Page 1

bouwen aan

de zorg

VAKTIJDSCHRIFT over de bouw en ontwikkeling in de zorG

woonzorgcentrum de vesten in zoutleeuw

‘nvTG’ bouwaward 2010 voor vlietland ziekenhuis

NUMMER

2

2010

www.BOUWENAANDEZORG.eu

Kamergebonden sanitair in hof van breunissen


In deze ruimte bepalen specialisten het succes Cleanroom Combination Group ziet niets over het hoofd Cleanroom Combination Group biedt ‘room for perfection’ voor cleanrooms in de gezondheidszorg, de farmaceutische industrie, de biotechnologie, de biofarmaceutische industrie, de nanotechnologie en andere hoogwaardige industrieën. Een geïntegreerde aanpak, van eerste advies en ontwerp tot en met oplevering, inrichting en validatie. Met oog voor alle componenten en gebruiksfuncties. En rekening houdend met de meest uiteenlopende wensen, normen en voorschriften. Cleanroom Combination Group, De Waterlaat 2, 5571 MZ Bergeijk +31 (0)497 55 65 65 www.cleanroomcg.com

Room for perfection


Meubilair voor levenskwaliteit

estetica hospitel wissner-bosserhoff nederland · Keerweer 42 · 3316 KA Dordrecht · Tel.: +31 (0) 78 652 18 50 · Fax: +31 (0) 78 652 18 55 · E-mail: info.nl@wi-bo.de · www.wi-bo.com wissner-bosserhoff belgium · Egide Walschaertsstraat 15/15 · 2800 Mechelen · Tel.: +32 (0) 15 21 08 41 · Fax: +32 (0) 15 29 14 64 · E-mail: info@wi-bo.be · www.wi-bo.be


“Nederland kleurt groen�

Jorissen Simonetti architecten

Simonetti architecten

Doetinchem Leiden Maarssen Rijssen Steenwijk I: jorissensimonettiarchitecten.nl

Doetinchem Leide


voorwoord

En toen viel het kabinet in Nederland… Los van iedere politieke beschouwing die daarop mag en kan worden losgelaten, moeten we met z’n allen in de (gezondheids)zorg – en de aanpalende bedrijfstakken - toch helaas concluderen dat het vallen van het kabinet – en de bestuurlijke leemte die daardoor ontstaat – niet bevorderend werkt voor de voortgang in de bouw en verdere ontwikkelingen. Onze redacteuren noteerden in de vele gesprekken die we weer hadden in het vakgebied, dat er wel degelijk zorg hierover is ontstaan. Want hoe het de komende maanden zal lopen, is volstrekt niet duidelijk. Op 9 juni zijn er verkiezingen in Nederland en gezien het versplinterde politieke landschap is de verwachting niet groot dat er snel succes zal worden geboekt door de aan te stellen formateur. Een coalitie van vier partijen is de meest waarschijnlijke optie zoals de peilingen er nu voor staan. Maar waarschijnlijk niet eerder dan het najaar, zal het bordes bij de Koningin pas weer gevuld zijn met nieuwe bewindslieden. Tot die tijd moeten we roeien met de riemen die we hebben en misschien zelfs onze eigen kaders weten te scheppen. De grote vraag is of het bouwen aan de zorg met een potentiële veelvoudscoalitie blij kan zijn. Meer partijen staan immers voor een breder draagvlak van verschillende invalshoeken. Anderzijds bevordert het niet de benodigde slagkracht waar we met z’n allen zoveel behoefte aan hebben. De tijd zal het leren? Ongetwijfeld! Maar zolang er een bestuurlijke impasse is, zal de gezondheidszorg hoe dan ook zo veel mogelijk eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. En vooral ook moeten blijven roepen waar de knelpunten en uitdagingen liggen. Met name in de aanloop naar de verkiezingen als partijen hun programma’s vervolmaken. We moeten dus aan de slag! Deze editie van ‘Bouwen aan de (Gezondheids)zorg’ is in ieder geval weer een goed voorbeeld van een mooi overzicht van de stand van zaken op dit moment. De Nederlandse stakeholders maken zich met recht zorg over de ontstane situatie, uiten deze, maar geven niet op. Inspiratie volop in dit nummer. En zo hoort het ook. We hopen echter ook dat de potentiële bewindslieden deze editie ook eens goed doorbladeren. Want er valt nog veel werk te doen! Wij wensen u veel leesplezier,

Jerry Helmers Eindredactie


bouwen aan

de zorg

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ................................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ................................................... ................................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ................................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ................................................... ........................... . . . . . . . . . . . . ................................................... ................................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Vaktijdschrift over de bouw en ontwikkeling in de zorg

www.bouwenaandezorg.eu Jaargang 10, nummer 2 2010 Verschijnt 6 x per jaar ISSN: 1876-0600 Uitgever

Schatbeurderlaan 6 Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 F +31 (0)495 521335 E info@louwersuitgevers.nl W www.louwersuitgevers.nl

12 36

Redactieteam Hedvig Beunk, Jac Buchholz, Rob Buchholz, Wim van Engelen, Henk Geist, Henri Gielen, Roel van Gils, Rimke de Groot, Jerry Helmers, Ank van Lier, Koen Mortelmans, Marcel van Rijnbach, Jan-Kees Verschuure. Redactieadres Schatbeurderlaan 6 Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland T +31 (0)495 450095 F +31 (0)495 521335 E redactie@bouwenaandezorg.eu Redactieadres Vlaanderen Koen Mortelmans Kempenlaan 5 B-2160 Wommelgem T +32 (0)3 3536066 E redactie@bouwenaandezorg.eu Bladmanagement Patty Ros E p.ros@louwersuitgevers.nl Secretariaat Mariëlle van den Groenendaal Advertenties Online aanleveren: http://ftp2.louwersuitgevers.nl Username: bagz wachtwoord: gast

56

Fotografie Rein Bollen, Roel van Gils, Ad van Hasselt, Jerry Helmers, Bert de Leeuw, Marcel van Rijnbach, Erik Kottiër, Jeroen van der Wielen. Abonnementsprijs € 47,70 per jaar incl. BTW ING 41 71 65 t.n.v. Louwers Uitgeversorganisatie BV o.v.v. Bouwen aan de Zorg. Informatie over abonnementen: T +31 (0)495 450095 E info@louwersuitgevers.nl Adreswijzigingen Schriftelijk ten minste drie weken voor verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert Opzeggingen Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.

Vormgeving Logo Reclame- Ontwerpbureau BV T +31 (0)495 450065 E info@logobv.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. ..

Doelgroep Als abonnement en in controlled circulation, persoonsgericht naar beslissers in ziekenhuizen, verpleeghuizen, woonzorgcentra, zorggroepen, GGZ, woningcorporaties, architecten, technische/facilitaire managers toeleverancier aan de gezondheidszorg, aannemers, overheidsinstellingen en abonnementen.

8

Interview Leen Goemans: ‘big bang’ uit beeld bij NVZ

12

De Vesten in Zoutleeuw: transparante nieuwbouw

20

Vlietland Ziekenhuis wint NVTG BouwAward 2010

22

Hof van Breunissen in Gendt: revolutionair wonen

27

Beter Woonzorg Vastgoed

28

Zonnehof ontvangt ‘APK brandveiligheid’

30

Bouwdag V&V: ‘uitgaan van eigen kracht’

36

Nieuwe parel aan de kroon: zorgcentrum Sint Charles

43

Jan Snel: ‘flexibel bouwen heeft de toekomst’

45

Bouwforum: bouwen voor de grijze golf

48

DHV ontzorgt de zorgsector

50

Oude Post in Sassenheim: vastgoed kan blijven renderen

55

Varwijk: effectiviteit gegarandeerd


.. ..... .. .. .. .. .. .. .. ............. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ................................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... ............. ................................................... .. ..... . . . . . . . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... . . . . . . . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................... .. ..... .. .. .. .. .. .. .. ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... ..... . . . . . . . ............. ............. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ................................................... ................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

50

68 85 bouwen aan de zorg

...... . ... . ... . ... . . .. . .. . . . .. . .. . . . .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. . .. ..

bouwen aan

de zorg

VAKTIJDSCHRIFT oVER DE boUw EN oNTwIKKElINg IN DE zoRg

woonzorgcentrum de vesten in zoutleeuw

NUMMER

2

Poortgebouw St. Franciscus in Roosendaal is slagvaardig naar de toekomst

60

Thema interieurbouw: interieurbouw staat steeds vaker centraal

65

Gebebouw: ervaren bouw- en interieurbouwbedrijf voor de zorg

67

Gosselink: comfort en kwaliteit als uitgangspunt

68

Maxima Medisch Centrum: een uniek Vrouw Moeder Kind-Centrum

70

Andere visie op voeding zorgt voor variatie

72

Thema brandveiligheid en toegankelijkheid

2010

www.boUwENAANDEzoRg.EU

‘nvtg’ bouwaward voor vlietland ziekenhuis

56

kamergebonden sanitair in hof van breunissen

77

UMC Groningen kiest voor duurzame veiligheid

78

Vervoort Inspiratie Dagen

83

Column door Floris Westrhenen: verkiezingen

85

Niet langer Haagse acties afwachten, maar zelf ondernemen

87

Bolidt stapt in Bayer’s ‘EcoCommercial Building’

91

Wie doet wat?

2

De Vesten in Zoutleeuw, met schitterende uitzichten


Branchevereniging vraagt met klem om helder overgangsregime

‘Big bang’

uit beeld bij NVZ

De nood was al hoog voor bouwende ziekenhuizen, maar in 2010 lijkt er door de val van het kabinet Balkenende IV wederom weinig te verwachten aan financiële hulp vanuit Den Haag. De eerder beloofde bouwimpuls van €160 miljoen zou bovendien slechts een deel van de problematiek oplossen, zegt Leen Goemans - manager zorg van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen. Een miljard is er volgens de NVZ nodig om een verantwoorde overgang van budget- naar prestatiebekostiging te bewerkstelligen. “En het oud vuil van de boekwaardeproblematiek op de balans moet zo snel mogelijk van tafel.”

