Prøverummet (en novelle fra samlingen)

Page 1


Nbstfjmmf ยจ&5 #*% * )"-4&/ยง %FU FS EFU IVO NBOHMFS * WBS NFO MBOHU IKFNNFGSB MBOHU GSB OPHFU IVO IBS HKPSU Gย S FMMFS WJM Hย SF JHFO %FU FS CFGSJFOEF "MMF NFOOFTLFS CVSEF Gย STU QKย LLF OlS EF FS WPLTOF %FU FS MBOHU CFESF %ย SFO UJM EFU TUPSF IPUFM J .BSTFJMMFT PH EFO TUJWF LPO GFSFODF LMBQQFS J PH NPOTVOFO Mย GUFS IFOEFT OFEFSEFM PQ PWFS LOย FOF 5SF TLSJEU TFOFSF IBS EFO Gย STUF NBOE IWJTLFU UJM IFOEF BU IVO FS TNVL #Mย TUFO UBHFS UJM EB IVO OlS IBWOFGSPOUFO 7BOEFU EVWFS J WJOEFO MJOFSOF Ql TFKMClEFOF LMJLLFS NPE NB TUFSOF &O NBOE TJHFS OPHFU Ql BSBCJTL FO VOH GZS LBMEFS IFOEF ยจCBCFยง )VO Nl Wย SF MJHF UJM BU Mย TF )VO IBS CF TMVUUFU TJH %FO Gย STUF BQQFUJUMJHF EFS CZEFS TJH UJM GlS FU KB 4PMFO TLย SFS J IFOEF )VO ESFKFS Wย L GSB IBWOFO PH HlS TUFKMU PQ BE FO HZEF NFE TUPSF MZHUFQย MF TPN GSB FO 4IFSMPDL )PMNFT SPNBO 'PS FOEFO MJHHFS FO MJMMF QMBET NFE OFSJFS PH TLZHHF )VO UBCFS TJU CZLPSU EFU TJETUF QVET TPN WJOEFO TQJM MFS IFOEF #SPTUFOFOF FS WBSNF PH IVO LBO JLLF Wย MHF NFMMFN QMBETFOT GFN DBGFFS &O NBOE TJEEFS WFE FU TLSย CFMJHU NFUBMCPSE EFS WJQQFS )BO TLSJWFS J TJO OPUFTCPH )VO IBS Ql GPSOFNNFMTFO BU CZFO FS GZMEU NFE Nย OE


EFS FS BMFOF 0H LWJOEFS NFO EFU FS N OEFOF IVO CF N SLFS )VO ESJLLFS EFMJLBU DBGF BV MBJU GSB FO TUPS TLlM .BO EFO EFS TLSJWFS SZHFS )BO LJHHFS Ql IFOEF FGUFS IFOEF NFO IBO FS JLLF JOUFSFTTBOU &O TUPM TLSBNMFS CBH IFOEF &O GSBOTL TUFNNF CFEFS PN FO BMMPOHn LBGGF )VO IBS MZTU UJM BU WFOEF TJH TUFNNFO FS EZC NFE FU TU OL BG MBUUFS NFO IVO WFOEFS TJH JLLF * TUFEFU ESJLLFS IVO VE PH TZ OFT BU IFOEFT UJNJOH LJLTFS EB NBOEFO CBH IFOEF PHTl OFUPQ IBS SFKTU TJH )VO WJM JLLF WFOEF TJH IVO WJM JLLF BGTM SF BU IVO FS JOUFSFTTFSFU J BMU EFS LBO TLF IVO WJM TF IWBE EFS TLFS PH IVO TMFOUSFS OFE NPE WBOEFU JHFO 5BOLFSOF ¿ZWFS QMBOFSOF GPS GSFNUJEFO UBHFS GPSN ES NNFOF LBO CMJWF WJSLFMJHF IVO TNJMFS IVO L CFS JT LPME &WJBO PH FU IFMU LJMP LJSTFC S PH QMVETFMJH SVOEFS IVO IK SOFU NFE EF TBOEGBSWFEF NJEEFMBMEFSTUFO EFO G TUOJOH EFS MJHHFS M OHTU W L GSB CZFO PH EFOT MJW PH NPOTVOFO L SUFHOFS IFMF IFOEFT GSPOU PH G SFS OFEFS EFMFO JOE NFMMFN IFOEFT CFO PH MBWFS FO IBMF BG UZOEU TUPG FGUFS IFOEF &GUFS FOEOV FU IK SOF GlS IVO FOEFMJH TJO CFM OOJOH VETJHU PWFS EFU UVSLJTF WBOE FU "GSJLB EFS JLLF LBO TFT NFO BMMJHFWFM GPSOFNNFT PH FO TUFOC OL TUlS MFEJH UJM IFOEF )VO T UUFS TJH NFE O TFO NPE TP MFO %VGUFO FS TU SL BG UBOH BG LSZESFEF NBEQBLLFS EFS NlTLF CMFW TQJTU IFS Ql EFO ZEFSTUF NPMF J HlS BGUFT )VO CMVOEFS PH U OLFS Ql EFU CJE J IBMTFO IVO M O HFT FGUFS 4PN FU CJE BG FO HSFWF GSB 5SBOTTZMWBOJFO PH IVO U OLFS BU IVO C S TFKMF IFMU OFE UJM .POUF $SJTUP IWPS FO BOEFO HSFWF FOHBOH IVTFSFEF PH QJSSFEF IFOEFT VOHQJHFGBOUBTJFS


