Page 1

nummer 1 I 2011 I www.dakengeveltechniek.be

Vakkatern over dak- en geveltechniek, ramen deuren & glas, hang- en sluitwerk

Soudal geeft onderzoekers nieuw onderdak Group Defrancq neemt 'Brems' over FAC-themadag in Cedubo: E-peil en K-peil


profiel

profiel Vaktijdschrift over dak- en geveltechniek, ramen deuren & glas, hang- en sluitwerk

www.dakengeveltechniek.be Verschijnt 4 x per jaar

Verantwoordelijke uitgever

Postbus 85, 3900 Overpelt, België T +32 (0)11 605540 F +32 (0)11 605541 E info@louwersmediagroep.be

Redactie Koen Mortelmans Kempenlaan 5 2160 Wommelgem T +32 (0)3 3536066 E koen@mortelmans.com

Bladmanager Philippe Bourda T +32 (0)9 2209250 E p.bourda@louwersmediagroep.be

Secretariaat

Inhoud 4

Group Defrancq neemt 'Brems' over

5

Veilige geautomatiseerde ramen voor scholencampus Mersch (Lux.)

6

Hubtex Belgium: “Zijladers besparen ‘verloren’ magazijnruimte*

9

Dauby grijpt terug naar tradities

11

Soudal geeft onderzoekers nieuw onderdak

15

FAC-Themadag in Cedubo: E-peil en K-peil

5

Mariëlle van den Groenendaal

Advertenties FTP server van Louwers Mediagroep BVBA: http://ftp2.louwersuitgevers.nl Username: dakengevel, Wachtwoord: gast Postbus 85, 3900 Overpelt T +32 (0)11 605540 E info@louwersmediagroep.be

Abonnementsprijs € 35,- per jaar excl. BTW Bankrekeningnummer 723-5404718-21 t.n.v. Louwers Mediagroep BVBA o.v.v. Dak en Geveltechniek.

Doelgroep/verspreiding Aannemers, adviseurs, architecten, beheerders, dakdekkersbedrijven, installateurs, ministeries & voorlichtingsinstituten, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, gemeenten, overheidsinstellingen, zorginstellingen, opdrachtgevers en toeleveranciers, schrijnwerkers, projectontwikkelaars, stukadoorsbedrijven & buitenbepleistering, isolatiebedrijven, gevelonderhoud- en reiniging, studiebureaus, bouwkundig ingenieursbureaus, beheersmaatschappijen, fabrikanten en importeurs in Vlaanderen.

9

Vormgeving/Art Direction Logo Reclame- Ontwerpbureau T +32 (0)11 605540 Valerie Berben / Richard Kokx Niets uit deze uitgave mag worden over­genomen of ver­menig­vuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zon­der bronvermelding. Hoewel dit blad op zorg­­vuldige wijze en naar beste weten is samen­gesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledig­heid van de informatie. Zij aan­vaar­den dan ook geen enkele aansprake­lijkheid voor schade, van wel­ke aard ook, die het gevolg is van hande­lingen en/of beslis­singen die gebaseerd zijn op deze informatie.

11


voorwoord

profiel

Voorwoord Beste Lezer, Vlaams minister van energie en wonen Freya Van den Bossche (SPA) wil vanaf 2014 de verplichting invoeren om in elke nieuwbouwwoning een bepaald minimumpercentage hernieuwbare energie te produceren. Het Brusselse gewest wil passiefbouw vanaf 2015 als verplichting opleggen voor alle nieuwbouwprojecten en lage energiebouw voor alle renovaties. De Europese Unie eist dat tegen 2021 alle nieuwbouwwoningen bijna-nulenergiewoningen’ zijn. Kortom, passiefbouwen, dat begin deze eeuw nog een hoge uitzondering vormde, wordt stilaan de regel. Een passiefhuis dat voor verwarming niet meer dan 1,5 m³ aardgas per m² per jaar verbruikt, kan je met beperkte ingrepen omvormen tot een nulenergiewoning. De meeste passiefbouwers realiseren dit door het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen. Alle passiefingrepen samen zijn duur en hun berekende terugverdientijd kan oplopen. Maar volgens de adepten van passiefbouw zijn de economische argumenten tegen passiefbouw erg zwak, omdat niemand weet tot waar de energieprijzen nog zullen stijgen. De recente problemen met kernreactoren in Japan hebben niet alleen het gebruik van alternatieve, maar ook dat van fossiele energiebronnen weer een boost gegeven. Optimaal passiefbouwen zal een ernstige weerslag uitoefenen op, naast de technische aspecten, ook op de esthetische vormgeving van een ontwerp. Het vergt een bepaalde discipline van de architecten: compactheid is de boodschap. In- en uitspringende volumes, zoals dakkapellen, zullen uit beeld verdwijnen. Ze zouden de hoeveelheid isolatiemateriaal en de kosten en het resterende energieverlies alleen maar vergroten. Dit is geen verre toekomstmuziek. Alle technieken om een passiefhuis te bouwen zijn nu beschikbaar, bij Vlaamse leveranciers. Maar ook de bewoners zullen zich moeten aanpassen. Wil de warmteterugwinning op de ventilatielucht een goed rendement halen, dan moeten de bewoners ramen en buitendeuren dicht houden. Dat strookt niet met de huidige manier van leven van veel Vlaamse huishoudens. Verder zijn de bestaande distributienetten voor elektriciteit momenteel niet afgestemd op een enorme toename van de plaatselijke energieproductie, die sterk wisselt naargelang de windkracht en vooral de zonneschijn. Het uitbouwen van een 'slim' netwerk dat die schommelingen verstandig moet opvangen is peperduur en pas echt nuttig wanneer er ook 'slimme' apparaten op de markt komen, zoals een wasmachine die pas begint te draaien tijdens de daluren of wanneer de zon via de zonnecellen voldoende energie levert. Een van de boeiendste recente ontwikkelingen op de markt is zeker de carport, waarvan het dak is opgebouwd uit panelen met zonnecellen voor elektriciteitsproductie. De meeste elektrische wagens zullen hun batterij wel doorgaans 's nachts opladen, wanneer de zon niet 'levert'. Daarom zijn de panelen en laadpalen ook verbonden met het net: de eigenaars leveren overdag energie en consumeren ze 's nachts en krijgen daarvoor ook rendabele groenestroomcertificaten. Het lijkt complex, maar we leven dan ook in een complexe wereld, Een duurzaam kijk- en leesplezier,

Koen Mortelmans

3


profiel

Group Defrancq neemt 'Brems' over

Gootmachine van Defrancq.

Group Defrancq is een internationale organisatie met ruim tweehonderd medewerkers. De groep is toonaangevend in de productie en verkoop van dak- en gevelmaterialen. In Nederland, België en Frankrijk bedienen de Defrancq-bedrijven heel wat dakdekkers- en andere bouwbedrijven. Als familiebedrijf kenmerkt Defrancq zich door een overzichtelijke structuur en korte communicatielijnen. De groep telt 24 vestigingen, in Frankrijk, België en Nederland. Bedrijfsleider Geert Cool: "Sinds 1989 produceert Defrancq dakgoten, hemelwaterafvoerbuizen, gootbeugels en andere daktoebehoren. We hebben gewerkt aan de uitbreiding van de productiemogelijkheden, zodat we in staat zijn totaaloplossingen te bieden met een razendsnelle levertermijn."

Kraanwagen van 'Brems.'

Onlangs heeft Defrancq Dakdekker Inkoop België nv overgenomen, beter bekend als 'Brems.' " Brems (Zemst) is een verdeler van bouwmaterialen, zoals gipskarton, klinkers en cement, maar in het bijzonder van dakmaterialen. Hij is exclusief invoerder van Rathscheck natuurleien en beschikt over een opslagruimte van 20.000 m². Deze onderneming blijft bestaan en zal binnen onze groep onder meer de producten van Koramic en Eternit aanbieden." De overname brengt ook met zich mee dat Group Defrancq door het uitgebreide wagenpark zijn klanten in heel België kan beleveren met een kraanwagen of 'kooiaap'. "Mits aanvraag enkele dagen vooraf, kunnen wij uw roofing of isolatie op het dak plaatsen." Voor Brems bracht de opname in de groep meteen de installatie van een 6 m-plooibank met zich mee. "Voortaan kunnen klanten nu ook in Zemst hun bestelling onmiddellijk meenemen. We hebben er alle standaard Defrancqproducten in voorraad."  6 m-plooibank.

4


profiel

Scholencampus Mersch in Luxemburg

Veilige geautomatiseerde ramen De nieuwe schoolcampus in Mersch (Lux.) is een realisatie van het Luxemburgse architectenbureau Arco. Hij voldoet volkomen aan de normen van een lage energiebouw. Geautomatiseerde ramen van Acses zorgen op hun beurt voor een optimale computergestuurde dagventilatie en voor nachtkoeling. Arco berekende dat de meerinvestering in venstermotorisatie voor (nacht)ventilatie zich op korte termijn terugverdient door besparingen in de mechanische ventilatie en koeling.

De campus ligt op een open terrein van 6,6 hectare en telt 1.600 studenten, verspreid over vijf gebouwen. Er is een internaat voor negentig studenten, verder vindt men hier klaslokalen, gespecialiseerde klassen, administratieve ruimtes, sportinfrastructuur, een bibliotheek, technische infrastructuur, een keuken en zelfs een theater.

Automatisering Gebouwen als dit schoolproject vragen om gecontroleerde verluchting en faciliteiten voor nachtkoeling. De ramen worden in Mersch automatisch gestuurd door inbouw- kettingmotoren. Aluminiumbedrijf Belgometal stond in voor de installatie van de motoren van Acses, dat wereldwijd motoren voor ramen levert. “We zitten in een nichemarkt, we zijn gespecialiseerd in rook- en warmteafvoer maar spitsen ons ook toe op het gebied van veiligheid en verluchting zoals voor de school in Mersch,” licht gedelegeerd bestuurder Pierre Laroye (Acses) toe. In deze school gaat het om circa 50 cm brede, 2 m tot 2,6 m hoge ramen op alle verdiepingen, in totaal zo’n 387 exemplaren. Het doel van deze geautomatiseerde ventilatie? Zorgen voor dagventilatie en nachtkoeling. Veilige, geautomatiseerde ramen waren een noodzaak, vermits het hier om een school gaat en het gedrag van leerlingen gemakkelijk tot knelrisico's kan leiden. "Voor deze ramen hebben we speciale profielen aangewend. Wie per ongeluk zijn hand tussen raam en kader steekt kan nooit gekneld raken. Op het raamprofiel zit een speciale strip die bij het aandrukken ervan zorgt dat de motor stopt en onmiddellijk in veiligheidsstand terugkeert. Pierre Laroye : “Een

risicoanalyse is belangrijk, omdat door motoren aangedreven ramen aanzien worden als machines. Daarvoor gelden bijzondere voorschriften, inzonderheid bij publieke gebouwen zoals scholen.”

Realisatie In Mersch zijn de motoren ingebouwd in het vaste deel van de profielen. Op het vleugelprofiel van het raam zit een afdekplaat. Op die plaat bevindt zich de mechanische bevestiging van de motorketting. De ramen op de gelijkvloerse verdieping zijn uitgerust met twee motoren, terwijl een enkele motor de ramen op de eerste en tweede verdieping bedient. Pierre Laroye : “Dit heeft vooral te maken met de hoogte en de afmetingen van de ramen en de luchtdichtheid. Zo hebben twee motoren een betere trekkracht om de grote vensters – ze gaan 60 cm open - te sluiten. De twee motoren zijn altijd synchroon afgesteld. Dit moet ook wil het raam hermetisch worden afgesloten. De motoren zijn parallel aan elkaar geschakeld, zodat als een motor uitvalt valt de andere automatisch overneemt. De synchronisatie gebeurt elektronisch. Ook dat is een aspect van duurzaamheid en veiligheid.”

Opbouwmotoren Er zijn ook valramen onder meer in de traphallen, in de gevels en boven de dubbele deuren . Ook al deze ramen zijn gemotoriseerd. Maar in tegenstelling tot de ramen van de leslokalen zitten de motoren zichtbaar in opbouw, tot drie stuks per raam, uiteraard synchroon afgesteld. Alle gebouwen van de scholencampus hebben gemotoriseerde ramen. 

5


profiel

Tom De Paep, HUBTEX Belgium:

“Zijladers besparen groot volume ‘verloren’ magazijnruimte” Magazijnbeheer groeide de afgelopen jaren uit tot een ‘hot item’. Niet verwonderlijk: opslagruimte is duur en plaats optimaliseren vormt de voortdurende uitdaging van iedere logistieke manager. Die plaatsbesparing mag echter nooit een negatieve invloed hebben op de interne goederenstroom, want dan beuk je in op een economische realiteit: ‘tijd is geld’.

Goed magazijnbeheer bestaat er dus in om op zo weinig mogelijk ruimte, zoveel mogelijk goederen te stockeren en toch een eenvoudige manipulatie toe te laten. Voor ondernemingen die dikwijls werken met producten met buitensporige lengtes, betekent precies die nood aan een vlot transport wel eens een logistieke uitdaging. “Producenten van ramen en deuren werken doorgaans met profielen met lengtes tot 7 meter. Om deze met een klassieke vorkheftruck uit de rekken te halen en naar de productiezones te brengen, heb je al gauw gangen met een breedte van 8 meter en meer nodig,” weet Tom De Paep, zaakvoerder van Hubtex Belgium en invoerder van de Duitse fabrikant. De ‘oplossing’ die Hubtex al dertig jaar biedt voor verschillende sectoren zoals houthandels, fabrikanten van buizen en leidingen, profielen en ramen is even eenvoudig als geniaal: het inzetten van heftrucks die zowel langs- als dwarsrijden voor de 'handling' van lange goederen. Op die manier kunnen magazijngangen veel smaller zijn, waardoor de vullingsgraad spectaculair stijgt. Tom De Paep: "Het zijn dan ook juweeltjes van techniek, ontworpen ‘op maat’ van de klant. Met zestig verschillende chassis, tien types cabines, masten en lastbed op maat en wielen naar keuze bieden we een modulair systeem waarin iedereen een oplossing vindt.” Dit maakt dat de configuratie

6

van ieder toestel verschilt. Het is een stukje maatwerk volgens een bouwkastenprincipe. De onderhuidse technologie is echter vaak dezelfde: veel onderdelen worden voor meerdere series aangewend. Dat bezorgt de servicedienst de nodige overzichtelijkheid." Afhankelijk van de toepassing kan één persoon van op grondniveau een toestel bedienen. "Bij grotere hefhoogtes is enige hulp voor een optimaal zicht echter wenselijk, hetzij door een industrieel camerasysteem of met een man-up uitvoering, waarbij de cabine mee naar boven wordt geheven. Een veiligheidspakket voorkomt potentieel gevaarlijke situaties. Zo laat het systeem niet toe dat men kan uitreachen terwijl men rijdt. Hef- en daalsnelheden worden ook automatisch vertraagd wanneer de mast niet helemaal is ingeschoven. Dat voorkomt ongevallen. Bovendien kan iedere parameter (snelheid, remafstand, bochtsnelheid) zeer precies ingesteld worden aan de specifieke behoeften van de klant. 


■ ■ ■ ■ ■

AGILE 150 DORMOTION Schuifdeursysteem met comfortabele demping

geruisloos schuifdeursysteem; compact design: looprail 63 x 64,5 mm; geschikt voor enkele & dubbele binnendeuren; duurtest met 100.000 bewegingscycli; plafond-, wand- én glasmontage;

DORMA foquin N.V. • tel. 050-45 15 94 info@dorma.be • www.dorma.be

DORMA_Agile_150_N.indd 1

8/03/2011 14:33:07

Vergroot uw opslagcapaciteit

HUBTEX Belgium Diksmuidelaan 51 2600 Berchem Tel. 03 294 40 80 Fax 03 294 62 80 info@hubtex.be www.hubtex.be Adv_langgoed_metaal.indd 1

11/02/2007 22:43:00


profiel

Het studiebureau van Hubtex houdt van elk toestel een gedetailleerde ‘identiteitskaart’ bij, zodat het ook vele jaren na de aankoop eventuele vervangstukken tot de laatste schroef kan identificeren." Hubtex Belgium bedient niet alleen België, maar ook het groothertogdom Luxemburg en Noord-Frankrijk. "Onze techniekers verplaatsen zich voor de uitvoering van hun servicetaken steeds naar de klanten. Hun servicewagens hebben alle courante reserveonderdelen in stock," weet Tom De Paep. "In onze vestiging in Antwerpen hebben we ook een goed

8

uitgekiende buffervoorraad. Meer is niet nodig. Wanneer klanten voor 16 uur onderdelen bestellen, kunnen we diezelfde nacht rechtstreeks vanuit Duitsland aanleveren." 


profiel

Beslagen in beslag

Dauby grijpt terug naar tradities Dauby is een exclusief invoerder en groothandelaar van hoogwaardig beslag, voornamelijk van Franse, Italiaanse en Spaanse fabrikanten. Samen vormen ze een complementair gamma voor het hogere segment. Dauby werkt dan ook overwegend samen met de betere interieurzaken en met villabouwers

De zaak was oorspronkelijk gevestigd in het Waalse Huy. Paul Dauby had haar uitgebouwd tot een gezonde, goed georganiseerde onderneming met een aureool van degelijkheid en kwaliteit. Maar‌ toen hij van zijn pensioen wou gaan genieten was er geen opvolger voorhanden. "In mijn toenmalige job had ik al regelmatig met Dauby samengewerkt," blikt de huidige bedrijfsleidster Annie Van Ingelgem terug. "Ik wist goed welke mogelijkheden de firma bood. Mijn echtgenoot en ik namen het bedrijf over. We besloten wel vrij snel om eerste de kantoren en later ook de magazijnen over te brengen naar Wommelgem, niet ver van de oprit van de E313." Al vanaf de start specialiseert Dauby zich in hoogwaardig raam-, deur- en meubelbeslag in verschillende stijlen. "Eerst bestreken we een brede zone aan designbeslag. Maar wegens de toenemende concurrentie van de doe-het-zelfmarkt legden we ons alsmaar meer toe op nichezones, zeg maar het meer exclusieve deel van de markt." Het aanbod omvat zoveel hedendaags en tijdloos beslag als historische vormen. Maar niet alleen de vormen zijn historisch, Dauby grijpt ook graag terug naar historische metaallegeringen. En naar traditionele, ambachtelijke productiemethoden. "De ambachtelijke productie leidt tot kleine onvolkomenheden, die zorgen dat elk stuk een beetje anders is, maar ook meteen een oud, ietwat verweerd uitzicht oplevert."

GIARA.

FAMA.

PURE.

GENIFER.

Giara en Oscar Dauby verdeelt onder meer deurkrukken van het Italiaanse Giara. "Giara maakt zijn beslag met zandmallen, een oeroude ambachtelijke techniek. Na het gieten en drogen van het metaal moeten de metaalbewerkers de mallen stukslaan. Dit maakt dat elk afgewerkt exemplaar uniek is." Giara werkt graag met brons, maar ook met de minder bekende legering brittannium, een combinatie van tin, antimoon en koper. Deze legering heeft een zilverachtig uitzicht. "De jaarlijkse Oscar zijn gemaakt uit brittannium, maar dan in een vergulde versie."

Genifer Ook het Franse Genifer werkt met zandmallen. Het geliefkoosde metaal van Genifer is gietijzer. "Het gietijzer beslag ondergaat een speciale behandeling met onder meer bijenwas, waardoor het een oppervlakkige oxidatielaag krijgt. Die laag beschermt het tegen verder roesten, maar verleent het tegelijkertijd een 'oude' allure." De meeste Genifermodellen zijn ook verkrijgbaar in messing.

beslag maken in wit brons. Wit brons is een uitstekend alternatief voor nikkel. Sommige mensen zijn allergisch voor nikkel. Wit brons heeft dat probleem niet," licht Annie Van Ingelgem toe.

Art deco komt terug Bauhaus: Pure De Pure-lijn omvat eigen ontwerpen van Dauby, uitgevoerd door externe gieterijen. "We baseerden deze ontwerpen op de concepten van Bauhaus, een strakke vormentaal uit de tussenoorlogse periode. Naast gietijzer laten we dit

De Bauhausperiode overlapt gedeeltelijk de bloeitijd van de art deco. "Het Italiaanse Fama grijpt terug naar de lijnen van de art deco. Fama werkt enkel met brons. Aan elke kruk ging veel denkwerk vooraf. Dat zie je misschien niet meteen, maar je voelt het wel wanneer je een Famakruk vastgrijpt." ďƒş

9


Blower Door

100

E-

0

K45

E-8

Uw

Win E-punten dankzij luchtdichte en EPB-aanvaarde raamaansluitingen ! Soudal Window System Met SWS houd je alle lucht onder controle. SWS is een compleet en professioneel vensteraan-sluitsysteem dat voldoet aan de hoogste normen: • duurzaam thermisch en akoestisch isolerend • lucht - en dampdicht • weerbestendig

SWS : perfectie in luchtdichte vensterinstallatie Soudal n.v.: Everdongenlaan 18-20 • B - 2300 Turnhout • Tel +32-(0)14 42 42 31 • www.soudal.com ADVERT038_SWS_NL_A4_V2.indd 1

02/07/10 14:04


profiel

Soudal geeft onderzoekers nieuw onderdak Tekst: Koen Mortelmans

'Gekleefd' aan het bestaande internationale hoofdkwartier in Turnhout heeft Soudal een nieuwbouw in gebruik genomen voor zijn onderzoeks- en ontwikkelingscentrum. Het nieuwe gebouw omvat tevens de lokalen voor de technische service en de informatica-afdeling en ruimte voor opleidingen en presentaties en een ongewone binnentuin. ď ˇ

De centrale traphal

11


profiel

verdieping herbergen de kantoren van de onderzoekers en ontwikkelaars. Niveau +1 bevat ook een opleidingsruimte. De informaticajongens en –meisjes vind je op +3. De vierde verdieping bestaat uit een multiculturele ruimte, die tevens geschikt is voor opleidingssessies en presentaties voor grotere groepen. De vijfde, onvolledige verdieping is een penthouseachtige ruimte met buitenterras, voor de ontvangst van vooraanstaande gasten en voor directievergaderingen. Maar ook de centrale trappenhal is afgestemd op ietwat plechtige ontvangsten. Ze geeft uit op de binnentuin in Japanse stijl, met een sterk Zenkarakter. Gelijkvloers kreeg de centrale traphal een tegelvloer, maar op de verdiepingen zijn de vloeren afgewerkt met eiken parketstroken. In kopshout, zodat het nauwelijks slijtage ondergaat door de intensieve betreding.

Dubbele glasgevel

Vlaams minister-president Kris Peeters mag het lint doorknippen en zo het nieuwe gebouw plechtig openen. Vic Swerts kijkt tevreden toe.

De glasgevel is een dubbele gevel. De ruimte tussen beide gevels speelt een essentiële rol in de klimatisatie van het hele gebouw. De lucht in deze ruimte wordt verwarmd of gekoeld in functie van de vereiste temperatuur in de achterliggende zones. Daar gebeurt de verwarming via roosters.

Bezoekers kunnen een blik werpen in de laboruimten vanuit een sterk Soudal is een producent van siliconen, lijmen en PU-schuim voor de bouw, beglaasde gang. Het veiligheidsglas bestaat uit twee lagen, met ertussen de industrie en de doe-het-zelver. Onderzoek en ontwikkeling is een essen- een verstevigingsfolie. En die is verlijmd met, … juist, ja. Sensoren houtiële voorwaarde om zich in die branche aan de top te handhaven. Want er den de temperatuur, de licht- en luchtkwaliteit in de gaten en stemmen zijn niet alleen nieuwe trends en vraag naar nieuwe producten, bestaande de verwarming, de verlichting en de ventilatie daarop af. Om eenduidige, producten moeten zich ook kunnen aanpassen aan nieuwe (milieu)wetge- vergelijkbare testresultaten te bereiken moeten de temperatuur en de vochvingen en normen en moeten beschikbaar worden in passende eigenschap- tigheidsgraad van de lucht altijd onder controle zijn. Essentieel zijn ook de pen om zich te hechten aan nieuwe bouwmaterialen. Zo was Soudal een krachtige luchtafzuiging en de trillingvrije testtafels. van de eersten om silicone te vermarkten als alternatief voor stopverf en speelde het een pioniersrol in het gebruik van PU-schuim als probleemoplosser bij bouwprojecten. Vic Swerts. De nieuwbouw omvat een kelder, een gelijkvloers en vier volwaardige verdiepingen. Hij bestaat uit een draagstructuur in gewapend beton en gevels met grote glaspartijen. Het niet transparante deel van de gevel is deels bekleed met aluminium panelen, deels met zwarte Eternitplaten. De binnenwanden bestaan deels uit cellenbeton, deels uit gipskarton. "Minder zichtbaar, maar wel prominent aanwezig zijn onze eigen producten," zegt product manager Filip Van Mieghem. "Zo hebben we een Soudaloplossing gebruikt om de gevelisolatie op de betonstructuur te kleven. De Eternitplaten hebben we op de thermisch ontkoppelde studs verlijmd. Bij het optrekken van de wanden in cellenbeton gebruikten we onze polyurethaan voor de verlijming. Een van de grote voordelen ervan is dat het snel droogt, zodat de werken snel kunnen vorderen."

Zelfreinigend glas Het glas is zelfreinigend. "Ook daarvoor beschikken we over een speciale lijm. De lijm voor zelfreinigend glas moet siliconenvrij zijn, anders zou het glas toch vuil worden, omdat bij siliconen een deel van het regenwater niet wegspoelt. Een ander product uit eigen huis is de parketlijm. Die is solvent- en watervrij, maar blijft toch erg elastisch, zodat hij de werking van het hout kan opvangen en compenseren." Het hele Soudalgamma telt momenteel ongeveer achtduizend producten. "Samen goed voor enkele duizenden scheikundige formules," licht Van Mieghem toe. "Van heel wat toepassingen hebben we diverse varianten, in volume, of op maat van professionals of doe-het-zelvers." Het hoge gebouw rust op funderingspalen. De technische installaties bevinden zich gedeeltelijk in de kelder, gedeeltelijk op het dak. Op het gelijkvloers is het labo ondergebracht, de eerste en tweede

12

De laboruimte.

Centrale server voor het wereldwijde Soudalimperium.


profiel

Hoofdtrap met inkomzone en labo.

Over Soudal Met een jaaromzet van zowat 350 miljoen euro per jaar, meer dan 1.300 werknemers, zes productievestigingen in België, Duitsland, Polen, China, de VS en Chili en commerciële activiteiten in 130 landen, is een bescheiden Kempisch lasbedrijfje in minder dan 45 jaar uitgegroeid tot een toonaangevende wereldspeler in bouwchemicaliën. Stichter Vic Swerts, intussen 71, staat nog altijd aan het roer. Soudal is wereldleider op gebied van siliconen, PU-schuimen, lijmen en technische aerosols. Tot de bekendste Soudalmerken behoren Silirub, Fix All, Soudafoam en Soudaseal.

Technische fiche Kleuren

Opdrachtgever: Soudal (Turnhout) Ontwerp: Architects in Motion (Turnhout) Hoofdaannemer: Van Roey (Rijkevorsel) Start werken: voorjaar 2009 Ingebruikname: februari 2011 Investering: circa 10 miljoen €

De huiskleuren van Soudal, rood en wit, zijn prominent zichtbaar. "Maar de huidige trends in het onderzoek zijn groen en blauw. Groen om onze producten zo weinig mogelijk milieubelasting te maken en blauw, als kleur van energiebesparing. Optimale afdichting speelt een essentiële rol in de energiezuinigheid van gebouwen. De nationale en Europese wetgevingen worden almaar strenger. Voor een innovatief bedrijf biedt dit kansen. Onze internationalisering wordt almaar groter, vooral in de zogenaamde groeilanden. We namen recent een PU-fabrikant in China en een PU-verdeler in India over en staan op het punt onze aanwezigheid in Brazilië te intensifiëren. Maar we voelden tegelijk de noodzaak om onze inspanningen voor onderzoek en ontwikkeling op één plaats te centraliseren." 

Binnentuin in Zensfeer.

13


Een sterke vereniging voor aluminiumconstructeurs

Fac is een zelfstandige organisatie die als sectorcentrum en als contact- & voorlichtingscentrum streeft naar de versterking van de positie van de aluminiumconstructeurs, van hun diensten en van hun producten. Wij doen dit door ondermeer: • belangenbehartiging bij nationale en internationale organisaties • scholing, onderzoek, opleiding en kennisoverdracht bij leden en professionele partners • stimulatie van productie-innovatie • voorlichting en promotie van aluminium schrijnwerk • kwaliteitscontrole We vertegenwoordigen producenten van aluminium gevelelementen die onder andere deuren, ramen, gordijngevels en veranda’s maken. Als belangenvereniging brengen we aluminium gevelelementen onder de aandacht van architecten en van professionele en particuliere klanten van Fac-leden.

Wens je meer informatie? Surf dan naar www.fac-belgium.eu Maatschappelijke zetel FAC | Rozenlaan 36, B-8460 Oudenburg | Tel +32(0)59 51 69 59 | Fax +32(0)59 32 66 68 | info.fac@skynet.be Administratie & technische ondersteuning Clusta vzw | Technologiepark 903 | B-9052 Zwijnaarde | Tel +32(0)9 264 57 93 | Fax +32(0)9 264 58 44 | Veerle.Naert@clusta.be


profiel

FAC-themadag in Cedubo

E-peil en K-peil: herkomst en toekomst De Federatie Aluminium Constructeurs slaagt er altijd in om voor haar manifestaties een locatie met uitstraling in de bouwwereld te vinden. Voor de themadag over de energiebalans in de aluminium gevelbouw was dit het Centrum Duurzaam Bouwen (Cedubo), ondergebracht in één van de grote gebouwen van de vroegere steenkoolmijn van Heusden-Zolder.

FAC-voorzitter Etienne Clinquart en moderator Frank Van Geertruyen mochten zes 'uitgebalanceerde' sprekers verwelkomen. Professor emeritus Hugo Hens van de KU Leven, een vaste waarde op talrijke studiedagen over duurzaam bouwen, wees het publiek erop dat de eisen voor het E-peil (primair energieverbruik) en het K-peil (warmte-isolatie), steeds strenger worden. "En het einde van die ontwikkeling voor de EPB-eisen is nog niet in zicht. Echter de economische dimensies zullen gaan doorwegen. Onder E-55 stijgen de totale levenscycluskosten van een gebouw sterk," aldus Hens.

Ventilatie Zelfstandig energiedeskundige Wim Callaerts gaf vooral praktische tips, zowel over de invloeden van de verschillende types bouwschillen –beton, glas…– op de berekening van het K-peil als over de luchtdichtheid, compactheid en zelfs de verlichting. Hij bekeek ook de voor- en nadelen van een aantal ventilatieoplossingen.

Goede tests vergen correcte interpretatie Nathan Van Den Bossche van de Universiteit Gent kaartte de mogelijkheden van blower door-testen en infraroodopnamen aan en vooral de risico's om degelijk uitgevoerde metingen foutief te interpreteren. Blower doortesten gaan de luchtdichtheid van gebouwen na door middel van het scheppen van een tijdelijke onderdruk en overdruk. De kalibrering van de sensoren is hierbij essentieel. Bij infraroodopnamen –om het warmteverlies op te sporen– speelt onder meer de instelling van van de camera een belangrijke rol.

Levende gevels

Zonwering ook langs noordgevel

Piet Standaert (Physibel) nam de warmtetransmissie via ramen en gevels onder de loep. Hij ging ook dieper in op de betekenis van U, ψ en χ. Deze waarden waren geen echte onbekenden voor de meeste aanwezigen, maar hun herkomst en precieze toepassing waren hen tot dan toe niet altijd even duidelijk. Piet Standaert zette die zaken keurig op een rijtje en overliep de correcte manier om de gemiddelde U-waarde van beglaasde gevelelementen te berekenen. Marc Datthijn (Schüco) keek in de toekomst, naar de integratie van levend groen in de gevels. Die integratie kan allerlei nieuwe toepassingsmogelijkheden bieden, zoals koeling door verdamping.

Bernard Flamant (SolarControlDesign) overliep de verschillende types zonwering en hun invloed op de warmtetransmissie en het gebruikerscomfort. Een van zijn aandachtpunten was het ontbreken van zonwering op veel noordgevels. "Doorgaans gebeurt dit om budgettaire redenen. Maar de directe zonnestralen tijdens de vroege ochtend kunnen hier de nachtkoeling ongedaan maken!" 

FAc was erg tevreden over de opkomst. De themadag telde een honderdtal geïnteresseerde deelnemers.

FAC-ondervoorzitter Frank Van Geertruyen modereerde de themadag.

Marc Datthijn (Schüco) aan het woord.

Energiedeskundige Wim Callaerts.

15

Dak & Gevel 1 2011  

vakkatern over projecten, technieken en materialen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you