Page 1

Vaktijdschrift over beurzen, retail & online business

Retail op z’n kop: vergeet wat je weet

Markt heeft behoefte aan totaalleverancier

I nummer 6 2016

Integrale aanpak als succesfactor


Configure your IT

Onepoint NL is een zakelijke end-to-end services integrator die, als enige in de markt, onafhankelijk ondersteuning biedt aan organisaties op het gebied van optimalisatie van IT-infrastructuren. Ons model is erop gericht dat bedrijven van ons onafhankelijk advies, migratie en managed services onder één dak krijgen. Wij richten ons op klanten die een succesvolle beleving én verbinding willen realiseren tussen de bedrijfsdoelstellingen, de gebruikersbehoeften en de onderliggende technologieën. Onze unieke aanpak richt zich erop dat uw succesvolle beleving onze core business is. Hierin zijn wij een bewezen en betrouwbare raadgever die de gewenste meerwaarde creëert.

IT as a Utility

Onepoint NL gelooft in “IT as a Utility”. We leven in een tijdperk waarin mensen werken en communiceren met elkaar, op elk gewenst tijdstip, op elke gewenste locatie. Dat hierbij een uitmuntende beleving en ondersteuning hoort is een standaard onderdeel.

CONTACTGEGEVENS: Onepoint NL Gatwickstraat 15 1043 GL Amsterdam T: +31 (0)20 - 448 10 25 W: www.onepoint.nl


Felice Home of Brands kiest voor LG De design units met industriële uitstraling passen perfect bij de inrichting van de winkel

Bas van Kampen - Eigenaar Felice Home of Brands

Benefits LG Retail • • •

Unieke verscheidenheid aan binnendelen • Lagere energierekening • Koelen & verwarmen

Een comfortabel winkelklimaat Verbeterde klantbeleving

De gehele case is te bekijken op www.lgsolutions.nl/referenties/Felice

www.lgsolutions.nl/retail


RETAIL ARCHITECTS FOR BRANDED INTERIORS AND INSPIRING SPACES

085 - 303 11 75 BINNENBRAND.NL

ON FIRE FOR VAN GILS, ZWIJNENBURG, DE SCHOENENFABRIEK, RINSMA, SPORT ‘N STYLES, ONLY FOR MEN, STATE OF ART, SMIT MODE, JAC HENSEN, SOOCO FOOTBAR, VAN TILBURG, SPORTLINE, TER HORST VAN GEEL, COEF, NOORDERPOORT, LIBRIS VENSTRA, ARO, HOUTBROX, CIRCLE OF GENTLEMEN.


voorwoord De resultaten uit het verleden… Het laatste nummer van het jaar ligt voor u. Het is een mooie editie geworden. Een van de meest opvallende nieuwsfeiten, waar we over schrijven, is de fusie tussen Faber Vlaggen en Exposize. Erik Verkerk, lid van de directie, vertelt hierover op pagina 40. Interessant is om te zien (het is namelijk een écht management-/strategisch verhaal!) hoe een samenwerking kan leiden tot een ware versmelting van twee organisaties om daarmee internationaal sterker te kunnen worden en uiteindelijk de eigen continuïteit steviger te maken. Het was een mooi stukje nieuws van dit jaar. Maar dat geldt natuurlijk voor vele andere feiten die u in de eerdere nummers van 2016 zag. In z’n algemeenheid kunnen we zeggen dat het afgelopen jaar ons weer terugbracht op het oude economische niveau. De twee huidige coalitiepartners in het Haagse steekspel, PvdA en VVD, zullen dit ongetwijfeld gaan gebruiken in hun komende verkiezingscampagnes. Zo is het begrotingstekort nagenoeg 0%, ons aller BNP is stijgend, de werkloosheid is in het laatste kwartaal van 2016 eindelijk weer ruim onder de 6% gedaald en ondanks alle kritische en lastige discussies, staat ons pensioenstelsel nog steeds stevig als een huis. Kortom, het vertrouwen is terug. Zowel bij ondernemers als bij consumenten. Zelf gebruik ik voor dat criterium altijd de ‘Kerstpakkettenindex’. Want op het moment dat ik dit voorwoord typ, is in het nieuws, dat het aantal kerstpakketten dat door werkgevers aan werknemers wordt geschonken, voor het eerst sinds jaren weer is gestegen! Er is dus weer wat geld beschikbaar om wat extra’s te doen. We kunnen dus met vertrouwen het jaar 2017 tegemoet zien? Ik neig naar een ‘Ja’ maar zoals u ook weet: de resultaten uit het verleden zijn nooit een garantie voor de toekomst. Uiteindelijk beginnen we op 1 januari in alle tellingen weer op ‘0’ en dan moeten we nog maar zien hoe het gaat. Zo is de internationale politiek flink in beweging. Verkiezingen zijn er in belangrijke landen als Frankrijk en Duitsland. En niet te vergeten; ook wijzelf moeten in maart naar de stembus. De campagnes zijn roerig begonnen en het is nog maar de vraag of dit de voorbode is van meer onrust dat uiteindelijk leidt tot wellicht minder vertrouwen. Afwachten dus. Waar het vooral niet (!) een kwestie van afwachten is, is in het domein van de online business. Daar gaan de ontwikkelingen razendsnel. Náást mijn belofte om u in het nieuwe jaar weer te voorzien van veel inspiratie, zo doe ik u ook de belofte dat we veel aandacht gaan besteden aan die online business, die in 2017 opnieuw tot een nieuw hoogtepunt zal komen. Tegelijkertijd schenken we veel aandacht aan de koppelingen met de offline business en waar op dat combinatievlak de kansen liggen. Dus… we zien elkaar in het nieuwe jaar. Voor nu wens ik u een goede jaarwisseling!

Met vriendelijke groet,

Jerry Helmers


INSTORE & LIVECOMM

is een onafhankelijk tijdschrift over beurzen, retail & online business www.instore-online.nl www.livecomm.nl Jaargang 21, nummer 6, 2016 Sinds 1995 Verschijnt 6 x per jaar ISSN: 2405-6596

Uitgever

Louwers Uitgeversorganisatie BV Schatbeurderlaan 6 6002 ED Weert Postbus 249 6000 AE Weert T +31 495 45 00 95 E info@louwersuitgevers.nl W www.louwersuitgevers.nl

H.B.J.M. Louwers Domein De Herten Hertsbergsestraat 4 B-8020 Oostkamp Postbus 85 B-3900 Overpelt T +32 50 36 81 70 E info@louwersmediagroep.be W www.louwersmediagroep.be

8

Eindredactie

Jerry Helmers / Crown Media

8 Aandacht voor warmte- en contactgeluidsisolatie 11 Integrale aanpak als succesfactor 14 Nieuwe winkelsigning geeft impuls aan PLUS winkelformule 15 Innovatief schapsysteem voor PLUS Supermarkten Briljant 2.0 concept 16 PLUS Abcoude gaat voor een duurzame klimaatinstallatie Thema 3D visualisaties 18 Retail op z’n kop: vergeet wat je weet 22 Visualisaties in 3D als specialiteit uit de Betuwe 25 Software ontwerpt het gehele interieur

Redactieteam

Loet van Bergen, Rob Buchholz, Jerry Helmers, Sjoerd Meuleman, Jan Mol en Koos van Reesch

Bladmanager

Gilles Coulier T +31 495 45 00 95 E g.coulier@louwersuitgevers.nl

Secretariaat

Manuela Depenbrock, Sandra Reijnders

Advertenties

Online aanleveren: www.wetransfer.com E traffic@louwersuitgevers.nl o.v.v. naam, project en editie Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 495 45 00 95 Postbus 85, 3900 Overpelt, België T +32 50 36 81 70

Abonnementsprijs

€ 63,- per jaar excl. BTW Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW ING Bank IBAN NL46INGB0000417165 BIC INGBNL2A t.n.v. Louwers Uitgeversorganisatie BV o.v.v. inStore/livecomm magazine Informatie over abonnementen: T +31 495 45 00 95

Adreswijzigingen

18

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van op­­zegging is ontvangen, wordt het abonnement auto­matisch met een jaar verlengd.

Doelgroep

InStore & Livecomm wordt verspreid als abonnement en in controlled circulation en via online distributie aan marketing- en sales managers van bedrijven die aan beurzen deelnemen, branche-organisaties, alsmede aanbieders in de b&t branche, detailhandelaren en dienstverleners met meerdere verkooppunten, franchiseketens, auto-importeurs, tankstations, reisbureaus, verzekeringskantoren en banken.

Vormgeving

E studio@louwersuitgevers.nl

Drukwerk

Drukkerij Hendrix, Peer Niets uit deze uitgave mag worden over­genomen of ver­menig­ vuldigd zonder uitdruk­kelijke toestemming van de uitgever en zon­der bronvermelding. Hoewel dit blad op zorg­­vuldige wijze en naar beste weten is samen­gesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledig­heid van de informatie. Zij aan­vaar­den dan ook geen enkele aansprake­lijkheid voor schade, van wel­ke aard ook, die het gevolg is van hande­lingen en/of beslis­singen die gebaseerd zijn op deze informatie.

30

26 MKB najaarscongres: retailer moet zijn onderneming (veel meer!) verbinden met digitale winkelstraat Thema Euroshop 30 De zeven dimensies van retailsucces; nog meer innovatie 33 Een internationale beurs past uitstekend bij wereldwijde ambitie 34 De juiste klant, het juiste moment… En dán de juiste boodschap 36 Een nieuwe winkelvloer in één nacht; het kán! 39 Klant bepaalt zelf wat de grootte, de vorm, het materiaal en de kleur van een display zijn 40 Naar een hoger niveau met nieuw vloerensysteem


inhoud 42 Markt heeft behoefte aan totaalleverancier 44 Ventileren, verwarmen en koelen in ĂŠĂŠn bij Praxis, Bergen op Zoom 47 Raamfolie voor functionele en esthetische toepassingen

40

Thema Multimedia 48 Nieuw pand door stijgende lijn in groei 50 Hoe je technieken toepast om de verkoop te verhogen 52 Pronorm urban experiences 54 Mansveld Expotech levert alle techniek voor beurzen, evenementen & congressen 56 2016 heeft de weg geplaveid voor een nog beter 2017

34

48

58 Kort nieuws 62 Samsung Experience Store in Brussel is een schoolvoorbeeld van perfecte co-creatie 66 Nieuwe trends bieden inspiratie voor beursjaar 2017 68 Volwaardige verdiepingsvloer biedt exposant meer voordelen

62

Thema OSPI 71 Zelfvoorzienende standbouwbedrijven hebben streepje voor 72 Grandioze opening Midden Nederland Hallen 74 Elke twee jaar een make-over 76 Beurskalender 79 Wie doet wat

74 66

68

Cover

onepoint NL Jan Mol


PLUS ABCOUDE BRILJANT 2.0 FORMULE

Tekst: Loet Van Bergen Beeld: VBAT

Aandacht voor warmte- en contactgeluidsisolatie Voor een nieuwe vestiging en formule van PLUS Koot in Abcoude werd Imarco ingeschakeld voor de tegelvloer. “We zijn al sinds jaar en dag nauw betrokken bij de levering en het aanbrengen van de vloeren in de PLUS supermarkten,” vertelt Marcel Korver van Imarco. “Voor elke vestiging van PLUS leveren wij de gewenste soort keramische tegels en vloeropbouw.” “De vloertegels bij PLUS Koot zijn speciaal gemaakt voor de Briljant PLUS Formule,” vervolgt Korver. “Het is een keramische tegel van 46 x 46 cm met een kleur die perfect matcht met de huisstijl van PLUS.” Aan de tegels worden door het management van PLUS hoge eisen gesteld ten aanzien van fysieke en mechanische eigenschappen, slijtweerstand, vocht en temperatuurverschillen en last but not least de veiligheidseigenschappen vooral met betrekking tot de antislip waarde. “Hiervoor werken we nauw samen met de tegelleverancier zodat de PLUS Briljant tegel aan alle geldende eisen en uitstraling voldoet,” aldus Korver.

Realisatie Bij PLUS Koot ging het om een vloeroppervlak van 2000 m2. Korver: “Dan praat je al gauw over bijna 10.000 vloertegels. Omdat deze winkel gevestigd is in een nieuwbouwpand met onder de supermarkt een parkeergarage en erboven appartementen, dienden we bij het leggen van de vloer extra aandacht te besteden aan zowel

8

de warmte- als contactgeluidsisolatie zoals het geluid van rijdende winkelwagentjes of rolcontainers. Daarnaast moesten we bij de aanleg ook rekening houden met de vloerverwarming die gevoed wordt met de restwarmte van de koelvitrines. Een vloer met daaronder een parkeergarage vormt dan een enorme koudebrug. Om dat effectief tegen te gaan, brachten wij op de bouwvloer eerst een laag EPS (Airpop) aan en vervolgens kokosmatten voor reductie van het contactgeluid, trillingdemping en tevens voor de thermische installatie.” Het zijn hoogwaardige matten die de eisen van het Bouwbesluit ruim overtreffen. Daarop monteerde de verwarmingsinstallateur de vloerverwarming waarover het beton werd gestort en de vloertegels in de mortel werden aangebracht. De geluidsdemping is ruim voldoende om de bewoners boven de supermarkt hun rust te garanderen. “Om er zeker van te zijn dat er geen contactgeluid ontstaat via de zwevende vloer naar de aangrenzende wanden en obstakels, leggen wij de vloer ten minste 7 mm vrij. Met al deze maatregelen, bereiken we een geluidsreductie van meer dan 14 dBa.”


PLUS ABCOUDE BRILJANT 2.0 FORMULE

'Met Imarco zijn onze klanten ervan verzekerd dat de doorlooptijd van het project optimaal is' Snelle levering Voor het leggen van de vloeren beschikt Imarco over een eigen ervaren team die gespecialiseerd zijn in dergelijke grote klussen. Vaak binnen een tijdsbestek van een paar dagen. “Elke dag dat een vestiging niet in bedrijf is, kost veel omzet,” licht Korver toe. “Met Imarco zijn onze klanten ervan verzekerd dat de doorlooptijd van het project optimaal is. Zo ook bij PLUS Koot Abcoude waar we binnen het tijdsschema de vloer gelegd hebben zodat snel begonnen kon worden met de inrichting van de supermarkt. Wat ❚ tot tevredenheid stemde van PLUS ondernemer Koot.”

9


De perfecte partner voor uw complete vloertraject of een goede partner voor uw aannemer!

RETAIL Imarco is al meer dan veertig jaar dé toonaangevende projectspecialist voor elke groot formaat keramische tegel- en marmercomposietvloer. Imarco is één van de weinige bedrijven die alle totaaloplossingen in huis heeft voor grote oppervlakten vloer- of wandtegels die in korte tijd gerealiseerd moeten worden. Daardoor zijn wij een krachtige partner voor toonaangevende projectbeheerders, projectontwikkelaars, architecten, aannemers en franchise- en formuleketens in de food, mode, warenhuis en automotive.

www.imarco.nl

Meerwaarde in vloer en wand


PLUS ABCOUDE BRILJANT 2.0 FORMULE

Integrale aanpak als succesfactor

Tekst: Loet Van Bergen Beeld: VBAT

PLUS Koot in het Utrechtse Abcoude heeft de Nederlandse primeur om als eerste vestiging het vernieuwde PLUS Briljant 2.0 concept te mogen voeren. Dit winkelconcept is een doorontwikkeling op de reeds eerder ingezette Briljant-formule 1.0 die in 2010 werd geïntroduceerd door de supermarktketen.

Voor de afbouw en installatietechniek, werd Bouwbedrijf Van de Fliert en Van de Fliert Techniek ingeschakeld die als een gesmeed team de klus bij PLUS Abcoude klaarden. Het is een van de pluspunten van het bedrijf: een integrale aanpak. “We zijn voor 95% gespecialiseerd in retail,” zegt directeur Rein Tempert van Van de Fliert Techniek. Kenmerkend zijn de snelle bouwprocessen en korte doorlooptijd van de uitvoering. Dat stelt hoge

eisen aan onze monteurs op locatie die niet alleen flexibel dienen te zijn, maar ook snel kunnen acteren op voorvallen en wijzigingen.”

Engineering “Elk project is voor ons weer een nieuwe uitdaging,” licht Tempert toe. “We werken nu al een aantal jaren voor PLUS en we hebben in die tijd heel wat PLUS Supermarkten verbouwd en voorzien van installatietechniek.”

De complete engineering/ontwerp van zowel de elektrotechnische- als de werktuigbouwkundige installatie (klimaat en sanitair), komt uit de koker van Van de Fliert Techniek. Daarnaast heeft het bedrijf alle componenten geselecteerd volgens de eisen van het bestek. In het pand is geen gasaansluiting meer aanwezig. De hele klimaatinstallatie is aangesloten op de warmteterugwininstallatie van de bedrijfskoeling waarmee de winkel door middel van vloerverwarming wordt verwarmd. ›

11


RETAIL SIGNING VAN VISUEEL CONCEPT TOT EN MET REALISATIE OP DE WINKELVLOER

Storkstraat 1-3 Zoetermeer T (079) 330 10 00 E info@blomsma-retailsigning.nl W www.blomsma-retailsigning.nl


PLUS ABCOUDE BRILJANT 2.0 FORMULE

Dit in combinatie met een luchtbehandelingsysteem. Tempert: “De temperatuur in de winkel kunnen wij per zone regelen. In het kassagebied hanteren we 20 graden en in de rest van de winkel teruglopend tot minimaal 17 graden.”

Verlichting Het lichtplan in de winkel is door Philips ontworpen en bestaat volledig uit LED’s voorzien van een Dali regeling. “Samen met Philips hebben we o.a. meegedacht over hoe de spots het beste te installeren gezien de beperkte hoogte van de winkel. Daarbij heeft elke afde-

ling zijn specifieke eisen ten aanzien van de lichtkleur en lichtsterkte. De verlichting heeft overigens zijn eigen voeding evenals de winkelapparatuur en koeltechniek. Daarnaast zat de verwarming van de parkeergarage, het verkeerssysteem, de sprinkler installatie en de elektrische vloerverwarming ook op de voeding. Dat vergt een groot vermogen. Vandaar dat we de Elektra hoofdverdeelkast hebben voorzien van een aansluiting van 3x400 ampère. Normaal is dat 250 ampère. We weten uit ervaring dat er op het laatst moment nog allerlei apparatuur bijkomt.”

Bouwkundig / interieurbouw Bouwbedrijf Van de Fliert is in het gehele traject betrokken geweest bij het ontwerp en bouwen van de diverse constructieve werkzaamheden op alle afdelingen. Ook de wandbeplatingen, binnenwanden en tegelwerkzaamheden, zijn door Bouwbedrijf van de Fliert uitgevoerd. Bouwbedrijf Van de Fliert en Van de Fliert Techniek zijn in juni begonnen met de klus. “Op het laatste moment zijn er nog allerlei zaken aangepast. Dat zijn we overigens wel gewend. Terugkijkend is het een mooie winkel geworden waar we met zijn allen trots op zijn.” ❚

13


PLUS ABCOUDE BRILJANT 2.0 FORMULE

Tekst: Loet Van Bergen Beeld: VBAT

Nieuwe winkelsigning geeft impuls aan PLUS winkelformule Recentelijk is de volledig vernieuwde PLUS Koot in het Utrechtse Abcoude geopend. Deze supermarkt heeft de Nederlandse primeur om als eerste vestiging het vernieuwde PLUS Briljant 2.0 concept te mogen voeren. Dit winkelconcept is een doorontwikkeling op de reeds eerder ingezette Briljant-formule 1.0 die in 2010 werd geïntroduceerd door de supermarktketen. Het is een compleet nieuwe winkelbeleving waar vers voorop staat, met een nieuwe lay-out, interieurarchitectuur en meubelontwikkeling. “Met de introductie van het nieuwe PLUS Briljant 2.0 concept is ook de winkelsigning opnieuw tegen het licht gehouden,” vertelt Steven Verwerda van Blomsma Print&Sign. “Als vaste partner zijn we betrokken bij het realiseren van alle instore en outdoor signing van de nieuwe en verbouwde PLUS vestigingen,” aldus Verwerda.

Winkelsigning ook vernieuwd “Vanaf het begin hebben wij meegedacht bij de ontwikkelingen van het nieuwe concept. Vooral ten aanzien van de toe te passen materialen en de uitstraling. Het ontwerp van ontwerpbureau VBAT hebben wij vervolgens vertaald naar een praktische en realiseerbare signing. Zo zijn enkele signingelementen met betrekking tot kleur, materiaalgebruik en vormgeving aangepast. De winkel moet namelijk puur en duurzaam overkomen. Vandaar dat er veel honingraatkartons met decoratieve prints aan de wand, schappen en op de koelmeubels zijn toegepast.”

'Met de introductie van het nieuwe PLUS Briljant 2.0 concept is ook de winkelsigning opnieuw tegen het licht gehouden'

“Het lijkt me beter om aan te geven dat naast beleving ook rekening wordt gehouden met prijs richting consument. De actiestraat uit Briljant 1.0 heeft een make-over gerkegen. Daar hebben we de actiepanelen voor gemaakt met de focus op de belangrijke productgroepen, die tevens sturing geven en aantrekkingskracht hebben. Het paneel is ook van honingraatkarton en is dusdanig uitgevoerd dat het door mensen van Plus zelf ingevuld kan worden.”

Een aantal signing elementen heeft Blomsma voor dit concept opnieuw ontwikkeld omdat deze winkel totaal afwijkt van de bestaande winkels. “Zo heeft deze winkel geen systeemplafond waar gewoonlijk de signing aan werd opgehangen,” licht Verwerda toe. “Verder is in de nieuwe formule een Makerij bijgekomen die verse maaltijden bereidt. Om bezoekers hierop te wijzen, hebben we een aantal neonteksten gemaakt met als tekst ‘Bestel Hier’.” Ook de buitensigning heeft Blomsma verzorgt met een aluminium gevelbak in groen gespoten met doorgestoken letters van PLUS Koot voorzien met houten geprinte stroken van trespa. Tevens heeft Blomsma alle ramen voorzien van grote geprinte stickers. De eigenaar van het filiaal Ernst Koot is zeer blij met de afstemming van de buitensigning op de bouwstijl en de omgeving van het pand. ❚

14


PLUS ABCOUDE BRILJANT 2.0 FORMULE

Tekst: Loet Van Bergen Beeld: Cool Pesentation

Innovatief schapsysteem voor PLUS Supermarkten Briljant 2.0 concept Cool Presentation, gevestigd in Heerenveen, is een grote speler in de markt als het gaat om schappresentatie systemen. Heel veel retailers gebruiken inmiddels de systemen van Cool Presentation en zijn lovend over de persoonlijke betrokkenheid, inspiratie, service en het enthousiasme van het bedrijf.

Voor PLUS Supermarkten, een coöperatie met 270 winkels in Nederland, verzorgt Cool Presentation al jaren alle productpresentaties. Zo heeft Cool Presentation meegedacht over de ontwikkeling van het formuleconcept PLUS Briljant 1.0 dat 6 jaar geleden werd geïntroduceerd. Voor het nieuwe winkelconcept PLUS Briljant 2.0, waarvan onlangs de eerste winkel in Abcoude is geopend, werd Cool Presentation opnieuw gevraagd om mee te denken over de schappresentaties passend bij het nieuwe winkelconcept.

Hergebruik “Net als bij het winkelconcept Briljant 1.0, hebben we bij deze winkel ook het Simple Click Universal system toegepast,” legt Algemeen Directeur Johannes Nijdam uit. “Over dit systeem is PLUS nog steeds erg enthousiast. Het Simple Click Universal system is ontwikkeld met als basisuitgangspunt: “Met een minimum aan onderdelen een maximum aan mogelijkheden.”

“Uiteraard hebben we aan het systeem voor het Briljant 2.0 concept wat kleine aanpassingen gedaan, maar over de hele linie is het systeem hetzelfde gebleven waardoor veel onderdelen kunnen worden hergebruikt. Kenmerkend bij PLUS is het Slimline schap. Een zeer dun schap, waardoor de productpresentatie geoptimaliseerd wordt. De schappen vallen simpelweg minder op. Men gebruikt dit schap door de gehele winkel. Deze draadschappen hebben een kleine ruimte achter de schappen, waar we voor PLUS een speciaal achterprofiel hebben ontwikkeld dat simpel te combineren is met het Simple Click Universal system, zodat er geen producten achter uit het schap kunnen vallen.” Dit biedt volgens Nijdam veel praktische voordelen en daarnaast directe tijdsbesparing voor de winkelinrichtingsploegen door de snelle installatie. PLUS is erg content met deze maatwerkoplossing.

Toepassingen Het Simple Click Universal system wordt in deze nieuwe supermarkt niet alleen aangewend voor de kruidenierswaren, maar ook voor de versafdelingen en koelschappen. “Daarnaast hebben we de overige presentatiematerialen geleverd zoals acrylaat T-verdelers en Z-plateau’s, imitatieproducten, magneetsigning, houders voor onder meer de elektronische schaplabels en nog vele andere producten. Dit alles van uit de wens van PLUS. Voor PLUS zijn we een service gerichte onderneming waarbij we door intensief samen te werken, hun winkels optimaal kunnen laten ❚ presenteren,” aldus Nijdam.

15


PLUS ABCOUDE BRILJANT 2.0 FORMULE

Tekst: Loet Van Bergen Beeld: Retail Technics

PLUS Abcoude gaat voor een duurzame klimaatinstallatie Bij de PLUS Supermarkten en Retail Technics staat duurzaamheid hoog in het vaandel. “Efficiëntere koelinstallaties op basis van natuurlijke koudemiddelen, warmteterugwinning, afgesloten en betere koel- en vriesmeubelen, efficiëntere verlichting en hoog rendement ventilatie en verwarming zijn de huidige trends in de supermarktbranche,” aldus Adriaan Eveleens Manager Realisatie bij Retail Technics BV, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het realiseren van koel-, vries- en klimaatinstallaties voor supermarkten. Voor het nieuwe winkelconcept Briljant 2.0 van PLUS in Abcoude, is Retail Technics gevraagd om een energiezuinige installatie te ontwerpen en te installeren. Retail Technics heeft inmiddels jarenlange ervaring opgedaan in gekoppelde koel-, vries- en verwarmingssystemen en heeft dit samengebracht in het unieke ‘all-in-one’ concept. Dit zorgt in alle jaargetijden voor een maximale koel- en vriesprestatie en een optimaal winkelklimaat. Hierdoor is het mogelijk om 20% energiebesparing te behalen. “Het ‘all-in-one’ concept hebben we ook bij PLUS Abcoude toegepast. Hierbij wordt de vrijkomende warmte van de koelen vriesinstallaties omgezet in verwarming voor de winkel waardoor er een aangenaam klimaat wordt gerealiseerd zonder een aanvullende gasgestookte installatie. Bovendien is de installatie voorzien van CO2 koudemiddel dat 100% natuurlijk is en hiermee een bijdrage levert aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Installatie De ‘all-in-one’ unit bij PLUS Abcoude is geplaatst in een geluidwerende technische ruimte. Van daaruit wordt de winkel verwarmd door middel van vloerverwarming en luchtbehandeling. Eveleens: “De aansturing van de verwarming en ventilatie luistert zeer nauw. In het ontwerp hebben wij precies aangegeven op welke plekken de warmte in de vloer moet worden ingebracht. De uitgebalanceerde luchtbehandeling en verwarming op de versafdeling zorgt vanwege de kou die afkomstig is van de koel- en vriesapparatuur, voor een comfortabel klimaat. Ook het kassagebied verdient extra aandacht en is de warmste zone van de winkel.”

16


PLUS ABCOUDE BRILJANT 2.0 FORMULE

'De vrijkomende warmte van de koel- en vriesinstallaties wordt omgezet in verwarming voor de winkel' Monitoring Alle koel- en vriesmeubelen en ruimtetemperaturen bij PLUS Abcoude worden door Retail Technics op afstand gemonitord en beheerd. “Op onze TER (TemperatuurEnergie-Remote) beheren we de wettelijk gestelde product temperatuureisen (HACCP) en het binnenklimaat van de winkel. Daarnaast kunnen we, indien nodig, op afstand de installatie bijsturen om de installatie zo energiezuinig mogelijk te laten functioneren. Ondernemer Koot van PLUS Abcoude wordt hiermee totaal ontzorgd. En met de afgesproken SLA (Service Level Agreement) is het plaatje wat betreft beheer

en onderhoud compleet. Over het functioneren en de performance van de koel-, vriesen verwarmingsinstallatie zijn daarin duidelijke afspraken gemaakt,” aldus Eveleens.

Verbouwing Met de engineering van de installatie en het installeren, is Retail Technics normaliter

inclusief voorbereidingstijd 10 weken bezig. “De winkel PLUS Briljant 2.0 Abcoude was een volledig nieuw concept. De winkel is nu een maand open voor de klanten van PLUS Koot en deze ervaren de winkel als zeer positief en comfortabel.” Ondernemer Koot noemt het een prestatie ❚ van formaat en is erg tevreden.

“All in One” voor al uw techniek in de winkel Marconistraat 5 3861 NKNijkerk Postbus 1163 3860 BD Nijkerk T 088 - 5010100 F 088 - 5010105 E info@retailtechnics.com W www.retailtechnics.com

16170642_retail.indd 1

20-12-16 10:03

17


THEMA 3D VISUALISATIES

Tekst: Jan Mol Beeld: Jan Mol / onepoint NL

Retail op z’n kop: vergeet wat je weet Vincent Lukken, IT Business Consultant bij onepoint NL uit Amsterdam, weet het zeker. Voorzichtig installeert hij de peperdure Beta versie van de Microsoft HoloLens bril op mijn hoofd. Een paar hoorbare klikken en de bril zit stevig vast. Op het gebied van Virtual Reality ben ik al verwend, maar dit is nieuw voor me. Vincent start de bijbehorende applicatie op en ik word stil…

(Hololens, press image Microsoft)

Midden in het eXperience Center danst een jongetje voor mijn neus. In 3D. “De bedoeling is dat je hem in zijn kraag pakt en ergens neerzet, anders blijft hij meegaan met je blik,” instrueert Vincent. Met verbazing zie ik mijn eigen hand het kereltje beetpakken en hem door de ruimte bewegen... “Zet hem maar op de koffietafel, HoloLens herkent objecten,” vervolgt Vincent. Zo gezegd, zo gedaan. Een seconde later danst er een jongetje op de koffietafel. “Loop er maar omheen!” lacht Vincent. Met een brok in mijn keel loop ik om de tafel heen en zie hetzelfde jongetje in 3D, levensecht, maar nu van de achterkant. “Wat heb ik je gezegd?”

18

‘Vergeet wat je weet’

“Alles wat vandaag als nieuw wordt gepresenteerd, kan morgen oud nieuws zijn,” aldus Vincent, “Bij onepoint NL leveren we daar het bewijs voor.”

Inmiddels zijn we gewend dat de technologie van gisteren morgen weer achterhaald is. Waar retail op dit moment de eerste schreden zet in de wereld van Digital Outfittery, middels bodyscans, touchscreens en smart mirrors en er hier en daar Virtual Reality of Augmented Reality wordt ingezet, daar passeert Microsoft HoloLens straks met 7-mijls laarzen alle grenzen van het voorstelbare. ‘Vergeet wat je weet’ is het motto bij Vincent Lukken.

Onepoint NL, onderdeel van het Franse GROUPE ONEPOINT, is expert op het gebied van IT-oplossingen voor bedrijven die het nieuwe werken omarmen. “Onder onze klanten bevindt zich ook een aantal grote namen in retail, gevestigde brands, met winkelketens. De koplopers zoeken altijd naar nieuwe wegen om shoppers te prikkelen in de POP en POS. Om die reden heeft onepoint NL als één van de

vraagt Vincent. “Dat het mindblowing is,” antwoord ik en knik instemmend.


THEMA 3D VISUALISATIES

Hololens toegepast als 3D visualisatie via CAD.

‘HoloLens gaat de hele productieketen van ontwerpfase tot verkoopmoment veranderen’ eerste IT bedrijven in Europa de Microsoft HoloLens aanvaard, ook al is het allemaal in de Beta-fase. We hebben developers en werken nauw samen met Microsoft. Dat is een adembenemende achtbaan met resultaten waar we zelf ook elke keer van overdonderd zijn,” aldus Vincent Lukken.

VR, AR en MR “Virtual Reality dompelt de gebruiker onder in een afgesloten wereld. Augmented Reality plaats digitale elementen in je echte wereld. HoloLens wordt door Microsoft omschreven als Mixed Reality en gaat door waar Augmented Reality stopt. Het feit dat objecten in MR volledig

Vincent Lukken, IT Business Consultant bij onepoint NL.

manipuleerbaar zijn en indien gewenst een functionaliteit kennen, maakt het zo uniek,” vervolgt Vincent. “Daarmee heb je meteen het waardevolle deel te pakken voor retail, bijvoorbeeld als het gaat om digital outfittery.” We vragen Vincent om voorbeelden te noemen.

MR Case: sportschoenen fabrikant in HoloLens “Eén van onze klanten van het eerste uur voor Microsoft HoloLens in retail is een wereldwijde sportschoenen fabrikant. Deze klant heeft al een langdurige relatie met onepoint NL, we hebben onder andere hun IT Program Management › doorontwikkeld.

19


In het nieuwe concept loopt de bezoeker als het ware fysiek de KPN-website binnen. BLR-Bimon adviseerde en monteerde de klimaatinstallatie van de toekomst, 100% elektrisch en volledig automatisch aangestuurd.

Het comfort van morgen vandaag in uw winkel Tevreden klanten en personeel

We hoeven het u vast niet te vertellen: een klant die zich prettig voelt, blijft langer in uw winkel en koopt daardoor meer. Als specialist in klimaatbeheersing, biedt BLR-Bimon u het klimaat waarin uw klant aangenaam en comfortabel kan winkelen. En dat merkt u aan uw omzet. Deze winkelbedrijven gingen u al voor: Arke TUI • America Today • Coolblue • Didi • Duifhuizen Lederwaren • Estafette • Hema • Hunkemöller • JD-Sports • KPN Retail • Macinthos • Mediq • Men At Work • MS Mode • Nespresso winkels • Nolten Schoenen BV • NS stations • Steps • Superstar • Pandora • Pauw BV • Perry Sport • Repeat Fashion BV • Scotch and Soda • Starbucks • Swarovski • Toys XL • Van den Assem Schoenen • Waterstones English Bookshop

BLR-Bimon Klimaatbeheersing

BLR-Bimon bv Postbus 72 3417 ZH Montfoort Aardvletterweg 3A 3417 XL Montfoort

Vakmensen met plezier in hun werk

Verkoop 0348 - 47 22 47 Service 0348 - 47 00 04 Fax 0348 - 47 20 27 info@blr-bimon.nl www.blr-bimon.nl


THEMA 3D VISUALISATIES

Ze wilden een oplossing om sneller en efficiënter business te genereren, waarbij producten een kortere doorlooptijd hebben van digitale tekentafel naar digitale testomgeving tot uiteindelijk digitale aanwezigheid in de winkel. Microsoft HoloLens gaat zorgen van een snellere Go To Market dankzij mixed reality,” vertelt Vincent. Het logische gevolg is volgens Vincent dat HoloLens ingezet wordt in de flagship stores om als digital outfitting tool te dienen, middels Mixed Reality. “Denk aan een scan van jezelf, waar je omheen kunt lopen, terwijl je nieuwe producten aan je lijf kunt toevoegen,” vervolgt Vincent. “Voor velen lijkt dit een station te ver, maar de Generatie Z pakken we hiermee in.” Onepoint NL demonstreert Hololens aan ASICS.

‘Shoppen in virtual stores over de hele wereld wordt gemeengoed’

Betrokkenheid bij een merk creëren is voor elke fabrikant een speerpunt, zo vernemen we. “Men werkt al met Magic Mirror en dat werpt zeker zijn vruchten af.”

Moeten we VR en AR dan maar vergeten? “Zeker niet!” antwoordt Vincent. “Het is alleen zo dat de drie technieken ieder hun eigen toepassing kennen. VR is alive and kicking. Neem ASICS als voorbeeld. We hebben in VR hun flagship store in Dubai gesimuleerd. Shoppers kunnen straks gewoon hun online inkopen tot een unieke winkelervaring maken. In plaats van doods te klikken op de pagina van een webshop, kies je ervoor om virtueel een winkel te bezoeken. Dat product wat je graag zou willen hebben kun je dus vanuit Appelscha even gaan bekijken in de winkel in Dubai. Waarom? Omdat het kan. Je neemt je eigen Avatar in 3D gewoon mee en laat hem lekker in 3D rondlopen in de shop in Dubai. De virtuele verkoopster helpt je. Zit het goed? Bestellen maar. Via het dichtbijzijnde Warehouse krijg je de bestelling dan netjes in Appelscha afgeleverd.” “Onepoint NL heeft op deze manier al meerdere deals afgesloten die we op korte termijn

Onepoint NL met Hololens op bezoek bij ASICS.

‘Met HoloLens kun je jezelf virtueel aankleden en om jezelf heenlopen’

gaan realiseren. Tussen onze klanten zitten onder andere autobedrijven en een grote supermarktketen uit het noordwesten van Nederland. Shoppen via Microsoft HoloLens gaat een revolutie ontketenen.”

Is HoloLens betaalbaar genoeg om serieus ingezet te kunnen worden? “Eerlijk gezegd, nu nog niet echt, maar dat is een momentopname. De reden dat we er desondanks al zo drukdoende mee zijn, heeft te maken met het feit dat de retail er brood in ziet en graag meedoet in de beginfase. Beta versies zijn doorgaans niet bug-free, maar HoloLens is dat wel,” aldus Vincent. De motor achter Microsoft HoloLens is Windows 10. Microsoft gaat zwaar inzetten op holografie, niet alleen via Microsoft HoloLens, vernemen we. De huidige HoloLens bril is duur, gemiddeld een slordige $ 5.000,- per stuk als je deze commercieel wilt inzetten. Vincent: “Daar komt echter rap verandering in, omdat de techniek vrijgegeven is en er een aantal bekende third party developers nu keihard werken aan HoloLens brillen die compatible zijn met Windows 10. Denk aan merken als Lenovo, Acer en Dell, die zich ten doel hebben gesteld om via massaproductie brillen aan te bieden voor $ 299,-. Dat zijn dus brillen met vergelijkbare features als de Microsoft HoloLens die je nu draagt, met die verschillen dat ze eleganter en minder zwaar zijn. Deze maand worden de eerste versies op de markt aangekondigd en dan is het ❚ hek van de dam.”

21


THEMA 3D VISUALISATIES

Tekst: Jan Mol Beeld: Design8

Visualisaties in 3D als specialiteit uit de Betuwe De Betuwe staat bekend om fruitteelt. Wie werkt met 3D visualisatie soft- en hardware van Design8 uit Tiel, kan het mooiste peertje zelf ontwerpen en 3D printen. We spraken met Robert van Dee, Marketing & Communication manager van Design8 BV.

22


THEMA 3D VISUALISATIES

“Onze core business is het leveren van gebruiksvriendelijke en kwalitatief goede 3D ontwerp- en visualisatiesoftware. Denk daarbij aan pakketten als SketchUp Pro, Rhinoceros, ViaCAD Pro en solidThinking,” begint Robert zijn verhaal. “Wij bieden daarbij maximale support en kunnen bij elk pakket een gedegen training aanbieden. Hands on werken met de software, onder begeleiding van professionals. Daar zijn we sterk in.” Design8 beschikt over een grote en een kleine trainingsruimte. Robert: “Of je nu met 8 personen of alleen een training volgt, we leveren altijd dezelfde kwaliteit in ondersteuning.” Design8 ziet goede training ook als een stuk klantenbinding. “Support is van groot belang, de klant wil snel en goed kunnen werken, want tijd is geld.”

Meer dan 20 jaar ervaring vormt een gedegen basis “Onze oprichter, Orlando Sardaro, zit al meer dan 20 jaar beroepsmatig in de wereld van 3D visualisaties. Ons bedrijf Design8 bestaat sinds november 2005,” aldus Robert. “We kennen het klappen van de zweep en groeien mee met de behoeften van onze klanten.” De software die men levert kan variëren van applicaties die gebruikt worden in de beginfase van een 3D ontwerp, tot rendersoftware waarmee fotorealistische beelden en film kunnen worden gemaakt. Robert vertelt: “Van polygoon tot gerenderde beelden en alle tussenfasen, we leveren en bieden support voor alle pakketten die we daarvoor bieden.” Als rendersoftware worden namen genoemd als KeyShot, V-Ray en TwinMotion. “Stuk voor stuk excellente applicaties die stand alone draaien,” aldus Robert. “Bovendien leveren we diverse renderplug-ins die in de ontwerpsoftware zelf draaien. Zo kan de eindgebruiker in zijn eigen vertrouwde ontwerpomgeving blijven en toch adembenemende afbeeldingen genereren.”

‘SketchUp ontwerpen kunnen inmiddels met Hololens bekeken worden’ Van virtueel naar tastbaar Design8 BV is tevens leverancier van 3D printers, inclusief support. “Uiteindelijk wil iemand gaan prototypen vanuit de design software. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen, leveren wij 3D printers van Ultimaker. Door ons getest, door ons gegarandeerd op compatibiliteit met de software en drivers,” vervolgt Robert. Design8 BV levert de Ultimaker 3 en de Ultimaker 3 Extended. “Die laatste maakt het mogelijk om wat grotere ontwerpen te printen,” voegt Robert toe. Waarom juist Ultimaker als merk? “Ultimaker maakt uitstekende printers met opties zoals NFC (Near Field Communication, red.) herkenning. Een rol filament heeft een NFC chip bij zich, die door de printer herkend wordt. De printer weet welk materiaal er geladen wordt en past zijn parameters automatisch aan. Ideaal!” zo antwoordt Robert. “Daarnaast biedt deze generatie van de Ultimaker in water oplosbaar supportmateriaal, PVA. Daardoor worden complexe en strakke 3D prints gegarandeerd.”

Hoe ziet de 3D wereld van morgen eruit?

HoloLens visualisatie vanuit SketchUp Viewer.

Robert: “De integratie van ontwerp en rendersoftware in VR en AR toepassingen is nu al een feit. Dat wordt alleen maar meer. Ook Mixed Reality is nu ontdekt, kijk maar naar de SketchUp Viewer voor HoloLens. Met deze viewer kunnen 3D bouwwerken in HoloLens bekeken en gemanipuleerd worden. Dat is binnenkort niet meer weg te denken uit onze branche. Uiteindelijk ❚ printen we straks zelf alles uit in 3D.”

23


us

k lij

rp moge o K an ra

ie aa

nw

N

g tin s e

AutoFIT Platenoptimalisatie

vo HE or T a de llint iner pak ieu ke Re rb t nd ou er we in r g

ach i Aanstur ing m

lity

l Rea

Vlecad bvba St.-Jansberg 39 B-3680 Maaseik Tel:+32(0)89/81 93 30 www.vlecad.be info@vlecad.be

t ua Vir

ne

s

ee

en

d he


THEMA 3D VISUALISATIES

Tekst: Jan Mol Beeld: Vlecad BVBA

Software ontwerpt het gehele interieur In het Belgische Maaseik staat het bedrijf Vlecad BVBA, specialist in op maat geschreven software voor de houtbewerkingsindustrie. Lars Vliegen is inmiddels de tweede generatie die de scepter zwaait over het bedrijf.

Software op maat schrijven als familietraditie “Mijn vader is 30 jaar geleden begonnen met ons bedrijf. Inmiddels is het vijf jaar geleden dat ik het roer heb overgenomen. Twee broers en een zus zijn ook in de zaak ingestapt,” zo begint Lars. “Inmiddels zijn we met acht medewerkers, waaronder vier programmeurs.” Vlecad is specialist in automatisering rondom houtbewerking. Lars: “We schrijven ook software op maat, dat wil zeggen dat we onze pakketten aan de wensen van de klant kunnen aanpassen. Ons pakket ‘Korpus’ stelt de gebruiker in staat om hele interieurs te creëren. Het is echte productiesoftware, die strekt van ontwerp tot productieplan tot aansturing van machines.”

Automatisering loont met Autofit Lars vervolgt zijn betoog: “Als het ontwerp éénmaal klaar is en alles in het plan compleet is, dan moet er gezaagd worden. Ons pakket Autofit zorgt ervoor dat plaatmateriaal optimaal ingedeeld wordt, zodat er zo min mogelijk zaagafval is. Het mooie is dat alles gekoppeld is aan voorraadbeheer. Reststukken krijgen een barcode en gaan weer op voorraad. Autofit is te koppelen met automatische magazijnen. De voorraad binnen het magazijn wordt opgevraagd en zodra een zaagschema uitgevoerd moet worden, zal de juiste plaat besteld worden bij het magazijn.”

‘Ons pakket Autofit zorgt ervoor dat plaatmateriaal optimaal ingedeeld wordt’ Goed in vorm met KeyCreator KeyCreator is een algemeen en eenvoudig te gebruiken 2D/3D CAD pakket. EasyCam is daar weer een integraal onderdeel van. Lars: “Met EasyCam kunnen 3 tot 5-assige NC-machines aangestuurd worden.”

Van interieur naar volledige woning “Dat is ons doel voor de toekomst,” aldus Lars. “Het compleet kunnen ontwerpen van een woning, middels onze software. Verder willen we in de toekomst nog meer online doen. Op dit moment hebben we al een online service, waar we ontwerpen voor klanten in een bibliotheek in The Cloud plaatsen. Zo kunnen zij er weer mee verder werken, samen met hun klanten. Ook dat ❚ stuk gaan we uitbreiden.”

25


MKB NAJAARSCONGRES

Tekst en beeld: Jerry Helmers

Dé retailvraag van nu: Are You There?

Retailer moet zijn onderneming (veel meer!) verbinden met digitale winkelstraat Nog te veel retailers – met hun fysieke verkooppunten - laten online te veel kansen liggen. De verbinding met de digitale winkelstraat is soms ver te zoeken. En dús is actie noodzakelijk. Dat was overduidelijk de conclusie tijdens het najaarscongres van MKB Amsterdam, dat half november in samenwerking met de Inholland Diemen werd georganiseerd. Met name het succesvolle innovatieve winkelstraat-project van De Beethovenstraat (in Amsterdam) liep als een rode draad door de presentaties heen. Want in de chique Beethovenstraat in het soms nog wat mondaine Amsterdam-Zuid is er iets wezenlijks aan de hand. Een jaar lang worden namelijk allerlei innovaties – zoals Virtual Reality en de implementatie van digitale pashokjes in de kledingwinkels – getest. Zo is er in een modewinkel nu een pashokje waar een digitale bodyscan kan worden gemaakt. Voor dit project wordt samengewerkt met het Fashion Technology Lab van de Hogeschool van Amsterdam. Klanten kunnen daar een 3D-poppetje van zichzelf laten maken, waarmee alle maten meteen getoond worden. Dus, niet alleen van de armlengte, maar van veel meer onderdelen van het lichaam. Bij een aanpalend reisbureau kunnen klanten door middel van een VR-bril zich oriënteren op hun toekomstige vakantiebestemmingen door bijna letterlijk even zich te verplaatsen náár die bestemming. Diverse etalages zijn nadrukkelijk interactief.

Micro-momenten Tijdens het MKB najaarscongres werd duidelijk dat een dergelijke innovatie hard nodig

26

is om in de toekomst klanten te kunnen blijven trekken. Marcel in ’t Veen, werkzaam bij Google Nederland, vertelde dat de gewone (bakstenen) winkelstraat eigenlijk hét model is voor de online winkelstraat. “Feitelijk moet

je je winkelruit vertalen naar mobile. En dan dien je je als retailer af te vragen hoe een koopsignaal herkent.” Van ’t Veen wees er op dat al in het laatste kwartaal van 2015 méér dan de helft van de zoekopdrach-


MKB NAJAARSCONGRES

De Beethovenstraat in Amsterdam-Zuid. Op het oog nog steeds hetzelfde maar in de winkels zelf gebeurt het. Innovatie leidt tot verbinding.

ten mobiel waren. “De evolutie van het zoekgedrag gaat snel,” stelde van ’t Veen. “Overdag zijn er nu wezenlijk andere vragen dan ’s avonds. 84% van de mensen zegt dat de internet de eerste zoekbron is. Mensen

hebben gemiddeld al meer dan 4 devices per persoon. En… niet onbelangrijk; de retailer moet zich echt realiseren dat er meer micro-momenten in het leven van de klant zijn, waarop hij contact (met jou) zoekt.”

“We gaan niet online, we leven al online!” stelt van ’t Veen stellig. “De marketingvraag voor de retail is dus nu: ‘Are You There?’. Kan de retailer het moment van contact van de potentiële klant te pakken krijgen?” ›

27


Inspireer, creëer en ontwikkel

Wall of Frame

Ontwerp uw eigen Wall of Frame

De Wall of Frame is een innovatief, multifunctioneel en flexibel wandsysteem voor een maximale merk- en sfeerbeleving. Esthetiek en functionaliteit gaan hand in hand met

In een handomdraai ontwerpt u uw

oneindig veel toepassingsmogelijkheden. Het “frame” bestaat uit een eenvoudig op te

eigen Wall of Frame. Wilt u een wand

bouwen staalconstructie. Dankzij de diepte van de wand kan gebruik worden gemaakt

van 3 kolommen en 4 rijen hoog? Of

van de ruimte achter de panelen. Handig om bijvoorbeeld foldermateriaal bij de hand

toch liever een wand van 6 kolommen

te houden of producten uit te lichten. De constructie biedt tevens de mogelijkheid voor

en 2 rijen hoog? Alles is mogelijk.

legplanken aan de buitenzijde van de wand. De ‘wall’ is volledig te voorzien van een eigen

Plaats iedere gewenste afbeelding

design. De panelen kunnen eenvoudig gewisseld worden. Zo kunt u inspelen op sfeer en

over de Wall of Frame en maak de

omgeving.

indeling compleet. Het resultaat ziet u direct in 3D. Met de configurator is

Kijk op www.wallofframe.nl voor meer informatie!

het ontwerpen van de Wall of Frame kinderspel.

Tel. +31(0)416 67 24 00 | info@wallofframe.nl | www.wallofframe.nl


MKB NAJAARSCONGRES

Een sterke branding (BeEthovenstraat, Be Classic) gebaseerd op saamhorigheid. En dus ook op gezamenlijk succes.

Van ’t Veen raadt de retail aan om een zogenoemde ‘Moments’ Map’ te maken. Dus, op welke momenten en om welke redenen is de klant online. “Begrijp de behoefte van dat moment en gebruik die context om de juiste ervaring aan die klant te bieden. Met andere woorden: optimaliseer de Customer Journey. Helaas gebeurt dat nog veel te weinig in Nederland. De retail kan (en moet!) daar nog een slag maken.”

Branding Traject Farzad Ghaus van adviesbureau ‘Stad & Co’ stipte in zijn presentatie aan dat winkels dit ook niet afzonderlijk (voor zichzelf) moeten willen organiseren. “Ik pleit zeer voor een stukje saamhorigheid binnen de winkelgebieden. De Beethovenstraat is daar nu een goed

voorbeeld van. 82 ondernemers zijn verenigd. Zij hebben eerst hun probleem goed gedefinieerd: er was te veel leegstand, de straat had geen duidelijk profiel en er waren gewoon te weinig klanten. Er is een duidelijk gezamenlijk ‘branding traject’ ingezet: BeEthovenstraat: BeClassic! De focus is daarbij gericht op volledige innovatie en hospitality. Dat wil niets meer zeggen dan de ambitie waarbij innovaties in het teken staan van de klantbeleving. Wat was het gevolg? De Beethovenstraat kreeg veel aandacht in de pers. En, het bedrijfsleven – met name de retail – had interesse; men ziet de Beethovenstraat als een prachtige testlocatie, een onderzoekslocatie, waar op een slimme manier gespeeld wordt met de mogelijkheden. We zijn nog niet zo lang bezig in de Beethovenstraat

maar nu – na een half jaar – kunnen we al wel van een succes praten. Er komen letterlijk meer klanten.” Een wijze les dus. Creëer saamhorigheid. “Er gaat te veel geld op aan het ophangen van de feestverlichting terwijl je moet inzetten op die innovatie. Online en offline kunnen veel intensiever met elkaar samenwerken. Want het is uiteindelijk helemaal niet zo dat de consument alleen maar van achter z’n toetsenbord en monitor – lekker makkelijk – zijn goederen wil bestellen. Die consument wil nog altijd een beetje lol hebben. Ik hoop dat retailers zich dit meer zullen realiseren want echt… de markt bestaat. Haal hem nu alleen nog maar in huis! Verbind met de digitale ❚ winkelstraat!”

29


THEMA EUROSHOP

Tekst: Jan Mol Beeld: Jan Mol / Euroshop 2017

De zeven dimensies van retailsucces; nog meer innovatie Op dinsdag 22 november was de showroom van Hans Boodt Mannequins in Zwijndrecht het toneel voor de voorbeschouwing van Euroshop 2017. Geheel in sfeer konden de aanwezigen kennis nemen van wat Euroshop 2017 in petto heeft.

Euroshop is meer dan ooit in beweging De bijeenkomst werd geopend door de projectleider van Euroshop, Elke Moebius. Het Euroshop team heeft dit jaar meer dan 170.000 km afgelegd om wereldwijd bekendheid te geven aan Euroshop 2017. Na alle vlieg-, boot-, auto- en treinreizen, leek een bezoek per fiets dan ook passend bij Nederland. Elke Moebius, fervent wielrenster, was karaktervol per fiets van Düsseldorf naar Rotterdam gereisd en roemde de fietsvriendelijke infrastructuur van ons land. Een warm onthaal bij Hans Boodt Mannequins.

‘Wordt shoppen een high-tech ervaring?’ Euroshop maakt een ommezwaai naar een nog relevantere structuur “We zijn inmiddels zo goed als uitverkocht,” vertelt Elke Moebius. “En, we verwachten dit jaar een record aantal van 70.000 bezoekers.” Met zeven dimensies in retail, gaat Euroshop nog gerichter in op de behoeften van retailers wereldwijd. “Er zal meer ruimte zijn voor toekomstgerichte ontwikkelingen, innovatie en intense beleving,” aldus Elke Moebius.

