Skrivetrang - En værktøjskasse til dig med forfatterdrømme (uddrag)

Page 1


Når du går i stå Alfa og omega for at blive en god forfatter er ligesom ved alle andre fag, at man skal øve sig. Og øve sig mere. Vi har i dette kapitel opstillet nogle øvelser, som kan hjælpe dig til at blive en bedre forfatter. Der er nogle af emnerne, du måske allerede har stiftet bekendtskab med i vores værktøjskasse, men her går vi lige spadestikket dybere. Der er mange øvelser, og de er lange. Vi anbefaler overhovedet ikke, at du laver dem alle sammen. Og slet ikke i rækkefølge. Vælg dem, der passer bedst til det problem, du sidder med lige nu og rigtig gerne, hvis du sidder med en konkret historie, en deadline der tikker eller en ven, der hopper for at få lov at læse. Lad nu være med at vælge dem, der synes lettest for dig. Det bliver du jo ikke så meget klogere af. Der vil være: 1.

Øvelser i personudviklingen

2.

Øvelser i miljøbeskrivelser

3.

Øvelser i kreativitet

4.

Øvelser i at skære væk (guillotinen, kill your darlings)

5.

Øvelser i den svære indledning

6.

En bonusøvelse

Øvelser i personudvikling: 1.

Lav en personkarakteristik af en fiktiv person. Husk at få alle elementer af

personen med: Udseende, alder, køn, baggrund, opdragelse, familieforhold, arbejde/skolegang, og så videre. 2.

Skriv en kort tekst, hvor personen fra øvelse 1 gennemgår en ganske

almindelig hverdag. Hvornår står han/hun op, hvad laver personen i løbet af dagen. Hvad spiser personen, og så videre.


3.

Skriv en historie om en episode, du selv har oplevet engang, men skriv den

ud fra et tredje persons synspunkt (han/hun) og lav personens karakteristik om, så vedkommende ikke ligner dig. Giv personen et andet udseende, en anden alder og andre familieforhold. Mens du skriver, vil det gå op for dig, at du på grund af den ændrede personlighed må lave teksten så meget om, at en eventuel læser ikke ville kunne genkende, at det er din selvoplevede episode. 4.

Hvis du er en pige, så skriv en historie set ud fra en mands synspunkt. Hvis

du er dreng, så skriv en historie set ud fra en kvindes synspunkt. Læg mærke til, at du bliver nødt til at ændre personens handlingsmønster, fordi det er en person af et andet køn. 5.

Skriv en historie set ud fra skurkens synspunkt. Sørg for, at læseren får

sympati med skurken, og at man kan forstå, hvorfor han/hun handler, som han/hun gør. 6.

Skriv en episode med en person i hovedrollen, hvis karakter du godt kan

lide. Skriv bagefter den samme episode med en karakter i hovedrollen, som du ikke kan lide.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.