° .l KFH T UUF NJH IFS &O FOHFMTLUBMFOEF GSBOTLNBOE GPSTUZSSFS PH IVO TZOFT IVO HFOLFOEFS LMBOHFO BG PSEFU ¨BMMPOHn§ PH IVO OJLLFS CBSF PH US LLFS OFEFSEFMFO OFE PWFS LO FOF JHFO ° %FU H S JLLF NJH OPHFU TJHFS TUFNNFO PH IVO UBHFS TJH TBNNFO PH lCOFS KOFOF UBHFS TPMCSJMMFSOF Ql JHFO PH TFS JOE J N SLF "MMPOHn TPN IVO KFCMJLLFMJHU OBWO HJWFS IBN FS WFE BU UBHF 5 TIJSUFO PWFS IPWFEFU )BOT NBWF FS LVMTPSU IBOT TIPSUT FS CFJHF IBOT LPOEJTLP FS WJTUOPL TMJEUF IVO FS MJHFHMBE )BO FS LVMTPSU PWFS EFU IFMF IBO IBS VMUSBLPSU IlS PH EF CM EFTUF KOF )BO TNJMFS T UUFS TJH Ql TJO 5 TIJSU ¾OEFS FO TMJEU QBQFSCBDL GSB MPNNFO J TIPSUTFOF PH M H HFS EFU FOF CFO PWFS EFU BOEFU )BOT MlSNVTLFM EFMFS TJH M HHFO FS TMBOL IBO Nl W SF FO EFM ZOHSF )BOT NBWFTLJOE GPMEFS WFE OBWMFO PH TO SFO Ql TIPSUTFOF I WFS PH T OLFS TJH OlS IBO US LLFS WFKSFU )VO UBHFS NPE UJM TJH PH IPMEFS PSE PWFS GPS TJH TFMW ° 6OETLZME NFO WBS EV Ql EFO TBNNF DBGF TPN KFH WBS MJHF G S )BO MBWFS FU TFM SF J CPHFO JOEFO IBO WFOEFS TJH NPE IFOEF )BO LJHHFS Ql IFOEF FS M OHF PN BU TWBSF ° )WBE IWJT KFH WBS )VO TNBHFS LBGGFO Ql UVOHFO JHFO /V FS EFO FO BOFMTF CFTL PH IVO U OLFS Ql UJD UBD GSB UBTLFO UJM BU GSJTLF lOEFO PH IKFSOFO NFE )VO GlS LVO TNJMFU UJM IBN PH IBO HFOPQUBHFS TJO M TOJOH )BO TNJEFS TLPFOF &O GBS NFE SVOE NBWF PH TMJEUF IKFNNFTLP EFS TM CFS PWFS TUFOFOF LPNNFS HlFOEF NFE UP TNl ESFOHF EFS TUZSFS NPE LBOUFO BG NPMFO PH OFE Ql EF TUPSF WlEF


HMBUUF TUFO %F UBMFS GSBOTL NFE FO OZ BDDFOU EF UBMFS I KU PH EFO SVOENBWFEF GBS TUJMMFS TJH NFE UFMFGPOFO GPS SFU PH HMPS 1l IFOEF Ql IBN %F TJEEFS Tl U U Ql TUFOC O LFO BU GBSFO JLLF TLBM ¿ZUUF BOTJHUFU NFOT IBO MBEFS CMJL LFU HMJEF GSB EFO FOF UJM EFO BOEFO )VO PWFSWFKFS PN IVO TLBM ¿ZUUF TJH "MMPOHn M TFS VGPSUS EFOU WJEFSF PH EB FO UVSJTUClE NFE NFHBGPO TLZEFS GPSCJ J EFU UVSLJTF WBOE PH EF UP TNl ESFOHF WJOLFS PH IVKFS FS IFOEFT LPODFO USBUJPO PN ES NNF PN FU OZU MJW NFE QK L PH CJE CSVEU )VO SFKTFS TJH ¾OEFS TJO UJD UBD PH IBO TJHFS OPHFU VEFO BU GKFSOF CMJLLFU GSB CPHFO )VO TJHFS FU VI ¿JHU ¨IWBE § ° %FS FS NFSF GSFEFMJHU SVOEU PN IK SOFU ° #M TFS EFU JLLF GPS WPMETPNU Ql EFO BOEFO TJEF )BO M GUFS CMJLLFU ° %FU LPNNFS BO Ql IWPSEBO NBO LBO MJEF EFU )VO TZOLFS PH NBOHMFS JHFO PSE PH IVO S LLFS IBN TJO PSBOHF UJD UBD )BO SZTUFS CMPU Ql IPWFEFU PH GPSEZCFS TJH JHFO )BO IBS TNlCJUUF TWFEQFSMFS J IlSHS OTFO )VO HlS WJEFSF PH MZUUFS FGUFS TLSJEU CBH TJH EFS JLLF LPNNFS PH SVOEU PN IK SOFU lCOFS IBWFU TJH GPS IFOEF NFE TLVN Ql UPQQFOF PH LM FSOF GSFNNF #M TUFO FS CF TUJBMTL %FO US LLFS O SNFTU U KFU BG IFOEF PH IFOEFT IlS HJWFS IFOEF MVTTJOHFS Ql IBMTFO ¨%FU WBS JLLF EFU CJE§ U OLFS IVO NFOT IVO UBHFS TJH UJM IBMTFO PH TQFKEFS FGUFS TJO "MMPOHn NFO IVO FS BMFOF J NPOTVOFO PH IVO Nl LSZCF PN O TUF IK SOF IWPS IVO Nl US GGF FU WBMH &OUFO TLBM IVO GPSUT UUF BE NPMFO EFS GPSUT UUFS NFE TUFOC OL PH FO MESF NBOE EFS CBMBODFSFS OFE BE FO USBQQF IWPSFGUFS IBO LBTUFS TJH


J WBOEFU NFE GPSTJHUJHF TW NNFUBH PH HZOHFS MJEU SJHFMJHU J L MWBOEFU Ql FO TFKMClE &MMFS PHTl TLBM IVO UBHF EFO TNBMMF TUJ PQ UJM I KSF JOE J FU GPSCM TU LSBU EFS GPSTWJOEFS J SVJOFSOF BG EFO NJEEFMBMEFSMJHF G TUOJOH #M TUFO FS W L J EFU TFLVOE IVO US EFS EFU G STUF TLSJEU JOE J SVJOFO )VO LBO I SF TJOF TLSJEU PH IVO N SLFS BU LSPQQFO TMBQQFS BG JHFO 1MVETFMJH HMJEFS IVO Ql EF TL WF TUFO PH IVO Nl IFMU OFE PH TU UUF NFE IlO EFO )VO N SLFS BU CM TUFO GSB G S PHTl IBWEF G SU EFO IlSEF WBSNF W L GPS OV TWFEFS IVO NFMMFN TLVMEFSCMB EFOF 4Nl JOGPSNBUJPOTTLJMUF Ql TUJMLF GPSU MMFS IFOEF BU UVSJTUFS QMFKFS BU LPNNF IFS FGUFS WJEOFTCZSE GSB FO TWVO EFO UJE PH IVO MBEFS TJH G SF SVOEU J SVJOFO IWPS WBMHFOF FS NBOHF PH TNl &O MJMMF USBQQF PQ FU TLBSQU TWJOH UJM WFOTUSF &U GSZEFGVMEU HZT M CFS HFOOFN IFOEF EB IVO U OLFS BU IVO JLLF MJHF LBO ¾OEF UJMCBHF PH EFS FS JOHFO NFOOFTLFS BU TQ SHF IFS J EFO WBSNFTUF UJNF )VO TWFEFS Tl IVO Nl TLVCCF TPMCSJMMFSOF PQ J QBO EFO PH IVO UBHFS FOEOV FU WBMH PH FOEFS PQQF Ql FU MJMMF QMBUFBV PWFO PWFS LSBUUFU )VO LBO TJEEF NFE G EEFSOF VE PWFS LBOUFO PH IWJMF TJOF OZMBLFSFEF UlOFHMF Ql FO HMBU TUPS TUFO PH IPMEF KF NFE EFO HBNMF NBOE EFS TUB EJH TW NNFS )VO LBTUFS LJSTFC STUFOFOF VE PWFO PWFS IBN PH IBO TFS JLLF FGUFS FO FOFTUF BG EFN "MMPOHn SVOEFS IK SOFU MJHF VOEFS IFOEF )BO U WFS 0H W MHFS LSBUUFU PH IVO UBHFS TJH UJM IBMTFO EFS IWPS IlSFU G S SBNUF IFOEF )VO CMJWFS NPEJH JHFO PH IVO UBHFS OFEFSEFM PH UPQ BG PH M HHFS TJH Ql NBWFO Ql OF EFSEFMFO PH MJHOFS FO TLZ TPMCBEFS EFS JLLF FOHBOH U S


M TOF CIµFO 6OEFSMBHFU FS GPS IlSEU GPS WBSNU NFO IVO IPMEFS VE TFMWPN IVO WFOEFS IPWFEFU GSB TJEF UJM TJEF PH JLLF I SFS BOEFU FOE IBWFU EFS CSVTFS PH LSBUUFU EFS HJWFS TJH J WJOEFO )FOEFT FHOF MZEF FS JHFO GPSTWVOEFU GSB IFOEF %B IVO U NNFS WBOE¿BTLFO PH Nl M HHF IPWFEFU IFMU UJMCBHF GPS BU Gl EFU IFMF NFE TFS IVO PQ J IBOT LVMTPSUF KOF )BO IBS 5 TIJSUFO J IlOEFO PH FO UPMJUFST ¿BTLF WBOE TPN IVO JLLF MBHEF N SLF UJM G S ° %V Nl US OHF UJM FO SF¾MM )VO T UUFS TJH PQ Ql LO FOF PH TFS IBN CFI OEJHU GZMEF IFOEFT ¿BTLF 7BOEFU M CFS PWFS IBOT IlOE PH ESZQQFS OFE Ql IFOEFT MlS %FU HJCCFS J IFOEF GPS IWFS ESlCF ° %FS FS FO LJMEF IFSJOEF J SVJOFO TLBM KFH WJTF EJH EFO ° /FK UBL KFH IBS WJTU IWBE KFH TLBM CSVHF OV TJHFS IVO PH M GUFS TJO OZGZMEUF ¿BTLF )BO U WFS PH IVO LBO TF BU IBO JLLF TJHFS EFU EFS G STU MJHHFS LMBS Ql IBOT M CFS J TUFEFU TQ SHFS IBO PN IBO Nl TNBHF FU BG IFOEFT LJSTFC S )VO S LLFS IBN QPTFO PH IBO UBHFS FO MJMMF IlOEGVME PH CMJWFS TJEEFOEF Ql IVH )VO TQSFEFS BMMF U FSOF VE Ql TUFOFO EFS FS IFOEFT W SO NPE NPMFO PH NBOEFO EFS MBOHU PN M OHF FS Ql WFK PQ BE TJO MJMMF USBQQF ° .l KFH TJHFS IBO Tl 0H IVO U S HPEU N EF IBOT CMJL EF FS MJHF J KFOI KEF PH IVO WJM HFSOF TJHF KB UBL PH GlS EFU lCFOCBSU TJHOBMFSFU GPS IBO TVUUFS Ql FO ¾OHFS PH S LLFS EFO GSFN NPE IFOEF PH U SSFS MJEU LJSTFC STBGU BG IFOEFT M CF


)BO FS MJHF FU LWBSU TFLVOE GPS M OHF PN EFU KFCMJL LFU LVOOF QBTTFSF NFO IVO G MFS BU IBO QSFTTFS NFSF FOE IBO CFI WFS PH IVO U OLFS LVO Ql QK L PH CJE PH Tl CJEFS IVO J IBOT ¾OHFS *LLF TPN IVO TFMW WJM CJEFT NFO HBOTLF MFU Tl IBO LBO Ol BU TMl EFU IFO )BO TUJLLFS ¾OHFSFO JOE J NVOEFO Ql IFOEF )BO TNBHFS BG TBMUWBOE PH LJSTFC S )VO L SUFHOFS EFO NFE UVOHFO PH IBO MBEFS EFO HMJEF JOE PH VE PH UJM TJETU GPS MBEFS EFO IFOEF )BO T UUFS TJH Ql LBOUFO IFMU U U Ql IFOEF %F LJHHFS CFHHF VE PWFS IBWFU )VO IBS TVTFO GPS SFSOF PH EFU FS JLLF M OHFSF IBWFU FMMFS WJOEFO 4l M HHFS IBO FO TPSU IlOE Ql IFOEFT IWJEF MlS -B EFS EFO TBNNF ¾OHFS TPN G S WBOESF PQ UJM USVTTFSOF IFO PWFS USVTTFSOF MBOHT IFOEFT TJEF PH PQ UJM LBOUFO BG CIµFO 5SPET WBSNFO GlS IVO LVMEFHZTOJOHFS NFO IVO GBTU IPMEFS CMJLLFU VE PWFS WBOEFU )BO I HUFS CIµFO PQ PH UBHFS EFO TFMW BG IFOEF &O TPSU IlOE MVLLFS TJH PN IFO EFT FOF CSZTU )VO LJHHFS Ql IBWFU )BO SFKTFS TJH PH T UUFS TJH Ql IVH CBH IFOEF PH UBHFS HPEU GBU PN CFHHF IFOEFT CSZTUFS )BO HJWFS TJH HPE UJE %FU TFS HPEU VE NFE IBOT I OEFS Ql IFOEFT CSZTUFS PH IVO TQSFEFS CFOFOF MJEU )FOEFT IPWFE IWJMFS Ql IBOT CSZTULBTTF )VO LBO N SLF BU IBOT WFKSUS LOJOH IBS OESFU TJH PH BU EFO OESFS TJH FOEOV NFSF OlS IVO M HHFS FO IlOE Ql TJOF USVTTFS )VO TUJLLFS IlOEFO OFE J TJOF USVTTFS PH J FU TFLVOE CFW HFS IBO JLLF I OEFSOF 4l GPSUT UUFS IBO LMFNNFS IFOEFT WPSUFS PH IVO WFE JLLF PN EFU FS EB IVO L S UFHOFS LMJUPSJT FMMFS EB IBO UBHFS MJEU IlSEFSF GBU PN IFO


EFT CSZTUFS BU IVO TUย OOFS Iย KFSF FOE IVO IBWEF SFHOFU NFE 4l Iย KU BU EFU LBO Iย SFT HFOOFN WJOE IBW PH TVTFO GPS ย SFSOF &U GSBOTL PSE TNVUUFS PWFS IBOT Mย CFS )VO WJM HFSOF IBWF EFU UJM BU Wย SF ยจNPO EJFVยง NFO IVO FS JLLF TJL LFS )BO SFKTFS TJH %FO FOF LPOEJTLP SZHFS OFE J LSBUUFU *OHFO BG EFN LPNNFOUFSFS EFU )VO LBO Iย SF BU IBOT TIPSUT MBOEFS Ql KPSEFO PH IVO WFOEFS TJH PH TLZEFS TPM CSJMMFSOF PQ J QBOEFO )BO IPMEFS TJU MFN GSFN NPE IFOEF IBO FS TUJW IBO FS TUPS Oย SNFTU PWBM PH IBO FS GVHUJH Ql TQJETFO PH IVO Nย SLFS TJO FHFO Wย EF NFMMFN ยพOHSFOF )VO TNJ EFS USVTTFSOF PH Tย UUFS TJH PQ BG SVJOFO 4QSFEFS CFOFOF PH lCOFS TJH GPS IBN )BO Gย SFS IlOEFO GSFN PH UJMCBHF GSFN PH UJMCBHF PWFS TJU MFN EFS JLLF FS Tl TPSU TPN IBOT IlOE GPSEJ CMPEFU GBSWFS EFU PH Hย S EFU WFMLFOEU PH GlS EFU UJM BU MJHOF EFU EFU FS PH FO ESlCF TWFE Mย CFS OFE MBOHT IBOT BSN )VO CSVHFS CFHHF Iย OEFS PH IBO TMJQQFS TJH TFMW PH Mย HHFS TJH Ql LOย GPSBO IFOEF PH IKย MQFS IFOEF NFE UVOHFO )VO TFS Ql IBOT IWย MWFEF SZHSBE EFS FOEFS J UP SVOEF CBMEFS EB IVO LPNNFS .BOEFO OFEF Ql NPMFO FS VEF BG TZOF PH FOEOV FO UVSJTUClE TFKMFS GPSCJ )VO TQFLVMFSFS Ql PN EF LBO TF OPHFU EB IBO Cย KFS TJH JOE PWFS IFOEF GPS BU LZTTF IFOEF )VO TNBHFS TJU FHFU TBMU PH IVO IPMEFS GBTU PN IBOT OBLLF #SJMMFSOF HMJEFS BG IFOEF PH TLSBNMFS OFE MBOHT SVJOFO EB IVO TJHFS BU IBO TLBM CJEF IFOEF )BO OBQQFS J IFOEFT Mย CFS PH IVO TJHFS BU IBO TLBM Hย SF EFU IlSEFSF NFOT IVO CMPUUFS IBMTFO


)BO CJEFS IFOEF 3JHUJHU 4MJLLFS IFOEFT IVE PH CJEFS IFOEF JHFO PH IVO TU OOFS I KFSF FOE G S )VO GlS IBN UJM BU H SF EFU JHFO NFOT IVO TUJLLFS ¾OHSF PQ J TJH TFMW %FOOF HBOH H S EFU O TUFO NFSF POEU FOE HPEU EB IBO CJEFS .FO LVO O TUFO )VO TLVCCFS TJH OFE Ql SZHHFO PH LBO N SLF BU EFO SV PWFS¿BEF Ql SVJOFO TLSBNNFS IFOEFT M OE )VO Il CFS EFS FS HlFU IVM PH IBO M HHFS TJH JOE PWFS IFOEF VEFO BU US OHF JOE J IFOEF &U LPSU NPNFOU BG NIFE M CFS PWFS IBOT BOTJHU IBO US LLFS IlSFU CMJEU W L GSB IFOEFT BOTJHU NFO IVO ¾OEFS IBOT TQ OEUF CBMEFS PH QSFTTFS IBN NPE TJH )BO US O HFS TUBEJH JLLF JOE LVO NFE UVOHFO J IFOEFT NVOE PH IVO M GUFS TJU TL E PQ JNPE IBN GPMEFS CFOFOF PN IBN PH UJM TJETU CFEFS IVO IBN PN EFU NFE FU NlTLF GFKMQMB DFSFU ¨QMFBTF§ NFO IBO MZUUFS UJM IFOEF PH IBO US OHFS JOE J IFOEF VEFO WBSTFM PH IBO GZMEFS IFOEF IFMU VE NFE EFU TBNNF )BO TU EFS JLLF J IFOEF IBO TUS LLFS BS NFOF PH TUVEFSFS IFOEF )VO TMJLLFS Ql TJOF ¾OHSF PH IBO MVLLFS KOFOF PH CFHZOEFS FOEFMJH BU CFW HF TJH %FU FS GBOUBTUJTL )BO LBO WFLTMF TJO SZUNF J OPHFU EFS G MFT TPN SFO CFIFSTLFMTF #MJEU PH MBOHTPNU VEFO BU FO US LOJOH HlS PWFS IBOT BOTJHU EFSO TU CFW HFS IBO TJH QMVETFMJHU PH LPSUWBSJHU NFHFU EZCU PH IFLUJTL * IBOT I KF UFNQP LBO IVO TF BU EFU LPTUFS IBN BU IPMEF JOEF NFO IFMF UJEFO IPMEFS IBO KOFOF GBTU Ql IFOEF )VO CFHZOEFS BU NJTUF GPSOFNNFMTFO GPS IWPSEBO O TUF CFW HFMTF WJM SBNNF IFOEFT JOESF )VO GPMEFS BSNFOF PN OBLLFO PH UBHFS JNPE


4l LPNNFS IVO 6WFOUFU LPSU NFE FO TQ OEJOH J PWFSLSPQQFO EFS FS VLFOEU )VO N SLFS BU TBNNFO US LOJOHFO JLLF WBS EFO TJETUF PH IFMMFS JLLF EFO O TU TJETUF )VO G MFS EFU TPN PN EFS FS FO S LLF BG LMJ NBLTFS JOEF J IFOEF EFS TUlS Tl U U Ql IJOBOEFO TPN EPNJOPCSJLLFS NFO LVO IWJT IBO GPSUT UUFS )BO MJHHFS TUJMMF IVO N SLFS BU IVO TQ OEFS PN IBN 4l GPSUT UUFS IBO TJO VGPSVETJHFMJHF MFH NFE SZU NFO PH IVO WJM IK MQF TJH TFMW GSFN UJM FOEOV FU LMJNBLT PH IVO G SFS IlOEFO OFE NFMMFN EFN WJM MFHF NFE TJO LMJUPSJT NFO IBO WFSGFS IFOEFT IlOE W L PH GlS FO JS SJUBCFM SZOLF NFMMFN CSZOFOF .JEU J TJO TLVGGFMTF PWFS JLLF BU LVOOF M TF TJUVBUJPOFO W MUFS FOEOV FO EPNJOPCSJL .FOT PSHBTNFO LMJOHFS BG GPSOFNNFS IVO NVMJHIFEFO GPS EFO O TUF 0H IBO GPSUT UUFS NFO NFE M OHFSF QBVTFS IBO M HHFS TJH JOE PWFS IFOEF PH IVO M HHFS I OEFSOF PWFS KOFOF )VO LPNNFS NFOT IBO MJHHFS IFMU TUJMMF PWFO Ql IFOEF IVO HlS VE PH JOE NFMMFN TUFNOJOHFO BG NIFE PH CFH S Tl IVSUJHU BU IVO IFMF UJEFO FS WFE BU CSJTUF J HSlE /lS IBO FS TUJMMF LBO IVO N SLF BU IVO TFMW LBO GPSUT UUF IBOT BSCFKEF ° IVO LBO TVHF IBN JOE J TJH PH TLVCCF IBN VE JHFO 6OEFSMBHFU TLSBCFS IFOEF GPS IWFS CFW HFMTF PH FO UVSJTUClE UVEFS WFE IBWOFJOEM CFU )BO US LLFS TJH VE )BO WFOEFS IFOEF PH LO FOF W SLFS NFOT IVO TFS Ql EFO UVEFOEF UVSJTUClE )BO US OHFS JOE J IFOEF CBHGSB %FU FS TMFU JLLF LPODFOUSFSFU EFU FS IFGUJHU GPS IBO FS NFSF TUJW OV PH IVO LBO JLLF SJHUJH SVNNF NFSF )VO TWBKFS TMJQQFS NFE I OEFSOF PH IBO UBHFS GBU


PN MJWFU Ql IFOEF )BO FS IFLUJTL )BO US LLFS IFOEF J IlSFU IBO TU OOFS IFOEF J SFU PH EB IBO LPNNFS T UUFS IBO U OEFSOF J IFOEFT IBMT .POTVOFO WFOEFS UVSJTUClEFO GPSTWJOEFS PN O TTFU PH NBOEFO Ql NP MFO NJTUFS TJU IlOELM EF EB EFU CM TFS VE PWFS EF TUPSF HMBUUF TUFO PH MBOHTPNU TZOLFS UJM CVOET


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.