De zeven dimensies voor succesvolle handel 1 Shop Fitting & Store Design, laat zien hoeveel digitaal er nog toe te voegen is aan winkelbouw. Hoe kan een nog

30

intensere shopervaring gecreëerd worden? Hoe emotioneel kan design van morgen zijn? 2 POP Marketing toont hoe de dialoog met de klant het beste aangegaan wordt. Digitalisering en display spelen daarbij een cruciale rol. 3 Lighting geeft weer hoe de ontwikkelingen in lichttechnologie gaan helpen bij het uitbreiden van de belevingswereld van de shopper. Naast het verhogen van het verkoopsucces, komen zaken als energiebesparing ook aan bod. 4 Visual Merchandising zorgt voor de showeffecten in het POS en daarmee de visuele prikkels voor koopstimulansen. Van intelligente display mannequins tot en met inkopen per digitale bril. 5 Food Tech & Energy Management gaat in op de verhouding tussen product presentatie en rendabiliteit, waarbij de

combinatie tussen moderne koeltechnologie en esthetisch design van koelmeubels belangrijk is. Verandering van spijs doet eten. 6 Expo & Event Marketing laat de synergie zien tussen beursbouw en winkelbouw. Welke rol speelt duurzaamheid? Hoe worden ervaringen naar emoties vertaald? Wat is de rol van interculturele competentie hierbij? 7 Retail Technology/EuroCIS is ingedeeld in paviljoenen, met namen als POPAI Global Village, Omnichannel Area, Lighting Designers Zone, Italian Lighting Zone, Euroshop Designers Village en Ecopark. Op vijf plaatsen zijn er speakers’ corners ingericht. Wordt shoppen een interactieve high-tech ervaring? Hoe gaan Big Data ingezet worden en welke technologieën zijn er nodig voor omnichannel?


THEMA EUROSHOP

Prachtig vormgegeven mannequins sierden de presentatieruimte.

EuroShop The World’s No. 1 Retail Trade Fair

5 – 9 March 2017 Düsseldorf · Germany · www.euroshop.de

Hallen/Halls 1, 3

POP Marketing

Hallen/Halls 4, 5

Expo & Event Marketing

Hallen/Halls 2, 6, 7a, 7

Retail Technology

Hallen/Halls 9, 10

Lighting

Halle/Hall 11

Visual Merchandising

Hallen/Halls 2, 12 - 14, 18

Shop Fitting & Store Design

A

Messe-Center / Trade Fair Centre

10

B

CCD Süd – Congress Center Düsseldorf / CCD Süd – Congress Center Düsseldorf

Hallen/Halls 15 - 17

C

CCD Ost – Congress Center Düsseldorf / CCD Ost – Congress Center Düsseldorf

D

Zoll, Spediteure / Customs, Forwarders

E

Logistik-Zentrum / Logistics Center

Signage Displays Outdoor Communication Stand Construction & Equipment Brand Communication Communication Design Event Technology Retail Software PoS Technology Mobile Solutions eCommerce Payment Systems Systems

Design

Technology

Display Mannequins Store & Window Decorations Fixtures & Equipment Architecture Store Planning Materials & Surfaces

Food Tech & Energy Management Refrigeration Building Automation Cooking & Baking Solutions

Pendelbusspur / Shuttle bus

Voor Elke Moebius zit de promotie periode er nu op.

Retail verandert razendsnel Ulrich Spaan, van het EHI Retail Institute uit Keulen, partner van Euroshop, vertelt over design en technologie trends in retail. “Online wordt offline en World Wide wordt Local.” Bedrijven die alleen online opereerden, openen nu fysieke winkels. Amazon Books en Zalando maken die slag momenteel. Winkels zonder voorraad, er kan virtueel geprobeerd, gebladerd en gepast kan worden. Wie toch met een product naar huis wil, kan het betreffende artikel vanuit een warehouse in de stadsperiferie laten bezorgen in de shop. Nu per koerier, straks per drone. Nieuwe tijden brengen nieuwe kansen. Ulrich Spaan: “AirBnB is de grootste accommodatie verhuurder ter wereld, zonder vastgoed, Über is de grootste taxifirma ter wereld, zonder eigen auto’s,

Messe Düsseldorf GmbH Postfach 101006 40001 Düsseldorf _ Germany Tel. +49(0)211/45 60-01 Fax +49(0)211/45 60-668 www.messe-duesseldorf.de

Plattegrond van Euroshop 2017.

‘Online wordt offline en World Wide wordt Local’

door middel van wifi herkenning en voetstap trackers, daar wordt in de toekomst RFID technologie ingezet. Klassieke dienstverlening en retail gaan fuseren. De eerste stappen op het gebied van VR en AR zijn veelbelovend.

Ali Baba het grootste digitale warenhuis, zonder zelf ook maar één product op voorraad te hebben en Facebook is ’s werelds grootste aanbieder van digitale content, zonder zelf ook maar iets daarvan te genereren.”

“De ontwikkelingen zullen tot in ons huis strekken. Internet of Things maakt dat mogelijk, voorbeelden daarvan zijn de zelf bestellende koelkast en de kunstmatig intelligente digitale huishulpjes, zoals de Amazon Echo en de Google Home,” aldus Ulrich.

Digital Outfittery zal gangbaar worden

Reinvented for the future

Technologie wordt de drijfveer. Configureer kleding, maak een body scan. Een fiets nodig? Stel hem op maat samen, via een touchscreen. Waar nu nog customer tracking in winkels plaats vindt

Wie toekomstbestendig naar retail wil kijken, gaat naar Euroshop 2017. Het zal spannend worden welke exposanten met de RETA (retail technology awards europe), de Euroshop Retail Design Award en ❚ de Academy Award naar huis gaan.

31


U vooraan brengen. Dát is onze drive.

Maar liefst 70% van de aankoopbeslissingen wordt pas voor het schap genomen. Het is dus cruciaal producten perfect te presenteren. Met onze slimme oplossingen in zelfspiegeling staat u altijd in pole position. Eén van deze oplossingen is Simple Click: slim ontworpen, simpel in gebruik en duurzaam in prestatie. Het biedt u de zekerheid van een strak gespiegeld schap. En dat zorgt voor meer omzet tegen minder kosten. Elke dag weer, 24/7. Uw producten of merk vooraan brengen. Dát is onze drive! Bekijk de voordelen en onze overige presentatieoplossingen op coolpresentation.nl of bel + 31 (0)513 65 35 01.

Bezoek ons op EuroShop 2017 (5-9 maart in Düsseldorf): hal 03, stand D76

WijWij maken watwat u bedenkt... maken u bedenkt... FeijenFeijen SP is SP uw is specialist in de in productie van van uw specialist de productie bijzondere halffabrikaten. Wij helpen u graag bijzondere halffabrikaten. Wij helpen u graag om uw ontwerpen vorm vorm te geven. ZoalsZoals u het u het om uw ontwerpen te geven. bedenkt en met altijd hoogstaande kwaliteit. bedenkt en met altijd hoogstaande kwaliteit.

wij staan in Hall 5 / A43

• CNC• CNC Freeswerk Freeswerk • Wanden • Wanden • Vloeren • Vloeren • Eigen lakspuiterij • Eigen lakspuiterij • Leverancier van Advan-Wand • Leverancier van Advan-Wand Dé revolutionaire systeembouw oplossing! Dé revolutionaire systeembouw oplossing!

06/24/2009 F:\Advan-wand\Pytha\2500-1000.pyo

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Nijverheidsstraat 32 A 32 A Nijverheidsstraat 6681 6681 LN Bemmel LN Bemmel E-mail: info@feijensp.nl E-mail: info@feijensp.nl 06/24/2009 F:\Advan-wand\Pytha\2500-1000.pyo

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

167170640_feijen.indd 1

Tel. Tel. 026-325 20 6020 60 026-325 Fax. Fax. 026-325 20 6620 66 026-325 Internet: www.feijensp.nl Internet: www.feijensp.nl

19-12-16 09:26


THEMA EUROSHOP

Tekst: Rob Buchholz Beeld: Eldee

Een internationale beurs past uitstekend bij wereldwijde ambitie Van 5 tot en met 9 maart 2017 vindt in Düsseldorf de internationale retailbeurs EuroShop plaats. Een hoog aangeschreven vakbeurs die één keer per drie jaar plaatsvindt en waar iedereen die betrokken is bij de retail vol verwachting naar uitkijkt. Op het gebied van innovaties is EuroShop absoluut een must. Voor een dergelijk belangrijke vakbeurs is het voor de organisatie van groot belang dat stands op aantrekkelijke wijze gepresenteerd worden. Eldee Expo Experts is hier als ontwerper en/of bouwer van diverse beursstands nauw bij betrokken. Aanvragen van exposanten komen rechtstreeks bij Eldee zelf binnen. "Vaak weten ze ons te vinden dankzij advertenties en internet, maar ook mond tot mond reclame zorgt voor veel positieve reacties," zo laat management assistent Christie Smits weten. Eldee is op dit moment druk met klanten in overleg over het ontwerp en

indeling van de stands. "Vaak gaat het om bestaande klanten waarvoor wij op andere beurzen al stands hebben gerealiseerd en die regelmatig bij ons terug komen." Voor Eldee is de 2017-editie van EuroShop wel dusdanig uniek omdat zij voor de eerste keer zelf met een stand op de beurs aanwezig. Wat is daarvan de reden? Smits: "Onze capaciteit is vergroot waardoor we nu steeds meer projecten kunnen

Onze capaciteit is vergroot waardoor we nu steeds meer projecten kunnen aannemen en realiseren.

'Door zelf actief aan een beurs deel te nemen kunnen wij als exposant ervaren wat wel en niet werkt'

aannemen en realiseren. Dit zijn met name beursstands, maar regelmatig worden wij ook benaderd voor retail projecten. Zo kan men bij ons terecht voor ontwerp, productie en uitvoering van showrooms, ontvangst ruimtes en overige interieurs. Daarnaast gaan wij steeds vaker de grens over. En ongeveer drie keer per jaar nemen wij zelf actief deel aan een beurs. Zo kunnen wij als exposant zelf ervaren wat wel en niet werkt. Deze inzichten worden

onder andere gebruikt om ons in de klant te verplaatsen. EuroShop is dé internationale beurs voor de retailbranche. En daar willen wij natuurlijk graag bij zijn. Mooie bijkomstigheid is de locatie, Messe Düsseldorf in Duitsland. Een buitenlandse beurs die zich internationaal profileert past uitstekend bij onze wereldwijde service & ambitie. Voor wie nieuwsgierig is zou ik zeggen: kom gerust een kijkje nemen in ❚ hal 5 op stand B24."

33


THEMA EUROSHOP

Tekst: Rob Buchholz Beeld: Windo Display

DE JUISTE KLANT, HET JUISTE MOMENT… En dán de juiste boodschap De retailbranche verandert in recordtempo. Het ontwikkelen van de juiste marketingcampagne kost veel tijd en geld. Door de toenemende individualisering en meer specifieke wensen per gebied, regio of land is het lastig om de juiste campagne op de juiste plek te verzorgen. Daarom is het goed om komend jaar de internationale retailbeurs EuroShop te bezoeken. Een inspirerende vakbeurs om nieuwe ideeën op te doen. Ook Windo Displays is van 5 tot en met 9 maart in Düsseldorf aanwezig in hal 3 stand C34. Naast bekende in-store poster displays zoals FloorWindo® en DeskWindo® of het modulair vloersysteem PromoDek® heeft Windo Display nu ook een digitale POS oplossing ontwikkeld: CustomerConneX™. Dit is een oplossing die digitaal adverteren voor elk bedrijf tot een

34

kinderspel maakt. Dankzij deze toepassing – die consumenten via hun mobiele telefoon kunnen gebruiken – is het mogelijk om klanten in de winkel op elk moment van de juiste boodschap te voorzien. Windo Displays is al meer dan twintig jaar specialist in het beïnvloeden van winkelgedrag. Vanaf het moment van binnenkomst tot aan de kassa. "Het is echt heel eenvoudig om met CustomerConneX™ een gerichte campagne aan te maken," zo laat Michelle de la Motte, marketing executive weten. "De ondernemer


THEMA EUROSHOP

kan dankzij deze tool de juiste klant op het juiste moment met de juiste boodschap bereiken. Met speciale aanbiedingen of acties." Hoe werkt deze vorm van mobile marketing? De klant houdt bij het bezoeken van de winkel zijn of haar telefoon tegen de NFCchip of scant de QR-code. Vervolgens krijgt de klant direct de meest recente info of aanbieding op het telefoonscherm te zien. Een voorbeeld: Als de retailer weet dat het om drie uur begint te regenen, kan hij rond die tijd een parapluactie met 20% korting in het CustomerConneX™ Campaign Manager systeem invoeren en het product krijgt een speciale prijs. De ondernemer kan dus veel meer gebruiken van het hier en nu. Right here, right now. Men hoeft geen geld meer uit te geven aan dure papieren acties die door het drukken en verspreiden bovendien veel tijd kosten. De la Motte: "De retailer bereikt de klant met een gerichte advertentie. Dat kan verschillen per schap, per winkel, per stad of per land. En met één druk op de knop is een juiste analyse van het gebruik zichtbaar. Verandert de situatie of verloopt een actie niet succesvol dan is aanpassen direct mogelijk." Windo Displays zal tijdens de komende editie van Euroshop deze nieuwe technologie uitgebreid demonstreren. "We kunnen de voordelen direct laten zien door in te spelen op situaties tijdens de beurs. Maak een kleine aanpassing in je campagne en deze is via de NFC chip of QR-code meteen zichtbaar." Windo Displays was ook bij eerdere edities van EuroShop aanwezig en kent de voordelen van deze gigantische vakbeurs. "De organisatie is goed, eigenlijk verloopt alles altijd naar wens. In het verleden presenteerden

Voor ons is EuroShop een perfecte gelegenheid om onze producten en diensten aan de wereld te laten zien.

we hier onder andere PromoDek® met veel succes, ons flexibele modulaire vloersysteem. Een origineel product voor een expositie, productlancering of inderdaad voor een beurs als EuroShop. Voor ons is deze beurs telkens weer een perfecte gelegenheid om onze ❚ producten en diensten aan de wereld te laten zien.”

We kunnen de voordelen direct laten zien door in te spelen op situaties tijdens de beurs.

35


THEMA EUROSHOP

Tekst: Mariska Joustra Beeld: Forbo Flooring, Erik Poffers

Verbeteren van winkelinterieur…

Een nieuwe winkelvloer in één nacht; het kán! De retailsector moet als geen andere branche meegaan met zijn tijd. Een nieuw interieur om de zoveel jaar is niet alleen noodzakelijk, het leidt vaak ook tot een aanzienlijke omzetgroei. Maar gesloten deuren kosten geld. De verbouwing moet dus niet lang duren. Om meer inzicht te geven in de verschillende vloeren die geschikt zijn voor zo’n spoedoperatie schreef Forbo Flooring een whitepaper*. Wat zijn de voornaamste bevindingen?

Snelheid vloer leggen is cruciaal voor retailers Hoe sneller de verbouwing, hoe minder inkomstenderving de eigenaar lijdt. Daarnaast komt een lange verbouwing de relatie met de klanten niet ten goede. Wist u dat studies aantonen dat de omzet stijgt als er meer natuurlijk licht in een ruimte is omdat mensen zich prettiger en minder opgesloten voelen en dus langer in een winkel blijven? Welke vloeren zijn geschikt voor een snelle verbouwing? Zowel linoleumtegels (de duurzame variant) als vinylstroken en -tegels passen perfect bij zo’n klus. Forbo levert bijvoorbeeld Marmoleum Click, een eenvoudig en snel los te leggen vloersysteem. U kunt ook kiezen voor vinyl, Flex, ook wel pvc genoemd. Dit zijn loslegtegels en -stroken met een natuurgetrouwe uitstraling in bijvoorbeeld hout- of steenlook. Grootste voordeel van Flex is de installatie, die met een fixeer wordt gedaan. Hierdoor is de vloer eenvoudig te verwijderen, zijn beschadigde stroken gemakkelijk te vervangen en kunt u de

36

vloer meteen in gebruik nemen. Het biedt niet alleen snelheid, maar u kunt zelfs verbouwen zonder de zaak leeg te halen. U doet eerst de ene helft, verplaatst de meubels en daarna volgt de andere helft van de winkel. Naast snelheid zijn de

akoestiek, het onderhoud en de beleving drie belangrijke factoren voor retail.

Akoestiek Een goede akoestiek is belangrijk want uw klanten komen om te ontspannen en u wilt


THEMA EUROSHOP

uw klanten ook graag verstaan. Een houten vloer is fraai, maar maakt lawaai als er met hakken overheen gelopen wordt. Ook beton weerkaatst geluid. Moet u dan overal tapijt neerleggen? Wat lastiger is schoon te maken, maar wel het geluid dempt. Of kiest u voor een niet-zwevende vloer zodat u geen last heeft van klosgeluiden? Met een vinylvloer creëert u de look van hout of steen zonder akoestieke overlast en hetzelfde geldt voor linoleum met betonlook, dat sprekend op een gietvloer lijkt.

Onderhoud Wist u dat 86% van de levensduurkosten van een vloer bestaat uit onderhoudskosten? Bezoekers van een winkel vegen meestal niet eerst hun voeten als ze binnenlopen. Dus als u geen goede entreemat heeft, vervuilt de winkel snel. Eerste tip is dan ook om een goede entreemat te installeren. Veel winkeleigenaren willen een vloer die eenvoudig is schoon te houden zoals een vlakke vloer van linoleum of vinyl/pvc. Wilt u wel de uitstraling van tapijt, maar niet de schoonmaakperikelen? Kies dan voor een hybride product zoals Flotex, een high-tech vloerbedekking die oogt als tapijt en warm en comfortabel aanvoelt, maar zonder de (onhygiënische) nadelen van een zachte vloer.

Beleving De noodzaak uzelf te onderscheiden en beleving te creëren is groot. Met de vloer heeft u een legio aan mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een digitaal geprinte vloer met elk denkbare afbeelding of kunstwerk erop. Maar ook met reguliere vloeren is veel mogelijk. Zo kunt u een eigen corporate tegel in Allura-kwaliteit laten produceren, logomatten toepassen of met een betonlook Marmoleum zones inzetten.

Conclusie De ideale vloer bestaat voor elke retailomgeving, alleen is er niet één vloer die voor iedereen ideaal is. Bedenk wat u wilt bereiken, hoe de ruimte gebruikt gaat worden en welke voordelen het meest gewenst zijn. We geven u graag advies waar u jarenlang plezier van heeft. Tijdens de Euroshop 2017 zijn we te vinden in hal 10, standnummer E39 en laten we u graag de nieuwste ontwikkelingen en collecties zien. *De whitepaper en meer inspiratie is te vinden op www.forbo-flooring.nl/whitepapers, contact@forbo.com voor stalen & ❚ meer informatie.

Wie winkelt, wil dat prettig doen. De eerste indruk, het licht, de lucht, het lopen door de gangpaden, alles draagt bij aan een winkelervaring. Forbo helpt u graag een ruimte te creëren die de harten van uw klanten doet smelten. En dat kan vaak sneller dan u wellicht denkt. Dus dat wordt werk aan de winkel!

Verbeter de ruimte, begin met de vloer

37


POP Marketing op EuroShop 2017. 360 graden communicatie voor alle zintuigen Op ’s werelds nummer 1 - vakbeurs - de nieuwe Euroshop.

EuroShop All Dimensions of Success The World’s No. 1 Retail Trade Fair

5 – 9 March 2017 Düsseldorf · Germany • www.euroshop-tradefair.com

Fairwise bv Verlengde Tolweg 2a _ 2517 JV Den Haag Tel. 070-3501100 _ Fax 070-3584061 info@fairwise.nl _ www.fairwise.nl

2016-10-19 EuroShop 2017_Niederlande_POP Marketing_95 x 267_Instore & Livecomm_4c_5821

Ervaar hoe fantasie aanzet tot nieuwe impulsen.


THEMA EUROSHOP

Tekst: Jan Mol Beeld: Nedco Display BV

Klant bepaalt zelf wat de grootte, de vorm, het materiaal en de kleur van een display zijn Wie Euroshop 2014 heeft bezocht, heeft daar ongetwijfeld het Nederlandse Nedco Display gezien. De Nederlandse displayproducent uit Nieuwerkerk aan den IJssel geeft ook op Euroshop 2017 weer acte de présence. Jacques-Jan Hoogvliet, sales bij Nedco Display, licht het één en ander toe. “We zijn een totaalleverancier van displaymaterialen” vertelt Jacques-Jan, “Wij produceren displays in alle soorten en maten, bedoeld om op de meest elegante en opvallende manier producten of brochures te presenteren. Onze producten worden veelal gebruik in etalages, kantoorruimtes, beurzen en winkelcentra. Het grootste deel van ons assortiment wordt in eigen beheer ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd. Voor ons was Euroshop 2014 een succesverhaal, we hebben er niet alleen onze bestaande klanten warm ontvangen maar we hebben ook ons Europese netwerk

flink kunnen uitbreiden. Met ons brede assortiment en grote voorraad kunnen we een groot aantal dealers in heel Europa bedienen, van Spanje en Griekenland tot Scandinavië. Daarnaast is er markt voor op maat gemaakte displays.”

Wat maakt Nedco Display zo uniek? Jacques-Jan: “Het feit dat we herkenbare, maar unieke spuitgiet displays snel uit voorraad kunnen leveren, in combinatie met een prachtig stuk maatwerk. Onze tailor-made oplossingen voorzien in de

'Korte levertijden en het ontzorgen van de klant, daar gaan we voor'

Folderhouder A4 meervoudig uit de standaard collectie.

behoefte van de klant om zelf te bepalen wat de grootte, de vorm, het materiaal en de kleur moeten zijn van een display. Daarnaast focussen we ons op duurzaamheid en kwaliteit door continue de productieprocessen te verbeteren.”

Kleinere oplages personaliseren is geen probleem Dankzij een nieuwe printtechniek, waarbij digitaal rechtstreeks op de display geprint wordt, is Nedco Display in staat om gepersonaliseerde items te leveren in een kleine oplage. Jacques-Jan hierover: “Met zeefdruk zit je altijd vast aan een groter volume. Door het aanbieden van digitale print met kleine oplages, vergroten ❚ we onze markt.”

Alles wordt in eigen beheer vervaardigd.

'Totaalleverancier van presentatiematerialen voor de retail' 39


THEMA EUROSHOP

Tekst en beeld: Aluvision

Naar een hoger niveau met nieuw vloerensysteem De systeemvloer van Aluvision is niet alleen uitermate praktisch voor het wegwerken van snoeren en leidingen, het geeft je stand meteen ook het extra cachet dat je als exposant wil uitstralen. Met de nieuwe Step modules breidt Aluvision zijn bestaande gamma aan modulaire wanden uit met een snel bouwend kadersysteem voor verhoogde vloeren.

40


THEMA EUROSHOP

STEP VLOERSYSTEEM in hoogte verstelbaar (100mm-130mm) schuine opstap voor rolstoelgebruikers compact en makkelijk stapelbaar Step UP verstevigingsprofiel voor hogere belasting.

hoogte: 1,2m frames: 27 st.

Het Step vloersysteem installeer je in een mum van tijd op basis van vaste kaders in combinatie met aanvullende rand- en hoekmodules. De kaders hebben standaard een afmeting van 1x1 meter, maar ook alle andere afmetingen zijn perfect mogelijk. Dankzij het steunvlak aan beide zijden van het T-vormige Step profiel, heb je bijvoorbeeld met acht kaders voldoende om een vloer van 16 m² te bouwen. Dat is een ontegensprekelijk pluspunt gezien de steeds korter wordende opbouwtijden. De vloer is in hoogte verstelbaar van 100 tot 130 mm met een vrije doorgang van maximum 60 mm onder de modules. Voor de invulling worden multiplex platen van 22 mm dikte aangeraden, die dan naar keuze kunnen worden afgewerkt of als basis kunnen dienen voor tapijt. De platen worden heel eenvoudig in het vloerraster gelegd zonder verdere bevestiging. Door de specifieke vormgeving van het aluminium profiel zijn de Step kaders zeer eenvoudig en compact stapelbaar. Dankzij

de lange schroefdraadsleuf aan de onderzijde van de extrusie is het ook mogelijk ledmodules onder de vloer te monteren voor indirecte verlichting. Doordat het systeem wordt samengesteld uit een aluminium extrusieprofiel, is de maatvoering zeer flexibel en zijn de kaders uiterst licht en gemakkelijk te hanteren. Het lage eigengewicht verhindert echter niet dat deze vloer best wel wat belasting kan verdragen. In de basisuitvoering kan de vloer probleemloos 500 kg/m² aan. Voor wie tot 1000 kg/m² en meer wil gaan, is er nog het Step UP verstevigingsprofiel dat diagonaal in het kader kan worden gelegd om een hogere druklast op te vangen. Wil je het Step vloersysteem graag zelf eens uittesten, of heb je interesse in alle andere systeemoplossingen die Aluvision te bieden heeft? Neem dan vandaag nog contact op of plan een bezoek ❚ aan onze 1100 m² grote showroom. www.aluvision.com

41


Tekst: Jerry Helmers Beeld: Faber Exposize

Opvallende fusie in exposurewereld levert nieuwe kansen op

Markt heeft behoefte aan totaalleverancier Op 1 november jl. zijn het Amsterdamse Faber Vlaggen en XXL-printbedrijf Exposize samengegaan onder de naam FaberExposize. Exposize heeft daarom het pand in Lijnden verlaten en haar intrek genomen in het pand van Faber, in Amsterdam-Westpoort, dat meteen een grondige restyling heeft ondergaan en geheel in lijn is met de nieuwe gezamenlijke huisstijl. het gevoel dat ik nog niet klaar was met Exposize; ik wilde regie blijven voeren over mijn eigen kindje. Toch merkte ik dat ik op een gegeven moment wél open stond voor een overname, juist ook omdat ik me ook heel goed realiseerde dat ik alleen met Exposize moeite zou hebben om de technologische ontwikkelingen in het vakgebied zou kunnen bijhouden. Ook als je zelf wilt innoveren, dan móet je tegen jezelf durven zeggen dat je dat niet alleen kunt en dat je daar een strategische partner voor nodig hebt. Door de samenwerking, die nu heeft geleid tot een fusie, kunnen we volume creëren en dus marktkansen.”

Als je wilt innoveren dan moet je openstaan voor samenwerking met een strategische partner.

De vestigingen Eindhoven, Zoetermeer en Rotterdam blijven gehandhaafd en zijn ook in de FaberExposize huisstijl omgeturnd. Erik Verkerk, Chief Business Officer, bij FaberExposize vertelt: “Er is vanuit de markt een toenemende vraag naar een complete dienstverlening. Nu we alles onder één dak hebben – in één organisatie – kunnen we dit nog beter leveren.” Verkerk vertelt dat Faber en Exposize al jarenlang met elkaar werkten. “We kenden elkaars ambities," zegt Verkerk, die in 1999 was gestart met Floor Prints, dat in de loop der jaren was uitgegroeid tot Exposize. “Wij wilden internationaal groeien. Faber had al een groeistrategie door acquisitie. Op een gegeven moment kom je met elkaar in gesprek en werd het voorstel gedaan. Ik zeg eerlijk dat ik in eerste instantie dacht dat ik het niet moest doen. Ik had namelijk

42

De zichtbaar bevlogen Verkerk legt uit dat de markt toch wel enigszins verrast was. “Maar wel op een zeer positieve manier,” zegt hij. “De voordelen van de schaal zijn met enthousiasme ontvangen. Er is immers een organisatie ontstaan waar een wezenlijke productiecapaciteit is ontstaan. Van een oplage van 1 stuks tot aan bijvoorbeeld 10.000. Ook de eigen medewerkers zijn positief. Natuurlijk is het aan ons allemaal een uitdaging om in de komende maanden en jaren de twee verschillende werkculturen nog verder bij elkaar te brengen. Want, bij Exposize waren we natuurlijk ‘anders’ dan hoe Faber was. Faber was wat traditioneler en Exposize was wellicht wat dynamischer; dáár hadden we soms écht hele gekke projecten. Maar ook alle medewerkers zien goed in dat deze fusie voor henzelf ook hele concrete nieuwe kansen biedt. Gezamenlijk kunnen we beter investeren in IT en het machinepark. Gelukkig zien we nu dat de medewerkers van de oorspronkelijk twee verschillende bedrijven al echte collega’s van elkaar zijn geworden en elkaar bewust opzoeken. En… ook gebruik maken van elkaars expertise.”

Team FaberExposize – visual experience – heeft vestiging in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Zoetermeer en Stiens. Verder is men gevestigd in Duitsland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Amerika en Thailand. Als specialist in branding en zichtbaarheid heeft FaberExposize een stevige marktpositie op het gebied van printprojecten. FaberExposize is actief binnen de retailwereld, de beursen evenementensector, de museumwereld, binnen- en buitenwerk, citydressing en vlaggen.


in Azië gaan veroveren. Natuurlijk zal onze innovatiekracht zijn toegenomen. Daarnaast hoop ik dat we de Visual Experience groter kunnen maken. Ik denk ook aan divisie FaberExposize Rentals, waarbij we schermen verhuren waarop content kan worden gecreëerd. Uit dat verhuurmodel zijn intussen ook verkoopproducten ontstaan.”

'Faber was wat traditioneler en Exposize was wellicht wat dynamischer' Als Verkerk wordt gevraagd hoe de nieuwe organisatie er over 5 jaar uitziet, dan is het antwoord helder. “In Nederland zijn we nog steeds de marktleider. Kwalitatief en innovatief staan we op een heel hoog niveau. Maar we zijn vooral internationaal sterker geworden, hetzij met een eigen dealernetwerk of met eigen filialen. Bijvoorbeeld in Dubai of de Verenigde Staten. Ook willen we via de hub Bangkok, waar we al een vestiging hebben, de markt

De ontwikkelingen in de markt markeren overigens een duidelijke tendens. “Onze klanten hebben behoefte aan een compleet pakket; men wil niet meer afnemen bij verschillende leveranciers die deelproducten leveren. Noem het maar een stukje gemak. Of, zo men wil efficiency. Wij spelen daar op in. Zo hebben we recentelijk ook Haan Reclamewerk uit Stiens (Frl.) overgenomen. Zij zijn nu onderdeel geworden van onze groep waardoor we ook de productie van constructies, lichtbakken, pilonen en zuilen onder onze hoede hebben genomen. Bovendien valt het team van 15 installateurs nu onder onze verantwoordelijkheid waardoor we ook op dat vlak een compleet pakket kunnen leveren aan de markt.” Als Verkerk terugkijkt op het proces, dan moet hij lachen: “Het was een intensieve periode; ik – als persoon – heb hier ook weer ontzettend veel van geleerd. Er is ook een serieus appèl gedaan op mijn inzichten ten aanzien van strategisch ondernemerschap. Maar het mooiste is natuurlijk dat we kunnen doorgroeien omdat we ons hebben geconformeerd aan de meest relevante marktontwikkelingen. Eigenlijk zeg ik daarmee dat we simpelweg nog beter ❚ aan de vraag van de klant kunnen voldoen.”

43


Tekst: Koos van Reesch Beeld: Smitsair JET systemen BV

Ventileren, verwarmen en koelen in één bij Praxis, Bergen op Zoom 44


Smitsair JET systemen BV, gevestigd in Uithoorn, heeft recentelijk bij de Praxis in Bergen op Zoom de benodigde luchtdistributiesystemen geleverd en verzorgd. De algehele uitvoering geschiedde voorts met de firma Guts Installatietechniek uit Son. Smitsair JET systemen BV is een gespecialiseerde partner voor het ontwerp, de levering, de montage en de inbedrijfstelling van luchtdistributiesystemen ten behoeve van de koeling, verwarming en ventilatie. De systemen van het bedrijf vinden over de gehele wereld toepassing in zowel comfortruimten als (zeer) grote industriële en commerciële ruimten en hallen. Voor de Praxis in Bergen op Zoom is sprake geweest van het leveren van een tweetal centrale uitblaasplenums met hoekinstelbare jets, elk ten behoeve van 7.250 kubieke meter per uur. Ook de algehele inbedrijfstelling werd door Smitsair ter hand genomen, wat neerkwam op het meten van de luchtsnelheden en een rapportage.

de JET-nozzle, is tot in het kleinste detail geperfectioneerd en dat komt ook daadwerkelijk tot uiting in de geleverde prestaties. Het innovatieve ontwerp in combinatie met een op maat gemaakt eindproduct maakt het bereiken van een homogeen klimaat zonder tochtproblemen mogelijk. De hoog inducerende en optimaal instelbare JET nozzles met hun innovatieve eigenschappen vormen veelal de basis voor de te ontwerpen systemen. Met zijn projectmatige aanpak is Smitsair JET systemen in staat om voor nagenoeg elke ruimte een effectief en energiezuinig ontwerp tot stand te brengen, waarbij techniek en comfort hand in hand gaan en ook centraal staan.

'Praxis is er mee in zijn nopjes maar de toepassingen van de JET nozzle zijn schier onuitputtelijk' Het systeem is zowel geschikt voor de (vrije) koeling als voor de verwarming van deze Praxis. Het grote voordeel is evident: met één en hetzelfde systeem kan worden geventileerd, verwarmd én gekoeld. De techniek achter de basis van het systeem,

Koelen en verwarmen Het Smitsair JET systeem biedt te allen tijde kwaliteit op maat. Een hoge uitblaassnelheid is daarbij mogelijk, bij een relatief lage voordruk. De Jets zijn voorts tot 30 graden hoekinstelbaar door middel van een

bol- of groefconstructie en hebben een interne buiging voor een betere instroming en een lagere luchtweerstand. Het verticale en horizontale temperatuurverschil in de ruimte is vrijwel nihil en de akoestische eigenschappen zijn zeer gunstig. Door het vernieuwende stromingsprofiel kunnen grotere worplengten worden gerealiseerd en, als gezegd, behoort nu zowel koelen als verwarmen met slechts één systeem tot de mogelijkheden. Ondersteunende ventilatoren kunnen achterweg blijven en de jets kunnen in verschillende modellen, maatvoeringen en kleuren worden geleverd. Voor het materiaal van de uitblaasornamenten kunnen diverse soorten metaal worden gebruikt. De mogelijkheden zijn dus legio. Praxis is er mee in zijn nopjes maar de toepassingen van de JET nozzle zijn schier onuitputtelijk: fabriekshallen, hangars, distributiecentra, de voedselverwerkende industrie, horeca, winkels en winkelcentra, luchtgordijnen en luchtsluizen. De Smitsair-JETsystemen worden compleet geleverd met professionele inbedrijfstelling waaronder afstelling van de Jets op locatie, luchtsnelheidmetingen, meetrapportages en rookproef (optioneel). Binnen de Smitsair groep is tevens sprake van een volwaardige luchtkanalen- en montage afdeling waar de Jet systemen desgewenst volledig luchttechnisch voor de klant worden geïnstalleerd. Tot slot zij nog gemeld, dat Smitsair JET systemen standaard nog meer in het leveringspakket heeft. Men kan dan denken aan diverse luchtverdeelcomponenten zoals luchtgordijnen, wand-, kanaal-, trog-, lijn- en ver❚ dringingsroosters.

45


PASSIE VOOR TECHNIEK GUTS Installatietechniek levert integrale oplossingen op het gebied van gebouwgebonden installaties voor onder meer retail, horeca en utiliteit. De kracht van GUTS is een integrale visie op het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van installaties: pragmatisch, snel en adequaat. Met als resultaat trouwe klanten en langdurige relaties. • • • • •

Betrouwbare en zorgeloze installaties: het werkt! Flexibele en professionele (service)organisatie. Pragmatische multidisciplinaire aanpak. Duurzame en betaalbare oplossingen. Landelijke dekking, regionale betrokkenheid.

GUTS Installatietechniek B.V. Ekkersrijt 4301, 5692 DJ Son T: +31 (0)88 0280 403 E: info@guts-instal.com www.guts-installatietechniek.com

Inspiring Systems Systemen en accessoires voor standbouw en architectuur SYMA – dat betekent ook: intelligentie geïntegreerd. Onze naam wordt wereldwijd geassocieerd met systematiek. Maar elk design van SYMA ontstaat ook uit inspiratie. En moet inspireren. Concreet: Wij ontwikkelen en realiseren profielsystemen met koppelingstechniek en accessoires voor standbouw, architectuur en industriële aanbouwen. De modulaire systeemonderdelen van SYMA geven een nagenoeg onbeperkte vrijheid van combineren.

SYMA-SYSTEM GmbH Westring 11, D-40721 Hilden, T +49 2103 / 49 06 0 mail@syma.nl, www.syma.nl

Ins_livecomm_Nr6_2016_NL.indd 1

08.11.16 10:53


Tekst: Man Protection Beeld: Marco van Ammers

Raamfolie voor functionele en esthetische toepassingen Producten in de etalage beschermen tegen schadelijke UV-straling, warmte weren op de werkplek, privacy creëren of een pakkende gevelreclame laten aanbrengen? Man Protection biedt een breed assortiment raamfolies voor diverse doeleinden.

UV-werende folie en reclame, een totaalpakket voor de etalage! De etalage is het visitekaartje van een winkel, deze moet uitnodigend zijn voor potentiële cliënten. De zon is echter de grootste etalagevijand. De schadelijke ultraviolette straling in het zonlicht veroorzaakt verkleuring. De oplossing hiervoor is een krachtige raamfolie die maar liefst 99,9% schadelijke UV-straling weert! Deze UV-werende raamfolie is volledig transparant waardoor het zicht in de etalage behouden blijft. De UV-werende raamfolie is tevens verkrijgbaar met anti-inbraak eigenschappen. Door deze combinatiefolie toe te passen, wordt het glas diverse malen sterker. Bij een poging tot inbraak kan het glas breken, het glas zal dan in de folie blijven ‘hangen’. Hierdoor vertraagt u een inbraak en kunt u de schade aan de etalage beperken.

Ook op het gebied van reclamefolie kunnen wij u van dienst zijn. Uit diverse kleuren vinyl kunnen figuren, letters en logo’s uitgesneden worden. Zo behoort een mooie reclameprint op een transparante vinyl ook tot de mogelijkheden.

Vermindering van zonnewarmte tot wel 90% Naast bovenstaande folies leveren wij ook warmtewerende raamfolie, welke verkrijgbaar is in verschillende kleuren en gradaties van warmte- en lichtwering. Deze raamfolie verfraait gebouwen en is het hele jaar werkzaam. In de zomer weert u de warmte en beperkt u hierdoor de kosten van de airco en ‘s winters wordt de warmte binnengehouden door de isolerende werking. Een besparing op uw totale energieverbruik! Met ruim 40 jaar ervaring is Man Protection dé specialist op het gebied van het glad en

Modehuis Pauw.

Van Tilburg Mode & Sport.

strak monteren van raamfolies. Wij zijn officieel distributeur van het A-merk raamfolie LLumar®, dat staat voor kwaliteit en duurzaamheid. De raamfolie wordt door onze professionele VCA-gecertificeerde installateurs gemonteerd, zodat u gegarandeerd bent van een deskundige uitvoering en een optimaal resultaat. Meer informatie over de diverse raamfolie toe-passingen? Ga naar ❚ www.manprotection.nl/retail

Een greep uit gerealiseerde projecten:

Heineken Experience.

• Restaurant Wagamama • Van Tilburg Mode & Sport • Supermarkt Lidl • Intersport Duo • Modeketen H&M • Heineken • Bruna • Rabobank

47


THEMA MULTIMEDIA

Tekst: Jan Mol Beeld: Bazelmans AVR

Nieuw pand door stijgende lijn in groei Van 750 m2 naar 3.000 m2, een enorme sprong vooruit. Wiljan Bazelmans, eigenaar van Bazelmans AVR , zit inmiddels meer dan drie maanden in zijn nieuwe bedrijfspand in Veldhoven. “Het is bijna niet voor te stellen hoe we ons de laatste jaren met ons pand van 750 m2 hebben kunnen redden,” vertelt Wiljan. “We zijn echt uit ons jasje gegroeid. Dat merkte je niet alleen aan het gebrek aan ruimte, maar ook aan het niet lekker lopen van logistieke processen. In 1997 hebben we ons oude pand al gebouwd met het oog op groei, het was toen twee keer te groot eigenlijk. Er is toen vooral nadruk gelegd op het hebben van zoveel mogelijk magazijnruimte. Aan de logistieke kant was het allemaal niet optimaal.” Wiljan vertelt dat er in 2012 al besloten is om te gaan verhuizen, de eerste nieuwbouwplannen stammen dan ook uit die tijd. “Voortvarend hebben we toen ons oude pand verkocht. In 2014 moesten we uit dat pand zijn, echter door omstandigheden liep het net even anders,” aldus Wiljan. “Uiteindelijk konden we pas begin dit jaar starten met de bouw van ons huidige pand. In zeven maanden tijd is het neergezet, vanaf augustus dit jaar zitten we er eindelijk in.”

Nog steeds een stijgende lijn in groei waarneembaar Wiljan: “We zijn een allround, grote speler op de markt van verhuur van Audio Visuele

48

apparatuur en diensten. Dat blijft onverminderd doorgaan, we groeien nog steeds. Door beter magazijnbeheer, meer ruimte en overzicht, kunnen we nog slagvaardiger en efficiënter te werk gaan. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog een vestiging in Amstelveen.” We kunnen beamen dat veel bedrijven tegenwoordig een steunpunt in de Randstad hebben. Wiljan vult aan: “Het is geen loos kantoor in Amstelveen, maar een bedrijf dat we in 2009 overgenomen hebben. We draaien daar met een eigen team, met eigen voorraad.”

We vragen Wiljan of hij zich geen zorgen maakt over die snelle groei. Zijn antwoord: “Met vier keer zoveel grond als voorheen en vier keer zoveel magazijnruimte moet het de komende jaren wel goed zitten qua onderkomen. Mochten we onverhoopt toch in de knel komen, dan kan ik intern een extra verdieping in gebruik nemen. We hebben een pandhoogte van acht meter, daar kan makkelijk een tussenvloer in voor het maken van een tweede verdieping. Deze ingreep staat eigenlijk ook al op de lijst, je kunt de ruimte er maar bij hebben.


THEMA MULTIMEDIA

Verder ligt er naast ons perceel nog een slordige 10.000 m2 grond braak. Prachtige bouwgrond, waar we een optie op genomen hebben.”

Bazelmans AVR heeft echt Audio Visueel DNA “In de omgeving kent de oude garde de naam Bazelmans ook nog in combinatie met particulier verkoop van geluids- en beeldapparatuur. In 1955 hebben mijn ouders hier een radio- en televisiewinkel gehad. Ik ben destijds zelf gaan werken in de verhuur van apparatuur. Toen ik in 1991 de zaak van mijn ouders overnam, samen met mijn vrouw, heb ik de bedrijfsactiviteiten verlegd van verkoop naar verhuur van AV apparatuur. In 1993 hebben we toen de winkel gesloten en zijn alleen met het verhuren verder gegaan,” zo vertelt Wiljan.

One Stop Shopping is ontzorgen Bazelmans AVR is één van de grotere spelers op de markt als het om AV verhuur gaat. Wiljan ziet dat er steeds meer op projectbasis gehuurd wordt. “Leg je problemen hier neer en we lossen het op, is ons motto. Natuurlijk zijn we er als vanouds voor bedrijven die losse appara-

'Meteen maar 10.000 m2 belendend perceel in optie genomen' ten willen huren. We worden echter vaker ingezet voor het totaal regelen van alle Audio en Video op beurzen en evenementen. Totale dienstverlening dus, inclusief het inhuren van ons personeel. Ook de verkooptak is weer helemaal terug. Vanaf 2009 zien we steeds meer klanten als ziekenhuizen, hotels en bedrijven komen, die een vaste installatie wensen.” ❚

Hoe lang denk je dat dit pand nog groot genoeg is? Lachend vertelt hij: “Hopelijk tot aan mijn pensioen, ik ben nu 54. Laat ons maar uit ons jasje groeien, ik zou het graag nog een keer meemaken. Misschien gaan we de vestiging in Amstelveen wel opschalen.. maar dat zeg ik thuis nog maar even niet.”

49


THEMA MULTIMEDIA

Tekst & Beeld: BIS

Het draait allemaal om beleving

Hoe je technieken toepast om de verkoop te verhogen Hoe onderscheid je je als winkel van anderen? Doe je dit door middel van een bijzonder assortiment, door te concurreren met prijzen óf door de uitstraling van de zaak of het merk aan te pakken? Op dat laatste gebied is BIS een echte kenner. Zij helpen retailers om van hun zaak een beleving te maken.

BIS kennen we allemaal van hun audiovisuele oplossingen. Scholen, kantooromgevingen en retailzaken ondersteunen zij met de nieuwste technieken zoals touchsystemen, geluidsinstallaties en narrowcasting. Maar hun service gaat veel verder. Zij helpen bedrijven om duidelijker te communiceren naar klanten toe, om op die manier een belevenis te maken van het winkelen en dus de verkoopcijfers te verbeteren. “We zien dat retailers de laatste jaren steeds meer behoefte hebben aan ver-

50

schillende manieren van communicatie, zowel offline als online. Het is een onderdeel van het primaire proces geworden. Wij ondersteunen hen met de techniek én met de achterliggende psychologie,” vertelt Arjan Geuvers, Sales Manager Digital Signage bij BIS. Dit gaat verder dan een scherm met daarop informatie over aanbiedingen. Het gaat om geuren, de juiste verlichting, muziek, de inrichting van de winkel. BIS biedt een pallet aan mogelijkheden waaruit gekozen kan worden. Sales Director Bart Donkersloot vult zijn collega

Arjan Geuvers.


THEMA MULTIMEDIA

‘We creëren een bepaalde ambiance die de winkel aantrekkelijk maakt en klanten enthousiasmeert. Het is een middel om de sales te stimuleren’ aan: “We creëren een bepaalde ambiance die de winkel aantrekkelijk maakt en klanten enthousiasmeert. Het is een middel om de sales te stimuleren.” Als voorbeeld noemen ze een autodealer waar de klant ter plekke zijn gewenste auto kan configureren op een groot scherm. Of kledingzaken waar het aantal beats per minuut in de muziek het gedrag van de klanten bepaalt. En natuurlijk zijn er apps die klanten kunnen gebruiken om voor het shoppen hun routes te bepalen. Er zijn honderden, zo niet duizenden mogelijkheden.

Unieke combinatie Hoe maak je als retailer nu de juiste keuze uit al die mogelijkheden? Bart legt uit: “Om te beginnen gaan we met hen in gesprek om

te kijken wat ze willen bereiken. Het is onze kunst om alles goed te inventariseren en dan met de juiste oplossing te komen binnen het budget. Een ondernemer investeert bewust in de technologie. De prognose is dat hij daarmee uiteindelijk meer klanten aantrekt of meer rendement haalt. Die combinatie maakt het uniek: een juiste technische invulling om je positief te onderscheiden en op die manier je positie uit te bouwen.” De effecten van de ingezette technieken worden ook gemeten. Bij touch systemen is dat eenvoudig, daar kijkt men naar het klikgedrag van de gebruiker. Maar ook wordt er gemeten hoe vaak een bepaald product in de winkel opgepakt wordt of welke routes klanten kiezen. Die kennis wordt vervolgens

Bart Donkersloot.

weer in de praktijk gebruikt. “De retail wordt hierin steeds volwassener. Bedrijven zien steeds meer de mogelijkheden in. Daarbij hebben we ook oplossingen die minder groot zijn, maar het bedrijf wel een heel eind op weg helpen,” zegt Arjan. Er zijn dus ook mogelijkheden voor kleinere bedrijven en zelfs eenmanszaken.

Een kijkje ter plaatse Wie eerst met eigen ogen wil zien wat de mogelijkheden zijn voordat hij een keuze maakt, kan een kijkje komen nemen in de showrooms van BIS in Ridderkerk, Almere en Eindhoven. Daar worden de nieuwste technieken en mogelijkheden getoond. En klanten worden ook meegenomen naar bedrijven waar BIS al werkzaam is geweest. Merken die eerder bij BIS aanklopten voor hulp zijn niet de minsten: Asics, Shimano en Nike. In hun winkels krijg je de beste ❚ indruk van alle oplossingen.

51


Pronorm urban experiences Pronorm is als audiovisuele dienstverlener leidend op het gebied van urban experiences; oplossingen die er voor zorgen dat mensen iets beleven, ervaren en zich prettiger en veiliger voelen in een (stedelijke) omgeving. Meestal zijn zeer grote projecties (vaak op gevels van gebouwen) de basis. Dit wordt aangevuld met (LED-) verlichting, geluid en interactieve besturingen. Hierdoor is het mogelijk dat individuen de openbare ruimte gaan beïnvloeden, bijvoorbeeld via een app op hun mobiele telefoon. De grootbeeldprojecties worden onder andere gerealiseerd met projectoren van Pani, wereldwijd bekend om haar kwalitatief hoogwaardige grootbeeld projectiesystemen. Pronorm is voor WestEuropa de exclusieve partner van Pani. Naast het gebruik van Pani projectoren voor kunst- en cultuurprojecten, worden deze projectoren ook ingezet voor reclame doeleinden en diverse soorten sporten corporate evenementen. De technologische innovaties maken vrijwel alle ideeën en concepten maakbaar en haalbaar. Hoewel Pronorm overal ter wereld lichtprojecten realiseert, is GLOW in Eindhoven, één van de favorieten. Sinds de eerste editie van GLOW verzorgt Pronorm de technische realisatie van de lichtinstallaties. Maar Pronorm heeft zich inmiddels ook verbonden aan het Amsterdam Light Festival, het Lumina Festival Da Luz in Portugal, het Festival of Lights in Berlijn en het Kolding Light Festival in Denemarken.

52


Pronorm denkt ook mee over oplossingen die de openbare veiligheid verbeteren. Pronorm beschikt Pronorm denkt ook mee over oplossingen die de namelijk over infrastructuur containers die zijn uitopenbare veiligheid verbeteren. Pronorm beschikt gerust met twee PTZ IP camera’s, een weerstation, namelijk over infrastructuur containers die zijn uitgeluidsmeting, een uitschuifbaar LED scherm en zijn gerust met twee PTZ IP camera’s, een weerstation, voorzien van een satelliet- en internetverbinding. geluidsmeting, een uitschuifbaar LED scherm en zijn Vanuit bijvoorbeeld een politie meldkamer kunnen voorzien van een satelliet- en internetverbinding. de containers realtime bediend worden. Vanuit bijvoorbeeld een politie meldkamer kunnen de containers realtime bediend worden. Met de apparatuur in de container kan er informatie uitgelezen worden over de situaties op diverse Met de apparatuur in de container kan er informaplekken, bijvoorbeeld in een stad. Aan de hand van tie uitgelezen worden over de situaties op diverse analyses kan er, indien nodig, direct audiovisuele inplekken, bijvoorbeeld in een stad. Aan de hand van formatie naar het publiek gestuurd worden zodat analyses kan er, indien nodig, direct audiovisuele inzij geïnformeerd en/of gewaarschuwd wordt en formatie naar het publiek gestuurd worden zodat kunnen er grote groepen mensen bijvoorbeeld een zij geïnformeerd en/of gewaarschuwd wordt en juiste richting worden opgestuurd. kunnen er grote groepen mensen bijvoorbeeld een juiste richting worden opgestuurd. Op deze manier kunnen opstoppingen en/of calamiteiten worden voorkomen. Wel zo veilig voor het Op deze manier kunnen opstoppingen en/of calaaanwezige publiek. Deze containers kunnen overal miteiten worden voorkomen. Wel zo veilig voor het worden ingezet daar waar grote groepen mensen aanwezige publiek. Deze containers kunnen overal worden verwacht. Denk aan grote outdoor eveworden ingezet daar waar grote groepen mensen nementen zoals dance festivals en Koningsdag. worden verwacht. Denk aan grote outdoor evenementen zoals dance festivals en Koningsdag.

Lijn Helmond-Venlo 1 BW Helmond Lijn5705 Helmond-Venlo 1 Tel. 0492 54 21 11 5705 BW Helmond Tel. 0492 54 21 11 info@pronorm.nl www.pronorm.nl info@pronorm.nl www.pronorm.nl

Pronorm is een handelsnaam van Mansveld Expotech Beurzen & Evenementen B.V. Pronorm is een handelsnaam van Mansveld Expotech Beurzen & Evenementen B.V.

53


Mansveld Expotech

levert alle techniek voor beurzen, evenementen & con Mansveld Expotech laat uw klanten technologie ervaren zoals ze dat nog nooit ervaren hebben. Wij adviseren, ontwerpen en verhuren alle technische voorzieningen voor de live communicatie branche; beurzen, tentoonstellingen, congressen en in- en outdoor evenementen. Maar ook voor vergaderingen en belangrijke presentaties kunt u met onze hulp uw klanten net dat beetje extra bieden. U kunt altijd bij ons terecht. Of het nu gaat om het ontwerpen en uitvoeren van totaalconcepten of om het huren van een enkel item. Mansveld Expotech vindt voor u en uw klant een oplossing op maat. Bedenkt u eens wat de juiste afstemming van licht, beeld, geluid, tijdelijke energievoorziening, rigging ĂŠn ict aan synergie voor uw organisatie en uw klanten kan betekenen. Mansveld Expotech haalt door een juiste combinatie van techniek het maximale uit uw product/dienst- of bedrijfspresentatie. We creĂŤren een omgeving waarmee u uw boodschap helder en duidelijk kunt overbrengen aan uw klanten, waarmee u zich kunt onderscheiden van de concurrent en waarmee u uw klant kunt overtuigen. Het prikkelen van de zintuigen door een goed samenspel van licht, beeld en geluid. Dat biedt Mansveld Expotech u en uw klanten met de perfecte mix van techniek. Licht om een sfeer te laten voelen, te benadrukken of te verfraaien. Beeld, omdat ieder mens visueel ingesteld is, om uit te leggen of te entertainen. Geluid om te ondersteunen, te informeren of voor vermaak. Tijdelijke energievoorziening, rigging ĂŠn ict om dit alles goed verzorgd voor elkaar te krijgen. Om u en uw klanten het optimale en het nieuwste van het nieuwste te kunnen bieden, wordt ons aanbod continu aangevuld met demeest innovatieve producten en de meest nieuwe, unieke en originele technologische ontwikkelingen.

54


ngressen

Wat betekent Mansveld Expotech concreet als partner voor u: • Verhuur van kwalitatieve, vernieuwende en professionele producten met betrekking tot licht, beeld, geluid, truss-systemen (rigging), tijdelijke energievoorziening en ict. • Creatieve en inspirerende ‘experience’ concepten conform uw wensen. • Vakkundig advies met als resultaat een optimale uitstraling en maximale effectiviteit. • Tijdsbesparing en efficiency doordat u alle technische faciliteiten kunt huren op één adres. • Technische realisatie, installatie en centrale regie op iedere willekeurige locatie. • Optimale en snelle service vanuit onze vestigingen Amsterdam, Eindhoven en Maastricht. • Professionele, ervaren en betrokken contactpersonen. • Mogelijkheid tot plug & play verhuurprogramma’s. • Succesvolle beurzen, evenementen en congressen, nationaal en internationaal. In- en outdoor. Referenties • Mobile World Conference - Barcelona • MECC Maastricht • GLOW - Eindhoven • Philips Lifestyle Event - Barcelona • Dutch Design Week - Eindhoven • RAI Amsterdam • IFA - Berlijn • Volvo Ocean Race • Paul Schulten Haute Couture show - Okura Amsterdam • NXP Asian Distributors Conference - Hainan China Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten en zien wat we precies voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met één van onze vestigingen of bekijk onze website en/of onze verhuurshop MX Verhuur met een compleet en up-to-date overzicht van onze verhuurproducten.

experience by technology

Amsterdam +31(0)20 312 80 80 Eindhoven +31(0)40 259 10 99 Maastricht +31(0)43 362 44 11 www.mx.nl | info@mx.nl

55


THEMA MULTIMEDIA

Tekst: Jan Mol Beeld: Mansveld Expotech / Pronorm

2016 heeft de weg geplaveid voor een nog beter 2017 Richard Kluijtmans, directeur van Mansveld Expotech en Pronorm signaleert een stijgende lijn in omzet dit jaar en juicht voorzichtig. Het kan echter nog beter en als het aan hem ligt, gaat 2017 het jaar worden waarin er echt sprake is van economisch herstel. “Na een aantal moeilijke jaren waarin budgetten zwaar onder druk stonden, kunnen we eindelijk zeggen dat we er redelijk doorheen zijn gekomen,” begint Richard. “Toch blijf ik voorzichtig in mijn oordeel, zo tegen het einde van dit jaar. De crisis heeft de prijzen dermate onder druk gezet, dat we ons in alle bochten hebben moeten wringen om het werk binnen te halen. Aangezien we niet tornen aan onze kwaliteit, dat is nou éénmaal een kernwaarde, moest er achter de schermen af en toe een flinke veer gelaten worden. Dat neemt niet weg dat we blij zijn met de stijgende lijn.” Ondanks de onder druk staande winstcijfers zit men bij Mansveld Expotech en Pronorm niet stil als het gaat om innovatie. De investeringen die nodig zijn om vooruit te komen worden keurig gedaan, zodat de kwaliteit maximaal blijft.

Samen de winstgevendheid verhogen om continuïteit te waarborgen Richard: “Het lijkt erop dat mensen wakker worden en toch weer bereid zijn om de beurs te trekken voor kwalitatief hoogwaardig werk. Eén van de problemen die de crisis heeft veroorzaakt, is dat de keten van bedrijven die samenwerken aan projecten, doorspekt raakte van zwakke schakels. Dat is prioriteit nummer één voor volgend jaar; met z’n allen de keten verbeteren. Alleen bedrijven in een proces inschakelen, waar men de hand voor in het vuur steekt.” We vragen Richard wat de gevolgen precies zijn van een zwakke keten: “Goedkoop is vaak duurkoop. Zet een aantal topbedrijven in een keten waarin ook bedrijven

56

Vooruitkijkend heeft 2017 alles in zich om een mooi jaar te worden' werken die niet dezelfde kwaliteitsnormen en organisatiecapaciteiten hebben en je loopt vast op cruciale punten. Er ontstaan problemen, die achteraf opgelost moeten worden door mensen die wel de expertise bezitten. Wat je als opdrachtgever vooraf bespaard hebt, betaal je achteraf dubbel en dwars terug om alles op te lossen. Het kost dus veel geld, het werkt inefficiënt en deadlines komen absoluut in gevaar. Dat gaat allemaal ten koste van de beleving van een evenement.”

Aanvulling “Mansveld Expotech en Pronorm blijven elkaar aanvullen. Langs natuurlijke weg hebben beide bedrijven zich gespecialiseerd. Mansveld Expotech richt zich vooral op infrastructurele inrichting en algemene licht, geluid en beeld oplossingen

op beurzen, congressen en evenementen. Pronorm is een echt audiovisueel bedrijf, specialistischer, sterk in grootbeeldprojectie en crowd control.”

Veilig Hoe moeten we crowd control invullen? Richard zegt lachend: “Je komt er vaker mee in aanraking dan je je realiseert. We zijn onzichtbaar aanwezig voor het publiek, maar niet voor politie, brandweer en hulpverleners bij evenementen. Je ziet ongetwijfeld wel eens containers van ons staan, met grote displays erop, waar boodschappen gecommuniceerd worden naar het voorbijtrekkende publiek. Dat zijn geen lege containers, ze zitten bomvol met de laatste communicatie apparatuur. Middels diverse sensoren en camera’s in deze containers, die verspreid staan


THEMA MULTIMEDIA

langs de hele route van een evenement, meten wij wat er in de massa gebeurt en geven deze gegevens live door aan politie, brandweer en hulpverlening. Zo kan men anticiperen, bijsturen, signaleren en ingrijpen in een vroeg stadium.”

Toename evenementen “Als we kijken naar de evenementen die voor 2017 gepland staan, dan is de agenda van de RAI bijvoorbeeld al weer goed gevuld. Een prachtige kalender, waarbij we zien dat er weer meer grotere evenementen komen. In het buitenland zien we ook een toename van evenementen,” aldus Richard, “Ook is er weer sprake van nieuwe beurstitels. Er worden mooie initiatieven door relatief nieuwe partijen ontplooit. Vooruitkijkend heeft 2017 alles in zich om een mooi jaar te worden.” ❚

57


KORT NIEUWS

Hema wil zichzelf heruitvinden

Logistiek record VK dankzij online retail

Hema blijft vechten tegen de rode cijfers. Het nieuwste wapen in de strijd is een make-over van de winkels. Gisteren gingen vier Hema’s in nieuwe stijl open.

De opname op de logistieke vastgoedmarkt van het Verenigd Koninkrijk zal dit jaar het recordvolume uit 2014 van 3,2 miljoen vierkante meter overtreffen. Een tekort aan grond voor nieuwbouw dreigt zelfs.

Hema gebruikt zijn kracht onder meer in cosmetica, wat volgens Van Ossel een sector is waar ketens als Action minder sterk staan. Hij ziet dat Action en ook Flying Tiger zich toeleggen op ‘doodgewone spullen tegen een aantrekkelijke prijs’, iets waar HEMA vroeger toonaangevend in was. “In zulke omstandigheden zit er maar één ding op: jezelf heruitvinden.” Van Ossel is ook te spreken over de proefwinkels, die recent in Nederland en België zijn geïntroduceerd. Door die in belevingswerelden in te delen is de kans volgens hem groter dat de consumenten impulsaankopen doet. De Nederlandse winkelketen zou de afgelopen jaren omzet hebben misgelopen doordat klanten minder vaak kwamen en per bezoek minder besteedden. De marketingprofessor is verder positief over de ontwikkeling van de eigen webwinkel, als antwoord op de expansie van online concurrenten als bol.com. “HEMA heeft online tijd verloren en steken laten vallen, maar maakt nu een inhaalbeweging.”

Dat blijkt uit onderzoek van Savills. Het gaat hierbij om transacties groter dan 10.000 m2. Deze aanzienlijke stijging is grotendeels toe te schrijven aan de aanhoudende groei van de online retailers. Savillsonderzoek toont aan dat online retail nu goed is voor ongeveer een derde van de markt, een hoger aandeel dan welke andere eindgebruikersgroep dan ook. Ter vergelijking, het hoogste aandeel hiervoor gemeten was dat van supermarkten, die in 2011 nog goed waren voor een kwart van de opname. Als gevolg daarvan is het aanbod van bestaande magazijnruimte gedaald met 71 procent sinds 2009 en staat nu op slechts 2,5 miljoen vierkante meter. Dat staat gelijk aan ongeveer veertien maanden aan voorraad. Om deze reden zal de beschikbaarheid van grond met een logistieke bestemming, gereed voor de ontwikkeling van nieuwe magazijnen, steeds belangrijker worden als de online retailers blijven bouwen aan hun supply chains..

Bron www.standaard.be

Primeur voor de Midden Nederland Hallen De Midden Nederland Hallen doen er alles aan om het milieu te sparen, zonder dat onze gasten inleveren op comfort en kwaliteit. Op het dak van de Midden Nederland Hallen worden de komende maanden 500 zonnepanelen geplaatst. Samen met alle andere duurzaamheidsmaatregelen is het pand hiermee het eerste energieneutrale evenementencomplex van Nederland!

Shoppen met mobieltje steeds populairder

Daarnaast is het complex verder uitgerust met een warmte-koudeopslaginstallatie. We gebruiken de warmte van de zomer om het pand 's winters te verwarmen en de winterkou om het pand in de zomer te koelen. In combinatie met de zonnepanelen komt het precies uit om nul op de meter te krijgen. Naar verwachting leveren de panelen stroom op die vergelijkbaar is met de energiebehoefte van 33 huishoudens. Bij de bouw van het pand is gebruik gemaakt van duurzame materialen en zeer goede isolatie. Bovendien is de gehele locatie voorzien van LED-verlichting. www.middennederlandhallen.nl

Nederlanders kopen weer meer online en doen dit steeds vaker met een smartphone, zo blijkt uit cijfers over online bestedingen in het derde kwartaal 2016. Met name mensen tussen de 15 en 39 jaar kiezen er regelmatig voor om online te shoppen op hun telefoon. Een op de drie heeft dat binnen deze leeftijdscategorie gedaan, de afgelopen maanden. Dat meldt marktonderzoeker GfK. Het afgelopen kwartaal gaven we 4,48 miljard euro uit met z'n allen, 28 procent meer dan vorig jaar. Nieuwe telefoons en abonnementen zijn het meest in trek, daarna verzekeringen en speelgoed. Al bij al hebben we voor 14 miljard euro aan online aankopen gedaan dit jaar. GfK verwacht dat we eind dit jaar al de 20 miljard gaan aantikken, wat te danken is aan Sinterklaas- en kerstaankopen via webshops. Eerder dit jaar bleek nog dat met name ouderen telkens vaker hun weg naar online winkels vinden. Zij kopen meestal niet via hun telefoon, maar 'gewoon' nog via hun computer.

58


KORT NIEUWS

Rotterdam Ahoy presenteert nieuws congreslabel

Rotterdam Ahoy bereidt zich voor op de komst van het nieuwe congrescentrum in 2019. Middels een congreslabel, genaamd 'Rotterdam Conferences’, wordt de (internationale) congresmarkt benaderd om hen te enthousiasmeren congressen in Rotterdam te gaan organiseren. De stad heeft immers in zijn geheel veel te bieden en Ahoy beschikt over alle benodigde faciliteiten. Het congreslabel is op de internationale vakbeurs IBTM World in Barcelona gelanceerd. Gert-Jan van den Nieuwenhoff, General Manager B2B van Rotterdam Ahoy: "Ahoy is vooral bekend geworden vanwege de vele concerten, vakbeurzen en sportevenementen. Hier zullen we in de toekomst ook internationale congressen aan toevoegen. Bij de keuze voor een congreslocatie is in eerste instantie de keuze van de stad leading. Dit nieuwe congreslabel vertelt het verhaal van de stad en de congreslocatie. Het totaalplaatje dus. Wij willen de congresorganisatoren ontzorgen en geloven enorm in de potentie van de stad en ons congrescentrum. Rotterdam is niet voor niets al jaren de tweede congresstad van Nederland, na onze hoofdstad. Deze positie zal door de komst van het nieuwe congresgebouw alleen maar verstevigd worden.” www.rotterdamconferences.nl

Beauty Trade Professionals keert terug naar Utrecht Vanaf komend voorjaar zal er weer één grote voorjaarsvakbeurs en één grote najaarsvakbeurs zijn voor de schoonheidsspecialisten, nagelstylisten, visagisten en andere beauty professionals.

Duurzaamheid bij consument in de lift De houding van Nederlandse consumenten ten aanzien van duurzaamheid is het afgelopen jaar aanzienlijk verbeterd. De helft let op duurzaamheid bij zijn aankopen. Vorig jaar was dat 42%. Ook wil een ruime meerderheid dat bedrijven hen helpen bij het maken van duurzame of bewuste keuzes. Terwijl slechts 19% vindt dat bedrijven dat goed doen. Dat blijkt uit Dossier Duurzaam 2016, het grootschalige consumentenonderzoek van GfK en b-open naar de houding van Nederlanders ten aanzien van duurzaamheid en MVO. Het aandeel consumenten, dat het belangrijk vindt dat bedrijven duurzaam ondernemen, is in 2016 gestegen van 64% naar 71%. Men ervaart daarbij vaker een eigen verantwoordelijkheid. Bijna de helft van de consumenten (49%) let bij de aanschaf van producten op duurzame aspecten. Vorig jaar was dat nog 42% en in 2013 slechts 30%. Bron www.congreswereld.nl

Komende tien jaar gaan tot 130.000 banen in detailhandel verloren De Nederlandse detailhandel is goed voor 9 procent van de Nederlandse werkgelegenheid. Toch verliest het in hoog tempo terrein op aan grote buitenlandse concurrenten. Weet de sector het tij niet snel te keren, dan gaan er de komende tien jaar 5tot 55 duizend voltijdbanen verloren. De effecten van de toenemende automatisering meegerekend, gaat het zelfs om 55- tot 130 duizend banen. Dat stellen onderzoekers van adviesbureau McKinsey in een in rapport over de toekomst van de Nederlandse detailhandel getiteld Werk aan de winkel. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van brancheorganisatie Detailhandel Nederland. Het adviesbureau waarschuwt dat ingrijpen noodzakelijk is. Vooral het terugdringen van het aantal vierkante meters winkeloppervlakte — en daarmee de leegstand — is belangrijk. McKinsey raadt Den Haag aan om met fiscaal beleid te voorkomen dat lagere overheden nog meer gebieden een winkelbestemming geven. Ook zouden gemeenten meer haast moeten maken met het aanpassen van bestemmingsplannen. Winkeliers moeten veel sneller technologische vernieuwingen doorvoeren. Verder moeten de Nederlandse onlineplatforms zoals Bol.com en Wehkamp veel beter samenwerken met fysieke winkels, en moet de overheid zorgen dat retailers medewerkers flexibeler kunnen inhuren.

De marktversnippering die was ontstaan met twee aparte voorjaarsbeurzen in Utrecht en in Den Bosch komt daarmee tot een eind. Beautybeursbezoekers kunnen vanaf nu alle professionele merken en producten weer op de vertrouwde plek bij Jaarbeurs in Utrecht vinden. De ontstane situatie van de twee vakbeurzen werd door zowel Jaarbeurs, leveranciersvereniging Beauty Trade Professionals, diverse marktpartijen als ook door vele schoonheidsspecialisten als ongewenst en verwarrend ervaren. Naar aanleiding hiervan zijn de marktpartijen met elkaar in gesprek gegaan over een mogelijke hernieuwde samenwerking met een heldere doelstelling: een einde maken aan de versnippering en één kwaliteitsplatform creëren voor de professionals in de beautybranche - online en offline. www.beautytradespecial.nl

59


KORT NIEUWS

Verdubbeling beursgrootte IFTF door tijdelijke wandconstructie Van 2 tot en met 4 november 2016 vond de Internationale Floriculture & Horticulture Trade Fair (IFTF) de Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen plaats. Al jaren was er minder ruimte beschikbaar dan de vraag. Omdat er dit jaar wederom een tekort aan ruimte dreigde te zijn, ging de organisatie op zoek naar een snelle oplossing voor extra expositieruimte. In slechts vijf dagen plaatste Neptunus, specialist in demontabel bouwen, wanden aan een bestaande overkapping om het ruimteprobleem op te lossen. Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen, de locatie van de IFTF beurs, was al langere tijd op zoek naar uitbreiding. De organisatie wilde deze uitbreiding mogelijk maken door een bestaande dakconstructie uit te rusten met wanden. Er werd zelfs al een aannemer in de arm genomen voor een permanente bouwoplossing, maar dit bleek niet tijdig haalbaar voor de IFTF beurs. Neptunus werd daarom ingeschakeld om een demontabele wandenconstructie bij de overkapping te bouwen. De oplossing werd gevonden in het bestaande productaanbod van Neptunus. Doordat een groot deel van de constructie uit materialen uit eigen voorraad bestaat, kon Neptunus deze binnen vijf dagen opleveren. Voor de tijdelijke wandconstructie gebruikte Neptunus akoestische en geïsoleerde wanden van de door het bedrijf zelf ontwikkelde semipermanente gebouwen uit de Evolution-serie. De wanden van acht meter hoog werden middels een vernuftige klemconstructie bevestigd aan de overkapping. Het tijdelijk wandensysteem is volledig demontabel en herbruikbaar, waardoor het ook een duurzame oplossing is. www.neptunus.eu

VinoVision Paris: Eerste internationale wijnvakbeurs in Parijs VinoVision Paris is de eerste exclusieve internationale vakbeurs voor cool climate wijnen en vindt volgend jaar plaats van 12 t/m 14 februari in hal 4 het beurscomplex Porte de Versailles in Parijs. Dit unieke evenement is geïnitieerd door vakverenigingen voor wijnprofessionals uit de Val de Loire, Bourgogne, Alsace en het Syndicat Général des Vignerons de Champagne (algemeen syndicaat voor Champagne producenten) en streeft ernaar om wijnen uit Midden en Noord-Frankrijk een nieuwe internationale marktplaats te bieden. Naast de regio’s van initiatiefnemers worden alle gebieden uit Midden- en Noord-Frankrijk vertegenwoordigd, zoals bijvoorbeeld de Beaujolais, de Savoie, de Jura en de Bugey. Eveneens gaat er aandacht van VinoVision Paris uit naar cool climate wijngaarden buiten Frankrijk. Momenteel telt de vakbeurs reeds 350 ingeschreven exposanten, die tijdens de drie beursdagen hun aanbod van wijnen en diensten zullen presenteren. VinoVision Paris is een unieke gelegenheid die toegang biedt tot een uitgebreid en gevarieerd aanbod uit deze regio’s: 80% van Franse witte wijnen is afkomstig uit noordelijke Franse regio’s en ruim 70% van de Franse AOP (Appellation d’Origine Protégée, Europese kwaliteitscontrole) is afkomstig uit deze regio’s. https://en.vinovisionparis.com/

CLC-VECTA gaat verhuizen CLC-VECTA - de branchevereniging voor organisaties die professioneel betrokken zijn bij het organiseren, accommoderen en faciliteren van beurzen, congressen & vergaderingen, evenementen, entertainment en incentives – gaat per 1 januari 2017 verhuizen. De branchevereniging verruilt het huidige kantoor voor een plek in het Regus business centre in Breukelen. Het nieuwe adres is: De Corridor 5C, 3621 ZA Breukelen De overige contactgegevens blijven ongewijzigd: 0346 - 352 444, www.clcvecta.nl

60

EasyHotel opent tweede Amsterdamse vestiging Met de opening van EasyHotel Amsterdam Arena Boulevard heeft de keten haar tweede hotel in de hoofdstad. De nieuwe vestiging telt 131 kamers en is daarmee de grootste EasyHotel-locatie in de Benelux tot nu toe. Het nieuwe hotel bevindt zich in Amsterdam-Zuidoost, te midden van het zakelijk district en alle grote evenementenlocaties zoals de Amsterdam ArenA, Heineken Music Hall en Ziggo Dome. Een overnachting


KORT NIEUWS

is te boeken vanaf €39 per kamer per nacht. is het hotel de ideale plek voor een overnachting na bijvoorbeeld een concert-, entertainment- of voetbalavond. Vijf jaar geleden werd de eerste vestiging van easyHotel Benelux in Amsterdam geopend: Amsterdam City Centre South. Het hotel had in de eerste vijf jaar nagenoeg 100% bezetting, aanleiding voor een tweede vestiging in de hoofdstad. www.easyhotel.nl

Outletcenter Roermond gaat fors uitbreiden Het Outlet Center in Roermond flink gaat uitbreiden. De uitbreiding van het Outlet Center in Roermond levert 600 extra banen op. Het personeelsbestand groeit daarmee naar ruim 3200 medewerkers. Op de nieuwe 11.500 vierkante meter (een derde van het huidige Outlet) is plek voor zestig nieuwe winkels. Het grootste deel is inmiddels verhuurd, maar welke merken er vanaf 6 april precies bijkomen, wil het Outlet nog niet prijsgeven. Verder komt er een aantal nieuwe horecazaken, waaronder de Amerikaanse koffieketen Starbucks en het exclusieve, populaire Aziatische restaurant Wagamama. Het wordt de eerste Starbucks vestiging die in Limburg haar deuren opent. Bron www.limburger.nl

Online supermarktomzet stijgt gestaag door Het onlineaandeel van de Nederlandse supermarktomzet is opgelopen tot 1,3 procent. Dat blijkt uit onderzoek van kennisplatform Supermarkt & Ruimte in samenwerking met Strabo en SuperVastgoed onder vijftienhonderd consumenten. Bij de vorige monitor, in maart van dit jaar, was het onlineaandeel nog 1,1 procent. Een jaar geleden, toen de eerste monitor werd gehouden, was dit percentage 0,8 procent. Momenteel is de online supermarktomzet zo’n 441 miljoen euro op jaarbasis, op een totaal van 35 miljard. De onderzoekers concluderen daarom dat de concurrentie van internet voor supers ‘nog altijd beperkt’ is. De gemiddelde besteding per online bestelling is zo’n negentig euro. De belangrijkste doelgroep voor online supermarktbestedingen zijn volgens het onderzoek gezinnen met kinderen, met name in het westen van het land. Van alle ondervraagde consumenten zegt twaalf procent wel eens iets online te kopen dat ook in de supermarkt verkrijgbaar is. Bijna zestig procent van deze groep is georiënteerd op Albert Heijn, terwijl dit percentage bij Jumbo doorgroeide van acht procent in maart naar veertien procent nu. Van de groep consumenten die wel eens dit soort producten online bestelt, deed ongeveer de helft dit langer dan twee weken geleden. Bron www.retailnews.nl

Winkelconcept op de schop Retailers moeten niet alleen hun concurrenten in de gaten houden, maar ook kijken naar bedrijven in de rest van het consumentenlandschap. Het hele concept van de winkel moet namelijk op de schop, stelt retailexpert Doug Stephens in het decembernummer van RetailTrends. Om te voorkomen dat ze ten onder gaan aan spelers als Amazon, moeten retailers volgens Stephens ‘stoppen met denken als een retailer’. Amazon is ook geen retailer, maar ‘een datagedreven, innovatief technologiebedrijf’, stelt de oprichter van Retail Prophet. Amazon zet onder meer een eigen transportnetwerk op, lanceert fysieke koopknoppen en opent ook stenen winkels. Retailers kunnen volgens Stephens onder meer lessen trekken uit het businessmodel van Uber of de entertainmentindustrie. “Als het gaat om prachtige, boeiende en onvergetelijke ervaringen kun je nog een hoop leren van een bedrijf als Disney,” stelt hij. Omdat iedereen tegenwoordig (online) kan verkopen, gaat het er volgens hem om hoe je verkoopt. Iedereen die geen pure player is, moet daarom op zoek naar een andere look. “De retail moet opnieuw worden uitgevonden,” aldus Stephens.

61


Tekst: Jan Mol Beeld: Tchai / Cheil

Samsung Experience Store in Brussel is een schoolvoorbeeld van perfecte co-creatie Samsung pakt flink uit met haar gloednieuwe Experience Store in Brussel. Een waar Mekka van technologie, niets is aan het toeval overgelaten om een maximale shopper experience te kunnen garanderen. Een bijzondere winkel, tot stand gekomen dankzij de samenwerking tussen twee bijzondere bedrijven. Ontworpen door reclamebureau Cheil Benelux, uit Amsterdam en uitgevoerd door retail- en instore specialist Tchai uit Ridderkerk. We spraken met Niels Klijsen van Tchai en Richard Roest van Cheil, over deze co-creatie.

Een open en transparant Store Front nodigt uit tot binnenlopen. (Foto: Greg van Oz)

62


De shopper krijgt gedetailleerde informatie van de verkoper.

Wat maakt het ontwerp van de Samsung Experience Store (SES) anders? “Voor Samsung is dit concept nieuw. We hadden al zes kleinere SES gedaan en een aantal Samsung One Stores. Daar ligt de nadruk op ‘Connected Home’, een format waarbij de shopper in een huiskamersetting de koppeling ervaart tussen de verschillende Samsung producten. Van wasmachine tot televisie, van computer tot mobile devices,” antwoordt Richard Roest. “SES Brussel is echter een enorme showcase van IT en mobile technology.” Wat is de connectie tussen Cheil Benelux en Samsung? Richard: “Wij zitten op het snijvlak van advertising, digital en retail en zijn onderdeel van de Samsung groep. Dat neemt niet weg dat wij naast opdrachten van Samsung, waar

Virtual Reality zelf ervaren in een 4D setting.

‘SES Brussel is een enorme showcase van IT en mobile technology’ we gewoon voor moeten pitchen overigens, ook veel opdrachten doen voor andere partijen. In het geval van Brussel hebben we rechtstreeks samengewerkt met Cheil HQ uit Korea.”

Van bouwput naar Shopper Paradise Op het moment dat het ontwerp rond is komt Tchai in beeld, wat is jullie relatie? Niels Klijsen: “Tchai is hofleverancier bij Cheil Benelux. Wij maken de vertaalslag van ontwerp naar fysieke bouw van de shops. In onze samenwerking is er geen uitdaging te groot, we gaan het traject elke keer met open vizier aan en zijn in staat om samen flexibel in te spelen op veranderingen in de situatie. Een heldere eindvisie en de neuzen dezelfde kant op hebben staan, dat zijn de ingrediënten voor succes.” De SES in Brussel is qua opzet niet alleen anders, ook qua gebruik van materialen is er gekozen om van de gebaande paden te wijken. “We hadden nagenoeg geen sloop- en breekwerk in Brussel. Uitdagingen echter des te meer. In een nieuwbouwsituatie wil er nog wel eens het één en ander ontbreken of nog niet klaar zijn, op het gebied van techniek en faciliteiten. Daarbij was het materiaalgebruik ditmaal nieuw voor alle partijen, we hebben de nadruk gelegd op het gebruik van eerlijke, pure materialen,” aldus Niels, “De industriële look and feel hebben we te danken aan deze materialen.” Richard: “Het past volledig in de visie van Samsung over hoe men graag naar de eigen retail locaties kijkt. Dat noemt men de Guideline Alive, waarbij alles onderhevig is aan evolutie.” ›

63


De SES Brussel kent een industriële look and feel. (Foto: Greg van Oz)

Retail is het afbreken van barrières “Dat is mijn lijfspreuk,” vervolgt Richard lachend zijn verhaal. “Wij bouwen een retailtheater, waar de product specialisten moeten stralen, de winkel zijn tool is en waarin de shopper zich vrij kan bewegen en altijd met een goed gevoel de winkel verlaat. Met het juiste product of met de juiste informatie. Wij zien in Tchai de ideale partij om zo’n theater te realiseren.” We mogen dus concluderen dat het afbreken van barrières begint bij het bouwen van een theater. Niels: “Kernpunt bij dit soort ingrijpende operaties is dat de samenwerking naadloos verloopt. Ook de mensen van Cheil HQ uit Seoul waren aanwezig, om on the job hun input te geven. We hebben op evolutionaire basis, waarbij er veel last minute gewijzigd werd, iets revolutionair moois neer kunnen zetten, samen.”

Samsung begrijpt de wensen van hun klanten als geen ander “In Brussel hebben verschillende ruimtes gecreëerd. Zo is er een Galaxy lounge, waar bezoekers uitgebreid VR-glasses kunnen ervaren, in een meebewegende 4D stoel, hands-on experiece. Ook de service afdeling is bijzonder. Zeer laagdrempelig en het wachten op een reparatie is geen straf. De shopper staat te allen tijde centraal. Indien gewenst, krijg je ter plekke hulp van een Samsung product specialist, die samen met jou je nieuwe smartphone uitpakt en je een demo geeft. Daarbij worden al je vragen beantwoord. Uiteraard onder het genot van een kop goede kof❚ fie,” vertelt Richard tot slot.

‘Maximale Customer Experience in het Mekka van technologie’ Levert dat geen stress op, vragen we ons af. “Nee. Dat is 100% te danken aan de samenwerking tussen Tchai en Cheil. We hebben tevens betrouwbare partners ingeschakeld,” aldus Niels, “Zo heeft Van Domburg uit Ridderkerk ons ontzorgd op het gebied van de technische installatie en content. Zij doen dat B2B al jaren voor Samsung. De bouwkundige aanpak van KPW International uit Krimpen aan den IJssel verdient ook een pluim. Vloeren, wanden en electra zijn perfect door hen verzorgd. Met hun goede Franstalige instelling konden zij goed uit de voeten met de lokale werktroepen.”

De SES Brussel kent een industriële look and feel. (Foto: Greg van Oz)

65


Tekst: Rob Buchholz Beeld: Adexpo

Nieuwe trends bieden inspiratie voor beursjaar 2017 Een nieuw jaar biedt nieuwe uitdagingen. Alle partijen in de beurzenbranche zijn benieuwd naar trends die de diverse leveranciers gaan bieden. Exposanten en beursorganisaties zoeken graag vernieuwing in een bij voorkeur uitgebreid aanbod.

Een van die aanbieders is Adexpo. Een specialist die zich weet te onderscheiden in een ruim assortiment. Adexpo staat dan ook vooral bekend als een partner die inzet op trends. Daarbij is deze verhuurspecialist niet bevreesd om risico’s te nemen. Welke trends bieden zij aan voor 2017? Met welke noviteiten wil men zich onderscheiden. En welke zijn een meerwaarde voor exposanten? Ook voor het nieuwe jaar is er een nieuw aanbod van trendy design meubilair en tapijtoplossingen in verschillende prijsklassen. Het doel van Adexpo is om zich telkens weer onderschei-

'Ook voor het nieuwe jaar is er een nieuw aanbod van trendy design meubilair en tapijtoplossingen in verschillende prijsklassen' dend en innovatief te presenteren. Daarom is het goed om in deze laatste editie van het jaar alvast vooruit te kijken naar deze trends.

Quadrum Nieuw in het assortiment zijn de QUADRUM salon- en statafels. De tafels bestaan uit een houten tafelblad in de kleuren eiken, noten, zwart en wit en is voorzien van een dun metalen frame als onderstel in de kleuren zwart en wit. De QUADRUM tafels sluiten perfect aan op de huidige trend ‘licht en luchtig’ design. Van beursstands tot de inrichting van VIP lounges, de dunne metalen frames komen steeds vaker terug in ontwerpen. Door licht en luchtig meubilair te kiezen in plaats van meubilair dat gesloten of massief is, creëert men meer licht en luchtigheid en

66


Het is mogelijk de balie op verschillende manieren samen te stellen.

daarmee dus ook ruimte. Deze trend zet op dit moment stevig in, wij zijn dan ook erg trots dat wij met de QUADRUM tafels hierop perfect kunnen aansluiten.

Ace Een nieuwe familie in het Adexpo verhuur assortiment is de ACE fauteuil, sofa en poef. De ACE serie bestaat uit een 2-zits bank, fauteuil en een poefje in de kleuren grijs, cognac en zwart. De ACE serie is het resultaat van de combinatie van intelligente techniek en een elegante visuele indruk. De volume van de bekleding en de zachte, ronde vormen zorgen voor een uitnodigende look & feel. De rugleuning van de bank en fauteuil is

iets naar achteren gebogen voor optimaal comfort en geeft een stoer karakter. De zittingen zijn gemaakt van fineer, versterkt met een stalen frame en met PU foam. Het onderstel van de ACE serie is gemaakt van eikenhout en gekleurd in de dezelfde kleur als de bekleding.

Oblique Een andere noviteit is de modulaire balie OBLIQUE. Deze elegante en stijlvolle balie is beschikbaar in zowel een rechte als een hoek uitvoering. Bij laatstgenoemde optie is de voorkant bovendien bekleed met antraciet ecoleder. Uiteraard is het mogelijk de balie op verschillende manieren samen te stellen waardoor deze inzetbaar is voor diverse settings. Het verhuurassortiment van Adexpo is met deze uitbreiding wederom aantrekkelijker geworden voor exposanten en organisatoren van de diverse evenementen. De beurskalender voor 2017 is duidelijk goed gevuld, maar wie inspiratie zoekt kan nu al van start. â?š

www.adexpo.nl

Door licht en luchtig meubilair te kiezen, creĂŤert men meer licht en luchtigheid en daarmee dus ook ruimte.

67 Advertentie 95x130 Livecomm 2016.indd 1

05/02/2016 11:18


Tekst: Rob Buchholz Beeld: ontwerp en product Artica BV

Volwaardige verdiepingsvloer biedt exposant meer voordelen Wie zich op een beursvloer wil onderscheiden, heeft daarvoor een aantal mogelijkheden. Eén daarvan is de verhoogde vloer. Dankzij een slimme constructie is het betrekkelijk eenvoudig om in redelijk korte termijn een volwaardige verdiepingsvloer in een stand te integreren. De keuze voor deze optie hoeft niet heel erg duur te zijn. Wie kiest voor het modulaire vloersysteem Space Floor® van Gigant Expo kiest voor een snel te integreren oplossing met een korte opbouwtijd.

voor deze Space Floor® in tegenstelling tot de verdiepingsvloeren van traditionele staalbouw geen ingewikkeld hijssysteem nodig om de vloer op een hoger deel van de stand te plaatsen."

een internationale kunststofbeurs die één keer per drie jaar in Dusseldorf plaatsvindt. Bedrijven als Stork, Milacron en Milliken kozen vanwege eerdere goede ervaringen ook nu weer voor de Space Floor®.

"Wij hebben dit systeem volledig zelf ontwikkeld," aldus salesmanager Raymond van Noort. "Dankzij de slimme constructie is de opbouwtijd relatief kort, zijn er dus minder manuren nodig en bovendien is

K-show

"Wij bouwen als toeleverancier in opdracht van standbouwers. Gelukkig zitten wij al in een vroeg stadium met de opdrachtgevers om tafel. Sterker, dankzij de goede ervaringen maken designers vaak al ontwerptekeningen waar onze verdiepingsvloer in verwerkt is. Voor deze partijen zijn wij vanzelfsprekend onderdeel van de stand."

Diverse standbouwers maakten in de afgelopen jaren al bewust de keuze voor deze innovatieve verdiepingsvloer. Dat gebeurde ook afgelopen najaar tijdens de K-show,

'Wie voor deze Space Floor® kiest, maakt de eigen stand unieker en onderscheidt zich van andere exposanten' 68

Compleet afgewerkt Wie dus kiest voor deze Space Floor® krijgt niet alleen meer vierkante meters,


maar maakt de eigen stand daarmee tevens unieker en onderscheidt zich van andere exposanten. Dit zorgt het voor een fraaier visueel beeld tijdens de beurs. Volgens Van Noort levert Gigant Expo een compleet afgewerkt product. Dus inclusief trap, een gelakte vloer et cetera. Extra voordelen naast de relatief korte opbouwtijd van dit modulaire systeem. "Door de sterk aantrekkende economie hebben wij ook weer meer van deze verdiepingsvloeren op voorraad. Wij zijn bekend met het feit dat op beurzen het aspect tijd van groot belang is. Dankzij het modulaire systeem is een snelle opbouw vanaf de grond gegarandeerd. Dit gebeurt met behulp van een lift. Binnen een uur kan de extra verdieping op de stand bevestigd zijn. Daardoor kunnen wij een scherpe prijs voor deze vloer hanteren."

Veiligheid Grote vraag die dan natuurlijk gesteld wordt, is: hoe zit het met de veiligheid van deze modulaire verdiepingsvloer? "Wij kunnen direct een statisch rapport overleggen dat voldoet aan de Europese eisen. Het is gebaseerd op de eisen die er vanuit Duitsland gesteld worden. Dat is niet alleen een groot beurzenland, maar de wet- en regelgeving is daar voor de bouwbranche bijzonder streng. Natuurlijk zijn er per land kleine verschillen, maar wij zorgen er telkens weer voor dat we ook aan die regels voldoen. Er zijn al standbouwers die om deze reden voor ons kiezen. Hun motivatie luidt: het is afkomstig van Gigant, â?š dan weten we zeker dat het goed is."

Gigant Expo levert een compleet afgewerkt product. Dus inclusief trap, een gelakte vloer et cetera.

Dankzij de goede ervaringen maken designers vaak al ontwerptekeningen waar onze verdiepingsvloer in verwerkt is.

69


ONTDEK HET NIEUWE MULTIFUNCTIONELE EVENEMENTENCOMPLEX Centraal in Nederland, nabij A1 en A30. Geschikt voor beurzen, congressen, concerten, sportevenementen en bedrijfsfeesten.

20 2500 Auditorium

subzalen

personen

(50-350 personen)

Expohal

2500 m²

Centrale ligging

Audiovisuele middelen aanwezig

T 088 - 000 15 50 | MIDDENNEDERLANDHALLEN.NL

Horeca faciliteiten

1350

parkeerplaatsen

hoogte

14 m


THEMA OSPI

Tekst: Sjoerd Meuleman Beeld: BANO

Zelfvoorzienende standbouwbedrijven hebben streepje voor Met steeds grotere internationale beurzen werken de voorname standbouwbedrijven meer en meer over de grens. Om ook buiten Europa aan de hoge kwaliteitseisen te kunnen voldoen ontwikkelde materialenleverancier Octanorm OSPI, een mondiaal opererend netwerk met daarin alleen bedrijven die hun sporen in de standbouw hebben verdiend. Zoals standbouwbedrijf BANO uit Groningen de zaken aanpakt, zelfvoorzienend vanaf het eerste ontwerp tot bouw, inrichting en natuurlijk ook de oplevering. Vaak gehoord bij gunningen van bouwprojecten, en zeker ook geldend voor de standbouwbranche: bedrijven die zelfvoorzienend zijn hebben een streepje voor, omdat zij het gehele traject realiseren en daardoor uiteindelijk betere producten leveren. Toch zijn er omstandigheden denkbaar waarbij disciplines wel moeten worden uitbesteed, zegt Erwin Balkema, eigenaar en directeur van het Groningse standbouwbedrijf BANO. Het OSPI-netwerk van materialenleverancier Octanorm noemt hij daarvoor een belangrijke tool. Balkema: “Beurzen worden groter, belangrijker en veelomvattender tegenwoordig. Binnen Europa doen we alles zelf, maar overzees is dat niet haalbaar, dan ben je afhankelijk van derden. Met OSPI ben je gewaarborgd van een eenduidige hoogwaardige kwaliteit.”

Netwerk Het OSPI-netwerk is een initiatief van Octanorm, een vermaarde Duitse producent van aluminium standbouwsystemen. Doel van haar in 1984 opgezette netwerk

is middels kwaliteit en een grootschalige distributie uniformiteit in standbouw. Balkema: “OSPI is ontstaan vanuit de gedachte ‘design here, built there’. Met andere woorden dat wat ‘thuis’ wordt ontworpen, kan met de kwalitatief hoogstaande Octanorm-profielen op locatie worden opgebouwd. Dat komt de kwaliteit ten goede, bovendien heeft Octanorm zich bewezen als een snel en eenvoudig montagesysteem.” Een ander voordeel, volgens Balkema, is meer milieutechnisch van aard: dankzij het wijds opgezette distributienetwerk wordt materialentransport drastisch ingekrompen. “De materialen zijn wereldwijd verkrijgbaar, dus grijpt men nooit mis. Maar zeker zo belangrijk is de ontwerpfase, voorafgaand aan het proces.”

Belevenissen OSPI biedt voor BANO ontegenzeggelijk veel voordelen. Behalve dat het transport vermindert, blijft beloofde kwaliteit gewaar-

borgd, doordat er slechts gebruik wordt gemaakt van OSPI-getoetste nevenaannemers. Bovendien worden beurzen steeds internationaler, dus wordt de design here, built there strategie evenredig veel vaker toegepast. Balkema: “Veel van onze omzet wordt buiten Europa behaald. Juist voor een totaalbedrijf als BANO, dat niet alleen bouwt en installeert maar ook stands ontwerpt, is het essentieel dat de klant op locatie precies krijgt wat hem in de ontwerpfase is voorgespiegeld. En de eisen liggen hoog tegenwoordig. Beurzen zijn allang geen statische evenementen meer, maar uitgegroeid tot heuse belevenissen.”

Onderscheidend En BANO heeft met die ontwikkelingen geen reden tot klagen. Met de laatste tien jaar een omzetstijging van circa 250 procent mag de Groningse standbouwer zich rekenen tot de grote spelers van de branche. Met daarbij ook mondiale bedrijven op het portfolio, zoals Hewitt Packard, Canon, Aegon en ING. Zeker te danken aan totaalpakket dat BANO biedt, zegt Balkema. “Veel bedrijven zijn standbouwer, AV-leverancier of doen design. Wij combineren die disciplines vanuit een en hetzelfde bedrijf. Ik denk dat dit ons onderscheidt van anderen.” ❚

71


Tekst en beeld: Jan Mol

Grandioze opening Midden Nederland Hallen

De foyer van het Auditorium pakt lekker breed uit. Ruimte genoeg voor iedereen.

Na 8 jaar regelen, plannen, bouwen en inrichten was het dan eindelijk zover. De opening van de gloednieuwe Midden Nederland Hallen langs de A30/A1, op 9 december 2016. Het thema van de opening was ‘Elevate your Event’. Als je als evenementenlocatie werkelijk alles in huis hebt om een evenement te laten slagen, van techniek tot horeca, dan is het logisch dat je van de opening een showcase maakt. Wat het publiek ook verwacht, hetgeen er ten tonele gevoerd werd, overtrof ieders stoutste verwachtingen. Kosten noch moeite waren gespaard en het was overduidelijk dat de planning één van de succesfactoren van de organisatie is.

72

‘Volle bak’ en toch alle ruimte en sfeer De hartelijke ontvangst bij binnenkomst zorgde voor een prettige sfeer om mee te beginnen. De grote zaal liep langzaam vol met notabelen uit de gemeente en de provincie, met opdrachtgevers en met zakenrelaties. Met een exotische cocktail als welkomstdrankje werden de aanwezigen getrakteerd op de vintage zang van The Triolettes, die in bijpassende uitdossing voor een goede

Openingsspeech door Timo Kruft, eigenaar van de Midden Nederland Hallen.


‘Eén geweldige showcase van alles wat men te bieden heeft’ ambiance zorgden. Wat onmiddellijk opviel, was de enorme capaciteit aan mensen die men er tegelijkertijd kan faciliteren.

‘Grond bewerken, daarna zaaien en tenslotte oogsten’ Timo Kruft opende de avond met een speech, waarin hij de brief uit 2009 voorlas, die hij ontving van de Gemeente Barneveld. De brief waarin hem de opdracht verleend werd tot het bouwen van de Midden Nederland Hallen. Dat het hele proces daarna niet zonder slag of stoot gegaan is, illustreerde hij met een aantal pittige anekdotes. De kern van het verhaal was echter dat elke hobbel op het pad naar succes uiteindelijk succesvol genomen is. Verder deelde hij mee dat de Midden Nederland Hallen willen bijdragen aan duurzaamheid, niet alleen dichtbij, maar ook globaal. Als voorbeelden daarvan werden de zonnecollectoren genoemd die nog geïnstalleerd gaan worden en de ondersteuning die men biedt aan het TEAR project, waarbij jonge boeren in derde wereld landen ondersteund worden. Timo: “Net als deze jonge boeren, heeft de organisatie van de Midden Nederland Hallen eerst de grond bewerkt, daarna gezaaid, om uiteindelijk te kunnen oogsten.”

Audio Visueel spectakel gemengd met live entertainment Gastvrouw van de avond was niemand minder dan Anouk Smulders, die op persoonlijke wijze de presentatie voor haar rekening nam. Het publiek werd uitgenodigd om midden in de zaal te gaan staan, waarna middels de nieuwste pro-

De vintage klanken van The Triolettes zorgden voor een fijne sfeer.

Gastronomische hoogstandjes vanuit de eigen horeca.

Gerenderde projectie op 50 meter widescreen.

‘Midden Nederland Hallen bepalen de norm in gastvrijheid’ jectietechnieken schitterende scenario’s werden getoond als achtergrond bij een wervelende acrobatische show. Anouk nam vervolgens het publiek mee in een virtuele, antieke lift, die verschillende verdiepingen aandeed om daar een blik te geven op diverse mensen die een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de locatie. We citeren hier graag Burgemeester Asje van Dijk: “Barneveld is niet voor niets de meest gastvrije gemeente van Nederland.” De hoofdredacteur van Eventbranche.nl, Sjoerd Weikamp: “Dit is het tijdperk van evenementen, want alles draait om beleving!” Nadat het publiek weer veilig op de virtuele begane grond aangekomen was, werd het getrakteerd

op nog meer acrobatiek en live zang. Daarbij werd letterlijk alles uit de kast gehaald aan special effects en geluid wat men in huis had, met veel totaal overdonderde blikken op de gezichten van de aanwezigen. Met een grote klap op de gong die vanaf het plafond naar beneden kwam, werd uiteindelijk de locatie definitief geopend verklaard.

‘Ik word heel blij van zo’n mooie ruimte’ Dat waren de woorden van Timo Kruft, terwijl hij ons glunderend te woord stond, midden in ‘zijn’ Midden Nederland Hallen. “Het is nog mooier geworden dan ik gedacht had,” zo besluit hij. ❚

73


Tekst: Jan Mol Beeld: Jan Mol / Expo Houten

Elke twee jaar een make-over

Met 30 jaar op de teller, moet er bij Expo Houten sprake zijn van een succesformule. Reden voor inStore & livecomm om eens te gaan praten met directeur Erik van Heiningen.

'We staan inmiddels in de top 3 van de Event Monitor'

Een kijkje op de beursvloer.

74


Expo Houten heeft toekomst visie Horeca op twee verdiepingen.

'Wij denken mee met onze opdrachtgevers, omdat we met hen graag een langdurige relatie opbouwen' Stevige roots zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige basis Erik van Heiningen: “Het basisgebouw is ooit neergezet door de inkoopcombinatie Samen Sterk. Samen Sterk fuseerde met Inkoop Combinatie Nederland, later werd dit Euretco. Met drie vestigingen in Breda, Amsterdam en Houten, faciliteerden wij onder de naam Euretco Expo Center niet alleen inkoopbeurzen, maar richtten we ons ook op derde partijen.”

Zelfstandigheid en onafhankelijkheid als toebedeelde taak “In 2000 ben ik als vestigingsmanager aangesteld, om met een eigen BV verder gaan,” vertelt Erik. “Ik schreef een uitgebreid plan. De directie besloot echter om niet meer te investeren. In 2008 kreeg ik de verantwoordelijkheid voor de volledige exploitatie en werd ik directeur van Expo Houten.”

Bij de eerste vijf beurslocaties in Nederland horen is een keiharde doelstelling “Mijn eerste investering was het vernieuwen van de vergaderetage. Ik had daarbij maar één doel voor ogen, namelijk bij de eerste vijf beurslocaties van Nederland horen. We staan nu in de top 5 van de Event Monitor en afgelopen jaar hebben we de top 3 gehaald.”

Elke twee jaar gaat alles op zijn kop voor de klanten De eisen die door opdrachtgevers gesteld worden, veranderen met de tijd. Erik: “Onze succesformule is dat je niet één keer nee mag verkopen. Wil je de klant terugzien, dan zul je hem moeten

“We hebben in 2015 een gesprek gehad met een beursorganisator waar de hoogte van de roldeuren te laag waren. Een jaar later hebben we het vakevenement mogen hosten, nadat we op cruciale plaatsen onze toegangsdeuren hadden aangepast.”

bieden waar hij om vraagt. Wij leggen alle behoeftes van klanten vast en elke twee jaar schrijven wij een plan waarin wij de belangrijkste eisen inwilligen. Dit doen we al vanaf 2008 met een zeer gedreven team van 8 personen.”

Hard werken om geen zorgen over morgen te hebben Erik vervolgt: “Door het opschalen van onze vergaderaccomodaties is de vraag ook toegenomen. We gaan de horeca opnieuw aanpakken, moderner van opzet maken. Denk daarbij aan vrij beschikbare meetingpoints met goede faciliteiten als wifi en presentatiemiddelen. Geschikt voor de éénling die wil flexwerken tot en met de professional die er graag voor een klein gezelschap een mini event wil organiseren.”

Expo Houten faciliteert ook langs digitale weg “Met onze app kan de bezoeker handig zijn weg vinden. De look and feel van de APP kan worden aangepast aan het evenement,” aldus Erik. “Daarnaast is er online een handboek te vinden voor organisatoren van evenementen. Begin 2017 staat nog een eigen webshop gepland, waar organisatoren à la carte de standhouders beschikking kunnen geven over een keur aan faciliteiten voor hun stand. Aanklikken en het is geregeld.” Erik van Heiningen vertelt tot slot: “Onze toekomstdoelen kunnen we op dit moment in drie punten samenvatten. We willen in de top 5 blijven, we willen onze congres- en vergaderfaciliteiten verbeteren en er staat een ingrijpende aanpak van de horecavoorzieningen gepland in de zomer van 2017.” ❚

75


BEURSKALENDER vakbeurzen 08-jan-17 10-jan-17 08-jan-17 09-jan-17 09-jan-17 09-jan-17 09-jan-17 12-jan-17 09-jan-17 11-jan-17 09-jan-17 09-jan-17 10-jan-17 12-jan-17 10-jan-17 12-jan-17 11-jan-17 11-jan-17 18-jan-17 19-jan-17 18-jan-17 20-jan-17 18-jan-17 19-jan-17 18-jan-17 19-jan-17 20-jan-17 30-jan-17 22-jan-17 23-jan-17 22-jan-17 23-jan-17 25-jan-17 27-jan-17 27-jan-17 28-jan-17 28-jan-17 30-jan-17 29-jan-17 06-feb-17 29-jan-17 30-jan-17 31-jan-17 01-feb-17 05-feb-17 06-feb-17 06-feb-17 10-feb-17 07-feb-17 09-feb-17 07-feb-17 08-feb-17 07-feb-17 09-feb-17 07-feb-17 10-feb-17 08-feb-17 09-feb-17 13-feb-17 14-feb-17 13-feb-17 15-feb-17 14-feb-17 16-feb-17 14-feb-17 16-feb-17 21-feb-17 22-feb-17 28-feb-17 02-mrt-17 04-mrt-17 05-mrt-17 05-mrt-17 07-mrt-17 05-mrt-17 07-mrt-17 05-mrt-17 07-mrt-17

76

Souvenirbeurs MARKET by kleine fabriek Jewels & Watches Inkoopdag Horecava Wine Professional Jewels & Watches Preview Mechanisatie Tentoonstelling Bollenstreek De Groene Sector Vakbeurs Technology Day De Bio-beurs Veilig Werkt Beter People's Business Webwinkel Vakdagen Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam Modefabriek Vakbeurs KreavaK Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer Cultuur en Onderwijs Beurs (CEOB) Vakbeurs Uiterlijke Verzorging JustBIB Plus Size Fashion Beurs 3D Medical Expo showUP Material Xperience Auto Prof De Nederlandse Kerstpakketten Beurs Infra Relatiedagen Integrated Systems Europe LED Expo Food Executive Europe HorecaEvenTT Technische Vakbeurs HortiContact IJsVak-beurs RapidPro DanceFair Jewels & Watches Voorjaarsbeurs Voorjaarsbeurs/Trade Mart Utrecht Jewels & Watches Preview

Respons is preferred supplier van

www.respons.nl Vakantie/Reizen/Recreatie Kleding/Textiel Sieraden, horloges & accessoires Eten & Drinken Eten & Drinken Sieraden, horloges & accessoires Landbouw/tuinbouw/visserij Landbouw/tuinbouw/visserij Vakantie/Reizen/Recreatie Landbouw/tuinbouw/visserij Veiligheid & Defensie Relatie & Netwerk Media, Marketing & Reclame Design Kleding/Textiel Kennis & Economie overig Zakelijke dienstverlening Onderwijs & Wetenschap/archeologie Beauty & Cosmetica Beauty & Cosmetica Kleding/Textiel Gezondheidszorg & medische apparatuur Wonen/Interieur/Tuin Bouw & Infrastructuur Automotive Feestdagen Bouw & Infrastructuur Media, Marketing & Reclame Elektronica/elektrotechniek Relatie & Netwerk Horeca Industriele productie Landbouw/tuinbouw/visserij Eten & Drinken Printen & Verpakking EDM (Dance) Sieraden, horloges & accessoires Detailhandel Sieraden, horloges & accessoires

AMSTERDAM AMSTERDAM UTRECHT AMSTERDAM AMSTERDAM UTRECHT VYFHUIZEN HARDENBERG UTRECHT ZWOLLE 'S-HERTOGENBOSCH ROTTERDAM UTRECHT AMSTERDAM AMSTERDAM HOUTEN 'S-HERTOGENBOSCH UTRECHT GORINCHEM AMSTERDAM AMSTERDAM MAASTRICHT VYFHUIZEN ROTTERDAM GORINCHEM UTRECHT HARDENBERG AMSTERDAM 'S-HERTOGENBOSCH MAASTRICHT ASSEN GOES GORINCHEM UDEN VELDHOVEN UTRECHT UTRECHT UTRECHT UTRECHT


05-mrt-17 06-mrt-17 06-mrt-17 07-mrt-17 06-mrt-17 07-mrt-17 07-mrt-17 09-mrt-17 07-mrt-17 09-mrt-17 08-mrt-17 10-mrt-17 09-mrt-17 09-mrt-17 09-mrt-17 09-mrt-17 09-mrt-17 09-mrt-17 11-mrt-17 13-mrt-17 12-mrt-17 13-mrt-17 13-mrt-17 16-mrt-17 14-mrt-17 16-mrt-17

easyFairs® Bakkersvak Nationale Vispiratie Dagen Horecabeurs Goes Energy Platform Rundvee & Mechanisatie Vakdagen Vakbeurs voor de Creatieve Industrie Zakenvloer Emmen EvenementContact Dag van de Sportaccommodaties Professional Imaging The Hair Project World Biofuels Market Landbouwdagen Intensieve Veehouderij

Detailhandel Eten & Drinken Eten & Drinken Energie & Delfstoffen Landbouw/tuinbouw/visserij Printen & Verpakking Relatie & Netwerk Vakantie/Reizen/Recreatie Bouw & Infrastructuur Media, Marketing & Reclame Beauty & Cosmetica Industriele productie Landbouw/tuinbouw/visserij

ROSMALEN LEUSDEN GOES HARDENBERG OOSTRUM LB HARDENBERG EMMEN ROTTERDAM HOUTEN NYKERK GLD KORTRIJK AMSTERDAM OOSTRUM LB

publieksbeurzen 01-jan-17 31-jan-17 04-jan-17 04-jan-17 05-jan-17 07-jan-17 07-jan-17 08-jan-17 07-jan-17 08-jan-17 07-jan-17 08-jan-17 07-jan-17 07-jan-17 07-jan-17 07-jan-17 08-jan-17 08-jan-17 08-jan-17 08-jan-17 10-jan-17 15-jan-17 11-jan-17 15-jan-17 12-jan-17 15-jan-17 12-jan-17 12-jan-17 13-jan-17 15-jan-17 13-jan-17 14-jan-17 14-jan-17 15-jan-17 14-jan-17 14-jan-17 14-jan-17 15-jan-17 14-jan-17 15-jan-17 14-jan-17 14-jan-17 15-jan-17 15-jan-17 15-jan-17 15-jan-17 17-jan-17 17-jan-17 19-jan-17 24-jan-17 19-jan-17 21-jan-17 20-jan-17 22-jan-17 21-jan-17 22-jan-17 21-jan-17 22-jan-17 21-jan-17 22-jan-17 21-jan-17 22-jan-17 21-jan-17 22-jan-17 21-jan-17 22-jan-17 22-jan-17 22-jan-17 22-jan-17 22-jan-17 22-jan-17 22-jan-17 22-jan-17 22-jan-17 25-jan-17 29-jan-17 26-jan-17 28-jan-17 26-jan-17 29-jan-17 27-jan-17 29-jan-17

Paraview Spirituele Beurs (Verzamel) Internationale Art Deco beurs Noordshow Amsterdamse Vakantiebeurs Reis! Aircooled Winterfest NAMAC Modelspoorbeurs Houten WeddingFair MG Informatie & Onderdelendag Senioren Expo Noord-Brabant Vakantiebeurs InterClassics en TopMobiel Maastricht Studie Experience Motor Expo Assen Woonbeurs Zuidplas Gewoon Grenzeloos Giga Hobbyfestival Europese Campingbeurs Internationale Oldtimerbeurs Love & Marriage Beurs Groningen Feeling Well Fair Zwolse Carnavalsbeurs De Rikketik de Netwerkvloer Caravana Realisme De Noordelijke Motorbeurs Amsterdamse Vakantiebeurs Vakantiebeurs voor Bijzondere Reizen Paraview spirituele beurs Paraview spirituele beurs Love & Marriage Beurs Eindhoven Nederlandse Modelspoordagen Platen CD Beurs Giant CD & Record Fair WeddingFair 2B-Married Bruidsbeurs Kunst & Antiek Weekend Naarden Bouwplan - Thuis in Wonen Boekenfestijn Rotterdam Crea Weekend Voorjaar Evenementenhal

Paranormaal Antiek/Curiosa Fauna (dieren) Vakantie/Reizen/Recreatie Vakantie/Reizen/Recreatie Auto/motor/tweewieler Hobby/Verzamelen Hobby/Verzamelen Trouwen Auto/motor/tweewieler Beauty & Cosmetica Vakantie/Reizen/Recreatie Automotive Onderwijs & Wetenschap/archeologie Auto/motor/tweewieler Wonen/Interieur/Tuin Hobby/Verzamelen Vakantie/Reizen/Recreatie Automotive Trouwen Lifestyle Overig Immaterieel cultureel erfgoed Hobby/Verzamelen Relatie & Netwerk Vakantie/Reizen/Recreatie Schilder- & tekenkunst Auto/motor/tweewieler Vakantie/Reizen/Recreatie Vakantie/Reizen/Recreatie Paranormaal Paranormaal Trouwen Muziek-/beelddragers Muziek-/beelddragers Muziek-/beelddragers Trouwen Trouwen Antiek/Curiosa Wonen/Interieur/Tuin Literatuur/boeken Hobby/Verzamelen

LANDELIJK DEN HAAG ASSEN AMSTERDAM GRONINGEN ROSMALEN HOUTEN HOUTEN ETTEN LEUR HOUTEN VELDHOVEN UTRECHT MAASTRICHT ALKMAAR ASSEN ZEVENHUIZEN ZH ROTTERDAM ZWAAG ROSMALEN GRONINGEN ZWOLLE ZWOLLE HOUTEN ZWOLLE LEEUWARDEN AMSTERDAM GRONINGEN MAASTRICHT BREDA GORINCHEM GORINCHEM EINDHOVEN RYSWYK ZH VEGHEL ULFT LISSE ZOETERMEER NAARDEN ASSEN ROTTERDAM GORINCHEM

77


BEURSKALENDER publieksbeurzen 27-jan-17 29-jan-17 27-jan-17 29-jan-17 27-jan-17 29-jan-17 27-jan-17 29-jan-17 28-jan-17 29-jan-17 28-jan-17 29-jan-17 28-jan-17 29-jan-17 28-jan-17 28-jan-17 28-jan-17 29-jan-17 29-jan-17 29-jan-17 29-jan-17 29-jan-17 29-jan-17 29-jan-17 29-jan-17 29-jan-17 29-jan-17 29-jan-17 01-feb-17 04-feb-17 02-feb-17 05-feb-17 03-feb-17 05-feb-17 03-feb-17 05-feb-17 04-feb-17 05-feb-17 04-feb-17 05-feb-17 04-feb-17 05-feb-17 04-feb-17 05-feb-17 04-feb-17 04-feb-17 05-feb-17 05-feb-17 08-feb-17 12-feb-17 09-feb-17 12-feb-17 09-feb-17 12-feb-17 10-feb-17 12-feb-17 10-feb-17 15-feb-17 11-feb-17 12-feb-17 11-feb-17 12-feb-17 11-feb-17 12-feb-17 11-feb-17 12-feb-17 11-feb-17 11-feb-17 16-feb-17 19-feb-17 16-feb-17 19-feb-17 17-feb-17 19-feb-17 17-feb-17 19-feb-17 17-feb-17 19-feb-17 18-feb-17 19-feb-17 18-feb-17 26-feb-17 18-feb-17 19-feb-17 18-feb-17 19-feb-17 18-feb-17 26-feb-17 18-feb-17 18-feb-17 18-feb-17 18-feb-17 18-feb-17 19-feb-17

78

Sardinië Vakantiebeurs KamaSutrA Jaarbeurs Utrecht KamaSutrA Jaarbeurs Utrecht Boekenbeurs Vincentius Vereniging Sieradenbeurs Enschede Spirituele Beurs Enschede Love & Marriage Beurs Rotterdam SVR- Vakantiebeurs Filateliebeurs Pearl Your Lifestyle Event Platen CD Beurs Alles Klein Poppenhuisbeurs CD- en Platenbeurs Neocat Internationale Kattententoonstelling KWPN Hengstenkeuring De Nationale GezondheidsBeurs Kampeer Totaal Venray Carp Vrije tijd en Recreatie beurs Kampeer- Fiets- en Wandelbeurs Paranormaal Alternatief Duikvaker SVR- Vakantiebeurs WeddingFair Rotterdam Contemporary Art Fair Art Rotterdam Handwerkbeurs OBJECT Rotterdam Boot Holland E-BikeXperience Paraview spirituele beurs Fiets en Wandelbeurs Emigratiebeurs SVR- Vakantiebeurs TuinIdee Tuin & Sfeer Crea Weekend Voorjaar Evenementenhal Rail Kampeer & Vrije Tijd Hardenberg Paraview Paranormaalbeurs WebshopTillYouDrop Tattoo Convention Maastricht Lost Boys Tattoo Expo Huishoudbeurs Zwolse Vogelmarkt SVR- Vakantiebeurs Modelbouwshow

Vakantie/Reizen/Recreatie Erotiek Erotiek Hobby/Verzamelen Sieraden, horloges & accessoires Paranormaal Trouwen Vakantie/Reizen/Recreatie Hobby/Verzamelen Beauty & Cosmetica Muziek-/beelddragers Hobby/Verzamelen Muziek-/beelddragers Fauna (dieren) Hippisch Welness & Gezondheid Vakantie/Reizen/Recreatie Hengelsport Vakantie/Reizen/Recreatie Wandelen Paranormaal Watersport overig Vakantie/Reizen/Recreatie Trouwen Beeldende Kunst Overig Schilder- & tekenkunst Hobby/Verzamelen Mode Boten/vaartuigen Fiets overig Paranormaal Vakantie/Reizen/Recreatie Lifestyle Overig Vakantie/Reizen/Recreatie Wonen/Interieur/Tuin Wonen/Interieur/Tuin Hobby/Verzamelen Hobby/Verzamelen Vakantie/Reizen/Recreatie Paranormaal Beauty & Cosmetica Beauty & Cosmetica Lifestyle Overig Huishouden, geschenken & speelgoed Boten/vaartuigen Vakantie/Reizen/Recreatie Hobby/Verzamelen

AMSTERDAM UTRECHT UTRECHT 'S-HERTOGENBOSCH ENSCHEDE ENSCHEDE ROTTERDAM APELDOORN HILVERSUM UTRECHT HENGELO OV HOUTEN NEERKANT HOUTEN 'S-HERTOGENBOSCH UTRECHT OOSTRUM LB ZWOLLE WINKEL ASSEN RYSWYK ZH HOUTEN ASSEN ARNHEM ROTTERDAM ROTTERDAM ZWOLLE ROTTERDAM LEEUWARDEN UTRECHT NULAND UTRECHT HOUTEN OOSTRUM LB 'S-HERTOGENBOSCH GRONINGEN HARDENBERG HOUTEN HARDENBERG HILVERSUM AMSTERDAM MAASTRICHT DEVENTER AMSTERDAM ZWOLLE GORINCHEM GOES


WIE DOET WAT VANAF € 595 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET! ‘Wie doet wat’ zijn servicepagina’s met een overzicht van de meest gerenommeerde bedrijven per rubriek. U kunt deelnemen met uw bedrijfslogo met naamsvermelding.

Bel of mail voor alle informatie over een vermelding in Instore&Livecomm met Gilles Coulier T +31 495 45 00 95 - E g.coulier@louwersuitgevers.nl

WWW.LIVECOMM.NL WWW.INSTORE-ONLINE.NL DE MEEST COMPLETE OVERZICHTEN VOOR TOELEVERANCIERS VOOR BEURZEN, RETAIL EN ONLINE BUSINESS

Staat u nog niet op www.livecomm.nl of instore-online.nl? Neem dan voor meer informatie contact op met Gilles Coulier: g.coulier@louwersuitgevers.nl

SCHRIJF U NU IN VOOR ONZE ONLINE NIEUWSBRIEF!


wie doet wat

BRAND ACTIVATION

AANNEMERS

AANNEMINGSBEDRIJF SCHEP & VAN DER KREEFT B.V. Graaf Floris IV weg 1 3411 NC LOPIK T +31 182 38 66 40 F +31 182 38 69 80 M +31 6 53 12 65 55 E johan@schepbouw.nl

GUTS BV Postbus 142, 5690 AC SON Ekkersrijt 4301, 5692 DJ SON T +31 880 28 04 03 F +31 880 28 04 13 E info@guts-instal.com W www.guts-installatietechniek.com

GECOAT PIEPSCHUIM

De La Roy Isolatie & Design

REVISIE NED. Oost-Om 59, Valkenweg 66 5422 VX GEMERT 7331 HJ APELDOORN Postbus 36, T +31 55 542 86 24 5420 AA GEMERT E info@revisie.nl

DISPLAYS

T +31 (0)492 370067 F +31 (0)492 370069 E info@delaroy.nl W www.delaroy.nl

De La Roy Isolatie & Design contour snijden / 3D frezen en coaten van EPS (piepschuim) toepassingen voor interieur-/standbouw

Postbus 36, 5420 AA GEMERT T +31 (0)492 370067 F +31 (0)492 370069 E info@delaroy.nl W www.delaroy.nl

GELUIDSYSTEMEN LG ELECTRONICS Krijgsman 1, 1186 DM AMSTELVEEN T +31 20 456 31 68 E lg.klimaat@lge.com W www.lgklimaat.nl

ARCHITECT- EN ONTWERPBUREAUS

AIRCO

AAFTINK GROEP BV Bovenkamp 7, 1391 LA ABCOUDE T +31 294 28 12 43 F +31 294 28 46 04 E info@ava-bv.nl W www.ava-bv.nl

BLR-BIMON KLIMAATBEHEERSING Postbus 72 3417 ZH MONTFOORT Aardvletterweg 3a 3417 XL MONTFOORT T Verkoop +31 348 47 22 47 T Service +31 348 47 00 04 E info@blr-bimon.nl W www.blr-bimon.nl

COOLMARK BV Postbus 393, 2990 AJ BARENDRECHT Zweth 6, 2991 LH BARENDRECHT T +31 180 75 13 00 F +31 180 75 13 05 E info@coolmark.nl W www.coolmark.nl W www.coolmark-mhi.nl

80

TOA BENELUX Meidoornkade 4 3992 AE HOUTEN T +31 30 637 74 99 E info@toa-benelux.com W www.toa.eu

MU CREATIVE CONSULTANTS Ringdijk 398b, 2983 GS RIDDERKERK T +31 180 46 40 77 F +31 180 46 27 72 E info@mu-cc.nl W www.mu-cc.nl

AUTOMATISERING

THE POS COMPANY BV Postbus 3444, 5203 DK DEN BOSCH T +31 73 648 14 81 F +31 73 642 56 85 E info@theposcompany.nl W www.theposcompany.nl

GROOT FORMAAT PRINTS OCTANORM NEDERLAND BV Postbus 75, 9350 AB LEEK T +31 50 309 51 33 F +31 (50 309 51 81 E info@octanorm.nl W www.octanorm.nl

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

AUTOMATISCHE DEUREN

ALUTREND BV Ant. Fokkerstraat 23, 3772 MP BARNEVELD T +31 342 49 19 72 F +31 342 49 24 28 E info@alutrend.nl W www.alutrend.nl

BENNIS ARNHEM B.V. Nieuwe Kade 20, Postbus 5047 6802 EA ARNHEM T +31 26 351 07 03 F +31 26 443 21 08 W www.bennis.nl

AAFTINK GROEP BV Bovenkamp 7, 1391 LA ABCOUDE T +31 294 28 12 43 F +31 294 28 46 04 E info@ava-bv.nl W www.ava-bv.nl

VAN DEN POL ELEKTROTECHNIEK BV Aardvletterweg 14 3417 XL MONTFOORT T +31 348 47 34 34 E info@vandenpol.com W www.vandenpol.com

INSTORE SIGNING POS MATERIAAL OUTSTORE SIGNING

BLOMSMA.NL


wie doet wat

INSTALLATIETECHNIEK

AAFTINK GROEP BV FABEREXPOSIZE DECCAWEG 30 1042AD AMSTERDAM THE NETHERLANDS TEL+31[0]884801100 WWW.FABEREXPOSIZE.NL INFO@FABEREXPOSIZE.NL

Bovenkamp 7, 1391 LA ABCOUDE T +31 294 28 12 43 F +31 294 28 46 04

AMSTERDAM|EINDHOVEN|ROTTERDAM|STIENS|ZOETERMEER

E info@ava-bv.nl W www.ava-bv.nl

r Hieg ? uw lo o

Neem contact op met Gilles Coulier

voor alle informatie: T +31 (0)495 450095 E g.coulier@louwersuitgevers.nl

INTERACTIEVE OPLOSSINGEN

Specialist in ontwikkeling, productie en verkoop van interactieve oplossingen en producten.

BLR-BIMON KLIMAATBEHEERSING Postbus 72 3417 ZH MONTFOORT Aardvletterweg 3a 3417 XL MONTFOORT T Verkoop +31 348 47 22 47 T Service +31 348 47 00 04 E info@blr-bimon.nl W www.blr-bimon.nl

www.prestop.nl

Tel: 0499 367 606 IN- & OUTDOORSIGNING GUTS INSTALLATIETECHNIEK Ekkersrijt 4301 5692 DJ SON Postbus 142 5690 AC SON T +31 880 28 04 03

COOLMARK BV Postbus 393, 2990 AJ BARENDRECHT Zweth 6, 2991 LH BARENDRECHT T +31 180 75 13 00 F +31 180 75 13 05 E info@coolmark.nl W www.coolmark.nl W www.coolmark-mhi.nl

F +31 880 28 04 13 E info@guts-instal.com W www.guts-installatietechniek.com

PADDOCK DIGITAL PRINTING BV Hoogeveenenweg 212 2913 LV Nieuwerkerk a/d IJssel Postbus 236 2910 AE Nieuwerkerk a/d IJssel T +31(0)180-310000 F +31(0)180-311315 E info@paddockprinting.nl W www.paddockprinting.nl

INSTORE SIGNING POS MATERIAAL OUTSTORE SIGNING

BLOMSMA.NL

GUTS BV Ekkersrijt 4301, 5692 DJ SON Postbus 142, 5690 AC SON T +31 880 28 04 03 F +31 880 28 04 13 E info@guts-instal.com W www.guts-installatietechniek.com

KLIMAATBEHEERSING BLR-BIMON KLIMAATBEHEERSING Postbus 72 3417 ZH MONTFOORT Aardvletterweg 3a 3417 XL MONTFOORT T Verkoop +31 348 47 22 47 T Service +31 348 47 00 04 E info@blr-bimon.nl W www.blr-bimon.nl

Totaalinstallateur voor retail! LOOHUIS INSTALLATIEGROEP BV Pastoor Boddestraat 18,

AAFTINK GROEP BV Bovenkamp 7, 1391 LA ABCOUDE T +31 294 28 12 43 F +31 294 28 46 04 E info@ava-bv.nl W www.ava-bv.nl

AIRTECNICS LUCHTGORDIJNEN NED. Wagenmakerij 15, 4762 AV ZEVENBERGEN T +31 168 33 52 43 F +31 168 32 40 74 E info@airtecnics-luchtgordijnen.nl W www.airtecnics-luchtgordijnen.nl

7666 LB FLERINGEN (NL)

LG ELECTRONICS Krijgsman 1, 1186 DM AMSTELVEEN T +31 20 456 31 68 E lg.klimaat@lge.com W www.lgklimaat.nl

A Systemair Brand LSA FRICO BV Van Leeuwenhoekstraat 2, 3846 CB HARDERWIJK T +31 341 43 91 00 F +31 341 43 91 90 E info@lsafrico.nl W www.lsafrico.nl

T +31 546 62 96 96 E groep@loohuisgroep.nl W www.loohuisgroep.nl LOOHUIS INSTALLATIONSTECHNIK GMBH Borsigstrasse 9, 48432 RHEINE (D) T +49 5971 965 00 E info@loohuis.de W www.loohuis.de

BIDDLE BV Postbus 15, 9288 ZG KOOTSTERTILLE T +31 512 33 55 55 F +31 512 33 14 24 E info@biddle.nl W www.biddle.nl

LSA FRICO BV Van Leeuwenhoekstraat 2, 3846 CB HARDERWIJK T +31 341 43 91 00 F +31 341 43 91 90 E info@lsafrico.nl W www.lsafrico.nl

81


wie doet wat

ROLLUIKEN/(SCHAAR)HEKKEN/DEUREN

NEW HEATING SOLUTIONS BV De Dieze 24G 5684 PT BEST T +31 499 870 027 F +31 499 870 028 E info@nhs-luchtgordijnen.nl W www.nhs-luchtgordijnen.nl

MARKETING ONDERSTEUNING

ELEV8INSTORE Dragonder 8, 5554 GM VALKENSWAARD T +31 40 290 83 13 F +31 40 290 83 14 E info@elev8instore.nl W www.elev8instore.nl

MONTAGE

DP EDE BV Dwarsweg 2B, 6715 AT EDE Postbus 469, 6710 BL EDE T +31 318 64 05 62 M +31 6 222 07 993 E info@dpede.nl W www.dpede.nl

MULTITOCH SOFTWARE

DOBIT NV Industrielaan 6, B-2250 OLEN T +32 14 28 57 85 E info@dobit.be W www.solutions.dobit.com

ALUTREND BV Ant. Fokkerstraat 23, 3772 MP BARNEVELD T +31 342 49 19 72 F +31 342 49 24 28 E info@alutrend.nl W www.alutrend.nl

OMNICHANNEL

DOBIT NV Industrielaan 6, B-2250 OLEN T +32 14 28 57 85 E info@dobit.be W www.solutions.dobit.com

BENNIS ARNHEM B.V. Nieuwe Kade 20, Postbus 5047 6802 EA ARNHEM T +31 26 351 07 03 F +31 26 443 21 08 W www.bennis.nl

DIGITAL SIGNAGE / SCHERMEN

PROJECTMANAGEMENT

LG ELECTRONICS Krijgsman 1, 1186 DM AMSTELVEEN T +31 20 456 31 68 E lg.klimaat@lge.com W www.lgklimaat.nl SPECT BOUWMANAGERS & ADVISEURS Postbus 146 3900 AC VEENENDAAL Kanaalweg 14a 3901 ET VEENENDAAL T +31 318 55 13 12 E info@spect.nl W www.spect.nl

RAAMFOLIES

SIGNING

REVISIE NED. Valkenweg 66 7331 HJ APELDOORN T +31 55 542 86 24 E info@revisie.nl

SLOOP & DEMONTAGE

VAN BAAL SLOOPWERKEN Verbindingsweg 10 6674 DL HERVELD T +31 488 45 22 31 E info@vanbaal-herveld.nl

SOLAR/ ZONNEPANELEN

SERVICE EN ONDERHOUD LG ELECTRONICS Krijgsman 1, 1186 DM AMSTELVEEN

BLR-BIMON KLIMAATBEHEERSING Postbus 72 3417 ZH MONTFOORT Aardvletterweg 3a 3417 XL MONTFOORT T Verkoop 348 47 22 47 T Service 348 47 00 04 E info@blr-bimon.nl W www.blr-bimon.nl

T +31 20 456 31 68 E lg.klimaat@lge.com W www.lgklimaat.nl

VERLICHTING

SHOP IN SHOP VLOEREN

Specialist in multitouch applicaties!

r Hieg lo o? w u Neem contact op met Gilles Coulier

voor alle informatie: T +31 (0)495 450095 E g.coulier@louwersuitgevers.nl

www.omnitapps.com

Tel: 0499 367 607

Project- en Winkelverlichting HOUSE OF LIGHT BV Palmpolstraat 31, 1327 CB ALMERE T +31 36 537 20 06 F +31 36 537 22 27 M +31 6 51 44 70 07 E info@house-of-light.nl W www.house-of-light.nl

NARROW CASTING RAMKRAAKBEVEILIGING Besteedt uw zorgen uit. Organiseer uw evenement met BIS.

BIS Event Rental verzorgt de complete ondersteuning van uw zakelijke evenementen, seminars, cursussen etc. U belt en wij regelen uw audiovisuele apparatuur, geluid, seamless plasmawalls, widescreen projectie, stemsystemen, podia, decoratie en catering. Voor 5 tot 10.000 man. Amsterdam, Delft, Eindhoven, Ridderkerk +31 (0)180 486777 - www.bis.nl - info@bis.nl Mechelen +32 (0)15/287.487 - www.bis.be - info@bis.be

De grootste voor AV & ICT Services en Solutions

82

ALUTREND BV Ant. Fokkerstraat 23, 3772 MP BARNEVELD T +31 342 49 19 72 F +31 342 49 24 28 E info@alutrend.nl W www.alutrend.nl

LUNOO NV Wantestraat 14 B-8780 OOSTROZEBEKE T +32 56 676 100 T +32 56 676 129 E info@lunoo.eu W www.lunoo.eu


wie doet wat

VLOEREN EN VLOERBEDEKKINGEN

RASOC BV Hogelandseweg 82 6545 AB NIJMEGEN T +31 (0)24 378 56 44 F +31 24 378 94 09 E info@rasoc.nl W www.rasoc.nl

TARKETT HOLDING GMBH Taxandriaweg 15 5142 PA WAALWIJK T +31 416 68 54 70 M +31 6 250 745 37 F +31 416 68 42 35 E info.nl@tarkett.com W www.tarkett.nl

100 % FLOORS Scharlo 9 5165 NG WASPIK T +31 857 44 11 99 E contact@100procentfloors.com W www.100procentfloors.com

Stationstraat 278 A 6361 BH NUTH T +31 45 565 07 20 F +31 45 565 07 21 E info@palettecad.nl W www.palettecad.nl

Postbus 86, 7440 AB NIJVERDAL T +31 548 61 05 55 T +31 315 27 07 77 E info@keulen.com W www.keulen.com

3D VISUALISATIE/ARTIST IMPRESSION

PALETTECAD.NL BV

VAN KEULEN INTERIEURBOUW BV

TFD FLOORTILE BV De Vesting 2, 7722 GA DALFSEN T +31 529 43 14 66 F +31 529 43 06 68 W www.tfd-floortile.com

WANDSYSTEMEN

VERBETER DE RUIMTE BEGIN MET DE VLOER

OCTANORM NEDERLAND BV Postbus 75, 9350 AB LEEK T +31 50 309 51 33 F +31 50 309 51 81 E info@octanorm.nl W www.octanorm.nl

www.forbo-flooring.nl

VISUAL MERCHANDISING

WINKELCONCEPTEN + FORMULES

ELEV8INSTORE Dragonder 8, 5554 GM VALKENSWAARD T +31 40 290 83 13 F +31 40 290 83 14 E info@elev8instore.nl W www.elev8instore.nl

r Hieg lo o? w u Neem contact op met

OCTANORM NEDERLAND BV Postbus 75, 9350 AB LEEK T +31 50 309 51 33 F +31 50 309 51 81 E info@octanorm.nl W www.octanorm.nl

Gilles Coulier

voor alle informatie: T +31 (0)495 450095 E g.coulier@louwersuitgevers.nl

VISUELE BELEVING

WINKELIRICHTING/INTERIEURBOUW

BOOM STANDBOUW V.O.F. Internationale stand-, interieuren tentoonstellingsbouw 'Sprendlingenstraat 37 5061 KM OISTERWIJK T +31 (0)13 523 1040

Kleine Veld 18 7751 BD DALEN NEDERLAND

REVISIE NED. Valkenweg 66 7331 HJ APELDOORN

Tel.: +31 (0)524 550838 Fax:+31 (0)524 553012 E-Mail: info@sensinstoretail.nl

T +31 55 542 86 24 E info@revisie.nl

F +31 (0)13 523 1041 E info@boom-standbouw.com W www.boom-standbouw.nl

www.sensinstoretail.nl

VITRINES SIR-Adv Instore 51x46 (def).indd 1

SDB INTERNATIONAL BV De Beverspijken 20 5221 ED 'S HERTOGENBOSCH T +31 73 633 91 33 F +31 73 631 23 45 E info@sdb.nu W www.sdb.nu W www.sdb-design-vitrine.nl

PADDOCK DIGITAL PRINTING BV Hoogeveenenweg 212 2913 LV Nieuwerkerk a/d IJssel Postbus 236 2910 AE Nieuwerkerk a/d IJssel T +31(0)180-310000 F +31(0)180-311315 E info@paddockprinting.nl W www.paddockprinting.nl

20-05-15 15:32

STAPELBROEK GMBH Correspondentie adres Nederland Kottenseweg 61, 7101 JN Winterswijk T +49 2566 9818 32 F +49 2566 9818 932 M +31 646337192 E info@ladenbau.com W www.stapelbroek-interieurbouw.nl Hoofdkantoor Zur Dinkel 33, D-48739 Legden Duitsland,

83


wie doet wat

VAN KEULEN INTERIEURBOUW BV Postbus 86, 7440 AB NIJVERDAL T +31 548 61 05 55 F +31 315 27 07 77 E info@keulen.com W www.keulen.com

STAPELBROEK GMBH

3D SOFTWARE

Correspondentie adres Nederland Kottenseweg 61 7101 JN Winterswijk T +49 2566 9818 32 F +49 2566 9818 932 M +31 646337192 E info@ladenbau.com W www.stapelbroek-interieurbouw.nl Hoofdkantoor Zur Dinkel 33 D-48739 Legden Duitsland

BORM NEDERLAND BV de duivenakker 1a, 5735 JA AARLE-RIXTEL Postbus 90, 5735 ZH AARLE RIXTEL T +31 492 82 01 08 F +31 492 52 37 19 E info@borm-nederland.nl W www.borm-nederland.nl

HARMELING INTERIEURS BV

SYMA-SYSTEM GMBH

Nijverdalseweg 130, 7461 AH RIJSSEN Postbus 239, 7460 AE RIJSSEN T +31 548 53 88 88 F +31 548 52 03 75 E info@harmeling.nl W www.harmeling.nl

OCTANORM NEDERLAND BV Postbus 75, 9350 AB LEEK T +31 50 309 51 33 F +31 50 309 51 81 E info@octanorm.nl W www.octanorm.nl

Westring 11, 40721 Hilden, Duitsland T . . . . . . . . . . . . +49 (0)2103 4906 0 F . . . . . . . . . . . .+49 (0)2103-4906 66 E . . . . . . . . . . . . . . . . . mail@syma .nl W . . . . . . . . . . . . . . . . . www .syma .nl

PALETTECAD.NL BV Stationstraat 278 A, 6361 BH NUTH T +31 45 565 07 20 F +31 45 565 07 21 E info@palettecad.nl W www.palettecad.nl

VITRA RETAIL BV Gebouw 20, De Oude Molen 4 1184 VW OUDERKERK A/D AMSTEL T +31 20 569 38 50 F +31 20 569 38 51 E retail@vitra.com W www.vitra.com

IDEKO INTERIEURBOUW BV Ketelweg 24b, 3356 LE PAPENDRECHT T +31 78 615 52 82 F +31 78 641 00 45 E info@idekointerieurbouw.nl W www.idekointerieurbouw.nl

IN’TRIPLO INTERIEURPROJECTEN BV Daltonstraat 6, 3316 GD DORDRECHT T +31 78 651 26 30 F +31 78 617 07 74 E info@intriplo.nl

ACCOMMODATIES

WINKELPUIEN REDIE INTERIEURS BV De Scheper 217, 5688 HP OIRSCHOT Postbus 73, 5688 ZH OIRSCHOT T +31 499 57 32 32 F +31 499 57 44 49 E sales@redie.nl W www.redie.nl

ALUTREND BV Ant. Fokkerstraat 23, 3772 MP BARNEVELD T +31 342 49 19 72 F +31 342 49 24 28 E info@alutrend.nl W www.alutrend.nl

Beursplein 37, Rotterdam Postbus 30099 3001 DB Rotterdam T 010 – 405 4462 E congress@wtcro.nl W www.wtcrotterdam.nl

W www.intriplo.nl

BENNIS ARNHEM BV Nieuwe Kade 20 Postbus 5047, 6802 EA ARNHEM T +31 26 351 07 03 F +31 26 443 2108 E bennis@bennis.nl W www.bennis.nl

84

EXPO HOUTEN Meidoornkade 24 3992 AE HOUTEN T. +31 30 634 91 00 E info@expohouten.nl W www.expohouten.nl


wie doet wat

BANIEREN & SPANDOEK

BEURSBOEKEN

BE

event technology

BRUIL & VAN DE STAAIJ

av verhuur events verkoop & installatie standbouw

ADVIESBUREAU

Douwemaat 6, 7942 KD MEPPEL T +31 522 26 13 03 F +31 522 25 78 27

(050) 541 65 91 www.bano.eu

MULTIFUNCTIONEEL EVENEMENTENCOMPLEX

infoblok MNH 45x52 def.indd 1

Postbus 75, 7940 AB MEPPEL

E info@bruil.info W www.bruil.info

BEURSCATERING 20-12-16 10:24

EXPOBULL BV Postbus 2020 5260 CA VUGHT T +31 73 503 29 35 F +31 73 503 21 72 E info@expobull.nl W www.expobull.nl

WWW.BEURSTAPIJT.COM vanaf € 1,- per m2

Fairexx infoblok_06214.pdf

BEURSTRANSPORT

ARCHITECT - EN ONTWERPBUREAUS

MU CREATIVE CONSULTANTS Ringdijk 398b, 2983 GS RIDDERKERK

Ambachtstraat 5, 4143 HB Leerdam Postbus 320, 4140 AH Leerdam Tel. 0345-610944 / Fax 0345-610930 www.taorental.com

T +31 180 46 40 77 F +31 180 46 27 72 E info@mu-cc.nl W www.mu-cc.nl

FAIREXX B.V. LOGISTICS FOR EXHIBITIONS Flevolaan 22 • 1382 JZ Weesp • +31 (0)294 484360 holland@verticalvision.nl • www.verticalvision.com

De Trompet 2560, 1967 DD HEEMSKERK T . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)251 250060 F . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)251 250065 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@fairexx .nl W . . . . . . . . . . . . . . . . . . www .fairexx .nl

BEURSBEMANNING

AV VERHUUR \

www.beursbemanning.nl Ron Schouten info@beursbemanning.nl 06 - 250 160 27

next level Bakkershof 106 2291 DE Wateringen production support Veldhoven: De Run 6821 5504 DW Veldhoven tel. 040 2544222 Amstelveen: kuiperij 3 1185 XS Amstelveen tel. 020 4415060

Bazelmans AVR.indd 1

Promotiemedewerkers ron@beursbemanning.nl Hostesses www.beursbemanning.nl Bulletspinners Fotomarketing Standbouw 06-25016027

NicLen BV Lorentzweg 1 3752 LH Bunschoten 085-7822888 info@niclen.nl

28-02-14 09:52

ROTRA BV

Postbus 45, 6980 AA DOESBURG T +31 (0)313 483999 F +31 (0)313 483880

E specialservices@rotra.nl W www.rotra.eu

Lid CLC-vecta

85

1

08


wie doet wat

BEWEGEND PRESENTEREN

CAD-SYSTEMEN RENTAL FURNITURE AND FLOOR COVERINGS.

IMPOSSIBLE

Huygens 15 3241 LR Middelharnis

BORM NEDERLAND BV

T +31(0)187 60 26 06

de duivenakker 1a

info@turn2motion.nl www.turn2motion.nl

EXPECT EVERYTHING.

5735 JA AARLE-RIXTEL

WWW.JMT.NL

Postbus 90, 5735 ZH AARLE RIXTEL T +31 492 82 01 08

BRANDVERTRAGENDE MATERIALEN

F +31 492 52 37 19

RENTAL FURNITURE AND FLOOR COVERINGS.

E info@borm-nederland.nl

DRAAIPLATEAUS RZ-JMT-Backinfo-AD-40x50mm-02-2016.indd 17.02.16 1 12:24

W www.borm-nederland.nl

IMPOSSIBLE

CATERING

WWW.BEURSTAPIJT.COM vanaf € 1,- per m2

EXPECT EVERYTHING.

WWW.JMT.NL Huygens 15 3241 LR Middelharnis

RZ-JMT-Backinfo-AD-40x50mm-02-2016.indd 17.02.16 1 12:24

T +31(0)187 60 26 06 info@turn2motion.nl www.turn2motion.nl

WWW.BEURSTAPIJT.COM vanaf € 1,- per m2

DRAAGBARE PRES. WANDEN COMMUNICATIEBUREAU DISPLAYS

DESIGNMEUBEL VERHUUR

normsystems.nl • 023 - 517 32 22 Emrikweg 28 • 2031 BT Haarlem

ELECTROTECHN. INSTALLATIES

Flevolaan 22 • 1382 JZ Weesp • +31 (0)294 484360 holland@verticalvision.nl • www.verticalvision.com

86

www.adexpo.nl

www.l i vecomm.nl


wie doet wat

EVENEMENTENVERZORGING

I am Your event engIneer

GECOAT PIEPSCHUIM

]

Besteedt uw zorgen uit. Organiseer uw evenement met BIS.

De La Roy Isolatie & Design Oost-Om 59, 5422 VX GEMERT BIS Event Rental verzorgt de complete ondersteuning van uw zakelijke evenementen, seminars, cursussen etc. U belt en wij regelen uw audiovisuele Postbus apparatuur, geluid, seamless plasmawalls, widescreen 36, projectie, stemsystemen, podia, decoratie en catering. Voor 5 tot 10.000 man. 5420 AA GEMERT Amsterdam, Delft, Eindhoven, Ridderkerk +31 (0)180 486777 - www.bis.nl - info@bis.nl

T +31 (0)492 370067 F +31 (0)492 370069 E info@delaroy.nl W www.delaroy.nl

Mechelen +32 (0)15/287.487 - www.bis.be - info@bis.be

De grootste voor AV & ICT Services en Solutions

ETAGESTANDS

+31 (0) 70 367 97 97 www.vanderveen-ee.nl

De La Roy Isolatie & Design contour snijden / 3D frezen en coaten van EPS (piepschuim) toepassingen voor interieur-/standbouw

Postbus 36, 5420 AA GEMERT T +31 (0)492 370067 F +31 (0)492 370069 E info@delaroy.nl W www.delaroy.nl

INSTORE SIGNING POS MATERIAAL OUTSTORE SIGNING

BLOMSMA.NL

GELUIDSYSTEMEN WWW.BEURSTAPIJT.COM vanaf € 1,- per m2

RZ_Ad_VDV_40x50.indd 1

09.09.14 16:02

WWW.GIGANTEXPO.COM Lift your stand to a higher level with our Space Floor Ambachtstraat 5, 4143 HB Leerdam Postbus 320, 4140 AH Leerdam Tel. 0345-610944 / Fax 0345-610930 www.taorental.com

TOA BENELUX Meidoornkade 4 3992 AE Gigant Expo | +31 (0)497517771 | info@gigantexpo.com

HOUTEN

T +31 30 637 74 99 E info@toa-benelux.com

ENERGIEVOORZ. EN RIGGING

www.toa.eu

FOTOGRAFEN

FABEREXPOSIZE DECCAWEG 30 1042AD AMSTERDAM THE NETHERLANDS TEL+31[0]884801100 WWW.FABEREXPOSIZE.NL INFO@FABEREXPOSIZE.NL

AMSTERDAM|EINDHOVEN|ROTTERDAM|STIENS|ZOETERMEER

GROOT FORMAAT PRINTEN

PADDOCK DIGITAL PRINTING BV Hoogeveenenweg 212 2913 LV Nieuwerkerk a/d IJssel Postbus 236 2910 AE Nieuwerkerk a/d IJssel T +31(0)180-310000 F +31(0)180-311315 E info@paddockprinting.nl W www.paddockprinting.nl

Lijn Helmond-Venlo 1 5705 BW Helmond 0492 542 542 111 info@pronorm.org www.pronorm.org

Regenbeemd 42 Hal V 4825 AT Breda 076 560 0211 info@rslrental.nl

Pronorm B.V. is onderdeel van Mansveld Expotech Groep.

87


wie doet wat

ICT OPLOSSINGEN WWW.BEURSTAPIJT.COM vanaf € 1,- per m2 WWW.BEURSTAPIJT.COM vanaf € 1,- per m2

www. livecomm. nl

INT. TENTOONSTELLINGSBOUW

Skoon 37 1511 HV Oostzaan T +31(0)75 622 55 81 F +31(0)75 622 55 82 E info@a-booth.nl www.a-booth.nl

INTERIEURBOUW

www.livecomm.nl

www.l i vecomm.nl

DP EDE BV Dwarsweg 2B, 6715 AT EDE Postbus 469, 6710 BL EDE T +31 318 64 05 62 M +31 6 222 07 993 E info@dpede.nl W www.dpede.nl

88

Bosmanskamp 21-23 4191 MS Geldermalsen 0345 585 600 eldee@eldee.com

www.eldee.com

LEDSCHERMEN


wie doet wat

MEUBEL VERHUUR

MONTAGE

WWW.BEURSTAPIJT.COM vanaf € 1,- per m2

DP EDE BV Dwarsweg 2B, 6715 AT EDE Postbus 469, 6710 BL EDE T +31 318 64 05 62 M +31 6 222 07 993 E info@dpede.nl W www.dpede.nl

LCHT, BEELD EN GELUID

Specialist in multitouch applicaties!

www.adexpo.nl

Veldhoven: De Run 6821 5504 DW Veldhoven tel. 040 2544222

www.omnitapps.com

Tel: 0499 367 607

Amstelveen: kuiperij 3 1185 XS Amstelveen tel. 020 4415060

OPBLAASBARE WORKSHOPRUIMTE WWW.BEURSTAPIJT.COM vanaf € 1,- per m2

Bazelmans AVR.indd 1

28-02-14 09:52

RENTAL FURNITURE AND FLOOR COVERINGS.

IMPOSSIBLE EXPECT EVERYTHING.

WWW.JMT.NL

Herfstlaan 25 • 2408 NK Alphen aan den Rijn Tel. 06 53 447134 • in flate s.n l is e e n on de rde e l van Vor m pl u s B V

kleur.pdf MOBIELEadvert PRES.displays SYSTEMEN

11-12-2007

18:38:04 ONTWERPBUREAU

RZ-JMT-Backinfo-AD-40x50mm-02-2016.indd 17.02.16 1 12:24

www. livecomm.nl

Mobiele-Presentatiesystemen C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Als uw presentatie flexibel en opvallend moet zijn - Grote en kleine beursstands - Draagbare presentatiewanden - Balies of promocounter

- Brochuresystemen - Expositiepanelen - Banners

AAA Display BV - Communicatieweg 1, (Communicasa) - 3641 SG Mijdrecht

Tel. 0297 591413 - www.aaadisplay.nl - info@aaadisplay.nl

Bosmanskamp 21-23 4191 MS Geldermalsen 0345 585 600 eldee@eldee.com

www.eldee.com

89


wie doet wat

advert standbouw kleur.pdf STANDBOUW EN -VERHUUR

11-12-2007

18:42:53

Mobiele-Presentatiesystemen C

M

Y

DE STANDBOUW KONING

CM

www.zisstandconcepts.nl info@zisstandconcepts.nl PLANTENVERHUUR

MY

CY

CMY

K

Nieuw, uniek en nu ook voor Professionals

Met behoud van alle voordelen van bestaande presentatiesystemen zal Press een nieuwe dynamiek uitstralen welke in vormgeving zijn gelijke niet kent. - Grote en kleine beursstands - Draagbare presentatiewanden - Balies of promotiecounter

Tijnmuiden 17, 1046 AK AMSTERDAM T +31 20 210 30 84 E 123@destandbouwkoning.nl

Voor flexibele presentaties

W www.destandbouwkoning.nl

AAA Display BV - Communicatieweg 1, (Communicasa) - 3641 SG Mijdrecht

Tel. 0297 591413 - www.aaadisplay.nl - info@aaadisplay.nl

PLANTENVERHUUR VAN DE VELDE KLUISSTRAAT 49 B 9940 KLUIZEN, BELGIUM T +32 9 357 33 96 F +32 9 357 73 24 E verhuur@plantenvdv.be W www.plantenvdv.be

PROD.VERGROTING, 3D-OBJ.

ie & Design

De La Roy Isolatie & Design

T

contour snijden / 3D frezen en coaten van EPS (piepschuim) toepassingen voor interieur-/standbouw

T

Skoon 37 1511 HV Oostzaan T +31(0)75 622 55 81 F +31(0)75 622 55 82 E info@a-booth.nl www.a-booth.nl

re!nventing stand building systems

g.bot@beMatrix.com • T. +31 6 20 34 42 69 www.beMatrix.com

livecomm_infoblok.indd 1

Bosmanskamp 21-23 4191 MS Geldermalsen 0345 585 600 eldee@eldee.com

www.eldee.com

8/08/2016 11:14:48

Postbus 36, 5420 AA GEMERT

70067 70069 nl nl

T +31 (0)492 370067 F +31 (0)492 370069 E info@delaroy.nl W www.delaroy.nl

event technology Omni-55 XS

PUBLI-AIR NEDERLAND BV Caliskamp 3 1251 XJ LAREN T +31 88 0122800 F +31 88 0122811 E info@publiair.com W www.publiair.nl

av verhuur events verkoop & installatie standbouw

(050) 541 65 91 www.bano.eu Stretch your limits www.aluvision.com

DE SPECIALIST IN OPBLAASBARE RECLAME

SFEERCONCEPTEN

BOOM STANDBOUW V.O.F. Internationale stand-, interieuren tentoonstellingsbouw 'Sprendlingenstraat 37 5061 KM OISTERWIJK T +31 (0)13 523 1040

8318

VANDERMAAREL.NL | 015 213 8318

90

HELEEN VALSTAR BV Originele stands en exclusieve bloemarrangementen Klompenmakerstraat 20 2672 GA Naaldwijk

F +31 (0)13 523 1041

T +31 (0)174 623277

E info@boom-standbouw.com

F +31 (0)174 631857

W www.boom-standbouw.nl

W www.heleenvalstar.nl Lid CLC-vecta


wie doet wat

STOFFERING

Denk in nieuwe dimensies ...met

het nieuwe OCTANORM® light en trusssysteem

OCTANORM NEDERLAND B.V. Kapteijnlaan 9 9351 VG Leek T . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)50 3095133 F . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)50 3095181 E . . . . . . . . . . . . . . . . info@octanorm .nl W . . . . . . . . . . . . . . . www .octanorm .nl

WWW.BEURSTAPIJT.COM vanaf € 1,- per m2

Fax-antwoord

050-3095181

Stuurt u ons aub uitvoerige informatie van het nieuwe systeem Maxima.

Standbouwsystemen Nederland bv OCTANORM® Donderenseweg 2 • 9496 PA BUNNE Tel. 050-3095133 • Fax 050-3095181 E-mail: octanorm@worldonline.nl

Firma T.a.v. dhr./mw. Adres Pcd/plaats

/

SYSTEEMBOUW advert easyverhuur kleur.pdf

11-12-2007

STANDDESIGN www.l i vecomm.nl

Expositiepanelen en vitrines C

M

Y

CM

MY

MENKHORST STANDBOUW BV Veldhoekseweg 13 7255 NH HENGELO (GLD) T +31 573 46 12 10 F +31 573 46 15 16 E info@menkhorststandbouw.nl

SYMA-SYSTEM GMBH

Westring 11, 40721 Hilden, Duitsland T . . . . . . . . . . . . +49 (0)2103 4906 0 F . . . . . . . . . . . .+49 (0)2103-4906 66 E . . . . . . . . . . . . . . . . . mail@syma .nl W . . . . . . . . . . . . . . . . . www .syma .nl

CY

CMY

K

Huren is zo geregeld

De expositiepanelen zijn zeer licht en uitgevoerd met tweezijdig marineblauw velours, hierdoor kunt u met behulp van industrieel klitteband elke uitting bevestigen. Panelen zijn zonder gebruik van gereedschap te koppelen. Huur is ook mogelijk incl. verlichting en schilderijhaken - Bedrijfspresentaties - Exposities - Product introducties

Als uw presentatie verzorgd en professioneel moet zijn

AAA Display BV - Communicatieweg 1, (Communicasa) - 3641 SG Mijdrecht

Tel. 0297 591413 - www.aaadisplay.nl - info@aaadisplay.nl

W www.menkhorststandbouw.nl

91


wie doet wat

Omni-55 XS

ExpotilEs

Postbus 2020 5260 CA VUGHT T . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)73 503 2935 F2015-02 . . . .hebo . . .verhuur . . . .infoblok.pdf . . . . . .+31 (0)73 503 2172 1 07-05-15 10:05 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@expobull .nl W . . . . . . . . . . . . . . . . . . www .expotiles .nl

Stretch your limits www.aluvision.com

www.heboflooringsolutions.nl SYMA-SYSTEM GMBH

Westring 11, 40721 Hilden, Duitsland T . . . . . . . . . . . . +49 (0)2103 4906 0 F . . . . . . . . . . . .+49 (0)2103-4906 66 E . . . . . . . . . . . . . . . . . mail@syma .nl W . . . . . . . . . . . . . . . . . www .syma .nl

E. g.bot@bematrix.com - T. +31 6 20 34 42 69 www.beMatrix.com

info@heboflooringsolutions.nl

+31 (0)320-260190 521054_advertentie eenvoudig+QR.indd 2

16-04-12 14:13

TAPIJTEN

Denk in nieuwe dimensies ...met

VERHOOGDE BEURSVLOER

het nieuwe OCTANORM® light en trusssysteem

RENTAL FURNITURE AND FLOOR COVERINGS.

IMPOSSIBLE

OCTANORM NEDERLAND B.V. Kapteijnlaan 9 9351 VG Leek T . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)50 3095133 F . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)50 3095181 E . . . . . . . . . . . . . . . . info@octanorm .nl W . . . . . . . . . . . . . . . www .octanorm .nl

EXPECT EVERYTHING.

www.adexpo.nl WWW.JMT.NL ■ sales@A27expo.nl

www. livecomm. nl

WWW.BEURSTAPIJT.COM vanaf € 1,- per m2

■ t +31(0)365334999

TRUSS SYSTEMEN

RZ-JMT-Backinfo-AD-40x50mm-02-2016.indd 17.02.16 1 12:24

EXPO FLOOR

Veldhoven: De Run 6821 5504 DW Veldhoven tel. 040 2544222 Amstelveen: kuiperij 3 1185 XS Amstelveen tel. 020 4415060

normsystems.nl • 023 - 517 32 22 Emrikweg 28 • 2031 BT Haarlem ■ sales@A27expo.nl

■ t +31(0)365334999

Fax-antwoord

Stuurt u ons aub uitvoerige informatie van het nieuwe systeem Maxima.

92

Standbouwsystemen Nederland bv OCTANORM® Donderenseweg 2 • 9496 PA BUNNE Tel. 050-3095133 • Fax 050-3095181 E-mail: octanorm@worldonline.nl

Firma T.a.v. dhr./mw.

/

www.livecomm.n l

050-3095181

Bazelmans AVR.indd 1

Adres Pcd/plaats

Vosveld 18 2110 WIJNEGEM (België) T . . . . . . . . . . . . . . . . . . +32 (0)3 3255275 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . +32 (0)3 3252367 E . . . . . . . . . . . . . . . . . info@expofloor .be W . . . . . . . . . . . . . . . . . www .expofloor .be

28-02-14 09:52


wie doet wat

RENTAL FURNITURE AND FLOOR COVERINGS.

IMPOSSIBLE EXPECT EVERYTHING.

WWW.JMT.NL

VERHUUR INTERACTIEVE OPLOSSINGEN VLOEREN RZ-JMT-Backinfo-AD-40x50mm-02-2016.indd 17.02.16 1 12:24

WWW.BEURSTAPIJT.COM vanaf € 1,- per m2

2015-02 hebo verhuur infoblok.pdf

1

07-05-15

10:05

www.livecomm.n l

De grootste verhuuurder van interactieve oplossingen en producten van Nederland.

www.prestoprental.nl

www.heboflooringsolutions.nl

Tel: 0499 367 608

info@heboflooringsolutions.nl

advert swisstrax kleur.pdf

VERHUUR SOFTWARE

+31 (0)320-260190 521054_advertentie eenvoudig+QR.indd 11-12-2007 18:43:36

2

16-04-12 14:13

VERHUUR (MEUB./TAPIJTEN ■ sales@A27expo.nl

2015-02 hebo verhuur infoblok.pdf

07-05-15 10:05 ■ 1t +31(0)365334999

RENTAL FURNITURE AND FLOOR COVERINGS.

Interlocking vloertegels C

IMPOSSIBLE

M

Y

CM

CY

CMY

K

EXPECT EVERYTHING.

De meest flexibele vloer voor elke beurs

MY

Synthetische vloertegels voor binnen en buiten. Meerdere uitvoeringen en kleuren leverbaar

www.heboflooringsolutions.nl info@heboflooringsolutions.nl

- Tentoonstellingen - Beursvloeren/partytenten - Entrees - Terrassen - Winkels

+31 (0)320-260190

WWW.JMT.NL

521054_advertentie eenvoudig+QR.indd 2

AAA Display BV - Communicatieweg 1, (Communicasa) - 3641 SG Mijdrecht

16-04-12 14:13

Tel. 0297 591413 - www.aaadisplay.nl - info@aaadisplay.nl

RZ-JMT-Backinfo-AD-40x50mm-02-2016.indd 17.02.16 1 12:24

VITRINE VERHUUR

RENTAL FURNITURE AND FLOOR COVERINGS.

IMPOSSIBLE EXPECT EVERYTHING.

WWW.JMT.NL

www.adexpo.nl

verhuur van design beurs meubilair

www.loungerent.nl RZ-JMT-Backinfo-AD-40x50mm-02-2016.indd 17.02.16 1 12:24

93


wie doet wat

WAND/PLAFONDBSPANNING

WANDAFWERKING

WWW.BEURSTAPIJT.COM vanaf € 1,- per m2

r Hieg ? uw lo o

Neem contact op met Gilles Coulier

www.livecomm.nl

voor alle informatie: T +31 (0)495 450095 E g.coulier@louwersuitgevers.nl

A-Quadraat Standbouwservice P.C. Staalweg 110, 3721 TJ BILTHOVEN T +31(0)30 22 17 408 F +31(0)30 22 17 409 E info@aquadraat.nl W www.aquadraat.nl

Reeds 20 jaar hét montagebedrijf voor de interieurbouw! Bel voor het inlenen van onze vakbekwame interieurmonteurs met: Peter Lens Tel. 06 222 07 993

www.dpede.nl 16170335_DPede.indd 1

94

28-06-16 11:21


Omni-55 XS

Stretch your limits

High-end Frame System

Aluvision

>

Modular System Supplier

Clemence Dosschestraat 44

>

LED Light Walls

9800 Deinze, Belgium

>

Displays and Furniture

T: +32 9 381 54 70

>

Flexible Interior Concepts

info@aluvision.com

>

www.aluvision.com

InStore livecomm 06 2016  

Vaktijdschrift over beurzen, retail & online business

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you