Page 1

Tijdschrift over winkelprojecten & het nieuwe retailen I jaargang 18 I nummer 6 I 2012

Naam rubriek

Nieuwe winkel

van Bax-shop.nl in Goes Metamorfose voor

Dixons

Thema

Storecommunicatie 1


c o n c e p T S T r aT e g y

-

SToredeSign

-

projecTengineering

-

producTion

onS induSTriĂŤle producTieproceS zorgT voor Scherpe prijzen

W S B S c h e r p e n z e e l n l T + 3 1 ( 0 ) 3 3 2 7 7 1 7 1 4 W W W.W S B i n T e r i e u r B o u W. n l vo lg o n S o p fac e B o o k


Tourschedule december 2012 scoTch & soda brisbane // ausTralia

levi sTrauss europe edinburgh // uniTed Kingdom, copenhagen // danmarK, sTavanger // norway, anTwerp // belgium

desigual uTrechT // The neTherlands

Tommy hilfiger sTocKholm, falun // sweden, amsTerdam, breda // The neTherlands, aarTselaar, aalsT, brussels // belgium, aalborg // danmarK, london // uniTed Kingdom, algiers // algeria, dubai ciTy // dubai, doha // QaTar, KuwaiT ciTy // KuwaiT, Kiev // uKrain, abu dhabi // u.a.e.

7 for all manKind parndorf // ausTria

mcgregor 21 amsTerdam // The neTherlands

g-sTar raw amsTerdam // The neTherlands

fooTlocKer london // uniTed Kingdom

Turnover amsTerdam hQ // The neTherlands

www.imagebuilders.nl // info@imagebuilders.nl // T 0031 55 53 93 810


voorwoord Instore nummer 6

Voor u ligt al weer het laatste nummer van dit jaar. Een roerig jaar. In alle opzichten. Maar, was het eigenlijk ook niet een ongekend boeiend jaar? Wij hebben het idee dat er nog nooit eerder – of in ieder geval sinds heel lang – zo een groot beroep is gedaan op de creativiteit van het ondernemerschap van de retailer. Dat kan tot ongekende verrassingen leiden. Één waar ikzelf recentelijk in Amsterdam tegen aanliep, was daar zo een voorbeeld van. We bespreken deze gebeurtenis niet in dit nummer maar als je als merk er in slaagt honderden gillende vrouwen voor de deur van je net geopende vestiging te krijgen die alleen maar komen voor prachtige sixpacks van goed uitziende en prima geproportioneerde jonge binken, dan doe je iets goed. Ik denk dat ik het merk niet hoef te noemen. Er is na het gegil ook goed verkocht…. U weet – als kenner van de retailmarkt – beslist waar ik het over heb. En weet u het niet? Vraagt u het uw echtgenote eens….. Hoe dan ook. Creativiteit is het toverwoord. En die zie je beslist terug bij de projecten die we in dit laatste nummer van 2012 bespreken. Ons redactieteam is dan ook met veel plezier op pad geweest. We zien ook al her en der wat vooruitblikken op het nieuwe jaar. En zonder er meteen iets ‘officieels’ van te maken zou ik u willen voorstellen om 2013 dan ook meteen uit te roepen tot Het Jaar Van De Creativiteit. Dat betekent dat we volgend jaar, in alle edities van Instore, nieuwsgierigmakende reportages zullen blijven maken waar creativiteit centraal staat. En dat we elkaar onze succesverhalen blijven vertellen. Want ook daar raken we opnieuw van geïnspireerd. Namens het hele redactieteam én bladmanager Rick Colin wens ik u goede feestdagen, een vrolijke jaarwisseling en vooral een gezond 2013. En daarnaast…. Veel creativiteit!

Jerry Helmers Eindredactie

5


INSTORE is een onafhankelijk tijdschrift over winkelprojecten & het nieuwe retailen www.instore-online.nl Jaargang 17, nr. 6 2012 Sinds 1995 Verschijnt 6 x per jaar ISSN: 1383-7273

Uitgever

inhoud

Schatbeurderlaan 6 Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 F +31 (0)495 521335 E info@louwersuitgevers.nl W www.louwersuitgevers.nl

Rubrieken

Eindredactie

08 Het project Showroom moet voldoen aan hedendaagse eisen

Crownmedia Jerry Helmers

Redactie

Loet van Bergen, Rob Bucholz, Steffart Buijs, Margot Visser Het tekstbureau Liliane Verwoolde, Marcia van Wensveen

12 retail jaarprijs ING Retail Jaarprijs 2012 uitgereikt aan de beste winkels van Nederland 32 Verlichting ‘Hoe laat ik mijn producten zo goed mogelijk overkomen?’

Redactieadres

Schatbeurderlaan 6 Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 F +31 (0)495 521335 E redactie@instore-online.nl

Bladmanagement

Rick Colin T +31 (0)495 450095 E r.colin@louwersuitgevers.nl

Abonnementsprijs

40 THEMA storecommunicatie - Muziek als smaakmaker om de klant te binden - Gamma restylt de verfafdeling - Imponerende visuele communicatie - Bedenken en uitvoeren van reclameconcepten voortaan hand in hand

Adreswijzigingen

52 Verlichting Langere levensduur verlaagt vervangings- en onderhoudskosten

Secretariaat

Manuela Depenbrock, Sandra Reijnders

Advertenties

Online aanleveren: http://ftp2.louwersuitgevers.nl Username: instore, Wachtwoord: gast Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 E info@louwersuitgevers.nl € 54,- per jaar excl. BTW ING 41 71 65 t.n.v. Louwers Uitgeversorganisatie BV o.v.v. InStore magazine Informatie over abonnementen: T +31 (0)495 450095 Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland

08

12

58 Energie 3% energiebesparing per jaar dankzij energiemanagement

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van op­­zegging is ontvangen, wordt het abonnement auto­matisch met een jaar verlengd.

72 actueel Aandacht voor klantbeleving trend bij winkelinrichting

Doelgroep

InStore wordt verspreid als abonnement en in con­trolled circulation onder detail­ hande­laren en dienst­verleners met meerdere ver­kooppunten, in­koop­com­binaties, vrijwillig filiaalbedrijven, franchiseketens, auto-import­eurs, benzine­maat­schap­pijen, reis­­bureaus, verzekeringskantoren en banken.

Vormgeving/Art Direction Logo Reclame- Ontwerpbureau BV T +31 (0)495 450065 E info@logobv.nl Valerie Berben Tessa van Gameren

Niets uit deze uitgave mag worden over­genomen of ver­menig­vuldigd zonder uitdruk­kelijke toestemming van de uitgever en zon­der bronvermelding. Hoewel dit blad op zorg­­vuldige wijze en naar beste weten is samen­gesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledig­heid van de informatie. Zij aan­vaar­den dan ook geen enkele aansprake­lijkheid voor schade, van wel­ke aard ook, die het gevolg is van hande­lingen en/of beslis­singen die gebaseerd zijn op deze informatie.

16

77 Retail Beurs Voorbereidingen voor Retail Event Nederland 2013 in volle gang 79 Wie doet wat


inhoud Projecten 16 Dixons-winkel wordt experience store 20 Innovatief winkelconcept verhoogt het winkelplezier

24

24 Inspelen op de toekomst 29 Strijd om de InStore Vakprijzen is losgebarsten! 34 Veranderen van winkelinterieur als stap naar de toekomst

20

54

36 Nieuw winkelconcept met meer merkpresentaties 54 Energiebesparende maatregelen leiden tot duurzame winkel 60 Verfrissende retail in schoenenland

64

64 DA+Mooi zet in op beleving 68 Restyling supermarktketen

72

77 NAAM RUBRIEK

www.instore-online.nl

I

jaargang 18 nummer 6

I 2012

www.dastro.nl

Tijdschrift over winkelprojecten & het nieuwe retailen I jaargang 18 I nummer 6 I 2012

I

Instore Tijdschrift over winkelprojecten & het nieuwe retailen

cover

De nieuwe winkel van Bax-shop.nl in Goes is een verbluffend resultaat geworden. Het bevat dĂŠ sfeer die de hedendaagse muzikant en/of DJ zal aanspreken. Voor het ontwerp was Rob Hoogendijk van Dastro Retail Concepten verantwoordelijk.

NIEUWE WINKEL

van Bax-shop.nl in Goes Metamorfose voor

Dixons

THEMA

Storecommunicatie 1

7


het project

BEELD: Limitfotografie Goes

moet voldoen aan hedendaagse eisen Met spanning werd er door de klanten van Bax-shop.nl uitgekeken naar de openingsdatum van de nieuwe winkel in Goes. Op de website van Bax-shop.nl werd in de aanloop naar de opening foto’s en video geplaatst van de verbouwing.

'Jaarlijks verstuurt het bedrijf meer dan 280.000 pakketten naar klanten in de Benelux en daarbuiten' 8

p zaterdag 27 oktober jl. was het dan zover en gingen de deuren van de winkel in Goes open, dat gevierd werd met workshops, demo’s, clinics, optredens, acties en natuurlijk speciale aanbiedingen en kortingen. Met een oppervlakte van 1600 m² is de nieuwe muziekwinkel van Bax-shop.nl de grootste in Zeeland.

Geschiedenis Bax-shop.nl is in 2003 opgericht door de broers Jochanan en Nathanael Bax. Voor deze tijd hielden zij zich bezig met DJ-activiteiten en het verzorgen van drive-inshows. Wat in eerste instantie begon als hobby, nam al snel serieuze vormen aan. De aandacht werd verlegd richting de verkoop van licht- en geluidsapparatuur. Het was dan ook niet meer dan logisch dat de gebroeders Bax zich op 6 februari 2003 inschreven bij de Kamer van Koophandel.


het project

Aanvankelijk betrokken zij een ruimte boven een andere winkel in het centrum van Goes. De winkel had een oppervlakte van 40 m2 en een opslagplaats van 50 m2. Een ruimte die door de groeiende klantenkring al snel te klein werd. In 2006 verhuisde het bedrijf naar een ruimere locatie in Goes. Hier werden winkel, magazijnruimte en kantoorruimte gehuisvest. Anno 2012 is er veel veranderd. De kantoorruimte is verplaatst naar een ruimer pand. Daarnaast nam de groei van het assortiment toe evenals het personeelsbestand dat geleidt heeft tot de opening van deze nieuwe muziekwinkel met geluiddichte oefenruimtes. Het magazijn ligt er pal naast. De opslagruimte van 4500 m2 biedt plaats aan de voorraad van ruim 19.500 producten. Jaarlijks verstuurt het bedrijf meer dan 280.000 pakketten naar klanten in de Benelux en daarbuiten.

