Page 1

Vaktijdschrift over civiele techniek & infrastructuur

I

WWW.GWW-BOUW.nl

I

Jaargang 2 Nummer 1

Rijngemaal Arnhem | De Nieuwe Bierkaai Hulst | De Negen Ecoducten Midden Nederland Brug over Thijssengracht Giethoorn | Renovatie Calatravabruggen Haarlemmermeer


VSF bouwt nu de Melkwegbrug te Purmerend, wanneer de uwe?

Volker Staal en Funderingen biedt een totaalpakket in funderings- en staalbouwprojecten. Door bundeling van specialistische kennis en ervaring staan wij voor een vakkundige uitvoering en ontstaan innovatieve oplossingen voor civiele en ondergrondse projecten. Onze visie

VSF staat voor het beheerst ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van funderings- en staalconstructies, zodat onze klanten beter kunnen ondernemen en bouwen.

Onze missie

Autoriteit in en strategisch partner bij ontwerpgerichte staal- en funderingswerken.

een

onderneming

Postbus 54.548

T. +31(0)10 29 92 288

E. info@vsf.nl

3008 KA Rotterdam

F. +31(0)10 29 92 277

I. www.vsf.nl


voorwoord Voor u ligt alweer de eerste uitgave van Grond- Weg- en Waterbouw van het nieuwe jaar. Een jaar waarin weer veel staat te gebeuren en tevens veel projecten worden afgerond. In deze eerste uitgave belichten we onder meer het project negen ecoducten in Midden Nederland, de renovatie van het Rijngemaal in Arnhem, het grootschalig onderhoud aan de A20 en de Nieuwe Bierkaai in Hulst. Het project negen ecoducten behelst de aanleg van negen ecoducten in Midden Nederland in opdracht van Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland. Aanvankelijk was het de bedoeling om een bepaalde uniformiteit te creëren tussen de negen ecoducten, maar vanwege verschillende welstandscommissies is dat niet gelukt. Desalniettemin stemt het voorlopig eindresultaat, het project is nog niet helemaal afgerond, in ieder geval naar ieders tevredenheid. Lees verder vanaf pagina 6. Volgens onze redacteur Jerry Helmers wordt in Arnhem binnenkort een klein feestje gevierd. De renovatiewerkzaamheden aan het Rijngemaal zullen over enkele maanden worden afgerond. Reden voor de ingrijpende renovatie waren de verouderde pompen en installaties. Een complex project, waarbij volgens projectleider Nijhuis op voorhand al op ‘verrassingen’ was geteld. Lees alles over de renovatie vanaf pagina 26. In de maanden voor de zomervakantie van 2011 kon de weggebruiker in de regio Rotterdam er niet om heen. Via advertenties in kranten, tijdschriften en billboards en via spotjes op radio en televisie werd het grootschalig onderhoud aan de A20 tussen het Terbregseplein en het Kleinpolderplein aangekondigd. Inmiddels is het werk grotendeels afgerond. Benieuwd naar het verloop van de werkzaamheden? Blader door naar pagina 56. Tot slot zijn de werkzaamheden in de fraaie binnenstad van het Zeeuws-Vlaamse Hulst ook bijna afgerond en is De Nieuwe Bierkaai een feit. Het centrale aspect van het project vormde de uitgraving van een gedempte haven midden in de eeuwenoude binnenstad. Een veelomvattend project waarover vanaf pagina 19 alles is te lezen. Dit, en nog veel meer projecten belichten we in deze eerste uitgave van Grond- Weg- en Waterbouw van 2012. Wij wensen u veel leesplezier!

Roel van Gils

|3


Vaktijdschrift over civiele techniek & infrastructuur nummer 1 Jaargang 2 | december 2011 Verschijnt 8 x per jaar ISSN: 2212-9979

Uitgever

Schatbeurderlaan 6 Postbus 249, 6000 AE Weert T +31 (0)495 450095 E info@louwersuitgevers.nl W www.louwersuitgevers.nl

redactieadres

Schatbeurderlaan 6 Postbus 249, 6000 AE Weert T +31 (0)495 450095 F +31 (0)495 521335 E redactie@louwersuitgevers.nl W www.louwersuitgevers.nl

6

redactiecoördinator en eindredactie Roel van Gils Schatbeurderlaan 6 Postbus 249, 6000 AE Weert T +31 (0)495 450095 F +31 (0)495 521335 E redactie@gww-bouw.nl

22

31

redactiemedewerkers Jack Buchholz Jerry Helmers Bert Heijnen Jan-Kees Verschuure

Bladmanagement

42

Cock Penning E c.penning@louwersuitgevers.nl Robert Vermanen E r.vermanen@louwersuitgevers.nl

56

Secretariaat

Manuela Depenbrock

Advertenties

Online aanleveren: http://ftp2.louwersuitgevers.nl Username: gww-bouwnl, Wachtwoord: gast Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 E info@louwersuitgevers.nl

Abonnementsprijs

Midden Nederland Negen ecoducten

6

€ 81,00 per jaar excl. BTW ING 41 71 65 t.n.v. Louwers Uitgeversorganisatie BV o.v.v. Grond/Weg/Waterbouw Informatie over abonnementen: T +31 (0)495 450095

Dronten Ketel- en Kampersluisbrug

12

Amersfoort Spoorkruising Amersfoort-West onder het maaiveld

14

Steenbergen A4: de ontbrekende schakel

18

Adreswijzigingen

Hulst De Nieuwe Bierkaai: alles in eigen hand

22

Nijmegen Nijmegen krijgt tweede oeververbinding

26

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van op­­zegging is ontvangen, wordt het abonnement auto­matisch met een jaar verlengd.

N983 Gedegen aanpak met het oog op behoud en veiligheid

28

Den Bosch Knelpuntbestrijding

31

Doelgroep

Arnhem Rijngemaal: renoveren is improviseren

33

Nieuwe Vollenhoverbrug Een zwemmer bij een startduik

39

Bleiswijk Bleiswijkse Zoom Noord: veelvoud aan landschappelijke ingrepen in één hand

42

Journaal

46

Amsterdam Westrandweg: 11 kilometer asfalt, 11 kunstwerken

49

Rotterdam A20 in het nieuw

56

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland

Opzeggingen

Directies en management van bedrijven uit de infraketen, betrokken ministeries en rijksdiensten, provinciale, gemeentelijke en andere betrokken overheden, landelijke, regionale en lokale organisaties, stichtingen en instellingen m.b.t. wegenbouw, aannemers, ingenieursbureaus en toeleveranciers actief in de wegenbouw, bestrating, grondwerk,

Vormgeving/Art Direction Logo Reclame- Ontwerpbureau BV T +31 (0)495 450065 E info@logobv.nl

Niets uit deze uitgave mag worden over­genomen of ver­menig­vuldigd zonder uitdruk­kelijke toestemming van de uitgever en zon­der bronvermelding. Hoewel dit blad op zorg­­vuldige wijze en naar beste weten is samen­gesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledig­heid van de informatie. Zij aan­vaar­den dan ook geen enkele aansprake­lijkheid voor schade, van wel­ke aard ook, die het gevolg is van hande­lingen en/of beslis­singen die gebaseerd zijn op deze informatie.


Inhoud

62

72 86

VAKTIJDSCHRIFT OVER CIVIELE TECHNIEK & INFRASTRUCTUUR

I

79 88

I

RIJNGEMAAL ARNHEM | DE NIEUWE BIERKAAI HULST | DE NEGEN ECODUCTEN MIDDEN NEDERLAND BRUG OVER THIJSSENGRACHT GIETHOORN | RENOVATIE CALATRAVABRUGGEN HAARLEMMERMEER

Coverbeeld | OV terminal Utrecht

90

Giethoorn Nieuwe brug over de Thijssengracht

60

Leiden Herinrichting Willem de Zwijgerlaan

62

Almere Bruggen bouwen in het nieuwe land

64

Kerensheide In vele opzichten uitdagend

66

N325 Pleijroute Opknapbeurt voor Gelderse Pleijroute

72

Amsterdam - Haarlem Fly over de oostelijke entree van Haarlem

74

Hellendoorn De Regge in ere hersteld

79

Breda Reconstructie wegen rondom NS-station Breda

82

Utrecht 'Golvende terminal' anticipeert op groei reizigers

84

Edam - Volendam Zes bruggen ontsluiten De Broeckgouw

86

Hoofddorp Renovatie Calatravabruggen

88

Woerdense Verlaat Kollenbrug verbindt burgers en bestuurders

90

Wie doet wat?

96

WWW.GWW-BOUW.NL

JAARGANG 2 NUMMER 1

82


9 Ecoducten

Tekst: Roel van Gils Beelmateriaal: Kees Stuip Fotografie

Negen ecoducten in Midden Nederland

6|


9 Ecoducten

Onder de noemer ‘project negen ecoducten’ legt Rijkswaterstaat tussen 2009 en 2012 in samenwerking met ProRail en de provincie Gelderland negen ecoducten aan. Zes van deze ecoducten zijn gelegen op de Veluwe, twee op de Utrechtse Heuvelrug en een op de Sallandse Heuvelrug. Inmiddels zijn er vijf gereed. Het Project Negen Ecoducten komt voort uit het ‘meerjarenprogramma ontsnippering’, een landelijk initiatief van de ministeries van I&M en ELI met als doel het terugdringen van de ecologische versnippering. Door infrastructuur, zoals provinciale, spoor- en rijkswegen, zijn natuurgebieden van elkaar gescheiden en worden dieren in hun leefomgeving beperkt. Een ingrijpend gevolg van deze versnippering is dat plant- en diersoorten steeds verder worden teruggedrongen tot kleine, geïsoleerde gebieden. Daardoor raken diersoorten lokaal bedreigd met uitsterven. Door de aanleg van de negen ecoducten worden natuurgebieden met elkaar verbonden. Zo ontstaat een meer aaneengesloten netwerk van leefgebieden, zodat diersoorten zich zonder problemen kunnen verplaatsen tussen deze gebieden.

Betonnen boog De negen ecoducten zijn in één contract gebundeld en op de markt gezet. Het project is aanbesteed volgens het Design & Construct principe (D&C). Dit houdt in dat Combinatie H2Eco (Mobilis B.V./Hegeman Beton- en Industriebouw B.V.) verantwoordelijk is voor zowel ontwerp als uitvoering. “Aanvankelijk was het de bedoeling om een bepaalde uniformiteit te creëren voor alle negen ecoducten,” zegt Roelof Mulder van Hegeman. “Omdat de ecoducten niet in één gemeente zijn gelegen en we te maken hadden met verschillende welstandcommissies is de uniformiteit niet doorgezet. In samenwerking met onze architecten zijn we uiteindelijk tot een ontwerp gekomen met verschillende afwijkend gestileerde ecoducten. ›

|7


9 Ecoducten

Arfman Hekwerk B.V. Ondernemersweg 15 7451 PK Holten Arfman Hekwerk Tel 0548 36B.V. 29B.V. 48 Arfman Hekwerk Arfman Arfman Hekwerk Hekwerk B.V. B.V. Ondernemersweg Fax 0548 3615 5015 42 Ondernemersweg Ondernemersweg 15 15 Ondernemersweg 7451 PK Holten Internet www.arfman.nl 7451 7451 PK PKHolten Holten 7451 PK Holten Tel 0548 36 29 48 0548 0548 3636 2929 4848 E-mail info@arfman. Tel TelTel0548 0548 Fax 3636 50 29 42 48nl 3636 5050 4242 Fax Fax 0548 0548 FaxInternet 0548www.arfman.nl 36 50 42 Internet www.arfman.nl Internetwww.arfman.nl E-mail info@arfman. nl Internet www.arfman.nl E-mail E-mail info@arfman. info@arfman. nl nl E-mail info@arfman.nl

Al ruim 40 jaar uw specialist in faunavoorzieningen en landschappelijk goed inpasbare hekwerken.

Al ruim 40 jaar uw specialist in faunavoorzieningen ruim jaar specialist faunavoorzieningen AlAl ruim 4040 jaar uwuw specialist in in faunavoorzieningen en landschappelijk goed inpasbare hekwerken. Al ruim 40 jaar uw specialist in faunavoorzieningen landschappelijk goed inpasbare hekwerken. enen landschappelijk goed inpasbare hekwerken. Arfman staat voor faunatechniek in de ruimste zin

en landschappelijk goed inpasbare hekwerken.

van het woord. Arfman staat voor faunatechniek in de ruimste zin Arfman staat voor faunatechniek in dede ruimste zinzin Arfman staat voor faunatechniek in ruimste Faunatechniek is onder te verdelen in de volgende van het woord. van het woord. van het woord. Arfman faunatechniek in de ruimste zin diersoorten: Faunatechniek is staat onder voor te verdelen in de volgende Faunatechniek is is onder te te verdelen in in dede volgende Faunatechniek onder verdelen volgende van het woord. en diersoorten:  amfibieën: amfibiepassages diersoorten: diersoorten:  amfibieën: amfibiepassages enverdelen in de volgende is onder te amfibiegeleiding Faunatechniek amfibiepassages enen  amfibieën: amfibieën: amfibiepassages amfibiegeleiding diersoorten:  amfibiegeleiding kleinwildvoorziening: dassenrasters, amfibiegeleiding  kleinwildvoorziening: dassenrasters,  amfibieën: amfibiepassages en   kleinwildvoorziening: kleinwildvoorziening: dassenrasters,otterrasters, dassentunnels,dassenrasters, loopplanken, dassentunnels, loopplanken, otterrasters, dassentunnels, loopplanken, otterrasters, dassentunnels, loopplanken, otterrasters, amfibiegeleiding ottertunnels ottertunnels en meer en meer ottertunnels enen meer ottertunnels meer  kleinwildvoorziening: dassenrasters,  zwartwild(raster)  zwartwild(raster)   zwartwild(raster) zwartwild(raster) dassentunnels, loopplanken, otterrasters,  roodwild(raster)  roodwild(raster) roodwild(raster)   roodwild(raster)

 

9 ecoducteN A1, A12, A27, A28, A50, N35, N310, N348

kruispunten van weg en wildwissel

L ANDSCHAPPARTNERS

030 - 66 66 199 info@landschappartners.nl www.landschappartners.nl

ottertunnels en meer zwartwild(raster) roodwild(raster)


9 Ecoducten

Ook het verkrijgen van de omgevingsvergunningen had nogal wat voeten in aarde. We zijn ooit gestart met het idee om van 2010 tot 2011 te bouwen, maar het vergunningentraject (bestemmingsplanprocedures en akkoord welstand) heeft hier en daar voor de nodige vertraging gezorgd. Jammer, want het bouwen van de ecoducten is namelijk niet bepaald een ingewikkelde opgave; het zijn stuk voor stuk constructie technisch vrij eenvoudige betonnen kunstwerken. Voor de weggebruiker is vooral de ecopassage over de A1 bij Hoog Buurlo met zijn gebogen betonconstructie over de snelweg een ware eyecatcher. De betonnen boog hebben we in het werk gestort.”

Weinig aanbod Met het realiseren van het betonnen kunstwerk is het ecoduct bij lange na niet af. Er komt volgens Mulder nogal wat bij kijken voordat de dieren het ecoduct ook daadwerkelijk kunnen gebruiken. “Om de aanlandingen van de ecoducten te realiseren zijn grote hoeveelheden grond nodig, tot wel 120.000 m3 voor een ecoduct. Deze grond moet minimaal bodemkwaliteitsklasse industrie hebben. Deze grond wordt vervolgens afgedekt met minimaal een halve meter gebiedseigen grond. Die grote hoeveelheden gronden met minimaal bodemkwaliteitsklasse industrie komen vooral

“Door de aanleg van de negen ecoducten worden natuurgebieden met elkaar verbonden" bij woningbouwprojecten vandaan. In 2008 was het aanbod groot, maar nu de recessie hard heeft toegeslagen, wordt er minder gebouwd en is het aanbod schaars.” Om het ecoduct voor het wild als een natuurlijke (lees: naadloze) verbinding te laten fungeren tussen twee natuurgebieden is de beplanting ook van wezenlijk belang. De ‘aankleding’ wordt volledig afgestemd op de omgeving. Er wordt gekozen voor een inheemse beplanting en dat geldt ook voor de vegetatie die in de buurt van de

ecopassage wordt geplagd en gemaaid. Behalve de welstandscommissie spelen ook de terreinbeheerders een belangrijke rol in de inrichting van het ecoduct. De terreinbeheerders weten immers wat er speelt in het natuurgebied. Vijf van de in totaal negen ecoducten zijn inmiddels gerealiseerd. “De ecoducten Oud Reemst over de N310 bij Otterloo en Huis ter Heide over de A28 bij Zeist zijn al ver gevorderd. We zijn net gestart met het ecoduct Zwaluwenberg over de A27 bij Hilversum en voor de ecopassage Middachten onder de A348 bij Rheden zitten we nog in het vergunningentraject. Eind 2012 hopen we ook deze twee passages afgerond te hebben en kijken we terug op een mooie klus. Het is mooi om als betonbouwer iets voor de dieren te betekenen. De verbinding Hoog Buurlo over de A1 bij Apeldoorn werd zeggen en schrijven al de eerste dag na oplevering intensief gebruikt door de beesten. Dat stemt ons uiterst tevreden.” ❚

Projectinfo Ecologische begeleiding Bureau Natuurbalans – Limes Divergens verricht al sinds 1992 natuuronderzoeken in opdracht van overheden, waterschappen en projectontwikkelaars. Zorgvuldig omgaan met natuurwaarden staat voorop bij ruimtelijke ontwikkelingen. Bij alleen onderzoek naar beschermde soorten blijft het niet. Advisering over de inpassing van werkzaamheden is het logisch vervolg, inclusief overleg met bevoegd gezag inzake de natuurwetgeving. Bij de begeleiding van de werkzaamheden staat het voorkomen van schade aan de natuur voorop. Recent is ecologische begeleiding verleend bij de realisatie van de ecoducten op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Het bouwrijp maken vond buiten de broedtijd plaats. Beschermde soorten zijn tijdig gevangen en verplaatst naar aanliggend gebied. Schermen rondom het terrein voorkwamen dat de dieren tijdens de werkzaamheden terugkeren. Na realisatie van de ecoducten zijn er volop kansen voor dieren om terug te keren en gebruik te maken van een veilige oversteek over de snelwegen. Een mooi voorbeeld van een verbinding tussen infra en natuur.

Twee belevingswerelden Landschappartners is verantwoordelijk voor de landschappelijke inpassing en ecologische inrichting van de negen ecoducten op de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en Sallandse Heuvelrug. “De ontwerpopgave kent twee belevingswerelden,” zegt Rudo Cleveringa van Landschappartners. “De landschappelijke inpassing gaat enerzijds over de presentatie in het wegbeeld van de automobilist, terwijl op het ecoduct juist de naadloze continuïteit in het landschap centraal staat. In eerste instantie wilde de opdrachtgever een zekere ‘familie van ontwerpen’ creëren voor de negen ecoducten. Die aanvankelijke verwantschap is er uiteindelijk niet gekomen. Bij ieder ecoduct heb je immers te maken met een andere gemeente met een eigen welstandscommissie en een eigen visie op de vormgeving en inpassing van het betreffende ecoduct.” Cleveringa vervolgt: “Het gecombineerd aanbestedingstraject voor de negen ecoducten had wel als voordeel dat we een generieke ontwerpnota konden maken. In overeenstemming met de opdrachtgever hebben we een ‘doos met bouwstenen’ opgesteld, variërend van de keuze in wildrasters, de gronden, de beplanting en de waterhuishouding. Bij elke ecopassage konden we elementen uit deze ‘doos’ nemen zonder iedere keer opnieuw de discussie te hoeven voeren.” De negen ecoducten zijn vrij fors gedimensioneerd met een gemiddelde breedte van vijftig meter. Volgens Cleveringa noodzakelijk om de ecoducten geschikt te maken voor zoveel mogelijk dieren, van een zandhagedis tot een edelhert. Met inheemse beplanting en exact afgestemde grondsoorten sluiten de ecoducten naadloos aan op de omgeving, zodat het wild het ecoduct niet als zodanig ervaart. De ‘aankleding’ van de ecoducten wordt volledig afgestemd op de omgeving.

|9


9 Ecoducten

Tekst: Johan Godschalk

Terre Armée b.v. uit Waddinxveen ontwerpt en levert speciale grondkerende wanden In de periode 2009-2012 realiseert Rijkswaterstaat in samenwerking met ProRail en de provincie Gelderland negen ecoducten. Zes daarvan op de Veluwe, twee op de Utrechtse Heuvelrug en een op de Sallandse Heuvelrug. Dit gebeurt in het kader van het project Negen Ecoducten. “Terre Armée als bedrijf is een ingenieursbureau dat zich bezighoudt met het ontwerp en de leverantie van de grondkerende wanden”, aldus de heer W.A.B. Meiborg namens de firma. De constructieve techniek van Terre Armée b.v. bevindt zich altijd in het grondmassief direct achter de wandbekleding. Deze techniek, ontwikkeld door Terre Armée, is van groot belang voor de constructieve sterkte van de constructies. De meest klassieke betonnen wandbekleding van Terre Armée, genaamd TerraClass, bestaat uit kruisvormige betonelementen en is wereldwijd zeer veel toegepast. Vanwege de constructieve voordelen, een flexibele wand, waardoor zelfs grote zettingen vanuit de ondergrond goed zijn op te vangen zonder schade in de wand. Ook vanwege de economische voordelen van dit standaard prefab-systeem. “Zo ook bij de Negen Ecoducten”, vertelt Meiborg, “waar we aanvankelijk zijn begonnen met de bouw van landhoofddragende TerraClass wanden. Met de standaard vlakke betonnen TerraClass panelen. Bij Ecoduct Hulshorst werden wij gevraagd om op

10 |

Terre-armee_130x197_wegenbouw.indd 1

zeer korte termijn een variant hierop te ontwikkelen en te maken, dat volgens de welstandscommissie beter in het landschap zou passen. Hier zijn toen TerraClass panelen gemaakt met een rotsstructuur op de panelen, maar met daarin aangebracht een structuur van schijnvoegen volgens een ontwerp van de architect.” Om dit te realiseren moesten in korte termijn de standaard betonmallen in de fabriek worden aangepast, terwijl de productie al liep. Bovendien stond de deadline voor de oplevering al vast. “Met verhoogde inzet van de betonfabriek Voorbij Prefabbeton, ons ontwerpbureau en de aannemer is het toch gelukt. Het resultaat is bijzonder en volgens velen opvallend mooi. Kortom: Terre Armée is meer dan gewapende grond alleen”, sluit Meiborg met gepaste trots af. ❚

20-12-11 10:31


9 Ecoducten

Tekst: Johan Godschalk Beeldmateriaal: Arfman Hekwerken B.V.

Arfman Hekwerken B.V ondersteunt bij faunatechnische oplossingen In de periode 2009-2012 realiseert Rijkswaterstaat in samenwerking met ProRail en de provincie Gelderland negen ecoducten. Zes daarvan op de Veluwe, twee op de Utrechtse Heuvelrug en een op de Sallandse Heuvelrug. Dit gebeurt in het kader van het project Negen Ecoducten. “Naast het feit dat we in het veld faunavoorzieningen bouwen, kunnen we de opdrachtgever ook adviseren in het aanleggen van deze voorzieningen.” Aan het woord is Edward van Veen, directeur van Arfman Hekwerken B.V. uit Holten. Van Veen: “Voor de negen ecoducten hebben wij edelhertkerend combiraster geleverd en gemonteerd. In de meeste gevallen met onderin nog een HDPE plaat als amfibiekering. Zodat alle dieren, amfibieën, klein wild zoals dassen, wilde zwijnen, reeën en edelherten de ecoducten kunnen vinden en kunnen passeren. De gemon-

“Ieder ecoduct is anders en vraagt van ons een pasklare oplossing.” teerde rasters hebben een tweeledige functie: 1. Om te zorgen dat de dieren niet op de weg komen en 2. om de dieren te geleiden naar de ecoducten, zodat ze daar kunnen migreren. Naast de faunarasters hebben we poorten geleverd, die in de meeste gevallen bedoeld zijn voor de brandweer om snel boven op het ecoduct te komen. Daarnaast zijn bij ieder ecoduct 4 insprongen gerealiseerd, zodat rood wild dat aan de verkeerde kant van het raster komt, weer terug kan springen naar de juiste zijde van het raster. Naast deze inspring voorzieningen zijn er ook verschillende dassenpoorten geplaatst. Dit zijn dassen terugkeervoorzieningen, waarbij de dassen die aan de verkeerde kant terecht komen terug kunnen keren naar de wildzijde van het raster.” Arfman bestaat in 2012 al weer 40 jaar. Het is een klein bedrijf waar door middel van korte lijnen de projecten op een goede manier uitgevoerd worden in het veld. Van Veen afsluitend: “Wij ontzorgen de opdrachtgever in het gehele traject van ontwerp, uitvoering tot onderhoud. Dit komt vooral doordat we 40 jaar ervaring hebben en we alle werken uitvoeren met eigen monteurs.” ❚

Voor de negen ecoducten heeft Arfman Hekwerken edelhertkerend combiraster geleverd en gemonteerd.

BouwInfo Aanneemsom € 39.263.000 Opdrachtgever Rijkswaterstaat, ProRail en provincie Gelderland Ontwerp, advies en uitvoering Aannemerscombinatie H2Eco bestaande uit: Mobilis B.V./Hegeman Beton- en Industriebouw B.V. Bouwperiode 2010-2012

| 11


Dronten | Ketel- en Kampersluisbrug Tekst: Martijn van den Bouwhuijsen Beeldmateriaal: Jansen-Venneboer

Tweede leven

voor Ketelsluis, Kampersluis en beide bruggen

Van zowel de Ketelsluisbrug als de Kampersluisbrug zijn de bruggen gereinigd en opnieuw geconserveerd.

Demontage rioolschuifcilinder Kampersluis.

In opdracht van de provincie Flevoland verrichte Jansen-Venneboer groot onderhoud aan de Ketelsluis, Kampersluis inclusief beide bruggen in Dronten. Behalve het reviseren van alle hydrauliek, behelsde het project ook het conserveren van het metaalwerk in de sluiskelders en het reinigen en conserveren van de stalen brugconstructies. “De waterwerken stammen uit de jaren zestig van de vorige eeuw”, zegt projectleider Kees Dijkstra van aannemer Jansen-Venneboer. “Het onderhoud aan de sluisbruggen in Dronten vormt een onderdeel van een groot renovatieproject van de provincie Flevoland. Op basis van rapportage van ingenieursbureau Oranjewoud zijn bestekken in de markt gezet. Onze werkzaamheden vonden plaats in januari en februari 2011. Gelijktijdig verving aannemer SPIE alle elektronica zodat in de toekomst de bruggen op afstand zijn te besturen. We moesten goed de verschillende planningen afstemmen, want bij stroomuitval konden wij niet verder werken. Uiteindelijk verliep het project voor Jansen-Venneboer volgens schema.”

12 |

“De werkzaamheden aan de twee sluisbruggen zijn grotendeels gelijk, de Kampersluisbrug was er over het algemeen wel slechter aan toe. Dit kunstwerk kreeg nieuwe tandwielen en heugelstang, omdat de bestaande versleten waren”, zegt Dijkstra. “Dit gedeelte van het project werd gedeeltelijk uitgevoerd door onderaannemer Stork Gears. Omdat het dek van de Ketelsluisbrug versleten was, gaven we deze brug een nieuwe slijtlaag.” Dijkstra vervolgt: “Van zowel de Ketelsluisbrug als de Kampersluisbrug zijn de bruggen gereinigd en opnieuw geconserveerd. Hiernaast hebben we van beide kunstwerken alle hydrauliek gereviseerd, zodat de sluisdeuren en schuiven ook in de toekomst open

en dicht kunnen blijven gaan. Twee aggregaten zijn vervangen door nieuwe en de overige aggregaten reviseerden we. De revisie van de aggregaten besteedden we uit aan onderaannemer Bosch-Rexroth.” Alle cilinders zijn gereviseerd door ABS Veendam. Naast het hydrauliekonderhoud, conserveerde JansenVenneboer de metalen onderdelen in de sluiskelders. Dijkstra licht toe: “Het gecorrodeerde metaalwerk hebben we gedemonteerd, gestraald, opnieuw laten verzinken en weer gemonteerd. De twee bruggen zijn inmiddels bijna een jaar volledig weer in gebruik. Na het grote onderhoud is de komende jaren alleen gewoon onderhoud nodig. Tenminste voor de komende vijftien jaar.” ❚


Dronten | Ketel- en Kampersluisbrug

Projectinfo

BouwInfo Opdrachtgever Provincie Flevoland Aannemer Jansen-Venneboer E-installaties SPIE Revisie aggregaten Bosch-Rexroth Revisie cilinders ABS Veendam Onderhoudsperiode januari, februari 2011

Modificeren vaak beter dan vervangen Bosch Rexroth voert voor de provincies Flevoland, Friesland en Overijssel periodieke inspecties en onderhoud uit aan ruim honderd bruggen en sluizen. Tijdens zo’n periodieke controle kwam aan het licht dat de hydraulische installaties van de Ketel- en Kampersluis in aanmerking kwamen voor groot onderhoud. Door dergelijke inspecties krijgen de provincies inzicht in de staat van onderhoud van de hydraulische installaties en worden storingen voorkomen. “Bij de Ketel- en Kampersluis was het niet nodig om de installaties te vervangen, maar konden de bestaande hydraulische units gemodificeerd worden,” zegt Catrinus Zijlman van Bosch Rexroth. “Veel van de kunstwerken in de noordelijke provincies zijn hydraulisch misschien gedateerd, maar zeer degelijk gebouwd. De hydrauliek volledig vernieuwen is niet noodzakelijk, modificeren of reviseren wel.” Bosch Rexroth heeft als onderhoudspartij voor de provincie aan de hand van de constateringen een bestek opgesteld voor de modificatie van de Ketel- en Kampersluis. “Die opdracht wordt dan vervolgens door de provincie openbaar aanbesteed. In dit geval is ons ook de opdracht voor het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden gegund. We hebben de hydraulische installaties in een tijdsbestek van slechts enkele weken uitgebouwd, in onze werkplaats in Drachten volledig gemodificeerd en vervolgens weer op locatie teruggeplaatst. In totaal ging het om tien hydraulische units. De Ketelen Kampersluis zijn heel belangrijke sluizen. Het verval van zes meter is gigantisch. In overleg met de provincie is een stremming aangevraagd en zijn de werkzaamheden volgens strakke planning uitgevoerd.”

Met ketting vergrendelde deuren.

Doel: Doel: Doel: prestaties Optimale Optimale prestaties

Optimale prestaties

Doel: Doel: Middel: Middel: Doel: Middel: Middel: Middel: Optimale prestaties Optimale prestaties De beste service De beste service Doel: Midde Middel: Optimale prestaties De beste service De De beste beste service service Optimale prestaties De be De beste service

Rexroth. Uw installatie altijd Rexroth. in topconditie Uw installatie altijd in topconditie Rexroth. Uw thuis installatie altijd in topconditie Zoekt u een onderhoudspartner Zoekt udie eenhelemaal onderhoudspartner is in dedie wereld helemaal van de thuis aandrijfis in de enwereld besturingstechniek, van de aandrijfdan enbent besturingstechniek, u bij dan bent Rexroth. Uw installatie in topconditie Zoekt u een onderhoudspartner helemaal thuis is renovatie in de wereld van de renovatie of revisie. Rexroth aan het juistealtijd adres. Rexroth Of het aan nu het gaat juiste om levering adres. Ofvan hetoriginele nu gaat die om reservedelen, levering van reparatie, originele reservedelen, of revisie. reparatie, Rexroth. Uw installatie altijd in topconditie Rexroth. Uw installatie altijd in topconditie brengt uw installatie Rexroth terug brengt naar de uw ‘nieuwstaat’ installatie met de naar daarbij de ‘nieuwstaat’ behorende met capaciteit. de daarbij Met behorende het capaciteit. Met het instandhoud ZoektisuRexroth een onderhoudspartner die helemaal thuisterug is in de wereld vanude aandrijfen besturingstechniek, dan bent u b aandrijfen besturingstechniek, dan bent bij Rexroth aan hetinstandhouden juiste adres.van Rexroth. Uw installatie altijd in topconditie Rexroth. Uw installatie altijddie indie topconditie Zoekt u een onderhoudspartner helemaal thuis in dede wereld van de aandrijfen besturingstechniek, dan bent uu bij Zoekt u een onderhoudspartner helemaal thuis is in wereld van aandrijfen dan bentBosch bijRexroth. uw installatie zorgen wij de ervoor uwOf installatie dat aan zorgen debesturingstechniek, top wij blijft. ervoor Bosch dat uRexroth. aan originele de top blijft. Of hetunu nu gaat levering van reservedelen, reparatie, renovatie Rexroth aan hetwereld juiste adres. het gaat om levering van originele reservedelen, reparatie, renovatie of revisie. Zoekt u een onderhoudspartner die helemaal thuis is in de wereld van de aandrijfen bes Zoekt u een onderhoudspartner die helemaal thuis is in de van de aandrijfen besturingstechniek, dan bent u bij Rexroth aanaan hethet juiste adres. OfOf hethet nunu gaat om levering reservedelen, reparatie, renovatie Rexroth juiste adres. gaat om levering vanoriginele reservedelen, reparatie, renovatieof ofrevisie. revisie. The van Drive &originele Control Company The Drive & Control Company

of revisie. Rexroth brengt uw installatie naar de ‘nieuwstaat’ met de Rexroth brengt installatie terug naaraan dehet ‘nieuwstaat’ met daarbij behorende capaciteit. Met het instandhouden v Rexroth juiste adres. Ofde het nuterug gaat om levering van originele reservedelen, repara Rexroth aanuw hetinstallatie juiste adres. Of naar het nu om levering van uw originele reservedelen, reparatie, renovatie of revisie. Rexroth brengt terug degaat ‘nieuwstaat’ met capaciteit. Met van Rexroth brengt uw installatie terug naar de ‘nieuwstaat’ metdededaarbij daarbijbehorende behorende capaciteit.capaciteit. Methet hetinstandhouden instandhouden van daarbij Met het instandhouden van uwdeinstallatie uw installatie zorgen wij ervoor dat u behorende aan de top blijft. Bosch Rexroth. Rexroth brengt uwMet installatie terug naar devan ‘nieuwstaat’ met daarbij behorende capaci Rexroth brengt uw installatie terug naar de ‘nieuwstaat’ met de daarbij behorende capaciteit. het instandhouden uwuw installatie zorgen wijwij ervoor datdat u aan dede top blijft. Bosch installatie zorgen ervoor u aan top blijft. BoschRexroth. Rexroth. wij ervoor dat u aan de top blijft. Bosch Rexroth. Control Companyzorgen uw installatie zorgen wij ervoor dat u aan de top blijft. Bosch Rexroth. uw installatie zorgen wij ervoor dat u aan deThe top Drive blijft. & Bosch Rexroth. TheThe Drive & Control Company www.boschrexroth.nl/serviceswww.boschrexroth.nl/services Drive & Control Company The Drive & Control Company The Drive & Control Company

The Drive & Control Company

www.boschrexroth.nl/services Links de cilinderstangen gedemonteerd nog niet gereviseerd en rechts opnieuw verchroomd en geslepen.

www.boschrexroth.nl/services www.boschrexroth.nl/services

www.boschrexroth.nl/services

www.boschrexroth.nl/services

| 13


amersfoort | Spoorkruising

Tekst: Roel van Gils Beelmateriaal: ProRail

Spoorkruising AmersfoortWest onder het maaiveld

14 |


amersfoort | Spoorkruising

In navolging van Weesp en Arnhem krijgt station Amersfoort een ondergrondse spoorkruising. Het project 'Vrije Spoorkruising Amersfoort West' betreft de realisatie van een ondergrondse spoorkruising. Treinverkeer vanuit de richting Amsterdam gaat gebruik maken van deze dive-under en hoeft niet meer gelijkvloers te kruisen met treinen van en naar Utrecht. De Minister van Infrastructuur & Milieu heeft een plan van aanpak opgesteld om de komende jaren te investeren in capaciteitsknelpunten op het spoor, ter verbetering van de betrouwbaarheid en de verdere ontwikkeling van het spoorwegnet. Dit plan van aanpak heet

het Herstelplan Spoor tweede fase (tevens is dit project onderdeel van de Crisis- en Herstelwet). Het project ‘Vrije Spoorkruising Amersfoort West’ valt hieronder. Door kruisende treinstromen van Amsterdam en naar Utrecht is hier een knelpunt ontstaan.

Dive-under Om de capaciteit aan de westzijde van station Amersfoort te vergroten, wordt er een vrije kruising in de vorm van een dive-under gerealiseerd. Dit is een onderdoorgang waar inkomend treinverkeer vanuit ›

| 15


P+R De Uithof

Binnenring Heerlen

Movares zoekt de verbinding met u! Advies- en ingenieursbureau Movares is actief op het gebied van mobiliteit, ruimte, weg, water, energie, Light Rail en Heavy Rail. Movares Onze naam staat voor beweging, onze medewerkers voor gedegen kennis. Wij willen de specialist zijn van vormgevers aan een bereikbare en leefbare omgeving. Dit doen we door onze kennis en kunde maximaal in te zetten voor de continuiteit, veiligheid en duurzaamheid van de maatschappelijk onmisbare functies mobiliteit, energievoorziening en waterbeheer.

Movares Nederland B.V. Amsterdam, 020-627 6464 | Arnhem, 026-455 0073 | Eindhoven, 040-237 3622 Rotterdam, 010-413 6645 | Utrecht (hoofdkantoor), 030-265 5555 | movares.nl

adv wegenbouw Movares 2011.indd 1

23-11-2011 10:59:02

De BW Groep is al jaren marktleider in Nederland op het gebied van Vochtwering, Grondinjectie en Betonreparatie. Door de unieke combinatie van alle specialisten onder één dak, hoeft u nooit verder te zoeken! B&W Vochtwering is al ruim 20 jaar de specialist in Nederland voor het maken van droge kelders en bouwputten. Door de jarenlange ervaring in injectietechnieken en het daarbij behorende bouwkundig inzicht in constructies, vinden wij bij elke lekkage de juiste oplossing. B&W Grondinjectie voorziet bouwend Nederland van oplossingen voor de problemen die ontstaan als direct naast belendingen een bouwput wordt aangelegd. Grofweg kan hierin de volgende twee-deling worden gemaakt: • zakkingen door trillingen of ontgravingen in de nabijheid van belendingen; • het verlagen van het grondwaterpeil ten behoeve van het maken van een droge bouwkuip. B&W Betonreparatie is met een combinatie van all-round betonreparateurs, technisch adviseurs en begeleiders in staat om al uw problemen met betrekking tot betonconstructies op te lossen. Met B&W Vochtwering als injectiebedrijf aan onze zijde zijn wij in staat een totaaloplossing te bieden.

www.bwgroep.nl bw.indd 1

24-01-2012 13:50:02


amersfoort | Spoorkruising

Amsterdam gebruik van gaat maken. Dit betekent dat treinen straks niet meer op elkaar hoeven wachten en de kans op vertragingen kleiner wordt. Bovendien heeft de kruising ook gunstige gevolgen voor de punctualiteit van het treinverkeer in de rest van het land,

geluidsscherm aan de Barchman Wuytierslaan 1 gedemonteerd en is een tijdelijk geluidsscherm geplaatst. In de maanden mei, juni en juli van vorig jaar zijn de damwanden ingetrild voor de toeritten van de dive-under. Na het plaatsen van de damwanden konden de toe-

“Om de capaciteit aan de westzijde van station Amersfoort te vergroten, wordt er een vrije kruising in de vorm van een diveunder gerealiseerd” beginnend met de doorgaande intercityverbindingen Hilversum - Apeldoorn en Utrecht - Zwolle en vice versa. De keuze voor een dive-under is tot stand gekomen na een uitgebreide studie waarin verschillende varianten zijn afgewogen. Een maatschappelijk kosten-batenanalyse is mede bepalend geweest voor de keuze van deze variant. Een groot voordeel van een dive-under is dat deze minder geluidsoverlast veroorzaakt dan een bovengrondse oplossing en bovendien beter aansluit qua inpassing in de omgeving.

Geluidsscherm Aannemerscombinatie CVKA, bestaande uit Dura Vermeer Beton- en Waterbouw en BAM Civiel Noordwest, zijn verantwoordelijk voor de aanleg van de ondergrondse spoorkruising. ProRail is op 27 februari 2011 gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Denk aan snoeiwerkzaamheden, het verleggen van kabels en leidingen en spoorse werkzaamheden. Begin mei is het

ritten worden uitgegraven en is de firma B&W Grondinjectie begonnen met injecteren. Aansluitend is de bouwkuip verder ontgraven en begin augustus kon de aannemerscombinatie beginnen met het prefabriceren van de dekken van de dive-under.

Bodemonderzoek Van 19 tot en met 23 oktober 2011 zijn de sporen buiten dienst genomen, werden de damwanden van het kruisende deel ingetrild en zijn de betonnen dekken van de dive-under ingereden. Ondanks de strakke 116-uursplanning voor het inrijden van de twee spoordekken, zijn de werkzaamheden toch iets uitgelopen. De aannemer stuitte onverwacht op grote ondergrondse keien. Vanwege bodemonderzoek en eerdere werkzaamheden die zonder problemen verliepen in dat gebied, werd er met dit soort rotsen in de planning niet zo veel rekening gehouden. De werkzaamheden hebben tot maandagavond 24 oktober in beslag genomen.

Projectinfo

Bouwkuip met waterglasinjectie Om er zeker van te zijn dat de ondergrondse spoorkruising geen zwembad wordt, heeft Dura Vermeer en BAM Civiel B&W Grondinjectie ingeschakeld voor het realiseren van een horizontale bodemafsluiting. “In de bouwkuip zijn reeds duizenden injectiepunten aangebracht op een diepte variërend van 1,00 tot 7,00 meter onder N.A.P. ten behoeve van het creëren van een waterremmende laag,” zegt Nico Heiligers van B&W Grondinjectie. “Momenteel wordt er gewerkt aan het aanbrengen van de injectiepunten onder het spoorkruisende deel van de bouwkuip. Bijzonderheid hier is dat de injectiepunten onder beperkte hoogte in de tunnel worden aangebracht, tot een diepte van 12,80 meter onder NAP. Aangezien de opdrachtgever alle risico’s wil uitsluiten en de garantie wil voor volledige waterremmendheid, wordt via de injectiepunten een gellaag van 1,20 meter dik in de grond aangebracht.” De waterglasharder bestaat uit de componenten waterglas, water en een harder, en wordt via een gesepareerd mengsysteem in de bodem geïnjecteerd. “Door het gesepareerde mengsysteem wordt een constante kwaliteit van het mengsel gegarandeerd. De injectiepunten worden voorzien van een nummer en vervolgens ingemeten met GPS. De data wordt doorgestuurd naar de computer in de 20-pomps injectiecontainer. Zodra een injectiepunt is gevuld, wordt dit op het scherm visueel gemaakt en worden de gegevens per injectiepunt opgeslagen in het Fundie-systeem. Menselijk falen wordt zodoende tot een minimum beperkt.”

Inmiddels zijn ook de fundatiepalen van het nieuwe geluidscherm ingebracht. Het nieuwe geluidsscherm wordt medio dit jaar geplaatst en aangekleed met begroeiing. Ook is reeds gestart met het aanbrengen van de vloeren en de wanden van de dive-under. Aan de westzijde (stationszijde) gaat dit voorspoediger dan aan de oostzijde. Dit komt doordat de bouwkuip moeizaam droog is te houden. Momenteel is ProRail druk bezig met de uitwerking van het landschapsplan. Het landschapsplan gaat in op de inrichting van het gebied als het bouwterrein, na afronding van het project, weer is opgeruimd. Een bewonersvertegenwoordiging is hierbij betrokken. ❚

| 17


Plaatsnaam | Projectnaam

Dinteloord A29

Carpoolplaats

Noo

rd L

Aansluiting Dinteloord Noord Langeweg A4

Zuidzeedijk

Din t

Dinteloordseweg

Aquaduct Steenbergsche Haven

elo o

rds

ew eg

N259

g we nd ela Ze o -o st

A4

Steenbergse Vliet Aansluiting Steenbergen Zeelandweg-oost

N257

Steenbergen

Dwarsverbinding voor lokaal verkeer Westlandse Langeweg

St e

en

be

rg

se

we

g

Parallelweg Steenbergseweg Drielindekensdijk

N259

Fietsverbinding Klutsdorp Steenbergseweg Lokale ontsluiting Steenbergen-Halsteren

Overzichtskaart A4 Steenbergen

Onderliggend wegennet A4

N257 / N259 Toekomstige A4

Tekst: Roel van Gils Beeldmateriaal: MNO - Andre Roosenburg

de ontbrekende schakel

18 |

ang

ewe

g


steenbergen | A4

Met de aanleg van de nieuwe A4 ten westen van Steenbergen wordt de ontbrekende schakel van de A4 tussen Dinteloord en Bergen op Zoom ingevuld. De nieuwe snelweg wordt een belangrijke doorgang voor (vracht)verkeer tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. De nieuwe A4 wordt een autosnelweg met twee keer twee rijstroken waarop 120 kilometer per uur gereden kan worden. Bouwcombinatie A4 Steenbergen (MNO Vervat, Ooms Construction en Mobilis) bouwen samen volgens een Design en Construct-contract veertien kilometer nieuwe snelweg en tien kunstwerken, waaronder het eerste aquaduct van Noord-Brabant. De snelweg wordt 31 december 2013 opengesteld.

Deelprojecten De combinatie A4 Steenbergen is verantwoordelijk voor zowel het ontwerp als de uitvoering van het project, uiteraard binnen de eisen die door Rijkswaterstaat zijn opgelegd. Bijzonder aan het project is

David Vermeire van MNO Vervat.

het feit dat de bouwcombinatie enerzijds de voorbereidende werkzaamheden en het enigneeringstraject al had opgestart, terwijl de opdrachtgever parallel bezig was met het tracébesluit. De combinatie voert het werk uit in vier disciplines: wegen, kunstwerken, aquaduct en het ontgraven van natte bouwkuipen. “We zijn met een behoorlijke club mensen aanwezig op en rond het project,” vertelt David Vermeire van MNO Vervat. “Onze keetlocatie hebben we gecentraliseerd, we bouwen zeven kilometer ten noorden en zeven kilometer ten zuiden van het ketenpark. Het werk is trouwens in werkbare deelprojecten opgesplitst. In totaal zijn er een twintigtal deelprojecten, waarvan tien wegdelen variërend van één tot drie kilometer, en tien kunstwerken. Om er zeker van te zijn dat de afzonderlijk gerealiseerde wegdelen straks wel exact aansluiten op een viaduct, wordt er gewerkt met GPS, waarvan het basisstation zich op het ketenpark bevindt. Vandaar ook de centrale ligging van het ketenpark, in verband met de reikwijdte. Al het materi-

eel, de shovels, landmeters en de kranen, werken met behulp van dit GPS-systeem.”

Veiligheid Belangrijk bij de aanleg van een nieuwe weg nabij de kleine kernen is het waarborgen van de veiligheid en het erkennen van de impact die de werkzaamheden hebben op de omgeving. “Het project brengt zo’n 150.000 vrachtwagenbewegingen met zich mee,” vervolgt Vermeire. “Dat zijn vierhonderd vrachtwagens per week en dat is niet niks. Om de kern van Steenbergen de komende jaren vrij te houden van bouwverkeer is er een tijdelijke rotonde op de N259 aangelegd, evenals een tijdelijke weg voor bouwverkeer, die aansluit op de tijdelijke rotonde. ›

“Bouwcombinatie A4 Steenbergen heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat een middelbare school in Steenbergen bezocht om de leerlingen te laten kennismaken met de vrachtwagens die de komende jaren in de buurt van deze school gaan rijden” | 19


BIJNA 50 JAAR EEN BEGRIP IN B DE I J NTRANSPORTWERELD A 5 0 J A A R E E N B E G R I P I N D E T R A N S P O RT W E R E L D BIJN A 5 0 J A A R E E N B E G R I P I N D E T R A N S P O RT W E R E L D B I J N A 5 0 J A A R E E N B E G R I P I N D E T R A N S P O RT W E R E L D

Service, kwaliteit en betrouwbaarheid. Dat is waar wij isDat Service, kwaliteit en betrouwbaarheid. Dat waar Service, kwaliteit en betrouwbaarheid. is wij waar wij voor staan. staan. AlAl geruime tijd zijn wijzijn een ‘niet meer‘niet weg temeer weg te voor geruime tijd wij een voor staan. Al geruime tijd zijn wij een ‘niet meer weg te denken’ begrip in de transportwereld. Ons wagenpark is denken’ begrip inuitgebreid deintransportwereld. Ons wagenpark is door de jaren heen een 30-tal vrachtauto’s denken’ begrip detot transportwereld. Ons wagenpark is door de jaren heen uitgebreid een 30-tal van verschillende types. Hierdoor tot kunnen wij onzevrachtauto’s door de jaren heen uitgebreid tot eeno.a. 30-tal vrachtauto’s opdrachtgever altijd vantypes. het juisteHierdoor voertuig voorzien; van verschillende kunnen wij onze van verschillende types. Hierdoor kunnen wij onze 10x8, 10x4, 8x4, opleggers, kraanauto’s en diepladers. opdrachtgever altijd van het juiste voertuig voorzien; o.a. opdrachtgever altijd van het juiste voertuig voorzien; o.a. 10x8, 10x4, kraanauto’s en diepladers. Brugstraat 46 -8x4, 5382 opleggers, JD Vinkel - Telefoon 073 5321595

10x8, 10x4, 8x4, opleggers, kraanauto’s en diepladers.

Fax 073 5324354 - E-mail wbvanderdonk@levix.nl

Brugstraat 46 - 5382 JD Vinkel - Telefoon 073 5321595 46 - -E-mail 5382wbvanderdonk@levix.nl JD Vinkel - Telefoon 073 5321595 FaxBrugstraat 073 5324354

Fax 073 5324354 - E-mail wbvanderdonk@levix.nl

Ooms Construction

Onze wereld aan uw voeten... Postbus 1 1633 ZG Avenhorn 0229 547700 www.ooms.nl

Of beter gezegd: uw wereld als werkgebied voor Ooms Construction. Expert in wegenbouw, beton- & waterbouw en leidingbouw. Van het duurzaam versterken van kustgebieden tot aanleg en onderhoud van wegen, vliegvelden en complete haventerreinen. De markt kiest daarbij steeds vaker voor Ooms. Niet alleen vanwege bijna 100 jaar expertise en innovatiekracht, maar vooral door bereidheid tot duurzame samenwerking, scherpe prijsvorming en een sterk inlevingsvermogen richting opdrachtgevers. Ooms Construction, uw weg naar de toekomst.


steenbergen | A4

Ook heeft de Bouwcombinatie A4 Steenbergen in samenwerking met Rijkswaterstaat een middelbare school in Steenbergen bezocht en de leerlingen kennis laten maken met de vrachtwagens die de komende jaren in de buurt van deze school gaan rijden. De scholieren konden met eigen ogen zien hoe beperkt het zicht van een vrachtwagenchauffeur is en hoe groot zijn dode hoek is bij het afslaan. Door het centraliseren van de in- en uitritten voor het bouwverkeer en deze haaks op de zwakke weggebruiker (zoals fietsende scholieren) te richten worden gevaarlijke situaties voorkomen, terwijl anderzijds een vlotte doorstroming gewaarborgd blijft.

Het asfaltbeton wordt aangevoerd vanuit één centrale in Rotterdam.

Voordat er ook maar één schop de grond in gaat, verricht een externe partij voor de bouwcombinatie onderzoek naar explosieven. Vermeire: “In de Tweede Wereldoorlog is in deze omgeving flink gevochten en de mogelijkheid bestaat dat er nog niet gesprongen explosieven zijn achtergebleven. We ruimen alleen in het kader van de veiligheid op de locatie waar we de grond in gaan.”

tiebeton en nog eens 16.000 kuub onderwaterbeton voor het aquaduct gebruikt, en zijn er tot slot 3.200 heipalen geslagen. “Het asfaltbeton wordt aangevoerd vanuit één centrale in Rotterdam, waarvan MNO en Ooms mede-eigenaar zijn,” zegt Arij van Papeveld, directeur van Ooms Construction. “De asfaltmengsels zijn geoptimaliseerd door de eigen Research & Development-afdeling van Ooms Construction.”

Als de nieuwe A4 straks wordt opgeleverd, dan is er door de combinatie 300.000 ton asfaltmengsels verwerkt, 300.000 ton aan fundering gelegd, een miljoen kuub zand gestort, 35.000 kuub construc-

De nieuwe A4 Steenbergen vormt straks een goed alternatief voor de overvolle snelwegen A16 en A17, ontlast de N259 en verbetert daarmee het woon- en leefmilieu in de omliggende dorpskernen. ❚

BouwInfo Aanneemsom 100.294.000 euro Opdrachtgever Rijkswaterstaat Ontwerp Combinatie A4 Steenbergen Advies Witteveen en Bos, Crux, Hydronamic, Unihorn Uitvoering Combinatie A4 Steenbergen Bouwperiode 2009 - 2014

Altijd op zoek naar nieuwe wegen MNO Vervat is als full service aannemer met meer dan 1.000 medewerkers

Dit komt goed tot zijn recht tijdens de voorbereiding en uitvoering van

actief op de markt van grote infrastructurele werken in Nederland, Suriname

Design & Construct en prestatiecontracten. Onze medewerkers zijn klaar voor

en het Caribische gebied. Het speerpunt van onze bedrijfsfilosofie is het aan-

uitdagende projecten met geïntegreerde contractvormen waarbij de wensen

bieden van een totaalpakket: of het nu gaat om vraagstukken in wegen-,

van onze opdrachtgevers centraal staan.

utiliteits-, beton- of railbouw. Wij zoeken altijd naar creatieve, duurzame en economische oplossingen, waarbij wij sterk rekening houden met onze

Kijk op www.mno.nl voor meer informatie, praktijkvoorbeelden of vacatures.

maatschappelijke verantwoordelijkheid.

MNO Vervat B.V. │ Postbus 185, 2150 AD Nieuw-Vennep │ telefoon 0252-628 628 │ info@mno.nl │ www.mno.nl

| 21


Hulst | De Nieuwe Bierkaai

22 |


Hulst | De Nieuwe Bierkaai

Tekst: Jan-Kees Verschuure Beeldmateriaal: Erik van den Bergen en Joost de Vogel, ARCADIS

alles in

eigen hand Advies- en ingenieursorganisatie Arcadis legt momenteel de laatste hand aan De Nieuwe Bierkaai, een nieuw gegraven haven in de historische binnenstad van het Zeeuws-Vlaamse Hulst. De aanleg van de haven, bruggen en openbare ruimte wordt uitgevoerd op basis van de contractvorm design-and-build. “Een goede methode voor dit soort complexe en veelomvattende projecten,” zegt projectmanager Jack Maas. “Dit is een uniek project waarin veel disciplines voorkomen, waarbij wij als Arcadis alle onderdelen van het werk met eigen mensen kunnen managen.” Het monumentale Hulst kent imposante vestingwerken en een fraaie binnenstad en is mede daarom een geliefd bezoekerscentrum voor dagtoerisme. De laat-middeleeuwse haven aan de Bierkaai in het historische stadscentrum, die nu wordt hersteld, werd echter al rond 1600 gedempt en het omliggende gebied ligt sinds die tijd enigszins in een uithoek van de populaire winkelzone. Het noordelijk deel van de binnenstad dreigde te verpauperen. De gemeente wil daar verandering in brengen met nieuwe woningen, winkelruimte en culturele voorzieningen en sloot aan bij de landelijke trend water terug te brengen in de binnenstad. De aanleg van een nieuwe haven door middel van uitgraving van de gedempte haven vormt het centrale concept van de reconstructie.

Integraal Het Utrechtse Op ten Noord Blijdenstein architecten & adviseurs maakte een schetsontwerp voor een facelift van het Bierkaai-gebied, dat vervolgens binnen bovengenoemde contractvorm werd geëngineerd door Arcadis. “Het project behelst voor ons een deel grondsanering, archeologische begeleiding, aanleg van riolering, aanleg van kaden, bruggen en bestrating van het projectgebied en vervolgens het straatmeubilair.” Een complexe opdracht die het best in eigen hand gehouden wordt, aldus Maas, een ervaren rot in het projectmanagement van civiele werken. “Daar komt nog bij dat het expertises betreft die wij ook afzonderlijk goed beheersen. Maar in de integrale benadering op basis van de gekozen contractvorm kunnen wij het verschil maken, snel schakelen en efficiënt te werk gaan.” ›

| 23


Plaatsnaam | Projectnaam

Projectinfo Van den Manacker Tranport en Infra (VDM) Tekst:VDM is een jong en dynamisch bedrijf wat zich de laatste jaren steeds meer heeft toegelegd op de infra werken. Met veel plezier werken we dan ook samen met Arcadis aan het project ‘Nieuwe Bierkaai’ in Hulst. Dit prachtige project vormt een nieuwe grachtengordel door de binnenstad van Hulst. Hierin zijn wij verantwoordelijk voor de grondwerkzaamheden, evenals de rioleringen en voorbereidingen voor het straatwerk. Tevens hebben wij tijdens dit project zorg gedragen voor de bodemsanering. Alle gronden die vrijgekomen zijn vanuit dit project zijn op ons eigen terrein verwerkt volgens de certificering BRL9335. Wij verzorgen hierna ook de afzet van deze gronden. Effectief en nauwkeurig werken met 200% inzet van onze werknemers, daar staan we voor. Met een goede samenwerking tussen opdrachtgever (gemeente Hulst), hoofdaannemer (Arcadis) en diverse onderaannemers brengen wij dit project tot een prachtig eindresultaat! Aanbrengen soilmixwand.

Sleufloos gestuurd boren Op locaties waar uitbreiding of vervanging van de infrastructuur het meest noodzakelijk is, lijkt dit niet zelden het meest complex. Spoorlijnen en snelwegen kunnen niet stilgelegd worden voor de aanleg van kabels en leidingen. Ze vormen het kloppend hart van de samenleving. Verkeersknooppunten, gebouwen, kanalen, rivieren: u kunt er niet om heen. Ook een cultuurhistorische element zoals de eeuwenoude stadswal in Hulst moest worden gekruist middels leidingen. Waar bovengronds geen ruimte bleek, was ondergronds de weg vrij. Door gestuurd te boren overbrugt Van de Beek Gestuurd Boren BV afstanden tot honderden meters. Sleufloos. Met een minimum aan overlast voor mens en milieu. Het is een specialisme dat vraagt om de juiste kennis en technieken. Een specialisme dat begint bij een zorgvuldige werkvoorbereiding. Van de Beek kreeg van Arcadis de opdracht voor het sleufloos aanleggen van Hpe leidingen 450 mm, 110 mm en 63 mm.

Stalen voetgangersbrug met houten delen VDS Staal- en Machinebouw, gevestigd in Vlissingen-Oost, heeft opdracht gekregen voor het vervaardigen, detailengineering, conservering en montage van de stalen voetgangersbrug voor De Nieuwe Bierkaai in Hulst. De brug wordt voorzien van houten brugdekdelen en handrailing. De Nieuwe Bierkaai heeft aan beide zijdes van het water een hoge en lage kade. De voetgangersbrug bestaat uit twee nagenoeg identieke delen, die beiden van de hoge naar de lage kade lopen, waarbij in het midden een doorgang gevormd is, zodat men van het ene naar het andere brugdeel kan lopen. De brug is in vier delen getransporteerd naar Hulst en op locatie gelast. VDS voert projecten uit in bruggenbouw, offshore constructies, scheepsbouw, scheepsreparatie, evenals aluminium- en RVS constructies. Tevens beschikt de onderneming over diverse machines voor machinale bewerking. VDS heeft een eigen kade met een lengte van 250 meter en een diepgang van -13,5 meter NAP. De terreinoppervlakte bedraagt 67.000 m2.

24 |

Soilmix Voordat de haven aan de Bierkaai kon worden uitgegraven moest eerst nog een klein winkelcentrum worden gesloopt; de oogst op archeologisch gebied was vervolgens groot. “Twee resten van scheepswrakken hebben wij gevonden en veel oorlogsmaterieel uit de Spaanse tijd; je kunt je voorstellen dat wij zorgvuldig te werk zijn gegaan,” vervolgt Maas. “Ook hebben wij een oud brug-

“De aanleg van een nieuwe haven door middel van uitgraving van de gedempte haven vormt het centrale concept van de reconstructie” genhoofd aangetroffen; dat wordt ingepast in het werk en blijft als zodanig behouden.” Daarna werden de diepwanden gemaakt volgens de soilmix-methode, waarbij een cementmengsel in situ wordt vermengd met de grond -met behulp van een speciale freesmachine. Een betonnen verkeersbrug over de Dubbele


Hulst | De Nieuwe Bierkaai

Poort en een markante stalen voetgangersbrug over de nieuw gegraven haven sluiten het constructieve deel af. Via een waterinlaat nabij de Vismarkt en een tevens door Arcadis aangelegde persleiding staat het water in de nieuwe haven in directe verbinding met de Vest.

Afwerking De afwerking wordt deels uitgevoerd in natuursteen (kaden) en baksteen (kademuren, straten). “De kassei is kenmerkend voor de omgeving; die zien wij terugkeren in het kade-oppervlak. Het is een mooie mix geworden van klassiek en modern. Op basis van transparantie hebben wij omwonenden en ondernemers goed bij het project betrokken. Je moet het dan niet mooier voorstellen dan het is. Dit soort ingrepen doet even pijn, maar uiteindelijk gaat men erop vooruit. Die houding wordt gewaardeerd,” aldus Jack Maas. Het eind 2010 opgestarte project beleeft dit voorjaar haar definitieve oplevering. “De aanleg van de Nieuwe Bierkaai is ondanks de vele complicerende aspecten goed planbaar gebleken -mede door de gekozen contractvorm, waarbij wij vanaf het schetsontwerp tot aan de oplevering alles in eigen hand hebben gehouden.” ❚

BouwInfo Opdracht Gemeente Hulst Schetsontwerp Op ten Noord Blijdenstein architecten & adviseurs Design-and-build Arcadis Bouwperiode eind 2010-april 2012 Bouwsom 3,8 miljoen

BRUGGENBOUW MAcHINEBOUW ScHEEPSBOUW ScHEEPSREPARATIES OFFSHORE cONSTRUcTIES ALUMINIUM EN RVS cONSTRUcTIES MAcHINALE BEWERkING cONSERVERING

Postbus 8009, 4330 EA MIDDELBURG

Tegenover de Keldermanspoort is het oude bruggenhoofd gevonden, de soilmixwand is er omheen gemaakt.

Telefoon +31 (0)113-670870 www.vdsstaalbouw.nl

Estlandweg 6, 4455 SV NIEUWDORP Havennummer 4630 Fax +31 (0)113-670848 Email vds@vdsstaalbouw.nl

| 25

Grond/Weg/Waterbouw 1 2012  

Vaktijdschrift over civiele techniek & infrastructuur

Grond/Weg/Waterbouw 1 2012  

Vaktijdschrift over civiele techniek & infrastructuur