Page 1

Vaktijdschrift over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken

I

Jaargang 2 Nummer 3 2013

I

juni - juli

ww w. g ww-bo u w. be

SPOORCONGRES TURNHOUT | PREFABBETON IN STATIONSOMGEVINGEN | TURNHOUTSEBAAN DEURNE | R8 KUURNE | MATEXPO SPECIAL | TUIBRUG ALBERTKANAAL | DE PEN | STORMBRIXX WATERLOO | KEERWANDEN


 ALGEMENE WEGENBOUW  ASFALTVERHARDINGEN  • BESTRIJKING EN SLEM  BERMVERLAGING  BORSTELEN   SAMI  WEGVERBREDING  VERHUUR  SIGNALISATIE 

Kracht door traditie… …Groei door innovatie

Nieuw: 3D millimeter GPS aangestuurde afwerkingsmachine voor funderings- en asfalteringswerken

 Industrieweg-Noord 1137 • 3660 OPGLABBEEK  Tel: 089/81 02 30  Fax: 089/85 76 80   www.hoogmartens.be 


de kracht van de waterweg

Als ondernemer ben je continu op zoek naar de meest (kosten) efficiënte oplossingen. Ook voor je transport?

De binnenvaart speelt soepel in op de noden van de moderne industrie. Auto-, container- en roll-on-roll-offschepen maken allerlei vervoerscombinaties mogelijk. Van containers en palletten tot ondeelbare stukken, droge ladingen en olieproducten ...

Met stipte vertrek- en aankomsttijden en zonder fileleed is de binnenvaart een betrouwbare partner voor just-intime leveringen. In minder dan 13 uur kan een binnenschip 5 000 ton van Antwerpen naar Luik vervoeren. Aankomsttijden worden nauwkeurig gepland en maken grote besparingen mogelijk in voorraadopslag en brandstofverbruik. De vloot staat 24 uur op 24, 7 dagen op 7 paraat. Contacteer nv De Scheepvaart voor gratis advies van onze ervaren transportdeskundigen. We zoeken samen naar de meest efficiënte oplossing voor de in- en uitgaande transportstromen.

Voor elke lading is een passend schip beschikbaar. Een schip van 1 200 ton kan in één keer evenveel lading aan als 40 treinwagons of 50 vrachtwagens. En dat scheelt in energieverbruik. Havenstraat 44 I 3500 Hasselt I T 011 29 84 00 I F 011 22 12 77 I info@descheepvaart.be I www.descheepvaart.be


Sinds 1988

Waterdichte oplossingen voor burgerlijke en industriĂŤle doeleinden Solutions ĂŠtanches Waterproof solutions Kwaliteit is onze prioriteit

Kalmthout - Essen

RENOVATIE

NIEUWBOUW Merksem brug kw 05

Grondelstraat,Anderlecht

Brussel zuid TGV brug

derlecht Aalst

MENDA NV Tel.: +32 (0)3 666 29 30

Kalmthoutsesteenweg 201 A Fax: +32 (0)3 666 86 32

Luik TGV brug

2990Wuustwezel info@menda.be


ACO. The future of drainage [WATER] is de bron van alle leven en van een wereld vol uitersten: droogte vs. overstromingen, waterplezier vs. waterellende, … De klimaatverandering zal de contrasten nog uitvergroten en ze in frequentie doen toenemen. Een efficiënt waterbeheer dringt zich meer en meer op. Wereldwijd leiden de totaaloplossingen van de Duitse ACO Groep water in goede banen.

[COLLECT]

[CLEAN]

[HOLD]

Van de eerste druppel die op de oppervlakte valt tot het grootste, berekende debiet, alles wordt gecontroleerd opgevangen en in de gewenste richting gestuurd.

Is het regenwater verontreinigd of wordt er proceswater opgevangen? Vetten, oliën en slibdeeltjes worden eruit gehaald, omdat het milieu ons dierbaar is.

Het water wordt gestockeerd in buffer- of infiltratiebekkens om overstromingen in lager gelegen gebieden tegen te gaan.

AFVOERGOTEN

OLIE- EN VETAFSCHEIDERS

INFILTRATIE- EN BUFFERINGSBEKKENS

[RELEASE] Uiteindelijk wordt het water gedimensioneerd afgevoerd in de ondergrond, naar de riolering, een rivier of een natuurlijk wachtbekken.

HEVELINSTALLATIES

ACO Passavant n.v., Preenakker 8, 1785 Merchtem, Tel. 052 38 17 70, Fax. 052 38 17 71, www.aco.be, info@aco.be


EDITIE

Voorwoord

3 Beste lezer,

Na een lange, natte winter en een behoorlijk sombere lente kunnen we ons eindelijk verheugen op een mooi, lang zomerseizoen. Het zal iedereen in de wegenbouw- en infrastructuursector plezieren, want het moet gezegd: makkelijk is het de voorbije maanden niet geweest. Het quasi onophoudelijke slechte weer was een serieuze streep door de rekening van onze aannemers, die een tijdige oplevering van hun projecten haast gehypothekeerd zagen door een overdosis weerverlet. De krappe uitvoeringstermijn werd plots nog een heel stuk krapper, en tal van bouwfirma's moesten alle zeilen bijzetten om hun werk tegen de vooropgestelde datum klaar te krijgen. Dit alles vroeg heel wat flexibiliteit en koelbloedigheid, lovenswaardige eigenschappen waar aannemers tegenwoordig zeer bedreven in moeten zijn. Aangezien torenhoge termijnoverschrijdingsboetes en een loodzware aansprakelijkheid voortdurend om de hoek loeren, zijn planning en coördinatie belangrijker dan ooit. Het is dan ook mooi om te zien dat het gros van de bouw- en infrastructuurprojecten toch op tijd klaar geraakt is, een hele prestatie waar we gerust eens bij mogen stilstaan. In dit verband denken we bijvoorbeeld aan de werken op de verkeerswisselaar in Oostkamp, waar de A10/ E40 (Zeebrugge/Brugge-West – Kortrijk/Doornik) en de A17/E403 (Duinkere/Oostende – Gent/Brussel) elkaar kruisen. Op alle parallelwegen en lussen diende de toplaag in asfalt vervangen te worden (120.000 m²). Aangezien de wisselaar in Oostkamp een zeer druk verkeersknooppunt is dat een groot deel van de mobiliteit in de provincie West-Vlaanderen stroomlijnt, mochten de werken amper vier dagen in beslag nemen. Bovendien golden er een heel aantal opgelegde deeltermijnen omdat bepaalde rijstroken in het kader van het minimaliseren van de hinder voor de passanten maar gedurende een bepaalde periode konden worden afgesloten. Het project was met andere woorden een huzarenstukje op het vlak van planning en coördinatie, zeker omdat het daarvoor maar liefst drie keer werd uitgesteld. Toch geraakten de werken ruimschoots op tijd klaar, iets wat ook Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits ten zeerste op prijs stelde. In deze Grond/Weg/Waterbouw leest u hoe de aannemer er toch in geslaagd is om dit complexe werk tijdig én kwalitatief af te ronden. Naast dit alles pakken we ook uit met een absolute primeur, meer bepaald onze nieuwe rubriek 'De Pen'. Hierin laten we telkens iemand aan het woord met een interessante visie op een hot topic in de wegenbouw- en infrastructuursector. Nadien geeft de auteur in kwestie De Pen door aan een kennis of collega, die we op zijn of haar beurt de kans geven om een blik te werpen op een relevant, actueel thema. Wim Vermeir, managing director bij verzekeringsmaatschappij AG Insurance, bijt de spits af. Hij gaat dieper in op de (groeiende) rol van verzekeringsmaatschappijen bij het financieren van infrastructuurprojecten, een tendens die zich volgens hem in de toekomst ongetwijfeld verder zal doorzetten. Veel leesplezier en een fijne vakantie, Tim Janssens

|7


Vaktijdschrift over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken

www.gww-bouw.be Nummer 3 2013 Verschijnt 6 x per jaar Verantwoordelijke Uitgever

H.B.J.M. Louwers Wildlaan 7, 3910 Neerpelt Postbus 85 ,3900 Overpelt T +32 (0)11 605540 F +32 (0)11 605541 E info@louwersmediagroep.be W www.louwersmediagroep.be Eindredactie en coördinatie Rik Neven & Tim Janssens Redactieteam Tim Janssens, Roxane Heeren, Kevin Moens, Jan Daneels en Rik Neven (Redactiebureau Palindroom) Redactieadres Postbus 85 ,3900 Overpelt T +32 (0)11 605540 F +32 (0)11 605541 E info@louwersmediagroep.be W www.louwersmediagroep.be

10

14

22

Bladmanagement Wim Fierens E w.fierens@louwersmediagroep.be Secretariaat Manuela Depenbrock Sandra Reijnders Advertenties https://louwersmediagroep.wetransfer.com Onder vermelding van naam en project Adresgegevens: Postbus 85, 3900 Overpelt, België T +32 (0)11 605540 E verkoop@louwersmediagroep.be Abonnementsprijs € 45,00 per jaar excl. BTW KBC Neerpelt: 731-0251429-77 t.n.v. Louwers Mediagroep BVBA o.v.v. Grond/Weg/Waterbouw Informatie over abonnementen: T +32 (0)11 605540 Adreswijzigingen Schriftelijk ten minste drie weken voor verhuizing naar: Postbus 85, 3900 Overpelt Vormgeving / Art-direction Logo Reclame- Ontwerpbureau BV T +32 (0)11 605540 E info@louwersmediagroep.be Drukwerk Drukkerij Hendrix, Peer Opzeggingen Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Doelgroep Als abonnement en in controlled circulation naar: Betrokken ministeries, provinciale, gemeentelijke en andere betrokken overheden, landelijke, regionale en lokale organisaties, stichtingen en instellingen m.b.t. wegenbouw, aannemers, studiebureaus en toeleveranciers actief in de wegenbouw, bestrating, grondwerk, riolering en civiele werken in Vlaanderen, leden van de VCB Vlaamse Confederatie Bouw. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

29

34

Heraanleg Kapelmuur Geraardsbergen Nieuwe Tuibrug Albertkanaal Geel Hogesterktebeton Tuibrug De Pen: Wim Vermeer – AG Insurance Bronbemaling N31 Brugge Inventieve waterhuishouding Ghelamco-Arena Gent Vernieuwing Turnhoutsebaan Deurne Graniet voor de nieuwe Turnhoutsebaan Internationaal Spoorcongres Turnhout Prefabbeton in stationsomgevingen Karaktervolle herinrichting van stationsplein Landen Verhuur spoorkranen Railtrailer PLC Verkeerswisselaar Oostkamp LTC Veegwerken Event Beton De Clercq Journaal Fietsstallingen

10 14 17 18 20 22 25 29 32 34 36 39 41 42 44 47 49 51 54


Inhoud

36

44

71

VAKTIJDSCHRIFT OVER INFRASTRUCTUUR, RUIMTELIJKE INRICHTING, CIVIELE- EN OPENBARE WERKEN

I

JAARGANG 2 NUMMER 3 2013

I

JUNI - JULI

WWW.GWW-BOUW.BE

VAKTIJDSCHRIFT OVER INFRASTRUCTUUR, RUIMTELIJKE INRICHTING, CIVIELE- EN OPENBARE WERKEN I WWW.GWW-BOUW.BE

SPOORCONGRES TURNHOUT | PREFABBETON IN STATIONSOMGEVINGEN | TURNHOUTSEBAAN DEURNE | R8 KUURNE | MATEXPO SPECIAL | TUIBRUG ALBERTKANAAL | DE PEN | STORMBRIXX WATERLOO | KEERWANDEN

Coverbeeld:

Station Landen, foto: EBEMA

58

76

Concrete Day Heraanleg Pereboomstraat en Het Torentje Leuven Verkeerssignalisatie Alkobel Herinrichting R8 Kuurne Herbestemming douanekantoor Postel Meeuwerkiezel Bree Keerwanden Grachtelementen Brugge Stormbrixx bufferkratten Waterloo Grondwerken De Mol: buikgevoel en lessen uit het verleden Symposium Waterwegen en Zeekanaal COPRO op het Belgisch Wegencongres Fietsbruggen Hamont-Achel MATEXPO SPECIAL - Interview organisatie - Beursplan - Exposanten Wie Doet Wat?

62

81

57 58 60 62 66 71 73 76 78 81 84 87 89 91

122


Geraardsbergen | Kapelmuur

‘Prestigieuze kasseien hersteld en heraangelegd op traditionele, authentieke manier’

Legendarische Kapelmuur volledig heraangelegd Als er één beklimming is die ook wielerleken zich zonder dralen voor de geest kunnen halen, is het wel de legendarische Muur van Geraardsbergen. De kasseien van deze befaamde kuitenbijter hebben doorheen de jaren een mythische status verworven en liggen er sinds kort weer kraaknet bij. Aannemingen Cochuyt-De Smet legde de omgeving van de Kapelmuur opnieuw aan en knapte daarbij ook de getergde kasseiwegen op. Een prestigeproject zonder weerga, maar mét resultaat: liefhebbers van de Muur kunnen zich eindelijk weer verheugen op een toekomst vol wielerheroïek. ➤

10 |


Geraardsbergen | Kapelmuur

De heraanleg van de Kapelmuur kadert in de renovatie en opwaardering van de beschermde Oudebergsite. Alle paden, wegen en groen op deze site werden vernieuwd en aangepast in functie van de hedendaagse noden.

| 11


wegen - en rioleringswerken klasse 6 private en openbare sector

Referenties: - Kruishoutem Wannegem-Lede Huisepontweg - Assenede Boehoute dorpskernvernieuwing - Brugge Mariastraat - Zulte Machelen a/d Leie dorpskernvernieuwing - Lokeren Markt - Oudenaarde Mater Jagerij - Dendermonde Baasrode Dorpsplein - Aalst Hopmarkt - Geraardsbergen Kapelmuur en Oudebergsite - Oudenaarde Nederstraat


Geraardsbergen | Kapelmuur

Aannemer Cochuyt-De Smet herstelde de kasseien van de legendarische Kapelmuur en legde ze opnieuw aan op de traditionele, authentieke manier (met porfiersplit).

Renovatie Oudebergsite

Specifieke plaatsingsmethode

Wielerliefhebbers aller landen kunnen zich heugen: de Muur kan opnieuw beklommen worden! Net als een inspanning op weg naar de top was de heraanleg van de Kapelmuur een werk van lange adem. Het project stond al een hele tijd op het programma, maar kon door omstandigheden pas in november van start gaan. De opdracht kadert in de renovatie en opwaardering van de beschermde Oudebergsite, waarvan de Kapelmuur en de kapel op de top een belangrijk onderdeel zijn. Alle paden, wegen en groen op deze site werden vernieuwd en aangepast in functie van de hedendaagse noden. Voorts werd er ook een parking aangelegd voor toeristen die de site willen komen bezoeken. Nieuw zitmeubilair en picknicktafels maken het plaatje compleet. Maar dé absolute hoofdmoot van het project was uiteraard de heraanleg van de Kapelmuur. De originele gréskasseien lagen er al een hele tijd slecht en verwaarloosd bij. Vooral het stuk voorbij de Mariakapel was verloederd tot een onaantrekkelijk lappendeken van oude en (deels) herstelde stukken. Nu de werken voltooid zijn, vormt de site één aantrekkelijk geheel dat duidelijk klaar is voor een nieuwe toekomst.

Hoe de heraanleg van de Kapelmuur precies in zijn werk moest gaan, werd grotendeels bepaald door Ingenieursbureau Goegebeur-D'Hauwer (in overleg met de dienst Onroerend Erfgoed). “We hebben de kasseien hersteld en opnieuw aangelegd op de traditionele, authentieke manier,” vertelt Peter De Smet van aannemer Cochuyt-De Smet. “De stenen zijn aangelegd in en gevoegd met porfiersplit. Deze manier van plaatsen komt niet meer zo veel voor omdat er nu ook plaatsingsmethodes bestaan die de kasseien beter wapenen tegen de hedendaagse verkeersbelasting. Dit contrasteert met de rest van de site, waar we wel nieuwe materialen (mozaïekkasseien) en een andere plaatsingsmethode (stevige fundering, basis van zandcement, voegvulling met mortel) hebben gehanteerd om de helling ondanks de steiltegraad en de keuze voor een kasseibestrating vlot toegankelijk te maken.” Het was echter niet zozeer de specifieke plaatsingsmethode – Aannemingen Cochuyt-De Smet is als algemeen wegenbouwer onder meer gespecialiseerd in kasseiverhardingen en legt jaarlijks aan 60.000 m² kasseien aan – maar wel de timing die het project niet evident maakte. “Het project was al aanbesteed in 2010,

maar de werken zijn een paar keer uitgesteld,” legt De Smet uit. “In november 2012 konden we er eindelijk aan beginnen, maar door de lange, strenge winter is het uiteindelijk toch nog krap geworden. We zijn blij dat we onze werken tijdig hebben kunnen afronden, want voor ons was het toch wel een prachtig project om uit te voeren. We hebben al erg veel typische Ronde van Vlaanderen-stroken onder handen genomen (onder meer de Huisepontweg in Kruishoutem en de Jagerij in Oudenaarde), maar de heraanleg van de Kapelmuur is toch wel dé kers op de taart.” ❚

Technische fiche Renovatie Oudebergsite en Kapelmuur Geraardsbergen

Opdrachtgever: stad Geraardsbergen

Studiebureau: Goegebeur-D'Hauwer (Meerbeke)

Aannemer: Aannemingen Cochuyt-De Smet (Maldegem)

Start werken: november 2012

Einde werken: 14 juni 2013

| 13


geel | Tuibrug Albertkanaal

'Bouw van 180 meter lange kabelbrug vormt complexe technische uitdaging'

Imposante nieuwe tuibrug over Albertkanaal krijgt vorm Noord-Zuid Kempen is een van de meest spraakmakende infrastructuurprojecten van de laatste jaren. Twee grote ingrepen – de herinrichting van op- en afrittencomplex Geel-West (E313) en de aanleg van een verbindingsweg tussen Geel en Kasterlee – moeten ervoor zorgen dat het regionale noordzuidverkeer vlotter en veiliger dan ooit kan verlopen. Een belangrijk onderdeel van dit project is de bouw van een imposante tuibrug over het Albertkanaal. Projectleiders Alain Cox (AWV) en Geert Versweyveld (THV Via Kempen) verschaften ons meer uitleg bij de bouw van deze complexe constructie. Onderdeel van Noord-Zuid Kempen Het woord 'spectaculair' valt over het algemeen moeilijk te rijmen met het concept van infrastructuurwerken, maar in het geval van de tuibrug over het Albertkanaal is het gebruik ervan meer dan gerechtvaardigd. Sinds eind 2011 werken het AWV en aannemersconsortium THV Via Kempen naarstig aan de omvorming van op- en afrittencomplex Geel West aan de E313 in Westerlo. Aan

14 |

weerszijden van de E313 worden nieuwe rotondes aangelegd die de doorstroming van het verkeer in de buurt van de snelweg moeten verbeteren (inclusief bypass ter ontlasting van de rotondes). Over de E313 en de nieuwe rotondes werd ook een indrukwekkende fly-over gebouwd. Deze zal het noordzuidverkeer vanaf het najaar volledig afschermen van het oostwestverkeer, wat maakt dat het lange wachten aan het op- en afrittencomplex voorgoed verleden tijd zal zijn. Het is in het ver-

lengde van deze fly-over dat we de nieuwe tuibrug terugvinden.

Imposante kabelbrug Een tuibrug (of tuikabelbrug) is een brugtype dat voornamelijk gebruikt wordt bij grote overspanningen. Het betonnen brugdek is opgehangen aan dikke staalkabels (of tuien), die op hun beurt bevestigd zijn aan grote pylonen. Deze pylonen, die zo'n zeventig meter boven het Albertkanaal uittorenen,


geel | Tuibrug Albertkanaal t  Noord-Zuid

Kempen is een van de meest spraakmakende infrastructuurprojecten van de laatste jaren. De herinrichting van op- en afrittencomplex Geel-West (E313) moeten er onder meer voor zorgen dat het regionale noordzuidverkeer vlotter en veiliger dan ooit kan verlopen.

Complexe constructie

Een belangrijk onderdeel van het project Noord-Zuid Kempen is de bouw van een imposante tuibrug over het Albertkanaal. De effectieve constructie ervan is echter een behoorlijk complexe aangelegenheid.

Hoewel het hierboven beschreven concept van een tuibrug op zich vrij simpel lijkt, is de effectieve constructie ervan een behoorlijk complexe aangelegenheid. “Het is zoeken naar het moeilijk evenwicht tussen het contragewicht (in dit geval de betonverharding aan de landzijde) en de stalen brugconstructie. Het is spelen met krachten, en dus is het opspannen van de tuien een bijzondere oefening. De tuien (zestien per pyloon, 32 in totaal) bestaan stuk voor stuk uit 61 aparte kabels, die op hun beurt zijn opgebouwd uit zeven staaldraden. De 61 kabels worden één voor één opgespannen, maar hierbij moet je rekening houden met de beoogde krachtenverdeling. Niet enkel het eindresultaat, maar ook de tussenliggende bouwfasen zijn zeer belangrijk. Het komt er met andere woorden op aan om tot in detail uit te rekenen welke spanning je op welke kabel moet plaatsen. Bovendien zit je nog met een hoop extra krachten die je in rekening moet brengen (wind, doorbuiging kabels, ...). Dit alles maakt dat het bouwen van een tuibrug op technisch vlak bijzonder ingewikkeld is en dat de afstemming tussen ontwerp en uitvoeringstechnieken een behoorlijke uitdaging vormt,” vertellen Alain Cox en Geert Versweyveld. “Op dit moment vindt de laatste fase van de constructie plaats, namelijk de bouw van het betonnen brugdek op de stalen draagstructuur. Hierbij worden de tuien een eerste keer opgespannen. Binnenkort leggen we op dit brugdek de rijweg aan en plaatsen we de verlichting. Nadat dit gebeurd is, spannen we de tuien definitief op en is de brug in principe klaar voor gebruik.” ❚

Technische fiche Tuibrug Albertkanaal

Opdrachtgever: Via Invest Vlaanderen

Studiebureau: Een tuibrug (of tuikabelbrug) is een brugtype dat voornamelijk gebruikt wordt bij grote overspanningen. Het betonnen brugdek is opgehangen aan dikke staalkabels (of tuien), die op hun beurt bevestigd zijn aan grote pylonen.

leiden het gewicht van de brug – tot 11.000 ton per pyloon – verder af naar de fundering. “De overspanning over het Albertkanaal bedraagt 122 meter,” vertelt Alain Cox. “We konden kiezen tussen een boogbrug en een tuibrug, en hebben onder meer omwille van het esthetische aspect voor de laatste variant geopteerd. De tuibrug zal door zijn strakke uiterlijk als het ware fungeren als het symbool van het project Noord-Zuid Kempen. Voorts is er rekening gehouden met de

toekomstige verbreding van het kanaal en de vrije doorvaarthoogte die er vanaf 2020 vereist is (9,10 meter). De huidige brug over het Albertkanaal, die zich naast de nieuwe tuibrug bevindt, wordt afgebroken zodra de tuibrug in dienst genomen is.” Op dit moment moeten we niet lang meer wachten, want onlangs kon het grote publiek de brug voor het eerst betreden op de massaal bijgewoonde Open Wervendag. De officiële opening zal plaatsvinden in oktober.

Schlaich, Bergermann & Partner (Berlijn, Duitsland)

Aannemer: THV Via Kempen (Jan De Nul, Aswebo, Kumpen)

Opspannen tuien: Mekano4 (Barcelona, Spanje)

Staalconstructie: Victor Buyck Steel Construction (Eeklo)

Start werken: 5 december 2011

Einde werken: begin oktober 2013

| 15


Onder constructie: tuibrug in Geel-West, onderdeel van de Kempische Noord-Zuidverbinding

Met hogesterktebeton van Inter-Beton Deze nieuwe tuibrug in Geel-West heeft pijlers van maar liefst 55 meter hoog. Hoe zorg je ervoor dat die reuzen niet bezwijken onder enorme drukkrachten? Met hogesterktebeton van Inter-Beton. Een sterk staaltje beton dat, zelfs bij lage temperaturen, al na 24 uur een druksterkte van 20 N/mm² vertoonde. >> De snelle druksterkte was niet de enige uitdaging die Inter-Beton succesvol aanging. Blader snel door naar de publireportage in dit magazine. En lees alles over het hogesterktebeton voor de tuibrug.

Meer over de betontechnologie van Inter-Beton op www.interbeton.be


geel | Tuibrug Albertkanaal

‘Inter-Beton ontwikkelt speciaal betonmengsel met hoge sterkte én lange verwerkbaarheid’

450 m hogesterktebeton voor nieuwe tuibrug in Geel 3

In Geel-West wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de bouw van een indrukwekkende nieuwe tuibrug, een belangrijk onderdeel van de Kempische Noord-Zuidverbinding. Bij een tuibrug worden de krachten van de brug via kabels afgeleid naar grote pijlers. Om deze pijlers te wapenen tegen de enorme drukkrachten ontwikkelde Inter-Beton in opdracht van aannemer Jan De Nul Group een hogesterktebeton met sterkteklasse C60/75. Klimbekisting Een tui- of kabelbrug is een complexe constructie waarbij de spanning op de verschillende kabels nauwgezet moet worden berekend om de krachten op een goede manier te kunnen verhalen op de pijlers. Deze pijlers, die in het geval van de tuibrug in Geel-West 55 meter hoog zijn, zijn opgetrokken uit stalen constructies waartegen beton gestort wordt met behulp van een klimbekisting. Dit impliceert dat je eerst een laag van ongeveer 12 m³ stort, waarna je de bekisting de volgende dag hoger plaatst om de volgende laag aan te brengen. De eerste laag moet voldoende weerstand bieden om de klimbekisting te kunnen optrekken. “Hoewel er tijdens de wintermaanden gestort werd, had ons beton al na minder dan 24 uur een druksterkte van meer dan 20 N/mm2,” vertelt Kim Fabri, Plant Manager van Inter-Beton Tessenderlo.

Sterk en lang verwerkbaar Inter-Beton slaagde erin om met zijn klassieke grondstoffen een hogesterktebeton te creëren. “We hebben onder meer 450 kg Portlandcement CEM I 52,5 R HES, zand, kalksteen en superplastificeerders (polycarboxylaten) gebruikt. Dat mengsel hebben we vooraf uitvoerig getest op de criteria die de aannemer vooropstelde: de hoge 28-daagse druksterkte, een − zelfs bij lage temperaturen − voldoende hoge sterkteontwikkeling op korte termijn en een voldoende lange verwerkbaarheid. Behalve de sterkte van het beton, vormde vooral de verwerkbaarheid ervan een grote uitdaging. De pijlers zijn 55 meter hoog: hoe hoger je moet storten, hoe langer het beton verwerkbaar moet blijven. Het beton wordt naar de stortplek gehesen via een torenkraan met een kubel, een trechtervormig vat van 1200 liter. Dat is delicaat met een reactief beton dat veel cement bevat. Toch zijn we erin geslaagd om een betonsamenstelling te ontwikkelen die niet te snel bindt. Je kunt wel stellen dat het project over de hele lijn een succes was.’ ❚

Tegen de 55 meter hoge stalen pijlers van de tuibrug in Geel-West wordt hogesterktebeton gestort. Dit gebeurt met behulp van een klimbekisting.

| 17


De pen

Een nieuwe lente, een nieuw begin. Grond/Weg/Waterbouw pakt uit met een verse rubriek: ‘de Pen’. In elke editie laten we iemand aan het woord met een interessante visie op een hot topic in de wegenbouw- en infrastructuursector. De spits wordt afgebeten door Wim Vermeir, managing director bij verzekeringsmaatschappij AG Insurance. Hij heeft het over de (groeiende) rol van verzekeringsmaatschappijen bij de financiering van grote infrastructuurprojecten.

Worden verzekeraars de nieuwe bankiers van infrastructuurprojecten? De voorbije weken is het ook de pers opgevallen: verzekeraars wagen zich meer en meer op het terrein van de banken als het gaat over financiering van infrastructuurprojecten. Niet dat we alles moeten geloven wat kranten schrijven, maar in dit geval kan je inderdaad van een trend spreken. Om maar één voorbeeld te geven voor onze eigen activiteit : AG Insurance is van plan om in de komende jaren niet minder dan drie miljard euro te investeren in infrastructuur- en bouwprojecten, waarvan een miljard in de Benelux. Hoewel vastgoed bij de meeste verzekeraars al decennialang een belangrijke activaklasse is, kan men door de schaal waarop dit nu gebeurt en de aard van de projecten (wegen, scholen, waterzuivering, parkings…) toch van een recent fenomeen spreken. In Europa althans, want in landen als Canada of Australië is de financiering van infrastructuurprojecten altijd al een typisch domein geweest van verzekeraars en pensioenfondsen, en veel minder van de banken. Zoals dat meestal het geval is, zijn hier verschillende redenen voor. Een eerste reden is dat de banken minder en minder happig geworden zijn om financieringen op lange termijn aan te gaan. De nieuwe regels opgelegd door de toezichthouders schrijven voor dat de kredietverstrekking van de banken in lijn moet liggen met de manier waarop zij zich financieren, en dat is voor banken in de eerste plaats via kortetermijninstrumenten (spaarboekjes, kasbons …). Daardoor is het voor banken duur en onaantrekkelijk geworden om zich op lange termijn te verbinden, wat noodzakelijk is voor grote infrastructuurprojecten. Voor verzekeraars is langetermijnfinanciering daarentegen wel aantrekkelijk omdat hun verbintenissen juist wel op lange termijn liggen. Denk maar aan pensioensparen en groepsverzekeringen waarvan de uitvoering

van de verbintenis zich vaak pas binnen twintig of dertig jaar situeert. Ten tweede is er de economische context. Toen de euro tien jaar geleden gecreëerd werd, ging men ervan uit dat de economieën en het monetair beleid van de eurolanden op termijn naar elkaar toe zouden groeien. De crisis in de eurozone heeft pijnlijk aangetoond dat niets minder waar is. Steeds meer bedrijven hebben dan ook de neiging zich terug te plooien op hun thuismarkt. Tegenwoordig is de logica van de verzekeraars, die bij de oprichting van de eurozone massaal waren gaan beleggen in de perifere landen, dat ze hun beleggingen voor de lange termijn beter kunnen plaatsen in die lidstaten waar zich ook hun verplichtingen bevinden. In de eerste plaats gaat dat geld naar de lokale overheidsobligaties, wat er voor gezorgd heeft dat de rente laag staat in landen met een groot spaaroverschot en dat die obligaties nu minder aantrekkelijk zijn geworden als beleggingsinstrument. Als verzekeraars dan op zoek gaan naar een beter renderend alternatief met een vergelijkbaar risicoprofiel, komen ze bijna automatisch uit bij binnenlandse infrastructuurprojecten. Financiering van infrastructuurprojecten is voor verzekeraars dan ook een aantrekkelijk alternatief. Niet alleen is er door de gewijzigde houding van de banken een stijgende vraag vanuit projectontwikkelaars, bovendien is het een relatief veilige en stabiele bron van inkomsten op lange termijn, met een rendement dat door de geringere verhandelbaarheid een stuk hoger ligt dan pakweg staatsobligaties van veilige landen. Verzekeraars die optreden als financier van grote infrastructuurprojecten, het is misschien een nieuw fenomeen, maar wen er alvast aan. In mijn ogen is het een blijver, want van een onweerlegbare economische logica.

Wim Vermeir

18 |


De pen

Wim Vermeir, managing director bij verzekeringsmaatschappij AG Insurance | 19


brugge | Herinrichting N31

Herinrichting N31 in Brugge vereist complexe bronbemalingswerken De N31 in Brugge wordt deze dagen grondig aangepakt met het oog op een verbeterde en veiligere doorstroming van het verkeer. Zo worden er momenteel ter hoogte van de Chartreuseweg een nieuw op- en afrittencomplex en een voetgangers- en fietsersbrug geconstrueerd. De bouw hiervan ging gepaard met een intensieve voorbereiding. Zo voerde specialist Monteyne complexe bronbemalingswerken uit om ervoor te zorgen dat de bouwputten voor de funderingen voldoende diep zouden kunnen worden gemaakt. Kruising N31-Chartreuseweg De N31 Expresweg is een van de drukste gewestwegen in (West-)Vlaanderen. De kruising met de Chartreuseweg vormde lang een van de meest gevaarlijke punten in de provincie. De N31 wordt dan ook stap per stap heringericht in het kader van de verkeersveiligheid en een betere doorstro-

ming voor het verkeer van en naar de haven van Zeebrugge en de Oostkust. Ter hoogte van het kruispunt met de Chartreuseweg worden momenteel een nieuw op- en afrittencomplex en een voetgangers- en fietsersbrug gebouwd. Wie van de Chartreuseweg komt en naar de autosnelwegen E40 of E403 wil rijden,

kan dit vanaf volgend voorjaar via een brug. Er is bovendien een bypass voorzien voor wie van de E40/E403 komt en richting Sint-Michiels moet. De voetgangers- en fietsersbrug over de N31 verbindt beide delen van de Chartreuseweg. De werken zijn gestart op 6 maart en zullen nog tot volgend voorjaar duren.

Om de fundering van de nieuwe bruggen aan de Chartreuseweg te kunnen plaatsen, moest het grondwaterpeil verlaagd worden via een complexe bronbemalingsoperatie.

20 |


brugge | Herinrichting N31

Projectinfo montEyne

Omdat Monteyne op de middenberm geen bemaling kon plaatsen, moest het gebruik maken van dieptebronnen om het grondwater vanop een afstand te kunnen doen zakken.

Verlaging grondwaterpeil Voorafgaand aan de effectieve infrastructuurwerken vonden een resem voorbereidende werken plaats. Om de fundering van de nieuwe bruggen te kunnen plaatsen, moest het grondwaterpeil verlaagd worden via een complexe bronbemalingsoperatie. “Voor het plaatsen van de funderingen moesten er bouwputten van vijf meter diep gegraven worden. Het grondwater bevond zich echter op amper anderhalve meter diepte, en dus hebben we het moeten verlagen tot vijf meter,” vertelt Davy Debackere van Monteyne. “Op de middenberm konden we echter geen bemaling plaatsen

De firma Monteyne werd opgericht in 1973 en is een van de pioniers op het vlak van bronbemaling en van het graven van funderingsputten zonder betonringen. Met eigen technieken en werkwijzen wendt Monteyne zijn expertise optimaal aan. Het bedrijf is met zijn team van specifiek opgeleide mensen dagelijks actief in België en Noord-Frankrijk. In amper veertig jaar tijd voerde Monteyne zo al duizenden werken uit. Door voortdurend te investeren in nieuwe machines en technieken hoopt het zijn koppositie ook de komende veertig jaar te kunnen behouden.

omdat we geen afvoer hadden, en dus hebben we gebruik moeten maken van dieptebronnen. Deze hebben we dan langs de weg aangebracht, op een diepte van vijftien meter. De pomp van een dieptebron bevindt zich in de filter zelf, wat ervoor zorgt dat we het grondwater vanop afstand dieper kunnen trekken.” Voorts moest Monteyne ook peilbuizen plaatsen en waterpeilmetingen uitvoeren om te controleren of de ondergrond rond de werf voldoende draagkrachtig bleef. Aan de afrit bevindt zich immers een boerderij waar eventuele grondverzakkingen

uiteraard nefaste gevolgen voor konden hebben. “Binnen een straal van veertig meter rond de werf mocht het waterpeil dus niet al te fors zakken,” gaat Davy Debackere verder. “Voorts hebben we vooraf ook een zettingsberekening gemaakt om na te gaan hoeveel het grondwater effectief mocht zakken. Via de digitale peilmetingen hebben we de situatie dan van nabij kunnen opvolgen. Uiteindelijk hebben we amper drie à vier dagen tijd gekregen om dit alles voor elkaar te brengen, maar op zich vormde dat voor ons geen probleem. Alles is vlekkeloos kunnen verlopen.” ❚

De specialist op gebied van bronbemaling en funderingsputten

MONTEYNE b.v.b.a. Vlamingveld 71 8490 JABBEKE Tel: 050/38 65 90 Fax: 050/38 85 90 info@monteyne.be www.monteyne.be

| 21


GENT | Ghelamco Arena

Wavin levert ondergrondse opslag-en bufferbekkens en HDPE watertoevoerleidingen

Q-Bic en Q-BB bufferen en recupereren regenwater van Ghelamco Arena De bouw van de gloednieuwe Ghelamco Arena, het stadion van voetbalclub AA Gent, is een van de meest in het oog springende bouwprojecten van 2013. Behalve multifunctioneel wordt het nieuwe stadion immers ook zeer ecologisch. Binnen dit verhaal speelt de waterhuishouding een voorname rol. Via de installatie van ondergrondse Q-Bic en Q-BB-bekkens en een HDPE-watertoevoerleiding (Wavin) zal zowel de buffering en de recuperatie van het regenwater als de drinkwatertoevoer optimaal kunnen verlopen. Met de bouw van het eerste volledig nieuwe stadion in België sinds vele jaren, realiseerden bouwheer cvba Arteveldestadion en projectontwikkelaar Ghelamco een unicum in ons land.

