Page 1

Everything that moves you in buildings

Vaktijdschrift over lift- en roltraptechniek I jaargang 6 I april 2011

The way to Green Eenheid in verscheidenheid Unity in diversity

Wat maakt liftdeuren duurzaam? What makes lift doors sustainable?


E.COR Groen licht voor economie en ecologie.

ECO-FRIENDLY

2

Liftbouw


Tijdelijke personenlift nodig? Liftonderhoud, langdurige storing of calamiteiten? Deze situaties komen u vast bekend voor. Op deze momenten kunt u niet de service bieden die bewoners van u gewend zijn. De gevolgen hiervan: •

ontevreden bewoners;

imago schade;

of zelfs claims.

Kijk voor meer informatie op www.tijdelijkelift.nl

Tijdelijke personenlift van RECO Special Products, de ideale oplossing! De enige tijdelijke personenlift die eenvoudig te plaatsen is en niet onder doet voor een “normale” lift.

Het resultaat: tevreden gebruikers! Hierdoor kunnen bewoners comfortabel en gemakkelijk naar hun etage en behoudt u het serviceniveau wat de bewoners gewend zijn. Vele woningcorporaties maken inmiddels gebruik van onze tijdelijke lift oplossingen.

De voordelen:

✓ gebruiksvriendelijk ✓ comfortabel

✓ veilig ✓ capaciteit

✓ volautomatisch ✓ voldoet aan alle eisen

RECO Special Products B.V. Hoogewaard 187 2396 AP Koudekerk a/d Rijn

Tel. : 071 - 341 91 20 Fax : 071 - 341 50 05

Email : info@tijdelijkelift.nl Url. : www.tijdelijkelift.nl

Kijk voor meer informatie op www.tijdelijkelift.nl _LB52__Cover.indd 2

Liftbouw

25-08-10 11:01

3


Voorwoord

De groene opgave Nadat iedereen de afgelopen twee jaar economisch gezien een stevig jasje heeft uitgedaan, lijkt nu het moment aangebroken om het jasje weer op te zoeken, het goed dicht te knopen en de das mooi strak tegen het boordje te trekken. De mouwen van het overhemd mogen onder het colbert opgestroopt blijven. Veel liftfabrikanten willen weer zo goed mogelijk voor de dag komen. Waarom? Gewoon, omdat ze wat te melden hebben. Zo belooft de komende editie van de Interlift- beurs dit najaar in Augsburg de drukste ooit te worden. Nu al is er tijdens die allesbepalende periode in oktober in de wijde omgeving van Augsburg geen hotelkamer meer te vinden. Dat wordt weer doorrijden naar Muenchen dan wel een lange nachtelijke autorit over de autobahn direct naar huis. De komende Interlift-beurs 2011 zal meer nog dan de beurs in 2009 in het teken staan van de noviteiten op het gebied van ‘groene’ lifttechnologie. De beurs in 2009 vond achteraf gezien plaats op het diepste dieptepunt van de economie, iedereen was nog aan het bijkomen en omschakelen. Nu lijken de liftproducenten vastbesloten hun producttechnologie volgens ‘groene’ lijnen te verbeteren. Groene technologie spreekt de mensen aan, bovendien zit een groen imago bijna ‘van nature’ ingebakken in de elektrische infrastructuur van liftinstallaties. Toch zijn er op groen gebied nog de nodige verbeteringsslagen te maken. ‘Groen ontwikkelen groeit’, kopt het Liftinstituut niet voor niets in deze editie van de Liftbouw. Grote liftfabrikanten als Otis en Mitsubishi Elevator Europe laten in dit blad zien hoe zij met de ‘groene opgave’ omgaan. In deze uitgave van Liftbouw heten we tevens Alderik Bos van het nieuwe bedrijf Liftintermediair welkom als columnist. Om iedereen met beide voetjes op de vloer in de lift omhoog te houden.

The green issue

Liftbouw appears four times a year to provide information about current developments in the lift sector. Liftbouw is a publication of Louwers Uitgeversorganisatie BV and is an independent trade magazine that is distributed to architects, firms of consulting engineers, contractors, commissioning authorities, sector organisations, suppliers and related organisations.

After everyone slimmed down in economic terms over the past two years, it seems the time has now come to bulk up again. But this will be through hard graft. Many lift manufacturers would like to present themselves as well as possible again. Why? Quite simply because they have got something to say. Thus the next edition of the Interlift trade show in Augsburg this year promises to be the busiest ever. Already there are no more vacant hotel rooms in the area of Augsburg for this crucial period in October. So once again it will be a question of carrying on to Munich or a long night-drive straight home on the Autobahn. More so than the show in 2009, the next Interlift 2011 trade show will be all about novelty in terms of ‘green’ lift technology. With hindsight, the trade show in 2009 was held at the lowest low point of the economy, with everyone still catching their breath and readjusting. Now the lift manufacturers seem set on improving their product technology along ‘green’ lines. Green technology appeals to people, and what’s more a green image is pretty much ‘naturally’ ingrained in the electrical infrastructure of lift equipment. And yet the necessary leaps in terms of green improvement have yet to be made. ‘Green development is on the rise.’ It is not without reason that the Liftinstituut is topping the bill in this edition of Liftbouw. In this journal, major lift manufacturers like Otis and Mitsubishi Elevator Europe show how they are dealing with the ‘green issue’. In this edition of Liftbouw, we are also welcoming Alderik Bos from new company Liftintermediair as a columnist. To keep everything in the right proportions.

Willem Ruyters

Liftbouw

5


Vaktijdschrift over lift- en roltraptechniek Jaargang 6 | April 2011 Verschijnt 4 x per jaar ISSN 1872-650x

Uitgever Schatbeurderlaan 6 Postbus 249, 6000 AE Weert T +31 (0)495 450095 F +31 (0)495 521335 E info@louwersuitgevers.nl W www.louwersuitgevers.nl

Redactie adres

Willem Ruyters Schatbeurderlaan 6 Postbus 249, 6000 AE Weert T +31 (0)495 450095 F +31 (0)495 521335 E redactie@louwersuitgevers.nl W www.louwersuitgevers.nl

08

Redactiemedewerkers Bernard Faber, Hans Hebbink

Bladmanagement

Cock Penning E c.penning@louwersuitgevers.nl

Secretariaat

Manuela Depenbrock

Advertenties

Online aanleveren: http://ftp2.louwersuitgevers.nl Username: liftbouw, Wachtwoord: gast Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 E info@louwersuitgevers.nl

14

Abonnementsprijs

€ 45,- per jaar excl. BTW ING 41 71 65 t.n.v. Louwers Uitgeversorganisatie BV o.v.v. Liftbouw magazine Informatie over abonnementen: T +31 (0)495 450095

Adreswijzigingen

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van op­­zegging is ontvangen, wordt het abonnement auto­matisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP

Verspreiding vindt plaats via abonnementen en via gerichte gratis distributie aan architecten, aannemers, opdrachtgevers, projectontwikkelaars, zorginstellingen, woningbouwverenigingen en gebouweigenaren, functionarissen van (semi-)overheidsinstellingen en binnen de liftbranche waaronder brancheorganisaties, fabrikanten, adviseurs, certificering instanties, toeleveranciers en verwante organisaties.

Vormgeving / Art Direction Logo Reclame- Ontwerpbureau BV T +31 (0)495 450065 E info@logobv.nl Tessa van Gameren, Valerie Berben

Niets uit deze uitgave mag worden over­genomen of ver­menig­ vuldigd zonder uitdruk­kelijke toestemming van de uitgever en zon­der bronvermelding. Hoewel dit blad op zorg­­vuldige wijze en naar beste weten is samen­gesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledig­heid van de informatie. Zij aan­vaar­den dan ook geen enkele aansprake­lijkheid voor schade, van wel­ke aard ook, die het gevolg is van hande­lingen en/of beslis­singen die gebaseerd zijn op deze informatie.

6

Liftbouw

08 Een KONE uit metaal, water, lucht, vuur en aarde A KONE made of metal, water, air, fire and earth

14 Eenheid in verscheidenheid Unity in diversity

24 The way to Green The way to Green

30 De tijdelijke liften van RECO special products gaan internationaal Temporary lifts from RECO Special Products go international

36 Möhringer Liften als langjarig partner van Prorail Möhringer Liften as long-term partner of Prorail

40 Wat maakt liftdeuren duurzaam? What makes lift doors sustainable?

24


Inhoud

30

52

36

46

56

45 Column Alderik Bos Spot aan, Licht uit Spotlight on, Light off Everything that moves you in buildings

46 Het Liftinstituut reikt veiligheidsinformatie aan

Vaktijdschrift over lift- en roltraptechniek I jaargang 6 I april 2011

The way to Green

47 - Congres ‘Verantwoord gebouwonderhoud’ - ‘Responsible Building Maintenance’ congress 48 - Groen ontwikkelen groeit - Green development is on the rise 50 - Vraag het aan het Liftinstituut - The Liftinstituut issues safety information

Eenheid in verscheidenheid Unity in diversity

Wat maakt liftdeuren duurzaam? What makes lift doors sustainable?

Coverfoto Speciale lift voor VIP's van KONE in het Finse paviljoen op de WORLD EXPO SHANGHAI 2010 Beeld: Kone

52 Column Kees Pasmooij Liftveiligheid in de lift? Lift safety in the lift?

56 XPO pagina’s met nieuws van

- Lightspeed system; Schaefer; Péron Liftadvies; All-in Liften; INTERLIFT-techniek; Devenco; - HoistTec Staal bv; Ergolift; MP Lifts

Liftbouw

7


Een KONE uit metaal, hout, water, vuur en aarde

8

Liftbouw


Interieur

Tekst: Willem Ruyters Beeld: Kone De WORLD EXPO SHANGHAI 2010 sloot een half jaar geleden de poorten. In snel tempo verdwijnen de beelden van de meest spraakmakende paviljoens uit ieders geheugen. Hoe zag het reusachtige Duitse paviljoen er ook alweer uit? En het Nederlandse paviljoen, was dat niet een kruising tussen een lucky cookie en een Brabantse krakeling? De EXPO-bezoekers kozen het Finse Paviljoen uit tot meest favoriete locatie om elkaar op de foto te zetten. Om precies te zijn: de plek vlak vóór de dromerig verlichte glazen lift van KONE in de wittige, grote bovenhal. Meer dan vijf miljoen mensen richtten daar het mobieltje en drukten af.

Het is een tweestops-lift. In de publiekshal is geen stopplaats

Ongeveer 70 landen namen vorig jaar deel aan de grootste Wereldexpo ooit op 320 ­hectare ergens in de grootste haven van de wereld. KONE behoorde tot de drie officiële nationale partners van het Finse paviljoen. ­­De twee andere nationale Finse partners ­waren (niet echt verrassend) NOKIA en de marketingafdeling van de stad Helsinki, die het paviljoen sponsorde ter promotie van Helsinki Design Capital of the World 2012.

Goed leven Het architectenbureau JKMM uit Helsinki met als projectarchitect Teemu Kurkeela

had halverwege 2008 in competitie met 104 andere Finse architectenbureaus de prijsvraag voor het nationaalpaviljoenontwerp gewonnen. Het ontwerp KIRNU (Fins voor Reuzenketel) overtuigde de nationale jury. Dit ontwerp verbeeldde het beste het thema van de WORLD EXPO ‘Better City, Better Life’. Kurkeela stelt dat zijn ontwerp Finland als microkosmos typeert, zowel het land Finland als de Finse samenleving. Het paviljoen moet gezien worden als een typisch Finse miniatuurcity gebouwd door typische Finnen. De binnenruimte in de ketel laat verhalen zien over Finland en de Finnen. Het gebouwde

paviljoen geeft zelf het goede voorbeeld hoe de Finnen technisch vermogen inzetten om betere steden te bouwen volgens duurzame ontwikkelprincipes. Net als de Finse samenleving zelf combineert het paviljoen creativiteit met technologisch kunnen en cultureel gevoel. Een drievoudige combinatie die noodzakelijk is om van het leven in de stad ‘goed leven’ te maken.

Melting pot Op het eerste gezicht lijkt het sculpturale paviljoen als een eiland op het wateroppervlak te drijven. Een gekromde brug leidt de 

Liftbouw

9


Op het eerste gezicht lijkt het sculpturale paviljoen als een eiland op het wateroppervlak te drijven

1

5

10

15

Een melting pot met in de ketelwand alle vertrekken

10

Liftbouw

bezoekers over het water de rondlopende ruimten in het paviljoen binnen. Het gebeuren speelt zich vooral af binnen de dubbele wand van de reuzenketel. In het hart van het paviljoen bevindt zich een grote lege en dakloze ruimte waardoorheen de bezoekers omhoog gaan naar de grote binnenhal op de eerste etage. Hier is het centrum van de mini-city; een ideaal forum voor events waar ideeĂŤn elkaar ontmoeten en zich met elkaar vermengen en versmelten. Vervolgens dalen de bezoekers in een rondgaande beweging weer af. Nergens in de ruimtelijke vlakken van het paviljoen is een rechte lijn te bekennen. De gekromde buitenschaal van de gigantische ketel bestaat uit aan elkaar geklonken schubben van een nieuw composiet UPM ProFi gebaseerd op gerecycled papier en plastic. In totaal bedekken 25.000 injection moulded marmerwitte shingles de buitenkant. Een gevel van canvas bekleedt de even kromme binnenschaal. Tegen het canvas worden beelden geprojecteerd. Een draagconstructie van gekromde stalen vakwerken houdt de kromme wanden constructief overeind. Het paviljoen werd door de Chinezen en de rest van de we-


reld hoog gewaardeerd. Op de laatste dag van de EXPO won KIRNU binnen de categorie B de eerste prijs. In deze categorie viel ook het Nederlandse paviljoen en dat won niets.

Lantaarn Speciaal voor het paviljoen ontwikkelde de Designafdeling van KONE onder leiding van Vice-president Design Anne Stenros een eenmalige liftkooi in een eenmalige liftschacht. Technisch werd het een machineroomless tractielift met de meest ‘groene’ hefmachine van KONE van dat moment. Het design van de liftkooi/liftschacht combinatie inspireerde zich op het landschap van Finland en op de vier Finse seizoenen. De lift gaat op en neer tussen de drie verdiepingen van het paviljoen en is een tentoonstelling op zich; een zeer zichtbaar en integraal onderdeel van de continue beweging door de Finse miniatuurcity heen. Lift en liftschacht geven een Finse twist aan de ikonische Chinese lantaarn. Een lantaarn die tot hoofdattractie van de hal zou uitgroeien. Impliciet verwijst de lift hierdoor naar de natuur omdat je een Chinese lantaarn uitsluitend tegenkomt in combinatie met een 

Cracks in de vloer doen denken aan cracks in het ijs

metaal = longen = herfst hout = lever = lente water = nieren = winter vuur = hart = zomer aarde = milt = nazomer

Liftbouw 11


De liftinstallatie gebruikt voor de liftbesturing geavanceerde RFID-technologie (Radio Frequency Identification) waarmee vipgasten gelimiteerde toegang kregen tot de bovenste verdieping van het paviljoen. De gepersonaliseerde RFID-besturing is ontwikkeld door KONE en Helsinki Metropolia University of Applied Sciences gezamenlijk. Stel je als toegangspas een e-paper display met ingebouwd een RFID chip en een ultradunne batterij voor. Met een levensduur van een paar jaar tegen kosten van niet meer dan een paar euro. De e-paper display wordt tot over 10 m afstand uitgelezen door apparatuur, in dit geval de liftaanstur ing. Het KONE’s People Flow concept valt te combineren met toegangscontrole tot het gebouw en informatie over de houder van de e-pas. In Shanghai werkte het systeem alleen nog voor de VIP’s op weg van de VIP-entrance naar de VIP-lounge hier (boven in het paviljoen)

12

Liftbouw


KONE Design team creates moving piece of art

KONE heeft heldergroen als huiskleur gekozen

Chinese tuin. Tenslotte spraken de vijf elementen die de Chinese traditionele filosofie onderkent een woordje mee: aarde, water, metaal, hout en vuur. Het design moest op deze manier naadloos aansluiten op de look and feel van de rest van het paviljoen. KONE wilde een lift die het hele paviljoen niet alleen fraaier, maar ook sfeervoller maakte. Met als resultaat een lift- en liftgebruikersbeleving die de manier waarop de mensen naar liftdesign kijken, veranderde.

Elektrolytisch In de glazen liftschacht zijn meerdere soorten glas toegepast. In de binnenhal vertoont de glazen schacht transparant glas met geschilderde graphics van de bekende Finse grafische vormgever Aimo Katajamäki. Op de begane grond bij de VIP entrance is het glas van de schacht bekleed met decoratieve patronen van fibre glass die fel oplichten wanneer ze beschenen worden. Op de topvloer die alleen open staat voor VIP’s is de schacht van elektrolytisch glas. Dit typeglas staat uit of aan omdat dit type glas onder invloed van een kleine elektrisch spanningsverschil ofwel geheel transparant ofwel opaal is. Wanneer een kijkje binnen in de liftkooi wordt genomen, toont de op maat gemaakte lift-

kooi zeer precies ontworpen materialen. Het afwerkingsniveau is erg hoog en komt eerder industrieel dan ambachtelijk over. Toch zijn er aan het kooi-interieur meerdere ambachten te pas gekomen. Glas in allerlei soorten overheerst het beeld. De afgeronde glazen hoeken van de kooi passen zich aan bij het algehele architectonische gevoel van ‘vervloeien’ dat in het paviljoen heerst. De ronde hoeken zijn gemaakt uit warmgebogen glas met een verticale textuur door de Duitse glasspecialist Schott AG. Het middelste deel van de glaskooi is bekleed met decoratieve patronen van fibre glass en vervolgens verlicht van boven en van beneden om een associatie aan winterse sprankelingen op te roepen. De fraaie keramische vloer in de liftkooi is gemaakt door Karin Widnäs en Pekka Paikkari die in Finland bekend zijn vanwege hun keramische kunst. De vloer verbeeldt ‘bevroren aarde’ dankzij de meegebakken scheuren in de vloertegels. Het forse maar fraaie RVS metalen hekwerk zou naar een van de vijf traditionele Chinese elementen kunnen verwijzen. Binnen de Chinese filosofie staat het element metaal voor de herfst en voor de longen. Maar dit kan allemaal toeval zijn. Binnen de liftkooi van KONE lijkt het metaal vooral als valbeveiliging te fungeren. En dat deed het metaal goed. 

The showpiece for KONE as one of the three national partners of the Finnish pavilion at the WORLD EXPO 2010 in Shanghai was the specially designed elevator inside the Kirnu pavilion. This striking elevator, designed by the KONE Design team is as elegant and poetic as a Chinese lantern. However, the accent is purely Finnish, from its aesthetics to how it integrates advanced technology. The details of the elevator’s interior have been painstakingly created to serve as a showcase for elevator design as well as the perfect complement to the overall pavilion aesthetic: from the handcrafted ceramic artwork of the floor designed by well-known Finnish ceramists Karin Widnäs and Pekka Paikkari to the high quality semi-transparent glass with integrated lighting from German glass expert Schott AG. The elevator design is inspired by China’s five elements: wood, water, earth, fire and metal. The challenge was to seamlessly blend the elevator with the look and feel of the pavilion’s architecture. The main goal was to come up with a design that enhances the pavilion’s ambiance. The result is a unique elevator interior and user experience which changed the way people look at elevator design. The detailing of the elevator even extends to what you cannot see: the latest destination control systems as well as RFID technology that control access to the VIP areas have been integrated. And knowing KONE's energy efficiency redentials made the elevator ride even more enjoyable. The scenic elevator and the glass shaft were dramatically lit to be visible both inside and outside the pavilion as the elevator seemingly floated up to the highest reaches. The most impressive view was in the main hall where the glass shaft (decorated with special graphics by Aimo Katajamäki) created a moving piece of art with the elevator traveling up and down. Normally, tools and technologies embed themselves invisibly into everyday routines: in this case, the Kirnu elevator stands out as a symbol of Finnish high-tech meeting Finnish high-touch.

Liftbouw 13


Eenheid in verscheidenheid Tekst: Willem Ruyters Beeld: Bernard Faber

Welke lift je ook kiest in de spectaculaire nieuwbouw van de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Belastingdienst in Groningen, je denkt steeds in dezelfde lift te staan. De RVS-beplating, de spiegel, de plafonds, de leuning, het knoppentableau en de soepele zwarte vloerbedekking. Iedere lift in welke liftgroep ook, oogt en voelt hetzelfde. Maar achter de identieke lift-interieurs zit veel verschillende uitvoeringstechniek van Mitsubishi Elevator Europe verscholen. Van brandweerliften tot liften voor het vervoer van computers.

Peter Hensen van Mitsubishi Elevator Europe was projectbegeleider tijdens de engineering, bouw en installatie van de liften van Mitsubishi Elevator Europe in Groningen. Voor het internationale liftenbedrijf uit Veenendaal was het project in Groningen een zeer bijzon-

14

Liftbouw

der project. Hensen: ‘Bijzonder was het relatief grote aantal van twaalf liften, de specifieke wijze waarop de liften over het gebouw zijn verdeeld en de verschillende uitvoeringdetails die door opdrachtgever werden gevraagd. Zeer bijzonder was dat het hier een

PPS-project betreft. Opdrachtgever de Rijksgebouwendienst gaf aan de hoofdaannemer de verantwoordelijkheid voor het ontwerp, de bouw en de exploitatie van het gebouw. Een Design, Build, Finance, Maintain en Operatecontract. Diezelfde langdurige betrokkenheid


Toepassing

geldt voor ons van Mitsubishi Elevator Europe voor de liften. Juist de kwaliteit en de lange levensduur maken onze liften zo geschikt voor DFBMO-contracten. We blijven immers zelf de komende 20 jaar verantwoordelijk voor de exploitatie.’

Lift voor computerservers

Liftgroep 1 Liftgroep 2 Solitaire lift Roltrap

Op etage 1 van DUO2 bevinden zich de onderste stopplaatsen van de liftgroepen

Typisch voor het gebouw is dat op het entreeniveau geen liften te vinden zijn. Op de entreevloer ontmoeten de medewerkers van de Belastingdienst of van DUO de klanten. Medewerkers en sommigen van de bezoekers betreden vervolgens via vaste trappen of een roltrap de Beveiligde Zone op niveau één en vinden daar pas de twee liftkernen om hoger het gebouw in te gaan. Deze liftrouting bleek het beste te werken binnen de architectonische opzet. Om tot het juiste aantal liften en deze beste liftgroepering te komen, zijn gedurende 2007 de nodige simulaties uitgevoerd. Daarvoor heeft Mitsubishi Japan specifieke software ontwikkeld. Dat heeft geresulteerd in twaalf liften: tien liften verdeeld over twee liftgroepen en dan nog twee solitaire liften. Het gehele gebouw is ingericht volgens de principes van het Nieuwe Werken. Er komen in totaal 2500  werkplekken voor, die meestal

Vanaf de receptiebalie is de roltrap naar de lobby op eerste etage direct zichtbaar

Liftbouw 15


Op bestemmingstableau in de lobby toets je de gewenste etage, het ta­bleau geeft het juiste liftnummer terug. Hoekje om, lifthal in en naar boven

aan de gevels te vinden zijn. De Belastingdienst neemt de laagste zeven etages in beslag. Goed voor 1180 werkplekken. DUO gebruikt alle verdiepingen erboven. Zoals de gevels duidelijk laten zien, wijkt het programma op de 11e etage enigszins af. Hier bevindt zich de ICT-afdeling. Op een klein aantal werkplekken aan de gevel na, is deze etage volledig bestemd voor het rekencentrum. Voor het vervoer van de grote computerservers naar deze vloer toe is één lift specifiek geschikt gemaakt.

Energiezuinig met remenergie

Bouwkundige opzet binnen vaste kernen maakt de lifthallen relatief smal en lang

16

Liftbouw

Uit de simulaties rolde een verdeling van de liften in twee groepen. Een zesgroep voor de hoogbouw en een viergroep voor het lagere gedeelte. De Belastingdienst gebruikt binnen deze opzet alleen de vier liften van de laagbouwgroep. Op de onderste zeven stopplaatsen van de zes liften van de hoogbouw-groep zijn dan ook de liftdeuren en de knoppentableaus in de lifthal wel aangebracht maar niet op de lifttechniek aangesloten. Alleen de brandweerliften van de zesgroep hebben aangesloten liftdeuren zodat de brandweer bij brand de lift kan nemen. De zeven maal zes stopplaatsen (= 42 stopplaatsen) zijn vooral aangebracht met

het oog op de verre toekomst. Hensen: ‘Zie het als een investering. Mocht de RGD over enige tijd besluiten om het gebouw anders te gebruiken, dan is dat mogelijk. Meer dan de huidige twee Rijksdiensten of een ombouw naar woningen, de lifttechniek is ervoor aanwezig. Eerst zouden de betonnen liftschachten alleen maar bouwkundig doorbreekbaar zijn, maar het bleek beter om alle liftdeuren en knoppentableaus tijdens de bouw al aan te brengen. Bijkomend voordeel was dat de bouwvakkers deze stopplaatsen konden gebruiken tijdens de bouw, bijvoorbeeld voor het vervoer van wandpanelen. Na de bouw hebben we deze 42 stopplaatsen weer afgeschakeld.’ Vanwege de gevraagde capaciteit bij de gegeven gebouwhoogte halen de NexWay-liften in de hoogbouwgroep een middelhoge snelheid van 4 m/s. Liften met deze hefsnelheid zijn nog uitsluitend op de markt verkrijgbaar in een uitvoering met machinekamer. De laagbouwgroep heeft wel machinekamerloze liften van het type Elenessa met een hefsnelheid van 1,75 m/s. Voor alle liften geldt dat de remenergie wordt geregenereerd en wordt teruggevoerd naar het elektriciteitsnet. Dit systeem bespaart tot 35% op het energieverbruik van de liften.


Vervoer virtueel pakket

Rustig beeld

Eén van de liften in de laagbouwgroep moest een zogeheten Virtueel Pakket kunnen vervoeren van 1,50 m in het vierkant bij 2,50 m hoog en met een massa van 1500 kg. Dit komt overeen met de omvang van een veelgebruikt type computer-rack voor computerservers. Lift 9 kreeg dan ook een hogere kooi (2700 mm tegen 2300mm) met tevens hogere kooideuren (2500 mm tegen 2300 mm). Op het niveau van de ondergrondse parkeergarage gaan de computerservers de lift 9 in om op de elfde ICT-etage de lift weer uit te komen. Op verzoek van de architect wijken in de bovenste lifthal de schachtdeur en het liftfront van lift 9 uiterlijk op geen enkele manier af van de andere drie aanwezige liftfronten. Alleen is de RVS-bovenlatei van lift 9 opklapbaar gemaakt. De naden die daarvan het gevolg zijn, vallen helemaal niet op. Naden op die plaats komen in de andere liftfronten ook voor tussen de RVS-dagkanten. Handmatig zet een medewerker de bovenlatei om als er een computerserver de lift in of uit moet.

De verantwoordelijk architect Frans van de Vuure van UN Studio zocht voor de liftinterieurs en lifthallen vooral ‘een rustig beeld’. Daarom zijn op meerdere punten alle liftinterieurs vormgegeven naar de ene afwijkende lift in de liftgroep. Zo kregen alle liftinterieurs het plafond inclusief ingebouwd ontsnappingsluik dat typisch is voor de ene brandweerlift in elke liftgroep. Alleen in de echte brandweerlift werkt het ontsnappingsluik ook en is een uitklapbare ladder aanwezig. In de liftinterieurs komt veel RVS voor, met de grote spiegel vlak gedetailleerd in de RVS beplating van de achterwand. Het standaard kooiframe van de NexWay’s en de Elenessa’s is speciaal aangepast met een iets verdiepte staalvloer. Dat bood ruimte voor het leggen van de dikke zwarte vloerbedekking van gerecycled rubber. Een type vloerbedekking die overal in het gebouw voorkomt. Voor ‘een rustig beeld’ zijn in elke lifthal maar twee knoppentableaus te vinden. Alleen in de onderste lifthal van de hoogbouw komt bestemmingsbesturing voor.

in de onderste lifthal van de hoogbouw komt bestemmingsbesturing voor. Om psychologische redenen is al een bestemmingstableau aangebracht buiten de lifthal in de Mixed Zone. De medewerkers melden zich bij dat tableau, geven de gewenste verdieping aan en het nummer van de juiste lift staat prompt te lezen in het tableau. Terwijl ze vervolgens doorlopen de lifthal in, komt de goede lift er al aan. Gevoelsmatig loopt de wachttijd zo sterk terug. 

Brandweerlift is tevens geschikt voor brancard­ vervoer. Daarvoor is de lift extra breed met dubbele telescoopdeuren. In een proefopstelling in Veenendaal is het brancardvervoer binnen deze relatief brede en ondiepe lift uitgeprobeerd

Eén wand van iedere lifthal heeft schoonbeton, de ander witte vinylbekleding. Alle belettering is gedaan door een Amsterdams grafisch ontwerpbureau

17


Hoogbouwgroep met 6 liften/laagbouwgroep met 4 liften/MVA-lift parkeergarage t/m entreeniveau/ Goederenlift parkeergarage t/m lobbyniveau Liftnummer L5 L6 L9 Lifttype Fabr. ishi nom.last * hefsnelheid hefhoogte deurdoorgangsbreedte deurdoorgangshoogte deurtype kooibreedte kooidiepte kooihoogte brancardafmetingen schachtdiepte schachtkophoogte (plafond: S01/N11/FE11) putdiepte MK afmetingen vang op tegengewicht deurbeveiliging besturingsvorm type besturing bijzondere besturingsvorm storingssignaleringcontact noodstroomschakelingcontact Kooiinterieur spiegel rvs leuning achter en 1 zijde vloer deurbekleding Mini kozijnen of Muurkoppen brandwerendheid conform stootbanden in kooi schachtdrukknoppen schachtdrukknoppen tableaulessenaar op 1 verd.** kooidruknoptableau Vertrekrichtingspijlen aankomstgong spraakmodule brandalarmschakeling schacht stalen tussenbalken schachthoge scheidingswand waar nodig Brandweerlift brancardvervoer rolstoelvervoer virtueel pakket (B=1500xD= 1500xH=2500mm - 2500kg) wandpanelen (B=650xH= 2800mm)

18

Liftbouw

Facts & Figures L10

MVA

Goederen

hoogbouwlift Nexway Mitsubishi

hoogbouwlift Nexway Mitsubishi

laagbouwlift Elenessa Mitsubishi

laagbouwlift Elenessa Elenessa Mitsubishi Mitsubishi

GPE-MRL MEE/Mitsub-

MK boven 1600 4 77,45 1100 2300 CO 2000 1600/1700 2400 nee 2330

MK boven 1600 4 85,75 1600 2300 2CO 2300 1450 2700 nee 2330

Mk loos 1600 1,75 42,15 1600 2300/2500*** 2CO 2000 1600 2700 nee 2700

MK loos 1600 1,75 42,15 1100 2300 CO 1400 2300/2400 2350 ja 2700

MK loos 630 1 4,15 **** 900 2300 CO 1100 1400 2400 nee 1750

MK loos 2500 1 8,3 1550 2300/2500*** 2CO 1800 2100 2700 ja 2800

5850 4500 9500 bij 7100 nee lichtlijst 6-groep AI-2200C hybride DOAS ja ja rvs incl incl forbo rvs rvs facultatief nvt HBE-C210 HSVF-C210 incl CBE-N210 HLV-E110 ja nee ja derden ja

6150 3920 9500 bij 7100 nee lichtlijst 6-groep AI-2200C hybride DOAS ja ja rvs incl incl forbo rvs rvs facultatief nvt HBE-C210 HSVF-C210 incl CBE-N210 HLV-E110 ja nee ja derden ja

4900 1950 nvt nee lichtlijst 4-groep AI-22 nvt ja ja rvs incl incl forbo rvs rvs nee nvt HBE-C210 HBE-C210 nvt CBE-N210 HLH-A10 ja nee ja derden ja

4900 1950 nvt nee lichtlijst 4-groep AI-22 nvt ja ja rvs incl incl forbo rvs rvs nee nvt HBE-C210 HBE-C210 nvt CBE-N210 HLH-A10 ja nee ja derden ja

3950**** 1400 nvt nee lichtlijst simplex simplex nvt ja ja rvs incl incl forbo rvs rvs facultatief nvt HBE-C210 HBE-C210 nvt CBE-N210 HLH-A10 ja nee ja derden nvt

4300 1700 nvt nee lichtlijst simplex simplex nvt ja ja zincor nvt incl linoleum zincor zincor nee ja ntb ntb nvt ntb HLH-A10 ja nee ja derden nvt

incl nee neen ja

incl ja ja ja

incl nee neen ja

incl ja ja ja

nvt nee neen ja

nvt nee neen neen

neen

neen

ja

neen

neen

ja

neen

ja

ja

neen

neen

ja


Overzicht stopplaatsen / toegangen

Hoogbouw 3 4

niveau

verdieping

Machine kamer DUO DUO DUO DUO

84900 81600 78300 75000 71700

25 24 23 22 21

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

DUO DUO DUO DUO DUO

68400 65100 61800 58500 55200

20 19 18 17 16

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

DUO DUO DUO DUO

51900 48600 45300 42000 HB:38000 LB:38460 34700 31400? 28100? 24800? 21500? 18200? 14900? 11600 8300 4150

15 14 13 12

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

x x x f-s f-s f-s f-s f-s f-s x

b x x x b b b b b b x

x x x f-s f-s f-s f-s f-s f-s x

x x x f-s f-s f-s f-s f-s f-s x

b x x x b b b b b b x

x x x f-s f-s f-s f-s f-s f-s x

x f-s f-s f-s x x x x x x x

x f-s f-s f-s x x x x x x x

x i i i x x x x x x x

x b b b x x x x x x x

0 -4150

0 -1

put

put

put

b b

put

f-s f-s

f-s f-s

i i

b b

x x

x

put

put

put

put

put

put

liftnummer

Technische ruimten DUO DUO DUO Belastingdienst Belastingdienst Belastingdienst Belastingdienst Belastingdienst Callcenter Lobby - Restaurant - vergader BG - straat - entree - fiets - vergader P-garage / Techniek

1

2

b geen stop

put

5

6

Laagbouw 7

put

BW

stops / s-toeg / k-toeg:

BW VP WP BC x b i miva ha-ze future stop

17/17/1 +6x f-s

17/17/1 +8x b

17/17/1 +6x f-s

bouwgebr

bouwgebr

bouwgebr

17/17/1 +6x f-s

BW WP BC miva ha-ze 17/17/1 +9x b

lift geschikt tbv miva personen (rolstoelers) lift hier specifiek oproepbaar met handzender (f-s) hier zijn wel schachtdeuren en tableaus voorzien, echter niet in gebruik

Om psychologische redenen is al een bestemmingstableau aangebracht buiten de lifthal in de Mixed Zone. De medewerkers melden zich bij dat tableau, geven de gewenste verdieping aan en het nummer van de juiste lift staat prompt te lezen in het tableau. Terwijl ze vervolgens doorlopen de lifthal in, komt de goede lift er al aan. Gevoelsmatig loopt de wachttijd zo sterk terug.

Eigen productie in Veenendaal Extra knoppentableaus op afwijkende hoogtes in kooien of lifthallen zijn op verzoek van de

9

VP WP

17/17/1 +6x f-s

inhuisgebr

Brandweerlift (FE) Virtueel Pakket transport (1500 x 1500 x 2500mm - 1500kg) Wandpanelen transport (1200 x 2800mm) Brancard vervoer effective stop effective during FE and IND effective during IND (by key-switch = SS*)

8

8/8/1 +5x f-s

8/8/1 +5x f-s

miva ha-ze 8/8/1 +5x i

bouwgebr

bouwgebr

inhuisgebr

10

Miva 11 geen stop

Goedrn 12

x

BW BC

8/8/1 +5x b

x x

VP WP miva 2/2/1

3/4/2

inhuisgebr

* SS in tableau van: L2: kooi L5: kooi + kelder L9: kooi + kelder + BG L10: kooi

architect vermeden. Om toch te voldoen aan het handboek ‘Geboden Toegang’ krijgen medewerkers en bezoekers die gebruikmaken van een rolstoel bij de entreebalie een handzender uitgereikt. Per liftgroep reageert één lift op de handzender en geeft de rolstoeler dan automatisch voorrang. Speciaal voor de rolstoelgebruikers is tevens een solitaire lift geïnstalleerd met twee stopplaatsen, die rolstoelgebruikers vanuit het ondergronds parkeergarageniveau op entreeniveau brengt. Hensen: ‘Dit is ook een Elenessa die in Japan is gefabriceerd. Het bleek passen en meten om

voldoende ruimte voor de schachtkop van deze lift te krijgen ter hoogte van de eerste etage. Het ging niet om veel centimeters, maar toch. De noodzaak tot aanpassing ontstond op het moment dat de kant-en-klare lift al onderweg was naar Nederland. Aan de dikte van de betonvloer mocht niets gebeuren vanwege alle W-installatietechniek die zich in de vloer bevindt. Uiteindelijk hebben we de hoogte van het kooiframe iets aangepast. Dan blijkt maar weer eens hoe handig onze volwaardige lokale productie-faciliteit voor specials in Veenendaal is.’ 

Liftbouw 19


Onderhoud vanaf kooidak, als bij alle MRL liften

Interieur van deze brandweerlift in liftgroep 2 was leidend voor alle liftinterieurs Brandweerlift van de liftgroep uit laagbouw

20

Liftbouw


Unity in diversity

Heftechniek van MRL lift in de schacht

Compacte machinekamer is opgenomen in de architectuur

Liftschacht van hoogbouwgroep met bovenliggende machinekamer

Whichever lift you choose to take in the spectacular new buildings of the Dienst Uitvoering Onderwijs (part of the Dutch Ministry of Education) and the Belastingdienst (Dutch Internal Revenue Service) in Groningen, you will always think you are in the same lift. The stainless steel plating, the mirror, the ceilings, the handrail, the button panel and the smooth black floor covering – whatever category it falls into, each lift has the same look and feel. But lurking beneath these identical lift interiors are plenty of different design technologies from Mitsubishi Elevator Europe. From fire service lifts to lifts for moving computers. For the international lift company from Veenendaal, the project in Groningen was an exceptional one for a number of reasons. Due to the relatively large number of lifts (twelve), the specific way in which the lifts have been spread across the building and the various design specifications that were requested by the client. But above all because it pertains to a PPS project. The client, the Rijksgebouwendienst (Dutch Government Buildings Agency, or RGD), charged the prime contractor with responsibility for the design, construction and running of the building, in accordance with a Design, Build, Finance, Maintain and Operate (DFBMO) contract. This same long-term commitment applies to Mitsubishi Elevator Europe in the case of the lifts. It is precisely their quality and longevity that render MEE’s lifts highly suitable for DFBMO contracts. Typical of the building is the fact that there are no lifts at the level of the entrance. Staff and some of the visitors enter the Secure Zone on level one using fixed staircases or an escalator, and only there will they find the two lift hubs that will take them up through the building. This lift route proved to work best within the architectural plan. The twelve lifts have been spread across two lift groups, which comprise a total of ten lifts, and then another two individual lifts. Six serve the high-rise block and four the low-rise block. Within this scheme, the Belastingdienst only uses the four lifts of the low-rise group. For that reason, the lift doors and the button panels in the lift hall have been installed for the bottom seven stopping points of the six lifts of the high-rise group, but they have not been connected up to the lift technology. If after some time the RGD decides to use the building differently, then this will be possible. If the building goes on to be used by more than the current two government agencies or is converted into flats, then the lift technology is present for this purpose. For all lifts it holds that the braking energy is regenerated and is fed back into the electricity grid. This system saves up to 35% on the lifts’ energy consumption.

Liftbouw 21


22

Liftbouw


Een onafhankelijk lifttechnisch advies werkt kostenbesparend! Met TDK liftplan voegt u kennis, capaciteit en inkoopkracht toe aan uw organisatie. TDK liftplan maakt uw lifttechnische kosten inzichtelijk. Vanuit een onafhankelijk advies krijgt u een helder kostenbesparend overzicht. TDK liftplan maakt uw lifttechnische uitgaven begrijpelijk. Transparant, deskundig en kwaliteitsbewust.

Telefoon: 0172-636870 www.tdkliftplan.nl

Heeft u een project of onderwerp dat interessant is voor Liftbouw?

Neem dan contact op met Cock Penning: E c.penning@louwersuitgevers.nl T +31 (0) 495 450095 Liftbouw 23


Tekst: Willem Ruyters Beeld: Picture Productions

The way to Green Het kantoorgebouw Rijnpoort in Arnhem stamt uit de degelijke jaren zeventig. Een fors verzamelkantoor op de ‘andere’ oever van de Rijn. Met veel parkeerruimte en lekker dichtbij de snelwegen gelegen is het nog steeds een ideaal kantoor voor nationaal opererende bedrijven. De Otislifttechniek van de acht personenliften was weliswaar even degelijk als het gebouw zelf, maar ook even oud. In de ­afgelopen decennia heeft de lifttechniek niet stilgestaan. Vooral op het gebied van besturingstechniek en energieverbruik is er veel te winnen. De hoogste tijd voor een stevige upgrade.

1

24

Liftbouw


Innovatie

1. De bediening van de 8 liften is omgebouwd van twee groepen van vier naar één grote achtgroep. In de onderste lifthal is bestemmingsknop naar voren gehaald. Dat maakt wachttijden psychologisch korter 2. Eigenaar Rijsterborgh Vastgoed heeft eerder al de lifthal en liftinterieurs aangepakt 3. Lifthal naar buiten gezien 4. Kantoor Rijnpoort stamt uit de degelijke jaren zeventig met genoeg ruimte voor 1500 werkplekken. Het stijgpunt is in het midden geconcentreerd

2

de bediening van de 8 liften omgebouwd van twee groepen van vier liften naar één grote achtgroep. Een aansturing van alle acht liften tegelijkertijd werkt energie-efficienter omdat elke lifthal nog maar één oproepknop heeft. Daardoor komen er minder overbodige liftoproepen voor. Campman: ‘Het geïnstalleerde besturingssysteem RSR Plus® is een intelligent bedieningssysteem dat zich op elk moment van de dag aanpast aan het gebruik van de installaties. Zo wordt continu de meest logische beslissing genomen voor de verkeersafhandeling. Ook dat houdt weer energiebesparing in, want er komen minder lege ritten voor.’

Energielabel A

3

Jeroen Campman trad op als accountmanager van de liftrenovatie die Otis Nederland onlangs afrondde in kantoorgebouw Rijnpoort Arnhem. ‘We hebben ons geconcentreerd op het vervangen en upgraden van nagenoeg alle lifttechniek. De kooi-interieurs en lifthallen waren al eerder aangepakt. Eigenaar Rijsterborgh Vastgoed uit Amstelveen zorgt goed voor hun gebouwen en houdt alles in prima conditie. Nu was het tijd om de lifttechniek te vervangen voor moderne compacte en energiezuinige GeN2 Mod lifttechniek van Otis. De liften zijn na de ingreep zo energiezuinig dat het Liftinstituut de installatie certificeerde als Energielabel A volgens VDI 4707.’ De installatie van het GeN2 Mod pakket vroeg slechts minimale onderbrekingen van de liftservice.

Intelligent De nieuwe installatie verbruikt tot 80% minder energie vergeleken met de eerdere installatie. Toch is dat niet ten koste gegaan van de snelheid van de liften. Campman legt uit: ‘Met 2,5 m/s is de hefsnelheid van de nieuwe liften nog exact hetzelfde. Snellere liften zijn in dit gebouw van 45 m hoogte ook niet nodig. De liftenkern bevat twee keer vier liften aan weerszijden van een centrale lifthal. Misschien is het gebouw wel een beetje overbelift. De 1500 mensen die in dit kantoor een werkplek vinden, zouden misschien wel met minder liften toe kunnen. Maar in een verzamelkantoor als Rijnpoort werkt de aanwezigheid van een royaal gedimensioneerd liftenbestand wel prettig.’ Tijdens de renovatie is

De nieuwe aandrijftechniek GeN2 Mod zelf zorgt echter voor de belangrijkste energiebesparing. Campman: ‘Je pakt alleen al 40% energiewinst op de liftaandrijving. Je mag gerust stellen dat Otis met GeN2 Mod de liftaandrijving opnieuw heeft uitgevonden.’ GeN2 Mod liftmachines zijn buitengewoon compact en werken met een directe aandrijving. Rijnpoort was nog uitgerust met machines en besturingen van het type Ward Leonard. Belangrijk is vooral de vervanging van de staalkabels door brede platte banden. Staalkabels hebben een grote buigradius en dat leidt tot forse pulleys van wel 685 mm diameter om 

4

Liftbouw 25


2

3

4

'Remote elevator monitoring system maakt onderhoud groener'

26

Liftbouw


6

7

5

1. Nieuwe compacte machines maken grote machinekamer tot royale balzaal. Het omzetten van remenergie in nuttige energie maakt machinekamer koeler 2. GeN2 Mod liften gebruiken een 2:1 ophanging 3 Brede banden voor aandrijving direct op de as met kleine pulley van 100 mm diameter 4. Besturingssysteem RSR Plus 速 is een intelligent bedieningssysteem 5. ReGen-drives leiden remenergie terug naar gebouw 6. GeN2 liftmachine gebruiken slechts vermogen van 10 Kw bij dezelfde hefprestaties 7. Governor in blauwe Otis-behuizing 1

Liftbouw 27


voldoende tractie te leveren. Echter, de brede banden maken een aandrijving direct op de as met een kleine pulley van maximaal 100 mm diameter mogelijk. De GeN2 Mod liften staan in een 2:1 ophanging opgesteld. Ook dat betekent winst. Vergeleken met de vroegere liftmachines van 24 Kw heeft een GeN2 liftmachine nog maar een vermogen van 10 Kw nodig bij dezelfde hefprestaties. Campman wijst erop dat de platte aandrijfbanden zelfs de ARBO-kwaliteit van het werk van de onderhoudsmonteurs opwaarderen. ‘De Otis aandrijfbanden vertonen vergeleken met de staalkabels van vroeger nauwelijks slijtage. De polyurethanen huid van de banden maakt de aandrijving bovendien muisstil. Moest je vroeger in de machinekamer naar elkaar schreeuwen, nu versta je elkaar fluisterend.’ Een geïntegreerd Pulse-systeem controleert 24/7 de conditie van de banden om maximale levensduur te garanderen.

ReGen drive Ook wordt de machinekamer nooit meer oververhit. Vroeger verdween alle remenergie via de weerstanden in de lucht en raakte de machinekamer daardoor vaak verhit. In Rijnpoort heeft Otis nu ReGen-drives geïnstalleerd. Dit houdt in dat de liftmachine voortaan remt ‘op de liftbesturing’ waarbij de gegenereerde energie wordt teruggeleid naar het energienet. Campman: ‘ De energie wordt dan teruggeleverd aan het gebouw zelf, niet aan het elektriciteitsnet. Eigenlijk moet je het zo zien dat de acht liften onderling bij elkaar energie wegtrekken. De nieuwe besturingstechniek reguleert dit proces.’ De renovatie van de liften van kantoorgebouw Rijnpoort past daarmee naadloos in de ‘The Way to Green’-campagne die Otis geïnitieerd heeft. Het bedrijf zet wereldwijd in op een vergroening van alle bedrijfsprocessen. Van het energieverbruik van de machines in de fabrieken tot en met het waterverbruik van de medewerkers. Slagroom op de taart is in kantoorgebouw Rijnpoort de implementatie van een remote elevator monitoring system. Rijnpoort is het eerste gebouw dat gebruik zal maken van deze vorm van onderhoud, die Otis Elite is gedoopt. De liften geven dan zelf via een telefoonverbinding aan of ze onderhoud of storingopvolging nodig hebben. Dat scheelt per jaar de nodige overbodige controleritten met de Otis service-auto. Zo komt een groenere wereld weer een stapje dichterbij. 

28

Liftbouw

Facts & Figures Lifttype Type aandrijving Hefcapaciteit Hefsnelheid Hefhoogte Type besturing Type deuren Aantal stopplaatsen Stops/starts per uur Hefvermogen

Gen 2 Mod Gen2 machine met draagbanden in machinekamer 1200 kg 2,5 m/s 40 GCS222MMR Otis 11 300 10 KW


Interieur onderging al eerder re-styling

'Muisstil en trillingsvrij' Brede banden maken lift geluidsarm en trillinsgvrij

Liftpositioneringssysteem is gemoderniseerd naar magneetband; selector en mechanische stalen band (in de schacht) zijn verdwenen

Liftbouw 29


Tekst: Willem Ruyters Beeld: arjan stadhouders fotografie, Ries van Wendel de Joode, RECO Special Products BV

RECO Special Products BV gaat internationaal

In de oksel van de twee snelwegen A12 en de A20 ontwikkelt de gemeente Waddinxveen het ambitieuze bedrijventerrein ‘Doelwijk’. Geen wonder dat de snelle groeier RECO Special Products besloot juist hier het nieuwe bedrijfspand te vestigen. Hier vindt de Europese marktleider in tijdelijke liftinstallaties voldoende ruimte voor de ontwikkeling van primeurs. De allerlaatste innovatie van RECO Special Products: een tijdelijke lift als plug & play installatie.

Metro van Stockholm ondergaat een uitbreiding. RECO special products ont­ wikkelde een plug & play lift die een bestaande metrolift tijdelijk vervangt

Op de eerste mooie lentedag van 2011 zitten Robin Reigwein, algemeen directeur van RECO Special Products en manager Marketing & Sales Robert van der Bruggen er monter bij. Sinds november 2010 is RECO Special Products BV een zelfstandig bedrijf. Over een week of wat wordt het nieuwe bedrijfspand

30

Liftbouw

opgeleverd. Ook hun nieuwste product is klaar voor de markt: een gepatenteerde plug & play versie van de bekende tijdelijke liftinstallatie.

Doorontwikkeling Reigwein schetst het hoe en waarom van de

plug & play RECO lift: ‘De vraag naar onze tijdelijke liftinstallaties neemt nog steeds toe. Per jaar zetten we onze TP-1000 installaties nu bijna tweehonderd keer in. Veel woningcorporaties zien onze tijdelijke lift als een basisvoorziening bij totaalrenovaties van hun appartementgebouwen. Maar ook bij in-


Innovatie

Robert van der Bruggen (links) manager Marketing & Sales en Robin Reigwein directeur RECO special products in de productiehal van de plug & play lift

frastructurele werken blijkt de TP-1000 een uitkomst. Ons bezoek aan de Interlift 2009 in Augsburg heeft al de nodige belangstelling van over de grenzen opgeleverd. Ook via het web weet het buitenland ons te vinden. Om die gretige internationale markt goed te bedienen, blijven we onze tijdelijke liften doorontwikkelen. Zo had de metro-in-aanleg in Stockholm kort geleden de primeur van de eerste plug & play lift van RECO Special Products. Komend najaar presenteren we op de Interlift beurs onze plug & play lift aan de rest van de wereld. Binnenkort is de slogan Rent-a-lift even bekend als Take-a-Coca. Vanzelfsprekend hebben we op alle RECO tijdelijke lifttypes octrooi ontvangen, zowel Europees als wereldwijd.’

40 feet in Stockholm Bij de ontwikkeling en het succes van de tijdelijke personenlift TP-1000 stonden gebruiksvriendelijkheid, veiligheid, betrouwbaarheid en toegankelijkheid voorop. RECO besloot de tijdelijke lift door te ontwikkelen om internationaal logistiek vervoer mogelijk te maken. Het afgelopen jaar is daarvoor op de bedrijfslocatie te Waddinxveen een lage pasklare lift geëngineerd, die in één beweging vanaf de vrachtwagen op locatie te

plaatsen is. Binnen de maten van een 40-feet container is een doorloop-liftkooi aangebracht. De liftschacht inclusief liftkooi kan daardoor op iedere vrachtwagen vervoerd worden. Op locatie hoeft de container alleen eenvoudig 90° gekanteld te worden en de plug & play lift is klaar voor gebruik. Dit type RECO-lift is even gebruiksvriendelijk als de TP-1000 en uitstekend geschikt als brancardlift en als lift voor rolstoelgebruikers. Deze eerste lage variant van de RECO plug & play lift bedient tot maximaal drie uitstapetages, met als hoogste uitstaphoogte 8,10 m boven peil. Praktisch zijn de willekeurig instelbare verdiepinghoogten dankzij de in hoogte verplaatsbare etagedeuren inclusief verlichting, bediening en veiligheidsvoorzieningen. De standaard containerafmetingen (40 feet) van de RECO plug & play lift maken het vervoer per vrachtwagen, trein of boot tot ver over de grenzen eenvoudig. Van der Bruggen: ‘Voor onze internationale doorbraak is internationaal vervoer per boot of trailer noodzakelijk. De plug & play personenlift is opvallend snel te plaatsen, heeft een doorloop-liftkooi en een hoge hefsnelheid van 0,8 m/s dankzij tractieaandrijving. In gebruikscomfort is deze tijdelijke lift volkomen gelijkwaardig aan vaste liften.’ 

Normale 40 ft container, kwartslag gedraaid

Liftbouw 31


 lug & play lift is gebaseerd op de maat van 40 ft P wegcontainer en is vanuit Waddinxveen over de weg naar standplaats in Stockholm vervoerd

Volledig standaard liftinterieur. Gemakkelijk te bedienen. Met glazen liftdeuren voor maximale sociale veiligheid

Voordelen van een tijdelijke lift van RECO op een rij: Totaaloplossing op maat Advisering, engineering tot en met montage en demontage Alleen kwalitatief hoogwaardige componenten Snelle opbouw en direct klaar voor gebruik Ook voor extreme gebouwhoogtes inzetbaar Configuratie aan iedere etage-hoogte aanpasbaar Het gemak van een vaste lift Geheel ingericht volgens wet Geboden Toegang Controle en keuring door onafhankelijke instanties

32

Liftbouw


Hoogste tijdelijke liften van RECO totnogtoe staan in Rotterdam Ommoord Iedere tijdelijke personenliftopstelling is uniek. Daarom past RECO Special Products de tijdelijke liftinstallatie precies aan op de situatie. Een tijdelijke liftinstallatie van RECO betekent deskundig advies en uitgebreide opties. De gebruiker, valide of mindervalide, staat centraal. Vanzelfsprekend voldoet iedere tijdelijke lift van RECO volledig aan ­relevante wet- en regelgeving. In de RECO TP-1000 is rekening gehouden met de toegankelijkheid voor brancards en rolstoelgebruikers. Met een ruime entree van de lift, en een cabine die identiek is aan de cabine van een permanente lift. Voor deze gebruikers even comfortabel als eenvoudig in gebruik. De cabine beweegt door een stapelbare modulaire schacht die volledig gesloten wind- en waterdicht\ is. Dit is in het Nederlandse klimaat een must. De aandrijving van de liftkooi verloopt middels een tandheugel of tractiemotor. Tot hefsnelheden van 0,8 m/s. Voor gebruik is geen uitgebreide instructie nodig en geen gecompliceerde systemen met pasjes.

'Veilig, betrouwbaar, comfortabel en gebruiksvriendelijk'

Volgens Robert van der Bruggen, Manager Marketing & Sales van RECO Special Products, is de beproefde tijdelijke lift van RECO TP-1000 een veilig en comfortabel transportmiddel. Uiterst geschikt als de lift of liftengroep tijdens een liftrenovatie buiten gebruik is. Zo plaatste Woonstad Rotterdam bij de liftrenovatie van vier ERA-flats in Rotterdam Ommoord steeds bij twee flats tegelijkertijd een tijdelijke lift van RECO. De corporatie laat de komende maanden in elke ERA-flat de twee aanwezige liften ombouwen van twee simplex liften die even/oneven stoppen naar een volledige duplex-groep. Natuurlijk wil Woonstad Rotterdam de overlast van de liftombouw voor de bewoners zo beperkt mogelijk houden en de werkzaamheden in alle vier de ERA flats zo snel mogelijk afronden. Daarom heeft de corporatie besloten om steeds twee flats tegelijkertijd aan te pakken. De hoogte van de flats: 14 etages. De consequentie: de gelijktijdige inzet van twee zeer hoge tijdelijke liften van RECO Special Products. De hoogste tijdelijke liften van RECO tot nog toe. Toch lag ď ˇ

Liftbouw 33


inno vatie ď ł

34

Liftbouw

1


RECO special products leads the way

3

1. Hoogste TP 1000 van RECO special products ooit is in bij twee flats in Rotterdam Ommoord geplaatst. Tegelijkertijd op twee locaties een superhoge TP 1000. Hier de tijdelijke lift voor de Albert Schweitzerplaats 2. Weliswaar een tijdelijke lift, maar met normale bediening en luxe interieur 3. Besturingskast bevindt zich in onderste lifthal 2

voor RECO Special Products de bijzonderheid van niet zozeer in de extreme hoogte, maar eerder in het gebouwtype. De bouwwijze van ERA flats zorgt ervoor dat RECO Special Products de liften niet op de standaard wijze kan verankeren. Samen met de constructeur zijn er speciale ankersteunen ontwikkeld die de tijdelijke liften toch veilig aan de flats schoren. Van der Bruggen: ‘Dankzij een efficiënte voorbereiding plaatst RECO een tijdelijke lift binnen twee à drie dagen. Een kleine lift tot vijf etages kan zelfs binnen twee dagen geheel gerealiseerd worden. In geval van calamiteiten moet en gaat het nog sneller. Dan kan het binnen een dag gepiept zijn.’ Een RECO TP-1000 lift is snel op te bouwen uit stapelbare componenten. Ieder stapelcomponent bevat een liftschacht naast een voorportaal. Met speciale vulstukken voor tussen de standaardcomponenten en een instap die in hoogte verstelbaar is, laat een lift van RECO zich altijd op maat aanpassen aan de specifieke verdiepingshoogte van het gebouw. Elke RECO lift is compleet wind- en waterdicht voor het gemak van de gebruikers.

4. Bevestigingen van units aan gebouw

naar de lagergelegen perrons. Het bewijst alleen maar hoe degelijk en betrouwbaar de tijdelijke liften van RECO zijn.’ Een RECOinstallatie wordt verticaal gestabiliseerd op een fundering van Stelcon-platen en horizontaal geschoord aan het gebouw. Als de situatie erom vraagt, plaatst RECO een overdekte sluis tussen lift en gebouw. Het hangt van de gemeente af of een bouwvergunning vereist is voor de plaatsing van de lift. Met het computerprogramma Winmos ®300 valt de tijdelijke lift via internet continu te monitoren. Een naderende storing wordt eerder gesignaleerd dan de storing daadwerkelijk optreedt. Reigwein: ‘Alles is erop gericht om gebruikers veilig te vervoeren. Daarom is de bediening van de lift gebruiksvriendelijk, veilig, betrouwbaar en comfortabel. In alles is een RECO vergelijkbaar met een standaard vaste lift.’ 

Partners van RECO Alle typen tijdelijke liften heeft RECO ontwikkeld met als partner Wittur, de bekende leverancier van liftcomponenten uit Almere. Kwaliteitsonderdelen als besturingen van Böhnke + Partner, frequentiegeregelde aandrijvingen van Ziehl-Abegg en kooi- en schachtdeuren van Selcom maken RECO liften eenvoudig in het onderhoud. Reigwein over de praktijk: ‘Het wisselt hoe lang een tijdelijke installatie in gebruik is. Dat kan slechts een weekend lang zijn, maar dat hoeft niet. Bij de bouwput van het Centraal Station in Arnhem brengt nu al drie jaar lang een TP-1000 de treinreizigers

4

Robin Reigwein (MD RECO Special Products) explains why a temporary lift of RECO Special Products helps modernising existing lifts. According to him, the temporary RECO TP 1000 lift is a safe means of transportation. Highly suitable for deployment when an existing lift or lift group is out of order during a lift refurbishment. As Reigwein puts it, ‘RECO places a temporary lift in one or two days due to efficient preparation. In fact, in case of emergency it should and will go even faster.’ Following the development of the temporary passenger lift TP 1000 RECO special products decided to go further in expanding their range of hire equipment. Reigwein tells ‘We needed to take account of aspects such as the intensity of use, international logistical transport and also, adjustable exit / entrance heights.’ The newest design involved placing the inner lift in a 40-foot container, and by tilting this container RECO special products succeeded in creating a 'plug-and-play' product. This lift has a maximum of three entry/exit points, the highest at 8.60 metres above ground floor level. RECO can adjust the variable storey heights with height-adjustable doors. By using the standard container dimensions RECO can readily transport the lift to international destinations by boat or trailer. The container plug-and-play lift can be installed quickly, is fast thanks to the traction drive and is extremely user friendly. Until now RECO has already done 200 temporary lift installations all over Europe. For example, for the last two years at Arnhem Central Station a RECO TP 1000 has been standing to get the travellers to the platforms. Every RECO installation is vertically stabilised to a foundation and horizontally braced to the building. The bracing takes place with special anchoring. Each floor of the building is reached by a comfortable passageway. The lift is continuously monitored via the Internet with the specialist computer program Winmos ®300. This is how RECO is able to detect defects in an early stage, before the temporary lift actually fails. Reigwein emphasises: ‘Everything is aimed at safely transporting the users. And this is why operating the 13 person lift is easy and comfortable, as should be the case for a modern lift.’

Liftbouw 35


Tekst: Willem Ruyters Beeld: UN Studio / Mรถhringer Liften

Mรถhringer Liften als langjarig partner van ProRail Mรถhringer Liften heeft eind 2009 met ProRail een raamovereenkomst mogen afsluiten. Naast het leveren, monteren en ingebruikstellen van ongeveer 100 tot 150 nieuwe liftinstallaties wordt Mรถhringer Liften ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van al het preventief, correctief en curatief onderhoud aan de geleverde installaties. En dat voor een periode van liefst 25 jaar.

36

Liftbouw


1

In 2009 heeft ProRail een langjarig programma in het leven geroepen voor het verbeteren van de service aan de Nederlandse treinreizigers: het ‘Programma Toegankelijkheid’ . Doel is geheel zelfstandig reizen met de trein voor minimaal 90% van de reizigers mogelijk te maken. Daarom verhoogt ProRail op veel treinstations het voorzieningenniveau voor reizigers met een functiebeperking. De komende tien jaar verschijnen hierdoor extra liften in 60% van de stations. Möhringer Liften uit Haarlem was één van de slechts twee liftenfabrikanten die hiervoor een contract mochten tekenen met ProRail. Naast liften voor het Programma Toegankelijkheid gaat Möhringer Liften ook stationsliften leveren voor nieuwe stations projecten. Volgens de raamovereenkomst zal Möhringer Liften tot maximaal 100-150 van de nieuwe liftinstallaties uitvoeren en bovendien al die liften de komende vijfentwintig jaar onderhouden.

Specialist in specials

3.

Bart Groetelaers is Sales Manager Nieuwe Liftinstallaties en is vanzelfsprekend tevreden over de deal: ‘Een prestigieuze opdracht die gezien de uitzonderlijk zware eisen die ProRail stelt aan het ontwerp, de uitvoering en de realisatie, en aan de beschikbaarheid van de liften uitstekend bij Möhringer Liften past. We zijn gewend dagelijks aan klantspecifieke oplossingen voor liften te werken. Er is een jaarlijkse markt in Nederland van ca. 300 specials. Een groot deel daarvan komt uit onze fabriek in Haarlem.’ 

2

1. De Passerelle bereik je in Arnhem met liften van Möhringer liften 2. Architectuur van schacht is aangepast op het station 3. Liftschachten als rustpunten in dynamische architectuur

3

Liftbouw 37


Facts & Figures NS Station Almelo Hefcapaciteit Hefsnelheid Hefhoogte Hefvermogen Aantal stopplaatsen Starts/stops per uur Type deuren

13 personen 1,0 m/s 3,6 meter 1000 kg 2 180 2 delig centraal openende glasdeuren NEN EN81-72 klasse 2

1. De lift is in Almelo de hoofdentree 2. Stopplaats in de onderdoorgang 3. Station Almelo werd beter bereikbaar vanuit de 1

tunnel dankzij liften op de perrons

Centraal Station Arnhem

2

Möhringer Liften heeft specifiek voor deze opdracht een compact projectteam opgezet. Groetelaers: ‘Eén projectleider Sales & Realisatie, twee engineers, één werkvoorbereider en één supervisor op locatie. Niet alleen de gevraagde specifieke uitvoeringen van de liften maken dit tot een bijzonder project ook het onderhoud en de instandhouding van de liften voor een periode van 25 jaar is nieuw voor Nederland. Behalve voor het bepalen van de juiste liftconfiguratie is de compacte organisatie binnen Möhringer Liften zeer belangrijk voor de communicatie met opdrachtgever ProRail, de bouwkundige aannemers en nevenaannemers. We willen altijd binnen de gestelde planning aan alle gestelde eisen voldoen. Totnogtoe zijn er meerdere uitvragen geweest voor diverse stations verspreid over geheel Nederland. Voor de stations van AlmereParkwijk, Nijmegen-Dukenburg, -Heyendaal, Utrecht-Overvecht, Culemborg, Geldrop, Maarn, Wierden, Hoorn en Gouda is Möhringer Liften al aan het werk met opdrachten. Een station waar Möhringer Liften alle liftinstallaties gaat plaatsen is Arnhem Centraal Station, een groot aansprekend bouwproject dat naar een ontwerp van UN Studio geheel nieuw opgetrokken wordt. Naast 2 een viertal stationsliften in de nieuwe brede onderdoorgang, kreeg Möhringer Liften ook opdracht voor het plaatsen van een viertal volglazen liftinstallaties op de nieuwe Passerelle die de sporen 1­ tot en met 4 bedient.’

Maatwerk in onderhoud

3

38

Liftbouw

Tijdens het aannemen van deze tender van ProRail heeft Möhringer Liften veel tijd en energie gestoken in de voorbereiding. De opdracht integreert de levering en installatie van liften met het uitvoeren van langjarig onderhoud van de geleverde liften. Dat vraagt om een specifieke aanpak. De techniek van de liftinstallaties en de componenten dienen zorgvuldig bepaald te worden. Groetelaers: ‘ProRail stelt vanzelfsprekend eisen die noodzakelijk zijn voor liften op stations vanuit het oogpunt van veiligheid, beschikbaarheid en vandaalbestendigheid van de liftcabines (NEN 81/72 Klasse 2) en de beschikbaarheid van de liften moet voldoen aan de formule 24/7/365: 24 uren per dag, het jaar rond. De Total Lifecycle Costs waren bepalend voor de gunning van dit contract.’ Bij het aanbod ging Möhringer Liften uit van twee typen liftaandrijvingen (MRL en hydraulisch) en vier cabineuitvoeringen (1000 kg, 1250 kg, 1600 kg en 2000 kg). In de aanbieding is standaard uitgegaan van 5 m opvoerhoogte met 2 stopplaatsen al kan de werkelijke situatie in som-


mige treinstations daarvan verschillen. Hier komt de flexibiliteit van Möhringer als middelgrote liftenleverancier optimaal tot z'n recht. Op basis van standaard-concepten is samen met ProRail een klantspecifiek onderhoudsplan opgesteld, dat volledig voldoet aan de gestelde eisen. Een samenwerking van dergelijke omvang kan alleen succesvol zijn als beide partijen vertrouwen in elkaar hebben.’ Groetelaers is ervan overtuigd dat Möhringer samen met ProRail de komende jaren van dit contract een succes zal maken. Groetelaers: ’Het specialisme in maatwerk, van oudsher het speerpunt van Möhringer Liften, zal zeker in dit liftenprogramma tot zijn recht komen. Het gevraagde maatwerk beperkt zich overigens niet tot de nieuwbouw, ook het 25 jarig onderhoudsplan vereist maatwerk in aanpak en realisatie.’

Meer informatie? Möhringer Liften, Haarlem Telefoon 023 5173300 Website www.mohringer.nl

Engineering Möhringer Liften staat bekend om zijn knowhow in specials, de maatwerk liften waarvan er in Nederland elk jaar zo’n 300 geïnstalleerd worden. Groetelaers stelt dan ook: ‘Juist die specialisatie in specials maakt Möhringer Liften bijzonder in de liftenbranche. Wij zijn in staat om grote projecten zoals Het Nieuwe Rijksmuseum te Amsterdam, Het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch of het grote nieuwe kantoor voor Politie Haaglanden te Den Haag goed uit te voeren. We kiezen er niet voor om de productie uit te besteden naar lage loonlanden of om complete standaard liften in te kopen, maar benutten onze eigen engineeringsafdeling en productie-afdeling optimaal voor dit soort grote projecten.’ En hij besluit zelfbewust met: ‘Behalve deze spraakmakende grote projecten realiseert Möhringer Liften jaarlijks ook vele kleinschalige projecten in de woningof utiliteitsbouw. Möhringer Liften levert altijd en overal liftoplossingen die aansluiten bij de behoeften van de individuele klant. Een totaalpakket voor elke denkbare bouwkundige en logistieke situatie in zorgsector, utiliteitsbouw, openbaar vervoer, woningbouw en industrie.’ 

Facts & Figures NS Krommenie Assendelft Hefcapaciteit Hefsnelheid Hefhoogte Hefvermogen Aantal stopplaatsen Starts/stops per uur Type deuren

13 personen 1,0 m/s 5 meter 1000 kg 2 180 2 delig centraal openende glasdeuren NEN EN81-72 klasse 2

1. Liftschacht vormt ook letterlijk één geheel met station, 2. Gele tractieschijf mag gezien worden, 3. Lift is één schakel in de keten van volwassen voor- en natransport, 4. Hufterproof knoppentableau 1

2

Nieuwe liften in aanbouw in treinstations (2011):

3

Almere - Parkwijk Arnhem Delft Naarden - Bussum Nijmegen - Dukenburg Nijmegen - Heyendaal Utrecht - Overvecht Geldrop Culemborg Gouda

4

39


Wat maakt een liftdeur tot een goede liftdeur? De kosten van de liftdeuren maken gemiddeld slechts 10% van de kosten van een liftinstallatie uit. Maar in de praktijk zijn liefst 90% van de liftstoringen te relateren aan mankementen aan de deuren. Inderdaad, vaak door misbruik of vandalisme, soms ook door andere oorzaken van buitenaf. Maar het meest gaat het mis met liftdeuren, omdat er kwalitatief laagwaardige deur-componenten zijn toegepast

40

Liftbouw


Het kiezen van hoogwaardige componenten kan de levensduur van liftdeuren aanzienlijk verlengen, het verhoogt de inzetbaarheid van de lift en verbetert bovendien de gebruiksveiligheid voor de liftpassagiers. Op de lange duur werken kwalitatief hoogwaardige deurcomponenten altijd kostenbesparend, omdat ze besparen op serviceinzet en (incidenteel) onderhoud.

Talloze type liftdeuren Liftdeuren komen in allerlei soorten en maten voor. Schacht- en kooideuren worden tegenwoordig meestal uitgevoerd als horizontaal openende telescopische schuifdeuren, die naar één kant zijwaarts dan wel centraal opengaan (in twee of vierdelige versies). Zeldzamer zijn verticaal openende telescoopdeuren (alleen bij goederenliften toegestaan). Nog veel zeldzamer zijn schacht- en kooideuren uitgevoerd als draaideuren (automatisch of handmatig), als enkelvoudig openende schuifdeuren of als vouwdeuren. Een horizontaal openende telescopische schacht- of kooideur kent meestal de volgende deurcomponenten: kozijn, deurframe, deurvleugels met ondergeleiding, deurdrempel, ophanging, aandrijving, schuifrail, ontgrendelschaats en vergrendeling. Vanuit de lifthal ziet een liftpassagier alleen het deurkozijn, de deurvleugels van de schachtdeur en de deurdrempel. Vanuit de schacht wordt meer van de lifttechniek zichtbaar, dikwijls de bovenbeschermkast op de kooi met daarin de vergrendeling, de looprails en de ophanging van de deurvleugels.

Vergrendeling

Kenmerken van kwalitatief hoogwaardige componenten voor liftdeuren: Bovenbeschermkast (algemeen): - Gesloten gelaste beschermkast van voldoende sterkte -  Beschermkast loopt over volledige lengte van de looprails door - Beschermkast biedt bevestigingsmogelijkheden over de gehele lengte - Een torsievrije bevestiging van de looprails frontaal aan de ­bovenbeschermkast moet mogelijk zijn

Ophanging

Vergrendeling: - Voor een lange levensduur hebben alle bewegende delen ­slijtvaste lagers bijvoorbeeld kogel- of glijlagers. - Voor goede grip: optimale krachtinleiding van de twee vergrendelingeelementen - de haakregel en de tegenregel - onderling is nodig (er mogen geen hefmomenten optreden) - Voor maximale veiligheid: bij centraal openende deuren in het ­a lgemeen geen vergrendeling op de kabel, maar over de ­h aakregel, tegenregel annex regelknop Ophanging: - Voor een lange levensduur – Toepassing van hoogwaardige materialen, bijvoorbeeld verzinkt staal met gemakkelijk verwisselbare onderdelen als loopwielen en drukrollen. - Voor maximale sterkte: robuuste doorlopende plaat met ­verstevigingsribben en versterkingen vooral bij de eerstlopende deurvleugel - Voor een goede passing van de leidsloffen voor elke ­deurvleugel twee looprollen en drukrollen die zonder speling over de ­geleidingsrails rollen. 

Loop- en drukwielen

41


Loop- en drukwielen: Lange levensduur door: - Gebruik van onderhoudsvrije kogellagers - Gebruik van hoogwaardige kunststoffen bijvoorbeeld polyamiden und polyurethanen houdt de wielen langer zuiver rond - Een exacte afstemming en uitgekiende maatvoering van de ­loopwielen en geleidingsrails op elkaar voorkomt rolgeluiden Looprails: - Voor een hoge levensduur: inzet van slijtvast materiaal ­w aaronder gehard staal - Voor een grote stijfheid: goede maatvoering met groot ­weerstandmoment parallel en 90º haaks op de looprichting - Een hoogwaardig loopvlak dankzij speciaal voor dit product ontwikkelde fabricagemethodes - Geringe loopgeluiden: er mag slechts een lichte druk tussen ­loopwiel en looprails optreden - Voor latere vervangbaarheid – de looprails zijn eenvoudig ­demonteerbaar Deurvleugels: Of de deurvleugels nu in metaalplaat of volglas zijn uitgevoerd, moet de liftdeur aan de geldende normen beantwoorden: NEN EN 81 1 / 2, NEN EN 81 58, NEN EN 81 71, DIN EN 12600, DIN 18091. Een slingerproef brengt eventueel zwakke punten in de deurconstructie naar boven; tijdens de slingerproef mag de deurvleugel niet uit de ondergeleiding springen, dan wel weliswaar in de geleiding blijven maar met sterk vervomde deurbeplating. Kwaliteitseisen aan plaatmetalen- en volglazen deuren: - Snelle en simpele montage - geen permanente verbindingen ­t ussen deurvleugel en ophanging - Instelbaarheid - traploos aan de ophanging in hoogte en diepte, traploos bij de onderste leidsloffen - Ondergeleiding – robuuste uitvoering over gehele deurbreedte, geluidsarme leidsloffen die zijn te vervangen zonder dat complete deurvleugel uitgenomen moet worden

Uitvoering van deurkozijn: - Plaatdikte van het metaal minstens 1,5 mm (beter nog 2,5 mm) helaas gebruiken veel fabrikanten metaalbeplating van slechts 1 mm dikte - Bij glasdeuren kozijnstijlen met terugspringend profieldoorsnede (minder letselgevaar bij inklemming van de vingersstapler) - Bij glasdeuren zo klein mogelijke kantradius van het kozijnprofiel

Uitvoering van de deurdrempels: - Voor personenliften: de breedte van de gleuf voor de ­ondergeleiding zo smal mogelijk houden - maximaal 7 mm; beter nog geheel zonder gleuf (bijvoorbeeld met verscholen leidsloffen) - Contactvlakken voor de leidsloffen van de onderste deurvleugel zo glad mogelijk maar relatief ruim - Bij goedereniften grotere geleidingsgleuf met voldoende ruimte voor leidsloffen inclusief vuilstrips - Stevig bevestigde geleidingsgleuven tegen spoorvorming bij gebruik van een vorkheftruck

Componenten voor kooideuren Hiervoor gelden wat bovenbeschermkast, ophanging, loop- en drukrollen, leidsloffen, deurvleugel en deurdrempel betreft dezelfde kwaliteitscriteria als bij de componenten van de schachtdeuren. Als extra componenten zitten aan de schachtdeur de deuraandrijving en ontgrendelschaats.

Belangrijk bij volglazen deuren: - Overal moeten de metalen en volglazen vlakken exact in elkaar passen - Bij gelaagd glas moeten de glaslagen onderling nauwkeurig vlak geslepen en gepolijst zijn

- G een plexiglas gebruiken (niet UV-bestendig) - Volglazen deurvleugels moeten zeker aan de sluitzijde een perfect ingefreesd beschermprofiel bezitten

42

Liftbouw

Uitvoering van aandrijving/deur­ besturing: Algemeen geldt: Deuraandrijving en deurbedieningen moeten op de vrije markt verkrijgbaar zijn en niet afhankelijk zijn van de fabrikant van de liftinstallatie.


dig metaal (bijvoorbeeld verzinkt staalplaat, nooit geëxtrudeerd aluminium of kunststof ) - Ontgrendelschaats uitgerust met instelbare mechanische kooideurvergrendeling Kortom,… Bewust kiezen voor liftdeuren uitgevoerd met kwalitatief hoogwaardige componenten levert altijd voordeel op. Hoogwaardige componenten zijn duurzamer, functioneren betrouwbaarder, zijn minder storingsgevoelig en behouden langer hun waarde. Goedkoop‘ betekent vaak ook hier: minder betrouwbaar. Uiteindelijk blijkt een goedkoop component vaak een dure miskoop. Belangrijk is het om niet te vergeten dat goede details de algehele kwaliteit van een liftinstallatie bevorderen. Voor het kiezen van de juiste componenten biedt MEILLER als enige leverancier van componenten een gecomputeriseerde productcatalogus MEILLER CAD aan. Opdat effectieve ontwerp-software het gecompliceerde ontwikkelwerk verlicht en verbetert.

Meer informatie? www.meiller-tuere.nl

- Voor deurvleugels met een gewicht tot 400 kg (meestal geldt dit voor standaardliften en liftdeuren in glazen schachten) onderhoudsvrije gelijkstroomaandrijving die geintegreerd is opgenomen in de bovenbeschermkast. - Voor deurvleugels met een gewicht tot 1600 kg en voor hoogpresterende liftdeuren frequentiegeregelde wisselstroom­ aandrijving. - Geluidsproductie van de aandrijving tussen 50 en 55 dB(A) - Versnelling en vertraging onafhankelijk van elkaar simpelweg met een potentiometer instelbaar - Geen enkele deurbeweging mogelijk zonder aansturing door de liftbesturing Uitvoering ontgrendelschaats: - De schachtdeuren geheel sluiten en gelijktijdig gecontroleerd de haakregel vergrendelen (Een sluitveer of tegengewicht mag voor het volledig sluiten van de deuren niet nodig zijn) - Beide (ont)grendelregels bewegen zich licht naar elkaar toe na het sluiten van de kooideur - De hevel en ontgrendelschaats hebben lagers van hoogwaardige constructie ( bijvoorbeeld dubbele kogellagers of naaldlagers) - Ontgrendelschaats en hevelmechanisme gemaakt van hoogwaar-

Liftbouw 43


ADVISERING • ENGINEERING • VERKOOP • SERVICE • ONDERHOUD Postbus 20, 2957 ZG Nieuw Lekkerland, Tel. 0184 - 68 42 82, Fax 0184 - 68 62 99 44

Liftbouw

WWW.ERGOLIFT.NL


Column

Spot aan, licht uit? ‘Meneer de adviseur, we hebben een groen bedrijf en willen wat MVO betreft voorop lopen.’ De opdrachtgever schuift wat naar voren naar me toe. ‘Nou’, zeg ik, ‘Prima, dat is een nobel streven. En waar denkt u dan voor uw liften aan?’ vraag ik. De opdrachtgever gaat nu op het puntje van zijn stoel zitten en zegt: ‘U heeft vast wel gehoord over liften met een energielabel A.’ Ik knik instemmend, en meer heeft hij niet nodig om verder te praten. ‘Nu, wij willen alleen nog maar A-label liften kopen en onze bestaande liften zo snel mogelijk vervangen door nieuwe, energiezuinige exemplaren met een A-label. Onze vraag is of u hier aan wilt meewerken.’ Ik kijk even bedenkelijk en stel de beste man de volgende vraag: ‘Wat vindt u belangrijker: het energielabel of de daadwerkelijke milieubelasting?’

Zo maar een gesprekje uit onze adviespraktijk. A-labels zijn handel geworden. Zeker bij vervanging van liften zijn er meer zaken die de milieubelasting van het geheel bepalen. Wat te denken van de milieubelasting door productie en transport van de liften? Tel daar nog bij op de belasting van alle – op zichzelf nog goed werkende – liftonderdelen die worden afgedankt. Deze komen wel op onze afvalberg terecht. En wat te denken van alle accu’s in de noodverlichting in de kooi, in de machinekamer en in de spreek-luisterapparatuur. En nog wel iedere drie jaar vervangen. Vergeet niet dat al die intelligentie in de nieuwe lift in (vermogens)elektronica zit, waarvan de levensduur maximaal tien jaar is. Hoe lang gaat de gemiddelde televisie immers mee? En wat levert dat op, zo’n A-label lift? Natuurlijk bespaar je er energie mee. Echter in de bebouwde omgeving in Nederland gebruiken liftinstallaties slechts 0,12 procent van de totale energieconsumptie.

Licht uit = groener?

Alderik Bos MBA Directeur Grootaandeelhouder Alderik Bos Consultancy BV (h.o.d.n. Liftintermediair)

In een eenvoudige spreadsheet heb ik met de opdrachtgever berekend dat er meer energie te besparen was door in de kelderboxen en in de portieken van zijn woongebouwen bewegingssensoren voor de verlichting te plaatsen, dan met de energiezuinige liften. En de liften dan? We hebben het aantal beurten van het liftbedrijf gehalveerd, waarbij de activiteiten die eerder gefaseerd door het jaar heen (een deurenbeurt, een schoonmaakbeurt enzovoorts) nu in één bezoek worden uitgevoerd. Dit betekent de helft minder autoritten met de bijbehorende CO2 belasting (en tijd) en een aanzienlijke financiële besparing. Nooit A-label liften dus? Natuurlijk wel, maar laten we niet  ­overdrijven.

Alderik Bos MBA Liftintermediair, Moordrecht www.liftintermediair.nl

Liftbouw 45


Regelgeving & Liftveiligheid

Het Liftinstituut reikt veiligheids­ informatie aan Tekst: Koos van Lindenberg Beeld: het Liftinstituut Het Liftinstituut staat voor veiligheid, al meer dan 75 jaar. En het Liftinstituut bewijst zijn waarde, want de statistieken geven aan dat het gebruik van liften veiliger is dan traplopen. Het Liftinstituut geeft informatie en verzorgt keuringen. De statuten van het Liftinstituut vermelden dan ook: ‘het bevorderen van de veiligheid bij de toepassing van hijs- en hefwerktuigen waaronder liften’.

Liftbouw In elk nummer van Liftbouw geeft het Liftinstituut de laatste informatie over veiligheid bij liften, roltrappen en gevelonderhoudsinstallaties. Daarbij valt te denken aan nieuws over normen en voorschriften, nieuws over standpunten van de overheid over liftwetgeving, maar ook de visie van het Liftinstituut op ontwikkelingen in de markt.

In dit nummer: • Congres verantwoord gebouwonderhoud 2011 • Energiezuinige liften in steeds duurzamer ontwikkelde gebouwen

vraag het aan het Liftinstituut In de rubriek ‘vraag het aan het Liftinstituut’ worden uw vragen die betrekking hebben op liftveiligheid behandeld. Steeds tot in detail uitgezocht door de medewerkers van de Liftinstituut-helpdesk. In dit nummer behandelen: vragen over ‘verlichting in en om de lift’ en de regels rond ‘2-weg-spreek-luisterverbindingen’. Mag dat ook een VOIP-lijn zijn? Heeft u een vraag? Stel hem via liftbouw@ liftinstituut.nl en u krijgt snel antwoord per e-mail. Daarnaast worden de meest interessante vragen in de volgende Liftbouw gepubliceerd. 

46

Liftbouw


Congres ‘Verantwoord Gebouwonderhoud 2011’ "Een ‘must’ voor eenieder die actief is in ontwikkeling en beheer van gebouwen" Onderwerpen van het congres: • Nieuwe regelgeving over gebouwonderhoud in het Bouwbesluit • Veilig en kostenefficiënt onderhoud gezien vanuit de keten (ontwerp, ­ontwikkeling, beheer, onderhoud) • Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid van glazenwassers en ­geveltechnici? Wie wordt aansprakelijk gesteld bij ongevallen? • Wat zijn veilige werkmethoden voor glasbewassing en gevelonderhoud? • Hoe gevels duurzaam te onderhouden

Vakbeurs Naast het congres ‘Verantwoord Gebouwonderhoud’ vindt op dezelfde dagen op dezelfde locatie de Glazenwassers- en Gevelbehandelaars-vakbeurs plaats. Wie zich inschrijft voor het congres krijgt tevens gratis toegang tot de vakbeurs. Ongeveer zestig exposanten laten de nieuwste ontwikkelingen zien op het gebied van gevelonderhoud. Behalve het interessante congresprogramma en de vakbeurs vinden er veel live demonstraties plaats. Voor relaties van het Liftinstituut en OSB en leden van VVE-Belang is de toegang tot de beurs én het congres gratis. OSB biedt iedereen een gratis lunch aan. Hebt u belangstelling hierbij aanwezig te zijn? Vraag dan bij het Liftinstituut, OSB of VVE Belang uw eigen VIP-nummer aan. Via het Liftinstituut: door u te melden op ­info@liftinstituut.nl. Met uw persoonlijke VIP-nummer kunt u zich registreren op­ www.heliview.nl/conferences/211542. 

De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB), het Liftinstituut en VVE-Belang organiseren op 17 en 18 mei te Nieuwegein voor de tweede keer het congres ‘Verantwoord Gebouwonderhoud’. Op 17 mei is de dag voor architecten, adviseurs, gebouweigenaren en gebouwbeheerders en facility managers. Op 18 mei is de dag voor leden van VVE-Belang.

Congresprogramma 17 mei

Mogelijkheden en beperkingen van glasbewassing en gevelonderhoud; één van de congresonderwerpen

12.30 u. 13.30 u. 13.40 u.

Lunch

14.00 u.

Hoe kijkt een architect naar veilig en verantwoord gebouwonderhoud?

Wat gaat er in de regelgeving veranderen? Heeft dat gevolgen voor het aanvragen van een bouwver gunning? Hoe werkt het Toetsingskader bij het Bouwbesluit?

14.20 u.

Wettelijke eisen aan werkmethodes en hulpmiddelen bij veilig werken op hoogte ing. Koos van Lindenberg, Liftinstituut

Welke arbeidsmiddelen (gondel, hoogwerker, ladder) mag de glazenwasser en gevelbehandelaar toe passen. Een uitleg aan de hand van de arbowet en de werkmethodes uit de arbocatalogus voor glas bewassing, gevelbehandeling en het werken op daken en in vides en atriums van gebouwen

14.40 u. 15.00 u. 15.30 u.

Vragen en discussie

Verantwoord opdrachtgeverschap, met het oog op goed ketenbeheer, een duo-presentatie

ing. Vincent Faesen, Hogere Veiligheidskundige en senior adviseur RGD Directie: beheer & ing. Imro Garcia, manager adviesbureau Eurlicon

15.50 u.

‘Veilig werken op hoogte’ bij nieuwbouw realiseren is veel goedkoper dan later voorzieningen aan brengen. Een heldere uiteenzetting met praktijkvoorbeelden

16.10 u. 16.30 u.

Planmatig onderhoud gebaseerd op Professioneel advies door Professionele behandelaars. Henk Mul der vertelt vanuit zijn rijke ervaringen met gevelonderhoud

Dagvoorzitter: Hans Simons Hans J. Simons was vijftien jaar wethouder in Rotterdam en vijf jaar staatssecretaris van Welzijn, Volksge zondheid en Cultuur. Tegenwoordig is Hans Simons voorzitter van de Ondernemersorgani satie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB). Tot op zekere hoogte ir Erik Kooij, Spring architecten en bestuurslid BNA

Zorg voor veilig te onderhouden gebouwen Carin Benders, Arbeidsinspectie

Pauze Bezoek aan de vakbeurs of aan de mixed zone met experts

Duurzaam behoud van gevels: Triple P Henk Mulder, consultant building maintenance

Vragen en discussie Einde

Liftbouw 47


Regelgeving & Liftveiligheid

‘Groen’

ontwikkelen groeit De belangstelling voor ‘Groene’ projecten neemt toe. Mooie voorbeelden hiervan zijn het nieuwe KPMG-hoofdkantoor in Amstelveen en Villa Flora in Venlo. Gebouwen met een laag energieverbruik blijken veel waardevaster.

Bij liftrenovaties neemt de belangstelling voor reductie van het energieverbruik toe. Op basis van energiemetingen tijdens ‘normaal bedrijf’, maar ook in de ‘stand-by’ modus, stelt het Liftinstituut de energieprestatie van een lift op een specifieke locatie vast aan de hand van de richtlijn VDI 4707:1

De energieprijzen blijven maar stijgen. Mede hierdoor richten beleggers in vastgoed en de projectontwikkelaars zich steeds meer op energiebesparing. Dat is heel begrijpelijk. Want de servicekosten en daarmee de huur die een huurder betaalt, worden sterk bepaald door het energieverbruik per m2. En die post neemt alleen maar toe. Daarom bundelen partijen hun expertise en hun krachten in bijvoorbeeld Dutch Green Building Council. Een organisatie die zich tevens sterk maakt om gebouwduurzaamheid aan te tonen via de BREEAM duurzaamheidslabels voor nieuwe en bestaande gebouwen.

Veronachtzamen duurzaamheid risicovol Stefan van Uffelen stelt als directeur van Dutch Green Building Council dat eenieder die niet duurzaam ontwikkelt straks grote risico’s loopt. 'Niet-duurzaam vastgoed zal vanwege te hoge energiekosten in de toekomst afgewaardeerd worden' , voorspelt hij, 'Het BREEAM-systeem maakt duurzaamheid meetbaar en verhandelbaar en beloont wat goed is. BREEAM begint waar de energieprestatie-eisen uit de Bouwregelgeving ophouden.' Van Uffelen benadrukt wel dat BREEAM heel breed is. Naast omgevingsfactoren, worden het bouwproces, de wijze van beheer, het gebruik en zelfs de sloop van een gebouw erin meegenomen. 'Al blijven het energieverbruik tijdens de exploitatie en de materiaalkeuze het belangrijkste voor de BREEAM-waardering.'

‘Groene’ gebouwen vragen ‘groene’ liften Transportinstallaties in gebouwen nemen 2 tot 10 % van het energieverbruik van een gebouw voor hun rekening. Daarom neemt de druk op de liftenindustrie toe om de lift energiezuiniger te maken. Grote en kleine, nationale en internationale liftbedrijven richten zich dan ook actief op het duurzamer en energiezuiniger maken van de lifttechniek. Maar ook zorgen zij ervoor dat de energie die tijdens het liftgebruik vrij komt, teruggeleverd kan worden aan het elektriciteitsnet. Energiebedrijven zijn helaas nog terughoudend, omdat ze netvervuiling via de teruggeleverde energie vrezen. Vooral de toeleveranciers aan de liftindustrie komen met steeds energiezuinigere liftcomponenten op de markt. Bijna ieder liftenbedrijf heeft tegenwoordig een energiezuinige lift in het productengamma. De aankomende Interlift-beurs in oktober dit jaar in Duitsland zal ongetwijfeld veel laten zien op dit gebied. Hoe energiezuinig een specifieke liftinstallatie opereert, kan het Liftinstituut aantonen via een Energie Prestatie Certificaat en een energielabel. Op basis van een uitgebreide energie prestatie meting. Die vindt altijd plaats na installatie van de lift. Energiezuinige componenten dragen namelijk alleen bij aan een energiezuinige lift als ze correct geïnstalleerd, afgesteld en ingeregeld zijn. 

48

Liftbouw


Eén energiezuinige lift van Thyssen­ Krupp vervangt twee bestaande liften Bij een recente modernisering van liftinstallaties in winkelcentrum Hoog Catharijne Utrecht zijn twee liften vervangen door één lift met 9 stopplaatsen en een hefvermogen van 1.650 kg. Vooraf had ThyssenKrupp Liften een energieprestaties van de nieuwe lift gegarandeerd. Bij de oplevering van de installatie door Liftinstituut is die prestatie aangetoond met een meting op basis van de richtlijn VDI 4707-1.

Energie teruglevering De eigenaar van Hoog Catharijne is Corio, één van de grootste beursgenoteerde beleggers in retailvastgoed in Europa. Naast Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, staat ook duurzaamheid hoog genoteerd bij dit bedrijf. Voor Corio ging het in Hoog Catharijne vooral om de energie-teruglevering. De specifieke energieconsumptie tij-

dens het rijden kwam daardoor uit op een lage waarde: 0,39 mWh/ (kg.m). De specifieke energieconsumptie van de lift in totaal kwam uit op 0,69 mWh/(kg.m). Een goed resultaat dat overeenkomt met energielabel B. ThyssenKrupp Liften gaf daarbij aan dat nieuw te plaatsen liften met de nieuwe E.COR- besturing uitgerust gaan worden. De nu al goede resultaten zullen dan verder verbeterd worden

Otis renoveert liften ‘Rijnpoort’ te Arnhem Verhoging van de betrouwbaarheid en verlaging van het energieverbruik, dat waren de belangrijkste doelstellingen van Rijsterborgh Vastgoed BV bij de renovatie van de liften in gebouw Rijnpoort Arnhem

Energiezuinig mits goed geïnstalleerd Moderne machinekamerloze tractieliften zijn vaak uitgerust met permanent magneetmotoren, gearless aandrijvingen, elektronische frequentiebesturing en energiezuinige verlichting. 'In de praktijk zitten deze liften al snel op een energielabel C of B. Zeker als sprake is van moderne, kwalitatief hoogwaardige componenten. Mits goed gemonteerd en ingeregeld ', vertelt Bob Kolkman, inspecteur bij het Liftinstituut. Hij heeft inmiddels heel veel liften op energieprestaties beoordeeld. 'Moderne liften halen al snel een hoog rendement, alle verbruikte energie zetten ze om in bewegingsenergie. Er gaat nauwelijks energie verloren aan wrijving. Maar wil je een lift met een A-label, dan is het vaak noodzakelijk dat de lift energie kan terugleveren aan het net.'

Dat is gelukt. Bij de renovatie zijn motoren, aandrijvingen, draagmiddelen en besturingen vervangen. Het energiegebruik van de liften is daardoor sterk gereduceerd. Zodanig zelfs dat de investering zichzelf in ruim tien jaar terugverdient. Na de renovatie heeft het Liftinstituut het energieverbruik gemeten op basis van de richtlijn VDI 4707:1 en kon voor de gerenoveerde liften een energieprestatie-certificaat afgegeven met het energielabel A.

Randvoorzieningen Bij nog energiezuinige liften komt vervolgens de nadruk op het besparen van energie op randvoorzieningen als ventilatie van de liftschacht en verwarming van de liftmachinekamer in beeld. Kolkman geeft aan dat veel energie verloren gaat door schachtventilatie. 'Vaak is dat een ondergeschoven kindje. De schacht wordt meestal via de machinekamer geventileerd. Op momenten dat de machinekamerverwarming ingeschakeld is, verspil je dan veel energie. Eigenlijk verwarm je dan de ventilatielucht vlak voordat die het gebouw verlaat. Bovendien komt het nog regelmatig voor dat de monteur de verwarming in de machinekamer aan laat staan op 20 graden of hoger. En kijk ook eens naar het soort verwarming in de machinekamer. Bijna altijd staan daar elektrische kachels, maar het is voordeliger om de CV van het gebouw naar de machinekamer door te schakelen. Daarnaast zou je machinekamers beter moeten isoleren. Zeker als de liftmachinekamer los op het dak staat.' 

Accountmanager service bij Otis, Jeroen Campman (tweede van rechts) reikt het Energie Prestatie Certificaat uit aan Willem Willemsen, directeur bij Rijsterborgh Vastgoed B.V. (links van hem). Casper van Kesteren van technisch beheerbedrijf Fazantenbos B.V. staat geheel links en Otis branchemanager Frank Creemers geheel rechts

Liftbouw 49


Regelgeving & Liftveiligheid

Vraag het aan het Liftinstituut In de rubriek ‘vraag het aan het Liftinstituut’ worden vragen van lezers van Liftbouw behandeld die betrekking hebben op de veiligheid van liften, roltrappen en gevelonderhoudsinstallaties. Dit keer hebben alle vragen betrekking op liftveiligheid. Voor beantwoording van de vragen tekent dit keer, namens de Liftinstituuthelpdesk, Dick Doolaard.

Alarmering bij opsluiting in de lift Vraag: Wat zijn de vereisten voor een telefoonaansluiting in een lift? Mag die aangesloten zijn op de bedrijfstelefooncentrale of is hier een separate lijn (buiten de centrale om) noodzakelijk? Welke regelgeving ligt hieraan ten grondslag?

Antwoord: Allereerst moet de telefoonaansluiting in de lift betrouwbaar zijn. Via de huiscentrale, of als zelfstandige lijn buitenom. In de Richtlijn liften is een zogenoemde 2-weg-spreek-/luisterverbinding als essentiële eis opgenomen. Een wettelijke verplichting dus, maar dan wel te verstaan alleen als verplichting geldend voor nieuw te installeren liften. De norm EN 81-1/2:1998 schrijft voor waaraan de 2-weg-spreek-/ luistervoorziening moet voldoen. Zo moet de 2-weg-spreek-/luisterverbinding kunnen worden geactiveerd door een knop op het kooitableau. De bedieningsknop is daarbij voorzien van een genormaliseerd alarmsymbool. Ook moet de 2-weg-spreek-/luisterverbinding gevoed worden door een noodstroombron die ervoor zorgt dat na stroomuitval nog gedurende 60 minuten de 2-weg-spreek-/luisterverbinding tot stand kan worden gebracht. Volgens de norm moet de 2-weg-spreek-/luisterverbinding tevens van buiten de kooi geactiveerd kunnen worden door de liftmonteur, wanneer die tijdens werkzaamheden opgesloten is geraakt op het kooidak of in de schachtput.

50

Liftbouw

Bedrijfszekerheid essentieel Actueel is de bedrijfszekerheid van de communicatielijn die voor de 2-weg-spreek-/luisterverbinding wordt gebruikt. Was tot voor kort de analoge telefoonlijn de enige mogelijkheid om een communicatieverbinding tot stand te brengen, tegenwoordig is het steeds minder vanzelfsprekend, dat er nog een analoge telefoonlijn beschikbaar is in een gebouw. Meer en meer wordt in gebouwen nog slechts in één digitale datacommunicatielijn voorzien, waarop al het dataverkeer en spraakcommunicatie (VOIP-systemen) plaatsvindt. Op zich is dat voor de 2-weg-spreek-/luisterverbinding geen enkel bezwaar, mits vanaf de communicatieunit in de lift tot aan de uitgaande lijn van het gebouw noodvoedingen aanwezig zijn op alle modems, routers en computersystemen die deel uitmaken van de 2-weg-spreek-/luistervoorziening van de lift. Deze noodvoedingen moeten in staat zijn om minimaal 60 minuten na spanningsuitval, de 2-weg-spreek-/luisterverbinding operationeel te houden. Gelijktijdig operationeel Voorts moet de communicatielijn uiteraard toelaten dat alle spreek-/luisterverbindingen van de liften in het gebouw gelijktijdig operationeel kunnen zijn en dat, uiteraard, aan alle functionaliteiten van de norm hiermee beantwoord worden. De essentie van een spreekluisterverbinding (al dan niet via een telefoon) is dat er in geval van liftstoring altijd hulp is in te roepen. Onder een liftstoring verstaat de norm ook een spanningsuitval. Indien de cen-

Moderne 2-weg-spreek-luisterverbindingen (volgens NEN-EN 81-28) controleren of er werkelijk sprake is van een opsluiting. Ze leggen geen verbinding bij geopende liftdeuren

trale en de achterliggende verbinding blijft functioneren bij wegvallen van de gebouwspanning voldoet u aan de eis van de norm. Wordt er gebruik gemaakt van een VOIP verbinding naar de externe telefooncentrale, dan zullen er dus maatregelen moeten worden getroffen opdat ook in geval van spanning- of netwerkproblemen een 2-weg-spreek-luisterverbinding operationeel is.


Noodverlichting in én voor de liftkooi Vraag: Moet de noodverlichting vóór de liftdeur een lichtsterkte van 10 Lux of 1 Lux hebben? In het Bouwbesluit is hierover niet zo snel iets te vinden.

Antwoord: Het Bouwbesluit vermeldt in Artikel 2.57 over verlichting van vluchtwegen: Verlichtingssterkte: 1. Een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die de vloer van de verblijfsruimte kan verlichten met een verlichtingssterkte van ten minste de grenswaarde die is aangegeven in tabel 2.56. Afhankelijk van de aard van de ruimte, staat in tabel 2.56 vermeld hoe hoog de verlichtingssterkte moet zijn.

Uit tabel 2.56 blijkt:

den de plafondlampen bij de liftingangen ineens 24 uur per dag; het is onmogelijk deze lampen uit te doen. Overdag heeft deze extra verlichting geen enkele waarde. Navraag bij de verhuurder vanwege zuinig omgaan met energie in het algemeen en ook vanwege de hoogte van de servicekosten in het bijzonder, leerde het volgende: De verhuurder beweert dat de plafondlampen in de hallen nabij de liftingangen 24 uur per dag moeten branden op voorschrift van het Liftinstituut, ongeacht of er overdag meer dan voldoende inval is van daglicht. Op de site van het Liftinstituut is een dergelijke bepaling niet te vinden. Wat is de opinie van het Liftinstituut over deze situatie?

Antwoord: De lift die in het complex is toegepast moet voldoen aan de binnen Europa geharmoniseerde norm NEN-EN 81-1. Deze norm zegt in

artikel 7.6.1. over verlichting vóór de schachttoegangen het volgende: 7.6.1 Verlichting van de schachttoegangen De verlichting - door daglicht of kunstmatig - van de verdiepingen in de nabijheid van de schachtdeuren moet op de vloer ten minste 50 lux bedragen, zodat gebruikers zien wat er zich voor hen bevindt wanneer zij de schachtdeur openen om de lift in te gaan; zelfs als de verlichting in de kooi defect is (zie 0.2.5).

Meerdere mogelijkheden De norm vraagt slechts een lichtniveau. Hoe dit niveau van 50 lux wordt bereikt, is niet van belang. Daglicht kan ook prima zijn. Het is niet nodig dat de lampen 24 uur per dag branden. Een lichtafhankelijke schakeling van het kunstlicht die op 50 lux is afgeregeld, kan en mag op doeltreffende wijze zorgen dat aan de norm wordt voldaan. 

1. Voor normale gebruiksruimten moet de verlichtingssterkte ten minste 10 lux bedragen. 2. Een besloten ruimte waardoor een rookvrije vluchtroute voert, heeft een verlichtingsinstallatie die een verlichtingssterkte van ten minste 10 lux kan geven ten minste over een breedte als bedoeld in artikel 2.167, op de bovenzijde van een vloer, van een trap en van een hellingbaan, waarover die rookvrije vluchtroute voert. 3. Een liftkooi heeft een (nood)verlichtingsinstallatie die de vloer van de liftkooi kan verlichten met een verlichtingssterkte van ten minste 10 lux. 4. Een bouwwerk geen gebouw zijnde, heeft, afhankelijk van de bestemming, indien daar een voor mensen toegankelijke vloer, trap of hellingbaan aanwezig is, een verlichtingsinstallatie waarmee die vloer, trap of hellingbaan kan worden verlicht.

Verlichtingsniveau voor de schachttoegang van de lift Vraag: Een appartementencomplex van 2 jaar oud, met 3 verdiepingen en in totaal 7 woningen, bezit een lift. De liftingang op de begane grond en op de eerste etage bevinden zich in een ruime hal aan een glasgevel. Overdag valt daarom veel daglicht naar binnen. De lampen voor de liftingangen waren lichtafhankelijk: ze gingen aan bij donker worden buiten en gingen uit bij licht worden buiten. Allemaal prima en tot volle tevredenheid van de bewoners. Sinds 2 weken echter bran-

Het Bouwbesluit stelt dat een liftkooi een (nood)verlichtingsinstallatie heeft die de vloer van de liftkooi verlicht met een verlichtingssterkte van ten minste 10 lux.

Liftbouw 51


Volglazen liftgroep van Mitsubishi Elevator Europe in het Bouwhuis, Zoetermeer

Tekst: Kees Pasmooij Beeld: Aboma

Liftveiligheid in de lift? Veel veiligheidsmensen hebben last van een milde vorm van beroepsdeformatie en daarop ben ik geen uitzondering. Ik ga er altijd maar gemakshalve vanuit dat iedereen weet waarover we het hebben als veiligheid in relatie met liften ter sprake komt. Ik heb de Dikke Van Dale er maar weer eens bij gepakt om mijn geheugen op te frissen. Dan lezen we bij ‘veiligheid’ het volgende: 1) toestand van iemand die, of iets dat veilig is; 2) inrichting waardoor iets (ofwel de persoon die ermee omgaat) wordt gevrijwaard tegen schade of verlies. Daarmee komen we niet veel verder mee, dus even doorbladeren naar ‘veilig’. Daar vinden we zes omschrijvingen die als grootste gemene de-

52

Liftbouw

Ir Kees Pasmooij, algemeen directeur Aboma bv

ler hebben dat het gaat over ‘het afwenden van gevaar of gevaren’. En wat is dat dan wel, gevaar? We lezen hierover het volgende: 1) mogelijkheid, kans dat uit gegeven omstandigheden onheil, ongeluk of nadeel kan voortkomen; 2) dat wat onheil, schade, risico’s kan veroorzaken; 3) hachelijke toestand van degene die door onheil bedreigd wordt. Spreken we over veiligheid, dan gaat het blijkbaar om iets van buitenaf dat ons kan bedreigen. Iedereen kan zich daar gemakkelijk een voorstelling van maken. Druk verkeer, gevaarlijke machines en installaties, oorlogssituaties en natuurrampen zoals recentelijk in Japan. De buitenwereld werkt op ons in en brengt de nodige risico’s met zich mee, waar-


Regelgeving & Liftveiligheid tegen we ons proberen te wapenen. Bij de lift geldt dat deze zodanig geconstrueerd moet zijn, dat er feitelijk geen ongeval mee kan gebeuren. Niet met de lift zelf en zeker niet tijdens het gebruik. Hier hebben we het over constructieve en gebruikersveiligheid. Daarnaast speelt de perceptie een grote rol. Wat de ene persoon veilig vindt, hoeft niet perse ook te gelden voor een andere. De een heeft last van claustrofobie (bijvoorbeeld in een lift), de ander niet. Voor hoogtevrees geldt hetzelfde; het is persoonsgebonden. Sommige mensen staan bekend als angsthazen en zien overal beren op de weg (die kunnen trouwens echt gevaarlijk zijn). In hun ogen kan een situatie nooit veilig genoeg zijn. Anderen zoeken juist de risico’s op, de Jack Asses in extreme vorm, altijd onderweg naar nog grotere uitdagingen en gevaren, dat geeft een kick. Het merendeel van de mensheid zit tussen beide uitersten in. Het is een interessant gegeven, veiligheid heeft een persoonlijke component. Dat is van grote invloed op het gedrag van mensen, want wat niet als gevaar wordt gezien of gevoeld, zal ook niet tot een ander (veiliger) gedrag leiden. Dit legt een grote verantwoordelijkheid bij constructeurs van liften: zorgen voor voldoende ingebouwde basisveiligheid. Tenslotte speelt ook het tijdsgewricht nog een rol. Wat vroeger als ‘veilig genoeg’ werd aangeduid, zal dat tegenwoordig veelal niet meer te zijn. De grenzen zijn in dit opzicht verschoven en daarmee ook onze normstelling. Wie kent nog de Paternoster liften, toch heel gebruikelijk in het

midden van de vorige eeuw. Evenals de mooie, bewerkte sluithekjes in de Franse liften uit dezelfde tijd. En wat te denken van de draaideurliften? Allemaal ooit bedacht en geconstrueerd door mensen die gezond verstand op de goede plek hadden zitten. Tegenwoordig echter volstrekt onaanvaardbaar, want gevaarlijk. Dat heet voortschrijdend inzicht. Vragen we ons nu af of de liftveiligheid is toegenomen, dan moeten we alle genoemde elementen meenemen. Dus gaat het om de constructieve veiligheid, de perceptie van het publiek en de maatschappelijke context. Wat mij betreft is het geen vraag of de liftveiligheid daadwerkelijk in de lift zit. Met droge ogen kunnen we constateren dat de liftveiligheid grote sprongen voorwaarts, of moet ik zeggen hemelwaarts, heeft gemaakt. Wat nog wel een interessante vraag is, hoeveel de overheidsregimes met hun toezicht, handhaving en inzet van keuringsbureaus aan de toegenomen liftveiligheid debet zijn of zijn geweest. Een vraag die onmogelijk is te beantwoorden, want we hebben geen controlegroep voor een objectieve meting; er bestaat nu eenmaal geen parallelle samenleving zonder overheidsregime, zonder toezicht, handhaving en keuringsbureaus. Laten we onze zegeningen tellen, het gaat tenslotte om het resultaat. Een resultaat dat er mag zijn: de liftveiligheid zit duidelijk in de lift, al eeuwen. Kees Pasmooij Algemeen Directeur Aboma bv

Volglazen lift van KONE Greenstar in stadion Galgenwaard, Utrecht

Liftbouw 53


X P O 

Lightspeed System detecteert en schakelt ‘Een echte ideeënman’ zo omschrijft Brizio Maregrande zichzelf. Een man met een missie. Een innovator die met zijn vinding de liftenwereld nog veiliger wil maken. Wat is het idee? Aanwezigheidsdetectie die zich baseert op veranderingen in het kleurenspectrum van een lichtbundel. De sensor van Grand Innovation is uitstekend geschikt om de storingsgevoelige infraroodsensoren te vervangen.

Brizio Maregrande: ‘Ik ben een echte ideeënman’

Tekst: Willem Ruijters Beeld: Grand Innovation Directeur-eigenaar Brizio Maregrande van Grand Innovation ziet de markt enthousiast reageren op de innovatieve sensor van Lightspeed System. Hij verwacht dan ook al het eerste jaar 50 tot 100 detectie-installaties af te zetten. ‘Ook de grote fabrikanten zien de potenties van het product. ThyssenKrupp, KONE en Schindler laten de sensor testen in proefopstellingen. Het gaat absoluut lopen.’ De sensor bestaat uit niet meer dan een kunststof optische fiber waar licht doorloopt

54

Liftbouw

en die aangesloten is op een kleine detectieunit. Maregrande legt uit: ‘Zodra je op de kabel drukt, verandert in de optische fiber het lichtspectrum. De detectie-unit signaleert dat direct. Het systeem werkt als een aan/uit schakelaar, maar wel een intelligente schakelaar die meer kan dan aan- of uitzetten. De grootte van de uitgeoefende druk bepaalt hoe het lichtspectrum verandert. Je kunt zo onderscheiden of een fietser of een bromfietser op de kabel drukt.’

Astralift De opkomende liftproducent Astralift gebruikt het systeem al anderhalf jaar in de nieuwe hoofdvestiging in Zoetermeer. Daar fungeert de sensor als oproepinstallatie voor de kantoorlift. Maregrande: ‘De kabel ligt onder de tegels in de liftlobby. Als je stil staat voor de lift “voelt” de sensor dat en laat de lift komen.’ Ideaal om bijvoorbeeld in woonzorgcentra de mensen in een scootmobiel gemakkelijker en veiliger de lift te laten nemen.


X P O 

Maregrande: ‘Als de lift automatisch komt als de scootmobiel voor de liftdeur stopt, halen die mensen minder toeren uit om bij het knoppentableau te komen. Dan voorkom je ernstige ongelukken als verleden jaar in Nieuwegein. En het Lightspeed System voorkomt zo beschadigingen aan de liftdeur.’ De sensor laat zich instellen op waarnemingen die gekoppeld zijn aan een tijdsduur. Zo onderscheidt de sensor twee mensen die een praatje maken van twee mensen die met de lift naar boven willen. Margrande: ‘Het systeem kan zichzelf resetten. Dan past de sensor zich aan een nieuwe nulwaarneming aan.’

helpt hen weer bij de exploitatie van sportcomplexen. Zo maakt het Lightspeed System het leven voor iedereen een beetje veiliger en comfortabeler.’ 

Meer informatie?

'Intelligente schakelaar die meer doet dan aan- of uitzetten'

Grand Innovation, Kesteren Telefoon 06 5392 1620 E-mail info@grand-innovation.nl

Aanwezigheidsdetectie Binnen de liftenwereld bestaat er op allerlei plekken behoefte aan aanwezigheidsdetectie. Maregrande: ‘Speciaal voor de Britse markt ontwikkelden we zogeheten step sensoren voor op het kooidak. In Engeland zorgt de jeugd met liftsurfen voor veel overlast. Ze springen in de liftschacht van de ene lift naar de andere. Levensgevaarlijk. Maar de step sensoren zetten de lift direct stil als de sensor een onbevoegd persoon op het kooidak detecteert.’ In de wereld van de roltrappen heeft Lightspeed System zijn waarde al bewezen. Maregrande: ‘Op metrostation Coolhaven (Rotterdam) loopt nu al drie jaar een roltrap van KONE waarin dit detectie-systeem de bekende infraroodsensor vervangt. Infraroodsensoren zijn erg gevoelig voor vocht en vuil. En vocht en vuil, dat is er altijd wel in metrostations. Het Lightspeed System heeft daar geen last van. Vochtige lucht, extra hoge temperaturen. De sensor werkt altijd.’ Thyssenkrupp koos dan ook voor sensoren van Lightspeed als kantbeveiliging voor de zeer lange roltrappen van de Amsterdamse NoordZuid-lijn. De sensor is ook geschikt voor kamplaatbeveiliging.

1. Innovatieve douche drukknop 2. Nieuwste uitvoering van detectiemodule van 1

het Lightspeed System 3. Inbouw van Lightspeed System als oproepsysteem voor een lift onder een plavuizenvloer 4. Liftkooidak aanwezigheidsdetectie

3

Ook voor sanitair Grand Innovation introduceerde pas geleden nog een ideale toepassing van de sensor. Maregrande: ‘In zwembaden en sporthallen werken de (collectieve) douches vaak op onbetrouwbare infraroodsensoren of piezo drukknoppen. Met het Lightspeed System heb ik een innovatieve douchedrukknop ontwikkeld. Betrouwbaar en eenvoudig. Op dit moment draait er een proefproject in Nieuwegein waar we in opdracht van de Firma Hellebrekers vijf douches hebben omgebouwd. Veel gemeenten toonden al belangstelling. Die betrouwbare en innovatieve douchedrukknop

2

4

Liftbouw 55


X P O  Vertaling: Willem Ruyters Beeld: Schaefer GmbH

SCHAEFER GmbH:

Een echte Global Player SCHAEFER GmbH neemt in de liftenbranche al jaren een toppositie in. Sinds de oprichting van het bedrijf in 1964 te Sigmaringen (Baden-Württemberg/Deutschland) staat de naam SCHAEFER voor excellent design, topproducten en perfecte service. Het productengamma omvat zowel bedienings- als informatie-componenten. Over de hele wereld kom je producten van SCHAEFER tegen. Of het nu gaat om liften van ThyssenKrupp, KONE, Otis, Schindler, of van een andere liftenfabrikant.

SCHAEFER staat bekend om de levering van kooi-, oproep- of informatietableaus in de meest verschillende uitvoeringen, grootten en materialen, merendeels individueel naar wens van de klant gemaakt. Onder de producten van SCHAEFER vind je de meest uiteenlopende componenten: automatisch werkende verdiepingsaankondigingen (Digital Voice Master, Single Speech), sensoren om elektriciteit te besparen (Power Saver), maar ook displays en screens als jongste bouwstenen in het complete pakket dat SCHAEFER biedt. Daaronder alleen al talloze op elkaar afgestemde series drukknoppen. Juist aan de ontwikkeling van de drukknop heeft SCHAEFER als echte pionier bijzonder veel bijgedragen. Het drukknoptableau B 50 is de jongste loot aan de stam. Als hoogwaardig grotedrukknoppentableau verenigt B50 alle visuele, haptische en design-wensen die er maar leven. Vanzelfsprekend ontworpen zonder dat SCHAEFER de regels uit het oog verliest. B50 beantwoordt aan de EN 81-70 (Wet Geboden Toegang) en evenzo aan de normen EN 81-71 tot -73. Voldoen aan alle regels gecom-

bineerd met een goed gevoel voor design is sinds jaar en dag het kenmerk van ieder product van SCHAEFER. Met het jongste Lift Info System hebben de ingenieurs van SCHAEFER een trendsettend totaal-informatiesysteem neergezet. Een schoolvoorbeeld van hoe de moderne audiovisuele media ingezet worden om liftinstallties van meer actuele informatie te voorzien en om het liftgebruik comfortabeler en veiliger te maken.

Kooi- en haltableaus: Naar iedere wens van de klant realiseerbaar

Innovatief Lift Info System verwerkt beelden van meerdere camera‘s tegelijkertijd (bijvoorbeeld liftkooi, lifthallen) Als voorbeeld het Lift Info System in de Donauturm Wien

B 50: Top-Design in XL-formaat met een groteknoppentableau. 58 mm in het vierkant of 58 mm in diameter (cirkel) met 30 mm grote ikonen

56

Liftbouw


X P O  Het merk SCHAEFER is duurzaam aanwezig ... dankzij de erkende kwaliteit van de producten, de overtuigende verscheidenheid aan producten, en het hoge serviceniveau en spreekwoordelijke klantvriendelijkheid. De kwaliteit die aan SCHAEFER toegeken wordt is ook af te lezen aan de talloze referenties van over de hele wereld. Producten van SCHAEFER kom je tegen in de Allianz Arena in München, in de Europese Centrale Bank te Luxemburg, in de Commerzbank Tower en in het Radisson Blu Hotel te Frankfurt am Main, in de Donauturm en op talrijke U-Bahn-Stations van de Wiener Linien in Wenen, op Dubai International Airport (Dubai) en zelfs op het luxe-cruiseschip Mein Schiff van reisorganisatie TUI. Meer informatie? www.ws-schaefer.de

SCHAEFER GmbH: The Global Player in Lift Business Founded in Sigmaringen (Germany, BadenWuerttemberg) in 1964, the company is in a leading position in lift business and stands for excellent design-, user and service-oriented complete solutions. The range of products comprises operating and indicating elements as well as components which are, beside others, in use in lifts installations from ThyssenKrupp, KONE, Otis and Schindler all over the world …

Michael Gubisch algemeen directeur sinds 2005

DVM 70 biedt 100 gestandaardiseerde aankondigingen in zes talen, 255 etagesaankondigingen én 64 bestemmingsomroepen

Historisch overzicht: 1964 1969 1983 1985 1988 1989 1992 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2009 2010

Oprichting van Ing. Wolfgang Schäfer GmbH door Ir Wolfgang Schäfer Introductie eerste eigen drukknoppen 19 medewerkers; ontwikkeling eerste elektronische drukknop Marktaandeel in Duitsland ligt op 50 %; ontwikkeling modulaire knopta bleaus Wolfgang Schäfer staat aan de basis van VFA Interlift; Vakbeurs Interlift beleeft de première in München 70 medewerkers Tableau- en drukknoppenseries volgens Geboden Toegang DIN EN ISO 9001 certificaat 140 Medewerkers in 10 landen; Implementatie van bus-systemen (CANopen), toegangscontrole-sytemen en Lift Info System MBA, Dipl.-Ing. Michael Gubisch treedt aan; SCHAEFER gaat globaal Export maakt 50% van de omzet uit. Dealernetwerk: Polen, Rusland, India, Noord-Amerika en China. Michael Gubisch algemeen directeur; Ing. Wolfgang Schäfer GmbH verandert in SCHAEFER GmbH. SCHAEFER wint Design Plus-Award op de vakbeurs: light+building Frankfurt SCHAEFER España E. P. opent in Barcelona Wereldwijd meer dan 200 me- dewerkers

… for example car, landing and indicator fixtures in most various designs, dimensions and materials, all individual and custom-made. Components like voice output devices (Digital Voice Master, Single Speech), sensor modules for saving energy (Power Saver), displays or luminous fields are further parts of the complete system. Just as the numerous button families, all developed in-house and certainly one of Schaefer’s pioneering achievements. B 50 is one of the latest multi-talents: Being a large-surface button it combines look, feel, design and compliance. Depending on the variant it complies with EN 81-70 (barrierfree design of lifts) just as well as with EN 81-71 to -73. Offering compliance without neglecting design has always been one of the main characteristics of Schaefer products. Furthermore, the engineers have developed the Lift Info System, a waypointing information and navigation system. Visual media technology for use in lifts and wherever else up-to-date information facilitates orientation and improves security. Continued presence … which arises from recognized quality, convincing product variety, sophisticated service competence and real customer proximity and is reflected in notable references. For example in Munich (Allianz Arena), Luxemburg (European Central Bank), Frankfurt on the Main (Commerzbank Tower, Radisson Blu Hotel), Vienna (Danube Tower, Underground Stations), Dubai (Dubai International Airport), Geneva (Centre Swiss Air), Athens (Music Hall), Barcelona (Metro), Liverpool (UBS Campus) or aboard the TUI luxury liner “Mein Schiff”.  Further information? www.ws-schaefer.de

Liftbouw 57


X P O 

Wat is uw nieuwe lift­instal­latie werkelijk waard? Bij veel nieuwe liften wordt bij de koop meteen een onderhoudscontract afgesloten. En dan bij voorkeur een contract tegen lange termijn. En meestal tegen een prijs die er niet om liegt. Want het onderhoudscontract compenseert het liftbedrijf voor een lage winst of zelfs verlies op het aanleggen van de nieuwbouwinstallatie.

Voorkomen goedkoper dan genezen

Voor een lifteigenaar lijkt het een prima oplossing. Een nieuwe lift en meteen een onderhoudscontract. Want de lifteigenaar heeft dan nergens meer omkijken naar. Alleen blijkt dit meestal een desillusie. Vaak is de nieuwe lift niet goed opgeleverd. De eerste reparatiekosten komen pas na de garantieperiode naar voren en worden aan de eigenaar gepresenteerd. Maar niet alles is terug te leiden tot de liftleverancier. Ook de inkopende aannemer weet vaak niet wat er gekocht wordt. Er is wel een bestek maar dat wordt niet gevolgd. De offerte van het liftbedrijf is maatgevend, en niet het bestek. En niemand controleert de geleverde prestaties van de liftproducent. De aannemer heeft sowieso geen flauwe notie, of is gewoonweg niet geïnteresseerd. De eigenaren zijn de klos en de aannemer blijft uit beeld. Het Kasteel, AmsterdamWatergraafsmeer

Op de onderhoudsmarkt lijken veel liftfabrikanten weer tijd voor onderhoud te hebben. Misschien vanwege een teruglopend aantal nieuwbouwopdrachten. Bij voorkeur wil het liftbedrijf het groot onderhoud zo veel mogelijk verspreid over de jaren uitvoeren. Maar tussentijds overstappen naar een andere onderhoudsfirma blijkt daarmee belemmerd te zijn. Meestal zijn dit soort contracten niet meer dan een verzekering. Als de lift defect is, wordt het kapotte onderdeel vervangen of gerepareerd. Meer niet. Regelmatig zijn de onderdelen niet op voorraad, want de grote firma’s houden hun voorraden zo laag mogelijk. En dan staat de lift, hoe jong ook, soms maanden stil. Zeker wanneer onderdelen niet eenvoudig uitwisselbaar zijn. De keuze van de nieuwbouwlift beïnvloedt soms negatief het snel, adequaat en tegen normale kosten oplossen van storingen. Zelfs al staat er een hoge boete tegenover, die is opgenomen in een doordachte prestatie-onderhoudsovereenkomst. Gelukkig kunt u van voorontwerp, bestek en aanbesteding tot projectbegeleiding en oplevering terecht bij Péron Liftadvies. Het noodzakelijk maken van claims achteraf wordt hiermee ‘eenvoudig’ voorkomen. 

Meer informatie? Péron Liftadvies, Sassenheim Telefoon 0252 544962 Website www.peron.nl

Péron van Stralen

Beheersbaar liftmanagement door juiste liftconfiguraties! Uw partner voor onafhankelijk(e): ■ ■ ■ ■

Parklaan 126

58

Liftbouw

2171 EJ Sassenheim

Liftbeheer Beheerbeleid Capaciteitsberekeningen met simulatie Projectbegeleiding liften & gevelliften (nieuwbouw, vervanging & moderniseren) Contractbegeleiding

info@peron.nl

www.peron.nl

Tel. 0252-544962


X P O 

INTERLIFT-techniek bv levert 7 liften tegen 10 G zwaartekracht Twee Eclipse-liften van All-in Liften zorgen ervoor dat alle bewoners vanuit de parkeergarage hun appartement in het woonoord Woerdstaete (Naaldwijk) comfortabel bereiken

All-in Liften haalt beste uit elke situatie De standaardliften van All-in Liften behoren tot de meest flexibele installaties op de markt. In maatvoering en uitvoering bieden All-in Liften oneindig veel mogelijkheden, ook buiten de bekende ISO-maten. De standaardliften van All-in Liften worden in het buitenland geproduceerd, maar zijn tot in elk detail doortrokken van het All-in Liften DNA. Dat begint al met een kwaliteit/prijsverhouding die altijd beslist opvallend is te noemen. Standaardliften van All-in Liften zijn breed inzetbaar. Van woningbouw naar utiliteitsbouw. All-in Liften levert veel standaardliften die specifiek aangepast zijn op installatie in winkelpanden. De veelzijdige Eclipse-lijn: • Fraaie en comfortabele lift voor woningbouw, winkels en kantoren • Flexibel ontwerp: breedte en diepte aan te passen aan elke maat, dus ook voor bestaande gebouwen • Hoog comfort, laag geluidsniveau • Diverse energiebesparende opties: uitschakelen van de ca bine- en schachtverlichting en van de knoppentableaus en besturing wanneer de liftinstallatie buiten gebruik is • Brede range aan kooiuitvoeringen • Gearless liftmachine met hoog rendement • Staalkabels met kunststof coating voor minimale trillingen en geen geluidoverlast in de liftkooi • Frequentiegeregelde nauwkeurige stop, altijd hoogcomforta- bele ritten • Range van 320 – 2000 kg, machinekamerloos • Snelheden van 1,0 en 2,0 m/s • Groepenbesturing tot groepen van 8 liften mogelijk • Ook uitvoeringen met bovenliggende machinekamers mogelijk

INTERLIFT-techniek bv heeft een zevental liften ontworpen en gefabriceerd die inclusief belading 10 keer de zwaartekracht kunnen trotseren. INTERLIFT-techniek bv heeft voor deze zeven liftinstallaties de cabines, cabineframes, leiderbeugels, de laskozijnen voor de waterdichte liftdeuren, schachtladders en machineframes geleverd. Al deze liftcomponenten zijn in opdracht van Goodlift/Trinoxx geëngineerd, gefabriceerd en uiteindelijk in 7 veertig voets zeecontainers verpakt en veilig naar India verscheept. De Indiase marine zal de liften van INTERLIFT-techniek uiteindelijk in een innovatief type vliegdekschip plaatsen.

Lichter en anders Alle lifttechniek moet 10 keer de zwaartekracht weerstaan, daarom zat voor INTERLIFT-techniek de uitdaging in het engineeren en produceren van een zo licht mogelijke constructie. Elke ‘dynamische’ kilo gewichtsbesparing levert een besparing op van 10 te versnellen en te vertragen kilo’s. Elk kilootje gewichtsvermindering werkt direct door in de benodigde veiligheidscomponenten die dan ook met lagere ‘gewichten’ toekunnen. Tenslotte heeft INTERLIFT-techniek een gewichtsbesparing van 32% gerealiseerd vergeleken met het basisontwerp. Zowel door een verantwoorde maar andere constructiewijze toe te passen en door andere en vooral lichtere materialen in te zetten. De afgeslankte constructie is door het engineeringbureau Femto op alle belastingen gecontroleerd. Componentenleverancier Wittur heeft het ontwerp en de levering van de deuren, besturingen, aandrijvingen en andere noodzakelijke lifttechniek voor de rekening genomen. Halverwege februari 2011 controleerde de scheepsverzekeringsmaatschappij Lloyds de laatste containerdeur en vertrok het transport richting Indische oceaan. Het resultaat van een innovatieve en constructieve samenwerking als deze kan zonder meer 10G aan.

Meer informatie?

Meer informatie?

All-in Liften, Alphen aan de Rijn Telefoon 0172 446113 Website www.all-in-liften.nl

INTERLIFT-techniek, Zoetermeer Telefoon 079 3613938 Website www.interlift-techniek.nl

Liftbouw 59


Interlift liftcabinebekledingen liftcabines muurkoppen scheidingswanden liftschachten

techniek B.V.

Vulka is meer,…

Veel meer,…

Interlift techniek bv is al ruim 35 jaar de toeleverancier van de Nederlandse liftinstallateurs.

Interlift techniek bv levert vaak in nauw overleg met de architect of het adviesburo in samenwerking met de liftinstallateur de gewenste speciale bekleding of muurkop afwerking. In principe is voor de uitvoering bijna alles mogelijk.

EIDSVIGNET

BO WWW .A

919 2 0 0 318 -6 IN S P E

CTE R E

R N VO O

2

3 5

6716 AE E de

10 9

4

Aboma bv Gal vani s t ra a t 1

2012 6

M A .N L

11

GH

1

LI EI

12

V

Kijk voor een beter idee op onze web-site: WWW.INTERLIFT–techniek.nl

7

8

Liftveiligheid op niveau.

Pos t bus 1 4 1 6710 BC E de T

0318 691 9 2 0

F

0318 691 9 2 1 i nf o@ ab oma . n l www.ab oma . n l

60

adv_Aboma_Liftbouw.indd 1

Liftbouw

BOUWEN AAN VEILIGHEID. 10-03-2011 11:17:40


X P O 

Devenco introduceert overnamebesturing voor bestaande platformliften

Devenco heeft al jaren platformliften in het eigen productengamma, zowel spindel-aangedreven versies compleet met liftschacht maar ook platformliften op hydraulische aandrijving die ofwel in een bouwkundige schacht geplaatst dan wel in een te monteren stalen schacht geïnstalleerd worden.

Overnamebesturing

Meer informatie?

Devenco biedt tegenwoordig met de Daldoss Level + ook een platformlift aan met volledige afgesloten cabine. Daardoor kunnen liften onder de Machinerichtlijn nu ook met een overnamebesturing uitgevoerd worden. Dit is uiteraard niet nieuw, wat deze Daldoss platformlift echter wel bijzonder maakt is dat de overnamebesturing als extra pakket op bestaande Daldoss Level liften geplaatst kan worden. Deze flexibiliteit is uniek in de markt en geeft onze bestaande klanten de mogelijkheid om van hun platformlift met vasthoudbesturing een ‘echte lift’ te creëren met verhoogd comfort. Daldoss Level liften die in het verleden gebouwd zijn (bouwjaar 2010 en ouder) worden omgebouwd na technische inspectie en goedkeuring door de fabriek. Dit betekent een aanpassing op locatie van specifieke elektrische en mechanische componenten.

Devenco, Amersfoort Telefoon 033 4566631 Website www.devenco.nl

'Alle bestaande platformliften eindelijk volwassen?' Daldoss Level + upgrade pakket maakt overnamebesturing voor bestaande platformliften mogelijk

Upgrade bestaande platformliften Devenco biedt het upgraden van bestaande platformliften volgens twee methodes aan. Allereerst met een ‘uitgebreide’ aanpassing: er wordt cabineafsluiting met vouwdeuren gemonteerd op de bestaande cabine. Hierdoor kan er volledige overnamebesturing worden toegepast zowel in de cabine als bij de schachtoproepen. Kortom, maximaal comfort voor thuis of op kantoor. De tweede optie betreft een ‘eenvoudige’ aanpassing op de bestaande platformlift zodat schachtoproepen met een enkele druk op de knop functioneren. Echter met handhaving van de vasthoudbesturing in de cabine. Dit is veelal een goedkopere oplossing. Zeker voor de liften die een opvoerhoogte hebben van meer dan 6 m. Tegen een geringe investering verhoogt deze tweede optie het comfort van een bestaande platformlift aanzienlijk. Vanzelfsprekend zijn deze upgrade-kits voor zowel bestaande als nieuw te leveren Daldoss Level platformliften volledig CE-gecertificeerd en voorzien van een keuringscertificaat.  Moderne platformliften van het type Daldoss Level + zijn ideaal voor plaatsing in winkelpanden

Liftbouw 61


X P O  Tekst: Willem Ruyters Beeld: All-in Liften, Willem Ruyters

HoistTec Staal BV geeft voor alle markten thuis HoistTec Staal BV uit Zevenbergen maakt afwerkingen, plaatwerkdelen en kleine constructieonderdelen voor veel liftenfabrikanten in Nederland. Het bedrijf verwerkt alle soorten staal en kunststoffen. Frans van der Linde is directeur van HoistTec Staal BV sinds de oprichting van het bedrijf in 2006. Hij heeft ruime ervaring in de metaalindustrie en de liftenbranche. Hij vertelt over de bedrijfsmissie van HoistTec Staal BV ‘Als HoistTec Liftinstallaties BV wilden wij een compleet pakket aan diensten aan de liftindustrie aanbieden. Daarom hebben we het leveren van plaatwerk ondergebracht bij HoistTec Staal. Onze werkzaamheden gaan van het inmeten op locatie, produceren in onze plaatwerkerij tot en met het weer monteren van de metaaldelen in het werk. In de

computer hebben we een standaard-model voor muurkop-bekledingen geparametriseerd. Na het inmeten ter plekke genereren wij automatisch vanuit dit 3D-model de specifieke geometrieeen, die geprogrammeerd worden voor verdere bewerking op onze machines. Voor dit tekenen en construeren zetten we de softwarepakketten HiCAD en WiCAM in.’ Liftenfabrikanten en liftenfirma’s kunnen behalve voor muurkoppen bij HoistTec Staal ook terecht voor metalen dorpels, scheidingswanden, schachtverkleiningen, traversenbalken, hijsbalken, deurbalken en kooibekledingen.

Beplatingen in roestvaststaal en andere staalsoorten, in alle mogelijke oppervlaktestructuren, ook in elektrolytisch verzinkte staalplaat (Zincorplaat), aluminiumplaat en kunststoffen. Ook voor roltrappen meet, produceert en plaatst HoistTec Staal BV plaatdelen. Het beplakken van beschadigd plaatwerk behoort tevens tot de mogelijkheden. Van aanrechtblad tot kooi-interieur De plaatwerkerij van HoistTec is volledig geoutilleerd met alle benodigde machines. Aanwezig zijn: knipschaar, ponsbank, kantpers en

1

'Van plaatwerk voor liftinstallaties tot grootkeukens'

2

62

Liftbouw


X P O  1. Stopplaats in de buitenlucht op de Noordoever. Gelukkig staat er LIFT naast, anders zou je de liftdeur over het hoofd zien 2. In de Maastunnelventilatie-gebouwen op de linker en rechteroever plaatst HoistTec Staal BV nieuwe zware RVS muurkoppen en schachtdeuren op de stopplaatsen van de liften naar de voetgangerstunnel. Voor de mensen die de

3

zeer lange roltrappen niet durven te gebruiken 3. Voor All-in Liften verzorgde HoistTec Staal BV al het RVS van de liften in gebouw Conventstraat Gouda 4. Ook in woongebouw Woerdstaete Naaldwijk verzorgde HoistTec Staal BV de uitvoering van de muurkoppen

diverse kleinere machines zoals boormachines, lintzagen en lasapparatuur. Van de Linde: ‘incidenteel verzorgen wij tevens gehele kooi-interieurs tot en met het leggen van de kooivloer van Marmoleum. Buiten de liftenindustrie bedienen wij de markt als gewaardeerd toeleverancier van allerlei plaatwerk. Bijvoorbeeld metalen achterwanden voor in natte ruimten of voor de voedselindustrie tot en met aanrechten in RVS voor grootkeukens. Onze 20 montageploegen werken door heel Nederland.’ Museumlift Het bedrijf maakt een constante groei door. December 2006 ging HoistTec Staal van start met 2 medewerkers, momenteel werken er 5 mensen fulltime. De productie nam toe van 800 muurkoppen in 2007 tot een productie van 2100 afgelopen jaar. Binnen twee jaar zal de jaarproductie op 4000 muurkoppen liggen. Veel partijen in de Nederlandse liftenindustrie laten het plaatwerk al verzorgen door HoistTec Staal BV. Grote namen als OTIS, ThyssenKrupp, Schindler en KONE behoren tot de portefeuille maar ook voor veel middelgrote fabrikanten waaronder All- in Liften. Voor Schindler verzorgde HoistTec Staal recentelijk alle muurkoppen voor de stopplaatsen van de liefst 17 liften in het Rotterdamse Maasstadziekenhuis. Maar ook het plaatwerk van traanplaat in de nieuwe museumlift voor zeer grote kunstwerken in het Stedelijk Museum Amsterdam is het werk van HoistTec Staal. Geen wonder dat de Gemeente Rotterdam voor het hufterproof plaatwerk van liefst 3,5 mm dik staal voor de liften in de Maastunnel Rotterdam een beroep deed op HoistTec Staal. Van der Linde: ‘dat maakt ons werk zo afwisselend. We zijn van alle markten thuis en komen daarom overal.’ Meer informatie? HoistTec Staal BV, Zevenbergen Telefoon 0168 332124 Website www.hoisttec.nl

4

Liftbouw 63


X P O ď ł

nieuwe gevelonderhoudinstallaties Ergolift plaatst

op bestaand kantoor

Ergolift B.V. heeft onlangs de levering afgerond van twee telescoopinstallaties voor de kantoren van SNS Reaal in Utrecht. Voorheen waren de twee gebouwen voorzien van enkele aluminium hangrailbanen die echter niet voldeden. Via een bestekinschrijving verwierf Ergolift de opdracht om twee telescoopinstallaties aan te brengen.

Raamsegmenten Gekozen is voor twee stationair opgestelde installaties die op de dragende liftschachtconstructies geplaatst zijn. Om de extra belasting op de liftschacht op te vangen, zijn speciaal ontworpen hulpframes op de dragende muren van de liftschachten gemonteerd, die voor een goede krachtverdeling zorgen. Met de driedelige telescooparm valt volmaakt vrij te manoeuvreren waardoor de gevels van de twee gebouwen geheel rondom bereikt worden. Als extra

is een afzonderlijke hijsvoorziening aangebracht met een capaciteit van 350 kg waarmee het mogelijk is raamsegmenten uit te wisselen. De gondels zelf zijn geschikt voor een belasting met twee personen of 240 kg. De maximale vlucht van de installaties is bij het ene kantoor 32 meter, bij het andere 27 meter. Voor een geveldeel dat schuin naar binnen loopt is specifieke gevelgeleiding aangebracht die de gondel eerst naar de gevel leidt en daarna verder langs de inspringende gevel laat afdalen.

500 tons mobiele kraan Een zware en 500 tons mobiele kraan heeft de montage van de gevelonderhoudsinstallaties uitgevoerd. Het zwaarste onderdeel woog ongeveer 22 ton. Het totaalgewicht van de installaties kwam op 50 ton.

Meer informatie? Ergolift BV, Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184 684282 Website www.ergolift.nl

Indrukwekkende gevelonderhoudsinstallatie steunt af op bestaande liftschacht

'Topklasse van Ergolift'

64

Liftbouw




X P O 

MP LIFTS, Werk

in uitvoering!

MES LIFTEN uit Medemblik installeert op dit moment drie liften uit de fabriek van MP Lifts op het project Oostereiland, Hoorn. De drie geïnstalleerde liften zijn alle drie telgen uit de Gearless MPGO familie.

Werk aan MP LIFT in bestaande bouw op Oostereiland (Hoorn)

In Hoorn geinstalleerde MP Lift type MP1010GO met brandwerende panoramadeuren

Lift 1 Model & hefvermogen: Aantal stopplaatsen: Cabine afwerking: Deuren:

MP1610GO, 1250 kg of 16 personen 2, eenzijdig Formica wanden, verlaagd plafond met LED verlichting, ronde buisleuning en spiegel. Frequentie geregeld, RVS panelen

Lift 2 Model & hefvermogen: Aantal stopplaatsen: Cabine afwerking: Deuren:

MP1010GO, 800 kg of 10 personen 4, tegenoverliggend Panorama wanden, verlaagd plafond met LED verlichting, ronde buisleu ning,numeriek keypad geïntegreerd in kooitableau Frequentiegeregeld, brandwerend glas 30 minuten in RVS kader

Lift 3 Model & hefvermogen: Aantal stopplaatsen: Cabine afwerking: Deuren:

MP1310GO, 1000 kg of 13 personen 3, tegenoverliggend Formica wanden, verlaagd plafond met LED verlichting, ronde buisleuning en spiegel Frequentie geregeld, RVS panelen

Alle liften zijn uitgevoerd met Gearless MAGO machines van MP LIFTS en met energiezuinige LED verlichting in de liftcabine voorzien van stand-by schakeling. MP LIFTS produceert al enige jaren complete liften voor MES LIFTEN uit Medemblik. MES LIFTEN is geautoriseerd dealer voor MP LIFTS. De producten van MP LIFTS worden in de Benelux via diverse dealers op de markt gebracht. De bedrijven binnen het MP dealernetwerk worden zowel technisch als logistiek ondersteund door MP MacPuarsa BV, de vestiging van MP LIFTS in Nederland.

Meer informatie?

De Gevangenis Oostereiland in Hoorn wordt omgetoverd tot een woonen cultuureiland. www.oostereiland.nl Liefst drie MP Liften, geleverd en geïnstalleerd door MES LIFTEN, verzorgen het verticaal transport

MP LIFTS, Wieringerwerf Telefoon: 0227 600400 Website: www.mplifts.com

Liftbouw 65


NK Liftinterieur bv is sterk in maatwerk. Wij verzorgen een op maat gemaakte totaaloplossing voor het veranderen van uw lift in een representatieve ruimte. Maatwerk tableaus, volledig naar wens van de klant, voorzien van Dewhurst componenten.

distributeur Benelux

EEN LEVERANCIER DIE DENKT IN OPLOSSINGEN, NIET NAAST DE KLANT, MAAR MET ZIJN KLANT. Dé leverancier voor liftonderdelen aan de liftindustrie. Of dit nu een nieuwe installatie, een renovatie of reparatie betreft. WITTUR BV is onderdeel van WITTUR Holding GmbH. Samen met ca 30 collega bedrijven, wereldwijd, samengebracht in de divisies: LIFTAANDRIJVINGEN, AUTOMATISCHE LIFTDEUREN, ELECTRONICA, SOFTWARE, STAALDELEN en LOGISTIEK. Wittur is dan ook ’s werelds grootste, onafhankelijke, producent en leverancier van liftcomponenten voor de liftindustrie. Mede hierdoor kan WITTUR BV de liftindustrie ondersteunen met: Adviezen, instructie, opleidingen, seminars en documentatie. Voor verdere info raadpleeg uw liftonderhoudsbedrijf.

66

Liftbouw


WWW.LIFTBOUW.NL Surf naar de meest complete startpagina voor ­professionals in de lift- en roltraptechniek!

Staat u nog niet op www.liftbouw.nl? Neem dan contact op met Cock Penning: E c.penning@louwersuitgevers.nl T +31 (0) 495 450095

wie doet wat

Een vermelding tussen gerenommeerde ­bedrijven in de branches op de hier volgende pagina’s?

Vanaf € 395,- per jaar weten uw klanten ook wat u doet! Neem contact op met Cock Penning voor alle informatie: E c.penning@louwersuitgevers.nl T +31 (0) 495 450095

Liftbouw 67


Wie doet wat Gevelonderhoud

Liften en Liftonderdelen

Mohringer Liften BV

Kranenburg Group Transportweg 40, 2421 LS NIEUWKOOP T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)172 521027 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)172 574065 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@kngroup.nl W . . . . . . . . . . . . . . . . . www.kranenburggroup.com

Wat doet u eigenlijk? Voor € 95,- per uitgave weten uw klanten dat ook! Bel (0495) 45 00 95 voor alle informatie over een vermelding in LIFTBOUW...

Geveltechniek

VARIOLIFT BV Vijfhuizerdijk 157a, 2141 BH VIJFHUIZEN Postbus 17, 2140 AA VIJFHUIZEN T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)23 5385150 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)23 5384862 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@variolift.com W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.variolift.com

Izaak Enschedeweg 42-44, 2031 CS HAARLEM T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)23 5173300 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)23 5173301 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@mohringer.nl W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.mohringer.nl

Noodliften

Liftkeuringen MES LIFTEN The way to go

RECO SPECIAL PRODUCTS BV

Nijverheidsweg 3a, 1671 GC MEDEMBLIK T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)227 860086 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)227 860089 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@mesliften.nl W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.mesliften.nl

Goederenlift

CHEX Liftadvies Osdorperweg 126, 1066 EN AMSTERDAM T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)20 6674207 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)20 6674208 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@chex.nl W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.chex.nl

Containerweg 2a, 2742 RA WADDINXVEEN T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)182 744050 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)182 744059 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@tijdelijkelift.nl W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.tijdelikelift.nl

Onderhoud & Reparatie

Liftverhuur TOTAL LIFT CARE BV De Stek 8b, 1771 SP WIERINGERWERF T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)227 600406 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)227 600002 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@totalliftcare.nl W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.totalliftcare.nl

DALDOSS De Beek 1, 3871 MS HOEVELAKEN Postbus 209, 3870 CE HOEVELAKEN T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)33 4566631 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)33 4553568 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@devenco.nl W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.devenco.nl

RECO SPECIAL PRODUCTS BV Containerweg 2a, 2742 RA WADDINXVEEN T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)182 744050 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)182 744059 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@tijdelijkelift.nl W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.tijdelikelift.nl

SEF

Nieuwbouw VULKA B.V.

VARIOLIFT BV

HOIST TEC BV

Vijfhuizerdijk 157a, 2141 BH VIJFHUIZEN Postbus 17, 2140 AA VIJFHUIZEN T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)23 5385150 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)23 5384862 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@variolift.com W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.variolift.com

Campagneweg 32, 4761 RM ZEVENBERGEN T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)168 332124 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)168 404750 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@hoisttec.nl W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.hoisttec.nl

Liftadvies

68

Turbinestraat 17, 3903 LV VEENENDAAL T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)318 500944 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)318 500943 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@vulka.nl W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.vulka.nl

Onderhoud & Service

CHEX Liftadvies

MES LIFTEN The way to go

Osdorperweg 126, 1066 EN AMSTERDAM T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)20 6674207 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)20 6674208 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@chex.nl W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.chex.nl

Nijverheidsweg 3a, 1671 GC MEDEMBLIK T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)227 860086 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)227 860089 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@mesliften.nl W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.mesliften.nl

Liftbouw

Veiligheidshekwerk Vast en Inveerbaar Koppelingen en Buizen t.b.v. afschermingen algemeen Herbekleden van remschoenen: OOK TER PLAATSE

DEVENCO LIFTTECHNIEK De Beek 1, 3871 MS HOEVELAKEN Postbus 209, 3870 CE HOEVELAKEN T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)33 4566631 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)33 4553568 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@devenco.nl W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.devenco.nl


Wie doet wat

Regelgeving & Liftveiligheid

Nijverheidsweg 3a, 1671 GC MEDEMBLIK

www.aboma.nl ABOMA Galvanistraat 1, 6716 AE EDE

T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)227 860086

T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)318 691920

F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)227 860089

F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)318 691921

E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@mesliften.nl

E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@aboma.nl

W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.mesliften.nl

W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.aboma.nl

VARIOLIFT BV Vijfhuizerdijk 157a, 2141 BH VIJFHUIZEN Postbus 17, 2140 AA VIJFHUIZEN T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)23 5385150 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)23 5384862 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@variolift.com W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.variolift.com

Renovatie / modernisering SEF

Mohringer Liften BV Izaak Enschedeweg 42-44, 2031 CS HAARLEM

DEVENCO LIFTTECHNIEK

T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)23 5173300

De Beek 1, 3871 MS HOEVELAKEN

F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)23 5173301

Postbus 209, 3870 CE HOEVELAKEN

E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@mohringer.nl

T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)33 4566631

W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.mohringer.nl

Platformlift

F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)33 4553568 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@devenco.nl W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.devenco.nl

Postbus 209, 3870 CE HOEVELAKEN T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)33 4566631 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)33 4553568

Veiligheidshekwerk Vast en Inveerbaar Koppelingen en Buizen t.b.v. afschermingen algemeen Herbekleden van remschoenen: OOK TER PLAATSE Turbinestraat 17, 3903 LV VEENENDAAL T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)318 500944 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)318 500943 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@vulka.nl W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.vulka.nl

Roltrappen/rolpaden

DEVENCO LIFTTECHNIEK De Beek 1, 3871 MS HOEVELAKEN

VULKA B.V.

HAWIRO "Fitting the parts together" Het Weeltje 10, 4759 AG NOORDHOEK T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)168 4047050

E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@devenco.nl

F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)168 404750

W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.devenco.nl

E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@hawirobv.nl

Personenlift

W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.hawiro.eu

DEVENCO LIFTTECHNIEK De Beek 1, 3871 MS HOEVELAKEN Postbus 209, 3870 CE HOEVELAKEN T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)33 4566631 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)33 4553568 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@devenco.nl W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.devenco.nl

DEVENCO LIFTTECHNIEK De Beek 1, 3871 MS HOEVELAKEN

Mohringer Liften BV

Postbus 209, 3870 CE HOEVELAKEN

Izaak Enschedeweg 42-44, 2031 CS HAARLEM

T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)33 4566631

T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)23 5173300

F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)33 4553568

F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)23 5173301

E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@devenco.nl W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.devenco.nl

E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@mohringer.nl W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.mohringer.nl

MES LIFTEN The way to go Nijverheidsweg 3a, 1671 GC MEDEMBLIK T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)227 860086 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)227 860089 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@mesliften.nl W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.mesliften.nl

Toegangstechniek

MP LIFTS Mac puarsa BV De Stek 8b, 1771 SP WIERINGERWERF T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)227 600400 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)227 600090

RECO SPECIAL PRODUCTS BV Containerweg 2a, 2742 RA WADDINXVEEN T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)182 744050 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)182 744059

E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@macpuarsa.nl

E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@tijdelijkelift.nl

W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.macpuarsa.nl

W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.tijdelikelift.nl

MES LIFTEN The way to go Nijverheidsweg 3a, 1671 GC MEDEMBLIK T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)227 860086 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)227 860089 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@mesliften.nl W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.mesliften.nl

Liftbouw 69

Wat doet u eigenlijk? Voor € 95,- per uitgave weten uw klanten dat ook! Bel (0495) 45 00 95 voor alle informatie over een vermelding in LIFTBOUW...

MES LIFTEN The way to go


Eco-efficiënte lifttechniek We denken na over onze toekomst en gebouwbeheer en worden steeds duurzamer. Die visie vraagt om een ecoefficiënte oplossing voor lifttechniek. Otis geeft het antwoord met de GeN2MOD. Deze groenste liftmodernisering ter wereld is energie-besparend. Daarbij is het GeN2MOD-systeem niet alleen efficiënter, maar ook stiller, veiliger en comfortabeler dan andere systemen. En nog eens stukken economischer ook.

MOD Informatie over Otis en het Gen2MOD-systeem kunt u vinden op www.otis.com of door direct contact op te nemen met Otis B.V. via telefoonnummer 033 750 21 00

70

OTIS0013 Advertentie Liftbouw_53.indd 57 Gen2MOD 210x297.indd 1

Liftbouw

otis.com

26-10-10 13-12-10 13:57 17:18


Perfectie tot in elk detail Liften zijn belangrijke verkeersaders in uw gebouw. U eist terecht dat ze feilloos functioneren. Daarvoor bent u bij Mitsubishi aan het juiste adres. Wij zijn uw partner vanaf de selectie van de lift in de ontwerp

-

fase, tijdens het installeren tot en met de serviceverlening als de lift in gebruik is. Ge誰nteresseerd? Bel ons voor meer informatie of een afspraak.

M i t s u b i s h i

e l e v a t e s

y o u

T 0318 - 586 586 www.mitsubishi-liften.nl

71


g n i s s o l p o voor alle de

re a b s a p n Aa id e h l e n s hef

gebruikers

...

Volledige e automatisch ring estu b s g n i m m e t s be

Instelb are deurope n tijde n

Waar wilt u naar toe? De eerste vraag die je stelt als je samen een lift betreedt is: “Waar wilt u naar toe?” Dat is typisch genoeg ook de eerste vraag die wij stellen als we kennis maken met een nieuwe klant. Of als we met een bestaande klant een nieuw project bespreken. Möhringer Liften B.V. kent geen standaardprojecten. We onderzoeken samen met de opdrachtgever telkens weer wat de wensen zijn op het gebied van capaciteit, logistiek, stijl en materiaalgebruik. Vervolgens bedenken we een bijpassende transportoplossing. Daarin zijn we zo flexibel mogelijk. Alleen op het gebied van veiligheid doen we geen concessies. Maar dat zult u ons vast graag vergeven.

Alles voor bijzondere wensen Natuurlijk kunt u bij ons een standaardinstallatie bestellen: liften met bijvoorbeeld 625, 1000 of 1125 kilo hefvermogen. Onze expertise komt echter het beste tot zijn recht bij complexe of zelfs unieke vraagstukken. Een high tech design panoramalift. Een vandaalbestendige stationslift. Een museumlift waar zelfs de sarcofaag van de farao in past. Of een schokarme steriele beddenlift naar de operatiekamers. Zulke bijzondere opdrachten zijn voor onze adviseurs en technisch specialisten een echte uitdaging. Zij verlegen graag steeds opnieuw de grenzen van hun kunnen om u veilig naar uw bestemming te brengen.

www.mohringer.nl 72

Liftbouw

Liftbouw 1 2011  

Vaktijdschrift over lift- en roltraptechniek