Page 1

Vaktijdschrift over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken I JAARGang 1 I nummer 2

I

Jaargang 1 Nummer 2 2012

I

juni - juli

www. g ww-bo u w. be

Interview Leo Clinckers | Ontsluiting Oostelijke Achterhaven Zeebrugge | Aanpak infrastructuurwerken in Genk en Middelkerke | Special Wegmarkeringen | Vernieuwing Rector De Somerplein Leuven


Graven doe je met zorg !

•

Vermijd schade aan kabels en leidingen

•

Denk aan je veiligheid en die van anderen

•

Beperk hinder tot een minimum

Lees onze brochure op www.eandis.be > Leveranciers


©SPW

Kenmerkende brug Luik krijgt ‘s avonds nieuw leven met flexibel aanstuurbare LED-lichtoplossing Pont de l’Atlas heeft een spannende facelift gekregen: de verlichtingsoplossing kan acht sferen of ‘scenario’s’ weergeven in een ware regenboog van kleuren. Er is afzonderlijke verlichting geïnstalleerd voor de borstwering, bogen, inhammen en pilaren van de brug. De LED-armaturen zijn gemakkelijk te integreren in de architectuur van de brug en zijn zeer energiezuinig. De hoge resolutie LED kan aangestuurd worden via internet. “We gebruiken verschillende programma’s, die ik zelfs kan activeren vanuit mijn SmartPhone,” aldus Bulamatari. De brug heeft ’s avonds werkelijk een nieuw leven gekregen. “We zijn heel blij met dit resultaat en hebben echt plezierig met Philips gewerkt”. Ook Ghislain Broers is enthousiast: “Zij waren er altijd als we ze nodig hadden. Ik heb dit nog nooit zo meegemaakt.” Jackson Bulamatari, senior electrical engineer van Service Publique Wallonie, Direction Electromécanique de Liège en Ghislain Broers, projectleider en technisch directeur Yvan Paque.

Kijk op www.lighting.philips.be > Inspiratie > Projecten


Grontmij

een glasheldere kijk op waterbouw

• Havens

• Sluizen

• Kaaimuren

• Stuwen

• Dammen

• Oevers

• Waterwegen

• Aquaducten

• Rivieren

• Kustverdediging

• Kanalen

• Terminals

www.grontmij.be


EDITIE

Voorwoord

2

Beste lezer, Zoals u elders in dit blad kan lezen, waren we met het team van Grond / Weg / Waterbouw enkele maanden geleden te gast bij minister Hilde Crevits, waar we trots het eerste nummer van ons nieuwe magazine mochten voorstellen. En zoals dat de gewoonte is bij Louwers Uitgeversgroep ging dit gepaard met het verorberen van een taart met de beeltenis van de cover erop. De minister en haar driekoppige delegatie lieten het zich smaken en lieten ons oprecht weten dat zij verheugd waren dat er eindelijk een volwaardig tijdschrift over de wegenbouw in Vlaanderen gelanceerd werd. En dat het resultaat er mag zijn! Een hart onder de riem voor ons om op de ingeslagen weg verder te gaan. En dat geldt zeker ook voor de vele positieve reacties die we ontvingen van onze lezers en adverteerders. Zeker is dat we de basis gelegd hebben voor iets wat kan uitgroeien tot verplichte vakliteratuur voor de sector. Voorwaarde is wel dat we kritisch moeten blijven voor onszelf en voortdurend op zoek moeten gaan naar nieuwe invalshoeken. Stilstaan is gelijk met achteruitgaan, zegt het spreekwoord. In de transportsector krijgt dit nog een dubbele betekenis waar ik toch even bij wil blijven …. stilstaan. Letterlijk én figuurlijk moeten we alles doen om te vermijden dat we stilstaan, dat onze wegen dichtgeslibd geraken. Dat dit moet gebeuren, daar is iedereen het over eens , maar hoe dit moet gebeuren, daar heeft nog niemand een pasklaar antwoord op gevonden. Feit is alleszins dat de remedies die tot nog toe uitgeprobeerd werden, zeker enig effect gehad hebben, maar dat ze niet opgewassen zijn tegen de steeds grotere behoefte aan transport, veroorzaakt door een sterk groeiende wereldbevolking. Vergelijk het met het algemene milieuvraagstuk. Fabrieken zijn de laatste decennia veel properder geworden en er wordt efficiënter omgesprongen met het afval, maar toch zien we de CO2-uitstoot en de afvalberg vermeerderen omdat er meer mensen zijn die steeds meer consumeren. Het is dus absoluut noodzakelijk om van de platgetreden paden af te wijken en resoluut te kiezen voor drastische maatregelen. Een van die maatregelen zou het overschakelen op transport via het water kunnen zijn. Waarom durven bedrijven die stap niet te zetten als je weet dat transport via het schip tot zeven keer goedkoper kan zijn dan transport via de weg, zoals Leo Clinckers van Waterwegen en Zeekanaal elders in dit blad aanhaalt. Omdat een schip trager is dan een vrachtwagen? Dat klopt inderdaad als je één container moet vervoeren, maar wat als je 50.000 ton moet transporteren? Dan kan transport via de weg noch qua kostprijs noch qua snelheid tippen aan het verkeer via het water. De boodschap is al dikwijls verkondigd en hier en daar zijn er bedrijven die er oren naar krijgen, maar het blijven toch uitzonderingen. Het is onder meer aan de overheid om ervoor te zorgen dat die uitzonderingen meer en meer de regel worden. Als dat kon voor zonnepanelen die voor de subsidies een marginaal verschijnsel waren, moet dat ook kunnen voor verkeer via het water. En dan zal er geen buurman kwaad worden omdat hij moet opdraaien voor de zonnepanelen van een ander. Een interessante discussie die wij op de voet zullen blijven volgen. Veel leesplezier. Tim Janssens

|5


Vaktijdschrift over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken

www.gww-bouw.be Nummer 2 2012 Verschijnt 6 x per jaar

Verantwoordelijke Uitgever

H.B.J.M. Louwers Wildlaan 7, 3910 Neerpelt Postbus 85 ,3900 Overpelt T +32 (0)11 605540 F +32 (0)11 605541 E info@louwersmediagroep.be W www.louwersmediagroep.be

Eindredactie Rik Neven Molenpoort 10/6, 3500 Hasselt T +32 (0)477 638516 F +32 (0)11 960840 E info@palindroom.be

8

Redactieteam Roxane Heeren, Tim Janssens, Rik Neven, Ruben Wagemans (Redactiebureau Palindroom)

23

37

Redactieadres Postbus 85 ,3900 Overpelt T +32 (0)11 605540 F +32 (0)11 605541 E info@louwersmediagroep.be W www.louwersmediagroep.be Bladmanagement Wim Fierens E w.fierens@louwersmediagroep.be

45

Pascal Op de Beeck E p.opdebeeck@louwersmediagroep.be

52

Secretariaat Manuela Depenbrock Advertenties FTP-server van Louwers Mediagroep: http://ftp2.louwersuitgevers.nl Username: gwwbe Wachtwoord: gast Abonnementsprijs â‚Ź 45,00 per jaar excl. BTW ABN Amro: 723-5404718-21 t.n.v. Louwers Mediagroep BVBA o.v.v. Grond/Weg/Waterbouw Informatie over abonnementen: T +32 (0)11 605540 Adreswijzigingen Schriftelijk ten minste drie weken voor verhuizing naar: Postbus 85, 3900 Overpelt Vormgeving / Art-direction Logo Reclame- Ontwerpbureau BV T +32 (0)11 605540 E info@louwersmediagroep.be Opzeggingen Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Doelgroep Als abonnement en in controlled circulation naar: Betrokken ministeries, provinciale, gemeentelijke en andere betrokken overheden, landelijke, regionale en lokale organisaties, stichtingen en instellingen m.b.t. wegenbouw, aannemers, studiebureaus en toeleveranciers actief in de wegenbouw, bestrating, grondwerk, riolering en civiele werken in Vlaanderen, leden van de VCB Vlaamse Confederatie Bouw. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

E40 tussen Middelkerke en Nieuwpoort vernieuwd

8

Interview Leo Clinckers, Waterwegen en Zeekanaal

13

Van Haut: bespaar tijd en geld met de verrijdbare betoncentrale

17

Vernieuwing van het Rector De Somerplein in Leuven nadert zijn ontknoping

19

Realisatie Sigmaplan in deelgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde bijna afgerond

23

Ondergrondse bufferbekkens van Deschacht verhinderen wateroverlast in nieuw logistiek centrum

26

Ontsluiting Oostelijke Achterhaven Zeebrugge volop aan de gang

29

Wavin vergemakkelijkt rioleringswerken in binnenstad

32

NV De Scheepvaart bouwt nieuwe brug over Albertkanaal in Briegden

37

Assumax: Belasting op inverkeerstelling (BIV) gewijzigd

41

Louwers Mediagroep stelt Grond/Weg/Waterbouw voor aan minister Crevits

42

Veiliger fietsen en minder wateroverlast op de Terhulpensesteenweg Overijse

45

Interview Michel Landuyt (Burgemeester Middelkerke)

48

Ondergrondse parkeergarage voor de markt van Middelkerke

52

Journaal

58


Inhoud

60

67 84

VAKTIJDSCHRIFT OVER INFRASTRUCTUUR, RUIMTELIJKE INRICHTING, CIVIELE- EN OPENBARE WERKEN I JAARGANG 1 I NUMMER 2

I

JAARGANG 1 NUMMER 2 2012

I

JUNI - JULI

WWW. G WW-B O U W. B E

72

81 96

89

Antea Group: 'Infrastructuur en ecologie gaan wel degelijk samen'

60

Ovam

65

Special Wegmarkeringen

67

Betonproducent Ebema investeert in de toekomst

71

Interview Ali Caglar (Schepen van Openbare Werken in Genk)

72

Belangrijke bijdrage vernieuwing van de Genkse stadsinfrastructuur

75

Prachtig nieuw binnenplein maakt C-Minesite tot harmonieus geheel

81

Waterafvoer- en -zuiveringsspecialist Aquafix doet intrede op Belgische markt

84

Aannemers zitten verveeld met nijpend tekort aan wegenbouwers

86

Stuer-Egghe: autoriteit op het vlak van werfsignalisatie

89

Werfsignalisatie bij wegenwerken

90

Nieuwe sluis wapent ambitieuze Waaslandhaven voor de toekomst

92

Netbeheerder Eandis maant aan tot voorzichtig graven

96

Wie doet wat?

99

E40 TUSSEN MIDDELKERKE EN NIEUWPOORT VERNIEUWD | INTERVIEW MICHEL LANDUYT (BURGEMEESTER MIDDELKERKE) SPECIAL WEGMARKERINGEN | WATERAFVOER- EN -ZUIVERINGSSPECIALIST AQUAFIX DOET INTREDE OP BELGISCHE MARKT

GWW BELGIE 2.indd 1

27-06-12 09:10

Coverbeeld: Werfsignalisatie bij Wegenwerken Stuer-Egghe


middelkerke en nieuwpoort | E40

E40 tussen Middelkerke en Nieuwpoort vernieuwd

over afstand van 4,3 kilometer

8|


middelkerke en nieuwpoort | E40

Onderhoudswerken op de snelwegen, ook aan de kust zijn ze nodig. De rechterrijstrook van de E40 tussen Middelkerke en Nieuwpoort in de richting van Frankrijk was immers al een tijdje tot op de fundering versleten. Gedurende de maand mei en de eerste week van de maand juni werd ze dan ook volledig vervangen. Bovendien verving aannemer Aswebo ook de top- en de onderlaag van de linkerrijstrook en de pechstrook. Het rondde de werken, die plaatsvonden over een afstand van maar liefst 4,3 kilometer, in een recordtempo af.

Versleten rechterrijstrook Tot voor twee maanden lag de E40 tussen Middelkerke en Nieuwpoort in de richting van Frankrijk er niet al te best bij. Het was voornamelijk de 'trage' rechterrijstrook die aan vernieuwing toe was. Deze was door het vele passerende vrachtverkeer tot op de fundering versleten. De rechtse rijstrook kreeg met andere woorden niet enkel een nieuwe top- en onderlaag, maar ook een nieuwe fundering. Op de linkse rijstrook en de pechstrook volstond het daarentegen om enkel de top- en de onderlaag te

vervangen. Tot slot werden ook de toplaag van de oprit in Middelkerke en de in- en uitrit van het Texaco-tankstation langs de snelweg vernieuwd. Aswebo stond in voor de effectieve uitvoering van de werken. Ze vervingen niet alleen de fundering op de rechterrijstrook, maar plaatsten er ook een nieuwe onderlaag in AVS (Asfalt met Verhoogde Stijfheid) om de weerstand van het wegdek verder te verhogen.

Afleiding verkeer Om het verkeer relatief vlot langs de werken te loodsen, werd het via de middenberm afgeleid naar de tegenovergestelde rijrichting, die dus tijdelijk werd herschapen tot een smalle passage met een enkele rijstrook aan weerszijden van de geplaatste afscheiding. ➤

|9


95x267_annonces_BE_2012:LOXAM

15/06/12

11:11

Page 1

middelkerke en nieuwpoort | E40

Nr 1 van de professionele verhuur. Daar moet wel een reden voor zijn ! Een moeilijkheid hierbij was wel dat het Texaco-tankstation, dat vlak langs het inmiddels vernieuwde wegdek ligt, toegankelijk moest blijven. “Zowel om het verkeer op de andere rijrichting te krijgen als om het tankstation toegankelijk te houden gedurende te werken, moesten we extra doorsteken maken in de middenberm,” vertelt Emmanuel Vandamme van Aswebo. “Enkel voor de aanleg van de slijtlaag mochten we het tankstation een dag afsluiten.” Om de veiligheid van de passerende bestuurders extra te garanderen installeerde het AWV een filedetectiesysteem.

Vlot verloop Aswebo kreeg een krappe termijn van slechts 22 werkdagen om de werken te voltooien. Toch waren ze ruim op tijd klaar. “Een kwestie van organisatie en coördinatie,” aldus Vandamme. “Eerst werden de bovenste asfaltlagen en de resterende onderlagen op de trage rijstrook afgefreesd. Bij het plaatsen van de nieuwe fundering is er verder gefreesd op de tweede rijstrook en de pech-

'Aswebo verving over een afstand van 4,3 kilometer de hele rechterrijstrook en de top- en de onderlaag van de linkerrijstrook en de pechstrook' strook. Om zoveel mogelijk lege vrachten te vermijden, werden er tegelijkertijd ook al zoveel mogelijk onderlagen opnieuw aangelegd. Om rond te geraken moesten we ons transport met andere woorden optimaal inzetten en al onze capaciteiten ten volle benutten. Door veel te overleggen met het bestuur is ons dat goed gelukt en zijn we zonder problemen op tijd klaar geraakt.” ❚

Een netwerk van 16 agentschappen en een park van 6 000 materiëlen voor bouw, openbare werken en tuinbouw.

Antwerpen • Bergen • Brussel Noord • Charleroi Charleroi Zuid • Doornik • Drogenbos • Gellingen Gent • Kortrijk • Luik • Namen • Oudergem Waver • Luxemburg • Schelle (MODULE)

www.loxam.be 0800 16 400

10 |

De rechterrijstrook van de E40 tussen Middelkerke en Nieuwpoort had te lijden onder het vele vrachtverkeer. Aswebo plaatste behalve een nieuwe fundering ook een onderlaag in AVS (Asfalt met Verhoogde Stijfheid) om de weerstand van het wegdek te verhogen.


middelkerke en nieuwpoort | E40

Freestechniek NV Bruno Verhaeghe van Freestechniek NV: “Freestechniek NV stond bij de onderhoudswerken op de E40 tussen Middelkerke en Nieuwpoort in voor het affrezen van de versleten asfaltverhardingen. In totaal ging het om 140.000 m² asfalt. Aangezien de uitvoeringstermijn vrij krap was, werd er van ons een hoog rendement gevraagd. Vier ploegen werkten zeven dagen op zeven om de klus tijdig te klaren. Het feit dat dit gelukt is, bewijst onze goede samenwerking met hoofdaannemer Aswebo.”

Technische Fiche Opdrachtgever AWV West-Vlaanderen

Aannemer Aswebo (Drongen)

Begin werken 8 mei 2012

Einde werken 3 juni 2012

Aswebo verving over een afstand van 4,3 kilometer de hele rechterrijstrook en de top- en de onderlaag van de linkerrijstrook en de pechstrook.

Affrezen van alle asfalt - en betonverhardingen Alle dieptes, breedtes en oppervlaktes NV FreesTechniek • Dréve Gustave Fache 1 • 7700 Moeskroen • België telefoon +32-473-860501 • mobiel +32473860501 • fax +32-56353510

info@freestechniek.be

www.freestechniek.be | 11


weg van water

www.wenz.be

Waterwegen en Zeekanaal NV, kortweg W&Z, beheert de waterwegen in het westen en het centrum van Vlaanderen. W&Z zorgt voor goed onderhouden vaarwegen en de vlotte bediening van bruggen en sluizen. W&Z beheert ook heel wat terreinen langsheen de waterwegen. De waterweg is immers goedkoop, energiezuinig, veilig en milieuvriendelijk. Een ideaal transportalternatief voor uw bedrijf en voor de hele samenleving. W&Z zorgt dat u er komt, samen met iedereen die 贸贸k weg van water is.


Interview | Leo Clinckers

Vlaanderen en BelgiĂŤ profileren zich meer en meer als de logistieke draaischijf van Europa, maar moeten haast dagelijks opboksen tegen het mobiliteitsprobleem op ons verzadigd wegennet. Een alternatief dat echter bijzonder veel voordelen biedt, is transport via het water. Vlaanderen beschikt immers over een dicht netwerk van ruim duizend kilometer bevaarbare waterwegen met aansluitingen naar de Vlaamse zeehavens, de waterwegen van het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de belangrijkste netwerken van Nederland en Frankrijk.

Interview Leo Clinckers, Waterwegen en Zeekanaal

'Transport via het water kan bijdragen tot het oplossen van ons mobiliteitsprobleem' | 13


Interview | Leo Clinckers

J

Jullie gaan prat op het nv-statuut. Is daar een bepaalde reden voor? Het geeft ons als organisatie meer armslag bij het uitoefenen van commerciële taken zoals het afsluiten van concessies of het vermarkten van de beheerde terreinen. We stimuleren commerciële, ecologische en recreatieve activiteiten in ons werkingsgebied. Met het vernieuwde waterwegenbeheer drijft de Vlaamse overheid het belang en de efficiëntie van onze waterwegen verder op. Onze activiteiten zijn hier de exponent van.

MODAL SHIFT

De Scheldekaaien op de Antwerpse Rechteroever zijn een prestigieus onderdeel van het Sigmaplan. De komende vijftien jaar zal Waterwegen en Zeekanaal NV er een waterkering integreren in de publieke ruimte.

Om de infrastructuur van de Vlaamse waterwegen op punt te kunnen stellen en de quasi onvermijdelijke modal shift naar watertransport te kunnen opvangen, zullen onze waterwegbeheerders de komende jaren wel nog heel wat noodzakelijke investeringen moeten doen. Ir. Leo Clinckers van Waterwegen en Zeekanaal NV vertelde ons wat hierbij de belangrijkste aandachtspunten zullen zijn en lichtte ook toe waarom transport via binnenvaart zo aantrekkelijk is.

DUURZAAM EN DYNAMISCH BEHEER Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) beheert de waterwegen en heel wat omliggende gronden in het centrum en het westen van Vlaanderen. Ze heeft drie territoriale afdelingen (Bovenschelde, Zeeschelde en Zeekanaal) die instaan voor de infrastructuurwerken, de technische adviezen, de vergunningen, het begeleiden van de grote lokale projecten en het onderhoud en de bediening van de kunstwerken in het gebied. De coördinatie van al deze activiteiten gebeurt vanuit drie centrale afdelingen. De NV, die niet minder dan negenhonderd werknemers telt, moet er met andere woorden voor zorgen dat de waterwegen op elk vlak 'toegankelijk' blijven. Hoe dit concreet in z'n werk gaat, vroegen we aan de gedelegeerd bestuurder himself:

M

Mijnheer Clinckers, Waterwegen en Zeekanaal NV beheert enkele van de belangrijkste waterwegen in Vlaanderen. Wat zijn hierbij jullie doelstellingen? Het dichte Vlaamse waternet is een belangrijke economische, recreatieve en landschappelijke troef. Een troef die wij optimaal willen helpen uitspelen. We gaan voor een duurzaam en dynamisch beheer van de waterwegen. Onze aanpak is gebaseerd op drie centrale pijlers. In de eerste plaats willen we bijdragen tot een betere mobiliteit door transport via het water actief te stimuleren. Het wegennet in Vlaanderen wordt enorm belast, met veel vertragingen tot gevolg. Vooral voor bedrijven en ondernemers die het overgrote deel van hun transport nog steeds via de weg laten verlopen, kan dit erg nadelige gevolgen hebben. De oplossing ligt nochtans voor de hand: transport via onze waterwegen, het meest economisch en ecologisch voordelige alternatief voor de stijgende hoeveelheid vrachtwagens op onze wegen. Een bevaarbare waterweg beheren houdt ook in dat het water ‘beheerst’ moet worden. We moeten onze bevolking en ons patrimonium met andere woorden beschermen tegen wateroverlast en overstromingen. Over het algemeen opteren we ervoor om het water voldoende ruimte te geven, al is de bouw van een hogere waterkering hier en daar onvermijdelijk. Ten derde willen we ook het leven rond onze waterwegen nieuwe impulsen geven. We hebben het dan niet enkel over economische impulsen, maar ook over de ecologische en menselijke meerwaarde die onze rivieren en kanalen ons bieden. Ze bepalen immers mee het gezicht, de aantrekkingskracht en de leefbaarheid van Vlaanderen en haar binnenvaart.

14 |

L B

 Laten we het eerst even over ons mobiliteitsprobleem hebben. U bent er van overtuigd dat transport via het water dé oplossing is om onze snel- en gewestwegen te ontlasten... Zeker weten. De binnenvaart en short sea shipping vormen een remedie tegen de schadelijke gevolgen van de stijgende transportstromen op onze wegen. Transport via het water is relatief goedkoop, energiezuinig, stipt, veilig en milieuvriendelijk. Bedrijven hebben met andere woorden baat bij transport via het water... Inderdaad. De externe kost van het wegtransport in Vlaanderen wordt geraamd op 43,5 euro per duizend tonkilometer. Een studie van VITO in 2004 toonde aan dat dit voor vervoer via de waterweg amper 6,2 euro bedraagt. Het lage brandstofverbruik, de beperkte CO2-uitstoot, de verwaarloosbare congestiekosten, de veiligheid en de fors toegenomen flexibiliteit maken van de binnenvaart een steeds aantrekkelijker alternatief. De binnenwateren worden veel intensiever gebruikt dan de andere beschikbare transportnetwerken. Dit resulteert in een veel lagere kost: je kan simpelweg meer in één keer vervoeren. Sommigen opperen dat transport via het water veel 'trager' zou gaan, en op zich is dat natuurlijk wel zo. Maar als je de vervoerde hoeveelheid mee in rekening brengt, krijg je al een heel ander beeld. In minder dan een dag kan je met vrachtschepen 50.000 ton van Antwerpen naar Luik vervoeren. Geen enkel ander transportmiddel kan dit evenaren. Het is trouwens minder de snelheid op zich, maar eerder de garantie op een vlot transportverloop die voor veel bedrijven het belangrijkst is.

Z

Zijn er de laatste jaren veel bedrijven overgeschakeld op (gedeeltelijk) transport via het water? De trafiekcijfers liegen er niet om: zowel wij als nv De Scheepvaart zagen het goederentrafiek op ons waternet de voorbije twee jaar fors stijgen (13,75 procent wat W&Z betreft). Ook het containervervoer nam behoorlijk toe in 2011, meer bepaald met maar liefst 12,35 procent. De binnenvaart in Vlaanderen heeft heel wat potentieel.

De Vlaamse overheid stimuleert bedrijven via enkele PPS-regelingen om de modal shift naar transport over het water te maken. Bij de aanleg van moderne laad- en losinstallaties neemt de overheid bijvoorbeeld tachtig procent van de kosten voor de bouw van de kaaimuur op zich.


Interview | Leo Clinckers

Waterwegen en Zeekanaal NV zal binnenkort de drie sluizen op de Boven-Schelde (Kerkhove, Oudernaarde en Asper) vernieuwen. Deze dateren al uit de jaren 20 van vorige eeuw en vormen dus een kwetsbare schakel voor het scheepvaartverkeer op deze belangrijke as. Op deze foto zien we de sluis in Oudenaarde.

Het Flanders Inland Shipping Network (FISN), dat kadert in het strategische Flanders Logistics-project, verenigt publieke en private actoren in gezamenlijke acties om dit alles verder te blijven uitbouwen.

V

Voor veel bedrijven is de stap naar transport via het water vrij groot. Kunnen firma's en ondernemers die de overstap willen maken bij jullie terecht voor advies en ondersteuning? Jazeker. Wij bieden een volledige logistieke ondersteuning aan. Sinds de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse waterwegbeheerders en VOKA zijn er enkele transportdeskundigen aangesteld die op vraag van bedrijven kunnen nagaan in welke mate de binnenvaart een rol zou kunnen spelen in hun logistiek. Ze lichten de logistieke keten van een bedrijf gratis door en gaan bijvoorbeeld na welk onderdeel van het goederentransport geschikt is om via het water te verlopen. Hierbij zoeken ze steeds naar de optimale combinatie tussen wegtransport, spoorvervoer en binnenvaart. Wil het bedrijf in kwestie dit concept dan in de praktijk brengen, dan bieden wij samen met de transportdeskundigen een verdere begeleiding aan.

den de capaciteit van waterwegen en sluizen, we moderniseerden enkele verbindingen en voerden een hele reeks innovatieve projecten uit. Opdat heel wat bedrijven binnenkort de modal shift zouden kunnen maken, moeten we ook de komende jaren fors blijven investeren. In 2009 hebben we samen met nv De Scheepvaart een infrastructuurmasterplan opgemaakt. Het leeuwendeel van de investeringen is voorbehouden voor het wegwerken van infrastructurele knelpunten en missing links.

W

Wat zijn de belangrijkste binnenlandse projecten die jullie binnenkort zullen uitvoeren? In eerste instantie zullen we op de grotere waterwegen heel wat onderhouds- en baggerwerken uitvoeren. We moeten er immers voor zorgen dat ze bevaarbaar blijven voor de diepere schepen. Zo nadert de aanpassing van het Zeekanaal Brussel-Schelde zijn voltooiing. De werken situeren zich nu voornamelijk op het vak tussen de spoorbrug van Ruisbroek (Puurs) en de Kraagput in Willebroek. We willen scheepvaart tot 10.000 ton mogelijk maken. ➤

Bedrijven die de modal shift naar de waterweg willen maken, kunnen overigens ook al jaren rekenen op financiële steun van de Vlaamse overheid. Zo bestaan er PPSregelingen voor de bouw van moderne laad- en losinstallaties (met 80 procent overheidsinbreng voor de bouw van de kaaimuur), de aanleg en de ontwikkeling van watergebonden bedrijfsterreinen, pilootprojecten voor short sea shipping en steun voor het intermodaal containervervoer en palletvervoer. Om tevens de kleinere waterwegen beter te kunnen benutten, ontwikkelde W&Z het Innovative Inland Navigation-project, dat nieuwe concepten van binnenschepen onderzoekt en ondersteunt met Vlaamse en Europese middelen.

INVESTEREN IN INFRASTRUCTUUR

W

 Welke concrete ingrepen doen jullie om transport via het water nog sterker, vlotter en efficiënter te maken? We investeren volop in de optimalisering van de bestaande en de aanleg van nieuwe infrastructuur. De voorbije jaren werkten we de belangrijkste knelpunten op ons waternet weg. We openden in 2009 bijvoorbeeld de tweede sluis in Evergem, we verhoog-

Waterwegen en Zeekanaal NV werkt actief mee aan het Seine-Schelde-project, het grootste Europese binnenvaartproject van de komende jaren. Dit omvat ook een luik ‘rivierherstel’. Hiervoor werden al enkele natuurvriendelijke oevers langs de Leie aangelegd.

| 15


Interview | Leo Clinckers

Het vernieuwen van de drie sluizen op de Boven-Schelde (Kerkhove, Oudernaarde en Asper) staat ook op het programma. Deze dateren al uit de jaren 20 van vorige eeuw en vormen dus een kwetsbare schakel voor het scheepvaartverkeer op deze belangrijke as. Ten derde zullen we het geactualiseerde Sigmaplan verder realiseren. Dit beoogt de vermindering van de overstromingskansen langs de Schelde en haar bijrivieren en het herstel van de natuurlijke waarden van de rivier. We willen het water meer ruimte geven en combineren daardoor verhogingen en verstevigingen van de rivierdijken met de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden. Een prestigieus onderdeel van dit project zijn de Scheldekaaien op de Antwerpse Rechteroever. We hebben naar creatieve en flexibele oplossingen gezocht om de broodnodige waterkering te integreren in de publieke ruimte. Om geen barrière tussen stad en stroom te laten ontstaan, wisselen verschillende types waterkeringen (dijklichamen, mobiele keringen, gebouwen) elkaar af. Dit specifieke project zal vijftien jaar in beslag nemen.

Z

Zijn er ook Europese projecten waar jullie aan participeren? Vlaanderen zit met zijn stimulerende binnenvaartpolitiek op dezelfde golflengte als Europa. Zo is er het Seine-Schelde-project, het grootste Europese binnenvaartproject van de komende jaren. Dit moet uitmonden in een vlotte binnenvaartverbinding voor grote schepen tussen de bekkens van de Seine en de Schelde. Aan Franse kant wordt er hiervoor een volledig nieuw kanaal van 106 kilometer lang gegraven. Voor W&Z komt het er vooral op aan om de bevaarbaarheid tussen Wervik en Gent te verbeteren door de Leie te verruimen en te verdiepen, bruggen te verhogen of te vervangen, nieuwe sluizen te bouwen en passeerstroken voor eenrichtingsverkeer van grote duwkonvooien aan te leggen. Het project omvat ook een luik 'rivierherstel'. In het kader hiervan legden we op verschillende plaatsen langs de Leie al enkele natuurvriendelijke oevers aan. Het binnenvaartluik zou rond moeten zijn tegen 2017, het rivierherstel tegen 2027. ❚

Leo Clinckers: “Transport over het water kan het Belgische mobiliteitsprobleem helpen oplossen. In minder dan een dag kan je met vrachtschepen 50.000 ton van Antwerpen naar Luik vervoeren. Geen enkel ander transportmiddel kan dit evenaren.”

CONSTRUCTION EQUIPMENT

Banner200x40-quadri

04-07-2006

CONSTRUCTION EQUIPMENT

16 |

17:14

SBH beschoeiingssystemen • extreem belastbaar Pagina 1 • lange levensduur • marktleider in België

Verhuur met ‘full service’ • rekennota’s • plaatsingsadvies • reiniging/herstelling

NV Van Haut • Hogenakkerhoekstraat 4 • B-9150 Kruibeke tel. +32 (0)3 250 11 11 • fax +32 (0)3 253 18 19 info@vanhaut.be • www.vanhaut.be


presentatie | van haut

BESPAAR TIJD EN GELD MET DE VERRIJDBARE BETONCENTRALE Veel aannemers van openbare werken investeren in een goede vloot en machines. Machines die bij wegen- en infrastructuurwerken zeer goed van pas komen, zijn verrijdbare betoncentrales. Dit zijn centrales ter plaatse beton produceren. Door verrijdbare betoncentrales in te zetten, kunnen aannemers veel tijd en geld besparen.

Verrijdbare betoncentrales met een volle tank en volledig gevulde containers kunnen op de werf zelf 8 à 9 m3 beton produceren. Aannemers kunnen op deze manier heel wat tijd en geld besparen.

De benodigde grondstoffen kunnen op voorhand in de centrale opgeslagen worden. Aangezien de centrales ook niet opgebouwd moeten worden, kunnen ze bij aankomst op de werf onmiddellijk beton beginnen te produceren.

Verrijdbare betoncentrales kunnen tijdens de productie continu worden bijgevuld met grondstoffen, zodat het beton zonder onderbreking kan worden geproduceerd. De centrale kan tegelijkertijd rijden, mengen en storten.

Van Haut NV Hogenakkerhoekstraat 4 9150 Kruibeke T +32 (0)3 2501111 F +32 (0)3 2531819 E info@vanhaut.be W www.vanhaut.be

De verrijdbare betoncentrale is in België aan een snelle opmars bezig. Ze komt overgewaaid uit Amerika en Canada, waar de afstanden tussen de centrales te groot zijn en er dus nood is aan een ‘mobiel’ alternatief. De benodigde grondstoffen kunnen op voorhand in de centrale opgeslagen worden. Aangezien de centrales ook niet opgebouwd moeten worden, kunnen ze bij aankomst op de werf onmiddellijk beton beginnen te produceren. Een verrijdbare betoncentrale bestaat uit een watertank, een eigen dieselmotor, een dubbele bunker voor zand en grind, een bunker voor cement, een computerinstallatie voor programmatie van de samenstelling en een menginstallatie. Ze wordt geleverd op een chassis naar keuze. De montage, die steeds gebeurt in samenspraak met de constructeur van trailer, kan gebeuren op een dieplader, een gewone trailer, een containerchassis, een vaste vrachtwagen, enz. Een verrijdbare centrale met

een volle tank en volledig gevulde containers kan 8 à 9 m3 beton produceren. Uiteraard kan de machine tijdens de productie continu worden bijgevuld met grondstoffen, zodat het beton zonder onderbreking kan worden geproduceerd. De centrale kan tegelijkertijd rijden, mengen en storten. Verrijdbare betoncentrales hebben heel wat voordelen. Ze leveren ten eerste steeds het juiste mengsel volgens de gevraagde hoeveelheid. Door de hoeveelheid 'op maat' aan te passen, is er nagenoeg geen overschot. Aangezien het beton ter plekke gemengd wordt, is het ook altijd vers. Als het om dezelfde soort zand en cement gaat, kan men indien nodig op de werf ook onmiddellijk van samenstelling veranderen. De samenstelling wordt overigens permanent bewaakt door een computer. Al deze zaken leveren aannemers een enorme tijdswinst op. ❚

| 17


leuven | Rector De Somerplein

Vernieuwing van het Rector De Somerplein in Leuven nadert zijn ontknoping

'Scheiding van bushaltes zorgt voor veiliger openbaar vervoer'

De bushaltes op het Rector De Somerplein, die zullen opvallen door hun unieke stalen luifelconstructie, lagen voorheen recht tegenover elkaar. Door de twee bushaltes uit elkaar te trekken, wil de stad Leuven het plaatselijke verkeer veel minder chaotisch laten verlopen. (copyright Grontmij)

In het hart van het Leuvense stadscentrum wordt er al meer dan anderhalf jaar met man en macht gewerkt aan de vernieuwing van het Rector De Somerplein, het plein nabij het stadhuis en de Sint-Pieterskerk dat bij de Leuvenaars ook wel bekend staat als het 'Fochplein'. Door de twee bushaltes op het plein uit elkaar te trekken, zal de traditionele verkeerschaos er definitief tot het verleden behoren. Voorts komen er een ondergrondse fietsenparking en bredere voetpaden, zodat ook de Leuvense voetgangers en fietsers het plein eindelijk ten volle zullen kunnen benutten. Het doorgaand verkeer wordt, net als in de rest van het stadscentrum, omgeleid.

Gestroomlijnd verkeer De voornaamste reden om het Rector De Somerplein opnieuw aan te leggen, was de chaotische verkeers-

situatie die er zich de voorbije jaren voortdurend voordeed. Op spitsmomenten was het plein een wirwar van voetgangers, fietsers en bussen die zich op een niet altijd even veilige manier in de juiste richting trachtten de manoeuvreren. “Het plein was voor het laatst aangelegd in de jaren zeventig en was dus danig verouderd,” vertelt Leen Beuckelaers van de stad Leuven. “Bovendien was het er allesbehalve veilig. De bushaltes lagen toen tegenover elkaar. Veel jongeren

spraken af aan de ene kant, om dan nog snel over te steken wanneer ze hun bus zagen naderen. We hebben er bij de heraanleg dan ook voor geopteerd om de twee bushaltes uit elkaar te trekken. De bussen richting UZ Gasthuisberg zullen voortaan halt houden op het Margarethaplein, de bussen richting het station op het Rector De Somerplein. De nieuwe bushaltes zullen bestaan uit een unieke stalen luifel met een doorlopende glaspartij. ➤

| 19


VERPLAETSEN

AIRCO INSTALLATIE SERVICE

DRIE BEDRIJVEN, ÉÉN PARTNER VOOR ALLE TECHNIEKEN! GROEP VERPLAETSEN Het grootste bedrijf binnen de Groep is gespecialiseerd in de installatie van verwarming systemen, sanitair, waterbehandeling, energierecuperatie en zwembadtechnieken (filterinstallaties). De onderneming biedt haar klantenkring een totaalservice aan, van de advies- en ontwerpfase tot de uitvoering en oplevering. Installatiebedrijf Verplaetsen telt zowel particulieren, industriële ondernemingen als overheden onder zijn klanten.

CONTINUÏTEIT VERZEKERD Als familiebedrijf hanteert Verplaetsen korte communicatielijnen en is er veel aandacht voor het persoonlijk contact met elke klant. De opvolging is verzekerd. De tweede generatie is nu al actief en klaar om de dienstverlening aan de klanten in de toekomst te blijven verzekeren. PROJECTOPVOLGING VAN A TOT Z Groep Verplaetsen heeft een eigen studiedienst, die alle aspecten van het project optimaal op elkaar kan afstemmen. Verplaetsen is niet merkgebonden. In functie van de

specifieke vereisten van het project, wordt de best mogelijk oplossing voorgesteld. Kwaliteit, prijs en energiezuinigheid vormen hierbij de voornaamste criteria. Elk project wordt van de offerte tot de nazorg opgevolgd door één en dezelfde persoon, die het vaste aanspreekpunt vormt voor de klant. KRUISBESTUIVINGEN De drie ondernemingen binnen de Groep Verplaetsen communiceren onafgebroken en wisselen ervaringen en knowhow uit. Die onderlinge kruisbestuiving versterkt de Groep en komt de flexibiliteit en bereikbaarheid ten goede.

Wijgmaalsesteenweg 32 3020 Herent telefoon 016/317010 info@verplaetsen.be www.verplaetsen.be

Genoelselderen, Sint-Martinuskerk

Leuven, Fochplein

Maasmechelen, Mottekamp

Archeologische veldverkenningen Archeologische vooronderzoeken Archeologische begeleidingen Archeologische opgravingen • Boringen Maatschappelijke zetel: Jozef Wautersstraat 6, 3010 Kessel-Lo Correspondentieadres: Bietenweg 20, 3300 Tienen GSM: 0474/58 77 85 - Fax: 016/77 05 41 info@studiebureau-archeologie.be www.studiebureau-archeologie.be

Duffel, Sint-Martinuskerk

Poederlee, Schrieken


leuven | Rector De Somerplein

Wegebo en VBG

Voetgangers en fietsers zullen veel meer ruimte krijgen op het vernieuwde Rector De Somerplein. Het doorgaand verkeer wordt geweerd, zodat de middenstrook enkel toegankelijk is voor fietsers en bussen.

Op het Rector De Somerplein is die luifel aangevuld met een lift naar het ondergrondse niveau, een kiosk en een overdekte wachtruimte. ”

Aandacht voor fietsers en voetgangers Het ontwarren van de lokale verkeersknoop impliceert eveneens dat voetgangers en fietsers letterlijk en figuurlijk meer ruimte zullen krijgen. Het doorgaand verkeer wordt geweerd, zodat de middenstrook enkel toegankelijk is voor fietsers en bussen. De voetpaden zullen een stuk breder uitvallen, wat de plaatselijke handelszaken beter tot hun recht zal doen komen. Om het plein ook een groen karakter te geven, werden er aan de rechterkant vier bomen geplant. Tussen deze bomen komen er zitbankjes. De busluifels geven het plein verder vorm met hun intrigerende glazen overkapping, die iets verder reikt dan de stalen draagconstructie. Het Rector De Somerplein wordt met andere woorden eindelijk volledig toegankelijk en zal probleemloos uitgroeien tot een publieke ontmoetingsruimte.

Technische fiche Opdrachtgever stad Leuven

Ontwerp- en studiebureau Grontmij (Mechelen) en Ney & Partners (Brussel)

Hoofdaannemer Wegebo (Brussel)

Ondergrondse fietsenstalling VBG (Herentals)

Archeologisch onderzoek Studiebureau Archeologie (Tienen)

Begin werken 7 september 2010

Einde werken 15 september 2012

De trappenpartij die toegang geeft tot de ondergrondse fietsenparking zal eveneens fungeren als een soort atrium. Het Rector De Somerplein moet dan ook uitgroeien tot een nieuwe publieke ontmoetingsruimte.

Ondergrondse fietsenparking Voorts koos de stad er ook voor om onder het nieuwe Rector De Somerplein een fietsenparking aan te leggen. Fietsen maken in Leuven een wezenlijk deel uit van het straatbeeld. De ruime ondergrondse fietsenparking, die plaats biedt aan een vijfhonderdtal fietsen en ook een ovalen sanitaire blok bevat, moet er in de toekomst voor zorgen dat de Leuvenaars hun stalen ros niet langer lukraak op het trottoir of tegen de plaatselijke gebouwen zetten. De parking is toegankelijk via een fietsershelling en een bijhorende trappartij met fietsgoten aan de rechterkant van het plein. Deze laatste zal – misschien nog meer dan als toegang tot de fietsenkelder – dienst doen als een soort atrium. “De trappen zijn naar de zon gericht en vormen een soort tribune waar het bijzonder aangenaam verpozen is. Het plein schept meer mogelijkheden dan toen het vroeger in feite één grote bushalte was. Het zal er ook mooi uitzien. De betonnen wanden van de fietsenparking worden bijvoorbeeld bekleed met glas dat doorloopt tot het kelderniveau. Het plein is bovendien perfect geïntegreerd in zijn omgeving en sluit perfect aan bij het gezellige centrum met het stadhuis en de Oude Markt,” besluit Beuckelaers. ❚

Projectmanagers Ulrich Van Noppen (Wegebo) en Davy Vrijsen (VBG): “Wegebo en VBG, beiden dochterbedrijven van COLAS Belgium, werkten intensief samen om dit project tot een goed einde te brengen. Wegebo was hoofdaannemer en coördineerde alle werken op en rond het Rector De Somerplein, VBG stond in voor de bouw van de ondergrondse fietsenstalling. Aangezien de werf zich in het hart van de Leuvense binnenstad bevond en we een aantal werken gecombineerd moesten uitvoeren – grondwerken, wegeniswerken, ondergrondse betonconstructie, sanitaire en HVAC-werken, luifel- en glaswerken, … – was dit project voor ons een grote uitdaging. Hiervoor konden we steunen op onze rijke ervaring met projecten in een drukke stadsomgeving (het Margarethaplein in Sint-Niklaas, de Martelarenlaan in Leuven en de stationsomgevingen van Gent Sint-Pieters, Leuven, Sint-Niklaas, Diest en Landen).” “In totaal waren 35 à 40 van onze medewerkers actief op het Rector De Somerplein. Wegebo zette – afhankelijk van de fase waarin het project zich bevond – gedurende twintig maanden twintig tot vijfentwintig werknemers in, VBG van maart tot oktober 2011 in totaal vijftien (bekisters en ijzervlechters). De omvang van het werk en het specifieke karakter van het nieuwe plein maakte dit project voor ons toch wel bijzonder. Het uitgraven van de beschoeide bouwput, in combinatie met de delicate archeologische opgravingen, vereiste een minutieuze coördinatie en opvolging. Ook de architectuur en het stabiliteitsconcept, meer bepaald de gebogen buitenwanden en inkijkopeningen en de dunne dekplaat met de zeer dichte wapening, zijn niet alledaags. We zijn trots op deze complexe maar geslaagde realisatie, die voor ons een sterke referentie voor de toekomst is.

Studiebureau Archeologie Maarten Smeets, zaakvoerder Studiebureau Archeologie: “Studiebureau Archeologie voerde het archeologisch onderzoek uit in de zone waar de voornaamste werken plaatsvonden. Dit was voor ons en voor de archeologie in het algemeen een waardevolle opportuniteit. Niet enkel wegens de omvang van het onderzoek, maar vooral omdat er voor het hertogdom Brabant nooit eerder zo’n uitgebreid onderzoek had plaatsgevonden. We hebben tal van muur- en vloerresten blootgelegd, aanwezige grondsporen onderzocht, natuurwetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd en alle resultaten en vondsten gedocumenteerd en gerapporteerd. Het veldwerk, dat manueel werd uitgevoerd door zes archeologen en zeven arbeiders, nam in totaal 85 werkdagen in beslag. In Leuven doen we nu ook opgravingen in het kader van de restauratie van de ParkabdijHeverlee.”

| 21


Grondsanering, bodemsaneringen, tijdelijke opslagplaats & slibrecyclagecentrum

BSV nv Beneluxlaan 201 B-8530 HARELBEKE Tel. 056 520 911 Fax 056 520 912 info@bsv-nv.be www.bsv-nv.be


Kruibeke-Bazel-Rupelmonde | Sigmaplan

In januari 1976 traden de Schelde en enkele van haar bijrivieren uit hun oevers. In bepaalde delen van Antwerpen en Oost-Vlaanderen richtten de overstromingen – zoals hier in Ruisbroek – erg veel schade aan. Om dit soort catastrofes in de toekomst te kunnen vermijden, ontwikkelde de overheid een jaar later het Sigmaplan.

Realisatie Sigmaplan in deelgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde bijna afgerond 'Overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde maakt Schelde vijf keer veiliger' In januari 1976 deed er zich in bepaalde delen van Antwerpen en Oost-Vlaanderen een ware catastrofe voor. De combinatie van een quasi onophoudelijke noordwesterstorm en springtij zorgde ervoor dat de Schelde en enkele van haar bijrivieren uit hun oevers traden. De dijken braken, en heelder dorpen en landbouwgebieden kwamen blank te staan. Om Vlaanderen beter te kunnen behoeden voor zulke rampscenario's, stelde de overheid het ambitieuze Sigmaplan op. Nu ook in het gebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde bijna alle werken klaar zijn, is een belangrijk deel van dit grootschalige project zo goed als afgerond. Het Sigmaplan Het Sigmaplan werd opgesteld in 1977. Grosso modo omschreef het drie beschermende maatregelen: de verhoging en versteviging van de dijken langsheen de Schelde, de Durme, de Nete, de Zenne en de Rupel (over een totale afstand van 645 kilometer), het creëren van dertien gecontroleerde overstromingsgebieden die de rivier indien nodig kunnen ontlasten en de bouw van een waterkering ter hoogte van Oosterweel. In de loop der jaren kwam de nadruk echter vooral op de twee eerste pijlers te liggen. Vlaanderen werd opgedeeld in ver-

schillende deelgebieden, die systematisch zouden worden aangepakt. In 2005 werd het Sigmaplan geactualiseerd. Het lijkt immers vast te staan dat de zeespiegel de komende decennia zal stijgen en dat dus ook het waterpeil in de rivieren nog een stuk hoger zal komen te liggen. De rivierdijken kunnen bijgevolg best nog een beetje hoger en steviger gemaakt worden. Ook de visie op waterbeheer was geëvolueerd. Meer en meer was men er van overtuigd geraakt dat veiligheid (bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwe reeks

overstromingsgebieden) perfect te rijmen valt met natuurontwikkeling. Het Sigmaplan legt nu ook de focus op de doordachte natuurontwikkeling van het ganse Scheldegebied.

Meerwaarde voor mens en omgeving Een duurzame Schelde, dat is het uitgangspunt van het Sigmaplan. Vlaanderen efficiënter beschermen tegen mogelijke overstromingen en tegelijk het Scheldegebied omtoveren in een oase van rust en natuur. ➤

| 23


en erkeer wil e V n e n e g e voor hap W e mobiliteit Het Agentsc m a z r u u d tte en laanderen. V in n re veilige, vlo e s li bruikers rea alle wegge ewest- en g m k 0 7 9 6 n ca. etspaden. fi m k 0 Wij behere 5 4 7 gen en ca. autosnelwe

AGE

MENT

M

ISO

S

TE

QUALITY

AN

YS

M

bouwen aan beweging 90 01 8-

E

D

- 200

I CERTIF

AgentscHAp Wegen en Verkeer koning Albert II-laan 20 bus 4 - 1000 Brussel tel. 02 553 79 01 - Fax 02 553 79 05 wegen.verkeer@vlaanderen.be www.wegenenverkeer.be


Kruibeke-Bazel-Rupelmonde | Sigmaplan

een grote oppervlakte en dus vrij laag staat, heeft het ook erg veel contact met de lucht en zal het zuurstofgehalte in het water weer stijgen.”

Het deelgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde is een cruciale schakel in de concrete werking van het Sigmaplan. Omdat het een langgerekt gebied is, hebben de gecontroleerde overstromingsgebieden er eens zoveel effect. Dit ene gebied zal de Schelde in de toekomst maar liefst vijf keer zo veilig maken.

Dit gebeurt enerzijds door de dijken perfect in te passen in de omgeving, en anderzijds door ontpolderingen en de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden. Bij ontpolderingen bouwt men verder landinwaarts een nieuwe dijk en slaat men bressen in de oude dijk, die dichter tegen de rivier ligt. De polder tussen de twee dijken wordt zo opnieuw onderhevig aan het ritme van de getijden. Gecontroleerde overstromingsgebieden worden aangelegd om de Schelde en haar dijken op strategische plekken te kunnen ontlasten. Het zijn laag gelegen gebieden die omgeven zijn door een beschermende ringdijk. Wanneer het waterpeil in de Schelde te hoog is, lopen ze vol. Dit gebeurt voornamelijk wanneer een noordwesterstorm op zee samenvalt met springtij (gemiddeld één à twee keer per jaar). In dat geval krijgt de Schelde, die verder

vloed overspoeld worden) en schorren (opgeslibde delen die boven het water uitsteken en enkel bij springtij overspoeld worden) gedijen er goed. Ook de plaatselijke bevolking en de recreanten plukken de vruchten van deze natuurontwikkeling. Het Scheldegebied wordt een uniek wandel- en fietsgebied dat de lokale economie eveneens een flinke duw in de rug zal geven.

Kruibeke-Bazel-Rupelmonde

Naast deze 'ecologische' troef, is er natuurlijk ook de 'recreatieve' en 'economische' waarde van het gebied. Om de toestroom van recreanten binnenkort in goede banen te kunnen leiden, is er een samenwerking met de parkbeheerders van The Broads (Verenigd Koninkrijk) en de Biesbosch (Nederland) op poten gezet. “Met behulp van een speciaal 'onthaalplan' willen we deze meerwaarde realiseren met respect voor de veiligheids- en natuurdoelstellingen. Hierbij willen we ook vermijden dat de bewoners van de omliggende dorpen te maken krijgen met overlast (bijvoorbeeld parkeerproblemen of sluipverkeer). Voorts bekijken we samen met de plaatselijke ondernemers hoe ze voordeel kunnen halen uit de aanleg van die overstromingsgebieden. Tot slot zal heel het gebied ook ‘aangekleed’ worden. Deze studie wordt uitgevoerd door Antea Group en onder meer designer Stefan Schöning.” Tegen 2013 zullen alle werken in het deelgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde klaar zijn, al is het nog wachten op de verplaatsing van onderliggende nutsleidingen vooraleer het project definitief kan worden afgerond. Het volledige Sigmaplan zou gerealiseerd moeten zijn tegen 2030. ❚

Het deelgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde is een cruciale schakel in de concrete werking van het Sigmaplan. In dit langgerekte gebied met acht kilometer overstroombare dijk is het effect van de gecontroleerde overstromingsgebieden immers extra groot. Eens het gebied volledig operationeel is,

'Het Sigmaplan stimuleert de ontwikkeling van een unieke getijdennatuur' landinwaarts alsmaar smaller wordt, een grote golf water te verwerken. Gecontroleerde overstromingsgebieden hebben verlaagde en verstevigde overloopdijken en moeten de hoogte van de golf doen afnemen door een deel van het overtollige water op te vangen. Pas wanneer het waterpeil in de Schelde voldoende gezakt is, stroomt het water van de overstromingsgebieden terug naar de rivier met behulp van speciale uitwateringssluizen. Zowel de ontpolderingen als de gecontroleerde overstromingsgebieden geven aanleiding tot de cultivering van 'getijdennatuur'. Deze is zeer divers door het samenspel van water – waarvan het effect varieert onder invloed van eb en vloed en het zoete of zoute karakter –, zand en slib. Vooral slikken (lagergelegen delen van de oever die bij elke

zal de kans op overstromingen maar liefst vijf keer kleiner zijn (1 op de 350 jaar in plaats van 1 op de 70 jaar). “Het overstromingsgebied KruibekeBazel-Rupelmonde maakt de Schelde met andere woorden vijf keer veiliger,” aldus Stefaan Nollet, projectingenieur van de afdeling Zeeschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV. Bovendien zal de getijdennatuur in het grote overstromingsgebied de zelfzuiverende werking van de Schelde ondersteunen. “Slikken en schorren zijn een essentiële schakel bij het reguleren en recycleren van silicium, de elementaire bouwsteen van kiezelwieren. Deze liggen aan de basis van de voedselketen. Op deze manier herstelt het Sigmaplan de biotoop van ontelbare planten en dieren,” legt Nollet uit. “Omdat het water verspreid is over

Een overstromingsgebied in de praktijk. Links de lagergelegen overstromingsbekkens, rechts het te beschermen gebied.

| 25


presentatie | Deschacht

Ondergrondse bufferbekkens van Deschacht verhinderen

wateroverlast in nieuw logistiek centrum

Langs de E17 in Eigenlo (bij Sint-Niklaas) verrijst deze dagen een nieuw logistiek centrum, dat binnenkort onderdak biedt aan een zevental bedrijven uit de transportsector. Onder de grond, onttrokken aan het oog, liggen drie bufferbekkens van Deschacht die het water van de hele site vertraagd laten wegvloeien in de riolering. Deschacht Plastics Belgium nv Antwerpsesteenweg 1068 9041 Gent-Oostakker T +32 (0)9 3557454 F +32 (0))9 3557679 E oostakker@deschachtplastics.be W www.deschachtplastics.be

26 |

Vario- en Controlboxen Op de site komen er enkele grote opslagplaatsen met kantoorruimte. Het grootste gebouw heeft een oppervlakte van maar liefst 31.000 m². De gebouwen hebben met andere woorden ook een aanzienlijke dakoppervlakte.

Bouwheer Decebra (Groep Gilbert De Clercq) schakelde Grodevan in om het vraagstuk van de waterbuffering op te lossen. “Wanneer het regent, moet al het water ergens naartoe”, legt William Deraedt van Grodevan uit. “Daarom hebben we - verspreid over het terrein - drie ondergrondse bufferbekkens


presentatie | Deschacht

(met een buffercapaciteit van 277,56 m³, 184,32 m³ en 811,29 m³) aangelegd. Deze voeren het regenwater vertraagd af, zodat er niet te veel water in één keer naar de riolering stroomt.” In plaats van een waterbuffering met lange buizen of betonnen bekkens, opteerde Grodevan voor Varioboxen en Controlboxen van Deschacht. “De bouwheer legde ons alleen een buffercapaciteit van zowat 1300 m³ op, de praktische invulling liet hij aan ons over. Door de beperkte ruimte op het terrein kwam er wel wat puzzelwerk bij kijken. Met al onze cijfers zijn we naar Deschacht gestapt, dat Varioboxen en Controlboxen in kunststof voorstelde. Daarmee kun je op een vrij beperkte ruimte toch voldoende buffercapaciteit inbouwen. Bovendien was dit de goedkoopste oplossing. Beter kon niet, ook al omdat de service van Deschacht uitstekend is. Zo leverde het ons een nieuwe lading kratten toen een kleine brand op de werf voor heel wat averij zorgde. Een mooi gebaar, zeker gezien onze strakke timing,” aldus Deraedt.

Lichte krachtpatsers De nieuwe bufferbekkens moesten klaar zijn voor de riolering van de nieuwe gebouwen werd aangesloten. Snel handelen was dus de boodschap. “Gelukkig zijn de modulaire Vario- en Controlboxen eenvoudig te installeren en komen er geen machines aan te pas. Je kunt ze eigenlijk vergelijken met grote Lego-blokken.”

Om het regenwater van de grote daken van de nieuwe logistieke gebouwen in Eigenlo te kunnen verwerken zonder de riolering te overbelasten, plaatste Grodevan drie bufferbekkens met bufferkratten van Deschacht.

Grodevan werkte al eerder met deze bufferkratten en wist dus perfect hoe de koe bij de horens te vatten. Bovendien kreeg het gedetailleerde en overzichtelijke plannen van de studiedienst van Deschacht. “Dit maakte onze job een stuk eenvoudiger. Ook al werkten we hier op een grotere schaal, het basisprincipe bleef gelijk. Zodra het bekken uitgegraven was, legden we geotextiel op de bodem. Die speciale textieldoek laat wel water, maar geen aarde door. Zo verliest je bekken geen capaciteit en krijgen opstoppingen geen kans. Vervolgens plaatsten we twee lagen kratten, vooral Varioboxen (5086 in totaal). Voor de volledige onderste rij en de punten waar het water binnenstroomt, gebruikten we Controlboxen (232,5 in totaal). Deze laatsten vormen een inspectiekanaal dat je indien nodig eenvoudig kan schoonspoelen.” Tot slot werden de kratten volledig ingepakt met de geotextiel en kwam er een laag grond van 80 cm boven. “Dat is nodig om de last te verdelen en om ervoor te zorgen dat het bekken zwaar verkeer kan dragen zonder dat de kratten schade oplopen. Geen overbodige luxe in een distributiecentrum. De lichte Vario- en Controlboxen kunnen die zware taak met gemak aan, verzekerde men ons bij Deschacht.” ❚

De modulaire Vario- en Controlboxen van Deschacht kunnen handmatig in elkaar gepuzzeld worden. Aangezien er dus geen machines nodig waren om ze te plaatsen, won bouwheer Grodevan weer wat extra tijd.

| 27


recycling gietasfalt asfalt beton kunstwerken wegenbouw www.aswebo.be T 09 282 60 30


ZEEBRUGGE | ONTSLUITING OOSTELIJKE ACHTERHAVEN

Ontsluiting Oostelijke Achterhaven Zeebrugge volop aan de gang 'Nieuwe weg tussen voor- en achterhaven maakt verkeer veel veiliger'

De aanleg van de nieuwe shuntweg tussen de voor- en de achterhaven van Zeebrugge omvatte ook de bouw van enkele kunstwerken zoals deze fietserstunnel.

De haven van Zeebrugge staat wereldwijd bekend voor de import en export van nieuwe wagens. Elke dag worden er duizenden wagens verscheept. Vrachtwagens rijden voortdurend af en aan tussen de voor- en de achterhaven om de vele auto's ter plaatse te krijgen. Tot voor kort kon dit enkel via de Alfred Ronsestraat, een weg die ook het algemene verkeer tussen Knokke-Heist en Blankenberge moet verwerken. Omdat dit al meermaals tot opstoppingen en onveilige verkeerssituaties leidde, legt de Dienst Maritieme Toegang momenteel een nieuwe interne verbindingsweg aan.

Vlotter en veiliger verkeer De nieuwe 'shuntweg' verbindt de parkeerplaatsen aan de voorhaven (Minervaplein) met de parkeerplaatsen aan de achterhaven. De vrachtwagens die de auto's vervoeren zullen binnenkort rechtstreeks van de voor- naar de achterhaven kunnen rijden,

zonder hinder te ondervinden van het doorrijdende kustverkeer. Het industriÍle havenverkeer wordt met andere woorden gescheiden van het doorgaande verkeer, wat de mobiliteit in en rond de haven alleen maar ten goede zal komen. Niet alleen het wagentransport tussen de voor- en de achterhaven, ➤

| 29


Terre Armée kent vele toepassingsgebieden ...

... ook in België bij het Project Oostelijke Achterhaven Zeebrugge

Terre Armée, meer dan gewapende grond alleen.

Postbus 318 • 2740 AH Waddinxveen • Tel.: 0182 - 622 735 • Fax: 0182 - 636 031 E-mail: info@terrearmee.nl • Internet: www.terrearmee.nl


ZEEBRUGGE | ONTSLUITING OOSTELIJKE ACHTERHAVEN

maar ook het overige vrachtverkeer in de achterhaven zal een stuk vlotter en efficiënter verlopen. De tijd die de havenbedrijven hiermee zullen winnen, zal hen en de haven van Zeebrugge in het algemeen een nieuwe economische impuls geven. Eens de ontsluiting van de Oostelijke Achterhaven een feit is, zal de verkeerssituatie in en rond de haven bovendien veel veiliger zijn.

tweehonderdvijftig meter lange damwand met damplanken moeten plaatsen. Geen sinecure, maar het is natuurlijk onze taak om vlot te reageren op zulke onverwachte ontwikkelingen. Al bij al is dit heel goed gelukt, besluit Henderick.” ❚

De architectonische aanpak van Terre Armée

Acht nieuwe kunstwerken

Het fiets- en voetgangersverkeer zal de bestaande spoorlijn kruisen. Een fiets- en voetgangerstunnel onder die spoorlijn moet hen veilig aan de overkant brengen.

Aswebo bouwde ook een Terre armée-wand naast de tunnel van de Alfred Ronsestraat. Dit is een stevige verticale grondkering die stelselmatig opgebouwd is om de horizontale gronddruk beter te kunnen opvangen.

De uitstroomconstructie met terugslagkleppen aan de Isabellavaart.

Technische fiche Opdrachtgever Dienst Maritieme Toegang

Studiebureau Antea Group (Antwerpen)

Hoofdaannemer Aswebo (Drongen)

Begin werken 19 april 2010

Einde werken 7 juni 2012

Om de nieuwe weg te kunnen aanleggen, moeten er in totaal eerst acht kunstwerken gerealiseerd worden. Deze komen er om het shuntverkeer op een veilige en efficiënte wijze te scheiden van de doorgaande verkeers- en de lokale fietsers en voetgangersstromen. Het betreft damplankenrijen met een gewapende kopbalk waar het fietspad later naast zal komen, een fietserstunnel, een fiets- en voetgangerstunnel onder de bestaande spoorlijn, een grote tunnel die de Alfred Ronsestraat onder de nieuwe shuntweg door zal doen lopen en een bijhorende Terre armée-wand. Bovendien komt er ook een uitstroomconstructie met terugslagkleppen aan de Isabellavaart. Het is Aswebo dat instaat voor de realisatie van deze kunstwerken in gewapend beton (fase 1 van de ontsluiting van de Oostelijke Achterhaven). Al bij al is dit voor hen een leerrijke uitdaging, vertelt werfleider Yves Henderick: “Vooral het aanleggen van de fiets- en voetgangerstunnel onder de bestaande spoorlijn moest bijzonder snel gaan, in amper één weekend. De eenentwintig meter lange en vier meter brede tunnel moest onder die spoorlijn gerold worden. Om dit te kunnen doen, moesten de drie bestaande sporen eerst opgebroken worden en moesten we alles uitgraven, om nadien alles opnieuw aan te vullen en de sporen te laten herstellen, zodat het treinverkeer maandagochtend zonder problemen kon hervatten. Een tweede grote uitdaging was de installatie van een speciaal pompstation op zeven meter diepte. Bij de bouw van de nieuwe tunnel op de Alfred Ronsestraat kwam er heel wat grondwater vrij, wat dus naar dit pompstation moest worden afgevoerd. De constructie is uitgevoerd met damplanken en bevat pompen die het water verder in de richting van het kanaal stuwen.” “Ten derde zijn we momenteel de Terre armée-wand naast de tunnel aan het plaatsen, een keerwand uit gewapende aarde. Hij bestaat uit prefabbetonelementen waar stalen wapeningsstrippen aan zijn bevestigd. Dit geheel wordt stelselmatig met grond aangevuld en verdicht. Zo ontstaat er wrijving tussen de wapeningsstrips en de grond, waardoor de wand zeer stevig wordt. Uiteindelijk zal hij tweehonderdvijftig meter lang en vijf meter hoog worden. Tot slot moesten we – om de kunstwerken te kunnen plaatsen – heel wat bijkomende randwerken uitvoeren. Zo werd de tunnel op de Alfred Ronsestraat in laatste instantie twaalf meter verplaatst en konden we onze werken niet in open bouwput uitvoeren. We hebben in extremis nog een

Wim Meiborg, directeur van Terre Armeé over de bijzondere techniek van gewapende grond: “Een Terre Arméewand is feitelijk een verticale of steile grondkering met een bijzondere en innovatieve techniek van gewapende grond. Ook in België vanaf 1983 al vele malen met succes toegepast bij viaducten en hoge grondkeringen. De betonelementen worden verankerd met stalen of speciale kunststof strip. Deze strips worden tijdens de opbouw van het achterliggende grondlichaam aangebracht. Daarna wordt de grond aangevuld. Zo ontstaat wrijving tussen de strips en de grond.” Breed toepassingsgebied Wim gaat verder: “Onze constructies kennen een breed toepassingsgebied. Denk daarbij aan keermuren, landhoofden, stortbordessen of toepassingen bij de spoorwegen. Vandaar ook dat ik regelmatig aannemers en architecten wijs op de esthetische mogelijkheden bij bijvoorbeeld randbalken, voertuigkeringen of de integratie van kabels en leidingen, lichtmasten en portaalfundaties. Er zijn tal van opties aangaande de kleur, materiaal en vorm van geleverde bekleding. Op de nieuwe boulevard in Scheveningen hebben we onlangs grondkerende wanden geleverd waarbij de opdrachtgever en de architect zeer hoge eisen stelden qua vormgeving en ingewikkelde lijnen met zeer geringe toleranties, minder dan 2 mm. Door haar ervaring maar vooral ook door innovatieve technieken in het ontwerp heeft Terre Armée deze strenge eisen kunnen invullen. Zoals u ziet: Terre Armée is meer dan gewapende grond alleen.”

Kunstwerk zes is het grootste kunstwerk dat Aswebo voor dit project realiseerde. De Alfred Ronsestraat, die het kustverkeer naar Blankenberge en Knokke-Heist moet verwerken, loopt via een tunnel onder de nieuwe verbindingsweg door. Op deze manier wordt het algemene verkeer gescheiden van het industriële havenverkeer.

| 31


antwerpen | Sleutelstraat

Wavin vergemakkelijkt

rioleringswerken in binnenstad

met kunststof Tegra-inspectieput

De kunstof Tegra-inspectieput neemt minder plaats in dan de traditionele betonnen varianten. Volgens Carpentier Wegenbouw werd er in de Antwerpse Sleutelstraat, die amper drie meter breed is, makkelijk een halve meter mee gewonnen.

32 |


antwerpen | Sleutelstraat

Betonnen rioleringselementen leveren wel eens problemen op, zeker in de binnenstad. Met de traditionele geprefabriceerde betonelementen is het immers moeilijk anticiperen op onverwachte hindernissen. Om voortaan te kunnen verhinderen dat de werken vertraging zouden oplopen door de eventuele aanwezigheid van bepaalde obstakels (nutsleidingen, buizen, kelders, ...) ontwikkelde Wavin een hoogwaardige inspectieput uit kunststof. De Tegra-put, die onlangs het BENOR-merk toegewezen kreeg, bewijst momenteel in de Antwerpse binnenstad dat hij op diverse vlakken een enorme meerwaarde biedt. Enige tijd geleden zag het aannemer Carpentier Wegenbouw nochtans eventjes benard uit. Bij het graven van de verkenningssleuven in de smalle Antwerpse Sleutelstraat bleek immers dat er lang niet voldoende plaats was voor een traditionele betonnen inspectieput. Aannemer Carpentier Wegenbouw moest dus op zoek naar een alternatief, zeker omdat het een gescheiden stelsel (DWA, RWA) moest aanleggen. Het riep daarop de hulp in van Wavin, dat met z’n Tegra-inspectieput uit kunststof de passende oplossing in huis bleek te hebben.

Voorts is het niet langer nodig om een coating aan te brengen die de put bestand maakt tegen de biogene zwavelzuuraantastingen. Waar de kwaliteit van het beton zonder beschermende coating aangetast wordt door de fecaliën, gebeurt dit bij z’n jongere broertje uit kunststof niet. Een laatste voordeel is dat het stroomprofiel bij deTegra-put, in tegenstelling tot bij klassieke betonputten, tot de volledige hoogte van de buis uitgewerkt is. Dit maakt dat het vuil veel minder kans heeft om zich op te stapelen en dat er dus een betere doorstroming is.

BENOR-keurmerk De Tegra-toezichtput verkreeg vorig jaar het BENORkeurmerk. Dit zou ervoor moeten zorgen dat ook andere aannemers sneller zullen opteren voor de nieuwere en flexibelere kunststoftoepassing. Carpentier Wegenbouw vindt het alvast een erg goed idee om de Tegraputten in de toekomst meer te gaan gebruiken: “Hadden we in de Sleutelstraat met betonputten moeten werken, dan hadden we ongetwijfeld veel problemen gekend. Met de Tegra-putten was dit meteen opgelost. Vooral voor stedelijke rioleringen lijkt me dit dus een bijzonder waardevolle ontwikkeling.” ❚

Oplossingen op maat De Tegra-inspectieput bestaat uit polypropyleen en omvat een geprofileerde bodem, een ophoogbuis en dichtingsringen. De ophoogbuis verankert zich door z’n geribbelde vorm stevig in de bodem. Ze steunt op een beweeglijk kogelgewricht, wat het de aannemers volgens Pieter Vandenberghe en Willem Schrooyen (Wavin) veel makkelijker maakt: “Rioleringswerken in smalle, kronkelende stadsstraatjes zijn allerminst evident. Je kan vooraf wel een paar sleuven graven om te bekijken waar de leidingen zich bevinden, maar je kan nooit zeker weten wat er juist in de grond zit. Komen aannemers dan toch een obstakel tegen, dan breken ze er vaak hun hoofd over, zeker als blijkt dat het op maat gemaakte betonnen profiel toch niet past. Met de flexibele 7,5° draaibare mofaansluitingen van de Tegra-inspectieput maakt Wavin een ter plekke ontwikkelde oplossing mogelijk. De leidingaansluitingen zelf kunnen immers 7,5 graden bewegen, en dat in alle richtingen. Dit betekent met andere woorden dat je – zonder de kwaliteit van je stelsel in gevaar te brengen – in een recht stroomprofiel een hoek van 15 graden kan maken. Zo kan je eventuele obstakels op een uiterst flexibele manier ontwijken.”

De Tegra-inspectieput is veel lichter dan de betonnen inspectieputten. Waar men voor het vervoer en de plaatsing van deze laatsten doorgaans een grote kraan nodig heeft, kunnen arbeiders de Tegra-putten probleemloos zelf installeren. Hierdoor kunnen ze de werken sneller uitvoeren.

Erg voordelig Het grote voordeel met betrekking tot de werf in de Sleutelstraat, was het feit dat de Tegra-put veel minder plaats inneemt dan z’n betonnen variant. Volgens Carpentier Wegenbouw werd er makkelijk een halve meter mee gewonnen, een belangrijke marge in een straatje van slechts drie meter breed. Een ander positief aspect is dat hij veel lichter is dan de betonnen inspectieputten. Waar men voor het vervoer en de plaatsing van deze laatsten doorgaans een grote kraan nodig heeft, kunnen arbeiders de Tegra-putten probleemloos zelf installeren. Hierdoor kunnen ze de werken sneller uitvoeren.

De ophoogbuis heeft een geribbelde vorm en verankert zich zo stevig in de bodem. Ze is leverbaar in verschillende standaardlengten en wordt ter plekke op inbouwhoogte afgezaagd.

| 33


BETONFABRIEK DE BONTE-VAN HECKE NV BETONFABRIEK BETONFABRIEK TOONAANGEVEND IN PREFAB BETONCONSTRUCTIES MET DE DE BONTE-VAN BONTE-VAN HECKE HECKENV NV BETONFABRIEK BENOR-KEURMERK VOOR INFRASTRUCTUURWERKEN!

DE BONTE-VAN HECKE NV BENOR-KEURMERK BENOR-KEURMERKVOOR VOORINFRASTRUCTUURWERKEN! INFRASTRUCTUURWERKEN!

TOONAANGEVEND TOONAANGEVENDININPREFAB PREFABBETONCONSTRUCTIES BETONCONSTRUCTIESMET MET

Vanuit onze jarenlange ervaring beschikken wij over volgende troeven:

TOONAANGEVEND IN PREFAB BETONCONSTRUCTIES MET

BENOR-KEURMERK VOOR ■ onze Gespecialiseerd in maatwerkenINFRASTRUCTUURWERKEN! nicheproducten; Vanuit Vanuit onze jarenlange jarenlangeervaring ervaring beschikken beschikken wijwijover overvolgende volgendetroeven: troeven: ■ 3 duidelijke domeinen: water-, wegen- en spoorwegbouw; onze wij over volgende troeven: ■ ■Vanuit Gespecialiseerd ininervaring maatwerkmaatwerkenennicheproducten; nicheproducten; ■ Gespecialiseerd Eigenjarenlange studiedienst voorbeschikken ontwerp, stabiliteit en uitvoeringsplannen; ■ ■ ■ 3 3duidelijke duidelijke domeinen: domeinen: water-,wegenwegenenenspoorwegbouw; spoorwegbouw; Maatvastheid door water-, uitvoering in zelfverdichtend beton ■

Gespecialiseerd in maatwerk- en nicheproducten;

3 duidelijke domeinen: water-, wegen- en spoorwegbouw;

Eigen studiedienst voor ontwerp, stabiliteit en uitvoeringsplannen;

■ ■ ■ Eigen Eigen studiedienst studiedienst voor voorontwerp, ontwerp, stabiliteit stabiliteit uitvoeringsplannen; Hoge kwaliteitseisen: BENOR, ISO,… enenuitvoeringsplannen; ■ ■ ■ Maatvastheid Maatvastheid door uitvoering uitvoeringininzelfverdichtend zelfverdichtendbeton beton Innovatief door en creatief;

■ ■ ■ Hoge Hoge kwaliteitseisen: kwaliteitseisen: BENOR,ISO,… ISO,… Sterk gedreven in BENOR, duurzaam ondernemen beton; ■ Maatvastheid door uitvoering in zelfverdichtend ■ ■ ■ Innovatief Innovatief enencreatief; creatief; Toelevering vanuit onze 2 sites: Waasmunster & Laakdal ■

■■

■ ■■ ■

Hoge kwaliteitseisen: BENOR, ISO,…;

Sterk Sterk gedreven gedreven ininduurzaam duurzaamondernemen ondernemen Innovatief en creatief;

Toelevering Toelevering vanuit vanuit onze2 2sites: sites: Waasmunster Waasmunster&&Laakdal Laakdal Sterk gedreven in onze duurzaam ondernemen; Toelevering vanuit onze 2 sites: Waasmunster & Laakdal

SPOORWEGBOUW

SPOORWEGBOUW SPOORWEGBOUW

PREFABELEMENTEN

Dwarsliggers SPOORWEGBOUW PREFABELEMENTEN PREFABELEMENTEN Tramliggers PREFABELEMENTEN Dwarsliggers Dwarsliggers Kraanbaanliggers Dwarsliggers Tramliggers Tramliggers Overgangen Tramliggers Kraanbaanliggers Kraanbaanliggers Trambusbanen Kabelkanalen Kraanbaanliggers Kraanbaanliggers Overgangen Overgangen Afwateringsgoten Overgangen

Betonfabriek De Bonte -Van Hecke NV

Betonfabriek Betonfabriek Sint-Annastraat 55 Betonfabriek

9250 Waasmunster NVNV Bonte -Van Hecke DeDe Bonte -Van Hecke

De Bonte -Van Hecke NV Dwarsstraat55655 Sint-Annastraat Sint-Annastraat Sint-Annastraat 55

9250 Laakdal 250 9250 Waasmunster Waasmunster

9250 Waasmunster

T +326(0) Dwarsstraat Dwarsstraat 6 52 47 33 20 Dwarsstraat 6

FLaakdal +32 (0) 52 47 26 98 250 9250 Laakdal 2430 Laakdal

E info@debonte.com T +32 (0) (0) 52 52 47 47 33 33 20 T+32 +32 (0) 52 47 332020 W www.debonte.com F +32 (0) (0) 52 52 47 47 26 26 98 F+32 +32 (0) 52 47 269898

E E dbvh@debonte.com Edbvh@debonte.com info@debonte.com

WWwww.debonte.com Wwww.debonte.com www.debonte.com

Overgangen Kabelkanalen Kabelkanalen Perronsystemen Kabelkanalen Kabelkanalen Afwateringsgoten Afwateringsgoten Afwateringsgoten

Afwateringsgoten Perronsystemen Perronsystemen

Perronsystemen CONTACTPERSOON Perronsystemen

BETONFABRIEK BETONFABRIEK DE DEBONTE-VAN BONTE-VANHECKE HECKENV NV CONTACTPERSOON CONTACTPERSOON Filip De Bonte CONTACTPERSOON

filip@debonte.com Filip Filip De Bonte Bonte FilipDe De Bonte 052 47 33 20 filip@debonte.com filip@debonte.com filip@debonte.com

TOONAANGEVEND TOONAANGEVEND IN PREFAB IN PREFAB BETONCONSTRUCTIES BETONCONSTRUCTIES METMET 052 052 4747 3333 2020 052 47 33 20

BENOR-KEURMERK BENOR-KEURMERK VOOR VOOR INFRASTRUCTUURWERKEN! INFRASTRUCTUURWERKEN!


WATER– EN WEGENBOUW WATER– WATER– ENEN WEGENBOUW WEGENBOUW LINEAIRE ELEMENTEN LINEAIRE LINEAIRE ELEMENTEN ELEMENTEN Kokers Kokers Kokers Grachtelementen Grachtelementen Grachtelementen Afwateringsgoten Afwateringsgoten Afwateringsgoten

REBLOC veiligheidsstootbanden REBLOC REBLOC veiligheidsstootbanden veiligheidsstootbandenWATER–

EN WEGENBOUW

LINEAIRE ELEMENTEN Kokers

MAATWERKCONSTRUCTIES MAATWERKCONSTRUCTIES MAATWERKCONSTRUCTIES Grachtelementen Overstortconstructies Overstortconstructies Overstortconstructies Afwateringsgoten Kopmuren en REBLOC veiligheidsstootbanden Kopmuren Kopmuren en uitstroomconstructies en uitstroomconstructies uitstroomconstructies Afzinkconstructies Afzinkconstructies Afzinkconstructies Pompstations Pompstations Pompstations MAATWERKCONSTRUCTIES Overstortconstructies CONTACTPERSOON CONTACTPERSOON CONTACTPERSOON Kopmuren en uitstroomconstructies Afzinkconstructies Joeri Van JoeriJoeri Van Bockstal Van Bockstal Bockstal Pompstations

joeri@debonte.com joeri@debonte.com joeri@debonte.com CONTACTPERSOON 052 013 53 013 1847 53 0033 18 20 00 Joeri Van Bockstal joeri@debonte.com

MARKTLEIDER IN MAATWERKCONSTRUCTIES tot ton 500en tonmeer en meer meer MARKTLEIDER MARKTLEIDER IN COMPLEXE IN COMPLEXE COMPLEXE MAATWERKCONSTRUCTIES MAATWERKCONSTRUCTIES tot 500 tot 500 ton en 013 53 18 00 Vereenvoudigd Vereenvoudigd Vereenvoudigd Herdacht Herdacht Herdacht

MARKTLEIDER IN COMPLEXE MAATWERKCONSTRUCTIES tot 500 ton en meer

Modulair Modulair Modulair

Vereenvoudigd Herdacht

Gekoppeld Gekoppeld

Modulair Gekoppeld

CONTACTPERSOON CONTACTPERSOON CONTACTPERSOON

Guy Doumen Guy Doumen

Guy Doumen

guy@debonte.com guy@debonte.com 013 013 53 1853 0018 00

381

381

guy@debonte.com 013 53 18 00

381

278

278 278

278


de kracht van de waterweg

Als ondernemer ben je continu op zoek naar de meest (kosten) efficiënte oplossingen. Ook voor je transport?

De binnenvaart speelt soepel in op de noden van de moderne industrie. Auto-, container- en roll-on-roll-offschepen maken allerlei vervoerscombinaties mogelijk. Van containers en palletten tot ondeelbare stukken, droge ladingen en olieproducten ...

Met stipte vertrek- en aankomsttijden en zonder fileleed is de binnenvaart een betrouwbare partner voor just-intime leveringen. In minder dan 13 uur kan een binnenschip 5 000 ton van Antwerpen naar Luik vervoeren. Aankomsttijden worden nauwkeurig gepland en maken grote besparingen mogelijk in voorraadopslag en brandstofverbruik. De vloot staat 24 uur op 24, 7 dagen op 7 paraat. Contacteer nv De Scheepvaart voor gratis advies van onze ervaren transportdeskundigen. We zoeken samen naar de meest efficiënte oplossing voor de in- en uitgaande transportstromen.

Voor elke lading is een passend schip beschikbaar. Een schip van 1 200 ton kan in één keer evenveel lading aan als 40 treinwagons of 50 vrachtwagens. En dat scheelt in energieverbruik. Havenstraat 44 I 3500 Hasselt I T 011 29 84 00 I F 011 22 12 77 I info@descheepvaart.be I www.descheepvaart.be


briegden | Nieuwe brug over Albertkanaal

Nv De Scheepvaart bouwt nieuwe brug over Albertkanaal in Briegden (Lanaken)

'Nieuwe brug met langere overspanning laat toe om kanaal breder en veiliger te maken' In Briegden, een gehucht van de Limburge gemeente Lanaken, werd op 13 april de middenboog van de brug over het Albertkanaal gesloopt. De oude brug, die dateerde uit de Tweede Wereldoorlog en al een tijdje kampte met betonrot, wordt vervangen door een nieuwe stalen variant die opvalt door haar speciale boogconstructies. Omdat nv De Scheepvaart het Albertkanaal nadien op die plaats ook wil verbreden, zal de nieuwe brug een heel stuk langer zijn dan de vorige.

| 37


briegden | Nieuwe brug over Albertkanaal

De herinrichting van het Albertkanaal in Briegden was een project dat lang op zich liet wachten. Hoewel het Albertkanaal al sinds de jaren 60 van vorige eeuw systematisch verbreed wordt om transport via grote duwvaartkonvooien mogelijk te maken, bedraagt de doorvaartbreedte in Briegden slechts 48 meter. Briegden is daarmee één van de laatste plaatsen waar het Albertkanaal zo smal is. Bovendien ligt het Albertkanaal er in een bocht. Dit maakt dat schepen er elkaar niet op een veilige manier kunnen kruisen en dat ze bij de passage in Briegden in het slechtste geval heel wat tijd verliezen. Ten derde had de originele brug (1947) haar beste tijd wel gehad. Nv De Scheepvaart besloot de oude brug dan ook af te breken en op te blazen met behulp van dynamiet. In de plaats van de verouderde brug komt er begin

De brug over het Albertkanaal in Briegden werd onlangs gesloopt. Niet alleen was ze versleten, maar bedroeg de doorvaartbreedte slechts 48 meter. Bovendien ligt het kanaal er in een bocht, zodat schepen elkaar niet snel en op een veilige manier kunnen kruisen.

Het concept van de nieuwe stalen brug is uniek. De bogen lopen lichtjes uit elkaar en verbreden en verlagen ook naar het hoogste punt toe. Ze evolueren in feite van een hoge naar een platte rechthoek.

augustus een nieuwe brug met een langere overspanning (165 meter). Doordat deze een stuk ruimer gedimensioneerd is, kan nv De Scheepvaart het kanaal in Briegden in een volgende fase eindelijk ook verbreden. Het zal de doorvaartbreedte optrekken tot 103 meter, wat dus meer dan een verdubbeling van de huidige doorvaartbreedte is.

Uniek brugconcept De nieuwe brug bestaat uit een speciale stalen constructie met twee in het oog springende bogen die slechts gedeeltelijk boven de brug uitkomen. Ze ontspringen diagonaal uit het grondoppervlak, wat maakt dat de funderingen zeer stevig moeten zijn (300 m³ beton). Het waren vooral deze funderingen waar de aannemer zich het hoofd over brak. Waar andere bruggen meestal loodrecht op de fundering steunen, hebben de bogen van de nieuwe brug in Briegden een schuine invalshoek. Dit maakte het voor de aannemer niet eenvoudig om de wapening te plaatsen. Ook de effectieve plaatsing van de brug is een vrij delicaat proces. ➤

Het plaatsen van de brug wordt een vrij delicaat proces. Doordat de bogen diagonaal uit het grondoppervlak ontspringen, moeten de funderingen zeer stevig zijn. Het plaatsen van de wapening is door deze schuine inclinatie niet evident.

| 39


briegden | Nieuwe brug over Albertkanaal

De stalen constructie werd vooraf vervaardigd en zal – na het transport van de verschillende brugdelen – ter plaatse geassembleerd worden. Het is met andere woorden een project waarbij de nodige precisie vereist is. De brug werd ontworpen door EBS en nv De Scheepvaart. “Het concept van de brug is uniek,” aldus Tom Ory van nv De Scheepvaart. “De twee bogen hellen over en lopen dus niet parallel. Waar de bogen vertrekken, is de onderlinge afstand minder groot dan op het hoogste punt. Bovendien varieert ook de sectie van de bogen. Op het laagste punt zijn ze redelijk hoog en smal, terwijl ze op het hoogste punt vrij laag en breed zijn. De bogen evolueren in feite van een hoge naar een platte rechthoek. Ten derde ligt het wegdek op halve hoogte en starten de bogen dus een stuk onder het rijgedeelte van de brug.”

Verbreding Albertkanaal De werken in Briegden zijn volop aan de gang. Momenteel legt aannemer Roegiers er de funderingen. De brug zal effectief geplaatst worden op 5 augustus. Nadat ze met pontons overgevaren is, zal men ze opvijzelen en in haar definitieve positie plaatsen. Dit alles gebeurt in nauwelijks 48 uur, zodat de scheepvaart een minimum aan hinder

Baldewijns Baldewijns is van begin tot einde nauw betrokken bij de uitvoering van dit project. Van de verbreding van het kanaal, over de sloop van de eigenlijke brug, tot de recyclage van de materialen voor de aanleg van de nieuwe riolering en wegeniswerken. “De Briegdenbrug vormde voor ons bedrijf een echte uitdaging”, aldus Steven Lisens, bestuurder. “De locatie aan het water was een extra factor om rekening mee te houden. Vooral het opblazen van de brug, dat gebeurde in een strak schema van 48 uur was een spannende ervaring.” Baldewijns is gespecialiseerd in recyclage op plaats van afbraak. “Dat maakt van dit project een kolfje naar onze hand. Het puin van de brug werd trouwens niet alleen gebruikt voor de aanleg van de nieuwe wegeniswerken, maar ook voor een naburig project. Dat is wat Baldewijns verstaat onder duurzaam ondernemen.” Binnenkort start Baldewijns met een nieuw, gelijkaardig project in Merksem. Daar zal het bedrijf de stalen spoorwegbruggen over het Albertkanaal afbreken.

40 |

zal ondervinden. Na de plaatsing volgt de verdere afwerking, zodat ze vanaf 1 oktober definitief in gebruik kan worden genomen. De brugwerken lopen overigens samen met de renovatie van de N78, de gewestweg van Maaseik naar Riemst die over een afstand van twee kilometer volledig vernieuwd wordt. Doordat beide projecten op elkaar afgestemd zijn, zal de ook verkeershinder uiteindelijk vrij beperkt blijven. Nadien volgen er nog oeverwerken onder en naast de brug. Tot slot zullen er grondwerken plaatsvinden om het kanaal te verbreden. In 2014 zou het project volledig klaar moeten zijn. ❚

Technische fiche Opdrachtgever nv De Scheepvaart

Ontwerper EBS

Hoofdaannemer Roegiers (Kruibeke)

Afbraakwerken Baldewijns (Hasselt)

Start werken 13 april 2012

Einde werken 2014


presentatie | assumax

Tekst: Barbara Vercruysse en Ian Voeten

Belasting op inverkeerstelling (BIV) gewijzigd De ‘Belasting op In-Verkeerstelling’ (BIV) is een belasting op elke eerste inverkeerstelling op de openbare weg door een natuurlijke persoon of rechtspersoon. Ze wordt geheven na de (her)inschrijving van een voertuig. Dit geldt niet enkel voor nieuwe voertuigen maar ook voor occasievoertuigen die door een nieuwe eigenaar voor de eerste keer op zijn of haar naam worden ingeschreven. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die vermeld staat op het inschrijvingsbewijs moet de BIV betalen. Welke voertuigen zijn onderworpen aan BIV? • Personenauto's, auto's voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen ingeschreven in België. Het gaat over alle types nummerplaten, uitgezonderd de transit-, proefritten- en handelaarsplaten. • Alle luchtvaartuigen die in België worden gebruikt en zijn ingeschreven • Jachten en pleziervaartuigen langer dan 7,5 meter die in België worden gebruikt en waarvoor een vlaggenbrief werd afgeleverd • Een voertuig dat gedeeltelijk of geheel aangedreven wordt door LPG, kan genieten van een verminderde BIV. •B  epaalde personen met een handicap kunnen vrijgesteld worden van deze belasting.

Recente wijzigingen Sinds de recentste staatshervorming is de BIV een regionale en niet langer een federale bevoegdheid. In Vlaanderen veranderde het Vlaams Parlement de berekeningswijze van de BIV, om ze op die manier te 'vergroenen'. De vernieuwde berekeningsmethode is van toepassing op alle inschrijvingen sinds 1 maart 2012.

ASSUMAX NV Belselestraat 83 9250 Waasmunster T 03 735 00 35 F 03 735 00 36 E info@assumax.be W www.assumax.be

De BIV wordt nu berekend in functie van de volgende elementen • Type brandstof • Euronorm • CO2-uitstoot • Al dan niet aanwezigheid roetfilter • Ouderdom van het voertuig

Gezien de complexiteit van de formule heeft het Vlaamse gewest een berekeningsmodule ontwikkeld om individuele simulaties mogelijk te maken. De resultaten hiervan zijn weliswaar slechts indicatief. U vindt ze terug via: http://belastingen.vlaanderen.be. De nieuwe berekeningswijze veroorzaakt soms significante verschillen (naar boven of naar beneden) ten opzichte van de vorige situatie. Bovendien bedraagt de BIV voortaan minimaal 40 euro en ze kan oplopen tot maximaal 10.000 euro. De nieuwe berekeningswijze is van toepassing op alle voertuigen ingeschreven in de categorieën ‘toerisme en zaken’ en ‘minibussen’: • Op naam van een natuurlijke persoon gedomicilieerd in het Vlaamse gewest • Op naam van een rechtspersoon (andere dan een leasingmaatschappij) waarvan de hoofdzetel gevestigd is in het Vlaamse gewest • In alle andere gevallen, blijven de al eerder bestaande regels van toepassing. Voor Brussel en Wallonië betekent dit dat: • Voor natuurlijke personen gedomicilieerd in, of rechtspersonen waarvan de zetel in het Waals of Brussels gewest gevestigd is, de FOD Financiën verantwoordelijk blijft voor de vaststelling van de BIV • De berekening afhangt van het vermogen van de motor, uitgedrukt in fiscale paardenkracht (pk) of in kilowatt (KW).

BIV en verzekeringen Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen wordt de BIV automatisch en kosteloos mee verzekerd in een omniumdekking maar sommige verzekeraars tellen deze bij de verzekerde waarde bij en heffen er premie op. Het is dan ook aan te raden dit vooraf af te stemmen met uw makelaar. ❚

| 41


BRUSSEL | GROND/ WEG/ WATERBOUW

Louwers Mediagroep stelt Grond/ Weg/ Waterbouw voor aan minister Crevits

42 |


BRUSSEL | GROND/ WEG/ WATERBOUW

Vrijdag 30 maart mocht een delegatie van Louwers Uitgevers op bezoek op het kabinet van Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. Onder het goedkeurend oog van de minister presenteerden ze er Grond/Weg/Waterbouw, het nieuwe magazine dat een overzicht geeft van de infrastructuur- en openbare werken in Vlaanderen. Uitgever Bert Louwers en zijn echtgenote Mariëlle, commercieel verantwoordelijken Pascal Op de Beeck en Wim Fierens en redactieverantwoordelijken Rik Neven en Tim Janssens stelden de minister persoonlijk de eerste editie van Grond/Weg/Waterbouw voor. Omdat Louwers voor de redactionele invulling van het magazine nauw samenwerkt met onder andere het Agentschap Wegen en Verkeer, vond minister Crevits het belangrijk om het resultaat zelf te kunnen bezichtigen. Crevits, die zelf ook een bijdrage leverde door een uitgebreid interview over haar beleid inzake mobiliteit en openbare werken te geven, was aangenaam verrast en ziet muziek in de nieuwe formule: “Sinds ik minister ben, probeer ik openbare werken en wegenwerken weer 'maatschappelijk aanvaard' te maken. Het is fijn dat hier nu ook in een magazine als Grond/Weg/Waterbouw dieper op wordt ingegaan. Ook voor bouwheren, aannemers en ontwerpers lijkt het me zeer interessant. Het magazine geeft een goed beeld van wat er op het vlak van infrastructuuren openbare werken in Vlaanderen beweegt.” ❚

| 43


NEW C SERIES. HOGER VERMOGEN, EFFICIENTIE, PRODUCTIVITEIT EN COMFORT VAN DE MACHINIST, ZELFS IN DE ZWAARSTE WERKOMSTANDIGHEDEN 10% MINDER BRANDSTOFVERBRUIK dankzij de NIEUWE TIER IVi SCR technologie + ECO Mode 10% HOGERE PRODUCTIVITEIT met het NIEUWE hydraulische systeem MEER COMFORT EN VEILIGHEID dankzij de NIEUWE EVO Cabine BUILT-IN BETROUWBAARHEID met het NIEUWE Heavy Duty design FULL PEACE OF MIND met het 3-jaren zero cost protection plan

www.debruycker.be


overijse | terhulpensesteenweg

Veiliger fietsen en minder wateroverlast op de Terhulpensesteenweg Werken aan N4, N253 en N218 starten in juni

In Overijse staan er grote wegenwerken op til. In juni starten nutsmaatschappijen met de aanleg van waterleiding op de Terhulpensesteenweg. Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt van die gelegenheid gebruik om meteen alle grote problemen op dat verkeerspunt aan te pakken. De Terhulpensesteenweg wordt fietsvriendelijker en via rioleringswerken zullen hopelijk ook de wateroverlastproblemen op het kruispunt met de Dreef (N253) letterlijk van de baan zijn. De werken starten in juni, wanneer nutsmaatschappijen tussen de Dreef (N253) en de Nijvelsebaan (N218) waterleiding plaatsen. Het verkeer richting Wallonië wordt tijdens de werken omgeleid via de N218. Twee maanden later, in september, start dan de heraanleg van het kruispunt waar de Terhulpensesteenweg (N4) en de Nijvelsebaan (N218) samenkomen. Dat kruispunt staat al jaren gemarkeerd als een ‘zwart punt’ (gevaarlijk kruispunt). Op de Terhulpensesteenweg moeten vooral fietsers nu uit hun doppen kijken, want de

fietspaden liggen op gelijke hoogte met de rijweg. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal er dan ook nieuwe, vrijliggende fietspaden aanleggen.

Wateroverlast vermijden Tegelijkertijd wil het agentschap de wateroverlast op het kruispunt van de Terhulpensesteenweg (N4) met de Dreef (N253) aanpakken. Bij hevige regenval stroomt het water daar over de Terhulpensesteenweg tot aan het kruispunt, met een blank wegdek

als resultaat. De oplossing voor die wateroverlast is tweeledig. Een riolering moet het water op het kruispunt opvangen, terwijl een indrukwekkend bufferbekken vermijdt dat de Ijse overstroomt. Overtollig water zal via het bekken naar de Ijse overgeheveld worden. De bufferstrook zal langsheen de Dreef lopen, van het kruispunt met de Terhulpensesteenweg tot aan de nieuwe stelplaatsen van De Lijn. Om de aanleg ervan mogelijk te maken, verplaatsen alle nutsmaatschappijen in september hun leidingen op het kruispunt van de N4 met de N253. ➤

| 45


Scheepvaartkaai 4 - 3500 HASSELT Telefoon 011/26.04.40 - Telefax 011/26.04.48 A S F A LT

BESTRIJKINGEN

SLEMWERKEN

Asfaltwegenbouw GRIZACO beschikt over gespecialiseerd personeel en een up-to-date machinepark, waardoor er steeds naar een voortdurend feilloze afwerking kan gestreefd worden. Zowel in de openbare als in de privésector is het devies “kwaliteit”.

Bestrijkingen Iedere weg krijgt na een periode van gebruik de nood aan een onderhoudsbeurt. De referentielijst van Grizaco omvat op dat vlak honderdduizenden m² voor staat, provincies, gemeentes en privébedrijven.

Slemwerken Het Grizacodevies: “Altijd een straat vooruit”. Met honderden tevreden klanten en een referentielijst die snelwegen, vliegvelden, rijkswegen, gemeentelijke centra, bedrijven, … omvat, prijkt Grizaco in België aan de top.

NIEUW !!! Wenst u een terreinverharding of bepaalde afgebakende (veiligheids)stroken in kleur: wij bieden u een nieuw kwalitatief procédé aan in gekleurde slemlagen (rood, geel, groen).

Industriële borstelwerken Twee zuigerborstels met hoge capaciteit staan niet enkel ten dienste van het bedrijf, maar worden dankbaar ingeschakeld door gemeentes en privé-ondernemingen met het oog op reinheid en milieu.

Lineaire LEDverlichting voor openbare buitentoepassingen

Maatwerk – Projectbegeleiding - Installatie

LEDtechnic bvba – Kunstdal 2a – B-9900 Eeklo – T +32 9 378 21 61 – F +32 9 378 65 30 info@ledtechnic.be - www.ledtechnic.be


overijse | terhulpensesteenweg

De infrastructuurwerken op de Terhulpensesteenweg moeten de lokale verkeerssituatie – vooral voor de zwakke weggebruikers – veel veiliger maken. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal er nieuwe, vrijliggende fietspaden aanleggen.

Bij hevige regenval durft een gedeelte van de Terhulpensesteenweg wel eens te overstromen. Een nieuw bufferbekken moet dit in de toekomst vermijden.

Technische fiche Opdrachtgever

De werken voor het bufferbekken starten dan begin 2013. De Dreef (N253) is tijdens de werken tevens volledig afgesloten vanaf het kruispunt met de Terhulpensesteenweg tot aan de Ijskelderlaan. Uiteraard kunnen autobestuurders via een lokale omleidingsweg hun bestemming bereiken.

Onstabiele ondergrond

hebben de ingenieurs het bekken breder ontworpen. Een nog grotere uitdaging is het moerassige gebied rond de rivier. Door de zompige grond kan het bekken sneller bewegen en is het zeer moeilijk te stabiliseren. Als het bekken leeg (en dus licht) is, mag de grond de constructie niet omhoog duwen. Is er veel regenval, dan mag het bekken niet te diep in de bodem zakken. De constructie stabiel houden is écht niet eenvoudig.”

Marc Marteau van het Agentschap Wegen en Verkeer beschouwt de aanleg van het bekken als een bouwkundig huzarenstuk: “De Ijse ligt tamelijk laag. Daardoor kan het bekken zelf niet diep zijn. Om die verloren opvangcapaciteit te compenseren,

Het hele project zal de Terhulpensesteenweg, De Dreef en de Nijvelsebaan in ieder geval heel wat veiliger maken. Niet alleen voor fietsers, maar ook voor autobestuurders. ❚

AWV

Aannemer Verhaeren (Zemst)

Studiebureau Grontmij (Mechelen)

Begin werken juni 2012

| 47


interview | Michel Landuyt

Michel Landuyt: “Het marktplein langs de vernieuwde Oostendelaan, dat voorheen niet meer was dan een parking, onderging een ware metamorfose en kreeg een deels overdekt karakter, uniek voor de regio.”

Interview Michel Landuyt (Burgemeester Middelkerke)

'Brede straten met smalle voet- en fietspaden behoren steeds meer tot het verleden'

Voor een toeristische gemeente als Middelkerke is het van belang dat zowel de dorpskern als het kustgedeelte vlot bereikbaar en goed toegankelijk zijn. Burgemeester Michel Landuyt doet er samen met zijn collega's dan ook alles aan om de infrastructuur van zijn gemeente te optimaliseren. Wij vroegen hem hoe hij dit concreet aanpakt.

E

Een badstad als Middelkerke, die vooral in de zomermaanden grotendeels leeft van het toerisme, kan wel een goede infrastructuur gebruiken. Welke openbare werken zijn er de laatste jaren zoal gebeurd? Er zijn de voorbije jaren zeer veel openbare werken gebeurd, zowel kleine werken die specifiek op leefbaarheid en verkeersveiligheid gericht zijn (bv. heraanleg straten, voetpaden, …) als projecten met een bovenlokale uitstraling. Een mooi voorbeeld van zo'n groter project is de heraanleg van het marktplein, dat voorheen in feite een veredelde parking was.

48 |

Het marktplein is een gezellige ontmoetingsruimte geworden met plaats voor kleinere evenementen en de wekelijkse markt. We hebben er onder andere een kunstwerk van ereburger Raoul Servais en een grote overdekte luifel geplaatst. Het plein vormt nu één aantrekkelijk geheel met de omliggende gemeentelijke gebouwen zoals het zwembad, de bibliotheek en cultureel centrum De Branding. Door de aanwezigheid van die gebouwen kan het uitgroeien tot een soort vrijetijdscampus. Onder het nieuwe plein bevindt zich overigens een ruime ondergrondse rotatie-

parking met drie verdiepingen. Een tweede voorbeeld is de bouw van het watersportcentrum in Westendebad, waarmee we mikken op een actieve, kwalitatief hoogstaande strandbeleving. Het werd op 22 juni officieel geopend en zal deze zomer dus voor het eerst ten volle gebruikt worden. Aangezien het voormalige watersportcentrum totaal verouderd was, is dit voor de gemeente Middelkerke een grote stap voorwaarts. Eerder werden ook de Oostendelaan – de belangrijke verkeersader tussen Middelkerke en Nieuwpoort – en de dorpskernen van Wilskerke en Leffinge vernieuwd.


interview | Michel Landuyt

H

Hoe kijkt u als burgemeester aan tegen Middelkerke en zijn infrastructuur? Zijn er zaken die volgens u nog beter kunnen? Zowel in onze badplaatsen als in het hinterland is er de laatste jaren op het vlak van infrastructuur zeer veel veranderd. Dorpskernen werden vernieuwd, talrijke straten en pleinen heraangelegd. Over het algemeen zijn we tevreden, al willen we in de toekomst echter nog meer inzetten op verkeersveiligheid, met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker. Hoewel we de voorbije jaren al veel fietspaden vernieuwd en aangelegd hebben, blijft dit toch een aandachtspunt.

I

Is het niet moeilijk om het verkeer in en rond jullie gemeente te stroomlijnen? In de zomermaanden komen er toch erg veel toeristen naar Middelkerke? Enerzijds moeten we er inderdaad voor zorgen dat we als kustgemeente met 14.500 tweede verblijven aantrekkelijk blijven, anderzijds mogen onze vaste bewoners hier geen al te grote hinder van ondervinden. Het klopt dat dit niet altijd even eenvoudig is, maar het één sluit het ander zeker niet uit. Infrastructuur is immers geen doel op zich, maar een manier om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. ➤

Michel Landuyt: “Bij het herinrichten van onze dorpskernen proberen we steeds meer rekening te houden met leefbaarheid en verkeersveiligheid. Zo plaatsten we bij de recente herinrichting van de doortocht in Wilskerke speeltuigjes, zitbanken, verkeersremmers en een dubbel fietspad.”

CEI- De Meyer CEI-nvDe Meyer CEInv De MeyerCEInv De Meyer nv Antoon VanAntoon OsslaanVan 1, bus 2 Antoon Van 1, bus 2 Osslaan Antoon 1, Van bus Osslaan 2 1, busOsslaan 2

Verkeerswisselaar Lummen Verkeerswisselaar Verkeerswisselaar Verkeerswisselaar Lummen Lummen Lummen

B-1120 Brussel B-1120 Brussel B-1120 Brussel B-1120 Brussel T: +32 (0) 2 719 46 (0) 11 2 719 T: +32 (0) 2 719 46 11 T: +32 T: +32 46 11 (0) 2 719 46 11

- openbare- openbare en private-en werken: -werken: openbare enwegenen private werken: openbare privatewegenen private werken: en wegenen wegen- en F: +32 (0) 2 725 04 (0) 61 2 725 F: +32 (0) 2 725 04 61 F: +32 F: +32 04 61 (0) 2 725 04 61 grondwerken, bruggen, tunnels, grondwerken, geluidswanbruggen, tunnels, geluidswangrondwerken, grondwerken, bruggen, tunnels, bruggen, geluidswantunnels, geluidswanCarmans Spoorwerken Carmans Spoorwerken Carmans Spoorwerken Carmans Spoorwerken www.cei-demeyer.be www.cei-demeyer.be www.cei-demeyer.be www.cei-demeyer.be den, weginfrastructuur, waterbouwkundige den, weginfrastructuur, waterbouwkundige den, weginfrastructuur, den, weginfrastructuur, waterbouwkundige waterbouwkundige werken, gebouwen en overlagingen in asfalt gebouwen en overlagingen info@cei-demeyer.be info@cei-demeyer.be werken, gebouwen werken, gebouwen enwerken, overlagingen en overlagingen in asfalt in asfalt in asfalt info@cei-demeyer.be info@cei-demeyer.be en beton en beton en beton en beton - BAM Asphalt: asfaltcentrale - BAM Asphalt: ultramoderne asfaltcentrale - BAMultramoderne Asphalt: - BAM ultramoderne Asphalt: ultramoderne asfaltcentrale asfaltcentrale met capaciteit van 320 ton asfalt per capaciteit uur 320per tonuur asfalt per uur met capaciteit met van capaciteit 320met tonvan asfalt 320per tonvan uur asfalt - eigen uitgebreid labo voor kwaliteitscontro- voor eigenkwaliteitscontrouitgebreid labo voor kwaliteitscontro- eigen uitgebreid - eigen labo uitgebreid labo voor kwaliteitscontroles van beton– enbeton– asfaltmengsels les van beton– en asfaltmengsels les van les van en asfaltmengsels beton– en asfaltmengsels

infrastructuurwerken: tunnels,  bruggen, infrastructuurwerken: tunnels, bruggen,  infrastructuurwerken:  infrastructuurwerken: tunnels, bruggen, tunnels, bruggen, metrowerken, spoorwerken, waterbouwmetrowerken, spoorwerken, metrowerken, metrowerken, spoorwerken, spoorwerken, waterbouwwaterbouw-waterbouwkundige werken kundige werken kundige werken kundige werken

utiliteitsbouw: kantoren, sportcomplexen,  utiliteitsbouw: kantoren, sportcomplexen,  utiliteitsbouw:  utiliteitsbouw: kantoren, sportcomplexen, kantoren, sportcomplexen, schoolgebouwen, shopping centra, schoolgebouwen, ziekenshopping centra, ziekenschoolgebouwen, schoolgebouwen, shopping centra, shopping ziekencentra, ziekenhuizen en zorgcentra, stationsgebouwen, huizen en stationsgebouwen, zorgcentra, stationsgebouwen, huizen en zorgcentra, huizen en stationsgebouwen, zorgcentra, hotels hotels hotels hotels

industrie: productiehallen voor  deproductiehallen staalnijindustrie: voor de staalnij industrie:  productiehallen industrie: voor de productiehallen staalnijvoor de staalnijverheid, petrochemische en chemische verheid, petrochemische en chemische verheid, petrochemische verheid, petrochemische en chemische en chemische nijverheid nijverheid nijverheid nijverheid

pps-projecten  pps-projecten  pps-projecten  pps-projecten

- Carmans- Spoorwerken: spoorinfrastructuur -Spoorwerken: Carmans Spoorwerken: spoorinfrastructuur Carmans -Spoorwerken: Carmans spoorinfrastructuur spoorinfrastructuur

Betonac nv Betonac nv Betonac nv Betonac nv Hasseltsesteenweg 172 Hasseltsesteenweg 172 Hasseltsesteenweg 172 Hasseltsesteenweg 172 B-3800 Sint-Truiden B-3800 Sint-Truiden B-3800 Sint-Truiden B-3800 Sint-Truiden

Ineos Antwerpen Ineos Antwerpen Ineos Antwerpen Ineos Antwerpen

residentiële gebouwen  residentiële  residentiële  residentiële gebouwen gebouwen gebouwen T: +32 (0) 11T:70+32 21 (0) 00 11 70 T: +32 (0) 11 70 21 00Museum M Leuven T: +32 21 00 (0) 11 70 21 00 Museum M Museum Leuven M Museum Leuven M Leuven 

F: +32 (0) 11F:70+32 21 (0) 20 11 70 F: +32 (0) 11 70 21 20 F: +32 21 20 (0) 11 70 21 20 www.betonac.be www.betonac.be www.betonac.be www.betonac.be

E 313 Ham E- Tessenderlo 313 Ham - Tessenderlo 313 Ham -ETessenderlo 313 Ham - ETessenderlo

betonac@betonac.be betonac@betonac.be betonac@betonac.be betonac@betonac.be

Diabolo Brussels Airport Diabolo Brussels Airport Diabolo Brussels Diabolo Airport Brussels Airport

| 49


interview | Michel Landuyt

We proberen dit onder meer waar te maken door voldoende parkeergelegenheid te voorzien en het rondrijdend verkeer in hoofd- en zijstraten te mijden. We hebben ten eerste twee grote, gratis randparkings van waaruit Westende- en Middelkerke-bad vlot bereikbaar zijn. In Middelkerke-centrum hebben we het parkeerprobleem aangepakt via de bouw van de ruime, goedkope parking onder het marktplein en de invoering van een blauwe zone in de omgeving ervan. Beide maatregelen zorgen ervoor dat er minder zoekverkeer is en dat zowel omwonenden als bezoekers hun auto nu vlotter kwijtraken. We zetten overigens niet enkel in op de vlotheid en de veiligheid van het verkeer in en rond onze gemeente, maar ook op de verfraaiing van het straatbeeld.

W

Welke elementen komen bij die verfraaiing van het straatbeeld aan bod? Wanneer we onze straten en pleinen vernieuwen, proberen we er toch steeds wat groene accenten in te integreren. Bomen en struiken maken de buurt

“Infrastructuur is geen doel op zich, maar een manier om de leefbaarheid en veiligheid in onze gemeente te verbeteren”

Schepen van openbare werken Janna Rommel-Opstaele en burgemeester Michel Landuyt op de minigolf Leopoldlaan-site. Op deze site komt er in de toekomst een grote ondergrondse parking en een groene zone voor zachte recreatie.

aangenamer. In plaats van steeds te opteren voor één soort asfalt, kiezen we tegenwoordig ook voor visueel attractief straatmeubilair. De dorpskern van Slijpe, die momenteel vernieuwd wordt, verwijst bijvoorbeeld naar het rijke Tempeliersverleden van het dorpje doordat er Tempelierskruisjes in de straatstenen verwerkt zijn. We willen ook werk maken van een globaal beeldkwaliteitsplan, waarbij het de bedoeling is dat we – door de vernieuwde straten van onze gemeente qua uitzicht te laten voldoen aan bepaalde voorwaarden – geheel eigen accenten leggen. Hiermee kunnen we de herkenbaarheid en de uitstraling van onze centrale winkelstraten verder versterken.

Michel Landuyt: “Momenteel liggen de plannen voor de uitbouw en de verbreding van de zeedijk in Middelkerke en Westende op tafel. We willen de geplande kustverdedigingswerken aangrijpen om onze zeedijk een recreatieve meerwaarde te geven.”

Welke projecten mogen we in de toekomst in Middelkerke verwachten? Middelkerke beschikt over een rijk erfgoed en een prachtig hinterland dat nog te weinig bekend is. Die troeven willen we nog sterker in de verf zetten. Daarom zijn we momenteel bezig met de ontwikke-

ling van nieuwe fiets- en wandelroutes. Voorts willen het het parkeerprobleem in Middelkerke-bad verder aanpakken via de realisatie van een ondergrondse megaparking met vier verdiepingen garageboxen en twee verdiepingen rotatieparking op een verloederde site vlakbij de zeedijk (minigolf Leopoldlaan). Voor dit project zoeken we op dit moment volop naar een in-

W 50 |

vesteerder. Van de site zelf willen we een groene zone voor zachte recreatie maken. Momenteel liggen ook de plannen voor de uitbouw en de verbreding van de zeedijk in Middelkerke en Westende op tafel. We willen de kustverdedigingswerken, die de kustlijn beschermen tegen een duizendjarige storm, aangrijpen om onze zeedijk een recreatieve meerwaarde te geven. ❚


Plaatsnaam | Projectnaam

BURGERLIJKE BOUW EN INFRASTRUCTUUR De firma Persyn is opgericht in 1945 door dhr. Sylvère Persyn. Aanvankelijk werd gestart met grond-, wegenis- en waterwerken. In de jaren zestig werden de eerste betonnen kunstwerken uitgevoerd (bruggen, tunnels, viaducten). In 1985 nam de zoon, dhr. Frank Persyn, de functie van gedelegeerd bestuurder over van zijn vader. In 2007 was er een management buy-out door vier ingenieurs: Dirk, Marc, Lode en Hervé. In 2008 namen Dirk D’hondt en Hervé Demeyere de taak van gedelegeerd bestuurder op zich.

Brug Harelbeke.

Industriegebouw Moeskroen.

Persyn is een betrouwbaar, gezond en innovatief bouwbedrijf, gespecialiseerd in industriële en infrastructuurwerken, met waardering voor personeel en aandacht voor klantgerichte oplossingen. Veiligheid op de eerste plaats Veiligheid is één van de prioriteiten van de firma Persyn, zowel voor haar eigen personeel als voor derden. In 2004 heeft de firma Persyn haar VCA**-veiligheidscertificaat behaald. Omgevingswerken ziekenhuis Kortrijk.

Waterzuiveringsstation Wingene.

Een bedrijf met toekomst... Blokellestraat 113a, 8550 Zwevegem

Persyn heeft ruime ervaring in het werken in bedrijven (industrie, petrochemie, electriciteitscentrales,...) waar er vaak specifieke veiligheidsmaatregelen gevraagd worden.

telefoon 056 756 501

info@persyn.be www.persyn.be

fax 056 756 723 | 51


middelkerke | Ondergrondse parkeergarage

Ondergrondse parkeergarage voor de markt van Middelkerke Wie enkele jaren geleden een bezoek bracht aan het gemeentelijk zwembad van Middelkerke, kon zijn auto achterlaten op een parking zoals we er in BelgiĂŤ nog al te veel terugvinden: een eentonige asfaltzee, herhaaldelijk opgelapt en met vervaagde lijnen. De stad vond dat het tijd werd om dit plein aan te pakken, zodat het een meerwaarde zou betekenen voor de buurt. De parking simpelweg schrappen was echter geen optie. Openbare functies zoals een zwembad en een bibliotheek hebben nu eenmaal nood aan parkeerplaatsen. Ook vanuit de vele appartementen in de omgeving was de vraag groot. Daarom werd beslist om een ondergrondse parkeergarage aan te leggen onder het plein, zodat aan de parkeervraag kon worden voldaan, terwijl de ruimte bovenop zou vrijkomen voor de markt, een speelplein voor de kinderen uit de buurt, festiviteiten, ...

Delicate uitgraving De nieuwe parkeergarage moest 339 publieke parkeerplaatsen bevatten en 86 garageboxen voor de appartementen rondom het plein, dit alles verdeeld over drie niveaus. Gezien de ligging tussen bestaande gebouwen en twee straten met doorgaand verkeer, werd ervoor gekozen om de bouwput uit te graven volgens de stross-

De parkeergarage voor afwerking. In de lichtschacht blijft de slibwand zichtbaar.

52 |

methode. Dit houdt in dat eerst rondom diepwanden werden gegoten tot op een diepte van 22m. Vervolgens werden de funderingsvoeten gemaakt, met daarop prefabkolommen. Op deze kolommen werd het dak gestort. Na uitharding werd de dakplaat nagespannen en werd daaronder niveau per niveau uitgegraven, waarbij telkens een vloer werd gestort en dan opnieuw onder de vloer werd uitgegraven. Deze methode heeft verschillende voordelen.


middelkerke | Ondergrondse parkeergarage

tot op 18m diepte. Buiten de bouwput mocht er echter geen grondwaterverlaging optreden, aangezien de grond er erg zettingsgevoelig is en het risico op schade aan de naburige gebouwen dus bijzonder groot. Dankzij de diepwanden vormt de bouwput tot op 22m diepte een gesloten put, zodat hierbinnen kon bemaald worden zonder invloed naar buiten toe.

Afwerking

Aannemer Persyn werkte van boven naar onder. Nadat het een vloer had gestort, ging Persyn onder die nieuwe vloer door met uitgraven.

Technische fiche Opdrachtgever Dexia Bank NV

Gebruiker/Openbaar Bestuur Gemeente Middelkerke

Ontwerper Studiebureau ir. Lobelle bvba (Brugge)

Hoofdaannemer

Ten eerste kan het dak direct gebruikt worden als werfruimte, zodat het verkeer zonder hinder rond de werf kan passeren. Zodra er ruimte vrijkomt, kunnen ook de bovengrondse werken aangevat worden, wat tijdswinst oplevert. Ten tweede is deze methode ook zeer veilig in een reeds bebouwde omgeving. De diepwanden vormen immers een stijve doos, zodat zettingen van de grond rondom en dus ook van de aanpalende gebouwen vermeden worden.

Voor de constructie van de parkeergarage was een uitvoeringsperiode voorzien van zeshonderdvijftig werkdagen, te beginnen vanaf augustus 2009. Door twee opeenvolgende strenge winters met verschillende weken weerverlet, dreigden de werken niet meer af te raken voor het vakantieseizoen van 2011. Dankzij de inspanningen van de aannemer was de parkeergarage toch gebruiksklaar in juni 2011. De 1000m² luifel bovengronds, bedoeld om beschutting te bieden aan markten en andere evenementen, werden in juli nog afgewerkt. Deze luifels zijn licht en speels door het gebruik van slanke ronde kolommen en hellende platen in gekleurd zichtbeton. Ze vormen het sluitstuk en tevens het pronkstuk van dit project, dat het marktplein van Middelkerke heeft teruggeggeven aan de voetgangers en de spelende kinderen. �

THV Persyn - Soletanche Bachy (Zwevegem, Brussel)

Start werken augustus 2009

Grondwaterverlaging

Einde werken

Om de funderingsvoeten te kunnen realiseren, moest het grondwaterpeil tien meter worden verlaagd in de bouwput. Hiertoe werden tien filterputten geplaatst

juli 2012

De luifels zijn door hun lichte en speelse vormgeving een blikvanger op het plein.

| 53


presentatie | SERU

N.V. Daniël Seru & Zonen:

Groenonderhoud Bestrating en Ondergrondse leidingen

N.V. Daniël Seru & Zonen uit Veurne is gespecialiseerd in wegenis- en rioleringswerken, beplantings- en onderhoudswerken en het aanleggen van nutsleidingen. Het familiebedrijf bestaat al meer dan honderd jaar en is inmiddels al aan de vierde generatie zaakvoerders toe. In 1992 nam huidig zaakvoerder Guy Seru de onderneming over. In de loop van vorige eeuw legde N.V. Daniël Seru & Zonen zich toe op openbare beplantingswerken, het aanleggen van nutsleidingen voor verschillen-

teruitgang. Het bedrijf probeert dan ook mee te gaan met zijn tijd en koppelt zijn ruime ervaring aan jong enthousiasme en dynamiek. Dit leverde hen doorheen de jaren al heel wat mooie projecten op. Op het vlak van wegenis- en rioleringswerken zijn de meest in het oog springende recente realisaties voornamelijk grote projecten met kleinschalige materialen, kunstwerken, enz. : de renovatie van de Zeelaan en de Leopold-I-Esplanade in De Panne, de heraanleg van de Franchommelaan in Blankenberge, de herinrichting van de Markt

'Seru heeft de nodige expertise in huis om verschillende openbare werken grondig en efficiënt uit te voeren'

N.V. Daniël Seru & Zonen Bedrijvenlaan 14 B 8630 Veurne T +32 (0)58 311020 F +32 (0)58 314562 W www.seru.be

54 |

de nutsbedrijven en het aanleggen van voetpaden en wegeniswerken. Tot op vandaag vormen deze werken de 'core business' van de onderneming. Ze heeft met andere woorden de nodige expertise in huis om verschillende openbare werken grondig en efficiënt uit te voeren en beschikt daarnaast ook nog eens over een uitgebreid en modern machinepark. Toch weet N.V. Daniël Seru & Zonen maar al te goed dat stilstand gelijkstaat met ach-

in Wenduine, de buitenaanleg bij het nieuw gemeentehuis van Koksijde en het aanleggen van verschillende zeedijken langs de Belgische kust. Qua beplantings- en onderhoudswerken vallen vooral het groenonderhoud langsheen wegen en kanalen, het werken in natuurgebieden, het vellen en heraanplanten van een bomenrij in Damme en het hakhoutbeheer langsheen de snelwegen in het district Kortrijk op. ❚


Middelkerke | Heraanleg van het Marktplein van Middelkerke

Heraanleg van het Marktplein van Middelkerke

Het marktplein van Middelkerke heeft recent een ware metamorfose ondergaan. Enkele jaren geleden was het marktplein nog een parkeerterrein, en een dat bovendien dringend aan vernieuwing toe was. In plaats van enkel een nieuw laagje asfalt te leggen, besloot de gemeente tot een grondige herinrichting van de omgeving. Vandaag is het Marktplein opnieuw het hart van de stad, een echt levendig plein waar plaats is voor voetgangers en spelende kinderen. ➤

De grote luifels bieden beschutting tegen zon of regen

| 55


Middelkerke | Heraanleg van het Marktplein van Middelkerke

In een eerste fase werd onder het marktplein een ruime ondergrondse parkeergarage gebouwd. De volgende stap was de bovengrondse heraanleg van het Marktplein en de aangrenzende Populierenlaan.

Samenwerking en coördinatie De gemeente Middelkerke wilde dat deze transformatie zou verlopen in zo kort mogelijke tijd en met zo weinig mogelijk hinder voor de omwonenden. Dit hield onder andere in dat de Oostendelaan, een drukke straat met doorgaand verkeer, niet zou afgesloten worden. Een goede communicatie en coördinatie tussen de aannemers Persyn en Seru, die verantwoordelijk waren voor respectievelijk de bouw van de parkeergarage en de afwerking van het plein, was dan ook essentieel. Dit bleek geen eenvoudige puzzel, maar dankzij de vlotte samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen verliepen de werken zonder noemenswaardige problemen.

Technische uitdagingen

Kinderen kunnen nu veilig spelen op een rubberen gietvloer.

Zodra er ruimte op het dak van de parkeergarage in aanbouw vrijkwam, werd door nv Seru gestart met de afwerking van het plein. Dit omvatte de aanleg van de riolering en de bouw van een multifunctioneel gebouw dat alle technieken huisvest. Daarnaast verzorgden

N.V. Daniël Seru & Zonen

Groenonderhoud Bestrating en Ondergrondse leidingen

Onuitputtelijke veerkracht en vernieuwingsdrang

Heraanleg van het Albertplein in Knokke.

Aanleg van rotonde met poort en waterspel in Koksijde.

Heraanleg van het Casinoplein in Blankenberge.

Aanleg van plein en amfitheater “De Wandelaar” in Duinbergen.

Aanleg van de nieuwe esplanade en zeedijk in De Panne.

Vernieuwing van de markt in De Panne.

Vernieuwing van de markt in Veurne.

Vernieuwing van de Visserskaai in Oostende.

N.V. Daniël Seru & Zonen | Bedrijvenlaan 14 | B 8630 Veurne | Telefoon +32 (0)58 311020 | Fax +32 (0)58 314562 | www.seru.be

56 |


Middelkerke | Herinrichten van de Oostendelaan N318

ze de verharding van het plein, de beplanting en de plaatsing van speeltuigen en zitelementen. Bedoeling was om, gebruikmakend van duurzame materialen, een multifunctionele ruimte met een speelse en luchtige sfeer te creëren. Afgezien van de strikte planning en de coördinatie met de andere partijen, waren er ook een aantal uitdagingen van technische aard. Zo moesten de afwateringselementen zoveel mogelijk onzichtbaar ingewerkt worden in de bestrating. Een andere uitdaging was de speelvloer onder de speeltoestellen. Er werd gekozen voor een naadloze rubberen gietvloer, omdat deze ondergrond goed weerbestendig is en schokabsorberende eigenschappen heeft, zodat spelende kinderen zich minder gemakkelijk kwetsen bij het vallen. Deze technologie is nog relatief nieuw en er is dus nog weinig ervaring en expertise over voorhanden.

Uniek straatmeubilair Een punt dat bijzondere aandacht verdient, is het unieke straatmeubilair, op maat gemaakt voor dit project. Speciaal voor dit plein werden theater- en zitelementen, ronde plantenbakken en een mobiel waterspel ontworpen en uitgevoerd in gekleurd architectonisch beton. De eenvoudige en vloeiende vormgeving maakt van deze stukken echte blikvangers, die een vrolijke toets geven aan het geheel. We kunnen dus gerust stellen dat de gemeente in haar opzet geslaagd is. De auto's zijn uit het zicht verdwenen en kinderen kunnen er nu veilig spelen terwijl hun

De grote luifels bieden beschutting tegen zon of regen

ouders op een terrasje van het uitzicht genieten. Een deel van het plein is ingericht als theater, zodat er ook allerlei culturele evenementen kunnen doorgaan. En als het weer zou tegenvallen, kan er altijd beschutting gezocht worden onder de grote luifels. Kortom, het Marktplein is nu niet langer een vergeten stuk open ruimte, maar een fijne plek om te verblijven. ❚

Technische fiche Opdrachtgever N.V. Dexia Bank (Brussel)

Mede-financier TMVW-AquaRio (Gent)

Ontwerp- en studiebureau Studiebureau ir. Ch. Lobelle (Varsenare/Jabbeke)

Openbaar Bestuur gemeente Middelkerke

Gunningsbedrag 1.927.606,93 €/excl. BTW

Start werken 10 januari 2011

Einde werken december 2011 De originele vormgeving van het straatmeubilair, dat speciaal voor dit project werd ontworpen, geeft een speelse toets aan het plein.

| 57


Journaal Nieuw management voor Matexpo

Assumax nv, in zijn huidige vorm opgestart in 1996, is een snel evoluerend makelaarskantoor dat is vergroeid met de ondernemingswereld. Met een aantal ondernemers als aandeelhouders, spitst het kantoor zich vooral toe op het aanbieden van globale verzekeringspolissen voor (hoofdzakelijk) bedrijven op zowel nationaal, als internationaal niveau. De centrale ligging Gent – Antwerpen – Brussel biedt een waaier aan mogelijkheden om van daar uit een groot gebied te servicen.

Matexpo, de tweejaarlijkse internationale vakbeurs met machines, technieken en materieel voor de bouwnijverheid, de wegenbouw, de industrie, recyclage en openbare werken, heeft sinds 16 april een nieuw management. Het is Peter Van Cauwenberghe, geen onbekende in de beurzenwereld, die Matexpo verder zal professionaliseren en moderniseren. Door als beurs nog beter aan te sluiten bij de noden en verwachtingen van bezoekers en exposanten, wil Matexpo zijn unieke positie binnen de Benelux en Europa versterken en zelfs uitbouwen.

Assumax nv, in zijn huidige vorm opgestart in

Mede door de brede know-how die in het kantoor aanwezig is, is Assumax nv ondertussen op

1996, is een snel evoluerend makelaarskantoor

vele terreinen actief. Voor de jonge, dynamische groep medewerkers is geen inspanning te veel om, samen met de klant, naar de beste verzekeringsoplossing uit te zien.

dat is vergroeid met de ondernemingswereld.

Met een aantal ondernemers als aandeelhouders, spitst het kantoor zich vooral toe op het aanbieden van globale verzekeringspolissen voor Belselestraat 83 • 9250 Waasmunster • België Assumax nv

Tel: +32 (0)3 735 00 35 • Fax: +32 (0)3 735 00 36 • info@assumax.be • www.assumax.be

(hoofdzakelijk) bedrijven op zowel nationaal, als internationaal niveau. De centrale ligging Gent – Antwerpen – Brussel Assumax goo.indd 1

biedt een waaier aan mogelijkheden om van daar uit een groot gebied te servicen. Mede door de brede know-how die in het kantoor

Deschacht ontvouwt toekomstplannen VGM Eind vorig jaar nam Deschacht, dat riolerings- en afvoermaterialen, isolatie, koper-, zink- en dakmaterialen, folies en gevel- en bouwspecialiteiten levert voor bouwprofessionals en doe-het-zelvers, isolatiespecialist VGM over. De overname van VGM kadert in de groeistrategie van Deschacht, dat zijn aanwezigheid in de Noorderkempen wil versterken. VGM, de zevende Belgische vestiging van Deschacht, zal voortaan niet enkel isolatiematerialen, maar ook al de rest van het gamma van Deschacht aanbieden. “Deschacht heeft een totaalpakket voor de bouwsector en wil een one-stop-shop zijn voor alle bouwmaterialen”, legt 29-10-2008 10:21:35 gedelegeerd bestuurder Jo Verfaellie uit. Bovendien zijn er concrete plannen om VGM te verhuizen naar een grotere locatie in de buurt met meer opslagruimte.”

aanwezig is, is Assumax nv ondertussen op vele terreinen actief. Voor de jonge, dynamische groep medewerkers is geen inspanning te veel om, samen met de klant, naar de beste verzekeringsoplossing uit te zien.

Assumax nv Belselestraat 83 9250 Waasmunster • België Tel: +32 (0)3 735 00 35 Fax: +32 (0)3 735 00 36 info@assumax.be • www.assumax.be

Aanbestedingsoffertes STRADUS INFRA te downloaden op website Klanten van STRADUS INFRA kunnen sinds kort via een nieuwe paswoordzone op de website van het bedrijf uitgewerkte aanbestedingsoffertes downloaden. Geregistreerde klanten kunnen zo op een snelle en eenvoudige manier de mogelijke aanbestedingsprijzen voor lopende dossiers bekijken en heel wat tijd besparen. Als klant kan je een login aanvragen via www.stradusinfra.be/Paswoordzone.

58 |

assumax staand.indd 1

27-05-2010 17:20:48


Journaal ARCADIS Belgium behaalt ISO 14001-certificaat ARCADIS Belgium, het advies-en ingenieursbureau dat in België ongeveer 800 mensen tewerkstelt, heeft voor alle vestigingen in ons land het het ISO 14001-certificaat behaald. Dit certificaat wordt toegekend aan bedrijven die ervoor zorgen dat de negatieve impact van hun werking op het milieu beperkt blijft en dat alle wetten, regels en milieugerichte maatregelen toegepast worden. Een tweede voorwaarde voor het behalen van het ISO 14001-certificaat is het permanent streven naar verbetering van de milieuprestaties. Binnen de wereldwijde ARCADIS Group is België het tweede land dat dit certificaat behaalt, na Nederland waar het hoofdkantoor gevestigd is.

2011 was succesvol jaar voor nv De Scheepvaart Nv De Scheepvaart noteerde het voorbije jaar absolute recordcijfers voor zowel de vervoerde hoeveelheid goederen als het aantal behandelde containers. Met ruim 40 miljoen ton werden er op het kanalennet van nv De Scheepvaart in 2011 nooit meer goederen vervoerd. Dit recordresultaat is voornamelijk een gevolg van het stijgende aantal bedrijven op de oevers van de kanalen dat gebruik maakt van de binnenvaart voor de aan- en afvoer van grondstoffen en afgewerkte producten. “Dat is een bijzonder hoopvolle evolutie” merkt gedelegeerd bestuurder Erik Portugaels op. “Door goederen via het kanaal te vervoeren, worden er heel wat vrachtwagenritten overbodig, en dat komt de mobiliteit en de veiligheid op de wegen van iedereen ten goede”. De blijvende groei is vooral te danken aan de dynamische aanpak van de containerterminals langs de kanalen, containers laden en lossen voor bedrijven in een straal van ongeveer 30 tot 40 kilometer. Ook bedrijven die niet langs een kanaal zijn gelegen maken op die manier gebruik van de voordelen van de binnenvaart. Voor het eerste trimester van 2012 noteerde nv De Scheepvaart een verdere stijging van het aantal behandelde containers met 6 procent.

Verdonck neemt TEREX TC125 in gebruik Verdonck Tuinontwerp uit Wanzele (B) heeft onlangs een nieuwe TEREX TC125 midigraafmachine van Kemp | Hamme in gebruik genomen. Door de toename van het grondverzet en de steeds grote watercollectoren we het moet plaatsen, had het behoefte aan een grotere machine. De nieuwe TEREX TC125 is uitgerust met onder andere een hydraulische snelwissel, extra functies, slangbreukbeveiliging, centrale smering en extra ledwerkverlichting en heeft een vermogen van circa 102 pk.

Grontmij en Witteveen+Bos verkrijgen opdracht voor herontwikkeling Ring Antwerpen Advies- en ingenieursbureaus Grontmij en Witteveen+Bos gaan in opdracht van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM NV) studies voor de te realiseren 'Oosterweelverbinding Rechteroever' in Antwerpen uitvoeren. Grontmij en Witteveen+Bos hebben zich hiervoor verenigd in de THV ROTS. De studieopdracht startte in mei. De Oosterweelverbinding is een belangrijk onderdeel van het Masterplan 2020, dat voorziet in nieuwe wegen, extra tramprojecten, fietspaden en andere mobiliteitsinitiatieven voor de regio Antwerpen. Het project 'Oosterweelverbinding Rechteroever' omvat drie deelopdrachten die bijdragen aan het sluiten van de Antwerpse Ring (R1): het Oosterweelknooppunt (de verbinding tussen de Scheldetunnel en de tunnels onder de dokken, met op- en afritten voor de haven en het noorden van Antwerpen), de aanleg van de kanaaltunnels (twee ontdubbelde tunnels vanaf het Oosterweelknooppunt tot aan de R1) en de heraanleg van de R1 (het huidige viaduct van Merksem verdwijnt en de R1 gaat gedeeltelijk ondergronds en in een open sleuf naar een nieuwe brug over het Albertkanaal). Dit jaar zullen de haalbaarheidsstudie voor het Oosterweelconcept met tunnels, een verfijnde kostenschatting en de planning opgemaakt worden en zal THV ROTS ook de vastgestelde uitgangspunten toetsen. ❚

| 59


presentatie | antea group

'Antea Group gelooft sterk in duurzame infrastructuurontwikkeling'

Antea Group houdt zich ook bezig met puur ‘natuurlijke’ infrastructuur, oftewel het beschermen van bepaalde ecosystemen. Zo is het gespecialiseerd in de realisatie van vistrappen, die ervoor zorgen dat vissen vrij kunnen migreren zonder op onverwachte obstakels te stoten. Foto: Vispassage Rotemse molen op de Velpe te Halen.

Posthofbrug 10 2600 Antwerpen T +32 (0)32 215500 E info@anteagroup.com W www.anteagroup.be

60 |

'Infrastructuur en ecologie gaan wel degelijk samen'


presentatie | antea group

Het begrip 'infrastructuur' heeft niet bepaald een 'duurzame' of 'ecologische' connotatie. Wanneer het ter sprake komt, denken velen dan ook eerder aan wegen, verkeer, kruispunten en allerhande werkzaamheden. Bij infrastructuurwerken is de aandacht voor de plaatselijke natuur en het omringende landschap echter minstens even belangrijk.

Een advies- en studiebureau dat zich expliciet op deze problematiek heeft toegespitst, is Antea Group. Door op een doordachte manier uit te gaan van de lokale context, ontwikkelt Antea Group totaaloplossingen die de levenskwaliteit in België en de rest van de wereld verder moeten doen toenemen.

Internationale holding De Belgische poot, die voorheen opereerde als ingenieursbureau Soresma, telt in totaal 270 medewerkers. Antea Group is ontstaan uit de ingenieurs- en adviesdiensten van het Nederlandse Oranjewoud NV. De holding omvat overigens niet enkel studie-, ingenieurs- en adviesbureaus, maar ook aannemers zoals Strukton, die in België onder andere het Diabolo-project in goede banen leiden. De activiteiten van Antea Group België situeren zich op zes domeinen: infrastructuur, bodem, water, civil engineering (bouw, waterbouw en pijpleidingen), ruimte- en milieubeleid (ontwerpen van stad en land, MER-studies, haalbaarheidsstudies, ruimtelijke uitvoeringsplannen, ecologie, archeologie, enz.) en milieu, veiligheid en energie. Hiermee bestrijkt Antea Group België het ganse spectrum activiteiten die nodig zijn om een infrastructuurproject op een degelijke manier voor te bereiden en uit te voeren. Deze polyvalentie laat hen toe om 'thematisch' te werk te gaan: “Doordat we voor alle onderdelen van een infrastructuurproject specialisten in dienst hebben, kunnen we zowel kleine als grote infrastructurele ingrepen van A tot Z begeleiden,” vertelt Jan Parys, een van de twee algemeen directeurs van Antea Group België. “We zetten fors in op procesbegeleiding en trachten onze klant van de haalbaarheidsstudie tot en met de uitvoering te ondersteunen.” Een voorbeeld van deze manier van werken is het ecogolfterrein dat het momenteel in Koksijde aan het realiseren is in samenwerking met golfarchitect Jeremy Pern. “We zijn daar gestart met een haalbaarheids- en een MER-studie, waarna het ruimtelijk uitvoeringsplan, het masterplan en alle uitvoeringsdossiers zijn opgemaakt. ➤

De eerste fase van het Vlaams Kustverdedigingsplan wordt momenteel uitgevoerd in Wenduine-De Haan. Antea Group maakt de plannen om de volledige dijkinfrastructuur en de openbare ruimte aan te passen aan de vernieuwde eisen inzake veiligheid en natuurlijkheid. (foto: afdeling kust)

In de provincie Antwerpen ontwerpt Antea Group de inmiddels beroemd geworden fiets-o-strades aan (fietspaden langs het spoor).

| 61


presentatie | antea group

Vooraleer we met de effectieve realisatie van start konden gaan, hebben we zelf ook het archeologisch onderzoek begeleid. We besteden veel aandacht aan de duurzame ontwikkeling van het terrein, met aandacht voor ecologie én functionaliteit. Behalve de golffaciliteiten zullen een restaurant, een café, fiets- en wandelpaden, visvijvers, picknickruimtes, speelweides, enz. de site opwaarderen tot een volwaardig recreatief domein met een groene, ecologische inslag,” legt Parys uit.

Aandacht voor natuur en landschap Deze 'groene inslag' keert terug in alle projecten die Antea Group op zich neemt. Om hun infrastructuuringrepen op een optimale manier te kunnen inbedden in de (landschappelijke) omgeving, doen bouwheren, aannemers en architecten vaak een beroep op de expertise van Antea Group. “Het is op dit vlak dat we een absolute meerwaarde

'Infrastructurele ingrepen maken nieuw landschap' (Jan Parys)

De infrastructuurafdeling van Antea Group levert al jaren een belangrijke bijdrage aan het wegwerken van de 'zwarte punten' op het Vlaamse wegennet, zoals deze N16 in Puurs.

Een van de grootste infrastructuurprojecten dat Antea Group helpt realiseren, is het Sigmaplan. Het nam onder meer de technische uitvoering van het masterplan voor de Durmevallei op zich. Het zorgt er met andere woorden voor dat de vijf deelgebieden langs de Durme op een veilige en 'natuurlijke' manier kunnen overstromen. De creatie van een nieuwe ‘getijdennatuur’ is hierbij een belangrijk aandachtspunt.

62 |

kunnen bieden,” meent Parys. “We hebben niet enkel bouwkundige ingenieurs en stedenbouwkundige planners, maar ook ecologen, bodem- en waterexperten en landschapsontwerpers in dienst. Een infrastructurele ingreep moet niet enkel een nieuwe weg of een nieuw kruispunt, maar ook nieuw landschap maken. Het gaat daarbij trouwens niet enkel om de beeldkwaliteit, maar ook om het beschermen en eventueel opwaarderen van de lokale ecosystemen. Een voorbeeld hiervan zijn onze vistrappen, die ervoor zorgen dat vissen vrij kunnen migreren zonder op onverwachte obstakels te stoten.” In elk infrastructuurproject dat Antea Group België uitvoert, speelt de natuur en het groene karakter van de lokale omgeving een grote rol. Voor het Groene Singel-project in Antwerpen bekeek het bijvoorbeeld hoe het de beeldkwaliteit van de grote ringweg en het plaatselijke ecosysteem kan verbeteren, in Gent hielp het de oevers van de nabijgelegen rivieren en kanalen vergroenen en in de provincie Antwerpen legde het de inmiddels beroemd geworden fiets-o-strades aan (fietspaden langs het spoor). “We zoeken die 'natuurlijke' contexten wel op, al betekent dit niet dat we enkel aan 'landschapsinfrastructuur' doen,” benadrukt Parys. “Ook in 'mobiliteitsinfrastructuur' en 'stedenbouwkundige infrastructuur' zijn we sterk. Op de Vaartkom-site in Leuven deden we bijvoorbeeld


presentatie | antea group

het mobiliteitsonderzoek en de MER-studies voor de opmaak van de nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen en saneren we momenteel de vervuilde bodem. Onze infrastructuurafdeling levert al jaren een belangrijke bijdrage aan het wegwerken van de 'zwarte punten' op het Vlaamse wegennet (bijvoorbeeld in Puurs en Herentals).”

Sigma- en Kustverdedigingsplan Een belangrijk infrastructureel project waar Antea Group voor een groot deel aan bijdraagt, is de uitvoering van het Sigmaplan. Dit werd in 1977 opgesteld om wateroverlast in de Schelderegio te voorkomen. Via een doordachte inplanting van enkele overstromingsgebieden kan de grote rivier nu op een gecontroleerde manier uit haar oevers treden. De geactualiseerde versie van dit plan wordt sinds 2005 stap voor stap uitgevoerd. Antea Group werkte mee aan het allesomvattende haalbaarheidsonderzoek en de procesbegeleiding voor het originele Sigmaplan, maakte het milieueffectenrapport van alle mogelijke overstromingsgebieden en begeleidde het Vlaamse Gewest in het maken van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het stelde eveneens de uitvoeringsdossiers voor de dijk- en de waterbouwwerken op. Bovendien nam Antea Group de technische uitvoering van het masterplan voor de Durmevallei op zich. Het zorgt ervoor dat de vijf deelgebieden langs de Durme op een veilige en 'natuurlijke' manier kunnen overstromen. “Met nieuwe infrastructuur (dijkenbouw) creëren we de mogelijkheid om water te kunnen bergen,” licht Parys toe. “Maar niet alleen het verhogen van veiligheid, maar ook 'natuurlijkheid' is onze prioriteit. Het is immers de bedoeling van het Sigmaplan om niet enkel meer ruimte voor de rivier, maar ook meer natuur te creëren. We zorgen ervoor dat onze bekkens niet zomaar doelloos vol- en leeglopen. Het water moet er een tijdje blijven staan, zodat er rietgebieden, slikken en schorren ontstaan. Om dit streven in de praktijk om te zetten, werken onze bouwkundige ingenieurs samen met onze bio-ingenieurs en ecologen. Het gaat overigens niet enkel over deze bekkens, maar ook over de inpassing van de N42, het aanleggen van parkings, wandelpaden, enz. Met deze delicate opdracht worden we ook geconfronteerd in Wenduine-De Haan, waar we het pilootproject van het Vlaamse Kustverdedigingsplan aan het uitvoeren zijn. De volledige dijkinfrastructuur en de openbare ruimte moeten er aangepast worden aan de vernieuwde eisen inzake veiligheid en natuurlijkheid. Antea Group legt zich met andere woorden toe op het versterken van de band tussen landschap en infrastructuur.” ❚

In elk infrastructuurproject dat Antea Group België uitvoert, speelt de natuur en het groene karakter van de lokale omgeving een grote rol. Zo legde Antea Group bijvoorbeeld aan de rivieren en kanalen rond Gent enkele ‘groene oevers’ aan.

Antea Group realiseert momenteel in Koksijde een ecogolfterrein. Hierbij heeft het aandacht voor ecologie én functionaliteit, zodat het domein kan uitgroeien tot volwaardig recreatief domein met een groene, ecologische inslag.

“Bouwheren, aannemers en architecten komen vaak bij ons terecht als ze willen weten hoe ze hun infrastructuuringrepen op een optimale manier kunnen inbedden in de (landschappelijke) omgeving. Het is op dit vlak dat we een absolute meerwaarde kunnen betekenen,” aldus Jan Parys, een van de twee algemeen directeurs van Antea Group.

| 63


Op wie rekent u

voor een duurzaam gebouwd Vlaanderen?

Voor welke bouwproducten bestaan al gesloten materiaalkringlopen? Aan welke voorwaarden moeten gerecycleerde granulaten voldoen om opnieuw ingezet te kunnen worden in de materiaalkringloop? Wat is de impact van een gebouwelement in de loop van zijn hele levenscyclus?

Het milieuverantwoorde beheer van materialen is de belangrijkste missie van de OVAM. Milieuverantwoord materiaalbeheer in de bouw heeft zowel te maken met duurzaam materiaalgebruik als met duurzaam wonen. Bouwen en wonen zijn essentiële menselijke activiteiten met een grote impact op het milieu. We staan voor de uitdaging ons grondstoffengebruik verder te rationaliseren, ook in de bouwsector. Alleen kijken naar het afvalbeheer op het einde van de materiaalketen volstaat niet langer. We moeten de efficiëntie van de hele keten verbeteren. De OVAM heeft met het uitvoeringsplan ‘Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de bouw’ een duidelijke stap gezet van een klassiek afvalbeheer naar een verruimend materialenbeleid.

Volg ons op www.ovam.be/selectiefslopen en

www.ovam.be/bouwmaterialen

en www.ovam.be/bouwmaterialenmethodiek


OVAM

Duurzaam materiaalgebruik in de bouw De impact van de bouwwereld op de natuur en de maatschappij is groot en wereldwijd. Niet alleen is het energieverbruik van het huidig gebouwenpatrimonium verantwoordelijk voor ongeveer één derde van de broeikasgasemissies, maar is het bouwen, verbouwen en onderhouden ervan bovendien goed voor maar liefst 40% van de consumptie van grondstoffen (UNEP 2007).

Ketensamenwerking voor het sluiten van de bouwmateriaalkringlopen Om materiaalkringlopen in de bouw hoogwaardig te kunnen sluiten, staan we nog voor heel wat uitdagingen. De OVAM zet proactief in op deze ambitieuze doelstelling. Onder meer via het samenbrengen van verschillende actoren in de bouwketen (gaande van de sloper tot bouwmateriaalproducent, aannemer en afvalsorteerder) zoeken we naar technische, organisatorische en economisch haalbare mogelijkheden om de kringloop voor diverse bouwmaterialen te sluiten. Via www.ovam.be/bouwmaterialen vindt u meer concrete info met betrekking tot de mogelijkheden voor het sluiten van de materiaalketen voor gips, cellenbeton, minerale isolatie, bitumen, kunststoffen en vlakglas.

Onderzoek naar het milieuprofiel van gebouwelementen Naast hoogwaardige recyclage en hergebruik van materialen is ook meer inzicht nodig in de milieu-impact van bouwmaterialen over hun ganse levenscyclus (van ontginning tot productie, montage, onderhoud en afbraak). Vandaag moeten Belgische bouwprofessionals en de overheid een beroep doen op buitenlandse milieuclassificatiesystemen (zoals bv het Nederlandse “NIBE’s Basiswerk Milieuclassificaties Bouwproducten”) om een

anten die specifiek zijn voor de Vlaams-Belgische vergelijking te kun­ bouwcontext te ontwikkelen. In de (nabije) toenen maken tussen de milieukomst wenst de OVAM deze databank verder uit impact van diverse gebouwelementen en gehante breiden en ook een tool te ontwikkelen voor een teerde materialen. Deze tools en informatie zijn specifiek publiek (en overheid) met een beperkte echter vaak niet transparant en/of niet specifiek of geavanceerde kengerelateerd aan de Naast hoogwaardige nis inzake duurzaam V l a am s - B e l g i s c h e recyclage en hergebruik van bouwen. Samen met bouwcontext. Om deze redenen materialen is ook meer inzicht een solide en gedragen werd door de OVAM nodig in de milieu-impact van duurzaamheidvisie zal dit hopelijk de basis in 2011 een onderbouwmaterialen over hun leggen voor kleine en zoeksopdracht geganse levenscyclus grote (bouw)experimengund aan VITO om, ten die uiteindelijk zullen leiden tot een effectief in samenwerking met de KULeuven (department duurzame bouwmateriaalpraktijk in Vlaanderen. ASRO) en het WTCB (labo Duurzame OntwikkeMeer informatie over dit onderzoek vindt u op ling), een open expert-rekenmodel en een databank www.ovam.be/bouwmaterialenmethodiek. ❚ van milieuprofielen van 110 gebouwelementvari-

| 65


ALLE BELIJNINGEN IN VERF EN THERMOPLAST PRIVAAT - INDUSTRIE OVERHEID - GEMEENTEBESTUREN

VERWIJDEREN VAN MARKERINGEN OPRUWEN VAN OPPERVLAKTES MINIMALE BESCHADIGING MILIEUVRIENDELIJK

DE GROOTE ANDRE en ZOON bvba Karrewegstraat 110 - 9800 DEINZE Telefoon 09 380 17 18 - Fax 09 380 17 19 E-mail: degroote@wegmarkeringen.be OOK OFFICIELE VERDELER VAN GRACO


wegmarkeringen

leerde d voorbeeld van geprofi Dotmarkering, een goe ft in de hee eem syst d leer rofi wegmarkering. Een gep dikte. ing een veranderlijke film dwars- of de lengtericht rdelen voo tal aan een ben n heb Geprofileerde systeme tbaar bij ke systemen: beter zich ten opzichte van vlak eid. ie en een betere stroefh uct rod idsp gelu eer, regenw

Geluidsproducerende wegmarkeringen aan de zijkant van de autosnelweg komen de veiligheid alleen maar ten goede. Wanneer een bestuurder van zijn of haar lijn afwijkt, veroorzaken ze trillingen en een geluid die hem of haar bij de pinken houdt.

Lijnen, pijlen en verkeerstekens op het wegdek: ze zijn cruciaal voor het goede verloop van het verkeer. Maar ook van deze wegmarkeringen zijn er verschillende types die elk hun voor- en nadelen hebben. Bovendien zijn er ook op het vlak van wegmarkeringen de laatste jaren enkele nieuwigheden opgedoken die ze slijtvaster, zichtbaarder en makkelijker te plaatsen maken. In dit artikel vertellen we u wat er qua wegmarkeringen op de markt is. Wegmarkeringssystemen Wegmarkeringen zijn alle aanduidingen die door middel van verf of andere materialen op het wegdek zijn aangebracht. Wegmarkeringen kunnen zowel van tijdelijke als van permanente aard zijn en worden aangebracht door gespecialiseerde aannemers. De standaardeisen en de technische leidraden voor elk type wegmarkering zijn geformuleerd in het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw. Wegmarkeringssystemen omvatten een combinatie van een basismarkeringsproduct, nastrooiparels en een stroefmakend middel. Nastrooiparels bestaan uit glas en worden – vlak na de plaatsing – op de wegmarkeringen gestrooid. In sommige gevallen zijn de glasparels echter al geïntegreerd in het basisproduct ( mengparels). Mengparels zorgen voor een goede zichtbaarheid eens de nastrooiparels onder invloed van slijtage verdwenen zijn. Glasparels staan in voor de lichtverstrooiing en de retroreflectie (de weerkaatsing van het licht van de koplampen op de wegmarkering in de richting van de bestuurder) en verzekeren dus de zichtbaarheid. Hoe groter de parels, hoe efficiënter ze het licht weerkaatsen. Hoe meer parels, hoe beter de markering bestand is tegen afslijting.

Stroefmakers (harde korrels van natuurlijke of kunstmatige oorsprong) verbeteren de grip op de weg en verhinderen dat de wergmarkeringen spiegelglad worden. Een teveel aan stroefmakers vermindert echter de zichtbaarheid van de markering en haar vasthechting aan het wegdek. Er moet met andere woorden een goed evenwicht gezocht worden tussen zichtbaarheid en stoefheid. Er bestaat een verschil tussen vlakke en geprofileerde systemen. Een vlak systeem bestaat uit een film met

een constante dosering, terwijl een geprofileerd systeem in de dwars- of de lengterichting een veranderlijke filmdikte heeft. Geprofileerde systemen hebben een aantal voordelen ten opzichte van vlakke systemen. Ze zijn ontworpen om regenwater van de markeringen weg te leiden, waardoor ze – zeker bij nacht – beter zichtbaar zijn. Bij vlakke varianten blijft de waterfilm aanwezig op de wegmarkering, waardoor het licht van de koplampen nauwelijks teruggekaatst wordt naar de bestuurder. Voorts bestaat er van de geprofileerde markering een geluidsproducerende ➤

Een vlak wegmarkeringssysteem heeft een film met een constante dosering en is dus overal even dik.

| 67


Spekking BVBA Voorgevormde Thermoplastische Wegmarkeringen

Totaalpakket aan geprefabriceerde thermoplastische wegmarkeringen! Onze producten zijn ATG gecertificeerd! Spekking BVBA - Pierscostraat 17 - BE-3400 Landen T - +32 (0) 11 597 434 F - +32 (0) 11 597 436 Info@spekking.eu - www.spekking.eu

Bedrijfswageninrichtingen voor Professionals Vrijblijvende offerte volledig op maat of profiteer van onze promomeubels Eigen inbouwstations te Vilvoorde, Tessenderlo en nabij Waregem.

fferte o n e o em Gratis d ening k e t D 3 met GRATIS TEL. 0800 857 59

fax 0800 857 60 路 info@sortimo.be

Ad_197x130_BE_flem.indd 1

16.02.12 15:23


wegmarkeringen

van de componenten, meer bepaald het verhardingsmiddel, zal het product kort nadien doen uitharden. Het verhardingsmiddel kan ook als coating op de nastrooiparels worden aangebracht. Koudplast heeft net zoals thermoplast een levensduur van drie jaar. Tot slot zijn er ook nog voorgevormde koudgekleefde wegmarkeringen. Dit zijn producten die uitgerust zijn met een kleefstrook en die zo op het wegdek worden gelijmd of vastgedrukt. Er zijn verschillende soorten van verkrijgbaar, meer bepaald tape, voorgevormde koudplast en afbeeldingen. Deze variant is uiterst slijtvast en performant en moet pas na zes jaar vervangen worden. Voorgevormde koudgekleefde wegmarkeringen zijn dan ook vrij duur.

Trends en evoluties

De zichtbaarheid van wegmarkeringen is een belangrijk aandachtspunt. Om ze ’s nachts voldoende zichtbaar te maken, moeten ze retroreflectief zijn. Dit kan door glasparels te integreren in de vooraf geproduceerde wegmarkering of door ze er nadien – vlak na de plaatsing – over te strooien.

variant die trillingen en geluid veroorzaakt wanneer bestuurders erover rijden. Ze geven een voel- en hoorbaar signaal wanneer een bestuurder van de weg afwijkt en komen de veiligheid dus ten goede. Tot slot zijn ze ook iets stroever door het lichte verschil in filmdikte.

Verschillende types Grosso modo kunnen we vier grote groepen onderscheiden. Een eerste type wegmarkering is de gewone wegenverf. Ze wordt aangebracht met een borstel, een rol of een pistool. Met wegenverf kan je echter enkel een vlak wegmarkeringssysteem plaatsen. Verfmarkeringen moeten ook elk jaar opnieuw aangebracht worden, maar zijn in vergelijking met de andere types wel redelijk goedkoop. Een tweede type is de thermoplast, een product dat in de vorm van blokken, korrels of poeder geleverd wordt. Er zijn ook voorgevormde varianten, al is het soms nodig om deze bij het aanbrengen op het wegdek aan te vullen met glasparels en stroefmakende middelen. Thermoplasten kunnen op verschillende manieren aangebracht worden: met behulp van een spray of een gietvorm, door op maat gefreesde gleuven op te vullen of door de voorgevormde markeringen met een gasbrander te verwarmen tot ze versmelten met het wegdek. Een thermoplast gaat over het algemeen drie jaar mee. Een derde type wegmarkering is koudplast, een markeringssubstantie die gevormd wordt via een chemische reactie tussen twee of meerdere componenten. Net voor de effectieve plaatsing worden ze vermengd. Eén

Natuurlijk wordt er ook op het vlak van wegmarkering voortdurend gestreefd naar innovatie en een betere performantie. Zo eist het AWV sinds vorig jaar een hogere retroreflectiewaarde van de markering op onze autosnelwegen. Momenteel zijn ze – mits beschijning door koplampen – zichtbaar tot op een afstand van zestig meter. Om het verloop van de weg ook tot maar liefst 250 meter te kunnen aangeven, zal het AWV binnenkort overal om de vijftig meter een reflector plaatsen. Voorts zet men binnen de wegenbouwsector in op geprofileerde markeringen die de nachtzichtbaarheid bij regenweer bevorderen. Wat zichtbaarheid bij regenweer en een nat wegdek betreft, is er volgens het AWV immers nog een lange weg af te leggen. Het is ook niet ondenkbaar dat fotoluminiserende pigmenten in de toekomst hun intrede doen: pigmenten die zich overdag opladen in dag- en kunstlicht en ’s avonds automatisch licht afgeven. Momenteel zijn er echter nog geen concrete toepassingen ontwikkeld die een even grote lichtopbrengst hebben als glasparels. De pigmenten zijn bovendien (nog) te duur om over lange afstanden te gebruiken, en ook de slijtvastheid ervan is nog niet bekend.

Spekking: specialist in gebruiksvriendelijke thermoplastische wegmarkeringen Thermoplastische wegmarkeringen zijn de laatste tijd aan een forse opmars bezig. Waar de benodigde wegmarkeringen vroeger geverfd en jaarlijks herverfd moesten worden, gaan de voorgevormde thermoplastische varianten maar liefst zes jaar mee en zijn ze veel eenvoudiger en goedkoper te plaatsen. Spekking bvba uit Landen is een van de weinige gecertificeerde bedrijven die ze aanbiedt. Een groot voordeel van de Spekking-thermoplasten is echter dat je ze eenvoudig zelf kan plaatsen. Thermoplastische wegmarkeringen zijn op maat gemaakte symbolen die op het wegdek gebrand worden. Nadat de weg is schoongemaakt, worden ze op het wegdek gelegd en beschroeid met een gasbrander. Doordat de thermoplasten versmelten met het wegdek, zijn ze onmiddellijk overrijdbaar en gaan ze veel langer mee dan de geverfde symbolen. Ze zijn eenvoudig en bovendien zeer goedkoop te plaatsen. Je hebt immers geen dure machines of externe werkkrachten nodig om ze op je wegdek aan te brengen. De thermoplastische wegmarkering van Spekking draagt tot slot ook bij aan de verkeersveiligheid. In de thermoplasten is glasparel verwerkt, zodat ze oplichten wanneer ze door de koplampen van naderende auto's beschenen worden. Sinds 2009 voert Spekking bvba de thermoplastische wegmarkeringen van Eurotherm in vanuit Duitsland. Het heeft op die manier alle mogelijke verkeerssymbolen, logo's en tekens ter beschikking en kan zo inspelen op de specifieke wensen van zijn klanten. Spekking is overigens ook gespecialiseerd in reinigingstechnieken en de productie van koudasfalt. Het bezit een ATG- en COPRO-keuring en probeert zijn klanten een totaalpakket aan te bieden waarmee gemeenten hun wegen makkelijk zelf kunnen opwaarderen. In dit pakket is ook een demonstratie inbegrepen, zodat ploegbazen en gemeentewerkers de plaatsing van de thermoplasten in de toekomst volledig op zich kunnen nemen. Contact: Bart Beeckaert, zaakvoerder Spekking bvba, b.beeckaert@spekking.org

Ten derde is ook sprake van dynamische wegmarkeringen: wegmarkeringen die – naargelang de gewenste instelling – van een doorgetrokken streep naar een onderbroken lijn kunnen worden gewijzigd. Dit zou bijvoorbeeld van pas kunnen komen bij het al dan niet openen van spitsstroken. Tot slot evolueert men wat het aanbrengen van wegmarkeringen betreft – net zoals in de rest van de wegenbouwsector – van middelenverbintenissen naar resultaatsverbintenissen. Aannemers mogen steeds vaker zelf bepalen welke gecertificeerde wegmarkeringsproducten ze gebruiken, op voorwaarde dat het voldoet aan de eisen inzake dag- en nachtzichtbaarheid, duurzaamheid en stroefheid. Met dank aan de afdeling Expertise Verkeer en Telematica van het AWV. ❚

De wegenbouwsector zet volop in op een verbeterde nachtzichtbaarheid. Het AWV eist sinds vorig jaar een betere retroreflectiewaarde van de markering op onze snelwegen en zal binnenkort overal om de vijftig meter reflectoren plaatsen. Toch is er volgens hen – zeker inzake zichtbaarheid bij regenweer – nog een lange weg af te leggen.

| 69


AquaPave WATERDOORLATENDE BESTRATING VOOR PARKINGS. De AquaPave voert alle overtollige water direct af in de ondergrond. DĂŠ ideale oplossing om wateroverlast tot een minimum te herleiden.

Dijkstraat 3 3690 ZUTENDAAL T: 089/610011 F: 089/613143 Oostmalsesteenweg 204 2310 RIJKEVORSEL T: 03/3120847 F: 03/3117700 E: sales@ebema.com

WWW.EBEMA.COM


presentatie | ebema

Betonproducent Ebema investeert in de toekomst Ebema N.V., met vestigingen in Zutendaal en Rijkevorsel, is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verdeling van hoogwaardige betonproducten zoals tegels voor terrassen en tuinen, klinkers, bestratingsmaterialen en geprefabriceerde onderdelen voor de spoorweg- en dijkenbouw.

Het uitgebreide gamma staat bekend voor zijn kwaliteit, duurzaamheid en eigentijdse vormgeving. Dagelijks worden de betonproducten van Ebema gebruikt bij de inrichting van stads- of dorpskernen, pleinen, industrieterreinen, enz. Onder de merknaam 'Stone&Style by Ebema' biedt het ook een uitgebreid assortiment betonproducten voor tuintoepassingen aan. 2012 staat voor Ebema volledig in het teken van een uitgebreid investerings- en innovatieprogramma. Dit houdt onder andere de bouw van een groot nieuw kantoorpand (2.000m²), de ontwikkeling van een nieuwe productielijn voor andere en vernieuwende betonproducten en de installatie van een proefmachine voor toekomstige ontwikkelingen op kleine schaal in. Ebema tracht voortdurend te innoveren, zowel op het vlak van interne werking als op het vlak van pro-

ductontwikkeling. Het realiseert meer dan de helft van z'n omzet met producten die het gedurende de voorbije vijf jaar heeft ontwikkeld. “Blijven innoveren is dan ook de boodschap om succesvol te blijven. En dat is geen voor de hand liggende opdracht want het vraagt om continue veranderingen op elk niveau in het bedrijf. Het vraagt een kritische blik en het streven naar verbeteringen in het productieproces en ideeën voor de lancering van nieuwe producten,” luidt het bij Ebema. Ebema was in de betonwereld bovendien een pionier inzake de verwerking van eigen afval. Het breekt jaarlijks meer dan 25.000 ton productieafval af tot herbruikbare betongranulaten. Op deze manier tracht Ebema zijn steentje bij te dragen aan een duurzamere wereld. ❚

EBEMA Dijkstraat 3 3690 ZUTENDAAL Dijkstraat 3 T: 089/610011 3690 F:Zutendaal 089/613143 T +32 (0)89 610011 Oostmalsesteenweg F +32 (0)89204 613143 2310 RIJKEVORSEL E sales@ebema.com T: 03/3120847 W www.ebema.com F: 03/3117700 E: sales@ebema.com Oostmalsesteenweg 204 2310 Rijkevorsel

T +32 (0)3 3120847 F +32 (0)3 3117700 E sales@ebema.com W www.ebema.com 14/06/12 16:02

| 71


genk | Infrastructuurwerken

Ali Caglar: “Vanaf de jaren 60 heeft de stad Genk volop geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe wegen en rioleringen. Dit betekent dat heel wat straten op dit moment een riolering hebben die dertig, veertig of zelfs vijftig jaar oud is. Het spreekt voor zich dat het toch stilaan tijd wordt om deze eens te vernieuwen.”

72 |


genk | Infrastructuurwerken

Interview Ali Caglar (Schepen van Openbare Werken in Genk)

‘Stedelijke infrastructuur moet beantwoorden aan de behoeften van de samenleving’ In Genk hebben stadsbestuur en arbeiders de laatste jaren hard gewerkt om de fel verouderde infrastructuur aan te passen aan de huidige en toekomstige behoeften van de steeds groter wordende stad. Tal van pleinen, kruispunten en wegen in en rond de Genkse binnenstad werden opnieuw aangelegd en ingericht. Schepen van Openbare Werken Ali Caglar licht toe welke infrastructuurwerken er de voorbije jaren in zijn stad uitgevoerd zijn en welke er nog op de agenda staan. leg van een gescheiden rioleringsstelsel, brengen zulke werken een grote investeringskost met zich mee. Het onderhouden en vernieuwen van onze infrastructuur is met andere woorden een werk van lange adem waarbij we niet over één nacht ijs willen gaan en vooral de juiste oplossingen willen kiezen.

O

Ook de komende jaren zullen er dus heel wat infrastructuurwerken plaatsvinden in Genk? Jazeker. We hebben er de voorbije jaren immers een aantal grote wegen bijgekregen. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft verschillende gewestwegen overgedragen aan onze stad, en ook in de toekomst zal dit nog gebeuren. Zo vallen een deel van de Europalaan (N75) en de E. Coppéelaan (N779) al onder onze bevoegdheid, en binnenkort

www.deschachtplastics.be

komen hier ook nog de rest van de E. Coppéelaan, de Onderwijslaan-Halmstraat (N744) en de Weg naar As (N723) bij. Dit betekent uiteraard dat we al deze wegen in de toekomst ook zullen moeten onderhouden. En aangezien het grote infrastructuren zijn, zal hun aandeel in het onderhoudsbudget van onze stad niet gering zijn.

B

Besteed de stad Genk meer aandacht aan het onderhoud van zijn infrastructuur dan vroeger? Weerspiegelt zich dat ook in het budget dat ervoor wordt uitgetrokken? Natuurlijk, omdat er simpelweg ook meer te onderhouden is. Bovendien zijn de eisen op technisch vlak heel wat strenger dan twintig tot veertig jaar geleden en zijn de kosten dus ook toegenomen. ➤

120702

D

De voorbije jaren zijn er op het grondgebied van de stad Genk heel wat openbare werken gebeurd. In hoeverre was de Genkse infrastructuur verouderd? We kunnen toch wel stellen dat het gros van de infrastructuur in onze stad een opknapbeurt kon en kan gebruiken. Vanaf de jaren 60 heeft de stad bijvoorbeeld volop geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe wegen en rioleringen. Genk is dan ook een van de gemeentes met de hoogste rioleringsgraad in Vlaanderen. Voorts hebben we rond de jaren 6070 een enorme groei van het aantal woonwijken gekend: Sledderlo, Vlakveld, Kolderbos, Nieuwe Kempen, enz. Dit betekent dat heel wat straten op dit moment een riolering hebben die dertig, veertig of zelfs vijftig jaar oud is. Het spreekt voor zich dat het toch stilaan tijd wordt om deze eens te vernieuwen. En vermits we bij de herinrichting van zulke straten meestal ook opteren voor de aan-

Van alle bouwmarkten thuis !

HDPE-drukleidingen voldoen aan BENOR-norm NBN EN 12201

ER G EN AFVO RIOLERIN ATERIALEN LEN ISOLATIEM KMATERIA NK EN DA KOPER, ZI FOLIES IALITEITEN BOUWSPEC GEVEL EN

De HDPE-drukleidingen van Deschacht dienen voor het transport onder druk van afval- en proceswater. Met dit kwaliteitslabel bevestigt Deschacht zijn reputatie van betrouwbare leverancier op de riolering- en afvoermarkt. Hebt u vragen over deze producten en het BENOR-certificaat? Neem dan gerust contact op met ons oostakker@deschachtplastics.be of 09/355 74 54.

Oostakker-Gent • Aartselaar • Zedelgem • Tielt • Hamme • Rijkevorsel

UATION E ET ÉVAC ÉGOUTTAG RE N UX DE TOITU ISOLATIO ES MATÉRIA NC ET AUTR CUIVRE, ZI BÂTIMENT FILMS IALITÉS DU 120702ADV-HPDE.indd ES ET SP1ÉC

| 73

12/04/12 09:44


genk | Infrastructuurwerken

Straten die dertig of veertig jaar geleden werden (her)aangelegd, moesten veel minder verkeer verwerken en hadden dus ook een vrij eenvoudige structuur. Eén enkel laagje asfalt volstond toen meestal nog. Maar door de stelselmatige verhoging van de verkeersintensiteit zijn we de opbouwmethode van onze wegen moeten gaan bijsturen. Inmiddels rusten we onze wegen uit met een onderfundering, twee tot zelfs drie lagen asfalt, speciale asfaltsoorten die het geluid moeten dempen, enz. Vroeger was dit alles veel minder aan de orde.

H

Houden jullie bij de herinrichting van jullie straten ook rekening met aspecten zoals leefbaarheid en verkeersveiligheid? Meer dan vroeger het geval was? Absoluut. De straten die in de jaren 60 en 70 zijn aangelegd, werden anders ontworpen omdat er ook andere prioriteiten waren. Vroeger ging alle aandacht naar de auto, zodat de straten breed en overwegend geasfalteerd waren en er weinig ruimte voor beplanting was. Onze huidige samenleving heeft andere behoeften. Door de overvloed aan verkeer is er nu meer aandacht voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker, het stimuleren van het openbaar vervoer, duurzaamheid, de beperking van geluidsoverlast, de verhoging van de leefbaar-

heid, de integratie van groen in het straatbeeld, enz. Wanneer we een straat een nieuwe inrichting geven, gaan we met andere woorden voor een totaaloplossing en pakken we een heel domein aan in plaats van enkel maar één kruispunt of één onderdeel van een bepaalde weg.

bos en de renovatie van de asfaltverhardingen van een aantal straten (buitengewoon onderhoud), de renovatie van fietspaden, enz. De komende jaren staan er ons bovendien een aantal projecten in het kader van de renovatie van Sledderlo (Masterplan LO2020) te wachten. ❚

Welke belangrijke infrastructuurprojecten zullen jullie de komende jaren in Genk realiseren? Samen met het AWV zullen we in eerste instantie de H. Fordlaan een nieuwe inrichting geven en zullen we de verkeersveiligheid op en rond drie kruispunten op onze Westerring verhogen door onder andere een fietserstunnel en een Hollands Complex (een verkeerswisselaar waarvan de op- en afritten parallel met de hoofdweg liggen) aan te leggen. Nadien verwachten we ook nog werken aan de kruispunten van de Oosterring en willen we ook het op- en afrittencomplex Genk-Oost veiliger maken. Samen met het Vlaams Gewest zullen we ook investeren in de plaatsing van geluidsschermen langs snel- en gewestwegen omdat we merken dat, mede door de stijging van de verkeersintensiteit, zulke maatregelen noodzakelijk zijn voor de verbetering van de leefbaarheid in onze stad. De stad zelf houdt zich momenteel bezig met de herinrichting van de wijk Nieuwe Kempen en Kolder-

Ali Caglar: “Vroeger ging alle aandacht naar de auto, zodat de straten breed en overwegend geasfalteerd waren en er weinig ruimte voor beplanting was. Onze huidige samenleving heeft andere behoeften. Door de overvloed aan verkeer is er nu onder andere meer aandacht voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker en de integratie van groen in het straatbeeld.” (foto: de vernieuwde Hasseltweg)

W

Janson bruggen oplossingen op maat Janson Bridging is dé marktleider in Europa voor de verhuur en verkoop van modulaire stalen bruggen, pontons en RoRo’s. Voor permanent gebruik, tijdelijke toepassingen of als noodoplossing. Maatwerk in ontwerp, constructie en installatie.

Ons leveringsprogramma in bruggen omvat plaatligger-, balk-, vakwerk- en paneelbruggen; modulair in lengte en breedte op uw wens te leveren en te installeren. Van lichte fiets/voetgangersbruggen tot zwaarverkeersbruggen in vrije overspanningen van meer dan 100 meter. Alles geleverd met technische tekeningen en berekeningen op basis van de laatste EuroCode.

T +32 (0) 3 315 98 20 info@jansonbridging.be 74 |

www.jansonbridging.be

De stad Genk renoveert momenteel de asfaltverhardingen van een aantal belangrijke straten (buitengewoon onderhoud). De Grotestraat is hier een goed voorbeeld van.


genk | Infrastructuurwerken

BELANGRIJKE bijdrage vernieuwing van de Genkse stadsinfrastructuur ➤

| 75


Grond- en wegeniswerken Aanleg industriĂŤle parkings Beton-, klinkeren asfaltverharding Plaatsen van betonverhardingen met een glijbekistingmachine tot 6 meter breed

Mercuriuslaan 4 - 3600 Genk Telefoon 089 - 81 90 90 fax 089 - 81 90 91 www.martensgroup.be info@martensgroup.be


genk | Infrastructuurwerken

Als aannemer aan de slag gaan in eigen stad of regio, het is een voorrecht dat weinigen onder hen te beurt valt, zeker aangezien de toewijzing van infrastructuurwerken over het algemeen via openbare aanbestedingen verloopt. Dirk Martens en zijn collega's bij Martens Wegenbouw, dat gespecialiseerd is in beton- en rioleringswerken, zijn er echter toch in geslaagd om de voorbije jaren drie projecten in thuisstad Genk uit te voeren. Bovendien staat hen er binnenkort nog een leuk lokaal wegenisproject te wachten. Zaakvoerder Dirk Martens geeft ons meer toelichting bij deze 'Genkse' projecten. Rotonde Zuiderring “De Genkse Zuiderring is een drukke verkeersas die de zuidelijke verkeersstroom van en naar Genk reguleert. Er wordt snel gereden, waardoor het voor krui-

steken. Het kruispunt met de Havenstraat was één van deze kritieke punten. Vandaar dat het stadsbestuur ervoor opteerde om er een grote rotonde aan te leggen. Deze moet ervoor zorgen dat het doorgaan-

'Martens Wegenbouw nam de herinrichting van de Genkse wijk Boxbergheide op zich. Het plaatste een gescheiden rioleringsstelsel, vernieuwde alle wegen en voetpaden en legde de ondergrondse elektriciteitsleidingen aan' sende voertuigen of zwakke weggebruikers niet altijd even eenvoudig en veilig is om de Zuiderring over te

de en het kruisende verkeer hun weg snel en zonder problemen kunnen vervolgen. De fietsers kregen

bovendien een beveiligde oversteekplaats rondom de rotonde. Martens Wegenbouw mocht dit werk – de aanleg van de rotonde en de aansluitende wegen – uitvoeren. Het was voor ons de eerste keer dat we een rotonde van die omvang mochten aanleggen. Best spannend dus, maar alle werken waren ruim op tijd klaar. Het project werd eind mei opgeleverd.”

Herinrichting Boxbergheide (fase 1) “Boxbergheide is een wijk ten westen van Genk. Vanaf 2003 werd de wegen- en rioleringsinfrastructuur van de wijk grondig gerenoveerd. Martens Wegenbouw nam de eerste en de tweede fase van dit project (2008) op zich: de plaatsing van een gescheiden rioleringsstelsel, de volledige vernieuwing van de wegen en voetpaden en de ondergrondse aanleg van de elektriciteitsleidingen. ➤

| 77


VOOR

NA

See what LED light can do

Verbazingwekkend, hoe verlichting de mobiliteit op autosnelwegen kan verbeteren. De investering in Philips LED-verlichting met een lichtmanagementsysteem heeft een dubbel voordeel: een lager energieverbruik en minder economische hinder. Door de lange levensduur van LED’s in combinatie met het op afstand centraal kunnen uitlezen van de staat van verlichting en of er aanpassingen of reparaties nodig zijn, kan het beheer hierdoor efficiÍnter gepland worden en dit zorgt voor een betere mobiliteit voor de weggebruiker. Scan voor meer informatie de QR-code of kijk op onze website: www.lighting.philips.be > Inspiratie > Projecten

81957-PH-Adv Outdoor functioneel 197x267 BE.indd 1

22-03-2012 15:34:10


genk | Infrastructuurwerken

'Het in Genk gevestigde Martens Wegenbouw voerde al drie projecten uit in eigen stad: de aanleg van een rotonde op de Zuiderring, de herinrichting van de wijk Boxbergheide (zie foto) het leveren van cementgebonden producten voor de aanleg van het nieuwe stadsplein. Begin juli start het met de werken in de Annunciadenstraat'

Het was een – naar onze normen – vrij omvangrijk werk waar heel wat studies aan voorafgingen. Boxberg ligt op een humuslaag, dus er moesten voortdurend metingen gebeuren om de stabiliteit van de woningen te kunnen waarborgen en verzakkingen te vermijden.”

Stadsplein Genk “Doordat we beschikken over een eigen betoncentrale (voor de productie van beton, schraal beton cementgebonden funderingen, gestabiliseerd

zand) en een breekwerf voor de recyclage van bouwafval, kunnen we behalve als aannemer en uitvoerder ook fungeren als producent en leverancier. Dit bewezen we een drietal jaar geleden bij de aanleg van het nieuwe stadsplein in Genk, dat het sluitstuk vormde van een stadsvernieuwingsproject dat in PPS-verband werd uitgevoerd. Onze bijdrage aan dit prestigieuze project bestond uit de levering van de grondstoffen, meer bepaald alle cementproducten. We maakten deel uit van een tijdelijke handelsvereniging met Slegers, dat de werken effectief uitvoerde.”

Annunciadenstraat “Een eerstvolgend project dat we binnenkort in Genk mogen uitvoeren, is de heraanleg van de Annunciadenstraat. We leggen er meer bepaald een nieuw wegdek, parkeerplaatsen en fiets- en voetpaden aan. In de Annunciadenstraat ligt een basisschool waar wij tegelijkertijd ook de speelplaats zullen vernieuwen, dus er zijn best wel wat veiligheidsmaatregelen waar we rekening mee moeten houden. De voorbereidende werken voor de nutsvoorzieningen zijn al gestart in maart. De werken vangen aan op 2 juli en zouden voor het begin van het nieuwe schooljaar afgerond moeten zijn.” ❚

| 79


GENK | C-Mine

Dagelijks bouwen aan uitmuntendheid

Kumpen, e

cellence in b ouw, infra, vas t goedont wik keling , renovatietechnieken, tunnelling & PPP

w w w.kumpen.be

80 |

105687-advKumpen-197x130.indd 1

5/06/12 16:28


GENK | C-Mine

(Fotografie: Pieter Kers)

Prachtig nieuw binnenplein maakt C-Minesite tot

harmonieus geheel 'Unieke leisteenbekleding herinnert bezoekers aan voormalige mijnindustrie'

C-Mine is een van de meest prestigieuze Limburgse bouwprojecten van de laatste jaren. De voormalige mijnsite in Winterslag (Genk) werd omgetoverd tot een culturele trekpleister met onder andere een cultureel centrum, een bioscoop en een schoolgebouw van de KHLIM. Nu Kumpen in april ook de werken aan het binnenplein en de omliggende infrastructuur afrondde, is het prestigieuze C-Mineproject volledig gerealiseerd. Het schitterende binnenplein is met zijn ambachtelijke na➤ tuursteenafwerking en intrigerend verlichtingsconcept de kers op de taart.

| 81


GENK | C-Mine

tureel centrum, omgeving van het KHLIM-gebouw, bestrating op en rond de site, enz.) om de puzzelstukjes in elkaar te kunnen doen passen.

Leisteen

Het schitterende binnenplein is het pronkstuk van de vernieuwde C-Minesite. Het bestaat voornamelijk uit vermalen leisteen en leisteentegels. De leisteen werd ontgonnen uit een groeve in Herbeumont.

Homogeniteit C-Mine is een voorbeeldproject voor al wie zich afvraagt hoe ze waardevol historisch erfgoed een nieuwe, duurzame invulling kunnen geven. De oude mijninfrastructuur werd gerenoveerd en omgevormd tot een homogene site die uiterst geschikt is voor de organisatie van culturele en recreatieve activiteiten.

Tot vorig jaar ontbrak het de site echter nog aan homogeniteit. Hoewel de renovatie van de verschillende gebouwblokken toen al voltooid was, hadden ze nog geen voeling met elkaar en leken ze – als losse, geïsoleerde paviljoenen – naast elkaar te bestaan. Het was wachten op de aanleg van het binnenplein en de omgevingsinfrastructuur (parking van het cul-

Het schitterende binnenplein is het pronkstuk van de vernieuwde C-Minesite. Het bestaat voornamelijk uit leisteen die ontgonnen werd uit een groeve in Herbeumont (in de provincie Luxemburg). De kleur en de grofheid van dit type leisteen stemt immers overeen met die van de steenkool die vroeger in de mijnen van Winterslag te vinden was. Het was voor de stad Genk met andere woorden belangrijk dat het ruwe en het grauwe van de voormalige mijnindustrie zich ook weerspiegelt in de inrichting van de vernieuwde site. De leisteentegels geven C-Mine een natuurlijk en authentiek karakter en herinneren de bezoekers op een ongedwongen manier aan wat ooit geweest is. In totaal gaat het om 13.000 m² leisteen die handmatig in het juiste formaat werd gekapt. Waar de buitenkant van het plein bekleed is met leisteentegels, vinden we in het centrale activiteitengedeelte voornamelijk vermalen leisteen terug. Op dit gedeelte van het plein kunnen er bijvoorbeeld makkelijk tenten geplaatst worden. Aangezien hij in stroken met twee verschillende

Single Scatter strooigoed voor de openbare ruimte

Single Scatter is een ontwerp van Carmela Bogman / HOSPER en wordt gefabriceerd door Rots Maatwerk.

Single Scatter|C-Mine Genk

Rots Maatwerk bv | Zutphensestraat 72 | 6971 ER Brummen | tel: (0575) 56 65 65 fax: (0575) - 56 66 70 | www.rots-maatwerk.nl | info@rots-maatwerk.nl

82 |


GENK | C-Mine

kalibers is aangelegd, vormt de leisteen ook een visuele meerwaarde. Tot slot zijn er hier en daar ook verhogingen in gemetselde leisteen. Deze bakenen grasperkjes af waar bezoekers bij goed weer kunnen gaan zitten of liggen.

Verlichtingsconcept Grijszwart is de dominerende tint. Om de herinnering aan de mijnindustrie extra levendig te houden, werden ook de twee oude mijnschachten in het midden van het plein gerenoveerd. Als echte bakens flankeren ze het activiteitenplein, dat zich door de nabijheid van een grastribune (een grasheuvel boven de ondergrondse parking) uitstekend leent tot voorstellingen in open lucht. Bij nacht is het de mooie witte verlichting die de gebouwen rondom het plein in de schijnwerpers plaatst. Lichtlijnen in de vloer en ledarmaturen die de twee mijnschachten verlichten zorgen voor visueel spektakel.

Technische fiche Opdrachtgever stad Genk

Ontwerp Hosper landschapsarchitectuur en stedebouw (Haarlem, Nederland)

Studiebureau ARA (Berchem)

Hoofdaannemer Kumpen (Hasselt)

Begin werken maart 2010

Einde werken april 2012

Coördinatie Zoals gezegd was de aanleg van het binnenplein en de omgevingsinfrastructuur de laatste fase van het project. Het was Kumpen die de coördinatie hiervan voor zijn rekening nam. Omdat het sterk afhankelijk was van het verloop van de andere werken op het terrein, was dit echter niet altijd even eenvoudig. “Aangezien we samen met heel wat andere aannemers op de site actief waren, vergde het wel wat tijd en moeite om alle werken op elkaar af te stemmen,” vertelt projectleider Theo Scheelen. “We konden enkel maar beginnen werken wanneer de rest klaar was en moesten dus stelselmatig te werk gaan. Zo lag de ondergrondse gang onder het plein (C-Tour) nog volledig open toen wij met de omgevingswerken moesten beginnen. Het spreekt voor zich dat we dit enkel met nauw overleg tot een goed einde hebben kunnen brengen. Bovendien waren we niet enkel afhankelijk van onze collega-aannemers, maar ook van het weer. Wanneer het regent, zijn de groeven in Herbeumont immers niet toegankelijk. De levering van de leisteen liep dus soms wel eens wat vertraging op, al is dit natuurlijk eigen aan het gebruik van zo'n natuurlijk product.” Hoewel C-Mine voor Kumpen geen buitengewoon groot project was, vonden ze het wel bijzonder om eraan mee te werken. “Het was voor ons een mooie uitdaging om in die mate met een natuurproduct zoals leisteen te kunnen werken,” aldus Jos Bleus, technisch directeur infra bij Kumpen. “We hadden uiteraard al ervaring met normale natuurtegels, maar veel minder met hun ambachtelijke varianten. Qua architectuur en uitvoering was dit voor ons dus geen alledaags project, maar gelukkig hebben onze mensen ter plaatse meer dan uitstekend werk geleverd.” ❚

(Fotografie: Pieter Kers)

Hosper landschapsarchitectuur en stedebouw “Het C-Mineplein is de centrale open ruimte van het nieuwe culturele hart van Genk. We hebben gekozen voor een stedelijk plein met een culturele en recreatieve invulling. Het gaat de dialoog met de omringende gebouwen aan en bundelt de site tot een homogeen geheel. Het nieuwe plein biedt plaats aan allerlei geplande en ongeplande activiteiten (exposities, festivals, openluchtvoorstellingen, gezellig verpozen, …). De vlakke vloer uit de onregelmatig samengestelde zwarte leisteen wordt verlevendigd door een sfeervolle verlichting, een waterspiegel, nevelfonteinen en speciaal ontworpen zitelementen. Alle water- en lichtelementen kunnen via een computerprogramma afgestemd worden op specifieke evenementen, wat de aanblik van het plein bij nacht zo mogelijk nog indrukwekkender maakt. De gerenoveerde mijnschachten, die deel uitmaken van een attractieve route doorheen de voormalige mijngangen, geven het plein een authentiek karakter.”

Aquafontal

De C-Minesite is ook bij nacht zeer indrukwekkend. De gebouwen en de mijnschachten worden met behulp van een uitgekiend verlichtingsconcept in de schijnwerpers geplaatst. (Fotografie: Pieter Kers)

Sam Storme, projectingenieur Aquafontal: “Aquafontal bouwde op de C-Minesite een fontein met honderdvijftig vernevelaars en vijftig ledlampen. De fontein wordt DMXgestuurd en op afstand gemonitord. Ze is uitgerust met drie krachtige fonteinpompen en een filterinstallatie die de waterkwaliteit op peil houdt. Bij de buitenaanleg van de C-Minesite besteedde hoofdaannemer Kumpen extra aandacht aan de lichteffecten. We zijn blij dat we hieraan hebben kunnen bijdragen. De interactie tussen de AWBledverlichting en de fijne nevelwolk maken deze fontein uniek. Samen met het Zeeheldenplein in Oostende, het Muntplein in Brussel, het Stationsplein in Brugge en de Place de la Légia in Ans is dit ons grootste project.”

| 83


presentatie | aquafix

Waterafvoer- en -zuiveringsspecialist Aquafix doet intrede op Belgische markt Het Nederlandse Aquafix heeft meer dan twintig jaar ervaring met het ontwikkelen en fabriceren van waterafvoer- en -zuiveringsproducten die onder meer geschikt zijn voor allerlei grond-, weg- en waterbouwtoepassingen.

Bosstraat 75/4 3560 Lummen Postadres: Bosstraat 75/4 3560 Lummen T +32 (0)13 - 66 83 03 F +32 (0)13 - 66 17 68 E info@aquafix.be W www.aquafix.be

84 |

Vetafscheider HDPE Albert Heijn fabrikaat Aquafix.


presentatie | aquafix

Om zijn sterke positie in de Benelux verder uit te bouwen, opende het op 2 mei zijn eerste Belgische vestiging. Aquafix Belgium, dat zich specifiek richt op de Belgische markt, onderscheidt zich doordat het via een nauwgezette analyse van het terrein steeds de ideale oplossing berekent.

Waterafvoer- en -zuiveringsproducten Waterafvoer en -zuivering zijn de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Overvloedig regenwater moet tegenwoordig gebufferd, geïnfiltreerd of vertraagd af-

600, 800, 1000 of 1200 liter. We bekijken ook steeds hoe we het water het best kunnen reinigen om het zo zuiver mogelijk naar de riolering te kunnen sturen.”

Grote voorraad Ook de grote voorraad waarover Aquafix beschikt, is volgens Beeren een grote troef: “Doordat we een grote voorraad hebben, kunnen we onze producten zeer snel leveren. Op dit moment worden al onze producten nog gefabriceerd in Nederland, maar op termijn is het de bedoeling om ook in België een productieafdeling op te starten, zodat we onze klanten

'Door eerst een grondige studie uit te voeren, slaagt Aquafix er steeds in om op elke plaats het juiste product te installeren' gevoerd worden. Maar vooraleer het in de grond, de omliggende beken of de riolering terechtkomt, moet het meestal ook nog een zuiveringsproces ondergaan. Fikse buien creëren immers een waterstroom die heel wat vuile stoffen met zich meedraagt en die lokale ecosystemen fel kan verontreinigen. Aquafix probeert dit te vermijden via de productie van gesofisticeerde waterafvoer- en -zuiveringstoepassingen. Het ontwikkelt onder andere toepassingen voor grond-, weg- of waterinfrastructuur zoals goten, kolken, slibvangputten, olieafscheiders, compacte lamellenafscheiders voor het verwerken van run-offwater van snelwegen, rotondes, provinciale wegen, bushaltes, busbanen, parkeerplaatsen en industrieterreinen, enz. De afscheiders bestaan uit beton of kunststof (PE). Voorts levert Aquafix ook regenwaterputten, septische putten, maatwerkputten, terugslagkleppen, aanzuigleidingen, pompen, smeerkelders, putafdekkingen, waterzuiverings- en recuperatietoestellen, enz.

nog sneller zullen kunnen bedienen. Onze Belgische vestiging bevindt zich ook vlakbij het klaverblad in Lummen, zodat we indien nodig snel overal ter plaatse kunnen zijn.” ❚

Klantgericht advies Aquafix is inmiddels een vaste waarde en kan zich dus beroepen op tonnen ervaring wanneer het zijn klanten advies verleent. Door eerst een grondige studie uit te voeren, slaagt het er steeds in om op elke plaats het juiste product te installeren: “We berekenen zelf voor onze klanten welke afscheider ze op welke plaats nodig hebben,” vertelt Chris Beeren, zaakvoerder van Aquafix Belgium. “Dit doen we door te bekijken hoeveel liter water er per seconde moet kunnen worden afgevoerd op een bepaald terrein. Doordat we onze producten in allerlei verschillende afmetingen ter beschikking hebben, kunnen we optimaal inspelen op elke situatie. We kunnen onze afscheiders van zes liter per seconde bijvoorbeeld probleemloos combineren met een slibvangvolume van

Vetafscheider beton fabrikaat Aquafix.

| 85


tekort aan wegenbouwers

Aannemers zitten verveeld met nijpend tekort aan wegenbouwers ‘Stijgende werkdruk alsmaar moeilijker op te vangen door gebrek aan bekwaam personeel’

86 |


tekort aan wegenbouwers

Na een aantal decennia te weinig te hebben geïnvesteerd in het onderhoud van onze wegen, pakt onze huidige Vlaamse Regering de zaken opnieuw grondig aan. Dit resulteert in een overvloed aan wegenwerken die de aannemers zo snel en zo onopgemerkt mogelijk moeten uitvoeren. Om deze ambitie te kunnen realiseren, hebben ze nood aan bekwame wegenbouwers. Helaas is het op dit vlak dat het schoentje wringt. zijn, spitsen zich toe op wegenbouw. Toch bestaat er voor dit nicheberoep geen secundaire opleiding. Jongeren die bij wegenbouwbedrijven aan de slag gaan, weten met andere woorden onvoldoende wat hen te wachten staat. Dit maakt dat ze in feite opgeleid worden terwijl ze al aan de slag zijn, een tijdrovende bezigheid die de aannemers gezien de strakke deadlines liever niet op zich nemen. “Gelukkig is er de VDAB-beroepsopleiding, waar we af en toe wel iemand kunnen uitpikken die we kunnen laten doorgroeien op onze werven. Maar ook deze instroom is vrij klein, zeker nu er een overvloed aan wegenwerken plaatsvindt en de vraag naar nieuwe werkkrachten bij de aannemers vrij groot is.”

Secundaire opleiding ‘Wegenbouw’ Een ander probleem waar de aannemers rekening mee moeten houden, is de geografische spreiding van hun werven. “Omwille van het firmavervoer met de camionette zoeken wij vaak wegenwerkers die in een bepaalde regio wonen, wat het dus nog een stuk moeilijker maakt om onze vacatures in te vullen,” zegt Herman. “Kandidaten die – zelfs als ze de nodige ervaring hebben – te ver van een bestaande ploeg wegenwerkers wonen, komen dus helaas niet altijd in aanmerking.”

Dirk Herman van Aswebo wijst op een nijpend tekort aan ervaring binnen de wegenbouwsector: “Jongeren of nieuwelingen die pas aan de slag gaan in de wegenbouwsector moeten in feite ‘on the job’ opgeleid worden, maar gezien de strakke deadlines is daar onvoldoende tijd voor. Een werk slecht uitvoeren is geen optie. Een nicheberoep als wegenbouw heeft nood aan een aparte secundaire opleiding.”

De instroom van goede wegenbouwers met een broodnodig minimum aan ervaring ligt veel te laag om de stijgende werkdruk het hoofd te kunnen blijven bieden. Een degelijke schoolse opleiding is volgens Dirk Herman van Aswebo noodzakelijk om dit probleem in de toekomst enigszins opgelost te krijgen.

Het is dus hoog tijd dat er iets verandert. Maar wat? Zou een beter loon een oplossing kunnen zijn? “Ik geloof het niet,” aldus Herman. “De ‘minder hinder’-maatregelen zorgen voor een werkdruk die maakt dat een hoger loon voor velen niet opweegt tegen de onregelmatige werkuren. Het komt er volgens mij op aan om een aparte secundaire opleiding ‘Wegenbouw’ te organiseren die onze toekomstige werkkrachten niet enkel vertrouwd maakt met het werk en een realistisch beeld schetst van de arbeidsomstandigheden, maar die ze ook de mooie kanten van het beroep laat zien. Enkel zo kan je een nieuwe instroom van gemotiveerde wegenbouwers creëren en kan je de enorme toename van wegenwerken het hoofd bieden.” ❚

Openstaande vacatures Veel kapotte wegen, mobiliteitsproblemen door onze verouderde infrastructuur, naderende verkiezingen, de ‘minder hinder’-strategie: het zijn allemaal factoren die maken dat de werkdruk in de wegenbouwsector hoger ligt dan ooit. Wegenwerken worden een race tegen de klok om de boetes voor het overschrijden van de uitvoeringstermijn te vermijden. Aannemers moeten met andere woorden snel en kwalitatief werk kunnen leveren, en dit bovendien steeds vaker ’s nachts of gedurende het weekend. Gemotiveerde werkkrachten die meteen in de strijd kunnen worden geworpen zijn dus op z’n zachtst gezegd geen overbodige luxe. Maar helaas zijn er daarvan al lange tijd veel te weinig en zijn onze aannemers al maandenlang wanhopig op zoek naar nieuw en bekwaam personeel. Dirk Herman van Aswebo luidt de alarmbel: “We hebben op dit moment vijftig openstaande vacatures. We hebben de grootste moeite om ze in te vullen omdat de instroom aan bekwame wegenwerkers simpelweg veel te klein is. Toch zijn er al 58 personen vast in dienst gekomen en hebben we een netto-aangroei van 35 personen. Negenennegentig procent van wie zich aandient heeft echter totaal geen ervaring in de wegenbouw. Bovendien geven velen er al na een paar uur de brui aan omdat ze het werk niet leuk of te zwaar vinden. Van onze eenentachtig interims zijn er hoop en al dertig gebleven. Op de duur zou je haast wegenwerkers van de concurrentie gaan afsnoepen, wat natuurlijk ook niet de bedoeling kan zijn.”

Nood aan opleiding De voornaamste oorzaak van deze crisis is volgens de aannemers het gebrek aan schoolse opleidingen. 13000 van de 170000 arbeiders die in de bouwsector actief

Een secundaire opleiding ‘Wegenbouw’ zou er volgens Dirk Herman van Aswebo ook voor zorgen dat de beschikbare vacatures ook ingevuld blijven: “Veel jongeren onderschatten de aard van het werk en geven er al snel de brui aan. Een opleiding ‘Wegenbouw’ zou hun veel beter kunnen voorbereiden op de niet altijd even eenvoudige werkomstandigheden.

| 87


Aswebo is gespecialiseerd in de aanleg van wegen, kunstwerken, asfalt- en betonwerken en behoort hierbij tot de TOP in de Vlaamse wegenbouw. Om onze diverse afdelingen te versterken zijn wij op zoek naar gemotiveerde medewerkers (m/v). Aarzel niet en kies voor een toekomst met Aswebo. Onze 500 werknemers kijken uit naar uw komst!

DEEL JIJ MET ONS EEN PASSIE VOOR WEGENBOUW?

CALCULATOR WERFLEIDERS LABORANT RECYCLING ONDERHOUDSTECHNIEKERS MEESTERGASTEN RIOLENLEGGERS WEGENWERKERS

MEER INFO www.aswebo.be

WIJ BIEDEN :

SOLLICITEREN

Naast een aantrekkelijk salaris en werkzekerheid in een financieel gezond bedrijf geniet u bovendien ook van een transportdienst van en naar de werf.

Kandidaten kunnen contact opnemen met onze personeelsdienst (Dirk Herman) op het nummer 09 282 60 30 of personeel@aswebo.be. Een sollicitatieformulier kan u downloaden op onze website.

ASWEBO NV, Booiebos 4, 9031 Drongen www.aswebo.be, personeel@aswebo.be


presentatie | stuer-egghe

autoriteit op het vlak van werfsignalisatie Stuer-Egghe is een autoriteit op het vlak van werfsignalisatie. Het bedrijf werd in 1978 opgericht door Kamiel Stuer, die zich aanvankelijk concentreerde op de constructie van aanhangwagens. Toen een aantal firma’s zich op een bepaald moment beklaagden over het gevaar dat wegenwerkers liepen bij het aanbrengen van de belijning op de wegen, schakelde hij over op de ontwikkeling van stootkussens. Het is zo dat Stuer-Egghe zich geleidelijk aan heeft toegespitst op de signalisatie bij wegenwerken.

Stuer Egghe BVBA Industriepark - Noord 17a/23 9100 Sint-Niklaas T +32 (0)3 7660404 F +32 (0)3 7777730 E info@stuer-egghe.be W www.stuer-egghe.be

Vandaag de dag zijn deze stootkussens uitgegroeid tot echte botsabsorbeerders, die zowel de bestuurders als de arbeiders beschermen bij een eventuele aanrijding. Stuer-Egghe is de eerste Europese constructeur van zulke botsabsorbeerders. Sinds tien à vijftien jaar produceert en verdeelt het die in België en andere landen in en buiten Europa zoals Denemarken, Zweden, Noorwegen, Ierland, Turkije en China. Op de Belgische wegen staan er dagelijks enkele honderden botsabsorbeerders van Stuer-Egghe. Voorts biedt het ook andere signalisatie-attributen aan zoals signalisatieaanhangers, verhoogde signa-

lisatie, aanhangers met mobiel ledbord en verschillende soorten dak- en voertuigsignalisatie. StuerEgghe verkoopt en verhuurt z’n toestellen, en dit laatste zelfs met chauffeur. “Onze chauffeurs zijn perfect op de hoogte van alle regels en weten hoe ze eventueel één of twee rijstroken op een veilige manier kunnen afsluiten. Bovendien zorgen we er daarmee voor dat de arbeiders zich op hun eigenlijke taak kunnen concentreren en dat ze zich niet hoeven bezig te houden met het correct opstellen van de verplichte signalisatie. We streven naar kwaliteit, en dat wordt op prijs gesteld,” vertelt Stefan De Craecker. ❚

| 89


Werfsignalisatie

Om te verhinderen dat onoplettende bestuurders de wegenwerkers op de snelwegen aanrijden, plaatsen aannemers regelmatig botsabsorbeerders. Deze rechthoekige aluminiumdozen met absorberend karton bevinden zich aan het uiteinde van een vrachtwagen en zijn in staat om aanrijdingen aan een snelheid van honderd kilometer per uur op te vangen.

Werfsignalisatie bij wegenwerken Overal in Vlaanderen kom je ze tegen: de duizenden borden, pijlen en andere soorten mobiele signalisatie die duiden op werkzaamheden op de openbare weg. Ze waarborgen de veiligheid van onze wegenwerkers, die hun job dikwijls dicht in de buurt van het rijdende verkeer moeten uitoefenen. Om hun lijf en leden nog beter te beschermen, zijn er de laatste jaren enkele nieuwe signalisatietoestellen geïntroduceerd. Wij geven u een overzicht van de verschillende mogelijkheden en nieuwigheden.

90 |

Afhankelijk van de plaats waar de werken plaatsvinden (op een gemeenteweg, secundaire weg, expresweg of snelweg), eist de wetgeving een andere invulling. Om dit in goede banen te leiden, bestaan er zes verschillende categorieën die elk hun eigen voorwaarden en bepalingen voorschrijven. Deze richtlijnen zijn concreet geformuleerd in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 (betreffende het signaliseren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg) en in hoofdstuk 10 van het standaardbestek 250 voor de wegenbouw.

ale verkeersborden en gemarkeerde paaltjes tot grote lichtgevende pijlen en ledborden met bewegende beelden. Bij de kleinere werken zorgen de aannemers soms zelf voor de signalisatie, bij de grotere werken besteden ze deze taak meestal uit. In België zijn er immers bedrijven die gespecialiseerd zijn in het opmaken van signalisatieplannen, het plaatsen van signalisatie en de wetgeving daaromtrent. Om het plaatsen van de signalisatie (bakens, verkeersborden) zo veilig mogelijk te houden, gebeurt dit dikwijls onder bescherming van botsabsorbeerders.

Hoe drukker het plaatselijke verkeer en hoe hoger de snelheidscategorie van de weg, hoe meer signalisatie de aannemers moeten plaatsen. Dit gaat van speci-

Aan de signalisatie bij de belangrijkste werken op onze snel- en gewestwegen gaat steeds een grondige studie van het AWV vooraf. “Op basis van de 'minder

De voornaamste functie van werfsignalisatie is het trekken van de aandacht van de bestuurders. Toch merken lang niet alle bestuurders de signalisatie op. “Per week rijden er immers twee à drie automobilisten in op onze toestellen,” aldus Stefan De Craecker van Stuer-Egghe.


Werfsignalisatie

hinder-toets' maken we op voorhand een grondige studie van de verkeersstromen,” aldus Eva Vandenbossche van het AWV. “Enerzijds moet het verkeer zoveel mogelijk z'n gang kunnen gaan, anderzijds is het ook belangrijk dat de werken zelf zonder problemen kunnen doorgaan. Op de hoofdwegen kiezen we zoveel mogelijk voor nachtwerk of andere maatregelen zoals een versmalling van de rijstroken of het aanleggen van een tijdelijk rijvak. Bij complexe werken doen we bovendien een beroep op een signalisatiesimulator. Op basis van een virtuele test sturen we het signalisatieplan dan bij waar nodig.”

Veiligheid Wegenwerken in vol verkeer zijn nog altijd zeer gevaarlijk, zowel voor bestuurders van een voertuig als voor de wegenwerkers die ter plaatse aan het werk zijn. “Per week rijden er twee à drie automobilisten in op onze toestellen,” vertelt Stefan De Craecker van Stuer-Egghe. “Het aantal ongevallen neemt gelukkig wel af door het consequente en doordachte gebruik van allerhande soorten mobiele en dynamische signalisatie (portieken met informatie over werken en vertragingen boven het wegdek).” Behalve voldoende signalisatie is de zichtbaarheid van de wegenwerkers een belangrijk aandachtspunt, zeker nu meer en meer werken ’s nachts plaatsvinden om de verkeershinder tot een absoluut minimum te beperken. Wegenarbeiders dragen dan ook allemaal fluorescerende kledij, al wil dit niet zeggen dat ze niet zeer voorzichtig te werk moeten gaan. “Gewenning het grootste gevaar, zowel bij de wegenwerkers als de bestuurders” aldus De Craecker. “Het is enerzijds aan de aannemers om hun werknemers voldoende op te leiden en anderzijds aan de bestuurders om meer aandacht en respect te hebben voor het welzijn van onze wegenwerkers.”

Nieuwigheden en evoluties

botsabsorbeerders die inzetbaar zijn bij mobiele of kortstondige vaste werken. Botsabsorbeerders bestaan meestal uit een rechthoekige aluminiumdoos waar absorberend materiaal (bijvoorbeeld karton) in verwerkt zit. Er bestaan ook andere modellen met veersystemen. Ze bevinden zich aan het uiteinde van een vrachtwagen en zijn in staat om aanrijdingen aan een snelheid van honderd kilometer per uur op te vangen. Maar wat het belangrijkst is: een botsing met een botsabsorbeerder heeft minder zware gevolgen voor de bestuurder en de aanwezige wegenwerkers. Bij een eventuele botsing brengt de opvouwbeweging van het toestel het voertuig immers tot stilstand. Dit alles geldt voor voertuigen tot tweeduizend kilogram. Om ook zwaardere vrachtwagens te kunnen opvangen, plaatst men achter het voorsignalisatievoertuig (op 500 meter van de werken) meestal twee botsabsorbeerders.

en via borden aan de kant van de weg kenbaar maken aan de bestuurders, behoren tot de mogelijkheden. Op sommige werven wordt er bovendien al geëxperimenteerd met mobiele portieken (armen die bij werken boven de rijstrook hangen), al is dit door de hoge kostprijs nog niet verplicht. Voorts wordt de belangrijkste informatie (aangewezen snelheid, eventuele wachttijd, enz.) hier en daar ook al via de vaste portieken meegedeeld. ❚

Voorts zien we ook steeds meer verticaal uitschuifbare (hoge) signalisatie opduiken op onze gewest- en snelwegen. Ledborden met eventueel bewegende beelden worden via een mast op acht meter hoogte geplaatst, zodat ze nog boven de vrachtwagens uittorenen. Bestuurders die vlak naast of achter een grote vrachtwagen rijden en de signalisatie jammerlijk missen, zullen op die manier normaal gezien wel merken dat er verderop wegenwerken plaatsvinden. “Het aantal aanrijdingen op onze toestellen is door het gebruik van zulke toepassingen wel wat verminderd,” aldus De Craecker. “Ook aanhangwagens met ledbord komen meer en meer voor. Bewegende lichtboodschappen of beelden vallen natuurlijk meer op dan kleine zwaailichtjes.” Tot slot is er de dynamische werfsignalisatie, die bestuurders up-to-date informatie geeft over eventuele vertragingen of problemen. Gesofisticeerde filedetectiessystemen, die de lengte van de file vaststellen

Behalve diagonale lichtpijlen zien we deze dagen ook steeds meer ledborden met bewegende beelden en verhoogde signalisatie opduiken.

Wanneer wegenwerken of eventuele vertragingen de bestuurders op de snelweg zouden kunnen hinderen, wordt dit al regelmatig meegedeeld via de vaste portieken. Op sommige werven experimenteert men zelfs al met mobiele portieken die voor de gelegenheid tijdelijk geplaatst worden.

Aangezien er ten gevolge van wegenwerken toch nog steeds te veel ongevallen gebeuren, is het voortdurend zoeken naar nieuwe toepassingen om de situatie op de weg nog een stuk veiliger te maken. Om de aandacht van de bestuurders tijdig te wekken en te kunnen anticiperen op een eventuele onoplettendheid van hun kant, worden ze bij wegenwerken vroeger verwittigd aan de hand van extra waarschuwingen (bijvoorbeeld filewaarschuwingsborden op een kilometer voor het begin van het vertragende verkeer). Op snelwegen gebeurt de eerste melding van de werken meestal op 3 kilometer voor de eigenlijke werf door middel van oranje voorsignalisatieborden, die nadien ook nog drie keer terugkomen. Om te vermijden dat onvoorzichtige of onoplettende bestuurders de wegenwerkers in gevaar brengen, ontwikkelden diverse signalisatiefabrikanten speciale

| 91


ANTWERPEN | Tweede Sluis Waaslandhaven

Nieuwe sluis wapent ambitieuze Waaslandhaven voor de toekomst

'Tweede sluis op Linkeroever wordt de grootste ter wereld'

In de haven van Antwerpen werd eind vorig jaar het startschot gegeven voor één van de grootste Vlaamse infrastructuurprojecten van de komende jaren. Op de steeds drukker bezette Linkeroever zal de langverwachte tweede sluis er eindelijk komen. Bovendien wordt het er niet zomaar één: met haar imposante afmetingen (500 meter lang en 68 meter breed) wordt ze immers even groot en zelfs nog een viertal meter dieper (17,5 meter) dan de welbekende Berendrechtsluis, die tot op heden nog altijd de grootste sluis ter wereld is.

92 |


ANTWERPEN | Tweede Sluis Waaslandhaven

Via de bouw van deze gigantische nieuwe toegangspoort hoopt het Antwerpse Havenbedrijf het economisch potentieel van de Waaslandhaven in de toekomst eindelijk ten volle te kunnen gaan benutten.

Een verhaal van lange adem De plannen voor een tweede grote sluis op Linkeroever lagen al sinds de geboorte van de Waaslandhaven op tafel. Het hele gebied werd immers ontworpen om ontsloten te worden door twee sluizen, maar moest het tot nu toe enkel en alleen met de in 1979 gebouwde Kallosluis stellen. Aangezien de

'De nieuwe sluis zal de Antwerpse haven heel wat voordelen bieden' activiteiten van de Waaslandhaven fors uitgebreid zijn, de wachttijden voor de schepen steeds langer worden en de inmiddels meer dan dertig jaar oude Kallosluis een dringende onderhoudsbeurt nodig heeft, weerklonk de roep om de bouw van een tweede sluis de laatste jaren steeds harder. Deze had er trouwens normaal gezien al veel sneller gekomen, ware het niet dat de oorspronkelijke piste – de aanleg van het Baalhoek-kanaal achter het land van Saaftinge met een grote sluis in Zeeuws-Vlaanderen – om diplomatieke redenen verlaten werd. Het Vlaams Gewest besefte de ernst van de situatie en zette daarom samen met het Antwerps Havenbedrijf z'n schouders onder het project. Onder de vlag 'NV Deurganckdoksluis' zorgden ze ervoor dat het financiële plaatje klopt.

“Met de bouw van deze nieuwe sluis hopen we dat de Antwerpse haven haar rol van wereldspeler nog een tijdje kan blijven vervullen en dat ze onze economie mee staande kan houden in woelige tijden als die van vandaag,” vertelt Freddy Aerts.

Veel potentieel

Het hele westelijke havengebied werd ontworpen om ontsloten te worden door twee sluizen, maar moest het tot nu toe enkel en alleen met de in 1979 gebouwde Kallosluis stellen. Met de nieuwe sluis (zie cirkel) hoopt men het economisch potentieel van de Waaslandhaven te verzilveren.

De nieuwe sluis zal de Antwerpse haven heel wat voordelen bieden. Behalve veiliger, wordt de westkant van de haven nu ook een heel pak toegankelijker, wat zich volgens Freddy Aerts van de afdeling Maritieme Toegang snel zal vertalen in een grotere economische activiteit en betere financiële resultaten: “Waar we door de diepte van de Kallosluis tot nu toe op Linkeroever geen erg grote schepen konden ontvangen, zullen we dit door de bouw van de nieuwe sluis nu wel kunnen gaan doen en zullen we onze momenteel onderbe-

nutte dokken ten volle in de strijd kunnen werpen,” vertelt hij. “Het wordt tijd dat we het potentieel van de Waaslandhaven beter gaan verzilveren en dat we ook daar gaan profiteren van de schaalvoordelen en de kostenefficiëntie die transport via grotere schepen met zich meebrengt. Op Rechteroever zijn er zowaar zes sluizen! Met de bouw van deze nieuwe sluis hopen we dat de Antwerpse haven haar rol van wereldspeler nog een tijdje kan blijven vervullen en dat ze onze economie mee staande kan houden in woelige tijden als die van vandaag.” ➤

| 93


pioniers in grondreiniging

technieken • Biologische grondreiniging • Fysico-chemische grondreiniging • Thermische grondreiniging • Immobilisatie

soorten afvalstoffen • Grond • Puin • Bagger- en ruimingsspecie • Straalgrit • Veegvuil en rioolkolkenslib

3 sites tot uw dienst Grond Recyclage Centrum NV is pionier en Belgisch marktleider in grondreiniging. GRC NV beschikt over drie sites: GRC Kallo, GRC Brugge en GRC Zolder.

GRC Kallo Haven 1562 St. Jansweg 10 B-9130 Kallo tel.: +32 3 570 90 30 fax: +32 3 570 90 39 info@grckallo.be

GRC Brugge Kaai 420 Jozef Verschaveweg 110 B-8380 Zeebrugge tel.: +32 50 500 930 fax: +32 50 790 013 info@grcbrugge.be

GRC Zolder Westlaan 262 B-3550 Heusden-Zolder tel.: +32 13 315 006 fax: +32 13 315 007 info@grczolder.be

Maatschappelijke zetel GRC NV Haven 1025 Scheldedijk 30 B-2070 Zwijndrecht www.grckallo.be www.grcbrugge.be www.grczolder.be


ANTWERPEN | Tweede Sluis Waaslandhaven

De bouw van de nieuwe sluis is een enorm precisiewerk. De sluisdeuren en de basculebruggen moeten immers perfect sluiten.

Enorm groot infrastructuurwerk Doordat de nieuwe sluis heel erg groot is, maar tegelijk ook tot op de millimeter precies moet functioneren, wordt de bouw ervan een waar hu-

Technische fiche Opdrachtgever NV Deurganckdoksluis (NV Vlaamse Havens)

Hoofdaannemer THV Waaslandsluis

Start werken 24 oktober 2011

Einde werken maart 2016

zarenstukje. Gedurende vierenhalf jaar zal de THV Waaslandsluis (bestaande uit aannemers Jan De Nul, CEI De Meyer, Betonac, Herbosch-Kiere en Antwerpse Bouwwerken) er met man en macht werken om de omvangrijke klus tijdig te klaren. De eerste fase, die in oktober vorig jaar van start is gegaan, omvat het plaatsen van een waterremmend scherm. Vanaf april start de aannemer met het vrijmaken van de gigantische bouwput (600 meter lang, 130 meter breed en 32 meter diep), waarvoor maar liefst 9 miljoen kubieke meter grond (vijf miljoen droog, vier miljoen gebaggerd) moet worden weggegraven. Deze wordt gebruikt om het 'gedempt Doeldok', een stortingsplaats voor baggerspecie, verder op te vullen en de terreinen rondom de sluis op te hogen. Hoewel de graafwerken ongeveer twee jaar in beslag nemen, zullen de eerste betonwerken al in oktober kunnen beginnen. In totaal zal er 740.000 kubieke meter

gewapend beton gestort worden voor de constructie van de sluisbodem, de L-vormige sluismuren, de deurkamers voor de sluisdeuren en de omloopriolen die het waterpeil in de sluis zelf op punt houden. “Het zijn getallen die doen duizelen, zeker als je weet dat het in feite een precisiewerk van jewelste is,” aldus Aerts. “De zware sluisdeuren, die gemaakt worden in China en die men per schip zal komen leveren, moeten immers perfect sluiten!” Vervolgens zullen de aannemers de bouw van twee verkeersgeleidende basculebruggen – bestaande uit 20.000 ton staal – en de omringende sluisgebouwen voltooien, om tot slot ook nog de elektromechanische uitrusting te installeren die de sluisdeuren en de bruggen aandrijft. In 2016 zou dit alles klaar moeten zijn en zou de Antwerpse haven de sluis definitief in gebruik moeten kunnen nemen. ❚

| 95


voorzichtig graven

Netbeheerder Eandis maant aan tot voorzichtig graven Bij graafwerken gebeurt het nog al te vaak dat de onderliggende nuts- en elektriciteitsleidingen geraakt of beschadigd worden. Niet alleen voor de energieverdelers en de uiteindelijke verbruikers, maar ook voor de aannemers zelf is dit een enorme last. Om hen bewust te maken van deze problematiek en zulke ‘accidenten’ in de toekomst beter te kunnen voorkomen, lanceert Eandis een grootschalige sensibiliseringscampagne.

Grote risico’s De cijfers liegen er niet om. De helft van de stroomonderbrekingen op ons middenspanningsnet komt voort uit onvoorzichtige of ondoordachte graafwerken. Eandis moet op jaarbasis maar liefst vierduizend keer uitrukken om beschadigingen aan ondergrondse laagspanningsleidingen en -aansluitingen te herstellen. Wat het

96 |

nutsbedrijf hierbij het meest dwarszit, is dat men binnen de bouwsector niet altijd voldoende stilstaat bij de gevolgen van zulke incidenten. “Men lijkt zich er soms onvoldoende van bewust dat het beschadigen van elektriciteitsleidingen enorme risico’s inhoudt,” zegt Simon Van Wijmeersch van Eandis. “De veiligheid van de grondwerkers komt in het gedrang, en bovendien kunnen diverse gezinnen en bedrijven te kampen krijgen met een vervelende stroomonderbreking. De technische schade kan enorm zijn, om dan nog maar te zwijgen van de imagoschade en de eventuele economische nadelen voor de betrokken bouw- en nutsbedrijven.”


voorzichtig graven

Doordachter werken Nochtans zijn zulke graaffouten volgens Van Wijmeersch relatief eenvoudig te voorkomen: “Een goede voorbereiding is cruciaal. In eerste instantie komt het erop aan om de bodemplannen op te vragen en rekening te houden met de positie en de diepte van de onderliggende leidingen. Hier kan het schoentje echter al eens knellen. Sommige aannemers laten het immers na om die plannen op te vragen en gaan dus haast willekeurig te werk. Om de impact op de ondergrondse leidingen beter in te schatten en de manier van graven en de planning van de werken eventueel te kunnen optimaliseren, is het bovendien aangewezen om voldoende overleg te plegen, ook met Eandis. Tot slot willen we de ondoordachte werkwijze van sommige grondwerkers in vraag stellen. Niet dat we hen de les willen spellen, maar het lijkt ons toch nodig om te benadrukken dat je enkel de toplaag met een mechanisch werktuig mag verwijderen en dat je verder met spade en schop te werk moet gaan.”

‘Graaf met zorg’ Vandaar dat Eandis aannemers, arbeiders en andere bouwprofessionals (studie- en architectenbureaus, technische diensten van steden en gemeenten, bouwfederaties, andere nutsbedrijven, opleidingscentra en scholen) wil aanzetten tot een zorgvuldigere manier van graven. “Blijf waakzaam! Het risico op beschadigingen blijft bestaan. Blijf controleren op basis van de plannen, werk met proefsleuven, … Het is deze boodschap die we onder de aandacht willen brengen, in de hoop dat we de graafschade op die manier enigszins kunnen inperken,” aldus van Wijmeersch. U vindt de ‘Graaf met zorg’-brochure op www.eandis.be > Leveranciers. ❚

| 97


AQUAFIX BELGIUM BVBA Bosstraat 75/4, 3560 LUMMEN Tel. 013 66 83 03 Fax 013 66 17 68 info@aquafix.be

AQUAFIX MILIEU B.V. Genieweg 20, 3641 RH MIJDRECHT Tel. 0297 26 29 29 Fax 0297 26 12 72 info@aquafix.nl

WWW.AQUAFIX.BE

WWW.AQUAFIX.NL

OLIEAFSCHEIDERS

AFVOERGOTEN

VETAFSCHEIDERS

REGENWATERPUTTEN

POMPPUTTEN

SEPTISCHE PUTTEN

STRAATKOLKEN

COMPOSIET DEKSELS

KUNSTSTOF BUFFERPUTTEN

REGENWATERSYSTEMEN

LAMELLENAFSCHEIDERS

SMEERKELDERS

SCHERPE PRIJZEN, HOGE KWALITEIT, SNELLE LEVERING, RUIME VOORRAAD AFSCHEIDERSYSTEMEN

POMPTECHNIEK

PREFAB LEIDINGSYSTEMEN

RIOLERINGSONDERDELEN


www.gww-bouw.be Surf naar de meest complete startpagina infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken! Staat u nog niet op gww-bouw.be? Neem contact op met Wim Fierens of Pascal Op de Beeck: w.fierens@louwersmediagroep.be p.opdebeeck@louwersmediagroep.be of bel +32 (0)11 605 540

‘Wie doet wat’ zijn servicepagina’s met een overzicht van de meest gerenommeerde bedrijven per rubriek. U kunt deelnemen met een naamsvermelding. Indien gewenst kunt u uw bedrijfslogo toevoegen.

Vanaf € 495,- per jaar weet uw doelgroep wat u doet! Bel of mail Wim Fierens of Pascal Op de Beeck voor alle informatie over een vermelding T +32 (0)11 605 540 w.fierens@louwersmediagroep.be p.opdebeeck@louwersmediagroep.be


Wat doet u eigenlijk? Voor â‚Ź 82,- per uitgave weten uw klanten dat ook! Bel (011) 605 540 voor alle informatie over een vermelding in GROND/W EG/WATERBOUW

Wie doet wat Aannemers Grondwerken

Croes BVBA Ganzenweg 9 A - 3450 Geetbets T..................................................... +32 (0)11 587057 F......................................................+32 (0)11 581245 E info@croesbvba.be W www.croesbvba.be

Baldewijns & Co bvba Veldstraat 170 - 3511 Hasselt T..................................................... +32 (0)11 254221 F.....................................................+32 (0)11 871833 E info@baldewijns-co.be W www.baldewijns-co.be

Aannemers Wegenbouw

Aswebo NV Booiebos 4 -9031 Drongen T.....................................................+32 (0)9 2826030 F..................................................... +32 (0)9 2827123 E info@aswebo.be W www.aswebo.be

Betonac NV Hasseltsesteenweg 172, 3800 Sint Truiden T......................................................+32 (0)11 702100 F......................................................+32 (0)11 702120 E betonac@betonac.be W www.betonac.be

N.V. Daniel Seru & Zonen Bedrijvenlaan 14, 8630 Veurne T......................................................+32 (0)58 311020 F......................................................+32 (0)58 314113 E info@seru.be W www.seru.be

Kumpen nv Paalsteenstraat 36, 3500 Hasselt T.....................................................+32 (0)11 307111 F.....................................................+32 (0)11 235093 E info@kumpen.be W www.kumpen.be

Martens Group Mercuriuslaan 4, 3600 Genk T.....................................................+32 (0)89 819090 F..................................................... +32 (0)89 819091 E info@martensgroup.be W www.martensgroup.be

Persyn NV Blokellestraat 113a, 8550 Zwevegem T.....................................................+32 (0)56 756501 F.....................................................+32 (0)56 756723 E info@persyn.be W www.persyn.be

NV VBG Welvaartstraat 14-1 b/8, 2200 Herentals T.....................................................+32 (0)14 244444 F.....................................................+32 (0)14 244430 E vbg@colas.be W www.vbg.be

NV Wegebo Nestor Martinstraat 315, 1082 Brussel T.....................................................+32 (0)2 4820740 F.................................................... +32 (0)2 4692224 E wegebo@colas.be W www.wegebo.be

Verkinderen Wegeniswerken Poelkapellestraat 73 - 8920 Langemark T.....................................................+32 (0)57 488771 F.....................................................+32 (0)57 489831 E info@verkinderenwegenbouw.be W www.verkinderenwegenbouw.be

Architectenbureaus

Iglesias-Leenders-Bylois Architecten Grote Baan 88 - 3540 Herk de Stad T.....................................................+32 (0)13 296898 F.....................................................+32 (0)13 298988 E info@ilbarchitecten.be W www.ilbarchitecten.be

Archeologisch onderzoek

CEI- De Meyer nv Antoon Van Osslaan 1, bus 2, 1100 Brussel T......................................................+32 (0)2 7194611 F.....................................................+32 (0)2 7250461 E info@cei-demeyer.be W www.cei-demeyer.be

100 |

Stadsbader NV Kanaalstraat 1 - 8530 Harelbeke T.................................................... +32 (0)56 260666 E info@stadsbader.com W www.stadsbader.com

Studiebureau Archeologie Bietenweg 20, 3300 Tienen T...................................................+32 (0)474 587785 E info@studiebureau-archeologie.be W www.studiebureau-archeologie.be


Wie doet wat

Grizaco nv Scheepvaartkaai 4, 3500 Hasselt T.....................................................+32 (0)11 260440 F.....................................................+32 (0)11 260448 E grizaco@eurovia.com W www.grizaco.beB

Janson Bridging Belgium NV Uitbreidingsstraat 84/3 - 2600 Antwerpen T.....................................................+32 (0)3 3159820 F..................................................... +32 (0)3 3159821 E info@jansonbridging.be W www.jansonbridging.be

diensten

gewapende grond

Terre Armée Postbus 318, 2740 AH Waddinxveen T................................................. +31 (0)182 622735 F.................................................. +31 (0)182 636031 E info@terrearmee.nl W www.terrearmee.nl

grond recyclage

Bedrijfswageninrichting

Sortimo Schaarbeeklei 207 1800 Vilvoorde T.....................................................+32 (0)2 3550370 F.....................................................+32 (0)2 3550371 E info@sortimo.be W www.sortimo.be

Assumax BV Belselestraat 83, 9250 Waasmunster T.....................................................+32 (0)3 7350035 F.....................................................+32 (0)3 7350036 W www.assumax.be

fonteinbouw

Bestratingsmateriaal

Beltrami NV Venetiëlaan 22 8530 Harelbeke T.....................................................+32 (0)56 237000 F.....................................................+32 (0)56 237002 E info@beltrami.be W www.beltrami.be

BSV NV Beneluxlaan 201, 8530 Harelbeke T..................................................... +32 (0)56 520911 F..................................................... +32 (0)56 520911 E info@bsv-nv.nl W www.bsv-nv.be

grondverzet

Aquafontal Koolskampstraat 3, 8740 Pittem T..................................................... +32 (0)51 464749 F.....................................................+32 (0)51 467934 E info@aquafontal.be W www.aquafontal.be

Bioterra NV Nijverheidslaan 1527/42, 3660 Opglabbeek T.................................................... +32 (0)89 858985 W www.bioterra.bel

Ledverlichting Federaties

Beton BETON

DE BONTE De Bonte-Van Hecke NV St-Annastraat 55 - 9250 Waasmunster T.....................................................+32 (0)52 473320 F.....................................................+32 (0)52 472698 E dbvh@debonte-vanhecke.be W www.debonte.com

Lithobeton NV Kanaalstraat 18 8470 Gistel T.....................................................+32 (0)59 276060 F.....................................................+32 (0)59 276503 E info@lithobeton.be W www.lithobeton.be

FEBE Federatie van de Betonindustrie Vorstlaan 68 1170 Brussel T..................................................... +32 (0)2 7358015 F.....................................................+32 (0)2 7347795 E mail@febe.be W www.febe.be

Vlaamse Confederatie Bouw Lombardstraat 34-42 1000 Brussel T.....................................................+32 (0)2 5455749 F.................................................... +32 (0)2 5455907 E info@vcb.be W www.vcb.be

Ledtechnic BVBA Kunstdal 2a, 9900 Eeklo T.................................................... +32 (0)9 3782161 F.................................................. +32 (0)9 3786530 E info@ledtechnic.be W www.ledtechnic.be

Wat doet u eigenlijk? Voor € 82,- per uitgave weten uw klanten dat ook! Bel (011) 605 540 voor alle informatie over een vermelding in GROND/W EG/WATERBOUW

Bruggenbouw

Asfaltwerken

leveranciers

ASWEBO NV Booiebos 4, 9031 Drongen T................................................... +32 (0)9 2826030 F................................................... +32 (0)9 2827123 E info@aswebo.be W www.aswebo.be

| 101


Wat doet u eigenlijk? Voor â‚Ź 82,- per uitgave weten uw klanten dat ook! Bel (011) 605 540 voor alle informatie over een vermelding in GROND/W EG/WATERBOUW

Wie doet wat materieelverhuur

De Bonte van Hecke NV St. Annastraat 55, 9250 Waasmunster T................................................... +32 (0)52 473320 F.................................................. +32 (0)52 472698 E dbvh@debonte-vanhecke.be W www.debonte-vanhecke.be

Loxam BE NV Vilvoordsesteenweg 152, 1120 Brussel T................................................... +32 (0)2 6755902 W www.loxam.be

Deschacht Plastics Belgium nv Antwerpsesteenweg 1068 - 9041 Gent-Oostakker T.....................................................+32 (0)9 3557454 F....................................................+32 (0))9 3557679 E oostakker@deschachtplastics.be W www.deschachtplastics.be

meetapparatuur

CEI- De Meyer nv Antoon Van Osslaan 1, bus 2, 1100 Brussel T......................................................+32 (0)2 7194611 F.....................................................+32 (0)2 7250461 E info@cei-demeyer.be W www.cei-demeyer.be

Rehau NV Ambachtenlaan 22 3001 Heverlee (Leuven) T......................................................+32 (0)16 399911 F..................................................... +32 (0)16 399912 E info.bel@rehau.com W www.rehau.be CouderĂŠ Geomatic Engineering Monnikenwerve 43, 8000 Brugge T.................................................... +32 (0)50 389814 F.................................................. +32 (0)50 383105 E info@coudere.be W www.coudere.be - shop.coudere.be

Signalisatie

Overheid Grontmij Belgium NV/SA Kunstlaan 3 / 4 / 5, 1210 Brussel T................................................... +32 (0)2 2090776 F.................................................. +32 (0)2 2090771 E info@grontmij.be W www.grontmij.be

Ledtechnic BVBA Kunstdal 2a, 9900 Eeklo T.................................................... +32 (0)9 3782161 F.................................................. +32 (0)9 3786530 E info@ledtechnic.be W www.ledtechnic.be

Stuer Egghe BVBA Industriepark - Noord 17a/23 9100 Sint-Niklaas T.................................................... +32 (0)3 7660404 F.................................................... +32 (0)3 7777730 E info@stuer-egghe.be W www.stuer-egghe.be Agentschap Wegen en Verkeer Koning Albert II-laan 20 bus 4 1000 Brussel T.....................................................+32 (0)2 5537901 F.....................................................+32 (0)2 5537905 E wegen.verkeer@mow.vlaanderen.be W www.wegenenverkeer.be

Ovam Stationsstraat 110 2800 Mechelen T.....................................................+32 (0)15 284284 F.....................................................+32 (0)15 203275 E info@ovam.be W www.ovam.be

Software

Nemetschek Scia NV Industrieweg 1007 - 3540 Herk-De-Stad T......................................................+32 (0)13 551775 F......................................................+32 (0)13 554175 E info@scia-online.com W www.scia-online.com

Straatmeubilair

Riolering

Nemetschek Scia NV Industrieweg 1007 - 3540 Herk-De-Stad T......................................................+32 (0)13 551775 F......................................................+32 (0)13 554175 E info@scia-online.com W www.scia-online.com

102 |

Aquafix Belgium bvba Bosstraat 75-4, 3560 Lummen T.....................................................+32 (0)13 668303 E info@aquafix.be W www.aquafix.be

Koppen.be BVBA Brechtsebaan 22 2900 Schoten T.....................................................+32 (0)3 6801234 F.....................................................+32 (0)3 6801230 E info@koppen.be W www.koppen.be


Wie doet wat

Rots Maatwerk BV Zutphensestraat 72, 6971 ER Brummen T.................................................. +31 (0)575 566565 F...................................................+31 (0)575 566670 E info@rots-maatwerk.nl W www.rots-maatwerk.nl

D+A Consult Meiboom 26 - 1500 Halle T.....................................................+32 (0)2 3638910 F..................................................... +32 (0)2 3638911 E info@daconsult.be W www.daconsult.be

Straatverlichting

Maes Industriele Verlichting NV Boudewijnlaan 5 - 2243 Zandhoven T.................................................... +32 (0)3 4846260 F.....................................................+32 (0)3 3859792 E info@maesiv.be W www.maesiv.be

PHILIPS BELGIUM Tweestationsstraat 80, 1070 Brussel T....................................................+32 (0))25 257575 F.....................................................+32 (0)25 257979 E lightinginfoservice@philips.com W www.philips.be

Grontmij Belgium nv Kunstlaan 3/4/5 - 1210 Brussel T.....................................................+32 (0)2 2090776 F.....................................................+32 (0)2 2090771 E info@grontmij.be W www.grontmij.be

Studiebureau Talboom BVBA A. Meermansdreef 1 - 2870 Puurs T....................................................+32 (0)3 8891212 F.................................................... +32 (0)3 8896468 E studiebureau@talboom.be W www.talboom.be

D.E.M.E. nv Haven 1025/Scheldedijk 30 - 2070 Zwijndrecht T.................................................... +32 (0)3 32505211 F.................................................... +32 (0)3 2505650 E info@deme.be W www.deme.be

Jan de Nul NV Tragel 60 - 9308 Hofstade (Aalst) T......................................................+32 (0)53 731726 F......................................................+32 (0)53 781760 E info@jandenul.com W www.jandenul.com

NV De Scheepvaart Havenstraat 44, 3500 Hasselt T.....................................................+32 (0)11 298400 F......................................................+32 (0)11 221277 E info@descheepvaart.be W www.descheepvaart.be

Verhardingen

Studiebureaus

ANTEA BELGIUM NV Posthofbrug 10, 2600 Berchem T.....................................................+32 (0)3 2215500 F....................................................+32 (0))3 2215501 E info@anteagroup.com W www.anteagroup.com

NV FreesTechniek Dréve Gustave Fache 1, 7700 Moeskroen T.................................................. +32 (0)473 860501 F.....................................................+32 (0)56 353510 E info@freestechniek.be W www.freestechniek.be

Arcadis Belgium Koningsstraat 80 1000 Brussel T.....................................................+32 (0)2 5057500 F.....................................................+32 (0)2 5057501 E info@arcadisbelgium.be W www.arcadisbelgium.be

TOP-OFF NV Industrieweg Noord 1137 - 3660 Opglabbeek T.....................................................+32 (0)89 810246 F.....................................................+32 (0)89 810247 E info@topoff.eu W www.topoff.eu

Soetaert NV Esperantolaan 10a - 8400 Oostende T.....................................................+32 (0)59 550000 F.....................................................+32 (0)59 550010 E info@soetaert.be W www.soetaert.be

Wat doet u eigenlijk? Voor € 82,- per uitgave weten uw klanten dat ook! Bel (011) 605 540 voor alle informatie over een vermelding in GROND/W EG/WATERBOUW

Waterbouw

Waterwegen en Zeekanaal NV Oostdijk 110 2830 Willebroek T.................................................... +32 (0)3 8606211 F.................................................... +32 (0)3 8606200 E info@wenz.be W www.wenz.be

| 103


Wat doet u eigenlijk? Voor € 82,- per uitgave weten uw klanten dat ook! Bel (011) 605 540 voor alle informatie over een vermelding in GROND/W EG/WATERBOUW

Wie doet wat Waterbuffering

BETON

Wavin Belgium NV Leon Bekaertlaan 30 9880 Aalter T.................................................. +32 (0)9 325 95 11 F.................................................. +32 (0)9 374 06 06 E info@wavin.be W www.wavin.be

DE BONTE De Bonte-Van Hecke NV St-Annastraat 55 - 9250 Waasmunster T.....................................................+32 (0)52 473320 F.....................................................+32 (0)52 472698 E dbvh@debonte-vanhecke.be W www.debonte.com

Wegenbouwmachines

De Bruycker NV Klokhofstraat 16 8400 Oostende T.................................................... +32 (0)59 703005 F.................................................... +32 (0)59 506654 E info@debruycker.be W www.debruycker.be

Peri NV Nijverheidsstraat 6 1840 Londerzeel T..................................................... +32 (0)52 319931 F.................................................... +32 (0)52 300830 E info@peri.be W www.peri.be

Triflex BV Diamantstraat 10/301 - 2200 Herentals T.....................................................+32 (0)14 752550 F.....................................................+32 (0)14 752614 E info@triflex.be W www.triflex.be Van Haut NV Hogenakkerhoekstraat 4 9150 Kruibeke T......................................................+32 (0)3 2501111 F......................................................+32 (0)3 2531819 E info@vanhaut.be W www.vanhaut.be

Wegmarkeringen

DE GROOTE ANDRE en ZOON bvba Karrewegstraat 110, 9800 Deinze T......................................................+32 (0)9 3801718 F......................................................+32 (0)9 3801719 E degroote@wegmarkeringen.be W www.wegmarkeringen.be

HMB NV Vossendaal 9 2440 Geel T.....................................................+32 (0)14 861220 F.....................................................+32 (0)14 867024 E www.hyundai-hmb.be W info@hyundai-hmb.be

RDS Electronics Groot-Brittanniëlaan 2 8970 Poperinge T.....................................................+32 (0)57 335577 F.................................................... +32 (0)57 338265 E info@rdselectronics.be W www.rdselectronics.be

104 |

Wegenbouwmateriaal

PLP COATINGS BVBA Industriezone Ravenshout, Havenlaan 8, 3980 Tessenderlo T..................................................... +32 (0)13 667546 F..................................................... +32 (0)13 66174 1 E verkoop@plpcoatings.com W www.plpcoatings.com

Spekking BVBA Pierscostraat 17, 3400 Landen T.................................................... +32 (0))11 597434 F......................................................+32 (0)11 597436 E info@spekking.eu W www.spekking.eu


PREFAB BETON IN DE OPENBARE RUIMTE VEELZIJDIGHEID TROEF Betonstraatstenen bestaan in talloze kleuren, formaten, vormen en texturen. Een weloverwogen keuze van deze eigenschappen kan het karakter van een straat of plein in grote mate beïnvloeden. Het esthetische aspect is echter slechts één van de pluspunten van betonstraatstenen.

Structureel veilig: kleuren en texturen voor een efficiënte verkeersgeleiding Comfortabel: een aangepast formaat en legverband voor een maximaal gebruikscomfort Duurzaam: betonstraatstenen gaan minstens 30 jaar mee Ecologisch: waterdoorlatende betonstraatstenen als oplossing voor de ondergedimensioneerde rioleringsinfrastructuur

FEBESTRAL groepeert binnen de Federatie van de Betonindustrie (FEBE) de fabrikanten van betonstraatstenen, betontegels en lineaire elementen. // Alkern VOR Beton - B.P.M.N. – Bleijko – Bovin Beton – Beton De Clercq Ebema – Lithobeton – Marlux – Martens Beton – Stradus Infra

Meer informatie: www.febestral.be FEBESTRAL / Vorstlaan 68 / 1170 Brussel / T: 02 738 74 44 / F: 02 734 77 95 / mail@febe.be / www.febestral.be


Creating balance ARCADIS is een internationale onderneming die advies, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten levert op de gebieden infrastructuur, water, milieu en gebouwen. We verbeteren mobiliteit, duurzaamheid en de kwaliteit van leven, door balans te creÍren tussen de bebouwde en natuurlijke leefomgeving. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten voor bedrijven en overheden. Van kleine tot grote plannen, ARCADIS biedt voor de meest uiteenlopende mobiliteitsvraagstukken een adequate oplossing: mobiliteitsplannen, ontsluiting industrieterreinen, streefbeelden, parkeerbeleidsplannen, circulatieplannen, bedrijfsvervoerplannen, mobiliteitseffectenrapporten (MOBER’s), doorstroming openbaar vervoer, doorstromingsstudies, dynamisch verkeersmanagement op de verschillende schaalniveaus, verkeersmodellering,... Daarnaast zet ARCADIS actief haar schouders onder het Minder Hinder beleid in Vlaanderen en brengt dit ook in de praktijk. Meer weten? www.arcadisbelgium.be | info@arcadisbelgium.be

Imagine the result


Triflex, een duidelijke lijn in wegmarkeringen

De juiste keuze, bij de juiste weg! Wegmarkeringen vallen vaak op als ze er niet meer zijn. Een nieuw geasfalteerde weg rijdt comfortabel, maar de markeringen zorgen voor een veilig gevoel. Met meer dan 25 jaar ervaring met duurzame markeringsmaterialen zorgt Triflex voor een professioneel resultaat. Met kwalitatieve materialen en variërende kleuren heeft u als opdrachtgever voldoende keuze om alle verkeerssituaties goed aan te pakken. Bij valavond en ‘s nachts kan u altijd rekenen op voldoende zichtbaarheid. Zowel in droge als natte weersomstandigheden. Triflex, specialist in vloeibare kunststoffen

Triflex België Diamantstraat 10/301 B-2200 Herentals Tel: +32 14752550 Fax: +3214752614 info@triflex.be www.triflex.be

Maakt deel uit van de Follmann-Groep

Grond/Weg/Waterbouw  

Vaktijdschrift over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken