Chakrahealing

Page 1chakrahealing Lär känna kroppens energikällor för inre balans och livslustMichelle S. Fondin

Chakra

healing Lär känna kroppens energikällor för inre balans och livslust

Översättning: Daniella Tibell


Copyright © 2018 Michelle S. Fondin Ursprungligen utgiven i USA av New World Library. © 2021 Svenska utgåvan Livsenergi, Brafö AB Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering, bandinspelning, elektronisk lagring och spridning etc. Materialet i boken är avsedd för att sprida kunskap, inte för att ersätta råd och behandling av läkare eller terapeut. Frångå inte ordinär läkarvård. Råd och metoder som beskrivs i boken bör ses som alternativa och följs på eget initiativ. Författare och utgivare tar inte ansvar för resultat, utebliven effekt eller följder som tillämpningen av råd och metoder ur boken eventuellt kan ge. originalets titel Chakra healing for vibrant energy författare Michelle S. Fondin översättning Daniella Tibell formgivning omslag och inlaga Art Industry foto och illustration omslag och inlaga iStockphoto tryck ScandBook AB, 2021 isbn 978-91-88633-92-7 Utgiven av Livsenergi Forumvägen 14 131 53 Nacka www.livsenergi.se


Michelle S. Fondin har även skrivit The Wheel of Healing with Ayurveda: An Easy Guide to a Healthy Lifestyle Denna bok tillägnas det kärleksfulla minnet av två av mina bästa lärare genom tiderna: dr Wayne W. Dyer och dr David Simon. Jag kände att ni var med mig när jag skrev den här boken. Med denna bok vill jag även hedra alla lärare på Chopra Center som undervisat mig genom åren, däribland dr Deepak Chopra, Davidji och Claire Diab.INNEHÅLL

Förord 11 Inledning 17 Vad är ett chakra? 17 $ Chakranas filosofi 20 $ Sambandet mellan tantra, ayurveda och Yogasutra 21 $ Att väcka kundalinienergin 23 $ Att förstå chakranas dubbla natur – och livet självt 24 $ Olika skäl till att chakran blir blockerade 28 $ Medvetenhet 30 $ Balansera dina chakran 32

1. Rotchakrat: Muladhara 37 Ohälsa kopplad till det första chakrat 38 $ Första chakrats energi – stabil som en klippa 39 $ Samhällets förhållande till jordelementet 40 $ Livet i muladharas energi – säkerhet 41 $ Obalans i det första chakrat 44 $ Att ta vara på det första chakrats gåvor 45 $ Healing av muladhara: Daglig affirmation 45 $ Att läka den fysiska kroppen 45 $ Måltiden som en helig akt 47 $ Övning i kroppsacceptans 47 $ Asana och pranayama för att rena det första chakrat 48 $ Balansera det första chakrat med hjälp av mat 51 $ Styrketräning för att balansera muladhara 52 $ Att läka känslokroppen och energikroppen 52 $ Oro 52 $ Tillit 53 $ Trygghet 55 $ Att hela den andliga kroppen 57 $ Guidad meditation för muladhara 57 $ Healing av energikroppen med kristaller och färger 59 $ Saker att begrunda kring mindfulness och det första chakrat 59 –7–


chakrahealing

2. Sakralchakrat: Svadhisthana 61 Ohälsa kopplad till det andra chakrat 62 $ Andra chakrats energi 62 $ Samhällets förhållande till det andra chakrat 64 $ Kvinnor som arbetar med det andra chakrat 65 $ Livet i svadhisthanas energi 70 $ Obalans i det andra chakrat 71 $ Att ta vara på det andra chakrats gåvor 72 $ Transformation genom sex 72 $ Sexuell intimitet 73 $ Healing av svadhisthana: Daglig affirmation 73 $ Att läka den fysiska kroppen 74 $ Förbättra ditt smaksinne 74 $ Att förkroppsliga vattnets energi 75 $ Att andas korrekt 75 $ Att hedra din menstruationscykel 76 $ Mat som stärker vävnaden i de reproduktiva organen 77 $ Asana och pranayama för att rena det andra chakrat 77 $ Att läka känslokroppen och energikroppen 80 $ Bygg upp din självkänsla 80 $ Ta hand om dig själv 81 $ Att bli fri från beroenden 82 $ Att läka känslomässiga sår 83 $ Att hela den andliga kroppen 83 $ Sexualitet 84 $ Kreativitet 86 Guidad meditation för svadhisthana 87 $ Healing av energikroppen med kristaller och färger 89 $ Saker att begrunda kring mindfulness och det andra chakrat 89

3. Solarplexus-chakrat: Manipura 91 Ohälsa kopplad till det tredje chakrat 92 $ Tredje chakrats energi 93 $ Inre kraft 93 $ Viljestyrka 95 $ Att stråla 95 $ Samhällets förhållande till det tredje chakrat 96 $ Män som arbetar med det tredje chakrat 97 $ Livet i manipuras energi 99 $ Obalans i det tredje chakrat 100 $ Att ta vara på det tredje chakrats gåvor 102 $ Healing av manipura: Daglig affirmation 103 $ Att läka den fysiska kroppen 103 $ God matsmältning och intag av näringsämnen 104 $ Asana och pranayama för att rena det tredje chakrat 105 $ Att läka känslokroppen och energikroppen 107 $ Att sätta gränser 107 $ Självsäkerhet 109 $ Att äga din livshistoria 110 $ Att hela den andliga kroppen 111 $ Skriv ner dina intentioner och önskningar 112 $ Var ärlig mot dig själv 113 $ Guidad meditation för manipura 115 $ Healing av energikroppen med kristaller och färger 116 $ Saker att begrunda kring mindfulness och det tredje chakrat 116

–8–


innehåll

4. Hjärtchakrat: Anahata 119 Ohälsa kopplad till det fjärde chakrat 120 $ Fjärde chakrats energi 121 $ Samhällets förhållande till det fjärde chakrat 123 $ Eros 123 $ Philia 124 $ Philautia 124 $ Agape 125 $ Livet i anahatas energi 126 $ Obalans i det fjärde chakrat 127 $ Att ta vara på det fjärde chakrats gåvor 128 $ Healing av anahata: Daglig affirmation 130 $ Att läka den fysiska kroppen 130 $ Asana och pranayama för att rena det fjärde chakrat 131 $ Att läka känslokroppen och energikroppen 134 $ Att släppa taget om smärta från det förflutna 135 $ Förlåtelse 137 $ Att hela den andliga kroppen 138 $ Att välja frid 139 $ Att öppna ditt hjärta 140 $ Att öva sig i medkänsla 141 $ Guidad meditation för anahata 143 $ Healing av energikroppen med kristaller och färger 145 $ Saker att begrunda kring mindfulness och det fjärde chakrat 145

5. Halschakrat: Vishuddha 147 Ohälsa kopplad till det femte chakrat 148 $ Femte chakrats energi 149 $ Samhällets förhållande till det femte chakrat 153 $ Livet i vishuddhas energi 157 $ Obalans i det femte chakrat 157 $ Att ta vara på det femte chakrats gåvor 159 $ Healing av vishuddha 160 $ Att läka den fysiska kroppen 160 $ Sång och mantran 161 $ Övningar för huvudet och halsen 161 $ Asana och pranayama för att rena det femte chakrat 162 $ Att läka känslokroppen och energikroppen 165 $ Att leva i sanningen 166 $ Att vara autentisk kontra att vara trevlig 167 $ Reflektioner kring att tala sanning 169 $ Att hela den andliga kroppen 170 $ Att vakna upp inför sanningen 171 $ Guidad meditation för vishuddha 172 $ Healing av energikroppen med kristaller och färger 173 $ Saker att begrunda kring mindfulness och det femte chakrat 174

6. Tredje ögat-chakrat: Ajna 175 Ohälsa kopplad till det sjätte chakrat 177 $ Sjätte chakrats energi 177 $ Samhällets förhållande till det sjätte chakrat 180 $ Livet i ajnas energi 182 $ Obalans i det sjätte chakrat 183 $ Att ta vara på det sjätte chakrats gåvor 184 $ Healing av ajna: Daglig affirmation 185 $ Att läka den fysiska kroppen 186 $ Ögonyoga 186 $ Ljusterapi 187 $ –9–


chakrahealing

Asana och pranayama för att rena det sjätte chakrat 188 $ Att läka känslokroppen och energikroppen 190 $ Att hela den andliga kroppen 193 $ Guidad meditation för ajna 196 $ Healing av energikroppen med kristaller och färger 198 $ Saker att begrunda kring mindfulness och det sjätte chakrat 198

7. Kronchakrat: Sahaswara 199 Ohälsa kopplad till det sjunde chakrat 200 $ Sjunde chakrats energi 200 $ Samhällets förhållande till det sjunde chakrat 202 $ Livet i sahaswaras energi 203 $ Obalans i det sjunde chakrat 205 $ Att ta vara på det sjunde chakrats gåvor 206 $ Healing av sahaswara 208 $ Att läka den fysiska kroppen 208 $ Asana och pranayama för att rena det sjunde chakrat 209 $ Att läka känslokroppen och energikroppen 212 $ Toppupplevelser 212 $ Lycksalighet 213 $ Att hela den andliga kroppen 213 $ Att vara förankrad i varandet 214 $ Samskapande med Gud 216 $ Guidad meditation för sahaswara 217 $ Healing av energikroppen med kristaller och färger 219 $ Saker att begrunda kring mindfulness och det sjunde chakrat 219 Slutord 221 Författarens tack 225 Ordlista över sanskritord 227 Noter 233 Referenser 237 Förteckning över asana och pranayamaövningar 241 Förteckning över ohälsa kopplad till de olika chakrana 243 Om författaren 245

– 10 –


INLEDNING

A

tt ge sig in i chakranas värld är som att lära sig ett helt nytt språk. På sätt och vis kommer du att göra just det. Du kommer nämligen att få lära dig många nya ord på sanskrit, som är det forntida språk som en gång talades i Indien. Men du kommer också att få fördjupa dig i ett helt filosofiskt system. Kanske kommer du att tycka att alla nya ord i inledning­ en känns överväldigande, men begreppens innebörd förklaras närmare längre fram i boken. Dessutom kan du alltid kika i ord­ listan längst bak för att få reda på ett ords betydelse.

Vad är ett chakra? Chakran är energicentra i kroppen. Ordet chakra betyder ”hjul” eller ”skiva”, och du kan föreställa dig chakran som snurrande virvlar av energi. Allting består av energi och information. Alla föremål har sitt ursprung i rörelse och vibrationer. De sju huvud­ sakliga chakrana löper längs ryggraden, med början vid nedre delen av ryggraden och ända upp till huvudets topp. I de gamla indiska vedaskrifterna får vi lära oss att den fysiska kroppen består av fem element som kallas mahabhuta. Dessa – 17 –


chakrahealing

fem element är rymd (akasha), luft (vayu), vatten (jala), eld (tejas) och jord (prithvi). Elementen utgör naturens byggstenar, och därmed bygger de också upp våra kroppar. Vidare beskrivs det i de uråldriga skrifterna att vi också har en subtil kropp. Den subtila kroppen är icke-fysisk och energimässig till sin natur och kontrolleras av prana – livskraften. Prana cirku­ lerar i vår kropp och själ och ansvarar för energiflödet och infor­ mationsflödet. I den subtila kroppen färdas prana genom kanaler som kallas nadier. Nadier är cirkulationskanaler i kroppen såsom vener, artärer, andningssystemet, nervsystemet, matsmältnings­ systemet, utsöndringssystemet och reproduktionssystemet. Pre­ cis som internet fungerar som en slags snabbled, eller motorväg för information till din webbläsare, kan du tänka dig nadier som snabbleder till såväl ditt sinne som din kropp, själ och ande. Om du har svårt att greppa idén om en subtil kropp kan du ta en stund åt att begrunda ditt sinne och dina tankar. Tankar är också icke-fysiska till sitt väsen. Men ställer du en fråga om tan­ karnas natur till vem som helst som kan tänka (vilket inbegriper oss alla), får du ändå svaret att tankar existerar. Forskare har lyckats lokalisera de områden i hjärnan varifrån tankar här­ stammar och uppstår, men om man tittar inuti ett mänskligt huvud kan man inte se en enda tanke därinne. Enligt de vediska skrifterna är det i den subtila kroppen som sinnet, intellektet och egot existerar. Vi går tillbaka till exemplet med internet. När man söker in­ formation på nätet vill man få tillgång till den snabbt, eller hur? Möjligen söker man information inför ett jobbprojekt eller en skoluppsats, eller så vill man veta mer om en person man är in­ tresserad av utan att behöva vänta en evighet. När internet var – 18 –


inledning

nytt och hade uppringningsmodem hann man både påbörja uppkopplingen, hämta en kopp kaffe, gå på toaletten och måla naglarna innan man äntligen hörde ”Du har ett nytt e-post­ meddelande”. I dag är världen fylld av fiberoptiska kablar och wifi, och man får tillgång till informationen man söker lika snabbt som det tar att skriva sin fråga i sökfältet. Och när det mot förmodan inte går så fort blir man frustrerad. För att kroppen ska fungera på ett optimalt sätt måste dess informationskanaler vara öppna, så att informationen kan nå sin destination snabbt. Men om kanalerna är blockerade, eller om något gör att informationen ansamlas i ett visst område, får man inte tillgång till de upplysningar som man behöver när man behöver dem. Nadier kan alltså liknas vid snabblederna eller de fiberoptiska kablarna, medan prana kan liknas vid paketet fyllt med information som behöver levereras. Totalt har vi åttioåtta tusen chakran i kroppen, och av dessa utgör de sju primära chakrana informationsnav. Dessa sju chakran samlar in en viss typ av information om kropp, sinne och själ, om vår hälsa och om livet i stort. När tillräckligt stor mängd energi flödar till våra sju huvudsakliga chakran uppfylls områdena kring dem med den information som krävs för att vart och ett av chakrana ska kunna utföra sin unika uppgift. Precis som en motorväg är din kropp i ständig rörelse. Den växer, omvandlas och påverkas av yttervärlden hela tiden. Men flödet av energi och information kan, även när du har för avsikt att hålla det i konstant rörelse genom kroppen, förhindras av dina livsstilsval, livserfarenheter och den yttre världen. Lyckligt­ vis finns det specifika metoder för att hålla kanalerna öppna, så att informationen kan flöda fritt. Med den här boken ska du få – 19 –


chakrahealing

lära dig vad du behöver göra för att på ett snabbt och enkelt sätt skapa ett oförhindrat energiflöde i din kropp.

Chakranas filosofi Tanken om chakran kommer från gamla indiska skrifter i den tantriska traditionen. Tantra är en komplicerad men betydelse­ full, icke-religiös filosofi. De tantriska skrifterna är avskilda från de välkända indiska vedaskrifterna, i vilka den ayurvediska filo­ sofin finns nedtecknad. I västvärlden brukar vi förknippa tantra med sex. Sex om­ nämns visserligen i de tantriska skrifterna, men tantriskt sex är tänkt att vara en övning som är reserverad åt de mest avancerade yogautövarna. Det främsta målet med tantra är att utforska livets allra djupaste mysterier samt att frigöra sig från alla begräns­ ningar i den här världen. Ordet tantra betyder ”att väva”. Genom tantraövningar ger vi oss in i en process genom vilken vi väver samman vår kropp och dess stora visdom med vårt sinne och dess enorma kraft. Ge­ nom att lyssna till kroppens visdom och ta vara på sinnets kraft kan också du lära dig att bemästra dig själv och uppleva hur vackert livet på den här planeten kan vara. Chakranas symbolik och berättelserna om dem – om deras gudomlighet och mystik – är vackra, färgglada och komplexa. De är helt klart värda att utforska. För att hålla nere sidantalet tänkte jag i den här boken lära dig om grunderna i chakrasystemet. I denna presentation förekommer en del främmande ord, vilka kommer från det sanskritiska språket. Detta språk talas knappt idag, men det har djupa språkliga rötter. Många moderna engel­ ska ord härstammar från det ursprungliga sanskritiska språket. – 20 –


inledning

Sambandet mellan tantra, ayurveda och Yogasutra För att du ska hänga med på resan i chakranas värld är det viktigt att du får en liten inblick i chakranas historia. I Upanishaderna, som är en samling uråldriga hinduiska skrifter, står purusha (ande) för vad vi kan kalla det rena universella medvetandet. Purusha är både formlös och oföränderlig. Genom purusha bil­ das prakriti, som är fysisk materia. Prakriti är å sin sida högst föränderlig och påverkas ständigt av orsak och verkan. Allt som finns har sitt ursprung i purusha – solen, månen, stjärnorna, planeterna, växterna, djuren och människorna. Följaktligen in­ rymmer alla levande ting skaparens essens. På sätt och vis skiljer sig inte denna filosofi särskilt mycket från den judiska och kristna synen på Gud som går att läsa om i Första Moseboken kapitel två, vers sju: ”[...] och blåste in livsande genom hennes näsa. Så blev människan en levande varelse.” Enligt Patanjalis Yogasutra, som är yogafilosofins grundläg­ gande textsamling, är det främsta målet med våra liv att hitta tillbaka till oss själva – att förverkliga oss själva. ”Självet” i ordet självförverkligande syftar inte på det individuella självet, med vår unika personlighet och våra egna kroppar. Det syftar snarare på uppvaknandet av Självet med stort S, vilket är vårt sanna ur­ sprung. I den här världen föds vi dock in i en kropp och många gånger tycks vi vara helt bortkopplade från vår skapare. Så hur klarar vi oss egentligen? Den vise Patanjali som verkade på 100-talet före vår tideräk­ ning förklarar i Yogasutra att vi måste lära oss att handskas med de tre psykiska krafterna i sinnet som kallas gunor. Dessa krafter styr det undermedvetna i allt fysiskt liv, i prakriti. De tre gunorna benämns sattva, rajas och tamas. – 21 –


chakrahealing

Sattva står för en balanserad, ren, fridfull, vaken och klarsynt energi som är fylld med ljus. Den rörliga och aktiva energin som ständigt förändras kallas för rajas. Tamas, å sin sida, utgörs av tröghet, förfall, tyngd, matthet, mörker och blockeringar. Dessa tre egenskaper hos prakriti är alla nödvändiga och be­ hövs vid olika tidpunkter i livet. Andliga övningar präglas ex­ empelvis av sattva, och det finns en gynnsam tid och plats för denna energi under dagen. Om du ska arbeta och sträva mot dina mål krävs istället rajasisk energi. När du ska sova på natten behöver du tamas, så att du kan komma till vila. Utöver de tre gunorna har vi enligt ayurvedafilosofin tre sin­ nes- och kroppstyper, eller doshor, som är olika sammansätt­ ningar av de fem elementen. De tre doshorna är vata (eter och luft), pitta (eld och vatten) och kapha (vatten och jord). Var och en av oss har vår egen unika kombination av de tre doshorna, vilket ger upphov till våra styrkor såväl som våra utmaningar. Med hjälp av kunskapen om de tre gunorna och de tre dos­ horna kan vi medvetet styra våra kroppar, sinnen och liv här på jorden och därigenom närma oss självförverkligande. Eftersom chakrana är en del av våra fysiska och subtila krop­ par påverkas även de av gunorna och doshorna. Det första målet i vår strävan mot att förverkliga oss själva är att leva ett balanse­ rat liv. Tantrafilosofin lär oss att det inte är meningen att vi ska förneka våra kroppar och den fysiska världen – vi ska omfamna vår kropp och vår värld fullt ut och dra så stor nytta som möjligt av allt det goda. Detta samtidigt som vi strävar mot att nå ett upp­ lyst tillstånd, som inom yogafilosofin kallas för moksha, eller be­ frielse. När du inte längre är bunden av gunornas begränsningar och – 22 –


inledning

doshornas vacklande och föränderliga natur, och energin rör sig fritt och utan hinder genom dina chakran, har du nått upp­ lysning. Föreställ dig hur det skulle kännas att vara förälskad i allt vad det innebär att vara människa. Sann befrielse medför att hela ens väsen utstrålar kärlek, hela tiden. Man har vaknat upp till det faktum att varje stund är en gåva och älskar varje ögonblick. Ingenting upplevs längre som en börda, för man vet att allting består av ljus, kärlek och oändligt varande. Utan att behöva be­ finna sig på en viss plats eller göra något speciellt är man stän­ digt medveten om detta. För denna medvetenhet är vår sanna natur. Och vi är alla här för att uppnå denna befrielse.

Att väcka kundalinienergin Enligt de tantriska texterna har vi i kroppen omkring sjuttiotvå tusen nadier, cirkulationskanaler, som transporterar prana­ energi. I utforskandet av våra chakran kommer vi i den här boken endast att fokusera på nadierna shushumna, ida och pingala. Shushumna är en energikanal som börjar vid ryggslutet, i om­ rådet kring det första chakrat. Det är här som kundalini shakti (den kreativa energin) ligger hopslingrad som en orm, i tre ringar, i väntan på att spritta ut i handling och väcka chakrana. Shus­ humna löper längs ryggraden i en kanal som går bakom rygg­ märgen och upp till hjässan, där det sjunde chakrat är beläget. Vid shushumnas rot har även de två andra nadierna, ida och pingala, sin början. Ida är som månen till sin natur – passiv, mild och feminin. Pingala är som solen – varm, stimulerande och maskulin. Ida börjar och slutar på vänster sida om shus­ humna medan pingala börjar och slutar på höger sida om shus­ – 23 –


chakrahealing

humna. Nadierna ida och pingala korsar varandra vid varje chakra, och alla tre nadier möts vid det sjätte chakrat, tredje ögat. Ida och pingala dominerar växelvis i våra kroppar. Medan ida vanligtvis styr den högra hjärnhalvan kontrollerar pingala oftast den vänstra hjärnhalvan. För att uppväcka kundalinienergin behöver vi rena vår kropp och själ. Det finns många sätt att rena den fysiska kroppen. Bland annat kan man börja äta en renare kost, avstå från skad­ liga tillsatser och varje dag avgifta sin kropp med hjälp av ayur­ vediska metoder som tungskrapning eller nässköljning med näs­ kanna och nasya (infunderad olja). Man kan även vända sig till de ayurvediska säsongsbetonade reningsmetoderna panchakarma, som betyder ungefär ”fem åtgärder”. Därutöver bör man ut­ öva asana (de fysiska kroppsställningar som vi i västvärlden brukar kalla för yoga) och pranayama (andningstekniker). Sin­ net renar man genom utövandet av yogans åtta grenar – yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, darana, dhyana och samadhi. I kommande kapitel beskriver jag många av dessa tekniker, allteftersom jag redogör för de olika chakran som de är relatera­ de till.

Att förstå chakranas dubbla natur – och livet självt I vår dualistiska värld, där allting har sin motsats, måste vi för­ söka förstå båda sidor av allting. Att ha ljus men inget mörker, att alltid vara vaken och sällan sova eller ha en alltjämt full mage och aldrig känna hunger kan vara destruktivt. Genom pröv­ ningar och motgångar på vår jordiska resa strävar vi gärna efter att förstärka det som är njutningsfullt och minimera det som är – 24 –


inledning

obehagligt. Men att leva ett balanserat liv handlar om att accep­ tera båda sidor av myntet. När du tänker tillbaka på ditt förflut­ na, kanske du kan minnas tillfällen då du mitt under svåra och ångestfyllda stunder upplevt att en oväntad skönhet slagit ut och börjat växa. Kanske träffade du din man när du fått punkte­ ring och han erbjöd sig att byta däck åt dig. Eller så kanske du har tagit dig ur ett beroende, så att du nu kan hjälpa andra att övervinna sina beroenden och leva i nykterhet och renhet. Många människor som befinner sig på en andlig resa strävar efter upplysning och andlig kontakt utan att först försöka förstå sin bakgrund. Genom din jordiska mor föddes du in i den fysiska världen. Du har valt den här inkarnationen och det är inget fel på den. När du gick med på att komma hit lovade du att fullfölja vissa plikter, som på sanskrit kallas dharma, samt att ta på dig vissa skyldigheter. Om du inte fullt ut omfamnar den dualistiska natur som genomsyrar din existens i detta liv kommer det att vara svårt för dig att nå de andliga nivåer som du önskar uppnå. I vart och ett av chakrana finns det, precis som i livet, två möj­ liga tillstånd – ett balanserat och ett obalanserat tillstånd som präglas av antingen omåttlighet eller bristfällighet. Genom livets lärdomar har vi insett att alltför mycket eller alltför lite av något, vad det än är, kan vara osunt och förstöra för oss. Du kanske har hört uttrycket: ”Pengar är roten till allt ont.” Detta talesätt an­ tyder att det kan vara skadligt att ha för mycket pengar och att lägga dem på hög. Men brist på pengar kan leda till fattigdom, stölder, hunger och depression, vilket också kan vara förödande. Båda ytterligheterna kan alltså utmynna i ett liv som ingen öns­ kar sig. En vän till mig som är astrolog gjorde en läsning åt mig förra – 25 –


chakrahealing

hösten. Han hade en intressant och uppriktig synvinkel som jag för första gången fick ta del av i en astrologiläsning. I mitt födelse­ diagram har planeten Saturnus en ogynnsam aspekt som får denna planet att göra sig ständigt påmind i mitt liv. Om du har lite koll på astrologi så vet du att ingen vill att Saturnus hela tiden ska dyka upp och lägga sig i ens liv. Saturnus är en enorm och långsam planet som kan skapa fördröjningar, begränsa ens möjligheter och vara ett stort hinder när man försöker åstad­ komma saker och ting. Som min vän förklarade har Saturnus också ringar som är bindande. Han gav exemplet med en vigsel­ ring och förklarade att den, i och med att den sätter upp ett antal restriktioner i ditt liv, symboliskt binder dig till den andra per­ sonen. När han gav mig dessa ”dåliga nyheter” tänkte jag: Jisses! Det är därför jag har haft så svårt att få igång min karriär. Men då gav min vän mig en annan syn på Saturnus. Han förklarade att Saturnus visserligen ger upphov till hin­ der och fördröjningar, men att planeten också har en positiv sida. Saturnusaspekter kan exempelvis locka fram människors ödmjuka sidor och göra dem mer villiga att visa mildhet, snarare än skrytsamhet. Saturnus kan också förmå personer att sätta sig ner och få saker och ting gjorda, såsom att söka information till en uppsats eller skriva en bok. Därutöver kan planeten inge dis­ ciplin nog att fokusera på att måla en tavla eller bygga ett hus. Min vän visade mig med andra ord Saturnusaspektens fina sidor. Därefter berättade han hur jag ska gå tillväga för att samarbe­ ta med Saturnus istället för att kämpa emot dess inverkan. Han föreslog att jag, när jag blev varse att Saturnus var på väg med sina dröjsmål, slutna dörrar och till synes orörliga blockeringar,

– 26 –


inledning

skulle välkomna planeten, erbjuda den en kopp te och tacka för dess visdom. Han fick mig att förstå att Saturnus skulle erbjuda mig fler och fler av sina gåvor, ju mer jag accepterade den som en del av mitt liv. Och min ökade känsla av acceptans medförde faktiskt att jag lyckades förändra mitt synsätt på en kraft som jag dittills hade sett som enbart destruktiv. Nu har Saturnus blivit till en kraft i mitt liv som ger mig styrka. Chakrana – särskilt de tre första, som är bundna till materia – fungerar på samma sätt. När vi lär oss om chakranas olika egen­ skaper kan vi ofta bara se de obalanserade eller utmanande si­ dorna hos dem. Vi vill rusa igenom de tre första, så att vi kan skynda vidare till de mer andliga chakrana. Det är dock viktigt att inte förbise de gåvor som varje chakra inhyser, även i stunder då det känns jobbigt. Först när vi omfamnar chakrana och kom­ mer till insikt om hur vackra de är kan vi ta del av kraften i deras gåvor. Det som vi ser som den mänskliga tillvarons fula sida är faktiskt det som också ger oss glädje. Det här påminner mig om ett gammalt ordspråk som jag en gång läste: ”Skratt är som att byta blöja på en bebis – det löser ingenting, men det förbättrar helt klart situationen.” Om du någon gång har bytt blöja på en bebis förstår du vad som menas med detta. Att torka rent barnet, smörja in med lite kräm och sätta på en ren blöja är helt enkelt en del av vår ibland illaluktande mänskliga existens. Dessutom vet du att du måste göra om det igen några timmar senare. Men visst luktar väl barnet under­ bart ändå? Och du har även fina minnen av att kramas, gosa och glädjas åt ditt barn under denna vardagliga och något motbju­ dande upplevelse. Det är det här som är dualitet.

– 27 –


chakrahealing

Olika skäl till att chakran blir blockerade Att ett chakra blir blockerat innebär att energin är förhindrad eller har fastnat. Du kan föreställa dig detta som en blockerad artär. För att energi och information ska kunna röra sig fritt måste kanalerna som de flödar genom vara öppna. På samma sätt som du har svårt att hinna i tid till jobbet om vägen du kör på är igen­ proppad av tung trafik, kan inte heller chakrana fungera opti­ malt när energikanalerna i kroppen är blockerade. Sådana block­ eringar kan vara fysiska, känslomässiga eller psyko­logiska, men de kan också vara av andlig, karmisk eller energimässig natur. Blockeringarna kan vara fysiska i bokstavlig bemärkelse, som när de utgörs av exempelvis fettavlagringar i artärerna, en tumör, en cysta eller överflödigt kroppsligt avfall. Vi kan själva orsaka blockeringar i den fysiska kroppen om vi äter en dålig kost, mo­ tionerar för lite, överanstränger oss eller väljer en osund livsstil genom att vi jobbar för mycket, missbrukar droger eller lider av sömnbrist. Blockeringar i chakrana kan också vara av känslomässig eller psykologisk natur och ha sitt ursprung i beroenden, ansamlade känslor från det förflutna eller psykisk ohälsa som ångest och depression. Om vi inte bearbetar och smälter känslor och upp­ levelser på ett genomgripande sätt samlar vi på oss emotionella biprodukter och gifter. Dessa toxiner kan i sin tur förhindra energiflödet genom chakrana. Därutöver kan blockeringarna vara andliga till sin natur. De kan uppstå antingen på grund av yttre andliga krafter eller på grund av något inom oss själva. Om vi inte hedrar vår andliga sida blockeras våra högre chakran. Är vi alltför stela och strikta i vår andlighet kan även detta förhindra energiflödet genom – 28 –


inledning

chakrana. Kom ihåg att andliga krafter, vare sig de har en yttre eller inre orsak, kan skada dig om du inte är medvetet närvarande. Vår karma kan också ge upphov till blockeringar. Ordet kar­ ma betyder ”handling” på sanskrit. I livet kan vi utföra hand­ lingar som är goda och omsorgsfulla, onda och skadliga eller neutrala. Att skänka pengar till välgörenhet är ett exempel på en god handling. En ond handling skulle kunna vara att avsiktligt ljuga och vilseleda någon. Att bädda sängen är en neutral hand­ ling (men om man tänker ett snäpp djupare kan det också ses som en god handling, beroende på omständigheterna). Männi­ skor som följer vissa österländska religioner och filosofier lever enligt tron att vi genom flera livstider har samlat på oss karma, och att vi fört med oss denna karma in i vårt nuvarande liv. Kar­ ma förutsätter i denna bemärkelse en tro på reinkarnation och slår fast att det inte enbart är handlingen som utförs, utan också konsekvenserna av den specifika handlingen, som ger upphov till karma. Att föra vidare bra karma kan gynna oss under vår nuvarande livstid. Dålig karma är emellertid en skuld som vi måste betala igen under såväl detta som framtida liv. Oavsett om du tror på denna idé om karma och reinkarna­ tion eller inte kan du lära dig att förstå den och ta den till dig. Har du någonsin hört människor säga att de lider av ständig otur? Deras olycka kan bero på att de behöver betala tillbaka en karmisk skuld som de kanske inte ens själva är medvetna om. Du har säkert hört talesätten: ”Som man bäddar får man ligga” och ”Som man sår får man skörda”. Dessa uttryck begripliggör ande­meningen i begreppet karma. Det är lätt att associera karma till något negativt, men tänk på att du också kan samla på dig bra karma genom att utföra goda handlingar och hjälpa andra. – 29 –


chakrahealing

Slutligen kan blockeringarna ha ett energimässigt ursprung. När jag berättade om mitt astrologiska födelsediagram förkla­ rade jag kort hur energibaserade blockeringar fungerar. Vi är en del av vår planet, vårt solsystem och universum. Jordens olika element och energier, liksom energierna från vårt solsystem, solen, månen och de andra planeterna, har obestridligen en mycket stark inverkan på oss. Ayurveda – det fem tusen år gamla indiska medicinska systemet – tar hänsyn till alla dessa energi­ mässiga krafter och erkänner dem som källor till läkning. Du kan läsa mer om ayurveda i min bok The Wheel of Healing with Ayurveda: An Easy Guide to a Healthy Lifestyle. Ayurveda utgår ifrån de fem elementens principer – rymd, luft, eld, vatten och jord – som arbetar tillsammans för att bilda de tre doshorna, eller sinnes- och kroppstyperna, vata (rymd och luft), pitta (eld och vatten) och kapha (vatten och jord). För att känna igen en­ ergibaserade blockeringar i din kropp och dina chakran är det bra att ha koll på dessa element samt sinnes- och kroppstyper. Kunskapen om dem ger dig fler verktyg till din chakrahealing och lägger grunden till en snabbled för ditt kreativa energiflöde.

Medvetenhet Medvetenhet är i alla andliga praktiker den första nyckeln till det andliga uppvaknandet. När man efter semestern inser att man inte längre kan komma i sina jeans och ställer sig på vågen blir man medveten om att man kan behöva gå ner i vikt. Utan denna typ av medvetenhet kommer man inte att göra någon­ ting för att skapa förändring. Medvetenhet innebär att man kli­ ver ut ur mörkret och in i ljuset. När medvetenheten uppdagas för oss är det oftast för vårt eget bästa. Trots detta är vi ibland – 30 –


inledning

rädda för vad vi ska få veta. Ett uppvaknande kan medföra in­ sikten om att vi befinner oss på en plats i livet där vi inte vill vara. Först då kan vi se den röra som vi ställt till med och måste ordna upp. Ibland kommer vår vän medvetenheten som ett slag i ansiktet, och kanske känns det inte alltid så bra. Då kan vår an­ dra vän, förnekelsen, kika in och locka oss tillbaka in i det som visserligen känns bra, men som kanske inte är rätt för oss. Du är en människa. Du har en fysisk kropp, en känslokropp och en energikropp. Du har också en andlig existens i form av en ande, som för närvarande är bunden till din kropp. Uppvak­ nandet kommer först när vi accepterar hela paketet. Men ännu en vän, sinnet, kommer gärna in och försöker övertyga oss om att det ena sättet är bättre än det andra. Sinnet kan exempelvis säga: ”Om du bara hade haft bättre föräldrar hade du kanske be­ funnit dig i en bättre ekonomisk situation nu.” Sedan kommer egot in och spär på: ”Ja, och om din chef behandlat dig bättre hade du kanske fått den löneförhöjning som du förtjänar.” Alla dessa sidor av dig själv formar dig till den du är, och för att skapa balans måste du acceptera dem alla. När du jobbar dig igenom chakrana kommer olika saker att dyka upp. Känslor av orättvisa, smärta och lidande från det för­ flutna såväl som oro i stunden kommer att uppenbara sig för dig. Detta är bra, eftersom det är nödvändigt för din läkepro­ cess. Du behöver absolut inte acceptera allt som kommer upp med en gång. Tillåt bara dig själv att bli medveten om det. Lägg märke till det. Säg hej. Betrakta det som om du tittade på en film på en skärm. Ibland kan faktiskt medvetenheten i sig läka de sår som smärtar inom dig.

– 31 –


chakrahealing

Balansera dina chakran Att utforska chakrahealing kan fördjupa din uppskattning av det vackra med din hälsa och ditt välbefinnande. Tänk dig att du ska välja ut en bröllopstårta. Du skulle säkert kunna nöja dig med en gul tårta med vit glasyr. Men först när konditorn fyller den med chokladganache, skapar kreativa lager, lägger till vackra dekorationer och en iögonfallande tårttopp, blir tårtan riktigt fin. Då har du ett verkligt konstverk att visa upp på bröllopet, snarare än ett slätstruket och platt bakverk. En mer avancerad bröllopstårta avspeglar de djupare skikten i en kärleksrelation och det magiska i att ingå äktenskap. De olika lagren i din hälsa fungerar på ett likartat sätt. Du kan välja att fokusera på den fysiska kroppen och vända dig till allo­ patisk eller västerländsk medicin när något känns fel. Men du kan också fokusera på att förebygga ohälsa genom att äta hälso­ sam mat och motionera samt utöva yoga, meditation och andra praktiker som medför känslomässigt och andligt läkande. Jag ska i denna bok ge dig verktyg för att balansera de sju huvudsakliga chakrana och ägnar ett kapitel åt varje chakra. För vart och ett av chakrana beskriver jag olika pranayamaövningar (andningstekniker) och yogapositioner. Du kan se demonstra­ tioner av dessa på min YouTube-kanal: www.youtube.com/c/ MichelleFondinAuthor. Under din resa genom chakrana kan du öva på dessa yogaställningar en gång på morgonen och en gång på kvällen. För varje chakra har jag även kostrekommen­ dationer, en guidad meditation, saker att reflektera över under dagen samt andra övningar att prova på för ditt emotionella och andliga läkande, såsom bön, visualisering och mantrasång. Därutöver ger jag förslag på hur du kan påskynda din andliga – 32 –


inledning

läkning med hjälp av färger och kristaller. Exempelvis kan du bära kläder som har samma färg som det chakra som du för när­ varande fokuserar på. Du kan också bära med dig en kristall eller ädelsten som är associerad till det chakrat under dagen. Med hjälp av övningarna jag beskriver kan du läka dina chakran på sju dagar. Om du vill kan du förlänga processen och upprepa de sju dagarnas övningar veckovis under ett års tid. På så vis fördjupas din medvetenhet och din utövning för varje vecka. Eller så kan du under en period på sju månader fokusera på övningar kopplade till ett specifikt chakra månadsvis. Du kan också välja att utföra övningarna i din egen takt och lägga mer tid på vissa chakran än andra, beroende på vad du känner att du behöver. Det finns inget sätt att hela sig själv som är bättre än andra. Jag vet att många av er är duktiga och disciplinerade elever som kommer att försöka utföra varenda övning i alla ka­ pitel. Men du behöver inte göra alla övningar på en dag. Känn istället efter vilka healingmetoder som känns rätt för dig och testa dem först. Din intuition kommer att vägleda dig om du lyssnar till den. Precis som att du inte behöver tro på någon särskild religion, tillhöra en viss religiös grupp eller ha vissa andliga föreställ­ ningar för att utöva asana, behöver du inte heller det för att ägna dig åt chakrahealing. Allt du behöver göra är att lyssna till din kropps inre visdom och vara öppen för energifältet som omger dig. Kanske ställer du dig nu frågan: ”Hur kommer jag i sam­ klang med mitt energifält?” Svaret är att du redan är i samklang med ditt energifält. Har du någonsin gått in i ett rum där atmosfären varit så spänd att du hade kunnat skära den med en kniv? Kanske har du – 33 –


chakrahealing

någon gång fått en energirusch när du kommit in på ett idrotts­ stadion eller gått på rockkonsert? Du känner av energier hela ti­ den, men oftast är du inte medveten om din egen medvetenhet. När vi ägnar oss åt andlig utövning ökar vår förmåga att känna av saker i vår omgivning. På vår vandring genom livet på det fysiska planet vänjer vi oss vid våra förminskade synfält och kan bara se det som finns i vår väg. Så är det för oss alla, för det är på detta sätt våra hjärnor filtrerar bort ”bruset” så att vi kan leva i vår vardag utan att vara konstant distraherade. Men när det handlar om hälsa och välbefinnande är denna funktion inte så praktisk. Ett vidgat perspektiv är därför en tillgång som hjälper oss att lägga märke till subtila förändringar i kroppen. Några av sätten att uppnå bättre hälsa är att utöva mindful­ ness, öka din kroppsmedvetenhet och lära dig att kontrollera dina tankar. Genom att arbeta med dina chakrans energier kan du upptäcka sjukdomar innan de hunnit manifesteras fullt ut. Det kan också hjälpa dig att börja läka mitt i en sjukdom, som det gjorde i mitt fall. Slutligen kan det vara till hjälp att läsa om olika tecken på ohälsa i anslutning till de olika chakrana. När jag var sjuk i sköldkörtelcancer började jag tillfriskna först efter att ha läst på ordentligt om det femte chakrat. Jag tror att alla sjukdomar är budskap från kroppen om att något inte står rätt till. Om man vet vilket chakra som är ur balans kan man få djupare insikt om sin egen ohälsa. För att stoppa spridningen av en sjukdom kan det vara nödvändigt att medicinera och operera bort en tumör, ett organ eller en kroppsdel, men det hjälper en inte förstå var­ för sjukdomen uppkommit från första början. För att läka fullt ut är det viktigt att begrunda sjukdomens yttersta orsak. Ibland – 34 –