Page 1

www.binnenwerk-online.nl

VAKTIJDSCHRIFT VOOR DE INTERIEURBOUW, STANDBOUW EN SCHEEPSBETIMMERING

NUMMER 1 2014

SCAN WITH

OOST-EUROPEES SUCCESNUMMER VEROVERT OOK DE REST VAN DE WERELD

SUCCESVOLLE MARKTINTRODUCTIE, EEN VOLKERN VAN HOUT!

‘MET ONZE NIEUWE COLLECTIE 2017 WILLEN WIJ PATRONEN DOORBREKEN’


CompacMel Plus De volkern van hout

Soluciones en madera

Zeer vochtwerend Zeer stootvast Milieuvriendelijk (FSC) Kleurkoppeling met Finsa Decor collectie Gunstig geprijsd

www.baars-bloemhoff.nl


Hesse Benelux NV Industriezone “De Prijkels” Venecoweg 6, B-9810 Nazareth Tel. +32 (0)9 281 06 40 o Fax +32 (0)9 281 05 73 benelux@hesse-lignal.com o www.hesse.be

h e s s e I s a N aT T I T u D e . Met meer dan 100 jaar ervaring is hesse Benelux NV dé specialist in houtafwerkingsproducten. Persoonlijk en individueel advies komt steeds op de eerste plaats. Doelgerichte service op maat is dan ook het uithangbord van onze firma.


de 3d ontwerpsoftware, die eenvoudig alles bevat. de 3d ontwerpsoftware, die eenvoudig alles bevat.

De 3D plannings足 software. PALED TeTE3D CA plan8nings足D software. PALET TE CAD 8

Eenvoudig sneller. Eenvoudig intu誰tief. Eenvoudig prestatiegericht. Revolutionair oppervlaktedesign, innovatief gebruiksvriendelijk, een hele reeks verbeterde en vernieuwde features en de garantie op enthousiasme tijdens een Eenvoudig sneller.enEenvoudig intu誰tief. Eenvoudig prestatiegericht. klantenpresentatie een verkoopgesprek. Revolutionair gebruiksvriendelijk, een hele reeks Ervaar meer oppervlaktedesign, over Palette CAD innovatief 8 op www.palettecad.nl verbeterde en vernieuwde of bel meteen +31 45 565features 0720 en de garantie op enthousiasme tijdens een klantenpresentatie en een verkoopgesprek. Ervaar meer over Palette CAD 8 op www.palettecad.nl of bel meteen +31 45 565 0720

perfect rooms


VOORWOORD

Nieuwe producten. Nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe uitdagingen. Wie de inhoud van deze eerste editie van 2014 goed bekijkt, bespeurt direct een trend. Net zoals Binnenwerk recentelijk koos om zich te blijven vernieuwen dankzij het interactieve Layer, zo presenteren veel bedrijven zich in deze uitgave met noviteiten of veranderingen. Velen hebben nu de focus op vooral ‘doorpakken’. Een ontwikkeling die navolging verdient. Het is duidelijk dat bedrijven en organisaties de start van het nieuwe jaar aanpakken om zich op positieve en onderscheidende wijze neer te zetten. Daarom terechte aandacht in Binnenwerk voor deze groep. Zo laat Festool een nieuwe kantenlijmmachine testen, kijken we naar de uitbreiding bij Polyplafond, presenteert schoenspeciaalzaak dr. Adams in samenwerking met DecoLegno een nieuw concept plus interieur en zo passeren nog veel meer ontwikkelingen de revue. Vanzelfsprekend kijkt Binnenwerk ook vooruit naar twee vakbeurzen die dit jaar plaatsvinden. Een oude bekende in een nieuw jasje is de Interieur en Hout & Kunststof beurs in Hardenberg. Dit event gaat voortaan onder de naam IHK Vakbeurs door het leven en vindt volgens traditie in maart plaats. Tevens richten we het vizier iets verder in het jaar naar de eerste editie van de Houtpro+ beurs in De Brabanthallen. Een nieuwe vakbeurs die in november op de agenda staat. Wat is de stand van zaken bij beide evenementen en wat mogen bezoekers verwachten? Daarnaast belicht Binnenwerk de samenwerking tussen Vink en Polyrey, kijken we terug op de nieuwjaarsborrel van CBM Jong Management en de nieuwe update van de PaletteCAD software. Vanzelfsprekend is er veel meer om de komende twee maanden te lezen en misschien ook wel te beschouwen als een soort van voorbereiding op die eerdergenoemde IHK Vakbeurs in Hardenberg. Want vanzelfsprekend zijn daar nog veel meer noviteiten te ontdekken. Dit alles maakt duidelijk dat de positieve berichten in de media over de economie ook zijn weerslag vinden op deze sector. Wij hopen dat 2014 de geschiedenis in gaat als het jaar van herstel. Wij zijn er klaar voor.

Rob Buchholz

7


VAKTIJDSCHRIFT VOOR DE INTERIEUR, STANDBOUW EN SCHEEPSBETIMMERING

WWW.BINNENWERK-ONLINE.NL nr. 1 2014 jaargang 6 Verschijnt 6 x per jaar ISSN: 2211-1611 UITGEVER

Schatbeurderlaan 6 Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 F +31 (0)495 521335 E info@louwersuitgevers.nl W www.louwersuitgevers.nl

14

18

REDACTIE Rob Buchholz, Jerry Helmers, Lieke van Zuilekom-Bousema BLADMANAGER Jörgen Verboom T +31 (0)495 450095 E j.verboom@louwersuitgevers.nl

INHOUD

SECRETARIAAT Manuela Depenbrock Sandra Reijnders

‘DIT IS VOOR ELKE ARCHITECT EEN EL DORADO’

ADVERTENTIES Online aanleveren: https://louwersuitgevers.wetransfer.com o.v.v. naam en project

De gemeente Velsen heeft in 2013 een groot

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 E info@louwersuitgevers.nl FOTOGRAFIE Jeffrey de Bie Photos & More, Almere Form Finish, Beverwijk ABONNEMENTSPRIJS € 63,- per jaar excl. BTW ING Bank IBAN NL46INGB0000417165 BIC INGBNL2A t.n.v. Louwers Uitgeversorganisatie BV o.v.v. Binnenwerk magazine Informatie over abonnementen: T +31 (0)495 450095 ADRESWIJZIGINGEN Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland OPZEGGINGEN Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van op­­zegging is ontvangen, wordt het abonnement auto­matisch met een jaar verlengd. DOELGROEP Binnenwerk wordt als abonnement en in controlled circulation verzonden aan: winkelinterieurbouwers, architecten, ontwerpers, aannemers, adviseurs, consultants, projectontwikkelaars, toeleveranciers, winkelvastgoed makelaars, beheerders, brancheorganisaties en inStore-abonnees en retail- en dienstenketens met drie of meer vestigingen in Nederland en België. VORMGEVING/ART DIRECTION Logo Reclame- Ontwerpbureau BV T +31 (0)495 450065 E info@logobv.nl Tessa van Gameren Niets uit deze uitgave mag worden over­genomen of ver­menig­ vuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zon­der bronvermelding. Hoewel dit blad op zorg­­vuldige wijze en naar beste weten is samen­gesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledig­heid van de informatie. Zij aan­vaar­den dan ook geen enkele aansprake­lijkheid voor schade, van wel­ke aard ook, die het gevolg is van hande­lingen en/of beslis­singen die gebaseerd zijn op deze informatie.

8

deel van het stadskantoor volledig gerenoveerd. In dat deel – gebouw A op de begane grond – zijn onder andere de publiekshal inclusief de afdeling burgerzaken en spreekkamers gevestigd. Een verbouwing die niet alleen noodzakelijk, maar ook wettelijk verplicht was.

10

REVOLUTIE IN HPL MET DIGITALE PRINT Als je accountmanager bent bij de firma Abet, in IJsselstein, dan heb je niets te klagen als je meteen in dit nieuwe jaar 2014 op pad mag om met het eigen relatienetwerk en de klanten van gedachten te wisselen over een nieuwe revolutionaire ontwikkeling in het vak.

22

NIEUW CONCEPT ZORGT VOOR ONDERSCHEIDEND INTERIEUR Schoenspeciaalzaak dr. Adam’s is op het moment bezig met de renovatie en het upgraden van een aantal filialen. De eerste winkel waarbij het nieuwe concept is doorgevoerd vinden we in de Amsterdamse Kalverstraat.

34


De gebruikers van gebouwen staan bij häfele centraal. Op hen oriënteert het bedrijf zich als het gaat om een gebouw zo functioneel mogelijk in te richten. Daarbij speelt het geen rol of het gaat om woonhuizen, hotels, ziekenhuizen, kantoren, scholen of andere openbare gebouwent.

38

schuiven is De trenD

Häfele Nederland BV tel. 055-538 4600 | info@hafele.nl | www.hafele.nl

64 78 EN VERDER Houtpro+ Beurs kijkt vooruit naar eerste editie . . . . . . . . . . . . . . . . 14

PARTNERSHIP BEWIJST ZICH Het is belangrijk om een goede partner te hebben. Een partner die niet alleen een

Drukbezochte nieuwjaarsborrel CBM Jong Management . . . . . . . . 21

meerwaarde is voor het eigen product, maar

Totale servicegraad moet naar een nog hoger niveau . . . . . . . . . . . 26

ook voor de markt. Dan zijn klanten verzekerd van een snelle levering en een optimale

74

Schuiven is de trend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

service van het product waar ze bewust voor gekozen hebben.

Een volkern van hout! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Verbeterd pakket is sneller, intuïtiever en prestatiegerichter . . . . . . 32 Elegant design en overtuigende techniek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Een vruchtbare samenwerking voor een optimaal resultaat . . . . . . 41

DIFFERENTIATIE LEIDT TOT VERDERE PROFESSIONALISERING

Oost-Europees succesnummer verovert ook de rest van de wereld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Een nieuw jaar betekent nieuwe kansen en

Journaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

uitdagingen. Het is voor elk bedrijf goed zich

Glas verovert meubel- en interieurbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

te blijven ontwikkelen en te groeien met als uiteindelijke doel de markt nog beter te

Twee grote merken samen op weg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

bedienen.

Een nieuw aanbod Design en techniek rondom de deur . . . . . . . . . 68

84

Drukken in plaats van lakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Een nieuwe stap naar een nog betere service . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Vakschool en leveranciers creëren win-win situatie door

www.binnenwerk-online.nl

VAKTIJDSCHRIFT VOOR DE INTERIEURBOUW, STANDBOUW EN SCHEEPSBETIMMERING

NUMMER 1 2014

COVER

gebruik van materialen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Revolutionaire ontwikkelingen in HPL met digitale print bij ABET BV.

Onzichtbaar kader + onzichtbaar ‘scharnier’ = onzichtbaar deursysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 ‘Bij deze kantenlijmmachine is over elk detail goed nagedacht’ . . . 88 Nieuwe huisstijl als belangrijk onderdeel van nieuwe aanpak . . . . . 92 Wie doet wat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

SCAN WITH

OOST-EUROPEES SUCCESNUMMER VEROVERT OOK DE REST VAN DE WERELD

SUCCESVOLLE MARKTINTRODUCTIE, EEN VOLKERN VAN HOUT!

‘MET ONZE NIEUWE COLLECTIE 2017 WILLEN WIJ PATRONEN DOORBREKEN’

www.abet.nl


‘Dit is voor elke architect een El Dorado’ De gemeente Velsen heeft in 2013 een groot deel van het stadskantoor volledig gerenoveerd. In dat deel – gebouw A op de begane grond – zijn onder andere de publiekshal inclusief de afdeling burgerzaken en spreekkamers gevestigd. Een verbouwing die niet alleen noodzakelijk, maar ook wettelijk verplicht was.

Al in 2005 is namelijk door de VNG-commissie Gemeentelijke Dienstverlening vastgesteld dat vanaf 2015 de publieke dienstverlening en de complete organisatie daaromheen volledig op orde dient te zijn. Deze aanpak staat synoniem aan het verbeteren van de relatie tussen overheid en burger. Daar hoort vanzelfsprekend ook een moderne en servicegerichte publiekshal met alle belangrijke functies bij. Jan Zwitser was als projecteleider namens de gemeente Velsen nauw bij het project betrokken. “In totaal ging het om 1600 vierkante meter. De oude situatie voldeed niet

10

meer aan de aan de huidige arbowetgeving. Zo was de veiligheid van spreekkamers niet meer op orde. Verder was de trap te stijl, de draaideur verouderd; kortom een onwerkbare en klantonvriendelijke situatie. In 2011 vroegen we ons af: wat willen we? Wat kost het? Hoe krijgen we het geld bij elkaar? Na een veelvuldig overleg en een definitieve goedkeuring van zowel het college van burgemeester en wethouders als de gemeenteraad is dit project in gang gezet.”

RIJKE HISTORIE Nadat de goedkeuring was gegeven, rees de vraag wie deze grootschalige opdracht aan

zou kunnen. Door eerdere goede contacten nam de gemeente Velsen contact op met MB architecten. Tevens werd Form Finish dankzij een scherpe offerte als interieurbouwer aangewezen. “Een optimale klantbenadering in de nieuwe situatie stond centraal,” zo vertelt Rene van der Maten van het architectenbureau. “Bovendien was het een nadrukkelijke wens van de gemeente dat de inrichting duidelijke verwijzingen naar de rijke historie van Velsen en dus een echte Velsense uitstraling moest krijgen. Dat was niet eenvoudig omdat deze gemeente eigenlijk uit zeven verschillende


dorpen bestaat, maar daarmee werd meteen ook de veelzijdigheid aangetoond die in dit project aan bod moest komen. Denk maar aan de industrie, de havenactiviteiten, de staalnijverheid, maar waar ook de bosrijke en stedelijke omgeving belangrijke onderdelen zijn. Daarom viel de keuze op hout voor het interieur omdat het een natuurproduct is.” Van der Maten maakte – nadat het programma van eisen was samengesteld - met dit verzoek een eerste ontwerp voor de entreehal. Zo werd duidelijk op welke plaats balies en andere functies hun definitieve stek zouden krijgen.

FINEERKEUZE De architect had dus de duidelijke wens om niet voor HPL te kiezen, maar voor echt hout. Na overleg met het college van B&W viel de keuze uiteindelijk op eiken fineer. Vervolgens viel al snel de keuze op Decospan als leverancier van het fineer omdat het Belgische bedrijf de meest uitgebreide fineervoorraad van Europa heeft.

Op advies van de interieurbouwer Form Finish werd beroep gedaan op Blok Plaatmateriaal als verdeler in Nederland van het gefineerd plaatmateriaal van Decospan. Een bezoek van alle betrokken partijen aan de fabriek van Decospan in België heeft uiteindelijk de doorslag gegeven wat de fineerkeuze betreft. Uit een gigantisch aanbod aan eikenfineer werden enkele eikenstammen ›

11


Hawa schuifbeslagsystemen: open voor meer discretie.

De beste beslagoplossingen zijn juist gekenmerkt door hun onzichtbaarheid. Daarom zijn Hawa schuifbeslagsystemen van ontwerp tot constructie erop gericht om de schoonheid van materialen als glas of hout het best tot hun recht te laten komen. En dankzij de uitstekende loopeigenschappen vervullen ze hun taak zowel akoestisch als optisch uiterst discreet. Een reden temeer waarom ze inmiddels overal ter wereld te vinden zijn. Ook al is men zich hiervan meestal niet bewust. Hawa AG, CH-8932 Mettmenstetten, Zwitserland, Tel. +41 44 767 91 91, Fax +41 44 767 91 78, www.hawa.ch


FABRIEKSBEZOEK zorgvuldig door de Gemeente Velsen geselecteerd voor dit project. Bovendien werd op basis van het deskundig advies van Decospan en Blok plaatmateriaal beslist om het gekozen fineer mixmatch te gaan voegen. “De reden om voor deze voegtechniek te kiezen is de rustige natuurlijke uitstraling van het mixmatch voegen,” aldus Ben Lina van Form Finish. “Wij hebben deze voegtechniek al eerder toegepast bij een opdracht voor Douwe Egberts. Bij het mixmatch voegen wordt het fineer uit de verschillende stammen eerst vakkundig door elkaar gemengd. Hierbij wordt door de fineerexperten van Decospan rekening gehouden met het bij elkaar passen van kleuren en houtstructuren. Het resultaat hiervan is dat men een massieve look creëert en men de mogelijkheid heeft om oneindig veel platen te produceren zonder dat er een stijlbreuk in het fineer kan worden opgemerkt. Op die manier oogt het fineer in het project als één mooi geheel.”

Het bezoek aan de fabriek van Decospan is door alle betrokken partijen als een absolute meerwaarde ervaren. “Natuurlijk kun je ook alles op de website bekijken, maar het product echt voelen en beleven zegt zo veel meer,” aldus architect van der Maten. “Als architect voelde ik me daar als een kind in een speeltuin. Je ziet er zoveel bijzonderheden. Het prikkelt alle zintuigen. Je ziet diverse effecten, zoals de weerspiegeling van het hout en hoe het beweegt. Uit ervaring weet ik dat elk fabrieksbezoek bijzonder is, maar dit was wel heel speciaal. Je ziet en voelt echt het eindproduct. Dit is voor elke architect een El Dorado. Meer fabrieken zouden dit moeten doen. Bovendien geven ze uitstekende adviezen; in ons specifieke geval hoe het fineer best te voegen was bijvoorbeeld. Voor de definitieve bevestiging is het op hun advies ook eerst nog meerdere keren gelakt.” Ook Ben Lina van Form Finish was onder de indruk. “Je ziet boeken, stalen en plaatjes op het internet, maar het is echt heerlijk om alles zelf te voelen en uit te zoeken. Dit is

dynamischer en bovendien is iedereen op die manier bij de definitieve keuze betrokken. De renovatie van het gemeentehuis is gefaseerd uitgevoerd. Een deel gebeurde voor de zomervakantie van 2013. Het tweede deel vond daarna plaats. Met het gefineerd plaatmateriaal van Decospan zijn balies en kastenwanden gemaakt, maar is tevens de nieuwe trap bekleedt. “Die renovatie heeft veel geduld en begrip gevraagd van onze bezoekers en het personeel,” aldus Jan Zwitser. “Er zweefde veel stof door de ruimte en communiceren was niet altijd eenvoudig, maar iedereen heeft zich hier uitstekend doorheen geslagen. De publieksfuncties bleven tijdens de verbouwing gewoon open waardoor we een beroep deden op de flexibiliteit van zowel de klanten als van de medewerkers van de gemeente. Ook voor de aannemers was dit een uitdaging om alles in goede banen te leiden. De reacties zijn bovendien geweldig. Iedereen is enthousiast over het eindresultaat. Alle partijen, zowel de architect, de interieurbouwer, de distributeur als Decospan zelf hebben hier fantastisch samengewerkt.” ❚

13


Houtpro+ Beurs kijkt vooruit naar eerste editie Aantal aanmeldingen verloopt naar verwachting Eind oktober vond in de Brabanthallen het kennismakingsevent plaats van de Houtpro+ beurs. Deze nieuwe vakbeurs werd van 4 tot en met 7 november op dezelfde locatie georganiseerd. Hoe hangt ruim drie maanden later de vlag erbij? Heeft de markt positief gereageerd? Hoe verloopt het aantal aanmeldingen? De redactie van Binnenwerk sprak met Axel de Graaf die nauw bij de organisatie betrokken is en peilde de laatste stand van zaken. “Het verloopt gewoon crescendo,” zo laat de Graaf direct duidelijk weten. “We hebben op dit moment (eind januari, red.) 54 ondertekende contracten binnen. Verder staan er minimaal 50 offertes uit. En dan is het pas januari. Los van het aantal deelnemers is de manier waarop exposanten uitpakken vooral interessant: hierbij is de grootte van de standoppervlakte en bijvoorbeeld de machines in demonstratie modus indrukwekkend. We hebben het grootste deel van het jaar nog voor de boeg want de beurs is pas in november. Bij een inschrijving 100 tot 150 deelnemers zijn we tevreden voor deze eerste editie. Bij een dergelijk aantal mag je spreken over een volwaardige beurs.”

POSITIEF De Graaf klinkt tevreden. Na de presentatie van 31 oktober is er duidelijk iets losgekomen in de branche. De mensen weten dat er een nieuwe vakbeurs plaatsvindt. “Het hele gevoel is positief. Ik praat met veel mensen en dan merk je dat het leeft. Bovendien bespeur ik bij Olivier Claesens een duidelijke tevredenheid. Hij beschikt als organisator van grote beurzen als Prowood natuurlijk over veel ervaring en weet wanneer het goed zit. Het is dus niet alleen een beurs voor Nederland, maar ook bezoekers en exposanten uit België en ook gasten uit andere landen zijn onder vooraf bepaalde voorwaarden van harte welkom. Voor ons gevoel zitten we op een omslagpunt in de markt. De mensen horen weer positieve verhalen. Natuurlijk zijn we er nog niet, maar het dieptepunt is geweest. Er is weer een stijgende lijn voelbaar. Dat zorgt er voor dat ook deze branche zich weer durft te laten zien. Met mijn eigen bedrijf Karat Nederland heb ik 2013 ook positief afgesloten en dat is vooral te danken aan de laatste maanden van het jaar.”

BELEVING Positieve geluiden en verwachtingen zijn er dus voldoende. Maar wat mogen exposanten en bezoekers van deze nieuwe vakbeurs verwachten? Waarin verschilt Houtpro+ van vergelijkbare beurzen en inmiddels ter ziele gegane evenementen? “Wij geven de mensen vooral wat ze willen. In het verleden moest iedereen maar de aanpak van de organisatie volgen en vooral te veel geld betalen. Te veel geld voor de stands en voor andere essentiële zaken als parkeren en catering. Dat rees echt de pan uit. Wij zitten met tien tot vijftien mensen in de adviesraad van deze beurs en weten precies wat er speelt. Vooral de beleving zal anders zijn. Dat begint al met de locatie. De Brabanthallen liggen centraal in het land en zijn modern. Het parkeren is gratis en het is ons doel de gasten een goed broodje voor een scherpe prijs aan te bieden. Bij de Ahoy waren bezoekers voor het parkeren al tien euro kwijt. Vervolgens nam men een kop koffie met een broodje. Voordat een bezoeker de beursvloer betreedt, ben je al twintig euro lichter. Ook de prijzen voor standhouders worden zeker anders en passen meer bij deze tijd. ” De beleving waar De Graaf over spreekt moet ook bij binnenkomst al direct merkbaar zijn. Wat er precies gebeurt, is nog niet duidelijk. De Houtpro+ beurs moet vooral voor reuring zorgen. “Misschien doen we iets met muziek, misschien iets actiefs. Daarvoor is nog voldoende tijd. Tijdens de beurs zullen vanzelfsprekend ook diverse lezingen of andere activiteiten plaatsvinden. We weten in ieder geval dat het Hout- en Meubileringscollege (HMC) een officiële partner van ons is. Leerlingen zijn op de beursvloer aanwezig. Niet alleen om hun school te promoten, maar ook om

diverse demonstraties te geven. Ook komen afgestudeerden van het HMC - die inmiddels als zelfstandig ondernemer werken - vanuit hun ervaring vertellen aan de groep die nu afstudeert. Dus ervaringen delen over de do’s and dont’s van het zelfstandig ondernemen.” Verder zal het aanbod van standhouders volgens De Graaf een juiste weerspiegeling van de branche weergeven. “Er zal dus geen overkill aan een bepaalde productgroep zijn. Dus niet te veel machinehandelaren, beslagfabrikanten of welke andere groep dan ook. Wij zorgen voor de juiste mix De tijd die we nog hebben tot de start gebruiken we om er een fantastisch evenement van te maken.” ❚

Dat HoutPro+ een succes wordt voor zowel de deelnemers als voor de bezoekers staat nu al vast, mede dankzij het representatieve aanbod.

