Page 1

Informacyjny Miesięcznik Samorządowy

BOLESŁAWSKIE PREZENTACJE Nr 10/09 (101) • Listopad 2009 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1507-885X

••• Bolesławski park niedługo wypięknieje... • fot. Ewa Książek-Imielska •••


2

BOLESŁAWSKIE PREZENTACJE BOLESŁAWSKIE PREZENTACJE

Ranking „Rzeczpospolitej”

MAMY POWODY DO DUMY! Niezmiernie miło jest nam poinformować, że nasza Gmina została laureatem tegorocznej edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2009.

Na ręce Pana Wójta Ryszarda Januszka, wpłynął pamiątkowy dyplom dla Gminy Bolesław jako laureata konkursu w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska wraz z gratulacjami ze strony redaktora naczelnego dziennika, Pawła Lisickiego. Rankingi „Rzeczpospolitej ” co roku budzą wiele emocji wśród samorządów w całym kraju, na każdym szczeblu: począwszy od gmin wiejskich po miasta na prawach powiatu.

Te emocje nikogo nie dziwią, bo zbierane i porządkowane na potrzeby rankingu dane są rzetelnym obrazem tego, jak samorządy dbają o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców. Lokata w rankingu stanowi obraz codziennych działań, jakich dokonuje gmina, by jej mieszkańcy byli zadowoleni nie tylko z miejsca, w którym przystało im żyć, ale i urzędu jako aparatu administracji, który ich obsługuje. Niewątpliwie na ten sukces składają się realizowane w gminie inwestycje, w dużej mierze przy udziale środków unijnych. Skutki napływu dotacji do naszej Gminy będą dla wszystkich mieszkańców widoczne gołym okiem. Warto je wszystkie wymienić:

• dotacja z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 1 mln 143 tys. zł na adaptację zabytkowych dworków w Bolesławiu i w Krzykawie. W ramach projektu realizowane są trzy zadania: 1. pierwsze, polegające na dostawie i montażu wyposażenia zabytkowego dworku w Bolesławiu w kwocie ok. 289 tys. zł, 2. drugie, zakładające adaptację poddasza dworku w Krzykawce na cele muzealne w kwocie ok. 215 tys. zł

3. trzecie, ale nie mniej ważne – rewaloryzacja i zagospodarowanie dworskiego parku w Bolesławiu, co pochłonie prawie 1 mln zł. Tak, tak drodzy mieszkańcy, nasz przydworski park wypięknieje i już w niczym nie będzie przypominał tego z okładki!

Pierwsze dwa zadania mają zostać zrealizowane do połowy grudnia, z kolei bolesławski park będzie cieszył nasze oczy swoim wyglądem już w październiku 2010 roku! Koszt całkowity wymienionych wyżej inwestycji to prawie 1 mln 700 tys. zł, z czego wkład własny Gminy Bolesław liczony jest na ponad 380 tys. zł.

dworku w Bolesławiu. To przedsięwzięcie ma być ukończone do końca czerwca 2010 r. Na jego realizację gmina otrzymała prawie 41 tys. zł, całkowity zaś koszt realizacji projektu to z kolei prawie 100 tys. zł.

• Dotacja z Departamentu Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Rekreacji na budowę boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym przy ul. Kopalnianej w Bolesławiu w ramach programu „Moje Boisko- Orlik 2012”. Całkowita wartość nakładów na realizację tejże inwestycji wynosi 1 mln 183 tys. zł, z czego władze Gminy uzyskały 333 tys. zł dotacji. Inwestycja ma być zakończona wraz z końcem listopada br.

Niebagatelne znaczenie przy ocenie naszej gminy miały także jej sukcesy, a tych szukać daleko nie trzeba! Warto wspomnieć, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu odebrał zaszczytny tytuł Lidera Rynku 2009 dla najlepszej firmy w Polsce. ZGK otrzymał wyróżnienie w zakresie kompleksowego unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Znaleźć się w gronie laureatów tegoż konkursu to nie tylko prestiż, ale dowód na to, że w naszej gminie stawia się na innowacyjność, rozwój i poprawę warunków, także w zakresie środowiska naturalnego.

Wspominając o środowisku należy także przywołać inwestycje związane z jego ochroną. Odsyłamy Czytelników do strony nr. 3, gdzie znajduje się szczegółowa informacja o zadaniach realizowanych na terenie naszej Gminy.

• Środki otrzymane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na dokończenie ogrodzenia

ADAPTACJA DWÓCH ZABYTKOWYCH DWORKÓW DLA ROZWOJU USŁUG KULTURALNYCH NA TERENIE GMINY BOLESŁAW (POWIAT OLKUSZ) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-13 „Fundusze Europejskie dla Małopolski. Wszystko w naszych rękach”


BOLESŁAWSKIE PREZENTACJE

3

BOLESŁAWSKIE PREZENTACJE

Informacja o zadaniach realizowanych na terenie Gminy Bolesław 1. Trwa realizacja zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Bolesław zadanie II - Bolesław Ćmielówka”. Wykonawca: „Budkomplex ” Andrzej Kosturek i Wojciech Nowak Sp. j. Bochnia. Wartość robót brutto z nadzorem inwestorskim: 2746829,85 zł Termin wykonania opracowania: 31.08.2010 r. 2. Trwa realizacja zadania „Kontynuacja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bolesławiu na potrzeby Gimnazjum (łącznik)” Wykonawca: CEW Firma Remontowo-Budowlana, Produkcyjno-Handlowa mgr inż. Krzysztof Ćmiel, Krzywopłoty. Wartość robót brutto z nadzorem inwestorskim: 2 223198,30 zł. Termin wykonania zadania: 30.06.2009 r. 3. Trwa realizacja zadania „Wykonanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy Bolesław przy ulicy Główna 58”. Wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę z firmą: „Amaya” Architekci Katowice . Wartość brutto opracowania: 46 970,00 zł Termin wykonania opracowania: 15.12.2009 r. 4. Trwa realizacja zadania „Wykonanie projektu adaptacji budynku przy ul. Głównej 46 w Bolesławiu na potrzeby GOPS” Wykonawca: „DRAFT” spółka inżynierska s.c. R. Dudek, D. Białas, Krzeszowice. Wartość brutto opracowania: 19 764,00 zł Termin wykonania opracowania: 16.12.2009 r. 5. Trwa realizacja i koordynacja zadania Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” w Bolesławiu przy ulicy Kopalnianej. Podpisano umowę z wybranym Wykonawcą: „CREATIVE FUTURE” Grzegorz Barczyk Mójcza, Daleszyce, woj. świętokrzyskie, oddział Kielce. Wartość robót brutto z nadzorem inwestorskim: 1 159 502,70 zł Termin wykonania: do 24 listopada 2009 r. 6. Trwa realizacja zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyzwolenia oraz w części ul. Ponikowskiej w Bolesławiu (za drogą krajową)”. Wykonawca: AQVEDUKT- EKO , Mieczysław Kapusta, Rusocice. Wartość robót brutto wraz z nadzorem: 1 857 513,90 zł Termin wykonania: do 24 listopada 2009 r. 7. Trwa opracowywanie: 1) Dokumentacji projektowej rozbudowy OSP w Laskach. 2) Dokumentacji projektowej rozbudowy OSP w Podlipiu. Wykonanie projektów powierzono firmie : Zakład Usług Inwestycyjnych inż. Adam Marchajski, Olkusz. Wartość brutto: zadanie 1) 25 620,00 zł. zadanie 2) 13 420,00 zł. 8. Trwa realizacja zadania ”Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Ujków Nowy ul. Długa” Wykonawca: Firma „GUDREX” s.c. P. Gunia, A. Drejowicz, Pilica. Wartość robót brutto z nadzorem inwestorskim: 724 990,42 zł. Termin wykonania: 30.11.2009 r. 9. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Górka w Hutkach. Wykonawca: Pracownia Projektowa arch. Anna Ścigaj-Trepka w Olkuszu. Wartość brutto: 42 700,00 zł Termin opracowania 20.12.2009 r. 10. Trwa realizacja zadania „Dobudowa kanalizacji sanitarnej w Bolesławiu” Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ILKUS” Sp z o.o. Olkusz. Zad. I – Odcinek ul. Różanej Wartość robót brutto z nadzorem inwestorskim: 68 069,35 zł. Zad. II – Odcinek ul. Wyzwolenia Wartość robót brutto z nadzorem inwestorskim: 32 736,22 zł. Termin realizacji zadań: 30.11.2009 r. 11. Trwa realizacja remontu w Szkole Podstawowej w Bolesławiu obejmująca m.in. izolację przeciwwodną budynku i naprawę dachu. Wykonawca: „Arka” Przedsiębiorstwo Budowlane, Sieniczno. Wartość robót brutto: 76 411,89 zł. Termin wykonania: 30.11.2009 r.

Informacja o zadaniach realizowanych na drogach powiatowych na terenie gminy Bolesław Przydzielona kwota z budżetu gminy Bolesław

Zadanie Dokończenie remontu chodnika w Krzykawie i wykonanie przepustu w Krzykawie

250 000,00 zł + 15 000,00 zł przepust

Remont ulicy Starowiejskiej w Krzykawce

150 000,00 zł

Udrożnienie rowów i utwardzenie poboczy nakładką asfaltową przy ul. F. Nullo w Krzykawce

150 000,00 zł

Remont ulicy Długiej w Kolonii

500 000,00 zł

Utwardzenie poboczy nakładką asfaltową łuku za parkingiem w Bolesławiu w stronę Krążka

30 000,00 zł

Utwardzenie poboczy nakładką asfaltową w Laskach przy ulicy Głównej

40 000,00 zł

Dokończenie remontu chodnika ulicy Kluczewskiej w Bolesławiu

20 000,00 zł

Udrożnienie rowów przy ulicy Głównej w Ujkowie Nowym (w kierunku Bolesławia)

10 000,00 zł

Wykonanie dokumentacji na remont drogi ulicy Poręba w Kolonii

20 000,00 zł

Remont ulicy Osadowej w Bolesławiu

50 000,00 zł

Inwestycje Kontynuacja odwodnienia i budowa chodnika w Podlipiu

650 000,00 zł z czego 250 000,00 zł ze środków GFOŚ i GW

Odwodnienie ulicy Głównej w Bolesławiu

900 000,00 zł ze środków GFOŚ i GW

Informacyjny Miesięcznik Samorządowy

BOLESŁAWSKIE PREZENTACJE

Kolportowany na terenie sołectw: Bolesław, Hutki, Kolonia, Krążek, Krze, Krzykawa, Krzykawka, Laski, Małobądz, Międzygórze, Podlipie, Ujków Nowy. Wydawca: Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu Adres redakcji: ul. Główna 55, tel. (032) 642 40 73, e-mail: boleslawskie.prezentacje@wp.pl Redaktor Naczelny: Beata Bazan-Bagrowska. Zespół redakcyjny: Józef Liszka, Halina Makowska, Sekretarz redakcji: Katarzyna Górska Pismo zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i listów od Czytelników oraz zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i objętości nadesłanych tekstów. Druk: Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Poligraficzne „A-Z”, 42-500 Będzin, ul. Siemońska 11, tel. 032 762 60 99 Projektowanie i skład: „Design Factory”, tel. 600 424 117, biuro@design-factory.pl Nakład. 1000 szt.


BOLESŁAWSKIE PREZENTACJE

4

BOLESŁAWSKIE PREZENTACJE

Koncert patriotyczny w Bolesławiu

„Ziemio ojczysta, ziemio jasna”…. „Dzięki wam mogliśmy choć na moment zapomnieć o codzienności” – tak zwrócił się Wójt Gminy Bolesław, Ryszard Januszek do artystów piątkowego koncertu patriotycznego, jaki odbył się w bolesławskim dworze. Koncert, zatytułowany „Ziemio ojczysta, ziemio jasna” wieńczył obchody 730 lat lokacji Bolesławia.

- Jakże inaczej wyrazić miłość do ziemi ojczystej, jak nie poprzez szacunek do własnych korzeni, świadomość i pamięć o tym, skąd jesteśmy. Niewątpliwie o patriotyzmie świadczy przywiązanie do swojej małej ojczyzny, do wartości, które wytworzyły poprzednie pokolenia, które są kultywowane przez obecne i zapewne zostaną przekazane następnym - mówiła Barbara Rzońca, dyrektor Centrum Kultury, witając jednocześnie przybyłych, licznych gości. Stałe miejsce w każdej małej ojczyźnie zajmują Koła Gospodyń Wiejskich, które w drodze pokoleniowej spuścizny nie zapominają o najważniejszych wartościach, przekazując je dalej. Piątkowego wieczoru goście dworu mieli okazję usłyszeć pieśni w wykonaniu Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Podlipianki”, przeplatane pięknymi słowami naszych poetów, piszących o swoim najważniejszym miejscu na ziemi, jakim jest Bolesław. Wiersze Zofii Lorek, Lucjana Stanisława Poczęsnego, Zbigniewa Strasia, Danieli Machnik i Janiny Kubańskiej, czytały Mar-

lena Miszczyk, uczennica Gimnazjum w Podlipiu oraz Bożena Łukowska, córka śp. Zofii Lorek.

Lokalny patriotyzm nie kończy się jedynie z granicami administracyjnymi naszej gminy. Aby przekonać o tym naszych gości, do bolesławskiego dworu zaproszono także trzydziestoosobowy chór parafialny z pobliskiego Sławkowa, na co dzień działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie. Uwieńczeniem tego dnia był występ artystów Akademii Muzycznej w Katowicach. Utwory takich wielkich kompozytorów i twórców, jak Fryderyk Chopin, Ignacy Jan Paderewski, Stanisław Moniuszko, Henryk Wieniawski, Stanisław Niewiadomski, wykonali: Halina Skubis – Kalemba (śpiew), Dagmara Niedziela (fortepian) i Adam Musialski, który towarzyszył artystom swoją grą na zabytkowych, XVIII wiecznych francuskich skrzypcach. Między utworami nastrój podniosłości chwili budowała swoim słowem Grażyna Brewińska.

••• Katarzyna Górska

Nowy ośrodek już gotowy

Ośrodek Zdrowia w nowym budynku!

Jest! Budowany z rozmachem i pomysłem! Stoi piękny, kwitnący, zachęcający! Rzekłoby się... pełen zdrowia - nowy budynek Ośrodka Zdrowia w Bolesławiu. Mieszkańcy gminy Bolesław mogą poszczycić się najbardziej nowoczesnym obiektem tego typu w okolicy... - Gminę Bolesław postrzegam jako teren przyjazny inwestorom. Proszę rozejrzeć się, ile tu nowych projektów i inwestycji! Pragnę serdecznie podziękować władzom gminy Bolesław:Wójtowi Gminy Bolesław -Ryszardowi Januszkowi i Radzie Gminy Bolesław, za nieustającą, skuteczną pomoc. Wszystkie sprawy związane z  budową finalizowane były w  trybie natychmiastowym.

27 kwietnia 2008 roku rozpoczęliśmy pierwsze prace. 2 września 2009 roku uzyskaliśmy pozwolenie do użytkowania obiektu. 2 października Ośrodek Zdrowia zaczął działać już w nowym miejscu. Zobowiązałem się w  akcie notarialnym, że powstanie tu obiekt, świadczący usługi medyczne i tak się stało. - mówi Tomasz Ciuba - właściciel budynku. - Myślimy o  tym, żeby poszerzyć horyzonty medyczne. Prowadzimy rozmowy i konsultacje z dyrekcją olkuskiego ZOZ w sprawie poszerzenia zakresu opieki zdrowotnej w Bolesławiu - twierdzi pan Tomasz,

oprowadzając mnie po estetycznych, nowoczesnych, klimatyzowanych wnętrzach.

- Dziś widać, że ta sama opieka medyczna została osadzona w nowych, lepszych warunkach. To piękny budynek, ale to tylko budynek. To od ludzi, którzy tu pracują, będzie zależeć wiele... Czytelnikom „Bolesławskich Prezentacji” życzę wiele zdrowia!

••• Beata Bazan-Bagrowska


BOLESŁAWSKIE PREZENTACJE

5

BOLESŁAWSKIE PREZENTACJE

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Nagrodzeni w 2009 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej Nagrody Wójta Gminy Bolesław • mgr Bogusława Swoboda dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w Podlipiu • mgr Dorota Lorek wicedyrektor Zespołu Szkół w Krzykawie • mgr Dorota Kocjan dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Laskach • mgr Katarzyna Pięta nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Bolesławiu

Nagrody Dyrektora : Publiczne Gimnazjum w Bolesławiu: • mgr Barbara Kulanty - nauczyciel • mgr Ewa Sygit – nauczyciel • mgr Benjamin Lelątko – nauczyciel • p. Edyta Sadzawicka – prac.obsługi Szkoła Podstawowa w Bolesławiu: • mgr Małgorzata Dyrda wicedyrektor • mgr Monika Chmielińska nauczyciel • mgr Elżbieta Kulanty - nauczyciel • mgr Marta Kosobudzka-Margas nauczyciel • mgr Renata Wcisło - nauczyciel • mgr Marcin Miotk - nauczyciel • p. Dagmara Chwistecka prac.administracyjny • p. Ilona Bąchór prac administracyjny • p. Halina Cembrzyńska prac.obsługi • p. Krystyna Pajurek – prac. obsługi • p. Małgorzata Mirek – prac. obsługi • p. Agata Probierz – prac.obsługi • p. Mieczysław Poczęsny prac.obsługi Zespół Szkół w Krzykawie: • mgr Danuta Sikora - nauczyciel • mgr Ewelina Migas – nauczyciel • mgr Justyna Wdowik – nauczyciel • p. Barbara Krzysiak - nauczyciel • p. Stanisława Lorek prac.administracji • p. Jolanta Lorek – prac.obsługi • p. Urszula Kuryło – prac.obsługi • p. Dorota Nowak – prac.obsługi • p. Bogdan Materka – prac.obsługi Zespół Przedszkolno-Szkolny w Laskach: • mgr Katarzyna Gruszczyńska nauczyciel • mgr Barbara Dąbek – nauczyciel • mgr Anna Piekoszewska nauczyciel • p. Marzena Trzcionkowska prac.administracyjny

• p. Eliza Banasik - prac.obsługi • p. Joanna Dybich prac.administracyjny • p. Iwona Gołąb – prac.obsługi • p. Leokadia Jachimowicz prac.obsługi • p. Lucyna Waszkiewicz prac.obsługi • p. Jan Czyż – prac.obsługi Zespół Przedszkolno - Szkolno – Gimnazjalny w Podlipiu : • mgr Monika Smółka - nauczyciel • mgr Małgorzata Dachowska – nauczyciel • mgr Monika Cebo – nauczyciel • mgr Magdalena Tomsia – nauczyciel • mgr Agnieszka Szymczyk-Wyżychowska - nauczyciel • mgr Małgorzata Izdebska prac.administracji • p. Małgorzata Poczęsna prac.administracji • p. Katarzyna Leś - prac.obsługi • p. Teresa Jałowiec – prac.obsługi • p. Anna Dróżdż – prac.obsługi • p. Ewa Kubańska – prac.obsługi • p. Henryk Musiorski – prac.obsługi • p. Edyta Łabuz – prac.obsługi • p. Mirosława Jałowiec prac.obsługi • p. Teresa Młynek – prac.obsługi • p. Elżbieta Musiorska – prac. obsługi Przedszkole w Bolesławiu: • mgr Adrianna Imielska – nauczyciel • p. Maria Kubańska prac.administracji • p. Elżbieta Kulig – prac. administracji • p. Zofia Cieślik – prac.obsługi • p. Joanna Guzik – prac.obsługi • p. Bogumiła Walaszczyk prac.obsługi • p. Krystyna Molęda – prac.obsługi • p. Małgorzata Patocka prac.obsługi • p. Krystyna Mroźnik – prac.obsługi • p. Janusz Labisko – prac.obsługi Przedszkole w Krzykawie: • mgr Aneta Janota – nauczyciel • mgr Renata Grzebinoga - nauczyciel • p. Małgorzata Czyż prac.administracji • p. Małgorzata Ciepluch prac.obsługi • p. Danuta Milczarz – prac.obsługi • p. Jolanta Fulbiszewska prac.obsługi • p. Zbigniew Czyż – prac.obsługi

Nauczyciele wyróżnieni Nagrodą Wójta Gminy Bolesław - Ryszarda Januszka


BOLESŁAWSKIE PREZENTACJE

6

BOLESŁAWSKIE PREZENTACJE

XXXII edycja Jesieni Poetyckiej

WIERSZAMI JESIEŃ SIĘ ZACZYNA?

Kusi kolorami i nieuchwytną dojrzałością. Mawiają, że co wiosna posieje to jesień zbierze... Swe wiosenne natchnienie zamknięte w jesiennych wierszach prezentowali poeci podczas rozstrzygnięcia XXXII edycji Jesieni Poetyckiej. Wszystko 23.10.2009 r. w Centrum Kultury w Bolesławiu. Jury tegorocznej edycji konkursu (radni Powiatu Olkuskiego: Lidia Gądek - przewodnicząca, radni Józef Stach i Norbert Bień) wyłoniło najlepszych! W  kategorii szkolnej najpiękniejsze wiersze napisali: Milena Ochenduszko (poetka nagrodzona także przez Ewę Staś nagrodą Piszącego Oseska), Joanna Liszka, Olga Kałwa. Wyróżniono talent takich osób jak: Eryka Probierz, Agata Chojowska, Sebastian Skorus i Karolina Pustuł. Nabarwniejszą dojrzałością pióra w kategorii dorosłych wykazali się: Janina Woźniak, Wiesław Kieres, Jacek Majcherkiewicz i Urszula Kalecińska-Kucik. Wyróżniono: Halinę Haberkę, Janinę Kubańską i Klarę Marzec.

Nagrodę specjalną od redakcji „Bolesławskich Prezentacji” otrzymała Zofia Dąbek. Przewodniczący Komisji Kultury - Tadeusz Lekki uhonorował wiersz Pauliny Brzóski. Impreza miała ciekawą oprawę plastyczną i muzyczną. Wystąpił zespół Fellings. Iwona Skupińska zaprezentowała fotografie na swej wystawie pt. „Jesienne opowiadania”. Podsumowując: bogactwo tematu i różnorodność godne Złotej Jesieni! Gratulujemy!

••• BBB

Po rocznicowym spotkaniu

GROCH Z KAPUSTĄ

10 lat. 100 numerów... A w  nich wszystko - prawdziwy groch z  kapustą! 6 listopada w  bolesławskim dworze siedzibie wydawcy i redakcji „Bolesławskich Prezentacji” - spotkali się współpracownicy, czytelnicy i  bohaterowie artykułów. Były wspomnienia, refleksje, a  także ogrom nowych pomysłów i planów.

Wypowiadali się radni, sołtysi, nauczyciele, członkowie Klubu Pracy Twórczej, nawet nasi... korespondenci zagraniczni. Miło było posłuchać, że życzeniem czytelników jest zwiększenie nakładu i objętości gazety. Ciekawym pomysłem jest wznowienie rubryki kulinarnej i ogrodniczej.

Tytuł gazety „Bolesławskie Prezentacje”miał za zadanie prezentować: ciekawe wydarzenia, talenty, ludzi wartych uwagi. I tak przez te sto numerów się działo. Na spotkaniu nie było ani jednej osoby, która przez te 10 lat nie zagościła by w naszym miesięczniku - poprzez słowo czy fotografię! I ja tam byłam, 10-letnimi wspomnieniami redaktora naczelnego się podzieliłam... Rzekłam słów kilka o  redakcyjnych wzlotach, upadkach, wpadkach, chochlikach, anegdotach.

Co nowego?

Dyrektor Barbara Rzońca - wydawca, do niedawna także sekretarz redakcji, przestała pełnić tę funkcję. Od 101 numeru „BP” sekretarzem redakcji będzie Katarzyna Górska.

Na zakończenie gości uraczono grochem z kapustą i długopisami z wygrawerowanym pamiątkowym tytułem gazety.

••• Beata Bazan-Bagrowska

Informacja dla Par obchodzących w 2010 roku Jubileusz 50 – lecia i 60 - lecia pożycia małżeńskiego…

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z przyjętą tradycją, Urząd Stanu Cywilnego w Bolesławiu będzie organizował uroczystość nadania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Proszę zatem Dostojnych Jubilatów – mieszkańców naszej Gminy, którzy w 2010 r. obchodzić będą 50 – tą i 60 – tą rocznicę pożycia małżeńskiego o zgłaszanie się w USC /pokój nr 5/ do dnia 30 stycznia 2010 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy. /Jubilatów obchodzących 50–tą rocznicę pożycia małżeńskiego proszę o przyniesienie dokumentów tożsamości w celu wypełnienia stosownych wniosków o nadanie Medali /. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Elżbieta Kubańska


BOLESŁAWSKIE PREZENTACJE

7

BOLESŁAWSKIE PREZENTACJE

Migawki z życia Kół Gospodyń Wiejskich

Specjały spod strzechy i… od kuchni Zamiast siedzieć w domu, zakasują rękawy i biorą się do roboty, czerpiąc przy okazji z własnych doświadczeń i energii. Swoimi działaniami pokazują, że nasze życie będzie miało taki smak, jaki sami mu nadamy! Słowem - Działają lokalnie! Tym razem – dosłownie i w przenośni – pokazują, jak wygląda „od kuchni” realizacja w naszej gminie VI edycji „Działaj lokalnie” - programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Organizację Grantową w Kluczach. W ramach programu bolesławskie koło wraz z Centrum Kultury w Bolesławiu prowadzi projekt pt. „Specjały spod strzechy”, na który to otrzymaliśmy 2 tys. zł dofinansowania.

Zatrzymajmy się jednak w kuchni remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławiu, gdzie trwa wielkie gotowanie.

Słychać stukot garnków, szelest krzątaniny, zewsząd rozchodzą się piękne zapachy… Tego wieczora panie przygotowują kluski tlone z wodzianką według przepisu Anny Lorek, a na deser serwują drożdżowe ciasto plecione Kazimiery Barzyckiej. Nad sprawami kulinarnymi czuwa seniorka, najstarsza 82- letnia członkini koła, Krystyna Zięba. Zapachy, które się tu rozchodzą, przywodzą na myśl dzieciństwo, przywołują obraz babci, pochylonej w kuchni nad garnkami, mimowolnie – jak wszystko, co przyjemne i dobrze się kojarzące, wywołują uśmiech na twarzy. – To pracochłonne, ale dla smaku i dla zdrowia – opłaca się – uśmiecha się pani Anna Lorek, pilnując garnka, w którym prażą się kluski. Roboty jest dużo, więc żadna z gospodyń nie siedzi bezczynnie. Panie nakrywają do stołu, układają zastawę, rozmawiając przy tym o sprawach powszednich, świetnie kręcącego się, bo dobrze naoliwionego koła! – Koło stawia sobie za cel przede wszystkim integrację kobiet i rozrywkę. Organizowane przez nas spotkania towarzyskie i biesiady są odskocznią od codzienności i jej trudów. – mówi Małgorzata Czubajewska, przewodnicząca KGW Bolesław. Jak mówią, tak i robią! Najbliższą okazją do wspólnego spotkania się będzie Świąteczna Biesiada Kobiet, którą wespół z bolesławskim Centrum Kultury zaplanowano na 11 grudnia br. w bolesławskiej strażnicy. Poprzedzi ją jeszcze spotkanie gospodyń w kuchni, na którym to powstaną kolejne, tradycyjne specjały, w tym baksalory z mlekiem! Kto ciekaw tych smaków i wspólnego gotowania - może przyłączyć się do gospodyń. – Każda osoba będzie mile widziana – dodaje przewodnicząca. Potrawy już gotowe. Proszę wierzyć - smakują tak samo, jak wyglądają! Do tego – uwaga! – mają pewne, tajemne właściwości, które, jak myślę, można zdradzić zwłaszcza młodym pannom, szukającym swojej drugiej połówki. – Stara babka młodszym radzi: tym plackiem można trafić w serce każdego chłopaka! – mówi z uśmiechem Kazimiera Barzycka. No cóż, młodym dziewczynom nie pozostaje nic innego, jak czym prędzej poznać recepturę wypieku. Cierpliwszych odsyłamy do grudniowego numeru „Bolesławskich Prezentacji”, gdzie pani Kazia zdradzi swój przepis, tych bardziej dociekliwych – na spotkania bolesławskiego koła.

Bolesławskie Andrzejki 21 listopada w bolesławskiej remizie Ochotniczej Straży Pożarnej odbyła się zabawa andrzejkowa, przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu.Impreza została zorganizowana w ramach projektu pt. „Specjały spod strzechy”, na który to bolesławskie Koło i nasze Centrum otrzymało 2 tys. zł dofinansowania w ramach programu „Działaj Lokalnie VI” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Organizację Grantową w Kluczach.

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

••• Katarzyna Górska

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. (Dz.U. z 2007r. Nr 251 poz. 1885) od 1 stycznia 2010 r roku tracą aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z kodami PKD 2004r. WÓJT GMINY BOLESŁAW /-/ Ryszard Januszek


BOLESŁAWSKIE PREZENTACJE

8

BOLESŁAWSKIE PREZENTACJE

Nauka, Wychowanie, Opieka

Podlipiański Sztandar - Od pomysłu do realizacji

23 października 2009r. miała miejsce podniosła uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru Zespołowi Przedszkolno – Szkolno - Gimnazjalnemu w Podlipiu. Idea zakupu sztandaru - symbolu jedności i tradycji - zrodziła się w głowie dyrektora Zespołu, mgr Bogusławy Swobody.

To ona, kilka miesięcy przed planowaną uroczystością, podjęła starania w celu pozyskania środków na jego zakup. Dochód z zabawy karnawałowej zorganizowanej w lutym 2009 roku przez Radę Rodziców, Ochotniczą Straż Pożarną w Podlipiu i Koło Gospodyń Wiejskich „Podlipianki” przekazany na potrzeby Zespołu zapoczątkował zbiórkę pieniędzy. Fundusze na sztandar i zorganizowanie uroczystości jego wręczenia przekazali też prywatni sponsorzy oraz firmy i instytucje z terenu Bolesławia, Bukowna, Sławkowa i Olkusza. Sztandar według projektu Tomasza Sawickiego wykonała firma „Wiarus” z Częstochowy.

Uroczystość przekazania sztandaru i ślubowania uczniów klas pierwszych prowadzili nauczyciele Zespołu: Małgorzata Dachowska oraz Tomasz Chrobak. Przybyli na nią zaproszeni goście, m.in. Artur Pasek - kierownik Oddziału Nadzoru Ogólnego i  Specjalnego Kuratorium Oświaty w Krakowie, Jarosława Kraszewska - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, radni powiatu olkuskiego, Ryszard Januszek - wójt Gminy Bolesław,

Ewa Muszyńska - zastępca wójta Gminy Bolesław, Mirosław Wójcik przewodniczący Rady Gminy Bolesław wraz z radnymi, proboszczowie parafii rzymskokatolickiej i  polskokatolickiej z  Bolesławia i  Bukowna, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, dyrektorzy placówek oświatowych z  terenu Gminy Bolesław i  Bukowna, szefowie firm i  instytucji gminnych, emerytowani pracownicy Zespołu, rodzice, absolwenci i  uczniowie. W  uroczystości uczestniczyły też poczty sztandarowe z okolicznych szkół oraz poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlipiu.

Dyrektor Zespołu, Bogusława Swoboda, w przemówieniu podkreśliła, że sztandar będzie tym, co jeszcze bardziej złączy dzieci i  uczniów i chociaż będą mijały lata, zmieni się wystrój budynku, będą się zmieniać nauczyciele, do przedszkola przyjdą nowe dzieci, a do szkół uczniowie, sztandar pozostanie ten sam. (…) będzie powodem do dumy i inspiracją do dalszych działań, które wplotą się w historię Zespołu Przedszkolno – Szkolno – Gimnazjalnego w Podlipiu. Ceremonii poświęcenia sztandaru dokonali zaproszeni księża proboszczowie: ks. Sylwester Kulka, ks. Leszek Kołodziejczyk oraz ks. Antoni Norman.

Akt przekazania sztandaru, symbolu „małej ojczyzny”, jaką jest Zespół i jego najbliższe środowisko, symbolu najwyższych wartości, tradycji, honoru i umiłowania Ojczyzny, odczytała Patrycja Juranek, przewodnicząca Rady Rodziców. To ona, w imieniu fundatorów, przekazała sztandar dyrektorowi Zespołu, która następnie złożyła uroczyste ślubowanie.

Po przekazaniu sztandaru wychowankom i uczniom odbyło się ślubowanie dzieci z Przedszkola, uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Ceremonię zakończyła prezentacja sztandaru. Kolejnym punktem programu nie uczniów klas I: Szkoły

było uroczyste ślubowaPodstawowej i Gimnazjum.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy docenili działania podejmowane w Zespole oraz gratulowali sukcesów. Przekazując życzenia, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w  Krakowie przytoczył słowa Alberta Einsteina, które przyświecały całej uroczystości: Tylko wzorowanie się na wielkich i  kryształowo czystych charakterach rodzi piękne idee i szlachetne czyny.

Po przerwie obecni na sali mogli obejrzeć prezentację multimedialną pt. „Okruchy minionych chwil”, przygotowaną przez nauczyciela Zespołu, Benjamina Lelątko. W części artystycznej przygotowanej pod kierunkiem nauczycieli: Moniki Cebo, Tomasza Chrobaka oraz Małgorzaty Dachowskiej, wzięli udział uczniowie klas pierwszych Zespołu. W formie widowiska słowno - muzycznego przedstawili historię pewnego ducha szkoły, który kiedyś był nauczycielem. Rolę tę zagrała uczennica klasy I Gimnazjum, Marlena Miszczyk. Po zakończeniu programu goście mogli zwiedzić budynek Zespołu, wpisać się do Księgi Pamiątkowej oraz obejrzeć Kroniki. Uroczystość zakończyło okolicznościowe spotkanie zaproszonych gości oraz nauczycieli i rodziców.

••• Małgorzata Dachowska i Tomasz Chrobak Dyrektor Zespołu serdecznie dziękuje sponsorom oraz wszystkim tym, którzy zaangażowali się w  prace związane z  przygotowaniem uroczystości. Należą do nich: rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola, rodzice uczniów klasy I, III, VI Szkoły Podstawowej, rodzice uczniów klasy I, II Gimnazjum, Dyrektorzy przedszkoli, szkół z  Gminy Bolesław i Bukowna, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek i instytucji z gminy Bolesław, ZNP, Grażyna Gaj, Ewa Dychtoń, Ewa Muszyńska, Bogdan Materka, Elżbieta Probierz, Marek Zięba, Stanisław Lekston, Tadeusz Lekki, Danuta Mrożek, Maria Kopa, Janina Musiorska, Barbara Kamys Zdzisława Skorus, Irena Izdebska, Emilia Środula, Barbara Jachimowicz, Izabela Chojowska Iwona i  Mirosław Ślusarczykowie, Marzena i Marek Cebowie, Małgorzta i Robert Dachowscy, Magdalena Bonecka, Marzena Liszka, Zofia Dąbek, Marcin Macek, Elżbieta i Bartłomiej Chrostkowie, Halina Skubis, Ewa i Mariusz Piętkowie, Elżbieta Machnik, Zbigniew Bulwa, Grzegorz Zastawnik, Iwona i Rafał Kocjanowie, Agnieszka i Mirosław Ćwięczkowie, Adam Kluza, grupa wynajmująca salę gimnastyczną, Wspólnota Gruntowo – Leśna, Aviva Commercial Union, Zakład Gospodarki Komunalnej w  Bolesławiu, Rada Sołecka w Podlipiu, PPHU „Marlesz”.

Dekorację sali gimnastycznej oraz pomieszczeń w budynku Zespołu wykonali: Ewelina Kulig, Agnieszka Szymczyk – Wyżychowska, Monika Cebo, Dorota Filipek, Monika Kasperska, Marta Szreter wspólnie z pracownikami obsługi. Ks. Mariusz Biśta przygotował zaproszenia oraz folder Zespołu. Jacek Ślęzak – nauczyciel Zespołu Szkół w Krzykawie, przygotowywał poczet sztandarowy.

Dołącz do Lokalnej Grupy Działania! 9 listopada w budynku Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu odbyło się pierwsze spotkanie Lokalnej Grupy Działania „Nad Białą Przemszą”. W spotkaniu uczestniczyli: Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ewa Dychtoń, radny - Stanisław Lekston oraz była wójt gminy Krystyna Kowalewska. Zaproszeni goście zadeklarowali poparcie dla Lokalnej Grupy Działania w gminie Bolesław.

Prezesem LGD jest Wójt Gminy Klucze -Małgorzata Węgrzyn ,która otrzymała decyzję o unijnym dofinansowaniu na realizację „Lokalnej Strategii Rozwoju”.Po części oficjalnej działacze LGD wykazali się inicjatywą i przedstawili swoje koncepcje: - Odnowa i rozwój wsi - budowa osiedla domków jednorodzinnych.

- Małe projekty- zakup maszyn do niszczenia dokumentacji,sprzętu medycznego do produkcji i naprawy protez dentystycznych,maszyn do szycia oraz nabycie komputerów i oprogramowania. - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - budowa lodowiska, rozwój lokalnej sieci informatycznej. - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - budowa nowoczesnego centrum handlowo-usługowego, modernizacja istniejących obiektów handlowych i piekarni. W dalszej części spotkania dyskutowano o międzynarodowej wymianie handlowej z makro przedsiębiorstwami,działającymi na terenie Wspólnoty Europejskiej. Zapraszamy do współpracy! Razem jest łatwiej i więcej można osiągnąć!

••• Beata Bazan-Bagrowska


BOLESŁAWSKIE PREZENTACJE

9

BOLESŁAWSKIE PREZENTACJE

Lokalne ale niesamowite historie

OPOWIEŚĆ OKUPACYJNA

- Po eksterminacji Żydów z Olkusza, Niemcy pozostawili tylko trzech żydowskich fachowców-krawców i radiotechnika. Byli oni pilnowani świadczyli usługi Niemcom - opowiada mój rozmówca.

- Rodzina moja mieszkała w zabudowaniach szkoły rzemieślniczej - gdyż ojciec mój przed wojną był woźnym. Ja pracowałem za kilkadziesiąt fenigów dziennie. Żyć trzeba było, więc dorabiało się różnymi kombinacjami, najczęściej handlem. Dowiedziałem się, że można zarobić, kupując w Fabryce Papieru w Kluczach tzw. koncentrat celulozowy i dostarczać go do Wolbromia Żydom, którzy tam produkowali sztuczne skóry. Wraz z kolegami kupowaliśmy znaczną ilość tego koncentratu, najęliśmy chłopa do przewozu. Podczas transportu nastąpiła wsypa. Niemcy schwytali chłopa z furą i koniem, a myśmy zwiali. Niemcy dowiedzieli się naszych nazwisk. Byliśmy poszukiwani. Chodziłem wystraszony. Odwiedzałem często krawca-Żyda, u którego ubierała się moja rodzina. Nazywał się Liberszac. Pewnego dnia Żyd mówi mi: - Wiesz Ignac - ja wiem o twoich kłopotach. Ty możesz ich uniknąć - tylko posłuchaj mnie. Kup u  mnie ten pierścień złoty, papierośnicę i złotą cygarnicę i udaj się z tym do żandarma, który mieszka w domu Kubiczków na pierwszym piętrze. Posłuchałem. Kupiłem i udałem się na wskazaną ulicę pod dom. Chodziłem chyba kilka minut koło domu - tam i z powrotem. Brak było odwagi... - A gdy nastąpi wpadka? Jak ten Szwab zareaguje?

Wreszcie nabrałem odwagi. Wchodzę na pierwsze piętro. Pukam. Ktoś odpowiada głośno:

- Bitte! - i jednocześnie ukazuje się w  drzwiach opisany przez Żyda niemiecki żandarm.

Głos zamarł mi w gardle. Ten zaprosił mnie do mieszkania z pyta-

jącym gestem utkwił we mnie wzrok. - Co powiesz?

- Proszę pana, życie jest trudne, postanowiłem dorobić i nastąpiła wpadka.

Tu opowiedziałem mu wszystko szczerze,jak w sądzie - kładąc zawiniątko ze złotem na stole. Ten uważnie wysłuchał i powiedział krótko: - Idź do domu. Możesz spać spokojnie.

Udałem się spokojnie, lecz z nieopisaną radością do domu.

Upłynęło parę tygodni i w Olkuszu rozeszła się wieść, że żandarm został aresztowany przez gestapo i umieszczony w olkuskim więzieniu. Ogarnął mnie strach. Nie wiedziałem, co to ma znaczyć. Za łapówkarstwo może? - Może i ja zostanę aresztowany? - myślałem.

Nic takiego... Była to „grubsza” sprawa. Ten aresztowany żandarm to Żyd z Dąbrowy Górniczej, który chcąc się ratować przed śmiercią sprytnie lecz w jaki sposób?

Wstąpił do żandarmerii niemieckiej. Esesmani wykryli to. Pokazywali potem portret Hitlera, wiszący u żandarma-Żyda - na ścianie. Na odwrocie którego był portret okazałego Żyda z  brodą. Był to najprawdopodobniej jego przodek. Od Soleckiego z  Olkusza dowiedziałem się o  dalszych losach żandarma - Żyda. Solecki był zatrudniony na posterunku niemieckim w  Olkuszu jako pomoc gospodarza. Widząc dobrego żandarma w więzieniu umożliwił mu ucieczkę. Ten zwiał i udał się ukradkiem do Krakowa. Tam żył parę miesięcy. Został rozpoznany przez Polaków z Olkusza jako żandarm niemiecki i Żyd zdrajca. Zgłosili to na posterunku i Żyd został zlikwidowany. Opowiadał Ignacy Kościński w styczniu 1994 zapisał Józef Liszka

RADOSNE SPOTKANIE POKOLEŃ Jak co roku w listopadzie spotykały się, spotykają i... będą się spotykać trzy pokolenia nauczycieli: z  miasta Bukowna i gminy Bolesław; nauczyciele emeryci, aktualnie pracujący oraz młodzi, którzy rozpoczynają pracę w szkolnictwie. W tym roku ta ważna uroczystość odbyła się 6 listopada w budynku remizy OSP w Bolesławiu. Organizatorem spotkania był Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) w  Bukownie, wspólnie z  oddziałową Sekcją Emerytów i Rencistów.

Szczególnego znaczenia nabrało to spotkanie z uwagi na jubileusz 70-lecia Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (TON), prowadzącej tajne nauczanie w podczas II wojny światowej. Wśród członków naszego oddziału ZNP mamy koleżankę Zofię Marchewkową , która działała w TON na terenie powiatu olkuskiego i przybyła na nasze spotkanie. Wcześniej była odznaczona za swoją działalność w  Krakowie (aula Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego) na spotkaniu zorganizowanym przez Zarząd Okręgu Małopolskiego ZNP. Pani Marchewkowa opowiedziała zebranym jak wspólnie ze swoją mamą - także nauczycielką uczyły dzieci i młodzież w czasie okupacji na tajnych kompletach. Uczyły takich przedmiotów jak język polski, historia Polski, geografia. Dodajmy, że te przedmioty były zakazane w szkole. Pani Zofia opowiedziała jakie niebezpieczeństwa groziły nauczycielom i uczniom za tajne nauczanie. Swoją ciekawą opowieść zakończyła apelem do wszystkich nauczycieli - a szczególnie tych, którzy rozpoczynają pracę w zawodzie,aby nie załamywali rąk z powodu różnych trudności - także ekonomicznych. Zofia Marchewkowa pracowała po wojnie w Zespole Szkół Zawodowych na Skałce: stamtąd odeszła na emeryturę. W swoim gronie mamy również koleżanki z długoletnim stażem w ZNP. Należą do nich: Sabina Wilk, która w tym roku kończy 91 lat i jest jedną z najstarszych naszych członkiń. Warto wspomnieć też o kol. Stefani Basiak, która otrzymała odznakę za 50-letni staż w ZNP. Mamy wśród nas również wybitnych sportowców. Jedną z nich jest Barbara Kulanty-mistrzyni świata w badmintonie. Do tradycji należy pożegnanie koleżanek i  kolegów, którzy odchodzą na zasłużoną emerytu-

rę. W tym roku odeszły następujące koleżanki: Leokadia Czyż, Elżbieta Nalaskowska-Dąbek, Renata Dębska, Elżbieta Pietras, Zofia Czerniak.

Kol. Zofia Czerniak była ponadto aktywnym członkiem Zarządu naszego oddziału ZNP. Wszystkim koleżankom odchodzącym na emeryturę serdecznie podziękowali: Beata Nowakowska - prezes oddziału ZNP, Władysława Zięba - prezes sekcji emerytów i rencistów, Kazimierz Michalik - zastępca prezesa sekcji emerytów i rencistów. Wszystkie koleżanki obdarowane zostały gustownymi upominkami. Jak to jest w  zwyczaju Władysława Zięba zaproponowała odchodzącym na emeryturę wstąpienie do sekcji emerytów i rencistów. Z radością witamy w naszych szeregach: Martę Łaskawiec, Marcelę Cieślik, Agnieszkę Kalecińską, Anetę de Gregorio, Iwonę Głowacką, Aleksandrę Nalepę. (...) Ciepłe słowa do wyżej wymienionych skierował Kazimierz Michalik i Andrzej Ujejski - Prezes Zarządu Okręgu Małopolskiego ZNP, który odniósł się szczególnie do tajnego nauczania (TON) w okresie okupacji. (...) Nasze spotkanie uświetniło swą obecnością wielu znamienitych gości. Należy wymienić tu takie osoby jak: wójt Gminy Bolesław - Ryszard Januszek, burmistrz miasta Bukowna - Mirosław Gajdziszewski, przewodniczący Rady Gminy Bolesław - Mirosław Wójcik, Przewodniczący Rady Miasta Bukowno - Zbigniew Urbański, radny Gminy Bolesław - Stanisław Lekston, dyrektor Samorządowego Zespołu Oświaty i Wychowania w Bolesławiu - Janina Borowiec, dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Bolesław i Miasta Bukowno. Miłym akcentem uroczystości był występ dzieci i młodzieży ze Szkół Podstawowych w Bolesławiu i Gimnazjum w Krzykawie.

Były życzenia,serdeczności. Organizatorki spotkania: Beata Nowakowska i Władysława Zięba złożyły podziękowania gościom, nauczycielom, dzieciom i młodzieży. Wyrazy uznania należą się pracownicom przedszkola w Bolesławiu oraz uczennicom szkół ze Skałki za pomoc w zorganizowaniu tej uroczystości.

••• Beata Bazan-Bagrowska


BOLESŁAWSKIE PREZENTACJE

10

BOLESŁAWSKIE PREZENTACJE

Święto Seniora w naszej gminie

DZIEŃ SENIORA W PODLIPIU

Swoją życiową postawą, sposobem bycia i humorem, codziennie potwierdzają, że jesień życia jest piękna. A jak potrafią się bawić!... Mowa oczywiście o blisko stu młodych duchem seniorach z Krążku, Podlipia i Międzygórza, którzy w ubiegłą sobotę gościli w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlipiu. Jak do tego doszło, skąd pomysły na lokalne działania, czym jest program „Działaj Lokalnie”, skąd dofinansowanie z  Urzędu Gminy w  Bolesławiu i  jak się seniorzy bawić potrafią w  dalszej części artykułu... Sobotnia impreza z  okazji „Dnia Seniora” otwarła niejako cykl działań, realizowanych w ramach dwóch projektów, na które Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu uzyskało dofinansowanie. Pierwszy z nich, projekt pt. „Na ludową nutę” został dofinansowany w kwocie 4 tys. zł ze środków Programu „Działaj lokalnie VI” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w  Polsce oraz Lokalną Organizację Grantową w Kluczach – Stowarzyszenie Forum Oświatowe „Klucze”. Drugi z kolei, pt. „Spotykajmy się pod lipami” został dofinansowany przez Urząd Gminy w Bolesławiu w kwocie 6 tys. zł, w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego z  zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i  tradycji oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na projekty składa się m.in. cykl spotkań z tradycjami i kulturą ludową, na które wraz z Centrum Kultury zapraszać będzie Koło Gospodyń Wiejskich w Podlipiu z tutejszą Ochotniczą Strażą Pożarną jako partnerem. Skoro już nasze „pełne krzepy” Podlipianki będą podejmować gości, to nie inaczej, jak w nowych, regionalnych strojach, które zostaną zakupione w ramach naszych lokalnych działań i otrzymanych grantów. Skoro już wszystko wyjaśnione, można skupić się na sobotniej zabawie, którą otworzyło symboliczne „Sto lat” w towarzystwie lampki szampana. Wszystkim seniorom życzenia przekazał Wójt Gminy Bolesław, Ryszard Januszek, najstarszych zaś uhonorował kwiatami. Otrzymali je: Wanda Dukat (Międzygórze), Sabina Wilk, Anna Wilk i Państwo Kaczyńscy z Podlipia oraz mieszkańcy Krążku, Państwo Rutkowscy. Skoro jesteśmy przy małżeństwach, nie sposób pominąć atrakcji wieczoru, jaką było widowisko obrzędowe pt. „Swaty” w  wykonaniu „Podlipianek”. Przeplatane gwarą i  sporą dawką humoru przedstawienie uświadamia, że pokaźne morgi pola i  sztuki bydła liczone w  dziesiątkach, to czasami nie wszystko, aby zdobyć rękę upragnionej panny! Dopełnieniem imprezy był występ kapeli „Jasie” z Klucz, a także przepyszne, regionalne potrawy, jakie serwowało podlipiańskie koło. Cieszyło się oko, radowała dusza...I tak do późnych godzin wieczornych, bo mieszkańcy naszej gminy, co już nie raz udowodnili, wigoru mają co niemiara! ••• Katarzyna Górska

DZIEŃ SENIORA W LASKACH

To był strzał w dziesiątkę! 24 października kilka pokoleń mieszkańców Lasek świętowało w budynku remizy OSP w Laskach Dzień Seniora.

Sołtys Lasek Zbigniew Wisła po raz kolejny stanął na wysokości zadania i zadbał o  całość imprezy z  zacięciem godnym dobrego gospodarza. Sponsorzy i  pomocni ludzie (Wójt Gminy Bolesław Ryszard Januszek, Anna Jochymek z  firmy Złoty Róg, Maria Kieres - właścicielka kwiaciarni, radny Stanisław Lekston, dyrektor Centrum Kultury w  Bolesławiu - Barbara Rzońca, Rada Sołecka Lasek, OSP Laski, KGW Laski) udowodnili, że seniorów nie tylko lubią, ale także chcą aby byli zadowoleni. Były kwiaty,muzyka,dobry humor,śpiew,zabawa,słodkości i życzenia. Uhonorowano najstarsze małżeństwo (Krystynę i Mariana Łaskawiec) i  najbardziej złotych seniorów: Helenę Gołąb (90 lat), Henryka Czerniaka (90 lat), Aleksandra Dybich (89 lat). Dojrzali Laskowianie z  zaciekawieniem i  wdzięcznością przyjęli darowany im czas i uwagę. Te chwilę z pewnością dołączą do bukietu swych najmilszych wspomnień. Zaproszono

blisko 100 seniorów (od 65 roku życia w górę) z sołecta Laski. Jedną z atrakcji imprezy był program artystyczny w  wykonaniu Laskowianek, a także młodzieży z Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Laskach. Gratulujemy młodym aktorom, a  także ich opiekunkom: Marii Imielskiej, Katarzynie Gruszczyńskiej, Jadwidze Rurant. „Ożywienie i  zintegrowanie starszej społeczności Lasek z pewnością pomoże scalić i wykorzystać bogate już doświadczenie seniorów. To druga impreza z okazji Dnia Seniora i z pewnością będą kolejne. Jest to podziękowanie dla nich, za trud i zaangażowanie w nasze wychowanie. Niech nam żyją sto lat !”-powiedział sołtys Lasek. Według Herolda S. Kuschnera „Życie jest jak książka. Im dalej zajdziemy, tym więcej nabiera sensu.” Seniorom z okazji ich święta życzymy dużo zdrowia, optymizmu, radości i samych pogodnych dni. ••• Beata Bazan-Bagrowska

DZIEŃ SENIORA W BOLESŁAWIU Niech żyją seniorzy!

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławiu, na imprezie z okazji Dnia Seniora bawiło się około stu osób. Zabawa została przygotowana przez Związek Emerytów i Rencistów, Koło Gospodyń Wiejskich w Bolesławiu i Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu w ramach projektu „Działaj Lokalnie”.

Impreza jest częścią działań, jakie odbywają się w ramach projektu

zatytułowanego „Specjały spod strzechy”. Na jego realizację bolesławskie koło otrzymało 2 tys. zł dofinansowania z „Działaj lokalnie VI” - programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Organizację Grantową w Kluczach.

Podczas sobotniej imprezy był czas na serdeczne życzenia, które wraz z kwiatami, na ręce najstarszych osób: Barbary Rudawskiej i Edwarda Dreksy, złożył Wójt Gminy Bolesław, Ryszard Januszek. ••• Katarzyna Górska


BOLESŁAWSKIE PREZENTACJE

11

BOLESŁAWSKIE PREZENTACJE

Foto-relacja

DZIEŃ SENIORA NA FOTOGRAFII


WRĘCZENIE SZTANDARU - FOTOGALERIA

Bolesławskie Prezentacje10/2012  
Bolesławskie Prezentacje10/2012  

Miesięcznik samorządowy gminy Bolesław.

Advertisement