Ontwerp De winkel oogt mooi en is ruim ingedeeld. Bezoekers treffen een breed scala aan professionele licht- en geluidapparatuur, DJ-gear, geluiddichte oefenruimtes aan waar zij zonder anderen te storen of zelf gestoord te worden de apparatuur kunnen testen ondersteund door gespecialiseerd personeel. ›

9


Naam het project rubriek

'Met de opening van de winkel in Goes zetten de eigenaren van Bax-shop.nl een nieuwe stap met hun onderneming' 10

Met de officiële opening van de nieuwe winkel sluit Bax-shop.nl een grote verhuizing af. In een eerder stadium werden het magazijn en de verschillende kantoren al ondergebracht in een nieuwe, veel grotere onderkomens. Voor het ontwerp van de nieuwe winkel was Rob Hoogendijk van Dastro Retailconcepten verantwoordelijk. “Bax-shop.nl heeft mij circa anderhalf jaar geleden benaderd,” vertelt Rob. “Ze kenden mijn werk o.a. van Coolblue. Vanwege de persoonlijke benadering die ik hanteer en dat ik amateurmuzikant ben, kreeg ik de opdracht. Samen met de eigenaren van Bax-shop.nl heb ik een inventarisatie gemaakt van hun wensen en eisen. Voorheen had Bax-shop.nl een

showroom van 100 m2. Klanten, die soms wel van 100 km ver kwamen, waren teleurgesteld. Dit was niet de beleving die men verwachtte. Bax-shop zag een kans om een showroom te maken van meer dan 1500 m2 die volledig aan de hedendaagse eisen zou voldoen en de wensen van de allround muzikant. Het moest een belevenis worden. Een plek waar van alles uitgeprobeerd kan worden en waar de klant zich lange tijd kan vermaken. Er moesten in ieder geval zes testruimten komen om gitaren uit te proberen, twee volledige studio's voor microfoons en twee luisterruimtes voor speakers. De sfeer die ontwerp moest benaderen was muziekbeleving. Op de wand bij de entree staat dan ook met grote letters ‘PLAY’. Daar is waar het om gaat. Het plezier in muziek maken,” aldus Rob.


het project

Sfeer Bij Bax-shop.nl komen allerlei muzikanten samen van professional tot beginnend amateur, van DJ tot rockmuzikant, van de zangvereniging tot festivalorganisator, van 50+ vaders tot jongeren. Dit alles in één winkel. De uitdaging lag er dan ook in om al deze klanten tevreden te stellen. De winkel is dan ook opgedeeld in verschillende sferen. De entree is de Bax-shop.nl webshop beleving en bestaat uit een service afdeling, een zitgedeelte, bar, inname en uitgave balies. De zwarte portalen met muziekteksten leiden naar de stage waar de professionele lichtapparatuur hangt en in al zijn facetten gedemonstreerd wordt. Iets verderop ligt de gitaarafdeling die een tapijt heeft met houtprint. Tegen de wanden is leer gespannen wat zorgt voor een rock-gevoel. De DJ-afdeling heeft een meer klinische sfeer in wit, een gietvloer, witte tafels, daglicht en grote witte hangarmaturen. Voor de piano afdeling heeft Rob gezorgd voor een serene sfeer, terwijl de drumafdeling juist dynamisch is. Dit wordt ondersteund door wandvullende afbeeldingen waar de muziekbeleving een grote rol inspeelt. Er zijn in de winkel ook allerlei doorzichten gecreëerd waardoor er tussen de verschillende afdelingen contact bestaat. Zo is er een verdiepingsvloer voor elektronische drums met zicht over de hele winkel. Wat betreft de inrichting en aankleding zijn er verschillende materialen gebruikt. De huiskleuren van Bax-shop.nl zijn wit en magenta die terugkomen

door de hele winkel. Dit in combinatie met zwart en wit (contrast en reflectie), bruintinten bij de gitaren (rockgevoel), en bij de DJ's hoogglans wit (Sensation White). De akoestiek speelt ook een belangrijke rol in de winkel. Hier is veel aandacht aan besteedt betreffende de materiaalkeuze. Zo zijn de portalen bij de entree voorzien van geperforeerd vinyl, waarachter geperforeerd MDF, een geluiddempend materiaal. De met leer beklede wanden hebben eveneens perforaties voor absorberen van het geluid evenals de deuren die tevens geluidsisolerend zijn. Ook het tapijt zorgt voor de nodige demping. Rob: “Zo hebben we ervoor gezorgd dat de geluidsoverlast is geminimaliseerd. Met dit project zijn we van eerste gesprek tot oplevering anderhalf jaar lang bezig geweest. Het was een omvangrijk project en kostte veel tijd om het goed uit te werken en op te zetten. De regie tijdens de verbouwing was in handen van Rob Groeneveld projectrealisatie. Daarnaast is er ook veel gebruik gemaakt van regionale bedrijven uit Zeeland, maar ook met bedrijven als Perfotube voor de winkelinrichtingsystemen. Waarbij voor de prijskaartjes gebruik wordt gemaakt van digitale prijssystemen die draadloos worden aangestuurd en ervoor zorgen dat de prijzen op de webshop en in de winkel altijd gelijk zijn.”

Toekomst Met de opening van de winkel in Goes zetten de eigenaren van Bax-shop.nl een nieuwe stap imet hun onderneming. Dit om hun klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. Het bedrijf treedt dan ook graag in contact met hun klanten, haast tot vervelens toe. Via telefoon, e-mail, social media en het eigen forum wordt er aandachtig geluisterd naar de specifieke wensen van de klanten die het bedrijf stimuleren om steeds een stap verder te gaan met de dienstverlening. Zo weten Bax-shop.nl precies wat de klant verwacht en op deze manier kan het serviceniveau hoog gehouden. Jaarlijks organiseert het bedrijf een Open Dag om persoonlijk met de klanten in contact te komen. Inspanningen die door de klanten op prijs worden gesteld. Dat blijkt onder meer uit de nominaties voor de Thuiswinkel Awards in 2008, 2009, 2010 én 2011. En ook de forse groei in 2008, in 2009, in 2011 én in 2012 heeft erkenning gekregen. Toen sleepte het bedrijf namelijk de FD Gazellen Award voor de snelst groeiende Nederlandse ondernemingen in de wacht. Het magenta logo met het witte winkelwagentje wint namelijk aan bekendheid. Steeds meer particuliere en zakelijke klanten weten hun weg te vinden naar de webwinkel en fysieke winkel van Bax-shop.nl. Dankzij de nauwe contacten met hun klanten kan het bedrijf de lat continu hoger leggen. En mocht het bedrijf dusdanig groeien zodat het nieuwe pand te klein wordt, dan komt er gewoon meer ruimte bij. Beide eigenaren hebben nog genoeg ambities om Bax-shop.nl verder uit te bouwen. ❚

11


retail jaarprijs

ING Retail Jaarprijs 2012 uitgereikt aan de beste winkels van Nederland De spanning was te snijden onder de genomineerden tijdens de feestelijke ING Retail Jaarprijs Gala in het Spant te Bussum waar de prijswinnaars van de Retail Jaarprijs 2012 bekend werden gemaakt. Het gala vond voor de zeventiende keer plaats en werd gepresenteerd door tv-presentatrice Lauren Verster.

Na een zeer spannende strijd met Intratuin mag parfumerieketen ICI Paris XL zich dit jaar de nummer twee Beste Winkelketen van Nederland noemen 12

E

en deskundige vakjury heeft zich de afgelopen maanden gebogen uit de vele inzendingen voor de Retail Jaarprijs 2012. Begin juli 2012 waren twaalf winkelketens en vijf zelfstandige winkeliers gekwalificeerd voor de tweede ronde van de Vakjuryprijzen. Uiteindelijk bleven er drie genomineerden per categorie over in de totaal negen ING Retail Jaarprijzen. Intratuin, Maggy’s Mode en DEEN Supermarkten gingen als hoofdprijswinnaars van de ING Retail Jaarprijzen 2012 met de prijzen strijken. Maggy’s Mode is de grote winnaar van de avond: zowel de Vakjury als het publiek verkozen de retailer in Bunschoten-Spakenburg tot beste zelfstandige winkel. DEEN Supermarkten won de Vakjuryprijs Beste Winkelketen, Intratuin won de publieksprijs in die categorie.

want nog nooit eerder won een zelfstandige winkel beide prijzen. Sinds de start in 1997 is de winkel uitgegroeid tot een ‘begrip’ in Spakenburg en omgeving. Maggy’s Mode staat voor een brede collectie mode voor een breed publiek vrouwen, van jonge vrouwen tot jonge oma’s. De basis van de winkel wordt dan ook gevormd door de afdelingen die de verschillende modestijlen van de klantenkring vertegenwoordigen. De twee ‘catwalks’ zorgen voor een logische verdeling van de grote winkel (400 m2). De brede houten paden doen tevens dienst als podium voor modeshows. De winkel ademt warmte, geborgenheid en vrouwelijkheid door de ronde vormen, bruintinten en de contrasten in kleur en licht en is gerealiseerd aan de hand van het ontwerp van Rob Hoogendijk van Dastro Retailconcepts.

Maggy’s Mode

"De klant is onze gast en zij staat bij ons in het stralende middelpunt", is het credo van de trotse eigenaresse Magdaleen. Van het publiek kreeg Maggy’s

Maggy’s Mode won zowel de publieksprijs & vakjuryprijs voor de beste Zelfstandige Winkel, een unicum,


retail jaarprijs

Mode het hoogste eindcijfer (8,89) van alle zelfstandige winkels. Maggy’s Mode won ook de Vakjuryprijs Beste Zelfstandige Winkel. Volgens de jury is eigenaresse Maggy Hopman een baanbrekende onderneemster die met passie en bevlogenheid inspeelt op de tijdgeest. Ze heeft haar droom vertaald in een missie. Hiermee weet ze de saaiheid van de traditionele winkelstraten te doorbreken en winkelen echt leuk te maken. Maggy is volgens de jury een fantastisch voorbeeld van een moderne en overtuigende ondernemer die met durf, verstand, creativiteit én eigenzinnigheid voortdurend in staat is om klanten op een sublieme manier te verrassen. Zij weet haar omgeving te inspireren en bij haar winkel te betrekken. Nog te vermelden is dat het ontwerp van de winkel door Rob Hoogendijk van Dastro Retailconcepten zoals ook de winkel van Coolblue.

mag parfumerieketen ICI Paris XL zich dit jaar de nummer twee Beste Winkelketen van Nederland noemen. Specsavers, de nieuwe winnaar in de categorie Optiek, is geëindigd op de derde plaats. ›

Publieksprijs Beste Winkelketen Intratuin is door het publiek verkozen tot ‘overall winnaar’ en mag zich een jaar lang de Beste Winkelketen van Nederland noemen. Intratuin won deze prijs nog niet eerder. Met een gemiddeld rapportcijfer van 7,7 won Intratuin eerder al de Publieksprijs Beste Winkelketen in de categorie Tuin. Na een zeer spannende strijd met Intratuin

13


WEET VAN ELKE WINKEL IETS BIJZONDERS TE MAKEN NIET ALLEEN BIJZONDER. OOK HEEL SUCCESVOL.

FOTOGRAFIE: PATRICK MEIS

Zo heeft Maggy’s Mode van de vakjury de Retail Jaarprijs 2012 gewonnen als beste zelfstandige winkel en de publieksprijs. Het is nog niet eerder voorgekomen dat een winkel deze twee prijzen tegelijk wint.

FOTOGRAFIE: DEFIJN + VERNIMMEN

Zo heeft Coolblue van de vakjury de Retail Jaarprijs 2012 gewonnen voor de Beste Innovatie. Volgens de jury is de pilot store in Wilrijk (Antwerpen) een prachtige speciaalzaak waar de klant op de juiste wijze wordt bediend.

FOTOGRAFIE: LIMITFOTOGRAFIE GOES

Zo heeft Bax-shop.nl voor de derde keer op rij de de Gouden Gazelle van het Het Financieele Dagblad gewonnen voor het snelst groeiende middelgrote bedrijf in Zeeland. De fysieke allround muziekwinkel van 1600 m2 ondersteunt de groei en is een ware belevenis voor elke muziekliefhebber.

Zo worden Dastro’s retailconcepten regelmatig gepubliceerd in (inter)nationale vakbladen en retail designboeken. Zo ontwikkelt Dastro retailconcepten voor Arthur & Willemijn, Brabantia, De Spar, Essenza Home, FrontRunner, Viltlijn, Whiskybase en vele anderen...

Neem dan contact op met Rob Hoogendijk 010-4115028 of vraag een brochure aan via onze website www.dastro.nl RETAILCONCEPTEN ZWAANSHALS 510 3035 KS ROTTERDAM


retail jaarprijs

Vakjuryprijs Beste Winkelketen: DEEN Supermarkten De Vakjury kent de prijs voor de Beste Winkelketen toe aan DEEN Supermarkten. Volgens de jury vindt DEEN een uitstekende balans tussen prijs en kwaliteit, en zijn de winkels onderscheidend. Dit onder andere door een geweldig aanbod van bloemen en planten. Ook de eigenzinnige ontwikkeling van foodconcepten en de voortrekkersrol van DEEN bij de introductie van de kasloze supermarkt dragen bij aan dit onderscheid. De jury vindt de prestaties van DEEN indrukwekkend. Dit blijkt onder meer uit de hoge marge in combinatie met een laag prijsniveau. Tevens kreeg DEEN Supermarkt Landsmeer de Juryprijs Leukste Winkel om bij te Werken, een winkel met de beste arbeidsverhoudingen en teamspirit. Volgens de jury hangt er een positieve sfeer in de winkel en zijn de winnaars mentaliteit en de gedrevenheid bij de medewerkers voelbaar.

Vakjuryprijs Beste Innovatie Ook heeft de Vakjury dit jaar weer de prijs voor Beste Innovatie uitgereikt en ditmaal toegekend aan Coolblue een van de pioniers van de Nederlandse Internethandel. Volgens de jury is Coolblue innovatief door de open en transparante bedrijfscultuur, de ontwikkeling van internetrobots en webtools, het opnemen van maximale klanttevredenheid als bedrijfsdoelstelling, het klantenservicebeleid, het voor drieën besteld, vandaag nog in huis-beleid en de cross channel-strategie. De combinatie van weben fysieke winkels, de voortdurende focus op vernieuwing en de enorme energie van de gehele onderneming leiden er volgens de jury toe, dat Coolblue elke dag vernieuwt en groter wordt. Inmiddels is Coolblue uitgegroeid tot een onderneming met 350 medewerkers, meer dan 160 webshops en vier stenen winkels in Nederland en België. Coolblue verstuurt meer dan 600.000 pakketten per jaar.

Juryprijs Beste Bricks & Clicks Na het winnen van de Bricks & Clicks-prijs in 2011 is de Bijenkorf opnieuw verkozen tot winnaar. Volgens de jury durft de Bijenkorf buiten de bestaande vormen van ‘offline winkels’ te denken, iets wat niet vanzelfsprekend is voor traditionele ketens. Het bedrijf heeft nadrukkelijk gekozen voor een multichannelstrategie en heeft hiervoor ook de interne organisatie aangepast. Ook nu is het bedrijf weer bezig zichzelf opnieuw uit te vinden en durft het de bijl te zetten in de bestaande bedrijfsvorm. De prachtig vormgegeven website is actueel en van hoog niveau. Daarnaast wordt er volop in social media geïnvesteerd. Daar waar de klant is, daar is ook de Bijenkorf.

Juryprijs Beste Starter Colori is de Beste Starter 2012. De damesschoenenwinkels zijn uniek doordat elk seizoen een eigen collectie van pumps, schoenen, laarzen en gympen wordt aangeboden in veel verschillende kleuren. Bij

elke kleur schoen bieden de winkels bijpassende tassen, sjaals, ceinturen en sieraden. Het originele concept is inmiddels terug te vinden in drie eigen zaken, een webshop en sinds kort ook drie shop-in-shops in kledingzaken. De schoenen en accessoires worden geproduceerd in Spanje en Italië, waar men werkt met kleine producenten. Dat moet ook wel, want door de veelheid aan kleur is er geen sprake van massaproductie. Bij de ontwikkeling van de collectie wordt de klant ingeschakeld: co-creation in pure vorm.

Juryprijs Beste Retail Excellence-Idee Experian maakt met de Experian Digitale Media Scan inzichtelijk welke consumentendoelgroepen gebruikmaken van welke mediakanalen. De scan helpt de retailer een beter beeld te krijgen van hoe de inzet en het bereik van de diverse media zijn te optimaliseren. De scan levert volgens de jury een significante bijdrage aan het verhogen van de attractiewaarde van een retailformule middenin de complexe wereld van nieuwe mediakanalen en verschuivende klantbehoeften. De Digitale Media Scan levert een bijdrage aan de efficiency binnen het kanaal maar ook aan de organisatie en is breed inzetbaar over alle branches binnen de retail. ❚

WINNAARS 2012 Hoofdprijzen • Vakjuryprijs Beste Winkelketen: DEEN Supermarkten • Vakjuryprijs Beste Zelfstandige Winkel: Maggy’s Mode (Bunschoten-Spakenburg) • Publieksprijs Beste Winkelketen: Intratuin • Publieksprijs Beste Zelfstandige Winkel: Maggy’s Mode (Bunschoten-Spakenburg) Deelprijzen • Vakjuryprijs Beste Innovatie: Coolblue • Juryprijs Leukste Winkel om bij te Werken: DEEN Supermarkt Landsmeer • Juryprijs Beste Starter: Colori • Juryprijs Beste Bricks & Clicks: de Bijenkorf • Juryprijs Beste Retail Excellence-Idee: Experian

15


Dixons-winkel wordt experience store

Elektronicaformule Dixons heeft een enorme metamorfose ondergaan. De wat oubollige, met vitrines gevulde winkel is veranderd in een frisse, toegankelijke experiencestore waar de consument de laatste nieuwe producten kan uitproberen. En waar integratie van on- en offline een belangrijke rol speelt. Marketing Manager Dominique de Thouars: “We willen de ultieme winkelervaring bieden.”

D

ixons had een inhaalslag te maken. De winkelketen in consumentenelektronica kampte al jaren met een oubollig imago. In 2011 nam de BAS Group de keten over en haalde meteen een enorme stofkam door het concept. Samen met WSB Interieurbouw werd een nieuwe formule ontwikkeld. De Thouars: “Er was heel lang

16

amper geïnvesteerd in de winkelformule, waardoor die niet meer van deze tijd was. Maar wij zagen veel potentie in de winkels. Elke consument kan binnen vijftien minuten in een Dixons-winkel staan. Dat is veel waard! Maar dan moest de formule wel flink aangepakt worden.” Het resultaat is dat Dixons niet langer een ouderwetse winkel is waar de producten in vitrines zijn verstopt.


Het is een ervaringplek waar je zelf de nieuwste producten kunt uitproberen, legt De Thouars uit. “Alles staat aan, klanten mogen alles uitproberen. Qua sfeer wilden we een fijne winkel creëren, naast het feit dat we scherpe prijzen bieden. Het is een overzichtelijke, rustige winkel geworden, waar de producten centraal staan. We hebben het assortiment onderverdeeld in de belangrijkste ‘werelden’: Apple, Microsoft en Android. Apple heeft een belangrijke plek in het concept, wij zijn de enige retailer in Nederland die drie jaar garantie geeft op alle Apple-producten. Maar we zijn geen Applestore, we geven objectief advies over alle merken.”

Opvallend is dat de balie is verdwenen. “En de kassa’s gaan er ook uit,” vertelt De Thouars. “Er komt wel een afrekenlade, zodat mensen toch nog contact kunnen betalen. Maar de bedoeling is dat klanten bij het personeel gaan afrekenen. Die lopen rond met een soort iPod met touchscreen.” Een hele omslag voor het personeel, dat zich niet meer achter een balie kan ‘verstoppen’. “Dat is voor veel medewerkers wennen inderdaad, en daar besteden we dan ook veel aandacht aan door een intensief trainingsprogramma. Medewerkers worden gastheer en gastvrouw in plaats van verkoper.” Want klanten moeten zich thuis voelen in de winkel. Daar moet ook de fair trade coffee aan bijdragen. ›

17


Ook alle Nederlandse filialen van Van den Assem hebben een winkelklimaat van BLR-Bimon.

Het comfort van morgen vandaag in uw winkel Tevreden klanten en personeel

We hoeven het u vast niet te vertellen: een klant die zich prettig voelt, blijft langer in uw winkel en koopt daardoor meer. Als specialist in klimaatbeheersing, biedt BLR-Bimon u het klimaat waarin uw klant aangenaam en comfortabel kan winkelen. En dat merkt u aan uw omzet. Deze winkelbedrijven gingen u al voor: America Today • Arke Tui • Hugo Boss • Brouwers Mode • Bruna • Burberry shop • Canali • Coltex Retail • Cool Cat • DA • Douwe Egberts • Hema • Hermès • Hoogenbosch Retail • Hunkemöller • KPN stores • Leemans schoenen • M&S Mode • Mediq Apotheken • Men at Work • Nespresso • Nolten Schoenen • Oger • Raff Elektronics • Salsa • Toys XL • Vodafone

BLR-Bimon Klimaatbeheersing

BLR-Bimon bv Postbus 72 3417 ZH Montfoort Aardvletterweg 3A 3417 XL Montfoort

Vakmensen met plezier in hun werk

Verkoop 0348 - 47 22 47 Service 0348 - 47 00 04 Fax 0348 - 47 20 27 info@blr-bimon.nl www.blr-bimon.nl


“We hebben echt lekkere, kwalitatieve koffie voor onze klanten. Voor de voorbijganger kost deze één euro. Niet gratis, anders wordt er misbruik van gemaakt. Maar zodanig lekker dat we hopen dat mensen die aan het winkelen zijn denken: ik loop even binnen bij Dixons voor een kop koffie en kijk meteen even wat er nieuw is!” Er is veel gedaan om een prettige atmosfeer te creëren. In de winkel staat een geurmachine die heel subtiel een frisse, ‘tropische regenwoud’ geur verspreid. Verkwikkend en rustgevend, volgens De Thouars. De groene, levende moswand die als opvallende eyecatcher aanwezig is draagt hier ook aan bij. “Het is prettiger om in een ruimte te zijn die rust uitstraalt en waar het lekker ruikt,” verduidelijkt De Thouars. Gekozen is voor verlichting die daglicht benadert, CDMT-verlichting, wat een hoge lichtopbrengst heeft en een goede kleurechtheidsbeleving. De witte stucplafonds worden aan de zijkanten aangevuld met zwarte systeemplafonds, waardoor de producten los lijken te komen van de wanden. De huisstijl is ook meteen aangepakt en sluit mooi aan bij het nieuwe frisse imago. De verlichting, totale installatie en afbouw is door de firma Ad Bouman gerealiseerd. Naast beleving is een belangrijke pijler van de nieuwe winkelformule de verregaande integratie tussen online en offline. “Het fysieke assortiment in de winkels is maar een deel van ons volledige assortiment. Door middel van touchscreens in de winkels

'Opvallend is dat de balie is verdwenen' 'En de kassa’s gaan er ook uit'

is ons complete aanbod beschikbaar, waardoor we oneindig veel producten ontsluiten. Uniek is dat je online kunt bestellen vanaf een touchscreen en vervolgens contant kunt afrekenen in de winkel. Je bestelling wordt de volgende dag thuis afgeleverd of je kunt deze komen ophalen in de winkel. Ons online orderproces is volledig afgestemd op het offline proces.” Van de 150 Dixons-winkels zijn er dit jaar 24 omgebouwd. Volgend jaar volgt de rest. Naast de gewone Dixons-winkels is er een speciale ipad-only store in dezelfde nieuwe look & feel in V&D Hoog Catharijne in Utrecht. ❚

19


Nieuw klimaatbeheersingssysteem voortaan verspreid door de hele winkel

Innovatief winkelconcept verhoogt het winkelplezier Modehuis Blok is een begrip in Noord-Holland. Behalve de zaak in Uithoorn is ook op het Gelderlandplein in Amsterdam een vestiging. In september heropende Blok het filiaal in Uithoorn na een rigoureuze verbouwing. Zowel de routing, het interieur, het concept als het klimaatsysteem zijn tijdens deze facelift volledig vernieuwd.

D

e klanten van het familiebedrijf zijn trouw en komen bewust naar de zaak om uitgebreid te winkelen. Gerard Röling, mede eigenaar van de winkels vertelt: “Deze zaak bestaat al sinds 1938. Het was dan ook belangrijk om het twintig jaar oude interieur in Uithoorn volledig te restylen naar de eisen van de moderne tijd. Winkelen moet een beleving zijn. Bij ons komt het type klant dat bovendien graag bedient wil worden. Dan dienen de omstandigheden gewoon goed te zijn. Zowel qua sfeer en stijl van de zaak, maar ook qua temperatuur.”

20

Externe hulp De reden om te verbouwen was volgens Röling een optelsom van diverse gesprekken en ideeën die bij de directieleden leefde. Een onderzoek naar diverse essentiële aspecten van de zaak was een bevestiging dat complete renovatie noodzakelijk was. “Er kwamen inderdaad een aantal zaken heel duidelijk aan het licht. Zo waren de paskamers te klein en bleek dat veel kleding niet op de juiste plaats in de winkel lag. Iedere bezoeker, jong en oud, moet zich binnen de eigen afdelingen thuis voelen.

Een winkelindeling van nu is anders dan die van twintig jaar geleden.” Om nu alles goed op orde te hebben, schakelde de directie van Blok externe hulp in. De coördinatie was in handen projectmanagementbureau Store 3D. Zij kregen de opdracht om de zaak te moderniseren en optimaliseren. “Zij zijn gespecialiseerd in de realisatie van winkelconcepten en beschikken over de juiste kennis en partijen om dit tot een succesvol project te maken.” Daarnaast was Röling jaren geleden al in contact gekomen met de Belgische ontwerpster Nele Leeten.


Zij had ook de restyling van de winkel in Amsterdam verzorgd. Dat beviel dusdanig goed dat zij voor de renovatie van deze winkel opnieuw werd benaderd.

Visie Leeten constateerde dat de winkel in oude stijl vooral te veel kleding uitstalde. “De presentatie en sfeer kon naar mijn mening veel beter. Het was gewoon te vol. Voor vaste klanten een herkenbaar beeld, maar voor mensen die de eerste keer binnenkomen, was het niet overzichtelijk. De keuze voor een rigoreuze verbouwing was zeker nodig.” Samen met het team van Store 3D en Mark Theeuwes - creative director bij Men@Work - die voor de visual merchandising werd ingeschakeld, ging de Belgische ontwerpster de uitdaging aan. Voor haar was het vooral prettig dat ze alle vrijheid kreeg om haar eigen stijl te ontwikkelen. “We hebben uiterst intensief samengewerkt waarbij ik mij volledig op het ontwerp van het interieur heb geconcentreerd. Het was belangrijk dat elke afdeling zijn eigen gezicht kreeg, zonder dat een shop-in-shop stijl ontstaat. Zo is een toegankelijke winkel ontstaan met verschillende sferen, die toch als één totaal oogt. Het totale creatieve team heeft er alles aan gedaan om een zo warm en gezellig mogelijke winkelsfeer te scheppen.” Om dit te bereiken is gekozen voor vintage meubilair en materialen zoals messing en hout. “We wilden refereren naar de grandeur van de traditionele modehuizen uit het verleden maar dan hedendaags geïnterpreteerd. Daarom zijn er op verschillende plaatsen materialen gebruikt die bijdragen tot deze chiquere uitstraling. Zo is er in een afdeling visgraat parket toegepast op wanden en vloeren, in een andere afdeling zijn er verlichte albasten panelen geplaatst en de afrekentoog is vervaardigd uit marmer. Verder is er in bijna elke afdeling verbronst messing gebruikt, soms als detail, op andere afdelingen prominenter aanwezig.” Tevens is de routing van de winkel is grondig veranderd waardoor er nu duidelijkere afdelingen zijn. Door het strategisch plaatsen van wanden is er meer wandoppervlak gecreëerd wat meer ruimte geeft voor kledingpresentatie. Hierdoor is de winkel veel overzichtelijker geworden. ›

21


Klimaat Voor de aanleg van een nieuw klimaatsysteem koos Store 3D voor de samenwerking met BLR-Bimon, specialist op het gebied van klimaatbeheersing. De directie van Blok kreeg het plan voorgelegd en besloot tot een akkoord. Waarom? “Zowel de ideeën die zij hadden als de prima prijs kwaliteitverhouding waren voor ons reden om inderdaad met hun in zee te gaan,” aldus Röling. “We kregen bovendien de belofte dat op lange termijn winst was te behalen op de energierekening door nu in een moderne installatie inclusief waterpomp te in investeren.” Ook BLR-Bimon beschikt over voldoende ervaring binnen de winkelbranche om te weten wat belangrijk is. “Het verhaal van de klant is voor ons essentieel,” zo begint Wim Birkhoff, technisch adviseur bij deze specialist. “Zeker bij een grote winkel als deze moet het klimaat goed geregeld zijn. Dan letten we op aspecten als: Wat gaat er in de winkel gebeuren? Hoeveel mensen zijn op bepaalde momenten binnen? Hoeveel vocht is in de lucht aanwezig? Van daaruit gaan wij te werk en zorgen voor een passend systeem waardoor het voortaan overal in de winkel een aangenaam klimaat heerst.”

Satellieten Om het klimaat door de gehele winkel goed te verzorgen, is op advies van BLR-Bimon gekozen om zeven satellieten verspreid door de zaak te plaatsen die elk apart zijn in te stellen. Via koperen leidingen word het koelmiddel naar deze punten verplaatst Röling: “Dat is beter dan om vanuit één punt lucht door de zaak te blazen. Het spaart energie uit en bovendien krijgt elke plek nu de juiste temperatuur. In de oude situatie was het zo dat mensen het voor in de winkel te koud hadden en achterin was het te warm. Vaak zat daar een verschil van een paar graden in. Dat probleem is nu definitief voorbij en is overal de juiste temperatuur.” Birkhoff knikt bevestigend bij het horen van dit verhaal. “Het is een systeem met veel voordelen dat uniek is om in een winkel te gebruiken. Het is gekoppeld aan de elektriciteit. Als de verlichting ’s avonds uit gaat, valt dit systeem ook stil. Dat scheelt veel energiekosten.” Voor de eigenaar is het bovendien prettig dat het klimaat nu eenvoudig vanuit zijn eigen PC is te regelen. “Nu kan er niets meer fout gaan en ontstaan ook geen discussies meer onder het personeel. Ik kan per unit precies de temperatuur regelen. Het is voortaan nergens meer te warm of te koud.” ❚

Ervaring en kennis zorgen voor eyecatcher Het overgrote deel van de stalen meubels en de trap bij Modehuis Blok zijn vervaardigd door Made2Fit uit Etten-Leur. Het bedrijf staat bekend om de vele speciale meubels die het maakt voor de retailbranche waarin voornamelijk staal en soms hout is verwerkt. “Store3D heeft ons bij dit project betrokken,” zo verklaart Paul Weytens de samenwerking. “We werken vaker samen, onder andere bij winkels voor Men at Work en Iittala. Store3D is één van onze grootste klanten.” Made2Fit kreeg de opdracht om tekeningen van de architect en het ontwerp van Store3D te vertalen in concreet winkelmeubilair. “Klopt. De architect zorgde voor de ruwe schets en Store3D maakte de samenstellingstekeningen van deze kledingrekken. Zij beschikken over de juiste ervaring om dit te doen. Aan ons de taak om dit uit te detailleren en zo perfect mogelijk te produceren.” Absolute eyecatcher in de zaak is de stalen trap die onder andere de parkeergarage met de winkel verbindt. “Dit was voor ons een technische uitdaging. Bij Made2Fit hebben wij drie engineers in dienst die lastig uitvoerbare tekeningen perfect kunnen uitwerken. Dat was ook bij deze trap het geval. Dit vergt ervaring en kennis. Maar het resultaat mag er zijn.”

23

InStore 06 2012  

Tijdschrift over winkelinrichting & instoremarketing

InStore 06 2012  

Tijdschrift over winkelinrichting & instoremarketing