Even resumeren: de kapitaallasten voor het vastgoed (afschrijvingen en rentelast) worden voor ziekenhuizen per 1 januari 2008 niet meer volledig afgedekt door het budgetsysteem en moeten door de instellingen zelf worden terugverdiend op basis van een beperkt deel van de zorgproductie. Vanaf 2011 zouden ziekenhuizen door de overgang van budget- naar prestatiebekostiging voor de volledige kapitaallasten verantwoordelijk worden. Kortom: voor de ziekenhuizen is bouwen dus daadwerkelijk risicodragend ondernemen geworden. De spelregels – bijvoorbeeld die aangaande het percentage vrije tarieven en een mogelijke overgangscompensatie - zijn echter gedurende de invoering onderdeel van een politiek spel geworden tussen voor- en tegenstanders van marktwerking, en zijn nog steeds niet vastgesteld. Dat belemmert zowel de bou-

8

Bouwen aan de zorg

wende ziekenhuizen als de financieringspartners van ziekenhuizen die nog moeten beginnen. Goemans: “Ons standpunt is helder: ziekenhuizen moeten zo snel en zo goed mogelijk kunnen ondernemen – eventueel inclusief de mogelijkheid tot winstuitkering aan derden; als je echt wilt ondernemen moet je volledig verantwoordelijk zijn voor het vastgoed, maar niemand weet waar het naar toe gaat met de prestatiebekostiging in de zorg. Dit proces sleept al vier jaar en wij wachten nog steeds op duidelijkheid.”

Oplossing De NVZ waarschuwde begin dit jaar dat een tiental ziekenhuizen met faillissement wordt bedreigd door het uitblijven van een goede overgangsregeling, maar volgens het protocol van zijn organisatie wil Goemans niet zeggen wel-

ke. “De problemen van deze ziekenhuizen zijn terug te voeren op het uitblijven van financiering door de banken, vanwege de voortdurende onzekerheid over toekomstige regelgeving.” De demissionaire minister van VWS wil echter in de oplossing van de problemen sowieso geen onderscheid maken tussen individuele ziekenhuizen en ook een door Klink voorgestelde generieke oplossing komt maar niet los. Een voorstel daartoe werd medio 2009 aangenomen door de ministerraad, maar hangt nog steeds boven de markt vanwege de demissionaire status van het kabinet. Goemans: “Er is nog maar weinig tijd tot de verkiezingen en het kabinet is aan handen en voeten gebonden; na 9 juni volgt weer een formatieperiode, met uiteraard de bijbehorende onzekerheden over de kleur en het beleid van het kabinet.” ➜


interview Leen Goemans

Bouwen aan de zorg

9


Zachte landing Bovendien, zegt Goemans, is er geen 160 miljoen euro, maar een miljard nodig om de ziekenhuizen op een verantwoorde manier over te laten gaan naar de nieuwe situatie van prestatiebekostiging. “Dit kan overigens voor een groot deel worden betaald door de gereserveerde bouwgelden op de begroting van VWS naar voren te halen, zonder dat er nieuw geld bij moet.” De NVZ-manager pleit voor een zachte landing in het nieuwe systeem; terwijl zijn organisatie vijf jaar geleden nog een ‘big bang’ voorstelde: ineens over naar volledige prestatiebekostiging. “Dat was toen ons inziens beter geweest, maar nu staat alles stil op bouwgebied; zelfs de experts weten niet waar zij aan toe zijn – laat staan de banken. Wij zijn voor maatschappelijk ondernemerschap en tegen een blijvend vangnet, maar er moet wel een goede overgangsregeling komen – niet alleen in financiële zin maar ook in eisen aangaande jaarverslaglegging van ziekenhuisorganisaties.”

Risico’s Een belangrijk argument voor zo’n overgangsregeling – eerder al bepleit door de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorgverzekeraars Nederland - is het ontbreken van een ‘level playing field’ in de startsituatie: bij afschaffing van het bouwregime op 1 januari 2008 kon niet ieder ziekenhuis het ondernemerschap onder dezelfde voorwaarden tegemoet treden. Wie de laatste 10 jaar nog ge-

gefinancierd, vindt de NVZ. “Ook de boekwaardeproblematiek is oud vuil dat van de balans moet voordat overgegaan wordt op de nieuwe situatie

“De problemen van deze ziekenhuizen zijn terug te voeren op het uitblijven van financiering door de banken” bouwd heeft volgens de tot overcapaciteit uitnodigende regels van het Bouwcollege kan nu veel afschrijven; wie daarna is gaan bouwen op basis van doelmatigheid moet daarentegen de lasten dragen van relatief duur vastgoed. “Ondernemerschap in deze overgangsperiode wordt dus bestraft.” Het glad trekken van het genoemde ‘playing field’ moet door de overheid worden

10

Bouwen aan de zorg

van integrale verantwoordelijkheid voor kapitaallasten. Als gevolg van blijvende onduidelijkheid over de regelgeving kan niemand de risico’s van bouwprojecten nog goed inschatten.”

Beprijzing Aan de productzijde rommelt het ook nog steeds: de beoogde vrije beprijzing van 70% van

de behandelingen is maar voor de helft verwezenlijkt; uitbreiding van het huidige b-segment (relatief eenvoudige en planbare ingrepen) wordt politiek betwist. “Terwijl de resultaten van vrije beprijzing goed zijn met betrekking tot een gematigde prijsontwikkeling en wachttijden; dat is niet alleen door ons onderzocht, maar ook door de NZa. Er is geen reden om te stoppen.” Omdat de overheid juridisch gezien systeemverantwoordelijk is, kan door systeemfouten benadeelde ziekenhuizen toch weinig gebeuren? “Er is al te weinig duidelijkheid sinds 2005; de gang van zaken van de laatste jaren is een voorbeeld van slecht - om maar niet te zeggen onbehoorlijk - bestuur,” zegt Goemans. De NVZ kan zich goed voorstellen dat ziekenhuizen individuele claims indienen bij de rijksoverheid. “Wij zullen onze leden zoveel mogelijk ondersteunen op dit gebied; ondertussen hopen wij dat de politiek zo snel mogelijk besluiten neemt. De branche kan geen uitstel meer dulden.” ■


Transparante nieuwbouw met schitterende uitzichten 12

Bouwen aan de zorg


De Vesten in Zoutleeuw

Omdat de restauratie van het bestaande rustoord (1972) moeilijk en duur zou zijn, bouwde het OCMW Zoutleeuw achter dit gebouw, op de vroegere vesten van de stad, een nieuw woonzorgcentrum (WZC) dat in maart van dit jaar in gebruik is genomen. Het is opgebouwd rond een centrale as, die het historische stadscentrum verbindt met de Hagelandse natuur. Grote glaspartijen zorgen voor een transparant gebouw dat op vele plaatsen schitterende uitzichten biedt.

➜

Bouwen aan de zorg

13


Het Elvido verpleegbed Vele eisen – één antwoord

Voldoet aan de nieuwe norm IEC 60601-2-52 DISTRAC Wellcare Products ® Bleyveld 14 - B-3320 Hoegaarden - Belgium Tel. + 32 (0)16/76 82 82 - info@distrac.com - www.distrac.com

Providing medical care, ergonomics and aesthetics™


De Vesten in Zoutleeuw

“De weidegrond waarop De Vesten is gebouwd, maakte deel uit van de alluviale vlakte van de vroegere bedding van de Gete,” legt OCMW-secretaris en projectcoördinator Pieter Vanhoutte uit. “Dat betekent dat de ondergrond weinig natuurlijke draagkracht had. De nieuwbouw moest daarom gefundeerd worden op niet minder dan 397 palen van 11 tot 13 m diep. Elke paal moet 60 ton kunnen dragen en mag onder die belasting maximum 3 mm worden ingedrukt.” “Nieuwe rustoorden horen geen vereenvoudigde ziekenhuizen meer te zijn waar de bewoner vaak te kampen heeft met een gemis aan thuisgevoel en eigenwaarde,” vindt architect Hugo Velaers. “Deze moeten een aangename woonomgeving met huiselijke sfeer bieden.” Die opvatting heeft hij voorbeeldig vertaald in het WZC De Vesten, waarvan de structuur goed doordacht is. De 88 m lange centrale as is een aangename wandelstraat met overvloedige lichtinval, waarlangs de gemeenschappelijke lokalen zijn ingeplant: onthaal, kantoren, polyvalente zaal (cafetaria), dagzalen, verpleegposten, ergo-kinelokalen, kapsalon, keuken en bevoorrading (op het einde, met eigen ingang), enz.

Dwaalgang Centraal ligt het atrium dat volop daglicht binnenbrengt. Het paalt aan een aantrekkelijke binnentuin. ➜

Distrac Wellcare Products: bedden en toebehoren Distrac Wellcare Products® uit Hoegaarden is al meer dan 15 jaar actief in de verzorgingssector met de sterke merken Tempur® (drukverlagende matrassen en kussens) en Stiegelmeyer® zorgmeubilair. Voor het woonzorgcentrum De Vesten leverde deze firma de Stiegelmeyer Elvido bedden, de Combino nachtkastjes en de Tempur matrassen. Account Manager Sabrina Gargiulo: “Zorginstellingen worden met reden steeds veeleisender op het gebied van zorgmeubilair. Onze firma maakt een bewuste keuze voor producten met een optimale balans tussen medische zorg, ergonomie en esthetica.” Distrac is al jarenlang de exclusieve verdeler van Tempur matrassen voor de zorgsector in de Benelux. Tempur biedt over het gehele lichaamsoppervlak de juiste ondersteuning. Het verlaagt daardoor de druk op nek, rug, schouders en benen, en vermindert zo sterk de kans op doorligwonden. Sabrina Gargiulo: “Jarenlang onafhankelijk wetenschappelijk en klinisch onderzoek heeft uitgewezen dat Tempur de beste oplossing is ter preventie van decubitus (het doorliggen) in combinatie met hoog ligcomfort.” Distrac is de Belgische divisie van Stiegelmeyer, Europees marktleider op het gebied van meubilair voor verzorgingsinstellingen. Sabrina Gargiulo: “We ontwikkelen, produceren en onderhouden verpleegbedden, ziekenhuisbedden en nachtkastjes. We denken mee over innovatieve oplossingen voor de problemen waarmee de zorgaanbieder vandaag de dag geconfronteerd wordt (bijv. Total Cost of Ownership, decubitus- en valpreventie, obesitas en hygiëne). Al onze producten voldoen aan de wettelijke eisen en aan de nieuwe norm IEC 60601-2-52. We nemen de tijd voor deskundig advies om tot de beste oplossing te komen voor specifieke situaties. We hechten grote waarde aan een langetermijnrelatie met onze klanten. We beschikken ook over een eigen technische dienst. Het Elvido bed is een echt succesverhaal in de intramurale zorgsector in de Benelux, met vele duizenden tevreden residenten en gebruikers.”

Bouwen aan de zorg

15


Het Parkerbad Voor het nieuwbouwproject Ter Vesten leverde ArjoHuntleigh onder meer 2 Parkerbaden Het ArjoHuntleigh Parkerbad is in hoogte verstelbaar en kan van zit- naar ligstand gekanteld worden. De ergonomische deur aan de zijkant van het bad zorgt ervoor dat de bewoner op een veilige en comfortabele manier in het bad kan stappen of met een actieve of passieve tillift in het bad kan worden geholpen. In een ArjoHuntleigh Parkerbad kan de bewoner volledig tot rust komen; het innovatieve ontwerp met ronde contouren en de extra hoofd-, rug- en zitkussens zorgen voor een perfecte ondersteuning van het vermoeide lichaam. Een airspa met diverse snelheden maakt de relaxatie compleet. Kortom, met een ArjoHuntleigh Parkerbad wordt het uitkijken naar het volgende badmoment!

Rond deze tuin zijn 40 RVT-kamers geschikt gemaakt voor zorgbehoevende residenten: beneden de dementen, op de verdieping de anderen, telkens 20 eenpersoonskamers (26,5 m²), opgesplitst in twee units van tien bewoners met eigen dagverblijf. In beide RVT-woongroepen zijn telkens twee kamers voorbehouden voor bewoners die extra zorg behoeven. Die sluiten rechtstreeks aan op een gemeenschappelijke badkamer met onder andere een therapeutisch hoog-laagbad (een zogenaamd Parkerbad), plafondlift met tiljuk, en mogelijkheid tot gebruik van een mobiele douchebrancard. Hugo Velaers: “Rondom de binnentuin loopt er een beglaasde gang, die kan worden afgesloten. Gelijkvloers is dit een ‘dwaalgang’: de demente personen kunnen door de gang dwalen en komen automatisch steeds terug aan hun kamer. Via grote schuifdeuren kunnen ze bij goed weer ook naar de binnentuin, die zo een verlengstuk van hun woning wordt. Dankzij ramen tot op de grond hebben ook de zorgbehoevenden op de verdieping ongehinderd uitzicht op de binnentuin.” Aan de andere kant van de centrale gang zijn de kamers voor de nog valide bewoners ingeplant in twee eenheden van 7 kamers gelijkvloers en evenveel op de verdieping, in totaal dus 28 eenpersoonskamers (28,5 m²). Elke wooneenheid heeft een eigen dagzaal met terras, waar onder andere maaltijden gebruikt worden. Deze kamers hebben ook een privéterras met terrasdeur; de bewoners van het gelijkvloers hebben zo zelfs een eigen in- en uitgang. Alle kamers (ook die van het RVT) hebben een sanitaire cel met inloopdouche en wegneembare stoel, toilet en wastafel.

16

Bouwen aan de zorg

K36 WZC De Vesten is een traditioneel gebouw met “Het basisopzet was een zeer sterk geïsoleerd geéén verdieping en een platdak. Hugo Velaers: “De bouw te realiseren, dat gecontroleerd mechabinnenmuren zijn opgetrokken met blokken van nisch wordt geventileerd,” voegt Pieter Vanhoutte gebakken aarde (=gezond materiaal) en bepleis- eraan toe. “Dat is nog steeds de meest economiterd, de buitenmuren zijn in grijze gevelsteen. De sche en energiezuinige manier van bouwen. De enige uitzondering hierop zijn de twee techni- spouw is opgevuld met minimaal 7 cm isolatie en sche ruimten, die zijn bekleed met gepatineerd meer aan de koude noord- en oostkant. De isozink. Daardoor, en omdat de gevels ervan licht latie in het platdak is gemiddeld 19 cm dik, opgekanteld zijn, contrasteren deze ‘technische do- lopend tot 30 cm. Het schrijnwerk is uitgevoerd zen’ met de rest van het gebouw. De vloerplaten in thermisch onderbroken aluminium. Overal is zijn in holle betonwelfsels, die rechtstreeks steu- superisolerend glas gebruikt. Daardoor hebben nen op dragend metselwerk. Enkel voor de grote we een isolatiepeil van K36 gehaald.” De keuken overspanningen (polyvalente zaal, atrium) is ge- heeft een zone-indeling volgens de HACCP-norm (Hasard Analysis of the Critical Control Points): ➜ bruik gemaakt van beton.”

Convents Products NV verzorgde werkzaamheden ‘De Vesten’ Als hoofdaannemer interieurbouw verwezenlijkte Convents Products NV de volledige interieurwerkzaamheden van woonzorgcentrum ‘De Vesten’ te Zoutleeuw. Vanaf de chape-werkzaamheden tot onze specialisatie, het maatwerk-interieur, werd door ons behartigd. Tevens leverden wij tot ieders tevredenheid recent het nieuwe rustoord te Riemst op. Dit was een initiatief van de ‘Grauwzusters’ en het lokale OCMW-bestuur. Aan het nieuwe rustoord ‘Ter Putkapelle’ te Wilsele wordt actueel de laatste hand gelegd. Momenteel werken wij aan de nieuwe zorgcampus te Velm, een initiatief van ‘Care for Life’, het AZ Maria Middelares te Gent, de psychiatrische instellingen St. Jozef te Kortenberg en St. Alexius te Elsene en het rustoord St.Camillus voor de ‘Gasthuiszusters’ te Antwerpen. Ons zusterbedrijf Crea-Decor, specialist in los meubilair voor de zorgsector, verzorgde tevens de volledige inrichting voor ‘De Vesten’. Recent kunnen zij tevens terugblikken op schitterende realisaties voor het nieuwe OCMW-rustoord te Ninove en het woon- en zorgcentrum ‘Floordam’ te Melsbroek. Actueel wordt er gewerkt aan het interieur voor ‘Stichting Werkt voor Ouderen’ te Vlissingen. We willen u graag verwelkomen in onze vernieuwde toonzaal te Beringen.


De Vesten in Zoutleeuw

Bouwen aan de zorg

17


26-04-2010

www.conventsgroup.com

28900146_vliegen.pdf

09:26:28

Convents Products: Laakstraat 53, 3582 Koersel Tel: +32 11 45 81 00 Fax: +32 11 42 46 80

|

Crea-Decor: Lochtemanweg 8, 3580 Beringen Tel: +32 11 45 46 82 Fax: +32 11 42 96 55

Naamloos-4 1

29-03-2010 16:21:56

Meeuwerkiezel 37 - 3960 BREE Tel. 089/46.18.94 - Fax. 089/47.19.89 info@vliegennv.be - www.vliegennv.be

28900146_vliegen.indd 1

11-03-2008 10:23:00


De Vesten in Zoutleeuw

Vliegen NV Bijna een halve eeuw geleden stichtte Pierre Vliegen een eenmansbedrijfje, gespecialiseerd in lood en zinkwerk. Later kwam daar de plaatsing van sanitaire installaties bij. Sinds tien jaar is sanitair dé kernactiviteit van de Breese onderneming, die zich tegenwoordig over steeds grotere projecten ontfermt en wel van ontwerp tot uitvoering. De doordachte keuze van Vliegen om te focussen op grotere projecten werpt zijn vruchten af. Sinds 1993 is de omzet van de onderneming bijna verviervoudigd. Openbare besturen, projectontwikkelaars en aannemers behoren tot het uitgebreide klantenbestand. Enkele referenties zijn het Museum voor Schone Kunsten in Brussel, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Buitenlandse zaken (EGMONT 1 en 2) en het Maria Ziekenhuis in Overpelt. Het werkterrein bevindt zich al jaren tussen Antwerpen, Mechelen, Brussel en Luik. Maar momenteel loopt er ook een aantal projecten dichter bij huis, waaronder recentelijk het afgewerkte Rust- en Verzorgingscomplex ‘De Vesten in Zoutleeuw’. De succesformule van Vliegen bestaat uit een combinatie van degelijkheid, flexibiliteit en klantgerichtheid. Het personeelsbestand bestaat uit een mix van anciens met meer dan dertig jaren ervaring en jonge snaken die nog elke dag bijleren. “Door het uitwerken van tekeningen op AUTOC AD met behulp van STABICAD-toepassingen kunnen wij de ontwerpen van Vliegen op een verzorgde en duidelijke wijze aan de bouwheer voorgelegd worden. Coördinatieproblemen met andere technieken kunnen door deze toepassingen zeer snel en accuraat opgelost worden.” Om het vertrouwen van de klanten te behouden draagt Vliegen één motto in het vaandel: “Als kwaliteit en service een noodzaak zijn, als vertrouwen voor U op de eerste plaats komt en als U wilt werken met ervaren mensen, dan is VLIEGEN NV voor U de enige oplossing.”

afzonderlijke broodkeuken, groentekeuken, warme keuken met combisteamers, portioneringsband, enz. De naadloze epoxyvloer (die doorloopt in de plinten) is waterdicht en antislip, bestand tegen puntlasten en gemakkelijk te onderhouden. Het milieuvriendelijke ventilatieplafond zorgt ervoor dat enkel de dampen worden afgezogen en geëvacueerd door de ingeblazen koude lucht, met recuperatie van de warmte via een warmtewisselaar, terwijl de lucht beneden in de keuken geleidelijk wordt ververst. De verwarming gebeurt met radiatoren, ventiloconvectoren, warme lucht en vloerverwarming (in de gangen en het centrale gedeelte, zowel gelijkvloers als op de verdieping, samen ca. 525 m²). De stookplaats is uitgerust met twee condenserende aardgasketels van 250kW elk. De lucht-

toevoer in de kamers gebeurt via roosters in de ramen, met mechanische extractie in de sanitaire cel. In het centrale gedeelte van het gebouw wordt de lucht mechanisch aan- en afgevoerd met warmterecuperatie.

Zonnepanelen Een aantal gemeenschappelijke lokalen (voornamelijk polyvalente zaal en dagzalen) is uitgerust met een koeling die de temperatuur in de zomer aangenaam houdt. Dat gebeurt door middel van water dat gekoeld wordt door een koelmachine op het dak en verspreid wordt via de ventiloconvectoren en de vloerkoeling. Het centrale gedeelte van het gebouw is voorzien van een topkoeling. Dat betekent dat de ingeblazen buitenlucht bij hogere temperaturen eerst langs een koelbatterij passeert, wat een beperkt verkoelend effect heeft. Het sanitair warm water wordt aangemaakt via een systeem van thermische zonnepanelen en een zonneboiler, met mogelijkheid tot bijverwarming via de CV-installatie. De volledige regeling van het binnenklimaat gebeurt via een centraal gebouwbeheersysteem (GBS) met één centrale PC. Nog voor de zomervakantie van dit jaar wordt begonnen met de sloop van het oude rustoord, dat plaats zal maken voor een aangenaam park aan de stadsrand. Het moet een rustige en veilige ontmoetingsplaats worden voor de WZC-bewoners, hun familieleden, de kinderen van de buitenschoolse kinderopvang en van het kinderdagverblijf die beide ook op de OCMW-campus gevestigd zijn, en uiteraard de buurtbewoners. ■

Feiten en Cijfers Opdrachtgever OCMW Zoutleeuw Projectcoördinatie ontwerp en uitvoering lic. Pieter Vanhoutte, OCMW-secretaris Architect Hugo Velaers, Architectengroep PSK, Sint-Truiden Bedden en toebehoren Distrac Wellcare Products, Hoegaarden Maatwerk-interieur Convents Products, Koersel Los Meubilair, Signalisatie en rekstellingen Crea-Decor, Beringen Installatietechniek Vliegen, Bree Parkerbad Arjo Huntleigh Bouwtijd september 2006 – december 2009 Totale oppervlakte terrein 4 ha, 23 a, 60 ca Totale oppervlakte gebouw 5.118 m² Totale bouwkosten ca. 11 miljoen euro, incl. BTW en erelonen Foto’s Alain Franzolini en OCMW Zoutleeuw

Bouwen aan de zorg

19


wie doet wat

operatiekamers

CLEANroom COMBINATION GROUP De Waterstraat 2, 5570 MZ Bergeijk Postbus 87, 5570 AB BERGEIJK T....................................+31 (0)497 556565 F.....................................+31 (0)497 575224 E info@cleanroomcg.nl W www.cleanroomcg.com

pROJECTMEUBILAIR

REDER PROJECT Kerkstraat 7-9, 4196 AA TRICHT T....................................+31 (0)345 576760 F.....................................+31 (0)345 572265 E info@rederproject.nl W www.rederproject.nl

raadgevende ingenieurs

DEERNS RAADGEVENDE INGENIEURS BV Fleminglaan 10 Postbus 1211, 2280 CE RIJSWIJK T....................................+31 (0)88 3740131 F.....................................+31 (0)88 3740010 W www.deerns.nl/www.deerns.com

Wat doet u eigenlijk? Voor € 65 per uitgave weten uw klanten dat ook! Bel +31 (0)495 450095 +32 (0)11 605540 voor alle informatie over een vermelding

tegels

interflow De Stek 15, 1771 SP Wieringerwerf T algemeen....................+31 (0)227 602844 F direct...........................+31 (0)227 603165 E info@interflow.nl W www.interflow.nl

parkeersystemen

VERVOORT MEUBELEN Edisonstraat 3, ind. Tijvoort, 5051 DS GOIRLE T....................................+31 (0)13 5340034 F.....................................+31 (0)13 5340035 E info@vervoort.nl W www.vervoort.nl

pROJECT- BEPLANTING

KONINKLIJKE MOSA Postbus 1026, 6201 BA MAASTRICHT T....................................+31 (0)43 3689444 F.....................................+31 (0)43 3689335 E info@mosa.nl W www.mosa.nl

amano nederland De Vlonder 123, 5427 DD BOEKEL T....................................+31 (0)492 326200 F.....................................+31 (0)492 326165 E info@amano-nl.com W www.amano-nl.com Plafondliftsystemen

totaalinrichting

INTERIEURBEPLANTING VAN DER VLEUTEN Jan Tinbergenstraat 4, Showroom (op afspraak) 5491 DC SINT-OEDENRODE T....................................+31 (0)413 420806 F.....................................+31 (0)413 420893 E info@vandervleuten-beplanting.nl W www.vandervleuten-beplanting.nl

Rooms for care De Waterlaat 2, 5571 MZ Bergeijk Postbus 87, 5570 AB Bergeijk T....................................+31 (0)497 556111

ARJOHUNTLEIGH NEDERLAND BV ...with people in mind Biezenwei 21, 4004 MB TIEL Postbus 6116, 4000 HC Tiel T +31 (0)344 640800 F +31 (0)344 640886 E info-nl@arjohuntleigh.com W www.arjohuntleigh.com/nl

projectinrichting

pROJECTSTOFFEN

F.....................................+31 (0)497 575224 E info@rooms-for-care.nl W www.rooms-for-care.nl

ARTIMO TEXTILES Postbus 1150, 4700 BD ROOSENDAAL T....................................+31 (0)165 543940 F.....................................+31 (0)165 554855 E info@artimo.nl W www.artimo.nl

tourniquets & Toegangscontrole

Boon Edam Nederland BV

Gebebouw BV Achterdijk 18, 5705 CB Helmond T....................................+31 (0)492 540590 F.....................................+31 (0)492 547059 E info@gebebouw.nl W www.gebebouw.nl

96

Bouwen aan de zorg

Hier uw logo? NAAMSVERMELDING

Vanaf € 45 per uitgave weten uw klanten ook wat u doet!

Ambachtstraat 4, 1135 GG EDAM Postbus 26, 1135 ZG EDAM T....................................+31 (0)299 380808 F.....................................+31 (0)299 380841 E verkoop@boonedam.nl W www.boonedam.nl


wie doet wat

TIJDELIJKE EN SEMI PERMANENTE HUISVESTING

Bussman Verhuur BV IJzerwerf 1, 6441 TK Beuningen GLD. T....................................+31 (0)24 6790100 F.....................................+31 (0)24 6790101 E info@bussman-verhuur.nl W www.bussman-verhuur.nl

vloeren

Ten dam projecten Stolwijkstraat 47B Postbus 9013, 3008 AA Rotterdam 6716 AD EDE T....................................+31 (0)10 4850371 F.................................... +31 (0)10 4846813 E info@tendam.nl W www.tendam.nl

was- en droogapparatuur

MIELE PROFESSIONAL De Limiet 2, 4131 NR VIANEN Postbus 166, 4130 ED VIANEN T verkoop professional...+31 (0)347 378883 T centrale...................... +31 (0)347 378911 F.....................................+31 (0)347 378429 E professional@miele.nl W www.miele-professional.nl

Jan snel Willeskop 94, 3417 ME MONTFOORT Postbus 200, 3417 ZL MONTFOORT T....................................+31 (0)348 473741 F.................................... +31 (0)348 479051 E info@jansnel.com W www.jansnel.com

SYMO-BOUW BV Scheiweg 1, 5421 XL GEMERT T....................................+31 (0)492 368357 F.....................................+31 (0)492 368333 E info@symobouw.nl W www.symobouw.nl

FORBO FLOORING BV Postbus 13, 1560 AA KROMMENIE Tel..................................+31 (0)75 6477477 Fax.................................+31 (0)75 6477726 E contact@forbo.com W www.forbo-flooring.nl

GERFLOR BV Postbus 7102, 5605 JC EINDHOVEN T....................................+31 (0)40 2661700 F.....................................+31 (0)40 2574689 E gerflornl@gerflor.com W www.gerflor.nl

vERPLEEGBEDDEN

baudet benelux Grote Hondstraat 40 B - 2018, ANTWERPEN T +32 (0)3 281 02 04 F +32 (0)3 281 02 64 E contact@baudet-benelux.com W www.baudet-benelux.com

INTERSAN BELGIË Ommegangstraat 51 9770 KRUISHOUTEM T......................................+32 (0)9 3338383 F.......................................+32 (0)9 3836862 E infosan@intersan.be W www.intersan.be

lopital België Bvba Antwerpsesteenweg 124 2630 Aartselaar T......................................+32 (0)3 8705160 E info@lopital.be W www.lopital.be

KaBe Care Systems Postbus 127, 3720 AC BILTHOVEN T....................................+31 (0)30 2257515 F.....................................+31 (0)30 2257440 E kabe.care.systems@worldmail.nl W www.kabecare.nl

aangepast-sanitair

BENELUX

DESSO BV Postbus 169, 5140 AD WAALWIJK T....................................+31 (0)416 684100 F.....................................+31 (0)416 335955 E info@desso.com W www.desso.com

VaLIDATIE & ONDERHOUD

interflow De Stek 15, 1771 SP Wieringerwerf T algemeen....................+31 (0)227 602844 F direct...........................+31 (0)227 603165 E info@interflow.nl W www.interflow.nl

Wat doet u eigenlijk? Voor € 65 per uitgave weten uw klanten dat ook! Bel +31 (0)495 450095 +32 (0)11 605540 voor alle informatie over een vermelding

bELGIE

NORA FLOORING SYSTEMS BV Belgiëstraat 14, 5171 PN KAATSHEUVEL T....................................+31 (0)416 286140 F.....................................+31 (0)416 286149 E info-nl@nora.com W www.nora.com/nl

adviesbureau’s

PROBIS CORPORATE Acaciastraat 8, 2440 GEEL T......................................+32 (0)14 585800 F.......................................+32 (0)14 591282 E info@probis.be W www.probis.be

Bouwen aan de zorg

97

Bouwen aan de Zorg 3 2010  

Vaktijdschrift over de bouw en ontwikkeling in de zorg.

Bouwen aan de Zorg 3 2010  

Vaktijdschrift over de bouw en ontwikkeling in de zorg.