Lösnummer 4-12

Page 1

#4/12 #4/12

Örebro studentkårs fristående tidning Örebro studentkårs fristående tidning

www.losnummer.se www.losnummer.se

Eric sprider So Much Love

Sid 17

Så fort svarar din studentsektion på Sid 4 mejl

Schwamparna lägger ner

Sid 6


Annons

Snart klar med studierna? Inom kommunen finns meningsfulla och utvecklande arbeten inom mer än 100 olika yrken. Just nu behöver vi sjuksköterskor och förskollärare.

orebro.se • 019-21 10 00

Nya datum för ansökan till utbytesstudier ! Som student vid Örebro universitet ligger världen öppen för dig. Använd en eller två av dina terminer till att åka utomlands och plugga eller samla material till din uppsats. Du kommer inte att ångra dig!

Vill du plugga utomlands läsåret 2013/14 gäller nya datum: 1 oktober 2012 Plugga utomlandsmässan 1 november 2012 Örebro universitets språktest ges 1 december 2012 Sista ansökningsdag för utbytesstudier inför höstterminen 2013, vårterminen 2014 och läsåret 2013/14. 15 mars 2013 Sista ansökningsdag för Minor Field Studies (MFS) och Linnaeus/Palme för 2013/14. Mer information: www.oru.se/studerautomlands


Ledare 3

LÖSNUMMER NR 4 2012

Sektionerna borde vara närmast studenterna Ledare. På nästa uppslag i det här numret av Lösnummer har vi gjort ett experiment. Vi har mejlat Örebro studentkårs sektioner för att se hur lång tid det tar för dem att svara. Mejlen ställde frågor rörande utbildning, riktade till i första hand utbildningsbevakare. Resultaten är blandade. De snabbaste sektionerna svarade efter bara några få timmar, där DokSek var allra snabbast med 1 timme och 7 minuter. Tre sektioner hade inte svarat alls när undersökningen avbröts efter tio dagar. Vi på Lösnummer har också lämnat ut en enkät till studentsektionerna. Det är en del i den läsarundersökning som länge legat på skissbordet och som ska genomföras i höst. Resultatet där? Fem studentsektioner av nio har i skrivande stund svarat. Detta trots att enkäten skickades ut en månad innan sista inlämningsdag och trots att alla blivit påminda några dagar innan.

Då hade jag troligen känt att mitt förtroende för studentkåren som helhet sjunkit

Studentsektionerna är viktiga. Att inte svara på interna enkäter är möjligen en

sak, men att inte svara på studenters mejl är en annan. Sektionerna borde vara närmast studenterna, ute i verksamheten och vara motorn i medlemsrekryteringen. Självklart är det så att studier kommer i första hand och engagemanget efter det. Det kan också diskuteras vilken svarstid som är rimlig utifrån dessa förutsättningar. Jag tror ändå att de flesta skulle hålla med om att tio dagar är en lång tid att vänta för en student som behöver hjälp under sin utbildning, när denna hjälp är ett uppdrag som studentsektionerna faktiskt har.

Vi tänker följa upp undersökningen. Kanske gör vi om samma test igen. Till dess hoppas jag att de sektioner som fått mindre bra resultat har sett över hur de arbetar med sin tillgänglighet. För studenternas skull.

Emma Glännström CHEfredaktör

Jag tänker att om jag hade varit ny

student och fått höra att medlemskap i studentkåren rekommenderas, dels för rabatter och det studiesociala och dels för att få hjälp under min utbildning, så hade jag tyckt att det var en bra deal. Om jag sedan någon gång behövt mejla min studentsektion för att få hjälp och inte fått svar, så hade jag troligen känt att mitt förtroende för studentkåren som helhet sjunkit. Tyvärr.

Matilda startar företag för att motverka en orättvisa

När Matilda Gunnarssons jamaicanske gudson skadade sig på sin dopdag behövde han ett plåster. Och på asken stod det ”hudfärgat”. Det blev känslosamt för Matilda, som nu startat företag där hon säljer sjukvårdsmaterial för mörkhyade.

Serien

15

Lösnummer 4-12 Chefredaktör och ansvarig utgivare Emma Glännström emma.glannstrom@losnummer.se Biträdande redaktör Simon Lundberg simon.lundberg@losnummer.se Bildredaktör Rasmus Eriksson rasmus.eriksson@losnummer.se Medarbetare i detta nummer Lisette Andersson, skribent Matilda Andersson, skribent Jenny Arvidsson, skribent och fotograf Louise Borg, fotograf Emelie Bröms, skribent Amanda Elefelt, skribent Alexander Felsing, serietecknare Tony Fredriksson, krönikör Jenny Hallström, fotograf

På två hjul genom Sverige

Lösnummer gavs ut första gången 1966 och har sedan dess varit Örebros största studenttidning.

Billy Hammer, skribent Martin Henningsson, fotograf Elin Joachimsson, skribent och fotograf Pontus Johansson, krönikör Martin Jonsson, fotograf Luusi Kateme, skribent Orsi Kurcz, skribent Emma Melkersson, fotograf Sanna Rosell, skribent Elin Södergren, skribent Yasmine Winberg, skribent Redaktion losnummer.se/redaktionen Omslagsbild Emma Melkersson Bylinebilder Emma Melkersson och Rasmus Eriksson Redigering och layout Emma Glännström och Joakim Schön Prenumeration En helårsprenumeration på Lösnummer kostar 200 kronor. Kontakta chefredaktören för

mer information Upphovsrätt Citera gärna Lösnummer men glöm inte att ange källan Insänt material Allt material välkomnas av redaktionen men vi äger rätten att redigera och refusera insända bilder och texter Annonsering Kontakta chefredaktören eller se www.losnummer. se/annonsera Upplaga detta nummer 13 000 Issn 0345 - 7508 Tryck MittMedia Print Lösnummer är Örebrostudenternas fristående tidning inom Örebro studentkår. Mer information om Lösnummer hittar du på www.losnummer.se Därför får du Lösnummer Alla Örebrostudenter får Lösnummer gratis, rakt hem i brevlådan Därför får du inte Lösnummer

Vi har förmodligen fel adress till dig. Adressändring gör du på studentkårens kansli, öppet måndag till fredag 10-14 Nästa nummer, nummer 4,5-12, utkommer 28 augusti KONTAKT Adress Fakultetsgatan 3, 702 81 Örebro Telefon 019 676 23 53, 0709 39 99 25 E-post losnummer@losnummer.se Webb www.losnummer.se

Från Umeå till Ystad. På cykel. Det är målet i sommar för fyra psykologstudenter. Lösnummer besöker deras första planeringsmöte.

18

Jag skräms av tanken att jag i framtiden inte kommer att kunna gå ut och “härja en onsdag” utan att framstå som en riktig praktalkis

23

– Lösnummers krönikör Tony Fredriksson om att framtidens arbetsdagar snart är här


Fler studentnyheter? Vår webbtidning www.losnummer.se uppdateras flera gånger i veckan med det som är aktuellt på ditt campus.

4 Nyheter

SKOLTID. Domen i ett försäkringsfall, där en psykologstudent dödsmisshandlades i Linköping år 2009, har nu fallit. Kammarrätten har slagit fast att studenten inte omfattades av den försäkring som säger att ett lärosäte ska ansvara för att studenter är försäkrade för personskada under sina studier. Studenten var på väg hem på kvällen från en genomgång med kursare, där de utvärderat utbildningsterapi som ingick i utbildningen. Kammarrätten menar att träffen inte skedde på ”skoltid” vilket krävs för försäkringen. Domen är nu överklagad. Det skriver Högskoleverket i det nya numret av Studenträtt.

53 000

kronor döms två Linköpingstudenter att betala till man som figurerat i deras uppsats

Dömda för förtal i uppsats

KRIMINALITET. ”Kriminell sedan tidig ålder”. Så stod det bland annat i en uppsats skriven av två studenter vid Linköpings universitet. Uppsatsen handlade om en man som dömts för ekonomisk brottslighet. Mannen hade dock fått sin första dom när han var i trettioårsåldern. Uppsatsen publicerades på internet. I mars dömdes studenterna till att betala 50 dagsböter var samt 5000 kronor i skadestånd till mannen. Totalt stannar summan på 53 000 kronor i böter, skadestånd och rättegångskostnader, uppger corren.se. Studenternas advokat Sture Larsson överklagar nu domen till hovrätten och kräver att tingsrättens dom upphävs och att åtalet ogillas.

Foto: Press/Svenskt Näringsliv

Studenter upplever dålig kontakt med arbetslivet

CHANSER. I en undersökning från Svenskt Näringsliv uppger varannan student att de upplever bristande samverkan mellan utbildningar och arbetsliv. Samtidigt saknar en tredjedel kvalificerat arbete ett år efter examen. – Åtta av tio studenter uppger att förbättrade chanser på arbetsmarknaden är ett viktigt skäl till att studera vidare. Därför krävs ett jobbperspektiv vid utformningen och Patrick Krassén. utvärderingen av den högre utbildningen. Det är ett perspektiv som idag saknas i stor utsträckning, säger Patrick Krassén, högskolepolitisk expert på Svenskt Näringsliv.

Inget svar efter tio dagar

Eller redan efter en timme Lösnummer undersöker hur snabbt sektionerna svarar på mejl Hur snabbt studentsektionernas utbildningsbevakare svarar på mejl från studenter varierar kraftigt, enligt en undersökning Lösnummer gjort. – Arbetet ser mycket olika ut sektionerna emellan, säger Morgan Berglund-Williams, vice ordförande för Örebro studentkår. I undersökningen har vi sökt kontakt med sektioners utbildningsbevakare genom att leta efter en mejladress på sektionernas hemsidor. Ett fingerat namn har sedan använts som avsändare i mejlen till bevakarna. Svarstider för de olika sektionerna har noterats. Vi fann att en del sektioner har en mejladress som är direkt kopplad till utbildningsbevakarna, men långt ifrån alla har det. – Tillgängligheten är såklart ett återkommande problem. Men många av sektionerna arbetar med att utveckla och förbättra kontakten, några av dem har exempelvis en Facebooksida enbart för utbildningsfrågor, säger Morgan Berglund-Williams. Han är dock inte förvånad över det spridda resultatet i undersökningen. Eftersom sektionerna arbetar så olika i dagsläget förväntas också olika resultat. Från studentkårens sida finns inga direktiv om exakt hur sektionerna ska bedriva arbetet med tillgänglighet för studenterna. De trycker på att om frågor uppkommer så finns alltid studentkåren till

Foto: Arkiv/Martin Jonsson

Dödsmisshandlad student inte försäkrad

LÖSNUMMER NR 4 2012

Många av sektionerna arbetar med att förbättra kontakten Olika arbetssätt. Morgan Berglund-Williams, vice ordförande för Örebro studentkår, är inte förvånad över det spridda resultatet.

hands med samtliga kontaktuppgifter till de olika sektionerna.

Närvaro varierar

En utbildningsbevakare arbetar kort och gott med att bevaka och följa upp studenternas synpunkter på utbildningarna inom sektionen. Utbildningsbevakarna träffas en gång per månad tillsammans med vice ordförande för studentkåren och Albina Hoti, som är studentombud på studentkåren. Närvaron har varierat, men det är en ständig diskussion om fortlöpande arbete med utbildningsbevakning. – Det brukar oftast se ut så att de mindre fallen behandlas av utbildningsbevakarna, men om det är ett större fall så brukar jag och Albina ta vid, säger Morgan BerglundWilliams. Morgan har själv ett utbildningspolitiskt ansvarsområde och brukar försöka

hänvisa till utbildningsbevakarna om det inte är allvarligt och högre instanser måste kontaktas. – Jag ska väl fungerar lite som en spindel i nätet, som försöker hålla koll på sektionerna, säger Morgan Berglund-Williams.

Har olika upplägg

Eftersom de olika sektionerna ser så olika ut fungerar oftast rådet som en stöttepelare för interna frågor. Efter samtal med BerglundWilliams och med de olika sektionerna framgår exempelvis att DokSek inte har en utsedd utbildningsbevakare, utan samtliga ledamöter jobbar med frågan. Grythyttan har problem med att ta sig in till Örebro för möten och eftersom sektionen är så pass liten brukar samarbetet fungera ändå. Storleken på sektionerna är även olika, vilket gör att flera utbildningsbevakare kan finnas i samma sektion. Text & Undersökning: Simon Lundberg

Fakta • Undersökningen gjordes i syfte att se hur lång tid det tar för Örebro studentkårs sektioner att svara på mejl från studenter. I fokus var utbildningsbevakarna. • Undersökningsperioden var tio dygn, då experimentet avbröts. Start var 27 april. Det ska alltså noteras att det var valborg under perioden. Vi har valt att inte räkna i arbetsdagar, då engagemanget sker på fritiden vid sidan av studierna. • Frågorna har varit av allmän karaktär för att de som svarar inte ska behöva göra ingående research innan mejlen besvaras.


Nyheter 5

Kontakt

Kommentar

DokSek

1 timme 7 minuter

Något svår hemsida att manövrera. Efter en del sökande verkar de flesta ledamöter ha ett utbildningsbevakaransvar. Skickar ett mejl till en ledamot.

Ernesto Abalo, ordförande – Eftersom den största delen av vår verksamhet går ut på att bevaka hur doktoranderna trivs med sin utbildning så lägger vi mycket fokus på det. Alla i styrelsen delar på ansvaret och i framtiden ska vi skapa en mejladress som går till samtliga ledamöter.

Corax

3 timmar 56 minuter

På hemsidan står att positionen som utbildningsbevakare är vakant. Efter att ha skickat mejl till informationsansvarige meddelas det att positionen visst är tillsatt och att det är från denne som svaret vidarebefordras. Hemsidan är alltså inte uppdaterad, men lättmanövrerad.

Emma Carlsson, ordförande – Vi är riktigt nöjda med resultatet. Vår utbildningsbevakare har precis startat ett utskott där mycket tid läggs på att hitta kurs- och programrepresentanter, det ser vi fram emot att utveckla. Vi jobbar med att uppdatera hemsidan i dagsläget, så det är därför den är lite dåligt uppdaterad. Vi vill att studenter ska komma till oss om de har några frågor, förslagsvis till vårt sektionsrum eller till vår Facebooksida.

GIH

4 timmar 6 minuter

På hemsidan är bevakaren nämnd, men ingen direkt mejladress finns. Skickar ett mejl till en samlad sektionsadress och får ett vidarebefordrat svar från utbildningsbevakaren. Ganska lättmanövrerad.

Caroline Karlsson, ordförande – Vi har arbetat med att locka studenterna till att komma med synpunkter om sin utbildning via diverse events och enkäter om hur man trivs. Oftast pratar studenter om problemet utan att komma i kontakt med oss och det vill vi ändra på.

Musiksektionen

1 dygn 3 timmar

Hemsidan har information om styrelsen och vem som är utbildningsbevakare. Det finns ingen direkt mejladress till denne person. Skickar ett mejl till styrelsen och får ett vidarebefordrat svar från utbildningsbevakaren. Hemsidan är hyfsat lättmanövrerad.

Lysander Brouwer, vice ordförande – Vår utbildningsbevakare jobbar aktivt med att synas och presenterar sig på varje sektionsmöte. Eftersom vi är en så pass liten sektion så väljer ofta studenterna att konfrontera oss direkt istället för att skicka mejl. Det finns också klassråd som tar upp frågor direkt till utbildningsbevakaren. Vi tror på direkt kontakt och har därför inte prioriterat att ha en kontakt som går direkt från hemsidan.

Psykologi: 2 dygn 2 timmar Juridik: 3 dygn 1 timme

Sidan är lättmanövrerad och tre olika mejladresser till tre utbildningsbevakare finns under fliken kontakt. Utbildningsbevakningen är uppdelad i tre delar: juridik, psykologi och socialt arbete. Den sistnämnde är vakant.

Jessica Elofsson, ordförande – Den sistnämnde utbildningsbevakaren är inte alls vakant. Det måste ha blivit fel någonstans. Vi arbetar kontinuerligt med frågan och vi tycker att vi är lätta att få kontakt med. Man är också alltid välkommen att kontakta styrelsen på den ”vanliga” mejlen vid tveksamheter.

5 dygn 14 timmar

Sidan är enkelt manövrerad och det finns mejladresser till samtliga styrelsemedlemmar, däribland utbildningsbevakaren.

Pontus Tholster Gancarz, ordförande – Vi jobbar aktivt med att utveckla utbildningsbevakningen och att få studenterna intresserade. Vi har haft diverse event. Vi har ett utskott till just den här frågan som arbetar med olika delar av vår sektion. Just nu vill vi utveckla arbetet och få mer inflytande. Vi tycker att vi har bra information och vi brukar vara snabba på att svara. Vi är ändå nöjda med resultatet.

Sobra Sesam

Grythyttans sektion

Inget svar efter tio dygn

Det är en professionell och snygg hemsida, men den är ganska svårmanövrerad. Ingen information finns om vem som är utbildningsbevakare. Det enda som finns är ett kontaktformulär.

Emelie Reingsdahl, vice ordförande – Vi har haft ett år som varit ganska stökigt med byte av ordförande mitt under året. Hemsidan är dessutom delad med nationen i Grythyttan och vi fortsätter att utveckla kontakten. Eftersom vi är en sådan liten sektion så har vi en nära relation och man kan ofta komma i kontakt med varandra på ett enklare sätt. Men vi ska absolut uppdatera och jobba med uppdraget.

Serum

Inget svar efter tio dygn

Sidan är relativt lätt att manövrera och här finns information om fem utbildningsbevakare inom fem olika områden. Det är en samlad mejladress till samtliga. Inriktar frågan till en audionombevakare genom att skriva ut det i mejlets ämnesrad.

Marcus Larsson, ordförande – Det har varit så att vi precis bytt ut majoriteten av utbildningsbevakarna och den mänskliga faktorn finns givetvis i detta när man inte har för vana att kolla sin mejl. Det är dock tråkigt att man ska behöva vänta så pass länge på ett svar, det måste vi kolla på. Vi är måna om att vi ska vara kontaktbara och det är en fråga som vi arbetar aktivt med. Exempelvis så skickade utskottet för sjuksköterskorna ut ett mail i förra veckan om kontaktinformation.

TekNat

Inget svar efter tio dygn

Utbildningsbevakaren står nämnd på hemsidan, men det finns ingen direkt mejladress. Skickar ett meddelande till sektionsmejlen.

Gustaf Johansson, ordförande – Vi ska jobba mycket mer med utbildningsbevakning, någonting som nyligen blev bestämt i vår verksamhetsplan. Det kommer inom kort att komma en egen flik på hemsidan för just den här frågan. Att vi inte har gått att kontakta är helt oacceptabelt och någonting som vi ska utvärdera. Om man har frågor kan man komma förbi vårt sektionsrum eller kontakta vår sektions Facebook. Vi vill vara kontakbara och ska bli det ännu mer.

OMFLYTT. I februari omkom en student vid Chalmers tekniska högskola i en brand i ett studentboende. Enligt tidningen Brandsäkert är studentbostäder särskilt utsatta för bränder. Räddningstjänsten för utryckningar till sådana och elevhem mellan 20-40 gånger per år. Orsaker kan vara stor omflyttning, gemensamma utrymmen och otydliga regelverk.

Sagt på campus Foto: Emma Glännström

Tid

Studenter ofta utsatta för bränder

”Taken, det är ställen som ingenjörerna glömde” Åsa Romson besökte Gröna Studenter för en föreläsning på campus i slutet av april. Tårtkalas för att fira doktorsexamen. Gå till www.losnummer. se och läs hela artikeln om besöket.

Annons

Så här snabbt svarar din studentsektion

YBBLE-FRISÖRE

DROP IN DROP IN TIDBESTÄLLNING 33 16 13 Tybble Centrum, Drakenbergsgatan 1C

Annons

LÖSNUMMER NR 4 2012


Nyheter

Foto: jenny arvidsson

Vänta lite...

... Anders Bromsjö och Leona Axelsson, som jobbar med universitetets nystartade Karriärcentrum, nu när sommarjobbsperioden närmar sig.

Hur viktigt är det med sommarjobb? – Studenter behöver få in en fot på arbetsmarknaden och då är sommarjobb utmärkt. Det drygar ut kassan, ger arbetslivserfarenhet och kan också leda till examensjobb eller annat. Det visar också på ett driv. Många rekryterare tittar efter det i ett CV. Hur ska man tänka i sökandet? – Det är ju perfekt om det är knutet till utbildningen, men ibland är det bara bra att jobba överhuvudtaget. Man har alltid nytta av erfarenheten och det ger en chans att sticka ut. Hur får man det perfekta sommarjobbet, speciellt om det är sent att söka? – Man måste söka aktivt och inte vara rädd. Ett tips är att satsa på vissa jobb och lägga ner tid på ansökan. Använd ditt nätverk. Vissa företag lägger aldrig ut några annonser även om de har rekryteringsbehov. Fråga i butiker, caféer och restauranger som brukar kunna vara ute i sista minuten. Det är aldrig för sent. Och om man ändå inte får ett sommarjobb? – Ideellt engagemang ger också erfarenhet och är något rekryterare tittar efter. Man kan erbjuda sig att praktisera gratis för att få erfarenhet och kontakter. Man kan också bli sommarentreprenör och testa starta eget. Prata med släktingar och vänner för att få tips och framför allt, ge dig inte! Jenny Arvidsson

LÖSNUMMER NR 4 2012

Slutspelat

för Schwamparna Svalt intresse får studenternas orkesterförening att lägga trumpinnarna på hyllan Efter över tio års aktivitet tvingas orkesterföreningen Schwamparna att lägga ner. Detta på grund av ett sjunkande engagemang från studenternas sida.

ningskraven skulle resultera i flera medlemmar, men faktumet att det inte funnits några krav på musikalisk erfarenhet har skapat problem. – Att vi försökte vara välkomnande och öppna för alla som villa vara med gjorde att På Schwamparnas hemsida många duktiga musiker avfinns föreningens historia stod från föreningen, efternoggrant nosom att de Just nu är vi terad. Det är då ville spela allt från olika i orkestrar bara två spelningar till med högre medlemmar som jubileum och kompetens, fester. Men spelar instrument fortsätter under de seJohanna. naste åren Antalet står textrutorna blanka. En medlemmar har sjunkit mer anledning till detta kan vara och mer de senaste åren. de låga intagningskraven. Från att för några år sedan Johanna Thyrén som är ha varit 20-30 stycken, är det ordförande i Schwamparna, nu nästan inga personer kvar beskriver föreningen som en i orkestern. orkester där alla studenter är – Just nu är vi bara två välkomna, oavsett musika- medlemmar som spelar inlisk bakgrund. strument, plus en tredje vid – Vi har inte haft några sidan av enbart för att styrelintagningsprov och medlem- sen kräver tre stycken. marna behöver inte kunna spela något instrument, vissa Mer än bara orkester klingar på något enkelt el- Johanna berättar vidare att ler är med och spexar, säger Schwamparna inte bara är en orkester, hon. Jag kommer utan även ett Schwamsätt att umparna har inte sluta och knyfunnits sedan hoppas på en nystart! gås ta kontakter. 1997 och – Nedspelar både läggningen på och utanför Örebro universitet. Vår- känns tråkig eftersom att vi ruset, Vivallafestivalen och har många minnen från tiden vänsterpartiets förstamajtåg, tillsammans. Vi har alltid är exempel på platser där de haft en bra gemenskap och spelat. De är en mångsidig många människor har träforkester som kombinerat fats genom Schwamparna, instrument som trumpeter, både vänner och partners. För medlemmarna har tvärflöjter, elbas, saxofoner och gitarrer, med sång och Schwamparna erbjudit fester och aktiviteter vid sidan av spex. spelningarna. Låga krav − När vi fått betalt för att Tanken var att de låga intag- göra spelningar gör vi alltid

något tillsammans, så det har exempelvis blivit tradition att vi alla årligen åker till en festival.

Tror på återförening

Johanna medger att det fortfarande finns förhoppningar kvar och hennes tro är att Schwamparna någon gång kommer att startas upp igen.

Den främsta anledningen är att hon tror att det kommer bli väldigt tomt utan orkesterföreningen. – Jag kommer inte sluta hoppas på en nystart! Vi är ensamma i vår genre på universitetet och det är en av anledningarna till att vi behövs. Amanda Elefelt

Foto: Martin Jonsson

6

Kravlöst. Schwamparnas ordförande Johanna Thyrén tror att en anledning till att föreningen tvingas lägga ner kan vara att det inte funnits några intagningskrav till orkestern.


Annons

Hej!

psoriasis Din berättelse om

Idag vet alldeles för många, alldeles för lite, om hur det är att leva med psoriasis. Om du vet hur det är så får du gärna höra av dig. Vi vill höra din berättelse*.

Psoriasis är fortfarande en dold sjukdom. Om berättelser och beskrivningar kommer fram i ljuset så är vi övertygade om att det gagnar dig som är drabbad. Det skulle kunna göra att de som idag tycker att de måste dölja sjukdomen på grund av fördomar och bristande information kunde leva på ett mer öppet och avdramatiserat vis. En annan följd är att läkarvetenskapen kunde ges en helt annan insyn i frågan och därmed skapa medicinska förutsättningar för att de med psoriasis kommer att få möjlighet till ett betydligt bättre liv.

Berätta om din upplevelse av psoriasis på wonderleap.se/psoriasis Vi behöver din hjälp nu och allra senast 18/6 2012. Tack! *Wonderleap är en strategisk kommunikationsbyrå i Malmö. Vi föredrar att skapa strategier och kommunikation som baseras på sanningar, snarare än gissningar. Därför söker vi upp relevanta fakta, samband och sammanhang som kan ligga till grund för vår analys av våra kunders utmaningar och möjligheter i framtiden. Nu har vi fått i uppdrag att ta reda på hur det är att leva med psoriasis. Därför vill vi höra DIN berättelse.

2012

Upplev 50 konserter på 5 scener under 8 timmar för 0 kronor

ten 2012. s ö h n å r f r e Lediga plats iversitetet!” n u a r ä n n kola

rs “Den lilla fö

Delaktighet, flexibilitet och välutbildade pedagoger.

Fredag 1 juni kl. 16.00–24.00 Se program på www.oru.se/musik

Vad vill du läsa om? Tipsa oss på losnummer@losnummer.se

Vi är ett föräldrakooperativ med plats för 24 barn på Kyrkoherdegatan 7 i Almby. Välkommen på besök! www.forskolanterranova.se, 019-10 89 50

s på Campu t ch unik

Brettinogsutbud

tränildade instruktörer välutb

Gym - Bollsport - Gruppträning Gymmet öppet hela sommaren Sommar schema för gruppträning 29 maj-22 juni samt 6 aug-2 sep

Gratis sommarjympa

mån kl 18-19 vid universitetets tennisbanor 4 juni - 27 aug inomhus vid för dåligt väder

www.ouif.se

Örebro universitets IF


Nyheter

Kurs i arbetsintervjuer för barn

FRÅGOR. Kurs i jobbintervjuer för tioåringar. I St Elisabeth Catholic School i New York lärs jobbsökande ut redan i grundskolan. Lärare i kursen är Robin Yang, tidigare analytiker på Wall Street som nu skriver barnböcker om ekonomi. Detta enligt tidningen Studentliv.

För mycket engelska?

HEBREISKA. Universitet i Israel bör inte använda engelska så ofta. Det tycker Academy of the Hebrew Language, som hoppas att Israels utbildningsminister ska beordra universiteten att använda mer hebreiska. Motståndarna menar att avhandlingar skrivna på hebreiska inte blir kända. Forskarna får även mindre möjligheter att arbeta, menar de.

Vill du veta mer om vad som hände på SFSFUM? Läs på www.losnummer.se.

LÖSNUMMER NR 4 2012

Örebrostudent vald till SFS presidium Erik Pedersen, Örebro studentkårs före detta ordförande, valdes till Sveriges förenade studentkårers vice ordförande under årsmötet i början av maj.

mäktige, SFSFUM, som representanter från landets studentkårer valde ordförande och vice ordförande. Flera studentkårer skickade upp representanter i talarstolen för att tala för Erik Pedersen. En motkandidat till posten fanns.

– Det känns sjukt bra. Det har inte sjunkit in riktigt ännu, säger Erik Pedersen ett Börjar i juni par timmar efter beskedet. Efter många veckors arbe- Till ordförande valdes Erik Arroy från te är valet nu När mitt namn Stockholms avgjort. universitets – Jag var ropades upp studentkår. ruskigt nervar det en sten som – Jag har vös. När mitt träffat Erik namn ropa- släppte några gånger des upp var inför valet, det en sten för att veta som släppte. var vi står i våra åsikter. Jag En motkandidat tror att vi kommer fungera Det var under Sveriges för- bra tillsammans. enade studentkårers fullÖverlämningen med SFS

Foto: Emma Glännström

8

Talarstol. Erik Pedersen höll tal om engagemang efter beskedet om att han röstats fram till vice ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

nuvarande presidium börjar i juni och varar i en månad. Sedan är det dags för Erik och Erik att börja arbeta på riktigt. Första punkten på schemat är redan spikat,

nämligen Almedalsveckan. – Det ska bli ett spännande och intressant år, avslutar Erik Pedersen. Emma Glännström

Grythyttan AVSLAG. På det senaste fullmäktigemötet med studentkåren lades ett förslag om sänkt kåravgift för campus Grythyttan fram. Förslaget röstades ner och grythyttestudenter betalar samma kåravgift som Örebro. Bakom yrkandet står en av Grythyttans två FUMdelegater, Jonas Schenkel. – Priset i sig är inget problem, men studenterna i Grythyttan har oftast ingen möjlighet att ta del av de förmåner i form av rabatterade priser som medlemskapet ger. Campus Grythyttan ligger cirka sju mil från Örebro. – Det är ett campus som i stort sett sköter sig självt, det är inte så många som känner någon stor samhörighet med Örebro. Förslaget kom in i sista stund och hann inte vinna gehör på mötet. Jonas kan tänka sig att ta upp frågan igen. – Om jag hittar rätt forum kommer jag ta upp det, eller om jag fortfarande är aktiv FUM-delegat om ett år kan det bli aktuellt. elin joachimsson

Sofie har praktik i ölbryggning På den västgötska slätten mellan Vara och Skara ligger Qvänum mat och malt där Grythyttestudenten Sofie Sanderheim fördjupar sina kunskaper i ölbryggning.

tillverka öl och destillat. – Jag förstår på ett helt annat sätt nu när jag har fått vara med och kolla hur en bryggning går till. Jordbruksmarkerna som omger bryggeriet ger spannmål till öl. Göteborgsfrekvenserna på – Igår var jag med när bilradion börjar fladdra på de bryggde Jonsson, en av grusvägen ölsorterna till Qvänum. gjord på råg Nässlorna till I en vit och som blandas soppan har faluröd ladumed korng å r d s b y g g - växt på andra sidan malt. Dagen nad finns ladugårdsväggen innan hade vi restaurang, åkt över till bryggverk grannen och och destillahämtat stora tionspanna. säckar som vi – Det är ett mikrobryggeri mätte upp och lade i spannsom gör överjästa ölsorter, målskrossen. Bryggningen säger Sofie som praktiserat gjorde vi nu igår. här sedan slutet av februari. Nu är det bara några veck- Doftar nagellack or kvar av praktiken som Sofie tillbringar en del tid i ingår i programmet somme- restaurangen där det också lier och måltidskreatör. Före handlar om närodlat. – Nässlorna till soppan praktiken hade Sofie läst om men aldrig varit med om att ikväll till exempel har växt

Foto: Elin joachimsson

Förslag om sänkt avgift röstades ned

Överjäst. Sedan slutet av februari befinner sig Grythyttestudenten Sofie Sanderheim på ett bryggeri och restaurang där det satsas på närodlat.

på andra sidan ladugårdsväggen. Eftersom stället är litet är Sofies uppgifter varierande. – Jag hjälper till att desinficera flaskor, åker med på leveranser, har hållit ölprovning och är med på mässor. I ett rum bakom restaurangen finns en destillationspanna i koppar där samma råvaror som till öl destilleras för att bli brännvin. – På skämt brukar de säga

att den öl som inte blir bra hälls i pannan, säger Sofie. En destillering handlar mycket om att använda näsan. – Det är precis som jag läst om, det doftar nagellack i början, och går sedan över mot en renare spannmålskaraktär. Och det tar en hel dag, perfekt om man behöver filosofera lite, säger Sofie. elin joachimsson


En drinklista med sektionsnamn. Extramaterial från Arbetsplatsen finns på www.losnummer.se.

LÖSNUMMER NR 4 2012

Arbetsplatsen

9

– Tack vare den här kan jag ta uppemot tre öl i handen samtidigt, säger baransvarige Fredrik Mårtensson samtidigt som han visar hur den praktiska öppnaren underlättar hans ibland stressiga arbete i baren. Häng med när han visar upp en del av Arbetsplatsen, en av barerna i Kårhusets nyöppnade pubverksamhet. Text: Elin Södergren Foto: Martin Jonsson

”Väldigt lite tequila” Shotglas – Vi kan konstatera att Jäger var den mest populära shoten under premiärkvällen medan det gick åt väldigt lite tequila. Shot är en väldigt typisk nattklubbsgrej. Det är vanligt att folk beställer två öl och en shot och sedan går och dansar. Shot är ofta något man beställer i grupp.

Vinglas – Det var ett ganska lågt vindrickande över lag under premiärkvällen. Men ett par flaskor skulle jag tippa att det gick åt ändå.

Sil – Den används tillsammans med shakern. Man har is i shakern, blandar om och silar bort isen.

Öppnare – Den här är väldigt praktisk. Man kan ha upp till tre öl i handen samtidigt. Det gör att det går snabbare när många står runt baren och vill beställa.
 Droppkork – Gör det enklare att hälla rätt mängd i glaset. Det går snabbare om man kan hantera denna. Det går att få det att rinna en centiliter per sekund förutsatt att man håller flaskan rätt.

Isskopa – Det går åt väldigt mycket is under en kväll. Under öppningen den 4 maj tömde vi ismaskinen. Vi har is i varje drink och i övriga drycker häller vi i is när någon ber om det. Vi vill att kunden ska vara nöjd. Det är vanligt med is i de barer som kör cider på tapp.


10 International

LÖSNUMMER NR 4 2012

New board of ESN elected

PRESIDENT. ESN Örebro, Erasmus Student Network, recently elected a new board. The new president is Stefano Natali and the vice-president Hampus Isaksson. Others in the board are Magnus Åqvist as treasurer, Samuel Palmquist as Fadder Coordinator, Linnea Wikström as Party Coordinator and Johan Eliasson as Webmaster. There will be three Travel & Activity Coordinators: Elvira Jahnstedt, Sofie Westlén and Emelie Örmander.

PHoto: Rasmus Eriksson

Clean Soon time for exchange students to go home

Photo: Archive/Emma Eleonora Larsson

GOODBYE. Soon many exchange students will be leaving Örebro as their time here is coming to an end. The international coordinators have given out departure information. One important thing to know is that no personal stuff can be left in the apartments. That means everything except the furniture and the mattress. If things are left, the university will fine the one responsible. However, things in good condition except textiles can be handed in to ESN to be sold to the new exchange students arriving for the next semester. It is also important to clean the room thoroughly, otherwise the tenant will be charged. All keys are to be returned to the International Office before June 12 at noon.

Festivals before summer

MUSIC. Several festivals will be arranged in Örebro before the spring semester is over. Metallsvenskan, combining football and metal music, will take place at Örnsro IP on May 25 and 26. On June 1 and 2 there will be a festival at Frimis called So Much Love. The 20 year jubilee of the most famous band from Örebro, Millencolin, will be celebrated on June 8 and 9. Text: Emma Glännström

Guests. Leo Becker and Hampus Isaksson at ESN Örebro will be hosting the world’s second biggest ESN assembly in December.

ESN organizes international meeting The international ESN meeting is hosted by students from Örebro University and will be held in December. But the event is practically planned already. Arriving participants will get a view of Sweden, with activities such as ice skating, and getting the chance to try a culinary Swedish speciality, reindeer. Council of National Delegates is the second biggest ESN assembly in the world. It will be hosted by Leo Becker, as the president of ESN Örebro, and his supporting team, including Hampus Isaksson. – It was quite surprising that people chose Sweden to host this event. The meeting will be in December, which means kind of a rough winter climate, says Leo Becker. The international platform is going to be held in winter time next semester, from December 6th until 12th. The Örebro ESN section was luckily selected ahead of three countries in the last ESN

It was quite surprising

meeting in Spain. The two other rivaling cities were the sunny Valencia, and a Italian city, Benivento. – People might think that our country is simply cold and less appealing than the other possible choices - Spain or Italy. But their decision to give us this opportunity shows clearly that they have an interest for Swedish culture.

33 countries

We will need two or three more people

The delegates are encouraged to get to know new people, and exchange common experiences regarding the Erasmus programme. – Basically we discuss what is happening right now, and how we can develop our network to be a helping hand for exchange students all around Europe. In Sweden we have 14 sections, but it is practically nothing compared to the Polish 42, or the 45 Italian groups, says the president. As the second biggest national platform of the six ESN network meeting, the Council of National Delegates will welcome about

120 participants from 33 countries.

Volunteers needed

The organizers are assuring everyone that it will be a brilliant event, as the ”rehearsal” already showed. – In the middle of April we had an ESN meeting in Örebro, but it was arranged only for the Swedish ESN sections. Anyway it was great, and a pretty good guide to see how we can organize a huge meeting, like that ”national platform” was, and what we have to change until December. Organizing this kind of international platform is a big honor, and also a lot of hard work, mainly because this is the year when the Erasmus program celebrates its 25th anniversary. The ESN Örebro group looks forward until December, but they figure they will need some assistance. – We already have some volunteers, but we will need two or three more people to make the six days uphold a high standard, finishes Leo Orsi Kurcz Becker.


Annons

Passa på!

MENS för halva priset! Just nu får du som går med i vår kundklubb halva priset på Apolivas nya förbättrade mensskydd. Vi har nyligen utvecklat vårt eget märke Apoliva så att vi har ett ännu bredare och bättre sortiment av bindor, tamponger och trosskydd. Nu finns våra mensskydd dessutom i två serier för alla stadier i menscykeln: ”Extra torr & säker” och ”Extra mjuk & säker”. Båda med lika hög kvalitet som andra ledande märken på marknaden men till ett bättre pris. För att få mens för halva priset behöver du bara gå med

Vi fi nns på följande adresser i Örebro: Drottninggatan 23 • Sörbyängsvägen 4 • Universitetssjukhuset • Ringgatan 15 Mariebergs Centrum, Varuvägen 10 • Kungsgatan 11 – 15

i vår kundklubb ApoPlus. Det kan du göra inne på Apoteket eller på apoteket.se/mens. Att bli medlem kostar inget. Sedan behöver du bara visa upp ditt medlemskort när du handlar för att få halva priset. Erbjudandet gäller max tre inköpstillfällen från 7 maj till 24 juni 2012 och du kan välja vilka mensprodukter som helst från Apoliva utom 100-pack bindor och tamponger. Välkommen in till ett av våra närmaste apotek eller gå in på apoteket.se/mens.


12 Reportage

Se fler bilder från lektionen i akademisk ridkonst. Gå till www.losnummer.se.

LÖSNUMMER NR 4 2012

Ridkonst, som att da Två kilometer väster om campus, långt borta från tentastressen, får Örebro universitets studenter testa ridning som exercitium. Kursen hålls av Amie Dahlqvist, riddare av den akademiska ridkonstens riddarskap. Text: Lisette Andersson Foto: Martin Henningsson

På andra sidan golfbanan ligger Karlsdals Under teorin berättar Amie att den akagård. En kort cykeltur från universitetet och demiska ridkonsten anknyter till 1500- och sedan är vi mitt på landsbygden bland hästar, 1600-talen, då hästen utbildades att följa höns och hundar. Solen skiner, ängar brer ut sig ryttarens viktförflyttningar. På den tiden var det så långt ögat når och det luktar sådär härligt viktigt att vara en god ryttare och ute på slagfälsom det bara kan på landet. tet gällde det att vara ett med Ena handen Det är stillsamt och stadens hästen, om inte båda genast myller känns långt borta. En skulle bli dödade. skulle hålla i bil kommer in på grusvägen. – Ena handen skulle hålla i svärdet och den andra svärdet – Är ni här för att rida? och den andra styra häsDet är Amie Dahlqvist, styra hästen ten, säger Amie samtidigt som som ska leda dagens pass i hon gestikulerar med kroppen. akademisk ridkonst. Amie är riddare av den akademiska ridkon- Ute i det lilla stallet står tre sadlade stens riddarskap och juridiklärare på Örebro hästar och väntar på oss. En katt tassar föruniversitet. Hästar är hennes stora passion siktigt längst väggen och om vi tittar in i en av boxarna ligger ett ljusbeigt föl nedbäddat i och hemma har hon två egna. Vi går tillsammans bort mot gårdens pa- höet och tar igen sig i eftermiddagssolen. Orsi Kurcz, utbytesstudent från Ungern, viljong, där dagens teorilektion ska hållas. Där sitter endast två andra deltagare, trots har redan hittat sin häst Quiet True. Det att hela 70 studenter anmälde sitt intresse för är hennes favorithäst som hon ridit många gånger under våren. vårens kurs. – I love the horses! This course gives me the En av deltagarna är Annica Brenander, som studerar deltid på Örebro universitet. Hon possibility to get on a horse, here in Sweden too. But I’m sorry that I cannot trot and galhar deltagit under både hösten och våren. – Jag tycker att det är en utmaning. Sedan är lop in the forests and over the fields, cause this course is not about that, säger Orsi. det skönt att få komma ut i naturen, säger hon. Amie poängterar att det är många utbytesstudenter som går kursen. – Jag tror inte att jag har hållit en enda lektion på svenska, säger hon. Vi leder ut hästarna på gården och medan vi justerar stigbyglarna springer stallets lilla hund mellan benen på oss. När det är dags att stiga upp får Annica en pall för att komma upp på sin höga häst. Just idag är Annica lite bekymrad, då hennes häst stack iväg med henne förra gången. – Jag har svårt att få stopp på hästen för jag har hört så mycket om att hästar är väldigt känsliga i munnen, och jag vill inte skada hästen, berättar hon. Snart är alla uppe på hästryggen och det bär av mot ridhuset Amie Dahlqvist. på andra sidan vägen. Dagens utmaning är att få hästen att gå i en cirkel, utan att styra den genom att dra i tyglarna. Istället ska man ha den sida av tygeln som är vänd inåt cirkeln något kortare än den I sadeln. Studenten Annica Brenander får hjälp att styra. utvändiga tygeln, som ska vara lång. Sedan

Tillsammans. Även hästen måste lära sig akademisk ridkonst. Det är något som få hästar är vana vid.


LÖSNUMMER NR 4 2012

Reportage 13

ansa salsa gör man små vickningar med handleden. – Så småningom förstår hästen att det betyder att den ska böja halsen inåt cirkeln och får genom att göra det den rätta belastningen på kroppen, förklarar Amie. På samma gång ska ryttarens överkropp vara vriden åt cirkelns mitt och höfterna vridna rakt fram, för att hästen genom vårt kroppsspråk ska veta vart den ska. Det är lättare sagt än gjort. Amie berättar att hon har blivit en bättre ryttare av att lära sig att dansa salsa. – I salsa lär man sig att bli följsam och att röra på höfterna samtidigt som ovandelen är stilla. Det är precis likadant i akademiskt ridande, säger hon. Amie har lärt ut akademisk ridkonst se-

dan år 2004. Hon fick först upp ögonen för ridkonsten då hon läste i en artikel att den är en läkande ridkonst. Just då hade Amie tagit över en häst som enligt veterinären endast dög som pensionshäst. – Jag bestämde mig för att gå en kurs i akademiskt ridande och blev inspirerad och imponerad. Det var det jag hade letat efter hela livet, säger Amie. Hon fortsatte med den akademiska ridkonsten och hästen blev bättre och bättre. Tillslut klarade den av att från piaff göra en levad och ur terre á terre en stående kapriol, som hör till de svårare stegen i den högre skolan inom ridkonsten. Vi som deltar har inga förhoppningar att utföra en kapriol idag, men gör vårt bästa för att leda hästen rätt. Ibland har inte hästen en aning om vad vi vill att den ska göra. Den är inte heller utbildad i den akademiska ridkonsten, utan van vid ridskolans utövare. Vi skrittar hela timmen ut – inget trav och ingen galopp. Trots det är det väldigt stimulerande och personligen hinner jag aldrig bli uttråkad, även om jag gärna hade velat uppleva lite galopp också. – Det kanske vi hinner med nästa gång, uppmuntrar Amie. Förhoppningen är att ridning som exercitium återkommer till hösten, men det får framtiden avgöra.

Fakta • Tanken om exercitier härstammar från 1600-talets universitet, som inrättade övningsämnen, så kallade exercitier, för att öva studenter i uppmärksamhet och kommunikation. Andra ämnena var moderna språk, dans, ritning och fäktning. • Exercitier i dans och teckning har funnits på Örebro universitet sedan år 2007. År 2009 tillkom sångverkstad och 2010 ridning. • De övergripande syftena, som satts upp för exercitierna vid Örebro universitet, är självkännedom och kommunikation. Samtliga kurser är kostnadsfria.

Annons

Reportage 13

Ge dina idéer växtkraft med Drivhuset Anmäl dig till höstens program! DRIVA – extra kraft till kvinnors företagande DRIVA är ett unikt program för dig som är kvinna och student eller forskarstuderande och som redan driver ett företag. Programmet passar dig som vill hitta ny energi i ditt företagande, nå större eller kanske hitta helt nya marknader och utöka ditt utbud. Kort sagt, du som vill ta dig och ditt företag vidare. Vi ses vid fem inspirerande tillfällen under hösten. Sista ansökningsdag är 20 augusti 2012. Varmt välkommen! DRIVA är ett samarbete mellan Drivhuset och Örebro universitets innovationskontor.

Drivhuset process – ta din idé till nästa nivå Drivhuset process passar dig som vill ge din idé och dina starta egetfunderingar en riktig kickstart. Den här kursen är för dig som ännu inte har startat din egen verksamhet. En intensiv utbildning som steg för steg förvandlar din idé till ett affärsmässigt erbjudande. Utbildningen består av åtta utbildningstillfällen. Du erbjuds en kreativ miljö med en kontorsplats på Campus. Utbildningen är öppen för dig som är mellan 18 och 30 år. Både studenter och icke studerande är välkomna att söka. Sista anmälningsdag är den 29 juni 2012. Vi ser fram emot din ansökan!

För mer information och anmälan: www.orebro.drivhuset.se


14 Intervju

LÖSNUMMER NR 4 2012


Intervju 15

LÖSNUMMER NR 4 2012

Gudsonens olycka födde ett företag Från Falkenberg till London och Paris. Sedan kom Matilda Gunnarsson till Örebro. Hon upptäckte att hon kunde omvandla de idéer hon hade till verklighet. Nu säljer hon plåster för mörkhyade för att på så sätt försöka motarbeta en orättvisa hon själv sett på nära håll.

Text: Emelie Bröms Foto: jenny Hallström

Solen värmer träborden vid Krakafontänen riktigt ordentligt. Här och var ligger kursböcker bortglömda, studenternas ansikten är istället riktade upp mot den klarblå himlen. Matilda Gunnarsson kommer gående från biblioteket, där förmiddagen har ägnats åt att skriva B-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap. – Det är så härligt, vädret kan inte annat än göra en lycklig, säger Matilda glatt och slår sig ned vid ett av borden. Hon börjar prata direkt och sedan rinner det på. Det märks att hon har lätt för att tala, säkerligen en bra egenskap för en entreprenör. Hon börjar berätta om sitt företag, som säljer sjukvårdsmaterial för mörkhyade. Snart fortsätter hon till alla de idéer som hon längtar efter att få omsätta i verkligheten. Det hela började när hon efter studenten från gymnasiet i Falkenberg kände att det var dags för en förändring. Hon ville se något annat. Valet föll på London, där hon började jobba som au pair i en familj med jamaicanskt ursprung. – Det var stor skillnad att komma till en helt ny familj, som dessutom hade en helt annan etnisk bakgrund. Men man får så mycket inspiration och man utvecklas verkligen. Jag tror att det är när man utsätter sig för osäkra situationer som man tar sig framåt, resonerar Matilda. Efter några första skakiga veckor öppnades husets dörrar helt och hon blev en i familjen. Hon hittade hem. Idag känner Matilda att hon

vad jag skulle göra med den. Det var aldrig ett alternativ att starta eget, jag menar, mamma är sjuksköterska 2010 blev hon också gud- och pappa elektriker. Som mor till Londonfamiljens son liten hade jag inga influenser och det var på hans dopdag av något entreprenörskap. som tankarna på vad som Men nu började hon göra skulle bli hennes framtida research. Hur skulle plåstföretag först väcktes. ren kunna se ut? Vilka skulle – Jacquan sprang in i köks- kunna tänkas köpa dem? bänken och fick ett jack i pan- Hur såg marknaden ut? Hon nan. När jag skulle sätta på hittade snart ett företag i honom ett plåster reagerade England som erbjöd precis jag över att det på förpack- de produkter hon hade tänkt ningen stod skapa. Att jag då att de var – Jag trodhudfärgade. skulle sätta ett de det var Men det var kört när jag ljust plåster på hans ju inte hans såg det. Men hudfärg. Att mörkhyade ansikte sedan uppjag då skulle var otänkbart täckte jag sätta ett ljust att företaget plåster i hans inte var så mörkhyade stort än och ansikte var otänkbart. Det då var mina alternativ anblev verkligen känslosamt. tingen att konkurrera eller ta Gudsonen Jacquan fick kontakt, förklarar Matilda klara sig utan plåster på sin allvarligt. dopdag. Matilda fortsatte Valet föll på det senare alatt fundera över hur mycket ternativet och hon skickade som fortfarande är anpassat iväg ett mail med en förfråkring den vita människan, gan om samarbete. Gensvainte bara plåstrens färg, utan ret var snabbt och uteslutanäven saker som strumpbyxor de positivt. Idag är Matilda och proteser. distributör för den engelska firmans produkter på den Efter året i London gick nordiska marknaden, men i flyttlasset vidare till Paris sitt egna företag. innan hon slutligen, förra – Det har blivit väldigt bra, hösten, landade i Örebro. vi har möten över Skype eller I en kurs läste hon om etni- skickar saker mellan varancitet i reklam började tankar- dra. Sedan har vi många likana på incidenten med plåst- dana åsikter. Jag kan säga till ret återigen snurra i hennes om jag vill ha bättre kvalité huvud. Hon kom i kontakt på produkterna. med Drivhuset och fick både hjälp och inspiration. Snart Nu väntar Matilda på att låg Matildas egna företag, M få F-skattsedel. Sedan är hennes företag M Julien verkligJulien, i startgroparna. – På dopdagen var det het även på papperet och bara en idé, inte en företags- det är bara att köra igång. idé. Jag visste ingenting om Men hon tycker fortfarande

har två mammor och jularna firas växelvis i London och Falkenberg.

att det är svårt att vänja sig stund innan hon fortsätter. – Än så länge är jag ganvid tanken på att hennes idé faktiskt är på väg att bli ska förvirrad, jag vill göra så mycket. Min pappa sa här verklighet. – Det är svårt att förstå om dagen att jag måste skriva att min hjärtefråga skulle vara på mina visitkort vad jag gör. något som jag kan komma att Men jag kan inte bestämma tjäna pengar på. Det var inget mig för vad det egentligen är. Jag har jag tänkte Det är svårt så mycket på från börolika idéer jan, jag ville att förstå att på gång. ju bara förTrots att ändra något min hjärtefråga skulle hon bara är jag tyckte var vara något som jag 22 år har ett problem, kan komma att tjäna hon hunnit säger Matilda med mycket samtidigt som pengar på och hon verhon drar det kar inte vara långa blonda nöjd än. håret över ena axeln. – Jag tänker ibland att: Det märks att hon hittat något som engagerar henne. landa Matilda! Nöj dig och För i och med starten av det ta det lugnt! Men magkänsegna företaget tycker hon att lan som driver på är stark en helt ny värld har öppnats och jag tror att man ska lyssför henne. Hon går på före- na. Inte försöka trycka bort läsningar om hur det är att den som man nog ofta gör. Men kanske är det just den driva företag, besöker företagarluncher och läser bloggar inställningen som gör Matiloch böcker om entreprenör- da till en verklig entreprenör. skap. Hon har insett att hen- Drivet att hela tiden kämpa nes egna idéer kan ta henne framåt och aldrig nöja sig. – Nu känner jag att det är hur långt som helst. – Jag har kommit in på hela möjligt att göra något med sättet, på entreprenörskapet, mina idéer. Nu vill jag starta att faktiskt göra något med fler grejer! sina idéer. Entreprenörskapet som arbetssätt tycker jag är fakta otroligt intressant. Namn Matilda Gunnarsson Hon har också insett att Ålder 22 företagande tar tid. Studerar PR- och informationsprogrammet vid Örebro – Jag pluggar, tränar och universitet. Har även läst har mitt vanliga liv. Företainredningsdesign. get är än så länge något jag Tidigare Har varit au pair i har vid sidan om. London och Paris att gassa och Matilda lägger en sjal om axlarna. För ett tag tystnar hon och funderar en Solen

fortsätter

Fritid Musik, kultur och träning Aktuell Har startat den egna företaget M Julien som säljer sjukvårdsmaterial för färgade

Höger eller vänster? I varje intervju låter vi personen placera in sig själv på en skala mellan två motpoler, där placeringen beror på vad personen kan associera sig mest med.

Sverige Eget företag Köttbullar

LL

LLL

LLLLL LLLLL

England

Anställd Jamaicansk jerk chicken


16 Kultur & Nöje

Mer kultur och nöje? På www.losnummer.se hittar du de senaste recensionerna av biofilmer, skivor, böcker och konserter.

LÖSNUMMER NR 4 2012

Spex och schlager under samma helg Under fyra majdagar ska två vinnare koras i två av studentkulturens mest betydande finaler, Spex-SM och RiksSMASK. I de båda finalerna är det studenter vid Örebro universitet som står för värdskapet, som faller på Örebros lott vart femte respektive sjätte år. I år arrangeras evenemangen under samma helg. Text: Matilda Andersson Foto: Rasmus Eriksson

Spexdirektör Teodor Aspman Ek och SMASK:s pressansvarig Karin Nilsson konstaterar att arbetet och planeringen inför arrangemangen är omfattande och tidskrävande. SMASK, som står för Sveriges MusikAkademikers Sång Kåntest och som ofta refereras till som musikhögskolornas melodifestival, skiljer sig från Spex-SM-föreningen och Örebrospexet gällande arbetssätt och planering. – Samarbete är ett ledord vi haft under vårt arrangemang. Samarbete är något vi även jobbat för i bidragen, vilket inspirerat spexföreningar från samma stad att gå ihop i en gemensam produktion, berättar Teodor. Det blir mycket dubbelarbete för de medverkande. Arbetet med det egna tävlingsbidraget varvas med planering och arrangörskapet, där alla ställer upp och hjälper till. Örebrospexet planerar men har samtidigt en nära kontakt med de andra spexen. Alla de tävlande föreningarna har en representant som under tävlingen kommer att hjälpa till där det behövs. – Vi gör det tillsammans. Karin säger att samarbete hade varit ett bättre ledord än det som SMASK valt men antagligen inte lika effektivt. – SMASK har diktator som ledord, på riktigt. Det är så det måste fungera. Det finns en dirigent som måste leda hela orkestern. De båda finalerna är två stora arrang-

emang som kräver både engagerade deltagare och en hel del pengar för finansiering. Teodor och Karin berättar att det är en dyr kostnad för värdföreningarna. – Spexet har lyckats bra med att söka sponsorer och bidrag. Universitetet, kommunen och länsstyrelsen sponsrar Spex-SM, tillsammans med privata sponsorer. Finansieringen av RiksSMASK ser nästan

likadan ut. Karin förklarar att de under de senaste omgångarna av LokalSMASK har sparat halva kapitalet inför RiksSMASK. Detta genom att använda egna lokaler. Resterande halvan av kapitalet kommer från sponsorer. Kostnaderna för RiksSMASK innefattar dock en hel del, bland annat hyra för Conventum, hyra av ljud- och ljustekniker samt en kostnad för det tv-team som kommer att filma finalen och livestreama den över nätet. – Vi hoppas att dessa satsningar kommer att löna sig och locka studenter från musikhögskolorna till finalen, säger Karin. Teodor och Karin har båda valt att hålla sig utanför produktionerna för att helt kunna fokusera på sina uppgifter som spexdirektör och pressansvarig. De är överens om att det är rätt beslut och förklarar att de annars skulle känna sig splittrade mellan sina olika roller och inte kunna vara helt nöjda med någon prestation. – Man går in i en roll när man kliver upp på en scen. Det skulle bli för mycket med rollen som sig själv, rollen som ansvarig och rollen på scenen.

SMASK har diktator som ledord, på riktigt

spex och SMASK. – SMASK är sin grej och spex är sin grej. Det hade varit jätteroligt att samarbeta mer, men de har inget med varandra att göra. Vinst för Örebrobidragen är möjlig. Det är både Karin och Teodor överens om. Det kommer bli en hård och jämn fight då det ryktas om att konkurrensen i årets finaler är hård.

Fakta • RiksSMASK står för Riksfinalen i Sveriges MusikAkademikers Sång Kåntest, vilken är en tävling mellan Sveriges alla musikhögskolor. Det är sex deltagande lärosäten med två bidrag från varje. • Spex-SM är finalen där Sveriges bästa spex ska koras. Det finns bidrag från sex stycken av Sveriges lärosätens spexföreningar.

SMASK riktar sig till allmänheten till

skillnad från spexet som främst riktar sig till studenter i Örebro och vid andra universitet. Gällande publikantal kommer endast deltagarna att vara flera hundra personer. Längre än så vågar inte Karin och Teodor spekulera. – Intresset bland Örebroarna tror jag är större än bland studenterna, påpekar Karin. Förväntningarna är mycket stora. De är båda två nervösa och förväntansfulla. Det kommer vara många människor, det är mycket som ska fungera och minst lika mycket som kan gå fel. Teodor och Karin är överens om att det finns likheter men också skillnader mellan

Tävlingar. Teodor Aspman Ek från spex-SM och Karin Nilsson från RiksSMASK tror på hård kamp om segern i sina respektive evenemang.


Vinn festivalpass till So Much Love! Bläddra till sidan 23, skicka in dina svar och håll tummarna för att du vinner.

Ny festival vill sprida kärlek Juni månad kickar igång med premiären av festivalen So Much Love. Bland andra står ett antal studenter bakom evenemanget och sprider det kärleksfulla budskapet. Skön musik, trevligt häng och massor av kärlek utlovar Juan Erico Paulero y Candaza, en arrangerande student vid Text: Sanna Rosell Örebro universitet.

Kultur & Nöje 17 Millencolin firar 20-årsjubileum med festival

SKATE. Den 8 och 9 juni firar Millencolin 20-årsjubileum genom att anordna en festival i Brunnsparken i Örebro. Förutom framträdanden från bandet själva, som kommer från Örebro, uppträder även andra internationella och svenska artister. På festivalområdet kommer det även finnas utställare, restaurangtält och skateramp.

Fakta Foto: Arkiv/Emma Melkersson

LÖSNUMMER NR 4 2012

• So Much Love arrangeras på Frimurarholmen 1-2 juni. Artister som kommer spela är bland andra Kapten Röd, Albin Gromer och Linny Hex. • Festivalpass kostar 250 kr och gäller för båda dagarna. • So Much Love siktar på att bli den vassaste festivalen som mixar konst med musik. DJ-kollektivet No Strange Things, som har hemlighetsmakeri som specialitet, är en del av den satsningen.

Foto: Emma Melkersson

Den 1 och 2 juni arrangeras den nyfödda festivalen på Frimurarholmen i centrala Örebro. Artister som Kapten Röd och Albin Gromer kommer att uppträda på kvällstid, samtidigt som aktiviteter som DJ-skola och pingisturnerningar sker på dagstid. Musiken är urbaninriktad och fler, internationella artister väntas släppas inom kort. Namnet på festivalen har dubbel betydelse, både med tanke på kärleksbudskapet och på Örebros geografiska läge som ”hjärtat i Sverige”. So Much Love vill blanda musik, socialt umgänge och glädje. Tanken är även att det ska finnas tid att umgås, något som Juan Erico Paulero y Candaza berättar mer om: – Det är det som skiljer oss från andra festivaler, här har man tid att umgås. Man ska kunna båda lyssna på musik, dansa och bara chilla. Det är viktigt med den sociala biten.

Alla behöver kärlek

Det behövs en festival med kärleken i centrum, anser Eric. Han tycker att vi generellt är dåliga på att sprida värme omkring oss, och försöker därför själv förmedla glädje till sin omgivning. Men han lägger till att det finns en gräns som är viktig att inte överskrida. – Men det råder brist på kärlek. Alla behöver kärlek. Bara att genom säga hej och le sprider man ”love” i vardagen, avslutar han.

Ny tävling vill lyfta fram humortalanger i Örebro

JURY. Stand up for Örebro är ett nytt koncept där fem tjejer och fem killar tävlar i stand upkomedi. Fokus ligger på att lyfta fram nya humoristiska talanger i Örebro. Med en etablerad jury från tv och radio kommer de bedöma och utse vinnare av tävlingen. Livemusik och annan underhållning finns under kvällen som kommer äga rum lördagen den 26 maj.

The Haunted och Europe till Örnsro IP för Metallsvenskan

Studenterna bakom So Much Love är

mellan åtta och tolv stycken i Örebro, men det finns även ambassadörer runt om i landet. De jobbar med att sprida information om evenemanget, både via sociala medier och med hjälp av andra kanaler, som ett enkelt leende. När Juan Erico Paulero y Candaza först hörde talas om So Much Love i dess tidiga stadie via en nära vän, föll han direkt för festivalens namn. – Jag blev tillfrågad om att vara med, och tänkte ”varför inte?”. Trots heltidsstudier i kriminologi tycker inte Eric att tiden är något problem för honom. Han har svårt att säga hur mycket tid av sin fritid som han lägger ner på arbetet med festivalen, men betonar att han gör det med glädje och med tanke på hans intressen: – Vi ser det inte som uppgifter som måste göras, snarare att sprida kärlek och att visa att eventet finns på ett kärleksfullt sätt. Jag älskar att bara ta det lugnt med folk, chilla och dansa. Festivalen kommer bli nice, jag har stora förhoppningar.

HAHA

WITCHCRAFT. En tvådagars hårdrocksfestival anordnas mellan den 25 och 26 maj för de som intresseras av fotboll och metalmusik. Namnet är Metallsvenskan 2012. Kända hårdrocksband såsom Witchcraft, The Haunted, Europe samt artisten Paul Di’Anno från gruppen Iron Maiden står klara och kommer uppträda under festivalen. Festivalen äger rum på Örnsro IP och är en fotbollsturnering skapad för hårdrockare. notiser: Luusi Kateme

Dessutom är det bara början. Snart avverkas offren på löpande band Arrangör. Juan Erico Paulero y Candaza tänkte “varför inte?” när han fick frågan om att engagera sig i So Much Love.

– Emelie Bröms recenserar romanen Hello Kitty måste dö av Angela S Choi. Läs på www.losnummer.se


18 Sport

LÖSNUMMER NR 4 2012

Provtur. Anders Johansson, Teodor Aspman Ek och Veronika Wendt har förberett den långa cykelresan med bland annat en nyinköpt rosa cykel och att lyfta vikter på gymmet.

Psykologstudenter på cykeläventyr Det är kväll i sena april. Luften är tung och Studentgatan omsluts av en grådaskig höstklo som ännu inte förstått att det är vårtider. Inne i en korridor på Studentgatan bryr studenterna sig dock inte om vädret utanför. Här planeras en cykelsemester från Umeå till Ystad som förhoppningsvis bara ska innehålla solsken. Text: yasmine winberg Foto: martin jonsson Det är psykologstudenterna Veronika Wendt och Teodor Aspman Ek som tillsammans med sina vänner Anders Johansson och Johan Fremling bestämt sig för att cykla från Umeå till Ystad under två veckor i sommar. De är ett sammansvetsat gäng, som ofta brister ut i skrattkavalkader och titt som tätt fyller i varandras meningar. Den cykelbedrift som för många skulle kännas omöjlig, viftas bort med en klackspark. – Det blir tåg upp till Umeå, och sen cykla, ja, det blir ju nedför då! Nedförsbacke hela vägen, säger Teodor och skrattar.

Idén till semestern föd-

des på upplevelsesektionen hos ÖUIF där Veronika träffade en student som tidigare kört samma sträcka. – Jag blev väldigt inspirerad och tyckte det var jättehäftigt att han cyklat genom hela Sverige, så då tänkte jag: Ja, men det ska man kanske göra, förklarar Veronica och fortsätter med att berätta om hur hon fick med sig de andra. – Teo brukar ju vara med på galna grejer. En del säger: ”Är du dum i huvudet eller?” Men Teo och Anders, de förstår. Och Fremling, han är galen i cyklar. Trots att detta är vänner-

nas första planeringsmöte är mycket redan inhandlat. Veronika har sin nyinköpta rosa cykel ståendes i sitt studentrum i väntan på sommarens äventyr. Med stor entusiasm visar hon upp den och förklarar hur cykelskorna fungerar, att man måste tänka på att få in vanan med att haka ur foten ur pedalen för att inte ramla omkull. Tillsammans berättar de om hur cykelinköpen var ett äventyr i sig, där det både gick att pruta och få tillbehör på köpet. Förutom

nya

cyklar

och cykelskor har kvartetten inhandlat cykelväskor,

vadderade cykelbyxor och funderat lite över tält och gasolkök. De betonar vardagsmotionen som en förberedande faktor, men har också lyft lite extra vikter på gymmet och både Anders och Johan ska cykla Vätternrundan under våren. Det är många saker som måste klaffa inför en sådan här semester. Mycket återstår ännu att planera, men grundidén, viljan och översikten finns där. Tanken är att cykla 10 mil om dagen, plus minus några mil. Gruppen räknar med att klara de 120 milen på 14 dagar. – Men sen har vi också tänkt ta det lite som det kommer. Som en kulturresa. Stanna i städer, och besöka kompisar som bor längst vägen. Där kanske vi även kan övernatta så vi slipper tälta, om det går. Ja, och när vi stinker för mycket så får vi ta in på vandrarhem och ta en dusch, menar Veronika.

Med den tunna studentplånboken i åtanke glider diskussionen så småningom in på hur stor vikt de materiella attributen har för att klara av att cykla sträckan som planeras. De fyra vännerna tror inte att det har någon större betydelse vilken slags cykel man har, den behöver varken vara jätteavancerad eller speciellt dyr. När jag frågar om min gamla treväxlade damtralla skulle hålla för detta styrkeprov får jag från Teodor ett rungande svar, som inte tillåter min lathet något utrymme alls. – Det skulle vara jobbigare, men du skulle bli lite tuffare helt enkelt. Ribban är satt, och det med råge. För nog är det en stor bedrift att ta sig från Umeå till Ystad även med en utrustad cykel. I min värld blir det nog inte så mycket tuffare än så.


Sport 19

LÖSNUMMER NR 4 2012

Örebro sadlar om till lila cyklar Det har länge varit tal om de lila cyklarna, men det är först nu som de till vardags kommer att rulla omkring på gatorna i Örebro. Hyrcykelsystemets testperiod pågår Text: Yasmine winberg under sex månader och kommer att vara gratis. Foto: martin jonsson

Omgiven av cykelkartor berättar Eric Poignant som är cykelsamordnare på kommunens klimatkontor i Örebro om projektet med de lila cyklarna, det egenutvecklade elektroniska hyrcykelsystemet. Idag består projektet av cirka 140 cyklar utplacerade i ställ runt stadskärnan, och dess testperiod mellan maj och oktober i år kommer att vara gratis. Med en något uppgiven syn menar Poignant att hyrcykelsystemet som det ser ut idag inte tillfredställer de behov som finns på campusområdet. – Ibland när vi pratar om det, säger jag att det är ett stort svart hål, sådär med lite värme. Vi hindrar ju inte studenter att hyra, men det är svårt att tillmötesgå flera tusen studenters cykelbehov. Den frågan tror jag man får jobba med separat. Poignant poängterar att diskussionen om studenters cykelbehov är intressant och menar att frågan varit upp

Parkering. I de lila ställen runt om i Örebro finns lånecyklarna.

flera gånger, men förslagen till lösningar aldrig gått att genomföra på grund av ekonomiska orsaker. – Det är lite synd, för jag tycker att det skulle varit kul att till exempel ha en profilcykel för campus. Det kanske är en sån där idé som skulle dammas av igen.

Att

Ibland när vi pratar om det, säger jag att det är ett stort svart hål

Redigering och illustration: Joakim Schön

LÅNGEN RUNT

Poignant

brinner

för sitt jobb är tydligt på fler än ett sätt. Han talar om saker som kan göras bättre, om vägar som kan byggas ut och cykelleder som kan skapas. Hyrcykelsystemet är tänkt att fungera som en viktig länk i kollektivtrafiken och alla är välkomna att testa de lila cyklarna. – Det kan vara allt från arbetspendlare och konferensbesökare till att du har kompisar som kommer från Stockholm en dag och så ska ni ut och hoja till Oset.

TYSSLINGEN RUNT

NATURENS HUS & OSET

HEMFJÄRDEN RUNT

Cykelleder nära Örebro.

“Mikrofoner är djävulshorn” SPORTKRÖNIKA. På ett hotellrum i Paris sitter Laurent Blanc. Han är mittback i Frankrikes landslag och några timmar tidigare har han skjutit sitt lag till kvartsfinal i VM i fotboll 1998 genom ett golden goal. I mungipan hänger en cigarett, som han stundtals vant inhalerar röken från. Scenen får mig alltid att ifrågasätta om dikten verkligen kan överträffa verkligheten. Paradoxen: en fotbollsspelare, på toppen av sin karriär, som divan-ligger i sin hotellsäng och trummar av cigarettens aska med pekfingret i ett askfat på nattduksbordet är magisk. Dokumentärfilmen Les yeux dans les Blues följer Frankrikes landslag och deras väg genom världsmästerskapet som värdnation. Det slutar ju med seger, det där, men det bästa med filmen är inte scenerna från Bilden av Zlatan matcherna eller euforin efter Ibrahimovic, Zinedine Zidanes båda mål firandes med i finalen mot Brasilien. Det vinglas och cigg efter seg- bästa från Les yeux dans les ermatcher mot Blues är när Lilian Thuram England och Frankrike i EM, dricker rött vin dagen innan match eller just när Laurent hade fått Pontus Johansson Blanc helt likgiltigt ciggar att framkalla framför filmteamet. foto, köpa ram De stereotypa fransmännen: och montera upp bilden på rökande och rödvindrickande sin vardagsgör filmen till en potentiell rumsvägg. Rosa Pantern-uppföljare när scenerna varvas med dem från träningsanläggningen. När jag ser filmen tänker jag också på Lasse Richt, landslagschef för det svenska landslaget i fotboll och det otänkbara i att en sådan här dokumentär skulle kunna genomföras på det svenska landslaget. Richt har lagt ett grått blött täcke över det svenska landslaget, där alla uttalanden ska följa ett knastertorrt formulär. Medierna ses som fienden. Mikrofoner är djävulshorn. Patrick Ekwall ska bekämpas med vitlök och silverpåle. Det är mest bara synd att det svenska fotbollslandslaget placerat sig i en glaskupol där man ska fjärmas mot allt utomstående. Och om jag fattat det rätt finns det inget kontraproduktivt i relationen mellan medietransparens och fotboll. Släpper Richt på mediegarden kan EM i sommar bli kul även i brist på resultat på fotbollsplanen.

Pontus Johansson


Studentkårens sidor

Dessa sidor produceras av Örebro studentkår

Ordförandes årskrönika En ny dag börjar gry. Vi har blivit kallade ett gäng glada amatörer, blivit prisade till skyarna, hotade med bojkott och personligt skrivna tacktal. Mycket kan hända under ett verksamhetsår och snart är det dags att lägga ytterligare ett år i Örebro studentkårens historia till räkningen. Så vad är det egentligen som har förändrats och skett under 2011/2012. Örebro studentkår har under året:

Genomfört den hittills största introduktionen, fått kommunen att ta fram ett förslag som kommer utmynna i 100 nya studentbostäder, förändrat i en fakultetsnämnd så att kvalitén i utbildningen säkerställs, fått universitetet att vidta flertalet åtgärder för att förbättra studiemiljön för samtliga studenter vid universitetet, hjälpt över 300 nya studenter med akutboende, representerat studenternas vilja i samtliga organ på universitet, införskaffat ett kårhus till Örebros studenter, fått en representant vald till vice ordförande för Sveriges förenade studenter mm. Listan kan göras längre men vad är egentligen skillnaden från förra året? Ibland är faktiskt minnet ganska kort, även för en student och kåraktiv. För ett och halvt år sedan hade vi en medlemsanslutning på 15% för hela studentkåren, en ekonomi som såg nattsvart ut och ett studentliv som låg slumrade likt en björn i dvala under vintern. Det har vi förändrat. Idag har vi en dubbelt så stor medlemsanslutning, en ekonomi som går ihop och ett kårhus som är det första steget till ett levande campus. Jag tror och är övertygad om att det här är det första steget mot en ny studentkår och ett nytt studentliv i Örebro. Mot en period som både kommer vara ljus och vacker för studenterna. För nästa år när vi alla kommer tillbaka till campus kan vi känna oss trygga i att vi har en grund att stå på, en grund som är både stark och stadig. Något som kommer gynna oss alla. Med dessa ord vill jag tacka alla dom som har varit aktiva i Örebro studentkår, oavsett vad ni har gjort. Tack, för utan ert engagemang hade detta år aldrig varit möjligt.

ordFÖrande Jacob Höglund

Årskrönika, Studiesocialt ansvarig Johan har jobbat med akutboende, föreningar, Kårhuset och mycket mer Första året för posten studiesocialt ansvarig på Örebro studentkår har snart passerat. året har överraskat och skapat mycket nytt för studenterna på Örebro universitet, inte minst för föreningslivet och det absolut största är kårhuset som vi nu återigen ägs av studenterna och jag ser början på något stort för alla studenter på Örebro genom kårhuset.

var introduktionen inte bara fylld av aktiviteter för alla nya studenter utan det handlade också om att hjälpa studenter som saknade en egen bostad till terminens början. Tillsammans slöts vi studenter och Örebroare ihop och öppnade upp våra dörrar för att hjälpa studenterna som saknade en bostad. Tillsammans hjälpte vi över 200 studenter på höstterminen att kunna fortsätta sin dröm. Till vårterminen hjälpte vi 100 nya studenter med en bostad vilket påverkar otroligt mycket. Totalt har vi hjälpt över

däreMot

hemsidor har nästan exploderat och inbjudningarna till föreläsningarna har fyllt min inkorg och det med glädje.

sedan kårHuset återigen blev studentägt så har enormt mycket arbetet gått till att styra upp organisationen och verksamheten. Med risk för att låta tjatig så är det otroligt kul att få erbjuda studentlivet i Örebro ett riktigt studentställe. Det första man ser när I början av verksamhetsåret var man kommer in är studenter som det öde på campus, universitetets jobbar ideellt för ett gemensamt anställda var lediga så inga mösyfte. Det är genom dem som kårten var inplanerade. huset kan drivas med Studenterna var iväg tänk som är anpasDet sågs som ett rekordår, både utav ett och sommarjobbade. sat för studenterna. universitetet och Örebro studentkår Campus bjöd inte på Inför uppstart var det mycket så till stor del väldigt mycket arbete bestod arbetet i att sätta sig in i 300 studenter med en bostad, ett med att hitta just dessa ideella perstudentkårens arbete men när stukrav för att kunna fortsätta vägen soner som ville bidra till ett mer denterna började komma tillbaka, till examen och det är något Öre- levande campus. Det gick lite trögt universitetets anställda började bro studentkår är otroligt stolta i början men väl vid öppningsdags igen efter semestern och allt som över. så exploderade anmälningarna. min företrädare hade startat upp något soM växt under mitt kårHuset är ett utmärkt exembörjade komma ikapp mig så det verksamhetsår är föreningarna i pel på att gå från idé till verkligblev lite av en chock. antal men även engagemanget i het men man ska också veta att HÖstterMinen 2011 var en alla föreningar. Förut var det inte så som det fungerar idag, var inte termin av rekord, det var den inså vanligt att man såg förening- tanken från början. Vi har lärt oss troduktion där varje sektion fick arna ute bland studenterna och genom att testa större och större uppslutning utav informerade om just sin förening. och när det inte nya studenter efter varje aktivitet. Idag är det snarare tvärtom, ovan- gått, gjorde vi om Det sågs som ett rekordår, både ligt att inte se en förening som och testade igen. utav universitetet och Örebro stuerbjuder sig att servera kaffe, in- Det är enligt mig dentkår och det var kul att se. Om formera eller jobba så fort univer- en bra första bördet är något jag lärt mig genom sitetet och studentkåren ska göra jan för att lyckas. mitt år på studentkåren är det ett arrangemang. Ansökningarna JoHan skiLLstedt vikten av att som ny student vara om föreningsbidragen har ökat, StudieSocialt anSvarig med på introduktionen för bästa information på facebook och egna möjliga start.


Studentkårens sidor

Dessa sidor produceras av Örebro studentkår

Årskrönika, Vice Morgan Berglund, Vice ordförande sammanfattar sitt år på Örebro studentkår.

Verksamhetsåret börjar så smått närma sig sitt slut. 2011/2012 kommer trots allt antagligen bli året som är synonymt med Kårhuset. Under i princip hela året har det tjatats, pratats och framförallt jobbats om och i Kårhuset. Det är lätt att tro att inget annat gjorts.

Om vi sätter en parantes för just kårhusprojektet börjar berättelsen den första juli. Efter en någorlunda lugn sommar kom så, som alla gånger innan, hösten och med hösten en stor mängd nya studenter. Nolle- och fadderbrickor i tonvis runt halsen på ofattligt många

studenter. Men allt var inte frid och fröjd. Omkring 800 hade ingen bostad när Örebro blev deras nya hemort och av dessa kom cirka 200 till akutboendet. På grund av detta figurerade studentkåren mycket i media och var under början av hösten med och fick kommunen att besluta om att bygga ett hundratal bostäder. I sambanD med kursstart började även våra studentrepresentanter aktivt jobba för en bättre studietid, på alla nivåer – från universitetsstyrelsen till ämnesråd. Vårt studentombud fick då ett problem på bordet. En

SERUM, vinnare av Örebrodagen 2011

utländsk doktorand, som fått mammaledighet av universitetet, fick sitt uppehållstillstånd indraget för att hon inte längre ansågs studera på

kompetensen är också något som ska firas. 2011 gick Örebro studentkårs pedagogiska pris till Pär-Yngve Andersson och Ylva Svensson.

... hon kommer få stanna i Sverige och fortsätta sina forskarstudier. 100 %. Efter många samtal med handläggare, universitetet och migrationsverket fick doktoranden i oktober reda på att hon kommer få stanna i Sverige och fortsätta sina forskarstudier.

den årliga FISK-listan till universitetet med de största faror vi har sett med universitetet under november. Något som redan under våren gett viss effekt. Förslag på förbättringsåtgärder var mer studieplatser och bättre studiemiljö på campus, mer kontakttid med lärare, bättre arbetsvillkor för doktorander och bättre pedagogisk kompetens på lärare. Men Foto: AndREAS lUndgREn den pedagogiska VI

sKIcKaDe

angåenDe doktorandernas arbetsvillkor lämnade vi in en skrivelse om att be universitetet utreda frågan om att erbjuda anställning till alla doktorander. En annan skrivelse kom in från oss angående kritik mot studiesituationen på musikhögskolan. VFU (eller praktik) har varit ett hett ämne under året och många studenter har inte fått de platser som bör vara garanterade. Detta är ett problem som återkommit i flera år, som fick oss att tänka ”dessa problem bör rapporteras”. Resultatet av detta blev fallärenderapporten som i skrivande stund är just i den skrivande fasen.

sala och två enorma banderoller bland mycket annat. Lägg DärtILL att det var

det första året med en kårstyrelse med endast två heltidsarvoderade och en representant från vardera kårsektion på universitetet. Även det första året med endast två stycken FUM-möten, som råkade bli tre detta år. Anledning till att de var tre till antalet var helt enkelt beslutet ifall studenterna skulle ta över kårhuset. så nU, när verksamhetsåret

börjar komma till sitt slut är det tydligt hur mycket arbete som har kretsat kring kårhuset. Däremot inte på bekostnad av de tyngsta ordinarie uppgifterna. Vi kan dock vara glada för att det tills nästa års början faktiskt finns ett studentdrivet studentliv, även i Örebro. Och med det avslutar vi årskrönikan.

året har innefattat två

grymma nollningar, två stycken välanvända akutboendeprojekt, en medlemsbio, ett hett debatterat val där allt från röstdeltagande till jämställdhet diskuterats, en misslyckad bussresa till Upp-

morgan bergLUnD wILLIams vice ordförande


22 Synpunkt

LÖSNUMMER NR 4 2012

Kommenterat på webben FRÅGAN Efter Örebro studentkårs valfullmäktige i april har diskussionerna gått heta på losnummer.se. En debattartikel om kompetens och jämställdhet inom studentkåren, skriven av musikstudenten Nadia Moberg, har fått nära 60 kommentarer. Det är rekord för en och samma artikel på Lösnummers webbtidning. Här publicerar vi ett axplock. FILIP

Calle

Hahaha! Detta är i nivå med uttalanden av Gudrun Schyman, Linda Rosing och Kicki Danielsson!!! Det enda som saknas nu är artiklar om hur studentkåren är homofober, rasister och hur de hatar skalliga människor!!!

Som Nadia skriver behöver man också se över om formerna för valet gynnar och missgynnar olika sorters personer. Det kanske inte är så bra, varken ur jämställdhetsperspektiv eller andra perspektiv, att retorisk förmåga är så oerhört viktigt som det är idag.

Superviktig artikel!

ZZZZ

Anders

Det verkar som om vissa förespråkar könsval i stället för kompetensval. Nu saknar jag bara en artikel om kvotering som en lösning på detta problem. Eller vänta är det ett problem att man väljer kompetens före kön? Finns det några vetenskapliga studier på detta?

Jag tycker för övrigt personligen att det är pinsamt att så många avfärdar FUM som ett gäng misogyna ryggdunkare.

Erik

Att läsa några av de kommentarer som finns till de artiklar som berör det här ämnet gör mig faktiskt mörkrädd, speciellt om kommentarerna kommer från akademiker. Jag trodde att vår generation hade en mer naturlig inställning till jämställdhet och att motverka strukturella problem som sätter upp hinder för enskilda individer. Annika

Jag följer gärna med i den tidsmaskin som tar mig till en framtid där Örebro studentkår, Sverige och resten av världen är jämställd, för där är vi sannerligen inte än.

Månadens webbfråga

Stella

Pinsamt att så många avfärdar FUM som ett gäng misogyna ryggdunkare

Men för att valen ska bli mer tillgängliga och rättvisa kan man inte vänta tills FUM sitter där och ska rösta utan jämställdhetsarbetet ska integreras i hela verksamheten om det ska ha nån chans att lyckas. Det som ni behöver fråga er själva, ni som inte tror på det som Nadia skriver, är: går ni/ ÖS miste om kvinnors kompetens i och med att det finns bara män i ledande positioner? När ni vet svaret till den frågan kan ni börja diskutera problemet på riktigt (alldeles oavsett vad svaret bli). Kompetens

Tack Nadia för en superviktig och intressant artikel!

Vet du vilken sektion du tillhör? FRÅGAN. I detta nummer av tidningen undersöker vi hur snabbt utbildningsbevakarna i Örebro studentkårs sektioner svarar på mejl. Vi gav oss också ut på campus för att fråga studenter om de vet vilken sektion de tillhör och om de varit i kontakt med den tidigare.

John Sagebro, sjuksköterskeprogrammet. − Ja, Serum. Jag hade kontakt med dem någon enstaka gång under nollningen. Det fungerade bra det lilla jag var med.

Natalie Kinnunen, socialpsykologi. − Nu tror jag att det är Corax. Jag har inte direkt varit i kontakt med dem men jag har varit fadder.

Håller du med? Håller du inte med? Kommentera du också på www.losnummer.se

Gabriel Hagenfors, musikproduktion. − Nej. Eller är det Musiksektionen? Nej, jag har inte varit i kontakt med dem. Jag var bara med lite på nollningen.

Sara Sundqvist, sjuksköterskeprogrammet. – Jag var i kontakt med dem i början men jag kommer inte ihåg vad det handlade om. Men det fungerade bra. Vad tycker du? På www.losnummer.se ställer vi frågor om allt möjligt, rösta!

text: Billy Hammer Foto: Louise Borg


Till sist 23

LÖSNUMMER NR 4 2012

Tony Fredriksson om att nu är det verkligen heltid som gäller:

“Finns det något positivt med att växa upp?”

Visst, praktikplatsen är det inga som helst fel på, vad det verkar. Bra kollegor och jag får göra något jag uppenbarligen gillar, att skriva. Men det är det här med längden. Längden på den tid jag faktiskt måste åstadkomma något under en dag. Tidigare har den varit relativt kort. Den har till största del bestått av föreläsningar och någon typ av plugg, gi-

vetvis. Visst har det förekommit långa dagar på universitetet, men let’s face it, de har inte varit supermånga. Nu är det verkligen ”riktig” heltid som gäller. Nu måste jag ”vara där”. Det räcker inte med att konstatera att ”vi kommer hinna”, med sin grupp. För nu spelar det ingen roll hur jag är van vid att arbeta. Nu är det obligatorisk närvaro deluxe som gäller. Som sig bör, givetvis. Jag tror det är vetskapen om att det

här är min framtid som skrämmer mig. Vetskapen om att det här är min sista termin på Örebro universitet. Jag skräms av tanken att jag i framtiden kommer gå och sukta efter helg, varje helg, fram till jag blir pensionär. Jag skräms av tanken att jag i framtiden inte kommer att kunna gå ut och ”härja en onsdag”, utan att framstå som en riktig praktalkis på jobbet dagen efter. Jag skräms dock allra mest av det faktum att jag aldrig mer i mitt liv kommer att träffa nya, sköna människor, i samma takt som vi studenter faktiskt gör.

Annons

Nu låter det här gnälligt och väldigt I detta nu är Tony Fredrikssons koordinater inprogrammerade i Stockholm. Där är det tänkt att han ska spendera sina dagar. I detta nu tror han verkligen att han kommer få boende i innerstaden, en aning naivt, måhända.

Tävla och vinn! Nu kan du vinna festivalpass till So Much Love i Örebro. Skicka svaret på frågan och din raggningsreplik till tavling@losnummer.se senast den 24 maj. Lycka till!

Hallå där - du som pluggar i Örebro! Vad gäller när du flyttar in i en lägenhet? Gamla blommiga tapeter och en solkig spis? Hyresgästföreningen har jurister som hjälper dig. Vi har även många bra medlemsförmåner som du har nytta av som hyresgäst. En ren vinst att vara medlem! Läs mer på hyresgastforeningen.se eller ring oss på 0771 - 443 443.

barnsligt, på något sätt. Och visst är det så, jag vill inte växa upp. Vill någon växa upp? Finns det något positivt med att växa upp över huvud taget? Det kanske jag märker att det faktiskt finns, när jag väl har gjort det. Tyvärr.

Fråga 1. Vilka datum pågår So Much Love-festivalen? 1. 1-2 juni X. 1-2 juli 2. 1-2 augusti

Grafik: So much Love

KRÖNIKA. Fåglarna kvittrar och solens morgonsolar tränger in i min lilla studentlägenhet och väcker upp en sömnig krönikör. Det är morgon. Ja, rent av tidig morgon, i min värld. Det här är självklart ingenting nytt. Inte ens sedan jag började studera har jag kommit ifrån dessa tidiga timmar fyllda av apati och självömkan som tidigare kännetecknat både jobb och grundskola. Det finns dock något som gör att just den här morgonen, tillsammans med cirka 20 framtida morgnar, är lite värre än alla andra. Det är så mina vänner, att jag i skrivande stund snart ska ge mig av till min andra dag på praktik.

Fråga 2. Vilken är din mest kärleksfulla raggningsreplik?

Priser: En vinnare får två VLP-pass (Very Lovely People) och en vinnare får två ordinarie biljetter. Svaret på första frågan hittar du i artikeln om festivalen på sidan 17.

Kapten Röd och Albin Gromer till Frimurarholmen Musik, kärlek och innovation förenas i år. I sommar får Sverige en ny festival: So Much Love. Festivalen tar plats på Frimurarholmen i Örebro. Bland de bekräftade akterna hittas Kapten Röd, Labyrint och Albin Gromer.


Posttidning B LĂśsnummer Fakultetsgatan 3 702 81 Ă–rebro