Page 1


ELIZABETH PERU

DU ÄR EN

KOSMISK BUDBÄRARE Hitta din inre livsguide med hjälp av universum översättning Daniella Tibell


Copyright © 2018 Elizabeth Peru Originally published in 2018 by Hay House Inc. US © 2019 Svenska utgåvan Livsenergi, Brafö AB Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering, bandinspelning, elektronisk lagring och spridning etc. Åsikterna i boken är författarens egna. Råd och metoder som beskrivs i boken bör ses som alternativa och följs på eget initiativ. Frångå inte ordinär läkarvård. originalets titel COSMIC MESSENGERS författare Elizabeth Peru översättning Daniella Tibell formgivning omslag och inlaga Art Industry tryck Scandbook AB, 2019 isbn 978-91-88633-29-3

Utgiven av Livsenergi Forumvägen 14 131 53 Nacka www.livsenergi.se


Innehåll

Lista över övningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Inledning: Du är behövd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 DEL I: Din existens och ditt livssyfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Kapitel 1: Du och energi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Vad är energi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Att komma i kontakt med din egen energi . . . . . . . . . . . . . . . 24 Olika dimensioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Universums första hemlighet:”Vi skapar vår egen verklighet” . . 27 Den osynliga, andliga dimensionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Den synliga, fysiska dimensionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Att blunda och gå in i dig själv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Kapitel 2: Själen och personligheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Själen och hjärtat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 En andlig och fysisk existens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Personligheten och huvudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Personligheten vill ha och själen behöver . . . . . . . . . . . . . . . . 46

–7–


du är en kosmisk budbärare

Universums andra hemlighet: ”Hjärtat och hjärnan arbetar tillsammans” . . . . . . . . . . . . . . 47 Det talande hjärtat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Kapitel 3: Ditt livssyfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Själen minns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Har alla ett livssyfte? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Universums tredje hemlighet: ”Dina naturliga färdigheter är de som du har ägnat dig åt under tidigare liv” . . . . . . . . . . . 53 Att se tillbaka på barndomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Att nå din brytpunkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Uppvaknandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Intensifieringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Kapitel 4: Att använda din fantasi och intuition . . . . . . . . . . . . . 62 Fantasins verklighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Att bli en visionär . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Att känna sina visioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Universums fjärde hemlighet: ”Din inre vägvisare (din intuition) är själens röst” . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Att följa din intuition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Kapitel 5: Att fullfölja ditt livssyfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Att agera på dina önskningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Universums femte hemlighet: ”Du måste tillåta dig själv att följa din livsväg” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Att veta vilken väg som är den rätta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Att fokusera på ditt livssyfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 –8–


innehåll

Referenshandbok I: Vanliga fysiska symtom under kosmiska energiskiften och resan mot att fullfölja ditt livssyfte . . . . . . . . . 82 Vibrerande känsla i handflatorna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Nedladdningar i öronen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Huvudvärk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Inre hetta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Rening av tredje ögat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Ömmande ögon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Ömma fötter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Ömma knän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Problem med bihålorna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Sömnlöshet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Andlig influensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Stelhet i nacke och axlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Gråt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Fladdrande bräss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Spända muskler, skadade ligament och brutna ben . . . . . . . . 97 DEL II: Att bli en kosmisk budbärare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Kapitel 6: Himlakropparna och du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Vad är en himlakropp? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Universums sjätte hemlighet: ”Vi är alla himlakroppar” . . . . 102 Hur påverkas vi av kosmiska energier? . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Att skapa en relation till planeterna och stjärnorna . . . . . . . 105 Kapitel 7: Kosmisk medvetenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Du är en kosmisk medborgare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

–9–


du är en kosmisk budbärare

Universums sjunde hemlighet:”Ha ett kosmiskt tänkande och handlande” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Vi är alla budbärare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Din andliga guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Änglariket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Din änglaguide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Tidigare och framtida liv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Att utöka din kosmiska medvetenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Kapitel 8: Drivkraft och motstånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Momentum och att komma framåt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Motståndet hjälper dig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Universums åttonde hemlighet: ”Motstånd är drivkraftens andra hälft” . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Liknöjdhet håller dig fast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Att känna tacksamhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Att övervinna självtvivel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Ansvar och frihet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Kapitel 9: Att lägga märke till tecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Du har en naturlig förmåga att manifestera . . . . . . . . . . . . . 142 Att manifestera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Universums nionde hemlighet: ”Universum kommer till din hjälp när du börjar agera på dina önskningar” . . . . . . 145 Ditt energifält och att läsa av energier . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Att arbeta med synkronicitet och tecken . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Dubbeltal, trippeltal och mästartal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

– 10 –


innehåll

Kapitel 10: Kraften i hemlighållande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Dina önskningar är värdefulla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Förverkliga dina önskningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Universums tionde hemlighet: ”Hemlighållande bygger upp en otrolig kraft” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Att hålla energin tätt intill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Kapitel 11: Att utveckla dina unika egenskaper . . . . . . . . . . . . 160 Du är ett original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Universums elfte hemlighet: ”Den du söker är dig själv” . . . . 161 Lär av dina livserfarenheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Att utstaka din egen väg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Kraften i att vara i enskildhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Kapitel 12: Att uppnå nästa nivå i livet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Att skapa en högre vision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Att fatta ståndaktiga beslut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Nyckeln är att vara konsekvent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Universums tolfte hemlighet: ”Var konstant medveten” . . . . 173 Att hålla dig flexibel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Förverkliga dina drömmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Kapitel 13: Du är en kosmisk budbärare . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 I tjänst för världen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Universums trettonde hemlighet: ”Själen älskar att ge av sig själv och att vara andra till tjänst” . . . . . . . . . . . . . . 178 Din roll som kosmisk budbärare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Att älska ditt livssyfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 – 11 –


du är en kosmisk budbärare

Referenshandbok II: De kosmiska orsakerna till fysiska, känslomässiga, mentala och andliga problem . . . . . . . . . . . . . 186 Solen och dess cykler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Symtom som uppstår i samband med förhöjd solaktivitet . . . 189 Solförmörkelser och månförmörkelser . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Symtom i samband med solförmörkelser . . . . . . . . . . . . . . . 194 Symtom i samband med månförmörkelser . . . . . . . . . . . . . . 196 Månen och dess cykler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Dagjämning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Solståndet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Planeterna i retrograd rörelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Meteorregn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Avslutande ord: Och så påbörjar du din resa . . . . . . . . . . . . . . 212 Om författaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

– 12 –


– 13 –


inledning

Du är behövd under alla årtusenden – i en myriad av skepnader och former – har det aldrig någonsin funnits någon som du. Du är en unik sammansättning av upplevelser och energier, som bildar en själ med obegränsade möjligheter att nå stjärnorna. Men hur många antar faktiskt utmaningen att utforska livets mysterier för att hitta sin plats i universum och uppnå självförverkligande? Vad skulle hända om du fick insikt om ditt sanna ursprung? Hade du kunnat lägga mer fokus på att söka en djupare mening och riktning om du visste var du kommer ifrån, vem du är och varför du är här? Har du någonsin ställt dig själv dessa frågor? Skulle det öppna en helt ny väg för dig att upptäcka – en som förvirrar och konfronterar lika mycket som den besvarar och inspirerar – om du visste att du är en kosmisk budbärare som är född av stjärnorna? Den här boken har jag har skrivit till sökarna: till dem som längtar efter ett högre syfte, en förbindelse med universum och en väg i livet där de kan använda sig av sin naturliga begåvning. Denna bok riktar sig till de själar som upplever att de är här för ett högre ändamål och är redo att ge sitt allt till världen. Är du en av dessa själar? Är du en av dem som söker och vill veta mer, så att du kan leva det liv som du vet att du kom till jorden för att – 15 –


du är en kosmisk budbärare

leva? Välkommen, kära läsare. Du är fantastisk. Ditt ljus strålar som en ledstjärna genom hela universum, och inom dig vilar en ändlös potential. Du gör skillnad, bara genom att vara den du är. Även om du aldrig skulle ha ”vaknat upp” inför vem du är, hade du påverkat alla oss andra genom ditt deltagande i livets kosmiska dans. Men du har mer än bara en aning om vem du är och varför du är här, eller hur? Detta är vad som har fört oss samman och som harmoniserar våra hjärtan, just nu.

Min berättelse För många år sedan befann jag mig där du kanske befinner dig nu. Som tjugoåttaåring kände jag mig besviken över vart mitt liv var på väg och sökte innerligt efter svar. Jag kunde tillbringa timmar för mig själv, djupt försjunken i tankar, i hopp om att få klarhet om varför jag hamnat där jag var. Men trots att jag kände mig ensam hade jag också en känsla av att jag befann mig precis där jag var menad att vara. Det gick inte en dag utan att jag försökte finna orsaken till såväl mina som mina nära och käras tidigare handlingar. Jag hade inlett en cykel av självutvärdering, och jag kände att den var nödvändig. Jag behövde verkligen söka på djupet för att kunna höja mig över mitt eget ifrågasättande och slutligen få min aha-upplevelse. Kan du känna igen dig i detta? Under denna fas av djup kontemplation började jag så småningom uppleva märkliga saker på nätterna. Jag kunde vakna mellan klockan två och tre och vara oförmögen att röra mig, trots att jag var fullt medveten om min kropp som låg där i sängen. Jag kunde även höra de mest besynnerliga ljud från olika platser i mitt hem, som skärande knivar och surrande bin. Ibland hade jag en känsla av att alla atomer i min kropp vibrerade och att jag hade en tyngd över bröstkorgen – – 16 –


du är behövd

precis som om något försökte komma in i mig. Men som jag snart skulle upptäcka var det faktiskt jag själv som försökte komma ut. En natt när min kropp vägrade sluta vibrera frågade jag mig själv: Kan detta verkligen vara bra för mig? Efter en stund lade sig energin och jag sjönk återigen tillbaka ner i sängen. Då kände jag plötsligt hur en vibrationsvåg steg genom kroppen, ända upp till hjässan. Jag upplevde hur jag lämnade min kropp och rörde mig genom ett slags berg- och dalbanetunnel, full av ljus och ljud. Det var den mest fantastiska kosmiska resa, och jag visste att jag strax skulle få reda på något mycket viktigt om livets mening. Plötsligt hamnade jag på en alldeles tyst och stilla plats. För ett ögonblick var allting mörkt, men sedan såg jag hur gnistrande färger och geometriska formationer – precis som glasmålningar – började ta form. Skenet från dem var så bländande att jag drog mig tillbaka in i min kropp, med en känsla av att jag började vakna upp. Kroppen kändes tung, men eftersom jag visste att jag hade varit på en själfull plats var jag exalterad. Trots att jag hade befunnit mig utanför min kropp hade jag fortfarande varit mig själv. Under tiden som min själ varit ute och rest hade jag inte haft en tanke på min kropp som låg kvar i sängen: jag hade bara utforskat universum och alla de svar och upplevelser som väntade mig. Detta ögonblick förändrade mitt liv för all framtid. Efter händelsen visste jag av egen erfarenhet att själen är evig, att jag är min själ och att vi faktiskt aldrig dör. Det var först efter många år av sådana utomkroppsliga upplevelser som jag – på nyårsafton 1999 – hade min sanna upplevelse av uppvaknande, vilken ledde mig in på den andliga väg som jag befinner mig på idag. Det är din längtan och önskan om att finna din själs väg, och dina rötter i världsalltet, som nu har fört oss samman. Min kunskap och erfarenhet kan nämligen hjälpa till att väcka din till liv. – 17 –


du är en kosmisk budbärare

Alla har vi en tendens att jäkta, speciellt när vi är på väg att komma till insikt om vår andliga verklighet. När vi rör vid det lilla frö av sanning som vilar i våra hjärtan, sköljer en våg av entusiasm över oss. Men det finns sätt på vilka du kan växa och minnas varför du är här, utan att känna stress och rädsla – nämligen genom att förstå och arbeta med mönster av kosmisk energi. Som författare till veckovisa internetbaserade globala energiprognoser som jag kallar Tip-Off Global Energy Forecast, är detta något som jag själv har ägnat mig åt sedan 2003. I dessa prognoser ger jag min tolkning av den kommande veckans kosmiska händelser, tillsammans med veckovisa livsguider. Jag skriver intuitivt för hela världen, vilket innebär att vem som helst kan läsa varje prognos som sin egen oavsett var de bor. Mina prognoser läses av människor i över åttio länder, och är kända för sin tillförlitlighet och förmåga att ge stöd och uppmuntran i utmanande tider. Nu delar jag med mig av min undervisning genom den här boken, i vilken jag ger en mängd praktiska riktlinjer som kan hjälpa dig under utforskandet av din själ, universum och energi – din egen, planeternas och stjärnornas – samt din livsväg.

Hur man arbetar med denna bok Min förhoppning är att du genom att läsa och arbeta med boken kan skapa en förståelse för hur energier fungerar och finna sätt att väcka dina naturliga talanger, förmågor och färdigheter – alltmedan du ökar ditt kosmiska medvetande. I varje enskilt kapitel avslöjas en av universums ”hemligheter”, vilka hjälper dig att arbeta med de universella krafterna och att bemästra ditt liv. Om vi harmoniserar vår egen energi med planeternas och stjärnornas kan vi använda deras hjälp till att fullfölja vårt livssyfte. På så vis blir vi kosmiska budbärare både för varandra och för oss själva. – 18 –


du är behövd

Även om du i nuläget kanske känner dig osäker på vad syftet med ditt liv är kan det vara till hjälp att bara förnimma energin i universum och vara villig att möta den, längs en tilltagande ström av tecken och förverkligade önskningar. Jag har i boken lagt särskild vikt vid att försöka förmedla information på ett enkelt och lättförståeligt sätt. Detta eftersom jag har upptäckt att själen är enkel till sin natur, och att saker som präglas av enkelhet står närmare det gudomliga. I varje kapitel ges möjlighet till paus och reflektion, såväl som övningar som hjälper dig att få en personlig upplevelse av din själ, din kosmiska energi och ödesbestämda väg i livet. Mitt råd är att gå igenom boken i din egen takt och söka svar i ditt inre. Del I: Din existens och ditt livssyfte. I den här delen av boken väg­ leder jag dig genom livets skeenden här på jorden och hjälper dig att identifiera och förstå syftet med ditt liv. Del II: Att bli en kosmisk budbärare. Denna del hjälper dig att öppna dig inför ditt kosmiska medvetande samt inför din roll som budbärare av det gudomliga. Del I och II avslutas med två viktiga referenshandböcker som ger detaljerad information om de effekter som kosmisk energi och olika planetariska händelser kan ha på en andlig, mental och fysisk nivå. Om det är någonting i boken som du skulle uppleva som utmanande kan du helt enkelt hoppa över den delen. Det som inte väcker genklang hos dig idag kanske gör det imorgon. Det är viktigt att din fantasi rörs om, så att du kan öppna upp för nya idéer och tankesätt. När du accepterar det faktum att din själ alltid leder dig mot ditt hjärtas önskan, blir du per definition en kosmisk budbärare. Och vi – 19 –


du är en kosmisk budbärare

behöver dig. Vi måste alla kliva fram och hävda vår naturliga födslorätt och vårt gudomliga arv. Dina ord besitter stor kraft och dina handlingar för fram din fokuserade intention. Du kan uppnå en högre nivå av glädjefyllt skapande i ditt vardagliga liv under tiden som du gör karriär, bygger relationer, skapar familj och utformar en miljömässigt hållbar, humanitär och andlig väg i livet som passar just dig och samtidigt gynnar alltet. Vår planet går just nu igenom en omvälvande förändringsfas där människor knyter an till sin själs kosmiska ursprung, och information sprids som aldrig förr. Det här är din möjlighet att leva med en fot i den andliga dimensionen och en fot i den fysiska dimensionen; att vara en budbärare – inte bara på jorden, utan i hela kosmos. Jag bjuder in dig till att ta ett språng ut i det okända och sätta din egen prägel. Det finns bara en person som är ansvarig för din själs utveckling, och det är du. Jag hoppas att du genom denna bok ska finna frid, inspiration, insikt och en känsla av förbindelse. Vad du sedan väljer att göra med detta är upp till dig. Med kärlek, Elizabeth

– 20 –


Profile for Livsenergi

Du är en kosmisk budbärare  

Hitta din inre livsguide med hjälp av universum Av Elizabeth Peru

Du är en kosmisk budbärare  

Hitta din inre livsguide med hjälp av universum Av Elizabeth Peru

Advertisement