In_certeses 5

Page 1

In_certeses 5 (14_12_19) Treballs de recerca. Alumnes de batxillerat de la promociรณ 2018-2020

1


In_certeses 5 Jornada de recerca 2019 Col·legi Sant Miquel dels Sants DIPÒSIT LEGAL: B 26028-2019 Desembre 2019 Publicacions del Col·legi Sant Miquel dels Sants Carrer Jaume I el Conqueridor, 11. 08500 Vic. 93 886 12 44 Ronda Camprodon, 2. 08500 Vic. 93 886 05 95 stm@santmiqueldelssants.cat www.santmiqueldelssants.cat

2


In_certeses Fer recerca és estar en camí cap a la veritat, no posseir-la. És en la incertesa, no en la seguretat impossible, mesquina, que aquest camí té el seu origen, i només a partir d’ella apareix, audaç, la pregunta. Privilegi del savi, la pregunta ens permet avançar en el sentit del coneixement i de la ciència, on cada hipòtesi és, encara i sempre, allò que ja era quan la paraula es deia en grec: únicament un pas que ha de ser cada vegada superat. En la recerca no assolim definitivament la veritat: només perfeccionem i acotem les nostres incerteses. “Qui assoleix el seu ideal és qui està en condicions de superar-lo” Friedrich Nietzsche. (1844-1900)

3


4


Sumari general _Treballs de Recerca presentats. Resums i dades de referència _Índex alfabètic d’autors i de títols dels treballs

7 40

5


6


Treballs de Recerca presentats. Resums i dades de referència

7


8


El treball consisteix en la realització d’un Pla d’Empresa orientat a la creació d’un producte per donar resposta a les persones que busquen seguretat quan van per la ciutat. Es tracta d’una bossa de mà que s’obre mitjançant el reconeixement de l’empremta digital. L’elaboració del producte parteix d’una anàlisi detallada i exhaustiva del sector, en la qual s’han identificat diferents necessitats dels usuaris, com la comoditat, el disseny, la qualitat i la funcionalitat. Aquesta anàlisi ha comportat l’elaboració d’un pla de màrqueting i ha conduït al disseny del producte per arribar a l’objectiu final marcat: saber si el projecte és viable o no.

Agramunt López de Santa María, Aida Giordano, walk safe

L’obectiu de la recerca és estudiar tots els elements necessaris per fer un projecte de rehabilitació d’un edifici residencial. El treball s’ha dividit en dos grans blocs. El primer conté una recerca teòrica, on s’han estudiat els tipus de patologies que pot patir un edifici (físiques, mecàniques o químiques), les seves causes i conseqüències i la manera d’identificar-les. En aquest mateix bloc també s’han analitzat les diverses modalitats d’intervenció per poder evitar més danys i resoldre un problema sense que aquest generi nous riscos. El segon bloc del treball consta del projecte pràctic de rehabilitació de l’edifici escollit. Mitjançant l’elaboració de plànols tècnics, s’ha fet una anàlisi del seu estat actual, se n’han determinat les diferents patologies i finalment s’han fet les propostes d’intervenció.

Aguirre Pérez, Eduard Rehabilitació d’un edifici residencial

El rave és una arrel vegetal comestible de la família Brassicaceae, coneguda científicament com a Raphanus sativus. L’objectiu d’aquest treball és estudiar com els adobs químics poden influir en el creixement de les plantes i en el desenvolupament del rave. Les llavors de rave s’han cultivat amb un adob ric en nitrogen (NPK 20-10-10) i ric en potassi (NPK 12-12-17), i s’ha comparat el seu creixement amb un grup control. L’estudi s’ha dut a terme durant sis setmanes i totes les llavors han crescut en les mateixes condicions ambientals. S’ha observat que les plantes que han crescut amb l’adob ric en nitrogen assoleixen més altura i presenten més quantitat de fulles, mentre que les que ho han fet amb l’adob ric en potassi presentaven raves més llargs però amb menys pes que els del grup control. Finalment, la taxa de producció total per setmana ha estat més gran en el grup control, ja que ha crescut més ràpidament que les plantes amb adob. Com a conclusió, aquest experiment revela que no cal afegir adobs químics al conreu, ja que s’obtenen més bons resultats només amb els nutrients del sòl.

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Anna Pla

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Sílvia Junoy

Ajayi, Deborah Damilola Estudi comparatiu sobre l’efecte dels adobs químics en plantes de rave

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Berta Sánchez

9


Ajayi, Mayokun Joseph Creating a Video Game

Camp/disciplina: Matemàtiques i informàtica Tutor/a: Oriol Marsó

Alcoba Salat, Guillem Planifiquem l’estalvi i invertim?

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Mireia Carbonell

Androne, Elena Madalina L’Asperger. Estudi d’un cas

Camp/disciplina: Psicologia Tutor/a: Maite Godayol

10

Els videojocs són aplicacions que no només s’utilitzen per a l’entreteniment, sinó també per a propòsits seriosos en àmbits com l’educació, els negocis i la salut. Els seus desenvolupaments són de naturalesa multidisciplinària: combinen so, art, sistemes de control, intel·ligència artificial (IA) i factors humans. En aquest treball es descobreixen els fonaments que fan realitat aquests jocs i s’avalua tot el procés d’enginyeria del software que hi ha darrere del seu desenvolupament, explicant els conceptes de modelatge, animació, programació... Veurem com, amb el disseny assistit per ordinador (CAD), cada individu pot dissenyar el seu propi joc. S’ha creat també un tutorial, que explica pas a pas com es pot crear, mitjançant el programa Blender, un primer joc bàsic. I, finalment, a la part pràctica del treball es desenvolupa tot un joc de principi a fi: «Siluria’s fate», un joc que combina dos modes, un de tir i una d’aventura gràfica.

El progrés econòmic de l’Estat espanyol ha produït la millora del patrimoni financer de les famílies i les empreses. L’entrada d’Espanya a la UEM el 1999 va comportar, entre altres conseqüències, assumir una política de tipus d’interès baixos, que van restar atractiu als dipòsits de termini tradicionals. A aquests factors cal afegir-hi una millora de la cultura financera de la població i el desenvolupament que han tingut els mercats financers en els darrers anys, amb la popularització d’altres vehicles d’inversió, com els fons d’inversió, la inversió directa en actius de renda variable, etc.. L’objectiu del treball és conèixer per què estalvien les unitats familiars i cap a on canalitzen aquest estalvi. La primera part analitza l’evolució de l’estalvi i la inversió a l’Estat espanyol en comparació amb Europa. Seguidament s’exposen recomanacions d’experts per planificar l’estalvi i conèixer els tipus d’actius financers en què invertir, els riscos que comporten i les estratègies per modelar les emocions en el moment de prendre decisions en aquest camp. Finalment s’ha realitzat una enquesta per conèixer les tendències de l’estalvi i la inversió a Osona. Els psiquiatres Leo Kanner i Hans Asperger van estudiar nens amb diferents problemes de relacions socials i comunicatives i van introduir el Trastorn d’Espectre Autista entre els anys 1942 i 1943. Els nens amb espectre autista tenen una habilitat limitada per a comunicar-se amb els altres, que inclou l’àmbit no verbal (gestos amb les mans, expressions facials i contacte visual). Aquest treball presenta la història de l’Albert, un nen amb un TEA sever o de baix funcionament en la comunicació no verbal. Després d’estudiar, llegir i investigar tot el comportament de l’Albert s’arriba a la conclusió que pateix un autisme sever en la comunicació no verbal i les relacions socials i que, per tant, necessita molta ajuda per poder-se comunicar amb normalitat en el futur.


Si preguntem a la població quins sistemes de propulsió naval coneix, pràcticament tothom respondrà o bé la vela o bé l’hèlix connectada a un motor. Existeix, però, un tipus especial d’embarcació que utilitza un sistema de propulsió basat en l’efecte Magnus: els rotors Flettner o veles giratòries. L’efecte Magnus és el fenomen físic pel qual la rotació d’un objecte a través d’un fluid afecta la seva trajectòria. És conegut el seu estudi, per exemple, en els xuts de falta de futbol o en els efectes de les pilotes de tennis taula o de golf. En aquesta recerca s’han estudiat les variables que afecten el moviment d’un vaixell degut a l’efecte Magnus: la intensitat del vent, la velocitat angular o el sentit de rotació, el diàmetre i la rugositat dels rotors, entre d’atres. Per portar-la a terme, s’ha dissenyat i construït una maqueta amb un sistema rotor i una petita piscina per on fer-la navegar. Les dades s’han captat a partir d’un sensor de força i vídeo digital i s’han analitzat amb un programa dissenyat amb aquesta finalitat.

Arcarons Sala, Vicenç A tota vela? Estudi de l’efecte Magnus aplicat al rotor Flettner

Tothom s’ha preguntat alguna vegada si el paper acabarà desapareixent, ja que ara s’utilitzen molt més les noves tecnologies per treballar, a l’escola, en l’oci, etc. Fins i tot és possible fer la compra al supermercat per internet! Si els nostres besavis poguessin veure tot el que podem arribar a fer només amb un clic, no s’ho podrien creure. A través d’aquesta recerca és possible descobrir fins a quin punt encara es fa servir el paper per a la informació, o bé si ja ha quedat reemplaçat pel món digital. El treball també formula la següent pregunta: si el paper acaba desapareixent, quin suport s’utilitzarà? Les pantalles? El treball permet descobrir la resposta a aquests interrogants.

Arumí Codinach, Cristina En paper o en digital?

Aquest treball té com a objecte d’estudi la desaparició del diner en efectiu a escala mundial. Actualment aquest fet ja és una realitat, perquè cada vegada s’utilitzen més nous sistemes de pagament que estan en procés d’establir una nova tendència dins de l’economia global. La primera part de la recerca analitza, en termes generals, la situació actual. Tot i que a Espanya l’evolució encara és lenta, en altres països d’Europa, com Suècia, s’està produint d’una manera ràpida i eficaç. Cal dir que el procés comporta certs avantatges, com l’eliminació de l’economia submergida, però també inconvenients, com, per exemple, les dificutats d’adaptació d’un segment de la societat. A la part pràctica del treball s’ha realitzat una enquesta a persones de la comarca d’Osona, per conèixer la tendència d’ús de l’efectiu, i també s’ha contactat amb el Banc d’Espanya i agents del sector financer per saber la seva opinió sobre aquest fenomen.

Arumí Colom, Èric És possible viure en una economia sense efectiu?

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Miquel Padilla

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Carme Codina

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: M. Lluïsa Prat Col·laboradors: Ignasi Teixidor, gestor comercial del banc BBVA de Calldetenes

11


Balasch Ciruela, Alba Sóc el que sobreviu de mi. Anàlisi de la influència social dels lideratges

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a:

El comportament de les persones ve determinat, en bona part, per la influència directa de l’entorn social. Aquest treball se centra fonamentalment en una anàlisi de la figura del «líder» i té com a principal objectiu constatar fins a quin punt l’existència de lideratges resulta determinant en la dinàmica de la societat i dels grups. La part pràctica s’ha basat en la metodologia qualitativa anomenada «observació sistemàtica» i s’ha centrat en tres grups de tipologia diferent: una família, un equip de futbol i una empresa.

Albert Espona

Balcells Oslé, Judit Ensenya’m a viure les emocions

Camp/disciplina: Educació Tutor/a: Anna Jiménez

Berruezo Moreno, Jamie Contra la gravetat. Estudi de la caiguda d’un imant en un tub metàl·lic vertical

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Miquel Padilla

12

L’interès per conèixer el món interior és el que ha mogut aquest treball de recerca, que consisteix en un estudi dels diversos tipus d’emocions i les teories que les expliquen, i també de l’ús dels contes per explicar-les als més petits. A partir d’aquest estudi, l’autora ha creat cinc contes que reflecteixen les emocions bàsiques: la por, l’alegria, la tristesa, l’enuig i el fàstic. Aquests contes van acompanyats d’una guia per als adults com a eina perquè les puguin treballar a través de la seva didàctica, i d’un CD on es reprodueixen oralment els textos. L’estudi de la primera part s’ha basat en fonts escrites i visuals, sobretot articles de psicòlegs i blogs d’educació. El treball permet veure quin és el procés que viuen els nens en relació a les emocions i construir algunes pautes per aconseguir reconèixer-les i controlar-les.

Quan es deixa caure un imant per l’interior d’un tub cilíndric no metàl•lic, s’observa que cau amb un moviment uniformement accelerat per efecte de la gravetat, tal com ho faria una pedra. Ara bé, si fem la mateixa prova amb un cilindre metàl•lic, quan cau l’imant en el seu interior hi indueix uns corrents elèctrics, anomenats corrents paràsits o de Foucault, que a la vegada indueixen un camp magnètic que produeix una força sobre l’imant oposada a la gravitatòria, la qual cosa fa que aquest assoleixi una velocitat de caiguda constant. En aquesta recerca s’han estudiat els factors que influeixen en la generació dels corrents de Foucault induïts en un tub cilíndric metàl•lic i el seu efecte sobre un imant que cau pel seu interior. A més, s’ha comprovat que la força que s’oposa al pes de l’imant és proporcional a la seva velocitat límit de caiguda. Per portar a terme aquest estudi, s’ha realitzat la captació de dades mitjançant vídeo digital.


La contemplació en directe del cel i els seus secrets i la introducció en l’astronomia bàsica són un bon camí per entendre el lloc de l’home en l’univers, i han estat també els objectius d’aquest treball, que se centra en l’observació de les pluges d’estels, els planetes i les estrelles a l’estiu, així com en les dificultats que s’han plantejati.A més, es para atenció en el material emprat, format per un telescopi bàsic, programes informàtics pràcticament gratuïts, un làser, una brúixola i una carta celestial. Prèviament, s’ofereix una introducció sobre els conceptes i teories més importants i essencials de l’univers com a unitat general, de manera que s’incorpora una extensa bibliografia de referència.

Bruno Román, Brián Antón Pluges d’estels. De com el poder computacional és necessari en l’astronomia

La genòmica és l’estudi complet de l’ADN d’un organisme. Gairebé totes les cèl·lules contenen una còpia completa del genoma, que conté la informació necessària per al desenvolupament i el creixement d’un individu. L’estudi del genoma ajuda els investigadors a entendre millor les interaccions dels gens entre si i amb l’entorn, així com les causes de certes malalties genètiques. Consegüentment, és possible localitzar aquelles variants que contribueixen a l’aparició de malalties com l’asma o el càncer. En aquest treball s’estudien dues de les tècniques emprades per a la seqüenciació i l’anàlisi de l’ADN. La primera es basa en l’anàlisi de variants germinals, identificades amb un Genome-Wide Association Study (GWAS), en el carcinoma cutani de cèl·lules escamoses. La segona, en l’anàlisi de variants somàtiques identificades amb Next Generation Sequencing (NGS) en el càncer de mama. En els resultats obtinguts destaquen la detecció de quatre zones genòmiques noves relacionades amb el carcinoma cutani de cèl·lules escamoses; dues variants germinals que confirmen la relació de la resposta de la pell a l’exposició solar amb l’aparició del càncer de pell, i quatre gens relacionats amb el càncer de mama.

Brusosa Baulenas, Anna Genòmica: a la recerca d’un tractament personalitzat. Detecció i anàlisi de variants genètiques en el càncer

Socialment, s’acostuma a tenir interioritzat el fet que consumir sempre va lligat a la producció de residus. Però, i si no fos així? Avui dia es té en compte per part de moltes empreses l’aportació de valors relacionats amb el medi ambient i la societat. L’objectiu d’aquest treball és veure si aquestes empreses tenen com a finalitat crear aquest valor compartit i dur a terme un desenvolupament sostenible o si veuen l’aplicació de l’economia circular –el model econòmic alternatiu– com una forma de màrqueting i de prestigi social que els permeti augmentar el seu estat financer.

Campos Escofet, Aina L’economia circular, estratègia de màrqueting o aposta per un futur millor?

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Toni Torrents

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: M. Lluïsa Prat Col·laboradors: Barcelona Supercomputing Center (BSC)

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Mireia Carbonell

13


Carvajal Camprubí, Jana Hipotiro-què? Estudi poblacional sobre el grau de coneixement de l’hipotiroïdisme

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: M. Lluïsa Prat Col·laboradors: CAP El Remei de Vic

Casals Canalias, Marta Homo futurus

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Ariadna Palacios

Casanovas Riera, Cristina Trainy i la gestió de la seva marca

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Ignasi Roviró

14

L’hipotiroïdisme és una malaltia que es caracteritza per la secreció d’hormones tiroïdals a nivells inferiors als habituals. A partir de la percepció del nivell de desinformació sobre la malaltia per part de la població, s’ha decidit dur a terme un estudi poblacional del grau de coneixement de l’hipotiroïdisme. L’objectiu principal ha estat comparar els diferents nivells de coneixement entre persones sanes i persones amb la malaltia i entre els mateixos malalts. Les dades s’han obtingut a partir d’una enquesta que ha comptat amb la col·laboració dels pacients i el personal sanitari del CAP El Remei de Vic. S’han enquestat un total de 208 persones, 104 de les quals patien hipotiroïdisme. Els resultats de l’estudi han demostrat que tot i que el coneixement dels no afectats per la malaltia és inferior amb escreix al dels afectats, aquests últims estan molt desinformats. També s’ha constatat que el coneixement dels afectats està directament relacionat amb el sexe, l’edat i els estudis i que el tractament és considerat necessari però no es demostra la seva eficàcia en tots els casos. En general, es conclou que el coneixement de la malaltia és deficient. L’espècie humana és curiosa per naturalesa. Al llarg de la seva història s’ha plantejat moltes preguntes, algunes de les quals de forma recurrent des de fa més de dos mil anys. Una d’aquestes preguntes, que aquest treball pretén respondre, és: com serem els éssers humans en un futur? En primer lloc s’ha estudiat el passat per tal de determinar quins han estat els principals canvis anatòmics i fisiològics que ha patit l’espècie humana al llarg de la seva evolució i quins són els principals agents que han propiciat l’aparició d’aquests canvis, i s’ha vist que el motor més important de transformació ha estat el clima. A partir d’aquest punt, el treball s’endinsa en l’anàlisi de com seran el clima i la nostra societat d’aquí a 100.000 anys, temps suficient per poder observar canvis anatòmics i fisiològics en els éssers humans. S’ha determinat que la Terra estarà en un període de glaciació i que, presumiblement, la tecnologia dictarà l’evolució. A partir de tot això, s’ha arribat a la conclusió que els éssers humans del futur seran més alts i més grassos que actualment i amb el crani més petit, entre moltes altres característiques. El treball s’inicia fent una aproximació al brànding, que s’està convertint en una eina clau per a la posició en el mercat de qualsevol empresa i per a la diferenciació de les marques. El treball estudia l’actitud que els consumidors adopten i les característiques més necessàries perquè el procés de brànding sigui útil a les empreses, i es posa interès en el paper que tenen el màrqueting i la publicitat en aquest procés. Per aconseguir una aproximació adequada, es fa un estat de la qüestió, on es presenten set dels especialistes més destacats en la temàtica estudiada. Posteriorment, es presenten sumàriament els mons del màrqueting, de la publicitat i de les marques, i finalment s’entra més profundament en el brànding. En la part final del treball s’apliquen els coneixements exposats al disseny complet d’un pla de màrqueting per a una empresa seguint les fases oportunes: brainstorming, creació del logo, naming, l’eslògan i els productes d’una nova empresa dedicada a la comercialització de roba esportiva: Trainy.


El present treball vol indagar sobre totes aquelles estratègies, tant econòmiques com publicitàries, que utilitzen les petites i grans aerolínies a escala global. En la introducció es tenen en compte des de la situació del mercat aeri, els ingressos i les anàlisis de clients fins a tots aquells processos que engloben el màrqueting i la publicitat, on podrem trobar les etapes en les quals es divideix el màrqueting aeri, les estratègies usades i els errors comuns que es poden cometre, a més de la gestió, creació i funcionament d’una marca o una introducció a un nou tipus de màrqueting aplicat a l’exigent demanda de les xarxes on-line: el màrqueting de relacions. El treball exposa les funcions, decisions, estratègies i característiques que ha de tenir la publicitat dins d’una aerolínia i els factors que poden condicionar-la. Finalment s’indaga sobre quin serà el futur de les companyies aèries a partir d’ara, tenint en compte la crisi que van viure ara ja fa uns anys i la seva evolució cap a un mercat amb una influència clarament digital.

Chaves Juventeny, Joan Carles El màrqueting aeri

Qualsevol cos en rotació que viatgi per l’aire pateix quatre forces: la gravitatòria, la resistència de l’aire, l’empenyiment (menyspreable respecte a les altres tres) i la força de Magnus. Aquesta última actua perpendicularment a la velocitat i provoca el desviament del cos en rotació. Això és degut a la diferència de pressions que es produeix a causa de la velocitat relativa del fluid respecte a diferents punts el cos. Estem acostumats a aquest efecte en les trajectòries de les pilotes d’alguns esports quan se les fa girar. Per exemple, l’efecte lateral en un xut de futbol que produeix una trajectòria que pot confondre el porter. En aquesta recerca s’estudien els factors que influeixen en el canvi de la trajectòria d’un cilindre degut a la seva rotació en un fluid, tant en aire com en aigua. Per poder-ho fer, primer s’ha aïllat l’efecte de la força de resistència de l’aire que actua sobre el cilindre a partir de la determinació de la velocitat límit de caiguda i del coeficient d’arrossegament. Per portar a terme aquest estudi, s’ha realitzat la captació de dades mitjançant vídeo digital.

Cubero Capdevila, Joan La rotació en un fluid. Estudi dels factors que influeixen en la força de Magnus

Una de les principals causes de mortalitat a escala mundial és la insuficiència cardíaca, concretament els atacs de cor. A l’Hospital Germans Trias i Pujol estudien possibles factors que poden causar-los, entre els quals hi ha els virus. En aquest treball s’ha estudiat qualitativament la incidència del parvovirus humà B19 en els infarts aguts de miocardi (IAM) degut a fibril·lació ventricular primària (FVP). Mitjançant mostres de sèrum sanguini i de teixit cardíac extretes de pacients amb IAM, s’ha realitzat una anàlisi postinfart del material genètic i de les immunoglobulines circulants contra infecció de parvovirus, amb l’objectiu de classificar les mostres en positives o negatives pel B19. Malgrat la gran varietat de resultats obtinguts, s’ha arribat a la conclusió que aquest virus no altera el risc de patir arrítmies cardíaques com la FVP. Es considera que, indubtablement, és necessari seguir la investigació sobre la incidència dels virus a la FVP, ja que si s’obtinguessin resultats positius per algun altre virus, es podria començar el tractament de prevenció als pacients infectats i això comportaria una reducció en la mortalitat per atacs de cor.

Dinarès Verdaguer, Maria Incidència de la infecció per parvovirus humà B19 en la fibril·lació ventricular primària

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Ignasi Roviró

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Miquel Padilla

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Ariadna Palacios Col·laboradors: Elena Revuelta, Santiago Roura, Hospital Germans Trias i Pujol

15


Drissi Autet, Jacint Influència de la mineralització de l’aigua en la cervesa Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Ariadna Palacios

Escribano Martí, Marc Un pas cap a la victòria

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Montserrat Rovira

Espuny Parés, Joan Estudi de la sinestèsia en els artistes

Camp/disciplina: Psicologia Tutor/a: Carme Codina

16

La cervesa és la beguda alcohòlica més consumida a tot el món. Només a l’Estat espanyol se’n consumeixen 40 milions d’hectolitres l’any. N’existeixen de molts tipus diferents: rosses, negres, de llúpol, de civada... De manera que no n’hi ha dues d’iguals. Totes són diferents però totes tenen una cosa en comú: el seu principal ingredient és l’aigua. La composició d’aquesta aigua, afecta el sabor, l’olor o la textura de la cervesa? És a dir, la mineralització de l’aigua té un efecte sobre les propietats organolèptiques de la cervesa? Aquesta és la pregunta que es pretén resoldre en aquest treball de recerca. Per contestar-la s’han elaborat cinc cerveses de l’estil English Pale Ale utilitzant aigües amb diferent grau de mineralització. Un cop elaborades se n’han analitzat les propietats organolèptiques realitzant un tast de cerveses. A partir dels resultats obtinguts en aquest tast no s’ha pogut concloure que hi hagi una relació entre la mineralització de l’aigua emprada per a l’elaboració de les cerveses i les propietats organolèptiques obtingudes.

El principal objectiu de la recerca és saber en què es basa un jugador no professional de futbol (com els nens i joves que practiquen aquest esport per diversió) a l’hora de comprar una bota o una altra. La part pràctica del treball consisteix en una enquesta,mentre que la part teòrica s’inicia amb un estudi morfològic del peu, continua amb una anàlisi de la bota, parant atenció a la seva tipologia, materials, formes i parts, i acaba amb una referència, més aprofundida, als tipus de tacs i els tipus de terrenys de joc. La raó per la qual la part dedicada als tacs és més extensa és perquè aquest aspecte és el que té més influència a l’hora de decidir quina bota comprar, ja que els tacs estan sempre en contacte amb el terra, de manera que segons en quin terreny de joc es jugui es tendirà a comprar unes botes amb uns tacs o uns altres. Cal dir que aquest factor no és sempre l’únic que es té en compte, ja que n’hi ha molts més, com són el preu, l’estètica o els materials.

El març és blau, la T és verda i el 7, marró. La sinestèsia és un fenomen neuropsicològic que fa que dos o més sentits s’uneixin i que una experiència sensorial en provoqui una altra automàticament i involuntàriament. Hi ha sinestèsics que veuen el 1944 de color blau mentre que n’hi ha d’altres que recorden l’olor de les maduixes quan senten un violí. Aquest treball és un estudi sobre la sinestèsia i els seus tipus més comuns. També es comprova quina presència i quina incidència té aquest fenomen en la població general i quina importància té sobretot en els artistes, concretament en els que realitzen estudis musicals. Finalment, l’autor fa una anàlisi de la seva pròpia sinestèsia i planteja diferents experiments per a la comprovació d’aquest fenomen.


La recerca comença amb una investigació sobre l’abast i la definició del Big Data, els diferents tipus de dades que es poden recollir, la manera d’analitzar-les i els usos que tenen. Concretament, es parla de les utilitats de l’anàlisi de les dades que generen les empreses de vídeo i com poden ajudar a millorar el seu negoci. La segona part del treball consisteix en l’estudi de Nice People At Work, una empresa que s’ocupa de recollir, ordenar i analitzar totes les dades que generen algunes empreses de vídeo i oferir-les als seus clients perquè puguin detectar errors i maneres de millorar en la seva plataforma. Dins d’aquest estudi trobem entre altres aspectes l’explicació del producte que ofereix l’empresa, com s’organitzen en diferents departaments i alguns dels seus principals competidors. Aquest treball de recerca s’ha pogut realitzar, sobretot, gràcies a l’oportunitat de poder realitzar dues setmanes de pràctiques a NPAW.

Farrés Carreter, Laia Big Data, un nou món per a les empreses de vídeo. Estudi de l’activitat d’una empresa d’anàlisi de dades de vídeo

El treball proposa el disseny i la creació d’una marca de roba, concretament de samarretes per a un públic jove. L’elecció del tema parteix de la curiositat de l’autor per les persones que tenen una marca pròpia (normalment famosos, influencers...) i que són conegudes i s’introdueixen al mercat no només per la fama dels creadors, sinó també per la qualitat de la roba. L’objectiu ha estat crear una samarreta i vendre’n alguna a un preu molt econòmic. Per assolir aquest objectiu, el treball és precedit d’un marc teòric i inclou, ja com a part pràctica, un pla de màrqueting. Finalment a més del disseny i la creació de la samarreta, l’atenció se centra en el nom de la marca i el logo.

Farrés del Castillo, Biel És viable la creació d’una nova marca de roba per als joves?

Què és un Estat, un país? Segons la Convenció sobre els Drets i Deures dels Estats signada el 1933 a Montevideo, un Estat ha de tenir territori determinat, població permanent, govern i capacitat d’entrar en relacions amb altres Estats. No obstant, podem considerar que qualsevol realitat amb aquestes característiques és un Estat? Per exemple, un bloc de pisos? Amb aquest treball de recerca es pretén esbrinar com es fa un Estat, i quines barreres apareixen a l’hora de portar-lo a la pràctica; què impedeix algú fer-se sobirà d’un lloc i proclamar la seva pròpia república independent i en quin sentit aquest projecte d’Estat és viable. El resultat ha estat una combinació d’estudi acadèmic i interès per posar en qüestió la situació política actual, tot sense perdre el sentit de l’humor.

Fernàndez Martínez, Isaac Com crear el teu propi país? El cas de la República d’Isaàcia

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Ignasi Roviró

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Isabel Jordà

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Anna Pla

17


Ferran Plans, Joan Disseny d’un habitatge d’espai limitat, adaptat per a una persona usuària de cadira de rodes Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Sílvia Junoy

Ferreyra Bastidas, Evelyn Estrella De símptoma a cervell: Síndrome de Rett

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Patrick Anglada

Figueras Planas, Aloma Del conte al teatre: adaptació teatral de «Carnaval» de Mercè Rodoreda Camp/disciplina: Humanitats Tutor/a: Carme Codina

18

En aquest treball de recerca s’ha dut a terme el disseny de la reforma d’un pis per satisfer les necessitats d’una persona amb mobilitat reduïda, suprimint les barreres arquitectòniques. Per tal d’obtenir més informació sobre la matèria, s’ha realitzat una entrevista a Isidre Esteve, un expilot de motos que va haver de fer reformes al seu habitatge després de patir una lesió medul·lar. Posteriorment, s’ha seguit el procés de disseny arquitectònic amb les seves respectives fases; és a dir: a partir d’un problema inicial i utilitzant la normativa vigent i diverses tècniques d’aprofitament de l’espai; s’ha realitzat una proposta, i, finalment, un render del pis totalment adaptat i amb la distribució òptima. Per poder arribar a fer el render s’han hagut d’utilitzar programes informàtics com l’AutoCad, l’SketchUp i el Blender.

La Síndrome de Rett és un trastorn neurològic postnatal genètic no heretat que es produeix principalment en nenes i és poc comú en nens, i comporta deterioraments greus que afecten gairebé tots els aspectes de la vida dels que el pateixen. El primer pas de la recerca ha estat trobar informació de confiança compilada en registres informatius des de la primera descripció del trastorn, el 1966 per Andreas Rett. A partir d’aquí s’han formulat diverses qüestions: quines diferències presenta la Síndrome de Rett entre les seves principals variants?, com analitzen els metges la simptomatologia dels diversos pacients?, etc.. La qüestió fonamental, però, ha estat: com es poden determinar els efectes adversos de la Síndrome de Rett a nivell genètic a partir dels símptomes de determinats pacients? El psicòleg Donald Stuss va dir: «The brain is everything» (El cervell ho és tot). El gen CDKL5 és, certament, un misteri més que s’amaga darrere la porta de la neurologia.

El treball es planteja a partir de l’interès de l’autora per l’obra literària de Mercè Rodoreda i l’objectiu de portar al teatre una peça d’aquesta escriptora. L’estudi comença amb una biografia de Rodoreda i la lectura del volum Vint-i-dos contes, de Mercè Rodoreda. S’ha cercat informació sobre aquesta obra en llibres i articles de referència. S’ha fet una anàlisi dels contes quant al contingut i quant a la seva viabilitat per a ser representats. Després d’escollir el conte que reunia més requisits per a la teatralització, «Carnaval», s’ha fet un estudi de l’argument, els personatges i l’espai per llavors guionitzar-lo. Després s’ha realitzat una tasca de direcció: la cerca d’actors, l’escenografia, la música, l’attrezzo, la cerca d’un lloc i la publicitat de l’obra. Finalment s’ha fet la representació al teatre de Centelles.


L’infart, més conegut com a atac de cor, consisteix en la necrosi de les cèl·lules del miocardi degut a l’obstrucció del reg sanguini produïda per un taponament a les artèries coronàries. La resposta cardíaca a l’infart és el remodelat del teixit. Durant els últims anys s’ha demostrat que la matriu extracel·lular pot tenir funcions de gran importància en tot tipus de processos. En aquesta investigació s’estudia la funció que pot tenir en el remodelat miocàrdic, i més concretament la funció d’una de les proteïnes estructurals que la formen: la proteïna X. Per arribar a una conclusió es duu a terme el procediment conegut com a Western Blot, on s’identifica i quantifica la proteïna en mostres porcines que difereixen en tres variables: la zona del cor de la qual provenen (infartada o no), el temps transcorregut entre l’infart i el sacrifici del porc i la dieta seguida. A través de la quantificació de les mostres es denota una tendència de creixement en l’expressió de la proteïna X en aquelles mostres pertanyents a la zona infartada del cor i es conclou que la proteïna X desenvolupa un paper important en la cicatrització de les cèl·lules necrosades del miocardi.

Font Barniol, Martí Estudi de la resposta de la matriu extracel·lular en la reparació del teixit cardíac infartat

En aquest treball s’ha fet un estudi dels residus ramaders i s’ha construït un biodigestor per poder comprovar si és viable la seva aplicació en una explotació ramadera. El principal objectiu ha estat donar un nou ús als residus amb l’obtenció d’un sistema per produir energia a cost zero, a partir del biogàs que s’aconsegueix gràcies a la descomposició de la matèria orgànica. El treball ha comportat el disseny i construcció d’un biodigestor, que ha servit per realitzar diversos experiments: primer per provar si realment s’obtenia el biogàs, i després per modificar certs paràmetres (temperatura, composició, quantitat...) per observar si influïen o no en la seva formació. Un cop generat el biogàs s’ha procedit a utilitzar-lo com a principal font d’energia per escalfar l’aigua per poder preparar la barreja de llet en pols per als vedells més petits, i s’ha comprovat que el biogàs generat tenia el poder calorífic suficient per realitzar la tasca de manera correcta. Com a conclusió, s’ha demostrat que els biodigestors són un sistema eficaç per obtenir biogàs, que és una font d’energia renovable i que permet als ramaders donar un segon ús a les dejeccions ramaderes.

Font Cabanas, Enric De residu a recurs

En aquest treball s’estudien les aplicacions mòbils a partir de diferents punts de vista. En primer lloc s’analitzen els diversos sistemes operatius que hi ha, fent referència als avantatges i inconvenients que aporten. També es realitza un estudi de tipus econòmic, en el qual es té en compte la monetització de les aplicacions i el paper que hi té la publicitat. Hi ha, encara, un apartat on s’explica a quins tipus de dades o informació poden accedir les aplicacions, i com cal protegir els dispositius. Per a aquest últim apartat, es tenen en compte les persones que no estan ben informades sobre les noves tecnologies, per poder fer un manual de seguretat que permeti que tothom pugui tenir l’opció d’estar al cas i saber com activar o desactivar les diverses opcions que hi ha en els mòbils. L’objectiu general és poder desenvolupar una aplicació per al mòbil, de manera que tant els usuaris d’iOS com d’Android puguin saber com tenir una mica més de privacitat.

Freixa Cesari, Èric Les aplicacions mòbils

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: M. Lluïsa Prat Col·laboradors: l’Institut Català de Ciències Cardiovasculars, Hospital de Sant Pau.

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Carles Saborit

Camp/disciplina: Matemàtiques i Informàtica Tutor/a: Oriol Marsó

19


Funes Genís, Paula Comerç de Vic versus e-commerce

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Anna Pla

Giol Gort, Ariadna Dones amb Fabry? Estudi estadístic de l’activitat de l’enzim alfa-galactosidasa A

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: M. Lluïsa Prat Col·laboradors: Hospital Clínic de Barcelona, Secció d’Errors Congènits del Metabolisme

Gómez Díaz-Pavón, Martí Estudi de l’expressió de TFF1 en pacient en retinoblastoma Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Ariadna Palacios Col·laboradors: Hospital Sant Joan de Déu

20

El treball té per objectiu la recerca dels efectes que pateix la vida del comerç tradicional de Vic davant la irrupció de les vendes per internet. Es parteix de la definició general i de les característiques de l’e-commerce en relació amb la capital osonenca, i posteriorment es contextualitza l’estat del sector tenint en compte les dades actuals del comerç minorista a l’Estat espanyol. Pel que fa a l’anàlisi del comerç tradicional de Vic, s’explica la seva situació actual, així com la seva evolució durant els últims sis anys. Gràcies a diferents entrevistes realitzades, s’ha pogut preveure quines accions estan previstes des de diferents entitats, com l’Ajuntament o Vic Comerç, per pal·liar i contrarestar els efectes de l’e-commerce. Finalment, s’han pogut extreure uns resultats que han servit per arribar a unes conclusions finals.

La malaltia de Fabry és una malaltia lisosòmica lligada al cromosoma X. És deguda a una deficiència de l’enzim alfa-galactosidasa A que provoca una acumulació a l’interior del lisosoma de les molècules que no es degraden i causa el mal funcionament cel·lular. En ser una malaltia lligada al cromosoma X, els homes que porten una mutació estan afectats, mentre que les dones portadores presenten diferents afectacions depenent de la lionització. Aquest estudi intenta descobrir l’afectació en l’activitat enzimàtica de les dones amb malaltia de Fabry deguda a la lionització i establir els rangs d’activitat enzimàtica en dones sanes i en dones amb sospita de Fabry. L’objectiu és saber si és factible diagnosticar una pacient a partir només de la seva activitat enzimàtica. S’ha pogut concloure que la diferència d’activitat enzimàtica entre dones sanes i dones portadores de la malaltia és significativa, que per tant és factible el diagnòstic a partir del criteri citat, i que les dones amb malaltia de Fabry entren dins d’un rang enzimàtic definit i estan diferenciades de les dones amb sospita de Fabry.

El retinoblastoma és un càncer pediàtric que sol aparèixer en la retina dels infants de curta edat. Diferents estudis han observat que la proteïna TFF1 es troba present en molts casos d’aquesta afectació, mentre que no és present en les cèl·lules sanes de la retina. Per això des de l’Hospital Sant Joan de Déu es vol investigar si la proteïna TFF1 podria ser un bon indicador de la presència de retinoblastoma. Per fer-ho s’utilitzen línies cel·lulars procedents de pacients. La investigació realitzada té com a objectius buscar una relació entre TFF1 intracel·lular i extracel·lular, i trobar presències irregulars de TFF1 en la sang i en els teixits dels pacients per tal d’evidenciar la disseminació de cèl·lules canceroses pel sistema circulatori. Els resultats no conclouen en una única tendència entre la relació de TFF1 intracel·lular i extracel·lular. En relació amb la disseminació de TFF1 per la sang només s’evidencia metàstasi en una sola línia cel·lular; en altres casos no es pot ni afirmar ni negar que han disseminat. I, finalment, els resultats de la presència de TFF1 en els teixits encara estan per validar, però es creu que es poden relacionar amb els resultats obtinguts en els apartats anteriors.


La ment criminal és quelcom que existeix, tot i que no se’n tingui una consciència clara. El treball té l’objectiu d’entendre el perquè de la satisfacció que algunes persones arriben a experimentar a l’hora d’arrabassar la vida a algú. Per tal d’aconseguir aquest objectiu, s’ha realitzat una recerca sobre diversos àmbits relacionats amb la criminologia i les diferents classificacions que els especialistes han usat per catalogar els assassins. També s’ha fet un recull dels assassins més importants de la història contemporània i s’ha estudiat com el cinema ha tingut en compte les seves històries, directament o indirectament, a l’hora de realitzar pel·lícules sobre atrocitats comeses per criminals. Així, amb la teoria recollida anteriorment, s’han analitzat una sèrie de clàssics entre pel·lícules i sèries policíaques.

Gómez Requena, Marta La ment criminal i la seva presència al cinema

Els medicaments s’acostumen a prendre amb alguna beguda que ajuda a ingerir-los millor. Aquesta recerca s’ha fet amb l’objectiu de determinar si el tipus de beguda emprat pot provocar algun canvi en l’acidesa del medicament i, com a conseqüència, afectar el seu principi actiu. Per assolir aquest objectiu s’han utilitzat antiàcids (Almax i bicarbonat de sodi) i analgèsics (paracetamol i ibuprofèn) d’ús comú, i, com a begudes, l’aigua de pH neutre (que és el que s’acostuma a utilitzar), i un suc de fruita, generalment de pH àcid. S’ha arribat a la conclusió que l’aigua de l’aixeta, pel fet de tenir un pH bastant neutre, no ha afectat l’acidesa dels medicaments i no ha afectat el seu principi actiu, mentre que el suc de fruita sí que afecta lleugerament l’acidesa, i concretament en el cas dels antiàcids, que són bàsics, reacciona una part de la base amb l’àcid del suc i això pot afectar lleugerament el principi actiu.

González del Val, Arnau Acidesa o neutralitat dels líquids: influència com a agents alterants en la presa de medicaments

El tema principal d’aquest treball de recerca és la situació i el rol de la dona a l’Espanya franquista, amb especial atenció als aspectes relacionats amb la seva educació. Per tal de poder documentar tota la informació, la part pràctica ha comportat la realització de tres entrevistes a tres persones que van viure durant el règim, complementades per una sèrie d’entrevistes a deu testimonis del franquisme efectuades per alguns alumnes de 4t d’ESO durant el curs 2018-2019, en el marc d’un projecte de memòria històrica impulsat pel Departament de Socials del Col·legi Sant Miquel. Pel que fa a la metodologia, s’han elaborat un seguit de taules per tal de fer la comparació de la vida dels tretze testimonis en relació amb els diferents àmbits de la vida quotidiana.

González Hidalgo, Andrea Ser dona a l’Espanya franquista

Camp/disciplina: Psicologia Tutor/a: Carme Codina

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Marta Dorca

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Maite Godayol

21


Grasas Vall-Llovera, Marc L’estudi econòmic d’un festival de música

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Mireia Carbonell

Grifoll Dinarès, Alba Una nova addicció. Estudi de l’impacte de la xarxa social Instagram sobre els adolescents Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a:

Aquest treball consta d’una part teòrica que va més enllà d’una simple definició de festival de música i intenta de manera detallada reflectir tots aquells aspectes que són imperceptibles des de la perspectiva d’espectador i conformen una part essencial perquè un esdeveniment d’aquestes característiques pugui funcionar bé. Entre ells podem citar, per exemple, tot el procés legal o la campanya de màrqueting. La part pràctica consta de l’estudi econòmic d’un festival de música de creació pròpia. Genèricament, l’objectiu principal d’aquesta recerca es analitzar la viabilitat d’un festival de Rock Català a Osona.

Aquest treball, ubicat en l’àmbit de la psicologia social, parteix de l’interès de l’autora per conèixer l’impacte de les xarxes socials sobre les persones, i per determinar, concretament, quin és el límit del control que tenen els adolescents sobre Instagram. Per tal d’arribar a aquests objectius, s’ha partit de l’anàlisi teòrica d’estudis pertanyents tant a la psicologia com a la sociologia, i s’ha realitzat un exhaustiu treball de camp a través del qual s’han pogut observar els hàbits diaris d’una sèrie de joves d’entre 16 i 20 anys.

Albert Espona

Jingying Li Plantes medicinals a Orient i a Occident

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: M. Lluïsa Prat

22

Les plantes medicinals han tingut un paper molt important en la medicina tradicional Occidental i Oriental (concretament en la xinesa) i encara avui en dia es segueixen utilitzant. L’objectiu d’aquest treball és comparar l’ús de les plantes medicinals en les dues cultures en l’actualitat. La metodologia que s’ha fet servir ha estat consultar bibliografia i visitar herbolaris i farmacèutics. La conclusió a la qual s’ha arribat és que el tipus de plantes utilitzades a Orient i a Occident són bastant diferents i la forma de preparar-les i les parts que se n’utilitzen, també.


El concepte de nutrició esportiva i l’ús de dietes i suplements per millorar el rendiment i obtenir una bona forma física estan molt de moda, tant entre els esportistes professionals com també entre els aficionats. Hi ha una gran oferta d’aquests productes, que estan disponibles en diferents llocs, però en línies generals la informació sobre els seus continguts, beneficis i riscos és molt inespecífica. L’objectiu del treball és revisar i analitzar els conceptes de nutrició, alimentació esportiva i dietes saludables i, més concretament, la informació sobre la suplementació esportiva i els seus diferents resultats.

Kanterewicz Solerdelcoll, Pol Nutrició esportiva: mites i realitats

A massive amount of time and money is spent on looking for a cure for cancer, but it really isn’t so easy to find a universal solution for tumours because every case is unique from a genetic and epigenetic point of view. For this reason, it is necessary to deepen a bit more to study a pattern in a certain group of cancers to treat current patients. Recently, a protein has been identified known as APOBEC3A which acts in the immune system of our bodies to defend ourselves from various viruses, such as HIV. Sometimes, although, for reasons that we don’t know, this protein acts against the cell and starts to mutate its DNA. This action can lead to the creation of a cancer, especially of lung, head and neck, bladder and breast. In this research, we study the mutagenic action of the protein APOBEC3A in combination with the inhibition of a certain DNA repair system known as ATR, in hope of finding a high mortality rate in cancerous cells and thus achieve the desired effect of cancer treatments such as chemotherapy.

Lavery Lowther, Honor Analiese Charlotte APOBEC, a new approach in lung cancer. Study of the combination of the mutagenic effects of the APOBEC3A protein and the inhibition of the DNA repair system known as ATR.

El miso és un producte fermentat, procedent del Japó, amb moltes possibilitats culinàries, que no té cap equivalent a Catalunya que ofereixi les mateixes característiques. Tenint en compte les diverses possibilitats, el treball ha comportat l’elaboració d’un miso casolà amb productes del territori. Posteriorment, aquest miso ha estat usat per determinar el mètode de conservació més adequat, tenint en compte els signes de deteriorament presents en el procés. A més, s’ha realitzat un estudi per conèixer les conseqüències de la substitució de la sal pel miso, ja que aquest últim presenta certs avantatges nutricionals i mèdics. Per la informació recollida inicialment, es va creure que seria possible preparar de la manera adequada el miso i trobar el mètode de conservació casolà més adient, i, per les seves propietats organolèptiques més complexes que la sal, es va pensar que agradaria més en coccions simples que la sal, però que seria més car i que generaria menys oferta a Catalunya degut a la seva novetat.

Macià Sànchez, Enric El miso casolà natural

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Antoni Vidal

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Miquel Padilla Col·laboradors: Josep Biayna Rodríguez (Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona)

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Marta Dorca

23


Mallarach Urtós, Carla Artistes o terroristes? Anàlisi de la situació de la llibertat d’expressió a l’Estat espanyol des d’una perspectiva comparada Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Albert Espona Col·laboradors: Teresa Rossell.Pep Sentmartí, Sebastià Bardolet i Sussana Illamola. Xavier Moreno (EART). ·Ellen Penderson i David Errera (Freemuse).

Manzano Verdaguer, Joan Desplastificació del planeta: plàstics biodegradables i compostables. Estudi comparatiu de la desintegració de diferents plàstics biodegradables i compostables exposats a condicions ambientals naturals i per l’acció de les larves de Tenebrio molitor

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Berta Sánchez

Marcos de Sande, Anna Portem roba militar?

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Maite Goyadol

24

¿Hi està havent actualment una vulneració de la llibertat d’expressió a Catalunya? A partir d’aquesta pregunta, el treball porta a terme una diagnosi sobre el respecte polític i judicial al citat dret fonamental tant al Principat com en el marc general de l’Estat espanyol. La part pràctica, fonamentada en una sòlida comprensió dels principals conceptes teòrics provinents de la filosofia i de la ciència política, es basa en la metodologia qualitativa i consisteix en una anàlisi comparada de la situació actual de l’Estat tant des d’una perspectiva diacrònica, posant-la en relació amb el règim franquista, com prenent per referència, sincrònicament, altres països d’un entorn més o menys proper. Per a aquesta anàlisi s’han reaitzat entrevistes i s’han tingut en compte tant els casos judicials concrets com els diversos textos legals.

Durant els darrers anys, el creixent interès de la societat per la sostenibilitat i la conservació del medi ambient ha portat la necessitat de buscar alternatives a un dels materials més utilitzats i més contaminants: el plàstic. Entre les que s’han estès i popularitzat hi ha els anomenats plàstics biodegradables i compostables. L’objectiu d’aquest treball és analitzar i comparar la degradació de quatre tipus de plàstics exposats a condicions ambientals naturals i per l’acció de les larves de Tenebrio molitor. S’ha volgut determinar quin tipus de plàstic es degrada més fàcilment segons la matèria primera utilitzada per a la seva fabricació, amb l’objectiu de crear-ne un a casa a partir de substàncies d’ús quotidià. S’ha observat que els plàstics biocompostables es degraden més que els plàstics compostables i el polietilè, i que poden ser una alternativa que, en un futur no gaire llunyà, acabi substituint els plàstics convencionals. La creació d’un bioplàstic utilitzant mètodes casolans és viable, però no se li poden donar aplicacions concretes ja que resulta molt poc rígid i difícilment modelable. L’objectiu d’aquesta recerca és esbrinar si la moda actual inclou peces d’origen militar, quines botigues les venen i si els que les porten en són conscients. Una primera part ha consistit a buscar informació i seleccionar roba que es portava durant la Segona Guerra Mundial (1939-1945). Posteriorment s’ha procedit a una recerca a les grans botigues espanyoles del sector per veure si venien el tipus de roba seleccionat, i s’han recollit els resultats en una taula. La segona part s’ha basat en un qüestionari que ha estat passat a persones de Vic i de Zarza la Mayor (Extremadura), per saber si tenien a l’armari el tipus de roba recollit a la taula.


El treball es divideix en dues parts. En primer lloc, presenta una anàlisi sobre el sector automobilístic a Espanya i a Catalunya, que té en compte quina és la seva història, la seva evolució i en quin punt es troba en l’actualitat. A partir d’aquesta anàlisi, la part pràctica busca entendre el que mou les famílies a comprar-se un cotxe, per què adopten determinades actituds i per què la majoria tendeix, de cara al futur, al perfil de vehicle més sostenible (elèctric/híbrid). Aquesta part pràctica s’ha basat en una enquesta a múltiples persones de diferents perfils, les quals tenen la majoria d’edat per poder adquirir un vehicle o ja en posseeixen un. El treball mira de determinar, com a conclusions, quin és el tipus de vehicle adequat en funció de cada perfil, quins són els factors que tenen més rellevància a l’hora de decidir-se a realitzar la compra i com s’haurien d’enfocar la fabricació i les vendes de vehicles.

Mas Martín, Sergi Què hi ha darrere de les vendes de cotxes particulars?

L’objectiu principal del treball és conscienciar el lector en relació al racisme, una realitat molt viva en una societat que, aparentment, es considera avançada i a la qual atribuïm «modernitat» i «tolerància». A la part teòrica s’exposen els models de dissociació, que expliquen els prejudicis socials a partir dels quals, sense que se’n sigui conscient, pot néixer una actitud racista. A més, s’inclou una anàlisi del racisme en diferents èpoques històriques, acompanyada amb informació visual, que mostra molts paral·lelismes amb el que passa avui dia, o amb allò que ha tingut lloc en un passat no tan llunyà. La part pràctica constata, a partir d’una enquesta (en la qual s’han tingut en compte els citats models de dissociació), el fet que a vegades hi pot haver determinades actituds properes al racisme que poden semblar part de la quotidianitat.

Molist Garcia, Àlex No soc racista, però...

L’objectiu d’aquest treball és investigar el grau d’incidència del càncer de mama a nivell mundial tenint en compte els factors que tenen més influència en aquesta malaltia, com l’alimentació (dieta), la sanitat (infeccions) i la radiació solar (raigs UV). Per tal de realitzar aquest estudi, s’han seleccionat set països amb cultures i situacions geogràfiques molt diferents. La metodologia de treball per descobrir la influència de la dieta ha consistit en l’elaboració d’uns menús a partir dels aliments típics de cada zona, per tal de poder calcular les calories ingerides diàriament. La resta de paràmetres s’han obtingut a partir de dades de l’OMS. La conclusió ha estat que la dieta és el factor que influeix més en l’aparició del càncer de mama.

Morales Torrejón, Anna Estudi de la incidència del càncer de mama a nivell mundial

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Mireia Carbonell

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Anna Jiménez

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: M. Lluïsa Prat

25


Muntada Valdivieso, Elsa Convivint amb la postveritat

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Ignasi Roviró

Nogué Ullastre, Bernat La doble cara de les apostes esportives

Camp/disciplina: Matemàtiques i Informàtica Tutor/a: Toni Torrents

North Puntí, Chloe Gemma Cultures i productes: la publicitat arreu del món

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Anna Jiménez

26

L’adveniment de la postveritat s’ha integrat a la perfecció en la nostra societat. Aquest fenomen ha portat a una era on la realitat objectiva i els fets han desaparegut i les úniques referències que hi ha presents són les subjectivitats i les interpretacions a partir de les emocions. En aquest treball s’han estudiat els efectes més directes d’aquest fenomen en la societat. Recursos com les xarxes socials i internet són utilitzats per contribuir a la construcció de la realitat ideal per a cadascú a partir de la selecció d’informació que confirma el punt de vista dels usuaris. Degut a la desinformació a la qual s’arriba, es produeix una gran facilitat per considerar les fake news com a notícies fiables. La conseqüència d’aquesta manipulació d’informacions es reflecteix en la presa de decisions basada en la subjectivitat. La mateixa idea és aplicada en la política actual, la qual té un únic objectiu: aconseguir el màxim de vots. Per aquest motiu els partits polítics utilitzen qualsevol tècnica (emotivisme, cherry picking, framing...) per implantar les seves idees en els ciutadans.

El treball se centra en les apostes esportives i en com aquestes influencien en diversos àmbits. D’una banda, s’estudia en què consisteix aquest tipus d’apostes, la seva història i la seva evolució, s’aclareix el concepte de «quota» i com les cases d’apostes utilitzen aquesta noció per al seu benefici, i es presenta la nova activitat professional sorgida d’aquest món: els «tipsters». D’altra banda, com que a la vida res no és perfecte, al treball li toca parlar també de les cares dolentes del fenomen estudiat en relació a la societat: la seva incidència en les ludopaties, la gran despesa en publicitat, les diverses tècniques de màrqueting utilitzades i com afecten les persones i, per acabar, el fenomen dels «tripijocs». L’objectiu principal del treball és elaborar i contrastar un model d’estratègia per obtenir beneficis de les apostes esportives de manera sostinguda. El model es crea a partir d’un estudi propi elaborat mitjançant l’anàlisi de les últimes cinc temporades de la Liga Santander. Un cop realitzada la fase de simulació i la contrastació de resultats, s’extreuen unes conclusions que permetrien la revisió de l’estratègia. El treball parteix de l’inerès personal de l’autora pels recursos que utilitzen les grans i petites empreses per convèncer els consumidors i mostrar un producte bo i adequat, i les estratègies que utilitzen per tal que aquests consumidors el comprin. El treball presenta una recerca sobre diversos productes a cinc països: Espanya, Austràlia, l’Uruguai, el Japó i els Emirats Àrabs Units. Es tracta de cultures ben diferents, en relació a les quals s’ha analitzat el comportament, a través de la publicitat, de cinc productes d’àmbits que no tenen res a veure: la cervesa, el perfum, els números de loteria, els productes de neteja i els productes Apple. El treball inclou un anunci, com a mínim, de cada producte per cada país i una enquesta que té per finalitat observar la reacció en veure un anunci i el grau de reconeixement sobre a quin país pertany. Al final es poden observar moltes diferències en els recursos i els tipus d’anuncis en funció dels llocs.


La borsa és un mercat on es compren i venen actius financers sota la llei de l’oferta i la demanda. Posa en contacte els emissors d’actius, empreses o organismes públics, que busquen finançament per als seus projectes, amb qui ofereix recursos, els inversors, que els darrers anys han guanyat una gran importància a causa dels baixos tipus d’interès. Els objectius principals d’aquest treball són aprofundir en els conceptes teòrics de la borsa, obtenir coneixements per poder calcular la rendibilitat de les inversions i aprendre com invertir-hi, a curt i llarg termini. En la part pràctica s’ha realitzat una inversió fictícia que consta de l’adquisició d’accions, l’anàlisi de les ràtios i els balanços de les empreses en què s`ha invertit i l’estudi de l’evolució de les seves cotitzacions al llarg de tot el primer semestre del 2019. Alhora, s’ha analitzat una SICAV (Societat d’Inversió de Capital Variable) que inverteix els seus recursos a la borsa amb la finalitat d’obtenir rendibilitat. Aquesta anàlisi s’ha dut a terme mitjançant una entrevista al gestor de l’entitat. Finalment, s’ha realitzat un estudi dels coneixements de la població sobre borsa amb una enquesta.

Perarnau Vilardell, Mireia Inversió a borsa: en parlem?

El comerç electrònic engloba tot un conjunt d’activitats econòmiques a través d’internet, les quals es troben en constant moviment, per la qual cosa el mercat on-line esdevé una oportunitat d’expansió i a la vegada de creixement per a aquelles botigues o petites empreses que tenen la intenció de donar-se a conèixer tant a nivell regional com nacional. El treball té com a objectiu ajudar a fer créixer el negoci familiar amb la creació d’una botiga on-line per a la venda de diferents productes relacionats amb la xocolata. S’ha partit d’una recerca general sobre aquest producte alimenari, que ha anat seguida de la realització d’un estudi de mercat i d’un pla de màrqueting. També es plantegen diverses situacions d’incertesa a partir d’un conjunt de criteris i variables que cal tenir presents a l’hora de decidir quin producte s’ha de seleccionar amb la intenció d’augmentar els ingressos del negoci i, per tant, acabar obtenint uns beneficis que permetin el funcionament simultani de la botiga física i la botiga on-line.

Piquer Arrebola, Gerard Kakau: la venda de la xocolata per internet

L’aigua mineral ja no és només aigua potable envasada. Ha deixat de ser insípida, inodora i incolora, ja que la modificació d’algun dels paràmetres que la defineixen, com la duresa, la temperatura, etc., fa que canviïn les seves propietats organolèptiques. Un objectiu d’aquest treball és analitzar com afecten el gust de l’aigua de l’aixeta la duresa i el pH segons si aquesta ha passat un filtre o no. També es vol analitzar quins canvis es produeixen en les propietats organolèptiques de les aigües assaborides segons si són directament de l’aixeta o si han passat un procés de filtració. Per respondre aquestes preguntes s’han fet, a més d’una recerca bibliogràfica sectoritzada, dos estudis de mercat: un per les aigües minerals i un per les aigües assaborides. Els paràmetres a estudiar han estat la duresa i el pH de l’aigua de l’aixeta, de la filtrada i de l’assaborida. Després de les proves realitzades s’ha arribat a dues conclusions: 1) la duresa i el pH de l’aigua varien molt segons si aquesta ha estat filtrada o no; 2) el valor nutricional i les propietats organolèptiques depenen dels canvis produïts en la duresa i el pH.

Portell Carmona, Laura Podem canviar el gust de l’aigua de l’aixeta?

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Anna Pla

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Oriol Marsó

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Marta Dorca

27


Prats Illana, Rut Boussole

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Anna Pla

Puig Prujà, Jordi Creació d’un braç biònic robotitzat

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Carles Saborit

Puigdomènech Casacuberta, Judit Nutrients de butxaca: barretes energètiques com a suplement per a un àpat

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Marta Dorca

28

El treball proposa la redacció del pla d’empresa per a un projecte d’emprenedoria lligat a la comercialització de roba femenina. L’objectiu és la posada en marxa d’una empresa on-line dins del sector de la moda, en el qual hi ha molta competència, fet que dificulta l’entrada d’empreses emergents. El pla d’empresa és l’eina principal que s’utilitza per decidir si el projecte és prou sòlid per crear el negoci, o bé si és necessària la modificació d’algun aspecte comercial, productiu, d’organització o financer. També permet analitzar la futura situació de l’empresa davant del mercat real i els seus competidors, així com determinar el model de direcció i organització adequats per assolir els objectius fixats. En aquest projecte, el lector podrà trobar un estudi exhaustiu dels punts més importants a tenir en compte per estudiar la viabilitat de l’empresa. Alguns d’aquests punts són: l’estudi de l’entorn, el pla de màrqueting, el pla de recursos i operacions i, principalment, el pla financer, que serà el que ens indicarà si la viabilitat és positiva o negativa.

A vegades no valorem activitats o gestos quotidians tan simples com agafar un got. Gràcies a les tecnologies actuals s’ha aconseguit una bona solució per a aquelles persones que tenen dificultats per fer qualsevol activitat per la manca d’una extremitat, i així s’ha pogut millorar la seva qualitat de vida. Aquest treball té com a objectiu la fabricació d’una pròtesi de braç biònica personalitzada per a una usuària. Amb les solucions actuals, s’ha dissenyat un model personalitzat amb una impressora 3D. Aquest braç biònic porta incorporats components d’alta tecnologia, com per exemple els motors lineals més petits del mercat, un sensor muscular i una placa de programació Arduino. La pròtesi s’ha muntat i programat de manera que la usuària pogués controlar l’acció d’obrir i tancar la mà a partir de la força del seu bíceps. Com a resultat, s’ha pogut obtenir una alta comoditat de la pròtesi, gràcies al seu baix pes, i s’ha assolit que aquesta pugui agafar objectes de fins a 8,6 cm de diàmetre i aixecar pesos de fins a 246 grams de massa.

Les barretes energètiques són nutrients comprimits. L’objectiu del treball és crear una barreta energètica feta a casa, amb el control dels ingredients, naturals i saludables, i amb tots els nutrients necessaris per poder suplementar un àpat sencer i complet. La metodologia utilitzada s’ha basat a fer primer una recerca inicial per poder observar l’àmplia varietat de barretes energètiques que hi ha al mercat, i tot seguit fer un estudi de tots els nutrients necessaris per a la barreta, juntament amb la seva proporció, a partir d’articles, recomanacions d’experts i receptes casolanes. Finalment s’ha fet la barreta i els resultats han estat positius: la barreta energètica creada aporta les proporcions de nutrients adequades per poder suplementar un àpat, tant en proteïnes, com en hidrats de carboni, greixos i altres nutrients essencials. A més a més, aquesta es pot modificar segons la dieta que se segueixi. En conclusió, substituir tots els àpats per una barreta energètica no és el més recomanable, però, tot i això, poderne suplir algun de puntual amb barretes energètiques fetes a casa no és del tot impossible.


L’heràldica, la ciència que estudia els escuts d’armes, va néixer arran de la necessitat de representar senyors i nobles a la batalla durant l’alta edat mitjana i ha evolucionat fins a l’actualitat amb l’ús de senyals heràldiques en els escuts dels nostres municipis. La hipòtesi del treball és que queden restes de l’heràldica medieval en els escuts dels municipis de la comarca d’Osona. En aquest sentit, es pretén estudiar les característiques i els elements dels escuts de les poblacions osonenques, i analitzar-ne l’origen i l’evolució. Per això s’analitzen els llinatges –i els seus corresponents escuts– que es trobaven a Osona durant l’edat mitjana. Aquesta anàlisi pretén veure l’evolució dels diferents llinatges, sobre la base de les diferents aliances matrimonials o possibles confrontacions bèl·liques forjades durant el comtat, fins a poder constatar si queden restes dels elements dels blasons de les famílies feudals en els escuts dels municipis actuals de la comarca d’Osona.

Pujol Llauradó, Eloi Estudi de les restes de l’heràldica medieval als escuts d’Osona

El treball té com a objectiu principal la recerca d’informació i la construcció d’un aerogenerador d’eix vertical, i consta de quatre parts diferenciades. Primer hi ha la justificació de per què es va triar aquest tema, les preguntes sorgides al principi del treball i la metodologia seguida, i s’esmenta el principal objectiu, que és la utilització d’una energia renovable en un espai concret, en aquest cas una granja, per tal de reduir-ne el cost del consum elèctric. La part següent és el cos teòric, on apareixen els coneixements bàsics del vent, de l’energia, específicament de l’eòlica, i de les aeroturbines, el principal focus del treball. En la part pràctica, primer es troba el procediment utilitzat per a la construcció de l’aerogenerador, on s’expliquen detalladament els passos seguits, i després hi ha la part més experimental, on es realitzen diverses proves amb l’aerogenerador per estudiar el seu funcionament i extreure’n diversos resultats. Finalment, hi ha l’apartat de les conclusions, tant dels resultats obtinguts com de les hipòtesis i objectius inicials.

Puntí Borrell, Roger Vent, electricitat i estalvi al comptat!

La dansa clàssica és la base d’aprenentatge de la dansa acadèmica en general i compta amb diferents tècniques i moviments específics que proporcionen solidesa tècnica, qualitat de coordinació i expressivitat. Aquesta pràctica exigeix una important concentració, ja que el ballarí o la ballarina ha d’executar moviments corporals amb molta precisió i coordinació. Per aquesta raó, és molt important tenir consciència de la posició corporal i el moviment. És la biomecànica, més concretament la biomecànica esportiva, la que s’encarrega de fer un estudi dels fonaments bàsics d’aquest camp científic que permetrà a molts esportistes millorar el seu rendiment en el moviment i la seva posició corporal, entre d’altres coses. L’autor s’ha centrat en el conjunt peu-turmell, ja que aquesta és la part del cos que està en contacte amb el terra tant en la dansa com en la vida quotidiana. És per aquests motius que tots els esportistes, siguin ballarins o no, s’haurien de sotmetre a un estudi biomecànic. I no només per aquestes dues raons esmentades, sinó també per evitar moltes de les lesions.

Ramon Masoliver, Emma Ballem bé? Estudi biomecànic de dues posicions de dansa clàssica

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Maite Godayol

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Carles Saborit

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Montserrat Rovira Col·laboradors: Universitat de Vic. Xantal Borràs, professora de biomecànica

29


Riera Castells, Bruna Disseny i predimensionat d’una estructura resistent als sismes

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Sílvia Junoy

Riera Freixanet, Berta Crida a les Festes. Disseny d’un cartell publicitari per a la Festa Major de Vic

Camp/disciplina: Arts i Disseny Tutor/a: Mireia Puntí

Roca Coma, Laia Volgia, el Sol del futur

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Anna Pla

30

En aquest treball de recerca s’ha dut a terme una investigació sobre l’arquitectura sismoresistent, que té en compte els criteris que ha de complir un edifici per ser resistent als terratrèmols, tant pel que fa a la seva forma com als càlculs necessaris per assegurar-se que l’edifici es mantingui d’empeus. Inicialment, s’ha fet una recerca per conèixer què són els terratrèmols i els danys que causen al terreny i als edificis, estudiar quines mesures estructurals s’han de prendre davant del perill sísmic i com s’ha de dissenyar un projecte d’estructura sismoresistent per a un edifici d’habitatges ubicat en una zona sísmicament activa. Després, s’ha pres com a referència la ciutat de La Pieve, a Itàlia, on s’han pogut fer un seguit d’entrevistes a diferents tècnics experts en el tema, s’han visitat alguns edificis afectats pels sismes i s’han estudiat les actuacions que s’han dut a terme. Finalment, s’ha realitzat un projecte arquitectònic tenint en compte els diferents factors estudiats: les normatives sismoresistents estatals per al disseny de la forma, el terreny i les seves condicions, els materials més aptes, el predimensionat de l’estructura i els seus acabats. Darrere de cada objecte que ens envolta hi ha intervingut el dissenyador amb la feina de planificar i determinar la seva aparença i funció. Un bon disseny ha de donar resposta a la funcionalitat i al mateix temps ha de captivar per la seva bellesa. Tenint en compte aquestes dues característiques fonamentals, s’ha elaborat un cartell gràfic per a la Festa Major de Vic del proper any 2020. L’objectiu principal és aconseguir que el cartell tingui una bona capacitat comunicativa i pugui participar en el concurs que l’Ajuntament de la ciutat proposa cada any. Per a l’elaboració del cartell s’ha realitzat una recerca prèvia per tal de tenir coneixement dels cartells que s’han imprès i publicat durant més de cent anys a la ciutat de Vic amb motiu de la Festa Major i poder tenir coneixement dels diferents factors que han determinat la seva aparença i evolució. Una altra línia de treball ha estat relacionada amb la recerca d’informació al voltant del disseny gràfic i el cartellisme.

Cada vegada més, el món es caracteritza per ser ecològic, environmentaly-friendly, i zero waste. És evident l’augment de la consciència per part de les persones de fer el possible per aturar el canvi climàtic. Per tant, què passaria si una empresa d’instal·lacions solars fotovoltaiques entrés al mercat espanyol o català ara mateix? En aquest treball de recerca s’investiga la viabilitat o no d’aquest tipus d’ empresa i, en cas que fos viable, com hauria d’estar dissenyada. És per aquest motiu que s’ha fet una anàlisi externa de l’entorn econòmic, demogràfic, mediambiental, legal i DAFO per contextualitzar l’empresa i poder concloure si el mercat generalment està preparat. A partir d’aquí, amb un pressupost que es concreta en un pla de costos i vendes, s’ha creat un pla de màrqueting, on s’analitzen el consumidor i el mercat intern de les plaques solars fotovoltaiques per tal de saber com arribar als clients i que aquests confiïn en els serveis i productes que s’ofereixen. A més, s’ha elaborat un pla comercial, on s’explica detalladament el funcionament de l’empresa a escala interna. I finalment, gràcies al fet de determinar tots els costos i ingressos, calcular unes ràtios i elaborar balanços, i especificar un pla de finançament, es pot arribar a la conclusió de si l’empresa és viable o no.


Els antibiòtics constitueixen un ampli i heterogeni grup de medicaments la utilització dels quals, tant en medicina com en veterinària, ha suposat un progrés extraordinari per a la vida de les persones. Però és un fet que, al llarg dels anys, molts microorganismes infecciosos han anat creant cada vegada una major resistència a aquest tipus de fàrmacs. En aquest treball s’ha investigat si el picant pot ser utilitzat com a antibiòtic natural per combatre una infecció, i també, si el binomi antibiòtic-picant és més efectiu contra els bacteris que l’antibiòtic sol. Per dur a terme la investigació s’han realitzat diversos antibiogrames per tal de comparar l’eficàcia de diferents concertacions de picant, de picant amb antibiòtic i d’antibiòtic sol sobre el creixement bacterià. Les soques utilitzades han estat Escherichia coli i Staphylococcus epidermidis. Els resultats han reflectit que el picant sol no es pot utilitzar com a antibiòtic natural però que la combinació de picant i antibiòtic té una major eficàcia que l’antibiòtic sol.

Rodríguez Baena, Elena La capsaïcina, un antibiòtic natural per combatre la resistència bacteriana?

La resistència bacteriana als antibiòtics comporta un problema de salut pública a escala mundial que està obligant a repensar la manera com es tracten les infeccions produïdes per aquests microorganismes. Antibiòtics que sempre havien funcionat, de forma progressiva han perdut la seva efectivitat. Aquest fet és degut a l’ús inadequat i abusiu d’aquests medicaments. És per aquesta raó que urgeix trobar una solució com més aviat millor per reduir l’impacte d’aquest fenomen i limitar la seva propagació. En aquest treball es pretén investigar alternatives als antibiòtics per tractar infeccions bacterianes. Per això es proposa estudiar si un producte com la mel pot servir com a antibiòtic natural.

Romans Vilaró, Berta La mel, substitut natural dels antibiòtics?

El Club Tennis Vic és un club amb setanta anys d’història lligat, des de la seva fundació, a la ciutat de Vic i a la realitat social que s’hi vivia. Ubicat actualment als terrenys de l’avinguda Olímpia de Gurb, és una de les entitats esportives de referència de la comarca. En el treball s’han estudiat les diverses instal·lacions del club per tal de conèixer la seva funció i accessibilitat, juntament amb el seu urbanisme i el del seu entorn, ja que aquest condiciona la situació actual d’aquestes instal·lacions. Finalment, per tal de saber l’opinió dels socis, s’han realitzat unes enquestes sobre les instal·lacions i els seus accessos i s’ha donat l’oportunitat de deixar constància de qualsevol requeriment que es cregués oportú. Així doncs, com a resultat del treball i a partir de les respostes de les enquestes i de l’estudi, s’ha realitzat un projecte urbanístic per tal de reorganitzar el club, optimitzar al màxim les instal·lacions i poder millorar l’accessibilitat als diferents espais.

Saborit Codinachs, Laia Nous espais per a nous temps. Proposta de reorganització urbanística del Club Tennis Vic

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Ariadna Palacios

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Ariadna Palacios

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Sílvia Junoy

31


Sala Busquets, Alexandra Coneixement i percepció social dels trastorns alimentaris: el cas de la celiaquia

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Albert Espona

Sala Sánchez, Àgata Resiliència

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Carme Codina

Salvans Segalés, Irene Què s’amaga darrera el hashtag #mediterràniament. La publicitat d’Estrella Damm Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Mireia Puntí

32

El treball presenta una investigació de tipus sociològic sobre la celiaquia, que té per objectius descobrir tant la realitat quotidiana d’aquest trastorn alimentari com el coneixement i la percepció que en té la població en general. Aquesta investigació combina elements metodològics de tipus qualitatiu, que passen bàsicament per una entrevista exploratòria a un metge especialista, i de tipus quantitatiu, que han consistit, d’una banda, en l’anàlisi comparativa dels continguts de les cartes de restaurants de Vic i Barcelona i, d’altra banda, en la realització de dues enquestes, una dirigida a persones afectades per la malaltia, amb l’objectiu de conèixer les seves condicions de vida, i una altra adreçada a la població en general.

«Resiliència» és un treball de recerca basat en un tema d’actualitat i malauradament força invisible: el maltractament infantil, tant físic com psicològic. L’autora aprofundeix en diversos aspectes com l’origen, tipus de maltractament, causes i conseqüències, possibles indicadors... El producte final de tota la recerca és la creació d’una peça audiovisual, concretament un curtmetratge. Fer un curtmetratge implica un llarg procés: una preproducció, una producció i, finalment, una postproducció. En la realització del curt hi han col·laborat estudiants, professors i un exalumne del mateix Col·legi Sant Miquel. El curtmetratge «Resiliència» té la finalitat de conscienciar els espectadors sobre la invisibilitat del maltractament infantil davant d’altres danys com l’abús sexual a menors, que no passa tan desaparcebut.

Estrella Damm és probablement una de les marques que més bé ha promocionat el seu producte. El treball consta de tres grans blocs: la part teòrica, que tracta sobre la publicitat, la psicologia i el neuromàrqueting; la part d’anàlisi dels anuncis de l’empresa de cervesa, i la part pràctica, que consta d’una enquesta i un vídeo. Al llarg de la recerca s’han utilitzat les metodologies qualitativa i quantitativa per poder estudiar fins a quin punt la campanya publicitària d’estiu d’aquesta marca ha generat impacte en la població, especialment la jove, durant una dècada. L’objectiu principal del treball és analitzar de quina manera aquests anuncis han influenciat els consumidors i la creació de valors en les persones.


«Es pot ser molt intel·ligent, però amb una mala actitud no s’arriba enlloc.» Segur que més d’una vegada heu sentit a dir aquesta frase que planteja el quid de la qüestió: la intel·ligència emocional. S’entén aquest concepte com la capacitat de detectar, comprendre i regular les emocions i sentiments, propis i aliens. Però, realment, es dona a aquesta intel·ligència la importància que mereix? Les actituds tenen un pes més important que les aptituds a l’hora de tenir èxit? En aquest treball de recerca s’han analitzat cinquanta treballadors d’una empresa líder a nivell nacional, que han respost tres qüestionaris que han permès analitzar el seu coeficient intel·lectual i la seva intel·ligència emocional, amb l’objectiu de trobar una relació amb el seu èxit professional. Per estudiar aquesta última variable s’han utilitzat tant criteris objectius (com, per exemple, el salari de cadascun dels treballadors) com criteris subjectius (la satisfacció personal d’aquests treballadors). Per tant, el que s’ha pogut respondre al final d’aquest treball és quina és la intel·ligència que realment condueix a l’èxit: la racional o l’emocional.

Sancho Verdaguer, Aina Aptituds i actituds: què ens fa triomfar?

A casa de l’autor sempre hi ha hagut molta afició als globus aerostàtics. En el treball s’ha volgut fer una investigació que permetés aprofundir en aquesta afició. Per això s’ha dividit en dos grans blocs. En el primer bloc es pot trobar tot allò que per a les persones no aficionades passa desapercebut però que té una gran importància en aquest món. S’analitzaran tot tipus de globus, tant pel que fa als materials com a les formes i als seus usos; també, es donaran a conèixer els sistemes que incorporen aquestes aeronaus i la seva funcionalitat dins el conjunt, analitzant al mateix temps tots els factors que limiten un vol, tant climatològics com físics. El segon bloc consistirà en la construcció d’un «Model Balloon», l’aeromodelisme dels globus aerostàtics. En aquesta part es farà una visita a la segona fàbrica més gran del món pel que fa a la construcció de globus (Ultramagic Balloons, d’Igualada), on es podran veure de primera mà tots els passos en la construcció d’aquests artefactes per després planificar la construcció del propi Model Balloon. A partir d’aquí es farà una recerca dels materials necessaris i de la seva tècnica d’utilització, per passar finalment a la construcció en si del globus (la cistella, la vela i el sistema de gas, que inclourà el cremador i el sistema de ràdio control).

Serra Pou, Gerard Temboret, construcció d’un Model Balloon

El títol complet del treball és «Paraules enterrades: una novel·la basada en fets reals». El seu objectiu es concreta a realitzar un recorregut per la vida de la poetessa vigatana Mercè Font i Codina (1867-1900) i entendre la realitat del seu moment, que com la de moltes altres dones va venir determinada pel fet de pertànyer al sexe femení. A partir de la investigació realitzada al voltant de la seva biografia i sobre l’etapa històrica en què es contextualitza, s’ha seguit un procés d’elaboració d’una novel·la basada en fets reals, documentats i analitzats a partir de les fonts consultades durant la recerca. Al voltant d’aquest fons històric s’ha creat una trama de ficció que involucra alhora instants de la vida de la poetessa i elements imaginaris, vinculant la vida de l’autora amb l’enigma d’un assassinat que es va produir a la ciutat de Vic l’any 1871.

Serrat Morales, Laura Paraules enterrades

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Maite Godayol

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Carles Saborit

Camp/disciplina: Humanitats Tutor/a: Carme Codina

33


Shushkov Ralovets, Alexandre Com entrar a la ment d’un consumidor?

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Anna Jiménez

Simón Suñé, Àngels Creació d’una ruta turística dels vigatans il·lustres

Camp/disciplina: Humanitats Tutor/a: Anna Jiménez

Singh, Gurdev Una religió perseguida? Estudi de la situació del sikhisme en la història contemporània de l’Índia Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Albert Espona

34

Aquest treball de recerca consisteix a analitzar com les empreses aconsegueixen influir en el comportament dels consumidors gràcies als anuncis. L’objectiu principal és saber si les campanyes publicitàries són realment efectives i si aconsegueixen el seu objectiu, ja sigui impactar o fer arribar el seu missatge de manera clara. Per portar a terme el treball s’ha utilitzat una metodologia que s’ha basat a recollir la informació a través de la cerca de fonts escrites a internet i que es complementa amb unes enquestes. Per tant, el treball consta d’una primera part que és teòrica, on s’inclouen les definicions de diversos conceptes relacionats sobretot amb el tema de la publicitat, concretament centrada en l’àmbit de la psicologia. I l’acompanya una segona part, pràctica, formada per una enquesta que han respost 36 persones. Dels resultats obtinguts se n’han extret uns gràfics que permeten acabar de contrastar la hipòtesi que planteja el treball.

El treball es basa en la creació d’una Ruta Turística per la ciutat de Vic sobre alguns dels vigatans il·lustres. Per portar-la a terme s’ha estudiat què és el turisme i els diferents tipus que n’hi ha, així com la seva evolució i l’impacte que pot generar en el conjunt de Catalunya, Osona i Vic. A través de fonts escrites com webs, llibres i, sobretot, amb el suport del llibre Vigatans Il·lustres, s’ha dissenyat una ruta que concorre pel centre històric de la ciutat, on s’assenyala el lloc on van néixer deu dels vigatans il·lustres. Així, a través de la pròpia metodologia del treball es dibuixa un recorregut inèdit sobre la història d’aquests personatges a la ciutat que s’acompanya, també, amb una taula i una imatge (en la majoria dels casos) que relaten els aspectes més rellevants de la seva vida.

¿Es pot considerar el sikhisme com una religió perseguida al subcontinent indi? A partir d’aquesta pregunta, el treball desenvolupa una aprofundida recerca que es mou entre la història i la sociologia. Les dues primeres parts ofereixen una aproximació al marc històric, religiós, social i lingüístic del subcontinent, amb especial atenció als elements lligats a la fundació i a l’evolució del sikhisme, al domini britànic i al procés des de la independència fins a l’actualitat. Pel que fa a la part pràctica, combina elements metodològics qualitatius i quantitatius. D’una banda, s’han realitzat entrevistes a una sèrie de persones que han viscut de manera més o menys directa els fets més importants dels últims setanta anys, aproximadament. D’altra banda, s’ha dut a terme una enquesta dirigida a estudiants pertanyents als diversos grups religiosos.


Les característiques de Mart, en relació amb les de la resta de planetes que formen el sistema solar, són les més semblants a les de la Terra. Un clar exemple d’això és la formació de núvols a l’atmosfera. Aquesta divergeix, però, en la freqüència de formació, i és que, malgrat la seva existència, són poques les vegades que poden ser observats sobre la superfície marciana. L’objectiu d’aquesta recerca és estudiar l’atmosfera d’aquest planeta i els fenòmens que s’hi esdevenen, detonants de la formació de núvols, i, tot seguit, fer un estudi de la composició, de les característiques i de les formes que aquests núvols poden prendre. Per tal de determinar en quines zones és més freqüent la seva formació i quines condicions s’hi han de trobar, s’ha dut a terme la detecció i reconeixement dels núvols en les imatges capturades per la Visual Monitoring Camera que es troba a la sonda espacial Mars Express, que actualment orbita el planeta vermell. Un cop identificats, se n’ha determinat la forma i el tipus, juntament amb quines són les partícules que els componen, a partir de la Mars Climate Database.

Sitjà Domínguez, Maria Anar-se’n pels núvols. Estudi de la formació de núvols a l’atmosfera de Mart

La congelació és un mètode de conservació de la llet materna humana. Aquesta pràctica és molt freqüent entre les mares per tal de no desaprofitar la llet o bé poder-la tenir sempre a la seva disposició per al nadó. El que no és tan freqüent és la congelació de la resta de llets animals, atès que ja tenen un procés de conservació que és efectiu. En aquest treball s’ha investigat la possible variabilitat de les propietats fisicoquímiques de diferents llets animals en ser congelades i, com a conseqüència, si el procés emprat en la llet materna es pot utilitzar en les llets crues. Els resultats han evidenciat que les propietats analitzades sí que varien entre l’abans i el després de la congelació de les diferents llets i no han mostrat coincidències amb els paràmetres analitzats prèviament al procés de conservació. Per tant, igual que en la llet materna humana, les propietats fisicoquímiques de les altres llets analitzades varien si se les sotmet al procés de congelació. Així doncs, aquest procés també es pot utilitzar en les llets animals crues.

Solà Mercader, Irene Congelar la llet? Mètode de conservació habitual de la llet materna humana

El treball exposa un dels temes més polèmics de l’actualitat: les càrnies. En aquesta recerca s’intenta explicar quina és la seva situació actual a partir de fonts documentals i orals i es tenen en compte les qüestions mediambientals, legals i de l’àmbit del mercat. També es vol oferir una visió objectiva, sense posicionar-se per cap part. S’explica l’evolució del sector a la comarca i la d’un dels productes més preuats, la llonganissa. Seguidament, es posen en relació tres sectors: porcí, boví i aviram, i s’estudia quin té més rellevància a Osona. Amb aquestes dades es compara Osona en relació amb Catalunya i es fa evident la importància d’aquests sectors a a la comarca. S’observa tot el que dinamitza aquesta indústria i què és el que fa que sigui tan important per a l’economia catalana, ja que tota aquesta infraestructura representa un percentatge molt elevat del PIB.

Solà Saborit, Pau Les indústries de la carn a Osona

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Miquel Padilla Col·laboradors: Marc Costa Sitjà, Julia Marín-Yaseli de la Parra (European Space and Astronomy Center ESAC/ESA Madrid)

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Marta Dorca

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Maite Godayol

35


Tort Vives, Laia La cara oculta de l’oli de palma

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Marta Dorca

Vargas Fuentes, Gisela L’atàxia de Friedreich. Estudi dels pèptids llançadora com a nova via d’investigació

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Miquel Padilla Col·laboradors: Cristina García Batiste, Macarena Sánchez Navarro (Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona)

Vicente Comorera, Clàudia Els colors de Marimurtra. Macrofotografia botànica artística

Camp/disciplina: Arts i Disseny Tutor/a: Mireia Puntí

36

Aquest treball de recerca analitza la influència de la publicitat en el consum dels aliments que contenen oli de palma. A més com que aquest producte té un pes rellevant en el sector dels biocombustibles, els quals tenen el propòsit de reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, s’ha volgut investigar si realment l’ús de biocombustibles és una bona alternativa. D’una banda, mitjançant un estudi de mercat s’ha pogut analitzar la publicitat que es fa dels aliments que contenen oli de palma, a través dels seus envasos, les etiquetes, els anuncis de televisió i els obsequis que en alguns casos ofereixen. De l’altra, també s’ha realitzat una pràctica per tal de comparar l’eficiència dels biocombustibles i els combustibles fòssils. Finalment s’ha arribat a la conclusió que la majoria de productes estan pensats per a un públic infantil o adolescent, que és el menys conscienciat de la importància de tenir una bona alimentació, i que moltes vegades també es recorre a una publicitat enganyosa. I, en relació als combustibles, s’ha conclòs que els biocombustibles no són una solució tan efectiva com sembla per reduir els gasos amb efecte d’hivernacle. L’atàxia de Friedreich és una malaltia neurodegenerativa, autosòmica recessiva, que afecta una de cada 30.000 persones al món i està causada per la deficiència d’una proteïna anomenada frataxina que es troba en el mitocondri, tot i que no se sap la funció que hi desenvolupa. Aquesta recerca té com a objectiu principal la modificació de la frataxina per tal de facilitar la seva interiorització en les cèl·lules. Per aconseguir-ho, s’ha plantejat l’opció d’augmentar-ne els seus nivells utilitzant la teràpia de reemplaçament proteic, tal i com es fa amb la insulina per als diabètics. A partir de la síntesi d’un pèptid anomenat RGD unit a la proteïna frataxina, i fent un estudi amb diferents concentracions del nou pèptid sintetitzat en cultius cel·lulars, s’ha pogut observar com afecta la concentració del pèptid en la seva posterior interiorització cel·lular, afegint en aquest pèptid una molècula fluorescent i analitzant la intensitat de fluorescència que aquesta emetia.

L’objectiu principal del treball és elaborar cartes cromàtiques que permetin explicar el color del Jardí Botànic Marimurtra de Blanes. Una part important de la recerca ha consistit a fotografiar i classificar la flora d’aquest jardí, per a la qual cosa s’ha fet servir una càmera fotogràfica i programes d’edició i d’identificació de colors a través de codificacions específiques: HSL, RGB i CMYK. El punt de singularitat d’aquest treball és la manera com es manipulen i s’utilitzen els resultats obtinguts. S’analitzen i es valoren cromàticament els pètals de les flors del jardí a partir de la macrofotografia botànica i se’n determinen les tonalitats predominants amb la confecció de cartes cromàtiques.


El treball presenta un estudi complet de la domòtica, i posteriorment, el disseny, construcció i simulació d’una maqueta d’una casa intel·ligent, que constitueix la part pràctica. Aquesta maqueta mostra el funcionament dels components electrònics que hi hauria en una casa real, com per exemple la placa base que controlaria tota la instal·lació. A més, s’ha construït un sistema de generació d’energia, consistent en un molí d’aigua, per tal de proporcionar l’energia necessària per encendre els llums LED de l’habitatge. Previament al muntatge, s’ha dibuixat la maqueta amb Autocad i s’han tallat les fustes amb làser, i posteriorment, s’ha passat a la seva programació, utilitzant el llenguatge propi d’Arduino. La maqueta disposa de sensors per al control de llums i persianes, el control d’accés, la il·luminació nocturna o el control de temperatura. També s’ha utilitzat una app (Blynk) per poder controlar tot el sistema a través del mòbil. La conclusió extreta del treball és que la domòtica es pot implementar a les llars actuals, però que la complicació principal es troba en la programació de tot el sistema.

Vilaregut Costa, Marc El futur de l’habitatge

Aquest treball de recerca tracta dels esports electrònics, els e-sports. La intenció és que es comenci a entendre el món dels videojocs, sovint vist amb mals ulls, mitjançant aquesta nova modalitat que cada vegada atrau més gent. En una primera part s’expliquen els jocs més importants d’aquests nous esports digitals, els equips més destacats que hi competeixen i com es preparen per als esdeveniments més importants. I en la part pràctica del treball s’estudia la viabilitat d’un esdeveniment d’aquestes característiques a la comarca d’Osona.

Vilaró Ribera, Albert Els e-sports

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Carles Saborit

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Oriol Marsó

Quan ens fixem en els jocs olímpics de Barcelona, trobem que sempre se n’ha parlat com d’uns dels millors de la història. Però, per què qualifiquem els jocs de Barcelona d’aquesta manera? Es podria valorar la pregunta des d’un punt de vista superficial i pensar que es qualifiquen així per les característiques del territori, Catalunya, el clima o les instal·lacions, o potser fins i tot pel nivell dels esportistes. Però si volem classificar uns jocs olímpics com uns dels millors no podem parlar només de l’aspecte superficial, sinó que caldria endinsar-nos en un punt de vista molt més detallat i específic; s’hauria de parlar de tot el que hi va haver al darrere dels jocs. Aquesta pregunta serà una de les que es desenvoluparan durant la recerca per tal d’assolir l’objectiu principal d’aquest treball.

Vilaseca Ramos, Marc Barcelona i la seva evolució a través dels jocs olímpics del 1992

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Montserrat Rovira Col·laboradors: Fundació Barcelona Olímpica i Ajuntament de Barcelona

37


Vivet Masó, Maria La influència del llenguatge no verbal dels professors en l’èxit acadèmic dels alumnes Camp/disciplina: Educació Tutor/a: Isabel Jordà

Vivet Subirachs, Pol Bioconstrucció versus construcció convencional

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Sílvia Junoy

Wennberg Piqué, Núria La truja reproductora. Estudi de la variació de la condició corporal de les truges gestants en funció dels sistemes d’alimentació instal·lats en corrals Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Berta Sánchez

38

Aquest treball parteix de la base que la condició humana està estrictament lligada a la comunicació i més concretament al llenguatge no verbal, que és el que transmetem a través d’expressions com poden ser petits gestos, mirades, pauses… que són difícils de percebre, i que majoritàriament són fruit del nostre subconscient. L’habilitat d’interpretar aquests missatges que s’intercanvien constantment durant un procés comunicatiu entre l’emissor i el receptor, permet percebre amb més precisió les intencions de l’altre i alhora dominar el que un mateix vol transmetre. En resum, permeten tenir una posició avantatjosa. Si ho apliquem en un procés d’aprenentatge en el qual el professor està dotat d’aquest domini respecte als seus alumnes, la possibilitat que els coneixements impartits siguin adquirits correctament serà més alta. Tenint en compte aquest marc teòric, s’ha elaborat la part pràctica en la qual s’han utilitzat dos mètodes d’estudi. Un ha estat l’elaboració de dues enquestes per valorar el nivell de coneixement que tenen els alumnes, per una banda, i els professors, per l’altra, sobre la comunicació no verbal; l’altra via d’estudi ha estat l’anàlisi d’unes filmacions de professors impartint classe. Els temes centrals d’aquest treball de recerca són la bioconstrucció i la sostenibilitat com a criteris per a la construcció de nous edificis. El treball intenta demostrar la importància, per a la salut de les persones, de dissenyar habitatges d’acord amb aquests criteris i tenir en compte el lloc on s’ubiquen. Inicialment, s’analitzen els citats criteris, així com els diferents elements de la construcció que cal tenir en compte, la ubicació i també els materials, atenent les característiques de cada edifici, ja que tot això contribuirà a l’estalvi energètic. En aquest mateix apartat s’ha tingut present la geobiologia, i la seva importància per a la salut de les persones. Després d’aquesta anàlisi, s´ha elaborat una proposta d’habitatge i s’ha fet una comparació mitjançant un certificat energètic d’una casa construïda de forma convencional i una altra, construïda seguint els criteris de bioarquitectura i/o bioconstrucció.

Amb les noves lleis del benestar animal aprovades en els darrers anys, les explotacions porcines s’han vist obligades a fer certs canvis que representen tot un repte. En el al marc teòric del treball es fa la recerca de quatre grans blocs: la condició corporal de les truges, el cicle productiu de la truja i el seu maneig a les explotacions, la productivitat de les granges i diferents aspectes de la llei del benestar animal. Seguidament, la part pràctica estudia dos sistemes alimentaris instal·lats als corrals de gestació i avalua si poden regular el gruix de greix dorsal de les truges gestants. Les mesures de l’estudi es realitzen mitjançant dos mètodes. El primer és un mètode subjectiu, que s’ha emprat per comprovar si pot substituir el segon mètode, un aparell d’ultrasons.Finalment, a partir dels resultats obtinguts, cap dels dos sistemes alimentaris estudiats, el sistema alimentari de dosificador individual i el de l’alimentador electrònic, no aconsegueix regular del tot el gruix del greix dorsal de les truges, tot i ser capaços d’augmentar-ne la mitjana. Tampoc no s’aconsella substituir el mètode manual pel RENCO.


Zanini Traserra, Mariona Noves tendències de consum de roba juvenil: mercats de segona mà

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Mireia Carbonell

L’economia col·laborativa és el conjunt de relacions i interaccions dels diferents agents econòmics amb la finalitat de posar en circulació tots els béns que ja existeixen. El mercat de segona mà és un sector important dintre d’aquest tipus d’economia i consisteix en la compravenda de béns que no siguin nous. L’economia col·laborativa i el mercat de segona mà són sectors que estan en ple desenvolupament gràcies a les noves tecnologies, el respecte al medi ambient i la falta d’ingressos de la unitat familiar. En aquest treball es pot veure un estudi del mercat de segona mà de roba juvenil, la seva presència a Catalunya i la visió que en té la societat.

39


40


Índex alfabètic d’autors i treballs

41


A Agramunt López de Santa María, Aida Giordano, walk safe

9

Aguirre Pérez, Eduard Rehabilitació d’un edifici residencial

9

Ajayi, Deborah Damilola Estudi comparatiu sobre l’efecte dels adobs químics en plantes de rave

9

Ajayi, Mayokun Joseph Creating a Video Game

10

Alcoba Salat, Guillem Planifiquem l’estalvi i invertim?

10

Androne, Elena Madalina L’Asperger. Estudi d’un cas

10

Arcarons Sala, Vicenç A tota vela? Estudi de l’efecte Magnus aplicat al rotor Flettne

11

Arumí Codinach, Cristina En paper o en digital?

11

Arumí Colom, Èric És possible viure en una economia sense efectiu?

11

B Balasch Ciruela, Alba Sóc el que sobreviu de mi. Anàlisi de la influència social dels lideratges

12

Balcells Oslé, Judit Ensenya’m a viure les emocions

12

Berruezo Moreno, Jamie Contra la gravetat. Estudi de la caiguda d’un imant en un tub metàl·lic vertical

12

Bruno Román, Brián Antón Pluges d’estels. De com el poder computacional és necessari en l’astronomia

13

Brusosa Baulenas, Anna Genòmica: a la recerca d’un tractament personalitzat. Detecció i anàlisi de variants genètiques en el càncer

13

C Campos Escofet, Aina L’economia circular, estratègia de màrqueting o aposta per un futur millor?

13

Carvajal Camprubí, Jana Hipotiro-què? Estudi poblacional sobre el grau de coneixement de l’hipotiroïdisme

14

Casals Canalias, Marta Homo futurus

14

Casanovas Riera, Cristina Trainy i la gestió de la seva marca

14

42


Chaves Juventeny, Joan Carles El màrqueting aeri

15

Cubero Capdevila, Joan La rotació en un fluid. Estudi dels factors que influeixen en la força de Magnus

15

D Dinarès Verdaguer, Maria Incidència de la infecció per parvovirus humà B19 en la fibril·lació ventricular primària

15

Drissi Autet, Jacint Influència de la mineralització de l’aigua en la cervesa

16

E Escribano Martí, Marc Un pas cap a la victòria

16

Espuny Parés, Joan El re i el juny són grocs. Estudi de la sinestèsia en els artistes

16

F Farrés Carreter, Laia Big Data, un nou món per a les empreses de vídeo. Estudi de l’activitat d’una empresa d’anàlisi de dades de vídeo

17

Farrés del Castillo, Biel És viable la creació d’una nova marca de roba per als joves?

17

Fernàndez Martínez, Isaac Com crear el teu propi país? El cas de la República d’Isaàcia

17

Ferran Plans, Joan Disseny d’un habitatge d’espai limitat, adaptat per a una persona usuària de cadira de rodes

18

Ferreyra Bastidas, Evelyn Estrella De símptoma a cervell: Síndrome de Rett

18

Figueras Planas, Aloma Del conte al teatre: adaptació teatral de «Carnaval» de Mercè Rodoreda

18

Font Barniol, Martí Estudi de la resposta de la matriu extracel·lular en la reparació del teixit cardíac infartat

19

Font Cabanas, Enric De residu a recurs

19

Freixa Cesari, Èric Les aplicacions mòbils

19

Funes Genís, Paula Comerç de Vic versus e-commerce

20

G Giol Gort, Ariadna Dones amb Fabry? Estudi estadístic de l’activitat de l’enzim alfa-galactosidasa A

20

43


Gómez Díaz-Pavón, Martí Estudi de l’expressió de TFF1 en pacient en retinoblastoma

20

Gómez Requena, Marta La ment criminal i la seva presència al cinema

21

González del Val, Arnau Acidesa o neutralitat dels líquids: influència com a agents alterants en la presa de medicaments

21

González Hidalgo, Andrea Ser dona a l’Espanya franquista

21

Grasas Vall-Llovera, Marc L’estudi econòmic d’un festival de música

22

Grifoll Dinarès, Alba Una nova addicció. Estudi de l’impacte de la xarxa social Instagram sobre els adolescents

22

J Jingying Li Plantes medicinals a Orient i a Occident

22

K Kanterewicz Solerdelcoll, Pol Nutrició esportiva: mites i realitats

23

L Lavery Lowther, Honor Analiese Charlotte APOBEC, a new approach in lung cancer. Study of the combination of the mutagenic effects of the APOBEC3A protein and the inhibition of the DNA repair system known as ATR

23

M Macià Sànchez, Enric El miso casolà natural

23

Mallarach Urtós, Carla Artistes o terroristes? Anàlisi de la situació de la llibertat d’expressió a l’Estat espanyol des d’una perspectiva comparada

24

Manzano Verdaguer, Joan Desplastificació del planeta: plàstics biodegradables i compostables. Estudi comparatiu de la desintegració de diferents plàstics biodegradables i compostables exposats a condicions ambientals naturals i per l’acció de les larves de Tenebrio molitor

24

Marcos de Sande, Anna Portem roba militar?

24

Mas Martín, Sergi Què hi ha darrere de les vendes de cotxes particulars?

25

Molist Garcia, Àlex No soc racista, però...

25

Morales Torrejón, Anna Estudi de la incidència del càncer de mama a nivell mundial

25

44


Muntada Valdivieso, Elsa Convivint amb la postveritat

26

N Nogué Ullastre, Bernat La doble cara de les apostes esportives

26

North Puntí, Chloe Gemma Cultures i productes: la publicitat arreu del món

26

P Perarnau Vilardell, Mireia Inversió a borsa: en parlem?

27

Piquer Arrebola, Gerard Kakau: la venda de la xocolata per internet

27

Portell Carmona, Laura Podem canviar el gust de l’aigua de l’aixeta?

27

Prats Illana, Rut Boussole 28 Puig Prujà, Jordi Creació d’un braç biònic robotitzat

28

Puigdomènech Casacuberta, Judit Nutrients de butxaca: barretes energètiques com a suplement per a un àpat

28

Pujol Llauradó, Eloi Estudi de les restes de l’heràldica medieval als escuts d’Osona

29

Puntí Borrell, Roger Vent, electricitat i estalvi al comptat!

29

R Ramon Masoliver, Emma Ballem bé? Estudi biomecànic de dues posicions de dansa clàssica

29

Riera Castells, Bruna Disseny i predimensionat d’una estructura resistent als sismes

30

Riera Freixanet, Berta Crida a les Festes. Disseny d’un cartell publicitari per a la Festa Major de Vic

30

Roca Coma, Laia Volgia, el Sol del futur

30

Rodríguez Baena, Elena La capsaïcina, un antibiòtic natural per combatre la resistència bacteriana?

31

Romans Vilaró, Berta La mel, substitut natural dels antibiòtics?

31

45


S Saborit Codinachs, Laia Nous espais per a nous temps. Proposta de reorganització urbanística del Club Tennis Vic

31

Sala Busquets, Alexandra Coneixement i percepció social dels trastorns alimentaris: el cas de la celiaquia

32

Sala Sánchez, Àgata Resiliència 32 Salvans Segalés, Irene Què s’amaga darrer el hashtag #mediterràniament. La publicitat d’Estrella Damm

32

Sancho Verdaguer, Aina Aptituds i actituds: què ens fa triomfar?

33

Serra Pou, Gerard Temboret, construcció d’un Model Balloon

33

Serrat Morales, Laura Paraules enterrades

33

Shushkov Ralovets, Alexandre Com entrar a la ment d’un consumidor?

34

Simón Suñé, Àngels Creació d’una ruta turística dels vigatans il·lustres

34

Singh, Gurdev Una religió perseguida? Estudi de la situació del sikhisme en la història contemporània de l’Índia

34

Sitjà Domínguez, Maria Anar-se’n pels núvols. Estudi de la formació de núvols a l’atmosfera de Mart

35

Solà Mercader, Irene Congelar la llet? Mètode de conservació habitual de la llet materna humana

35

Solà Saborit, Pau Les indústries de la carn a Osona

35

T Tort Vives, Laia La cara oculta de l’oli de palma

36

V Vargas Fuentes, Gisela L’atàxia de Friedreich. Estudi dels pèptids llançadora com a nova via d’investigació

36

Vicente Comorera, Clàudia Els colors de Marimurtra. Macrofotografia botànica artística

36

Vilaregut Costa, Marc El futur de l’habitatge

37

Vilaró Ribera, Albert Els e-sports

37

46


Vilaseca Ramos, Marc Barcelona i la seva evolució a través dels jocs olímpics del 1992

37

Vivet Masó, Maria La influència del llenguatge no verbal dels professors en l’èxit acadèmic dels alumnes

38

Vivet Subirachs, Pol Bioconstrucció versus construcció convencional

38

W Wennberg Piqué, Núria La truja reproductora. Estudi de la variació de la condició corporal de les truges gestants en funció dels sistemes d’alimentació instal·lats en corrals 38 Z Zanini Traserra, Mariona Noves tendències de consum de roba juvenil: mercats de segona mà

39

Correcció i revisió dels textos: Mercè Rial. Albert Espona, Vanesa Ferreres 47


48


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.