Page 1

Vaktijdschrift over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken

I

Jaargang 1 Nummer 4 2012

I

december - januari

www. g ww-bo u w. be

Bouw Liefkenshoek-spoorverbinding nagenoeg afgerond | Dag van de Openbare Ruimte 2013 Vernieuwing van drie spoorbruggen Antwerpen | Herinrichting Tervuursesteenweg in Elewijt


Wegwerkzaamheden

Wegenwerken

Triflex. Nu nĂłg Belgischer Onze vloeibare kunststoffen voor vloeren en

aanleiding om verder te gaan als zelfstandige

afdichtingsystemen zijn u vast en zeker zeker

vestiging. Met een eigen identiteit en een eigen

en vast bekend. Twaalf jaar geleden heeft

naam, namelijk Triflex BVBA.

Triflex Nederland haar activiteiten uitgebreid naar BelgiĂŤ. Al vele honderden kilometers

Wat betekent dit in de praktijk? Vanuit Herentals

wegoppervlak in BelgiĂŤ zijn ondertussen voorzien

blijft Triflex de kwaliteit en service leveren die u

van onze duurzame coatings, markeringen en

van ons gewend bent. Het enige dat echt verandert,

reparatiemortels. Het vertrouwen dat we hebben

is onze statutaire zetel. Wij voelen ons hier thuis

verkregen bekomen van de Belgische markt is de

en bekrachtigen dat met deze zetelkeuze.

www.triflex.nl .be


betongelooflijk Een gamma innovatieve kwaliteitsproducten Ontdek het gevarieerde aanbod bestratingsmaterialen in beton van Ebema. Kies voor kwaliteit en eigentijdse vormgeving en geef elk ontwerp - particulier project zowel als grootschalig verkeerswerk - het prestige dat het verdient. Surf naar www.ebema.com voor alle info over onze innoverende producten!

Dijkstraat 3 B-3690 ZUTENDAAL T: +32 (0) 89/610011 F: +32 (0) 89/613143 Oostmalsesteenweg 204 B-2310 RIJKEVORSEL T: +32 (0) 3/3120847 F: +32 (0) 3/3117700 E: sales@ebema.com

WWW.EBEMA.COM


AQUAFIX BELGIUM BVBA Bosstraat 75/4, 3560 LUMMEN Tel. 013 66 83 03 Fax 013 66 17 68 info@aquafix.be

AQUAFIX MILIEU B.V. Genieweg 20, 3641 RH MIJDRECHT Tel. 0297 26 29 29 Fax 0297 26 12 72 info@aquafix.nl

WWW.AQUAFIX.BE

WWW.AQUAFIX.NL

OLIEAFSCHEIDERS

AFVOERGOTEN

VETAFSCHEIDERS

REGENWATERPUTTEN

POMPPUTTEN

SEPTISCHE PUTTEN

STRAATKOLKEN

COMPOSIET DEKSELS

KUNSTSTOF BUFFERPUTTEN

REGENWATERSYSTEMEN

LAMELLENAFSCHEIDERS

SMEERKELDERS

SCHERPE PRIJZEN, HOGE KWALITEIT, SNELLE LEVERING, RUIME VOORRAAD AFSCHEIDERSYSTEMEN

POMPTECHNIEK

PREFAB LEIDINGSYSTEMEN

RIOLERINGSONDERDELEN


EDITIE

Voorwoord

4

Beste lezer, Het eindejaar nadert met rasse schreden, en dus maakt iedereen alweer de balans op van de voorbije 365 dagen. Een van hen is ongetwijfeld minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, die afgelopen jaar alweer sterk de nadruk legde op de inhaalbeweging inzake het structureel onderhoud van onze snel- en gewestwegen. Na in 2011 al enkele belangrijke pijnpunten te hebben weggewerkt – denk maar aan de grootschalige werken op het viaduct van Vilvoorde – gingen minister Crevits en het AWV dit jaar door op hun elan. Zo werd het beruchte Klaverblad in Lummen na vier jaar van intensieve werkzaamheden eindelijk heropend, een mijlpaal die aangeeft dat niet enkel onderhoud, maar ook vernieuwing een prioriteit is. Zoals u kon lezen in het vorige nummer van Grond/Weg/Waterbouw is er in Lummen immers niet langer sprake van een 'veredelde rotonde' of een levensgevaarlijk Klaverblad, maar wel van een goed functionerende verkeersturbine met een scheiding van de verschillende verkeersstromen. Naar aanleiding van het eerste nummer kon de redactie van Grond/Weg/Waterbouw zowel minister Crevits als Tom Roelants (administrateur-generaal van het AWV) strikken voor een interview. Beiden lichtten ze ons de grote lijnen van het verkeers- en mobiliteitsbeleid van de komende jaren toe, een grote eer voor een beginnend magazine als het onze. Met deze boeiende interviews zetten we de toon voor de vier edities die dit jaar zouden verschijnen, en dus mag de redactie van Grond/Weg/Waterbouw net als Hilde Crevits en Tom Roelants tevreden terugblikken op een uitzonderlijk jaar. De voorbije twaalf maanden hebben we hard gewerkt om u op een objectieve, maar originele wijze een zo breed mogelijk aanbod aan actuele onderwerpen voor te schotelen. Vandaag kunnen we tot onze grote tevredenheid stellen dat we hier ook vrij goed in geslaagd zijn en dat Grond/Weg/Waterbouw nu al lijkt te zijn uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de sector. Maar wat zou een eindejaar zijn zonder goede voornemens? Minister Crevits geeft in dit nummer alvast het goede voorbeeld. Tegen 2015 wil ze de onderhoudsachterstand op onze snelwegen immers volledig weggewerkt hebben. Daarom zal ze het tempo volgend jaar nog opdrijven en zal er in 2013 maar liefst 170 kilometer snelweg vernieuwd worden, een goede dertig kilometer meer dan dit jaar al het geval was. In totaal zullen er negentien grote werken plaatsvinden, waarvan het merendeel zich in West-Vlaanderen zal situeren. Voorts wil minister Crevits verder inzetten op de uitbouw van een dynamisch verkeersmanagement door onze wegen slimmer te maken, twee extra spitsstroken te openen en op strategische punten dynamische signalisatie te installeren. Tot slot komt er ook in 2013 een mediacampagne om weggebruikers op de hoogte te stellen van de geplande wegenwerken. Net als minister Crevits kijken ook wij, de redactie van Grond/Weg/Waterbouw, al reikhalzend uit naar 2013. We hopen dan immers vijf edities van dit magazine te kunnen maken, een ambitieus plan dat op zich perfect haalbaar moet zijn, zeker nu de samenwerking bij de redactie van Grond/Weg/Waterbouw volledig op punt staat en steeds meer bouwprofessionals ons magazine lijken te kennen. De uitgave van een extra editie zal ons toelaten om nog korter op de bal te spelen, iets waar we als makers van een blad dat de openbare bouwsector op de voet volgt bijzonder veel belang aan hechten. Maar laten we voor het zover is toch eerst even uitblazen en genieten van wat we dit jaar verwezenlijkt hebben. Laat de kalkoen en de bijpassende glaasjes wijn dus maar komen.

Veel leesplezier en een fijn eindejaar. Tim Janssens

|5


Vaktijdschrift over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken

www.gww-bouw.be Nummer 4 2012 Verschijnt 4 x per jaar

Verantwoordelijke Uitgever

H.B.J.M. Louwers Wildlaan 7, 3910 Neerpelt Postbus 85 ,3900 Overpelt T +32 (0)11 605540 F +32 (0)11 605541 E info@louwersmediagroep.be W www.louwersmediagroep.be

Eindredactie Rik Neven/Tim Janssens Molenpoort 10/6, 3500 Hasselt T +32 (0)477 638516 F +32 (0)11 960840 E info@palindroom.be Redactieteam Roxane Heeren, Tim Janssens, Rik Neven, Ruben Wagemans (Redactiebureau Palindroom)

8

26

33

Redactieadres Postbus 85 ,3900 Overpelt T +32 (0)11 605540 F +32 (0)11 605541 E info@louwersmediagroep.be W www.louwersmediagroep.be Bladmanagement Wim Fierens E w.fierens@louwersmediagroep.be

45

Pascal Op de Beeck E p.opdebeeck@louwersmediagroep.be

54

Secretariaat Manuela Depenbrock Sandra Reijnders Advertenties FTP-server van Louwers Mediagroep: http://ftp2.louwersuitgevers.nl Username: gwwbe Wachtwoord: gast Abonnementsprijs â‚Ź 45,00 per jaar excl. BTW ABN Amro: 723-5404718-21 t.n.v. Louwers Mediagroep BVBA o.v.v. Grond/Weg/Waterbouw Informatie over abonnementen: T +32 (0)11 605540 Adreswijzigingen Schriftelijk ten minste drie weken voor verhuizing naar: Postbus 85, 3900 Overpelt Vormgeving / Art-direction Logo Reclame- Ontwerpbureau BV T +32 (0)11 605540 E info@louwersmediagroep.be Opzeggingen Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Doelgroep Als abonnement en in controlled circulation naar: Betrokken ministeries, provinciale, gemeentelijke en andere betrokken overheden, landelijke, regionale en lokale organisaties, stichtingen en instellingen m.b.t. wegenbouw, aannemers, studiebureaus en toeleveranciers actief in de wegenbouw, bestrating, grondwerk, riolering en civiele werken in Vlaanderen, leden van de VCB Vlaamse Confederatie Bouw. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

Bouw Liefkenshoek-spoorverbinding nagenoeg afgerond BRABO 1: 'Een referentieproject op het vlak van mobiliteit'

8 14

Urban en Regional Development: 'Minder Hinder' is meer dan alleen signalisatie en persberichten Interview Bas van de Kreeke, voorzitter VLAWEBO Limburg Dag van de Openbare Ruimte 2013 Interview Bart Vanderhoydonk, schepen van Openbare Werken in Bree Gemeente Bree legt nieuwe verkaveling aan in deelgemeente Tongerlo

16 19 23 26 29

Speciale bekistingssystemen geven nieuwe spoorwegbrug in Waaslandhaven mooi uitzicht Herinrichting Tervuursesteenweg in Elewijt E34 tussen Moerbeke en Eeklo grondig vernieuwd Molenpoortplein in Hasselt ondergaat metamorfose Nv De Scheepvaart bouwt nieuwe pompinstallatie in Ham Omgevingsaanleg NAC in Houthalen-helchteren Veilig fietsen op kasseien in Kemmel Delhaize in Kontich heropent met volledig vernieuwde dakparking

33 34 39 42 45 48 51 54


Inhoud

63

71 90

78 94

59 Matexpo Journaal 63 Journaal 65 FEBE reikt eerste Precast Concrete Awards uit 71 Historische Hoogstraat en Korenmarkt Mechelen verkrijgen opnieuw rustiek karakter 73 Rustieke natuursteenbestrating van Maris voor Mechelse Hoogstraat en Korenmarkt 75 Drie dubbele spoorbruggen in Antwerpen ondergaan grondige vernieuwing 78 Vernieuwing van drie spoorbruggen Antwerpen 81 Maalderijstraat in Nevele op milieuvriendelijke manier verbreed 83 InfraTech 2013: ontmoetingsplaats voor de infrastructuur 87 ’s Gravenbrakel eindelijk vrij van overstromingsgevaar 89 Centrum van Tremelo uitgerust met gescheiden rioleringsstelsel 90 Wilrijkse jongeren ontwerpen nieuw skatepark 92 Betonfabriek De Bonte-Van Hecke: bondgenoot in de strijd tegen wateroverlast 94 Janson Bridging Belgium: Modulaire metalen brugconstructies en vlottende pontons 96 Uw bouwplaatstoestellen verdienen aandacht 99 BSV tovert voormalig afvalstort in Wondelgem om tot bouwgrond 100 Wie doet wat? 103 Interview Andy Frans, Communicatiecel Wegenwerken in Mechelen

VAKTIJDSCHRIFT OVER INFRASTRUCTUUR, RUIMTELIJKE INRICHTING, CIVIELE- EN OPENBARE WERKEN

I

JAARGANG 1 NUMMER 4 2012

I

NOVEMBER - DECEMBER

W W W. G W W -B OUW. B E

BOUW LIEFKENSHOEK-SPOORVERBINDING NAGENOEG AFGEROND | DAG VAN DE OPENBARE RUIMTE 2013 VERNIEUWING VAN DRIE SPOORBRUGGEN ANTWERPEN | HERINRICHTING TERVUURSESTEENWEG IN ELEWIJT

Coverbeeld: Via de nieuwe Liefkenshoekspoorverbinding zullen treinen zich rechtstreeks van Linkernaar Rechteroever kunnen begeven. Dit zal de spoorwegondernemingen vanaf de zomer van 2014 een enorme tijds- en productiviteitswinst opleveren.

87 99


Antwerpen | Aanleg Liefkenshoekspoorverbinding

Bouw Liefkenshoekspoorverbinding nagenoeg afgerond

‘Rechtstreekse spoorverbinding tussen Antwerpse Linker- en Rechteroever operatief vanaf zomer 2014’ 8|


Antwerpen | Aanleg Liefkenshoekspoorverbinding

In Antwerpen legt THV Locobouw in opdracht van Infrabel de laatste hand aan de bouw van de Liefkenshoekspoorverbinding, een 16,2 kilometer lange dubbele spoorverbinding in de Antwerpse haven die Linker- en Rechteroever rechtstreeks met elkaar zal verbinden. Treinen die zich op Linkeroever bevinden, hoeven zo niet meer helemaal rond te rijden om Rechteroever te bereiken. Dit zal de spoorwegondernemingen en de Antwerpse haven een groot economisch voordeel opleveren. Alex Vandemeulebroecke (projectdirecteur THV Locobouw) en Frédéric Petit (woordvoerder Infrabel) gaven ons meer toelichting bij dit uitermate belangrijke project.

Tijds- en productiviteitswinst Goederenvervoer per trein is een van de meest voor de hand liggende oplossingen om het groeiende mobiliteitsprobleem in ons land tegen te gaan. In plaats van vrachtwagens het drukke verkeer in te sturen en tijd te laten verliezen in de dagelijkse files, is het voor bedrijven economisch gezien veel voordeliger om (een deel van) hun transport per trein te organiseren. Spoorwegbeheerder Infrabel doet er dan ook alles aan om ons spoorwegennet te wapenen tegen deze onvermijdelijke evolutie. Een belangrijk aspect hierbij is de verhoging van de capaciteit van het spoorvervoer in en rond onze havens. “Het drukke reizigers- en goederenverkeer in en rond Antwerpen vereist de nodige rijpaden voor de spooroperatoren, en dus is het strategisch belangrijk om er de nodige spoorcapaciteit te voorzien en waar nodig stapsgewijs verder uit te breiden,” aldus Frédéric Petit (Infrabel). Om dit tegen te gaan, maken Infrabel en THV Locobouw (dat intern een Design and Built-contract sloot met Locorail, dat op zijn beurt in het kader van een PPS eerst een DBFM-contract had afgesloten met Infrabel) al sinds 12 november 2008 werk van de aanleg van de Liefkenshoekspoorverbinding. Dit omvat onder meer de bouw van een 16,2 kilometer lange dubbele spoorverbinding, die Linker- en Rechteroever rechtstreeks met elkaar moet verbinden. “Het grote voordeel van deze tunnel is dat treinen vanuit onder andere Zeebrugge en Gent, die zich sinds de aanleg van de Gentboog in mei 2008 versneld naar Linkeroever kunnen begeven, vanop Linkeroever niet langer helemaal door onder meer de drukke Kennedyspoortunnel moeten rijden om het rangeerstation in Antwerpen-Noord (Rechteroever) te bereiken. Dit zal de spoorwegondernemingen vanaf de zomer van 2014 een enorme tijds- en productiviteitswinst opleveren. Het Liefkenshoekproject past perfect binnen onze concentrische strategie: na de eerdere uitbreiding van de spoorinfrastructuur in en rond het Deurganckdok willen we nu de verbinding tussen Linker- en Rechteroever verzekeren, om dan in de verdere toekomst de verschillende verzadigde vertakkingen en spoorlijnen van en naar Antwerpen te stroomlijnen en ontdubbelen,” legt Frédéric Petit uit.

Langste spoortunnels van het land Het Liefkenshoekspoortraject begint in de sporenbundel Zuid aan de Waaslandhaven en loopt vervolgens richting Deurganckdok (Linkeroever). Via een spoorbedding van 6,7 kilometer lang zullen de treinen vervolgens de Beverenspoortunnel bereiken, een bestaande tunnel met een lengte van 1,2 kilometer die op functionele wijze in het traject werd geïntegreerd. ➤

Het Liefkenshoekproject eerste fase in de stapsgewijze capaciteitsuitbreiding van de spoorinfrastructuur in en rond de Antwerpse haven.

Projectfiche ‘Bevestiging technieken in tunnel’ In de bijna zes kilometer lange Liefkenshoekspoortunnel zijn heel wat technieken verwerkt. Deze moesten echter bevestigd worden zonder dat er in de tunnelwanden geboord mocht worden. Het was de firma Halfen die deze taak op zich nam. “Halfen is gespecialiseerd in montagetechniek en het plaatsen van alle regelbare geëngineerde verankeringsssytemen voor beton- en geveltechnieken. In de Liefkenshoekspoortunnel hebben we meer dan vijftig kilometer performante warmgewalste montagerails geïnstalleerd, die aangepast waren aan de vorm van de tunnelwanden. Voor de plaatsing van het innovatieve brandblussysteem hebben we bovendien enkele custom-made totaaloplossingen voorzien. We hadden al ervaring met spoortunnelprojecten (ASDAM Antwerpen, Diabolo Zaventem), maar de omvang van de werken maakte dit project voor ons toch zeer bijzonder,” vertelt Jos Robeyn, hoofd van de afdeling Montagetechniek van Halfen. Foto links: Een visualisatie van de verschillende delen van het 16,2 kilometer lange Liefkenshoekspoortraject.

|9


Met zo’n 600 medewerkers, ruim 50 jaar ervaring en een hoogtechnologisch machinepark is Aertssen toonaangevend in België. Onze bedrijfsstructuur omvat drie pijlers, elk met zijn eigen specialisme: Aannemingsbedrijf Aertssen, Aertssen Kranen, Aertssen Transport. Onze filosofie is kort samen te vatten: ‘People, power and passion to build on’ en indien mogelijk ‘beter’. Samen met de klant zoeken onze mensen naar de beste aanpak. Onze ervaring, integrale dienstverlening, multidisciplinaire aanpak en gebruik van nieuwe materialen en technieken staan garant voor betrouwbaar en efficiënt uitgevoerd werk en maken het ons mogelijk ook de allergrootste uitdagingen tot een goed einde te brengen.

PEOPLE, POWER AND PASSION TO BUILD ON

Aertssen nv - Laageind 91 - 2940 Stabroek

Bekijk ook onze vacatures op www.aertssen.be


Antwerpen | Aanleg Liefkenshoekspoorverbinding

“De Beverenspoortunnel werd meer dan dertig jaar geleden gebouwd, en dit met het oog op de toekomstige ontwikkeling van de Antwerpse haven. De tunnel bevatte wel enkel een betonnen ruwbouwstructuur en is tot op heden echter nog nooit gebruikt, dus er waren toch nog heel wat onderhouds- en vernieuwingswerken nodig om de tunnel ‘rijklaar’ te krijgen. Desondanks was het bestaan van de Beverenspoortunnel voor ons een enorm voordeel. Als we een dergelijke tunnel nu zouden moeten graven, zou dat door de uitbreiding van de haven enkel

'De Liefkenshoekspoortunnel zal tegen 2020 dagelijks ongeveer honderd treinen te verwerken krijgen.' (Frédéric Petit, woordvoerder Infrabel) met een ondergrondse boring kunnen gebeuren, wat heel wat meer zou kosten,” vertelt Alex Vandemeulebroecke, projectdirecteur van THV Locobouw. De Beverenspoortunnel staat via een toegangstunnel in verbinding met twee nieuw geboorde spoortunnels van 5972 en 5979 meter lang. De bouw van deze tunnels, die gebeurde met computergestuurde tunnelboormachines, nam respectievelijk 14 en 16,5 maanden in beslag. De twee tunnels lopen onder de Schelde en het Kanaaldok door en hebben een maximale diepte van 40 meter onder het maaiveldniveau. Alles bij elkaar zijn de twee tunnels van de Liefkenshoekspoorverbinding de langste spoortunnels in België (respectievelijk 6745 en 6752 meter). Nadat de treinen door deze lange tunnel gereden zijn, komen ze via een open toegangshelling op Rechteroever terecht in de aangepaste spoortunnel (75 meter lang) onder de Antwerpse Ring (R2). Deze sluit ten slotte via de nieuwe lijn aan op het rangeerstation Antwerpen-Noord. ➤

De aanleg van de Liefkenshoekspoorverbinding ging gepaard met heel wat grondverzetswerken, die integraal werden uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Aertssen nv. Zowat alle aspecten van droog grondverzet kwamen uitgebreid aan bod.

Projectfiche ‘Droog grondverzet’ Het spreekt voor zich dat er bij een groot infrastructuurwerk als het Liefkenshoekspoorproject heel wat grondverzetswerken nodig zijn. Dit deel van het werk werd integraal uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Aertssen nv, dat in het kader van de aanleg van de Liefkenshoekspoorverbinding en de realisatie van geluidsbuffers in Kallo en Verrebroek het droog grondverzet en de beddingswerken voor zijn rekening nam. Zowat alle aspecten van droog grondverzet kwamen in dit project uitgebreid aan bod: - Aanleg van ingegraven spoorbeddingen en kunstwerken: uitgraving in open bouwput (± 2 miljoen m³), aanleg van grondverbeteringen in natuursteenslag 0/120 (inbegrepen levering van de materialen), vormlaag 0/80 (inbegrepen levering van de materialen) en onderlaag 0/32 voor de spoorbedding (± 90.000m²) - Diverse uitgravingen in stross (ondergrondse graafwerken met beperkte werkruimte) voor de aanleg van kunstwerken onder de bestaande wegenis en aansluitingen van de spoorbedding op de boortunnel tussen Linker- en Rechteroever (± 350.000 m³) - Uitgraving van evacuatieschachten op de boortunnel met een diepte tot 40 meter - Afvoer van specie uit diepwanden en cementbentonietwanden naar geluidsbuffers (±400.000 m³) - Realisatie van diverse geluidsbuffers en geschikt maken van gronden door middel van stabilisatie met ongebluste kalk (±400.000 m³) - Diverse (complexe) afbraakwerken - Realisatie van zandafstortingen in het Kanaaldok B2 met behulp van ponton Yggdrasil Aannemingsbedrijf Aertssen nv leverde van 2008 tot nu dan ook zeer grote bijdrage aan de realisatie van de Liefkenshoekspoorverbinding. “Voor ons was dit project tegelijk een zeer grote uitdaging en een unieke kans,” vertelt Walter Van den Block, projectleider bij Aannemingsbedrijf Aertssen nv. “Het Liefkenshoekspoorproject is een prestigieus project waarbij zeer hoge eisen worden gesteld aan kwaliteit en een strikte opvolging van de projectplanning. Door er gedurende vier jaar met vijftig à zestig mensen en dus ook eenzelfde aantal zware grondverzettuigen aan te werken, hebben we tot nu toe alles binnen de vooropgestelde termijn kunnen klaren.”

| 11


Innovatieve oplossingen voor uw beton, daar kunt u op bouwen.

Holcim investeert continu in onderzoek, zowel in het labo als op de bouwplaats. Dat leidt tot innovatieve oplossingen en een almaar vollediger en performanter productassortiment. Holcim werkt immers samen met de beste leverancier-partners om u het allerbeste te kunnen bieden op het vlak van vezelbeton, zelfverdichtend beton, gekleurd beton... Dankzij de klantenondersteuning van Holcim brengt u zelfs de meest complexe projecten tot een goed einde. Holcim organiseert ook opleidingssessies van hoog niveau over zijn producten en het gebruik ervan. Holcim, telkens weer een nieuwe oplossing. Voor meer informatie, documentatie of een afspraak: www.holcim.be

Kracht. Prestatie. Passie.


Antwerpen | Aanleg Liefkenshoekspoorverbinding

Bijna klaar Inmiddels zijn de bouwwerken zo goed als afgerond en is Infrabel in augustus gestart met het plaatsen van de sporen, de nodige technische installaties, seinen, branddetectiesystemen, bovenleidingen, enz. “In het voorjaar van 2014 zal het Liefkenshoekspoortraject volledig klaar zijn. Vervolgens kunnen we de nieuwe infrastructuur uitgebreid testen. Als alles goed blijft gaan, zullen we de nieuwe spoorverbinding definitief in gebruik kunnen nemen vanaf de zomer van 2014. Vanaf dan is het dus de bedoeling dat alle goederenterreinen via de Liefkenshoekspoortunnel passeren als ze zich van de ene Scheldeoever naar de andere dienen te verplaatsen,” aldus Frédéric Petit (Infrabel). “Het Liefkenshoekproject is een eerste fase in de stapsgewijze capaciteitsuitbreiding van de spoortinfrastructuur in en rond de Antwerpse haven. Voor de aanleg van een tweede spoortoegang tot de Antwerpse haven, die ervoor moet zorgen dat Antwerpen het toekomstige goederenvervoer per spoor nog efficiënter zal kunnen verwerken, bestaan er momenteel nog vier mogelijke tracés (via een bestaande lijn, een nieuwe spoortunnel of twee bijkomende tracés die momenteel worden bestudeerd op vraag van de Vlaamse Overheid). Deze knoop wordt in de loop van 2013 doorgehakt.” ❚

Technische fiche Opdrachtgever Infrabel en zijn studiebureau TUC RAIL (Brussel) Bouwteam THV Locobouw (MBG, CEI-De Meyer, Vinci

Start werken Einde werken

Construction Grands Projets en Wayss & Freytag), i.o.v. LocoRail (CFE, BAM PPP en Vinci Concessions) 12 november 2008 zomer 2014

- BETON

Verankeringstechnieken

- GEVELS

Bevestigingssystemen

- MONTAGE Producten en systemen

HALFEN NV Tel.: +32 (0)3/658.07.20 - info@halfen.be

Projectfiche 'Nieuwe bodemlaag onder Kanaaldok' Het meest delicate onderdeel van het Liefkenshoekspoorproject was ongetwijfeld het boren van de bijna zes kilometer lange spoortunnels onder de Schelde, het Waaslandkanaal en het Kanaaldok. Vooral bij de passage onder het Kanaaldok moest men zeer nauwkeurig te werk gaan. Enerzijds was de vrije hoogte boven de tunnel er zeer beperkt, anderzijds was de grondlaag tussen de bodem van het Kanaaldok en de bovenzijde van de tunnel er onvoldoende stabiel. Omdat dieper boren negatieve implicaties zou hebben voor de lengte en de hellingsgraad van de tunnel, moest THV Locobouw naar een andere oplossing zoeken. Het besloot een deel van het Kanaaldok verder uit te baggeren en de onstabiele zones te vervangen door een nieuwe vier tot zes meter dikke bodemlaag uit langesterktemortel waarin men dan nadien ook de tunnel kon boren. Deze verhardende mortel werd op maat geproduceerd door THV Holder, een tijdelijke vereniging tussen Holcim en Gebroeders De Rycke. Het ontwikkelingsproces van deze lagesterktemortel was echter zeer complex. “De maximaal toelaatbare druksterkte van de mortel op het ogenblik van boren bedroeg 5 N/m² (slechts een fractie van hetgeen gebruikelijk is), zodat de slijtage voor de boor tot een minimum beperkt bleef,” legt Dirk Van Loo, verantwoordelijke technisch support bij Holcim, uit. “Op het ogenblik dat de boor in deze zone terechtkwam, waren we bovendien zes à twaalf maanden na het storten. De mortel moest dus ook na een lange tijd een vastgestelde zeer lage sterkte hebben, wat veel moeilijker te realiseren is dan mortels met hoge sterktes. Aangezien het ook nog eens onmogelijk was om de sterkte van de verharde mortel in real time te testen, moesten we vertrekken vanuit een voorspelling van de sterkte, wat het samenstellen van de mortel uiteraard nog veel minder evident maakte.” Omdat de sterkte van mortel met standaardcement veel te hoog was, ontwikkelde Holcim een speciaal bindmiddel (LIMROC 1) dat bestond uit een mengsel van kalksteenmeel en hoogovencement en dat nadien in betoncentrales gebruikt werd voor het aanmaken van de uiteindelijke mortel. ” Het storten van de mortel onder water vormde een tweede belangrijke uitdaging. De mortel moest ondanks zijn geringe sterkte niet enkel sterk samenhangend zijn, maar moest enerzijds ook zijn consistentie behouden na vanop een afstand van om en bij de tweehonderd meter te zijn overgepompt, en anderzijds een voldoende grote volumieke massa (2200 kg/m³) bezitten om een blow-out van de boorkop onder druk en het opdrijven van de tunnel te vermijden. Daar kwam ook nog eens bij dat Holcim alles op maat diende te maken (10.000 ton bindmiddel voor 25.000 m³ mortel), hoewel men vooraf door het baggerwerk onder water slechts tot op negentig procent nauwkeurig wist welk volume er nodig was. Gedurende vier dagen en drie nachten werd de 25.000 m³ mortel geleverd vanuit vier betoncentrales, die op hun beurt bevoorraad werden door een logistiek cementplatform. Holcim kon het benodigde bindmiddel opslaan in en vervoeren vanuit zijn opslagterminal in Antwerpen. “Aan het project gingen erg veel voorbereidingen, studiewerk en testprocedures vooraf. We zijn dan ook erg blij dat onze oplossing honderd procent betrouwbaar is gebleken en dat het boren van de tunnels door de nieuwe onderlaag tot tevredenheid van alle partijen zonder noemenswaardige problemen is kunnen verlopen,” besluit Dirk Van Loo.

| 13


antwerpen | Tramverlengingsproject BRABO 1

BRABO 1 'Een referentieproject op het vlak van mobiliteit'

In Antwerpen is deze zomer na drie jaar een eind gekomen aan de uitvoering van het prestigieuze BRABO 1-project. Dit grootschalige PPS-project omvatte de aanleg van twee nieuwe tramlijnen (Mortsel-Boechout en Deurne-Wijnegem) en een volledige gevel-tot-gevelrenovatie van de steenwegen waarop de tramvoorzieningen werden aangelegd. De nieuwe tram- en weginfrastructuur werd ruim binnen de vooropgestelde termijn opgeleverd en blijkt een zegen op het vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid. De eerste PPS Mobiliteit in Vlaanderen mag met andere woorden gerust een groot succes genoemd worden.

Masterplan 2020 Het BRABO 1-project is het resultaat van een grootschalige inspanning om de mobiliteit in Antwerpen en haar randgemeenten te verbeteren. Het project kadert in het Masterplan Mobiliteit Antwerpen, een

14 |

slimme totaalaanpak die ontwikkeld werd in 2000 en die zestien projecten met meerdere deelprojecten omvat. Hiermee wil de Vlaamse overheid een oplossing bieden voor de veelbesproken Antwerpse verkeersproblematiek. In 2010 bereikte de Vlaamse regering bovendien een akkoord over het Masterplan 2020, een aanpak die voortbouwt op de initiĂŤle doelstellingen van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen. Het Masterplan 2020 houdt rekening met de nieuwe noden in de ruime Antwerpse regio en is in die zin een verfijning van het eerste masterplan. Niet enkel het autoverkeer, maar ook het openbaar vervoer, fietsers, voetgangers

en de binnenvaart komen aan bod. De uitbouw van tramlijnen naar een eerste gordel van randgemeenten, het BRABO-tramproject, is een van de prioriteiten binnen het Masterplan 2020. De eerste twee deelprojecten van dit BRABO-project, meer bepaald de aanleg van de tramlijnen Mortsel-Boechout en Deurne-Wijnegem, vormen samen het BRABO 1-project.

Meer dan alleen tramlijnen Het BRABO 1-project omvatte echter meer dan enkel de aanleg van de tramlijnen Mortsel-Boechout en Deurne-Wijnegem en het aansluiten van deze nieuwe


antwerpen | Tramverlengingsproject BRABO 1

onderhoudsverplichting speelde een belangrijke rol bij het nemen van bepaalde technische beslissingen,” vertelt David Maes, Project Manager Onderhoud bij Silvius Onderhoud NV. “Bij een PPS ben je verplicht om te zoeken naar de optimale technisch-economische oplossing omdat je de verplichte onderhoudsperiode mee in rekening moet brengen. Dit komt de duurzaamheid en de kwaliteit van wat je realiseert alleen maar ten goede.”

Lof der PPS

Behalve de aanleg van de tramlijnen Mortsel-Boechout en Deurne-Wijnegem en de daarmee verbonden gevel-tot-gevelrenovatie omvatte het BRABO 1-project ook de bouw van een tramstelplaats in Wijnegem.

trajecten op de bestaande tramlijnen. Zo werd er ook een tramstelplaats met onderhoudscentrum en administratieve afdelingen gebouwd in Wijnegem en ondergingen de steenwegen waarop de nieuwe tramlijnen werden aangelegd een volledige gevel-totgevelrenovatie. “Op deze manier kon men een paar vliegen in één klap slaan,” vertelt Jan Hannes, projectmanager van Heijmans Infra. “De steenwegen richtten zich volledig op Koning Auto en waren niet veilig voor zwakke weggebruikers. Omdat de rijweg door de aanleg van de tramlijn op de middenberm hoe dan ook verlegd moest worden, werd er beslist om het volledige straatbeeld meteen grondig aan te passen. De heringerichte steenwegen zijn voortaan uitgerust met een tramlijn op de middenberm, een nieuwe rijweg en brede vrijliggende fiets- en voetpaden. Aangezien we ons bij het tekenen van het DBFM-contract verbonden tot een verplichte onderhoudsperiode van de nieuwe infrastructuur, hebben we ook de riolering volledig vernieuwd, zodat we de rijweg in de toekomst niet volledig zullen moeten openbreken voor eventuele onderhouds- of herstellingswerken. Omwille hiervan was tot slot ook belangrijk om op één lijn te zitten met alle nutsmaatschappijen.”

deelfases met een uitvoeringstermijn van zes tot negen maanden naargelang de lengte van het deeltraject in kwestie. Omdat er in beide richtingen steeds doorgaand verkeer mogelijk moest zijn, werd elk van deze fases bovendien verder opgedeeld in twee dwarsfases, waarbij er telkens aan één kant van de rijweg gewerkt werd. “Aangezien we in stedelijk gebied opereerden en er dus veel handelaars en omwonenden directe hinder ondervonden van de werken, golden er heel wat randvoorwaarden op het vlak van 'Minder Hinder' (eisen inzake toegankelijkheid, fasering en mobiliteit). Het optimaal uitvoeren van de werken vroeg veel tijd, overleg en kunde, maar is over het algemeen zeer voorspoedig verlopen. Ondanks enkele ernstige problemen – zoals de opschorting van de bestaande bouwvergunning op het traject Deurne-Wijnegem en de daaropvolgende periode van vijf à zes maanden zonder voortgang – hebben we alle werken ruimschoots binnen de vooropgestelde termijn en zelfs ietwat vroegtijdig afgerond. Een echt huzarenstukje, ook al omdat we twee zeer zware winters hebben doorgemaakt en omdat we het beschikbare budget niet hebben moeten overschrijden om tijdig klaar te raken,” aldus Jan Hannes en Geert Deleebeeck, projectdirecteur van THV Silvius Bouw.

Huzarenstukje

DBFM-contract

De aanleg van de tramlijnen startte in oktober 2009. Beide projecten werden onderverdeeld in vier grote

Dat de werken zo goed verlopen zijn, heeft veel te maken met de specifieke manier van werken gedurende dit project. Zoals Jan Hannes al aanhaalde, vonden de werkzaamheden plaats in het kader van een PPSovereenkomst, meer bepaald tussen opdrachtgevers De Lijn en AWV en Project Brabo 1 nv enerzijds, en anderzijds tussen Project Brabo 1 nv en aannemerscombinatie THV Silvius Bouw, een samenwerkingsverbond tussen Heijmans Infra (grond-, wegenis- en infrastructuurwerken), Frateur-De Pourcq (spoorwerken), THV Franki-Heijmans Bouw (bouw tramstelplaatsen) en Franki Construct (burgerlijke bouwkunde). Hiermee was het BRABO 1-project meteen de eerste PPS Mobiliteit in Vlaanderen. Nu de werken afgerond zijn, is het DBFM-contract met THV Silvius Bouw overgedragen op Silvius Onderhoud NV, dat instaat voor het structureel onderhoud van de tramlijnen (vijfentwintig jaar) en de overige infrastructuur (vijfendertig jaar). “Deze

Technische fiche Bouwteam (PPS-project) THV Silvius Bouw (Heijmans Infra, Frateur-De Pourcq, THV Franki-Heijmans Bouw en Franki Construct) i.o.v. Project Brabo 1 nv (BAM, Lijninvest en Silvius NV)

Onderhoud Silvius Onderhoud NV

Start werken oktober 2009

Einde werken 21 maart 2012 (Deurne-Wijnegem), 1 september 2012 (Mortsel-Boechout)

Bij THV Silvius Bouw zijn ze alvast volledig gewonnen voor de PPS-formule. De DBFM-overeenkomst heeft er immers voor gezorgd dat de werken niet enkel kwalitatief, maar ook snel en efficiënt zijn uitgevoerd, luidt het: “Hoewel PPS erg veel inzet, kennis en coördinatie vereist omdat de verantwoordelijkheid eerder bij ons (de uitvoerende partijen) dan bij de opdrachtgever ligt, was het uitvoeren van het BRABO 1-project voor ons een zeer positieve ervaring. PPS is in het leven geroepen om een bepaalde meerwaarde na te streven, en we zijn ervan overtuigd dat we die meerwaarde hebben kunnen bieden. De werken zijn binnen de termijn, binnen het budget en zonder conflicten met de nutsmaatschappijen verlopen. Bij traditionele projecten zie je dat nutsmaatschappijen de boel weleens kunnen vertragen omdat hun planning niet altijd overeenkomt met die van het bouwteam. In dit project waren ze er ook van overtuigd dat het voor iedereen belangrijk was om het project snel en efficiënt uit te voeren, en dus hebben ze zich flexibel opgesteld om ervoor te zorgen dat we continu konden doorwerken. Als we de werken volgens de klassieke samenwerkingsformule hadden uitgevoerd, waren ze waarschijnlijk makkelijk een half jaar uitgelopen, maar met de resultaatsverbintenis in het achterhoofd konden we ons echter geen vertraging permitteren. We hebben snel en efficiënt gewerkt, tot grote tevredenheid van alle betrokkenen. Het BRABO 1-project was dus op elk vlak een groot succes,” besluiten Geert Deleebeeck, Jan Hannes en David Maes met de nodige trots. ❚

De aanleg van de tramlijnen Mortsel-Boechout en Deurne-Wijnegem ging gepaard met de gevel-tot-gevelrenovatie van de steenwegen waarop de nieuwe tramlijnen werden aangelegd. De heringerichte steenwegen zijn voortaan uitgerust met een tramlijn op de middenberm, een nieuwe rijweg en brede vrijliggende fiets- en voetpaden.

| 15


Urban en Regional Development

'Minder Hinder' is meer dan alleen signalisatie en persberichten Jan Dumez, hoofd afdeling Mobiliteit Technum Wegen- en infrastructuurwerken brengen steevast de nodige hinder met zich mee. Om de situatie bij zulke werken enigszins leefbaar te houden voor verkeer en omwonenden, ontwikkelde AWV het bijzonder nuttige 'Minder Hinder'-concept. Het multidisciplinaire studie- en adviesbureau Technum heeft zich doorheen de jaren steeds meer toegelegd op de praktische uitwerking hiervan. Als hoofd van de afdeling Mobiliteit van Technum vertelt Jan Dumez hoe hij en zijn collega's de hinder bij grote infrastructuurprojecten zoals het tramverlengingsproject BRABO1 trachten te beperken.

Het ‘Minder Hinder’-concept kreeg pas een tiental jaar geleden echt vorm. Bij de grootschalige infrastructuurwerken op de Antwerpse Ring (2003-2005) werd er voor het eerst op een doordachte manier omgegaan met de verregaande hinder die dit alles met zich meebracht.

16 |


Urban en Regional Development

veel meer dan vroeger rekening houden met systematische eisen op het vlak van veiligheid, mobiliteit en bereikbaarheid. Bij Technum zijn we ons met de afdeling Mobiliteit gaan toespitsen op het begeleiden van aannemers bij het praktisch toepassen van deze eisen of het opleggen ervan in een bestek. Het is aan ons om in het licht van het beschikbare budget steeds het onderste uit de kan te halen bij het toepassen van het Minder Hinder Protocol.”

Impact op omgeving

Jan Dumez, hoofd van de afdeling Mobiliteit van Technum: “Bij (voor)stedelijke projecten is erg belangrijk om de impact van de verschuiving van het autoverkeer goed in te schatten en op te vangen.”

Nood aan 'Minder Hinder' Waar in Vlaanderen er ook wegen- en infrastructuurwerken plaatsvinden: hinder zal er altijd zijn. Maar hoewel zulke werken al enkele decennia vaste kost zijn, kreeg het 'Minder Hinder'-verhaal pas een tiental jaar geleden echt vorm. Van 2003 tot 2005 vonden er grootschalige infrastructuurwerken plaats op de Antwerpse Ring (R1) en werd er voor het eerst op een doordachte manier omgegaan met de verregaande hinder die dit alles met zich meebracht. Grote openbare werken hebben immers niet enkel gevolgen voor het verkeer op en rond de werf, maar ook voor het gebied dat zich in een straal van een paar kilometer (en zelfs verder) rond de werken bevindt. Wegen die anders veel minder verkeer te verwerken krijgen, worden plots overspoeld met allerlei wagens en vrachtwagens die tijd hopen te winnen door even om te rijden. Zo zijn het dus ook vooral de bewoners van dat gebied die dagelijks geconfronteerd worden met de negatieve en soms zelfs schadelijke impact van infrastructuurwerken. Bij de werken aan de Antwerpse Ring werd er voor het eerst een volwaardig 'Minder Hinder'-programma uitgewerkt. “Het is toen dat 'Minder Hinder' in feite 'uitgevonden' werd,” vertelt Jan Dumez, hoofd van de afdeling Mobiliteit van Technum, het studie- en adviesbureau dat onder meer de praktische begeleiding van de werken aan de R1 op zich nam. “Voorheen werd er bij wegenwerken voornamelijk gefocust op geïsoleerde maatregelen zoals signalisatie en berichtgeving, maar was er nooit sprake van een allesomvattend plan om het verkeer op en rond de werf zo vlot mogelijk te doen verlopen en ook de hinder voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken. Sindsdien vind je deze aanpak bij meer en meer grote infrastructuurwerken terug, en dit dikwijls al van in de bestekfase. Aannemers moeten

'Minder Hinder' is een breed concept dat een heel stuk verder reikt dan enkel de verkeerssituatie rond de werf zelf. Jan Dumez wijst er dan ook meteen op dat 'Minder Hinder' niet enkel het aanbrengen van aangepaste signalisatie impliceert: “Signalisatie is natuurlijk belangrijk om de nieuwe verkeerssituatie op de plek waar er gewerkt wordt te verduidelijken, maar Minder Hinder houdt veel meer in en heeft bijvoorbeeld ook betrekking op het gebied rond de werf. De nadruk ligt hierbij niet enkel op een vlotte afwikkeling van het gemotoriseerd verkeer, maar zeker ook op de bereikbaarheid en het comfort van bepaalde plaatsen voor fietsers en voetgangers, het functioneren van het openbaar vervoer (met het garanderen van een voldoende bereikbaarheid van de haltes), enz. Zeker bij infrastructuurprojecten in een stedelijke omgeving is dit alles zo mogelijk nog belangrijker. Dit vraagt een heel andere aanpak dan wanneer je bijvoorbeeld onderhoudswerken op een

'Minder Hinder'maatregelen hebben niet enkel betrekking op het auto- en vrachtverkeer' (Jan Dumez) snelweg uitvoert, net omdat de levenskwaliteit van omwonenden en andere rechtstreeks betrokkenen dan zo mogelijk nog belangrijker is.”

Maatregelen in stedelijke context Technum heeft heel wat ervaring met het begeleiden van grote infrastructuurprojecten. Zo leverde het de voorbije drie jaar een belangrijke bijdrage aan het BRABO1-project, een eerste grootschalig tramlijnverleningsproject in en rond Antwerpen dat gepaard ging met een gevel-tot-gevelrenovatie van de gewest- of steenweg in kwestie. Jan Dumez legt uit welke principes van Minder Hinder hierbij aan bod kwamen: “Bij (voor)stedelijke projecten als BRABO1 is het bijvoorbeeld erg belangrijk om de impact van de verschuiving van het autoverkeer goed in te schatten en op te vangen. ➤

‘Minder Hinder’ richt zich ook in belangrijke mate op het reduceren van de hinder voor omwonenden. Het zijn immers vooral zij die dagelijks geconfronteerd worden met de negatieve en soms zelfs schadelijke impact van infrastructuurwerken.

| 17


Urban en Regional Development

Omliggende wijken en gebieden die plots nieuwe verkeersstromen te verwerken krijgen, kan je immers niet zomaar aan hun lot overlaten. Je moet dan doordachte maatregelen nemen (omleidingen, eventuele alternatieve trajecten voor fietsers en schoolgaande kinderen, enz.), maar wat evenzeer cruciaal is, is dat je die maatregelen dan ook duidelijk communiceert. Om de maatregelen optimaal af te stemmen op de specifieke context waarin je je bevindt, kan je bijvoorbeeld best een aantal informatievergaderingen organiseren om te weten te komen wat de exacte behoeften zijn.”

Het belang van fasering Jan Dumez wijst er ook op dat je de onvermijdelijke impact op de woon- en leefomgeving enkel maximaal kan reduceren met behulp van een doordachte fasering van de werken: “Vanaf de opmaak van het bestek voor de aannemer hebben we bekeken hoe we het BRABO1-project zo konden faseren dat de omliggende wijken maximaal bereikbaar bleven. We hebben die fasering zowel in de langs- als in de dwarsrichting toegepast, wat zich enerzijds vertaalde in in structurele maatregelen om de aanpalende huizen bereikbaar te houden (van het plaatsen van loopbruggetjes tot ervoor zorgen dat je kruispunten

Bij ‘Minder Hinder’ ligt de nadruk niet enkel op een vlotte afwikkeling van het gemotoriseerd verkeer, maar zeker ook op de bereikbaarheid en het comfort van bepaalde plaatsen voor fietsers en voetgangers, het functioneren van het openbaar vervoer (met het garanderen van een voldoende bereikbaarheid van de haltes), enz.

die toegang geven tot een bepaalde wijk niet tegelijkertijd blokkeert, zodat de wijk in de ene fase bereikbaar is via een nog niet heraangelegd kruispunt en in de volgende fase via een nieuw aangelegd kruispunt), en anderzijds in een opdeling van de weg in de breedte, zodat er steeds een stuk van de weg toegankelijk bleef voor voetgangers, fietsers, auto's en openbaar vervoer. Het verkeer kon met an-

dere woorden eerst passeren op de bestaande helft, om dan nadien over te schakelen op het nieuw aangelegde gedeelte. Samen met de aannemer, die op praktisch vlak nog enkele verbeteringen heeft aangebracht, zijn we op die manier tot een projectbegeleiding gekomen die zowel bij het bouwteam als in stad en omgeving een positief gevoel heeft gecreëerd.” ❚

(c) MDK-aKust

S M A R T & S U S TA I N A B L E I N F R A S T R U C T U R E

DUURZAAMHEID: WIJ MAKEN HET VERSCHIL... Technum ontwerpt en beheert uw grote infrastructuur- en bouwprojecten. Onze totaalaanpak biedt u duurzame en vernieuwende oplossingen waarbij technologie en rentabiliteit op elkaar afgestemd worden. De ruime ervaring van onze multidisciplinaire teams staat garant voor een optimale operationele ondersteuning. Wij geven vorm aan de stedelijke en landelijke leefomgeving en dragen zorg voor de mobiliteitsvoorzieningen van de steden van de toekomst. Dankzij onze kennis en ervaring, wordt uw visie op een duurzame toekomst werkelijkheid. TECHNUM - Arianelaan 7 - 1200 Brussel -Tel. +32 2 773 78 70 E-mail : info@technum-tractebel.be - www. technum.be

18 |


interview | Bas van de Kreeke

'Moeilijke projecten vragen om een andere manier van aanbesteden' Bas Van de Kreeke, voorzitter VLAWEBO Limburg

Binnen de Vlaamse Confederatie Bouw, die als beroepsvereniging 9000 Vlaamse bouwbedrijven vertegenwoordigt, is er per provincie nog een deelvereniging die de aangesloten wegenbouwers groepeert (VLAWEBO). De meest dynamische onder deze provinciale deelverenigingen is VLAWEBO Limburg, dat fel inzet op de samenhorigheid binnen de sector. Grond/ Weg/Waterbouw sprak met Bas Van de Kreeke, de jonge en dynamische voorzitter van van VLAWEBO Limburg. Hij ziet de toekomst positief in, maar waarschuwt zijn leden tegelijk voor overdreven pessimisme en onvoldoende zelfbewustzijn. Samen sterk

Bas van de Kreeke: 'Het is al te gemakkelijk om het gebrek aan jonge werkkrachten te wijten aan 'de jeugd van tegenwoordig'

De Vlaamse wegenbouwsector is een geval apart. Weinig andere sectoren hebben immers in die mate te kampen met een moeilijke combinatie van tijds- en kwaliteitsdruk en een gebrek aan capabel personeel. Dit maakt het beroep van wegenbouwer intensief en niet altijd even aantrekkelijk. De VLAWEBO-bewegingen zijn met andere woorden broodnodig, zeker als het gaat om de correcte interpretatie en toepassing van nieuwe regelgeving en het verbeteren van het imago van de sector bij werkzoekenden: Bas Van de Kreeke: Op Vlaams niveau houden we nauwgezet alle wetgeving, standaardbestekken, enz. in de gaten. We trachten hier toch enigszins onze stempel op te drukken door goede contacten te onderhouden met belangrijke opdrachtgevers. De uiteindelijke resultaten vertalen we dan naar de Limburgse wegenbouwers. Zij kunnen steeds bij ons terecht met vragen of problemen, die we dikwijls meenemen naar de algemene VLAWEBO-vergaderingen om er toch wat meer gewicht aan te geven en ervoor te zorgen dat er ook effectief oplossingen uit de bus komen. Binnen Limburg richten we ons op het stimuleren van opleiding en scholing, zowel van onze aannemers (actuele thema's zoals wetgeving, grondverzet, Minder Hinder, enz.) als van jongeren en werklozen die op zoek zijn naar een job. ➤

| 19


interview | Bas van de Kreeke

dikwijls erg terughoudend als ik hen vraag om een bepaald probleem samen aan te pakken. Ik vind dat we ons als wegenbouwers meer zouden mogen laten gelden. Ze gaan er dikwijls van uit dat ze 'er toch niets aan zullen kunnen veranderen'. En als iedereen zo denkt, verandert er inderdaad helemaal niets.

Andere manieren van aanbesteden

H Bas van de Kreeke: “Kleinere aannemers mogen zich niet laten verrassen door de evoluties binnen de sector. Hoewel ze dikwijls over zeer capabele en ervaren medewerkers beschikken, zou het immers kunnen dat ze weggedrukt worden door de grotere aannemers omdat opdrachtgevers hun opdrachten steeds meer zullen gaan bundelen.”

H

Het grootste probleem voor de wegenbouwsector is waarschijnlijk dat de instroom van jonge, gemotiveerde wegenbouwers veel te laag ligt. Hoe proberen jullie de sector aantrekkelijker te maken voor jongeren? Bas Van de Kreeke: Het zijn in de eerste plaats onze leden zelf die dat moeten doen. Soms lukt het ons bijvoorbeeld wel om mensen door de VDAB te laten opleiden en gedurende zes weken kostenloos op te leiden in een bedrijf, maar voorts hebben we vooral een stimulerende rol. We maken onze leden ervan bewust dat het echt wel noodzakelijk is om te investeren in opleidingen van huidig of toekomstig personeel. Het probleem wordt steeds schrijnender, maar is enkel op te lossen door samen met ons naar manieren te zoeken om goede werknemers aan te trekken. Het is al te makkelijk om het gebrek aan jonge werkkrachten te wijten aan 'de jeugd van tegenwoordig'. Wat ik bijvoorbeeld bij ons in het bedrijf zie, is dat je vacatures wel degelijk ingevuld krijgt als je voldoende aandacht besteed aan opleiding, het creëren van een aangename en veilige werkomgeving, enz.

Heeft die moedeloosheid ook niet te maken met de stevige concurrentie binnen de sector? De meeste opdrachten gaan immers naar de aannemer die het werk voor de laagste prijs wil uitvoeren, wat bijna per definitie impliceert dat aannemers eigenlijk onderbetaald worden... Bas Van de Kreeke: Dat heeft er ongetwijfeld mee te maken, al ben ik van mening dat de prijs die we voor ons werk krijgen laag, maar nog doenbaar is. Wat we echter wel regelmatig zien, is dat de laagste bieder inschrijft aan een prijs die veel lager ligt dan die van zijn opvolgers en de gemiddelde inschrijfprijs. Daar kunnen ongelukken van komen. Ik zou als aannemer (Bas Van de Kreeke is immers ook gedelegeerd bestuurder van aannemersbedrijf Van de Kreeke, red.) veel liever een beetje meer betaald krijgen, niet zozeer om meer te verdienen, maar wel om een aantal taken te vervullen die cruciaal zijn als je een werk goed wil uitvoeren. Een aangename en veilige werkomgeving, de opleiding van nieuwe werkkrachten: het zijn dingen die geld kosten en die het eerst wegvallen wanneer er bespaard moet worden. Alleen al voor de leefbaarheid en het imago van onze sector zou het zeer goed zijn om een beetje meer loon naar werken te krijgen.

Z

Zijn er geen andere vormen van aanbesteden die bijvoorbeeld de kwaliteit van het geleverde werk nog meer kunnen opdrijven? Bas Van de Kreeke: Jazeker, er zijn genoeg voorbeelden die aantonen dat het ook anders kan. Europa laat intussen heel wat zaken toe die in België echter nog niet aan de orde zijn. In Nederland zijn er bijvoorbeeld heel wat alternatieve aanbestedingsvormen die ook hier hun nut zouden kunnen bewijzen. Bij erg grote projecten is men de laatste jaren nu wel de PPS-formule gaan toepassen, maar toch vind ik dat die evolutie veel te langzaam gaat. Enkele grote spelers zijn nu echter bezig met het opmaken van een checklist voor aannemers, waarbij kwaliteit als gunningscriterium naar voren geschoven wordt. Als ze dit op een goede, objectieve manier weten te vertalen in een praktisch toepasbare procedure, dan is dit iets wat we alleen maar kunnen toejuichen.

I

Is het systeem van openbare aanbestedingen in feite nog wel houdbaar? Bas Van de Kreeke: Jawel, want begrijp me niet verkeerd: ik vind hoe dan ook dat de openbare aanbesteding met de laagst aangeboden prijs als gunningscriterium een goed systeem is en dat het zeker bij traditionele, iets kleinschaligere wegenwerken (bijvoorbeeld het aanleggen van een verkaveling) veel voordelen kan bieden. Of het dan per se nodig is om een tiental aannemers hun prijs te laten berekenen, daar valt dan nog wel over te discussiëren. Maar heel veel of misschien zelfs de meeste projecten kunnen probleemloos op laagste prijs aanbesteed worden omdat de praktische uitvoering redelijk standaard en dus al helemaal uitgewerkt is.

S

Sommige leden zouden dus best wat actiever en progressiever mogen zijn... Bas Van de Kreeke: Inderdaad. Als voorzitter van VLAWEBO Limburg sta ik nog te vaak alleen in mijn streven om een aantal dingen effectief te veranderen en te verbeteren. Een beetje meer engagement vanwege de leden zou soms wenselijk zijn, want ze zijn

20 |

Bas van de Kreeke: “Er zijn heel wat alternatieve aanbestedingsvormen die ook hier hun nut zouden kunnen bewijzen. Bij erg grote projecten is men de laatste jaren nu wel de PPS-formule gaan toepassen, maar toch vind ik dat die evolutie veel te langzaam gaat.” (Visualisatie: Noord-Zuid-Kempen)


interview | Bas van de Kreeke

“Bij traditionele, iets kleinschaligere wegenwerken kan de openbare aanbesteding met de laagst aangeboden prijs als gunningscriterium veel voordelen kan bieden. Maar bij de iets moeilijkere projecten, die de nodige creativiteit vragen van de aannemer of andere partijen, zijn we meer gebaat bij een andere manier van aanbesteden,” vindt Bas van de Kreeke.

Anderzijds meen ik dat de creativiteit van een aannemer of andere partijen bij iets moeilijkere projecten een belangrijke meerwaarde kan bieden, zeker als je innovatief te werk wil gaan. Door opdrachten uit te schrijven waarin duidelijk beschreven wordt wat het budget en het beoogde eindresultaat zijn en waarin tegelijkertijd amper beperkingen zijn opgenomen, stimuleer je de uitwerking van goede nieuwe ideeën en dus dikwijls ook de kwaliteit van een bepaald werk. Je krijgt dan EMVI-aanbestedingen (economisch meest voordelige inschrijvingen) waarbij de aanbestedende overheid behalve de prijs ook nog enkele andere gunningscriteria zoals planning, beperking van de overlast voor de bewoners, creatieve oplossingen voor technische vraagstukken, enz. hanteert. Dit geldt overigens niet enkel voor grotere werken, maar ook voor kleinere werken met een hoge moeilijkheidsgraad. Het is immers bij projecten die vragen om een specifieke oplossing dat je de markt moet laten meedenken, ongeacht de grootte van het beschikbare budget.

De positie op de markt

U

U bent met Van de Kreeke dus ook regelmatig actief in Nederland. Zijn er behalve die alternatieve aanbestedingsvormen nog zaken die we van hen zouden kunnen overnemen? Bas Van de Kreeke: In Nederlands-Limburg bestaat er bij aanbestedingen een door de provincie gecoördineerd rotatiesysteem. Men nodigt er steeds vijf bedrijven uit en laat alle aannemers ongeveer even

vaak aan bod komen, zodat ze niet te veel tijd en geld verliezen bij het meedingen naar allerlei projecten. Wat ik nog zo goed vind aan dit systeem, is dat vier van de vijf uitgenodigde bedrijven steeds uit eigen regio komen. In 2011 werd ongeveer zestig procent van de openbare werken in Nederlands-Limburg uitgevoerd door Limburgse aannemers. Ik vind dat dit ook moet kunnen in België, want waarom zou je – zoals nu toch erg vaak het geval is – een Brabantse aannemer een verkaveling laten maken in Limburg terwijl een Limburgse aannemer hetzelfde doet in Brabant? Dit systeem kan ook de economie van een regio echt ten goede komen.

L

Laten we tot slot ook even naar de toekomst kijken. Zijn er op dit moment bepaalde evoluties die in de toekomst een belangrijke invloed zullen hebben op de wegenbouwsector? Bas Van de Kreeke: Bepaalde aannemers die al heel groot waren, worden alsmaar groter. Ik praat dan over ondernemingen met enkele duizenden werknemers, terwijl veel leden van VLAWEBO Limburg hoogstens zo groot zijn als een uit de kluiten gewassen kmo. Hoewel ze dikwijls over zeer capabele en ervaren medewerkers beschikken, zou het kunnen dat die grote bedrijven hen in de toekomst wegdrukken omdat opdrachtgevers hun opdrachten steeds meer zullen gaan bundelen. Dit betekent dat je als aannemer ofwel mee moet evolueren en dus groter moet worden, ofwel dat je een zeer goede onderaannemer moet worden die de grote aannemers bijstaat met een bepaalde specialiteit.

Maar wat dus vooral belangrijk is, is dat we ons als kleinere aannemer niet laten verrassen door de evoluties binnen de sector. Ik druk onze leden dan ook steeds op het hart om zich voldoende bewust te zijn van hun capaciteiten en hun positie op de markt. Als het niet langer de openbare besturen, maar de grote aannemers zijn die gaan fungeren als opdrachtgever, dan zal ook heel het aanbestedingsbeleid veranderen en zal men je zelf vertellen hoeveel geld je aan een bepaald werk mag besteden. Dit alles kan in mijn ogen vrij snel gaan, en dus komt het er voor Limburgse wegenbouwers op aan om zich bewust te zijn van de snelle veranderingen binnen de sector. Binnen tien jaar spelen er volledig andere krachten, daar ben ik van overtuigd. ❚

VLAWEBO Limburg maakt zijn leden ervan bewust dat het noodzakelijk is om te investeren in opleidingen van huidig of toekomstig personeel. “Het probleem wordt steeds schrijnender, maar is enkel op te lossen door samen met ons naar manieren te zoeken om goede werknemers aan te trekken,” aldus Bas van de Kreeke.

| 21


dag van de openbare ruimte 2012

'Dynamische vakbeurs met nieuwste trends inzake ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van de openbare ruimte'

Dag van de Openbare Ruimte 2013 Doordat er elk jaar nieuwe verlichtingsconcepten, straatmeubilair en andere toepassingen worden voorgesteld, heeft de beurs een enorm dynamisch karakter. Wie op de hoogte wil zijn van de mogelijkheden bij de (her)inrichting van publieke ruimtes, kan niet op de Dag van de Openbare Ruimte ontbreken

Op 30 en 31 januari 2013 vindt al voor de negende keer de Dag van de Openbare Ruimte plaats. Wat kleinschalig begon, is inmiddels uitgegroeid tot een volwassen beurs voor ambtenaren en gemeentebesturen die op de hoogte willen blijven van de diverse mogelijkheden bij de inrichting van publieke ruimtes. De Dag van de Openbare Ruimte bereikt sinds vorig jaar overigens ook een Franstalig publiek en wil deze schaalverbreding gedurende de komende editie verder doorzetten. Marktgerichte beurs De Dag van de Openbare Ruimte is een tweedaagse vakbeurs over ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Net als vorig jaar wordt ze georganiseerd in Brussels Expo. Een honderdtal exposanten met producten en diensten op het vlak van bestrating, straatmeubilair, groenvoorziening, openbare verlichting, speeltoestellen en ontwerpadvies stellen er hun laatste innovaties voor. Bezoekers van de beurs zijn gemeenteambtenaren, schepenen, burgemeesters, land-

schapsarchitecten, vormgevers, studiebureaus, planologen en andere bouwprofessionals die inspiratie willen opdoen voor het inrichten van publieke ruimtes. “Net als andere jaren wordt het ook nu weer een erg marktgericht evenement,” vertelt Marc de Winter van organisator ExpoProof. “De ontwikkeling van de openbare ruimte is onderhevig aan trends, en de resultaten hiervan kan je allemaal zien op de beurs. Dikwijls komen er totaal nieuwe concepten aan bod, wat de beurs een bijzonder dynamisch karakter geeft. Voor wie op de hoogte wil

blijven van de laatste nieuwigheden is de Dag van de Openbare Ruimte met andere woorden niet te missen.”

Boeiend randprogramma Behalve van dit beursgebeuren zullen de bezoekers ook van een boeiend en gevarieerd randprogramma kunnen genieten. Dit wordt verzorgd door Steunpunt Straten, de voetgangersorganisatie die ijvert voor duurzaam verplaatsingsgedrag en een kwaliteitsvolle openbare ruimte. ➤

| 23


CONSTRUCTION EQUIPMENT

Banner200x40-quadri

04-07-2006

CONSTRUCTION EQUIPMENT

17:14

SBH beschoeiingssystemen • extreem belastbaar Pagina 1 • lange levensduur • marktleider in België

Verhuur met ‘full service’ • rekennota’s • plaatsingsadvies • reiniging/herstelling

NV Van Haut • Hogenakkerhoekstraat 4 • B-9150 Kruibeke tel. +32 (0)3 250 11 11 • fax +32 (0)3 253 18 19 info@vanhaut.be • www.vanhaut.be

Affrezen van alle asfalt - en betonverhardingen Alle dieptes, breedtes en oppervlaktes NV FreesTechniek • Dréve Gustave Fache 1 • 7700 Moeskroen • België telefoon +32-473-860501 • mobiel +32473860501 • fax +32-56353510

info@freestechniek.be

www.freestechniek.be


dag van de openbare ruimte 2012

Het biedt de bezoekers van de Dag van de Openbare Ruimte een interessant tweetalig lezingenprogramma waarin tal van relevante actuele thema's aangekaart worden. Voorts zal het ook de Prijs Publieke Ruimte uitreiken, een onderscheiding voor de gemeente die het voorbije jaar de meest duurzame en kwaliteitsvolle (her)inrichting van zijn publieke ruimte realiseerde. Dit zal gepaard gaan met de lancering van het zesde praktijkboek 'Publieke Ruimte', een verzamelwerk met referentieprojecten op het vlak van ruimtelijke inrichting.

Tweetalig Net als vorig jaar mikt de Dag van de Openbare Ruimte niet enkel op een Vlaams publiek, maar ook op belanghebbenden uit Brussel en Wallonië. “De overgang van Mechelen naar Brussels Expo, waar het evenement vorig jaar voor het eerst plaatsvond, is ons zeer bevallen,” aldus Marc de Winter. “Zo werd de beurs eindelijk ook toegankelijk voor Franstalig België. Op organisatorisch vlak had dit natuurlijk best wat voeten in de aarde (Franstalige versie van de website, communicatie

De Dag van de Openbare Ruimte is een jaarlijkse beurs waar een honderdtal bedrijven hun laatste innovaties op het vlak van ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van de openbare ruimte voorstellen aan het grote publiek.

'Net als vorig jaar mikt de Dag van de Openbare Ruimte niet enkel op een Vlaams publiek, maar ook op belanghebbenden uit Brussel en Wallonië' in het Frans, enz.), maar achteraf bekeken is het zeer de moeite waard geweest. Vorig jaar bedroeg het aandeel Franstaligen op de beurs twintig procent. Op de komende editie van de Dag van de Openbare Ruimte gaan we voor dertig procent.” Vorig jaar bereikte de beurs 2200 bezoekers. Op de Dag van de Openbare Ruimte 2013 verwacht Expoproof er 2500. Gedurende de volgende jaren zou het bezoekersaantal moeten stijgen tot ongeveer drieduizend. Deze groei moet dus vooral voortkomen uit de groeiende populariteit van de beurs in Brussel en Wallonië. ❚

Op 30 en 31 januari vindt de volgende editie van de Dag Van de Openbare Ruimte plaats. Organisator ExpoProof mikt op 2500 bezoekers, waaronder dertig procent Franstaligen.

| 25


INTERVIEW | Bart Vanderhoydonk

Interview Bart Vanderhoydonk (schepen van Openbare Werken in Bree)

'Het komt erop aan om de beschikbare ruimte optimaal te verdelen over de verschillende weggebruikers' Als het op weginfrastructuur aankomt, is de Limburgse gemeente Bree aan absoluut voorbeeld. Het gemeentebestuur besteedt er jaarlijks meer dan 500.000 euro aan het onderhoud van de wegen, en dat werpt uiteraard zijn vruchten af. Bree is ook een van de Limburgse gemeenten die samen met het AWV het meest investeert in het verbeteren van de mobiliteit op en rond zijn grondgebied. Toch blijft er steeds voldoende werk op de plank liggen. Schepen van Openbare Werken Bart Vanderhoydonk vertelt welke infrastructurele wijzigingen Bree de laatste jaren heeft ondergaan en welke werken er de komende maanden en jaren nog zitten aan te komen. Als het op weginfrastructuur aankomt, is de Limburgse gemeente Bree aan absoluut voorbeeld. Het gemeentebestuur besteedt er jaarlijks meer dan 500.000 euro aan het onderhoud van de wegen, en dat werpt uiteraard zijn vruchten af. Bree is ook een van de Limburgse gemeenten die samen met het AWV het meest investeert in het verbeteren van de mobiliteit op en rond zijn grondgebied. Toch blijft er steeds voldoende werk op de plank liggen. Schepen van Openbare Werken Bart Vanderhoydonk vertelt welke infrastructurele wijzigingen Bree de laatste jaren heeft ondergaan en welke werken er de komende maanden en jaren nog zitten aan te komen.

Voorrang aan verkeersveiligheid

B

Bree heeft de naam een uitstekende infrastructuur te bezitten. Hoe houden jullie deze op punt? Bart Vanderhoydonk: Jaarlijks investeren we meer dan een half miljoen euro in het onderhoud van onze wegen. De kwaliteit van de wegen in Bree en de vier deelgemeenten is dan ook navenant. Behalve op dit structureel onderhoud zetten we ook in op het verbreden en vernieuwen van oude stoepen en het verharden van bermen binnen de bebouwde kommen. We hechten hierbij

26 |


INTERVIEW | Bart Vanderhoydonk

erg veel belang aan het wel en wee van de zwakke weggebruikers. Alle invalswegen worden bijvoorbeeld stelselmatig uitgerust met vrijliggende fietspaden, en ook gevaarlijke kruispunten worden systematisch heringericht. Bij de aanleg van nieuwe wegen stond vroeger enkel de auto centraal, terwijl de aandacht nu hoofdzakelijk naar de verkeersveiligheid en de zwakke weggebruikers gaat.

Ook fietsschoolroutes hebben – in het kader van de verbetering van de verkeersveiligheid in de omgeving van scholen en onze dorpskernen – de laatste jaren heel wat aandacht gekregen.

H

Hoe zorgen jullie ervoor dat die focus op de veiligheid van de zwakke weggebruikers de mobiliteit in het algemeen niet in de weg staat? Bart Vanderhoydonk: Het is niet omdat we in ons infrastructuurbeleid meer dan ooit focussen op de zwakke weggebruiker, dat we de auto willen verbannen. Het verbeteren van de algemene mobiliteit in en rond onze gemeente is een belangrijk aandachtspunt. We streven voortdurend naar een betere doorstroming op onze wegen en een verbeterde ontsluiting van diverse industrieterrein en campussen. Bree heeft momenteel twee ringen: de wal en de grote ring. De straten binnen de wal laten sinds een tijdje alleen maar eenrichtingsverkeer toe, maar op termijn zullen ook alle straten tussen de wal en de grote ring – met uitzondering van de invalswegen – eenrichtingsstraten worden. Ook op de wal zelf zal enkelrichtingsverkeer ingevoerd worden. Dit houdt doorrijdend verkeer weg uit de dorpskern, wat de verkeersveiligheid en de plaatselijke verkeersstromen alleen maar ten goede komt. De huidige blauwe zone wordt uitgebreid tot aan de grote ring. Langparkeerders zullen terecht kunnen op speciaal aangelegde parkeerterreinen. Tot slot zullen bepaalde straten een tonnagebeperking krijgen. Ons mobiliteitsbeleid spitst zich overigens ook in belangrijke mate toe op fietsers. Er staan een resem belangrijke fietspadenprojecten op stapel. Zo werd er recent nog gestart met de aanleg van fietspaden langs de drukke Peerderbaan (N73).

Het mobiliteitsbeleid van de stad Bree spitst zich in belangrijke mate toe op fietsers. Zo werd er onlangs nog gestart met de aanleg van fietspaden langs de drukke Peerderbaan (N73).

Bree investeert niet enkel fors in het onderhoud van zijn infrastructuur, maar ook in verfraaiing en vernieuwing van haar dorpskernen. Het kerkplein van Opitter werd onlangs bijvoorbeeld opgefleurd met dit standbeeld van Kim Clijsters.

| 27


bree | Verkaveling Keyartstraat Tongerlo

Veelheid aan projecten

W

Welke belangrijke infrastructuurprojecten zijn er de voorbije jaren in Bree en haar deelgemeenten uitgevoerd? Bart Vanderhoydonk: Dat zijn er wel wat. Ik denk dan aan de herinrichting van de Dorpsstraat (nieuwe rijweg en voetpad) en het Dorpsplein (verkeersluw en parkeervrij) in Tongerlo, de hernieuwing van de Boogschutterstraat, de Nieuwstadweg en de Heerbaan (riolerings-, nuts- en wegeniswerken) in Bree zelf, de herinrichting van de schoolomgevingen in Opitter en de Malta-Millenstraat-Toleikstraat in Bree en de aanleg van fietspaden op de Peerderbaan (N73).

E

En welke werken staan er de komende jaren nog op de agenda? Bart Vanderhoydonk: In eerste instantie zullen we ons concentreren op de verdere aanleg van fietspaden langs enkele van onze drukste banen: de Meeuwerkiezel, de Opitterkiezel, de Maaseikerbaan en de Rode Kruislaan (grote ring). Voorts zullen we werk maken van het ontsluiten van de Breese scholencampus (met ondertunneling), industrieterrein Kanaal Noord (met ondertunneling), industrieterrein Kanaal Zuid en de kleinhandelszone. Ten derde plannen we de aanleg van een rotonde waar de Meeuwerkiezel uitmondt in de Rode Kruislaan en een nieuwe verbindingsweg tussen de Meeuwerkiezel (N76) en de Peerderbaan (N73). Tot slot zullen ook de wal en het centrum van Bree binnenkort een grondige vernieuwing ondergaan. We zitten met andere woorden niet stil! ❚

“Bij het vernieuwen of uitbreiden van onze wegenis besteden we vooral veel aandacht aan het verdelen van de beschikbare ruimte over de verschillende gebruikers, zodat niet alleen de doorstroming voor het gemotoriseerd verkeer verzekerd wordt, maar ook fietsers en voetgangers over voldoende ruimte beschikken om zich veilig en comfortabel te verplaatsen,” aldus Bart Vanderhoydonk. (Foto: heringerichte Toleikstraat in Bree)

Gestructureerder dan ooit

M

Misschien toch nog even terugkomen op het grondige onderhoud van jullie infrastructuur. Hoe pakken jullie dat concreet aan? Bart Vanderhoydonk: Na elke winter wordt de toestand van de bestaande wegen gecontroleerd en wordt er een codering opgemaakt. De wegen met de laagste codes worden opgenomen in een onderhoudsprogramma dat jaarlijks wordt uitgevoerd. Wegen die geen onderhoud vereisen, blijven in de inventaris en zakken het volgende jaar één code om de veroudering in rekening te brengen. Op deze wijze komen alle wegen beurtelings aan bod en kunnen we ernstige schade voorkomen. Dit inventaris is een belangrijke nieuwigheid ten opzichte van vroeger. Toen werden enkel beschadigingen hersteld, terwijl we nu ook preventief te werk gaan. Onze onderhoudsaanpak verloopt met andere woorden gestructureerder dan ooit.

A

Aan welke zaken besteden jullie aandacht wanneer jullie nieuwe wegen aanleggen? Bart Vanderhoydonk: Bij het vernieuwen of uitbreiden van onze wegenis besteden we vooral veel aandacht aan het verdelen van de beschikbare ruimte over de verschillende gebruikers, zodat niet alleen de doorstroming voor het gemotoriseerd verkeer verzekerd wordt, maar ook fietsers en voetgangers over voldoende ruimte beschikken om zich veilig en comfortabel te verplaatsen. Een kwaliteitsvolle inrichting van het openbaar domein als verblijfsruimte vinden we zeer belangrijk!

28 |

Het dorpsplein in Tongerlo werd verkeersluw en parkeervrij gemaakt en kan als dusdanig eindelijk weer uitgroeien tot een echt ‘volksplein’.


bree | Verkaveling Keyartstraat Tongerlo

'Verkaveling Keyartstraat volledig ingericht door Wegenbouw Martin'

Gemeente Bree legt nieuwe verkaveling aan in deelgemeente Tongerlo In het Limburgse Tongerlo, een deelgemeente van Bree, wordt er sinds de zomer van 2010 volop gewerkt aan de bouw van een nieuwe verkaveling. Deze bevindt zich vlakbij de Zuid-Willemsvaart en biedt voorlopig plaats aan 26 bouwkavels, met mogelijkheid tot een verdere uitbreiding met 12 bouwkavels. ➤

| 29


Als producent van hoogwaardige bouwpuin-granulaten voor de wegenbouw zijn onze voornaamste activiteiten: Recyclage of vermalen van bouw- en slooppuin. Verkoop van granulaten voor funderingen en verhardingen. Verkoop van cementgebonden funderingsmaterialen.

Groezarec nv | Kettingbrugweg 32 | B-3950 Bocholt | Tel. +32 (0)11 44 06 50 | Fax +32 (0)11 62 20 56 Identificatienr. COPRO 528 info@wegenbouwmartin.be

www.groezarec.be

Mengpuin – betonpuin – zand – zandcement – magerbeton – gebonden steenslag

Als totaal aannemer van allerhande infra-structuurwerken is nv Wegenbouw Martin een gekende waarde, niet alleen in de eigen regio maar ook ver daar buiten.

In de loop der jaren heeft nv Wegenbouw Martin een stevige reputatie opgebouwd op het vlak van openbare werken en industriële omgevingsprojecten, zowel voor grote bedrijven als voor KMO’s.

Onze activiteiten: Grondwerken, Rioleringswerken, Funderingswerken, Verhardingswerken, Projectontwikkeling, Totaal infrastructuur, Verkavelingswerken.

Kettingbrugweg 32 I 3950 Bocholt I T +32 (0)11 44 06 50 I info@wegenbouwmartin.be I www.wegenbouwmartin.be


bree | Verkaveling Keyartstraat Tongerlo

Wegenbouw Martin uit Bocholt neemt het gros van de werken op zich. Zo voerde het al de benodigde wegenis- en rioleringswerken uit en zal het binnenkort – eens alle woningen gebouwd zijn – ook de bermen verharden en de voetpaden aanleggen.

Verkaveling Keyartstraat Het Limburgse Tongerlo, niet te verwarren met Tongerlo bij Westerlo, waar het bekende bier gebrouwen wordt, is een kleine gemeente met iets meer dan duizend inwoners. Aangezien het er fijn wonen is, besloot het gemeentebestuur van Bree er op enkele achterliggende weiden aan de Zuid-Willemsvaart een nieuwe verkaveling aan te leggen. De nieuwe verkaveling is een uitloper van de Keyartstraat. Ze loopt evenwijdig met de originele Keyartstraat en mondt uit in een doodlopend pleintje. De verkaveling biedt momenteel plaats aan 26 woningen en kan in een latere fase eventueel verder uitgebreid worden met 12 extra woongelegenheden.

Totaalpakket Het is Wegenbouw Martin, een Limburgse onderneming die al sinds 1876 actief is, die deze verkaveling volledig inricht. In eerste instantie voerde het de grond- en rioleringswerken uit, legde het de nutsleidingen en plaatste het de funderingen en de verhardingen (boordstenen, bestrating, deksels, enz.). Wat de riolering betreft, werd er geopteerd voor een gescheiden stelsel dat enerzijds het vervuilde water via een achterliggend pompstation naar de bestaande

Een van de meest opvallende elementen in de nieuwe verkaveling is het gesofisticeerd waterafvoersysteem. Het regenwater wordt bijvoorbeeld opvangen in een bufferbekken en afgevoerd via een speciaal aangelegd grachtenstelsel.

Wegenbouw Martin legde niet enkel verkaveling Keyartstraat aan, maar ook de wegenis op en naar de nieuwe brug over de Zuid-Willemsvaart. Deze bevindt zich vlakbij de nieuwe verkaveling.

Technische fiche Opdrachtgever gemeente Bree

Hoofdaannemer Wegenbouw Martin (Bocholt)

Start werken oktober 2010

Einde werken midden 2013

riolering leidt en anderzijds het regenwater opvangt in een bufferbekken en afvoert via een grachtenstelsel. De bestrating bestaat uit gekliefde klinkers, waarmee een rustiek karakter beoogd wordt. De klinkers combineren het beoogde 'kassei-effect' met een optimale berijdbaarheid. Na deze eerste fase werd er een pauze ingelast. De tweede fase, meer bepaald het aanleggen van de voetpaden en de bermverhardingen, zal Wegenbouw Martin pas uitvoeren wanneer alle woningen gebouwd zijn. Dit zal in de loop van volgend jaar zijn.

Wegenbouw Martin Wegenbouw Martin toonde zich de ideale partij om de benodigde werken uit te voeren. “Projecten als deze zijn ons op het lijf geschreven,” aldus Leo Janssen, sinds vijf jaar afgevaardigd bestuurder van Wegenbouw Martin. “Met onze vijftig medewerkers kunnen we een verschil maken, net omdat

we ook de grotere projecten door onze ruime ervaring best wel aankunnen. Voor projecten in eigen regio kunnen we bovendien gebruik maken van een eigen betoncentrale en een eigen breekwerf om puin te recycleren en om te vormen tot nieuw funderingsmateriaal. Behalve met gelijkaardige verkavelingsprojecten houden we ons ook bezig met industriële omgevingsaanleg en de aanleg van (vrijliggende) fietspaden, doortochten en (winkel) parkings. We hebben onlangs in onderaanneming ook de wegenis op en naar de nieuwe brug over de Zuid-Willemsvaart aangelegd. Deze bevindt zich vlakbij verkaveling Keyartstraat. Met veel verschillende aannemers werken op een kleine oppervlakte onder een enorme tijdsdruk is doorheen de jaren in feite onze specialiteit geworden. We proberen mee te denken met de opdrachtgever om op een vlotte manier – via goede communicatie – samen een project te bouwen. ” ❚

| 31


Prefab beton voor rioleringssystemen

MABEGRA

www.febelco.org “Het BENOR keurmerk garandeert de kwaliteit van betonproducten.


Waaslandhaven | Speciale bekistingssystemen

Speciale bekistingssystemen geven nieuwe spoorwegbrug in Waaslandhaven mooi uitzicht In en rond de Waaslandhaven vinden er sinds enkele maanden ingrijpende infrastructuurwerken plaats. In het kader van de bouw van een nieuwe sluis, die de grootste ter wereld zal worden, wordt de omliggende infrastructuur er grondig aangepast. Zo wordt er in Doel momenteel een spoorwegbrug gebouwd die door de toepassing van enkele speciale bekistingssystemen van PERI zal opvallen door het houtmotief op het betonoppervlak. De bouw van de nieuwe spoorwegbrug is noodzakelijk om de hinder op een nieuw aan te leggen toegangsweg te beperken en om het plaatselijke verkeer zo een veilige doorgang te bieden. Het is Verhaeren uit Zemst die de werken op zich neemt. Omdat er in de toekomst heel wat verkeer zal passeren op de onderliggende weg, hecht de bouwheer (Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen) dan ook veel belang aan de afwerking van de brug. Verhaeren deed een beroep op PERI, dat ze met behulp van enkele speciale bekistingssystemen (RUNDFLEX, TRIO en MULTIFLEX) een mooi uitzicht geeft. PERI besloot de bekisting van de brug te beslaan met houten planken, zodat het betonoppervlak een houtmotief verkrijgt. Voorts is de voorzijde van de landhoofden afgerond en overhellend. De retourmuren ernaast

staan eveneens onder helling. Door de beperkte uitvoeringstermijn werd er immers gezocht naar een efficiënte manier om de betonwerken uit te voeren. Het onder helling plaatsen van de bekisting werd toegepast om het werk op de werf te beperken en dure en arbeidsintensieve “box-outs” te vermijden. Dankzij de symmetrie in de landhoofden kon de bekisting bovendien zonder veel moeite verplaatst en opnieuw gebruikt worden, waardoor er heel wat werk uitgespaard werd en het timmeren van de houten planken op de bekisting bijvoorbeeld al niet meer hoefde te gebeuren. Hoe de verschillende vlakken op elkaar moesten aansluiten, werd duidelijk via een 3D-tekening van de bekisting. Aangezien alle zijvlakken onder helling staan, werd ook de nodige aandacht besteed aan de pijler van de brug. ❚

Door de bekisting van de brug te beslaan met houten planken bevat het betonoppervlak een houtmotief.

In de toekomst zal er heel wat verkeer langs de nieuwe spoorwegbrug in Doel passeren. Speciale bekistingssystemen van PERI zullen de brug een mooi uitzicht geven.

| 33


Elewijt | Herinrichting Tervuursesteenweg (N227)

AWV maakt werk van veilige doortocht in Elewijt (Zemst) 34 |


Elewijt | Herinrichting Tervuursesteenweg (N227)

Na jarenlange voorbereidingen zijn de gemeenste Zemst, het AWV en aannemer Viabuild in april eindelijk kunnen starten met de aanleg van een veilige en leefbare Tervuursesteenweg (N227) in Elewijt. De drukke Tervuursesteenweg wordt niet alleen uitgerust met veilige fietspaden, maar ook met een gescheiden rioleringsstelsel, duidelijke parkeerstroken en een nieuwe rijweg. Ruimte voor zwakke weggebruikers De Tervuursesteenweg is het schoolvoorbeeld van een typisch-Vlaamse doortocht: een drukke verbindingsweg met doorgaand en lokaal verkeer waarlangs veel mensen wonen. De voorbije jaren was de situatie voor bewoners, zwakke weggebruikers en passanten stilaan onleefbaar geworden. De voormalige inrichting speelde vooral de fietsers parten. Het waren immers slechts twee bijzonder smalle, onverhoogde stroken die hen scheidden van het voorbijrazende verkeer; een bijzonder gevaarlijke situatie die vanaf het voorjaar van 2013 gelukkig definitief verleden tijd zal zijn. De heringerichte Tervuursesteenweg zal langs beide kanten van de weg voldoende brede en vrijliggende fietspaden en trottoirs bevatten. De N227 wordt een stuk verbreed en hier en daar uitgerust met groenstroken om het straatbeeld te verfraaien en de zwakke weggebruikers de ruimte te geven die ze nodig hebben. Waar de N227 het dorpscentrum van Elewijt doorkruist, is er echter niet voldoende ruimte om het fietspad volledig af te scheiden. Daar opteren het AWV en de gemeente Zemst bijgevolg voor verhoogde fietspaden.

Drie fases Alles bij elkaar zal de Tervuursesteenweg over een afstand van 2,5 kilometer vernieuwd worden. Om de hinder lokaal en beperkt te houden, worden de werken in verschillende fases uitgevoerd. Hierbij wordt er gewerkt in drie werkzones: van het kruispunt met de Robert Schumanlaan tot net voorbij de Waversebaan (fase 1), tussen de Waversebaan en de Rubenslaan (fase 2) en van de Rubenslaan tot aan de grens met Perk (fase 3). In elke werkzone wordt zowel de nieuwe riolering als de weginfrastructuur aangelegd. ➤

'De Tervuursesteenweg wordt vernieuwd over een afstand van 2,5 kilometer. Om de hinder lokaal en beperkt te houden, worden de werken in drie verschillende fases uitgevoerd'

Foto links: Om het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen, zorgt het AWV ervoor dat het verkeer richting Mechelen steeds doorgang krijgt. In elke fase worden de twee kanten van de weg dus afzonderlijk aangepakt.

| 35


Mebumar is een multidisciplinaire studiegroep met een 100-tal medewerkers. Wij werken voor (semi-)overheden en private bedrijven in drie vakgebieden.

Brussel

Moerbeke-Waas

Oostende

Wevelgem

Rumst

Leuven

In onze afdeling Gebouwen ontwerpen wij projecten voor de zorgsector, kantoorgebouwen, onderwijsgebouwen, groepswoningbouw en openbare gebouwen. Voor industriële klanten staan wij in voor bouwkundige en technische studies voor labo’s, fabrieksgebouwen, infrastructuurwerken, … Zowel de architectuur als de engineering (stabiliteit en technische uitrustingen), de werfcoördinatie als de EPB-verslaggeving, veiligheidscoördinatie, omgevingswerken, voeren wij met een geïntregreerd projectteam uit. Via onze afdeling Infrastructuur maken wij ontwerpen voor de inrichting van de openbare ruimte. Dit omhelst zowel de technische aspecten (kunstwerken, hydraulica, rioleringen) als de bovengrondse inrichting (wegen , pleinen, …) Tenslotte staat onze afdeling Consultancy Services in voor technische ondersteuning bij de klant zelf. Projectleiders, ontwerpers en toezichters in verschillende disciplines (bouwkunde, mechanica, electriciteit ) worden in het projectteam van de opdrachtgever ingeschakeld.

info@mebumar.be tel. 09/326.92.92 www.mebumar.be

Ingenieurs &

Architecten


Elewijt | Herinrichting Tervuursesteenweg (N227)

Projectfiche Ontwerp Herinrichting Tervuursesteenweg (N227)’

De N227 wordt een stuk verbreed en hier en daar uitgerust met groenstroken om het straatbeeld te verfraaien en de zwakke weggebruikers de ruimte te geven die ze nodig hebben.

De werken gaan gepaard met de nodige omleidingen. Om het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen, zorgt het AWV ervoor dat het verkeer richting Mechelen steeds doorgang krijgt. In elke fase worden

Een belangrijk aspect waar aannemer Viabuild rekening mee moet houden bij het opbreken en het uitgraven van de wegkoffer, is het archeologisch onderzoek tussen de Waversebaan en de

'Grondige wegenwerken over afstand van 2,5 kilometer gaan gepaard met aanleg gescheiden rioleringsstelsel'

Om de verkeerssituatie in en rond Elewijt een stuk veiliger te maken, krijgt de drukke Tervuursesteenweg een nieuwe inrichting. De plannen voor deze herinrichting werden opgemaakt door het multidisciplinaire ingenieurs- en architectenbureau Mebumar, dat in het verleden al heel wat infrastructuurprojecten realiseerde (realisatie Groene Singel en Singelfietspad in Antwerpen, aanleggen fiets-o-strades, missing links en verbeteringen langs spoorlijn EssenAntwerpen en Antwerpen-Mechelen met fietsersbrug ter hoogte van station Nekkerspoel, aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en en heraanleg wegenis met uitgebreide fietspadvoorzieningen in Alken, enz.). “Aangezien we in opdracht van het AWV regelmatig aan gewestwegen werken, was dit voor ons op zich geen uitzonderlijk project. Bijzonder was het daarentegen wel, vooral door de grootte van het dossier, de bewust beperkte uitvoeringstermijn en de noodzaak aan verkeersdoorstroming en fasering van de werken,” vertelt Nele De Smet, directeur Infrastructuur bij Mebumar. “Dit project is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen stedenbouwkundigen, verkeersdeskundigen, ingenieurs, (landschaps)architecten en landmeetkundigen. De nieuwe rijweg bestaat uit een drielaagse asfaltverharding op een steenslagfundering en een onderfundering. Naast deze nieuwe rijweg bevinden zich – met het oog op de veiligheid en het comfort van de zwakke weggebruikers – nieuwe, volwaardige fietspaden, die in overeenstemming met andere fietspadprojecten in de omgeving werden uitgevoerd in een rode cementbeton (via glijbekisting). Deze verharding loopt zonder drempelvorming door ter hoogte van de zijstraten, wat het gebruiksgemak verhoogt. De parkeerstroken tussen de rijweg en de fietspaden werden aangelegd in kasseien om ze extra cachet te geven. Om het geheel in te kleden, werden er tot slot een honderdtwintigtal hoogstammige bomen (voornamelijk lindes) geplant.”

Technische fiche Opdrachtgevers AWV en gemeente Zemst

Aannemer Viabuild (Zemst)

de twee kanten van de weg dus afzonderlijk aangepakt. In de richting van Perk wordt het verkeer omgeleid via omliggende wegen zoals de Robert Schumanlaan, de Damstraat, de Brusselsesteenweg, de Elewijtsesteenweg en de Rubenslaan. Rond de Tervuursesteenweg worden er ook enkele straten tijdelijk afgesloten.

Rubenslaan. Daar blijkt zich immers een Romeinse nederzetting te hebben bevonden. Aangezien het verloop van de werken hierop moet worden afgestemd, zullen ze waarschijnlijk iets langer duren dan voorzien. Het AWV hoopt de werkzaamheden tegen volgende zomer te kunnen afronden. ❚

Ontwerp Mebumar (Brussel)

Start werken 16 april 2012

Einde werken midden 2013

| 37


Moerbeke en eeklo | Vernieuwing E34

E34 tussen Moerbeke en Eeklo grondig vernieuwd ‘18,7 kilometer snelweg heraangelegd in doorgaand gewapend beton’

De E34 tussen Moerbeke en Eeklo heeft sinds eind augustus in beide richtingen een ware gedaantewisseling ondergaan. In opdracht van het AWV vernieuwde aannemer Aswebo in totaal 18,7 kilometer snelweg. Het brak verschillende zones van de E34 op tot op de fundering en plaatste in totaal 230.000 m² nieuwe wegverharding in doorgaand gewapend beton. Grootschalige vernieuwingsoperatie De heraanleg van de expresweg tussen Moerbeke en Eeklo (de E34 of de N49) vormde ongetwijfeld een van de grootste wegenbouwprojecten van het voorbije jaar. Vooral richting kust waren er grondige werken nodig. Tussen Moerbeke en Eeklo werd er in drie zones (2,1 kilometer, 2 kilometer en 7,3 kilometer) een nieuwe wegverharding aangelegd. Ook in

de richting van Antwerpen vernieuwde aannemer Aswebo de expresweg, en dit over een afstand van 7,3 kilometer (tussen Eeklo en Kaprijke). Daarnaast plaatste het over een afstand van 7 kilometer nieuwe betonnen stootbanden op de middenberm. De werken werden in vijf verschillende fases uitgevoerd. De eerste fase omvatte het uitbreken, wegfrezen en het vernieuwen (leggen tussenlaag, plaatsen

wapening en betonneren van de rijweg) van de expresweg tussen Kaprijke en Eeklo (richting kust). Ongeveer gelijktijdig voerde Aswebo ook fases 2 en 3 uit, meer bepaald de heraanleg van de E34 in Moerbeke en het plaatsen van de zeven kilometer betonnen stootbanden op de middenberm. Na de afronding van deze drie eerste fases was het half oktober de beurt aan het stuk snelweg tussen Eeklo en Kaprijke (richting Antwerpen). ➤

| 39


Lineaire LEDverlichting voor openbare buitentoepassingen

Maatwerk – Projectbegeleiding - Installatie

LEDtechnic bvba - Vliegplein 55F - B-9991 MALDEGEM - T +32 50 68 89 52 - F +32 50 68 69 64 info@ledtechnic.be - www.ledtechnic.be


Moerbeke en eeklo | Vernieuwing E34

Projectfiche ‘Nood aan duidelijke signalisatie’

De expresweg tussen Moerbeke en Eeklo (de E34 of de N49) werd de voorbije maanden op een aantal plaatsen grondig vernieuwd. Aannemer Aswebo plaatste in totaal 18,7 kilometer nieuwe wegverharding in doorgaand gewapend beton.

Eind oktober startte tot slot ook de laatste fase van de werken, die de vernieuwing van de E34 tussen Wachtebeke en Zelzate (richting kust) omvatte. De werken aan de E34 zouden rond deze tijd klaar moeten zijn.

Doorgaand gewapend beton Dat er tussen Moerbeke en Eeklo zo'n ingrijpende werken nodig waren, was niet enkel te wijten aan de verminderde kwaliteit van de vijfentwintig jaar oude asfaltlaag, maar ook aan de fundering met kalkhoudende steenslag, die voor dwarse bultvorming in de asfaltverharding zorgde. “Een eigenschap van kalk is dat het vocht kan opnemen en daardoor een volumevergroting kan ondergaan, wat resulteerde in het plaatselijk omhoogduwen en uitstulpen van de asfaltverharding,” licht Steven Last (Aswebo) toe. “Omdat de fundering op zich echter nog in goede staat was, heeft het AWV ervoor geopteerd om enkel de bovenste lagen van de E34 te verwijderen, de fundering vlak te frezen en bovenop de fundering een stalen wapeningsnet aan te brengen om de lokale bultvorming op de fundering in de toekomst onder controle te kunnen houden. Vervolgens hebben we de rijweg gebetonneerd. De gewapende betonver-

Technische fiche Opdrachtgever AWV

Aannemer Aswebo (Drongen)

Signalisatie Dourphonie Location nv, (Wetteren)

Start werken 27 augustus 2012

Einde werken midden december 2012

harding zal er – in tegenstelling tot de veel minder stevige asfaltlaag – voor zorgen dat de rijweg voortaan niet langer niveauverschillen zal vertonen. Dit maakt dat we toch wel kunnen spreken van een uiterst duurzame oplossing.”

Krappe termijn Gedurende het project werd het verkeer in beide richtingen op slechts één rijstrook gebracht, wat maakte dat verscheidene op- en afritten, kruispunten en rijstroken tijdelijk moesten worden afgesloten. Het AWV nam dan ook een hele resem maatregelen om de veiligheid en de doorstroming van het verkeer te kunnen waarborgen (onder meer gebruik van een filedetectiesysteem). Om de hinder voor het verkeer zo beperkt mogelijk te houden, vroeg het aannemer Aswebo om bijzonder efficiënt en quasi continu (zeven dagen op zeven, 24 uur op 24) te werken. “Door de omvang van het project, het feit dat er verschillende zones moesten worden aangepakt en de vraag vanwege het AWV om het verkeer met onze ingrepen zo weinig mogelijk te hinderen, hadden we te maken met een zeer krappe termijn,” vertelt Steven Last. “We moesten in feite continu aan de slag om het project tijdig klaar te krijgen, zelfs bij minder gunstige weersomstandigheden. We hebben een ervaren team van werfleiders en een gemotiveerde groep arbeiders ingezet om de strakke planning en de kwaliteit van de werken minutieus op te volgen en de werken naar behoren uit te voeren. We zijn dan ook behoorlijk fier dat we deze omvangrijke opdracht binnen de vooropgestelde termijn hebben kunnen realiseren, dit ook dankzij de goede verstandhouding met het leidinggevende personeel van het AWV, dat ons bij de praktische organisatie van het project (aanbrengen van signalisatie, communicatie met omwonenden en weggebruikers, enz.) uitstekend heeft ondersteund.” ❚

Aangezien de heraanleg van de E34 tussen Moerbeke en Eeklo in verschillende fases verliep en gepaard ging met het op één rijstrook brengen van het verkeer en het tijdelijk afsluiten van verschillende op- en afritten, kruispunten en rijstroken, brachten de werkzaamheden regelmatig geheel nieuwe verkeerssituaties met zich mee. Het AWV deed er alles aan om de veiligheid en de doorstroming van het verkeer te garanderen en rekende voor het plaatsen en in stand houden van de werfsignalisatie, de tijdelijke wegmarkeringen en de rijbaanafscheiders op de firma Dourphonie Location. “Doordat we alle werfsignalisatie, markeringen en rijbaanafscheiders telkens op één nacht plaatsten, verplaatsten of wegnamen liepen we de aannemer niet in de weg. Hij was immers gebonden aan een bijzonder strakke uitvoeringstermijn en kon zich met andere woorden geen tijdverlies veroorloven,” aldus Lieven Coppens, CEO van Dourphonie Location. “De rijbaanafscheiders brachten we ter plaatse met eigen kranen en transport (een tachtigtal trailers voor de aanvoer van de rijbaanafscheiders). Aangezien we de volledige werfsignalisatie op ons namen, had de aannemer slechts één aanspreekpunt voor vragen inzake signalisatie. Dit alles maakte de coördinatie van de werken voor de werfleiders een stuk makkelijker.”

De fundering met kalkhoudende steenslag zorgde tot voor kort voor dwarse bultvorming in de asfaltverharding. Het nieuwe stalen wapeningsnet op de fundering zal deze lokale bultvorming in de toekomst onder controle kunnen houden.

| 41


Hasselt | Herinrichting Molenpoortplein

Molenpoortplein in Hasselt ondergaat metamorfose

'Vernieuwd plein met zitelementen en fonteintjes versterkt link tussen stad en kanaal'

42 |


Hasselt | Herinrichting Molenpoortplein

Hasselt zet meer dan ooit in op de vernieuwing en vergroening van zijn binnenstad. Na de aanleg van de Groene Boulevard, een wandel- en fietsvriendelijke eenrichtingsringweg rond de gezellige historische kern van de stad, maakte het het voorbije jaar werk van de vernieuwing van het Molenpoortplein. Door het plein volledig open te maken en in te richten op maat van kuierende wandelaars, wil de stad de link tussen het kanaal en de Hasseltse stadskern grondig versterken. wandelen kunnen het 'programma' van de fonteintjes met andere woorden bepalen. Heel het plein staat met andere woorden in het teken van rust en water, terwijl het verkeer en andere druktes zo veel mogelijk vermeden worden. “Ik begrijp de filosofie van de ontwerpers (Grontmij en Arcadis) zeer goed,” vertelt Bas Van de Kreeke, algemeen directeur van aannemer Van de Kreeke. “De kanaalregio is niet langer afgescheiden van de stad, maar maakt er nu integendeel echt deel van uit. Alles wordt één geheel, en dat biedt in mijn ogen een enorme meerwaarde voor de stad en zijn bewoners.”

Technische uitdagingen

Het nieuwe plein staat vooral in het teken van rust en verpozing. Vanaf de lente moet het uitgroeien het mooiste en meest rustgevende plekje van Hasselt.

Rustgevende plek De vernieuwde Molenpoort zal dienst doen als schakel tussen het kanaal (de Blauwe Boulevard, die de komende jaren verder aangelegd wordt) en de winkelwandelstraten in het centrum. Het plein krijgt niet enkel een verbindingsfunctie, maar staat vooral in het teken van rust en verpozing. Vanaf de lente moet Foto links: De vernieuwde Molenpoort zal dienst doen als schakel tussen het kanaal en de winkelwandelstraten in het centrum. Een brede wandelweg in een speciale tegeluitvoering staat symbool voor de Demer, die in feite onder de Molenpoort door loopt.

Technische fiche Opdrachtgever stad Hasselt

Ontwerp Grontmij (Mechelen) en ARCADIS (Brussel)

Aannemer Van de Kreeke (Halen)

Dakwerken ZDP (Lummen)

Natuursteen Nijst Natuursteen (Bilzen)

Start werken oktober 2011

Einde werken november 2012

het immers uitgroeien het mooiste en meest rustgevende plekje van Hasselt. De inrichting van het nieuwe Molenpoortplein richt zich volledig op mensen die willen 'ontstressen' en 'socializen'. De ene kant van het plein is uitgerust met een ellenlange zitbank en pas geplante bomen, terwijl de andere kant opvalt door een gezellige grashelling tegen de muur van de tuin van de paters Fransiscanen. Alle drempels en obstakels – zoals de glazen in- en uitgangsportalen van de ondergrondse parking aan weerszijden van het plein – zijn verwijderd. De ingang van de ondergrondse parking bevindt zich voortaan de het uiteinde van het plein (aan de uitgang voor de wagens) en past door zijn uitrusting met speciale glazen luifels binnen de morfologie van de vernieuwde Molenpoort.

Op technisch vlak was de aanleg van het nieuwe plein geen sinecure. “We moesten in feite bovenop de parkeergarage werken, die niet bepaald waterdicht is,” verduidelijkt Bas Van de Kreeke. “In eerste instantie moesten we het dak van de parkeergarage dus uitrusten met een nieuwe waterdichting. Er was wel één cruciale eis van het stadsbestuur met betrekking tot de toegankelijkheid van de parkeergarage: de parkeergarage moest immers steeds per lift te bereiken zijn, wat impliceerde dat we de oude parkeergebouwen pas konden afbreken als het nieuwe parkeergebouw volledig klaar was. Dit maakte dat we de dakdichting pas erg laat konden aanbrengen en dat we nadien pas met de opbouw van het plein en de afwerking met natuursteenbestrating konden beginnen. Het was voor ons dus zeker geen makkelijk project, maar als je het resultaat ziet, zijn onze inspanningen zeker de moeite waard geweest.” ❚

Stad aan het water De link met het kanaal en het water is echter nooit ver weg. Een brede wandelweg in een speciale tegeluitvoering staat symbool voor de Demer, die in feite onder de Molenpoort door loopt. Tussen de natuursteentegels zijn er messingplaten geplaatst. In elke plaat zijn er één of een aantal woorden gegraveerd. Samen vormen ze een gedicht van de hand van een jonge Hasseltse dichteres. Via de thematiek van het gedicht wil men op die manier de onderliggende Demer voor een stukje naar boven halen. Deze symbolische link wordt versterkt door een collectief van fonteintjes in het midden van het plein, die bedienbaar zijn via stapstenen. De mensen die voorbij

Tussen de natuursteentegels op het plein zijn er messingplaten geplaatst. De woorden op deze platen vormen samen een gedicht van een jonge Hasseltse dichteres.

| 43


de kracht van de waterweg

Als ondernemer ben je continu op zoek naar de meest (kosten) efficiënte oplossingen. Ook voor je transport?

De binnenvaart speelt soepel in op de noden van de moderne industrie. Auto-, container- en roll-on-roll-offschepen maken allerlei vervoerscombinaties mogelijk. Van containers en palletten tot ondeelbare stukken, droge ladingen en olieproducten ...

Met stipte vertrek- en aankomsttijden en zonder fileleed is de binnenvaart een betrouwbare partner voor just-intime leveringen. In minder dan 13 uur kan een binnenschip 5 000 ton van Antwerpen naar Luik vervoeren. Aankomsttijden worden nauwkeurig gepland en maken grote besparingen mogelijk in voorraadopslag en brandstofverbruik. De vloot staat 24 uur op 24, 7 dagen op 7 paraat. Contacteer nv De Scheepvaart voor gratis advies van onze ervaren transportdeskundigen. We zoeken samen naar de meest efficiënte oplossing voor de in- en uitgaande transportstromen.

Voor elke lading is een passend schip beschikbaar. Een schip van 1 200 ton kan in één keer evenveel lading aan als 40 treinwagons of 50 vrachtwagens. En dat scheelt in energieverbruik. Havenstraat 44 I 3500 Hasselt I T 011 29 84 00 I F 011 22 12 77 I info@descheepvaart.be I www.descheepvaart.be


Ham | Pompinstallatie

Nv De Scheepvaart bouwt nieuwe pompinstallatie in Ham Als waterwegbeheerder staat nv De Scheepvaart in voor het beheer en het onderhoud van het Albertkanaal. Om de goede toegankelijkheid van het kanaal ook in tijden van droogte te kunnen blijven garanderen, besloot nv De Scheepvaart pompinstallaties te bouwen op de zes sluizencomplexen die het Albertkanaal rijk is. ➤

‘Imposant pompsysteem houdt waterniveau Albertkanaal op peil’ | 45


WATERBOUWWERKEN Voor het bouwen van bruggen en kaaimuren zoeken wij voor onmiddellijke indiensttreding - CALCULATOR - PROJECT- EN WERFLEIDERS - ERVAREN BEKISTERS - GRAAFKRAANMACHINISTEN - KABELKRAANMACHINISTEN - SCHIPPERS - LASSERS - MONTEURS

Ben jij ook van alle bouwmarkten thuis? Ter versterking van de divisie Riolering & Afvoer, goed voor 50% van de geconsolideerde omzet, zijn we momenteel op zoek naar een (m/v):

Verantwoordelijke Aankoop & Bevoorrading Divisie Riolering & Afvoer - Hoofdkantoor Oostakker

Uw Toegevoegde Waarde: Als verantwoordelijke Aankoop & Bevoorrading bent u verantwoordelijk voor het vertalen van de aankoopstrategie naar een performant aankoopbeheer en een efficiënt voorraadbeheer teneinde de kosten te optimaliseren zonder de servicegraad naar de klant hiertoe in het gedrang te brengen. Voor een overzicht van de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden verwijzen we naar onze website (www.deschacht.eu) waar u de volledige vacature kunt downloaden. Uw Profiel: ▪ U koppelt een diploma hoger onderwijs (Bachelor of Master) aan minstens 3 jaar relevante ervaring als aankoop- en/of voorraadverantwoordelijke binnen een groothandel- of distributiecontext ▪ Ervaring en/of affiniteit met de bouwsector is een troef ▪ U spreekt vlot Nederlands en Engels. Kennis Frans en Duits is een pluspunt ▪ U woont binnen een straal van 60km van Oostakker ▪ Naast goede ICT-skills (Office-toepassingen en ERP-ervaring) beschikt u vooral over uitmuntende administratieve vaardigheden. U bent nauwkeurig en nauwgezet en weet door uw analytische geest op een gestructureerde manier te denken en te handelen ▪ Als teamplayer kenmerkt u zich door een gedreven, ondernemende, klantgerichte en flexibele ingesteldheid ▪ U bent in staat om nauwkeurig en zelfstandig te werken Ons Aanbod: Deschacht is de referentie in zijn sector en biedt u met deze functie een mooie uitdaging binnen een ambitieus groeibedrijf. U krijgt er de kans een lange termijn engagement aan te gaan, waarbij u een grote portie verantwoordelijkheid en autonomie wordt toebedeeld. Uiteraard wordt een competitief salarispakket voorzien (eventueel inclusief een bedrijfswagen), in lijn met uw toegevoegde waarde en uw potentieel.

Kruibeeksesteenweg 162 • 2070 Zwijndrecht telefoon 03 250 13 80 • fax 03 252 47 95 www.hye.be

Interesse? Stuur uw CV naar jo.verfaellie@deschacht.eu. U mag rekenen op een snelle en discrete behandeling van uw kandidatuur.

www.deschacht.eu

Vandezande 122448Vacature.indd 1

BVBA

SPECIALIST IN METAL FABRICATION

Mechanische constructies voor waterzuivering, pompstations, bruggen, sluizen en stuwen

Vandezande bvba | Zeepziederijstraat 5 - PB 62 | 8600 Diksmuide | T 051/50 01 17 | F 051/50 41 17

www.vandezande.com

12/12/12 11:26


Ham | Pompinstallatie

De eerste van deze zes pompinstallaties werd geplaatst in Ham. De vier vijzels die het water na versassing zullen terugpompen, zijn in dergelijke toepassing op dit moment de grootste ter wereld.

Watertekort tegengaan Het wijzigende klimaat heeft een onmiskenbare invloed op onze waterwegen. Het Albertkanaal, dat gevoed wordt met Maaswater, krijgt in periodes van langdurige droogte soms onvoldoende water aangeleverd. Voor waterwegbeheerder nv De Scheepvaart wordt het met andere woorden steeds moeilijker om het waterpeil van het Albertkanaal voldoende hoog te houden, zodat de schepen met een normale diepgang van 3,40 meter kunnen varen. Het bevaarbaar houden van het Albertkanaal is nochtans een van de kernactiviteiten van nv De binnenvaart wordt immers steeds meer gepromoot als milieuvriendelijke transportmodus. Het Albertkanaal maakt bovendien ook deel uit van het Europese hoofdvaarwegennet. Vandaar dat de zes sluizencomplexen van het Albertkanaal uitgerust worden met pompinstallaties. Deze zullen het water in periodes van watertekort terugpompen. De sluis van Ham kwam het eerst aan de beurt omdat het waterverbruik er het grootst is.

In periodes van aanhoudende droogte zal de pompinstallatie het water na versassing terugpompen, zodat dezelfde hoeveelheid water opnieuw kan worden gebruikt om schepen door de sluis te laten varen.

De installatie bestaat uit vier enorme vijzels die elk in een vijzelgoot geplaatst worden, waarvan drie in een open vijzelgoot en één in een gesloten vijzel-

kracht. Elke pompinstallatie zal stroom leveren voor ongeveer duizend gezinnen. De installatie in Ham zal begin 2013 in gebruik genomen worden. Eerder dit jaar zijn ook al gelijkaardige werken in Olen gestart. Later komen ook de sluizen van Genk, Diepenbeek, Hasselt en Wijnegem nog aan de beurt. De kostprijs per installatie bedraagt ongeveer 7 miljoen euro, waarvan 1,5 miljoen euro gesubsidieerd wordt door Europa in het kader van het Amice-project. ❚ Foto links: De nieuwe pompinstallatie in Ham valt op door haar imposante vijzels. De schroeven werden geproduceerd door Vandezande en zijn met een diameter van 4,30 meter en een lengte van 22 meter in dergelijke toepassing wellicht de grootste ter wereld.

Projectfiche 'Archimedesschroeven'

Technische fiche Opdrachtgever nv De Scheepvaart

Aannemer TV Hye-Fabricom

Fabrikant schroeven Vandezande (Diksmuide)

Start werken begin 2012

Einde werken begin 2013

goot. Vijzel en vijzelgoot wegen samen 85 ton. De open vijzels kunnen 5 m³ water per seconde verpompen. De vier vijzels moeten ongeveer vijftig minuten op volle kracht werken om de 48.000 m³ water die bij een versassing verbruikt wordt terug te pompen.

Waterkrachtcentrale De pompinstallatie zal niet enkel ingezet worden in periodes van droogte. Ook gedurende de rest van het jaar zal ze haar nut bewijzen. Wanneer er voldoende water beschikbaar is, zullen de pompen groene stroom produceren met behulp van water-

De pompinstallatie valt op door haar imposante Archimedesschroeven. Met een diameter van 4,30 meter en een lengte van 22 meter zijn het in dergelijke toepassing wellicht de grootste vijzels ter wereld. Het transport van de enorme vijzels gebeurde uiteraard per schip. Ze werden opgeladen in Roeselare en via de Haven van Antwerpen naar Ham vervoerd. Het was de firma Vandezande die de schroeven bouwde: “De enorme grootte van de schroeven stelde ons natuurlijk voor een bijzondere uitdaging, maar al bij al is het vervaardigen ervan uitermate vlot verlopen,” vertelt zaakvoerder Eric Vandezande. “Behalve de grootte van de schroeven maakt het dubbel gebruik van de vijzelpompen dit project uniek. Als gerenommeerd specialist in de fabricage van pomp- en waterzuiveringsinstallaties was het voor ons dan ook zeer fijn om de Archimedesschroeven te mogen ontwikkelen.”

| 47


Houthalen-helchteren | Omgevingsaanleg

ĂŠĂŠn met de omgeving Onlangs werd het NAC (Nieuw Administratief Centrum) van Houthalen-Helchteren opgeleverd, een multifunctioneel en uiterst duurzaam complex dat plaats biedt aan verscheidene gemeentelijke diensten. Hoewel het gebouw fel opvalt door zijn karakteristieke volume, hebben de ontwerpers het perfect weten te integreren in zijn omgeving. Kristof Beernaert van ARCADIS legde ons uit wat de aandachtspunten waren bij deze 'ecologische integratie'.

48 |


Houthalen-helchteren | Omgevingsaanleg NAC

Het plein aan de voorzijde van het NAC is erg belangrijk voor de visuele link met de omgeving. Het heeft een bestrating in donkere kleiklinkers die onderbroken wordt door een lijnenpatroon van uitgewassen betonstroken.

Het NAC opende begin september zijn deuren. Behalve de gemeentelijke diensten zijn ook de politie, het OCMW, de plaatselijke muziek- en tekenacademie en de bibliotheek er gevestigd. Het gebouw is niet enkel vooruitstrevend op het vlak van functionaliteit en dienstverlening, maar vooral op het vlak van duurzaamheid. Met een E-peil van 40 is het NAC het duurzaamste gemeentehuis in België. Dit lage E-peil heeft het te danken aan het gebruik van duurzame materialen (thermische inertie van beton, goede isolatie, driedubbel zonwerend glas, groendak, enz.), de vele energie-efficiënte technieken (geothermie, betonkernactivering, zuinige verlichting, ventilatie met warmterecuperatie, enz.) en een optimale oriëntatie (zonnewinsten met zuidgerichte gevel, daglichtinval). Zelfs zonder de toepassing van fotovoltaïsche systemen ligt het E-peil dus ruim onder de 50.

Link met historische omgeving

afgestemd is op de kleur van het gebouw. Door de afschermende optiek van de lamp is er geen opwaartse straling en valt het licht dus enkel op het plein.

Uniforme beplanting Een ander cruciaal element was de groenaanleg op en rond het nieuwe complex. Het NAC wordt omringd door een uniforme beplanting, waardoor het op termijn als het ware zal overvloeien in zijn omgeving. Haagmassieven en siergrassen rond de kop van het gebouw stemmen overeen met de beplanting op het groendak. Eiken en andere (bloeiende of herfstverkleurende) bomen en struiken doen de rest. “Het NAC is met andere woorden het resultaat van een geïntegreerd ontwerpproces. Alles houdt verband met elkaar: mens, natuur, omgeving, de materialen die je gebruikt, de technieken die je kiest. Ecologie, economie, mens en geschiedenis gaan er hand in hand,” besluit Kristof Beernaert. ❚

Het NAC in Houthalen-Helchteren is met andere woorden een duurzaam totaalconcept, wat zich ook vertaalt in een perfecte integratie met de omgeving, meer bepaald de voormalige mijnterreinen op het grondgebied van Houthalen-Helchteren. “De filosofie voor de omgevingsaanleg ligt in het verlengde van de aandachtspunten die we hanteerden bij het ontwerp en de bouw van het NAC zelf, namelijk het valoriseren van de omgeving door middel van een duurzame inrichting en materiaalkeuze,” aldus van Kristof Beernaert van ontwerp, studie- en adviesbureau ARCADIS, dat de omgevingsaanleg samen met Holistic Architecture 50|5 op zich nam. “Via de open zichtstructuur naar het oude mijnterrein en de doordachte keuze voor bepaalde verhardingen en beplantingen creëren we een band met het verleden. Anderzijds is het NAC met zijn specifieke inplanting ook richtinggevend voor de toekomstige aanleg van overige centrumstraten en pleinen. Als dusdanig is dit project dus een van de belangrijke pijlers in de herbestemming van de voormalige mijnsite.”

Dorpsplein Het plein aan de voorzijde van het NAC is erg belangrijk voor de visuele link met de omgeving. Het heeft een bestrating in donkere kleiklinkers die onderbroken wordt door een lijnenpatroon van uitgewassen betonstroken. Voor mensen met een visuele beperking zijn geleidelijnen voorzien (ribbeltegels of epoxylijnen op de bestrating), zodat de hoofdtoegang van het NAC en de nieuwe bushaltes even verderop ook voor hen makkelijk te vinden zijn. De halfverharde weg rond de kop van het NAC en de parking aan de staart van het gebouw zijn uitgevoerd in een donkere steenslag, een subtiele verwijzing naar het plaatselijke mijnverleden (kolen). De keermuur aan de noordzijde van het NAC is gedecoreerd door een kunstenaar. Ter hoogte van de toekomstige spiegelvijver vinden we tot slot nog enkele mozaïekzitbanken. De verlichting van het plein gebeurt met behulp van een schuine paalarmatuur, die Foto links: De link met de omgeving en de nabijgelegen mijnschachten wordt op diverse manieren gelegd. De bouw van het NAC is de eerste fase in de herbestemming van de voormalige industriële site.

Het NAC wordt omringd door een uniforme beplanting, waardoor het als het ware zal overvloeien in zijn omgeving. Haagmassieven en siergrassen rond de kop van het gebouw stemmen overeen met de beplanting op het groendak.

Technische fiche Opdrachtgever gemeente Houthalen-Helchteren Bouwteam (DBFM-formule) THV Mandala (studie- en ingenieursbureau Arcadis Belgium, bouwconsortium Kumpen-Cordeel, adviesbureau Creando en architectenbureau Holistic Architecture 50/5) Start werken 2010 Einde werken september 2012

| 49


Adv.PrefabBetonproducten-LTB-A5-Hor.indd 2

Lichte granulaten, sterke resultaten!

21/11/12 09:33

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan denkt Argex graag met u mee. Onze granulaatkorrels bieden dankzij hun veelzijdigheid een oplossing op maat van ieder project. Zo worden ze gebruikt voor thermovloeren, lichte aanvullingen, lichtbeton, Topargex bouwblokken, daktuinen, waterbeheersing en renovaties. Ontdek vandaag nog hoe de lichte granulaten van Argex voor uw project het verschil kunnen maken. Surf naar www.argex.eu of vraag uw bouwhandelaar om meer informatie.

Argex nv - Kruibeeksesteenweg 162 - 2070 Burcht tel: 03 250 15 15 - fax: 03 250 15 00 - info@argex.be

www.argex.eu


Kemmel | Fietssuggestiestroken

Veilig fietsen op kasseien

'Triflex maakt fietssuggestiestroken in Kemmel beter berijdbaar met duurzame voegvulling en antislipslijtlaag' Twee jaar geleden onderging de dorpskern van het West-Vlaamse Kemmel, een deelgemeente van Heuvelland, een grondige vernieuwing. Aangezien het uitzicht van de dorpskern echter beschermd is, werd er geopteerd voor een bestrating met kasseien. Na klachten van fietsers en omwonenden over het nieuwe wegdek riep het AWV de hulp in van Triflex, dat een voorstel deed om het comfort in de Reningelststraat te verhogen aan de hand van een oppervlaktecoating en natuurlijke instrooimaterialen. Kritiek op de kasseien In het voorjaar van 2010 kwam een eind aan de herinrichting van de dorpskern van Kemmel. Hoewel zulke vernieuwingswerken over het algemeen een verbetering van de lokale verkeerssituatie met zich meebrengen, kloegen fietsers en bewoners steen en been over de nieuwe kasseien in de Reningelststraat. Deze geven de dorpskern van Kemmel dan wel een rustiek karakter, maar bleken hobbelig en bijgevolg ook oncomfortabel en zelfs gevaarlijk te zijn voor fiet-

sers. Omwonenden spraken dan weer van geluidshinder door het voorbijrijdende verkeer. Samen met het gemeentebestuur van Heuvelland bekeek het AWV hoe ze de situatie konden verbeteren. Ze besloten een beroep te doen op Triflex, dat heel wat ervaring heeft met allerhande coatings en antisliplagen. Om het comfort voor de fietsers te verhogen, besloot Triflex de randzones van de rijweg (in totaal 480 m²) te voorzien van fietssuggestiestroken, bestaande uit een oppervlaktecoating en natuurlijke instrooimaterialen.

Behoud van natuurlijke uitstraling De werken werden op 25 en 26 juni van dit jaar uitgevoerd door Gaston De Groote NV. Triflex kreeg echter niet zomaar carte blanche en moest rekening houden met een paar eisen van het gemeentebestuur. Enerzijds diende het rijcomfort voor de fietsers een stuk te worden verhoogd, anderzijds moest de natuurlijke uitstraling van de kasseien zo veel mogelijk behouden blijven. ➤

| 51


Het Agentschap Wegen en Verkeer wil een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers realiseren in Vlaanderen. Het Agentschap Wegen en Verkeer beheert ca. 6970 km gewest- en autosnelwegen en ca. 7450 km fietspaden.

Meer info:

www.wegenenverkeer.be

Vind ons

MA

NAGEMEN

T

ISO 9001 - 2000 -

@wegenenverkeer

op Linkedin

CE D RTIFIE

STEM

QUAL

IT

Y

Volg ons op twitter

SY

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER Koning Albert II-laan 20 bus 4 - 1000 Brussel Tel. 02 553 79 01 - Fax 02 553 79 05 wegen.verkeer@vlaanderen.be www.wegenenverkeer.be


Kemmel | Fietssuggestiestroken

Aansluitend op de wensen van het gemeentebestuur stelde Triflex natuurlijke instrooimaterialen voor die de originele kleurstelling van de kasseien benaderen. Voorts zorgde men ervoor dat de uitvlakking van

'Triflex stelde natuurlijke instrooimaterialen voor die de originele kleurstelling van de kasseien benaderen samen' de diepe voegen tussen de kasseien niet volledig gebeurde, zodat het patroon van de kasseien goed zichtbaar bleef. Om te testen of dit systeem een voldoende positief effect had, werd er eind 2011 op een drukke oversteekplaats in Zedelgem een testvak aangelegd. Na enkele maanden bleek de balans positief en ging men over tot het toepassen van het systeem op de Reningelststraat in Kemmel.

Triflex verhoogde het comfort op de randzones van de rijweg aan de hand van fietssuggestiestroken met een oppervlaktecoating en natuurlijke instrooimaterialen.

Verhoogde stroefheid In eerste instantie werden de zijkanten van de rijweg gereinigd en gedeeltelijk uitgevlakt. Dit beperkt opvullen van de kasseivoegen gebeurde met behulp van een snelhardende mortel. Vervolgens werd een oppervlaktecoating met Preco Cryl Kaltplastik 2K grijs aangebracht en ingestrooid met een natuurlijk grijs mineraal met een korrelgrootte van 1 tot 2 millimeter. Door gebruik te maken van deze grote korrels verkrijgt het oppervlak een grote stroefheid. Dit alles maakt dat fietsers zich veel stabieler kunnen verplaatsen en minder hinder ondervinden van de niveauverschillen tussen de kasseien. â?š

Twee jaar geleden werd de bestrating in de dorpskern van Kemmel heraangelegd met kasseien. Na klachten van fietsers en omwonenden formuleerde Triflex een oplossing om het rijcomfort voor fietsers te verhogen.

Technische fiche Opdrachtgever gemeente Heuvelland en AWV (District 313 Ieper)

Aannemer Gaston De Groote NV (Merelbeke)

Leverancier oppervlaktecoating en instrooimaterialen Triflex (Herentals)

Start werken 25 juni 2012

Einde werken 26 juni 2012

De oppervlaktecoating werd ingestrooid met een natuurlijk grijs mineraal met een korrelgrootte van 1 tot 2 millimeter. De korrels geven het rijoppervlak een grote stroefheid.

De oppervlaktecoating werd ingestrooid met een natuurlijk grijs mineraal met een korrelgrootte van 1 tot 2 millimeter. De korrels geven het rijoppervlak een grote stroefheid.

| 53


kontich | Vernieuwing dakparking Delhaize

Delhaize in Kontich heropent met

volledig vernieuwde dakparking

54 |


kontich | Vernieuwing dakparking Delhaize

Inwoners van Kontich en omstreken zullen het beamen: de Delhaize-supermarkt in Kontich heeft een ware metamorfose ondergaan. Niet enkel de winkel op zich, maar ook de parking op het dak is grondig vernieuwd. Ze werd gedurende vier maanden volledig gerenoveerd en uitgebreid met een nieuw parkeergebouw en een honderdtal extra parkeerplaatsen. De Kontichse winkelaars zijn enthousiast, zeker ook over de naadloze dakdichting van Triflex. Deze koppelen een optimale waterdichtheid aan een aanzienlijke esthetisch-functionele meerwaarde voor de gebruikers.

Capaciteitsgebrek Op 27 juni opende de Delhaize in Kontich opnieuw zijn deuren. Een verademing voor al wie er zijn wekelijkse boodschappen doet, zeker ook door het vernieuwde parkeerdak. Behalve het feit dat de voormalige dakparking met haar 87 beschikbare plaatsen de toestroom aan winkelaars op piekmomenten niet langer kon opvangen, was er ondanks de beperkte ouderdom van de parking (acht jaar) ook al sprake van waterinfiltratie. De oorspronkelijke dakbedekking met betontegels op een bitumineuze ondergrond bleek met andere woorden toch niet zo waterdicht als gedacht, hetgeen resulteerde in de nodige schade

ken waren, werd er een nieuwe druklaag in microbeton aangebracht om de draagkracht van de parking te verhogen. Bovenop deze basislaag kwam er een afdichting in kunststofhars. Vervolgens schakelde de aannemer over op het nieuwbouwgedeelte, oftewel de bouw van het nieuwe parkeergebouw. Dit bestaat volledig uit prefabbeton en was dus snel geplaatst. Hierna werd de nieuwe hellingbaan geïnstalleerd en werd de parking verder afgewerkt (onder meer via de plaatsing van de veiligheidshekken). Het feit dat de krappe vooropgestelde termijnen gehaald zijn, maakt

dat deze realisatie gerust als een huzarenstukje kan worden beschouwd.

Kleuren en markeringen Om de zichtbaarheid en het gebruiksgemak van de dakparking te verhogen, heeft Delhaize ervoor geopteerd om te werken met verschillende kleuren en markeringen. Deze geven het onderscheid tussen de verschillende parkeerplaatsen, de rijbanen en de tussenliggende wandelzones aan, wat de verkeerssituatie op de parking veel duidelijker en veiliger maakt. ➤

‘Nieuwe dichting van Triflex verhoogt kwaliteit en leesbaarheid van Delhaize-dakparking’ aan de onderliggende structuur. Er was dus duidelijk nood aan renovatie én uitbreiding van de dakparking. Delhaize opteerde voor de bouw van een nieuw parkeergebouw met tussenvloer, inclusief de aanleg van een nieuwe hellingbaan om de uitgebreide dakparking vlot bereikbaar te maken.

Renovatie en nieuwbouw De termijn voor de uitvoering van deze werken was echter zeer beperkt. Gelijktijdig met de sloop van het dak vond immers ook de herinrichting van de winkel plaats, wat maakte dat de dakrenovatie afgerond moest zijn wanneer de winkel zou heropenen. Nadat de oorspronkelijke hellingbaan en de bestaande dakopbouw tot op de betonnen draagstructuur afgebroFoto links: “Door de quasi oneindige kleurencombinaties konden we met het Triflex-dakdichtingssysteem optimaal inspelen op de wensen van klant,” aldus Kevin Meekelenkamp van Meekelenkamp Kunststof Techniek B.V., dat de afwerking van de parking op zich nam.

Het nieuwe parkeergebouw is opgebouwd uit prefabbetonelementen. Loopstroken en wegmarkeringen maken de verkeerssituatie op de parking veel veiliger.

| 55


Waaslandbrug, Doel

Hoeilaart

Oyala, Nieuw-Guinea

PERI, universele en optimale oplossingen voor ieder project! Tijdsparende - Veilige - Efficiënte Systemen Bekistingen Steigers Engineering www.peri.be

E PERI/12.114

N.V. PERI S.A. · Industriepark · Nijverheidsstraat 6 PB 54 · 1840 Londerzeel · Tel. +32 (0)52.31 99-31 · Fax +32 (0)52.30 08-30 · info@peri.be

Sinds meer dan 40 jaar, met 48 wereldwijde dochterondernemingen en niet minder dan 100 hoogtechnologische logistieke centra, biedt PERI zijn klanten ingenieuse bekistings- en steigersystemen aan, alsook een grote verscheidenheid aan diensten voor het verwezenlijken van uw bouwprojecten, op de meest rendabele manier. PERI telt internationaal meer dan 850 ingenieurs en tekenaars die individuele oplossingen ontwikkelen, dit in rechtstreekse samenspraak met de verzoeken en eisen van de vaklui op de werven.


kontich | Vernieuwing dakparking Delhaize

De parking van de Delhaize in Kontich werd volledig gerenoveerd en uitgebreid met een nieuw parkeergebouw en een honderdtal extra parkeerplaatsen.

Een ideaal systeem om dit in de praktijk te brengen, is de PDS-T-dakdichting van Triflex. Deze is opgebouwd uit zeven componenten, waaronder een primer, een slijtlaag, een waterdichting en de uiteindelijke toplaag met geïntegreerde markering. Behalve de mogelijkheden op het vlak van kleurvariatie heeft de naadloze PDS-T-dakdichting nog tal van andere voordelen. Ze is vrij licht, duurzaam, bestand tegen onder andere uitlaatgassen en dooizouten, diesel-, remolie- en uv-bestendig, mechanisch belastbaar en uiterst waterdicht (ETAG 005 in de hoogste klasse).

Duurzaam en functioneel Bovendien is de Triflex-dakdichting makkelijk te plaatsen omdat ze bestaat uit PMMA (vloeibare kunststofhars). Met PMMA, dat steeds in koude toepassing aangebracht wordt, kunnen moeilijke vormen snel en efficiënt afgedicht worden (regenbestendig na 30 minuten, uitgehard na maximum 1 uur). “Zeker het feit dat de Triflex-dakdichting snelhardend is, speelde enorm in ons voordeel,” vertelt Kevin Meekelenkamp van het Nederlandse Meekelenkamp Kunststof Techniek B.V., dat de afwerking van de dakparking op zich nam. “Het maakte ons minder weersafhankelijk en gaf ons qua planning meer ademruimte. Voor de hellingbaan werd het PDS-R-systeem gebruikt, een dakdichting met een extra stroeve afwerklaag. Door haar donkere kleur staat de PDS-R-dichting ook minder bloot aan bandenvervuiling. De functionele en duurzame dakbedekking van Triflex geeft de nieuwe dakparking met andere woorden een uitstraling die past bij het cleane imago van de Delhaize-winkels. ❚

Technische fiche Opdrachtgever Delhaize

Studiebureau Bureau Bouwtechniek (Antwerpen)

Aannemer Claessens NV (Hamme)

Dakdichting Triflex (Herentals)

Plaatser dakdichting Meekelenkamp Kunststof Techniek B.V. (Zeeland, Nederland)

Start werken 27 februari 2012

Einde werken 27 juni 2012

Op de hellingbaan werd het PDS-R-systeem van Triflex gebruikt, een dakdichting met een extra stroeve afwerklaag.

| 57


interview | Andy Frans

Interview Andy Frans (Communicatiecel Wegenwerken in Mechelen)

'Investeren in een stad is investeren in mensen' Het Sint-Romboutskerkhof was tot voor kort een van de vele treurige parkeerpleintjes in Mechelen. Automobilisten kunnen er nu echter terecht in een ondergrondse parkeergarage. Het plein zelf is omgevormd tot een gezellig stadsparkje.

Mechelen ondergaat de laatste jaren een ware metamorfose. Enkele bijzonder geslaagde structurele renovaties hebben de Mechelse binnenstad omgetoverd tot een hoogst gezellige place to be, een sociale trekpleister voor jong en oud. Een spectaculaire omwenteling ten opzichte van tien jaar geleden, toen bleek dat Mechelen voor de moeilijke inhaalbeweging stond die het nu met veel glans aan het uitvoeren is. Wij vroegen aan Andy Frans van de Communicatiecel Wegenwerken hoe de verdere verfraaiing van de stad en haar omgeving zullen verlopen. Forse inhaalbeweging

O

W

Overdrijf ik als ik zeg dat de binnenstad van Mechelen de laatste jaren enorme veranderingen heeft ondergaan? Andy Frans: Neen, wat het onderhoud en de vernieuwing van het openbaar domein betreft, is Mechelen de laatste jaren inderdaad aan een forse inhaalbeweging bezig. We hebben werk gemaakt van de herinrichting van pleinen en grote verbindingswegen, woonprojecten en cultuurprojecten (zoals de Lamotsite en de Vlietenkelder), maar ook van minder zichtbare vernieuwingen zoals de heraanleg van onze riolen en het reinigen van onze grachten en beken. Ook in de buitenwijken zijn er overigens heel wat onderhouds- en vernieuwingswerken gebeurd. Dit alles brengt een forse investering met zich mee, maar onze filosofie is dat je bij het investeren in een stad ook investeert in mensen. Door de voortdurende vernieuwing van onze stad verhogen we de leef- en woonkwaliteit.

Wat waren hierbij jullie prioriteiten? Waarin verschilt jullie aanpak ten opzichte van vroeger? Andy Frans: In 2005 heeft de stad heeft haar visie op de (her)inrichting van de publieke ruimte in Mechelen geformuleerd aan de hand van een beeldkwaliteitsplan. Mechelen moet een leefbare, aantrekkelijke en groene stad worden. In het beeldkwaliteitsplan vertaalt zich dat onder andere in de nadruk op een veilige verkeersafwikkeling (met specifieke aandacht voor de zwakke weggebruiker) en wonen als hoofdfunctie in het binnenstedelijk weefsel, een verhoogde aandacht voor de verschillende doelgroepen (kinderen, bejaarden, mindervaliden, enz.) en een materiaal- en elementenkeuze die het kwaliteitsstreven voor de Mechelse woonomgeving expliciteert. Een kwalitatieve inrichting van de publieke ruimte zorgt immers niet alleen voor een versterkt woonklimaat, maar vergroot ook de aantrekkingskracht voor toeristen en recreanten en stimuleert de economie in en rond de stad. ➤

| 59


www.

COUWBERGHS.be EXCLUSIVE IMPORT

VISIT US AT DISPLAY AREA D29 AND AT THE DEMO AREA

EXPERIENCE THE EUROPEAN TOP BRAND

DISTRIMAT SRL IS IMPORTER FOR HIDROMEK IN WALLONIË WWW.DISTRIMAT.BE 12980451_Couwberghs.indd 1

11-12-12 16:30

Bedrijfswageninrichtingen Sortimo Centrum Schaarbeeklei 207 1800 Vilvoorde Sortimo West Gentseweg 749 8793 Sint-Eloois-Vijve Sortimo Oost en nabij Waregem. Tessenderlo Industrieweg 49/7 3980 Tessenderlo

fferte o n e o em Gratis d ening k e t D 3 met

GRATIS TEL. 0800 857 59

fax 0800 857 60 · info@sortimo.be

Ad_197x130_BE_flem.indd 1


interview | Andy Frans

Onze huidige aanpak is een stuk consequenter dan die van tien jaar geleden. We streven naar een eenduidige vernieuwing en willen sneller dan ooit inspelen op de gebreken in ons openbaar domein. Het blijft een moeilijke oefening, maar ik geloof wel dat we op het vlak van efficiënt beheer en ontwikkeling een grote sprong voorwaarts hebben gemaakt.

Herkenbaarheid én differentiatie

J

Je haalt een doordachte materiaal- en elementenkeuze aan als belangrijk element bij het (her)inrichten van het Mechelse openbare domein. Wat houdt dat concreet in? Andy Frans: We gaan vooral erg consistent te werk. We hebben gekozen voor bepaalde materialen, elementen en inrichtingsprincipes en hanteren deze bij elke vernieuwing van onze publieke ruimte. Met materialen en elementen bedoelen we de afzonderlijke onderdelen van die publieke ruimte: de verhardingsmaterialen, het straatmeubilair, de verlichtingsarmaturen, de beplanting, enz. De inrichtingsprincipes definiëren de onderlinge samenhang van deze materialen en elementen (detaillering en compositie). Dit wil echter niet zeggen dat heel de stad er hetzelfde uitziet. Behalve herkenbaarheid en samenhang beogen we immers ook de nodige differentiatie. Wijken, straten en plekken verschillen nu eenmaal van elkaar. Een winkelwandelgebied in het historisch centrum ziet er uiteraard anders uit dan een straat in een woonwijk.

de verkeersveiligheid verhoogd via doordacht ontworpen vernieuwingen en het beperken van de snelheid van het gemotoriseerd verkeer, anderzijds was ook het aanbrengen van een gescheiden rioleringsstelsel en het zuiveren van grachten en beken een topprioriteit.

W

Welke openbare werken staan de Mechelaars de komende jaren nog te wachten? Andy Frans: In de buitenwijken zullen we doorgaan op ons elan: stelselmatig grote rioleringsprojecten uitvoeren en tegelijkertijd een veiligere bovenbouw voorzien. In het stadscentrum zelf worden de vernieuwing van de Bruul en de as van de Grote Markt tot het station de grote blikvangers. Ook andere grotere uitvalsstraten en nieuwe woonsites (zoals het Clarenhof) zullen worden aangepakt. Maar het allergrootste vernieuwingsproject zal de herinrichting van de stationsomgeving zelf zijn, met onder meer de aanleg van ondergrondse parkeergelegenheid en ondertunneling, een nieuw stationsgebouw en een volledig vernieuwd stationsplein. Dit grootschalige project zal het uitzicht van onze stad waarschijnlijk nog het meest veranderen. ❚

H

Hoe trachten jullie Mechelen te laten uitgroeien tot een 'groene' stad? Andy Frans: Enerzijds via de ontwikkeling van grootschalige groenstructuren en het strategisch verspreiden van kleinschalige groenimpulsen over het stadsweefsel, anderzijds via het implementeren van moderne technologieën, het gebruiken van elektrische wagens en het opstellen van een efficiëntere planning bij onze onderhoudswerken. Voor dit laatste punt doen we ook een beroep op de bewoners van Mechelen, die ons via een meldpunt op de hoogte kunnen stellen van eventuele problemen. Op deze manier kunnen we proactief te werk gaan en grote, kostelijke ingrepen zoveel mogelijk vermijden.

Mechelen investeert niet alleen in zijn binnenstad, maar ook in het onderhoud en de vernieuwing van zijn buitenwijken. Zo werd onder meer de Bankstraat in Hombeek heringericht. Hierbij was het verhogen van de verkeersveiligheid een prioriteit.

M

Mobiliteit is en blijft een belangrijk thema in een stad als Mechelen. Hoe trachten jullie het verkeer in en rond de stad beter te stroomlijnen? Andy Frans: Het komt erop aan een goed gemeentelijk mobiliteitsplan op te stellen, met de focus op verkeersleefbaarheid en -veiligheid. In Mechelen hechten we erg veel belang aan multimodale bereikbaarheid. We zetten bij het aanpassen van onze infrastructuur dus niet enkel in op vlotter autoverkeer, maar ook op het optimaliseren van de alternatieve vervoerswijzen. Een totaalaanpak met grote openbare werken (tangent achter het station, superknoop Mechelen Noord, R6, ontsluiting Mechelen-Zuid, radialen en vesten), het versterken van het openbaar vervoer (het vernieuwen van de stations, het optimaliseren van de busverbindingen en een eventuele tramverbinding/light rail) en het verbeteren van de mobiliteit van de zachte weggebruikers (onder andere via de omvorming van de as station-Grote Markt tot een kwalitatieve winkelboulevard) moet garanderen dat Mechelen voor bewoners en bezoekers goed bereikbaar blijft.

De Lamot-site, het oude bedrijfsterrein van de gelijknamige brouwerij, werd in 2005 grondig vernieuwd en een jaar later via de Vismarkt verbonden met de rest van de stad. Het nieuwe plein biedt onder meer plaats aan een congres- en erfgoedcentrum, een hotel, appartementen en winkels.

Verdere stadsvernieuwing

W

Wat zijn de meest in het oog springende projecten die jullie de laatste jaren in Mechelen hebben uitgevoerd? Andy Frans: De vernieuwingen in het stadscentrum vallen natuurlijk het meest op: de heraanleg en het autoluw maken van de Hoogstraat en de Korenmarkt, het omvormen van het Sint-Romboutskerkhof (een asfaltvlakte met parking) tot een stadsparkje met een ondergrondse parkeergarage, enz. Maar ook buiten het stadscentrum hebben we onze duit in het zakje gedaan. Vooral in Hombeek, Leest en Heffen is er de afgelopen zes jaar fors geïnvesteerd. Enerzijds hebben we er

De Keldermansvest is na haar herinrichting uitgegroeid tot een mooie wandelboulevard.

| 61


35th international trade fair for BUILDING MACHINES BOOK NOW AND GET A 5 ST R TREATMENT

STE LAATTSEN PLAA

MATEXPO 2013 belooft alvast een straffe editie te worden. Vanuit de organisatie wordt immers meer dan ooit belang gehecht aan de optimalisatie van de dienstverlening naar u als exposant toe. We reserveren dan ook heel graag een stand voor u en ontvangen u met plezier op deze internationale vakbeurs.

ONTDEK ONZE

service VOOR EXPOSANTEN OP 4 > 8 SEPTEMBER 2013 | KORTRIJK XPO

Internationale vakbeurs voor machines, technieken en materieel voor de bouwnijverheid, de wegenbouw, de industrie, recyclage en openbare werken.

501024 - www.modulo.be

WWW.MATEXPO.COM


‘Matexpo-site breidt uit met grote demoruimte’ Wat al een tijdje in de lucht hing is nu officieel bevestigd: de Matexposite breidt uit met een grote demozone van meer dan 50.000 m². Op deze demozone, die zich op het Ei van Kortrijk bevindt, zullen standhouders de werking van hun machines en voertuigen voortaan live kunnen demonstreren. Door deze uitbreiding wordt de tweejaarlijkse Matexpo-machinevakbeurs dynamischer dan ooit. Matexpo is volgend jaar al aan zijn vijfendertigste editie toe. Op Matexpo 365, het aankondigingsevent voor de volgende editie van de beurs, gaf kersvers Matexpo-directeur Peter Van Cauwenberghe aan de beurs een nieuw elan te willen geven. Met de opening van de nieuwe demozone op het Ei van Kortrijk, een onbenutte ruimte van 50.000 m² in de nabijgelegen verkeerswisselaar van de E17 en de R8, lijkt hij hier met verve in te zullen slagen. Opdat bezoekers de demozone rechtstreeks vanop het beursterrein zouden kunnen bereiken, laat Matexpo laat bovendien een tijdelijke voetgangersbrug over de E17 bouwen. Matexpo spaart dus kosten noch moeite om zijn dienstverlening jegens exposanten en bezoekers te verbeteren. De demozone wordt dan ook een van de speerpunten van Matexpo 2013: “Uit een onderzoek bij meer dan 20.000 bezoekers van vakbeurzen (over alle mogelijke sectoren heen) bleek dat demonstraties voor hen van primordiaal belang zijn,” vertelt Matexpo-directeur Peter Van Cauwenberghe. “Fabrikanten kunnen dan wel zeggen dat hun machines performanter en efficiënter dan ooit zijn, maar gooien uiteraard veel hogere ogen als ze dit ef-

fectief kunnen bewijzen. Met het Ei van Kortrijk beschikken we voortaan over een ideale ruimte om zulke demonstraties te organiseren. Bezoekers zullen op Matexpo 2013 voor het eerst live-demonstraties van machines en voertuigen kunnen bijwonen. In sommige gevallen zullen ze de machines bovendien zelf mogen testen. Veel exposanten reageren alvast zeer positief op deze nieuwigheid. Door de uitbreiding met de nieuwe demoruimte beslaat het totale beursterrein nu ongeveer 200.000 m².” ❚

Demozone: Matexpo breidt uit met een demozone van 50.000 m². Deze bevindt zich op het nabijgelegen Ei van Kortrijk en zal te bereiken zijn via een tijdelijke voetgangersbrug over de E17.

| 63


VERHUUR EN VERKOOP VAN RIJPLATEN EN SCHOTTEN Stalen rijplaten 5000x1000x10mm 5000x1500x10 of 15mm

Stalenrijplaten.be Schrijnwerkerslaan 5 Industriezone De Zaat B-9140 Temse

Kunststof rijplaten Draglineschotten Lengtes van 5000 tot 7000mm Diktes van 70 tot 200mm

Tel. 03/710 5000 Fax 03/710 5001 info@stalenrijplaten.be www.stalenrijplaten.be

DUMA RENT • TORKONJESTRAAT 23, 8510 MARKE T +32 (0)56 222 111 • F +32 (0)56 71 61 41 M +32(0)475 97 99 80 • INFO@DUMARENT.BE • WWW.DUMARENT.BE


Journaal Grontmij ontwerpt veiligere N42 tussen Wetteren en Oombergen De drukke N42 tussen de E40 in Wetteren en het kruispunt met de N46 in Oombergen is berucht door de vele ongevallen die er plaatsvinden. Om de verkeerssituatie er een stuk veiliger te maken, zal de weg over een afstand van tien kilometer omgetoverd worden tot een weg met twee keer twee rijstroken (in plaats van de huidige situatie met twee keer één rijstrook en reservatiestroken). Het is Grontmij dat met zijn ruime ervaring inzake verkeersveilig ontwerpen instaat voor het maken van het volledige ontwerp en de effectenimpactstudie op de weg. Het studieproces zal gevoerd worden in nauw overleg met alle betrokken partijen. Met het project is een bedrag van 21 miljoen euro (excl. BTW) gemoeid.

Huidig aantal rijstroken 2x1met reservestrook voor 2x2.

Brussel zet in op fietsverkeer via uitbouw van FIETS-GEN-netwerk Hoewel het aantal korte verplaatsingen in Brussel en de Vlaamse Rand rond Brussel zeer hoog ligt (het aandeel verplaatsingen korter dan vijf kilometer bedraagt ongeveer 51 procent), gebeurt slechts vier procent van alle verplaatsingen per fiets. Een zeer groot aandeel van deze korte verplaatsingen gebeurt dus per auto, wat in belangrijke mate bijdraagt aan de permanente verkeerscongestie in dit gebied. Omdat de mobiliteit in de Brusselse regio door het vele autoverkeer onder grote druk staat en het onder meer het gebrek aan veilige en comfortabele fietsinfrastructuur is die bewoners ertoe aanzet om de auto te nemen, besloten het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de provincie Vlaams-Brabant gezamenlijk te investeren in nieuwe, veilige fietsinfrastructuur, meer bepaald via de uitbouw van een 398 kilometer lang Fiets-GEN-netwerk.

ma’s en planprocessen (vb. spoorwegverbredingswerken, tracéstudies tram, aanpak ontwikkelingsgebieden, …). Nadien zullen de resterende routes aangepakt worden. Tegen 2025 zou het Fiets-GEN-netwerk volledig gerealiseerd moeten zijn. Met het project is een investering van 120 miljoen euro gemoeid (ca. 15 miljoen euro per jaar).

Ebema investeert in fabriek voor productie van kleinere series Ebema, een bekende producent van betonnen bestratingsproducten, investeert 18,5 miljoen euro in de verdere uitbouw van zijn vestiging in Zutendaal. Het overgrote deel hiervan (15 miljoen euro) is bestemd voor de bouw van een unieke fabriek voor de productie van flexibele, kleinere series. “De bedoeling is dat we met deze fabriek kleinere series met aparte vormen, kleuren en afwerkingen kunnen produceren, perfect op maat van de klant,” licht Jan Panis, afgevaardigd bestuurder van Ebema, toe. “Zowel het omwisselen van de vormen als het reinigen van de machines zal er automatisch verlopen. Hierdoor kunnen we het productieproces drastisch inkorten.” De nieuwe fabriek (7.000 m²) werd voor een groot deel door Ebema zelf ontwikkeld. De kern van de nieuwe fabriek bestaat uit een hoogtechnologische betoncentrale, die de ontwikkeling van nieuwe producten zoals lichtreflecterende betonstenen mogelijk maakt. Tegen mei 2013 moet deze unieke nieuwe installatie operationeel zijn. Voorts zal Ebema in Zutendaal ook een nieuw kantoorgebouw (2.000 m², inclusief labo en proeffabriek) bouwen voor zijn personeel, een extra financiële inspanning van 3,5 miljoen euro. “Het is immers net in crisistijden dat je een voorsprong kan nemen op de concurrentie,” aldus Panis.

Leerlingen KTA Sint-Truiden bezichtigen infrastructuurwerken op Diestersteenweg Op 8 november organiseerde Confederatie Bouw Limburg in samenwerking met wegenbouwbedrijf VBG een geleid werfbezoek aan de grote infrastructuurwerken op de Diestersteenweg in Sint-Truiden. Het waren de leerlingen van het derde, vierde, vijfde en zesde jaar industriële wetenschappen van het KTA Sint-Truiden die ter plekke mochten gaan kijken hoe een oude riolering opgebroken en vervangen werd door nieuwe buizen met een diameter van 1,8 meter. ➤

Het Fiets-GEN-netwerk zal aangelegd worden in een straal van 15 kilometer rond Brussel. Van de 398 kilometer nieuwe fietswegen komt 205 kilometer in de Vlaamse Rand en 193 km op het Brusselse grondgebied te liggen. Van het nieuwe Fiets-GEN-netwerk ligt 196 km (oftewel 49 procent) op de bestaande fietsnetwerken: het BFF-netwerk (Vlaamse Gewest) en GFR-netwerk (Brussels Gewest). Er zijn vijftien fietsroutes geselecteerd die prioritair worden aangelegd. Deze vijftien hoofdassen zijn samen 280 kilometer lang en hebben allen een zeer hoog fietspotentieel. De realisatie ervan wordt gekoppeld aan lopende uitvoeringsprogram-

| 65


Grondsanering, bodemsaneringen, tijdelijke opslagplaats & slibrecyclagecentrum

BSV nv Beneluxlaan 201 B-8530 HARELBEKE Tel. 056 520 911 Fax 056 520 912 info@bsv-nv.be www.bsv-nv.be


Journaal Deze demonstratie vond plaats na een technische uiteenzetting van projectleider Dirk Bex. Het werfbezoek kadert in de imagocampagne ‘Wij maken Limburg mooier’, die de Confederatie Bouw Limburg samen met VLAWEBO Limburg in mei opstartte. Deze campagne is er niet enkel om burgers beter te informeren en begrip te vragen voor de hinder die openbare werken met zich meebrengen, maar ook om het grote aantal openstaande vacatures in de wegenbouwsector (zowel voor arbeiders, als ingenieurs) op te vullen. Via dit werfbezoek willen ze de leerlingen van het KTA warm maken voor een job in de wegenbouw, een opzet dat fel gesmaakt werd door begeleidend leerkracht Wouter Grossi: “We willen onze leerlingen voldoende bagage meegeven, zodat ze later een doordachte studie- en beroepskeuze kunnen maken. Onze leerlingen krijgen veel theorie, maar geen praktijk, waardoor ze te weinig inzichten krijgen in de bouwsector, waar wegenbouw ook een belangrijk deel van uitmaakt. Dankzij dit werfbezoek hebben ze toch kunnen proeven van de verschillende aspecten die een job in de wegenbouw omvat: de rioleringswerken, het omgaan met onvoorziene problemen en uiteraard ook mechanica.”

Energiezuinigere verlichting: nieuwe verlichtingspalen langs E19 & proefproject LED-verlichting langs A12 In het kader van het Lichtplan van minister Hilde Crevits komt er nieuwe verlichting langs de E19 op basis van de beste technologie die voorhanden is. In het voorjaar van 2013 wordt op vraag van de minister voor het eerst in Vlaanderen een innoverend proefproject met LED-verlichting op autosnelwegen opgezet. Dit nieuwe proefproject zal de lichtprestaties, het energieverbruik, de levensduur en de betrouwbaarheid van LEDtechnologie voor verlichting van snelwegen bestuderen. Naast nieuwe verlichtingstechnologie investeert de minister ook in een nieuw aansturingssysteem dat ervoor zal zorgen dat de verlichting op autosnelwegen veel specifieker en dynamischer kan worden geschakeld.

Lithobeton installeert zonnestroomsystemen op bedrijfsgebouwen in Gistel en Baudour Lithobeton, de fabrikant van prefabbetonnen bouwcomponenten voor wegenwerken en nutsleidingen, installeerde onlangs drie zonnestroomsystemen op zijn bedrijfsgebouwen in Gistel (2) en Baudour (1). Het deed hierbij een beroep op SolarAccess, een van de grootste installateurs van industriële zonnestroomsystemen van ons land. SolarAccess plaatste in Gistel in totaal ruim 2.500 panelen, goed voor een vermogen van 640 kWp. Dit komt overeen met de capaciteit die nodig is om 160 gezinnen van groene stroom te voorzien. Bovendien zal Lithobeton er jaarlijks 8.500 ton aan CO²-uitstoot mee besparen. De installatie in Baudour is een van de grootste in Wallonië. “Binnen de prefabbetonsector zijn kwaliteit en duurzaamheid geen loze woorden,” aldus Tom Bulcke, de zaakvoerder van Lithobeton. “In overeenstemming met deze filosofie kozen we voor een toekomstgerichte energiebron als zonneenergie. Hierdoor kunnen wij ons volop concentreren op onze eigen activiteiten, met een productieproces dat voortaan goedkoper en milieuvriendelijker dan ooit zal verlopen.”

Nieuwe verlichting langs de E19 In het kader van het Lichtplan wordt voor het vervangen van de verlichtingspalen langs de E19 een nieuw principe toegepast. In de offertevraag voor het vervangen van deze verlichting werd voor het eerst aan de opdrachtnemer de vrijheid gelaten om te kiezen voor de beste lichttechnologie die vandaag voorhanden is. In plaats van een bepaalde technologie op te leggen aan de opdrachtnemer, wordt er nu gekeken naar het voorstel dat de beste prestaties zal opleveren. De ingediende offertes worden beoordeeld op een aantal nieuwe criteria zoals de kost van de installatie over de volledige levensduur en het verbruik van de verlichting op lange termijn. De offertes worden verwacht begin 2013. Als de aanbestedingsprocedure vlot verloop dan kan de vervanging op het terrein starten midden 2013. ➤

| 67


Allplan Engineering

2013

Snel en efficiënt al uw constructies tekenen, wapenen en plannen genereren. Automatische hoeveelheden, wapenings- en buiglijsten.

Proefproject met LED-verlichting op A12 in Stabroek Het nieuwe proefproject wordt in het voorjaar van 2013 opgezet op A12 in Stabroek. Hier zullen 7 verlichtingstoestellen van een aantal types LED-verlichting worden geplaatst. Gedurende 5 jaar worden er allerhande tests uitgevoerd onder toezicht van een geaccrediteerd labo. Om dit proefproject uit te voeren is het Agentschap Wegen en Verkeer momenteel op zoek naar een innoverende partner uit de verlichtingsindustrie. Deze partner stelt het meest gepaste LED-type voor aan de hand van een aantal technische en functionele eisen. Dynamisch aansturingssysteem voor wegverlichting Niet enkel voor de wegverlichting zelf wordt er innoverend gewerkt, ook voor de aansturing van de wegverlichting is een nieuw systeem in de maak. Dit nieuwe aansturingssysteem zal ervoor zorgen dat de verlichting op autosnelwegen veel specifieker en dynamischer kan worden geschakeld. Naast de standaardregimes laat dit nieuwe systeem toe om de wegverlichting op een specifieke locatie aan of uit te schakelen in functie van de weersomstandigheden, bij wegenwerken of ongevallen. Op termijn laat dit systeem toe om ook in functie van bijvoorbeeld de verkeersintensiteit de verlichting aan te schakelen.

Hybride 2D tekenen / 3D modelleren voor gebouwen en infrastructuur met unieke wapeningsmogelijkheden.

Het ontwikkelen van dit nieuwe systeem zal een jaar in beslag nemen. In het voorjaar van 2014 zal het operationeel zijn.

Bauma 2013 al overboekt Bauma, de beurs die in 2013 plaatsvindt van 15 tot 21 april, moet nu al geïnteresseerde exposanten op de wachtlijst plaatsen, en dat ondanks de uitbreiding van de expositieruimte naar een recordoppervlakte van 570.000 m². In het totaal zullen de exposanten met meer dan 3.300 zijn. Georg Moller, exhibition group director van Messe München International: "Wij voegden al 15.000 m² extra oppervlakte toe in vergelijking met voorgaande edities, maar het blijft onmogelijk om al diegenen die willen deelnemen, toe te laten. Net zoals het onmogelijk is om te voldoen aan de ruimte die alle deelnemers wensen."

Maak kennis met de meest verspreide applicatie binnen Europa, en contacteer ons voor een gratis try-out versie! Nemetschek Scia Industrieweg 1007 - 3540 Herk-de-Stad - info@scia-online.com - 013/551775

www.scia-online.com

68 |

Adv_GrondWegWaterbouw_112012.indd 1

10/29/2012 11:21:32 AM


Journaal vca p-certificaat voor quality pumps & machines.

Triflex organiseert kennismakingsevent rond duurzame koudplasten

Quality Pumps & Machines kreeg zopas het certificaat VCA-P toegekend, volgens VGM - Checklist Aannemers VCA Petrochemie. Bijna één jaar is Quality Pumps & Machines ondertussen actief op de markt. Zaakvoerder Johan Broekmans en zijn medewerkers kunnen echter al vele jaren ervaring voorleggen wat de verhuur, verkoop, service en installatie van pompen, leidingen en toebehoren betreft.

Op donderdag 7 maart 2013 organiseert Triflex op het terrein van Witbos Golfclub in Noorderwijk (Herentals) een kennismakingsevent rond wegmarkeringen en coatings op basis van koudplast. Geïnteresseerden kunnen er via demonstraties, workshops en presentaties de voordelen van koudplasten voor wegmarkeringen en -bedekking ontdekken.

Quality Pumps & Machines is weliswaar een jong bedrijf, maar het label ‘nieuw’ mag er nu wel af. “We zijn een blijver op de markt. We werken elke dag aan de verdere uitbouw van ons totaalconcept”, aldus nog Broekmans.

Dubbel gecertificeerd Johan Broekmans laat er geen twijfel over bestaan, om te slagen moeten ondernemingen zich onderscheiden. Met vakkennis en kwaliteit, maar ook door zich te engageren op vlak van veiligheid, gezondheid en milieu. Van bij het begin werd daarom Klaas Kik onder de arm genomen, extern deskundige op vlak van kwaliteit, veiligheid en milieu. Beide partijen werkten de voorbije maanden in nauw overleg aan de verwerving van het VCA-certificaat. Risicoanalyses werden uitgevoerd, procedures vastgelegd en de nodige maatregelen werden geïmplementeerd. VCA staat voor een doorgedreven manier van werken op vlak van veiligheid, gezondheid en milieu. En voor het aantoonbaar kunnen maken van alle gehanteerde procedures en maatregelen. De VCA - Petrochemie is veruit de strengste norm in de rij. Broekmans: “In sectoren met hoge risico’s zoals onder meer de petrochemie, is het VCA - P een absolute kwalificatievereiste om te mogen leveren of opdrachten uit te voeren. Als bedrijf toon je hiermee immers aan op de hoogte te zijn van veiligheidsregels en blootstellingsrisico’s. Toch was dat niet mijn eerste motivatie om dit certificaat in de wacht te slepen. Wel het opnemen van mijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de medewerkers; als ondernemer wil ik m.a.w. voldoen aan mijn zorgplicht door het nemen van sluitende veiligheidsmaatregelen.”

Al veertig jaar produceert en levert Triflex vloeibare kunststoffen voor markeringen, vloeren en afdichtingsystemen. Triflex spitst zich toe op de productie van koudplasten op basis van PMMA, die door hun duurzaamheid, hoge zichtbaarheid en uitgebreide toepassingsmogelijkheden meer en meer gebruikt worden voor wegmarkeringen en oppervlaktecoating. Triflex organiseert het kennismakingsevent om een breder publiek te laten kennismaken met deze PMMA-koudplasten. Zo zal het onder meer tonen hoe machines agglomeraatmarkeringen in koudplast aanbrengen, wat voor effect lichtgevende markeringen hebben, hoe effectief de antislipwerking van koudplastcoatings is, wat de mogelijkheden voor ribbelmarkeringen zijn en hoe de PMMAkoudplasten een meerwaarde kunnen betekenen bij het aanleggen van fietspaden en fietssuggestiestroken. Wie een uitnodiging wil ontvangen voor dit gratis evenement, kan naam en e-mailadres voor 7 februari mailen naar info@triflex.be. Meer informatie over het event is te vinden op de website (www.triflex.be) het Facebook (www.facebook.com/triflex.be). ❚

| 69


STELCON® BETONNEN VLOERPLATEN VERKOOP TERUGKOOP VERHUUR PLAATSING

Schrijnwerkerslaan 8 Industriezone De Zaat B-9140 Temse Telefoon 03/771 69 94 Fax 03/771 68 56 info@stelcon.be www.stelcon.be

A N T W E R P E N - B RU S S E L - G E N T - C H A R L E R O I NIEUW ZOMER 2013 -NOUVEAU ÉTÉ 2013 SINT-PIETERS-LEEUW

VERHUUR - VERKOOP - SERVICE LOCATION - VENTE - SERVICE

DOWNLOAD ONS HUURTARIEF TÉLÉCHARGEZ NOTRE TARIF DE LOCATION

W W W. E U R O M AT. B E

COMPRESSOREN COMPRESSEURS STROOMGROEPEN GROUPES ÉLECTROGÈNES MINIGRAAFMACHINES MINIPELLES VERREIKERS CHARIOTS TÉLESCOPIQUES STOFFILTERKASTEN ARMOIRES DE FILTRATION VERFSPUITAPPARATUUR MATÉRIEL DE PEINTURE METALLISATIEAPPARATUUR MATÉRIEL DE MÉTALLISATION


FEBE reikt eerste Precast Concrete Awards uit Gescheiden riolering met waterdoorlatende betonbuizen in Antwerpse Nationalestraat bekroond

Op 29 november reikte FEBE (de Federatie van de Betonindustrie) voor de eerste maal de Precast Concrete Awards uit, een onderscheiding waarmee het projecten en realisaties in de kijker plaatst die op een intelligente manier gebruik maken van prefabbeton(producten). In drie categorieën (Most outstanding project, Precast in buildings en Precast in infrastructure) duidde de professionele jury telkens één winnaar aan. In de categorie Precast in infrastructure MABEGRA was het het rioleringsproject in de dat met de hoofdprijs aan de haal ging. cieel en verkeersmatig een zeer belangrijke ader is – toch grote inspanningen worden gedaan om de waterhuishouding een stuk duurzamer te maken. Dat daarbij wordt gekozen voor “Het waterdoorlatende BENOR keurmerk garandeert de kwaliteit vanwater betonproducten. buizen, is voor de jury van groot belang. “Het dat vervoerd wordt door de poreuze rioleringsbuizen, kan het rioleringsstelsel geleidelijk verlaten dankzij de waterdoorlatende betonwand en zo de bodem insijpelen. De insijpeling in de bodem zorgt ervoor dat het grondwaterpeil op een natuurlijke wijze gevoed en aangevuld wordt. Poreuze betonbuizen zijn met hun grote afmetingen en sterkte bovendien heel geschikt voor ondergrondse buffering en vertraagde regenwaterafvoer, om zo op een duurzame en natuurlijke wijze bij te dragen aan zowel de beheersing van de oppervlaktewaterafvoer als de handhaving van de ondergrondse waterhuishouding binnen een stedelijke context. Door dit project te lauweren willen we aangeven dat dit systeem een grote toekomst verdient,” luidde het bij de jury. ❚

www.febelco.org

De uitreiking van de Precast Concrete Awards vond plaats tijdens de eerste editie van FEBE ELEMENTS.

Precast Concrete Awards De uitreiking van de Precast Concrete Awards vond plaats tijdens de eerste editie van FEBE ELEMENTS. De awards zullen voortaan ieder jaar worden uitgereikt. Het Most outstanding project in precast concrete was voor de jury de Smets Concept Store Brussels, de grotendeels in prefabbeton uitgevoerde vestiging van het Luxemburgse mode-imperium Smets. In de categorie ‘Precast in buildings’ werd blok 7b van het Accent Business Park in Roeselare bekroond, een kantoorgebouw met buitenterrassen en een expressieve gevel met grote uitkragingen in prefabbeton. De Precast in infrastructure-award ging tot slot naar het rioleringsproject in de Antwerpse Nationalestraat, waar

er gebruikt gemaakt werd van waterdoorlatende prefabbetonbuizen.

Waterdoorlatende prefabbetonbuizen Het waren meer bepaald aannemer Kembo, riooletbeheerder Riolink en betonbuizenfabrikant Tubobel/ Bovin die de Precast in infrastructure-award toegewezen kregen. De Nationalestraat in Antwerpen kreeg een volledige bovengrondse en ondergrondse make-over. Voor de afvoer van het regenwater werd er geopteerd voor waterdoorlatende betonbuizen. De jury van de Precast Concrete Awards loofde het project omdat er – ondanks het feit dat dit commer-

Voor de afvoer van het regenwater in de heringerichte Antwerpse Nationalestraat werd er geopteerd voor waterdoorlatende betonbuizen. De jury van de Precast Concrete Awards loofde deze duurzame waterafvoermethode.

| 71


infrastructuur riolering

Wegenbouw: onze passie Gemotiveerde en vakbekwame mensen zorgen ervoor dat de meest uiteenlopende projecten tot een goed einde worden gebracht. Een modern en uitgebreid machinepark zorgt voor de ondersteuning. Dankzij onze ruime ervaring denken we mee met de klant. We zoeken mee naar de beste oplossing en dit binnen het vooropgestelde budget. We realiseren openbare werken, industriële en residentiële projecten, verkavelen, opritten, zwembaden en terassen in natuursteen... Onze vakkennis, beroepsfierheid en flexibiliteit zorgen ervoor dat u bij ons in goede handen bent. Wat we zelf doen, doen we beter. Onze stabiliteit en traditie zijn uw garantie.

Houwelyckx Wegenbouw nv • Wilsonstraat 84 • 2860 Sint-Katelijne-Waver • België telefoon 015 31 14 37 • fax 015 32 24 87 • info@houwelyckx.be • www.houwelyckx.be


De Hoogstraat en de Korenmarkt vormen het oudste stadsdeel van Mechelen. Een grootscheepse renovatie maakt het ook opnieuw een van de aantrekkelijkste delen van de stad.

Mechelen | Heraanleg Hoogstraat, Korenmarkt en Ganzendries

Historische Hoogstraat en Korenmarkt verkrijgen opnieuw rustiek karakter

Oudste stadsdeel van Mechelen in ere hersteld Mechelen maakt werk van de herinrichting van zijn binnenstad. Nadat er de voorbije jaren al tal van straten en pleinen heraangelegd werden, was het nu de beurt aan de as Hoogstraat-Korenmarkt, het oudste gedeelte van het historische Mechelen. Een smalle tweerichtingsstraat en een storend parkeerplein maakten plaats voor een ruime en verkeersveilige eenrichtingsstraat en een aangename ontmoetingsplek voor bewoners en toeristen. Het was aannemer Houwelyckx Wegenbouw nv die de volledige uitvoering van dit intensieve renovatieproject op zich nam.

Verademing De heraanleg van de Hoogstraat en de Korenmarkt mag – nu de werken definitief beëindigd zijn en de impact van de infrastructurele wijzigingen stilaan duidelijk wordt – niet minder dan een verademing genoemd worden. De Hoogstraat is opnieuw een van de meest aantrekkelijke straten van Mechelen. Omwille van de verkeersveiligheid is ze hervormd tot een eenrichtingsstraat met stadinwaarts verkeer. Een gewoon (stadinwaarts) en een verhoogd fietspad (staduitwaarts) zijn samen met brede voetpaden,

duidelijke oversteekplaatsen en strategische gepositioneerde laad- en los- en parkeerzones geïntegreerd in het straatbeeld. De bestrating in natuursteen geeft het geheel een rustiek karakter. In een tweede fase werd de Korenmarkt omgetoverd tot een aangenaam binnenstedelijk plein met een groen karakter. Cafés en restaurants kunnen er naar hartenlust terrassen plaatsen, wat het sociale karakter van het plein alleen maar ten goede komt. Plantenbakken met zitranden zijn alomtegenwoordig op de nieuwe Korenmarkt, die overigens volledig autovrij is. Mozaïekkasseien, de getrapte vorm van het plein en boorden in Cortenstaal dragen in belangrijke mate bij tot het specifieke karakter van de nieuwe Korenmarkt. De herinrichting van Ganzendries, een verwaarloosd volksplein dat voortaan door de aanleg van een nieuwe ondergrondse parking gespaard blijft van wildparkeren, vormde het sluitstuk van dit grootschalige project. ➤

De herinrichting van het volksplein Ganzendries vormde het sluitstuk op dit binnenstedelijke renovatieproject. Door de bouw van de nieuwe ondergrondse parking is het voormalige parkeerprobleem definitief verleden tijd.

| 73


Mechelen | Heraanleg Hoogstraat, Korenmarkt en Ganzendries

Aannemer Houwelyckx De renovatie van de volledige Hoogstraat, Korenmarkt en Ganzendries nam – inclusief een pauze gedurende de bouw van de ondergrondse parking – ongeveer anderhalf jaar in beslag. De uitvoering van het project was in handen van Houwelyckx Wegenbouw, een gereputeerde aannemer uit de buurt die ook al heel wat eerdere binnenstedelijke renovaties in Mechelen op zijn actief heeft. Houwelyckx nam behalve de bouw van de ondergrondse parking en de levering en plaatsing van de natuursteen op de Korenmarkt alle onderdelen van het project op zich: de verwijdering van de oude wegenis en riolering, de plaatsing van een gescheiden rioleringsstelsel, de vernieuwing van de rioolaansluitingen op de woningen, de plaatsing van de nieuwe funderingen en verhardingen en het aanbrengen van de beplanting.

Complex project Een hele boterham, zeker ook omdat de binnenstedelijke context het project behoorlijk complex maakte. Een eerste partij waar aannemer Houwelyckx rekening mee moest houden, waren de nutsmaatschappijen (Eandis, Pidpa, enz.). Zij maakten van de gelegenheid gebruik om de oude nutsleidingen in de mate van het mogelijke te vervangen en al enkele extra leidingen aan te leggen om te verhinderen dat er binnenkort alweer grote nutswerken nodig zijn. “Doordat we echter regelmatig werken uitvoeren voor de stad Mechelen kennen we de projectleiders van de nutsmaatschappijen en de mensen van de stad zelf al vrij goed, wat de samenwerking uiteraard een stuk vergemakkelijkte,” vertelt Wim Dom, gedelegeerd bestuurder van Houwelyckx. De lokale handelaars vormden een tweede belangengroep. “Het zou in economisch moeilijke tijden als

Tecnische fiche Opdrachtgever stad Mechelen

Studiebureaus Okra Landschapsarchitecten (ontwerp; Utrecht, Nederland), ARA (werfopvolging; Berchem)

Hoofdaannemer Houwelyckx Wegenbouw nv (Sint-Katelijne-Waver)

Natuursteen Maris Natuursteen nv (Heist-op-den-berg)

Beplanting Tuinen Christophe Serneels (Berlaar)

Begin werken 1 september 2010 (fase 1), 15 april 2012 (fase 2)

Einde werken 31 augustus 2011 (fase 1), 30 juni 2012 (fase 2)

Budget 1.994.473,00 euro

74 |

De Korenmarkt, die doorheen de jaren verloederd was tot een ordinair parkeerplein, heeft sinds kort weer een uitermate groen en sociaal karakter.

deze natuurlijk niet verantwoord zijn als de werken langer zouden duren dan voorzien.” Ten derde kwam er – gezien de historische locatie – een uitgebreid archeologisch onderzoek aan te pas, maar ook dit weerhield Houwelyckx er niet van om het project tijdig op te leveren. “Dit dankzij de uitstekende samenwerking met het team van archeologen,” verduidelijkt Wim Dom. “Op de plaatsen waar zij hun onderzoek al hadden uitgevoerd, zijn wij meteen aan de slag gegaan. Dit alles vereiste uiteraard een nauwkeurige coördinatie, en dus was dit project voor ons wel redelijk belastend. We hebben dit echter goed kunnen opvan-

gen met onze ervaren medewerkers. We hebben de expertise nu eenmaal in huis, dus we houden de zaken graag zoveel mogelijk in eigen handen, zodat we zeker kunnen zijn van de geleverde kwaliteit. Voorts speelde ook het feit dat we door onze uitstekende ligging (op een vijftal kilometer van Mechelen) steeds snel ter plaatse waren een belangrijke rol. Voor onze mensen is het bovendien erg fijn om zo'n knap project in eigen regio te kunnen uitvoeren. De grote betrokkenheid en de motivatie van onze medewerkers is toch iets waar wij als onderneming veel belang aan hechten. Kortom: iedereen tevreden.” ❚


Korenmarkt en Ganzendries

'Maris Natuursteen heeft heel wat ervaring met binnenstedelijke verfraaiingsprojecten'

Rustieke natuursteenbestrating van Maris voor Mechelse Hoogstraat en Korenmarkt

Bij de herinrichting van de Korenmarkt en de Hoogstraat in de historische kern van Mechelen speelde het aanbrengen van een rustieke natuursteenbestrating een belangrijke rol. Steeds meer steden en gemeenten kiezen bij zulke verfraaiingswerken voor het gebruik van karaktervolle natuursteenelementen. Een onderneming die gespecialiseerd is in het leveren van authentieke natuursteenvarianten en die ook aan de werken in Mechelen zijn steentje bijdroeg, is Maris Natuursteen. Verfraaiing stads- en dorpskernen De stad Mechelen kiest bij de herinrichting van haar stadskern consequent voor het gebruik van natuursteen. Op deze manier wil het de historische waarde

van de Mechelse binnenstad opnieuw in de verf zetten. Bij de herinrichting van de Hoogstraat en de Korenmarkt, het oudste gedeelte van het historische Mechelen, is dit alvast goed gelukt. De nieuwe bestrating doet denken aan een verzameling proper opgepoetste

kasseien, maar is gelukkig veel beter berijdbaar. De keuze voor het type natuursteen maakte de stad Mechelen in overleg met leverancier Maris Natuursteen, dat gespecialiseerd is in het leveren van honderden natuursteenvarianten uit Europa en AziÍ: ➤

| 75


Kasseien

klinkers

natuursteen

Impulsstraat 9 2220 Heist-op-den-Berg telefoon 015/ 24 87 46 fax 015/ 25 17 52 info@marisnatuursteen.be www.marisnatuursteen.be


Mechelen | Heraanleg Hoogstraat, Korenmarkt en Ganzendries

“Bij Maris Natuursteen spitsen we ons toe op alle soorten natuursteen, en dan vooral op de nieuw ontgonnen varianten,” vertelt zaakvoerder Peter Maris. “Nieuwe stenen voeren we rechtstreeks in vanuit verschillende steengroeven in Europa (vooral vanuit Portugal) en Azië (China, India, Vietnam). Uiteraard leveren we ook stenen uit eigen land. Een nieuwe trend in ons gamma zijn de kasseien met gezaagd bovenvlak. De kasseien behouden hun authentieke look, maar zijn veel comfortabeler te bewandelen.”

Mooie referenties Maris Natuursteen ondersteunt steden en gemeenten bij de keuze voor hun nieuwe natuursteenbestratingen. Wanneer Peter Maris de referentielijst overloopt, blijkt dat het heel wat ervaring heeft met binnenstedelijke herinrichtingsprojecten: “De heraanleg van de Grote Markt en het Fochplein in Leuven, de binnenkoer van de ambtswoning van onze premier, het Falconplein, de Grote Markt en de Leien in Antwerpen, het Zimmerplein in Lier, de Reien in Brugge, het centrum van Herentals, het Sint-Pietersplein in Gent, enz. Dagelijks zijn een tiental ploegen van Maris Natuursteen in de weer met het aanleggen van voetpaden, marktpleinen en ook opritten of terrassen voor particulieren. Onze teams bestaan stuk voor stuk uit vaklui die al dan niet binnen ons bedrijf een grondige professionele opleiding hebben genoten.

Kwalitatieve producten Peter Maris hecht voorts ook erg veel belang aan de kwaliteit van zijn producten: “Zelf reis ik een paar keer per jaar naar groeven in India en China om er de kwaliteit van de verschillende steensoorten ter plekke te gaan controleren. Doordat we ze rechtstreeks – zonder tussenkomst van een of andere contactpersoon – per schip importeren, kunnen we onze producten bovendien leveren aan een voordelige prijs. We heb-

Dagelijks zijn een tiental ploegen van Maris Natuursteen met professioneel opgeleide vaklui in de weer met het aanleggen van voetpaden, marktpleinen en ook opritten of terrassen voor particulieren.

ben ook een erg grote stock (zes hectare), verdeeld over onze vestiging in Heist-op-den-Berg (vier hectare), onze loskade in de haven van Antwerpen en onze opslagplaats langs het zeekanaal in Grimbergen. Op deze manier kunnen we kort op de bal spelen en de benodigde producten steeds erg snel leveren.” ❚

Projectfiche 'Recente projecten' * Edegem - centrum (13000 m²) * Lier – wijk Looks (12000 m²) * Antwerpen – Suikerrui (7000 m²) * Aarschot – Grote Markt (5000 m²) * Antwerpen – Nationalestr (13000 m²) * Zutendaal – centrum (5000 m²) * Antwerpen – Eilandje (70000 m²) * Antwerpen – Kievitplein (6000 m²) * Leuven – Engels Plein (13000 m²) * Antwerpen – Pelikaanstraat (8000 m²) * Leuven – Fochplein (5000 m²) * Brussel – Kunstberg (6000 m²) * Tongeren – centrum (3000 m²) * Deinze - Leiedam (4000 m²) * Boom – Handelsas (4000 m²) * Mol – Centrum (14000 m²) * Niel – centrum (4000 m²) * Zichem – centrum (5000 m²) * Mechelen – Wollemarkt (6000 m²) * Veltem-Beisem (5000 m²) * Mechelen – Korenmarkt (8000 m²) * Mechelen – Melaan (4000 m²)

| 77


antwerpen | Vernieuwing van drie spoorbruggen

'Bruggen over Albertkanaal en IJzerlaan worden vervangen door metalen boogconstructies'

78 |


antwerpen | Vernieuwing van drie spoorbruggen

Midden februari zijn CEI-De Meyer en Betonac samen met BAM nv, Infrabel en nv De Scheepvaart gestart met de vernieuwing van drie spoorbruggen in Antwerpen. De verhoging van de spoorbrug over het Albertkanaal en de verbreding van de onderliggende vaargeul ligt aan de basis van dit grootschalige project. Deze werken hebben immers implicaties op de plaatselijke spoorinfrastructuur en brengen daarom ook een aanpassing van twee andere aanpalende spoorbruggen met zich mee. In totaal neemt het project een drietal jaar in beslag.

Drie paar bruggen Waterwegbeheerder nv De Scheepvaart is volop bezig met het optimaliseren van de infrastructuur op en rond het Albertkanaal. Opdat het Albertkanaal definitief deel zou kunnen gaan uitmaken van het Europese hoofdvaarwegennet, moet de vrije doorvaarthoogte minstens 9,10 meter bedragen en moet het kanaal tussen Antwerpen en Wijnegem verruimd worden. Dit brengt uiteraard de nodige aanpassingen aan de bruggen over het Albertkanaal met zich mee. De verhoging van de spoorbruggen over het Albertkanaal is het vierde watergebonden project van het Masterplan 2020. De doorvaarthoogte en -breedte worden respectievelijk op 9,10 en 63 meter gebracht.

Drie dubbele spoorbruggen

in Antwerpen ondergaan grondige vernieuwing

De aan te passen spoorbruggen bevinden zich op de lijnen 12 (Antwerpen-Essen) en 27A (AntwerpenNoord (Haven) tot Vertakking Liersesteenweg (Mortsel)). Omdat deze bruggen hoger worden, wijzigt het lengteprofiel van de spoorlijnen. Dit maakt dat ook de spoorbruggen over de Merksemsestraat moeten worden aangepast. Een derde paar bruggen dat in het kader van dit project veranderingen zal ondergaan, zijn die over de Ijzerlaan. Aangezien deze al een tijdje aan vernieuwing toe zijn, maakt spoorwegbeheerder Infrabel van de gelegenheid gebruik om deze bruggen te vervangen door nieuwe metalen boogbruggen. In totaal zullen er dus drie paar spoorbruggen een grondige vernieuwing ondergaan. Op deze manier hoopt Infrabel de hinder voor het spoorverkeer te kunnen beperken.

Metalen boogconstructie Het project komt voort uit een samenwerking tussen Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), Infrabel en nv De Scheepvaart. ➤ Foto links: De afbraak van de brug over het Albertkanaal verliep vrij complex. Na ze met behulp van een ponton opgeblokt en opgeschoord te hebben, werd ze door onderaannemer Baldewijns een stukje gelift en uitgevaren, om dan even verderop in stukken gesneden te worden met snijbranders.

| 79


antwerpen | Vernieuwing van drie spoorbruggen

De werken zijn gestart op 13 februari en zullen ongeveer drie jaar duren. Na enkele voorbereidende werken (zoals het omleiden van lijn 27A via lijn 12) zijn CEI-De Meyer en Betonac gestart met de afbraak van de oude bruggen op lijn 27A en de bouw van de nieuwe bruggen. De nieuwe exemplaren over de Ijzerlaan en het Albertkanaal zullen bestaan uit metalen boogconstructies, die door TUC RAIL ontworpen werden met behulp van 3D-technologie. “Technisch gezien wordt het plaatsen van deze brug-

Technische fiche Opdrachtgevers BAM, Infrabel en nv De Scheepvaart

Ontwerp bruggen en controle tijdens uitvoering TUC RAIL (Brussel)

Aannemer THV CEI-De Meyer-Betonac (Brussel, Sint-Truiden)

Afbraak bruggen en grondverzet Albertkanaal Baldewijns (Kuringen)

Start werken 13 februari 2012

Einde werken eind 2014

Opdat het Albertkanaal definitief deel zou kunnen gaan uitmaken van het Europese hoofdvaarwegennet, moet de spoorbrug over het Albertkanaal in Antwerpen verhoogd en de onderliggende vaargeul verbreed worden. Deze werken brengen ook een vernieuwing van de bruggen over de Ijzerlaan en de Merksemsestraat met zich mee.

gen onze grootste uitdaging,” vertelt projectleider Frederik Heeren (CEI-De Meyer). “De Ijzerlaan is een vrij drukke baan en moet een paar dagen afgesloten worden om de bruggen te kunnen monteren. Ook het bouwen van de twee bruggen over het Albertkanaal wordt een vrij complexe aangelegenheid. De 125 meter lange metalen constructies worden voorgemonteerd op een werfpiste tussen het Albertkanaal, de Ring en station Luchtbal en zullen in oktober volgend jaar ingevaren worden.”

In een derde fase worden de rollen omgedraaid en zijn het de bruggen op lijn 12 die aan bod komen. Op deze manier blijft er steeds één spoorbrug beschikbaar en zal de hinder voor het treinverkeer relatief beperkt blijven. Ook de verbreding van het Albertkanaal gebeurt in deze laatste fase. De binnenvaart zal hier echter weinig hinder van ondervinden. Tegen eind 2014 zouden de werken klaar moeten zijn en zou het treinverkeer weer op volle capaciteit moeten verlopen. ❚

CEI- De Meyer CEI-nvDe Meyer CEInv De MeyerCEInv De Meyer nv Antoon VanAntoon OsslaanVan 1, bus 2 Antoon Van 1, bus 2 Osslaan Antoon 1, Van bus Osslaan 2 1, busOsslaan 2

Verkeerswisselaar Lummen Verkeerswisselaar Verkeerswisselaar Verkeerswisselaar Lummen Lummen Lummen

B-1120 Brussel B-1120 Brussel B-1120 Brussel B-1120 Brussel T: +32 (0) 2 719 46 (0) 11 2 719 T: +32 (0) 2 719 46 11 T: +32 T: +32 46 11 (0) 2 719 46 11

- openbare- openbare en private-en werken: -werken: openbare enwegenen private werken: openbare privatewegenen private werken: en wegenen wegen- en F: +32 (0) 2 725 04 (0) 61 2 725 F: +32 (0) 2 725 04 61 F: +32 F: +32 04 61 (0) 2 725 04 61 grondwerken, bruggen, tunnels, grondwerken, geluidswanbruggen, tunnels, geluidswangrondwerken, grondwerken, bruggen, tunnels, bruggen, geluidswantunnels, geluidswanCarmans Spoorwerken Carmans Spoorwerken Carmans Spoorwerken Carmans Spoorwerken www.cei-demeyer.be www.cei-demeyer.be www.cei-demeyer.be www.cei-demeyer.be den, weginfrastructuur, waterbouwkundige den, weginfrastructuur, waterbouwkundige den, weginfrastructuur, den, weginfrastructuur, waterbouwkundige waterbouwkundige werken, gebouwen en overlagingen in asfalt gebouwen en overlagingen info@cei-demeyer.be info@cei-demeyer.be werken, gebouwen werken, gebouwen enwerken, overlagingen en overlagingen in asfalt in asfalt in asfalt info@cei-demeyer.be info@cei-demeyer.be en beton en beton en beton en beton - BAM Asphalt: asfaltcentrale - BAM Asphalt: ultramoderne asfaltcentrale - BAMultramoderne Asphalt: - BAM ultramoderne Asphalt: ultramoderne asfaltcentrale asfaltcentrale met capaciteit van 320 ton asfalt per capaciteit uur 320per tonuur asfalt per uur met capaciteit met van capaciteit 320met tonvan asfalt 320per tonvan uur asfalt - eigen uitgebreid labo voor kwaliteitscontro- voor eigenkwaliteitscontrouitgebreid labo voor kwaliteitscontro- eigen uitgebreid - eigen labo uitgebreid labo voor kwaliteitscontroles van beton– enbeton– asfaltmengsels les van beton– en asfaltmengsels les van les van en asfaltmengsels beton– en asfaltmengsels

infrastructuurwerken: tunnels,  bruggen, infrastructuurwerken: tunnels, bruggen,  infrastructuurwerken:  infrastructuurwerken: tunnels, bruggen, tunnels, bruggen, metrowerken, spoorwerken, waterbouwmetrowerken, spoorwerken, metrowerken, metrowerken, spoorwerken, spoorwerken, waterbouwwaterbouw-waterbouwkundige werken kundige werken kundige werken kundige werken

utiliteitsbouw: kantoren, sportcomplexen,  utiliteitsbouw: kantoren, sportcomplexen,  utiliteitsbouw:  utiliteitsbouw: kantoren, sportcomplexen, kantoren, sportcomplexen, schoolgebouwen, shopping centra, schoolgebouwen, ziekenshopping centra, ziekenschoolgebouwen, schoolgebouwen, shopping centra, shopping ziekencentra, ziekenhuizen en zorgcentra, stationsgebouwen, huizen en stationsgebouwen, zorgcentra, stationsgebouwen, huizen en zorgcentra, huizen en stationsgebouwen, zorgcentra, hotels hotels hotels hotels

industrie: productiehallen voor  deproductiehallen staalnijindustrie: voor de staalnij industrie:  productiehallen industrie: voor de productiehallen staalnijvoor de staalnijverheid, petrochemische en chemische verheid, petrochemische en chemische verheid, petrochemische verheid, petrochemische en chemische en chemische nijverheid nijverheid nijverheid nijverheid

pps-projecten  pps-projecten  pps-projecten  pps-projecten

- Carmans- Spoorwerken: spoorinfrastructuur -Spoorwerken: Carmans Spoorwerken: spoorinfrastructuur Carmans -Spoorwerken: Carmans spoorinfrastructuur spoorinfrastructuur

Betonac nv Betonac nv Betonac nv Betonac nv Hasseltsesteenweg 172 Hasseltsesteenweg 172 Hasseltsesteenweg 172 Hasseltsesteenweg 172 B-3800 Sint-Truiden B-3800 Sint-Truiden B-3800 Sint-Truiden B-3800 Sint-Truiden

Ineos Antwerpen Ineos Antwerpen Ineos Antwerpen Ineos Antwerpen

residentiële gebouwen  residentiële  residentiële  residentiële gebouwen gebouwen gebouwen T: +32 (0) 11T:70+32 21 (0) 00 11 70 T: +32 (0) 11 70 21 00Museum M Leuven T: +32 21 00 (0) 11 70 21 00 Museum M Museum Leuven M Museum Leuven M Leuven 

F: +32 (0) 11F:70+32 21 (0) 20 11 70 F: +32 (0) 11 70 21 20 F: +32 21 20 (0) 11 70 21 20 www.betonac.be www.betonac.be www.betonac.be www.betonac.be

E 313 Ham E- Tessenderlo 313 Ham - Tessenderlo 313 Ham -ETessenderlo 313 Ham - ETessenderlo

betonac@betonac.be betonac@betonac.be betonac@betonac.be betonac@betonac.be

Diabolo Brussels Airport Diabolo Brussels Airport Diabolo Brussels Diabolo Airport Brussels Airport

80 |


antwerpen | Vernieuwing van drie spoorbruggen

Complexe afbraak van drie metalen spoorbruggen in Antwerpen Vooraleer de grond- en omgevingswerken voor de aanleg van de nieuwe boogbruggen over het Albertkanaal en de IJzerlaan konden beginnen, moesten de oude metalen bruggen eerst afgebroken worden. Hoewel het nog niet zo heel veel ervaring had met het 'manueel' demonteren van metalen bruggen, was dit een kolfje naar de hand van Baldewijns: “De bruggen bevonden zich op dertig centimeter van een andere brug, dus we moesten erg nauwkeurig te werk gaan,” licht Steven Lisens, zaakvoerder van Baldewijns, toe. “Na de brug over het Albertkanaal met behulp van een ponton opgeblokt en opgeschoord te hebben, hebben we de brug een stukje gelift en uitgevaren, om ze dan even verderop in stukken te snijden met snijbranders en met telescoopkranen naar de oevers te heffen. De brug werd de week nadien op aanpalende terreinen verder verkleind en afgevoerd. De brug over de Ijzerlaan werd eveneens opgeblokt, maar moest ter plaatse in stukken gesneden worden. Omdat op de drukke Ijzerlaan redelijk snel weer verkeer moest kunnen rijden, moesten we de stukken van de brug al meteen evacueren en de werfzone volledig opkuisen. De korte tijdspanne voor de sloop van de bruggen vormde voor ons een grote uitdaging. Voor de brug over het Albertkanaal kregen we ongeveer vierentwintig uur, voor de brug over de Ijzerlaan goed achtenveertig uur.” Voorts neemt Baldewijns op dit moment ook het grondverzet aan het Albertkanaal op zich. Via het kanaal wordt er 70.000 m³ grond aangevoerd van een werf in Genk waar Baldewijns momenteel ook actief is. Deze wordt gebruikt voor de ophoging van de landhoofden en de verbreding van het talud op de plaatsen waar de nieuwe dubbele spoorbrug over het Albertkanaal zal komen. ❚

Grondaanvoer.

Albertkanaal.

IJzerlaan.

| 81


Vandewiele Recycling De oplossing voor al uw hout- en tuinafval Vandewiele Recycling bvba heeft besloten actief in te gaan op de uitdagingen van morgen. Daarom beschikken wij over materiaal aangepast voor elk werkterrein. Ons werkterrein bestaat erin alle recyclingtoepassingen mobiel, m.a.w. op locatie van de klant aan te bieden evenals op onze site te Industriepark Gistel. Het ingezameld houtafval wordt gerecycleerd tot enerzijds een basisgrondstof voor de spaanderplaatindustrie, of anderzijds een secundaire brandstof voor energieopwekking. Kortom, alle houtafval wordt 100 % gerecycleerd en is klaar voor een tweede leven of wordt nuttig toegepast.

Vandewiele Recycling bvba • Rochesterlaan 5 • 8470 Gistel T +32 (0)59 703 713 • F +32 (0)59 703 714 • gunther.vandewiele@skynet.be

ALKERN_advertentie-197x130.pdf

1

WWW.HOUTMOLEN.BE

12/11/12

10:06

buizen inspectieputten ontvangers en toezichtputten lijnvormige elementen straatstenen betontegels oeverversterkingselementen grasbetontegels betonblokken stapelblokken afstandhouders

ALKERN VOR Beton NV Ieperseweg 112 • B-8800 Roeselare (Rumbeke) Tel.: 051 23 24 20 • Fax: 051 22 85 76 • info@alkern.be


nevele | Verbreding Maalderijstraat

Maalderijstraat in Nevele op milieuvriendelijke manier verbreed ‘Aandacht voor het milieu door recyclage op de site’

Aswebo wist de oorspronkelijke verharding te recupereren door ze tot granulaten te mengfrezen.

Sinds begin oktober is Landegem een spoorwegovergang armer. Het verkeer kan er niet langer passeren en moet voortaan een stukje omrijden om de andere kant van het spoor te bereiken. Dat doe je best langs de Maalderijstraat in Nevele, die sinds haar verbreding de toegenomen verkeersdrukte weer de baas kan. Aannemer Aswebo nam de verbeterings- en verbredingswerken hiervoor op zich en deed dit bovendien op een uiterst milieuvriendelijke manier. ➤

| 83


recycling gietasfalt asfalt beton kunstwerken wegenbouw www.aswebo.be T 09 282 60 30


nevele | Verbreding Maalderijstraat

verstevigen omdat deze te dicht bij de rand van de rijweg komt te liggen. Wij hebben dit gedaan met palen, planken en schanskorven. De houten palen zijn met een trilblok op de rupskraan ‘ingetrild’ om er vervolgens planken aan te nagelen. Om de gronddruk en de verkeersbelasting aan de kant van de rijweg op te vangen, zijn er vervolgens nog schanskorven (drie lagen) achter de palen en planken gestapeld. De overige werken, klassieke weg- en waterbouwwerken, zijn via de meest gangbare technieken uitgevoerd. De plaatsing van de riolering verliep door de geringe diepte eveneens geruisloos.” ❚

Projectfiche ‘Mutategels en lineaire elementen’ Door de weg te verbreden, was een versteviging van de gracht noodzakelijk.

Verbreding Maalderijstraat De afsluiting van de overweg aan de Grote Heirenthoek in Landegem kadert in de aanleg van een derde en vierde spoor tussen Gent-Sint-Pieters en Brugge. Volgens Infrabel, de beheerder van de Belgische spoorweginfrastructuur, is het niet veilig om over te steken aan een overweg met vier sporen. De werken passen dan ook in de strategie om zoveel mogelijk overwegen te vervangen en de veiligheid op het Belgische spoornet te verhogen. Hierbij zoekt Infrabel naar oplossingen om de mobiliteit in de buurt te garanderen, wat in dit geval het verbreden van de Maalderijstraat inhield. Over een afstand van 800 meter moest de breedte van de weg met twee meter toenemen. Aswebo kreeg de taak om het project in goede banen te leiden.

Recyclage op de site Voor het vernieuwen van de (onder)funderingen in de Maalderijstraat gebruikte Aswebo de techniek van recycling in-situ. Werfleider Steven Vanhullebusch verduidelijkt: “De techniek bestaat erin de bestaande rijwegverharding en onderfundering ter plaatse te mengfrezen. De vrijgekomen granulaten hebben wij vervolgens hergebruikt in de nieuwe (onder)fundering. Eén van de voornaamste voordelen is dat je het werftransport zo tot een minimum kan herleiden. Afvoer van puin, breken in een milieubelastende breekcentrale en aanvoer van nieuwe funderingsgranulaten zijn niet langer nodig. Hierdoor krijg je op een ecologisch verantwoorde en budgetvriendelijke manier een minstens evenwaardig resultaat als de klassieke uitvoeringsmethode en dit binnen een kortere uitvoeringstermijn. In het verleden hebben we deze techniek zeer tot de tevredenheid van de opdrachtgevers al meermaals toegepast in Nevele.”

Schanskorven Aswebo kreeg 135 kalenderdagen de tijd om het project af te ronden. “Daar zijn we in drie fases in geslaagd. Niet eenvoudig, want het was toch een relatief korte uitvoeringstermijn”, aldus Steven Vanhullebusch. “In samenwerking met de gemeente Nevele en diverse nutsmaatschappijen zijn ook de rioleringen (gescheiden stelsel) en de nutsleidingen in de Maalderijstraat vernieuwd. De moeilijkheid was dat we door de verbreding van de straat de gracht aan de kant van de spoorwegbrug extra moesten

Het aanpassen en verstevigen van de grachten langs de Maalderijstraat vormde een belangrijk onderdeel van dit project. Voor de levering van de mutategels (betonnen tegels met doorgroeiopeningen, zodat de vegetatie zich kan vasthechten) en de benodigde lineaire elementen (prefabbetonnen boordstenen, kantstroken, enz.) deed Aswebo een beroep op ALKERN VOR Beton, een fabrikant van prefabbetonproducten die onder meer gespecialiseerd is in de productie van omgevings- en rioleringselementen. “Onze expertise bij dit soort werken kwam goed van pas,” vertelt Stijn Degraer, commercieel directeur van ALKERN VOR Beton. “We bewezen ons nut immers al bij gelijkaardige werkzaamheden in Roeselare (renovatie Stationsplein) en Izegem (renovatie Roeselarestraat). Dankzij de vlotte logistieke samenwerking met Aswebo zijn we er ook in Nevele in geslaagd om kwalitatief werk te leveren.”

‘Verwijderen van beplanting’ Bij het verbreden van een straat komt het er uiteraard ook op aan om de beplanting aan de zijkant van de weg op een grondige en efficiënte manier te verwijderen en af te voeren. Dit was een kolfje naar de hand van Vandewiele Recycling: “We stonden in voor het rooien van het struikgewas en enkele populieren, het frezen van de stronken en het afvoeren van het houtafval,” verduidelijkt zaakvoerder Gunther Vandewiele. “Aangezien de grote populieren zich nabij een spoorweg bevonden en ons werkoppervlak zeer beperkt was, moesten we toch de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. Precisie en snelheid zijn cruciaal in de wegenbouw, en dus werken we steeds met de meest performante machines op de markt. In dit geval hebben we een zware rupskraan (35 ton) ingezet om steeds controle te kunnen houden over de te rooien bomen. Onze kraanman en een zager kregen hulp van een aantal chauffeurs met walking floor voor de afvoer van het gemalen hout. Op deze manier nam dit werk uiteindelijk slechts één dag in beslag.”

Technische fiche Opdrachtgevers Aannemer Mutategels en lineaire elementen Start werken Einde werken

gemeente Nevele en Infrabel Aswebo (Drongen) ALKERN VOR Beton (Roeselare) 16 april 2012 eind 2012

| 85


webeco

innoveert in kwaliteit en duurzaamheid

WEBECO INSPECTIEPUTTEN IN ZELFVERDICHTEND BETON • • • • • •

Monolitisch gegoten (in één deel) Perfect glad, maatvast en waterdicht Eendelige hoogte tot 2500mm Stroomprofiel perfect hydraulisch Aansluitingen voor alle buistypes in wand Schachten, tops en dekplaten in gelijke uitvoering

OPTIE MET BODEM EN/OF WANDBEKLEDING IN PP •

Hoogwaardige bescherming van het beton tegen indringen/inwerken van schadelijke stoffen in het afvalwater.

GAMMA RONDE INSPECTIEPUTTEN Ø600 - Ø800 - Ø1000 - Ø1600

Hasseltsesteenweg 119A, B-3800 St.Truiden, Tel/tél: +32(0)11/76 57 19, Fax: +32(0)11/76 57 20, info@webeco.be, www.webeco.be

www.king-arthur.be

BUIZEN I PUTTEN I KOKERELEMENTEN I LIJNAFWATERING I KEERWANDEN I MAATWERK


InfraTech 2013: ontmoetingsplaats voor de infrastructuur Van 15 t/m 18 januari 2013 verzamelt de infrasector zich op de 10e editie van InfraTech in Ahoy Rotterdam om nieuwe producten, diensten, technieken en toepassingen te aanschouwen, te netwerken en kennis uit te wisselen. Reserveer InfraTech 2013 dus alvast in uw agenda! Beursbezoek is gratis als u zich vooraf registreert via de website www.infratech.nl.

Op InfraTech staat het thema Trots centraal en ligt de focus op de opbrengsten van de GWW-sector: innovatieve en baanbrekende projecten, nieuwe vormen van samenwerking en gerealiseerde werken. De Weg van de Toekomst is hier een goed voorbeeld van. InfraTech heeft dit project samen met de betrokken partijen in beeld gebracht.

Ontmoetingsplaats Om het belang van InfraTech als ontmoetingsplaats te onderstrepen zijn Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam gastheren van de 10e editie van InfraTech. Zo wordt de Rijkswaterstaat Marktdag gekoppeld aan de beurs en leveren beide publieke opdrachtgevers een inhoudelijke bijdrage aan het kennisprogramma. Johan Vermeer, Directeur Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam: “Fantastisch dat Rotterdam samen met Rijkswaterstaat gastheer is voor alweer de 10e editie van InfraTech. Het versterkt onze rol van zowel publieke opdrachtgever als publieke dienstverlener, in relatie tot de collega’s in de markt.

InfraTech is een noodzakelijke basis voor zakelijke ontmoetingen. Maar het is ook een basis voor samenwerking met de markt, om voor burgers en bedrijven nog betere resultaten te bereiken voor onze stad. Het heeft meerwaarde voor Rotterdam!”

Compleet aanbod Op InfraTech wordt een breed aanbod van producten en diensten op het gebied van infrastructuur gepresenteerd. De beursvloer is opgedeeld in verschillende thema’s die allemaal een segment binnen de infrastructuur vertegenwoordigen. Bekijk de beursplattegrond op de website om te zien welke exposanten deelnemen aan InfraTech 2013. Publieke opdrachtgevers, de grootste afnemers van infrastructurele werken, hebben een eigen stand op InfraTech. Zo presenteren 9 provincies zich gezamenlijk op het Provincieplein en profileren gemeenten van de G4 en G17 zich op het Stadsingenieursplein. Rijkswaterstaat presenteert zich onder andere met PIANOo en Vernieuwing Bouw op het Verbindingsplein.

Omvangrijk kennisprogramma Om een bezoek aan InfraTech nog aantrekkelijker te maken is er een uitgebreid kennisprogramma. De strategische partners CROW, Bouwend Nederland, CURNET en de samenwerkingspartners Vernieuwing Bouw, MKB INFRA, NLingenieurs, De NieuwBouw en PIANOo verzorgen dagelijks inhoudelijke sessies. De onderwerpen ketensamenwerking, duurzaamheid en innovaties lopen als een rode draad door het gehele programma. Bekijk de dagprogrammering op de website.

Jubileumviering InfraTech Live! In 2013 viert InfraTech haar 10e editie, een jubileum waar we trots op zijn! We laten deze mijlpaal dan ook niet onopgemerkt voorbij gaan en nodigen iedereen uit voor ons jubileumfeest InfraTech Live! op dinsdag 15 januari van 18.00 tot 23.00 uur in Ahoy Rotterdam. Wij hebben een exclusief arrangement samengesteld voor een volledig verzorgde avond met een dinerbuffet, borrelhapjes, consumpties en live entertainment. ❚

| 87


Het meest innovatieve freesbedrijf van België De Limburgse onderneming Top-Off is sinds haar oprichting twee jaar geleden in een mum van tijd uitgegroeid tot het meest innovatieve freesbedrijf van België. Top-Off spitst zich immers niet enkel toe op het frezen met een standaardtrommel, maar ook op enkele vernieuwende freestechnieken (fijnfrezen, cunetfrezen, stofvrij frezen), waarvan het 3D-frezen de meest innovatieve is. Top-Off bewees de enorme voordelen van de 3D-freestechniek bij drie recente projecten.

Top-Off NV is een probleemoplosser op gebied van verhardingen voor infrastructuurwerken voor particulieren, KMO’s, industrie en overheid en dat voor zowel kleine als grote oppervlaktes, van 1 tot 1 miljoen vierkante meter.

• Ervaren, gespecialiseerd en gemotiveerd personeel • Breed gamma aan de modernste, performante machines • Brede waaier aan dienstverlening in technische oplossingen • Zeer flexibel – inzetbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7 • Garantie van juiste kwaliteit & afwerkingsgraad • Betrouwbaarheid van materiaal en materieel • Betrouwbaarheid van opleveringsdatum • Verhuur materiaal mét machinist

Industrieweg Noord 1137 3660 Opglabbeek T +32 (0)89 810246 F +32 (0)89 810247 E info@topoff.eu

WWW.TOPOFF.EU


’s GRAVENBRAKEL | Afwateringssysteem

’s Gravenbrakel eindelijk vrij van overstromingsgevaar Het Henegouwse ‘s Gravenbrakel (Braine-le-Comte) kwam de voorbije jaren herhaaldelijk in het nieuws vanwege zware overstromingen. Om dit voortaan tegen te gaan, worden er drie overstromingsgebieden aangelegd. De firma TRBA, die instond voor de ontwikkeling van het afwateringssysteem van de overstromingsgebieden, deed hierbij een beroep op de materialen van Collinet.

'Bij de plaatsing van het afwateringssysteem van de overstromingsgebieden deed TRBA onder meer een beroep op de op maat gemaakte toezichtkamers van Collinet'

Het Waalse Gewest voorzag een bedrag van 550.000 euro voor de realisatie van de drie overstromingsgebieden. Deze komen te liggen in weiden die door de gemeente werden aangekocht. TRBA, een Waalse speler in beton, asfalt en recycling, stond in voor de ontwikkeling van het afwateringssysteem van de overstromingsgebieden en deed hierbij een beroep op Collinet voor de levering van onder meer toezichtkamers, PP-Ribwall en diverse verbindingsstukken.

Maatwerk Vooral bij het ontwerp en de productie van de twaalf benodigde toezichtkamers was maatwerk en

kwaliteit essentieel. Dit gebeurde op de Collinet-site in Herstal. De toezichtkamers hebben een diameter van 1000 millimeter en zijn vervaardigd uit MDPE. Negen toezichtkamers hebben aansluitingen met diameter 400 mm, de overige drie een diameter van 500 mm. Daarnaast bestelde TRBA meer dan 600 meter PP-Ribwall. Tot slot leverde Collinet ook diverse hulpstukken zoals bochten, moffen en T-stukken. De werken in ’s Gravenbrakel zijn volop aan de gang. Momenteel heeft TRBA al bijna de helft van alle materialen geplaatst (250 meter PP-Ribwall en zes toezichtkamers). Toch klopte TRBA al opnieuw aan bij Collinet voor volgende projecten, wat wijst op een uitstekende samenwerking. ❚

| 89


tremelo | Riolerings- en bestratingswerken Grote Bollostraat

De Grote Bollostraat, een drukke winkelstraat in het centrum van Tremelo, wordt momenteel heringericht. Behalve een nieuwe bestrating werd er ook een gescheiden rioleringsstelsel geplaatst.

'Kunststofbuizen en -putten bewijzen nut in drukke Grote Bollostraat'

Centrum van Tremelo uitgerust met gescheiden rioleringsstelsel Gedurende de voorbije maanden waren het Vlaams-Brabantse Tremelo en zijn bewoners in de ban van een resem grootschalige wegenis- en rioleringswerken in het dorpscentrum. Zo legde aannemer Heijmans Infra in de Grote Bollostraat, een vrij drukke straat met veel winkels, een gescheiden rioleringsstelsel aan. Opvallend hierbij was het gebruik van kunststofbuizen en -putten, die geleverd werden door de firma Indra. Riolerings- en wegeniswerken In Vlaanderen wordt tegenwoordig werk gemaakt van het onderhoud en de vernieuwing van ons verouderd rioleringsstelsel. Steeds meer gemeenten schakelen over op de installatie van een gescheiden rioleringsstelsel, wat een scheiding van de leidingen voor de vuilwater- en de regenwaterafvoer impliceert. In Tremelo is het niet anders, al gaan de rioleringswerken er ook gepaard met de vernieuwing van de wegenis en de herinrichting van het dorpscentrum. Om het winkelen in de Grote Bollostraat aangenamer te maken, opteerde de gemeente Tremelo voor een moderner straatbeeld. Qua bestrating werd er bijvoorbeeld gekozen voor een afwisseling van zwarte betonvlakken en met cementslurry opgegoten ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton) en uitgewassen klinkers met een arduinblauwe deklaag (natuursteenuiterlijk). Bomen, mooie voetpaden en beter gepositioneerde parkeerplaatsen moeten het ruimtegevoel bij winkelaars en passanten vergroten.

Kunststofelementen De voornaamste reden om de werken aan te vatten, was echter de plaatsing van een gescheiden rioleringsstelsel en de aansluiting van de vuilwaterafvoer op het

90 |

waterzuiveringsnetwerk. Hiervoor maakte aannemer Heijmans Infra onder meer gebruik van de PP-leidingen en -putten (polypropyleen) van Indra. “PP-leidingsystemen zijn chemisch resistent en dus zeer geschikt voor vuilwaterafvoer. Extra troeven zijn de hoge ringstijfheid, denhoge slagvastheid en de makkelijke verwerkbaarheid (flexibel). Het is bovendien veel lichter dan andere materialen (PVC, beton) en daarom ook makkelijker te transporteren,” vertelt Jurgen Sermijn van Indra. “We konden bijgevolg met lichtere kraantypes werken,” vult projectleider Tom De Schepper (Heijmans Infra) aan. “De plaatsing van de putten verliep dan ook zeer vlot, ook al omdat we met rioolbuizen konden werken die langer zijn dan traditionele betonbuizen. Dit leverde ons in het licht van de strakke deadline – het feit dat er veel winkels gevestigd zijn in de Grote Bollostraat maakt dat de werken zeker niet langer mogen duren dan voorzien – een groot voordeel op. Een ander groot voordeel zijn de hoekverdraaiingen onderaan de kunststofputten, die ons toelieten om hier en daar lichtjes af te wijken om de overvloedig aanwezige nutsleidingen te vermijden. We konden met andere woorden sneller en flexibeler te werk gaan, wat bij werken in een drukke winkelstraat als de Grote Bollostraat uiteraard mooi meegenomen is.” ❚


tremelo | Riolerings- en bestratingswerken Grote Bollostraat

Projectfiche 'Polypropyleen: de riolering van de toekomst?'

Indra leverde veertig van deze PP-putten met een diameter van 1000mm, die volgens hen onder andere door hun uitstekende stroomprofielbodem uiterst geschikt zijn voor vuilwaterafvoer.

Technische fiche Opdrachtgevers Ontwerp Aannemer Kunststofleidingen en -putten Start werken Einde werken

gemeente Tremelo en Aquafin Grontmij (Mechelen) Heijmans Infra (Schelle) Indra (Lanaken) 28 maart 2012 maart 2013

De laatste jaren fungeren polypropyleen (PP) en andere kunststofvarianten steeds meer als alternatief voor de klassieke betonnen rioleringselementen. Bij Indra, dat voor de werken aan de Grote Bollostraat in Tremelo een volledig systeem in PP leverde (1500m PP-leidingen, PP-hulpstukken en 40 PP-putten met een diameter van 1000mm en een uitstekende stroomprofielbodem), zijn ze er vast van overtuigd dat flexibele rioleringen in kunststof heel wat voordelen bieden. Indra is een Nederlandse onderneming die in 2008 werd opgericht. Het spitst zich toe op de productie van PP-elementen, infiltratiesystemen en lijnafwateringssystemen in beton en polyesterbeton. Indra ontwikkelde onder meer de innovatieve Sedi-pipe XL Plus, een sedimentatiesysteem waarmee je regenwater al grotendeels kan zuiveren. “We zien een verschuiving van starre betonnen rioleringen naar flexibele systemen in kunststof,” vertelt Jurgen Sermijn, zaakvoerder van de Belgisch-Luxemburgse afdeling van Indra. “Dit is het gevolg van de betere resultaten (minder lekken, minder schade, minder nazorg) die de kunststof leidingsystemen met zich meebrengen. Bovendien zijn kunststof leidingen sneller verwerkbaar dan de klassieke systemen in beton en gres. PP onderscheidt zich dan weer van andere kunststofvarianten door zijn hoge slagvastheid en – ook bij lage temperaturen – makkelijke verwerkbaarheid. Bovendien zijn PP-leidingen volledig recycleerbaar, hebben ze een hoge chemische resistentie (uitstekend voor vuilwaterafvoer) en gaan ze meer dan honderd jaar mee. Het gebruik van PP-leidingsystemen zorgt dus voor hogere rendementen bij de aannemer en een snellere afronding van het werk in kwestie, waardoor de periode met hinder voor de buurtbewoners gereduceerd wordt. Kortom: iedereen tevreden!”

| 91


wilrijk | Skatepark

Public Partners, city & outdoor concepts, biedt totaaloplossingen voor speeltuinen, skateparken en algemene aanleg van stadsparken. Lastenboeken, aanbestedingen en overheidsopdrachten zijn ons niet vreemd. Deze projecten kunnen we perfect opvolgen van concept over implementatie tot nazorg. Op onze website willen we naast een selectie van ons aanbod u voornamelijk inspireren, tal van nieuwigheden presenteren en u laten dromen van sterke concepten.

WWW. PUBLICPARTNERS.BE info@publicpartners.be Tel. 051 69 71 62

Wilrijkse jongeren ontwerpen nieuw skatepark Een tijd geleden zat de stad Antwerpen rond de tafel met een aantal Wilrijkse jongeren om te overleggen over de inrichting van een nieuw skatepark. Sinds 30 september kunnen deze jongeren zich naar hartenlust uitleven op dat nieuwe skateterrein, dat onlangs aangelegd werd langs de heringerichte Krijgslaan. Dit kon in een mum van tijd gebeuren omdat de nieuwe hindernissen bestaan uit geprefabriceerde betonnen elementen. In Wilrijk bij Antwerpen kunnen skateliefhebbers sinds kort eindelijk weer gebruik maken van een volwaardige skate-infrastructuur. Meer dan vier jaar geleden moest hun skatepark aan de Krijgslaan wijken voor de bouw van prachtig gelegen nieuwe woningen en de aanleg van het Neerlandpark. Het skateterrein werd verder opgeschoven in de richting van de Krijgslaan, waar de bestaande toestellen op een nieuwe asfaltlaag werden geplaatst. Optimaal was het echter niet, en dus werden

Enkele Rhino-elementen die er al stonden, werden na een grondige herstelling functioneel ge誰mplementeerd in het nieuwe skatepark.

92 |


wilrijk | Skatepark

'Skaters opteren voor beter berijdbare en duurzame prefabbetonelementen'

Aannemer Public Partners vernieuwde het skatepark langs de Krijgslaan en installeerde er enkele nieuwe toestellen zoals rampen, rails, een 'pyramid', een 'funbox' en een 'ledge'.

er op basis van de wensen van de skaters plannen gemaakt voor een vernieuwing. In de eerste plaats wilden de skaters nieuwe mogelijkheden door de toevoeging van een aantal toestellen zoals rampen, rails, een 'pyramid', een 'funbox' en een 'ledge'. Enkele Rhino-elementen die er al stonden (toestellen bekleed met High Pressure Laminate), werden na een grondige herstelling functioneel geïmplementeerd in het nieuwe skatepark.

voelen zelf het best aan welke trajecten mogelijk zijn, en dus is hun inbreng cruciaal. Omdat ze effectief mee mogen beslissen, stellen de jongeren de inspanningen van de gemeente ook veel meer op prijs. Anderzijds hebben wij onze expertise in de bouw van skateparken, die we doorheen de jaren hebben opgebouwd bij tal van andere projecten, ten volle kunnen benutten om de ontwerpers en de skaters bij te staan.”

Voorts bleek vooral het gebruik van beton als basismateriaal van deze nieuwe toestellen een zeer belangrijk gegeven. “Beton biedt een dubbel voordeel. Het is enerzijds beter berijdbaar, en gaat anderzijds veel langer mee,” verduidelijkt Kurt Farrazijn van aannemer Public Partners, dat gespecialiseerd is in de aanleg van skateparken en dat werkt onder het kwaliteitslabel ISO 9001 en het VCA*-certificaat. “De betonnen elementen werden geprefabriceerd in Duitsland en geplaatst met behulp van een telescopische kraan. Het vernieuwde skatepark in Wilrijk bestaat dus uit een combinatie van asfalt en beton. Als je rond de toestellen ook een toplaag van beton kan aanbrengen, zal je park optimaal berijdbaar, maar ook erg duur zijn. De toplaag in Wilrijk bestaat uit asfalt type 4C, dat toch bekend staat om zijn egale oppervlak.”

Ook met de omringende bewoners wordt rekening gehouden. Het skateterrein ligt in het groen, zodat het niet hard opvalt. Deze groene buffer bestaat uit verschillende lagen met verschillende soorten beplanting (heesters, bomen, enz). In de zuidelijke groenstrook werd bovendien een muur van schanskorven geplaatst, die het skatepark scheidt van de achterliggende bebouwing. Op deze manier probeert de gemeente Wilrijk ook de mogelijke geluidsoverlast tegen te gaan. Het nieuwe skatepark werd op 30 september plechtig ingehuldigd met een spectaculaire skatecontest. ❚

Deskundige inbreng

Technische fiche

De vernieuwing kwam er eind oktober en is het resultaat van een uitstekende samenwerking tussen verschillende partijen. Zowel de uiteindelijke gebruikers als aannemer Public Partners werden nauw betrokken bij het ontwerp. “Wanneer je een skatepark ontwerpt, is dat een absolute must. Zeker wanneer het gaat om het bepalen van de afstanden tussen de verschillende toestellen. Zelfs wanneer het ontwerp al gemaakt was, hebben we dit nog eens voorgelegd aan de skaters. Zij

Opdrachtgever Ontwerp Aannemer Start werken Einde werken

gemeente Wilrijk Concrete Sportanlagen (Weiler - Simmerberg, Duitsland) Public Partners (Ardooie - Koolskamp) 19 september 2012 26 september 2012

| 93


bedrijfsreportage

Betonfabriek De Bonte-Van Hecke

bondgenoot in de strijd tegen wateroverlast

Het afgelopen jaar kregen een aantal streken in ons land het zwaar te verduren. Langdurige en hevige regenbuien zorgden voor de nodige waterellende. In een dichtbevolkt gebied als BelgiĂŤ waar steeds meer huizen worden opgetrokken in lager gelegen gebieden, zullen de klimaatsveranderingen in de toekomst voor nog meer problemen zorgen.

'Als men in de toekomst wateroverlast wil reduceren, moet men trachten zoveel mogelijk hemelwater te bufferen en te laten infiltreren in de bodem'

94 |


bedrijfsreportage

Het gamma grachtelementen aangeboden door de firma De Bonte kan perfect aangewend worden om de wateroverlast enigszins te beperken. Het gebruik van grachtelementen heeft namelijk een aantal voordelen voor zowel de bouwheer als de aannemer: • De elementen zijn verkrijgbaar in verscheidene vormen. De elementen kunnen zowel rechthoekig als V-vormig worden uitgevoerd, waarbij zowel de helling van de vleugels, de inwendige bodembreedte en de inwendige hoogte vrij te kiezen zijn. • Ondanks mogelijks beperkte beschikbaarheid van ruimte kan men gebruik maken van open grachten. • De elementen voorkomen het inkalven van de oevers. • Het klassieke betonnen element kan zorgen voor een snelle afvoer van het water en dit zelfs bij kleine debieten naar onbebouwd lager gelegen gebieden. • Infiltratieopeningen en tussenschotten kunnen voorzien worden om ophoping van water stroomafwaarts en bijgevolg overstroming tegen te gaan. Het aantal openingen en tussenschotten is vrij te bepalen door de klant. • Voor een optimale infiltratie zijn elementen in drainerend beton verkrijgbaar. • Een hoog plaatsingsrendement door een standaardlengte van 3m. • Efficiëntere plaatsing door de vaste positie van kogelkopankers. • Maatvastheid door uitharding in de mal. • Tot 50% minder onderhoud dan de natuurlijke open gracht. • Kostprijs over de gehele levensduur veel lager dan de combinatie houten beschoeiing en schranskorven. • Bescherming van kabels en leidingen die vlak naast de waterloop gelegen zijn. Ter realisatie van landhoofden kan men gebruik maken van de kopelementen van de firma De Bonte. Het element , de combinatie van kopmuur - grachtelement, is

een meer dan volwaardig alternatief voor de combinatie gemetste kopmuur - kasseibeschoeiing. De plaatsing is minder arbeidsintensief, veiliger en eenvoudiger ter hoogte van leidingen. Bovendien zijn er aansluitingen mogelijk met rubberringdichting voor zowel beton-, grèsals PVC-buizen. In dichtbebouwde gebieden heeft men niet steeds de ruimte beschikbaar om te werken met open grachten. Men kan in deze gebieden ofwel trachten het water zo snel mogelijk naar een infiltratiebekken af te voeren ofwel het water tijdelijk te bufferen en vervolgens vertraagd af te voeren. De firma de Bonte kan hier een oplossing aanbieden door middel van rechthoekige kokers. De elementen hebben een aantal voordelen ten opzichte van buizen: • Ideaal voor werken bij geringe diepte en hoge debieten. • Alle mogelijke dimensies verkrijgbaar (l, b en h) . • Hoekverdraaiingen mogelijk. • Een overstortmuur of debietsbegrenzer mogelijk. • Een faunadoorgang kan voorzien worden. • Inspectieopeningen eventueel voorzien van een ingestorte spie voor plaatsing van standaard schachtelementen. • Naspankanalen mogelijk. Naspannen is gewenst bij slechte ondergrond om zetting te voorkomen. • Aansluitingen voor buizen met rubberringdichting mogelijk. • Aansluitend maatwerk mogelijk door middel van een ruwe sparing maar tevens met spie- en mofverbinding. • Maatvastheid en verzekerde waterdichtheid door uitvoering in zelfverdichtend beton. • Efficiënte plaatsing door aanwezigheid van 3 kogelkopankers op vaste positie. • Hoog plaatsingsrendement door een standaardlengte van 3m. • Beperking van het risico voor de aannemer, minder voegen resulteert immers op een verlaagde kans op lekken. ❚

| 95


bedrijfsreportage

Janson Bridging Belgium

Modulaire metalen brugconstructies en vlottende pontons

“Wij verhuren bruggen die je modulair kan samenstellen, vergelijkbaar met een Meccannodoos,� aldus country manager Luc Waeghe.

96 |

Boven: Janson Bridging leverde onder meer twee tijdelijke bruggen voor het verkeersknooppunt Het Klaverblad in Lummen. Onder: Met bruggen van 6 tot 120 meter is het gamma van Janson Bridging zowel letterlijk als figuurlijk heel breed.


bedrijfsreportage

Janson Bridging is één van de weinige bruggenbouwers en -verhuurders die België rijk is. Het Nederlandse bedrijf met vestiging in Antwerpen bouwt ze niet alleen, maar verhuurt ze ook. “Onze kennis, ervaring en grote stock zijn onze grote troeven”, verduidelijkt country manager Luc Waeghe.

'Janson Bridging wil verder groeien en mikt op projecten in Afrika en Azië'

Meccano-principe Ieder onder ons is ongetwijfeld al meerdere malen over een constructie van Janson Bridging gereden. Twee van de grotere recente projecten waren het verbinden van twee kaaien in de Zeebrugse haven en de ontlasting van het verkeersknooppunt het Klaverblad in Lummen. “De eerste is onze grootste realisatie (400 m lengte) en voor deze laatste hebben wij twee tijdelijke bruggen verhuurd”, zegt Luc Waeghe. “In België tellen we maar drie werknemers. Het filiaal in Antwerpen is enkel een commercieel en administratief centrum dat goed is voor een omzet van 1,5 miljoen euro. Alle brugmaterialen komen uit onze grote, centrale stock die zich in Hank (bij Breda) bevindt. Zo ook de bruggen voor het Klaverblad. Ze zijn vanuit Nederland getransporteerd en werden in Lummen samengesteld en gemonteerd. Net als al onze verhuurde bruggen bestaan ze uit metalen elementen die je modulair kan samenstellen. Je kan het bijna vergelijken met een Meccanobouwdoos. Na enkele maanden zijn de tijdelijke exemplaren afgebroken en nu doen ze deels ergens anders dienst.”

Wereldomvattend Janson Bridging telt wereldwijd twee activiteiten. “Wij doen in brugconstructies en vlottende pontons”, verduidelijkt Waeghe. “Elk van de twee elementen kan je bij ons kopen of huren. Naast het moederbedrijf in Nederland, dat in 1972 samen met het Belgische filiaal opgericht is, zijn er nog vestigingen in Frankrijk en Duitsland. Ook zij doen een beroep op de site in Hank voor de levering van de benodigde materialen, wat aanzienlijk kostenbesparend is. Daarnaast zijn wij nog aanwezig in Italië, Spanje, Engeland en recent in Noorwegen. Wereldwijd tellen we zestig werknemers. De ambitie is er om nog verder te groeien en dan vooral buiten de EU. Wij mikken onder meer op projecten in Afrika en Azië.” De concurrentie in de wereld van de bruggenbouwers is beperkt, maar stevig. “Onze troeven zijn de grote stock, de kwaliteit, de moduleerbaarheid, de kennis en de ervaring. Wie uit het niets in België bruggen wil bouwen, begint sowieso al met een gigantisch achterstand door het grote materiaalaanbod waarover we beschikken. Dat vergt een grote investering. Ook laat de grote stock ons toe om snel te reageren. Het gamma is letterlijk heel breed: overspanningen van 6 tot zelfs 120 meter zonder steunpunten. Een ander punt is dat onze bruggen 100% voldoen aan alle Europese normen. Het is geen bric-à-brac. Ze zijn heel veilig, temeer omdat we ze regelmatig afbreken en op een andere plek weer in elkaar zetten. Ook is het een voordeel dat we zowel tijdelijke als permanente constructies kunnen vervaardigen.” De wereld van de bruggen staat niet stil. De groep Janson Bridging investeert constant in innovatie. “Wij stappen meer en meer af om permanente bruggen uit staal te vervaardigen. Samen met enkele specialisten hebben wij een systeem uit composietmateriaal ontwikkeld. Het begint populair te worden. Het is niet alleen steviger, maar ook onderhoudsvriendelijker en vooral positief voor het milieu. De CO2-uitstoot vermindert aanzienlijk. Hiermee gaan we ongetwijfeld nog veel succes hebben”, besluit Waeghe. ❚

| 97


Assumax nv, in zijn huidige vorm opgestart in 1996, is een snel evoluerend makelaarskantoor dat is vergroeid met de ondernemingswereld. Met een aantal ondernemers als aandeelhouders, spitst het kantoor zich vooral toe op het aanbieden van globale verzekeringspolissen voor (hoofdzakelijk) bedrijven op zowel nationaal, als internationaal Assumax nv, in zijn huidige vorm opgestartniveau. in 1996, is een snel evoluerend makelaarskantoor Assumax nv, in zijn huidige vorm opgestart in 1996, is een snel evoluerend makelaarskantoor dat is vergroeid met de ondernemingswereld. Met een aantal ondernemers als

aandeelhouders, spitst het kantoor zich vooral toe op het aanbieden van globale

verzekeringspolissen voor (hoofdzakelijk) bedrijven op zowel nationaal, als internationaal

dat is vergroeid met de ondernemingswereld. Met een aantal ondernemers als niveau.

De centrale ligging Gent – Antwerpen – Brussel biedt een waaier aan mogelijkheden om van daar uit een groot gebied te servicen.

aandeelhouders, het kantoor zich vooral het aanbieden van globale De centrale ligging Gentspitst – Antwerpen – Brussel biedt toe eenop waaier aan mogelijkheden om van verzekeringspolissen voor daar (hoofdzakelijk) bedrijven zowel nationaal, als internationaal uit een groot gebied op te servicen. Mede door de brede know-how die in het kantoor aanwezig is, is Assumax nv ondertussen op vele terreinen actief. Voor de jonge, dynamische groep medewerkers is geen inspanning te veel om, samen met de klant, naar de beste verzekeringsoplossing uit te zien.

niveau. Assumax nv Belselestraat 83 • 9250 Waasmunster • België Tel: +32 (0)3 735 00 35 • Fax: +32 (0)3 735 00 36 • info@assumax.be • www.assumax.be

Mede door de brede know-how die in het kantoor aanwezig is, is Assumax nv ondertussen op De centrale ligging Gent – Antwerpen – Brussel biedt eenmedewerkers waaier aan mogelijkheden om van vele terreinen actief. Voor de jonge, dynamische groep is geen inspanning te Assumax goo.indd 1

29-10-2008 10:21:35

uit een groot te servicen. veel om, samen metdaar de klant, naar de gebied beste verzekeringsoplossing uit te zien.

Mede door de brede know-how die in het kantoor aanwezig is, is Assumax nv ondertussen op vele terreinen actief. Voor de jonge, dynamische groep medewerkers is geen inspanning te veel om, samen met de klant, naar de beste verzekeringsoplossing uit te zien. Assumax nv Belselestraat 83 • 9250 Waasmunster • België Tel: +32 (0)3 735 00 35 • Fax: +32 (0)3 735 00 36 • info@assumax.be • www.assumax.be

assumax.indd 1

Assumax nv Belselestraat 83 • 9250 Waasmunster • België Tel: +32 (0)3 735 00 35 • Fax: +32 (0)3 735 00 36 • info@assumax.be • www.assumax.be

08-03-2010 10:10:48


financieel

Uw bouwplaatstoestellen verdienen aandacht Als ondernemer staat u zonder twijfel stil bij het afsluiten van een aantal onontbeerlijke verzekeringen: een brand-, arbeidsongevallen-, aansprakelijkheids- en autoverzekering zullen hierin zeker niet ontbreken. Meer hebt u al voldoende aandacht besteed aan de bescherming van de toestellen voor de bouwplaatsen? Minilaadschoppen, bulldozers, graafmachines, hoogtewerkers,… Deze machines staan bloot aan nogal wat risico’s. Denk maar aan diefstal, vandalisme, brand(stichting), aanrijding, de gewone werfrisico’s… Om ze correct te verzekeren valt een verzekering tegen machinebreuk te overwegen. Deze polis vangt de kosten voor herstelling en vervanging van een beschadigde machine op.

Welke waarborgen biedt een polis machinebreuk? Een machinebreukverzekering is een verzekering 'genoemde gevaren.' Dit houdt in dat de schade als gevolg van de in de polis genoemde oorzaken gedekt

is. De meeste op de verzekeringsmarkt verkrijgbare polissen voorzien in de volgende waarborgen: - Basiswaarborgen: • omdat deze toestellen extra gevoelig zijn voor externe risico’s is een waarborg 'externe risico’s' nodig. Die voorziet dekking van schade door brand, ontploffing, bliksem en botsing met luchtvaartuigen. Machines die enkel gebruikt worden binnen de bedrijfszetel zijn veelal meeverzekerd in de brandpolis, zodat de waarborg voor dergelijke machines kan worden geschrapt. • dekking voor 'menselijke factoren.' Deze waarborg mag erg ruim worden geïnterpreteerd: onhandigheid, toevallige nalatigheid, onervarenheid… • bovendien wordt dekking voorzien voor 'diefstal

en poging tot diefstal, vallen, stoten en botsen, ineenstorten van bouwwerken, grondverzakkingen of -verschuiving, wind, storm en vorst.' - Optionele waarborgen • Interne risico’s: schade ten gevolge van materiaal-, constructie- en montagefouten, materiaalmoeheid, warmlopen, vastlopen, oververhitting, terugslag. • Extra kosten: bij een gedekte schade kan het zijn dat –om de schade zo snel mogelijk te hertellen– de technici overuren moeten presteren of dat er extra kosten zijn omdat er onderdelen en/of technici uit het buitenland moeten komen. Deze extra-kosten worden dan tot een bepaald bedrag vergoed, bovenop de normale herstellingskosten. Enkele misverstanden de wereld uit: • Het feit dat een machine boekhoudkundig is afgeschreven, betekent niet dat deze machine niet langer van belang is voor uw bedrijf. De vervanging van een afgeschreven machine kan financieel een zware impact hebben, waarvoor een verzekering soelaas kan brengen. De verzekering vergoedt u immers in werkelijke waarde, dit is nieuwwaarde min de al dan niet vooraf overeengekomen afschrijvingen, ongeacht of de machine al dan niet al is afgeschreven. • Bij de aankoop van uw machine heeft u misschien een waarborg verkregen. Verlies niet uit het oog dat een dergelijke waarborg geen dekking biedt voor accidentele schade, wat een polis machinebreuk wel doet. Bovendien is deze constructeurswaarborg zeer beperkt in de tijd. • U zult misschien opwerpen dat een machinebreukverzekering een dure aangelegenheid is. De verzekeringspremie wordt echter erg relatief als u overweegt welke belangrijke kapitalen hierin worden verzekerd. Hierdoor bent u beschermd tegen onverwachte kosten. U bent niet verplicht al uw machines te verzekeren: u kunt zelf beslissen voor welke machines dit al dan niet nuttig is. ❚

| 99


wondelgem | Grondwerken psychiatrisch centrum

BSV tovert voormalig afvalstort in Wondelgem om tot bouwgrond In het Oost-Vlaamse Wondelgem, een gemeente nabij Gent, wordt deze dagen hard gewerkt aan de bouw van een forensisch psychiatrisch centrum. Een van de bijzonderheden van dit project is dat het nieuwe complex bovenop een voormalige stortplaats gebouwd wordt. In de beginfase van het project was een belangrijke rol weggelegd voor grondreinigingsspecialist BSV. In opdracht van aannemer Denys nam BSV de delicate grond- en rioleringswerken op zich.

Bovenop een stortplaats De plannen voor het nieuwe forensisch psychiatrisch centrum liggen al een aantal jaar op tafel. De Wondelgemse Meersen, het braakliggend terrein waarop het forensisch psychiatrisch centrum gebouwd wordt, waren vroeger de grootste (sluik) stortplaats van Gent en dus een doorn in het oog van al wie zich achter de verfraaiing van de Oost-Vlaamse hoofdstad en haar omgeving schaart. De site werd door de stad Gent ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen, dat er tegen het begin van 2014 een forensisch psychiatrisch centrum wil openen. Dit zal plaats bieden aan 270 ge誰nterneerden die niet geschikt zijn om in een gewone psychiatrische instelling te verblijven. De werken zijn een jaar geleden gestart.

100 |

Het vervuilde terrein werd echter niet speciaal uitgegraven voor de bouw van het nieuwe complex, maar enkel genivelleerd Het gebouw wordt op palen geplaatst en rust dus niet op de verontreinigde ondergrond. Enkel het afval dat boven het beoogde niveau uitkwam en dus functioneel in de weg zat voor de bouw van het centrum, de plaatsing van de riolering en de aanleg van de omgeving, werd verwijderd.

Recyclage van verontreinigde grond Het is in deze fase dat BSV op het voorplan trad. Het afgevoerde afvalmateriaal werd verwerkt in het grondreinigingscentrum van BSV in Harelbeke. Het saneerde


wondelgem | Grondwerken psychiatrisch centrum

een deel van de vervuilde gronden en stortte de onbruikbare restspecie op een andere erkende stortplaats. In totaal gaat het om 45.000 ton verontreinigde grond. Een deel van deze gerecycleerde bodem gebruikte BSV om bovenop het resterende stortmateriaal een vijftig centimeter dikke zuiverheidslaag aan te leggen, zodat aannemer Denys – zonder last te hebben van de speciale bodem – rond de ge-

'Delicate grond- en rioleringswerken gaan bouw van nieuw forensisch psychiatrisch centrum vooraf' bouwen een perfecte werfpiste kon installeren. Het is vooral deze wil om het stortmateriaal te recycleren en te hergebruiken die van BSV de geknipte partij maakte om de bodem te saneren: “Op zich is het vrij vernieuwend om huisvuil dat destijds gestort is te gaan recycleren,” vertelt Glenn Heernaert, projectverantwoordelijke

bij BSV. “In plaats van het simpelweg op te graven en af te voeren, vinden wij het belangrijk om de recycleerbare stromen – die er best wel zijn omdat er vroeger ook beton- en baksteenpuin, metaal en aarde op stortplaatsen voor huisvuil terechtkwam – toch opnieuw te benutten. In totaal hebben we ongeveer 75 procent van de afgevoerde grond kunnen recycleren. Reiniging primeert voor ons op storten omdat je niet enkel het milieu en de beschikbare stortplaatsen minder belast, maar ook omdat het recycleren van een paar geschikte stromen uiteindelijk veel goedkoper is dan opnieuw gaan storten.” BSV nam niet enkel de bodem-, maar ook de rioleringswerken op zich. Enerzijds legde het binnenin de gebouwen zes kilometer PVC-buizen en een kilometer gelaste PE-buizen aan, anderzijds plaatst het momenteel ook rond het complex een tweetal kilometer riolering met een vuilwaterafvoer, septische putten, buffering voor het hemelwater, enz. In november zal BSV zijn deel van de werken definitief afronden. “Al bij al was dit een mooi project voor ons. We tonen niet alleen aan dat voormalige afvalplaatsen zeker nog in aanmerking komen voor bouwprojecten, maar ook dat je door gronden te reinigen en te hergebruiken veel winst kan maken. Bovendien zijn ook de rioleringswerken tot hiertoe uitstekend verlopen,” besluit Glenn Heernaert. ❚

| 101


Vanaf â‚Ź 495,- per jaar weet uw doelgroep wat u doet! Bel of mail Wim Fierens of Pascal Op de Beeck voor alle informatie over een vermelding T +32 (0)11 605 540 w.fierens@louwersmediagroep.be p.opdebeeck@louwersmediagroep.be AANNEMERS GRONDWERKEN

Casters Infra Winterbeeklaan 23, 3600 Genk T ....................................................... +32 (0)11 323123 F ...................................................... +32 (0)11 322162 E info@castersinfra.be W www.castersinfra.be

Baldewijns & Co bvba Veldstraat 170 - 3511 Hasselt T ....................................................... +32 (0)11 254221 F .......................................................+32 (0)11 871833 E info@baldewijns-co.be W www.baldewijns-co.be

AANNEMERS WEGENBOUW

Aswebo NV Booiebos 4 -9031 Drongen T .......................................................+32 (0)9 2826030 F .......................................................+32 (0)9 2827123 E info@aswebo.be W www.aswebo.be

Betonac NV Hasseltsesteenweg 172, 3800 Sint Truiden T ........................................................+32 (0)11 702100 F ........................................................+32 (0)11 702120 E betonac@betonac.be W www.betonac.be

CEI- De Meyer NV Antoon Van Osslaan 1, bus 2, 1100 Brussel T ........................................................+32 (0)2 7194611 F ...................................................... +32 (0)2 7250461 E info@cei-demeyer.be W www.cei-demeyer.be

ARCHITECTENBUREAUS

Hoogmartens NV Wegenbouw Industrieweg-Noord 1137, 3660 Opglabbeek T ...................................................... +32 (0)89 810230 F ..................................................... +32 (0)89 857680 E info@hoogmartens.be W www.hoogmartens.be

Martens Group Mercuriuslaan 4, 3600 Genk T .......................................................+32 (0)89 819090 F ....................................................... +32 (0)89 819091 E info@martensgroup.be W www.martensgroup.be

Stadsbader NV Kanaalstraat 1 - 8530 Harelbeke T ...................................................... +32 (0)56 260666 E info@stadsbader.com W www.stadsbader.com

Iglesias-Leenders-Bylois Architecten Grote Baan 88 - 3540 Herk de Stad T .......................................................+32 (0)13 296898 F .......................................................+32 (0)13 298988 E info@ilbarchitecten.be W www.ilbarchitecten.be

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

Studiebureau Archeologie Bietenweg 20, 3300 Tienen T .................................................... +32 (0)474 587785 E info@studiebureau-archeologie.be W www.studiebureau-archeologie.be

BEDRIJFSWAGENINRICHTING

Sortimo Schaarbeeklei 207 1800 Vilvoorde T .......................................................+32 (0)2 3550370 F .......................................................+32 (0)2 3550371 E info@sortimo.be W www.sortimo.be

BETON BETON

DE BONTE NV VBG Welvaartstraat 14-1 b/8, 2200 Herentals T .......................................................+32 (0)14 244444 F .......................................................+32 (0)14 244430 E vbg@colas.be W www.vbg.be

De Bonte-Van Hecke NV St-Annastraat 55 - 9250 Waasmunster T .......................................................+32 (0)52 473320 F ...................................................... +32 (0)52 472698 E dbvh@debonte-vanhecke.be W www.debonte.com

NV Wegebo Nestor Martinstraat 315, 1082 Brussel T .......................................................+32 (0)2 4820740 F ...................................................... +32 (0)2 4692224 E wegebo@colas.be W www.wegebo.be

Lithobeton NV Kanaalstraat 18 8470 Gistel T ...................................................... +32 (0)59 276060 F .......................................................+32 (0)59 276503 E info@lithobeton.be W www.lithobeton.beBRU

| 103

2012090 GWW BE 04 WDW.indd 103

19-12-12 11:01


Wat doet u eigenlijk? Voor € 82,- per uitgave weten uw klanten dat ook! Bel (011) 605 540 voor alle informatie over een vermelding in GROND/W EG/WATERBOUW

Wie doet wat BRUGGENBOUW GGENBOUW

Janson Bridging Belgium NV Uitbreidingsstraat 84/3 - 2600 Antwerpen T .......................................................+32 (0)3 3159820 F .......................................................+32 (0)3 3159821 E info@jansonbridging.be W www.jansonbridging.be

DIENSTEN

Assumax BV Belselestraat 83, 9250 Waasmunster T ...................................................... +32 (0)3 7350035 F ...................................................... +32 (0)3 7350036 W www.assumax.be

FONTEINBOUW

Aquafontal Koolskampstraat 3, 8740 Pittem T ....................................................... +32 (0)51 464749 F .......................................................+32 (0)51 467934 E info@aquafontal.be W www.aquafontal.be

FEDERATIES FEDERATIE

FEBE Federatie van de Betonindustrie Vorstlaan 68 1170 Brussel T ....................................................... +32 (0)2 7358015 F .......................................................+32 (0)2 7347795 E mail@febe.be W www.febe.be

Vlaamse Confederatie Bouw Lombardstraat 34-42 1000 Brussel T .......................................................+32 (0)2 5455749 F ...................................................... +32 (0)2 5455907 E info@vcb.be W www.vcb.be

GROND RECYCLAGE

BSV NV Beneluxlaan 201, 8530 Harelbeke T ....................................................... +32 (0)56 520911 F ....................................................... +32 (0)56 520911 E info@bsv-nv.nl W www.bsv-nv.beGRONDVERZET

GRONDVERZET

Bioterra NV Nijverheidslaan 1527/42, 3660 Opglabbeek T ...................................................... +32 (0)89 858985 W www.bioterra.beL

LEDVERLICHTING

Ledtechnic BVBA Kunstdal 2a, 9900 Eeklo T ...................................................... +32 (0)9 3782161 F .................................................... +32 (0)9 3786530 E info@ledtechnic.be W www.ledtechnic.be

Ledtechnic BVBA Kunstdal 2a, 9900 Eeklo T ...................................................... +32 (0)9 3782161 F .................................................... +32 (0)9 3786530 E info@ledtechnic.be W www.ledtechnic.be

Nemetschek Scia NV Industrieweg 1007 - 3540 Herk-De-Stad T ........................................................+32 (0)13 551775 F ........................................................+32 (0)13 554175 E info@scia-online.com W www.scia-online.com

LEVERANCIERS

MATERIAAL VERHUUR A

ASWEBO NV Booiebos 4, 9031 Drongen T ..................................................... +32 (0)9 2826030 F .................................................... +32 (0)9 2827123 E info@aswebo.be W www.aswebo.be

De Bonte van Hecke NV St. Annastraat 55, 9250 Waasmunster T ..................................................... +32 (0)52 473320 F .................................................... +32 (0)52 472698 E dbvh@debonte-vanhecke.be W www.debonte-vanhecke.be

GEWAPENDE GROND

Terre Armée Postbus 318, 2740 AH Waddinxveen T ................................................... +31 (0)182 622735 F .................................................... +31 (0)182 636031 E info@terrearmee.nl W www.terrearmee.nl

Grontmij Belgium NV/SA Kunstlaan 3 / 4 / 5, 1210 Brussel T ..................................................... +32 (0)2 2090776 F .................................................... +32 (0)2 2090771 E info@grontmij.be W www.grontmij.be

CEI- De Meyer NV Antoon Van Osslaan 1, bus 2, 1100 Brussel T ........................................................+32 (0)2 7194611 F ...................................................... +32 (0)2 7250461 E info@cei-demeyer.be W www.cei-demeyer.be

T

E

R

I

E

E

L

V

E

R

H

Loxam BE NV Vilvoordsesteenweg 152, 1120 Brussel T ..................................................... +32 (0)2 6755902 W www.loxam.be

Eurorent Machineverhuur Bisschoppenhoflaan 633, 2100 Deurne T ..................................................... +32 (0)3 3254300 F ..................................................... +32 (0)3 3259903 E info@eurorent.be W www.eurorent.beMA

MEETAPPARATUUR

Couderé Geomatic Engineering Monnikenwerve 43, 8000 Brugge T ...................................................... +32 (0)50 389814 F .................................................... +32 (0)50 383105 E info@coudere.be W www.coudere.be - shop.coudere.be

104 |

2012090 GWW BE 04 WDW.indd 104

19-12-12 11:01


Wie doet wat

Hertsens Wegenwerken NV Oeverkant 38, 2070 BURCHTv T .................................................. +32 (0)3 253 4040 F ................................................ + +32 (0)3 253 4040 E helena@hertsens.be W www.hertsens.be

Indra BVBA Europaplein 41 bus 1c, 3620 Lanaken T ..................................................... +32 (0)89 680664 E jurgen@indrabvba.be W www.indrabvba.be

SIGNALISATIE

Philips Belgium Tweestationsstraat 80, 1070 Brussel T ......................................................+32 (0))25 257575 F .......................................................+32 (0)25 257979 E lightinginfoservice@philips.com W www.philips.be

STUDIEBUREAUS

OVERHEID

Agentschap Wegen en Verkeer Koning Albert II-laan 20 bus 4 1000 Brussel T .......................................................+32 (0)2 5537901 F ...................................................... +32 (0)2 5537905 E wegen.verkeer@mow.vlaanderen.be W www.wegenenverkeer.be

Ovam Stationsstraat 110 2800 Mechelen T .......................................................+32 (0)15 284284 F .......................................................+32 (0)15 203275 E info@ovam.be W www.ovam.be

Stuer Egghe BVBA Industriepark - Noord 17a/23 9100 Sint-Niklaas T ...................................................... +32 (0)3 7660404 F ...................................................... +32 (0)3 7777730 E info@stuer-egghe.be W www.stuer-egghe.be

SOFTWARE

Nemetschek Scia NV Industrieweg 1007 - 3540 Herk-De-Stad T ........................................................+32 (0)13 551775 F ........................................................+32 (0)13 554175 E info@scia-online.com W www.scia-online.com

STRAATMEUBILAIR

ANTEA BELGIUM NV Posthofbrug 10, 2600 Berchem T .......................................................+32 (0)3 2215500 F ......................................................+32 (0))3 2215501 E info@anteagroup.com W www.anteagroup.com

ARCADIS Belgium Koningsstraat 80 1000 Brussel T .......................................................+32 (0)2 5057500 F .......................................................+32 (0)2 5057501 E info@arcadisbelgium.be W www.arcadisbelgium.be

RIOLERING

Aquafix Belgium BVBA Bosstraat 75-4, 3560 Lummen T .......................................................+32 (0)13 668303 E info@aquafix.be W www.aquafix.be

Deschacht Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Gent-Oostakker T .....................................................+32 (0)9 3557454 F .....................................................+32 (0)9 3557679 E oostakker@deschacht.eu W www.deschacht.eu

Rehau NV Ambachtenlaan 22 3001 Heverlee (Leuven) T ....................................................... +32 (0)16 399911 F ....................................................... +32 (0)16 399912 E info.bel@rehau.com W www.rehau.be

Koppen.be BVBA Brechtsebaan 22 2900 Schoten T .......................................................+32 (0)3 6801234 F .......................................................+32 (0)3 6801230 E info@koppen.be W www.koppen.be

Rots Maatwerk BV Zutphensestraat 72, 6971 ER Brummen T .................................................... +31 (0)575 566565 F .....................................................+31 (0)575 566670 E info@rots-maatwerk.nl W www.rots-maatwerk.nl

STRAATVERLICHTING

Maes Industriele Verlichting NV Boudewijnlaan 5 - 2243 Zandhoven T ...................................................... +32 (0)3 4846260 F ...................................................... +32 (0)3 3859792 E info@maesiv.be W www.maesiv.be

D+A Consult Meiboom 26 - 1500 Halle T .......................................................+32 (0)2 3638910 F ....................................................... +32 (0)2 3638911 E info@daconsult.be W www.daconsult.be

Wat doet u eigenlijk? Voor â‚Ź 82,- per uitgave weten uw klanten dat ook! Bel (011) 605 540 voor alle informatie over een vermelding in GROND/W EG/WATERBOUW

OMGEVINGSWERKEN

Grontmij Belgium nv Kunstlaan 3/4/5 - 1210 Brussel T .......................................................+32 (0)2 2090776 F .......................................................+32 (0)2 2090771 E info@grontmij.be W www.grontmij.be

Technum Arianelaan 7 1200 Brussel T ........................................................+32 (0)2 7137487 E info@technum-tractebel.be W www.technum.be

| 105

2012090 GWW BE 04 WDW.indd 105

19-12-12 11:01


Wat doet u eigenlijk? Voor € 82,- per uitgave weten uw klanten dat ook! Bel (011) 605 540 voor alle informatie over een vermelding in GROND/W EG/WATERBOUW

Wie doet wat VERHARDING

WATERBUFFERING

WEGENBOUWMATERIAAL BETON

NV FreesTechniek Dréve Gustave Fache 1, 7700 Moeskroen T .................................................... +32 (0)473 860501 F .......................................................+32 (0)56 353510 E info@freestechniek.be W www.freestechniek.be

TOP-OFF NV Industrieweg Noord 1137, 3660 Opglabbeek T .......................................................+32 (0)89 810246 F .......................................................+32 (0)89 810247 E info@topoff.eu W www.topoff.eu

Wavin Belgium NV Leon Bekaertlaan 30 9880 Aalter T .................................................... +32 (0)9 325 95 11 F ....................................................+32 (0)9 374 06 06 E info@wavin.be W www.wavin.be

WEGENBOUWMACHINES

De Bruycker NV Klokhofstraat 16 8400 Oostende T ...................................................... +32 (0)59 703005 F ...................................................... +32 (0)59 506654 E info@debruycker.be W www.debruycker.be

WATERBOUW

D.E.M.E. nv Haven 1025/Scheldedijk 30 - 2070 Zwijndrecht T ......................................................+32 (0)3 32505211 F ...................................................... +32 (0)3 2505650 E info@deme.be W www.deme.be

Jan de Nul NV Tragel 60 - 9308 Hofstade (Aalst) T ....................................................... +32 (0)53 731511 F ..................................................... +32 (0)53 781760 E info@jandenul.com W www.jandenul.com

NV De Scheepvaart Havenstraat 44, 3500 Hasselt T .......................................................+32 (0)11 298400 F ........................................................+32 (0)11 221277 E info@descheepvaart.be W www.descheepvaart.be

Waterwegen en Zeekanaal NV Oostdijk 110 2830 Willebroek T ......................................................+32 (0)3 8606211 F ...................................................... +32 (0)3 8606200 E info@wenz.be W www.wenz.beW

Van Haut NV Hogenakkerhoekstraat 4 9150 Kruibeke T ........................................................+32 (0)3 2501111 F ........................................................+32 (0)3 2531819 E info@vanhaut.be W www.vanhaut.be

HMB NV Vossendaal 9, 2440 Geel T .......................................................+32 (0)14 861220 F .......................................................+32 (0)14 867024 E www.hyundai-hmb.be W info@hyundai-hmb.be

HST BVBA Industrieweg 43, 3980 Tessenderlo T ....................................................... +32 (0)13 676167 E info@hst.be W www.hst.be

DE BONTE De Bonte-Van Hecke NV St-Annastraat 55 - 9250 Waasmunster T .......................................................+32 (0)52 473320 F ...................................................... +32 (0)52 472698 E dbvh@debonte-vanhecke.be W www.debonte.com

Peri NV Nijverheidsstraat 6 1840 Londerzeel T ....................................................... +32 (0)52 319931 F ...................................................... +32 (0)52 300830 E info@peri.be W www.peri.be

Triflex BV Diamantstraat 10/301 - 2200 Herentals T .......................................................+32 (0)14 752550 F .......................................................+32 (0)14 752614 E info@triflex.be W www.triflex.be

WEGMARKERINGEN

DE GROOTE ANDRE en ZOON BVBA Karrewegstraat 110, 9800 Deinze T ........................................................+32 (0)9 3801718 F ........................................................+32 (0)9 3801719 E degroote@wegmarkeringen.be W www.wegmarkeringen.be

PLP COATINGS BVBA Industriezone Ravenshout, Havenlaan 8, 3980 Tessenderlo T ....................................................... +32 (0)13 667546 F .......................................................+32 (0)13 66174 1 E verkoop@plpcoatings.com W www.plpcoatings.com

Molcon Interwheels NV Hoogveld 56, 9200 Dendermonde T ..................................................... +32 (0)2 7759065 E info@molconinterwheels.com W www.molconinterwheels.com

Spekking BVBA Pierscostraat 17, 3400 Landen T ......................................................+32 (0))11 597434 F ....................................................... +32 (0)11 597436 E info@spekking.eu W www.spekking.eu

RDS Electronics Groot-Brittanniëlaan 2 8970 Poperinge T .......................................................+32 (0)57 335577 F ...................................................... +32 (0)57 338265 E info@rdselectronics.be W www.rdselectronics.be

Trafiroad Begoniastraat 9a, 9810 Nazareth - Eke T ..................................................... +32 (0)9 3856227 F ...................................................... +32 (0)9 3857172 E info@trafiroad.be W www.trafiroad.be

106 |

2012090 GWW BE 04 WDW.indd 106

19-12-12 11:01


Grontmij

een glasheldere kijk op waterbouw

• Havens

• Sluizen

• Kaaimuren

• Stuwen

• Dammen

• Oevers

• Waterwegen

• Aquaducten

• Rivieren

• Kustverdediging

• Kanalen

• Terminals

www.grontmij.be


Gron/Weg/Waterbouw 4 2012  
Gron/Weg/Waterbouw 4 2012  

Vaktijdschrift over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken