Page 1

Bouwen aan

Vlaanderen

Reylof versterkt historische kern Gent Cortenstaal voor brandweerschool Emblem Tongeren Lijnt groen Kleurenspel zet Kessel-Lo op Kop Nieuwe Concessie Haantje de voorste

nummer 4 I 2011 jaargang 12 I nov-dec-JAN www.bouwenaanvlaanderen.be VAKTIJDSCHRIFT VOOR DE BOUW

va met kk ate r

n

4


PIRANACONCEPTS.COM

Venuslood, het nieuwe bladlood van Uzimet, oogt mooi op elk dak. Dankzij het veredelde oppervlak bent u zeker van een blijvende, consistente kleur zonder witte strepen.

ALLE VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG Traditioneel bladlood met veredeld oppervlak Metaalkleurig uitzicht met blijvende schoonheid Geen strepen, geen loodwit Onder alle weersomstandigheden te plaatsen Snelle verwerking zonder patineren Duurzaam, typisch voor lood 100 % recyclebaar Geschikt voor monumenten

Delftweg 62 | 2289 BA Rijswijk T +32 (0)800 - 790 52 | info@uzimet.com

MEER INFO OP WWW.VENUSLOOD.BE

AdvVenuslood297x210BildinxDRUK.indd 1

6/09/11 15:33


DURF VERNIEUWEN!

Krijg tot 10 000 euro voor de renovatie van uw voorgevel. Voor de verfraaiing en vernieuwing van uw interieur kan u tot 5000 euro ontvangen.

Zet uw zaak in de bloemetjes met de renovatietoelage.

Surf naar www.antwerpen.be/toelagerenovatiehandelspanden of bel naar het Bedrijvenloket op 03 338 66 88 voor meer info over de voorwaarden van de renovatietoelage voor handelspanden. Vraag uw toelage aan voor 31 december 2012.

MEER WETEN?

www.antwerpen.be/toelagerenovatiehandelspanden

03 338 66 88


IMAGEO – De kunst van de verbeelding

ArcelorMittal Construction Systems, Solutions and Components f o r c r e at i v e A r c h i t e c t u r e Welkom in de wereld van oneindige

Laat uw creativiteit de vrije loop. Dankzij de Moleculaire

creativiteit!

Numerieke Transfert (TNM) heeft u zoveel meer moge-

Treed binnen in het hart van een inno-

lijkheden tot expressie en tot het personaliseren van de

vatie die de technologie van het beeld associeert met een

exclusieve visuele omgeving.

buitengewone architectuur. Zij het voor buiten of binnen, het

Durf uw verbeelding en de ruimte extra in de verf te zetten.

Imageo procedé laat toe een numerieke foto, een afbeelding

Vrijheid in kleuren en decoratieve effecten, Arval zet uw

of een tekst over te brengen op een thermohardende

grafisch universum om in beeld!

coating van een product bestemd voor gevelbekleding of interieurbekleding. ArcelorMittal Construction Belgium NV Industrieterrein Geel West - Z4 · Lammerdries 8 B-2440 Geel · T: +32 14 56 39 43

www.arcelormittal.com/arval_belux


voorwoord Beste lezer, In dit nummer van Bouwen aan Vlaanderen is variatie troef. Je stapt er doorheen met loopschoenen van Jempi Wilssens (Zwijndrecht) of vertrekt vanuit Tongeren, met een autobus van De Lijn. Neem je liever de wagen, vergeet dan niet bij te tanken bij Shell in Wetteren, waar Woodlam een tankstation in houtlamelbouw neerzet. We besteden weer veel aandacht aan de herwaardering van onze oude steden, met name aan Gent, Turnhout en Roeselare. Of aan de verdere uitbouw ervan, zoals in Leuven en Kortrijk. Vlamingen studeren meer en langere en dat merk je aan de (hoge)scholenbouw, zoals voor het Katho in Kortrijk en de KHK in Turnhout. Maar op onderwijsgebied is het opvallendste nieuwbouwproject toch Campus Vesta, op een voormalige Britse militaire basis in Emblem. Daar leidt de provincie Antwerpen haar nieuwe politie- en brandweermensen op, met nadruk op praktische trainingen. Met Philippe Vermeulen van Enervest staan we ook stil bij de vraag hoe Vlaanderen in de toekomst zijn eigen duurzame energie zal produceren en vooral, hoe we de violen moeten gelijkstemmen voor de inplanting of niet-inplanting van windturbines. Leesvoer te over, maar daarna kunt u tot rust komen in De Haan. Een goede gelegenheid trouwens, om tijdens een wandeling door strand en duinen kennis te maken met het nieuwe woonproject Sparrenduin. En we hebben ook nieuws uit eigen huis. Bouwen aan Vlaanderen integreert vanaf nu Bildinx. Die titel verdwijnt wel, maar mediagroep Louwers heeft zowel de activiteiten als de kernmedewerkers van Bildinx overgenomen en verzekert daarmee de continu誰teit van die activiteiten. Geruststellend en minder geruststellend nieuws bereikt ons vanuit Brussel. Geruststellend omdat we na een korte en krachtdadig rondje onderhandelen een nieuwe federale regering hebben. Of die regering ook kort en krachtdadig zal zijn valt af te wachten. In elk geval heeft ze al heel wat nieuwe besparingen en belastingen in het vooruitzicht gesteld. Een van die besparingen is het terugschroeven van diverse steunmaatregelen voor de bouwsector, op korte termijn. Los van de onzekerheid die daarmee is ontstaan, zal een abrupte stopzetting vanaf 1 januari 2012 immers zeer ernstige gevolgen hebben voor de sector, waarschuwt alvast de Confederatie Bouw. De beroepsorganisatie vreest dat de helft van de in 2012 geplande energiebesparende werken in het gedrang komen, wat tot een verlies van 5.000 banen kan leiden. Ze vreest dat de afschaffing van fiscale stimuli opnieuw meer ruimte zal scheppen voor zwartwerk en argumenteert dat een ruime overgangsperiode misschien veel ellende kan besparen. Twijfelachtige vooruitzichten dus, maar we blijven optimistisch en wensen u een geslaagd 2012!