 Op 3 en 4 april vindt een standsverde­ lingsvergadering plaats. De exposant bepaalt zelf zijn standplaats. De orga­ nisatie hanteert het principe om de standplaats niet op te dringen, maar nodigen de ingeschreven deelnemers uit om deze zelf tijdens die dagen op de beursplattegrond te bepalen. De volgorde voor het kiezen wordt bepaald door: 1- De grootte van de stand 2- Het aantal open zijden 3- De datum van inschrijving. Bij ex aequo in grootte mag de eerst ingeschrevene als eerste kie­ zen.
Wacht dus niet te lang met de aanmelding, want hoe eerder men zich aanmeldt hoe meer inspraak de exposant heeft op welke plek de stand tijdens de Houtpro+ zal komen te staan.15


Grootste voorraadprogramma in Europa met 120.000 koppelingen kant bij plaat

Grootste kantenassortiment in Europa Op iedere online bestelling minimaal 2 % extra korting (Shop en App)

2%

1m 

Kanten snijden op iedere gewenste breedte tot 104 mm

★★ ★ ★ ★ ★ ★ZOW Bad Salzuflen 2014 Hal 21, Stand D2 10 t/m 13 februari 2014 Bad Salzuflen, Duitsland

Kanten per meter vanaf 1 meter

Kanten in verschillende diktes

 

Ostermann op beurzen:

120.000Ook kleine hoeveelheden bij Ostermann direct uit voorraad.

Kanten voorlijmen met smeltlijmOstermann heeft het Iedere meter: kwaliteit en serviceVoorraadartikelen voor 16:00 uur besteld, normaal gesproken de volgende werkdag in huis

Kanten met lasermelt voor lasertechniek in 5 werkdagen

Hout & Kunststof 2014 25 t/m 27 maart 2014 Hardenberg, Nederland

Kanten met Airtec-Coating voor Hot-Air techniek in 5 werkdagen

Tel. 0548 620 606 · Fax 0548 620 696 verkoop.nl@ostermann.eu · www.ostermann.eu

Ostermann Nederland BV · Postbus 373 · 7440 AJ Nijverdal

MEL

Euroshop 2014 Hal 10, Stand H21 16 t/m 20 februari 2014 Düsseldorf, Duitsland

ABS ACRYL ALU

WOOD

Kanten in ABS, melamine, acryl, aluminium en echt hout

24 h ✺


home

concept

nieuws

referenties

verkooppunten

PRODUCTOPBOUW

imagebank

downloads

COLLECTIE

faq

contact

DUURZAAM

Nederland

DESIGN TOOL

BELEEF HOUT OP ZIJN BEST ! Met Shinnoki beschikt u over een rijke keuze aan stevige en kwaliteitsvolle platen in fineerhout, klaar om te verwerken in elk interieur. Ons gamma van maar liefst 17 uiteenlopende designs is afgestemd op alle mogelijke stijlen, van klassiek tot trendy.

Kijk snel op www.shinnoki.com en ontdek de voordelen of contacteer dries.devos@decospan.com voor meer info.


uwen staan e gebruikers van gebo n oriënteert j häfele centraal. Op he at om een et bedrijf zich als het ga mogelijk in ebouw zo functioneel lt het geen rol e richten. Daarbij spee zen, hotels, f het gaat om woonhui scholen of iekenhuizen, kantoren, uwent. andere openbare gebo

schuiven is De trenD

Häfele Ne derla nd BV

afe le.nl info@hafe le.nl | ww w.h tel. 055-538 46 00 |

SCAN WITH

18


Schuiven is de trend

Specialist op het gebied van schuifdeurbeslag Gebouwen en ruimtes zijn plaatsen waar mensen zich in bewegen en die moeten worden ingedeeld naar de behoeftes van de gebruikers zodat die zich veilig en comfortabel voelen. Efficiëntie en comfort zijn beslissende factoren om de functionaliteit van de gebouwen en ruimtes zo optimaal mogelijk te benutten. Häfele heeft een belangrijke rol als partner in bouwprojecten. Deze beslagspecialist wil graag samen met de investeerder, de architect en de verwerker op zoek gaan naar de juiste oplossing met als doel deze ook te realiseren. Met de Häfele 360° projectenservice begeleidt het elk project door het bundelen van de kennis en ervaringen in alle fases: van de planning tot de uitvoering. De gebruikers van gebouwen staan bij Häfele centraal. Juist op deze groep oriënteert het bedrijf zich als het gaat om een gebouw zo functioneel mogelijk in te richten. Daarbij speelt het geen rol of het gaat om woonhuizen, hotels, ziekenhuizen, kantoren, scholen of andere openbare gebouwen.

SCAN WITH

wordt gekenmerkt wordt door een uitstekende prijs kwaliteitsverhouding; is direct uit voorraad leverbaar en sluit aan bij de laatste normen en trends. Häfele biedt niet alleen een compleet assortiment schuifdeurbeslag, maar ook een zeer breed en compleet assortiment bouwbeslag afgestemd op ieders behoefte. Alle toonaangevende merken als ook het eigen merk bouwbeslag Startec zijn daarin te vinden. Alle artikelen zijn het hele jaar door 24/7, online in de digitale catalogus te bekijken en bestellen! Kijk hiervoor op de website www.hafele.nl/bouwbeslag. Hiermee is iedereen altijd up-to-date met het assortiment bouwbeslag. ❚

De gebruikers van gebouwen staan bij häfele centraal. Op hen oriënteert het bedrijf zich als het gaat om een gebouw zo functioneel mogelijk in In de nieuwste catalogus staat een actueel te richten. Daarbij speelt het geen rol en compleet assortiment schuifdeurbeom woonhuizen, hotels, slag aan, of methet naastgaat de bekende merken het Slido ziekenhuizen, schuifdeurbeslag, exclusief van kantoren, scholen of Häfele. Een compleet assortiment beslag openbare gebouwent. voor hout andere en glas - te combineren met het dempingsysteem Smuso. Slido schuifbeslag

schuiven is De trenD

Häfele Nederland BV tel. 055-538 4600 | info@hafele.nl | www.hafele.nl

19


Decoratief plaatmateriaal van Italiaans Design

by


Drukbezochte nieuwjaarsborrel

CBM Jong Management Op donderdag 16 januari organiseerde CBM Jong Management haar jaarlijkse nieuwjaarsborrel. Een ideale gelegenheid voor alle leden om te netwerken en ervaringen uit te wisselen. De bijeenkomst van deze jongerentak van deze branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie begon met een vergadering van alle JM-leden waarin, na een kort openingswoordje van de voorzitter, het bestuur van samenstelling wisselde en men het nieuwe programma voor 2014 bekend maakte. Na afloop van deze vergadering werden ook oud leden met open armen ontvangen. Daarna kreeg gastheer Maiburg het woord. Jong Management was namelijk te gast bij dit bedrijf in Waalwijk. Deze 127 jaar oude handelsonderneming in schuurmateriaal, plaatmateriaal, lijmen en vloerbenodigdheden is inmiddels in handen van de vijfde generatie, maar is nog steeds toonaangevend en professioneel in diverse branches. Dit bewees het huidige team van Maiburg tijdens een druk en interessant programma in de middag. De bijna zestig gasten werden in een presentatie door algemeen directeur Bas Maiburg geïnspireerd door zowel de geschiedenis van het bedrijf als haar huidige scala aan activiteiten. Daarna stond een interessante presentatie van Maiburg op het programma die de betrokkenheid door middel van maatschappelijk verantwoord ondernemen toonde. Dit zette de gasten aan het denken over de invloed van diverse ontwikkelingen rondom duurzaamheid in de branche. Ook toonde Maiburg aan hoe het zelf met dit thema bezig is en liet diverse duurzame producten uit haar assortiment zien. Na een rondleiding door het hele bedrijf genoten de gasten van een fantastisch diner en proostte daarbij gezamenlijk op het nieuwe jaar. Bij vertrek stond voor alle gasten nog een goodiebag klaar. Alle JM’ers kunnen met deze interessante dag terugkijken op een geweldige start van het nieuwe jaar! ❚

Over CBM Jong Management Ben je op zoek naar leeftijdgenoten binnen de branche? Of wil je graag van gedach­ ten wisselen over je werkzaamheden, de producten, leveranciers of werkmethoden? Dan ben je bij Jong Management van de CBM aan het goede adres! Samen met andere jonge managers / eigenaren (<40 jaar) van bedrijven in de meu­ belindustrie & interieurbouw bezoek je dan regelmatig bedrijven en is het mogelijk van gedachten te wisselen met collega's. Dit is dé plaats om te netwerken, ervarin­ gen te delen en zaken te doen. Het bestuur organiseert interessante activiteiten met actuele thema’s, waarbij ook buiten de branche wordt gekeken. Aanmelden? Kijk dan eens op www.cbm.nl/JM

21


SCAN WITH

Revolutie in HPL met digitale print Als je accountmanager bent bij de firma Abet, in IJsselstein, dan heb je niets te klagen als je meteen in dit nieuwe jaar 2014 op pad mag om met het eigen relatienetwerk en de klanten van gedachten te wisselen over een nieuwe revolutionaire ontwikkeling in het vak. Ron Bal, verantwoordelijk voor de verkoop en het relatiebeheer in Zuid- en Zuidwest-Nederland, vertelt dat de digitale printmogelijkheden voor HPL opvallende ontwikkelingen hebben doorgemaakt en dat de eigen ABETorganisatie intussen helemaal klaar is voor verdere introductie. “In 2011 hebben we intern – met een samenwerkingspartner – enkele innovatieve stappen weten te zetten. Vorig jaar hebben we pilots gedraaid en nu is het tijd voor de marktintroductie.”

22


Volgens Ron bieden de technische ontwikkelingen rondom de digitale print niet alleen veel nieuwe kansen maar ook ongekend veel inspiratie. “Als je het alleen al hebt over de levertijden, dan zullen we de markt weten te verrassen,” lacht Ron. “Een monster is sowieso binnen een week beschikbaar, hoewel het me in de eerste maand van dit jaar zelfs al lukte om – na een aanvraag in de ochtend – het gevraagde monster in de middag kant-en-klaar bij de klant af te leveren.” Uiteindelijk vertaalt zich dit door naar de definitieve levertijden van de echte productieplaten. “Digitale print maakt je flexibeler,” zegt Ron. “De levertijden hebben we enorm kunnen verkorten in vergelijking met de alternatieven op dit gebied.” Maar bovenal is het de ongekende printkwaliteit die in het oog springt. “Het interessante is dat je met deze printtechniek tot in het diepste detail nuances in de kleuren en afwerking kunt aanbrengen. Of het nu gaat om mat of hoogglans. Dat maakt niet uit. De vraag of de gewenste kleur ‘blauw’ of ‘blauw’ moet zijn, wordt nu relevant. Een minimale gradatie in de kleurstelling kan verwerkt worden. Heel essentieel is dit, onder andere voor het bedrijfsleven dat in de eigen ‘branding’ ook vaak al heel scherp heeft gekozen voor een bepaalde kleurstelling. Alle uitingen – dus ook die in het HPL – dienen conform die vastgelegde huisstijl te zijn. Zonder afwijking. Dat is dus nu mogelijk. Consistentie kán!” Ron is er van overtuigd dat juist dit laatste een sterke behoefte van de markt invult.

“We leven in transparante tijden. Iedereen kan elkaar met gemak vinden op het internet en dus is écht onderscheidend vermogen van groot belang. Het creëren van je eigen unieke identiteit is een must. Standaard is not done. Partijen die voorop lopen in de ‘branding’ van zichzelf, blijven ook voorop lopen. Zij weten dat effectieve communicatie van de eigen identiteit de gewenste beleving oproept. Men laat dus niets meer aan het toeval over en dús móet onvoorwaardelijk alles kloppen. Met de huidige digitale printtechnieken is dat haalbaar. De kwaliteit is constant.” Als Ron terugkijkt op de eerste weken van het jaar, dan refereert hij meteen aan enkele mooie projecten, die op deze wijze konden worden ingevuld. “Zo zijn platen met digitale prints in liften toegepast. Simpelweg om de liften vrolijker te maken. Inderdaad, om beleving over te brengen. Ook is deze techniek heel goed toepasbaar voor bijvoorbeeld zorgcentra. Inmiddels weten we uit onderzoek dat kleuren en kleurstellingen stemmingen kunnen beïnvloeden. Hoe mooi is het dan niet dat middels deze techniek je bij wijze van spreken de kwaliteit van de zorg positief kunt beïnvloeden!” Ron denkt verder aan toepassingen in het onderwijs. “Tekeningen van kinderen kun je met de techniek van de digitale print integreren in HPL. Kinderen zien hun identiteit – middels hun eigen creatieve producties – dan letterlijk terug in de omgeving waar ze leren en spelen. Zeer inspirerend. En vertrouwenwekkend.” Niet onbelangrijk is – volgens Ron – de hufterproofheid. “Deze is technisch gezien van hoog niveau, maar van een prachtige print

gaat ook een psychologische werking uit. Er is bewezen dat deze minder vatbaar zijn voor vernieling. Een effen plaat nodigt meer uit tot vandalisme.” Precies om al deze redenen verwachten Ron en zijn collega’s veel van de introductie. “Ik vermoed zelfs dat de reclame-industrie hier ook meer oog voor zal gaan krijgen. Maar natuurlijk ontkomen ook architecten, ontwerpers en interieurbouwers niet aan deze nieuwe ontwikkelingen. We zijn eindelijk in staat om een werk- of woonomgeving sneller tot de verbeelding te laten spreken. Beleving in optima forma noemen we dat. Juist ja, een revolutie.” ❚ SCAN WITH

23


dynamisch familiebedrijf sinds 1928

massief hout

CNC

kantafwerking

verpakking

boren

zagen

finishing

Meubelindustrie van de Voorde is een producent van houten interieur meubelen en is toeleverancier voor gerenommeerde namen in de branche. Naast de productie van meubelen heeft het bedrijf zijn sporen al verdiend in de toelevering van halffabrikaten aan de projectbouw en voor de interieurbouw. Voor deze doelgroep maakt de meubelfabriek de meubelen of onderdelen volledig op wens van de klant. We zijn in staat om veel verschillende materialen te verweken daar we alle machines in eigen beheer bezitten. We verwerken massief hout; zoals; - eiken, beuken, noten en kersen, - gemelamineerde spaanderplaat en MDF gefineerd plaatmateriaal, - MDF en spaanderplaat beplakt met HPL, het maakt ons niet uit. Tevens bezitten we een zeer grote spuiterij om al deze verschillende materialen waar nodig te voorzien van een lak of beitsafwerking.

Tiberghienweg 37, 4567 BR Clinge

tel (0114) 312830 fax (0114) 310541

www.meubelindustrievandevoorde.nl


DESIGN RONDOM DE DEUR.

De nieuwste creaties van gerenommeerde Europese designers zoals o.a. Patricia Urquiola, Toyo Ito voor OLIVARI en Alessandro Mendini voor FSB zijn terug te vinden in deze nieuwe collectie van LMC. Ook kapstokken, haken en technische oplossingen voor kaderloze deuren zijn opgenomen. Met dit stijlvolle verkoopboek kiest uw klant in alle eenvoud zijn design ‘Rondom de deur’.

DEZE CATALOGUS AANVRAGEN via telefoon: +31 (0)492 52 93 55 per e-mail: contactbenelux@lmcstore.com

www.lmcstore.com Kasteel Traverse 90 - 5701 NR Helmond


Totale servicegraad moet naar een nog hoger niveau ‘Nieuwe techniek om parket te lakken heeft zich in Duitsland en België al bewezen’ Uitbreiding van het serviceapparaat en het uitwerken van nieuwe ontwikkelingen zijn essentiële zaken om het eigen bedrijf en de producten aantrekkelijk te houden voor de eindgebruiker. Veel organisaties zijn daarom druk in de weer om zich op positieve wijze te onderscheiden van de concurrentie.

1e laag: Hesse Primer Ultra

UV-uitharding

2e laag: Herkulite

Schuren en opzuigen

ten. Het basisassortiment voor glaslakken is ook bij de bekende Hesse groothandelaren al verkrijgbaar, zo weet Feite Klijnstra, technisch manager bij Hesse. “Glas zie je steeds vaker terug in het interieur bij mensen. Daar ontstaat vanzelf de behoefte om delen van glas te lakken. Maar ook op het gebied van parket zijn we als Hesse volop in beweging. De klant heeft de keuze om te kiezen voor parket dat al in de fabriek is gelakt of om het eerst te laten leggen en pas dan te laten lakken. Daarin zit een groot verschil. Daarvoor is zelfs een compleet nieuwe ontwikkeling in gang gezet. In de fabriek worden parketlakken namelijk met speciale UV lampen uitgehard.” “Deze snelle techniek is nu ook toepasbaar op reeds gelegde vloeren, zoals je bijvoorbeeld bij onderhoud situaties tegenkomt. Met ons Herkulite systeem bereiken we diezelfde goede fabriekseigenschappen. Door met een UV lamp over de speciale Herkulite lak te gaan, is het eindresultaat beter, harder en veel sneller bereikt. Een ideale oplossing voor openbare ruimtes zoals bij horeca of winkels, waar we een vloer nu met 3 lagen compleet opnieuw kunnen lakken en weer in gebruik nemen binnen 24 uur! In Duitsland en België is dit inmiddels uitgebreid getest en in Nederland gaan we er nu ook mee beginnen.”

SERVICEGRAAD 3e laag: Herkulite

Ook voor het wereldwijd opererende Hesse zijn dit belangrijke punten van aandacht. Meer dan 100 jaar geleden begonnen als leverancier van lakken voor onder andere meubels, keukens en deurfabrikanten is het nu een gerenommeerd bedrijf dat eveneens een goede naam heeft bij zowel de interieur- als scheepsbouw. Maar ook bij Hesse realiseert men zich meer dan ooit dat doorpakken en

26

UV-uitharding

verder ontwikkelen van groot belang zijn om de goede positie in de markt vast te houden.

GLAS EN PARKET Zaken die steeds meer aandacht krijgen, zijn onder andere de ontwikkeling van lakken voor glas en parket. Waar deze in andere landen al zeer succesvol in de markt zijn gezet, gaat Hesse deze nu ook in Nederland meer promo-

Naast bovengenoemde ontwikkeling is Hesse volop bezig de servicegraad nog verder omhoog te schroeven. “Hoe goed je als bedrijf ook denkt bezig te zijn, het kan altijd beter,” zo laat Klijnstra eerlijk weten. “Zo gaat bij ons de leveringsservice naar Nederland nog verder omhoog. Dat betekent dat klanten die bij onze Benelux vestiging in Nazareth (B) voorraadproducten voor 13.00 uur bestellen, de levering voort-


Begaanbare vloer

aan binnen 24 uur in huis hebben. Voor veel interieurbouwers is dit een ideale oplossing. Zij krijgen opdrachten vaak pas op het laatste moment toegewezen en dan is haast geboden.” Tevens werkt Hesse aan haar technische service. Omdat de aangeleverde vloeibare lakken eigenlijk maar een halffabrikaat zijn, is het belangrijk dat ze na uitharding de juiste

eigenschappen krijgen. Denk aan juiste hardheid en glans. “Het is belangrijk om lakken op een bepaalde manier aan te brengen en uit te harden. Anders komt het als eindproduct niet optimaal tot zijn recht. Daarin verstrekken wij het juiste advies en kunnen we voorbereidende testen uitvoeren in ons technicum in Duitsland. Daar staan grote machines in

een lakstraat net als bijvoorbeeld bij keukenfabrikanten. Na deze testen is voor 95 procent duidelijk dat de lak bij de klant ook zal functioneren. Dat is ook onze kracht. Wij zijn flexibel en hebben voor alle werkzaamheden specialisten in huis. Ook de mensen van groothandelaren die onze producten voeren worden regelmatig bijgeschoold zodat ze vragen van klanten op juiste wijze kunnen beantwoorden.” ❚

27


Succesvolle marktintroductie

Een volkern van hout! Met de introductie van CompacMel Plus van Finsa heeft Baars & Bloemhoff zich nadrukkelijk in de markt geprofileerd met een sterk alternatief voor de traditionele volkern die normaliter in de interieurbouw wordt gebruikt. Mario van Ginkel, commercieel manager, verwacht er veel van. “Als wij als bedrijf de ‘inspirerende partner in decoratief plaatmateriaal’ willen zijn, dan zijn we het aan onze stand verplicht om met innovatie de markt – en dus ook onze klanten - te verrassen,” zegt Mario.

Mario heeft met dat statement niets te veel gezegd. Zo is het alternatief voor de reguliere volkern door de structuur van de platen en de hoge technische weerstand nadrukkelijk stootvaster. “Juist over dit aspect – de stootvastheid - vond en vindt altijd kritische interactie met de klant plaats. Dat is natuurlijk logisch: interieurbouwers en architecten weten als geen ander dat hun opdrachtgevers – de eindgebruikers – hier veel waarde aan hechten. Men wil onvoorwaardelijk de ultieme

28

kwaliteit. En, niets minder dan dat. Maar er is nóg een aspect dat bij deze CompacMel Plus meetelt: de plaat is zeer vochtbestendig waardoor het product zich uitstekend leent voor toepassingen in vochtige ruimtes.” Mario zegt daarbij meteen te denken aan bijvoorbeeld de kleedkamers van sportscholen. Of de doucheruimtes. “De karaktereigenschappen komen overeen met een gebruikelijke volkern waardoor dit product dus toepasbaar is voor praktisch alle interieurtoepassingen.”

Waar de meubelmaker en/of interieurbouwer bovendien in is geïnteresseerd, is de bewerkbaarheid. “Dankzij de eigenschappen is de verwerking gelijk aan MDF,” vertelt hij. “Bij volkern dienen enkele parameters van het bestaande gereedschap te worden aangepast. Bij CompacMel hoeft dit dus niet.” Ook is CompacMel Plus eenvoudig reinigbaar. “Een vochtige doek en een kleine hoeveelheid neutraal reinigingsmiddel zijn al voldoende,” zegt Mario.


Dat de platen FSC-gecertificeerd zijn is wat Mario betreft ‘logisch’ maar mag uiteraard niet onbenoemd blijven. “De meest interessante factor is echter de prijs. We kunnen stellen dat deze tot bijna 30% lager is dan vergelijkbare andere platen. Wij zijn er van overtuigd dat de tariefstelling juist in deze economische onrustige tijden een extra stimulans kan zijn om de verdere eigenschappen nader te onderzoeken. Want, als je één derde van je calculatie af kunt halen, dan heb je onmiddellijk een interessante propositie.” Maar volgens Mario is er meer. “Het is niet alleen dat directe rekensommetje dat gemaakt kan worden. Ik zei het al eerder: de verwerkbaarheid is optimaler. Ook dáár zit dus een winfactor in. Want, als je sneller en efficiënter de platen kunt verwerken of bewerken, dan produceer je economisch rendabeler. Meer in minder tijd. Welke ondernemer wil dat niet horen?” Baars en Bloemhoff heeft in de eerste weken van het jaar veel positieve reacties mogen ontvangen. Sterker nog: binnen 24 uur na

een kennismaking, ontving de binnendienst van het bedrijf al de eerste bestellingen. “Dat schept niet alleen vertrouwen maar het is ook een bevestiging dat deze plaat zich ook mág profileren als een A-Merk,” licht een tevreden Mario toe. “Het standaard wit decor houden wij op voorraad, waardoor levertijden tot een absoluut minimum zijn gereduceerd. Acht andere decors – de kleuren: grijs, beige, arosa, blauw, rood, geel, groen en oranje - zitten in een snel-leverprogramma van twee weken. Daarnaast is er een collectie beschikbaar van nog eens ruim 140 andere decors. Onze opdrachtgevers kunnen dus feitelijk alle kanten op met dit nieuwe product door de koppeling met onze Finsa Decorcollectie.” Mario legt uit dat het uiteraard niet alleen de excellente kwaliteiten van een product zijn, die het eerste succes verklaren. “Er is ook veel geïnvesteerd in onze eigen organisatie. We zien goed dat de balans van de groothandel in de loop der jaren is verschoven. We behoren nu een goede kennismakelaar te zijn. We zoeken dan ook niet alleen de interactie met onze afnemers maar we zijn vooral ook gezond kritisch naar onze leveranciers. En omgekeerd

verwachten we die feedback. We zien het daarom als een groot compliment dat Finsa – als gereputeerde producent met kennis van zaken - ook letterlijk het vertrouwen in ons heeft uitgesproken waardoor wij in Nederland dit product op de markt mogen brengen. De optelsom klopt. Een innovatief product plus onze intrinsieke ambitie om onze afnemers te informeren en te adviseren, levert een succesvolle marktintroductie op met uiteindelijk tevreden eindgebruikers. Want, op de keper beschouwd is juist dát laatste hetgeen waar we het allemaal voor doen!” ❚

29


Copyright Blum · LBX04NL11_HITE LIGHTHOUSE.de

Meer info bij Van Hoecke info@vanhoecke.nl tel. +31 418 56 90 60

Bezoek de Blum stand op de IHK vakbeurs in Hardenberg

Bekijk de video

LEGRABOX pure – de elegante beweging Heldere lijnen, strakke vormen en een mooi palet van moderne kleuren en materialen. Gecombineerd met uitstekende loopkwaliteiten. Ontdek LEGRABOX pure van Blum.

www.blum.com/legrabox


Echte schoonheid zit óók van binnen

INTERIEUR

De meest uitgebreide interieurcollectie De omvangrijke Plastica Interior Collection bestaat uit platen van hoogwaardig, duurzaam

Plastica is dé specialist in decoratief

materiaal met een sublieme designuitstraling. Van Plastica HPL en Plastica Compact tot

en duurzaam plaatmateriaal, met een

Plastica Decorspaan en Plastica Werkbladen. Met ruim 400 aansprekende

ruim assortiment voor in- en exterieur.

decoren en structuren biedt de veelzijdige collectie voor ieder wat wils. Van warme

Met onze jarenlange kennis en ervaring

houttinten tot trendy unikleuren en van strak tot klassiek. De platen zijn bovendien

staan we garant voor absolute top-

uitstekend te combineren dankzij de handige kleurkoppelingen.

kwaliteit en een hoog serviceniveau. Zo werken we gericht aan het realiseren

Vraag vandaag nog het interieurmagazine aan voor een compleet overzicht.

van al uw ontwerpwensen.

Plastica Plaat B.V. | Waalwijk | Tel. +31(0)416 67 24 00 | www.plastica.nl

 Bekijk de complete collectie in het Plastica Inspiratum

MVO gecertificeerd

www.plastica.nl


Verbeterd pakket is sneller, intuïtiever en prestatiegerichter Technische ontwikkelingen gaan snel. Het is voor softwarefabrikanten dan ook van groot belang om telkens weer tijdig aanpassingen te doen en deze in updates te verwerken. In een krimpende markt is het essentieel zich te onderscheiden van de concurrenten. Dat de ontwikkelaars van PaletteCAD een goed voorbeeld zijn van een softwareleverencier die niet stil zit, blijkt ook nu weer. PaletteCAD 8, dat in de zomer van 2013 vol trots voor de Nederlandse & Belgische markt werd gepresenteerd, is wederom verbeterd. Medio februari verschijnt weer een uitgebreide update die de klanten vanzelf toegezonden krijgen. Wie werkt met PaletteCAD zal al snel de voordelen van het pakket zien. Gebruikers hebben veel meer mogelijkheden en kunnen daardoor vooral sneller, duidelijker en effectiever werken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om dankzij de snel aan te leren functies en objecten in een ruimte plaatsen, maar ook om complexe interieurontwerpen individueel te plannen en met veel stijl te presenteren. Wat is er essentieel veranderd en verbeterd in Versie 8.1?

HOUTTECHNIEK • De basisplaat is met extra functies en instellingsmogelijkheden uitgebreid. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om schuine boringen en schuine versteksneden te maken; • Basisinstellingen zijn als standaardwaarden op te slaan; • Het aansluiten met CNC-bewerkingen is verbeterd. Zo is het mogelijk vrije macro’s te definiëren en met bewerkingen en verbin dingen te verknopen;

32

• Bewerkingen kunnen voor de uitvoer gesorteerd worden; • Groeven zijn voortaan ook in het midden te positioneren; • De CNC-uitvoernaam richt zich op de naam van het ontwerp; • De vormgeving van hoeken is voortaan intuïtiever; • Bij een update van catalogi van ARGE Nieuwe Media dient men voor nieuwe artikelen de voorbeeldbeelden te berekenen en aanwezige voorbeeldbeelden worden overgenomen;

LICHT: • Een ingenieuze innovatie is de beeldkwaliteit in de virtuele realiteit. Deze is duidelijk verbeterd en toont nu ook live licht en schaduw waarmee het mogelijk is nu al in real-time te plannen met klanten of de lichtsfeer te optimaliseren. Sfeer en licht zijn belangrijk. Al is het niet altijd even eenvoudig om koel winterlicht of een warme zomerdag te verwerken en dit goed in de planning te creëren; • De stand van de zon is in de planning eenvoudig met de muis in te stellen zodat de positionering altijd naar wens is; • De instelling ‘Materiaal bezit structuur’ is verbeterd en nu realistischer;

ZOEKEN: •  De nieuwe Google-achtige zoekmachine in de catalogi is voor so mmige nog een onontdekte schat in de enorme catalogi van PaletteCAD. Dit maakt de planning veel sneller. In de objectcatalogus en de materiaalcatalogus zijn meerdere zoekregels waarin meerdere zoektermen zijn in te voeren .Voor een uitgebreide zoekopdracht met speciale eigenschappen zijn er bovendien zoekmaskers;

BASISVORMEN • Voor basisvormen zoals kubussen, piramides, cilinders, ellipsen, bollen et cetera zijn er nu krachtige intelligente objecten in het pakket. De


instellingsmogelijkheden voor deze objecten zijn beduidend intuïtiever en krachtiger dan voorheen; • Bij objecten met rondingen is de segmentering en dus de fijnheid plus het aantal vlakken in te stellen; • Een ander hoogtepunt is de driehoek met afneembare zijden. Deze is bijvoorbeeld geschikt is voor opmeten;

INMETSELEN: • Er is een nieuw object Inmetselen. Dit object maakt automatisch een rand rond een geselecteerd object in de planning. Het is mogelijk de rand automatisch aan wanden in de omgeving van het object te zetten en aan te sluiten; • Het inmetselen is een intelligente extrusie; • Inmetselen is bijvoorbeeld bijzonder nuttig voor de inbouw van kuipen in wanden;

CAMERA'S • Het voorste begrenzingsniveau van camera's kan de gebruiker met de muis verschuiven. Hierdoor is het mogelijk objecten in de buurt van de camera onzichtbaar te maken om bijvoorbeeld door de wand in een kamer binnen te kijken;

MEER VERBETERINGEN • De maximaal adresseerbare geheugenruimte voor ontwerpen is verdubbeld;

2D • De automatische back-up is terug actief; • De DXF-export is verbeterd;


Nieuw concept zorgt voor onderscheidend interieur ‘Onderscheidend plaatmateriaal zorgt voor compleet andere winkelbeleving’ SCAN WITH

Schoenspeciaalzaak dr. Adam’s is op het moment bezig met de renovatie en het upgraden van een aantal filialen. De eerste winkel waarbij het nieuwe concept is doorgevoerd vinden we in de Amsterdamse Kalverstraat. Het is een concept dat moet bijdragen aan een interieur dat onderscheidend is ten opzichte van de vele collega-bedrijven in deze branche.

Dankzij eerdere positieve ervaringen kreeg Databouw interieurbouw BV deze eerste renovatie toegewezen. De ervaren interieurbouwer richt zich voornamelijk op het produceren van maatmeubilair en is voor deze opdracht een logische partner. “Wij pakken veel grote opdrachten aan, maar daarbij maken we inderdaad vooral maatwerk,” zo vertelt Gösta Tentij, projectleider bij Databouw. “Wij maken balies, vergadertafels, keukens en diverse andere maatmeubilair voor kantoren, particulieren, maar ook de winkelbranche. Niets is seriematig. De samenwerking met dr. Adam’s bestaat al jaren. Het verzoek van hun kant luidde om het nieuwe concept eigentijds en opvallend te maken.”

34

ONDERSCHEIDEND Wat was de reden voor het nieuwe concept en hoe gaat het interieur van de gerenoveerde dr. Adam’s filialen eruit zien? Tentij: “Wie de Kalverstraat een beetje kent, weet dat daar veel schoenwinkels gevestigd zijn. Dat is ook in veel andere steden het geval. Om die reden wil men zich onderscheiden met een pakkend interieur. Voor de productie van het meubilair is het dan essentieel om met aantrekkelijke kleuren en hoogwaardig, bijzonder materiaal te werken.” Dat verzoek bleek voor Databouw niet moeilijk. Als ervaren interieurbouwer werkt

het bedrijf al jaren samen met Patrick Leering. “Toen hij een aantal jaren geleden voor zichzelf begon met DecoLegno wist Patrick ons te overtuigen van het hoogwaardige Italiaanse plaatmateriaal van Cleaf.”

ABSOLUTE MEERWAARDE Leering bracht een bezoek aan Databouw en later namen Tentij en de klant zelf een kijkje bij de showroom in Zaandijk. “Daar werd ons al snel duidelijk dat dit materiaal op alle gebied echt vernieuwend is. Zowel de structuren, het reliëf als de kleuren zijn voor elk interieur een absolute meerwaarde. Dit plaatmateriaal past dan ook zeker in het nieuwe concept van dr. Adam’s. Het sterk decoratieve karakter van deze platen zorgt voor een pakkende en fraaie uitstraling. Wij hebben dit aan de eigenaar voorgelegd en hij was direct overtuigd van het onderscheidende aspect van de Cleaf platen. De houtlook van dit plaatmateriaal is absoluut afwijkend dan bij andere aanbieders. Het zorgt voor een


compleet andere beleving en dat is juist wat dr. Adam’s met hun nieuwe concept wilde bereiken.”

VERLICHTING Met de Cleafproducten zijn onder andere de wandstellingen gemaakt. Onder de verstelbare planken van deze rekken is een speciale LED-verlichting verwerkt. “Die verlichting vormt een belangrijk aspect in het nieuwe concept van de schoenwinkel. Daarom is daaraan veel aandacht besteed. Zo zijn er op het plafond, als accent, rode LED-strips geplaatst. Het totaalplaatje van deze verbouwing zorgt ervoor dat niemand ongemerkt langs de winkels van dr.

Adam’s zal lopen. Het is de bedoeling dat ook de andere filialen volgens dit nieuwe concept worden ingericht.” De verbouwing aan de Kalverstraat nam ongeveer twee weken in beslag en de reacties van zowel personeel als klanten zijn uiterst positief. “Iedereen vindt dit nieuwe concept fantastisch. Door op juiste wijze te spelen met licht en kleuren, maar zeker door het gebruik van het plaatmateriaal van DecoLegno staat hier een winkel die ❚ modern en aantrekkelijk is ingericht.”

SCAN WITH

35


argenta

opening doors

Invisible doors by argenta速 opening a world of possibilities

nv Argent Alu sa | Bankstraat 2, 9770 Kruishoutem - Belgium T +32 (0)9 333 99 99 | F +32 (0)9 333 99 90 | info@argentalu.com | www.argentalu.com


156 Polyrey decors in kleurkoppeling uit voorraad Meer dan 15 gele vrachtwagens kiezen elke dag

Het trendsettende Polyrey programma van Vink

volgens vaste routeschemaâ&#x20AC;&#x2122;s hun weg naar onze

heeft 334 decors met 11 verschillende afwerkingen

afnemers. Bestellingen voor 17.00 uur worden de

en is praktisch onmisbaar bij design- en interieur-

volgende dag geleverd.

projecten. VINK Kunststoffen B.V. Bergvredestraat 7 6942 GK Didam Tel.: 0316-298905 E-mail: vink.polyrey@nl.vink.com

www.vinkkunststoffen.nl


Voor de ontwikkeling van Legrabox heeft Blum alle registers opengetrokken. Met de lade luidt het bedrijf een nieuwe generatie in. De elegante, slanke lijnen en de nieuwe mogelijkheden van deze lade doen namelijk in niets denken aan de stoere, functionele look van het bestaande aanbod. De 13 mm slanke ladezijkant geeft de lade een zeer verfijnde uitstraling.

De ranke, slanke vormgeving en de kaarsrechte binnenwanden van Legrabox zijn te danken aan de horizontale opbouw van de nieuwe geleider. Doordat de binnenwanden kaarsrecht zijn, gaat er geen millimeter opbergruimte verloren. De toepassingsmogelijkheden van Legrabox zijn groot. Dankzij de geraffineerde vormgeving en de stijlvolle kleuren is Legrabox niet alleen geschikt voor in de keuken, maar ook voor toepassingen in inloopkasten, woonkamermeubilair en winkelinrichtingen. Speciaal voor Legrabox zijn nieuwe, bijpassende lade-indelingen zoals bestekindelingen en kruidenhouders van Orgalux

38

ontwikkeld. Deze accessoires scheppen orde en overzicht in de lade door Legrabox te compartimenteren. De metalen Orgalux accessoires hebben dezelfde slanke vormgeving en kleuren als de lade. Het zijn bodemloze metalen frames die zich laten ‘schakelen’ door middel van magnetische zijwanden. Ook de houtdecors van de indelingen (notenhout en twee versies eikenhout) zijn afgestemd op de kleuren van de lade. Gemakkelijk te onderhouden matjes met antislipfunctie en in trendy kleuren beschermen de ladebodem.

GEMONTEERD GELEVERD Legrabox is beschikbaar in diverse dieptes, hoogtes en breedtes. Zoals alle andere laden

van Blum is ook de nieuwste lade volledig gemonteerd beschikbaar. Klanten kunnen de lades heel eenvoudig online op maat bestellen. Maximaal drie werkdagen later worden de lades gemonteerd geleverd. De klant hoeft enkel nog het front erop te klikken.

LEGRABOX IS IN DE BENELUX VERKRIJGBAAR VIA VAN HOECKE BV. Voor meer informatie over Legrabox, www.blum.com of www.vanhoecke.be Van Hoecke en Blum presenteren Legrabox van 25 t/m 27 maart tijdens de Interieurbouw en Hout & Kunststof Vakbeurs in Evenementenhal Hardenberg. ❚


39


VAKTIJDSCHRIFT VOOR DE INTERIEURBOUW, STANDBOUW EN SCHEEPSBETIMMERING

Verrijkt met ‘Interactieve Print’ Breng uw vaktijdschrift tot leven! Layar is een gratis app voor de smartphone en tablet, die het papier van Binnenwerk tot leven brengt. Met behulp van Layar worden advertenties en redactionele content interactief gemaakt. Als lezer slaat u de brug tussen print en de digitale wereld. Het enige dat u nodig heeft, is een smartphone of tablet met de Layar app. U scant met uw smartphone of tablet een pagina, waarna de Layar-app de clickable elementen toevoegt op de pagina zoals: Video’s, foto’s, tekst, e-mailadressen, telefoonnummers, social media sharebuttons, etc.

Wat heeft u nodig? Het vaktijdschrift Een smartphone of tablet De gratis Layar-app

Interactieve Print Stap voor stap

Download de gratis layar app

Scan de pagina

bekijk de layar!

www.binnenwerk -onlin

e.nl

VAKTIJDSCHRIFT

VOOR DE INTERIEU RBOU

W, STANDBOUW EN SCHEEPSBETIM

MERING

NUMMER 1 2014

Hoe werkt het: Even de gratis Layar app downloaden in de Apple Store of de Google Play store. Open nu de Layar app op uw smartphone of tablet. Klik op het scan-icoon onderaan in de zoekbalk van uw smartphone of tablet. Houd uw smartphone of tablet boven een van de ‘Layarpagina’s’, herkenbaar aan het blauwe logo. Klik in het scherm, nu opent de digitale laag en kunt u op de buttons klikken. Veel lees en kijkplezier!

SCAN WITH

OOST-EUROPEES SUCCESNUMMER VEROVERT OOK DE REST VAN DE WERELD

SUCCESVOLLE MARKTINTRODUCTIE, EEN VOLKERN VAN HOUT!

‘MET ONZE NIEUWE COLLECTIE 2017 WILLEN WIJ PATRONEN DOORBREKEN’


Een vruchtbare samenwerking voor een optimaal resultaat Keuze voor goed verwerkt fineer zorgt voor homogeen beeld van het interieur Een samenwerking tussen ervaren professionals en de keuze voor kwaliteitsmateriaal is een meerwaarde voor alle partijen, inclusief de opdrachtgever. Juist dan krijgt een interieurontwerp van de architect de uitvoering die het verdient; zowel bij zakelijke als particuliere opdrachten. Architect, interieurbouwer en plaatleverancier brengen hun expertise samen bij een bijzondere samenwerking. Zo koos architect Marcel Wolterinck voor de nieuwe inrichting van een woonhuis in Baarn voor Sucupira fineer. Een groot deel van het nieuwe interieur - dat volledig door Hardeman Betimmeringen uit Lunteren

werd gefabriceerd - is voorzien van deze Zuid-Amerikaanse fineersoort. Kuiper Plaatveredeling leverde de gefineerde platen voor dit project. De plaatleverancier verwerkte alle platen per stam waardoor een homogeen beeld is gecreëerd. De houtsoort Sucupira - ook wel Sucupira Preta, Tatabu en Alcornoque genoemd - is een donkere, harde houtsoort uit ZuidAmerika. Sucupira lijkt een beetje op Wengé fineer. Oorspronkelijk kwam deze houtsoort vanuit Suriname naar Nederland en kreeg de naam Zwarte Kabbes. In de jaren '50 en '60 werd dit veel toegepast voor meubels, vloeren en kerkinterieurs. Tegenwoordig zien we Sucupira steeds vaker als toepassing terug in de luxueuzere interieurprojecten. ❚

41


Oost-Europees succesnummer verovert ook de rest van de wereld Dit is meer dan het louter leveren van kantenband In 1993 startte Zdenek Rýzner zijn eigen kantenbandfabriek in Humpolec, Tsjechië. Anno 2014 is dit een vaste speler in de Europese meubelindustrie. Het bedrijf beschikt dan ook over kantoren in maar liefst twaalf verschillende landen: in de Tsjechische Republiek, Slowakije, Duitsland, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Oekraïne, Hongarije, Litouwen, Wit-Rusland, Groot-Brittannië en Frankrijk. Tevens zijn er zakelijke partners in 35 landen - in zowel Europa, Azië als Australië - die hard werken om nog meer locaties op te richten.

Kenners weten inmiddels voldoende. We hebben het hier over Hranipex. Een kantenbandspecialist die ook in Nederland steeds meer vaste voet aan de grond krijgt. Het Duitse verkoopkantoor dat in mei 2009 in Gotha/Thüringen werd opgericht, richt zich namelijk niet alleen op de Duitse markt, maar heeft ook klanten in Frankrijk, Nederland, België, Denemarken en Zweden. Deze Duitse GmbH is een joint venture van het Tsjechische Hranipex en werd opgericht door MKT Bros. Eschbach GmbH. En mede dankzij een stand op ProWood 2012 in Gent begint Hranipex zich ook steeds verder op de Belgische markt te oriënteren. Inmiddels heeft men daar een trouwe klantenbasis opgebouwd. Hranipex levert ABS kantenband in veel verschillende kleuren en houtdécors aan kleine en middelgrote ondernemingen. Maar ook melamine en fineer randen behoren tot het vaste assortiment. Dit assortiment bestaat uit meer dan duizend verschillende patronen en effen kleuren waar maandelijks meer dan tien nieuwe ontwerpen en afmetingen bijkomen. Het totale productportfolio is inmiddels verder aangevuld met schoonmaakproducten en lijmen. Door de aanpak van deze Duitse vestiging – die wordt bevoorraad door het centrale magazijn in Humpolec – is het mogelijk om op de dag van de bestelling de op voorraad


zijnde producten direct te verzenden. Dit is mogelijk vanaf 1 meter. Verder biedt het bedrijf speciale diensten aan zoals uitrollen, het snijden van afwijkende afmetingen plus het aanbrengen van lijmlagen op de gewenste bestelling. Dankzij de technologische ontwikkelingen is Hranipex in staat haar assortiment steeds verder uit te breiden en nog aantrekkelijker te maken. Zo is ondermeer de complete ABS-collectie met moderne technieken te bewerken. Dankzij een speciale coating op de rand die met behulp van laser- en plasma stralen of hete lucht wordt gesmolten, zorgt de processor voor een beter eindresultaat in vergelijking wat conventionele lijmen met behulp van hot-melt techniek bereiken. De met laser bewerkte randen zijn al vanaf één rol beschikbaar. Zoals volgens de bedrijfsfilosofie van Hranipex verwacht mag worden, krijgt vooral de nauwkeurigheid van werken bijzonder veel aandacht. Dat is de reden waarom het bedrijf in Europa zeer goede zakelijke contacten heeft met verschillende fabrikanten van gemelamineerd fineer. Sinds de zomer van 2011 is Hranipex de exclusieve fabrikant en dealer van de Panorama collection van Kronoswiss. Dit bedrijf nam afgelopen jaar de exclusieve verkoop van acryl-coated glanzende randen over van het beroemde Oostenrijkse Senoplast. Op dit moment zijn talrijke decoraties uit het assortiment van het bedrijf in de uitgebreide collectie opgenomen. Dit jaar is Hranipex aanwezig op vele belangrijke beurzen in Europa zoals de ZOW in Bad Salzuflen, de Interzum in Keulen, de SICAM in Pordenone, de HolzHandwerk in Neurenberg en de ZOW in ❚ Moskou.

43


Leeg


SANITAIR NOVITEITEN OP SHK VAKBEURS ESSEN Van 12 – 14 maart 2014 wordt in Essen (Duistland) de SHK vakbeurs gehouden. Een vakbeurs met de thema’s sanitair, verwarming, klimaattechnologie en hernieuwbare energie. In tegenstelling tot de VSK doen op de SHK te Essen veel sanitair fabrikanten mee. Daarom is op initiatief van vele A-merken, die vertegenwoordigt zijn op de Nederlandse markt, een gezamenlijke campagne gestart met als doel: zoveel mogelijk Nederlandse vakspecialisten naar de vakbeurs in Essen te krijgen. Op 12 maart heeft de beursorganisatie een zogenaamde Benelux dag gepland, echter met deze gezamenlijke campagne willen wij duidelijk maken, dat op alle dagen iedereen welkom is. Bij de deelnemende bedrijven is op alle dagen Nederlandse standbezetting aanwezig. Aan deze campagne doen de volgende sanitairfabrikanten mee: Aco, Bette, Damixa, Hansgrohe, Hüppe, Kermi, Laufen, Primabad, TECE, Vasco en Viega. De intentie is om meer dan 3.000 klanten en prospects uit te nodigen. De uitvoering geschiedt door INNOVATECH marketingcommunicatie uit Almere.

De winnaar versloeg het genomineerde renovatieproject Het Breed in Amsterdam, bestaande uit elf woonblokken en 1.176 huurwoningen. Andere genomineerde was de Laan van Spartaan in Amsterdam, een verzamelnaam voor een sportcomplex, drie woonblokken en diverse commerciële ruimten. www.100hoog.nl

MEUBELMAKERS CIBAP MAKEN SCHEEPSINTERIEUR Cibap stagiaires van de opleiding ontwerpend meubelmaker zijn begonnen aan een nieuw scheepsinterieur voor schip de Doerak van de Stichting Empower. De stagiaires kregen die opdracht van hun stagebedrijf in Zwolle. De opdracht is een mooie kans voor de Cibap studenten om ervaring met interieurbouw op te doen. De boot wordt ingezet als veilige basis bij tal van watersportactiviteiten die Empower, voorheen Autisme Sportief, voor jongeren met een vorm van autisme organiseert.

Wilt u naar de SHK vakbeurs te Essen, dan kunt u namens deze fabrikanten een gratis toegangsbewijs opvragen op www.innovatech.nl

100 HOOG IN DE PRIJZEN Tijdens het FSC Nieuwjaars Event is de FSC Keten Award 2013 uitgereikt aan 100 Hoog. Dit Rotterdamse woningbouwproject, met zijn kenmerkende houten gevelbekleding, werd door de aanwezige FSC Partners uit drie genomineerden gekozen tot winnaar. De bij dit project betrokken FSC Partners zijn: Port Au Vin, Klunder Architecten, Houthandel Van Dam Bunnik, PontMeyer en BAM Woningbouw Rotterdam. 100 Hoog in Rotterdam is een woontoren van maar liefst 100 meter hoog aan de Wijnhaven. Het complex bevat 152 koopappartementen, een inpandige garage en op de begane grond tien commerciële ruimten. Voor de gevelbekleding is zo'n 30.000 strekkende meter FSC-gecertificeerd Oregon pine gebruikt. Het hout - geleverd door Van Dam en PontMeyer - geeft het opvallende gebouw een mooie en luxe uitstraling.

De stichting zet jongeren in hun kracht door angst te overwinnen, succes te laten ervaren en te werken aan een positief zelfbeeld. Om deze punten te benadrukken veranderde Autisme Sportief hun naam onlangs ook in Stichting Empower en ondertitel ‘De kracht van autisme’. De opdracht voor een nieuw scheepsinterieur is een mooie kruisbestuiving, want zowel meubelmakerij Hout Actief, als Stichting Empower en een werkplaats van het Cibap zijn gevestigd in de Creatieve Coöperatie aan de Esdoornstraat in Zwolle. De Doerak wordt in april te water gelaten. www.cibap.nl ➤

45


Respect voor mens en milieu Verven, lakken, lazuren en beitsen Remmers streeft continu naar een duurzame wereld. Het beschermen en onderhouden van gebouwen en materialen is daar essentieel onderdeel van. Onze op water gebaseerde verven en lakken zijn emissievrij en hierdoor milieuvriendelijk. Remmers biedt professionele verwerkers, meubelfabrikanten en interieurbouwers een compleet lakassortiment. De producten van Remmers staan voor innovatie, duurzaamheid en kwaliteit.

Remmers Bouwchemie B.V. Stephensonstraat 9 7903 AS Hoogeveen Tel. 0528 229 333 info@remmersbouwchemie.nl www.remmersbouwchemie.nl


Amsterdam RAI en kennisplatform Duurzaam Gebouwd organiseren samen hét platform voor beslissers in de bouw: Building Holland, van 6 t/m 8 mei 2014 in Amsterdam RAI.

PLASTICA INTRODUCEERT ELEMENTS Plastica introduceert Elements, een FSC gecertificeerde houten gevelbekleding met een bijzonder mooie nerf die in vijf verschillende kleuren olie prachtig uitkomt. Elements is een natuurlijk product van Radiata Pine met de uitstraling van edelhout. Het heeft een verticale nerforiëntatie en is blokverlijmd waardoor de stabiliteit van het hout beter is, het hout minder werkt en oppervlakteschade nauwelijks voorkomt. Bovendien is het hout gemodificeerd, kan het onder andere blind bevestigd worden en behoefd het nauwelijks onderhoud. Types
Elements is verkrijgbaar in twee types die beide zowel horizontaal als verticaal zijn toe te passen. Het Hector profiel is een modern profiel, dat zowel zichtbaar als blind bevestigd kan worden. Het type Rhombus is een uniek en veelzijdig open gevelprofiel. Het is een eigenzinnige en originele keuze als gevelbekleding. Daarnaast is Rhombus ook uitermate geschikt als erfafscheiding. Hiervoor zijn palen beschikbaar in dezelfde kwaliteit en uitstraling. De duurzaamheid van Elements gaat verder dan een label. Deze houten gevelbekleding voldoet aan de hoogste standaarden, is FSC gecertificeerd en volledig recyclebaar. Het hout is ovengedroogd, maar heeft nog steeds een vochtgehalte van 12%-14%. Dit zorgt ervoor dat de kans op eventuele breuken of scheuren aanzienlijk kleiner is. Daarnaast heeft Elements een garantie van 10 jaar op houtrot door schimmels of schade door insecten. www.plastica.nl

Tijdens Building Holland 2014 komen alle schakels in de keten bijeen om de toekomst van de bouw- en vastgoedsector mede vorm te geven. Wat biedt Building Holland? Hét jaarlijkse platform voor beslissers in de woning- en utiliteitsbouw brengt alle schakels in de keten (architecten, aannemers, installateurs, woningbouwcorporaties, vastgoedontwikkelaars, adviseurs en toeleveranciers) samen voor kennisdeling, conceptontwikkeling en samenwerking. Inspiratie opdoen, kennis delen en netwerken staan centraal. Met absolute topsprekers en een toonaangevend netwerk van participanten. www.buildingholland.nl

DE BOSCH TOOLBOX APP MET BOUWDOCUMENTATIE Met meer dan 1,8 miljoen downloads in de Google Play Store en Apple App Store behoort de Bosch Toolbox app tot een van de meest succesvolle toepassingen voor vaklui wereldwijd. Bosch heeft de app volgens de wensen van de doelgroep ontwikkeld en continu uitgebreid, zoals bijvoorbeeld dit jaar met de functie bouwdocumentatie. Vaklui kunnen met deze toepassing hun actuele project snel en volledig met de smartphone documenteren. ➤

HET NIEUWE BOUWEN STAAT CENTRAAL TIJDENS BUILDING HOLLAND De bouwbranche staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk. De verschillende ketenpartners in de bouw zoeken aansluiting bij elkaar voor kennisdeling, conceptontwikkeling en samenwerking.

47


KIMA Laden en Profielen - Meubelbeslag Tubantenweg 10 5349 BD Oss t +31(0)412 63 9999 f +31(0)412 64 2222 e info@kima.nl

Kima, uw partner voor alle H채fele artikelen. Houten laden op maat gemaakt voor alle gangbare soorten geleiders. Houten bestekinzetten op maat gemaakt voor Blum-Hettich-Grass

www.kima.nl


De functie bouwdocumentatie maakt het mogelijk om tijdens projecten de bouwprogressie direct te rapporten door de integratie van commentaren, foto's, video's, maten en audio notities overzichtelijk te documenteren. Het ter beschikking stellen van de berichten gebeurt in standaard pdf- en tekstformaten. Voor bouwbedrijven zijn er aanzienlijke voordelen: informatie is aan de hand van digitale gegevens altijd en overal onmiddellijk beschikbaar. Daardoor kunnen projecten sneller geregistreerd worden en kan informatie sneller uitgewisseld worden, wat collega's, chefs en bouwheren waardevolle tijd bespaart. Naast de bouwdocumentatie en de maatcamera behoren een maateenhedencalculator, een zaklamp alsook de mobiele catalogus voor professionele elektrische gereedschappen van Bosch tot de functies van de app en een dealerzoekfunctie via gps. De gebruikers beoordelen de app in IOS en Android stores gemiddeld met 4,5 van de 5 sterren. Nu hebben ook vakjury's de applicatie voor innovatie en gebruikersmeerwaarde onderscheiden: bij de DMMA OnlineStar 2013 werd de app in de categorie Mobile door een 23-koppige jury met brons onderscheiden. Doorslaggevend voor de onderscheiding waren vooral de creativiteit, originaliteit en innovatie van de app. Daarnaast werd de app ook met de Best of Mobile Award onderscheiden. Hier was Bosch succesvol in de categorie Brand Communication.

Belangrijke factoren die bijdragen aan beschadiging of verkleuring van kunstobjecten, zoals schilderijen, zijn warmte in de lichtbundel door infrarood licht (IR) en ultraviolet (UV) licht. LED-verlichting met een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin (warm wit) belicht minimaal vier keer langer een object dan een halogeenlamp, voordat dezelfde verkleuring is opgetreden. Dit komt door de afwezigheid in LED-lampen van zowel UV-straling als infrarood licht. Deze kennis heeft Bava Light Concepts onlangs in de praktijk toegepast bij het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg. Coördinator communicatie Herman Hiemstra: “Onze kunstobjecten werden grotendeels blootgesteld aan halogeenlicht. Dit had een negatieve invloed op hun kwaliteit. Om te voorkomen dat we in een later stadium hoge restauratiekosten krijgen, wilde het museum nu al maatregelen nemen tegen veroudering. In samenspraak met Bava Light Concepts is er om die reden een lichtplan op maat opgesteld. Door de LED-verlichting van de Haagse lichtarchitect toe te passen, zijn onze kunstvoorwerpen kwalitatief langer houdbaar.” www.procomm.nl

VERWARMBARE BOSCH JAS WERKT OP 10,8 VOLT ACCU’S

www.http://bosch-pt.grayling.nl/

STADMUSEUM LEIDSCHENDAMVOORBURG KIEST VOOR LED-TECHNOLOGIE VAN BAVA LIGHT CONCEPTS

Bosch presenteert een nieuwe toepassing voor de 10,8 volt LithiumIone-wisselaccu met 1,5, 2,0 of 4,0 Ah: een verwarmbare softshelljas; de Heat+ Jacket 10,8 V Professional.

Uit recent onderzoek van Bava Light Concepts uit Den Haag blijkt dat warm witte LED-verlichting aanzienlijk bijdraagt aan de kwalitatieve levensduur van gevoelige objecten, zoals schilderijen. Dit ten opzichte van standaard halogeenverlichting die nog met regelmaat voorkomt in musea.

De softshelljas Heat+ Jacket 10,8 V Professional van Bosch combineert de voordelen van het 10,8 voltsysteem met klassieke werk- en vrijetijdskleding. De winddichte, waterafstotende jas met polyestervoering beschikt over ingenaaide verwarmingselementen van carbonspiralen in het borst- en bovenste ruggedeelte. In de jas is een kabel geïntegreerd met een speciaal ontwikkelde accuadapter. Die verbindt de verwarmingselementen met een 10,8 voltaccu. Dankzij de accu warmen de verwarmingsspiralen binnen de drie minuten op. De temperatuur is verstelbaar in drie standen. ➤

49


Moderne stoffeerders met een eigen kijk op interieur

Complete zitobjecten en stofferingen

www.degostofferingen.nl

FORMAT-4 Kwaliteit en precisie uit OOSTENRIJK

DETAILS DIE UW ENTHOUSIASME WEKKEN:

CNC-Nesting â&#x20AC;&#x201C; EfficiĂŤntie in kleinste ruimtes

Twee werkveldafmetingen die beantwoorden aan individuele eisen: profit H08 13.25 mit 1250 x 2500 mm of profit H08 16.31 mit 1530 x 3090 mm

profit H08

Portaalbouwwijze: De tandheugelaandrijving in X- en Y-richting levert maximale snelheid voor korte bewerkings- en gereedschapwisseltijden. Maximale nauwkeurigheid en hoogste productiviteit: Hoog rendement freesspindel met werktuiglengtemeting, boorkop met onafhankelijke boorspindels

FORMAT-4 - Kies uit meer dan 40 modellen voor MKB en de industrie

Direct Info op Tel. 0342 413144

Hermesweg 34, 3771 ND Barneveld

www.format-4.nl

Houtbewerkingsmachines voor handwerk, bedrijven en industrie


OSTERMANN NEDERLAND BV BREIDT SERVICES VERDER UIT

De drukknop bevindt zich ter hoogte van de borststreek. Een 2,0 Ah-accu zorgt voor zes uur warmte. Dat maakt het werk aangenamer voor dakdekkers, meubelmakers en installateurs die bij lage temperatuur op de bouwplaats actief zijn. De Heat+ Jacket 10,8 V Professional weegt zonder accu slechts 1,1 kg en kan ook in de vrije tijd gebruikt worden. Het scheurvaste, luchtdoorlatende, drielagige softshellweefsel heeft een goede pasvorm en garandeert maximale bewegingsvrijheid. De verwarmbare softshelljas is verkrijgbaar in de maten S tot XXXL. Ze biedt veel opbergruimte, met vijf jaszakken.

Ostermann Nederland BV staat bekend om de uitgebreide services rondom kantenband. Om nog verder op de wensen van klanten in te kunnen gaan heeft de onderneming opnieuw geïnvesteerd door zich intern nieuw te organiseren. Bovendien is een buitendienst medewerker sinds de tweede helft van 2013 onderweg om de klanten te bezoeken. Door de organisatie aanpassing hebben alle klanten een eigen vaste aanspreekpartner in de binnendienst gekregen en wordt de klant ook zoveel mogelijk verbonden met de vaste aanspreekpartner. Zo verwacht men nog beter op de individuele wensen van klanten te kunnen ingaan.

Daaronder bevindt zich een documentenzak, waarin bijvoorbeeld bouwplannen of handleidingen opgeborgen kunnen worden. Via een USB-aansluiting aan de accu-adapter kunnen vaklui machines met een lage spanning, zoals mobiele telefoons of MP3-spelers, van stroom voorzien. De accu-adapter kan ook onafhankelijk van de jas als stroombron gebruikt worden: hij kan met een clip eenvoudig aan een riem geklemd worden. www.bosch-pt.grayling.nl

FLATS AMSTELVEEN KRIJGEN NIEUW BESCHERMEND VLOERSYSTEEM De balkons en galerijen van de flats ‘Maarten Luther’ en ‘Mont Blanc’ in Amstelveen worden voorzien van een beschermend nieuw vloersysteem. De vernieuwing van de galerijen en balkons vormt een klein onderdeel uit een omvangrijke renovatie. Voor Triflex zijn de twee flats oude bekenden: in 1989 werden de galerijen en de balkons van de flat van een waterdichte afwerking voorzien. Bijna 25 jaar later verstrekken eigenaar Woningcorporatie Eigen Haard en aannemer Qbuild de opdracht om de balkons en galerijen te voorzien van een nieuwe vloer. Ivacon Engineering startte sinds november 2013 met het afdichten van enkele details in de vloeren. In januari volgde de volledige afwerking. Ivacon voorziet de galerijen van een duurzaam en slijtvast gietvloersysteem, het BFS systeem. Dit systeem is geschikt voor intensief gebruik en heeft daarnaast een goede antislip-laag. De balkons worden afgedicht met het BCS systeem, geschikt voor ruimtes die minder intensief worden gebruikt. Naast het nieuwe vloersysteem worden de woningen voorzien van onder andere nieuwe cv-installaties, keukenrenovatie, badkamers en wc’s. Daarnaast worden de woningen door Qbuild voorzien van een nieuwe verflaag en ventilatie. Bron: www.duurzaamgebouwd.nl

Halverwege 2013 is het Ostermann team versterkt met accountmanager Berry Marinussen, die zijn sporen ruimschoots in de branche heeft verdient. Na zijn opleiding aan het HMC in Rotterdam is Berry Marinussen werkzaam geweest bij diverse interieurbouw bedrijven en bij handelsbedrijven in decoratief plaatmateriaal. Hij adviseert graag over de zeer uitgebreide mogelijkheden van Ostermann, nieuwe producten en komt met praktische tips om samen met klanten tot oplossingen te komen. www.ostermann.eu

FRENCKEN BV GENOMINEERD VOOR PRESTIGIEUZE MVO PRIJS Frencken BV is door Konnekt’os, COS Limburg en de drie gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert genomineerd voor de MVO prijs Weerterland. Samen met 5 anderen strijdt Frencken om deze prestigieuze award welke tweejaarlijks uitgereikt wordt.
 Met deze prijs wordt getracht aandacht te vestigen op ondernemers die hun bedrijfsvoering afstemmen op samenleving en milieu oftewel ondernemers die veel waarde hechten aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), in de breedste zin van het woord. ➤

51


TOTAAL LEVERANCIER HOUT EN METAAL industrieel gereedschap machines en onderhoud schuursystemen aggregaten

spindelservice

P-Systeem

slijpservice en slijpen

www. .nl

Overschieseweg 87 3044 EH Rotterdam

Postbus 10040 3004 AA Rotterdam

( ď&#x192;&#x160;

+31 (0)10 245 26 30 +31 (0)10 245 26 40


Tot de highlights van het beursoptreden behoren variantrijke wasmeubeloplossingen, stijlvolle wastafelmodellen, zowel praktische als aantrekkelijke functiemodules en bergruimteconcepten, een nieuwe badkameraccessoires-serie alsook een nieuwe LED-lichtspiegel. Met de nieuwe producten maakt de fabrikant uit Lingen een grote speelruimte mogelijk bij de vormgeving van individuele designwerelden die specifieke eisenprofielen, gebruikersgerichte comforteisen en de huidige eisen van de markt in gelijke mate bedienen.

Frencken is hier één van! De genomineerde worden op deze manier in het zonnetje gezet en kunnen zij anderen ondernemers inspireren en stimuleren. De winnaar van de MVO prijs ontvangt een duurzame trofee, gemaakt door kunstenaar Guus Voermans. Bovendien mag het winnende bedrijf zich de komende twee jaar De Beste Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemer van de regio Weerterland noemen. De drie bedrijven die op 27 januari 2014 de meeste (publieks) stemmen hebben binnengehaald, gaan door naar de finale en dingen verder mee voor de MVO award. Na een bedrijfsbezoek van de vakkundige jury zullen zij op 13 februari 2014 tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Munttheater in Weert de winnaar bekendmaken. www.frencken1901.nl

EXCLUSIEVE NIEUWE PRODUCTEN VOOR INDIVIDUELE BADKAMERVORMGEVING Emco Bad presenteert zich op de SHK in Essen met talrijke nieuwe producten en aanvullingen voor exclusief badkamercomfort bij object- en privétoepassingen. Het zwaartepunt vormt zowel de functionele als de architectonische uitbreiding en optimalisering van het veelzijdige aanbod.

Met de nieuwe producten vindt er een consequente verdere ontwikkeling plaats van de wasmeubeloplossingen binnen het programma, die aanvullende mogelijkheden levert bij de individuele, zowel esthetisch als functioneel optimaal op elkaar afgestemde vormgeving van badkamers bij hoogstaande privé- en objecttoepassingen. Op die manier vormen de nieuwe, vrij hangende wasmeubelconsoles zowel in hun toepassingsbereik als kleur- en materiaalkeuze een ideale aanvulling op de veelzijdige module-eenheden en lichtspiegelkasten van het exclusieve ruimtesysteem. De fabrikant presenteerde eveneens nieuwe producten en aanvullingen op haar consequent verder ontwikkelde programma 'Emco monolith'. De reeds afgelopen jaar succesvol op de markt gelanceerde, hoogwaardige lichtspiegelkast uit de serie werd op nuttige wijze uitgebreid met een optioneel opbergsysteem met bijpassende accessoires, zich door een licht, sierlijk aandoend design onderscheidende wastafelmodellen alsook vier stijlvolle opbergmodules. Met de nieuwe serie 'Classic' presenteerde de fabrikant uit Lingen ook nog hoogwaardige badkameraccessoires voor hoogstaande esthetische eisen. Bovendien presenteerde Emco bad een nieuwe, met energieefficiënte LED-lichttechniek uitgevoerde spiegel als uitbreiding van het innovatieve programma Prestige. Karakteristiek voor het nieuwe product evenals voor de gehele serie is een compleet omlopende, traploze via een touch-sensor dimbare LED-verlichting. www.emco.de/nl

INTERSTEEL INTRODUCEERT INTERSTEEL M Het designteam van INTERSTEEL heeft een uniek programma modulair deurbeslag ontwikkeld. Met trots introduceren wij nu dit programma. Het speciale aspect zit in de vele mogelijkheden die er zijn om een eigen identiteit en uitstraling te laten terugkomen in de manier waarop de configuraties worden samengesteld. ➤

53


Fluisterstille zweeFdeuren van superieure kwaliteit Minimale slijtage te plaatsen in of voor de wand extreme maatvoeringen levering uit eigen fabriek FsC keurmerk 15 jaar garantie

www.jonka.nl

POLYPLAFOND: Plafond & Wand systemen van hoogwaardig interieur textiel. Als importeur / groothandel van CLIPSO technical fabrics, zet POLYPLAFOND een breed scala aan plafond en wand producten weg. Polyplafond bv Nobelstraat 19 7131 PZ Lichtenvoorde The Netherlands Tel. +31(0)544-462285 Fax +31(0)544-462111

Assortiment; Spantextiel voor plafond en wand Diverse types druktextiel Translucente foliĂŤn Akoestische doeken en producten Diverse spansystemen (Aluminium en pvc profielen) Diverse verlichtingssystemen Ophangsystemen schilderijen en decoraties Plafondeilanden op maat (Natuurlijke vormen /Akoestisch / Verlicht) Diensten; Levering aan de handel / project / particulier Opleiding aan bedrijven en montage personeel Akoestische metingen / advies Lichtplan op aanvraag Uitvoering projecten - Uitgebreide certificering onze producten.

www.polyplafond.nl


Wat is er nu zo anders aan INTERSTEEL M? Dit modulaire veiligheidsbeslag biedt u de kans om unieke combinaties te maken. U kunt ieder vraagstuk van uw klant oplossen. Buiten een breed schild en binnen rozet? Het is mogelijk. Binnen een deurkruk vast draaibaar met een veer (voor meerpuntsloten)? Het is mogelijk! Er zijn meer dan 600 mogelijkheden om te komen tot de juiste combinatie van uw garnituur INTERSTEEL M. De voordelen op een rij: • • • • • • • • •

Omkeerbare kerntrekbeveiliging (PC72 of PC92) Voldoet aan de eisen van SKG*** en PKVW Deurkruk en -knop zowel links als rechts toepasbaar Snelle en eenvoudige montage Vastdraaibare geveerde kruk Hoogwaardig RVS Dubbele veerconstructie (omhoog/omlaag) Geschikt voor alle driepuntssloten, ook krukbediend Productconfigurator beschikbaar

Met de productconfigurator van INTERSTEEL M is snel en eenvoudig zelf het deurgarnituur samen te stellen. Bezoek www.beslagconfigurator.nl en maak de keuze! INTERSTEEL M is toe te passen in elk gebouw, denk hierbij aan utiliteitsbouw, luxe woningbouw, scholen en multifunctionele (gezondheids-)centra. www.vanleeuwenint.nl

WONDERWALL STUDIOS BESTEEDT VERKOOP EN DISTRIBUTIE UIT Wonderwall Studios, producent, eigenaar en creatief brein achter de collectie unieke wandbekleding, gaat een samenwerking aan met 5 partners. Asilva, DecoNova, DecoVisie, Riemens en Iboma gaan vanaf nu de Nederlandse markt voorzien van advies en distributie. Oprichter Jan Swinkels heeft hiervoor gekozen om te professionaliseren en zich meer te kunnen focussen op de ontwikkeling van de collectie en de productie hiervan. De nieuwe partners zorgen voor

een landelijke dekking en hebben de ervaring en slagkracht om de markt nog beter te kunnen bedienen. Wonderwall Studios heeft een collectie unieke wandpanelen van oriëntaals gebruikt hout en resthout. Ze struinen stad en land af voor hout dat ze kunnen upcyclen. Het hout dat ze gebruiken voor de panelen is afkomstig van steunbalken, gevelde bomen, oude vloeren en dwarsliggers. Ze geven het verwaarloosde, maar prachtig verweerde hout een tweede leven. Het mooie van al dit hout is dat het vol leven en karakter zit; elk stuk is uniek. www.wonderwallstudios.com

ARMSTRONG PRESENTEERT ABOOK 2014 Met het Abook 2014 toont Armstrong de onbegrensde mogelijkheden op het gebied van plafondsystemen. Ongeacht cultuur, klimaat, complexiteit en budget van een project; Armstrong heeft een oplossing voor alle omgevingen. De projecten in het Abook tonen de meest recente innovatieve, duurzame en prachtige plafondoplossingen van over de hele wereld. Begin direct aan de rondreis en raak geïnspireerd door de verschillende projecten. Dit designboek is een prachtig naslagwerk van plafondoplossingen in de hele wereld met een verscheidenheid aan materialen, vormen en kleuren. Voor architecten en interieurontwerpers de perfecte manier om ideeën op te doen. In ruim veertig verschillende projecten van Armstrong komen specifieke design, akoestische, welzijn en duurzame wensen terug. Bij zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Het houten plafond in Grand Hotel Tiffi (Polen), de Fabric Canopies X in Cutty Sark (UK) en het duurzame Cradle to Cradle® Silver gecertificeerde Perla OP 0.95 plafondsysteem in RFI radiostation (Frankrijk) laten stuk voor stuk de zeer diverse mogelijkheden zien. Het Abook geeft een overzicht van het totaalpakket dat Armstrong kan leveren. En laat zien dat voor elke ruimte, waar dan ook op de wereld, een oplossing is.

Armstrong Plafonds is onderdeel van Armstrong World Industries en is wereldwijd marktleider van hoogwaardige akoestische plafondsystemen. Armstrong Plafonds biedt een uitgebreid aanbod van innovatieve designoplossingen van plafonds in mineraal, textiel, kunststof, metaal en hout. Architecten, montagebedrijven en opdrachtgevers vinden in Armstrong een deskundige partner. De bedrijfsstrategie is gericht op duurzaamheid en innovatie. www.armstrong.nl/plafonds ➤

55


software die alles uit de kast haalt

De meest veelzijdige CAD-software voor het ontwerpen en presenteren van keukens, badkamers, inloopkasten, standen, winkels, restaurants en nog veel meer. Geef je wildste interieurprojecten vorm met Vectorworks.

Vraag nu je persoonlijke demonstratie aan. www.vectorworks.nl | info@vectorworks.eu | tel. 0182 - 756 660


TWEE PROFESSIONELE MENGMECHANISMEN VOOR ALLE MENGKLUSSEN Dik of dun vloeibaar menggoed, Bosch biedt professionals met de GRW 12 E Professional en GRW 18-2 E Professional voor elke mengklus de passende mengmechanismen. Beide toestellen beschikken over een 1200 resp. 1800 wattmotor voor het krachtig en snel mengen van verschillende materialen. Door de framegreep liggen de mengmechanismen hierbij bijzonder goed in de hand. Dat zorgt er ook bij langdurig gebruik voor dat vaklui kunnen werken zonder moe te worden. De elektronicaschakelaar is in de greep geïntegreerd en is makkelijk te bedienen. Bovendien kan de mengsnelheid traploos geregeld worden. Dat vermindert het spatten van het menggoed tijdens het mengen tot een minimum. Als de menggarde vervangen moet worden, garandeert de universele M14gereedschapsopname een eenvoudige vervanging van de accessoires.

De mengmechanismen GRW 12 E Professional en GRW 18-2 E Professional zijn vanaf nu tegen de verkoopadviesprijs van resp. 339,95 euro en 449,95 euro excl. btw in de vakhandel verkrijgbaar. www.bosch-pt.grayling.nl

ANNEMARIE VAN DOORN WORDT DE NIEUWE DIRECTEUR VAN DGBC De Dutch Green Building Council heeft een nieuwe directeur. Vanaf 1 februari 2014 volgt Annemarie van Doorn (46) vertrekkend directeur Stefan van Uffelen op. Van Doorn wil zich de komende jaren hard maken voor onderwerpen als gezondheid, welzijn en comfort in relatie tot het verduurzamen van gebouwen en gebieden. “Het zijn dé duurzaamheidsthema’s van de komende jaren.”

Het mengmechanisme met één stand, de GRW 12 E Professional, is bijzonder geschikt voor materialen met lage tot gemiddelde viscositeit. Zo kunnen bijvoorbeeld schilders zonder probleem verf en lak roeren of tegelleggers kunnen lijm en voegmassa mengen. Voor mengvolumes tot 80 kilogram biedt Bosch het mengmechanisme GRW 18-2 E Professional met twee standen aan. Met een motortoerental tot 450 omwentelingen per minuut kunnen vaklui in de eerste stand bijzonder goed dik vloeibare materialen, zoals sierpleister, mortel en plamuurpasta mengen.

Annemarie van Doorn heeft jarenlang bij ABN AMRO gewerkt, waaronder op de afdeling Corporate Sustainable Development. Daarna was zij initiator en directeur van de Green Business Club Nederland. Ook heeft Van Doorn in 2008 aan de wieg gestaan van de Dutch Green Building Council waar ze als bestuurslid verantwoordelijk was voor positionering. Zo heeft ze samen met medebestuurslid Anke van Hal heeft het initiatief genomen voor de succesvolle Dutch Green Building Week. Van Doorn is afgestudeerd als psycholoog. Ik heb mij altijd erg betrokken gevoeld bij de Dutch Green Building Council,” reageert de kersverse directeur op haar aanstelling. “Ik vind het dan ook geweldig dat ik een bijdrage mag gaan leveren aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. We hebben de afgelopen jaren, ook samen met de participanten van de DGBC, veel werk verzet. Er staat een mooie basis om op voort te bouwen.” Bron:www.duurzaamgebouwd.nl

57


Vakbeurs voor de interieurbouw-, hout- en kunststofbranche

Hoog aantal be op IHK Vakbeurs slissers Hardenberg IHK Va

kbeurs Hardenbe rg heeft een goed in de markt, met e positie name door de ho ge kwaliteit van de bezoekers. Het pe rcentage beslisser s op IHK Vakbeurs was in 2013 82,9% (!). Daarbij heeft IHK Vakbeurs Hardenberg een zeer goed bereik binnen de interieurbouw, ho ut- en kunststofbr anche in Noord en Oost Nederla nd. Maar liefst 83 ,6% van de bezo is afkomstig uit he ekers t Noorden en Oo sten van ons land Meer feiten en ci . jfers? Bezoek on ze website!

Hardenberg

25, 26 en 27 maart 2014

Openingstijden: 13.00 - 21.00 uur

Vol g on s @IHK_ EH Evenementen

HAL

HARDENBERG GORINCHEM VENRAY

Evenementenhal Hardenberg Energieweg 2 7772 TV Hardenberg T 0523 - 28 98 98 F 0523 - 28 98 00 I www.evenementenhal.nl E hardenberg@evenementenhal.nl

Ons evenement. Uw mOment.


Op verzoek leveren wij zelfs half werk Flens is een bijzonder bedrijf. Met bijzondere mensen. En een bijzondere gave om afnemers in handel en industrie het best denkbare product te leveren. Als halffabricaat of kant-en-klaar eindproduct. We produceren niet alleen, we denken mee over oplossingen, innovatief en creatief. U vraagt, wij draaien. Grote series en enkele stuks. In alle soorten plaatmateriaal, glas en aluminium. Voor panelen, kasten en meubelen. In winkels, woningen en projectinrichting. Voor elke productie en productinnovatie die betrouwbaarheid, snelheid en flexibiliteit vereist, zijn wij de juiste partner.

Flens. Voor maatwerk in plaatwerk. Voor vakwerk..

FLENSBV

Ambacht 22, 1511 JZ Oostzaan, T +31(0)75 684 7411, info@flensbv.nl, www.flensbv.nl


BISON PROFESSIONAL: VOOR DE Ă&#x2030;CHTE INTERIEURBOUWER Als professioneel interieurbouwer of timmerfabriek heeft u behoefte aan de allerbeste materialen om uw werk snel en vakkundig te kunnen klaren. Daarom heeft Bison Professional, speciaal voor uw vakgebied, een compleet, hoogwaardig assortiment lijmen ontwikkeld dat precies voldoet aan de hoge eisen die u stelt. Zo zijn de spuitlijmen van Bison Professional eenvoudig te verwerken,

Bison Professional is een merk van Bison International.

geven ze een fijn verneveld spraybeeld en hebben ze een hoge warmtebestendigheid; dat alles zorgt voor een indrukwekkend eindresultaat. Lijmverbindingen met Bison Professional zijn altijd van de allerhoogste kwaliteit. Veel van onze lijmen dragen niet voor niets toonaangevende keurmerken, zoals KOMO. Wanneer de professional kiest voor kwaliteit, kiest hij voor Bison Professional.

Voor vakwerk pak je Bison.

www.bisonprof.nl


HOMAG V316 5-ASSIGE CNC DE ALLROUNDER VAN HOMAG

HOMAG V316 • Spindel : 8,10 of 12 kW • Gereedschapswisselaar : 14, 18 of 26 posities • Boorkop : 12 of 17 verticale spindels • Positionering cups : Laser of LED • Nuttige lengtes in X : 3300, 4200 of 6000 mm • Nuttige dieptes in Y : tot 1550 mm

Klingelnberg-Klauss: Professioneel advies op maat! MEMBER OF THE

Machines - Service - Software

info : 078 619 40 11 - info@klikla.nl - www.klikla.nl

DUIN

GROUP


Glas verovert

meubel- en interieurbouw Toepassing vereist vakkennis SCAN WITH

Net zoals dit ongeveer tien jaar geleden het geval was met steen en composiet, komt de meubel- en interieurbouwer vandaag meer en meer in aanraking met glas. En ook hier geldt opnieuw het eeuwenoude principe: onbekend maakt onbemind. De wil om met glas te experimenteren is er wel, maar de basiskennis ontbreekt vaak en de onderlinge verstandhouding tussen interieurbouwer en glasproducent is vaak nog niet honderd procent. Beide beroepen hebben onvoldoende kennis van elkaars mogelijkheden en behoeften. In deze editie van Binnenwerk bespreken adviseurs van Hawa graag enkele basisprincipes.

DIKTE KIEZEN Indien de hoogte van het glasblad kleiner is dan 850 mm dan volstaat het om glas te gebruiken van 4 mm dik. Wil men een glaspaneel verwerken met een hoogte

groter dan 850, maar kleiner dan 1.600 mm dan is een dikte van 6 mm de norm. Bij nog grotere hoogtes is het aan te raden om op 8 mm dikte over te schakelen. Let wel: dit zijn richtlijnen, geen verplichtingen. Enkel glas is ten stelligste af te raden omdat in geval van glasbreuk de kans op zware verwondingen of letsels zeer groot kan zijn. Ook de manier van bevestigen speelt hierbij een rol: het risico is het grootst bij een klembevestiging. Bij verkleving op een ondergrond is het gevaar dan weer veel kleiner. Wil men het glas inklemmen dan is het gebruik van gehard glas ten stelligste aan te raden.

GEWICHT VAN HET GLAS Het gewicht van glas wordt bepaald door zijn dichtheid van 25 kg/dm3. Een glasplaat van 4 mm x 1000 mm x 1000 mm weegt 10 kilogram. Ter vergelijking: een spaanplaat van 18 mm met een densiteit van 7 kg/dm3 weegt 12,25 kilogram. Het gewicht van glas mag niet onderschat worden in vergelijking met het gewicht van een spaanplaat. In tegenstelling tot wat sommigen denken, is het door de hoge densiteit onmogelijk om het glas te verbrijzelen bij het klemmen. Glas kan immers alleen breken als dit beschadigd is of door een verkeerde handeling.

KLEVEN Bij het verkleven van glas zijn er twee gulden regels: het glas dient stof- en vetvrij te zijn en de omgevingstemperatuur dient minimaal 17 graden Celsius te bedragen. Respecteert men dit niet, dan kan er condens ontstaan tussen het kleefmiddel en het glas, waardoor er onvoldoende hechting is. De kleefstof die hiervoor gebruikt wordt, varieert naargelang de toepassing

62

en de transparantie. Het neusje van de zalm hierin is UV-lijm. Deze lijm gaat enkel verharden onder invloed van UV-stralen. Voordeel hiervan is een gegarandeerde verlijming. Gelakt glas mag alleen rechtstreeks gekleefd worden als het glas keramisch gelakt is, anders bevestigt men het beslag alleen op de lak en niet op het glas zelf. Bij spiegels bestaat de mogelijkheid om rechtstreeks op de spiegel te kleven indien de zilverlaag niet gespoten, maar wel gebakken is.

KLEMMEN Hier wordt het beslag op het glas bevestigd door middel van een kunststof klem die opgespannen wordt via het aandraaien van een schroef. Dit doet men het best met een momentsleutel. Hier is het ook belangrijk om het glas te ontvetten en een omgevingstemperatuur van 17 graden Celsius te respecteren. Doet men dit niet, dan is de kans zeer groot dat bij een stijgende temperatuur de klemming loslaat. Vergeet niet om steeds gehard glas te gebruiken. Door de hoge densiteit is het praktisch onmogelijk om het glas te verbrijzelen bij het inklemmen. Glas zal alleen breken als dit beschadigd is of indien er een verkeerde druk wordt uitgeoefend. Een boring heeft als voordeel dat, zelfs bij het loskomen van de bevestiging, de verbinding het glas steeds op zijn plaats zal


blijven houden. De boring moet natuurlijk op de plaats komen waar deze door de fabrikant is aangegeven. Het gebruik van gehard glas is hier bovendien een noodzaak. De stabiliteit van de bevestiging is hoger dan bij een verlijming of klemming: zelfs bij het een onvoldoende aandraaien van de schroeven, zal het geheel niet uit elkaar vallen.

PRAKTIJKVOORBEELDEN Schuifdeuren vormen een van de meest voor de hand liggende toepassing. Deze worden al sinds eeuw en dag toegepast bij vitrinekasten, loketten, ontvangstbalies et cetera. Eind jaren 90 deed het aluminiumkader zijn intrede en het glas werd volledig omkaderd. Dit had als voordeel meer stevigheid en stabiliteit, maar het nadeel was dan weer de onvermijdelijke rand die de esthetiek van het geheel verstoorde. Tegenwoordig zijn de mogelijkheden in vorm, kleur, structuur en bevestiging talrijker geworden. Fabrikanten van schuifladenbeslag bieden de mogelijkheid om de zijkanten van de lades te verhogen met een opvulling in glas. Sommigen aanbieders leveren deze lades zelfs kant en klaar op maat gemaakt in verschillende afwerkingen en kleuren. Niet alleen functioneel beslag wordt gecombineerd met glas, maar ook constructief beslag. Hierdoor is het mogelijk om een volledige meubelconstructie in glas te realiseren. Men kan glas, indien gewenst, ook combineren met een ander materiaal zoals bijvoorbeeld steen. Een ander praktijkvoorbeeld is het gebruik van meubelfronten. Deze bevinden zich aan de buitenkant van het meubel zodat er een grote variatie aan decors voorhanden is, kan het onderhoudsvriendelijke glas zelfs in het kleinste interieur het grootste dieptezicht creĂŤren. Bij een correcte montage is dit materiaal, in tegenstelling tot wat velen denken, helemaal niet broos en kwetsbaar. Ook spatwanden en keukenwerkbladen zijn met glas uit te voeren. Dit geeft een extra dimensie in het interieur. Met dank aan Hawa AG. â?&#x161; SCAN WITH

63


Twee grote merken samen op weg Nieuwe collectie biedt doeltreffende en esthetische oplossingen

64


Wat is er aantrekkelijker voor architecten en ontwerpers dan een volledig gamma materialen met complementaire designs en texturen zodat de eigen interieurontwerpen optimaal tot leven komen? Speciaal hiervoor creëren twee grote, toonaangevende merken Formica® en Unilin de FORMICA® -UNILIN COLLECTIE. Een breed programma aan decors en structuren biedt de houtverwerkende industrie Formica® laminaat (HPL) voor veeleisende horizontale- en verticale toepassingen in zones met slijtage en impact, maar ook in omgevingen met een hoge vochtigheidsgraad. Unilin zet daar dezelfde decors tegenover in hoogwaardige melamineplaten voor meubels, verticale en andere interieurtoepassingen.

BREED PROGRAMMA Met de nieuwste FORMICA®-UNILIN COLLECTIE heeft de gebruiker de keuze uit een complementair gamma exclusieve designs die doeltreffende en esthetische oplossingen van de beste kwaliteit bieden, afgestemd op de hedendaagse wensen van de klant voor alle types van interieur. De unieke lijn van kleuren en tekeningen bespeelt het hele scala van decors; van traditionele houtreproducties over unikleuren tot meer gedurfde designontwerpen. Formica® heeft bij archi-

tecten wereldwijd een enorm sterke reputatie. Daarom geniet Formica®-Unilin een grote naambekendheid én populariteit binnen de professionele bouwwereld. Ook deze nieuwste collectie is zeer goed ontvangen.

DEALER Maiburg Hout BV uit Waalwijk is al jarenlang dé distributeur van de FORMICA® en de FORMICA®-UNILIN COLLECTIE en heeft als zodanig ook deze compleet nieuwe collectie op voorraad gelegd in HPL, gemelamineerd spaanplaat en kantenband. Alles in diverse afmetingen en diktes, zodat gebruik in elke toepassing mogelijk is. Het bedrijf kan de gehele collectie dan ook binnen 24 uur uit eigen magazijn rechtstreeks leveren. Maiburg nodigt iedereen uit voor een wandeling door de nieuwe collectie met een ruime keuze aan kleuren, texturen en afwerkingen, geïnspireerd door de nieuwste trends in interieurvormgeving. Vraag de nieuwste voorraadkaart FORMICA®-UNILIN aan bij Maiburg en ga mee! ❚

'DE UNIEKE LIJN VAN KLEUREN EN TEKENINGEN BESPEELT HET HELE SCALA AAN DECORS'

65


De perfecte kant met CONTURO De nieuwe mobiele kantenlijmmachine van Festool.

36 maanden GRATIS beschermd tegen: ALLE reparatiekosten inclusief accuâ&#x20AC;&#x2122;s, lagers en koolborstels Diefstal van uw machine

De CONTURO maakt het bekanten van rechte stukken, rondingen, radii, bolle en holle vormen en binnenhoeken eenvoudig mogelijk. Zelfs verstekkanten kunnen met de stationaire inrichting in perfecte kwaliteit worden aangebracht. Uitgevoerd met het innovatieve unieke lijmpatroonsysteem voor schoon en zuinig werken. Ook voorzien van handige display. Deze geeft aan hoeveel meter kant nog kan worden verwerkt.

Gereedschap voor het beste resultaat

Snel, eenvoudig en schoon - ideaal voor werkstukken met ronde vormen en kleine series. www.festool.nl


COLLECTION

Rough, Natural of Exotic : de Origine Premier serie biedt u al de authenticiteit en karakter van ruw of verweerd hout voor de bekleding van uw meubilair zonder zorgen over duurzaamheid. Met ChĂŞne Bastide, Pin Moka en Orme Armagnac innoveert Polyrey met tijdloze decoren die door hun oppervlaktestructuur als echt hout aanvoelen : Extramat, Epimat of Legno.

Hogedruk Laminaat HPL en meLaminePaneLen

T.â&#x20AC;&#x2030;: +31 (0)20 708 31 31 - polyrey.benelux@polyrey.com

www.polyrey.com


Een nieuw aanbod

Design en techniek rondom de deur Nieuwe ontwikkelingen en noviteiten waarmee zowel de vakman als de eindgebruiker uitermate content zijn, blijven een must om vooruit te komen. Waar gaat het om? Handigere plaatsing en een verbeterde techniek waardoor alles eenvoudiger in gebruik wordt. Het doel? Meer leef- en werkcomfort.

Exact vijf maanden na de lancering van de catalogus ‘Meubelgarnituren’ brengt LMC als specialist in functioneel beslag voor meubel, interieur en winkel opnieuw een collectie op de markt. Ditmaal met als thema ‘Rondom de deur’. Deze collectie bundelt zowel technische als designoplossingen voor het interieurbouwwerk; geschikt voor interieur- en utiliteitsbouw.

DESIGNTRENDS De nieuwe collectie is opgebouwd rond twee grote thema’s. Het eerste deel legt de nadruk op de nieuwste designtrends in deuren raamkrukken plus schuifdeurgrepen. De grepen werden geselecteerd uit de assortimenten van de grootste merken, waaronder: OLIVARI, GRÖEL, ENRICO CASSINA, HOPPE en FSB, die samenwerken met gerenommeerde designers zoals Patricia Urquiola, Alessandro

68

Mendini, Jesper Morisson en Marelli & Molteni. Het is een zeer gevarieerde en eigentijdse collectie. Tussen deze noviteiten zijn verrassende en discrete oplossingen te ontdekken zoals de SLIDELOCK waarbij greep en slot als harmonieus geheel in een schuifdeur zijn te verwerken. Ook is het mogelijk om trekgrepen op maat te maken dankzij de inkortbare stangen met bijhorende eindstukken en montagekits. Dit gamma maakt het mogelijk om de stijl van de deurkruk en de raamkruk op elkaar af te stemmen. Om de collectie compleet te maken, werd een selectie van design haken en kapstokken toegevoegd om het interieur van de werk- of leefruimte verder tot in de details af te werken.

INNOVERENDE OPLOSSINGEN In het tweede deel van de collectie ‘Rondom de deur’ wil LMC een aantal innoverende techni-

sche oplossingen aanreiken die voor sommige interieurbouwers nog onbekend terrein zijn. Denk hierbij aan de kaderloze binnendeur met onzichtbare scharnieren of discreet ingewerkte systemen voor héél brede schuifdeuren. Anderzijds kan het beslag ook een decoratief designelement zijn. Alle garnituren zijn modulair gepresenteerd en in functie van het project. Daardoor kan men heel eenvoudig de benodigde sets samenstellen voor houten of glazen deuren in verschillende diktes. Het schuifdeurbeslag wordt zelfs volledig onzichtbaar dankzij een afkortbaar systeem.

SETS LMC stelt ook andere sets voor. Een set voor kaderloze deur: een baanbrekende oplossing voor een binnendeur zonder kader dankzij een eenvoudige te monteren kit. Maar ook een set voor inbouwschuifdeur zonder beperkingen qua deuropening en hoogte.


Met een combinatie van twee schuifdeurkits en twee staanderkits is het mogelijk dubbele deuren te realiseren. Nog een andere interessante noviteiten zijn de magnetische insteeksloten voor een geruisloze sluiting. Ook het gamma van onzichtbare scharnieren - 3D regelbaar - zijn van absolute topkwaliteit en garanderen een zeer lange levensduur. Uiteraard is de gehele Collectie ‘Rondom de Deur’ integraal beschikbaar op www.lmcstore.com. Zowel via de PC, maar ook bij gebruik van smartphone of tablet passen de schermen zich automatisch aan het formaat van het scherm aan. Zo kan men altijd en overal het aanbod bekijken, presenteren en bestellen. Tot slot kan men de producten zelf ontdekken, voelen en uittesten. LMC nodigt de interieurbouwers uit om een selectie van grepen te komen bekijken in MODULE (10 kilometer van Gent), het innovatie- en opleidingscenter van de LMC Group. Naar aanleiding van de lancering van deze Collectie organiseert MODULE in mei een event specifiek voor de binnenhuisarchitect en interieurbouwer. Een ideale gelegenheid om uitgebreid kennis te maken met deze toeleverancier en zijn partners. Inschrijvingen en informatie zijn te vinden op www.modulelmc.com. ❚

69


Vorm komt tot leven ‘n Gedachteloos gemaakt tafel- of bureaublad vinden wij als een stoel zonder poten. Een kast die zonder passie is ontworpen of gemaakt, is voor ons inhoudsloos. Bij Horjus vinden wij dat vorm pas tot leven komt als ontwerpers én makers er hun gevoel in leggen. Als zij nét even iets meer doen dan gevraagd. Als toeleverancier van onder meer projectinrichters, (kantoor)meubelfabrikanten, interieur- en standbouwers letten wij daarom zowel op de details als op het grotere geheel. Dit doen we tot alles klopt. Tot vorm tot leven komt. Zonder dat is het leven afgezaagd.

creatief - innovatief - constructief

De Alde Mar 16 • 9035 VP Dronrijp • T 0517 39 04 25 info@horjusdronrijp.nl • www.horjusdronrijp.nl


KUIPER MDF 18 MM EIKEN GEFINEERD UIT VOORRAAD LEVERBAAR

DE SPECIALIST IN GEBORSTELD EIKEN FINEER KUIPER PLAATVEREDELING B.V. - MOLENSTRAAT 34 - 7651 AX TUBBERGEN - TEL: 0546-621361 - E-MAIL: INFO@FINEER.NL - WEBSITE: WWW.FINEER.NL


Drukken in plaats van lakken Het machinepark in het technisch centrum van 3H-Lacke is nog verder uitgebreid. Met een complete druklijn van de Firma BĂźrkle, is nu het drukken van houtstructuren, designs en volle kleuren op voorbewerkte

hardboard, MDF, HDF

en spaanplaat mogelijk. Daarmee biedt de lakspecialist zijn klanten veel omvattende opties voor alle mogelijke toepassingstesten.

3H-lacke is onderdeel van de Remmers groep. Sinds twee jaar kunnen de klanten van Remmers en 3H-lacke gebruik maken van het technisch centrum van 3H. Op die locatie zijn unieke technisch mogelijkheden om de recepturen en formuleringen van de 3H producten volgens hun eigen eisen en voorwaarden te testen en aan te passen. Naast machines voor spuit- en walstechnieken plus schuurmachines zorgt een decor druklijn nu voor meer potentieel. De decor druktechniek realiseert de optische vorming van oppervlakten voor meubels, werkbladen, deuren, wandpanelen, vensterbanken en laminaat. Naast houtreproductie zijn nu ook reproducties van steen, keramiek of metaal, of fantasie dekoren populair. Deze dekoren worden met indirecte diepdruk middels Graveercilinder in meerdere lagen op de drager gedrukt. In de 3H druklijn kunnen daarvoor UV- en watergedragen drukkleuren ingezet worden. Het is mogelijk de drie drukwalsen ieder apart - bijvoorbeeld om te reinigen of buiten werking te stellen - uit de lijn te halen. Hierdoor is het mogelijk zowel decor- en kleurwissel als graveercilinders snel en gemakkelijk te wisselen. De nieuwe druklijn is bijzonder interessant voor het door 3H ontwikkelde FullColor-Printing. De druktechniek gebruikt

72

deze voor een oppervlaktebewerking met unikleuren. In dit geval gebruikt men een graveer wals zonder decor. Afhankelijk van het te walsen oppervlak zijn verschillende optieken realiseerbaar: Vintage, Used look, Antiekeffect, Metallic, maar ook in het bijzonder moeilijke UN kleuren. Deze oppervlakken zijn dan af te lakken met conventionele UV-lakken van mat tot hoogglanzend. Als ondergrond zijn gegronde- of foliedragers inzetbaar. De druktechniek van 3H is met name geschikt voor bedrijven met een lakstraat voor vloeibare verf. Dat geldt voor houtbewerkers met eigen oppervlakte kleur en/of design collectie en voor grote meubelfabrikanten die enerzijds op productiviteit bij grote series letten en anderzijds een grote flexibiliteit nastreven. Met de nieuwe druklijn heeft 3H de mogelijkheid zijn technisch kennis weer aanzienlijk uit te breiden en zich ook op het gebied van druktechniek toekomstoriĂŤnterend kan opstellen. Voor 3H is het technisch centrum met zijn veeltal van applicatietechnieken een wezenlijke basis van succes. Zo werd in 2013 weer een duidelijke toename van omzet gerealiseerd; dit geheel tegen de algemene markttendens in. â?&#x161;


73


Partnership bewijst zich ‘Met onze nieuwe Collectie 2017 willen wij patronen doorbreken’

naam die Vink als ervaren en betrouwbaar distributeur in de afgelopen zestig jaar had opgebouwd die voor Polyrey doorslaggevend was om voor samenwerking te kiezen.

Het is belangrijk om een goede partner te hebben. Een partner die niet alleen een meerwaarde is voor het eigen product, maar ook voor de markt. Dan zijn klanten verzekerd van een snelle levering en een optimale service van het product waar ze bewust voor gekozen hebben. Wie een meerwaarde voor alle partijen weet te bewerkstelligen, heeft de meest optimale vorm van partnership te pakken. Juist dat optimale partnership staat centraal bij de samenwerking tussen Polyrey en Vink. Sinds vier jaar werken beide bedrijven samen. “En we merken meer en meer dat het zijn vruchten afwerpt,” zo bijt Erik Egging, Business Development Manager, het spits af. “De markt weet ons te vinden. In eerste instantie moest iedereen er aan wennen dat wij als enige partij in Nederland de producten van Polyrey in ons assortiment hebben. Dat was nieuw. Het is

74

echter voor beide partijen een bewuste keuze geweest waar de markt alleen maar voordeel uithaalt. En deze keuze heeft zich de afgelopen jaren absoluut bewezen.”

ERVAREN EN BETROUWBAAR Het is voor Polyrey van groot belang een partner te hebben die de producten niet alleen op voorraad houdt, maar ook voor een snelle en zorgvuldige distributie zorgt. Het was de goede

“Zij beschikken over een landelijk dekkend netwerk, waardoor ze de juiste contacten hebben bij belangrijke partijen, zoals interieurbouwers,” zo laat Fokke Vos, Sales Promoter bij Polyrey weten. “Dankzij het goede logistieke apparaat hebben klanten de zekerheid dat een bestelling die voor vijf uur geplaatst is, de volgende dag ook door Vink geleverd wordt. Die snelle levertijd is voor ons essentieel.” Egging knikt instemmend: “Wij zijn niet gewoon een distributeur, maar echt een partner van Polyrey. Mede daarom zijn wij exclusief dealer voor Nederland.”

ONDERSTEUNEN Om de samenwerking zo optimaal mogelijk te laten verlopen, zijn tussen beide partijen duidelijke afspraken gemaakt om elkaar telkens van informatie te voorzien. Vos: “Wij gaan naar architecten toe om hun creativiteit te ondersteunen. Bij Vink doen ze hetzelfde, richting de interieurbouwers. Zo bedienen we gezamenlijk de complete markt: de opdrachtgever, architect, aannemer en interieurbouwer.”


ANTIBACTERIEEL Zowel Polyrey als Vink weten als geen ander dat de markt voortdurend in beweging is. Dat vergt van alle partijen de nodige flexibiliteit. “Met de komst van de nieuwe Collectie, die bestaat uit 334 decoren en 11 verschillende oppervlaktestructuren, heeft de klant een ruime keuze“ vervolgt Vos zijn uitleg. “Een architect kan zich hiermee echt onderscheiden. Deze decoren en kleuren prikkelen de creativiteit. De mogelijkheden zijn eindeloos. Het is voor ons belangrijk om innovatief, onderscheidend en trendsettend te zijn. Een sprekend voorbeeld hiervan is onze samenwerking met de Zwitserse firma Sanitized®. Door deze samenwerking is Polyrey in staat om antibacteriële panelen te vervaardigen. Alle HPL en Compact panelen (Reysipur en Monochrom) zijn in onze nieuwe Collectie 2017 standaard antibacterieel uitgevoerd. Ideaal materiaal voor de zorgsector, horeca en scholen maar ook voor kantoren en winkels.” “Deze eigenschap zorgt ervoor dat bacteriën met een doeltreffendheid van 99,9% worden vernietigd binnen 24 uur (volgens JS Z 2801). De panelen behouden deze antibacteriële eigenschap voor hun totale levensduur. Dat is een absolute pré. Bovendien zijn ze niet duurder dan gangbare producten. Partijen in de zorg en horeca beschouwen dit als toegevoegde waarde en ervaren dit dan ook echt als een voordeel. Naast het antibacteriële aspect zijn alle panelen tevens voorzien van het FSC keurmerk en voldoen ze aan de Europese norm EN 438.”

INNOVATIEF Het innovatieve karakter van Polyrey heeft als doel creativiteit te ondersteunen en tegelijk bij te dragen tot een gezonde en veilige leefomgeving waarbij verder gegaan wordt dan datgene wat wettelijk verplicht is. “Dat staat centraal in onze nieuwe Collectie 2017.” Vos gaat verder: “De innovatie binnen de series Origine en Origine Premier bestaat eruit houtdecoren aan te bieden die echt natuurgetrouw aanvoelen. Dit is een essentieel aspect, de beleving bij deze decoren is enorm belangrijk, men wil de nerven en structuren voelen. Door deze meerwaarde hebben wij deze decoren in de afgelopen jaren al bij veel grote bouwprojecten mogen leveren.” Overigens is het ook mogelijk om bij Vink enkele stuks te bestellen. “Er zijn partijen in de markt die daar om vragen,” zo weet Vos. “Daarom is het goed dat Vink altijd over de juiste voorraad beschikt. Wij zorgen dat de kwaliteit goed is, de prijs aantrekkelijk en het product op voorraad. Dat garanderen we.” ❚

75


Glashelder de mooiste lade op de markt.

Nova Deluxe Crystal: Maak van iedere beweging een belevenis.

Grass Nova Deluxe Crystal

Mac Lean, vertrouwd importeur van Grass

• Gereedschapsvrije zijdelingse verstelling • Gemakkelijke hoogte verstelling • Gereedschapsloze montage van front • Gemakkelijke installatie en uitnemen van de lade • Groot lengte spectrum • Dezelfde zaagmaat voor bodem en achterwand • Minimale inbouwruimte en rechte binnenzijdes dus meer ruimte

Mac Lean heeft de grootste voorraad scharnieren, ladesystemen, apothekerskasten en ander meubelbeslag in Nederland. Vandaag vóór 15.00 uur besteld betekent morgen bij u in huis!

F A B R I K A N T S I N D S 19 4 7

Bezoek het Grass Experience Center Minervum 7093, 4817 ZK Breda Telefoon: 076 - 565 65 65, Fax: 076 -572 09 13 E-mail: info@grass.nl

I M P O R T E U R S I N D S 19 6 9

www.grass.nl


Tien jaar geleden had bijna niemand van nanotechnologie gehoord. Tegenwoordig is het onderwerp niet meer weg te denken. In de algemene media verschijnen regelmatig berichten over de kansen die nanotechnologie biedt. Er wordt wel gezegd dat nanotechnologie dé technologie is van de 21ste eeuw. De reden hiervoor is dat het compleet nieuwe mogelijkheden en eigenschappen creëert op allerlei gebieden. Nanotechnologie is de techniek die het mogelijk maakt te werken met deeltjes in de orde grootte van nanometers (afkorting nm.) 1 nanometer is 1 miljoenste millimeter, ongeveer 80.000 keer kleiner dan de dikte van een menselijke haar. Op nanoschaal krijgen materialen unieke eigenschappen: ze worden bijvoorbeeld ultrasterk, extreem zuinig of waterbestendig. Nanotechnologieën worden toegepast op allerlei gebieden zoals gezondheidszorg (geneesmiddelen), ICT (computerchips), consumentenproducten (cosmetica en vuilafstotende kleding), milieu (waterzuivering) en landbouw. Producten waarin Nano deeltjes worden verwerkt, zijn bijvoorbeeld:

tandpasta, deodorant, textiel en pleisters zonnebrandcrème en verf televisieschermen, lenzen, spiegels en ruiten tennisrackets, autobanden

Anker Stuy Verven - Heidelberg heeft nu een meubellak ontwikkeld waarin “nanotechnologie” is verwerkt. De nanotechnologie behelst een matteringsmiddel waarvan door de Nano-eigenschappen met een minimale hoeveelheid in de samenstelling van de lak optimale eigenschappen worden gecreëerd. Matteringsmiddel, normaal gesproken een betrekkelijk grof bestanddeel in de samenstelling van verf, heeft invloed op krasvastheid, hardheid, gladheid en duurzaamheid van de laklaag.

Zelf eens testen? Vraag vrijblijvend een monster aan van het product HD NANO Pur 2K systeemlak zodat u zelf een meubel kunt behandelen en het eindresultaat kunt beoordelen.

www.ankerstuy.nl


Een nieuwe stap naar een nóg betere service Digitale monsterservice en Hot-Air technologie zijn investering in de toekomst Stilstand is achteruitgang. Een uitdrukking die we allemaal goed kennen. Helaas past niet iedereen dit toe. Te vaak leunen ondernemers in tijden van voorspoed nog gemoedelijk achterover. Later blijkt het dan te laat om bij te sturen. Het is juist zaak om actief te blijven. Zowel in tijden van hoogconjunctuur, maar ook in mindere tijden. Ostermann is een goed voorbeeld van een bedrijf dat altijd in beweging is op weg naar verbetering voor zichzelf en voor de klant. Nog meer klantgericht werken is telkens weer het doel voor deze kantenspecialist.

DIGITALE MONSTER Een van de innovatieve verbeteringen is de digitale monster service waarmee het zich presenteert. Want van bijna alle producten in het brede assortiment zijn foto’s te vinden in de Online Shop en de speciale

Ostermann App. Een perfect middel voor klanten om orders te scoren en nieuwe opdrachten te genereren. Het grootste kantenassortiment van Europa omvat namelijk meer dan 11.000 verschillende kanten die meer dan 120.000 combinatiemogelijkheden bieden bij de oppervlakken van meer dan 65 fabrikanten. Iedere keuken-, meubel- en interieurbouwer weet dat hij via snel zoeken in de Ostermann Online-Shop eenvoudig de passende kant bij een plaat kan vinden. En dat is nog niet alles. Een paar keer klikken in de Online-Shop of in de App en de interieurbouwer kan zijn klant ook meteen kanten, profielen of innovatieve oppervlakken laten zien. Zowel de shop als de site zijn sinds kort volledig vernieuwd. Dat geldt voor zowel de inhoud als het besturingssysteem.

ONLINE-SHOP Een kort bezoekje aan de Ostermann Online-Shop is al voldoende om een passende kant te vinden. Als eerste voert de bezoeker het plaatnummer in. Dan verschijnen onder de originele foto van de plaat alle producten die in het assortiment van Ostermann beschikbaar zijn voor het gezochte oppervlak. Is het kantenmateriaal eenmaal gekozen dan hoeft hij alleen nog maar dikte en afmetingen van de geselecteerde kant te kiezen. Ingelogd kan hij kan hier dan direct de gewenste hoeveelheid - vanaf 1 meter én per meter - bestellen.

78

DIGITAAL ALUMINIUM GREEPLIJSTEN Hoe laat je de klant de grote verscheidenheid aan greeplijsten zien? Ostermann levert ze in talrijke versies in aluminium of RVS en in vele uiteenlopende vormen als standaard korpusbreedtes en op maat. Ostermann verstuurt op aanvraag monsterdozen met meer dan 20 verschillende profielen. De aanschaf van zo'n monsterdoos is voor de meubel- en interieurbouwer zeker zinvol. Een displaywand met vastgeschroefde, gelijmde of nog beter afneembare profielen is een aanwinst voor iedere showroom omdat zo de veelheid aan kwaliteitsproducten op een indrukwekkende manier kan worden gepresenteerd.

HOT AIR TECHNOLOGIE Maar er is meer. Behalve de bekende lasertechnologie concentreren de fabrikanten zich steeds meer op de toepas-


sing van Hot-Air technologie. Reden genoeg voor Ostermann om weer een pionier te zijn en met de Airtec-kant - de eerste Hot-Air kant - op de markt te brengen! Ostermann is innovatief en heeft daarom de ontwikkelingen in de verwerkende bedrijven en bij de fabrikanten van machines voor de verwerking van kanten scherp in de gaten gehouden. Vanuit de vraag van bedrijven naar prijsgunstige en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor de productie van meubeldelen met nulvoeg concentreren de machinefabrikanten in dit deel van de markt zich op de toepassing van Hot-Air technologie. Ostermann ziet nu al dat de hete lucht technologie de trend van morgen wordt bij kanten. Daarom steunt Ostermann deze technologie en zorgt ervoor dat vanaf nu de Airtec-kant beschikbaar is voor keuken-, meubel- en interieurbouwers. Deze kanten van Ostermann, die leverbaar zijn in vele kleuren, decors en afmetingen, worden voorzien van een speciaal ontwikkelde functionele Airtec-laag. Zowel in ABS, fineer als melamine! â?&#x161;


Vakschool en leveranciers creëren win-win situatie door gebruik van materialen ‘Wij voeden onze studenten met dit product op’ De CIBAP Vakschool in Zwolle biedt diverse creatieve opleidingen aan waaronder ook die van Ontwerpend Meubelmaker. Een 4-jarige BOL-opleiding waar studenten niet alleen leren om zelfstandig meubels te maken en te ontwerpen, maar ook om deze producten te verkopen. Dan wel als zelfstandig ondernemer, dan wel in dienst bij een bedrijf. Ook de commerciële vaardigheden zijn onderdeel van het programma tijdens deze opleiding.

Bas van den Boom is als docent nauw betrokken bij het belang van zijn leerlingen. Bovendien kent hij precies de belangen van dit vak. Als zoon van een meubelmaker maakte hij zichzelf ook het vak eigen. Later stond hij diverse jaren voor de klas bij het HMC in Amsterdam. Nu deelt hij zijn ervaringen en kennis dus met de studenten van het CIBAP.

MEERWAARDE “Ze leren hier zowel het vakmanschap als het ondernemerschap. Het is inderdaad van belang dat ze een eigen zaak kunnen runnen.” Het leren van de vaardigheden die horen bij het vak van meubelmaker zijn volgens Van den Boom namelijk net zo belangrijk. Dat gebeurt zowel met ambachtelijke als met moderne technieken. “Wij kunnen dat echter niet alleen. Daarvoor is gereedschap en ander materiaal van groot belang om het vak te beheersen. Als school heb je niet altijd alle financiële middelen voor een uitgebreide inkoop in huis. Gelukkig zien steeds meer bedrijven de meerwaarde in van een samenwerking met scholen. Ze begrijpen dat ze aan de basis moeten beginnen. De leerlingen leren met bepaald gereedschap en ander materiaal te werken. Dat nemen ze vaak mee de praktijk

80


'GELUKKIG ZIEN STEEDS MEER BEDRIJVEN DE MEERWAARDE IN VAN EEN SAMENWERKING MET SCHOLEN. ZE BEGRIJPEN DAT ZE AAN DE BASIS MOETEN BEGINNEN'

in. Voor later, maar juist ook nu bij veel stageplaatsen. Onze leerlingen gaan vaak op stage en vertellen daar enthousiast over de materialen die ze met veel succes tijdens de opleiding gebruiken. Door de enthousiaste verhalen zijn die leerbedrijven vaak bereid over te stappen naar het materiaal waar onze leerlingen over vertellen. Ze maken dus gewoon reclame voor gereedschap en producten.”

SAMENWERKING Deze aanpak leidt tot een bijzondere samenwerkingsverbanden met onder andere Hettich, Festool, Hesse en Bijlard. “Met Peter Bijlard heb ik al sinds mijn werk op het HMC een goed contact. Ik ontmoette hem een keer op een beurs en we bleken gezamenlijke interesses te hebben. Dat goede contact is gebleven, maar daarnaast zag hij de voordelen van deze aanpak aan waarbij de school gebruik maakt van zijn lijm. Hij denkt mee in oplossingen. Het CIBAP neemt de volledige range van zijn lijmen voor een speciale prijs over. Denk aan spuit- en contactlijm, maar ook speciale houtlijm en PVC/ABS lijm. Het zijn echte kwaliteitsproducten. Wij gebruiken die lijmen op diverse producten en het is echt een fantastisch product. Onze leerlingen merken tijdens de opleiding direct hoe goed de kwaliteit van de Bijlard lijmen is. Ze zijn er vertrouwd mee. Dat nemen ze later mee in hun carrière, maar tijdens de stages vertellen ze er inderdaad al over. Het is bij deze opleiding niet meer weg te denken. Wij voeden onze leerlingen als het ware met dit product op.” Bijlard levert niet alleen de lijmen aan deze opleiding, maar alle medewerkers staan ook altijd klaar om advies te geven. “Klopt, we hoeven maar te bellen en Peter of een vertegenwoordiger komt hier langs. Dat is echt een heel fijne service die onze studenten ook waarderen en vanzelfsprekend in de buitenwereld over vertellen. Zo is dit ❚ uiteindelijk dus een win-win situatie.”

81


Nieuw Extreem klein, maar supersterk

Het Metabo Quick systeem

Nieuwe 10.8 Volt accu-boor-schroefmachine: PowerMaxx BS / PowerMaxx BS Quick Kleinste op de markt, gecombineerd met hoge capaciteit en veel uithoudingsvermogen maken de nieuwe 10.8 Volt accu-boor-schroefmachine het compacte multi-talent. Ook verkrijgbaar met het unieke Metabo Quick snelwisselsysteem. Nog compacter en in een handomdraai wisselen tussen bithouder, boorhouder en haaks voorzetstuk. Nu verkrijgbaar bij de vakhandel. Meer informatie op www.metabo.nl


Boerboom BV Boevenheuvel 2 5571 TM Bergeijk t 0497 53 12 00 f 0497 53 12 01 www.boerboom.nl info@boerboom.nl

Uw specialist in CNC frees-, zaag- en boorwerk


Differentiatie leidt tot verdere professionalisering

Betere ondersteuning van de klant staat centraal bij specialisatie SCAN WITH

Een nieuw jaar betekent nieuwe kansen en uitdagingen. Het is voor elk bedrijf goed zich te blijven ontwikkelen en te groeien met als uiteindelijke doel de markt nog beter te bedienen. Een van die bedrijven die direct de daad bij het woord voegde is Polyplafond. Deze importeur en groothandel heeft de ambitie om de gestage groei ook in de komende jaren voort te zetten. Gezien het unieke karakter van de producten, de multifunctionele toepasbaarheid en de vraag uit de markt is het team van Polyplafond ervan overtuigd dat verdere groei haalbaar is. Om dit te realiseren gaat men zich nog verder specialiseren in de verschillende vakgebieden.

84

UITBREIDING Directeur Wim Groot Kormelink: “De consistente groei vraagt om een uitbreiding van onze organisatie. Met de aanstelling van Emile Beld als Commercieel Manager denken wij de juiste persoon in huis te hebben gehaald.” Beld, sinds 1 februari werkzaam bij Polyplafond, is verantwoordelijk voor het opstellen van het strategisch beleidsplan voor marketing & sales

en de realisatie van de commerciële doelstellingen. Beld: “Polyplafond heeft het punt bereikt dat verdere differentiatie noodzakelijk is. Dit betekent concreet dat er gespecialiseerde afdelingen ontstaan; verschillende disciplines binnen het bestaande segment die ieder hun eigen specifieke benadering en eigen specialisme vragen.” Binnen Polyplafond zijn de volgende disciplines te onderscheiden:

POLYCEILING Polyplafond is exclusief importeur van Clipso®. CLIPSO® is een hoogstaand technisch PVC-vrij


spanplafondsysteem. Dit is een ware revolutie op het gebied van plafondbekledingen, zowel wat het concept als de installatiewijze betreft. Clipso® biedt een voor spanplafonds nooit eerder gekende sterkte en duurzaamheid en is zeer breed toepasbaar. Het product is onder andere vochtwerend, antistatisch, onderhoudsvrij, thermisch en akoestisch isolerend. Bovendien is het leverbaar in verschillende kleuren en mate van lichtdoorlatendheid.

POLYWALL PolyWall omvat een breed scala aan spanwanden. Naast de vaste systeemwanden bevat het leveringspakket tevens mobiele wanden, bureau-scheidingspanelen, akoestische kantoorschermen, geprinte wanden et cetera.

POLYSOUND PolySound is een combinatie van het akoestische Clipso Acoustique®; een plafond- en wandbekleding met 250.000 microperforaties per vierkante meter en verschillende geluidsabsorberende isolatoren. Het systeem is de vrucht van jarenlang onderzoek en biedt uitstekende resultaten in geluidsabsorptie en nagalmtijd

POLYSIGN Het productprogramma PolySign is revolutionair en zet nieuwe standaarden op het gebied van interieurdecoratie, communicatie en presentatie. In combinatie met het importeurschap van Achte Display System (speciaal ontwikkelde aluminium profielen voor het opspannen van groot formaat textielprint) en uitgekiende geavanceerde verlichtingstechnieken is het product toepasbaar voor interieurdecoratie (bedrukte spanplafonds en -wanden), beursstandinrichting, presentatiezuilen et cetera.

POLYLIGHT PolyLight is een groothandel en lichttechnisch ontwerpbureau waar professionele en geavanceerde lichtplannen worden ontworpen en aangepast aan de individuele wensen van zowel de klant als de nieuwste technologische ontwikkelingen. Professionele lichtadviseurs ontwerpen lichtplannen digitaal in AutoCAD en met behulp van geavanceerde software worden onder andere lichtberekeningen, realistische 3D impressies, visualisaties, exploitatiekostenberekeningen, kostenbesparingscalculaties gemaakt. Door de verschillende disciplines specifiek te benoemen meent Polyplafond een beter inzicht te krijgen in de verschillende vakgebie-

Tevens zullen wij onze trainingen meer en meer afstemmen op iedere discipline afzonderlijk.”

den. Beld: “Extern schept dit duidelijkheid in onze vakgebieden, onze positionering in de markt en kunnen doelgroepen specifiek worden benaderd. Ook kunnen wij door een doelgerichte benadering een betere ondersteuning bieden; denk hierbij ondermeer aan presentatiemateriaal, reclame, informatievoorziening.

Wim Groot Kormelink: “Met de aanstelling van Emile Beld hebben we behalve een commercieel manager tevens een lichtadviseur met bijna twintig jaar ervaring in de projectverlichting in huis gehaald. Het is ons doel om in de toekomst meer specialisten aan te trekken. Momenteel volgen er een aantal medewerkers een akoestische opleiding. Polyplafond wil zich niet alleen onderscheiden door de multidisciplinaire benadering en het kunnen bieden van totaaloplossingen. Wij willen concurrerend zijn op iedere discipline.” ❚ SCAN WITH

85


Onzichtbaar kader + onzichtbaar scharnier

= onzichtbaar deursysteem Net zoals één plus één twee is, bestaat de ‘onzichtbare deur’ uit twee onzichtbare elementen: het kader en het scharnier of pivotsysteem. Dankzij dit systeem vormen gesloten deuren en wanden één geheel, zonder storende omlijstingen iof zichtbare scharnieren. Het opent een nieuwe wereld voor architecten, interieurbouwers en bouwheren. Met zijn nieuwe baseline ‘Invisible doors by Argenta, opening a world of possibilities’ geeft Argent Alu een duidelijke hint naar zijn onzichtbare deursystemen, een familie die de firma verder uitbreidt. Vorig jaar presenteerde Argent Alu met de argenta® invisidoor® DL een onzichtbaar aluminium kader voor binnendeuren. Dit universele deursysteem kan gebruikt worden voor deuren met een dikte van 38 tot 40 mm en dit zowel voor linkse als rechtse deuren, die naar binnen of naar buiten draaien. Deze argenta® invisidoor® DL wordt standaard geleverd met een magnetisch slot, een verwijderbare akoestische witte slagdichting als deurdemping en onzichtbare 3D-regelbare scharnieren argenta® invisible neo.

EEN OPLOSSING VOOR PIVOTERENDE DEUREN Vandaag breidt Argent Alu dit succesvolle invisidoor® gamma uit met de invisidoor® AX, een onzichtbaar aluminium kader voor pivoterende binnendeuren dat eenvoudig, snel en onzichtbaar geïnstalleerd en ingepleisterd kan worden. De argenta® invisidoor® AX is standaard uitgerust met de geïntegreerde pivotica® (pivotsysteem) en magnotica® (contactloze magneetsluiter). De argenta® pivotica is een compact, minimalistisch en onzichtbaar pivotsysteem dat eenvoudig in het deurblad gemonteerd kan worden. In het invisidoor® AX-kader is bovenaan de as-opening voor de pivotica® aangebracht en onderaan wordt een inox geborstelde vloerplaat aan het kaderprofiel bevestigd. Hierdoor staat de deur perfect verticaal uitgelijnd en is afregeling tijdens plaatsing niet nodig. Dankzij de magnotica® kan de pivoterende deur perfect in zijn nulstand gehouden worden. Er zijn geen bewegende onderdelen en

86


men kan de deur dan ook volledig geluidloos openen en sluiten. Deze contactloze magneetsluiter kan gebruikt worden op elke normale houten binnendeur. Op aanvraag is de invisidoor® AX ook beschikbaar met een magneetslot (met gewone sleutel, met cilinderslot of met wc/badkamerslot) zodat men de deur kan afsluiten met een sleutel. “Dankzij dit vernieuwend concept is de installatie van een pivoterende deur kinderspel. De onzichtbare plaatsing van het kader met geïntegreerd pivotsysteem is zeer eenvoudig. Er moet zelfs geen systeem in de vloer ingebouwd worden,” zegt Johan Debaere, Communication Officer bij Argent Alu.

op de professionele grootgebruikers of zal gebruikt worden voor speciale professionele toepassingen. “Voor een vlotte en efficiëntere productie van deuren worden het man-gedeelte en vrouwgedeelte gescheiden verhandeld in een volumeverpakking,” legt Gerrit van Eeckhoudt, senior productmanager bij Argent Alu uit. “Zo garanderen wij onze professionele klanten, met name de deurfabrikanten, een gevoelige tijdwinst bij de productie en inkasting van deuren. Het ingebouwde inhaaksysteem ‘Easy-Hook® light’ zorgt bovendien voor een bijkomende tijdswinst tijdens de installatie. De deur kan immers in het kader geplaatst worden en vervolgens afgeregeld worden

door slechts één persoon. En net dankzij de vereenvoudigde 2D-regelbaarheid van de ‘invisible pro XS-4’ verloopt ook de afregeling nog eenvoudiger en sneller dan bij gewone 3D-regelbare scharnieren.” De ‘invisible pro XS-4’ is verkrijgbaar met kunststof-afdekkappen in verschillende kleuren - zwart, wit en grijs - zodat geen enkele schroef zichtbaar is. Net als de andere onzichtbare scharnieren van Argent Alu is ook de ‘invisible pro XS-4’ volledig gelagerd met kunststof-tussenstukken en dus volledig onderhoudsvrij. De uitfrezingen in kader en deur zijn identiek en het scharnier is universeel bruikbaar, voor zowel linkse als rechtse deuren. ❚

“Na plaatsing van het aluminium kader wordt deze volledig onzichtbaar ingepleisterd. Dankzij de speciale zwaluwstaart-profilering, stevige constructie kader, eenvoudige en stevige montagemogelijkheid aan de muur is er weinig tot geen kans op scheuren in het plakwerk. Het profiel is tevens standaard voorzien van een overschilderbare primerlaag zodat men het profiel eenvoudig met muurverf kan overschilderen.” De invisidoor® AX is uitermate geschikt bij deuren naar een dressing of tussen de keuken en leefruimte. Men kan namelijk de deur snel en eenvoudig openduwen, in beide richtingen, zonder draaikruk.

EEN OPLOSSING VOOR DE PROFESSIONELE GROOTGEBRUIKER Naast de reeds bekende ‘invisible’-reeks, de ‘invisible colori’ en de ‘invisible neo’ (bekroond met een red dot design award) is de ‘invisible pro XS-4’ de eerste telg van de vierde reeks van onzichtbare scharnieren. Deze nieuwe reeks spitst zich vooral toe

Pekzwart voor exclusieve interieurs Dankzij de intense contacten en samenwerkingen met (interieur)architecten houdt Argent Alu de vinger aan de pols zodat het bedrijf steevast op de nieuwe trends kan inspelen. De argenta invisible neo, het onzichtbare 3D-regelbaar designscharnier, is nu ook verkrijgbaar in ‘pekzwart’. Met deze ‘black edition’ speelt Argent Alu in op de huidige trend van zwart deurbeslag voor exclusieve interieurs.

87


‘Bij deze kantenlijmmachine is over elk detail goed nagedacht’ De snelle technische ontwikkelingen zorgen ervoor dat ook interieurbouwers steeds betere machines en apparatuur kunnen gebruiken om hun werk nog beter en efficiënter uit te voeren. Dat geldt ook voor het team van Tekton BV in het Zuid-Hollandse Groot-Ammers. Deze interieurbouwer vervaardigt al sinds 1977 diverse soorten kwaliteitsmeubilair. Daarbij is het vanzelfsprekend een vereiste om met de beste apparatuur te werken. “Wij zijn een interieurbouwer in de breedste zin van het woord,” zo vertelt Krijn van Zee, directeur van Tekton BV. “Wij maken balies, keukens, kastenwanden, vensterbanken, vergadertafels, winkelinterieur en nog veel meer kwaliteitsmeubilair. Dat doen we met diverse soorten materiaal zoals hout, spaanplaat, metaal, natuursteen, HPL, MDF en nog veel andere soorten. Ja, om het beste resultaat te behalen is het belangrijk om met degelijke machines te werken van kwalitatief hoogwaardige merken.”

88

COMPLEET Een van partners waar Tekton BV al vele jaren apparatuur van gebruikt is Festool, specialist op het gebied van elektrisch handgereedschap. Eerder dit jaar lanceerde Festool haar eerste kantenlijmmachine Conturo KA 65. Diverse interieurbouwers kregen de kans om deze machine te testen. Zo ook het team van Tekton BV. Van Zee: “We hebben de Conturo nu een kleine drie weken getest en iedereen hier is

meer dan tevreden. Het is vooral een complete machine. Wat ik daarmee bedoel? Alles klopt gewoon. De verpakking, de accessoires, het systeem zelf. Overal is goed over nagedacht. Maar dat vind ik wel treffend voor Festool. Door de jarenlange samenwerking hebben wij louter positieve ervaringen. Alles is goed verzorgd. De machines, de website, de uitleg, de service. Mocht er iets stuk zijn, dan hebben we in recordtijd een vervangend onderdeel in huis. Het verbaast ons dus ook niet dat bij deze kantenlijmmachine ook alles op orde is.”


Via de display is veel belangrijke informatie te lezen 1. temperatuur van de machine 2. nog te verwerken aantal meters kant met huidige lijmvoorraad 3. snelheid 4. lijmhoeveelheid

VOORDELEN Deze nieuwe kantenlijmmachine is eenvoudig in de bediening en veelzijdig in gebruik. Het apparaat is geschikt voor alle gangbare kantmateriaal en diverse hoogtes en diktes. Festool laat de machines door vakmensen testen om op die manier de ervaringen uit de praktijk te horen. Dankzij de optie van een extra rol is het ook mogelijk om gecompliceerde ronde vormen eenvoudig van breekbare kanten te voorzien. Van Zee kan diverse voordelen van deze Conturo KA 65 noemen. “Het unieke patroonlijmsysteem is zeer slim bedacht. Door gebruik te maken van lijmpatronen verwarm en gebruik je alleen de benodigde lijm. Dit werkt zeer schoon, voorkomt verkleuring en verbetert de kwaliteit van verlijmen enorm. Het apparaat ligt bovendien goed in

de hand en daarbij is het veilig dat dit apparaat aan de buitenzijden niet te warm wordt omdat het uitstekend geïsoleerd is.” “Dat is bij andere machines nog wel eens een probleem. Op het eenvoudig te bedienen display kan de temperatuur en de snelheid met enkele voorkeuzes of handmatig ingesteld worden. Ook kan er heel snel een kantenmagazijn aan gekoppeld worden, waarin je het kantenband van bijvoorbeeld één tafelblad opgerold in kan leggen.De kantenband sleept dus niet over de grond waardoor er stof en vuil op kan komen. Zoals ik al zei: dit is echt een compleet systeem waarbij over elk detail goed is nagedacht.” ❚

89


BEZOEK ONS OP DE BEURS

OP DE BEURS Ankerweld is een merk van Bijlard

European Floor & Wall Exhibition 16-17-18 maart - Gent - BelgiĂŤ IHK Vakbeurs 25-26-27 maart - Evenementenhal Hardenberg Vakdagen Parket & Woninginrichter 7-8-9 april - Evenementenhal Gorinchem Hout en Meer 2014 11-12-13-14 november - Jaarbeurs Utrecht

Goed gevloerd met Dick

Maak kennis met het lijm assortiment van Ankerweld. ...laat je nooit meer los!â&#x20AC;&#x2122; Ankerweld is een merk van Bijlard International

www.Bijlard.com Bijlard international - Zoetermeer - the netherlands tel: 0031 (0)79 - 343 75 38 - info@Bijlard.com


Interieurbouw en Hout & Kunststof gaat voortaan als IHK Vakbeurs door het leven Nieuwe huisstijl als belangrijk onderdeel van nieuwe aanpak IHK Vakbeurs het jaarlijkse platform voor de interieurbouw, hout- en kunststofbranche vindt dit jaar van 25 tot en met 27 maart 2014 in Evenementhal Hardenberg plaats. Ook dit jaar vormt IHK Vakbeurs Hardenberg â&#x20AC;&#x201C; zoals de nieuwe naam luid - weer het trefpunt voor interieurbouwers, (interieur)architecten, timmer- en meubelfabrieken, jachtbouwers, bouw- en klusbedrijven uit Noord en Oost Nederland. Zowel landelijke als regionale ondernemers presenteren jaarlijks hun producten en diensten op IHK Vakbeurs. Gezamenlijk vormen zij een representatieve beursvloer met tal van innovaties en actueel nieuws uit de branche. Dit maakt IHK Vakbeurs Hardenberg voor vakmensen uit de hout-, kunststof-, en interieurbouwbranche de perfecte gelegen-

92

heid om in kort tijdsbestek volledig bijgepraat te worden over de laatste ontwikkelingen. IHK Vakbeurs Hardenberg heeft een goede positie in de markt, met name door de hoge kwaliteit van de bezoekers. Dit komt nadrukkelijk naar voren uit de bezoekersanalyse, gehouden onder de 7.411 bezoekers

van IHK Vakbeurs Hardenberg in maart van afgelopen jaar. Het percentage beslissers op IHK Vakbeurs is 82,9%. Dit zijn directeuren/ eigenaren, bedrijfsleiders en inkopers. Het resterend percentage betreft verkopers en overige medewerkers uit de branche. Hierbij kan worden opgemerkt dat IHK Vakbeurs een zeer goed bereik heeft binnen de interieurbouw, hout- en kunststofbranche in Noord en Oost Nederland. Maar liefst 83,6% van alle bezoekers is afkomstig uit het Noorden en Oosten van ons land. Interieurbouw, Hout en Kunststof Vakbeurs gaat dus voortaan verder als IHK Vakbeurs.


Kort, krachtig en klaar voor de toekomst waarmee IHK Vakbeurs haar stevige positie onderstreept. “IHK Vakbeurs is hét platform waar ondernemers uit de branche elkaar ontmoeten om hun commerciële activiteiten een extra boost te geven. Met deze verbetering laten wij zien dat Evenementenhal investeert in de toekomst om de waardevolle functie van IHK Vakbeurs te behouden,” aldus Remko Schnitger, beursorganisator van IHK Vakbeurs Hardenberg.

Samen met de naamswijziging is ook de huisstijl van IHK Vakbeurs vernieuwd. Zo krijgt de beurs een nieuw logo, is de kleur van de stands aangepast van het traditionele beuken naar zwart en vindt het evenement dit jaar plaats in de hallen 1,2 en 3. De bekende en veel geprezen full service module blijft gewoon gehandhaafd. Standhouders krijgen zelfs de mogelijkheid om voor een Pluspakket te kiezen. Hiermee kunnen exposanten zich onderscheiden. Deze service bestaat uit verschillende pluspakketten, ieder met een gevarieerde inhoud als het gaat om media, service en catering. ❚

IHK Werkt samen met Deltion College Zwolle De IHK Vakbeurs Hardenberg heeft dit jaar een primeur. De organisatie gaat samenwerken met Deltion College Zwolle. Het Deltion College in Zwolle biedt al jaren mbo-opleidingen aan in de richting meubel- en houttechniek. Een veel geko­ zen opleiding is de niveau-4 opleiding Creatief Vakman/Ontwerpend Meubelmaker. Studenten van deze opleiding vullen tijdens IHK Vakbeurs Hardenberg 2014 het IHK Vakplein waar studenten op een unieke manier samenwerken met toeleve­ ranciers uit de branche. Tijdens de beurs worden live producten gemaakt met behulp van materialen/ machines van aanwezige exposanten. Hierbij valt te denken aan; houtbewerkingmachines, plaatma­ teriaal, bevestigingsmateriaal, software, meubel­ beslag et cetera. Het doel is om eindproducten te maken, Voorbeelden kunnen zijn; een keukenblok, stoelen, tafels et cetera. Met de komst van dit vak­ plein creëert de beursorganisatie meer interactie op de beursvloer. Wie hier met de eigen producten/ machines aan mee wil werken of zelf ideeën cq suggesties heeft, kan met de organisatie van dit activiteitenplein contact opnemen.

93


www.binnenwerk-online.nl Het meest complete overzicht voor de interieurbouw, standbouw en scheepsbetimmering Staat u nog niet op www.binnenwerk-online.nl? Neem dan contact op met Jörgen Verboom: T +31 (0)495 450095, E j.verboom@louwersuitgevers.nl

‘Wie doet wat’ zijn servicepagina’s met een overzicht van de meest gerenommeerde bedrijven per rubriek. U kunt deelnemen met een naamsvermelding. Indien gewenst kunt u uw bedrijfslogo toevoegen.

Vanaf € 495,- per jaar weet uw doelgroep wat u doet! Bel of mail Jörgen Verboom voor alle informatie: T +31 (0)495 450095 E j.verboom@louwersuitgevers.nl


WIE DOET WAT

Vanaf โ‚ฌ 495,- per jaar weet uw doelgroep wat u doet! T +31 (0)495 450095 E j.verboom@louwersuitgevers.nl

WIE DOET WAT AIRCO EN KLIMAATBEHEERSING

3D VISUALISAT IE

BORM NEDERLAND B.V. Postbus 90, 5735 ZH AALRE RIXTEL T............................................. +31 (0)492 820108 F............................................ +31 (0)492 523719 E info@borm-nederland.nl W www.borm-nederland.nl

PALETTECAD.NL BV Stationstraat 278 A, 6361 BH NUTH T.............................................. +31 (0)45 5650720 F............................................. +31 (0)45 5650721 E info@palettecad.nl W www.palettecad.nl

MAIBURG LIJMEN BV Schutweg 6, 5145 NP WAALWIJK Postbus 51, 5140 AB WAALWIJK T.............................................. +31 (0)416 566530 F.............................................. +31 (0)416 566531 E info@maiburg.nl W www.maiburg.nl

MAC LEAN INDUSTRIES B.V. Marconiweg 17 3316 AM DORDRECHT T........................................... +31 (0)78 613 95 00 F........................................... +31 (0)78 614 12 33 E info@maclean.nl W www.kantenband.nl

BLR-BIMON Postbus 72, 3417 ZH MONTFOORT Aardvletterweg 3a, 3417 XL MONTFOORT T.............................................. +31 (0)348 472247 F.............................................. +31 (0)348 472027 E airconditioning@blr-bimon.nl W www.blr-bimon.nl

DKC TOTAALTECHNIEK B.V. WIJCHEN - ARNHEM Koudetechniek - Installatietechniek Elektrotechniek - Service en Onderhoud Bijsterhuizen 30-09, 6604 LP WIJCHEN T............................................ +31 (0)24-3713070 F............................................. +31 (0)24 3713099 E koude@dkc.nl W www.dkc.nl

AUTOMAT ISERING / ERP

AFBOUW EN RENOVAT IE

ADHESIVES & KIT TEN

BIJLARD INTERNATIONAL Platinastraat 141, 2718 SR ZOETERMEER Postbus 398, 2700 AJ ZOETERMEER T............................................. +31 (0)79 3437538 F............................................. +31 (0)79 3437539 E info@bijlard.com W www.bijlard.com

BISON INTERNATIONAL Postbus 160, 4460 AD GOES T............................................. +31 (0)113 235700 F............................................. +31 (0)113 235800 E info@bison.nl W www.bisonprof.nl

WESTAG NEDERLAND BV Ambachtsweg 6 A,3411 MJ LOPIK T............................................ +31 (0)348 558181 F............................................. +31 (0)348 553110 E westag@westag.nl W www.westag.nl

Wat doet u eigenlijk? Bel (0495) 45 00 95 voor alle informatie over een vermelding in Binnenwerk

Bel of mail Jรถrgen Verboom voor alle informatie over een vermelding in Binnenwerk:

PROTEUS SYSTEMS EUROPE BV Koeweistraat 7 C, 4181 CD WAARDENBURG T............................................. +31 (0)418 655200 F............................................. +31 (0)418 655211 E info@proteus.nl W www.proteus.nl

planningssoware voor producebedrijven

AFZUIGINSTALLAT IES

HOLTROP & JANSMA BV Rondweg 43, 9101 BE DOKKUM Postbus 56, 9100 AB DOKKUM T............................................ +31 (0)519 329100 F............................................ +31 (0)519 329110 E info@holtrop-jansma.com W www.holtrop-jansma.com

LIMIS BV Hengelosestraat 705, 7521 PA ENSCHEDE T............................................. +31 (0)53 4836536 F............................................ +31 (0)53 4836534 E info@limis.nl W www.limis.nl

BEMET INTERNATIONAL BV Postbus 1040, 3900 BA VEENENDAAL T.............................................. +31 (0)318 495858 F............................................. +31 (0)318 551611 E info@bemet.nl W www.bemet.nl

BOUWBESLAG

FRENCKEN BV Houtstraat 19 - 25, 6001 SJ WEERT T............................................. +31 (0)495 583506 F............................................ +31 (0)495 5427350 E info@frenckenweert.nl W www.frencken1901.nl

PCK AFZUIGSYSTEMEN Slibbroek 35, 5081 NR HILVARENBEEK T............................................ +31 (0)13 5054276 F........................................... +31 (0)13 5054197 E info@pckbv.nl W www.pckbv.nl

Hร„FELE NEDERLAND BV Nagelpoelweg 30, 7333 NZ APELDOORN Postbus 1085, 7301 BH APELDOORN T.............................................. +31 (0)55 5384600 F.............................................. +31 (0)55 5424950 E info@hafele.nl W www.hafele.nl

95


WIE DOET WAT

BRANCHEVERENIGING

Wat doet u eigenlijk? Bel (0495) 45 00 95 voor alle informatie over een vermelding in Binnenwerk

CBM-BRANCHEVERENIGING VOOR INTERIEURBOUW EN MEUBELINDUSTRIE Westerhoutpark 10, 2012 JM HAARLEM T.............................................+31 (0)23 515 8800 F.............................................+31 (0)23 531 5538 E info@cbm.nl W www.cbm.nl

DECOLEGNO BV Parklaan 35-37, 1544 AK ZAANDAM T............................................. +31 (0)75 6165064 M............................................. +31 (0)6 54608657 F............................................. +31 (0)75 6162298 E info@decolegno.nl W www.decolegno.nl

MAIBURG HOUT Schutweg 6, 5145 NP WAALWIJK Postbus 51, 5140 AB WAALWIJK T........................................... +31 (0)416 566570 F........................................... +31 (0)416 566571 E verkoophout@maiburg.nl W www.maiburg.nl

CAD/CAM-SYSTEMEN

ALPHACAM Imos PROTEUS SYSTEMS EUROPE BV Koeweistraat 7 C, 4181 CD WAARDENBURG T............................................. +31 (0)418 655200 F............................................. +31 (0)418 655211 E info@proteus.nl W www.proteus.nl

DECOSPAN NV Lageweg 33, B-8930 MENEN T............................................... +32 (0)56 528800 F.............................................. +32 (0)56 528803 E info@decospan.com W www.decospan.com

OLDENBOOM GROEP BV Grutbroek 33, 7008 AL DOETINCHEM Postbus 522, 7000 AM DOETINCHEM T.............................................. +31 (0)317 371777 F............................................. +31 (0)317 371700 Oldenboom Doetinchem BV T.............................................. +31 (0)314 371717 F............................................. +31 (0)314 371701

CINEMA 4D VERDELER BENELUX

DESIGN EXPRESS BVBA Kleine Heide 27, B - 2811 MECHELEN T............................................... +32 (0)15 719600 F.............................................. +32 (0)15 719601 E info@vectorworks.be W www.designexpress.be

DEKORIET INTERNATIONAL BV Brabanthaven 3C, 3433 PJ NIEUWEGEIN T............................................. +31 (0)348 414204 F............................................ +31 (0)348 414105 E dekoriet@dekoriet.nl W www.dekoriet.nl

Oldenboom Meinesz BV T.............................................. +31 (0)517 413741 F............................................. +31 (0)517 416222 E doetinchem@oldenboom.nl W www.oldenboom.nl

DECORAT IEF PLAATMATERIAAL

BAARS & BLOEMHOFF Laagraven 44, 3439 LK NIEUWEGEIN T............................................. +31 (0)30 2806910 F............................................ +31 (0)30 2808290 E info@baars-bloemhoff.nl W www.baars-bloemhoff.nl

BOERBOOM HOUT BV Boevenheuvel 2, 5571 TM BERGEIJK T............................................. +31 (0)497 531200 F............................................. +31 (0)497 531201 E info@boerboom.nl W www.boerboom.nl

COILLTE PANEL PRODUCTS Boven de Wolfskuil 3b10, 6049 LX ROERMOND T............................................ +31 (0)475 399740 F............................................ +31 (0)475 310271 W www.medite-europe.com W www.smartply.com

HOUT DECORATIEF NOORD BV Hoofdstraat 97, 9982 AC UITHUIZERMEEDEN T............................................. +31 (0)595 405050 F............................................. +31 (0)595 405055 E info@houtdecoratiefnoord.nl W www.houtdecoratiefnoord.nl

HOUT IMPORT REUVER BV Heijtstraat 10, 5953 KL REUVER T............................................. +31 (0)77 4742243 F............................................. +31 (0)77 4745225 E verkoop@houtimportreuver.nl W www.houtimportreuver.nl

PLASTICA PLAAT BV Industrieweg 92, 5145 PW WAALWIJK Postbus 180, 5140 AD WAALWIJK T.............................................. +31 (0)416 672400 F.............................................. +31 (0)416 672490 E info@plastica.nl W www.plastica.nl

POLYREY SAS 700 Route de Bergerac, F-24150 BANEUIL T............................................ +31 (0) 20 7083131 E polyrey.benelux@polyrey.com W www.polyrey.com

BENELUX B.V.

BLOK HOUTHANDEL BV Postbus 532, 1940 AM BEVERWIJK T............................................. +31 (0)251 210698 F............................................. +31 (0)251 212675 E info@houthandelblok.nl W www.houthandelblok.nl

96

KUIPER PLAATVEREDELING Molenstraat 34, 7651 AX TUBBERGEN T.............................................. +31 (0)546 621361 F............................................. +31 (0)546 622585 E info@fineer.nl W www.fineer.nl

PFLEIDERER BENELUX BV De Ketting 16 A, 5261 LJ VUGHT T............................................. +31 (0)73 5222225 F............................................. +31 (0)73 6840122 E info@pfleiderer.nl W www.pfleiderer.nl


WIE DOET WAT

ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

MAC LEAN AGENCIES BV Minervum 7093, 4817 ZK BREDA T............................................ +31 (0)76 5656565 F............................................. +31 (0)76 5720913 E info@grass.nl W www.grass.nl

PANASONIC POWERTOOLS NETHERLANDS BV Europalaan 30 Postbus 236, 5201 AE 's-HERTOGENBOSCH T............................................. +31 (0)73 6402535 F.............................................. +31 (0)165 523355 E powertoolservice.nl W www.panasonic.nl

FABRIKANT DECORATIEF PLAATMATERIAAL

VAN LEEUWEN INTERNATIONAL BV Utrechtsestraatweg 220, 3911 TX RHENEN Postbus 128, 3910 AC RHENEN T............................................. +31 (0)318 477777 F............................................. +31 (0)318 477778 E info@vanleeuwenint.nl W www.vanleeuwenint.nl

HOUTBEWERKINGSGEREEDSCHAPPEN ABET B.V. Lagedijk Noord 4, 3401 VA IJSSELSTEIN T............................................ +31 (0)88 0101700 F............................................. +31 (0)30 6888204 E info@abet.nl W www.abet.nl

FOLIETECHNIEK

FOLIETEC BV Energieweg 44 - 46, 3771 NA BARNEVELD T........................................... +31 (0)342 424799 F............................................ +31 (0)342 424725 E info@folietec.nl W www.folietec.nl

KARAT NEDERLAND BV Overschieseweg 87, 3044 EH ROTTERDAM Postbus 10040, 3004 AA ROTTERDAM T............................................. +31 (0)10 2452630 F............................................. +31 (0)10 2452640 E karat.nl@karat.nl W www.karat.nl

HOUTBEWERKINGSMACHINES

FELDER NEDERLAND BV Hermesweg 34, 3771 ND BARNEVELD T............................................ +31 (0)342 413144 F............................................. +31 (0)342 415705 E info@felder-nederland.nl W www.felder-nederland.nl

GERRETSEN WIJHE Industrieweg 7 (Ind. Ter. De Enk), 8131 VZ WIJHE T............................................ +31 (0)570 523318 F............................................ +31 (0)570 523150 E info@gerretsen.nl W www.gerretsen.nl

KARAT NEDERLAND BV Overschieseweg 87, 3044 EH ROTTERDAM Postbus 10040, 3004 AA ROTTERDAM T............................................. +31 (0)10 2452630 F............................................. +31 (0)10 2452640 E karat.nl@karat.nl W www.karat.nl

Wat doet u eigenlijk? Bel (0495) 45 00 95 voor alle informatie over een vermelding in Binnenwerk

BOSCH NEDERLAND Konijnenberg 60, 4825 BD BREDA Postbus 3267, 4800 DG BREDA T............................................. +31 (0)76 5795481 E gereedschappen@nl.bosch.com W www.bosch-professional.com

KLINGELNBERG - KLAUSS BV Postbus 420, 3330 AK ZWIJNDRECHT T............................................ +31 (0)78 6194011 F............................................ +31 (0)78 6126553 E info@klikla.nl W www.klikla.nl

HANG- EN SLUIT WERK

ARGENTA ALU NV Bankstraat 2, B - 9770 KRUISHOUTEM T............................................... +32 (0)9 3339999 F............................................... +32 (0)9 3339990 E info@argentalu.com W www.argentalu.com

AFHO HOUTBEWERKINGSMACHINES BV Schouteneinde 50, 3297 AV PUTTERSHOEK T............................................ +31 (0)78 6761760 F............................................ +31 (0)78 6764748 E info@af-ho.nl W www.af-ho.nl

HÄFELE NEDERLAND BV Nagelpoelweg 30, 7333 NZ APELDOORN Postbus 1085, 7301 BH APELDOORN T.............................................. +31 (0)55 5384600 F.............................................. +31 (0)55 5424950 E info@hafele.nl W www.hafele.nl

BOERE MACHINEFABRIEK BV Postbus 8, 2740 AA WADDINXVEEN T.............................................+31 (0)182 614 400 F.......................................... +31 (0)182 618 349 E info@boere.nl W www.boere.nl

MAC LEAN INDUSTRIES B.V. Marconiweg 17 3316 AM DORDRECHT T........................................... +31 (0)78 613 95 00 F........................................... +31 (0)78 614 12 33 E info@maclean.nl W www.kantenband.nl

METABO NEDERLAND BV Keulschevaart 8, 3621 MX BREUKELEN T............................................ +31 (0)346 259060 F............................................ +31 (0)547 381115 E info@metabo.nl W www.metabo.nl

97


WIE DOET WAT Wat doet u eigenlijk? Bel (0495) 45 00 95 voor alle informatie over een vermelding in Binnenwerk

MOLENDIJK HOUTBEWERKINGSMACHINES BV Weespad 4 - 6, 3257 KK OOLTGENSPLAAT T............................................ +31 (0)187 630621 F............................................. +31 (0)187 630674 E info@molendijkservice.nl W www.molendijkservice.nl

SCM GROUP Soldaatweg 2, 1521 RL Wormerveer T.............................................. +31 (0)75 6478478 F.............................................. +31 (0)75 6478499 E info@scmgroup.nl W www.scmgroup.nl

TALEN MACHINES BV Oosterparallelweg 41, 7951DD Staphorst T............................................. +31 (0)522 461402 F............................................. +31 (0)522 463115 E info@talenmachines.nl W www.talenmachines.nl

TEYGELER HOUTBEWERKINGSMACHINES BV Danzigerkade 1, 1013 AP AMSTERDAM T............................................. +31 (0)20 6841675 F............................................. +31 (0)20 6841694 E info@teygeler.nl W www.teygeler.nl

INTERIEURBOUW

CENES DRACHTEN Postbus 380, 9200 AJ DRACHTEN T............................................ +31 (0)512 523950 E info@cenes.nl W www.cenes.nl

REMMERS BOUWCHEMIE BV Stephensonstraat 9, 7903 AS HOOGEVEEN Postbus 142, 7900 AC HOOGEVEEN T............................................ + 31 (0)528 229333 F............................................ +31 (0)528 268199 E info@remmersbouwchemie.nl W www.remmersbouwchemie.nl

HOOGENDOORN Postbus 52, 4250 DB WERKENDAM T............................................... +31 (0)183 308383 F.............................................. +31 (0)183 308384 E info@hoogendoorn-mbi.nl W www.hoogendoorn-mbi.nl

RIJVERS BV Princenweg 7, 6002 AK WEERT T............................................. +31 (0)495 459000. F............................................. +31 (0)495 459019. E info@rijversweert.nl W www.rijversweert.nl

SHERWIN-WILLIAMS BENELUX NV Ambachtsweg 9, B - 9820 MERELBEKE T.............................................. +32 (0)9 2524364 F.............................................. +32 (0)9 2522733 E info@arti-ba.com W www.arti-becker-acroma.com

Innovatieve kwaliteit en duurzame bescherming ■ Verven

■ Lakken

HOUT VERBINDINGSTECHNIEK

LAMELLO BELGIUM NV Staatsbaan 305, B-9870 ZULTE T................................................ +32 (0)56 627950 F............................................... +32 (0)56 600995 E info@lamello.be W www.lamello.be

HESSE BENELUX NV Venecoweg 6, B - 9810 NAZARETH T ............................................... +32 (0)928 12616 F............................................... +32 (0)928 10573 E benelux@hesse-lignal.com W www.hesse-lignal.com/benelux

HARDEMAN BETIMMERINGEN BV Kauwenhoven 31, 6741 PW LUNTEREN T............................................ +31 (0)318 596120 F........................................... +31 (0)318 596121 E info@hardeman-lunteren.nl W www.hardeman-lunteren.nl

■ Lazuren

■ Beitsen

PLANTAG COATINGS GROEP Delta 32, 6825 MS ARNHEM

Remmers streeft continu naar een duurzame wereld.

Remmers biedt professionals een compleet lakassorti-

Het beschermen en onderhouden van gebouwen en

ment, voor de meest voorkomende toepassingen tot de

bouwmaterialen is daar een essentieel onderdeel van.

zeer hoogwaardige lakken. De verven en lakken staan

T........................................... +31 (0)26 3882102 VERHEGGEN ENverven MEUBELATELIER Onze, opINTERIEURwater gebaseerde en lakken zijn emis- voor innovatie, duurzaamheid en kwaliteit voor zowel F........................................... +31 (0)26 3644151 Burg. van de Wildenberglaan 4, 5764 RD DE RIPS sievrij en hierdoor milieuvriendelijk. binnen als buiten. E info@plantag.nl T............................................ +31 (0)493 599 284. W www.plantag.nl E info@verheggenmeubelen.nl W www.verheggenmeubelen.nl Remmers ontzorgt haar opdrachtgevers zoals professionele verwerkers, meubelfabrikanten en interieurbouwers.

LAK & BEITS LEVERANCIER

Remmers Bouwchemie B.V. Stephensonstraat 9 7903 AS Hoogeveen Tel. 0528 229 333 info@remmersbouwchemie.nl www.remmersbouwchemie.nl

AKZO NOBEL COATINGS BV Joinery & Wood Coatings Benelux Rijksstraatweg 31, 2171 AJ SASSENHEIM T........................................... +31 (0)71 3082900 F........................................... +31 (0)71 3083152 E woodcoatings.benelux@akzonobel.com W www.akzonobel.com/wood/nl

LELY COATINGS BV Daalderweg 16, 4879 AX ETTEN-LEUR T........................................... +31 (0)76 5035188 F........................................... +31 (0)76 5017686 E info@lelycoatings.com W www.lelycoatings.com

LAKTECHNIEK/SPUIT WERK

S T I J LV OL IN U W IN TER IEU R

DEKKER ZEVENHUIZEN BV Postbus 11, 2760 AA ZEVENHUIZEN Nijverheidscentrum 2, 2761 JP ZEVENHUIZEN T.......................................... +31 (0)180 637637 F.......................................... +31 (0)88 2335500 E info@dznet.nl W www.dekkerzevenhuizen.nl

98

ANKER STUY VERVEN BV Postbus 54, 8400 AB GORREDIJK T........................................... +31 (0)513 465000 F........................................... +31 (0)513 465030 E info@ankerstuy.nl W www.ankerstuy.nl

ANKER STUY VERVEN BV Postbus 54, 8400 AB GORREDIJK T........................................... +31 (0)513 465000 F........................................... +31 (0)513 465030 E info@ankerstuy.nl W www.ankerstuy.nl


OSTERMANN NEDERLAND Nicolaus Ottostraat 11 - 7, 7442 DV NIJVERDAL T.............................................. +31 (0)548 620606 F............................................. +31 (0)548 620696 E verkoop.nl@ostermann.eu W www.ostermann.eu

HOOGENDOORN Postbus 52, 4250 DB WERKENDAM T............................................... +31 (0)183 308383 F.............................................. +31 (0)183 308384 E ; info@hoogendoorn-mbi.nl W www.hoogendoorn-mbi.nl

MEUBELINDUSTRIE VAN DE VOORDE BV Tiberghienweg 37, 4567 BR CLINGE T............................................ +31 (0)114 312830 F............................................. +31 (0)114 310541 E info@meubelindustrievandevoorde.nl W www.meubelindustrievandevoorde.nl

PROLOC BV Torenakkerweg 6, 5735 BG AARLE-RIXTEL T.............................................. +31 (0)492 510404 F............................................. +31 (0)492 384888 E info@proloc.nl W www.proloc.nl

CENES DRACHTEN Postbus 380, 9200 AJ DRACHTEN T............................................ +31 (0)512 523950 E info@cenes.nl W www.cenes.nl

Alles wat je nodig hebt

OXID COATINGS Balastweg 28, 7151 JC EIBERGEN T............................................ +31 (0)545 473824 F............................................. +31 (0)545 471520 E info@oxidcoatings.nl W www.oxidcoatings.nl

LED VERLICHTNG

MEUBELBESLAG

HRANIPEX GMBH Südstrasse 15 / Gebäude 16 b, D-99867 GOTHA T........................................... +49 (0)3621 514330 F........................................ +49 (0)3621 5143329 E info@hranipex.de W www.hranipex.de

LIJSTPROFIELEN

VAN ENCKEVORT BV groothandel in bouwverstand Hortserweg 31, 5928 NB VENLO-BLERICK Postbus 3042, 5902 RA VENLO

Wat doet u eigenlijk? Bel (0495) 45 00 95 voor alle informatie over een vermelding in Binnenwerk

IMS WERKENDAM BV Beatrixhaven 25 B, 4251 NK WERKENDAM T............................................. +31 (0)183 505229 F.............................................. +31 (0)183 505245 E info@ims-werkendam.nl W www.ims-werkendam.nl

WIE DOET WAT

MARITIEME BETIMMERINGEN & INTERIEURBOUW

T.............................................. +31 (0)77 3895555 POLYPLAFOND Nobelstraat 19, 7131 PZ LICHTENVOORDE T............................................. +31 (0)544 462285 F............................................. +31 (0)544 462111 E info@polyplafond.nl W www.polyplafond.nl

ZTYL HOUTEN SIERLIJSTEN Sluispolderweg 23-25, 1505 HJ ZAANDAM E info@ztyl.nl W www.ztyl.nl l

F.............................................+31 (0)77 382 4644 E info@enckevort.com W www.enckevort.com

MACHINALE PLAATBEWERKING

LEVERANCIER GEREEDSCHAPPEN

HETTICH

BAHCO TOOLS Vossenbeemd 113, 5705 CL HELMOND T............................................... +31 (0)492 582333 F............................................. +31 (0)492 582320 E info.nl@bahco.com W www.bahco.com

BOUWTOE B.V. Postbus 262, 5050 AG GOIRLE T............................................. +31 (0)13 5349125 F............................................ +31 (0)13 5347333 E info@bouwtoe.nl W www.bouwtoe.nl

Mark Bomer, Noord-Oost Nederland T............................................ +31 (0)6 20846859 Aard Wassink, Zuid-West Nederland T............................................ +31 (0)6 53377907 E info@hettich-furntech.com W www.hettich.com

LIJM- EN KANTENTECHNIEK

HÄFELE NEDERLAND BV MAC LEAN INDUSTRIES B.V. Marconiweg 17 3316 AM DORDRECHT T............................................. +31 (0)78 6139500 F............................................. +31 (0)78 6141233 E info@maclean.nl W www.kantenband.nl

PLAKWERK ASSEN BV Stelmakerstraat 11, 9403 VB ASSEN T.............................................. +31 (0)592 373335 M.............................................. +31 (0)6 54246383 F.............................................. +31 (0)592 343284 E info@plakwerkassen.nl W www.plakwerkassen.nl

Nagelpoelweg 30, 7333 NZ APELDOORN Postbus 1085, 7301 BH APELDOORN T.............................................. +31 (0)55 5384600 F.............................................. +31 (0)55 5424950 E info@hafele.nl W www.hafele.nl

99


WIE DOET WAT

NATUURSTEEN EN COMPOSIET

Wat doet u eigenlijk? Bel (0495) 45 00 95 voor alle informatie over een vermelding in Binnenwerk

VAN HOECKE BV

LMC Benelux NV

Schimminck 5, 5301 KR ZALTBOMMEL

Toleindestraat 7/001, B-9080 BEERVELDE

T............................................. +31 (0)418 569060

T............................................ +32 (0)9 261 0370

F............................................ +31 (0)418 569069

F............................................... +32 (0)9 2610379

E info@vanhoecke.nl

E contactbenelux@lmcstore.com

F............................................ +31 (0)26 3256527

W www.vanhoecke.nl

W www.lmc-group.com

E info@grillo.nl

GRILLO NATUURSTEEN Handelstraat 30, 6851 EH HUISSEN T........................................... +31 (0)26 3259022

W www.grillo.nl VAN HOECKE NV

LMC NEDERLAND/MEUBESLBESLAG HOLLAND BV

Europark Noord 9, 9100 SINT NIKLAAS

Kasteel Traverse 90, 5701 NR HELMOND

T.............................................. +32 (0)3 7601900

T............................................ +31 (0)492 529355

F.............................................. +32 (0)3 7601919

F............................................ +31 (0)492 521805

E info@vanhoecke.be

E contactbenelux@lmcstore.com

W www.vanhoecke.be

W www.lmc-group.com

MEUBELSTOFFERING

DEGO STOFFERINGEN Doornseweg 2a, 4255 GZ NIEUWENDIJK T.............................................. +31 (0)183 401933 F.............................................. + 31(0)183 403837

VAN OPSTAL & CO NV HOUTENLADEN.NL Nicolaus Ottostraat 11 - 16, 7442 DV NIJVERDAL T........................................... +31 (0)548 712459 F..........................................

E info@degostofferingen.nl

Boomsesteenweg 34, B-2630 AARTSELAAR

+31 (0)548 712460

E info@houtenladen.nl W www.houtenladen.nl

W www.degostofferingen.nl

T.............................................. +32 (0)3 8874048 F............................................. +32 (0)3 8877606 E info@vanopstal.be

PROFESSIONELE WERKKLEDING

W www.vanopstal.be VAN OPSTAL NEDERLAND BV Minden 56,7327 AW APELDOORN T............................................ +31 (0)55 5430333 F..........................................

+31 (0)55 5430009

BLAKLADER HOLLAND Loberingemaat 7 H, 7942 JD MEPPEL T........................................... +31 (0)522 246742

E info@vanopstal.nl

F............................................ +31 (0)522 246791

W www.vanopstal.nl

E info@blaklader.nl W www.blaklader.nl

MEUBEL- EN INTERIEURSPUITERIJ

MAC LEAN AGENCIES BV SNICKERS WORKWEAR

Minervum 7093, 4817 ZK BREDA T............................................ +31 (0)76 5656565 F............................................. +31 (0)76 5720913 E info@grass.nl

Postbus 20077, 7302 HB APELDOORN FABO SPUITWERKEN BV

T........................................... +31 (0)55 5999860

Textielweg 6A, 4104 AM CULEMBORG

F........................................... +31 (0)55 5999870

T............................................. +31 (0)345 519797

W www.grass.nl

F............................................ +31 (0)345 520143 E kantoor@fabospuitwerken.nl W www.fabospuitwerken.nl

E info@snickers-workwear.nl W snickersworkwear.com

RECYCLING SYSTEMEN

meubelspuiterij Roggestraat 13 - 2153 GC Nieuw Vennep Telefoon 0252-684685 - fax 0252-682080 - info@vanderwolf.nl

100

OSTERMANN NEDERLAND

MEUBELSPUITERIJ VAN DER WOLF

Nicolaus Ottostraat 11 - 7, 7442 DV NIJVERDAL

Roggestraat 13, 2153 GC NIEUW VENNEP

T...........................................

+31 (0)548 620606

T.............................................. +31 (0)252 684685

F..........................................

+31 (0)548 620696

F............................................. +31 (0)252 682080

BOMILTECH RECYCLING SYSTEMS Groningensingel 519, 6835 ET ARNHEM T............................................. +31 (0)26 3218850 F............................................. +31 (0)26 3218552

E verkoop.nl@ostermann.eu

E info@vanderwolf.nl

E info@bomiltech.com

W www.ostermann.eu

W www.vanderwolf.nl

W www.bomiltech.com


WIE DOET WAT

SCHUURTECHNIEKEN DE WAAL CNC Rijshoutweg 25 1505 HL ZAANDAM T............................................. +31 (0)75 6705291. F............................................. +31 (0)75 6705772. E info@dewaalcnc.nl W www.dewaalcnc.nl

TOELEVERING MEUBELFABRIKANTEN

SPECIALISTEN IN GLAS

VAN DIJKEN GLAS Coenecoop 67, 2741 PH WADDINXVEEN T............................................ +31 (0)182 612555 F............................................ +31 (0)182 611001 E info@vandijkenglas.nl W www.vandijkenglas.nl

JONKA BV Postbus 5 2860 AA BERGAMBACHT T............................................. +31 (0)182 382485. F............................................. +31 (0)182 387858. E info@jonka.nl W www.jonka.nl

HORJUS De Alde Mar 16, 9035 VP DRONRIJP T............................................ +31 (0)517 390425 F.......................................... +31 (0)517 390324 E info@horjusdronrijp.nl W www.horjusdronrijp.nlIF

TOELEVERING INTERIEURBOUW

BOERBOOM HOUT BV Boevenheuvel 2, 5571 TM BERGEIJK T............................................. +31 (0)497 531200 F............................................. +31 (0)497 531201 E info@boerboom.nl W www.boerboom.nl

MAIBURG LIJMEN BV Schutweg 6, 5145 NP WAALWIJK Postbus 51, 5140 AB WAALWIJK T.............................................. +31 (0)416 566530 F.............................................. +31 (0)416 566531 E info@maiburg.nl W www.maiburg.nl

MEUBELINDUSTRIE VAN DE VOORDE BV Tiberghienweg 37, 4567 BR CLINGE KIMA Industrieterrein Danenhoef Tulbantenweg 10, 5349 BD OSS T............................................ +31 (0)412 639999. F............................................. +31 (0)412 642222. E info@kima.nl W www.kima.nl

DEGO STOFFERINGEN Doornseweg 2a, 4255 GZ NIEUWENDIJK T.............................................. +31 (0)183 401933 F.............................................. + 31(0)183 403837 E info@degostofferingen.nl W www.degostofferingen.nl

EASYPERS Pieter Goedkoopweg 36 2031 EL HAARLEM T............................................ +31 (0)23 5313676. F............................................ +31 (0)23 5317052. E verkoop@easypers.nl W www.easypers.nl

T............................................ +31 (0)114 312830 F............................................. +31 (0)114 310541 E info@meubelindustrievandevoorde.nl W www.meubelindustrievandevoorde.nl

PLAKWERK ASSEN BV Stelmakerstraat 11, 9403 VB ASSEN T.............................................. +31 (0)592 373335 M.............................................. +31 (0)6 54246383 F.............................................. +31 (0)592 343284 E info@plakwerkassen.nl W www.plakwerkassen.nl

POLYPLAFOND Nobelstraat 19, 7131 PZ LICHTENVOORDE T............................................. +31 (0)544 462285 F............................................. +31 (0)544 462111 E info@polyplafond.nl W www.polyplafond.nl

RIJVERS BV Princenweg 7, 6002 AK WEERT T............................................. +31 (0)495 459000. F............................................. +31 (0)495 459019. E info@rijversweert.nl W www.rijversweert.nl

VACUÜMTECHNIEK

Wat doet u eigenlijk? Bel (0495) 45 00 95 voor alle informatie over een vermelding in Binnenwerk

MAIBUG SCHUURTECHNIEK Schutweg 6, 5145 NP WAALWIJK Postbus 51, 5140 AB WAALWIJK T.............................................. +31 (0)416 566520. F.............................................. +31 (0)416 566521 E verkoopschuurtechniek@maiburg.nl W www.maiburg.nl

FLENS BV Ambacht 22 C, 1511 JZ OOSTZAAN T............................................ +31 (0)75 6847411 F........................................... +31 (0)75 6844151 E info@flensbv.nl W www.flensbv.nl

TEYGELER HOUTBEWERKINGSMACHINES BV Danzigerkade 1, 1013 AP AMSTERDAM T............................................. +31 (0)20 6841675 F............................................. +31 (0)20 6841694 E info@teygeler.nl W www.teygeler.nl

TENL

VENT ILAT IE

RENSON WAREGEM Maalbeekstraat 10, B - 8790 WAREGEM T................................................ +32 (0)56 627111 F................................................ +32 (0)56 602851 W www.renson.be

ZIJLADERS, INTERN TRANSPORT

MABO LIFTING BV Kruitmolen 34 E, 1601 MC ENKHUIZEN T.............................................. +32 (0)228 326751 F.............................................. +32 (0)228 326716 E g.heeringa@mabo-lifting.nl W www.mabo-lifting.n

101


Maiburg

Uit niets ontstaat een idee. Gedragen door het ontwerp. Authentiek, door het materiaal, dat een interieur karakter geeft. Samen met Maiburg bouwt u de mooiste interieurs. Door het brede assortiment plaatmateriaal, maar ook met het uitgebreide programma lijmen en schuurmateriaal. Bovendien ontzorgen wij onze relaties graag door een aantal plaatbewerkingen van u over te nemen. Met moderne CNC-houtbewerkingsmachines verrichten we desgewenst perfect computergestuurd zaag- boor- en freeswerk.

Schutweg 6 5145 NP wAALwIJK teL. 0416 566 566 verKooP@mAIburg.NL

www.mAIburg.NL


the

makes it work.

NU ook Voor aNDroiD

DE GROTE HĂ&#x201E;FELE NU OP UW TABLET.

@

Al meer dan 40 jaar is De Grote Häfele het onbetwiste naslagwerk voor beslagtechniek. U kunt de catalogus nu op uw tablet krijgen, zowel voor iPad als Android. Met de gratis App heeft u gemakkelijk en mobiel toegang tot het complete productassortiment overal bij uw klanten. www.hafele.nl


Binnenwerk 1 2014  

Vaktijdschrift voor de interieurbouw, standbouw en scheepsbetimmering

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you