogenaamde ‘transporter’ waarmee mensen op een veilige manier over een trap kunnen worden vervoerd.

14

Liftbouw

Met of zonder begeleiding

Luisteren naar de markt

De transporter, die geschikt is om een rolstoel met gebruiker met een maximaal totaalgewicht van 150 kg te verplaatsen, kan zonder of met begeleiding door een medewerker van LiftHulp worden gehuurd. Als de opdrachtgever de transporter zelf gaat bedienen, zorgt LiftHulp voor een uitge-

LiftHulp is een initiatief van de directeuren Gerrit Tierie en Joop Kuipers van TDK Liftplan BV, een beheer- en adviesbureau op het gebied van liften, automatisch deuren roltrappen en gevelinstallaties. “Ons adviesbureau wijkt af van de collega-bureaus door goed naar de markt te luisteren


en daarop te anticiperen,” zegt Tierie. Zo is TDK Liftplan onder andere gestart met het bemiddelen in omprogrammeerbare spreek-luistersystemen, waardoor lifteigenaren gemakkelijker kunnen switchen en vrijer zijn in de keuze van een onderhoudsfirma. “Een ander, enkele jaren geleden door TDK Liftplan gelanceerd, initiatief is keuringsmanagement,” vult Kuipers aan. “Daardoor wordt een lift door twee onaf hankelijke partijen gekeurd en dus niet meer door de onderhoudsfirma.” “Net zoals deze initiatieven is ook LiftHulp vanuit de markt ontstaan,” aldus Van Beers. “Omdat er vanuit de liftbranche geen praktische oplossingen voor de korte termijn werden aangeboden in gevallen waarin een liftinstallatie uitvalt, is LiftHulp in het gat gesprongen. En met succes, want voor onze opdrachtgevers kunnen wij bewoners compleet ontzorgen. Dat mogen we inmiddels steeds vaker bewijzen, tot volle tevredenheid van de mensen die door onze transporters hun bewegingsvrijheid behouden.” o

LiftHulp

Kijk voor meer informatie over LiftHulp BV op www.lifthulp.nl of neem contact op via 088-3822244.

Liftbouw 15


Complete liften

Machinekamers

Kooien

Deuren

Schachten

Reparatiematerialen

Wittur BV in Almere richt zich voornamelijk op de renovatiemarkt, wat zich uit in een groeiende vraag naar producten om oude liften te moderniseren. Een goed voorbeeld is de modernisering van een oude 1 of 2 toeren liftinstallatie naar een frequentie geregelde liftinstallatie in combinatie met een nieuwe liftmachine, deze laatste kan dan, met of zonder overbrenging worden geleverd. De gearless aandrijvingen blinken uit in hun efficiënte wijze van energieverbruik, verbruik met een efficiëntie van 90 tot 95% is haalbaar, dit in tegenstelling tot de machines met overbrenging, die met maximaal 60% rendement een duidelijke mindere performance hebben. De merken die Wittur BV gebruikt voor hun machines zijn; voor machines met overbrenging levert men Sicor uit Italië, voor de gearless aandrijvingen gebruikt men de machines van Wittur uit Duitsland. Wittur levert als besturingen de Böhnke + Partner uit Duitsland en de Arkel uit Turkije, Wittur maakt complete pakketten voor deze renovaties, zo ook voor de machinekamer loze liften die inmiddels niet meer weg te denken zijn in de huidige liften. Deze pakketten kunnen compleet gemaakt worden met tableaus, bekabeling, staalkabels en frames voor de machines. Wittur heeft sinds 1 jaar ook besturingen van Arkel op voorraad staan in hun magazijn in Almere, dit betekend dat de klanten van de liftbedrijven bij calamiteiten snel kunnen worden geholpen, zelfs de bedrading en de tableaus zijn veelal op voorraad, dit om de stilstand bij excessen zo kort mogelijk te houden. Op deze manier wil Wittur een positieve bijdrage leveren aan de versnelde wereld waarin wij leven.

oude besturing

oude machine

REMMINGWEG 18, 1332 BG ALMERE

TELEFOON +31 (0)36 5495570

INFO@WITTUR.NL

WWW.WITTUR.NL


Naast een totaal programma en klantspecifieke producten biedt Lödige service, onderhoud en renovatie. Niet alleen voor de eigen liften, maar ook aan liften van derden. Ook dat betekent dat de opdrachtgever nog slechts te maken heeft met één anspreekpunt. Alles verzorgd door eigen monteurs, die de installaties op en top kennen.

Creatief Creatief in Liftenin Liftenbouw bouw

Creatief in Liftenbouw

teChnoLogy in Motion

2012-06-01-ANZ-Benelux-gross-quer-2-final.indd 1

Creatief in Liftenbouw

CertifiCeriNg Lödige Benelux is gecertificeerd volgens iSO 9001, module H richtlijn Liften, iSO 14001, OHSAS 18001, NeN eN 13015, de machinerichtlijn 98/37/eg, VCA** dit alles ten behoeve van de eigen productont-wikkeling, montage en service.

n Motion

dd 1

NL-5203 DB `s-Hertogenbosch telefoon: +31 (073) 624programma 93 00 Naast een totaal en klanttelefax: +31 (073) 624 93 10 specifieke producten biedt Lödige e-mail: lodige@lodige.nl

Creatief in Liftenbouw

CREATIEF IN LIFTENBOUW

service, onderhoud en renovatie. Niet alleen voor de eigen liften, maar www.lodige.nl ook aan liften van derden. Ook dat betekent dat de opdrachtgever nog14:39 04.06.12 slechts te maken heeft met één anspreekpunt. Alles verzorgd door eigen Lödige Benelux is een zelfstandige monteurs, die de installaties op en top ondernemening en specialist op het kennen. gebied van lifttechnieken zoals personen- en goederenliften, goederenCertifiCeriNg heffers, vloerluikheffers en speciaalLödige Benelux is gecertificeerd bouw. volgens iSO 9001, module H richtlijn Liften, iSO 14001, OHSAS 18001, Naast een totaal programma en klantNeN eN 13015, de machinerichtlijn specifieke producten biedt Lödige 98/37/eg, VCA** dit alles ten behoeve service, onderhoud en renovatie. van de eigen productont-wikkeling, Niet alleen voor de eigen liften, maar montage en service. ook aan liften van derden. Ook dat betekent dat de opdrachtgever nog slechts te maken heeft met één anspreekpunt. Alles verzorgd door eigen monteurs, die de installaties op en top kennen. Lödige BeneLux CertifiCeriNg Kasteleinenkampweg 14 | Postbus 3057 Lödige Benelux is gecertificeerd NL-5203 DB `s-Hertogenbosch volgens 9001, H richtlijn telefoon:iSO +31 (073)module 624 93 00 Liften, iSO 14001, OHSAS 18001, telefax: +31 (073) 624 93 10 NeN eN 13015, de machinerichtlijn e-mail: lodige@lodige.nl 98/37/eg, VCA** dit alles ten behoeve van de eigen productont-wikkeling, montage en service.www.lodige.nl

n Motion

ndd 1

Lödige Benelux is een zelfstandige

teChnoLogy in Motion ondernemening en specialist op het

gebied van lifttechnieken zoals person-

teChnoLogy in Motion

2012-06-01-ANZ-Benelux-gross-quer-2-final.indd 1 en- en goederenliften, goederenhef-

fers, vloerluikheffers en speciaalbouw.

2012-06-01-ANZ-Benelux-gross-quer-2-final.indd 1

Naast een totaal programma en klantspecifieke producten biedt Lödige service, onderhoud en renovatie. Niet alleen voor de eigen liften, maar ook aan liften van derden. Ook dat

teChnoLogy in Motion 2012-06-01-ANZ-Benelux-gross-quer-2-final.indd 1

Lödig onde Löd gebie ond sonen geb heffe son bouw heff bou Naas

Lödige Benelux is een zelfstandige ondernemening en specialist op het gebied van lifttechnieken zoals personen- en goederenliften, goederenheffers, vloerluikheffers en speciaalLödige BeneLux bouw. Kasteleinenkampweg 14 | Postbus 3057

betekent dat de opdrachtgever nog slechts te maken heeft met één anspreekpunt. Alles verzorgd door eigen monteurs, die de installaties op en top kennen. Certificering Lödige Benelux is gecertificeerd volgens ISO 9001, module H Richtlijn Liften, ISO 14001, OHSAS 18001, NEN EN 13015, de machinerichtlijn 98/37/EG , VCA** dit alles ten behoeve

van de eigen productont-wikkeling, montage en service.

bouw.

Lödig Cer volge Naast een totaal Löd Liften specifieke produ volg NeN service, onderho Lifte Niet alleen98/3 voor NeN van d ook aan liften va 98/ mont betekent dat de van slechts te maken spreekpunt. mon Alle

monteurs, die de kennen.

CertifiCeriNg Lödige Benelux Lödi volgens iSOKaste 900 Liften, iSO NL-52 1400 Löd NeN eN 13015, Kast telefo 98/37/eg, telefa VCA** NL-5 van de eigen pro tele e-mai montage en tele serv e-m

04.06.12 14:39

Lödige Benelux Kasteleinenkampweg 14 Lödige BeneLux Postbus 3057 Kasteleinenkampweg 14 | Postbus 3057 NL-5203 DB `s-Hertogenbosch NL-5203 DB `s-Hertogenbosch Telefoon: +31 (073) 624 93 00 telefoon: +31 (073) 624 93 00 Telefax: +31 (073) 624 93 10 telefax: +31 (073) 624 93 10 E-mail: lodige@lodige.nl e-mail:

speci Naa servi speca Niet serv ook a Niet betek ook slech bete spree Lödige Benelux slec ondernemening mont spre gebied vankenn liftte mon sonen- en goede ken heffers, vloerlui Cert

Lödige BeneLu

Kasteleinenkampw NL-5203 DB `s-He telefoon: +31 (07 telefax: +31 (07 e-mail: lodige@

lodige@lodige.nl

www.lodige.nl 04.06.12 14:39


Xxxxxxxxxxxxxx innovatie

Bestaand en nieuw gecombineerd Nieuwe gevelonderhoudsinstallatie aan de Lijnbaan in Rotterdam Een spectaculaire gevel is het visitekaartje van een gebouw. Maar hoe houd je zo’n gevel mooi? Regelmatig onderhoud is daarvoor noodzakelijk, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een gevel is immers vaak maar moeilijk bereikbaar. Behalve voor de specialisten van Ergolift. Voor elk gebouw – groot, hoog, met schuine of ronde gevels… – kan een passende liftinstallatie worden ontwikkeld om dagelijks en periodiek onderhoud veilig en verantwoord te kunnen uitvoeren. Ergolift is gespecialiseerd in het ontwerpen, realiseren en onderhouden van gevelonderhouds- en glazenwasinstallaties. “Het is onze core business en dus zijn we er goed in,” aldus directeur Hans Wijling van Ergolift. “Ons bedrijf is er helemaal op ingericht. We hebben een platte organisatie met korte lijnen, waardoor we snel kunnen schakelen. Ervaren specialisten in alle geledingen van het bedrijf zorgen ervoor dat onze opdrachtgevers van A tot Z worden ontzorgd.” We noemen het de Ergolift-methode, vervolgt de directeur. “Het is het raamwerk waarbinnen Ergolift al zijn projecten uitvoert. De vier pijlers van onze manier van werken zijn advisering, engineering, verkoop en service & onderhoud. Onze opdrachtgevers worden in alle stadia van een project optimaal geadviseerd en begeleid.” Omdat iedere gevel in vormen en afmetingen verschillend is en ook de onderhoudseisen voor elk gebouw weer anders zijn, is elke gevelonderhoudsof glazenwasinstallatie in feite maatwerk. Ergolift kan daarom een breed arsenaal aan oplossingen aanbieden. Daaronder gestandaardiseerde installaties die voor ieder specifieke situatie op maat worden uitgevoerd, maar ook ‘custom made’ installaties en complete railsystemen die exact op de specifieke eisen en omstandigheden van een gebouw worden afgestemd.

Case study: Lijnbaan, Rotterdam Een dergelijke maatwerkoplossing heeft Ergolift ook bij een bestaand kantoorpand op de Lijnbaan in Rotterdam gerealiseerd, waar een sterk verouderde gevelonderhoudsinstallatie is vervangen door een nieuwe. Dat is op zich niet zo bijzonder, ware het niet dat de spoorbreedte van de oude installatie slechts 700 mm was en de ruimte tussen een dakopbouw en de achterrail slechts 125 mm. Bovenden stelde de opdrachtgever als eisen dat er een tweepersoonsgondel gebruikt moest kunnen worden en dat de bestaande rail gehandhaafd moest blijven. Gezien de eisen van de opdrachtgever en de verschillen tussen de voorschriften waaronder de oude installatie was gerealiseerd en de thans geldende – aanzienlijk zwaardere – voorschriften zag Ergolift zich bij dit project voor een zware opgave geplaatst. “Toch zijn we erin geslaagd ook deze klus succesvol te klaren,” aldus een trotse Wijling. “We hebben de onderhoudsinstallatie voorzien van een zeer compacte dakwagen die voldoende heeft aan de beperkt beschikbare ruimte tussen dakrand en dakopbouw. Een dakwagen van dit type kunnen we in de toekomst mogelijk in soortgelijke situaties opnieuw toepassen. Het is de ervaring die we bij het oplossen van dit soort bijzondere probleemgevallen opdoen, die ons als specialist in gevelonderhouds- of glazenwasinstallaties onderscheidt.” o

Liftbouw 19


Innovatie

Een bijzondere lift voor een bijzonder gebouw In deze economisch zware tijden zijn er niet zoveel bedrijven die een prestigieus nieuw gebouw kunnen neerzetten. Een van de uitzonderingen is Lely Groep in Maassluis, specialist in agrarische innovatie met wereldwijd ruim 2.000 medewerkers en bijna 600 miljoen euro omzet. Het bedrijf ontwikkelt en produceert onder andere geautomatiseerde systemen voor melken en voeren, machines voor ruwvoederwinning en producten voor energievoorziening. ThyssenKrupp participeert in de nieuwbouw van Lely door de levering van een viertal milieuvriendelijke liftinstallaties met E-COR besturing die energie kunnen terugleveren aan het net. De nieuwbouw van Lely wordt ontwikkeld in de Dijkpolder in Maasluis waar het bedrijf in 1948 – kort na de Tweede Wereldoorlog – is gestart. Oprichters waren de vader en oom van de huidige ceo Alexander van der Lely. Met de nieuwbouw wil Lely een toonaangevend bedrijfscomplex realiseren dat enerzijds inspeelt op de groei die het doormaakt (waardoor ook het aantal medewerkers flink is toegenomen) en dat anderzijds recht doet aan het innovatieve karakter van het bedrijf. Bovendien wordt het één centrale thuisbasis, de Lely Campus, voor alle Lely-medewerkers die nu nog verspreid over verschillende locaties in Maassluis en Rotterdam actief zijn. Het gebouw moet het Lely-gevoel onder het personeel nog verder versterken. Om dat te bereiken, heeft architect Machiel Hopman van ConsortArchitects de Lely-huisstijl tot in

20

Liftbouw

de details doorgetrokken. Zo worden de door ThyssenKrupp geleverde liften uitgerust met in rood uitgevoerde liftkooien die straks op en neer bewegen in witte schachten.

Practice what you preach Maar de relatie tussen nieuwbouw en bedrijf gaat veel verder dan alleen de huisstijl. Lely staat zowel voor wat betreft productiewijze als producten voor milieubewust, duurzaam en energiezuinig. En ook die waarden worden weerspiegeld in de nieuwbouw. Niet voor niets is in november 2012 aan dit nieuwbouwproject een BREEAM-NL certificaat met vijf sterren uitgereikt. Het hoofdkantoor maakt bij oplevering zelfs kans om te worden gecertificeerd als het meest duurzame industriële gebouw op het Europese vasteland.


Gezien de duurzaamheidsdoelstellingen die bij de nieuwbouw van Lely Groep zijn geformuleerd, vindt projectmanager Richard van der Windt van ThyssenKrupp Liften het niet vreemd dat voor liftinstallaties met E.COR besturing van ThyssenKrupp is gekozen. “Voor de nieuwbouw leveren wij een viertal liftinstallaties met E.COR besturing en energiecertificaat A. De installaties besparen circa 40% energie als ze in bedrijf zijn en 86% tijdens stilstand. Dat gebeurt op allerhande manieren. Zo wordt energie die vrijkomt bij het dalen en het remmen teruggeleverd aan het net en worden functies als licht en ventilatie in de liftkooi uitgeschakeld als de lift

'De SynergyÂŽ Blue is een zelflerende liftinstallatie met een intelligente besturing die zich aanpast aan het gangbare verkeer in een gebouw'

Liftbouw 21


Tijdelijke lift nodig?

Reco Special Products biedt de totaaloplossing

De gebruiker staat centraal bij Reco Special Products. De toegang tot de Reco-lift is daarom drempelloos en de lift is comfortabel en eenvoudig in gebruik (dmv drukknoppen die men gewend is van de vaste lift). Iedereen kan de lift gebruiken zonder uitgebreide instructies en gecompliceerde systemen met pasjes en/of bedieningskaarten. Dit is een direct voordeel bij gebruik in het openbaar, zoals een evenement of station. Kijk voor meer informatie op onze website.

www.reco-lift.eu

SPECIAL PRODUCTS


niet in gebruik is, zodat er niet onnodig energie wordt gebruikt.” Bij Lely zijn ze wat de liften betreft niet over een nacht ijs gegaan. Een delegatie van het bedrijf is op uitnodiging van ThyssenKrupp naar Angers in Frankrijk gereisd, waar de liften worden gebouwd. Ze hebben daar het eindproduct – de liftkooien, maar ook de werkwijze van ThyssenKrupp bekeken. “In onze fabrieken wordt ‘lean’ geproduceerd en dat sprak erg aan, omdat Lely die productiewijze zelf ook gebruikt,” vertelt Van der Windt.

Synergy® Bleu De bestelde personenliften zijn van het type Synergy ® Bleu die zich onder andere

onderscheiden door een lagere schachtkophoogte en een gereduceerde putdiepte. Voor toepassing in het Lely-gebouw zijn de liften ‘customised’ om ze perfect te laten passen in de nieuwbouw. Daarvoor is bijvoorbeeld de verlichting in de kooi aangepast aan de verlichting in de rest van het pand en is de drukknopverlichting – normaal blauw: Synergy ® Bleu – veranderd in rood. Maar belangrijker dan de vormgeving is natuurlijk het bijzondere karakter van de liftinstallatie die ThyssenKrupp kan aanbieden. “Qua techniek lopen wij daarmee voorop in de markt,” vindt Van der Windt. “Want de Synergy ® Blue is een zelf lerende liftinstallatie met een intelligente bestu-

ring die zich aanpast aan het gangbare verkeer in een gebouw. Daardoor worden onnodige lege ritten en stops vermeden en is de cabine in de regel daar te vinden waar ze op een bepaald moment van de dag vanuit de ervaring het meeste nodig is.” Dit unieke, energiebesparende concept vindt inmiddels steeds meer toepassing in de markt. Bij Lely is de toepassing extra bijzonder, omdat de uitzonderlijke Synergy ® Bleu liftinstallaties met E.COR besturing er in een uitzonderlijk bouwproject zijn geïntegreerd. “In een uniek gebouw als dit komt de Synergy ® Bleu met E.COR besturing volledig tot zijn recht,” concludeert Van der Windt. o

Liftbouw 23

Liftbouw 01 2013  

Vaktijdschrift over lift- en roltraptechniek