Page 1

www.binnenwerk-online.nl

vaktijdschrift voor de interieur- en standbouw

nummer 1 2010

De kracht van CMB Specialisten voor de interieurbouw Spuiterij klaar voor de toekomst Zijladers geĂŤnt opgroeien Inspirerend interieur

Meubelbeslag op maat

Neerlands mooiste‌


• Partner in decoratief plaatmateriaal • Innoverende producten • Inspirerend voor architect, stand-, meubel- en interieurbouw • Grote voorraad voor de verwerker • Lijmen & kitten • Keuken inbouwapparatuur • Maatbladen • Bewerkingen

www.baars-bloemhoff.nl 100..... B&B Advertentie .indd 1

03-11-2010 14:41:24


De nieuwe ABET Wood collectie verenigt de expressiviteit van echt hout met de technologische voordelen van industriĂŤle productiemethoden. De visuele rijkdom en tactiele sensatie worden versterkt door de oneindige variĂŤteit van kleur en houtnerf. www.abet.nl


voorwoord Eind september bezocht een delegatie van Binnenwerk de beurs HOUT2010 in de Rotterdamse Ahoy. Het bleek een uiterst positieve dag te worden. Niet alleen was onze doelgroep van interieurbouwers, u dus, zeer tevreden met het plan om een degelijk en interessant vakblad te maken, maar ook de positieve geluiden over de branche zelf, gaven ons een goed gevoel. De ondernemers hebben weer vertrouwen in de toekomst. Het lijkt er steeds meer op dat we uit het ergste dal van de financiĂŤle crisis zijn. Deze eerste eigen editie van Binnenwerk komt dan ook op een perfect moment. Het jaar 2010 is bijna ten einde en iedereen maakt plannen voor een nieuw jaar: 2011. Een jaar dat definitief de ommekeer moet inluiden naar vernieuwde economische voorspoed. Sommige van u kennen Binnenwerk vast als katern van In-Store, een ander vakblad van Louwers Uitgevers. Dankzij de vele positieve reacties durfden wij het aan om Binnenwerk los te laten en op eigen benen te zetten. Durf die past bij het moderne ondernemerschap. Zij die durven, worden vaker beloond dan degene die stil blijven staan. Ondernemen is actief zijn en lef tonen. Dat weten wij, dat weet u als lezer. In deze eerste eigen editie van Binnenwerk presenteren wij met trots verhalen van diverse spelers uit de markt van de interieurbouwer. Een interview met de secretaris van het CBM, Herman Jurrius, mocht daarbij zeker niet ontbreken. Hij geeft als direct betrokkene bij de interieurbranche zijn visie op de afgelopen periode. Tevens leest u terug hoe diverse mensen de beurs HOUT2010 ervaren hebben. Wij danken u voor het gestelde vertrouwen in ons blad en wensen iedereen veel leesplezier, maar vooral een goed einde van dit jaar om direct in 2011 een perfecte start te kunnen maken. Rob Buchholz


vaktijdschrift voor de interieur- en standbouw www.binnenwerk-online.nl nr. 1 2010 Verschijnt 6 x per jaar ISSN: 2211-1611

Uitgever

Schatbeurderlaan 6 Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 F +31 (0)495 521335 E info@louwersuitgevers.nl W www.louwersuitgevers.nl

Redactie

Rob Buchholz Ingeborg Hoogstraten Mark van Seggelen

Bladmanagement

Jörgen Verboom T +31 (0)495 450095 E j.verboom@louwersuitgevers.nl

17

21

inhoud

Bladcoördinatie

Thorold Wevers T +31 (0)495 450095 E t.wevers@louwersuitgevers.nl

Secretariaat

Mariëlle van den Groenendaal

Advertenties

Online aanleveren: http://ftp2.louwersuitgevers.nl Username: binnenwerk, Wachtwoord: gast Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 E info@louwersuitgevers.nl

De kracht van CMB

Abonnementsprijs

Het CBM is als overkoepelende organisatie van groot belang voor de interieurbranche. Een goede reden om de secretaris van deze belangenvereniging voor een gesprek uit te nodigen. In deze eerste editie van Binnenwerk vertelt hij over het algemeen belang van het CBM, de economische situatie in de branche en over zijn toekomstverwachtingen.

Adreswijzigingen

Gemeente Waalwijk kiest voor kwaliteit

Fotografie

Photos & More, Almere € 45,- per jaar excl. BTW ING 41 71 65 t.n.v. Louwers Uitgeversorganisatie BV o.v.v. Binnenwerk magazine Informatie over abonnementen: T +31 (0)495 450095 Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van op­­zegging is ontvangen, wordt het abonnement auto­matisch met een jaar verlengd.

Doelgroep

Binnenwerk wordt als abonnement en in controlled circulation verzonden aan: winkelinterieurbouwers, architecten, ontwerpers, aannemers, adviseurs, consultants, projectontwikkelaars, toeleveranciers, winkelvastgoed makelaars, beheerders, brancheorganisaties en inStore-abonnees en retail- en dienstenketens met drie of meer vestigingen in Nederland en België.

De vormgeving van een nieuw stadhuis past bij het beeld dat een gemeente wil uitstralen naar zijn bewoners. In Waalwijk koos B&W bewust voor een transparant gebouw waarbij tevens de uitingen van de bekende leerindustrie uit deze gemeente zijn terug te zien. Bij alle keuzes was kwaliteit doorslaggevend. Ook bij de keuze van het plaatmateriaal. De interieurarchitect motiveert zijn keuzes.

08 10

Vormgeving/Art Direction Logo Reclame- Ontwerpbureau BV T +31 (0)495 450065 E info@logobv.nl Valerie Berben Richard Kokx

Niets uit deze uitgave mag worden over­genomen of ver­menig­ vuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zon­der bronvermelding. Hoewel dit blad op zorg­­vuldige wijze en naar beste weten is samen­gesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledig­heid van de informatie. Zij aan­vaar­den dan ook geen enkele aansprake­lijkheid voor schade, van wel­ke aard ook, die het gevolg is van hande­lingen en/of beslis­singen die gebaseerd zijn op deze informatie.

Met het vizier op de toekomst Beurzen zijn belangrijk om de branche goed te informeren. Daar weten ze bij de Evenementenhallen in Gorinchem en Hardenberg alles van af. Organisator van Interieurbouw en Hout & Kunststof vakbeurzen, Bianca Leijrik werpt vast een blik vooruit op de evenementen in het nieuwe jaar.

32


58

61 71 En verder Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Bamboe als niche product . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Interieurconcept ondergeschikt aan product

50

Een goed en stijlvol interieur is essentieel voor de totale uitstraling van elke zaak. Zeker bij een bedrijf als Nero Bianco schoenen is sfeer medebepalend voor het succes. BRuud interieurontwerp bedacht het concept en maakte bij de uitvoering gebruik van de producten van Baars & Bloemhoff.

Klaar voor de toekomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Een beter aanbod door samenwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Praktische werkkleding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Veelzijdig en gebruiksvriendelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Veelzijdige specialist voor de interieurbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Lijmoplossingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Actueel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Innovatief ondernemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Digitaal gedrukt HPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Beurs HOUT2010

54

HOUT2010 was een bijzondere beurs. Ondanks een lager aantal bezoekers lieten zowel standhouders als hun klanten weten toch tevreden te zijn. Kwaliteit, goede informatie, noviteiten en een prettig contact stonden bij deze editie centraal.

Interieurfotograaf met oog voor detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Meubelbeslag op maat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Wat je ziet is wat je krijgt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Spuiterij milieuverantwoord bedrijf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Neerlands mooiste… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 MVO biedt vele mogelijkheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

www.binnenwerk-online.nl

Ambachtelijke meubelstoffeerderij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Vaktijdschrift voor de interieur- en standbouw

vaktijdschrift voor de interieur- en standbouw

nummer 1 2010

Kozijnenlijm ondergaat veldtest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Zijladers zijn geënt groei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

www.binnenwerk-online.nl

COVER Hardeman - veelzijdige specialist voor de interieurbouw

2010

De kracht van CMB

jaargang 1

Specialisten voor de interieurbouw Spuiterij klaar voor de toekomst Zijladers geënt opgroeien INSPIREREND INTERIEUR

MEUBELBESLAG OP MAAT

De meerwaarde van LED verlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Op weg naar een succesvolle toekomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Veelzijdige magie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Beslag van de toekomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

NEERLANDS MOOISTE…

1

Binnenwerk team . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Wie doet wat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

2010077_BW_OPM.indd 1

19-11-2010 13:46:06


interview

Tekst Rob Buchholz

Herman Jurrius, CBM

‘De kracht van CBM is juist in deze tijd van enorm belang’ In deze eerste editie van Binnenwerk hoort vanzelfsprekend een artikel te staan over de CBM: De Centrale Bond van Meubelfabrikanten. Deze organisatie is voor de doelgroep van dit blad van essentieel belang bij vele zaken die terugkeren in de dagelijkse praktijk. Hebt u vragen op gebied van juridische, bedrijfskundige of P&O gerelateerde zaken, dan is het CBM de geschikte partner. De redactie van Binnenwerk sprak met Herman Jurrius, secretaris van deze belangenbehartiger, over diverse aspecten voor de interieurbouwbranche.

H

et zijn geen eenvoudige tijden. Ook niet voor de vele partijen die betrokken zijn bij de Interieurbouw. De ergste storm van de economische malaise is dan misschien wel gaan liggen, toch heeft ook deze sector behoorlijk schade geleden. Bovendien vallen nog steeds her en der diverse slachtoffers. “Wat je echter wel ziet is dat ontslagen werknemers niet gauw de branche verlaten,” aldus Jurrius. “De mensen zijn zo vakspecifiek getraind dat ze na faillissement of ontslag toch binnen hetzelfde vakgebied naar werk blijven zoeken. Vaak is dit de aanleiding om als ZZP’er te starten of een nieuw bedrijf met minder personeel te beginnen. Men blijft toch proberen om binnen dezelfde markt actief te blijven.” Toch is in zijn ogen niet alles kommer en kwel. “Integendeel. De mensen zelf zijn vaak zo innovatief dat diverse oplossingen gevonden worden. Juist tijdens lastige momenten als deze is onze organisatie van enorm belang. Door samen te werken, staan we sterk. Veel van onze leden hebben daar positieve ervaringen mee.”

Belangenbehartiger

Al bijna dertig jaar is Herman Jurrius werkzaam voor de CBM. Na een studie Bedrijfseconomie in Tilburg startte hij in 1981 bij deze bond. In eerste instantie voor het verrichten van marktonderzoek, maar al snel veranderde zijn functie. Als secretaris begeleidde hij diverse groepen bij deze belangenbehartiger. “Ook voor de interieurbouw ontstond begin jaren tachtig al snel een eigen groep die zich sterk maakte voor de hele branche. Behalve een stuk promotie voor deze bedrijfstak ging het vooral om als individu of klein bedrijf collectief sterker te staan ten opzichte van de georganiseerde macht. Vaak gaat het om economische of sociale kwesties. Door samen te werken kunnen ondernemers zich sterker opstellen bij onderhandelingen ten opzichte van de georganiseerde macht.” Het CBM kent voor deze kwesties een eigen juridische afdeling waar drie juristen

8

één op één adviezen geven of collectieve bijeenkomsten organiseren. “We gaan niet op de stoel van de ondernemer zitten, maar het is wel belangrijk om voor deze sector de juiste stappen te zetten. Tevens helpen we de leden bij het uitbesteden en aantrekken van werk en personeel. Via onze mailservice kunnen CBM leden onderling werk en personeel aanbieden, dan wel vragen. Dat systeem werkt geweldig. Een bijvoorbeeld: een interieurbouwer wil werk uitbesteden. Wij maken een kort berichtje plus omschrijving van de werkzaamheden en sturen dit naar de 386 andere CBM-interieurbouwers. Binnen een uur is het werk uitbesteed! Om snel interieurbouwers te vinden, kan men ook gebruik maken van de interieurbouw- databank, www.interieurbouw.info ”.

Collectief

Het CBM kan de leden op diverse manieren bijstaan, maar kent tevens diverse collectieve voordeelregelingen. Denk daarbij aan verzekeringen, personeelskwesties, ziektekosten, inkoop van energie et cetera. “Eind jaren tachtig zijn deze zaken definitief ontstaan. Met twintig jaar ervaring kunnen we mensen echt verder helpen. Denk aan contacten met de overheid of andere bonden. Het kan gaan om milieuzaken (denk aan lakken, stofafzuiging) en CAO besprekingen.” Dit laatste item heeft afgelopen zomer veel stof doen opwaaien zo weet Jurrius uit eigen ervaring. “Wij zoeken naar openingen. Met een eigen delegatie proberen we met de andere partijen tot goede afspraken en nieuwe overeenkomsten te sluiten. Waar deze besprekingen uiteindelijk toe leiden, is nog lastig te zeggen.” Door regelmatig overleg te voeren met de leden weet het CBM goed wat speelt binnen de branche van interieurbouwers. “Wij fungeren zowel als klankbord, maar ook als spreekbuis voor de totale sector. Het gevoel van samen staan we sterk overheerst dan ook echt.” De sector is in de laatste twintig jaar fors gegroeid. Waar vroeger de meubelfabrikanten de grootste groep vormde binnen de CBM,


interview

geslaagd om te overleven. Nog steeds is het geen rozengeur en maneschijn, maar ik denk wel dat het ergste leed geleden is.” Waar ziet de secretaris positieve ontwikkelingen binnen de branche en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? “We zien vooral vanuit de winkelinrichting veel beweging. Shoppen is een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding. Middenstanders springen hierop in om een zo aantrekkelijk mogelijke sfeer in hun zaak te creëren. De consument wil telkens iets nieuws. Dat gegeven levert de interieurbranche weer meer werk op.” Tevens ziet Jurrius dat diverse bedrijven binnen de sector nieuwe machines, zoals CNC apparatuur, aanschaffen. “Dat is positief, maar het werk van de interieurbouwer blijft boven alles toch een ambacht: maar dan wel met de modernste machines!”

Toekomst

Herman Jurrius

daar heeft de interieurbouw met bijna vierhonderd leden deze positie overgenomen.

Financiële crisis

Buiten de dagelijkse werkzaamheden voor de leden, heeft de bond de afgelopen twee jaar tevens veel met de gevolgen van de financiële crisis van doen gehad. Hoe hangt de vlag er op dit moment bij in deze branche? “Het is nog steeds een kwestie van hoofd boven water houden. De hele sector had te maken met faillissementen. Deels door beëindiging van tijdelijke contracten, door de toepassing van de deeltijd WW-regeling of enkele gedwongen ontslagen zijn gelukkig veel bedrijven er in

Voor de toekomst verwacht hij, voor wat betreft de structuur van de bedrijfstak, geen bijzonder spectaculaire veranderingen binnen deze sector. Natuurlijk zullen vernieuwingen bij machines en materialen steeds doorgaan. Denk daarbij aan de toepassing van steeds lichtere materialen op schepen en luxe jachten. Ook zullen veiligheid op de werkvloer en arbozaken telkens weer verbeteren. “De afgelopen jaren keken veel bedrijven naar het verre Oosten om zo goedkoop mogelijk te kunnen produceren. Denk aan landen als China. Daarom werden joint-ventures opgericht. Inmiddels is die trend aan het verdwijnen. “Zeker aan die laatste groep kleefde te veel nadelen. Zes weken levertijd is voor alle betrokkenen echt te lang. De interieurbouwer is gebaat bij snelheid. De ervaring is dat ons vak pas op het laatste moment bij een project betrokken wordt. Soms is zelfs de burgemeester al besteld voor de openingsceremonie en dan moet op het gebied van interieur nog veel gebeuren. Inmiddels zien we dat OostEuropa aan populariteit wint. Landen als Polen, Tsjechië en Roemenie zijn relatief dichtbij en men kan daar nog steeds flink op diverse kosten besparen.” Wat betreft de omzet en rendementen, is de toekomst nog altijd zorgelijk. De omzet in de interieurbouw is in het eerste halfjaar 2010 met 5.7 procent gedaald (bron: eigen CBM onderzoek bij de leden). Met name inrichters van kantoren en winkels kregen te maken met forse omzetdalingen. Deze bedroegen respectievelijk vijftien en dertien procent. De enige deelmarkt die een groei liet zien was de scheeps- en jachtbetimmering: hier werd een omzetstijging van bijna zeven procent gerealiseerd. De particuliere markt liet een kleine daling zien van één procent. De ✭ prijsdruk in alle sectoren is aanzienlijk.

9


artikel

Tekst Rob Buchholz

Duurzaam en modern materiaal centraal bij modern en transparant gebouw

Gemeente Waalwijk kiest voor kwaliteit Het gebruik van hoogwaardig en duurzaam plaatmateriaal wordt steeds belangrijker. Ook bij de inrichting van het nieuwe stadhuis van de gemeente Waalwijk koos de interieurarchitect voor dit materiaal. “Wij zochten een leverancier en producent met een ruime keuze van goede kleuren en decoren. Een vereiste daarbij was dat de keuze moest passen in het kleurconcept van het nieuwe stadhuis�, aldus interieurarchitect Ferry den Ridder van EGM Architecten bv. Hij vertelt over het concept achter het stadhuis en de toepassing voor Abet producten bij dit project.

10


artikel

N

iet alleen de locatie van het nieuwe stadhuis is bijzonder, de complete visie is uniek en vernieuwend. Het gebouw ligt langs de A59, vlak bij het Waalwijkse stadscentrum. Den Ridder: “Het nieuwe stadhuis van Waalwijk is een gebouw met twee gezichten. Open en uitnodigend naar de inwoners, krachtig en dynamisch naar passanten op de A59. Dat komt voort uit de locatie: een strook grond langs de snelweg, direct aan het stadscentrum. Om de ‘snelwegstrook’ de allure te geven van een stadhuislocatie en aansluiting bij het centrum te realiseren, was allereerst een stedenbouwkundige context nodig. Met die aanpak kregen wij – via een prijsvraag verbonden aan een Europese aanbesteding – de opdracht voor het ontwerp van een stadhuis dat de gemeentelijke dienstverlening vanuit vijf verschillende locaties concentreert op één plek.”

Architectuur en interieur

EGM architecten won in 2005 de Europese aanbesteding voor dit project. “De opdracht was in feite tweeledig. Het ging om een bouwkundige opdracht en een interieuropdracht. Binnen EGM architecten is interieurarchitectuur een volwaardig en geïntegreerd onderdeel van het totaalpakket dat ons bureau de opdrachtgever biedt. Architect en interieurarchitect putten door samen te werken uit elkaars kennis en ervaring. Juist door het samenvoegen van disciplines ontstaat de mogelijkheid tot een totaalontwerp te komen, waarbij architectuur en interieur een logische eenheid vormen en elkaars karakter versterken.” Volgens Den Ridder kan ‘interieur’ gezien worden als het stukje van de architectuur dat het dichtst op je huid zit. Het is iets waar je letterlijk op zit, aan staat of beet kan pakken. Dit moet dan ook naadloos aansluiten op de prestatie die ervan mag worden verwacht. Waalwijk staat o.a. bekend als een gemeente met een roemrijke leerindustrie. Dit product is dan ook als vanzelfsprekend op diverse plaatsen in het stadhuis verwerkt. “De Raadszaalwand is volledig bekleed met leer en ook de balies ➥ zijn ermee afgewerkt.”

11


Vorm komt tot leven ‘n Gedachteloos gemaakt tafel- of bureaublad vinden wij als een stoel zonder poten. Een kast die zonder passie is ontworpen of gemaakt, is voor ons inhoudsloos. Bij Horjus vinden wij dat vorm pas tot leven komt als ontwerpers én makers er hun gevoel in leggen. Als zij nét even iets meer doen dan gevraagd. Als toeleverancier van onder meer projectinrichters, (kantoor)meubelfabrikanten, interieur- en standbouwers letten wij daarom zowel op de details als op het grotere geheel. Dit doen we tot alles klopt. Tot vorm tot leven komt. Zonder dat is het leven afgezaagd.

creatief - innovatief - constructief

De Alde Mar 16 • 9035 VP Dronrijp • T 0517 39 04 25 info@horjusdronrijp.nl • www.horjusdronrijp.nl


artikel

T ransparante uitstraling Een belangrijk aspect voor de gemeente is de transparante uitstraling. “De transparantie van het ambtelijke en politieke werk wordt – behalve door het vele glas in de gevels van de stadshal – het sterkst gesymboliseerd door de plek van de raadzaal: op de eerste verdieping achter een grote glasgevel. ” Volgens de interieurarchitect is het bij het ontwerpen van een interieur van belang te achterhalen wat de werkwijze van een organisatie is. Welke functie vervult het interieur en hoe

wordt het gebruikt? Kortom, wie is die gebruiker eigenlijk? “Voor ons is de identiteit van de organisatie naar de buitenwereld en naar het eigen personeel van groot belang.“ Wie vanaf de twee bovengelegen etages naar de entreehal kijkt zal toegeven dat de architect de wens van de opdrachtgever uitstekend heeft weergegeven. Door het vele gebruik van glas, draagt de flinke hoeveelheid daglicht bij aan de gewenste open sfeer van het stadhuis. Overal is goed zicht op het plein gelegen op de

begane grond. Rondom dat plein vinden we alle functionele zaken voor de burgers terug: de ontvangstbalie, de publieksbalies en spreekkamers. De gewenste transparantie is eveneens terug te vinden in het kantorenlandschap. Open en flexibele werkplekken waar iedere medewerker de mogelijkheid heeft te kiezen voor de plaats die op dat moment het beste aansluit bij zijn werkzaamheden. Er zijn ongeveer tien procent minder werkplekken gecreëerd dan dat er medewerkers ➥ zijn. Dat is voldoende.

13


artikel

Je hebt immers te maken met parttimers, mensen die in het veld werkzaam zijn, vrije dagen et cetera. De flexibiliteit zorgt ervoor dat door middel van simpelweg inloggen de computer en telefoon zijn afgestemd op de bewuste medewerker. Den Ridder geeft toe dat wel enige discussie met de gebruiker is gevoerd. Voor de medewerkers staat natuurlijk het veiligheidsaspect hoog op de prioriteitenlijst. “Klopt, dit staat natuurlijk in contrast met de transparante visie van de opdrachtgever, maar het was natuurlijk wel een dusdanig belangrijk aspect dat dit wel is meegenomen in de vormgeving. Door bijvoorbeeld te kiezen voor diepere werkbladen aan de balie, een agressieknop en een blad dat zich van wand tot wand strekt in de spreekkamers.”

Keuze voor Abet

Als marktleider in decoratief HPL plaatmateriaal is Abet betrokken bij veel prestigieuze projecten. Zoals gezegd speelt de kwaliteit en uitstraling van het interieur een belangrijke rol bij het totaalbeeld van het stadhuis. Daarom viel bij de selectie voor een groot deel van het plaatmateriaal de keuze in het voordeel van Abet uit. “Zij produceren en leveren kwalitatief goede producten die prima aansluiten bij de functionele wensen van deze opdrachtgever. Daarnaast beschikken ze over de juiste kleuren, decoren en structuren. Ze leveren simpelweg een goed product met een luxueuze uitstraling en beschikken ✭ over een ruim aanbod. ”

15


artikel Tekst Rob Buchholz

‘Onderscheidend en met veel meer mogelijkheden dan regulier hout’

Bamboe als niche product Veel mensen zijn niet bekend met de voordelen van Bamboe ten opzichte van regulier hout. Bij MOSO International BV zijn ze overtuigd van de kwaliteiten van dit landbouwproduct. Sterker nog zij hebben het product in Europa op de kaart gezet. René Zaal, directeur bij MOSO International vertelt over het product en de positieve invloed voor het milieu.

U

zult vast denken: Bamboe? Kan ik dat bij bouwprojecten gebruiken? Wie heeft dit al geprobeerd? Op alle vragen valt met zekerheid een positief antwoord te geven. De bamboeproducten van MOSO zijn ondermeer terug te vinden in het hoofdkantoor van Toyota en bij diverse Bodyshop winkels in Europa. Kwalitatief en met een bijzonder design. Want bij MOSO zorgen ze bij elk project voor maatwerk. “We zijn niet alleen succesvol op de Nederlandse markt,” aldus Zaal. “Diverse projecten verspreid door heel Europa of in China en de Verenigde Staten zijn gebouwd met ons product. Wat ons betreft komt aan die groei voorlopig nog geen einde.”

16

Toepassingen

Als bouwproduct wordt bamboe al vele eeuwen gebruikt. Vaak gebeurde dit op ambachtelijke wijze, maar sinds het begin van de jaren negentig bestaan ook voldoende mogelijkheden om het industrieel te bewerken. Sinds die tijd ontwikkelde MOSO diverse producten gemaakt van bamboe. “Wat van hout gemaakt is, kan ook met bamboe geproduceerd worden. Denk daarbij aan plaatmateriaal, fineer etcetera. De eerste jaren produceerden we vooral veel parket, maar tegenwoordig zijn dat ook diverse andere interieurbouwproducten. In bepaalde segmenten is het uiterst populair voor vloeren, beursbouw of winkelinrichting. Maar ook voor wanden, kasten en andere meubels. De


artikel variëteit in te maken producten is enorm groot. Bijkomend voordeel is dat dit product snel te plaatsen is en ideaal voor maatwerk. Daarnaast zijn wij uiterst flexibel en kunnen we diverse bijzondere producten produceren. De klant heeft bij ons vele mogelijkheden. Dat is zeker nodig want de interesse voor bamboe groeit snel. Ik durf het zelfs een niche product te noemen. Klanten die deze keuze durven te maken, onderscheiden zich duidelijk op de markt.” Een noviteit is het gebruik van de bamboeschil. “Normaal gesproken halen we die juist weg, maar de schil heeft een interessante uitstraling. Het is bovendien het hardste deel van de plant. Noem het maar bijna steenachtig waardoor het uitstekend te gebruiken is als vloer.”

Forest: bamboebos op de vloer MOSO brengt het bamboebos bij u op de vloer: in plaats van de bamboestam in latjes te zagen en deze tot parket te ‘smeden’, wordt nu simpelweg de ‘hele’ bamboestam gebruikt. De wand van de stam is met een speciaal proces vlak gemaakt en dient als toplaag van een (3laags) massieflamel. Het resultaat is een zeer robuuste plank die de natuurlijke schoonheid van de bamboeplant toont. De "Moso Forest" bamboe vloerdelen met de uitstraling van de bamboe stam, zijn verkrijgbaar in de maten 1210x125x19mm en worden geleverd met mes en groef.

Eigenschappen

Bamboe is botanisch gezien een grassoort met een houten steel. Moleculair gezien is het echter een houtsoort. “In totaal zijn er maar liefst dertienhonderd verschillende soorten. Waarvan ongeveer driehonderd eigenschappen bezitten die vergelijkbaar zijn met hout. Na ongeveer vijf jaar heeft elke stam de beste eigenschappen. ➥

17


Meer weten? Bel 0513 - 465 000 of kijk op: www.ankerstuy.nl

Meubel- & interieurlakken voor alle doeleinden! Anker Stuy Verven heeft - voor u - in samenwerking met verffabrikant Heidelberg uit Duitsland een uniek, hoogwaardig en kwalitatief productenpakket samengesteld voor de meubel-, interieur- & UV industrie. Dit pakket bestaat o.a. uit oplosmiddelhoudende en watergedragen beitsen, oliĂŤn, UV, 1 en 2 componenten primers en lakken voor:

Meubels / Parket / Sanitair / Interieur elementen IndustriĂŤle verwerkers meubel-, deur- & plaatindustrie

Voor meer informatie, een vrijblijvend advies of voor aanvragen van demomaterialen kunt u contact opnemen met: Anker Stuy Verven B.V. Hellingwal 1 8407 EM Terwispel

Postbus 54 8400 AB Gorredijk info@ankerstuy.nl

T +31 (0)513 - 465 000 F +31 (0)513 - 465 030 www.ankerstuy.nl


artikel Dat is het juiste moment van kappen. Daar staat als positief feit tegenover dat de moederplant elk jaar meerdere nieuwe stammen aanmaakt. De omvang van het bos neemt op die wijze niet af. De ervaring leert dat veelvuldig kappen zelfs voor betere kwaliteit zorgt.” Gelet op de ecologische belangen van Moeder Aarde is dit een positief bericht. "Daar bovenop zorgt MOSO er tevens voor dat het bamboe op milieuvriendelijke wijze bewerkt wordt.” Volgens Zaal is het milieuaspect in de afgelopen vijftien jaar steeds belangrijker geworden. “Dankzij die genoemde groeisnelheid is bamboe volgens milieuactivisten een uitstekend product. Binnen een jaar is het gekapte bos weer terug zodat het zijn ecologische functies kan behouden. Daar kan geen enkele houtsoort ✭ tegen op.”

19


artikel Tekst Rob Buchholz

Spuiterij onderscheidt zich door innovatief ondernemerschap

Klaar voor de toekomst

Het is niet alleen de economische situatie die veel bedrijven afgelopen twee jaar bezighield, ook de aangescherpte regelgeving voor spuiterijen vroeg telkens om aandacht. De redactie van Binnenwerk zocht naar een goed voorbeeld waar innovatief en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan.

W

im Paans, salesmanager bij IMS Werkendam BV vertelt over de aanpak bij zijn bedrijf. “We hebben de meest rustige periode gelukkig achter de rug. Deze hebben we gebruikt om het gehele bedrijf te optimaliseren zodat we nu nog beter onze klanten kunnen bedienen in de drukkere tijden.” Door zowel klein en exclusief spuitwerk te verzorgen als ook de grootschalige projecten niet te schuwen, staat IMS bekend als een veelzijdig bedrijf dat al sinds haar oprichting in 1990 innovatief denkt en werkt.

MVO

“Wij hebben een aantal jaren geleden een aantal belangrijke stappen gezet. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO-gedachte) staat bij ons dan ook hoog aangeschreven. De overheid verlangt dat spuiterijen steeds meer watergedragen producten gebruiken. Wij doen daar graag aan mee. Sterker nog, we denken vooruit. Een gezond werkklimaat komt ook het welzijn van onze

20


artikel

mensen ten goede. Door processen te optimaliseren proberen we een win-win situatie te creëren waarbij we onze klanten nog beter kunnen bedienen.”

Innovatief

IMS is voortdurend bezig met het optimaliseren en innoveren van de diverse processen binnen het bedrijf. “Hiermee proberen we de concurrentie een stap voor te zijn,” aldus Paans. “Vanzelf heeft dat ook te maken met de onzekere economische situatie in onze branche. Dan moet je innovatief zijn.” IMS onderscheidt zich onder andere door de unieke opstelling van de machinestraat. Een aanpak die nergens anders in ons land te zien is. “We kunnen alle afwerkingen machinaal

doen.” IMS maakt gebruik van diverse soorten machines: een vlakspuitautomaat, lakdroogmachines en een automatische afstapelaar. Deze laatste maken het geforceerd drogen mogelijk. Hierdoor zijn snellere levertijden bij grote projecten haalbaar. Daarnaast beschikt IMS over vijf spuitcabines. En is de hal zo optimaal en efficiënt mogelijk ingericht. Zo zijn het magazijn en de voorbewerkingsruimte gescheiden van de spuitcabines en droogruimten.

Groot en klein

Vooral het aannemen van grote projecten met een omvang van vijfduizend vierkante meter heeft de afgelopen jaren een enorme toevlucht bij IMS genomen.

Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot één van de grootste spuiterijen van Nederland. Projecten met een omvang van vijfduizend vierkante meter vormen geen uitzondering. Daarnaast gaat IMS de kleine en exclusieve opdrachten zeker niet uit de weg. “Het topsegment blijft interessant. Denk daarbij aan het vaak exclusieve interieur van jachten. De (luxe) jachtindustrie maakt steeds vaker gebruik van spuiterijen. Het is een uitdaging die we graag aangaan. Het op locatie verzorgen van lakwerk is een vorm van service die we ons klanten graag aanbieden. Daarnaast brengen en halen wij alle producten binnen Nederland. Door onze ervaring weten wij hoe deze zorgvuldig vervoerd dienen te worden.” ✭

21


wie doet wat

3D Visualisat ie

Wat doet u eigenlijk? Voor € 95,- per uitgave weten uw klanten dat ook! Bel (0495) 45 00 95 voor alle informatie over een vermelding in Binnenwerk

PALETTECAD.NL BV Stationstraat 278 A, 6361 BH NUTH T.............................................. +31 (0)45 5650720 F............................................. +31 (0)45 5650721 E info@palettecad.nl W www.palettecad.nl

WINDESIGN Noordkade 94, 2741 GA WADDINXVEEN T.............................................. +31 (0)182 621167 F............................................ +31 (0)182 621199 E info@windesign.nl W www.windesign.nl

aannemers

afbouw en renovat ie

WESTAG NEDERLAND BV Ambachtsweg 6 A,3411 MJ LOPIK T............................................ +31 (0)348 558181 F............................................. +31 (0)348 553110 E westag@westag.nl W www.westag.nl

decorat ief plaatmateriaal

BLOK HOUTHANDEL BV Postbus 532, 1940 AM BEVERWIJK T............................................. +31 (0)251 210698 F............................................. +31 (0)251 212675 E info@houthandelblok.nl W www.houthandelblok.nl

airco en klimaatbeheersing

BIDDLE BV Postbus 15, 9288 ZG KOOTSTERTILLE T.............................................. +31 (0)512 335555 F.............................................. +31 (0)512 331424 E info@biddle.nl W www.biddle.nl

plastica plaat BV Industrieweg 92, 5145 PW WAALWIJK Postbus 180, 5140 AD WAALWIJK T.............................................. +31 (0)416 672400 F.............................................. +31 (0)416 672490 E info@plastica.nl W www.plastica.nl

Design LED Verlicht ing

innovatief licht op functioneel design

KLOMPS BOUW NEDERLAND BV Innovatieweg 11, 7007 CD DOETINCHEM T.............................................. +31 (0)314 390728 F.............................................. +31 (0)314 390729 E info@klompsbouw.nl W www.klompsbouw.nl

BLR-BIMON Postbus 72, 3417 ZH MONTFOORT Aardvletterweg 3a, 3417 XL MONTFOORT T.............................................. +31 (0)348 472247 F.............................................. +31 (0)348 472027 E airconditioning@blr-bimon.nl W www.blr-bimon.nl

adhesives

BIJLARD INTERNATIONAL Edisonstraat 87-91, 2723 RT ZOETERMEER Postbus 398, 2700 AJ ZOETERMEER T............................................. +31 (0)79 3437538 F............................................. +31 (0)79 3437539 E info@bijlard.com W www.bijlard.com

afbouw

KEK Timmer en interieurprojecten Zandzuigerstraat 19, 5222 AH 's-HERTOGENBOSCH T............................................. +31 (0)73 6430218 M.............................................. +31 (0)6 53892255 F.............................................. +31 (0)73 6445627 E info@kekbv.nl W www.kekbv.nl

NESSELANDE BV Vlietkade 28, 2761 DS ZEVENHUIZEN T.............................................. +31 (0)10 4552947 F.............................................. +31 (0)10 4566959 E info@nesselandebv.nl W www.nesselandebv.nl

90

bouwbeslag

HÄFELE NEDERLAND BV Nagelpoelweg 30, 7333 NZ APELDOORN Postbus 1085, 7301 BH APELDOORN T.............................................. +31 (0)55 5384600 F.............................................. +31 (0)55 5424950 E info@hafele.nl W www.hafele.com

CNC Freeswerk

VAN DEr BROEK HOUTBEWERKING Stationstraat 52, 6365 CK SCHINNEN T.............................................. +31 (0)46 4433899 E info@vdb-houtbewerking.nl W www.vdb-houtbewerking.nl

Decorat ieve metalen interieurbekleding

ArcelorMittal Construction Nederland B.V. Biezenwei 2, 4004 MB TIEL Postbus 6055, 4000 HB TIEL T............................................. +31 (0)344 631746 F............................................ +31 (0) 344 631747 E info.amcn@arcelormittal.com W www.arcelormittal.com/arval

Voor uw RVS trapleuningen en ballustrades Lagusski op maat, met LED-verlichting Bijsterhuizen 3011 F, 6604 en LPsensoren. WIJCHEN T............................................. +31 (0)24 6636887 Bijsterhuizen 30 11/F, 6604 LP Wijchen F............................................ +31 (0)84 7114895 info@lagusski.nl, www.lagusski.nl E info@lagusski.nl W www.lagusski.nl

Elektrisch gereedschap

PANASONIC Powertools NETHERLANDS BV Europalaan 30 Postbus 236, 5201 AE 's-HERTOGENBOSCH T............................................. +31 (0)73 6402535 F.............................................. +31 (0)165 523355 E powertoolservice.nl W www.panasonic.nl

Elektrische machines

TOOLPROF

ˆ

TOOLPROF BV Belder 45, 4704 RK ROOSENDAAL Postbus 1088, 4700 BB ROOSENDAAL T.............................................. +31 (0)165 523352 F.............................................. +31 (0)165 523355 E info@toolprof.nl W www.toolprof.com

Fineer en Houthandel

FIBEX FINEER EN HOUTHANDEL Veerpolder 6b, 2361 KV WARMOND T............................................. +31 (0)71 3012000 F............................................. +31 (0)71 3010523 E info@fibex.nl W www.fibex.nl


wie doet wat

Glazen Bouwstenen

VAN LEEUWEN INTERNATIONAL BV Utrechtsestraatweg 220, 3911 TX RHENEN Postbus 128, 3910 AC RHENEN T............................................. +31 (0)318 477777 F............................................. +31 (0)318 477778 E jeroen@vanleeuwenint.nl W www.vanleeuwenint.nl

hang- en sluit werk

VAN BUUREN Nijverdalseweg 125, 7461 AG RIJSSEN T.............................................. +31 (0)548 535353 F.............................................. +31 (0)548 535355 E info@van-buuren.com W www.van-buuren.com

BUVA rationelE bouwprodukten BV Destil.pdf 22-11-2007 16:33:29 Bremen 5, 2993 LJ BARENDRECHT T.............................................. +31 (0)180 697500 F.............................................. +31 (0)180 697505 E info@buva.nl W www.buva.nl

Maco-Beschläge BV Stikkenweg 60, 7021 BN ZELHEM Postbus 41, 7020 AA ZELHEM T............................................ + 31 (0)314 659700 F.............................................. +31 (0)314 623649 E info@maco-nl.nl W www.macobv.nl

Houtbewerking

ARTILUX Coenecoop 270, 2741 PL WADDINXVEEN T............................................. +31 (0)182 615955 E hvanbennekom@artilux.nl W www.artilux.nl

Houtbewerkingsgereedschappen

talen machines BV Oosterparallelweg 41, 7951DD Staphorst T............................................. +31 (0)522 461402 F............................................. +31 (0)522 463115 E info@talenmachines.nl W www.talenmachines.nl

SCM Group Soldaatweg 2, 1521 RL Wormerveer T.............................................. +31 (0)75 6478478 F.............................................. +31 (0)75 6478499 E info@scmgroup.nl W www.scmgroup.nl

installat ietechniek

Unica Installatiegroep BV De Wel 15, 3871 MT HOEVELAKEN Postbus 202, 3870 CE HOEVELAKEN T.............................................. +31 (0)33 2478080 F.............................................. +31 (0)33 2478088 E info@unica.nl W www.unica.nl

Interieurbouw Destil BV Laurent Janssensstraat 101, 5048 AR TILBURG Postbus 5030, 5004 EA TILBURG T.............................................. +31 (0)13 4653000 F.............................................. +31 (0)13 4633932 E info@destil.nl W www.destil.nl

Dom Nederland Postbus 1186, 2280 CD RIJSWIJK T.............................................. +31 (0)70 3193006 F.............................................. +31 (0)70 3071378 E info@dom-nederland.nl W www.dom-nederland.nl

Gereedschappen voor de machinale houtbewerking. Veldegge 5 7468 DJ Enter EUROMEC Veldegge 5, 7468 ZH Fax. ENTER Tel. 0547-383897 0547-381115 Postbus 10040, 3004 AA ROTTERDAM www.euromec.nl info@euromec.nl T............................................ +31 (0)547 383897 F............................................ +31 (0)547 381115 E info@euromec.nl W www.euromec.nl

ALINDA BV De Huufkes 87 (ind. Eenheid II), 5674 TL NUENEN T............................................. +31 (0)40 2842403 F............................................. +31 (0)73 6445627 E info@alinda.nl W www.alinda.nl

KARAT NEDERLAND BV Overschieseweg 87, 3044 EH ROTTERDAM Postbus 10040, 3004 AA ROTTERDAM T............................................. +31 (0)10 2452630 F............................................. +31 (0)10 2452640 E karat.nl@karat.nl W www.karat.nl

HÄfelE Nederland BV Nagelpoelweg 30, 7333 NZ APELDOORN Postbus 1085, 7301 BH APELDOORN T.............................................. +31 (0)55 5384600 F.............................................. +31 (0)55 5424950 E info@hafele.nl W www.hafele.com

houtbewerkingsmachines

AFHO HOUTBEWERKINGSMACHINES BV Schouteneinde 50, 3297 AV PUTTERSHOEK T............................................ +31 (0)78 6761760 E info@af-ho.nl W www.af-ho.nl

Wat doet u eigenlijk? Voor € 95,- per uitgave weten uw klanten dat ook! Bel (0495) 45 00 95 voor alle informatie over een vermelding in Binnenwerk

BOUWGLAS GESMAN BV Postbus 375, 2400 AJ ALPHEN AAN DEN RIJN T............................................. +31 (0)172 422261 F............................................. +31 (0)172 441381 E verkoop@bouwglas.nl W www.bouwglas.nl

Lage Dijk 28 5705 BZ Helmond Telefoon: 0492-543355 Fax: 0492-522305 Email: info@harwi.nl

HARWI HOLLAND Lage Dijk 28, 5705 BZ HELMOND T............................................ +31 (0)492 543355 F........................................... +31 (0)492 522305 E info@harwi.nl W www.harwi.nl

KEK Timmer en interieurprojecten Zandzuigerstraat 19, 5222 AH 's-HERTOGENBOSCH T............................................. +31 (0)73 6430218 M.............................................. +31 (0)6 53892255 F.............................................. +31 (0)73 6445627 E info@kekbv.nl W www.kekbv.nl

SERALIN BV Oostdijk 2A, 5705 CP HELMOND T............................................ +31 (0)492 541894 F............................................. +31 (0)492 548437 E info@seralin.nl W www.seralin.nl

91


wie doet wat

Klimaatbeheersing

Machinale plaatbewerking

meubelstoffering

Wat doet u eigenlijk? Voor € 95,- per uitgave weten uw klanten dat ook! Bel (0495) 45 00 95 voor alle informatie over een vermelding in Binnenwerk

BouwToe

Plaatbewerking voor de interieurbouw

DKC TOTAALTECHNIEK B.V. Bijsterhuizen 30-09, 6604LP WIJCHEN T............................................. +31 (0)24 3713000 F.............................................. +31 (0)24 3713099 E koude@dkc.nl W www.dkc.nl

Kunststofprofielen

Voor al uw zaag-, kantaanlijm-, CNC frees- en assemblagewerk

BOUWTOE B.V. Postbus 262, 5050 AG GOIRLE BouwToe BV. T.. ........................................... +31 (0)13 5349125 Tijvoortsebaan 10 F............................................ +31 (0)13 5347333 HJ GOIRLE………………. E5051info@bouwtoe.nl T:………………………………….+31 W www.bouwtoe.nl (0)13 5349125 F:………………………………….+31 (0)13 5347333 E: info@bouwtoe.nl

Machinebouw robotisering

BUSSCHERS PROJECT MEUBELSTOFFERING BV Höltersweg 2, 7556 BX HENGELO T............................................. +31 (0)74 2421199 E info@busscherspm.nl W www.busscherspm.nl

Meubel- en interieurspuiterij

W: www.bouwtoe.nl

ENITOR BV Beatrixstraat 7-9, 9285 TV BUITENPOST Postbus 1, 9285 ZV BUITENPOST T............................................ +31 (0)511 541700 F............................................. +31 (0)511 543332 E info@enitor.nl W www.enitor.com

duivestein techniek oss bv Dommelstraat 10, 5347 JL OSS Postbus 227, 5340 AE OSS T............................................. +31 (0)412 643918 F............................................ +31 (0)412 641839 E dto@stapelautomaten.nl W www.stapelautomaten.nl

markiezen

Laktechniek/Spuit werk

MEUBEL- EN INTERIEURSPUITERIJ KOUWENBERG B.V. C. de Vriesweg 7 B, 1746 CL DIRKSHORN T............................................ +31 (0)224 551415 F.......................................... +31 (0)224 552003 E spuiterijkouwenberg@msn.com W www.meubelspuiterijkouwenberg.nl

meubelspuiterij Roggestraat 13 - 2153 GC Nieuw Vennep Telefoon 0252-684685 - fax 0252-682080 - info@vanderwolf.nl

IMS WERKENDAM BV Beatrixhaven 25 B, 4251 NK WERKENDAM T............................................. +31 (0)183 505229 F.............................................. +31 (0)183 505245 E info@ims-werkendam.nl W www.ims-werkendam.nl

Betalux Markiezenfabriek De Marne 30, 8701 PT BOLSWARD T............................................... +31 (0)515 573737 F.............................................. +31 (0)515 575711 E info@betalux.nl W www.betalux.nl

Leverancier Gereedschappen

Montage

Meubelbeslag

Led Verlichtng

RAMSELAAR LIGHT SOLUTIONS LED-verlichting Bakkenzuigerstraat 28, 1333 HA ALMERE T.............................................. +31 (0)36 5290291 F............................................. +31 (0)36 5291404 E info@ramselaar.net W www.ramselaar.net

MEUBELSPUITERIJ VAN DER WOLF Roggestraat 13, 2153 GC NIEUW VENNEP T.............................................. +31 (0)252 684685 F............................................. +31 (0)252 682080 E info@vanderwolf.nl W www.vanderwolf.nl

HÄFELE NEDERLAND BV Nagelpoelweg 30, 7333 NZ APELDOORN Postbus 1085, 7301 BH APELDOORN T.............................................. +31 (0)55 5384600 F.............................................. +31 (0)55 5424950 E info@hafele.nl W www.hafele.com

VAN HOECKE BV Schimminck 5, 5301 KR ZALTBOMMEL T............................................. +31 (0)418 569060 F............................................ +31 (0)418 569069 E bv@vanhoecke.nl W www.vanhoecke.nl

KEK Timmer en interieurprojecten Zandzuigerstraat 19, 5222 AH 's-HERTOGENBOSCH T............................................. +31 (0)73 6430218 M.............................................. +31 (0)6 53892255 F.............................................. +31 (0)73 6445627 E info@kekbv.nl W www.kekbv.nl

Opduw en meetsystemen

TIGERSTOP BV Postbus 11, 7640 AA WIERDEN T............................................ +31 (0)546 575171 F............................................. +31 (0)546 577722 E info@tigerstop.nl W www.tigerstop.nl

Professionele werkkleding ABN-AMRO 628044070 BTW 8081.73.807.B01 - Handelsregister Amsterdam 28061851 Betaling binnen 14 dagen na het ontvangen van de faktuur

Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Offerte-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de leden van de sectie Interieurbouw van de Centrale Bond van Meubelfabr gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem, d.d. 30 oktober 1992 onder nummer 113/92. Op Uw verzoek zullen wij U kosteloos een exemplaar van voornoemde waarden toezenden. - Meubelspuiterij Van der Wolf is de handelsnaam van meubelspuiterij Van der Wolf BV

BAHCO TOOLS Vossenbeemd 113, 5705 CL HELMOND T............................................... +31 (0)492 582333 F............................................. +31 (0)492 582320 E info.nl@bahco.com W www.bahco.com

92

VAN HOECKE BV Europark Noord 9, 9100 SINT NIKLAAS T.............................................. +32 (0)3 7601900 E khe@vanhoecke.be W www.vanhoecke.be

BLAKLADER HOLLAND Loberingemaat 7 H, 7942 JD MEPPEL T........................................... +31 (0)522 246742 F............................................ +31 (0)522 246791 E info@blaklader.nl W www.blaklader.nl


wie doet wat

vloeren en vloerbedekkingen

floorsystems

puien en gevels

TH. THOONEN NIJMEGEN BV Bedrijfsweg 9, Ind.ter. Oostkanaalhaven 6541 DC NIJMEGEN T.............................................. +31 (0)24 3770977 F.............................................. +31 (0)24 3772848 E info@thoonen.eu W www.thoonen.eu

rolhekken

Harol Nederland BV ‘Perfect in rolluiken & zonwering’ Paardeweide 12, 4824 EH Breda T.............................................. +31 (0)76 5427069. F.............................................. +31 (0)76 5418458 E info@harol.be W www.harol.be

Schuur en polijstmiddelen

DORMA Nederland BV Dalwagen 45, 6669 CB DODEWAARD Postbus 15, 6669 ZG DODEWAARD T.............................................. +31 (0)488 418100 F.............................................. +31 (0)488 418190 E info@dorma.nl W www.dorma.nl

Record AutomatischE Deuren BV Cardanuslaan 30, 6865 HK DOORWERTH Postbus 67, 6865 ZH DOORWERTH T.............................................. +31 (0)26 3399777 F.............................................. +31 (0)26 3399770 E info@record-automatischedeuren.nl W www.record-automatischedeuren.nl

BETONLOOK Minervum 7003 4817 ZL BREDA T.............................................. +31 (0)76 5723090 F.............................................. +31 (0)76 5723099 E info@betonlook.nl W www.betonlook.nl

BOLIDT KUNSTSTOFTOEPASSING BV Postbus 131 3340 AC HENDRIK-IDO-AMBACHT T.............................................. +31 (0)78 6845444 F.............................................. +31 (0)78 6845400 E info@bolidt.nl W http://winkel.bolidt.nl

Toeleveringsbedrijven

PLAKWERK ASSEN Stelmakerstraat 11, 9403 VB ASSEN T............................................. +31 (0)6 54246383 E info@plakwerkassen.nl W www.plakwerkassen.nl

GERFLOR BENELUX B.V. Postbus 7102, 5605 JC EINDHOVEN T.............................................. +31 (0)40 2661700 F.............................................. +31 (0)40 2574689 E gerflorNL@gerflor.com W www.gerflor.com

Werkbanksystemen

Toelevering Interieurbouw

IMBEMA RHIWA BV Hoogeveenenweg 23-27 Postbus 141, 2910 AC NIEUWERKERK A/D IJSSEL T............................................. +31 (0)180 331200. F............................................. +31 (0)180 314570 E info@imbemarhiwa.nl W info@imbemarhiwa.nl

toegangstechniek en automat ische deuren

FLENS BV Ambacht 22 C, 1511 JZ OOSTZAAN T............................................ +31 (0)75 6847411 F........................................... +31 (0)75 6844151 E info@flensbv.nl W www.flensbv.nl

WALKO TOOLS BV Noordereinde 209, 1243 JS 'S-GRAVENLAND T............................................ +31 (0)35 6550191 F............................................. +31 (0)35 6550192 E ingo@walko.nl W www.walko.nl

winkelverbouwing en renovat ie

vent illat ie

Besam Zuidplein 4, 6717 LV EDE Postbus 8155, 6710 AD Ede T............................................. +31 (0)318 698969 F............................................. +31 (0)318 638346 E info@besam.nl W www.besam.nl

DUCO “Ventilation & Sun Control” Handelsstraat 19, B-8630 VEURNE T................................................ +32 (0)58 330033 F................................................ +32 (0)58 330044 E info@duco.eu W www.duco.eu

Boon Edam Nederland BV Ambachtstraat 4, 1135 GG EDAM Postbus 26, 1135 ZG EDAM T.............................................. +31 (0)299 380808 F.............................................. +31 (0)299 380841 E verkoop@boonedam.nl W www.boonedam.nl

Renson Waregem Maalbeekstraat 10, B - 8790 WAREGEM T................................................ +32 (0)56 627111 F................................................ +32 (0)56 602851 W www.renson.be

VALK INTERIEURBOUW BV Kruisbaak 51 2165 AZ LISSERBROEK T.............................................. +31 (0)252 466180 F.............................................. +31 (0)252 466170 E info@valklisserbroek.nl W www.valklisserbroek.nl

Wat doet u eigenlijk? Voor € 95,- per uitgave weten uw klanten dat ook! Bel (0495) 45 00 95 voor alle informatie over een vermelding in Binnenwerk

SNICKERS WORKWEAR Postbus 20077, 7302 HB APELDOORN T........................................... +31 (0)55 5999860 F........................................... +31 (0)55 5999870 E info@snickers-workwear.nl W www.snickers-workwear.nl

Betonlook, Marmerstone, Grind-, troffel-, giet-, woongiet- en kunsstofvloeren

Zijladers, intern transport

MABO LIFTING BV Kruitmolen 34 E, 1601 MC ENKHUIZEN T............................................. +31 (0)228 326751 F............................................. +31 (0)228 326716 E g.heeringa@mabo-lifting.nl W www.mabo-lifting.nl

93

Binnenwerk 1 2010  
Binnenwerk 1 2010  

vaktijdschrift voor de interieur- en standbouw