Page 1


Kapitel 14  fra  ”Er  græsset  grønnere?”  2004       ”Se,  vi  har  et  flot  forhold”   ”Forestil  dig,  at  jeg  spurgte  et  psykiatrisk  etisk  råd,  om  jeg  måtte  lave  parterapi  ved  at  bytte   hustruer  i  to  familier.  De  ville  sige  nej,  det  er  alt  for  risikabelt.  Jeg  ville  selv  miste  kontrollen   over  det.  Men  for  mig  er  det  helt  logisk,  at  et  sådan  set  up  har  store  konsekvenser”,  siger  det   moderne  menneskes  psykiater,  norske  Finn  Skårderud.   Han  mener,  at  en  udsendelse  som  ”Par  på  prøve”  giver  især  kvinden,  der  skifter  familie,  en   mulighed  for  at  møde  sig  selv  i  kraft  af  den  anden  kvinde.  Et  spejl,  der  i  spejlets  natur  virker   selvreflekterende.  ”Terapeutisk  ville  det  helt  sikkert  virke,  og  alt  virker  jo  ekstra  sandt,  når  det   kommer  i  tv.  En  sådan  udsendelse  er  et  psykodrama  på  et  avanceret  niveau.  De  kontekstuelle   og  fysiske  rammer  ændres  for  parrene,  og  vanerne  -­‐  for  livet  er  vane  –  vil  bevæge  sig.  Parrene   bevæger  sig  ud  af  sine  rammer,  og  måske  ser  de,  at  nogle  vaner  er  uvaner.  Det  er  bevægelse   for  parret  i  flere  af  ordets  betydninger.”    

Finn Skårderud  mener,  at  parforhold  generelt  lever  risikofyldt  i  dag.  ”Et  forhold  skal  i  dag  give   mening  langt  ud  over  det  praktiske,  det  seksuelle  og  det  økonomiske.  I  fremmede  kulturer  ser   vi  stadig  fornuftsægteskaber,  men  i  vores  kultur  er  det  ”det  rene  forhold”,  der  er   forventningen.  Det  skal  alene  bæres  af  kærlighed  –  og  for  at  den  er  ren,  skal  forholdet   bestandigt  bekræftes:  ”se,  vi  har  et  flot  forhold”.     ”Denne  forventning  er  også  parrets  risiko,  for  det  skaber  fokus  på  manglerne  at  stille  mange   krav  og  rejser  tvivlen,  om  man  evner  at  elske  nok.”  Skilsmisseprocenten  i  Oslo  er  50,  så  det  at   bryde  et  ægteskab  er  nu  en  statistisk  normalitet.  ”Vi  har  moralsk  lært,  at  der  er  et  valg,  når  vi   gifter  os,  og  det  benytter  vi  os  af.”     Livet  er  som  tidligere  beskrevet  blevet  et  projekt,  og  partneren  er  en  brik  i  det  spil,  hvor   enhver  er  ansvarlig  for  skabelsen  af  eget  liv,  af  sit  eget  selv.     JEG,  MIG,  MIG  SELV  OG  MIT  FORHOLD  TIL  DIG   ”Selvet  er  moderne:  selvrealisering,  selvbillede,  selvkontrol,  selvstændighed.  Selv   mellemlederen  i  en  virksomhed  skal  beherske  psykologi.  For  40  år  siden  svarede   medarbejderen,  at  han  trængte  til  mere  lys  på  arbejdspladsen,  i  dag  trænger  vi  til  mere  feed   back.  Vi  lever  ikke  blot  vores  liv,  vi  tager  stilling  til  det,  vi  er  i  konstant  dialog  med  os  selv  om   det  liv,  vi  lever”,  mener  Finn  Skårderud.   ”Vi  er  optagede  af  os  selv,  vi  vil  præstere,  men  selvoptagethed  kan  være  et  udtryk  for,  at  der   mangler  noget.  Forholdet  af  i  dag  lider  også  af  en  mangelsygdom.  Vi  mangler,  og  vi  trænger  til   nærhed,  tillid,  opmærksomhed,  afhængighed.  Det  er  en  kollektiv  løgn,  at  vi  er  blevet  så   selvstændige.  Vi  lærer  ganske  vist,  at  hver  enkelt  er  en  forbruger  både  kommercielt  og   eksistentielt.  Vi  får  at  vide,  at  vi  er  individualister,  individ  betyder  jo  udelelig.  Vi  skal  være   ”enestående”,  en  der  står  alene.  Det  passer  ikke.  Vi  duer  ikke  alene.  Enestående  er  et  ord  tæt  


på ensomhed.  Et  modigt  menneske  ville  i  dag  være  en,  der  turde  tale  om  sin  afhængighed  af   andre.”     ”Jeg  tror,  det  hænger  sammen  med  vores  forventninger.  De  er  steget,  de  kollektive  normer   om,  hvordan  vi  bør  gøre,  hvordan  vi  bør  have  det,  fylder  mere.  Vi  skal  have  mere  kærlighed,   flere  orgasmer,  mere  intensitet,  og  hvis  ikke  det  lykkes,  føler  vi  skam.  Forholdet  er  ikke  et   sted  for  restitution,  for  hvor  kan  man  hvile?  Kan  man  hvile  i  sit  parforhold,  når  man  hele  tiden   skal  begrunde  det?”   ”Men  mere  vil  have  mere.  Næppe  har  der  nogen  sinde  været  så  mange,  der  føler,  at  ”de  ikke   er  blevet  set”,  samtidig  med  at  så  mange  fædre  har  sat  sig  i  øjenhøjde  for  at  være  sammen   med  barnet”,  mener  Finn  Skårderud.     ”Med  store  forventninger  er  det  altid  let  at  blive  optaget  af,  hvad  man  ikke  har,  i  stedet  for   hvad  man  faktisk  lykkes  med”.     SKAM  DIG   ”Engang  skulle  man  vokse  op  og  blive  almindelig  for  at  undgå  social  skam,  i  dag  skal  man   vokse  op  og  blive  speciel.  Der  hvor  jeg  voksede  op,  fik  jeg  identitet  fra  min  klasse,  min  bygd,   min  dialekt.  I  dag  vælger  man  selv  -­‐  hvad  vil  du  være?  Du  kan  blive  lige,  hvad  du  har  lyst  til,  du   er  unik.”     ”Når  projektet  ikke  lykkes,  så  skaber  det  grobund  for  skam.  Ved  skammen  føler  man  sig   afsløret  og  udleveret,  som  den  man  egentlig  er,  og  skammen  kræver  derfor,  at  man   forvandler  sig,  at  man  bliver  en  anden”,  forklarer  Finn  Skårderud.     ”Hvis  vi  skal  forestille  os  noget  værre  end  dyb  skam,  må  det  være  skamløsheden.  Vi  lever  i   skamløshedens  tid.  Skamløst  overforbrug,  skamløse  børn,  der  svarer  igen  i  skolen  og  skamløs   lyst  til  at  vise  os  selv  på  skærmen.  Vi  hævder,  at  der  skal  være  forskel  på,  hvad  der  er  privat,   og  hvad  der  er  offentligt.  I  dag  er  det  en  fiktiv  forskel.  Jeg  tror,  at  sproget  er  sakket  agterud.  I   dag  har  vi  en  anden  naturlighed,  åbenhed  og  et  mod  til  at  dele,  en  slags  lækage  i  grænserne   mellem  privat  og  offentlig.”   ”Men  hvor  skamløsheden  hersker,  findes  altid  dyb  skam.  Gennem  rus,  selvdestruktiv  sex  eller   ved  at  skære  i  sig  selv  med  barberblad  fortæller  man  på  sin  egen  yderside  om  sin  inderside.”   "Klassisk"  skam  handler  om  at  realisere  sig  selv  for  meget,  at  hævde  sig  ud  over  en  fælles   norm.  Man  overtræder  en  norm.  "Moderne"  skam  er  snarere  at  realisere  sig  selv  for  lidt,  ikke   at  leve  op  til  idealet  om  at  blive  den  unikke,  den  vellykkede  selvrealiserede,  som  er  værd  at   elske.  Man  når  ikke  op  til  normen.”   ”Freuds  patienter  kom,  fordi  de  led  af  tvangstanker,  hæmninger.  Mine  lider  under  det   grænseløse,  utydeligheden,  det  flydende,  det  kaotiske  og  fraværet  af  kontrol”.       HVORFOR  FINDES  ”PAR  PÅ  PRØVE”   At  deltage  i  ”Par  på  prøve”  er  en  iscenesættelse,  men  det  er  også  et  kontroltab,  fordi   kontrollen  med  hvilket  billede  af  deltageren,  der  skal  vises,  er  lagt  i  hænderne  på  TV3.  Finn   Skårderud  undrer  sig  over  behovet  for  at  opsøge  det  kontroltab.  ”Det  er  ”Sensation  seeking”,   det  er    faldskærmudspringet.  Der  kan  sagtens  være  gode,  sunde  motiver  bagved,  som  står   over  for  skamløsheden  ved  at  blotte  sig  for  åben  skærm”.  


”En udsendelse  som  ”Par  på  prøve”  bliver  også  en  succes,  fordi  vi  bliver  trætte  af  de  andre   eksperimenter.  Robinson  Ekspeditionen,  Big  Brother.  Familieproblematikken  er  meget   stærkere  end  de  helt  konstruerede  udsendelser,  og  familien  bliver  ved  med  at  være  her”.   ”Men  ”Par  på  prøve”  er  ikke  parterapi  for  tv.  I  det  hele  taget  tror  jeg  ikke  på  selvhjælpsbøger.   De  løser  ikke  vanskelighederne,  men  er  en  del  af  dem.  De  stiller  krav  og  skaber   utilstrækkelighed  hos  den  enkelte.  De  101  gode  råd  til  parforholdet  duer  ikke,  for  halvdelen   kan  være  uduelige.  Men  de  råd,  der  bliver  synlige  for  deltageren  i  udsendelsen,  er  netop  til   vedkommende.  De  hentes  af  noget,  af  en  historie,  som  deltageren  kender.  Men  fordi  det   virker  for  deltageren,  betyder  det  ikke,  at  det  virker  for  seeren.”     FAR,  MOR  OG  BØRN  TAGER  SIG  GODT  UD   ”Kønsroller  har  stadig  sin  rod  i  det  økonomiske.  De  sidder  godt  fast,  men  der  er  bevægelse.   Jeg  har  stor  respekt  for  det,  når  jeg  hører,  at  der  er  mange  af  deltagerne,  der  har  en  accept  af   de  roller,  de  har,  og  at  de  hver  især  løser  det  praktiske  på  deres  måde.  Men  vi  lever  i  en   kultur,  hvor  vi  ofte  mistænkeliggør  hinandens  udsagn,  for  er  det  sandt,  at  rollefordelingen  er   accepteret  af  begge  parter?  Det  er  jo  et  valg,  man  skal  tage  sammen,  og  det  kræver,  at  man   skal  være  stærk,  hvis  man  ønsker  noget  andet  end  partneren.”   ”At  vi  kan  være  ydre  styrede  er  ingen  hemmelighed.  Samtidig  er  det  også  forskelligt,  hvad  der   giver  status  afhængig  af  hvilken  subkultur,  man  tilhører.  Den  store  bil  i  carporten  kan  betyde   velstand  og  succes  i  en  subkultur  og  oppustet  selvværd  i  en  anden.  Men  det  gør  mig  glad,  at   der  er  en  ærlighed  blandt  nogle  af  deltagerne  om  betydningen  af  det  ydre  i  hverdagen.”     ”Forfængelighed  behøver  nemlig  ikke  være  negativt.  Der  ligger  en  selvrespekt  i  det,  at  man   bryder  sig  om  at  være  pæn,  at  pudse  sin  bil.  Den  gode  forfængelighed  strækker  sig  mod   andre.  Den  dårlige  er,  at  det  ikke  er  godt  nok,  at  man  er  for  tyk,  at  man  aldrig  er  smuk  nok,   den  spinder  rundt  om  sig  selv.  Når  man  som  jeg  arbejder  med  syge  og  ældre,  ved  man,  at  det   kan  være  af  stor  livsfare,  når  et  menneske  holder  op  med  at  bryde  sig  om  sit  ydre.”   ”For  25  år  siden  var  jeg  med  til  at  sætte  spejle  op  på  et  psykiatrisk  sygehus  i  Italien.  De  gale   havde  ikke  tidligere  fået  lov  til  at  have  spejle,  for  nogen  frygtede,  at  de  ville  knuse  dem  og   bruge  skårene  til  mord  eller  selvmord.  Vi  monterede  spejlene  og  havde  en  klar  idé  om,  at  de   gale  skulle  synliggøres  for  sig  selv.  De  skulle  genopdage  sig  selv  som  levende  mennesker,   værd  at  have  omtanke  for.”   ”I  vores  kulturhistorie  er  der  talt  og  skrevet  meget  negativt  om  selvkærligheden.  Såvel  kirken   som  Freud  har  set  på  den  som  et  umodent  eller  farligt  begær.  Men  det  er  let  at  glemme,  at   omsorgen  for  en  selv  er  forudsætningen  for  moden  kærlighed  til  andre.”     ”Freud  har  misforstået  det,  det  dybe  i  mennesket  sidder  også  i  overfladen.”     Parforholdet  er  under  pres.  Pres  af  forventninger  og  selviscenesættelse,  og  vi  har  et  stort   behov  for  at  vise  forholdet  frem  som  en  del  af  vores  identitet,  som  noget  vi  har  gjort  os   umage  med.    


Ved at  deltage  i  ”Par  på  prøve”  udsætter  man  sig  selv  for  den  prøve  –  er  mit  forhold  i  orden  –   er  jeg?  Det  gælder  om  at  opnå  et  tåleligt  ”selvforhold”  som  forudsætning  for  at  elske  andre.   Men  også  et  selv,  man  kan  være  bekendt  at  vise  frem.     Risikoen  ved  at  vise  sit  selv  frem  på  tv  er  den  skamløse  åbenhed  af  det  private,  som  nogle  tv-­‐ udsendelser  fordrer.     Risikoen  for  forholdet  er,  hvis  partneren  alene  betragtes  som  et  ekstra  krydderi  i   selvrealisationen  i  stedet  for  et  meningsgivende  forhold  i  sig  selv.   I  ”Par  på  prøves”  spejl  kan  deltagerne  som  de  gale  i  Italien  genopdage  sig  selv  som  levende   mennesker,  som  o.k.  aktører,  der  er  værd  at  have  omtanke  for  i  parforholdets  dans.     Professor  Finn  Skårderud  er  norsk  privatpraktiserende  psykiater  og  psykoterapeut.  Han  forsker   bl.a.  i  internetpsykoterapi  og  spisevægring.  Han  er  kendt  i  Norge  fra  tv,  er  også  filmkritiker  og   har  udgivet  mange  bøger,  der  spænder  vidt.  Hans  største  publikumssucces  er  ‘Uro.  En  rejse  i   det  moderne  selv’.    

Profile for Lotte Garbers læseprøver

Er græsset gønnere...? (Uddrag)  

Hvordan kan det være, at almindelige menneskers helt almindelige problemer, der udspiller sig i deres helt almindelige hjem sammen med deres...

Er græsset gønnere...? (Uddrag)  

Hvordan kan det være, at almindelige menneskers helt almindelige problemer, der udspiller sig i deres helt almindelige hjem sammen med deres...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded