Page 1

#6/13 #8/12

Örebro studentkårs fristående tidning Örebro studentkårs fristående tidning

www.losnummer.se www.losnummer.se

Tatueringsmässa slår upp portarna Rättsvetarstudenten Nathalie Holvik är en av arrangörerna NYHETER

Studentkåren vill se tid till utveckling i pedagogik för lärare

Sid 4

Sid 16

Sektioner & Föreningar

Reportage

SFQ Örebro ny studentförening på campus Sid 8

Klara höstmörkret med forskarnas bästa tips

Sid 14


annons

Detta är en annons från AEA

Gå med i a-kassan och facket

Jenny Jurnelius

Gå med i a-kassan när du får ditt första jobb. Du som har en högskoleutbildning i bagaget kommer säkert att tjäna mer än 18 700 kronor i månden – då ska du också teckna en extra inkomstförsäkring via facket.

Ålder: 39 Bor: Hus från 1920 Yrke: Egenföretagare, fotograf och formgivare Utbildning: MA Industridesign, Danmarks Designskole, Köpenhamn Klarar du dig utan lön? Knappast. Och jag tror inte mamma och pappa vill att jag flyttar hem igen heller.

Hur många månader klarar du dig utan lön? Har du funderat på hur många månader du klarar dig utan lön om du skulle bli av med jobbet? När du är med i Akdemikernas a-kassa får du runt 15 000 kronor i månaden om du skulle bli arbetslös.

A

kademikernas a-kassa (AEA) är Sveriges största a-kassa med över 650 000 medlemmar. Det är enkelt att gå med och du behöver inte byta a-kassa om du byter jobb. I AEA kan du nämligen fortsätta vara medlem även om du ändrar yrkesbana. Dessutom är det billigt, det kostar bara 90 kronor per månad. – Vi rekommenderar alla att gå med i a-kassan direkt när man börjar arbeta, berättar Anna Wright, webbansvarig på AEA. Bland våra medlemmar finns såväl anställda som egenföretagare. För oss spelar det ingen roll var och med

vad du jobbar men för att kunna bli medlem ska du ha eller vara på väg mot en akademisk examen på minst 180 högskolepoäng. Skulle du bli arbetslös kan du få runt 15 000 i månaden från a-kassan.

Samma villkor för företagare

För industridesignern och egenföretagaren Jenny Jurnelius var det ingen tvekan om att hon skulle vara med i a-kassan efter avslutade studier. Frågan var bara vilken hon skulle välja? Men så tipsade hennes syster henne om AEA, och plötsligt var valet självklart för Jenny.

– Det bästa med AEA är allt är så smidigt. Jag har tidigare jobbat inom olika branscher och tröttnade på att behöva byta a-kassa varje gång. Nu behöver jag inte tänka på det. För att få låna till huset hade banken också som krav att jag skulle vara med i a-kassan, avslutar Jenny och skyndar iväg till nästa uppdrag. I dag ska hon fota ett inredningsreportage på Södermalm.

Örebro universitets idrottsförening erbjuder

www.aea.se

Prissänkning och gymkampanj from 28 okt sänker vi priset på flera av våra träningskort Allkort nytt pris 700:- för studerande! 25% rabatt på gruppträning, bollsport och teamcycling! Köp en 4, 6 eller 12 mån gymkort under perioden 28 okt- 3 nov - få en extra månad utan kostnad! Engångsavgift endast 10:- på boll, gruppträning och teamcycling mellan 28 okt - 3 nov! Gäller även gymmet men endast under receptionens öppettider! Örebro universitets IF www.ouif.se

019-609 01 60

Besöksadress: Örebro universitet, Gymnastik- och idrottshuset

www.facebook.com/ouif.se


Ledare 3

LÖsnUmmEr nr 6 2013

Nu måste arbetsmiljön prioriteras lEDarE. När jag blev sjuk i somras började jag återigen tänka på det där höj- och sänkbara skrivbordet. Jag tänkte på hur bra det skulle vara att få variera mellan att sitta och att stå under arbetsdagen, speciellt nu. Jag hade funderat på skrivbordet ända sedan jag började jobba på Örebro studentkår sommaren 2010, men aldrig vågat ta upp det. Med tanke på att det en jul inte bedömdes finnas några hundra över för att köpa julpynt till korridoren kändes det inte som någon större idé. Men nu i år, med tanke på mina rådande omständigheter, tog jag upp det. Och fick gehör. Nu har Örebro studentkår föreslagit att alla som arbetar på Örebro studentkårs kansli ska få ställbara skrivbord. Tillhörande bra stolar är också förslaget. Det är en kostnad och en ganska saftig sådan. Jag hoppas att det ses som den investering det är och inte enbart som en hög siffra i en ständigt omdebatterad budget.

Men det handlar inte om ett skrivbord. Det handlar om synen på de arvoderade

arBEtsmIlJön För DE som jobbar på

när DEn Här tidningen når studenternas brevlådor är jag sjukskriven efter en operation. När jag är tillbaka kommer det förhoppningsvis att finnas ett nytt höj- och sänkbart skrivbord på mitt kontor, precis som på de andra kontoren i Örebro studentkårs korridor. Jag hoppas att det är startskottet för en medvetenhet om arbetsmiljön på studentkårens kansli. Det tror jag att det kommer vara med de nuvarande presidialerna.

Emma Glännström CHEFrEdaKtÖr

Vill öka tryggheten på campus nattetid genom vandring

6

Foto: Emma gLännstrÖm

Campusbilden

Örebro studentkår måste bli bättre över lag.

Debatten om att arvoderade på studentkårer riskerar att bränna ut sig återkommer med jämna mellanrum. I januari skrev fyra personer en debattartikel, under den talande rubriken ”Något är ruttet i den svenska kårvärlden”, som fick stor uppmärksamhet. De har alla tidigare arbetat heltid på olika studentkårer. I texten problematiserades bland annat sena kvällar, arbete som sträcker sig till mer än heltid och studentkårers arbetsgivaransvar. Jag har själv tittat för mycket på andra faktorer, som ekonomi och att vi ju faktiskt brinner för det vi arbetar med, tidigare. Tänkt att de förutsättningar som finns duger. Det är ju bara ett, eller några, år. Inför varje val av nya arvoderade talas det bekymrat om varför så få är intresserade av posterna. Den situationen kommer aldrig bli bättre om de som väljs in förväntas slita ut sig totalt under ett år innan nästa person, som också ska slita ut sig, tar vid. Skrivbordet hade på intet sätt förhindrat min nuvarande sjukdom och ett ensamt skrivbord gör inte hela jobbet. Men det handlar inte om skrivbord. Det handlar om synen på de arvoderade och deras arbetsförhållanden.

senaste nytt. Lösnummer har skaffat en rejäl gatupratare där de senaste nyheterna på campus ska synas. Håll utkik utanför Örebro studentkårs entré.

Lösnummer 6-13 Chefredaktör och ansvarig utgivare Emma Glännström emma.glannstrom@losnummer.se Biträdande redaktör Elin Eriksson elin.eriksson@losnummer.se Bildredaktör Sandra Norling sandra.norling@losnummer.se medarbetare i detta nummer Matilda Andersson, krönikör och skribent Sara Andersson, skribent och fotograf Amanda Ankarhem, skribent och fotograf Anna Arnljots, skribent och fotograf Emelie Bröms, skribent Hulda Fahmi, skribent Sanna Hagerud, fotograf

lösnummer gavs ut första gången 1966 och har sedan dess varit örebros största studenttidning.

Jenny Henriksson, skribent Julia Järvinen, skribent Ossian Lindqwist, skribent och fotograf Sanna Rosell, skribent Amanda Rönn, skribent Sofia Strand, skribent Isabelle Ulfsdotter Hillberg, skribent Kajsa Wikström, fotograf William Öhman, fotograf redaktion losnummer.se/redaktionen Omslagsbild Kajsa Wikström Bylinebilder Martin Henningsson redigering och layout Emma Glännström Prenumeration En helårsprenumeration på Lösnummer kostar 200 kronor. Kontakta chefredaktören för mer information Upphovsrätt Citera gärna Lösnummer men glöm inte att ange källan

Insänt material Allt material välkomnas av redaktionen, men vi äger rätten att redigera och refusera insända bilder och texter annonsering Kontakta chefredaktören eller se www.losnummer. se/annonsera Upplaga detta nummer 12 000 Utgiven 22 oktober Issn 0345 - 7508 tryck MittMedia Print, Östersund lösnummer är Örebrostudenternas fristående tidning inom Örebro studentkår. Mer information om Lösnummer hittar du på www.losnummer.se Därför får du lösnummer Alla Örebrostudenter får Lösnummer gratis, rakt hem i brevlådan Därför får du inte lösnummer Vi har förmodligen fel adress till dig. Adressändring gör du i studentkårens

kansli, öppet måndag till fredag 10-14 nästa nummer, nummer 7-13, utkommer 19-21 november KOntaKt adress Fakultetsgatan 3, 702 81 Örebro telefon 019 676 23 53, 0709 39 99 25 E-post losnummer@losnummer.se webb www.losnummer.se

Olle Norberg kombinerar studier med saxofon i bandet Generalerna

12

Grapefrukt mot sötsug ett tips från Oscar PT

19

Mycket arg upptäcker jag hans svek, stannar tvärt och skäller ut min älskade pappa

23

– Lösnummers krönikör matilda andersson om den rosa cykeln och dess utmaningar


4 Nyheter

Fler studentnyheter? Webbtidningen www.losnummer.se uppdateras flera gånger i veckan med det som är aktuellt på ditt campus.

LÖSNUMMER NR 6 2013

Handelshögskolan i nytt forskningssamarbete

LOGISTIK. En miljon kronor under en fyraårsperiod. Det innebär ett nytt avtal som Handelshögskolan vid Örebro universitet har tecknat med Closer, en nationell arena för forskning och utveckling inom bland annat logistik. – Det här är ett viktigt steg i Handelshögskolans mål att utveckla forskningen inom logistik. Closer är en partner som ger oss möjlighet att påverka och samverka med andra centrala aktörer på området, säger Frans Prenkert, docent i företagsekonomi och forskningsledare för logistik och industriell marknadsföring vid Örebro universitet.

3,5 miljoner till jämställdhetsforskning

Foto: Press/Ulla-Carin Ekblom

VÄRD. Jämställdhetsintegrering som innovationskraft i offentlig förvaltning. Det heter forskningsprojektet som Örebro universitets Centrum för feministiska samhällsstudier blir värd för. Projektet har fått 3,5 miljoner av Vinnova och pågår under två års tid. Syftet är att studera modeller för att nå jämställdhet i kommuner och myndigheter. – Det här är ett projekt som bygger broar mellan forskning och praktiskt jämställdhetsarbete och verksamhet hos Liisa Husu. viktiga aktörer. Projektet är ett fint tillskott till vår forskningsmiljö och förstärker ytterligare vår existerande expertis och forskningsprofil vad gäller jämställdhet och mångfald, säger Liisa Husu, professor i genusvetenskap, till oru.se. Projektet väntas vara i gång vid nyår och vara avslutat under år 2015.

Student anklagar Uppsala universitet för ”bluffkurs”

DOKTORAND. En student har anmält Uppsala universitet för vad denne menar är en ”bluffkurs” vars syfte är att utsätta blivande doktorander för en prövotid. Kursen innehöll enligt studenten ingen litteratur, ingen examination och ingen undervisning, samt att ersättningen var ett stipendium i stället för lön. Studenten fick höra att denne skulle bli antagen som doktorand, men tjänsten gick till någon annan. Universitetskanslerämbetet menar att det i utredningen inte framkommit skäl att hålla med studenten om beskrivningen ”bluffkurs”, även om förfarande kan väcka misstankar om att kursens syfte varit annat än att ge utbildning på avancerad nivå. Ämbetet kommer nu att följa upp vilka åtgärder lärosätet tar gällande främst antagning till kursen och utlysning av stipendier.

Lärande. Kristin Ewins visar de nya lärosalarna som används i PIL:s arbete med pedagogik. Enheten finns i Universitetsbiblioteket.

PIL ska hjälpa lärare a Den nya enheten PIL ska hjälpa lärare att utveckla sin pedagogik. Studenters åsikter är en viktig del i arbetet. Kristin Ewins är föreståndare för Enheten för universitetspedagogik, IKT och lärande, PIL, som invigdes i början av höstterminen. Åtta personer fördelade på sju tjänster finns här. – Vi vill stimulera lärare till att aktivt reflektera över hur de lägger upp sina kurser så att studenter kan ta ansvar för sitt lärande på bästa sätt.

Kurser och stöd

Ewins har arbetat som lektor i England under många år. När hon vann ett pris för

Vi ska vara med när den nya handelshögskolan planeras

sin pedagogik växte intresset och hon fick arbeta med utveckling på området. När hon berättar om sina arbetsuppgifter på Örebro universitet blir det tydligt att hon brinner för pedagogiken. PIL håller kurser och ger lärare stöd i pedagogik och IKT-verktyg, till exempel Blackboard. – Under nästa år kommer vi att arbeta med att ta fram en pedagogisk grundsyn för hela universitetet. Alla delar av universitetet ska få komma till tals. Resultatet ska grunda sig på det fina pedagogiska arbete som redan finns här. Enheten kommer också att bidra med det pedagogiska perspektivet när nya lärosa-

lar ska byggas. – Vi är till exempel med när undervisningsrummen på den nya handelshögskolan planeras. Ett annat mål för enheten är att öka antalet särskilt meriterade lärare vid Örebro universitet.

Utbildningsbevakare

Studenternas perspektiv är viktigt för PIL. – Det är ju ytterst för studenterna vi finns och det är särskilt prioriterat att prata med dem. Vi arbetar behovsstyrt och vill gärna veta vilka behov studenterna ser. Hon ska även träffa kårsektionernas utbildningsbevakare under hösten. Emma Glännström


Nyheter 5

LÖSNUMMER NR 6 2013

Studentkåren vill se avsatt tid för pedagogik

• En särskilt meriterad lärare är en lärare som är speciellt pedagogisk. Kriterier som bedöms är bland annat fokus på studenternas lärande, tydlig utveckling över tid och ett forskande förhållningssätt. Sökande bedöms av sakkunniga. • Syftet är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att bedöma, belöna och synliggöra goda lärargärningar • Det finns i dag sju särskilt meriterade lärare vid Örebro universitet: Anders Avdic, informatik Laura Ervo, rättsvetenskap Inga-Lill Källström Karlsson, omvårdnadsvetenskap Åsa Kroon Lundell, medie- och kommunikationsvetenskap Krister Persson, kulturgeografi Annika Göran Rodell, måltidskunskap och värdskap Katarina Swartling Widerström, folkhälsovetenskap

Pris ska uppmuntra

För att sporra lärare till pedagogisk utveckling har

Tanken är att uppmuntra lärare att utvecklas

Förhoppningar. Johanna Hedin på Örebro studentkår har höga förhoppningar på PIL och dess arbete.

Örebro studentkår ett pedagogiskt pris. Det delas ut till en manlig och en kvinnlig lärare varje år. – Tanken är att uppmuntra lärare att utvecklas inom pedagogik. Det är ett jättefint pris, säger Hedin. I december är det dags att kora nästa pristagare. Sista dag att nominera är den 30 november. Det är nämligen studenter som föreslår vilka som ska ta hem priset. Emma Glännström

fakta • Nomineringstiden till Örebro studentkårs pedagogiska pris har börjat. • Fram till den 30 november kan studenter lämna in förslag med motivering gällande vem som ska ta hem priset. • Priset kan gå till fast anställda lärare som undervisar vid Örebro universitets grundutbildning. • Det är alltid en manlig och en kvinnlig lärare som får priset varje år. • Pristagarna offentliggörs i december. Ceremonin där dessa sedan mottar priset hålls under Örebro universitets akademiska årshögtid i början av februari.

Sagt på campus

Foto: Sandra Norling

fakta

Det är bra att pedagogik har blivit en mer aktuell fråga

studenter har hittills blivit medlemmar i Örebro studentkår under höstterminen. Det är 1000 fler än vid samma tid förra året.

”Jag tror att kvinnor måste bli mer affärsinriktade” Pialill Ring, ny medarbetare på Drivhuset, är engagerad i kvinnors företagande. Nätverk och rådgivning. Läs hela artikeln på www.losnummer.se.

YBBLE-FRISÖRE

DROP IN DROP IN TIDBESTÄLLNING 33 16 13 Tybble Centrum, Drakenbergsgatan 1C

Annons

att lära ut

Örebro studentkår har varit involverad i arbetet med PIL sedan i våras. – Det är bra att pedagogik har blivit en mer aktuell fråga. Vi har höga förhoppningar och hoppas att PIL leder till ökad status för pedagogiken, säger studentkårens vice ordförande Johanna Hedin. Örebro studentkår har länge drivit frågan om satsningar på pedagogik hos universitetslärare. – Det finns ännu inga riktlinjer för universitetspedagogik, vilket är konstigt, säger Hedin. Hon berättar dock att PIL kommer att arbeta med detta med start i december. Förhoppningen är då bland annat att kårsektioners utbildningsbevakare ska vara en referensgrupp. 20 procent av lärares arbetstid ska gå till kompetensutveckling. – Vår uppfattning är att det mesta av den tiden läggs på forskning och nästan inget på att utveckla den pedagogiska kompetensen. Vi vill gärna se en riktlinje, till exempel att fem procent av arbetstiden ska gå till pedagogik. Hedin hoppas också se fler särskilt meriterade lärare i framtiden.

BELYSNING. Akademiska hus, som äger husen på campus, uppdaterar nu ventilation och närvarostyrd belysning i Teknikhuset. Syftet är att minska elanvändning och att öka livslängden på installationerna. − Det handlar om förebyggande underhåll från vår sida. Istället för att gå in och reparera fläckvis vill vi ta ett helhetsgrepp på byggnaden och se till att alla delar håller samma nivå, berättar Kenneth Sigfridsson, VVSingenjör på Akademiska Hus Region Öst.

3000

Foto: Press/Andreas Lundgren

Örebro studentkår välkomnar den nya enheten PIL och satsningen på pedagogik hos lärare. I december delar studentkåren ut sin årliga utmärkelse till universitetets bästa pedagoger.

Campus Örebro ska spara energi


6 Nyheter

... Niklas Lennartsson, verksamhetsledare för Örebro Kårhus som inför höstterminen lanserat ett eget öl.

Varför ett eget öl? – Det började som en rolig grej. Jag ville testa något nytt och kul inför terminstart. Idén kom från bandet Happy Hippo Family som spelade på kåren i våras, de hade då precis lanserat ett eget öl. Efter deras besök tyckte vi att även kårhuset borde ha det. Vad är det för typ av öl? – Det är ett pale ale. Det är inte riktigt en indian pale ale men ändå lite åt det hållet då den smakar ganska så mycket citrus.

Nattvandring ska öka tryggheten i mörkret För femte året i rad gjordes en rundvandring på campus för att se över vilka platser som känns otrygga och behöver mer belysning. – Målet är att alla studenter ska känna sig trygga, även nattetid, säger Erik Nilsson, säkerhetsansvarig på Örebro universitet. Den en och en halv timme långa nattvandringen sker på ett mörkt och regnruskigt campus. Fokus ligger på ljuskällor, det undersöks vilka lampor som behöver lagas och om det behöver sättas in fler lampor. – Alla trasiga lampor ska vara lagade innan första november, säger Göran Tavelin, fastighetsingenjör på Akademiska hus. Förutom Tavelin är även Erik Nilsson, säkerhetsansvarig på Örebro universitet och Martina Blomqvist, hu-

– Från början handlade vudstuderande skyddsombud på Örebro studentkår vandringen till största del om att spara energi men har med på nattvandringen. Vandringen påbörjas på under åren utvecklats och hyresparkeringen vid Lång- innefattar nu även trygghetsaspekten, huset för att Generellt skulle berättar Nilssedan fortsätta runt jag säga att det son. Upplägget Forumhuset. är ett tryggt område under natt– Utemilvandringen jön på kvälbrukar se lite len känns genomtänkt där det fokuserats olika ut från år till år. Tidipå att belysa huvudstråk och gare har bland annat PoliLånghuset, tycker Martina sen och ÖBO varit med på vandringen. Utöver ljuskälBlomqvist. lor undersöks även om det är En gång om året tillräckligt med insyn överDet är Akademiska hus, uni- allt eller om buskar och träd versitetets fastighetsbolag, måste sågas ner. som anordnar nattvandringen. Tillsammans med Örebro Bättre insyn universitet och Örebro stu- NSI-enkäten har visat att cirdentkår sker rundvandringar ka tio procent av studenterna både inomhus i universitetet känner sig otrygga på univeroch ute på campus en gång sitetet och det är främst utemiljön som känns otrygg. om året. Med fler lampor och bättre Initiativet till vandringen togs av både Akademiska hus, insyn kan förhoppningsvis dessa studenter känna sig universitetet och studenter.

Foto: Sanna Hagerud

Foto: Arkiv/Alice Kantoniemi

Vänta lite...

LÖSNUMMER NR 6 2013

Ska lysa. Alla lampor som upptäcktes vara trasiga ska vara lagade innan den första november, lovar Akademiska hus.

tryggare. – Vad som uppfattas som tryggt är väldigt individuellt, men campus har låg skadestatistik och generellt skulle jag säga att det är ett tryggt område, avslutar Nilsson. Julia Järvinen

Varför just en pale ale? – Dels så tycker jag och många i personalen väldigt mycket om pale ale och dels ville vi ha något som inte är lager, något lite mer speciellt, och vi fastnade för just den här. Hur har ölen mottagits av studenterna? – Än så länge har det bara varit positiva reaktioner. Vi har sålt bra av den och många har tyckt att den är väldigt god.

Foto: Sanna Hagerud

Annons

Ossian Lindqwist

Kontrollerar. Erik Nilsson, Göran Tavelin och Martin Blomqvist tittar på bland annat belysning och insyn under nattvandringen.


annons

Välkommen till din nya hemstad! Höstmässan

Du som nyinflyttad eller redan studerande kanske träffade oss under höstmässan den 3:e och 4:e september. Örebrokompaniet tillsammans med Örebro kommun deltog på mässan för att ge information om din nya hemstad samt material som du kan ha nytta av när du lär känna Örebro.

Var du med i vår tävling?

Varje höst- och vårmässa så har vi en tävling i vår monter. Hösten 2013 var vinsten ett riktigt lyxkit som innehöll en Limousintur inklusive nattklubbsentré för 8 personer, valfri konsert med Svenska kammarorkestern, festivalpass till Metallsvenskan 2014, guidad visning på Örebro slott, valfri hemmamatch med Örebro Hockey, samt festivalband till Sveriges största musikfestival - Live at Heart.

Lycklig vinnare blev Olle Palonto! Hur lycklig blev du över vinsten? Blev riktigt överraskad. Skämtade med några vänner när jag fyllde i blanketten att nu kommer jag att vinna. Dagen efter ringde ni och berätta att jag vunnit. Något surrealistiskt då jag aldrig vinner något. Kan du tänka dig att flytta till Örebro? Både ja och nej. Örebro är en trevlig stad, i framtiden kanske man flyttar hit. Man vet aldrig. Vad läser du? Studerar till Anestesisjuksköterska. 60 hp. Varför tror du att Örebro blivit en populär studentstad? Universitetets storlek och valmöjligheter till många olika utbildningar och jag tror det fick en uppsving när läkarprogrammet startade. Annars beror det på studenterna som bor i staden, utan studenter inget studentliv. Har du något favoritställe i Örebro? Vilket? Har inte utforskat staden riktigt ännu. Just nu får det nog bli universitetet eller Subway. Älskar mackor. Vad tyckte du om introduktionen och mässan? Intressant att gå runt bland montrarna och kolla vad som finns. Om jag säger Örebro universitet 2025, vad säger du då? Svår fråga. Hoppas på att universitetet växer och att möjligheten för folk att studera vidare ökar. Roligt vore om universitetet specialiserade sig inom en inriktning och blev förebild inom sitt område. Till sist, alla priser är för minst två personer. Vem tar du med? Prinsessan Madeleine om hon inte var gift.

Olle Palonto. 22 år gammal. Bor i Västerås. Olle är en väldigt social människa och vill i framtiden jobba i en ambulanshelikopter, studera vidare eller flytta utomlands.

Örebrogåvan

Örebrogåvan är ett presentkort på 1000:- på evenemang som du som nyinflyttad får när du folkbokför dig i Örebro. Gå in på www.orebro.se/student för att läsa mer.

VIG Limousiner www.viglimo.se

www.orebrotown.com


8 Sektioner & Föreningar

Händer på campus

LÖSNUMMER NR 6 2013

SFQ Örebro startar upp Den nya föreningen vill informera och uppmuntra arbete mot diskriminering

Oktober

26: Bryggan: CSN-lördag Halloweenfest på Örebro Kårhus. Klockan 21-02 båda dagarna. 27: Juridiska föreningen, Sesam och Medicinska föreningen: S.UP-sittningen Sittning för jurister och rättsvetare, läkare och sesamiter. Klockan 19.00, Frimis. 28: ÖUIF: Årsmöte Klockan 17.00, G102. 29: Utbildning Örebro kommun, Örebro universitet och Örebro studentkår bjuder in till utbildning om ekonomi och juridik för studenter med styrelse- och ekonomiansvar i kårsektioner, samarbetsföreningar eller på kårhuset. Klockan 13-16, hörsal P2. 29: Juridiska föreningen: Årsstämma För medlemmar. Klockan 17.30, hörsal F. November 2: Serum: Ciderlådan Klockan 10.00, Bärseback. 2: Bryggan: Halloweenfest 3: Serum: Tv-spelsturnering För Serumstudenter. Klockan 17.00, Bärseback. 4: Medicinska föreningen: Extrainsatt årsmöte En ny styrelse ska väljas och det ska bestämmas vad föreningen ska göra under nästa år. Klockan 17.15, Bilbergska.

Vad händer?

stort antal engagerade medlemmar finns redan. Stina, Sandra och Caroline har lärt känna varandra genom arbetet med SFQ. De berättar att intresset för föreningen har varit mycket större än någon kunnat tro. – Det dyker upp många nya både i Facebookgruppen och på våra möten utan Sveriges förenade HBTQ- att vi ens gjort reklam, säger studenter, SFQ, är en orga- Caroline. nisation som finns repreAlla tre upplever att det senterad på finns ett beEtt tryggt flera lärosähov av att ten runt om i prata om utrymme där landet. HBTQ-fråheteronormativiteten gor. SFQ Örebro är en inte är lika närvarande – Det behelt nystarhövs ett tad förening tryggt utrympå Örebro universitet. Ännu me där heteronormativiteten återstår en del pappersar- inte är lika närvarande som bete innan allt praktisk kring i resten av samhället, säger föreningen är klart, men ett Sandra.

Normkritiskt tänkande

Innan sommaren träffades Det finns många frågor några av de som ville starta som SFQ Örebro vill driva. SFQ Örebro för ett första Några av målen är att sprida peppmöte. Under hösten har information både inom och föreningen haft möten varje utanför universitetet, uppvecka. muntra till ett normkritiskt – Vi har ägnat många tim- tänkande och aktivt arbeta mar åt att prata om hur vi mot diskriminering. vill att det ska fungera, säger Förutom påverkansarbete Stina. är föreningen Hen poVar och en får tänkt att vara ängterar att en social gegöra det hen föreningen menskap som ska vara en brinner för präglas av öpplatt orgapenhet och renisation där spekt. varje med– Medlemlem kan göra sin röst hörd. marna är bra på olika saker Det innebär bland annat och det är kul. Var och en får att alla beslut kommer att göra det hen brinner för. Just fattas genom sluten omröst- nu håller några på att planening. På det sättet behöver ra en fest, säger Stina. ingen medlem känna sig tvungen att rösta som någon Isabelle Ulfsdotter Hillberg annan.

27 föreningar aktiva på campus Just nu är intresset för att starta föreningar stort bland studenterna på Örebro universitet. Catrine Persdotter Andersson på Örebro studentkår berättar mer om fördelarna med att bli en samarbetsförening. I dag finns 27 aktiva föreningar på Örebro universitet och fler är på gång. Det finns en skillnad mellan att vara studentförening eller att vara samarbetsförening till Örebro universitet. – De allra flesta är samarbetsföreningar. Den som

Catrine Persdotter Andersson.

vill starta en studentförening behöver egentligen bara visa oss sina stadgar. När det gäller samarbetsföreningarna

vill vi ha lite mer underlag nar. Ett nytt föreningsrum men då kan vi också hjälpa har invigts i studentkårens till mycket korridor. Det De allra flesta mer, säär ett kontor ger Catrine där föreningär samarbetsPersdotter ar kan förföreningar Andersson, vara viktiga studiesocialt papper eller ansvarig på sitta och jobÖrebro studentkår. ba i. Persdotter Andersson hoppas att det ska underlätta Nytt föreningsrum för studenterna. Samarbetsföreningarna har – Det är roligt att få remöjlighet att använda Öre- kommendera någon av våra bro studentkårs kanaler för föreningar till studenter som att nå ut med information. söker efter ett sammanhang. De får även möjlighet att vara med på utbildningsdaIsabelle Ulfsdotter Hillberg gar som studentkåren anordFoto: Emma Glännström

25-26: Örebro Kårhus: Haunted House

Platt organisation

Föreningen SFQ Örebro har mött stort intresse bland studenterna på Örebro universitet. Redan nu i startfasen har deras Facebookgrupp över 60 medlemmar. Målet är att driva HBTQ-frågor och vara en mötesplats.

Foto: Press/Andreas Lundgren

23: Örebro studentkår: Tårtkalas Örebro studentkår fyller 50 år och firar med att bjuda alla medlemmar på tårta. Klockan 12-16, Örebro Kårhus.

Skicka din sektions eller förenings evenemang till

losnummer@losnummer.se

Kontor. Örebro studentkår har ett nytt föreningsrum. Det invigdes i mitten av oktober.


Sektioner & Föreningar

ELSA hjälper studenter till praktik utomlands Målet är att skapa en praktikplats i Örebro och välkomna föreningens första praktikant Ett enkelt sätt att praktisera utomlands, en ovärderlig erfarenhet och kontakter. Det vill ELSA Örebro erbjuda sina medlemmar genom praktikprogrammet STEP. I december utlyses nya platser.

Har börjat med faddersläpp

SEKTION. Introduktionen har släppt platserna för de som vill vara faddrar under vårintroduktionen. Förfarandet är nytt. Tidigare har studenter intresseanmält direkt till sin kårsektion. Släppet görs nu gemensamt på Örebro studentkårs hemsida. – Vi vill visa att alla är faddrar under studentkåren, berättar Frida Siveborn, introduktionsansvarig. De olika kårsektionerna har olika antal platser. – Generalerna har själva fått bestämma Frida Siveborn. hur många platser som de vill ha. Det är först till kvarn tills dess att taket är nått, annars är anmälan öppen till den 28 oktober.

FUM-premiär avklarad FÖRSTA. Örebro studentkårs första fullmäktige, FUM, hölls den 15 oktober. Läs mer på www.losnummer.se. Nästa FUM äger rum den 10 december. Foto: Emma Glännström

Rättsvetarstudenten Joakim Johansson är ansvarig för STEP, Student Trainee Exchange Programme, i ELSA Örebros styrelse. Programmet är ett samarbete mellan ELSA-föreningar i olika länder. – STEP ska vara ett enkelt sätt att få praktik utomlands, berättar han. Praktiken varar i allt från två veckor till flera månader. – Vi strävar efter att prak-

tiken ska vara betald, men sommar. Siktet är inställt på även om det är svårt att hitta det varierar. På en del plat- Tyskland. platser över lag. En praktik– Det finns plats här skulle stärka hela ser får man Vi strävar efter redan ett ELSA. en bra lön, nätverk på medan andra att praktiken plats som Legal English erbjuder till ska vara betald hjälper till. Praktikprogrammet är bara exempel boMan känner en del av ELSA:s verksamhet. ende. – STEP är en av våra kärnsig inte lika Just nu beverksamheter, ELSA handlar finner sig en Örebrostudent i ensam då. Förra året fanns runt 80 mycket om nätverk. På loBergen i Norge för en prakpraktikplatser i över 20 län- kal nivå har vi mycket annat tikperiod. der. Än så länge finns dock också, säger Olofsson och Ingen plats i Örebro ingen plats i Örebro och nämner bland annat rätNästa omgångs platser kom- staden tegångsspel har Det finns redan och kursen mer att offentliggöras den 8 ännu inte tadecember. Därefter är ansök- git emot sin Legal Engett nätverk på ningstiden öppen till den 15 första ELSAlish. plats som hjälper till januari. Runt 110 praktikant. ELSA Örebros ordförande Det är något juristoch Lizette Olofsson, som läser som Johansrättsvetarstutermin fem på juristpro- son vill ändra på. denter är medlemmar i förgrammet, funderar själv på – Det är mitt uppdrag och eningen. Emma Glännström att söka en plats till nästa mål under mitt år i styrelsen,

9

Foto: Arkiv/Elin Eriksson

Annons LÖSNUMMER NR 6 2013

Foto: Emma Glännström

Fullmäktige blir oftare politiker

Vill åka. Joakim Johansson och Lizette Olofsson sitter i ELSA:s styrelse. Båda vill gärna åka utomlands för praktik genom STEP.

FUM. Den som har engagerat sig inom sin studentkår har större sannolikhet att bli politiker senare i livet. Det visar en rapport från IFAU, Institutet för arbetslivsforskning. Där har det tittats på vilka som satt i studentkårsfullmäktige mellan åren 1982 och 2005. Dessa har jämförts med de som kandiderade till fullmäktiget men inte blev invalda. Sannolikheten för att de invalda ledamöterna senare kandiderat i kommunalval, landstingsval eller riksdagsval var 34 procent större.


10 Grythyttan

VIN. Louise Bergendahl som studerar vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan kom nyligen tvåa i tävlingen Lily Bol�linger Award. – Jag är en tävlingsmänniska som gillar utmaningar, säger Louise till oru.se. Tävlingen handlar om att utse Sveriges bästa kvinnliga sommelier. – Visst är det roligt att ha gått till final, men jag är ändå en aning besviken. Det finns moment i tävlingen som jag känner att jag kunde ha gjort bättre, säger hon till oru.se. Tävlingen arrangerades i år för elfte gången. Lily Bollinger Award består av en teoretisk del samt en praktisk del med provning, matrekommendation till viner samt dekantering och servering av vin. I den slutgiltiga bedömningen är det praktiska momentet det som väger tyngst. Elin Eriksson

Grythyttestudent Europas bästa sommelier Efter en mycket jämn final stod det klart. Arvid Rosengren, som tidigare studerat sommellerie vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, korades till Europas bästa sommelier. Arvid Rosengren erhöll tidigare i år en åttondeplacering i Världsmästerskapen i sommellerie, men i början av oktober vann han alltså Europamästerskapen i San Remo, Italien. Den tre dagar långa tävlingen var oerhört jämn. I fi- Segrare. Arvid Rosengren firar efter att finalen avgjorts. nalen fick de tävlande bland annat ge dryckes- och mat- -89 och Penfolds Grange -94 mycket tid på vin- och dryckrekommendationer för viner under en väldigt kort tidsbe- eskunskap för att lära sig allt från hela välden, göra blind- gränsning av några få minu- riktigt på djupet. provning, ter för varje – Tävla började jag med sprit-identimoment. De efter utbildningen eftersom Det motiverar fiering samt två fi- det motiverar mig att läsa vimig att läsa vid- andra dekantering nalisterna var dare och lära mig ännu mer. och serve- are och lära mig mer Julia Scavo Dessutom är det ett verkligt ring av en från Rumä- bra sätt att nätverka och Magnum Banien och Da- träffa branschkollegor från rolo från 2007. De fick även vide Biraud från Frankrike. hela världen, säger Arvid Robedöma snittpriset för en Arvid hade förberett sig sengren till oru.se. Harlan Estate 2001, Petrus genom att lägga ner enormt Arvid jobbar som vin-

Foto: PhotoGraphic/Duilio Rizzo

Grythyttestudent tvåa i sommeliertävling

LÖSNUMMER NR 6 2013

direktör och vinansvarig för restaurangkoncernen Copenhagen Concepts, med filialer i Köpenhamn och London, men efter EM-segern tänker han inte ge upp tävlandet. Härnäst kommer Väldsmästerskapen att äga rum i Argentina 2016, där Arvid i och med EM-vinsten är direktkvalificerad. Sofia Strand

International INK. On Saturday, 26th of October, there will be a tattoo fair at Kulturhuset in the centre of Örebro. Students that want some ink on their skin are welcome to join, starting at 12 AM.

Nighttime evaluations for safety

LIGHT. Örebro University, the Student Union together with the property owner of Akademiska hus have examined the campus area by night. The purpose was to find areas where students may feel unsafe when it is dark. Some features they considered were sources of light.

Free cake

BIRTHDAY. The Student Union is celebrating 50 years of serving students by offering cake at Örebro Kårhus on the 23rd of October.

Café makes students talk Eight languages. Six nationalities. One table. The ESN language cafégoers meet up to speak. – Should I write it down for you? Irene Bertolone from Italy hands her notebook eagerly over the table for Camilla Savonen to fill up with yet another new Swedish word. Today’s self-defining word is “äcklig.” The Thursday afternoon ESN language café is underway. A handful of exchange and local students leave the grey autumn weather to gather around a dimly lit table in Kårhuset. Not everyone is as prepared as Irene. – I came because I didn’t have anything else this afternoon, Petr Dušák from the Czech Republic says smiling.

photo: William Öhman

Tattoo fair on Saturday

Practice. Elvira Jahnstedt, the ESN representative, writes down words as the group practice languages.

The environment is relaxed and everyone have been to the café before. For both Irene and Petr it is their third time. Not everyone came to practice their Swedish. Nicolas Anaïs from France for example, studies in Swedish. He is here to speak English. – Mostly I come here because it is a nice way to meet people.

Nicolas tops the group with his knowledge of languages, six in total.

Great opportunity

Elvira Jahnstedt, the ESN representative, describes the café. – It is an open environment. If people are tired one day then they can just talk, share differences in culture or similar interests.

She says it is a great opportunity for both Swedish and International students to improve their languages. As Lösnummer begins to leave the international buzz of voices more language café-goers drop in. – Only one table this time? That’s weird, Morjane Nah from Belgium says. Hulda Fahmi


Middagstipset 11

LÖSNUMMER NR 6 2013

Falukorvsring i ugn praktiskt och gott Middagstipset är Lösnummers nya serie där studenter och campusprofiler får tipsa om sina favoriträtter. Nummer två ut i Middagstipset är Kajsa Blom, filmstudent från Stockholm som gillar det här med att laga mat. Text och Foto: Sara Andersson

Varför valde du att tipsa om denna rätt? – Det är en rätt som jag kan både utan och innan. Hela grejen är att så länge man har potatis och falukorv hemma så löser allt sig. Jag har jag lagat den sedan jag var liten och vi hade familjemiddagar hemma. Den är lätt att göra och det godaste jag vet, jag älskar korv.

Var kommer den ifrån? – Jag tror att den kommer från min pappa och att han lagade den som ung. Vilka är dina tips för tillagningen? – Om man gillar ost så bör man lägga på osten lite senare. Har man morötter hemma så kan man ha i det i potatismoset då blir det lite lyxigare. Det är verkligen

Receptet

en ta vad du har hemma maträtt. Vem bjuder du helst på rätten? – Min familj, just för att jag kopplar samman den med att laga mat hemma. Är den studentvänlig? – Både falukorv och potatis är billigt och så länge kommer man kommer man ihåg att ta ut matlådan ur frysen i god tid så är den studentvänlig.

fakta Namn Kajsa Blom Ålder 22 Hemort Stockholm Studier Medie- och kommunikationsprogrammet med inriktning film

Ingredienser Gör så här Falukorv 1 ring falukorv 1 äpple 1 röd lök 0,5 tsk timjan Smör till formen Salt och peppar Ev. Dijonsenap och ost

Potatismos:

Vill du tipsa om ditt bästa recept? Mejla oss på losnummer@losnummer.se

ca 10 potatisar 1-1,5 dl mjölk 1 msk smör (persilja)

• Sätt ugnen på 225°. • Skär korven i centimetertunna skivor, men utan att skära

helt igenom. Lämna cirka en centimeter längst ner. • Skär äpple, tomat och lök i tunna skivor och varva skårorna

i korven. Den som önskar senap lägger det i skårorna innan grönsakerna. • Smörj en ugnsfast form och lägg i korven. Eventuella grönsaker som är över läggs i mitten. • Krydda med timjan, salt och peppar. • Sätt in i ugnen och ställ klockan på 20 minuter. Lägg på ost i önskad mängd och sätt in igen tills osten smält och fått fin färg, cirka fem till tio minuter. • Skala och dela potatisen i golfbollsstora bitar, koka i cirka

15 minuter. Värm mjölken under tiden. • Häll av vattnet och mosa med potatispress. Blanda i smör

och vispa sedan i mjölken, lite i taget till önskad konsistens. • Servera med hackad persilja.


12 Intervju

LÖSNUMMER NR 6 2013

Olle har skivkontrakt med Generalerna När Olle Norberg 2010 blev förfrågad om att hänga på i ett nystartat projekt med barndomsvännen Björn Wallgren fanns ingen tvekan om att hoppa på tåget. Örebrobandet Generalerna har nu spelat tillsammans i tre år och snart kommer deras första skiva Gator från förr lanseras. Text: Amanda Rönn Det är i Musikhögskolans lyssnade på musiken, berätljusa lokaler som Lösnum- tar han och ler. mer träffar musiklärarstuFörutom Olle på saxofon denten Olle Norberg och det finns två gitarrister i bandet, råder ingen tvekan om var vi en basist, en trummis och en befinner oss. sångare. Vi slår oss ned i pentryt där Olle beskriver musiken det i bakgrunden går att ana som en blandning mellan ett lätt ljud av piano från svensk pop och rock, låtarna lokalen intill och en person kan associeras till bland ansom värmer sin mat en bit dra Håkan Hellström. ifrån oss börjar spontant – Det är sådan musik som nynna på en visa. det kan bli drag och ös av Olle är positiv och ler då och som fungerar på krogar, vi pratar om fester och Det är en del musiken. Det festivalsceär någonting saxofonsolon i ner. som han allberätlåtarna, så det är kul tarHan tid har brunatt den nit för och bästa spelnär Olle var ningen hitnio år spelade han sina första tills var på festivalen Bygdaackord på saxofonen. larm i Norge 2012. – Det är en del saxofon– Det var en häftig känsla att solon i låtarna, så det är kul. spela på en festivalscen. Vi fick Just saxofonen var en av ef- en sådan grym kontakt med fekterna som skivbolaget på- publiken vilket gjorde så att vi pekade att de gillade när de kände oss som riktiga stjärnor.

redan två veckor efter deras Alla bidrar med sin del till första rep tillsammans. det slutliga resultatet. – Spelningen var på en MC-klubb och det var bara Då bandet var nystartat jag och Björn som kände gick det under namnet Björn varandra sedan tidigare i Wallgren och Generalerna. bandet. Det låter som en rätt Någonting som ändrades efgalen spelning, men vi hade ter bara ett halvår. – Vi är ett gemensamt band hunnit öva ihop ett tiotal låtar innan och det gick riktigt och inte ett kompband till bra. Vi klickade allesammans Björn. För att folk skulle föri bandet redan då. Det är ett stå det ändrade vi helt enkelt namnet till skönt gäng Det är viktigt Bandet har spelat på Generalerna. som trivs rikmånga scener i Sverige sedan tigt bra ihop. Det blev mer för mig att ha de startade för tre år sedan självklart Åldern på disciplin på vardagarna att vi var ett och bara under det gångna medlemmarhalvåret har de haft över na i Generaband som tjugo spelningar. När frågan lerna varierar spelade tillkommer upp hur bandet brett. Norberg berättar att sammans då. fick skivkontrakt lägger Olle han är yngst på 22 år medan Trots att Generalerna nu stor tonvikt på sångaren och den äldsta befinner sig när- har skivkontrakt är det fortfrontfiguren Björn Wallgren. mare 50-årsåldern. Vid sidan farande de själva som bokar – Det är nog Björn vi har av en massa rep i lokalen och de kommande spelningar. Nu att tacka för skivkontraktet svettiga spelningar arbetar i höst väntar ett fullspäckat och alla spelningar vi har de flesta. När bandet starta- turnéschema med spelningar haft. Han är väldigt framåt des upp bodde bandmedlem- i stort sett varje helg. och tar tag i saker bättre än marna på olika håll men för någon annan. att få ihop reptider flyttade Att kombinera studierna med turnén kan tyckas tufft Då Olle förklarar Björns alla till Örebro. drivkraft är det inte svårt – Processen när en ny men Olle ser trots det posiatt förstå vad låt blir till tivt på situationen. Det låter som – Det gäller att ha struktur han menar. startar ofPå scenen letast med att på studierna. Nu framöver en rätt galen vererar Björn Björn skriver är nästan varje helg inbokad spelning en glädje och en grund till med spelningar både lördaenergi som en låt som gar och söndagar så det finns tycks smitta han tar med inte mycket tid till att plugga av sig på hela publiken. till replokalen. Där arbetar på helgerna. Det är därför Den första spelningen med vi tillsammans ihop det till viktigt för mig att ha disciplin på vardagarna. bandet var riggad och klar en bra låt.

Tidslinjen För tolv år sedan ”Jag började spela saxofon på musikskolan. Saxofon var det fräckaste instrumentet och det var därför jag valde just det.”

För tre och ett halvt år sedan

”Då ringde Björn för han behövde en saxofonist i hans nystartade projekt. Just då bodde jag i Sala men åkte till Örebro. Vi repade ihop ett tiotal låtar den första helgen, sen var det dags för gig redan två helger senare.”

För fem månader sedan ”Vi hade tidigare skickat ut en färdiginspelad skiva till några skivbolag och så fick vi napp hos Monarch Music Group. I maj skrev vi på skivkontraktet och påbörjar inspelning av skivan strax därefter.”

Nu ”Singeln Kvartifem lanserades på Spotify för några veckor sen och vi har lagt ut en musikvideo till låten på Youtube.”

Om tre månader ”Lanserar vi den första skivan Gator från förr.”

Om fem år ”Då hoppas jag att jag är en grym musiklärare som kommer kunna vägleda andra passionerade musiker. Men också att jag fortfarande älskar att spela tillsammans med Generalerna och att vi har spridit vår musik till flera som tycker om den.”


Trots att det börjar närma sig kväll pulserar musiken och människorna i Musikhögskolans lokaler än. Här går studenterna inte hem när deras lektioner är klara. Här stannar de kvar för att spela och öva ett tag till. När Olle blickar fram hoppas han givetvis på ett mer känt Generalerna. – Att slå igenom är exakt det man vill. Det är kul att det börjar hända saker nu men det är också svårt att säga hur det kommer vara om tio år. Viktigast av allt är att det fortsätter vara kul att spela. Gänget jag spelar med är som sagt sköna att hänga med och vi har riktigt kul ihop.

Vi har riktigt kul ihop

Generalerna. I bandet finns en sångare, två gitarrister, en basist, en trummis och så saxofonisten Olle Norberg.

Foto: Sanna Hagerud

Olle har påbörjat den första terminen av musiklärarprogrammet där han trivs bra. – Det är grymt kul att spela i Generalerna. Utöver det så är det musiklärare jag kommer vilja arbeta som i framtiden eftersom jag gillar musiken så pass mycket. Skivan Gator från förr kommer lanseras i januari men är färdiginspelad sen ett tag tillbaka. Som förberedelse för skivan har bandet lanserat singeln Kvartifem på Spotify. Olle berättar att förhoppningarna med skivan självklart är att flera ska börjar lyssna på bandet. Han har även fått mersmak på festivalspelningar. – Jag hoppas så klart på flera spelningar till sommaren och speciellt på festivalscener. Det skulle vara grymt.

Foto: PRESS/Cecilia Elfving

Intervju 13

LÖSNUMMER NR 6 2013

Vardag. Olle Norberg kombinerar studierna till musiklärare med att spela saxofon i Generalerna. Han hinner sällan plugga på helgerna.

fakta

Foto: PRESS/Cecilia Elfving

Namn Olle Norberg Studerar Första terminen på musiklärarprogrammet Instrument ”Jag testade på en rad olika instrument på musikskolan när jag var nio och tyckte att saxofonen var fräckast. Jag har alltid haft bra lärare vilket antagligen gjort så jag fortsatt spela” Lyssnar på ”Det brukar kunna bli en del 60-talsjazz” Om han inte befinner sig i replokalen eller på Musikhögskolan Hänger han med vänner Aktuell Saxofonist i bandet Generalerna som i januari släpper sin första skiva Gator från förr. Nyss publicerades singeln Kvartifem på Spotify Framåt. Generalernas sångare och grundare Björn Wallgren är den som Olle Norberg tror gjort att bandet fått skivkontrakt.


14 Reportage

LÖSNUMMER NR 6 2013

Prioritera vila när det m Det är en förvånansvärt varm höstdag. Löven har gått från grönt och är numera färgade i ett rödgult färgspektra. Mörka kvällar har blivit ett faktum och det kan vara idé att börja fundera på olika sätt att klara sig undan stress och deppighet. Text: Elin Eriksson Foto: Sandra Norling

Arne Lowden, docent vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholm universitet berättar att årstidseffekterna är starka här i Sverige. Anledningen är att landet befinner sig så långt i från ekvatorn. Stressupplevelser är inte per automatik en del i detta, utan mer direkt en effekt av ökade krav. – En naturlig reaktion är ju att bli stressad av exempelvis sömnproblem och energibrist. En annan orsak kan vara kontrasten mellan sommarens mer lättsamma och förhoppningsvis lediga stunder och kraven som läsåret innebär. I djurförsök har forskare kunnat se ett ökat pådrag av stresshormon i en onormalt ljus, respektive mörk miljö. Detta påverkar djuren negativt vad gäller inlärning och prestation. Människan är också beroende av ljus. På vintern, då utevistelserna ofta minskar, riskeras en ökad påfrestning på bland annat dygnsrytm, sömnsystem och vakenhetsförmågan. Tillsammans med höga krav ökar

Vila. Arne Lowden på Stressforskningsinstitutet tipsar om att prioritera nedvarvning för att tackla höstmörkret.

Det finns ett samband mellan mörker och nedstämdhet

Mörknar. Bristen på ljus kan tillsammans med höga krav i vardagen öka stress, vilket bland annat kan ge konsekvenser för både

stressrelaterade besvär avsevärt. funnits. Det ger mer tid till grubblande och – Det kan inbegripa humörsförsämring, förstärker på så vis nedstämdheten. energibrist, sömnbrist och ofullständig åter– Ett råd är att inte låta dig styras av varhämtning, säger Lowden. ken impulsen att dra sig unUndersök vad Maria Tillfors som är prodan eller tanken ”jag känner fessor i psykologi vid Örebro som händer med inte för att göra något”. Ta universitet berättar att hon en promenad, gå på ett träkänslan och tankarna inte vet om det finns någon ningspass eller ring än vän koppling mellan höstmörker och gå ut och fika, undersök och stress. vad som händer med känslan – Varken jag eller mina kollegor har hört och tankarna. om några studier gällande stress och höstNär människan utsätts för stress ökar mörker. Tillfors berättar däremot att stress är nära aktiveringen genom att stresshormon utförknippat med att uppleva ångestsymtom söndras i hjärnan och resten av kroppen. Det ger bland annat ökad hjärtverksamhet och och nedstämdhet. – Det finns ett samband mellan mörker och vaksamhet. Kroppen gör sig beredd till ett kamp- eller flyktbeteende. I vissa situationer nedstämdhet. Hon berättar att känslor driver beteen- kan en omvänd reaktion ses, då kan mänden och känslan av nedstämdhet driver ett niskan bli passiv och osocial. Själva stressrebeteende att dra sig undan. En konsekvens aktionen är inte farlig i sig, det är först när av det kan vara att personer som känner sig stressen pågår under en längre period som nedstämda slutar, eller drar ner på sina fysis- det kan bli skadligt. Det finns många olika sätt att tackla höstka- och sociala aktiviteter, där glädje tidigare


Reportage 15

LÖSNUMMER NR 6 2013

mörknar Meditation ett sätt att få ro

Varje tisdag anordnas kristen djupmeditation i Stilla rummet på campus. Meditationen är öppen för alla som vill, oavsett tro. Tanken är att deltagarna under tjugo minuter ska bli avspända. – Vi sitter oss till stillhet, säger Angela Collin, studentpastor. Text: Elin Eriksson

Foto: Sandra Norling

Studentpastor Angela Collin ser glad och välkomnade ut när vi möter henne i korridoren utanför Stilla rummet i Forumhuset. Hon börjar med att berätta att många har fel uppfattning om vad rummet är till för. – Det är öppet för alla, inte enbart för personer som vill be. Alla är välkomna hit, oavsett om man vill utöva yoga eller bara sitta ner en stund, säger hon och ler. Djupmeditationen har funnits vid Örebro universitet i cirka ett år. Den kristna meditationen har sitt ursprung från en gammal tradition av att sitta i stillhet framför Jesus. Tillsammans med Leder. Angela Collin är studentden traditionen pastor vid Örebro universitet. har meditationen utvecklats till vad den är idag. Det handlar i stort om att sitta sig till stillhet, och är en stund som ska vara objekt- och ordlös. Tanken är att det ska vara tjugo minuter utan fokus på något. – Det kan vara ett sätt att komma i kapp sig själv. Det börjar bli dags att förbereda inför

Att börja när man är mitt i en stressig period kan vara svårt

meditationen inne i Stilla Rummet. Angela ställer i ordning sju pallar mitt i rummet på en stor fluffig matta. Samtidigt berättar hon att det kan vara svårt att utföra meditationen utan att fokusera på något, och att det därför kräver viss träning. – Att börja med meditationen när man är mitt i en stressig period kan vara svårt, därför är det bättre att börja redan innan, i förebyggande syfte. När klockan är tio över tolv startar introduktionen inför dagens meditation. Angela berättar för deltagarna hur sittpositionen ser Fokus. Geografistudenten Marcus ut, vart blicken Tong från Hongkong besöker djupmeditationen för andra gången. kan vila och Han använder tillfället till att få en hur händerna stund med sig själv samt för att fokusera på Gud och Jesus. ska ligga. – När meditationen är över är det fritt att gå i väg i tysthet för den som vill, avslutar hon innan en tystnad lägger sig över rummet och meditationen börjar.

humör och sömn.

mörket på. Lowdens bästa tips är att prioritera nedvarvning, särskilt innan sänggående. Han rekommenderar också utomhusvistelse, detta för att få en bra dygnsrytminställning, samt för att minska risken för nedsatt humör och energibrist. Han tillägger slutligen att planering är viktigt. – Skjut inte upp saker för länge.

Tips Tips på hur du undviker stress och deppighet i höstmörkret: • Unna dig ensamtid. Det kan exempelvis handla om att gå en promenad, meditera, se en bra film eller lyssna på en bra skiva. • Våga sätta gränser, ibland är det svårt att hinna med allt, prioritera. • Var ute i ljuset, ta en promenad på lunchen eller hoppa av bussen en hållplats före den du brukar, motion får du på köpet. • Dela med dig av dina problem med andra, att prata av sig kan ge nya perspektiv på jobbiga situationer. • Undvik långa perioder framför datorn på kvällarna. Öppet. Det är i Stilla rummet i Forumhuset som meditationerna hålls. Rummet är öppet för alla, inte bara för de som vill be.


16 Kultur & Nöje

LÖSNUMMER NR 6 2013

Nathalie bjuder in till tatueringsmässa På lördag, den 26 oktober, öppnar Örebros första tatueringsmässa upp Kulturhusets dörrar för alla: de som redan är, planerar att bli eller inte alls vill bli tatuerade. Lösnummer har gått på djupet under bläcket och pratat konst, trender och maskotar med en av drivkrafterna bakom Pennybridge Tattoo Mess, rättsvetarstudenten Text: Sanna Rosell Nathalie Holvik. Foto: Kajsa Wikström

Nathalie läser första terminen på det rättsvetenskapliga programmet vid Örebro universitet, och är en av de sju unga arrangörerna. Hon har bland annat hand om avtal och service. – Örebro är en kulturstad och det är bra att en konstform som tatueringar uppmärksammas, svarar Nathalie på frågan om varför hon engagerar sig i Pennybridge Tattoo Mess. Mässan håller på från klockan 12 till sen kväll. Tatuerare kommer ha egna bås där de låter nålen surra både på förbokad tid och dropin. Liveband kommer att spela akustisk musik, och mat och dryck ska serveras i baren. För de redan tatuerade finns tävlingar att ställa upp i och alla besökare får tillträde till efterfesten. – Även om man inte vill tatuera sig på plats

Syster. R:et står för Nathalies syster Rebecca.

kan man gå runt och få idéer och inspiration, säger Nathalie.

Coy fishes var inne för ett tag sedan

När Nathalie slår sig ner i soffan för att intervjuas syns ingen av hennes två tatueringar. Men hon petar undan det långa håret och visar upp en av dem, ett snirkligt R bakom örat. Den andra, ansiktet på karaktären Stewie från Family Guy, sitter på vristen. – Stewie är som min maskot. Han säger att ”victory shall be mine”, och det är något jag har tagit fasta på. Att man aldrig ska ge upp. R:et står för min syster Rebecca, som jag står väldigt nära. Att tatueringar ska vara personliga är viktigt för den som bär dem, betonar Nathalie. Hon har själv som tumregel att gå och fun-

Bläck. Stewie finns intatuerad på Nathalies ben.

dera på motivet i minst ett år innan hon dekorerar sig på nytt. Dessutom har hon designat sina motiv själv. Hon tipsar alla att tänka efter före innan nålen sätts i huden. Arrangörerna bakom Pennybridge Tattoo Mess tycks dock ha tagit fasta på att alla kanske inte alltid följer den uppmaningen. För de ångerfulla finns nämligen tävlingskategorin ”Det blev inte riktigt som jag tänkt mig”. – De finns ju folk som ångrar sina tatueringar. Om man har en rolig story bakom tatueringen att berätta i tävlingen kan man vinna ett presentkort på en ”cover up”. En annan kategori under kvällen är ”Kärlekshyllningar”. Spontant tänker nog de flesta på en partners namn, eller ett viktigt datum, men enligt Pennybridge Tattoo Mess hemsida kan det också vara allt från husdjur till maträtter. Tatueringstrender kommer och går, som allt annat inom mode. Från det klassiska hjärtat med en snirklig hyllning till mamma, till tribaler i svanken och taggtråd kring överarmen. I dag finns främst två skilda stilar, old school och new school. Den förstnämnda är mer klassisk och nertonad, medan den nyare stilen är färgglad och full av symboler. – Coy fishes var inne för ett tag sen, lägger Nathalie till. De är så kallade japanska fiskar, ofta med mycket detaljer på fenor och fjäll. Numera är tabut kring tatueringar nästan bortblåst. De flesta har en eller några dekorationer på huden, och kombinationen arbetsliv och tatueringar blir allt mindre problematisk. Idag står den bläckade kroppskonsten snarare för ett sätt att uttrycka sin personlighet. – Det känns som att det blir mer och mer


Mer kultur och nöje? På www.losnummer.se hittar du de senaste recensionerna av biofilmer, skivor, böcker och konserter.

LÖSNUMMER NR 6 2013

Kultur & Nöje 17 Spökvandringar anordnas på Örebro slott GASTAR. Nästa vecka, den 28 oktober till och med den 2 november, anordnas spökvandringar på Örebro slott. Det är ett återkommande evenemang som startade år 2008 och ökar i popularitet för varje år. På vandringarna berättas om slottets mörka historia.

KOMIK. På premiärdagen i mitten av september var det fullsatt på Örebro Comedy Club och snart är det dags igen. Den 30 november slår Kulturhuset och Örebro Comedy Club återigen upp dörrarna. Denna gång blir det uppträdanden av komiker som David T Weaver, Evelyn Mok Kodjo Akolor. och Kodjo Akolor.

Foto: Press/Bingo Rimér

Återigen Örebro Comedy Club i november

Festival för whiskey på stan

BESÖKSMAGNET. I slutet av november anordnas för sjätte gången Örebro Öl & Whisky Festival på Conventum Arena och drar till sig flera tusentals besökare. Med start på tisdag, den 29 november, öppnar en av Sveriges största dryckesfestivaler som varar i två dagar. Festivalen är öppen för alla oavsett kunskapsnivå.

Planerar. Nathalie Holvik är en av arrangörerna bakom Pennybridge Tattoo Mess.

accepterat som en konstform, säger Nathalie. Att tatuera sig skulle vara en revolterande ungdomsgrej att göra, tycker Nathalie inte stämmer. Hon bekräftar det genom att berätta om en kvinnlig kollega till henne som fyllde sextio och firade det med att tatuera sig i nacken. Det talar också för trenden att allt fler tjejer tar för sig i tatueringssfären, men fortfarande är antalet tatuerare till yrket övervägande killar: – På mässan är det fler killar än tjejer som är tatuerare. Det har nog med historien att göra. Men det är roligt att tjejer har börjat invadera det klimatet, säger Nathalie. Blir det ytterligare en tatuering för Nathalie under Örebros första tatueringsmässa?

Hon ler hemlighetsfullt och säger att hon just nu skissar på det. Nathalie pillar lite på R:et bakom örat och avslöjar att det blir något större, men vad och var det blir är hon förtegen om: – Det är lite hemligt än så länge.

Stewie är som min maskot

Fakta • Tatueringsmässan hålls den 26 oktober på Kulturhuset i Örebro • Åldergränsen är 18 år • Vem som helst med tatuering får ställa upp i tävlingarna • Tatuerarna är igång från klockan 12 till 22. Efter det utses dagens bästa tatuering • Mellan klockan 23 och 01 är det efterfest med livemusik och barhäng

OPERA. Flertalet biografier finns redan, men nu är den första doktorsavhandlingen om operasångerskan Jenny Lind skriven av Ingela Tägil, forskare inom musikvetenskap, vid Örebro universitet. Avhandlingen inriktar sig på åren 1838 till och med 1849 och innefattar Jenny Linds genombrott och storhetsdagar. Den beskriver hur hennes röst var Ingela Tägil. speciell och förklarar att röstskadan gjorde att hon uppfattades som särskilt feminin. Dock ansåg kritikerna att rösten var ”hes”, medan beundrarna kallade den för ”beslöjad”. notiser: Amanda Ankarhem

Maria Nygren låter tre högstadietjejer använda sig av Hitlers strategier – Emelie Bröms recenserar Maria Nygrens Fjärde riket. Läs på www.losnummer.se

Foto: Press/Örebro Universitet

Örebroforskare har skrivit avhandling om Jenny Lind


18 Sport

LÖSNUMMER NR 6 2013

Bowling är rätta sporten för Linn Linn Wåhlander har hittat sin sport. Bowlingen ger henne både en individuell utmaning och gemenskapen med ett lag. Dessutom är det en välbehövlig paus från studierna att få lyfta klotet, fokusera på käglorna och sikta på en strike.

Text: Emelie Bröms

Foto: Amanda Ankarhem

Terminens första delkurs är precis avslutad och för tillfället har Linn Wåhlander en skön mellanperiod när det gäller studierna. Kanske innebär det en möjlighet att ägna några extra timmar i bowlinghallen. – Jag spelar en timme i veckan nu, förut körde jag tre, och det märks. Det krävs träning.

Jag tål inte stress

Bowling är hennes sport och när veckan innehöll tre träningstimmar bodde hon i hemorten Varberg. Trots sina 20 år var hon en rutinerad spelare. Det började med att hon och en kompis som åttaåringar testat alla tänkbara sporter. De ville inte tävla enskilt, men inte heller i ett stort lag. Under några år var det aerobics som gällde, men sporter som

krävde taktkänsla var inte Linns grej. – I efterhand har mamma sagt att ’Du var inte duktig, men det viktiga var att du hade kul’. Så upptäckte hon bowling, en idrott som på många sätt passade hennes personlighet. – Jag tål inte stress. Pressen som kommer från att jag måste passa, skjuta eller spela med andra. I bowling tar jag fyra steg, kastar klotet och så ramlar käglorna. Sen får jag stå still igen. Dessutom tycker hon att bowling kombinerar det bästa av två världar. Där spelar varje spelare sina serier, men är samtidigt beroende av ett lag. Linn jämför med när hon spelade fotboll: – Även om jag gjorde något bra så märktes det inte, för det var inte jag som gjorde målet. I bowling syns poängen och om jag varit duktig även om laget förlorar.

Stilstudie. Linn Wåhlander gillade inte pressen att spela med andra när hon som liten testade alla möjliga sporter. I bowling får hon i stället ta fyra steg, kasta klotet och se käglorna falla. Det passar henne bra och hon fastnade för sporten.


sport. Det gäller att hålla koncentrationen uppe och orka slänga klotet. Linn berättar att hon precis fått ett nytt klot som beter sig helt annorlunda mot hennes tidigare, så nu gäller det att vänja sig vid de nya förutsättningarna. Hur själva slaget sedan går till, om klotet slängs iväg med skruv eller inte, är individuellt. – Jag spelar som en gammal gubbe, står rakt upp och ner. Hon skrattar och rättar till glasögonen. – Det är så snyggt när spelare har ena benet bakom det andra, att de håller balansen, när de spelar.

Man får inte bli trött efter sex serier

Färggrann. Linn Wåhlander berättar att färgen på bowlingklotet beror på dess egenskaper.

I en tävlingsmatch i bowling möts två lag, med fyra till åtta spelare vardera. Varje spelare spelar individuellt mot en motståndare och varje vunnen serie ger laget en poäng. Sedan summeras dessa poäng för att fastställa matchens slutresultat. – Människor tror att bara för att de får en strike att ’det här var ju inte så svårt’. Men försök få tolv strike i rad. När Linn berättar framstår det tydligt att sporten är mer komplex än den verkar vara vid första anblicken. Det krävs både styrka och bra kondition. – För att bli duktig i bowling får man inte bli trött efter sex serier, det gäller att klara tolv. Samtidigt är den mentala biten otroligt viktig. – Det är så mycket att tänka på samtidigt som du inte ska tänka på någonting. Just vikten av att ha kontroll på tankarna och på att behålla ett strikt fokus är något Linn själv fått erfara. I en av sina bästa serier hade hon precis slagit in sin åttonde strike i rad. – Jag pratade inte med någon och log inte till någon, fyllde i protokollet och satte mig. Sen vände jag mig om och log mot föräldrarna. Då gick det inte längre. Blir man för glad, då går det inte. Just nu spelar hon i Örebroklubben Mercis B-lag. De tränar varje tisdag och ofta är det match på helgerna. – Vi träffas kanske en och en halv timme innan en match. Då går vi ut och går för att få frisk luft. Sen väljer vi sulor till skorna och diskuterar vilket klot vi ska välja, man har flera olika. Valen beror på golvet i hallen vi ska spela i. Efter det drar hon på sig matchtröjan och shortsen. Sedan är det dags för spel. – Vad folk än tror om bowling så blir man varm, även om vissa säger att det inte är

Discobowling är skitkul

Bowling är ingen stor sport i Sverige, även om den enligt Riksidrottsförbundet slår såväl judo som konståkning i medlemsantal. Men det spelar inte någon roll för Linn, hon verkar ha hittat sin grej. – Jag tänker hålla på så länge jag tycker det är roligt och det ger mig något. Det är så himla kul att åka och tävla. Målet är att ta sig till en av de stora finalerna i Junior Masters i Stockholm och att ta en plats i klubbens A-lag. Och även om livet ser annorlunda ut idag än när hon först ställde sig i bowlinghallen hemma i Varberg tänker hon fortsätta spela. – Nu finns inte tiden längre, man vill inte få underkänt i en kurs. Det krävs planering. Lärare har hon alltid vetat att hon ville bli, så efter studenten gick flyttlasset till Örebro. Bowlingklotet och -skorna fick följa med. – Jag tänkte inte sluta bara för att jag började på universitetet. Hon fortsätter: – Det är skönt att ha något att göra, det är ett sätt att lära känna människor på. Man får tänka på annat än tentor och seminarier. Det är avslappning. Även om bowling den största delen av tiden handlar om träning och tävling är det inte alltid blodigt allvar. Ofta blir det både en och två serier för nöjes skull tillsammans med pojkvännen. – Discobowling är skitkul! Jag älskar att gå till en bowlinghall, ta ett vanligt klot, vanliga skor och spela som alla andra. Och sen klämma in en 200-poängsserie och se de andras reaktioner.

Guide till bowling Ultimata outfiten Bowlingtröja och shorts, eventuellt en bowlingkjol Hallens bästa bana Spelar egentligen ingen roll. Men högerhänta brukar hata bana 1 och vänsterhänta den längst till höger Bästa klotet Det ska gå att gå normalt när det hålls i handen, men det ska inte vara så lätt att det går att kasta över halva banan. Färgerna beror på klotets egenskaper Betydande förutsättningar Killar kan ha en marginal på 20 centimeter och ändå få strike, för att de slår så hårt. Tjejer måste sikta, de har en marginal på kanske 2 centimeter Vägen till en strike Det beror på klotet, hur det släpps, hur man står, hur pendlingen ser ut och hur märket träffas Viktigaste vinnarknepet Att vara lugn och glad, inte bli arg. Kunna släppa taget och hålla känslorna i schack

Foto: Sanna hagerud

Sport 19

LÖSNUMMER NR 6 2013

Träningstipset med Oscar PT Lika viktigt som det är att röra på sig är det viktigt att äta rätt. Oscar PT på ÖUIF drar en likhet mellan kost och bensin och understryker att det gäller att hitta sitt eget rätta kostmål som är anpassat efter sitt mål. Han delar gärna med sig av sina mattips till studenterna. Oscar blandar alltid sin kost med alla beståndsdelar utan att välja bort något. Han berättar att det tyvärr är många dieter som tar bort vissa delar, exempelvis kolhydrater och fett. – Det som kommer med ordet diet är stress. Jag pratar inte om dieter till mina kunder, utan om livsförändring. Det gäller att fråga sig själv vad man vill uppnå. Det viktigaste målet på dagen är frukost enligt Oscar och själv äter han alltid en skål havregrynsgröt på morgonen. Han menar att det är frukosten som skapar förutsättningarna för hur dagen ska se ut. – Kost är ju vår bensin. Om jag tankar väldigt lite, hur långt kan jag då köra? Kontra om jag tankar fulltank, säger Oscar. För studenter som inte har möjlighet att lägga ner tid på sin kost inför exempelvis tentor rekommenderar Oscar att göra en pastasallad. Frysta grönsaker håller högre näringsvärden är vad många tror berättar han. Till salladen föreslår Oscar att blanda i stekt kyckling. Det bästa med en sallad, förutom att det går snabbt, är att det sammansätter alla biståndsdelar som är kroppens byggstenar. – Många vill undvika kolhydrater. Då brukar jag skämta och säga att det är en sak att vara smal, men vill jag vara dum i huvudet? Tas kolhydrater bort finns inget bränsle i hjärnan och det blir svårt att koncentrera sig. För den sötsugne tipsar Oscar om att äta grapefrukt. Det finns nämligen ny forskning som pekar på att grapefrukt sänker sötsuget. Den är dessutom en av dem bästa frukterna som ökar fettförbränningen. – Själv föredrar jag att äta blodgrape. Den har samma effekt som den vanliga grapen men är godare och lite sötare, säger Oscar. Jenny Henriksson Mat som alltid finns hemma hos Oscar PT. På www.losnummer.se hittar du listan.


STUDENTKÅRENS SIDOR

Dessa sidor produceras av Örebro studentkår

Då Örebro studentkår firar 50 år den 23 oktober startar vi en serie med historiska tillbakablickar. Hur har det egentligen sett ut för studenterna? Vi börjar med två artiklar om studiemedlet från slutet på 70-talet.

Studielånen räcker inte

SvD 22/5 - 1978

Många studenter måste extraarbeta – Många studenter lever under svåra ekonomiska förhållanden. Studielånen räcker inte till och därför tvingas vi att arbeta extra på kvällar och helger. Det leder i sin tur till sämre studieresultat. Det menar ett 60-tal studerande från olika utbildningar runt om i landet som i helgen deltog i en studiemedelskonferens. Kritiken mot studiemedelssystemet har blivit allt hårdare under den senaste tiden. de studerande har bildat aktionsgrupper på olika håll i landet. Vid helgens konferens be-

slöt man att samla ihop kritiken och göra en gemensam aktion. i kampen för bättre studiemedel kräver de studerande att: – Studiemedlen skall öka från nuvarande 16520 kr för ett läsår till 23 600 kr. (Från 140 procent av det s.k. basbeloppet till 200 procent.) – Den del av studiemedlen som är bidrag måste öka till minst 25 procent av hela beloppet.

Bidragen har sjunkit

När de nuvarande studiemedlem infördes 1965, var bidragsdelen just 25 procent. men sedan dess har det sjunkit, så bidrag är nu en-

bart 13 procent. – Studiemedel vid studiestarten – utbetalning en gång per termin. De studerande har de senaste terminerna fått vänta länge på att få studiemedlen utbetalda, bl.a. därför att behandlingstiderna vid studiemedelsnämnderna tagit lång tid. Centrala studiestödsnämden har föreslagit att studiemedlen skall betalas ut två eller fyra gånger per termin, men det vill inte de studerande. – Slopa äktamakesprövningen omedelbart! Riksdag och regering har beslutat att studiemedel

skall beviljas oberoende av vad make/maka har för inkomster. Men den s.k. äktamakesprövningen har ännu inte tagits bort.

Flera enkäter

– De studerande kräver också att barntillägget i studiemedlen skall fördubblas och ges som bidrag istället för lån. De studerande har på flera utbildningar gjort enkäter för att se hur de ekonomiska förhållandena ser ut. Enkäten på konstfacksskolan i Stockholm visar att 90 procent av de studerande inte har tillräckligt med pengar för att köpa det

Studenterna tvingas jobba på kvällarna för att överleva

materiel, som behövs i undervisningen. – Det är ganska ovanligt att studerande över huvud taget inte köper alla böcker och allt materiel, som behövs, säger Marianne Grop, studerande vid teckningslärarinstitutet och med i Stockholms studiemedelsgrupp. – Det leder naturligtvis till sämre studieresultat, om man inte har det studiematerial som behövs. Många tvingas att arbeta extra på kvällar och helger för att ihop tillräckligt med pengar, vilket också leder till sämre studieresultat. Barbro Westman Örebro Kuriren 24/10 - 1978

Nu kräver de mer studielån. ÖREBRO – Vi kräver bättre studiemedel! Så gott som alla studenter med studiemedel måste göra avkall på sin levnadsstandard. De måste jobba extra på kvällar och helger för att få det att gå ihop. Det menar studenterna i Örebro och på alla andra högskoleorter. På måndagen genomför de tio skolor i landet en studiebojkott. Förskoleseminariet i Örebro hade ingen undervisning. Studenterna demonstrerade och textade plakat. Studenterna menar att studiemedlen har urholkats avsevärt

– Vi kräver bättre studiemedel. Studenterna i Örebro demonstrerade för bättre ekonomiska villkor på måndagen.

de senaste åren och att studenter har halkat efter andra jämförbara grupper i samhället, ekonomiskt sett.

Detta är studenternas krav: Höj studiemedlen till 25 200 kr per år. Idag är summan 17 650 kr. Detta innebär en höjning av basbeloppet till 200 procent från 140 i dag. Basbeloppet är 12 600 kr om året. Den del av studiemedlen som inte måste betalas tillbaka måste höjas till 25 procent av totalsumman. När studiemedlen infördes 1965 låg den på 25 procent. I dag är den 12 procent. I klump Studiemedlen ska betalas ut i klump i början av varje termin. Inte, som studiestödsnämnden vill, i omgångar. Äktenskapsprövningen måste bort. I dag får gifta reducerade studiemedel om deras make/ maka tjänar över en viss summa. Detta drabbar främst kvinnor som studerar. De har inte en

chans till egen ekonomi. Riksdagen har sagt att denna prövning ska bort. I avvaktande på bättre ekonomiska tider i landet, vilar frågan. Barntillägget ska höjas från 350 kr per månad till 700 kr per månad. I dag är tillägget lägre än normer som socialstyrelsen satt upp, menar studenter. Semester Studenter ska också ha rätt till semester. Studiemedlen är inte avsedda att finansiera semestern. Många studenter måste jobba under sommaren. Möjligheter till semester måste finnas för studerande, inte minst för barnföräldrar. För att sätta allvar bakom orden demonstrerade studenterna i Örebro och andra delar i landet. Demonstrationståget gick från Alnängarna till Stortorget. Bojkott Dessutom genomförde förskoleseminariet och fritidspe-

Studenterna bojkottade undervisningen på måndagen på förskoleseminariet. Lärarna hade studiedag.

dagogerna på Karro en studiebojkott under måndagen. All undervisning låg nere och lärarna hade studiedag. På Förskoleseminariet var 73 procent för en studiebojkott. Denna enighet gick inte att uppnå på de andra högskolorna i Örebro. Enigheten var viktig, ansåg man, och därför avstod de andra studenterna

från bojkotten. I stället deltog de mangrant i demonstrationen. På kvällen hade man en paneldebatt med företrädare för riksdagspartierna. Avslutningen bestod av en soaré. SFS organiserade kampanjen i landets olika organisationer. På måndagen uppvaktades utbildningsdepartementet. Björn Lundqvist


StudentkårenS Sidor

Dessa sidor produceras av Örebro studentkår

Lunch för studenter som är föräldrar Nominera till Pedagogiska Priset 2013 versitetet än övriga studenter. För att försöka ge dessa studenter en möjlighet att träffa varandra anordnade Örebro studentkår därför en lunch där de kunde utbyta erfarenheter och frågor men också bara njuta av varandras sällskap. Studenterna som närvarade var nöjda med tillställningen och efterfrågade fler liknande träffar.

FOtO: AndreAs Lundgren

de studenter som är föräldrar har i många avseenden en annorlunda livssituation än studenter utan barn. en lunch för studenter med barn genomfördes därför av

örebro studentkår fredagen 11/10.

Enligt NSI-enkäten är studerande med barn en grupp som har det svårare att medverka i sociala forum på uni-

Är du student med barn? Gå med i Facebook-gruppen ”Studerande föräldrar vid Örebro studentkår”. Där kan du träffa andra likasinnade men också bli uppdaterad om vad som händer på campus riktad till just studerande föräldrar. catriNe aNderssoN

Nomineringsstart: 15 oktober Nomineringsstopp: 30 november Motivering för tilldelning av pedagogiska priset: Lärarna som får priset ska ha ”visat vilja och förmåga att tillsammans med studenterna skapa en studiesituation som på akademisk grund präglas av nytänkande inom högskolepedagogik, aktiv kunskapsutveckling, kritiskt tänkande och med internationella perspektiv”. Nominering ska innehålla: För att en nominering ska anses korrekt och tas i beaktning ska nominering innehålla motivering, fullständigt namn, akademi- eller ämnestillhörighet till nominerad lärare samt kontaktuppgifter till den som nominerar. Nomineringar skickas till pedagogiskapriset2013@orebrostudentkar.se Vem kan nominera: Samtliga studenter vid Örebro universitet kan nominera lärare till Pedagogiska priset. Vem kan nomineras: Priset kan gå till fast anställda lärare, alla kategorier och nivåer, som är verksamma vid grundutbildningen på Örebro universitet. Läraren måste vara fast anställd. Timlärare och gästföreläsare kan inte erhålla priset. Vid osäkerhet angående en lärares anställningsform kontakta universitetets personalavdelning.

Ordförande Louise Hammar förbereder sig inför Fullmäktigemötet

Verksamhetsårets första fullmäktigemöte hölls den 15 oktober. 23 fullmäktigeledamöter var på plats. Kårsektionerna corax och tekNat hade fulltaligt antal ledamöter. lösnummer var på plats och liverapporterade.

Under mötet diskuterade Fullmäktige mycket om att informationen kring studentkårens olika organ måste bli bättre. Idag känner troligtvis få kårmedlemmar till sina möjligheter att vara med och påverka. Fullmäktige påtalade främst att informationen kring vad Fullmäktige är och vad Fullmäktige gör måste

förbättras samt hur valet till Fullmäktige går till. beslut som togs

Under mötet beslutade Fullmäktige om bland annat budget för verksamhetsåret 2013/2014 och stadgeändringar. Under året budgeterar Örebro studentkår med en vinst på ca 1,7 mnkr. Överskottet ska i första hand gå till att bygga upp en ekonomisk buffert för Örebro studentkår. I budget finns även den nya budgetposten ”Medlemsvård”, ett stort steg för att Örebro studentkår ska kunna premiera sina medlemmar. Genom att bifalla budgetförslaget godkände

FOtO: AndreAs Lundgren

även Fullmäktige att Örebro studentkårs kontor kommer att rustas upp med nya kontorsmöbler för att förbättra arbetsförhållandena för sina arvoderade och anställda. Stadgeändringen som fastslogs innebär att åhörare som sitter med under Fullmäktigemötet i framtiden inte kommer ha yttranderätt. Förhoppningen är att fler kårmedlemmar ska komma på kårsektionsmötena och framföra sina åsikter där, varpå Fullmäktigeledamöterna kan föra vidare kårmedlemmarnas åsikter till Fullmäktigemötena. johaNNa hediN

Hålltider för Fullmäktige verksamhetsåret 13/14 Möte 10 deceMber

Möte 22 och 23 april

Propositioner ut 31/10 Motionsstopp 20/11 Handlingar ut 30/11

Propositioner ut 13/3 Motionsstopp 2/4 Handlingar ut 12/4

Möte 11 februari

Propositioner ut 2/1 Motionsstopp 22/1 Handlingar ut 1/2 Sista dagen att nominera till Förtjänsttecknet är 10/4-14 Alla möten börjar klockan 17.00 och hålls i Rättgångssalen i Teknikhuset. ”För-FUM” börjar ca 16.00 i Kårhuset. Eventuella frågor ställs till Vice ordförande Johanna Hedin 0709 - 39 99 26 eller vice@orebrostudentkar.se


22 Synpunkt

LÖSNUMMER NR 6 2013

Kommenterat på webben FRÅGAN Nerikes nation lades ner efter brist på engagemang Emma

Visste inte ens att vi hade en nation. Har varken sett eller hört någonting utav dom :S

Busstorg ska underlätta resande till campus Jerry

Vet att jag är sent ute… men… YEEEES!!! Äntligen en hållplats vid Musikhögskolan!!!

Pastarestaurang öppnar i Bågen Irene

Kul! Ska definitivt testa. Maria

Dom ska inte vara rädd för konkurrensen på campus, det är snarare campusresturangerna som ska vara rädda när de flesta har så höga priser! Johan

Pasta för 20 kronor? Pasta för 39 kronor? Max en månad sen blir det väl 50 kronor? Vad tycker du? Läs och kommentera på www.losnummer.se.

Månadens webbfråga

Känner du dig trygg på campus kvällstid? Diskussioner om otrygghet på campus har väckts efter en händelse där en student på vägen hem efter en kväll på Kårhuset, tros ha blivit förföljd av en man. Lösnummer frågar studenter om de känner sig trygga på campus kvällstid och var känslan av otrygghet är värst. Jimmy Bucher, sjuksköterskeprogrammet. − Ja, det gör jag. Dock är jag inte här kvällstid så ofta, det hade kanske varit en annan grej om jag bodde närmare universitet. Busshållplatsen på campus saknar nästan helt belysning och blir väldigt mörk kvällstid.

Jenny Wikman, PR- och informationsprogrammet. − Nej, det gör jag inte. Området runt Kåren och ner mot Pressbyrån i Bågen är inte särskilt trevligt sent på kvällen om man går ensam, det behövs mycket mer belysning där.

Vad tycker du? På www.losnummer.se ställer vi frågor om allt möjligt, rösta!

Har du en åsikt? Skicka din insändare till losnummer@losnummer.se

David Ohlsjö, lärarprogrammet. − Ja, för det mesta gör jag det i alla fall. Studentgatan är värst tycker jag. Gatan är rätt smal och har dålig belysning på många ställen vilket gör att man känner sig otrygg.

Sara Ishak, offentlig förvaltning och ledning. – Nja, inte alltid. Studentgatan behöver bättre och fungerande belysning, framför allt nu under höst- och vintertid när det blir väldigt mörkt på många platser där. text och foto: Anna Arnljots


Till sist 23

LÖsnUmmEr nr 6 2013

Matilda Andersson om att lära sig cykla igen:

“Vi cyklade vilse då och då” JaG lärDE mIG att cykla som barn. Varken

sen, men mycket mer blev det inte. Vi hade en brant backe vid vårt hus, för brant för att både cykla uppför och nedför. När vi blev äldre cyklade vi ändå nedför vilket resulterade i ett litet ärr precis vid min näsas högra sida.

jag eller min syster var speciellt sportiga eller stEGEt Från lanDEts grusvägar till modiga som barn. Stödhjulen var på och cykelstaden Örebro kan te sig långt. Det var mamma och pappa fick springa efter och det också. hålla i. I Örebro bodde jag i ungefär ett år utan Mamma och pappa fick springa långt. cykel. När jag fyllde 20 år fick jag min första Min syster lärde sig till sist att cykla utan rosa cykel av mina bästa hjälp från föräldrar och stödMycket arg vänner. Cykeln stod parkehjul. Jag var lite långsamrad på campus med en liten mare, men en dag släpper upptäcker jag rosett knuten runt sadeln. pappa taget om cykeln och hans svek Den var målad med rosa jag cyklar vidare. Mycket sprayfärg och blev med en arg upptäcker jag hans svek, ny cykelsadel och en korg på stannar tvärt och skäller ut styret, födelsedagens finaste present. min älskade pappa. Det tog en tid innan jag och min rosa cyPlatta grusvägar utan trafik. Så såg barnkel lärde oss att samarbeta. Allt var så nytt. domens cykelvägar ut. Från och till skolbusannons

Universitetskyrkan Välkommen till Universitetskyrkan! Vi anordnar bl.a. öppna föreläsningar, retreater, gudstjänster, meditationer, spa för själen, sorgegrupper samt olika studiecirklar. Enskilt samtal med präst, pastor eller diakon är vårt stående erbjudande. Vi finns vid stilla rummet ovanför Forumrestaurangen!

Gilla oss på facebook.com/ukorebro

universitetskyrkan.se/orebro

Håll dig uppdaterad om ditt campus www.losnummer.se

matilda andersson står i startgroparna till C-uppsatsen. det är med en skräckblandad förtjusning och mycket motivation. Flera möjliga ämnen snurrar runt i huvudet och hon längtar efter att få sätta i gång.

Cykelvägar av asfalt, trafikregler, andra cyklister och den ständiga motvinden. De första färderna var lite vingliga och vi cyklade vilse då och då. Punkteringar, cykelpumpar, skruvar och lampor var också nya utmaningar som jag mötte med min rosa cykel. I DaG CyKlar JaG

mer eller mindre varje dag. Jag uppskattar enkelheten och friheten som min cykel ger. När jag fyllde 20 år lärde jag mig att cykla, igen. Och jag älskar det.

Tävla och vinn! Den 10 november kommer måns möller till örebro och du kan vinna biljetter. skicka svaret på frågorna till tavling@ losnummer.se senast den 3 november. lycka till! Fråga 1. Vad hette Måns föreställning som gjordes tillsammans med Johan Glans, David Batra och Tomas Järvheden? 1. Kvarteret Skatan X. Jävla 70-talister 2. Hundra höjdare Fråga 2. På vilken kanal sändes tv-programmet Circus Möller? 1. TV4 X. SVT2 2. Kanal 5 Priser: Två vinnare får två biljetter var till föreställningen.

Foto: PrEss/robErt ELdrIm

KrönIKa. När jag fyllde 20 år fick jag min första rosa cykel. Det var inte min första cykel men det var min första rosa cykel. När jag fyllde 20 år lärde jag mig att cykla, igen.

nypremiär för måns möller Utsålda hus kantade vårens turné för måns möller när han i föreställningen ”Jävla pajas – det här skojar du inte bort” gör upp med den klassiska frågan om man får skoja om allt. I den 90 minuter långa egna föreställningen som innehåller mycket skratt men har även med en stuns av allvar berättar han hur livet ställdes på ända när hans son fick diagnosen autistiskt syndrom.


Posttidning B Lösnummer Fakultetsgatan 3 702 81 Örebro

xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x x x x x x x x x x x x x xx x x x x xx x x x x x x x xx xx xx x xx xx x x x x x x xx x x x x x xxxx x x x x x xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxx x x xx x x x x x xx x x x x x x x x x x xx xx x x x x x xxxx xxxx x x xx x x x x x x x x x x x x xxx xxx xxx xxx xxx xxxxx

Take everything you’ve learned to a whole new level of doing How far will that hard-earned piece of paper take you? With opportunities worldwide in product development, IT, distribution, sales, purchasing and much more, you can shape the IKEA career you want in the stages that work best for you. You’ll gain experience working with professionals from a wide range of fields. And work with challenging and diverse assignments in an environment where your ideas will be heard.

IKEA is a home furnishing company that offers well-designed, functional home furnishing products at prices so low that as many people as possible can afford them. You’ll be part of a global family of colleagues that shares an uncommon corporate value - to create a better everyday life for the many people. You’ve got your degree. If using it to launch a career where you never stop learning sounds good, let’s have a chat.

IKEA.SE/STUDENT

u o y s A ow gr EA IK s grow e chaw llenge ...

INSPIRE ME

© Inter IKEA Systems B.V. 2009

xxx xxx xxx xxx xxx xxxxx x x x x x x x xx xx x x x x x x x x xx xx xx x x x x x xxxx xxxx x xx x x x x x x x x x x x x x xxx xxx xxx xxx xxx xxxxx

Lösnummer 6 13  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you