Page 1

N E D E R L A N D S E N O TA R I S A G E N D A

2013

1


Neem de zorg vaN eeN kiNd

voor uw rekening Maak nu het verschil!

Kinderen zijn kwetsbaar, waar ook ter wereld. Maar in landen die nog in ontwikkeling zijn groeien kinderen door armoede, beperkte onderwijsmogelijkheden, slechte gezondheidszorg en politieke onrust op in omstandigheden die je geen kind toewenst. Om deze kinderen te helpen biedt het Missieburo Roermond een adoptie-/sponsorprogramma aan. Voor â‚Ź 20 per maand kunt u een kind financieel adopteren. Uw bijdrage wordt volledig gebruikt voor

opvoeding en onderwijs van dit kind. U ontvangt de persoonlijke gegevens van het kind en minimaal eenmaal per jaar een bericht. Het sponsorprogramma loopt door tot het kind op eigen benen kan deelnemen aan de maatschappij of tot het moment waarop u tot beĂŤindiging beslist. In het adoptie-/sponsorprogramma kunt u ook

corresponderen met de contactpersonen van het tehuis, waar de kinderen verblijven. Dit kan natuurlijk ook met het kind zelf. Er zijn natuurlijk ook voorwaarden waaronder dit kan plaatsvinden ondermeer om de contactpersonen niet overmatig te belasten, aangezien de verzorging van de kinderen hun eerste prioriteit is.

Correspondentieadres: Missieburo Roermond Afdeling Adoptie Postbus 198, 6040 AD Roermond Bezoekadres: Neerstraat 49, 6041 KB Roermond

Telefoon: 0475-386880 Fax: 0475-310797 E-mail: info@missieburo.nl Website: www.missieburo.nl


NEDERLANDSE NOTARISAGENDA 2013 - Jaargang 26 -

ISSN 0929-8800

INHOUDSOPGAVE

Uitgever: Louwers Uitgeversorganisatie BV Schatbeurderlaan 6 Postbus 249,6000 AE Weert (NL) T +31 (0)495 450095 F +31 (0)495 521335 I info@louwersuitgevers.nl W www.louwersuitgevers.nl

Memorandum ....................................................................................................................................... 5 Jaarkalender 2013 ............................................................................................................................. 7 Feest- en Gedenkdagen 2013 ............................................................................................... 8

Redactie - adres: Schatbeurderlaan 6 Postbus 249, 6000 AE Weert (NL) T +31 (0)495 450095 F +31 (0)495 521335 I info@louwersuitgevers.nl

Secretariaat: Manuela Depenbrock Sandra Reijnders

Advertentietarieven: Op aanvraag bij de uitgever, contactpersoon Niek Oostendorp

Verjaardagen van het Koninklijk huis / Feestdagen in de toekomst / Schoolvakanties ..................................................... 9 Titulatuur / Afkortingen ............................................................................................................. 11 Internationaal telefoneren ...................................................................................................... 13 Jaarkalender 2014 .......................................................................................................................... 15 Lijst van Notarissen ...................................................................................................................... 17

Vormgeving: LOGO Reclame- Ontwerpbureau BV Schatbeurderlaan 6 Postbus 631, 6000 AP Weert (NL) T +31 (0)495 450065 F +31 (0)495 546978 I info@logobv.nl Deze agenda wordt gratis in controlled circulation aangeboden aan alle notarissen in geheel Nederland, op Aruba en de Nederlandse Antillen.

Kamers van Koophandel ........................................................................................................ 118 Rechtbanken en sector kantons .................................................................................................... 122 Lijst instellingen en stichtingen ......................................................................................129 Kalendarium ....................................................................................................................................... 176 Lijst van adverteerders............................................................................................................ 308

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen e 足 nkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

3


Iedereen moet kunnen meedoen! Geef nu! Giro 953

HET REVALIDATIEFONDS IS ONDERDEEL VAN STICHTING MEEDOEN MOGELIJK MAKEN.

Het Revalidatiefonds zet zich in om de positie van mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte te verbeteren. Het Fonds ďŹ nanciert projecten op het gebied van preventie, revalidatie, maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid. Of het nu gaat om onderwijs, werken, wonen, vrije tijd of vervoer: het leiden van een zo zelfstandig mogelijk leven staat voorop. Om dit te realiseren is uw steun hard nodig.

Kijk op www.revalidatiefonds.nl of bel 030 657 20 22


MEMORANDUM

EIGENAAR naam straat postcode/woonplaats telefoon fax zakenadres telefoon fax mobiel e-mail website BIJ ONGEVAL WAARSCHUWEN naam straat postcode/woonplaats telefoon mobiel PERSOONLIJK MEMORANDUM bankpas

bankrekening

paspoort verlengen voor auto/motor/scooter kenteken rijbewijs verlengen voor verzekeringen burgerservicenummer bloedgroep

rh. factor

ALGEMEEN

5


JAARKALENDER 2013 januari

februari

wk

1

2

3

4

5

wk

m d w d v z z

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

m d w d v z z

5

6

7

8

9

wk

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

m d w d v z z

april 14

15

16

17

18

wk

m d w d v z z

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

m d w d v z z

m d w d v z z

1 2 3 4 5 6 7

28

8 9 10 11 12 13 14

29

15 16 17 18 19 20 21

10

11

12

13

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

juni

18

19

20

21

22

wk

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

m d w d v z z

juli 27

9

mei

wk

wk

maart

22

23

24

25

26

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

augustus 30

22 23 24 25 26 27 28

31

29 30 31

wk

m d w d v z z

31

1 2 3 4

oktober

32

5 6 7 8 9 10 11

33

12 13 14 15 16 17 18

34

19 20 21 22 23 24 25

september 35

26 27 28 29 30 31

wk

m d w d v z z

35

1

november

wk

40

41

42

43

44

wk

m d w d v z z

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

m d w d v z z

36

37

38

39

40

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

december

44

45

46

47

48

wk

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

m d w d v z z

48

49

50

51

52

1

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

1

2 3 4 5 6 7 8

7


FEEST- EN GEDENKDAGEN 2013 1 6

januari januari

Nieuwjaar Driekoningen (r.-k.)

dinsdag zondag

10 februari Begin carnaval zondag 12 februari Vastenavond (r.-k.) dinsdag 13 februari Aswoensdag (r.-k.) woensdag 14 februari Valentijnsdag donderdag 13 24 24/25 25 26 28 29 31 31

maart maart maart maart maart maart maart maart maart

Biddag voor gewas en arbeid (pr.) Palmzondag (r.-k.) Poerimfeest (isr.) Maria boodschap (r.-k.) PĂŠsach (isr. pasen) (7 dagen) Witte donderdag (r.-k.) Goede vrijdag (r.-k.) Pasen (r.-k.) Begin zomertijd

woensdag zondag zon/maandag maandag dinsdag donderdag vrijdag zondag zondag

1 april 18 april 30 april

Pasen (r.-k.) Secretaressedag Koninginnedag

maandag donderdag dinsdag

4 mei 5 mei 9 mei 12 mei 15/16 mei 19/20 mei

Herdenking der gevallenen zaterdag Bevrijdingsdag zondag Hemelvaartsdag (r.-k.) donderdag Moederdag zondag Wekenfeest (isr.) woens/donderdag Pinksteren (r.-k.) zon/maandag

16

juni

Vaderdag

zondag

9

juli

Begin Ramadan (islam.)

dinsdag

7 augustus Idul-fitr (einde Ramadan, Islam.) 15 augustus Maria-ten-hemelopneming (r.-k.)

woensdag donderdag

5/6 17 14 19/25 26

don/vrijdag dinsdag zaterdag don t/m woensdag donderdag

september IsraĂŤlisch Nieuwjaar (5774) september Prinsjesdag september Yom Kippur, Grote Verzoendag (isr.) september Loofhuttenfeest (isr. -7 dagen) september Slotfeest (isr.)

4 oktober Werelddierendag 15 oktober Idul-Adha (slachtfeest, Islam.) 27 oktober Begin Wintertijd 1 2 5 6 11

november november november november november

1 5 6 25/26 31

december 1e zondag van de Advent (r.-k.) december Pakjesavond december Sint Nicolaas december Kerstmis december Oudjaar

8

vrijdag dinsdag zondag

Allerheiligen (r.-k.) vrijdag Allerzielen (r.-k.) zaterdag Islamitisch Nieuwjaar (1435) dinsdag Dankdag voor gewas en arbeid (pr.) woensdag Sint Maarten (r.-k.) maandag zondag donderdag vrijdag woens/donderdag dinsdag


VERJAARDAGEN VAN HET KONINKLIJK HUIS donderdag dinsdag zaterdag zaterdag donderdag dinsdag dinsdag dinsdag woensdag vrijdag maandag donderdag vrijdag dinsdag zondag donderdag dinsdag donderdag donderdag zaterdag vrijdag dinsdag

19 31 4 18 22 10 10 17 18 27 30 17 25 26 5 30 25 11 18 27 7 25

jaar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

januari januari februari februari maart april april april april april april mei mei juni augustus augustus september oktober oktober oktober december december

h.k.h. prinses Margriet h.m. koningin Beatrix h.h. prinses Marilène h.k.h. prinses Christina z.h. prins Pieter-Christiaan h.k.h. prinses Ariane z.h. prins Floris z.h. prins Maurits h.h. prinses Annette z.k.h. prins Willem-Alexander mr. Pieter van Vollenhoven h.k.h. prinses Máxima h.h. prinses Laurentien h.k.h. prinses Alexia-Juliana h.k.h. prinses Irene h.h. prinses Mabel z.k.h. prins Johan Friso z.k.h. prins Constantijn h.h. prinses Aimée h.h. prinses Anita h.k.h. prinses Catharina-Amalia z.h. prins Bernhard jr.

(1943) (1938) (1970) (1947) (1972) (2007) (1975) (1968) (1972) (1967) (1939) (1971) (1966) (2005) (1939) (1968) (1968) (1969) (1977) (1969) (2003) (1969)

CHRISTELIJKE FEESTDAGEN IN DE TOEKOMST nieuwjaar dinsdag woensdag donderdag vrijdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag

pasen 31 maart 20 april 5 april 27 maart 16 april 1 april 21 april 12 april 4 april

hemelvaart 9 mei 29 mei 14 mei 5 mei 25 mei 10 mei 30 mei 21 mei 13 mei

pinksteren 31 mei 8 juni 24 mei 15 mei 4 juni 20 mei 9 juni 31 mei 23 mei

kerstmis woensdag donderdag vrijdag zondag maandag dinsdag woensdag vrijdag zaterdag

SCHOOLVAKANTIES

regio noord: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland, Flevoland, -m.u.v. Zeewolde, Gelderland, -alleen Hattem, Utrecht, -alleen Eemnes en Loosdrecht Midden. regio midden: Flevoland, -alleen Zeewolde, Gelderland, -alleen de plaatsen Aalten, Apeldoorn Barneveld, Bergh, Borculo, Brummen, Buren, Culemborg, Dinxperlo, Doetinchem, Echteld, Ede, Eibergen, Elburg, Epe, Ermelo, Geldermalsen, Gendringen, Gorssel, Groenlo, Harderwijk, Heerde, Hengelo, Hoevelaken, Hummelo en Keppel, Kesteren, Lichtenvoorde, Lienden, ­Lingewaal, Lochem, Maurik, Neede, Neerijen, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Ruurlo, Scherpenzeel, Steenderen, Tiel, Voorst, Vorden, Wageningen, Warnsveld, Wehl, Wisch, Zelhem en Zutphen. Utrecht, -m.u.v. Eemnes en Loosdrecht, ZuidHolland, Noord-Brabant, -alleen de plaatsen Werkendam en Woudrichem. regio zuid: Gelderland, -alleen de plaatsen Ammerzoden, Angerlo, Arnhem, Bemmel, Beuningen, Brakel, Dida, Dodewaard, Doesburg, Druten, Duiven, Elst, Gendt, Groesbeek, Hedel, Heerewaarden, Kerkwijk, Maasdriel, Millingen a/d Rijn, Nijmegen, Renkum, Rheden, Rossum, Rozendaal, Rijnwaarden, Ubbergen, Valburg, Westervoort, West Maas en Waal, Wijchen, Zaltbommel en Zevenaar. Zeeland, Noord-Brabant, m.u.v. Werkendam en Woudrichem, Limburg. regio noord regio midden regio zuid voorjaarsvakantie 16 feb. t/m 24 feb. 2013 16 feb. t/m 24 feb. 2013 23 feb. t/m 3 mrt. 2013 meivakantie 27 april t/m 5 mei 2013 27 april t/m 5 mei 2013 27 april t/m 5 mei 2013 zomervakantie basisonderwijs 6 juli t/m 18 aug. 2013 20 juli t/m 1 sep. 2013 29 juni t/m 11 aug. 2013 voortgezet onderwijs 6 juli t/m 25 aug. 2013 13 juli t/m 1 sep. 2013 29 juni t/m 18 aug. 2013 herfstvakantie 19 okt. t/m 27 okt. 2013 19 okt. t/m 27 okt. 2013 12 okt. t/m 20 okt. 2013 kerstvakantie 21 dec. t/m 5 jan. 2013-2014 21 dec. t/m 5 jan. 2013-2014 21 dec. t/m 5 jan. 2013-2014

9


Alsof ik niet zou kunnen leren!

Zij wil meedoen in de maatschappij Maak het mogelijk met uw bijdrage op ING bankrekening 11 22 22 2 Fonds verstandelijk gehandicapten is onderdeel van Stichting Meedoen mogelijk maken.

www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl


TITULATUUR BURGERIJ: regeringsautoriteiten hoge commissaris, minister in functie, minister van staat, ambassadeur, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister, staatssecretaris, grootofficier van het koninklijk huis. zijne (hare) excellentie commissaris der koningin, gouverneur, lid van de raad van state, staten - generaal of algemene rekenkamer, oud - minister, hoofdingenieur, hoofdambtenaar van de rang van refendaris en hoger, consul - generaal, oud - staatssecretaris hoogedelgestrenge heer *) burgemeester van een grote stad hoogedelachtbare heer *) burgemeester, wethouder, gemeenteraadslid edelachtbare heer *) lid der provinciale staten, griffier der kamers en staten, inspecteur weledelgestrenge heer *) hoofdcommies, commies of adjunctcommies der departementen, provinciale griffies of archieven, commissaris der politie, consul en vice - consul weledelgestrenge heer *) RECHTERLIJKE MACHT EN NOTARIAAT: lid van de hoge raad lid van een gerechtshof lid van een arrondissementsrechtbank, kantonrechter, griffier, officier van justitie, substituut - officier van justitie notaris en kandidaat - notaris

edelhoogachtbare heer *) edelgrootachtbare heer *) edelachtbare heer *) weledelgestrenge heer *) *) resp. vrouwe

AFKORTINGEN A adj. adjudant(en) adj. adjunct ambsec ambassade - secretaris aoo adjudant - onderofficier apt apotheker(s) asec adjunct - secretaresse(n)/ -secretaris(sen)

G gen generaal genmaj generaal - majoor

B B briggen

I ing. ingenieur (HTS Heao) ir. ingenieur (TU) isp inspecteur ispg inspecteur(s) - generaal

bachelor (in het buitenland gehaald) brigade - generaal

C c.a. coรถrdinerend ambtenaar c.b. coรถrdinerend bewindsman CdK commissaris der koningin cdr commandeur cdre commodore comm commissaris(sen) cons. consulent(e) (en) D dir direkteur dirgen direktora(a)t(en) - generaal dirsec direktiesecretaresse(s)/ -secretariaat dpl vndg dienstplichtig vaandrig Dr. doctor drg direkteur(en) - generaal dra. docorandal drs. doctorandus ds. Dominee

H higr hoofdingenieur hisp hoofdinspecteur hoff hoofdofficier

K kap kapelaan kltz kapitein - luitenant ter zee kol kolonel krpl korporaal ktz kapitein ter zee L lt luitenant ltadm luitenant - admiraal ltgen luitenant - generaal ltkol luitenant - kolonel ltz luitenant ter zee (1e, 2e of 3e kl) M maj majoor marns mariniers mr. meester in de rechten

O off officier owm opperwachtmeester P prof.

professor, hoogleraar

R r.a. register - accountant radv raadadviseur(s) ritm ritmeester ri registerinformaticus RMWO Ridder der Militaire Willemsorde S sbn schout - bij - nacht schvm scheepvaartmeester(s) sec secretaresse(s) / secretariaat / secretaris(sen) secg secretaris(sen) - generaal sgt sergeant sm sergeant majoor V vadm vice - admiraal vc-cs vice - consul(s) vdg vaandrig vz voorzitter(s)

11


U ziet obstakels Wij zien mogelijkheden Blinde en slechtziende mensen kunnen heel veel, ondanks hun beperking. Spelen. Leren. Werken. Daartoe financiert de Vereniging BartimĂŠus Sonneheerdt diverse projecten. Help mee, geef op rekeningnummer 400 40 40.

Kijk ook op steunbartimeus.nl.

Postbus 999 3700 AZ Zeist Tel. (030) 693 50 50

www.steunbartimeus.nl


INTERNATIONAAL TELEFONEREN Tot standkoming van gesprekken vanuit het ene land naar het andere land: % wachten op kiestoon, % kies achter elkaar het internationaal toegangsnummer 00, het landnummer, het netnummer (zonder eerste cijfer) en het abonneenummer Let op: Bij telefoneren naar het buitenland moet men het eerste cijfer van het netnummer weglaten (in sommige landen is dat een ander cijfer dan 0, bijv. Finland, Spanje, Rusland, IJsland). In onderstaande tabel is het eerste cijfer al weggelaten. Sommige landen hebben geen netnummers. Na het landnummer kiest u dan direct het abonneenummer. land

landnummer netnummers

Algerije 213 Argentinië 54 Aruba 297 Australië 61 België 32 Brazilië 55 Bulgarije 359 Canada 1 China (volksrep.) 86 Denemarken 45 Duitsland 49 Filipijnen 63 Finland 358 Frankrijk, incl. Monaco 33 Gibraltar 350 Griekenland 30 Hongarije 36 Hongkong 852 Ierland 353 India 91 Indonesië 62 Iran 98 Israël 972 Italië, incl. Vaticaanstad 39 Japan 81 Joegoslavië 381 Kenya 254 Kroatië 385 Luxemburg 352 Maleisië 60 Marokko 212 Mexico 52 Monaco 377 Nederland 31 Nederlandse antillen 599 Nieuw-zeeland 64 Nigeria 234 Noorwegen 47 Oostenrijk 43 Polen 48 Portugal, incl. Azoren, Maidera 351 Roemenië 40 Rusland 7 Saudi-Arabië 966j Singapore 65 Slowakije 42 Spanje 34 Suriname 597 Taiwan 886 Tsjechië 42 Tunesië 216 Turkije 90 Venezuela 58 Verenigd Koninkrijk 44 Verenigde arab. emiraten 971 Verenigde Staten 1 Wit Rusland 375 Zimbabwe 263 Zuid-Afrika 27 Zuid-Korea 82 Zweden 46 Zwitserland, incl. Liechtenstein 41

Algiers 2 Buenos Aires 1 geen netnummers (alle abonneenummers bestaan uit 6 cijfers en beginnen met een 8 of 9) Adelaïde 8, Canberra 6, Melbourne 3, Sydney 2 Antwerpen 3, Brugge 50, Brussel 2, Dinant 82, Gent 9, Hasselt 11, Luik 4, Mechelen 15, Namen 81 Brasilia 61, Recife 81, Rio de Janeiro 21 Plovdiv 32, Sofia 2, Varna 52, Vratsa 92 Edmonton 403, Montreal 514, Hamilton 416, Ottawa 613, Quebec city 418, Toronto stad 416, Toronto regio 905, Vancouver 604 Beijing 1, Guangzhou 20, Shanghai 21 géén netnummers Berlijn 30, Bonn 228, Bremen 421, Chemnitz 371, Dortmund 231, Dresden 351, Düsseldorf 211, Essen 201, Frankfurt am Main 69, Hamburg 40, Hannover 511, Keulen 221, Leipzig 341, Maagdenburg 391, München 89, Potsdam 331, Rostock 381, Stuttgart 711 Manilla 2 Helsinki 0, Tampere 3 zone Parijs/Ile-de France 2,3,4,5 zone province (rest van Frankrijk) géén netnummers géén netnummers Athene 1, Thessaloniki 3 Budapest 1, Györ 96 géén netnummers Cork 21, Dublin 1, Waterford 51 Bombay 22, Calcutta 33, Madras 44, New delhi 11 Bandung 22, Jakarta 21, Medan 61, Surabaya 31 Teheran 21 Haifa 4, Jeruzalem 2, Tel Aviv 3 Genua 10, Milaan 2, Napels 81, Rome 6, Turijn 11 Hiroshima 82, Kyoto 75, Tokyo 3, Yokohama 45 Belgrado 11 Mombasa 11, Nairobi 2 Split 21, Zagreb 1 géén netnummers kuala Lumpur 3, Penang 4 Casablanca 2, Rabat 7, Tanger 9 Acapulco 74, Mexico City 5 géén netnummers Amsterdam 20, Den Haag 70, Rotterdam 10 Bonaire 7, Curaçao 9, Daba 4, St. Eustatius 3, St. Maarten 5 Auckland 9, Christchurch 3, Wellington 4 Lagos 1, Port Harcourt 84 géén netnummers Graz 316, Innsbruck 512, Salzburg 662, Wenen 1 Gdansk 58, Warszawa 22 Lissabon 1, Porto 2 Boekarest 1, Constanta 41 Moskou 095, St. Petersburg 812 Eddah 2, Mecca 2, Medina 4, Riyadh 1 géén netnummers Bratislava 7 Barcelona 3, Bilbao 4, Madrid 1, Málaga 5, Valencia 6 géén netnummers Kaohsiung 7, Taipei 2 Praag 2 Bizerte 2, Tunis 1 Ankara 312, Istanbul Thrace 212, Istanboel Anatolia 216, Izmir 232 Caracas 2 Belfast 1232, Birmingham 121, Glasgow 141, Leeds 113, Liverpool 151, Londen ‘inner 171, Londen ‘outer’ 181, Manchester 161, Newcastle 191, Sheffield 114, Southampton 1703 Abu Dhabi 2, Dubai 4 Alaska 907, Boston 617, Chicago 312, Hawaï 808, Houston 713, Los Angeles Noord 213, Los Angeles Zuid 310, Miami 305, New Orleans 504, New York 212, Pittsburgh PA 412, San Francisco 415, Toledo 419, Washington DC 202 Kiev 044, Minsk 017 Harare 4, Gweru 54 Johannesburg 11, Kaapstad 21, Pretoria 12 Seoul 2, Pusan 51 Götenborg 31, Malmö 40, Stockholm 8 Bazel 61, Bern 31, Genève 22, Vaduz (Liechtenstein) 75, Zürich 1 wijzigingen voorbehouden

13


290153_Interplast-FC.indd 1 ?)NTERPLASTINDD

14-10-2008 14:42:24   


JAARKALENDER 2014 januari wk

m d w d v z z

februari

1

2

3

4

5

wk

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

m d w d v z z

5

6

7

8

9

wk

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

1 2

3 4 5 6 7 8 9

m d w d v z z

april 14

15

16

17

18

wk

m d w d v z z

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

m d w d v z z

m d w d v z z

1 2 3 4 5 6

28

7 8 9 10 11 12 13

29

14 15 16 17 18 19 20

19

20

21

22

wk

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

m d w d v z z

m d w d v z z

11

12

13

14

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

1 2

3 4 5 6 7 8 9

22

23

24

25

26

27

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

1

2 3 4 5 6 7 8

augustus 30

21 22 23 24 25 26 27

31

28 29 30 31

wk

m d w d v z z

31

1 2 3

oktober wk

10

juni

18

juli 27

9

mei

wk

wk

maart

32

4 5 6 7 8 9 10

33

11 12 13 14 15 16 17

34

18 19 20 21 22 23 24

september 35

25 26 27 28 29 30 31

wk

35

m d w d v z z

november

40

41

42

43

44

wk

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

m d w d v z z

36

37

38

39

40

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

december

44

45

46

47

48

wk

49

50

51

52

1

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

m d w d v z z

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

1 2

3 4 5 6 7 8 9

15


elp ons helpen! De Kerkelijke Stichting Missiebureau Bisdom Roermond (werknaam: Missieburo Roermond) ondersteunt de “geloofsverkondiging in missielanden waar ook ter wereld en wel in de ruimste zin van het woord.� De stichting geeft concrete steun aan missionarissen en inlandse krachten op zowel geestelijk, materieel als financieel gebied. In samenwerking met het Missiesecretariaat van het Bisdom Roermond geeft het Missieburo Roermond gestalte aan de missionaire opdracht van de R.K. Kerk door middel van campagnes, fondsenwerving en educatie. Correspondentieadres:

Missieburo Roermond Postbus 198, 6040 AD Roermond Bezoekadres:

Neerstraat 49, 6041 KB Roermond T: F: E: W:

0475-386880 0475-310797 info@missieburo.nl www.missieburo.nl


Lijst van NOTARISSEN AALSMEER

Mr. M.A. van Gaalen Stommeerweg 35, 1431 ET AALSMEER, Postbus 161, 1430 AD AALSMEER, telefoon (0297) 329421, telefax (0297) 340205, notarissen@notariskantooraalsmeer.nl, www.notariskantooraalsmeer.nl, geassocieerd met Mr. C.A. Boswijk, kantoornaam Boswijk en van Gaalen, Notariskantoor Aalsmeer AALSMEER Mr. G. Labordus Schoolstraat 5 - A, 1431 BG AALSMEER, Postbus 395, 1430 AJ AALSMEER, telefoon (0297) 385999, telefax (0297) 385990, info@notarislabordus.nl, (privé: Herman de Manlaan 29, 1187 WK Amstelveen, telefoon (020) 6475685), kantoornaam Geert Labordus AALTEN Mr. W.J. Brinkman Hofstraat 13, 7121 DM AALTEN, Postbus 42, 7120 AA AALTEN, telefoon (0543) 474468, telefax (0543) 472210, notarissen@brinkman-rensen.nl, www.brinkman-rensen.nl, (privé: Dijkstraat 52, 7121 EW Aalten, telefoon (0543) 476992), geassocieerd met mr. W.R.J. Rensen, kantoornaam Brinkman & Rensen Notarissen AALTEN Mr. W.R.J. Rensen Hofstraat 13, 7121 DM AALTEN, Postbus 42, 7120 AA AALTEN, telefoon (0543) 474468, telefax (0543) 472210, notarissen@brinkman-rensen.nl, www.brinkman-rensen.nl, (privé: Hoeninkdijk 3, 7121 LN Aalten, telefoon (0543) 477625), geassocieerd met Mr. W.J. Brinkman, kantoornaam Brinkman & Rensen Notarissen

ABCOUDE

Mr. J.H. Derkman Hoogstraat 35, 1391 BR ABCOUDE, Postbus 133, 1390 AC ABCOUDE, telefoon (0294) 281227, telefax (0294) 284811, infoabcoude@sterelcs.nl, www.sterelcs.nl, (privé:Laan van Binnenrust 18, 1391 BX Abcoude, telefoon (06) 38824392), geassocieerd met Sterel c.s. Amsterdam, Sterel c.s. Hoofddorp, kantoornaam Sterel c.s. Abcoude

AERDENHOUT

Mr. E.P. Jager Nicolaas Beetslaan 8, 2111 AV AERDENHOUT, Postbus 40, 2110 AA AERDENHOUT, telefoon (023) 5249001, telefax (023) 5243083, notarissen@jager.stuijt.knb.nl, www.jsdw.nl, geassocieerd met Mr. J.W. Stuijt, kantoornaam Jager Stuijt & De Waard AERDENHOUT Mr. J.W. Stuijt Nicolaas Beetslaan 8, 2111 AV AERDENHOUT, Postbus 40, 2110 AA AERDENHOUT, telefoon (023) 5249001, telefax (023) 5243083, notarissen@jsdw.nl, www.jsdw.nl, (privé: Vrijburglaan 51, 2051 LB Overveen, telefoon (023) 5250508), geassocieerd met Mr. E.P. Jager, kantoornaam Jager Stuijt & De Waard

ALBLASSERDAM

Mw. Mr. H.J. Lunenborg Wilgenplein 30, 2951 EM ALBLASSERDAM, Postbus 16, 2950 AA ALBLASSERDAM, telefoon (078) 6912466, telefax (078) 6919368, notaris@lunenborg.knb.nl, mail@notarispraktijk.nu, www.notarispraktijk.nu, (privé: De Hoge Bogerd 2, 3342 GA Hendrik Ido Ambacht, telefoon (078) 6825030) ALBLASSERDAM Mr. W. van Ringelesteijn Plantageweg 20, 2951 GP ALBLASSERDAM, Postbus 345, 2950 AH ALBLASSERDAM, telefoon (078) 6932725, telefax (078) 6931620, notaris@ringelesteijn.knb.nl, (privé: West Biesakkersweg 10, 3281 LN Numansdorp, telefoon (0186) 681118)

ALKMAAR

waarnemend notaris Mr. I. Bleeker Robijnstraat 78, 1812 RB ALKMAAR, Postbus 269, 1800 AG ALKMAAR, telefoon (072) 5413080, telefax (072) 5404870, info@jaapdebruijnnotaris.nl, www.jaapdebruijnnotaris.nl, kantoornaam Jaap de Bruijn Notaris

ALKMAAR Mr. L.M. Broekkamp James Wattstraat 28, 1817 DC ALKMAAR, James Wattstraat 28, 1817 DC ALKMAAR, telefoon (072) 5184890, telefax (072) 5184891, notaris@de-erfrechtspecialist.nl, www.de-erfrechtspecialist, (privé: Grootland 15, 1861 JA Bergen Nh., telefoon (072) 5280171), kantoornaam Broekkamp ALKMAAR Mw. Mr. A.H. De Bruin Schelphoek 2, 1813 SE ALKMAAR, Postbus 1032, 1810 KA ALKMAAR, telefoon (072) 7600026, telefax (072) 7600027, info@alckmare-notariaat.nl, www.alckmare-notariaat.nl, geassocieerd met Mw. Mr. S.A. Leegstra, kantoornaam Alckmare Notariaat ALKMAAR Mr. Drs. J.H.M. Erkamp Kennemerstraatweg 17-19, 1814 GA ALKMAAR, Postbus 243, 1800 AE ALKMAAR, telefoon (072) 5127488, telefax (072) 5154979, notaris@ebwnotarissen.nl, www.erkampbootwillemsem.nl, (privé: Van Borselenlaan 17, 1861 KE Bergen Nh., telefoon (072) 5895539), geassocieerd met Mr. G.J. van Leersum, Mr. G.W. Nagtglas Boot, Aangesloten bij Netwerk Notarissen, kantoornaam Erkamp Boot Willemsen Notarissen ALKMAAR Mr. J.H. Eskens Paardenmarkt 1, 1811 KH ALKMAAR, Postbus 1006 , 1810 KA ALKMAAR, telefoon (072) 5024455, telefax (072) 5024450, alkmaar@actusnotarissen.nl, www.actusnotarissen.nl, kantoornaam Actus Notarissen ALKMAAR Mr. F.W.J. Geerse Jan Luikenstraat 2, 1813 KP ALKMAAR, Postbus 46, 1800 AA ALKMAAR, telefoon (072) 5127477, telefax (072) 5113159, notarissen@geerse.reijntjes.knb.nl, www.vgrn.nl, (privé: Schippersloot 2, 1721 HN Broek op Langedijk, telefoon (072) 5621311), geassocieerd met Mr. M.C. Reijntjes, kantoornaam VosGeerseReijntjes Notarissen ALKMAAR Mr. S.A.L.M. Jacobse Paardenmarkt 1, 1811 KH ALKMAAR, Postbus 1006 , 1810 KA ALKMAAR, telefoon (072) 502445, telefax (072) 5024450, alkmaar@actusnotarissen.nl, www.actusnotarissen.nl, kantoornaam Actus Notarissen ALKMAAR Mr. G.J. van Leersum Kennemerstraatweg 17-19, 1811 KT ALKMAAR, Postbus 243, 1800 AE ALKMAAR, telefoon (072) 5127488, telefax (072) 5154979, notaris@ebwnotarissen.nl, www.erkampbootwillemsem.nl, (privé: Komlaan 8, 1861 EG Bergen Nh., telefoon (072) 5812361), geassocieerd met Mr. G.W. van Nagtglas Boot, Mr. Drs. J.H.M. Erkamp, kantoornaam Erkamp Boot Willemsen Notarissen ALKMAAR Mr. G.W. Nagtglas Boot Kennemerstraatweg 17-19, 1811 KT ALKMAAR, Postbus 243, 1800 AE ALKMAAR, telefoon (072) 5127488, telefax (072) 5154979, notaris@ebwnotarissen.nl, www.erkampbootwillemsem.nl, (privé: Beatrixlaan 5, 1815 JN Alkmaar, telefoon (072) 5280805), geassocieerd met Mr. H.C. Willemsen, Mr. Drs. J.H.M. Erkamp, kantoornaam Erkamp Boot Willemsen Notarissen ALKMAAR Mr. M.C. Reijntjes Jan Luikenstraat 2, 1813 KP ALKMAAR, Postbus 46, 1800 AA ALKMAAR, telefoon (072) 5127477, telefax (072) 5113159, notarissen@geerse.reijntjes.knb.nl, www.vgrn.nl, geassocieerd met Mr. F.W.J. Geerse, kantoornaam VosGeerseReijntjes Notarissen

17


Christelijke lectuur in aangepaste leesvormen! Het is een groot gemis wanneer gewoon lezen niet meer of moeizaam gaat. Gelukkig zijn er goede oplossingen! De CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, heeft een grote collectie kranten en tijdschriften in gesproken vorm, in braille en in grootletter. Ook diverse liedbundels, psalmboeken, dagboeken en de verschillende vertalingen van de Bijbel zijn in aangepaste leesvormen te verkrijgen bij de CBB. Verenigingen, bedrijven en organisaties kunnen hun lectuur, zoals vergaderstukken en informatiemateriaal, bij de CBB laten omzetten in de verschillende leesvormen. Wilt u meer informatie? Bel dan naar 0341 565 499 of mail naar info@cbb.nl. CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden Postbus 131 • 3850 AC Ermelo • Tel. 0341 565 499 www.cbb.nl • info@cbb.nl


Lijst van NOTARISSEN ALKMAAR Mr. H.K. Vos Jan Luikenstraat 2, 1813 KP ALKMAAR, Postbus 46, 1800 AA ALKMAAR, telefoon (072) 5122314, telefax (072) 5124238, notaris@vos.alkmaar.knb.nl, www.vgrn.nl, (privé: Zuidlaan 20, 1861 GT Bergen Nh., telefoon (072) 5896407), kantoornaam VosGeerseReijntjes Notarissen ALKMAAR Mr. R. van der Weide Limmerhoek 31, 1811 BA ALKMAAR, Limmerhoek 31, 1811 BA ALKMAAR, telefoon (072) 5272060, telefax (072) 5272066, algemeen@robbertsnotariskantoor.nl, www.robbertsnotariskantoor .nl, (privé: C J Colijnstraat 3, 1764 EW Breezand, telefoon (0223) 520350), kantoornaam Robbert’s notariskantoor

ALMELO

Mr. K.F. Bolding Wierdensestraat 41, 7607 GE ALMELO, Postbus 336, 7600 AH ALMELO, telefoon (0546) 817140, telefax (0546) 815264, notaris@bolding.knb.nl, www.notarisbolding.nl, Notariskantoor Bolding ALMELO Mr. D.W.H. ter Braak Adastraat 1, 7607 HA ALMELO, Postbus 74, 7600 AB ALMELO, telefoon (0546) 822555, telefax (0546) 815894, info@htbw.nl, www.htbw.nl, (privé: Ootmarsumsestraat 79, 7602 JR Almelo, telefoon (0546) 577341), geassocieerd met Mr. J.Th.T.M. Hölscher, Mr. E.R. Willems, Mr. M.K. Davids, Kantoornaam Hölscher Ter Braak Willems Twentse Notarissen ALMELO Mr. J.Th.T.M. Hölscher Adastraat 1, 7607 HA ALMELO, Postbus 74, 7600 AB ALMELO, telefoon (0546) 822555, telefax (0546) 815894, info@htbw.nl, www.htbw.nl, (privé: Prins Bernhardstraat 28, 7651 ED Tubbergen, telefoon (0546) 622671), geassocieerd met Mr. D.W.H. ter Braak, Mr. E.R. Willems, Mr. M.K. Davids, Kantoornaam Hölscher Ter Braak Willems Twentse Notarissen ALMELO Mr. M. K. Davids Adastraat 1, 7607 HA ALMELO, Postbus 74, 7600 AB ALMELO, telefoon (0546) 822555, telefax (0546) 815894, info@htbw.nl, www.htbw.nl, (privé: Landrebenlaan 12, 7573 AZ OLDENZAAL, telefoon (0541) 513089), geassocieerd met Mr. J.Th.T.M. Hölscher, Mr. E.R. Willems, Mr. D.W.H. ter Braak, Kantoornaam Hölscher Ter Braak Willems Twentse Notarissen ALMELO Mr. B.G.A. Vrielink Wierdensestraat 47, 7607 GE ALMELO, Postbus 481, 7600 AL ALMELO, telefoon (0546) 545090, telefax (0546) 810662, notarissen@vwz.almelo.knb.nl, www.vwznotarissen.nl, (privé: Stobbenkamp 72, 7631 CR Ootmarsum, telefoon (0541) 291947), kantoornaam Vrielink-Willems-Zonder-Netwerk Notarissen ALMELO Mr. E.R. Willems Adastraat 1, 7607 HA ALMELO, Postbus 74, 7600 AB ALMELO, telefoon (0546) 822555, telefax (0546) 815894, info@htbw.nl, www.htbw.nl, (privé: Dokter Sillevislaan 3, 7602 GH Almelo, telefoon (0546) 473725), geassocieerd met Mr. J.Th.T.M. Hölscher, Mr. D.W.H. ter Braak, Mr. M.K. Davids, Kantoornaam Hölscher Ter Braak Willems Twentse Notarissen ALMELO Mr. G. Willems Wierdensestraat 47, 7607 GE ALMELO, Postbus 481, 7600 AL ALMELO, telefoon (0546) 545090, telefax (0546) 810662, notarissen@vwz.almelo.knb.nl, www.vwznotarissen.nl, (privé: Bornsestraat 120, 7556 BJ Hengelo Ov., telefoon (074) 2914408), kantoornaam Vrielink-Willems-Zonder-Netwerk Notarissen

ALMERE

Mr. D.J.H. van Assen Radioweg 2, 1324 KW ALMERE, Postbus 60012, 1320 AA ALMERE, telefoon (036) 5387212, telefax (036) 5358799, notaris@dehaanalmere.knb.nl, www.dehaaninfo.nl, kantoornaam FHB Notariaat ALMERE Mr. W.H.M. Berkenbosch W. Dreesweg 2, 1314 VB ALMERE, Postbus 10023, 1301 AA ALMERE, telefoon (036) 5336488, telefax (036) 5338836, info@tripnotarissenalmere.nl, www.tripnotarissenalmere.nl, geassocieerd met mw. Mr. F.C. van Leusen, kantoornaam Trip Notarissen Almere B.V. ALMERE Mr. H.G. Delis Camerastraat 9, 1322 BB ALMERE, Postbus 60288, 1320 AH ALMERE, telefoon (036) 5460180, telefax (036) 5460185, notaris@alnovis.knb.nl, info@alnovis.nl, www.alnovis.nl, (privé: Elzenbosch 2, 1391 RS Abcoude, telefoon (0294) 288091), kantoornaam Alnovis Notaris ALMERE Mr. B.J. van Dijen Versterkerstraat 4B, ALMERE Postbus 10058, 1301 AB ALMERE, telefoon (036) 5346220, telefax (036) 5345984, kantoornaam Okkerse en Schop Advocaten ALMERE Mw. Mr. D.E.M.J. Eggels Spoordreef 35-37, 1315 GK ALMERE, Postbus 10111, 1301 AC ALMERE, telefoon (036) 5340520, telefax (036) 5345484, info@heldoorneggels.nl, www.heldoorneggels.nl, geassocieerd met mr. J.B. Heldoorn, kantoornaam Heldoorn Eggels Netwerk Notarissen ALMERE Mr. J.B. Heldoorn Spoordreef 35-37, 1315 GK ALMERE, Postbus 10111, 1301 AC ALMERE, telefoon (036) 5340520, telefax (036) 5345484, info@heldoorneggels.nl, www.heldoorneggels.nl, geassocieerd met Mw. Mr. D.E.M.J. Eggels, kantoornaam Heldoorn Eggels Notarissen ALMERE Mr. J.W. Landgraaf Randstad 22167, 1316 BM ALMERE, Postbus 1367, 1300 BJ ALMERE, telefoon (036) 5382200, telefax (036) 5382202, info@notarisunie.nl, www.notarisunie.nl, (privé: Fellinilaan 108, 1325 VP Almere, telefoon (036) 5403525), kantoornaam Notaris Unie Almere ALMERE Mw. Mr F.C. van Leusen W. Dreesweg 2, 1314 VB ALMERE, Postbus 10023, 1301 AA ALMERE, telefoon (036) 5336488, telefax (036) 5338836, info@tripnotarissenalmere.nl, www.tripnotarissenalmere.nl, geassocieerd met mr. W.H.M. Berkenbosch, kantoornaam Trip Notarissen Almere B.V. ALMERE Mr. A. van der Meer Edvard Munchweg 16-a, 1328 MA ALMERE, Postbus 22075, 1302 CB ALMERE, telefoon (036) 5374432, telefax (036) 5353498, info@almeernotaris.nl, www.almeernotaris.nl, kantoornaam Almeer Notaris ALMERE Mr. J.A.G. Milder Busplein 40, 1315 KV ALMERE, Postbus 10134, 1301 AC ALMERE, telefoon (036) 5338572, telefax (036) 5333143, notarissen@pvmn.knb.nl, www.pvmn.nl, kantoornaam PVM Notarissen ALMERE Mr. M.J. Prinsze Transistorstraat 51 C, 1322 CK ALMERE, Postbus 60155, 1320 AC ALMERE, almere@actusnotarissen.nl, www.actusnotarissen.nl, kantoornaam Actus Notarissen

19


Lijst van NOTARISSEN ALMERE Mr. K.E.P. Regnerij Poemaweg 2, 1338 CH ALMERE, Poemaweg 2, 1338 CH ALMERE, telefoon (036) 5495249, telefax (036) 5495240, notaris@notab.knb.nl, notariaat@notab.nl, www.notariaat@ notab.nl, (privé: Coendersborgstraat 16, 1 333 VR Almere, telefoon (036) 5328487), kantoornaam AlmereBuiten ALMERE Transistorstraat 51 - C, 1322 CK ALMERE, Postbus 60155, 1320 AE ALMERE, telefoon (072) 5718016, telefax (072) 5743765, almere@vivaldinotarissen.nl, www.vivaldinotarissen.nl, kantoornaam Vivaldi Notarissen

ALPHEN AAN DEN RIJN

Mw. Mr. H.J. Bijl-Atsma Wilhelminalaan 10, 2405 ED ALPHEN AAN DEN RIJN, Postbus 161, 2400 AD ALPHEN AAN DEN RIJN, telefoon (0172) 491594, telefax (0172) 495632, notaris@tkalphen.knb.nl, www.teekenskarstens.nl, kantoornaam Teekens Karstens Notarissen ALPHEN AAN DEN RIJN Mr. M.I.M. Buller Vijverstraat 7-9, 2405 BW ALPHEN AAN DEN RIJN, Postbus 300, 2400 AH ALPHEN AAN DEN RIJN, telefoon (0172) 475972, telefax (0172) 476338, notaris@bbs.knb.nl buller@bbs.knb.nl, (privé: Doornenburg 16, 2402 KD Alphen Aan Den Rijn, telefoon (0172) 435848), geassocieerd met Mw. Mr. M.C. Rijnbeek, kantoornaam Buller & Rijnbeek Notarissen ALPHEN AAN DEN RIJN Mw. Mr. A.M. Deelen-Hoogenboom Prins Bernhardlaan 4, 2405 VZ ALPHEN AAN DEN RIJN, Postbus 19, 2460 AA TER AAR, telefoon (0172) 426025, telefax (0172) 424175, notarissen@kroesenpartners.nl, www.kroesenpartners.nl, kantoornaam Kroes & Partners Notarissen ALPHEN AAN DEN RIJN Mw. Mr. M.C. Rijnbeek Vijverstraat 7-9, 2405 BW ALPHEN AAN DEN RIJN, Postbus 300, 2400 AH ALPHEN AAN DEN RIJN, telefoon (0172) 475972, telefax (0172) 476338, notaris@bbs.knb.nl, (privé: Vijverstraat 7-9, 2405 BW Alphen aan den Rijn, telefoon (0172) 475972), geassocieerd met mr. M.I.M. Buller, kantoornaam Buller & Rijnbeek Notarissen ALPHEN AAN DEN RIJN Mr. J. Wolterink Hazeveld 30, 2405 AE ALPHEN AAN DEN RIJN, Postbus 106, 2400 AC ALPHEN AAN DEN RIJN, telefoon (0172) 492447, telefax (0172) 473356, alphen@alphennotarissen.nl, www.limesnotarissen.nl, (privé: De Kievit 6, 2751 CR Moerkappelle, telefoon (079) 5932759), Kantoornaam Limes Netwerk Notarissen

AMERONGEN

Mr. Drs. D. Dettmeijer Kersweg 30, 3958 BC AMERONGEN, Postbus 74, 3958 ZV AMERONGEN, telefoon (0343) 453044, telefax (0343) 456209, info@notariskantooramerongen.nl of notaris@dettmeijer.knb. nl, www.notariskantooramerongen.nl, (privé: Kersweg 30, 3958 BC Amerongen, telefoon (0343) 453044), kantoornaam Notariskantoor Amerongen

AMERSFOORT

Mr. G.H. Beens Arnhemseweg 14, 3817 CH AMERSFOORT, Postbus 49, 3800 AA AMERSFOORT, telefoon (033) 4601601, telefax (033) 4601699, amersfoort@vbcnotarissen.nl, www.vbcnotarissen.nl, (privé: Utrechtseweg 198, 3818 ES Amersfoort, telefoon (033) 4650532), geassocieerd met Mr.A. Veldhuizen, Mr. H.A. de Wit, Mw. Mr. J.G. Posthumus, kantoornaam Veldhuizen Beens Van de Castel notarissen AMERSFOORT Utrechtseweg 125, 3818 EC AMERSFOORT, Postbus 771, 3800 AT AMERSFOORT, telefoon (033) 4670700, telefax (033) 4670777, office@bbhnotarissen.nl, www.bbhnotarissen. nl, geassocieerd met Mr. G.P.N. van der Brug, Mr. R.J. Huzink, Mr. M.R.O. van der Brug, kantoornaam Bolscher Van der Brug Huzink Notarissen

AMERSFOORT Mr. J.H.T. Brouwers Bergstraat 18, 3811 NH AMERSFOORT, Postbus 2036, 3800 CA AMERSFOORT, telefoon (033) 4950987, telefax (033) 4950979, info@brouwersnotaris.nl, www.brouwersnotaris.nl, kantoornaam Brouwers Notariskantoor AMERSFOORT Mr. G.P.N. van der Brug Utrechtseweg 125, 3818 EC AMERSFOORT, Postbus 771, 3800 AT AMERSFOORT, telefoon (033) 4670700, telefax (033) 4670777, vanderbrug@bbhnotarissen.nl, www.bbhnotarissen.nl, (privé: Johan van Oldenbarneveltlaan 20, 3818 HB Amersfoort, telefoon (033) 4622580), geassocieerd met Mr. R.J. Huzink, Mr. M.E.D. van der Brug, kantoornaam Bolscher Van der Brug Huzink Notarissen AMERSFOORT Mr. M.E.D. van der Brug Maanlander 35-B, 3824 MN AMERSFOORT, telefoon (033) 4670600, telefax (033) 4670666, amersfoort@aktienotarissen. nl, www.aktienotarissen.nl, (privé: Wagenaarstraat 14-III, 1093 CP Amsterdam, telefoon (020) 6230980), kantoornaam Aktie Notarissen AMERSFOORT Mr. B. van der Deijl Utrechtseweg 80, 3818 EN AMERSFOORT, Postbus 379, 3800 AJ AMERSFOORT, telefoon (033) 4635164, telefax (033) 4620973, notaris@vanderdeijl.knb.nl, (privé: Doctor Abraham Kuijperlaan 21, 3818 JB Amersfoort, telefoon (033) 4655345), kantoornaam Van Der Deijl AMERSFOORT Mr. R.J. Huzink Utrechtseweg 125, 3818 EC AMERSFOORT, Postbus 771, 3800 AT AMERSFOORT, telefoon (033) 4670700, telefax (033) 4670777, huzink@bbhnotarissen.nl, www.bbhnotarissen.nl, (privé: Anna Paulownalaan 18, 3818 GD Amersfoort, telefoon (033) 4614025), geassocieerd met Mw.Mr. G.P.N. van der Brug, kantoornaam Bolscher Van der Brug Huzink Notarissen AMERSFOORT Mr. H.J. Keetell Bergstraat 18, 3811 NH AMERSFOORT, Postbus 2036, 3800 CA AMERSFOORT, telefoon (033) 4950987, telefax (033) 4950979, notaris@keetell.knb.nl, www.keetell.nl, kantoornaam Keetell Notariskantoor AMERSFOORT Mr. J.R. Leenknegt Spacelab 33, 3800 GB AMERSFOORT, Postbus 2500, 3800 GB AMERSFOORT, telefoon (033) 4507090, telefax (033) 4507091, info@vvlnotarissen.nl, geassocieerd met Mr. C.J.G. de Vries, Mr. F.TH. Vellenga, kantoornaam De Vries Vellenga Leenknegt Notarissen AMERSFOORT Mw. Mr. J.G. Posthumus Arnhemseweg 14, 3817 CH AMERSFOORT, Postbus 49, 3800 AA AMERSFOORT, telefoon (033) 4601601, telefax (033) 4601699, notarissen@vbcnotarissen.nl, www.vbcnotarissen.nl, (privé: St. Pietersberg 81, 3453 PM De Meern, telefoon (030) 2766628), geassocieerd met Mr. G.H. Beens, Mr.A. Veldhuizen, Mr. H.A. de Wit, kantoornaam Veldhuizen Beens Van de Castel notarissen AMERSFOORT Mr. A. Veldhuizen Arnhemseweg 14, 3817 CH AMERSFOORT, Postbus 49, 3800 AA AMERSFOORT, telefoon (033) 4601601, telefax (033) 4601699, amersfoort@vbcnotarissen.nl, www.vbcnotarissen.nl, (privé: Nassaulaan 24, 3818 GM Amersfoort, telefoon (033) 4659313), geassocieerd met Mr. G.H. Beens, Mr. H.A. de Wit, Mw. Mr. J.G. Posthumus, kantoornaam Veldhuizen Beens Van de Castel notarissen

21


Gelijke kansen voor kinderen met een lichamelijke beperking Een lichamelijke beperking, als gevolg van een aandoening aan de hersenen, zenuwen, botten of spieren. Zonder gerichte hulp leidt deze beperking tot een onherstelbare achterstand. Het Johanna KinderFonds helpt deze achterstand te voorkomen.

Het Johanna KinderFonds zoekt actief naar mogelijkheden voor kinderen en jongeren tot 30 jaar met een lichamelijke beperking om hun vaardigheden te vergroten en hun mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving te verruimen. Zodat de kwaliteit van leven voor zowel de kinderen als hun ouders of verzorgers verbetert. Het Johanna KinderFonds ondersteunt toegepast wetenschappelijk onderzoek, dat gericht is op het vinden van wegen om de gevolgen van beperkingen te voorkomen of te verminderen. Daarnaast is het Johanna KinderFonds (mede-)initiatiefnemer van vernieuwende projecten voor jongeren met een beperking. Ook levert het Johanna KinderFonds een belangrijke bijdrage aan projecten op het gebied van onderwijs en het vinden van een baan. Verder kunnen projecten die de leefomgeving verbeteren en vrijetijdsbesteding ondersteunen rekenen op onze belangstelling. Eigen regie van de kinderen en een toegankelijke maatschappij zijn onze uitgangspunten. Ons doel is om vernieuwing en verbetering van de zorg mogelijk te maken om deze kinderen gewoon mee te laten doen in onze samenleving. Daarbij is uw steun hard nodig. U kunt een gift overmaken op bankrekening 65.40.13.004. Ook kunt u het Johanna KinderFonds opnemen in uw testament of een Fonds op Naam oprichten.

Beschermvrouwe: Hare Majesteit de Koningin Johanna KinderFonds Heijenoordseweg 3 6813 GG Arnhem Telefoon (026) 352 69 81 info@johanna.org www.johannakinderfonds.nl ING-bank 65.40.13.004


Lijst van NOTARISSEN AMERSFOORT Mr. F.Th. Vellenga Spacelab 33, 3824 MR AMERSFOORT, Postbus 2500, 3800 GB AMERSFOORT, telefoon (033) 4507090, telefax (033) 4507091, notaris@vries.vel.knb.nl, info@devriesvellenga.nl, (privé: Marcel Breuererf 11-B, 3822 VB Amersfoort, telefoon (033) 4804163), geassocieerd met Mr. C.G.J. de Vries, Mr. J.R. Leenknegt, kantoornaam De Vries Vellenga Leenknegt Notarissen

AMSTERDAM

AMERSFOORT Mr. E.D. Visscher Stadsring 149, 3817 BA AMERSFOORT, Postbus 575, 3800 AN AMERSFOORT, telefoon (033) 4699000, telefax (033) 4617745, info@detijdnotariaat.nl, www.detijdnotariaat.nl, De Tijd Notariaat

AMSTERDAM Mr. J.F.A. Aerts Koningslaan 42, 1075 AE AMSTERDAM, Postbus 75914, 1070 AE AMSTERDAM, telefoon (020) 7988200, telefax (020) 7988201, info@warendorf.nl, www.warendorf.nl, geassocieerd met Mr. K. Stelling, kantoornaam Warendorf

AMERSFOORT Mr. C.G.J. de Vries Spacelab 33, 3824 MR AMERSFOORT, Postbus 2500, 3800 GB AMERSFOORT, telefoon (033) 4507090, telefax (033) 4507091, notaris@vries.vel.knb.nl, info@devriesvellenga.nl, (privé: Scheltemalaan 11-b, 3817 KR Amersfoort, telefoon (033) 4625357), geassocieerd met Mr. F.TH. Vellenga, Mr. J.R. Leenknegt, kantoornaam De VriesVellenga Leenknegt Notarissen AMERSFOORT Mr. H.A. de Wit Arnhemseweg 14, 3817 CH AMERSFOORT, Postbus 49, 3800 AA AMERSFOORT, telefoon (033) 4601601, telefax (033) 4601699, notarissen@vbcnotarissen.nl, www.vbcnotarissen.nl, (privé: Tuin van Schellinger 27, 3703 DA Zeist, telefoon (030) 6953380), geassocieerd met Mr. G.H. Beens, Mr.A. Veldhuizen, Mw. Mr. J.G. Posthumus, kantoornaam Veldhuizen Beens Van de Castel notarissen

Mr. M.C. Aarts Gustav Mahlerplein 50, 1082 MA AMSTERDAM, Postbus 75505, 1070 AM AMSTERDAM, telefoon (020) 6056000, telefax (020) 6056700, m.aarts@houthoff.com, www.houthoff.com, (privé: Eikenlaan 65, 1213 SH Hilversum, telefoon (010) 4656812), geassocieerd met Mw.mr. M. Bijkerk, Mr. A.C. Stroeve, Mr. A. Barkey Wolf, kantoornaam Houthoff Buruma

AMSTERDAM Mr. M. Albers Wolbrantskerkweg 40, 1069 DA AMSTERDAM, Postbus 9572, 1006 GB AMSTERDAM, telefoon (020) 6676100, telefax (020) 6676150, info@avtn.nl, www.avtn.nl, geassocieerd met Mr. M.J.J. van Tienen, Albers en van Tienen AMSTERDAM Mr. M.D.P. Anker Strawinskylaan 1999, 1077 XV AMSTERDAM, Postbus 7113, 1007 JC AMSTERDAM, telefoon (020) 7171000, telefax (020) 7171111, notaris@nautadutilh.knb.nl, info@nautadutilh.com, www.nautadutilh.nl, geassocieerd met Mr. C.P. Boodt, mr. W.H. Bossenbroek, Mr. C.H.T. Koetsier, Mr. F.W. Oldenburg, kantoornaam Nauta Dutilh

AMMERZODEN

AMSTERDAM Mr. A.J. Avenarius John M. Keynesplein 11, 1066 EP AMSTERDAM, John M. Keynesplein 11, 1066 EP AMSTERDAM, telefoon (088) 2500500, info@civilence.com, geassocieerd met Mr. J.H. Weijenborg, Mr. M. van Soest, kantoornaam Civilence B.V.

AMSTELVEEN

AMSTERDAM Mr. J.L.F. Bakker Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN AMSTERDAM, Postbus 75440, 1070 AK AMSTERDAM, telefoon (020) 6741000, telefax (020) 6741111, notarissen@allenovery.adam.knb.nl, www.allenovery.com, geassocieerd met Mr. R.J.J. Lijdsman, Mr. Chr. M. Stokkermans, Mr. G.W.CH. Visser, Mr. J.J.C.A. Leemrijse, kantoornaam Allen & Overy

Mr. Th. J.W. Kampschöer Pater Veldmanlaan 1-A, 5324 BD AMMERZODEN, Postbus 9, 5324 ZG AMMERZODEN, telefoon (073) 5991281, telefax (073) 5992413, notaris@kampschoer.knb.nl, www.notariskampschoer. nl, (privé: Hannie Schaftstraat 17, 5247 XC Rosmalen, telefoon (073) 5229581), kantoornaam Notariskantoor Kampschöer B.V. Mr. H. Bellaar Van der Hooplaan 9, 1185 EV AMSTELVEEN, Van der Hooplaan 9, 1185 EV AMSTELVEEN, telefoon (020) 6416003, telefax (020) 6434053, notaris@bellaar.knb.nl, www.bellaar.nl, (privé: Achter de Wilgen 1, 1431 LZ Aalsmeer, telefoon (0297) 343779) AMSTELVEEN Mr. R. Buurke Asserring 184-B, 1187 KL AMSTELVEEN, Postbus 55, 1420 AB UITHOORN telefoon (020) 6407766, telefax (020) 3455566, buurke@amstelhoorn.nl, www.amstelhoorn.nl, Kantoornaam Amstelhoorn Notarissen AMSTELVEEN Mr. R. Buurke Asserring 184-B, 1187 KL AMSTELVEEN, telefoon (020) 6407766, telefax (020) 3455566, buurke@amstelhoorn.nl, www.amstelhoorn.nl, geassocieerd met praktijk overgedragen aan Mr. R. Buurke, Amstelhoorn Notarissen AMSTELVEEN Mr. Mw. S.M. van Lenning Oranjebaan 13, 1183 NN AMSTELVEEN, Postbus 865, 1180 AW AMSTELVEEN, telefoon (020) 4967676, telefax (020) 4967126, info@vanlenningnotariaat.nl, www.vanlenningnotariaat.nl, Van Lenning Notariaat AMSTELVEEN Mr. P.A.A. Moes Van der Hooplaan 9, 1185 EV AMSTELVEEN, Van der Hooplaan 9, 1185 EV AMSTELVEEN, telefoon (020) 6416003, telefax (020) 6434053, notaris@bellaar.knb.nl, www.bellaar.nl

AMSTERDAM Mw. Mr. L. Bakker Prins Hendriklaan 19, 1075 AZ AMSTERDAM, Prins Hendriklaan 19, 1075 AZ AMSTERDAM, telefoon (020) 3059855, telefax (020) 3059858, notarissen@bakker.voorwinde.knb. nl, www.bakkervoorwinde.nl, (privé: Stadionweg 74, 1077 SP Amsterdam, telefoon (020) 6831736), geassocieerd met Mr.Drs. B. Voorwinde, Mr. G. Mens, kantoornaam Bakker-Voorwinde AMSTERDAM Mr. A. Barkey Wolf Gustav Mahlerplein 50, 1082 MA AMSTERDAM, Postbus 75505, 1070 AM AMSTERDAM, telefoon (020) 6056000, telefax (020) 6056700, notariaatasd@houthoff.com, www.houthoff.com, geassocieerd met Mw. Mr. M. Bijkerk, Mr. M.C. Aarts, Mr. A. Barkey Wolf, Mr. H.L.A.M. Lohman, Mr. W.F.O. Stricker, Mr. G. Kleykamp-v.d. Ben, Mr. O.J.M. de Bruijn, Mr. A.C. Stroeve, kantoornaam Houthoff Buruma AMSTERDAM Mr. J.H. Bennebroek Gravenhorst Amstelveenseweg 638, 1081 JJ AMSTERDAM, Postbus 75258, 1070 AG AMSTERDAM, telefoon (020) 5419888, telefax (020) 5419999, hendrik.gravenhorst@dlapiper.com, www.dlapiper.nl, (privé: Milletstraat 26, 1077 ZE Amsterdam, telefoon (06) 12058857), geassocieerd met Mw. Mr. M.J.A. Laenen, Mw. Mr. M.Y.H.J. den Boer, Mr. A.J. Wiggers, kantoornaam DLA Piper Nederland N.V.

23


Vincent van Gogh, Korenveld met kraaien, 1890, Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)

‘… want nu kan ik mij door Uw hulp bewegen en voel ik mijn werkkracht vlot worden.’ – 7 juli 1882, Vincent aan Theo Het Van Gogh Museum wil de kunst en correspondentie van Vincent van Gogh toegankelijk maken voor jong en oud. Dat doen we onder meer door speciale projecten voor jongeren, bijzondere lezingen en rondleidingen, onderzoek, unieke en inspirerende tentoonstellingen en een aansprekende presentatie van onze vaste collectie. Voor deze activiteiten is veel geld nodig en ook het Van Gogh Museum kan daarom niet zonder hulp van buitenaf. Steeds meer mensen steunen ons al door genereus een schenking te doen, een lijfrente af te sluiten

ten gunste van het museum of door middel van een legaat of nalatenschap. Ook in de toekomst zijn deze bijdragen van het grootste belang. Wilt ook u ons helpen bij het levend houden van het gedachtegoed van Vincent van Gogh, dan zijn uw donaties van harte welkom op Rabobank rekeningnummer 146522222 Van Gogh Museum. Omdat we de ANBIstatus en het CBF keur bezitten komt iedere euro die u geeft ook daadwerkelijk bij het museum terecht. Voor meer informatie over andere mogelijkheden, kunt u mailen naar fondsenwerving@vangoghmuseum.nl.

Van Gogh Museum – Rabobank 146522222

e-mail fondsenwerving@vangoghmuseum.nl


Lijst van NOTARISSEN AMSTERDAM Mr. B.A.E.A. Berger Honthorststraat 3, 1071 DC AMSTERDAM, Postbus 75229, 1070 AE AMSTERDAM, telefoon (020) 3057979, telefax (020) 3057959, notarissen@schut.vanos.knb.nl, www.schutvanos. nl, (privé: Da Costakade 178-hs, 1053 XE Amsterdam, telefoon (020) 4208091), geassocieerd met Mr. E.H. Rozelaar, Mr. J.P. van Harseler, kantoornaam Schut van Os Notarissen AMSTERDAM Mr. M. van der Bie Amstelplein 8-a, 1096 BC AMSTERDAM, Postbus 94700, 1090 GS AMSTERDAM, telefoon (020) 3016301, Amsterdam. notariaat@cms-dsb.com, www.cms-dsb.com, geassocieerd met Mr. R.D. Bos, kantoornaam CMS Derks Star Busmann AMSTERDAM Mr. M.M. van der Bie Amstelplein 8-A, 1096 BC AMSTERDAM, Postbus 94700, 1090 GS AMSTERDAM, telefoon (020) 3016301, telefax (020) 3016333, amsterdam@cms-dsb-com, www.csm-dsb-com, geassocieerd met Mw. Mr. F. Stroucken, kantoornaam Advocaten en Notarissen CMS Derks Star AMSTERDAM Mw. Mr. B. Bier Strawinskylaan 2001, 1077 ZZ AMSTERDAM, Postbus 75640, 1070 AP AMSTERDAM, telefoon (020) 5460606, telefax (020) 5460123, notarissen@stibbe.knb.nl, www.stibbe.com, geassocieerd met Mr. P.H.N. Quist, mr. G.H.H.J. Janssen, mw. Mr. M.A.J. Cremers, kantoornaam Stibbe AMSTERDAM Mw. Mr. M. Bijkerk Gustav Mahlerplein 50, 1082 MA AMSTERDAM, Postbus 75505, 1070 AM AMSTERDAM, telefoon (020) 6056000, telefax (020) 6056700, notarissen@houthoff.knb.nl, www. houthoff.com, (privé: Johannes Vermeerplein 14-huis, 1071 DV Amsterdam, telefoon (020) 6753138), geassocieerd met Mr. M.C. Aarts, Mr. A.C. Stroeve, Mr. A.C. Stroeve, kantoornaam Houthoff Buruma AMSTERDAM Mr. C. Binnenkade Prinses Irenestraat 43, 1077 WV AMSTERDAM, Postbus 75476, 1070 AL AMSTERDAM, telefoon (020) 5407070, telefax (020) 5407099, kees.binnenkade@kleinbinnenkade.nl, www.kleinbinnenkade.nl, (privé: Pieter de Hoochstraat 74-huis, 1071 EH Amsterdam, telefoon (020) 4705900), geassocieerd met Mw. Mr. L.C. Klein, kantoornaam Klein Binnenkade Notarissen AMSTERDAM Mr. J.C.H.J. Blekemolen Linnaeushof 6, 1098 KH AMSTERDAM, Linaeushof 6, 1098 KH AMSTERDAM, telefoon (020) 6948888, telefax (020) 6659925, notaris@blekemolen.knb.nl, (privé: idem), kantoornaam Notariskantoor Blekemolen, AMSTERDAM Mr. K.B. Blijleven Herengracht 378, 1016 CJ AMSTERDAM, Herengracht 378, 1016 CJ AMSTERDAM, telefoon (020) 5356969, telefax (020) 5356960, notaris@kbblijleven.nl, (privé: idem), kantoornaam Blijeleven, mr. K.B. AMSTERDAM Mr. A.E. Blom Minervalaan 63, 1077 NR AMSTERDAM, Postbus 75404, 1070 AK AMSTERDAM, telefoon (020) 6646001, telefax (020) 6649718, notaris@notarisblom.nl, kantoornaam Mr. A.E. Blom Notaris AMSTERDAM Mw. Mr. M.Y.H.J. den Boer Amstelveenseweg 638, 1081 JJ AMSTERDAM, Postbus 75258, 1070 AG AMSTERDAM, telefoon (020) 5419888, telefax (020) 5419999, manon.denboer@dlapiper.com, www.dlapiper.nl, (privé: Willemslaan 18-B, 1406 LW Bussem, ), geassocieerd met Mr. S. Wiggers, Mr. M. Laenen, Mr. J.H. BennebroekGravenhorst, kantoornaam DLA Piper

AMSTERDAM Mr. R.P.J.M. Boerekamp De Lairessestraat 51, 1071 NT AMSTERDAM, De Lairessestraat 51, 1071 NT AMSTERDAM, telefoon (020) 6627624, telefax (020) 6627742, notaris@boerekamp-sypkens.knb.nl, www.sypkens.nl, (privé: idem), kantoornaam Boerekamp & Sypkens AMSTERDAM Mr. P.H. Bolland Orlyplein 10, 1043 DP AMSTERDAM, Postbus 59093, 1040 KB AMSTERDAM, telefoon (020) 5825243, telefax (020) 5825258, pbolland@xs4all.nl, (privé: Willemslaan 18-B, 1406 LW Bussum, ), kantoornaam mr. P.H. Bolland, Notaris AMSTERDAM Mr. M.P. Bongard Claude Debussylaan 54, 1082 MD AMSTERDAM, Postbus 2720, 1000 CS AMSTERDAM, telefoon (020) 5117555, telefax (020) 6249685, notarissen@baker.mckenzie.knb.nl, www.bakernet.com, geassocieerd met Mr. Dr. T.H. Liem, Mr. J.C.C. Paans, Mr. G.J. van Rijthoven, kantoornaam Baker & Mckenzie AMSTERDAM Mr. R. van Bork Fred. Roeskestraat 100, 1076 ED AMSTERDAM, Postbus 71170, 1008 BD AMSTERDAM, telefoon (020) 5785785, telefax (020) 5785800, notarissen@amsterdam.loyens.knb.nl, www.loyens.nl, geassocieerd met Mr. P.G. van Druten, Mr. K.E.J. Dijk, Mr. R.H. Meppelink, Mr. W. Groen, Mr. P.A.E. Kerckhoffs, Mr. G.M. Portier, mr. W.A. Groen, kantoornaam Loyens & Loeff AMSTERDAM Mr. J. Borren Keizersgracht 695-699, 1017 DW AMSTERDAM, Postbus 1556, 1000 BN AMSTERDAM, telefoon (020) 5317070, telefax (020) 6275308, notarissen@mjmeijercs.knb.nl, www.meijernotarissen. nl, (privé: Schubertstraat 64, 1077 GX Amsterdam, telefoon (020) 6755677), geassocieerd met Mw.mr. A.A. van Berge, Mr. R.J.C. van Helden, Mr. M.R. Meijer, kantoornaam Mr. M.J. Meijer C.S. AMSTERDAM Mr. R.D. Bos Amstelplein 8-a, 1096 BC AMSTERDAM, Postbus 94700, 1090 GS AMSTERDAM, telefoon (020) 3016301, telefax (020) 3016333, notarissenamsterdam@cmsderks.knb.nl, www.cms-dsb.com, (privé: Graaf Wichmanlaan 18, 1405 HA Bussum, telefoon (035) 6911566), geassocieerd met Mr. M. van der Bie, kantoornaam CMS Derks Star Busmann AMSTERDAM Mr. W. Bosse Teleportboulevard 110, 1043 EJ, AMSTERDAM, Teleportboulevard 110, 1043 EJ, AMSTERDAM, telefoon (020) 8203614, w.bosse@bncl.nl, Bosse Notaris Corporate Law (BNCL) B.V. AMSTERDAM Mr. W.H. Bossenbroek Strawinskylaan 1999, 1077 XV AMSTERDAM, Postbus 7113, 1007 JC AMSTERDAM, telefoon (020) 7171000, telefax (020) 7171111, wijnand.bossenbroek@nautadutilh.com, www.nautadutilh.nl, geassocieerd met Mr. F.W. Oldenburg, Mr. C.P. Boodt, mr.C.H.T. Koetsier, Mr. M.D.P. Anker, kantoornaam Nauta Dutilh AMSTERDAM Mr. D. ter Braak Jachthavenweg 121, 1081 KM AMSTERDAM, Postbus 75265, 1070 AG AMSTERDAM, telefoon (020) 6789123, telefax (020) 6789589, notarissen@vandoorne.knb.nl, www.van-doorne.com, geassocieerd met Mw. Mr. S. Laseur-Eelman, Mr. A.M.J.M. Ploumen, kantoornaam van Doorne AMSTERDAM Mw. Mr. M.G. Brummelhuis De Cuserstraat 5, 1081 CK AMSTERDAM, Postbus 71094, 1008 BB AMSTERDAM, telefoon (020) 6444222, telefax (020) 6449638, notarissen@bs.knb.nl, www.brummelhuisvierveijzer.nl, geassocieerd met Mr. P.L. Vierveijzer, kantoornaam Brummelhuis Vierveijzer Notarissen

25


TIJDENS EEN WAPENSTILSTAND VECHTEN WIJ GEWOON DOOR.


Lijst van NOTARISSEN AMSTERDAM Mr. A. Buma Prins Hendriklaan 27-29, 1075 AZ AMSTERDAM, Postbus 75451, 1070 AL AMSTERDAM, telefoon (020) 3058922, telefax (020) 3058933, info@banotariaat.nl, www.banotariaat.nl, (privé: Burgemeester den Texlaan 6, 2111 CD Aardenhout, telefoon (023) 5294617), geassocieerd met Mr. A. Buma, kantoornaam Buma Algera Notariaat B.V. AMSTERDAM Mr. A. Buma Prins Hendriklaan 27-29, 1075 AZ AMSTERDAM, Postbus 75451, 1070 AL AMSTERDAM, telefoon (020) 3058922, telefax (020) 3058933, info@banotariaat.nl, www.banotariaat. nl, (privé: Burgemeester den Texlaan 6, 2111 CD Aardenhout, telefoon (023) 5294617), geassocieerd met Mr. S.A.J. Algera, kantoornaam Buma Algera Notariaat B.V. AMSTERDAM Mr. P.J.F.M. Le Cat Koningslaan 4, 1075 AC AMSTERDAM, Postbus 53040, 1007 RA AMSTERDAM, telefoon (020) 5736311, telefax (020) 6799828, p.le.cat@lubbers.nl, www.lubbers.nl, (privé: Nicolaas Maesstraat 113-hs, 1071 PV Amsterdam, telefoon (020) 6761519), geassocieerd met Mr. L.A. Galman, Mr. G. Strang, Mr. P.L.E.M. de Meyer, kantoornaam Lubbers en Dijk Notarissen AMSTERDAM Mr. R.W. Clumpkens Claude Debussylaan 80, 1082 MD AMSTERDAM, Postbus 75084, 1070 AB AMSTERDAM, telefoon (020) 5771771, telefax (020) 5771775, notarissen@debrauw.blackstone.westbroek. amsterdam.knb.nl, www.debrauw.com, (privé: Schubertstraat 76, 1077 GX Amsterdam, telefoon (020) 6381110), geassocieerd met Mr. R.W. Clumpkens, Mr. C.J. Groffen, mw. Mr. M.H. Legein, Mr. J.D.M. Schoonbrood, Mr. M. van Olffen, Mr. M.G. Rebergen, Mw. Mr. J.W. Wessels, kantoornaam De Brauw Blackstone Westbroek AMSTERDAM Mw. Mr. M.A.J. Cremers Strawinskylaan 2001, 1077 ZZ AMSTERDAM, Postbus 75640, 1070 AP AMSTERDAM, telefoon (020) 5460606, telefax (020) 5460123, notarissen@stibbe.knb.nl, www.stibbe.com, geassocieerd met mr. G.H.H.J. Janssen, Mr. P.H.N. Quist, Mw. Mr. B. Bier, Kantoornaam Stibbe B.V. AMSTERDAM Mr. H.M. van Dam Hilversumstraat 324, 1024 MB AMSTERDAM, Postbus 36310, 1020 MH AMSTERDAM, telefoon (020) 8812088, telefax (020) 8812099, info@vanerpnotarissen.nl, www.vanerpnotarissen. nl, (privé: Marianne Philipslaan 16, 1178 VK Amstelveen, telefoon (06) 27359594), geassocieerd met Mr. J.L.M. van Erp, kantoornaam Van Erp Netwerk Notarissen AMSTERDAM Mr. P.Th.F. Deloo Strawinskylaan 1017, 1077 XX AMSTERDAM, Postbus 78058, 1070 LP AMSTERDAM telefoon (020) 3338390, telefax (020) 3338399, info@bvvg.nl, www.bvvg.nl, kanooornaam Buren van Velzen Guelen AMSTERDAM Mr. P.G. van Druten Fred Roeskestraat 100, 1076 ED AMSTERDAM, Postbus 71170, 1008 BD AMSTERDAM, telefoon (020) 5785785, telefax (020) 5785800, pieter.van.druten@loyensloeff.com, www.loyensloeff.com, geassocieerd met Mr. R. van Bork, Mr. K.E.J. Dijk, Mr. R.H. Meppelink, Mr. W. Groen, Mr. P.A.E. Kerckhoffs, kantoornaam Loyens & Loeff AMSTERDAM Mw. Mr. P.E.M. Dukkers Willebroekstraat 62, 1066 WE AMSTERDAM, Postbus 90291, 1006 BG AMSTERDAM, telefoon (020) 3556060, telefax (020) 3556066, notaris@dukkers.nl, www.notarisdukkers.nl, Notariskantoor Dukkers

AMSTERDAM Mr. dr. T.P. van Duuren Droogbak 1-A, 1013 GE AMSTERDAM, Postbus 251, 1000 AG AMSTERDAM, telefoon (020) 7119000, telefax (020) 7119999, tom.vanduuren@cliffordchance.com, (privé: Vondellaan 24, 2111 CP Aerdenhout, telefoon (023) 5317695), kantoornaam Clifford Chance AMSTERDAM Mr. H.J.H.C. Eekhoff P. Cornelisz Hooftstraat 5-11, 1071 BL AMSTERDAM, Postbus 1031, 1000 BA AMSTERDAM, telefoon (020) 2060748, telefax (020) 2060750, notaris@eekhoff.knb.nl, geassocieerd met Mr. H.J.H.C. Eekhoff, kantoornaam Eekhoff cs Notariaat AMSTERDAM Mr. H.J.M. van den Eerenbeemt Westeinde 24, 1017 ZP AMSTERDAM, Postbus 20059, 1000 HB AMSTERDAM, telefoon (020) 5317654, telefax (020) 6235246, notarissen@spier.hazenberg.knb.nl, www.spierenhazenberg.nl, (privé: Stommeerweg 116, 1431 EZ Aalsmeer, telefoon (0297) 324904), geassocieerd met Mw. Mr. M.A.J.E. Hazenberg, Mr. J.W. van Zaane, Mr. E.O. Spier, kantoornaam Notariskantoor Spier & Hazenberg AMSTERDAM Mw. Mr. H.E.M. Faasen Oranje Nassaulaan 3, 1075 AH AMSTERDAM, Postbus 75222, 1070 AE AMSTERDAM, telefoon (020) 6717221, telefax (020) 3791410, faasen@fgrecht.nl, www.fgrecht.nl, kantoornaam Faasen Grijmans Familierecht advocatuur AMSTERDAM Mr. T.P. Flokstra Strawinskylaan 10, 1077 XZ AMSTERDAM, Postbus 75299, 1070 AG AMSTERDAM, telefoon (020) 4857000, telefax (020) 4857000, notarissen@freshfields.knb.nl, www.freshfields.com, geassocieerd met Mr. D-J.J. Smit, kantoornaam Freshfields Bruckhaus Deringer LLP AMSTERDAM Mr. L.A. Galman Koningslaan 4, 1075 AC AMSTERDAM, Postbus 53040, 1007 RA AMSTERDAM, telefoon (020) 5736311, telefax (020) 6799828, notarissen@lubbers.dijk.knb.nl, www.lubbers. nl, geassocieerd met Mr. P.J.F.M. Le Cat, Mr. G. Strang, Mr. P.L.E.M. de Meyer, kantoornaam Lubbers en Dijk notarissen AMSTERDAM Mw. Mr B.J.M. Geenen-Timmermans Arent Janszoon Ernststraat 199, 1083 GV AMSTERDAM, Postbus 75624, 1070 AP AMSTERDAM, telefoon (020) 5408000, telefax (020) 5408040, notaris@voorneman.knb. nl, www.v-g.nl, geassocieerd met Mr. A.A. Voorneman, kantoornaam Voorneman Geenen Notarissen AMSTERDAM Mr. C.J.J.M. van Gool Gustav Mahlerplein 2, 1082 MA AMSTERDAM, Postbus 75510, 1070 AM AMSTERDAM, telefoon (020) 7953953, telefax (020) 7953900, notarissen@boekel.deneree.knb.nl, www.boekeldeneree.com, geassocieerd met Mr. A.L.M. Schulte, Mr. B.C.M. Waaijer, Mr. H.W.J.M. Poldermanskantoornaam Boekel De Nerée N.V. AMSTERDAM Mr. G.W. Gramser Westeinde 24, 1017 ZP AMSTERDAM, Postbus 20059, 1000 HB AMSTERDAM, telefoon (020) 5317654, telefax (020) 6235246, info@spierenhazenberg.nl, www.spierenhazenberg. nl, (privé: Admiraal de Ruijterweg 127-3, 1056 EX Amsterdam, telefoon (020) 6164539), kantoornaam Spier & Hazenberg AMSTERDAM Mr. W.A. Groen Fred Roeskestraat 100, 1076 ED AMSTERDAM, Postbus 71170, 1008 BD AMSTERDAM, telefoon (020) 5785785, telefax (020) 5785800, wilfred.groen@loyensloeff.com, www.loyensloeff.com, geassocieerd met Mr. P.G. van Druten, Mr. K.E.J. Dijk, Mr. R.H. Meppelink, Mr. R. van Bork, Mr. P.A.E. Kerckhoffs, kantoornaam Loyens & Loeff

27


Lijst van NOTARISSEN AMSTERDAM Mr. C.J. Groffen Claude Debussylaan 80, 1082 MD AMSTERDAM, Postbus 75084, 1070 AB AMSTERDAM, telefoon (020) 5771771, telefax (020) 5771775, notarissen@debrauw.blackstone.westbroek.knb. nl, www.debrauw.com, geassocieerd met Mr. R.W. Clumpkens, Mr. F.K. Buijn, mw. Mr. M.H. Legein, Mw. Mr. J.W. Wessels, Mr. M. van Olffen, Mr. M.G. Rebergen, Mr. J.D.M. Schoonbrood, kantoornaam De Brauw Blackstone Westbroek AMSTERDAM Mr. C. de Groot Honthorststraat 20, 1071 DE AMSTERDAM, Postbus 75303, 1070 AH AMSTERDAM, telefoon (020) 5732140, telefax (020) 5732141, notarisdegroot@vinkenpartners.nl, www.vinkenpartners.nl, kantoornaam Vink & Partners AMSTERDAM Mr. J.H.J.M. Hamans Concertgebouwplein 15, 1071 LL AMSTERDAM, Concertgebouwplein 15, 1071 LL AMSTERDAM, telefoon (020) 5707850, telefax (020) 5707851, info@hamansblocks.nl, (privé: Herengracht 388, 1016 CJ Amsterdam, telefoon (020) 6273935), kantoornaam Hamans Blocks AMSTERDAM Mr. H.H. Harleman Strawinskylaan 10, 1077 XZ AMSTERDAM, Postbus 75782, 1070 AT AMSTERDAM, telefoon (020) 5040050, telefax (020) 5040060, info@hartman-lmh.nl, www.hartman-lmh.nl, geassocieerd met Mr. A.G. Hartman, kantoornaam Hartman LMH N.V. AMSTERDAM Mr. J.P. van Harseler Honthorststraat 3, 1071 DC AMSTERDAM, Postbus 75229, 1070 AE AMSTERDAM, telefoon (020) 3057979, telefax (020) 3057959, vanharseler@schutvanos.nl, www.schutvanos.nl, (privé: Noolseweg 15, 1261 EA Blaricum, telefoon (035) 3514041), geassocieerd met Mr. E.H. Rozelaar, Mr. B.A.E.A. Berger, kantoornaam Schut Van Os AMSTERDAM Mr. A.G. Hartman Strawinskylaan 10, 1077 XZ AMSTERDAM, Postbus 75782, 1070 AT AMSTERDAM, telefoon (020) 5040050, telefax (020) 5040060, info@hartman-lmh.nl, www.hartman-lmh.nl, geassocieerd met Mr. A. Buma, Mr. H.W.J.M. Poldermans, Mr.B.C.M. Waaijer, Mr. A.L.M. Schulte, Mr. A.A. van Velten, kantoornaam Hartman LMH N.V. AMSTERDAM Mr. J. ten Have Peter van Anrooystraat 7, 1076 DA AMSTERDAM, Postbus 75999, 1070 AZ AMSTERDAM, telefoon (020) 5736736, telefax (020) 5736737, notarissen@lexence.knb.nl, www.lexence.nl, geassocieerd met Mr. M. van Groningen, Mw. Mr. C.J. Bosch, Mr. H. ten Voorde, Mr. J.H. Wijenborg, kantoornaam Lexence Advocaten & Notarissen AMSTERDAM Mw. Mr. M.A.J.E. Hazenberg Westeinde 24, 1017 ZP AMSTERDAM, Postbus 20059, 1000 HB AMSTERDAM, telefoon (020) 5317654, telefax (020) 6235246, notarissen@spier.hazenberg.knb.nl, www.spierenhazenberg.nl, (privé: Den Ilp 190, 1127 PV Den Ilp, telefoon (020) 6287905), geassocieerd met Mr. H.J.M. van Eerenbeemt, Mr. J.W. van Zaane, Mr. E.O. Spier, kantoornaam Notariskantoor Spier & Hazenberg AMSTERDAM Mr. R.J.C. van Helden Keizersgracht 695-699, 1017 DW AMSTERDAM, Postbus 1556, 1000 BN AMSTERDAM, telefoon (020) 5317070, telefax (020) 6275308, notarissen@meijernotarissen.nl, www.meijernotarissen. nl, geassocieerd met Mr. J. Borren, Mw.mr. A.A. van Berge, Mr. M.R. Meijer, kantoornaam Mr. M.J. Meijer C.S.

AMSTERDAM Mr. J-M.P. Hermans Claude Debussylaan 247, 1082 MC AMSTERDAM, Postbus 79023, 1070 NB AMSTERDAM, telefoon (020) 7222810, telefax (020) 7222599, notariaat@simmons-simmons.com, www.simmons-simmons.com, Simmons & Simmons LLP AMSTERDAM Mr. M.M. Heslenfeld Osdorperban 1-A, 1068 LD AMSTERDAM, Postbus 7493 , 1007 JL AMSTERDAM, telefoon (020) 5777555, telefax (020) 6769770, amsterdam@actusnotarissen.nl, www.actusnotarissen.nl, geassocieerd met Mr. J. Orsel, Mr. D.J. Timman, kantoornaam Actus Notarissen AMSTERDAM Mw. Mr. T.E.D. Hicks Prinses Irenestraat 43, 1077 WV AMSTERDAM, Postbus 75476, 1070 AL AMSTERDAM, telefoon (020) 5407070, telefax (020) 5407099, receptie@kleinbinnenkade.nl, www.kleinbinnenkade.nl, (privé: Straat van Sicilie 15, 1183 GK Amstelveen, telefoon (020) 4708966), kantoornaam Klein Binnenkade Notarissen AMSTERDAM Mw. Mr. C. Holdinga Peter van Anrooystraat 7, 1076 DA AMSTERDAM, Postbus 75999, 1070 AZ AMSTERDAM, telefoon (020) 5736736, telefax (020) 5736737, info@lexence.com, www.lexence.com, (privé: Dorpstraat 154, 1393 NL Nigtevecht, telefoon (0294) 255270), geassocieerd met Mr. M. van Groningen, Mr. J. Hockx, Mr. T. de Lange, mr. L. Sturm, mr. R. Rietbroek, kantoornaam Lexence Advocaten & Notarissen AMSTERDAM Mr. Drs. L.W.J. Hoppenbrouwers Orlyplein 10, 1043 DP AMSTERDAM, Postbus 59093, 1040 KB AMSTERDAM, telefoon (088) 2535000, telefax (088) 2535150, lhoppenbrouwers@akd.nl, www.akd.nl, (privé: Duinzichtstraat 3, 2341 BW Oegstgeest, telefoon (071) 5174559), geassocieerd met Mw. Mr. C. Holdinga, kantoornaam AKD AMSTERDAM Mr. F.J. Janse de Jonge Piet Heinkade 55, 1019 GM AMSTERDAM, Postbus 2911, 1000 CX AMSTERDAM , telefoon (020) 3016633, telefax (020) 3016622, notaris@vanmens-wisselink.knb.nl, kantoornaam Van Mens & Wisselink Advocaten AMSTERDAM Mw. Mr. M.H.J. Jansen Van Boshuizenstraat 12, 1083 BA AMSTERDAM, Postbus 7885, 1008 AB AMSTERDAM, telefoon (020) 5408820, telefax (020) 5408830, mjansen@dudoklegal.nl, www.dudoklegal.nl, (privé: Elzenbosch 2, 1391 RS Abcoude, telefoon (06) 43025530), kantoornaam Dudok Advocaten . Notaris . AMSTERDAM Mr. G.H.H.J. Janssen Strawinskylaan 2001, 1077 ZZ AMSTERDAM, Postbus 75640, 1070 AP AMSTERDAM, telefoon (020) 5460606, telefax (020) 5460123, notarissen@stibbe.knb.nl, www.stibbe.com, (privé: Van Lennepweg 17, 2597 LG ‘S-GRAVENHAGE, telefoon (070) 3468853), geassocieerd met mw. Mr. M.A.J. Cremers, Mr. P.H.N. Quist, Mw. Mr. B. Bier, kantoornaam Stibbe AMSTERDAM Mr. P.A.E. Kerckhoffs Fred Roeskestraat 100, 1076 ED AMSTERDAM, Postbus 71170, 1008 BD AMSTERDAM, telefoon (020) 5771771, telefax (020) 5771775, www.loyensloeff.com, geassocieerd met Mr. P.G. van Druten, Mr. R. van Bork, Mr. R.H. Meppelink, Mr. W. Groen, kantoornaam Loyens & Loeff AMSTERDAM Mw. Mr. L.C. Klein Prinses Irenestraat 43, 1077 WV AMSTERDAM, Postbus 75476, 1070 AL AMSTERDAM, telefoon (020) 5407070, telefax (020) 5407099, laura.klein@kleinbinnenkade.nl, www.kleinbinnenkade.nl, (privé: Keizergracht 74, 1015 CT Amsterdam, telefoon (020) 6259034), geassocieerd met Mr. C. Binnenkade, kantoornaam Klein Binnenkade Notarissen

29


Geloven in een bestemming EEN GESCHENK VOOR HET LEVEN WWW.KERKINACTIE.NL

STE ONS WUN VRAAGERK BROCH DE U AAN RE

Kerk in Actie Postbus 456 3500 AL Utrecht T: (030) 880 14 56 E: servicedesk@kerkinactie.nl R: ING 456 te Utrecht


Lijst van NOTARISSEN AMSTERDAM Mr. C.H.T. Koetsier Strawinskylaan 1999, 1077 XV AMSTERDAM, Postbus 7113, 1007 JC AMSTERDAM, telefoon (020) 7171000, telefax (020) 7171111, notaris@nautadutilh.knb.nl, www.nautadutilh.com, geassocieerd met Mr. C.P. Boodt, mr. W.H. Bossenbroek, mr. F.W. Oldenburg, Mr. M.D.P. Anker, kantoornaam Nauta Dutilh AMSTERDAM Mr. B. J. Kuck Zuidplein 180, 1077 XV AMSTERDAM, Zuidplein 180, 1077 XV AMSTERDAM, telefoon (020) 7996320, telefax (020) 7996300, notaris@linklaters.knb.nl, www.linklaters.nl, (privé: Johannes Vermeerplein 14-III, 1071 DV Amsterdam, telefoon (06) 11923573), Kantoornaam Linklaters LLP AMSTERDAM Mr. J.C. Kuiken Gustav Mahlerplein 50, 1082 MA AMSTERDAM, Postbus 75505, 1070 AM AMSTERDAM, telefoon (020) 6056000, telefax (020) 6056700, www.houthoff.com, geassocieerd met Mw. Mr. M. Bijkerk, Mr. M.C. Aarts, Mr. A. Barkey Wolf, Mr. H.L.A.M. Lohman, Mr. W.F.O. Stricker, Mr. G. Kleykamp-v.d. Ben, Mr. O.J.M. de Bruijn, Mr. A.C. Stroeve, kantoornaam Houthoff Buruma AMSTERDAM Mr. J.J.C.M. Kuin Koninginneweg 56, 1075 EB AMSTERDAM, Postbus 75205, 1070 AE AMSTERDAM, telefoon (020) 3052700, telefax (020) 3052704, info@kuinvanoverbeek.nl, www.kuinvanoverbeek.nl, kantoornaam Kuin van Overbeek Notariaat AMSTERDAM Mw. Mr. M.J.A. Laenen Amstelveenseweg 638, 1081 JJ AMSTERDAM, Postbus 75258, 1070 AG AMSTERDAM, telefoon (020) 5419888, telefax (020) 5419999, monique.laenen@dlapiper.com, www.dlapiper.nl, (privé: Koninginneweg 136-hs, 1075 EC Amsterdam, telefoon (020) 6718339), geassocieerd met Mw. Mr. M.Y.H.J. den Boer, Mr. A.J. Wiggers, Mr. J.H. BennebroekGravenhorst, kantoornaam DLA Piper AMSTERDAM Mr. T.S. Lange Peter van Anrooystraat 7, 1076 DA AMSTERDAM, Postbus 75999, 1070 AZ AMSTERDAM, telefoon (020) 5736736, telefax (020) 5736737, info@lexence.nl, www.lexence.nl, kantoornaam Lexence Advocaten & Notarissen AMSTERDAM Mw. Mr. S. Laseur-Eelman Jachthavenweg 121, 1081 KM AMSTERDAM, Postbus 75265, 1070 AG AMSTERDAM, telefoon (020) 6789123, telefax (020) 6789589, notarissen@vandoorne.knb.nl, www.van-doorne.com, (privé: Trompenbergerweg 24, 1217 BG Hilversum, telefoon (035) 5414366), geassocieerd met Mw. Mr. A.M.J.M. Ploumen, Mr. D. ter Braak, kantoornaam Van Doorne AMSTERDAM Mw. Mr. J.J.C.A. Leemrijse Apollolaan 15, 1077 AB AMSTERDAM, Postbus 75440, 1070 AK AMSTERDAM, telefoon (020) 6741000, telefax (020) 6741111, joyce.leemrijse@allenovery.com, www.allenovery.com, geassocieerd met Mr. J.L.F. Bakker, Mr. Chr.M. Stokkermans, Mr. G.W.CH. Visser, Mr. R.J.J. Lijdsman, Mr. Hoppenbrouwers LLP Allen & Overy AMSTERDAM Mw. Mr. M.H. Legein Claude Debussylaan 80, 1082 MD AMSTERDAM, Postbus 75084, 1070 AB AMSTERDAM, telefoon (020) 5771771, telefax (020) 5771775, notarissen@debrauw.blackstone.westbroek. amsterdam.knb.nl, www.debrauw.com, geassocieerd met Mr. F.K. Buijn, Mr. R.W. Clumpkens, Mr. C.J. Groffen, Mr. J.D.M. Schoonbrood, Mr. M. van Olffen, Mw. Mr. J.W. Wessels, Mr. M.G. Rebergen, kantoornaam De Brauw Blackstone Westbroek

AMSTERDAM M. Bosman Peter van Anrooystraat 7, 1076 DA AMSTERDAM, Postbus 75999, 1070 AZ AMSTERDAM, telefoon (020) 5736736, telefax (020) 5736737, notarissen@lexence.knb.nl, www.lexence.nl, geassocieerd met Mr. M. van Groningen, Mr. J. Hockx, Mr. T. de Lange, mw. Mr. C. Holdinga, mr. R. Rietbroek, mr. L. Sturm, kantoornaam Lexence Advocaten & Notarissen AMSTERDAM Mr. drs. T.H. Liem Claude Debussylaan 54, 1082 MD AMSTERDAM, Postbus 2720, 1000 CS AMSTERDAM, telefoon (020) 5117555, telefax (020) 6249685, notarissen@baker.mckenzie.knb.nl/ info.amsterdam@bakernet.com, www.bakernet.com, geassocieerd met Mr. M.P. Bongard, Mr. J.C.C. Paans, Mr. G.J. van Rijthoven, kantoornaam Baker & Mckenzie AMSTERDAM Mr. R.J.J. Lijdsman Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN AMSTERDAM, Postbus 75440, 1070 AK AMSTERDAM, telefoon (020) 6741000, telefax (020) 6741111, notarissen@allenovery.adam.knb.nl, www.allenovery.com, (privé: Prins Hendriklaan 1, 1261 AH Blaricum, telefoon (010) 4147555), geassocieerd met Mr. J.L.F. Bakker, Mr. Chr.M. Stokkermans, Mr. G.W.CH. Visser, Mw. Mr. J.J.C.A. Leemrijse, kantoornaam Allen & Overy AMSTERDAM Koningslaan 4, 1075 AC AMSTERDAM, Postbus 53040, 1007 RA AMSTERDAM, telefoon (020) 5736311, telefax (020) 6799828, mail@lubbers.nl, www.lubbers.nl, geassocieerd met Mr. L.A. Galman, Mr. P.J.F.M. Le Cat, Mr. G. Strang, Mr. P.L.E.M. de Meyer, kantoornaam Lubbers en Dijk notarissen AMSTERDAM Mr. M. R. Meijer Keizersgracht 695-699, 1017 DW AMSTERDAM, Postbus 1556, 1000 BN AMSTERDAM, telefoon (020) 5317070, telefax (020) 6275308, notarissen@mjmeijercs.knb.nl, www.meijernotarissen.nl, kantoornaam Mr. M.J. Meijer c.s. AMSTERDAM Mr. M.R. Meijer Keizersgracht 695-699, 1017 DW AMSTERDAM, Postbus 1556, 1000 BN AMSTERDAM, telefoon (020) 5317070, telefax (020) 6275308, notarissen@mjmeijercs.knb.nl, www.meijernotarissen. nl, (privé: Ir. J. Mulderplein 132, 1018 MZ Amsterdam, telefoon (020) 6625544), geassocieerd met Mr. J. Borren, Mr. R.J.C. van Helden, Mw.mr. A.A. van Berge, kantoornaam Mr. M.J. Meijer C.S. AMSTERDAM Mr. P.L.E.M. de Meijer Koningslaan 4, 1075 AC AMSTERDAM, Postbus 53040, 1007 RA AMSTERDAM, telefoon (020) 5736311, telefax (020) 6799828, www.lubbers.nl, (privé:Panamakade 154, 1019 TT Amsterdam, telefoon (020) 6851300), kantoornaam Lubbers en Dijk notarissen AMSTERDAM Mr. D.H. W. Melgers Westeinde 24, 1017 ZP AMSTERDAM, Postbus 20059, 1000 HB AMSTERDAM, telefoon (020) 5317654, telefax (020) 6235246, info@spierenhazenberg.nl, info@spierenhazenberg.nl, kantoornaam Spier & Hazenberg AMSTERDAM Mr. G. Mens Prins Hendriklaan 19, 1075 AZ AMSTERDAM, Prins Hendriklaan 19, 1075 AZ AMSTERDAM, telefoon (020) 3059855, telefax (020) 3059858, g.mens@bvmnotarissen.nl, www.bvmnotarissen.nl, (privé: Mercuriusstraat 19, 2172 CC Sassenheim, telefoon (020) 5777555), geassocieerd met Mr. Drs. B. Voorwinde, mw. Mr. L. Bakker, kantoornaam Bakker Voorwinde Mens Notarissen

31


MAGEN DAVID ADOM HEEFT UW HULP HARD NODIG Help met een gift

-

word donateur

Stichting Magen David Adom Nederland, Postbus 34, 3155 ZG Maasland

www.mda-nederland.nl,

DONEER NU, via iDEAL

Postbank 36 49 483 Bank 33.62.54.067

Uw gift is aftrekbaar van de belasting (ANBI)

Wie één leven redt, redt een hele wereld

Photo Assi Dvilanski


Lijst van NOTARISSEN AMSTERDAM Mr. R.H. Meppelink Fred Roeskestraat 100, 1076 ED AMSTERDAM, Postbus 71170, 1008 BD AMSTERDAM, telefoon (020) 5785785, telefax (020) 5785852, rien.meppelink@loyensloeff.com, www.loyensloeff.com, geassocieerd met Mr. P.G. van Druten, Mr. G. Portier, Mr. R. van Bork, Mr. W. Groen, Mr. P.A.E. Kerckhoffs, kantoornaam Loyens & Loeff

AMSTERDAM Mw. Mr. A.M.J.M. Ploumen Jachthavenweg 121, 1081 KM AMSTERDAM, Postbus 75265, 1070 AG AMSTERDAM, telefoon (020) 6789123, telefax (020) 6789589, notarissen@vandoorne.knb.nl, www.van-doorne.com, (privé: Van Eegherstraat 173, 1071 GC Amsterdam, telefoon (020) 6763479), geassocieerd met Mw. Mr. S. Laseur-Eelman, Mr. D. ter Braak, kantoornaam Van Doorne

AMSTERDAM Mr. P.L.E.M. de Meyer Koningslaan 4, 1075 AC AMSTERDAM, Postbus 53040, 1007 RA AMSTERDAM, telefoon (020) 5736311, telefax (020) 6799828, www.lubbers.nl, geassocieerd met Mr. L.A. Galman, Mr. P.J.F.M. Le Cat, Mr. G. Strang, kantoornaam Lubbers en Dijk Notarissen

AMSTERDAM Mr. H.W.J.M. Poldermans Gustav Mahlerplein 2, 1082 MA AMSTERDAM, Postbus 75510, 1070 AM AMSTERDAM, telefoon (020) 7953953, telefax (020) 7953900, willemjan.poldermans@boekeldeneree.com, www.boekeldeneree.com, (privé: Rostocklaan 5-a, 1404 AD Bussum, telefoon (035) 5237779), geassocieerd met Mr. A.L.M. Schulte, Mr. B.C.M. Waaijer, Mr. J.W. Wiertsema, Mr. A.A. van Velten, kantoornaam Boekel De Nerée N.V.

AMSTERDAM Mr. J.W. Mol Honthorststraat 8, 1071 DD AMSTERDAM, Honthorststraat 8, 1071 DD AMSTERDAM, telefoon (020) 6622346, telefax (020) 6738120, info@molnotariaat.nl, www.molnotariaat.nl, kantoornaam Mol Notariaat AMSTERDAM Mr. C.J. Oevelen Strawinskylaan 3127, 1077 ZX AMSTERDAM, Postbus 75306, 1070 AH AMSTERDAM, telefoon (020) 3017300, telefax (020) 3017350, info@eugtlaw.com, www.gtlaw.com, geassocieerd met Mr. P.A.J. Westhoff, kantoornaam Greenberg Traurig LLP AMSTERDAM Mr. F.W. Oldenburg Strawinskylaan 1999, 1077 XV AMSTERDAM, Postbus 7113, 1007 JC AMSTERDAM, telefoon (020) 7171000, telefax (020) 7171111, notaris@nautadutilh.knb.nl, www.nautadutilh.com, geassocieerd met Mr. C.P. Boodt, mr. W.H. Bossenbroek, Mr. C.H.T. Koetsier, Mr. M.D.P. Anker, kantoornaam Nauta Dutilh AMSTERDAM Prof. Mr. M. van Olffen Claude Debussylaan 80, 1082 MD AMSTERDAM, Postbus 75084, 1070 AB AMSTERDAM, telefoon (020) 5771771, telefax (020) 5771775, mvanolffen@dbbw.nl, www.debrauw.com, geassocieerd met Mr. R.W. Clumpkens, Mr. C.J. Groffen, mw. Mr. M.H. Legein, Mw. Mr. J.W. Wessels, Mr. F.K. Buijn, Mr. M.G. Rebergen, Mr. J.D.M. Schoonbrood, kantoornaam De Brauw Blackstone Westbroek AMSTERDAM Mr. J. Orsel Delflandlaan 1, 1062 EA AMSTERDAM, Delflandlaan 1, 1062 EA AMSTERDAM, telefoon (020) 5110050, telefax (020) 6769770, j.orsel@orselnotariaat.com, www.orselnotariaat. com, geassocieerd met Mr. M.M. Heslenfeld, Mr. D.J. Timman, kantoornaam OrselNotariaat AMSTERDAM Mr. J.H.F. Overbeek Koninginneweg 56, 1075 EB AMSTERDAM, Postbus 75205, 1070 AE AMSTERDAM, telefoon (020) 3052700, telefax (020) 3052704, info@kuinvanoverbeek.nl, www.kuinvanoverbeek.nl, kantoornaam Kuin van Overbeek Notariaat AMSTERDAM Mr. J.C.C. Paans Claude Debussylaan 54, 1082 MD AMSTERDAM, Postbus 2720, 1000 CS AMSTERDAM, telefoon (020) 5117555, telefax (020) 6249685, john.paans@bakermckenzie.com, www.bakermckenzie.com, (privé: Raboes 2, 1251 AL Laren (NH), telefoon (035) 5387040), geassocieerd met Mr. M.P. Bongard, kantoornaam Baker & Mckenzie Amsterdam N.V. AMSTERDAM Mw. Mr. A.G.M. Ploeg-Schuitemaker De Lairessestraat 20, 1071 PA AMSTERDAM, Postbus75689, 1070 AR AMSTERDAM, telefoon (020) 3446744, telefax (020) 3446750, notaris@stuijt.knb.nl, www.stuijt-ploeg.nl, geassocieerd met mw. mr. H.A.M. Stuijt, kantoornaam Stuijt & Ploeg Notariaat

AMSTERDAM Mr. G.M. Portier Fred Roeskestraat 100, 1076 ED AMSTERDAM, Postbus 71170, 1008 BD AMSTERDAM, telefoon (020) 5785785, telefax (020) 5785852, rien.meppelink@loyensloeff.com, www.loyensloeff.com, geassocieerd met Mr. R. van Bork, mr. P.G. van Druten, mr. W.A. Groen, Mr. P.A.E. Kerckhoffs, mr. R.H. Meppelink, kantoornaam Loyens & Loeff AMSTERDAM Mr. P.H.N. Quist Strawinskylaan 2001, 1077 ZZ AMSTERDAM, Postbus 75640, 1070 AP AMSTERDAM, telefoon (020) 5460606, telefax (020) 5460123, paul.quist@stibbe.com, www.stibbe.com, (privé: Vondelstraat 178, 1054 GW Amsterdam, telefoon (020) 6161079), geassocieerd met Mr. Mw. Mr. B. Bier, mw. Mr. M.A.J. Cremers, mr. G.H.H.J. Janssen, kantoornaam Stibbe AMSTERDAM Mr. M.G. Rebergen Burgerweeshuispad 301, 1076 HR AMSTERDAM, Postbus 75084, 1070 AB AMSTERDAM, telefoon (020) 5771771, telefax (020) 5771775, notarissen@debrauw.blackstone.westbroek. amsterdam.knb.nl, www.debrauw.com, geassocieerd met Mr. R.W. Clumpkens, Mr. C.J. Groffen, mw. Mr. M.H. Legein, Mr. C.W. de Monchy, Mr. M. van Olffen, Mr. F.K. Buijn, Mr. J.D.M. Schoonbrood, Mr. H.J. Steinvoort, kantoornaam De Brauw Blackstone Westbroek AMSTERDAM Mr. C.C.J. van Rietschoten Holbeinstraat 15, 1077 VB AMSTERDAM, vanrietschoten@xs4all.nl, (privé: Holbeinstraat 15, 1077 VB Amsterdam, telefoon (020) 6627032) AMSTERDAM Mr. G.J. van Rijthoven Amstelplein 1, 1096 HA AMSTERDAM, Postbus 94142, 1090 GC AMSTERDAM, telefoon (020) 4629300, telefax (020) 4629330, notary-amsterdam@nortonrose.com, www.nortonrose.com, kantoornaam Norton Rose LLP AMSTERDAM Mr. J.M.A. van Rooij Honthorststraat 30, 1071 DG AMSTERDAM, telefoon (020) 6761556, telefax (020) 6739106, seinstra@constandse.knb. nl, (privé: telefoon (071) 5124091), geassocieerd met Mr. Th.P. Seinstra, kantoornaam Seinstra Van Rooij notarissen AMSTERDAM Mr. E.H. Rozelaar Honthorststraat 3, 1071 DC AMSTERDAM, Postbus 75229, 1070 AE AMSTERDAM, telefoon (020) 3057979, telefax (020) 3057959, rozelaar@schutvanos.nl, www.schutvanos.nl, geassocieerd met Mr. J.P. van Harseler, Mr. B.A.E.A. Berger, kantoornaam Schut Van Os AMSTERDAM Mr. J.W.A. Schenk Jachthavenweg 121, 1081 KM AMSTERDAM, Postbus 75265, 1070 AG AMSTERDAM, telefoon (020) 6789123, telefax (020) 7954589, info@vandoorne.com, www.vandoorne.com, kantoornaam Van Doorne

33


W ERK MEE A AN EEN KR AC HT IG E N S O C IA A L IS R A Ë L De Collectieve Israel Actie is de centrale inzamelingsorganisatie voor goede doelen en projecten in Israël. Wij ondersteunen: • opvang en integratie van nieuwe immigranten; • hulp bij sociale, medische en humanitaire nood; • onderwijs en begeleiding van kansarme jongeren; • armoedebestrijding door het creëren van nieuwe kansen; • versterking van de band tussen Israël en Joodse jongeren in de diaspora UW BIJDRAGE WERKT!

W W W.I S R A E L AC T I E .NL


Lijst van NOTARISSEN AMSTERDAM Mr. M.A.J.M. Scholtens Overschiestraat 186-K, 1062 XK AMSTERDAM, Postbus 75840, 1070 AV AMSTERDAM, telefoon (020) 4081311, telefax (020) 6179362, info@puffinlaw.eu, (privé: Hoge Duin en Daalseweg 8, 2061 AG Bloemendaal, telefoon (023) 5262615), kantoornaam Scholtens Notariaat AMSTERDAM Mr. J.D.M. Schoonbrood Claude Debussylaan 80, 1082 MD AMSTERDAM, Postbus 75084, 1070 AB AMSTERDAM, telefoon (020) 5771771, telefax (020) 5771775, notarissen@debrauw.blackstone. westbroek.amsterdam.knb.nl, www.debrauw.com, (privé: Hoflaan 5, 1217 CZ Hilversum, telefoon (020) 4895743), geassocieerd met Mr. R.W. Clumpkens, Mr. C.J. Groffen, mw. Mr. M.H. Legein, Mw. Mr. J.W. Wessels, Mr. M. van Olffen, Mr. M.G. Rebergen, Mr. F.K. Buijn, kantoornaam De Brauw Blackstone Westbroek AMSTERDAM Mw. Mr. E. Schot Buikslotermeerplein 424 A, 1025 WP AMSTERDAM, Postbus 36094, 1020 MB AMSTERDAM, telefoon (020) 6676100, telefax (020) 6676150, info@asvt.nl, www.asvt.nl, (privé: Nieuwevaart 94, 1018 AA Amsterdam, telefoon (020) 4209268), Notariskantoor Schot AMSTERDAM Mr. J. Schouten Haarlemmerweg 333, 1051 LH AMSTERDAM, Postbus 58188, 1040 HD AMSTERDAM, telefoon (020) 5506666, telefax (020) 5506777, lawyers@kvdl.nl, www.kdvl.nl, kantoornaam Kennedy Van der Laan AMSTERDAM Mr. A.L.M. Schulte Gustav Mahlerplein 2, 1082 MA AMSTERDAM, Postbus 75510, 1070 AM AMSTERDAM, telefoon (020) 7953953, telefax (020) 7953900, notarissen@boekel.deneree.knb.nl, www.boekeldeneree.nl, (privé: Rembrandtlaan 387, 1181 GM Amstelveen, telefoon (020) 6415816), geassocieerd met Mr. H.W.J.M. Poldermans, Mr. B.C.M. Waaijer, Prof. Mr. A.A. van Velten, kantoornaam Boekel De Nerée N.V. AMSTERDAM Mr. P.R. Schut Veembroederhof 93, 1019 HD AMSTERDAM, Postbus 282, 1000 AG AMSTERDAM, telefoon (020) 8804300, telefax (020) 4196465, info@schutvandeven.nl, www.schutvandeven.nl, kantoornaam Schut van de Ven Notariskantoor AMSTERDAM Mr. Th.P. Seinstra Honthorststraat 30, 1071 DG AMSTERDAM, telefoon (020) 6761556, telefax (020) 6739106, seinstra@constandse.knb.nl, (privé: telefoon (071) 5124091), geassocieerd met Mr. J.M.A. van Rooij, kantoornaam Seinstra Van Rooij notarissen AMSTERDAM Mw. Mr. N.C. van Smaalen Strawinskylaan 3127, 1077 ZX AMSTERDAM, Postbus 75306, 1070 AH AMSTERDAM, telefoon (020) 3017300, telefax (020) 3017345, westhoffp@eu.gtlaw.com, www.gtlaw.com, geassocieerd met mr. C.J. van Oevelen, kantoornaam Greenberg Traurig LLP AMSTERDAM Mr. D-J.J. Smit Strawinskylaan 10, 1077 XZ AMSTERDAM, Postbus 75299, 1070 AG AMSTERDAM, telefoon (020) 4857000, telefax (020) 4857001, notarissen@freshfields.knb.nl, www.freshfields.com, (privé: Koliniepad 8, 1251 AJ Laren NH, telefoon (035) 5387 152), geassocieerd met Mr. T.P. Flokstra, kantoornaam Freshfields Bruckhaus Deringer LLP AMSTERDAM Mr. J.B. de Snaijer Keizersgracht 555, 1017 DR AMSTERDAM, Postbus 545, 1000 AM AMSTERDAM, telefoon (020) 5533600, telefax (020) 5533777, jan.desnaijer@lovells.com, www.lovells.com, (privé: Raphaelplein 6, 1077 PZ Amsterdam, ), kantoornaam Lovells LLP

AMSTERDAM Mr. E.O. Spier Westeinde 24, 1017 ZP AMSTERDAM, Postbus 20059, 1000 HB AMSTERDAM, telefoon (020) 5317654, telefax (020) 6235246, notarissen@spier.hazenberg.knb.nl, www.spierenhazenberg.nl, (privé: Van Eeghenlaan 18, 1071 EM Amsterdam, telefoon (020) 6769540), geassocieerd met Mw. Mr. M.A.J.E. Hazenberg, Mr. J.W. van Zaane, Mr. H.J.M. van den Eerenbeemt, kantoornaam Notariskantoor Spier & Hazenberg AMSTERDAM Mr. K. Stelling Koningslaan 42, 1075 AE AMSTERDAM, Postbus 75914, 1070 AX AMSTERDAM, telefoon (020) 7988200, telefax (020) 7988201, notaris@warendorf.knb.nl, www.warendorf.nl, (privé: Kadijksplein 8-C, 1018 AB Amsterdam, telefoon (020) 6393280), kantoornaam Warendorf AMSTERDAM Mw. Mr. I.C.G. Steltenpool Wibautstraat 224, 1097 DN AMSTERDAM, Postbus 12929, 1100 AX AMSTERDAM, telefoon (020) 5600600, telefax (020) 5600502, info@eversheds.nl, www.eversheds.nl, (privé: Tuinstraat 191, 1015 PC Amsterdam, telefoon (020) 6232851), geassocieerd met mr. M.D. van Waateringe, kantoornaam Everheds Faasen AMSTERDAM Mr. Chr. M. Stokkermans Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN AMSTERDAM, Postbus 75440, 1070 AK AMSTERDAM, telefoon (020) 6741000, telefax (020) 6741111, christiaan.stokkermans@allenovery.com, www.allenovery.com, geassocieerd met Mr. R.J.J. Lijdsman, Mr. G.W.Ch.Visser, Mr. J.L.F. Bakker, Mw. Mr. J.J.C.A. Leemrijse, kantoornaam Allen & Overy AMSTERDAM Mr. A.C. Stroeve Jachthavenweg 121, 1081 KM AMSTERDAM, Postbus 75265, 1070 AG AMSTERDAM, telefoon (020) 6789123, telefax (020) 7954589, stroeve@vandoorne.com, www.van-doorne.com, geassocieerd met Mr. D. ter Braak, Mr. J.M. Schenk, Mr. A. Ploumen, kantoornaam Van Doorne AMSTERDAM Mw. Mr. F. Stroucken Amstelplein 8-A, 1096 BC AMSTERDAM, Postbus 94700, 1090 GS AMSTERDAM, telefoon (020) 3016301, telefax (020) 3016333, amsterdam@cms-dsb-com, www.csm-dsb-com, geassocieerd met Mr. M.M. van der Bie, kantoornaam Advocaten en Notarissen CMS Derks Star AMSTERDAM Mw. Mr. H.A.M. Stuijt De Lairessestraat 20, 1071 PA AMSTERDAM, Postbus75689, 1070 AR AMSTERDAM, telefoon (020) 3446744, telefax (020) 3446750, notaris@stuijt.knb.nl, www.stuijt-ploeg.nl, (privé: Schokkerspad 8, 1081 KR Amsterdam, telefoon (020) 6231525), geassocieerd met mw. Mr. A.G.M. Ploeg-Schuitemaker, kantoornaam Stuijt & Ploeg Notariaat AMSTERDAM Mr. B.H. Th. Terhorst Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP AMSTERDAM, Postbus 7925, 1008 AC AMSTERDAM, telefoon (088) 4070444, telefax (088) 4070476, notariaat.amsterdam@hollandlaw.nl, www.hollandlaw.nl, kantoornaam Holland Van Gijzen AMSTERDAM Mr. M.J.J. van Tienen Wolbrantskerkweg 40, 1069 DA AMSTERDAM, Postbus 9572, 1006 GB AMSTERDAM, telefoon (020) 6676100, telefax (020) 6676150, info@avtn.nl, www.avtn.nl (privé: Wolbrantskerkweg 40, 1069 DA Amsterdam, telefoon (020) 6676100), geassocieerd met Mr. M. Albers, Kantoornaam Albers en van Tienen

35


moeder en kind ongeacht hun afkomst of geloof. Onze hulporganisatie bestaat uit vrijwilligers in Nederland en Indonesië met ervaringen in de zorg, onderwijs, landbouw en cultuur.

Bewogen door mensen, gedreven door kennis

Wie is Mamana? Mamana is in het leven geroepen vanwege de bloedige onlusten op de Molukken in de periode 1999 - 2003; de Molukken is een eilandengroep in het oosten van Indonesië. Nu, zoveel jaren later is dit alles gelukkig voorbij en staat verzoening, hulp en wederopbouw voorop. De stichting Mamana, een samentrekking van de woorden Mama en Anak wat staat voor moeder en kind, wil daaraan bijdragen. Wij richten ons in eerste instantie op duurzame hulpverlening aan de meest kwetsbare groep, namelijk op moeder en kind ongeacht hun afkomst of geloof. Onze hulporganisatie bestaat uit vrijwilligers in Nederland en Indonesië met ervaringen in de zorg, onderwijs, landbouw en cultuur.

Zorg(en) moet je niet maken, Wat doet Mamana? maar samen doen... tot een Mamana wil m.n. de kwetsbare positie van lijnloos continuüm

moeder en kind verbeteren en hun kansen vergroten. Dit doen wij door onze kennis, ervaring en expertise als samenwerkingspartner in te zetten om hogere doelen te bereiken: de economische positie van achtergestelde groepen zoals vrouwen en hun gezin, te Wat doet Mamana? verbeteren door inkomensgenererende Mamana wil m.n. de kwetsbare positie van moeder en kind verbeteren en hun kansen projecten te initiëren waarmee zijwijindoorhun eigen vergroten. Dit doen onze kennis, ervaring en expertise als samenwerkingspartner levensonderhoud kunnen voorzien en zo tot in te zetten om hogere doelen te bereiken: economische positie van achtergestelde duurzame oplossingen de te komen. groepen zoals vrouwen en hun gezin, te verbeteren door inkomensgenererende projecten te initiëren waarmee zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en zo tot duurzame oplossingen te komen.

Meno Tomatala

Meno Tomatala-Nanarjain verloskundige

Ruud Oostendorp gynaecoloog

Stichting Mamana - Tiel Tel. 0344-618418 Stichting Mamana - Tiel stichting_mamana@hotmail.com Telefoon 06 - 510 34 142 stichting_mamana@hotmail.com www.mamana.org www.mamana.org Rekeningnummer 36293629 64 432 64 432 Rekeningnummer


LIJST INSTELLINGEN EN STICHTINGEN A Naam : Adres :

Zetel : Doelstelling :

Stichting AAP, Opvang voor uitheemse dieren Kemphaanpad 1, 1358 AC Almere, Postbus 50313, 1305 AH Almere, Tel.: (036) 523 87 87, Fax: (036) 538 42 40, E-mail: info@aap.nl, Internet: www.aap.nl, ING 2777530, Contactpersoon: Petra Sleven. K.v.K. Lelystad (onder nr.: 41200553) Stichting AAP is een Europees opvangcentrum voor apen en uitheemse zoogdieren, die vaak ernstig mishandeld of verwaarloosd zijn. Na een intensieve herstelperiode herplaatsen wij de dieren in een reservaat of gerenommeerde dierentuin. AAP is grotendeels afhankelijk van donaties en draagt het CBF Keurmerk.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Aart Huisman Stichting Frans Halsstraat 35, 3583 BL Utrecht Utrecht Bevordering van het kankeronderzoek en/of de kankerbestrijding in het Diakonessenhuis te Utrecht.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

G.A. van der Lugt Stichting Jansbuitensingel 33-6, 6811 AE Arnhem, Tel.: (026) 4459210 Lochem Het doel van de G.A. van der Lugt Stichting is het beschermen van het kleinschallige landschap in de Achterhoek en het ondersteunen van uitgaven op het gebied van de geschiedschrijving en het dialect van de Achterhoek.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Alertis - stichting voor beer- en natuurbescherming Grebbeweg 111, 3911 AV Rhenen, Tel.: (0317) 65 02 00, E-mail: info@alertis.nl, www.alertis.nl Rhenen Alertis beschermt de beer in het wild en helpt de beer in nood. Alertis doet dit door steun op het gebied van natuurbescherming, wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en educatie, zoeken naar opvangmogelijkheden voor beren in nood en ontwikkeling van opvangmogelijkheden zoals Het Berenbos in Rhenen. ING 85860.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Prins Alexander, instituut voor onderwijs en huisvesting voor slechtziende kinderen Amersfoortsestraatweg 180, 1272 RR Huizen, Tel. (088) 585 50 00, Internet: www.visio.org Amsterdam Zonder winstoogmerk bieden van verzorging, onderwijs en onderwijskundige begeleiding aan blinde en slechtziende kinderen.

Naam : Adres :

Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek Business Park Stein 108, 6181 MA Elsloo LB, Tel.: (0800) 022 88 80, Internet: www.alzheimer.nl, E-mail: info@alzheimer.nl Maastricht De Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek is een in 1993 opgerichte non-profit organisatie. Zij heeft tot doel wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van en behandelingsmethoden voor de ziekte van Alzheimer en verwante vormen van dementie te ondersteunen en voorlichting te geven over de ziekte. ABN AMRO, Reknr. 64.10.28.490.

Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

AMIVEDI Nederland / Stichting AMIVEDI Postbus 53018, 2505 AA Den Haag, Tel.:(0900)264 83 34 (â‚Ź 0,15/min), E-mail: secretariaat@amivedi.nl, Internet: www.amivedi.nl KvK Den Haag onder nr. 41149609 Registratie van vermiste en gevonden dieren

129

5_2012090_NNA 2013_stichtingen.indd 129

01-11-12 15:54


Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting steunfonds AMNESTIE p/a President Wilsonlaan 33, 4334 GB Middelburg, Tel.: (0118) 63 59 89 Elst (Gld.) Kankerbestrijding. De stichting stelt zich ten doel kankerbestrijding door onderzoek naar en toepassing van de Moermantherapie te bevorderen. Zij tracht zoveel mogelijk bekendheid te geven aan de waarde van deze therapie, ook ter voorkoming van kanker. Zij verleent daartoe o.m. steun aan het voorlichten en het begeleiden van patiënten die met de Moermantherapie worden behandeld. ING bank 3290997.

Naam : Adres :

Ango - Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie Postbus 850, 3800 AW Amersfoort, Tel.: (033) 465 43 43, e-mail: info@ango.nl, Internet: www.ango.nl K.v.K. Amersfoort 32072748 Belangenbehartiging van mensen met een lichamelijke functiebeperking in Nederland, juridisch advies, individuele financiële hulpverlening, informatie verstrekking via website www.ango.nl en tijdschrift Aanzet.

Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Antwoord Postbus 76, 1619 ZH Andijk, Tel.: (0228) 59 70 47, e-mail: info@antwoord.org Roosendaal (nr.: 41103004) Stichting Antwoord is een christelijke organisatie die de Bijbelse opdracht wil vervullen om wereldwijd mensen te vertellen over Jezus en de gemeente te laten groeien. Stichting Antwoord ondersteunt lokale kerken in Oost-Europa, Afrika en Midden-Oosten om de Boodschap te verspreiden.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Apenheul Natuurbehoud (APCT) Postbus 97, 7300 AB Apeldoorn Apeldoorn, (kvk 41042026) Het bevorderen van projecten die het behoud op lange termijn van natuurlijke leefgebieden van primaten nastreven.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting De Apenhof Schoutenstraat 12, 3771 CJ Barneveld, Tel.: (0342) 41 47 84 Barneveld 410470454 Opvang van uitheemse dieren o.m. apen, papegaaien, slangen, schildpadden enz. Na resocialisatie herplaatsen in dierentuin, safariparken en zo mogelijk terug naar land van herkomst.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Artis Fonds p/a Herengracht 462, 1017 CA Amsterdam, Tel. (020) 624 90 90 Amsterdam Het financieren van projecten, die binnen de normale sfeer van de Diergaarde Artis te Amsterdam, niet te verwezenlijken zijn. Zij tracht dit doel te bereiken door van te verwerven fondsen de opbrengsten ter beschikking te stellen aan Artis.

B Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt Postbus 999, 3700 AZ Zeist, Tel. (030) 693 50 50, Internet: www.steunbartimeus.nl Zeist Bartiméus Sonneheerdt zet zich al bijna 100 jaar in voor mensen met een visuele en/of meervoudige beperking. Met de steun van particulieren, bedrijven, scholen, kerken en uit nalatenschappen maken wij innovatieve projecten mogelijk voor hen.

130

5_2012090_NNA 2013_stichtingen.indd 130

01-11-12 15:54


Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Prinses Beatrix Fonds Javastraat 86, 2585 AS Den Haag, Postbus 85810, 2508 CM Den Haag, Tel.: (070) 360 76 07, Fax: (070) 364 84 50, E-mail: info@prinsesbeatrixfonds.nl, Internet: www.prinsesbeatrixfonds.nl Den Haag Het Prinses Beatrix Fonds bestrijdt spierziekten door wetenschappelijk onderzoek te financieren en zet zich in om de kwaliteit van leven van patiënten en hun familie te verbeteren. Het Fonds is ANBI erkend en heeft het CBF-keur.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden St. Elisabethstraat 4, 5361 HK Grave, Tel.: (088) 585 85 61, E-mail: info@ksbs.nl, internet: www@ksbs.nl Grave Geldelijke steun aan projecten voor Blinden en Slechtzienden in binnen- en buitenland.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Visio Onderwijs Huizen Oud Bussummerweg 76, 1272 RX Huizen, Tel. (088) 586 17 00, Internet: www.visio.org Amsterdam Zonder winstoogmerk bieden van verzorging, onderwijs en onderwijskundige begeleiding aan blinde en slechtziende kinderen.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting tot verbetering van het Lot der Blinden Amersfoortsestraatweg 180, 1272 RR Huizen, Tel. (088) 585 50 00, Internet: www.visio.org Amsterdam Verbetering van het lot van visueel gehandicapte kinderen en volwassenen, van alle gezindten, in de ruimste zin van het woord.

Naam : Adres :

Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Amersfoortsestraatweg 180, 1272 RR Huizen, Tel.: (088) 585 50 00, E-mail: info@visio.org, Internet: www.visio.org Huizen Koninklijke Visio wil zelfstandigheid, ontwikkeling en welzijn van mensen met een visuele beperking bevorderen. Zij moeten zo goed mogelijk aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen. Daartoe levert Koninklijke Visio op professionele wijze in heel Nederland verschillende diensten zoals onderzoek, onderwijs, revalidatie, behandeling, begeleiding, informatie en voorlichting

Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Blindenhulp, gevestigd te ’s-Gravenhage. Opgericht in 1899. Vliegenvangerlaan 16, 2566 RN ‘s-Gravenhage, Tel.: (070) 368 39 66, e-mail: info@blindenhulp.nl, Internet: www.blindenhulp.nl. ’s-Gravenhage (K.v.K. 41149688) a. het verlenen van financiële hulp aan visueel gehandicapten b het verlenen van financiële steun aan: - personen werkzaam in- of in opleiding voor onder meer de blindenzorg, ongeacht gezindte of leeftijd; - instellingen werkzaam op het gebied van de voorkoming, bestrijding en/of genezing van gehele of gedeeltelijke blindheid dan wel op het gebied van de revalidatie van visueel gehandicapten; - personen en instellingen anderszins direct of indirect werkzaam ten behoeve van visueel gehandicapten; Zij tracht dit doel te bereiken door het verstrekken van eenmalige giften, periodieke uitkeringen of het verlenen van voorschotten. Stichting Vrienden van de Christelijke Blindenbibliotheek, Lectori Salutem Postbus 131, 3850 AC Ermelo 41035061 Steun verlenen aan het werk van de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. De CBB verzorgt lectuur en informatie in braille, op cd-rom, in grootletterdruk en digitaal voor allen die op enigerlei wijze leesgehandicapt zijn. Tel.: (0341) 56 54 99, Fax: (0341) 56 54 95, E-mail: secretariaat@cbb.nl, Giro 196900.

131

5_2012090_NNA 2013_stichtingen.indd 131

01-11-12 15:54


Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS) Postbus 19224, 3501 DE Utrecht, Tel.: (030) 231 15 43, Fax.: (030) 231 17 72 E-mail: lsbs@lsbs.nl, Internet: www.lsbs.nl Utrecht, 411 77 645 Uniek is dat de LSBS (opgericht in 1864) financiële of materiële steun verleent aan particulieren met een visuele beperking, opdat zij op een gelijkwaardige wijze kunnen deelnemen aan de samenleving of zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. Daarnaast biedt de LSBS financiële steun aan wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek en instellingen die actief zijn voor de doelgroep (projecten).

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Nederlandse Christelijke Blinden- en slechtziendenbond (N.C.B.) Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel.: (0521) 51 90 64 Amsterdam Behartiging van de geestelijke en stoffelijke belangen van zijn leden in het bijzonder en van blinden en slechtzienden in het algemeen, zowel voor het persoonlijke als voor het maatschappelijke leven. ING 46871.

Naam : Adres :

Stichting Tehuis voor Volwassen Blinden Amersfoortsestraatweg 180, 1272 RR Huizen, Tel.: (088) 5855000, E-mail: info@visio.org, Internet: www.visio.org Amsterdam Zonder winstoogmerk bieden van huisvesting, werkgelegenheid en vrijetijdsvoorzieningen aan volwassen blinden en slechtzienden.

Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid Postbus 207, 3940 AE Doorn Amsterdam Bevorderen van onderzoek naar oorzaken van Blindheid en bevorderen van maatregelen, ook op maatschappelijk gebied, ter voorkoming van Blindheid.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Diergaarde Blijdorp (Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde) Postbus 532, 3000 AM Rotterdam, Tel.: (010) 433 14 25, E-mail: directie@diergaardeblijdorp.nl Rotterdam Het bieden van een inspirerende vrijetijdsbesteding voor een breed publiek, waardoor bewustzijn ontstaat van de waarde en kwetsbaarheid van de natuur. Door deelname aan een groot aantal internationale fokprogramma’s levert Blijdorp een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van met uitsterven bedreigde diersoorten.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) Plesmanlaan 125, Postadres: Postbus 9236, 1006 AE Amsterdam Amsterdam, nr. 34154900 De BOOG is de Nederlandse onderzoekgroep, waarin een groot aantal specialisten hun expertise heeft gebundeld om (inter)nationale studies voor nieuwe behandelingsmogelijkheden van borstkanker op te zetten, uit te voeren en zodanig te stimuleren dat resultaten eerder voor de patiënt beschikbaar komen.

Naam : Adres :

Stichting Museum Boijmans Van Beuningen Postbus 2277, 3000 CG Rotterdam, Tel: (010) 441 95 37, Fax: (010) 436 05 00 E-mail: stichting@boijmans.nl Rotterdam 41128020 Ondersteuning van de belangen van het museum met financiële middelen; door verwerving en inbruikleengeving van kunstwerken; uitgifte van publicaties en opbouw van een kring Bijzondere Begunstigers. Penningmeester Drs. S.J. van der Groot, bankrekeningnr. 42.68.30.784.

Zetel : Doelstelling :

132

5_2012090_NNA 2013_stichtingen.indd 132

01-11-12 15:54


Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting tot bevordering van gedragsonderzoek van dieren “Lucie Burgers” Antoon v. Hooffplein 1, 6816 SH Arnhem, Tel.: (026) 445 03 73 Arnhem De bevordering van het onderzoek van dieren, in de ruimste zin van het woord, zowel in gevangenschap als in de natuur, teneinde te komen tot verbetering van hun leefmilieu en -condities.

Naam : Adres :

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) Postbus 620, 2003 RP Haarlem, Tel.: (023) 514 61 46, Fax: (023) 534 20 95, E-mail: info@bijbelgenootschap.nl, Internet: www.bijbelgenootschap.nl Haarlem Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt zich ten doel om de Bijbel te verspreiden en door te geven in Nederland en – in het kader van de wereldbond van bijbelgenootschappen – wereldwijd. Het NBG is een vereniging zonder winstoogmerk. Voor de realisering van zijn taken is het NBG vooral aangewezen op de (financiële) steun van leden en andere relaties.

Zetel : Doelstelling :

Zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt.

C Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Noordelijke Cara Stichting Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen, Tel.: (050) 361 35 32, Fax: (050) 361 93 20 Groningen Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, op het gebied van longziekten, allergologie en longfunctie verricht door het UMC Groningen en het verlenen van steun bij preventie en behandeling van longziekten en allergologie.

Naam : Adres :

Child at Venture Binckhorstlaan 36 – M055, 2516 BE Den Haag, Tel.: (070) 385 84 21, Internet: www.childatventure.org, E-mail: info@childatventure.org. K.v.K.: 34238293, Amsterdam Child at Venture ondersteunt kanszoekende jongeren wereldwijd bij het opzetten van een eigen bedrijf door het bieden van ondernemerschapstraining, startkapitaal en begeleiding.

Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

3xM Postbus 643, 3800 AP Amersfoort, Tel.: (033) 286 41 03, Fax: (033) 286 17 57, E-mail: info@3xm.nl, Internet: www.3xm.nl, ING 1144 Amersfoort 3xM bereikt mensen met het evangelie in landen waar het niet of nauwelijks doordringt, door middel van televisieprogramma’s die aansluiten bij de lokale taal en cultuur.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Circus Elleboog | Laan van Spartaan 4, 1061 MA Amsterdam | www.elleboog.nl | K.V.K. 41202488 Jeugdcircus: Circus Elleboog biedt circusactiviteiten voor de jeugd in Amsterdam. Daarmee wordt hun zelfvertrouwen, creativiteit en fysieke ontwikkeling bevorderd. In 2012 heeft Elleboog een circuscentrum in Amsterdam West geopend dat onder andere een grote cirsustheaterzaal en een circusstudio omvat.

Naam : Adres :

CAS International (Comité Anti Stierenvechten) Postbus 1312, 3500 BH Utrecht, Tel.: (030) 230 00 93, E-mail: info@cas-international.org, Internet: www.cas-international.org 41186192 Utrecht Een einde maken aan stierengevechten en andere culturele activiteiten die dierenleed tot gevolg hebben.

Zetel : Doelstelling :

133

5_2012090_NNA 2013_stichtingen.indd 133

01-11-12 15:54


Naam : Adres :

Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Donateurs Koninklijk Concertgebouworkest Jacob Obrechtstraat 51, 1071 KJ Amsterdam, Tel.: (020) 305 10 10 E-mail: w.steijn@concertgebouworkest.nl (directeur Wouter Steijn), Internet: www.concertgebouworkest.nl/donateurs. Amsterdam, 41199824 Door te schenken aan de Stichting Donateurs Koninklijk Concertgebouworkest investeert u in het behoud van dit wereldberoemde orkest voor toekomstige generaties. Uw donatie maakt het mogelijk om de musici van het Concertgebouworkest te voorzien van de beste muziekinstrumenten, u helpt jonge talenten op weg naar het concertpodium en brengt schoolkinderen in contact met klassieke muziek. Draagt u bij aan het behoud van dit Nederlandse culturele erfgoed? Wij gaan graag met u in gesprek over de diverse mogelijkheden tot schenken, denkt u bijvoorbeeld aan een fiscaal aantrekkelijke lijfrenteregeling, een eenmalige schenking, een Fonds op Naam of een nalatenschap. Bankrekeningnummer: 44.67.58.906 t.n.v. St. Donateurs KCO Stichting Congregatie van de Heilige Geest Spoorstraat 159, 6591 GT, Postbus 48, 6590 AA Gennep, Tel.: (0485) 33 65 55, Fax: (0485) 33 65 59, E-mail-adres: CSSP-NL@missie-geest.nl De Congregatie heeft als kenmerkend doel de lastige bedieningen waarvoor de kerk moeilijk werkers kan vinden. De Congregatie legt zich toe o.m. missionering in Afrika en Zuid-Amerika. De Congregatie draagt verder zorg voor bejaarde en zieke missionarissen.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Cultuur-Ondernemen Postbus 2617, 1000 CP Amsterdam, Tel.: (020) 535 25 00, Fax: (020) 535 25 05 Nr. K.v.K.: 34165533 De betekenis van kunst en cultuur in onze samenleving is van groot belang. Uw schenking draagt bij aan een brede en gezonde financiĂŤle basis voor cultuur. U kunt vanuit een persoonlijke passie iets doen voor de maatschappij. Schenken aan kunst en cultuur gaat over persoonlijke motivatie en verrijking. Kunst en cultuur zijn belangrijk voor onze nationale identiteit, ons aanzien in de wereld en indirect ook voor onze economie. Maar het onderhouden van ons nationale erfgoed is niet alleen de taak van de overheid. De maatschappelijke verankering van cultuur is belangrijk. Cultuur is immers van iedereen en hoort dus thuis in het publieke domein. Voor een bloeiend en veelzijdig cultureel klimaat is inmenging van de private sector een voorwaarde. Deze inmenging zorgt onder meer voor professionalisering en onafhankelijkheid binnen de culturele sector. Stichting Cultuur-Ondernemen stimuleert ondernemerschap bij kunstenaars, creatieven en culturele organisaties en zet creativiteit in bij andere sectoren zoals het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap Rijksstraatweg 174, 6573 DG Beek-Ubbergen K.v.k. 40145291 Behoud en herstel van het agrarische cultuurlandschap, waarbij ze zich inzet voor een rijk geschakeerd en per streek verschillend cultuurlandschap in heel Nederland.

Naam : Adres :

Stichting Vrienden van het Joods Historisch Museum Postbus 16737, 1001 RE Amsterdam, Tel.: (020) 531 03 15, Fax: (020) 531 03 11, E-mail: vrienden@jhm.nl, Internet:www.jhm.nl., Gironr. 55 33 15, Bankrekening: ABN-Amro Bank 41.60.79.814. Amsterdam KvK nr: 41198780 Het verlenen van steun aan het Joods Historisch Museum te Amsterdam. De steun wordt verleend o.a. door de financiering van tentoonstellingen en projecten en aankopen voor de collectie van het museum. De Stichting beheert een aantal particulieren fondsen op naam. Door deze fondsen worden, binnen het kader van hun specifieke doelstelling, activiteiten van het museum gesteund of aankopen gedaan.

Zetel : Doelstelling :

134

5_2012090_NNA 2013_stichtingen.indd 134

01-11-12 15:54


D Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Nederlands Dachau Comité Postbus 453, 2240 AL Wassenaar KvK Den Haag nr. S151070. Bijeenbrengen van gelden t.b.v. nagedachtenis Oud-Dachauers.

Naam : Adres :

Daniel den Hoed Stichting Groene Hilledijk 301, 3075 EA Rotterdam, Tel.: (06) 506 94 133 en (06) 290 45 778, E-mail: l.tuijt@erasmusmc.nl 41128623 De stichting bevordert kankeronderzoek en de behandeling en verzorging van patiënten met kanker in het Daniel den Hoed Oncologisch Centrum, onderdeel van het Erasmus MC te Rotterdam.

Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres :

Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Dedicon, grenzeloos lezen Traverse 175, Postbus 24, 5360 AA Grave, Tel: (0486) 486 486, Fax: (0486) 476 535, E-mail: info@dedicon.nl, Internet: www.dedicon.nl. KvK O-Brab.: 30148163 BTW nr. NL 8072.10.250.B.01 Grave Stichting Vrienden van Dedicon: Rabobank 13 43 75 882 De stichting Dedicon maakt kranten, tijdschriften, studie- en vakmateriaal, bladmuziek, internet en andere media toegankelijk voor mensen met een visuele of andere leeshandicap: in gesproken vorm, vergroot, braille en digitaal. Diabetesvereniging Nederland (DVN) Postbus 470, 3830 AM Leusden, Fokkerstraat 17, 3833 LD Leusden, Tel.: (033) 463 05 66, Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland 40476341 Diabetesvereniging Nederland behartigt de belangen van alle mensen met diabetes in hun strijd voor goede zorg en een beter leven onder het motto: ‘Dagelijkse zorg voor jou, de beste zorg voor iedereen’. De vereniging helpt mensen met diabetes een normaal en actief leven te leiden door voortdurend te pleiten voor betere diabeteszorg bij overheid, zorgverzekeraars en zorgverleners. Zij biedt mensen met diabetes voorlichting, educatie, informatie en organiseert tal van activiteiten. DVN heeft ruim 55.000 leden en is daarmee de grootste patiëntenorganisatie van Nederland. Alle activiteiten worden betaald uit de contributiegelden van de leden en uit giften. Diabetesvereniging Nederland is gerangschikt onder de rechtspersonen, als bedoeld in artikel 24 der Successiewet van 1956. Met uw gift, legaat of erfstelling helpt u DVN helpen. Besteding in het belang van mensen met diabetes in Nederland is verzekerd. Meer informatie is verkrijgbaar via de volgende websites: www.dvn.nl, www.sugarkids.nl, www.dvnwinkel.nl. E-mail: info@dvn.nl Bank: ING 65.27.30.000

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting van de Afschaffing van Dierproeven (SAD) Postbus 93027, 2509 AA Den Haag, Tel.: (070) 383 36 99, Fax: (070) 381 92 55 Amsterdam 4120863 Totale afschaffing van alle dierproeven om ethische en medisch-wetenschappelijke redenen.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Stichts Asyl voor Dieren Koningsweg 141, 3585 LA Utrecht. E-mail: info@dierenasielutrecht.nl, Internet: www.dierenasielutrecht.nl. Utrecht De opvang en de huisvesting van zwerfdieren en van kansarme dieren, met name honden en katten, met als doel om voor elk dier in onze opvang een nieuw baasje te vinden.

135

5_2012090_NNA 2013_stichtingen.indd 135

01-11-12 15:54


Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Dierenambulance Gouda en Omstreken Ambachtsstraat 11, 2802 AM Gouda. Gouda Dierenhulpverlening en vogelopvang

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Dierenambulance Rotterdam Rijnmond Korperweg 35, 3084 NC Rotterdam, Tel.: (0181) 64 30 43, Fax: (0181) 63 00 10 Rotterdam KvK 24414316 Verzorgt vervoer van zieke gewonde en overleden dieren. Bank ABN-AMRO 55.30.93.975 Voorzitter: J. Bungenaar.

Naam : Adres :

Nederlands KankerFonds voor Dieren Kraaijertsedijk 12, 4441 TR Ovezande,Tel.:(0113) 655 233, Internet: www.nkfd.nl, E-mail: info@nkfd.nl Terneuzen Kankerbestrijding bij dieren o.a. door informatieverstrekking aan diereigenaren, stimuleren en ondersteunen van onderzoek naar behandelmethoden van de ziekte en het bevorderen van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en diagnostiek van kanker bij gezelschapsdieren.

Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Vereniging Vrienden van Blijdorp Secretariaat: Sonoystraat 6a, 3039 ZT Rotterdam Rotterdam Geld inzamelen voor het ontwikkelen van moderne dierenverblijven in Diergaarde Blijdorp. Giro 13 57 803. Voorzitter: Drs. M. Kreuger, Tel.: (010) 411 49 34, E-mail: mkreuger@planet.nl (N.B. de vereniging is vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht o.g.v. de artt. 32,1 sub 11 en 33,1 sub 13 Successiewet).

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Nederlandse Vereniging Tot Bescherming Van Dieren A.v. Stolkweg 33, 3041 JA Rotterdam, Tel.: (088) 34 37 112. Rotterdam Opvang, huisvesting en herplaatsing van zwervend aangetroffen dieren, alsmede het uitdragen van de doelstelling van de Vereniging. Gironummer: 198100.

Naam : Adres :

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Frederik Hendriklaan 85B, 2582 BV DEN HAAG, Tel.: (070) 392 42 89, Internet: www.haaglanden.dierenbescherming.nl Den Haag Dierenbescherming afd. Haaglanden vangt dieren in nood op, houdt toezicht op dierenwelzijn in de regio en werkt met voorlichting en acties aan een diervriendelijke samenleving.

Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Dierenbescherming Afdeling Groningen Nieuwe Kijk in ‘t Jatstraat 18, 9712 SH Groningen, Tel.: (050) 313 52 01 Groningen, 02064459 Bescherming van alle dieren, o.a. d.m.v. exploitatie van 2 asielen, 2 dierenambulances, inspectiewerk, voorlichting en politieke lobby. ANBI Erkend nr: 8077.20.628

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Dierenbescherming Stichting Dierenopvang De Wissel i.o. Kalverdijkje 76-1 Leeuwarden Beschermen en opvangen van dieren, hun belangen behartigen en hun welzijn bevorderen. Postbank 839995, Bankrek.nr. 29.64.88.410, Tel.: (058) 266 43 00

136

5_2012090_NNA 2013_stichtingen.indd 136

01-11-12 15:54


Naam : Adres :

Zetel : Doelstelling :

Dierenbescherming Nederland Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Postadres: Postbus 85980, 2508 CR Den Haag, Bezoekadres: Scheveningseweg 58, 2517 KW, Den Haag, Tel.: (088) 8113 000, E-mail: info@dierenbescherming.nl, Internet: www.dierenbescherming.nl. KvK 40407319 De Dierenbescherming is de grootste organisatie in Nederland die opkomt voor de belangen van alle dieren: gezelschapsdieren, landbouwdieren, dieren in het wild en proefdieren. De Dierenbescherming heeft tientallen afdelingen verdeeld over het hele land. Hier zijn dagelijks duizenden actieve vrijwilligers in touw voor het welzijn van dieren

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Dierenbescherming Rijnmond Kastanjelaan 27-a, 2982 CM Ridderkerk. tel.: 088 – 34 37 112 Rotterdam, KvK 24384086 Vervoer, opvang, verzorging en herplaatsing van dieren. Bank 198100

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Vereniging Dierenasiel Almere e.o. Groene kadeweg 24, 1332 BW Almere 39068486 te Lelystad Opvang van noodlijdende dieren met als doel het dier weer te herplaatsen in een goed tehuis. Het Dierenasiel laat geen dieren inslapen. Dieren die op medische gronden zodanig ziek zijn worden op zachte wijze ingeslapen.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Vereniging Dierenasiel Crailo, Streekasiel voor het Gooi e.o. Nieuwe Crailoseweg 14, 1222 AB Hilversum Hilversum Opvang van noodlijdende dieren met als doel het dier weer te herplaatsen in een nieuw goed tehuis. Het Dierenasiel laat geen dieren inslapen. Dieren die op medische gronden zodanig ziek zijn worden op zachte wijze ingeslapen.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting voor Daadwerkelijke Dierenbescherming Groene Zoom 16, 1171 JB Badhoevedorp, Tel.: (020) 659 29 26 Amsterdam Ondersteunen rechtspersonen en natuurlijke personen op het gebied van de dierenbescherming.

Naam : Adres :

Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren (opgericht in 1867) Nieuwezijds Voorburgwal 153, 1012 RK Amsterdam, Tel: (020) 623 61 67, E-mail: info@sophia-vereeniging.nl, Internet: www.sophia-vereeniging.nl, Rekeningnummer: 30 69 58 Amsterdam 40 53 15 76 De Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren komt op voor huisdieren in Nederland, als sinds 1867. Niet pas als het kwaad is geschied, maar preventief. Zo voorkomt de SophiaVereeniging dierenleed door voorlichting te geven over het natuurlijke gedrag, de aanschaf en de verzorging van huisdieren. Ook helpt zij zwerfkatten aan een beter bestaan. Via politieke lobby zet de Sophia-Vereeniging zich in voor beschermende wetgeving voor huisdieren en een strenge controle hierop. Het uiteindelijke doel is een samenleving waarin dieren naar hun eigen aard met mensen kunnen leven. Pas dan komt er een einde aan het vaak onzichtbare leed dat huisdieren wordt aangedaan.

Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

STICHTING DIERENTEHUIZEN VOOR LEIDEN E.O. Streek-Dierentehuis Leiden ‘Stevenshage’ Kenauweg 1, 2331 BA Leiden, Internet: www.dierenasielleiden.nl, E-mail: asiel@dierenasielleiden.nl KvK 41165007 Doel van de Stichting is het beheren van Streek-Dierentehuis Leiden ‘Stevenshage’. Het dierentehuis heeft een asielfunctie voor het opvangen van zwerf- en afstandsdieren uit de regio. Het gaat hierbij om honden, katten, konijnen, knaagdieren en tamme vogels. ‘Stevenshage’ is een erkend asiel en heeft ANBI status. Bank: ING 14650 t.n.v. St. Dierentehuizen Leiden e.o.

137

5_2012090_NNA 2013_stichtingen.indd 137

01-11-12 15:54


Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Dierenopvangcentrum WATERLAND Westerweg 70, 1446 AG Purmerend, Tel.: (0299) 64 06 40 41234622 Opvang, verzorging en herplaatsing van thuisloze en noodlijdende dieren uit de regio Waterland.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Diergeneeskundig onderzoek Gezelschapsdieren (Stichting D.O.G.) Postbus 80.154, 3508 TD Utrecht, Internet: www.stichtingdog.nl. Utrecht, ANBI 8042 06 363 Financiële steun aan onderzoek naar ziekten van gezelschapsdieren, uitgevoerd binnen de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren te Utrecht, mits proefdiervrij wordt gewerkt.

Naam : Adres :

Stichting EDEV-Een DIER Een VRIEND Postbus 93029, 2509 AA Den Haag, Tel.: (070) 38 33 699, Fax: (070) 38 19 255, Internet: www.edev.nl Haaglanden Het bevorderen van de rechten voor en van dieren om vrij van mishandeling te leven.

Zetel : Doelstelling : Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Doopsgezind Wereldwerk Treilerstraat 73, 1503 JC Zaandam Amsterdam De stichting stelt zich ten doel om geïnspireerd door het christelijk geloof binnen en buiten de Doopsgezinde Broederschap in woord en daad vorm te geven aan de dienst in de wereld, gericht op vredesgetuigenis, het uitdragen van het evangelie en het opheffen van geestelijke en stoffelijke noden in binnen- en buitenland. Doopsgezind Wereldwerk komt voort uit de fusie tussen de Stichting voor Bijzondere Noden in de Doopsgezinde Broederschap en daarbuiten en de Doopsgezinde Vredesgroep.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Het Dorp Postbus 532, 6800 AM Arnhem, Tel.: (026) 377 91 30. Arnhem Het financieel of anderszins ondersteunen van activiteiten, en met name het verlenen van materiële steun aan niet-subsidiabele activiteiten, ten behoeve van mensen met een handicap. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Naam : Adres :

Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) Lutmastraat 167, 1073 GX Amsterdam, Tel.: (020) 574 59 45, Teksttel.: (020) 57 45 950, Fax: (020) 574 59 20, E-mail: nsdsk@nsdsk.nl, Internet: www.nsdsk.nl Amsterdam De Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind spant zich al 60 jaar in voor het welzijn van dove en slechthorende kinderen en hun gezinnen. De stichting is een multidisciplinaire kennisorganisatie die, wetenschappelijk gefundeerd en praktisch getoetst, zorg verleent en innovaties realiseert. De NSDSK staat voor de gehele keten van zorg en innovatie: van signalering naar onderzoek en ontwikkeling, toepassing, professionalisering en (landelijke) implementatie. De inspanningen van de NSDSK richten zich op het zo vroeg mogelijk signaleren van problemen met gehoor of communicatie. Daarnaast ontwikkelt de NSDSK steeds nieuwe programma’s en hulpmiddelen om de kinderen zich zo goed mogelijk te helpen ontwikkelen. Bankrekeningnr.: 552293059

Zetel : Doelstelling :

138

5_2012090_NNA 2013_stichtingen.indd 138

01-11-12 15:54


Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Fonds Instituut voor Doven Bestuur Fonds IvD, t.a.v. mevrouw drs. M. van Hout, Postbus 7, 5270 BA Sint-Michielsgestel, tel: (073) 5588347, E-mail: M.vanHout@kentalis.nl. Sint-Michielsgestel Het Fonds IvD stimuleert activiteiten/projecten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en (wetenschappelijke) projecten die tot doel hebben mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking ondersteuning te bieden in hun maatschappelijke begeleiding en behandeling of geestelijke verzorging, dan wel gericht zijn op verbetering van onderwijs en opvoeding van deze doelgroepen. Het Fonds IvD treedt op als fondsbeheerder voor deze projecten en ziet toe op een goede uitvoering daarvan. Met auditieve en communicatieve beperkingen wordt gedoeld op de volgende doelgroepen: doof, doofblind, ernstig slechthorend en mensen met ernstige spraak- taalproblemen (al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking, ASS (autisme spectrum stoornis), culturele linguĂŻstische diversiteit, psychiatrische problematiek, overige problematiek). Het Fonds IvD is gelieerd aan Koninklijke Kentalis.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Fonds voor het Dove en Slechthorende Kind T.a.v. Mr. J.P. Barth, Lutmastraat 167, 1073 GX Amsterdam Amsterdam Het verlenen van geldelijke steun aan instellingen of personen voor het doen van onderzoek of het verlenen van steun en voorlichting aan- of met betrekking tot dove en slechthorende kinderen en/of kinderen met een taal/spraakprobleem, die in Nederland woonachtig zijn.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Vrienden van Effatha, Postbus 5095, 2701 GB Zoetermeer, Tel.: (079) 360 27 72 Zoetermeer Het verlenen van steun aan projecten voor doven, slechthorenden en communicatief beperkten. Bankrekeningr. 22.73.29.880

E Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Ecomare, centrum voor wadden en Noordzee Ruijslaan 92, 1796 AZ De Koog, Texel, Telefoon: (0222) 31 77 41, Fax: (0222) 31 77 44, E-mail: infobalie@ecomare.nl, Internet: www.ecomare.nl 41239214 (Kamer van Koophandel) Ecomare werkt aan natuurbescherming in wadden en Noordzee door voorlichting, educatie en opvang van vogels en zeehonden.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Eekhoornopvang Nederland Amsterdamsestraatweg 29 E-I, 1411 AW Naarden, Tel. (035)64 68 669

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Koningin EMMA Fonds Parkweg 238, 2271 BG Voorburg Den Haag Het verlenen van maandelijkse, financiĂŤle steun aan bejaarden die tachtig jaar of ouder zijn en een inkomen hebben van alleen A.O.W., soms aangevuld met een klein pensioen, en zelfstandig wonen in Den Haag.

Het opvangen, (medisch) verzorgen en terug plaatsen in de natuur van gewonde, zieke en verweesde eekhoorns.

139

5_2012090_NNA 2013_stichtingen.indd 139

01-11-12 15:54


Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Steun EMMA Kinderziekenhuis AMC Meibergdreef 9 (TKs0-253), 1105 AZ Amsterdam, Tel.: (020) 566 39 33, Internet: www.steunemma.nl, e-mail: steunemma@amc.uva.nl Amsterdam De Stichting stelt zich ten doel: - Het verblijf van kinderen en hun ouders in het Emma Kinderziekenhuis AMC veraangenamen door financiering van activiteiten en benodigde voorzieningen. - Verbetering van de behandeling en begeleiding van zieke kinderen door financiële ondersteuning van wetenschappelijke onderzoeksprojecten. In bezit van CBF-keurmerk. Meer informatie: www.steunemma.nl

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Epilepsie Vereniging Nederland Postbus 8105, 6710 AC Ede, Tel.:(0318) 672772, Internet: www.epilepsievereniging.nl Ede Het optimaliseren van de (maatschappelijke) positie van mensen met epilepsie en hun naasten, waarbij de vraag van de patiënt sturend is.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Ons Erfdeel Rijvoortshoef 265, 4941 VJ Raamsdonksveer, Internet: www.onserfdeel.nl Leiden De Stichting Ons Erfdeel is in levensbeschouwelijk en politiek opzicht onafhankelijk, en stelt zich ten doel: - het bekendmaken in het buitenland van de cultuur van Nederland en Vlaanderen. - het bevorderen van de culturele samenwerking tussen alle Nederlandssprekenden;

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Euthanasie NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam, Tel.: (0900) 606 06 06 (Euro 0,10 p.m.) Amsterdam De NVVE streeft naar erkenning van de keuze voor een vrijwillig levenseinde en de hulp daarbij. Uitgave van Euthanasieverzoek, Behandelverbod, Niet-reanimerenpenning.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland Pres. Kennedylaan 311, 6883 AK Velp, Tel.: (026) 364 82 49, E-mail: info@bondveg.nl Dordrecht De Bond is een kerkgenootschap en vertegenwoordigt de aangesloten gemeenten.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Evangelische Broedergemeente Zeist Zusterplein 20, 3703 CB Zeist, Tel.: (030) 691 22 13, Fax: (030) 692 26 77 Zeist Verlenen van pastorale en diaconale zorg; ontplooien van missionaire activiteiten.

F Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

De Faunabescherming Amsteldijk-Noord 135, 1183 TJ Amstelveen, Tel.: (020) 641 07 98, E-mail: info@faunabescherming.nl Amstelveen Een ethisch en wetenschappelijk verantwoord beheer van de fauna en het toetsen en bevorderen van diervriendelijke wetgeving voor in het wild levende dieren. FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland Jan van Nassaustraat 102, 2596 BW Den Haag, E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl, internet: www.verenigingvanfondsen.nl ‘s-Gravenhage Belangenbehartiging van (300) particuliere vermogensfondsen; Bevorderen van professionalisering en optimaal functioneren van de leden; Stimuleren van een beleid van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie; Bevorderen van de maatschappelijke rol en betekenis van de filantropie.

140

5_2012090_NNA 2013_stichtingen.indd 140

01-11-12 15:54


Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Alde Fryske Tsjerken Emmakade 59, Postbus 137 8900 AC Leeuwarden, Tel.: (058) 213 96 66, E-mail: info@aldefrysketsjerken.nl, Internet: www.aldefrysketsjerken.nl Leeuwarden De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de belangstelling voor historische kerkgebouwen in de provincie Friesland en de instandhouding ervan, in de ruimste zin. Bestuur: drs. J. Kersbergen, voorzitter; drs. J.-M. Postma; drs. H.T. Algra, vice-voorzitter; ir. J.D. Niemeyer; secretaris; E. Hidding RA, penningmeester. ING 2207600. Bank: Friesland Bank Rek.nr. 29.81.00.703.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

FSHD Stichting Kievietslaan 34, 2243 GD Wassenaar Kvk Den Haag, Nr. 41160397 Het stimuleren, faciliteren en financieren van het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van de spierziekte FSHD, teneinde genezingswijzen te ontdekken.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Future for Nature Rokin 38-1, 1012 KT Amsterdam, E-mail : info@futurefornature.net Amsterdam Internationale prijs voor jonge natuurbeschermers. Het doel van Future for Nature is beschermen van wilde dieren- en plantensoorten. Hiervoor heeft Future for Nature een Award ingesteld. Deze prijs stimuleert jonge mensen hun buitengewone werk voort te zetten. www.futurefornature.net.

G Naam : Adres :

Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Fonds verstandelijk gehandicapten J.F. Kennedylaan 99, 3981 GB Bunnik. Tel.: (030) 236 37 77, E-mail: info@fondsverstandelijkgehandicapten.nl, Internet: www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl. K.v.K.: 52854841, ING rekeningnummer: 11 22 22 2. Fonds verstandelijk gehandicapten zet zich in voor de positieverbetering van mensen met een verstandelijke beperking. Het Fonds wil bereiken dat mensen met een verstandelijke handicap niet alleen beoordeeld worden op hun beperking, maar juist op hun talenten en kwaliteiten. Dit doen wij door het financieren en organiseren van projecten om mensen met een verstandelijke handicap mee te laten doen in de samenleving. Fonds verstandelijk gehandicapten is onderdeel van Stichting Meedoen mogelijk maken. Stichting Nationaal Centrum Paardrijden voor Gehandicapten Wekeromseweg 12, 6816 VS Arnhem, Tel. (026) 483 82 32, E-mail: info@ncpg.nl, Internet: www.ncpg.nl, Rabobank : 303931930, ING 4896928 Arnhem Het Nationaal Centrum Paardrijden voor Gehandicapten biedt kinderen en volwassenen met een handicap paardrijlessen aan op therapeutische-, recreatieve- en sportieve basis. Op een ontspannen en speelse wijze worden tal van aspecten van lichamelijk, verstandelijk of sociaal functioneren bij de ruiters bevorderd. Dankzij de diverse hulpmiddelen en de speciale vaardigheden van de instructeurs is het ook voor zeer ernstig gehandicapte kinderen en volwassenen mogelijk het plezier en de therapeutische werking van het paardrijden te ervaren. Vereniging: Ontspanning Lichamelijk Gehandicapten/OLG Jasmijn 15, 7742 SE Coevorden, E-mail: landelijkbestuur@o-l-g.nl, Internet: www.o-l-g.nl K.v.k. en fabrieken Hilversum: 40516071 De bevordering van de integratie in de samenleving van lichamelijk gehandicapten van alle gezindten uit heel Nederland door middel van het bieden van ontspanning en recreatie en het verrichten van alle andere daartoe geĂŤigende middelen in de ruimste zin des woords, welke nuttig zijn of kunnen zijn voor de verwezenlijking van voornoemde doelstelling.

141

5_2012090_NNA 2013_stichtingen.indd 141

01-11-12 15:54


Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Phil Fonds Postbus 623, 5550 AP Valkenswaard, Tel.: (06) 408 758 28, Giro: 4166, Internet; www.philfonds.nl Eindhoven, 17120561 Helpt op de Filippijnen gehandicapte kinderen uit arme gezinnen met speciaal onderwijs naar een goede toekomst.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Centraal Bureau voor Genealogie Prins Willem-Alexanderhof 22, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag, Tel: (070) 315 05 00, Internet: www.cbg.nl, e-mail: info@cbg.nl Den Haag Beheert centraal archief van overledenen.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Kind en Groei Westzeedijk 106, 3016 AH Rotterdam, Tel.:(010) 225 15 33 41200060 Utrecht Zet zich in voor kinderen met groeiproblemen, door o.a. landelijk onderzoek naar groeistoornissen.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Steunstichting H.D. Guyot Rijksstraatweg 63, 9752 AC Haren Haren Het bevorderen en steunen van onderwijs, zorg en dienstverlening aan doven, slechthorenden en communicatief beperkten, m.n. het verlenen van financiële steun aan de Koninklijke Kentalis (voorheen de Stichting Effatha Guyot Groep).

H Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Heimans en Thijsse Stichting Plantage Middenlaan 2c, Postbus 20123, 1000 HC Amsterdam, Tel.: (020) 622 81 15, Internet: www.heimansenthijssestichting.nl Amsterdam De Heimans en Thijsse Stichting beheert een bibliotheek en een documentatiecentrum betreffende de ontwikkeling in het denken over het omgaan met de natuur. Vereniging Hendrick de Keyser Herengracht 172, 1016 BP Amsterdam Tel.: (020) 521 06 30, E-mail: info@hendrickdekeyser.nl, Internet: www.hendrickdekeyser.nl Amsterdam Verwerving van historisch of architectonisch waardevolle huizen, met de bedoeling deze te restaureren en te behouden voor de toekomst.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten (NVHP) Jan van Gentstraat 130, 1171 GN Badhoevedorp, Tel.: (020) 659 90 21, Internet: www.nvhp.nl

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Mr. H.P. van Heukelomstichting Amersfoortsestraatweg 180, 1272 RR Huizen, tel. (088) 585 50 00, Internet: www.visio.org Amsterdam Zonder winstoogmerk bieden van verzorging, onderwijs en onderwijskundige begeleiding aan slechtziende en blinde meervoudig gehandicapte kinderen.

- het in de ruimste zin van het woord bevorderen van het welzijn van personen met hemofilie en aanverwante bloedstollingafwijkingen (o.a. de ziekte van Von Willebrand, de ziekte van Glanzmann en Factor VII-deficiëntie) in het algemeen en van haar leden in het bijzonder; - het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van hemofilie en aanverwante bloedstollingafwijkingen en ten aanzien van datgene dat daar mee in verband staat. Bankrekeningnummer: 162600429 t.n.v. NVHP Badhoevedorp.

142

5_2012090_NNA 2013_stichtingen.indd 142

01-11-12 15:54


Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Koninklijke Vereniging tot bevordering der Homeopathie in Nederland (KVHN) Postbus 59329, 1040 KH Amsterdam, Tel: (020) 617 83 08, E-mail: info@vereniginghomeopathie.nl, Internet: www.vereniginghomeopathie.nl 40407429 Het bevorderen van de homeopathische geneeswijze, wetenschappelijk onderzoek en homeopathische opleidingen in Nederland. Het uitgeven van het Homeopathie magazine. Stichting HVO-Querido Wibautstraat 133D, 1097 DN Amsterdam, Tel.: (020) 561 90 90, Internet: www.hvoquerido.nl Amsterdam Opvang, huisvesting, begeleiding, verzorging en dagbesteding van dak- en thuislozen, mensen met psychiatrische problemen, vrouwen, gezinnen en jeugdigen.

I Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

ICS (Investing in Children and their Societies) Smallepad 32, 3811 HG Amersfoort Amersfoort ICS richt zich op het verminderen van armoede, het versterken van de lokale samenleving en het creëren van kansen voor kinderen. Dat doet ICS door zakelijke initiatieven maximaal te laten bijdragen aan de lokale samenleving in rurale gebieden in Afrika en Azië.

Naam : Adres :

Nederlandse Stichting Initiatives of Change (Morele Herbewapening) Amaliastraat 10, 2514 JC Den Haag, Tel.: (070) 364 35 91, Fax: (070) 361 72 09, E-mail: info@iofc.nl, Internet: www.iofc.nl Den Haag Het bevorderen van de christelijke godsdienst en het verstrekken van materiële hulp tot het bevorderen van de morele herbewapening in het bijzonder die van Nederland. ANBI status. Bankrekening: 158481.

Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres :

Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Interplast Holland Postbus 2189, 2301 CD Leiden, Bezoekadres: Poortgebouw/Rijnsburgerweg 10, 2333 AA Leiden, Tel.: (071) 521 01 65, E-mail: info@interplastholland.nl, Internet: www.interplastholland.nl, ING 1520638/ABN AMRO 44 88 00 926, Voorzitter: Drs. R.J. Zeeman, Penningmeester: Dhr. H.J.A. Koster Leiden Het uitvoeren van reconstructieve chirurgie in ontwikkelingslanden bij kinderen en (jong) volwassenen met brandwondverminkingen, lip- en gehemeltespleten, tumoren en andere aangeboren of verworven afwijkingen. De operaties worden kosteloos uitgevoerd. Tevens wordt lokaal medisch personeel opgeleid. Centrum Informatie en Documentatie over Israel (CIDI) Postbus 11646, 2502 AP Den Haag, Tel.: (070) 364 68 62, Fax: (070) 365 33 72, cidi@cidi.nl, www.cidi.nl, ABM AMRO 46.57.81.810 CIDI komt op voor het recht van Israël en het Joodse volk om in vrede en veiligheid te leven. De stichting zet zich op een betrouwbare wijze in voor vrede tussen Israël en de Palestijnen en keert zich tegen alle vormen van racisme en antisemitisme. CIDI heeft een ANBI status. Voorzitter: de heer O. Hoes, Directeur: drs. R.M. Naftaniel.

143

5_2012090_NNA 2013_stichtingen.indd 143

01-11-12 15:54


Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Collectieve Israel Actie Postbus 7858, 1008 AB Amsterdam, Tel.: (020) 644 84 29, Fax: (020) 642 37 90, E-mail: info@israelactie.nl, www.israelactie.nl Amsterdam De Stichting Collectieve Israel Actie houdt zich bezig met fondsenwerving bij Joodse en niet-Joodse groeperingen in Nederland. Het d.m.v. giften, testamenten en legaten bijeengebrachte geld wordt, binnen de erkende grenzen van de Staat Israël, gebruikt voor de opvang en integratie van nieuwe immigranten, hulp bij sociale, medische en humanitaire nood, onderwijs en begeleiding van kansarme jongeren, armoedebestrijding door het creëren van nieuwe kansen en de versterking van de band tussen Israël en de Joodse gemeenschap in de diaspora. Jaaroverzicht en jaarverslag verkrijgbaar. De stichting is gerangschikt onder de rechtspersonen welke bedoeld zijn in artikel 24, lid 4 der successiewet 1956. De Collectieve Israel Actie beschikt over het CBF Keurmerk en heeft een ANBI status. ING 77 77 77, ABN AMRO Bank Amsterdam 46.59.15.299.

J Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Prof. Dr. Jaap Swierenga Stichting p.a. Secr. Longafdeling, St. Antonius Ziekenhuis, Postbus 2500, 3430 EM Nieuwegein, Tel.: (030) 609 20 59 Het verlenen van financiële steun aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van longziekten voor zover dat onderzoek is gericht op het verbeteren van diagnostische en therapeutische mogelijkheden.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Johanna KinderFonds Heijenoordseweg 3, 6813 GG Arnhem 41050912 - Arnhem Het ondersteunen van onderzoek en projecten voor kinderen en jongvolwassenen tot 30 jaar met een lichamelijke beperking.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Johanniter Orde in Nederland Lange Voorhout 48, 2514 EG Den Haag, Tel.:(070) 364 99 20 Den Haag Hulp bieden aan zieken, bejaarden en anderszins hulpbehoevenden zonder onderscheid des persoons.

Naam : Adres :

Stichting Joods Nationaal Fonds Van Leijenberghlaan 197d, Postbus 78030, 1070 LP Amsterdam, Tel.: (020) 646 64 77, Fax: (020) 646 64 54, E-mail: info@jnf.nl, Internet: www.jnf.nl Amsterdam Het ontginnen, ontwikkelen, cultiveren en bebossen van gronden in Israël, die het onvervreemdbaar eigendom zijn van het Joodse Volk, voor agrarische doeleinden. De stichting is gerangschikt als een ANBI.

Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider Postbus 7828, 1008 AA Amsterdam, Tel: (020) 646 55 64, Fax: (020) 642 53 45 Amsterdam Het verstrekken van Joods en/of ander onderwijs en Joodse vorming en het versterken van de Joodse identiteit op basis van de Joodse traditie (Tora Sjeb’al Pé) aan Joodse kinderen.

K Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Frieda den Hartog Jager Fonds p/a STOET, Rijnsburgerweg 10, Poortgebouw Zuid, 2333 AA Leiden Rijnland 41169153 Onderzoek op het gebied van erfelijke kanker.

144

5_2012090_NNA 2013_stichtingen.indd 144

01-11-12 15:54


Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Afweer tegen Kanker Postbus 1491, 6501 BL Nijmegen, E-mail: afweertegenkanker@gmail.com Nijmegen Doel het initiëren en bevorderen van onderzoek naar en behandeling van afweermechanismen tegen kanker in de meest ruime zin, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verwerven van gelden voor immunologisch onderzoek. Bestuur: Prof. dr. T. de Witte, ir. J.F. de Haan, mw. W. de Mulder-Mertens.

Naam : Adres : : Zetel : Doelstelling :

Vereniging ‘Ouders, Kinderen en Kanker’ Schouwstede 2b, 3431 JB Nieuwegein, Tel: (030) 2422944, Fax: (030) 2422945 Internet: www.vokk.nl, E-mail: bureau@vokk.nl Zwolle, 40061941 Steun en begeleiding van kinderen met kanker en hun gezin tijdens en na ziekte en behandeling en bevorderen van kwaliteit van zorg. Bankrekening 93.84.00.045 SNS Bank.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Het Nederlandse Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (NKI-AVL) Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam, Tel.:(020) 512 28 54, Fax: (020) 617 26 25, ING 529000

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Kinderen Kankervrij Postbus 325, 1180 AH Amstelveen, e-mail: info@kika.nl, Internet: www.kika.nl. Amsterdam KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek naar kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd, meer genezing en kwaliteit. Momenteel is het genezingspercentage 75%, wij willen naar 95% genezing in 2025.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Tom Voûte Fonds Postbus 75460, 1070 AL Amsterdam, Tel.: (035) 694 96 89

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

KansPlus De Haag 15-1, 3993 AV Houten Utrecht Belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke handicap en verwanten/familieleden.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Karel Doorman Fonds MPC 58 A, Postbus 90701, 2509 LS Den Haag, Tel.: (070) 316 29 94 Den Haag Steunfonds voor leden en gewezen leden van het militair personeel van de Koninklijke marine die als gevolg van het vervullen van hun taak in oorlogsomstandigheden, waaronder begrepen VN - operaties, bij een ramp of een ongeval slachtoffer van hun taakuitvoering zijn geworden, alsmede voor hen die van die (ex-) militairen direct financieel afhankelijk zijn.

De stichting het Nederland Kanker Instituut en stichting het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL), werken continue aan het bevorderen van genezingskansen en de kwaliteit van leven van patiënten met kanker. Het NKI doet belangrijk en toonaangevend wetenschappelijk onderzoek en het AVL behandeld uitsluitend patiënten met kanker. Samen vormen zij het NKI-AVL, waarvan Koningin Beatrix beschermvrouwe is. De ambitie is een belangrijke bijdrage te leveren aan het oplossen van het kankervraagstuk. Het NKI-AVL is hierin succesvol door de unieke wisselwerking tussen onderzoek en kliniek. Nieuwe kennis opgedaan in het researchlaboratorium kan direct ten goede komen aan de patiënt.

Het stimuleren van de behandelingen van de studie en het wetenschappelijk onderzoek naar bestrijding van kankertumoren bij kinderen en late effecten na genezing en het daardoor bevorderen van een doeltreffende behandeling hiervoor.

145

5_2012090_NNA 2013_stichtingen.indd 145

01-11-12 15:54


Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Nederlandse Kastelenstichting Markt 24, 3961 BC Wijk bij Duurstede, Tel.: (0343) 578 995, E-mail: info@kastelen.nl Wijk bij Duurstede De Nederlandse kastelenstichting zet zich in voor het behoud van de Nederlandse kastelen en historische buitenplaatsen, hun boven- en ondergrondse resten, alsmede voor het bijbehorende historisch groen en de historische omgeving.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom (Voorheen: Katholieke Raad voor Israël) Biltstraat 121, 3572 AP Utrecht, Tel:(030) 232 69 25; Internet: www.kri-web.nl Utrecht Het bijdragen tot bewustwording en tot verdere ontwikkeling van de relatie tussen RK Kerk en Jodendom in Nederland.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Kattenbos Beldam 2, 9825 TJ Lucaswolde, Tel.: (0594) 54 90 28, E-mail: info@kattenbos.nl Groningen Opvang niet meer herplaatsbare katten.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Vereniging Kattenzorg Postbus 85686, 2508 CJ Den Haag Haaglanden V40409118 Bevorderen welzijn van katten in Haagse regio middels diverse diensten als opvang, vakantiezorg, sterilisatie-/castratieacties en voorlichting. www.kattenzorg-denhaag.nl

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Vrienden van Kempenhaeghe p/a Sterkselseweg 65, 5591 VE Heeze, Tel.: (040) 227 90 22 Gemeente Heeze-Leende Financiële ondersteuning van de epilepsiezorg, in het bijzonder in relatie tot het Epilepsie-centrum Kempenhaeghe, onder meer door bevordering van wetenschappelijk onderzoek. Bankrelatie: Rabobank Heeze, rekeningnr. 12.03.20.851.

Naam : Adres :

Koninklijke Kentalis Secretariaat Raad van Bestuur, Postbus 7, 5270 BA Sint-Michielsgestel, Tel. (073) 5588111, e-mail: i.steenwijk@kentalis.nl, website: www.kentalis.nl statutair gevestigd te Haren.

Zetel : Doelstelling :

Het verlenen van diensten aan mensen met een zintuiglijke en/of communicatieve beperking (doof, doofblind, ernstig slechthorend en mensen met ernstige spraaktaalproblemen*) die het mogelijk maken dat zij zelf de regie voeren over hun eigen leven. Dit door hen de best passende en meest adequate toegang te bieden tot alle actuele mogelijkheden van taal, communicatie en informatie. De organisatie richt zich op diagnostiek, audiologie, -zorg (behandeling en begeleiding), verblijf en speciaal onderwijs. De vestigingen zijn verspreid over het gehele land. * al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking, ASS (autisme spectrum stoornis), culturele linguïstische diversiteit, psychiatrische problematiek, overige problematiek.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Ver. Vrienden v.d. Grote of St. Bavo Kerk Haarlem Duiveland 12, 2036 GS Haarlem Haarlem In stand houden en restaureren van dit middeleeuwse bouwwerk en de toebehorende, vele waardevolle objecten. De vereniging zoekt financiële steun bij leden uit alle gezindten. De vereniging is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften zijn aftrekbaar. ING 3618800.

146

5_2012090_NNA 2013_stichtingen.indd 146

01-11-12 15:54


Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Steun Heilig Land E-mail: secretariaat@heilig-land.nl, Internet: www.heilig-land.nl Kvk Gooi-, Eem- en Flevoland 41193470. Door de Belastingdienst erkend als ANBI. Het ondersteunen van de werken van de katholieke kerk in het Heilig Land.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Oud-Katholieke Kerk van Nederland Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort, Tel.: (033) 462 08 75 Bisschoppelijk Bureau te Amersfoort Kerkgenootschap. Aartsbisschop van Utrecht: mgr. dr. J.A.O.L. Vercammen Bisschop van Haarlem: mgr.dr. D.J. Schoon.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Protestantse Kerk Dachau Postbus 453, 2240 AL Wassenaar, ABN AMRO 49.87.59.898. KvK Den Haag nr. S157085 Bijeenbrengen van gelden voor Protestante kerk in Dachau en uitwisseling predikanten.

Naam : Adres :

Kerk in Actie Postbus 456, 3500 AL Utrecht, Tel.: (030) 88 01 456, E-mail: servicedesk@kerkinactie.nl, Internet: www.kerkinactie.nl, ING 456 Utrecht Kerk in Actie is het wereldwijde diaconale- en zendingswerk van de Protestantse Kerk. Dit werk wordt uitgevoerd in samenwerking met ICCO, en voor een deel namens tien oecumenisch georiënteerde kerkgenootschappen en organisaties in Nederland. Kerk in Actie ondersteunt jaarlijks ongeveer 700 projecten in binnen- en buitenland. De projecten zijn ondermeer gericht op armoedebestrijding, noodhulp en zending en worden uitgevoerd door kerken en (christelijke) partnerorganisaties.

Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling : Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Oude Gelderse Kerken Postbus 7005, 6801 HA Arnhem, Tel.:(026) 355 25 55, E-mail: info@oudegeldersekerken.nl, Internet: www.oudegeldersekerken.nl Arnhem Instandhouding oude kerkgebouwen en synagogen in de provincie Gelderland. Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (N.I.K.) Van der Boechorststraat 26, 1081 BT Amsterdam, Tel.: (020) 301 84 84, Fax (020) 301 84 85, E-mail: info@nik.nl 34371061 Het voorstaan van Joodse belangen. Art. 8 Reglement: Zonder voorafgaande goedkeuring van de Permanente Commissie (dagelijks bestuur van het NIK) kunnen Joodse Gemeenten hun onroerende zaken of hun roerende zaken van religieuze aard of historische betekenis noch geheel, noch ten dele vervreemden of bezwaren. Sekretaris: R.E. Vis. Stichting Kind en Brandwond Postbus 527, 1940 AM Beverwijk, Tel.: (0251) 26 57 60 Beverwijk De stichting heeft ten doel de zorg voor kinderen met brandwonden in Nederland. Zij doet dit door het organiseren van vakantieweken, logeerprojecten en gezinsdagen. De aanschaf van speciaal speelgoed, het opfleuren van de ziekenhuiskamers, installeren van les- en spelcomputers. Het bijdragen in de exploitatie van de Kiwanishuizen (ouderverblijven). Het verzorgen van voorlichtingsmateriaal voor ouders en patiëntjes. Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.kindenbrandwond.nl Ons rekeningnummer ABN-AMRO 44.43.66.865

147

5_2012090_NNA 2013_stichtingen.indd 147

01-11-12 15:54


Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) Leyweg 299, 2545 CJ Den Haag, Postbus 43515, 2504 AM Den Haag, Tel.: (070) 367 45 45, Fax: (070) 367 08 68, E-mail: info@skion.nl KvK Dossiernr.: 27250697 SKION is een landelijke samenwerking van de afdelingen kinderoncologie van de academische ziekenhuizen en streeft naar optimale diagnostiek en behandeling van kinderen en adolescenten met kanker. Hiertoe wordt (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek naar kanker bij jeugdigen bevorderd. Stichting Internationale Kinderhulp Dubbelweg 23, 3336 LB Zwijndrecht, Tel.: (078) 6200 258, E-mail: info@intern-kinderhulp.org, Internet: www.internationalekinderhulp.nl Haarlemmermeer Het bieden van kansen en mogelijkheden aan wees- en verlaten kinderen op een menswaardig bestaan. IKN heeft de ANBI en de keurmerk goede doelen. Nationaal Fonds Kinderhulp Wismarstraat 7, Postbus 2130, 7420 AC Deventer, Tel.: (0570) 61 18 99, Fax: (0570) 64 56 02, E-mail: info@kinderhulp.nl., Internet : www.kinderhulp.nl Deventer Sporten, een dagje uit of muziekles is voor tienduizenden kinderen in de jeugdzorg niet vanzelfsprekend. Kinderhulp wil dat ook deze kinderen de mogelijkheid krijgen om hun talenten te ontwikkelen en de aansluiting houden bij hun leeftijdsgenoten. Want elk kind verdient een mooie toekomst!

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Kinderpostzegels Nederland Schipholweg 73/75, 2316 ZL Leiden, Tel.: (071) 525 98 00, E-mail: info@kinderpostzegels.nl 41167934 Leiden Stichting Kinderpostzegels werft fondsen om kwetsbare kinderen in binnen- en buitenland te helpen aan onderwijs, een veilige omgeving en een gezonde ontwikkeling.

Naam : Adres :

Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting Postbus 23181, 3001 KD Rotterdam, Tel.: (010) 241 24 12, Fax: (010) 241 24 31, E-mail: kfa@rijndam.nl, website: www.kinderfondsadriaan.nl Rotterdam De ontwikkeling en stimulering van de revalidatie van en de zorg voor lichamelijk gehandicapten - kinderen en eventueel ook volwassenen - in Rotterdam en regio, zulks indien en voor zover de kosten daaraan verbonden niet op een andere wijze, bijv. door verzekering of subsidie, gedekt zijn.

Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) Boulevard 12, 3707 BM Zeist, Tel.: (030) 231 47 97, E-mail: bureau@knnv.nl Internet: www.knnv.nl KvK 40530820, Midden Nederland Vereniging voor veldbiologie: het bestuderen, beleven en beschermen van flora en fauna.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Kruisvaarders van Sint Jan Postbus 224, 2210 AE Noordwijkerhout, Tel.: (0252) 37 34 40, E-mail: van.mullekom@kpnmail.nl Noordwijkerhout Ondersteuning projecten in Panama.

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) Harmoniehof 65, 1071 TD Amsterdam, Tel.: (020) 673 94 79; (06) 206 167 43 Zetel: Amsterdam, K.v.K. 40531579 Evaluatie van alternatieve behandelwijzen en bestrijding van kwakzalverij in de ruimste zin van het woord. De VtdK geeft viermaal per jaar een blad uit, het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij, heeft een website, www.kwakzalverij.nl en organiseert jaarlijks een congres. Giro: 32237 Amsterdam. Bestuur: Drs. C. de Jong, voorzitter; Prof. Dr. F.S.A.M. van Dam, secretaris; Drs. R. Giebels, penningmeester.

148

5_2012090_NNA 2013_stichtingen.indd 148

01-11-12 15:54


L Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Stichting Het Drentse Landschap Postbus 83, 9400 AB Assen, Tel.: (0592) 31 35 52, Fax: (0592) 31 80 89 K.v.K. Noord Nederland Het bevorderen van het behoud, de ontwikkeling en het scheppen van hetgeen in natuur en landschap waardevol wordt geacht, alsmede het verwerven, restaureren en onderhouden, beheren en exploiteren van (rijks)monumenten.

Naam :

LEPRASTICHTING (Nederlandse Stichting voor Leprabestrijding) Opgericht 30 maart 1967 Postbus 95005, 1090 HA Amsterdam, Tel.: (020) 595 05 00, Fax: (020) 668 08 23, E-mail: info@leprastichting.nl, Website: www.leprastichting.nl. Giro 50500 Amsterdam De Leprastichting zet zich in voor een wereld waarin het leed veroorzaakt door lepra niet meer voorkomt. Dit doet zij door het ondersteunen van de gezondheidsdienst in landen waar lepra voorkomt en het bieden van revalidatie aan mensen die gehandicapt zijn door lepra. Zij is lid van de Internationale Federatie van Leprabestrijdingsorganisaties (ILEP) te Londen. De Leprastichting is als ongesubidieerde stichting grotendeels afhankelijk van particuliere bijdragen, schenkingen en nalatenschappen. Zij legt via haar jaarverslagen en jaarrekeningen openbare verantwoording af voor haar activiteiten en bestedingen. De Leprastichting heeft het CBF-KEUR voor goede doelen en is lid van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen. Bestuur: drs. M.J. van den Berg, voorzitter; J.H. Swachten R.A.; C. van Dijl; prof. dr. W.R. Faber; prof. dr. J. van der Velden. Directeur: drs. J. van Berkel. De stichting is gerangschikt onder rechtspersonen als bedoeld in art. 24 sub 1, 1e alinea der Succesiewet 1956 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 41199723.

Adres :

Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres : Zetel : Doelstelling :

Naam : Adres :

Zetel : Doelstelling :

Liliane Fonds Havensingel 26, 5211 TX ‘s-Hertogenbosch, Tel.: (073) 518 94 20, Fax: (073) 518 94 21, E-mail: voorlichting@lilianefonds.nl, Internet: www.lilianefonds.nl, Giro 7 800 800 (´s-Hertogenbosch) ‘s-Hertogenbosch Het Liliane Fonds wil de wereld openen voor kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Zodat ze kunnen meedoen en meetellen in hun gemeenschap. Limburgs Symfonie Orkest Statenstraat 5, 6211 TB Maastricht, Tel.: (043) 350 70 00, Fax: (043) 350 70 25, E-mail: info@limburgssymfonieorkest.nl, Internet : www.limburgssymfonieorkest.nl Maastricht 41076285 Het bevorderen van waardering en het scheppen van een klimaat voor symfonische muziek door het ten uitvoer brengen van concerten met symfonische klassieke muziek in de provincie Limburg en de Euregio, het organiseren van educatieve projecten en workshops en het begeleiden van koren en opera’s.

149

5_2012090_NNA 2013_stichtingen.indd 149

01-11-12 15:54


week 06

februari

4

5

maandag

6

dinsdag

woensdag

h.h. prinses Marilène

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

290110_KWF-cal.pdf

10-10-2008

11:17:36

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

6_2012090_NNA_KAL.indd 188

01-11-12 15:58


week 06

7

februari

8

donderdag

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

21-10-2009

11:25:04

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 2, 16, 48.

WWW.MISSIEBURO.NL

10

Zondag

begin carnaval

100164_jalema kal 2.pdf

19-10-2009

09:54:22

die voldoen aan de archiefwet

www.jalema.com

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: L.W. Maters, Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel. 0521-519064, ING nr. 46871

250169_ncb_cal.indd 1

6_2012090_NNA_KAL.indd 189

ZaTerdag

290102_missie_Cal.pdf

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

9

Vrijdag

STICHTING “HET LOUIS BRAILLEFONDS” Penningmeester: L.W. Maters, Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel. 0521-519064, ING nr. 809898

29-10-2004 15:04:48

01-11-12 15:58


week 07

februari

11

12

maandag

Vastenavond (r.-k.)

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

13

dinsdag

15 30 45

18

woensdag

Aswoensdag (r.-k.)

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

290110_KWF-cal.pdf

10-10-2008

11:17:36

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

6_2012090_NNA_KAL.indd 190

01-11-12 15:58


week 07

14

februari

15

donderdag

16

Vrijdag

ZaTerdag

Valentijnsdag 30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

290102_missie_Cal.pdf

Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 2, 16, 48.

WWW.MISSIEBURO.NL

17

Zondag

100164_jalema kal 1.pdf

DIFY-CLIP: papieren en digitale informatie in één dossier

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: L.W. Maters, Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel. 0521-519064, ING nr. 46871

250169_ncb_cal.indd 1

6_2012090_NNA_KAL.indd 191

11:25:04

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

21-10-2009

19-10-2009

09:52:42

CLIPEX: voor permanente bewaring van documenten

STICHTING “HET LOUIS BRAILLEFONDS” Penningmeester: L.W. Maters, Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel. 0521-519064, ING nr. 809898

29-10-2004 15:04:48

01-11-12 15:58


week 08

februari

18

19

maandag

20

dinsdag

woensdag

h.k.h. prinses Christina

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

290110_KWF-cal.pdf

10-10-2008

11:17:36

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

6_2012090_NNA_KAL.indd 192

01-11-12 15:58


week 08

21

februari

22

donderdag

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

21-10-2009

11:25:04

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 2, 16, 48.

WWW.MISSIEBURO.NL

24

Zondag

100164_jalema kal 2.pdf

19-10-2009

09:54:22

die voldoen aan de archiefwet

www.jalema.com

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: L.W. Maters, Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel. 0521-519064, ING nr. 46871

250169_ncb_cal.indd 1

6_2012090_NNA_KAL.indd 193

ZaTerdag

290102_missie_Cal.pdf

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

23

Vrijdag

STICHTING “HET LOUIS BRAILLEFONDS” Penningmeester: L.W. Maters, Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel. 0521-519064, ING nr. 809898

29-10-2004 15:04:48

01-11-12 15:58


week 09

februari

25

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

26

maandag

15 30 45

18

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

27

dinsdag

15 30 45

18

woensdag

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

290110_KWF-cal.pdf

10-10-2008

11:17:36

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

6_2012090_NNA_KAL.indd 194

01-11-12 15:58


AANTEKENINGEN

6_2012090_NNA_KAL.indd 195

%

01-11-12 15:58


AANTEKENINGEN

6_2012090_NNA_KAL.indd 196

%

01-11-12 15:58


week 09

28

febr - mrT

1

donderdag

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

21-10-2009

11:25:04

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 2, 16, 48.

WWW.MISSIEBURO.NL

3

Zondag

100164_jalema kal 1.pdf

DIFY-CLIP: papieren en digitale informatie in één dossier

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: L.W. Maters, Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel. 0521-519064, ING nr. 46871

250169_ncb_cal.indd 1

6_2012090_NNA_KAL.indd 197

ZaTerdag

290102_missie_Cal.pdf

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

2

Vrijdag

19-10-2009

09:52:42

CLIPEX: voor permanente bewaring van documenten

STICHTING “HET LOUIS BRAILLEFONDS” Penningmeester: L.W. Maters, Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel. 0521-519064, ING nr. 809898

29-10-2004 15:04:48

01-11-12 15:58


week 10

maart

4

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

5

maandag

15 30 45

18

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

6

dinsdag

15 30 45

18

woensdag

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

290110_KWF-cal.pdf

10-10-2008

11:17:36

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

6_2012090_NNA_KAL.indd 198

01-11-12 15:58


week 10

7

maarT

8

donderdag

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

21-10-2009

11:25:04

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 2, 16, 48.

WWW.MISSIEBURO.NL

10

Zondag

100164_jalema kal 2.pdf

19-10-2009

09:54:22

die voldoen aan de archiefwet

www.jalema.com

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: L.W. Maters, Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel. 0521-519064, ING nr. 46871

250169_ncb_cal.indd 1

6_2012090_NNA_KAL.indd 199

ZaTerdag

290102_missie_Cal.pdf

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

9

Vrijdag

STICHTING “HET LOUIS BRAILLEFONDS” Penningmeester: L.W. Maters, Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel. 0521-519064, ING nr. 809898

29-10-2004 15:04:48

01-11-12 15:58


week 11

maart

11

12

maandag

13

dinsdag

woensdag

Biddag voor gewas en arbeid (pr.)

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

290110_KWF-cal.pdf

10-10-2008

11:17:36

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

6_2012090_NNA_KAL.indd 200

01-11-12 15:58


week 11

14

maarT

15

donderdag

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

21-10-2009

11:25:04

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 2, 16, 48.

WWW.MISSIEBURO.NL

17

Zondag

100164_jalema kal 1.pdf

DIFY-CLIP: papieren en digitale informatie in één dossier

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: L.W. Maters, Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel. 0521-519064, ING nr. 46871

250169_ncb_cal.indd 1

6_2012090_NNA_KAL.indd 201

ZaTerdag

290102_missie_Cal.pdf

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

16

Vrijdag

19-10-2009

09:52:42

CLIPEX: voor permanente bewaring van documenten

STICHTING “HET LOUIS BRAILLEFONDS” Penningmeester: L.W. Maters, Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel. 0521-519064, ING nr. 809898

29-10-2004 15:04:48

01-11-12 15:58


week 12

maart

18

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

19

maandag

15 30 45

18

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

20

dinsdag

15 30 45

18

woensdag

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

290110_KWF-cal.pdf

10-10-2008

11:17:36

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

6_2012090_NNA_KAL.indd 202

01-11-12 15:58


week 12

21

maarT

22

donderdag

23

Vrijdag

ZaTerdag

z.h. prins Pieter-christiaan 30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

290102_missie_Cal.pdf

Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 2, 16, 48.

WWW.MISSIEBURO.NL

24

Zondag

Poerimfeest (isr.) Palmzondag (r.-k.)

100164_jalema kal 2.pdf

19-10-2009

09:54:22

die voldoen aan de archiefwet

www.jalema.com

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: L.W. Maters, Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel. 0521-519064, ING nr. 46871

250169_ncb_cal.indd 1

6_2012090_NNA_KAL.indd 203

11:25:04

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

21-10-2009

STICHTING “HET LOUIS BRAILLEFONDS” Penningmeester: L.W. Maters, Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel. 0521-519064, ING nr. 809898

29-10-2004 15:04:48

01-11-12 15:58


week 13

maart

25

26

maandag

27

dinsdag

woensdag

Poerimfeest (isr.) Mariaboodschap (r.-k.)

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

290110_KWF-cal.pdf

10-10-2008

11:17:36

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

6_2012090_NNA_KAL.indd 204

01-11-12 15:58


AANTEKENINGEN

6_2012090_NNA_KAL.indd 205

%

01-11-12 15:58


AANTEKENINGEN

6_2012090_NNA_KAL.indd 206

%

01-11-12 15:58


week 13

28

maarT

29

donderdag

30

Vrijdag

goede vrijdag (r.-k.)

witte donderdag (r.-k.) 30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

290102_missie_Cal.pdf

ING 456

21-10-2009

11:25:04

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 2, 16, 48.

WWW.MISSIEBURO.NL

31

Zondag

Pasen (r.-k.) begin zomertijd

100164_jalema kal 1.pdf

DIFY-CLIP: papieren en digitale informatie in één dossier

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: L.W. Maters, Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel. 0521-519064, ING nr. 46871

250169_ncb_cal.indd 1

6_2012090_NNA_KAL.indd 207

ZaTerdag

19-10-2009

09:52:42

CLIPEX: voor permanente bewaring van documenten

STICHTING “HET LOUIS BRAILLEFONDS” Penningmeester: L.W. Maters, Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel. 0521-519064, ING nr. 809898

29-10-2004 15:04:48

01-11-12 15:58


week 14

april

1

2

maandag

3

dinsdag

woensdag

Pasen (r.-k.)

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

290110_KWF-cal.pdf

10-10-2008

11:17:36

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

6_2012090_NNA_KAL.indd 208

01-11-12 15:58


week 14

4

aPril

5

donderdag

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

21-10-2009

11:25:04

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 2, 16, 48.

WWW.MISSIEBURO.NL

7

Zondag

100164_jalema kal 2.pdf

19-10-2009

09:54:22

die voldoen aan de archiefwet

www.jalema.com

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: L.W. Maters, Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel. 0521-519064, ING nr. 46871

250169_ncb_cal.indd 1

6_2012090_NNA_KAL.indd 209

ZaTerdag

290102_missie_Cal.pdf

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

6

Vrijdag

STICHTING “HET LOUIS BRAILLEFONDS” Penningmeester: L.W. Maters, Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel. 0521-519064, ING nr. 809898

29-10-2004 15:04:48

01-11-12 15:58


week 15

april

8

9

maandag

10

dinsdag

woensdag

h.k.h. prinses Ariane z.h. prins Floris

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

290110_KWF-cal.pdf

10-10-2008

11:17:36

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

6_2012090_NNA_KAL.indd 210

01-11-12 15:58


week 15

11

aPril

12

donderdag

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

21-10-2009

11:25:04

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 2, 16, 48.

WWW.MISSIEBURO.NL

14

Zondag

100164_jalema kal 1.pdf

DIFY-CLIP: papieren en digitale informatie in één dossier

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: L.W. Maters, Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel. 0521-519064, ING nr. 46871

250169_ncb_cal.indd 1

6_2012090_NNA_KAL.indd 211

ZaTerdag

290102_missie_Cal.pdf

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

13

Vrijdag

19-10-2009

09:52:42

CLIPEX: voor permanente bewaring van documenten

STICHTING “HET LOUIS BRAILLEFONDS” Penningmeester: L.W. Maters, Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel. 0521-519064, ING nr. 809898

29-10-2004 15:04:48

01-11-12 15:58


week 16

april

15

16

maandag

17

dinsdag

woensdag

z.h. prins Maurits

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

290110_KWF-cal.pdf

10-10-2008

11:17:36

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

6_2012090_NNA_KAL.indd 212

01-11-12 15:58


week 16

18

aPril

19

donderdag

20

Vrijdag

ZaTerdag

h.h. prinses annette secretaressedag 30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

290102_missie_Cal.pdf

Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 2, 16, 48.

WWW.MISSIEBURO.NL

21

Zondag

100164_jalema kal 2.pdf

19-10-2009

09:54:22

die voldoen aan de archiefwet

www.jalema.com

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: L.W. Maters, Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel. 0521-519064, ING nr. 46871

250169_ncb_cal.indd 1

6_2012090_NNA_KAL.indd 213

11:25:04

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

21-10-2009

STICHTING “HET LOUIS BRAILLEFONDS” Penningmeester: L.W. Maters, Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel. 0521-519064, ING nr. 809898

29-10-2004 15:04:48

01-11-12 15:58


week 17

april

22

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

23

maandag

15 30 45

18

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

24

dinsdag

15 30 45

18

woensdag

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

290110_KWF-cal.pdf

10-10-2008

11:17:36

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

6_2012090_NNA_KAL.indd 214

01-11-12 15:58


week 17

25

aPril

26

donderdag

27

Vrijdag

ZaTerdag

z.k.h. prins willem-alexander 30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

290102_missie_Cal.pdf

Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 2, 16, 48.

WWW.MISSIEBURO.NL

28

Zondag

100164_jalema kal 1.pdf

DIFY-CLIP: papieren en digitale informatie in één dossier

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: L.W. Maters, Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel. 0521-519064, ING nr. 46871

250169_ncb_cal.indd 1

6_2012090_NNA_KAL.indd 215

11:25:04

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

21-10-2009

19-10-2009

09:52:42

CLIPEX: voor permanente bewaring van documenten

STICHTING “HET LOUIS BRAILLEFONDS” Penningmeester: L.W. Maters, Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel. 0521-519064, ING nr. 809898

29-10-2004 15:04:48

01-11-12 15:58


week 18

april - mei

29

30

maandag

1

dinsdag

woensdag

Koninginnedag mr. Pieter van Vollenhoven

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

290110_KWF-cal.pdf

10-10-2008

11:17:36

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

6_2012090_NNA_KAL.indd 216

01-11-12 15:58


AANTEKENINGEN

6_2012090_NNA_KAL.indd 217

%

01-11-12 15:58


AANTEKENINGEN

6_2012090_NNA_KAL.indd 218

%

01-11-12 15:58


week 18

2

mei

3

donderdag

4

Vrijdag

ZaTerdag

Herdenking der gevallenen 30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

290102_missie_Cal.pdf

Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 2, 16, 48.

WWW.MISSIEBURO.NL

5

Zondag

bevrijdingsdag

100164_jalema kal 2.pdf

19-10-2009

09:54:22

die voldoen aan de archiefwet

www.jalema.com

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: L.W. Maters, Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel. 0521-519064, ING nr. 46871

250169_ncb_cal.indd 1

6_2012090_NNA_KAL.indd 219

11:25:04

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

21-10-2009

STICHTING “HET LOUIS BRAILLEFONDS” Penningmeester: L.W. Maters, Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel. 0521-519064, ING nr. 809898

29-10-2004 15:04:48

01-11-12 15:58


week 19

mei

6

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

7

maandag

15 30 45

18

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

8

dinsdag

15 30 45

18

woensdag

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

290110_KWF-cal.pdf

10-10-2008

11:17:36

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

6_2012090_NNA_KAL.indd 220

01-11-12 15:58


week 19

9

mei

10

donderdag

11

Vrijdag

ZaTerdag

Hemelvaartsdag (r.-k.) 30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

290102_missie_Cal.pdf

Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 2, 16, 48.

WWW.MISSIEBURO.NL

12

Zondag

moederdag

100164_jalema kal 1.pdf

DIFY-CLIP: papieren en digitale informatie in één dossier

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: L.W. Maters, Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel. 0521-519064, ING nr. 46871

250169_ncb_cal.indd 1

6_2012090_NNA_KAL.indd 221

11:25:04

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

21-10-2009

19-10-2009

09:52:42

CLIPEX: voor permanente bewaring van documenten

STICHTING “HET LOUIS BRAILLEFONDS” Penningmeester: L.W. Maters, Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel. 0521-519064, ING nr. 809898

29-10-2004 15:04:48

01-11-12 15:58


week 20

mei

13

14

maandag

15

dinsdag

woensdag

Wekenfeest (isr.)

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

290110_KWF-cal.pdf

10-10-2008

11:17:36

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

6_2012090_NNA_KAL.indd 222

01-11-12 15:58


week 20

16

mei

17

donderdag

18

Vrijdag

h.k.h. prinses máxima

wekenfeest (isr.) 30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

290102_missie_Cal.pdf

ING 456

21-10-2009

11:25:04

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 2, 16, 48.

WWW.MISSIEBURO.NL

19

Zondag

Pinksteren (r.-k.)

100164_jalema kal 2.pdf

19-10-2009

09:54:22

die voldoen aan de archiefwet

www.jalema.com

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: L.W. Maters, Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel. 0521-519064, ING nr. 46871

250169_ncb_cal.indd 1

6_2012090_NNA_KAL.indd 223

ZaTerdag

STICHTING “HET LOUIS BRAILLEFONDS” Penningmeester: L.W. Maters, Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel. 0521-519064, ING nr. 809898

29-10-2004 15:04:48

01-11-12 15:58


week 21

mei

20

21

maandag

22

dinsdag

woensdag

Pinksteren (r.-k.)

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

290110_KWF-cal.pdf

10-10-2008

11:17:36

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

6_2012090_NNA_KAL.indd 224

01-11-12 15:58


week 21

23

mei

24

donderdag

25

Vrijdag

ZaTerdag

h.h. prinses laurentien 30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

290102_missie_Cal.pdf

Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 2, 16, 48.

WWW.MISSIEBURO.NL

26

Zondag

100164_jalema kal 1.pdf

DIFY-CLIP: papieren en digitale informatie in één dossier

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: L.W. Maters, Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel. 0521-519064, ING nr. 46871

250169_ncb_cal.indd 1

6_2012090_NNA_KAL.indd 225

11:25:04

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

21-10-2009

19-10-2009

09:52:42

CLIPEX: voor permanente bewaring van documenten

STICHTING “HET LOUIS BRAILLEFONDS” Penningmeester: L.W. Maters, Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel. 0521-519064, ING nr. 809898

29-10-2004 15:04:48

01-11-12 15:58


week 22

mei

27

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

28

maandag

15 30 45

18

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

29

dinsdag

15 30 45

18

woensdag

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

290110_KWF-cal.pdf

10-10-2008

11:17:36

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

6_2012090_NNA_KAL.indd 226

01-11-12 15:58


AANTEKENINGEN

6_2012090_NNA_KAL.indd 227

%

01-11-12 15:58


AANTEKENINGEN

6_2012090_NNA_KAL.indd 228

%

01-11-12 15:58


week 22

30

mei - juni

31

donderdag

30

30

45

45

9

9

15

15

30

30

45

45

10

10

15

15

30

30

45

45

11

11

15

15

30

30

45

45

12

12

15

15

30

30

45

45

13

13

15

15

30

30

45

45

14

14

15

15

30

30

45

45

15

15

15

15

30

30

45

45

16

16

15

15

30

30

45

45

17

17

15

15

30

30

45

45

18

18

21-10-2009

11:25:04

STEUN DE KERKEN IN HET ZUIDEN Maak uw bijdrage over op ING nummer 1045000 tnv Missieburo Roermond. Zie ook onze advertenties, pagina’s 2, 16, 48.

WWW.MISSIEBURO.NL

2

Zondag

100164_jalema kal 2.pdf

19-10-2009

09:54:22

die voldoen aan de archiefwet

www.jalema.com

Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond Statutair gevestigd te A’dam Opgericht in 1924

Bondspenningmeester: L.W. Maters, Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel. 0521-519064, ING nr. 46871

250169_ncb_cal.indd 1

6_2012090_NNA_KAL.indd 229

ZaTerdag

290102_missie_Cal.pdf

Postbus 456 3500 AL Utrecht T (030) 880 14 56 E servicedesk@kerkinactie.nl I www.kerkinactie.nl ING 456

1

Vrijdag

STICHTING “HET LOUIS BRAILLEFONDS” Penningmeester: L.W. Maters, Tramlaan 10, 8331 GL Steenwijk, Tel. 0521-519064, ING nr. 809898

29-10-2004 15:04:48

01-11-12 15:58


week 23

juni

3

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

4

maandag

15 30 45

18

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

5

dinsdag

15 30 45

18

woensdag

30 45

9 15 30 45

10

15 30 45

11

15 30 45

12

15 30 45

13

15 30 45

14

15 30 45

15

15 30 45

16

15 30 45

17

15 30 45

18

290110_KWF-cal.pdf

10-10-2008

11:17:36

ABN AMRO 655926631 t.n.v. BRI Beverwijk Correspondentieadres: Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk Tel. 0251 - 226722

6_2012090_NNA_KAL.indd 230

01-11-12 15:58


notaris-online.nl • de goede doelen site voor het notariaat •

Dé startpagina voor het notariaat, over stichtingen en instellingen Sinds enige tijd is er specifiek voor het notariaat de portaalsite www.notaris-online.nl. Middels deze startpagina kan met één muisklik, in een kort tijdsbestek veel informatie worden verkregen over stichtingen en instellingen en hun activiteiten. Op heldere en overzichtelijke wijze is voor het notariaat alle relevante informatie, rubrieksgewijs, snel te vinden.

Kijk snel op www.notaris-online.nl Het regelen van schenkingen, legaten en erfenissen vormt een belangrijk onderdeel van uw maatschappelijke functie. Op dit terrein wil ons bedrijf u graag op adequate wijze terzijde staan bij het bevorderen van de efficiency via internet. Terzake de bestemming van schenkingen en andere "overdrachten om niet" wordt uiteraard door de gever beslist. Soms zal deze de gegevens van de door hem of haar favoriete begunstigde expliciet en correct vermelden. In andere gevallen, met name bij het geven aan zogenaamde "goede doelen" ligt dat veelal anders. De exacte gegevens van deze categorie begunstigden heeft u niet altijd makkelijk voorhanden. Op dit punt reikt www.notaris-online.nl u de helpende hand. Per charitatieve instelling staan op heldere en overzichtelijke wijze de N.A.W.- en internetgegevens van deze maatschappelijke organisaties gepresenteerd.

Schatbeurderlaan 6, 6002 ED Weert, Nederland, T +31 (0)495 450095, F +31 (0)495 521335, E info@louwersuitgevers.nl, W www.louwersuitgevers.nl


Wie verzorgt uw grote liefde als u er niet meer bent? U bent natuurlijk zuinig op uw spullen. Maar wat gebeurt ermee als u er niet meer bent? In het erfenisdossier kunt u dat vastleggen. Noteer precies wie uw oldtimer, huisdieren, verzameling, sieraden of andere bezittingen krijgt. Dat is duidelijk voor uw nabestaanden en een hele geruststelling voor uzelf. Bestel nu vrijblijvend het gratis erfenisdossier. Bel 0800-23

53 500

of vraag het erfenisdossier aan op

www.kwf-erfenisdossier.nl

Een service van


DE ARCHIEFWET

KUNT U NU VOORGOED OPBERGEN

ISET T A GR PAKK EF PRO

Jalema levert complete archiefoplossingen op maat Het opmaken van een hypotheekakte. Bedrijfsoverdracht van vader op zoon. De afhandeling van een faillissement. Als notaris staat u mensen en bedrijven bij tijdens belangrijke momenten in hun leven. In goede en slechte tijden. Tijdens al deze momenten is het belangrijk dat de documenten die bij een dergelijke transactie horen, moeiteloos bewaard en teruggevonden kunnen worden. Jalema is de specialist op het gebied van presenteren, archiveren en terugvinden. Dankzij een uitgekiend en veelzijdig productportfolio zorgen wij ervoor dat u niet alleen probleemloos uw documenten

kunt archiveren, u voldoet hiermee in veel gevallen ook aan de Archiefwet.

Uw archief veilig extern? Jalema heeft een speciaal pand voor externe archiefopslag die geheel voldoet aan de eisen die de Nederlandse Archiefwet stelt aan archiefruimten. Veilig, kostenbesparend en toegankelijk.

Gratis proefpakket Kijk op www.jalema.com of vraag via info@jalema.com het gratis proefpakket aan. Telefoon (077) 476 76 76.


De Nederlandse Notarisagenda