Het stadion vormt het speerpunt van een grootschalig stadsontwikkelingsproject, waarbij een volledig nieuwe, multifunctionele stadswijk zal worden gerealiseerd (The Loop). Ook de Ghelam-

co Arena zelf is multifunctioneel. Ze telt verschillende bars en restaurants, een evenementenhal, een winkel- en recreatieruimte en 15.000m² kantoorruimte.

Om de enorme massa’s verzameld regenwater op de site van de nieuwe Ghelamco Arena te bufferen en nadien vertraagd af te voeren, was er nood aan drie grote ondergrondse bufferbekkens met een totaalcapaciteit van 2310 m³. Deze zijn opgebouwd uit Q-Bic-units van Wavin.

22 |


GENT | Ghelamco Arena

Verhaegen, projectmanager van studiebureau VK Engineering. “Q-Bic en Q-BB zijn vrij recente technologieën, maar Wavin heeft ons uitstekend begeleid met proactieve, technische ondersteuning.” Het bufferbekken bestaat uit virgin polypropyleen (geen gerecycleerd materiaal dus). Gezien de hoge waterstand werden de bufferbekkens in een PVC-membraan gewikkeld om de waterdichtheid te garanderen.

Regenwaterrecuperatie

De bouw van de gloednieuwe Ghelamco Arena, het stadion van voetbalclub AA Gent, is een van de meest in het oog springende bouwprojecten van 2013. Behalve multifunctioneel wordt het nieuwe stadion immers ook zeer ecologisch.

De recuperatie van het regenwater gebeurt dan weer via een combinatie van Q-BB- (BB staat voor Building Block) en Q-Bic-units. Zo ontwikkelde Wavin een gelaagde modulaire structuur waarbij de units van de onderste laag volledig inspecteer- en reinigbaar zijn. Deze units, die elk een capaciteit van 410 liter bezitten, bestaan eveneens virgin polypropyleen. Gezien de vereiste lange levensduur van meer dan vijftig jaar en de enorme drukkrachten op de bekkens door de bovenliggende wegenis en parking vormt dit virgin propyleen geen overbodige luxe. Om de waterdichtheid van de recuperatiebekkens te verzekeren, werden de structuren omwikkeld met een dichtgelast PVC-membraan. In totaal kwamen er twee recuperatiebekkens met een opvangcapaciteit van 1360,80m³. “De snelheid en de eenvoud van plaatsing vormen een groot voordeel,” vindt Karl Agten van installateur BAS. “In tegenstelling tot beton, hoeft er vooraf geen bronbemaling te gebeuren of moeten de structuren niet uitharden. Hiermee win je meteen drie weken. Nadat de plaatsing razendsnel vorderde, kon alles meteen aangevuld en verhard worden. Daardoor lag de werf nooit stil door onze werken. Met sprekend gemak plaatsten we 100 m³ per werkdag.”

Drinkwatertoevoer

De recuperatie van het regenwater gebeurt via een combinatie van Q-BB- en Q-Bic-units. Zo ontwikkelde Wavin een gelaagde modulaire structuur waarbij de units van de onderste laag volledig inspecteer- en reinigbaar zijn

Waterbuffering Een andere grote troef van het nieuwe stadion is zijn ecologische karakter. Energie- en waterbesparing staan voorop en gebeuren beiden aan de hand van enkele inventieve systemen. Zo vormde onder meer de verwerking van het regenwater een belangrijk vraagstuk. Het moet immers maximaal worden opgevangen, zodat het kan worden (her) gebruikt voor het sanitair, het onderhoud en de besproeiing van de grasmat. Om de enorme massa’s verzameld regenwater te bufferen en nadien

vertraagd af te voeren, was er nood aan drie grote ondergrondse bufferbekkens met een totaalcapaciteit van 2310 m³. Zowel de levensduur als de inspectie- en reinigingsmogelijkheden van de bufferbekkens vormden belangrijke criteria. Uiteindelijk werd er gekozen voor een modulair opgebouwde structuur met inspecteerbare en reinigbare Q-Bicunits van Wavin. “We kregen hierbij goede ondersteuning van de de studiedienst van Wavin, die de opmaak van de stabiliteitsberekeningen en de uitvoeringsplannen op zich nam,” vertelt Wouter

Tot slot is er de drinkwatertoevoer, die verloopt via een ringleiding van 75 millimeter (die in feite fungeert als de hoofdwaterleiding doorheen het stadion). Deze ringleiding moet aan heel wat voorwaarden voldoen. Vooral de slagvastheid, de flexibiliteit om nieuwe aftakkingen te creëren en het opvangen van de uitzettingen zijn van groot belang. Studiebureau Van Reeth opteerde 'vanwege de uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding' voor een HDPE-buis van Wavin. Een extra argument bleek de montagemethode die Wavin hanteert. “Door het uitzetten en krimpen van de leiding ten gevolge temperatuurverschillen, is het montagesysteem immers van groot belang. Wavin heeft met een starre montage in een gepatenteerd railsysteem de perfecte oplossing in huis. Ondanks de immense trekkrachten blijft de leiding perfect op zijn plaats. Het technische advies van Wavin kwam uiteraard ook zeer goed van pas,” luidt het bij Van Reeth. ❚

| 23


Wavin Belgium nv

Totaaloplossingen voor De rioleringspartner de ondergrondse voor aannemersinfrastructuur

Europese fabrikant van kunststofoplossingen voor afwatering Wavin heeft meer dan 50 jaar expertise in het ontwikkelen en de productie van duurzame en onderhoudsvriendelijke rioleringssystemen. Wavin heeft dagelijks contact met openbare besturen, studiediensten en aannemers en weet als geen ander wat er van duurzame en veilige rioleringsproducten verwacht wordt. Naast een breed gamma uitgekiende kunststofproducten hebben wij ook een uitgebreid assortiment hulpstukken die de materiaalgrenzen overstijgen. Onze producten zijn gemakkelijk te installeren, onze aanpak is flexibel. Om u van dienst te kunnen zijn dicht bij uw werven hebben wij een uitgebreid net van afhaalfilialen en productspecialisten. Wavin Belgium nv- Gentse Baan 62 - 9100 St-Niklaas Tel +32 (0)3-760 36 10 - Fax +32 (0)3-760 36 20 st-niklaas@wavin.be - www.wavin.be

Experts in waterbeheer


Deurne | Herinrichting Turnhoutsebaan

Dankzij de herinrichting van de Turnhoutsebaan hebben nu ook voetgangers en fietsers hun plaats in het straatbeeld.

In het smallere gedeelte van de Turnhoutsebaan zijn bomen geplaatst, zodat er sprake is van een visuele link met de omliggende parken. Dit zorgt voor een verfraaiing van het straatbeeld en een toename van de ruimtelijke kwaliteit.

'Heringerichte verkeersas moet uitgroeien tot nieuw hart van het district'

Drukke Turnhoutsebaan in Deurne grondig vernieuwd Het creëren van een kwaliteitsvol openbaar domein is een van de voornaamste prioriteiten van de stad Antwerpen. Er is wat dit betreft nog heel wat werk aan de winkel, maar de herinrichting van de Turnhoutsebaan in Deurne (N12) is alvast een uitstekende aanzet. Een deel van deze smalle, drukke verkeersas werd het voorbije anderhalf jaar grondig heringericht. Voetgangers en fietsers krijgen eindelijk hun plaats in het straatbeeld, dat bovendien verfraaid is door groenaanplanting en het gebruik van een natuursteenbestrating. “Op deze manier wil de stad van de Turnhoutsebaan het nieuwe hart van Deurne maken,” vertelt Michel Gerits, Adjunct Coördinator Openbaar domein bij de stad Antwerpen. Tweeledig doel Wie zich in het verleden regelmatig per auto of per fiets op de Turnhoutsebaan in Deurne begaf, zal het alleen maar beamen: een herinrichting en vernieuwing van de infrastructuur was dringend nodig! Tot oktober 2011 was de Turnhoutsebaan het prototype van een verouderde stedelijke verkeerslaan: troosteloos, smal, druk en gevaarlijk. Nog niet zo lang geleden werd ze door Touring uitgeroepen tot de meest risicovolle autoweg van de provincie Antwerpen. Dit was te wijten aan een plotse versmalling aan het begin van de Turnhoutsebaan (vlak na het Cogelsplein), die regelmatig voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgde. Vooral fietsers hadden het zeer moeilijk om zich via de Turnhoutsebaan in de richting van de verderop gelegen Leeuwlantstraat te begeven. “Meer een hindernissenparcours dan een moderne verkeersweg,” luidde het strenge, maar terechte verdict.

Maar nu is dit alles dus definitief verleden tijd. Na lang wachten en heel wat overleg – onder meer met De Lijn, dat zijn trampsporen enkele jaren voordien al vernieuwd had – kon de herinrichting van de Turnhoutsebaan eind 2011 dan toch eindelijk van start gaan. Het doel van het project was tweeledig. Enerzijds was de verouderde infrastructuur dringend aan vernieuwing toe, anderzijds kwam het erop aan om de openbare ruimte een doordachte nieuwe inrichting te geven, zodat de Turnhoutsebaan voortaan volledig tot zijn recht zou kan komen als woon- en winkelstraat. “Bewoners, winkeliers en bezoekers moeten zich er opnieuw thuis kunnen voelen. Vroeger was de Turnhoutsebaan het economisch hart van Deurne, maar de laatste jaren lag ze er – onder meer door de hachelijke verkeerssituatie – erg verloederd bij. Een infrastructurele ingreep was dus meer dan welkom,” vertelt Michel Gerits.

Herprofilering van de rijbaan De werken vonden plaats van het Cogelsplein tot aan de kruising met de Leeuwlantstraat, wat goed is voor een afstand van ca. 900 meter. Zowel de rijbaan als de (quasi onbestaande) voet- en fietspaden en de riolering werden – in vijf fases – uitgebroken en vernieuwd. Dit ging gepaard met een herprofilering van de rijbaan: “Om zowel voetgangers en fietsers als de tram en het doorrijdend verkeer voldoende plaats te geven, hebben we de voormalige parkeerstrook op het smallere deel van de Turnhoutsebaan vervangen door een breed fietspad in asfalt,” licht Gerits toe. “De stad hechtte immers erg veel belang aan de aanleg van een goede, nieuwe fietsinfrastructuur en bredere voetpaden. Even verderop wordt het straatprofiel dan weer breder en hebben we opnieuw een parkeerstrook kunnen integreren. ➤

| 25


CEI- De Meyer CEI-nvDe Meyer CEInv De MeyerCEInv De Meyer nv Antoon VanAntoon OsslaanVan 1, bus 2 Antoon Van 1, bus 2 Osslaan Antoon 1, Van bus Osslaan 2 1, busOsslaan 2

Verkeerswisselaar Lummen Verkeerswisselaar Verkeerswisselaar Verkeerswisselaar Lummen Lummen Lummen

B-1120 Brussel B-1120 Brussel B-1120 Brussel B-1120 Brussel T: +32 (0) 2 719 46 (0) 11 2 719 T: +32 (0) 2 719 46 11 T: +32 T: +32 46 11 (0) 2 719 46 11

- openbare- openbare en private-en werken: -werken: openbare enwegenen private werken: openbare privatewegenen private werken: en wegenen wegen- en F: +32 (0) 2 725 04 (0) 61 2 725 F: +32 (0) 2 725 04 61 F: +32 F: +32 04 61 (0) 2 725 04 61 grondwerken, bruggen, tunnels, grondwerken, geluidswanbruggen, tunnels, geluidswangrondwerken, grondwerken, bruggen, tunnels, bruggen, geluidswantunnels, geluidswanCarmans Spoorwerken Carmans Spoorwerken Carmans Spoorwerken Carmans Spoorwerken www.cei-demeyer.be www.cei-demeyer.be www.cei-demeyer.be www.cei-demeyer.be den, weginfrastructuur, waterbouwkundige den, weginfrastructuur, waterbouwkundige den, weginfrastructuur, den, weginfrastructuur, waterbouwkundige waterbouwkundige werken, gebouwen en overlagingen in asfalt gebouwen en overlagingen info@cei-demeyer.be info@cei-demeyer.be werken, gebouwen werken, gebouwen enwerken, overlagingen en overlagingen in asfalt in asfalt in asfalt info@cei-demeyer.be info@cei-demeyer.be en beton en beton en beton en beton - BAM Asphalt: asfaltcentrale - BAM Asphalt: ultramoderne asfaltcentrale - BAMultramoderne Asphalt: - BAM ultramoderne Asphalt: ultramoderne asfaltcentrale asfaltcentrale met capaciteit van 320 ton asfalt per capaciteit uur 320per tonuur asfalt per uur met capaciteit met van capaciteit 320met tonvan asfalt 320per tonvan uur asfalt - eigen uitgebreid labo voor kwaliteitscontro- voor eigenkwaliteitscontrouitgebreid labo voor kwaliteitscontro- eigen uitgebreid - eigen labo uitgebreid labo voor kwaliteitscontroles van beton– enbeton– asfaltmengsels les van beton– en asfaltmengsels les van les van en asfaltmengsels beton– en asfaltmengsels

infrastructuurwerken: tunnels,  bruggen, infrastructuurwerken: tunnels, bruggen,  infrastructuurwerken:  infrastructuurwerken: tunnels, bruggen, tunnels, bruggen, metrowerken, spoorwerken, waterbouwmetrowerken, spoorwerken, metrowerken, metrowerken, spoorwerken, spoorwerken, waterbouwwaterbouw-waterbouwkundige werken kundige werken kundige werken kundige werken

utiliteitsbouw: kantoren, sportcomplexen,  utiliteitsbouw: kantoren, sportcomplexen,  utiliteitsbouw:  utiliteitsbouw: kantoren, sportcomplexen, kantoren, sportcomplexen, schoolgebouwen, shopping centra, schoolgebouwen, ziekenshopping centra, ziekenschoolgebouwen, schoolgebouwen, shopping centra, shopping ziekencentra, ziekenhuizen en zorgcentra, stationsgebouwen, huizen en stationsgebouwen, zorgcentra, stationsgebouwen, huizen en zorgcentra, huizen en stationsgebouwen, zorgcentra, hotels hotels hotels hotels

industrie: productiehallen voor  deproductiehallen staalnijindustrie: voor de staalnij industrie:  productiehallen industrie: voor de productiehallen staalnijvoor de staalnijverheid, petrochemische en chemische verheid, petrochemische en chemische verheid, petrochemische verheid, petrochemische en chemische en chemische nijverheid nijverheid nijverheid nijverheid

pps-projecten  pps-projecten  pps-projecten  pps-projecten

- Carmans- Spoorwerken: spoorinfrastructuur -Spoorwerken: Carmans Spoorwerken: spoorinfrastructuur Carmans -Spoorwerken: Carmans spoorinfrastructuur spoorinfrastructuur

Betonac nv Betonac nv Betonac nv Betonac nv Hasseltsesteenweg 172 Hasseltsesteenweg 172 Hasseltsesteenweg 172 Hasseltsesteenweg 172 B-3800 Sint-Truiden B-3800 Sint-Truiden B-3800 Sint-Truiden B-3800 Sint-Truiden

Ineos Antwerpen Ineos Antwerpen Ineos Antwerpen Ineos Antwerpen

residentiële gebouwen  residentiële  residentiële  residentiële gebouwen gebouwen gebouwen T: +32 (0) 11T:70+32 21 (0) 00 11 70 T: +32 (0) 11 70 21 00Museum M Leuven T: +32 21 00 (0) 11 70 21 00 Museum M Museum Leuven M Museum Leuven M Leuven 

F: +32 (0) 11F:70+32 21 (0) 20 11 70 F: +32 (0) 11 70 21 20 F: +32 21 20 (0) 11 70 21 20 www.betonac.be www.betonac.be www.betonac.be www.betonac.be

313 Ham - Tessenderlo E 313 Ham E- Tessenderlo 313 Ham -ETessenderlo 313 Ham - ETessenderlo

betonac@betonac.be betonac@betonac.be betonac@betonac.be betonac@betonac.be

Diabolo Brussels Airport Diabolo Brussels Airport Diabolo Brussels Diabolo Airport Brussels Airport


Deurne | Herinrichting Turnhoutsebaan

midden van de Turnhoutsebaan, die gedurende de werken grotendeels in gebruik bleef,” vertelt Ann Mampaey van het AWV. “Dit maakte dat de werkbreedte zeer beperkt was en dat we een aantal complexe onderboringen moesten doen om kabels en leidingen onder de bestaande tramsporen door te kunnen trekken. Om de rioleringswerken te kunnen uitvoeren, is de tram (die normaal gesproken in beide richtingen rijdt) ook zes keer op één spoor gebracht, wat op het vlak van coördinatie best een moeilijk gegeven was. Aangezien we de baan op voorhand ook niet gedeeltelijk open konden leggen, hebben de betrokken nutsmaatschappijen gedurende de werken nog heel wat aanpassings- en verplaatsingsingrepen moeten uitvoeren. Naast dit alles moesten we er dan ook nog voor zorgen dat de bewoners hun huizen steeds vlot konden bereiken. Kortom: het project omvatte heel wat uitdagingen.”

“Het feit dat het tramspoor in het midden van de Turnhoutsebaan in gebruik bleef, vormde een belangrijke moeilijkheid bij dit project. De werkbreedte was hierdoor immers zeer beperkt,” aldus Ann Mampaey van het AWV.

De werken vonden plaats van het Cogelsplein tot aan de kruising met de Leeuwlantstraat, wat goed is voor een afstand van ca. 900 meter.

Zowel de rijbaan als de (quasi onbestaande) voet- en fietspaden en de riolering werden – in vijf fases – uitgebroken en vernieuwd. Dit ging gepaard met een herprofilering van de rijbaan, zodat fietsers en voetgangers zich voortaan veilig op de Turnhoutsebaan kunnen begeven.

De bestaande trambedding in het midden van de Turnhoutsebaan hebben we behouden.” Ook het Cogelsplein werd in een nieuw kleedje gestoken. Geparkeerde auto's maakten plaats voor horecaterrassen, marktjes en publieke zitruimte. De tram en het verkeer zijn nu gegroepeerd aan de zuidkant van het plein. Daarnaast zijn er op esthetisch vlak heel wat ingrepen gebeurd: “Op het eerste stuk van het vernieuwde gedeelte (CogelspleinFrank Craeybeckxlaan) hebben we bijvoorbeeld geopteerd voor 'rijkere' materialen zoals natuursteen, zodat de ruimtelijke kwaliteit er meteen een stuk kon toenemen,” preciseert Gerits. “Dit is een bewuste investering van de stad, die elk district op die manier zijn eigen kern wil geven. In het geval van het district Deurne is dat dus de Turnhoutsebaan. Voorts hebben we in het smallere gedeelte ook bomen geplaatst, zodat er toch sprake is van

een visuele link met de omliggende parken. In het stuk achter de Frank Craeybeckxlaan hebben we dan weer geopteerd voor plantvakken. Op deze manier zullen de Turnhoutsebaan en het Cogelsplein fungeren als een nieuwe toegangspoort tot het Rivierenhof en de rest van Deurne.”

Niet over één nacht ijs Door het speciale profiel van de Turnhoutsebaan hadden de werken heel wat voeten in de aarde. Het spreekt voor zich dat de herinrichting van een smalle, drukke verkeersas als de Turnhoutsebaan niet over één nacht ijs loopt. De specifieke verkeerssituatie noopte de opdrachtgevers tot het formuleren van enkele strenge eisen, waardoor het effectief uitvoeren van de reconversieplannen uiteindelijk een hele uitdaging werd. “Een eerste groot knelpunt was het tramspoor in het

Voor aannemer Betonac, dat alle grond-, wegenis- en rioleringswerken uitvoerde, had dit uiteraard een heel aantal praktische consequenties. “Opdat de bewoners hun woningen vlot konden blijven bereiken, moesten we de sleuven bij de aanleg van de nieuwe riolering bijvoorbeeld zo snel mogelijk dichtmaken en meteen een fundering plaatsen. Ook de communicatie met de bewoners moest uiteraard zeer accuraat verlopen,” verduidelijkt projectleider Bart Kuppens. “Uiteindelijk hebben we alle ingrepen toch volgens plan kunnen uitvoeren. We mogen dan ook terecht van een geslaagd project spreken!” De werken aan de Turnhoutsebaan zijn pas afgerond. Toch is het nu al duidelijk dat het project een enorme meerwaarde voor de omgeving is. “Een verademing als je zag hoe het er vroeger aan toe ging. We hopen dan ook dat er nu snel een aantal nieuwe ontwikkelingen (winkels, sociale huisvesting, ...) zullen komen die de buurt een verdere impuls kunnen geven,” besluit Michel Gerits. ❚

Technische fiche Herinrichting Turnhoutsebaan Deurne

Opdrachtgevers: stad Antwerpen, AWV, de Lijn en Rio-Link

Studiebureau: stad Antwerpen, Ontwerp en Uitvoering publiek domein

Aannemer: Betonac (Sint-Truiden)

Start werken: 24 oktober 2011

Einde werken: begin juni 2013

| 27


Kasseien

klinkers

natuursteen

Impulsstraat 9 2220 Heist-op-den-Berg telefoon 015/ 24 87 46 fax 015/ 25 17 52 info@marisnatuursteen.be www.marisnatuursteen.be


Deurne | Herinrichting Turnhoutsebaan

'Blauwgrijze steen met antislipeigenschappen bevordert ruimtelijke kwaliteit'

Chinees graniet geeft kleur aan heringerichte Turnhoutsebaan Ondanks de heersende economische crisis achten veel steden en gemeenten het de moeite waard om bij de herinrichting van hun kernen en doortochten te investeren in een (gedeeltelijke) bestrating in natuursteen. Door zijn niet te onderschatten esthetische meerwaarde speelt natuursteen dan ook een belangrijke rol bij het opwaarderen van onze openbare ruimte. Een perfecte illustratie hiervan is de vernieuwde Turnhoutsebaan in Deurne, waar de gespecialiseerde firma Maris Natuursteen een bestrating in Chinees graniet plaatste. Optrekken van ruimtelijke kwaliteit De vernieuwing van de Turnhoutsebaan in Deurne, die begin juni definitief werd afgerond, is een van de belangrijkste Antwerpse infrastructuurprojecten van de voorbije jaren. Een verloederde stadslaan met een overkill aan verkeerschaos werd in anderhalf jaar tijd omgetoverd tot een aantrekkelijke woon- en winkelstraat. Het project omvatte onder meer een herprofilering van de rijbaan in het smalle gedeelte van de Turnhoutsebaan, waarbij er door het wegnemen van een parkeerstrook ruimte kwam voor brede voet- en fietspaden. Via deze reconversie wil de stad van de Turnhoutsebaan en het aanpalende Cogelsplein het nieuwe hart van Deurne te maken. Behalve de nieuwe verkeerssituatie speelt ook esthetiek hierbij een niet te onderschatten rol. Via het creëren van een fraai straatbeeld wil de stad de ruimtelijke kwaliteit op en rond de Turnhoutsebaan fors optrekken. Zo opteerde ze in het eerste stuk van de vernieuwde Turnhoutsebaan (Cogelsplein-Frank Craeybeckxlaan) onder meer voor een bestrating in natuursteen. Deze werd geleverd en geplaatst door Maris Natuursteen uit Heist-op-den-Berg, een gespecialiseerde firma die al heel wat gelijkaardige projecten tot een goed einde bracht. ➤

Het type natuursteen dat geplaatst wordt, is bepalend voor de uitstraling van een publieke ruimte. “We zijn er dan ook zeker van dat de natuursteen een enorme meerwaarde biedt voor de uitstraling van de nieuwe Turnhoutsebaan,” aldus Peter Maris.

| 29


12 MACHINES

- van 0,35 cm tot 2m breedte - ter uwer beschikking! FREZEN VAN ASFALT EN BETON

DrĂŠve Gustave Fache 1 - 7700 Moeskroen / T: +32 473860501 / info@freestechniek.be / F: +32 56353510 / www.freestechniek.be

13980259_freestechniek.indd 1

06-05-13 11:18

Vrijwel dagelijks wordt bij werkzaamheden in BelgiĂŤ gevaarlijke, niet ontplofte oorlogsmunitie gevonden. Het gevolg is stilstand van de werf, en kopzorgen voor eenieder die er waakt over de veiligheid. Dagelijks zijn wij bezig zijn met risicoanalyses, detectie en veiligstellen van explosieven. De jarenlange ervaring, hoogtechnologische uitrusting en het team van specialisten met internationale ervaring staan daar borg voor.

Bom-Be zorgt ook voor opsporing van andere objecten, inclusief kabels en leidingen, en biedt ondermeer met grondradar hulp bij geofysisch en archeologisch onderzoek. Interleuvenlaan 62 - 3001 Leuven 016/39 47 28 - info@bom-be.be www.bom-be.be


Deurne | Herinrichting Turnhoutsebaan

Blauwgrijs Chinees graniet Het type natuursteen dat geplaatst wordt, is bepalend voor de uitstraling van een publieke ruimte. Na een tijdje wikken en wegen viel de keuze van de stad op blauwgrijs Chinees graniet. Maris

Natuursteen had een groot aandeel in de uiteindelijke beslissing. “We fungeerden overigens niet enkel als leverancier en als plaatser, maar hebben de opdrachtgevende besturen, het studiebureau en de aannemer ook bijgestaan met advies,” al-

Maris Natuursteen is een specialist op het vlak van natuursteenbestrating. Het fungeerde niet enkel als leverancier en als plaatser, maar stond de opdrachtgevende besturen, het studiebureau en de aannemer ook bij met advies.

dus zaakvoerder Peter Maris. “De keuze voor een bepaald type natuursteen moet immers weloverwogen zijn, zowel qua esthetiek als functionaliteit. Met onze expertise kunnen we de partners in het project assisteren bij het maken van die keuze. De stad wilde in dit geval een degelijk en sterk materiaal dat antislipeigenschappen bevat en bovendien constant leverbaar is – dit laatste om snelle herstellingen mogelijk te maken. Dit graniet voldoet aan al deze eigenschappen en kwam dan ook als 'winnaar' uit de bus.” De blauwgrijze steen geeft de Turnhoutsebaan een strak, maar tegelijk warm karakter. De stenen hebben een gevlamde afwerking, wat inhoudt dat er een fijner reliëf ontstaat doordat er kleine stukjes van de steen afspringen. Hierdoor komt de natuurlijke kleur van het graniet terug aan de oppervlakte en verkrijgt de steen slipwerende eigenschappen. Onderaan zijn de stenen dan weer gepunthamerd om een betere hechting met de mortel te bekomen. “Een andere belangrijke eigenschap is dat de steen steeds zijn kleur behoudt,” vult Peter Maris aan. “Daarnaast is hij ook van een uitstekende kwaliteit. Net zoals voor elk ander groot project zijn we ter plaatse gaan controleren of de steen in kwestie effectief aan onze eisen voldeed. Enkel op deze manier kan je volgens ons het beste resultaat bekomen. We zijn er dan ook zeker van dat de natuursteen een enorme meerwaarde biedt voor de uitstraling van de nieuwe Turnhoutsebaan.” ❚

Recente projecten • Edegem - centrum (13000 m²) • Lier – wijk Looks (12000 m²) • Antwerpen – Suikerrui (7000 m²) • Aarschot – Grote Markt (5000 m²) • Antwerpen – Nationalestr (13000 m²) • Zutendaal – centrum (5000 m²) • Antwerpen – Eilandje (70000 m²) • Antwerpen – Kievitplein (6000 m²) • Leuven – Engels Plein (13000 m²) • Antwerpen – Pelikaanstraat (8000 m²) • Leuven – Fochplein (5000 m²) • Brussel – Kunstberg (6000 m²) • Tongeren – centrum (3000 m²) • Deinze - Leiedam (4000 m²) • Boom – Handelsas (4000 m²) • Mol – Centrum (14000 m²) • Niel – centrum (4000 m²) • Zichem – centrum (5000 m²) • Mechelen – Wollemarkt (6000 m²) • Veltem-Beisem (5000 m²) • Mechelen – Korenmarkt (8000 m²) • Mechelen – Melaan (4000 m²)

| 31


turnhout | Internationaal Spoorcongres

FOCUS

RAILINF

RA

Turnhout (Bureau B+B, B-Architecten): een nieuw stadsplein aan weerszijden van de sporen, verenigd onder een grote luifelstructuur. (Visualisatie: B-Architecten & Bureau B+B)

“Het spoor mag niet langer een barrière vormen tussen verschillende delen van onze moderne steden”

Internationaal Spoorcongres staat stil bij inspirerende stationsprojecten

Op 24 april organiseerde de Stad Turnhout met de steun van Interreg Vlaanderen-Nederland een Internationaal Congres over de vernieuwing van stationsomgevingen in kleine en middelgrote steden in Vlaanderen en Nederland. Via een inspiratietoer langs elf lopende Interreg-projecten gingen samenstellers Joeri De Bruyn en Maarten Van Acker na welke ingrepen er nodig zijn om stations optimaal in te bedden in onze moderne steden. “Als er één ding duidelijk is, is het wel dat nieuwe stationsomgevingen niet langer door het leven gaan als geïsoleerde objecten, maar wel als een logisch onderdeel van het omliggende stedelijk weefsel.” Stationsomgevingen onder druk Stationsprojecten zijn hot. Als kleine Belgen wisten we er het voorbije decennium heel wat aanzien mee te verwerven. Van over heel de wereld kwamen architecten, ruimtelijke ontwerpers en stedenbouwkundigen naar ons land om onder meer de vernieuwde spoorwegkathedraal van Antwerpen te komen aanschouwen: een ultramodern station met sporen, subtiel geïntegreerd in een prachtig classicistisch omhulsel. En wat dan gezegd van het station van Luik, dat dankzij zijn wervelende glazen dakconstructie uitgroeide tot het symbool van de stadsvernieuwingsoperatie in de Vurige Stede? De stations van Antwerpen en Luik zijn echter slechts het topje van de ijsberg. Ons land telt heel wat kleine tot middelgrote steden, die elk ook over een eigen station beschik-

32 |

ken. Het was voornamelijk op deze kleinere Interreg-stations dat het Spoorcongres zich toespitste. “Daar is de impact van een station zo mogelijk nog bepalender, en dus vereisen ze een geheel andere ruimtelijk-architecturale aanpak dan de fel in the picture lopende grootstedelijke HST-stations,” aldus Maarten Van Acker, die het programma van het Spoorcongres samenstelde met Joeri De Bruyn. “De kwaliteit van de openbare ruimte rond de stations staat in vele steden echter onder druk ten gevolge van diverse factoren zoals slechte mobiliteit en bereikbaarheid, verouderd patrimonium, gebrek aan groene zones, een veelheid aan belangen, ... Op het Spoorcongres wilden we dan ook nagaan welke concrete ruimtelijke verwezenlijkingen de Interreg-steden hier tegenover hebben geplaatst of zullen plaatsen, om zo in feite tot een uitwisseling

van kennis rond de moderne (her)inrichting van onze stationsomgevingen te komen.”

Wegwerken van de barrière Wat in zulke Interreg-steden echter opvalt, is dat hun stations meestal niet mee-evoluëren met de stedelijke weefsels die hen omringen. De groeiende stad overstijgt hen, en dus worden ze na verloop van tijd geïsoleerde entiteiten die al te vaak fungeren als een storende barrière tussen binnenstad en buitenwijk, wat uiteraard haaks staat op de definitie van moderne stedelijke ontwikkeling. Om deze problematiek te counteren, werden er de voorbije jaren diverse masterplannen opgemaakt die de stationsomgevingen op lange termijn moeten omtoveren tot een volwaardig deel van de stad. “Deze masterplannen proberen onder


turnhout | Internationaal Spoorcongres

Plan

Sluitstuk van stadsvernieuwing

Onze stations zijn doorheen de tijd geëvolueerd van industriële bakens tot pendelstations met een strategische ligging ten opzichte van de grootsteden. Deze evolutie bracht een heel aantal nieuwe vraagstukken met zich mee, zoals de vraag naar extra parkeerplaatsen – wat je in grootsteden bijvoorbeeld Sint-Truiden (PLANNERS): het station als startpunt voor een achterliggend recreatief netwerk. (Visualisatie: PLANNERS) niet hebt omdat men daar een aanzuigeffect wil vermijden. “Aarschot wil dit in de toekomst oplossen door te parkeren tussen het groen, Hasselt en Herentals ziet men dan weer meer heil in ondergronds parkeren of een parkeergebouw,” aldus Van Acker. “Anderzijds zitten veel steden door het wegtrekken van de industrie met blinde vlekken in hun landschap. In Sint-Truiden willen Beel & Achtergael Architecten dit oplossen via de reconversie van een industrieel bouwblok naar een multifunctioneel complex met een lagere school, een welzijnscampus, Via een inspiratietoer langs elf lopende Interreg-projecten een fuifzaal en woningen.” ging Maarten Van Acker op het Spoorcongres na welke inN

SCHAAL 1/4000

PLANNERS • KROONSTRAAT 170 • 2140 BORGERHOUT • WWW.PLANNERS.BE

grepen er nodig zijn om stations optimaal in te bedden in onze moderne steden (Foto: Hans de Vocht – stadsfotograaf Turnhout)

meer het grote verschil tussen de ontwikkelde 'voorkant' en de verwaarloosde 'achterkant' van de stations weg te werken. Aan het station van Aarschot bouwde WEST 8 bijvoorbeeld een markante spoorbrug die de binnenstedelijke voor- en de industriële achterkant met elkaar in verbinding brengt, de perrons toegankelijk maakt en een fietsenstalling herbergt. Door in de toekomst aan die 'achterkant' een 'parkeerpark' in te richten, wil de stad enerzijds tegemoetkomen aan de stijgende vraag naar parkeergelegenheid, en anderzijds een groene as creëren om de overgang tussen beide stadsdelen te verzachten. De pleinen aan weerszijden van het station krijgen een zachte helling, zodat er op een 'ongedwongen' manier een ondergrondse doorgang zal ontstaan,” illustreert Maarten Van Acker. “In Turnhout denkt men er dan weer aan om de barrière te overwinnen via een manipulatie van het spoor zelf. Bureau B+B en B-architecten onderzochten of het mogelijk is om een nieuw stedelijk plein te creëren door een stuk van het spoor ondergronds aan te leggen, terwijl VECTRIS onderzoekt of een tweede stationslocatie de barrièrewerking zou kunnen verminderen.”

43

Aangezien steden hun stations(omgevingen) willen integreren in de stad, vormt de herinrichting ervan volgens Van Acker ook steeds vaker het sluitstuk van een heus stadsvernieuwingsproject. “Heel wat Interreg-steden willen dat hun stations een bestemming op zich worden in plaats van louter 'overstapmachines',” legt hij uit. “In Tongeren moet de nieuwe stationsomgeving het pronkstuk van de nieuwe culturele en commerciële as worden. Het station van Sint-Truiden zal dankzij de aanwezigheid van achterliggende open landschappen dan weer fungeren als een vertrekpunt voor de verdere verkenning van de omgeving. Hasselt kan dan weer rekenen op een 'bovenlokaal' programma, met het imposant nieuwe Gerechtsgebouw en het VAC als exponenten voor de verdere herontwikkeling. Andere steden (Aarschot, Diest, Turnhout) zetten in op arbeidsintensieve, lokale bedrijvigheid en wonen. In Turnhout zijn er bijvoorbeeld plannen om grote houthandelmagazijnen te verbouwen tot een heus 'living & care lab' met nieuwe zorgmodellen. Net als Tienen wil Turnhout de vernieuwing van zijn stationsomgeving aangrijpen om open, groene ruimtes in zijn stadskern te integreren. Tot slot zijn er de stationsgebouwen zelf en de vraag of we ze best renoveren of afbreken. Dit kan verschillen van locatie tot locatie, maar wat wel al duidelijk is, is dat 21e-eeuwse stations geen pompeuze kathedralen zullen zijn, maar eerder een aaneenschakeling van nieuwe publieke ruimtes die de spoorbarrière overwinnen. Niet langer één object, maar een verweven publieke infrastructuur.” ❚

De elf deelnemende Interreg-steden waren Aarschot, Diest, Sint-Truiden, Hasselt, Tongeren, Herentals, Tienen, Heerlen, Roosendaal en Bergen op Zoom en Turnhout. Meer informatie over deze stationsprojecten is terug te vinden in het Spoorboek, waarin auteurs Joeri De Bruyn en Maarten Van Acker een eerste beeld schetsen van de bijzondere projecten die op stapel staan en de processen die gevoerd werden om tot die projecten te komen. Op deze manier gaat het boek op zoek naar een grammatica van de stationsomgeving van de 21ste eeuw. Joeri De Bruyn en Maarten Van Acker (eds.), Spoorboek. Vernieuwing van stationsomgevingen in Vlaanderen en Nederland, Uitgeverij Public Space, Mechelen, 2013, 344 p., ISBN.

Het nieuwe omgevingsconcept voor het station van Aarschot (STUDIO SK & OMGEVING): een parkeerpark als verbinding tussen het woon-en winkelgebied (voorkant) en de industrie en het Elzenhof (achterkant) (Visualisatie: OMGEVING)

| 33


Prefabbeton in stationsomgevingen

FOCUS

RAILINF

RA

'Een optimaal samengaan van esthetiek, kwaliteit en functionaliteit' Bij het inrichten van onze publieke ruimte speelt prefabbeton al jaren een voorname rol. Nu onze verouderde stationsomgevingen sinds een aantal jaar progressief vernieuwd worden, zien we ook daar heel wat geprefabriceerde betonelementen opduiken. Van betonstraatstenen over perronboorden tot betonnen dwarsliggers en straatmeubilair: alles kan in principe op maat geproduceerd en gecombineerd worden. In dit artikel geven we u een overzicht van de verschillende mogelijke toepassingen. Onbegrensde mogelijkheden Het moet gezegd: de mogelijkheden van prefabbeton zijn legio. Zowel de infrastructuur voor de treinen zelf als de perrons en de ruimere stationsomgeving (bushaltes, stationsplein, ...) kunnen nagenoeg volledig in prefabbeton worden opgebouwd. Betonstraatstenen, dwarsliggers, blindengeleidetegels, signaaltegels, keerwanden, kabelgoten, trekputten, grachtelementen: alles is voorhanden om een mooie en veilige stationsomgeving te realiseren. “Natuurlijk zijn er enkele spe-

ciale elementen die een specifieke meerwaarde bieden,” vertellen Anne Cleiren en Lieve Vijverman van FEBE. “Hierbij denken we bijvoorbeeld aan aanloopstroken of verhoogde trottoirbanden aan bushaltes. Deze zorgen ervoor dat andersvaliden zich zonder opstap of andere obstakels op een bus kunnen begeven. Voorts kunnen ook de bushokjes zelf en het straatmeubilair in (prefab) beton worden opgetrokken. Bepaalde fabrikanten bieden zelfs prefabtrambeddingen aan, waarbij de tramsporen (stalen liggers) op voorhand in de

Mooie, grote betontegels typeren het knappe stationsplein van Landen.

34 |

betonplaten verwerkt worden. We werken nauw samen met Infrabel, zodat we met onze sector snel kunnen inspelen op eventuele noden van hun kant. Infrabel streeft met het oog op de veiligheid van zijn stations toch een zekere uniformiteit en functionaliteit na, en daar dragen we natuurlijk graag ons steentje in bij.”

Prefab = kwaliteit Prefabbeton biedt heel wat specifieke voordelen die in druk gesolliciteerde omgevingen als een


Prefabbeton in stationsomgevingen

Allerhande prefabbetontoepassingen geven kleur aan de stationsomgeving van Gembloux.

station geen overbodige luxe zijn. Aangezien de elementen steeds onder gecontroleerde omstandigheden geproduceerd worden, staat hun kwaliteit en duurzaamheid buiten kijf. Nagenoeg alle producten bezitten immers een BENOR-kwaliteitslabel en hebben dus een zeer strenge controleprocedure ondergaan. “Enkel de kabelgoten en grachtelementen blijven op dit vlak nog een beetje achterwege, maar die PTV-procedures zijn momenteel volop aan de gang. Normaal gezien kunnen we dus volgend jaar ook BENOR-gekeurde kabelgroten en grachten leveren,” lichten Cleiren en Vijverman verder toe. “Voorts is ook het veiligheidscriterium een doorslaggevende factor om voor prefabbeton te kiezen. Stations moeten toegankelijk zijn voor rolstoelen en kinderwagens, en dus heb je weinig aan een ondergrond met storende oneffenheden. Via (onder ideale omstandigheden) geprefabriceerde betonelementen kan je op een efficiënte manier een optimale berijdbaarheid nastreven. Prijs-kwaliteit scoort prefabbeton in stationsomgevingen met andere woorden zeer gunstig.” ❚

In het station Bordet (Elsene) zijn de keerwandmuren uitgevoerd in geprefabriceerde stapelblokken.

Verhoogde trottoirbanden zorgen ervoor dat andersvaliden zich zonder opstap of andere obstakels op een bus kunnen begeven.

Een typisch hedendaags Vlaams perron: rood-grijze betonstraatstenen worden geflankeerd door een strook blindengeleidetegels.

Bepaalde fabrikanten bieden ook al prefabtrambeddingen aan, waarbij de tramsporen (stalen liggers) op voorhand in de betonplaten verwerkt worden.

| 35


landen | Stationsplein

FOCUS

RAILINF

RA

Het stationsplein in Landen werd onlangs grondig vernieuwd. Prefabbetonnen grootformaattegels van Ebema en een band in Cortenstaal geven het nieuwe plein een strakke, haast luxueuze uitstraling.

'Prefabbetonnen grootformaattegels en intrigerende Cortenstaalband geven nieuw stationsplein een luxueuze uitstraling'

Stationsplein in Landen krijgt nieuwe, karaktervolle inrichting Het station van Landen is een belangrijke schakel op de as Leuven-Sint-Truiden. Aangezien er dagelijks dan ook duizenden reizigers passeren, is het stationsplein een van de voornaamste uithangborden van de stad, zeker nu het sinds kort grondig vernieuwd is. Prefabbetonnen grootformaattegels van Ebema en een band in Cortenstaal geven het nieuwe plein een strakke, haast luxueuze uitstraling.

36 |


landen | Stationsplein

Het beton bood Technum de flexibiliteit die nodig was om één doorlopend geheel te creëren. Tegels, boordstenen, klinkers en zelfs de trappen hebben dezelfde samenstelling en donkergrijze kleur.

tuursteengranulaat in de bovenlaag garandeert kleurvastheid en zorgt voor een glinstertje met een speels effect. Bijkomende voordelen van de betonstenen zijn hun maatvastheid en hun groot formaat, wat een snelle plaatsing mogelijk maakt. Om ze sterk genoeg te maken, hebben we geopteerd voor grootformaattegels van twintig centimeter dik. Het oplossen van niveauverschillen en het uitwerken van het hoogteniveauplan vormen in dit opzicht voor ons belangrijke uitdagingen.”

Speelse Cortenstaalband Het is niet zozeer het gebruik van betonelementen op zich, maar vooral de welgemikte combinatie met een diagonale Cortenstaalband die het Landense stationsplein uniek maakt.

Esthetische insteek Landen is een belangrijk knooppunt voor het openbaar vervoer. De herinrichting van het verkeersvrije stationsplein maakte deel uit van het masterplan mobiliteit , dat de toegankelijkheid in de stationsomgeving moest verbeteren. Behalve deze functionele basis, heeft het project echter ook een esthetische insteek. Het minste dat je van het nieuwe stationsplein in Landen kan zeggen, is dat het een plein met karakter is. Als een donkergrijs tapijt strekt het zich uit voor het stationsgebouw en geeft het de stad een nieuw gezicht. Het markante ontwerp is van de hand van studie- en adviesbureau Technum. “Elk project in de openbare ruimte is een zoektocht naar het vinden van de juiste balans tussen de mogelijkheden en beperkingen van stadsarchitectuur. Dat was hier niet

anders”, legt Senior projectleider Jan Higuet uit. “Toen we het nieuwe plein in 2008 ontwierpen, waren we een van de eersten die voor betonnen grootformaattegels kozen. We wilden vooral geen standaardplein, maar een openbare ruimte met een meerwaarde voor stad en omgeving.”

Prefabbetonelementen De keuze van Technum pakte goed uit: het stationsplein van Landen is een plek met karakter en uitstraling. Hoewel het is opgebouwd uit diverse prefabbetonelementen, geeft het plein een behoorlijk coherente indruk. “Het beton bood ons de flexibiliteit die nodig was om één doorlopend geheel te creëren,” vertelt Higuet. “Tegels, boordstenen, klinkers en zelfs de trappen hebben dezelfde samenstelling en donkergrijze kleur. Na-

Het is echter niet zozeer het gebruik van betonelementen op zich, maar vooral de welgemikte combinatie met een diagonale Cortenstaalband die het Landense stationsplein uniek maakt. De Cortenstaalband doorkruist het plein en zorgt voor een speels gegeven binnen de strakke context. “Het mooie resultaat is beslist ook te danken aan het werk van aannemer VBG,” meent Higuet. “Het uitlijnen is van groot belang voor een perfecte symmetrie. Voor de doorkruising van het Cortenstaal heeft hij de stenen ter plaatse doorgezaagd met de snijwagen en meteen schoongemaakt. Hij had ook een speciale snijtafel om de boordstenen allemaal onder dezelfde hoek te snijden. Voor de verlichtingspalen zijn de stenen dan weer in stervorm met centrale kernboring gezaagd. Blauwe ledverlichting en het gebruik van groen glas in plaats van standaardglas vormen de kers op de taart. Het plein maakt zijn ambitie als functionele en architecturale blikvanger helemaal waar!” ❚

| 37


van 45 gemotiveerde k uw betrouwbare cten.

naar baldewijns-co.be.

Breekt

Recycleert

Hergebruikt

Verbreding kanaal Lanaken

DĂŠ specialist in recyclage op plaats van afbraak Van Brug van Briegden tot klaverBlad in Lummen, van Bouwkavels in Antwerpen tot kademuur in zeeBrugge. Overal ziet u de nieuwe B van Baldewijns. Meer dan 20 jaar ervaring en een team van 45 gemotiveerde medewerkers maken van Baldewijns ook uw betrouwbare partner voor afbraak- en recyclageprojecten. Contacteer ons op 011-25 42 21 of surf naar baldewijns-co.be.

Veldstraat 170, B-3511 Kuringen - Hasselt [ Tel ] +32 11 25 42 21 [ Fax ] +32 11 87 18 33 [ Web ] baldewijns-co.be


FOCUS

RAILINF

RA

Spoorkranen De Greef

Spoorkranen De Greef Spoorkranen De Greef zag het levenslicht in 1990, met één kraan en Paul De Greef als machinist. Jarenlang vormde hij een tandem met zijn broer Johan, en later vervoegden ook de kinderen het bedrijf. Sinds 2005 kent De Greef een gestage groei, zowel in werknemersaantal als qua machinepark. Toch blijft het een echt familiebedrijf, waar de medewerkers trots zijn om er deel van uit te maken. Vandaag verhuurt Spoorkranen De Greef niet alleen spoorkranen met machinist, maar ook een hele reeks accessoires. Elien De Greef vertelt: “We hebben er bewust voor gekozen om zelf geen projecten uit te voeren, maar voluit te gaan voor de verhuur en daarin een zo compleet mogelijke service te bieden. Daarin zijn we de enige in België - onze voornaamste concurrent is het Nederlandse Van Oosterwijk. Zij hadden vroeger een groot marktaandeel in België, maar dat zijn we stilaan aan het overnemen.” Dankzij deze duidelijke focus heeft De Greef een ruim en recent aanbod aan kranen en toebehoren. Uniek daarin is de werkbak, die toelaat om de kraan om te bouwen tot hoogtewerker. Zo hoeft de klant daarvoor geen aparte machine te huren.

ring in allerlei soorten spoorprojecten. “In de toekomst willen we geleidelijk verder blijven groeien: een goed team samenstellen en ons aanbod steeds vernieuwen en uitbreiden, zodat we een steeds betere service kunnen bieden aan onze klanten,” besluit Elien. ❚

Spoorkranen De Greef streeft ernaar een ondersteunende service te bieden in een zo breed mogelijke waaier aan spoorprojecten. Ook de machinisten zijn hierin een belangrijke schakel – stuk voor stuk hebben zij een jarenlange erva-

DE GREEF SPOORKRANEN Liezele Dorp 59 bus 1 2870 Puurs Tel: 03 / 899 00 35 Fax: 03 / 610 90 46 info@degreef-spoorkranen.be www.degreef-spoorkranen.be

| 39


OUW - MONTAGE - AUTOMATISATIE - VERSPANING - PLAAT3D ONTWERP - LASWERKEN - ONDERHOUD - HERSTELHINEBOUW - ENGINEERING - CONSTRUCTIE - PROTOTYPETAGE - AUTOMATISATIE - VERSPANING - PLAATBEWERKING - LASWERKEN - ONDERHOUD - HERSTELLINGEN - MACHINENEERING - CONSTRUCTIE - PROTOTYPEBOUW - MONTAGE TIE - VERSPANING - PLAATBEWERKING - MACHINEBOUW ONDERHOUD - 3D ONTWERP - LASWERKEN - ONDERHOUD GEN - MACHINEBOUW - ENGINEERING - CONSTRUCTIE OUW - MONTAGE - AUTOMATISATIE - VERSPANING - PLAAT3D ONTWERP - LASWERKEN - MACHINEBOUW - ONDERNTWERP - MACHINEBOUW - ENGINEERING - CONSTRUCTIE OUW - MONTAGE - AUTOMATISATIE - VERSPANING - PLAAT3D ONTWERP - LASWERKEN - ONDERHOUD - HERSTELHINEBOUW - ENGINEERING - CONSTRUCTIE - PROTOTYPETAGE - AUTOMATISATIE - VERSPANING - PLAATBEWERKING SMO -bvba - LASWERKEN - ONDERHOUD HERSTELLINGEN - MACHINENieuwendorpe 14 NEERING - CONSTRUCTIE - PROTOTYPEBOUW - MONTAGE 9900 Eeklo - 3D ONTWERP TIE - VERSPANING - PLAATBEWERKING T +32 (0)9 219 93 85 ONDERHOUD - HERSTELLINGEN - MACHINEBOUW - ENGIF +32 (0)9 219 93 82 - AUTOMATISANSTRUCTIE - PROTOTYPEBOUW - MONTAGE NING - PLAATBEWERKING - 3D ONTWERP - LASWERKEN www.smo.be - HERSTELLINGEN - MACHINEBOUW info@smo.be- ENGINEERING - CONROTOTYPEBOUW - MONTAGE - AUTOMATISATIE - VERSPANEWERKING - 3D ONTWERP - LASWERKEN - ONDERHOUD EN - MACHINEBOUW - ENGINEERING - CONSTRUCTIE - PROW - MONTAGE - AUTOMATISATIE - VERSPANING - PLAATBED ONTWERP - LASWERKEN - ONDERHOUD - HERSTELLINGEN UW - ENGINEERING - CONSTRUCTIE - PROTOTYPEBOUW UTOMATISATIE - VERSPANING - PLAATBEWERKING - 3D ASWERKEN - ONDERHOUD - HERSTELLINGEN - MACHINENEERING - CONSTRUCTIE - PROTOTYPEBOUW - MONTAGE -


FOCUS

RAILINF

RA

SMO Railtrailer

SMO Railtrailer Sander Mollet startte SMO in 2002 op als technisch tekenbureau, maar al snel werden in een gehuurde loods ook kleine machines en prototypes gebouwd voor klanten. SMO kende een sterke groei en is vandaag een gedreven familiebedrijf, dat naast een tiental projectingenieurs en vijftien technici ook een administratief en commercieel team in dienst heeft. In het eigen kantoor met bijhorende productiehallen verzorgt SMO projecten in machinebouw en automatisering op maat voor industriële klanten, waaronder Audi, Coca-Cola en Johnson Controls. Daarnaast investeert het bedrijf al sinds de eerste dag in de ontwikkeling en commercialisering van eigen producten, die een solide basis vormen in economisch moeilijke tijden. Een van die eigen producten is de Railtrailer: een serie vrachtlorries voor de specifieke sector van het spoor, een sector waarin SMO al een uitgebreide ervaring opbouwde met onder andere richtbanken en bovenleidingmateriaal. Er zijn drie types lorries

SMO bouwde doorheen een hele reeks opdrachten voor het spoor een ruime ervaring op in machines voor spoorbouw.

- de vlakke lorrie, baklorrie en combi lorrie – die elk beschikbaar zijn met een hoge of lage wielbasis. De vlakke lorrie is een laadplatform met bevestigingspunten om materialen te verankeren, de baklorrie een open laadcontainer. En zoals de naam al zegt, vormt de combi lorrie een combinatie van de twee. Jan Bonte, verantwoordelijke Railtrailer: “Een bijzondere troef van de SMO-vrachtlorries is dat ze voorzien zijn van een vering en remsysteem. Elk van de varianten kan bovendien volledig op maat gemaakt worden. En om gemakkelijk met de lorries te werken, bieden we nu ook een hydraulische grijper aan, die eenvoudig op een kraan kan gemonteerd worden. Zo bieden we de klant een complete oplossing van A tot Z.” ❚

De Railtrailer-lorries zijn beschikbaar in drie varianten. De combilorrie is een combinatie van de twee andere – de vlakke lorrie en de baklorrie.

De hydraulische grijper van SMO kan eenvoudig op een kraan gemonteerd worden.

| 41


Pilz Belgium

FOCUS

RAILINF

RA

Nieuwe, op PLC-basis ‘Nieuwe PSS 4000-R-modulen bieden heel aantal voordelen ten opzichte van traditionele technieken’

De nieuwe PSS 4000-module van Pilz.

Industriële veiligheidstechnologie voor Railway

Geniet van de flexibiliteit, eenvoud en uniformisatie van een safety PLC uit de industriële automatiseringswereld:  Architecturen voor SIL 2/3/4  Conform aan CENELEC standaarden  Open Ethernet communicatie  Eenvoudige programmatie volgens EN IEC 61313-3

Pilz Belgium cvba - +32 (0)9 321 75 70 - www.pilz.be

42 |

AD-railway-95 x 267 - NL.indd 1

28/05/2013 11:41:38


Pilz Belgium

gedreven module voor de railsector Het in Gent gevestigde Pilz Belgium is in Zwitserland, het land met het meeste aantal meters spoor per vierkante kilometer en de hoogste punctualiteit, een belangrijke speler in het railsegment. Ook in België wil het deze ambitie waarmaken, en wel met de PSS 4000-module. Dit element moet ons land bovendien warm maken voor tal van andere PLC-toepassingen.

PPS 4000-R

PLC-toepassingen

De PSS 4000-R is een speciale, op PLC-basis gedreven module voor de treinsector. “Tot nu toe werden bij veiligheidsoplossingen in de treinsector hoofdzakelijk fabrikantspecifieke technieken toegepast,” vertelt Timen Floré, Sales Manager Automation and Safety Services. “Met de nieuwe PSS 4000-modulen – met vanzelfsprekend de goedkeuring conform de CENELEC-richtlijnen – is er voortaan echter een alternatief beschikbaar. De modulen met de R in de typeaanduiding (Railway) hebben een robuuste constructie en voldoen aan de verhoogde eisen van de treinsector. Andere voordelen zijn de intuïtieve programmering met gestandaardiseerde EN/IEC 611131-3 editors. Voorts vindt de communicatie plaats op basis van ethernet.”

De PPS 4000-module moet de deur openen voor andere PLC-toepassingen. Volgens Timen Floré zijn de eerste signalen vanuit de markt positief. “De railsector wordt door de economische tegenwind geconfronteerd met bezuinigingen, en dus gaat men nu meer dan ooit op zoek naar innovatieve producten die zullen leiden tot lagere kosten en meer efficiëntie. Precies dáár ligt voor ons de kans.” Volgens Floré is het hoog tijd dat de Belgische railsector PLC eindelijk in overweging neemt: “Ik vind het overigens lastig om in te schatten waarom België zo lang heeft vastgehouden aan oude en bewezen technieken. Vooral op het vlak van onderhoud en veiligheid kan PLC een belangrijke meerwaarde bieden. De kentering komt gelukkig langzaam op gang.” ❚

| 43


Oostkamp | Onderhoudswerken verkeerswisselaar

Wegdek verkeerswisselaar Oostkamp in amper vier dagen volledig vernieuwd

'Een huzarenstukje op het vlak van timing en coördinatie' In het kader van het wegwerken van de structurele onderhoudsachterstand op de Vlaamse snelwegen worden er dit jaar heel wat grote onderhoudsprojecten uitgevoerd. Zo vernieuwde Aswebo van 3 tot 6 mei het wegdek van de befaamde verkeerswisselaar in Oostkamp. Aangezien de doorgaande bewegingen gegarandeerd moesten blijven en het verkeer maximum vijf dagen hinder mocht ondervinden, vergde het project heel wat koelbloedigheid en coördinatievermogen. Dat de werken uiteindelijk ruim op tijd klaar waren, wist ook Hilde Crevits herself ten zeerste te appreciëren.

De drukke verkeerswisselaar in Oostkamp was dringend aan een structureel onderhoud toe. De toplaag in asfalt werd op alle parallelwegen en lussen volledig vervangen (120.000 m²).

44 |


Oostkamp | Onderhoudswerken verkeerswisselaar

Dringend structureel onderhoud Het verkeersknooppunt in Oostkamp bevindt zich ten zuiden van de stad Brugge. Het zijn meer bepaald de A10/E40 (Zeebrugge/Brugge-West – Kortrijk/Doornik) en de A17/E403 (Duinkere/ Oostende – Gent/Brussel) die er elkaar kruisen, twee drukke verkeersassen die in wezen het hart van de mobiliteit in West-Vlaanderen vormen. Aangezien er continu voertuigen passeren, is het niet verwonderlijk dat het knooppunt dringend aan een structureel onderhoud toe was. Het was Aswebo uit Drongen dat werd aangesteld als hoofdaannemer van deze werken. In de eerste plaats moest het de toplaag in asfalt vervangen, en dit op alle parallelwegen en lussen (120.000 m²). Voorts dienden er ook een aantal profielverbeteringen te gebeuren, waarbij Aswebo de bestaande verzakkingen nivelleerde om opnieuw

een ideaal lengteprofiel te verkrijgen. Tot slot moest er uiteraard ook nieuwe wegmarkering aangebracht worden.

Enorme organisatie Omdat de verkeerswisselaar in Oostkamp een bijzonder drukbereden knooppunt is, waren er aan het project een aantal belangrijke eisen verbonden. “Ten eerste moesten de hoofdassen permanent berijdbaar zijn en mochten we maar gedurende bepaalde uren een rijstrook afsluiten,” vertelt Emmanuel Van Damme, directeur Asfalt bij Aswebo. “Zo konden we voor 13u niet werken aan de stroken richting kust, zodat eventuele dagjestoeristen vlot op hun bestemming zouden geraken. We mochten dus niet zomaar werken wanneer het ons paste, integendeel: om het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen dienden we gedurende de korte uitvoeringsperiode rekening

Om het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen, diende Aswebo gedurende de korte uitvoeringsperiode rekening te houden met een heel aantal opgelegde termijnen. Uiteindelijk is het project uitstekend verlopen en waren de werken zelfs een tikkeltje sneller klaar dan voorzien.

te houden met een heel aantal opgelegde termijnen. Dit resulteerde in heel wat tijdsdruk en een strakke planning die we zeer nauwkeurig moesten opvolgen. Op een bepaald moment waren we met zes asfaltploegen aan het werk om het hoge tempo te kunnen volhouden.” Aswebo stond met andere woorden voor een enorme organisatie, waarbij het niet enkel de bereikbaarheid van de verschillende werfzones, maar ook de activiteiten van de verschillende betrokken onderaannemers optimaal op elkaar moest zien af te stemmen.

Felicitaties van de jury Om de werken in een zo kort mogelijke periode te kunnen uitvoeren, liet Aswebo zowel vanuit Gent als vanuit Brugge asfalt aanvoeren. Deze asfaltstroom stemde het af op de fasering van de werken. “De fasewissels en de daarmee verbonden aanpassing van de signalisatie vormde eveneens een belangrijke uitdaging,” vult Van Damme aan. “De voortdurend wisselende werfomstandigheden vroegen steeds een snelle aanpassing van de signalisatie, en dit zonder dat het verkeer er al te veel hinder van ondervond.” Aangezien Aswebo een verlengd weekend met goede weersomstandigheden nodig had om de werken uit te voeren, werd het project ook een drietal keer uitgesteld. “Dit vroeg een enorme flexibiliteit, want je mag niet vergeten dat we voor elk van die weekends alles nauwgezet moesten plannen. We dienden er telkens voor te zorgen dat het vereiste aantal arbeiders en vrachtwagens aanwezig kon zijn, dat het asfalt tijdig geproduceerd en aangeleverd kon worden, ... Iedereen heeft zijn eigen agenda, dus het was zeker geen evidentie om iedereen op één lijn te krijgen voor het weekend dat het uiteindelijk toch zou lukken om de werken effectief uit te voeren. Uiteindelijk is het project gelukkig uitstekend verlopen. We hebben van minister Crevits zelfs een pluim gekregen voor onze snelle en efficiënte manier van handelen – de werken waren zelfs een tikkeltje sneller klaar dan voorzien. We zijn bovendien – net zoals de opdrachtgever – tevreden over de geleverde kwaliteit. Kortom: iedereen gelukkig!” ❚

Technische fiche Onderhoudswerken verkeerswisselaar Oostkamp

Opdrachtgever: AWV

Aannemer: Aswebo (Drongen)

Start werken: 3 mei 2013

Einde werken: 6 mei 2013 Van 3 tot 6 mei vernieuwde Aswebo het wegdek van de befaamde verkeerswisselaar in Oostkamp.

| 45


Terreinveegwerken & Transport

“van fietspadveger tot hoge drukwegdekreiniger”

g n i l a r t s t i u e d r o o v n e g r o Wij z van uw bedrijf !!

LOGISTICS TRADING CONSULTING Pareinpark 21

T: 03/ 225 51 82

9120 Beveren-Waas

F: 03/ 225 51 83


bedrijfspresentatie

‘Hoe beter wij de poriën van het afgefreesde grondvlak reinigen, hoe beter de kwaliteit van het nieuwe wegdek zal zijn’

Veegwerken op maat van de klant In ons landje zijn er altijd wel ergens wegenwerken aan de gang. De kans is dus groot dat u al een veegwagen van Logistics, Trading & Consulting (LTC) uit Beveren-Waas aan ’t werk heeft gezien. Het bedrijf is gespecialiseerd in het vegen van loodsen, terreinen en wegen. Met een uitgebreid wagenpark bieden ze de klant dag in dag uit een flexibele oplossing aan. Zaakvoerder Serge Van den Neucker beschouwt veegwerken dan ook als een gespecialiseerde nichemarkt met de nodige vakkennis die aannemers bij wegenwerken moeten aanwenden. “Ons wegennetwerk kan er alleen maar wel bij varen,” stelt Van den Neucker. “In december 2002 heb ik tezamen met mijn partner Zef Koni LTC uit de grond gestampt. Als logistiek manager had ik mijn sporen al verdiend in distributiebedrijven, een afvalverwerkingsbedrijf en het bouwtransport. Vanuit die hoek zag ik brood in een gespecialiseerd veegbedrijf. Intussen zijn we goed tien jaar verder en zijn er twaalf vrachtwagenbestuurders en twee bedienden fulltime tewerkgesteld bij LTC,” vertelt Van den Neucker. “Wij trachten vragen van de klant binnen 24 uur af te handelen. In negentig procent van de gevallen is dat mogelijk. We zijn dan ook 24 op 24 en 7 op 7 beschikbaar.”

Uitgebreid wagenpark LTC heeft zich specifiek toegespitst op wegenbouw. Twee kleine wagens moe-

ten fietspaden zuiver houden. “Daarnaast beschikken we over klassieke veegwagens voor standaard wegenwerken en het reinigen van straten en goten. Onze paradepaardjes zijn echter drie grote hogedrukwagens (250 bar/110 l per minuut) met een capaciteit van twaalf kubieke meter, die speciaal ontwikkeld zijn voor het autostradewerk,” aldus Van den Neucker. Een van deze vrachtwagens is uitgerust met een reinigings- en veegunit die aangedreven wordt door een hydrostaatmotor (300Bar/ 125 l per minuut). Op kleinere werven kan LTC ze eveneens inzetten omdat ze beschikken over een stuuras achteraan, waardoor ze zeer wendbaar zijn. Sinds 2006 maken hogedrukwegreinigers deel uit van het wagenpark. Ze zijn actief in loodsen en grote terreinen in onder meer het havengebied. ➤

| 47


bedrijfspresentatie

meert: de kostprijs. De tendens is dan ook, en vooral in freeswerken, om per vierkante meter te werken. Dat is een zeer foute aanpak. Frezen per vierkante meter is natuurlijk geen enkel probleem. Bij veegwerken moet je echter meerdere malen dezelfde oppervlakte reinigen. Stel dat de freesmachine in panne valt, dan staat ook onze wagen stil en is hij niet meer rendabel. Daarom voeren we onze werkzaamheden uit in regie. Op dat gebied zijn we misschien halsstarrig, maar we willen vooral kwaliteit leveren. Voor periodieke veegopdrachten kunnen we wel een vaste prijs bepalen.“

Watervoorzieningen

Zaakvoerder Serge toont het gefreesde wegdek na een veegbeurt met hogedruk.

Bij wegenwerken komt hogedruk ook van pas. “Vrachtwagens rijden af en aan naar stortplaatsen. Daardoor ontstaat een aangekoekte sliblaag die we veel vlotter kunnen verwijderen met hogedruk. Hogedruk reinigt daarenboven de poriën van het grondvlak, iets wat een standaard veegwagen niet kan. Dat is zeer belangrijk tijdens freeswerken. Nadat de frees het asfalt heeft afgeschraapt, brengt de aannemer een nieuwe lijmlaag aan die cruciaal is voor de hechting van het nieuwe asfalt. Hoe beter wij deze poriën reinigen, hoe beter de kwaliteit van het wegdek zal zijn omdat de inwerking van de lijm hechter is,” legt Van den Neucker uit. “Voor aannemers die ook instaan voor het onderhoud van deze asfaltlaag is dat ook van groot belang om eventuele latere herstelkosten te vermijden. Wel schatten werfleiders de mogelijkheden van wegdekreinigers foutief in. Een aangereden sliblaag van vijf centimeter krijg je niet verwijderd met enkel hogedruk. We moeten dan vragen of de klant eerst wat slib kan afschrapen met een kraan of wiellader.”

Innovatie

In aanbestedingen staat vaker te lezen dat reinigingswerken met hogedruk moeten uitgevoerd worden, maar het is nog steeds niet wettelijk verplicht. “Wij hebben vier jaar geleden proefvakken met hogedruk uitgevoerd, en die zien er nog steeds piekfijn uit. Met water reinigen heeft dus wel degelijk nut. Helaas krijgen we niet langer standpijpen met groot debiet van de watermaatschappijen. Door de diversiteit aan watermaatschappijen zouden we de vrachtwagens moeten uitrusten met twee tot wel zes verschillende standpijpen. Dat is een welhaast onmogelijke taak. Daarom ijveren wij voor een universele standpijp waarvoor de gebruiker een forfaitaire prijs betaalt. Nu moeten we vertrouwen op de watercapaciteit van onze wagens en aanhangers of hopen dat de aannemers watervoorzieningen voorradig hebben. Grote werven zijn goed uitgerust, maar kleine aanbestedingen meestal niet. Watertankbeurten jagen op die manier de transportkosten de hoogte in, maar die kunnen we niet verhalen bij de klant,” verklaart Van den Neucker.

Toekomst Qua veegwerken zijn er volgens Van den Neucker nog mogelijkheden in openbare kelder- en torengarages. “Meestal ligt daar een gepolierde betonvloer, die je enkel met vegen niet proper krijgt. Kleine veegwagens met hogedruk zijn het gat in de markt. Helaas is de ontwikkelingsprijs veel te hoog navenant het huidige marktaanbod. Daarnaast zijn fietspaden steeds vaker gescheiden van de rijweg. Op het gebied van kleine veegwagens is er nog heel wat potentieel.” ❚

Bij LTC luisteren ze naar de klant en kijken ze of het mogelijk is om met beperkte middelen een oplossing aan een aanvaardbare prijs aan te bieden. Innovatie is dan een logisch gevolg vindt Van den Neucker. “Zo hebben we ooit de reiniging van de Liefkenshoekspoortunnel voor onze rekening genomen. Omdat een tunnel over twee schuine kanten beschikt, moesten we een systeem met zijdelingse lansen uitdokteren.” LTC werkt in opdracht van gemeentes en havenbedrijven en heeft daarnaast al heel wat grote wegenwerken op z’n conto staan. Het bedrijf is al actief geweest op de ring van Antwerpen, was betrokken bij het rechttrekken van de E19 ter hoogte van Kontich, voerde veegwerken uit op de E17 in Nazareth en werkte op het viaduct in Vilvoorde. Voor het volgende project trekken de wagens van LTC richting Bastogne.

Pijnpunten In de wegenbouw ziet Van den Neucker twee grote minpunten die hij met argusogen bekijkt: de werkwijze in de sector en de rol van de overheid. “Toen we van start gingen met LTC waren er nog heel wat kleine aannemers op de markt. Die zijn nu opgeslokt door grote concerns, waar slechts een aspect pri-

48 |

Het systeem met zijdelings lansen dat LTC ontwikkelde voor de reiniging van de Liefkenshoektreintunnel.


event

Beton De Clercq stelt nieuwigheden voor op speciaal evenement Op vrijdag 31 mei organiseerde Beton De Clercq in zijn kantoren in Brugge een speciaal evenement rond een reeks nieuwe waterbehandelingssystemen en prefabbetonelementen. Om zijn studiebureaus, opdrachtgevende besturen en klanten vertrouwd te maken met de nieuwigheden die de firma tegenwoordig aanbiedt, gaf het toelichting aan de hand van een aantal boeiende presentaties. Aan bod kwamen onder meer de innovatieve Stormtech- en Enviro Septic-systemen. Beton De Clerq is een naam in de sector. Het gerenommeerde bedrijf heeft meer dan honderd jaar op de teller en bezit dan ook heel wat kennis en ervaring, die het maar al te graag deelt met geïnteresseerde studiebureaus en besturen. De informatieve namiddag werd geopend met een welkomstwoord van zaakvoerder Edouard Vancanneyt. De toon was meteen gezet, want nadien betrad Helmut De Ganck de bühne om het Stormtech-systeem van ADS Europe voor te stellen. Dit nieuwe regenwatermanagementsysteem wordt door Beton De Clercq verdeeld in ons land. Het bestaat uit ondergronds ingebouwde, solide

kunststof tunnelelementen die opslag en/of infiltratie van regenwater in een groot toepassingsgebied mogelijk maken (vrijstaande huizen, grote complexen, straten, wijken, industrieterreinen, ...). Daarna was het opnieuw de beurt aan Edouard Vancanneyt, die enkele andere nieuwe producten uit het gamma van Beton De Clercq voorstelde. De aanwezigen maakten op die manier kennis met rammelstrookblokken (uitwijkstrook met snelheidsremmende functie), waterpasserende betonstraatstenen (vertraagde afvoer hemelwater in ondergrond) en geperforeerde

grachtelementen (infiltratie tijdens afvoer van regenwater om infiltratie in de ondergrond beter te spreiden). Tot slot lichtte Helmut De Ganck (in aanwezigheid van Jean Leforgeur van Limpidus) het Enviro Septic-systeem toe. Dit is een nieuw, energievrij systeem voor kleinschalige waterzuivering. Bij het gemeenschappelijk behandelen van afvalwater biedt het een eenvoudige, innovatieve en milieuvriendelijke oplossingen op maat van de klant. Ook dit systeem wordt geleverd door Beton De Clercq. Een hapje en een drankje zorgden voor een geslaagde afsluiter van deze boeiende namiddag. ❚

Beton De Clercq organiseerde een informatief evenement om enkele nieuwigheden voor te stellen aan studiebureaus, opdrachtgevende besturen en klanten.

| 49


Smet Verhuur

mobiele zeef-, breek& windshiftinstallaties - wielladers zonder operator

Schudzeven 2 of 3 fracties

trommelzeven

Alle maten van trommels van 2 t.e.m. 120 mm

Onze zeven zijn inzetbaar in verschillende sectoren zoals: Afzeven van grond, puin, glas, ijzererts, meststoffen, ... Verder verhuren wij ook sterrenzeven, houtbrekers, afvalbrekers...

Contacteer ons Kreek 106, 9130 Kieldrecht, BelgiĂŤ TEL 0032 (0) 3.773/54.69 - FAX 0032 (0) 3.773/26.82 - MOB 0032 (0) 475/24.23.85 www.smet-zeefmachines.be - info@smet-zeefmachines.be


JOURNAAL Freesspecialist Top-Off breidt activiteiten uit naar Wallonië

ACO Passavant introduceert olieafscheider zonder filter

Het in Houthalen-Helchteren gevestigde Top-Off, specialist in het frezen van asfalt- en betonverhardingen, richt zijn pijlen voortaan ook op de Waalse wegenbouwmarkt. Eind maart nam Top-Off met TdeuxR immers het grootste Waalse freesbedrijf over. Via deze nieuwe uitbreiding van zijn activiteiten hoopt Top-Off zijn positie op de Belgische markt verder te kunnen versterken. De overname van TdeuxR is belangrijk nieuws voor de Belgische wegenbouwmarkt. Twee van de grootste freesspecialisten op de Vlaamse en Waalse markt bevinden zich voortaan onder één koepel. Beide bedrijven blijven echter wel op zichzelf bestaan en behouden ook hun huidige naam. Het logo en de website van TdeuxR zijn echter wel aangepast, zodat duidelijk wordt dat TdeuxR en Top-Off met elkaar verbonden zijn. TdeuxR zal bovendien verhuizen een nieuw kantoorgebouw in het Industriegebied van Hauts-Sarts in Herstal. Directeur van TdeuxR Wallonië wordt Ron Thijs. John Vastmans, gedelegeerd bestuurder van Top-Off, kijkt alvast uit naar de samenwerking: “TdeuxR zal in Wallonië dezelfde kwaliteit en service bieden die Top-Off momenteel in Vlaanderen biedt,” vertelt John Vastmans. “Op deze manier willen we onze knowhow en activiteiten verder uitbreiden, zodat we op korte termijn kunnen uitgroeien tot dé freesspecialist van België.”

Aco Passavant ontwikkelde met de Oleosmart een filtervrije koolwaterstofafscheider (klasse I met proefattest) voor zuivering van sterk slibhoudend afvalwater. De Oleosmart heeft een capaciteit van 3 tot 15 l/s en is zeer onderhoudsvriendelijk. “Extra onderhoudskosten voor het periodiek reinigen en vervangen van de filters zijn voorgoed verleden tijd,” luidt het bij ACO Passavant. De monolithische Oleosmartconstructie is vervaardigd uit gewapend beton C35/C45 en heeft een normconforme drielagige binnencoating, bestand tegen minerale oliën. “Het unieke afscheidingsproces is revolutionair en overtroeft alle traditioneel werkende afscheiders,” meent ontwikkelaar Aco Passavant. “De Oleosmart-afscheider is aan de inlaat uitgerust met een omlopend filterloos coalescentiekanaal (patent in aanvraag), waardoor het slib en de lichte vloeistoffen gelijktijdig worden afgescheiden. Deze technologie optimaliseert het afscheidingsrendement van het slib tot minstens 93% en vermindert het risico op dichtslibben. De onderhoudskosten van de installatie worden hierdoor gevoelig gereduceerd. Verder garandeert de technologie steeds een stabiele werking van de vlotter bij hevige stortbuien met piekdebieten. Door de geringe werkings- en onderhoudskosten is de beperkte meerprijs ten opzichte van een uitvoering met coalescentiefilter binnen de 3 jaar reeds terugverdiend.” De Oleosmart is in nominale groottes van 3 tot 15 l/s leverbaar met geïntegreerde slibvangput tot 5000 liter. “De afscheider is bijgevolg uitermate geschikt om in te bouwen in tankstations, carwashes en parkings met een oppervlakte tot 1000 m². De installatie kan worden uitgerust met een monsternamepomp of nageschakelde monsternameschacht en andere toebehoren, zoals een alarmsysteem. Het alarm meet de dikte van de slib- en/of olielaag en een eventuele opstuwing binnenin de afscheider.”

conGreen tovert bodemmaterialen en puin om tot nieuwe wegverhardingen

conGreen is een producent van duurzame en innovatieve verhardingen voor onder meer fiets-en wandelpaden, wegen, parkeerterreinen, bermverhardingen, erfverhardingen en vele andere toepassingen. Daarnaast behandelt het ook terreinen die dagelijks zeer zwaar belast worden. conGreen zorgt voor een minimale aanvoer van nieuwe bouwstoffen én verhindert afvoer van materialen die al op de locatie aanwezig zijn. Ieder aanwezig bodemmateriaal is bruikbaar, evenals materialen zoals bijvoorbeeld puin en/of een bestaande asfaltconstructie. conGreen-oplossingen zorgen niet alleen voor een forse besparing op deze genoemde transportbewegingen en de aanschaf van nieuwe bouwstoffen. Om bestaande (bodem)materialen bruikbaar te maken, past conGreen een unieke techniek toe waarbij het onder meer een uniek additief inzet. Bij het gebruiken van een conGreen-stabilisatie als fundering is er qua laagdikte van de aan te brengen deklaag ook een forse besparing mogelijk. Ook kwaliteit en levensduur staan bij conGreen hoog op de agenda. conGreen-producten worden in België exclusief verdeeld door VANO-BOUW bvba.

Dag van Verkeer & Mobiliteit en Dag van de Openbare Ruimte voortaan tegelijkertijd in Brussels Expo De vakbeurs Dag van Verkeer & Mobiliteit maakt de afgelopen jaren een snelle groei door. Daarom heeft de organisatie besloten om dit toonaangevende evenement voor verkeersprofessionals te verhuizen van Antwerpen naar Brussel, waar het tegelijk met de Dag van de Openbare Ruimte zal plaatsvinden. Op 5 en 6 februari 2014 vindt in Brussels Expo de eerste gezamenlijke editie plaats. Hoewel beide beurzen dus op hetzelfde tijdstip en dezelfde locatie zullen plaatsvinden, blijven ze wel als zelfstandig evenement fungeren. Maar door beide beurzen gelijktijdig te laten plaatsvinden, ontstaat er voortaan één moment in het jaar waarop vakgenoten zich volledig kunnen informeren over de nieuwste verkeerstoepassingen, mobiliteitsoplossingen én alles op het gebied van inrichting, ontwerp, onderhoud en beheer van openbare ruimte. Meer informatie is te vinden op de websites van de beurzen: www.verkeerenmobiliteit.be en www.openbareruimte.be.

| 51


Bonar is a subsidiary of Low & Bonar, a multinational group of producers and suppliers of performance technical textiles operating worldwide. Bonar is a leading producer and supplier of nonwovens and synthetic woven fabrics, three-dimensional polymeric mats and composites to a broad range of end markets including civil engineering, interior, transportation, agriculture, building and industrial applications. The company’s production facilities are based in Belgium, the Netherlands, Germany, UK, USA and Hungary.

Industriestraat 39 - B-9240 Zele - Belgium E info@bonar.com T + 32 (0) 52 457 411 F + 32 (0) 52 445 604 I www.bonar.com


JOURNAAL COPRO viert dertigjarig bestaan Copro, de onpartijdige certificatie- en keuringsinstelling voor de wegenbouw, bestaat sinds 31 maart dertig jaar. Copro werd in 1983 opgericht om de kwaliteit van voorgeschreven en gebruikte materialen op een doordachte, intelligente manier te controleren. De oprichting van Copro resulteerde uit een wettelijke verplichting voor opdrachtgevers, die stipuleerde dat de conformiteit en de kwaliteit van producten moest worden gecontroleerd voor de effectieve uitvoering, of dat deze verplichting moest worden doorgespeeld aan een geaccrediteerde, onafhankelijke instelling. Via een intense samenwerking tussen de opdrachtgevende en aanbestedende besturen en de wegenbouwondernemingen ontstond COPRO, dat staat voor ‘COntrole PROducten’. 32 ingenieurs en drie administratieve medewerkers zijn dag in dag uit aan de slag om onder meer de kwaliteit van de Belgische wegen te garanderen. Dit alles werd op 24 mei gevierd in het nieuwe COPROgebouw in Zellik. Voorzitter Fernand Desmyter keek tevreden terug, maar blikte ook vooruit: “Al te vaak zien we dat de kwaliteit van bouwproducten nog steeds te wensen overlaat. Daarom moeten we nog efficiënter te werk gaan. Gelukkig zagen we het aantal klanten van COPRO de voorbije jaren flink stijgen.”

Rechtzetting GWW 2 In het vorige nummer van Grond/Weg/Waterbouw kon u lezen hoe een Zutendaals fietspad in rode betonstraatstenen na meer dan tien jaar nog steeds in een uitstekende staat verkeert. De betonstraatstenen in kwestie werden geleverd door Ebema, dat ons bij monde van Afgevaardigd Bestuurder Jan Panis meer uitleg verschafte. In het artikel stond echter verkeerdelijk dat we met Ludo Panis spraken, waarvoor onze oprechte excuses. Het was dus wel degelijk Jan Panis die ons toelichting gaf bij dit project.

Betonfabrikant O Beton breidt capaciteit verder uit met zelf ontworpen mal O Beton, de betonfirma uit Rumbeek die vorig jaar werd opgericht, breidt zijn capaciteit verder uit. Door een nieuwe, zelf ontworpen mal in gebruik te nemen, kan het nu ook grote putten van 20.000 liter in trilbeton fabriceren. “We zagen in dat de voorziene productiecapaciteit voor putten van 20 m³ snel onvoldoende zou zijn en beslisten dus minder dan een jaar na de opstart van het bedrijf om ook de grote putten van 20.000 liter in trilbeton te produceren,” aldus oprichters Odiel Vandenbulcke en Gerdi Vankeirsbilck. In samenwerking met zusterfirma Olivier Industrie ontwierpen, tekenden en bouwen ze een eigen mal. Voortaan kunnen alle regen- en septische putten worden geproduceerd met directe ontkisting, zodat O Beton sneller kan inspelen op de vraag van de markt en ook grote bestellingen op korte termijn kan leveren. Ook de grotere putten zullen overigens in Flexotank-uitvoering worden aangeboden. Na de succesvolle introductie van dit unieke concept op Batibouw (betonnen put met kunststof ophoging) vallen meer en meer bouwheren, aannemers en architecten voor deze snelle en flexibele ophoging. Na projecten in onder meer Friesland en Doornik koos nu ook de ecologische Kortrijkse Venningwijk voor Flexotank met geïntegreerde Trident-filter.

In de april/mei editie werd bij het artikel over mobiele brekers op pagina 96 werd verkeerd fotomateriaal voorzien. Volgende foto diende voorzien te worden in dit artikel.

| 53


bedrijfspresentatie

‘Waar één wagen past, stal je twaalf fietsen’ Als de zon door de wolken breekt, kruipt de Vlaming op zijn fiets. De ene bolt ermee naar het werk, de ander toert ermee van terras naar terras. De tweewielers worden daarbij het liefst proper en veilig gestald: in fietsenrekken, stalplaatsen of afgesloten ruimtes. Importeur en producent Koppen uit Schoten speelt al meer dan vijftig jaar in op die trend.

Voor de installatie van overkappingen heeft Koppen vier montageploegen in dienst die alles uitwerken, van opmeting tot oplevering.

54 |


bedrijfspresentatie

Het familiebedrijf heeft zich sinds ruim zes decennia toegelegd op alle soorten uitrustingsgoederen voor openbare ruimtes, scholen en bedrijven. Koppen levert een breed gamma aan producten, van brievenbussen tot kapstokken en speeltuigen. Sinds een halve eeuw is het bedrijf echter vooral bekend geworden met z’n fietsenstallingen in duizend en een maten en vormen. Gerard Koppen, zaakvoerder van het bedrijf en zoon van de stichter, legt uit hoe Koppen doorheen de jaren is gegroeid: “Een jaar of vijftig geleden was Koppen een van de eerste Belgische bedrijven die fietsrekken plaatste. Aanvankelijk enkel bij grote jongens in de industrie als Bekaert en Agfa Gevaert. Maar naarmate de tijd vorderde geraakten ook steeds meer scholen en universiteiten geïnteresseerd in manieren om de fietsen van hun leerlingen en studenten te bergen. Nog later kwamen overheden en lokale besturen tot hetzelfde inzicht.” Die gestage uitbreiding zorgt er volgens Gerard Koppen voor dat vandaag in bijna elke Vlaamse gemeente

wel ergens een fietsenstalling van Koppen te vinden is.

Collectieve bergplaatsen in de stad De behoefte om fietsen op een ordelijke en veilige manier te bergen, blijft volgens Gerard Koppen bovendien groeien. “Zowel particulieren als bedrijven zijn daarin vragende partij,” zegt de zaakvoerder. “In steden wordt vandaag steeds meer gefietst maar lang niet alle appartementen en woningen hebben voldoende plaats om de fietsen van de bewoners te stallen. Om die reden plaatst ons bedrijf in stedelijke omgevingen vandaag regelmatig fietsrekken met anti-diefstalbeugels,  collectieve bergplaatsen met deuren en ook  individuele fietskluizen”  Ook bedrijven zetten hun personeel steeds vaker aan om met de fiets naar het werk te komen en dat merkt de leverancier en producent. “Op een plek waar je één wagen kunt parkeren, passen twaalf fietsen”, zegt Gerard Koppen. “Dan is de rekensom

snel gemaakt. Elk bedrijf dat vandaag bezig is met rentabiliteit en ecologie weet dat een fietsende werknemer nu eenmaal een pak goedkoper is dan een die met de wagen rijdt.”

Eigen productie De producten van Koppen lopen erg uiteen qua ontwerp en uitvoering, van een eenvoudig fietsenrekje tot grote afsluitbare overkappingen. Het werkt daarvoor samen met FALCO uit Vriezenveen, een Nederlands producent die zijn kwaliteitsvolle materialen en masse in eigen land weet te produceren. De overkappingen maakt Koppen dan weer zelf omdat elk project van een grotere schaal nu eenmaal om een erg specifieke aanpak vraagt. “Ons bedrijf heeft eigen monteurs voor de installatie van fietsrekken,” zegt Gerard Koppen, “en voor de installatie van overkappingen hebben we zelfs vier montageploegen in dienst die enkel daarmee bezig zijn. Zij werken alles zelf uit, van opmeting tot oplevering. Op die manier ligt het hele proces in onze handen.” ❚

De gestage uitbreiding van Koppen zorgt er volgens de zaakvoerder voor dat vandaag in bijna elke Vlaamse gemeente wel ergens een fietsenstalling van het bedrijf te vinden is.

| 55


Het Agentschap Wegen en Verkeer wil een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers realiseren in Vlaanderen. Het Agentschap Wegen en Verkeer beheert ca. 6970 km gewest- en autosnelwegen en ca. 7450 km fietspaden.

Meer info:

www.wegenenverkeer.be

Vind ons

MA

NAGEMEN

T

ISO 9001 - 2000 -

@wegenenverkeer

op Linkedin

CE D RTIFIE

STEM

QUAL

IT

Y

Volg ons op twitter

SY

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER Koning Albert II-laan 20 bus 4 - 1000 Brussel Tel. 02 553 79 01 - Fax 02 553 79 05 wegen.verkeer@vlaanderen.be www.wegenenverkeer.be


brussel | Concrete Day

Belgische Betongroepering plaatst beton op pedestal Op donderdag 17 oktober vindt in het Constant Vanden Stock Stadion in Anderlecht de jaarlijkse Concrete Day plaats, georganiseerd door de Belgische Betongroepering. De dag zal een overzicht bieden van de nieuwste tendensen in de betonsector en brengt daarvoor een groot aantal spelers samen met een hart voor het materiaal. Vier reeksen workshops vormen daarbij de essentie van Concrete Day als forum voor kennisoverdracht. Daarnaast beloont BBG een aantal beloftevolle eindwerken van laatstejaarsstudenten met betrekking tot beton en vindt de Infobeton Student Context plaats. Verder stelt een twintigtal bedrijven hun bedrijf of product voor in de Expo Area. Jef Apers, ondervoorzitter van BBG, legt uit op welke manier Concrete Day inspeelt op de eigenlijke opdracht van de Belgische Betongroepering. Apers: “De doelstelling van onze groepering is dat ze kennis over beton promoot binnen een breed veld. Daarvoor organiseren we het hele jaar door cursussen, studiedagen, werfbezoeken en ga zo maar door. Die events werken op verschillende niveaus en hebben telkens een ander soort diepgang. Met Concrete Day willen we net een groot aantal spelers in uiteenlopende branches – maar telkens gericht op beton – samenbrengen. 17 oktober moet een dag zijn waarop ontmoetingen plaatsvinden tussen onder meer producenten van grondstoffen, betoncentrales, prefabbetonproducenten, architecten, aannemers, onderzoeksinstellingen en overheden.”

Vier reeksen workshops Met dat doel voor ogen vinden op het netwerkevent gericht op kennisoverdracht een hele rist activiteiten plaats. Jef Apers: “Centraal staan vier reeksen workshops die op een klein half uur ingaan op uiteenlopende onderwerpen. Onze call for papers loopt nog steeds en we zijn dus nog op zoek naar een aantal onderwerpen. Desondanks hebben we al een aantal interessante workshops vastgelegd. Een eerste reeks, mee georganiseerd door de Vlaamse Architectenorganisatie NAV, zal focussen op een aantal thema’s rond beton die interessant zijn voor architecten. Ten tweede zullen we ook een aantal lezingen organiseren die zeer concreet ingaan op interessante projecten waarin beton een prominente rol speelt. Verder hebben we al heel wat interessante voorstellen gekregen voor presentaties rond bijvoorbeeld software, brandbescherming van betonnen structuren en niet-destructieve onderzoeksmethoden.

Concrete Day wil een netwerkevent zijn, gefocust op kennisoverdracht. Om die reden staan op 17 oktober vier reeksen workshops centraal.

Alle ideeën die binnenlopen worden thematisch gebundeld en uiteindelijk kiezen we daaruit de boeiendste workshops uit die op Concrete Day aan bod zullen komen.”

Studieprijs en Infobeton Student Contest Naast de workshops heeft BBG ook aandacht voor jong bloed in de sector. Om die reden wordt onder meer de Infobeton Student Contest georganiseerd. Deelnemers krijgen daarbij de opdracht twee betonnen proefstukken te maken waarvan ze zelf de sterkte moeten voorspellen. “Op Concrete Day zelf onderwerpen de deelnemers hun stukken aan een driepuntsbuigproef,” legt Apers uit. “Het stuk dat de proef het best doorstaat levert zijn bedenkers een geldprijs op van 1500 euro. Daar-

naast overhandigen we nog de studieprijs, een prijs voor een eindwerk ingediend in 2013 aan zowel een Belgische universiteit in de studierichting burgerlijk bouwkundig ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect als aan een Belgische industriële hogeschool in de studierichting industrieel bouwkundig ingenieur. De twee uiteindelijke winnaars ontvangen elk een cheque voor een bedrag van 1250 euro.” ❚ Inschrijven voor de studieprijs kan nog tot 22 juli. Geïnteresseerden voor de Infobeton Student Contest kunnen nog tot 7 oktober hun kandidatuur stellen. Hiervoor vindt u, naast informatie rond het inschrijven voor deelname aan Concrete Day en de reservatie van een beursstand voor bedrijven, info terug op www.gbb-bbg.be/nl/concrete-day-2013.

Het event heeft met het uitreiken van de studieprijs en het organiseren van de Infobeton Student Contest veel aandacht voor jong bloed in de sector.

| 57


leuven | Heraanleg Pereboomstraat en Het Torentje

Behalve ingrijpende riolerings- en bestratingswerken voerde aannemer Van de Kreeke ook waterbouwkundige werken uit. Het verving de kademuur aan de oever van de vierde Dijlearm.

Knappe metamorfose voor Pereboomstraat en Het Torentje in Leuven 'Samengaan van waterbouwkundige en riolerings- en bestratingswerken resulteert in kortere uitvoeringstermijn en minder hinder' Hoewel ze niet overal even zichtbaar is, vormt de Dijle een belangrijk deel van de Leuvense binnenstad. In het licht van de opwaardering van de publieke ruimte rond de ietwat vergeten rivier, voerde Van de Kreeke sinds augustus vorig jaar een aantal infrastructurele ingrepen uit in de Pereboomstraat en Het Torentje. Behalve waterbouwkundige werken en de plaatsing van een gescheiden rioleringsstelsel, omvatte het project ook de aanleg van een fraaie bestrating in betonstraatstenen en gerecupereerde kasseien.

58 |


leuven | Heraanleg Pereboomstraat en Het Torentje

Dankzij een nieuwe bestrating van betonstraatstenen en gerecupereerde kasseien is de Pereboomstraat nu een van de meest idyllische plekjes van Leuven.

Twee fases gecombineerd Leuvenaars die op zoek zijn naar een idyllische promenade om gezapig te kuieren met hun geliefde kunnen zich voortaan zonder dralen naar de Pereboomstraat begeven. Dit fijne straatje ten noorden van park den Bruul onderging de voorbije maanden een ware metamorfose, zowel op functioneel als op esthetisch vlak. In een eerste fase legde aannemer Van de Kreeke zich toe op waterbouwkundige werken aan de oever van de vierde Dijlearm. Om de veiligheid van de omwonenden en de doorstroming van de Dijle in de binnenstad te garanderen, moest de kademuur er immers vervangen worden. “We hebben de bomen langs de Dijle verwijderd en de oude kademuur volledig afgebroken,” vertelt projectleider Laurent Habets. “Ongeveer de helft van de kademuur is vervangen door een 'overversteviging' van schanskorven, de andere helft door een betonnen secanspalenwand waar we metselwerkpanelen tegen hebben geplaatst. Normaal gezien zouden deze eerste fase en de tweede fase (de bestratings- en rioleringswerken) apart uitgevoerd worden, maar in het kader van minder hinder hebben we er samen met de stad Leuven voor gezorgd dat

ze naadloos in elkaar konden overvloeien. Dit resulteerde in een veel kortere uitvoeringstermijn en dus ook in minder overlast voor de omwonenden.”

Knappe renovatie De tweede fase omvatte de renovatie van de Pereboomstraat en Het Torentje. Van de Kreeke verving de bestaande (gemetste) riolering door een gescheiden stelsel met een regenwaterbuffer van infiltratiekratten. Dit ging gepaard met een afkoppeling op privédomein. Nadien vonden de wegeniswerken plaats. De bestaande asfaltverharding werd vervangen door een intrigerende combinatie van betonstraatstenen en gerecupereerde kasseien die zich nog onder de oude asfaltverharding bevonden. Dit geeft de straatjes een intrigerend, rustiek karakter. Tot slot plantte de stad ook nog een aantal bomen en struiken. “De heraanleg van de Pereboomstraat en Het Torentje in Leuven vormt voor ons een zeer mooie aanvulling op onze mooie referentielijst. De afdelingen wegenbouw, speciale technieken en bouw waren allen bij het project betrokken, en zo kwam onze veelzijdigheid dus weer mooi tot uitdrukking,” besluit Habets fier. ❚

Technische fiche Heraanleg Pereboomstraat en Het Torentje in Leuven

Opdrachtgever: stad Leuven

Studiebureau: stad Leuven

Aannemer: Van de Kreeke (Halen)

Budget: € 1.408.077 incl. BTW

Start werken: 30 juli 2012

Einde werken: juni 2013

| 59


bedrijfspresentatie

‘Alkobel beschikt over uitgebreid aanbod verkeerssignalisaties en bouw- en veiligheidsmaterialen’

Van verkeerskegel tot signalisatieduizendpoot

In de tentoonstellingsruimte krijgt de klant een idee van het brede gamma aan signalisatieartikelen.

Verkeersborden en -kegels zijn gewilde trofeeën op menig studentenkot. Daarnaast bewijzen ze echt hun nut door wegenwerken zo veilig mogelijk te laten verlopen. Kegels zijn echter het topje van de Alkobel-ijsberg: het magazijn in Zwijndrecht puilt uit. “We zijn uit noodzaak zeer gespecialiseerd: het is immers een markt voor een bepaalde doelgroep die we met een gepersonaliseerde aanpak van dienst willen zijn ,” vertelt zaakvoerster Heidi Louagie. Gaande van kegels tot linten, dranghekkens of veiligheidskledij: het is allemaal terug te vinden in de catalogus van Alkobel. “In België heb je slechts enkele verkeersbordproducenten. We moesten ons dus differentiëren en bieden, naast het occasionele verkeersbord, een breed spectrum aan verkeerssignalisatie en veiligheidskledij aan waardoor die verkeersbordproducenten ook tot ons klantenbestand behoren,” aldus Louagie. Bij Alkobel zijn er acht mensen actief: een assistent manager, een sales manager met twee salesmedewerkers, een secretaresse en drie magazijniers.

Linkeroever Tijdens het aanbrengen van wegmarkeringen zie je steevast eindeloze rijen kegeltjes. Alkobel zag het levenslicht dankzij het typisch oranje-wit gekleurde object. “Vijftien jaar geleden hebben we Alkobel boven de doopvont gehouden in een ouderlijk pand op de Linkeroever in Antwerpen. Door de Oosterweelverbinding werden mijn ouders onteigend. Ze zijn toen met pensioen gegaan. Daarop heb ik een nieuw magazijn laten neerplanten op de huidige locatie, nu zo’n vier jaar geleden,” legt Louagie uit.

Finland “Destijds zijn we van start gegaan met kegels. In de beginperiode had mijn vader een machine ontworpen waarmee we de witte reflecterende banden met zeefdruk op de oranje kegels konden plaatsen. Dat maakte ons vrij uniek in België, waardoor we miljoenen kegels hebben verkocht. Er zijn honderden verschillende kegels en evenveel verschillende wetgevingen. De regelgeving omtrent de reflecterende banden is niet in elk land gelijk,” stelt Louagie. “In het ene land gebruiken ze symmetrische reflectiestrips, in het andere dan

60 |

weer asymmetrische. Ook de verplichte klasses van reflectie durven erg uiteenlopen.” Voor Finland ontwikkelt Alkobel oranje kegels met gele strips, omdat witte reflecterende banden er niet zichtbaar zouden zijn in de sneeuw.

Internationale afzetmarkt In België was Alkobel volgens Louagie het eerste bedrijf dat met een signalisatiecatalogus in drie talen op de proppen kwam. “België is immers een klein land, en enkel de verkoop van kegels volstond niet om het bedrijf te laten groeien. Een internationale afzetmarkt was dus een must, waarvoor ik contacten gelegd heb op internationale beurzen en markten. Nu is 35 procent van onze omzet te danken aan die internationale afzetmarkt. Dan spreken we vooral over de buurlanden en Europa, maar af en toe verschepen we ook een container naar verre oorden zoals Abu Dhabi.”

Persoonlijke aanpak Het cliënteel van Alkobel bestaat uit vijf grote groepen: de aannemers in de wegenbouw, de groothandels zoals doe-het-zelfzaken, de overheid, grote en kleinere organisaties en vzw’s en tot slot de industrie. “Onze troef is de grote voorraad waarover we beschikken. Aannemers zijn niet altijd ruimschoots op voorhand op de hoogte van de hoeveelheid signalisatie-elementen die ze nodig hebben. Als ze dan last minute een bestelling plaatsen, kunnen wij hen zeker en vast verder helpen. Daar hamer ik dan ook op: bij Alkobel bieden we een gepersonaliseerde aanpak aan op maat van de klant. Daarnaast is online aanwezigheid ook belangrijk. In de Belgische signalisatiesector was ik een van de eerste met een webshop. Toch draag ik persoonlijk contact nog steeds hoog in het vaandel: enkel zo leer je de echte noden van de klant kennen,” vindt Louagie.


bedrijfspresentatie

Trends Alkobel brengt tweejaarlijks een nieuwe catalogus uit, een waar huzarenstukje volgens Louagie. Het basisassortiment blijft meestal behouden, al worden er telkens wel heel wat nieuwe artikelen geïntroduceerd. “Zo merken we dat de producenten de laatste tijd meer gebruik maken van gerecycleerd materiaal. En dan zijn er nog de echte seizoensgebonden producten zoals strooizout en andere winterproducten. Voorts is er ook een trend merkbaar van gepersonaliseerde materialen zoals kledij of signalisatie-elementen. Zo hebben we een contract met Groep Interparking, de grootste Europese speler op ’t vlak van publieke parkeergarages. Voor deze klant produceren we gepersonaliseerde producten in de gekende geel-blauwe kleuren. Klanten willen immers producten kopen die passen bij hun bedrijfsfilosofie en huisstijl.”

Wegenbouw

Wat begon met kegels is uitgegroeid tot een breed aanbod aan verkeerssignalisatie en veiligheidskledij.

In het magazijn vallen onder meer de gekleurde netten op. Aannemers gebruiken deze netten om ondergrondse leidingen aan te duiden. Daarnaast zijn er ook afzetnetten om rond bouwputten te plaatsen. Ook kabeldrempels en -goten, die zowel bij wegenwerken als concerten de bekabeling letterlijk in goede banen leiden, maken deel uit van het uitgebreide gamma. Pictogrammen, spiegels, separatoren: het aanbod is schier eindeloos. Toch blijven ze bij Alkobel niet op hun lauweren rusten en kijken ze de toekomst ludiek tegemoet: “Zolang op de weg niet alle kegels van Alkobel zijn, is er nog werk aan de winkel.” ❚

Kegels, verkeersplaatjes en nog zoveel meer zijn verkrijgbaar in alle kleuren en gewichten.

| 61


kuurne | Herinrichting R8

Om de industriezone Kortrijk-Noord (rechts) beter bereikbaar te maken en de plaatselijke verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren, trekt het AWV de drukke R8 gedeeltelijk door.

De verlenging van de R8 in Kuurne:

een mobiliteitsproject pur sang 'Verlengde ringweg en heringerichte kruispunten maken industriezone Kortrijk-Noord beter bereikbaar' Na iets meer dan twee jaar labeur zijn de werken op en rond de R8 in Kuurne ver gevorderd. Om de industriezone Kortrijk-Noord beter bereikbaar te maken en de plaatselijke verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren, trekt het AWV de drukke ringweg gedeeltelijk door. Het vrachtverkeer, dat bij zijn zoektocht naar het industrieterrein weleens verzeild raakte in de nabijgelegen woonwijken, kan zijn bestemming binnenkort snel en efficiënt bereiken via een heringericht kruispunt. Door ook het voormalige eindpunt van de Ringlaan grondig om te vormen en door te knippen, willen de stad Kortrijk en de gemeente Kuurne de nabijgelegen woonwijken tegelijkertijd verder ontlasten. Aangezien er ook nog rioleringswerken plaatsvonden, is de term 'totaalproject' in deze geenszins uit de lucht gegrepen. Nood aan goede oplossing De verlenging van de R8 in Kuurne is het schoolvoorbeeld van een hedendaags mobiliteitsproject. Dankzij een aantal intelligente infrastructurele ingrepen zal het AWV samen met lokale overheden Kuurne en Kortrijk een nieuwe verkeerssituatie creëren die zowel voor het plaatselijke auto- en fietsverkeer als voor het vracht- en het doorgaand verkeer positief zal uitdraaien. Het inzichtelijk maken van het project is evenwel geen sinecure.

62 |

Industriezone Kortrijk-Noord bevindt zich – what's in a name – ten noorden van Kortrijk en ten westen van Kuurne. De Ringlaan, die de stad Kortrijk scheidt van zijn buurgemeente Kuurne, loopt vlak langs deze industriezone en fungeert als dusdanig als toegangsweg voor het vrachtverkeer. Voorheen strandde deze Ringlaan aan de Izegemsestraat, waar hij verder opsplitste in de N395a (kant industriezone) en de N395b (kant Noord-Kortrijk). Dit was op zijn zachtst gezegd geen ideale situ-

atie. Het vrachtverkeer liet de verderop gelegen Noordlaan, de eigenlijke toegangspoort tot het industrieterrein, links liggen en baande zich via lokale straten (Heirweg vanuit Kortrijk-Oost, Izegemsestraat vanuit Kortrijk-West) een weg naar zijn bestemming. Het doorgaand verkeer ging door de vroegtijdige splitsing van de ringweg bovendien al te vaak in confrontatie met het plaatselijke verkeer in het noorden van Kortrijk. Een goede oplossing drong zich met andere woorden op.


kuurne | Herinrichting R8

Projectinfo Tunnelkokers

De werken aan de R8 zijn vrij ver gevorderd. Op dit moment zijn onder meer de tunnelkokers gerealiseerd, is de R8 opgehoogd en zijn de nieuwe op- en afritten voorzien van greppels en kantstroken, een onderfundering en een cementgebonden steenslagfundering.

de R8. Via dezelfde tunnelkoker kan het verkeer vanuit de Noordlaan onder de nieuwe ring door rijden en zo de Ringlaan richting de E17 (ten oosten van Kortrijk) opdraaien. Deze aansluiting op de N395b maakt het industrieterrein veel vlotter bereikbaar. Ook fietsers en voetgangers kunnen overigens gebruik maken van de tunnelkoker. Zij krijgen er een vrijliggende rijstrook toebedeeld.

Sluipverkeer tegengaan Een schematische voorstelling van de nieuwe verkeerssituatie die het doortrekken van de R8 tot gevolg zal hebben. Het kruispunt met de Noordlaan wordt volledig heraangelegd en omgevormd tot dé toegangspoort voor het bedrijventerrein, het kruispunt met de Izegemsestraat wordt doorgeknipt en ontoegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. (1 = R8; 2 = Izegemsestraat; 3 = Noordlaan; 4 = Heirweg; 5 = N395a; 6 = N395b; 7 = Industrielaan)

Nieuwe toegangspoort voor industriezone Deze oplossing krijgt inmiddels vorm. De R8 (Ringlaan) wordt verder doorgetrokken tot voorbij de Noordlaan en eindigt voortaan net voor de Heirweg (de oostelijke rand van de industriezone). De opsplitsing in de N395a en N395b gebeurt met andere woorden een stuk later. Het doortrekken van de R8 gaat bovendien gepaard met de herinrichting van de gevaarlijke kruispunten met de Izegemsestraat en de Noordlaan. Het kruispunt met de Noordlaan wordt volledig heraangelegd en omgevormd tot dé toegangspoort voor het bedrijventerrein. Het vrachtverkeer op de Ringlaan kan de Noordlaan binnenkort bereiken door via een nieuwe tunnelkoker een lus te maken onder

De Izegemsestraat, het voormalige eindpunt van de Ringlaan, wordt dan weer doorgeknipt ter hoogte van de R8 om de plaatselijke verkeersveiligheid te verbeteren. Auto's en vrachtwagens kunnen niet langer doorsteken en worden op die manier gedwongen om de nieuwe toegangspoort via de Noordlaan te gebruiken. Hierdoor zal het sluipverkeer drastisch verminderen. Fietsers en voetgangers kunnen wel nog oversteken, en dit eveneens via een tunnelkoker. “Dankzij deze nieuwe kruispunten zal de leesbaarheid van de verkeerssituatie op en rond de R8 in Kuurne veel groter zijn,” vertelt Humberto Van Nunen (AWV). “Het vrachtverkeer kan zich niet langer in de omliggende woonstraten begeven, wat de leefbaarheid van het gebied uiteraard ten goede komt. Ook aan het fietsverkeer hebben we de nodige aandacht besteed. Met het doorknippen van de Izegemsestraat werken we meteen een zwart punt weg. En de Noordlaan wordt aan beide zijden uitgerust met een dubbelrichtingsfietspad. Deze Noordlaan krijgt overigens ook een gewijzigde verkeerssituatie na de werken. In functie van het mobiliteitsplan van Kuurne komt er eenrichtingsverkeer voor auto's en vrachtwagens. De Industrielaan, die de Noordlaan even verderop (in het industrieterrein zelf) kruist, wordt doorgeknipt,

De herinrichting van de kruispunten van de R8 met de Izegemsestraat en de Noorderlaan vormde een cruciaal onderdeel van dit project. Hierbij werd telkens een nieuwe betonnen tunnelkoker aangelegd: één voor automobilisten, fietsers en voetgangers aan de Noorderlaan, en één voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de Izegemsestraat. Het was Gabecon dat de vervaardiging en plaatsing van deze kunstwerken op zich nam. “De aanleg van de tunnel aan de Noorderlaan vergde het nodige precisiewerk,” vertelt projectleider Brecht D'Artois. “We hebben al de nodige gelijkaardige projecten in de burgerlijke bouwkunde uitgevoerd, waarbij we in het merendeel van de gevallen met prefab werken. Aangezien deze koker vrij brede wanden vereiste, was prefab in dit geval echter niet opportuun, en dus moesten we ter plaatse bekisten. Het bekisten van de dakplaat vormde het moeilijkste onderdeel van het werk. De tunnel aan de Noorderlaan is 5,6 meter hoog, 18,7 meter breed (12,7 meter en drie rijstroken voor gemotoriseerd verkeer, 3,7 meter voor fietspad) en negentig meter lang. De werken aan deze tunnel duurden van februari 2012 tot juni 2012.” De aanleg van de fietskoker verliep dan weer iets eenvoudiger. “Deze is immers wel volledig geprefabriceerd, meer bepaald door onze zusteronderneming Prefaxis,” gaat D'Artois verder. “ De fietskoker is 2,70 meter hoog en 4,80 meter breed. Over het algemeen kunnen we toch wel spreken van een geslaagd project. De samenwerking met mede-aannemer Devagro verliep zeer vlot en echte structurele problemen zijn er niet geweest. Het resultaat mag zeker gezien worden.” zodat het gemotoriseerd verkeer uit de Industrielaan enkel de Noordlaan kan gebruiken om de R8 te bereiken. De fietsers kunnen er wel nog door.”

Samengaan van infrastructuuringrepen Het mag niet verbazen dat er voor de realisatie van een project als dit heel wat ingrijpende infrastructuuringrepen nodig zijn, die bovendien nauwkeurig op elkaar dienden te worden afgestemd. “Op dit moment zijn de tunnelkokers gerealiseerd, is de R8 opgehoogd, zijn de nieuwe op- en afritten voorzien van greppels en kantstroken, een onderfundering en een cementgebonden steenslagfundering. Op de nieuwe R8 is de onderfundering voor de helft aangelegd. De werken zijn dus ver gevorderd, er resten ons in feite voornamelijk nog asfalteringen (afwerken nieuwe R8 en op- en afrit, herinrichten kruispunten Izegemsestraat en Noordlaan, verbinding maken tussen N395a en b door kokerbrug),” licht Van Nunen toe. Ook Devagro, dat instond voor de grond- en de wegeniswerken, ziet het verdere verloop van het project positief in: “Nu alle ophogingswerken zijn uitgevoerd (70.000 m³, tot wel acht meter hoog), zijn we op kruissnelheid gekomen om de bovenbouw aan te pakken en de wegenis effectief door te trekken. ➤

| 63


Allplan Engineering voor bouw, infra en civieltechniek… breng ook úw beton-tekenwerk op een hoger niveau! • • • • • •

2D én 3D CAD-software voor betonwapening Ondersteunt het totale ontwerpproces Snel, praktisch en intelligent bekisten en wapenen Automatische en up-to-date buigstaten en hoeveelheden Unieke SmartParts technologie voor parametrisch ontwerp Pionier in OpenBIM: meer dan 50 uitwisselingsformaten

Nieuw: Versie 2013.1

Iv-Infra b.v.

Maak kennis met de meest verspreide applicatie binnen Europa, en contacteer ons voor een GRATIS try-out versie! Nemetschek Scia - Industrieweg 1007 - 3540 Herk-de-Stad - info@scia-online.com - 013/551775

Adv_GrondWegWaterbouw_062013.indd 1

www.nemetschek-scia.com 6/13/2013 9:23:54 AM


kuurne | Herinrichting R8

Het is nog maar de tweede keer dat we een werk van dergelijke omvang uitvoeren (op het moment van aanbesteding zelfs het allereerste), maar dat speelt net in onze kaart. Ons team heeft er zich vol enthousiasme op toegelegd, wat ook blijkt uit de kwaliteit van het geleverde werk,” aldus projectleider Yves Faveere

Rioleringswerken

De aanleg van twee betonnen tunnelkokers – één ter hoogte van de Izegemsestraat, één ter hoogte van de Noordlaan – vormde een belangrijk onderdeel van dit project. “Nu alle ophogingswerken zijn uitgevoerd (70.000 m³, tot wel acht meter hoog), zijn we op kruissnelheid gekomen om de bovenbouw aan te pakken en de wegenis effectief door te trekken,” aldus Yves Faveere van aannemer Devagro.

Alsof dit alles nog niet voldoende was, gingen de ingrijpende wegenwerken op bepaalde plaatsen ook gepaard met rioleringswerken. Om de wateroverlastproblemen in de industriezone op te lossen, werd er op de Noordlaan en de Ringlaan een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Het afvalwater wordt voortaan afgevoerd naar een zuiveringsstation van Aquafin, het regenwater wordt opgevangen in een nieuw bufferbekken op de Noordlaan. Tot slot werd er in de berm van de R8 een regenwaterkoker naar de Heulebeek geïnstalleerd. “Dat de werken van Aquafin gelijktijdig werden opgestart met de onze, vormde toch wel een uitdaging op het vlak van logistiek en coördinatie,” vertelt Faveere. Een belangrijk deel van hun werken bevindt zich ook in onze werfzone. Desalniettemin is de verstandhouding met Aquafin optimaal.” Alles bij elkaar zullen de werken iets meer dan tweeënhalf jaar in beslag genomen hebben. “Wanneer ze echter klaar zijn, zal hun meerwaarde meteen duidelijk worden: een vlottere doorstroming van het verkeer, een beter bereikbare industriezone en een leefbaarder Kortrijk. Dit alles kadert in het streven om de sterke economische positie van Kortrijk en omgeving te bestendigen en verder uit te bouwen. Het spreekt voor zich dat een goede mobiliteit en een vlotte bereikbaarheid van de industriezones daarbij van cruciaal belang zijn,” besluit Van Nunen. ❚

Technische fiche Herinrichting R8 Kuurne

Opdrachtgevers: AWV, stad Kortrijk, gemeente Kuurne en Aquafin

Studiebureaus: Expertise Beton en Staal en Afdeling Geotechniek Vlaamse Overheid en Departement Mobiliteits en Openbare Werken (wegkoker Noordlaan ; Brussel), Studiebureau Duynslaegher (TV-3V)

Hoofdaannemer: THV Devagro-Gabecon (Desselgem)

Start werken: 1 mei 2011

Einde werken: eind 2013

| 65


Postel | Heraanleg vrachtwagenparking

Verloederde douaneomgeving in Postel wordt beveiligde parking voor trucks De voormalige douanesite langs de E34 in Postel krijgt een nieuwe bestemming. Na het slopen van de vervallen douanekantoren en het uitbreken van de omliggende wegenis is aannemer AGBb INFRA nu gestart met de aanleg van een gloednieuwe, beveiligde parking voor truckchauffeurs. Vanaf eind juli kunnen zij er na een lange reis eindelijk weer op een comfortabele manier tot rust komen.

66 |


Postel | Heraanleg vrachtwagenparking

Projectinfo over een andere boeg AGBb INFRA uit Arendonk legde zich oorspronkelijk vooral toe op grond- en afbraakwerken, maar koos er begin dit jaar voor om het voortaan over een andere boeg te gooien. Het ontwikkelde zich op korte tijd tot een concurrentiële speler op de markt van de wegenbouw, de rioleringswerken en de totaalprojecten. Het doet dit met een verfrissende aanpak: “Via een flexibele en probleemoplossende benadering én een focus op een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding brengen we een verfrissend verhaal,” luidt het bij AGBb INFRA. “‘Doen wat we beloven’ is het devies, en dat vormt voor iedere medewerker elke dag opnieuw de voornaamste uitdaging. Als aannemer Klasse 5 met VCA*-certificaat realiseerden we al tal van projecten. We werken zowel voor overheden als private projectontwikkelaars. Binnen de overheid doen zowel gemeente- als stadsbesturen, provinciebesturen, het Vlaamse Gewest, openbare bouwmaatschappijen en rioolbeheerders als Aquafin een beroep op onze diensten. Voor private projectontwikkelaars verzorgen we de aanleg van verkavelingen, leggen we parkings aan en nemen we de volledige buitenaanleg van bouwprojecten op ons. Vooral bij totaalprojecten renderen onze troeven maximaal. Zo denken we maximaal mee met de opdrachtgever en stellen we, waar mogelijk, uitvoeringsvarianten voor die de opdrachtgever tijd en geld besparen. Het is dan ook vooral in zulke totaalprojecten dat we onze toekomst situeren.”

door de politie. Een deftig toilet of een restaurant was er ook al niet te vinden, en dus waren de truckchauffeurs die er halt moesten houden niet bepaald te benijden. Vanaf binnenkort liggen de kaarten gelukkig helemaal anders. Het terrein werd overgedragen aan de Vlaamse overheid, die er momenteel een uitgebreide en deels beveiligde parking voor vrachtwagens op laat aanleggen. Deze wordt in concessie gegeven aan een private partner. Het vervallen douanecomplex is al een tijdje met de grond gelijk gemaakt, en op dit moment vindt de effectieve aanleg van de parking plaats. Een grote omheining en camera's met nummerplaatherkenning moeten de veiligheid van de chauffeurs garanderen en ladingdiefstallen tegengaan. Nieuwe sanitaire voorzieningen bieden de truckchauffeurs dan weer een broodnodige dosis elementair comfort. Na het slopen van de vervallen douanekantoren en het uitbreken van de omliggende wegenis, is aannemer AGBb INFRA overgegaan tot de aanleg van een nieuwe parking met tal van randvoorzieningen.

Uitgebreide, beveiligde vrachtwagenparking Naast onze snelwegen zelf krijgt ook de infrastructuur errond de laatste jaren eindelijk weer de aandacht die ze verdient. Dankzij een grondige herinrichting kan het parkeerterrein langs de E34 in Mol-Postel weer uitgroeien tot een plek waar vrachtwagenchauffeurs graag even stoppen om

een (verplichte) rustperiode in te lassen. Tot voor kort was dit echter veel minder het geval. De voormalige douanekantoren stonden al geruime tijd leeg, met alle gevolgen van dien. Vandalisme, sluikstorten, diefstal en bouwvalligheid tierden er welig, net als de cannabisplantage van een Nederlander uit Eindhoven die er vier jaar geleden – haast per toeval – op heterdaad betrapt werd

Totaalproject Het project, dat kadert in de aanleg van een reeks beveiligde vrachtwagenparkings in Vlaanderen, wordt in goede banen geleid door AGBb INFRA. Dat stond in eerste instantie in voor de afbraakwerken. “De gebouwen zijn gesloopt, de verlichtingspalen weggenomen en alle verhardingen uitgebroken,” verduidelijkt projectleider Wim Van Sande. “Vervolgens hebben we een volledig nieuwe fundering, afwatering, riolering en bekabeling voor nieuwe verlichting aangelegd. ➤

| 67


AGBb INFRA in Arendonk: wegenbouw, riolering én totaalprojecten

‘Doen wat we beloven’ AGBb INFRA uit Arendonk ontwikkelde zich op korte tijd tot een beduchten challenger op de Belgische markt van wegenbouw, rioleringswerken en totaalprojecten. Met onze flexibele en probleemoplossende aanpak én de focus op een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding garanderen we een verfrissende aanpak. Als aannemer Klasse 5 met VCA*-certificaat werkt AGBb INFRA zowel voor overheden als private projectontwikkelaars: • Wegenbouw en riolering: we kennen geen beperkingen qua materialen en richten ons zowel op (her)aanleg als structureel onderhoud. • Totaalprojecten: we denken steeds maximaal mee met de opdrachtgever en stellen, waar mogelijk, uitvoeringsvarianten voor die de opdrachtgever tijd en geld besparen. Concreet gaat het meestal om de totaalaanleg van verkavelingen of parkings en de buitenaanleg van bouwprojecten. Financiële fundamenten AGBb INFRA is een 100% dochterbedrijf van de B&R Bouwgroep. De inbedding in een grotere groep geeft stevige fundamenten en extra slagkracht dankzij de logistieke, technische en financiële ondersteuning.

Interesse in onze diensten? Contacteer ons 014 67 86 58 of via info@agbb.be

Hoge Mauw 460, 2370 Arendonk, T 014 67 86 58, F 014 67 22 24, E info@agbb.be, W www.agbb.be


Postel | Heraanleg vrachtwagenparking

De verloederde douanesite langs de E34 in Mol-Postel wordt momenteel omgetoverd tot een gloednieuwe, beveiligde vrachtwagenparking.

Nadien zijn we overgegaan tot het plaatsen van een nieuwe verharding. We hebben het terrein ook uitgerust met een wadi. Rond de parking zullen we tot slot ook nog een hekwerk plaatsen. Je kan dus gerust van een totaalproject spreken. Enkel de installatie van de poorten zit nog bij de uiteindelijke concessiehouder, voor het overige viel alles onder ons takenpakket.” Voor AGBb INFRA is het een van de eerste grote wegenbouwprojecten die het als hoofdaannemer uitvoert. Waar het vroeger enkel bekend stond voor zijn afbraak-, grond- en bestratingswerken, legt het

zich sinds kort ook toe op wegenbouwactiviteiten. “De coördinatie van het project, de communicatie met de onderaannemers en het strategisch plannen van de verschillende werken vormde voor ons dus een behoorlijke uitdaging,” aldus Van Sande. “Maar uiteindelijk mogen we stellen dat we dit zeker aankunnen. De uitvoeringstermijn bedroeg tweehonderd kalenderdagen, en momenteel zitten we – ondanks het slechte weer van de voorbije maanden – nog steeds perfect op schema. Ook kwalitatief zit het overigens zeer goed, dus we hebben er vertrouwen in dat we op dit elan verder kunnen gaan.” ❚

Technische fiche Heraanleg vrachtwagenparking Postel

Opdrachtgever: AWV

Aannemer: AGBb INFRA (Arendonk)

Start werken: 21 januari 2013

Einde werken: 23 juli 2013

| 69


Hyundai Machines Belgium nv. Tervantstraat, 19 I.z. Ravenshout 8.3 Poort 8330 3583 PAAL-BERINGEN Tel: +32 (0)11 30.50.20 Fax: +32 (0)11 37.88.92 E-mail: info@hyundai-hmb.be http://www.hyundai-hmb.be

Als producent van hoogwaardige bouwpuin-granulaten voor de wegenbouw zijn onze voornaamste activiteiten: Recyclage of vermalen van bouw- en slooppuin. Verkoop van granulaten voor funderingen en verhardingen. Verkoop van cementgebonden funderingsmaterialen.

www.groezarec.be

ß 2796-277

Groezarec nv | Kettingbrugweg 32 | B-3950 Bocholt | Tel. +32 (0)11 44 06 50 | Fax +32 (0)11 62 20 56 Identificatienr. COPRO 528 info@wegenbouwmartin.be

Mengpuin – betonpuin – zand – zandcement – magerbeton – gebonden steenslag

2796-277_HMB_1-2HQ.indd 1

28/08/12 11:43

Als totaal aannemer van allerhande infra-structuurwerken is nv Wegenbouw Martin een gekende waarde, niet alleen in de eigen regio maar ook ver daar buiten.

In de loop der jaren heeft nv Wegenbouw Martin een stevige reputatie opgebouwd op het vlak van openbare werken en industriële omgevingsprojecten, zowel voor grote bedrijven als voor KMO’s.

Onze activiteiten: Grondwerken, Rioleringswerken, Funderingswerken, Verhardingswerken, Projectontwikkeling, Totaal infrastructuur, Verkavelingswerken.

Kettingbrugweg 32 I 3950 Bocholt I T +32 (0)11 44 06 50 I info@wegenbouwmartin.be I www.wegenbouwmartin.be


bree | Meeuwerkiezel

‘Drukke gewestweg wordt uitgerust met vrijliggende fietspaden en uniek rioleringsconcept’

Ingrijpende werkzaamheden op Meeuwerkiezel in Bree De Meeuwerkiezel in Bree staat niet bepaald bekend om zijn prachtige fietspaden. Uit een grootschalig fietspadenrapport bleek onlangs immers dat de inwoners van Bree de fietsstrook langs de Meeuwerkiezel het slechtste exemplaar in hun gemeente vinden. Gelukkig komt hier vanaf binnenkort verandering in. Wegenbouw Martin richt de fietspaden op de Meeuwerkiezel opnieuw in en combineert deze werken met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel waarbij de afvoerbuizen boven elkaar liggen. Dankzij de unieke onderbouw van het stelsel zijn beide buizen bovendien via eenzelfde put te inspecteren. Herinrichting rijbaan De Meeuwerkiezel in Bree was tot voor kort een drukke, onveilige gewestweg met twee smalle, amper zichtbare fietsstroken aan weerszijden van de rijweg. Het is dan ook geen wonder dat

de bewoners van Bree niet tevreden waren met de plaatselijke fietsinfrastructuur. 'Onveilige afstand tot de rijweg', 'niet breed genoeg', 'slecht berijdbare ondergrond', 'onveilige oversteekplaatsen': het zijn slechts enkele van de vele

opmerkingen die ze in het fietspadenrapport aanhaalden. De Meeuwerkiezel was lange tijd een van de zwarte punten in de provincie Limburg die dringend aan een grondige herinrichting toe waren. ➤

Wegenbouw Martin richt de fietspaden op de Meeuwerkiezel opnieuw in en combineert deze werken met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel waarbij de afvoerbuizen boven elkaar liggen.

| 71


bree | Meeuwerkiezel

Leo Janssen (Wegenbouw Martin): “We versmallen de rijbaan en leggen vrijliggende eenrichtingsfietspaden in cementbeton aan. De bestaande bomenrij blijft behouden en dient als buffer tussen auto- en fietsverkeer.”

van een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel. Het gaat echter niet om een klassiek, horizontaal stelsel, maar wel om een uniek, verticaal stelsel. Vanwege plaatsgebrek in de ondergrond zal Wegenbouw Martin de twee afvoerstelsels boven elkaar aanleggen. Leo Janssen licht dit vernieuwende concept verder toe: “Omdat we in de zone van de nutsleidingen moeten werken, hebben we er in samenwerking met Webeco voor geopteerd om in een nieuw concept een zone te creëren waarin de rioleringen dus boven elkaar worden aangelegd. Er is één inspectieput voor de twee stelsels (RWA+DWA), wat betekent dat we een nieuw type onderbouw moesten realiseren. Het gaat om een stuwconstructie waarbij een afsluitklep ervoor zorgt dat beide waterstromen gescheiden blijven. Het is een van de eerste keren dat dit concept in België op deze schaal wordt toegepast.” ❚ Het nieuw gescheiden rioleringsstelsel is geen klassiek, horizontaal stelsel, maar wel een uniek, verticaal stelsel. Vanwege plaatsgebrek in de ondergrond zal Wegenbouw Martin de twee afvoerstelsels boven elkaar aanleggen.

Sinds half april is het echter zover: de Meeuwerkiezel wordt heringericht en uitgerust met veilige, vrijliggende fietspaden. De werken, die worden uitgevoerd door Wegenbouw Martin uit het naburige Bocholt, kaderen in de aanleg van een omleidingsweg tussen de Hamonterweg en de Meeuwerkiezel. Deze omleidingsweg moet ervoor zorgen dat er minder zwaar verkeer door het centrum van Bree zal rijden en dat een gedeelte van de Meeuwerkiezel een stuk verkeersarmer wordt. Het is dit stuk Meeuwerkiezel – van de rotonde op de Peerderbaan tot het kruispunt met de Boneputstraat – dat Wegenbouw Martin momen-

72 |

teel volop aanpakt. “We versmallen de rijbaan en leggen vrijliggende eenrichtingsfietspaden in cementbeton aan,” aldus gedelegeerd bestuurder Leo Janssen. “Met een breedte van 1,75 meter zullen ze comfortabel fietsen op de Meeuwerkiezel eindelijk mogelijk maken. De bestaande bomenrij blijft behouden en dient als buffer tussen auto- en fietsverkeer.”

Uniek rioleringsconcept Het project omvat echter nog een belangrijk luik. Het opbreken en heraanleggen van de Meeuwerkiezel gaat immers ook gepaard met de aanleg

Technische fiche Herinrichting Meeuwerkiezel Bree

Opdrachtgever: gemeente Bree

Hoofdaannemer: Wegenbouw Martin (Bocholt)

Rioleringsconcept: Webeco (Sint-Truiden)

Start werken: 15 april 2013

Einde werken: september 2013


keerwanden

Vanbockrijck Beton maakt product op maat van de klant

Multi-inzetbare betonnen keerwand in opmars Geluidsschermen, opslagplaatsen of tuinelementen: Vanbockrijk Beton is een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in de fabricatie van verscheidene betonproducten. Keerwanden in alle maten, vormen en gewichten zijn het paradepaardje. “Omdat we over eigen betoncentrales en een afdeling mallenbouw beschikken, kunnen we de klant een gepersonaliseerde en uiterst snelle aanpak garanderen,” vertelt directeur Mathieu Vanbockrijck. Een ambachtelijk atelier in het landelijke Borgloon groeide al snel uit tot een belangrijke speler op de betonmarkt met vestigingen in eigen land in Borgloon, Gent en Luik die tezamen 45 personen tewerkstellen. Specialiteit van het huis zijn keerwanden. “De combinatie van ruim twee decennia ervaring en een flexibele instelling en moderne uitrusting zorgen ervoor dat we marktleider zijn in de Benelux en een stevige voet aan grond hebben in zowel Duitsland, Frankrijk als Polen,” stelt Vanbockrijck.

Mallenbouw Vanbockrijck beschikt over een eigen afdeling mallenbouw die het bedrijf in staat stelt om in te spelen op de wensen van de klant, waarbij kwaliteit en een snelle levertijd centraal staan. Afgeschuinde bovenranden, specifieke hoeken of uitsparingen: het kan allemaal, zowel in kleine als grote hoeveelheden. “We gieten de elementen in stalen mallen. Na de uithardingsperiode kunnen de betonnen producten ontkist worden. Enkele dagen later zijn ze al klaar voor vervoer en plaatsing,” weet Vanbockrijck. Het bedrijf focust zich niet enkel op het produceren van betonnen elementen, maar bekijkt steevast het grotere plaatje volgens Vanbockrijck. “Onze tekenafdeling staat in voor de ontwerpfase. ➤

Vanbockrijck werkte onder meer al voor de Limburgse voetbaltrots KRC Genk

Vanbockrijck werkte onder meer al voor de Limburgse voetbaltrots KRC Genk

Vanbockrijck brengt binnenkort een nieuw product op de markt: keerwanden met gefixeerde schanskorven

| 73


®

BETON®

www.vanbockrijck.com • info@vanbockrijck.be

Industrieweg 10 3840 Borgloon Tel. 012/74 48 86 Fax 012/74 55 59

Skaldenstraat 121 C2 9042 Gent-Zeehaven Tel. 09/379 71 16 Fax 09/379 83 99

Rue de Rotterdam 23 4000 Liège Tel. 04/274 32 80 Fax 04/274 32 81


keerwanden

Keerwanden zijn een praktische oplossing om kleine of grote hoogteverschillen te overbruggen

combinatie- of personalisatiemogelijkheden zoals hoekoplossingen. Deze wanden zijn een praktische oplossing om kleine of grote hoogteverschillen te overbruggen zoals hellingsbanen voor mindervaliden, maar ze vinden ook hun toepassing in het keren van grondtalud en overige bouwconstructies. “Zo kunnen waterdichte keerwanden dienst doen als kademuren langs grachten, vis- of zwemvijvers of kunnen ze soelaas bieden tegen overstromingsgevaar in bepaalde gebieden. Ook voor zwembaden kunnen we keerwanden of rechte panelen gebruiken,” aldus Vanbockrijck. Veel bedrijven uit de bouw-, industrie- en de havensector doen beroep op het Limburgse bedrijf maar ook de overheid ziet in keerwanden een uiterst praktische toeppasing. “Keerwanden zijn immers geschikt voor elke laad- en losplaats en houden bulk en andere materialen gescheiden,“ verklaart Vanbockrijck. “Maar ook containerparken of milieustraten zijn vaak uitgerust met keerwanden.” In de landbouwsector is de opslag van gras, mais of granen gekoppeld aan milieuvoorschriften en Vanbockrijck Beton speelt daarop in met keerwanden die voldoen aan die hoge eisen. Het bedrijf biedt dan ook totaalpakketten aan met de combinatie van keerwanden en vloerplaten die gebruiksklaar worden geplaatst.

Architectonisch beton

Vervolgens zijn we bij het project betrokken van de offerteaanvraag tot bij de plaatsing van de keerwanden. Enkel zo kun je de klant een perfect eindresultaat bezorgen. We maken dan ook enkel gebruik van een hoogwaardig beton met een kwaliteit C55/57, een milieuklasse XA3 en een lage watercementfactor. Onze twee aparte betoncentrales leveren dus enkel hoogwaardig beton waardoor we een kwaliteitsgarantie van vijftien jaar kunnen bieden. Daarenboven is elk element KIWA-gecertificeerd.”

Uitgebreid aanbod keerwanden Het visitekaartje van het bedrijf zijn de stabiele betonnen keerwanden, die 0,5 tot 7 meter hoog en 0,5 tot 6 meter lang kunnen zijn. Enkelkerende wanden dragen de belasting aan een zijde, dubbelkerende wanden maken een belasting aan beide zijden van de wand mogelijk. Afhankelijk van het profiel is er sprake van een L-, T-, A- of U-keerwand, met daarnaast talloze

Om een moderne infrastructuur te bekomen werken architecten en projectontwikkelaars steeds vaker met keerwanden in openbare ruimtes of woonwijken. “Keerwanden uit architectonisch beton zijn elementen die op de zichtzijde bekistingsklad afwerkt zijn. De zichtzijde kunnen we echter ook voorzien van een coating of een herkenbaar profiel zoals bamboe of houtnerf,” legt Vanbockrijck uit. Daarnaast opteert men voor geluidsschermen langs autowegen of perronelementen in stations ook vaak voor keerwanden. Vanbockrijck beton werkte onder meer al in opdracht van KRC Genk, Desco uit Lummen en THV Mandala.

Schanskorven Bij Vanbockrijck Beton willen ze de positie als marktleider versterken, en dat kan volgens Vanbockrijck alleen maar door innovatie en de bijhorende uitbreiding van het gamma. “Momenteel bevinden we ons nog in de patentfase, maar we brengen dus met de nodige trots een nieuw product op de markt: keerwanden met gefixeerde schanskorven. De combinatie van keerwand en schanskorf beschikt over een geluidsabsorptieniveau A3, waardoor 96 tot 100% gedempt wordt. Dat zal interessant zijn voor gemeentes en steden omdat het product zowel een grondkerende functie als een esthetisch uitzicht weet te combineren. Daarnaast willen we op korte termijn ook nog het BENOR-certificaat behalen.” ❚

| 75


brugge | Grachtelementen

‘Op maat ontwikkelde infiltratiegrachten eenvoudig te onderhouden door aangelanden’

Grachtelementen met infiltratieopeningen voor nieuwe Brugse verkaveling Eind vorig jaar kreeg sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo een vergunning om in de Babbaertstraat in Sint-Kruis (Brugge) een nieuwe verkaveling met 29 sociale woningen te bouwen. Aangezien er al een gracht liep tussen de verkaveling en de aanpalende percelen en de werking van een eventuele drain in het gedrang zou komen na de aanleg van de tuinen of omgevingswerken, ontwikkelden Studiebureau Jonckheere en Lithobeton een nieuw grachtelement. Het werd er één met infiltratieopeningen, zodat het hemelwater in de verkaveling op een constante en gecontroleerde manier kan infiltreren. Infiltratie via de gracht Een specifieke situatie vraagt om een specifieke oplossing. Tegenwoordig lijken grachten in woonomgevingen opnieuw aan een opmars bezig, al blijkt het vereiste onderhoud en het daarmee verbonden kostenplaatje toch nog remmend te werken. Langs de nieuwe verkaveling in de Bab-

baertstraat in Sint-Kruis lag echter al zo'n gracht. Wanneer dit het geval is, wordt er meestal geopteerd voor een ondergrondse drainering (in grintmassief tot op het maaiveldniveau). In de Babbaertstraat is dit door de toekomstige tuinaanleg- en omgevingswerken echter niet mogelijk, en dus was het zoeken naar een alternatief. “In

Aangezien het plaatsen van een ondergrondse drainering in grintmassief in deze nieuwe verkaveling in Sint-Kruis niet mogelijk was, ontwikkelden Studiebureau Jonckheere en Lithobeton een nieuwe grachtelement met infiltratieopeningen.

76 |

veel verkavelingen worden we door de ophoging van gronden geconfronteerd met problemen met de waterhuishouding (bijvoorbeeld ingesloten grachten),” vertelt Koen Jonckheere, zaakvoerder van Studiebureau Jonckheere. “Vroeger werd dit opgelost met een ondergrondse drainering, maar na tien jaar zijn deze dichtgeslibd en kunnen ze

Het nieuwe grachtelement bestaat uit gewapend beton, heeft een vierkante vorm (30 centimer breed, 30 centimeter hoog) en is standaard twee meter lang. De elementen bevatten elk een dertigtal openingen (diameter 6 centimeter), die verspreid zijn over de zijwanden en de bodem.


brugge | Grachtelementen

regenwater dus niet meer efficiënt opnemen. Vandaar dat we op zoek zijn gegaan naar een opengrachtsysteem dat enerzijds makkelijk te onderhouden is en anderzijds ook beperkt is qua breedte. Het werd uiteindelijk een prefabbetonnen grachtelement met infiltratieopeningen, dat we samen met Lithobeton hebben ontwikkeld.”

Makkelijk te onderhouden

Een groot voordeel van het nieuwe grachtelement is dat ze eenvoudig te onderhouden zijn. De bewoners kunnen ze makkelijk vrijmaken met huis- en tuinmiddelen.

Adv.PrefabBetonproducten-LTB-A5-Hor.indd 2

Het nieuwe grachtelement bestaat uit gewapend beton, heeft een vierkante vorm (30 centimer breed, 30 centimeter hoog) en is standaard twee meter lang. De elementen bevatten elk een dertigtal openingen (diameter 6 centimeter), die verspreid zijn over de zijwanden en de bodem. Ze worden probleemloos aan elkaar geschakeld via een tand- en groefverbinding en op een waterdoorlatende fundering geplaatst. Geotextiel aan de buitenkant van de grachtelementen verhindert grondinspoeling, hetgeen het onderhoud van de gracht sterk vergemakkelijkt. De overlopen van de regenputten kunnen overigens ook aangesloten

worden op deze kanalen. Ze zijn bovendien eenvoudig te onderhouden, wat in deze een belangrijke eis van de stad Brugge was. “De bewoners kunnen met een kruiwagen langsrijden en de aarde met een schop uit de gracht verwijderen. Het is dus een gracht die je met huis-en-tuinmiddelen kan onderhouden,” aldus Jonckheere. Al deze voordelen maken dat het op maat ontwikkelde grachtelement in de toekomst ook in andere projecten zal worden toegepast: “In een verkaveling in Oostkamp, waar aanvankelijk eveneens drains voorzien waren, zullen we ze ook plaatsen,” vertelt Jonckheere. “En wij zijn momenteel een aantal grotere elementen aan het ontwikkelen (zestig centimeter hoog) die poreuze openingen bevatten,” luidt het bij de productieafdeling van Lithobeton. “Door poreus materiaal in de openingen te integreren, kunnen de wortels van de omliggende beplanting er niet doorgroeien en is er tegelijkertijd toch waterinfiltratie mogelijk. Het is dus duidelijk dat het nieuwe grachtelement nog een mooie toekomst tegemoet gaat.” ❚

21/11/12 09:33

| 77


waterloo | Historische site

De infrastructuur rond de Leeuwenheuvel in Waterloo wordt tegen 2015 gemoderniseerd en uitgebreid met horecafaciliteiten. Stormbrixx-bufferkratten van ACO zullen het oppervlaktewater van de nieuwe parking opvangen en vertraagd afvoeren.

'Stormbrixx-bufferkratten zorgen voor efficiĂŤnte afvoer van oppervlaktewater op nieuwe parking'

Historische site in Waterloo uitgerust met modern regenwaterbufferingssysteem Op 18 juni 1815 kwam er in de slag bij Waterloo een einde aan het rijk van Napoleon Bonaparte. Ter ere van de tweehonderdste verjaardag van de slag wordt de infrastructuur rond de welbekende Leeuwenheuvel tegen 2015 gemoderniseerd en uitgebreid met horecafaciliteiten. Hierbij wordt er via de plaatsing van Stormbrixx-bufferkratten (ACO) bijzonder veel aandacht besteed aan regenwaterbuffering. Aangezien de drassige, moeilijk toegankelijke ondergrond destijds heel wat problemen veroorzaakte, wil men op deze manier absoluut voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt. Parking met onderliggende buffertank Vaderlandse en Europese geschiedenis wordt in BelgiĂŤ traditioneel hoog in het vaandel gedra-

78 |

gen. In het licht van de nakende tweehonderdste verjaardag van de slag bij Waterloo wordt het voormalige slagveld dan ook opnieuw in the picture geplaatst. Tegen 2015 moeten de terreinen

rondom de Leeuwenheuvel weer een echte toeristische trekpleister worden. Via enkele grondige infrastructuuringrepen hoopt men het jaarlijks aantal bezoekers op te drijven van 300.000 naar


waterloo | Historische site

Dankzij de unieke ‘brick-bonding’-technologie krijgt men één open bekken met een netto open ruimte van 95%.

delen op. Transport en handling worden vereenvoudigd en aldus minder duur. Er kan op één dag al snel 300 m³ Stormbrixx geplaatst worden. De stevige structuuropbouw maakt het systeem duurzaam en geschikt voor zware verkeersbelasting. De oppervlakte boven het ingebouwde bekken is dus perfect berijdbaar. Aangezien men bij ‘brickbonding’ afstapt van het eigenlijke 'kratprincipe', waarbij afzonderlijke kratten naast mekaar gezet worden, krijgt men één open bekken met een netto open ruimte van 95%. Door het ontbreken van binnenwanden is het complete bekken via een beperkt aantal inspectieaansluitingen zeer vlot toegankelijk voor onderhoud en camera-inspectie.”

Buffering in plaats van infiltratie 500.000. Behalve de bouw van horecafaciliteiten staat ook de aanleg van een nieuwe verharde parking voor een achthonderdtal wagens en bussen op het programma. Onder deze parking, die momenteel wordt aangelegd door hoofdaannemer Eurovia, bevindt zich een buffertank van meer dan 1000 m³ die het oppervlaktewater van de parking zal opvangen. Nadien wordt het vertraagd (volgens een berekend aantal liter per seconde) afgevoerd naar de riolering van de naastliggende R0, de grote ringweg rond Brussel.

Brick-bonding De buffertank onder de nieuwe parking is opgebouwd uit aaneengekoppelde Stormbrixx-bufferkratten. “De eerste lettergreep verwijst naar het woord ‘storm’ (letterlijk te vertalen als een ‘hevige verstoring in de lucht die veel regen, wind en donder met zich meebrengt'), het tweede deel van de naam verwijst naar het Engelse ‘brick-bonding’,” vertelt Raphael Van Overstraeten van producent ACO. “De Stormbrixx kan immers in een uniek steen-/kruisverband geplaatst worden. De ‘brickbonding’-technologie, waar ACO een patent voor heeft aangevraagd, levert ons een nieuwe generatie buffer- en infiltratiekratten met tal van voor-

In Waterloo is bewust gekozen voor buffering, en niet voor infiltratie. De ondergrond bestaat er immers uit dichte, ondoordringbare kleigrond. Het bekken, dat zeer snel verzadigd zou raken bij een afvoer via infiltratie, werd daarom vloeistofdicht ‘gesealed’ door de gespecialiseerde firma Ecotorres. Dit komt de levensduur en de onderhoudsvriendelijkheid van het bekken ten goede. Bovendien gaat het oppervlaktewater van de parking eerst door een Oleopass-olieafscheider vooraleer het in het bufferbekken terechtkomt. De afscheider zorgt ervoor dat het binnenwerk van het bekken niet nodeloos vervuild wordt. Naast het Stormbrixx bufferingsbekken en de Oleopass-afscheider leverde ACO ook nog grasdallen, afvoergoten en tegeldeksels voor de duurzame inkleuring van dit project. ❚

Het Stormbrixx-systeem heeft heel wat voordelen en brengt bijvoorbeeld minder kosten voor transport en handling met zich mee. Er kan op één dag al snel 300 m³ Stormbrixx geplaatst worden.

| 79


GRONDWERKEN • BETONWERKEN • FUNDERINGSWERKEN • AANLEG VERHARDING AFBRAAKWERKEN • KUNSTOF RIJPLATEN & LOOPSCHOTTEN • RIOLERINGSWERKEN AANLEG PAARDENPISTES EN OMHEININGEN

Bedrijvenlaan 28 • 9080 Lochristi• Tel. 09 356 90 79 www.grondwerkendemol.be • info@grondwerkendemol.be


bedrijfspresentatie

‘Een gouden combinatie van buikgevoel en lessen uit het verleden’

Blijven investeren ondanks de crisis De economische crisis hakt er deze dagen stevig in en noopt veel bedrijven in de sector tot het bijstellen van hun ambitieuze objectieven. Ondanks de sombere vooruitzichten zijn er toch ook bedrijven die erin slagen om gestaag te blijven groeien. Een van deze bedrijven is Grondwerken De Mol uit Lochristi, gespecialiseerd in onder meer (private en openbare) verhardingswerken en omgevingsaanleg. Zaakvoerder Danny De Mol en Operationele Manager Frederik Bauwens vertelden ons over de doordachte manier van werken binnen hun succesvolle onderneming. Voortdurend investeren Grondwerken De Mol bestaat sinds begin juni dertien jaar. Het bedrijf werd in 2000 opgericht door Danny De Mol en zijn echtgenote Martine Van der Vennet, die zich in den beginne – gewapend met kleine vrachtwagen en kraan – vooral toelegden op private projecten (opritten en tuinaanleg). Door intelligent in te spelen op de vraag van de markt groeide Grondwerken De Mol op amper dertien jaar tijd uit tot een gereputeerde firma met vijfendertig werknemers. “Elk jaar realiseren we een groei van vijftien à twintig procent,” vertelt Danny De Mol fier. “We werken veel samen met onderaannemers en stellen op die manier in totaal gemiddeld vijfenzeventig personen tewerk.” Gevraagd naar de oorzaak van deze permanente groei, verwijst De Mol onder meer naar zijn indrukwekkend machinepark: “We hebben een uitgebreid gamma aan machines waar we zwaar in hebben geïnvesteerd. Enerzijds kunnen we hierdoor heel wat verschillende soorten projecten uitvoeren, anderzijds vormen ze voor onze (toekomstige) medewerkers een belangrijke motivatie Een project dat perfect illustreert waar Grondwerken De Mol voor staat, is project Palingbeek in Menen, een complex en omvangrijk waterbeheersingswerk dat verschillende infrastructuuringrepen vereiste (omgevingswerken, aanleg bufferbekken, doorpersing onder autostrade, …).

Grondwerken De Mol is een relatief jong bedrijf dat er ondanks de heersende crisis in slaagt om jaarlijks vijftien à twintig procent te groeien. “. Het typeert ons dat we zelfs in moeilijke tijden in de kracht van innovatie en investeringen blijven geloven,” aldus zaakvoerder Danny De Mol.

om voor deze firma te kiezen. Voorts heeft het ook veel met onze bedrijfsfilosofie te maken. In plaats van voortdurend langs de kassa te willen passeren, investeren we onze omzet steeds opnieuw in de verdere ontwikkeling van ons bedrijf. Het typeert ons dat we zelfs in moeilijke tijden in de kracht van innovatie en investeringen blijven geloven. Door de economische crisis zitten we momenteel misschien allemaal in een moeilijke situatie, maar ik geloof dat dit ook de nodige opportuniteiten met zich meebrengt. Het dwingt ons om die investeringen doordacht en creatief op te vatten en de opportuniteiten accuraat in te schatten.”

Buikgevoel en ervaring Behalve in het machinepark investeert Grondwerken De Mol daarom fors in werkvoorbereiding. Door projecten op voorhand goed te doorgronden, vermijdt het eventuele fouten en extra kosten en optimaliseert het zijn manier van werken. Voorts streeft het in zijn activiteiten ook een zekere diversiteit na: “Naast verhardingswerken en omgevingsaanleg voeren we tegenwoordig bijvoorbeeld steeds meer watergebonden projecten (waterbeheersing, slibverwerking, …) uit. We hebben de machines, de knowhow en de mensen om ons verder in deze materie te verdiepen. Dit kadert eveneens in onze bedrijfsfilosofie: weten waar je naartoe wil en samen vooruitkijken. En met ‘samen’ bedoel ik dus zowel met onze eigen medewerkers – we luisteren naar ieder individu binnen de vennootschap – als met andere bedrijven. Waarom navelstaren en elkaar doodconcurreren in plaats van de krachten te bundelen in een tijdelijke handelsvereniging? Je leert van elkaar en wordt er samen beter van.” ➤

| 81


de waal sa les pieux

palen nv

Voshol 6a - 9160 Lokeren Tel. +32 (0)9 340 55 00 Fax +32 (0)9 340 55 18 www.dewaalpalen.be


bedrijfspresentatie

Behalve waterbeheersing en grondverzet kwam er bij project Palingbeek ook een dosis civiele bouwkunde aan te pas. Opdat het regenwater via een beek naar het bufferbekken zou kunnen stromen, moest er een doorpersing onder de expresweg gebeuren.

Een andere belangrijke factor zijn de medewerkers en het personeel. De komende maanden staat de doorlichting van de menselijke factor binnen het bedrijf op het programma. “We willen nagaan waarom mensen voor Grondwerken De Mol kiezen. Als we weten welke zaken hen bezighouden, kunnen we hen ook blijven motiveren. Een bedrijf als het onze kan enkel vooruit als het ook wil investeren in het welzijn van zijn medewerkers. De juiste mensen op de juiste plaats kunnen inzetten, daar gaat het om. Samen met mijn vrouw Martine bouw ik dagelijks aan die organisatie. En net als bij de andere investeringen komt de feeling die we daarvoor nodig hebben voort uit een combinatie van buikgevoel en ervaring die we doorheen de jaren hebben opgebouwd. Je kan niet vooruit als je niet leert uit (de fouten van) het verleden.”

Project Palingbeek Een project dat perfect illustreert waar Grondwerken De Mol voor staat, is project Palingbeek in Menen, een complex en omvangrijk waterbeheersingswerk dat verschillende infrastructuuringrepen vereiste (omgevingswerken, aanleg bufferbekken, doorpersing onder autostrade, …). Om neerslagpieken voortaan beter te kunnen opvangen en zo wateroverlast in het lagergelegen deel van Menen te verhinderen, legde Grondwerken De Mol vlakbij de N58expresweg en het douanecomplex een derde bufferbekken aan. “Behalve waterbeheersing en een stevige portie grondverzet kwam hier toch ook wel wat civiele bouwkunde bij te pas,” vertelt Frederik Bauwens. “Er moest een doorpersing onder de expresweg gebeuren om het water via een beek naar het bufferbekken te kunnen laten stromen. Ook op logistiek vlak vormde het project een behoorlijke uitdaging. We moesten de autostrade afsluiten om de doorpersing te kunnen uitvoeren, en aangezien de grens met Frankrijk een drukke passage vormt, kwam het er voor ons dus op aan om met een sterk

Om neerslagpieken voortaan beter te kunnen opvangen en zo wateroverlast in het lagergelegen deel van Menen te verhinderen, legde Grondwerken De Mol vlakbij de N58-expresweg en het douanecomplex een derde bufferbekken aan.

signalisatieplan voor de dag te komen. Bovendien werd de aanleg van de drie bufferbekkens door verschillende partijen uitgevoerd. Hoewel we op zich niets met de aanleg van de andere bekkens te maken hadden, moesten we met de andere partijen rond de tafel zitten om de werken goed op elkaar af te stemmen. Project Palingbeek kan je dus gerust een totaalproject noemen, en dat is net een van onze specialiteiten: doorheen het volledige traject (van afbraak tot (her)opbouw en omgevingsaanleg) kwaliteit leveren.” ❚

| 83


symposium W&Z

‘Boeiende debatnamiddag geeft aanzet tot uitwisseling van ideeën rond geïntegreerde watergebonden projecten’

Interactief symposium W&Z brengt verschillende actoren rond de tafel Op 23 april zat de Handelsbeurs in Gent afgeladen vol met personen die direct of indirect betrokken zijn bij het wel en wee van onze Vlaamse waterwegen. Aanleiding hiervoor was het tweejaarlijkse symposium van Waterwegen & Zeekanaal NV (W&Z), dat zich qua inhoud voornamelijk toespitste op economisch ruimtegebruik langs rivieren en kanalen. Eens te meer werd duidelijk dat het beheren en verdelen van de watergebonden ruimte geen sinecure is. Inleidend spreker Filiep Loosveldt (voorzitter SARO) zette de toon voor een interactieve namiddag vol boeiende debatten en interviews: “De waterweg maakt deel uit van een samenhangend ruimtelijk geheel en verdient dan ook een integrale en geïntegreerde ruimtelijk-functionele benadering.” Flitsend en interactief

hanteerde. In plaats van het klassieke stramien met gastspreker en een groot plenair gedeelte, opteerde het voor een frissere en interactievere gang van zaken. Het symposium spitste zich toe op drie centrale thema’s en werd in goede banen geleid door nieuwsanker Wim De Vilder, die in een flitsend decor allerlei gasten mocht verwelkomen. De drie thema’s – Activiteiten op en langs de waterweg, Infrastructuur en River Information

Services – gingen telkens gepaard met een keynote speech en een interessant debat of interview. Hierbij dient te worden aangestipt dat behalve de sprekers op het podium ook het publiek de kans kreeg om zijn bedenkingen te uiten. Via interactieve polls en een twitterwall konden ook de mensen in de zaal gedurende de debatten hun zegje doen. Op deze manier wilde W&Z verschillende visies met elkaar confronteren, om zo uiteindelijk

W&Z opteerde dit jaar voor een frisser en interactiever concept. Het symposium spitste zich toe op drie centrale thema’s en werd in goede banen geleid door nieuwsanker Wim De Vilder.

W&Z wil inzetten op slimme, geïntegreerde benaderingen om de schaarse beschikbare ruimte optimaal te verdelen, een visie die volmondig gesteund werd door keynote speaker Filiep Loosveldt: “Door verschillende projecten te combineren (wonen, landbouw, horeca, energievoorziening, …), kan je een hogere ruimtelijke kwaliteit verwezenlijken.”

Het symposium van W&Z is sinds een aantal jaar een niet te missen afspraak voor beleidsmakers, vertegenwoordigers, projectontwikkelaars, waterweggebruikers en bestuurders van bedrijven met watergebonden activiteiten. Ook dit jaar kan het symposium gerust weer een succes genoemd worden. Dit is ongetwijfeld in belangrijke mate te danken aan het vernieuwende concept dat W&Z

84 |


symposium W&Z

Hilde Crevits zorgde voor een gepaste afsluiter van een boeiende namiddag: “De binnenwateren hebben een bijzonder maatschappelijke en economische meerwaarde, maar ook voor het water is vooruitgang de enige toekomst.”

de aanzet te geven tot nieuwe, geïntegreerde en praktisch toepasbare oplossingen. Na afloop van het symposium werden de violen verder gestemd op de netwerkbijeenkomst met walking dinner.

Nood aan geïntegreerde ruimtelijke aanpak De voorbije jaren is duidelijk geworden dat W&Z meer is dan enkel een waterwegbeheerder. Het stort zich niet enkel op de binnenvaart, maar ook op de ruimte en de activiteiten errond. Door de ruimte langs de waterwegen in concessie te geven aan verschillende partijen (industrie, recreatie,

natuurontwikkeling, woonzones, …), wil W&Z het gebruik van zijn waterwegen multifunctioneel invullen. Het richtte de peilen van dit symposium dan ook voornamelijk op het ruimtegebruik langs de waterwegen. Water is opnieuw populair, en dus wil iedereen zijn deel van de koek. Het is aan W&Z om een evenwicht te vinden tussen de verschillende functies en belanghebbenden, maar dit is lang niet even eenvoudig. W&Z wil inzetten op slimme, geïntegreerde benaderingen om de schaarse beschikbare ruimte optimaal te verdelen. “Er is nood aan verweving van functies en geïntegreerd ruimtegebruik,” stak Filiep Loosveldt, voorzitter van SARO en eerste keynote speaker van de dag, zeer toepasselijk van wal. “Door verschillende projecten te combineren (wonen, landbouw, horeca, energievoorziening, …), kan je een hogere ruimtelijke kwaliteit verwezenlijken. Zo is er het Watersite-project in Vilvoorde, een strategisch plan voor een ruimere stedelijke reconversie. Diverse partners willen een verouderde industriële zone omvormen tot een modern gebied met huisvesting, recreatie, wonen en industrie langs het water.” In de daaropvolgende debatten bleek dat een dergelijk consensus heel wat voeten in de aarde heeft, maar dat de neuzen op zich wel in dezelfde richting wijzen. Zo gingen drie jonge W&Z-medewerkers in de spreekwoordelijke clinch met drie ervaren waterweggebruikers (Tom Willemen van Willemen Groep, Emmanuel Maes van Group De Cloedt en Marc Persoons van VVW Recrea). Hieruit kwam naar voor dat er wel enige twistpunten zijn (“residentiële projecten doen renderen wanneer W&Z de gronden in concessie houdt is niet eenvoudig”), maar ook dat iedereen er in de basis toch van overtuigd is dat de ruimte langs de waterwegen efficiënt en multifunctioneel moet wor-

den ingevuld (“watergebonden terreinen moeten hun watergebonden functie behouden”, “recreatie hoort thuis langs de waterweg” en “door de krachten te bundelen kunnen grote ruimtevragers hun watergebonden activiteiten optimaliseren”).

Mooie aanzet tot verdere actie Conclusie: het symposium heeft ongetwijfeld bijgedragen tot het opstarten van de dialoog die absoluut nodig is om geïntegreerde watergebonden projecten te kunnen ontwikkelen. W&Z deed er alles aan om de aanwezigen te geven waarvoor ze gekomen waren, namelijk antwoorden op hun prangende vragen. Via een poll kozen de bezoekers bij Thema 2 bijvoorbeeld zelf voor een uiteenzetting met nadruk op vergunningen en procedures. Hierin deden drie W&Z-ingenieurs van naaldje tot draadje uit de doeken hoe W&Z te werk gaat en waarom watergebonden infrastructuurprojecten soms zo lang in beslag nemen. Zo werd nog maar eens duidelijk dat administratieve vereenvoudiging op termijn een absolute must is. In het derde en laatste deel werd het RIS (River Information Services) voorgesteld, een pakket van uiteenlopende diensten die het verkeers- en vervoersproces op de binnenvaart moeten optimaliseren en de informatie-uitwisseling tussen de beheerders en de gebruikers van de waterweg moeten stroomlijnen. Tot slot hamerde minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits in haar afsluitende speech nog maar eens op het belang van vooruitgang en innovatie: “De binnenwateren hebben een bijzonder maatschappelijke en economische meerwaarde, maar ook voor het water is vooruitgang de enige toekomst.” Een mooie boodschap om de afsluitende receptie mee aan te vangen en de toekomst met een nieuwe drive tegemoet te zien… ❚

Na afloop van het boeiende symposium werden de violen verder gestemd op de netwerkbijeenkomst met walking dinner.

| 85


BELGISCH

S E R G N O WEGENC

3 1 0 2 r e b m e t p e s 3 1 , 2 1 LUIK: 11,

Welkom op onze stand

www.copro.eu

COPRO vzw Z.1 Researchpark, Kranenberg 190 – B-1731 ZELLIK (Asse) Tel +32 (0)2 468 00 95 - Fax +32 (0)2 469 10 19

info@copro.eu - www.copro.eu


Belgisch Wegencongres

COPRO wil link met wegenbouwsector versterken op Belgisch Wegencongres Van 11 tot en met 13 september vindt in het Palais des Congrès in Luik het 22e Belgisch Wegencongres plaats, een vierjaarlijks evenement dat alle knowhow en hot topics rond de bouw, het onderhoud en het gebruik van onze wegen bundelt. Een partij die alvast aanwezig zal zijn, is COPRO, de geaccrediteerde certificatie- en keuringsinstelling die dit jaar haar dertigjarige bestaan vierde. Door zich op het congres te mengen onder de vertegenwoordigers van onze wegenbouwsector, wil COPRO de band met de sector versterken. Kwaliteit bevorderen COPRO werd in 1983 gesticht in het kader van de intense samenwerking tussen de federale en regionale overheden en de wegenbouwondernemingen, en dit met het doel om de kwaliteit in de bouwsector te bevorderen. Dit weerspiegelt zich tot op heden in de verschillende actiedomeinen waarin COPRO actief is. Asfalt en zijn bestanddelen (bitumen, natuurlijke granulaten, asfaltgranulaat, vezels, ...), granulaten (natuurlijke, gerecycleerde en kunstmatig gevormde types), metaal (gietijzeren buizen en rioleringsonderdelen, vangrails), kunststoffen (geotextiel, geogrids,

gras-kunststofplaten), beton (geprefabriceerd of ter plaatste gestort), ...: allen worden ze al ettelijke jaren door COPRO gecertificeerd en gekeurd.

Dialoog met wegenbouwsector De evoluties in de kwaliteitsbeleving worden van nabij opgevolgd, en in de loop der tijden heeft COPRO zijn activiteiten dan ook verruimd naar andere kwaliteitsaspecten in de bouwsector. COPRO is een geaccrediteerde, onpartijdige certificatie(CE, BENOR, COPRO, ATG) en keuringsinstelling (BENOR, COPRO, KOMO, BSB). Verdere activiteiten behelzen partijkeuringen en werfgerichte con-

troles. “35 specialisten met een hart voor kwaliteit zetten zich dagelijks in om bouwproducten en -materialen nauwgezet te evalueren,” luidt het bij COPRO. “Zelfs na dertig jaar is de kwaliteit van onze wegen actueler dan ooit. We hebben op dat vlak al een lange weg afgelegd, maar verdere certificatie van producten, systemen en uitvoeringsprocessen blijft meer dan ooit noodzakelijk, zeker in tijden van crisis waarin duurzaamheid onze toekomstige mobiliteit zal bepalen. Vandaar dat we het Belgisch Wegencongres dan ook willen aangrijpen om de dialoog met de wegenbouwsector aan te gaan.” ❚

COPRO werd in 1983 opgericht met het doel om de kwaliteit in de bouwsector te bevorderen. Op het Belgisch Wegencongres wil het de band met de wegenbouwsector verder versterken.

| 87


Triflex, een duidelijke lijn in wegmarkeringen

De juiste keuze, bij de juiste weg! Wegmarkeringen vallen vaak op als ze er niet meer zijn. Een nieuw geasfalteerde weg rijdt comfortabel, maar de markeringen zorgen voor een veilig gevoel. Met meer dan 25 jaar ervaring met duurzame markeringsmaterialen zorgt Triflex voor een professioneel resultaat. Met kwalitatieve materialen en variërende kleuren heeft u als opdrachtgever voldoende keuze om alle verkeerssituaties goed aan te pakken. Bij valavond en ‘s nachts kan u altijd rekenen op voldoende zichtbaarheid. Zowel in droge als natte weersomstandigheden. Triflex, specialist in vloeibare kunststoffen

Triflex België Diamantstraat 10/301 B-2200 Herentals Tel: +32 14752550 Fax: +3214752614 info@triflex.be www.triflex.be

Maakt deel uit van de Follmann-Groep


Hamont-Achel

Om de veiligheid van de fietsers voortaan te waarborgen en ook de onderhoudsinterventies te beperken, bracht Eikenaar Wegenbouw op vier houten brugdekken (670 m²) in Hamont-Achel een performante antislipcoating van Triflex aan (het WAS-systeem).

| Houten fietsbruggen

Via het aanbrengen van een kwartszand instrooilaag met kaliber 1,0-2,0 mm verkreeg het brugdek een hoge stroefheid.

'WAS-systeem van Triflex combineert antislipkwaliteiten en slijtvastheid met esthetiek'

Houten fietsbruggen in Hamont-Achel uitgerust met slijtvaste antislipcoating De Lozenweg (N76) in Hamont-Achel maakt deel uit van een fietsroutenetwerk en wordt dan ook druk bereden door fietsers. Ter hoogte van de waterlopen en de moeraszone mondt het fietspad uit in vier (hard)houten fietsersbruggen, die er in het verleden in vochtige omstandigheden soms bijzonder glad bij kwamen te liggen. Eikenaar Wegenbouw rustte de bruggen uit met het WAS-systeem van Triflex, een slijtvaste antislipcoating die gevaarlijke valpartijen voortaan verhindert. De (hard)houten fietsbruggen in Hamont-Achel lagen er de laatste jaren soms behoorlijk glibberig bij. Vervuiling, aangroei van mossen en andere vegetaties maakten het brugoppervlak zo glad als een spiegel. Dit leidde meermaals tot valpartijen, met alle kwalijke gevolgen van dien. Om de veiligheid van de fietsers voortaan te waarborgen

en ook de onderhoudsinterventies te beperken, bracht Eikenaar Wegenbouw op de brugdekken (670 m²) een performante antislipcoating van Triflex aan (het WAS-systeem). Dankzij de zorgvuldige opbouw van het systeem zijn de slijtvastheid en de antislipkwaliteiten van de coating gewaarborgd. Via het aanbrengen van een kwartszand instrooi-

laag met kaliber 1,0-2,0 mm verkrijgt het brugdek een hoge stroefheid. De coating beschermt de brug tegen mechanische beschadiging, hardt snel uit (weinig overlast) en is UV-bestendig. Doordat er keuze is uit diverse kleuren en gradaties kan ook de uiteindelijke uitstraling van het nieuwe oppervlak op maat aangepast worden ❚.

| 89


35th International trade fair for building machines

4 8 SEPTEMBER | KORTRIJK XPO

| | In samenwerking met SIGMA en CONFEDERATIE BOUW |

Wedstrijdreglement aan te vragen via info@matexpo.com // www.modulo.be - 501049

Registreer je voor GRATIS INKOM op WWW.MATEXPO.COM

L XPEXRIENCE

EX

ES C N A FORM DS R E P LIVE BRAN ELUX A F N E R O B T E EX THE ANG F R O G I T B POIN G N I MEET T S ? E Y K C LARG LU TEXPO A XX M p o ngs D land Kom la EN QUA igger D r E a N ip na I r t e i l W i en nclusive fam 速

of een

all-i


Exposanten en hun klanten centraal op Matexpo 2013 Binnen twee maanden is het eindelijk zover: van 4 tot en met 8 september vindt Matexpo 2013 plaats, de langverwachte bouwmachinevakbeurs in en rond Kortrijk Xpo. Het is al de vijfendertigste editie van dit tweejaarlijkse topevenement, dat inmiddels ook in onze buurlanden heel wat aanzien heeft verworven. Onder invloed van een aantal nieuwe initiatieven wordt de beurs interactiever en klantgerichter dan ooit. Matexpo-directeur Peter Van Cauwenberghe licht alvast een tipje van de sluiter: “Het zijn de exposanten zelf die de content van de beurs volledig zullen bepalen.” Content primeert De Matexpo-beurs is al jaren een gevestigde waarde binnen de nationale en internationale bouwsector. Met bijna 400 standhouders en 38819 bezoekers gedurende de vorige editie is Matexpo de derde grootste bouwmachinevakbeurs in Europa. Om deze sterke positie te behouden, weet Matexpo-directeur Peter Van Cauwenberghe dat het uitermate belangrijk is om te blijven streven naar een optimale dienstverlening. “Onze 320 exposanten en hun content vormen de kern van onze beurs,” stelt Van Cauwenberghe. “We leggen ons uitsluitend toe op de zaken die zij en hun klanten belangrijk vinden. De vernieuwde Matexpo-website fungeerde in de aanloop naar de beurs als interactief informatieplatform. Exposanten konden er gedurende de voorbije maanden zelf artikels, nieuwsberichten, filmpjes en foto's op plaatsen. Doordat deze ook opgenomen werden in onze nieuwsbrieven, konden ze hun klanten op voorhand meedelen welke innovaties ze hebben ontwikkeld, welke evenementen ze organiseren en wat ze op Matexpo zullen aanbieden. Alle relevante info is bovendien snel en eenvoudig te raadplegen via Matexpo Search, een eigen zoekmachine die je via een 'contentgevoelige' manier van opzoeken toelaat om doelgericht te snuffelen in het Matexpo-aanbod. Via een intelligent rankingsysteem – wie meer content op de website plaatst, zal bij zoekopdrachten op onze Matexpo Search-zoekmachine een hogere plaats toebedeeld krijgen – hebben we de dynamiek op onze site verder gestimuleerd. Op deze manier kunnen de exposanten de content van de beurs dus volledig zelf bepalen.”

Optimale dienstverlening Als organisator zal Matexpo zich voornamelijk toeleggen op dienstverlening. Door de exposanten maximaal te ontlasten van alle mogelijke logistieke en organisatorische beslommeringen, willen Van Cauwenberghe en zijn team ervoor zorgen dat ze zich optimaal kunnen concentreren op de content die ze op de beurs willen brengen. “Om de exposanten de kans geven om de periode waarin de machines en het materiaal op de beurs staan optimaal te benutten, zullen we de opbouwfase verkorten door 24 uur op 24 aan de slag te gaan,” licht Van Cauwenberghe toe. “Via een gedetailleerd afsprakensysteem willen we bovendien een verbeterde mobiliteit en een kortere wachttijd voor het laden en lossen garanderen. Voorts zullen we de logistieke en organisatorische belasting die de bouw van een stand met zich meebrengt (opbouw en afbraak, planning, parking, catering, sanitair, bewaking, enz.) zo veel mogelijk op ons nemen.” Anderzijds speelt de nieuwe website ook op organisatorisch en logistiek vlak een belangrijke rol: “De exposanten kunnen via onze website allerlei diensten (water en elektriciteit, meubilair en inrichting, tenten, personeel, ...) reserveren. In plaats van verschillende orders te moeten plaatsen en af te hangen van allerlei fabrikanten, hoeven ze via het online platform slechts eenmaal te bestellen. Wij zorgen voor een gecoördineerde levering van de bestelde elementen. Via het online platform kunnen exposanten tot slot ook opvolgen welke klanten wanneer naar de beurs komen. Het mag dus duidelijk zijn dat we er alles aan doen om de content te laten primeren. Het is tenslotte toch daarvoor dat mensen naar de beurs komen…,” besluit Van Cauwenberghe.

| 91


Matexpo 2013 pakt uit met live-demonstraties op grote nieuwe demoruimte Wat is een moderne bouwmachinevakbeurs zonder een behoorlijke demoruimte? “Een gemiste kans,” redeneerde Matexpo-directeur Peter Van Cauwenberghe, en dus kreeg hij het voor elkaar om de Matexpo-site uit te breiden met een demozone van meer dan 50.000 m². Op deze demozone, die zich op het Ei van Kortrijk bevindt, zullen standhouders de werking van hun machines en voertuigen live kunnen demonstreren. De uitbreiding van de Matexpo-site kadert in het streven om van de beurs een uitermate klantgericht en interactief evenement te maken. Grote demozone Goed tien maanden geleden gaf Peter Van Cauwenberghe op Matexpo 365 (het aankondigingsevent voor Matexpo 2013) aan dat hij de alomgekende bouwmachinevakbeurs een nieuw elan wil geven. Met de opening van de nieuwe demozone op het Ei van Kortrijk, een onbenutte ruimte van 50.000 m² in de nabijgelegen verkeerswisselaar van de E17 en de R8, lijkt hij hier alvast met verve in te zullen slagen. Opdat bezoekers de demozone rechtstreeks vanop het beursterrein zouden kunnen bereiken, laat Matexpo laat bovendien een tijdelijke voetgangersbrug over de E17 bouwen. Matexpo spaart dus kosten noch moeite om zijn dienstverlening jegens exposanten en bezoekers te verbeteren. De demozone wordt dan ook een van de speerpunten van Matexpo 2013: “Uit een onderzoek bij meer dan 20.000 bezoekers van vakbeurzen (over alle mogelijke sectoren heen) bleek dat demonstraties voor hen van primordiaal belang zijn,” vertelt Matexpo-directeur Peter Van Cauwenberghe. “Fabrikanten kunnen dan wel zeggen dat hun machines performan-

92 |

ter en efficiënter dan ooit zijn, maar gooien uiteraard veel hogere ogen als ze dit effectief kunnen bewijzen. Met het Ei van Kortrijk beschikken we voortaan over een ideale ruimte om zulke demonstraties te organiseren. Bezoekers zullen op Matexpo 2013 voor het eerst live-demonstraties van machines en voertuigen kunnen bijwonen. Door de uitbreiding met de nieuwe demoruimte beslaat het totale beursterrein nu ongeveer 200.000 m².” Machines zelf testen Absolute blikvangers op het nieuwe demoterrein worden onder meer de hoogste hoogtewerker van Europa (102 meter werkhoogte), amfibiegraafmachines (graafmachines die zowel kunnen rijden als kunnen drijven op water en die dus uiterst geschikt zijn voor werken in vijvers of een moerassige omgeving), de torenkraansimulator van de VDAB, verschillende honderdtonskranen,… Naast de grotere machines komen er ook heel wat kleinere exemplaren aan bod (bijvoorbeeld de minimachines van Boels). “Er is dus voor ieder wat wils,” vult Van Cauwenberghe aan. “We zullen heel wat primeurs tentoonstellen, maar wat wel erg belangrijk is om mee te geven: al de machines die te zien zijn op Matexpo zijn verkrijgbaar op de Benelux-markt. Het wordt dus geen showbeurs met enkel maar buitengewone machines, maar een realistische beurs met bruikbare content. Indien ze het juiste certificaat bezitten, zullen bezoekers de machines bovendien zelf mogen testen. Beleving en experience worden met andere woorden de kernwoorden van onze beurs. We zijn er rotsvast van overtuigd dat de nieuwe demoruimte een enorme meerwaarde zal bieden!”


Matexpo Marketing Award beloont promotie-inspanningen van exposanten Het spreekt voor zich dat bezoekers cruciaal zijn voor het welslagen van een beurs. En aangezien het de exposanten zijn die de content van de beurs bepalen, ligt het ook voor de hand dat zij het best geplaatst zijn om mogelijke geïnteresseerden uit te nodigen. Om dit te stimuleren, riep de Matexpo-directie de Matexpo Marketing Award in het leven, een onderscheiding die de exposanten beloont die verhoudingsgewijs de meeste bezoekers naar de beurs hebben weten te lokken. De winnaars van de twee categorieën krijgen een paginavolle advertentie en een redactioneel artikel in Grond/Weg/Waterbouw cadeau. Promoten van beurs stimuleren Een vakbeurs gedijt bij het aantal professionele bezoekers die ze mag verwelkomen. Om deze bezoekers te lokken is er natuurlijk wel een interessant programma nodig, en dat wordt op Matexpo 2013 volledig verzorgd door de exposanten zelf. Vandaar dat Matexpo zijn exposanten ook maximaal wil betrekken bij het promoten van de beurs: “Niemand is immers zo goed geplaatst als de exposant zelf om mensen uit te nodigen op de beurs,” aldus Matexpo-directeur Peter Van Cauwenberghe. “Een uitnodiging van een leverancier of fabrikant die je kent, is veel persoonlijker dan een standaardinvitatie van een anonieme beursorganisator. Om onze exposanten aan te zetten om de beurs optimaal te promoten, reiken we dit jaar een Marketing Award uit. Achterliggende gedachte is dat iedereen er beter van wordt als er meer bezoekers aanwezig

zijn. Een beurs met veel bezoekers rendeert uiteraard beter (naast je effectieve klanten zijn er immers ook je potentiële klanten), en dus zijn alle exposanten in wezen zelf verantwoordelijk voor het succes van hun beurs.” Verhouding standoppervlakte-uitgenogdige bezoekers Alle Matexpo-exposanten dingen automatisch mee naar de Marketing Award. Om uiteindelijk te bepalen welke exposanten de beurs het best gepromoot hebben, hanteert Matexpo een speciale methode: “We meten de verhouding tussen de oppervlakte van de beursstanden en het aantal uitgenodigde bezoekers. Zo komen we tot een coëfficiënt, een min of meer objectief cijfer dat de inspanning van een exposant bij het promoten van onze beurs samenvat. Het is evident dat de slagkracht van een exposant met een stand van 26 m² kleiner is dan die van een exposant met een stand van 2600 m², en dus mag de oppervlakte van een stad geen doorslaggevend criterium zijn. De inspanning van een standhouder met 26 m² die dertig mensen naar de beurs haalt is voor ons als organisator evenwaardig aan die van een standhouder met 2500 m² die achthonderd bezoekers weet te lokken. Maar omdat we niet alles kunnen uitvlakken, zijn er twee categorieën: exposanten met een stand kleiner dan 250 m², en exposanten met een stand groter dan 250 m². De winnende exposanten worden beloond met een advertentie en een redactioneel artikel in Grond/Weg/Waterbouw, dat de organisatie van deze award mee ondersteunt.

Foto Gerard van Rafelghem

| 93


E3

E1

E2

E4

IN/OUT

D39

A&D TRUCKS & TRAILERS IZEGEM A.T.S. ABECO ABI GRUPPE - MASCHINENFABRIK UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT ABRASERVICE BENELUX ABSOLUTE@CONSTRUCT ACB MORIN ACCENT JOBS ACCU-SERVICE ACLAGRO ACROPOL ACT-RESEARCH NV AE VAN DE VLIET WEIGHING SYSTEMS AFIX GROUP AGIVA INTERNATIONAL AGIVA TECHNICS AGO JOBS & HR AHLMANN NEDERLAND AIMS TOOLS AIR COMPACT BELGIUM AJK ALLE BOUW MACHINES (ABM) ALLIFT MICHIELSENS ALM ALR ALTRAD BENELUX ALUMAC CONSTRUCT AMERLYNCK CHRIST ANG SYSTEMS ARCELORMITTAL PROJECTS NV ARCOMET SERVICE ARDEN EQUIPEMENT SAS ATB NV ATLAS COPCO BELGIUM NV ATLAS WEYHAUSEN GMBH AUTOMIX AUTOMOTIVE & INDUSTRIAL SUPPLY AVIETECH B.L.E. (BELGIAN LIFTING & EQUIPMENT COMPANY BANDENMARKT BARLOWORLD BASCULES ROBBE BAUER MASCHINEN BECO BECONA BEKA-LUBE BELMACO BELTING BELTYRE BERGERAT MONNOYEUR BETONMA (CREON) BIA BIT (BELGIAN INDUSTRIAL TYRES) B-MAC BÖCKER BELGIUM BOELS VERHUUR BONNEUX MACHINERY BOUWKRONIEK BOUWUNIE BRUVISION C.T.T.S. CARGOTEC CARROSSERIE ECONOR CEBEKO COBEFA COFABEL (DIVISION OF COBELAL) COLLÉ RENTAL & SALES COLLINET COMETAL COMINES STEEL COMPACT MACHINERY CONFEDERATIE BOUW CONGREEN FLOORS & ROADS CONSTRUCTIE VERGAUWE CONSTRUX COUDERE COUWBERGHS NV CRCS CROSBY EUROPE CS PROJECTS

D1

D28 B22 616 R16 D13 651 313 157 A03 R20 B25 B03 301a A11 613 120b C05 - 103 C14 - Z06 417 R42 - J14 131 R07 516 D27 B35 B19 201 C11 676 - Z12 222 303 201 A07 195 305 422 213 142 Z05 R53 203 624

625 641 R17 606 J26 109 J22 153 R44 R18 D24 D36 422a J15 B11 301b 215 403 D32 D30 D11 155 D10 R35 302a 407b 632 D21 C13 C19 B27 B15 D38 609 R51

D37

D38

D2

D36 D34

D3

CSB DAF TRUCKS BELUX DAMMAN-CROES DBS-BEKISTING DDB DE BRUYCKER DE BUF HYDRAULIEK DECOVAN INTERNATIONAL DELRUE METAALHANDEL DEOM SA DEPREZ CONSTRUCT DESPLENTERE- LANNOY DETAVERNIER FUELS DEZEURE D’HONDT, KERCKHOF & PARTNERS NV DIESEKO GROUP BV DISCRI SPRL DOKA DOOSAN BENELUX - BOBCAT DPS POWER DUBAERE DUMA FORKLIFTS NV DUNLOP HIFLEX DIVISIE V. ALFAGOMMA GERMANY GHMBH DURABRIK BOUWBEDRIJVEN DYNASET OY EECKHOUT CARDOEN EEKELS BELGIUM ELSEN TRAKTOR EMV EQUIPMENT & ROAD CONSTRUCTION ESCO BELGIUM EURO TOP CONCEPT EURODAL EUROMAT-BRUSSELS EUROPE RECYCLING EQUIPMENT EUROQUIP EUROSTEEL EVERPARTS FASSI.BE FAYMONVILLE DISTRIBUTION FEDERALE VERZEKERING FEDERAUTO MAGAZINE FIRMA BEEL FIRMA LUYCKX FLEXXAIRE INC FOETS/SUNWARD FORINTEC INTERNATIONAL FORREZ INTERNATIONAAL FRANCE ELEVATEUR G. LAMBERT GARAGE WILJAN VERDELER BREMAT CHAPEMACHINES GEENS GEBROEDERS GEHA GELAN DETECTIESYSTEMEN GEOTECHNO GEOTEX - FE. ENGEL GESCO GHEYSEN & VERPOORT GINAF TRUCKS NEDERLAND GLOBESPOT GM RECYCLING GP EQUIPMENT GROENEVELD TRANSPORT EFFICIENCY H.M.B. NV HAKRON HANS DE BAAT OLIEPRODUCTEN HANSA-FLEX HELI HENDRIKS PRECON HERAS TIJDELIJKE BEVEILIGING HERCULES EUROPE HERMANS BREMS NV HEUSDENS BELGIUM NV HEYERICK - ALLES VOOR WERD & WERK HINOWA - VTN EUROPE HOOGWERKER CENTRUM NEDERLAND B.V. HUNTER HUSQVARNA BELGIUM HUURLAND HYDRAULIC RAM TRAILER

D35

D4

D32

B27b D12 408a 126 B23 183 B32 - 621 504b 624 R10 B05 233 320 B04 151 626 E03 R46 315 C06 120a 666 659 228 140 B38 108 C10 145 420

304 J10 602 307a B02 A17 642 185 R50 B34 R01 C18 402a 316 111 106 622 419 193 R29 A09b A12 649 B37 C07 504a D17 181

409a 506 - ZB05 628 146 A22 A04 - Z02 418 167 133 D01 406a 311 631 414 R34 A15 Z08 - Z08 138 B14 208 232 D26 - Z03

D24

D22

D23

D5

D6

D31

D29

D27

D7

D30

D28

D D33

D26

D25

HYDROSAN HYDROTEK HYSS HYVA BELGIUM IMTECH TRAFFIC & INFRA INDIC INGELBEEN-SOETE (MOBIL LUBRICANTS) INSULCO INTERMAT INTERPARTS ISOFAQ ISUZU BENELUX IVECO BELGIUM NV JAGER OPHOF JANSON BRIDGING BELGIUM JCB BELGIUM JOSKIN KAESER KOMPRESSOREN KÄRCHER KEESTRACK KEMP KEMPENEER W. MACHINES KENIS NV KEY-TEC KHB KEMPENS HEFTRUKBEDRIJF (COUWBERGHS NV) KLEMM BOHRTECHNIK KOKS BELGIUM KOREMAN L.& ZN KOTI-NABO KRAMP LAMORCO LASER CONTROL LASERTOPO LAVERMAN TECHNISCH HANDELSBUREAU LAYHER LEICA GEOSYSTEMS LENAERTS - BLOMMAERT LEROU LIC LOCQUET MOTORS LOUWERS MEDIA GROUP LUDO PAUWELS LUDWIGHOOK BENELUX MAES COMPRESSOREN MAGNI TELESCOPIC HANDLERS MAN TRUCK & BUS

D8

D9

D20

D21

D29 - Z05 D13 R54 B07 640 166 318 162 110 402b D19a 210 A01 158 R30 104 R00 415a R49 227 D34 510 - ZB02

159 209 R35 D06 J12 R25 312 119 D02 A19 184 508 406b - ZB03 102 601 A16 502 B24 653 C03 B08 415b 652 D15

D10

D11

D18

D19a

D19b

D12

D13

D17

D14

Z12

Z10

Z07

Z05

Z06

D14 401 E01 D13 A02 633 164 212 R03 512 - ZB01 143 B30 661 A11 405 B31 409b R15 B21 607 D22 310 501 224 416 308 407a 127 D04 611 189 161 136 230 C08 404b 410a R06 R41 231 202b C09 C01 R08 646 220 - D18 515

D16

Z04

D15

Z03

DEMO 2

DEMO 1

RENTALIFT RITCHIE BROS. AUCTIONEERS ROB VERHUUR RS EQUIPMENT S.C.I. SAFE BELGIUM SAMEP TOOLS SANDHILLS EAST LID. - MARKETBOOK SAVIC ENGINEERING SDMO NV SIMEM SKF LUBRICATION SYSTEMS THE NETHERLANDS SL-SOLUTION SMET EN ZONEN SMO SORTIMO SPEKKING SPIERINGS KRANEN SPYTANK SQ-VISION STALEN RIJPLATEN.BE STATECH STELCON BELGIE TC SEATS DIVISION TDR TECCON TECHNO AIR TECHNOLOGY TRADING TEREX CRANES GERMANY TESTCENTRUM DE LILLE THOMAS KRANEN TIME BENELUX / VERSALIFT TOPCON SOKKIA TORATRACK TORFS MACHINERY TOTAL BELGIUM NV TOYOTA MATERIAL HANDLING BELGIUM TRAMAC BENELUX TRANSPORTMEDIA TRAXGO TRITON EUROPE TURBO’S HOET TRUCKS -TRAILERS-PARTS CONSTRUCTION TVH - THERMOTE & VANHALST TVH - THERMOTE & VANHALST TYROLIT

Z02

307b D20 - 650 J04 660

191 204 410b 662 R52 605 D07 317 R14 C16 614 C16 R13 645 R04 R19 R11 B16 B06 D05 630 - Z04 B17 C02 A05 R43 656 A13 R40 197 314

D19b R31 D31 R48 207 321 234 168 C12 141 121a - Z02

Z01

DEMO 3

Z08

ULTRADIA UNIGOM UNION USE IT GROUP VABOTEC VAN BOUWEL VERKOOP & SERVICE VAN CAMPENHOUT BOUWMACHINES VAN DEN PLAS VAN DER BLIJ VAN DER HAEGHE HILAIRE VAN DER SPEK VAN DYCK MARCEL BELGIUM VAN HAUT VAN HOOL NV VAN WIEMEERSCH CARROSSERIE VANBOCKRIJCK BETON VANDAELE MACHINERY VANGAEVER VANSTEELAND GROEP VCM BELGIUM VDAB VEREECKE VERHAEGHE VERHELST MACHINES VERHOEVEN BELGIUM VERSCHUERE TECHNOLOGY VILOC VK TRAILERS VOLVO TRUCKS BELGIUM VTC VTS CONSTRUCTIONS WACKER NEUSON WAF WATERKING WATERLAND-TRADING WEBER MT WEIGHING & INSPECTION BELGIUM WIEGEL BENELUX WIRTGEN BELGIUM WOLF-ZONDER VAN - AFDELING PACKO BOUWMACHINES XYLEM WATER SOLUTIONS BELGIUM YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE S.A.S. YARA INDUSTRIAL ZERO-ONE

DEMO ZONE

MANITOU BENELUX MARCOM MASSENZA DRILLING RIGS MAT MISCHANLAGENTECHNIK MATERMACO MAZOUTTANK.COM MD BOUWMACHINES MECHANIC INTERNATIONAL MEES BEDRIJFSWAGENINRICHTING MERCEDES-BENZ BELUX MITAS TYRES B.V. MMB MACHINES MOBILMAT MOËS ENERGY MOL CY MOLCON-INTERWHEELS (MIW) NAESSENS HYDRAULICS NAVIGATION SOLUTIONS EUROPE NEREMAT NERTA CLEANING PRODUCTS (ENTACO NV) NIBM KRAAN- EN LIFTTECHNIEK NIMATECH NISSAN BELGIUM NOE-BEKISTINGTECHNIEK NOOTEBOOM O BETON OBM-TEC BV - RTE ONE TWO CONCEPT BVBA ORION DYNAMIC ORION INDUSTRIES OVERMAT INDUSTRIES PALMIERI PERI PIRTEK BENELUX PIVABO POLS & ZN PON EQUIPMENT PORTEYES PRAXIS-BOUW PRIS-MAG PROGRESS MASCHINEN & AUTOMATION QUALITY PUMPS & MACHINES RAEPERS NV RAMMANT BEROEPSKLEDIJ RDS ELECTRONICS REAL VERHUUR RENAULT TRUCKS

VRACHTWAGENS

|

|

www.modulo.be - 501060 || MATEXPO2013 in samenwerking met Sigma en Confederatie Bouw |

423 408b 225

ZB01

ZB02

ZB03

ZB04

ZB05

ZB06

ZB07

ZB08

B13 R21 671

A23 R45

638 667 E02 211 144 B01 D25 163 202a 618 - ZB08 D33 - Z07 C15 A18 - 216 R38 421 223 A20 116 177 A08 R26 J27 413 D08 B12 404a R47 121b ZB04 603 114 A05 503 631b - Z10 B18 322 R24 101 C04

SHOW PARK VRACHTWAGENS

94 |


C6

C3

C2

C8

C7

R55 R54

R53

315

R01 R02 R03 R04

C5

R52

R51

R05 R06

413

414

R50

R07

R49

R08

401

412

415a

415b

R48

R09

411

416

224

402a

403

408a

409a

407a

407b

420

4 408b

419

409b

418

R47

206

196

R46

R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18

402b

410a

410b

417

R45

149

R19

C19

C18

C16

C14

C13

C12

C15

A2

C17

C10

305

A3

A1

301a

301b

302a

302b

303

304

310

309

308

307b

307a

306

A5

A4

311

312

313

314

315 a

A7

234

233

232

231

230

228

227

A6

217

A09b

218

219

220

221

222

223

211

216

214

213

212

210b

210

209

208

207

404b

R43

203

204

205

A8

184

159

158

157

164

163

A10

143

144

145

146

147

148

142

141

140

139

138

137

A11

123 118 122 119

124 117

125 116

127 114 126 115

129 112 128 113

A12

A17

197

101

102

103

A19

A14

669

665

650

643

618 644

667 668

666

649

648

647

105 104

646

106

645

617

108 107

616

R29 R30

R39

R32

R38

R34

A21

642

619 620

664

651

622 623b

663

A16

A23

671

662

653

672

661

654

637 635 638 636 634

652

639

621

513

660

655

633 632

624 625 626

659

656

631

631b

676

A18

A20

B29

658

657

629

628

B27-2

503

514

J3

B38

J27 J15

J2

B31

B33

B35

B36

J11

J12

J13

J10

A22

J9

J22 J21

J23 J19

J24 J18

J25 J17

J14 J26 J16

J1

JOBS@MATEXPO.COM

674

502

504b

504a

604 603 602 601

R36

R35

505

6

R40

R31

615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605

R26 R27 R28

109

DOORNIKSESTEENWEG

A13

A15

A

165

166

162

183 168 161

181

177

136

130 111

150 135 134 133 132 131 110

R41

R25

506

507

501

511

510

5 512

515

35th International trade fair for building machines

A09a

215

201

186 185

187

188

189

190

191

192

193

194

195

176 175 154

153

152 151

R42

R24

R26bis

508

509

516

J8

J7

J6

J5

J4

B37

B27

B30

B32

B34

B1

B22

B24

B26

B28

4 8 SEPTEMBER | KORTRIJK XPO | WWW.MATEXPO.COM

322

321

320

319

318

317

316

202a

226 225

167

C9

202b

155

423

R20 R21 R22 R23

405

422a

422

R44

404a

406a

406b

421

120b

641

C4

121a 120a 121b

640

C1

630

C11

C32 1

NNEDYLAAN PRESIDENT KE

| 95

B2

B23

B25

B4

B11

B13

B15

B17

B19

B21

B9

B7

IN/OUT

B12

B14

B16

B18

B8

B3

B3-b

B5

B6

B

B20


PERI, succesvol bouwen!

Watertoren, Beersel

Tijdsparende - Veilige - Efficiënte Systemen

Bekistingen Steigers Engineering

BE PERI/13.062

www.peri.be PERI N.V. · Industriepark · Nijverheidsstraat 6 · B-1840 Londerzeel · België · Tel. +32 (0) 52 31 99 30 · info@peri.be

Sinds meer dan 40 jaar, met 48 wereldwijde dochterondernemingen en niet minder dan 100 hoogtechnologische logistieke centra, biedt PERI zijn klanten ingenieuse bekistingsen steigersystemen aan, alsook een grote verscheidenheid aan diensten voor het verwezenlijken van uw bouwprojecten, op de meest rendabele manier. PERI telt internationaal meer dan 850 ingenieurs en tekenaars die individuele oplossingen ontwikkelen, dit in rechtstreekse samenspraak met de verzoeken en eisen van de vaklui op de werven.


STAND 136

PERI PERI is momenteel toe aan zijn 6de deelname aan Matexpo. De eerste deelname dateert reeds van 2003. PERI, met hoofdkantoor in Londerzeel, biedt zijn klanten ingenieuze bekistings-en steigersystemen aan, alsook een grote verscheidenheid aan diensten voor het verwezenlijken van bouwprojecten. Met zijn technische expertise die steunt op jarenlange ervaring is PERI een deskundige partner inzake keuze, planning en levering van ondersteunings-en bekistingsystemen, inclusief alle details zoals oppervlaktestructuur, randen, voegen en verankeringen. De systemen zijn geschikt voor alle types van betonconstructies. Het eigen technische bureau zorgt voor een gedetailleerde uitwerking van de montageplannen en garandeert te allen tijde een zeer degelijke ondersteuning. PERI werd in 1969 in Duitsland gesticht en is reeds meer dan 40 jaar actief in België en Luxemburg. Wereldwijd beschikt PERI over 6500 werknemers, waarvan 48 in België en Luxemburg. Ontdek tijdens Matexpo VT 20 drager, de nieuwe 3D-boxen en Skydeck. PERI VT 20 (in koop en/of in huur) is de economische, 20 cm hoge volle drager die in elf lengtes – van 1,45 m tot 5,90 m – beschikbaar is. Hij is vervaardigd uit hoogwaardig naaldhout met een sterk samengeperste lijfplaat. Dankzij het hoge kunstharsgehalte behoudt de drager een uitstekende vormvastheid. De nieuwe 3D-boxen worden gecreëerd aan de hand van een precieze 3D tekening waaruit houten bekistingsplaten op maat worden uitgesneden met CNC machine om achteraf gemonteerd te worden in boxen voor zeer speciale architectonische betonconstructies. Skydeck is op zijn beurt het aluminium vloerbekistingspaneel met de sensationeel snelle opbouwtijd. Beperkt gewicht, geen enkel onderdeel is zwaarder dan 15 kg. Snelle ontkisting mogelijk, soms al na één dag. Vloerdikten tot 95 cm zijn mogelijk. Met de SLT 225 hoofdbalken, gebruikt men slechts 1 stempel voor 3,45 m² vloeroppervlak. Tijdens de beurs wordt er eveneens een promotiepakket voorgesteld met balken, balkklemmen enz. Surf voor meer info naar www.peri.be

Peri NV Nijverheidsstraat 6 1840 Londerzeel T 052 31 99 31 F 052 30 08 30 E info@peri.be W www.peri.be

| 97


SHOWROOM ATELIER

Nu met gratis montage* voor al uw Sortimo inrichtingen vanaf € 1.500 excl. BTW

Sortimo Centrum 1800 Vilvoorde Sortimo West 8793 Sint-Eloois-Vijve Sortimo Oost 3980 Tessenderlo

* montage in één van onze inbouwstations t.w.v. max 10 % van de inrichting / Actie geldig vanaf 1 april tem 30 juni 2013/actie is niet cumuleerbaar met ander mogelijke promoties en/of andere condities

GRATIS TEL. 0800 857 59

fax 0800 857 60

info@sortimo.be

MOnTAGE STATIOn


STAND 308

O Beton

O Beton is fabrikant van prefab betonnen putten zoals regenwaterputten septische putten, toezichtputten en ophogingen, prefabkelders, garagesmeerputten en maatwerk prefab betonnen putten. O Beton werd opgestart in 2012 en werd gesticht door Gerdi Vankeirsbilck en Odiel Vandenbulcke. Het nieuwe fabriekspand is gevestigd in Rumbeke en was operationeel in 5 maanden. Het ultra moderne machinepark en een team van gemotiveerde medewerkers verzekert de levering van een assortiment hoogwaardige producten. Innovatie en een deskundige flexibele aanpak zorgen ervoor dat de klant altijd op de eerste plaats komt. Het is de eerste deelname van O Beton aan Matexpo. Tijdens de beurs plaats O Beton zijn garagesmeerputten, maatwerk prefab putten en de Flexotank (regenput in O Beton beton met kunststof ophoging)in de kijker. Bovendien zullen een aantal Schaapbruggestraat 26 producten van deze betonspecialist 8800 Rumbeke gebruikt worden op het demoterrein T 051 68 00 68 van Matexpo. F 051 68 00 69 Voor meer informatie over de producE info@obeton.be ten of het bedrijf kunt u terecht op W www.obeton.be www.obeton.be of www.flexotank.be

STAND R52

Sortimo Sortimo is reeds toe aan zijn 6de deelname aan Matexpo en is gespecialiseerd in bedrijfswageninrichting en is partner van de marktleidende fabrikanten voor bestelwagens, zoals CitroĂŤn, Dacia, Fiat Professional, Ford, Iveco, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Peugeot,

Renault, Volkswagen en Toyota. Voor al deze autofabrikanten biedt Sortimo een bestelwageninnrichting op maat, aangepast aan het type bestelwagen. Sterke partnerschappen geven u namelijk een goede basis. Sortimo heeft 3 vestigingen in BelgiĂŤ: de hoofdzetel in Vilvoorde, een vestiging in Waregem sinds 2008 en een vestiging in Tessenderloo sinds 2012. De hoofdzetel van Sortimo BELUX is al 10 jaar in Vilvoorde gevestigd op de Schaarbeeklei 207. Door de jaren heen vonden meer en meer zelfstandigen de weg naar Sortimo en was het bedrijf genoodzaakt om op zoek te gaan naar een groter pand. Vanaf juli 2013 zal Sortimo dan ook te vinden zijn op de Schaarbeeklei 491. Sortimo stelt 26 mensen te werk. Tijdens deze editie van Matexpo kunt u de expertise van Sortime met eigen ogen ontdekken: Sortimo L-BOXXen, stalen koffers, oplossingen voor het veilig opbergen van alSchaarbeeklei 207 lerhande materialen in het voertuig 1800 Vilvoorde zijn slechts enkele voorbeelden van T 02 355 03 70 de producten. F 02 355 03 71 Voor meer info: www.sortimo.be E info@sortimo.be W www.sortimo.be

| 99


XTRADAL XL

natuurlijke doordringing van water de grote grasplaat met waterreservoir

GRAVELGRID

stabiliseert grind de plaat ontwikkeld voor grind

RITTERDAL gazon

maakt het gazon berijdbaar de originele HD-PE grasplaat

RITTERDAL gravier

verlicht het riolennetwerk de originele HD-PE grindplaat

Een plaat voor iedere toepassing Insulco bvba Industriezone Zuid (1) Rue Buisson aux Loups 1a 1400 Nijvel Tel : 067 41 16 10 • Fax : 067 41 16 16 insulco@insulco.be Algemene website : www.insulco.be Gras- / grindtegels website : www.xtradal.be

Aangezien er verschillende domeinen zijn qua toepassing, heeft Insulco een volledig gamma HD-PE platen ontwikkeld om op die manier de meest aangepaste oplossing te kunnen bieden voor iedere uitvoering.

Sinds 20 jaar uw specialist in HD-PE platen Overtuigd van de talrijke esthetische, economische en ecologische voordelen van de HD-PE platen voor gras en grind, was Insulco de eerste om dit concept in BelgiĂŤ voor te stellen. Gesterkt door onze lange ervaring, helpt ons team met gespecialiseerde raadgevers u om de beste oplossing te vinden voor uw realisatie.


STAND 119

Insulco Insulco is de uitgelezen partner voor de bouwsector, wegenbouw en groene ruimtes en dit bijna 50 jaar. Insulco was de eerste om het om het concept van HD-PE tegels voor te stellen in BelgiĂŤ. Insulco importeert en verdeelt geotechnische producten voor de bouwsector, de openbare werken, het landschap en het milieu. Dankzij een breed gamma geotechnische producten en een grote voorraad biedt Insulco voortdurend technische oplossingen voor de grondwerkers, tuinaannemers, gemeenten, aannemers enz. Insulco is gespecialiseerd in HD-PE gras- en grindplaten (Ritterdal, Xtradal XL, GravelGrid), maar biedt ook oplossingen in een groot aantal andere gebieden : drainering van daktuinen (RoofDrain, StockDrain, IsolineDrain 20+), dunne draineringcomposieten (TechnoDrain, Isoline G10, IsolineDrain 20), niet-geweven en geweven geotextielen (Fibertex en Isotex), niet-geweven geotextielen tegen erosie en onkruid (Weedtex en BioWeedtex) en afvoergoten in PP (SabiDrain). Innovatie, doeltreffendheid en kwaliteit zijn dĂŠ basiscriteria van de producten. Insulco komt dit jaar reeds voor de 5de maal naar Matexpo en stelt er

u een vergroot gamma drainage oplossingen voor, onder anderen voor groene daken voor. Als de specialist in gras- en grindplaten zullen natuurlijk alle Insulco- oplossingen in dit domein ook aanwezig zijn. Het Insulco team ontvangt u met plezier op Matexpo en zal u ongetwijfeld de beste oplossingen aanbieden voor de uitvoering van al uw projecten. Surf gerust reeds naar www.insulco. be voor meer informatie omtrent het bedrijf en de geotechnische producten. Meer info omtrent de gras- en grindplaten vindt u op www.xtradal.be

Insulco bvba Industriezone Zuid 1 Rue Buisson au loups 1a 1400 Nijvel T 067 41 16 10 F 067 41 16 16 E insulco@insulco.be W www.insulco.be

| 101


A N T W E R P E N - B RU S S E L - G E N T - C H A R L E R O I NIEUW ZOMER 2013 -NOUVEAU ÉTÉ 2013 SINT-PIETERS-LEEUW

VERHUUR - VERKOOP - SERVICE LOCATION - VENTE - SERVICE

DOWNLOAD ONS HUURTARIEF TÉLÉCHARGEZ NOTRE TARIF DE LOCATION

W W W. E U R O M AT. B E

COMPRESSOREN STROOMGROEPEN MINIGRAAFMACHINES VERREIKERS STOFFILTERKASTEN VERFSPUITAPPARATUUR METALLISATIEAPPARATUUR

BEZOEK ONS OP BUITENSTAND C18

www.khb.be

13980309_couwberghs.indd 1

Graafmachines Long-reach kranen Wielladers Minigravers Compactladers Dumpers Trilwalsen Verreikers Enz. …

www.couwberghs.be

Verhuur - Verkoop - Service

Chariots d’elevateurs Grues sur pneu Grues chenilles Long-reach Long-reach Chargeurs compacts Ballayeuses Tracteurs Etc. …

Hannut

Verhuur - Verkoop - Service

Laakdal

Heftrucks Schaarliften Verreikers Hoogwerkers Voorzetapparaten Warehouse Stapelaars Borstelmachines Mini-gravers Enz. …

Diest

Verhuur - Verkoop - Service

www.distrimat.be

14-06-13 15:07


STAND C18

Euromat Euromat bestaat dit jaar 40 jaar en exposeerde tijdens dit 40-jarig bestaan telkens op Matexpo. Euromat verhuurt, verkoopt en onderhoudt machines en gereedschap voor de bouw, oppervlaktebehandeling en de industrie. In 1973 verhuurde Eric Van de Velde zijn eerste dieselcompressor. Vier decennia later is de groep Euromat bij constructie- en aannemingsbedrijven in heel België een vertrouwde partner voor de verhuur en verkoop van machines. Euromat heeft momenteel 4 vestigingen (Antwerpen, Brussel, Gent, Charleroi) in België om u een goede service voor, tijdens en na de levering te garanderen. Vanaf 5 augustus opent de firma een vijfde vestiging in Sint-PietersLeeuw. Naast de verkoop van nieuw materiaal zoals compressoren, stroomgroepen, hydraulisch materiaal en verreikers, kunt u bij Euromat terecht voor

een uitgebreid gamma aan tweedehandsproducten. Op de beurs zet Euromat de voornaamste producten in de kijker zoals compressoren, stroomgroepen, verreikers en minigraafmachines. Verder wordt er ook aandacht gegeven aan het assortiment hydraulisch materiaal, materiaal voor horizontale boringen en pleister- en chapemachines. Voor meer info: www.euromat.be

Euromat NV Merksemsebaan 290 2110 Wijnegem T 03 326 24 00 F 03 326 36 86 E info@euromat.be W www.euromat.be

STAND Z05

Couwberghs Couwberghs is gespecialiseerd in de verhuur, service, verkoop van rupsgraafmachines, bandengraafmachine, long-reach kranen, wielladers, roro-trekkers, etc. … en dit van merken zoals bijv. Hidromek,Hitachi, Terex, Terberg, Volvo, JCB, Caterpillar, enz. Ook is Couwberghs exclusief verdeler van topmerken zoals Hidromek,

Yanmar en Multisweep. In 2007 werd Couwberghs overgenomen door Maurits Foets, CEO van het Kempens Heftruckbedrijf. Door een professionele visie, de broodnodige ervaring in de branche en de drang naar professionele structuren tracht hij samen met een deskundig team Couwberghs op een degelijke manier uit te bouwen tot een competitief bedrijf. Sinds de overname is er op een planmatige manier geïnvesteerd in machines en gebouwen zodat Couwberghs gewapend is en zijn opmars in de bouwwereld kan verderzetten. Couwberghs is sinds 1962 actief in de wereld van grondwerken. Tijdens deze editie van Matexpo geeft Couwbergs u een bondig overzicht van de bedrijvengroep en hun individuele specialiteiten. MauCouwberghs NV rits Foets staat aan de leiding van deze bedrijvengroep bestaande uit Steenweg op Meerhout 42 onder andere het Kempens Heftruck- 2430 Eindhout (Laakdal) bedrijf gespecialiseerd in de wereld van de heftrucks, schaarliften, hoog- T 014 86 66 02 F 014 86 66 04 werkers, verreikers enz. E info@couwberghs.be Meer info vindt u op W www.couwberghs.be www.couwberghs.be

| 103


104 |


STAND 515

Renault Renault Trucks biedt een uitgebreid voertuigengamma – van 2,8 tot 120 ton – geschikt voor leveringen in de stad, goederendistributie, constructie en lange afstandsvervoer. Het volledige gamma, van de Renault Master tot de zwaarste bouwvoertuigen, is in meer dan 100 landen verkrijgbaar. Sinds 2011 is Renault Trucks de op één na grootste onderneming binnen de Volvo Group, een van ’s werelds vooraanstaande fabrikanten van trucks, bussen, uitrusting voor de bouw en aandrijfsystemen voor scheepvaart en industriële toepassingen. Renault Trucks biedt een uitgebreid gamma van robuuste, zeer zuinige (zware) bouwvoertuigen, die voldoen aan de nieuwe Euro 6 norm. De Renault Trucks C is verkrijgbaar van 250 tot 520 PK, in diverse cabinevarianten en met 8, 11 of 13 liter motoren. De Renault Trucks K is gemaakt voor het zware werk en verkrijgbaar van 380 tot 520 PK, met 11 of 13 liter motoren en tevens in diverse cabinevarianten. Meer info over de bouwvoertuigen is te vinden op http://www.nl.renault-trucks.be/gamma-c/ en http://www. nl.renault-trucks.be/k-380-520/. In België en Luxemburg werkt Renault Trucks samen met 27 dealers en servicepunten. Op 11 juni heeft Renault Trucks een compleet nieuw productgamma geïntroduceerd, waaronder de hierboven genoemde bouwvoertuigen. De nieuwe voertuigen zijn uitgerust met een efficiënt design en werden gedurende zeven jaar onderworpen aan drastische kwaliteitstests. Dankzij computersimulaties, proefbanken, tests bij zowel klanten als op testbanken en vernieuwde pro-

ductiemiddelen zijn deze trucks klaar voor levering met als enige doel om klanten te helpen hun kosten te beheersen. Alle nieuwe (zware) bouwvoertuigen zullen aanwezig zijn op de stand 515 op Matexpo. Surg gerust naar www.renault-trucks voor meer info.

Renault V.I. België / Belgique Ruiterijschool 1 bus 2/3 2930 Brasschaat T 0032 (0)3 690 12 11 E marketing.benelux@ renault-trucks.com W www.renault-trucks.com

| 105


ROBUUST EN EFFICIËNT. DE NIEUWE BOUWVOERTUIGEN VAN MAN IN EURO 6-UITVOERING. CONSEQUENT EFFICIENT

Bezoe op Ma k ons texpo!

Kor trij k Xp 4 t.e.m o, Hall 5, va n . 8 sep tembe r

Efficiency is de drijvende kracht – en dan vooral achter uw succes. Wat u ook vervoert, met de nieuwe bouwtrucks van MAN kunt u veel geld besparen. Dankzij de beproefde Euro 6-technologie maken onze bouwvoertuigen de weg vrij voor bezuiniging. Het brandstofverbruik is even gunstig als bij de Euro 5-modellen, het AdBlue®-verbruik ligt 50% lager. Het laadvermogen, de opbouwvriendelijkheid, betrouwbaarheid en robuustheid zijn daarentegen bijzonder hoog. Als u er ook nog de op maat gemaakte MAN Services bij neemt, kunt u helemaal een vliegende start maken. Ga voor meer informatie naar www.mantruckandbus.be/tg

Engineering the Future – since 1758.

MAN Truck & Bus


STAND 510

MAN

MAN Truck & Bus presenteert op de vakbeurs Matexpo een groot aantal innovatieve totaaloplossingen voor bouw- en aanverwante sectoren. Naast interessante nieuwigheden op het vlak van chassis, remmen en aandrijflijn zijn het vooral de nieuwe motoren die met de aandacht gaan lopen. Met het oog op de nieuwste strenge Euro 6 – emissienorm, van kracht vanaf 01/2014, introduceert MAN immers nieuwe en krachtige types van de bekende D08, D20 en D26 motoren. De uitlaatgassen worden bij de Euro-6 generatie nabehandeld in een zogeheten CRT roetfilter en selectieve katalytische reductie (SCR) met AdBlue. Bovendien ligt het AdBlue verbruik 50% lager in vergelijking met de Euro-5 generatie. De MAN TGS, in de gewichtsklasse van 18 tot 41 ton, is het zwaargewicht van het leveringsprogramma. De TGS is bedoeld voor de zwaarste bouw- en tractie toepassingen. Bijzonderheden zijn de unieke stuurrem en de MAN TipMatic® versnellingsbak met Off-Road functie. Ook de MAN TGX, verkrijgbaar van 18 tot 41 ton, kan worden ingeschakeld voor bouwtoepassingen en is onder meer beschikbaar in een 6x4 configuratie. De MAN TGM (12 tot 26 ton) kan op talloze manieren worden geconfigureerd voor uiteenlopende

transporten en werkzaamheden. De MAN TGL (7,5 tot 12 ton) is een echte alleskunner voor aannemers, wegenbouwers, hoveniers en tuincentra. MAN heeft voor dit type nu ook een dubbelcabine in het leveringsprogramma opgenomen. Het HydroDrive® succesverhaal (integrale tractie via een eenvoudige draaiknop) wordt ook bij Euro 6 verdergezet. Door het nieuwe front hebben de MAN bouwvoertuigen het duidelijk herkenbaar 'familiegezicht' gekregen. Daarnaast hebben ze een compleet nieuw design met een MAN-leeuw 'nieuwe MAN Truck & Bus nv stijl' in de chromen lijst van de grill. (invoerder) Daarnaast hebben de trucks nu een Brusselsesteenweg 406 naadloos in het front geïntegreerde 1730 Asse (Kobbegem) stalen bumper. Andere vernieuwinT 02/453.01.04 gen zijn de ruimere aerodynamische F 02/453.02.88 openingen in het front voor extra E mtb@man.eu koelcapaciteit die voor de Euro-6 moW www.man.eu toren nodig is.

| 107


WATERBOUWWERKEN

Janson bruggen oplossingen op maat Janson Bridging is dé marktleider in Europa voor de verhuur en verkoop van modulaire stalen bruggen, pontons en RoRo’s. Voor permanent gebruik, tijdelijke toepassingen of als noodoplossing. Maatwerk in ontwerp, constructie en installatie.

Voor het bouwen van bruggen en kaaimuren zoeken wij voor onmiddellijke indiensttreding - CALCULATOR - PROJECT- EN WERFLEIDERS - ERVAREN BEKISTERS - GRAAFKRAANMACHINISTEN - KABELKRAANMACHINISTEN - SCHIPPERS - LASSERS - MONTEURS

Ons leveringsprogramma in bruggen omvat plaatligger-, balk-, vakwerk- en paneelbruggen; modulair in lengte en breedte op uw wens te leveren en te installeren. Van lichte fiets/voetgangersbruggen tot zwaarverkeersbruggen in vrije overspanningen van meer dan 100 meter. Alles geleverd met technische tekeningen en berekeningen op basis van de laatste EuroCode.

T +32 (0) 3 315 98 20 info@jansonbridging.be

www.jansonbridging.be

Kruibeeksesteenweg 162 • 2070 Zwijndrecht telefoon 03 250 13 80 • fax 03 252 47 95 www.hye.be

VIER TOPMERKEN ONDER ÉÉN DAK

Freesmachines · Recyclers · Bodemstabiliseerders · Slipform pavers · Asfaltafwerkmachines · Verdichtingswalsen · Brekers · Zeven

Road and MineRal Technologies

WiRTgen BelgiUM

Anzeige_Belgium_170x125_NL.indd 1

www.wirtgen-group.com

Schoonmansveld 19A · 2870 Puurs Tel.: 03 860 95 35 · Fax: 03 860 95 39 E-Mail: info@wirtgen.be · www.wirtgen.be 17.05.13 13:59


STAND 601

Janson Brigdging

Janson Bridging is gespecialiseerd in verhuur en verkoop van stalen en composiet modulaire brugsystemen. De producten van Janson Brigdging zijn beschikbaar als permanente of tijdelijke oplossingen en kunnen aangepast worden aan de wens van de klant, van civiele bouw tot industrieel of militair gebruik. De productie-, logistiekeen assemblage afdelingen stellen Janson Brigdging om projecten snel uit te voeren. Janson Bridging is eigenaar van 's-werelds grootste voorraad standaard modulaire Euro-code brugsystemen. Meer dan 20.000 ton aan direct beschikbare standaard modulaire bruggen, pontons en RoRo-onderdelen. Sinds 1972 heeft Janson Bridging meer dan 5.500 brug-, ponton- en RoRo-projecten uitgevoerd. Janson Bridging heeft een enorme ervaring en expertise in het uitvoeren van een Janson Bridging volledig gepersonaliseerd ontwerp, Belgium NV de levering en de montage van uw Uitbreidingsstraat 84/3 project. Tijdens zijn eerste deelname 2600 Antwerpen aan Matexpo zal Janson Brigdging zijn tijdelijke voetgangersbrug en T 03 315 98 20 F 03 315 98 21 composiet brug aan u voorstellen. E info@jansonbridging.be Voor meer info: W www.jansonbridging.be www.jansonbrigdging.be

STAND C04

Wirtgen De Wirtgen Group is door zijn netwerk van vestigingen wereldwijd aanwezig als een betrouwbare lokale partner. Zowel voor de verkoop van machines, gebruiksadvies, originele reserveonderdelen, mobiele service ter plaatse op de bouwplaats en verhuur van wegenbouwmachines van Kleemann, VĂśgele, Wirtgen en Hamm.

Toonaangevende producten en een ongeĂŤvenaarde service met beproefde kwaliteitsnormen bieden u de zekerheid die nodig is in de harde concurrentiestrijd. De succesvolle en gedegen merken van de Wirtgen Group zetten u op weg naar een mooie toekomst. Maar Wirtgen is meer dan alleen een machineleverancier: een langdurige servicerelatie begint meteen bij de overdracht van de machine. Met alle vragen in verband met de machine en haar werking kunt u altijd terecht bij het expertenteam van de klantenservice. De servicespecialisten van Wirtgen garanderen een korte responstijd en snelle oplossingen. De vestiging biedt u als klant met andere Wirtgen Belgium woorden alle mogelijke ondersteuning. Tijdens de 7de Schoonmansveld 19 a deelname van Wirtgen aan 2870 Puurs Matexpo zullen alle merken T 03 860 95 35 van de groep aanwezig zijn. F 03 860 95 39 Voor meer info over Wirtgen E info@wirtgen.be en de producten surf naar W www.wirtgen.be www.wirtgen.be

| 109


ZET UW MATERIEEL OM IN GELD Ritchie Bros. is het grootste industriële veilinghuis ter wereld en verkoopt meer materieel en trucks aan bieders op de veilinglocaties en online dan welk bedrijf ook ter wereld dan ook. Jaarlijks vertrouwen tienduizenden bedrijven op Ritchie Bros. om hun materieel en trucks te verkopen. We maken het gemakkelijk en leveren resultaat.

Of u nu één of honderd items wilt verkopen, u profiteert altijd van: ▸ Flexibele verkoopmogelijkheden die voldoen aan de behoeften van uw bedrijf ▸ Een team toegewijde professionals dat voor u werkt, met onder andere experts op het gebied van materieel, verkoop, marketing, administratie en veilingen ▸ Volledige service die u tijd bespaart, zonder verborgen kosten ▸ Een groot aantal bieders uit de hele wereld, zowel op onze veilinglocaties als online

Bezoek onze website voor meer informatie: www.rbauction.com

▸ Waarde van de wereldmarkt voor uw materieel ▸ Zekere verkoop en betaaldata waar u op kunt rekenen

Of bezoek ons op stand R31 op

▸ Vertrouwen dat voortkomt uit het werken met een gevestigd en financieel stabiel beursgenoteerd bedrijf met een goede reputatie

4 – 8 SEPTEMBER, KORTRIJK XPO

U WILT KOPEN, VERKOPEN OF MEER INFORMATIE? Daniel Gómez | +32.474.575.366 | dgomez@rbauction.com

BEZOEK MOLCON INTERWHEELS OP BUITENSTAND B31!

OFF THE ROAD RADIAL TYRES

ET5A

E-3/L-3

ET6A

E-3/L-3

ETADT E-4

SUPER E-3/L-3

WWW.MOLCONINTERWHEELS.COM Hoogveld 56, BE-9200 Dendermonde T +32 (0)52 25 90 20 • F +32 (0)52 25 90 45 sales.be@molconinterwheels.com

ETDL5(S) ETD2(S) L-5

(ETLDD2)

L-5

ETGC ETPORTM E-2

IND-4


STAND R31

Ritchie Bros

Ritchie Bros. Auctioneers is ‘s werelds grootste veilingbedrijf op industrieel gebied met jaarlijks meer dan 300 openbare veilingen over de hele wereld. Alle machines komen van diverse industrieën zoals constructie, transport, landbouw, enz. en van diverse bron-

nen zoals eindgebruikers, dealers, fabrikanten en financieringsmaatschappijen. Alles wordt verkocht zonder minimum of vastgestelde prijzen, dit garandeert een open, eerlijke en efficiënte internationale markt om gebruikte en nieuwe machines te kopen en te verkopen. Ritchie Bros. Auctioneers is begonnen als een klein familiebedrijf in Kelowna, Canada en de eerste veiling werd gehouden in 1958. De afgelopen vijftig jaar hebben honderdduizenden mensen uit de hele wereld hun materieel gekocht en verkocht op de veilingen die Ritchie Bros. Auctioneers in Noorden Zuid-Amerika, Europa Ritchie Bros. het Midden-Oosten, Azië en Australië gehouden Concordiastaat 20 hebben. Het bedrijf telt 4811 NB Breda meer dan 1.100 werkneT 0474 575 366 mers en staat voor de derde keer op E dgomez@rbauction.com Matexpo. Voor meer informatie over W www.rbauction.com Ritchie Bros. Auctioneers kunt u terecht op www.rbauction.com

STAND B31

Molcon Interwheels Molcon Interwheels is een solution provider voor banden en wielen in de agrarische sector, bij on- en off-the- road-toepassingen, in de industrie en voor de vrachtwagensector. Molcon Interwheels is erkend en officieel verdeler van bandenmerken als BKT, Alliance en Techking. Daarnaast beschikt de firma over een eigen productie-unit voor de productie van hoogwaardige wielen onder het merk Molcon. Tijdens de deze 3de deelname (2de keer met buitenstand) stelt Molcon Interwheels de Alliance Dualmaster Excavator 315/80R22.5 voor dubbele montage op excavators voor. Deze maat werd tot dusver vrijwel enkel in een herrubberde versie op de markt gebracht. Alliance heeft echter nieuwe banden ontwikkeld in twee verschillende profielen: de types 506 en 528. Daarnaast kunt u er ook de Techking Dragon

King 24R20.5 ontdekken: een samenwerking tussen Molcon Interwheels en Techking resulteerde in een vernieuwd design met optimale zelfreinigende eigenschappen, een sterk all-steel karkas, flexibele zijflanken en verstevigde hielranden. Molcon Interwheels zal bovendien enkele nieuwigheden in het BKT-programma voorstellen waaronder Solid Tyres Maglift en een uitgebreid aantal radiale bandenmaten in de types SR-30 (E-3/L-3), SR-40 (E-4) en SR-50 (L-5), voor grondverzet of loaders. Daarnaast wordt voor BKT ook aandacht besteed aan banden voor mobiele kranen (445/95R25) onder de naam Airomax en voor haventoepassingen, de Container King. Meer info op www.molconinterwheel.com

Molcon Interwheels NV Hoogveld 56 9200 Dendermonde T 052 25 90 20 F 052 25 90 45 E info@molconinterwheels.com W www.molconinterwheels.com

| 111


STAND B08

Kemp | Hamme Kemp | Hamme is ontstaan uit Atlas Geraardsbergen en na overname door het Nederlandse Barend Kemp B.V is het bedrijf uitgegroeid tot een belangrijke speler op de Belgische materieelmarkt met merken als Atlas en Terex. Op dit moment werken er vijftien vaste medewerkers bij Kemp in Hamme. Kemp is gespecialiseerd in de inkoop en verkoop van grondverzetmaterieel en dit als hoofdverdeler van de merken Atlas en Terex

voor BelgiĂŤ. Het bedrijf is tevens specialist in spoorwegmachines. Kemp viert dit jaar zijn 10de verjaardag en mag evenveel deelnames aan Matexpo aanvinken. Dit jaar is het complete productgamma vertegenwoordigd en kunt u op hun stand terecht voor de introductie van Ditch Witch materieel voor onder andere het horizontaal gestuurd boren. Ditch Witch is gehuisvest in hetzelfde pand en is in combinatie met Kemp de totaalleverancier voor ondergrondse infrastructuren. Voor meer info: www.kempbvba.be

Kemp - Hamma Zwaarveld 165 9220 Hamme T 052 39 92 00 F 052 39 92 02 E info@kempbvba.be W www.kempbvba.be

BELGIUM

COMPLEET GAMMA vOOr ONDErGrONDSE INFrASTrUCTUrEN

ditchwitch.be 112 |

Ditch_Witch_Advertentie_197x130mm.indd 1

Ditch WitchÂŽ Belgium Zwaarveld 16 B-9220 Hamme Tel.: +32 (0) 52 399 200 FaX: +32 (0) 52 399 202 e-maIl: InFo@dITcHwITcH.Be

Member of the Reesink Group

26-4-2013 12:04:27


STAND 222

Deschacht

Hoogstraten Antwerpen

Brugge

Geel Oostakker

Zedelgem Tielt

Gent

Aartselaar Hamme

Kortrijk

Hasselt

Brussel

COLLINET Herstal-Liège

Voor de tweede keer op rij neemt Deschacht, expert op gebied van Riolering&Afvoer; Dak, Gevel & Isolatie en Folies, samen met zusterbedrijf Collinet deel aan de vakbeurs Matexpo. Deschacht en Collinet bieden met hun rioleringsgamma een sterke meerwaarde. Deschacht is gespecialiseerd in riolerings- en afvoersystemen en alle toebehoren. Hun expertise biedt een integraal antwoord voor private en publieke bouwprojecten. De studiedienst van Deschacht ontwerpt innoverende oplossingen voor bijna elk project in de bouw, wegenbouw en infrastructuur. Zusterbedrijf Collinet uit Herstal behoort net als Deschacht tot de Buildmat-groep. Collinet biedt als fabrikant van olie- en benzineafscheiders, pompputten, toezichtkamers, stockagetanks en afvoergoten en klokroosters in inox een uitgebreid gamma

producten voor de opvang en voorbehandeling van oppervlaktewater. Daarnaast is Collinet exclusief verdeler in België en Luxemburg van de Hauraton afvoergeulen. Tijdens Matexpo stelt Deschacht hun Benorgekeurde PP-Ribwallbuizen, de Benorgekeurde HDPE drukbuizen, Control en Vario box en de Coprogekeurde grasdallen voor, Collinet laat het grote publiek kennismaken met de Faserfix-goten van Hauraton.

Deschacht Plastics Belgium nv Antwerpsesteenweg 1068 9041 Oostakker T 09 355 74 54 F 09 355 76 79 E oostakker@deschacht.eu W www.deschacht.eu

| 113


VERHUUR EN VERKOOP VAN RIJPLATEN EN SCHOTTEN Stalen rijplaten 5000x1000x10mm 5000x1500x10 of 15mm

Stalenrijplaten.be Schrijnwerkerslaan 5 Industriezone De Zaat B-9140 Temse

Kunststof rijplaten Draglineschotten Lengtes van 5000 tot 7000mm Diktes van 70 tot 200mm

Tel. 03/710 5000 Fax 03/710 5001 info@stalenrijplaten.be www.stalenrijplaten.be

STELCON速 BETONNEN VLOERPLATEN VERKOOP TERUGKOOP VERHUUR PLAATSING

Schrijnwerkerslaan 8 Industriezone De Zaat B-9140 Temse Telefoon 03/771 69 94 Fax 03/771 68 56 info@stelcon.be www.stelcon.be


STAND C16

Stalenrijplaten.be Stalenrijplaten.be verhuurt en verkoopt rijplaten en draglineschotten. Deze worden hoofdzakelijk ingezet bij enerzijds bouwwerven en bij diverse evenementen anderzijds. In de stalen rijplaten is er keuze uit 3 types wat betreft afmetingen, afhankelijk van de toepassing. Kunststoffen rijplaten zijn een alternatief wanneer stalen rijplaten geen goede optie zijn. De houten draglineschotten worden toegepast bij extreem zware belastingen en/of wanneer de ondergrond zeer slecht is. U kunt terecht bij Stalenrijplaten. be in Temse, maar de meeste werven worden echter door de eigen transportdienst geleverd en geplaatst met aangepast werkmaterieel. Dit gaat in de bouwsector van kleine werven zoals een voetpad beschermen bij het overrijden met vrachtwagens tot het leveren en plaatsen van een werkplatform van duizenden vierkante meters om een nieuwe brug op zijn plaats te manoeuvreren. In de evenementensector levert Stalenrijplaten.be bijvoorbeeld rijplaten om een voetbalveld te beschermen bij een buurtfeest. Ook worden bijvoorbeeld duizenden platen geleverd en geplaatst bij grote meerdaagse muziekfestivals voor service- en evacuatiewegen. Voor de meeste werven worden de platen gehuurd, klanten kunnen dan immers per werf gericht het meest geschikte materieel kiezen. Voor opdrachten van zeer lange duur of voor aannemers die de platen bijna permanent gebruiken, kan men bij

bij Stalenrijplaten.be ook terecht voor de aankoop. Er is steeds een voldoende grote voorraad in de verhuur alsook in de verkoop. Stalenrijplaten.be is de laatste 5 jaren zeer actief in de verhuurmarkt en neemt voor de 4de maal deel aan Matexpo. Tijdens de beurs worden alle producten tentoongesteld. Ook het nieuwste type stalen rijplaten in extra dikke uitvoering van 15mm dik als de houten draglineschotten die nu verkrijgbaar zijn tot 7m lengte zijn op de stand van Stalenrijplaten.be te zien. Voor meer info: www.stalenrijplaten.be

Stalen Rijplaten Schrijnwerkerslaan 5 Industriezone De Zaat 9140 Temse T 03 710 50 00 F 03 710 50 01 E info@stalenrijplaten.be W www.stalenrijplaten.be

STAND C16

Stelcon Stelcon bestaat al sinds 1906 en is reeds aan haar 10de deelname aan Matexpo toe. Stelcon is actief over gans Europa. Sinds 2003 is Stelcon België gevestigd in Temse. Sindsdien werden de eigen plaatsingsploeg uitgebouwd, werd een afhaalmagazijn ingericht, werd de verhuurafdeling opgezet, enz. Stelcon België verzorgt in België exclusief de verkoop, verhuur, plaatsing en terugname van de Stelcon betonnen vloerplaten. Deze worden vaak gebruikt als industriële prefab verharding, met alle flexibele voordelen tot gevolg. Wat ooit gestart is als een concept voor tijdelijke verharding, wordt nu bijna

altijd als ‘definitieve’ verharding geplaatst. Maar wat is ‘definitief’? De Stelcon platen zorgen ervoor dat de ondergrond steeds makkelijk bereikbaar blijft, dat de verharding kan verplaats worden waardoor ze ook haar waarde kan behouden, men kan ze onmiddellijk na de plaatsing in gebruik nemen enz. Vooral bedrijven en overheidsinstellingen maken gebruik van deze verhardingsmethode. De overheid is immers grote fan, gezien de verharding met voegen geplaatst wordt, ideaal dus voor de waterhuishouding. Ook het feit dat de verharding herbruikbaar is en dus ecologisch interessant, is niet onbelangrijk. De Stelcon platen zijn ondertussen verkrijgbaar in 3 verschillende diktes 140, 160 en 250 mm. Op die manier kunnen de meest zware industriële belastingen geen gevaar opleveren. Zo kunnen de dikste platen van 250mm Stelcon bijvoorbeeld puntlasten van 200x200 Schrijnwerkerslaan 8 mm aan tot 24 ton. Stelcon België zal Industriezone De Zaat op Matexpo opnieuw de eenvoud van 9140 Temse de plaatsing aantonen door middel T 03 771 69 94 van demonstraties op de beursstand. F 03 771 68 56 Voor meer informatie over het bedrijf E info@stelcon.be en de producten: www.stelcon.be W www.stelcon.be

| 115


w w m .g w be g. in cl cy re

Nu ook te huur Te

Te

hu

ur

Tana shredder 440DT

hu

ur

Maximus 516

Te

Te

hu

ur

Maximus 512

hu

ur

Maximus 409

Te

Te

hu

ur

hu

ur

Rockster RS EASY 76

Rockster R1100

“Kom ons zeker bezoeken op Matexpo! U kan ons vinden op buitenstand nr B.05”

GM Recycling: verhuur - verkoop - onderhoud

Krommeveldstraat 1 9971 Lembeke Belgie

www.gmrecycling.be

Phone: +32 9 378 39 47 Fax: +32 9 378 48 20

Email: info@gmrecycling.be Website: www.gmrecycling.com


STAND B05

GM Recycling Al sinds 2009 neemt GM Recycling uit Lembeke, dat onder meer verdeler is van Rockster-brekers, Tana-shredders en Maximus-zeefmachines, deel aan Matexpo. “Dit jaar presenteren we een uniek concept in de shredderwereld, een model van Tana maakt van industrieel en ander afval immers in één stap een hernieuwbaar energieproduct dat minerale brandstof zoals gas of stookolie vervangt,” aldus Gillis. Daarnaast stelt het bedrijf ook mobiele zeefmachines tentoon. Maar de primeur is dat GM Recycling sinds half april 2013 officieel dealer is geworden van Gipo-brekers. “Gipo biedt hoogstaande en zware brekers aan. We waren al verdeler van Rockster-brekers, maar deze machines gaan maar tot een rotorbreedte van 1,10 meter, daar waar Gipo over brekers beschikt met rotors tot 1,80 meter. Daarnaast biedt Gipo de klant heel wat mogelijkheden. Andere producenten bieden standaardbrekers aan, maar Gipo luistert naar de specifieke

eisen van de klant en gaat dan aan de slag waardoor ze een gepersonaliseerde breker kunnen afleveren op maat van de klant.” Het bedrijf is opgestart in 2009. “Ieder jaar groeien we met 50 procent en vorig jaar draaiden we een omzet van 3 miljoen euro. Momenteel hebben we tien werknemers in dienst. De oppervlakte van het bedrijf is ongeveer 1,5 hectare en huisvest onder meer een volledig uitgeruste loods met draai- en plooibanken, freesmachines, gespecialiseerde lasapparatuur en een hefbrug,” vertelt Gillis. Daarnaast is GM Recycling ook gespecialiseerd in mobiel onderhoud en herstellingen. “Aangezien bijna 90 procent van de machines niet binnenkomt voor onderhoud, hebben wij drie bestelwagens in dienst die voorzien zijn van meetapparatuur, compressoren en las- en brandmateriaal, waardoor we ter plaatse snel en efficiënt herstellingswerken kunnen uitvoeren.”

GM Recycling Krommeveldstraat 1 9971 Lembeke T 09 378 39 47 F 09 378 48 20 E info@gmrecycling.be W www.gmrecycling.be

| 117


DUMA RENT • TORKONJESTRAAT 23, 8510 MARKE T +32 (0)56 222 111 • F +32 (0)56 71 61 41 M +32(0)475 97 99 80 • INFO@DUMARENT.BE • WWW.DUMARENT.BE

CONSTRUCTION EQUIPMENT

Banner200x40-quadri

04-07-2006

CONSTRUCTION EQUIPMENT

17:14

SBH beschoeiingssystemen • extreem belastbaar Pagina 1 • lange levensduur • marktleider in België

Verhuur met ‘full service’ • rekennota’s • plaatsingsadvies • reiniging/herstelling

NV Van Haut • Hogenakkerhoekstraat 4 • B-9150 Kruibeke tel. +32 (0)3 250 11 11 • fax +32 (0)3 253 18 19 info@vanhaut.be • www.vanhaut.be


STAND D26

Duma Rent Duma Rent, de verhuurafdeling van Duma Group neemt voor de eerste maal deel aan Matexpo in Kortrijk. Duma Rent verhuurt machines voor bouw en industrie en dit zowel zowel op korte als lange termijn. Denk hierbij aan hoogwerkers, verreikers, heftrucks en machines voor grondverzet. Dit verhuuraanbod wordt vervolledigd met een ruim assortiment aanbouwdelen en accessoires voor specifieke toepassingen. Het aanbod groeit dagelijks aan volgens de concrete vragen vanuit de bouw- en de industriële markt. Daarnaast zorgt Duma Rent ook voor de herverkoop van deze machines. Duma nv werd opgericht in 1969 en bevindt zich in Marke. 2007 betekende de start van een nieuwe firma, Duma Rent. De eerste vestiging bevond zich in het Franse Dunkerque en werd wegens het grote succes vrij snel gevolgd door een Belgische rental divisie. Vanaf 2010 werd het verhuurnet in België nog verder uitgebreid. U kunt tijdens Matexpo op de stand van Duma Rent de hoogwer-

ker op bestelwagen ISOLI ontdekken. Op het demoterrein zal een greep uit het verhuuraanbod van Manitou te zien zijn en dit met de hoogwerker Manitou 280TJ en 180ATJ en ook de grootste roterende verreiker Manitou MRT3050 zal niet ontbreken. Daarnaast biedt Duma Rent u tijdens de beurs een speciale actie voor twee opleidingsimulatoren van het Farnse opleidingcenter AFCE: voor de bediening van een rupskraan en voor de heftruck. Voor meer info over Duma Rent surft u naar www.dumarent.be

RENT Duma Rent Torkonjestraat 23 8510 Marke T 056 22 21 11 F 056 74 61 41 E info@dumarent.be W www.dumarent.be

STAND A18

Van Haut Van Haut is zeker niet aan zijn proefstuk toe wat de deelname aan Matexpo betreft. Dit dynamisch bedrijf neemt reeds voor de 14de keer deel kan dus gerust een habitué genoemd worden. Van Haut profileert zich als een jong en dynamisch bedrijf en stelt een 30-tal geschoolde en ervaren personeelsleden te werk. Het bedrijf biedt de hoogste graad van dienstverlening en in de verkoop en verhuur van machines en materieel voor de bouw en aanverwante sectoren. Van Haut kenmerkt zich door 2 belangrijke divisies. Namelijk beton (bekistingen, beton-

staalverwerking, prefab-installaties, betoncentrales) en grondverzet/funderingen (JCB, beschoeiingen, trilblokkken, valblokken, funderingsmachines enz.). Het bedrijf werd opgericht door Gaston Van Haut op 58-jarige leeftijd in november 1987 en verhuisde in 1992 van Waasmunster naar een bijna twee hectaren groot terrein langs de autosnelweg E17 in Kruibeke. Van Haut wordt vandaag de dag geleid door Koen en Dries Van Haut. Tijdens Matexpo zet Van Haut volgend producten in de kijker: verrijdbare betoncentrale Reimer, Magni roterende verreikers, nieuwe rioolafsluiters van Trelleborg, budgetvriendelijke snijstraat van Schnell, Van Haut nv nieuwe minigravers van JCB en nieuwe ronde bekisting van Meva. Hogenakkerhoekstraat 4 Bovendien kunt u tijdens de beurs 9150 Kruibeke genieten van lanceringskortingen T 03 250 11 11 op Magni roterende verreikers en de F 03 253 18 19 gebruikelijke beurskortingen. E info@vanhaut.be Surf gerust voor meer info naar W www.vanhaut.be www.vanhaut.be

| 119


Prefab beton voor rioleringssystemen

MABEGRA

www.febelco.org “Het BENOR keurmerk garandeert de kwaliteit van betonproducten.


Kies voor een toekomst bij ASWEBO Aswebo is gespecialiseerd in de aanleg van wegen, kunstwerken, asfalt- en betonwerken en behoort hierbij tot de TOP in de Vlaamse wegenbouw.


Wat doet u eigenlijk? Voor € 82,- per uitgave weten uw klanten dat ook! Bel (011) 605 540 voor alle informatie over een vermelding in GROND/W EG/WATERBOUW

Vanaf € 495,- per jaar weet uw doelgroep wat u doet! Bel of mail Wim Fierens of Pascal Op de Beeck voor alle informatie over een vermelding T +32 (0)11 605 540 w.fierens@louwersmediagroep.be p.opdebeeck@louwersmediagroep.be AANNEMERS GRONDWERKEN

Baldewijns & Co bvba Veldstraat 170 - 3511 Hasselt T ....................................................... +32 (0)11 254221 F .......................................................+32 (0)11 871833 E info@baldewijns-co.be W www.baldewijns-co.be

Grondwerken de Mol BVBA Bedrijvenlaan 28, 9080 LOCHRISTI T ..................................................... +32 (0)9 3569079 F ..................................................... +32 (0)9 3553891 E: info@grondwerkendemol.be W: www.grondwerkendemol.be

AANNEMERS WEGENBOUW

Aswebo NV Booiebos 4 -9031 Drongen T .......................................................+32 (0)9 2826030 F .......................................................+32 (0)9 2827123 E info@aswebo.be W www.aswebo.be

ATF NV Putsebaan 5, 2040 ANTWERPEN T ..................................................... +32 (0)3 5686949 E koen@atf.be W www.atf.be

Betonac NV Hasseltsesteenweg 172, 3800 Sint Truiden T ........................................................+32 (0)11 702100 F ........................................................+32 (0)11 702120 E betonac@betonac.be W www.betonac.be

ARCHITECTENBUREAUS

CEI- De Meyer NV Antoon Van Osslaan 1, bus 2, 1100 Brussel T ...................................................... +32 (0)2 7194611 F ...................................................... +32 (0)2 7250461 E info@cei-demeyer.be W www.cei-demeyer.be

Iglesias-Leenders-Bylois Architecten Grote Baan 88 - 3540 Herk de Stad T .......................................................+32 (0)13 296898 F .......................................................+32 (0)13 298988 E info@ilbarchitecten.be W www.ilbarchitecten.be

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

Hoogmartens NV Wegenbouw Industrieweg-Noord 1137, 3660 Opglabbeek T ...................................................... +32 (0)89 810230 F ..................................................... +32 (0)89 857680 E info@hoogmartens.be W www.hoogmartens.be

Martens Group Mercuriuslaan 4, 3600 Genk T .......................................................+32 (0)89 819090 F ....................................................... +32 (0)89 819091 E info@martensgroup.be W www.martensgroup.be

Stadsbader NV Kanaalstraat 1 - 8530 Harelbeke T ...................................................... +32 (0)56 260666 E info@stadsbader.com W www.stadsbader.com

Studiebureau Archeologie Bietenweg 20, 3300 Tienen T .................................................... +32 (0)474 587785 E info@studiebureau-archeologie.be W www.studiebureau-archeologie.be

BEDRIJFSWAGENINRICHTING

Sortimo Schaarbeeklei 207 1800 Vilvoorde T .......................................................+32 (0)2 3550370 F .......................................................+32 (0)2 3550371 E info@sortimo.be W www.sortimo.be

BETON

Beton De Clercq NV Steenkaai 111 8000 Brugge T ...................................................... +32 (0)50 317361 F ...................................................... +32 (0)50 317365 E info@declercq-beton.be W www.declercq-beton.be BETON

DE BONTE

NV VBG Welvaartstraat 14-1 b/8, 2200 Herentals T .......................................................+32 (0)14 244444 F .......................................................+32 (0)14 244430 E vbg@colas.be W www.vbg.be

De Bonte-Van Hecke NV St-Annastraat 55 - 9250 Waasmunster T .......................................................+32 (0)52 473320 F ...................................................... +32 (0)52 472698 E dbvh@debonte-vanhecke.be W www.debonte.com

NV Wegebo Nestor Martinstraat 315, 1082 Brussel T .......................................................+32 (0)2 4820740 F ...................................................... +32 (0)2 4692224 E wegebo@colas.be W www.wegebo.be

Lithobeton NV Kanaalstraat 18 8470 Gistel T ...................................................... +32 (0)59 276060 F .......................................................+32 (0)59 276503 E info@lithobeton.be W www.lithobeton.beB

122 |

2013089_GWW 3 WDW.indd 122

03-07-13 16:57


Wie doet wat FUNDERINGEN

LEVERANCIERS

futur e foundation t ec hnics

Diabeton NV Centrum Zuid 1544, 3530 Houthalen T ........................................................+32 (0)11 291200 F ...................................................... +32 (0)11 291209 E info@diabeton.be W www.diabeton.be

Lameire Funderingstechnieken NV Industrielaan 4, 9900 EEKLO T .................................................... +32 (0)3-379 72 77 E bart@lameireft.be W www.lameireft.be

GEWAPENDE GROND

ASWEBO NV Booiebos 4, 9031 Drongen T ..................................................... +32 (0)9 2826030 F .................................................... +32 (0)9 2827123 E info@aswebo.be W www.aswebo.be

BRUGGENBOUW

Janson Bridging Belgium NV Uitbreidingsstraat 84/3 - 2600 Antwerpen T .......................................................+32 (0)3 3159820 F .......................................................+32 (0)3 3159821 E info@jansonbridging.be W www.jansonbridging.be

Terre Armée Postbus 318, 2740 AH Waddinxveen T ................................................... +31 (0)182 622735 F .................................................... +31 (0)182 636031 E info@terrearmee.nl W www.terrearmee.nl

BONAR TECHNICAL FABRICS Industriestraat 39, 9240 ZELE .................................... T ....................................................+32 (0)52 45 74 83 F ....................................................+32 (0)52 45 74 95 E info@bonartf.com W www.bonartf.com

DIENSTEN GROND RECYCLAGE

Assumax BV Belselestraat 83, 9250 Waasmunster T ...................................................... +32 (0)3 7350035 F ...................................................... +32 (0)3 7350036 W www.assumax.be

FONTEINBOUW

BSV NV Beneluxlaan 201, 8530 Harelbeke T ....................................................... +32 (0)56 520911 F ....................................................... +32 (0)56 520911 E info@bsv-nv.nl W www.bsv-nv.beGRONDVERZET

HULPSTOFFEN, GIETMORTELS EN CURINGS Aquafontal Koolskampstraat 3, 8740 Pittem T ....................................................... +32 (0)51 464749 F .......................................................+32 (0)51 467934 E info@aquafontal.be W www.aquafontal.be

FEDERATIES

FEBE Federatie van de Betonindustrie Vorstlaan 68 1170 Brussel T ....................................................... +32 (0)2 7358015 F .......................................................+32 (0)2 7347795 E mail@febe.be W www.febe.be

Vlaamse Confederatie Bouw Lombardstraat 34-42 1000 Brussel T .......................................................+32 (0)2 5455749 F ...................................................... +32 (0)2 5455907 E info@vcb.be W www.vcb.be

DEMULA NV Veldmeersstraat 5, 9270 Laarne T .................................................. +32 (0)9 369 54 93 F ................................................. +32 (0)9 368 20 13 E contact@demula.beL W www.demula.be

LEDVERLICHTING

LEDtechnic BVBA Vliegplein 55F, 9991 MALDEGEM T ....................................................+32 (0)50 68 89 52 F ....................................................+32 (0)50 68 69 64 E info@ledtechnic.be W www.ledtechnic.be

De Bonte van Hecke NV St. Annastraat 55, 9250 Waasmunster T ..................................................... +32 (0)52 473320 F .................................................... +32 (0)52 472698 E dbvh@debonte-vanhecke.be W www.debonte-vanhecke.be

CEI- De Meyer NV Antoon Van Osslaan 1, bus 2, 1100 Brussel T ........................................................+32 (0)2 7194611 F ...................................................... +32 (0)2 7250461 E info@cei-demeyer.be W www.cei-demeyer.be

Grontmij Belgium NV/SA Arenbergstraat 13, bus 1, 1000 Brussel T ..................................................... +32 (0)2 3830640 F .................................................. +32 (0)2 3803608 E info@grontmij.be W www.grontmij.be

Wat doet u eigenlijk? Voor € 82,- per uitgave weten uw klanten dat ook! Bel (011) 605 540 voor alle informatie over een vermelding in GROND/W EG/WATERBOUW

BOOR- EN ZAAGWERKEN

LEDtechnic BVBA Vliegplein 55F, 9991 MALDEGEM T ....................................................+32 (0)50 68 89 52 F ....................................................+32 (0)50 68 69 64 E info@ledtechnic.be W www.ledtechnic.be

| 123

2013089_GWW 3 WDW.indd 123

03-07-13 16:57


Wat doet u eigenlijk? Voor € 82,- per uitgave weten uw klanten dat ook! Bel (011) 605 540 voor alle informatie over een vermelding in GROND/W EG/WATERBOUW

Wie doet wat PARKEREN

Nemetschek Scia NV Industrieweg 1007 - 3540 Herk-De-Stad T ........................................................+32 (0)13 551775 F ........................................................+32 (0)13 554175 E info@scia-online.com W www.scia-online.com

Eurorent Machineverhuur Bisschoppenhoflaan 633, 2100 Deurne T ..................................................... +32 (0)3 3254300 F ..................................................... +32 (0)3 3259903 E info@eurorent.be W www.eurorent.bema

Triflex België Diamantstraat 10/301, 2200 HERENTALS T ..................................................... +32 (0) 14 752550 F .................................................... + 32 (0) 14 752614 E info@triflex.be W www.triflex.be

RAILTECHNIEK

MACHINES EN UITRUSTING

GM Recycling BVBA Krommeveldstraat 1, 9971 LEMBEKE T ....................................................+32 (0)9 378 39 47 E info@gmrecycling.be W www.gmrecycling.be

Smet Verhuur BVBA Kreek 106 9130 Kieldrecht (Beveren-Waas) T ...................................................... +32 (0)3 7735469 E info@smet-zeefmachines.be W www.smet-zeefmachines.be

DE GREEF SPOORKRANEN Liezele Dorp 59 bus 1, 2870 PUURS T ...................................................... +32 (0)3 8990035 E:info@degreef-spoorkranen.be W: www.degreef-spoorkranen.be

MEETAPPARATUUR

Couderé Geomatic Engineering Monnikenwerve 43, 8000 Brugge T ...................................................... +32 (0)50 389814 F .................................................... +32 (0)50 383105 E info@coudere.be W www.coudere.be - shop.coudere.be

RIOLERING

Aquafix Belgium BVBA Bosstraat 75-4, 3560 Lummen T .......................................................+32 (0)13 668303 E info@aquafix.be W www.aquafix.be

OMGEVINGSWERKEN

MACHINE VERHUUR RIEELVERH

Vanlommel NV Ambachtsstraat 11, 2450 MEERHOUT T ....................................................+32 (0)475 589440 T ....................................................+32 (0)475 235900 F .......................................................+32 (0)14 867044 E info@vanlommelnv.com

De Witte - Vandecaveye BVBA Tieltsteenweg 19, 8750 WINGENE T .................................................... +32 (0) 51 466527 E dewitte@dewittevdc.be W www.dewittevdc.be

Hertsens Wegenwerken NV Oeverkant 38, 2070 BURCHT T .................................................... +32 (0)3 2534040 F ................................................. + +32 (0)3 2534040 E helena@hertsens.be W www.hertsens.be

OVERHEID

Deschacht Plastics Antwerpsesteenweg 1068 B-9041 GENT-OOSTAKKER T .......................................................+32 (0)9 3539514 F .......................................................+32 (0)9 3557679 E judith.cuvelier@deschacht.eu W www.deschacht.eu

Rehau NV Ambachtenlaan 22 3001 Heverlee (Leuven) T ....................................................... +32 (0)16 399911 F ....................................................... +32 (0)16 399912 E info.bel@rehau.com W www.rehau.be

W www.vanlommelnv.com

MATERIEEL VERHUUR ATERIEELVERH

15 filialen in Belgie Loxam BE NV Vilvoordsesteenweg 152, 1120 Brussel T ..................................................... +32 (0)2 6755902 T ................................................................ 0800 16 400 F ..................................................... +32 (0)2 2668875 E loxcall@hotmail.com W www.loxam.be

Agentschap Wegen en Verkeer Koning Albert II-laan 20 bus 4 1000 Brussel T .......................................................+32 (0)2 5537901 F ...................................................... +32 (0)2 5537905 E wegen.verkeer@mow.vlaanderen.be W www.wegenenverkeer.be

Indra BVBA Europaplein 41 bus 1c, 3620 Lanaken T ..................................................... +32 (0)89 680664 E jurgen@indrabvba.be W www.indrabvba.be

SIGNALISATIE Ovam Stationsstraat 110 2800 Mechelen T .......................................................+32 (0)15 284284 F .......................................................+32 (0)15 203275 E info@ovam.be W www.ovam.be

Dourphonie Location NV Brusselsesteenweg 464, 9230 WETTEREN T ...................................................... +32 (0)9 3693595 E lieven@dourphonie.be W www.dourphonie.be

124 |

2013089_GWW 3 WDW.indd 124

03-07-13 16:57


Wie doet wat VERHARDING

D+A Consult Nemetschek Scia NV Industrieweg 1007 - 3540 Herk-De-Stad T ........................................................+32 (0)13 551775 F ........................................................+32 (0)13 554175 E info@scia-online.com W www.scia-online.com

Meiboom 26 - 1500 Halle T .......................................................+32 (0)2 3638910 F ....................................................... +32 (0)2 3638911 E info@daconsult.be W www.daconsult.be

STRAATMEUBILAIR

Baldewijns & Co bvba Veldstraat 170 - 3511 Hasselt T ....................................................... +32 (0)11 254221 F .......................................................+32 (0)11 871833 E info@baldewijns-co.be W www.baldewijns-co.be

Grontmij Belgium nv Arenbergstraat 13, bus 1, 1000 Brussel

Koppen.be BVBA Brechtsebaan 22 2900 Schoten T .......................................................+32 (0)3 6801234 F .......................................................+32 (0)3 6801230 E info@koppen.be W www.koppen.be

T ..................................................... +32 (0)2 3830640 F .................................................. +32 (0)2 3803608 E info@grontmij.be W www.grontmij.be

NV FreesTechniek Dréve Gustave Fache 1, 7700 Moeskroen T .................................................... +32 (0)473 860501 F .......................................................+32 (0)56 353510 E info@freestechniek.be W www.freestechniek.be

STRAATVERLICHTING Technum Arianelaan 7 1200 Brussel T ........................................................+32 (0)2 7137487

Maes Industriele Verlichting NV Boudewijnlaan 5 - 2243 Zandhoven T ...................................................... +32 (0)3 4846260 F ...................................................... +32 (0)3 3859792 E info@maesiv.be W www.maesiv.be

E info@technum-tractebel.be W www.technum.be

TRANSPORT

TOP-OFF NV Industrieweg Noord 1137, 3660 Opglabbeek T .......................................................+32 (0)89 810246 F .......................................................+32 (0)89 810247 E info@topoff.eu W www.topoff.eu

WATERBOUW

ALTEAD DEVRIENDT NV De Arend 13, 8210 Zedelgem

Philips Belgium Tweestationsstraat 80, 1070 Brussel T ......................................................+32 (0))25 257575 F .......................................................+32 (0)25 257979 E lightinginfoservice@philips.com W www.philips.be

T ...................................................... +32 (0)50 250310 E p.boels@altead.com W www.alteaddevriendt.be

ACO PASSAVANT NV Preenakker 8 - 1785 Merchtem T .......................................................+32 (0)52 381770

Wat doet u eigenlijk? Voor € 82,- per uitgave weten uw klanten dat ook! Bel (011) 605 540 voor alle informatie over een vermelding in GROND/W EG/WATERBOUW

SOFTWARE

F ...................................................... +32 (0)52 381771

UITZONDERLIJK VERVOER

E info@aco.be W www.aco.be

STUDIEBUREAUS

Transport STB ARCADIS Belgium Koningsstraat 80 1000 Brussel T .......................................................+32 (0)2 5057500 F .......................................................+32 (0)2 5057501 E info@arcadisbelgium.be W www.arcadisbelgium.be

Ambachtsstraat 11, 2450 Meerhout

D.E.M.E. nv

T ....................................................+32 (0)475 589440

Haven 1025/Scheldedijk 30 - 2070 Zwijndrecht

.......................................................+32 (0)475 955554

T ......................................................+32 (0)3 32505211

F ...................................................+32 (0)14 86 70 44

F ...................................................... +32 (0)3 2505650

E info@transportstb.com

E info@deme.be

W www.transportstb.com

W www.deme.be

| 125

2013089_GWW 3 WDW.indd 125

03-07-13 16:57


Wat doet u eigenlijk? Voor € 82,- per uitgave weten uw klanten dat ook! Bel (011) 605 540 voor alle informatie over een vermelding in GROND/W EG/WATERBOUW

Wie doet wat WEGENBOUWMACHINES

Kantoor Ondernemingen Jan De Nul N.V. Tragel 60 - 9308 Hofstade (Aalst) T ....................................................... +32 (0)53 731511 F ..................................................... +32 (0)53 781760 E info@jandenul.com W www.jandenul.com

De Bruycker NV Klokhofstraat 16 8400 Oostende T ...................................................... +32 (0)59 703005 F ...................................................... +32 (0)59 506654

Peri NV Nijverheidsstraat 6 1840 Londerzeel T ....................................................... +32 (0)52 319931 F ...................................................... +32 (0)52 300830 E info@peri.be W www.peri.be

E info@debruycker.be W www.debruycker.be

NV De Scheepvaart Havenstraat 44, 3500 Hasselt T .......................................................+32 (0)11 298400 F ........................................................+32 (0)11 221277 E josette@descheepvaart.be W www.descheepvaart.be

Van Haut NV Hogenakkerhoekstraat 4 9150 Kruibeke T ........................................................+32 (0)3 2501111 F ........................................................+32 (0)3 2531819 E info@vanhaut.be

Triflex België Diamantstraat 10/301, 2200 HERENTALS T ..................................................... +32 (0) 14 752550 F .................................................... + 32 (0) 14 752614 E info@triflex.be W www.triflex.be

WEGMARKERINGEN

W www.vanhaut.be

Waterwegen en Zeekanaal NV Oostdijk 110 2830 Willebroek T ......................................................+32 (0)3 8606211 F ...................................................... +32 (0)3 8606200 E info@wenz.be W www.wenz.be

WATERBUFFERING

Wavin Belgium NV Leon Bekaertlaan 30, 9880 Aalter T .................................................... +32 (0)9 325 95 11 F ....................................................+32 (0)9 374 06 06 E info@wavin.be W www.wavin.be

WEGENBOUW

HMB NV Tervantstraat 19 3583 Paal-Beringen T .......................................................+32 (0)11 305020 F .......................................................+32 (0)11 378892

DE GROOTE ANDRE en ZOON BVBA Karrewegstraat 110, 9800 Deinze T ........................................................+32 (0)9 3801718 F ........................................................+32 (0)9 3801719 E degroote@wegmarkeringen.be W www.wegmarkeringen.be

E info@hyundai-hmb.be W www.hyundai-hmb.be

Molcon Interwheels NV Hoogveld 56, 9200 Dendermonde T ..................................................... +32 (0)2 7759065 E info@molconinterwheels.com W www.molconinterwheels.com

WEGENBOUWMATERIAAL

Triflex België Diamantstraat 10/301, 2200 HERENTALS T ..................................................... +32 (0) 14 752550 F .................................................... + 32 (0) 14 752614 E info@triflex.be W www.triflex.be

WERFBEVEILIGING

BETON

DE BONTE Martin Wegenbouw NV Kettingbrugweg 32, 3950 Bocholt T .......................................................+32 (0)11 440650 F .......................................................+32 (0)11 622056 E info@wegenbouwmartin.be W www.wegenbouwmartin.be

De Bonte-Van Hecke NV St-Annastraat 55 - 9250 Waasmunster T .......................................................+32 (0)52 473320 F ...................................................... +32 (0)52 472698 E dbvh@debonte-vanhecke.be W www.debonte.com

Mechanic International BVBA Meersstraat 27, 1730 ASSE T ....................................................... +32 (0)2 4531307 F ...................................................... +32 (0)2 4530956 E info@m.i.be W www.m-i.be

126 |

2013089_GWW 3 WDW.indd 126

03-07-13 16:57


Het meest innovatieve freesbedrijf van BelgiĂŤ

n e m o n e g r e v o T2R S.A. is . .V N f f o p o T r doo Kwaliteit en service is voor beide bedrijven van primordiaal belang. Goed werk leveren met de nieuwste machines en goed opgeleide machinisten.

Freeswerken Affrezen asfalt of beton Fijnfrezen Frezen op latten 3D frezen Borstelen

Europark 2015 3530 Houthalen-Helchteren telefoon 011/39 73 00 fax 011/39 73 01

WWW.TOPOFF.EU


recycling gietasfalt asfalt beton kunstwerken wegenbouw www.aswebo.be T 09 282 60 30

GWW 03 2013  

Vaktijdschrift over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you