Koen Mortelmans hoofdredacteur van Bouwen aan Vlaanderen


COLOFON Bouwen aan Vlaanderen Kwartaalvaktijdschrift voor de bouw Jaargang 12 • nummer 4 • 2011 Sinds 1999 • Verschijnt 4 x per jaar

verantwoordelijke Uitgever

H.B.J.M. Louwers Wildlaan 7 Postbus 85, 3900 Overpelt, België T +32 (0)11 605540 E info@louwersmediagroep.be

Redactieadres

Koen Mortelmans Kempenlaan 5 2160 Wommelgem T +32 (0)3 3536066 E koen@mortelmans.com

Redactie

Erika Claessens Dave Cuypers Henri Gielen Koen Mortelmans Bram Souffreau Senne Starckx Michel Vanden Heede Bert Verbeke Philip Willaert

8

Brandweer en politie gestaald

29

Floriade Venlo onder dak

Bladmanagement

Philippe Bourda T +32 (0)9 2209250 M +32 (0)478 437543 E p.bourda@louwersmediagroep.be

8

Campus Vesta opleidingscentrum voor politie en brandweer

13

Group Denys met knipoog naar het verleden

21

Op de leest van Runners Service

25

Boplan verzoent Industrie en architectuur

29

Innovatieve en duurzame ontwikkelingen in Villa Flora

Secretariaat

33

Eerste groene stelplaats voor De Lijn in Tongeren

Fotografie

38

Licht en transparantie in KHK Turnhout

abonnnementprijs

43

Compacte en energiezuinige uitbreiding Boss Paints

46

Windenergie moet economische heropleving dragen

49

Reylof verzoent luxehotel met nieuwbouwappartementen

Advertenties

FTP-server van Louwers Mediagroep: http://ftp2.louwersuitgevers.nl Username: bavl Wachtwoord: gast Adresgegevens: Postbus 85, 3900 Overpelt, België T +32 (0)11 605540 E verkoop@louwersmediagroep.be Manuela Depenbrock Marc Sourbron e.a. € 45,00 per jaar excl. BTW ABN Amro: 723-5404718-21 t.n.v. Louwers Mediagroep BVBA o.v.v. Bouwen aan Vlaanderen. Informatie over abonnementen: T +32 (0)11 605540

56

Journaal

Schriftelijk ten minste drie weken voor verhuizing naar: Postbus 85, 3900 Overpelt, België

59

Epic Rushes kiest voor lichtvoetig industriegebouw

opzeggingen

63

Kessel-Lo nu ook stedenbouwkundig verbonden met Leuven

68

Haren Marilyn Monroe als wolkenhemel Katho Kortrijk

73

Stalen skelet houdt Stadshal Gent recht

75

Nieuwe antwoorden voor inrichting van publieke ruimten

76

Nieuwe Concessie klaar voor nieuwe recreanten

79

Blussen met Emmery

Adreswijzigingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.

Doelgroep

Bouwen aan Vlaanderen is een communicatieplatform dat met name architecten, projectontwikkelaars, aannemers, installateurs, woningbouwcorporaties, gemeenten, overheidsinstellingen en opdrachtgevers uit alle betrokken regio’s van Vlaanderen informeert.

vormgeving/art direction

Logo Reclame- Ontwerpbureau Valerie Berben Richard Kokx Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen


38

63

Levende kleuren in Kessel-Lo

Turnhout maakt school

Euro Rent speelt snel in op klantenbehoeften

83

easyFairs lokt 6.775 professionele bezoekers naar Brussels Expo

85

Vastgoedevent in Gent

87

Flamey: einde collectieve stedenbouwkundige vergunning in zicht?

89

Assumax: dronken achter het stuur…. financiële kater?

90

ORI-nieuws

92

BVA-nieuws

94

VCB-nieuws

96

CIB-nieuws: vastgoedcongres in Oostende

Bouwen aan Vlaanderen

81

Vlaanderen

VAKTIJDSCHRIFT VOOR DE BOUW • WWW.BOUWENAANVLAANDEREN.BE 2011 • JAARGANG 12 • 3 MAANDELIJKS

Dak & Geveltechniek

Bouwen aan

NUMMER 4 I 2011 JAARGANG 12 I NOV-DEC-JAN WWW.BOUWENAANVLAANDEREN.BE VAKTIJDSCHRIFT VOOR DE BOUW

va met kk ate

4

rn

Reylof versterkt historische kern Gent Cortenstaal voor brandweerschool Emblem Tongeren Lijnt groen Kleurenspel zet Kessel-Lo op Kop Nieuwe Concessie Haantje de voorste

4

99

Unilin insulation

101

Vakkennis De Witte Aluconstructies in Kenniscentrum Roeselare

102

FAC-partnermeeting: orderportefeuille gestegen

103

Hubtex

104

Forster Unico

105

Ewitherm

107

Wie doet wat

2011053 BAVL 04.indd 1

13-12-2011 10:25:49

VOORPAGINA: Reylof in Gent (foto Sandton Grand Hotel Reylof)

inhoud


Tekst: Koen Mortelmans Foto’s: Provinciebestuur Antwerpen (Koen Fasseur) en VPT Versteeg (Marcel Willems)

Antwerps provinciaal opleidingscentrum staalt brandweer en politie

Campus Vesta opleidingscentrum voor hulpdiensten Op de terreinen van een voormalige Britse militaire basis in Emblem (Ranst) heeft de provincie Antwerpen een nieuw vooruitstrevend multidisciplinair opleidingscentrum voor hulpdiensten geopend. Naast de beschikbaarheid van hedendaagse infrastructuur is vooral het samenbrengen van de opleidingen van zowel brandweer, dringende geneeskundige hulpverlening als van politiediensten een belangrijke stap. Op Campus Vesta werken 66 vaste personeelsleden en zeventig freelance docenten en volgen jaarlijks meer dan 12.000 cursisten een opleiding. Het is een fusie tussen het vroegere Provinciaal Instituut voor Brandweer- en Ambulanciersopleiding (Piba) en de Provinciale Politieschool (PPA). “Wij kiezen er resoluut voor om de hulpdiensten samen op

8

BOUWEN AAN VLAANDEREN

te leiden,” argumenteert deputé Bart De Nijn (NVA). “De kruisbestuiving tussen de brandweertechnische, medische en politionele opleidingen maakt Campus Vesta een uniek kenniscentrum in Vlaanderen op het vlak van veiligheid. De samenwerking van hulpdiensten, al bij de opleiding, is van onschatbare waarde later op het terrein.”

Cortenstaal Het markante kopgebouw bezorgt de campus door zijn bekleding met cortenstaal een ietwat robuuste uitstraling, die goed past bij het stoere imago van politie en brandweer. VPT Versteeg produceerde en monteerde hiervoor 3.400 m2 gevelpanelen en 900 m dagkanten in cortenstaal. Toch was die keuze niet van-


De fotograaf stond aan de goede kant in de schietstand.

Uitgebreide sportinfrastructuur.

De brandweer kan oefenen met en op verschillende types daken.

Het cortenstaal geeft Campus Vesta een stoer karakter.

zelfsprekend. “Ik herinner me de discussie in het provinciebestuur,” blikt Bart De Nijn terug. “Een collega opperde dat de mensen zouden lachen dat het nieuwe gebouw van de provincie al roest. Maar achteraf ben ik blij dat we de sprong hebben durven maken om zo’n groot gebouw in weervast staal op te trekken. Het suggereert niet alleen stoerheid en degelijkheid, maar ook speelsheid en soepelheid.” Voor Peter Moser, commercieel directeur bij VPT Versteeg, zijn de commentaren op cor-

tenstaal niet nieuw. Zijn bedrijf heeft zich in dit materiaal gespecialiseerd. “Het bestaat al lang, maar is nogal gevoelig aan trendwisselingen in de esthetische voorkeuren. Momenteel is het weer helemaal in. In het geval van Vesta had de architect al voor cortenstaal gekozen voor hij bij ons aanklopte. Maar we promoten het ook zelf. Tegenwoordig leggen we de nadruk op nieuwere toepassingen ervan, zoals geperforeerde gevels en nieuwere combinaties ermee, zoals met led-verlichting.” Cortenstaal hoeft echter niet puur een esthetische keuze te zijn: “Ook budgettaire motieven kunnen meespelen. Een gevel bekleden met cortenstaal is goedkoper dan met aluminium of inox. Het is wel zwaarder, de draagkracht van de constructie moet wel voldoende hoog berekend worden.” “Het gebruik van cortenstaal hield wel in dat we veel zorg moesten besteden aan de afwatering,” onderstreept Nico Godderis, projectleider bij hoofdaannemer Antwerpse Bouwwerken. “De eerste jaren kan dat staal via een niet haarfijne afwatering roestsporen achterlaten op het schrijnwerk. Daarna doet dat probleem zich niet meer voor.” Het architectenplan voorzag de bevestiging van het staal met schroeven, maar de uitvoerders vonden een meer elegante oplossing: een haaksysteem langs de achterkant. “Zo raakte het uitzicht van de gevels niet verstoord door schroeven.” Met een E-peil van nagenoeg 50 –dank zij de doorgedreven isolatie en luchtdichtheid– komt het hoofdgebouw behoorlijk dicht in de buurt van een passiefconstructie. “We hebben de luchtdichtheid onderzocht met een blower-door test,” aldus Nico Godderis. ➡

BOUWEN AAN VLAANDEREN

9


V

P

T

V

E

R

S

T

E

E

G

VPT verzorgde voor het project Campus Vesta de complete gevelbekleding in Cortenstaal: vanaf adviesdetaillering, engineering, uitvoeringstekenwerk tot aan productie, montage en coördinatie. Naast Campus Vesta heeft VPT vele andere in het oog springende Cortenstaal-projecten gerealiseerd in België en Nederland. Een kleine greep: Appartementen (Mechelen), Wooncomplex (Haarlem), MTV studio’s (Amsterdam), Kazerne (Doorn), Brandweerkazerne (Berkel en Rodenrijs), Appartementen (Vijfhuizen) en een Botenloods (Den Bosch). VPT Versteeg is leverancier van complete metalen gevel(cassette)systemen met als specialisme complexe paneelvormen. De ruime combinatie van innovatieve bewerkingstechnieken en ervaring maakt het mogelijk aan de eisen van architect en opdrachtgever te kunnen voldoen. VPT denkt mee over het ontwerp, de materialen, de montagetechnieken en de oppervlaktebehandelingmethode. Welk idee ook voortkomt uit de creatieve geest van de ontwerper, VPT maakt het waar.

Campus Vesta, Antwerpen

VPT Versteeg Bakkersdam 3 Postbus 25 5261 ZG Heusden Nederland t. +31 (0)416- 662507 f. +31 (0)416- 661102 www.vptversteeg.nl verkoop@vptversteeg.nl

G e v e l d e s i G n i n m e ta a l


“Een ander opvallend kenmerk is de uitstekende akoestiek in de foyer. Om die te realiseren hebben we een speciale witte spuitpleiser op het plafond aangebracht.”

aanwezig was, van kettingbotsingen op de autosnelweg tot industriële branden. Het provinciebestuur liet er eveneens een Finse piste en een gewone atletiekpiste aanleggen.

Het opleidingscentrum telt 25 leslokalen, vijf computerzalen, een lokaal voor virtueel oefenen, een auditorium, sportzaal, fitness en twee dojo’s voor oosterse vechtsporten. Het omvat eveneens verhoorruimtes en speciale praktijkruimtes, voor rollenspelen. Deze ruimtes worden bijvoorbeeld ingericht als huiskamer, bankkantoor of discotheek. Tijdens een rollenspel kunnen de lesgever en de klas hun medestudenten observeren vanuit een loopbrug boven de ruimte, waar ze zelf geen invloed hebben op de oefening. Ook de stresstests die de cursisten moeten klaarstomen voor het echte werk vinden hier plaats.

Schietstand

Het gebouw staat op een terrein van 37 ha waar al een sterk gevarieerde infrastructuur voor het houden van praktische oefeningen

De nieuwe schietstand, in een ander gebouw, heeft een oppervlakte van 900 m2 en beschikt over twaalf schietbanen met elektronisch aangestuurde beweegbare doelen, met een mogelijke schietafstand van 2 tot 20 meter. Dat is een veel grotere range dan op de meeste andere schietstanden. Die van Vesta is uitgerust om in alle mogelijke lichtomstandigheden te kunnen oefenen (dag, nacht, discotheekverlichting,…). Het is zelfs mogelijk er politievoertuigen binnen te rijden, zodat bepaalde oefeningen vanuit het voertuig kunnen starten. Voor de veiligheid en akoestiek zijn de betonnen muren 20 tot 30 cm dik en bekleed met kogelabsorberend materiaal. “We hebben ook speciale opvangbakken aangebracht voor de kogels,” zegt Godderis. Naast de politieschool zelf mogen ook lokale korpsen er gebruik van

maken. VPT Versteeg leverde hiervoor de aluminium gevelbekleding. Naast de echte bevat dit gebouw ook een virtuele schietstand, waar met levensgrote videobeelden talrijke situaties worden gecreëerd. Dit maakt trainingen mogelijk om bijvoorbeeld bij een bankoverval in te schatten of het al dan niet nodig is een wapen te gebruiken. ❚

Technische FICHE Opdrachtgever: provincie Antwerpen Ontwerp: TV Stramien - IRS (Antwerpen) Hoofdaannemer: Antwerpse Bouwwerken (Antwerpen) Brandbestendig glas: Promat (Tisselt) Stalen en aluminium gevelbekleding: VPT Versteeg (Heusden, Ned.) Start werken: maart 2010 Einde werken: juli 2011 Plechtige ingebruikname: 29 september 2011 Oppervlakte: 13.000 m2 Bouwbudget: 14 miljoen euro (excl. BTW)

PARTICIPANT AAN HET WOORD Promat International –brandbestendig glas Promat International (Tisselt) leverde voor Vesta zijn Promat Systemglas Rf 1h, met een brandweerstand van een uur. “We kregen deze bestelling wegens de esthetische en technische eigenschappen van het glas”, legt technisch adviseur Chris Borgions uit. “Het budjoint-systeem zorgt voor meer lichtinval en een breder zicht en maakt dat er geen storende zware kaders nodig zijn.” Ze heeft het project zes maanden lang opgevolgd en begeleid. “Dit soort opdrachten is dagelijkse kost voor ons. Maar wegens de gebruiker is het een heel mooie referentie.” Recent werkte Promat ook mee aan de Opéra de Wallonie in Luik, het gerechtshof van Ieper, het Sint-Elisabethziekenhuis in Ukkel en de vestiging van Deba Meubelen in Belsele-Waas. Promat, een onderdeel van de Etex Groep, is vooral gespecialiseerd in passieve brandwerendheid. Het levert de kennis en de materialen voor brandveilige constructies.”

BOUWEN AAN VLAANDEREN

11


cutting edge dat danken we aan onze scherpte, onze pioniersdrang, onze durversmentaliteit. innoveren doen we niet in één specialisme, maar als totaalbedrijf met vele facetten: water, energie, mobiliteit, restauratie, bouwkunde, speciale technieken en nog veel meer. in elk van die complementaire disciplines vestigden we ons als nichespeler en ontpopten we ons tot een wereldwijde referentie met hoge toegevoegde waarde. gebundeld vormen al die disciplines een totaalbedrijf, denys, een veelgevraagde partner voor de meest complexe bouwprojecten en infrastructuurwerken. Onze doordachte keuze om te diversifiëren is zonder twijfel de eerste motor voor onze groei geweest.Om die gediversifieerde groei maximaal ruimte te geven, zijn we gestaag gaan bouwen aan internationale expansie. de wereld is ons werkterrein.

www.denys.com t u nnelling works / c i v i l w o rks / water wo rk s / r e s to r ati o n w o r k s / bui l d i n g w o r k s / p i p e l i n e w or k s / dr eam w or k s


Tekst: Bert Verbeke

Nieuw kantoorgebouw Group Denys

Transparant gebouw met een knipoog naar het verleden Logica, eenvoud, transparantie, soberheid, kwaliteit: dat zijn in een notendop een aantal waarden die de architectuur van het ‘nieuwe’ kantoorgebouw van Group Denys in Wondelgem omschrijven. De onderneming draagt ook respect voor het verleden hoog in het vaandel. Daarom koos ze niet voor een complete nieuwbouw, maar voor renovatie en modernisering van het bestaande gebouw. “Wij zijn een specialistische bouwgroep die zeer actief is in het buitenland, in diverse segmenten: pijpleidingen en kabels, tunnelling, collectoren en waterleidingen, gebouwen en burgerlijke bouwkunde, renovatie, restauratie en speciale technieken,” vertelt Johan Van Wassenhove, gedelegeerd bestuurder van Denys Group. “Een toenemend plaatsgebrek was de voornaamste reden voor deze renovatie. De ac-

commodatie van het bestaande gebouw uit 1976 voldeed ook niet meer aan de huidige eisen. Door de groei van ons bedrijf nam het aantal medewerkers toe en waren wij haast gedwongen om uit te breiden, de mensen zaten hier bij wijze van spreken op elkanders schoot. Toen wij in 2000 dit bedrijf kochten telden wij 75 bedienden, elf jaar later zijn het er 200. De hele groep omvat een duizendtal medewerkers.”

Wedstrijd met vijf architectenbureaus “Voor de weloverwogen renovatie van het gebouw hebben wij eerst de markt bevraagd. Na een selectie mochten een vijftal architectenbureaus een ontwerp indienen. De bureaus die het niet haalden kregen allemaal een behoorlijke vergoeding, wat niet gebruikelijk is in de sector. We kozen voor Crepain Binst Architecture, omwille van de eenvoud van hun ontwerp met een duidelijke boodschap. ➡

BOUWEN AAN VLAANDEREN

13


INGENIEURSBUREAU SPECIALE TECHNIEKEN EN DUURZAAM BOUWEN  BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET CONSTRUCTION DURABLE

ces

CES Brusselsesteenweg 290 B-1730 Asse België

CES Wallonie 15, Rue des Fauvettes B-6110 Montigny-Le-Tilleul Belgique

CES Luxembourg 5, Rue Goethe L-1637 Luxembourg Grand Duché De Luxembourg

CES Tunisia Secteur 5, Parc d’Activités Economiques TN-7050 Menzel Bourguiba Tunisia

Tel : +32 2 452 20 02 Fax : +32 2452 61 37

Tel : +32 71 47 84 25 Fax : +32 71 47 91 38

Tel : +352 27 177 256 Fax : +352 27 177 700

Tel : +216 72 418 128 Fax: +216 72 418 112

EPB - EPC - BREEAM - PHPP – ERKEND ENERGIEDESKUNDIGE Consulting / contracting

Publieke gebouwen

Residentieel

Haalbaarheidsstudies Conceptualisatie en knelpuntanalyse Uitwerken van offerte-aanvragen (plannen, meetstaten, lastenboeken) Vergelijking van offertes Werfopvolging (technieken, planning) Energiestudies en thermodynamische simulaties

Engineering Gebouwen (Speciale technieken) Verwarming, ventilatie, verluchting en airconditionning Sanitair en brandbeveiliging Elektriciteit (middel en lage spanning) Lage stroom installaties (Data, telefonie, toegangscontrole) Liften Energierecuperatie Industrie (KMO) -Process, mechanical, E&I engineering

KHK—M.&J.M. Japsers—J.Eyers & Partners – Architenatelier Verwilt

Services Meetcampagnes en expertise Technische audits van gebouwen Energie audits en energie

Genèvepark Brussels—Skyline City—DDS&Partners

Hotel

Kantoren

G-Building Low Energy Labo Vilvoorde— Akzo Nobel— Storme Van Ranst

Zorgsector

Nexity Brussels—Nexity IG—A2RC Axa—M.&J.M. Japsers—J.Eyers & Partners

Expert services : renewable energy, energy efficiency, sustainable energy & energy engineering

Axima creates a better climate Brandbeveiliging en sprinkler Energie-efficiënte oplossingen HVAC: luchtbehandeling, ventilatie, koeling en verwarming

Vluchtenburgstraat 5 - 2630 Aartselaar tel. +32 3 870 72 00 - fax +32 3 877 22 10 vlaanderen@axima-gdfsuez.be

Sanitaire installaties IJswater, oververhit water en stoom Clean room technologie, afzuigsystemen en ontroking

www.axima-gdfsuez.be


PARTICIPANT AAN HET WOORD Renson –zonwering Johan Debaere (Renson, Waregem) geeft toelichting bij de hier gebruikte Fixscreen 150 zonwering. “Onze Fixscreen is de eerste verticale zonwering, die werkelijk windvast is en insecten buiten houdt en meteen de nieuwe norm in doekzonwering neerzette. Deze verticale doekzonwering is uitgerust met een gepatenteerd geleidingssysteem, dat het doek strak en windvast houdt in elke positie. Daarmee behoren klapperende en stukgescheurde screens tot het verleden. Bovendien zorgt een ballastlat met afdichtingsrubber voor een perfecte aansluiting met de dorpel, waardoor de gebruiker intensief kan ventileren, zonder dat insecten het gebouw binnendringen. Vandaag omvat het Fixscreen-gamma drie types: Fixscreen 85 voor toepassingen met een breedte tot 2.500 mm en een hoogte tot 1.600 mm (tot 4 m2), Fixscreen 100 Evo voor afmetingen tot 4.000 x 2.700 mm (B x H) of 3.000 x 3.500 mm (B x H) en Fixscreen 150 voor glaspartijen met afmetingen tot 22 m2.

Het is een architectuur die de tijd zal overleven, zelfs over vijftig jaar. Dat was ook het geval met het vorige gebouw.”

Uitstraling “Dit is een essentieel gebouw waarin eenvoud en discretie de boventoon voeren, gesofistikeerde zaken of franjes moet je hier niet zoeken. Anderzijds: ik wou absoluut geen banale architectuur, geen mainstream. Het gebouw moest tegelijkertijd wel opvallen en iets uitstralen ten opzichte van de meeste andere industriële gebouwen in de buurt.”

Respect voor de roots “Nieuwbouw was voor ons geen optie,” stelt Johan Van Wassenhove. “Achteraf kan je zeggen dat nieuwbouw veel goedkoper was geweest en ook veel makkelijker qua uitvoering en technieken. Maar door de perfecte realisatie zie je nauwelijks dat hier sprake is van een renovatie. Wij hebben een gebouw neergezet met respect voor onze roots. Het historische aspect is een cruciaal element in de duurzaamheid van onze onderneming. Hoewel modernisering tot de eisen behoorde, vroegen wij ook om de systematiek van de verticale lijnen van het oude gebouw te behouden.” Architect Luc Binst vult aan: “Kenmerkende voor het oude kantoorgebouw was de repetitieve gevelstructuur, die het gebouw een soort van rust verleende. ➡

Klimaatplafonds in nieuw kantoorgebouw Denys Klimaatplafonds uit gipskarton garanderen een hoge esthetische afwerkingsgraad en comfort “Onder meer om esthetische redenen koos Denys in zijn nieuwe kantoorgebouw voor een klimaatregeling afgewerkt met gipskartonpanelen. Een hoge afwerkingsgraad was een vereiste van zowel opdrachtgever als architect. Het gebouw is een unicum in zijn soort, wegens de zeer hoge eisen van comfort en energie die de opdrachtgever aan zijn eigen kantoor wenste te geven,” vertelt Carlo Miers, salesmanager van Interalu. Interalu stond in voor de installatie van de klimaatplafonds. “De Planterm klimaatplafonds verenigen kwaliteit en eenvoud. Bij dit type klimaatplafonds resulteert de vrijgekomen stralingsenergie en de daarmee gepaarde dilatatie niet langer in scheurvorming van de gipskartonplaten. Op die manier is er zowel in de zomer als in de winter sprake van een maximale prestatie. We installeren Planterm als een klassiek gipskartonplafond met vastgeschroefde panelen op de metalen draagconstructies. De koelleiding zit al verwerkt in het gipskarton.” Simulaties van belasting- en gebruikscurven “De 2.500 m² grote kantoren halen met de gebruikte technieken een K33 en een E70-waarde. Het energieconcept bereikten we door hoge rendementstoepassingen te verwerken in simulaties van belasting- en gebruikscurven, gebaseerd op temperatuur- en vochtigheidgegevens op uurbasis over een volledig jaar. Hierdoor konden we het optimum berekenen. Zo zal Denys voor verwarming met een vermogen van 40% van de berekende waarde, al 90% van het stookseizoen kunnen dekken,” vertelt Bart Blommaert, afgevaardigd bestuurder van CES. CES nam de studietechnieken voor zijn rekening. Voor HVAC is uit de veelvuldige simulaties een uitvoeringsconcept ontworpen. “Het koelsysteem vindt plaats met klimaatplafonds met hoge temperatuur gekoelde plaasterplaat. Lage temperatuur convectoren langs de ramen zorgen voor de verwarming in combinatie met plafondverwarming. Als productie voor verwarming kozen we voor een gasgestookte warmtepomp met gasmotor en een multirotor met een totaalrendement van 160%. Dit hoge rendement bekomen we omdat het verwarmingssysteem buiten de verwarming van de gasmotor ook nog condensatiewarmte ontvangt.” Goedkoper dimensioneren “De gaswarmtepomp kan zowel verwarmen als koelen. Tijdens warme dagen – wanneer verwarming niet meer nodig is in de kantoren - springt de gaswarmtepomp in om het bijkomende vermogen aan koeling te leveren. Door het gebruik van een gaswarmtepomp met dubbele functionaliteit kan Denys de basisproductie van de toestellen kleiner en goedkoper dimensioneren.”

BOUWEN AAN VLAANDEREN

15


Zet uw werf in de kijker

Cortenstaal - een krachtige combinatie van staal met respect voor het natuurlijke oxidatieproces - voor het creëren van een uniek gevelconcept met tijdloze “look”. Zijn gelijkmatige verkleuring charmeert continu. Met een cortenstaal cassettegevel kiest de bouwheer voor een duurzame oplossing. Cortenstaal in combinatie met andere materialen en kleuren is eveneens mogelijk. Cortenstaal is het sterkst beschikbare materiaal, reeds jaren aanwezig in het straatbeeld en er niet meer uit weg te denken. Dit zal nog jaren zo zijn. www.limeparts.be

GZ-Zone 8, Oosterring 21, 3600 Genk T. +32 (0)89 62 09 11

1/2 pg adv.indd 1

16/11/11 09:08


Thermische vermogens “De thermische vermogens van de warmtepompen zijn 64 kW in verwarming en 53 KW in koeling,” vertelt Bart Blommaert, afgevaardigd bestuurder van studiebureau CES. “De condensatieketel heeft een vermogen van 175 kW. Dit vermogen bevat de backup voor de warmtepompen. Een simulatie van het jaarverbruik voor koeling, bij een maximumtemperatuur van 24°C geeft 71 kWh frigoriën per vierkante meter. Dit duurzaam resultaat bereiken we mee dank zij de door zonnestand gestuurde zonneschermen aan de buitengevel. Voor de verluchting rekenen we met 40m2/u per persoon. Dit stemt overeen met klasse 2 in de IDA-standaard en genereert het maximum aan punten in geval van een Breeam-waardering voor duurzaamheid van gebouwen. Een luchtgroep met motoren klasse 1 verzorgt de mechanische ventilatie.” Een gebouwenbeheersysteem,aangepast en geprogrammeerd voor het gebouw, stuurt de volledige technische installatie. “De duurzaamheid in verlichting verkregen we door hoogrendement verlichting en aanwezigheidssturing. De verlichting in de vergaderzalen is dimbaar, dit als extra comfort..”

PARTICIPANT AAN HET WOORD Axima Contracting Vlaanderen –HVAC Axima Contracting Vlaanderen (Aartselaar) stond in voor de HVAC-infrastructuur, van studie en montage tot indienstname en afstelling. “Omdat Denys een algemene aannemer is, is dit zeker een belangrijk referentieproject,” zegt Werner Crauwels, general manager Flanders. “In andere samenwerkingen met algemene aannemers is de eindklant de gebruiker en kan de hoofdaannemer de kwaliteit van ons werk alleen beoordelen op onze aanpak. Hier is hij zelf de eindgebruiker van de installaties, zodat hij ook de kwaliteit en techniciteit van ons werk zelf kan ervaren.” Axima werkte ook al mee aan Het Sint-Vincentiusziekenhuis en De Singel in Antwerpen, Museum M in Leuven, Shoppingcenter K in Kortrijk en Onderwijs en Navorsing 4 van de Leuvense universiteit. Het bedrijf telt in Vlaanderen zeventig bedienden en 130 arbeiders/techniekers en maakt deel uit van de internationale groep GDF Suez.

In de verticale zonwering van het nieuwe gebouw hebben wij dat repetitieve herhaald als knipoog naar het verleden. Het repetitieve element in de gevel is nu op een meer dynamische manier gebracht, het gebouw is heel herkenbaar door wat er vroeger was.” Renson realiseerde voor dit gebouw een speciale uitwerking van zijn Fixscreen 150. Het gaat om een speciale inbouwwijze om het zonnescherm onzichtbaar te integreren in de architectuur en toch gemakkelijk bereikbaar te houden langs de buitenkant," aldus Johan Debaere (Renson).

Transparantie “Het gebouw moest ook transparant zijn. Die transparantie verwijst naar onze filosofie: wij wensen correct om te gaan met onze klanten, wij hebben niets te verbergen. Wij zijn duidelijk en ons gebouw moet dat ook weerspiegelen. Je kunt hier eigenlijk dwars doorheen

alle kantoren zien. Wanneer de mensen door de gangen lopen dan hebben ze een ruimtegevoel en komen ze tot rust.”

Flexwerken De medewerkers van Denys Group ’kampeerden’ anderhalf jaar in containers, de overgang naar het nieuwe gebouw is dan ook zeer groot. “Wij zijn evenwel niet in de val getrapt om een megalomaan gebouw te realiseren,” vervolgt Johan Van Wassenhove. “Dat zou niet stroken met onze manier van werken. Wij zijn immers een mobiele organisatie, wij gaan naar de markten. Er is meer ruimte gecreëerd, maar als iedereen hier tegelijkertijd zou zijn dan was het gebouw ook te klein. Veel van onze medewerkers zijn voornamelijk buitenshuis actief, op bouwplaatsen. Ze hebben geen behoefte aan ‘vaste’ kantoren. Komen ze hier langs, dan kunnen ze hun laptop inpluggen en zijn ze meteen aan de slag. Anderzijds

hebben wij wel gestreefd naar comfort, naar een aangenaam kantoorleven. Zo is de studiedienst gehuisvest op de tweede verdieping in een oase van licht, rust en ruimte. Dat komt het werkklimaat zeker ten goede.”

Het belang van een archief “We opereren in een knowhow gedreven maatschappij. Als nichespeler kunnen wij enkel overleven door te focussen op onze specialiteiten. Wij geloven sterk in de traditie van hightech kennisoverdracht naar nieuwe medewerkers en klanten. We zitten nu in een overgangsfase waarin digitalisering sterk komt opzetten, maar waarin het archief nog steeds een belangrijke rol speelt. Bij de realisatie van het nieuwe gebouw hebben wij dan ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om een ondergrondse verbinding tot stand te brengen met de bestaande kelder en de nieuwe archiefkelder,” legt Johan Van Wassenhove uit. ➡

BOUWEN AAN VLAANDEREN

17


Isover G3, de nieuwe generatie isolatie

G3 staat voor een nieuwe generatie minerale wol met 3 Garanties. Het resultaat van 70 jaar ervaring en innovatie.

1. Prestaties 2. Milieu 3. Gezondheid

www.isoverg3.be


PARTICIPANT AAN HET WOORD Limeparts –cassettegevels Limeparts droeg als fabrikant van de cassettegevelsystemen bij aan de esthetische uitstraling van het gebouw. De onderneming uit Genk werkt trouwens al jarenlang samen met Denys. “De wens om zo strak mogelijke elementen te gebruiken boden Limeparts de kans om zijn expertise en knowhow om te zetten in een prachtig concept,” aldus Geert Michels. “De combinatie van een traditionele cassettegevel met een scherpe aluminium afwerking is innovatief.” Limeparts levert totaaloplossingen voor geventileerde gevelprojecten. Onder het motto ‘alles onder één dak’ werkt het mee vanaf de voorstudie en de engineering, over de productie en de montage tot en met afwerking en finishing. Een andere mooie, recente referentie vormen de gevels van de nieuwe Navo-gebouwen in Evere (Brussel). Voor de administratieve gebouwen koos de Navo een traditioneel sterke stalen cassettegevel, voor de representatieve gebouwen de lichte oplossing in aluminium. Limeparts maakt deel uit van de groep Vaessen Industries en stelt vandaag honderd mensen te werk. Het speelt een belangrijke rol in de projectmatige afwerking van gebouwen en als toeleverancier van enkelvoudige en samengestelde plaatwerkproducten, zowel in binnen- en buitenland.

Zonwering in de zuidkant “We hebben het gebouw een dertigtal meter langer gemaakt, op basis van dezelfde modulering als de bestaande structuur, om zo een krachtig statement te maken. De gevels van het langgerekte volume zijn voor de helft geperforeerd. Naast zonnelast, isolatie en daarbij horende klimatisatie is dit een economische keuze. De witte verticale elementen op het bestaande gebouw vormden mee aanleiding tot het concept van de zonnewering in het nieuwe ontwerp,” vertelt Luc Binst. “De zonneschermen in de zuidgevel zijn gerealiseerd in geperforeerd strekmetaal en worden automatisch verschoven afhankelijk van de zonnestand. Deze sterke verticale ritmering zet zich als een ‘rok’ door rondom het langwerpige volume, evenwel in de vorm van vaste panelen. In contrast hiermee beëindigt een sterke horizontale lijn in de vorm van een overkragende luifel het gebouw.” ❚

Technische FICHE Opdrachtgever-hoofdaannemer: Denys Group (Gent) Architect: Crepain Binst Architecture (Antwerpen) Studies technieken: CES (Asse) Buitenzonwering: Renson (Waregem) Koelplafonds: Interalu (Wilrijk) HVAC: Axima (Aartselaar) Alu gevelbekleding: Limeparts (Genk) Start werken: april 2010 Oplevering: september 2011

BOUWEN AAN VLAANDEREN

19

Bouwen aan Vlaanderen 04 2011  
Bouwen aan Vlaanderen 04 2011  

Het vaktijdschrift voor de bouw! Communicatieplatform voor architecten, projectontwikkelaars, aannemers, installateurs, woningbouwcorporatie...